Tekninen lautakunta 1/ ti klo kunnantalo, kahvio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 1/2013 1 ti 5.2.2013 klo 19.00 21.45. kunnantalo, kahvio"

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta 1/ ti klo kunnantalo, kahvio Aaro Puurula puheenjohtaja Minna Aho Johannes Mattila Heli Heinonen Tiina Hirvinen Ahti Niskakoski Jarno Saaranen poistui klo Matti Kiviniemi Mika Tolppi Teuvo Nyman esittelijä-sihteeri k-rkm kh:n pj Todettiin :t 1-21 Teknisessä toimistossa pe klo Pöytäkirjan tarkistajat: Minna Aho ja Heli Heinonen Aaro Puurula Matti Kiviniemi ke klo ma tekninen toimisto klo tekninen johtaja

2 Tekninen lautakunta ti klo kunnantalo, kahvio 1 Teknisen lautakunnan kokoukset ja pöytäkirjan nähtävillä olo 2 Tiejaoston jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaali toimikaudelle Tiejaoston esittelijä ja pöytäkirjan pitäjä 4 Rakennustoimikunnan nimeäminen kunnan rakennuskohteisiin vuodelle Kaavatoimikunnan nimeäminen v Kaavoituskatsaus vuodelle Vuoden 2012 talousarvion toteutuminen 8 3 Investointiosan käyttösuunnitelma ja työohjelma vuodelle Teknisen lautakunnan toimialaan liittyvien tositteiden hyväksyminen 10 Teknisen toimen henkilöstön sivutoimiluvat- ja ilmoitukset 11 5 Susisaaren loma-asuntoalueen asemakaavan muutos/ kaavaehdotus (jatkoa) 12 6 Keittäjä Leila Vedenoja vuorotteluvapaa 13 7 Maalari Hannu Niemen työsuhteen päättyminen 14 8 Kunnan rakennusmestari Risto Hurmeen virkasuhteen päättyminen 15 9 Suurtalouskokin hakeminen ruokapalveluun Teknisen lautakunnan koulutuspäivä 17 Tekniselle lautakunnalle saapuneet viranhaltijapäätökset ja työsopimukset 18 Ilmoitusasiat Teknisen toimen organisaatio Käytöstä poistuneiden rakennusten purku 21 Skeittipuiston rakentaminen Reisjärvelle AARO PUURULA

3 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET 2013 JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ OLO Tekla 1 Toim.hoit. Reisjärven kunnan hallintosäännön 6 mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana päättämässään paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Hallintosäännön 15 mukaan esittelijänä toimii vastuualueen esimies ellei ao. toimielin toisin päätä. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä. Hallintosäännön 18 mukaan toimielimen kokousten pöytäkirjan pitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii toimielimen määräämä viranhaltija. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää kokoontua vuoden 2013 aikana tarvittaessa pääsääntöisesti tiistaisin tai torstaisin klo kunnantalon kahviossa. Lautakunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii tekninen johtaja ja hänen poissa ollessaan kunnan rakennusmestari ja hänen ollessa esteellinen asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä.

4 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET 2013 JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ OLO (jatkoa) Tarkistetut ja allekirjoitetut pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä kokousta ja päätöstä seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä teknisessä toimistossa viraston aukioloaikana. Muuten kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön luku 2 ohjeita. Teknisen lautakunnan kokouksiin pyydetään asiantuntijana mukaan kunnan rakennusmestari Mika Tolppi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Tekninen lautakunta TIEJAOSTON JÄSENTEN JA HENKILÖKOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VAALI TOIMIKAUDEKSI Tekla 2 Toim.hoit. Hallintosäännön 57 :n mukaan teknisen lautakunnan alaisena on kolmijäseninen tiejaosto, jonka lautakunta valitsee kuntalain :n mukaisesti. Tiejaoston jäsenet valitaan teknisen lautakunnan jäsenistä niin että, jaoston jäsenenä voi olla myös toimielimen varajäsen. Toimielimen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Toimielimelle nimetään puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee tiejaostoon kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi Päätös: Tekninen lautakunta valisti tiejaoston varsinaisiksi jäseniksi Aaro Puurulan, Minna Ahon ja Johannes Mattilan.

6 Tekninen lautakunta TIEJAOSTON ESITTELIJÄ JA PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ Tekla 3 Toim.hoit. Teknisen lautakunnan alaisena on kolmijäseninen tiejaosto. Hallintosäännön 15 mukaan toimielimen esittelijänä toimii vastuualueen esimies ellei ao.toimielin toisin päätä. Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä. Hallintosäännön 18 mukaan toimielimen kokousten pitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii toimielimen määräämä viranhaltija. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että tiejaoston kokouksessa asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esitystä, koska tieasioiden hoitotehtävät ostetaan yksityiseltä henkilöltä. Tekninen lautakunta hyväksyy tieasioiden hoitajan hoitamaan tiejaoston sihteerin tehtäviä ja toimimaan pöytäkirjan pitäjänä. Hänen ollessa poissa tai esteellinen pöytäkirjan pitäjänä toimii tekninen johtaja. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Tekninen lautakunta RAKENNUSTOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN KUNNAN RAKENNUSKOHTEISIIN VUODELLE 2013 Tekla 4 Toim.hoit. Tekn. joht. Kunnan rakennuttamistehtävien joustavan sujumisen ja käytännön järjestelyjen kannalta on tarkoituksen mukaista nimetä rakennustoimikunta rakennuskohteisiin, joka voi nopeasti kokoontua päättämään rakennustyömaalla esille tulevia asioita. Ehdotus: Tekninen lautakunta nimeää rakennustoimikunnan kunnan rakennuskohteisiin vuodelle Päätös: Rakennustoimikuntaan v nimettiin Aaro Puurula ja Ahti Niskakoski.

8 Tekninen lautakunta KAAVATOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN v.2013 Tekla 5 Toim.hoit. Tekninen lautakunta nimeää vuosittain kaavahankkeiden ohjausta varten työryhmän. Kaavatoimikunnassa ovat olleet teknisen lautakunnan puheenjohtajat sekä kutsuttuna jäsenenä kunnanhallituksen puheenjohtaja. Ehdotus: Tekninen lautakunta nimeää kaavatoimikunnan vuodelle Päätös: Kaavatoimikuntaan vuodelle 2013 nimettiin Aaro Puurula ja Johannes Mattila.

9 Tekninen lautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELLE 2013 Tekla 6 Toim.hoit. Kunnan tulee vuosittain laatia kaavoituskatsaus (MRL 7 ). Katsauksessa esitellään maakunnan liitossa ja kunnassa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat, mitkä eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset kunnan päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Katsaus ei voi olla muutoksenhaun kohteena eikä siihen voi vedota muutoksenhakuperusteena yksittäisiä kaava-asioita käsiteltäessä. Tämä rakennusasetuksen vaatima Reisjärven kunnan kaavoituskatsaus kertoo varsinaisten vireillä olevien kaavahankkeiden lisäksi lähiajan kaavoitushankkeista olematta kuitenkaan mikään varsinainen kaavoitusohjelma. Liitteenä 1. on teknisen johtajan laatima kaavoitusohjelma ja kaavoituskatsaus vuodelle 2013, joka on nähtävänä teknisen toimiston ilmoitustaululla huhtikuun 2013 loppuun asti. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee kaavoitusohjelman ja kaavoituskatsauksen vuodelle 2013 tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi ja kaavoituskatsaus pidetään nähtävänä teknisen toimiston ilmoitustaululla huhtikuun 2013 loppuun asti.

10 Tekninen lautakunta VUODEN 2012 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tekla 7 Toim.hoit. Hallintokunnat ovat itse vastuussa oman toimialansa määrärahojen seurannasta. Lautakuntien tulee seurata talousarvion toteutumista ja ilmoittaa siitä neljännesvuosittain kunnanhallitukselle. Talousarvion seurannassa ja määrärahojen tarkkailussa käytetään kunnan atk-kirjanpito- ja reskontrajärjestelmää. Teknisen toimen talousarvion käyttötalouden ja investointiosan toteutuminen ovat pöytäkirjan liitteenä 2. Menojäämät vuodelle 2012 ovat vielä osittain kirjaamatta. Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee talousarvion toteutumisen mennessä tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

11 Tekninen lautakunta INVESTOINTIOSAN KÄYTTÖSUUNNITELMA JA TYÖ-OHJELMA VUODELLE 2013 Tekla 8 Toim.hoit. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan rakentamisohjelman vuosille Teknisessä toimistossa on valmisteltu investointiosan käyttösuunnitelma/työ-ohjelma vuodelle 2013 apuna käyttäen vuoden 2013 rakentamisohjelmaa. Liite 3. Investoinnit yhteensä eur. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman ja työ-ohjelman vuodelle Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMIALAAN LIITTYVIEN TOSITTEIDEN HYVÄKSYMINEN Tekla 9 Toim.hoit. Hallintosäännön 58 mukaan lautakunnat määrää vaalikausittain laskujen hyväksyjät. Vastuualueiden esimiesten laskut hyväksyy kunnanjohtaja. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy toimialaan liittyvien tositteiden hyväksymiset liitteen 4. mukaisesti. Kunnan rakennusmestarin ja toimiston hoitajan poissa ollessa heidän tositteet hyväksyy tekninen johtaja ja teknisen johtajan poissa ollessa hänen tositteet hyväksyy kunnan rakennusmestari. Teknisen johtajan (esimiehen) henkilökohtaiset tositteet hyväksyy kunnanjohtaja. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Tekninen lautakunta TEKNISEN TOIMEN HENKILÖSTÖN SIVUTOIMILUVAT JA ILMOITUKSET Tkla 10 Toim.hoit. Viranhaltija/työntekijä ei saa ottaa vastaan eikä pitää sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei työnantaja hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Lupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Lupa voidaan myös peruuttaa, kun siihen on syytä. (Viranhaltijalaki 18 ja Työsopimuslaki 3 ) Muusta kuin yllä olevassa tarkoitetusta sivutoimesta viranhaltijan/työntekijän on tehtävä ilmoitus työnantajalle. Teknisen toimen henkilöstön ko. sivutoimet: Tekninen johtaja Matti Kiviniemi - yksityisten henkilöiden, asuntoosakeyhtiöiden ja yrittäjien asuin-, tuotanto ja teollisuustilojen rakennusten rakentamisessa vaadittavien vastaavanmestarin ja rakennustöiden valvojan tehtäviä Reisjärvellä määräaikaisesti (mikäli sivutyötä tehdään normaalina työaikana, korvataan se aika työnantajalle varsinaisen työajan jälkeen) Kunnan rakennusmestari Mika Tolppi - yksityisten henkilöiden, asuntoosakeyhtiöiden ja yrittäjien asuin-, tuotanto ja teollisuustilojen rakennusten rakentamisessa vaadittavien vastaavanmestarin ja rakennustöiden valvojan ja rakennusteknisten töiden tehtäviä Reisjärvellä määräaikaisesti (mikäli sivutyötä tehdään normaalina työaikana, korvataan se aika työnantajalle varsinaisen työajan jälkeen)

14 Tekninen lautakunta TEKNISEN TOIMEN HENKILÖSTÖN SIVUTOIMILUVAT JA ILMOITUKSET Kiinteistönhoitaja Timo Rajala - Reisjärven Kukkapalvelu ja Hautaustoimisto T. Rajala Ky - vainajien ajot (mikäli vainajan ajoa ei voida suorittaa työajan jälkeen, ko. työajalla käytetyt tunnit vähennetään palkanmaksusta) Sähköteknikko Pentti Paloranta - omana työnä sähköasennus- ja kunnossapitotöitä (työt todella vähäisiä ja suoritetaan iltaisin tai viikonloppuisin) Puh.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta esittää alaistensa henkilöstön sivutoimilupahakemukset ja ilmoitukset kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. M.A./H.H.

15 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta SUSISAAREN LOMA-ASUNTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS/ OSALLISTUMISARVIOINTISUUNNITELMA SEKÄ KAAVALUONNOS Tekla 13 Susisaaren loma-asuntoalueen asemakaavatyö on käynnistynyt. Kaavamuutos on tullut ajankohtaiseksi, kun loma-asuntoalueelle on lisääntyvää kiinnostusta rakentaa asuinrakennuksia pysyvään asumiseen. Kaavamuutoksella mahdollistetaan sekä pysyvien asuntojen että lomaasuntojen rakentaminen kaikille lomaasuntotonteille. Kaavamuutoksella liitetään tonttikohtainen puistovyöhyke osaksi tonttia ja tälle osalle mahdollistetaan rantasaunojen ja kevyen rakennelmien rakentaminen rakennusoikeuden, rantaviivaetäisyyden ja rakentamiskorkeuden puitteissa Ensimmäisenä ovat valmistuneet osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja asemakaavan muutosluonnos. Viranomaisneuvottelu osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavaluonnoksesta pidetään luonnoksen nähtävillä olon jälkeen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on tiedotettava MRL 63 ja MRA 30 mukaisesti. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättä tiedottaa Susisaaren loma-asuntoalueen asemakaavamuutoksen vireille tulosta ja vuorovaikutuksesta sekä kaavaluonnoksesta osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa liite 1 osallisiksi määritellyille lähetettävällä kirjeellä ja ilmoittamalla asiasta Reisjärvi-lehdessä ja kunnan internet-sivuilla. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. H.H./S.N

16 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta SUSISAAREN LOMA-ASUNTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS/ KAAVAEHDOTUS Tekla 21 Susisaaren asemakaavan muutosluonnos oli nähtävillä Nähtävillä oloaikana ei tullut yhtään huomautusta. Kaava-luonnoksesta pyydettiin lausunnot Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa mainituilta viranomaisilta. Lausunnon antoivat ELYkeskus, Maakuntamuseo sekä Pelastuslaitos. Liitteet Kaavaluonnoksen nähtävillä oloaikana on laadittu luontoselvitys. Luontoselvityksessä ei ilmennyt mitään sellaista, joka vaikuttaisi kaavasuunnittelun jatkamiseen. Kaavaehdotuksen valmistelussa on muutettu rakennusoikeus rakennuspaikkakohtaiseksi ja asiaan liittyen on oltu yhteydessä ELY-keskuksen edustajiin ja lähetetty heille kaavaehdotus ennakkoon tarkasteltavaksi. Pelastuslaitoksen lausunnossa suositeltu palopostin paikka ei sijaitse kaavamuutosalueella. Maakuntamuseon lausunnon mukaan kaavamuutosalueella ei sijaitse mitään kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tulee lisätä Museovirasto osalliseksi. Kaavaluonnoksesta on laadittu kaavaehdotus, jossa on huomioitu lausunnoissa esille tulleet seikat siltä osin, kun ne koskevat muutoksenalaista kaavaaluetta. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää asettaa Susisaaren asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja tiedottaa siitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti sekä pyytää ehdotuksesta osallisilta lausunnot. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. P.N./L.K

17 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta SUSISAAREN LOMA-ASUNTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS/ KAAVAEHDOTUS (JATKOA) Tekla 29 Susisaaren asemakaavaehdotus oli yleisesti nähtävillä Nähtävillä oloaikana tuli kolme muistutusta. Liite Kaikissa muistutuksissa pyydettiin huomioimaan erillisen saunarakennusten rakentamismahdollisuus asemakaavaehdotuksessa luonnontilaisen kaltaisena säilytettäväksi merkitylle tontin osalle. Ehdotuksen kaavamerkinnän teksti: Luonnontilaisen kaltaisena säilytettävä alueen osa. Alue tulee säilyttää puustoisena. Alueelle voi rakentaa laiturin, terassin, alle 15 m²:n grillikatoksen tai vastaavan rakennelman ilman kiinteitä perustuksia. Osassa alueen tonteista rakentamiseen merkitty tontin osa niin ahdas, että erillisen saunarakennuksen rakentaminen tuottaa hankaluuksia ja tulisi vaikeuttamaan käyttökelpoisen oleskelupihan muodostamista. Muutamissa tapauksissa riittänee, että osan saunarakennuksesta voi sijoittaa luonnontilaisen kaltaisena säilytettävälle tontin osalle. Asemakaavaehdotuksessa rakennusalueen raja on piirretty pääpiirteissään pohjakartan korkeuskäyriä noudattaen. Pohjakartan laatimisen jälkeen on maastoa muokattua mm. rantojen kunnostuksessa ja korkeuskäyrät ovat paikoin muuttuneet. Todellisen korkeuskäyrän mukainen raja on osoitettavissa vain paikan päällä tehtävillä mittauksilla. Rantasaunojen rakentamismahdollisuus luonnontilaisen kaltaisena säilytettävälle tontin osalle oli mahdollista vielä asemakaavan luonnosvaiheessa, jolloin asuinrakennusten rakentamisalueet olivat ehdotusta pienempiä. Luonnoksen kaavamerkinnän teksti: Luonnontilaisen kaltaisena säilytettävä alueen osa. Alue tulee säilyttää puustoisena. Alueella saa rakentaa rakennusoikeuden puitteissa puurakenteisen saunarakennuksen tai muun rakennelman, jonka pinta-ala on enintään 20m2.

18 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta SUSISAAREN LOMA-ASUNTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS/ KAAVAEHDOTUS (JATKOA) Saunojen sijoittamista rajoittaa kaavamääräys alimmasta sallitusta rakentamiskorkeudesta. Kaavamääräyksen teksti: Kosteudelle alttiiden rakennusosien alimman rakentamiskorkeuden tulee olla korkeuden +115,00 (N60) yläpuolella. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää huomioida muistutukset ja esittää palautettavaksi luonnontilaisen kaltaisena säilytettävälle tontin osalle enintään 20 m2:n rantasaunan rakentamismahdollisuuden. Tekninen lautakunta päättää pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot viranomaisilta ja yhdyskuntateknisten verkkojen haltijoilta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotuksen mukaan. H.H./K.S

19 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta SUSISAAREN LOMA-ASUNTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS/ KAAVAEHDOTUS (JATKOA) Tekla 35 Viranomaisilla ja verkkojen haltijoilla ei ollut huomauttamista nähtävillä olleeseen asemakaavaehdotukseen. Lausunnon antoi Po-Po ELY-keskus ja Oulun Museo. Liitteenä. ELY-keskuksen tarkastajan kanssa on neuvoteltu teknisen lautakunnan päättämän saunan rakentamisen mahdollistavan kaavamerkinnän lisäämisestä nähtävillä olleeseen kaava-ehdotukseen. Tarkastajan kannan mukaan muutos on niin merkittävä, että korjattu ehdotus on asetettava uudelleen nähtäville 30 päivän ajaksi. Tekninen lautakunta hyväksyy Susisaaren asemakaavaehdotukseen tehdyn lisäyksen erillisen rantasaunarakennuksen rakentamisen mahdollistamisesta luonnontilaisen kaltaisena säilytettävälle tontin osalle ja päättää asettaa asemakaavaehdotuksen uudelleen nähtäville 30 päivän ajaksi sekä pyytää osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaiset lausunnot. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ja Susisaaren aemakaavaehdotus asetetaan uudelleen nähtäville M.A./P.N Tekla 11 Asemakaavaehdotuksen nähtävillä oloaikana ei tullut osallisilta yhtään muistutusta. Lausunnon ehdotuksesta antoivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Dno POPELY/750/07.01/2011 (liite) ja Museovirasto Dno 814/303/2012(liite). Museovirasto ei edellyttänyt tarkistetussa lausunnossaan mitään muutoksia kaavan jatkokäsittelyyn. ELY-keskuksen mielestä mittavien pengerryksen salliminen ei ole järkevää ja kaavamääräystä tulee tarkistaa tältä osin.

20 Tekninen lautakunta SUSISAAREN LOMA-ASUNTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS/ KAAVAEHDOTUS (JATKOA) Kaavamääräystä on tarkistettu pengerryksen osalta yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Liite 5. Tarkistus on niin vähäinen, että se ei edellytä tarkistetun ehdotuksen uudelleen nähtäville asettamista. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Susisaaren asemakaava-ehdotuksen sekä esittää sen hyväksymistä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Liitteet: asemakaavakartta ja kaavaselostus Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti ja Susisaaren asemakaavaehdotus esitetään kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Merkitään että, Mika Tolppi poistui kokouksesta esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. M.A./H.H.

21 Tekninen lautakunta KEITTÄJÄ LEILA VEDENOJAN VUOROTTELUVAPAA Tekla 12 Toim.hoit. Keittäjä Leila Vedenoja on pyytänyt vuorotteluvapaata. Vuorotteluvapaa on kalenteripäivän vapaajakso, joka tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden pitempiaikaiseen vapaaseen. Vuorotteluvapaa perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Vapaan voi käyttää haluamallaan tavalla. Työnantaja palkkaa samaksi ajaksi työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Vedenojan työhistoriassa on yli 20 vuotta kunnallista palvelua, joten hän on oikeutettu saamaan vuorottelukorvausta työttömyyskassasta vuorotteluvapaa-ajalta. Tekninen johtaja on tehnyt Vedenojan kanssa vuorottelusopimuksen joka on toimitettu työvoimatoimistolle. Vedenoja hakee vuorotteluvapaata väliseksi ajaksi. Vuorottelusopimus liitteenä 6. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Leila Vedenojan vuorottelusopimuksen ja palkkaa vuorotteluvapaan sijaiseksi keittiötyöntekijä Paula Leppälän. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

22 Tekninen lautakunta MAALARI HANNU NIEMEN TYÖSUHTEEN PÄÄTTYMINEN Tkla 13 Toim.hoit. Maalari Hannu Niemi on lähettänyt kirjallisen irtisanomisen alkaen siirtyäkseen vanhuuseläkkeelle. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Hannu Niemen irtisanomisen ja työsuhteen päättymisen sekä siirtymisen vanhuuseläkkeelle Niemen tilalle ei palkata uutta työntekijää. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

23 Tekninen lautakunta KUNNAN RAKENNUSMESTARI RISTO HURMEEN VIRKASUHTEEN PÄÄTTYMINEN Tkla 14 Toim.hoit. Kunnanrakennusmestari Risto Hurme on lähettänyt kirjallisen irtisanomisen alkaen siirtyäkseen vanhuuseläkkeelle. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Risto Hurmeen irtisanomisen ja virkasuhteen päättymisen sekä vanhuuseläkkeelle siirtymisen alkaen. Kunnan rakennusmestariksi Hurmeen tilalle on valittu rkm Mika Tolppi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

24 Tekninen lautakunta SUURTALOUSKOKIN HAKEMINEN RUOKAPALVELUUN Tkla 15 Toim.hoit. Teknisen toimen ruokapalveluissa on siirrytty käyttämään ainoastaan terveyskeskuksen ja yläasteen keittiöitä ruuan valmistamiseen ja Kalajan, Leppälahden ja Niemenkartanon keittiöt ovat jakelukeittiöitä sekä päiväkoti Tuulenpesän keittiöllä valmistetaan vain aamupala muuten toimii jakelukeittiönä. Vuosi kokeilua on takana ja yhden emännän äkillisen pois menon takia henkilöstöä ollaan kierrätetty eri keittiöiden välillä. Kokeilun tuloksena terveyskeskuksen keittiöltä siirtyy yksi keittäjä yläasteen keittiölle ja hoitaa samalla Niemenkartanoon ruoanjakelun. Ehdotus: Tekninen lautakunta lakkauttaa ruokapalveluista yhden emännän toimen ja perustaa suutalouskokin toimen, jonka ensisijainen toimipaikka on terveyskeskuksen keittiöllä. Hakuilmoitus on laadittu ja se on pöytäkirjan liitteenä 9. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

25 Tekninen lautakunta TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOULUTUSPÄIVÄ Tkla 16 Toim.hoit. FCG Koulutus ja konsultointi Oy järjestää teknisten lautakuntien koulutuspäivän Seinäjoella ja Kuopiossa. Koulutusaiheet: * teknisen toimialan palvelut, velvoitteet ja vastuut * teknisen toimialan palvelujen tuottaminen * palveluiden tuottajien ja urakoitsijoiden kilpailuttaminen * urakkasopimusten ongelmakohdat- sopimusehdot * lautakunnan ja jäsenten oikeudellinen asema Koulutuspäivän hinta 280 eur, jos lautakunnasta osallistuu vähintään 4 henkilöä, hinta on 245 eur/hlö+alv24% lisäksi 1 esittelijä voi osallistua ilman osallistumismaksua. Koulutusohjelma liitteenä 10. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää koulutukseen osallistumisesta. Päätös: Tekninen lautakunta päätti olla osallistumatta ko. koulutukseen.

26 Tekninen lautakunta TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET, TYÖSOPIMUKSET JA PÖYTÄKIRJAT Tekla 17 Toim.hoit. Kunnan rakennusmestari Risto Hurmeen viranhaltijapäätökset: Reisjärven kunnan kiinteistöissä tarvittavan polttoöljyn hankinta Lämpöpuisto Oy:ltä vuodelle Kunnan kiinteistöjen huolto- ja korjaustöissä käytettävän LVI-urakoitsijan valinta v LVI-Urakointi Raimo Kahilainen ja 1. varalle Reisjärven Vesi ja Lämpö Oy ja 2. varalle LVI- Suihkonen Ky, tarjouksen mukaisilla hinnoilla. Öljypoltinhuoltajaksi Öljypoltinhuolto S. Suihkonen Ky Kunnan kiinteistöjen huolto- ja korjaustöissä käytettävän sähköurakoitsijan valinta v M&M Laatutyö (Mika Viljamäki) ja kylmä- ja sähkölaitehuoltajaksi Sähkölaite J. Laukkanen, tarjouksen mukaisilla hinnoilla. Kunnanjohtaja Pekka Leppäsen viranhaltijapäätökset: Reisjärven järvien tilan parantaminen; EAKRhankkeen ohjausryhmän nimeäminen. Tero Savela, Reisjärven kalastuskunta, puheenjohtaja Esko Lakso, Lakson Vesi Oy, asiantuntija Arto Lehto, ELY-keskus Matti Kiviniemi, projektipäällikkö, sihteeri Täytäntöönpanopäätös/Kalustonhoitaja Tero Ahon siirto koululautakunnan alaisuudesta teknisen lautakunnan alaisuuteen lukien.

27 Tekninen lautakunta TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET, TYÖSOPIMUKSET JA PÖYTÄKIRJAT Allekirjoitetut työsopimukset: Puurula Marjaana, siivoustyöt Leppänen Kaija, keittiötyöt Tolppi Mika, kunnan rakennusmestari Leppälä Paula, keittiötyöt Markkinen A-L, keittiö- ja siivoustyöt Liimatainen Antti, varallaolo Honkaperä Anu, keittiötyöt Ruokapalvelusopimus 2013; PPKY Selänne/Reisjärven kunta Puhdistuspalvelusopimus 2013; PPKY Selänne/Reisjärven kunta Työsuojelutarkastuspöytäkirja Jokilaaksojen Pelastuslaitos; palotarkastuspöytäkirja Yläaste Oulun hallinto-oikeuteen lähetetyt asiakirjat koskien Heikki Hovin ja Tapio Paalavuon kunnallisvalituksia. Puh.joht. Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy saapuneet viranhaltijapäätökset, työsopimukset ja muut sopimukset ja pöytäkirjat. Merkitään, että siirrettäviä asioita lautakunnalle ei ollut. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

28 Tekninen lautakunta ILMOITUSASIAT Tkla 18 TE-keskuksen päätös palkkatuesta Anu Honkaperä keittäjäntyöt oppisopimuksella. ARA ohjeet korjaus- ja energia-avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen ELY-keskuksen lasku Salojoen alaosan kunnostuksesta ,84 eur. Selänteen ilmoitukset kuntouttavan työtoiminnan jatkamisesta: Niskanen Marko 3 kk ja Lehto Miika 6 kk. Vapaa-aikalautakunnan ote Investointiosan määrärahat. Alajärven kaupunki/järviseudun jätelautakunnan ote Jätelautakunnan kustannusten kattaminen. TULLI Polttoturpeen käyttäjän rekisteröityminen verovelvolliseksi ELY-keskuksen tiedote Tievalaistuksen yöajan sammutusten käyttöönotto v Honkalinnan ja vuodeosaston remonttilistat v ARA päätös avustus uusiutuvan energian käyttöönotosta (Vasaralahden rivitalo, maalämpö) Maanmittauslaitos Tilusvaihtosopimus Reisjärven kunta ja Kiint. Oy Jyvälä. ELY-keskuksen lupapäätökset ; Kartanohotelli Saari, palvelukohteen opastaulujen opastelupa kantatielle 58 ja Petäjämäki ja Peuranpolku, palvelukohteen opastaulujen opastelupa maanteille 58 ja Ehdotus: Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

29 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta TEKNISEN TOIMEN TEHTÄVIÄ JA TYÖVOIMATILANNETTA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN Tekla 11 Teknisen toimen tehtäväalueella on tapahtunut merkittäviä muutoksia sekä tehtävämäärissä että työvoimassa. Tilapalvelutoiminta aloitettiin seitsemän vuotta sitten. Vuoden 2010 alusta aloitti kuntayhtymä Selänne toimintansa. Tällöin kiinteistöhuollon lisäksi tekniselle toimelle siirrettiin koko kunnan ruokahuolto sivistystoimelta ja Selänteeseen siirtyneeltä sosiaali- ja terveystoimialalta. Teknisen toimien työvoima työnjohdossa on vuosien kuluessa supistunut huomattavasti. Kunnalta on jäänyt pois tiemestari ja työnjohtaja, joiden tehtävät ovat siirtyneet tekniselle johtajalle. Kunnan rakennusmestari jäi osa-aikaeläkkeelle vuoden 2010 alusta ja hänen tehtäväalueensa rajattiin koskemaan yksinomaan tilapalvelua. Kaikki muut aiemmin hänelle kuuluneet käyttötalouden alueeseen kuuluneet tehtävät siirtyivät tekniselle johtajalle ja toimistosihteerille. Toimistosihteerin tehtäväalan kasvattaminen edellytti viran perustamista. Vuoden 2010 alusta liikunta-alueiden hoito siirrettiin sivistystoimelta tekniselle toimelle. Toiminnan järjestämien ja työnjohto siirtyi tekniselle johtajalle. Kunnan investointien toteuttamiseen osallistui aiemmin kunnanrakennusmestari, tiemestari ja työnjohtaja. Tiemestarin ja työnjohtajan poistumisen sekä kunnan rakennusmestarin osaaikaistumisen jälkeen kaikki investointien toteuttaminen on jäänyt yksin teknisen johtajan tehtäväksi. Tehtäväkuvien muutokset ovat aiheuttaneet epäselvyyttä sekä kiinteistöjen käyttäjille että teknisen toimen työntekijöille.

30 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta TEKNISEN TOIMEN TEHTÄVIÄ JA TYÖVOIMATILANNETTA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN (JATKOA) Työmäärien ja tehtäväjaon selventämiseksi sekä työresurssien riittävyyden kartoittamiseksi on tarkoituksenmukaista perustaa työryhmä. Ehdotus: Tekninen lautakunta nimeää työryhmän selvittämään teknisen toimen työmääriä, tehtäväjakoa ja työvoiman riittävyyttä. Päätös: Tekninen lautakunta valitsi työryhmään Aaro Puurulan, Pauli Niemen, Kari Sorolan ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Teuvo Nymanin. M.A./P.N Tekla 16 Toim.hoit. Puh.joht. Työryhmä on kokoontunut useamman kerran ja keskustellut kaikkien teknisen toimen vakituisten tuntipalkkaisten ja toimiston henkilökunnan kanssa. Toimikunnan palavereista on koottu yhteenvetomuistio, jossa on tehty esityksiä teknisen toimen tehtäväjakoihin ja työvoimatilanteeseen. Toimikunnan ja työntekijöiden yhteinen palaveri pidettiin , jossa käsiteltiin ko. muistio. Muistio on pöytäkirjan liitteenä 4. Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää antaa teknisen toimiston tehtäväksi ryhtyä valmistelemaan työryhmän raportin pohjalta uutta organisaatiota ja uusi toimintamalli otetaan käyttöön vuoden 2013 alusta. Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle talousarvioon lisämäärärahan myöntämistä työsopimussuhteisen rakennusmestarin/ työnjohtajan palkkaamiseksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. H.H./S.N. ----

torstaina 29.5.2012 klo 19.00 kunnantalo, kahvio 1 Kaukolämpötaksan muutos/energiamaksun tarkistaminen

torstaina 29.5.2012 klo 19.00 kunnantalo, kahvio 1 Kaukolämpötaksan muutos/energiamaksun tarkistaminen Tekninen lautakunta torstaina 29.5.2012 klo 19.00 kunnantalo, kahvio 1 Kaukolämpötaksan muutos/energiamaksun tarkistaminen 2 1 Susisaaren loma-asuntoalueen asemakaavan muutos/osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1/2014 1 to 27.2.2014 klo 18.00 21.15. kunnantalo, kahvio

Tekninen lautakunta 1/2014 1 to 27.2.2014 klo 18.00 21.15. kunnantalo, kahvio Tekninen lautakunta 1/2014 1 to 27.2.2014 klo 18.00 21.15 kunnantalo, kahvio Aaro Puurula Johannes Mattila Tiina Hirvinen Ahti Niskakoski Jarno Saaranen Anna-Liisa Leppänen Kimmo Mustikkaniemi puheenjohtaja

Lisätiedot

torstaina 6.9.2012 klo 19.00 kunnantalo, kahvio 1 1 Susisaaren loma-asuntoalueen asemakaavan muutos/ kaavaluonnos

torstaina 6.9.2012 klo 19.00 kunnantalo, kahvio 1 1 Susisaaren loma-asuntoalueen asemakaavan muutos/ kaavaluonnos Tekninen lautakunta torstaina 6.9.2012 klo 19.00 kunnantalo, kahvio 1 1 Susisaaren loma-asuntoalueen asemakaavan muutos/ kaavaluonnos 2 2 Talousarvion toteutuminen 31.8.2012 3 3 Kunnan rakennusmestarin

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 8/2012. Aika: Tiistai 19.6.2012 klo 20.20 21.20 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

KUNNANHALLITUS 8/2012. Aika: Tiistai 19.6.2012 klo 20.20 21.20 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA KUNNANHALLITUS 8/2012 ASIALISTA Aika: Tiistai 19.6.2012 klo 20.20 21.20 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Mattila Marjatta, 2. vpja Hirvinen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 5/2014 62 to 27.11.2014 klo 19.00 20.55. kunnantalo, kahvio. Tiina Hirvinen Ahti Niskakoski Jarno Saaranen Johannes Mattila

Tekninen lautakunta 5/2014 62 to 27.11.2014 klo 19.00 20.55. kunnantalo, kahvio. Tiina Hirvinen Ahti Niskakoski Jarno Saaranen Johannes Mattila Tekninen lautakunta 5/2014 62 to 27.11.2014 klo 19.00 20.55 kunnantalo, kahvio Aaro Puurula Tiina Hirvinen Ahti Niskakoski Jarno Saaranen Johannes Mattila Kimmo Mustikkaniemi puheenjohtaja (Minna Ahon

Lisätiedot

tiistaina 30.8.2011 klo 19.00 kunnantalo, kokoushuone 3 1 1 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 mennessä

tiistaina 30.8.2011 klo 19.00 kunnantalo, kokoushuone 3 1 1 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 mennessä Tekninen lautakunta tiistaina 30.8.2011 klo 19.00 kunnantalo, kokoushuone 3 1 1 Talousarvion toteutuminen 30.6.2011 mennessä 2 2 Kumpuniemen asemankaavan muutos- ja laajennus/ osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiedoksi lautakunnalle Teknisen

Lisätiedot

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2

Sisällys. KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148. Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 REISJÄRVEN KUNTA ASIALISTA KUNNANHALLITUS 10/2014 sivu 148 Aika: Tiistai 11.11.2014 klo 19.30 19.55 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Nyman Teuvo, pja Muuttola Markus, 1. vpja Haukipuro Henna, vj

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 27.8.2012, kello 17.00 19.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli,

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2015 1 (-59) Aika Maanantaina 19. tammikuuta 2015 klo 18.00-20.15 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 PALTAMON KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 21.10.2004 valtuusto 36 Voimassa: 1.1.2005 alkaen SISÄLLYSLUETTELO I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 II luku ORGANISAATIO

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2013

KUNNANHALLITUS 14/2013 KUNNANHALLITUS 14/2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18.30-22.42, tauko klo 21.33.-21.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen, esteellinen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 8.12.2010 18:30 Kokousaika Torstai 8.12.2010 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 2/2013 75 (-115) Aika Maanantaina 11. helmikuuta 2013 klo 17.20-20.15 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

-2, KH 30.6.2015 15:00

-2, KH 30.6.2015 15:00 -2, KH 30.6.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 30.6.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot