Liikennepoliittinen selonteko / lausuntoyhteenveto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikennepoliittinen selonteko / lausuntoyhteenveto"

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Luonnos Liikennepoliittinen selonteko / lausuntoyhteenveto Sisältö SAADUT LAUSUNNOT... 2 POLIITTISEN TASON KYSYMYKSET... 5 IHMISTEN JOKAPÄIVÄINEN LIIKKUMINEN... 9 ELINKEINOELÄMÄN KULJETUSTEN TOIMIVUUS ILMASTONMUUTOS KEHITTÄMISHANKKEET RAHOITUSRATKAISUT... 30

2 2 SAADUT LAUSUNNOT mennessä oli saatu seuraavat lausunnot: 1. Uudenmaan TE-keskus 2. Hämeen liitto 3. Oikeusministeriö 4. YTV 5. Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö ry 6. Pohjois-Karjalan TE-keskus 7. Palvelualojen ammattiliitto PAM 8. Kymenlaakson liitto 9 Pohjois-Pohjanmaan liitto 10 Kuopion kauppakamari 11 Päijät-Hämeen liitto 12 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 13 Rauman kauppakamari 14 Helsingin seudun kauppakamari 15 Etelä-Karjalan kauppakamari 16 Itä-Uudenmaan liitto 17 Koneyrittäjien liitto ry 18 Suomen Satamaliitto 19 Kuntaliitto 20 Satakuntaliitto 21 Keski-Pohjanmaan liitto 22 Pohjois-Karjaan maakuntaliitto 23 Oulun kauppakamari 24 Suomen Yrittäjät 25 Lapin lääninhallitus 26 Oulun seutu 27 Kunnallinen työmarkkinalaitos 28 Metsäteollisuus 29 Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 30 Ajoneuvohallintokeskus AKE 31 Erkki Timmerbacka 32 Suomen Kuluttajaliitto 33 Rautatievirasto 34 Etelä-Pohjanmaan liitto 35 Uudenmaan ympäristökeskus 36 Etelä-Suomen lääninhallitus 37 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL 38 Tiehallinto 39 Valtiovarainministeriö 40 Suomen liikenneliitto SuLi ry 41 Pirkanmaan liitto

3 42 Turun kauppakamari 43 Hämeen kauppakamari 44 Rovaniemen kaupunki 45 Länsi-Suomen lääninhallitus 46 Vantaan kaupunki 47 Kajaanin kaupunki, Sotkamon ja Vaalan kunta 48 Helsingin kaupunki 49 Lappeenrannan kaupunki 50 Suomen tieyhdistys 51 EK 52 Turun yliopisto 53 Keski-Suomen TE-keskus 54 Lahden kaupunki 55 Pohjois-Savon liitto 56 Riihimäen-Hyvinkään seudun kauppakamari 57 Linja-autoliitto 58 Autoliitto 59 Uudenmaan liitto 60 Joensuun kaupunki 61 Ympäristöministeriö 62 Pro Rautatie 63 Liikenneympäristöyhdistys 64 KTM 65 PLM 66 TM (ei lausuttavaa) 67 Pohjanmaan kauppakamari 68 Merenkulkulaitos 69 Öljy- ja kaasualan keskusliitto 70 Autotuojat ry 71 Tampereen polkupyöräilijät 72 Etelä-Savon kauppakamari 73 STTK, toimihenkilökeskusjärjestö 74 Itä-Suomen läänihallitus 75 Suomen Logistiikkayhdistys ry 76 Liikenneturva 77 Logistiikkayritysten Liitto 78 Hämeenlinnan kaupunki 79 TTKK 80 AKT ry 81 VML ry 82 Pohjanmaan liitto 83 Länsi-Uudenmaan kauppakamari 84 Keski-Suomen liitto 85 Varsinais-Suomen liitto 86 Etelä-Savon maakuntaliitto 87 Etelä-Karjalan liitto 3

4 88 SYKE 89 Raideryhmä 90 Suomen autoteknillinen Liitto ry 91 Matkailun edistämiskeskus MEK 92 Keskuskauppakamari 93 VR-Yhtymä 94 Tampereen kaupunki 95 Åbo Akademie 96 Finstaship 97 Suomen Taksiliitto 98 Satamaoperaattorit 99 Lapin liitto 100 Oulun lääninhallitus 101 SKOL 102 Kymenlaakson kauppakamari 103 Lapin kauppakamari 104 Kuopion kaupunki 105 Rakennusteollisuus 106 Finavia 107 DAGOB-projekti 108 Turun kaupunki 109 LogOn Baltic projekti 110 SM 111 STAKES 112 Helsingin polkupyöräilijät 113 Jyväskylän kaupunki 114 Mannerheimin Lastensuojeluliitto 115 Vaasan kaupunki 116 Porin kaupunki 117 MMM 118 RIL, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 119 Ratahallintokeskus 120 Pietarsaaren kaupunki 121 Kaupunkiraideryhmä 4

5 5 POLIITTISEN TASON KYSYMYKSET Yleistä Pitkäjänteisyyttä pidetään hyvänä ja erittäin perusteltuna monestakin näkökulmasta (Hämeen liitto, YTV, PAM, SAK, Hgin kk, I-U liitto, Oulun kk, Metsäteoll., Hki, Tieyhd. EK, Lahti, AL, ÖKL, Autotuojat, Logy, U-liitto, P-liitto, SAL, K-S-liitto, PP-liito, K-P-liitto; myös jl-rahoitukseen, Joensuu, Liikenneympäristöyhdistys, STTK, KKK,VR, Finstaship, Rak.teoll., Finavia, MMM, RIL) Liikennemuotojen kokonaisuuden käsittelyä painotetaan (mm. P-K-te, Kymenlaakson liitto, Koneyrittäjät, Finavia ja liikennemuotojen työnjakoa perää Tiehallinto eri kulkumuotojen järkevä työnjako (Pro rautatie, RIL) Selonteko edellyttää SOVA-lain mukaista arviointia (YM) PP-liiton mielestä liikennepolitiikkaa pitäisi tarkastella osan yht.kuntapol. Liikennejärjestelmän tuottoarvo pitää ottaa lähtökohdaksi (Kymenlaakson liitto) Eräät lausunnonantajat korostavat H/K laskentaa (Tieyhdistys) ja toiset peräävät avointa taloudellisten ja ympäristövaikutusten arviointia (Kuntaliitto) ja yhdyskuntarakenteen kestävän kehityksen näkökulmaa laskentaan (P-S-liitto); K- S-liitto lisää vielä yht.kuntataloudellisuuden; SYKE lisää ilmastovaikutukset Ilmastokysymyksen tulee olla selonteon läpimenevä teema (YM) Liikennepoliittisesta selonteosta ei saa tulla ilmastopoliittista selontekoa (ÖKL, Taksil) Selonteon taustaksi tulee ennakoida monitieteisesti ja monialaisesti tulevaisuuden toimintaympäristöjä (YM) Väylien muut ymp.vaikutukset on myös käsiteltävä (YM, AKT, Pori, melu; SYKE ja SKOL) vaikutukset eri kansalaisryhmiin (MLL) matkailuelinkeinon tarpeet tulisi ottaa huomioon ( PAM, Llh, Finavia) T&K toiminta pitäisi olla mukana (Hki, EK, Turun yo) EK painottaa jopa innovaatiopstrategiaa; alan osaaminen ja resurssit (RIL) yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvät asiat (PLM) Itämeren turvallisuus ja meriympäristön suojelu (MKL) EU:n yhteinen meripolitiikka eli vihreä kirja (MKL) EU:n liikennepolitiikka (VR) Suomen merenkulun elinkeinopolitiikka ja huoltovarmuus (MKL) Selonteon tavoitteina tulee olla : aluepolitiikan ja liikennepolitiikan vuorovaikutus, läpinäkyvyys. taloudellisuus, tehokkuus, ymp.yst.,tasa-arvo ja turvallisuus (Autotuojat) liikennepolitiikassa on siirryttävä tulevaisuuden tarpeita toteuttavaan liik.pol. (AKT) väyläinvestoinnit ja joukkoliikenne tulee nähdä yhteiskunnallisina peruspalveluina, joihin kansalaisilla on yhtäläiset oikeudet (AKT) kilpailuttaminen ei ole keino parantaa jl:n asemaa (AKT)

6 6 Suomen ja Venäjän välinen rautatierajaliikennettä säätelevä valtioiden välinen rajaliikennesopimus tulee säilyttää sellaisenaan (AKT, VR) Venäjän markkinoiden avautuminen (E-K-liitto) KV-kilpailukyky ja yritysten tarvitsema palvelutaso tavoitteiksi (KKK) hallituskausittain laadittaisiin ja periaatepäätös rahoituksesta (Taksil) kuljetuspalveluja tulisi käsitellä myös yritysten näkökulmasta (Satamaoper) infra-alan markkinat (Rak.teoll.) valtiolliset toimijat neutraaliin kilpailuasemaan (Rak.teoll.) ilmastomuutoksen seurauksiin varautuminen liik.pol. (MMM) Tuottavuuden kehityksen tarkastelu (Tiehallinto) Liikennealan osaaminen (Hki) Maankäyttö ja liikennejärjestelmä lausunnon antajat ehdottivat runsaasti selontekoon mukaan otettavaksi maankäytön ja liikenteen suunnittelua ja siihen liittyen yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäisemisen ja jotkut ehdottivat suoraan asutuksen sijoittamista joukkoliikenteen ja erityisesti raideliikenteen varteen (YTV, P-H-liitto, Yrittäjät, U-yk, Tiehallinto, YM,, RIL, aluerakenne-yhdyskuntarakenne-ljs; Pro rautatie, Treen pp, SYKE, Finavia, Kaup.raider) toimivien lentoyhteyksien takaaminen (E-S-liitto; Savonlinna, Varkaus, Mikkeli, KKK; verkostoperiaate, Finavia) KV-yhteydet, (Finavia), mm. Venäjä (KKK) ja pohjoiset yhteydet (LL ja Lkk) väestön ikärakenne ja muuttoliike pitäisi Oulun kk mielestä ottaa myös huomioon Oulun seudun kunnat haluavat aiesopimuskäytännön kehittämistä siten, että LJS:n kehittäminen kytketään maankäytön kehittämiseen ja valtio osallistuu ja tukee raideliikenteeseen pitää satsata Enemmistö ry:n mielestä raideliikenteen asema liikennejärjestelmässä on ratkaistava (RHK) joukkoliikenteeseen pitää alkaa satsata (ESlh) EK:n mielestä pitäisi kuvata liikennejärjestelmän palvelutaso 2030 ja siitä rakentaa kehittämisohjelma ja sen rahoitussuunnitelma kaupunkien logististen järjestelmien kehittäminen (RHK) Alueelliset asiat Alueellista näkökulmaa painotetaan mm. E-P-liiton ja Kajaanin seudun lausunnoissa, aluepolitiikkaa ja aluekehitykseen vaikuttavia toimia P-liiton lausunnossa, maakuntakeskusten välisiä yhteyksiä ja paikallisia pullonkauloja P- K te-keskuksen lausunnossa ja seutulogistiikka Establishin lausunnossa Yhteydet turvattava myös maamme eri alueiden välillä eikä vaan pääkaupunkiseudun suuntaan (K-P-liitto, P-K-te); sähköiset junayhteydet (Pliitto) Liikenneverkon tulee olla alueellisen suunnittelun tulosta eikä liik.taloud tule ohjata sitä (RR) Palvelurakenneuudistuksen LJS:ien kehittämiselle asettamat vaatimukset (K-Sliitto)

7 7 Hallitusohjelman alueellisten tavoitteisen tulee vaikuttaa liikennehankkeiden tärkeysjärjestykseen (SM) Säännöllinen alueellinen neuvottelumenettely ja totsujen ja aluehallinnon tuloskeskustelujen yhdistäminen (SM) Liikennehallintoa koskevat asiat Yhtenäinen väylävirasto (Kuntaliitto, K-P-liitto, YM) kannanotto virastojen uud.organisoinnista (RIL) Liikennepolitiikan aluehallintoa tulee kehittää (P-H-liitto, yhdistää; Joensuu) Liikennehallinnon alueellisen viranomaisen roolin vahvistaminen (ISlh) Tulisi ottaa kantaa väyläviraston perustamiseen (Koneyrittäjät) maakuntahallinnon asema liikennehankkeissa (Joensuu) Liikenneverkko, erityisesti alempi tieverkko, yksityistiet ja vähäliikenteiset radat keskeiset runkoverkot on määriteltävä/päätettävä (SAK, EK, Kuntaliitto, Tiehallinto, Lahti, YM, AKT, PPliitto) ja pidettävä riittävän suppeina, mukana myös satamat ja lentoasemat (Hgin kk), VN:n tulisi päättää (RR) tieverkon laajuuteen tulla ottaa kantaa (Tiehallinto, Tieyhdistys) Tehtävä päätös vähäliikenteisistä teistä ja radoista (Kuntaliitto, AKT, Koneyrittäjät, RHK) painotus pitäisi olla jl, kl sekä perusväylänpito (I-U-liitto), perusradanpito(rhk) yleiset tiet, yksityistiet ja metsäautotiet muodostavat kokonaisuuden, koordinointi? (Koneyrittäjät oikeudenmukainen ratkaisu yleisten teiden ja yksityisteiden rajapintaan (PP-liitto) liikenneväylätyypeille tulee asettaa palvelutasotavoitteet ja niiden toteutukseen liikennepolitiikka (Metsäteollisuus, Tiehallinto, Joensuu) runkoväylästössä huomio itäliikenteeseen (ESlh) Tieyhdistyksen mielestä vähäliikenteisten ratojen yksityistämistä pitäisi tutkia Tärkeiden satamien ja lentokenttien toiminnan turvaaminen (PLM) Rahoitustasot (tästä on myös elinkeinoelämäkohdassa) alueellisiin investointeihin tulee olla rahaa (I-U-liitto, ES-lh, Pirkanmaan liitto, V- S-liitto, E-S-liitto, Jyväskylä, RIL) hallitusohjelma ja kehyspäätös ristiriidassa (Kuntaliitto, Satamaliitto) ja liikenneverkkoihin liian vähän rahaa (P-K-liitto, taksakorotus Kymen liitto, myös joukkoliikenteeseen AKT) nykyisten väylien ylläpitoon tasokorotus (Satamaliitto, Oulun kk, joka priorisoisi tämän) rahoitustasot pitäisi voida sopia vuodeksi eteenpäin (Hki) esitettävä selonteon taloudelliset ja aikataululliset vaikutukset (VM) otettava huomioon kehyspäätös ja hallitusohjelman taloudelliset puitteet (VM) olennainen on hankkeiden tärkeysjärjestys (VM) Rahoitus joustavaksi, jotta esim. varalaskupaikat voidaan toteuttaa (PLM)

8 8 Kunnan ja valtion vastuut valtion on vastattava tulevaisuudessa omista vastuistaan (Kuntaliitto, Pirkanmaan liitto, E-S kk, E-S liitto, RR) metropolialueella kunnille enemmän vastuuta (Kymen liitto) valtion osallistuttava oikeudenmukaisella tavalla PKS:n LJS:n kehittämiseen ja jljärjestelmän hoidon kustannuksiin (Hki) lisää (täysimääräisesti) valtion panostusta PKS:lle (Hgin kk) valtio ei huolehdi omista vastuistaan (I-U-liitto) kunnille tulisi osoittaa osa liikenteen verotuotoista (Kuntaliitto) tai sitten osallistuu katuverkon hankkeisiin (Hämeenlinna) mahdolliset kehittämishankkeet on toteutettava niin, ettei puututa kunnalliseen itsehallintoon eikä synnytetä kunnille uusia lakisääteisiä tehtäviä tai merkittäviä lisäkustannuksia (SM) Logistiikka ja tavaraliikenne logistisen järjestelmän toimivuus (Rauman kk) transiton tulisi suhtautua merkittävänä vientitoimintona (Satamaliitto, maantiekuljetusten edellytyksiä parannettava tasapuolisesti muiden kanssa, yhdistetyt kuljetukset (SKAL) osaava työvoima kuljetus- ja logistiikka-alueelle (SKAL, Taksil) koordinointia työvoima- ja koulutusasioissa (Log.yr.liitto) älykkään liikenteen edistäminen; logistiikkalaboratorio Suomeen (SKAL) ns. vähämerkitykselliset valtionavut suunnattaisiin kuljetusyrityksille (SKAL) Liikenneturvallisuus (SAL) Liikenneturvallisuuden 0-visiossa on Liikennejärjestelmä 2030:ssa selvä virhe (Turun yo) Turvallisuus nähdään tieliikenteen sisäisenä asiana, vaikka siihen pyrkimisen pitäisi näkyä mm. kulkumuotojen suosimisessa (Pro rautatie), läpimenevänä asiana (Liikenneturva) Tiehallinto penää kannanottoa pääteiden keskikaideohjelmaan ja sen rahoitukseen AKE haluaisi tarkistuttaa roolit liikenneturvallisuustiedotuksessa Rautatievirasto korostaa rautatiejärjestelmän turvallisuustason säilyttämistä AKE haluaisi koordinoida kuljettajaan ja ajoon liittyvää tutkimusta Turvallisuuden painoarvoa on lisättävä ja toimia priorisoitava (Kuluttajat) Etelä-Suomen lh penää kevyen liikenteen investointiohjelmaa Hgin lentokentän raideliikenneyhteydet (ESlh) liikenneturvallisuustyön eheyttäminen ja koordinoinnin tehostaminen (Tiehallinto, korostaminen ja koordinointi;ril) Autoliiton mielestä liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen tulisi kytkeä eri hallinnonaloihin tiiviimmin, jotta rahoitus voidaan varmistaa kasvatus&tiedotus sekä ammattikuljettajakoulutus (PLM) Selontekoon sisällytetään tieliikenteen turvallisuusohjelma pohjanaan uusi LT slma (Liikenneturva) ja lisäksi kuljettajien ajokyvyn arviointijärjestelmä, alkolukon käyttöönoton nopeuttaminen, haltijavastuu automaattivalvonnassa ja

9 9 liikennerikkomusten seuraamusjärjestelmään virhepistejärjestelmä (Liikenneturva); voimakkaammat seuraukset liikennerikkomuksista ja tehokkaampi valvontajärjestelmä (TTKK) ajonvakautusjärjestelmän saaminen yleiseksi autokannassa (TTKK) hlöauton massan kasvua tulisi verotuksella rajoittaa (TTKK) asenteet (SKOL ja joku muu) Muut Liikenne 2030 perusteena olevia trendiennusteita pidetään vanhentuneina; pitäisi uudistaa (Kuopion kk, Kajaanin seutu, P-S-liitto) ja liikennemääräennusteet pitäisi päivittää Metsäteollisuuden mielestä liikenne-ennusteet pitäisi tehdä erikseen tavara- ja henkilöliikenteelle (Autotuojat junaliikenteen kilpailuttamista hyvin valmisteltuna haluaisi YTV ja Hki PLJ-aiesopimuksen tulee olla lähtökohta PKS:lla (Hki) talvikunnossapidon riittävyys ja pitkäjänteisyys (Oulun kk, Metsäteoll, Logy) Kymenlaakson liiton mielestä LJS palvelee kolmea asiaa: tuotanto- ja palvelutoimintaa, työssäkäyntiä ja vapaa-ajan yhteyksiä liito-oravadirektiivit väljemmiksi (Kuopio) kaavojen valituskäsittelyyn lisää hlökuntaa (Kuopio) Lapin lh:n mielestä resurssien tehokkaan ja tuloksekkaan käytön lisäksi alueellisen tasapuolisuuden kehittäminen, palvelujen turvaaminen ja elinkeinoelämän tuleminen Lapin lh peräänkuuluttaa myös laajaa poikkihallinollista yhteistyötä tarkastelut pitää tehdä käyttäjän eikä rahoituksen näkökulmasta (Metsäteoll.) ympäristöasioiden tärkeys suhteessa muuhun väylänpitoon on ratkaistava (Tiehallinto) Turun yliopisto esittää logistiikkaa vientituotteena, sujuvia tullimuodollisuuksia, merenkulkua elinkeinona ja merenkulun turvallisuutta liikenteeseen vaikuttavien ministeriöiden sitoutuminen selontekoon (Log.yr.liitto) liikenteen verotus (Finavia) suurinosa vastaajista kytkee sen kuitenkin kohtaan rahoitus VAK-kuljetukset ja niiden turvallisuus ja ympäristöriskit (Dagob-Projekti) matkaketjut (Turku) yritysten maantieteellinen sijainti (Suomessa) ei näyttäisi vaikuttavan yrityksen logistiikkakustannuksiin läheskään niin paljon kuin aiemmin on oletettu ja kuten Liikenne 2030 väittää (LogOn-projekti) IHMISTEN JOKAPÄIVÄINEN LIIKKUMINEN Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osuuden kasvattaminen Tämä kokonaisuus on koko lausuntoaineiston eniten mainittu kohta. Se esiintyy varsin samanlaisena myös ilmaston muutoksen torjuntakysymyksen vastauksissa. Perusteluissa on mainittu kaikki mahdolliset tavat parantaa joukkoliikenteen

10 10 mahdollisuuksia. Keskeisimpinä lienevät valtion tuki, lippujärjestelmät ja niiden kehittäminen, liityntäliikenne sekä jl-infra. (YTV, PAM, Kymenlaakson liitto, P- P-liitto, SAK, Hgin kk, I-U-liitto, P-K-liitto, Kuluttajat, ESlh, Tiehallinto, SuLi, Pirkanmaan liitto, Turun kk, Hämeen kk, LSlh, Hki, Riihimäen-hyvinkään kk, LAL, AL, U-liitto, STTK, ISlh, AKT, jl Pliitto ja Taksil ja Pori, K-S-liitto, SYKE, LL, Finavia, MLL, RIL) raideliikenne sisältyy edelliseen erityisesti pääkaupunkiseudun osalta, mutta erityisesti raideliikenteen osuuden kasvattamista ovat esittäneet ainakin Kymen liitto ja LSlh, SYKE, VR sekä maankäytön sijoittamista pääliikenneväylien ja raideliikenteen vaikutusalueille (U-yk); nopeat ja laadukkaat lähijunayhteydet (Pro rautatie), (Kaup.raider; myös johdinautot) Liityntäpysäköintiä erityisesti vielä painottavat (Hki, Tiehallinto, Riihimäen- Hyvinkään kk sekä Pro Rautatie, jonka mielestä sen pitäisi olla ilmaista9 yhdyskuntarakenteen hajoamisen estämistä painottivat vielä (Yrittäjät, Kuluttajat, AL. LAL, K-S-liitto, SYKE, kaavoitus STAKES) Kaavoitusyhteistyötä esittävät Häme kk ja LSlh, Pliitto Työvoiman kohtaanto-ongelmiin vastaaminen mm. julkisen liikenteen palveluissa (PAM, Rauman kk, SuLi, Turun kk, KKK) esteettömyys (ESlh, LSlh, ISlh; pikavuorot, P-liitto, sekä kevyessä että joukkoliikenteessä Stakes, MLL; matkaketjut, RIL) työssäkäyntialue pohjaksi jl:ssa(eslh, U-liitto, KKK, Kuopio) ja Turun kk esittää Helsinki-Turku-Tampere-kolmiota yhteiseksi työssäkäyntialueeksi seudullinen joukkoliikenneorganisaatio (LSlh, LL, Kuopio) muita yksittäisiä mainintoja jl:sta luotettavuus, nopeus ja turvallisuus, pitkämatkaiset yhteydet, matka-aikojen ennustettavuus, jl:n verorasite(alv) usein mainittuja kilpailukykyisen vaihtoehdon (kokonaismatka ja hinta) tarjoaminen autoliikenteelle (Pro rautatie, SAL; tiedon tarjonta, hinta MLL) kaukoyhteydet ja täsmällisyys (KKK), lentoliikenne (Finavia, MMM; myös makuuvaunuliikenne) matkaketjut (STAKES) myös lentoliikenteessä (KKK), liikennemuotojen yhteistyö (VR) rahoitusta siirrettävä väylistä jl:lle (SYKE) joukkoliikenteen laatukäytävät (Tre,??) Kuopio mukaan valtion jl-tuen piiriin (Kuopio) ei valtiontukea joukkoliikenteelle (Liik.ymp.yhd.) Liikenneturvallisuus kevyen liikenteen väylät, olosuhteet ja turvallisuus (I-U-liitto, P-K-liitto, Oulun seutu, Tiehallinto, Pirkanmaan liitto, Hämeen kk, Joensuu, Tre pp, STTK, AKT, E-S-liitto, E-K-liitto, Satamaoper, LL, Ral.teoll., MLL, Pori, RIL) pääteiden liikenneturvallisuustoimet, mm. keskikaiteet (Tiehallinto, Pirkanmaan liitto, ÖKL, STTK, ISlh, AKT, Rak.teoll.;ohituskaistat yms., RIL;kannanotto) koulureitit (PP-liitto, MLL, Pori; myös työmatkat)

11 11 väyläverkoston turvallisuuden kehittäminen lisäämällä kl-väyliä, poistamalla tasoristeyksiä ja parantamalla kaupunkien jk-ympäristöä (P-H-liitto), RIL;kannanotto tasoristeyksiin tasoristeysten poistoa esittää myös Häme kk, AKT, E-K-liitto, Rak.teoll. valistusta ja valvontaa lisää (STTK, SAL), raskaan liik. valv. (AKT), kannanotto pääteiden nop.raj. ja valvontaan;ril pienet turvallisuustoimet (I-U-liitto, Pori) T&K-toiminta ja rohkeat teknisten laitteiden käyttökokeilut (AKE) raskaan kaluston kuljettajien koulutus (AKE, Riihimäki-Hyvinkään kk) automaattivalvonta telemaattisin keinoin (AKE); uutta teknologiaa myös valvontaan (SM) turvallisuus ensisijaiseksi (Kuluttajat) vaihtuvat nopeusrajoitukset (Häme kk) alkolukon käyttöpakko ammattiliikenteelle (ISlh) promilleraja 0,2 (ISlh) huomiota myös liikenteessä loukkaantuneisiin (Liikenneturva) kuntien liikenneturvallisuustyön kannustaminen (Liikenneturva) liikenneturvallisuusohjelman toimet ja yhteys sisäisen turvallisuuden ohjelmaan (Liikenneturva, SM) kaupunkiseutujen jk-ympäristöjä tuettava tienpidolla ja raideliikenteellä (E-Kliitto, P-H-liitto) Haja-asutusalueen joukkoliikenne erittäin voimakkaasti on myös painottunut julkisen liikenteen peruspalvelutason turvaaminen runkoliikenteellä ja erityisesti kutsuohjatulla liikenteellä (PP-liitto, I- U-liitto, Kuntaliitto, P-K-liitto, Oulun kk, Yrittäjät, Llh, E-P-liiitto, ESlh, Tiehallinto, Hämeen kk, LSlh, Kajaanin seutu, P-S-liitto, E-S-kk, ISlh, E-S-liitto, MMM Joensuu korostaa myös seudullista slua), Taksil ja MMM korostaa kuntien hlöliikennelogist., Lapin liitto yhdistäisi matkailun ja asukkaiden liikenteen palvelutasokuvaus joukkoliikenteelle erilaisille seuduille (ESlh, LSlh, LL) Väyläverkko riittävät resurssit väyläverkoston ylläpitoon ja kehittämiseen (P-H-liitto, Häme kk, Kuntaliitto, P-S-liitto, E-S-liitto, E-K-liitto; erityisesti kasvavilla kaup.seuduilla Jkylä) yksityisteiden ylläpito ja valtion rahoitus (Kuntaliitto, P-K-liitto, P-S-liitto, ÖKL, Rak.teoll.) alempi tieverkko ja kelirikko ja vähäliikenteiset väylät (P-K-liitto, E-P-liitto, Oulun kk,, Tiehallinto, Pirkanmaan liitto, K-S-te, Liikenneympäristöyhdistys, P- kk, Pliitto, MEK, RIL) rataosien korvausinvestoinnit (VR)(RHK) pääradalle kapasiteettia (STTK, moni muukin maininnut muualla) koko rataverkoston ylläpito ja kehittäminen (STTK) rautatieverkkoon investoitava enemmän (RR) sisävesiväylien kunto (RIL)

12 12 Liikenteen hallinta (P-S-liitto ja Kajaanin seutu) liikenteen tietopalvelut kaikille (Kymen liitto, Oulun seutu, LSlh, SAL, SKOL, STAKES; sisällöt) erityisesti kaupunkiseuduilla (PP-liitto); yhteistyötä kaup.seutujen kesken (SAL) Muuta jakelu- ja tavaraliikenne voisi käyttää jl-kaistoja => tilaa hautoille (SKAL ja Häme kk, joka lähinnä parantaisi elinkeinoelämän tilannetta) polttoaineverotuksen kohtuullistaminen (Liik.ymp.yhdistys) taksilain vaikutusten arvioiminen (ISlh) ljs-velvoite kaupunkiseuduille (ISlh) selvittää mahdollisuuksia seutuyhteistyöllä on hallita maankäytön slua (TTKK) henkilöliikenteen kilpailutus (Tre) Seudullisia painotuksia Satakunnan maakunnan sisäinen hlöliikenne, nopeat yhteydet pääradalle ja Rauman hlöliikenteen käynnistys (Rauman kk, Satakuntaliitto) hlöliikennettä rautatiellä Nikkilään (I-U-liitto) saaristossa meriturvallisuus (MEK) vt 8 parantaminen Vaasa-Mustasaari ja Yhdystie sekä Vaasan radan sähköistys (Vaasa) junayhteydet Treelle ja HkiinPorista huonoja, kun taas bussit hyviä ja lentoliikenne Hkiin (Pori) Kerava-Riihimäki kapasiteettipullonkaula (RHK) ELINKEINOELÄMÄN KULJETUSTEN TOIMIVUUS Liikenneyhteydet meri auki ympäri vuoden ilman lisärasitetta pohjoisen satamille (PP-liitto) sekä riittävä jäänmurto (Metsäteollisuus, Oulun kk) lentoliikenteen ja asemien kehittäminen (PP-liitto ja Hämeen kk, turvaaminen; E-S kk ja ISlh) sekä lentokenttäverkoston ylläpito ja rooli (Kuntaliitto), sekä Helsinki-Vantaan toimintaedellytykset; Finavia) lentoliikenteen kehittäminen maakuntien liitoille ja yksityistäminen satamien tapaan (TTKK) perusteeksi kuljetusmäärien kansantaloudellinen merkitys eikä kuljetustapahtumien määrä (Koneyrittäjät) kaivosteollisuuden tarpeet (Koneyrittäjät, P-S-liitto) huonokuntoisten siltojen peruskorjaus (Metsäteollisuus, ÖKL) Tasapuoliset kilpailuolosuhteet rautateiden tavaraliikenteelle (Metsäteollisuus) Henkilöliikenne tukeutumaan paremmin joukkoliikenteeseen, tilaa muille (Uliitto) tavaraliikenteen radoille 30 tn keskeisille yhteyksille (Pro rautatie)

13 13 Alempi väyläverkko ja vähäliikenteiset radat Perustienpidon rahoituksen tuntuva korotus (Kuopio kk, E-P-liitto, P-S-liitto, V- S-liitto, E-S-liitto, E-S-kk; kelirikko myös, Rak.teoll. 20%), perustienpitoon hallituskaudelle 140 M /v, josta 30 M /v alemmalle tieverkolle sekä lisäksi yksityisteihin 10 milj, /v lisäystä (Koneyrittäjät) sekä 300 M tieverkkoon (SKAL), Nyk. liikenneverkon ylläpito ja kehittäminen on varmistettava ja rahoitus turvattava (U-liitto) perusväylänpidon taso nostettava yhteensä ainakin 150 M /V (AKT, RIL; ei summaa) Alempi tieverkko (myös yksityistiet) (Satakuntaliitto, Pirkanmaan liitto, EK, K-Ste, K-S-liitto, E-S-liitto) ja alemman tieverkon puunhankinnan ja elintarvikkeiden kuljetukset turvattava (Tiehallinto, Metsäteollisuus, Yrittäjät, P-K-liitto, KKK, Pirkanmaan liitto, Kajaanin seutu, ÖKL, TTKK, Kuopio,RIL, Koneyrittäjät) Enemmän päätösvaltaa tiepiireille perustienpidossa (Kuopio kk) Vähäliikenteisten ratojen säilyttäminen/kunnostaminen ((P-H-liitto, Satakuntaliitto, Rauman kk, Metsäteollisuus, EK, KKK, VR; raakapuu) Rataverkon perusparannus (Oulun kk, P kk, ÖKL), pääratojen kantavuuden nosto (Metsäteollisuus), radoille 25 tn (EK, P-S liitto, Rak.teoll.) sekä tavoitteeksi 30 tn akselipainot (Pro Rautatie, VR; jossain), rataverkoston kunto (P-liitto, VR); kantavuus ja ratapihat (RHK) runkoverkon ulkopuolisilla radoilla ikääntyminen heikentää liikennöitävyyttä (RHK) Merenkulkulaitokselle osoitetut toimintamäärärahat vaarantava hallitusohjelman tavoitteiden lisäksi nykyisen palvelu- ja turvallisuustason (MKL) perusverkon toimivuus (LL) Kehittäminen teemahankkeet turvattava ja kaikki kehittäminen yhdelle momentille (U-liitto) Päätieverkon pullonkaulat korjattava pikaisesti (E-S-kk), kaupunkiseuduilla myös (SKOL) päätieverkon kehittäminen (E-S-liitto, RIL) Tie-, rata- ja vesiväylät uudistettava 2000-luvun tarpeita varten; kuljetusten tehokkuuden nostaminen (STTK, samantapaisesti sanoo KKK) riittävät investoinnit???maanteihin (Log.yr.liitto) liik.väylien uusinvestointien taso tulee nostaa merkittävästi (AKT, Rak.teoll.; 500 Me)) rataverkkoa tulisi korjata enemmän kaksiraiteiseksi (Seinäjoki-Oulu) (AKT) meriväylien suunnittelussa öljyntorjuntavalmius (Finstaship) Runkoverkko runkotieverkkoon keskeiset poikittaisyhteydet (Lahti) pääliikenneverkko aluekeskuksiin (Joensuu) runkotieverkon kunto ja kehittäminen (Oulun kk)

14 14 raskaan liikenteen suoritteet erikseen kokonaissuoritteesta=> painoarvo runkoväylien valintaan (Kymenlaakson liitto) nähtävänä osana kv-verkkoa (Kymenlaakson liitto) Toiveet runkoverkkoon: vt 8 Kokkola-Oulu (PP-liitto), Pori-Oulu (Satakuntaliitto, K-P-liitto, P-liitto), Pori-Vaasa (ÅA) vt 5 Jyväskylä Kuopio (Kuopio kk, P-S-liitto), vt 9 (Turku-Jkylä-Kuopio) (K-Sliitto) Rautatie Jkylä-Pieksämäki (K-S-liitto) vt 2 (U-liitto) sekä Kokemäki-Harjavalta-rata (Rauman kk ja Satakuntaliitto) vt 26 (E-K-liitto) Liikenneturvallisuus yksiajoratainen päätieverkko (EK) sekä pääteiden turvallisuus- ja sujuvuuspuutteet (K-S-te, K-S-liitto, E-S-liitto) vanhentuneiden ja turvallisuudeltaan heikkojen päätiejaksojen uusiminen (Metsäteollisuus), koko tieverkko uuteen uskoon rahoituksineen (Liikenneymp.yhd.) alkolukon markkinointi yritysten ajoneuvoihin (Liikenneturva) säännökset kuljetusketjun vastuusta tulee toteuttaa tukemalla niitä valvonnalla ja yritysten koulutuksella (Liikenneturva) Logistiikka ja tavaraliikenne Laatu, turvallisuus, luotettavuus, toimintavarmuus, täsmällisyys (PAM, Kuntaliitto, Metsäteollisuus, Turun kk, Hki, EK, Turun yo, YM, ÖKL, Pliitto sekä kuljetusketjun edullisuus, nopeus ja varmuus Pro rautatie ja toimivuus STTK, ) Logistiikka-alueet kytkettävä liikenneverkkoon (P-H-liitto, Pro rautatie;uudet intermodaaliterminaalit, joiden ympäristöön yritykset), logistiikkakeskuksia Väli- Suomeen (E-P-liitto) ja keskusten verkon kokonaissuunnittelu, jossa valtio mukana (U-yk, Kuopio, Turku) Logistiikkaketjut ja -osaaminen (PP-liitto, E-P-liitto, VR; tiedonhallinta) koulutus (Logy, SAL) tutkimus (Logy, AKT) Levähdysalueiden koko ja palvelut (P-H-liitto, SKAL) joustavat yhteydet vientisatamiin (P-kk, Pliitto, rautatieyhteydet satamiin K-Sliitto, molemmat Turku) Rautatieliikenteen kasvattaminen kauttakulkuliikenteessä (Kymenlaakson liitto) sekä raideliikenneverkon käytön tehostaminen (U-yk) kasvupotentiaali intermodaalikuljetuksissa, jos ratakapasitettia lisää, kohtaamispaikkoja lisää ja priorisointi hlöliikenteen rinnalle (TTKK) Rautatieliikenteen markkinoille tulon helpottaminen (TTKK, RR) EU:n merenkulkupolitiikan mukaiset tukitoimet (SAK) Kauppalaivaston ulosliputus suuri uhka (Kuluttajat) Merenkulun kilpailukyky(tonnistovero ja muu verotus ja maksut kilpailukykyisiksi (STTK, Finstaship)

15 15 siirtokuormausalueet kaupunkien läheisyyteen (SKAL) Kattava raakapuuterminaaliverkosto ainakin raakapuulle (VR) työaikadirektiivin vastustaminen (SKAL) rajamuodollisuudet Venäjän kanssa yhtenäisiksi EU:n mukaan (SKAL), (kuntoon, sähköinen tullaus Logy,) rajanylitysten sujuvuus (KKK, VR) resursseja yritysten logististen ICT-järj. yhteensopivuuden parantamiseen ja ratkaisujen rakentamiseen selä toimitusketjun ICT-avusteisen hallinnan keh. (Logy) Kuljetusyritysten saama kuljetustuki on säilytettävä (Kajaanin seutu) Autot raiteille (Hyvinkää-Riihimäen kk) teollisuuden rakennemuutoksen pitää näkyä myös liik.pol. (YM) kuljetusmarkkinoiden kehittämisessä on keskityttävä eri kuljetusmuotojen kilp.kykytekijöiden vahvistamiseen ja kilp.kyvyn esteiden vähentämiseen (Logy) jäänmurtopalvelujen kehittämisohjelma (Finstaship) saaristoliikenteelle visio (Finstaship) Matkailu matkailun liittyvät asiat mukaan (PAM myös muita kohdassa 1.poliittiset asiat) Liikenteen hallinta ruuhkien vähentämiseksi liikenteen hallintaa ja infia (Hki, YTV) Seudullisia painotuksia Kehä I:n ja III:n välityskyky (YTV) PKS:lla erityisesti Kehä III:n osalla korostettava rinnakkaisteiden ja katujen merkitystä (U-yk) Kaivoshankkeiden infra (P-K-te, Kuopio) Tuontiliikenteen edellytykset itä-länsi-rannikolla (Kymenlaakson liitto) Kauttakulkuliikenteen keskittyminen rajan pintaan (Kymenlaakson liitto) Tampere-Helsinki-vyöhykkeen kasvun kansallinen hyödyntäminen (Pirkanmaan liitto) Pendolinojen toimintavarmuus ja pysähtymisen puute (Hämeen kk) PKS:n pääväylien infrahankkeet (Hki) huomiota Jyväskylä-Haapajärvi-rataan? (K-S-te, K-S-liitto) Päijänne-Keitele kanavareitti (K-S-liitto) 3. raide pääradalle (Hyvinkää-Riihimäen kk) vt 8 (Pliitto) Saimaan ja Kymijoen kanavat matkailu ja kaivokset (Kolarin radan peruspar.) Lapissa (LL, Lkk, Kuopio) vt 5 Päivärinta-Vuorela (Kuopio) Suikkilantie, Vt 8 ja Turun ohikulku sekä rautatie Venäjälle (Turku) Merenkurkun laivaliikenne (Vaasa) Radat Seinäjoki-Oulu, Lahti-Vainikkala, Luumäki-Imatra ja Vartius-Oulu (RHK)

16 16 ILMASTONMUUTOS Yhdyskuntarakenne ja joukkoliikenne erittäin suurella painoarvolla esitetään joukko- ja kevytliikenteen mahdollisuuksien parantamista, johon liittyy lukuisa joukko parannustoimia (vrt Ihmisten jokapäiväinen liikkuminen), kuten jl-järjestelmän kehittämistä ja valtion tukea (YTV, PP-liitto, SAK, I-U-liitto, Kuntaliitto, Satakuntaliitto, P-K-liitto, Oulun kk, Yrittäjät (matkaketjut), Llh, Oulun seutu, U-yk, ESlh, Pirkanmaan liitto, Kajaanin seutu, hki, Lappeenranta, AL, Turun yo, Lahti, Kuopio, LAL, Riihimäki-Hyvinkää kk, P kk, ÖKL, E-S kk, STTK, ISlh, Liikenneturva, Hämeenlinna, TTKK, E-S-liitto, KKK, SYKE, Tre, LL, Kuopio, Rak.teoll., Turku, MLL, Pori, RIL, U-liitto; tukea myös junien lähiliikenteeseen, Joensuu, joukkoliikenteen lippujen hintaa (MMM) ja raideliikenteen kehittämistä korostavat YM ja Pro rautatie sekä AKT, joka puolittaisi hinnan), VR raideliikenteen markkinaosuus maankäytön ja liikenteen suunnittelua lisäksi korostaa (YTV, SuLi, Kajaanin seutu, Hki, LAL, U-liitto, AKT, E-S-liitto, Tre, Rak.teoll., Jkylä, RIL) yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäisyä erikseen korostaa (PAM, Rauman kk, Hki kk, I-U-liitto, Yrittäjät, Oulun seutu, AKE, U-yk, ESlh, Joensuu, YM, Autotuojat, K-S-liitto, SYKE, SAL, KKK, LL, Kuopio, Jyväskylä) ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen raideliikenteen varaan (P-H-liitto, E-K-liitto) sekä valtio toimista tukea yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen (Kuntaliitto) kutsuohjattuun ja MPK toimintaan valtion tukea (Kuntaliitto) joukkoliikenne ympärivuorokautiseksi työmatkaliikenteessä (PAM, Oulun seutu) ruuhkaisilla kaupunkiseuduilla panostetaan raideliikenteeseen ((ESlh, Pirkanmaan liitto, U-liitto, Pro rautatie; myös keskusten väliset yhteydet, Turku) nopealla raideliikenteellä korvattava merkittävä osa kotimaan lentoliikenteestä (mm. matkailu/aluekehitys)(pro rautatie), matkailukeskusten saavutettavuus junalla tai la:lla (LL) lentoliikenteen verotus (Liik.ymp.yhd.) kaikki mahdolliset toimet pyöräilyn edistämiseksi (Tre pp, Hgin pp) edistää työmatkapyöräilyä ja pyöräilyn yhdistämistä joukkoliikenteeseen (Trepp ja Hginpp) pyöräilyn edistäminen turvallisuuden ehdoilla (Liikenneturva) raideliikenteen infraa paremmaksi kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden vuoksi (AKT, E-S-liitto) matkaketjut (Turku) Raide- ja vesiliikenne raide- ja vesiliikenne massakuljetuksissa (ja matkailussa) (PAM, P-K-liitto, Oulun kk, SuLi, Turun kk, Turun yo, Lappeenranta, K-S-te, P-S-liitto, Pkk, MKL,