taskalinmäen vesitornit saavat uuden ilmeen s. 3 verkostoa saneerataan pitäjänsaarella s. 4-5 jätevesiasiat kuntoon haja-asutusalueilla s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "taskalinmäen vesitornit saavat uuden ilmeen s. 3 verkostoa saneerataan pitäjänsaarella s. 4-5 jätevesiasiat kuntoon haja-asutusalueilla s."

Transkriptio

1 Haminan Veden tiedotuslehti 1/2011 taskalinmäen vesitornit saavat uuden ilmeen s. 3 verkostoa saneerataan pitäjänsaarella s. 4-5 jätevesiasiat kuntoon haja-asutusalueilla s. 6-7

2 AJANKOHTAISTA Pääkirjoitus PUHTAAN VEDEN JA YMPÄRISTÖN PUOLESTA sisältö 1 / 2011 TASKALINMÄEN VESITORNIT saavat uuden asun Sait juuri käteesi Haminan Veden ja teknisen toimen ensimmäisen yhteisen ympäristöaiheisen tiedotuslehden. Toivomme palvelevamme asukkaita näin entistä paremmin tiedottamalla ajankohtaisista ympäristöasioista. Tiedottamista kehitetään jatkossa kesällä avautuvilla kaupungin uudistetuilla verkkosivuilla. Alueellinen jätevesihanke on nyt onnistuneesti takanapäin ja myös haminalaisten jätevedet johdetaan uutta siirtolinjaa pitkin Mussalon keskuspuhdistamoon. Näin Haminan edustalta jäteveden purkupiste poistui ja koko merialueen vedenlaatu paranee tehokkaamman puhdistuksen johdosta. Työt Itämeren ja lähiympäristön hyväksi eivät kuitenkaan vielä ole päättyneet. Uusittu hajajätevesiasetus tuli voimaan maaliskuussa ja vaatii haja-asutusalueiden kiinteistöiltä parannuksia kiinteistökohtaisiin järjestelmiinsä vuoteen 2016 mennessä. Tästä lehdestä löydät ajankohtaisia neuvoja jätevesijärjestelmän kehittämiseksi. Työssä opastavat myös kiinteistöjen neuvontaan keskittyvä Neuvo-hanke ja Haminan kaupungin syksyllä päivitettävä vesihuollon kehittämissuunnitelma. Haminan Vesi pyrkii lisäämään tulevaisuudessa verkostojen saneerausmäärää. Viemäriverkoston vuotovedet aiheuttivat jälleen keväällä sulamisvesien aikana ylimääräisiä kustannuksia vesilaitokselle. Katusaneerausten yhteydessä tulee tarkastaa oman kiinteistökohtaisen järjestelmän toimivuus, ettei luonnonvesiä kulkeudu väärien liitosten kautta puhdistamoon. Kesän kynnyksellä uimarannat, leikkipuistot ja matonpesupaikat odottavat uusia käyttäjiä. Haminan Vesi avaa kesän Saarenkadun vesihuollon saneerauksella ja syksyllä alkaa Taskalinmäen vesitornin peruskorjaus. Saneerauksen valmistuttua torni saa myös uuden pirteämmän ilmeen. Mallinnuskuva vesitornien uudesta ilmeestä yövalaistuksessa. Putkistosaneeraus pääsi taas käyntiin Vesi- ja viemäriverkostojen saneeraus on suururakka. Vuositasolla pyritään uusimaan kaksi kilometria verkostoa. Tänä kesänä työn alla on mm. Saarenkatu Pitäjänsaarella. Sivut 4-5 jätevesihuolto suojaa ympäristöä Haja-asutusalueiden jätevesihuollon jätevesijärjestelmien tulee olla valmiina Vesiosuuskunta on kustannustehokas tapa järjestää vesihuolto haja-asutusalueella. Sivut 6-7 kesä tulee kaupunkiin Uimarannat, leikkipuistot ja matonpesupaikat odottavat talven jälkeen käyttäjiä. Kaupunki huolehtii tilojen turvallisuudesta ja viihtyisyydestä parhaansa mukaan. Sivu 8 Taskalinmäen kolme vierekkäin seisovaa vesitornia saavat pian uuden ilmeen. Samalla, kun yli 40 vuotta palvelleet tornit peruskorjataan, niiden luonnetta maamerkkinä tehostetaan mm. valaistuksella. Vuonna 1964 valmistuneiden vesitornien tehtävänä on toimia paineen tasaajana sekä hätätilanteita varten vesivarastona. Niiden yhteenlaskettu tilavuus on m3, mikä vastaa noin kolmasosaa Haminan vuorokautisesta vedenkulutuksesta. Tornit ovat saneeraustarpeessa. Ne ovat betonirakenteisia ja viimeisessä huoltotarkastuksessa havaittiin, että säiliöiden sisäpinnoissa on pieniä halkeamia ja ne vaativat pinnoituksen, kertoo verkostomestari Kalevi Pursiainen. Tällä hetkellä on käynnissä alustava suunnittelu, työ valmistunee ensi keväänä. Tornien uusimisen jälkeen niiden maisemallinen arvo korostuu. Sama runko uudet ulkokuoret Taskalinmäen vesitornit on tarkastettu säännöllisesti viiden vuoden välein. Teknisten laitteiden, kuten venttiilien ja putkistojen kunto on ollut yllättävän hyvä, mutta nyt sekä betonisäiliöt että ulkoiset rakenteet vaativat uudelleenpinnoituksen. Ulkoseinämien tukirakenteet on pakko uusia ja pintamateriaaleina käytetyt peltilevyt ovat osittain vaurioituneet. Samoin on uusittava vesikattorakenteet ja sen myötä ilmanvaihtojärjestelmä, Pursiainen kuvailee. Ulkoisten rakenteiden ja betonisäiliöiden saneerauksen yhteydessä uusitaan myös nousuputket ja venttiilit. Urakan on arvioitu maksavan lähes miljoona euroa. Remontti ei vaikuta vedenjakeluun Korjauksen yhteydessä on tarkoitus korostaa myös vesitornien merkitystä Haminan maamerkkeinä. Nyt ne ovat värittöminä ja huonokuntoisina jääneet turhan huomaamattomiksi, mutta uusien pintamateriaalien ja mahdollisen valaisun jälkeen niiden maisemallinen arvo varmasti korostuu, Pursiainen kaavailee. Vesitornien remontti ei vaikuta veden jakeluun millään lailla. Kaikki kolme tornia ovat yhteydessä toisiinsa ja remontissa olevat tornit voidaan ohittaa. Vesitornien huoltotarkastuksissa on havaittu korjaustarpeita ja tornit saneerataan, kertoo verkostomestari Kalevi Pursiainen. Antoisia lukuhetkiä ja hyvää kesää! Toimitusjohtaja Jani Väkevä Haminan Ympäristö & Vesi Kustantaja Haminen Vesi, Puistokatu 2, 3. krs, Hamina Päätoimittaja Jani Väkevä Tuotanto TK mediatalo Oy, Hämeenkatu 14, Riihimäki, Toimituspäällikkö Kari Toiviainen Toimittaja Tom Kalima Kannen kuva WSP Finland Oy / Design Sttudio Valokuvat Saara Vuorjoki, Mikko Käkelä ja Juha Metso Paino Edita Prima Oy Painosmäärä kpl opintojen jälkeen suoraan töihin Putkiasentaja Sami Mustonen löysi mieluisan vakituisen työpaikan Haminan Vedestä pian valmistumisensa jälkeen. Sivu 9 Haminan veden asiakaspalvelu Tuttu asiakassihteeri löytyy langan päästä Haminan Veden asiakaspalvelussa. Lisäksi kysymme, mistä veden hinta oikein koostuu. Sivut HAMINAN VESI PÄHKINÄNKUORESSA Haminan Vesi on Haminan kaupungin kunnallinen liikelaitos, joka aloitti toimintansa liikelaitoksena Haminan Vesi vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymällä toimintaalueella veden hankinnasta, veden jakelusta, viemärivesien poisjohtamisesta ja jätevesien puhdistamisesta. Vesi hankitaan pääosin Kymenlaakson Vesi Oy:ltä, mutta Haminan Vedellä on lisäksi omia pohjavedenottamoita, jotka Liikevaihto tuottavat vettä teollisuusmyyntiin ja toimivat Myyty talousvesi...2,1 Mm 3 laitoksen varavedenottamoina. Jätevedet Puhdistettu jätevesi...2,1 Mm 3 toimitetaan Kymen Vesi Oy:n Mussalon jäte- Asiakkaiden määrä veden-puhdistamolle. Haminan Vesi omistaa Vesijohtoverkoston pituus km jakeluverkostot ja vastaa niiden rakentamisesta, Jätevesiverkoston pituus km kunnossapidosta ja korjauksista. Haminan Hulevesiverkoston pituus...87 km Vesi työllistää 13 henkilöä. Investointien määrä...2 M /v Vesi & Ympäristö 3

3 VANHAT PUTKIVERKOSTOT VAATIVAT SANEERAUSTA Kiinteistöjen omistajat ja omakotiasukkaat ovat varsin kiitettävästi olleet mukana kehityksessä ja rakentaneet erillisviemäröintejä. Vesi- ja viemäriverkostojen saneeraukset ovat suururakka, joka koettelee kuntien vesihuoltolaitoksia kaikkialla maassa. Suurin kohde Haminassa on Saarenkadulla Pitäjänsaarella. Haminan Vedellä on vesijohtoverkostoa kaikkiaan noin 250 kilometriä ja viemäriverkostoa noin 220 kilometriä. Ongelmana on paitsi vanhojen betoniputkien ikä ja huono kunto myös se, että nk. hulevesiviemäreiden määrä on vähäinen. Hulevesiviemäreillä tarkoitetaan erillisviemäröintiä, johon sadevedet ohjataan. Ilman hulevesiviemäröintiä osa sadevesistä päätyy viemäriverkostoon ja lisää näin kustannuksia jätevesien käsittelyyn. Puuttuvien hulevesiviemäröintien takia verkostosaneeraukset ovat meillä myös työläämpiä ja kalliimpia. Emme pysty käyttämään nk. kaivamattomia menetelmiä joissa putket saneerataan sujuttamalla. Tämä tarkoittaa, että vanhojen putkien sisään voidaan sujuttaa uutta putkea, verkostomestari Kalevi Pursiainen kuvaa. Kiinteistöt samalla Verkostosaneerauksien yhteydessä Haminan Vesi rakentaa uusien viemäreiden lisäksi samalla valmiit liittymät myös jokaisen tontin hulevesille. Nämä liittymät rakennetaan metrin verran tontin sisäpuolelle liittyjälle kohtuullisella hinnalla, jolloin kiinteistön omistajan edellytetään samassa yhteydessä uudistavan myös oman järjestelmänsä. Saneerauksen jälkeen jätevesiviemäriin ei saa enää johtaa salaoja- tai hulevesiä, Pursiainen sanoo. Erillisviemäröinti on uusien asetusten mukainen ja sen tekeminen on jokaisen kiinteistön vastuulla. Pursiaisen mukaan haminalaiset kiinteistöjen omistajat ja oma- Valtatie 7 Helsingintie Tänä kesänä putkiverkoston saneerausvuorossa on mm. Saarenkatu Luotsikadulta Reimarikadulle Pitäjänsaaren alueella. kotiasukkaat ovat varsin kiitettävästi olleet mukana kehityksessä ja rakentaneet viemäröintejään erillisviemäröinneiksi. Viime kädessä kyse on ympäristöstä ja kustannuksista. Suuret sadevesien ja sulamisvesien määrät nostavat jätevesien määrän hetkittäin liian suuriksi, lisäävät pumppaus- ja puhdistuskustannuksia ja aiheuttavat pahimmillaan ohijuoksutuksia puhdistamoilla. Saneerauksia lisättävä Kalevi Pursiainen on huolissaan siitä, että saneerausvauhti on voimavarojen ja määrärahojen puutteen vuoksi ollut niin hidasta, että saneerausvelkaa on kertynyt. Esimerkiksi viime vuoden aikana saneerattiin vain reilu kilometri. Nyt yritetään päästä kahteen kilometriin, jotta ja 70-luvuilla rakennetut betoniset viemärit saataisiin nopeammin uusittua. Työ on hidasta ja työskentelyaika lyhyt, koska kaikki on pakko tehdä sulan maan aikana. Talvella on tilapäisvesihuolto lähes mahdoton järjestää, koska putket jäätyvät ja myös kaivaminen on routa-aikaan hankalaa. Samoissa kaivannoissa on nykyisin paljon muutakin kuin vesi- ja viemärijohtoja. Tämän vuoksi meidän pitää kaivaessamme varoa mm. tietoliikenne- ja sähkökaapeleita sekä maakaasuputkia, Kalevi Pursiainen kertoo. Ydinkeskusta valmis Haminan ydinkeskustaa on saneerattu 1980-luvun alusta lähtien ja se alkaa Pursiaisen mukaan olla valmis. Nyt menemme Pitäjänsaarelle, missä Saarenkatu saneerataan Luotsikadulta Reimarikadulle. Kohteella on mittaa kaikkiaan noin 450 metriä ja urakka kestää syksyyn saakka. Viemäröinnin lisäksi kohteessa uusitaan koko katu valaistuksia myöden saaren vanha historia huomioiden. Kokonaisuudessaan kyse on varsin merkittävästä investoinnista, sillä yksin Haminan Veden osuus on noin euroa. Varsinaisten saneerauskohteiden lisäksi Haminan Veden vesi- ja viemäriverkosto kasva myös uudiskohteiden myötä. Tänä vuonna uutta kunnallistekniikkaa rakennetaan mm. Vaskitien teollisuusalueelle. Savututkimuksia Ikääntymisen vuoksi Haminan Veden yhtenä ongelmana ovat myös verkostojen vuotovedet. Tämän vuoksi teemme jatkuvasti verkostotutkimuksia, joissa putkia pestään, kuvataan ja tutkitaan savututkimuksilla niiden kuntoa. Vuosittain tutkitaan verkostoa kuvaamalla noin 5-7 kilometrin verran, Kalevi Pursiainen kertoo. Tutkimusten perusteella laaditaan saneeraussuunnitelma, joka pohjaa tutkimuksesta paljastuneeseen kiireellisyysjärjestykseen. Savututkimuksissa verkostoon syötetään savua, joka etsii ulospääsyä ja paljastaa näin mahdolliset vuotokohdat sekä Haminan Veden että kiinteistöjen verkostoissa. Haminan Vesi ei varsinaisesti itse tee verkostosaneeraukseen liittyviä urakoita vaan on keskittynyt lähinnä kunnossapitoon. Miehitykseemme kuuluu vain kuusi asentajaa, mutta todellinen vahvuus on sairaslomien vuoksi tätäkin pienempi. Sen vuoksi teemme yhteistyötä kaupungin kanssa ja teetämme urakoita. Liitostyöt teemme kuitenkin aina itse, Kalevi Pursiainen kertoo. Työ on hidasta ja työskentelyaika on lyhyt, koska kaikki on pakko tehdä sulan maan aikana. vanhan VERKOSTON uusiminen Vanhaa putkiverkostoa uusitaan saneeraussuunnitelman mukaan. hulevesiviemäröinti Verkoston saneerauksen yhteydessä rakennetaan hulevesiviemäröinti, johon kerätään sadevedet, jotta ne eivät kuormittaisi jätevesiverkostoa. kiinteistöjen järjestelmät Kiinteistöjen tulee verkoston saneerausten yhteydessä uusia omat järjestelmänsä. 4 Vesi & Ympäristö

4 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIASIAT KUNTOON VESIOSUUSKUNTA ON VAIVATON RATKAISUMALLI Jo monta vuotta on uusi haja-asutusalueiden jätevesiasetus hämmentänyt ihmisiä. Uusi asetus astui pitkän puimisen jälkeen lopulta voimaan Lain henki ei ole muuttunut. Hajaasutusalueilla, missä kunnallistekniikkaa ei ole, asukkaan on itse huolehdittava jätevesien käsittelystä. Tämä tarkoittaa, että vesikäymälöiden jätevedet on johdettava umpisäiliöön tai käsiteltävä asianmukaisesti, mutta muut jätevedet voidaan johtaa saostukseen. Tiukat ympäristöä kunnioittavat laintulkinnat ovat Haminan ympäristössä olleet käytössä jo luvuilta lähtien, joten siltä osin ei suurta muutosta ole tapahtunut. Vapaa-ajanasuntojen kuivakäymälät ovat sallittuja, samoin ulkovessat, mikäli ne eivät aiheuta vaaraa pohjavesille, kertoo ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff. Laki lähtee ympäristönsuojelullisista tavoitteista ja sen avulla pyritään vähentämään talousjätevesistä aiheutuvaa ympäristön ja vesistöjen pilaantumista. Muutoksia voimaantuloon Eniten on julkisuudessa puitu alkuperäiseen asetukseen säädettävistä muutoksista. Ensinnäkin asetuksen voimaantuloon liittyvää siirtymäaikaa pidennettiin. Sen mukaan asetuksen mukaisten jätevesijärjestelmien tulee olla valmiina mennessä, Glumoff toteaa. Tämä tarjoaa haja-asutusalueilla asuville riittävästi aikaa ratkaista jätevesien käsittelemiseen liittyvät kysymykset. Oleellista on mm. selvittää, onko kaupunki laajentamassa omaa verkostoaan siten, että siihen on mahdollista liittyä, jolloin ei tarvitse investoida omiin järjestelmiin. Tämä siirtymäaika ei kuitenkaan vapauta uusia rakennuksia, joiden on täytettävä vaatimukset jo nyt, Glumoff tarkentaa. Siirtymäajan lisäksi asetuksen edellyttämää yleistä puhdistustasoa alennettiin alkuperäisestä esityksestä, mutta jätettiin myös mahdollisuus edellyttää suurempaa puhdistustasoa joillakin kunnan alueilla. Haminassa ei poikkeuksia ole lukuun ottamatta yleensäkin pohjavesialueilla olevaa jätevesien imeytyskieltoa, Glumoff kertoo. Ikäpoikkeus Uuden asetuksen käsittelyssä puitiin vilkkaasti siinä olevaa ikään liittyvää tulkintaa. Lopulliseksi tulkinnaksi tuli, että kiinteistössä vakituisesti asuvat omistajat vapautettiin, jos he olivat ennen lain voimaan tuloa täyttäneet 68 vuotta. Kuitenkin, jos kiinteistön jätevesistä aiheutuu vakavaa vaaraa ympäristölle, voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen puuttua asiaan. Ympäristöpäällikkö Tapio Glumoffin mukaan asetus ei tuo mukanaan suuria muutoksia. Tapio Glumoff korostaa kuitenkin, että ikäpoikkeus ei koske vapaa-ajanasuntoja eikä tapauksia, joissa kiinteistön omistaa useampi asukas, joista joku on alle 68-vuotias tai jos joku muu omistaa kiinteistön. Näiden seikkojen lisäksi vapautusta voi hakea kunnalta myös sosiaalisin perustein. Vapautuksen voi saada viideksi vuodeksi ja perusteena voi olla erityinen tekninen hankaluus tai esimerkiksi työttömyys, sairaus tai nk. kohtuuttomuusnäkökulma. Selvitys järjestelmästä Uuden asetuksen mukaan kiinteistön omistajan on laadittava selvitys jätevesijärjestelmästään, jotta voidaan arvioida, täyttääkö se Laki lähtee ympäristönsuojelullisista tavoitteista ja sen avulla pyritään vähentämään ympäristön ja vesistön pilaantumista. uuden lainsäädännön. Lisäksi on myös tehtävä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Uuden asetuksen mukaan rakentajien ja peruskorjaajien on selvitettävä jätevesijärjestelmänsä hakiessaan rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupaa. Kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaiset neuvovat rakentajia oikeantyyppisen jätevesijärjestelmän valinnassa. Päätöksen järjestelmästä tekee kuitenkin kiinteistön haltija, joka vastaa myös siitä, että järjestelmä toimii asianmukaisesti. Jätevesijärjestelmien valinnasta ei ole annettu suosituksia tai määräyksiä. Rakentajat voivat valita rakennuspaikalle parhaiten sopivan järjestelmän. Asiantuntevan suunnittelijan käyttö jätevesijärjestelmää suunniteltaessa on kuitenkin tärkeää. Esimerkiksi pienpuhdistamo ei ole välttämätön, vaan saostukseen ja maaperäkäsittelyyn perustuva järjestelmä on täysin hyväksyttävä, mikäli rakennuspaikan ominaisuudet sen sallivat, Tapio Glumoff korostaa. Lisätietoa jätevesiasioista saa Haminan rakennusvalvonnasta ja ympäristötoimesta. Vesiosuuskunta on kustannustehokas ja toimiva tapa järjestää haja-asutusalueiden vesihuolto. Summanjoen itäpuolella toimiva Vesiosuuskunta Suortintie-86 aloitti toimintansa vuonna 1986 talousveden toimittajana, mutta on nyt laajentamassa toimintansa myös talousjätevesiin. Alussa toimitimme talousvettä 12 jäsenelle, mutta tällä hetkellä niitä on 27. Järjestely on ollut sikäli yksinkertainen, että käytetyn veden laskutukset on hoitanut Haminan Vesi ja me olemme vastanneet jakelevan runkolinjan käytöstä ja ylläpidosta. Veden käyttäjät vastaavat oman kiinteistönsä alueella olevasta osasta järjestelmää, kertoo Raimo Kajasvirta osuuskunnasta. Sama jatkuu nyt kiinteistöjen jätevesien osalta. Parhaillaan rakennetaan yhteistä paineviemärijärjestelmää vaihtoehtona asetuksen mukaisille kiinteistökohtaisille puhdistamoille. Kokonaisuuden valmistuttua runkolinjaputkiston ja pääpumppaamon hallinnointi sekä ylläpitovastuu jäävät osuuskunnalle. Järjestelmä siirtää kiinteistöistä pumpatut jätevedet kaupungin verkostoon ja edelleen käsiteltäviksi alueellisessa puhdistamossa Kotkan Mussalossa. Valmiiseen verkostoon liittyneet kiinteistöt omistavat kiinteistöpumppaamonsa ja siihen kuuluvat oheislaitteet sekä vastaavat niiden käytöstä ja ylläpidosta. Liittymistä tarjottiin 50:lle Yhteisviemäriin liittymistä tarjottiin alueen kaikille 50 kiinteistölle. Vaihtoehdot olivat liittyminen heti kun yhteisviemäri on tarjolla tai Viemäripumppaamotyömaalla projektisuunnittelija Ilkka Seppälä, osuuskunnan edustaja Raimo Kajasvirta sekä kaupungininsinööri Antero Lääti. yhden työpäivän aikana. Kaikkien 35 kiinteistön arvellaan käyttävän yhteisviemäriä kuluvan vuoden loppuun mennessä, Kajasvirta arvioi. Edullinen ja luotettava ratkaisu Paineviemäri yhteisviemärijärjestelmänä on osoittautunut luotettavaksi vaihtoehdoksi kiinteistökohtaisille puhdistuslaitteille, joita voimassa oleva asetus nyt edellyttää. Kiinteistökohtaisella laitteistolla saattavat tekniset puhdistusvaatimukset olla saavuttamattomissa. Paineviemärijärjestelmällä jätevesi ohjataan hallittuun loppukäsittelyyn ja samalla vastuu puhdistustuloksesta siirtyy vastaanotta- investointi runkolinjaosuuteen ja liittyminen yh- valle laitokselle. teisviemärin käyttäjäksi myöhemmin. Kolmas Rakentamiskustannuksiltaan paineviemä- vaihtoehto oli jättäytyminen yhteisviemäröinnin rijärjestelmä on tavallisesti edullisempi kuin yk- ulkopuolelle. sityisesti hankittu talopuhdistamo. Taloudelli- Liittymispäätöksen tehneitä kiinteistöjä on sesti merkittävää on se, että Haminan kaupunki 39. Näistä 35 liittymää kytketään verkostoon useimmiten avustaa runkolinjan rakentamista kuluvan vuoden aikana ja neljä liittymää, kun suunnittelu- ja putkimateriaaliosuuksilla. heidän talokohtaisten laitteidensa käyttö ei ole Toinen taloudellisesti tuntuva tekijä on ol- enää uuden asetuksen mukainen. lut Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen avustus, Runkolinja valmistui marraskuussa 2010 ja Kajasvirta sanoo. parhaillaan aloitellaan kiinteistöpumppaamoi- Paineviemärijärjestelmä on uudehkoa tek- Jätevesien kunnollisella käsittelyllä pyritään suojelemaan nimenomaan lähiympäriston luontoa. den rakentamista. Yhden pumppaamon rakentaminen ja sen liittäminen runkolinjaan käyttövalmiiksi hoituu niikkaa, jonka valintaan vaikuttivat hyvät kokemukset Summanjoen länsipuolen vesiosuuskunnassa, Raimo Kajasvirta kertoo. 6 Vesi & Ympäristö Vesi & Ympäristö 7

5 Töissä Haminan Vedessä pesupaikat ja LEIKKIPUISTOT ODOTTAVAT KESÄÄ Putkialan opinnoista suoraan töihin Talven jälkeen edessä on kesä, johon kuuluu veneily, uiminen, kesäiset leikkipuistot ja tietenkin mattojen pesu, joka on siirtynyt rannoilta kuivan maan pesupaikoille. Kotkasta kotoisin oleva putkiasentaja Sami Mustonen on yksi Haminan Veden nuorimmista ja samalla uusimmista työntekijöistä. Uraa on takana vasta vuoden verran ja valmistumisestakin on kulunut vähän yli vuoden. LVI-ammattitutkinnon suorittaneella Samilla kävi tuuri. Pian valmistumisensa jälkeen hän näki lehdessä Haminan Veden työpaikkailmoituksen ja päätti pistää paperit vetämään. Ensin ei kuulunut mitään, mutta yllättäen tuli puhelu, jossa kerrottiin, että virkaan valittu olikin perunut saatuaan paikan muualta ja minulle tarjottiin paikkaa. Totta kai otin homman ilolla vastaan, olihan se hienoa saada vakituinen työ heti koulusta valmistumisen jälkeen, Sami muistelee. Luonteeltaan Sami Mustonen, 24, on iloinen ja varsin toimelias. Koulusta valmistumisen jälkeen hän ei tyytynyt vain odottelemaan alan vakinaista työpaikkaa, vaan teki erilaisia väliaikaisia hommia, mm. kaupassa. Jonkin verran se on itsestä ja asenteista kiinni. Tiedän sellaisia, jotka eivät edes yritä, mutta toki myös sellaisia, jotka eivät kovalla yrittämiselläkään ole saaneet mitään kunnon työtä, Sami toteaa. Parasta Lapsille -kampanjassa olen ollut kavereitten houkuttelemana jo vuodesta 2002 ja siinä on nykyisin mukana myös morsiameni. Operaatio Saappaaseen lähdin mukaan parisen vuotta sitten. Sen lisäksi harrastan jonkin verran liikuntaa, ennen muuta kuntosalilla. Kaiken kaikkiaan Sami sanoo kokevansa, että on omalla alallaan. Kaikenlainen käsillä tekeminen on ollut hänelle aina luontevaa ihan pienestä pitäen. Samasta syystä hän päätti aikanaan lopettaa lukionkin ja suunnata enemmän omalle alalle. Siltä tämä tuntuu nyt opiskelujen jälkeenkin, kun olen saanut tehdä oikeita putkiasentajan töitä. Perinteisten laituripaikkojen lisäksi Haminassa on neljä kuivan maan pesupaikkaa: Saviniemi (Reutsinkadun päässä), Alakaupunki (Vepanpolku), Salmenkylä (Salmenvirrantie) ja Neuvoton (Mertakuja). Näiden suosio on kasvanut ruuhkaksi asti ja ne miellyttävät monia pesijöitä mattolaituripaikkoja enemmän mm. ergonomisista syistä. Niissä on mukava pestä ja nämä paikat ovat myös täysin ilmaisia, korostaa vihertyönjohtaja Anne Repo Teknisestä tuotantokeskuksesta. Paikat soveltuvat erinomaisesti paitsi mattojen, myös peitteiden ja tyynyjen pesuun. Yleisen viihtyvyyden nimissä Repo toivoo kuitenkin, että jokainen pesijä muistaisi, että pesupaikka jää siistiin kuntoon seuraavaa pesijää varten ja että pesupaikkoja ei todellakaan ole tarkoitettu autojen, pyörien tai moottoripyörien pesemiseen. Uimarantoja kohennetaan Tuleva kesä tuo joitakin muutoksi Haminan uimarantoihin. Hyvin suosituksi uimapaikaksi noussut Rampsinkari saa joitakin uusia penkkejä ennen kesän alkua. Rampsinkarissa on myös suihku, joka kytketään päälle heti, kun mahdollista. Kaupunki huolehtii yleisistä uimarannoista siivoamalla ne määräajoin. Pitkät hiekat ja Rampsinkari siivotaan päivittäin ja muut vähintään kerran viikossa samalla, kun alueella tehdään nk. kunnossapitokierros, Anne Repo kertoo. Matinsaari kaupungin yleisenä uimarantana poistuu käytöstä. Pääsyynä päätökseen Vihertyönjohtaja Anne Repo Salmenkylän matonpesupaikalla. Kuivan maan mattojenpesupaikkojen suosio on kasvanut ruuhkaksi asti. Niissä on mukava pestä ja ne ovat täysin ilmaisia. on huonokuntoinen ja heinittynyt ranta. Turvallisuudesta huolehditaan lisäksi niin, että sukeltajat tutkivat laitureiden alustat vaarallisten romujen ja irtotukkien varalta. Lisäksi yleisillä uimarannoilla on esillä toimintaohjeet hätätilanteen varalle sekä osoite- ja karttakoordinaattitiedot hälytysajoneuvoja varten. Leikkipuistot pidetään kunnossa Turvallisuus on tärkeä osa lasten leikkipuistojen toimintaa. Me pyrimme pitämään leikkipuistoja mahdollisimman hyvässä kunnossa. Siksi toivomme, että saisimme käyttäjiltä heti tiedon jos he näkevät leikkivälineiden olevan rikki. Se on turvallisuuden kannalta tärkeää, tuotantopäällikkö Juha Tiitta korostaa. Kaupunki pyrkii pitämään leikkipuistot mahdollisimman hyvässä kunnossa. Lisäksi Revon mukaan on tärkeää, että paikka pidetään kunnossa, koska huonokuntoisuus lisää ilkivallan määrää. Haminan kaupunki peruskorjaa vuosittain aina yhden leikkipuiston. Tänä vuonna on vuorossa Siskolanmäen puisto. Tämän lisäksi kaikkiin puistoihin tulee yhteystiedot ja tarkka osoite tapaturmien varalle sekä kontaktinumero, johon voi kertoa rikkoutuneista leikkivälineistä. Leikkipaikkojen turvallisuus on kaupungille tärkeä asia. Sen vuoksi meillä on kaksi tämän alan koulutuksen saanutta työntekijää, Repo kertoo. Oikeat työt opettavat Sami kertoo viihtyvänsä Haminan Vedessä erinomaisesti. Työvoimatilanne täällä ei tällä hetkellä ole aivan paras mahdollinen, mikä minun kannaltani on tietenkin merkinnyt sitä, että olen saanut tehdä paljon ja samalla oppinut paljon. Tällä alalla koulut antavat perustiedot, mutta työparin kanssa kohteisiin meno ja oikeiden töiden tekeminen opettavat enemmän kuin koulussa voi ikinä oppia saada, Sami korostaa. Koulu kestää kolme vuotta, mutta täällä olen ehtinyt jo nähdä vaikka minkälaisia, yllättäviäkin virityksiä asiakkaiden pannuhuoneissa. Kaikista niistä on selvittävä, joten sanonta "työ tekijäänsä opettaa" pitää todella paikkansa. Haminan Vedellä työskennellessäni olen saanut olla monessa mukana, olen vaihtanut vesimittareita, korjannut vuotoja, tehnyt tonttiliittymiä, ollut mukana saneeraamassa verkostoja ja päässyt mukaan myös päivystysrinkiin. Haminalaista ei Samista ole vielä tullut ja ainakin nyt näyttää siltä, että ei ehkä tulekaan, koska Kotkassa on vastaremontoitu yhteinen koti morsiamen kanssa. Nyt olen kuitenkin oppinut täällä jo liikkumaan, osoitteet löytyvät, enkä enää eksy kuten alussa, Sami naurahtaa. Harrastuksena vapaaehtoistyöt Sami Mustonen on kiinnostunut nuorten hyvinvoinnista ja tekee lastensuojelutyötä Parasta Lapsille Karhulan osasto ry:ssä. Sen lisäksi hän on mukana seurakunnan järjestämässä Operaatio Saappaassa joskus perjantai-iltaisin. Putkiasentaja Sami Mustonen löysi oman alansa vakituisen työpaikan. Olen saanut olla monessa mukana, vaihtanut vesimittareita, korjannut vuotoja, tehnyt tonttiliittymiä ja olen nyt mukana myös päivystysringissä. 8 Vesi & Ympäristö

6 LYHYESTI Kysyttyä ASIAKASSIHTEERI palvelee haminan vedessä Asiakassihteeri Kirsi Vakkuri on hoitanut laskutuksiin liittyviä asioita jo vuodesta 1983 lähtien. Asiakassihteeri Kirsi Vakkuri kehottaa haminalaisia siirtymään rohkeasti E-laskun käyttäjäksi. E-lasku tulee suoraan asiakkaan verkkopankkiin, jossa tietojen syöttämisen sijaan pelkkä hyväsyminen riittää. Vilkkainta aikaa Kirsi Vakkurin työssä on syksy, jolloin noin asiakasta antaa vesimittareiden lukemia eri tavoin. Kulutuslukemia ilmoitetaan mittarilukemakorteilla, puhelimitse tai netissä Haminan Veden kotisivuilta löytyvän Kulutus-Webin kautta. Suurin osa asiakkaista ilmoittaa lukemansa kerran vuodessa sitä pyydettäessä, mutta Kulutus-Webissä useastikin lukemia ilmoittavien asiakkaiden määrä on kasvanut. Etuna on, että asiakas saa seuraavan laskun todelliseen kulutukseen perustuen arviolaskun sijaan ja tulee myös tarkistaneeksi oman vesimittarin ja vedenkulutuksen useammin kuin vain kerran vuodessa. KulutusWebin ohella Kirsi Vakkuri rohkaisee asiakkaita käyttämään vesimaksujen hoidossa E-laskua, joka on helppo tapa vastaanottaa laskuja ja maksaa ne vaivattomasti omassa verkkopankissa. Asiakas tekee sopimuksen E-laskun käytöstä omassa verkkopankissa ja valitsee Haminan Veden E-laskun lähettäjäksi. Paperilaskun sijaan asiakas saa seuraavan vesilaskunsa verkkopankkiinsa. E-laskujen käsittely on asiakkaalle vaivatonta, koska hänen ei tarvitse näppäillä tilinumeroita, summia tai viitenumeroita, pelkkä hyväksyminen riittää Toistaiseksi Vakkurin mukaan E-laskua käyttäviä asiakkaita on vasta muutama sata, mutta hän uskoo määrän jatkuvasti kasvavan. Laskuja ja sopimuksia Kirsi Vakkuri hoitaa normaalien vesilaskujen lisäksi myös liittymissopimuksia, työlaskuja ja reskontraa. Perinteisiä kirjeenä kulkevia laskuja hänen ei toki enää tarvitse itse lähettää, sillä ne siirretään tulostuspalveluun ja sitä kautta postitukseen. Olen tehnyt tätä työtä niin kauan, että tunnen jo monet haminalaiset nimeltä ja jotkut jopa äänestä, vaikka emme ehkä ole koskaan tavanneetkaan. Asiakassihteeri Kirsi Vakkurin löydät numerosta (05) tai sähköpostilla MISTÄ VEDEN HINTA MUODOSTUU? Haminan Veden asiakkailtaan perimät maksut muodostuvat verkostoon liittymisestä, veden käytöstä ja palvelumaksuista. Vesilaitos kattaa näillä tuloilla käyttö- ja investointikulunsa pitkällä aikavälillä. Käyttövesi Käytetystä vedestä laskutetaan vesimittarin lukeman perusteella siten, että jokaista kulutettua vesikuutiota kohden laskutetaan lisäksi myös vastaavan määrän mukainen jätevesimaksu, jos kiinteistö on liittynyt jätevesiviemäriin. Kulutetun veden käyttömaksu on tämän vuoden alusta lähtien arvonlisäverollisena 1,49 euroa/m 3 ja jätevesimaksu on 2,03 euroa/m 3. Hinnat määräytyvät kustannusten perusteella, minkä vuoksi jäteveden hinta on puhdasta talousvettä kalliimpaa. Miksi kasteluvedestä täytyy maksaa jätevesimaksu Perusmaksu Perusmaksu määräytyy vesimittarin koon mukaan ja on esimerkiksi omakotitaloilla 95,94 euroa vuodessa. Perusmaksulla katetaan mm. mittaamisesta, laskutuksesta ja hallinnosta aiheutuvia kuluja. Liittymismaksu Liittymismaksu on kertamaksu, jonka asiakas maksaa liittyessään Haminan Veden verkostoon. Liittymismaksuilla katetaan osa verkoston rakentamisen kustannuksista. Liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, rakennusluvan mukaisen kerrosalan ja palveluiden käytön perusteella. Liittymismaksun tarkat perusteet löytyvät Haminan Veden internet-sivuilta (www.hamina.fi/vesihuolto). Kesäaikaan kysytään usein, eikö voisi kuuman kesän aikana kasteluveden osalta maksaa pelkästään vesimaksun. Kyse on kuitenkin vaikeasti mitattavasta asiasta. Jätevesien käsittely on kallis osa vesihuoltoa ja se on sidottu vesimittarin avulla mitattavaan talousveden kulutukseen. On mahdotonta arvioida mikä osa siitä menisi kasteluun. Omakotiasukkaan kannattaakin miettiä, onko mahdollista kerätä sadevesiä puutarhan kasteluun tai onko pihalla mahdollisesti kaivo tätä varten. Sadevesien kerääminen kasteluvedeksi on helppo ja egologinen vaihtoehto. MUISTA KULUTUS-WEB! Haminan Veden asiakkailla on mahdollisuus käyttää hyväkseen kätevää Kulutus- Web-palvelua, jonka kautta asiakkaat voivat helposti ilmoittaa omia kulutuslukemiaan mihin painetaan Lähetä ilmoitus -painiketta. Lisätietoja-kohtaan voi myös halutessaan antaa palautetta vesihuoltolaitokselle. Lukemaa tallennettaessa ohjelma ilmoittaa anna palautetta ja voita yllätyspalkinto! Mikä oli lehden mielenkiintoisin juttu? Mistä aiheista haluaisit lukea lehden seuraavissa numeroissa? Postimaksu maksettu vuorokaudenaikaan tahansa. onko lukema vertailukelpoinen aikaisempaan Käsissäsi on Haminan Veden Kulutus-Web löytyy Haminan Veden verkko- vuoteen verrattuna. Näin voi paljastua vuoto tai ensimmäinen tiedotuslehti. Osallistu sivuilta Klikkaamalla Vesimittarin lukeman ilmoittaminen -kohtaa jostakin muusta syystä johtuva kulutuksen muutos. Lisäksi palvelun kautta pääsee selailemaan lehden tekemiseen vastaamalla oheisiin kysymyksiin ja vie kuponki Anna lehdestä kouluarvosana (4-10) avautuu sivu, josta on linkki palveluun. Asiakkaan tarvitsee vain ilmoittaa kulutuspaikan ja mittarin numero. Nämä tiedot löytyvät itseluentakortista tai laskun oikeasta yläkulmasta. Seuraavaksi avautuvalta sivulta siirrytään mittarin lukemien syöttöön. Mittarin lukupäivämäärä ja lukema syötetään niille varattuihin kenttiin ja omia vedenkulutustietoja viiden vuoden ajalta. Kirjaudu sivustolle vesilaskusta löytyvillä kulutuspisteen ja vesimittarin numeroilla. Ilmoita sen jälkeen päivämäärä sekä uusi mittarilukema valmiiseen kenttään ja klikkaa "Lähetä ilmoitus". Siinä kaikki. postilaatikkoon. Palauta vastauksesi mennessä. Kaikki vastaajat osallistuvat arvontaan, jossa palkintoina on kesäinen yllätyskori. Voittajille ilmoitetaan henkilö- Muuta palautetta Haminan Vedelle Nimi, osoite ja puhelinnumero TUNNUS VASTAUSLÄHETYS kohtaisesti. 10 Vesi & Ympäristö

JÄRVENPÄÄN VESI. Verkostoa saneerataan s. 4-7 Tutut asentajat palvelevat s. 8-9 Kulutus-Web tutuksi s. 10. Anna palautetta ja voita digikamera s.

JÄRVENPÄÄN VESI. Verkostoa saneerataan s. 4-7 Tutut asentajat palvelevat s. 8-9 Kulutus-Web tutuksi s. 10. Anna palautetta ja voita digikamera s. JÄRVENPÄÄN VESI 1 2011 Verkostoa saneerataan s. 4-7 Tutut asentajat palvelevat s. 8-9 Kulutus-Web tutuksi s. 10 Anna palautetta ja voita digikamera s. 11 Järvenpään Veden saneerausten yhteydessä kiinteistöillä

Lisätiedot

Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14

Haju paljastaa vaarallisen päästön. Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14 01/2013 Kymen Vesi Oy asiakaslehti www.kymenvesi.fi Haju paljastaa vaarallisen päästön Monipuolista palvelua s. 4 Upeat uudet toimitilat s. 10 Veden laatua seurataan s. 14 Hyvä asiakkaamme! Olemme muuttaneet

Lisätiedot

Lapsiperheen vesileikit. Verkostosaneerauksia asukkaiden hyväksi 8-9 Nurmijärvi tarvitsee lisää vettä 10-11. Nurmijärven Veden asiakaslehti 2014

Lapsiperheen vesileikit. Verkostosaneerauksia asukkaiden hyväksi 8-9 Nurmijärvi tarvitsee lisää vettä 10-11. Nurmijärven Veden asiakaslehti 2014 Nurmijärven Veden asiakaslehti 2014 Lapsiperheen vesileikit Verkostosaneerauksia asukkaiden hyväksi 8-9 Nurmijärvi tarvitsee lisää vettä 10-11 Kun hälytys pirahtaa kännykkään, ei jäädä ihmettelemään. s.7

Lisätiedot

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA

JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA IK Itella Posti Oy Julkinen tiedote kaikkiin kotitalouksiin. JÄTEVEDET PUTKEEN SUUPOHJASSA Haja-asutusalueiden jätevesiasetus koskettaa noin miljoonaa s.11 Tukea jätevesiremonttiin s. 8 Kuivakäymälä helpottaa

Lisätiedot

1/2013. Vihti VIHDIN VEDEN TIEDOTUSLEHTI. Eerola-Yhtiöt vikapäivystäjäksi. Mikä vedessä maksaa?

1/2013. Vihti VIHDIN VEDEN TIEDOTUSLEHTI. Eerola-Yhtiöt vikapäivystäjäksi. Mikä vedessä maksaa? 1/2013 Vihti H2O VIHDIN VEDEN TIEDOTUSLEHTI Eerola-Yhtiöt vikapäivystäjäksi Mikä vedessä maksaa? 1/2013 Vihti H2O Sisältö VIHDIN VEDEN TIEDOTUSLEHTI Kustantaja / julkaisija Vihdin Vesi Asemantie 30 PL

Lisätiedot

1/2011. Vesiosuuskunnat. hoitavat haja-asutusalueiden vesihuoltoa. Hyvä talousvesi. on tutkittu juttu

1/2011. Vesiosuuskunnat. hoitavat haja-asutusalueiden vesihuoltoa. Hyvä talousvesi. on tutkittu juttu solina -liikelaitoksen asiakaslehti 1/2011 Vesiosuuskunnat hoitavat haja-asutusalueiden vesihuoltoa Hyvä talousvesi on tutkittu juttu Pääkirjoitus 1/2011 Hyvä lukija, Puhdas vesi on elämämme perusedellytys.

Lisätiedot

2 Oulun Veden asiakastiedote 2013. Tärkeää Tietoa uuden Oulun vesihuollosta. Laita talteen!

2 Oulun Veden asiakastiedote 2013. Tärkeää Tietoa uuden Oulun vesihuollosta. Laita talteen! H OuluO 2 Oulun Veden asiakastiedote 2013 Tärkeää Tietoa uuden Oulun vesihuollosta. Laita talteen! Oulun Veden asiakastiedote 2013 H Oulu O 2 Oulun Veden asiakastiedote 2013 Jaetaan joka talouteen Oulun

Lisätiedot

solina Anne Rikala Kangasalan Kuohussa uidaan vesi kohisten meloo kohti olympialaisia 1/2010

solina Anne Rikala Kangasalan Kuohussa uidaan vesi kohisten meloo kohti olympialaisia 1/2010 solina 1/2010 -liikelaitoksen asiakaslehti Kangasalan Kuohussa uidaan vesi kohisten Anne Rikala meloo kohti olympialaisia Pääkirjoitus 1/2010 Hyvä lukija, Vesi on meille suomalaisille itsestäänselvyys.

Lisätiedot

4-7. Järkevä kaavoitus laskisi hintoja 8-11. Palvelu on osa hyvää asumista 12-13. Kauppaostokset kotisohvalta

4-7. Järkevä kaavoitus laskisi hintoja 8-11. Palvelu on osa hyvää asumista 12-13. Kauppaostokset kotisohvalta Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 1 2012 4-7 Järkevä kaavoitus laskisi hintoja 8-11 Palvelu on osa hyvää asumista 12-13 Kauppaostokset kotisohvalta Kylpyhuoneen lattialämmitys on yksi

Lisätiedot

Kyläpuhdistamo. hyviä kokemuksia Luopajärvellä s. 3. Ilmaista neuvontaa s.3. Jätevesisuunnitelma kannattaa tilata ajoissa s. 5

Kyläpuhdistamo. hyviä kokemuksia Luopajärvellä s. 3. Ilmaista neuvontaa s.3. Jätevesisuunnitelma kannattaa tilata ajoissa s. 5 Pienpuhdistamo saostuskaivoihin s.6 Jätevesisuunnitelma kannattaa tilata ajoissa s. 5 Ilmaista neuvontaa s.3 Kyläpuhdistamo hyviä kokemuksia Luopajärvellä s. 3 Ei kysyvä tieltä eksy ATOMAR OY rakentaa

Lisätiedot

Nurmijärven Veden asiak aslehti 1 2012 VEDEN ÄÄNI. biokaasusta. Vesihuoltoa vuodesta 1958

Nurmijärven Veden asiak aslehti 1 2012 VEDEN ÄÄNI. biokaasusta. Vesihuoltoa vuodesta 1958 Nurmijärven Veden asiak aslehti 1 2012 VEDEN ÄÄNI Puhdistamon biokaasusta kaukolämpöä nurmijärven vesi on kasvanut kunnan myötä Talousveden lähteenä on pohjavesi Vesihuoltoa vuodesta 1958 palvelua kellon

Lisätiedot

4-5 Valvoja seuraa laadun toteutumista 6-11 Osallistuminen lisää viihtyvyyttä 12-13 Saunalahden koulu ihastuttaa

4-5 Valvoja seuraa laadun toteutumista 6-11 Osallistuminen lisää viihtyvyyttä 12-13 Saunalahden koulu ihastuttaa Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 4 2012 4-5 Valvoja seuraa laadun toteutumista 6-11 Osallistuminen lisää viihtyvyyttä 12-13 Saunalahden koulu ihastuttaa Toivoisin asumisoikeusasukkailta

Lisätiedot

AURINKOVOIMA AVUKSI VUOREKSESSA sivu 6

AURINKOVOIMA AVUKSI VUOREKSESSA sivu 6 ALANSA YKKÖNEN 5/2014 Antero Alenius uskoo kunnan elinkaarihankkeen laatuun. sivu 11 Pumppaamojen saneeraus parantaa energiatehokkuutta sivu 14 Ympäristönsuojelulaki uudistui valvonta osin maksulliseksi

Lisätiedot

Kaikissa kiinteistöissä, jotka eivät ole viemäriverkon

Kaikissa kiinteistöissä, jotka eivät ole viemäriverkon päätoimittajalta Iisisti kohti huomista EU:ssä on päätetty, että haja-asutusalueidenkin jätevedet on puhdistettava. Vesistöön ja muualle luontoon ei enää haluta päästää saasteita. Etenkin vesistöjä rehevöittävä

Lisätiedot

Talousmiehenä Porvoon johdossa 2/2005. Matti Nuutti. Liitteenä uudet sähköntoimitusehdot. Sisältää uuden sähköhinnaston

Talousmiehenä Porvoon johdossa 2/2005. Matti Nuutti. Liitteenä uudet sähköntoimitusehdot. Sisältää uuden sähköhinnaston JOUKKOKIRJE PORVOON ENERGIA -YHTIÖT 2/2005 PORVOON ENERGIA -YHTIÖIDEN ASIAKASLEHTI Liitteenä uudet sähköntoimitusehdot Sisältää uuden sähköhinnaston Eija Klaucke: Minussa elää puutarhuri Matti Nuutti Talousmiehenä

Lisätiedot

KUIVIKE. Käymälöitä kyliin ja köyhille asuinalueille. Mukana Kuiva käy! -talousvesiliite. Käymäläseura Huussi ry:n tiedotuslehti 2011

KUIVIKE. Käymälöitä kyliin ja köyhille asuinalueille. Mukana Kuiva käy! -talousvesiliite. Käymäläseura Huussi ry:n tiedotuslehti 2011 KUIVIKE KUIVIKE Käymäläseura Huussi ry:n tiedotuslehti 2011 1 Jenni Koivisto Mzundusalaiset raivaavat ja parantavat viljelysmaita sekä viljelevät ravintokasveja kaupunkialueella. Käymälöitä kyliin ja köyhille

Lisätiedot

Pienellä panoksella Aso-kotiin. 4-5 Myyntitiimi auttaa asunnon löytymisessä 12 Merellinen unelma Pickalasta

Pienellä panoksella Aso-kotiin. 4-5 Myyntitiimi auttaa asunnon löytymisessä 12 Merellinen unelma Pickalasta Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 1 2014 Pienellä panoksella Aso-kotiin 4-5 Myyntitiimi auttaa asunnon löytymisessä 12 Merellinen unelma Pickalasta Asumisen pitäisi joustaa muun elämisen

Lisätiedot

Kokonaiskustannuksiltaan edullisinta kunnossapitoa

Kokonaiskustannuksiltaan edullisinta kunnossapitoa Tiimimallilla haetaan Kaukajärviosuuskunta parempaa palvelua tarjoaa urapolkuja SIVUT 6 7 SIVU 9 Asumiskustannukset vaan nousevat? Maalämpö katkaisee kierteen! Taloudellinen maalämpö soveltuu mainiosti

Lisätiedot

Kaupungin uudet nettisivut. palvelevat. Kauhakaupalla lunta... s. 3. s. 5. Kaupungin aurauskalusto on kovilla, kun lunta tulee kerralla paljon.

Kaupungin uudet nettisivut. palvelevat. Kauhakaupalla lunta... s. 3. s. 5. Kaupungin aurauskalusto on kovilla, kun lunta tulee kerralla paljon. A N A M E E T A K K I I N K E T Kaupungin aurauskalusto on kovilla, kun lunta tulee kerralla paljon. Kauhakaupalla lunta... Lunta, kaikkialla lunta vain... Vanha iskelmä tuskin kuuluu Kajaanin kaupungin

Lisätiedot

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.)

OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) OPAS XX 2012 minna nummelin (toim.) Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPas XX 2012 jätevesien käsittely haja-asutusalueella Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Taitto: Päivi

Lisätiedot

KESÄKUU. Julkaisija: Kakskertaseura ry

KESÄKUU. Julkaisija: Kakskertaseura ry 2 x 1 KESÄKUU Julkaisija: Kakskertaseura ry 2014 Sisältö Isoja ratkaisuja edessä... 3 Jätevesihuollon mahdollisuudet Kakskerta-Satavan alueella... 5 Kotien ja mökkien jätevesijärjestelmät kuntoon - valmiina

Lisätiedot

Uusi alueosa. tuo tiedon lähellesi. Mistä vastikkeissasi. Asukashallinto uudistui Ympäristöteot esitteillä Seniorit löytäneet ason.

Uusi alueosa. tuo tiedon lähellesi. Mistä vastikkeissasi. Asukashallinto uudistui Ympäristöteot esitteillä Seniorit löytäneet ason. Asokoti ASOKOTIEN lehti 2/2010 Mistä vastikkeissasi maksat Asukashallinto uudistui Ympäristöteot esitteillä Seniorit löytäneet ason Asokoti ensiasunnoksi Uusi alueosa tuo tiedon lähellesi sisältö 2/2010

Lisätiedot

Käytössä olevien vesimittareiden vaatimustenmukaisuus Kokemuksia asiakirjavalvonnasta

Käytössä olevien vesimittareiden vaatimustenmukaisuus Kokemuksia asiakirjavalvonnasta TUKES-julkaisu 5/2006 Käytössä olevien vesimittareiden vaatimustenmukaisuus Kokemuksia asiakirjavalvonnasta Sari Hemminki Seppo Simonen Tuomo Valkeapää TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 2006 Turvatekniikan

Lisätiedot

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella

Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Hajajätevesiopas Jätevesijärjestelmien toteutus haja-asutusalueella Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän opas suunnittelijoille ja urakoitsijoille Putkijaoston julkaisu n:o 37 Johdanto Valtioneuvoston

Lisätiedot

Merja Larivaara viihtyy erilaisten töiden parissa

Merja Larivaara viihtyy erilaisten töiden parissa JOUKKOKIRJE Frysari on yrittäjyyden perikuva PBEZone:n laajakaista myös kännykästä Porvoolaistunut Merja Larivaara palaa estradeille Raju panostus sähköverkkoon VÄND 1 Teksti: Tom Kalima Kuvat: Seppo J.J.

Lisätiedot

Hanna Latva-Kiskola. Vesihuoltolain mukaiset vapautukset. Seinäjoen kaupunki

Hanna Latva-Kiskola. Vesihuoltolain mukaiset vapautukset. Seinäjoen kaupunki Hanna Latva-Kiskola Vesihuoltolain mukaiset vapautukset Seinäjoen kaupunki Kehittämistehtävä tammikuu 2012 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Kehittämistehtävän tiivistelmä Koulutusyksikkö: Koulutusohjelma:

Lisätiedot

Laulujoutsenten mailla

Laulujoutsenten mailla JO 18 VUOTTA YMPÄRISTÖASIAA KOTIKUNNASTASI! 18 vuotta 1/2014 RIIHIMÄEN, HAUSJÄRVEN JA LOPEN YMPÄRISTÖLINKKI JOKA KOTIIN TOUKOKUU 2014 Laulujoutsenten mailla Kuva: urpu-kaarina yli-laurila Kuva: Petri Hirva

Lisätiedot

8-11. 4-7 Vuokra-asuminen tarjoaa helppoutta 12-13 Lukot siirtyvät digiaikaan. Arkkitehti on taiteilija ja insinööri

8-11. 4-7 Vuokra-asuminen tarjoaa helppoutta 12-13 Lukot siirtyvät digiaikaan. Arkkitehti on taiteilija ja insinööri Kotimaisema Asuntosäätiön asiakas- ja tiedotuslehti 2 2012 4-7 Vuokra-asuminen tarjoaa helppoutta 12-13 Lukot siirtyvät digiaikaan 8-11 Arkkitehti on taiteilija ja insinööri Ministeri Kiuru: Vuokra-asuminen

Lisätiedot

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella

Jätevesien käsittely haja-asutusalueella OPAS nro 3 Jätevesien käsittely haja-asutusalueella VESI LUONTO KULTTUURIYMPÄRISTÖ L OUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS OPASSARJA SISÄLTÖ 3 Jäteveden käsittelyvaatimukset Asetus talousjätevesien käsittelystä

Lisätiedot

Uusi koti valmistuu kadun toiselle puolelle. Laajakaistaan tuli vauhtia sivut 8 9. Näin syntyy vuokrasopimus

Uusi koti valmistuu kadun toiselle puolelle. Laajakaistaan tuli vauhtia sivut 8 9. Näin syntyy vuokrasopimus Kesäkuu 1 2012 Laajakaistaan tuli vauhtia sivut 8 9 Näin syntyy vuokrasopimus sivut 10 11 Jarno on Ristimäen oma huoltomies sivut 12 13 Yli 50 vuotta Koivukujalla asunut Alli Gren muuttaa uuden talon ylimpään

Lisätiedot