Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL on 75 rakennusasiantuntijayhdistyksen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL on 75 rakennusasiantuntijayhdistyksen"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2014

2 Rakennusmestarit ja insinöörit AMK RKL on 75 rakennusasiantuntijayhdistyksen valtakunnallinen liitto, joka huolehtii edustamiensa ammattikuntien ammatillisesta kehittämisestä ja toimintaedellytysten varmistamisesta sekä edistää hyvää rakentamista. 2 RKL VUOSIKERTOMUS 2014

3 Liittohallituksen toimintakertomus 2014 Sisältö Puheenjohtajan katsaus 4 Hallinto ja talous 6 Jäsenet ja sisäinen yhteistyö 8 Viestintä 10 Huomionosoitukset 12 Ammatillinen edunvalvonta 16 Harrastustoiminta 19 Tilinpäätös Liitteet Jäsenyhdistykset Liittohallitus ja valiokunnat 24 Toimikunnat 25 RKL:n 25-vuotismerkit 26 RKL:n huomionosoitukset 27 RKL:n 50-vuotismerkit 28 Svensk resumé 30 Yhteistyökumppanit 31 RKL VUOSIKERTOMUS

4 4 RKL VUOSIKERTOMUS 2014

5 Puheenjohtajan katsaus Rakennusteollisuuden viimeisimpien suhdannekatsausten mukaan toimialamme supistui vielä 2014 alaspäin, eikä vuosi 2015 näytä juuri valoisammalta. Kiinteistö- ja rakentamisklusteri on yksi merkittävimmistä työnantajista kautta maan, rakennettu ympäristö näyttelee Suomen kansallisvarallisuudesta peräti 70 prosenttia! Ihmisten hyvinvoinnin kannalta, työllisyyden ja Suomen kilpailukyvyn kannalta rakennetun ympäristön toimivuus on kaikki kaikessa. Rakennetusta ympäristöstä on tehtävä Suomelle uusi vetovoimatekijä. Se on meille kaikille mahdollisuus. Jotta Suomelle tärkeä toimiala saadaan jälleen jaloilleen - jatkossa on tärkeää keventää hitaita kaavoitus- ja lupaprosesseja. Myös isoihin kasvukeskuksiin tarvitaan lisää uudisrakentamisen aloituksia. Metropolialueella on pula kohtuuhintaisista asunnoista, matala asuntotuotanto ruuhkasuomessa on melkein pysäyttänyt elinkeinoelämän kasvun. Suomi on keskellä suurta murrosta tiedon vallankumous ja digitalisaatio muuttavat ympäristöämme ja muokkaa yhteiskuntaamme myös rakennetun ympäristön osalta: ihmisten toimintatavat, työn tekemisen paikat ja sisältö, liikkuminen ja vapaa-ajan vietto, tieto- ja energiaverkot ja tuotantorakenne uudistuvat kovaa vauhtia. Hyvänä esimerkkinä käynee iso muutos ostokäyttäytymisessämme: verkosta ostaminen lisääntyy kovaa vauhtia - mitä tapahtuu jatkossa kivijalkakaupoille? Yhteistyö on voimaa RKL on vahva liitto. Olemme kuluvana vuonna olleet erittäin väkevästi vuorovaikuttamassa maankäyttö- ja rakennuslain muutosesitykseen onnistunein tuloksin. Tämä edustaa mielestäni RKL:n reagointia ympäristömuutoksiin. Siksi on tärkeää, että meitä jäseniä RKL:ssä on paljon ympäri Suomea. Vaikka keskusliiton iso tehtävä, vaikuttaminen, ei aina välttämättä heijastu rakennusmestarille ja insinöörille suoraan ja välittömästi. RKL on kuitenkin aina puolustanut ammattikuntaamme, sen koulutusta ja rooliamme työmailla. Siitä meidän kaikkien on oltava ylpeitä ja kiitollisia, harvalla ammattikunnalla on vastaavanlaista yhteisöä takanaan tällaisella historialla. Koen vahvasti, että jokaisella sidosryhmällämme RKL:ssä on tärkeä tehtävä; nuoria opiskelijoita tarvitsemme huomisen käsikirjoittajiksi, seniorijäseniä pitämään meidän nuorempien jalat maassa ja tuntemaan juuremme, työssäkäyvät mestarit ja insinöörit ovat aktiivisesti mukana ratkomassa arjen haasteitamme. Jäsentemme ammattitaidon ja asiantuntijaroolin vahvistaminen ja ylläpito ovat liittomme peruspilareita. Alamme on nopeasti kehittyvä ja muutosvauhdissa on pysyttävä mukana. RKL:n rakennusasiantuntijakoulutus saa kiitosta ympäri maan ja haluammekin yhä panostaa koulutustilaisuuksien laatuun ja tarjontaan. RKL:llä on myös iso rooli rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyyksiä toteavan FISEn toiminnassa. Toimitusjohtajamme Ahti Junttila on FISE:n puheenjohtaja. RKL:llä on 17 edustajaa eri pätevyyslautakunnissa ja olemme sihteerijärjestönä neljässä lautakunnassa. Ne hyväksyivät viime vuonna pitkälle kolmatta sataa pätevyyttä. Kaikkiaan FISE-pätevyyksiä hyväksyttiin runsas tuhat. RKL on aitiopaikalla vaikuttamassa mm. pätevyysjärjestelmien kehittämiseen ja huolehtimaan siitä, että jäsenkuntamme osaaminen otetaan huomioon sekä mahdollistetaan jäsentemme pätevöityminen vaativiin tehtäviin muun muassa erittäin vaativien kohteiden työnjohtajina ja valvojina. RKL:n merkitystä jäsenistölleen lisää se, että pystymme vaikuttamaan kiinteistö- ja rakentamisalan keskeisten toimijoiden muodostamaan KIRA-foorumissa. 13 jäsenjärjestön foorumi kokoaa ja välittää tietoa alaan vaikuttavista tekijöistä sekä kehittää alan osaamista ja vaikuttaa resurssien ja koulutuksen riittävyyteen. Iloksemme voimme myös todeta, että jäsenmäärämme on kääntynyt jo muutama vuosi sitten plussan puolelle. Tämä luo toivoa ammattimme arvostuksen pysyvää palautumista tasolle, jolla sen kuuluukin olla. Tahdon kiittää kaikkia jäseniä toimintamme tukemisesta. Katsokaamme myönteisin mielin tulevaisuuteen. Ari Autio puheenjohtaja RKL VUOSIKERTOMUS

6 Hallinto ja talous RKL:n toiminnassa painotettiin Rakennusmestari (AMK) -koulutuksen sisällön kehittämistä ja jatkuvuuden varmistamista myös uudistuvassa yhteishakujärjestelmässä, jäsenhankintaa erityisesti valmistuvien opiskelijajäsenten osalta, opiskelijajäsentoiminnan kehittämistä, työikäisten jäsenten aktivointia jäsenyhdistysten ja RKL:n toimintaan, liiton ja jäsenyhdistysten toiminnan kehittämistä ja uudistamista koko järjestön arvostuksen vahvistamiseksi. RKL:n liittokokoukseen Torniossa osallistui yli 160 valtuutettua jäsenyhdistysten edustajaa. Liittokokouksen puheenjohtajana toimi Tornion Rakennusmestarit ja insinöörit AMK:n puheenjohtaja Sauli Lahdenperä. Liittohallituksen eli liiton puheenjohtajana oli toimintavuonna rakennusmestari Ari Autio Helsingistä. Hallituksen II puheenjohtajana toimi rakennusmestari Jarmo Nikkarikoski Oulusta ja III puheenjohtajana rakennusmestari Juhani Kukkakorpi Porista. Puheenjohtajien lisäksi liittohallitukseen kuului 16 varsinaista jäsentä varajäsenineen. Hallitus kokoontui viisi kertaa: Helsingissä ja 7.3., Laivaseminaari ja Porvoossa 23.8 sekä Torniossa Kokouksiin osallistui kutsuttuina neljä RKL:n yhteistyöyhdistysten KRI:n, RT:n, SBIFin ja PRO:n edustajaa sekä yksi edustaja RKL:n senioritoimikunnasta ja yksi edustaja opiskelijatoimikunnasta. Liiton kunniapuheenjohtaja Raimo Joronen osallistui kutsuttuna liittohallituksen kokouksiin. Valiokuntia on kolme: ammattiasiainvaliokunta, jäsenvaliokunta sekä talous- ja hallin tovali okunta. Valiokunnat valmistelivat asioita liittohallitukselle ja tekivät myös päätöksiä. Talous- ja hallintovaliokunta kokoontui viisi kertaa, Ammattiasiainvalio-kunta neljä kertaa. Jäsenvaliokunta piti neljä kokousta. Ammattiasiainvaliokunnan valvonnassa toimivat koulutustoimikunta, yrittäjätoimikunta ja työmaajohtotoimikunta sekä puolueeton virheidentoteamisjärjestelmä RKL-Raati. Jäsenvaliokunnan valvonnassa toimivat huomionosoitustoimikunta, kulttuuri- ja perinnetoimikunta (KUPE), opiskelijatoimikunta, senioritoimikunta (RKL-Seniorit) ja urheilutoimikunta. Helsingin Pasilassa sijaitsevaa RKL:n toimistoa johti, rakennusinsinööri Ahti Junttila. Hän myös koordinoi operatiivista toimintaa. Hallintoelinten ja toimitusjohtajan apuna jäsenistön palveluksessa oli liiton toimistossa keskimäärin neljä toimihenkilöä: kehitys- ja viestintäpäällikkö MBA, MAT Jari Kostiainen, järjestöpäällikkö rakennusmestari Joni Jääskeläinen ja jäsensihteeri Piia Vilén. Lisäksi toimistossa oli RKL-Palvelut Oy:n palveluksessa koulutussihteeri Merja Salomaa. Lisäksi SBIF:n liittosihteeri Joakim Högström toimi puolet työajastaan RKL:n koulutusasiamiehen tehtävissä. Liiton jäsenrekisteriä ylläpidettiin Art & Minds tietojärjestelmässä. Lisäksi toimistossa pidettiin tiedostoja päteviksi todetuista rakennusasiantuntijoista yhteistyössä FISE Oy:n kanssa sekä RKL-Raadin hyväksymistä rakennusasiantuntijoista ja RKL:n jäsenyhdistyksissä toimivista rakennussuunnittelijoista, kiinteistöjen kuntotarkastajista, yrittäjistä ja ammatinharjoittajista. RKL:n vuosimaksu oli 110 euroa. Liiton aikaisempi en sääntöjen mukaan vapautettujen ja vähintään 65 vuotta täyttäneiden jäsenten vuosimaksu oli 60 euroa. Mikäli nämä eivät halunneet Rakennuslehteä ja Rakennustaitoa, heille oli kuitenkin kirjaamismaksu 20 euroa. Liiton kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet ja jäsenyhdistys ten kunniapuheenjohtajat sekä jäsen kun nas sa olevat sotiemme veteraanit olivat kokonaan va pautetut liiton vuosi mak susta. Valmistumisvuonna jäsenyhdistyksiin jäseniksi liittyneiltä ei peritty liiton vuosimaksua. RKL keräsi liiton vuosimaksun sisältävät jäsenmaksut niiden jäsenyh dis tysten puolesta, jotka niin halusivat. Noin 90 prosenttia jäsenyhdistysten jäsenistä oli liiton suoran maksuperinnän piirissä. RKL:n taloudellinen tulos oli kertomusvuonna ,92 euroa, talousarvio oli euroa alijäämäinen. Pääomatuotot muodostuivat ,79 euroksi, lisäksi Rakennusmestarien Säätiö antoi euron yleisavustuksen. Vuosimaksutulot toteutuivat ,90 euroksi. Toimintasuunnitelman mukainen järjestötoiminta toteutettiin suunnitellusti. Liiton toimitalon tilat olivat kertomusvuonna lähes sata prosenttisesti vuokrattuina. Vuokraustoimintaa hoiti RKL:n Pasilan Toimitalo Oy. Liiton 100-prosenttisesti omistama RKL Palvelut OY tuotti liiton koulutus-, julkaisu- ja pätevyyden toteamistoiminnot. Liiton tilintarkastajana oli tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab ja sen nimeäminä vastuullisina tilintarkastajina KHT Jukka Rajala ja varalla KHT Outi Hieta. Liiton toiminnan-tarkastajana oli KTM Heimo Hokka ja varatoiminnantarkastajana RKM Jouko Karjalainen. Ahti Junttila toimitusjohtaja 6 RKL VUOSIKERTOMUS 2014

7 RKL VUOSIKERTOMUS

8 Jäsenet ja sisäinen yhteistyö Runsaan koulutustarjonnan avulla jäseniä motivoitiin mukaan yhdistystoiminnan ja koko järjestön uudistamistyöhön. Samalla parannettiin RKL:n alueellista edunvalvontakykyä. Tavoitteina olivat myös nykyisen jäsenkunnan korkean ammattitaidon säilyttäminen sekä ammattikorkeakouluista valmistuvien rakennusmestarien sekä rakennus- ja talotekniikka- insinöörien ohjaaminen asuinpaikkakunnalla toimivan RKL:n jäsenyhdistyksen jäseneksi. Jäsenyhdistysten keskinäistä, alueellista verkottumista edistettiin vierailujen, koulutus-tilaisuuksien, messujen ym. yhteishankkeiden avulla. Hallituksen jäsenille, ja heidän ollessaan estyneinä varajäsenille, mahdollistettiin kulukorvauksilla osallistuminen piirien, jäsenyhdistysten ja liiton tilaisuuksiin. Toimiston henkilöstö osallistui yhteensä yli sataan jäsenyhdistystapahtumaan tai -tilaisuuteen ja piirikokoukseen sekä piti yh teyt tä eri rakennusasiantuntijaryh miin. Liitossa oli kertomusvuoden 2014 päättyessä 75 jäsenyhdistystä, jotka muodostivat maanlaajuisesti 15 piiriä. Jäsenrekisterissä oli vuoden lopussa 7382 varsinaista (edellisvuonna 7407) jäsenyhdistysten jäsentä sekä n opiskelijajäsentä. RKL:n kunniapuheenjohtajana oli rakennusneuvos Raimo Joronen Seinäjoelta. Kunniajäsenet olivat rakennusmestari Auvo Kilpinen, rakennusmestari Helge Kosonen, kiinteistöneuvos Paavo Ruusuvuori, rakennusmestari Niilo Tapaninen, kauppaneuvos Reijo Saarenoja, rakennusneuvos Ari Angervuori, professori Gunnel Adlercreutz, ylirakennusmestari Heikki Saarinen, rakennusmestari Jari Lainio, rakennusmestari Raimo Järvelä ja tekniikan lisenssiaatti Erkki I Salomäki. Kertomusvuonna merkkivuosia täyttivät RKL:n jäsenyhdistystä: Lahden Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK 105 v Helsingin Kunnallisrakennusmestarit Puolustushallinnon Rakennusmestarit Kajaanin Rakennusmestarit Tornion Rakennusmestarit Pieksämäen Rakennusmestarit Loimaan Seudun Rakennusmestarit Porvoon Seudun Rakennusmestarit Virtain Seudun rakennusmestariyhdistys ry 85 v 85 v 80 v 80 v 80 v 60 v 45 v 45 v Jäsenhankinta Jäsenistölle järjestettiin jäsenhankintakilpailu, jossa työelämässä olevien, uusien varsinaisten jäsenten hankkijoita palkittiin. Kaikki uusia jäseniä hankkineet saivat henkilökohtaisen palkinnon. Kilpailu tuotti kaikkiaan 31 uutta jäsentä. Tänä vuonna kilpailu päättyi jo lokakuussa Jäsenyhdistysten keskinäistä, alueellista verkottumista edistettiin vierailujen, koulutustilaisuuksien, messujen ym. yhteishankkeiden avulla. Ammattikorkeakoulujen uusille rakennusmestari- ja rakennusinsinööriopiskelijoille pidettiin tiedotustilaisuudet 14 ammattikorkeakoulussa. Lisäksi järjestettiin jäsenyhdistysten kanssa kymmenkunta opiskelijatilaisuutta. RKL:n nimeämät opiskelijayhteyshenkilöt ja kouluvastaavat jakoivat ammattikorkeakoulujen rakennustekniikan osastoille tietoja RKL:stä. Jäsenhankintaa tuettiin antamalla opiskelijajäsenille liittymislahjana Rakentajan Kalenteri ja jäsenetuina Rakennuslehden sekä Rakennustaito -lehden vuosikerrat. Kertomusvuoden aikana RKL:n opiskelijajäseneksi liittyi 817 opiskelijaa. Rakennusmestariksi tai insinööriksi ammattikorkeakoulusta valmistuneille lähetettiin varsinaisesta jäsenyydestä ja jäseneduista kertova tiedote. RKL-Nuorten klubi oli aktiivinen koko kertomusvuoden ajan. Nuoret osallistuivat runsaslukuisesti eri tapahtumiin niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. RKL -Nuorten klubilla toimii omat Facebook -sivunsa. Tuki- ja huoltorahasto RKL:n Tuki- ja huoltorahastosta jaettiin avustuksia ta lou del li sesti vaikeassa ase massa oleville jäsenyhdistysten jäsenille tai heidän lä hiomaisilleen. Rahasto ke räsi varoja myymällä adresseja, kortteja ja muita lahjatavaroita. 8 RKL VUOSIKERTOMUS 2014

9 RKL VUOSIKERTOMUS Nuoret opiskelijat ovat aktiivisia verkostoitumaan.

10 Viestintä RKL:n nettisivuja ylläpidettiin yhteistyössä Ch5 Finland Oy:n kanssa. Jäsenistölle toimitettiin sähköinen RKL-viesti 12 kertaa. Paperitulosteena RKL-viesti lähetettiin jäsenyhdistyksille vain pyydettäessä. Medialle annettiin toimintavuoden aikana seuraavat tiedotteet: Hyvä asenne, parempi laatu 10 kertaa Rakennuslehdessä läinen Juha Alapuranen on Vuoden Rakennusmestari 2013 Kiran hallitusohjelmatavoitteet Lisäksi erilaisia asiantuntijalausuntoja valittuihin medioihin RKL:n jäsenlehti Mestari-Insinööri jaettiin jäsenille kuusi kertaa Rakennustaito-ammattilehden välis sä. Ammattilehden päätoimittajana toimii liiton viestintäpäällikkö Jari Kostiainen. Jäsenyhdistysten tiedotuksia, kutsuja ja tapahtumailmoituksia julkaistiin veloituksetta Rakennuslehdessä RKL-palstalla. Jäsenyhdistyksiä kehotettiin myös käyttämään RKL:n palstaa. Rakennuslehti (n. 40 numeroa) jaettiin kaikille RKL:n jäsenrekisterissä oleville jäsenyhdistysten jäsenille. Tiedonkul ku jäsenkenttään varmistettiin jäsen yhdistysten kokouksissa ja tilaisuuk sissa, joissa liiton toimi hen ki löt ja liittohallituksen jäsenet vierailivat pyydettäessä. Lisäksi jäsenyhdistysten asiantuntijaryhmille sekä RKL:n toimi kun tien ja projektiryhmien jä se nille jaettiin erityis tietoa. RKL:n toimisto neuvoi päivittäin puhelimitse ja sähköpostilla jäsenkuntaa jär jestö- ja jäsenasioissa sekä välitti ammatillisiin kysymyksiin liittyvää tietoa. Ulkoinen yhteystoiminta Liiton ulkoisessa yhteystoiminnassa keskeisimpiä yhteistyökumppaneita olivat FISE, KIRA, KRI, KTK, Rakennustieto Oy, RIA, RIL, RT, RTS, RTY, SAFA, Suomen Rakennuslehti Oy, SBIF, SuLVI ja Pohjola Vakuutus Oy. RKL osallistui rakennusalan yhteiseen nuorison rekrytointitoimintaan Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan Vetovoima ry:n jäsenenä yhdessä RIL:n, SAFAn ja ATL:n kanssa, kaikkiaan Vetovoima ry:llä oli 15 jäsenyhdistystä. Tavoitteena on saada hyvää opiskelija-ainesta rakennusalan ammattikoulutukseen ja erityisesti ammattikorkeakoulujen rakennustekniikan ja talotekniikan opintosuunnille. Yhdistyksen hallituksessa RKL:ää edusti RIL. RKL kuuluu yhtenä (13) jäsenenä kiinteistö- ja rakentamisalan yhteisöä muodostavaan Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin, KIRA-foorumiin. Se kokoaa yhteen alan keskeiset toimijat ja tiivistää niiden välistä yhteistyötä. Ahti Junttila toimi Kiran johtoryhmässä ja Jari Kostiainen oli viestintäryhmän puheenjohtajana. RKL osallistui Sanoma Tekniikkajulkaisut Oy:n hallitustyöskentelyyn. Yhdessä Rakennustietosäätiön (RTS) kanssa julkaistiin Rakennustaito-lehteä ja Rakentajain Kalenteria, joiden kustantajana toimi Rakennustieto Oy. Yhteistyössä Suomen Asuntomessujen ja Jyväskylän Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry:n kanssa neuvottiin yleisöä rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä Jyväskylän asuntomessujen rakennusklinikalla RKL VUOSIKERTOMUS 2014

11 RKL on vahvasti mukana KIRA-toiminnassa. Timo Stenius avasi vuosittaisen seminaarin Finlandia-talolla Yhteistyössä Suomen Asuntomessujen ja Jyväskylän Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry:n kanssa neuvottiin yleisöä rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä Jyväskylän asuntomessujen rakennusklinikalla RKL:n edustaja oli Heikki ja Hilma Honkasen Säätiön hallituksessa. Säätiö jakoi stipendejä ja apurahoja lahjakkaille, vähävaraisille, suomalaisille nuorille opiskelijoille. RKL oli jäsenenä Työterveyden Edistämisyhdistys ry TEY:ssä, muttei osallistunut aktiivisesti hallitustyöskentelyyn Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on tukea ja edistää alan koulutus- ja tutkimustoimintaa, alan kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä ja kehityshankkeita sekä tiedonvälitystä. Järjestö jakaa myös vuosittain valtakunnallisen työsuojelupalkinnon. RKL oli jäsenenä myös MANK ry:ssä, Maarakennusalan neuvottelu-kunnassa. Yhdistyksen tarkoituksena on keskustelufoorumina edistää ja kehittää maarakennusalaa ja sen arvostusta yhdessä muiden alalla toimivien organisaatioiden kanssa. Panu Tuominen toimii MANK-projektipäällikkönä RKL-tiloissa. RKL:n toimitusjohtaja Ahti Junttila toimi Ympäristöministeriön johtaman Kosteus- ja hometalkoiden ohjausryhmän varsinaisena jäsenenä. Kosteus ja -homekoulutuksia järjestettiin kautta maan yhteensä 13 kertaa. RKL oli jäsenenä Suomen Vesitieyhdistys ry:ssä, joka seuraa kaikilla tasoilla ja tahoilla hallitusohjelmien mukaisia selvityksiä Suomen sisävesitieverkosta. Yhdistys toimii aktiivisesti myös julkisivukuvan parantamiseksi sekä vaikuttaa merenkulun taksa- ja tariffipolitiikkaan elinkeinoalaa tukevasti. RKL oli jäsenenä, mutta ei aktiivisena toimijana, Helsingin seudun kauppakamarissa, jolle tarjottiin mahdollisuuksia edistää yrittäjäjäsenten verkottumista ja oikeusapu-toimintaa. RKL osallistui jäsenenä Association of European Building Surveyors and Construction Experts (AEEBC) nimisen rakennusasiantuntijajärjestön toimintaan Espanjan Santanderissa pidetyssä kevätkokouksessa ja Liettuan Vilnassa järjestetyssä syyskokouksessa. Järjestö edustaa noin rakennusasiantuntijaa. AEEBC edistää hyvää rakentamista sekä rakennusasiantuntijoiden työnsaantimahdollisuuksia ja liikkuvuutta Euroopan työmarkkinoilla. Yhteydenpitoa Ruotsin rakennusinsinöörien liittoon SBR:ään (Svenska Byggingen-jörers Riks för bund), Tanskan KF:ään (Konstruktorforeningen) ja Norjan NITO Takst -järjestöön jatkettiin yhdessä SBIF:n kans sa Pohjoismaisen rakennussymposiumin puitteissa (Nordiskt Byggsymposium NBS), joka isännöitiin syksyllä Oslossa. RKL VUOSIKERTOMUS

12 Huomionosoitukset Valtakunnallinen Vuoden Rakennusmestari -palkinto 2014 luovutettiin Tornion liittokokouksessa rakennusmestari Juha Alapuranen Tornion yhdistyksestä. Vuo den Rakennusmestari valittiin 44. kerran. Pal kin non jakoi erityinen pal kintolautakunta, jonka jäseninä olivat: RKL:n puheenjohtaja Ari Autio, II puh.joht. Jarmo Nikkarikoski, III puh.joht. Juhani Kukkakorpi, toimitusjohtaja Kimmo Sandberg Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIAsta, DI Harry Lindström, Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIListä, arkkitehti Ari Bungers Suomen Arkkitehtiliitto SAFAsta, markkinointipäällikkö Sirkka Jukuri palkinnon lahjoittaneesta Pohjola Vakuutus Oy:stä sekä asiantuntijajäsenenä ministeri Lauri Tarasti. Vuoden Nuori osaaja-huomionosoitus myönnettiin Rakennusmestari (AMK) Kim Mäkiruoholle Turun yhdistyksestä. Valinnan suoritti Vuoden Rakennusmestari-palkintolautakunta sillä muutoksella, että Pohjolan edustajan sijaan lautakuntaan kuului stipendin lahjoittaneen Rakennusmestarien Säätiön hallituksen puheenjohtaja Raimo Seppänen. Liittohallitus myönsi RKL:n pöytästandaarin Mikko Ojalalle Helsingin yhdistyksestä ja Rakentajain kunniamerkin Asko Järviselle Helsingin yhdistyksestä sekä 10 kultaista ansiomerkkiä ja 17 hopeista ansiomerkkiä. Valmistuneille Rakennusmestari (AMK) -opiskelijoille jaettiin kuudessa ammattikorkea-koulussa yhteensä 13 kpl á 200 euron stipendiä, lisäksi RKL:n jäsenyhdistykset jakoivat kymmenkunta vastaavaa stipendiä. Tasavallan Presidentti myönsi Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari on myöntänyt 4.6. seuraavat kunniamerkit: Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki Paukkunen Ari, Tampereen Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK Suomen Leijonan ritarimerkki Aaltonen Marja, Hämeenlinnan Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK Tasavallan Presidentti myönsi RKL:n puoltaman kunniamerkin lohjalaiselle rakennusmestari Juhani Järviselle (Länsi-Uudenmaan Rkm. ja -ins. AMK) SVR I kultaristein -ansiomerkin. Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein Rantanen Martti, Rauman Rkm.yhdistys Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali: Sarin Jarkko, Porin Rkm.yhdistys Suomen Valkoisen Ruusun ansioristi: Mölsä Martti, Vammalan Seudun Rak.mestarit ja -insinöörit AMK Suomen Leijonan ansioristi: Nikkola Eero, Pohjois-Kymen Rkm.yhdistys 12 RKL VUOSIKERTOMUS 2014

13 Ylitorniolainen Juha Alapuranen valittiin Vuoden Rakennusmestariksi Tornion liittokokouksessa. Kim Mäkiruoho sai viidettä kertaa myönnetyn Vuoden Nuori Rakennusmestari/Insinööri huomionosoituksen. Palkinnon luovutti RKL:n II-puheenjohtaja Jarmo Nikkarikoski ja Rakennusmestareiden Säätiön Raimo Seppänen. RKL VUOSIKERTOMUS

14 Tornion iltajuhla keräsi hienosti järjestettyyn juhlaan salin täyteen rakennusmestareita ja insinöörejä. Tornion yhdistyksen 80-vuotisvastaanotto oli arvokas tilaisuus pöytä täynnä vierailevien yhdistysten standaareja. Ari Autio luovutti RKL-hallituksen tervehdyksen. 14 RKL VUOSIKERTOMUS 2014 Kultaisia ansiomerkkejä jaettiin Torniossa kymmenen kappaletta.

15 Tornion liittokokouksen iltajuhla oli hienoa viihdettä. Liittokokous Torniossa sujui mukavissa tunnelmissa. Asialistalla oli muun muassa RKL:n sääntöuudistus. RKL VUOSIKERTOMUS RKL-puheenjohtaja Ari Autio jakaa kultaista ansiomerkkiä vaasalaiselle Urmas Alholle. Juhlapöytä on katettu, olkaa hyvä.

16 Ammatillinen edunvalvonta Jäsenistön ammatillisia etuja ja asemaa etenkin rakentamisen tuotantojohdossa edistettiin rakennusalan sisällä, julkishallinnossa ja koko yhteiskunnassa viestinnän ja yhteystoiminnan keinoin. Jäseniä neuvottiin rakentamisen ammattiasioissa ja niihin liittyvissä vastuukysymyksissä mm. RKL:n koulutustilaisuuksissa sekä liiton toimistosta käsin. Jäsenistön asiantuntijapalveluja markkinoitiin liiton internet- sivuilla, joilla julkaistiin RKL-Raadin hyväksymien rakennusasiantuntijoiden, pientalohankkeen pääsuunnittelijoiden, pientalotyömaan vastaavien työnjohtajien, suunnittelijoiden, valvojien, kuntoarvioijien, rakennusurakoitsijoiden ja muiden rakennusasiantuntijaryhmien yhteystietoja sekä FISE- pätevyydet. RKL:n edustajia osallistui aktiivisesti mm. Ympäristöministeriön asettaman valtakunnallisen Kosteus- ja hometalkoot työryhmän työskentelyyn. Lisäksi RKL antoi kertomusvuoden aikana mm. seuraavat lausunnot ja kirjelmät: Ympäristöministeriölle: lausunto maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen muuttamisesta. Toimitusjohtaja oli myös Eduskunnan ympäristövaliokunnan kuultavana. RKL:n yhteydessä toimiva rakennusvirheiden puolueeton toteamisjär jestelmä RKL-Raati val voi hyväksymiensä rakennusasiantuntijoiden kou lu tuk sen ja tenttien laatua, myön si todis tuk set ja tunnukset sekä totesi ra ken nusasian tuntijoiden erikoisosaa misen alueet. Varsinaiseen RKL-Raatiin kuului RKL:n puheenjohtajiston lisäksi kolme asiantuntijajäsentä. RKL-Raadin rekisteriin oli vuoden lopussa kirjattu noin 100 hyväksyttyä rakennusasiantuntijaa, jotka tarkastivat rakennuksia ja niihin liittyviä virheitä sekä sovittelivat pyydettäessä niistä aiheutuneita erimielisyyksiä. Vuotuinen täydennyskoulutustilaisuus jo toimiville rakennusasiantuntijoille pidettiin Lappeenrannassa syyskuussa. Mukana oli 52 henkilöä. RKL-Raadin hyväksymillä rakennusasiantuntijoilla oli oma Raatimestarit niminen yhdistys. Kertomusvuoden loppuun mennessä 316 jäsentä oli hakeutunut RKL:n kautta Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelukunnan YTN:n edunvalvontatyön piiriin ja IAET-työttömyyskassaan. Jäsenille tiedotettiin kaikista työttömyyskassoista, joihin heillä oli mahdollisuus liittyä. Työryhmät, lausunnot ja kirjelmät Rakennusmestarien ammatin ja aseman kehitykseen vaikute ttiin toimimalla ympäristö-ministeriön työryhmissä sekä antamalla viranomaisille ja muille päättäjille lausuntoja, otta malla kantaa ja tekemällä aloit teita. Lausuntojen valmistelussa käytettiin apuna jäsenyhdistysten ko. asiantuntijoita, ja lausuntopyynnöt käsiteltiin RKL:n Ammattiasiainvaliokunnassa. RKL-Raadin rekisteriin oli vuoden lopussa kirjattu noin 100 hyväksyttyä rakennusasiantuntijaa, jotka tarkastivat rakennuksia ja niihin liittyviä virheitä Pätevyydentoteamistoiminta Rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan henkilöpätevyydet FISE Oy:n toimintaan osallistuttiin osakkaana ja sihteerijärjestönä. FISE:n tarkoituksena on koota yhteen rakennusalalla toimivien henkilöiden pätevyyden toteaminen ja siten osoittaa valtakunnallisesti heidän kelpoisuutensa tiettyyn suunnittelu- tai työnjohtotehtävään. FISE:n sihteerijärjestönä osallistuttiin rakennustyön valvojien, betonirakenteiden työnjohtajien, rakennusalan tuotantojohtajien, projektipäälliköiden, työpäälliköiden, vastaavien työnjohtajien ja työmaainsinöörien sekä pientalohankkeen pääsuunnittelijoiden pätevyyden toteamistoimintaan. Lisäksi RKL:n jäseniä oli FISE:n lautakunnissa, jotka arvioivat puurakenteiden suunnittelijoiden, työnjohtajien, betonirakenteiden suunnittelijoiden, rakennuttajien, IV- ja KVV -suunnittelijoiden ja työnjohtajien, talotekniikan valvojien, pohja- ja kalliorakenteiden suunnittelijoiden ja työnjohtajien, paloturvallisuussuunnittelijoiden, pääsuunnittelijoiden, rakennussuunnittelijoiden, asuntokaupan kuntotarkastajien 16 RKL VUOSIKERTOMUS 2014

17 RKL edisti opiskelijoiden hakeutumista II asteen koulutuspohjalta rakennusmestari (AMK) koulutukseen jatkamalla valtakunnallista Valitse Valkoinen kypärä -kampanjaa. ja korjausrakentamisen kuntoarvioijien ja työnjohtajien sekä hajaasutusalueen jätevesisuunnittelijoiden ja rakennusfysiikan suunnittelijoiden pätevyyttä. RKL:llä oli edustus 17 arviointilautakunnassa, 19 jäsenen voimin. FISE Oy:n hallituksessa kertomusvuonna RKL:llä oli yksi edustaja joka toimi puheenjohtajana. FISE Oy totesi kertomusvuonna kaikkiaan noin rakennusasiantuntijan pätevyyttä. Pätevyysnimikkeitä oli 97. Todettuja FISEpätevyyksiä oli kertomusvuoden lopussa yhteensä (arvio). Päteviksi todettuja pientalon vastaavia työnjohtajia oli 31 ja pientalohankkeen pääsuunnittelijoita 30. RKL:n sihteeröimät lautakunnat myönsivät noin 215 pätevyyttä. Oikeusturva Jäsenten oikeusturvaa edistettiin ohjaamalla jäseniä työhön liittyvissä vahinkotapauksissa käyttämään liiton jäsenetuna olevaa Pohjola Vakuutus Oy:n ammatillista vastuu- ja oikeusturvavakuutusta ja rakennusvalvojan vastuuvakuutusta sekä tarjoamalla jäsenistölle maksutonta lakiasiainneuvontaa. Varatuomari Timo Winter neuvoi jäsenistöä lähinnä puhelimitse. Useimmat kysymykset liittyivät vastaavan työnjohtajan, valvojan ja rakennusasiantuntijan tehtäviin ja vastuisiin. Koulutus Keskeisimpiä asioita olivat rakennusmestarikoulutuksen kehittäminen, RKL:n järjestämä rakennusasiantuntijakoulutus ja AMKpääsykokeisiin tähtäävä valmennuskoulutus, johon osallistui 104 henkilöä. RKL:n koulutustoimikunta piti neljä kokousta. Rakennusmestarikoulutuksen aloituspaikat vähenivät, sillä kertomusvuonna tarjolla olleita yhteensä 385 aloituspaikkaa (ed. vuonna 312) yhdeksässä ammattikorkeakoulussa. Aikuispuolella aloituspaikat alkavat joka toinen vuosi. Rakennusmestari (AMK) tutkintoon johtavaan rakennusalan työnjohdon koulutus-ohjelmaan oli aloituspaikkoja nuorisoasteella: Hämeen AMK:ssa, Metropoliassa (/Espoo), Noviassa (Tammisaari), Oulun AMK:ssa, Savoniassa (Kuopiossa), Seinäjoen AMK:ssa, Tampereen AMK:ssa ja Turun AMK:ssa sekä aikuiskoulutuksessa: Turun AMK:ssa, Savoniassa ja Seinäjoen AMK:ssa. RKL edisti opiskelijoiden hakeutumista II asteen koulutuspohjalta rakennusmestari (AMK) koulutukseen jatkamalla valtakunnallisen Valitse valkoinen kypärä -kampanjaa sekä järjestämällä hakijoille toukokuussa valmennuskoulutusta ammattikorkeakoulujen valintakokeita varten Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Seinäjoella, Turussa ja Lappeenrannassa. Ammattikorkeakoulujen neuvottelukunnissa tai vastaavissa oli kuusi RKL:n edustajaa: Savonia AMK:ssa Matti Antikainen, Oulun AMK:ssa Jarmo Nikkarikoski, Porin AMK:ssa Olli Hanhiniemi, Turun AMK:ssa Kari Mäkelä, Rovaniemen AMK:ssa Petri Kangasniemi sekä Helsingin Metropoliassa ja Hämeenlinnan AMK:ssa Ahti Junttila. Lisäksi Länsi-Lapin ammatti-instituutin rakennusalan ammatillisessa neuvottelukunnassa Sauli Lahdenperä edusti Tornion Rakennusmestarit :tä. RKL:n rakennusasiantuntijakoulutusryhmä valmisteli jäsenyhdistyksille koulutuspaketteja, joita hyödynnettiin alueellisessa koulu- RKL VUOSIKERTOMUS

18 tustilaisuudessa: Kuluttajasopimukset rakennustöissä, Rakennustyömaan kosteudenhallinta sekä pelastus- ja palosuunnitelma, Korjausrakentamisen energiamääräykset sekä Perustason energiatodistuksen laatijankoulutus. Perinteinen Rakennusmestaripäivä pidettiin liittokokouksen yhteydessä Torniossa aiheena oli mm. puurakentamisen nykypäivä ja tulevaisuus, josta luennoivat Tytti Ahoranta ja Matti Yliniemi. Lisäksi kuultiin Peter Muskosta, joka kertoi Svenska Byggingenjörernas Riksförbund SBR:n toiminnasta. Ryhmäopintomatka järjestettiin Zagreb-Ljubljana-Trieste -akselille RKL:n matkastipendin käyttivät: Kauko Korolainen, Iisalmi, Pekka Hulkkonen, Tampere, Esko Sihvonen, Lahti, Rainer Nieminen, Espoo, Karl Wennerström,, Jorma Korpi, Raahe, Kari Haavisto,, Teemu Appelgren, Rovaniemi, Harri Sirén, ja Tom Forsblom, Porvoo. RKL-Palvelut Oy:n koulutustoiminta Liiton omistama RKL-Palvelut Oy tuotti jäsenistölle yhdessä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin kanssa korkeatasoisia täydennys- ja pätevöityskoulutuskursseja. RKL ja RIL kehittivät ja uudistivat yhdessä koulutusohjelmia tuomintavuoden aikana ja järjestivät seuraavat pätevyyteen tähtäävät koulutusohjelmat: Rakennusvalvojan pätevöityskoulutus I jakso , II jakso Valvojapäivät Jyväskylä Rakennustyömaan vastaava työnjohtaja I jakso , II jakso , III jakso Työpäällikön pätevöityskoulutus I jakso , II jakso , III jakso Paikallisvalvojan pätevöityskoulutus I jakso , II jakso I jakso , II jakso , III jakso Työmaainsinööri (talo) I jakso , II jakso YSE 98-koulutus , Tampere, Oulu, Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori 9.1. Kuopio, ja 27.2., ja 3.4. Jyväskylä,15.5. ja Tampere, Loviisa, 4.9. ja 2.10 Turku, ja 4.12., Oulu. Tilaajavastuulaki 1.4., RKL:n, RILin ja Betoniyhdistyksen kanssa järjestettiin: 1-luokan betonityönjohtajan pätevöityskoulutus III jakso , IV jakso ja I jakso , II jakso Betonityönjohtajien päivityskurssi Rakennusfysiikkamoduuli I jakso , II jakso Jännebetonirakenteiden suunnittelija I jakso RKL:n, RILin, ATL:n, Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn ja Rakennusinsinöörit ja arkkitehdit RIAn kanssa järjestettiin: Pääsuunnittelijakoulutus, 10 I jakso , II jakso , III jakso , IV jakso , V jakso RAP nro 24 rakennuttajan pätevöityskoulutus IV jakso , V jakso RAP nro 25 rakennuttajan pätevöityskoulutus 18 RKL VUOSIKERTOMUS 2014

19 Harrastustoiminta Urheilu RKL:n urheilutoimikunta kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa. Keskeisimpiä asioita olivat urheilun huomionosoitusten jakaminen sekä mestaruuskilpailujen sääntöjen päivitys ja uusien lajien ottaminen ohjelmistoon. RKL:n hiihtomestaruuskilpailut peruttiin lumen puutteen takia, kisat piti olla Oulussa. RKL:n pitkänmatkan hiihtomestaruus ratkottiin Finlandia-hiihdon yhteydessä. Myös pitkän matkan hiihto peruttiin lumen puutteen takia. RKL:n pilkkimestaruuskilpailut järjestettiin Joensuun Polvijärvellä Keilamestaruuskilpailut pidettiin Helsingin Talissa RKL:n perinteikäs kesätapahtuma urheilukilpailuineen järjestettiin Porvoossa Ohjelmassa oli mm golfia, yleisurheilua, maastojuoksua, katukorista, katusählyä, katufudista ja kartingia. Illalla paikalla olevat jäsenet viettivät yhteisen illan pelaillen erilaisia ulkopelejä ja grillailen. Muu harrastustoiminta RKL-Seniorien kesäretki suuntautui Kuopioon Seniorit järjestivät myös toiminnan suunnitteluseminaarin ja kuntotapahtuman Liikuntakeskus Pajulahdessa Seniorien vuosikokous pidettiin Torniossa Kulttuuri- ja perinnetoimikunta (KUPE) piti neljä kokousta. RKL:n tarjosi jäsenilleen lomahuoneistoja Kalajoelta ja Rukalta edulliseen viikkohintaan. Huoneistot ja Vihdissä sijaitsevat Wuoriolan majat olivat RKL:n jäsenyhdistysten aktiivisessa käytössä. RKL:n toimisto vastasi Wuoriolan alueen taloudenpidosta ja kiin-teistönhoidosta yhdessä majojen haltijoiden kanssa, jotka maksoivat liitolle vastiketta. Wuoriolan alueen kunnostustyöt aloitettiin syksyllä Maratonmestaruudesta kilpailtiin City Marathonin yhteydessä. Suunnistusmestaruuskilpailut pidettiin Helsingissä. Helsingin Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry järjesti kesäelokuussa perinteisen pyöräilytempauksen, jonka voittajaksi selviytyi Pieksämäen yhdistys. RKL:n jäsenyhdistysten välisen aktiivisuuspalkinnon voitti Haminan yhdistys. RKL VUOSIKERTOMUS

20 Tilinpäätös 2014 TULOSLASKELMA (Euro) VARSINAINEN TOIMINTA Järjestötoiminta Tuotot Kulut Hallintokulut Henkilöstökulut Poistot Vuokrat Muut kulut Järjestötoiminnan kulujäämä , , , , , , , , , , , , , , , , , ,89 VARAINHANKINTA Vuosimaksut Rahastojen tuotot/kulut Muut tuotot Muut kulut , , , , , , , , , ,84 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitustoiminnan tuotot Sijoitustoiminnan kulut Korko- ja rahoituskulut YLEISAVUSTUKSET (Rakennusmestarien Säätiö) TILIKAUDEN TULOS TILINPÄÄTÖSSIIRROT Rahastojen lisäys/vähennys , , , , , , , , ,23-343, ,90 0, , ,28 TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ , ,87 20 RKL VUOSIKERTOMUS 2014

Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry

Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry 74 vuotta 15.12.2014 www.rkl.fi KUUKAUSIKOKOUS NRO: 2/2014 PÖYTÄKIRJA Aika 12.2.2014 klo 19.00 1(2) Paikka Scandic Hotels, Hämeenaukio 1, Riihimäki Läsnä

Lisätiedot

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset

RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset RKL:n Hiihto-mestari 2013 haastehiihdon tulokset Etunimi Sukunimi Yhdistys kilometrit Hannu Lahti Tampere 3360 Sakari Ukonmaanaho Oulu 3120 Martti Pulkkinen Pohjois-Kymi 2755 Arto Virtanen Turku 2400 Ari

Lisätiedot

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand

MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi. Grönstrand MESTARIHIIHTO 2014-15 -haastehiihdon tulokset sija Etunimi Sukunimi Kauno Kyhälä Sakari Ukonmaanaho Kari Kuoppamaa Reijo Puurunen Jorma Halonen Petri Pitkänen Ari Grönstrand Risto Ruostetsaari Risto Pekkala

Lisätiedot

A-mestaruus. B-mestaruus

A-mestaruus. B-mestaruus Porin Keilailuliitto Porin Keilahalli RKL:n keilailumestaruus henkilökohtaiset mestaruudet, miehet ja naiset, 6 sarjaa eu 12.04.2010-02.05.2010 Valvoja:RKM Pori (Porin Rakennusmestariyhdistys ry) A-mestaruus

Lisätiedot

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento

51 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Kalevi Kosunen Oulun Tarmo 2. Matti Rissanen Kemin Into 2. Arto Varinen Kuopion Riento TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 14. 15.2.1970 LAHDESSA Lahden Kaleva 48 kg 67 kg 1. Jouni Järvinen Turun Teräs 1. Mauri Saarivaino Iisalmen Työväen Urheilijat 2. Hannu Miettinen Kuopion Riento 2. Jorma Pikkujämsä

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, SKAL 0,5 km (v) 1. Petra Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat ry 6.20 Lapset alle 8, SKAL 0,5 km (v) 1. Jukka Rautio Oulun Kuorma-autoilijat ry 3.08 2. Jenni Tuovinen Kuopion Kuorma-autoilijat

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht.

Sija No Kippari Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Cup kilpailu Os. sij. pist. Yht. OPM-Cup 2013 Lopullinen tulosluettelo OPM cupin lisenssejä lunastettu 169 kpl. Harri Nikula teki kovat pohjat heti alkukaudesta, ja voittaa cupin Tuurin hauki kisassa suurin hauki 10435 g, Sami Aittokallion

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Tomi Mustonen H V-S 3. Yrjö Munukka H Hel 4. Antti Leinonen H Kai 5. Jussi

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo.

Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag. Kotziadimos Thomas. Waldén Jari- Pekka. Leppänen Kim Lindström Tuomo. Sijoitus Kilpailu % Kokonaispisteet Nro Kilpailija Yhdistys Luokka JoukkueID Tag 1 100,0000 939,2404 124 Nousiainen Lauri 2 97,6396 917,0707 127 Nurmi Seppo Karjala A 3 95,4658 896,6531 104 Manni Matti

Lisätiedot

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ==============================================================

25m Pienoispistooli erä 2, lauantai , klo 12:15-14:00 ============================================================== 25m Pienoispistooli erä 1, lauantai 18.8.2012, klo 10:00-11:45 ============================================================== 2. Ltn, Tomi Mustonen H V-S 3. Vänr, Yrjö Munukka H Hel 4. Ylil, Antti Leinonen

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 33 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Meurasalo Antti Pohjois-Savon RT Y 193 98 95 4 10 5 2 Tiihonen Tommi

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Kotkan Keilailiitto ry. Aittakorven keilahalli, Kotka RKL:n Mestaruuskilpailut miehet 6 sarjaa eu (27.2. - 11.3.2012)

Kotkan Keilailiitto ry. Aittakorven keilahalli, Kotka RKL:n Mestaruuskilpailut miehet 6 sarjaa eu (27.2. - 11.3.2012) Kotkan Keilailiitto ry. Aittakorven keilahalli, Kotka RKL:n Mestaruuskilpailut miehet 6 sarjaa eu (27.2. - 11.3.2012) 11.3.2012 LUOKAT M-A Nimi Seura L Liitto Yhdistys Tulos 1. Heikki Pimiä RKM-Tre A Tampere

Lisätiedot

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat

EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat EL Valtakunnalliset Keilakilpailut 2016 Jyväskylä osanottajat Joukkuekisassa naiset lisäpisteitä 8 p/srj # Nimi Syntymävuosi Yhdistys Hyvitys/srj Hyvitys 6 srjjoukkue Torstai 9.00 1 Tamminen Matti 1928

Lisätiedot

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y.

72 osallistujaa, yhteissaalis g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 72 osallistujaa, yhteissaalis 150355 g MIEHET YLEINEN sijoitus Nimi Tulos OSASTON NIMI 1 Harri Hakulinen 7365 Kiteen Puutyöntekijät r.y. 2 Eino Karppinen 6465 Puuliitto Kuhmon os. 752 ry 3 Mikko Kuusimaa

Lisätiedot

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A)

Classic Motocross Sipoo Kierrosajat 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 (118) 35 (54) Jukka Lahti (A) 1 0:36,56 2 2:49,70 0:00,00 3 2:51,92 0:02,22 1 0:14,71 2 2:46,62 0:00,37 3 2:46,25 0:00,00 4 2:55,04 0:08,79 5 2:55,30 0:09,05 6 2:48,96 0:02,71 1 0:15,91 2 2:51,75 0:00,00

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta

Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Tulokset SRTL 2013 VEKARANJÄRVI Lopputulokset Yleinensarja RK Ammunta 2 x 10 laukausta Nimi Yhdistys Tulos 10:t napa 9:t 1. Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT 191 12 2 7 2. Pöllänen Janne Sastamalan RT 188

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 39 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Suominen Hannu Kankaanpään Seudun RT Y 192 94 98 6 6 8 2 Meurasalo

Lisätiedot

Melvin Jones Fellow't 107-K

Melvin Jones Fellow't 107-K Melvin Jones Fellow't 107-K NIMI KLUBI AHONEN Juhani AHONEN Seppo ANTTONEN Aimo AROLA Seppo ASIKAINEN Aarne AUTERE Seppo BERGQVIST ESKO BRANDT Ilpo HAAVISTO Seppo HAKULINEN Tuomo HALLIKAINEN Lauri HALLIKAINEN

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) Imatra Miesten Mestaruussarja (27 pelaajaa) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 13 15 18 9 18 15 2 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 72 7 15 11 5 8 11 20 0 3 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V

Tulokset / El Pilkit Kuusamo N Alle 70 V Tulokset / El Pilkit Kuusamo 08.04.2016 N Alle 70 V 1. Heiskanen Aila Pohj Pohjanmaa 4164 G 2. Nuora Maila Pohj Pohjanmaa 4060 G 3. Aalto Eila Pirkanmaa 3608 G 4. Kurvinen Vuokko Pohj Pohjanmaa 3214 G

Lisätiedot

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät

TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät TUL:N MESTARUUSKILPAILUT 19. 20.1.1980 TAMPEREELLA Tampereen Työväen Nyrkkeilijät 51 kg 67 kg 1. Antti Juntumaa Oulun Tarmo 1. Rainer Tapio Rovaniemen Reipas 2. Jukka Arola Otanmäen Työv.Urh. 2. Kalevi

Lisätiedot

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet

6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 6. - 7.11.1965, KOTKA, Paini-Miehet 1. Reino Salimäki Kuortaneen Kunto 2. Veikko Järvelä TUL / Haukiputaan Heitto 3. Kaarlo Nykänen TUL / Koiton Riento 1. Raimo Taskinen TUL / Kemin Into 2. Jorma Virolainen

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja 50 Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja 50 Osanottajia yhteensä 49 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Thure Seppo Suur-Savon SB 50 191 94 97 2 9 9 2 Riihiluoma Tapio

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011

Pohjois-Karjalan Vapaa-ajankalastajapiiri Onkicup 2011 sijoitus Miehet Tulos Tulos Tulos Tulos Tulos osakisat tulos g osakilpailun sijoitus 1. Heikki Matikainen PKUK 9 2900 8 1710 4 325 2,5 565 9 3014 32,5 8514 30 1. 2. Juuso Piiroinen PKUK 7 2820 10 2262

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (24 pelaajaa) 06.05.2006 (HK) 1 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 78 5 11 7 15 20 13 20 2 Tanninen Jukka n Kyykkä 73 13 9 13 7 13 5 10 15 12 3 Juvonen Jyrki n Kyykkä 67 15 11 11 0 9 12

Lisätiedot

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os.

Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. Juniorien vapaapainin SM-kilpailut, 6.-7.11.1971, Kankaanpää ja Lappeenranta (KankU ja LrTU), 83 os. 1. Kari Toivonen Helsingin Tarmo 2. Kari Keskinen Tampereen Voimailijat 3. Pekka Laakso Rauman Voimailijat

Lisätiedot

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling

Kuopion Keilailuliitto 06.07.2016 Rauhalahti Bowling Sivu 1 1. Sami Päiväniemi Veljmiehet 742 (3) + 732 (3) 1474 (6) 2. Samuli Haverinen Veljmiehet 750 (54) + 681 (54) 1431 (108) 3. Joonas Jehkinen Mainarit 719 (0) + 702 (0) 1421 (0) 4. Tomas Käyhkö Mainarit

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI 13.6.2015 NUORET ALLE 12 V 1. LAURI ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 170 NUORET ALLE 15 V. 1. SIMO TORNACK KLAUKKALAN KALASTUSKERHO 750 NUORET ALLE 19 V.

Lisätiedot

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015

Länsi-Suomen läänin mestaruuskilpailut 2015 Nokian Ampumarata 28.06.2015 19:09:48 SML-Luodikko erä 1, sunnuntai 28.6.2015 klo 09:00-09:25 1 Jani Lindgren KS M 5 Tapio Silen PH M 2 Ari Lindstedt PH M 6 Kari Äikäs KS M 3 Janne Koivumäki Po M 7 Kari

Lisätiedot

Lahti Bowl. LAHDEN KEILAHALLI Launeenkatu 5, Lahti, Date: 01/11/2014 Time: 17:37. Best team details

Lahti Bowl. LAHDEN KEILAHALLI Launeenkatu 5, Lahti, Date: 01/11/2014 Time: 17:37. Best team details Lahti Bowl LAHDEN KEILAHALLI Launeenkatu 5, Lahti, +358440420300 Date: 01/11/2014 Time: 17:37 Tournament: Miesten Liittomylly 2014 Event: Alkukilpailu Best team details Squads: Sunnuntai 26/10 klo 10.30,

Lisätiedot

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu

19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 19. - 20.3.1960, VAASA, Voima-Veikot / KARHULA, Hallan Visa ja Sunilan Sisu 62 kg 67 kg 73 kg 79 kg + 1. Heikki Hakola Lapuan Virkiä 2. Lauri Prusti Veitsiluodon Vastus 3. Raimo Sjöblom Teuvan Rivakka

Lisätiedot

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI

PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI PM-RANNALTAONKIMESTARUUSKILPAILUN TULOKSET KYLÄSAARI 18.6.2017 NUORET ALLE 12 V 1. LAURI ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 255 2. ANNA ÅMAN NUMMI-PUSULAN KALASEURA 80 NUORET ALLE 15 V. 1. MIRO VALTANEN NUMMI-PUSULAN

Lisätiedot

Veikon toimituskunnat 1935-1975

Veikon toimituskunnat 1935-1975 Veikon toimituskunnat 1935-1975 1935-1936 Esko R. Joki Opettajamatrikkeli Veikko Itkonen 3330 Harri Wendelin 3319 Erkki Kario 3530 Eino Salmi 3283 Ola Österholm 3557 Kauko Pennanen 3347 Ukko Saraste 3473

Lisätiedot

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.

Ikäluokka Painoluokka Vaaka Nimi / Synt 1. nosto 2. nosto 3. nosto Tulos Paikkakunta N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8. MAKSIMIRANKING 2017 N 57 52,05 Hanna Rantala / 82 85,0 90,0 90,0 Tampere 26.8.2017 N 52 50,2 Johanna Forsström / 88 65,0 70,0 72,5 72,5 Rauma 15.4.2017 N 63 61,70 Anne Heikkilä / 78 65,0 72,5 80,0 72,5

Lisätiedot

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

SKAL:n & Taksiliiton hiihtomestaruuskilpailut Tulostettu klo Sivu 1 STL 6v 1km Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 12.03.16 klo 13.30.05 Sivu 1 STL 6v 1km 1 503 Savolainen Anni Kuopion Taksiautoilijat ry 17.35,9 0,0 2 504 Vepsäläinen Julianna Suonenjoen Taksiautoilijat r 20.29,5 +2.53,6 3 502 Juvani Iiris

Lisätiedot

Hj-katsastus, Pohjois-Savo

Hj-katsastus, Pohjois-Savo Hj-katsastus, Pohjois-Savo Heinjoki, Kuopio, 11.06.2017 Yksilökilpailut Hirvikävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 80 Haapamäen

Lisätiedot

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y

Henkilökohtainen kilpailu ls Tulokset - Sarja Y Henkilökohtainen kilpailu 10 + 10 ls Tulokset - Sarja Y Osanottajia yhteensä 36 Sija Nimi Yhdistys Sarja Tulos 1. srj 2. srj Napa 10 9 1 Tiihonen Tommi Kymenlaakson RT Y 187 94 93 3 6 9 2 Palo Timo Porvoon

Lisätiedot

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli

OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM SARJATAULUKKO LOHKO 1. Savonlinna/Mikkeli 1 OTTELUT Kaukalopallo Poliisien yli 35v. SM Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 1 6.2.2008 08:00 Kaarina Pori 2-2 15 6.2.2008 08:45 Vantaa Turku 3-9 9 6.2.2008 09:30 Savonlinna/Mikkeli

Lisätiedot

SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset Kajaani. RK sarja H YL

SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset Kajaani. RK sarja H YL 1 SRTL:n ampumamestaruuskilpailuiden lopputulokset 20.-21.08.2011 Kajaani. RK 10+10 sarja H YL Yhdistys Tulos 1 Tulos 2 Yht Huom 1. Jari Pihlainen Pohjois-Savon RT 94 97 191 12x10,7x9,1x8 2. Hannu Eskeli

Lisätiedot

SM2016 Esikisat / PSM

SM2016 Esikisat / PSM SM2016 Esikisat / PSM Vaala, 27.02.2016 Yksilökilpailut M 1. Ollakka Jukka 48 Ou 272 (35:24) 278 (-8m/+3m) 558 (93) 1108 2. Leinonen Henri 44 KP 248 (39:28) 274 (-7m/-6m) 582 (97) 1104 3. Lalli Teuvo 41

Lisätiedot

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila

Yleinen lopputulokset Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki Rahkonen Martti Ensokeila Yleinen lopputulokset 1.11.2015 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot 1 Tiainen Samuli Siniset Riihimäki 1532 0 53 2 Rahkonen Martti Ensokeila Imatra 1334 138 30 3 Kuuva Ari Pate Heinola 1320 102 32

Lisätiedot

Eurooppalainen metsästysammunta Yhdistelmäkilpailu

Eurooppalainen metsästysammunta Yhdistelmäkilpailu Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund Kansainvälisten lajien SM-kilpailut 2016 Mäntsälän Ampumaurheilukeskus Hirvihaarantie 725 HIRVIHAARA Eurooppalainen metsästysammunta 29.5.2016 Yhdistelmäkilpailu

Lisätiedot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot

Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot Eläkeliiton SM Ikaalinen 2016 Eräluettelot METSÄSTYSHIRVI Erä 1 klo 1030 Sarja M60/50 1. Vahala Matti M50 Kymenlaakso 2. Väistö Martti Pohjois-Karjala 3. Havukainen Pekka Pohjois-Karjala 4. Hollmen Ilkka

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri

SVA mestaruuskilpailut 50m kivääri Hollola, Hälvälä 04.09.2010 10:50:13 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y45 1. Lauri Lauste SA 97 99 97 99 97 99 588 2. Veli-Matti Mukari HAS 97 98 98 98 97 99 587 3. Ilkka Ratamo SaSA 97 99 99 98 96 97 586

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää

Reserviupseeriliiton ampumamestaruuskilpailut. Tuusula, Hyvinkää Pienoiskivääri 60 ls makuu, sarja H 1. Ltn Jarmo Järvelä P-H 99 100 96 98 97 98 588 2. Vänr Antti Puhakka Kym 98 95 97 98 100 98 586 3. Ltn Kalle Hasu Kym 95 100 95 99 97 96 582 4. Vänr Olli Kontu Var

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, LUODIKKO, M 1 Sami Heikkilä M PH 96 98 194 10 2 Lauri Seppälä M Po 96 98 194 5 3 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 97 94 191 4 Vesa Saviahde M PH 96 94 190 5 Kari Äikäs M KS

Lisätiedot

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15)

URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) URHEILUTOIMITTAJAT GOLFMESTARUUSTULOKSET Sivu 1 (15) 1991 Siilinjärvi/Tarinaharju Hcp, 36 reikää 1. Seppo Jolkkonen Porvoo 2. Mikko Juntunen Kuopio 3. Arto Teronen Helsinki 1992 Nokia River Golf 1. Mikko

Lisätiedot

Kevättempaus yleinen Lopputulokset

Kevättempaus yleinen Lopputulokset Kevättempaus yleinen Lopputulokset 5.5.2013 Nimi Seura Liitto Tulos Tasoitus Kaadot Viim. sarja 1 Teppo Ryhänen GH Rauma 1453 0 48 259 2 Henry Huovinen Ponsi Kouvola 1453 108 40 214 3 Keijo Laitinen Ilves

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry

Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry 71 vuotta 15.12.2011 www.rkl.fi 1(4) 29.08.2011 Jäsentiedote 3 / 2011 Syksyn 2011 toiminta Kuukausikokoukset ja vuosikokous on keskiviikkoisin Scandic Hotels,

Lisätiedot

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B

Naiset. B 1 Leinonen Pekka Oulu 72 B Naiset 1 Karhu Tuula Joensuu 120 C 20 1011 1131 2 Kunnasluoto Taina Kouvola 210 D 35 853 1063 3 Pelkonen Rita Oulu 120 C 20 933 1053 4 Lehikoinen Jaana Joensuu 210 D 35 817 1027 Veteraanit 1 Salonen Tom

Lisätiedot

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016

RHY:n kilpailu - Tuloskooste 31.01.2016 RHY:n kilpailu JUUKA, 15.03.2014 Yksilökilpailut Kilpasarja Miehet alle 50v Nimi Nro Seura Hiihto Arviointi Ammunta Pisteet 1. Nousiainen Jarno 101 Petrovaaran Metsästysseura 288 (24:09) 244 (-5m/-23m)

Lisätiedot

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr

Pilkkikilpailut v Vilkjärvi. NAISET 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr Pilkkikilpailut v. 2007 29.12.2007 Vilkjärvi 1 Pirjo Huopainen 2500gr 2 Martta Huuskonen 1585gr 3 Varpu Korhonen 925gr 1 Juha Pohjonen 2520gr 2 Matti Hiltunen 1855gr 3 Timo Tujula 1750gr 4 Mika Kärmeniemi

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry 71 vuotta 15.12.2011 www.rkl.fi

Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry 71 vuotta 15.12.2011 www.rkl.fi 1(2) Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry 71 vuotta 15.12.2011 www.rkl.fi Kuukausikokous 2 / 2011 Paikka Scandic Hotels, Hämeenaukio 1, Riihimäki Aika 16.02.2011 klo 19.00 Läsnä 14 yhdistyksemme

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M

SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M SML-Länsi-Suomen mestaruuskilpailut, HIRVI, M 1 Vesa Saviahde M PH 96 98 194 2 Sami Heikkilä M PH 95 98 193 3 Mikko Autio M Po 92 96 188 4 Tomi-Pekka Heikkilä M PH 91 96 187 5 Kari Koskinen M PH 95 90

Lisätiedot

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS Suomen Metsästäjäliitto Pohjois-Savon piiri Hirvenjuoksun PM-kilpailut IISALMI 21.7.2013 Sarja M Paras aika 21.00 1. Väätäinen Kari URMAS 287 254 594 1135 2. Lemmetty Timo Haapamäen HS 300 272 534 1106

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

# Pelaaja Seura Yhteensä

# Pelaaja Seura Yhteensä Teerenpeli Tour 2015 kokonaistilanne - 3 parasta tulosta lasketaan mukaan SCR # Pelaaja Seura 1 2 3 4 5 6 Yhteensä 1 El- Ghaoui Mohamed MeG 79 86 80 84 243 2 Lehtikangas Jari LG 85 76 85 85 246 3 Lindqvist

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

Reservin ampumamestaruuskilpailut

Reservin ampumamestaruuskilpailut Kouvola Tyrri 14. - 16.08.2015 50m Kivääri makuu erä 1, sunnuntai 16.8.2015 klo 09:00-11:45 HUOM! Pelkän 3x20ls kilpailun ampuma-aika 2h KOE ls 8:45 KILPAILU ALKAA 9:00 6 yliv Markku Haklin V-S H60 7 korpr

Lisätiedot

Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa)

Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa) Miesten Mestaruussarja (25 pelaajaa) 1 Ehoniemi Veli-Pekka Helsingin Suoj. Seura 78 0 13 13 7 11 10 15 16 2 Peiponen Marko Nurmeksen Ks 65 15 15 15 0 20 3 Kononen Valeri Helsingin Suoj. Seura 62 9 9 20

Lisätiedot

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue

Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue Sairaalaturnaus 16.4.2011 Turku Impivaaran jäähalli OTTELUT LOHKOITTAIN 16.4.2011 Ottelu Päiväys Klo Kotijoukkue Vierasjoukkue LOHKO 1 Impivaara 1 Tulos 6 16.4.2011 08:00 Jyväskylä - Etelä-Karjala 4-4

Lisätiedot

Veteraani CUP 25-29 v. 2010

Veteraani CUP 25-29 v. 2010 Veteraani CUP 25-29 v. 2010 1 Toni Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 240 1 2 3 2 Jori Mikkonen Lieksan Hiihtoseura 210 2 4 2 3 Tuomas Karavirta Kouvolan Hiihtoseura 200 1 1 4 Antti Joutjärvi Kouvolan Hiihtoseura

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Nilsiä, 22.07.2017 Yksilökilpailut Kävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 112 Haapamäen hs

Lisätiedot

Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry 73 vuotta 15.12.2012 www.rkl.fi

Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry 73 vuotta 15.12.2012 www.rkl.fi Riihimäen Rakennusmestarit ja insinöörit AMK ry 73 vuotta 15.12.2012 www.rkl.fi KUUKAUSIKOKOUS NRO: 3/2013 PÖYTÄKIRJA Aika 13.03.2013 klo 19.00 1(2) Paikka Scandic Hotels, Hämeenaukio 1, Riihimäki Läsnä

Lisätiedot

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1

Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Pääsiäiscup Kajaani kilpailu 1 Kajaani, 25.03.2016 Yksilökilpailut M 1. Nousiainen Jarno 8 Pohjois-Karjala 290 (35:59) 284 (-5m/+3m) 552 (92) 1126 2. Repo Tuomas 11 Vieremän Eränkävijät 258 (41:15) 280

Lisätiedot

M m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37. M m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51

M m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37. M m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51 Joensuu, Veteraanikansalliset 10.7.2016 M30 100 m -2,5 1. Mehenna Kaci Joensuu 13,37 M35 100 m -2,5 1. Mikko Perttinä Kuopion Reipas 12,51 M35 1500 m 1. Simo Hämäläinen Joensuun Kataja 4.32,61 M35 pituus

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18

Nu Homin Joonas OKY 890 g. Nu Kärkkäinen Jussi-Pekka NKM 450 g 2. Tertsunen Aki NKM 8 g. Nu18 1 Bomba-pilkki, joka oli samalla piirinmestaruuskilpailu, pilkittiin aurinkoisessa säässä 6.3.2011. Suurimman saaliin kiertopalkinto meni PKUK:n Matti Jyrkiselle. Osallistujia 141 kilpailijaa. Nu12 Nu15

Lisätiedot

Poliisien sm-hiihdot sprintti

Poliisien sm-hiihdot sprintti Page 1 / 5 Poliisien sm-hiihdot sprintti T U L O K S E T Oulun Hiihtoseura M60; M55; M50; M45; M40; M35; NYL; MYL; M60_F1; M55_F1; M50_F1; M45_F1; M40_F1; M35_F1; NYL_F1; MYL_F1; M60 Miehet 60 vuotta 1.1

Lisätiedot

"N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC)

N O P E U S L U O K I T U S (HISTORIC) 170305 "N O P E U S L U O K I T U S" (HISTORIC) 1 Joonas Lindroos 68 Ismo Juottonen 2 Janne Kanerva 69 Vilppu Linjama 3 Juha Laaksonen 70 Petri Söyring 4 Janne Lindberg 71 Pekka Päivinen 5 Erkki Ala-Varvi

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO

RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO RUOKOLAHDEN ELÄKKEENSAAJAT R.Y. / KALAKERHO Kymen piirin pilkkimestaruuskilpailut 24.3.2015 klo. 10-14 La hto paikka : Putka Kilpailualueena Haapavesi,Saimaa TULOKSET Naiset yli 80 vuotta 1. Asikainen

Lisätiedot

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta

PERINNEASE SM 2014 SANTAHAMINA Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta Lauantai 24.5.2014 klo 10-12 Pistoolirata Pistoolin kouluammunta 20 Smolander Åke 94 Rasku Hannu 22 Toivanen Jouni 95 Rasku Jukka 24 Soini Jukka 98 Fred Christer 25 Partanen Pentti 99 Salo Sakari 27 Ruotsalainen

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S Tulokset Joukkuekilpailu Satakunta Makelä Antti M SA 99 Väyrynen Reijo M50 SA 96 Keikko Tommi M SA 96 Laarimo Mika M SA 95 Ikola Juha M50 SA 92 Ylijoki Juho M SA 92 Nurmi Markku M50 SA 91 Saunaluoma Jouni

Lisätiedot

Teht. Pist. Ikä Hyv.

Teht. Pist. Ikä Hyv. Kilpailu: Puumieskesätaitokilpailu 2013 Järjestäjä: Mikkelin Seudun Puumiehet ry Päivämäärä: 21.9.2013, Anttolanhovi, Mikkeli Miesten kilpasarja Ikä Hyv. Pisteet 1 Pekka Repo P-Savo 88 17 72 177 29:10

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot