LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER"

Transkriptio

1 XTP110 LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Original manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. OBS! Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder maskinen och följ alla angivna instruktioner. Spara instruktionerna för senare behov. NOTE! Read the instruction manual carefully before using the machine and follow all given instructions. Save the instructions for further reference. Maahantuoja / Importör / Importer: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, Kauhajoki As, Finland Tel , Fax

2 KAPPALE 1: TÄRKEÄT TURVALLISET KÄYTTÖMENETELMÄT FI VAROITUS: Tämä symboli viittaa tärkeisiin turvallisuusohjeisiin. Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla henkilöturvallisuuden heikentyminen sekä oman tai muiden omaisuuden vaarantuminen. Lue ja noudata kaikkia tämän käyttöohjeen ohjeita ennen tämän koneen käyttöä. Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa henkilövahinkoihin. Kun näet tämän symbolin, noudata sen varoitusta. VAROITUS: Moottorin pakokaasu, jotkin sen aineosat ja tietyt ajoneuvon osat sisältävät tai erittävät kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa syöpää, syntymävaurioita tai muuta lisääntymishaittoja. VAARA: Tämä kone on valmistettu ja tarkoitettu käytettäväksi tämän käyttöohjeen turvasääntöjen mukaisella tavalla. Kuten minkä tahansa voimakäyttöisen laitteen käytön yhteydessä käyttäjän huolimattomuus tai virhe voi johtaa vakaviin tapaturmiin. Tämä kone voi katkaista käden tai jalan sekä singota esineitä. Ellei seuraavia turvallisuusohjeita noudateta, seurauksena saattaa olla vakava vamma tai kuolema. Koulutus 1. Lue kaikki koneeseen kiinnitetyt sekä käyttöoppaan sisältämät ohjeet ennen koneen asennusta ja käyttöä. Varmista, että olet ymmärtänyt ohjeet ja noudata niitä. Säilytä nämä käyttöohjeet varmassa paikassa tulevaa ja säännöllistä tarvetta sekä varaosien tilaamista varten. 2. Tutustu koneen hallintalaitteisiin ja niiden toimintaan. Opettele pysäyttämään kone ja kytkemään kaikki hallintalaitteet nopeasti pois päältä. 3. Älä koskaan anna alle 14-vuotiaiden käyttää tätä konetta. 14-vuotiaiden ja sitä vanhempien tulisi lukea ja ymmärtää tämän käyttöoppaan sisältö ja turvallisuusohjeet. Aikuisen on koulutettava heidät koneen käyttöön ja valvottava käyttöä. 4. Älä koskaan anna aikuisten käyttää tätä konetta ilman asianmukaista opastusta. 5. Lentävät esineet voivat aiheuttaa vakavan henkilötapaturman. Suunnittele ajo siten, ettei lumi sinkoa tielle, ulkopuolisten henkilöiden päälle jne. 6. Pidä sivulliset, avustajat, lemmikkieläimet ja lapset vähintään 20 metrin päässä koneesta sen ollessa toiminnassa. Sammuta kone, jos joku tulee koneen työalueelle. 7. Noudata varovaisuutta välttääksesi liukastumasta tai kaatumasta, etenkin vetäessäsi lumilinkoa taaksepäin. Turvallisuussymbolit Tällä sivulla esitetään tässä tuotteessa mahdollisesti esiintyvät turvallisuussymbolit. On tärkeää, että luet, ymmärrät ja noudatat kaikkia koneessa olevia ohjeita ennen koneen asennusta ja käyttöä. Symboli Kuvaus LUE KÄYTTÖOHJE Lue käyttöohje ja varmistu, että ymmärrät sen sisällön. Noudata kaikkia ohjeita ennen koneen asennusta ja käyttöä. Käytä kuulosuojaimia. 2

3 Käytä silmiensuojaimia. VAROITUS - LUMIKIERUKKA Pidä kätesi ja jalkasi kaukana pyörivistä osista, lumikierukan/juoksupyörän kotelosta tai poistokourusta. Pyörivien osien kosketus voi katkaista kätesi ja jalkasi. VAROITUS - PYÖRIVÄT TERÄT Pidä kädet poissa keräys- ja poistoaukoista koneen käydessä. Niiden sisällä on pyöriviä teriä. VAROITUS - SINKOAVAT ESINEET Tämä kone saattaa nostaa ja sinkauttaa esineitä, mikä voi johtaa vakavaan ruumiinvammaan. Älä koske mihinkään pyörivään osaan ennen kuin kone on pysähtynyt. VAROITUS - PYÖRIVÄT TERÄT Pidä kädet poissa keräys- ja poistoaukoista koneen käydessä. Niiden sisällä on pyöriviä teriä. Sähkölaiteromua ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kierrätä aina, kun siihen on mahdollisuus. Kysy kierrätysohjeet paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä. Pidä lapset vähintään 20 metrin päässä koneen käyttöalueelta. VAROITUS - BENSIINI ON HELPOSTI SYTTYVÄÄ Anna moottorin jäähtyä vähintään kahden minuutin ajan ennen uudelleen tankkausta. VAROITUS - HIILIMONOKSIDI Älä koskaan käytä moottoria sisätiloissa tai huonosti tuuletetussa tilassa. Moottorin pakokaasu sisältää hiilimonoksidia, joka on hajutonta ja tappavaa. VAROITUS - SÄHKÖISKU (moottori, jossa on sähkökäynnistin) Älä käytä moottorin sähkökäynnistintä sateella. VAROITUS! Sinun vastuullasi on varmistaa, että tätä konetta käyttävät vain henkilöt, jotka ovat lukeneet ja ymmärtäneet tämän käyttöohjeen ja koneen varoitus- ja käyttöohjeet ja jotka noudattavat niitä. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET! 3

4 Valmistelu 1. Tarkasta koneen käyttöalue huolellisesti ennen käyttöä. Poista kaikki ovimatot, sanomalehdet, kelkat, laudat, johdot ja muut vieraat esineet, joita lumikierukka/juoksupyörä voisivat singota ympärilleen. 2. Suojaa silmäsi ja käytä aina suojalaseja tai silmäsuojaimia koneen käytön, säätämisen tai korjauksen aikana. Kimpoavat esineet voivat aiheuttaa vakavan silmävamman. 3. Älä käytä lumilinkoa ilman sopivaa talvivaatetusta. Älä käytä koruja, pitkiä huiveja tai muita löysiä vaatteita, jotka voivat takertua koneen liikkuviin osiin. Käytä jalkineita, joilla on tukeva astua liukkaille pinnoille. 4. Käytä maadoitettua kolmijohtimista jatkojohtoa ja pistorasiaa kaikille sähkömoottoreilla varustetuissa moottoreissa. 5. Säädä kerääjän kotelon korkeus sopivaksi, jotta se ei osu soraan tai sepeliin. 6. Kytke kaikki kytkinvivut irti ennen moottorin käynnistämistä. 7. Älä koskaan tee mitään säätöyrityksiä moottorin käydessä, paitsi jos käyttöohjeessa niin kehotetaan. 8. Anna moottorin ja koneen jäähtyä ulkolämpötilaan ennen lumitöiden aloittamista. 9. Henkilötapaturman tai aineellisten vahinkojen välttämiseksi noudata äärimmäistä varovaisuutta bensiinin käsittelyssä. Bensiini on erittäin helposti syttyvää ja sen höyryt ovat räjähdysalttiita. Vakava tapaturman vaara on olemassa, jos bensiiniä roiskuu päällesi tai vaatteillesi ja ne syttyvät palamaan. Pese ihosi ja vaihda vaatteet välittömästi. a. Käytä ainoastaan hyväksyttyä bensiinisäiliötä. b. Sammuta kaikki savukkeet, sikarit, piiput ja muut syttymislähteet. c. Älä koskaan lisää bensiiniä sisätiloissa. d. Älä koskaan irrota bensiinikorkkia tai lisää bensiiniä moottorin käydessä tai kun se on kuuma. e. Anna moottorin jäähtyä vähintään kahden minuutin ajan ennen uudelleen tankkausta. f. Älä koskaan ylitäytä polttoainesäiliötä. Älä täytä säiliötä enempää kuin 1,2 cm täyttökaulan alaosan reunan alapuolelle, jotta polttoaineelle jää tilaa laajentua. g. Aseta polttoainesäiliön korkki paikalleen ja kiristä tiukasti kiinni. h. Mikäli bensiiniä pääsee roiskumaan, pyyhi se pois moottorista ja koneesta. Siirrä kone toiseen paikkaan. Odota 5 minuuttia ennen kuin käynnistät moottorin. k. Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä sisätiloissa, missä on avotulta, kipinöitä tai muita syttymislähteitä (esim. uuni, vedenlämmitin, huonelämmitin, kuivausrumpu jne.). l. Anna koneen jäähtyä ainakin 5 minuuttia ennen sen varastoimista. Käyttö 1. Älä laita käsiäsi tai jalkojasi pyörivien osien, lumikierukan/juoksupyörän kotelon tai poistokourun lähelle. Pyörivien osien kosketus voi katkaista kätesi tai jalkasi. 2. Lumilingon/juoksupyörän ohjain on turvalaite. Älä koskaan ohita tätä turvalaitetta. Muussa tapauksessa koneen toiminta muuttuu epävarmaksi, ja seurauksena voi olla henkilötapaturma. 3. Ohjaimien on toimittava pehmeästi molempiin suuntiin ja vapautettaessa palattava automaattisesti takaisin irtikytkettyyn asentoon. 4. Älä milloinkaan käytä konetta ilman poistokourua tai jos se on vaurioitunut. Pidä kaikki turvalaitteet paikoillaan ja toiminnassa. 5. Älä koskaan käytä moottoria sisätiloissa tai huonosti tuuletetussa tilassa. Moottorin pakokaasu sisältää hiilimonoksidia, joka on hajutonta ja tappavaa. 6. Älä käytä konetta alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. 4

5 7. Äänenvaimennin ja moottori kuumenevat käytön aikana ja voivat aiheuttaa palovammoja. Älä koske näihin osiin. 8. Noudata äärimmäistä varovaisuutta ylittäessäsi tai käyttäessäsi konetta sorapinnoilla. Tarkkaile piilossa olevia esteitä ja liikennettä. 9. Noudata varovaisuutta, kun vaihdat ajosuuntaa ja käytät konetta rinnemaastossa. 10. Suunnittele ajo siten, ettei lumi sinkoa ikkunoita, seiniä, autoja jne. päin. Näin vältät mahdolliset aineelliset vahingot tai henkilötapaturmat. 11. Älä koskaan suuntaa poistokourua lapsia, sivullisia tai lemmikkieläimiä kohti tai salli kenenkään olla koneen edessä. 12. Älä ylikuormita konetta yrittämällä lingota lunta liian suurella nopeudella. 13. Älä koskaan käytä konetta, jos näkyvyys on huono tai pimeällä. Varmista aina, että jalkineissa on hyvä pito, ja pidä kahvasta tukevasti kiinni. Liiku kävellen, älä koskaan juokse. 14. Kytke lumikierukka/juoksupyörä pois päältä kuljetuksen ajaksi tai kun sitä ei käytetä. 15. Älä siirrä konetta suurella kuljetusnopeudella liukkaalla pinnalla. Katso alas ja taaksesi ja noudata varovaisuutta, kun liikut laitteen kanssa taaksepäin. 16. Jos kone alkaa täristä epänormaalisti, sammuta moottori, irrota sytytystulpan johto ja maadoita se moottoriin. Tarkasta vauriot. 17. Kytke kaikki hallintalaitteet irti ja sammuta moottori aina ennen kuin poistut ohjauspaikalta (kahvojen takaa). Odota, kunnes lumikierukka/juoksupyörä on täysin pysähtynyt ennen kuin puhdistat poistokourun tukoksia tai teet säätöjä. 18. Älä koskaan laita kättäsi poisto- tai keräysaukkoihin. Käytä aina mukana tullutta puhdistustyökalua poistoaukon puhdistamiseen. Älä puhdista poistokourua moottorin käydessä. Sammuta moottori ennen puhdistustöihin ryhtymistä ja seiso kahvojen takana, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. 19. Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja varusteita (esim. pyöräpainoja, lumiketjuja jne.) Mikäli tässä käyttöohjeessa mainitsemattomia tilanteita esiintyy, noudata suurta huolellisuutta ja käytä harkintakykyäsi. Ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit lumilingon, tai lähimpään huoltopisteeseen. Huolto ja varastointi 1. Älä koskaan peukaloi turvalaitteita. Tarkista niiden toiminta säännöllisesti. Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan huoltoa ja säätöä koskevista kappaleista. 2. Kytke kaikki hallintalaitteet irti ja sammuta kone ennen puhdistus-, korjaus- tai tarkastustöitä. Odota, kunnes lumikierukka/juoksupyörä on täysin pysähtynyt. Irrota sytytystulpan johto ja maadoita moottoriin tahattoman käynnistyksen estämiseksi. 3. Tarkasta säännöllisesti pulttien ja ruuvien tiukkuus varmistaaksesi, että kone on turvallisessa käyttökunnossa. Tarkasta kone silmämääräisesti mahdollisten vaurioiden toteamiseksi. 4. Älä muuta moottorin säätöasetuksia tai ylitä suurinta suositeltua kierroslukua. Säätimet ohjaavat moottorin turvallista maksimikäyttönopeutta. 5. Lumilingon kaavinlevyt ja liukukengät ovat alttiita kulumiselle ja vaurioitumiselle. Oman turvallisuutesi vuoksi tarkasta osat säännöllisesti ja vaihda heti valmistajan alkuperäisiin osiin (OEM). Sellaisten osien käyttö, jotka eivät vastaa alkuperäisten osien laatuvaatimuksia, saattaa johtaa heikentyneeseen suorituskykyyn ja vaarantaa turvallisuuden! 6. Tarkasta kytkinohjaimet tasaisin väliajoin varmistaaksesi, että ne kytkeytyvät päälle ja pois päältä asianmukaisesti, ja säädä tarvittaessa. Katso ohjeita säätöä koskevasta kappaleesta. 7. Kunnosta tai vaihda turva- ja ohjetarrat tarvittaessa. 5

6 8. Huomioi polttoainetta, öljyä jne. koskevat jätteenkäsittelylait ja määräykset ympäristön suojelemiseksi. 9. Käytä konetta muutamia minuutteja käytön jälkeen, jotta kone puhdistuu lumesta eikä lumikierukka/juoksupyörä pääse jäätymään kiinni. 10. Älä koskaan varastoi konetta tai polttoainesäiliötä sisätiloissa, joissa on avotulta. 11. Katso aina käyttöoppaasta käyttökauden jälkeistä varastointia koskevat ohjeet. VAROITUS: Varmista, että tätä konetta käyttävät vain henkilöt, jotka ovat lukeneet ja ymmärtäneet tämän käyttöoppaan ja koneeseen kiinnitetyt varoitus- ja käyttöohjeet ja jotka noudattavat niitä. KAPPALE 2: LUMILINGON ASENNUS HUOMIO: Lumilingon oikea tai vasen puoli tarkoittaa oikeaa ja vasenta puolta normaalista käyttöasennosta katsottuna laitteen takaa. Käyttäjän paikka on suoraan lumilingon takana ja kahvaan päin. Pakkauksesta purkaminen - Poista muovipussit laitteen osien ympäriltä. - Poista kaikki koneen mukana tulleet irtonaiset osat (esim. käyttöopas jne.). Irtonaiset osat Lumikierukat on kiinnitetty kierukan akseliin kahdella murtosokalla ja sokkanaulalla. Jos osut vieraaseen esineeseen tai jäätukkeumaan, lumilingon sokat voivat katketa. Lingon mukana tulee kaksi varamurtosokkaa ja nailonlukkomutteria. Säilytä niitä varmassa paikassa. Katso kuva 1. Murtosokka Nailonlukkomutteri Kuva 1 Asennus 1. Ylä- ja alakahvan asennus 2. Irrota alemmat neljä muovinuppia, kuperat aluslevyt ja lukkopultit alakahvan molemmilta puolilta. Nosta yläkahvaa, kunnes se lukittuu alakahvan yli. 3. Kiinnitä ylä- ja alakahva neljällä muovinupilla, kuperilla aluslevyillä ja aiemmin irrotetuilla lukkopulteilla ja kiristä ylemmät neljä muovinuppia. Katso kuva 2. 6

7 Yläkahva Pultti, aluslevy, nuppi Alakahva Kuva 2 Poistokourun tangon asennus 1. Irrota nailonlukkomutteri ja aluslevy poistokourun tangon kiinnikkeestä kiintoavaimella. Katso kuva Työnnä tangon kiinnike vasemman yläkahvan reiän läpi. Katso kuva Työnnä äsken irrotettu aluslevy tangon kiinnikkeen läpi. Katso kuva Kierrä nailonlukkomutteri takaisin paikalleen. Katso kuva Poista hiusneulasokka poistokourun ylätangon päästä. Katso kuva Työnnä poistokourun ylätanko liittimen reikään. 7. Asenna edellä irrotettu hiusneulasokka. Katso kuva 5. Nailonlukkomutteri Aluslevy Mutteri Poistokourun tangon kiinnike Kuva 3 Poistokourun tangon kiinnike Aluslevyt, nailonlukkomutteri, mutteri Kuva 4 7

8 Hiusneulasokka Kuva 5 Poistokourun asennus 1. Löysää ja irrota pultti ja litteä aluslevy poistokourun rungosta. 2. Työnnä poistokouru yhdensuuntaisesti kourun pitimeen, ks. kuva Laita aluslevy ja pultti poistokourun reikään ja kiinnitä myötäpäivään. Katso kuva 7. Poistokouru Poistokourun pidin Kuva 6 Pultti Litteä aluslevy Kuva 7 KAPPALE 3: OPI TUNTEMAAN LUMILINKOSI Tekniset tiedot 11 HP:n bensiinikäyttöinen lumilinko Poistoleveys: 710 mm 8

9 Poistopaksuus: noin 510 mm Heittoetäisyys: noin 10 m Heittokäyttö: kaksivaiheinen Kulkunopeus: 6 eteen- ja 2 taaksepäin Poistokouru: 180 astetta Poistokourun ohjauslevy: 70 astetta Ajo eteenpäin: Itseliikkuva Kuva 8 Kuva 9 Kuva Käyttöohjain 2. Poistokourun ohjauslevyn ohjausvipu 3. Vaihdevipu 4. Lumikierukan ohjain 5. Liipaisin 6. Poistokourun ohjauskahva 7. Yläkahva 8. Kahvan nuppi 9

10 9. Alakahva 10. Öljykupin kansi 11. Öljyn tyhjennys 12. Hihnan suojus 13. Liukukenkä 14. Lumikierukka 15. Puhdistustyökalu 16. Turvanostin 17. Poistokourun ohjauslevy 18. Ajovalot 19. Esirikastin 20. Polttoainesäiliön korkki 21. Kaasuvipu 22. ON/OFF-öljyvipu 23. Rikastin/käynnistyssäädin 24. sähkökäynnistysmoottori 25. Sähkökäynnistyspainike + tulppa 26. Vetokäynnistimen kahva 27. Vaihdetarra (6 eteen- ja 2 taaksepäin) VAROITUS: On tärkeää, että luet koneeseen kiinnitetyt ja tämän käyttöoppaan ohjeet ja varoitukset sekä ymmärrät ja noudatat niitä ennen kuin alat käyttämään konetta. Käyttöohjain Käyttöohjain sijaitsee oikeassa kahvassa. Kytke pyöräkäyttö päälle puristamalla ohjaimesta. Lopeta käyttö vapauttamalla ohjain. TÄRKEÄÄ: Vapauta käyttöohjain aina ennen nopeuden vaihtamista. Virta-avain Virta-avain on turvalaite. Työnnä se virtalukkoon moottorin käynnistystä varten. Irrota virta-avain, kun lumilinko ei ole käytössä. Lumikierukan ohjain Lumikierukan ohjain sijaitsee vasemmassa kahvassa. Kytke lumikierukat päälle ohjaimesta puristamalla. Vapauta ohjain, kun haluat lopettaa lumenlinkouksen. (Käyttöohjain on myös vapautettava.) TÄRKEÄÄ: Katso kohtaa Lumikierukan ohjaimen tarkastus ennen lumilingon käyttöä. Lue ja noudata ohjeita tarkkaan. Tee kaikki säädöt varmistaaksesi, että lumilinko toimii turvallisesti ja asianmukaisesti. Liukukenkä Kaavinlevyn ja maan välinen etäisyys voidaan säätää liukukenkien avulla. Katso kohdasta liukukengän säätö. 10

11 Vaihdevipu Metallitankoon sijoitetulla vaihdevivulla valitaan sekä maanopeus että kulkusuunta. Sitä voidaan siirtää 8 eri asentoon. Eteenpäin Lumilingossa on kuusi (6) nopeutta eteenpäin (F) asennon yksi (2) ollessa hitain nopeus. On suositeltavaa valita hitain nopeus lumen linkoamiseen. Peruutus Lumilingossa on kaksi (2) peruutusnopeutta (R) asennon yksi (1) ollessa hitain nopeus. Ajovalot Ajovaloja säädetään käyttöpaneelin vasemmalla puolella olevalla 0/1-kytkimellä. Tärkeää: Vapauta käyttöohjain aina ennen nopeuden vaihtamista. Poistokourun ohjain Poistokourun ohjain sijaitsee lumilingon vasemmalla puolella. Vaihda lumenheittosuuntaa kääntämällä poistokourun ohjain seuraavalla tavalla: - Käännä myötäpäivään, kun haluat lumen lentävän vasemmalle. - Käännä vastapäivään, kun haluat lumen lentävän oikealle. Poistokourun ohjauslevyn säätäminen Lumen heittokorkeutta säädetään poistokourun ohjauslevyllä. Nosta tai laske ohjauslevy haluttuun korkeuteen työntämällä poistokourun suuntaohjausvipua. Katso kuva 8. Polttoainesuositus Käytä vähintään 98-oktaanista autobensiiniä (lyijytöntä tai vähälyijyistä palotilan karstoittumisen vähentämiseksi). Voit käyttää bensiiniä, jossa on enintään 10 % etanolia tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertbutyylieetteri). Älä milloinkaan käytä öljy-/bensiiniseosta tai likaista bensiiniä. Vältä lian, pölyn tai veden pääsemistä polttoainesäiliöön. ÄLÄ käytä E85-bensiiniä. Täytä polttoaine hyvin tuuletetussa tilassa moottorin ollessa sammutettu. Älä tupakoi tai päästä liekkejä tai kipinöitä alueelle, jossa moottorin polttoainesäiliötä täytetään tai bensiiniä säilytetään. Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Varmista polttoaineen täytön jälkeen, että tulppa on suljettu oikein ja tiukasti. Varo roiskuttamasta polttoainetta täytön aikana. Roiskunut polttoaine tai polttoainehöyry saattaa syttyä palamaan. Jos polttoainetta on roiskunut, varmista, että alue on kuiva ennen kuin käynnistät moottorin. Vältä toistuvaa tai pitkäaikaista kontaktia ihoon tai höyryjen hengittämistä. Polttoaineen lisääminen VAROITUS! Noudata äärimmäistä varovaisuutta, kun käsittelet bensiiniä. Bensiini on erittäin helposti syttyvää ja sen höyryt ovat räjähdysalttiita. Älä koskaan lisää bensiiniä sisätiloissa tai moottorin ollessa kuuma tai käynnissä Sammuta kaikki savukkeet, sikarit, piiput ja muut syttymislähteet. 11

12 VAROITUS! Pidä aina kädet ja jalat kaukana laitteen liikkuvista osista. Älä käytä paineistettua käynnistysnestettä. Höyryt ovat helposti syttyviä. Puhdista täyttöaukon ympärystä ennen tulpan irrottamista. Polttoainesäiliössä on polttoainemittari. Täytä säiliö suodattimen sisällä olevaan punaiseen vastelevyyn saakka. Varo täyttämästä liikaa. Punainen vastelevy Kuva 11 Öljyn pinnantason tarkastus HUOMIO: Koneen toimituksen yhteydessä moottorissa ei ole öljyä. Täytä moottori öljyllä ja tarkasta öljyn pinnantaso ennen lumilingon käyttöönottoa. Moottorin käyttäminen liian vähäisellä öljymäärällä voi aiheuttaa moottorivaurioita ja mitätöidä moottorin takuun. HUOMAA: Tarkasta moottori, kun se on tasaisella pinnalla ja sammutettu. 1. Irrota öljyntäyttökorkki/mittatikku ja pyyhi mittatikku puhtaaksi. 2. Aseta korkki/mittatikku täyttöaukon reunaan, mutta älä ruuvaa kiinni. 3. Irrota öljyntäyttökorkki/mittatikku. Jos taso on alhainen, lisää öljyä hitaasti, kunnes öljy on mittatikun ylärajan (H) ja alarajan (L) välillä. Katso moottorin öljytilavuus ja valitse oikea öljyn viskositeetti kohdan "Moottorin huolto ohjeiden mukaan. Katso kuva 12. HUOMIO: Älä ylitäytä. Ylitäyttäminen voi aiheuttaa moottorin savuttamista, käynnistysvaikeuksia tai sytytystulpan likaantumista. 4. Vaihda tulppa/mittatikku ja kierrä tiukasti paikalleen ennen moottorin käynnistämistä. Korkein pinnantaso Alin pinnantaso Öljymittatikun aukko Kuva 12 Laite on varustettu öljyvahdilla, joka suojaa moottoria; kun öljytaso laskee liian alhaiseksi, laite sammuu automaattisesti. 12

13 KAPPALE 4: LUMILINGON KÄYTTÖ ENNEN KÄYNNISTYSTÄ VAROITUS: On tärkeää, että luet koneeseen kiinnitetyt ja tämän käyttöoppaan ohjeet ja varoitukset sekä ymmärrät ja noudatat niitä ennen kuin alat käyttämään konetta. Bensiinin ja öljyn täyttö Huolehdi siitä, että moottori saa bensiiniä ja öljyä erillisen, lumilingon mukana olevan moottorin käyttöohjeen mukaisella tavalla. Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi. VAROITUS: Noudata äärimmäistä varovaisuutta käsitellessäsi bensiiniä. Bensiini on erittäin helposti syttyvää ja sen höyryt ovat räjähdysalttiita. Älä koskaan lisää bensiiniä sisätiloissa tai moottorin ollessa kuuma tai käynnissä Sammuta kaikki savukkeet, sikarit, piiput ja muut syttymislähteet. Voit asettaa muovikupin polttoaineen täyttöaukon sisälle suojaamaan säiliötä valmistelun ajaksi.. Poista se sitten ja heitä pois. Sulje polttoainesäiliön kierrekorkilla täyttämisen jälkeen. Moottorin käynnistys Käynnistä moottori alla olevien ohjeiden mukaan. HUOMIO: Varmista, että lumikierukka ja käyttökahvat ovat irtikytketyssä asennossa (ylhäällä) ennen moottorin käynnistystä. 1. Aseta virta-avain käyttöpaneelin oikealle puolelle. 2. Siirrä moottorin ON/OFF-öljyvipu asentoon ON. 3. Paina esirikastuspainiketta pari kolme kertaa. Jos moottori on lämmin, paina painiketta vain kerran. 4. Siirrä moottorin RIKASTIN/KÄYNNISTYSSÄÄDIN asentoon CHOKE (rikastin). 5. Siirrä kaasuvipu asentoon FAST (nopea). Käytä moottoria kaasuvivun ollessa asennossa FAST. 6. Tartu käynnistyskahvaan ja vedä vaijeria ulos hitaasti, kunnes tunnet vastusta. Anna vaijerin kelautua takaisin hitaasti. Nykäise käynnistyskahvasta. Älä anna kahvan ponnahtaa takaisin. Anna sen kelautua hitaasti takaisin ja pidä tukevasti käynnistyskahvasta kiinni. Toista edelliset vaiheet, kunnes moottori käynnistyy. Kun se on käynnistynyt, siirrä RIKASTIN/KÄYNNISTINSÄÄDIN asentoon RUN (ajo). HUOMIO: Peitä aina esirikastuspainikkeen ilmareikä sitä työntäessäsi. Ylimääräinen esirikastus saattaa olla tarpeellinen, jos lämpötila ensimmäisen käynnistyksen aikana on -9 C. Sähkökäynnistin Varmista, että sähköjärjestelmä on kolmijohtiminen maadoitettu piiri. Ellet ole varma, ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan. Jos johdotusjärjestelmä ei ole kolmijohtiminen maadoitettu järjestelmä, älä käytä tätä sähkökäynnistintä. VAROITUS: Sähkökäynnistin on varustettu kolmijohtimisella virtajohdolla ja pistokkeella ja se on tarkoitettu 230 voltin vaihtovirtajännitteelle. Sitä on käytettävä oikein maadoitetun kolmipiikkisen pistorasian kanssa sähköiskun vaaran välttämiseksi. Noudata huolellisesti kaikkia ohjeita ennen sähkökäynnistimen käyttöä. Jos sähköjärjestelmä on maadoitettu, mutta käytössä ei ole kolmireikäistä pistorasiaa, valtuutetun asentajan tulee asentaa se ennen kuin sähkökäynnistintä käytetään. 13

14 Jos käytössäsi on maadoitettu kolmipiikkinen pistorasia, toimi seuraavalla tavalla: 1. Käännä virta-avain pois päältä. 2. Siirrä moottorin ON/OFF-öljyvipu asentoon ON. 3. Siirrä kaasuvipu asentoon FAST (jänis [nopea]). 4. Siirrä rikastin ON-asentoon (moottorin kylmäkäynnistys). Jos moottori on lämmin, aseta rikastin OFFasentoon. 5. Paina esirikastinta 3-5 kertaa ja varmista, että peität ilmareiän painaessasi. Jos moottori on lämmin, paina esirikastinta vain kerran. Peitä ilmareikä aina rikastinta painaessasi. Kylmällä ilmalla tarvitaan ehkä useampaa ryypytystä. 6. Kytke virtajohto moottorin kytkinkoteloon. Kytke johdon toinen pää kolmireikäiseen maadoitettuun 230 voltin vaihtovirtapistorasiaan. Katso kuva Paina kytkinkotelossa olevaa sähkökäynnistyspainiketta, kunnes moottori käynnistyy. Vapauta painike heti moottorin käynnistyttyä, sillä muutoin sähkökäynnistin voi vaurioitua. Sähkökäynnistin on varustettu ylikuumenemissuojalla; jos käynnistin on ylikuormittunut, järjestelmä kytkeytyy tilapäisesti pois päältä ja käynnistin alkaa jäähtyä. Katso kuva Kun moottori lämpenee, siirrä rikastinvipu hitaasti OFF-asentoon. Jos moottori värisee, käynnistä se uudelleen ja käännä rikastinvipu 1/2-asentoon hetkeksi ja sen jälkeen hitaasti OFF-asentoon. 9. Irrota virtajohto aina ensin kolmipiikkisestä pistorasiasta ja vasta sitten lumilingosta. Moottorin sammuttaminen 1. Siirrä kaasuvipu asentoon SLOW (hidas) ja sitten asentoon STOP. 2. Käännä virta-avain pois päältä. 3. Sulje ON/OFF-öljyvipu. On suositeltavaa käyttää moottoria muutaman minuutin ajan (käyttölaite ja lumikierukka irti kytkettynä) ennen sammuttamista, jotta kosteus kuivuisi moottorista. Käynnistimen jäätymisen estäminen: - Vedä moottorin käydessä käynnistysvaijeri nopeasti ulos kolme neljä kertaa. Tästä aiheutuu äänekäs koliseva ääni, mutta se ei ole haitallista moottorille eikä käynnistimelle. - Pyyhi lumi ja kosteus ohjausvivuissa olevan kaasuttimen kannesta. Liikuta myös ohjausvipuja edestakaisin useita kertoja. Pyöräkäytön kytkeminen Moottorin käydessä lähes huippunopeutta siirrä vaihdevipu yhteen kuudesta (6) ETEENPÄIN- tai kahdesta (2) TAAKSEPÄIN-asennosta. Sovita nopeus vallitseviin lumiolosuhteisiin. - Käynnistä lumikierukat puristamalla lumikierukan ohjainta. Sammuta lumikierukat vapauttamalla ohjain. - Lumilinko liikkuu, kun puristat käyttökahvaa. Pysäytä kone vapauttamalla kahva. - ÄLÄ KOSKAAN siirrä vaihdevipua ilman että vapautat käyttökahvan. Telaketjukäytön kytkeminen Moottorin käydessä lähes huippunopeutta siirrä vaihdevipu yhteen kuudesta (6) ETEENPÄIN- tai kahdesta (2) TAAKSEPÄIN-asennosta. Sovita nopeus vallitseviin lumiolosuhteisiin. - Käynnistä lumikierukat puristamalla lumikierukan ohjainta. Sammuta lumikierukat vapauttamalla ohjain. - Lumilinko liikkuu, kun puristat käyttökahvaa. Pysäytä kone vapauttamalla kahva. 14

15 - ÄLÄ KOSKAAN siirrä vaihdevipua ilman että vapautat käyttökahvan. Lumikierukoiden kytkeminen Käynnistä lumikierukat ja aloita lumen poisto puristamalla lumikierukan ohjainta vasenta kahvaa vasten. Pysäytä kierukka vapauttamalla kahva. Lumikierukan ohjaimen tarkastus TÄRKEÄÄ: Suorita seuraava tarkastus ennen lumilingon ensimmäistä käyttöönottoa ja aina ennen talvikauden alkua. Tarkasta lumikierukan ohjaimen säätö seuraavasti: Kun lumikierukan ohjain on vapautettu ja ylhäällä -asennossa, vaijerin tulisi olla vain vähän löysä. Se EI saa olla tiukka. Käynnistä lumilingon moottori hyvin tuuletetussa tilassa tämän kappaleen ohjeiden mukaisesti. Seiso käyttäjän paikalla (lumilingon takana) ja käynnistä lumikierukka. Anna sen olla kytkettynä noin kymmenen (10) sekuntia ja vapauta sitten kierukan ohjain. Toista tämä useita kertoja. Kun moottori käy ja lumikierukan ohjain on irtikytketyssä ylhäällä -asennossa, kävele koneen eteen. Varmista, että lumikierukka on TÄYSIN pysähtynyt. TÄRKEÄÄ: Jos lumikierukka vielä vähänkin pyörii, palaa heti käyttäjän paikalle ja sammuta moottori. Odota, kunnes KAIKKI liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja säädä vasta sitten lumikierukan ohjainta. 1. Löysää lumikierukan ohjauskaapelissa olevaa kuusiolukkomutteria. 2. Pyöritä vaijerin liitäntäpäätä myötäpäivään välyksen suurentamiseksi. 3. Kiristä kuusiolukkomutteri. 4. Käynnistä moottori ja tarkista, että lumikierukan ohjain kytkeytyy kunnolla päälle ja pois päältä. HUOMIO: Jos lumikierukka jatkaa pyörimistään, vaikka ohjain on kytketty irti, sammuta moottori ja säädä uudelleen. 5. Jos lumikierukat käytön aikana näyttävät hidastelevan moottorin säilyttäessä nopeutensa, vaijeri on liian löysä ja sen liitäntäpäätä on pyöritettävä vastapäivään välyksen pienentämiseksi. Säädä vaijerin liitäntäpää yllä olevien ohjeiden mukaan. Katso kuva 13. Kuusiolukkomutteri Käyttökahvan vaijerin liitäntäpää Kuusiolukkomutteri Lumikierukan ohjaimen liitäntäpää Kuva 13 15

16 VAROITUS! Älä kiristä vaijeria liikaan. Ylikiristys voi estää lumikierukkaa kytkeytymästä irti ja vaarantaa lumilingon turvallisuutta. Puhdistustyökalu Puhdistustyökalu on kiinnitetty lumikierukan kotelon taakse kiinnityspidikkeellä. Jos käytön aikana poistokouruun juuttuu lunta tai jäätä, kallista poistokourua ja kourun aukkoa seuraavasti: - Vapauta lumikierukan ohjain ja käyttökahva. - Sammuta moottori viemällä kaasuvipu pysäytysasentoon. - Irrota puhdistustyökalu kiinnityspidikkeestä. - Poista poistokouruun kertynyt lumi ja jää kaapimalla puhdistustyökalun toisella päällä. VAROITUS: - Älä koskaan puhdista tukkeutunutta poistokourua ja koteloa käsin. Käytä puhdistustyökalua tai puikkoa. - Kiinnitä puhdistustyökalu takaisin kiinnityspidikkeeseen lumikierukan kotelon takaosaan ja käynnistä moottori. - Seiso käyttäjän paikalla (lumilingon takana) ja kytke lumikierukan ohjain päälle muutamaksi sekunniksi, jolloin mahdollisesti jäljelle jäänyt lumi tai jää puhdistuu poistokourusta. Käyttövihjeitä HUOMIO: Anna moottori lämmetä muutamia minuutteja. Moottori ei anna täyttä tehoa ennen kuin se on saavuttanut käyttölämpötilansa. VAROITUS: Äänenvaimentimen ja ympäröivien alueiden lämpötila saattaa ylittää 65 C. Vältä näitä alueita. - Auraa lumi mahdollisimman pian lumisateen jälkeen; silloin saat parhaimman tuloksen. - Linkoa lumi myötätuuleen aina kun mahdollista. - Ohjaa konetta niin, että kulku-urat tulevat hieman limittäin. - Aseta liukukengät 0,6 cm kaavinlevyn alapuolelle normaalia käyttöä varten. Ne voidaan säätää ylöspäin (kaavinlevyn laskemiseksi), jos lumi on kovaksi paakkuuntunutta. Säädä alaspäin (kaavinlevyn nostamiseksi), kun käytät konetta sora- tai sepelipinnoilla. - Noudata kohdassa Moottorin sammuttaminen olevia ohjeita mahdollisen jäätymisen estämiseksi. - Puhdista lumilinko huolellisesti jokaisen käytön jälkeen. KAPPALE 5: LUMILINGON SÄÄTÄMINEN VAROITUS: Älä KOSKAAN tee mitään säätöyrityksiä moottorin käydessä, paitsi jos käyttöohjeessa niin kehotetaan. Lumikierukan ohjain Katso ohjaimen säätöohjeet kohdasta Lumikierukan ohjaimen tarkastus. 16

17 Käyttökahva ja vaihdevipu Tarkasta käyttökahvan ja vaihdevivun säätö seuraavasti: Käyttökahvan ja vaihdevivun säädön tarkastus: - Sammuta moottori ja siirrä vaihdevipu täysin eteenpäin suurimpaan nopeuteen. Vapauta käyttökahva ja työnnä lumilinkoa eteenpäin. Sen pitäisi liikkua eteenpäin. Kytke käyttökahva. Pyörien pitäisi pysähtyä. - Vapauta käyttökahva ja työnnä lumilinkoa uudelleen. - Siirrä vaihdevipu vasemmalle nopeaan peruutusasentoon ja sitten täysin eteenpäin. Vaihdevivussa ei tulisi olla vastusta ja pyörien pitäisi pyöriä. - Jos tunnet vastusta tai pyörät pysähtyvät, vaikka niiden ei pitäisi, löysää käyttökahvan vaijerin kuusiolukkomutteria ja avaa vaijeria yhden kierroksen verran. Katso kuva Jos pyörä ei pysähdy kytkiessäsi käyttökahvan, löysää kahvan vaijerin kuusiolukkomutteria ja kierrä vaijeria yhden kierroksen verran. - Tarkasta säätö ja toista tarvittaessa. Kiristä vaijerin kuusiolukkomutteri säädön jälkeen. Liukukengät Kaavinlevyn ja maan välinen etäisyys voidaan säätää liukukenkien avulla. Jotta voit poistaa lumen mahdollisimman läheltä pehmeää pintaa, nosta liukukengät korkeammalle. Katso kuva 14. Käytä keski- tai ala-asentoa, kun puhdistettava alue on epätasainen. Kuva 14 VAROITUS: Älä käytä tätä lumilinkoa sorapinnoilla, koska lumikierukka voi singota irtosoraa ympäriinsä ja aiheuttaa käyttäjälle vammoja tai vaurioittaa lumilinkoa. Säädä liukukengät avaamalla neljä laipan lukkomutteria ja lukkopulttia. Siirrä liukukengät haluttuun asentoon. Varmista, että liukukengän koko pohjapinta on maata vasten, sillä muutoin liukukengät kuluvat epätasaisesti. Kiristä mutterit ja pultit tiukkaan. 17

18 KAPPALE 6: LUMILINGON HUOLTO VAROITUS: Kytke kaikki ohjaimet irti ja sammuta moottori ennen voitelu-, korjaus- tai tarkastustöitä. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat täysin pysähtyneet. Irrota sytytystulpan johto ja maadoita moottoriin tahattoman käynnistyksen estämiseksi. Käytä aina suojalaseja käytön aikana tai kun teet säätöjä tai korjauksia. Moottorin huolto VAROITUS! Estä tahaton käynnistäminen sammuttamalla moottori ja vetämällä virta-avain irti ennen moottorin huoltoa. Moottorin määräaikaistarkastukset ja säädöt takaavat koneelle korkean suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän. Alla olevassa taulukossa on esitetty vaadittavat huoltovälit ja suoritettava huolto. Noudata tuntimääräisiä tai kalenterin mukaisia huoltovälejä riippuen siitä, kumpi täyttyy ensin. Epäsuotuisissa oloissa huoltoa tarvitaan useammin. Huoltotaulukko Tehtävät Tarkasta moottoriöljy Vaihda moottoriöljy Tarkasta sytytystulppa Huolla sytytystulppa Puhdista pakokaasualue Ensimmäisen 5 käyttötunnin jälkeen Jokaisen käyttökerran jälkeen tai 5 tunnin välein Jokaisen käyttökauden jälkeen tai 25 tunnin välein Jokaisen käyttökauden jälkeen tai 50 tunnin välein Jokaisen käyttökauden jälkeen tai 100 tunnin välein Huoltopäivämäärät Moottoriöljyn vaihto HUOMIO: Tarkasta öljyn pinnantaso ennen jokaista käyttökertaa ja viiden käyttötunnin jälkeen varmistaaksesi, että pinnantaso pysyy oikeana. Katso kohdasta Öljyn pinnantason tarkastus. 1. Juoksuta polttoainetta polttoainesäiliöstä moottorin käydessä, kunnes säiliö on tyhjä. Varmista, että täyttökorkki on lujasti kiinni. 2. Aseta sopiva öljynkeräysastia tyhjennystulpan alapuolelle. 3. Irrota öljyn tyhjennystulppa. 4. Kallista moottoria öljyn valuttamiseksi astiaan. Hävitä käytetty öljy viemällä se öljynkeräyskeskukseen. 5. Asenna tyhjennystulppa paikalleen ja kierrä tiukasti kiinni. 6. Lisää suositeltua öljyä ja tarkasta pinnantaso; katso ohjeita kappaleesta Käyttö. 7. Asenna öljyntäyttökorkki/mittatikku lujasti paikalleen. HUOMIO: Pese kätesi perusteellisesti saippualla ja vedellä mahdollisimman pian vanhan öljyn käsittelyn jälkeen. 18

19 HUOMIO: Hävitä käytetty moottoriöljy ympäristöystävällisesti. Vie se kierrätys- tai muuhun keräyskeskukseen. Öljysuositukset Jos moottoriin täytyy lisätä öljyä, valitse parhaiten sopiva viskositeetti alla olevan taulukon mukaan. Moottoriöljyn tilavuus on 1, 1 l. Älä täytä liikaa. Käytä sertifioitua 4-tahtista tai vastaavaa korkealuokkaista moottoriöljyä, jossa on puhtaana pitävää lisäainetta ja joka täyttää tai ylittää autonvalmistajan vaatimukset. Katso kuva 15. Kuva 15 HUOMIO: ÄLÄ käytä lisäaineetonta tai 2-tahtista moottoriöljyä. Niiden käyttö voisi lyhentää moottorin käyttöikää. Sytytystulppa VAROITUS! ÄLÄ tarkista kipinää sytytystulpan ollessa irrotettuna. ÄLÄ käynnistä moottoria sytytystulpan ollessa irrotettuna. VAROITUS! Jos moottori on ollut käynnissä, äänenvaimennin on hyvin kuuma. Varo koskemasta äänenvaimentimeen. Jotta voitaisiin varmistaa moottorin moitteeton toiminta, sytytystulpan kärkivälin on oltava oikea ja puhdas. 1. Irrota sytytystulpan hattu ja irrota tulppa sytytystulppa-avaimella. Katso kuva 16. Sytytystulppa Sytytystulpan hattu Kuva Tarkista sytytystulppa silmämääräisesti. Hävitä sytytystulppa, jos siinä ilmenee kulumista tai jos eriste on murtunut tai lohjennut. Puhdista sytytystulppa teräsharjalla, jos tulppaa aiotaan käyttää uudelleen. 3. Mittaa tulpan kärkiväli rakotulkilla. Korjaa tarvittaessa taivuttamalla sivuelektrodia. Kärkivälin tulisi olla 0,60 0,80 mm. Katso kuva

20 Kuva Varmista, että sytytystulpan tiivistysrengas on hyvässä kunnossa, ja kierrä sytytystulppaa käsin, jolloin estät sen menemistä väärille kierteille. 5. Kun sytytystulppa on paikoillaan, kiristä se sytytystulppa-avaimella tiivistysrenkaan paikoilleen puristamiseksi. HUOMIO: Asentaessasi uutta sytytystulppaa kiristä sitä 1/2 kierrosta sen jälkeen kun sytytystulppa on paikoillaan tiivisterenkaan puristamiseksi paikoilleen. Jos käytät vanhaa sytytystulppaa, kierrä 1/8-1/4 kierrosta sen jälkeen, kun sytytystulppa on paikoillaan tiivistysrenkaan paikoilleen puristamiseksi. HUOMIO! Kiristä sytytystulppa huolellisesti. Löysästi kiristetty sytytystulppa voi tulla niin kuumaksi, että se vaurioittaa moottoria. Moottorin puhdistus Jos moottori on ollut käynnissä, anna sen jäähtyä ainakin puoli tuntia. Poista moottorista likakerrostumat säännöllisesti. HUOMIO! Älä suihkuta moottoriin vettä, sillä vesi saattaa likaannuttaa polttoaineen. Käytettäessä puutarhaletkua tai painepesuria vettä saattaa päästä äänenvaimentimen aukkoon. Äänenvaimentimen läpi menevä vesi voi päästä sylinteriin ja aiheuttaa vahinkoja. VAROITUS! Äänenvaimentimen ympärille kertyneet epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa tulipalon. Tarkasta ja puhdista ennen jokaista käyttökertaa. VAROITUS: Jos käynnissä olevaan moottoriin on tehtävä säätöjä (esim. kaasutin), pysyttele kaukana kaikista liikkuvista osista. Varo koskettamasta kuumaa äänenvaimenninta, moottoria ja muita ympärillä olevia kuumia pintoja. Varastointi käyttökauden jälkeen Jos aiot säilyttää konetta yli 30 päivää varastossa, tyhjennä polttoaine säiliöstä pilaantumisen ja hartsin muodostumisen ehkäisemiseksi polttoainejärjestelmään tai tärkeisiin kaasuttimen osiin. Mikäli moottorissa oleva bensiini pilaantuu varastoinnin aikana, kaasutin ja muut polttoainejärjestelmän osat tarvitsevat mahdollisesti huoltoa tai korjausta. 1. Poista polttoaine säiliöstä käyttämällä moottoria, kunnes se sammuu. 2. Vaihda moottoriöljy. 3. Irrota sytytystulppa ja kaada noin 30 ml puhdasta moottoriöljyä sylinteriin. Nykäise vetokäynnistimestä useita kertoja, jotta öljy levittäytyy, ja asenna sytytystulppa takaisin. 20

LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER

LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER XTP109 LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Original manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER

LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER XTP114 LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Original manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

A 10 FORM NO. 769-03656B

A 10 FORM NO. 769-03656B A 10 FORM NO. 769-03656B 3 8 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 37 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Suomi Ruohonkokooja Turvallisuuden kannalta Noudata turvallisuusja käyttöohjeita

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

XK65 XK90 POLTTOMOOTTORI. Käyttöohje

XK65 XK90 POLTTOMOOTTORI. Käyttöohje XK65 XK90 POLTTOMOOTTORI Käyttöohje HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W

Spinn Blender. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual BL-5W Spinn Blender Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. BL-5W BL-5W_Spinn_IM_Wilfa.indd

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Asennusohjeet malleille:

Asennusohjeet malleille: Asennusohjeet malleille: 968999306/IZC Leikkuulaitteena: 96899934 TRD48 TunnelRam-leikkuulaite tai 968999347 CD48 Combi-leikkuulaite Asennus Pura kone pakkauksesta. Renkaat Asenna takapyörät napoihin asennettujen

Lisätiedot

STIGA COMPACT LINE SNOW REX SNOW BREEZE 8218-2203-09

STIGA COMPACT LINE SNOW REX SNOW BREEZE 8218-2203-09 STIGA COMPACT LINE SNOW SNOW BREEZE 8218-2203-09 1 2 T A E B A U 3 L I H 4 BREEZE H M L E U 5 BREEZE 6 BREEZE R O H N V Q 2 7 8 H M L E 9 10 O R U N 11 12 3 13 14 F G H C D E 15 I 16 L M K J 17 18 N D

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

STIGA COMPACT LINE SNOW REX SNOW BREEZE

STIGA COMPACT LINE SNOW REX SNOW BREEZE STIGA COMPACT LINE SNOW REX SNOW BREEZE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on seuraavat

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. 49cc Crossi mopo

KÄYTTÖOHJE. 49cc Crossi mopo KÄYTTÖOHJE 49cc Crossi mopo Tekniset tiedot 1. Moottori: 49cc, 1-sylinterinen / ilmajäähdytteinen/ 2-tahti. 2. Bensiini: lyijytön bensa + 2-tahtiöljyn sekoitus. 3. Käynnistin: manuaalinen (vetonaru) 4.

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Asennusohjeet malleille:

Asennusohjeet malleille: Asennusohjeet malleille: 96899930/LZ5C joissa on jokin seuraavista leikkuulaitteista: 968999343 TRD5 TunnelRam -leikkuulaite, 968999344 TRD6 TunnelRam -leikkuulaite, 968999348 CD5 Combi -leikkuulaite,

Lisätiedot

Käyttöohje 5,5hv lumilinko

Käyttöohje 5,5hv lumilinko OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA A L K U P E R Ä I S T E N O H J E I D E N K Ä Ä N N Ö S Käyttöohje 5,5hv lumilinko Alkuperäisten ohjeiden käännös HANDAI IS REGISTERED TRADEMARK www.handai.fi 1. MERKIT

Lisätiedot

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W

Kok 1,3. Water kettle. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual WK13W Kok 1,3 Water kettle Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. WK13W S.

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Sulky maalikelkka 1200

Sulky maalikelkka 1200 Form No. 3355 5 Rev C Sulky maalikelkka 00 Mallinrosta 403 6000000 alkaen Käyttöopas Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.toro.com. Käännös alkutekstistä (FI) Sisältö Sivu Johdanto....................................

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit

Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Form No. Levitinsarja 152 cm:n tai 183 cm:n taakse poistavat Z Master -leikkurit Mallinro: 125-9305 Mallinro: 125-9310 3381-172 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä

Lisätiedot

STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B KÄYTTÖOHJEET 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. FI SUOMI TURVAOHJEET 1. Älä anna sellaisten henkilöiden

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min

Malli NIKO BM1600 Teho 1 600 wattia Kuormittamaton kierrosluku 1. vaihde 150 300 kierr./min 2. vaihde 300 650 kierr./min Käyttöohje BM1600 NIKO POWER TOOLS Maahantuoja: Hitachi Power Tools Finland Oy Tupalankatu 9 15680 Lahti Suomi Puh. +358 207431530 S-posti: info@hitachi-powertools.fi Web: www.hitachi-powertools.fi Tekniset

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA

Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo VAARA Form No. Manuaalisella kippauksella varustetun kuljetuslavan asennussarja 2010-malli ja vanhempi Workman MD -sarjan työajoneuvo Mallinro: 131-3457 3386-220 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen

Lisätiedot

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet KUVAUS MALLINRO # 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box Original harmaa 62790 SUOSITELLUT TYÖKALUT 11mm + /- 45 cm Lue ohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Teltta

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

- --. SHINDAIWA KÄYTTÖOPAS 'EB2510 PUHALLIN. shindpart Naumber 6i891w2-94310 Reav. 2/07

- --. SHINDAIWA KÄYTTÖOPAS 'EB2510 PUHALLIN. shindpart Naumber 6i891w2-94310 Reav. 2/07 SHINDAIWA KÄYTTÖOPAS - --. 'EB2510 PUHALLIN shindpart Naumber 6i891w2-94310 Reav. 2/07 I Sisällysluettelo: 1. Tekninen erittely s 1 2. Käynnistäminen ja pysäyttäminen s2 3. Tyhjäkäyntinopeuden säätäminen

Lisätiedot

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907 Form No. Vetokoneiston päivityssarja GreensPro 00 -viheriöjyrä, mallit 44905, 44906 tai 44907 Mallinro: 7-5899 Mallinro: 7-5907 8-69 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO

DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO DYNAPAC BG21 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTELO TURVALLISUUSOHJEET KONEET : Voimanlähteet: sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselöljymoottori. MERKIT : Turvallisuusohjeissa esiintyvillä sanoilla

Lisätiedot

SNOW REX SNOW MAX SNOW STAR

SNOW REX SNOW MAX SNOW STAR DEUTSCH D SNOW REX SNOW MAX SNOW STAR 8218-2203-06 DEUTSCH DEUTSCH D 4 5 6 SUOMI FI TUOTETIETOA TIETOA OMISTAJALLE Tässä käyttöohjekirjassa oletetaan, että käyttäjällä on jonkin verran teknistä perusosaamista.

Lisätiedot

Turvaohjeet. Johdollinen ohjainsarja Pro Force -lehtipuhallin. Turva- ja ohjetarrat VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Turvaohjeet. Johdollinen ohjainsarja Pro Force -lehtipuhallin. Turva- ja ohjetarrat VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Johdollinen ohjainsarja Pro Force -lehtipuhallin Mallinro: 119-1100 Form No. 3397-493 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset,

SÄHKÖGRILLI 2000W. KÄYTTÖOPAS tuote Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, SÄHKÖGRILLI 2000W KÄYTTÖOPAS tuote 1474 Varoitus Lue ohjeet huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa Ohjeet vähentävät loukkaantumisriskiä Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja sellaiset

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

STIGA DUO LINE SNOW FALL

STIGA DUO LINE SNOW FALL STIGA DUO LINE SNOW FALL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING BRUKSANVISNING GEBRAUCHSANWEISUNG MODE D EMPLOI ISTRUZIONI PER L USO INSTRUKCJA OBS UGI»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl NÁVOD K POU ITÍ NAVODILA

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Føtter Enkel. Foot bath. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SPA-3

Føtter Enkel. Foot bath. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual SPA-3 Føtter Enkel Foot bath Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. SPA-3 S.

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Lisätiedot

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille

Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille 12428 Radio-ohjattava 4WD Buggy WLtoys 1:12 Käyttöohjeet Pyydämme lukemaan käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa Tuote ei ole lelu, se on suunniteltu 14-vuotiaille ja vanhemmille Tuotteen

Lisätiedot

Sähkökäyttöinen vetovinssi kestomagneettimoottorilla 1250 kg

Sähkökäyttöinen vetovinssi kestomagneettimoottorilla 1250 kg Sähkökäyttöinen vetovinssi kestomagneettimoottorilla 1250 kg Asennus- ja käyttöohjeet Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Läs och sätt dig in i denna bruksanvisning innan du börjar använda!

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ

Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ Käyttöohje SS-4200 SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE LUE KÄYTTÖHJETTA ENNEN KÄYTTÖÄ TÄRKEÄT TURVAOHJEET 1. Lue kaikki ohjeet huolella. 2. Älä upota konetta veteen tai muihin nesteisiin. 3. Älä kosketa sähköpistoketta

Lisätiedot

OMISTAJAN KÄSIKIRJA KW5562

OMISTAJAN KÄSIKIRJA KW5562 OMISTAJAN KÄSIKIRJA KW5562 1 Katso käsikirjasta Käytä suojalaseja Käytä kuulosuojaimia VAROITUS! Kuuma älä koske! Käytä suojakäsineitä Irroita tulpanjohto ennen huoltotoimenpiteitä. Käynnistymisvaara!

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2

KÄYTTÖOPAS. ver. 1.2 KÄYTTÖOPAS ver. 1.2 VAROITUS Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle kolme (3) vuotiaille lapsille. VAROITUS Emme kanna mitään vastuuta mahdollisista onnettomuuksista tai vahingoista, jotka johtuvat laiminlyönnistä

Lisätiedot

Uusi FWB500 ilmakiväärisi on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna.

Uusi FWB500 ilmakiväärisi on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna. KÄYTTÖOHJE FEINWERKBAU 500 ILMAKIVÄÄRI Ennen aseen käyttöä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Aseesi toimii moitteettomasti vain jos käsittelet sitä oikein ja huollat

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Pur Line ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Kiitos, että olet valinnut PurLine ilmankostuttimen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 SUOMI 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

Nokia teline HH-20 ja CR-122

Nokia teline HH-20 ja CR-122 Nokia teline HH-20 ja CR-122 B 1 D C E A 2.0. painos A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia

Lisätiedot

12502 FIN - 2007 AM Käyttöohjeet sähkögrillille 12502 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi. Käyttöohjeita seuraamalla estät toimintahäiriöiden

Lisätiedot

Asennus. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: Sarjanro: tai suurempi. Koneen valmistelu.

Asennus. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: Sarjanro: tai suurempi. Koneen valmistelu. 12 V:n pistokesovitinsarja Workman MDE Apuajoneuvo Mallinro: 07318 Sarjanro: 310000001 tai suurempi Form No. 3363-444 Rev A Asennusohjeet Asennus Irralliset osat Tarkista alla olevasta taulukosta, että

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje

ORDLAND PROFESSIONAL RADIO. ELK-68 Käyttöohje ELK-68 Käyttöohje Varotoimenpiteet Käytä tätä laitetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohje huolellisesti ennen käyttöä. Korjauksen saa suorittaa vain valtuutettu huolto. Sammuta virrat jos menet leimahdus

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

Käyttöohjeet ja osaluettelo

Käyttöohjeet ja osaluettelo Käyttöohjeet ja osaluettelo KAPASITEETILTAAN 3 TONNIN HALLITUNKKI HUOMIO TÄMÄ TUNKKI ON TARKOITETTU VAIN NOSTAMISEEN. KÄYTÄ KUORMAN TUKEMISEEN AINA TURVATELINEITÄ ENNEN KORJAUSTEN TEKEMISTÄ. OMAN TURVALLISUUTESI

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot