Vaaliteema. Lue mitä Kotkan omaishoitajille kuuluu. Pohdiskele onko ideologia kirosana. Kuuntele tarvitsevatko yrittäjät lisää tukea

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaaliteema. Lue mitä Kotkan omaishoitajille kuuluu. Pohdiskele onko ideologia kirosana. Kuuntele tarvitsevatko yrittäjät lisää tukea"

Transkriptio

1 Eteenpäin S O S I A L I D E M O K R A AT T I N E N L E H T I KOT K A Numero 1 / 2015 IV vuosikerta Vaaliteema Lue mitä Kotkan omaishoitajille kuuluu Kuuntele tarvitsevatko yrittäjät lisää tukea Pohdiskele onko ideologia kirosana Kurkista miltä näyttää tulevaisuuden vappu Bongaa vaalien viileimmät ehdokkaat Valmista vaalivalvojaisiin mehevät piirakat

2 2 PÄÄKIRJOITUS Vaaleja kohti! Hyvää kevättä! Perinteisen vappujulkaisun sijaan Eteenpäin-lehti ilmestyy tänä keväänä hieman aiemmin, juuri eduskuntavaalien alla. Vaalit ja ehdokkaat ovatkin tässä lehdessä keskiössä, kuten arvata saattaa. Vaalitaisto käy jo hurjana ja uutta tulevaisuutta rakennetaan jo vaalipuheissa toreilla, tapahtumissa, somessa ja perinteisessä mediassa. Näistä visioista, lupauksista ja linjauksista syntyy sitten valittujen ehdokkaiden käsissä suunta Suomelle seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Tehtävä tulee olemaan kaikkea muuta kuin helppo. Tuleva eduskunta ja hallitus saavat käsiinsä kuralla olevan ja rajusti velkaantuneen valtiontalouden, jolla ei ole näköpiirissä selkeitä nousun eväitä. Ratkaisut on siis löydyttävä uuden poliittisen johdon avulla. Tämä turiskejä saa ja lee vaatimaan myös rajuja rakenteellisia muutoksia. Sääspitää ottaa. töihin päästään tehostamalla olemassa olevia rakenteita mm. vahvan digitalisaation, sosiaali- ja terveyssektorin päällekkäisyyksien poistamisen ja suoraviivaisemman sosiaaliturvan avulla. Säästäminen ei riitä, vaan talouden kasvun mahdollistamiseen ja nopeaan työllisyyden kasvattamiseen tarvitaan myös tehostamista. On luotava pohjaa uuden luomiselle eli autettava yrityksiä saavuttamaan parempaa kannattavuutta, helpottaa uuden työvoiman palkkaamista sekä kannustettava investointeihin. Erityisesti pk-sektorin tehokkuus on ratkaisevassa asemassa. Etenkin yrityksen alku- ja kasvuvaiheessa on annettava tilaa uusien investointien syntymiselle, jotta useampi yritys pääsisi kannattavalle kasvu-uralle. Näin varsinkin vientialoilla, jossa uusi kasvu pumppaa ulkoimaista rahaa suomalaisen yhteiskunnan rakenteisiin. Tähän ovat keinoina mm. alv-rajan nostaminen, yritystukijärjestelmän painottaminen alku- ja kasvuvaiheen yrityksiin sekä yrittäjä- ja yrityslainoitusten vahvempi tukeminen. Olennaista on myös yrittäjän taloudellisen turvaverkon parantaminen. Yrittäjä ei saa olla erillinen osa hyvinvointiyhteiskunnan tukirakenteita. Ylipäätään yrittäjäkulttuuriin tulee saada pitkällä tähtäimellä muutos. Riskejä saa ja pitää ottaa, että saadaan uutta luotua. Epäonnistumiset kuuluvat arkeen, eikä niistä saa kohtuuttomasti rankaista. Monet yrittäjät löytävät menestysreseptin vasta muutaman kokeilun jälkeen, mitä on vaikea saavuttaa, jos yhteiskunta rankaisee ensimmäisestä epäonnistumisesta vuosikymmenten velkavankeudella. Tulevan eduskunnan ja hallituksen kannalta yksi asia on selkeä. Talouden ongelmien ratkaisu tulee vaatimaan vahvaa yhteisymmärrystä kautta linjan. Kuka tahansa ottaa hallituksen rakentamisen vastuulleen, tulee omata poikkeuksellisen vahvaa johtajuutta ja kykyä luoda yhtenäisyyttä puoluerajoista, hallitus-oppositioasetelmista ja eriävistä tavoitteista huolimatta. Käsissäsi olevasta Eteenpäin-lehdestä pääset lukemaan muun muassa Kotkalaisten arjen sankareiden kokemuksista sekä osaavien ehdokkaiden ajatuksista. Hauskoja lukuhetkiä! Mikko Kähärä päätoimittaja, Kotkan Sosialidemokraattisen Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Eteenpäin Kotka Sosialidemokraattinen lehti, IV vuosikerta, numero 1 Julkaisija: Kotkan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry. (Y: ) Paino: SLY-Lehtipainot Oy, Tuusula Painos: kpl Jakelu: Jakelusuora Oy Kotkan alueen peittojakeluna Sivun valmistus: Poiju Julkaisut Oy Ilmoitusmyynti: Orvokki Ollikainen Toimitus: Vastaava päätoimittaja Mikko Kähärä Toimittaja Ulla-Maija von Hertzen Toimitussihteerit Matti Heikkilä, Riku Pirinen Oman äidin hoitajana Seija Piiparinen on luvannut äidilleen, että tämä saa asua kotona niin kauan kuin haluaa Olen luvannut, että äiti saa olla kotona niin pitkään kuin jaksaa ja haluaa. Olen onnellinen siitä, että saan auttaa häntä. Kotkalainen Seija Piiparinen ottaa hellästi kiinni 85-vuotiaan äitinsä Hellevi Kalson kädestä. Äiti ja tytär hymyilevät toisilleen. Hellevi Kalso sai aivoinfarktin seitsemisen vuotta sitten. Hän oppi uudestaan puhumaan, kirjoittamaan ja kutomaan sukkia. Äiti on niin sisukas, tytär sanoo. Nyt äidillä on vakava sairaus. Seija Piiparinen toimii hänen omaishoitajanaan, auttaa, tukee ja huolehtii monista käytännön asioista. Hänen sisaruksensa kuuluvat myös äidin tukiverkostoon. Omaishoidon tukea Seijan ei kannata hakea. Koska hän on sairauseläkkeellä, tuki alentaisi hänen eläkkeensä määrää. Kotisairaala spesiaalijuttu Monen omaishoitajan tilanne on todella rankka. Kotisairaalan toiminta Konserttitalon saunaosastolta viihtyisät tilat kevään ja kesän juhliin Varaukset Ojamari Oy ( tai Meiltä kevään juhliin täyden palvelun pitopalvelua Astiat, liinat, tarjoilu Myös astioiden vuokraus Oy Pito- ja Juhlapalvelu PAIKALLISMESTARIN HERKKUJA JO VUODESTA 1985 mahdollistaa osaltaan äidin toiveen toteutumisen. Kotona pystytään järjestämään sairaalatasoinen hoito. Lääkäri käy kotona, ja kaikki äidin sairaudenhoitoon liittyvät asiat kulkevat kotisairaalan kautta. TILAUKSET JA TIEDUSTELUT

3 Seija Piiparinen ja Hellevi Kalso. Olen usein miettinyt, miten sinä jaksat, Hellevi Kalso sanoo tyttärelleen. Minusta tässä ei ole mitään erikoista. Sinä olet superpotilas, Seija Piiparinen vastaa. toipumista seuraa masennus. Omaishoitajat tuovat säästöä kunnille Monet omaishoitajat joutuvat antamaan kaiken aikansa ja voimansa hoidettavansa hyväksi. He tekevät hiljaista työtä läheisen ihmisensä hyväkpitää huolta ka jo, lö ki en si. Mutta samalla he teh sestään tai muu en äs nj ee rh kevät työtä yhteiskunpe s, joka sairaude ta läheisestään snan eteen. udesta tai muu ta, vammaisu see Omaistaan kotona hoivan tarp ta erityisestä n aa st je hoitavat omaishoitajat selviydy ar ta johtuen ei säästävät kuntien raomatoimisesti. to iit -l et is he lä ja haa miljardeja euroja Omaishoitajat vuosittain. Pelkästään vanhusikäisten omaishoito säästää lähes kolme miljardia euroa. Monen omaishoitajan tilanne on todella rankka. Moni ei tiedä oikeuksistaan eikä osaa hakea saatavilla olevaa tukea. Joillakin ei ole vaan voimia lähteä selvittämään, mitä etuvinneestä rintasyövästä yli ja hänelle kuuluisi. Monesti kymmenen vuotta sitten, omaistaan hoitava ihminen mutta sairastui sitten ma- vain rämpii väsyneenä päisennukseen. Siitä toivuttu- västä toiseen, Seija Piipariaan hän kouluttautui syö- nen sanoo. Omaishoitajien jaksapätukihenkilöksi. Ei ole harvinaista, että minen on iso yhteiskunnalvaikean sairauden jälkeen linen haaste. Omaishoitaja Myös omaiset otetaan hyvin huomioon, Seija Piiparinen kiittelee. Hän kuvaa kotisairaalaa ihan spesiaalijutuksi, vaikka se toimiikin pienellä henkilökunnalla. Tarvittaessa hän ottaa sinne yhteyttä ja kertoo äidin tarpeista, ja apu tulee aina pian. Arvostan sitä, että heillä ei tunnu koskaan olevan kiirettä. Seija Piiparinen tietää itsekin, miltä sairastaminen tuntuu. Hän selvisi jo le- 3 TUEMME OMAISHOITAJIEN TYÖTÄ. TOR ELÄ KÖY Omaishoitajien palveluja, tuen saatavuutta ja oikeusturvaa on parannettava uuden omaishoitolain myötä. Työelämän joustoja tulee kehittää siten, että yhä useammalla omaishoitajalla on mahdollisuus yhdistää työtä ja omaisensa hoitoa. Korot helpo lisää t SDP:n vaaliohjelma 2015 Kotkassa omaishoitajat saavat hyvin tukea Näiden hoitajien on pi Omaishoitajien työ on monella tavalla tärkeää. dettävä huolta myös omasta Omaishoitajat saavat Kot- jaksamisestaan. Hoitajan lakassa hyvin tukea, ja sosi- kisääteinen vapaaoikeus on aali- ja terveyslautakunnalle kolme vuorokautta kuukauon itsestään selvä asia, että dessa. Hän voi myös kerätä rahat heidän tukeensa löy- vapaapäiviä ja pitää loman pidempinä jaktyvät, kertoo soina. lautakunnan Omaishoitapuheenjohta- Hoitajien on ja Aila Eero- pidettävä huolta jan lomapäivinä kaupunki järjesla (sd). myös omasta tää hoidettavalkotkassa le omana toiasiat omaishoi- jaksamisestaan. mintanaan tilatajien suhteen ovat Eerolan mukaan hy- päishoidon. Jos he eivät hoitaivin. Kaikki kriteerit täyttäneet omaishoitajat ovat saa- si omia rakkaitaan kotona, neet ja saavat asianmukai- hoitopaikat eivät riittäisi tarvitseville. Kaupungin rahosen tuen. Eerola muistuttaa, että ja he säästävät paljon, mutsuuri osa omaishoitajista on ta tämä asia ei suinkaan ole iäkkäitä ihmisiä, jotka hoita- tärkeimpänä lähtökohtana heidän tukemiselleen. vat omaa puolisoaan. Koti- ja terv.palvelut Hoiva-Tuomi T:mi Sh Susanna Tuomi Yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa ihmiselle ja kodille! Kotisairaanhoitoa ja kotipalvelua, asiointipalvelut Puh KOTKA - KARHULA - PYHTÄÄ - HAMINA Jokaisella on oikeus lomaan Kysy sosiaalisin perustein tuettuja lomia tai Leposki ry:ltä, PL 210, Kotka Turvallisuutta ja ammattitaitoa vuodesta 1973 Meiltä myös: Huonekalulukot Antiikkilukot, -helat sekä avaimet Lukkojen varaosat, huollot sekä korjaukset Vesitorninkatu 2, (torin laidalla Karhulassa) Puh Trafin tyyppihyväksymät rasitustestatut uusiorenkaat UUDET ja renkaat Teollisuuskatu 4, HAMINA puh ma-pe 7-17, la 8-13

4 4 Enemmän yhteistyötä Kymenlaaksoon Tulevissa eduskuntavaaleissa päätetään monen merkittävän asian kohtalo Seuraava eduskunta vie loppuun sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen sekä uudistaa perusopetuksen, muistuttaa kotkalainen pitkän linjan kansanedustaja, ministeri Sirpa Paatero. Paateron mukaan on varmistettava, että polku varhaiskasvatuksen ja yliopiston välillä säilyy katkeamattomana ja että koulutuksen jälkeen löytyy töitä. Vastapelurina pääkaupunkiseutu Paine kuntarajojen uudelleen tarkastelulle Etelä-Kymenlaaksossa kasvaa, kun 60 prosenttia kuntien tuloista tulee siirtymään sote-alueelle. Kyse ei ole vain EteläKymenlaaksosta, vaan koko Kymenlaakson on tehtävä enemmän yhteistyötä. Paatero ottaa onnistuneeksi yhteistyöesimerkiksi paikallisen ammattikorkeakoulun. Meidän vastapelurinamme on pääkaupunkiseutu, eivät toiset Kymenlaakson kunnat. Paateron mukaan tästä voisivat ottaa mallia tulevaisuudessa myös kunnalliset elinkeinonedistämisyh- tiöt. Kymenlaakson tulevaisuuden ministeri näkee valoisana. Vaikka Venäjän kanssa tilanne on nyt lamaannuksissa, ei kannata luovuttaa. Kauppa ja matkustajavirrat elpyvät kyllä taas jossain vaiheessa. Meidän vastapelurinamme on pääkaupunkiseutu, eivät toiset Kymenlaakson kunnat. Kotka rentouttaa Paatero hoitaa kiireisen ministerintoimensa ohella myös toista kymmentä luottamustoimea. Osan, esimerkiksi Veikkaus Oy:n ja Kuntaliiton hallituksen, olen joutunut MYYMME: K Käyttöteräkset äyttöteräkset K Kulut u l u t u ssteräkset teräkset Teräslevyt eräslevyt V Vanerit anerit LLee iikk k k aausta usta mää äärämitto m r ä m i t t ooii h i n jättämään miniterin toimen vuoksi pois. Mutta olen halunnut pitää tehtäväni muun muassa Työväen Urheiluliitossa, jotta minulla säilyy kosketus järjestömaailmaan politiikan ohella. Paatero rentoutuu työtehtävistään saapumalla Kotkaan. Kehitys- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero tapasi kotkalaisia Karhulan torilla maaliskuussa. Jo se rentouttaa. Sitten käyn lenkkeilemässä. Muistathan meiltä: Lvi-urakointi Lvi-remonttityöt Öljypoltin- sekä maakaasupoltinkorjaukset ja asennustyöt Keskuslämmitysjärjestelmä asennukset Viemärikuvaukset ja tarkastukset Yo-juhlat Tapahtumat Rippijuhlat Hyvänolonhoitoja Valmennukset Käsityöläispuoti Lounas- ja pitopalvelu Rantasauna ja mökki Pulttikatu 1, Kotka, (05) Avoinna: Arkisin Kärkisaaren e 60, Kotka VANERIT TERÄKSET Pirtinmäenpolku 13, Kotka, Puh. (05) , fax (05) AUTOKORJAAMO LAITINEN MEILLÄ VOIT MAKSAA HUOLLOT JA KORJAUKSET JOUSTAVALLA OSAMAKSULLA. Kotisiivouspalvelut luotettavasti Meiltä henkilö- ja pakettiautojen huolto ja korjaus edullisesti ja tietysti takuulla Alasuutarintie 5, Kotka puh , (05) ,PULBO,PUJ"QV 5NJ Av. ma-pe 8-17, AUTOKORJAAMO Ismo Toronen Tmi HUOLLOT JA KORJAUKSET Henkilö- ja pakettiautoihin Katsastusremontit, ym.ym.ym.ym. Syväjoenpolku 22, Kotka, p avoinna ark

5 Tuhansia kilometrejä matkustamista viikossa ja vain vähän vapaa-aikaa. Sirpa Paatero on päättänyt käyttää seitsemän kuukauden mittaisen ministerin pestinsä tehokkaasti hyväksi. YK:lle neuvotellaan parhaillaan uusia kestävän kehityksen tavoitteita, maailman kehitysyhteistyörahoituksen jatkosta pitäisi päättää ja joulukuun ilmastokokoukseen valmistaudutaan jo. Nämä kaikki aiheet liittyvät toisiinsa, kehitysministeri sanoo. Paateron mukaan käytetyn kehitysyhteistyörahan määrällä mitattuna Suomi ei pääse tällä hetkellä muiden Pohjoismaiden tasoon. Toisaalta eivät siihen pääse uudet EU-maatkaan. Kysymys on siitä, mihin maihin me haluamme itseämme Paatero tapasi Etiopiassa nuoria, joilla ei ole maata viljeltäväksi tai muuta ammattia. Heidät koulutetaan lannoitteiden ja rikkakasvien tuhoaineiden käsittelyyn, jota he sitten hoitavat alueen maatiloilla. Pätkäkauden tehoministeri 22 VAIHTOLAVAT eroja sen suhteen, missä määrin valtion tulee osallistua yritystoimintaan. Meillä demareissa ideologia saa näkyä. Se ei ole kirosana, kuten se tuntuu joillekin puolueille olevan. Paateron mukaan tärkeintä on työpaikkojen luominen, ja valtiolla on siinä oma osansa. majassa New Yorkissa viime syksy- Tulevalla vaalikaudella nä suomalaisten yritysten kanssa. sosialidemokraatit vahvistavat suomalaista yhteiskuntaa näin: verrattavan tulevaisuudessa. valtion ensi vuodeksi rakennut- Ideologia huolehdimme saa näkyä KoulutuKSelliSeSta tama merenalainen tasa-arvosta. Omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä Paatero Saksaan. Se datakaapeli Sivistyksen merkitys yksilön ja yhteiskunnan kehitykselle on tunnustettava täysimääräisesti. Perus- on esittänyt vahvempaa roolia valtiolle sen omistamissa liiketoimin- lisää datakoulun parhaita puolia - tasa-arvoa yrityksissä. nan mahdollisuuksia ja jokaisen oikeutta oppimiseen On pohdittava, mitkä on vahvistettava jokaiselle lapselle toimialat valtion on pidettävä S u o m e s s a kuuluvana erottamattomana oikeutena. Suomen kaltaisella pienellä ja omistuksessaan ja olisiko uusia tällaisia toimialoja, minis- Puolu- valtavasti. syrjäisellä maalla ei ole varaa hukata teri sanoo. eiden välillä suuria ainoankaan lapsen lahjakkuutta. Paateron mukaan esimerkki uudesta Lisärahoitusta alasta on on suunnattava ideologisia erityistä tukea tarvitsevilla alueilla toimiville kouluille sekä ajanmukaistettava oppimisympäristöt koko TIUTISEN TYÖVÄENTALO maassa, niin että kouluviihtyvyys lisääntyy. Koulupäivien yhteyteen on Viihtyisät tilat juhliin ja muihin tilaisuuksiin. tuotava kulttuuria, liikuntaa ja muita harrastuksia joihin oppilaat voivat Tiedustelut ja varaukset osallistua maksukykyyn katsomatta tai Opettajien jaksamisesta ja ammattitaidon kehittämismahdollisuuksis- ta on huolehdittava. Homekoulut on korjattava tai suljettava. Paatero tapasi YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin käynnillään YK pää- Kehitämme verojärjestelmää reilummaksi. Ei ole oikein, että tavallista työtä tekevän ihmisen veroprosentti nousee korkeammaksi kuin merkittävillä pääomatuloilla elävien. Harmaan talouden torjuntaa tulee edelleen tehostaa lisäämällä omistuksen läpinäkyvyyttä, toimimalla veroparatiiseja ja niissä toimivia yrityksiä vastaan sekä tukkimalla verotuksen porsaanreikiä. SDP:n vaaliohjelma 2015 parannamme yksin asuvien ja yksinhuoltajaperheiden asemaa. Päivähoitopalveluissa ja -maksuissa kevättalkoisiin on huomioitava ja pihasiivouksiin nykyistä paremmin kaivuutyöt yh-perheiden ja tarpeet. murskeet Kotitalousvähennystä on kehitettävä yksin asuvien näkökulmasta sekä mahdollistettava sen soveltaminen nykyistä paremmin ikääntyvien kotona asumisen tukemiseen. Puh EDUSKUNTAVAALIEHDOKAS Omaishoidon tukea kehitettävä Kelan arvioiden mukaan omaishoitona tehtävän työn laskennallinen arvo verrattuna vaihtoehtoisten palvelujen kustannuksiin on 3.4 miljardia euroa. Omaishoidon tukeminen hillitsee myös vaihtoehtoisten hoitomuotojen kustannusten kasvua, esim. erkiksi vuonna 2012 Suomessa olisi ollut vanhusta enemmän ympärivuorokautisessa hoidossa ilman omaishoidon tukea. Omaishoitajat, lähimmäistensä arjen auttajat ovat yhteiskunnalle korvaamattoman arvokkaita. Ikäihmisillä on oikeus ja halu asua mahdollisimman pitkään omassa kodissaan, ja heidän sitovasta ja vaativasta hoidostaan vapaaehtoisesti vastaavien omaisten tai Omaishoidon tuen maksaminen tulee siirtää Kelan hoidettavaksi. 5 muiden läheisten jaksamista yhteiskunnan on tuettava. Ensisijaisen tärkeää on, että hoitajille mahdollistetaan lakisääteiset vapaat vähintään kolme päivää kuussa, ja vapaan ajalta ei tulisi lisäkustannuksia omaishoitajalle eikä hoidettavalle. Työssäkäyvien omaishoitajien osuus on laskenut voimakkaasti, joka viittaa siihen, että on tarvetta kehittää työelämän joustoja niin, että myös työssäkäyvät jaksaisivat halutessaan hoitaa läheisiään. Maassamme omaishoitajat ovat eriarvoisessa asemassa riippuen siitä, missä he asuvat. Laki ei ohjaa kuntia siitä, kuinka paljon omaishoitoon tulee varata rahaa. Kunnista noin puolet budjetoivat tarpeeseen nähden niukasti rahaa, jolloin tarvittavaa tukea ei välttämättä riitä kaikille tuen saantiedellytykset täyttäville hakijoille. Osa kunnista painii syvässä taloudellisessa ahdingossa, jolloin asuinkunnasta riippuen kaikki tuentarvitsijat eivät ole yhdenvertaisessa asemassa. Omaishoidon tuen maksaminen tulee siirtää kunnilta Kelan hoidettavaksi. Uuden vanhuspalvelulain toteutumista eri kunnissa voit käydä katsomassa ja kommentoimassa netissä. Ylen sivuilta löytyy kuntakohtainen Vanhusvahti, josta löytyy niin Haminan, Kotkan kuin Pyhtäänkin tilanne. Lämmintä kevättä ja iloista Vapun odotusta! Metalli- ja alumiinityöt JT-komet , Ukonkellonkatu 15, Kotka Jarkko Harjumaaskola 90

6 6 EDUSKUNTAVAALIEHDOKAS Saksastako mallia? Onko kilpailukyvyn parantaminen ainoa ratkaisu talouden ongelmiin? Mielestäni ei ole, vaikka pitkittyneen taantuman myötä Suomessakin sitä tarjotaan yhä useammin ratkaisuksi. Kuitenkin Euroopan markkinoilla suurempi ongelma lienee kokonaiskysynnän puute, jota rahoitusmarkkinakriisi ja Euroopassa harrastettu kukkaron nyörien kiristäminen osaltaan ruokkivat. Jatkuva leikkaaminen ja kireä talouspolitiikka ovat saaneet aikaan noidankehän, jossa tuotanto laskee, työttömyys nousee ja ostovoima polkee paikallaan. Suomessa tilannetta yritetään ratkaista ja tuotantoa lisätä etsimällä mm. Euroopasta lisää kysyntää. Samaan aikaan moni muukin maa yrittää samoin menetelmin synnyttää edes orastavaa kasvua yritysten kustannuksia laskemalla. Valitettavan usein kustannusten lasku maksatetaan työntekijöiden ostovoimaa heikentämällä. Tulot laskevat kaikilla kotimarkkinoiden hyytymisen myötä, eikä voittajia ole. Suo siellä, vetelä täällä. Sisämarkkinat ovat vaikeuksissa kotimaisen kysynnän hiipumisen vuoksi. Julkisuudessa on usein esiin nostettu Saksa, jonka talous on nousujohteinen ja vaihtotase positiivinen. Suomenkin on usein toivottu ottavan oppia Saksasta. Puheenvuoroissa on erityisesti korostettu sitä, että Saksa lähti nousuun, kun työvoimakustannuksia laskettiin ja työmarkkinoiden sääntelyä sekä sosiaaliturvaa purettiin. Saksan malli ei kuitenkaan ole mustavalkoinen. Vaikka tuotannon yksikköhinnat ovat laskeneet, niin vastaavasti vientituotteiden yksikköhinnat eivät ole, vaan pikemminkin nousseet. Mihin erotus on liukunut, sitä voinee pohtia. Saksan vientituotteilla on myös huomattavasti laajempi kirjo kuin Suomen vientituotteilla. Pääosin Suomen viennistä huolehtii alle kolmekymmentä yritystä eli kärki on varsin kapea. Saksan vientituotteista merkittävimpiä ovat autot, kemikaalit ja konepajatuotteet eli alat, joilla työvoimakustannukset ovat lähtökohtaisesti alhaiset. Tämä ns. Saksan malli on kuitenkin aiheuttanut vaikeuksia maan sisämarkkinoilla. Infrastruktuuri, mm. tiet ja sillat, rapautuu, sillä korjausrakentamiseen ei osoiteta varoja. Sisämarkkinat ovat vaikeuksissa kotimaisen kysynnän hiipumisen vuoksi. Työvoimakustannusten alentaminen on johtanut ostovoiman heikkenemiseen. Tässä osasyy sille, miksi Saksan vaihtotase on positiivinen. Parturi-kampaaja Anne-Mari Kaarnalehto: Aloittavaa yritystä tulee tukea Minun terveiseni päättäjille on, että valtio voisi maksaa pienyrittäjälle viikon ajan vuodessa lomaa. Meille se on kohtuuttoman kallista, ja yrittäjäkin tarvitsee lomaa. Kotkalainen parturi-kampaaja Anne-Mari Kaarnalehto on toiminut yrittäjänä 35 vuoden ajan. Hän tietää yrittämisen ilot ja huolet. Yrittäjä ei saa sairastaa. Sairauspäivärahat ovat todella pienet ja laskut on maksettava. Vuosi sitten minulle oli sydänlihastulehdus, ja sairaanakin minulla oli isompi stressi siitä, kuka nyt hoitaa minun asiakkaani, kuin itsestäni. Verotus on Anne-Mari Kaarnalehdon mielestä yrittäjälle ongelma. Kun liikevaihto nousee yli 8500 euron, yritys on arvonlisäverollinen. Mielestäni rajan tulisi olla euroa. Tällä olisi myös työllistävä vaikutus. Kun aloitin työni, verotus oli kevyempää ja pystyin työllistämään jopa neljä henkilöä. Nyt se olisi mahdotonta, ja työskentelen yksin. Työnantajakustannuksetkin ovat niin suuret. Olisi ihanaa antaa nuorelle työtä! Kun Anne-Marin työntekijä aikanaan jäi sairaustai äitiyslomalle, hän teki itse enemmän töitä maksaakseen palkat. Yrittäjä luopuu ensimmäiseksi omista tarpeistaan. Mitäs läksit Anne-Mari Kaarnalehto kuitenkin rakastaa työtään. Tämä on elämäntapa. Aamulla mietin, keitä ihania ihmisiä tänään tapaan. Tykkään kuunnella ihmisten tarinoita ja nautin siitä, että kun asiakas lähtee, hänellä on hiukset kauniisti ja hyvä mieli. Kuntoaan hän hoitaa pilateksella, ja kesäviikonloput kuluvat mökillä. Itsestään on pakko pitää huolta. Rohkaisen nuoria yrittäjiksi. Kuvitelmat eivät saa silti olla liian ruusuisia. Työtä on tehtävä paljon eikä rahaa tule ovista ja ikkunoista. Ensimmäiset kolme vuotta ovat ratkaisevia. Aloittavaa yritystä tulee Anne-Marin mielestä tukea. Verotustakin on kevennettävä. Ensin pitää saada tukeva kivijalka, jonka tekemisessä tarvitaan yhteiskunnan apua. Tuntuu siltä, että joskus työttömiä houkutellaan yrittäjiksi, ja kun vaikeuksia tulee, niin sanotaan, että mitäs läksit. Kilpailukyvyn nimissä tapahtuneet työehtojen ja palkkojen heikennykset eivät ole tosiasiallisesti tuoneet selvää etua millekään maalle. Jos sen sijaan on tarkoituskin romuttaa myös kotimainen kysyntä, niin työkalut ovat tiedossa. Talouden tasapainottamiseen tuskin on vain yhtä mallia. Toki kilpailukykykin on tärkeä, mutta jos työehtoja on sen nimissä poljettava ja palkkoja laskettava, niin miksi ei myös osinkoja? Miksi laskun maksaa aina sama taho? Käsittääkseni talkoisiin tarvitaan kaikkia, jotta selviäisimme tästä tulevaisuuteen. Anne- Mari Kaarnalehto nauttii työstään parturi-kampaajana. Toimitusjohtaja Kim Yrittäjän s Aloittavien yrittäjien tukeminen, yrittäjän sosiaaliturva ja yritystukien oikea kohdistaminen ovat kotkalaisen kaupunginvaltuutetun ja Kotkan Sosialidemokraattisen Työväenyhdistyksen puheenjohtajan Kim Soaresin mielestä asioita, joilla yhteiskunnan tulee tukea pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Tällainen yrittäjä ei ole palkansaajan vastakohta, vaan yhteisiä asioita on enemmän kuin erottavia. Mutta kun kokoomus tai Elinkeinoelämän keskusliitto puhuvat yrittäjistä, he katsovat asioita suuryritysten vinkkelistä. Megayhtiöiden edut ovat selkeästi ristiriidassa pk-yrittäjien kanssa. Kim Soaresille yritysmaailma on tuttu, sillä hän työskentelee kotkalaisen pelikehittäjäy- Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Aurinkoista kevättä ja iloista Vapun odotusta! Vieraile osoitteessa akt.fi. auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto John Stenbergin ranta 6, Helsinki PL 313, Helsinki (09) , faksi (09) Aurinkoista kevättä sekä Iloista tulevaa Vappua! Teppo Järnstedt 89 Mukavaa Vapun odotusta! toivottaa Metallityöväen amm.os. 109 Toivotamme aurinkoista kevättä ja iloista Vapun odotusta! JHL Kaakkois-Suomen aluetoimisto

7 rityksen Kukouri Mobile Entertainmentin toimitusjohtajana. Hän tietää, että epäkohtia on paljon. Yrittäjän sosiaaliturva on edelleen huonolla tolalla. Jos ihminen siirtyy palkansaajasta yrittäjäksi, hän joutuu henkipatoksi. Mikäli homma ei pelaa, hän on velkoineen tyhjän päällä. Jos yritystoiminta ei ala vetää, yrittäjä ei saa mistään toimeentuloa, koska ei kuulu työttömyysturvan piiriin. Yrittäjäkin tarvitsee perusturvan ja turvaverkkoja. Epäonnistumista ei pidä pelätä -Aloittavan yrittäjän kannattaa olla rohkea mutta realistinen, Kim Soares sanoo. Soares: osiaaliturvaa parannettava Puhutaan siitä, pitäisikö yritystukia leikata. Mielestäni ne tulee pitää nykyisellä tasolla, mutta suunnata enemmän aloittaviin ja pk-yrityksiin. En näe mitään järkeä siinä, kun esimerkiksi Nokia matkapuhelinjättiaikoinaan sai valtavaa tukea. Nokialle ei kymmenen miljoonan tuki merkinnyt mitään. Mutta jos se olisi jaettu euron tukina pienille yrityksille, sillä olisi ollut iso merkitys. Keskusteluun yritysverotuksen Viron mallista Kim Soares suhtautuu kielteisesti. Viron malli on taas yksi EK:n juoni verojen kiertämiseen. Eihän Suomessakaan yritys maksa veroa kuin tuloksestaan ja investoinnit pienentävät tulosta. Moni kansanedustaja ei tunnu ymmärtävän yritysasioita ollenkaan. Pelejä kehittävä Kukouri on yksi osoitus siitä, että kansainvälinen toiminta onnistuu tänä päivänä Kymin perukoiltakin. Kukourin kolmea peliä on ladattu 15 miljoonaa kappaletta eri puolilla maailmaa. Kansainvälistymisen mahdollisuuksiin vaikuttaa tietysti yrityksen toimiala. Esimerkiksi it-alalla tai konepajalla, joka valmistaa erikoistuneempia osia, voidaan hyvin saada laajat kansainväliset markkinat. Suomen valttina on edelleen laatu. Yrittämistä suunnittelevan kannattaa lähteä rohkeasti rakentamaan yritystä. Toki suunnitelmissa pitää olla realismia, mutta epäonnistumista ei pidä pelätä. Suomessa meitä vaivaa epäonnistumisen leiman pelko. On hyvä muistaa, että multimiljonääreilläkin on takanaan omat epäonnistumisensa. Huoltamoyrittäjä Risto Leinonen: Suosikaa paikallisia yrittäjiä Kotkalainen yrittäjä Risto Leinonen on sitä mieltä, että täkäläisten ihmisten asenteiden pitäisi muuttua. Toivoisin, että ihmiset suosisivat paikallisten yrittäjien palveluja enemmän kuin suuria ketjuja. Miksi niin usein mennään mieluummin kasvottomalle ketjulle kuin kasvolliselle yrittäjälle? Kotka Mixin huoltamoyrittäjä Risto Leinosella on 21 vuoden kokemus alalta. Leinosella on Metsolassa kahvila ja autopesula ja hän toimii ST1-aseman hoitajana. Yrityksessä on kaksi työntekijää ja kolmas aina kesäaikaan. Isoksi ongelmaksi Leinonen on nähnyt verotuksen. Yrittäjän pitäisi voida maksaa veroa sen mukaan mitä hän saa rahaa yrityksestä ulos, ei sen mukaan, mitä kirjanpito sanoo. Tämä oli minulle ihmetyksen aihe jo aloittaessani toimintaa. Yrittäjäksi ei voi kouluttaa Leinosen mielestä hyvä koulutus on yrittäjälle tärkeää. Yrittäjäksi ei ketään voida kouluttaa, miehen vakaa mielipide kuuluu. Sen sijaan yrittäjää pystyy kouluttamaan, ja juuri se on merkittävää. Mutta nämä koulutukset ovat joskus sitä, että vakuutusyhtiöt kutsuvat luennoille, jossa näyttelijät tai muut julkkikset ovat puhumassa. Mitä he tietävät 7 yrittämisestä? Erityisen tarpeen olisivat Leinosen mukaan mainontaan, markkinointiin ja työntekijöiden sosiaalikuluihin liittyvät koulutukset. Aikanaan olin ensimmäisiä starttirahaa saavia TUEMME YRITTÄJIEN MAHDOLLISUUKSIA LIIKETOIMINTANSA KASVATTAMISEEN. Yritysten ALV-velvollisuuden alarajaa on nostettava, yrittäjien sairasloman omavastuuajasta on poistettava kolme päivää ja epäkohdat yrittäjien perheenjäsenten sosiaaliturvassa on korjattava. SDP:n vaaliohjelma 2015 yrittäjiä. Rahan saamiseksi tuli käydä kauppaopistossa markkinointikurssi, ja se oli todella hyvä kokemus. Toivon, että sekä myönteiset että kielteiset palautteet annettaisiin suoraan yrittäjälle itselleen, Risto Leinonen sanoo. Iloista Vapun odotusta T: Paperiliiton Karhulan osasto nro 73 Iloista Vapun odotusta toivottaa Etelä- Kymenlaakson Wanhat Toverit Aurinkoista kevättä ja iloista Vapun odotusta Kotkan Autoalan työntekijät ry os. 001 Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry Vaali-intoa ja aatteellista vapun odotusta! MUKAVAA KEVÄÄN AIKAA JA HAUSKAA VAPUN ODOTUSTA. Raideammattilaisten osasto Kaakon satamat JHL ry Aurinkoista kevättä ja iloista Vapun odotusta toivottaa SAK:n Kotkan paikallisjärjestö Metallin jäsen, käytäthän ääntäsi vaaleissa. V A H V A L I I T T O S I N Ä J A M E T A L L I Metallityöväen Liitto ry Kymen aluetoimisto, Matkakuja 6 II krs, Kotka Aurinkoista kevättä ja mukavaa Vapun odotusta toivottaa Sähköliiton Itä-Suomen aluetoimisto

8 8 KYMEN ALUEEN AMMATTILIITTOJEN PALVELUHAKEMISTO Suomen ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Lappeenrannan toimipiste Koulukatu Lappeenranta Puh Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Kotkan toimisto Puutarhakatu Kotka aluetoimitsija Timo Meriläinen Puh / Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Puh (vaihde) Metallityöväenliitto ry Kymen aluetoimisto Matkakuja 6, 2. krs Kotka Puh Avoinna ma - pe ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Kouvolan toimisto Urheilijankuja KOUVOLA Avoinna ma-pe klo 9-12 ja Sähköposti: Kouvolan toimisto kiinni Sähköliitto Itä-Suomen aluetoimisto Matkakuja 6, 2 krs Kotka Puh VAHVISTAMME TYÖMARKKINOIDEN TAS Tuemme erityisen voimakkaasti sellaisia työmarkkinaratkaisuja, jotka kaventavat sukupuolten välisiä palkkaeroja sekä toimivat erityisesti osa- ja määräaikaisissa työsuhteissa työtään tekevien hyväksi. Tavoitteena on perhevapaiden tasajako KOTKA molempien vanhempien kesken. Kotkan Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestö ry. PL 210, Kotka puh: ESTÄMME TYÖNTEKIJÖIDEN OIKEUKSIEN POLKEMISEN JA Karhulan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry. c/o pj. Risto Häkkinen SOPIMUS Rosokatu 10, Kotka KEINOTTELUN. puh: Kiellämme nollatyösopimukset, puutumme alipalkkaukseen ja Kotkan Sosialidemokraattinen vahvistamme Työväenyhdistys vuokratyöntekijöiden ry. PL 210, Kotka asemaa. puh: pj. Kim Soares ( ) Yliopisto saisi jotkut nuoret jäämään kotikaupunkiin koulun jälkeen, tuumaavat Melisa Kilpi ja Paula Silvo Kotkalaiset 15-vuotiaat koululaiset Melisa Kilpi ja Paula Silvo ovat sitä mieltä, että heidän koulussaan ei ole kiusaamista. Sen sijaan on suosittuja ja ei-suosittuja nuoria, ja on myös syrjäytyneitä. Mitä Melisa ja Paula ajattelevat Kotkasta, tulevaisuudesta ja politiikasta? Kyselläänpäs hieman: Mikä tekee sinut iloiseksi juuri nyt? Melisa: Se että peruskoulu on kohta ohi. Siellä on niin tiukkaa, lukiossa taas on itse vastuussa opiskelusta. Iloiseksi tekevät myös kaverit, perhe ja rottweilerinpentu Chili. Paula: Suklaa. Menette molemmat KEHITÄMME NUORISOTAKUUTA EDELLEEN. Nuorten syrjäytymisen inhimillinen ja taloudellinen hinta on valtava. Siksi nuorisotakuun puitteissa jokaiselle nuorelle taataan tie opintoihin, harjoitteluun tai töihin. Takuuta tulee kehittää edelleen nuorten lähtökohdista käsin. Kuntien vastuuta työllisyystoimista tulee korostaa. SDP:n vaaliohjelma 2015 TEEMME TYÖELÄMÄSTÄ JOUSTAVAMPAA TYÖTÄ TEKEVIEN EHDOILLA. Kotkan Auto- ja Konealan amm.os. 301 Joustavuus työajoissa ja työn tekemisen tavoissa parantaa työelämän laatua, tukee jaksamista pidentäen työuria ja saa aikaan hyvää henkeä työpaikoilla. Tästä hyötyvät niin työnantajat kuin työntekijät. lukioon. Mitä sen jälkeen? Melisa: Pyrin lääkikseen. Paula: Haluan kosmetologiksi. Olette Keskuskoulun ysiluokalla. Onko siellä koulukiusaamista? Molemmat: Ei ole. Melisa: Mutta jos näkisin jonkun kiusaamassa, en olisi hiljainen hyväksyjä vaan menisin väliin ja kysyisin, olisko kivaa, jos sua kiusattaisiin. Melisa: Kiusatuksi voi joutua, jos vaikka tulee perheestä, jonka talous ei ole hyvä ja joutuu hankkimaan kirpparilta huonokuntoisia vaatteita. Tai jos on ärrävika. Pienet, turhat asiat vaikuttavat. Yleensä kiusaajalla on itsellään huono olo. Paula: Kiusaajat voivat olla suosittuja nuoria, jotka kiusaavat niitä, jotka eivät ole suosittuja. Millaisia ovat suositut ja syrjäytyneet? Melisa: Nuoren syrjäytyminen voi alkaa siitä, että joku kiusaa häntä ja hän alkaa ajatella että mussa ei ole mitään hyvää. Hän masentuu eikä pääse kaveriporukkaan ja Toivottaa iloista kevättä ja Vapun odotusta Mitä tulee mieleen sanasta politiikka? Paula: Tulee mieleen virkapuku ja punainen kravatti. Kotkaan tarvi jää yksin. Ainakin meidän koulussa jotkut jäävät ulkopuolelle, kun ei ole tietynmerkkistä vaatetta. Melisa: Koulussa on jengejä, varsinkin 7-8 luokilla. He kuuntelevat samaa musiikkia ja pukeutuvat samalla tavalla. Melisa: Suosittu voi olla sellainen nuori, joka kehuskelee että hän saa 50 euroa päivässä rahaa, kun isä on lakimies ja perheellä on kaikkea. Ei-suositut ovat monta kertaa ujoja. Paula: Mun mielestä suosittuja ovat ne, jotka osaavat keskustella ja ovat sosiaalisia ja saavat kavereita. Työväen Sivistysliiton Kotkan seudun opintojärjestö ry Aatteellista kevättä! Länsi-Kotkan Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry. c/o pj. Jorma Korpela Kaskipolku 9 as 3, Kotka puh: Raikasta kevättä ja iloista Vapun odotusta! Iloista Vapun odotusta Mukavaa kevättä Popinniemen Työväenyhdistys ry. c/o pj. Markku Hynninen Harakankellonkatu 9, Kotka puh: Kotkan Oloneuvokset ry Suomen Merimiesunionin Itäkustin amm. os. 007 Tiutisen Työväenyhdistys ry. c/o pj. Jouko Heikkilä Koirasaarenkuja 4, Kotka puh: Tule rakentamaan kanssamme tulevaisuutta! Kotkan Demarit toivottavat Hyvää Vapun odotusta! Kotkan Bensiini- ja Öljyalantyöntekijät ry toivottaa Iloista Vapun odotusta Iloista tulevaa Vappua T: Karhulan Metallityöväen amm. os. 13 Iloista Vapun odotusta toivottaa Paperiliiton Sunilan os. 48

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.

JÄSENLEHTI 1/2015. 250 Tampere. TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry. Kevätkokous 28.4.2015. Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19. JÄSENLEHTI 1/2015 250 Tampere TAMPEREEN HYVINVOINTIPALVELUT JHL ry Kevätkokous 28.4.2015 Eduskuntavaalit Ennakkoäänestys 8.-14.4 Vaalipäivä 19.4 Lehti 2/2015 JHL 250 Tampere nro 2/2015 ilmestyy kesäkuussa

Lisätiedot

Metallista muutosvoimia eduskuntaan

Metallista muutosvoimia eduskuntaan VAASAN JA KESKI-SUOMEN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri Risberg...4 Työpaikan muutoksia

Lisätiedot

w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011

w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011 w w w. s d p n a a n t a l i. n e t Yhteinen Naantali 1 2011 HYVÄ ELÄMÄ rakentuu oikeudenmukaisuudelle Eduskuntavaalit 17.4.2011 2 Päätoimittajalta Inhimillistä järkeä Tulotilastojen yläpään parempiosaiset

Lisätiedot

U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1 / 11 PAINOS 85. 500 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA

U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1 / 11 PAINOS 85. 500 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1 / 11 PAINOS 85. 500 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA 2 Uusi 2.4.2011 Sinä päätät kuka päättää - meidän yhteisistä asioista tulevalla kaudella Eduskuntavaalit 17.4.2011

Lisätiedot

Rauta. Elämme edelleen vientiteollisuudesta VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015

Rauta. Elämme edelleen vientiteollisuudesta VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015 Rauta KOURA 7 4 VALMETIN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO PERUSTETTU 1940 2 / 28.2.2015 Elämme edelleen vientiteollisuudesta 2 RAUTAKOURA 74 OMISSA NIMISSÄ RAUTAKOURA 74 Julkaisija Valmetin metallityöväen

Lisätiedot

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2010 1 Syksy 2010 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

Keskusta Keskustanuorten jäsenlehti 1/11 Satakunnan vaalipiirin erikoisnumero

Keskusta Keskustanuorten jäsenlehti 1/11 Satakunnan vaalipiirin erikoisnumero nuori Keskusta Keskustanuorten jäsenlehti 1/11 Satakunnan vaalipiirin erikoisnumero Energiaa eduskuntaan! Tuomas Meriniemi 10 Kulttuuripääkaupunki Turku Miksi on keskusta? Keskustavaikuttajat kertovat

Lisätiedot

Ei suuria muutoksia verojärjestelmään

Ei suuria muutoksia verojärjestelmään nro 7 SYYSkuu 2010 suomen yrittäjät företagarna i finland POHJOISMAIDEN SUURIN YRITTÄJÄlehti yrittajat.fi SYT-kassa yrittäjän turvana jo 15 vuotta! Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa PL 999, Mannerheimintie

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kenttäväki. Työväenhenkiset iltamat. No: 1/2015. Uusi päätoimittaja. Samaan aikaan sattui ja tapahtui -->

Sisällysluettelo. Kenttäväki. Työväenhenkiset iltamat. No: 1/2015. Uusi päätoimittaja. Samaan aikaan sattui ja tapahtui --> Uusi päätoimittaja Sisällysluettelo Lehden lyhyet...02 Pääkirjoitus...03 Kevätkokouskutsu...04 Operaatio Vakiduuni...05 Innostu äänestämään!...06 Kansanedustajaehdokkaiden sivut...08 Vappujuhla...20 Työväenhenkiset

Lisätiedot

Viisseiska. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008. Sisällysluettelo

Viisseiska. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008. Sisällysluettelo Viisseiska Lokakuu 2008 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Luottamusmiesvaalit 1.11. 15.12.2008 Kunnallisvaalit 26.10.2008 Ennakkoäänestys 15. 21.10.2008 Sisällysluettelo

Lisätiedot

N SANOMA ERILAINEN TIE EDUSKUNTAAN. asuntosijoittaminen? Kiinnostaako Sinua. EDUSKUNTAVAALIEN ennakkoäänestys 8. 14.4. Vaalipäivä sunnuntaina 19.4.

N SANOMA ERILAINEN TIE EDUSKUNTAAN. asuntosijoittaminen? Kiinnostaako Sinua. EDUSKUNTAVAALIEN ennakkoäänestys 8. 14.4. Vaalipäivä sunnuntaina 19.4. SAMI PIKKUAHO ERILAINEN TIE EDUSKUNTAAN KOLME ASKELTA PAREMPAAN ARKEEN: Tärkeimpänä lapset, nuoret ja perheet ikääntyviä unohtamatta Yrittäjyyden edellytyksiä ja lisää työpaikkoja Kestävät arvot yhteiskunnan

Lisätiedot

Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti

Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti Helsingin Metallityöväen ammattiosasto n:o 5:n jäsenlehti Toukokuu 2014 TYÖVÄEN VAPPUUN KUULUI PERINTEISEEN TAPAAN MYÖS VAPPUMARSSI AMMATTIOSASTON TOIMISTON AUKIOLOAJAT KESÄLLÄ: SULJETTU 21.5. - 8.6. AVOINNA

Lisätiedot

Vaikuttavaa voimaa kunnallisvaaleissa

Vaikuttavaa voimaa kunnallisvaaleissa HELSINGIN JA UUDENMAAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 2/2012 Tässä lehdessä mm: Uudet tuulet Metallin Vaikuttajaryhmässä...2 Turja Lehtosen linjauksia..3 Juha Kapiainen eurooppalaisessa junassa...4 Valtion

Lisätiedot

KIITÄMME LUKIJOITA, NÄHDÄÄN NETISSÄ!

KIITÄMME LUKIJOITA, NÄHDÄÄN NETISSÄ! PARI & PERHE VÄESTÖLIITTO KIITÄMME LUKIJOITA, NÄHDÄÄN NETISSÄ! { 4/2014: PERHEET JA TULEVAISUUS} SÄÄSTÖT KURITTAVAT KOULUJA TOMMI LAITIO - NUORTEN PUOLESTAPUHUJA PITKÄ MATKA ÄIDIKSI SEITKYTLUKU EI MENE

Lisätiedot

Vasemmistoliiton. Vaasan. vaalipiirin vaalilehti. Pohjanmaan Vasemmiston

Vasemmistoliiton. Vaasan. vaalipiirin vaalilehti. Pohjanmaan Vasemmiston M Itella Posti Oy Itella Green Vasemmistoliiton Vaasan vaalipiirin vaalilehti Eduskuntavaalit ennakkoäänestys 6. 12.4. Vaalipäivä 17.4. Tiukka lista vaalivoiton evääksi Vaaliavajaisissa jätettiin hanurin

Lisätiedot

Neuvotteluissa ei palele

Neuvotteluissa ei palele 2/2009 1 Syksy 2009 Neuvotteluissa ei palele Tässä lehdessä mm. Kuka vielä muistaa kuumaa kesää? Meillä Metalliliitossa lämpöä riitti elokuussa vielä omastakin takaa, kun neuvottelimme uusista palkankorotuksista.

Lisätiedot

LAKIMIES. PERHEENISÄ. Järkeä sääntelyyn, tilaa työlle. Lapsille ja perheille asian ajaja. Arjen turvallisuutta ja oikeusturvaa.

LAKIMIES. PERHEENISÄ. Järkeä sääntelyyn, tilaa työlle. Lapsille ja perheille asian ajaja. Arjen turvallisuutta ja oikeusturvaa. 0012344 789::9; 56566301 325 LAKIMIES. PERHEENISÄ. Järkeä sääntelyyn, tilaa työlle. Lapsille ja perheille asian ajaja. Arjen turvallisuutta ja oikeusturvaa. &$"''()$!"!! #$ *+ $%$$ $,-./ 325 ARJENTURVAAJA

Lisätiedot

sivu sivu sivu Jarmo 0400 208 048 Jussi 0405 739 059 Pyydä ilmainen arviointikäynti, se ei velvoita mihinkään 0405 739 059

sivu sivu sivu Jarmo 0400 208 048 Jussi 0405 739 059 Pyydä ilmainen arviointikäynti, se ei velvoita mihinkään 0405 739 059 HuhtiKUU nro 3 2015 tiistaina 14. huhtikuuta 2015 laji Kiinnostun, innostun ja sitten in, että olen is tä it vä ta ut M ä. äd jä a ta at sa koskaan. in ku sa os nn ku sa as m m re pa Yrittäjä Ollipekka

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus

-liike on ihmisen muotoinen. Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus -liike on ihmisen muotoinen 3 2011 Nuoret Lapset Sivistys Miniluotto Köyhät Vertaisyhteisö Innovaatio Mielenterveyskuntoutujat Naisten keskus 2 11 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Kaikkea muuta kuin

Lisätiedot

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa

Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti 2/2012 Julkaisija: Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry:n jäsenlehti Ystea ry on Toimihenkilöliitto Erto ry:n jäsenyhdistys, www.ystea.fi Ystea on myös Facebookissa. Päätoimittaja:

Lisätiedot

Reilu Kurikka 1 Nyt on arvokeskustelun aika! Syksyn kunnallisvaalit lähestyvät Vaaleissa päätetään ihmisten arjen asioista - ennen kaikkea palveluista, kuten terveydenhoidosta, kouluista, vanhustenhuollosta

Lisätiedot

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10.

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. Raision Vasemmistoliitto LOKAKUU #2/2012 Ehdokkaiden nimet ja numerot keskiaukeamalla. Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. www.raisio.vas.fi 2 vasen raisio #2/2012 3 pääkirjoitus

Lisätiedot

Kreikan tie. Työ. Kituuttaminen. Työn kautta Mikään kansakunta ei ole koskaan menestynyt kuin työtä tekemällä ja yrittämällä. Omenapuu nimeltä Suomi

Kreikan tie. Työ. Kituuttaminen. Työn kautta Mikään kansakunta ei ole koskaan menestynyt kuin työtä tekemällä ja yrittämällä. Omenapuu nimeltä Suomi HOPEALOHI 1 HOPEALOHI H U H T I K U U 2 0 1 5 Työn kautta Mikään kansakunta ei ole koskaan menestynyt kuin työtä tekemällä ja yrittämällä. Sen suurempaa tai parempaa viisautta on vaikea löytää nykyisiinkään

Lisätiedot

ALOITE 1. SAARIJÄRVEN KOKOOMUSNAISET ry. Poistetaan progressiivinen verotus

ALOITE 1. SAARIJÄRVEN KOKOOMUSNAISET ry. Poistetaan progressiivinen verotus ALOITE 1 SAARIJÄRVEN KOKOOMUSNAISET ry Poistetaan progressiivinen verotus Suomalaisten työmotivaatio on laskenut. Yksi suurimpia motivaatioita tehdä työtä on raha ja nykypäivän kallistuneen peruselämän

Lisätiedot

Asunnottomaksi joutuminen usein alku sosiaalisten ongelmien kasautumiselle Ruokakasseilla edelleen menekkiä

Asunnottomaksi joutuminen usein alku sosiaalisten ongelmien kasautumiselle Ruokakasseilla edelleen menekkiä sisältö Suurella Sydämellä 1 / 2008 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pääkirjoitus Matti Helin Sauli Niinistö tukee lapsia ja nuoria diakoniatyön kautta Asunnottomaksi joutuminen

Lisätiedot

Liikunta edesauttaa työssä jaksamista

Liikunta edesauttaa työssä jaksamista KYMEN JA SAVO-KARJALAN METALLITYÖNTEKIJÖIDEN LEHTI 2/2009 Tässä lehdessä: Työsuojeluvaalit ja työsuojeluvaltuutetun tehtävät...3 Järjestösihteerin säkeet...4 Liittosihteeri Matti Mäkelä ja liiton haasteet...5

Lisätiedot

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa

Autoalan etutaistelija riisui haarniskansa AUTOALAN TYÖNTEKIJÖIDEN VALTAKUNNALLINEN LEHTI 1/2010 Tässä lehdessä: Autoala uuteen nousuun, Raimo Riima...2 Piristymistä havaittavissa kirjoittaa liittosihteeri Matti Mäkelä...3 Järjestösihteeri Ville-Petteri

Lisätiedot

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon

Lähellä SISÄLTÖ. Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon Lähellä 1 2012 Pertteliläinen Joonas katselee kuinka hän pienenä ryömiskeli lattialla. Turvapuhelin liitetään lankapuhelinverkkoon tai lisälaitteella gsm-verkkoon. 36 4 SISÄLTÖ Pääkirjoitus... 3 Apuvälineet

Lisätiedot

2/12. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry JÄSENLEHTI. Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26

2/12. Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry JÄSENLEHTI. Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26 Yksityisen Sosiaali- ja Terveysalan Ammattilaiset ry 2/12 JÄSENLEHTI Kutsu syyskokoukseen ja teatteriin! s. 26 PUHEENJOHTAJALTA Henkilöstömitoitusten on koskettava koko henkilökuntaa Ystea-lehti julkaisija:

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla:

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla: U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA - Elintaso nousee maailmalla, ihmiset syövät kehittyvissäkin maissa enemmän ja ennen kaikkea syövät enemmän

Lisätiedot