Liikennepoliittinen selonteko / lausuntoyhteenveto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikennepoliittinen selonteko / lausuntoyhteenveto"

Transkriptio

1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Luonnos Liikennepoliittinen selonteko / lausuntoyhteenveto Sisältö SAADUT LAUSUNNOT... 2 POLIITTISEN TASON KYSYMYKSET... 5 IHMISTEN JOKAPÄIVÄINEN LIIKKUMINEN... 9 ELINKEINOELÄMÄN KULJETUSTEN TOIMIVUUS ILMASTONMUUTOS KEHITTÄMISHANKKEET RAHOITUSRATKAISUT... 30

2 2 SAADUT LAUSUNNOT mennessä oli saatu seuraavat lausunnot: 1. Uudenmaan TE-keskus 2. Hämeen liitto 3. Oikeusministeriö 4. YTV 5. Liikennepoliittinen yhdistys Enemmistö ry 6. Pohjois-Karjalan TE-keskus 7. Palvelualojen ammattiliitto PAM 8. Kymenlaakson liitto 9 Pohjois-Pohjanmaan liitto 10 Kuopion kauppakamari 11 Päijät-Hämeen liitto 12 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 13 Rauman kauppakamari 14 Helsingin seudun kauppakamari 15 Etelä-Karjalan kauppakamari 16 Itä-Uudenmaan liitto 17 Koneyrittäjien liitto ry 18 Suomen Satamaliitto 19 Kuntaliitto 20 Satakuntaliitto 21 Keski-Pohjanmaan liitto 22 Pohjois-Karjaan maakuntaliitto 23 Oulun kauppakamari 24 Suomen Yrittäjät 25 Lapin lääninhallitus 26 Oulun seutu 27 Kunnallinen työmarkkinalaitos 28 Metsäteollisuus 29 Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 30 Ajoneuvohallintokeskus AKE 31 Erkki Timmerbacka 32 Suomen Kuluttajaliitto 33 Rautatievirasto 34 Etelä-Pohjanmaan liitto 35 Uudenmaan ympäristökeskus 36 Etelä-Suomen lääninhallitus 37 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL 38 Tiehallinto 39 Valtiovarainministeriö 40 Suomen liikenneliitto SuLi ry 41 Pirkanmaan liitto

3 42 Turun kauppakamari 43 Hämeen kauppakamari 44 Rovaniemen kaupunki 45 Länsi-Suomen lääninhallitus 46 Vantaan kaupunki 47 Kajaanin kaupunki, Sotkamon ja Vaalan kunta 48 Helsingin kaupunki 49 Lappeenrannan kaupunki 50 Suomen tieyhdistys 51 EK 52 Turun yliopisto 53 Keski-Suomen TE-keskus 54 Lahden kaupunki 55 Pohjois-Savon liitto 56 Riihimäen-Hyvinkään seudun kauppakamari 57 Linja-autoliitto 58 Autoliitto 59 Uudenmaan liitto 60 Joensuun kaupunki 61 Ympäristöministeriö 62 Pro Rautatie 63 Liikenneympäristöyhdistys 64 KTM 65 PLM 66 TM (ei lausuttavaa) 67 Pohjanmaan kauppakamari 68 Merenkulkulaitos 69 Öljy- ja kaasualan keskusliitto 70 Autotuojat ry 71 Tampereen polkupyöräilijät 72 Etelä-Savon kauppakamari 73 STTK, toimihenkilökeskusjärjestö 74 Itä-Suomen läänihallitus 75 Suomen Logistiikkayhdistys ry 76 Liikenneturva 77 Logistiikkayritysten Liitto 78 Hämeenlinnan kaupunki 79 TTKK 80 AKT ry 81 VML ry 82 Pohjanmaan liitto 83 Länsi-Uudenmaan kauppakamari 84 Keski-Suomen liitto 85 Varsinais-Suomen liitto 86 Etelä-Savon maakuntaliitto 87 Etelä-Karjalan liitto 3

4 88 SYKE 89 Raideryhmä 90 Suomen autoteknillinen Liitto ry 91 Matkailun edistämiskeskus MEK 92 Keskuskauppakamari 93 VR-Yhtymä 94 Tampereen kaupunki 95 Åbo Akademie 96 Finstaship 97 Suomen Taksiliitto 98 Satamaoperaattorit 99 Lapin liitto 100 Oulun lääninhallitus 101 SKOL 102 Kymenlaakson kauppakamari 103 Lapin kauppakamari 104 Kuopion kaupunki 105 Rakennusteollisuus 106 Finavia 107 DAGOB-projekti 108 Turun kaupunki 109 LogOn Baltic projekti 110 SM 111 STAKES 112 Helsingin polkupyöräilijät 113 Jyväskylän kaupunki 114 Mannerheimin Lastensuojeluliitto 115 Vaasan kaupunki 116 Porin kaupunki 117 MMM 118 RIL, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 119 Ratahallintokeskus 120 Pietarsaaren kaupunki 121 Kaupunkiraideryhmä 4

5 5 POLIITTISEN TASON KYSYMYKSET Yleistä Pitkäjänteisyyttä pidetään hyvänä ja erittäin perusteltuna monestakin näkökulmasta (Hämeen liitto, YTV, PAM, SAK, Hgin kk, I-U liitto, Oulun kk, Metsäteoll., Hki, Tieyhd. EK, Lahti, AL, ÖKL, Autotuojat, Logy, U-liitto, P-liitto, SAL, K-S-liitto, PP-liito, K-P-liitto; myös jl-rahoitukseen, Joensuu, Liikenneympäristöyhdistys, STTK, KKK,VR, Finstaship, Rak.teoll., Finavia, MMM, RIL) Liikennemuotojen kokonaisuuden käsittelyä painotetaan (mm. P-K-te, Kymenlaakson liitto, Koneyrittäjät, Finavia ja liikennemuotojen työnjakoa perää Tiehallinto eri kulkumuotojen järkevä työnjako (Pro rautatie, RIL) Selonteko edellyttää SOVA-lain mukaista arviointia (YM) PP-liiton mielestä liikennepolitiikkaa pitäisi tarkastella osan yht.kuntapol. Liikennejärjestelmän tuottoarvo pitää ottaa lähtökohdaksi (Kymenlaakson liitto) Eräät lausunnonantajat korostavat H/K laskentaa (Tieyhdistys) ja toiset peräävät avointa taloudellisten ja ympäristövaikutusten arviointia (Kuntaliitto) ja yhdyskuntarakenteen kestävän kehityksen näkökulmaa laskentaan (P-S-liitto); K- S-liitto lisää vielä yht.kuntataloudellisuuden; SYKE lisää ilmastovaikutukset Ilmastokysymyksen tulee olla selonteon läpimenevä teema (YM) Liikennepoliittisesta selonteosta ei saa tulla ilmastopoliittista selontekoa (ÖKL, Taksil) Selonteon taustaksi tulee ennakoida monitieteisesti ja monialaisesti tulevaisuuden toimintaympäristöjä (YM) Väylien muut ymp.vaikutukset on myös käsiteltävä (YM, AKT, Pori, melu; SYKE ja SKOL) vaikutukset eri kansalaisryhmiin (MLL) matkailuelinkeinon tarpeet tulisi ottaa huomioon ( PAM, Llh, Finavia) T&K toiminta pitäisi olla mukana (Hki, EK, Turun yo) EK painottaa jopa innovaatiopstrategiaa; alan osaaminen ja resurssit (RIL) yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamiseen liittyvät asiat (PLM) Itämeren turvallisuus ja meriympäristön suojelu (MKL) EU:n yhteinen meripolitiikka eli vihreä kirja (MKL) EU:n liikennepolitiikka (VR) Suomen merenkulun elinkeinopolitiikka ja huoltovarmuus (MKL) Selonteon tavoitteina tulee olla : aluepolitiikan ja liikennepolitiikan vuorovaikutus, läpinäkyvyys. taloudellisuus, tehokkuus, ymp.yst.,tasa-arvo ja turvallisuus (Autotuojat) liikennepolitiikassa on siirryttävä tulevaisuuden tarpeita toteuttavaan liik.pol. (AKT) väyläinvestoinnit ja joukkoliikenne tulee nähdä yhteiskunnallisina peruspalveluina, joihin kansalaisilla on yhtäläiset oikeudet (AKT) kilpailuttaminen ei ole keino parantaa jl:n asemaa (AKT)

6 6 Suomen ja Venäjän välinen rautatierajaliikennettä säätelevä valtioiden välinen rajaliikennesopimus tulee säilyttää sellaisenaan (AKT, VR) Venäjän markkinoiden avautuminen (E-K-liitto) KV-kilpailukyky ja yritysten tarvitsema palvelutaso tavoitteiksi (KKK) hallituskausittain laadittaisiin ja periaatepäätös rahoituksesta (Taksil) kuljetuspalveluja tulisi käsitellä myös yritysten näkökulmasta (Satamaoper) infra-alan markkinat (Rak.teoll.) valtiolliset toimijat neutraaliin kilpailuasemaan (Rak.teoll.) ilmastomuutoksen seurauksiin varautuminen liik.pol. (MMM) Tuottavuuden kehityksen tarkastelu (Tiehallinto) Liikennealan osaaminen (Hki) Maankäyttö ja liikennejärjestelmä lausunnon antajat ehdottivat runsaasti selontekoon mukaan otettavaksi maankäytön ja liikenteen suunnittelua ja siihen liittyen yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäisemisen ja jotkut ehdottivat suoraan asutuksen sijoittamista joukkoliikenteen ja erityisesti raideliikenteen varteen (YTV, P-H-liitto, Yrittäjät, U-yk, Tiehallinto, YM,, RIL, aluerakenne-yhdyskuntarakenne-ljs; Pro rautatie, Treen pp, SYKE, Finavia, Kaup.raider) toimivien lentoyhteyksien takaaminen (E-S-liitto; Savonlinna, Varkaus, Mikkeli, KKK; verkostoperiaate, Finavia) KV-yhteydet, (Finavia), mm. Venäjä (KKK) ja pohjoiset yhteydet (LL ja Lkk) väestön ikärakenne ja muuttoliike pitäisi Oulun kk mielestä ottaa myös huomioon Oulun seudun kunnat haluavat aiesopimuskäytännön kehittämistä siten, että LJS:n kehittäminen kytketään maankäytön kehittämiseen ja valtio osallistuu ja tukee raideliikenteeseen pitää satsata Enemmistö ry:n mielestä raideliikenteen asema liikennejärjestelmässä on ratkaistava (RHK) joukkoliikenteeseen pitää alkaa satsata (ESlh) EK:n mielestä pitäisi kuvata liikennejärjestelmän palvelutaso 2030 ja siitä rakentaa kehittämisohjelma ja sen rahoitussuunnitelma kaupunkien logististen järjestelmien kehittäminen (RHK) Alueelliset asiat Alueellista näkökulmaa painotetaan mm. E-P-liiton ja Kajaanin seudun lausunnoissa, aluepolitiikkaa ja aluekehitykseen vaikuttavia toimia P-liiton lausunnossa, maakuntakeskusten välisiä yhteyksiä ja paikallisia pullonkauloja P- K te-keskuksen lausunnossa ja seutulogistiikka Establishin lausunnossa Yhteydet turvattava myös maamme eri alueiden välillä eikä vaan pääkaupunkiseudun suuntaan (K-P-liitto, P-K-te); sähköiset junayhteydet (Pliitto) Liikenneverkon tulee olla alueellisen suunnittelun tulosta eikä liik.taloud tule ohjata sitä (RR) Palvelurakenneuudistuksen LJS:ien kehittämiselle asettamat vaatimukset (K-Sliitto)

7 7 Hallitusohjelman alueellisten tavoitteisen tulee vaikuttaa liikennehankkeiden tärkeysjärjestykseen (SM) Säännöllinen alueellinen neuvottelumenettely ja totsujen ja aluehallinnon tuloskeskustelujen yhdistäminen (SM) Liikennehallintoa koskevat asiat Yhtenäinen väylävirasto (Kuntaliitto, K-P-liitto, YM) kannanotto virastojen uud.organisoinnista (RIL) Liikennepolitiikan aluehallintoa tulee kehittää (P-H-liitto, yhdistää; Joensuu) Liikennehallinnon alueellisen viranomaisen roolin vahvistaminen (ISlh) Tulisi ottaa kantaa väyläviraston perustamiseen (Koneyrittäjät) maakuntahallinnon asema liikennehankkeissa (Joensuu) Liikenneverkko, erityisesti alempi tieverkko, yksityistiet ja vähäliikenteiset radat keskeiset runkoverkot on määriteltävä/päätettävä (SAK, EK, Kuntaliitto, Tiehallinto, Lahti, YM, AKT, PPliitto) ja pidettävä riittävän suppeina, mukana myös satamat ja lentoasemat (Hgin kk), VN:n tulisi päättää (RR) tieverkon laajuuteen tulla ottaa kantaa (Tiehallinto, Tieyhdistys) Tehtävä päätös vähäliikenteisistä teistä ja radoista (Kuntaliitto, AKT, Koneyrittäjät, RHK) painotus pitäisi olla jl, kl sekä perusväylänpito (I-U-liitto), perusradanpito(rhk) yleiset tiet, yksityistiet ja metsäautotiet muodostavat kokonaisuuden, koordinointi? (Koneyrittäjät oikeudenmukainen ratkaisu yleisten teiden ja yksityisteiden rajapintaan (PP-liitto) liikenneväylätyypeille tulee asettaa palvelutasotavoitteet ja niiden toteutukseen liikennepolitiikka (Metsäteollisuus, Tiehallinto, Joensuu) runkoväylästössä huomio itäliikenteeseen (ESlh) Tieyhdistyksen mielestä vähäliikenteisten ratojen yksityistämistä pitäisi tutkia Tärkeiden satamien ja lentokenttien toiminnan turvaaminen (PLM) Rahoitustasot (tästä on myös elinkeinoelämäkohdassa) alueellisiin investointeihin tulee olla rahaa (I-U-liitto, ES-lh, Pirkanmaan liitto, V- S-liitto, E-S-liitto, Jyväskylä, RIL) hallitusohjelma ja kehyspäätös ristiriidassa (Kuntaliitto, Satamaliitto) ja liikenneverkkoihin liian vähän rahaa (P-K-liitto, taksakorotus Kymen liitto, myös joukkoliikenteeseen AKT) nykyisten väylien ylläpitoon tasokorotus (Satamaliitto, Oulun kk, joka priorisoisi tämän) rahoitustasot pitäisi voida sopia vuodeksi eteenpäin (Hki) esitettävä selonteon taloudelliset ja aikataululliset vaikutukset (VM) otettava huomioon kehyspäätös ja hallitusohjelman taloudelliset puitteet (VM) olennainen on hankkeiden tärkeysjärjestys (VM) Rahoitus joustavaksi, jotta esim. varalaskupaikat voidaan toteuttaa (PLM)

8 8 Kunnan ja valtion vastuut valtion on vastattava tulevaisuudessa omista vastuistaan (Kuntaliitto, Pirkanmaan liitto, E-S kk, E-S liitto, RR) metropolialueella kunnille enemmän vastuuta (Kymen liitto) valtion osallistuttava oikeudenmukaisella tavalla PKS:n LJS:n kehittämiseen ja jljärjestelmän hoidon kustannuksiin (Hki) lisää (täysimääräisesti) valtion panostusta PKS:lle (Hgin kk) valtio ei huolehdi omista vastuistaan (I-U-liitto) kunnille tulisi osoittaa osa liikenteen verotuotoista (Kuntaliitto) tai sitten osallistuu katuverkon hankkeisiin (Hämeenlinna) mahdolliset kehittämishankkeet on toteutettava niin, ettei puututa kunnalliseen itsehallintoon eikä synnytetä kunnille uusia lakisääteisiä tehtäviä tai merkittäviä lisäkustannuksia (SM) Logistiikka ja tavaraliikenne logistisen järjestelmän toimivuus (Rauman kk) transiton tulisi suhtautua merkittävänä vientitoimintona (Satamaliitto, maantiekuljetusten edellytyksiä parannettava tasapuolisesti muiden kanssa, yhdistetyt kuljetukset (SKAL) osaava työvoima kuljetus- ja logistiikka-alueelle (SKAL, Taksil) koordinointia työvoima- ja koulutusasioissa (Log.yr.liitto) älykkään liikenteen edistäminen; logistiikkalaboratorio Suomeen (SKAL) ns. vähämerkitykselliset valtionavut suunnattaisiin kuljetusyrityksille (SKAL) Liikenneturvallisuus (SAL) Liikenneturvallisuuden 0-visiossa on Liikennejärjestelmä 2030:ssa selvä virhe (Turun yo) Turvallisuus nähdään tieliikenteen sisäisenä asiana, vaikka siihen pyrkimisen pitäisi näkyä mm. kulkumuotojen suosimisessa (Pro rautatie), läpimenevänä asiana (Liikenneturva) Tiehallinto penää kannanottoa pääteiden keskikaideohjelmaan ja sen rahoitukseen AKE haluaisi tarkistuttaa roolit liikenneturvallisuustiedotuksessa Rautatievirasto korostaa rautatiejärjestelmän turvallisuustason säilyttämistä AKE haluaisi koordinoida kuljettajaan ja ajoon liittyvää tutkimusta Turvallisuuden painoarvoa on lisättävä ja toimia priorisoitava (Kuluttajat) Etelä-Suomen lh penää kevyen liikenteen investointiohjelmaa Hgin lentokentän raideliikenneyhteydet (ESlh) liikenneturvallisuustyön eheyttäminen ja koordinoinnin tehostaminen (Tiehallinto, korostaminen ja koordinointi;ril) Autoliiton mielestä liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen tulisi kytkeä eri hallinnonaloihin tiiviimmin, jotta rahoitus voidaan varmistaa kasvatus&tiedotus sekä ammattikuljettajakoulutus (PLM) Selontekoon sisällytetään tieliikenteen turvallisuusohjelma pohjanaan uusi LT slma (Liikenneturva) ja lisäksi kuljettajien ajokyvyn arviointijärjestelmä, alkolukon käyttöönoton nopeuttaminen, haltijavastuu automaattivalvonnassa ja

9 9 liikennerikkomusten seuraamusjärjestelmään virhepistejärjestelmä (Liikenneturva); voimakkaammat seuraukset liikennerikkomuksista ja tehokkaampi valvontajärjestelmä (TTKK) ajonvakautusjärjestelmän saaminen yleiseksi autokannassa (TTKK) hlöauton massan kasvua tulisi verotuksella rajoittaa (TTKK) asenteet (SKOL ja joku muu) Muut Liikenne 2030 perusteena olevia trendiennusteita pidetään vanhentuneina; pitäisi uudistaa (Kuopion kk, Kajaanin seutu, P-S-liitto) ja liikennemääräennusteet pitäisi päivittää Metsäteollisuuden mielestä liikenne-ennusteet pitäisi tehdä erikseen tavara- ja henkilöliikenteelle (Autotuojat junaliikenteen kilpailuttamista hyvin valmisteltuna haluaisi YTV ja Hki PLJ-aiesopimuksen tulee olla lähtökohta PKS:lla (Hki) talvikunnossapidon riittävyys ja pitkäjänteisyys (Oulun kk, Metsäteoll, Logy) Kymenlaakson liiton mielestä LJS palvelee kolmea asiaa: tuotanto- ja palvelutoimintaa, työssäkäyntiä ja vapaa-ajan yhteyksiä liito-oravadirektiivit väljemmiksi (Kuopio) kaavojen valituskäsittelyyn lisää hlökuntaa (Kuopio) Lapin lh:n mielestä resurssien tehokkaan ja tuloksekkaan käytön lisäksi alueellisen tasapuolisuuden kehittäminen, palvelujen turvaaminen ja elinkeinoelämän tuleminen Lapin lh peräänkuuluttaa myös laajaa poikkihallinollista yhteistyötä tarkastelut pitää tehdä käyttäjän eikä rahoituksen näkökulmasta (Metsäteoll.) ympäristöasioiden tärkeys suhteessa muuhun väylänpitoon on ratkaistava (Tiehallinto) Turun yliopisto esittää logistiikkaa vientituotteena, sujuvia tullimuodollisuuksia, merenkulkua elinkeinona ja merenkulun turvallisuutta liikenteeseen vaikuttavien ministeriöiden sitoutuminen selontekoon (Log.yr.liitto) liikenteen verotus (Finavia) suurinosa vastaajista kytkee sen kuitenkin kohtaan rahoitus VAK-kuljetukset ja niiden turvallisuus ja ympäristöriskit (Dagob-Projekti) matkaketjut (Turku) yritysten maantieteellinen sijainti (Suomessa) ei näyttäisi vaikuttavan yrityksen logistiikkakustannuksiin läheskään niin paljon kuin aiemmin on oletettu ja kuten Liikenne 2030 väittää (LogOn-projekti) IHMISTEN JOKAPÄIVÄINEN LIIKKUMINEN Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen osuuden kasvattaminen Tämä kokonaisuus on koko lausuntoaineiston eniten mainittu kohta. Se esiintyy varsin samanlaisena myös ilmaston muutoksen torjuntakysymyksen vastauksissa. Perusteluissa on mainittu kaikki mahdolliset tavat parantaa joukkoliikenteen

10 10 mahdollisuuksia. Keskeisimpinä lienevät valtion tuki, lippujärjestelmät ja niiden kehittäminen, liityntäliikenne sekä jl-infra. (YTV, PAM, Kymenlaakson liitto, P- P-liitto, SAK, Hgin kk, I-U-liitto, P-K-liitto, Kuluttajat, ESlh, Tiehallinto, SuLi, Pirkanmaan liitto, Turun kk, Hämeen kk, LSlh, Hki, Riihimäen-hyvinkään kk, LAL, AL, U-liitto, STTK, ISlh, AKT, jl Pliitto ja Taksil ja Pori, K-S-liitto, SYKE, LL, Finavia, MLL, RIL) raideliikenne sisältyy edelliseen erityisesti pääkaupunkiseudun osalta, mutta erityisesti raideliikenteen osuuden kasvattamista ovat esittäneet ainakin Kymen liitto ja LSlh, SYKE, VR sekä maankäytön sijoittamista pääliikenneväylien ja raideliikenteen vaikutusalueille (U-yk); nopeat ja laadukkaat lähijunayhteydet (Pro rautatie), (Kaup.raider; myös johdinautot) Liityntäpysäköintiä erityisesti vielä painottavat (Hki, Tiehallinto, Riihimäen- Hyvinkään kk sekä Pro Rautatie, jonka mielestä sen pitäisi olla ilmaista9 yhdyskuntarakenteen hajoamisen estämistä painottivat vielä (Yrittäjät, Kuluttajat, AL. LAL, K-S-liitto, SYKE, kaavoitus STAKES) Kaavoitusyhteistyötä esittävät Häme kk ja LSlh, Pliitto Työvoiman kohtaanto-ongelmiin vastaaminen mm. julkisen liikenteen palveluissa (PAM, Rauman kk, SuLi, Turun kk, KKK) esteettömyys (ESlh, LSlh, ISlh; pikavuorot, P-liitto, sekä kevyessä että joukkoliikenteessä Stakes, MLL; matkaketjut, RIL) työssäkäyntialue pohjaksi jl:ssa(eslh, U-liitto, KKK, Kuopio) ja Turun kk esittää Helsinki-Turku-Tampere-kolmiota yhteiseksi työssäkäyntialueeksi seudullinen joukkoliikenneorganisaatio (LSlh, LL, Kuopio) muita yksittäisiä mainintoja jl:sta luotettavuus, nopeus ja turvallisuus, pitkämatkaiset yhteydet, matka-aikojen ennustettavuus, jl:n verorasite(alv) usein mainittuja kilpailukykyisen vaihtoehdon (kokonaismatka ja hinta) tarjoaminen autoliikenteelle (Pro rautatie, SAL; tiedon tarjonta, hinta MLL) kaukoyhteydet ja täsmällisyys (KKK), lentoliikenne (Finavia, MMM; myös makuuvaunuliikenne) matkaketjut (STAKES) myös lentoliikenteessä (KKK), liikennemuotojen yhteistyö (VR) rahoitusta siirrettävä väylistä jl:lle (SYKE) joukkoliikenteen laatukäytävät (Tre,??) Kuopio mukaan valtion jl-tuen piiriin (Kuopio) ei valtiontukea joukkoliikenteelle (Liik.ymp.yhd.) Liikenneturvallisuus kevyen liikenteen väylät, olosuhteet ja turvallisuus (I-U-liitto, P-K-liitto, Oulun seutu, Tiehallinto, Pirkanmaan liitto, Hämeen kk, Joensuu, Tre pp, STTK, AKT, E-S-liitto, E-K-liitto, Satamaoper, LL, Ral.teoll., MLL, Pori, RIL) pääteiden liikenneturvallisuustoimet, mm. keskikaiteet (Tiehallinto, Pirkanmaan liitto, ÖKL, STTK, ISlh, AKT, Rak.teoll.;ohituskaistat yms., RIL;kannanotto) koulureitit (PP-liitto, MLL, Pori; myös työmatkat)

11 11 väyläverkoston turvallisuuden kehittäminen lisäämällä kl-väyliä, poistamalla tasoristeyksiä ja parantamalla kaupunkien jk-ympäristöä (P-H-liitto), RIL;kannanotto tasoristeyksiin tasoristeysten poistoa esittää myös Häme kk, AKT, E-K-liitto, Rak.teoll. valistusta ja valvontaa lisää (STTK, SAL), raskaan liik. valv. (AKT), kannanotto pääteiden nop.raj. ja valvontaan;ril pienet turvallisuustoimet (I-U-liitto, Pori) T&K-toiminta ja rohkeat teknisten laitteiden käyttökokeilut (AKE) raskaan kaluston kuljettajien koulutus (AKE, Riihimäki-Hyvinkään kk) automaattivalvonta telemaattisin keinoin (AKE); uutta teknologiaa myös valvontaan (SM) turvallisuus ensisijaiseksi (Kuluttajat) vaihtuvat nopeusrajoitukset (Häme kk) alkolukon käyttöpakko ammattiliikenteelle (ISlh) promilleraja 0,2 (ISlh) huomiota myös liikenteessä loukkaantuneisiin (Liikenneturva) kuntien liikenneturvallisuustyön kannustaminen (Liikenneturva) liikenneturvallisuusohjelman toimet ja yhteys sisäisen turvallisuuden ohjelmaan (Liikenneturva, SM) kaupunkiseutujen jk-ympäristöjä tuettava tienpidolla ja raideliikenteellä (E-Kliitto, P-H-liitto) Haja-asutusalueen joukkoliikenne erittäin voimakkaasti on myös painottunut julkisen liikenteen peruspalvelutason turvaaminen runkoliikenteellä ja erityisesti kutsuohjatulla liikenteellä (PP-liitto, I- U-liitto, Kuntaliitto, P-K-liitto, Oulun kk, Yrittäjät, Llh, E-P-liiitto, ESlh, Tiehallinto, Hämeen kk, LSlh, Kajaanin seutu, P-S-liitto, E-S-kk, ISlh, E-S-liitto, MMM Joensuu korostaa myös seudullista slua), Taksil ja MMM korostaa kuntien hlöliikennelogist., Lapin liitto yhdistäisi matkailun ja asukkaiden liikenteen palvelutasokuvaus joukkoliikenteelle erilaisille seuduille (ESlh, LSlh, LL) Väyläverkko riittävät resurssit väyläverkoston ylläpitoon ja kehittämiseen (P-H-liitto, Häme kk, Kuntaliitto, P-S-liitto, E-S-liitto, E-K-liitto; erityisesti kasvavilla kaup.seuduilla Jkylä) yksityisteiden ylläpito ja valtion rahoitus (Kuntaliitto, P-K-liitto, P-S-liitto, ÖKL, Rak.teoll.) alempi tieverkko ja kelirikko ja vähäliikenteiset väylät (P-K-liitto, E-P-liitto, Oulun kk,, Tiehallinto, Pirkanmaan liitto, K-S-te, Liikenneympäristöyhdistys, P- kk, Pliitto, MEK, RIL) rataosien korvausinvestoinnit (VR)(RHK) pääradalle kapasiteettia (STTK, moni muukin maininnut muualla) koko rataverkoston ylläpito ja kehittäminen (STTK) rautatieverkkoon investoitava enemmän (RR) sisävesiväylien kunto (RIL)

12 12 Liikenteen hallinta (P-S-liitto ja Kajaanin seutu) liikenteen tietopalvelut kaikille (Kymen liitto, Oulun seutu, LSlh, SAL, SKOL, STAKES; sisällöt) erityisesti kaupunkiseuduilla (PP-liitto); yhteistyötä kaup.seutujen kesken (SAL) Muuta jakelu- ja tavaraliikenne voisi käyttää jl-kaistoja => tilaa hautoille (SKAL ja Häme kk, joka lähinnä parantaisi elinkeinoelämän tilannetta) polttoaineverotuksen kohtuullistaminen (Liik.ymp.yhdistys) taksilain vaikutusten arvioiminen (ISlh) ljs-velvoite kaupunkiseuduille (ISlh) selvittää mahdollisuuksia seutuyhteistyöllä on hallita maankäytön slua (TTKK) henkilöliikenteen kilpailutus (Tre) Seudullisia painotuksia Satakunnan maakunnan sisäinen hlöliikenne, nopeat yhteydet pääradalle ja Rauman hlöliikenteen käynnistys (Rauman kk, Satakuntaliitto) hlöliikennettä rautatiellä Nikkilään (I-U-liitto) saaristossa meriturvallisuus (MEK) vt 8 parantaminen Vaasa-Mustasaari ja Yhdystie sekä Vaasan radan sähköistys (Vaasa) junayhteydet Treelle ja HkiinPorista huonoja, kun taas bussit hyviä ja lentoliikenne Hkiin (Pori) Kerava-Riihimäki kapasiteettipullonkaula (RHK) ELINKEINOELÄMÄN KULJETUSTEN TOIMIVUUS Liikenneyhteydet meri auki ympäri vuoden ilman lisärasitetta pohjoisen satamille (PP-liitto) sekä riittävä jäänmurto (Metsäteollisuus, Oulun kk) lentoliikenteen ja asemien kehittäminen (PP-liitto ja Hämeen kk, turvaaminen; E-S kk ja ISlh) sekä lentokenttäverkoston ylläpito ja rooli (Kuntaliitto), sekä Helsinki-Vantaan toimintaedellytykset; Finavia) lentoliikenteen kehittäminen maakuntien liitoille ja yksityistäminen satamien tapaan (TTKK) perusteeksi kuljetusmäärien kansantaloudellinen merkitys eikä kuljetustapahtumien määrä (Koneyrittäjät) kaivosteollisuuden tarpeet (Koneyrittäjät, P-S-liitto) huonokuntoisten siltojen peruskorjaus (Metsäteollisuus, ÖKL) Tasapuoliset kilpailuolosuhteet rautateiden tavaraliikenteelle (Metsäteollisuus) Henkilöliikenne tukeutumaan paremmin joukkoliikenteeseen, tilaa muille (Uliitto) tavaraliikenteen radoille 30 tn keskeisille yhteyksille (Pro rautatie)

13 13 Alempi väyläverkko ja vähäliikenteiset radat Perustienpidon rahoituksen tuntuva korotus (Kuopio kk, E-P-liitto, P-S-liitto, V- S-liitto, E-S-liitto, E-S-kk; kelirikko myös, Rak.teoll. 20%), perustienpitoon hallituskaudelle 140 M /v, josta 30 M /v alemmalle tieverkolle sekä lisäksi yksityisteihin 10 milj, /v lisäystä (Koneyrittäjät) sekä 300 M tieverkkoon (SKAL), Nyk. liikenneverkon ylläpito ja kehittäminen on varmistettava ja rahoitus turvattava (U-liitto) perusväylänpidon taso nostettava yhteensä ainakin 150 M /V (AKT, RIL; ei summaa) Alempi tieverkko (myös yksityistiet) (Satakuntaliitto, Pirkanmaan liitto, EK, K-Ste, K-S-liitto, E-S-liitto) ja alemman tieverkon puunhankinnan ja elintarvikkeiden kuljetukset turvattava (Tiehallinto, Metsäteollisuus, Yrittäjät, P-K-liitto, KKK, Pirkanmaan liitto, Kajaanin seutu, ÖKL, TTKK, Kuopio,RIL, Koneyrittäjät) Enemmän päätösvaltaa tiepiireille perustienpidossa (Kuopio kk) Vähäliikenteisten ratojen säilyttäminen/kunnostaminen ((P-H-liitto, Satakuntaliitto, Rauman kk, Metsäteollisuus, EK, KKK, VR; raakapuu) Rataverkon perusparannus (Oulun kk, P kk, ÖKL), pääratojen kantavuuden nosto (Metsäteollisuus), radoille 25 tn (EK, P-S liitto, Rak.teoll.) sekä tavoitteeksi 30 tn akselipainot (Pro Rautatie, VR; jossain), rataverkoston kunto (P-liitto, VR); kantavuus ja ratapihat (RHK) runkoverkon ulkopuolisilla radoilla ikääntyminen heikentää liikennöitävyyttä (RHK) Merenkulkulaitokselle osoitetut toimintamäärärahat vaarantava hallitusohjelman tavoitteiden lisäksi nykyisen palvelu- ja turvallisuustason (MKL) perusverkon toimivuus (LL) Kehittäminen teemahankkeet turvattava ja kaikki kehittäminen yhdelle momentille (U-liitto) Päätieverkon pullonkaulat korjattava pikaisesti (E-S-kk), kaupunkiseuduilla myös (SKOL) päätieverkon kehittäminen (E-S-liitto, RIL) Tie-, rata- ja vesiväylät uudistettava 2000-luvun tarpeita varten; kuljetusten tehokkuuden nostaminen (STTK, samantapaisesti sanoo KKK) riittävät investoinnit???maanteihin (Log.yr.liitto) liik.väylien uusinvestointien taso tulee nostaa merkittävästi (AKT, Rak.teoll.; 500 Me)) rataverkkoa tulisi korjata enemmän kaksiraiteiseksi (Seinäjoki-Oulu) (AKT) meriväylien suunnittelussa öljyntorjuntavalmius (Finstaship) Runkoverkko runkotieverkkoon keskeiset poikittaisyhteydet (Lahti) pääliikenneverkko aluekeskuksiin (Joensuu) runkotieverkon kunto ja kehittäminen (Oulun kk)

14 14 raskaan liikenteen suoritteet erikseen kokonaissuoritteesta=> painoarvo runkoväylien valintaan (Kymenlaakson liitto) nähtävänä osana kv-verkkoa (Kymenlaakson liitto) Toiveet runkoverkkoon: vt 8 Kokkola-Oulu (PP-liitto), Pori-Oulu (Satakuntaliitto, K-P-liitto, P-liitto), Pori-Vaasa (ÅA) vt 5 Jyväskylä Kuopio (Kuopio kk, P-S-liitto), vt 9 (Turku-Jkylä-Kuopio) (K-Sliitto) Rautatie Jkylä-Pieksämäki (K-S-liitto) vt 2 (U-liitto) sekä Kokemäki-Harjavalta-rata (Rauman kk ja Satakuntaliitto) vt 26 (E-K-liitto) Liikenneturvallisuus yksiajoratainen päätieverkko (EK) sekä pääteiden turvallisuus- ja sujuvuuspuutteet (K-S-te, K-S-liitto, E-S-liitto) vanhentuneiden ja turvallisuudeltaan heikkojen päätiejaksojen uusiminen (Metsäteollisuus), koko tieverkko uuteen uskoon rahoituksineen (Liikenneymp.yhd.) alkolukon markkinointi yritysten ajoneuvoihin (Liikenneturva) säännökset kuljetusketjun vastuusta tulee toteuttaa tukemalla niitä valvonnalla ja yritysten koulutuksella (Liikenneturva) Logistiikka ja tavaraliikenne Laatu, turvallisuus, luotettavuus, toimintavarmuus, täsmällisyys (PAM, Kuntaliitto, Metsäteollisuus, Turun kk, Hki, EK, Turun yo, YM, ÖKL, Pliitto sekä kuljetusketjun edullisuus, nopeus ja varmuus Pro rautatie ja toimivuus STTK, ) Logistiikka-alueet kytkettävä liikenneverkkoon (P-H-liitto, Pro rautatie;uudet intermodaaliterminaalit, joiden ympäristöön yritykset), logistiikkakeskuksia Väli- Suomeen (E-P-liitto) ja keskusten verkon kokonaissuunnittelu, jossa valtio mukana (U-yk, Kuopio, Turku) Logistiikkaketjut ja -osaaminen (PP-liitto, E-P-liitto, VR; tiedonhallinta) koulutus (Logy, SAL) tutkimus (Logy, AKT) Levähdysalueiden koko ja palvelut (P-H-liitto, SKAL) joustavat yhteydet vientisatamiin (P-kk, Pliitto, rautatieyhteydet satamiin K-Sliitto, molemmat Turku) Rautatieliikenteen kasvattaminen kauttakulkuliikenteessä (Kymenlaakson liitto) sekä raideliikenneverkon käytön tehostaminen (U-yk) kasvupotentiaali intermodaalikuljetuksissa, jos ratakapasitettia lisää, kohtaamispaikkoja lisää ja priorisointi hlöliikenteen rinnalle (TTKK) Rautatieliikenteen markkinoille tulon helpottaminen (TTKK, RR) EU:n merenkulkupolitiikan mukaiset tukitoimet (SAK) Kauppalaivaston ulosliputus suuri uhka (Kuluttajat) Merenkulun kilpailukyky(tonnistovero ja muu verotus ja maksut kilpailukykyisiksi (STTK, Finstaship)

15 15 siirtokuormausalueet kaupunkien läheisyyteen (SKAL) Kattava raakapuuterminaaliverkosto ainakin raakapuulle (VR) työaikadirektiivin vastustaminen (SKAL) rajamuodollisuudet Venäjän kanssa yhtenäisiksi EU:n mukaan (SKAL), (kuntoon, sähköinen tullaus Logy,) rajanylitysten sujuvuus (KKK, VR) resursseja yritysten logististen ICT-järj. yhteensopivuuden parantamiseen ja ratkaisujen rakentamiseen selä toimitusketjun ICT-avusteisen hallinnan keh. (Logy) Kuljetusyritysten saama kuljetustuki on säilytettävä (Kajaanin seutu) Autot raiteille (Hyvinkää-Riihimäen kk) teollisuuden rakennemuutoksen pitää näkyä myös liik.pol. (YM) kuljetusmarkkinoiden kehittämisessä on keskityttävä eri kuljetusmuotojen kilp.kykytekijöiden vahvistamiseen ja kilp.kyvyn esteiden vähentämiseen (Logy) jäänmurtopalvelujen kehittämisohjelma (Finstaship) saaristoliikenteelle visio (Finstaship) Matkailu matkailun liittyvät asiat mukaan (PAM myös muita kohdassa 1.poliittiset asiat) Liikenteen hallinta ruuhkien vähentämiseksi liikenteen hallintaa ja infia (Hki, YTV) Seudullisia painotuksia Kehä I:n ja III:n välityskyky (YTV) PKS:lla erityisesti Kehä III:n osalla korostettava rinnakkaisteiden ja katujen merkitystä (U-yk) Kaivoshankkeiden infra (P-K-te, Kuopio) Tuontiliikenteen edellytykset itä-länsi-rannikolla (Kymenlaakson liitto) Kauttakulkuliikenteen keskittyminen rajan pintaan (Kymenlaakson liitto) Tampere-Helsinki-vyöhykkeen kasvun kansallinen hyödyntäminen (Pirkanmaan liitto) Pendolinojen toimintavarmuus ja pysähtymisen puute (Hämeen kk) PKS:n pääväylien infrahankkeet (Hki) huomiota Jyväskylä-Haapajärvi-rataan? (K-S-te, K-S-liitto) Päijänne-Keitele kanavareitti (K-S-liitto) 3. raide pääradalle (Hyvinkää-Riihimäen kk) vt 8 (Pliitto) Saimaan ja Kymijoen kanavat matkailu ja kaivokset (Kolarin radan peruspar.) Lapissa (LL, Lkk, Kuopio) vt 5 Päivärinta-Vuorela (Kuopio) Suikkilantie, Vt 8 ja Turun ohikulku sekä rautatie Venäjälle (Turku) Merenkurkun laivaliikenne (Vaasa) Radat Seinäjoki-Oulu, Lahti-Vainikkala, Luumäki-Imatra ja Vartius-Oulu (RHK)

16 16 ILMASTONMUUTOS Yhdyskuntarakenne ja joukkoliikenne erittäin suurella painoarvolla esitetään joukko- ja kevytliikenteen mahdollisuuksien parantamista, johon liittyy lukuisa joukko parannustoimia (vrt Ihmisten jokapäiväinen liikkuminen), kuten jl-järjestelmän kehittämistä ja valtion tukea (YTV, PP-liitto, SAK, I-U-liitto, Kuntaliitto, Satakuntaliitto, P-K-liitto, Oulun kk, Yrittäjät (matkaketjut), Llh, Oulun seutu, U-yk, ESlh, Pirkanmaan liitto, Kajaanin seutu, hki, Lappeenranta, AL, Turun yo, Lahti, Kuopio, LAL, Riihimäki-Hyvinkää kk, P kk, ÖKL, E-S kk, STTK, ISlh, Liikenneturva, Hämeenlinna, TTKK, E-S-liitto, KKK, SYKE, Tre, LL, Kuopio, Rak.teoll., Turku, MLL, Pori, RIL, U-liitto; tukea myös junien lähiliikenteeseen, Joensuu, joukkoliikenteen lippujen hintaa (MMM) ja raideliikenteen kehittämistä korostavat YM ja Pro rautatie sekä AKT, joka puolittaisi hinnan), VR raideliikenteen markkinaosuus maankäytön ja liikenteen suunnittelua lisäksi korostaa (YTV, SuLi, Kajaanin seutu, Hki, LAL, U-liitto, AKT, E-S-liitto, Tre, Rak.teoll., Jkylä, RIL) yhdyskuntarakenteen hajautumisen ehkäisyä erikseen korostaa (PAM, Rauman kk, Hki kk, I-U-liitto, Yrittäjät, Oulun seutu, AKE, U-yk, ESlh, Joensuu, YM, Autotuojat, K-S-liitto, SYKE, SAL, KKK, LL, Kuopio, Jyväskylä) ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen raideliikenteen varaan (P-H-liitto, E-K-liitto) sekä valtio toimista tukea yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen (Kuntaliitto) kutsuohjattuun ja MPK toimintaan valtion tukea (Kuntaliitto) joukkoliikenne ympärivuorokautiseksi työmatkaliikenteessä (PAM, Oulun seutu) ruuhkaisilla kaupunkiseuduilla panostetaan raideliikenteeseen ((ESlh, Pirkanmaan liitto, U-liitto, Pro rautatie; myös keskusten väliset yhteydet, Turku) nopealla raideliikenteellä korvattava merkittävä osa kotimaan lentoliikenteestä (mm. matkailu/aluekehitys)(pro rautatie), matkailukeskusten saavutettavuus junalla tai la:lla (LL) lentoliikenteen verotus (Liik.ymp.yhd.) kaikki mahdolliset toimet pyöräilyn edistämiseksi (Tre pp, Hgin pp) edistää työmatkapyöräilyä ja pyöräilyn yhdistämistä joukkoliikenteeseen (Trepp ja Hginpp) pyöräilyn edistäminen turvallisuuden ehdoilla (Liikenneturva) raideliikenteen infraa paremmaksi kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden vuoksi (AKT, E-S-liitto) matkaketjut (Turku) Raide- ja vesiliikenne raide- ja vesiliikenne massakuljetuksissa (ja matkailussa) (PAM, P-K-liitto, Oulun kk, SuLi, Turun kk, Turun yo, Lappeenranta, K-S-te, P-S-liitto, Pkk, MKL,

17 17 STTK, Pliitto), K-S-liitto, E-S-liitto, SYKE, kilpailukyvyn parantaminen; Joensuu, MEK, KKK) raideliikenteen markkinaosuuden kasvattaminen (Kymen liitto, Rauman kk, Satakuntaliitto, Metsäteollisuus, K-S-yk, E-P-liitto, Riihimäki-Hyvinkää kk, U- liitto, YM, PLM, RR, Rak.teoll., ja kilpailukyky MMM) sekä raideliikenteen käytön tehostaminen parantamalla rataverkkoa ja liityntäliikennettä (U-yk), parantamalla tehokkuutta ja terminaaliverkostoa (VR), kaikin keinoin (RHK) vähäliikenteisten ratojen säilyttäminen (P-H-liitto) raideliikenteen haluttu rooli ja liikennöinnin palvelutaso on ratkaistava; asetettava palvelutaso ja laatutavoitteet (Kuntaliitto) nopean junaliikenteen kehittäminen (P-S-Liitto, ISlh) juna-autokuljetusten yhdistetyt terminaalit ja logistiikka-alueet (P-S-liitto) Saimaan kanava Tieliikenne alempiasteisen tieverkon toimivuus (metsäteollisuus käyttää bioenergiaa+ metsät biopolttoaineen raaka-ainelähde) (Koneyrittäjät, K-P-liitto, P-K-liitto, P-S-liitto) tieverkon kunto ja geometria (Tiehallinto, Tieyhdistys, EK, Liik.ymp.yhd., Pkk. Pliitto, RIL) pullonkaulojen poistaminen (Rak.teoll.) nopeusrajoitukset (Finavia) Polttoaineet ja verotus suositaan vaihtoehtoisia polttoaineita (YTV, PP-liitto, Rauman kk, SAK, I-Uliitto, P-K-liitto, K-S-yk, E-P-liitto, SKAL, Tiehallinto, SuLi, Kajaanin seutu, U- liitto, Hki ja U-liitto ja Liik.ymp.yhd., LAL, Joensuu,YM, KTM, MKL, ÖKL, E- S kk, STTK, AKT, Pliitto, E-S-liitto, SYKE, KKK, Taksil, RIL) mm. diesel (Yrittäjät, Kuluttajat), vety (E-P-liitto), sähkö (SuLi, Hki, Pro rautatie), maakaasu (Turku, Häme kk) ympäristöystävällinen kalusto ja suosiminen (Kymen liitto, P-K-liitto, AKE, Kuluttajat, SKAL, Tiehallinto, LAL, EK, Riihimäki-Hyvinkää kk, KTM, PLM, P kk, ÖKL, Autotuojat, Log.yr.liitto, Pliitto, SYKE, SAL, Taksil, Jkylä, Vaasa, RIL) sekä ympäristöystävällisten kulkumuotojen suosiminen (PP-liitto, Rauman kk, I-U-liitto, AKE, Kuluttajat, U-yk, Tiehallinto, Turun yo, K-S-te, STTK, Liikenneturva, K-S-liitto, E-S-liitto) verotukselliset keinot (I-U-liitto, Kuntaliitto, Kuluttajat, SKAL, Pirkanmaan liitto, E-S-kk, STTK, SYKE, Finavia, Jkylä) ja verotuksen kokonaisuudistus (AL, Autotuojat ajaneet jo pitkään, SAL), vähennetään jl:n verorasitetta (LAL, Kuntaliitto); verotus on kokonaisuus (TTKK) jatketaan kuljetuskalustoon ja polttoaineisiin tasaisesti kiristyvien säädösten linjalla (Metsäteollisuus, Tieyhdistys) keinojen monipuolisuus (YTV, Lahti) verotetaan autojen hankinnan sijaan käyttöä (YTV, U-liitto, KTM) rautateiden sähköistysohjelman jatkaminen (AKT, Pliitto; Vaasa-Seinäjoki, VR) auton hankinnan kynnystä ei pidä laskea liian alas (TTKK)

18 18 Vuotuinen ajoneuvovero, jos suuremmat haitat, muilta vain käytöstä (TTKK) väylämaksut; korkeammat siellä missä hyvä jl tai ruuhkia (Llh) ja ruuhkia tie- ja ruuhkamaksut (Liikenneturva); vastaamaan ajoneuvojen ulkoisia haittoja (TTKK) tutkimusta ajoneuvo- ja polttoainetekniikoista (U-liitto, SAL) väylämaksunkautta suositaan puhtaampia aluksia (MKL) kaikkein heikkokuntoisimman kaluston poistamisen helpottaminen (Autotuojat) romuajoneuvojen kierrätys (SAL) autoveronosittainen palautus lasten määrän mukaan (MLL) Muut Liikenteen hallinta ja telematiikka (Oulun seutu, Autotuojat, SAL, Jkylä) toimivat logistiset ketjut, keskukset ja terminaalit sekä henkilöliikenteen matkaketjut ((E-P-liitto, EK), energiatehokkaat ketjut Joensuu, ajotapakoulutus (SKAL, Tiehallinto, ÖKL, Log.yr.liitto) energiasäästön oltava vapaaehtoista (SKAL) energiaa säästävä teknologia (Joensuu) liikenteen hinnoittelu (YM; erityisesti jl-hinta) yhteistyötä hallinnonalojen välillä (KTM) energiatehokkuussopimukset (ÖKL) raskaan liikenteen kuormitusaste (Autotuojat, Kuopio) kv-toiminta (Satamaoper) kaavoituksessa varattava riittävästi kiviainesten ottamismahd. ja läjitysalueita (Rak.teoll.) KEHITTÄMISHANKKEET A. KOKO MAA Tieyhdistys Tärkeimmät moniongelmaiset päätiet kaupunkien ohitukset ja sisääntulot siltojen kestävyys kelirikko vähäliikenteisten teiden ja yksityisteiden kestävyys kaupunkien keskustoissa jk+ kl Päätiet Vt 3, Ylöjärvi-Vaasa Vt 8, Raisio-Pori Vt 15, Kotka-Kouvola Vt 12, Lahti-Kouvola Vt 21, Muonio-Kilpisjärvi

19 19 Vt 6 Kouvola-Kaipiainen ja Lappeenranta-Taavetti Vt 5, Lusi-Mikkeli, puuttuvat osat Vt 4, Jyväskylä-Tikkakoski Vt 4, Ii-Kemi Kaupunkiseudut Vt 15, Kotkan sis.tulo Vt 5, Kuopio Vt 8, Vaasa Vt 19, Seinäjoki Vt 6, Joensuu Metsäteollisuus Vt 8, Raisio-Pori Vt 12 Kouvola-Lahti E18 Haminan ohikulku Vt 26 Luumäki-Hamina Vt 15 Kouvola-Kotka Jämsänkoski-Rauma-rata Imatra-Kotka/Hamina rata Vähäliikenteiset Savonlinna-Huutokoski Ilomantsi-Joensuu Porokylä-Vuokatti EK E18-tie itään Seinäjoki-Oulu-rata Lahti-Vainikkala/Imatra-rata Edellinen ministeriryhmän kakkoskori+ vähliikenteiset+mesiohjelma Lahden kaupunki Liikenneväylien kehittäminen (runkoverkot ja teemahankkeet) Kaupunkiseutujen LJS:n kehittäminen Joukkoliikenteen käyttöön liittyvät hankkeet Kuluttajat Turvallisuuden parantaminen Keskikaidetiet Reunakaiteet Tärinäraidat ja leveät pientareet Kiertoliittymät Kl-väyliä Eritasoja Kameravalvontaa Hidasteita VAKit omille reiteilleen

20 20 Joukkoliikenne verkoston jatkuvuus ja kattavuus alv 0 Etelä-Suomen lääninhallitus ja pitkälti myös Länsi-Suomen lääninhallitus Joukkoliikennejärjestelmän ja joukkoliikenteen toimivuutta edistävät hankkeet (info, matkak., termin., etuisuudet infrassa, lippujärj., palvelutavoitteet, kaavoitus); myös raideliikenne Liikenneturvallisuuden 0-vision nostaminen kaiken tavoitteeksi liik. suunnittelussa SKAL Moottoritie 4 Jyväskylä-Oulu liik.turv. tieinfran rakentamisessa vaihtuvat nopeusrajoitukset runkoverkolle keskikaiteet laajasti liikenteen hallinta paikallistason tuntemuksen hyödyntäminen LJS:ssa Tiehallinto päätieverkko suurten kaupunkiseutujen hankkeet alempi tieverkko taajamien turv.toimet kl-väylästö Turun yo Isot tankkerit on aikapommi Venäjän rajaliikenne => TIR carnet sähköistys ja moottoritie itärajalle Linja-autoliitto LAL Jl:n verotuksellinen tukeminen Hlöliikennelain kehittäminen Houkuttelevuuden parantaminen Bussiliikenteen sujuvuuden kehittäminen katu- ja tieverkossa Palvelutasotavoitteiden (jl) sitovuuden ja rahoituksen lisääminen Jl:n toimintaedellytyksiä parantavan tienpidon kehittäminen Eri jl-muotojen kilpailuedellytyksien yhdenvertaisuuden ja yhteistyön kehittäminen Autoliitto Liikenneväylien kehittäminen, rahoitus pahasti jäljessä Joukkoliikennepalvelujen kehittäminen Väylien tehokkuus, sujuvuus ja turvallisuus teknologialla ja infolla Ympäristöministeriö Kehittämishankkeet käsittelyyn vasta kun on edetty neliporrasmallin viimeiselle portaalle Kaupunkiseutujen tiehankkeita arvioitaessa on pohdittava nopeuksien kasvattamisen ongelmaa (asutus hajautuu lisää)

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi

Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Työryhmän esitys Suomen maaliikenteen runkoväyliksi Taustaa LVM:n työryhmän raportti 38/2003 Valtakunnallisesti merkittävät liikenneverkot ja terminaalit. Lausuntokierros. 20.2.200 työryhmä määrittämään

Lisätiedot

Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit

Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit Liikennepoliittisen selonteon keskeiset elementit 9.10.2007 MAL seminaari, Siuntio Liikenneneuvos Petri Jalasto 1 Liikenne 2030 Liikennepolitiikan valinnat ovat osa Suomen hyvinvoinnin perustaa Ihmisten

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 06.09.2007. Lausuntoyhteenvedon mukaan selonteossa tulisi painottaa seuraavia asioita:

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 06.09.2007. Lausuntoyhteenvedon mukaan selonteossa tulisi painottaa seuraavia asioita: LIIKENNEPOLITTINEN SELONTEKO LAUSUNTOYHTEENVETO Johtopäätöksiä Lausuntoyhteenvedon mukaan selonteossa tulisi painottaa seuraavia asioita: 1. Toimintaperiaatteet toiminnan ja rahoituksen pitkäjänteisyys

Lisätiedot

Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja

Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja Rautatiet liikennejärjestelmän runkokuljettaja Tavaraliikenteessä 25%:n markkinaosuus Yhtenäiset 25 tonnin akselipainon reitit tärkeitä esim. tehtaalta satamaan (Jämsänkoski Rauma) Tavaraliikennemarkkina

Lisätiedot

LOGISTICS 2008. Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan?

LOGISTICS 2008. Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan? LOGISTICS 2008 Kehä III:n ruuhkat pahenevat saadaanko sataman liikenneyhteydet toimimaan? 17.4.2008 Kaupungininsinööri Urpo Vainio Vantaan kaupunki Kuntatekniikan keskus Helsingin tavarasataminen tonnivirrat

Lisätiedot

Liikennejärjestelmä elinkeinoelämän mahdollistajana

Liikennejärjestelmä elinkeinoelämän mahdollistajana Liikennejärjestelmä elinkeinoelämän mahdollistajana Ylijohtaja Anne Herneoja 13.10.2011 Vastuu teistä, radoista ja vesiväylistä Liikennevirasto kehittää ja ylläpitää rautatie-, meri- ja tieliikennettä

Lisätiedot

Pohjois-Suomen liikennejärjestelmän kehittäminen toimiva liikennejärjestelmä alueellisen kilpailukyvyn edellytyksenä

Pohjois-Suomen liikennejärjestelmän kehittäminen toimiva liikennejärjestelmä alueellisen kilpailukyvyn edellytyksenä Pohjois-Suomen liikennejärjestelmän kehittäminen toimiva liikennejärjestelmä alueellisen kilpailukyvyn edellytyksenä 9.6.2009 Jussi Rämet Suunnittelupäällikkö Keski-Pohjanmaan liitto Sisältö Toimintaympäristön

Lisätiedot

Liikennehallinnon virastouudistus

Liikennehallinnon virastouudistus Menetelmäpäivä 28.1.2010 Liikennehallinnon virastouudistus - Katri Eskola, Liikennevirasto Liikennehallinnon virastouudistus 1.1.2010 toimintansa aloitti Liikennevirasto, johon yhdistyivät kaikki kuljetusmuodot:

Lisätiedot

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä

Hallitusohjelma 22.6.2011. Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Liikenneratkaisut talouden, yritystoiminnan ja ilmaston yhteinen nimittäjä Kuntien 6. ilmastokonferenssi, Tampere 3.5.2012 Yksikön päällikkö Silja Ruokola Hallitusohjelma 22.6.2011 Liikennepolitiikalla

Lisätiedot

Päivittämistarpeen taustalla

Päivittämistarpeen taustalla Päivittämistarpeen taustalla Strategisten painopisteiden hahmottaminen Laajan toimenpidejoukon jäsentäminen ja selkeämpien kehittämiskokonaisuuksien muodostaminen niiden sisällä erilaisia ja eri toteuttamis-

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset ja niiden merkitys Itä-Suomen liikennejärjestelmään

Toimintaympäristön muutokset ja niiden merkitys Itä-Suomen liikennejärjestelmään Toimintaympäristön muutokset ja niiden merkitys Itä-Suomen liikennejärjestelmään Jo tapahtuneita sekä odotettavissa olevia muutoksia / Itä-Suomen liikennestrategian uudistaminen Hallitusohjelman leikkaukset

Lisätiedot

Liikenteen tavoitteet

Liikenteen tavoitteet HLJ 2015 -liikennejärjestelmäsuunnitelmaluonnos Sini Puntanen 1 Liikenteen tavoitteet Saavutettavuus sujuvuus Matka- ja kuljetusketjut ovat sujuvia ja luotettavia lähelle ja kauas. Joukkoliikenteen kilpailukyky

Lisätiedot

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä

Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä Tiestö ja kulkeminen harvan asutuksen alueen tieverkon rooli kuljetusjärjestelmässä 27.5.2013 Timo Mäkikyrö 29.5.2013 1 Sisältö POP ELY Tieluokituksesta, mikä on vähäliikenteinen tie Vähäliikenteisten

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11

Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11 LVM/11.3.2008 Liikenne- ja viestintäpoliittisen ministerityöryhmän rahoitusesitykset vuosiksi 2009 11 Esko Ahon metsätyöryhmän tekemät perusväylänpitoa ja yksityisteiden avustuksia koskevat esitykset sisältyvät

Lisätiedot

Suomi tarvitsee vetävät väylät!

Suomi tarvitsee vetävät väylät! Kauppakamariryhmä 2.3.2011 Suomi tarvitsee vetävät väylät! Yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen ja toimintaedellytysten turvaaminen valtakunnallisesti edellyttää tehokkaita liikenneyhteyksiä. Toimivat

Lisätiedot

ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005. Valtiosihteeri Perttu Puro

ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005. Valtiosihteeri Perttu Puro ELO-EGLO -seminaari 24.11.2005 Valtiosihteeri Perttu Puro 1 Esityksen sisältö Toimenpideohjelma Suomen logistisen aseman vahvistamiseksi Ministeriön ajankohtaiset logistiikka-asiat Tulevaisuuteen valmistautuminen

Lisätiedot

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle

BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014. Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle BOTNIA ARC LIIKENNESEMINAARI 19.2.2014 Liikenneväylien merkitys Suomen elinkeinoelämälle Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtionhallinnon muutokset koskien

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Liikennevirasto 26.4.2016 Liikenneverkon rahoitus 2 Perusväylänpidon rahoitus 3 JTS 2017-2020, perusväylänpito

Lisätiedot

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 3/2016 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017-2020, Liikennevirasto 3.5.2016 Liikenneverkon rahoitus 2 Perusväylänpidon rahoitus 3 JTS 2017-2020, perusväylänpito

Lisätiedot

Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen

Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala Elinkeinoelämän keskusliitto EK Infrapoliittinen iltapäivä 6.3.2012 Elinkeinoelämän näkökulmia infrastruktuuriin

Lisätiedot

Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa

Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa Itäisen Suomen raideliikenteen kehittäminen Matti Viialainen Raideliikenneseminaari 13.12.2011 Kouvolassa Sujuva arki tärkeä osa alueen kilpailukykyä Työ- ja asiointimatkojen helppous Joukkoliikenteen

Lisätiedot

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta

Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta 1 Ysiväylä kansallinen kehityskäytävä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Ysiväylä (valtatie 9, E63) Turun, Hämeen, Keski-Suomen ja Savo-Karjalan tiepiirien näkökulmasta Tiejohtaja Mauri Pukkila Tiehallinto

Lisätiedot

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus

Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Liikennepoliittinen selonteko - tilannekatsaus Mikael Nyberg Mitä rautatiet odottavat liikennepoliittiselta selonteolta 15.3.2012 Liikennepoliittisen selonteon keskeiset teemat Palveleva liikennejärjestelmä

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä

Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 3.10.2013 Riitta Murto-Laitinen Erkki Vähätörmä Mikä on liikennejärjestelmäsuunnitelma ja miksi sitä tehdään? Liikennejärjestelmä sisältää liikenteen kokonaisuuden,

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

Liikennevirasto uuden liikennepolitiikan toteuttajana Kari Ruohonen

Liikennevirasto uuden liikennepolitiikan toteuttajana Kari Ruohonen Liikennevirasto vastaa liikennejärjestelmästä Liikennevirasto uuden liikennepolitiikan toteuttajana Kari Ruohonen Liikenteen asiantuntijaorganisaatio, joka vastaa Suomen liikenneväylistä ja liikennejärjestelmän

Lisätiedot

Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna. Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala

Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna. Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala Satamat ja liikenneverkko tänään - huomenna Kymenlaakson kauppakamarin logistiikkapäivä 30.5.2011 pääjohtaja Juhani Tervala Laajasti vaikuttavaa yhteistyötä Liikennevirastossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa

Lisätiedot

Liikenneverkko nyt ja tulevaisuudessa. Pohjoinen kilpailukyky ja liikenneyhteydet Ylijohtaja Rami Metsäpelto, Lapin liikennepäivä 2017

Liikenneverkko nyt ja tulevaisuudessa. Pohjoinen kilpailukyky ja liikenneyhteydet Ylijohtaja Rami Metsäpelto, Lapin liikennepäivä 2017 Liikenneverkko nyt ja tulevaisuudessa Pohjoinen kilpailukyky ja liikenneyhteydet Ylijohtaja Rami Metsäpelto, Lapin liikennepäivä 2017 Talousarvioesitys 2018 Panostukset liikenneväyliin Vuosibudjetti noin

Lisätiedot

Valtionhallinnon muutokset koskien liikennevastuualuetta 1.1.2010

Valtionhallinnon muutokset koskien liikennevastuualuetta 1.1.2010 Pohjoisten alueiden kilpailukyky edellyttää toimivaa infrastruktuuria Oulu 23.2.2015 Ylijohtaja Matti Räinä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Suomen logistiikan näköalat

Suomen logistiikan näköalat BESTUFS II Tavaraliikenne kaupungeissa 22.8.2007 Suomen logistiikan näköalat Jari Gröhn, yli-insinööri Liikennepolitiikan osasto 1 Logistiikka hallitusohjelmassa! Osallistutaan EU:n logistiikkapolitiikan

Lisätiedot

Liikennejärjestelmäsuunnitelma

Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien sekä Vieremän, Sonkajärven, Varpaisjärven, Lapinlahden, Keiteleen, Pielaveden ja Rautavaaran

Lisätiedot

Pohjois-Savon liikennestrategian toteuttamisen aiesopimus

Pohjois-Savon liikennestrategian toteuttamisen aiesopimus 2 Pohjois-Savon liikennestrategian toteuttamisen aiesopimus 2009 1. Sopijaosapuolet 3 Tämä sopimus on tehty seuraavien osapuolten välille Pohjois-Savon liitto Itä-Suomen lääninhallitus Tiehallinto, Savo-Karjalan

Lisätiedot

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS

LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS LIIKENNEMINISTERI VEHVILÄISEN TIEDOTUSTILAISUUS 13.10.2010 Esillä tiedotustilaisuudessa Liikennepolitiikan toimintaympäristö 2010-luvulla: Kiristyvä julkinen talous Talous- ja elinkeinorakenteen muutos

Lisätiedot

Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne

Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne Lappi, liikenneviraston pitkän aikavälin suunnitelmassa 24.11.2010 Timo Välke Johtava asiantuntija, rautateiden tavaraliikenne Liikenneviraston organisaatio 1.1.2011 alkaen Pääjohtaja Viestintä Esikunta

Lisätiedot

Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään?

Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään? Millä keinoilla kestävään liikennejärjestelmään? Matti Räinä tiejohtaja Oulun tiepiiri Näkökulmia aluesuunnittelun ja liikenteen tavoiteasettelu LPS 2008 Liikenne 2030. Suuret haasteet, uudet linjat hallinnon

Lisätiedot

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa:

Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta asiakirjaluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 KAINUU Viite: Lausuntopyyntönne 20.11.2006 Asia: LAUSUNTO ITÄ-SUOMEN STRATEGISET LIIKENNEHANKKEET ASIAKIRJAN LUONNOKSESTA Kuhmon kaupunki esittää edellä tarkoitetusta

Lisätiedot

Rataverkon nykytila ja kehitysnäkymät

Rataverkon nykytila ja kehitysnäkymät Rataverkon nykytila ja kehitysnäkymät Anne Herneoja liikennejohtaja Puutavaran rautatiekuljetusten kehittäminen 17.4.2007 Metsäteho Oy 17.4.2007 Anne Herneoja 1 Ratahallintokeskus vastaa Suomen rataverkosta

Lisätiedot

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen

Pääteiden kehittämisen periaatteet / Aulis Nironen 1 15.12.2003 Aulis Nironen 2 PÄÄTEIDEN KÄSITTEITÄ Pääteillä tarkoitetaan valta- ja kantateitä Valtatiet palvelevat tärkeiden asutus- ja liikennekeskusten välistä kaukoliikennettä ja muodostavat maantieverkon

Lisätiedot

Esimerkki raideliikenteestä maakuntakaavassa Pirkanmaa Päärata Tampereelta etelään

Esimerkki raideliikenteestä maakuntakaavassa Pirkanmaa Päärata Tampereelta etelään Esimerkki raideliikenteestä maakuntakaavassa Pirkanmaa Päärata Tampereelta etelään 29.11.2017 Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Pirkanmaan liitto Sisältö Pirkanmaan maakuntakaava 2040

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä 11.2.2015 Pasi Heikkilä SISÄLTÖ Seudulliset kärkihankkeet Vt4, Vt8, satama ja ratapihat Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikenteen johtoryhmä POHJOIS-POHJANMAAN LIIKENTEEN KÄRKIHANKKEET

Lisätiedot

Logistiikan merkitys liiketoiminnassa. Jari Voutilainen, Metsä Group

Logistiikan merkitys liiketoiminnassa. Jari Voutilainen, Metsä Group Logistiikan merkitys liiketoiminnassa Jari Voutilainen, Metsä Group Logistiikka ja liiketoiminta Logistiikalla on kaksi keskeistä roolia liiketoiminnassa Asiakastyytyväisyys Kustannuskilpailukyky Äänekosken

Lisätiedot

BOTNIAN KÄYTÄVÄ YHTEYS POHJOISEEN

BOTNIAN KÄYTÄVÄ YHTEYS POHJOISEEN BOTNIAN KÄYTÄVÄ YHTEYS POHJOISEEN Euroopan tulevaisuuden kilpailukyvyn ydintekijä on TEN-T liikenneverkkoon perustuva saavutettavuus. Botnian käytävä on osa TEN-T ydinverkkoa kulkee pohjois-etelä-suuntaisesti

Lisätiedot

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013

Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Mitä liikenneasioita seurataan MAL-sopimuksissa 25.3.2013 Tähänastisia seurantakohteita: Tampereella seurattiin indikaattoreita ja pari hanketta Kaupunkiseudun aiesopimus 2011-2012 Kulkutapajakauman kehitys

Lisätiedot

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus

Petri Keränen. Pohjois-Savon ELY-keskus Petri Keränen Pohjois-Savon ELY-keskus 30.10.2014 KESTÄVÄ KEHITYS KANNATTAVA JA KEHITTYVÄ YRITYSTOIMINTA TOIMIVA ALUERAKENNE ELYjen palvelut Yrityksille ja yhteisöille Osaava työvoima Maatalouden tuki

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö

Kymenlaakson Liitto. Maakuntavaltuustoseminaari Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaakson Liitto Maakuntavaltuustoseminaari 24.10.2016 Jatkuva liikennejärjestelmätyö 24.10.2016 Esitys Liikennejärjestelmäryhmä ja sen tehtävät Seudulliset liikennejärjestelmäryhmät ja niiden tehtävät

Lisätiedot

Miten liikennejärjestelmää tulisi kehittää

Miten liikennejärjestelmää tulisi kehittää Miten liikennejärjestelmää tulisi kehittää Yleinen liikennepolitiikka Liikennepolitiikan tulee olla pitkäjänteistä, yli vaalikauden ulottuvaa Suurista väylähankkeista päätökset pitää tehdä myös rahoituksen

Lisätiedot

Valtion MAL-työ raideliikenteen edistäjänä

Valtion MAL-työ raideliikenteen edistäjänä Valtion MAL-työ raideliikenteen edistäjänä Pro Rautatien 20-vuotisjuhlaseminaariin "Raideliikenne luo maankäyttöä" ke 29.11.2017 Mervi Karhula Toimivat liikenne- ja viestintäverkot ovat edellytys yhteiskunnan

Lisätiedot

SAAVUTETTAVUUDEN PARANTAMINEN JA TÄRKEIMMÄT LIIKENNEHANKKEET POHJOIS-SAVO. Paula Qvick MKV

SAAVUTETTAVUUDEN PARANTAMINEN JA TÄRKEIMMÄT LIIKENNEHANKKEET POHJOIS-SAVO. Paula Qvick MKV SAAVUTETTAVUUDEN PARANTAMINEN JA TÄRKEIMMÄT LIIKENNEHANKKEET POHJOIS-SAVO Paula Qvick MKV 15.5.2017 SAAVUTETTAVUUS MILLISEKUNTI JA ÄLYKÄS EKOSYSTEEMI OVAT KILPAILUETUJA Suoraa yhteyttä hyödyntävä Northern

Lisätiedot

Ajankohtaista POS-ELYstä

Ajankohtaista POS-ELYstä Ajankohtaista POS-ELYstä Tiemerkintäpäivät Kuopiossa 16.2.2017 Pohjois-Savon ELY-keskus / Airi Muhonen Sisältö Toimintaympäristö Itä-Suomen liikennestrategia Tienpidon rahoitus Tiehankkeet Pohjois-Savon

Lisätiedot

Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso. Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9.

Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso. Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9. Päärata junaliikenteen keskittymänä junaliikenteen palvelutaso Ari Vanhanen VR Group / Matkustajaliikenne Päärata-seminaari, Järvenpää 20.9.2013 Pääradan merkitys Suomen rataverkolla Päärata on Suomen

Lisätiedot

Liikenneinfrastruktuuri 2040 ja järjestöjen yhteishanke

Liikenneinfrastruktuuri 2040 ja järjestöjen yhteishanke Liikenneinfrastruktuuri 2040 ja 2030 - järjestöjen yhteishanke Hankekokonaisuuden tarkoitus Tarkastella liikenneverkon kehittämistarpeita erityisesti talouden, elinkeinoelämän ja yhdyskuntarakenteen näkökulmista.

Lisätiedot

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa

Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa Tiestön kehittämistarpeet Pohjois-Suomessa 17.2.2017 Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue Toimialue

Lisätiedot

Kaupallinen rataliikenne

Kaupallinen rataliikenne Kaupallinen rataliikenne Kimmo Rahkamo Pori Parkano Haapamäki rataseminaari Parkano Proxion Train Proxion Train on ensimmäinen kaupallinen rautatieoperaattori Suomen rataverkolla Tavoitteena varmistaa

Lisätiedot

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Juha Mäkinen SITO POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI 31.1.2012 POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040, SEMINAARI 31.1.2012

Lisätiedot

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet

Valtatien 8 lähitulevaisuuden parantamistoimenpiteet Toteutuvatko "kasitien" kehittämistoimet lähitulevaisuudessa? Tällä hetkellä Monilla vilkkailla pääteillä 100 km/h on jo vaarallisen korkea - tilanne on tyydyttävä vain paperilla! 60 % liikennekuolemista

Lisätiedot

Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013

Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013 Hankkeet nyt ja tulevaisuudessa Kari Ruohonen Ylijohtaja 10.9.2013 Liikenneviraston organisaatio Pääjohtaja Sisäinen tarkastus ELY-liikenne Viestintä Strategia Toiminnan ohjaus Suunnittelu Hankkeet Väylänpito

Lisätiedot

Uusi liikennepolitiikka

Uusi liikennepolitiikka Uusi liikennepolitiikka Ylijohtaja Anne Herneoja 28.11.2012 Liikenteen VISIO 2030+ Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle n

Lisätiedot

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liikennestrategia (ULSA) - Kahden maakunnan yhteinen näkemys liikennejärjestelmän kehittämistavoitteista ja -tarpeista.

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liikennestrategia (ULSA) - Kahden maakunnan yhteinen näkemys liikennejärjestelmän kehittämistavoitteista ja -tarpeista. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liikennestrategia (ULSA) - Kahden maakunnan yhteinen näkemys liikennejärjestelmän kehittämistavoitteista ja -tarpeista. LIIKENNEJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISTÄ OHJAA VISIO: Uudenmaan

Lisätiedot

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010

CASE RUUHKAMAKSUT. Kaisa Leena Välipirtti. Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 CASE RUUHKAMAKSUT Kaisa Leena Välipirtti Paremman sääntelyn päivä 25.11.2010 Tienkäyttömaksuista Käyttäjäperusteisista liikenteen hinnoittelumalleista ja älykkäistä tiemaksujärjestelmistä maininta hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 272 800 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) momentille budjetoitujen väyläverkon kehittämisinvestointien toteuttamisesta aiheutuviin

Lisätiedot

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi

Raideliikenteen näkymiä. Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Raideliikenteen näkymiä Matkakeskus Turkuun - tulosseminaari 1.6.2016 Pekka Petäjäniemi Sitten aloitusseminaarin Liikenneverkon kehittäminen Liikenne- ja viestintäministeriö käynnistää valmistelun liikenneverkon

Lisätiedot

LIIKENTEEN INFRASTRUKTUURI TULEVAISUUDEN MAHDOLLISTAJANA. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy

LIIKENTEEN INFRASTRUKTUURI TULEVAISUUDEN MAHDOLLISTAJANA. Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy LIIKENTEEN INFRASTRUKTUURI TULEVAISUUDEN MAHDOLLISTAJANA Johtaja, professori Jorma Mäntynen WSP Finland Oy KUVIA 1950-LUVULTA - MILLAINEN ON KUVA TULEVAISUUDESTA? http://suomenmuseotonline.fi/ ja Kuljetusliike

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke

Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke 27.4.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Tampereen seudulta Lahden ja Kouvolan seuduille ulottuva vyöhyke Palveluja kehitetään kokonaisvaltaisesti eri tahojen

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Etelä Suomen näkökulmasta

Etelä Suomen näkökulmasta Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Aluerakenteen kh kehitys Etelä Suomen näkökulmasta Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen 25.11.2013 Etelä Suomen aluerakenne 2030 Asuminen, ympäristö

Lisätiedot

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus

Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus 1 Pohjanmaan liikenteen suuntautuminen ja saavutettavuus Juha Mäkinen SITO POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI 31.1.2012 2 POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040, SEMINAARI

Lisätiedot

Teiden merkitys Suomen kilpailukyvylle

Teiden merkitys Suomen kilpailukyvylle Suomen kilpailukyvylle Jaakko Rahja; dipl.ins. ja toimitusjohtaja Suomen Tieyhdistys pyrkii siihen, että; päätöksentekijät tulevat vakuuttuneiksi teiden ja katujen tärkeästä merkityksestä tieliikenteen

Lisätiedot

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014

Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä. Otto Lehtipuu 19.2.2014 Raideliikenteen rooli alueiden kehittämisessä Otto Lehtipuu 19.2.2014 Matkustajamäärät Lähteneet ja saapuneet asemittain Matkat 2013 Matkat 2012 Muutos % Kemi 169 251 168 820 0,3 % Kemijärvi 25 103 26

Lisätiedot

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Liikennejärjestelmän visio ja kehittämistavoitteet

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma. Liikennejärjestelmän visio ja kehittämistavoitteet Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikennejärjestelmän visio ja kehittämistavoitteet 2.6.2005 1 Päijät-Hämeen liikennejärjestelmän kehittämisen visio ja tavoitteet VISIO 2025 Päijät-Hämeen valtakunnallinen

Lisätiedot

Liikenteen näkymät ylijohtaja Rami Metsäpelto

Liikenteen näkymät ylijohtaja Rami Metsäpelto Liikenteen näkymät 6.5.2015 ylijohtaja Rami Metsäpelto Vastaamme osaltamme Suomen liikennejärjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen teistä,

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101

Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä. Kehittämisjohtaja Matti Tunkkari, puh. 02 761 1101 Kaupunginhallitus 360 07.10.2013 Kaupunginhallitus 202 09.06.2014 Lausunto Varsinais-Suomen liikennestrategian tavoitteista ja linjapäätöksistä 526/08.00.00/2014 Kh 07.10.2013 360 Kehittämisjohtaja Matti

Lisätiedot

Liikennehallinnon ajankohtaiset näkymät ja parlamentaarisen työryhmän väliraportti. Maarakennuspäivä Ylijohtaja Mikael Nyberg

Liikennehallinnon ajankohtaiset näkymät ja parlamentaarisen työryhmän väliraportti. Maarakennuspäivä Ylijohtaja Mikael Nyberg Liikennehallinnon ajankohtaiset näkymät ja parlamentaarisen työryhmän väliraportti Maarakennuspäivä 28.9.2017 Ylijohtaja Mikael Nyberg 1 Ajankohtaista liikennepolitiikassa Päästövähennystavoitteet Korjausvelka

Lisätiedot

Uudenmaan edunvalvonnan kärjet. 23.4.2015, Ossi Savolainen

Uudenmaan edunvalvonnan kärjet. 23.4.2015, Ossi Savolainen Uudenmaan edunvalvonnan kärjet 23.4.2015, Ossi Savolainen Viisi strategisesti tärkeää viestiä Uudeltamaalta (hallitusohjelmatavoitteet) 1. Asuntotuotanto-ongelmat ratkaistaan, asuntopolitiikan hoitoon

Lisätiedot

ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia

ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia ELY-keskukset haasteita - mahdollisuuksia Sisältö: Erilaisia ELY-keskuksia Alue- ja liikennehallinto uudistuvat Liikenne Satakunnassa tärkeä kokonaisuus Miten tavoitat liikenteestä vastaavat Pekka Jokela

Lisätiedot

Helsinki-Turku nopea junayhteys

Helsinki-Turku nopea junayhteys Helsinki-Turku nopea junayhteys 28.9.2017 Hankkeen tavoitteet 28.9.2017 Heidi Mäenpää 2 Kasvua kansainväliseen kilpailukykyyn Junayhteys vahvistaa Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta sijoittajille ja

Lisätiedot

Vuoden 2017 rahoituksen riittävyys Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulmasta

Vuoden 2017 rahoituksen riittävyys Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulmasta Vuoden 2017 rahoituksen riittävyys Varsinais-Suomen ELY-keskuksen näkökulmasta Liikennejaosto 4.10.2016 Toiminnanohjauspäällikkö Pekka Puurunen 3.10.2016 Pääosa ELY-keskuksen perustienpidon perusrahoituksesta

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

Liikenneministeri Anu Vehviläinen. Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä

Liikenneministeri Anu Vehviläinen. Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä Liikenneministeri Helsingin asemakapasiteetin nopea kehittäminen on välttämätöntä Helsingin ratapihan liikenteellinen toimivuus on nousemassa junaliikenteen kasvun esteeksi. Eri selvityksissä tilanne on

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla VARELY / Hanna Lindholm

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla VARELY / Hanna Lindholm Varsinais-Suomen ELY-keskuksen katsaus liikennejärjestelmäasioihin Turun kaupunkiseudulla 5.4.2016 VARELY / Hanna Lindholm Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittäminen Linea Konsultit Oy 5.4.2016

Lisätiedot

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki

Ajankohtaista VARELY:n. 5.9.2013 / Antti Kärki Ajankohtaista VARELY:n liikennevastuualueelta 5.9.2013 / Antti Kärki Toimialueenamme ovat Satakunta ja Varsinais-Suomi yhtenä toimialueena. Vastuullamme on noin 8 000 km yleisiä teitä ja 1800 siltaa. Tehtävänämme

Lisätiedot

Näkymiä KUUMA-alueen kehittämiseen. Kimmo Behm 14.10.2010

Näkymiä KUUMA-alueen kehittämiseen. Kimmo Behm 14.10.2010 Näkymiä KUUMA-alueen kehittämiseen Kimmo Behm 14.10.2010 KUUMA-yhteistyön painopisteet 1. Seudun kilpailukyky ja vetovoima Tavoitteena kilpailukykyiset ja helposti saavutettavissa olevat yritykset ja yhteisöt,

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

TOTSU- neuvottelut Itä-Suomen liikennekysymykset 4.12.2008. Maakuntajohtaja Jussi Huttunen

TOTSU- neuvottelut Itä-Suomen liikennekysymykset 4.12.2008. Maakuntajohtaja Jussi Huttunen TOTSU- neuvottelut Itä-Suomen liikennekysymykset 4.12.2008 Maakuntajohtaja Jussi Huttunen Itä-Suomen yhteydet Itä-Suomi rakentuu valtateiden 5 ja 6 sekä Savon ja Karjalan ratojen varaan. Ko. yhteyksien

Lisätiedot

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012

Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan. Vesa Männistö 13.11.2012 Perustienpidon haasteet - miten päivittäinen liikennöinti turvataan Vesa Männistö 13.11.2012 Esityksen sisältö Taustaa väyläverkosta ja liikenteestä Liikenneviraston strategia Liikennepoliittinen selonteko

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö

Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Keski-Pohjanmaan liikennejärjestelmätyö Liikkumispalveluiden työpaja 27.10.2016 Janna Räisänen, aluesuunnittelija KOPIKALIsta ja KAKEPOLIsta Pohjois-Suomen liikenne ja logistiikkastrategiaan Kokkolan,

Lisätiedot

Bitumista bitteihin älyliikenteen strategia

Bitumista bitteihin älyliikenteen strategia Bitumista bitteihin älyliikenteen strategia Kansainvälinen telepäivä 17.5.2010 Kansliapäällikkö Harri Pursiainen Liikenne 2010-luvulla Ilmastotyö on iso urakka Suomen talouden rakenne muuttuu Tuottavuusvaatimukset

Lisätiedot

Viitostie ry. Vahva Viitosväylä Kehityksen moottori

Viitostie ry. Vahva Viitosväylä Kehityksen moottori Vahva Viitosväylä Kehityksen moottori Yhteinen päämäärä Viitosväylä Itä-Suomen elinkeinoelämän ja kaupunkiseutujen kehityksen moottori Kehittyvä elinkeinoelämä Liikenneyhteyksien kehittäminen on yritysjohtajien

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuus

Tieliikenteen turvallisuus Liikenneneuvos Anneli Tanttu 1 Tieliikenteessä ovat mukana kaikki kansalaiset Tieliikennejärjestelmä on avoin järjestelmä, jossa jokainen tienkäyttäjä tekee päätöksiä ja valintoja Rautatie- ja tieliikenteen

Lisätiedot

MIHIN VALTIOLLA ON VARAA INVESTOIDA

MIHIN VALTIOLLA ON VARAA INVESTOIDA Eteläisen Suomen Liikennefoorumi 15.3.2004 1 Matti Saarinen Kansanedustaja, liikennejaoston puheenjohtaja MIHIN VALTIOLLA ON VARAA INVESTOIDA 1. Liikennejaoston rooli ja budjettiprosessi 2. Hallitusohjelman

Lisätiedot

PLJ 2007 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta. Hannu Penttilä

PLJ 2007 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta. Hannu Penttilä PLJ 2007 Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta Hannu Penttilä 21.11.2006 Laki Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta (YTV) 2 Tehtävät 3) Laatia pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmää ja joukkoliikennettä

Lisätiedot

Kuljetusketjujen palvelutaso Suomessa

Kuljetusketjujen palvelutaso Suomessa Kuljetusketjujen palvelutaso Suomessa Väylät&Liikenne 2012 Work Shop 4: Itämeri; Suomen ulkomaankaupan valtaväylä vai vallihauta? 30.8.2012 Jarmo Joutsensaari, Liikennevirasto Asiakkaiden näkemyksiä kuljetusketjujen

Lisätiedot

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto

Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Helsinki-Turku, nopean ratayhteyden jatkosuunnittelu 9.12.2016 Tilannekatsaus / projektipäällikkö Jussi Lindberg, Liikennevirasto Nopean ratayhteyden kokonaisuus Uusi nopea Helsinki Turkurata rakentuu

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO 2010. Pääjohtaja Juhani Tervala 03/2010

LIIKENNEVIRASTO 2010. Pääjohtaja Juhani Tervala 03/2010 LIIKENNEVIRASTO 2010 Pääjohtaja Juhani Tervala 03/2010 Liikennevirasto lyhyesti Liikennevirasto vastaa liikenteen palvelutason ylläpidosta ja kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä. Liikenneviraston

Lisätiedot

Tiehallinnon näkökulma

Tiehallinnon näkökulma 1 Ysiväylä -seminaari Helsinki 23.3.2006 Tiehallinnon näkökulma Pääjohtaja Eero Karjaluoto Tiehallinto /ik 13.03.06 2 "PRO tie" -liikkeitä liikkeellä Monilla tiesuunnilla on eri tavoin järjestäytyneet

Lisätiedot

Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014,

Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014, Ajankohtaista Liikennevirastosta mitä menossa ja mitä tulossa? Mervi Karhula 10.6.2014, Toiminta-ajatus: Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset Visio vuoteen

Lisätiedot

VNS 4/2017 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto

VNS 4/2017 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille , Liikennevirasto VNS 4/2017 vp Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018-2021, Liikennevirasto 23.5.2017 Talousjohtaja Kristiina Tikkala Liikenneverkon rahoitus 2017-2021 1 400 000 000 1

Lisätiedot

Kimolan kanavahanke. Harri Liikanen, Liikennevirasto

Kimolan kanavahanke. Harri Liikanen, Liikennevirasto Kimolan kanavahanke Harri Liikanen, Liikennevirasto 19.9.2017 Vastaamme osaltamme Suomen liikennejärjestelmästä Vastaamme Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot