PÖYTÄKIRJA. Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 8 / Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA. Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 8 / 2009 13.10.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 8 / Kokousaika : , klo Kokouspaikka : Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist puheenjohtaja Börje Ström varapuheenjohtaja Brita Drugge jäsen Gustav Ekholm jäsen Veronica Heikkilä jäsen Kristian Lindroos jäsen Kauko Pietikäinen jäsen Silja Puranen jäsen Kerstin Lindholm kunnanhallituksen edustaja Poissa olevat: Eva Magnusson-Tamminen jäsen Muut läsnäolevat: Lars Nummelin tekninen johtaja Roger Hakalax infrapäällikkö Thomas Ginlund kiinteistöpäälikkö Asiat: Allekirjoitus: Puheenjohtaja Sihteeri Jörgen Törnqvist Tarkistus, paikka ja aika: Kemiön kunnatoimistossa Lars Nummelin Pöytäkirja pidetty nähtävänä: Kristian Lindroos Kemiönsaaressa Kauko Pietikäinen : Lars Nummelin

2 ESITYSLISTA Toimielin Laatimispäivä Sivu Tekninen lautakunta 8 / Kokousaika: , klo Kokouspaikka: Asia nro Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Asia 188 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 189 Pöytäkirjantarkastajien valinta 190 Esityslistan hyväksyminen 191 Investointitalousarvio 2010 ja investoinnit taloussuunnitelmassa , sekä alustava inventointisuunnitelma Urakoitsijoiden valinta, Amospuiston uimala 193 Urakoitsijoiden valinta, Kemiönsaaren huoltohalli 194 Tiedoksi saatettavat asiat Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja Kemiönsaaressa Jörgen Törnqvist

3 Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekn. 188 Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Tekn. 189 Kunnan hallintosäännön mukaan pöytäkirjanpitäjä pitää pöytäkirjaa puheenjohtajan johdolla. Puheenjohtaja allekirjoittaa pöytäkirjan ja se vahvistetaan pöytäkirjanpitäjän nimikirjoituksella. Pöytäkirja on vahvistettava siten kuin toimielin päättää. Tekninen lautakunta päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan pöytäkirjan. Kristian Lindroos ja Kauko Pietikäinen ovat vuorossa tulla valituiksi pöytäkirjantarkastajiksi. Puheenjohtajan ehdotuksesta Kristian Lindroos ja Kauko Pietikäinen valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi

4 Tekninen lautakunta Esityslistan hyväksyminen Tekn. 190 Tekninen lautakunta hyväksyy esityslistan kutsun mukaan ja tässä pykälässä jätetyt muiden asioiden ehdotukset. MUUTETTU Esittelijä ehdotti kokouksen aikana että asiat käsitellään seuraavassa järjestyksessä: Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin.

5 Tekninen lautakunta Investointitalousarvio 2010 ja investoinnit taloussuunnitelmassa , sekä alustava investointisuunnitelma Tekn. 191 VALMISTELU (tekninen johtaja) Kunnanhallitus on talousarviotoimintaohjeessa antanut investointitoiminnalle seuraavat puitteet: Investointikulujen kokonaiskehys vuosina on sovellettu kasvavan velkataakan katkaisemiseen, joka vuonna 2009 arvioidaan kohoavan /asukas (maan keskiarvo vuonna 2008 oli /asukas). Kemiönsaaren kunnan velkataakan tulee laskea sellaiselle tasolle, joka vastaa korkeintaan maan keskitasoa. Valtuuston päätöksen mukaan talousarvionmuutoksesta investointien kokonaismäärä saa vuosina olla korkeintaan puolet poistoista (noin ). Tekninen lautakunta valmistelee investointitalousarviota kiinteistöjen ja yhteiskuntatekniikan osalta sekä laatii kunnan investointitalousarvioehdotuksen kokonaisuudessaan, joka lautakunnan käsittelyn jälkeen lähetetään taloustoimistoon. Investointitalousarviota valmistellaan pidettävässä puolueiden ryhmäpuheenjohtajien kokouksen perusteella ja sen lisäksi asiaa valmistellaan yhdessä kunnanjohtajan kanssa vielä viikolla 41. Siksi valmiin päätösehdotuksen lähettäminen teknisen lautakunnan kokouskutsun ja esityslistan lähettämisen yhteydessä ei ole mahdollista. Valmistelusta pyritään lähettämään investointitalousarvioyhteenveto, liite 1 sähköpostilla viikon 41 aikana. Tekninen lautakunta käsittelee investointitalousarvion ja ehdotukset jätetään kokouksessa. EHDOTUS (tekninen johtaja), esitys kokouksessa: Tekninen lautakunta hyväksyy investointitalousarvion v ja taloussuunnitelman v (2015), kokouksessa muutettujen liitteiden 1A ja 1B mukaan. Ehdotus hyväksyttiin.

6 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Urakoitsijoiden valinta, Amospuiston uimala Tekn. 178 VALMISTELU (kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund): Osana Amospuiston kehittämistä on nyt maauimala huoltorakennuksineen vuorossa. Kemiön kunnan lupajaosto on myöntänyt rakennusluvan maauimalan ja siihen kuuluvan huoltorakennuksen rakentamiselle Urakka käsittää rakennusteknisen urakan joka toimii pääurakoitsijana sekä sähkö- ja LVI-urakat alistettuina sivu-urakoina. Altaat ja vedenkäsittelylaitteet ovat erillisurakkana. Investointibudjetissa vuodelle 2009 on määrärahaa netto uimalan ja huoltorakennuksen toteuttamiseksi ja vuoden 2010 talousarviossa lisäksi netto. Projektille on myönnetty valtiorahoitusta Kunta selvittää lisärahoituksen mahdollisuuksia ja tutkii myös tarkemmin uimalan teknisiä määrityksiä. Hankinnan arvo ylittää rakennushankkeiden kansallisen kynnysarvon ( ) ja hankinta on näin ollen ilmoitettu julkisten hankintojen verkkosivuilla, Hilmassa. Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli klo 12. Yhteensä saatiin 4 tarjousta rakennusteknisestä urakasta, 4 tarjousta sähköurakasta, 3 tarjousta LVI-urakasta ja 3 tarjousta altaista ja vedenkäsittelylaitteista. Jatkossa huoltorakennus ja altaat vedenkäsittelylaitteineen käsitellään kahtena erillisenä investointina kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti. Koska piirustukset ovat muuttuneet alkuperäisistä suunnitelmista, kunnanhallituksen on hyväksyttävä projektin luonnospiirustukset. Tämä tapahtuu aikaisintaan kunnanhallituksen kokouksessa Lautakunta käsittelee investointibudjetin lokakuussa, kunnanhallitus marraskuussa ja valtuusto päättä investoinneista joulukuussa. Keskustelut poliittisten puolueiden edustajien kanssa tulevista investoinneista pidetään lokakuun alussa. Liitteessä 6 yhteenveto jätetyistä tarjouksista.

7 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta käsittelee asiaa ja merkitsee asia tiedoksi tässä vaiheessa, sekä päättää palauttaa asia jatkotutkimuksia varten. Ehdotus hyväksyttiin Tekn. 192 VALMISTELU (kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund): Poliittisten puolueiden ryhmäpuheenjohtajat keskustelivat investointitalousarviosta kokonaisuudessaan ja myös investointikohteesta Amospuiston uimala Investointitarjoukset on pyydetty kahtena eri tarjouksena osaksi koskien uimalaa/vedenkäsittelylaitteistoa, ja osaksi huolto-/pukuhuonerakennusta. Asia koskien urakoitsijoiden valintaa Amospuiston uimalan ja huoltorakennuksen rakentamiselle tekninen lautakunta lähetti kokouksessaan 29.9 asian uuteen valmisteluun, ja jotta poliittisten puolueiden keskustelujen myötä saataisiin selvyyttä tulevasta rahoituksesta. Lisäksi kunnanhallitus tulee käsittelemään Amospuiston uimalan ja huoltorakennuksen luonnospiirustusten hyväksymistä. Teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen tekninen johtaja ja kiinteistöpäällikkö ovat käyneet alustavia urakkaneuvotteluja niiden yritysten kanssa jotka olivat jättäneet edullisimmat tarjoukset koskien uimalaa/vedenkäsittelylaitteistoa ja huolto-/pukuhuonerakennusta. Tämä jotta varmistuisi että tarjoukset vastaavat tarjouspyyntöä. Neuvotteluissa kävi ilmi tarve vielä tarkemmin eritellä näitä kahta investointia. Siksi kaikille (kaikkiaan 4 kpl) rakennusteknisen osan (huolto- ja pukuhuonerakennus ja samalla pääurakoitsija) tarjouksen jättäneille on annettu mahdollisuus mennessä täydentää uima-altaan perustusta ja uima-altaaseen kuuluvan terassin tarjouksiaan. Valmistelua täydennetään uudella koosteella jätetyistä tarjouksista johon sisältyy pyydetty erittely, liite 2. Liite lähetetään sähköpostitse viikon 41 aikana.

8 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta päättää valita urakoitsijat Amospuiston uimalalle. Ehdotus jätetään kokouksessa. EHDOTUS (tekninen johtaja), esitys kokouksessa: Tekninen lautakunta toteaa että Amospuiston maauimalan ja huoltorakennuksen investointiin on varattu netto v talousarviossa sekä sen lisäksi taloussuunnitelmassa vuodelle 2010, Yhteensä Tekninen lautakunta: 1. Toteaa että investoinnille varatut budjettivarat eivät riitä toteuttamaan koko investointihanketta ( ). Näin ollen tilausvaltuutusta ei ole koko investoinnille. 2. Päättää hylätä kaikki tarjoukset jotka koskevat uima-altaita vedenkäsittelylaitteineen(liite 2, k. D), sillä perustelulla että budjettivaroja ei ole. 3. Päättää valita seuraavat urkoitsijat toteuttamaan huoltorakennuksen Rakennustekninen urakka Mamako Oy (liite 2, k. A) Sähkö urakka Strandells El Ab (liite 2, k. B) LVI urakka VVS-Sanvatek Ab, (liite 2, k.c) 4. Päätös annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi. 5. Pykälä tarkistetaan välittömästi. Tämä päätösehdotus on lähetetty sähköpostitse lautakunnan jäsenille ASIAN KÄSITTELY: Liite 2, yhteenveto jätetyistä tarjouksista sisältäen pyydetyn erittelyn, joka oli lähetetty sähköpostitse, jaettiin kokouksessa. Brita Drugge ehdotti Veronica Heikkilän kannattamana seuraavasti: Tekninen lautakunta: 1. Toteaa että budjettivaroja koko investoinnille ( ) ei ole, joten tilausvaltuutusta ei ole koko hankkeelle. 2. Päättää hylätä kaikki tarjoukset jotka koskevat uima-altaita vedenkäsittelylaitteineen sekä huoltohallin (liite 2, k. A-D), sillä perusteella että budjettivaroja ei ole. 3. Päätös annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi. 4. Pykälä tarkistetaan välittömästi.

9 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Puheenjohtaja toteaa olemassa olevan Brita Druggen, Veronica Heikkilän kannattama ehdotus ja että lautakunta ratkaisee asian äänestämällä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: Esittelijän ehdotus = KYLLÄ Brita Druggen ehdotus = EI Äänestyksessä annettiin 7 EI ääntä ja 1 KYLLÄ ääni, yksi jäsen poissa. Äänestyspöytäkirja liitteenä 2 B. Tekninen lautakunta päätti Brita Druggen ehdotuksen mukaan. Puheenjohtaja Jörgen Törnqvist ehdotti seuraavaa pontta päätökseen: Budjettivaroja otetaan v investointitalousarvioon ja taloussuunnitelmaan vuosille puku- ja suihkurakennusta varten joka sovelletaan tämänhetkiseen toimintaan ja tulevalle uimalalle. Ponsiehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

10 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Urakoitsijoiden valinta, Kemiönsaaren huoltohalli Tekn. 179 VALMISTELU (kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund): Kunnan huoltomiehet työskentelevät tällä hetkellä vuokratuissa tiloissa Kemiössä. Vuokranantajalla on suunnitelmissa ottaa vuokratut tilat omaan käyttöönsä ja on useaan otteeseen ollut kuntaan yhteydessä asiasta. Huoltomiesten pitää siis saada tarkoituksenmukaiset tilat toiminnalleen. Kemiön kunnan lupajaosto on myöntänyt rakennusluvan huoltohallin rakentamiseen Vretaan. Halli käsittää metalli- ja puuverstaat, hitsaustilan, autotallin, lämpimät ja kylmät varastotilat, pienet konttori- ja taukotilat sekä henkilökunnan sosiaalitilat. Urakka käsittää rakennusteknisen urakan joka toimii pääurakoitsijana sekä sähkö- ja LVI-urakat alistettuina sivu-urakoina. Hankinnan arvo ylittää rakennushankkeiden kansallisen kynnysarvon ( ) ja hankinta on näin ollen ilmoitettu julkisten hankintojen verkkosivuilla, Hilmassa. Tarjousten viimeinen jättöpäivä oli klo 12. Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä 10 tarjousta rakennusteknisestä urakasta, 9 tarjousta sähköurakasta ja 7 tarjousta LVI-urakasta. Investointibudjetissa vuodelle 2009 on määrärahaa hallin toteuttamiseksi ja vuoden 2010 talousarviossa lisäksi Vuoden 2010 määrärahaa on lisättävä hankkeen toteuttamiseksi. Lautakunta käsittelee investointibudjetin lokakuussa, kunnanhallitus marraskuussa ja valtuusto päättä investoinneista joulukuussa. Keskustelut poliittisten puolueiden edustajien kanssa tulevista investoinneista pidetään lokakuun alussa. Liitteessä 7 yhteenveto jätetyistä tarjouksista. Tekninen lautakunta käsittelee asiaa ja merkitsee asia tiedoksi tässä vaiheessa, sekä päättää palauttaa asiaa jatkotutkimuksia varten. Ehdotus hyväksyttiin

11 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekn. 193 VALMISTELU (kiinteistöpäällikkö Thomas Ginlund): Poliittisten puolueiden ryhmäpuheenjohtajat keskustelivat investointitalousarviosta kokonaisuudessaan ja myös investointikohteesta Kemiönsaaren huoltohalli Keskustelujen perusteella valmistelutyö jatkuu. Alustavat urakkaneuvottelut on käyty edullisimman tarjouksen koskien rakennusteknistä urakkaa, samalla pääurakoitsija, jättäneen yrityksen kanssa tarkoituksena selventää että tarjous on käsitetty kuten rakennuttaja tarkoittaa. Jatketun valmistelun aikana on käynyt ilmi että pitää pyytää erittelyjä rakennusteknisiltä tarjouksenantajilta (kaikilta 8 tarjoajilta jotka ovat liittäneet mukaan todistukset työantajavelvoitteensa täyttämisestä), niin että se mahdollistaa huoltohallin rakentamisen kahdessa osassa. Erittelyt on pyydetty 9.10, klo 12 mennessä. Liitteessä 3 yhteenveto jätetyistä tarjouksista sekä niihin pyydetyt erittelyt. Liite 3 lähetetään sähköpostitse viikon 41 aikana. Tekninen lautakunta päättää valita urakoitsijat Kemiönsaaren huoltohallille. Ehdotus jätetään kokouksessa. Teknisen lautakunnan päätös annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi. EHDOTUS (tekninen johtaja), ehdotus kokouksessa: Tekninen lautakunta toteaa että Kemiönsaaren huoltohallin investointiin on varattu v talousarviossa sekä sen lisäksi taloussuunnitelmassa vuodelle 2010, Yhteensä Tekninen lautakunta: 1. Toteaa että investoinnille varatut budjettivarat eivät riitä toteuttamaan koko investointihankketta ( ). Näin ollen tilausvaltuutusta ei ole koko investoinnille. 2. Päättää että tässä vaiheessa rakennetaan ainoastaan osa 1, huoltohallin lämpimät tilat, liite 4 (pohjapiirustus johon on rajamerkitty rakenneusvaiheet, osa 1 ja osa 2) 3. Päättää hylätä seuraavat tarjoukset puutteellisten tarjousten perusteella (todistus työnantajavelvoitteiden suorituksista): Varpe Oy, J.K.Laaksonen Oy, Art-Sähkö Oy, Toivorakennus Tmi/Hämmeen KK-Urakointi Oy, Oy Auratherm Ab/Hangon Pelti ja Teräs Oy, Modul-Kanava Oy. 4. Päättää valita seuraavat urkoitsijat toteuttamaan huoltorakennuksen, osa 1 Rakennustekninen urakka RHL-Rakennus Oy, (liite 3, k. A) Sähkö urakka Salon Seudun Sähkönasennus Oy, (liite 3, k. B) LVI urakka Hangö Elektriska Ab, (liite 3, k.c)

12 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Päätös annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi. 6. Pykälä tarkistetaan välittömästi. Tämä päätösehdotus lähetetään sähköpostitse lautakunnan jäsenille MUUTETTU Tekninen lautakunta toteaa että Kemiönsaaren huoltohallin investointiin on varattu v talousarviossa sekä sen lisäksi taloussuunnitelmassa vuodelle 2010, Yhteensä Tekninen lautakunta: 1. Toteaa että budjettivaroja koko investoinnille ( ) ei ole, joten ti lausvaltuutusta ei ole koko hankkeelle. 2. Päättää tässä vaiheessa rakentaa vain osan 1, huoltohallin lämpimät osat, liite 4 (pohjapiirustus jossa osien 1 ja 2 välinen rajaus), sekä että lautakunta päättää optiona tehdä urakkasopimus nyt valittavien urakoitsijoiden kanssa, osa 2 rakentamisesta, kun budjettivaroja takoitukseen on. 3. Päättää hylätä seuraavat tarjoukset puutteellisista asiakirjoista johtuen (todistus työnantajavelvoitteiden suorituksista): Varpe Oy, J.K. Laaksonen Oy, Art-Sähkö Oy, Toivorakennus Tmi/Hämeen KK-Urakointi Oy, Oy Auratherm Ab/Hangon Pelti ja Träs Oy, Modul-Kanava Oy. 4. Päättää valita seuraavat urakoitsijat suorittamaan huoltohallin rakennusvaiheen osaa 1. Rakennustekninen urakka RHL-Rakennus Oy (liite 3, k. A) Sähkö urakka Salon Seudun Sähköasennus Oy (liite 3, k. B) LVI urakka Hangon Sähkö Oy (liite 3, k. C) 5. Päätös annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi. 6. Pykälä tarkistetaan välittömästi. Esittelijän muutettu ehdotus hyväksyttiin. Liite 3, yhteenveto jätetyistä tarjouksista sisältäen pyydetyn erittelyn, joka pli lähetetty sähköpostitse, jaettiin kokouksessa.

13 Tekninen lautakunta Tiedoksi saatettavat asiat Tekn. 194 VALMISTELU (tekninen johtaja): Kokouksessa tekninen johtaja tiedotti seuraavasti: - Tiehallinto, Turun tiepiiri on vastannut kunnan aloitteeseen koskien tien Dragsfjärd-Kasnäs maantieltä Svartnäsin lauttarantaan muuttamisesta yksityisestä tiestä maantieksi ja Högsåran lossiliikennettä. Vastauksessaan tiehallinto toteaa että on perusteltua muuttaa tie- ja lossiyhteys maantieksi. Suunnittelu aloitetaan tänä vuonna ja tiesuunnitelma ja siten maantieksi muuttaminen voisi tapahtua noin vuoden kuluttua. - Viimeinen lupa sillan rakentamiselle Lövön lossipaikkaan on nyt myönnetty, koska Länsi-Suomen ympäristölupavirasto on myöntänyt Lupa hankkeelle ja lupa työn aloittamiselle - Merenkulkulaitos on vahvistanut kunnan laatiman Rönnholm Kärra venereitin ehdotetulle paikalle ja ehdotuksen mukaan ohjeelliseksi kulkusyyvyydeksi 2,0 m. Väylä vahvistetaan Kemiönsaaren kunnan omistukseen ja ylläpitovastuulle. Tekninen lautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Ehdotus hyväksyttiin.

14 Toimielin nro Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT ja kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: , 194 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HKäyttöL 5 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Kemiönsaaren kunta, Tekninen lautakunta, Vretantie 19, Kemiö Pykälät: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Turun hallinto-oikeus Sairashuoneenkatu 2-4, Turku Kunnallisvalitus, pykälät: Hallintovalitus, pykälät: Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Markkinatuomioistuin, Pl 118, HELSINKI 192, 193 Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. VALITUSKIRJA Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN VALITUSVIRANOMAISELLE Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisen päivän kuluessa ennen virastotalon sulkemista. PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO Pöytäkirja on nähtävänä / 2009 ja päätöksestä ( ) on annettu asianosaisille tieto postitse / Toimitettu asianosaisille / vastaanottajan allekirjoitus Liitetään pöytäkirjaan/otteeseen

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010

Kunnantoimisto Kemiössä 14.6.2010 3/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: klo 18.00-18.57 Kokouspaikka: Vretantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen, poissa

Lisätiedot

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö

Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1. Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Tekninen lautakunta 6 / 2009 18.8.2009 1 Kokousaika : 18.8.2009, klo 17.00 19.25 Kokouspaikka : Kunnantoimisto, Vretantie 19, Kemiö Päättäjät: Jörgen Törnqvist puheenjohtaja

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa

Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54. - Haanpää Outi, poissa. - Hoikkala Marjaana, poissa KOKOUSKUTSU Toimielin Kokouspäivä Sivu Sivistyslautakunta 6/2009 8.12.2009 54 Kokousaika Tiistaina 8. joulukuuta 2009 klo 19.15-20.00 Kokouspaikka Dalsbruks skola, Einarintie 1, 25900 Taalintehdas Jäsen

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnantoimisto Taalintehtaalla

Kunnantoimisto Taalintehtaalla 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina 26. tammikuuta 2010 klo 17.30-18.15 Kokouspaikka: Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Annalena Sjöblom Bo Vilander Wilhelm Liljeqvist, 3-, klo 17.35- Ralf

Lisätiedot

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15

PARGAS STAD PARAISTEN KAUPUNKI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2013 1. Tarkastuslautakunta. TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 1/2013 1 Tarkastuslautakunta TID - AIKA 27.3.2013 klo 17:00-18:15 PLATS - PAIKKA Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjantarkastajien valitseminen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus

NRO 3/2014. 19 Kunnan talousarvion 2014 toteutuminen ja kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus ASIALISTA NRO 3/2014 Kokousaika 14.11.2014 klo 10 13.22 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 4/2012 Kokousaika Tiistaina 19.6.2012 klo 18.30-19.24 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Leiponen Markku

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009. Kunnanhallitus 19.5.2009 1 PÖYTÄKIRJA 6/2009 Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 19.5.2009 1 Kokousaika Tiistai 19. toukokuuta 2009 klo 16.00 21.15 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten puheenjohtaja Salonen

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 9/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 28.10.2012 klo 18:30-22:50 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 44 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 18:00-18:40 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 23 Vesilaitoksen tarvikkeiden hankinta

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A

Maanantai 10.11.2014 klo 08.00-8.30. Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Maanantai klo 08.00-8.30 Seinäjoki Areena, Kokoustila 70 A Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 3.3.2015 klo 16:00 18:58 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 8 9 10 11 12 13 Alustavat tilinpäätöstiedot

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen

Tekninen lautakunta 4/2012 62. Veikko Isoniemi Martti Lamberg Satu Nevalainen Airi Pietarinen Eini Turpeinen. Pauli Vaittinen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 4/2012 62 KOKOUSAIKA Tiistaina 4. syyskuuta 2012 klo 18.00-18.50 nro sivu KOKOUSPAIKKA Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40

Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 40 Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2015 39 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Tiistai 21.4.2015 klo 9.34 9.36 Kokouspaikka Uudenmaan Vammaispalvelut Oy:n tilat, Alhotie 24, 2. krs., 04430

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA PÖYTÄKIRJA Toimielin Kokouspäivä Sivu Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta 5 / 2009 26.5.2009 99 Kokousaika Tiistaina 26. toukokuuta 2009 klo 16.30-22.00 Kokouspaikka Rouskis Oy, Korvenmäki Salossa

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tekninen lautakunta 14.01.2015 AIKA 14.01.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Turun seudun puhdistamo Oy KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 5/2010 1(11) Kokousaika Tiistaina 25.5.2010 klo 16.00 17.45 Kokouspaikka Raahen sairaalan 5. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet: Varsinaiset jäsenet:

Lisätiedot