Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL on 75 rakennusasiantuntijayhdistyksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL on 75 rakennusasiantuntijayhdistyksen"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014

2 Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL on 75 rakennusasiantuntijayhdistyksen valtakunnallinen liitto, joka huolehtii edustamiensa ammattikuntien ammatillisesta kehittämisestä ja toimintaedellytysten varmistamisesta sekä edistää hyvää rakentamista. 2 RKL VUOSIKERTOMUS 2014

3 Liittohallituksen toimintakertomus 2014 Sisältö Puheenjohtajan katsaus 4 Hallinto ja talous 6 Jäsenet ja sisäinen yhteistyö 8 Viestintä 10 Huomionosoitukset 12 Ammatillinen edunvalvonta 16 Harrastustoiminta 19 Tilinpäätös Liitteet Jäsenyhdistykset Liittohallitus ja valiokunnat 24 Toimikunnat 25 RKL:n 25-vuotismerkit 26 RKL:n huomionosoitukset 27 RKL:n 50-vuotismerkit 28 Svensk resumé 30 Yhteistyökumppanit 31 RKL VUOSIKERTOMUS

4 4 RKL VUOSIKERTOMUS 2014

5 Puheenjohtajan katsaus Rakennusteollisuuden viimeisimpien suhdannekatsausten mukaan toimialamme supistui vielä 2014 alaspäin, eikä vuosi 2015 näytä juuri valoisammalta. Kiinteistö- ja rakentamisklusteri on yksi merkittävimmistä työnantajista kautta maan, rakennettu ympäristö näyttelee Suomen kansallisvarallisuudesta peräti 70 prosenttia! Ihmisten hyvinvoinnin kannalta, työllisyyden ja Suomen kilpailukyvyn kannalta rakennetun ympäristön toimivuus on kaikki kaikessa. Rakennetusta ympäristöstä on tehtävä Suomelle uusi vetovoimatekijä. Se on meille kaikille mahdollisuus. Jotta Suomelle tärkeä toimiala saadaan jälleen jaloilleen - jatkossa on tärkeää keventää hitaita kaavoitus- ja lupaprosesseja. Myös isoihin kasvukeskuksiin tarvitaan lisää uudisrakentamisen aloituksia. Metropolialueella on pula kohtuuhintaisista asunnoista, matala asuntotuotanto ruuhkasuomessa on melkein pysäyttänyt elinkeinoelämän kasvun. Suomi on keskellä suurta murrosta tiedon vallankumous ja digitalisaatio muuttavat ympäristöämme ja muokkaa yhteiskuntaamme myös rakennetun ympäristön osalta: ihmisten toimintatavat, työn tekemisen paikat ja sisältö, liikkuminen ja vapaa-ajan vietto, tieto- ja energiaverkot ja tuotantorakenne uudistuvat kovaa vauhtia. Hyvänä esimerkkinä käynee iso muutos ostokäyttäytymisessämme: verkosta ostaminen lisääntyy kovaa vauhtia - mitä tapahtuu jatkossa kivijalkakaupoille? Yhteistyö on voimaa RKL on vahva liitto. Olemme kuluvana vuonna olleet erittäin väkevästi vuorovaikuttamassa maankäyttö- ja rakennuslain muutosesitykseen onnistunein tuloksin. Tämä edustaa mielestäni RKL:n reagointia ympäristömuutoksiin. Siksi on tärkeää, että meitä jäseniä RKL:ssä on paljon ympäri Suomea. Vaikka keskusliiton iso tehtävä, vaikuttaminen, ei aina välttämättä heijastu rakennusmestarille ja insinöörille suoraan ja välittömästi. RKL on kuitenkin aina puolustanut ammattikuntaamme, sen koulutusta ja rooliamme työmailla. Siitä meidän kaikkien on oltava ylpeitä ja kiitollisia, harvalla ammattikunnalla on vastaavanlaista yhteisöä takanaan tällaisella historialla. Koen vahvasti, että jokaisella sidosryhmällämme RKL:ssä on tärkeä tehtävä; nuoria opiskelijoita tarvitsemme huomisen käsikirjoittajiksi, seniorijäseniä pitämään meidän nuorempien jalat maassa ja tuntemaan juuremme, työssäkäyvät mestarit ja insinöörit ovat aktiivisesti mukana ratkomassa arjen haasteitamme. Jäsentemme ammattitaidon ja asiantuntijaroolin vahvistaminen ja ylläpito ovat liittomme peruspilareita. Alamme on nopeasti kehittyvä ja muutosvauhdissa on pysyttävä mukana. RKL:n rakennusasiantuntijakoulutus saa kiitosta ympäri maan ja haluammekin yhä panostaa koulutustilaisuuksien laatuun ja tarjontaan. RKL:llä on myös iso rooli rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä toteavan FISEn toiminnassa. Toimitusjohtajamme Ahti Junttila on FISE:n puheenjohtaja. RKL:llä on 17 edustajaa eri pätevyyslautakunnissa ja olemme sihteerijärjestönä neljässä lautakunnassa. Ne hyväksyivät viime vuonna pitkälle kolmatta sataa pätevyyttä. Kaikkiaan FISE-pätevyyksiä hyväksyttiin runsas tuhat. RKL on aitiopaikalla vaikuttamassa mm. pätevyysjärjestelmien kehittämiseen ja huolehtimaan siitä, että jäsenkuntamme osaaminen otetaan huomioon sekä mahdollistetaan jäsentemme pätevöityminen vaativiin tehtäviin muun muassa erittäin vaativien kohteiden työnjohtajina ja valvojina. RKL:n merkitystä jäsenistölleen lisää se, että pystymme vaikuttamaan kiinteistö- ja rakentamisalan keskeisten toimijoiden muodostamaan KIRA-foorumissa. 13 jäsenjärjestön foorumi kokoaa ja välittää tietoa alaan vaikuttavista tekijöistä sekä kehittää alan osaamista ja vaikuttaa resurssien ja koulutuksen riittävyyteen. Iloksemme voimme myös todeta, että jäsenmäärämme on kääntynyt jo muutama vuosi sitten plussan puolelle. Tämä luo toivoa ammattimme arvostuksen pysyvää palautumista tasolle, jolla sen kuuluukin olla. Tahdon kiittää kaikkia jäseniä toimintamme tukemisesta. Katsokaamme myönteisin mielin tulevaisuuteen. Ari Autio puheenjohtaja RKL VUOSIKERTOMUS

6 Hallinto ja talous RKL:n toiminnassa painotettiin Rakennusmestari (AMK) -koulutuksen sisällön kehittämistä ja jatkuvuuden varmistamista myös uudistuvassa yhteishakujärjestelmässä, jäsenhankintaa erityisesti valmistuvien opiskelijajäsenten osalta, opiskelijajäsentoiminnan kehittämistä, työikäisten jäsenten aktivointia jäsenyhdistysten ja RKL:n toimintaan, liiton ja jäsenyhdistysten toiminnan kehittämistä ja uudistamista koko järjestön arvostuksen vahvistamiseksi. RKL:n liittokokoukseen Torniossa osallistui yli 160 valtuutettua jäsenyhdistysten edustajaa. Liittokokouksen puheenjohtajana toimi Tornion Rakennusmestarit ja insinöörit AMK:n puheenjohtaja Sauli Lahdenperä. Liittohallituksen eli liiton puheenjohtajana oli toimintavuonna rakennusmestari Ari Autio Helsingistä. Hallituksen II puheenjohtajana toimi rakennusmestari Jarmo Nikkarikoski Oulusta ja III puheenjohtajana rakennusmestari Juhani Kukkakorpi Porista. Puheenjohtajien lisäksi liittohallitukseen kuului 16 varsinaista jäsentä varajäsenineen. Hallitus kokoontui viisi kertaa: Helsingissä ja 7.3., Laivaseminaari ja Porvoossa 23.8 sekä Torniossa Kokouksiin osallistui kutsuttuina neljä RKL:n yhteistyöyhdistysten KRI:n, RT:n, SBIFin ja PRO:n edustajaa sekä yksi edustaja RKL:n senioritoimikunnasta ja yksi edustaja opiskelijatoimikunnasta. Liiton kunniapuheenjohtaja Raimo Joronen osallistui kutsuttuna liittohallituksen kokouksiin. Valiokuntia on kolme: ammattiasiainvaliokunta, jäsenvaliokunta sekä talous- ja hallin tovali okunta. Valiokunnat valmistelivat asioita liittohallitukselle ja tekivät myös päätöksiä. Talous- ja hallintovaliokunta kokoontui viisi kertaa, Ammattiasiainvalio-kunta neljä kertaa. Jäsenvaliokunta piti neljä kokousta. Ammattiasiainvaliokunnan valvonnassa toimivat koulutustoimikunta, yrittäjätoimikunta ja työmaajohtotoimikunta sekä puolueeton virheidentoteamisjärjestelmä RKL-Raati. Jäsenvaliokunnan valvonnassa toimivat huomionosoitustoimikunta, kulttuuri- ja perinnetoimikunta (KUPE), opiskelijatoimikunta, senioritoimikunta (RKL-Seniorit) ja urheilutoimikunta. Helsingin Pasilassa sijaitsevaa RKL:n toimistoa johti, rakennusinsinööri Ahti Junttila. Hän myös koordinoi operatiivista toimintaa. Hallintoelinten ja toimitusjohtajan apuna jäsenistön palveluksessa oli liiton toimistossa keskimäärin neljä toimihenkilöä: kehitys- ja viestintäpäällikkö MBA, MAT Jari Kostiainen, järjestöpäällikkö rakennusmestari Joni Jääskeläinen ja jäsensihteeri Piia Vilén. Lisäksi toimistossa oli RKL-Palvelut Oy:n palveluksessa koulutussihteeri Merja Salomaa. Lisäksi SBIF:n liittosihteeri Joakim Högström toimi puolet työajastaan RKL:n koulutusasiamiehen tehtävissä. Liiton jäsenrekisteriä ylläpidettiin Art & Minds tietojärjestelmässä. Lisäksi toimistossa pidettiin tiedostoja päteviksi todetuista rakennusasiantuntijoista yhteistyössä FISE Oy:n kanssa sekä RKL-Raadin hyväksymistä rakennusasiantuntijoista ja RKL:n jäsenyhdistyksissä toimivista rakennussuunnittelijoista, kiinteistöjen kuntotarkastajista, yrittäjistä ja ammatinharjoittajista. RKL:n vuosimaksu oli 110 euroa. Liiton aikaisempi en sääntöjen mukaan vapautettujen ja vähintään 65 vuotta täyttäneiden jäsenten vuosimaksu oli 60 euroa. Mikäli nämä eivät halunneet Rakennuslehteä ja Rakennustaitoa, heille oli kuitenkin kirjaamismaksu 20 euroa. Liiton kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet ja jäsenyhdistys ten kunniapuheenjohtajat sekä jäsen kun nas sa olevat sotiemme veteraanit olivat kokonaan va pautetut liiton vuosi mak susta. Valmistumisvuonna jäsenyhdistyksiin jäseniksi liittyneiltä ei peritty liiton vuosimaksua. RKL keräsi liiton vuosimaksun sisältävät jäsenmaksut niiden jäsenyh dis tysten puolesta, jotka niin halusivat. Noin 90 prosenttia jäsenyhdistysten jäsenistä oli liiton suoran maksuperinnän piirissä. RKL:n taloudellinen tulos oli kertomusvuonna ,92 euroa, talousarvio oli euroa alijäämäinen. Pääomatuotot muodostuivat ,79 euroksi, lisäksi Rakennusmestarien Säätiö antoi euron yleisavustuksen. Vuosimaksutulot toteutuivat ,90 euroksi. Toimintasuunnitelman mukainen järjestötoiminta toteutettiin suunnitellusti. Liiton toimitalon tilat olivat kertomusvuonna lähes sata prosenttisesti vuokrattuina. Vuokraustoimintaa hoiti RKL:n Pasilan Toimitalo Oy. Liiton 100-prosenttisesti omistama RKL Palvelut OY tuotti liiton koulutus-, julkaisu- ja pätevyyden toteamistoiminnot. Liiton tilintarkastajana oli tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja sen nimeäminä vastuullisina tilintarkastajina KHT Jukka Rajala ja varalla KHT Outi Hieta. Liiton toiminnan-tarkastajana oli KTM Heimo Hokka ja varatoiminnantarkastajana RKM Jouko Karjalainen. Ahti Junttila toimitusjohtaja 6 RKL VUOSIKERTOMUS 2014

7 RKL VUOSIKERTOMUS

8 Jäsenet ja sisäinen yhteistyö Runsaan koulutustarjonnan avulla jäseniä motivoitiin mukaan yhdistystoiminnan ja koko järjestön uudistamistyöhön. Samalla parannettiin RKL:n alueellista edunvalvontakykyä. Tavoitteina olivat myös nykyisen jäsenkunnan korkean ammattitaidon säilyttäminen sekä ammattikorkeakouluista valmistuvien rakennusmestarien sekä rakennus- ja talotekniikka- insinöörien ohjaaminen asuinpaikkakunnalla toimivan RKL:n jäsenyhdistyksen jäseneksi. Jäsenyhdistysten keskinäistä, alueellista verkottumista edistettiin vierailujen, koulutus-tilaisuuksien, messujen ym. yhteishankkeiden avulla. Hallituksen jäsenille, ja heidän ollessaan estyneinä varajäsenille, mahdollistettiin kulukorvauksilla osallistuminen piirien, jäsenyhdistysten ja liiton tilaisuuksiin. Toimiston henkilöstö osallistui yhteensä yli sataan jäsenyhdistystapahtumaan tai -tilaisuuteen ja piirikokoukseen sekä piti yh teyt tä eri rakennusasiantuntijaryh miin. Liitossa oli kertomusvuoden 2014 päättyessä 75 jäsenyhdistystä, jotka muodostivat maanlaajuisesti 15 piiriä. Jäsenrekisterissä oli vuoden lopussa 7382 varsinaista (edellisvuonna 7407) jäsenyhdistysten jäsentä sekä n opiskelijajäsentä. RKL:n kunniapuheenjohtajana oli rakennusneuvos Raimo Joronen Seinäjoelta. Kunniajäsenet olivat rakennusmestari Auvo Kilpinen, rakennusmestari Helge Kosonen, kiinteistöneuvos Paavo Ruusuvuori, rakennusmestari Niilo Tapaninen, kauppaneuvos Reijo Saarenoja, rakennusneuvos Ari Angervuori, professori Gunnel Adlercreutz, ylirakennusmestari Heikki Saarinen, rakennusmestari Jari Lainio, rakennusmestari Raimo Järvelä ja tekniikan lisenssiaatti Erkki I Salomäki. Kertomusvuonna merkkivuosia täyttivät RKL:n jäsenyhdistystä: Lahden Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK 105 v Helsingin Kunnallisrakennusmestarit Puolustushallinnon Rakennusmestarit Kajaanin Rakennusmestarit Tornion Rakennusmestarit Pieksämäen Rakennusmestarit Loimaan Seudun Rakennusmestarit Porvoon Seudun Rakennusmestarit Virtain Seudun rakennusmestariyhdistys ry 85 v 85 v 80 v 80 v 80 v 60 v 45 v 45 v Jäsenhankinta Jäsenistölle järjestettiin jäsenhankintakilpailu, jossa työelämässä olevien, uusien varsinaisten jäsenten hankkijoita palkittiin. Kaikki uusia jäseniä hankkineet saivat henkilökohtaisen palkinnon. Kilpailu tuotti kaikkiaan 31 uutta jäsentä. Tänä vuonna kilpailu päättyi jo lokakuussa Jäsenyhdistysten keskinäistä, alueellista verkottumista edistettiin vierailujen, koulutustilaisuuksien, messujen ym. yhteishankkeiden avulla. Ammattikorkeakoulujen uusille rakennusmestari- ja rakennusinsinööriopiskelijoille pidettiin tiedotustilaisuudet 14 ammattikorkeakoulussa. Lisäksi järjestettiin jäsenyhdistysten kanssa kymmenkunta opiskelijatilaisuutta. RKL:n nimeämät opiskelijayhteyshenkilöt ja kouluvastaavat jakoivat ammattikorkeakoulujen rakennustekniikan osastoille tietoja RKL:stä. Jäsenhankintaa tuettiin antamalla opiskelijajäsenille liittymislahjana Rakentajan Kalenteri ja jäsenetuina Rakennuslehden sekä Rakennustaito -lehden vuosikerrat. Kertomusvuoden aikana RKL:n opiskelijajäseneksi liittyi 817 opiskelijaa. Rakennusmestariksi tai insinööriksi ammattikorkeakoulusta valmistuneille lähetettiin varsinaisesta jäsenyydestä ja jäseneduista kertova tiedote. RKL-Nuorten klubi oli aktiivinen koko kertomusvuoden ajan. Nuoret osallistuivat runsaslukuisesti eri tapahtumiin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. RKL -Nuorten klubilla toimii omat Facebook -sivunsa. Tuki- ja huoltorahasto RKL:n Tuki- ja huoltorahastosta jaettiin avustuksia ta lou del li sesti vaikeassa ase massa oleville jäsenyhdistysten jäsenille tai heidän lä hiomaisilleen. Rahasto ke räsi varoja myymällä adresseja, kortteja ja muita lahjatavaroita. 8 RKL VUOSIKERTOMUS 2014

9 RKL VUOSIKERTOMUS Nuoret opiskelijat ovat aktiivisia verkostoitumaan.

10 Viestintä RKL:n nettisivuja ylläpidettiin yhteistyössä Ch5 Finland Oy:n kanssa. Jäsenistölle toimitettiin sähköinen RKL-viesti 12 kertaa. Paperitulosteena RKL-viesti lähetettiin jäsenyhdistyksille vain pyydettäessä. Medialle annettiin toimintavuoden aikana seuraavat tiedotteet: Hyvä asenne, parempi laatu 10 kertaa Rakennuslehdessä läinen Juha Alapuranen on Vuoden Rakennusmestari 2013 Kiran hallitusohjelmatavoitteet Lisäksi erilaisia asiantuntijalausuntoja valittuihin medioihin RKL:n jäsenlehti Mestari-Insinööri jaettiin jäsenille kuusi kertaa Rakennustaito-ammattilehden välis sä. Ammattilehden päätoimittajana toimii liiton viestintäpäällikkö Jari Kostiainen. Jäsenyhdistysten tiedotuksia, kutsuja ja tapahtumailmoituksia julkaistiin veloituksetta Rakennuslehdessä RKL-palstalla. Jäsenyhdistyksiä kehotettiin myös käyttämään RKL:n palstaa. Rakennuslehti (n. 40 numeroa) jaettiin kaikille RKL:n jäsenrekisterissä oleville jäsenyhdistysten jäsenille. Tiedonkul ku jäsenkenttään varmistettiin jäsen yhdistysten kokouksissa ja tilaisuuk sissa, joissa liiton toimi hen ki löt ja liittohallituksen jäsenet vierailivat pyydettäessä. Lisäksi jäsenyhdistysten asiantuntijaryhmille sekä RKL:n toimi kun tien ja projektiryhmien jä se nille jaettiin erityis tietoa. RKL:n toimisto neuvoi päivittäin puhelimitse ja sähköpostilla jäsenkuntaa jär jestö- ja jäsenasioissa sekä välitti ammatillisiin kysymyksiin liittyvää tietoa. Ulkoinen yhteystoiminta Liiton ulkoisessa yhteystoiminnassa keskeisimpiä yhteistyökumppaneita olivat FISE, KIRA, KRI, KTK, Rakennustieto Oy, RIA, RIL, RT, RTS, RTY, SAFA, Suomen Rakennuslehti Oy, SBIF, SuLVI ja Pohjola Vakuutus Oy. RKL osallistui rakennusalan yhteiseen nuorison rekrytointitoimintaan Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan Vetovoima ry:n jäsenenä yhdessä RIL:n, SAFAn ja ATL:n kanssa, kaikkiaan Vetovoima ry:llä oli 15 jäsenyhdistystä. Tavoitteena on saada hyvää opiskelija-ainesta rakennusalan ammattikoulutukseen ja erityisesti ammattikorkeakoulujen rakennustekniikan ja talotekniikan opintosuunnille. Yhdistyksen hallituksessa RKL:ää edusti RIL. RKL kuuluu yhtenä (13) jäsenenä kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisöä muodostavaan Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin, KIRA-foorumiin. Se kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä. Ahti Junttila toimi Kiran johtoryhmässä ja Jari Kostiainen oli viestintäryhmän puheenjohtajana. RKL osallistui Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy:n hallitustyöskentelyyn. Yhdessä Rakennustietosäätiön (RTS) kanssa julkaistiin Rakennustaito-lehteä ja Rakentajain Kalenteria, joiden kustantajana toimi Rakennustieto Oy. Yhteistyössä Suomen Asuntomessujen ja Jyväskylän Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry:n kanssa neuvottiin yleisöä rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä Jyväskylän asuntomessujen rakennusklinikalla RKL VUOSIKERTOMUS 2014

11 RKL on vahvasti mukana KIRA-toiminnassa. Timo Stenius avasi vuosittaisen seminaarin Finlandia-talolla Yhteistyössä Suomen Asuntomessujen ja Jyväskylän Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry:n kanssa neuvottiin yleisöä rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä Jyväskylän asuntomessujen rakennusklinikalla RKL:n edustaja oli Heikki ja Hilma Honkasen Säätiön hallituksessa. Säätiö jakoi stipendejä ja apurahoja lahjakkaille, vähävaraisille, suomalaisille nuorille opiskelijoille. RKL oli jäsenenä Työterveyden Edistämisyhdistys ry TEY:ssä, muttei osallistunut aktiivisesti hallitustyöskentelyyn Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on tukea ja edistää alan koulutus- ja tutkimustoimintaa, alan kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä ja kehityshankkeita sekä tiedonvälitystä. Järjestö jakaa myös vuosittain valtakunnallisen työsuojelupalkinnon. RKL oli jäsenenä myös MANK ry:ssä, Maarakennusalan neuvottelu-kunnassa. Yhdistyksen tarkoituksena on keskustelufoorumina edistää ja kehittää maarakennusalaa ja sen arvostusta yhdessä muiden alalla toimivien organisaatioiden kanssa. Panu Tuominen toimii MANK-projektipäällikkönä RKL-tiloissa. RKL:n toimitusjohtaja Ahti Junttila toimi Ympäristöministeriön johtaman Kosteus- ja hometalkoiden ohjausryhmän varsinaisena jäsenenä. Kosteus ja -homekoulutuksia järjestettiin kautta maan yhteensä 13 kertaa. RKL oli jäsenenä Suomen Vesitieyhdistys ry:ssä, joka seuraa kaikilla tasoilla ja tahoilla hallitusohjelmien mukaisia selvityksiä Suomen sisävesitieverkosta. Yhdistys toimii aktiivisesti myös julkisivukuvan parantamiseksi sekä vaikuttaa merenkulun taksa- ja tariffipolitiikkaan elinkeinoalaa tukevasti. RKL oli jäsenenä, mutta ei aktiivisena toimijana, Helsingin seudun kauppakamarissa, jolle tarjottiin mahdollisuuksia edistää yrittäjäjäsenten verkottumista ja oikeusapu-toimintaa. RKL osallistui jäsenenä Association of European Building Surveyors and Construction Experts (AEEBC) nimisen rakennusasiantuntijajärjestön toimintaan Espanjan Santanderissa pidetyssä kevätkokouksessa ja Liettuan Vilnassa järjestetyssä syyskokouksessa. Järjestö edustaa noin rakennusasiantuntijaa. AEEBC edistää hyvää rakentamista sekä rakennusasiantuntijoiden työnsaantimahdollisuuksia ja liikkuvuutta Euroopan työmarkkinoilla. Yhteydenpitoa Ruotsin rakennusinsinöörien liittoon SBR:ään (Svenska Byggingen-jörers Riks för bund), Tanskan KF:ään (Konstruktorforeningen) ja Norjan NITO Takst -järjestöön jatkettiin yhdessä SBIF:n kans sa Pohjoismaisen rakennussymposiumin puitteissa (Nordiskt Byggsymposium NBS), joka isännöitiin syksyllä Oslossa. RKL VUOSIKERTOMUS

12 Huomionosoitukset Valtakunnallinen Vuoden Rakennusmestari -palkinto 2014 luovutettiin Tornion liittokokouksessa rakennusmestari Juha Alapuranen Tornion yhdistyksestä. Vuo den Rakennusmestari valittiin 44. kerran. Pal kin non jakoi erityinen pal kintolautakunta, jonka jäseninä olivat: RKL:n puheenjohtaja Ari Autio, II puh.joht. Jarmo Nikkarikoski, III puh.joht. Juhani Kukkakorpi, toimitusjohtaja Kimmo Sandberg Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIAsta, DI Harry Lindström, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIListä, arkkitehti Ari Bungers Suomen Arkkitehtiliitto SAFAsta, markkinointipäällikkö Sirkka Jukuri palkinnon lahjoittaneesta Pohjola Vakuutus Oy:stä sekä asiantuntijajäsenenä ministeri Lauri Tarasti. Vuoden Nuori osaaja-huomionosoitus myönnettiin Rakennusmestari (AMK) Kim Mäkiruoholle Turun yhdistyksestä. Valinnan suoritti Vuoden Rakennusmestari-palkintolautakunta sillä muutoksella, että Pohjolan edustajan sijaan lautakuntaan kuului stipendin lahjoittaneen Rakennusmestarien Säätiön hallituksen puheenjohtaja Raimo Seppänen. Liittohallitus myönsi RKL:n pöytästandaarin Mikko Ojalalle Helsingin yhdistyksestä ja Rakentajain kunniamerkin Asko Järviselle Helsingin yhdistyksestä sekä 10 kultaista ansiomerkkiä ja 17 hopeista ansiomerkkiä. Valmistuneille Rakennusmestari (AMK) -opiskelijoille jaettiin kuudessa ammattikorkea-koulussa yhteensä 13 kpl á 200 euron stipendiä, lisäksi RKL:n jäsenyhdistykset jakoivat kymmenkunta vastaavaa stipendiä. Tasavallan Presidentti myönsi Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari on myöntänyt 4.6. seuraavat kunniamerkit: Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki Paukkunen Ari, Tampereen Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK Suomen Leijonan ritarimerkki Aaltonen Marja, Hämeenlinnan Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK Tasavallan Presidentti myönsi RKL:n puoltaman kunniamerkin lohjalaiselle rakennusmestari Juhani Järviselle (Länsi-Uudenmaan Rkm. ja -ins. AMK) SVR I kultaristein -ansiomerkin. Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein Rantanen Martti, Rauman Rkm.yhdistys Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali: Sarin Jarkko, Porin Rkm.yhdistys Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi: Mölsä Martti, Vammalan Seudun Rak.mestarit ja -insinöörit AMK Suomen Leijonan ansioristi: Nikkola Eero, Pohjois-Kymen Rkm.yhdistys 12 RKL VUOSIKERTOMUS 2014

13 Ylitorniolainen Juha Alapuranen valittiin Vuoden Rakennusmestariksi Tornion liittokokouksessa. Kim Mäkiruoho sai viidettä kertaa myönnetyn Vuoden Nuori Rakennusmestari/Insinööri huomionosoituksen. Palkinnon luovutti RKL:n II-puheenjohtaja Jarmo Nikkarikoski ja Rakennusmestareiden Säätiön Raimo Seppänen. RKL VUOSIKERTOMUS

14 Tornion iltajuhla keräsi hienosti järjestettyyn juhlaan salin täyteen rakennusmestareita ja insinöörejä. Tornion yhdistyksen 80-vuotisvastaanotto oli arvokas tilaisuus pöytä täynnä vierailevien yhdistysten standaareja. Ari Autio luovutti RKL-hallituksen tervehdyksen. 14 RKL VUOSIKERTOMUS 2014 Kultaisia ansiomerkkejä jaettiin Torniossa kymmenen kappaletta.

15 Tornion liittokokouksen iltajuhla oli hienoa viihdettä. Liittokokous Torniossa sujui mukavissa tunnelmissa. Asialistalla oli muun muassa RKL:n sääntöuudistus. RKL VUOSIKERTOMUS RKL-puheenjohtaja Ari Autio jakaa kultaista ansiomerkkiä vaasalaiselle Urmas Alholle. Juhlapöytä on katettu, olkaa hyvä.

16 Ammatillinen edunvalvonta Jäsenistön ammatillisia etuja ja asemaa etenkin rakentamisen tuotantojohdossa edistettiin rakennusalan sisällä, julkishallinnossa ja koko yhteiskunnassa viestinnän ja yhteystoiminnan keinoin. Jäseniä neuvottiin rakentamisen ammattiasioissa ja niihin liittyvissä vastuukysymyksissä mm. RKL:n koulutustilaisuuksissa sekä liiton toimistosta käsin. Jäsenistön asiantuntijapalveluja markkinoitiin liiton internet- sivuilla, joilla julkaistiin RKL-Raadin hyväksymien rakennusasiantuntijoiden, pientalohankkeen pääsuunnittelijoiden, pientalotyömaan vastaavien työnjohtajien, suunnittelijoiden, valvojien, kuntoarvioijien, rakennusurakoitsijoiden ja muiden rakennusasiantuntijaryhmien yhteystietoja sekä FISE- pätevyydet. RKL:n edustajia osallistui aktiivisesti mm. Ympäristöministeriön asettaman valtakunnallisen Kosteus- ja hometalkoot työryhmän työskentelyyn. Lisäksi RKL antoi kertomusvuoden aikana mm. seuraavat lausunnot ja kirjelmät: Ympäristöministeriölle: lausunto maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen muuttamisesta. Toimitusjohtaja oli myös Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuultavana. RKL:n yhteydessä toimiva rakennusvirheiden puolueeton toteamisjär jestelmä RKL-Raati val voi hyväksymiensä rakennusasiantuntijoiden kou lu tuk sen ja tenttien laatua, myön si todis tuk set ja tunnukset sekä totesi ra ken nusasian tuntijoiden erikoisosaa misen alueet. Varsinaiseen RKL-Raatiin kuului RKL:n puheenjohtajiston lisäksi kolme asiantuntijajäsentä. RKL-Raadin rekisteriin oli vuoden lopussa kirjattu noin 100 hyväksyttyä rakennusasiantuntijaa, jotka tarkastivat rakennuksia ja niihin liittyviä virheitä sekä sovittelivat pyydettäessä niistä aiheutuneita erimielisyyksiä. Vuotuinen täydennyskoulutustilaisuus jo toimiville rakennusasiantuntijoille pidettiin Lappeenrannassa syyskuussa. Mukana oli 52 henkilöä. RKL-Raadin hyväksymillä rakennusasiantuntijoilla oli oma Raatimestarit niminen yhdistys. Kertomusvuoden loppuun mennessä 316 jäsentä oli hakeutunut RKL:n kautta Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelukunnan YTN:n edunvalvontatyön piiriin ja IAET-työttömyyskassaan. Jäsenille tiedotettiin kaikista työttömyyskassoista, joihin heillä oli mahdollisuus liittyä. Työryhmät, lausunnot ja kirjelmät Rakennusmestarien ammatin ja aseman kehitykseen vaikute ttiin toimimalla ympäristö-ministeriön työryhmissä sekä antamalla viranomaisille ja muille päättäjille lausuntoja, otta malla kantaa ja tekemällä aloit teita. Lausuntojen valmistelussa käytettiin apuna jäsenyhdistysten ko. asiantuntijoita, ja lausuntopyynnöt käsiteltiin RKL:n Ammattiasiainvaliokunnassa. RKL-Raadin rekisteriin oli vuoden lopussa kirjattu noin 100 hyväksyttyä rakennusasiantuntijaa, jotka tarkastivat rakennuksia ja niihin liittyviä virheitä Pätevyydentoteamistoiminta Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy:n toimintaan osallistuttiin osakkaana ja sihteerijärjestönä. FISE:n tarkoituksena on koota yhteen rakennusalalla toimivien henkilöiden pätevyyden toteaminen ja siten osoittaa valtakunnallisesti heidän kelpoisuutensa tiettyyn suunnittelu- tai työnjohtotehtävään. FISE:n sihteerijärjestönä osallistuttiin rakennustyön valvojien, betonirakenteiden työnjohtajien, rakennusalan tuotantojohtajien, projektipäälliköiden, työpäälliköiden, vastaavien työnjohtajien ja työmaainsinöörien sekä pientalohankkeen pääsuunnittelijoiden pätevyyden toteamistoimintaan. Lisäksi RKL:n jäseniä oli FISE:n lautakunnissa, jotka arvioivat puurakenteiden suunnittelijoiden, työnjohtajien, betonirakenteiden suunnittelijoiden, rakennuttajien, IV- ja KVV -suunnittelijoiden ja työnjohtajien, talotekniikan valvojien, pohja- ja kalliorakenteiden suunnittelijoiden ja työnjohtajien, paloturvallisuussuunnittelijoiden, pääsuunnittelijoiden, rakennussuunnittelijoiden, asuntokaupan kuntotarkastajien 16 RKL VUOSIKERTOMUS 2014

17 RKL edisti opiskelijoiden hakeutumista II asteen koulutuspohjalta rakennusmestari (AMK) koulutukseen jatkamalla valtakunnallista Valitse Valkoinen kypärä -kampanjaa. ja korjausrakentamisen kuntoarvioijien ja työnjohtajien sekä hajaasutusalueen jätevesisuunnittelijoiden ja rakennusfysiikan suunnittelijoiden pätevyyttä. RKL:llä oli edustus 17 arviointilautakunnassa, 19 jäsenen voimin. FISE Oy:n hallituksessa kertomusvuonna RKL:llä oli yksi edustaja joka toimi puheenjohtajana. FISE Oy totesi kertomusvuonna kaikkiaan noin rakennusasiantuntijan pätevyyttä. Pätevyysnimikkeitä oli 97. Todettuja FISEpätevyyksiä oli kertomusvuoden lopussa yhteensä (arvio). Päteviksi todettuja pientalon vastaavia työnjohtajia oli 31 ja pientalohankkeen pääsuunnittelijoita 30. RKL:n sihteeröimät lautakunnat myönsivät noin 215 pätevyyttä. Oikeusturva Jäsenten oikeusturvaa edistettiin ohjaamalla jäseniä työhön liittyvissä vahinkotapauksissa käyttämään liiton jäsenetuna olevaa Pohjola Vakuutus Oy:n ammatillista vastuu- ja oikeusturvavakuutusta ja rakennusvalvojan vastuuvakuutusta sekä tarjoamalla jäsenistölle maksutonta lakiasiainneuvontaa. Varatuomari Timo Winter neuvoi jäsenistöä lähinnä puhelimitse. Useimmat kysymykset liittyivät vastaavan työnjohtajan, valvojan ja rakennusasiantuntijan tehtäviin ja vastuisiin. Koulutus Keskeisimpiä asioita olivat rakennusmestarikoulutuksen kehittäminen, RKL:n järjestämä rakennusasiantuntijakoulutus ja AMKpääsykokeisiin tähtäävä valmennuskoulutus, johon osallistui 104 henkilöä. RKL:n koulutustoimikunta piti neljä kokousta. Rakennusmestarikoulutuksen aloituspaikat vähenivät, sillä kertomusvuonna tarjolla olleita yhteensä 385 aloituspaikkaa (ed. vuonna 312) yhdeksässä ammattikorkeakoulussa. Aikuispuolella aloituspaikat alkavat joka toinen vuosi. Rakennusmestari (AMK) tutkintoon johtavaan rakennusalan työnjohdon koulutus-ohjelmaan oli aloituspaikkoja nuorisoasteella: Hämeen AMK:ssa, Metropoliassa (/Espoo), Noviassa (Tammisaari), Oulun AMK:ssa, Savoniassa (Kuopiossa), Seinäjoen AMK:ssa, Tampereen AMK:ssa ja Turun AMK:ssa sekä aikuiskoulutuksessa: Turun AMK:ssa, Savoniassa ja Seinäjoen AMK:ssa. RKL edisti opiskelijoiden hakeutumista II asteen koulutuspohjalta rakennusmestari (AMK) koulutukseen jatkamalla valtakunnallisen Valitse valkoinen kypärä -kampanjaa sekä järjestämällä hakijoille toukokuussa valmennuskoulutusta ammattikorkeakoulujen valintakokeita varten Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Seinäjoella, Turussa ja Lappeenrannassa. Ammattikorkeakoulujen neuvottelukunnissa tai vastaavissa oli kuusi RKL:n edustajaa: Savonia AMK:ssa Matti Antikainen, Oulun AMK:ssa Jarmo Nikkarikoski, Porin AMK:ssa Olli Hanhiniemi, Turun AMK:ssa Kari Mäkelä, Rovaniemen AMK:ssa Petri Kangasniemi sekä Helsingin Metropoliassa ja Hämeenlinnan AMK:ssa Ahti Junttila. Lisäksi Länsi-Lapin ammatti-instituutin rakennusalan ammatillisessa neuvottelukunnassa Sauli Lahdenperä edusti Tornion Rakennusmestarit :tä. RKL:n rakennusasiantuntijakoulutusryhmä valmisteli jäsenyhdistyksille koulutuspaketteja, joita hyödynnettiin alueellisessa koulu- RKL VUOSIKERTOMUS

18 tustilaisuudessa: Kuluttajasopimukset rakennustöissä, Rakennustyömaan kosteudenhallinta sekä pelastus- ja palosuunnitelma, Korjausrakentamisen energiamääräykset sekä Perustason energiatodistuksen laatijankoulutus. Perinteinen Rakennusmestaripäivä pidettiin liittokokouksen yhteydessä Torniossa aiheena oli mm. puurakentamisen nykypäivä ja tulevaisuus, josta luennoivat Tytti Ahoranta ja Matti Yliniemi. Lisäksi kuultiin Peter Muskosta, joka kertoi Svenska Byggingenjörernas Riksförbund SBR:n toiminnasta. Ryhmäopintomatka järjestettiin Zagreb-Ljubljana-Trieste -akselille RKL:n matkastipendin käyttivät: Kauko Korolainen, Iisalmi, Pekka Hulkkonen, Tampere, Esko Sihvonen, Lahti, Rainer Nieminen, Espoo, Karl Wennerström,, Jorma Korpi, Raahe, Kari Haavisto,, Teemu Appelgren, Rovaniemi, Harri Sirén, ja Tom Forsblom, Porvoo. RKL-Palvelut Oy:n koulutustoiminta Liiton omistama RKL-Palvelut Oy tuotti jäsenistölle yhdessä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin kanssa korkeatasoisia täydennys- ja pätevöityskoulutuskursseja. RKL ja RIL kehittivät ja uudistivat yhdessä koulutusohjelmia tuomintavuoden aikana ja järjestivät seuraavat pätevyyteen tähtäävät koulutusohjelmat: Rakennusvalvojan pätevöityskoulutus I jakso , II jakso Valvojapäivät Jyväskylä Rakennustyömaan vastaava työnjohtaja I jakso , II jakso , III jakso Työpäällikön pätevöityskoulutus I jakso , II jakso , III jakso Paikallisvalvojan pätevöityskoulutus I jakso , II jakso I jakso , II jakso , III jakso Työmaainsinööri (talo) I jakso , II jakso YSE 98-koulutus , Tampere, Oulu, Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori 9.1. Kuopio, ja 27.2., ja 3.4. Jyväskylä,15.5. ja Tampere, Loviisa, 4.9. ja 2.10 Turku, ja 4.12., Oulu. Tilaajavastuulaki 1.4., RKL:n, RILin ja Betoniyhdistyksen kanssa järjestettiin: 1-luokan betonityönjohtajan pätevöityskoulutus III jakso , IV jakso ja I jakso , II jakso Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennusfysiikkamoduuli I jakso , II jakso Jännebetonirakenteiden suunnittelija I jakso RKL:n, RILin, ATL:n, Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn ja Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIAn kanssa järjestettiin: Pääsuunnittelijakoulutus, 10 I jakso , II jakso , III jakso , IV jakso , V jakso RAP nro 24 rakennuttajan pätevöityskoulutus IV jakso , V jakso RAP nro 25 rakennuttajan pätevöityskoulutus 18 RKL VUOSIKERTOMUS 2014

19 Harrastustoiminta Urheilu RKL:n urheilutoimikunta kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa. Keskeisimpiä asioita olivat urheilun huomionosoitusten jakaminen sekä mestaruuskilpailujen sääntöjen päivitys ja uusien lajien ottaminen ohjelmistoon. RKL:n hiihtomestaruuskilpailut peruttiin lumen puutteen takia, kisat piti olla Oulussa. RKL:n pitkänmatkan hiihtomestaruus ratkottiin Finlandia-hiihdon yhteydessä. Myös pitkän matkan hiihto peruttiin lumen puutteen takia. RKL:n pilkkimestaruuskilpailut järjestettiin Joensuun Polvijärvellä Keilamestaruuskilpailut pidettiin Helsingin Talissa RKL:n perinteikäs kesätapahtuma urheilukilpailuineen järjestettiin Porvoossa Ohjelmassa oli mm golfia, yleisurheilua, maastojuoksua, katukorista, katusählyä, katufudista ja kartingia. Illalla paikalla olevat jäsenet viettivät yhteisen illan pelaillen erilaisia ulkopelejä ja grillailen. Muu harrastustoiminta RKL-Seniorien kesäretki suuntautui Kuopioon Seniorit järjestivät myös toiminnan suunnitteluseminaarin ja kuntotapahtuman Liikuntakeskus Pajulahdessa Seniorien vuosikokous pidettiin Torniossa Kulttuuri- ja perinnetoimikunta (KUPE) piti neljä kokousta. RKL:n tarjosi jäsenilleen lomahuoneistoja Kalajoelta ja Rukalta edulliseen viikkohintaan. Huoneistot ja Vihdissä sijaitsevat Wuoriolan majat olivat RKL:n jäsenyhdistysten aktiivisessa käytössä. RKL:n toimisto vastasi Wuoriolan alueen taloudenpidosta ja kiin-teistönhoidosta yhdessä majojen haltijoiden kanssa, jotka maksoivat liitolle vastiketta. Wuoriolan alueen kunnostustyöt aloitettiin syksyllä Maratonmestaruudesta kilpailtiin City Marathonin yhteydessä. Suunnistusmestaruuskilpailut pidettiin Helsingissä. Helsingin Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry järjesti kesäelokuussa perinteisen pyöräilytempauksen, jonka voittajaksi selviytyi Pieksämäen yhdistys. RKL:n jäsenyhdistysten välisen aktiivisuuspalkinnon voitti Haminan yhdistys. RKL VUOSIKERTOMUS

20 Tilinpäätös 2014 TULOSLASKELMA (Euro) VARSINAINEN TOIMINTA Järjestötoiminta Tuotot Kulut Hallintokulut Henkilöstökulut Poistot Vuokrat Muut kulut Järjestötoiminnan kulujäämä , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 VARAINHANKINTA Vuosimaksut Rahastojen tuotot/kulut Muut tuotot Muut kulut , , , , , , , , , ,84 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitustoiminnan tuotot Sijoitustoiminnan kulut Korko- ja rahoituskulut YLEISAVUSTUKSET (Rakennusmestarien Säätiö) TILIKAUDEN TULOS TILINPÄÄTÖSSIIRROT Rahastojen lisäys/vähennys , , , , , , , , ,23-343, ,90 0, , ,28 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ , ,87 20 RKL VUOSIKERTOMUS 2014