LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER"

Transkriptio

1 XTP110 LUMILINKO SNÖSLUNGA SNOW THROWER Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös Översättning av originalbruksanvisning Original manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. OBS! Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder maskinen och följ alla angivna instruktioner. Spara instruktionerna för senare behov. NOTE! Read the instruction manual carefully before using the machine and follow all given instructions. Save the instructions for further reference. Maahantuoja / Importör / Importer: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, Kauhajoki As, Finland Tel , Fax

2 KAPPALE 1: TÄRKEÄT TURVALLISET KÄYTTÖMENETELMÄT FI VAROITUS: Tämä symboli viittaa tärkeisiin turvallisuusohjeisiin. Jos näitä ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla henkilöturvallisuuden heikentyminen sekä oman tai muiden omaisuuden vaarantuminen. Lue ja noudata kaikkia tämän käyttöohjeen ohjeita ennen tämän koneen käyttöä. Näiden ohjeiden laiminlyönti voi johtaa henkilövahinkoihin. Kun näet tämän symbolin, noudata sen varoitusta. VAROITUS: Moottorin pakokaasu, jotkin sen aineosat ja tietyt ajoneuvon osat sisältävät tai erittävät kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa syöpää, syntymävaurioita tai muuta lisääntymishaittoja. VAARA: Tämä kone on valmistettu ja tarkoitettu käytettäväksi tämän käyttöohjeen turvasääntöjen mukaisella tavalla. Kuten minkä tahansa voimakäyttöisen laitteen käytön yhteydessä käyttäjän huolimattomuus tai virhe voi johtaa vakaviin tapaturmiin. Tämä kone voi katkaista käden tai jalan sekä singota esineitä. Ellei seuraavia turvallisuusohjeita noudateta, seurauksena saattaa olla vakava vamma tai kuolema. Koulutus 1. Lue kaikki koneeseen kiinnitetyt sekä käyttöoppaan sisältämät ohjeet ennen koneen asennusta ja käyttöä. Varmista, että olet ymmärtänyt ohjeet ja noudata niitä. Säilytä nämä käyttöohjeet varmassa paikassa tulevaa ja säännöllistä tarvetta sekä varaosien tilaamista varten. 2. Tutustu koneen hallintalaitteisiin ja niiden toimintaan. Opettele pysäyttämään kone ja kytkemään kaikki hallintalaitteet nopeasti pois päältä. 3. Älä koskaan anna alle 14-vuotiaiden käyttää tätä konetta. 14-vuotiaiden ja sitä vanhempien tulisi lukea ja ymmärtää tämän käyttöoppaan sisältö ja turvallisuusohjeet. Aikuisen on koulutettava heidät koneen käyttöön ja valvottava käyttöä. 4. Älä koskaan anna aikuisten käyttää tätä konetta ilman asianmukaista opastusta. 5. Lentävät esineet voivat aiheuttaa vakavan henkilötapaturman. Suunnittele ajo siten, ettei lumi sinkoa tielle, ulkopuolisten henkilöiden päälle jne. 6. Pidä sivulliset, avustajat, lemmikkieläimet ja lapset vähintään 20 metrin päässä koneesta sen ollessa toiminnassa. Sammuta kone, jos joku tulee koneen työalueelle. 7. Noudata varovaisuutta välttääksesi liukastumasta tai kaatumasta, etenkin vetäessäsi lumilinkoa taaksepäin. Turvallisuussymbolit Tällä sivulla esitetään tässä tuotteessa mahdollisesti esiintyvät turvallisuussymbolit. On tärkeää, että luet, ymmärrät ja noudatat kaikkia koneessa olevia ohjeita ennen koneen asennusta ja käyttöä. Symboli Kuvaus LUE KÄYTTÖOHJE Lue käyttöohje ja varmistu, että ymmärrät sen sisällön. Noudata kaikkia ohjeita ennen koneen asennusta ja käyttöä. Käytä kuulosuojaimia. 2

3 Käytä silmiensuojaimia. VAROITUS - LUMIKIERUKKA Pidä kätesi ja jalkasi kaukana pyörivistä osista, lumikierukan/juoksupyörän kotelosta tai poistokourusta. Pyörivien osien kosketus voi katkaista kätesi ja jalkasi. VAROITUS - PYÖRIVÄT TERÄT Pidä kädet poissa keräys- ja poistoaukoista koneen käydessä. Niiden sisällä on pyöriviä teriä. VAROITUS - SINKOAVAT ESINEET Tämä kone saattaa nostaa ja sinkauttaa esineitä, mikä voi johtaa vakavaan ruumiinvammaan. Älä koske mihinkään pyörivään osaan ennen kuin kone on pysähtynyt. VAROITUS - PYÖRIVÄT TERÄT Pidä kädet poissa keräys- ja poistoaukoista koneen käydessä. Niiden sisällä on pyöriviä teriä. Sähkölaiteromua ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kierrätä aina, kun siihen on mahdollisuus. Kysy kierrätysohjeet paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä. Pidä lapset vähintään 20 metrin päässä koneen käyttöalueelta. VAROITUS - BENSIINI ON HELPOSTI SYTTYVÄÄ Anna moottorin jäähtyä vähintään kahden minuutin ajan ennen uudelleen tankkausta. VAROITUS - HIILIMONOKSIDI Älä koskaan käytä moottoria sisätiloissa tai huonosti tuuletetussa tilassa. Moottorin pakokaasu sisältää hiilimonoksidia, joka on hajutonta ja tappavaa. VAROITUS - SÄHKÖISKU (moottori, jossa on sähkökäynnistin) Älä käytä moottorin sähkökäynnistintä sateella. VAROITUS! Sinun vastuullasi on varmistaa, että tätä konetta käyttävät vain henkilöt, jotka ovat lukeneet ja ymmärtäneet tämän käyttöohjeen ja koneen varoitus- ja käyttöohjeet ja jotka noudattavat niitä. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET! 3

4 Valmistelu 1. Tarkasta koneen käyttöalue huolellisesti ennen käyttöä. Poista kaikki ovimatot, sanomalehdet, kelkat, laudat, johdot ja muut vieraat esineet, joita lumikierukka/juoksupyörä voisivat singota ympärilleen. 2. Suojaa silmäsi ja käytä aina suojalaseja tai silmäsuojaimia koneen käytön, säätämisen tai korjauksen aikana. Kimpoavat esineet voivat aiheuttaa vakavan silmävamman. 3. Älä käytä lumilinkoa ilman sopivaa talvivaatetusta. Älä käytä koruja, pitkiä huiveja tai muita löysiä vaatteita, jotka voivat takertua koneen liikkuviin osiin. Käytä jalkineita, joilla on tukeva astua liukkaille pinnoille. 4. Käytä maadoitettua kolmijohtimista jatkojohtoa ja pistorasiaa kaikille sähkömoottoreilla varustetuissa moottoreissa. 5. Säädä kerääjän kotelon korkeus sopivaksi, jotta se ei osu soraan tai sepeliin. 6. Kytke kaikki kytkinvivut irti ennen moottorin käynnistämistä. 7. Älä koskaan tee mitään säätöyrityksiä moottorin käydessä, paitsi jos käyttöohjeessa niin kehotetaan. 8. Anna moottorin ja koneen jäähtyä ulkolämpötilaan ennen lumitöiden aloittamista. 9. Henkilötapaturman tai aineellisten vahinkojen välttämiseksi noudata äärimmäistä varovaisuutta bensiinin käsittelyssä. Bensiini on erittäin helposti syttyvää ja sen höyryt ovat räjähdysalttiita. Vakava tapaturman vaara on olemassa, jos bensiiniä roiskuu päällesi tai vaatteillesi ja ne syttyvät palamaan. Pese ihosi ja vaihda vaatteet välittömästi. a. Käytä ainoastaan hyväksyttyä bensiinisäiliötä. b. Sammuta kaikki savukkeet, sikarit, piiput ja muut syttymislähteet. c. Älä koskaan lisää bensiiniä sisätiloissa. d. Älä koskaan irrota bensiinikorkkia tai lisää bensiiniä moottorin käydessä tai kun se on kuuma. e. Anna moottorin jäähtyä vähintään kahden minuutin ajan ennen uudelleen tankkausta. f. Älä koskaan ylitäytä polttoainesäiliötä. Älä täytä säiliötä enempää kuin 1,2 cm täyttökaulan alaosan reunan alapuolelle, jotta polttoaineelle jää tilaa laajentua. g. Aseta polttoainesäiliön korkki paikalleen ja kiristä tiukasti kiinni. h. Mikäli bensiiniä pääsee roiskumaan, pyyhi se pois moottorista ja koneesta. Siirrä kone toiseen paikkaan. Odota 5 minuuttia ennen kuin käynnistät moottorin. k. Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä sisätiloissa, missä on avotulta, kipinöitä tai muita syttymislähteitä (esim. uuni, vedenlämmitin, huonelämmitin, kuivausrumpu jne.). l. Anna koneen jäähtyä ainakin 5 minuuttia ennen sen varastoimista. Käyttö 1. Älä laita käsiäsi tai jalkojasi pyörivien osien, lumikierukan/juoksupyörän kotelon tai poistokourun lähelle. Pyörivien osien kosketus voi katkaista kätesi tai jalkasi. 2. Lumilingon/juoksupyörän ohjain on turvalaite. Älä koskaan ohita tätä turvalaitetta. Muussa tapauksessa koneen toiminta muuttuu epävarmaksi, ja seurauksena voi olla henkilötapaturma. 3. Ohjaimien on toimittava pehmeästi molempiin suuntiin ja vapautettaessa palattava automaattisesti takaisin irtikytkettyyn asentoon. 4. Älä milloinkaan käytä konetta ilman poistokourua tai jos se on vaurioitunut. Pidä kaikki turvalaitteet paikoillaan ja toiminnassa. 5. Älä koskaan käytä moottoria sisätiloissa tai huonosti tuuletetussa tilassa. Moottorin pakokaasu sisältää hiilimonoksidia, joka on hajutonta ja tappavaa. 6. Älä käytä konetta alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena. 4

5 7. Äänenvaimennin ja moottori kuumenevat käytön aikana ja voivat aiheuttaa palovammoja. Älä koske näihin osiin. 8. Noudata äärimmäistä varovaisuutta ylittäessäsi tai käyttäessäsi konetta sorapinnoilla. Tarkkaile piilossa olevia esteitä ja liikennettä. 9. Noudata varovaisuutta, kun vaihdat ajosuuntaa ja käytät konetta rinnemaastossa. 10. Suunnittele ajo siten, ettei lumi sinkoa ikkunoita, seiniä, autoja jne. päin. Näin vältät mahdolliset aineelliset vahingot tai henkilötapaturmat. 11. Älä koskaan suuntaa poistokourua lapsia, sivullisia tai lemmikkieläimiä kohti tai salli kenenkään olla koneen edessä. 12. Älä ylikuormita konetta yrittämällä lingota lunta liian suurella nopeudella. 13. Älä koskaan käytä konetta, jos näkyvyys on huono tai pimeällä. Varmista aina, että jalkineissa on hyvä pito, ja pidä kahvasta tukevasti kiinni. Liiku kävellen, älä koskaan juokse. 14. Kytke lumikierukka/juoksupyörä pois päältä kuljetuksen ajaksi tai kun sitä ei käytetä. 15. Älä siirrä konetta suurella kuljetusnopeudella liukkaalla pinnalla. Katso alas ja taaksesi ja noudata varovaisuutta, kun liikut laitteen kanssa taaksepäin. 16. Jos kone alkaa täristä epänormaalisti, sammuta moottori, irrota sytytystulpan johto ja maadoita se moottoriin. Tarkasta vauriot. 17. Kytke kaikki hallintalaitteet irti ja sammuta moottori aina ennen kuin poistut ohjauspaikalta (kahvojen takaa). Odota, kunnes lumikierukka/juoksupyörä on täysin pysähtynyt ennen kuin puhdistat poistokourun tukoksia tai teet säätöjä. 18. Älä koskaan laita kättäsi poisto- tai keräysaukkoihin. Käytä aina mukana tullutta puhdistustyökalua poistoaukon puhdistamiseen. Älä puhdista poistokourua moottorin käydessä. Sammuta moottori ennen puhdistustöihin ryhtymistä ja seiso kahvojen takana, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. 19. Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja varusteita (esim. pyöräpainoja, lumiketjuja jne.) Mikäli tässä käyttöohjeessa mainitsemattomia tilanteita esiintyy, noudata suurta huolellisuutta ja käytä harkintakykyäsi. Ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit lumilingon, tai lähimpään huoltopisteeseen. Huolto ja varastointi 1. Älä koskaan peukaloi turvalaitteita. Tarkista niiden toiminta säännöllisesti. Katso lisätietoja tämän käyttöoppaan huoltoa ja säätöä koskevista kappaleista. 2. Kytke kaikki hallintalaitteet irti ja sammuta kone ennen puhdistus-, korjaus- tai tarkastustöitä. Odota, kunnes lumikierukka/juoksupyörä on täysin pysähtynyt. Irrota sytytystulpan johto ja maadoita moottoriin tahattoman käynnistyksen estämiseksi. 3. Tarkasta säännöllisesti pulttien ja ruuvien tiukkuus varmistaaksesi, että kone on turvallisessa käyttökunnossa. Tarkasta kone silmämääräisesti mahdollisten vaurioiden toteamiseksi. 4. Älä muuta moottorin säätöasetuksia tai ylitä suurinta suositeltua kierroslukua. Säätimet ohjaavat moottorin turvallista maksimikäyttönopeutta. 5. Lumilingon kaavinlevyt ja liukukengät ovat alttiita kulumiselle ja vaurioitumiselle. Oman turvallisuutesi vuoksi tarkasta osat säännöllisesti ja vaihda heti valmistajan alkuperäisiin osiin (OEM). Sellaisten osien käyttö, jotka eivät vastaa alkuperäisten osien laatuvaatimuksia, saattaa johtaa heikentyneeseen suorituskykyyn ja vaarantaa turvallisuuden! 6. Tarkasta kytkinohjaimet tasaisin väliajoin varmistaaksesi, että ne kytkeytyvät päälle ja pois päältä asianmukaisesti, ja säädä tarvittaessa. Katso ohjeita säätöä koskevasta kappaleesta. 7. Kunnosta tai vaihda turva- ja ohjetarrat tarvittaessa. 5

6 8. Huomioi polttoainetta, öljyä jne. koskevat jätteenkäsittelylait ja määräykset ympäristön suojelemiseksi. 9. Käytä konetta muutamia minuutteja käytön jälkeen, jotta kone puhdistuu lumesta eikä lumikierukka/juoksupyörä pääse jäätymään kiinni. 10. Älä koskaan varastoi konetta tai polttoainesäiliötä sisätiloissa, joissa on avotulta. 11. Katso aina käyttöoppaasta käyttökauden jälkeistä varastointia koskevat ohjeet. VAROITUS: Varmista, että tätä konetta käyttävät vain henkilöt, jotka ovat lukeneet ja ymmärtäneet tämän käyttöoppaan ja koneeseen kiinnitetyt varoitus- ja käyttöohjeet ja jotka noudattavat niitä. KAPPALE 2: LUMILINGON ASENNUS HUOMIO: Lumilingon oikea tai vasen puoli tarkoittaa oikeaa ja vasenta puolta normaalista käyttöasennosta katsottuna laitteen takaa. Käyttäjän paikka on suoraan lumilingon takana ja kahvaan päin. Pakkauksesta purkaminen - Poista muovipussit laitteen osien ympäriltä. - Poista kaikki koneen mukana tulleet irtonaiset osat (esim. käyttöopas jne.). Irtonaiset osat Lumikierukat on kiinnitetty kierukan akseliin kahdella murtosokalla ja sokkanaulalla. Jos osut vieraaseen esineeseen tai jäätukkeumaan, lumilingon sokat voivat katketa. Lingon mukana tulee kaksi varamurtosokkaa ja nailonlukkomutteria. Säilytä niitä varmassa paikassa. Katso kuva 1. Murtosokka Nailonlukkomutteri Kuva 1 Asennus 1. Ylä- ja alakahvan asennus 2. Irrota alemmat neljä muovinuppia, kuperat aluslevyt ja lukkopultit alakahvan molemmilta puolilta. Nosta yläkahvaa, kunnes se lukittuu alakahvan yli. 3. Kiinnitä ylä- ja alakahva neljällä muovinupilla, kuperilla aluslevyillä ja aiemmin irrotetuilla lukkopulteilla ja kiristä ylemmät neljä muovinuppia. Katso kuva 2. 6

7 Yläkahva Pultti, aluslevy, nuppi Alakahva Kuva 2 Poistokourun tangon asennus 1. Irrota nailonlukkomutteri ja aluslevy poistokourun tangon kiinnikkeestä kiintoavaimella. Katso kuva Työnnä tangon kiinnike vasemman yläkahvan reiän läpi. Katso kuva Työnnä äsken irrotettu aluslevy tangon kiinnikkeen läpi. Katso kuva Kierrä nailonlukkomutteri takaisin paikalleen. Katso kuva Poista hiusneulasokka poistokourun ylätangon päästä. Katso kuva Työnnä poistokourun ylätanko liittimen reikään. 7. Asenna edellä irrotettu hiusneulasokka. Katso kuva 5. Nailonlukkomutteri Aluslevy Mutteri Poistokourun tangon kiinnike Kuva 3 Poistokourun tangon kiinnike Aluslevyt, nailonlukkomutteri, mutteri Kuva 4 7

8 Hiusneulasokka Kuva 5 Poistokourun asennus 1. Löysää ja irrota pultti ja litteä aluslevy poistokourun rungosta. 2. Työnnä poistokouru yhdensuuntaisesti kourun pitimeen, ks. kuva Laita aluslevy ja pultti poistokourun reikään ja kiinnitä myötäpäivään. Katso kuva 7. Poistokouru Poistokourun pidin Kuva 6 Pultti Litteä aluslevy Kuva 7 KAPPALE 3: OPI TUNTEMAAN LUMILINKOSI Tekniset tiedot 11 HP:n bensiinikäyttöinen lumilinko Poistoleveys: 710 mm 8

9 Poistopaksuus: noin 510 mm Heittoetäisyys: noin 10 m Heittokäyttö: kaksivaiheinen Kulkunopeus: 6 eteen- ja 2 taaksepäin Poistokouru: 180 astetta Poistokourun ohjauslevy: 70 astetta Ajo eteenpäin: Itseliikkuva Kuva 8 Kuva 9 Kuva Käyttöohjain 2. Poistokourun ohjauslevyn ohjausvipu 3. Vaihdevipu 4. Lumikierukan ohjain 5. Liipaisin 6. Poistokourun ohjauskahva 7. Yläkahva 8. Kahvan nuppi 9

10 9. Alakahva 10. Öljykupin kansi 11. Öljyn tyhjennys 12. Hihnan suojus 13. Liukukenkä 14. Lumikierukka 15. Puhdistustyökalu 16. Turvanostin 17. Poistokourun ohjauslevy 18. Ajovalot 19. Esirikastin 20. Polttoainesäiliön korkki 21. Kaasuvipu 22. ON/OFF-öljyvipu 23. Rikastin/käynnistyssäädin 24. sähkökäynnistysmoottori 25. Sähkökäynnistyspainike + tulppa 26. Vetokäynnistimen kahva 27. Vaihdetarra (6 eteen- ja 2 taaksepäin) VAROITUS: On tärkeää, että luet koneeseen kiinnitetyt ja tämän käyttöoppaan ohjeet ja varoitukset sekä ymmärrät ja noudatat niitä ennen kuin alat käyttämään konetta. Käyttöohjain Käyttöohjain sijaitsee oikeassa kahvassa. Kytke pyöräkäyttö päälle puristamalla ohjaimesta. Lopeta käyttö vapauttamalla ohjain. TÄRKEÄÄ: Vapauta käyttöohjain aina ennen nopeuden vaihtamista. Virta-avain Virta-avain on turvalaite. Työnnä se virtalukkoon moottorin käynnistystä varten. Irrota virta-avain, kun lumilinko ei ole käytössä. Lumikierukan ohjain Lumikierukan ohjain sijaitsee vasemmassa kahvassa. Kytke lumikierukat päälle ohjaimesta puristamalla. Vapauta ohjain, kun haluat lopettaa lumenlinkouksen. (Käyttöohjain on myös vapautettava.) TÄRKEÄÄ: Katso kohtaa Lumikierukan ohjaimen tarkastus ennen lumilingon käyttöä. Lue ja noudata ohjeita tarkkaan. Tee kaikki säädöt varmistaaksesi, että lumilinko toimii turvallisesti ja asianmukaisesti. Liukukenkä Kaavinlevyn ja maan välinen etäisyys voidaan säätää liukukenkien avulla. Katso kohdasta liukukengän säätö. 10

11 Vaihdevipu Metallitankoon sijoitetulla vaihdevivulla valitaan sekä maanopeus että kulkusuunta. Sitä voidaan siirtää 8 eri asentoon. Eteenpäin Lumilingossa on kuusi (6) nopeutta eteenpäin (F) asennon yksi (2) ollessa hitain nopeus. On suositeltavaa valita hitain nopeus lumen linkoamiseen. Peruutus Lumilingossa on kaksi (2) peruutusnopeutta (R) asennon yksi (1) ollessa hitain nopeus. Ajovalot Ajovaloja säädetään käyttöpaneelin vasemmalla puolella olevalla 0/1-kytkimellä. Tärkeää: Vapauta käyttöohjain aina ennen nopeuden vaihtamista. Poistokourun ohjain Poistokourun ohjain sijaitsee lumilingon vasemmalla puolella. Vaihda lumenheittosuuntaa kääntämällä poistokourun ohjain seuraavalla tavalla: - Käännä myötäpäivään, kun haluat lumen lentävän vasemmalle. - Käännä vastapäivään, kun haluat lumen lentävän oikealle. Poistokourun ohjauslevyn säätäminen Lumen heittokorkeutta säädetään poistokourun ohjauslevyllä. Nosta tai laske ohjauslevy haluttuun korkeuteen työntämällä poistokourun suuntaohjausvipua. Katso kuva 8. Polttoainesuositus Käytä vähintään 98-oktaanista autobensiiniä (lyijytöntä tai vähälyijyistä palotilan karstoittumisen vähentämiseksi). Voit käyttää bensiiniä, jossa on enintään 10 % etanolia tai 15 % MTBE:tä (metyyli-tertbutyylieetteri). Älä milloinkaan käytä öljy-/bensiiniseosta tai likaista bensiiniä. Vältä lian, pölyn tai veden pääsemistä polttoainesäiliöön. ÄLÄ käytä E85-bensiiniä. Täytä polttoaine hyvin tuuletetussa tilassa moottorin ollessa sammutettu. Älä tupakoi tai päästä liekkejä tai kipinöitä alueelle, jossa moottorin polttoainesäiliötä täytetään tai bensiiniä säilytetään. Älä täytä polttoainesäiliötä liian täyteen. Varmista polttoaineen täytön jälkeen, että tulppa on suljettu oikein ja tiukasti. Varo roiskuttamasta polttoainetta täytön aikana. Roiskunut polttoaine tai polttoainehöyry saattaa syttyä palamaan. Jos polttoainetta on roiskunut, varmista, että alue on kuiva ennen kuin käynnistät moottorin. Vältä toistuvaa tai pitkäaikaista kontaktia ihoon tai höyryjen hengittämistä. Polttoaineen lisääminen VAROITUS! Noudata äärimmäistä varovaisuutta, kun käsittelet bensiiniä. Bensiini on erittäin helposti syttyvää ja sen höyryt ovat räjähdysalttiita. Älä koskaan lisää bensiiniä sisätiloissa tai moottorin ollessa kuuma tai käynnissä Sammuta kaikki savukkeet, sikarit, piiput ja muut syttymislähteet. 11

12 VAROITUS! Pidä aina kädet ja jalat kaukana laitteen liikkuvista osista. Älä käytä paineistettua käynnistysnestettä. Höyryt ovat helposti syttyviä. Puhdista täyttöaukon ympärystä ennen tulpan irrottamista. Polttoainesäiliössä on polttoainemittari. Täytä säiliö suodattimen sisällä olevaan punaiseen vastelevyyn saakka. Varo täyttämästä liikaa. Punainen vastelevy Kuva 11 Öljyn pinnantason tarkastus HUOMIO: Koneen toimituksen yhteydessä moottorissa ei ole öljyä. Täytä moottori öljyllä ja tarkasta öljyn pinnantaso ennen lumilingon käyttöönottoa. Moottorin käyttäminen liian vähäisellä öljymäärällä voi aiheuttaa moottorivaurioita ja mitätöidä moottorin takuun. HUOMAA: Tarkasta moottori, kun se on tasaisella pinnalla ja sammutettu. 1. Irrota öljyntäyttökorkki/mittatikku ja pyyhi mittatikku puhtaaksi. 2. Aseta korkki/mittatikku täyttöaukon reunaan, mutta älä ruuvaa kiinni. 3. Irrota öljyntäyttökorkki/mittatikku. Jos taso on alhainen, lisää öljyä hitaasti, kunnes öljy on mittatikun ylärajan (H) ja alarajan (L) välillä. Katso moottorin öljytilavuus ja valitse oikea öljyn viskositeetti kohdan "Moottorin huolto ohjeiden mukaan. Katso kuva 12. HUOMIO: Älä ylitäytä. Ylitäyttäminen voi aiheuttaa moottorin savuttamista, käynnistysvaikeuksia tai sytytystulpan likaantumista. 4. Vaihda tulppa/mittatikku ja kierrä tiukasti paikalleen ennen moottorin käynnistämistä. Korkein pinnantaso Alin pinnantaso Öljymittatikun aukko Kuva 12 Laite on varustettu öljyvahdilla, joka suojaa moottoria; kun öljytaso laskee liian alhaiseksi, laite sammuu automaattisesti. 12

13 KAPPALE 4: LUMILINGON KÄYTTÖ ENNEN KÄYNNISTYSTÄ VAROITUS: On tärkeää, että luet koneeseen kiinnitetyt ja tämän käyttöoppaan ohjeet ja varoitukset sekä ymmärrät ja noudatat niitä ennen kuin alat käyttämään konetta. Bensiinin ja öljyn täyttö Huolehdi siitä, että moottori saa bensiiniä ja öljyä erillisen, lumilingon mukana olevan moottorin käyttöohjeen mukaisella tavalla. Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi. VAROITUS: Noudata äärimmäistä varovaisuutta käsitellessäsi bensiiniä. Bensiini on erittäin helposti syttyvää ja sen höyryt ovat räjähdysalttiita. Älä koskaan lisää bensiiniä sisätiloissa tai moottorin ollessa kuuma tai käynnissä Sammuta kaikki savukkeet, sikarit, piiput ja muut syttymislähteet. Voit asettaa muovikupin polttoaineen täyttöaukon sisälle suojaamaan säiliötä valmistelun ajaksi.. Poista se sitten ja heitä pois. Sulje polttoainesäiliön kierrekorkilla täyttämisen jälkeen. Moottorin käynnistys Käynnistä moottori alla olevien ohjeiden mukaan. HUOMIO: Varmista, että lumikierukka ja käyttökahvat ovat irtikytketyssä asennossa (ylhäällä) ennen moottorin käynnistystä. 1. Aseta virta-avain käyttöpaneelin oikealle puolelle. 2. Siirrä moottorin ON/OFF-öljyvipu asentoon ON. 3. Paina esirikastuspainiketta pari kolme kertaa. Jos moottori on lämmin, paina painiketta vain kerran. 4. Siirrä moottorin RIKASTIN/KÄYNNISTYSSÄÄDIN asentoon CHOKE (rikastin). 5. Siirrä kaasuvipu asentoon FAST (nopea). Käytä moottoria kaasuvivun ollessa asennossa FAST. 6. Tartu käynnistyskahvaan ja vedä vaijeria ulos hitaasti, kunnes tunnet vastusta. Anna vaijerin kelautua takaisin hitaasti. Nykäise käynnistyskahvasta. Älä anna kahvan ponnahtaa takaisin. Anna sen kelautua hitaasti takaisin ja pidä tukevasti käynnistyskahvasta kiinni. Toista edelliset vaiheet, kunnes moottori käynnistyy. Kun se on käynnistynyt, siirrä RIKASTIN/KÄYNNISTINSÄÄDIN asentoon RUN (ajo). HUOMIO: Peitä aina esirikastuspainikkeen ilmareikä sitä työntäessäsi. Ylimääräinen esirikastus saattaa olla tarpeellinen, jos lämpötila ensimmäisen käynnistyksen aikana on -9 C. Sähkökäynnistin Varmista, että sähköjärjestelmä on kolmijohtiminen maadoitettu piiri. Ellet ole varma, ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan. Jos johdotusjärjestelmä ei ole kolmijohtiminen maadoitettu järjestelmä, älä käytä tätä sähkökäynnistintä. VAROITUS: Sähkökäynnistin on varustettu kolmijohtimisella virtajohdolla ja pistokkeella ja se on tarkoitettu 230 voltin vaihtovirtajännitteelle. Sitä on käytettävä oikein maadoitetun kolmipiikkisen pistorasian kanssa sähköiskun vaaran välttämiseksi. Noudata huolellisesti kaikkia ohjeita ennen sähkökäynnistimen käyttöä. Jos sähköjärjestelmä on maadoitettu, mutta käytössä ei ole kolmireikäistä pistorasiaa, valtuutetun asentajan tulee asentaa se ennen kuin sähkökäynnistintä käytetään. 13

14 Jos käytössäsi on maadoitettu kolmipiikkinen pistorasia, toimi seuraavalla tavalla: 1. Käännä virta-avain pois päältä. 2. Siirrä moottorin ON/OFF-öljyvipu asentoon ON. 3. Siirrä kaasuvipu asentoon FAST (jänis [nopea]). 4. Siirrä rikastin ON-asentoon (moottorin kylmäkäynnistys). Jos moottori on lämmin, aseta rikastin OFFasentoon. 5. Paina esirikastinta 3-5 kertaa ja varmista, että peität ilmareiän painaessasi. Jos moottori on lämmin, paina esirikastinta vain kerran. Peitä ilmareikä aina rikastinta painaessasi. Kylmällä ilmalla tarvitaan ehkä useampaa ryypytystä. 6. Kytke virtajohto moottorin kytkinkoteloon. Kytke johdon toinen pää kolmireikäiseen maadoitettuun 230 voltin vaihtovirtapistorasiaan. Katso kuva Paina kytkinkotelossa olevaa sähkökäynnistyspainiketta, kunnes moottori käynnistyy. Vapauta painike heti moottorin käynnistyttyä, sillä muutoin sähkökäynnistin voi vaurioitua. Sähkökäynnistin on varustettu ylikuumenemissuojalla; jos käynnistin on ylikuormittunut, järjestelmä kytkeytyy tilapäisesti pois päältä ja käynnistin alkaa jäähtyä. Katso kuva Kun moottori lämpenee, siirrä rikastinvipu hitaasti OFF-asentoon. Jos moottori värisee, käynnistä se uudelleen ja käännä rikastinvipu 1/2-asentoon hetkeksi ja sen jälkeen hitaasti OFF-asentoon. 9. Irrota virtajohto aina ensin kolmipiikkisestä pistorasiasta ja vasta sitten lumilingosta. Moottorin sammuttaminen 1. Siirrä kaasuvipu asentoon SLOW (hidas) ja sitten asentoon STOP. 2. Käännä virta-avain pois päältä. 3. Sulje ON/OFF-öljyvipu. On suositeltavaa käyttää moottoria muutaman minuutin ajan (käyttölaite ja lumikierukka irti kytkettynä) ennen sammuttamista, jotta kosteus kuivuisi moottorista. Käynnistimen jäätymisen estäminen: - Vedä moottorin käydessä käynnistysvaijeri nopeasti ulos kolme neljä kertaa. Tästä aiheutuu äänekäs koliseva ääni, mutta se ei ole haitallista moottorille eikä käynnistimelle. - Pyyhi lumi ja kosteus ohjausvivuissa olevan kaasuttimen kannesta. Liikuta myös ohjausvipuja edestakaisin useita kertoja. Pyöräkäytön kytkeminen Moottorin käydessä lähes huippunopeutta siirrä vaihdevipu yhteen kuudesta (6) ETEENPÄIN- tai kahdesta (2) TAAKSEPÄIN-asennosta. Sovita nopeus vallitseviin lumiolosuhteisiin. - Käynnistä lumikierukat puristamalla lumikierukan ohjainta. Sammuta lumikierukat vapauttamalla ohjain. - Lumilinko liikkuu, kun puristat käyttökahvaa. Pysäytä kone vapauttamalla kahva. - ÄLÄ KOSKAAN siirrä vaihdevipua ilman että vapautat käyttökahvan. Telaketjukäytön kytkeminen Moottorin käydessä lähes huippunopeutta siirrä vaihdevipu yhteen kuudesta (6) ETEENPÄIN- tai kahdesta (2) TAAKSEPÄIN-asennosta. Sovita nopeus vallitseviin lumiolosuhteisiin. - Käynnistä lumikierukat puristamalla lumikierukan ohjainta. Sammuta lumikierukat vapauttamalla ohjain. - Lumilinko liikkuu, kun puristat käyttökahvaa. Pysäytä kone vapauttamalla kahva. 14

15 - ÄLÄ KOSKAAN siirrä vaihdevipua ilman että vapautat käyttökahvan. Lumikierukoiden kytkeminen Käynnistä lumikierukat ja aloita lumen poisto puristamalla lumikierukan ohjainta vasenta kahvaa vasten. Pysäytä kierukka vapauttamalla kahva. Lumikierukan ohjaimen tarkastus TÄRKEÄÄ: Suorita seuraava tarkastus ennen lumilingon ensimmäistä käyttöönottoa ja aina ennen talvikauden alkua. Tarkasta lumikierukan ohjaimen säätö seuraavasti: Kun lumikierukan ohjain on vapautettu ja ylhäällä -asennossa, vaijerin tulisi olla vain vähän löysä. Se EI saa olla tiukka. Käynnistä lumilingon moottori hyvin tuuletetussa tilassa tämän kappaleen ohjeiden mukaisesti. Seiso käyttäjän paikalla (lumilingon takana) ja käynnistä lumikierukka. Anna sen olla kytkettynä noin kymmenen (10) sekuntia ja vapauta sitten kierukan ohjain. Toista tämä useita kertoja. Kun moottori käy ja lumikierukan ohjain on irtikytketyssä ylhäällä -asennossa, kävele koneen eteen. Varmista, että lumikierukka on TÄYSIN pysähtynyt. TÄRKEÄÄ: Jos lumikierukka vielä vähänkin pyörii, palaa heti käyttäjän paikalle ja sammuta moottori. Odota, kunnes KAIKKI liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja säädä vasta sitten lumikierukan ohjainta. 1. Löysää lumikierukan ohjauskaapelissa olevaa kuusiolukkomutteria. 2. Pyöritä vaijerin liitäntäpäätä myötäpäivään välyksen suurentamiseksi. 3. Kiristä kuusiolukkomutteri. 4. Käynnistä moottori ja tarkista, että lumikierukan ohjain kytkeytyy kunnolla päälle ja pois päältä. HUOMIO: Jos lumikierukka jatkaa pyörimistään, vaikka ohjain on kytketty irti, sammuta moottori ja säädä uudelleen. 5. Jos lumikierukat käytön aikana näyttävät hidastelevan moottorin säilyttäessä nopeutensa, vaijeri on liian löysä ja sen liitäntäpäätä on pyöritettävä vastapäivään välyksen pienentämiseksi. Säädä vaijerin liitäntäpää yllä olevien ohjeiden mukaan. Katso kuva 13. Kuusiolukkomutteri Käyttökahvan vaijerin liitäntäpää Kuusiolukkomutteri Lumikierukan ohjaimen liitäntäpää Kuva 13 15

16 VAROITUS! Älä kiristä vaijeria liikaan. Ylikiristys voi estää lumikierukkaa kytkeytymästä irti ja vaarantaa lumilingon turvallisuutta. Puhdistustyökalu Puhdistustyökalu on kiinnitetty lumikierukan kotelon taakse kiinnityspidikkeellä. Jos käytön aikana poistokouruun juuttuu lunta tai jäätä, kallista poistokourua ja kourun aukkoa seuraavasti: - Vapauta lumikierukan ohjain ja käyttökahva. - Sammuta moottori viemällä kaasuvipu pysäytysasentoon. - Irrota puhdistustyökalu kiinnityspidikkeestä. - Poista poistokouruun kertynyt lumi ja jää kaapimalla puhdistustyökalun toisella päällä. VAROITUS: - Älä koskaan puhdista tukkeutunutta poistokourua ja koteloa käsin. Käytä puhdistustyökalua tai puikkoa. - Kiinnitä puhdistustyökalu takaisin kiinnityspidikkeeseen lumikierukan kotelon takaosaan ja käynnistä moottori. - Seiso käyttäjän paikalla (lumilingon takana) ja kytke lumikierukan ohjain päälle muutamaksi sekunniksi, jolloin mahdollisesti jäljelle jäänyt lumi tai jää puhdistuu poistokourusta. Käyttövihjeitä HUOMIO: Anna moottori lämmetä muutamia minuutteja. Moottori ei anna täyttä tehoa ennen kuin se on saavuttanut käyttölämpötilansa. VAROITUS: Äänenvaimentimen ja ympäröivien alueiden lämpötila saattaa ylittää 65 C. Vältä näitä alueita. - Auraa lumi mahdollisimman pian lumisateen jälkeen; silloin saat parhaimman tuloksen. - Linkoa lumi myötätuuleen aina kun mahdollista. - Ohjaa konetta niin, että kulku-urat tulevat hieman limittäin. - Aseta liukukengät 0,6 cm kaavinlevyn alapuolelle normaalia käyttöä varten. Ne voidaan säätää ylöspäin (kaavinlevyn laskemiseksi), jos lumi on kovaksi paakkuuntunutta. Säädä alaspäin (kaavinlevyn nostamiseksi), kun käytät konetta sora- tai sepelipinnoilla. - Noudata kohdassa Moottorin sammuttaminen olevia ohjeita mahdollisen jäätymisen estämiseksi. - Puhdista lumilinko huolellisesti jokaisen käytön jälkeen. KAPPALE 5: LUMILINGON SÄÄTÄMINEN VAROITUS: Älä KOSKAAN tee mitään säätöyrityksiä moottorin käydessä, paitsi jos käyttöohjeessa niin kehotetaan. Lumikierukan ohjain Katso ohjaimen säätöohjeet kohdasta Lumikierukan ohjaimen tarkastus. 16

17 Käyttökahva ja vaihdevipu Tarkasta käyttökahvan ja vaihdevivun säätö seuraavasti: Käyttökahvan ja vaihdevivun säädön tarkastus: - Sammuta moottori ja siirrä vaihdevipu täysin eteenpäin suurimpaan nopeuteen. Vapauta käyttökahva ja työnnä lumilinkoa eteenpäin. Sen pitäisi liikkua eteenpäin. Kytke käyttökahva. Pyörien pitäisi pysähtyä. - Vapauta käyttökahva ja työnnä lumilinkoa uudelleen. - Siirrä vaihdevipu vasemmalle nopeaan peruutusasentoon ja sitten täysin eteenpäin. Vaihdevivussa ei tulisi olla vastusta ja pyörien pitäisi pyöriä. - Jos tunnet vastusta tai pyörät pysähtyvät, vaikka niiden ei pitäisi, löysää käyttökahvan vaijerin kuusiolukkomutteria ja avaa vaijeria yhden kierroksen verran. Katso kuva Jos pyörä ei pysähdy kytkiessäsi käyttökahvan, löysää kahvan vaijerin kuusiolukkomutteria ja kierrä vaijeria yhden kierroksen verran. - Tarkasta säätö ja toista tarvittaessa. Kiristä vaijerin kuusiolukkomutteri säädön jälkeen. Liukukengät Kaavinlevyn ja maan välinen etäisyys voidaan säätää liukukenkien avulla. Jotta voit poistaa lumen mahdollisimman läheltä pehmeää pintaa, nosta liukukengät korkeammalle. Katso kuva 14. Käytä keski- tai ala-asentoa, kun puhdistettava alue on epätasainen. Kuva 14 VAROITUS: Älä käytä tätä lumilinkoa sorapinnoilla, koska lumikierukka voi singota irtosoraa ympäriinsä ja aiheuttaa käyttäjälle vammoja tai vaurioittaa lumilinkoa. Säädä liukukengät avaamalla neljä laipan lukkomutteria ja lukkopulttia. Siirrä liukukengät haluttuun asentoon. Varmista, että liukukengän koko pohjapinta on maata vasten, sillä muutoin liukukengät kuluvat epätasaisesti. Kiristä mutterit ja pultit tiukkaan. 17

18 KAPPALE 6: LUMILINGON HUOLTO VAROITUS: Kytke kaikki ohjaimet irti ja sammuta moottori ennen voitelu-, korjaus- tai tarkastustöitä. Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat täysin pysähtyneet. Irrota sytytystulpan johto ja maadoita moottoriin tahattoman käynnistyksen estämiseksi. Käytä aina suojalaseja käytön aikana tai kun teet säätöjä tai korjauksia. Moottorin huolto VAROITUS! Estä tahaton käynnistäminen sammuttamalla moottori ja vetämällä virta-avain irti ennen moottorin huoltoa. Moottorin määräaikaistarkastukset ja säädöt takaavat koneelle korkean suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän. Alla olevassa taulukossa on esitetty vaadittavat huoltovälit ja suoritettava huolto. Noudata tuntimääräisiä tai kalenterin mukaisia huoltovälejä riippuen siitä, kumpi täyttyy ensin. Epäsuotuisissa oloissa huoltoa tarvitaan useammin. Huoltotaulukko Tehtävät Tarkasta moottoriöljy Vaihda moottoriöljy Tarkasta sytytystulppa Huolla sytytystulppa Puhdista pakokaasualue Ensimmäisen 5 käyttötunnin jälkeen Jokaisen käyttökerran jälkeen tai 5 tunnin välein Jokaisen käyttökauden jälkeen tai 25 tunnin välein Jokaisen käyttökauden jälkeen tai 50 tunnin välein Jokaisen käyttökauden jälkeen tai 100 tunnin välein Huoltopäivämäärät Moottoriöljyn vaihto HUOMIO: Tarkasta öljyn pinnantaso ennen jokaista käyttökertaa ja viiden käyttötunnin jälkeen varmistaaksesi, että pinnantaso pysyy oikeana. Katso kohdasta Öljyn pinnantason tarkastus. 1. Juoksuta polttoainetta polttoainesäiliöstä moottorin käydessä, kunnes säiliö on tyhjä. Varmista, että täyttökorkki on lujasti kiinni. 2. Aseta sopiva öljynkeräysastia tyhjennystulpan alapuolelle. 3. Irrota öljyn tyhjennystulppa. 4. Kallista moottoria öljyn valuttamiseksi astiaan. Hävitä käytetty öljy viemällä se öljynkeräyskeskukseen. 5. Asenna tyhjennystulppa paikalleen ja kierrä tiukasti kiinni. 6. Lisää suositeltua öljyä ja tarkasta pinnantaso; katso ohjeita kappaleesta Käyttö. 7. Asenna öljyntäyttökorkki/mittatikku lujasti paikalleen. HUOMIO: Pese kätesi perusteellisesti saippualla ja vedellä mahdollisimman pian vanhan öljyn käsittelyn jälkeen. 18

19 HUOMIO: Hävitä käytetty moottoriöljy ympäristöystävällisesti. Vie se kierrätys- tai muuhun keräyskeskukseen. Öljysuositukset Jos moottoriin täytyy lisätä öljyä, valitse parhaiten sopiva viskositeetti alla olevan taulukon mukaan. Moottoriöljyn tilavuus on 1, 1 l. Älä täytä liikaa. Käytä sertifioitua 4-tahtista tai vastaavaa korkealuokkaista moottoriöljyä, jossa on puhtaana pitävää lisäainetta ja joka täyttää tai ylittää autonvalmistajan vaatimukset. Katso kuva 15. Kuva 15 HUOMIO: ÄLÄ käytä lisäaineetonta tai 2-tahtista moottoriöljyä. Niiden käyttö voisi lyhentää moottorin käyttöikää. Sytytystulppa VAROITUS! ÄLÄ tarkista kipinää sytytystulpan ollessa irrotettuna. ÄLÄ käynnistä moottoria sytytystulpan ollessa irrotettuna. VAROITUS! Jos moottori on ollut käynnissä, äänenvaimennin on hyvin kuuma. Varo koskemasta äänenvaimentimeen. Jotta voitaisiin varmistaa moottorin moitteeton toiminta, sytytystulpan kärkivälin on oltava oikea ja puhdas. 1. Irrota sytytystulpan hattu ja irrota tulppa sytytystulppa-avaimella. Katso kuva 16. Sytytystulppa Sytytystulpan hattu Kuva Tarkista sytytystulppa silmämääräisesti. Hävitä sytytystulppa, jos siinä ilmenee kulumista tai jos eriste on murtunut tai lohjennut. Puhdista sytytystulppa teräsharjalla, jos tulppaa aiotaan käyttää uudelleen. 3. Mittaa tulpan kärkiväli rakotulkilla. Korjaa tarvittaessa taivuttamalla sivuelektrodia. Kärkivälin tulisi olla 0,60 0,80 mm. Katso kuva

20 Kuva Varmista, että sytytystulpan tiivistysrengas on hyvässä kunnossa, ja kierrä sytytystulppaa käsin, jolloin estät sen menemistä väärille kierteille. 5. Kun sytytystulppa on paikoillaan, kiristä se sytytystulppa-avaimella tiivistysrenkaan paikoilleen puristamiseksi. HUOMIO: Asentaessasi uutta sytytystulppaa kiristä sitä 1/2 kierrosta sen jälkeen kun sytytystulppa on paikoillaan tiivisterenkaan puristamiseksi paikoilleen. Jos käytät vanhaa sytytystulppaa, kierrä 1/8-1/4 kierrosta sen jälkeen, kun sytytystulppa on paikoillaan tiivistysrenkaan paikoilleen puristamiseksi. HUOMIO! Kiristä sytytystulppa huolellisesti. Löysästi kiristetty sytytystulppa voi tulla niin kuumaksi, että se vaurioittaa moottoria. Moottorin puhdistus Jos moottori on ollut käynnissä, anna sen jäähtyä ainakin puoli tuntia. Poista moottorista likakerrostumat säännöllisesti. HUOMIO! Älä suihkuta moottoriin vettä, sillä vesi saattaa likaannuttaa polttoaineen. Käytettäessä puutarhaletkua tai painepesuria vettä saattaa päästä äänenvaimentimen aukkoon. Äänenvaimentimen läpi menevä vesi voi päästä sylinteriin ja aiheuttaa vahinkoja. VAROITUS! Äänenvaimentimen ympärille kertyneet epäpuhtaudet saattavat aiheuttaa tulipalon. Tarkasta ja puhdista ennen jokaista käyttökertaa. VAROITUS: Jos käynnissä olevaan moottoriin on tehtävä säätöjä (esim. kaasutin), pysyttele kaukana kaikista liikkuvista osista. Varo koskettamasta kuumaa äänenvaimenninta, moottoria ja muita ympärillä olevia kuumia pintoja. Varastointi käyttökauden jälkeen Jos aiot säilyttää konetta yli 30 päivää varastossa, tyhjennä polttoaine säiliöstä pilaantumisen ja hartsin muodostumisen ehkäisemiseksi polttoainejärjestelmään tai tärkeisiin kaasuttimen osiin. Mikäli moottorissa oleva bensiini pilaantuu varastoinnin aikana, kaasutin ja muut polttoainejärjestelmän osat tarvitsevat mahdollisesti huoltoa tai korjausta. 1. Poista polttoaine säiliöstä käyttämällä moottoria, kunnes se sammuu. 2. Vaihda moottoriöljy. 3. Irrota sytytystulppa ja kaada noin 30 ml puhdasta moottoriöljyä sylinteriin. Nykäise vetokäynnistimestä useita kertoja, jotta öljy levittäytyy, ja asenna sytytystulppa takaisin. 20

Johdanto. Sisältö. Käyttöopas. tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

Johdanto. Sisältö. Käyttöopas. tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään. STOP Form No. 3369-565 Rev B Power Max Heavy Duty 926/928/1028 OXE -lumilinko Mallinro: 38820 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38822 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38824 Sarjanro:

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi

Johdanto. Sisältö. Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Form No. 3373-714 Rev A Käyttöopas Johdanto Tämä lumilinko on tarkoitettu

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi

Johdanto. Sisältö. Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Form No. 3378-830 Rev A Käyttöopas Johdanto Tämä lumilinko on tarkoitettu

Lisätiedot

CCR 6053 R/ES Quick Clear -lumilinko. Mallinro: 38567 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38569 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Käyttöopas

CCR 6053 R/ES Quick Clear -lumilinko. Mallinro: 38567 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38569 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Käyttöopas Form No. CCR 6053 R/ES Quick Clear -lumilinko Mallinro: 38567 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38569 Sarjanro: 313000001 tai suurempi 3373-689 Rev A Käyttöopas Johdanto Tämä lumilinko on tarkoitettu

Lisätiedot

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje RZ19. Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje RZ19 Lue käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät sen sisällön ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Parannusten toteuttamiseksi teknisiin tietoihin ja muotoiluun voidaan tehdä muutoksia

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Ruohonleikkuri HRX426C. Käyttöohjekirja

Ruohonleikkuri HRX426C. Käyttöohjekirja Ruohonleikkuri HRX426C Käyttöohjekirja Käyttöohjekirja (Alkuperäisen ohjeen käännös) HRX426C SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 2 Turvaohjeistus 3 Turvatarrat 5 Laitteen tunnistus 5 Hallintalaitteiden kuvaus 6

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Alkuperäisen ohjeen käännös. Maamuokkain FR750 Käyttöohjekirja

Alkuperäisen ohjeen käännös. Maamuokkain FR750 Käyttöohjekirja Alkuperäisen ohjeen käännös Maamuokkain FR750 Käyttöohjekirja Kiitämme Sinua Honda maamuokkaimen valinnasta. Tämä ohjekirja sisältää Honda maamuokkaimen FR750 käyttö- ja huolto-ohjeita. Julkaisun kaikki

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 112C Rider 112C5. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 112C Rider 112C5 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Ei tieliikennekäyttöön! Ej för användning i vägtrafik! KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

Ei tieliikennekäyttöön! Ej för användning i vägtrafik! KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Ei tieliikennekäyttöön! Ej för användning i vägtrafik! KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING MÖNKIJÄ 50cc 4-HJULING 50 cc DAR0971 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs denna bruksanvisning

Lisätiedot

115154410 Rev. 4 11/15/10 BRW

115154410 Rev. 4 11/15/10 BRW SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON: Vennligst

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje Rider 18 Rider 18 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto... 3 8 ensimmäisen

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet

Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet Ei tieliikennekäyttöön! Käyttö-, huolto- ja turvallisuusohjeet MÖNKIJÄ 250cc DAR0952 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen käyttöönottoa! Käännös alkuperäisohjeista Älä käytä tätä ajoneuvoa ennen kuin olet

Lisätiedot

JUNIORI CROSSIPYÖRÄ 70cc

JUNIORI CROSSIPYÖRÄ 70cc Ei tieliikennekäyttöön! KÄYTTÖOHJE JUNIORI CROSSIPYÖRÄ 70cc DAR0929 Käännös alkuperäisohjeista Översättning av originalanvisningarna JOHDANTO Kiitos päätöksestäsi hankkia yhtiömme valmistaman moottoripyörän.

Lisätiedot

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

FR 2311 M FR 2312 MA. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. FR 2311 M FR 2312 MA Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO Hyvä asiakas... 3 Ajo ja kuljetus yleisillä

Lisätiedot

LUMILINGOT 6,5HP, RENGASMALLI, VETO- JA SÄHKÖ- KÄYNNISTEINEN. 13hp, telamalli, veto- ja sähkökäynnisteinen OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA

LUMILINGOT 6,5HP, RENGASMALLI, VETO- JA SÄHKÖ- KÄYNNISTEINEN. 13hp, telamalli, veto- ja sähkökäynnisteinen OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA OMISTAJAN OPAS / KÄYTTÖOHJEKIRJA LUMILINGOT 6,5HP, RENGASMALLI, VETO- JA SÄHKÖ- KÄYNNISTEINEN 13hp, telamalli, veto- ja sähkökäynnisteinen LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLA ENNEN KONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA HANDAI IS

Lisätiedot

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje Rider ProFlex 21 AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Sisällysluettelo Tämä käyttöohje koskee mallia Rider ProFlex 21 AWD Johdanto...3

Lisätiedot

115353710 Rev. 2 2/22/10 BRW

115353710 Rev. 2 2/22/10 BRW SE NO FI ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Var väninlig och läs dessa anvisningar i sin helhet och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder blåsaren och spara dem för framtida behov. BRUKERHÅNDBOK

Lisätiedot

TERVETULOA. Onnittelut koska valintasi oli Honda ATV.

TERVETULOA. Onnittelut koska valintasi oli Honda ATV. TERVETULOA Onnittelut koska valintasi oli Honda ATV. Sinun Hondasi on suunniteltu maastoajoon ja ainoastaan yhdelle henkilölle. Kohdataksesi turvallisesti ajon tarjoamat haasteet ja voidaksesi nauttia

Lisätiedot

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja...

Sisältö. Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... Sisältö Alkusanat... 1 Tekniset tiedot... 2 Valmistautuminen ZR 120:n turvalliseen käyttöön... 3 ZR 120:n käyttö... 4 Yleistietoja... 5-6 Moottorikelkan tunnistus... 5 Hallintalaitteet... 5 Polttoaine-öljy...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SINEMASTER DIGITAALINEN GENERATTORI. KGE1000Ti KGE2000Ti. Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

KÄYTTÖOHJE SINEMASTER DIGITAALINEN GENERATTORI. KGE1000Ti KGE2000Ti. Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! KÄYTTÖOHJE SINEMASTER DIGITAALINEN GENERATTORI KGE1000Ti KGE2000Ti Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! DAR0640 DAR0641 rev.a 060614 1. JOHDANTO Kiitos, kun päätit hankkia KIPOR-

Lisätiedot

STIHL FS 410 C K. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL FS 410 C K. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning Sisällysluettelo Originaali käyttöohje Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

XLT 2000+ KÄYTTÖOHJEKIRJA TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten.

XLT 2000+ KÄYTTÖOHJEKIRJA TÄRKEÄÄ: Lue tämä ohjekirja huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjekirja myöhempää käyttöä varten. XLT 2000+ SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Rider 16. Käyttöohje 101 91 33-11. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 16 Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. 101 91 33-11 SISÄLTÖ Käyttöohje Rider 16 Johdanto... 2 Ajo ja kuljetus yleisellä tiellä... 2 Hinaus...

Lisätiedot

Käyttöohje ja osat CZ 48. Ruohonkerääjä. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje ja osat CZ 48. Ruohonkerääjä. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje ja osat CZ 48 Ruohonkerääjä Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi ONNITTELUMME uuden Ruohonkerääjän hankinnasta. Se on suunniteltu, valmistettu

Lisätiedot