Liikennepoliittinen selonteko / lausuntoyhteenveto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikennepoliittinen selonteko / lausuntoyhteenveto"

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Luonnos Liikennepoliittinen selonteko / lausuntoyhteenveto Sisältö SAADUT LAUSUNNOT... 2 POLIITTISEN TASON KYSYMYKSET... 5 IHMISTEN JOKAPÄIVÄINEN LIIKKUMINEN... 9 ELINKEINOELÄMÄN KULJETUSTEN TOIMIVUUS ILMASTONMUUTOS KEHITTÄMISHANKKEET RAHOITUSRATKAISUT... 30

2 2 SAADUT LAUSUNNOT mennessä oli saatu seuraavat lausunnot: 1. Uudenmaan TE-keskus 2. Hämeen liitto 3. Oikeusministeriö 4. YTV 5. Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö ry 6. Pohjois-Karjalan TE-keskus 7. Palvelualojen ammattiliitto PAM 8. Kymenlaakson liitto 9 Pohjois-Pohjanmaan liitto 10 Kuopion kauppakamari 11 Päijät-Hämeen liitto 12 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 13 Rauman kauppakamari 14 Helsingin seudun kauppakamari 15 Etelä-Karjalan kauppakamari 16 Itä-Uudenmaan liitto 17 Koneyrittäjien liitto ry 18 Suomen Satamaliitto 19 Kuntaliitto 20 Satakuntaliitto 21 Keski-Pohjanmaan liitto 22 Pohjois-Karjaan maakuntaliitto 23 Oulun kauppakamari 24 Suomen Yrittäjät 25 Lapin lääninhallitus 26 Oulun seutu 27 Kunnallinen työmarkkinalaitos 28 Metsäteollisuus 29 Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 30 Ajoneuvohallintokeskus AKE 31 Erkki Timmerbacka 32 Suomen Kuluttajaliitto 33 Rautatievirasto 34 Etelä-Pohjanmaan liitto 35 Uudenmaan ympäristökeskus 36 Etelä-Suomen lääninhallitus 37 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL 38 Tiehallinto 39 Valtiovarainministeriö 40 Suomen liikenneliitto SuLi ry 41 Pirkanmaan liitto

3 42 Turun kauppakamari 43 Hämeen kauppakamari 44 Rovaniemen kaupunki 45 Länsi-Suomen lääninhallitus 46 Vantaan kaupunki 47 Kajaanin kaupunki, Sotkamon ja Vaalan kunta 48 Helsingin kaupunki 49 Lappeenrannan kaupunki 50 Suomen tieyhdistys 51 EK 52 Turun yliopisto 53 Keski-Suomen TE-keskus 54 Lahden kaupunki 55 Pohjois-Savon liitto 56 Riihimäen-Hyvinkään seudun kauppakamari 57 Linja-autoliitto 58 Autoliitto 59 Uudenmaan liitto 60 Joensuun kaupunki 61 Ympäristöministeriö 62 Pro Rautatie 63 Liikenneympäristöyhdistys 64 KTM 65 PLM 66 TM (ei lausuttavaa) 67 Pohjanmaan kauppakamari 68 Merenkulkulaitos 69 Öljy- ja kaasualan keskusliitto 70 Autotuojat ry 71 Tampereen polkupyöräilijät 72 Etelä-Savon kauppakamari 73 STTK, toimihenkilökeskusjärjestö 74 Itä-Suomen läänihallitus 75 Suomen Logistiikkayhdistys ry 76 Liikenneturva 77 Logistiikkayritysten Liitto 78 Hämeenlinnan kaupunki 79 TTKK 80 AKT ry 81 VML ry 82 Pohjanmaan liitto 83 Länsi-Uudenmaan kauppakamari 84 Keski-Suomen liitto 85 Varsinais-Suomen liitto 86 Etelä-Savon maakuntaliitto 87 Etelä-Karjalan liitto 3

4 88 SYKE 89 Raideryhmä 90 Suomen autoteknillinen Liitto ry 91 Matkailun edistämiskeskus MEK 92 Keskuskauppakamari 93 VR-Yhtymä 94 Tampereen kaupunki 95 Åbo Akademie 96 Finstaship 97 Suomen Taksiliitto 98 Satamaoperaattorit 99 Lapin liitto 100 Oulun lääninhallitus 101 SKOL 102 Kymenlaakson kauppakamari 103 Lapin kauppakamari 104 Kuopion kaupunki 105 Rakennusteollisuus 106 Finavia 107 DAGOB-projekti 108 Turun kaupunki 109 LogOn Baltic projekti 110 SM 111 STAKES 112 Helsingin polkupyöräilijät 113 Jyväskylän kaupunki 114 Mannerheimin Lastensuojeluliitto 115 Vaasan kaupunki 116 Porin kaupunki 117 MMM 118 RIL, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 119 Ratahallintokeskus 120 Pietarsaaren kaupunki 121 Kaupunkiraideryhmä 4

5 5 POLIITTISEN TASON KYSYMYKSET Yleistä Pitkäjänteisyyttä pidetään hyvänä ja erittäin perusteltuna monestakin näkökulmasta (Hämeen liitto, YTV, PAM, SAK, Hgin kk, I-U liitto, Oulun kk, Metsäteoll., Hki, Tieyhd. EK, Lahti, AL, ÖKL, Autotuojat, Logy, U-liitto, P-liitto, SAL, K-S-liitto, PP-liito, K-P-liitto; myös jl-rahoitukseen, Joensuu, Liikenneympäristöyhdistys, STTK, KKK,VR, Finstaship, Rak.teoll., Finavia, MMM, RIL) Liikennemuotojen kokonaisuuden käsittelyä painotetaan (mm. P-K-te, Kymenlaakson liitto, Koneyrittäjät, Finavia ja liikennemuotojen työnjakoa perää Tiehallinto eri kulkumuotojen järkevä työnjako (Pro rautatie, RIL) Selonteko edellyttää SOVA-lain mukaista arviointia (YM) PP-liiton mielestä liikennepolitiikkaa pitäisi tarkastella osan yht.kuntapol. Liikennejärjestelmän tuottoarvo pitää ottaa lähtökohdaksi (Kymenlaakson liitto) Eräät lausunnonantajat korostavat H/K laskentaa (Tieyhdistys) ja toiset peräävät avointa taloudellisten ja ympäristövaikutusten arviointia (Kuntaliitto) ja yhdyskuntarakenteen kestävän kehityksen näkökulmaa laskentaan (P-S-liitto); K- S-liitto lisää vielä yht.kuntataloudellisuuden; SYKE lisää ilmastovaikutukset Ilmastokysymyksen tulee olla selonteon läpimenevä teema (YM) Liikennepoliittisesta selonteosta ei saa tulla ilmastopoliittista selontekoa (ÖKL, Taksil) Selonteon taustaksi tulee ennakoida monitieteisesti ja monialaisesti tulevaisuuden toimintaympäristöjä (YM) Väylien muut ymp.vaikutukset on myös käsiteltävä (YM, AKT, Pori, melu; SYKE ja SKOL) vaikutukset eri kansalaisryhmiin (MLL) matkailuelinkeinon tarpeet tulisi ottaa huomioon ( PAM, Llh, Finavia) T&K toiminta pitäisi olla mukana (Hki, EK, Turun yo) EK painottaa jopa innovaatiopstrategiaa; alan osaaminen ja resurssit (RIL) yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvät asiat (PLM) Itämeren turvallisuus ja meriympäristön suojelu (MKL) EU:n yhteinen meripolitiikka eli vihreä kirja (MKL) EU:n liikennepolitiikka (VR) Suomen merenkulun elinkeinopolitiikka ja huoltovarmuus (MKL) Selonteon tavoitteina tulee olla : aluepolitiikan ja liikennepolitiikan vuorovaikutus, läpinäkyvyys. taloudellisuus, tehokkuus, ymp.yst.,tasa-arvo ja turvallisuus (Autotuojat) liikennepolitiikassa on siirryttävä tulevaisuuden tarpeita toteuttavaan liik.pol. (AKT) väyläinvestoinnit ja joukkoliikenne tulee nähdä yhteiskunnallisina peruspalveluina, joihin kansalaisilla on yhtäläiset oikeudet (AKT) kilpailuttaminen ei ole keino parantaa jl:n asemaa (AKT)

6 6 Suomen ja Venäjän välinen rautatierajaliikennettä säätelevä valtioiden välinen rajaliikennesopimus tulee säilyttää sellaisenaan (AKT, VR) Venäjän markkinoiden avautuminen (E-K-liitto) KV-kilpailukyky ja yritysten tarvitsema palvelutaso tavoitteiksi (KKK) hallituskausittain laadittaisiin ja periaatepäätös rahoituksesta (Taksil) kuljetuspalveluja tulisi käsitellä myös yritysten näkökulmasta (Satamaoper) infra-alan markkinat (Rak.teoll.) valtiolliset toimijat neutraaliin kilpailuasemaan (Rak.teoll.) ilmastomuutoksen seurauksiin varautuminen liik.pol. (MMM) Tuottavuuden kehityksen tarkastelu (Tiehallinto) Liikennealan osaaminen (Hki) Maankäyttö ja liikennejärjestelmä lausunnon antajat ehdottivat runsaasti selontekoon mukaan otettavaksi maankäytön ja liikenteen suunnittelua ja siihen liittyen yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäisemisen ja jotkut ehdottivat suoraan asutuksen sijoittamista joukkoliikenteen ja erityisesti raideliikenteen varteen (YTV, P-H-liitto, Yrittäjät, U-yk, Tiehallinto, YM,, RIL, aluerakenne-yhdyskuntarakenne-ljs; Pro rautatie, Treen pp, SYKE, Finavia, Kaup.raider) toimivien lentoyhteyksien takaaminen (E-S-liitto; Savonlinna, Varkaus, Mikkeli, KKK; verkostoperiaate, Finavia) KV-yhteydet, (Finavia), mm. Venäjä (KKK) ja pohjoiset yhteydet (LL ja Lkk) väestön ikärakenne ja muuttoliike pitäisi Oulun kk mielestä ottaa myös huomioon Oulun seudun kunnat haluavat aiesopimuskäytännön kehittämistä siten, että LJS:n kehittäminen kytketään maankäytön kehittämiseen ja valtio osallistuu ja tukee raideliikenteeseen pitää satsata Enemmistö ry:n mielestä raideliikenteen asema liikennejärjestelmässä on ratkaistava (RHK) joukkoliikenteeseen pitää alkaa satsata (ESlh) EK:n mielestä pitäisi kuvata liikennejärjestelmän palvelutaso 2030 ja siitä rakentaa kehittämisohjelma ja sen rahoitussuunnitelma kaupunkien logististen järjestelmien kehittäminen (RHK) Alueelliset asiat Alueellista näkökulmaa painotetaan mm. E-P-liiton ja Kajaanin seudun lausunnoissa, aluepolitiikkaa ja aluekehitykseen vaikuttavia toimia P-liiton lausunnossa, maakuntakeskusten välisiä yhteyksiä ja paikallisia pullonkauloja P- K te-keskuksen lausunnossa ja seutulogistiikka Establishin lausunnossa Yhteydet turvattava myös maamme eri alueiden välillä eikä vaan pääkaupunkiseudun suuntaan (K-P-liitto, P-K-te); sähköiset junayhteydet (Pliitto) Liikenneverkon tulee olla alueellisen suunnittelun tulosta eikä liik.taloud tule ohjata sitä (RR) Palvelurakenneuudistuksen LJS:ien kehittämiselle asettamat vaatimukset (K-Sliitto)

7 7 Hallitusohjelman alueellisten tavoitteisen tulee vaikuttaa liikennehankkeiden tärkeysjärjestykseen (SM) Säännöllinen alueellinen neuvottelumenettely ja totsujen ja aluehallinnon tuloskeskustelujen yhdistäminen (SM) Liikennehallintoa koskevat asiat Yhtenäinen väylävirasto (Kuntaliitto, K-P-liitto, YM) kannanotto virastojen uud.organisoinnista (RIL) Liikennepolitiikan aluehallintoa tulee kehittää (P-H-liitto, yhdistää; Joensuu) Liikennehallinnon alueellisen viranomaisen roolin vahvistaminen (ISlh) Tulisi ottaa kantaa väyläviraston perustamiseen (Koneyrittäjät) maakuntahallinnon asema liikennehankkeissa (Joensuu) Liikenneverkko, erityisesti alempi tieverkko, yksityistiet ja vähäliikenteiset radat keskeiset runkoverkot on määriteltävä/päätettävä (SAK, EK, Kuntaliitto, Tiehallinto, Lahti, YM, AKT, PPliitto) ja pidettävä riittävän suppeina, mukana myös satamat ja lentoasemat (Hgin kk), VN:n tulisi päättää (RR) tieverkon laajuuteen tulla ottaa kantaa (Tiehallinto, Tieyhdistys) Tehtävä päätös vähäliikenteisistä teistä ja radoista (Kuntaliitto, AKT, Koneyrittäjät, RHK) painotus pitäisi olla jl, kl sekä perusväylänpito (I-U-liitto), perusradanpito(rhk) yleiset tiet, yksityistiet ja metsäautotiet muodostavat kokonaisuuden, koordinointi? (Koneyrittäjät oikeudenmukainen ratkaisu yleisten teiden ja yksityisteiden rajapintaan (PP-liitto) liikenneväylätyypeille tulee asettaa palvelutasotavoitteet ja niiden toteutukseen liikennepolitiikka (Metsäteollisuus, Tiehallinto, Joensuu) runkoväylästössä huomio itäliikenteeseen (ESlh) Tieyhdistyksen mielestä vähäliikenteisten ratojen yksityistämistä pitäisi tutkia Tärkeiden satamien ja lentokenttien toiminnan turvaaminen (PLM) Rahoitustasot (tästä on myös elinkeinoelämäkohdassa) alueellisiin investointeihin tulee olla rahaa (I-U-liitto, ES-lh, Pirkanmaan liitto, V- S-liitto, E-S-liitto, Jyväskylä, RIL) hallitusohjelma ja kehyspäätös ristiriidassa (Kuntaliitto, Satamaliitto) ja liikenneverkkoihin liian vähän rahaa (P-K-liitto, taksakorotus Kymen liitto, myös joukkoliikenteeseen AKT) nykyisten väylien ylläpitoon tasokorotus (Satamaliitto, Oulun kk, joka priorisoisi tämän) rahoitustasot pitäisi voida sopia vuodeksi eteenpäin (Hki) esitettävä selonteon taloudelliset ja aikataululliset vaikutukset (VM) otettava huomioon kehyspäätös ja hallitusohjelman taloudelliset puitteet (VM) olennainen on hankkeiden tärkeysjärjestys (VM) Rahoitus joustavaksi, jotta esim. varalaskupaikat voidaan toteuttaa (PLM)

8 8 Kunnan ja valtion vastuut valtion on vastattava tulevaisuudessa omista vastuistaan (Kuntaliitto, Pirkanmaan liitto, E-S kk, E-S liitto, RR) metropolialueella kunnille enemmän vastuuta (Kymen liitto) valtion osallistuttava oikeudenmukaisella tavalla PKS:n LJS:n kehittämiseen ja jljärjestelmän hoidon kustannuksiin (Hki) lisää (täysimääräisesti) valtion panostusta PKS:lle (Hgin kk) valtio ei huolehdi omista vastuistaan (I-U-liitto) kunnille tulisi osoittaa osa liikenteen verotuotoista (Kuntaliitto) tai sitten osallistuu katuverkon hankkeisiin (Hämeenlinna) mahdolliset kehittämishankkeet on toteutettava niin, ettei puututa kunnalliseen itsehallintoon eikä synnytetä kunnille uusia lakisääteisiä tehtäviä tai merkittäviä lisäkustannuksia (SM) Logistiikka ja tavaraliikenne logistisen järjestelmän toimivuus (Rauman kk) transiton tulisi suhtautua merkittävänä vientitoimintona (Satamaliitto, maantiekuljetusten edellytyksiä parannettava tasapuolisesti muiden kanssa, yhdistetyt kuljetukset (SKAL) osaava työvoima kuljetus- ja logistiikka-alueelle (SKAL, Taksil) koordinointia työvoima- ja koulutusasioissa (Log.yr.liitto) älykkään liikenteen edistäminen; logistiikkalaboratorio Suomeen (SKAL) ns. vähämerkitykselliset valtionavut suunnattaisiin kuljetusyrityksille (SKAL) Liikenneturvallisuus (SAL) Liikenneturvallisuuden 0-visiossa on Liikennejärjestelmä 2030:ssa selvä virhe (Turun yo) Turvallisuus nähdään tieliikenteen sisäisenä asiana, vaikka siihen pyrkimisen pitäisi näkyä mm. kulkumuotojen suosimisessa (Pro rautatie), läpimenevänä asiana (Liikenneturva) Tiehallinto penää kannanottoa pääteiden keskikaideohjelmaan ja sen rahoitukseen AKE haluaisi tarkistuttaa roolit liikenneturvallisuustiedotuksessa Rautatievirasto korostaa rautatiejärjestelmän turvallisuustason säilyttämistä AKE haluaisi koordinoida kuljettajaan ja ajoon liittyvää tutkimusta Turvallisuuden painoarvoa on lisättävä ja toimia priorisoitava (Kuluttajat) Etelä-Suomen lh penää kevyen liikenteen investointiohjelmaa Hgin lentokentän raideliikenneyhteydet (ESlh) liikenneturvallisuustyön eheyttäminen ja koordinoinnin tehostaminen (Tiehallinto, korostaminen ja koordinointi;ril) Autoliiton mielestä liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen tulisi kytkeä eri hallinnonaloihin tiiviimmin, jotta rahoitus voidaan varmistaa kasvatus&tiedotus sekä ammattikuljettajakoulutus (PLM) Selontekoon sisällytetään tieliikenteen turvallisuusohjelma pohjanaan uusi LT slma (Liikenneturva) ja lisäksi kuljettajien ajokyvyn arviointijärjestelmä, alkolukon käyttöönoton nopeuttaminen, haltijavastuu automaattivalvonnassa ja

9 9 liikennerikkomusten seuraamusjärjestelmään virhepistejärjestelmä (Liikenneturva); voimakkaammat seuraukset liikennerikkomuksista ja tehokkaampi valvontajärjestelmä (TTKK) ajonvakautusjärjestelmän saaminen yleiseksi autokannassa (TTKK) hlöauton massan kasvua tulisi verotuksella rajoittaa (TTKK) asenteet (SKOL ja joku muu) Muut Liikenne 2030 perusteena olevia trendiennusteita pidetään vanhentuneina; pitäisi uudistaa (Kuopion kk, Kajaanin seutu, P-S-liitto) ja liikennemääräennusteet pitäisi päivittää Metsäteollisuuden mielestä liikenne-ennusteet pitäisi tehdä erikseen tavara- ja henkilöliikenteelle (Autotuojat junaliikenteen kilpailuttamista hyvin valmisteltuna haluaisi YTV ja Hki PLJ-aiesopimuksen tulee olla lähtökohta PKS:lla (Hki) talvikunnossapidon riittävyys ja pitkäjänteisyys (Oulun kk, Metsäteoll, Logy) Kymenlaakson liiton mielestä LJS palvelee kolmea asiaa: tuotanto- ja palvelutoimintaa, työssäkäyntiä ja vapaa-ajan yhteyksiä liito-oravadirektiivit väljemmiksi (Kuopio) kaavojen valituskäsittelyyn lisää hlökuntaa (Kuopio) Lapin lh:n mielestä resurssien tehokkaan ja tuloksekkaan käytön lisäksi alueellisen tasapuolisuuden kehittäminen, palvelujen turvaaminen ja elinkeinoelämän tuleminen Lapin lh peräänkuuluttaa myös laajaa poikkihallinollista yhteistyötä tarkastelut pitää tehdä käyttäjän eikä rahoituksen näkökulmasta (Metsäteoll.) ympäristöasioiden tärkeys suhteessa muuhun väylänpitoon on ratkaistava (Tiehallinto) Turun yliopisto esittää logistiikkaa vientituotteena, sujuvia tullimuodollisuuksia, merenkulkua elinkeinona ja merenkulun turvallisuutta liikenteeseen vaikuttavien ministeriöiden sitoutuminen selontekoon (Log.yr.liitto) liikenteen verotus (Finavia) suurinosa vastaajista kytkee sen kuitenkin kohtaan rahoitus VAK-kuljetukset ja niiden turvallisuus ja ympäristöriskit (Dagob-Projekti) matkaketjut (Turku) yritysten maantieteellinen sijainti (Suomessa) ei näyttäisi vaikuttavan yrityksen logistiikkakustannuksiin läheskään niin paljon kuin aiemmin on oletettu ja kuten Liikenne 2030 väittää (LogOn-projekti) IHMISTEN JOKAPÄIVÄINEN LIIKKUMINEN Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osuuden kasvattaminen Tämä kokonaisuus on koko lausuntoaineiston eniten mainittu kohta. Se esiintyy varsin samanlaisena myös ilmaston muutoksen torjuntakysymyksen vastauksissa. Perusteluissa on mainittu kaikki mahdolliset tavat parantaa joukkoliikenteen

10 10 mahdollisuuksia. Keskeisimpinä lienevät valtion tuki, lippujärjestelmät ja niiden kehittäminen, liityntäliikenne sekä jl-infra. (YTV, PAM, Kymenlaakson liitto, P- P-liitto, SAK, Hgin kk, I-U-liitto, P-K-liitto, Kuluttajat, ESlh, Tiehallinto, SuLi, Pirkanmaan liitto, Turun kk, Hämeen kk, LSlh, Hki, Riihimäen-hyvinkään kk, LAL, AL, U-liitto, STTK, ISlh, AKT, jl Pliitto ja Taksil ja Pori, K-S-liitto, SYKE, LL, Finavia, MLL, RIL) raideliikenne sisältyy edelliseen erityisesti pääkaupunkiseudun osalta, mutta erityisesti raideliikenteen osuuden kasvattamista ovat esittäneet ainakin Kymen liitto ja LSlh, SYKE, VR sekä maankäytön sijoittamista pääliikenneväylien ja raideliikenteen vaikutusalueille (U-yk); nopeat ja laadukkaat lähijunayhteydet (Pro rautatie), (Kaup.raider; myös johdinautot) Liityntäpysäköintiä erityisesti vielä painottavat (Hki, Tiehallinto, Riihimäen- Hyvinkään kk sekä Pro Rautatie, jonka mielestä sen pitäisi olla ilmaista9 yhdyskuntarakenteen hajoamisen estämistä painottivat vielä (Yrittäjät, Kuluttajat, AL. LAL, K-S-liitto, SYKE, kaavoitus STAKES) Kaavoitusyhteistyötä esittävät Häme kk ja LSlh, Pliitto Työvoiman kohtaanto-ongelmiin vastaaminen mm. julkisen liikenteen palveluissa (PAM, Rauman kk, SuLi, Turun kk, KKK) esteettömyys (ESlh, LSlh, ISlh; pikavuorot, P-liitto, sekä kevyessä että joukkoliikenteessä Stakes, MLL; matkaketjut, RIL) työssäkäyntialue pohjaksi jl:ssa(eslh, U-liitto, KKK, Kuopio) ja Turun kk esittää Helsinki-Turku-Tampere-kolmiota yhteiseksi työssäkäyntialueeksi seudullinen joukkoliikenneorganisaatio (LSlh, LL, Kuopio) muita yksittäisiä mainintoja jl:sta luotettavuus, nopeus ja turvallisuus, pitkämatkaiset yhteydet, matka-aikojen ennustettavuus, jl:n verorasite(alv) usein mainittuja kilpailukykyisen vaihtoehdon (kokonaismatka ja hinta) tarjoaminen autoliikenteelle (Pro rautatie, SAL; tiedon tarjonta, hinta MLL) kaukoyhteydet ja täsmällisyys (KKK), lentoliikenne (Finavia, MMM; myös makuuvaunuliikenne) matkaketjut (STAKES) myös lentoliikenteessä (KKK), liikennemuotojen yhteistyö (VR) rahoitusta siirrettävä väylistä jl:lle (SYKE) joukkoliikenteen laatukäytävät (Tre,??) Kuopio mukaan valtion jl-tuen piiriin (Kuopio) ei valtiontukea joukkoliikenteelle (Liik.ymp.yhd.) Liikenneturvallisuus kevyen liikenteen väylät, olosuhteet ja turvallisuus (I-U-liitto, P-K-liitto, Oulun seutu, Tiehallinto, Pirkanmaan liitto, Hämeen kk, Joensuu, Tre pp, STTK, AKT, E-S-liitto, E-K-liitto, Satamaoper, LL, Ral.teoll., MLL, Pori, RIL) pääteiden liikenneturvallisuustoimet, mm. keskikaiteet (Tiehallinto, Pirkanmaan liitto, ÖKL, STTK, ISlh, AKT, Rak.teoll.;ohituskaistat yms., RIL;kannanotto) koulureitit (PP-liitto, MLL, Pori; myös työmatkat)

11 11 väyläverkoston turvallisuuden kehittäminen lisäämällä kl-väyliä, poistamalla tasoristeyksiä ja parantamalla kaupunkien jk-ympäristöä (P-H-liitto), RIL;kannanotto tasoristeyksiin tasoristeysten poistoa esittää myös Häme kk, AKT, E-K-liitto, Rak.teoll. valistusta ja valvontaa lisää (STTK, SAL), raskaan liik. valv. (AKT), kannanotto pääteiden nop.raj. ja valvontaan;ril pienet turvallisuustoimet (I-U-liitto, Pori) T&K-toiminta ja rohkeat teknisten laitteiden käyttökokeilut (AKE) raskaan kaluston kuljettajien koulutus (AKE, Riihimäki-Hyvinkään kk) automaattivalvonta telemaattisin keinoin (AKE); uutta teknologiaa myös valvontaan (SM) turvallisuus ensisijaiseksi (Kuluttajat) vaihtuvat nopeusrajoitukset (Häme kk) alkolukon käyttöpakko ammattiliikenteelle (ISlh) promilleraja 0,2 (ISlh) huomiota myös liikenteessä loukkaantuneisiin (Liikenneturva) kuntien liikenneturvallisuustyön kannustaminen (Liikenneturva) liikenneturvallisuusohjelman toimet ja yhteys sisäisen turvallisuuden ohjelmaan (Liikenneturva, SM) kaupunkiseutujen jk-ympäristöjä tuettava tienpidolla ja raideliikenteellä (E-Kliitto, P-H-liitto) Haja-asutusalueen joukkoliikenne erittäin voimakkaasti on myös painottunut julkisen liikenteen peruspalvelutason turvaaminen runkoliikenteellä ja erityisesti kutsuohjatulla liikenteellä (PP-liitto, I- U-liitto, Kuntaliitto, P-K-liitto, Oulun kk, Yrittäjät, Llh, E-P-liiitto, ESlh, Tiehallinto, Hämeen kk, LSlh, Kajaanin seutu, P-S-liitto, E-S-kk, ISlh, E-S-liitto, MMM Joensuu korostaa myös seudullista slua), Taksil ja MMM korostaa kuntien hlöliikennelogist., Lapin liitto yhdistäisi matkailun ja asukkaiden liikenteen palvelutasokuvaus joukkoliikenteelle erilaisille seuduille (ESlh, LSlh, LL) Väyläverkko riittävät resurssit väyläverkoston ylläpitoon ja kehittämiseen (P-H-liitto, Häme kk, Kuntaliitto, P-S-liitto, E-S-liitto, E-K-liitto; erityisesti kasvavilla kaup.seuduilla Jkylä) yksityisteiden ylläpito ja valtion rahoitus (Kuntaliitto, P-K-liitto, P-S-liitto, ÖKL, Rak.teoll.) alempi tieverkko ja kelirikko ja vähäliikenteiset väylät (P-K-liitto, E-P-liitto, Oulun kk,, Tiehallinto, Pirkanmaan liitto, K-S-te, Liikenneympäristöyhdistys, P- kk, Pliitto, MEK, RIL) rataosien korvausinvestoinnit (VR)(RHK) pääradalle kapasiteettia (STTK, moni muukin maininnut muualla) koko rataverkoston ylläpito ja kehittäminen (STTK) rautatieverkkoon investoitava enemmän (RR) sisävesiväylien kunto (RIL)

12 12 Liikenteen hallinta (P-S-liitto ja Kajaanin seutu) liikenteen tietopalvelut kaikille (Kymen liitto, Oulun seutu, LSlh, SAL, SKOL, STAKES; sisällöt) erityisesti kaupunkiseuduilla (PP-liitto); yhteistyötä kaup.seutujen kesken (SAL) Muuta jakelu- ja tavaraliikenne voisi käyttää jl-kaistoja => tilaa hautoille (SKAL ja Häme kk, joka lähinnä parantaisi elinkeinoelämän tilannetta) polttoaineverotuksen kohtuullistaminen (Liik.ymp.yhdistys) taksilain vaikutusten arvioiminen (ISlh) ljs-velvoite kaupunkiseuduille (ISlh) selvittää mahdollisuuksia seutuyhteistyöllä on hallita maankäytön slua (TTKK) henkilöliikenteen kilpailutus (Tre) Seudullisia painotuksia Satakunnan maakunnan sisäinen hlöliikenne, nopeat yhteydet pääradalle ja Rauman hlöliikenteen käynnistys (Rauman kk, Satakuntaliitto) hlöliikennettä rautatiellä Nikkilään (I-U-liitto) saaristossa meriturvallisuus (MEK) vt 8 parantaminen Vaasa-Mustasaari ja Yhdystie sekä Vaasan radan sähköistys (Vaasa) junayhteydet Treelle ja HkiinPorista huonoja, kun taas bussit hyviä ja lentoliikenne Hkiin (Pori) Kerava-Riihimäki kapasiteettipullonkaula (RHK) ELINKEINOELÄMÄN KULJETUSTEN TOIMIVUUS Liikenneyhteydet meri auki ympäri vuoden ilman lisärasitetta pohjoisen satamille (PP-liitto) sekä riittävä jäänmurto (Metsäteollisuus, Oulun kk) lentoliikenteen ja asemien kehittäminen (PP-liitto ja Hämeen kk, turvaaminen; E-S kk ja ISlh) sekä lentokenttäverkoston ylläpito ja rooli (Kuntaliitto), sekä Helsinki-Vantaan toimintaedellytykset; Finavia) lentoliikenteen kehittäminen maakuntien liitoille ja yksityistäminen satamien tapaan (TTKK) perusteeksi kuljetusmäärien kansantaloudellinen merkitys eikä kuljetustapahtumien määrä (Koneyrittäjät) kaivosteollisuuden tarpeet (Koneyrittäjät, P-S-liitto) huonokuntoisten siltojen peruskorjaus (Metsäteollisuus, ÖKL) Tasapuoliset kilpailuolosuhteet rautateiden tavaraliikenteelle (Metsäteollisuus) Henkilöliikenne tukeutumaan paremmin joukkoliikenteeseen, tilaa muille (Uliitto) tavaraliikenteen radoille 30 tn keskeisille yhteyksille (Pro rautatie)

13 13 Alempi väyläverkko ja vähäliikenteiset radat Perustienpidon rahoituksen tuntuva korotus (Kuopio kk, E-P-liitto, P-S-liitto, V- S-liitto, E-S-liitto, E-S-kk; kelirikko myös, Rak.teoll. 20%), perustienpitoon hallituskaudelle 140 M /v, josta 30 M /v alemmalle tieverkolle sekä lisäksi yksityisteihin 10 milj, /v lisäystä (Koneyrittäjät) sekä 300 M tieverkkoon (SKAL), Nyk. liikenneverkon ylläpito ja kehittäminen on varmistettava ja rahoitus turvattava (U-liitto) perusväylänpidon taso nostettava yhteensä ainakin 150 M /V (AKT, RIL; ei summaa) Alempi tieverkko (myös yksityistiet) (Satakuntaliitto, Pirkanmaan liitto, EK, K-Ste, K-S-liitto, E-S-liitto) ja alemman tieverkon puunhankinnan ja elintarvikkeiden kuljetukset turvattava (Tiehallinto, Metsäteollisuus, Yrittäjät, P-K-liitto, KKK, Pirkanmaan liitto, Kajaanin seutu, ÖKL, TTKK, Kuopio,RIL, Koneyrittäjät) Enemmän päätösvaltaa tiepiireille perustienpidossa (Kuopio kk) Vähäliikenteisten ratojen säilyttäminen/kunnostaminen ((P-H-liitto, Satakuntaliitto, Rauman kk, Metsäteollisuus, EK, KKK, VR; raakapuu) Rataverkon perusparannus (Oulun kk, P kk, ÖKL), pääratojen kantavuuden nosto (Metsäteollisuus), radoille 25 tn (EK, P-S liitto, Rak.teoll.) sekä tavoitteeksi 30 tn akselipainot (Pro Rautatie, VR; jossain), rataverkoston kunto (P-liitto, VR); kantavuus ja ratapihat (RHK) runkoverkon ulkopuolisilla radoilla ikääntyminen heikentää liikennöitävyyttä (RHK) Merenkulkulaitokselle osoitetut toimintamäärärahat vaarantava hallitusohjelman tavoitteiden lisäksi nykyisen palvelu- ja turvallisuustason (MKL) perusverkon toimivuus (LL) Kehittäminen teemahankkeet turvattava ja kaikki kehittäminen yhdelle momentille (U-liitto) Päätieverkon pullonkaulat korjattava pikaisesti (E-S-kk), kaupunkiseuduilla myös (SKOL) päätieverkon kehittäminen (E-S-liitto, RIL) Tie-, rata- ja vesiväylät uudistettava 2000-luvun tarpeita varten; kuljetusten tehokkuuden nostaminen (STTK, samantapaisesti sanoo KKK) riittävät investoinnit???maanteihin (Log.yr.liitto) liik.väylien uusinvestointien taso tulee nostaa merkittävästi (AKT, Rak.teoll.; 500 Me)) rataverkkoa tulisi korjata enemmän kaksiraiteiseksi (Seinäjoki-Oulu) (AKT) meriväylien suunnittelussa öljyntorjuntavalmius (Finstaship) Runkoverkko runkotieverkkoon keskeiset poikittaisyhteydet (Lahti) pääliikenneverkko aluekeskuksiin (Joensuu) runkotieverkon kunto ja kehittäminen (Oulun kk)

14 14 raskaan liikenteen suoritteet erikseen kokonaissuoritteesta=> painoarvo runkoväylien valintaan (Kymenlaakson liitto) nähtävänä osana kv-verkkoa (Kymenlaakson liitto) Toiveet runkoverkkoon: vt 8 Kokkola-Oulu (PP-liitto), Pori-Oulu (Satakuntaliitto, K-P-liitto, P-liitto), Pori-Vaasa (ÅA) vt 5 Jyväskylä Kuopio (Kuopio kk, P-S-liitto), vt 9 (Turku-Jkylä-Kuopio) (K-Sliitto) Rautatie Jkylä-Pieksämäki (K-S-liitto) vt 2 (U-liitto) sekä Kokemäki-Harjavalta-rata (Rauman kk ja Satakuntaliitto) vt 26 (E-K-liitto) Liikenneturvallisuus yksiajoratainen päätieverkko (EK) sekä pääteiden turvallisuus- ja sujuvuuspuutteet (K-S-te, K-S-liitto, E-S-liitto) vanhentuneiden ja turvallisuudeltaan heikkojen päätiejaksojen uusiminen (Metsäteollisuus), koko tieverkko uuteen uskoon rahoituksineen (Liikenneymp.yhd.) alkolukon markkinointi yritysten ajoneuvoihin (Liikenneturva) säännökset kuljetusketjun vastuusta tulee toteuttaa tukemalla niitä valvonnalla ja yritysten koulutuksella (Liikenneturva) Logistiikka ja tavaraliikenne Laatu, turvallisuus, luotettavuus, toimintavarmuus, täsmällisyys (PAM, Kuntaliitto, Metsäteollisuus, Turun kk, Hki, EK, Turun yo, YM, ÖKL, Pliitto sekä kuljetusketjun edullisuus, nopeus ja varmuus Pro rautatie ja toimivuus STTK, ) Logistiikka-alueet kytkettävä liikenneverkkoon (P-H-liitto, Pro rautatie;uudet intermodaaliterminaalit, joiden ympäristöön yritykset), logistiikkakeskuksia Väli- Suomeen (E-P-liitto) ja keskusten verkon kokonaissuunnittelu, jossa valtio mukana (U-yk, Kuopio, Turku) Logistiikkaketjut ja -osaaminen (PP-liitto, E-P-liitto, VR; tiedonhallinta) koulutus (Logy, SAL) tutkimus (Logy, AKT) Levähdysalueiden koko ja palvelut (P-H-liitto, SKAL) joustavat yhteydet vientisatamiin (P-kk, Pliitto, rautatieyhteydet satamiin K-Sliitto, molemmat Turku) Rautatieliikenteen kasvattaminen kauttakulkuliikenteessä (Kymenlaakson liitto) sekä raideliikenneverkon käytön tehostaminen (U-yk) kasvupotentiaali intermodaalikuljetuksissa, jos ratakapasitettia lisää, kohtaamispaikkoja lisää ja priorisointi hlöliikenteen rinnalle (TTKK) Rautatieliikenteen markkinoille tulon helpottaminen (TTKK, RR) EU:n merenkulkupolitiikan mukaiset tukitoimet (SAK) Kauppalaivaston ulosliputus suuri uhka (Kuluttajat) Merenkulun kilpailukyky(tonnistovero ja muu verotus ja maksut kilpailukykyisiksi (STTK, Finstaship)

15 15 siirtokuormausalueet kaupunkien läheisyyteen (SKAL) Kattava raakapuuterminaaliverkosto ainakin raakapuulle (VR) työaikadirektiivin vastustaminen (SKAL) rajamuodollisuudet Venäjän kanssa yhtenäisiksi EU:n mukaan (SKAL), (kuntoon, sähköinen tullaus Logy,) rajanylitysten sujuvuus (KKK, VR) resursseja yritysten logististen ICT-järj. yhteensopivuuden parantamiseen ja ratkaisujen rakentamiseen selä toimitusketjun ICT-avusteisen hallinnan keh. (Logy) Kuljetusyritysten saama kuljetustuki on säilytettävä (Kajaanin seutu) Autot raiteille (Hyvinkää-Riihimäen kk) teollisuuden rakennemuutoksen pitää näkyä myös liik.pol. (YM) kuljetusmarkkinoiden kehittämisessä on keskityttävä eri kuljetusmuotojen kilp.kykytekijöiden vahvistamiseen ja kilp.kyvyn esteiden vähentämiseen (Logy) jäänmurtopalvelujen kehittämisohjelma (Finstaship) saaristoliikenteelle visio (Finstaship) Matkailu matkailun liittyvät asiat mukaan (PAM myös muita kohdassa 1.poliittiset asiat) Liikenteen hallinta ruuhkien vähentämiseksi liikenteen hallintaa ja infia (Hki, YTV) Seudullisia painotuksia Kehä I:n ja III:n välityskyky (YTV) PKS:lla erityisesti Kehä III:n osalla korostettava rinnakkaisteiden ja katujen merkitystä (U-yk) Kaivoshankkeiden infra (P-K-te, Kuopio) Tuontiliikenteen edellytykset itä-länsi-rannikolla (Kymenlaakson liitto) Kauttakulkuliikenteen keskittyminen rajan pintaan (Kymenlaakson liitto) Tampere-Helsinki-vyöhykkeen kasvun kansallinen hyödyntäminen (Pirkanmaan liitto) Pendolinojen toimintavarmuus ja pysähtymisen puute (Hämeen kk) PKS:n pääväylien infrahankkeet (Hki) huomiota Jyväskylä-Haapajärvi-rataan? (K-S-te, K-S-liitto) Päijänne-Keitele kanavareitti (K-S-liitto) 3. raide pääradalle (Hyvinkää-Riihimäen kk) vt 8 (Pliitto) Saimaan ja Kymijoen kanavat matkailu ja kaivokset (Kolarin radan peruspar.) Lapissa (LL, Lkk, Kuopio) vt 5 Päivärinta-Vuorela (Kuopio) Suikkilantie, Vt 8 ja Turun ohikulku sekä rautatie Venäjälle (Turku) Merenkurkun laivaliikenne (Vaasa) Radat Seinäjoki-Oulu, Lahti-Vainikkala, Luumäki-Imatra ja Vartius-Oulu (RHK)

16 16 ILMASTONMUUTOS Yhdyskuntarakenne ja joukkoliikenne erittäin suurella painoarvolla esitetään joukko- ja kevytliikenteen mahdollisuuksien parantamista, johon liittyy lukuisa joukko parannustoimia (vrt Ihmisten jokapäiväinen liikkuminen), kuten jl-järjestelmän kehittämistä ja valtion tukea (YTV, PP-liitto, SAK, I-U-liitto, Kuntaliitto, Satakuntaliitto, P-K-liitto, Oulun kk, Yrittäjät (matkaketjut), Llh, Oulun seutu, U-yk, ESlh, Pirkanmaan liitto, Kajaanin seutu, hki, Lappeenranta, AL, Turun yo, Lahti, Kuopio, LAL, Riihimäki-Hyvinkää kk, P kk, ÖKL, E-S kk, STTK, ISlh, Liikenneturva, Hämeenlinna, TTKK, E-S-liitto, KKK, SYKE, Tre, LL, Kuopio, Rak.teoll., Turku, MLL, Pori, RIL, U-liitto; tukea myös junien lähiliikenteeseen, Joensuu, joukkoliikenteen lippujen hintaa (MMM) ja raideliikenteen kehittämistä korostavat YM ja Pro rautatie sekä AKT, joka puolittaisi hinnan), VR raideliikenteen markkinaosuus maankäytön ja liikenteen suunnittelua lisäksi korostaa (YTV, SuLi, Kajaanin seutu, Hki, LAL, U-liitto, AKT, E-S-liitto, Tre, Rak.teoll., Jkylä, RIL) yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäisyä erikseen korostaa (PAM, Rauman kk, Hki kk, I-U-liitto, Yrittäjät, Oulun seutu, AKE, U-yk, ESlh, Joensuu, YM, Autotuojat, K-S-liitto, SYKE, SAL, KKK, LL, Kuopio, Jyväskylä) ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen raideliikenteen varaan (P-H-liitto, E-K-liitto) sekä valtio toimista tukea yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen (Kuntaliitto) kutsuohjattuun ja MPK toimintaan valtion tukea (Kuntaliitto) joukkoliikenne ympärivuorokautiseksi työmatkaliikenteessä (PAM, Oulun seutu) ruuhkaisilla kaupunkiseuduilla panostetaan raideliikenteeseen ((ESlh, Pirkanmaan liitto, U-liitto, Pro rautatie; myös keskusten väliset yhteydet, Turku) nopealla raideliikenteellä korvattava merkittävä osa kotimaan lentoliikenteestä (mm. matkailu/aluekehitys)(pro rautatie), matkailukeskusten saavutettavuus junalla tai la:lla (LL) lentoliikenteen verotus (Liik.ymp.yhd.) kaikki mahdolliset toimet pyöräilyn edistämiseksi (Tre pp, Hgin pp) edistää työmatkapyöräilyä ja pyöräilyn yhdistämistä joukkoliikenteeseen (Trepp ja Hginpp) pyöräilyn edistäminen turvallisuuden ehdoilla (Liikenneturva) raideliikenteen infraa paremmaksi kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden vuoksi (AKT, E-S-liitto) matkaketjut (Turku) Raide- ja vesiliikenne raide- ja vesiliikenne massakuljetuksissa (ja matkailussa) (PAM, P-K-liitto, Oulun kk, SuLi, Turun kk, Turun yo, Lappeenranta, K-S-te, P-S-liitto, Pkk, MKL,

17 17 STTK, Pliitto), K-S-liitto, E-S-liitto, SYKE, kilpailukyvyn parantaminen; Joensuu, MEK, KKK) raideliikenteen markkinaosuuden kasvattaminen (Kymen liitto, Rauman kk, Satakuntaliitto, Metsäteollisuus, K-S-yk, E-P-liitto, Riihimäki-Hyvinkää kk, U- liitto, YM, PLM, RR, Rak.teoll., ja kilpailukyky MMM) sekä raideliikenteen käytön tehostaminen parantamalla rataverkkoa ja liityntäliikennettä (U-yk), parantamalla tehokkuutta ja terminaaliverkostoa (VR), kaikin keinoin (RHK) vähäliikenteisten ratojen säilyttäminen (P-H-liitto) raideliikenteen haluttu rooli ja liikennöinnin palvelutaso on ratkaistava; asetettava palvelutaso ja laatutavoitteet (Kuntaliitto) nopean junaliikenteen kehittäminen (P-S-Liitto, ISlh) juna-autokuljetusten yhdistetyt terminaalit ja logistiikka-alueet (P-S-liitto) Saimaan kanava Tieliikenne alempiasteisen tieverkon toimivuus (metsäteollisuus käyttää bioenergiaa+ metsät biopolttoaineen raaka-ainelähde) (Koneyrittäjät, K-P-liitto, P-K-liitto, P-S-liitto) tieverkon kunto ja geometria (Tiehallinto, Tieyhdistys, EK, Liik.ymp.yhd., Pkk. Pliitto, RIL) pullonkaulojen poistaminen (Rak.teoll.) nopeusrajoitukset (Finavia) Polttoaineet ja verotus suositaan vaihtoehtoisia polttoaineita (YTV, PP-liitto, Rauman kk, SAK, I-Uliitto, P-K-liitto, K-S-yk, E-P-liitto, SKAL, Tiehallinto, SuLi, Kajaanin seutu, U- liitto, Hki ja U-liitto ja Liik.ymp.yhd., LAL, Joensuu,YM, KTM, MKL, ÖKL, E- S kk, STTK, AKT, Pliitto, E-S-liitto, SYKE, KKK, Taksil, RIL) mm. diesel (Yrittäjät, Kuluttajat), vety (E-P-liitto), sähkö (SuLi, Hki, Pro rautatie), maakaasu (Turku, Häme kk) ympäristöystävällinen kalusto ja suosiminen (Kymen liitto, P-K-liitto, AKE, Kuluttajat, SKAL, Tiehallinto, LAL, EK, Riihimäki-Hyvinkää kk, KTM, PLM, P kk, ÖKL, Autotuojat, Log.yr.liitto, Pliitto, SYKE, SAL, Taksil, Jkylä, Vaasa, RIL) sekä ympäristöystävällisten kulkumuotojen suosiminen (PP-liitto, Rauman kk, I-U-liitto, AKE, Kuluttajat, U-yk, Tiehallinto, Turun yo, K-S-te, STTK, Liikenneturva, K-S-liitto, E-S-liitto) verotukselliset keinot (I-U-liitto, Kuntaliitto, Kuluttajat, SKAL, Pirkanmaan liitto, E-S-kk, STTK, SYKE, Finavia, Jkylä) ja verotuksen kokonaisuudistus (AL, Autotuojat ajaneet jo pitkään, SAL), vähennetään jl:n verorasitetta (LAL, Kuntaliitto); verotus on kokonaisuus (TTKK) jatketaan kuljetuskalustoon ja polttoaineisiin tasaisesti kiristyvien säädösten linjalla (Metsäteollisuus, Tieyhdistys) keinojen monipuolisuus (YTV, Lahti) verotetaan autojen hankinnan sijaan käyttöä (YTV, U-liitto, KTM) rautateiden sähköistysohjelman jatkaminen (AKT, Pliitto; Vaasa-Seinäjoki, VR) auton hankinnan kynnystä ei pidä laskea liian alas (TTKK)

18 18 Vuotuinen ajoneuvovero, jos suuremmat haitat, muilta vain käytöstä (TTKK) väylämaksut; korkeammat siellä missä hyvä jl tai ruuhkia (Llh) ja ruuhkia tie- ja ruuhkamaksut (Liikenneturva); vastaamaan ajoneuvojen ulkoisia haittoja (TTKK) tutkimusta ajoneuvo- ja polttoainetekniikoista (U-liitto, SAL) väylämaksunkautta suositaan puhtaampia aluksia (MKL) kaikkein heikkokuntoisimman kaluston poistamisen helpottaminen (Autotuojat) romuajoneuvojen kierrätys (SAL) autoveronosittainen palautus lasten määrän mukaan (MLL) Muut Liikenteen hallinta ja telematiikka (Oulun seutu, Autotuojat, SAL, Jkylä) toimivat logistiset ketjut, keskukset ja terminaalit sekä henkilöliikenteen matkaketjut ((E-P-liitto, EK), energiatehokkaat ketjut Joensuu, ajotapakoulutus (SKAL, Tiehallinto, ÖKL, Log.yr.liitto) energiasäästön oltava vapaaehtoista (SKAL) energiaa säästävä teknologia (Joensuu) liikenteen hinnoittelu (YM; erityisesti jl-hinta) yhteistyötä hallinnonalojen välillä (KTM) energiatehokkuussopimukset (ÖKL) raskaan liikenteen kuormitusaste (Autotuojat, Kuopio) kv-toiminta (Satamaoper) kaavoituksessa varattava riittävästi kiviainesten ottamismahd. ja läjitysalueita (Rak.teoll.) KEHITTÄMISHANKKEET A. KOKO MAA Tieyhdistys Tärkeimmät moniongelmaiset päätiet kaupunkien ohitukset ja sisääntulot siltojen kestävyys kelirikko vähäliikenteisten teiden ja yksityisteiden kestävyys kaupunkien keskustoissa jk+ kl Päätiet Vt 3, Ylöjärvi-Vaasa Vt 8, Raisio-Pori Vt 15, Kotka-Kouvola Vt 12, Lahti-Kouvola Vt 21, Muonio-Kilpisjärvi

19 19 Vt 6 Kouvola-Kaipiainen ja Lappeenranta-Taavetti Vt 5, Lusi-Mikkeli, puuttuvat osat Vt 4, Jyväskylä-Tikkakoski Vt 4, Ii-Kemi Kaupunkiseudut Vt 15, Kotkan sis.tulo Vt 5, Kuopio Vt 8, Vaasa Vt 19, Seinäjoki Vt 6, Joensuu Metsäteollisuus Vt 8, Raisio-Pori Vt 12 Kouvola-Lahti E18 Haminan ohikulku Vt 26 Luumäki-Hamina Vt 15 Kouvola-Kotka Jämsänkoski-Rauma-rata Imatra-Kotka/Hamina rata Vähäliikenteiset Savonlinna-Huutokoski Ilomantsi-Joensuu Porokylä-Vuokatti EK E18-tie itään Seinäjoki-Oulu-rata Lahti-Vainikkala/Imatra-rata Edellinen ministeriryhmän kakkoskori+ vähliikenteiset+mesiohjelma Lahden kaupunki Liikenneväylien kehittäminen (runkoverkot ja teemahankkeet) Kaupunkiseutujen LJS:n kehittäminen Joukkoliikenteen käyttöön liittyvät hankkeet Kuluttajat Turvallisuuden parantaminen Keskikaidetiet Reunakaiteet Tärinäraidat ja leveät pientareet Kiertoliittymät Kl-väyliä Eritasoja Kameravalvontaa Hidasteita VAKit omille reiteilleen

20 20 Joukkoliikenne verkoston jatkuvuus ja kattavuus alv 0 Etelä-Suomen lääninhallitus ja pitkälti myös Länsi-Suomen lääninhallitus Joukkoliikennejärjestelmän ja joukkoliikenteen toimivuutta edistävät hankkeet (info, matkak., termin., etuisuudet infrassa, lippujärj., palvelutavoitteet, kaavoitus); myös raideliikenne Liikenneturvallisuuden 0-vision nostaminen kaiken tavoitteeksi liik. suunnittelussa SKAL Moottoritie 4 Jyväskylä-Oulu liik.turv. tieinfran rakentamisessa vaihtuvat nopeusrajoitukset runkoverkolle keskikaiteet laajasti liikenteen hallinta paikallistason tuntemuksen hyödyntäminen LJS:ssa Tiehallinto päätieverkko suurten kaupunkiseutujen hankkeet alempi tieverkko taajamien turv.toimet kl-väylästö Turun yo Isot tankkerit on aikapommi Venäjän rajaliikenne => TIR carnet sähköistys ja moottoritie itärajalle Linja-autoliitto LAL Jl:n verotuksellinen tukeminen Hlöliikennelain kehittäminen Houkuttelevuuden parantaminen Bussiliikenteen sujuvuuden kehittäminen katu- ja tieverkossa Palvelutasotavoitteiden (jl) sitovuuden ja rahoituksen lisääminen Jl:n toimintaedellytyksiä parantavan tienpidon kehittäminen Eri jl-muotojen kilpailuedellytyksien yhdenvertaisuuden ja yhteistyön kehittäminen Autoliitto Liikenneväylien kehittäminen, rahoitus pahasti jäljessä Joukkoliikennepalvelujen kehittäminen Väylien tehokkuus, sujuvuus ja turvallisuus teknologialla ja infolla Ympäristöministeriö Kehittämishankkeet käsittelyyn vasta kun on edetty neliporrasmallin viimeiselle portaalle Kaupunkiseutujen tiehankkeita arvioitaessa on pohdittava nopeuksien kasvattamisen ongelmaa (asutus hajautuu lisää)

Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit

Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit 9.10.2007 MAL seminaari, Siuntio Liikenneneuvos Petri Jalasto 1 Liikenne 2030 Liikennepolitiikan valinnat ovat osa Suomen hyvinvoinnin perustaa Ihmisten

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset ja niiden merkitys Itä-Suomen liikennejärjestelmään

Toimintaympäristön muutokset ja niiden merkitys Itä-Suomen liikennejärjestelmään Toimintaympäristön muutokset ja niiden merkitys Itä-Suomen liikennejärjestelmään Jo tapahtuneita sekä odotettavissa olevia muutoksia / Itä-Suomen liikennestrategian uudistaminen Hallitusohjelman leikkaukset

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11

Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11 LVM/11.3.2008 Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11 Esko Ahon metsätyöryhmän tekemät perusväylänpitoa ja yksityisteiden avustuksia koskevat esitykset sisältyvät

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa:

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Viite: Lausuntopyyntönne 20.11.2006 Asia: LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ASIAKIRJAN LUONNOKSESTA Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne

Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa 24.11.2010 Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne Liikenneviraston organisaatio 1.1.2011 alkaen Pääjohtaja Viestintä Esikunta

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013

Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013 Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013 Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä Strategia Toiminnan ohjaus Suunnittelu Hankkeet Väylänpito

Lisätiedot

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Raideliikenteen näkymiä Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Sitten aloitusseminaarin Liikenneverkon kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää valmistelun liikenneverkon

Lisätiedot

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liikennestrategia (ULSA) - Kahden maakunnan yhteinen näkemys liikennejärjestelmän kehittämistavoitteista ja -tarpeista.

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liikennestrategia (ULSA) - Kahden maakunnan yhteinen näkemys liikennejärjestelmän kehittämistavoitteista ja -tarpeista. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liikennestrategia (ULSA) - Kahden maakunnan yhteinen näkemys liikennejärjestelmän kehittämistavoitteista ja -tarpeista. LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTÄ OHJAA VISIO: Uudenmaan

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 272 800 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) momentille budjetoitujen väyläverkon kehittämisinvestointien toteuttamisesta aiheutuviin

Lisätiedot

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014 Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä Otto Lehtipuu 19.2.2014 Matkustajamäärät Lähteneet ja saapuneet asemittain Matkat 2013 Matkat 2012 Muutos % Kemi 169 251 168 820 0,3 % Kemijärvi 25 103 26

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuus

Tieliikenteen turvallisuus Liikenneneuvos Anneli Tanttu 1 Tieliikenteessä ovat mukana kaikki kansalaiset Tieliikennejärjestelmä on avoin järjestelmä, jossa jokainen tienkäyttäjä tekee päätöksiä ja valintoja Rautatie- ja tieliikenteen

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Liikenteen näkymät ylijohtaja Rami Metsäpelto

Liikenteen näkymät ylijohtaja Rami Metsäpelto Liikenteen näkymät 6.5.2015 ylijohtaja Rami Metsäpelto Vastaamme osaltamme Suomen liikennejärjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä,

Lisätiedot

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012 Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan Vesa Männistö 13.11.2012 Esityksen sisältö Taustaa väyläverkosta ja liikenteestä Liikenneviraston strategia Liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue

Kestävää liikkumista Pirkanmaalla. Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue Kestävää liikkumista Pirkanmaalla Harri Vitikka, Pirkanmaan ELY-keskus, L-vastuualue PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN STRATEGISET PAINOTUKSET 2012 2015 1. Hyvän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki Ajankohtaista VARELY:n liikennevastuualueelta 5.9.2013 / Antti Kärki Toimialueenamme ovat Satakunta ja Varsinais-Suomi yhtenä toimialueena. Vastuullamme on noin 8 000 km yleisiä teitä ja 1800 siltaa. Tehtävänämme

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Liikkumispalveluiden työpaja 27.10.2016 Janna Räisänen, aluesuunnittelija KOPIKALIsta ja KAKEPOLIsta Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiaan Kokkolan,

Lisätiedot

Tiehallinnon näkökulma

Tiehallinnon näkökulma 1 Ysiväylä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Tiehallinnon näkökulma Pääjohtaja Eero Karjaluoto Tiehallinto /ik 13.03.06 2 "PRO tie" -liikkeitä liikkeellä Monilla tiesuunnilla on eri tavoin järjestäytyneet

Lisätiedot

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu 9.12.2016 Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Nopean ratayhteyden kokonaisuus Uusi nopea Helsinki Turkurata rakentuu

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013. 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska

Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013. 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska Lentoliikennestrategia Lapin Liikennefoorumi 2013 11.6.2013 Johtava asiantuntija Lassi Hilska Lentoliikennestrategia miksi? Lentoliikennestrategia on yksi liikennepoliittisen selonteon jatkotoimenpiteistä

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut 31.10.2016 RATKAISTUT MAAKUNTAKAAVAT Lapin liitto Rovaniemen seudun maakuntakaava 14.4.2000 19.5.2000 26.6.2000-2.11.2001 - - (m19001) 1/5222/2000 Uudenmaan liitto Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava KUMOTTU

Lisätiedot

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä

Itä-Suomen liikennestrategia. Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Itä-Suomen liikennestrategia Itä-Suomen elinkeinoelämän ja asukkaiden tarpeita palveleva uuden sukupolven liikennejärjestelmä Ihmisten liikkuminen -näkökulma 1 Strategia on kaikkien toimijoiden yhteinen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen. Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri

Joukkoliikenteen järjestäminen. Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Joukkoliikenteen järjestäminen Kehto- foorumi Pori 21.3.2013 Silja Siltala liikenneinsinööri Linja-autoliikenteen järjestäminen ja rooli tulevaisuudessa Liikenne- ja viestintävaliokunta kuuleminen 8.3.2013/

Lisätiedot

150 000 Työpaikkaa. Elinkeinoelämän eväitä kansanedustajille

150 000 Työpaikkaa. Elinkeinoelämän eväitä kansanedustajille 150 000 Työpaikkaa Elinkeinoelämän eväitä kansanedustajille Tiina Tolvanen, Pohjois-Karjalan j kauppakamari k 19.9.119 11 Hyvinvoiva Suomi, jossa on hyvä yrittää, on yhteinen asiamme. Kerro meille ideasi

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016

Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 Perusväylänpidon lisärahoituksen kohdentaminen 2017-2019 Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 9.6.2016 1 Vastataan elinkeinoelämän ja asiakkaiden tarpeisiin Elinkeinoelämän toimintaedellytysten

Lisätiedot

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta

Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Autojen yhteiskäyttö liikenne- ja viestintäministeriön näkökulmasta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Autojen yhteiskäyttö Turkuun työpaja 9.2.2010 Liikennesektorille kohdistuvia haasteita

Lisätiedot

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi. Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko Parlamentaarinen työryhmä korjausvelan vähentämiseksi Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko 12.12.2014 Parlamentaarinen työryhmä ja sen tehtävät Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 28.2.2014 parlamentaarisen

Lisätiedot

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja

Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Tiemaksujen selvittämisen motiiveja Sidosryhmäseminaari 12.6.2012 Tuomo Suvanto Työryhmän toimeksianto Selvittää, kuinka Suomessa tulisi edetä tiemaksujärjestelmien käyttöönotossa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

MAL-SEMINAARI 9.10.2007

MAL-SEMINAARI 9.10.2007 MAL-SEMINAARI 9.10.2007 TIEHANKKEET JA RAHOITUSTARVE Suunnittelupäällikkö Viljo Miranto Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri 2 Uudenmaan tiepiiri Koko maa Uusimaa U-piirin osuus Maapinta-ala (km2) 304 530 9

Lisätiedot

Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta (JOVARA)

Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta (JOVARA) Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta (JOVARA) Esittely joukkoliikenteen toimivaltaisten viranomaisten tapaamisessa 16.4.2015 Henriika Weiste, WayStep Consulting Oy Esityksen sisältö 1. Johdanto,

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia Tilannekatsaus

Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia Tilannekatsaus Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia Tilannekatsaus Lapin liikennepäivä 29.11.2016 Timo Mäkikyrö Strategiayhteistyö Lapin liitto Pohjois-Pohjanmaan liitto Kainuun liitto Keski-Pohjanmaan liitto

Lisätiedot

Kasvukeskusten asuntorakentaminen ja joukkoliikenneinvestoinnit. Tarmo Pipatti Rakennusfoorumi 6.10.2015

Kasvukeskusten asuntorakentaminen ja joukkoliikenneinvestoinnit. Tarmo Pipatti Rakennusfoorumi 6.10.2015 Kasvukeskusten asuntorakentaminen ja joukkoliikenneinvestoinnit Tarmo Pipatti Rakennusfoorumi 6.10.2015 Asuntotuotanto kappalemääräisesti kasvussa Rakennusteollisuus RT 6.10.2015 2 Omakotitalojen aloitukset

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma

Liikenneväylien korjausvelka. Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma Liikenneväylien korjausvelka Lähtökohdat ja korjausvelkaohjelma 5.2.2016 Liikenneväylillä on n. 2,5 miljardin arvosta korjausvelkaa 4000 3500 korjausvelka M 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 nykyrahoitus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta

Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Satu Tolonen ja Janne Antikainen TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Työpaja 13.6.2016 Väestö Väestönkehitys 1995-2015

Lisätiedot

Reunaehdot. Tavoitteet tähän kokoukseen:

Reunaehdot. Tavoitteet tähän kokoukseen: Reunaehdot Sopimukseen strategiset tavoitteet Tavoitteena jäsentynyt, jäntevä sopimus ja vähemmän toimenpiteitä Strategiset, valtion ja kuntien välistä sopimista edellyttävät asiat vs. toimenpiteet joita

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma Ilmastopolitiikan toimikunnan ehdotus 1 Ilmasto ja liikenne 13,7 milj. tonnia kasvihuonekaasuja kotimaan liikenteestä v. 2007

Lisätiedot

40. Ratahallintokeskus

40. Ratahallintokeskus 40. Ratahallintokeskus S e l v i t y s o s a : Radanpidon tavoitteena on edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä liikennemuotona niin kotimaassa

Lisätiedot

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE KOSKIEN OIKEUDENMUKAISTA JA ÄLYKÄSTÄ LIIKENNETTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTIA

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE KOSKIEN OIKEUDENMUKAISTA JA ÄLYKÄSTÄ LIIKENNETTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTIA Hallitus 78 15.04.2014 LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE KOSKIEN OIKEUDENMUKAISTA JA ÄLYKÄSTÄ LIIKENNETTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTIA 201/00.02.020/2012 Hallitus 78 Esittelijä Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Liikenteen ja asumisen rahoitus 2017

Liikenteen ja asumisen rahoitus 2017 Liikenteen ja asumisen rahoitus 2017 Keskiviikko 14.9.2016 Kuntamarkkinat Asuntoasioiden asiantuntija Laura Hassi Liikenneasiantuntija Johanna Vilkuna Yhdyskuntatekniikan asiantuntija Marika Kämppi Asumiseen

Lisätiedot

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 1 R 100 R101 R303 R301 R 303 R1 00 R305 R304 R304 R302 R302 R 101 R301 R 305 Rakennesuunnitelma ja liikenne Liikennejärjestelmän kuvaus (palvelutaso) Maankäytön

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä TIEMAKSUT Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua 11.2.2016 Taustaa Helsingin seutu on selvittänyt, olisiko seudulla edellytyksiä

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE 2016-2040 Hämeen liitto 9.2.2016 Väestösuunnite 2016-2040 9.2.2016 Tilastokeskuksen 2012 ja 2015 trendiennusteiden lukujen keskiarvot vuonna 2040. Forssan seudulla keskiarvosta

Lisätiedot

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto

Keskimääräinen vuorokausiliikenne Keskimääräinen raskas liikenne Lähde Liikennevirasto Valtatiet 1, 8 ja 9 Varsinais-Suomen tieliikenteen pääsuunnat ja niitä yhdistävällä Turun Kehätiellä suurimmat liikennemäärät Samat runkoyhteydet raskaalla liikenteellä Keskimääräinen raskas liikenne 2015

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016

Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 Kanta-Hämeen jatkuva liikennejärjestelmätyö ja liikennejärjestelmätyöryhmän toiminta 2015-2016 o Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma, 4/2014 o Aiesopimus vuosille 2014-2019, 9/2014 o Liikennejärjestelmätyöryhmän

Lisätiedot

Liikenneinfrastruktuuri selvitys. RT:n hallitus Sami Pakarinen

Liikenneinfrastruktuuri selvitys. RT:n hallitus Sami Pakarinen Liikenneinfrastruktuuri 2040 -selvitys RT:n hallitus 17.1.2017 Sami Pakarinen Liikennehankkeiden toteutus ottaa aikaa Hanke Aloitus Valmis Kesto Tampereen rantatunneli 1990 (suunnittelu) 2016 26 vuotta

Lisätiedot

Uusi joukkoliikennelaki ja kunnat. Sakari Kestinen 10.12.2008 KUPOA2 Tampereen yliopisto

Uusi joukkoliikennelaki ja kunnat. Sakari Kestinen 10.12.2008 KUPOA2 Tampereen yliopisto Uusi joukkoliikennelaki ja kunnat Sakari Kestinen 10.12.2008 KUPOA2 Tampereen yliopisto Joukkoliikenteen historiaa Suomessa Perinteisesti ollut työnjako eri tahojen välillä (noin 1980-luvulle asti) Helsingin,

Lisätiedot

LIIKENNEJÄRJESTELMÄN TOTEUTUKSEN AIESOPIMUS 2006 2010

LIIKENNEJÄRJESTELMÄN TOTEUTUKSEN AIESOPIMUS 2006 2010 KUOPION SEUDUN LIIKENNESTRATEGIA 2030 LIIKENNEJÄRJESTELMÄN TOTEUTUKSEN AIESOPIMUS 2006 2010 Päivitetty 15.5.2007 vuosille 2007-2011 Päivitetty 24.8.2008 vuosille 2008-2012 Päivitetty 19.8.2009 vuosille

Lisätiedot

Rajanylityksiä ja liikennerevoluutiota

Rajanylityksiä ja liikennerevoluutiota Rajanylityksiä ja liikennerevoluutiota 13.10. Hannu Koverola Kouvolan kaupunki KOUVOLA 2011 7.10.2011 Kouvola 2011 Sisältö Kansalliset odotukset ja investointien edellytykset Painotus rataverkon kehittämiseen

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Logistiikka-hyvä toimintaympäristö-aluekehitys

Logistiikka-hyvä toimintaympäristö-aluekehitys Logistiikka-hyvä toimintaympäristö-aluekehitys Viitostie ry:n seminaari 17.5.2013 Aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntastrategia ja ohjelma Aluekehittäjän näkökulma

Lisätiedot

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki 26.1.2016 Sami Pakarinen Asuntotuotantotarve 2040 -projektin tausta VTT päivitti

Lisätiedot

Liikenneviraston talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintävaliokunta Talousjohtaja Kristiina Tikkala

Liikenneviraston talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintävaliokunta Talousjohtaja Kristiina Tikkala Liikenneviraston talousarvioesitys 2017 Liikenne- ja viestintävaliokunta 06.10.2016 Talousjohtaja Kristiina Tikkala Talousarvioesitys 2017 JTS määrärahakehykset 2016-2021 Hallitus esittää Liikenneverkolle

Lisätiedot

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta

KAS ELY L Seutukuntakierrokset Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta KAS ELY L Seutukuntakierrokset 2016 Maakuntauudistus KAS ELY L näkökulmasta Jyrki Karhula 20.10.2016 Johto Vastuualueen johtaja Johdon assistenttipalvelut Viestintä Kansainväliset asiat Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla

Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Maankäytön ja liikenteen suunnittelun integrointi Oulun seudulla Haukipudas Kiiminki Hailuoto Oulunsalo Oulu seutusuunnittelija Anne Leskinen, 8.12.2010 Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä Uusi Oulu

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

Väylähallinnon ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät

Väylähallinnon ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät Väylähallinnon ajankohtaiset kuulumiset ja näkymät Maarakennuspäivä / Mirja Noukka Ajankohtaiset väylänpidon kuulumiset 2 1 Perusväylänpidon määrärahat 2010-2019 1 600 000 000 Siirto väylähankkeista 1

Lisätiedot

Laajempi liikennejärjestelmänäkökulma kaupunkipolitiikan perustaksi

Laajempi liikennejärjestelmänäkökulma kaupunkipolitiikan perustaksi Laajempi liikennejärjestelmänäkökulma kaupunkipolitiikan perustaksi 13.6.2012 1 Uusi Kouvola lyhyesti Asukkaita noin 90.000 (88 987/2008) Pinta-ala 2 885 km², josta maapinta-ala 1677 km² ja vesistöä 370

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto

Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenteen järjestäminen; rahoituksen riittävyys kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Jenni Eskola, Liikennevirasto Joukkoliikenneuudistuksen vaikutukset Uudistuksen vaikutuksia Markkinaehtoinen

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011-luonnos HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011-luonnos HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011-luonnos 26.10.2010 HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Liikennejärjestelmäsuunnitelmat Neljä Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaa

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen

Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Pori Tampere raideliikenteen jatkokehittäminen Esittely Tenho Aarnikko tenho.aarnikko@sito.fi 28.11.2012 SATAKUNTAVALTUUSKUNTA 2 TYÖRYHMÄ Jäsenet: Porin kaupunki: apulaiskaupunginjohtaja Kari Hannus, työryhmän

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 - Ajankohtaista 17.12.2015 - Hallitusohjelman kärkitavoitteet - AIKO-rahoitus - Toimeenpanosuunnitelman tarkistus Maakuntajohtaja, joulukuu 2015 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko

Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko TransEco 18.11.2010 Anu Tuominen, Tuuli Järvi, Kari Mäkelä, Jutta Jantunen VTT 2 Työn tavoite Kehittää

Lisätiedot

Ratahanke Seinäjoki-Oulu

Ratahanke Seinäjoki-Oulu Ratahanke Seinäjoki-Oulu Mediatilaisuus 20.6.2016 20.6.2016 Ratahanke Seinäjoki-Oulu Mediatilaisuus 24.8.2015 Ohjelma: 11:00 Ratahankkeen yleisinfo, Tommi Rosenvall (Liikennevirasto) Kempele: Kempeleen

Lisätiedot

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko

Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Kuljetuselinkeino ja kunnallinen päätöksenteko Elokuu 2012 * Puolue, jota edustan: Kansallinen Kokoomus Suomen Sosialidemokraattinen Perussuomalaiset Suomen Keskusta Vasemmistoliitto Vihreä liitto Suomen

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kaakkois-Suomen ELY-keskus Tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013 2017 Väylien parantamisella positiivinen vaikutus kaakon alueen kasvuun Hallituksen kevään kehysriihen tulos oli Kaakkois-Suomen ja ELY-keskuksen

Lisätiedot

Perämerenkaari. Pohjois-Suomen. Miksi kannattaa laatia Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia?

Perämerenkaari. Pohjois-Suomen. Miksi kannattaa laatia Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia? Perämerenkaari Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategian esiselvitys Miksi kannattaa laatia Pohjois-Suomen liikenne- ja logistiikkastrategia? Maanteiden kotimaan tavarankuljetukset Lentoliikenteen

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 29.1.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Länsi-Suomesta ja Tampereelta Lahden ja Kouvolan kautta Lappeenrantaan

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) lähtökohdat Luottamushenkilöiden seminaari, Aulanko 5.-6.9.2013 Suvi Rihtniemi, toimitusjohtaja Sini Puntanen, liikennejärjestelmäosaston johtaja seudun

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen foorumi 2014

Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Miten Suomi hyötyy sähköisestä liikenteestä Hannele Pokka 14.5.2014 Ilmastopaneelin (IPCC) terveiset sähköisen liikkumisen näkökulmasta Kasvihuonepäästöt ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Julkisen talouden suunnitelma Liikenne- ja viestintäministeriö

Julkisen talouden suunnitelma Liikenne- ja viestintäministeriö Julkisen talouden suunnitelma 2017-2020 Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Määrärahakehykset 2017-2020 1 000 euroa TA 2016 Kehys 2017 Kehys 2018 Kehys 2019 Kehys 2020 01. Hallinto ja toimialan yhteiset

Lisätiedot

Suomikäytävä

Suomikäytävä Suomikäytävä 18.8.2015 Suomikäytävä Suomikäytävä on osa TEN-T ydinverkkoa ja sen muodostavat päärata Helsinki Kemi Tornio Rautatietä 810 km Neliraiteinen osuus 3 % Kaksiraiteinen osuus 30 % Yksiraiteinen

Lisätiedot

40. Ratahallintokeskus

40. Ratahallintokeskus 40. Ratahallintokeskus S e l v i t y s o s a : Radanpidon tavoitteena on edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä osana kotimaista ja kansainvälistä

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi

Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Finnish Transport Research and Innovation Partnership Miten tästä eteenpäin? Tavoitteita osaamisen kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi Osaamisen kehittäminen ja hyödyntäminen, Fintrip-seminaari 27.8.2013

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Väitöskirja netissä:

Väitöskirja netissä: Väitöskirja netissä: www.uta.fi/ajankohtaista/vaitokset/ www.yy-optima.fi 1 Jatkopohdintaa väitöskirjaan Liikennesuunnittelun käytännöt ja (kaupunkiseutujen) liikennepolitiikka Onko valtiolla kaupunkiseutujen

Lisätiedot

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011

Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto Kari Ruohonen ylijohtaja 26.9.2011 Liikennevirasto on monialainen liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat. Anders Östergård

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat. Anders Östergård Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ajankohtaiset liikenneasiat Anders Östergård 17.02.2015 Vt 8 Sepänkylän ohitustie - Avattu liikenteelle, viimeistelytyöt menossa, Skanska Infra pääurakoitsija - Urakkasumma

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot