LEIPÄ HANKE/ Tulospalkkion määräytymisen perusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEIPÄ HANKE/ Tulospalkkion määräytymisen perusteet"

Transkriptio

1 LEIPÄ HANKE/ Tulospalkkion määräytymisen perusteet 1. LEIPÄ hanke suunnittelussa, päätöksenteossa ja toteutuksessa Leikkaus- ja päivystystilojen (LEIPÄ -hanke) on lähtenyt vireille ja liikkeelle selkeästä tarpeesta: saneerata vuonna 1984 (26 vuotta käytössä olleet) peruskorjatut tilat nykytarpeita vastaavaksi niin sijainniltaan kuin logistiikaltaankin rakentaa yhteispäivystykselle tarvittavat tilat keskussairaalaan rakentaa väestönsuojeluviranomaisten edellyttämät väestönsuojelutilojen laajennukset hankkeen yhteydessä (määräaika väestönsuojelutilojen rakentamiselle päättyy 2010 Suunnittelun ja toteutuksen aikajänne: LEIPÄ hankkeen luonnossuunnittelua tehtiin vuosina nykyistä toteutusta pienemmillä tilatarpeilla. Tällöin esimerkiksi nykyiset yhteispäivystystilat eivät olleet mukana. Lisäksi leikkaussalien määrä oli vielä tällöin avoin yhteensä n noin 13,0 milj Suunnittelu ( Rakentaminen ) Talousarviovaraukset hankkeen rahoittamiselle hyväksyttiin kuntayhtymävaltuustossa vuosien koskevan taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä ( yhteensä 13 milj ). Vuonna 2006 hankkeen suunnittelumääräraha oli Eli hankkeen alustava kustannusarvio oli 13,6 milj.. Kuntayhtymähallitus hyväksyi hankkeen suunnitelmat ja valitsi urakoitsijat kokouksessaan LEIPÄ-PROJEKTIN TOTEUTUVAT KUSTANNUKSET: - Rakennuttajakustannukset, sisältää suunnittelun Rakennustekniset työt Lvi-työt Sähkötyöt Rakennusautomaatiotyöt Urakoiden lisä- ja muutostyöt Rakennuttajan hankinnat: Kattopalkit

2 Veto- ja laminaarivirtauskaapit Rst-kalusteet Valaisimet ja monitorivarret Leikkauspöydät varusteineen Lääkekylmälaitteet Autoklaavit ja pesukoneet Irtokalusteet Muuntamo Kamerat Verhot, opasteet ja muut tilpehöörit ATK:n tuotekehityspalkkoja Leipä-hanke yhteensä n Rakennushanketta varten nimettiin 5-henkinen rakennustoimikunta. Työmaakokouksia on pidetty 12 kpl. Työmaakokouksia valmistelevia säännönmukaisia urakoitsijapalavereita on pidetty 39 kpl. Rakennuttajan puolelta palavereihin ovat osallistuneet valvojat. Valvojien mukaantulo suunnittelu- ja toteutusvaiheessa on porrasteinen. Päävalvojan rooli alusta alkaen on keskeinen, suunnitteluprosessin koordinoija, kokousten koollekutsuja ja tarvittavien kokousdokumenttien laatija koko prosessin ajan. Muiden valvojien rooli omalla valvontasektorillaan on keskeinen, painottuen kuitenkin ajallisesti vasta pääsääntöisesti rakentamissuunnitteluvaiheeseen ja urakointivaiheeseen. Päävalvojan rooli on keskeinen myös suunnittelutyön aikana kohteen koordinoijana käyttäjien ja suunnittelijoiden välillä sekä kokousten koollekutsujana ja kokousdokumenttien laatijana. 2. Rakennuttajan rooli ja yleiset suositukset kustannustasosta Kuten edellä on jo todettu, määrärahapäätösten (valtuusto) ja suunnitelmien hyväksymiseen sekä urakointiin liittyvien päätösten (hallitus) jälkeen rakennuttajan roolista vastasi käytännössä rakennustoimikunta ja päivittäisjohtamisesta sairaanhoitopiin viranhaltijat valvojan roolissa: rakennusmestari Viljo Alapuranen (pääurakka) käyttöpäällikkö Hannu Kosonen ( lämpö-, vesi- ilmastointi eli lvi- urakointi) huoltomestari Pekka Immonen (sähköurakointi) huoltomestari Ari Jääskeläinen (automaatiourakointi) Rapal Oy:n laatiman Leipä-projektin tavoitekustannusarviossa rakennuttamisen kuluiksi on arvioitu Omassa suunnittelussa ja budjetoinnissa rakennuttajakustannuksiin, ilman valvontakuluja ja 2

3 projektijohtamista, laskettiin kuluvan Rakennuttajan kustannukset muodostuvat seuraavasti: - Suunnittelu ja suunnittelijoiden työnaikaiset matkakorvaukset Rakennuslupa Kopio- ja projektipankin kulut Työmaakokoukset + rakennustoimikunnan kulut Yhteensä Projektijohtamisen ja valvonnan osuudeksi voidaan laskennallisesti osoittaa seuraavasti: Tavoitekustannusarvion määrä Muut rakennuttamiskulut Valvonnan ja projektijohdon osuus Tämä on hinta-arvio siitä, mitä rakennuttamisen ja valvonnan kustannusarvio olisi maksanut ostopalveluna. Rakennuttajainsinööri Pekka Mölsä Rakennuskartio Oy:stä arvioi kyseessä olevan projektijohtamisen ja valvonnan osuudeksi 4 % projektin kustannusarviosta eli LEIPÄ- hankkeessa n Insinööritoimisto Tanskanen Oy:n rakennuttajainsinööri Jussi Karvinen arvioi kyseessä olevan projektijohtamisen ja valvonnan osuudeksi 3 % projektin kustannusarviosta eli LEIPÄ hankkeessa n Edellä mainittujen valvojien palkkakuluja ei voida katsoa sellaisenaan kuuluvan rakennuttajakustannuksiin, koska he suorittivat hankkeen valvonnan omien virkatehtäviensä ohessa. On erityisesti huomioitava se, että hankkeen toteutuksen aikana samanaikaisesti SOSTERI:n toimiala laajeni myös kaikkien valvojien työtehtävien osalta (uudet kiinteistöt jne.) sekä se, että LEIPÄ- hanke laajuudeltaan ja kestoltaan on ollut koko organisaation olemassaoloajan laajin hanke. 3. Tulospalkkioon suorittamiseen vaikuttavat tekijät LEIPÄ hankkeen vaativuutta sen laajuuden ja keston lisäksi on syytä arvioida myös sisältönsä vuoksi. Hanke toteutettiin osaksi uusrakentamisena (I-vaihe 4/2008-8/2009) ja osaksi vanhojen osien saneerauksella (II-vaihe 9/2009 3/2010) sekä kesäkaudeksi 2010 jäävällä ulkotyöurakoinnilla (5/ /2010). Koko rakennushankkeen ajan on työ toteutettu keskeyttämättä sairaalan päätoimintoja rakentamiseen liittyvien pakollisten, potilas- ja työturvallisuuteen liittyviä työkatkoksia lukuun ottamatta. (esim. räjäytystyöt). Valvojien osuus korostuu tällaisessa hankkeessa erityisesti hyvin moneen suuntaan vaadittavana koordinaatiovastuina (urakoitsijat, henkilöstö, viranomaiset jne.). Työ vaatii lähes jatkuvaa paikalla oloa ja valmiutta lähteä heti valvontatehtäviin, kun tarve ilmenee. Samanaikaisesti koko hankkeen ajan on kuitenkin huolehdittava oman tontin vastuut ja työt. Työn onnistumista voidaan arvioida monella tavoin, ainakin: hankkeen toimivuudella /käyttäjien tyytyväisyydellä rakennusaikataulujen pitävyydellä kustannusarvion pitävyydellä työkohteen vaatimien reklamaatioiden määrällä 3

4 hyvänä työturvallisuutena hyvä rakentamisen yhteistyöhenkenä kuten esimerkiksi työmaakokousten sujuvuudella Työmaan valvonta on toteutunut ammattitaitoisesti, jota ilmentää työmaakokousten toteava luonne, nopeasti viedyt kokoukset ja siellä minimoidusti esille tulleet lisävaatimukset. Mahdolliset ristiriitatilanteet on neuvoteltu aina etukäteen valmiiksi rakennuttajaa tyydyttävällä tavalla. hankkeen aikana toteutuneiden lisä- ja muutostöiden määrällä ja niiden vaikutuksella hankkeen aikataulussa pysymiseen Toteutunet lisä- ja muutostyöt: Urakka Urakkasummat Lisätyöt Lisätyöt % urakasta Rakennusurakka ,29 Lvi-urakka ,60 Sähkötöiden urakka ,48 Automaatiourakka ,30 Yhteensä ,71 Osa rakennusurakan lisä- ja muutostöistä johtuu muuttuneista lvi- ja sähkösuunnitelmista. Niiden määrä on Muutos- ja lisätöiden osuus saneerauskohteissa on yleensä n % urakkasummasta eli LEIPÄhankkeen kyseessä ollen se voisi olla n. 0,6-1 milj.. Rapal Oy:n laatiman kustannusarvion pohjalta lisä- ja muutostöiden osuudeksi laskettiin Vastaavien töiden osalta lisä- ja muutostöiden osuus voisi olla 0,6 1 milj.. Tulospalkkion maksatuksen peruslähtökohtana on pidettävä: kokonaiskustannusarvion pitävyys (määräraha toteutuma ) alle arvion n lisä- ja muutostöiden suhde: - (kustannusarvion määrärahavaraus) (toteutuneet lisä- ja muutostyöt) = lisä- ja muutostöiden määrä alle kustannusarvion. Rakennuttamista harjoittavien insinööritoimistojen projektijohtamis- ja valvontakustannusten suositushinta ostopalveluna olisi ollut luokkaa ; vrt. Karvisen ja Mölsän arviot. Leipä-hankkeessa työ toteutettiin muiden työtehtävien ohella. Näiden em. kolmen yhteisvaikutteisen kustannustekijän perusteella muodostuu maksettavan tulospalkkion oikeutus ja perusteet sen maksamiselle 4

5 4. Valvojakohtaiset perusteet tulospalkkioiden maksatukselle Jakoperusteen pohjana on hankkeen taloudellinen tulos em. peruslähtökohdista johdettuna kustannusrvion /alitus n , lisä- ja muutostöiden jääminen alle yleisten suositusarvojen / ja projektijohtamisen sekä valvontatyön suositustason alittava määrärahavaraus LEIPÄhankkeessa (ostopalvelu korvattiin omien valvojien työpanoksella OTO) Tulospalkkiota esitetään maksettavaksi seuraavasti Työn valvonta-ajalle 4/2008 3/2010 väliselle ajalle eli 24 kk. Koko valvontapalkkioksi esitän alla luetelluille henkilöille yhteensä 1200 /kk eli yhtensä jakaantuen seuraavasti: Viljo Alapuranen 50 % Hannu Kosonen 20 % Pekka Immonen 20 % Ari Jääskeläinen 10 % Työnantajamaksuineen talousarviovaikutus ) Poikkeamat tulospalkkion maksatuksesta johtuvat tehtävävastuutuksien kestosta ja suhteellisesta osuudesta koko valvontatehtävästä. Rakennusmestarin koordinaatio ja päävastuu on kestoltaan pisin (suunnitteluvaiheen koordinointitehtävä) ja itse vastuu-urakointi prosenttiosuudeltaan suurin (n 50 %), johon liittynyt vielä sekä työmaakokousten ja rakennustoimikunnan sihteerin tehtävät (valmiselu, pöytäkirjanpito, täytäntöönpanotehtävät) 5. Tulospalkkioiden maksatus Palkkiot suoritetaan heti lopputilityksen tultua vahvistetuksi kuntayhtymähallituksessa. Tulospalkkiot työnantajakustannuksineen sisällytetään poistonalaisiin hankkeen rakennuttajakustannuksiin Selvityksen laatija Hemmo Pirhonen Sairaanhoitopiirin johtaja 5

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Case Sodankylän kunta Rakennuttajakoulutus RAPS-36 Tutkielma Pekka Rouhiainen Sodankylän kunta Sodankylässä 10.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Urakkaohjelma 4.7.2014 SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Rakennuttaja / tilaaja 3 1.2 Rakennuskohde 3 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

33.Rakennu tajakoulutuksen. tutkielmat. Andersson K.,Koponen J.,Lähteinen H.,Pö länen M., RistolaJ.,Seppälä A.,Sirkiä E.,Toivanen L.

33.Rakennu tajakoulutuksen. tutkielmat. Andersson K.,Koponen J.,Lähteinen H.,Pö länen M., RistolaJ.,Seppälä A.,Sirkiä E.,Toivanen L. AaltoUniversityProfessionalDevelopment-AaltoPRO 33.Rakennu tajakoulutuksen tutkielmat Andersson K.,Koponen J.,Lähteinen H.,Pö länen M., RistolaJ.,Seppälä A.,Sirkiä E.,Toivanen L. CROSSOVER AMMATILLISEN

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä.

Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Savonlinnan keskussairaala) leikkausyksikön ja yhteispäivystyksen uudisrakennuksen ja saneerauksen talotekniikan suunnittelu 1. Tarjouspyyntö Pyydämme suunnittelutarjoustanne

Lisätiedot

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde YLIVIESKAN LUKIO PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 12.8.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka Automaatiourakka

Lisätiedot

Aikataulut pääsuunnittelijan työkaluna. Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro 2015

Aikataulut pääsuunnittelijan työkaluna. Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro 2015 Aikataulut pääsuunnittelijan työkaluna Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro 2015 Ilkka Pekka Salminen VPL Arkkitehdit Oy 5/2015 Tiivistelmä Tekijä: Ilkka Pekka Salminen Työn nimi: aikataulut pääsuunnittelijan

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 1 / 24 URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 Kotipaikka: Nurmijärvi Y-Tunnus 0761288-6 www.nva.fi KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 2 / 24 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Rakennuttajan myötävaikuttamisvelvollisuus, rakennusprojektin hallittu ja tehokas kokouskäytäntö

Rakennuttajan myötävaikuttamisvelvollisuus, rakennusprojektin hallittu ja tehokas kokouskäytäntö Rakennuttajan myötävaikuttamisvelvollisuus, rakennusprojektin hallittu ja tehokas kokouskäytäntö Esa Klemetti, DI Toimitusjohtaja, Citron Oy esa.klemetti@citron.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA

VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA FCG Finnish Consulting Group Oy VESIHUOLTOVERKOSTOJEN SANEERAUKSEN JA YLLÄPIDON UUSIEN LIIKETOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN KEHITTÄMISOHJELMA Loppuraportti 31.8.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy I Loppuraportti

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA

INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA INFRAHANKKEEN TUOTANNONHALLINTA Prujut samannimisestä kirjasta, tekijät Mika Lindholm ja Juha-Matti Junnonen Abstract Tein koska aattelin lukea kirjan ajatuksella mutta sitten homma lähti vähän lapasesta.

Lisätiedot

PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA

PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA 1(7) PUTKIREMONTIN KULKU TEKNOPLAN-JUNASSA 1. TeknoPlan Oy putkiremonttihankkeen veturina Insinööritoimisto TeknoPlan Oy on hyvän kokemuksen hankkinut täyden palvelun konsulttitoimisto, joka on erikoistunut

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY

RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikan koulutusohjelma Talonrakennustekniikka 2012 Tero Iivonen RAKENNUSKOHTEEN LAADUNVARMISTUS JA VIIMEISTELY Salon kaupungintalo OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus. Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde Ylivieskan Terveyskeskus, sosiaalitilojen ja välinehuollon peruskorjaus U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 22.04.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka)

Lisätiedot

Mikko Manni. Rakennusprojektin LVI-valvonta ohje

Mikko Manni. Rakennusprojektin LVI-valvonta ohje Mikko Manni Rakennusprojektin LVI-valvonta ohje Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (ylempi AMK) -tutkinto Talotekniikan koulutusohjelma Opinnäytetyö 31.6.2011 2 Sisällys 1 Johdanto... 6 2 Rakennusprojekti...

Lisätiedot

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Rakennusalan työnjohto

TEKNIIKKA JA LIIKENNE. Rakennusalan työnjohto TEKNIIKKA JA LIIKENNE Rakennusalan työnjohto MESTARITYÖ LINJASANEERAUSHANKKEEN RISKIENHALLINTA Työn tekijä: Mikko Tabell Työn ohjaajat: Tuomo Tennilä Työ hyväksytty:.. 2010 Olli Metsäranta opettaja ALKULAUSE

Lisätiedot

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1 (8) RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena ovat Nikkilän Sydämen koulukeskuksen rakennuttamis- ja valvontatehtävät. Nikkilän Sydän on Sipoon Nikkilään v. 2016

Lisätiedot

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana

Kiinteistöliitto. Taloyhtiö tilaajana Taloyhtiö tilaajana Sisältö Korjaushankkeen osapuolet ja roolien määrittäminen Tarpeesta toteutukseen Taloyhtiö tilaajana Kumppaneiden valinta ja kilpailuttaminen Sopimusvapaus ja urakkasopimuksen synty

Lisätiedot

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa

Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa Rakennuttajan sivu-urakoiden alistamismenettelyn mahdollisuuksia ja kehitysehdotuksia rakennusprojektin hallinnassa 34. Rakennuttajakoulutus TUTKIELMA Tekijä: Reijo Markkanen Ohjaaja: Pirjo Pernu Kuopio

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015

KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 Tunnistetiedot Rakennuskohde KAJAANIN KAUPUNGINTALON JULKISIVUMUUTOKSET 2015 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 08.06.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA)... Laatija

Lisätiedot

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennustuotanto Jukka Lindholm Opinnäytetyö Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskoordinaattorin ohje Työn ohjaaja Työn teettäjä

Lisätiedot