Virtausmittauksen laitteet ja sovellukset. Virtausmittaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virtausmittauksen laitteet ja sovellukset. Virtausmittaus"

Transkriptio

1 Virtausmittauksen laitteet ja sovellukset Virtausmittaus

2 Virtausmittaus Labkotec Oy reserves the rights to alterations without prior notice. Due to policy of continuous improvement in R&D, technical specifications may change. Installation shall always be made as documented in manufacturer's instructions.

3 Sisällys sivu Kanavaverkostot Kiinteät mittauslaitteet Virtausmittaus vajaassa putkessa...4 Virtausmittaus avokanavassa...5 Virtausmittaus kanavassa, jossa on epäsymmetrinen virtausprofiili...6 Pumppaamot ja ruuvikuljettimet Pinnankorkeuden mittaus pumppukaivossa...7 Pinnankorkeuden mittaus ruuvikuljettimen ohjauksessa...8 Hulevedet Virtausmittaus monikammioisessa ylivuotosäiliössä...9 Ylivuotomäärän mittaus...10 Pinnankorkeuden ja ylivuodon mittaus...11 Säiliön puhdistuksen ohjaus...12 Suotovesi Kaatopaikan suotoveden virtausmittaus...13 Kannettavat mittauslaitteet Virtausmittaus viemäröinnin yleissuunnitelman laadintaa varten...14 Virtausmittaus vaikeissa olosuhteissa...15 Kanavan käytön mittaus...16 Ulkopuolisen veden määrän tutkiminen pienissä putkissa...17 Ulkopuolisen veden määrän tutkiminen suurissa putkissa...18 Ylivuodon mittaus tilapäisesti...19 Jätevedenpuhdistamo Hulevedet Virtausmittaus ylivuotoaukon kohdalla...20 Tuleva jätevesi Virtausmittaus pienissä jätevedenpuhdistamoissa...21 Virtausmittaus hiekanerottimen takana...22 Virtausmittaus kellukkeen avulla...23 Välppäeromittaus...24 Virtausmittaus rasvanerotuskaivossa...25 Denitrifikaatiovaihe Virtausmittaus kaksirunkoisen kellukkeen avulla...26 Lietteenkäsittely Virtausmittaus lietteen uudelleen kierrätyksessä...27 Palautuslietteen virtausmittaus...28 Kuuman lietteen virtausmittaus...29 Lähtevä jätevesi Virtausmittaus viemäriputkessa ( hanhenkaula )...30 Virtausmittaus ylivuotoputkessa...31 Virtausmittaus virtausputken osassa...32 Virtausmittaus venturikanavassa...33 Virtausmittaus padotuslevyn avulla...34 Mittauskampanjat Hydraulinen tarkastus Kuristuslaitteen tarkastus...35 Virtausmittauslaitteiston tarkastus...37 Ulkopuolinen vesi Tiedonkeruu kuivakausien aikana ja ulkopuolisen veden määrän arviointi...39 Sateen aiheuttaman virtaaman mittaus Tiedonkeruu 78 mittauskohteesta samanaikaisesti...41 Saastepitoisuus Hulevesiviemärin saastekuorman selvittäminen...43 Saastekuorma ylivuotoputkessa...45 Veden virtaama Rankkasateiden aiheuttama hydraulinen kuormitus luonnollisesti virtaavassa vedessä...47 Vesistöt Voimalaitokset Virtausmittaus turbiinin vedenotossa...49 Jäähdytysveden virtausmittaus luonnontilaan palautetussa kanavassa...50 Kastelujärjestelmät Virtausmittaus huoltoaltaassa...51 Teollisuus Kemianteollisuus Virtausmittaus jäähdytysvesikanavassa...52 Elintarviketeollisuus Virtaus- ja analyysimittaus...53 Etävalvonta LabkoNet...54

4 Kanavaverkostot Kiinteät mittauslaitteet Virtausmittaus vajaassa putkessa 500 mm putki Vajaatäyttöinen Valmistettu betonista Sadevesiviemäri Asiakas halusi selvittää tarkasti sade- ja hulevesien virtauksen. Virtausmittaus ohjaa näytteenotinta Mittaustiedot siirrettävä langattomasti Kohteeseen asennettiin PCM 4 - mittausjärjestelmä. Näytteenotinta ohjataan virtausmittauksella. Näytteitä otetaan vain kun vettä on yli 5 cm. Mittaus- ja näytteenottotiedot siirretään Labcom 200 tiedonsiirtoyksikön avulla LabkoNettiin. Mittaustietoja voi selata missä tahansa Internetselaimen avulla. n edut: Asennus helppoa, ei padottavia rakenteita Näytteenottimen ohjaaminen helppoa Tiedot kätevästi palvelimelle, josta niitä voi selata missä tahansa ja koska tahansa. Lähellä olevan sadeanturin tiedot siirretään myös LabkoNettiin, missä niitä voi verrata mm. virtaamaan sadevesiviemärissä. Asennusperiaate LabkoNet 4

5 Kanavaverkostot Kiinteät mittauslaitteet Virtausmittaus avokanavassa Lohkoittain rakennettu suorakaiteen muotoinen kanava, leveys 3 m Vajaatäyttöinen Valmistettu betonista Avokouru, porras kummallakin sivulla Mittauspaikka Asiakas halusi selvittää tarkasti kuivakauden ja sekavesien virtauksen. Kohteeseen asennettiin OCM Pro - mittausjärjestelmä. Avokouruun asennettiin virtausnopeusanturi, jotta pienetkin virtausnopeudet saataisiin mitattua. Sen lisäksi avokourun kummankin puolen portaalle asennettiin oma anturi. Ne mittaavat avokouruun sijoitetun anturin kanssa sekaveden virtaamaa sekä virtausnopeutta, kun veden pinta on tavallista korkeammalla. n edut: Järjestelmässä on valmiina erilaisten kanavien muotoja, joten ohjelmointi on vaivatonta. Kahden analogisen ulostulon ansiosta kuivakaudelle ja sadekelille voidaan määrittää omat mitta-asteikot, mikä parantaa mittaustarkkuutta. Asennusperiaate 5

6 Kanavaverkostot Kiinteät mittauslaitteet Virtausmittaus kanavassa, jossa on epäsymmetrinen virtausprofiili Suorakaiteen muotoinen kanava, leveys 2,5 m Vajaatäyttöinen Valmistettu betonista Vaihtelevat epäsymmetriset virtausolosuhteet Mittauspaikka ja virtausolosuhteet Asiakas halusi selvittää jätevedenpuhdistamolle tulevan veden todellisen virtausmäärän. Jatkuvasti vaihtelevista virtausolosuhteista ja erilaisista virtausprofiileista huolimatta asennettavan järjestelmän mittaustarkkuuden oli oltava hyvä. Kohteeseen asennettiin ristikorrelaatioon perustuva OCM Pro -mittausjärjestelmä, joka tarjoaa parhaan mahdollisen mittausdynamiikan ja -tarkkuuden. Järjestelmään kytkettiin kolme virtausnopeusanturia. Näin vallitsevat epäsymmetriset virtausolosuhteet voitiin ottaa huomioon. Anturit asennettiin kanavan pohjalle. n edut: Asennuskustannukset voitiin pitää alhaisina. Vaadittu mittaustarkkuus saavutettiin käyttämällä kolmea virtausnopeusanturia. Järjestelmä ei vaadi huoltoa. Asennusperiaate 6

7 Kanavaverkostot Pumppaamot ja nostolaitokset Pinnankorkeuden mittaus pumppukaivossa Kaivon halkaisija 1,8 m Kaivon syvyys 6,5 m Paineputki kaivon keskellä Kahdella pumpulla varustettu pumppukaivo Pumppujen vuorottelu Vaihto 2 ja 4 metrin kohdalla Maksimitason raportti Kuivakäynnin esto Pinnankorkeustietojen lähetys prosessinohjausjärjestelmään Kohteeseen asennettiin Nivumasterultraäänipinnanmittauslaite. Kohteessa käytetty pumppujen vuorottelutila mahdollistaa useiden erilaisten vaihtoehtojen hyödyntämisen. Äänikeilan sivuilla sijaitsevat esteet, kuten tikkaat, askelmat, kaapelit, putket, pumput ja muut rakenteet, otetaan huomioon laitteen sisäänrakennetulla häiriönestoominaisuudella. n edut: Kosketukseton mittaus Mittaus ja hallinta yhdellä laitteella Kaaviokuva kahden pumpun vuorotteluperiaatteesta 7

8 Kanavaverkostot Pumppaamot ja ruuvikuljettimet Pinnankorkeuden mittaus ruuvikuljettimen ohjauksessa Kolmella ruuvikuljettimella varustettu jätevedenpuhdistamon nostolaitos Nostokorkeus noin 9 m Nostolaitoksen syöttöalue Kosketukseton pinnankorkeuden mittaus ruuvikuljettimien vuorottelun ohjaukseen Varmatoiminen pinnankorkeuden mittaus ja ohjaus Kohteeseen asennettiin NivuMaster Ultra 5 -ultraäänimittauslaite. Ruuvikuljettimien vuorottelun ohjauksen lisäksi laite lähettää ylä- ja alarajaviestejä. Ruuvikuljettimien vikatilanteessa käynnistetään toinen ruuvi. Pinnanmittauksen vikatilanteessa pinnanmittaus suoritetaan toisella anturilla. n edut: Asiakas pystyi virittämään NivuMasterlaitteen itse. Näin ruuvikuljettimien ohjausta ei tarvinnut ohjelmoida automaatiojärjestelmään. Kaaviokuva jätevedenpuhdistamon nostolaitoksesta 8

9 Kanavaverkostot Hulevedet Virtausmittaus monikammioisessa ylivuotosäiliössä Suorakaiteen muotoinen kanava, leveys 6 m Vajaatäyttöinen Valmistettu betonista Ylivuoto useista kammioista samaan aikaan yhteiseen kanavaan Pieni rauhoittumismatka Mittauskohta vastaanottokanavassa Asiakas halusi selvittää vastaanottokanavaan virtaavan ylivuodon määrän. Lukematiedot piti lähettää prosessinohjausjärjestelmään sekä analogisesti että digitaalisesti. Jokaisen kammion ylivuotomäärä piti mitata tarkasti vaihteluista huolimatta. Kohteeseen asennettiin ristikorrelaatioon perustuva OCM Pro -mittausjärjestelmä, joka tarjoaa parhaan mahdollisen mittausdynamiikan ja -tarkkuuden. Järjestelmään kytkettiin kolme virtausnopeusanturia. Näin vallitsevat epäsymmetriset virtausolosuhteet voitiin ottaa huomioon. Anturit asennettiin kanavan pohjalle. Metalliset suojalevyt suojaavat antureita mahdollisilta vaurioilta. n edut: Asennuskustannukset voitiin pitää alhaisina. Vaadittu mittaustarkkuus saavutettiin käyttämällä kolmea virtausnopeusanturia. Järjestelmä ei vaadi huoltoa. Asennusperiaate 9

10 Kanavaverkostot Hulevedet Ylivuotomäärän mittaus Ylivuotokourulla varustettu hulevesiallas Hammastettu ylivuotokynnys Ei seisovaa vettä vastaanottokanavassa Ylivuotokouruun valuu hulevettä kummaltakin puolelta Ylivuotokynnyksen kokonaispituus 24 m Ylivuotokynnys ja - kouru Asiakas halusi selvittää ylivuodon määrän. Hammastetun ylivuotokynnyksen virtaama- ja painekorkeusominaisuudet oli saatava DIN standardin mukaisiksi. Tiedot ylivuodon määrästä piti lähettää prosessinohjausjärjestelmään. Mittaustarkkuuden oli vastattava vesien, jätteiden ja jätevesien hoitoon keskittyneen saksalaisen ATV-DVWK-järjestön vaatimuksia. Kohteeseen asennettiin keskiarvon mittaamista varten kaksi kahdella anturilla varustettua NivuMaster-ultraäänilaitetta.. Antureiden mittaamat keskiarvot (ylivuotokourun vasemmalla ja oikealla puolella sijaitsevien antureiden lukemien yhdistelmä) lähetetään yleislähettimelle (NivuCont). Se muuntaa keskiarvot määrämuotoon (pinnankorkeus-virtaus -käyrästö) ja laskee sitten ylivuodon kokonaismäärän. Kokonaismäärätieto lähetetään prosessinohjausjärjestelmään analogisena signaalina. Kaaviokuva 10

11 Kanavaverkostot Hulevedet Pinnankorkeuden ja ylivuodon mittaus Kannellinen ylivuotosäiliö hulevesille Suurin ylivuotokorkeus 35 cm Erittäin vähän tilaa padon harjan ja katon välissä (50 cm) Pinnankorkeuden ultraäänimittaus kallistetun peilin avulla Asiakas halusi selvittää padotuksen vaiheet (alku ja loppu). Tiedot säiliön ylivuodosta piti saada tulostettua (alku, loppu ja ylivuodon määrä). Luotettava kosketukseton mittaus piti suorittaa kohdassa, jossa korkein mahdollinen veden pinta on lähimpänä kattoa. Kohteeseen asennettiin NivuMaster LF-5:2 -ultraäänipinnankorkeusmittaus. Laitteessa on kattavat ohjelmointi- ja tulostusvaihtoehdot. Näin padotuksen määrä säiliössä, säiliön ylivuoto ja ylivuodon määrä voidaan laskea ja tulostaa (saksalaisen ATV-DVWKjärjestön vaatimusten mukaisesti) yhdellä laitteella. Kallistetun peilin ansiosta ultraäänianturi voitiin asentaa lähelle kohtaa, jossa veden pinta on korkeimmillaan. n edut: Toteutus vaatii vain yhden laitteen, mikä säästää aikaa ja kustannuksia. Kaaviokuva 11

12 Kanavaverkostot Hulevedet Säiliön puhdistuksen ohjaus yhdellä releellä Avoin ylivuotosäiliö hulevesille Syvyys 4 m Vesisuihkuihin perustuva puhdistus Käytetyt laitteet Asiakas halusi mitata hydrostaattista pinnankorkeutta paineanturilla. Järjestelmän piti pystyä ohjaamaan jopa viittä vesisuihkua. Ohjaus oli toteutettava yhdellä lähettimellä. Kohteeseen asennettiin pinnankorkeutta mittaamaan NivuCont Plus -lähetin ja kahdella johdinkytkennällä varustettu NivuBar Plus -paineanturi. NivuCont ohjaa vesisuihkuja pinnankorkeuden, tendessien ja tiettyjen syklien mukaan. n edut: Säiliön puhdistuksen ohjaaminen yhdellä ainoalla lähettimellä on taloudellista. ei vaadi PLC-järjestelmää, joten kolmannen osapuolen suorittamalle PLCohjelmoinnille ei ole tarvetta. Kaaviokuva säiliön puhdistuksen ohjausjärjestelmästä 12

13 Kanavaverkostot Suotovesi Kaatopaikan suotoveden virtausmittaus Putken halkaisija 20 cm Vajaatäyttöinen Putki valmistettu korkeatiheyksisestä polyeteenistä (HDPE) Maksimi virtaamanopeus 1,5 l/s Mittauspaikka Asiakas halusi selvittää kaatopaikan alueella olevan pohjavesilähteen tuottaman vesimäärän, jotta kaatopaikan hydrologia saataisiin tasapainoon. Pohjavesi saattaa aiheuttaa mineraalien saostumista. Mahdollisimman helppohuoltoisen mittausjärjestelmän piti tuottaa tarkkoja mittaustuloksia ja olla vakaa pitkällä aikavälillä. Mittausjärjestelmä piti asentaa mahdollisimman vaivattomasti paikkaan, jossa oli jo keräyskouru. Pienen virtausmäärän vuoksi kohteessa oli käytettävä Thomson-mittapatoa (V-pato). Kohteeseen asennettiin POP-22Ex-keskusyksikkö, joka laskee virtaaman ja kosketukseton EchoTREK-ultraäänipinnankorkeudenmittaus mittaamaan ylivuotokorkeutta. Kohteeseen rakennettiin keräyskouru ja patoaukko, jotta saavutettaisiin paras mahdollinen mittaustarkkuus. n edut: Ylläpito rajoittuu säännöllisiin visuaalisiin tarkastuksiin ja saostumien poistoon silloin tällöin. Vaihdettavaa patolevyä voidaan säätää, jos veden virtaus kasvaa. Kaaviokuva mittauksesta V-padossa 13

14 Kanavaverkostot Kannettavat mittauslaitteet Virtausmittaus viemäröinnin yleissuunnitelman laadintaa varten Putken halkaisija 50 cm Vajaatäyttöinen Putki valmistettu betonista Suuri virtaamadynamiikka Saostumisriski Anturin asennus Asiakas oli laatimassa viemäröinnin yleissuunnitelmaa. Sitä varten sademäärää, vedenpinnan korkeutta ja padotusta oli tarkkailtava vähintään kolmen kuukauden ajan. Mittauspaikalla ei ollut virtalähdettä. Kohteen virtaamadynamiikka oli erittäin suuri, ja se vaihteli alhaisesta täyttöasteesta aina padotusolosuhteisiin saakka. Virtaus saattaa olla sykkivää. Tiedot oli saatava järjestelmästä ASCII-muodossa. Kohteessa käytettiin kannettavaa PCM Pro -mittausjärjestelmää ja useita antureita. Näin mittauksia voitiin tehdä ilman verkkovirtaa pitkiäkin ajanjaksoja. Mittaussykliksi valittiin minuutti, joten mittauskohdan suuresta dynamiikasta huolimatta mittaus on luotettavaa. Tiedot tallennetaan ASCII-muodossa muistikortille. n edut: Erilaisten pinnankorkeutta mittaavien anturien ja mittausperiaatteiden käyttö takaa tarkan mittaustuloksen kaikissa tilanteissa. Tietojen tallentaminen tunnettua merkistöä käyttäen mahdollistaa tietojen hyödyntämisen kaikissa tavallisissa arviointisovelluksissa. Erillisille ohjelmistohankinnoille ei ole tarvetta. Erilaisten pinnankorkeutta mittaavien antureiden käyttö 14

15 Kanavaverkostot Kannettavat mittauslaitteet Virtausmittaus vaikeissa olosuhteissa Huvipuiston viemäriputki, halkaisija 30 cm Vajaatäyttöinen Viemäriputken betoni huonokuntoinen Yläjuoksulla sijaitseva pumppu aiheuttaa suuren virtaamadynamiikan ja pyörteisen virtaaman Kanavaan väliaikaisesti asennettu mittausjärjestelmä Asiakas suunnitteli huvipuiston laajentamista, joten viemäristön kapasiteetti ja kulujen jakamisperiaate osapuolten kesken oli selvitettävä. Tarkka virtausmäärä oli selvitettävä, jotta uusi viemärijärjestelmä osattaisiin mitoittaa oikein. Käytettävän mittausjärjestelmän oli toimittava luotettavasti epäedullisissa hydraulisissa olosuhteissa, joissa oli suuri virtaamadynamiikka. Epäedullisista hydraulisista virtaamaolosuhteista johtuen syöttöputkeen asennettiin kannettava NPPmittausputki ilmatäytteisen tiivisteen avulla. Putken 90 asteen kulma tarjoaa ihanteelliset mittausolosuhteet, sillä sen avulla putki täyttyy kokonaan. Virtausnopeus mitattiin ultraääneen perustuvan ristikorrelaation avulla. Järjestelmän ja tietojen tallennuksen vaatima sähkö tuotetaan akulla toimivalla PCM Pro -lähettimellä. n edut: Kevyen mittausputken ansiosta asennus oli helppoa, nopeaa ja turvallista. Mittausputken poikkileikkaus on tarkasti määritetty. Mittaustulokset ovat tarkkoja, koska mittauskohdassa on homogeeninen virtaus. Mittausjärjestelmän asennusperiaate 15

16 Kanavaverkostot Kannettavat mittauslaitteet Kanavan käytön mittaus Putken halkaisija 1,2 m Vajaatäyttöinen Putki valmistettu betonista Saostumisriski Putki hetkittäin täysin kuiva Ei virtalähdettä Mittauskohta kanavassa Asiakas halusi asentaa väliaikaisen mittalaitteen, jotta sateen aiheuttama virtaama ja kanavan käyttöaste saataisiin selvitettyä. Myös alhainen virtaus yöaikaan oli mitattava luotettavasti. Saostuminen ei saanut vaikuttaa mittaustuloksiin. Kohteeseen asennettiin kannettava PCM Pro -mittausjärjestelmä. Anturi asennettiin hieman sivuun, jottei saostuminen aiheuttaisi mittausvirheitä. Paineanturin pinnankorkeusmittausta hyödynnettiin kanavan padotusasteen mittaamisessa. Järjestelmää laajennettiin ylhäältä mittaavalla ultraäänipinnankorkeusanturilla, jotta pienikin öinen virtaama pystyttiin mittaamaan luotettavasti. n edut: Mittausjärjestelmä on erittäin joustava. Asennusperiaate 16

17 Kanavaverkostot Kannettavat mittauslaitteet Ulkopuolisen veden määrän tutkiminen pienissä putkissa Putken halkaisija 20 cm Vajaatäyttöinen Putki valmistettu lasitetusta savesta Pieni virtausmäärä Mittauskohta kanavassa Asiakas halusi mitata virtausmäärää jatkuvasti, jotta ulkopuolisen veden aiheuttama kuormitus saataisiin selvitettyä. Varsinkin kaikkein pienimmät virtausmäärät tuli selvittää luotettavasti. Mittausjärjestelmän asennuksen tuli olla nopeaa ja vaivatonta. Kohteessa ei ollut virtalähdettä. Käytettävän mittausjärjestelmän akun tuli kestää pitkään. Kohteeseen asennettiin kannettava ATEXluokiteltu PCM Pro -mittausjärjestelmä. Järjestelmää laajennettiin lisäämällä siihen NIVUS Pipe Profiler (NPP) -laite, jotta pienetkin virtausmäärät saatiin mitattua. n edut: Helppo, yksinkertainen ja nopea asennus Tarkka ja luotettava mittaus Pitkä akun kesto (yli 30 päivää) Mittausjärjestelmän asennusperiaate 17

18 Kanavaverkostot Kannettavat mittauslaitteet Ulkopuolisen veden määrän tutkiminen suurissa putkissa Putken halkaisija 60 cm Vajaatäyttöinen Putki valmistettu betonista Mittauskohta kanavassa Asiakas halusi mitata kuivankauden virtausmäärää jatkuvasti, jotta ulkopuolisen veden aiheuttama kuormitus kanavajärjestelmässä saataisiin selvitettyä. Varsinkin kaikkein pienimmät öiset virtausmäärät oli selvitettävä luotettavasti. Anturin asennuksen tuli olla nopeaa ja vaivatonta. Kannettavan lähettimen käytön tuli olla yksinkertaista. Kohteeseen asennettiin kannettava PCM Pro -mittausjärjestelmä. Anturi kiinnitettiin nopeasti ja tiukasti putkeen asennettavan kiinnityssarjan avulla. Kohteeseen asennettiin myös ylhäältä mittaava ultraäänipinnankorkeusmittaus, jotta pienimmätkin virtaukset saatiin mitattua. n edut: Helppo, yksinkertainen ja nopea asennus Tarkka ja luotettava mittaus Helppokäyttöinen lähetin Asennusperiaate 18

19 Kanavaverkostot Kannettavat mittauslaitteet Ylivuodon mittaus tilapäisesti Anturi Ylivuotoaukko Tarkastuskaivo hulevesien ylivuodolle, halkaisija n. 2 m Kaivossa neljä eri kokoista syöttöaukkoa Kaivossa ylivuotoaukko Ei virtalähdettä Tarkastuskaivoon asennettu mittausjärjestelmä Kohteeseen suunniteltiin hulevesien ylivuotosäiliötä. Sen rakentamista varten oli todistettava, että ylivuoto tapahtuu ylivuotoaukon kautta. Asiakas halusi selvittää ylivuodon määrän, tason, keston ja esiintymistiheyden. Mittaus ja tietojen tallennus oli hoidettava ilman ulkoista virranlähdettä. Tiedot tuli tallentaa ASCII-muodossa. Mittausjärjestelmän tuli olla pienikokoinen. Kohteeseen asennettiin akkukäyttöinen tapahtumiin reagoiva paineanturi, jossa on tiedonkeruulaite (MemoBar). Laitteen sisäiset arvorajat säätelevät vaihtelevia tallennussyklejä. Tämän vuoksi tietomäärä on suuri ylivuototapahtumien alussa. Vastaavasti tietomäärä on varsin pieni kuivakausien aikana, sillä kuivakauden tiedot eivät ole niin tärkeitä. n edut: Vaihtelevien tallennussyklien ansiosta mittausja kirjausjärjestelmä toimii pitkään. Mittausjärjestelmän asennusperiaate 19

20 Jätevedenpuhdistamo Hulevedet Virtausmittaus ylivuotoaukon kohdalla Putken halkaisija 1,5 m, ylivuoto sivulta Vajaatäyttöinen Putki valmistettu betonista Hulevesien ylivuoto Määräysten mukaan asiakkaan oli valvottava jätevedenpuhdistamon syöttöalueen hulevesien ylivuotoa. Vesien, jätteiden ja jätevesien hoitoon keskittyneen saksalaisen ATV-DVWK-järjestön määräysten mukaan ylivuodon määrä, aika ja kesto oli mitattava. Kohteeseen asennettiin POP-22Ex ja kosketukseton EchoTREK-ultraäänimittausjärjestelmä. Ominaisuudet voidaan valita ylivuotokynnyksen muodon perusteella. Mittausarvot lähetetään LabcoNet-palvelimelle ja niitä voi katsoa missä tahansa selaimen avulla. n edut: Päivittäiset lukemat ja kumulatiivinen virtaama tallentuu LabkoNet-järjestelmään. Erillistä PLCjärjestelmää ei siis tarvita. Selkeät valikot opastavat käyttäjää järjestelmän konfiguroinnissa. Kaikki sovellusparametrit voidaan määrittää vain muutamalla asetuksella. Ylivuotoaukon mittausperiaate 20

21 Jätevedenpuhdistamo Tuleva jätevesi Virtausmittaus pienissä jätevedenpuhdistamoissa Putken halkaisija 20 cm Vajaatäyttöinen Putkilinja valmistettu korkeatiheyksisestä polyeteenistä (HDPE) Alhainen virtauskorkeus (4 5 cm) Ahdas mittauspaikka Mittauskohta Asiakas halusi mitata pienen jätevedenpuhdistamon vedenottoalueen virtausmäärää jatkuvasti. Lähettimestä tuli lähettää releimpulssi PLC-järjestelmään jokaisen jätevesikuutiometrin jälkeen. Mittaustavan piti olla taloudellinen. Asennuksen tuli olla nopeaa ja vaivatonta. Kohteen virtausmittaus tehtiin Dopplermenetelmällä (OCM FR) putkianturin avulla. Mittauslaite asennettiin tarkastuskaivoon. Kohteessa käytettiin ulkoista pinnankorkeuden ultraäänianturia (NivuCompact), jotta myös kaikkein alhaisimmat täyttömäärät saatiin mitattua. n edut: Kohteen laiteinvestoinnit olivat alhaiset. Käytettyjen putkiliitosten ansioista mittauslaitteiden asennus oli helppoa ja nopeaa. Kohteeseen ei tarvinnut asentaa laippoja. Mittauskohde tarkistuskaivossa ylhäältä kuvattuna 21

22 Jätevedenpuhdistamo Tuleva jätevesi Virtausmittaus hiekanerottimen takana Kaksi putkea, kummankin halkaisija 60 cm Täysinäinen Valmistettu ruostumattomasta teräksestä Putket asennettu aiemmin Mittausalue hiekanerottimen takana Asiakas halusi mitata putkien virtausta jatkuvasti ylävirtaan asennettavalla liukuohjaimella, jotta virtaus samansuuntaisissa hiekanerottimissa jakautuisi tasaisesti ja määrät asettuisivat parhaalle mahdolliselle tasolle. Olemassa olevia putkia ei saanut purkaa mittausjärjestelmää asennettaessa. Hitsausta mittauspaikalla tuli välttää. Kohteeseen asennettiin nimenomaan täysien putkien virtausmittaukseen suunniteltu NFP-mittausjärjestelmä. Anturit kiinnitettiin olemassa oleviin ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin putkilinjoihin kiristyspannoilla. n edut: Vaivaton, yksinkertainen ja nopea asennus ilman hitsaustarvetta Tarkka ja luotettava mittaus Asennusperiaate 22

23 Jätevedenpuhdistamo Tuleva jätevesi Virtausmittaus kellukkeen avulla Suorakaiteen muotoinen kanava 1,4 x 1,2 m (l x k) Vajaatäyttöinen Seinät ja pohja valmistettu betonista Alhaisen virtausnopeuden johdosta kanavan pohjalle muodostuu saostumia Kelluke ja kiinnitystanko Asiakas halusi mitata jätevedenpuhdistamon vedenottomäärää jatkuvasti. Kanavan pohjalle muodostuvan saostuman vaihteleva määrä tuli ottaa huomioon siten, ettei mittauspoikkeama ylittäisi viittä prosenttia. Mittausjärjestelmä piti voida asentaa ja huoltaa käyttöolosuhteissa. Kohteeseen valittiin kelluva mittausjärjestelmä. Virtausmittauksessa hyödynnetään ristikorrelaatioperiaatetta (OCM Pro). Kelluva anturi laskee virtausmäärän virtauskorkeudesta ja virtausprofiilista. Saostumakerrokset havaitaan ja otetaan huomioon automaattisesti. n edut: Tarvittavat mekaaniset osat valmistettiin kohtuullisin kustannuksin mittojen mukaan. Kelluvan mittausjärjestelmän rakennusperiaate 23

24 Jätevedenpuhdistamo Tuleva jätevesi Välppäeromittaus Suorakaiteen muotoinen kanava 80 x 80 cm (l x k) Anturin asennuspaikka alhaalla Kanavien kansia ei saa avata Hienovälppä Asiakas halusi mitata ensi- ja toissijaisen padotuksen, jotta välpän toimintaa säätelevät kynnysarvot voitaisiin laskea. Ensisijaisen padotuksen kynnysarvon ylittyessä oli hätäohitus otettava käyttöön. Järjestelmän tuli ilmoittaa pinnankorkeuden ero sekä ensi- ja toissijainen padotus. Lukemat ja vaihtopisteet oli välitettävä prosessinohjausjärjestelmään. Kohteeseen asennettiin kaksi NivuCompactultraäänilaitetta, jotka liitettiin NivuCont Plus - lähettimeen. on yksinkertainen ja edullinen. Selkeät valikot opastavat käyttäjää järjestelmän konfiguroinnissa. Kaikki sovellusparametrit voidaan määrittää vain muutamalla asetuksella. n edut: Järjestelmä ilmoittaa ensi- ja toissijaisen padotuksen sekä pinnankorkeuden eron. Lisäksi se mahdollistaa kattavien ohjausalgoritmien käyttöönoton. PLC-järjestelmää ei tarvita. Käytettävien antureiden kuollut alue on erittäin pieni, mikä helpotti asennusta. Kaaviokuva kohteesta 24

25 Jätevedenpuhdistamo Tuleva jätevesi Pinnanmittaus rasvanerotuskaivossa Rasvanerotuskaivo Kaivon syvyys n. 4 m Aine: ajoittain vaahtoutuva rasvajäämiä sisältävä jätevesi Rasvanerotuskaivo Asiakas halusi mitata kaivossa olevan rasvaisen jäteveden korkeuden luotettavasti. Mittaus tuli suorittaa paineanturin avulla. Ajoittain ilmenevän vaahtoamisen vuoksi kosketuksetonta ultraäänianturia ei voi käyttää. Kaivoon kerääntyvä rasva ei saa vaurioittaa anturin kaapelia. Mittausjärjestelmän huollon ja puhdistuksen tulee olla nopeata, vaivatonta ja turvallista. Kohteeseen asennettiin upotettava anturi (erikoisversio NivuBar Plus II -anturista), jossa on sisäänrakennettu G 1 -ulkokierre suoraa suojaputkiasennusta varten. n edut: Asennettu putki suojaa kaapelia kovettumiselta ja mekaaniselta kulutukselta. Anturi on helppo irrottaa säännöllistä puhdistusta varten. Paineanturi on kiinnitetty turvallisesti suojaputken avulla. Tämä mahdollistaa tarkan säädön syvyyssuunnassa (nollapiste). NivuBar Plus -anturin erikoisversio "G" 25

26 Jätevedenpuhdistamo Denitrifikaatiovaihe Virtausmittaus kaksirunkoisen kellukkeen avulla Suorakaiteen muotoinen kanava 2,5 x 2,0 m (l x k) Vajaatäyttöinen Kanavan seinät ja pohja valmistettu betonista Saostumisriski kanavan pohjalla Kanavaa ei voi tyhjentää Anturin kelluke Asiakas halusi mitata denitrifikaatiovaiheen virtausta tulokanavassa, jotta sisäistä aineen kiertoa voidaan ohjata. Mittausepävarmuuden tuli olla alle 5 % mahdollisesta sedimentaatiosta huolimatta. Mittausjärjestelmä piti voida asentaa ja huoltaa käyttöolosuhteissa. Mittaus toteutettiin käyttämällä kaksirunkoisella kellukkeella varustettua OCM Pro CF - virtausmittausjärjestelmää. Virtausmäärä lasketaan kelluvan anturin mittaaman virtausnopeuden ja pinnankorkeuden perusteella. Kanavan pohjalla oleva saostuma havaitaan ja otetaan huomioon automaattisesti. n edut: Suuresta halkaisijasta (2 m) huolimatta vaadittu tarkkuus saavutetaan yhdellä virtausanturilla. Poikkeama referenssijärjestelmään on alle 3 %. Tarvittavat mekaaniset osat valmistettiin kohtuullisin kustannuksin mittojen mukaan. Kaaviokuva 26

27 Jätevedenpuhdistamo Lietteenkäsittely Virtausmittaus lietteen uudelleen kierrätyksessä Putken halkaisija 40 cm Täysinäinen Putki valmistettu ruostumattomasta teräksestä Korkea kiintoainepitoisuus, jopa 1 % kuivaa kiintoainetta Mittauskuilu Kierrätetty liete nostetaan kokoojakuilusta ruuvikuljettimella. Tämän jälkeen se virtaa vaakasuoraa putkea pitkin mittauskuiluun. Kohteessa oli jo mittalaite, magneettinen määrämittari, joka ei kuitenkaan toiminut luotettavasti aineen likaisuuden ja kaasukuplien vuoksi. Uuden järjestelmän oli ratkaistava ongelmat ilman suuria asennustöitä. Kohteeseen asennettiin NFPvirtausmittausjärjestelmä. Kohteessa olevaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuun putkeen porattiin reikä, ja siihen asennettiin sopiva muhvi. Kohteeseen asennettiin palloventtiili, jotta anturi voidaan poistaa käyttöolosuhteissa. Anturi säädettiin ja kiinnitettiin paikalleen. n edut: Olemassa oleva järjestelmä oli helppo ja nopea päivittää. Vanhoja mittauslaitteita ei tarvinnut poistaa. Mittaustulokset ovat luotettavia korkeasta kiintoainepitoisuudesta huolimatta. Mittausjärjestelmä mittauspaikalla 27

28 Jätevedenpuhdistamo Lietteenkäsittely Palautuslietteen virtausmittaus Putken halkaisija 70 cm Täysinäinen Putkilinja valmistettu ruostumattomasta teräksestä Asennuskohta teleskooppiputkessa Teleskooppiputki toiminnassa Asiakas halusi mitata virtausta, jotta tasaisen lietteen virtaamaa laskeutusaltaasta voitaisiin tarkkailla ja ohjata. Pystysuora teleskooppiputki oli ainoa keino päästä aineeseen. Mittausjärjestelmän oli oltava huoltovapaa ja mittausepävarmuuden alle 5 %. Asennuksen oli tapahduttava ilman kattavia uudelleenrakentamistoimenpiteitä. Kohteeseen asennettiin NFPvirtausmittausjärjestelmä, joka on tarkoitettu virtausnopeuden mittaamiseen täysissä putkissa. Putkianturi asennettiin teleskooppiputken yläosaan. Virtausprofiilin mittaaminen mahdollistaa tarkan virtausmittauksen. Yli prosentin suuruinen kiintoainepitoisuus ei vaikuta mittaustulokseen. n edut: Helppo ja taloudellinen toteutus Luotettavat ja uusittavat mittaukset Ei häiriinny likaantumisesta Ei vaadi huoltoa Mittausperiaate 28

29 Jätevedenpuhdistamo Lietteenkäsittely Kuuman lietteen virtausmittaus Putken halkaisija 15 cm Täysinäinen Putki valmistettu ruostumattomasta teräksestä Aineessa öljyä ja rasvaa Liete on kuumaa Lämmönsiirrin Mädätettyä lietettä pumpataan mädätyssäiliöstä jatkuvasti lämmönsiirtimen kautta. Asiakas halusi mitata lietteen virtausmäärää jatkuvasti, jotta lämmönsiirtimen tukos tai pumpun häiriö huomattaisiin välittömästi. Tämä on välttämätöntä keskeytymättömän lämmöntuotannon turvaamiseksi jätevedenpuhdistamolla. Kohteeseen asennettiin NFPvirtausmittausjärjestelmä. Kohteessa olevaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuun putkilinjaan porattiin reikä, ja siihen hitsattiin sopiva muhvi. Tämän jälkeen virtausnopeusanturi säädettiin ja kiinnitettiin paikalleen. n edut: Olemassa oleva järjestelmä oli helppo ja nopea päivittää. Mittaustulokset ovat tarkkoja ja luotettavia suuresta saastepitoisuudesta huolimatta. Mittauspaikka ja asennettu anturi 29

30 Jätevedenpuhdistamo Virtaama-alue Virtausmittaus viemäriputkessa ("hanhenkaula") Putken halkaisija 15 cm Täysinäinen Putki valmistettu ruostumattomasta teräksestä Virheellisesti asennettu magneettinen määrämittari Asennettu mittalaite Kohteessa oleva magneettinen määrämittari on ilmoittanut usein liian korkeita lukemia, sillä putkilinjassa on ilmaa ja liian pieni rauhoittumismatka. Asiakas halusi nopean ja suoraviivaisen päivityksen. Uuden mittausjärjestelmän tuli olla tarkka, luotettava ja edullinen. Kohteeseen asennettiin NFPmittausjärjestelmä. Tarkastuskaivoon menevään putkeen asennettiin ylimääräinen kulma ("hanhenkaula"), jossa on muhvi virtausnopeusanturin asennusta varten. Kulma muuttaa putken täysinäiseksi. n edut: Olemassa oleva järjestelmä oli helppo ja nopea päivittää. Soviteosan ja luistiventtiilin käyttö pienensi kustannuksia. Mittausjärjestelmä 30

KROHNE tuotteet vesi- ja jätevesilaitoksille

KROHNE tuotteet vesi- ja jätevesilaitoksille KROHNE tuotteet vesi- ja jätevesilaitoksille KROHNE Altometer AG Yritys Perustettu 1921, perheyhtiö 100% Liikevaihto n. 330 milj. Henkilökuntaa 2 600 15 tehdasta, 10 maassa Maailman toiseksi suurin virtausmittareiden

Lisätiedot

Ilmanvirtauksen mittarit

Ilmanvirtauksen mittarit Swema 3000 yleismittari/monitoimimittari sisäilmastomittauksiin Ilmastoinnin yleismittari, Vahva metallirunkoinen Swema 3000 on suunniteltu ilmastoinnin, sisäilmaston ja olosuhdemittausten tarpeisiin erityisesti

Lisätiedot

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3

Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Uponor-umpisäiliö 5,3 m 3 Toimintaperiaate Uponor-umpisäiliö soveltuu erityisesti WC-jäteveden keräilyyn. WC-jätevedet johdetaan 5,3 m 3 säiliöön, jonka loka-auto tyhjentää ja vie jätevedet puhdistettavaksi.

Lisätiedot

SwemaAir 5 Käyttöohje

SwemaAir 5 Käyttöohje SwemaAir 5 Käyttöohje 1. Esittely SwemaAir 5 on kuumalanka-anemometri lämpötilan, ilmanvirtauksen sekä -nopeuden mittaukseen. Lämpötila voidaan esittää joko C, tai F, ilmannopeus m/s tai fpm ja ilman virtaus

Lisätiedot

Referenssi - AutoLog ControlMan ja Langattomat anturit Kaatopaikan etävalvontaa pilvipalveluna

Referenssi - AutoLog ControlMan ja Langattomat anturit Kaatopaikan etävalvontaa pilvipalveluna Referenssi - AutoLog ControlMan ja Langattomat anturit Kaatopaikan etävalvontaa pilvipalveluna Copyright FF-Automation 2011 PROJEKTIN KUVAUS: ONGELMA: Kaatopaikan haitallisia vaikutuksia ympäristöön pyritään

Lisätiedot

SwemaMan 7 Käyttöohje

SwemaMan 7 Käyttöohje SwemaMan 7 Käyttöohje HUOM! Ennen mittausten aloittamista, lue kohta 6. Asetukset (SET). Vakiona k2-kompensointi on päällä. 1. Esittely SwemaMan 7 on mikro manometri paine-eron, ilmanvirtauksen sekä -nopeuden

Lisätiedot

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje

Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje Lining pumppaamot Käyttö- ja perushuolto-ohje REVISIO 6.8.2012 sivu 2 Onnittelumme! Laadukas ja varmatoiminen Lining pumppaamo on nyt asennettu ja ammattimiesten suorittamat sähkö- ja putkiasennukset on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619

KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 KÄYTTÖOHJE LÄMPÖTILA-ANEMOMETRI DT-619 2007 S&A MATINTUPA 1. ILMAVIRTAUKSEN MITTAUS Suora, 1:n pisteen mittaus a) Kytke mittalaitteeseen virta. b) Paina UNITS - näppäintä ja valitse haluttu mittayksikkö

Lisätiedot

PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS 1 PYP I / TEEMA 4 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS Aki Sorsa 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ Mitattavuus ja mittaus käsitteinä Mittauksen vaiheet Mittaustarkkuudesta SUUREIDEN MITTAUSMENETELMIÄ Mittalaitteen osat Lämpötilan

Lisätiedot

Fortum Fiksu Sisä- ja ulkolämpötilamittarit Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Sisä- ja ulkolämpötilamittarit Käyttöohjeet Fortum Fiksu Sisä- ja ulkolämpötilamittarit Käyttöohjeet 1 Lämpötilamittarit Fortum Fiksu -järjestelmään kytkettävä paristokäyttöinen lämpötilamittari mittaa lämpötilaa ja lähettää tiedot langattomasti

Lisätiedot

Vedenlaadun ja virtaaman mittaus Teuron-, Ormi- ja Pohjoistenjoessa syksyllä 2011. Mittausraportti

Vedenlaadun ja virtaaman mittaus Teuron-, Ormi- ja Pohjoistenjoessa syksyllä 2011. Mittausraportti 1 L U O D E C O N S U L T I N G O Y 1 3 9 2 2-4 HÄMEENLINNAN KAUPUNK I Vedenlaadun ja virtaaman mittaus Teuron-, Ormi- ja Pohjoistenjoessa syksyllä 211 Mittausraportti Mikko Kiirikki Luode Consulting Oy

Lisätiedot

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Corner ZCO - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa

Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Mittausverkon pilotointi kasvihuoneessa Lepolan Puutarha Oy pilotoi TTY:llä kehitettyä automaattista langatonta sensoriverkkoa Turussa 3 viikon ajan 7.-30.11.2009. Puutarha koostuu kokonaisuudessaan 2.5

Lisätiedot

Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa

Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Mitä on huomioitava kaasupäästöjen virtausmittauksissa Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin 21.8.2006 Paula Juuti 2 Kaupattavien päästöjen määrittäminen Toistaiseksi CO2-päästömäärät perustuvat

Lisätiedot

PANK PANK- 4306 ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. Asfalttimassat ja päällysteet 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE

PANK PANK- 4306 ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. Asfalttimassat ja päällysteet 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE Asfalttimassat ja päällysteet PANK- 4306 PANK ASFALTTIMASSAN JÄÄTYMIS- SULAMIS-KESTÄVYYS. PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: Korvaa menetelmän: 7.12.2011 1. MENETELMÄN TARKOITUS JA SOVELTAMISALUE

Lisätiedot

PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS

PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS 1 PYP I / TEEMA 8 MITTAUKSET JA MITATTAVUUS Aki Sorsa 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ Mitattavuus ja mittaus käsitteinä Mittauksen vaiheet Mittausprojekti Mittaustarkkuudesta SUUREIDEN MITTAUSMENETELMIÄ Mittalaitteen

Lisätiedot

Valumavesien ravinnepitoisuuksien seuranta eloperäisillä mailla

Valumavesien ravinnepitoisuuksien seuranta eloperäisillä mailla Valumavesien ravinnepitoisuuksien seuranta eloperäisillä mailla Hydro-Pohjanmaa hankkeen päätösseminaari 18.11.2014 Kaija Karhunen, Outi Laurinen, Joni Kosamo ja Laura Karhu, Oamk Automaattiset veden laadun

Lisätiedot

Kriittiset vaiheet mittausten laadunvarmistuksessa

Kriittiset vaiheet mittausten laadunvarmistuksessa Kriittiset vaiheet mittausten laadunvarmistuksessa Teija Kirkkala Toiminnanjohtaja Automaattiset vedenlaatumittarit -workshop 15.-16.10.2013 1 Kriittiset vaiheet Mitattava kohde, mittausten tavoite Mittarien

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO. Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen

FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO. Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen FCG Finnish Consulting Group Oy KAKOLANMÄEN JÄTEVEDENPUHDISTAMO Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen 21.9.2009 FCG Finnish Consulting Group Oy Jälkiselkeytyksen tulojärjestelyjen tutkiminen I

Lisätiedot

Sovellutusopas Betonivalun lämpötilan mittaus langattomilla lähettimillä

Sovellutusopas Betonivalun lämpötilan mittaus langattomilla lähettimillä Sovellutusopas Betonivalun lämpötilan mittaus langattomilla lähettimillä Ovaport pilvipalvelu Betonivalun kuivumisen seuranta on nyt todella yksinkertaista. Vain käyttöjännite tukiasemaan ja selaimella

Lisätiedot

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt

AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt AS-0.3200 Automaatio- ja systeemitekniikan projektityöt A11-03 USB-käyttöinen syvyysanturi 5op 13.9.2011-29.11.2011 Johan Backlund Ohjaaja: Johan Grönholm Johdanto Projektin tavoitteena oli suunnitella

Lisätiedot

Kiinteistötekniikkaratkaisut

Kiinteistötekniikkaratkaisut Kiinteistötekniikkaratkaisut SmartFinn AUTOMAATIO SmartFinn Automaatio on aidosti helppokäyttöinen järjestelmä, joka tarjoaa kaikki automaatiotoiminnot yhden yhteisen käyttöliittymän kautta. Kattavat asuntokohtaiset

Lisätiedot

VARISCO itseimevät keskipakopumput J

VARISCO itseimevät keskipakopumput J VARISCO itseimevät keskipakopumput J Teollisuuskäyttökohteet Nesteensiirto: puhtaat tai likaiset nesteet, neutraalit nesteet, hapot, emäkset; hiekka, muta- tai kiintoainesuspensiot; puhtaat tai likaiset

Lisätiedot

TURBO DIMMINUTOR Automaattinen kiintoainevesiseoksien kanavaseuloja ja murskain

TURBO DIMMINUTOR Automaattinen kiintoainevesiseoksien kanavaseuloja ja murskain 1 TURBO DIMMINUTOR Automaattinen kiintoainevesiseoksien kanavaseuloja ja murskain DIMMINUTOR seuloo ja murskaa automaattisesti veden mukana liikkuvat kiintoaineet läpi avokanavan. Laitetta voidaan käyttää

Lisätiedot

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle

Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Keruukontti saapuu Ennen porausta kohteeseen tuodaan kivituhkan keruuseen tarkoitettu kontti, jonka mitat ovat n. 2m x 2m x 3,5m. Kontin paikka

Lisätiedot

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite

Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Halton Zen Circle ZCI - syrjäyttävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet hajottimen

Lisätiedot

Toteutetut sensoriverkkosovellukset. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Informaatioteknologian yksikkö LuTek-seminaari 14.5.2012

Toteutetut sensoriverkkosovellukset. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Informaatioteknologian yksikkö LuTek-seminaari 14.5.2012 Toteutetut sensoriverkkosovellukset Kokkolan yliopistokeskus Chydenius Informaatioteknologian yksikkö LuTek-seminaari 14.5.2012 Sensoriverkot (WSN) - Kokkolan yliopistokeskuksessa Langaton tutkimus Kokkolan

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

Infrapunalämpömittari CIR350

Infrapunalämpömittari CIR350 Infrapunalämpömittari CIR350 Käyttöopas (ver. 1.2) 5/23/2006 Johdanto Injektor solutionsin CIR350 infrapunalämpömittari tarjoaa sinulle laadukkaan laitteen huokeaan hintaan. Tämän laitteen etuja ovat Optiikka

Lisätiedot

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006)

Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) KombiTemp HACCP Elintarviketarkastuksiin Käyttöopas (ver. 1.29 Injektor Solutions 2006) web: web: www.haccp.fi 2006-05-23 KombiTemp HACCP on kehitetty erityisesti sinulle, joka työskentelet elintarvikkeiden

Lisätiedot

M111 ja M115 Spiraflo-mittayksiköt Asennus- ja huolto-ohje

M111 ja M115 Spiraflo-mittayksiköt Asennus- ja huolto-ohje 3309551/3 IM-P330-38 MI Issue 3 M111 ja M115 Spiraflo-mittayksiköt Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuus 2. Esittely 3. Yleistä 4. Tekniset tiedot 5. Mekaaninen asennus: M111 ja M115 -mittayksiköt 6.

Lisätiedot

Luvun 12 laskuesimerkit

Luvun 12 laskuesimerkit Luvun 12 laskuesimerkit Esimerkki 12.1 Mikä on huoneen sisältämän ilman paino, kun sen lattian mitat ovat 4.0m 5.0 m ja korkeus 3.0 m? Minkälaisen voiman ilma kohdistaa lattiaan? Oletetaan, että ilmanpaine

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara

TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara TUTKIMUSRAPORTTI Lintuvaara Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Vesihuolto 16.12.2014 Jukka Sandelin HSY Raportti Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki 1. TAUSTAA Helsingin seudun ympäristöpalvelut / vesihuolto

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Radiaali- tai pyörreilmasuihku yksilöllisesti säädettävien suuttimien kautta, sopii myös poistoilmasovelluksiin. Laite voidaan asentaa kattoon

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kiinteistönhaltija Nimi Osoite Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Tiedot kiinteistöstä omistus vuokra Kiinteistön osoite Kylä ja RN:o Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Taito Tehdä Turvallisuutta

Taito Tehdä Turvallisuutta Taito Tehdä Turvallisuutta Kotimainen GSM-pohjainen ohjaus ja valvontajärjestelmä HOME CONTROLLER HOME CONTROLLER HC-0016, HC-WF HELPPOKÄYTTÖINEN KODINOHJAUSJÄRJESTELMÄ Käyttö ja ohjelmointi helposti näytöllä

Lisätiedot

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Vaakasuuntainen pyörreilmasuihku. Laite voidaan asentaa kattoon tai seinään. Paineenmittaus ja aerosolitestit voidaan tehdä etulevyn läpi.

Lisätiedot

DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat

DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat DYNASAND JATKUVATOIMINEN HIEKKASUODATIN DYNASAND ratkaisee suodatusongelmat HYXO OY Ammattimainen Vastuullinen Avoin DYNASAND-SUODATTIMEN TOIMINTA Ennen veden syöttämistä suodatinlaitokselle tulee vedestä

Lisätiedot

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40

Tekniset tiedot. Jäähdytyksessä esimerkiksi vesi-glykoli seosta käytettäessä on huomioitava myös korjauskertoimet. tai kierrenipat DN 10 DN 40 Tekniset tiedot Innovatiivisuus ja laatu Linjasäätöventtiili PN 16 Hydrocontrol R Toiminta: Oventrop linjasäätöventtiilit on tarkoitettu asennettavaksi sekä lämmitykseen ja käyttöveteen että jäähdytysjärjestelmien

Lisätiedot

VARISCO itseimevät jätepumput ST-R

VARISCO itseimevät jätepumput ST-R VARISCO itseimevät jätepumput ST-R Varisco ST-R -sarjan pumput ovat itseimeviä kierrätyspumppuja ja soveltuvat suuria kiintoaineita sisältävien lietteiden pumppaamiseen. Pumput asennetaan pumpattavan nesteen

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Asennus, käyttö ja huolto Sähkökattila EP 26 NIBE 1 1102-2 Toiminta.. 2 Tekniset tiedot 3 Tekniset tiedot..... 3 Yleistä asennuksesta... 4 Ympäristön lämpötila Vedenlaatu Kattilan asennus Kaapeloinnin

Lisätiedot

Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308

Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308 Oxix L I U E N N E E N H A P E N M I T T A R I BROCHURE FI 5.40 OXIX BROCHURE 1308 O P T I N E N A N T U R I M I N I M A A L I S E L L A H U O LTOTA R P E E L L A Oxix-happilähetin on ainutlaatuinen liuenneen

Lisätiedot

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ

HYDROSET ENT 20-3 F PINNANVALVONTAJÄRJESTELMÄ YLEISTÄ YLEISTÄ ENT 20-3F valvontajärjestelmä on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden paine on alle 60 bar ja syöttöveden säätö tapahtuu jaksottaisella syöttövesipumpun käytöllä. Järjestelmä koostuu elektrodilaipasta,

Lisätiedot

Gilflo ILVA -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje

Gilflo ILVA -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje 3377150/5 IM-P337-04 MI Issue 5 -virtausmittausjärjestelmä Asennus- ja huolto-ohje 1. Esittely 2. Yleistä 3. Tekniset tiedot 4.n mekaaninen asennus 5. IImpulssiputket 6. Ensimmäinen käynnistys 7. Huolto

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT Pakokaasukela sarja 865, jousipalautteinen

TEKNISET TIEDOT Pakokaasukela sarja 865, jousipalautteinen TEKNISET TIEDOT Pakokaasukela sarja 865, jousipalautteinen No. 981117101 Kuvaus Turvalukitus mahdollistaa rummun lukitsemisen letkunvaihdon yhteydessä. Räikkämekanismi lukitsee uloskelatun letkun halutulle

Lisätiedot

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE

Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Ene-58.4139 LVI-tekniikan mittaukset ILMAN TILAVUUSVIRRAN MITTAUS TYÖOHJE Aalto yliopisto LVI-tekniikka 2013 SISÄLLYSLUETTELO TILAVUUSVIRRAN MITTAUS...2 1 HARJOITUSTYÖN TAVOITTEET...2 2 MITTAUSJÄRJESTELY

Lisätiedot

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus

Betonin suhteellisen kosteuden mittaus Betonin suhteellisen kosteuden mittaus 1. BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN TARKOITUS 2. KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 3. MITTAUSSUUNNITELMA 4. LAITTEET 4.1 Mittalaite 4.2 Mittalaitteiden tarkastus ja kalibrointi 5.

Lisätiedot

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3

HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET. Uponorumpisäiliö. 10 m 3 HAJA-ASUTUSALUEEN JÄTEVEDEN KÄSITTELY ASENNUSOHJEET Uponorumpisäiliö 10 m 3 1 Monta huolta vähemmän luotettavilla Uponor-ratkaisuilla Teit hyvän ratkaisun valitessasi luotettavan Uponorjätevesijärjestelmän.

Lisätiedot

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen.

Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. Oikeanlaisten virtapihtien valinta Aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin löytääksesi oikeantyyppiset virtapihdit haluamaasi käyttökohteeseen. 1. Tuletko mittaamaan AC tai DC -virtaa? (DC -pihdit luokitellaan

Lisätiedot

KAIKKI MITÄ TARVITAAN LÄMPÖTILOJEN OMAVALVONTAAN

KAIKKI MITÄ TARVITAAN LÄMPÖTILOJEN OMAVALVONTAAN KAIKKI MITÄ TARVITAAN LÄMPÖTILOJEN OMAVALVONTAAN Langatonta mittaustekniikkaa Nokeval Kotimaista osaamista ja luotettavuutta OVA LÄMPÖTILOJEN OMAVALVONTA Nokeval on kehittänyt langattoman lämpötilan mittausjärjestelmän

Lisätiedot

Suomussalmen kunta PITÄMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUS

Suomussalmen kunta PITÄMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON SANEERAUS KONEET JA LAITTEET Positio Laite Tyyppi Kapasiteetti Varusteet Alustava teho/kw Hankinta TA=taajuusmuuttaja, GS=pyorintävahti, HS=hätäseis KU = Kuuluu urakkaan, TH = tilaajan erillishankinta, Nyk=nykyinen

Lisätiedot

GRUNDFOS Conlift. Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö

GRUNDFOS Conlift. Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö GRUNDFOS Conlift Automaattinen kondenssiveden poistoyksikkö conlift - huolehtii kondenssivedestä CONLIFT luotettava ratkaisu kondensiveden poistoon GRUNDFOSIN KONDENSSIVEDEN POISTOON TARKOITETTUJEN PUMPPAAMOIDEN

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525.

Via Circonvallazione, 10 13018 Valduggia (VC), Italia Puh: +39 0163 47891 Faksi: +39 0163 47895 www.vironline.com. Kuva 9525. Valvoindustria Ing. Rizzio S.p.A. www.vironline.com 9520-sarja DZR messinkinen ON/OFF -linjasäätöventtiili Kuvaus Sinkkikadon kestävästä messingistä valmistettu ON/OFF säätöön soveltuva linjasäätöventtiili

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU...

JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä Suunnittelu Kai Saralehto 01/2005 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU... 2 2.1 YLEISSUUNNITELMA JA KUSTANNUSLASKENTA... 2 2.2 RAKENNUSSUUNNITTELU...

Lisätiedot

Emerson Process Management Oy. kouluttaa Ä L Y L Ä H E M M Ä S P R O S E S S I A. Sisällysluettelo. sivu. Koulutuspalvelujemme esittely 2

Emerson Process Management Oy. kouluttaa Ä L Y L Ä H E M M Ä S P R O S E S S I A. Sisällysluettelo. sivu. Koulutuspalvelujemme esittely 2 Emerson Process Management Oy kouluttaa 2008 2009 Sisällysluettelo sivu Koulutuspalvelujemme esittely 2 Räätälöidyt kurssit 2 AMS Kentänhallintaohjelmisto 3 DeltaV Automaatiojärjestelmä 3 Virtaus & Analysointi

Lisätiedot

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje

Sisällys. testo 417 Siipipyörä anemometri. Käyttöohje testo 417 Siipipyörä anemometri Käyttöohje FIN Sisällys Yleiset ohjeet...2 1. Turvallisuusohjeita...3 2. Laitteen käyttötarkoitus...4 3. Tuotekuvaus...5 3.1 Näyttö ja näppäimet...5 3.2 Virtalähde...6 4.

Lisätiedot

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille:

Uponor-mökkituotteet. Toimintaperiaate. Mökeille ja rantasaunoille: Uponor-mökkituotteet Toimintaperiaate Uponor-mökkituotteet on suunniteltu erityisesti pienten pesuvesimäärien käsittelyyn matalavarusteisilla kesämökeillä ja rantasaunoilla. Mökeille ja rantasaunoille:

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti

Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti Kosteikkojen jatkuvatoiminen vedenlaadun seuranta, tuloksia kosteikkojen toimivuudesta Marjo Tarvainen, asiantuntija, FT Pyhäjärvi-instituutti VALUMA loppuseminaari 9.12.214 1 Kosteikkojen toimivuuden

Lisätiedot

Sääasema Probyte JUNIOR

Sääasema Probyte JUNIOR Sääasema Probyte JUNIOR JUNIOR sääanturi COM1 12VDC RS-232 signaali PC W9x Excel-tiedosto PROBYTE JUNIOR sääanturin toimintaperiaate Yleistä Probyte SÄÄASEMA JUNIOR1 on sään mittaukseen tarkoitettu ulkoanturi,

Lisätiedot

Todellinen 3D-ohjauksensuuntauslaite

Todellinen 3D-ohjauksensuuntauslaite geoliner 680 ja geoliner 780 Huipputarkka Kaikki ajoneuvojen säätöarvot tulevat suoraan autovalmistajilta ja ovat tarkkoja ja luotettavia. Kehittynyt kamerajärjestelmä on erittäin tarkka ja takaa luotettavan

Lisätiedot

DistanceMaster 80 DE 04 GB 11 NL 18 DK 25 FR 32 ES 39 IT 46 PL 53 FI 60 PT 67 SE 74 NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR

DistanceMaster 80 DE 04 GB 11 NL 18 DK 25 FR 32 ES 39 IT 46 PL 53 FI 60 PT 67 SE 74 NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR DistanceMaster 80 DE GB NL DK FR ES IT PL PT SE NO TR RU UA CZ EE LV LT RO BG GR 04 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 ! a h i b 2. 4. 6.! 60 Lue lisäohjeet. käyttöohje Noudata kokonaan. annettuja Lue ohjeita.

Lisätiedot

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti

TTY Mittausten koekenttä. Käyttö. Sijainti TTY Mittausten koekenttä Käyttö Tampereen teknillisen yliopiston mittausten koekenttä sijaitsee Tampereen teknillisen yliopiston välittömässä läheisyydessä. Koekenttä koostuu kuudesta pilaripisteestä (

Lisätiedot

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1(4) 16.12.2015 Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella MS5 Hydrolab vedenlaatumittarilla

Lisätiedot

TUNTUUKO TOISINAAN, ETTÄ NAAPURIN ISÄSSÄ ON ENEMMÄN INSINÖÖRIÄ KUIN SINUSSA?

TUNTUUKO TOISINAAN, ETTÄ NAAPURIN ISÄSSÄ ON ENEMMÄN INSINÖÖRIÄ KUIN SINUSSA? TUNTUUKO TOISINAAN, ETTÄ NAAPURIN ISÄSSÄ ON ENEMMÄN INSINÖÖRIÄ KUIN SINUSSA? Älä huoli. Grundfos tarjoaa laadukasta helppokäyttöisyyttä myös sinunkin käyttöösi. SQ JA SP-UPPOPUMPUT KOTITALOUKSIE GRUNDFOS

Lisätiedot

PIKAOPAS PINNANKARHEUDEN MITTAUKSEEN

PIKAOPAS PINNANKARHEUDEN MITTAUKSEEN PIKAOPAS PINNANKARHEUDEN MITTAUKSEEN Opas laboratorio- ja konepajakäyttöön SUOMIPAINOS Profiilit ja suodattimet (EN ISO 4287 ja EN ISO 16610-21) 01 Varsinainen profiili on profiili, joka syntyy todellisen

Lisätiedot

testo 510 Käyttöohje

testo 510 Käyttöohje testo 510 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 510 Pikaohje testo 510 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Paine-ero sensorin yhteet 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo ja magneetti (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11

Mökkipaketti 2. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet. Ohjeversio 08/11 Mökkipaketti 2 Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Ohjeversio 08/11 1 Sisältö 1 Käyttötarkoitus... 3 2 Asentaminen... 4 2.1 Imeytyskaivon asentaminen... 5 3 Huolto... 6 2 1 Käyttötarkoitus Mökkipaketti

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016

Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009 51016 U P O N O R Y H D Y S K U N TA - J A Y M P Ä R I S T Ö T E K N I I K K A U p o n o r - P a i n e p u t k i - j ä r j e s t e l m ä P V C Uponor-paineputkijärjestelmä PVC juomaveden johtamiseen 04 I 2009

Lisätiedot

Repijäuppopumppu. Paineviemärijärjestelmän sydän

Repijäuppopumppu. Paineviemärijärjestelmän sydän Repijäuppopumppu Paineviemärijärjestelmän sydän Parhaimmillaan paineen alla Kun korkeuserot ja välimatkat estävät viettoviemärin käytön, jää vain yksi kustannustehokas ja joustava ratkaisu jäljelle. Jopa

Lisätiedot

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet

33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet 33. Valimohiekkojen kuljetuslaitteet Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 33.1 Hihnakuljettimet Hihnakuljettimet ovat yleisimpiä valimohiekkojen siirtoon käytettävissä kuljetintyypeistä.

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE APP / APT PUMPULLE, SOVITE (T 02) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W02 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Kävelyn aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta)

Kävelyn aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta) TUTKIMUSSELOSTUS Nro VTT-S-02441-07 Korvaa selostuksen Nro VTT-S-00671-07 7.3.2007 n aiheuttamien ilmanliikkeiden todentaminen laminaatin alla käytettäessä PROVENT alustaa (parketinalusta) Tilaaja: SIA

Lisätiedot

SET/TSH2 ja SET/TSHS2

SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 6.2.2013 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/TSH2 ja SET/TSHS2 Kapasitiiviset anturit Copyright 2013 Labkotec Oy Varaamme oikeuden

Lisätiedot

Käyttökokemuksia vedenlaatumittareista ja aineistojen käsittelystä

Käyttökokemuksia vedenlaatumittareista ja aineistojen käsittelystä Käyttökokemuksia vedenlaatumittareista ja aineistojen käsittelystä Marjo Tarvainen Asiantuntija, FT MITTARI hankkeen workshop 14.5.2013 Pyhäjärvi-instituutti 1 Mittarit Vedenlaatumittareita käytössä vuodesta

Lisätiedot

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa

Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Tekniset ratkaisut hulevesien hallinnassa Kuntien 7. ilmastokonferenssi, 8.5.2014 Jaana Suur-Askola Uponor infra Oy Tuotehallintapäällikkö Hulevesien muodostuminen Hulevesi on erilaisilta pinnoilta valuvaa

Lisätiedot

Radioohjauslaitteet. innovaatioita, taitoa ja perinteitä. Älykkäitä ratkaisuja kaikkiin asuintiloihin. Radio-ohjattu säätö

Radioohjauslaitteet. innovaatioita, taitoa ja perinteitä. Älykkäitä ratkaisuja kaikkiin asuintiloihin. Radio-ohjattu säätö Radio-ohjattu säätö Kodin lämmitysjärjestelmän radio-ohjattu säätö sopii ihanteellisesti uusiin rakennuksiin ja korjauskohteisiin. Se lisää myös suunnittelun vapautta ja auttaa säästämään kustannuksia.

Lisätiedot

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä

DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä 1 DC-moottorin pyörimisnopeuden mittaaminen back-emf-menetelmällä JK 23.10.2007 Johdanto Harrasteroboteissa käytetään useimmiten voimanlähteenä DC-moottoria. Tämä moottorityyppi on monessa suhteessa kätevä

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DistanceMaster One 36 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline DistanceMaster One x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Lue käyttöohje kokonaan. Lue myös lisälehti Takuu- ja

Lisätiedot

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf

Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Hulevesiallas case Espoon Ringside Golf Viheralan hulevesipäivä 6.11.2012 Lahti, FCG 6.11.2012 Page 1 Hulevesien viivyttäminen keskitetyillä ratkaisuilla 6.11.2012 Page 2 Hulevesien viivytystarve Rakentaminen

Lisätiedot

Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM

Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM Automaattinen virtauksenrajoitin AB-QM Käyttö Venttiili on suunniteltu erityisesti kiertoilmakoje-, jäähdytyspalkki- ja patteriverkostojen tasapainottamiseen. Sitä voidaan käyttää kaikentyyppisissä vesikiertoisissa

Lisätiedot

SUPER SHREDDER Kaikkiruokainen linjamurskain

SUPER SHREDDER Kaikkiruokainen linjamurskain 1 SUPER SHREDDER Kaikkiruokainen linjamurskain SUPER SHREDDER pienentää putkistoissa virtaavat kovat kiintoaineet. Se on erittäin tehokas murskain, jolla on virtaviivainen, helppohoitoinen rakenne ja vain

Lisätiedot

Kosteuden. Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitos

Kosteuden. Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitos Kosteuden monitorointimenetelmät i ti t TkL Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan laitos Esitelmän sisältö Kosteuden

Lisätiedot

FO-OilFlow -kiertovoitelumittari

FO-OilFlow -kiertovoitelumittari FO-OilFlow -kiertovoitelumittari FO-OilFlow kiertovoitelumittari on suunniteltu valvomaan paperikoneiden kiertovoitelun tilavuusvirtauksia. Sen ainutlaatuinen itse puhdistava -tekniikka pitää virtausputken

Lisätiedot

Elintarviketarkastuksiin. Käyttöohje. (ver. 1.05 ) web: www.elcoplast.com 2007-01-18 sähköposti: info@elcoplast.com puh: 03-377 3761 fax: 03-377 3761

Elintarviketarkastuksiin. Käyttöohje. (ver. 1.05 ) web: www.elcoplast.com 2007-01-18 sähköposti: info@elcoplast.com puh: 03-377 3761 fax: 03-377 3761 KombiTemp HACCP PLUS Elintarviketarkastuksiin Käyttöohje (ver. 1.05 ) fax: 03-377 3761 KombiTemp HACCP PLUS, jota tässä tekstissä jatkossa kutsutaan nimellä KombiTemp+, yhdistää parhaat palat 2 maailmasta:

Lisätiedot

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet

metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteet metis -tuoteperhe metis -tuotteet ovat helppokäyttöisiä ja toimintavarmoja GSM-valvonta- ja ohjauslaitteita. Ne voivat lähettää viestejä ilmaisimien ja antureiden tilan

Lisätiedot

Esittelyssä AutoDome Easy Täydellinen keskikokoisiin kohteisiin

Esittelyssä AutoDome Easy Täydellinen keskikokoisiin kohteisiin Esittelyssä AutoDome Easy Täydellinen keskikokoisiin kohteisiin PTZ-kamera, joka on suunniteltu sopimaan täydellisesti kaikkialle Kun kiinteä minidome-kamera ei riitä, mutta perinteinen PTZ-kamera on turhan

Lisätiedot

Leica Sprinter Siitä vain... Paina nappia

Leica Sprinter Siitä vain... Paina nappia Sprinter Siitä vain... Paina nappia Sprinter 50 Tähtää, paina nappia, lue tulos Pölyn ja veden kestävä Kompakti ja kevyt muotoilu Virheettömät korkeuden ja etäisyyden lukemat Toiminnot yhdellä painikkeella

Lisätiedot

Halton Zen Rectangular in Wall ZRW - syrjättävä tuloilmalaite

Halton Zen Rectangular in Wall ZRW - syrjättävä tuloilmalaite Halton Zen Rectangular in Wall ZRW - syrjättävä tuloilmalaite Laaja ilmavirran säätöalue Tasainen ilmavirran virtauskuvio saadaan aikaan pienillä rei'illä, jotka muodostavat optimaaliset virtausolosuhteet

Lisätiedot

JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ

JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ Jari-Jussi Syrjä 1200715 JÄTEHUOLLON ERIKOISTYÖ Typpioksiduulin mittaus GASMET-monikaasuanalysaattorilla Tekniikka ja Liikenne 2013 1. Johdanto Erikoistyön tavoitteena selvittää Vaasan ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje

Lataussäädin 12/24V 10A. Käyttöohje Lataussäädin 12/24V 10A Käyttöohje 1 Yleistä Lataussäätimessä on näyttö ja sen latausmenetelmä on 3-vaiheinen PWM lataus. Siinä on myös kaksi USB liitintä pienten laitteiden lataamiseen. 2 Kytkentäkaavio

Lisätiedot

Amprobe IR-608A. Käyttöohje

Amprobe IR-608A. Käyttöohje Amprobe IR-608A Käyttöohje Sisällysluettelo Laitteessa tai tässä käyttöohjeessa käytetyt merkinnät... 4 Tekniset tiedot... 5 Kuinka infrapunalämpömittari toimii... 5 ºC/ºF ja paristo... 5 Laitteen käyttö...

Lisätiedot

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä

Uponor Push 23A Pumppu- ja sekoitusryhmä L at t i a l ä m m i t y s U P O N O R P U S H 2 3 A Pumppu- ja sekoitusryhmä 04 2010 5042 Lattialämmityksen pumppu- ja sekoitusryhmä on pumppu- ja sekoitusryhmä, joka on tarkoitettu käytettäväksi Uponor-lattialämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

Ferix-3 annostelun periaate, annostelijan rakentaminen ja hoito

Ferix-3 annostelun periaate, annostelijan rakentaminen ja hoito Ferix-3 annostelun periaate, annostelijan rakentaminen ja hoito Aaro Närvänen, Risto Uusitalo ja Kimmo Rasa 21.11.2012 Annostelun periaate Ojavesien kemikaloinnin suunnittelu kannattaa aloittaa selvittämällä

Lisätiedot