LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER"

Transkriptio

1 XTP110 LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Original manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. OBS! Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder maskinen och följ alla angivna instruktioner. Spara instruktionerna för senare behov. NOTE! Read the instruction manual carefully before using the machine and follow all given instructions. Save the instructions for further reference. Maahantuoja / Importör / Importer: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, Kauhajoki As, Finland Tel , Fax

2 KAPPALE 1: TÄRKEÄT TURVALLISET KÄYTTÖMENETELMÄT FI VAROITUS: Tämä symboli viittaa tärkeisiin turvallisuusohjeisiin. Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla henkilöturvallisuuden heikentyminen sekä oman tai muiden omaisuuden vaarantuminen. Lue ja noudata kaikkia tämän käyttöohjeen ohjeita ennen tämän koneen käyttöä. Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa henkilövahinkoihin. Kun näet tämän symbolin, noudata sen varoitusta. VAROITUS: Moottorin pakokaasu, jotkin sen aineosat ja tietyt ajoneuvon osat sisältävät tai erittävät kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa syöpää, syntymävaurioita tai muuta lisääntymishaittoja. VAARA: Tämä kone on valmistettu ja tarkoitettu käytettäväksi tämän käyttöohjeen turvasääntöjen mukaisella tavalla. Kuten minkä tahansa voimakäyttöisen laitteen käytön yhteydessä käyttäjän huolimattomuus tai virhe voi johtaa vakaviin tapaturmiin. Tämä kone voi katkaista käden tai jalan sekä singota esineitä. Ellei seuraavia turvallisuusohjeita noudateta, seurauksena saattaa olla vakava vamma tai kuolema. Koulutus 1. Lue kaikki koneeseen kiinnitetyt sekä käyttöoppaan sisältämät ohjeet ennen koneen asennusta ja käyttöä. Varmista, että olet ymmärtänyt ohjeet ja noudata niitä. Säilytä nämä käyttöohjeet varmassa paikassa tulevaa ja säännöllistä tarvetta sekä varaosien tilaamista varten. 2. Tutustu koneen hallintalaitteisiin ja niiden toimintaan. Opettele pysäyttämään kone ja kytkemään kaikki hallintalaitteet nopeasti pois päältä. 3. Älä koskaan anna alle 14-vuotiaiden käyttää tätä konetta. 14-vuotiaiden ja sitä vanhempien tulisi lukea ja ymmärtää tämän käyttöoppaan sisältö ja turvallisuusohjeet. Aikuisen on koulutettava heidät koneen käyttöön ja valvottava käyttöä. 4. Älä koskaan anna aikuisten käyttää tätä konetta ilman asianmukaista opastusta. 5. Lentävät esineet voivat aiheuttaa vakavan henkilötapaturman. Suunnittele ajo siten, ettei lumi sinkoa tielle, ulkopuolisten henkilöiden päälle jne. 6. Pidä sivulliset, avustajat, lemmikkieläimet ja lapset vähintään 20 metrin päässä koneesta sen ollessa toiminnassa. Sammuta kone, jos joku tulee koneen työalueelle. 7. Noudata varovaisuutta välttääksesi liukastumasta tai kaatumasta, etenkin vetäessäsi lumilinkoa taaksepäin. Turvallisuussymbolit Tällä sivulla esitetään tässä tuotteessa mahdollisesti esiintyvät turvallisuussymbolit. On tärkeää, että luet, ymmärrät ja noudatat kaikkia koneessa olevia ohjeita ennen koneen asennusta ja käyttöä. Symboli Kuvaus LUE KÄYTTÖOHJE Lue käyttöohje ja varmistu, että ymmärrät sen sisällön. Noudata kaikkia ohjeita ennen koneen asennusta ja käyttöä. Käytä kuulosuojaimia. 2

3 Käytä silmiensuojaimia. VAROITUS - LUMIKIERUKKA Pidä kätesi ja jalkasi kaukana pyörivistä osista, lumikierukan/juoksupyörän kotelosta tai poistokourusta. Pyörivien osien kosketus voi katkaista kätesi ja jalkasi. VAROITUS - PYÖRIVÄT TERÄT Pidä kädet poissa keräys- ja poistoaukoista koneen käydessä. Niiden sisällä on pyöriviä teriä. VAROITUS - SINKOAVAT ESINEET Tämä kone saattaa nostaa ja sinkauttaa esineitä, mikä voi johtaa vakavaan ruumiinvammaan. Älä koske mihinkään pyörivään osaan ennen kuin kone on pysähtynyt. VAROITUS - PYÖRIVÄT TERÄT Pidä kädet poissa keräys- ja poistoaukoista koneen käydessä. Niiden sisällä on pyöriviä teriä. Sähkölaiteromua ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kierrätä aina, kun siihen on mahdollisuus. Kysy kierrätysohjeet paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä. Pidä lapset vähintään 20 metrin päässä koneen käyttöalueelta. VAROITUS - BENSIINI ON HELPOSTI SYTTYVÄÄ Anna moottorin jäähtyä vähintään kahden minuutin ajan ennen uudelleen tankkausta. VAROITUS - HIILIMONOKSIDI Älä koskaan käytä moottoria sisätiloissa tai huonosti tuuletetussa tilassa. Moottorin pakokaasu sisältää hiilimonoksidia, joka on hajutonta ja tappavaa. VAROITUS - SÄHKÖISKU (moottori, jossa on sähkökäynnistin) Älä käytä moottorin sähkökäynnistintä sateella. VAROITUS! Sinun vastuullasi on varmistaa, että tätä konetta käyttävät vain henkilöt, jotka ovat lukeneet ja ymmärtäneet tämän käyttöohjeen ja koneen varoitus- ja käyttöohjeet ja jotka noudattavat niitä. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET! 3

4 Valmistelu 1. Tarkasta koneen käyttöalue huolellisesti ennen käyttöä. Poista kaikki ovimatot, sanomalehdet, kelkat, laudat, johdot ja muut vieraat esineet, joita lumikierukka/juoksupyörä voisivat singota ympärilleen. 2. Suojaa silmäsi ja käytä aina suojalaseja tai silmäsuojaimia koneen käytön, säätämisen tai korjauksen aikana. Kimpoavat esineet voivat aiheuttaa vakavan silmävamman. 3. Älä käytä lumilinkoa ilman sopivaa talvivaatetusta. Älä käytä koruja, pitkiä huiveja tai muita löysiä vaatteita, jotka voivat takertua koneen liikkuviin osiin. Käytä jalkineita, joilla on tukeva astua liukkaille pinnoille. 4. Käytä maadoitettua kolmijohtimista jatkojohtoa ja pistorasiaa kaikille sähkömoottoreilla varustetuissa moottoreissa. 5. Säädä kerääjän kotelon korkeus sopivaksi, jotta se ei osu soraan tai sepeliin. 6. Kytke kaikki kytkinvivut irti ennen moottorin käynnistämistä. 7. Älä koskaan tee mitään säätöyrityksiä moottorin käydessä, paitsi jos käyttöohjeessa niin kehotetaan. 8. Anna moottorin ja koneen jäähtyä ulkolämpötilaan ennen lumitöiden aloittamista. 9. Henkilötapaturman tai aineellisten vahinkojen välttämiseksi noudata äärimmäistä varovaisuutta bensiinin käsittelyssä. Bensiini on erittäin helposti syttyvää ja sen höyryt ovat räjähdysalttiita. Vakava tapaturman vaara on olemassa, jos bensiiniä roiskuu päällesi tai vaatteillesi ja ne syttyvät palamaan. Pese ihosi ja vaihda vaatteet välittömästi. a. Käytä ainoastaan hyväksyttyä bensiinisäiliötä. b. Sammuta kaikki savukkeet, sikarit, piiput ja muut syttymislähteet. c. Älä koskaan lisää bensiiniä sisätiloissa. d. Älä koskaan irrota bensiinikorkkia tai lisää bensiiniä moottorin käydessä tai kun se on kuuma. e. Anna moottorin jäähtyä vähintään kahden minuutin ajan ennen uudelleen tankkausta. f. Älä koskaan ylitäytä polttoainesäiliötä. Älä täytä säiliötä enempää kuin 1,2 cm täyttökaulan alaosan reunan alapuolelle, jotta polttoaineelle jää tilaa laajentua. g. Aseta polttoainesäiliön korkki paikalleen ja kiristä tiukasti kiinni. h. Mikäli bensiiniä pääsee roiskumaan, pyyhi se pois moottorista ja koneesta. Siirrä kone toiseen paikkaan. Odota 5 minuuttia ennen kuin käynnistät moottorin. k. Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä sisätiloissa, missä on avotulta, kipinöitä tai muita syttymislähteitä (esim. uuni, vedenlämmitin, huonelämmitin, kuivausrumpu jne.). l. Anna koneen jäähtyä ainakin 5 minuuttia ennen sen varastoimista. Käyttö 1. Älä laita käsiäsi tai jalkojasi pyörivien osien, lumikierukan/juoksupyörän kotelon tai poistokourun lähelle. Pyörivien osien kosketus voi katkaista kätesi tai jalkasi. 2. Lumilingon/juoksupyörän ohjain on turvalaite. Älä koskaan ohita tätä turvalaitetta. Muussa tapauksessa koneen toiminta muuttuu epävarmaksi, ja seurauksena voi olla henkilötapaturma. 3. Ohjaimien on toimittava pehmeästi molempiin suuntiin ja vapautettaessa palattava automaattisesti takaisin irtikytkettyyn asentoon. 4. Älä milloinkaan käytä konetta ilman poistokourua tai jos se on vaurioitunut. Pidä kaikki turvalaitteet paikoillaan ja toiminnassa. 5. Älä koskaan käytä moottoria sisätiloissa tai huonosti tuuletetussa tilassa. Moottorin pakokaasu sisältää hiilimonoksidia, joka on hajutonta ja tappavaa. 6. Älä käytä konetta alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. 4

5 7. Äänenvaimennin ja moottori kuumenevat käytön aikana ja voivat aiheuttaa palovammoja. Älä koske näihin osiin. 8. Noudata äärimmäistä varovaisuutta ylittäessäsi tai käyttäessäsi konetta sorapinnoilla. Tarkkaile piilossa olevia esteitä ja liikennettä. 9. Noudata varovaisuutta, kun vaihdat ajosuuntaa ja käytät konetta rinnemaastossa. 10. Suunnittele ajo siten, ettei lumi sinkoa ikkunoita, seiniä, autoja jne. päin. Näin vältät mahdolliset aineelliset vahingot tai henkilötapaturmat. 11. Älä koskaan suuntaa poistokourua lapsia, sivullisia tai lemmikkieläimiä kohti tai salli kenenkään olla koneen edessä. 12. Älä ylikuormita konetta yrittämällä lingota lunta liian suurella nopeudella. 13. Älä koskaan käytä konetta, jos näkyvyys on huono tai pimeällä. Varmista aina, että jalkineissa on hyvä pito, ja pidä kahvasta tukevasti kiinni. Liiku kävellen, älä koskaan juokse. 14. Kytke lumikierukka/juoksupyörä pois päältä kuljetuksen ajaksi tai kun sitä ei käytetä. 15. Älä siirrä konetta suurella kuljetusnopeudella liukkaalla pinnalla. Katso alas ja taaksesi ja noudata varovaisuutta, kun liikut laitteen kanssa taaksepäin. 16. Jos kone alkaa täristä epänormaalisti, sammuta moottori, irrota sytytystulpan johto ja maadoita se moottoriin. Tarkasta vauriot. 17. Kytke kaikki hallintalaitteet irti ja sammuta moottori aina ennen kuin poistut ohjauspaikalta (kahvojen takaa). Odota, kunnes lumikierukka/juoksupyörä on täysin pysähtynyt ennen kuin puhdistat poistokourun tukoksia tai teet säätöjä. 18. Älä koskaan laita kättäsi poisto- tai keräysaukkoihin. Käytä aina mukana tullutta puhdistustyökalua poistoaukon puhdistamiseen. Älä puhdista poistokourua moottorin käydessä. Sammuta moottori ennen puhdistustöihin ryhtymistä ja seiso kahvojen takana, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. 19. Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja varusteita (esim. pyöräpainoja, lumiketjuja jne.) Mikäli tässä käyttöohjeessa mainitsemattomia tilanteita esiintyy, noudata suurta huolellisuutta ja käytä harkintakykyäsi. Ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit lumilingon, tai lähimpään huoltopisteeseen. Huolto ja varastointi 1. Älä koskaan peukaloi turvalaitteita. Tarkista niiden toiminta säännöllisesti. Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan huoltoa ja säätöä koskevista kappaleista. 2. Kytke kaikki hallintalaitteet irti ja sammuta kone ennen puhdistus-, korjaus- tai tarkastustöitä. Odota, kunnes lumikierukka/juoksupyörä on täysin pysähtynyt. Irrota sytytystulpan johto ja maadoita moottoriin tahattoman käynnistyksen estämiseksi. 3. Tarkasta säännöllisesti pulttien ja ruuvien tiukkuus varmistaaksesi, että kone on turvallisessa käyttökunnossa. Tarkasta kone silmämääräisesti mahdollisten vaurioiden toteamiseksi. 4. Älä muuta moottorin säätöasetuksia tai ylitä suurinta suositeltua kierroslukua. Säätimet ohjaavat moottorin turvallista maksimikäyttönopeutta. 5. Lumilingon kaavinlevyt ja liukukengät ovat alttiita kulumiselle ja vaurioitumiselle. Oman turvallisuutesi vuoksi tarkasta osat säännöllisesti ja vaihda heti valmistajan alkuperäisiin osiin (OEM). Sellaisten osien käyttö, jotka eivät vastaa alkuperäisten osien laatuvaatimuksia, saattaa johtaa heikentyneeseen suorituskykyyn ja vaarantaa turvallisuuden! 6. Tarkasta kytkinohjaimet tasaisin väliajoin varmistaaksesi, että ne kytkeytyvät päälle ja pois päältä asianmukaisesti, ja säädä tarvittaessa. Katso ohjeita säätöä koskevasta kappaleesta. 7. Kunnosta tai vaihda turva- ja ohjetarrat tarvittaessa. 5

6 8. Huomioi polttoainetta, öljyä jne. koskevat jätteenkäsittelylait ja määräykset ympäristön suojelemiseksi. 9. Käytä konetta muutamia minuutteja käytön jälkeen, jotta kone puhdistuu lumesta eikä lumikierukka/juoksupyörä pääse jäätymään kiinni. 10. Älä koskaan varastoi konetta tai polttoainesäiliötä sisätiloissa, joissa on avotulta. 11. Katso aina käyttöoppaasta käyttökauden jälkeistä varastointia koskevat ohjeet. VAROITUS: Varmista, että tätä konetta käyttävät vain henkilöt, jotka ovat lukeneet ja ymmärtäneet tämän käyttöoppaan ja koneeseen kiinnitetyt varoitus- ja käyttöohjeet ja jotka noudattavat niitä. KAPPALE 2: LUMILINGON ASENNUS HUOMIO: Lumilingon oikea tai vasen puoli tarkoittaa oikeaa ja vasenta puolta normaalista käyttöasennosta katsottuna laitteen takaa. Käyttäjän paikka on suoraan lumilingon takana ja kahvaan päin. Pakkauksesta purkaminen - Poista muovipussit laitteen osien ympäriltä. - Poista kaikki koneen mukana tulleet irtonaiset osat (esim. käyttöopas jne.). Irtonaiset osat Lumikierukat on kiinnitetty kierukan akseliin kahdella murtosokalla ja sokkanaulalla. Jos osut vieraaseen esineeseen tai jäätukkeumaan, lumilingon sokat voivat katketa. Lingon mukana tulee kaksi varamurtosokkaa ja nailonlukkomutteria. Säilytä niitä varmassa paikassa. Katso kuva 1. Murtosokka Nailonlukkomutteri Kuva 1 Asennus 1. Ylä- ja alakahvan asennus 2. Irrota alemmat neljä muovinuppia, kuperat aluslevyt ja lukkopultit alakahvan molemmilta puolilta. Nosta yläkahvaa, kunnes se lukittuu alakahvan yli. 3. Kiinnitä ylä- ja alakahva neljällä muovinupilla, kuperilla aluslevyillä ja aiemmin irrotetuilla lukkopulteilla ja kiristä ylemmät neljä muovinuppia. Katso kuva 2. 6

7 Yläkahva Pultti, aluslevy, nuppi Alakahva Kuva 2 Poistokourun tangon asennus 1. Irrota nailonlukkomutteri ja aluslevy poistokourun tangon kiinnikkeestä kiintoavaimella. Katso kuva Työnnä tangon kiinnike vasemman yläkahvan reiän läpi. Katso kuva Työnnä äsken irrotettu aluslevy tangon kiinnikkeen läpi. Katso kuva Kierrä nailonlukkomutteri takaisin paikalleen. Katso kuva Poista hiusneulasokka poistokourun ylätangon päästä. Katso kuva Työnnä poistokourun ylätanko liittimen reikään. 7. Asenna edellä irrotettu hiusneulasokka. Katso kuva 5. Nailonlukkomutteri Aluslevy Mutteri Poistokourun tangon kiinnike Kuva 3 Poistokourun tangon kiinnike Aluslevyt, nailonlukkomutteri, mutteri Kuva 4 7

8 Hiusneulasokka Kuva 5 Poistokourun asennus 1. Löysää ja irrota pultti ja litteä aluslevy poistokourun rungosta. 2. Työnnä poistokouru yhdensuuntaisesti kourun pitimeen, ks. kuva Laita aluslevy ja pultti poistokourun reikään ja kiinnitä myötäpäivään. Katso kuva 7. Poistokouru Poistokourun pidin Kuva 6 Pultti Litteä aluslevy Kuva 7 KAPPALE 3: OPI TUNTEMAAN LUMILINKOSI Tekniset tiedot 11 HP:n bensiinikäyttöinen lumilinko Poistoleveys: 710 mm 8

9 Poistopaksuus: noin 510 mm Heittoetäisyys: noin 10 m Heittokäyttö: kaksivaiheinen Kulkunopeus: 6 eteen- ja 2 taaksepäin Poistokouru: 180 astetta Poistokourun ohjauslevy: 70 astetta Ajo eteenpäin: Itseliikkuva Kuva 8 Kuva 9 Kuva Käyttöohjain 2. Poistokourun ohjauslevyn ohjausvipu 3. Vaihdevipu 4. Lumikierukan ohjain 5. Liipaisin 6. Poistokourun ohjauskahva 7. Yläkahva 8. Kahvan nuppi 9

10 9. Alakahva 10. Öljykupin kansi 11. Öljyn tyhjennys 12. Hihnan suojus 13. Liukukenkä 14. Lumikierukka 15. Puhdistustyökalu 16. Turvanostin 17. Poistokourun ohjauslevy 18. Ajovalot 19. Esirikastin 20. Polttoainesäiliön korkki 21. Kaasuvipu 22. ON/OFF-öljyvipu 23. Rikastin/käynnistyssäädin 24. sähkökäynnistysmoottori 25. Sähkökäynnistyspainike + tulppa 26. Vetokäynnistimen kahva 27. Vaihdetarra (6 eteen- ja 2 taaksepäin) VAROITUS: On tärkeää, että luet koneeseen kiinnitetyt ja tämän käyttöoppaan ohjeet ja varoitukset sekä ymmärrät ja noudatat niitä ennen kuin alat käyttämään konetta. Käyttöohjain Käyttöohjain sijaitsee oikeassa kahvassa. Kytke pyöräkäyttö päälle puristamalla ohjaimesta. Lopeta käyttö vapauttamalla ohjain. TÄRKEÄÄ: Vapauta käyttöohjain aina ennen nopeuden vaihtamista. Virta-avain Virta-avain on turvalaite. Työnnä se virtalukkoon moottorin käynnistystä varten. Irrota virta-avain, kun lumilinko ei ole käytössä. Lumikierukan ohjain Lumikierukan ohjain sijaitsee vasemmassa kahvassa. Kytke lumikierukat päälle ohjaimesta puristamalla. Vapauta ohjain, kun haluat lopettaa lumenlinkouksen. (Käyttöohjain on myös vapautettava.) TÄRKEÄÄ: Katso kohtaa Lumikierukan ohjaimen tarkastus ennen lumilingon käyttöä. Lue ja noudata ohjeita tarkkaan. Tee kaikki säädöt varmistaaksesi, että lumilinko toimii turvallisesti ja asianmukaisesti. Liukukenkä Kaavinlevyn ja maan välinen etäisyys voidaan säätää liukukenkien avulla. Katso kohdasta liukukengän säätö. 10

11 Vaihdevipu Metallitankoon sijoitetulla vaihdevivulla valitaan sekä maanopeus että kulkusuunta. Sitä voidaan siirtää 8 eri asentoon. Eteenpäin Lumilingossa on kuusi (6) nopeutta eteenpäin (F) asennon yksi (2) ollessa hitain nopeus. On suositeltavaa valita hitain nopeus lumen linkoamiseen. Peruutus Lumilingossa on kaksi (2) peruutusnopeutta (R) asennon yksi (1) ollessa hitain nopeus. Ajovalot Ajovaloja säädetään käyttöpaneelin vasemmalla puolella olevalla 0/1-kytkimellä. Tärkeää: Vapauta käyttöohjain aina ennen nopeuden vaihtamista. Poistokourun ohjain Poistokourun ohjain sijaitsee lumilingon vasemmalla puolella. Vaihda lumenheittosuuntaa kääntämällä poistokourun ohjain seuraavalla tavalla: - Käännä myötäpäivään, kun haluat lumen lentävän vasemmalle. - Käännä vastapäivään, kun haluat lumen lentävän oikealle. Poistokourun ohjauslevyn säätäminen Lumen heittokorkeutta säädetään poistokourun ohjauslevyllä. Nosta tai laske ohjauslevy haluttuun korkeuteen työntämällä poistokourun suuntaohjausvipua. Katso kuva 8. Polttoainesuositus Käytä vähintään 98-oktaanista autobensiiniä (lyijytöntä tai vähälyijyistä palotilan karstoittumisen vähentämiseksi). Voit käyttää bensiiniä, jossa on enintään 10 % etanolia tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertbutyylieetteri). Älä milloinkaan käytä öljy-/bensiiniseosta tai likaista bensiiniä. Vältä lian, pölyn tai veden pääsemistä polttoainesäiliöön. ÄLÄ käytä E85-bensiiniä. Täytä polttoaine hyvin tuuletetussa tilassa moottorin ollessa sammutettu. Älä tupakoi tai päästä liekkejä tai kipinöitä alueelle, jossa moottorin polttoainesäiliötä täytetään tai bensiiniä säilytetään. Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Varmista polttoaineen täytön jälkeen, että tulppa on suljettu oikein ja tiukasti. Varo roiskuttamasta polttoainetta täytön aikana. Roiskunut polttoaine tai polttoainehöyry saattaa syttyä palamaan. Jos polttoainetta on roiskunut, varmista, että alue on kuiva ennen kuin käynnistät moottorin. Vältä toistuvaa tai pitkäaikaista kontaktia ihoon tai höyryjen hengittämistä. Polttoaineen lisääminen VAROITUS! Noudata äärimmäistä varovaisuutta, kun käsittelet bensiiniä. Bensiini on erittäin helposti syttyvää ja sen höyryt ovat räjähdysalttiita. Älä koskaan lisää bensiiniä sisätiloissa tai moottorin ollessa kuuma tai käynnissä Sammuta kaikki savukkeet, sikarit, piiput ja muut syttymislähteet. 11

12 VAROITUS! Pidä aina kädet ja jalat kaukana laitteen liikkuvista osista. Älä käytä paineistettua käynnistysnestettä. Höyryt ovat helposti syttyviä. Puhdista täyttöaukon ympärystä ennen tulpan irrottamista. Polttoainesäiliössä on polttoainemittari. Täytä säiliö suodattimen sisällä olevaan punaiseen vastelevyyn saakka. Varo täyttämästä liikaa. Punainen vastelevy Kuva 11 Öljyn pinnantason tarkastus HUOMIO: Koneen toimituksen yhteydessä moottorissa ei ole öljyä. Täytä moottori öljyllä ja tarkasta öljyn pinnantaso ennen lumilingon käyttöönottoa. Moottorin käyttäminen liian vähäisellä öljymäärällä voi aiheuttaa moottorivaurioita ja mitätöidä moottorin takuun. HUOMAA: Tarkasta moottori, kun se on tasaisella pinnalla ja sammutettu. 1. Irrota öljyntäyttökorkki/mittatikku ja pyyhi mittatikku puhtaaksi. 2. Aseta korkki/mittatikku täyttöaukon reunaan, mutta älä ruuvaa kiinni. 3. Irrota öljyntäyttökorkki/mittatikku. Jos taso on alhainen, lisää öljyä hitaasti, kunnes öljy on mittatikun ylärajan (H) ja alarajan (L) välillä. Katso moottorin öljytilavuus ja valitse oikea öljyn viskositeetti kohdan "Moottorin huolto ohjeiden mukaan. Katso kuva 12. HUOMIO: Älä ylitäytä. Ylitäyttäminen voi aiheuttaa moottorin savuttamista, käynnistysvaikeuksia tai sytytystulpan likaantumista. 4. Vaihda tulppa/mittatikku ja kierrä tiukasti paikalleen ennen moottorin käynnistämistä. Korkein pinnantaso Alin pinnantaso Öljymittatikun aukko Kuva 12 Laite on varustettu öljyvahdilla, joka suojaa moottoria; kun öljytaso laskee liian alhaiseksi, laite sammuu automaattisesti. 12

13 KAPPALE 4: LUMILINGON KÄYTTÖ ENNEN KÄYNNISTYSTÄ VAROITUS: On tärkeää, että luet koneeseen kiinnitetyt ja tämän käyttöoppaan ohjeet ja varoitukset sekä ymmärrät ja noudatat niitä ennen kuin alat käyttämään konetta. Bensiinin ja öljyn täyttö Huolehdi siitä, että moottori saa bensiiniä ja öljyä erillisen, lumilingon mukana olevan moottorin käyttöohjeen mukaisella tavalla. Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi. VAROITUS: Noudata äärimmäistä varovaisuutta käsitellessäsi bensiiniä. Bensiini on erittäin helposti syttyvää ja sen höyryt ovat räjähdysalttiita. Älä koskaan lisää bensiiniä sisätiloissa tai moottorin ollessa kuuma tai käynnissä Sammuta kaikki savukkeet, sikarit, piiput ja muut syttymislähteet. Voit asettaa muovikupin polttoaineen täyttöaukon sisälle suojaamaan säiliötä valmistelun ajaksi.. Poista se sitten ja heitä pois. Sulje polttoainesäiliön kierrekorkilla täyttämisen jälkeen. Moottorin käynnistys Käynnistä moottori alla olevien ohjeiden mukaan. HUOMIO: Varmista, että lumikierukka ja käyttökahvat ovat irtikytketyssä asennossa (ylhäällä) ennen moottorin käynnistystä. 1. Aseta virta-avain käyttöpaneelin oikealle puolelle. 2. Siirrä moottorin ON/OFF-öljyvipu asentoon ON. 3. Paina esirikastuspainiketta pari kolme kertaa. Jos moottori on lämmin, paina painiketta vain kerran. 4. Siirrä moottorin RIKASTIN/KÄYNNISTYSSÄÄDIN asentoon CHOKE (rikastin). 5. Siirrä kaasuvipu asentoon FAST (nopea). Käytä moottoria kaasuvivun ollessa asennossa FAST. 6. Tartu käynnistyskahvaan ja vedä vaijeria ulos hitaasti, kunnes tunnet vastusta. Anna vaijerin kelautua takaisin hitaasti. Nykäise käynnistyskahvasta. Älä anna kahvan ponnahtaa takaisin. Anna sen kelautua hitaasti takaisin ja pidä tukevasti käynnistyskahvasta kiinni. Toista edelliset vaiheet, kunnes moottori käynnistyy. Kun se on käynnistynyt, siirrä RIKASTIN/KÄYNNISTINSÄÄDIN asentoon RUN (ajo). HUOMIO: Peitä aina esirikastuspainikkeen ilmareikä sitä työntäessäsi. Ylimääräinen esirikastus saattaa olla tarpeellinen, jos lämpötila ensimmäisen käynnistyksen aikana on -9 C. Sähkökäynnistin Varmista, että sähköjärjestelmä on kolmijohtiminen maadoitettu piiri. Ellet ole varma, ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan. Jos johdotusjärjestelmä ei ole kolmijohtiminen maadoitettu järjestelmä, älä käytä tätä sähkökäynnistintä. VAROITUS: Sähkökäynnistin on varustettu kolmijohtimisella virtajohdolla ja pistokkeella ja se on tarkoitettu 230 voltin vaihtovirtajännitteelle. Sitä on käytettävä oikein maadoitetun kolmipiikkisen pistorasian kanssa sähköiskun vaaran välttämiseksi. Noudata huolellisesti kaikkia ohjeita ennen sähkökäynnistimen käyttöä. Jos sähköjärjestelmä on maadoitettu, mutta käytössä ei ole kolmireikäistä pistorasiaa, valtuutetun asentajan tulee asentaa se ennen kuin sähkökäynnistintä käytetään. 13

14 Jos käytössäsi on maadoitettu kolmipiikkinen pistorasia, toimi seuraavalla tavalla: 1. Käännä virta-avain pois päältä. 2. Siirrä moottorin ON/OFF-öljyvipu asentoon ON. 3. Siirrä kaasuvipu asentoon FAST (jänis [nopea]). 4. Siirrä rikastin ON-asentoon (moottorin kylmäkäynnistys). Jos moottori on lämmin, aseta rikastin OFFasentoon. 5. Paina esirikastinta 3-5 kertaa ja varmista, että peität ilmareiän painaessasi. Jos moottori on lämmin, paina esirikastinta vain kerran. Peitä ilmareikä aina rikastinta painaessasi. Kylmällä ilmalla tarvitaan ehkä useampaa ryypytystä. 6. Kytke virtajohto moottorin kytkinkoteloon. Kytke johdon toinen pää kolmireikäiseen maadoitettuun 230 voltin vaihtovirtapistorasiaan. Katso kuva Paina kytkinkotelossa olevaa sähkökäynnistyspainiketta, kunnes moottori käynnistyy. Vapauta painike heti moottorin käynnistyttyä, sillä muutoin sähkökäynnistin voi vaurioitua. Sähkökäynnistin on varustettu ylikuumenemissuojalla; jos käynnistin on ylikuormittunut, järjestelmä kytkeytyy tilapäisesti pois päältä ja käynnistin alkaa jäähtyä. Katso kuva Kun moottori lämpenee, siirrä rikastinvipu hitaasti OFF-asentoon. Jos moottori värisee, käynnistä se uudelleen ja käännä rikastinvipu 1/2-asentoon hetkeksi ja sen jälkeen hitaasti OFF-asentoon. 9. Irrota virtajohto aina ensin kolmipiikkisestä pistorasiasta ja vasta sitten lumilingosta. Moottorin sammuttaminen 1. Siirrä kaasuvipu asentoon SLOW (hidas) ja sitten asentoon STOP. 2. Käännä virta-avain pois päältä. 3. Sulje ON/OFF-öljyvipu. On suositeltavaa käyttää moottoria muutaman minuutin ajan (käyttölaite ja lumikierukka irti kytkettynä) ennen sammuttamista, jotta kosteus kuivuisi moottorista. Käynnistimen jäätymisen estäminen: - Vedä moottorin käydessä käynnistysvaijeri nopeasti ulos kolme neljä kertaa. Tästä aiheutuu äänekäs koliseva ääni, mutta se ei ole haitallista moottorille eikä käynnistimelle. - Pyyhi lumi ja kosteus ohjausvivuissa olevan kaasuttimen kannesta. Liikuta myös ohjausvipuja edestakaisin useita kertoja. Pyöräkäytön kytkeminen Moottorin käydessä lähes huippunopeutta siirrä vaihdevipu yhteen kuudesta (6) ETEENPÄIN- tai kahdesta (2) TAAKSEPÄIN-asennosta. Sovita nopeus vallitseviin lumiolosuhteisiin. - Käynnistä lumikierukat puristamalla lumikierukan ohjainta. Sammuta lumikierukat vapauttamalla ohjain. - Lumilinko liikkuu, kun puristat käyttökahvaa. Pysäytä kone vapauttamalla kahva. - ÄLÄ KOSKAAN siirrä vaihdevipua ilman että vapautat käyttökahvan. Telaketjukäytön kytkeminen Moottorin käydessä lähes huippunopeutta siirrä vaihdevipu yhteen kuudesta (6) ETEENPÄIN- tai kahdesta (2) TAAKSEPÄIN-asennosta. Sovita nopeus vallitseviin lumiolosuhteisiin. - Käynnistä lumikierukat puristamalla lumikierukan ohjainta. Sammuta lumikierukat vapauttamalla ohjain. - Lumilinko liikkuu, kun puristat käyttökahvaa. Pysäytä kone vapauttamalla kahva. 14

15 - ÄLÄ KOSKAAN siirrä vaihdevipua ilman että vapautat käyttökahvan. Lumikierukoiden kytkeminen Käynnistä lumikierukat ja aloita lumen poisto puristamalla lumikierukan ohjainta vasenta kahvaa vasten. Pysäytä kierukka vapauttamalla kahva. Lumikierukan ohjaimen tarkastus TÄRKEÄÄ: Suorita seuraava tarkastus ennen lumilingon ensimmäistä käyttöönottoa ja aina ennen talvikauden alkua. Tarkasta lumikierukan ohjaimen säätö seuraavasti: Kun lumikierukan ohjain on vapautettu ja ylhäällä -asennossa, vaijerin tulisi olla vain vähän löysä. Se EI saa olla tiukka. Käynnistä lumilingon moottori hyvin tuuletetussa tilassa tämän kappaleen ohjeiden mukaisesti. Seiso käyttäjän paikalla (lumilingon takana) ja käynnistä lumikierukka. Anna sen olla kytkettynä noin kymmenen (10) sekuntia ja vapauta sitten kierukan ohjain. Toista tämä useita kertoja. Kun moottori käy ja lumikierukan ohjain on irtikytketyssä ylhäällä -asennossa, kävele koneen eteen. Varmista, että lumikierukka on TÄYSIN pysähtynyt. TÄRKEÄÄ: Jos lumikierukka vielä vähänkin pyörii, palaa heti käyttäjän paikalle ja sammuta moottori. Odota, kunnes KAIKKI liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja säädä vasta sitten lumikierukan ohjainta. 1. Löysää lumikierukan ohjauskaapelissa olevaa kuusiolukkomutteria. 2. Pyöritä vaijerin liitäntäpäätä myötäpäivään välyksen suurentamiseksi. 3. Kiristä kuusiolukkomutteri. 4. Käynnistä moottori ja tarkista, että lumikierukan ohjain kytkeytyy kunnolla päälle ja pois päältä. HUOMIO: Jos lumikierukka jatkaa pyörimistään, vaikka ohjain on kytketty irti, sammuta moottori ja säädä uudelleen. 5. Jos lumikierukat käytön aikana näyttävät hidastelevan moottorin säilyttäessä nopeutensa, vaijeri on liian löysä ja sen liitäntäpäätä on pyöritettävä vastapäivään välyksen pienentämiseksi. Säädä vaijerin liitäntäpää yllä olevien ohjeiden mukaan. Katso kuva 13. Kuusiolukkomutteri Käyttökahvan vaijerin liitäntäpää Kuusiolukkomutteri Lumikierukan ohjaimen liitäntäpää Kuva 13 15

16 VAROITUS! Älä kiristä vaijeria liikaan. Ylikiristys voi estää lumikierukkaa kytkeytymästä irti ja vaarantaa lumilingon turvallisuutta. Puhdistustyökalu Puhdistustyökalu on kiinnitetty lumikierukan kotelon taakse kiinnityspidikkeellä. Jos käytön aikana poistokouruun juuttuu lunta tai jäätä, kallista poistokourua ja kourun aukkoa seuraavasti: - Vapauta lumikierukan ohjain ja käyttökahva. - Sammuta moottori viemällä kaasuvipu pysäytysasentoon. - Irrota puhdistustyökalu kiinnityspidikkeestä. - Poista poistokouruun kertynyt lumi ja jää kaapimalla puhdistustyökalun toisella päällä. VAROITUS: - Älä koskaan puhdista tukkeutunutta poistokourua ja koteloa käsin. Käytä puhdistustyökalua tai puikkoa. - Kiinnitä puhdistustyökalu takaisin kiinnityspidikkeeseen lumikierukan kotelon takaosaan ja käynnistä moottori. - Seiso käyttäjän paikalla (lumilingon takana) ja kytke lumikierukan ohjain päälle muutamaksi sekunniksi, jolloin mahdollisesti jäljelle jäänyt lumi tai jää puhdistuu poistokourusta. Käyttövihjeitä HUOMIO: Anna moottori lämmetä muutamia minuutteja. Moottori ei anna täyttä tehoa ennen kuin se on saavuttanut käyttölämpötilansa. VAROITUS: Äänenvaimentimen ja ympäröivien alueiden lämpötila saattaa ylittää 65 C. Vältä näitä alueita. - Auraa lumi mahdollisimman pian lumisateen jälkeen; silloin saat parhaimman tuloksen. - Linkoa lumi myötätuuleen aina kun mahdollista. - Ohjaa konetta niin, että kulku-urat tulevat hieman limittäin. - Aseta liukukengät 0,6 cm kaavinlevyn alapuolelle normaalia käyttöä varten. Ne voidaan säätää ylöspäin (kaavinlevyn laskemiseksi), jos lumi on kovaksi paakkuuntunutta. Säädä alaspäin (kaavinlevyn nostamiseksi), kun käytät konetta sora- tai sepelipinnoilla. - Noudata kohdassa Moottorin sammuttaminen olevia ohjeita mahdollisen jäätymisen estämiseksi. - Puhdista lumilinko huolellisesti jokaisen käytön jälkeen. KAPPALE 5: LUMILINGON SÄÄTÄMINEN VAROITUS: Älä KOSKAAN tee mitään säätöyrityksiä moottorin käydessä, paitsi jos käyttöohjeessa niin kehotetaan. Lumikierukan ohjain Katso ohjaimen säätöohjeet kohdasta Lumikierukan ohjaimen tarkastus. 16

17 Käyttökahva ja vaihdevipu Tarkasta käyttökahvan ja vaihdevivun säätö seuraavasti: Käyttökahvan ja vaihdevivun säädön tarkastus: - Sammuta moottori ja siirrä vaihdevipu täysin eteenpäin suurimpaan nopeuteen. Vapauta käyttökahva ja työnnä lumilinkoa eteenpäin. Sen pitäisi liikkua eteenpäin. Kytke käyttökahva. Pyörien pitäisi pysähtyä. - Vapauta käyttökahva ja työnnä lumilinkoa uudelleen. - Siirrä vaihdevipu vasemmalle nopeaan peruutusasentoon ja sitten täysin eteenpäin. Vaihdevivussa ei tulisi olla vastusta ja pyörien pitäisi pyöriä. - Jos tunnet vastusta tai pyörät pysähtyvät, vaikka niiden ei pitäisi, löysää käyttökahvan vaijerin kuusiolukkomutteria ja avaa vaijeria yhden kierroksen verran. Katso kuva Jos pyörä ei pysähdy kytkiessäsi käyttökahvan, löysää kahvan vaijerin kuusiolukkomutteria ja kierrä vaijeria yhden kierroksen verran. - Tarkasta säätö ja toista tarvittaessa. Kiristä vaijerin kuusiolukkomutteri säädön jälkeen. Liukukengät Kaavinlevyn ja maan välinen etäisyys voidaan säätää liukukenkien avulla. Jotta voit poistaa lumen mahdollisimman läheltä pehmeää pintaa, nosta liukukengät korkeammalle. Katso kuva 14. Käytä keski- tai ala-asentoa, kun puhdistettava alue on epätasainen. Kuva 14 VAROITUS: Älä käytä tätä lumilinkoa sorapinnoilla, koska lumikierukka voi singota irtosoraa ympäriinsä ja aiheuttaa käyttäjälle vammoja tai vaurioittaa lumilinkoa. Säädä liukukengät avaamalla neljä laipan lukkomutteria ja lukkopulttia. Siirrä liukukengät haluttuun asentoon. Varmista, että liukukengän koko pohjapinta on maata vasten, sillä muutoin liukukengät kuluvat epätasaisesti. Kiristä mutterit ja pultit tiukkaan. 17

18 KAPPALE 6: LUMILINGON HUOLTO VAROITUS: Kytke kaikki ohjaimet irti ja sammuta moottori ennen voitelu-, korjaus- tai tarkastustöitä. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat täysin pysähtyneet. Irrota sytytystulpan johto ja maadoita moottoriin tahattoman käynnistyksen estämiseksi. Käytä aina suojalaseja käytön aikana tai kun teet säätöjä tai korjauksia. Moottorin huolto VAROITUS! Estä tahaton käynnistäminen sammuttamalla moottori ja vetämällä virta-avain irti ennen moottorin huoltoa. Moottorin määräaikaistarkastukset ja säädöt takaavat koneelle korkean suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän. Alla olevassa taulukossa on esitetty vaadittavat huoltovälit ja suoritettava huolto. Noudata tuntimääräisiä tai kalenterin mukaisia huoltovälejä riippuen siitä, kumpi täyttyy ensin. Epäsuotuisissa oloissa huoltoa tarvitaan useammin. Huoltotaulukko Tehtävät Tarkasta moottoriöljy Vaihda moottoriöljy Tarkasta sytytystulppa Huolla sytytystulppa Puhdista pakokaasualue Ensimmäisen 5 käyttötunnin jälkeen Jokaisen käyttökerran jälkeen tai 5 tunnin välein Jokaisen käyttökauden jälkeen tai 25 tunnin välein Jokaisen käyttökauden jälkeen tai 50 tunnin välein Jokaisen käyttökauden jälkeen tai 100 tunnin välein Huoltopäivämäärät Moottoriöljyn vaihto HUOMIO: Tarkasta öljyn pinnantaso ennen jokaista käyttökertaa ja viiden käyttötunnin jälkeen varmistaaksesi, että pinnantaso pysyy oikeana. Katso kohdasta Öljyn pinnantason tarkastus. 1. Juoksuta polttoainetta polttoainesäiliöstä moottorin käydessä, kunnes säiliö on tyhjä. Varmista, että täyttökorkki on lujasti kiinni. 2. Aseta sopiva öljynkeräysastia tyhjennystulpan alapuolelle. 3. Irrota öljyn tyhjennystulppa. 4. Kallista moottoria öljyn valuttamiseksi astiaan. Hävitä käytetty öljy viemällä se öljynkeräyskeskukseen. 5. Asenna tyhjennystulppa paikalleen ja kierrä tiukasti kiinni. 6. Lisää suositeltua öljyä ja tarkasta pinnantaso; katso ohjeita kappaleesta Käyttö. 7. Asenna öljyntäyttökorkki/mittatikku lujasti paikalleen. HUOMIO: Pese kätesi perusteellisesti saippualla ja vedellä mahdollisimman pian vanhan öljyn käsittelyn jälkeen. 18

19 HUOMIO: Hävitä käytetty moottoriöljy ympäristöystävällisesti. Vie se kierrätys- tai muuhun keräyskeskukseen. Öljysuositukset Jos moottoriin täytyy lisätä öljyä, valitse parhaiten sopiva viskositeetti alla olevan taulukon mukaan. Moottoriöljyn tilavuus on 1, 1 l. Älä täytä liikaa. Käytä sertifioitua 4-tahtista tai vastaavaa korkealuokkaista moottoriöljyä, jossa on puhtaana pitävää lisäainetta ja joka täyttää tai ylittää autonvalmistajan vaatimukset. Katso kuva 15. Kuva 15 HUOMIO: ÄLÄ käytä lisäaineetonta tai 2-tahtista moottoriöljyä. Niiden käyttö voisi lyhentää moottorin käyttöikää. Sytytystulppa VAROITUS! ÄLÄ tarkista kipinää sytytystulpan ollessa irrotettuna. ÄLÄ käynnistä moottoria sytytystulpan ollessa irrotettuna. VAROITUS! Jos moottori on ollut käynnissä, äänenvaimennin on hyvin kuuma. Varo koskemasta äänenvaimentimeen. Jotta voitaisiin varmistaa moottorin moitteeton toiminta, sytytystulpan kärkivälin on oltava oikea ja puhdas. 1. Irrota sytytystulpan hattu ja irrota tulppa sytytystulppa-avaimella. Katso kuva 16. Sytytystulppa Sytytystulpan hattu Kuva Tarkista sytytystulppa silmämääräisesti. Hävitä sytytystulppa, jos siinä ilmenee kulumista tai jos eriste on murtunut tai lohjennut. Puhdista sytytystulppa teräsharjalla, jos tulppaa aiotaan käyttää uudelleen. 3. Mittaa tulpan kärkiväli rakotulkilla. Korjaa tarvittaessa taivuttamalla sivuelektrodia. Kärkivälin tulisi olla 0,60 0,80 mm. Katso kuva

20 Kuva Varmista, että sytytystulpan tiivistysrengas on hyvässä kunnossa, ja kierrä sytytystulppaa käsin, jolloin estät sen menemistä väärille kierteille. 5. Kun sytytystulppa on paikoillaan, kiristä se sytytystulppa-avaimella tiivistysrenkaan paikoilleen puristamiseksi. HUOMIO: Asentaessasi uutta sytytystulppaa kiristä sitä 1/2 kierrosta sen jälkeen kun sytytystulppa on paikoillaan tiivisterenkaan puristamiseksi paikoilleen. Jos käytät vanhaa sytytystulppaa, kierrä 1/8-1/4 kierrosta sen jälkeen, kun sytytystulppa on paikoillaan tiivistysrenkaan paikoilleen puristamiseksi. HUOMIO! Kiristä sytytystulppa huolellisesti. Löysästi kiristetty sytytystulppa voi tulla niin kuumaksi, että se vaurioittaa moottoria. Moottorin puhdistus Jos moottori on ollut käynnissä, anna sen jäähtyä ainakin puoli tuntia. Poista moottorista likakerrostumat säännöllisesti. HUOMIO! Älä suihkuta moottoriin vettä, sillä vesi saattaa likaannuttaa polttoaineen. Käytettäessä puutarhaletkua tai painepesuria vettä saattaa päästä äänenvaimentimen aukkoon. Äänenvaimentimen läpi menevä vesi voi päästä sylinteriin ja aiheuttaa vahinkoja. VAROITUS! Äänenvaimentimen ympärille kertyneet epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa tulipalon. Tarkasta ja puhdista ennen jokaista käyttökertaa. VAROITUS: Jos käynnissä olevaan moottoriin on tehtävä säätöjä (esim. kaasutin), pysyttele kaukana kaikista liikkuvista osista. Varo koskettamasta kuumaa äänenvaimenninta, moottoria ja muita ympärillä olevia kuumia pintoja. Varastointi käyttökauden jälkeen Jos aiot säilyttää konetta yli 30 päivää varastossa, tyhjennä polttoaine säiliöstä pilaantumisen ja hartsin muodostumisen ehkäisemiseksi polttoainejärjestelmään tai tärkeisiin kaasuttimen osiin. Mikäli moottorissa oleva bensiini pilaantuu varastoinnin aikana, kaasutin ja muut polttoainejärjestelmän osat tarvitsevat mahdollisesti huoltoa tai korjausta. 1. Poista polttoaine säiliöstä käyttämällä moottoria, kunnes se sammuu. 2. Vaihda moottoriöljy. 3. Irrota sytytystulppa ja kaada noin 30 ml puhdasta moottoriöljyä sylinteriin. Nykäise vetokäynnistimestä useita kertoja, jotta öljy levittäytyy, ja asenna sytytystulppa takaisin. 20

LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER

LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER XTP109 LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Original manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER

LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER XTP114 LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Original manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

STIGA COMPACT LINE SNOW REX SNOW BREEZE 8218-2203-09

STIGA COMPACT LINE SNOW REX SNOW BREEZE 8218-2203-09 STIGA COMPACT LINE SNOW SNOW BREEZE 8218-2203-09 1 2 T A E B A U 3 L I H 4 BREEZE H M L E U 5 BREEZE 6 BREEZE R O H N V Q 2 7 8 H M L E 9 10 O R U N 11 12 3 13 14 F G H C D E 15 I 16 L M K J 17 18 N D

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

STIGA COMPACT LINE SNOW REX SNOW BREEZE

STIGA COMPACT LINE SNOW REX SNOW BREEZE STIGA COMPACT LINE SNOW REX SNOW BREEZE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04

DEUTSCH. Silent 33 8211-3413-04 DEUTSCH D Silent 33 8-33-0 S SVENSKA 3 = 0 mm 5 = 30 mm 3 = 0 mm = 50 mm 30 mm 60 mm 3 3 A C A C B B. 3 3 6 7 5 5 3.. SVENSKA S 30 V A BC. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 9 mm 0.. FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097

Lumilinko. 500-Sarjan tuotenumero A Sarjan tuotenumero A21097 Lumilinko 500-Sarjan tuotenumero A2847 200-Sarjan tuotenumero A21097 2 1. Alkusanat Avant Tecno Oy haluaa kiittää teitä siitä, että olette hankkineet Avant-työlaitteen. Se on suunniteltu ja valmistettu

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

SNOW REX SNOW MAX SNOW STAR

SNOW REX SNOW MAX SNOW STAR DEUTSCH D SNOW REX SNOW MAX SNOW STAR 8218-2203-06 DEUTSCH DEUTSCH D 4 5 6 SUOMI FI TUOTETIETOA TIETOA OMISTAJALLE Tässä käyttöohjekirjassa oletetaan, että käyttäjällä on jonkin verran teknistä perusosaamista.

Lisätiedot

STIGA DUO LINE SNOW FALL

STIGA DUO LINE SNOW FALL STIGA DUO LINE SNOW FALL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ NAVODILA

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN.

KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. KÄYTTÖOHJEET SÄHKÖKÄYTTÖISEILLE AUTOMAATTIPALAUTTEISILLE HYDRAULIIKAPUMPUILLE HTWP21 SARJAN MOMENTTIAVAIMIA VARTEN. Hi Forcen HTWP21 sarjan sähkökäyttöiset hydrauliikkapumput on suunniteltu käyttämään

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Juoksumaton huolto-ohje

Juoksumaton huolto-ohje Juoksumaton huolto-ohje Maton huoltaminen on tärkeää Matto on juoksumaton tärkein osa. Sen kunnossa pitäminen takaa sen, että laite toimii moitteettomasti vuosikausia eteenpäin. Säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE

Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE Green Garden -halkaisukone 22T KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ Halkaisukoneen tärkeimmät osat...2 Turvallisuusohjeita...3 Työskentely ja kuljetus...5 Kokoaminen...8 Räjäytyskuva...12 Osaluettelo englanniksi...13 Huolto...14

Lisätiedot

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40

Terrassimarkiisi Nordic Light FA40 Asennus Käyttö Puhdistus ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS. Terassimarkiisi Nordic Light FA40 ASENNUS KÄYTTÖ PUHDISTUS Terassimarkiisi Varmista, että pinta, johon kiinnität markiisin, on riittävän tukeva. Laho puu, rapautunut rappaus tai tiili ja ohuet paneelit eivät sovellu kiinnityspinnaksi.

Lisätiedot

STIGA VILLA 92 M 107 M

STIGA VILLA 92 M 107 M STIGA VILLA 92 M 107 M 8211-3037-03 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R Z X Y 11. 12. W V 3 SUOMI FI SYMBOLIT Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joiden tarkoitus on muistuttaa

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

XT6.5, XT6.75, XT8 Käyttäjän käsikirja

XT6.5, XT6.75, XT8 Käyttäjän käsikirja XT6.5, XT6.75, XT8 Käyttäjän käsikirja FI TÄRKEÄÄ: Lue kaikki varoitukset ja turvallisuusohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttämistä. Tutustu tämän moottorin käyttämän laitteen käyttöohjeisiin. Varmista,

Lisätiedot

XTR ONE -KUNTOPYÖRÄ 91024

XTR ONE -KUNTOPYÖRÄ 91024 TR ONE -KUNTOPYÖRÄ 91024 Turvallisuusohjeet * Neuvottele lääkärisi kanssa ennen harjoitusohjelman aloittamista saadaksesi harjoittelusta parhaan mahdollisen hyödyn. * Varoitus: vääränlainen/ylenpalttinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219

KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 KÄYTTÖOHJE MAALAUSKANNU 12219 01032006 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen! 1 Turvaohjeet VAROITUS! Työskentelypaineen

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ SISÄLLYSLUETTELO: TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ...1 ENNEN KUIN ALOITAT...2 KOKOAMINEN...4 SÄÄDÖT...15 KAAPELIKAAVIO...17 ONGELMANRATKAISU JA HUOLTO...18 OSA LISTA...19 RÄJÄYTYSKUVAT...20 TÄRKEITÄ VAROTOIMENPITEITÄ

Lisätiedot

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max

Omistajan käsikirja. Endura C2 Endura Max Omistajan käsikirja Endura C2 Endura Max Käyttöohje Twist Tiller -ohjauskahva: virtakytkin, nopeus, eteen/taakse ja ohjaus 180 käännettävä ohjauspää Säädettävä syvyyskaulus Quick Release kallistusvipu

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Katolle asennettu GSM-antenni

Katolle asennettu GSM-antenni Ohje nro Versio Osa nro 30660777 1.0 Katolle asennettu GSM-antenni Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0800872 A0000214 A0000177 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Cosmetal ProStream käyttöohjeet

Cosmetal ProStream käyttöohjeet 19.1.2017 Cosmetal ProStream käyttöohjeet 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Perustiedot 1.1 Turvallisuusohjeet s. 3 1.2 Tekniset tiedot s. 3 2. Laitteen käyttö s. 4 2.1 Käyttöpaneeli s. 4 2.2 Virtakytkin ja energiansäästötila

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

Kokoaminen. Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen pyörämuttereiden avulla.

Kokoaminen. Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen pyörämuttereiden avulla. Kokoamisohjeet: 9689995/BZ7C and 9689996/BZ4C Koneet, joissa on jokin seuraavista leikkuulaitteista: 96899945 TRD6B TunnelRam-leikkuulaite 96899946 TRD7B TunnelRam-leikkuulaite 96899950 CD6B Combi-leikkuulaite

Lisätiedot

91 cm (36 ) taivutuskone jalustalla (MR-1432) 102 cm (40 ) taivutuskone jalustalla (MR-1557)

91 cm (36 ) taivutuskone jalustalla (MR-1432) 102 cm (40 ) taivutuskone jalustalla (MR-1557) MR-TUOTE 91 cm (36 ) taivutuskone jalustalla (MR-1432) 102 cm (40 ) taivutuskone jalustalla (MR-1557) Käyttöohje Kopio alkuperäisestä Sisällys 1. Turvallisuusohjeet...2 2. Yleiset ominaisuudet...3 3. Pakkauksen

Lisätiedot

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE 900 Moottorinlämmitin Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 400 110 375 9:87-12 Jan 00 47

Lisätiedot

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM

WAD-518 WAFFLE MAKER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM WAD-518 WAFFLE MAKER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM KÄYTTÖOHJE WAD-518 VOHVELIRAUTA FIN Wilfa WAD-518 -vohvelirauta on vohvelirautasarja,

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Evanix Blizzard S10 käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy

Evanix Blizzard S10 käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy Evanix Blizzard S10 käyttöohje Eräliike Riistamaa Oy Varoitukset Älä koskaan suuntaa asetta ihmistä kohti, lataamattomanakaan. Käytä aina ampujan laseja/turvalaseja ampuessasi. Varmista myös että kaikilla

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Älä laita sormeasi liipaisimelle tai edes liipaisinkaaren sisälle ennen kuin aiot laukaista aseen.

Älä laita sormeasi liipaisimelle tai edes liipaisinkaaren sisälle ennen kuin aiot laukaista aseen. SIG SAUER 516 KÄYTTÖOHJE Sovellettu käännös JPo 2014 kuvaviittaukset tiedostoon 516MiniManualrev080910LR.pdf Yleiset turvallisuusohjeet Käsittele asetta aina niin kuin se olisi ladattu. Kun tartut aseeseen,

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Samsung tarakka-akku Asennusohje

Samsung tarakka-akku Asennusohje Samsung tarakka-akku Asennusohje (voidaan soveltaa myös muihin tarakka-akkuihin) Kiinnitysosat: Asennus: Huom. Koska pyöriä on erilaisia, on nämä ohjeet suuntaa antavia. Lue ohjeet läpi ennen asennusta.

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co

MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET. Oy Machine Tool Co MACCO BF Haarukkavaunu KÄYTTÖOHJEET Oy Machine Tool Co 1. Käyttökohteet Käsikäyttöinen MACCO BF -haarukkavaunu on matalarakenteinen, vain kuormalavalla olevan, kovilla pinnoilla liikuteltavan tavaran siirtelyyn

Lisätiedot