Jorma Aho, Turun AKK, ja Mikko Hauninen, Turun ammatti-instituutti, esittelivät oppilaitosten koulutustarjontaa. Molemmat liitteenä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jorma Aho, Turun AKK, ja Mikko Hauninen, Turun ammatti-instituutti, esittelivät oppilaitosten koulutustarjontaa. Molemmat liitteenä."

Transkriptio

1 Rakennus- ja kiinteistöalan klusterin ennakointifoorumi Riittääkö tekniikka tupiin onko talotekniikka-alan osaaminen ja koulutus ajan tasalla Tilaisuuden juontaja Hemmo Airasmäki, Turun ammatti - instituutti Kaikki foorumin esitykset liitteenä. Ennakointifoorumin järjesti Rakennus- ja kiinteistöklusteri, jonka toimii asiantuntijana alueen rakennus- ja kiinteistöalan työvoima- ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, suunnittelussa ja kehittämisessä. Foorumeissa käsitellään alakohtaisesti ennakointitietoa sekä yrityksistä ja työelämästä tulevia osaamistarpeita. Tavoitteena on vaikuttaa alueen koulutustarjontaan niin, että se vastaa kysyntään ja asiakkaiden tarpeisiin. Foorumit muodostavat jatkumon; ensimmäinen ennakointifoorumi Jatkuuko rakentaminen, jos suunnittelijoita ei ole tarpeeksi?, järjestettiin Petteri Lausmäki (Turun AKK / SuLVI ry) esitteli avauspuheenvuorossaan Suomen LVI-liiton toimintaa. Liiton keskeinen tehtävä on jäsentensä osaamisen kehittäminen. Liiton välityksellä alan toimijat voivat verkostoitua, saada tietoa siitä, mitä koulutus-, urakointi- ja suunnittelumaailma tarvitsee, mitkä ovat päivän polttavia asioita. SuLVI on esimerkiksi ollut aktiivisesti mukana laaja-alaisessa yhteistyössä, jolla on pyritty saamaan Turkuun LVI-alan insinöörikoulutus. Koulutuksen näkökulmasta työstettäviä asioita: Koulutukseen suunnatun rahoituksen painopisteet: tarvitaan koko talotekniikka-alan tuki, jotta koulutuksen rahoittajiin voidaan vaikuttaa ja sitä kautta saada alan koulutus vastaamaan työelämän tarpeisiin. Aikuiskoulutuksen rahoituksen painopiste on tällä hetkellä nuorissa ja maahanmuuttajissa, molemmista kouluttajilla hyviä kokemuksia. Alan vetovoimaisuus ja hakijamäärät. Nuorisoasteen koulutuksiin paljon hakijoita, mutta ongelmana se, että lähes 1/3 suorittanut mukautetun oppimäärän (eivät suoriudu normaalista perusopetuksen oppimäärästä). Hakijoita on saatava lisää ja brändiä nostettava. Tällä hetkellä koulutuksessa olevien osaaminen ei riitä jatko-opintoihin tai työnjohdollisiin tehtäviin kuin harvojen kohdalla. Iso hakijamäärä takaa laajemman osaamiskirjon. Kateus: eri koulutustahoilla tiedon pihtaaminen ja omissa koloissaan pysyminen haittaavat alan kehittymistä, apua pyydetään vasta hädän tullen. Opettajien ja kouluttajien yhteistyötä on lisättävä, tähän tarvitaan ulkopuolista potkua, esim. urakoitsijat voivat toimia avainasemassa. Jorma Aho, Turun AKK, ja Mikko Hauninen, Turun ammatti-instituutti, esittelivät oppilaitosten koulutustarjontaa. Molemmat liitteenä. Uutta aikuiskoulutuksessa nuorille (20-29 v.) suunnatut, ammattitutkintoihin tai osatutkintoihin valmistavat koulutukset, joiden tarkoituksena on mahdollistaa talotekniikan alojen töihin pääsy. Nuorten koulutuksen koulutusvolyymeja muutetaan yritysten tarpeiden mukaan. Kasvatustehtävän merkitys kasvaa vuosi vuodelta. Resurssien pienentyessä työelämä- ja oppilaitosyhteistyö on erityisen tärkeää. Esimerkkinä yhteistyö Turun AMK:n kanssa omakotitalotyömaalla, AMK:n opiskelijat keräävät opintopisteitä ammatti-instituutin työmaalla, valvovat nuorten näyttöjä, suunnittelevat, 2. asteen opiskelevat toteuttavat.

2 Yhteishaun muuttuminen tulee vaikuttamaan nuorisopuolella, mutta vaikutukset nähdään vasta myöhemmin. Keskeytysprosentti alalla tällä hetkellä 7-8 %. Koulutuksen asiakaslähtöisyyttä ja vaikuttavuutta pohditaan loppuasiakas on työmaa, jossa opiskelija töissä. Juha Leimu, Turun AMK, talotekniikka Nykytilanne: syksyllä aloitti kolmas aikuisten LVI-insinööriksi tähtäävä ryhmä, insinööritutkinto, joka suoritetaan rakennustekniikan, konetekniikan tai autotekniikan koulutusohjelmassa. LVIinsinööriopintoja varten opetussuunnitelma, jossa kaksi ensimmäistä vuotta opiskellaan luonnontieteellisiä perusteita, sen jälkeen tapahtuu ammatillinen erikoistuminen. Valmistuvat insinöörit täyttävät FISEn henkilöpätevyysvaatimusten A-pätevyydet koulutuksen osalta. AMK:ssa ollaan vakiinnuttamassa käytäntöä, että aikuisten LVI-ryhmä alkaisi joka vuosi. Jatkuvuus tekee koulutuksen tunnetuksi, lisää koulutuksen ammattimaisuutta, kustannustehokkuutta ja laatua. Ammattikorkeakouluissa tulossa suuria muutoksia: nykyiset toimiluvat lakkaavat vuoden vaihteessa. Lakia, jonka perusteella seuraavat toimiluvat myönnetään, ei ole vielä hyväksytty. Eri alojen insinöörikoulutusta antavat koulutusohjelmat lakkaavat ja tilalle tulee koulutusvastuut ja niiden alle hakukohteet. Tällä hetkellä ei tiedetä, millä nimikkeillä tulevaisuudessa valmistutaan. Kaikki AMK:n päällikköpestit päättyvät v lopussa. Ammattikorkeakoulu muuttuu osakeyhtiöiksi v alussa ja edelleen v itsessään osakeyhtiöksi, jolloin erillistä ylläpitäjää ei enää ole. Koulutus muutetaan 15 opintopisteen moduuleiksi, osaamisen muuttolaatikoiksi. Vaikka koulutusorganisaatio muuttuu, ympäröivän yhteiskunnan tarpeet ja opettajien ammattitaito säilyvät entisellään. Jatkossa opetetaan samankaltaisia asioita kuin nytkin. LVI- alan talotekniikan koulutus on saatu toimimaan aikuisilla, energiatekniikan koulutus on voimakkaassa murroksessa. V alusta lähtien on tarkoitus tarjota myös nuorisoasteen opiskelijoille mahdollisuus sellaisiin yhdistelmiä, jolla syntyy talotekniikan, LVI-alan pätevyyksiä. Päätöstä asiasta ei vielä ole. Insinööritieteitten välillä on vallinnut putkinäkö, asioita on katsottu vain omasta näkökulmasta. Moduulimuotoiset opetussuunnitelmat mahdollistavat rajapintojen rikkomisen automaatio-, lämpö- ja virtaustekniikan välillä, jolloin saadaan monipuolisempaa osaamista. Huolta kannetaan siitä, että tutkintoja yritetään saada syntymään mahdollisimman pienellä resurssilla ja ohjauspanoksella (opintopiste = 27 h opiskelijan työtä). Vetovoimasta: isolla osalla koulutuksen aloittavista ei ole näkemystä ammatillisesta suuntautumisesta. Perusopintojen jälkeisen valinnan ratkaisee, mistä opiskelijat ovat saaneet ensimmäisen harjoittelupaikan talotekniikan harjoittelupaikka ratkaisee suuntautumisen sinne. Turun AKK:n kanssa hanke, jossa kaksi ok-taloa instrumentoidaan opiskelijat suunnittelevat mittausjärjestelmän, tiedonkeruun, tulevat tekemään analyysiä rakennuksen toiminnasta näin opiskelijat kiinnittyvät talotekniikkaan, saavat konkreettista tietoa, mitä se tarkoittaa.

3 Keskustelussa varmistettiin, että aikuisten LVI-insinöörikoulutus jatkuu ja nuorilla on myös mahdollisuus LVI-alan koulutukseen syksystä 2014 alkaen, valmistelu tehty näin, päätös puuttuu. Nuorilla on myös mahdollisuus valita jo nyt aikuisten iltakursseja ensi syksystä lähtien. Modulointi nähtiin hyvänä ratkaisuna koulutusvastuuseen ja putkinäön laajenemiseen. LVI-alan AMKinsinöörien tarve on suuri, liian vähän aloituspaikkoja jo nyt, alalta poistuu valtavasti väkeä, opetushallituksessa ei tunnisteta tarvetta. Juha-Ville Mäkinen: LVI-alan määrälliset ja laadulliset työvoiman tarpeet LVI-alan urakoitsijoiden näkökulma koulutuksen nykytilaan ja tulevaisuuden koulutustarpeisiin (esitys liitteenä) LVI-Tekniset Urakoitsijat, työmarkkinajärjestö: kiinnostus työvoiman saamisessa ja osaavasta henkilöstöstä Talotekniikan työvoiman tarve on kasvamassa; talojen korjaustarve jo nyt merkittävä, tulevaisuudessa tarve jopa kolminkertaistuu. Tehtävien määrä ja työvoiman tarve kasvat rajusti. Korjausrakentamisen osuus 46 % jäsenyritysten yhteenlasketusta kokonaisliikevaihdosta, uudisrakentamisen 33 %. Jäsenyrityksillä on n työntekijää, työvoimasta arviolta75 % tekee työtä korjausrakentamisen tai huollon parissa, 25 % uudisrakennuksissa. Korjausrakentamisessa työvoimakustannukset ovat suuremmat kuin uudisrakennuksen puolella. Tulevaisuudessa tarvitaan työvoimaa vähintään saman verran kuin nykyään nimenomaan korjausrakentamiseen. Energiatehokkuus työllistää tulevaisuudessa. Määräykset tiukkenevat, edellytetään lähes nollaenergiarakentamista v. 2020, lämmitysjärjestelmät muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi, edellyttää parempaa osaamista suunnittelussa, rakentamisessa, käytössä ja ylläpidossa. Jäähdytyksen tarve kasvaa, vesijärjestelmiä tullaan eriyttämään, lämmön talteenotto kasvaa, ilmanvaihdon merkitys kasvaa sekä ihmisten hyvinvoinnin ja rakennusten elinkaaren kannalta. LVI-alalla työmäärä ja osaamisen kehittämistarve sekä laadullinen kompetenssi kasvavat. Työvoiman rekrytointitarve n. 450 asentajaa/vuosi tällä hetkellä. Nuorisopuolella aloituspaikkoja n v koko maassa. Työvoimapulaa LVI-asentajista ei ole eikä näy tulevaisuudessa. Koulutuspaikkoja yli tarpeen, mutta keskeytysten ja poistumien takia näin taataan, että työvoimaa on saatavilla. Talotekniikan perustutkintoihin on tulossa uudistuksia. Parantamisen varaa koulutuksenjärjestäjien toiminnassa. Tutkinnonperusteet ovat raami, jonka puitteissa koulutuksenjärjestäjä tekee oman suunnitelman, miten tutkintoon valmistava koulutus järjestetään. Tutkinnonanto-oikeus on paikallisilla koulutuksenjärjestäjillä, jotka laativat opetussuunnitelman, toimeenpanevat, arvioivat, myöntävät todistuksen. Ongelma on, että valtakunnallisesti ei hyödynnetä Opetushallituksen määräyksiä niin hyvin kuin se olisi mahdollista. Laajennettu työssäoppiminen on ollut mahdollista jo 14 vuotta. Opintoviikko kuvaa opintojen laajuutta tai syvyyttä, se ei ole sidottu aikaan. Tutkinto voidaan suorittaa nopeammin kuin kolmessa vuodessa. Todistus voidaan kirjoittaa, kun osaaminen on osoitettu. Laskentapäivät sitovat opintojen etenemisen, koska oppilaitosten valtionosuudet riippuvat näistä päivistä. Valtakunnallisesti järjestelmä on hyvä, koulutuksenjärjestäjien tulisi hoitaa omaa julkisen palvelun tehtävää hyvin. Koulutustarjonnassa kummallisia keskittymiä, jotka eivät perustu alueelliseen työvoiman tarpeeseen.

4 Vetovoimaluku (kuinka monta ensisijaista hakijaa aloituspaikkaa kohti) on koko Suomessa 1,66. Varsinais-Suomessa 116 aloituspaikkaa, vetovoimaluku 1,36 on huomattavasti heikompi kuin valtakunnallisesti; aloituspaikkoja on liikaa. Paikalliset viranomaiset tekevät päätöksen aloituspaikoista oman harkintansa mukaan. Talotekniikan pt nimenä ei hyvä, nimeä ei tunnisteta, mutta parempaa ei ole löytynyt. Toimihenkilöpuolella, LVI-insinöörit ja rakennusmestarit, on ankara työvoimapula. Ministeriö ei voi asialle mitään. Koulutuksenjärjestäjillä liian suuri autonomia päättää paikoista itse. Esim. LVI-ala jää päätöksenteossa harmaaseen vyöhykkeeseen, paikallispoliitikot päättävät kapeasta näkökulmasta, valtakunnallista tarvetta ei nähdä. Päättäjiltä edellytetään avarakatseisuutta tehdä valtakunnallisia päätöksiä. Työnantajilta puuttuu keskustelukumppani, kun tarpeista puhutaan. Viime vuonna valmistui 180 LVI-insinööriä. Insinöörikoulutuksen vuosittaisia aloituspaikkoja tullut lisää eri puolille Suomea, mutta niitä on n. 100 liian vähän. Turussa ei ollenkaan alan koulutusta, vaikka alueella huutava työvoimapula. Tulevaisuudessa korostuva osaaminen: työprosesseihin tulee uusia menetelmiä, tietopuolta lisää, ongelmanratkaisutaidot, vuorovaikutustaidot, palveluosaaminen. Iso haaste, että pitää pystyä tekemään töitä palveluperiaatteella; tilan käyttäjä on nähtävä asiakkaana. Palveluosaamiseen ei ole koulutustarjontaa, vuorovaikutustaidot keskeisiä. Keskustelu: Turusta on lähtenyt liikkeelle paljon isoja valtakunnallisia rakennusliikkeitä; alueella ei ole teknistä yliopistoa; osaamisen tuottaminen AMK:n varassa. Rakentamisessa keskeiset osaamisalueet ovat arkkitehtuuri- ja LVI-osaaminen, sähköinsinöörit, rakennusinsinöörit. Turun AMK kouluttaa vain rakennusinsinöörejä; LVI-puolella tapahtunut pientä liikettä, mutta kun rakennusarkkitehtikoulutusta ollaan käynnistämässä valtakunnassa, Turun AMK ei edes hae sitä. Juha Hietarinta: Sähköurakoitsijan näkökulma koulutuksen nykytilaan ja tulevaisuuden koulutustarpeisiin Yrityksellä hyvä työkanta, syksyllä rekrytoitiin lisätyövoimaa. Sähköasentajan paikkoihin tuli yli 76 hakemusta, 95 % hakijoista vuotiaita. Haastateltiin sähköalan pt:n suorittaneita ja joilla hakemus edes kohtuullisen hyvä. Haastateltujen sähköalan perusasioiden osaaminen oli heikko. Hietarinta peräänkuulutti alan koulutuksessa USA:n mallia, joka on pitkäkestoista oppisopimuskoulutusta ja sitouttaa opiskelijat palkkatyön kautta. Sähköasennusliikkeet haluavat henkilöitä joilla yleiskäsitys asioista ja asenne kohdillaan. Työssä opitaan lisää. Maahanmuuttajista on hyvä käsitys. Työelämä halua työntekijöitä, jotka tähtäävät hyviksi ammattimiehiksi. Opetukseen pitäisi saada selkeästi tietoa, mitä työelämä on, esim. kuinka monta pistorasiakytkentää täytyy saada aikaan tunnissa. Fyysinen kunto on tärkeää. Sähköautomaatiosuunnittelijoista, työnjohtajista sekä projektinvetäjistä on erittäin kova pula. Alueella ei ole alan koulutusta. Keskustelussa nousi esille, että nuoret eivät ole kiinnostuneita opetuksesta, kännykkä keskeisessä asemassa; opettajien aika menee kasvattamiseen. Vuorovaikutustaidot puuttuvat. Kädentaitoja tai työkaluja ja niiden käyttöä ei ole opittu kotona.

5 Loppukeskustelu: Timo Karhu Schneider-Electricistä kertoi, että rakennusautomatiikassa on huutava pula osaajista. Tarvittaisiin sähkö-, LVI-, rakennus-, tietotekniikkaosaajia. Rekrytointi arvokasta, laaja-alaisia osaajia saadaan vain koulutusyhteistyötä. Esille nousi myös kysymys, kuka opettaa automaatiotekniikkaa ja mille alalle se kuuluu. Mitä visioita työelämän ja sen järjestöjen, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun yhteistyön lisäämiseksi, miten yhteiskuntavastuu toteutuu? Yhteenveto: - työelämän edustajat kertomaan heti koulutuksen alkuun työelämästä; todettiin, että tätä tehdään jo, mutta yhteistyötä yritysten kanssa tarvitaan lisää - oppilaitoksiin tarvitaan urakkakriteereitä työelämästä - maailma on muuttunut, työnteosta haetaan kiksejä ; koulutuksen on pysyttävä ajan hermolla, asiat on opetettava uudella tavalla - työntekijätehtävät: joutuisuus, itsensä elättäminen, kansainvälinen kilpailu, tärkeää, suomalaiset eivät pärjää vauhdissa nopeutta saatava lisää - tilaajan näkökulma - suurimmat puutteet urakoitsijoiden tilaajan silmin: o ulkomainen työvoima korvaa suomalaista, mikä kielitaidossa menetetään se joutuisuudessa ja motivaatioissa saavutetaan o opiskelijoiden pitää päästä oikeille työmaille, jotta näkee todelliset vaatimukset o ilta- ja viikonlopputyöt ovat ongelma ulkomaalaisten kanssa, koska haluavat pitkät lomat tähän tullaan tulevaisuudessa puuttumaan o suuri puute toimihenkilöpuolella; aikataulullinen projektin johtaminen ja resurssisuunnittelu täysin hakusessa; LVI-urakoitsijat eivät hallitse aikatauluja, ei ole LVIinsinöörejä, firmalta puuttuu ammattitaito ja osaaminen; tilaajan näkökulmasta suurin puute Varsinais-Suomessa LVI-suunnittelusta, osaaminen ostettava muualta, automaation osalta koko valtakunnassa - positiivista: maahanmuuttajat hyvää ainesta, tulevaisuudessa osaajat tulevat ulkoa - alalle innostaminen: Suomen LVI-liitto ja LVI-TU ja LVI-talotekniikkateollisuudella Opoprojekti, materiaali kaikkien opojen käyttöön, esittelee LVI-alaa perusasteella - yhteistyötä oppilaitostasojen kesken lisättävä: peruskoulun opettajille annettava tietoa, millaista matematiikkaa opetetaan 2. asteella, toivotaan samaa yhteistyötä amk:n kanssa; yrittäjät toivovat nuorilta tutkintoa - yhteistyöverkostoilla asiat saadaan toimimaan - ulos poteroista - nuoret eivät ole huonoja, hajonta on kasvanut; opettajan tehtävä tehdä yhteiskuntakelpoisia, pitää katsoa peiliin; instituutiot jäykkiä, ei pysytä kehityksen mukana - keskeistä ammatin hallinta teknisellä tasolla - verkottuminen tärkeää - työelämän tehokkuus, rationaalinen toimintatapa tuotava kouluihin - ammattia tukevat opinnot, työelämälähtöisyys, vuorovaikutus-, kokous-, ihmissuhdetaidot, oman elämän hallinta koetaan tärkeiksi - valmistuvilta täytyy vaatia osaamista, ammattitaitovaatimusten täytyttävä ennen kuin tutkintotodistus annetaan - talotekniikka-insinööreistä on huutava pula

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite 2 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...4 2 Vastaajien tausta...5 3 Yritysten työvoiman tarve...6 4 Yritysten rekrytointi...8 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...10 6 Oppilaitosyhteistyö...19 LIITE

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisalan koulutus- ja osaamisbarometri 2008

Kiinteistö- ja rakentamisalan koulutus- ja osaamisbarometri 2008 Kiinteistö- ja rakentamisalan koulutus- ja osaamisbarometri 2008 RIL 227-2008 KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN KOULUTUS- JA OSAAMISBAROMETRI 2008 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry Rakennusinsinöörit

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti?

Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä säätöä vai täydellinen remontti? Matti Väänänen Matti Väänänen Työelämälähtöisen koulutuksen kehittämistä ammattikorkeakoulussa Pientä

Lisätiedot

KOULUTUSRATKAISUT TEOLLISUUDEN OSAAMISTARPEISIIN

KOULUTUSRATKAISUT TEOLLISUUDEN OSAAMISTARPEISIIN KOULUTUSRATKAISUT TEOLLISUUDEN OSAAMISTARPEISIIN Teollisuuden henkilöstö- ja koulutustarvetutkimus Loppuraportti 27.11.1997 ESIPUHE O heinen raportti on Euroopan sosiaalirahaston tukeman Teollisuuden henkilöstö-

Lisätiedot

OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA

OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA Atte Vieno, Alina Inkinen, Teemu Vehmaskoski & Aleksis Nokso-Koivisto OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA Laadullisten ennakointihankkeiden yhteenveto TIIVISTELMÄ Tämä yhteenveto on toteutettu

Lisätiedot

Lähde. liikkeelle. 10 vuotta. Näyttötutkinnot

Lähde. liikkeelle. 10 vuotta. Näyttötutkinnot 1 2004 Lähde Näyttötutkinnot 10 vuotta liikkeelle Näyttötutkinnot 10 vuotta Suomessa näyttötutkintojen aikakausi alkoi toukokuun alussa 1994. Keväällä 2004 tämä työelämän tutkintojärjestelmä viettää syntymäpäivää.

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA Levikki Pohjois-Suomi 5/2011

OPINTOMAAILMA Levikki Pohjois-Suomi 5/2011 OPINTOMAAILMA Levikki Pohjois-Suomi 5/2011 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa suunnistaminen vaatii tietoa. Tämä Opintomaailma-lehden

Lisätiedot

KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA

KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA KESKISUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN ROOLI MAAKUNNAN AIKUISKOULUTUKSESSA Julkaisu B 165 ISBN 978-951-594-319-4 ISBN 978-951-594-320-0 sähköinen versio ISSN 0788-7043 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisutiedot Julkaisija:

Lisätiedot

Odotuksen tuntua. Medo-projektin loppuraportti. Erkki Kupari. Projektin rahoittaja on Opetusministeriö. Arcada, Helia, Stadia

Odotuksen tuntua. Medo-projektin loppuraportti. Erkki Kupari. Projektin rahoittaja on Opetusministeriö. Arcada, Helia, Stadia Odotuksen tuntua Medo-projektin loppuraportti Erkki Kupari Projektin rahoittaja on Opetusministeriö Arcada, Helia, Stadia Tiivistelmä Viestintäalalla on selvää odotuksen tuntua. Kaksi vuotta kestänyt taloudellinen

Lisätiedot

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta

partner CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA Heidi Sotarauta kuuntelee asiakasta partner KYMDATA MUKANA TOIMIALAA JA YHTEISKUNTAA KEHITTÄMÄSSÄ Vuoden sähkösuunnittelija PANOSTAA TIETO- MALLINTAMISEEN JA TIIMITYÖSKENTELYYN CADS HOUSEN tietomallit IFC-formaattiin KYMDATAN LVI- ASIANTUNTIJA

Lisätiedot

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA!

päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! päättäjän ohjekirja, kun on PÄÄTÖKSEN AIKA! Toimituskunta: Matti Mäkelä (puheenjohtaja), VaSkooli-projekti, Turun ammatti-instituutti Mia Haapasaari, kansallinen teematyöhanke, Turun ammatti-instituutti

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2011 Opetusministeri Jukka Gustafsson taistelee aikuiskoulutuksen puolesta Työssäoppimisen arvostus kasvaa Rakentavasta yhteistyöstä hyötyvät

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Yksityiset hyvinvointipalvelut

Yksityiset hyvinvointipalvelut Ennakointikamari Yksityiset hyvinvointipalvelut Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 9/2010 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖALAN TYÖVOIMARAKENNE JA OSAAMISTARPEET

KAUKOLÄMPÖALAN TYÖVOIMARAKENNE JA OSAAMISTARPEET KAUKOLÄMPÖALAN TYÖVOIMARAKENNE JA OSAAMISTARPEET Energiateollisuus ry Työmarkkinatoimiala/Kortet Toukokuu 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 KAUKOLÄMPÖALAN HENKILÖSTÖ JA OSAAMISTARPEET...

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006 Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Syksy 2006 Teema: Stadia 10 vuotta Pääkirjoitus: Kymmenen vuoden taival

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelija, YTM Anna

Lisätiedot

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista

Hyvinvointiala 2012. Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Ennakointikamari Hyvinvointiala 2012 Yritys- ja oppilaitoskysely ammatillisen osaamisen tarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen, Eeva Kostiainen 3/2012 Sisällys Tiivistelmä tuloksista... 3 Johdanto...

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

1 Kyselyn tausta ja tavoite

1 Kyselyn tausta ja tavoite Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...3 2 Vastaajien tausta...4 3 Yritysten työvoiman tarve...5 4 Yritysten rekrytointi...6 5 Koulutuksen ja työelämän vastaavuus...8 6 Oppilaitosyhteistyö...14 7 Yhteenveto

Lisätiedot

Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa

Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa Syyskuu 2010 Annakatriina Jylhä Porin yliopistokeskus 1 1 JOHDANTO...4

Lisätiedot

Raportti osaamistarpeista ja rekrytoinnin haasteista Lapin kaivoksilla

Raportti osaamistarpeista ja rekrytoinnin haasteista Lapin kaivoksilla Raportteja 23 2013 Raportti osaamistarpeista ja rekrytoinnin haasteista Lapin kaivoksilla Tunturiosaaja-hanke 2013 PETRA PUDAS (TOIM.) HEINO VASARA TIINA RISSANEN TUOMAS PUSSILA MIRVA JUNTTI Raportti

Lisätiedot

opiskelulla menestykseen

opiskelulla menestykseen Insinööreille riittää kysyntää. tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Korkeakoulu-uudistus Lisää mahdollisuuksia ja helppoja kurssivalintoja laadusta tinkimättä. Aikuiskoulutus on Suomessa

Lisätiedot

VAK. Viestintäalan tutkintojen kehityshanke Hankeraportti 2013. Riitta Helevä

VAK. Viestintäalan tutkintojen kehityshanke Hankeraportti 2013. Riitta Helevä VAK Viestintäalan tutkintojen kehityshanke Hankeraportti 2013 Riitta Helevä Sisällys VAK-hankkeen kuvaus ja tavoitteet... 4 Hankkeen toteuttajat ja ohjausryhmä...5 Aikataulu...6 Työelämäyhteistyö ja VAK-hankkeen

Lisätiedot

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen 1 Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen kesäkuu 2003 Copyright Motiva Oy, Helsinki, 2003 2 Alkusanat Energia-alan koulutustarjonnan kartoituksessa

Lisätiedot

SUOMALAISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN HAASTEET

SUOMALAISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN HAASTEET JULKAISUJA 2/2003 SUOMALAISEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄN HAASTEET 2010 UHO VAI TUHO? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura - TUTKAS - järjesti 8.10.2003 keskustelutilaisuuden "Suomalaisen

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Korjausrakentamisen erityispätevyydet hankkeen loppuraporti

Korjausrakentamisen erityispätevyydet hankkeen loppuraporti AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO Korjausrakentamisen erityispätevyydet hankkeen loppuraporti ErjaLaurilajaPetriLyytikäinen (toim.) CROSSOVER AMMATILLISEN KEHITTYMISEN RAPORTTI Aalto-yliopiston

Lisätiedot