taskalinmäen vesitornit saavat uuden ilmeen s. 3 verkostoa saneerataan pitäjänsaarella s. 4-5 jätevesiasiat kuntoon haja-asutusalueilla s.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "taskalinmäen vesitornit saavat uuden ilmeen s. 3 verkostoa saneerataan pitäjänsaarella s. 4-5 jätevesiasiat kuntoon haja-asutusalueilla s."

Transkriptio

1 Haminan Veden tiedotuslehti 1/2011 taskalinmäen vesitornit saavat uuden ilmeen s. 3 verkostoa saneerataan pitäjänsaarella s. 4-5 jätevesiasiat kuntoon haja-asutusalueilla s. 6-7

2 AJANKOHTAISTA Pääkirjoitus PUHTAAN VEDEN JA YMPÄRISTÖN PUOLESTA sisältö 1 / 2011 TASKALINMÄEN VESITORNIT saavat uuden asun Sait juuri käteesi Haminan Veden ja teknisen toimen ensimmäisen yhteisen ympäristöaiheisen tiedotuslehden. Toivomme palvelevamme asukkaita näin entistä paremmin tiedottamalla ajankohtaisista ympäristöasioista. Tiedottamista kehitetään jatkossa kesällä avautuvilla kaupungin uudistetuilla verkkosivuilla. Alueellinen jätevesihanke on nyt onnistuneesti takanapäin ja myös haminalaisten jätevedet johdetaan uutta siirtolinjaa pitkin Mussalon keskuspuhdistamoon. Näin Haminan edustalta jäteveden purkupiste poistui ja koko merialueen vedenlaatu paranee tehokkaamman puhdistuksen johdosta. Työt Itämeren ja lähiympäristön hyväksi eivät kuitenkaan vielä ole päättyneet. Uusittu hajajätevesiasetus tuli voimaan maaliskuussa ja vaatii haja-asutusalueiden kiinteistöiltä parannuksia kiinteistökohtaisiin järjestelmiinsä vuoteen 2016 mennessä. Tästä lehdestä löydät ajankohtaisia neuvoja jätevesijärjestelmän kehittämiseksi. Työssä opastavat myös kiinteistöjen neuvontaan keskittyvä Neuvo-hanke ja Haminan kaupungin syksyllä päivitettävä vesihuollon kehittämissuunnitelma. Haminan Vesi pyrkii lisäämään tulevaisuudessa verkostojen saneerausmäärää. Viemäriverkoston vuotovedet aiheuttivat jälleen keväällä sulamisvesien aikana ylimääräisiä kustannuksia vesilaitokselle. Katusaneerausten yhteydessä tulee tarkastaa oman kiinteistökohtaisen järjestelmän toimivuus, ettei luonnonvesiä kulkeudu väärien liitosten kautta puhdistamoon. Kesän kynnyksellä uimarannat, leikkipuistot ja matonpesupaikat odottavat uusia käyttäjiä. Haminan Vesi avaa kesän Saarenkadun vesihuollon saneerauksella ja syksyllä alkaa Taskalinmäen vesitornin peruskorjaus. Saneerauksen valmistuttua torni saa myös uuden pirteämmän ilmeen. Mallinnuskuva vesitornien uudesta ilmeestä yövalaistuksessa. Putkistosaneeraus pääsi taas käyntiin Vesi- ja viemäriverkostojen saneeraus on suururakka. Vuositasolla pyritään uusimaan kaksi kilometria verkostoa. Tänä kesänä työn alla on mm. Saarenkatu Pitäjänsaarella. Sivut 4-5 jätevesihuolto suojaa ympäristöä Haja-asutusalueiden jätevesihuollon jätevesijärjestelmien tulee olla valmiina Vesiosuuskunta on kustannustehokas tapa järjestää vesihuolto haja-asutusalueella. Sivut 6-7 kesä tulee kaupunkiin Uimarannat, leikkipuistot ja matonpesupaikat odottavat talven jälkeen käyttäjiä. Kaupunki huolehtii tilojen turvallisuudesta ja viihtyisyydestä parhaansa mukaan. Sivu 8 Taskalinmäen kolme vierekkäin seisovaa vesitornia saavat pian uuden ilmeen. Samalla, kun yli 40 vuotta palvelleet tornit peruskorjataan, niiden luonnetta maamerkkinä tehostetaan mm. valaistuksella. Vuonna 1964 valmistuneiden vesitornien tehtävänä on toimia paineen tasaajana sekä hätätilanteita varten vesivarastona. Niiden yhteenlaskettu tilavuus on m3, mikä vastaa noin kolmasosaa Haminan vuorokautisesta vedenkulutuksesta. Tornit ovat saneeraustarpeessa. Ne ovat betonirakenteisia ja viimeisessä huoltotarkastuksessa havaittiin, että säiliöiden sisäpinnoissa on pieniä halkeamia ja ne vaativat pinnoituksen, kertoo verkostomestari Kalevi Pursiainen. Tällä hetkellä on käynnissä alustava suunnittelu, työ valmistunee ensi keväänä. Tornien uusimisen jälkeen niiden maisemallinen arvo korostuu. Sama runko uudet ulkokuoret Taskalinmäen vesitornit on tarkastettu säännöllisesti viiden vuoden välein. Teknisten laitteiden, kuten venttiilien ja putkistojen kunto on ollut yllättävän hyvä, mutta nyt sekä betonisäiliöt että ulkoiset rakenteet vaativat uudelleenpinnoituksen. Ulkoseinämien tukirakenteet on pakko uusia ja pintamateriaaleina käytetyt peltilevyt ovat osittain vaurioituneet. Samoin on uusittava vesikattorakenteet ja sen myötä ilmanvaihtojärjestelmä, Pursiainen kuvailee. Ulkoisten rakenteiden ja betonisäiliöiden saneerauksen yhteydessä uusitaan myös nousuputket ja venttiilit. Urakan on arvioitu maksavan lähes miljoona euroa. Remontti ei vaikuta vedenjakeluun Korjauksen yhteydessä on tarkoitus korostaa myös vesitornien merkitystä Haminan maamerkkeinä. Nyt ne ovat värittöminä ja huonokuntoisina jääneet turhan huomaamattomiksi, mutta uusien pintamateriaalien ja mahdollisen valaisun jälkeen niiden maisemallinen arvo varmasti korostuu, Pursiainen kaavailee. Vesitornien remontti ei vaikuta veden jakeluun millään lailla. Kaikki kolme tornia ovat yhteydessä toisiinsa ja remontissa olevat tornit voidaan ohittaa. Vesitornien huoltotarkastuksissa on havaittu korjaustarpeita ja tornit saneerataan, kertoo verkostomestari Kalevi Pursiainen. Antoisia lukuhetkiä ja hyvää kesää! Toimitusjohtaja Jani Väkevä Haminan Ympäristö & Vesi Kustantaja Haminen Vesi, Puistokatu 2, 3. krs, Hamina Päätoimittaja Jani Väkevä Tuotanto TK mediatalo Oy, Hämeenkatu 14, Riihimäki, Toimituspäällikkö Kari Toiviainen Toimittaja Tom Kalima Kannen kuva WSP Finland Oy / Design Sttudio Valokuvat Saara Vuorjoki, Mikko Käkelä ja Juha Metso Paino Edita Prima Oy Painosmäärä kpl opintojen jälkeen suoraan töihin Putkiasentaja Sami Mustonen löysi mieluisan vakituisen työpaikan Haminan Vedestä pian valmistumisensa jälkeen. Sivu 9 Haminan veden asiakaspalvelu Tuttu asiakassihteeri löytyy langan päästä Haminan Veden asiakaspalvelussa. Lisäksi kysymme, mistä veden hinta oikein koostuu. Sivut HAMINAN VESI PÄHKINÄNKUORESSA Haminan Vesi on Haminan kaupungin kunnallinen liikelaitos, joka aloitti toimintansa liikelaitoksena Haminan Vesi vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymällä toimintaalueella veden hankinnasta, veden jakelusta, viemärivesien poisjohtamisesta ja jätevesien puhdistamisesta. Vesi hankitaan pääosin Kymenlaakson Vesi Oy:ltä, mutta Haminan Vedellä on lisäksi omia pohjavedenottamoita, jotka Liikevaihto tuottavat vettä teollisuusmyyntiin ja toimivat Myyty talousvesi...2,1 Mm 3 laitoksen varavedenottamoina. Jätevedet Puhdistettu jätevesi...2,1 Mm 3 toimitetaan Kymen Vesi Oy:n Mussalon jäte- Asiakkaiden määrä veden-puhdistamolle. Haminan Vesi omistaa Vesijohtoverkoston pituus km jakeluverkostot ja vastaa niiden rakentamisesta, Jätevesiverkoston pituus km kunnossapidosta ja korjauksista. Haminan Hulevesiverkoston pituus...87 km Vesi työllistää 13 henkilöä. Investointien määrä...2 M /v Vesi & Ympäristö 3

3 VANHAT PUTKIVERKOSTOT VAATIVAT SANEERAUSTA Kiinteistöjen omistajat ja omakotiasukkaat ovat varsin kiitettävästi olleet mukana kehityksessä ja rakentaneet erillisviemäröintejä. Vesi- ja viemäriverkostojen saneeraukset ovat suururakka, joka koettelee kuntien vesihuoltolaitoksia kaikkialla maassa. Suurin kohde Haminassa on Saarenkadulla Pitäjänsaarella. Haminan Vedellä on vesijohtoverkostoa kaikkiaan noin 250 kilometriä ja viemäriverkostoa noin 220 kilometriä. Ongelmana on paitsi vanhojen betoniputkien ikä ja huono kunto myös se, että nk. hulevesiviemäreiden määrä on vähäinen. Hulevesiviemäreillä tarkoitetaan erillisviemäröintiä, johon sadevedet ohjataan. Ilman hulevesiviemäröintiä osa sadevesistä päätyy viemäriverkostoon ja lisää näin kustannuksia jätevesien käsittelyyn. Puuttuvien hulevesiviemäröintien takia verkostosaneeraukset ovat meillä myös työläämpiä ja kalliimpia. Emme pysty käyttämään nk. kaivamattomia menetelmiä joissa putket saneerataan sujuttamalla. Tämä tarkoittaa, että vanhojen putkien sisään voidaan sujuttaa uutta putkea, verkostomestari Kalevi Pursiainen kuvaa. Kiinteistöt samalla Verkostosaneerauksien yhteydessä Haminan Vesi rakentaa uusien viemäreiden lisäksi samalla valmiit liittymät myös jokaisen tontin hulevesille. Nämä liittymät rakennetaan metrin verran tontin sisäpuolelle liittyjälle kohtuullisella hinnalla, jolloin kiinteistön omistajan edellytetään samassa yhteydessä uudistavan myös oman järjestelmänsä. Saneerauksen jälkeen jätevesiviemäriin ei saa enää johtaa salaoja- tai hulevesiä, Pursiainen sanoo. Erillisviemäröinti on uusien asetusten mukainen ja sen tekeminen on jokaisen kiinteistön vastuulla. Pursiaisen mukaan haminalaiset kiinteistöjen omistajat ja oma- Valtatie 7 Helsingintie Tänä kesänä putkiverkoston saneerausvuorossa on mm. Saarenkatu Luotsikadulta Reimarikadulle Pitäjänsaaren alueella. kotiasukkaat ovat varsin kiitettävästi olleet mukana kehityksessä ja rakentaneet viemäröintejään erillisviemäröinneiksi. Viime kädessä kyse on ympäristöstä ja kustannuksista. Suuret sadevesien ja sulamisvesien määrät nostavat jätevesien määrän hetkittäin liian suuriksi, lisäävät pumppaus- ja puhdistuskustannuksia ja aiheuttavat pahimmillaan ohijuoksutuksia puhdistamoilla. Saneerauksia lisättävä Kalevi Pursiainen on huolissaan siitä, että saneerausvauhti on voimavarojen ja määrärahojen puutteen vuoksi ollut niin hidasta, että saneerausvelkaa on kertynyt. Esimerkiksi viime vuoden aikana saneerattiin vain reilu kilometri. Nyt yritetään päästä kahteen kilometriin, jotta ja 70-luvuilla rakennetut betoniset viemärit saataisiin nopeammin uusittua. Työ on hidasta ja työskentelyaika lyhyt, koska kaikki on pakko tehdä sulan maan aikana. Talvella on tilapäisvesihuolto lähes mahdoton järjestää, koska putket jäätyvät ja myös kaivaminen on routa-aikaan hankalaa. Samoissa kaivannoissa on nykyisin paljon muutakin kuin vesi- ja viemärijohtoja. Tämän vuoksi meidän pitää kaivaessamme varoa mm. tietoliikenne- ja sähkökaapeleita sekä maakaasuputkia, Kalevi Pursiainen kertoo. Ydinkeskusta valmis Haminan ydinkeskustaa on saneerattu 1980-luvun alusta lähtien ja se alkaa Pursiaisen mukaan olla valmis. Nyt menemme Pitäjänsaarelle, missä Saarenkatu saneerataan Luotsikadulta Reimarikadulle. Kohteella on mittaa kaikkiaan noin 450 metriä ja urakka kestää syksyyn saakka. Viemäröinnin lisäksi kohteessa uusitaan koko katu valaistuksia myöden saaren vanha historia huomioiden. Kokonaisuudessaan kyse on varsin merkittävästä investoinnista, sillä yksin Haminan Veden osuus on noin euroa. Varsinaisten saneerauskohteiden lisäksi Haminan Veden vesi- ja viemäriverkosto kasva myös uudiskohteiden myötä. Tänä vuonna uutta kunnallistekniikkaa rakennetaan mm. Vaskitien teollisuusalueelle. Savututkimuksia Ikääntymisen vuoksi Haminan Veden yhtenä ongelmana ovat myös verkostojen vuotovedet. Tämän vuoksi teemme jatkuvasti verkostotutkimuksia, joissa putkia pestään, kuvataan ja tutkitaan savututkimuksilla niiden kuntoa. Vuosittain tutkitaan verkostoa kuvaamalla noin 5-7 kilometrin verran, Kalevi Pursiainen kertoo. Tutkimusten perusteella laaditaan saneeraussuunnitelma, joka pohjaa tutkimuksesta paljastuneeseen kiireellisyysjärjestykseen. Savututkimuksissa verkostoon syötetään savua, joka etsii ulospääsyä ja paljastaa näin mahdolliset vuotokohdat sekä Haminan Veden että kiinteistöjen verkostoissa. Haminan Vesi ei varsinaisesti itse tee verkostosaneeraukseen liittyviä urakoita vaan on keskittynyt lähinnä kunnossapitoon. Miehitykseemme kuuluu vain kuusi asentajaa, mutta todellinen vahvuus on sairaslomien vuoksi tätäkin pienempi. Sen vuoksi teemme yhteistyötä kaupungin kanssa ja teetämme urakoita. Liitostyöt teemme kuitenkin aina itse, Kalevi Pursiainen kertoo. Työ on hidasta ja työskentelyaika on lyhyt, koska kaikki on pakko tehdä sulan maan aikana. vanhan VERKOSTON uusiminen Vanhaa putkiverkostoa uusitaan saneeraussuunnitelman mukaan. hulevesiviemäröinti Verkoston saneerauksen yhteydessä rakennetaan hulevesiviemäröinti, johon kerätään sadevedet, jotta ne eivät kuormittaisi jätevesiverkostoa. kiinteistöjen järjestelmät Kiinteistöjen tulee verkoston saneerausten yhteydessä uusia omat järjestelmänsä. 4 Vesi & Ympäristö

4 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIASIAT KUNTOON VESIOSUUSKUNTA ON VAIVATON RATKAISUMALLI Jo monta vuotta on uusi haja-asutusalueiden jätevesiasetus hämmentänyt ihmisiä. Uusi asetus astui pitkän puimisen jälkeen lopulta voimaan Lain henki ei ole muuttunut. Hajaasutusalueilla, missä kunnallistekniikkaa ei ole, asukkaan on itse huolehdittava jätevesien käsittelystä. Tämä tarkoittaa, että vesikäymälöiden jätevedet on johdettava umpisäiliöön tai käsiteltävä asianmukaisesti, mutta muut jätevedet voidaan johtaa saostukseen. Tiukat ympäristöä kunnioittavat laintulkinnat ovat Haminan ympäristössä olleet käytössä jo luvuilta lähtien, joten siltä osin ei suurta muutosta ole tapahtunut. Vapaa-ajanasuntojen kuivakäymälät ovat sallittuja, samoin ulkovessat, mikäli ne eivät aiheuta vaaraa pohjavesille, kertoo ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff. Laki lähtee ympäristönsuojelullisista tavoitteista ja sen avulla pyritään vähentämään talousjätevesistä aiheutuvaa ympäristön ja vesistöjen pilaantumista. Muutoksia voimaantuloon Eniten on julkisuudessa puitu alkuperäiseen asetukseen säädettävistä muutoksista. Ensinnäkin asetuksen voimaantuloon liittyvää siirtymäaikaa pidennettiin. Sen mukaan asetuksen mukaisten jätevesijärjestelmien tulee olla valmiina mennessä, Glumoff toteaa. Tämä tarjoaa haja-asutusalueilla asuville riittävästi aikaa ratkaista jätevesien käsittelemiseen liittyvät kysymykset. Oleellista on mm. selvittää, onko kaupunki laajentamassa omaa verkostoaan siten, että siihen on mahdollista liittyä, jolloin ei tarvitse investoida omiin järjestelmiin. Tämä siirtymäaika ei kuitenkaan vapauta uusia rakennuksia, joiden on täytettävä vaatimukset jo nyt, Glumoff tarkentaa. Siirtymäajan lisäksi asetuksen edellyttämää yleistä puhdistustasoa alennettiin alkuperäisestä esityksestä, mutta jätettiin myös mahdollisuus edellyttää suurempaa puhdistustasoa joillakin kunnan alueilla. Haminassa ei poikkeuksia ole lukuun ottamatta yleensäkin pohjavesialueilla olevaa jätevesien imeytyskieltoa, Glumoff kertoo. Ikäpoikkeus Uuden asetuksen käsittelyssä puitiin vilkkaasti siinä olevaa ikään liittyvää tulkintaa. Lopulliseksi tulkinnaksi tuli, että kiinteistössä vakituisesti asuvat omistajat vapautettiin, jos he olivat ennen lain voimaan tuloa täyttäneet 68 vuotta. Kuitenkin, jos kiinteistön jätevesistä aiheutuu vakavaa vaaraa ympäristölle, voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen puuttua asiaan. Ympäristöpäällikkö Tapio Glumoffin mukaan asetus ei tuo mukanaan suuria muutoksia. Tapio Glumoff korostaa kuitenkin, että ikäpoikkeus ei koske vapaa-ajanasuntoja eikä tapauksia, joissa kiinteistön omistaa useampi asukas, joista joku on alle 68-vuotias tai jos joku muu omistaa kiinteistön. Näiden seikkojen lisäksi vapautusta voi hakea kunnalta myös sosiaalisin perustein. Vapautuksen voi saada viideksi vuodeksi ja perusteena voi olla erityinen tekninen hankaluus tai esimerkiksi työttömyys, sairaus tai nk. kohtuuttomuusnäkökulma. Selvitys järjestelmästä Uuden asetuksen mukaan kiinteistön omistajan on laadittava selvitys jätevesijärjestelmästään, jotta voidaan arvioida, täyttääkö se Laki lähtee ympäristönsuojelullisista tavoitteista ja sen avulla pyritään vähentämään ympäristön ja vesistön pilaantumista. uuden lainsäädännön. Lisäksi on myös tehtävä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet. Uuden asetuksen mukaan rakentajien ja peruskorjaajien on selvitettävä jätevesijärjestelmänsä hakiessaan rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupaa. Kunnan rakennusvalvonta- ja ympäristönsuojeluviranomaiset neuvovat rakentajia oikeantyyppisen jätevesijärjestelmän valinnassa. Päätöksen järjestelmästä tekee kuitenkin kiinteistön haltija, joka vastaa myös siitä, että järjestelmä toimii asianmukaisesti. Jätevesijärjestelmien valinnasta ei ole annettu suosituksia tai määräyksiä. Rakentajat voivat valita rakennuspaikalle parhaiten sopivan järjestelmän. Asiantuntevan suunnittelijan käyttö jätevesijärjestelmää suunniteltaessa on kuitenkin tärkeää. Esimerkiksi pienpuhdistamo ei ole välttämätön, vaan saostukseen ja maaperäkäsittelyyn perustuva järjestelmä on täysin hyväksyttävä, mikäli rakennuspaikan ominaisuudet sen sallivat, Tapio Glumoff korostaa. Lisätietoa jätevesiasioista saa Haminan rakennusvalvonnasta ja ympäristötoimesta. Vesiosuuskunta on kustannustehokas ja toimiva tapa järjestää haja-asutusalueiden vesihuolto. Summanjoen itäpuolella toimiva Vesiosuuskunta Suortintie-86 aloitti toimintansa vuonna 1986 talousveden toimittajana, mutta on nyt laajentamassa toimintansa myös talousjätevesiin. Alussa toimitimme talousvettä 12 jäsenelle, mutta tällä hetkellä niitä on 27. Järjestely on ollut sikäli yksinkertainen, että käytetyn veden laskutukset on hoitanut Haminan Vesi ja me olemme vastanneet jakelevan runkolinjan käytöstä ja ylläpidosta. Veden käyttäjät vastaavat oman kiinteistönsä alueella olevasta osasta järjestelmää, kertoo Raimo Kajasvirta osuuskunnasta. Sama jatkuu nyt kiinteistöjen jätevesien osalta. Parhaillaan rakennetaan yhteistä paineviemärijärjestelmää vaihtoehtona asetuksen mukaisille kiinteistökohtaisille puhdistamoille. Kokonaisuuden valmistuttua runkolinjaputkiston ja pääpumppaamon hallinnointi sekä ylläpitovastuu jäävät osuuskunnalle. Järjestelmä siirtää kiinteistöistä pumpatut jätevedet kaupungin verkostoon ja edelleen käsiteltäviksi alueellisessa puhdistamossa Kotkan Mussalossa. Valmiiseen verkostoon liittyneet kiinteistöt omistavat kiinteistöpumppaamonsa ja siihen kuuluvat oheislaitteet sekä vastaavat niiden käytöstä ja ylläpidosta. Liittymistä tarjottiin 50:lle Yhteisviemäriin liittymistä tarjottiin alueen kaikille 50 kiinteistölle. Vaihtoehdot olivat liittyminen heti kun yhteisviemäri on tarjolla tai Viemäripumppaamotyömaalla projektisuunnittelija Ilkka Seppälä, osuuskunnan edustaja Raimo Kajasvirta sekä kaupungininsinööri Antero Lääti. yhden työpäivän aikana. Kaikkien 35 kiinteistön arvellaan käyttävän yhteisviemäriä kuluvan vuoden loppuun mennessä, Kajasvirta arvioi. Edullinen ja luotettava ratkaisu Paineviemäri yhteisviemärijärjestelmänä on osoittautunut luotettavaksi vaihtoehdoksi kiinteistökohtaisille puhdistuslaitteille, joita voimassa oleva asetus nyt edellyttää. Kiinteistökohtaisella laitteistolla saattavat tekniset puhdistusvaatimukset olla saavuttamattomissa. Paineviemärijärjestelmällä jätevesi ohjataan hallittuun loppukäsittelyyn ja samalla vastuu puhdistustuloksesta siirtyy vastaanotta- investointi runkolinjaosuuteen ja liittyminen yh- valle laitokselle. teisviemärin käyttäjäksi myöhemmin. Kolmas Rakentamiskustannuksiltaan paineviemä- vaihtoehto oli jättäytyminen yhteisviemäröinnin rijärjestelmä on tavallisesti edullisempi kuin yk- ulkopuolelle. sityisesti hankittu talopuhdistamo. Taloudelli- Liittymispäätöksen tehneitä kiinteistöjä on sesti merkittävää on se, että Haminan kaupunki 39. Näistä 35 liittymää kytketään verkostoon useimmiten avustaa runkolinjan rakentamista kuluvan vuoden aikana ja neljä liittymää, kun suunnittelu- ja putkimateriaaliosuuksilla. heidän talokohtaisten laitteidensa käyttö ei ole Toinen taloudellisesti tuntuva tekijä on ol- enää uuden asetuksen mukainen. lut Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen avustus, Runkolinja valmistui marraskuussa 2010 ja Kajasvirta sanoo. parhaillaan aloitellaan kiinteistöpumppaamoi- Paineviemärijärjestelmä on uudehkoa tek- Jätevesien kunnollisella käsittelyllä pyritään suojelemaan nimenomaan lähiympäriston luontoa. den rakentamista. Yhden pumppaamon rakentaminen ja sen liittäminen runkolinjaan käyttövalmiiksi hoituu niikkaa, jonka valintaan vaikuttivat hyvät kokemukset Summanjoen länsipuolen vesiosuuskunnassa, Raimo Kajasvirta kertoo. 6 Vesi & Ympäristö Vesi & Ympäristö 7

5 Töissä Haminan Vedessä pesupaikat ja LEIKKIPUISTOT ODOTTAVAT KESÄÄ Putkialan opinnoista suoraan töihin Talven jälkeen edessä on kesä, johon kuuluu veneily, uiminen, kesäiset leikkipuistot ja tietenkin mattojen pesu, joka on siirtynyt rannoilta kuivan maan pesupaikoille. Kotkasta kotoisin oleva putkiasentaja Sami Mustonen on yksi Haminan Veden nuorimmista ja samalla uusimmista työntekijöistä. Uraa on takana vasta vuoden verran ja valmistumisestakin on kulunut vähän yli vuoden. LVI-ammattitutkinnon suorittaneella Samilla kävi tuuri. Pian valmistumisensa jälkeen hän näki lehdessä Haminan Veden työpaikkailmoituksen ja päätti pistää paperit vetämään. Ensin ei kuulunut mitään, mutta yllättäen tuli puhelu, jossa kerrottiin, että virkaan valittu olikin perunut saatuaan paikan muualta ja minulle tarjottiin paikkaa. Totta kai otin homman ilolla vastaan, olihan se hienoa saada vakituinen työ heti koulusta valmistumisen jälkeen, Sami muistelee. Luonteeltaan Sami Mustonen, 24, on iloinen ja varsin toimelias. Koulusta valmistumisen jälkeen hän ei tyytynyt vain odottelemaan alan vakinaista työpaikkaa, vaan teki erilaisia väliaikaisia hommia, mm. kaupassa. Jonkin verran se on itsestä ja asenteista kiinni. Tiedän sellaisia, jotka eivät edes yritä, mutta toki myös sellaisia, jotka eivät kovalla yrittämiselläkään ole saaneet mitään kunnon työtä, Sami toteaa. Parasta Lapsille -kampanjassa olen ollut kavereitten houkuttelemana jo vuodesta 2002 ja siinä on nykyisin mukana myös morsiameni. Operaatio Saappaaseen lähdin mukaan parisen vuotta sitten. Sen lisäksi harrastan jonkin verran liikuntaa, ennen muuta kuntosalilla. Kaiken kaikkiaan Sami sanoo kokevansa, että on omalla alallaan. Kaikenlainen käsillä tekeminen on ollut hänelle aina luontevaa ihan pienestä pitäen. Samasta syystä hän päätti aikanaan lopettaa lukionkin ja suunnata enemmän omalle alalle. Siltä tämä tuntuu nyt opiskelujen jälkeenkin, kun olen saanut tehdä oikeita putkiasentajan töitä. Perinteisten laituripaikkojen lisäksi Haminassa on neljä kuivan maan pesupaikkaa: Saviniemi (Reutsinkadun päässä), Alakaupunki (Vepanpolku), Salmenkylä (Salmenvirrantie) ja Neuvoton (Mertakuja). Näiden suosio on kasvanut ruuhkaksi asti ja ne miellyttävät monia pesijöitä mattolaituripaikkoja enemmän mm. ergonomisista syistä. Niissä on mukava pestä ja nämä paikat ovat myös täysin ilmaisia, korostaa vihertyönjohtaja Anne Repo Teknisestä tuotantokeskuksesta. Paikat soveltuvat erinomaisesti paitsi mattojen, myös peitteiden ja tyynyjen pesuun. Yleisen viihtyvyyden nimissä Repo toivoo kuitenkin, että jokainen pesijä muistaisi, että pesupaikka jää siistiin kuntoon seuraavaa pesijää varten ja että pesupaikkoja ei todellakaan ole tarkoitettu autojen, pyörien tai moottoripyörien pesemiseen. Uimarantoja kohennetaan Tuleva kesä tuo joitakin muutoksi Haminan uimarantoihin. Hyvin suosituksi uimapaikaksi noussut Rampsinkari saa joitakin uusia penkkejä ennen kesän alkua. Rampsinkarissa on myös suihku, joka kytketään päälle heti, kun mahdollista. Kaupunki huolehtii yleisistä uimarannoista siivoamalla ne määräajoin. Pitkät hiekat ja Rampsinkari siivotaan päivittäin ja muut vähintään kerran viikossa samalla, kun alueella tehdään nk. kunnossapitokierros, Anne Repo kertoo. Matinsaari kaupungin yleisenä uimarantana poistuu käytöstä. Pääsyynä päätökseen Vihertyönjohtaja Anne Repo Salmenkylän matonpesupaikalla. Kuivan maan mattojenpesupaikkojen suosio on kasvanut ruuhkaksi asti. Niissä on mukava pestä ja ne ovat täysin ilmaisia. on huonokuntoinen ja heinittynyt ranta. Turvallisuudesta huolehditaan lisäksi niin, että sukeltajat tutkivat laitureiden alustat vaarallisten romujen ja irtotukkien varalta. Lisäksi yleisillä uimarannoilla on esillä toimintaohjeet hätätilanteen varalle sekä osoite- ja karttakoordinaattitiedot hälytysajoneuvoja varten. Leikkipuistot pidetään kunnossa Turvallisuus on tärkeä osa lasten leikkipuistojen toimintaa. Me pyrimme pitämään leikkipuistoja mahdollisimman hyvässä kunnossa. Siksi toivomme, että saisimme käyttäjiltä heti tiedon jos he näkevät leikkivälineiden olevan rikki. Se on turvallisuuden kannalta tärkeää, tuotantopäällikkö Juha Tiitta korostaa. Kaupunki pyrkii pitämään leikkipuistot mahdollisimman hyvässä kunnossa. Lisäksi Revon mukaan on tärkeää, että paikka pidetään kunnossa, koska huonokuntoisuus lisää ilkivallan määrää. Haminan kaupunki peruskorjaa vuosittain aina yhden leikkipuiston. Tänä vuonna on vuorossa Siskolanmäen puisto. Tämän lisäksi kaikkiin puistoihin tulee yhteystiedot ja tarkka osoite tapaturmien varalle sekä kontaktinumero, johon voi kertoa rikkoutuneista leikkivälineistä. Leikkipaikkojen turvallisuus on kaupungille tärkeä asia. Sen vuoksi meillä on kaksi tämän alan koulutuksen saanutta työntekijää, Repo kertoo. Oikeat työt opettavat Sami kertoo viihtyvänsä Haminan Vedessä erinomaisesti. Työvoimatilanne täällä ei tällä hetkellä ole aivan paras mahdollinen, mikä minun kannaltani on tietenkin merkinnyt sitä, että olen saanut tehdä paljon ja samalla oppinut paljon. Tällä alalla koulut antavat perustiedot, mutta työparin kanssa kohteisiin meno ja oikeiden töiden tekeminen opettavat enemmän kuin koulussa voi ikinä oppia saada, Sami korostaa. Koulu kestää kolme vuotta, mutta täällä olen ehtinyt jo nähdä vaikka minkälaisia, yllättäviäkin virityksiä asiakkaiden pannuhuoneissa. Kaikista niistä on selvittävä, joten sanonta "työ tekijäänsä opettaa" pitää todella paikkansa. Haminan Vedellä työskennellessäni olen saanut olla monessa mukana, olen vaihtanut vesimittareita, korjannut vuotoja, tehnyt tonttiliittymiä, ollut mukana saneeraamassa verkostoja ja päässyt mukaan myös päivystysrinkiin. Haminalaista ei Samista ole vielä tullut ja ainakin nyt näyttää siltä, että ei ehkä tulekaan, koska Kotkassa on vastaremontoitu yhteinen koti morsiamen kanssa. Nyt olen kuitenkin oppinut täällä jo liikkumaan, osoitteet löytyvät, enkä enää eksy kuten alussa, Sami naurahtaa. Harrastuksena vapaaehtoistyöt Sami Mustonen on kiinnostunut nuorten hyvinvoinnista ja tekee lastensuojelutyötä Parasta Lapsille Karhulan osasto ry:ssä. Sen lisäksi hän on mukana seurakunnan järjestämässä Operaatio Saappaassa joskus perjantai-iltaisin. Putkiasentaja Sami Mustonen löysi oman alansa vakituisen työpaikan. Olen saanut olla monessa mukana, vaihtanut vesimittareita, korjannut vuotoja, tehnyt tonttiliittymiä ja olen nyt mukana myös päivystysringissä. 8 Vesi & Ympäristö

6 LYHYESTI Kysyttyä ASIAKASSIHTEERI palvelee haminan vedessä Asiakassihteeri Kirsi Vakkuri on hoitanut laskutuksiin liittyviä asioita jo vuodesta 1983 lähtien. Asiakassihteeri Kirsi Vakkuri kehottaa haminalaisia siirtymään rohkeasti E-laskun käyttäjäksi. E-lasku tulee suoraan asiakkaan verkkopankkiin, jossa tietojen syöttämisen sijaan pelkkä hyväsyminen riittää. Vilkkainta aikaa Kirsi Vakkurin työssä on syksy, jolloin noin asiakasta antaa vesimittareiden lukemia eri tavoin. Kulutuslukemia ilmoitetaan mittarilukemakorteilla, puhelimitse tai netissä Haminan Veden kotisivuilta löytyvän Kulutus-Webin kautta. Suurin osa asiakkaista ilmoittaa lukemansa kerran vuodessa sitä pyydettäessä, mutta Kulutus-Webissä useastikin lukemia ilmoittavien asiakkaiden määrä on kasvanut. Etuna on, että asiakas saa seuraavan laskun todelliseen kulutukseen perustuen arviolaskun sijaan ja tulee myös tarkistaneeksi oman vesimittarin ja vedenkulutuksen useammin kuin vain kerran vuodessa. KulutusWebin ohella Kirsi Vakkuri rohkaisee asiakkaita käyttämään vesimaksujen hoidossa E-laskua, joka on helppo tapa vastaanottaa laskuja ja maksaa ne vaivattomasti omassa verkkopankissa. Asiakas tekee sopimuksen E-laskun käytöstä omassa verkkopankissa ja valitsee Haminan Veden E-laskun lähettäjäksi. Paperilaskun sijaan asiakas saa seuraavan vesilaskunsa verkkopankkiinsa. E-laskujen käsittely on asiakkaalle vaivatonta, koska hänen ei tarvitse näppäillä tilinumeroita, summia tai viitenumeroita, pelkkä hyväksyminen riittää Toistaiseksi Vakkurin mukaan E-laskua käyttäviä asiakkaita on vasta muutama sata, mutta hän uskoo määrän jatkuvasti kasvavan. Laskuja ja sopimuksia Kirsi Vakkuri hoitaa normaalien vesilaskujen lisäksi myös liittymissopimuksia, työlaskuja ja reskontraa. Perinteisiä kirjeenä kulkevia laskuja hänen ei toki enää tarvitse itse lähettää, sillä ne siirretään tulostuspalveluun ja sitä kautta postitukseen. Olen tehnyt tätä työtä niin kauan, että tunnen jo monet haminalaiset nimeltä ja jotkut jopa äänestä, vaikka emme ehkä ole koskaan tavanneetkaan. Asiakassihteeri Kirsi Vakkurin löydät numerosta (05) tai sähköpostilla MISTÄ VEDEN HINTA MUODOSTUU? Haminan Veden asiakkailtaan perimät maksut muodostuvat verkostoon liittymisestä, veden käytöstä ja palvelumaksuista. Vesilaitos kattaa näillä tuloilla käyttö- ja investointikulunsa pitkällä aikavälillä. Käyttövesi Käytetystä vedestä laskutetaan vesimittarin lukeman perusteella siten, että jokaista kulutettua vesikuutiota kohden laskutetaan lisäksi myös vastaavan määrän mukainen jätevesimaksu, jos kiinteistö on liittynyt jätevesiviemäriin. Kulutetun veden käyttömaksu on tämän vuoden alusta lähtien arvonlisäverollisena 1,49 euroa/m 3 ja jätevesimaksu on 2,03 euroa/m 3. Hinnat määräytyvät kustannusten perusteella, minkä vuoksi jäteveden hinta on puhdasta talousvettä kalliimpaa. Miksi kasteluvedestä täytyy maksaa jätevesimaksu Perusmaksu Perusmaksu määräytyy vesimittarin koon mukaan ja on esimerkiksi omakotitaloilla 95,94 euroa vuodessa. Perusmaksulla katetaan mm. mittaamisesta, laskutuksesta ja hallinnosta aiheutuvia kuluja. Liittymismaksu Liittymismaksu on kertamaksu, jonka asiakas maksaa liittyessään Haminan Veden verkostoon. Liittymismaksuilla katetaan osa verkoston rakentamisen kustannuksista. Liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, rakennusluvan mukaisen kerrosalan ja palveluiden käytön perusteella. Liittymismaksun tarkat perusteet löytyvät Haminan Veden internet-sivuilta (www.hamina.fi/vesihuolto). Kesäaikaan kysytään usein, eikö voisi kuuman kesän aikana kasteluveden osalta maksaa pelkästään vesimaksun. Kyse on kuitenkin vaikeasti mitattavasta asiasta. Jätevesien käsittely on kallis osa vesihuoltoa ja se on sidottu vesimittarin avulla mitattavaan talousveden kulutukseen. On mahdotonta arvioida mikä osa siitä menisi kasteluun. Omakotiasukkaan kannattaakin miettiä, onko mahdollista kerätä sadevesiä puutarhan kasteluun tai onko pihalla mahdollisesti kaivo tätä varten. Sadevesien kerääminen kasteluvedeksi on helppo ja egologinen vaihtoehto. MUISTA KULUTUS-WEB! Haminan Veden asiakkailla on mahdollisuus käyttää hyväkseen kätevää Kulutus- Web-palvelua, jonka kautta asiakkaat voivat helposti ilmoittaa omia kulutuslukemiaan mihin painetaan Lähetä ilmoitus -painiketta. Lisätietoja-kohtaan voi myös halutessaan antaa palautetta vesihuoltolaitokselle. Lukemaa tallennettaessa ohjelma ilmoittaa anna palautetta ja voita yllätyspalkinto! Mikä oli lehden mielenkiintoisin juttu? Mistä aiheista haluaisit lukea lehden seuraavissa numeroissa? Postimaksu maksettu vuorokaudenaikaan tahansa. onko lukema vertailukelpoinen aikaisempaan Käsissäsi on Haminan Veden Kulutus-Web löytyy Haminan Veden verkko- vuoteen verrattuna. Näin voi paljastua vuoto tai ensimmäinen tiedotuslehti. Osallistu sivuilta Klikkaamalla Vesimittarin lukeman ilmoittaminen -kohtaa jostakin muusta syystä johtuva kulutuksen muutos. Lisäksi palvelun kautta pääsee selailemaan lehden tekemiseen vastaamalla oheisiin kysymyksiin ja vie kuponki Anna lehdestä kouluarvosana (4-10) avautuu sivu, josta on linkki palveluun. Asiakkaan tarvitsee vain ilmoittaa kulutuspaikan ja mittarin numero. Nämä tiedot löytyvät itseluentakortista tai laskun oikeasta yläkulmasta. Seuraavaksi avautuvalta sivulta siirrytään mittarin lukemien syöttöön. Mittarin lukupäivämäärä ja lukema syötetään niille varattuihin kenttiin ja omia vedenkulutustietoja viiden vuoden ajalta. Kirjaudu sivustolle vesilaskusta löytyvillä kulutuspisteen ja vesimittarin numeroilla. Ilmoita sen jälkeen päivämäärä sekä uusi mittarilukema valmiiseen kenttään ja klikkaa "Lähetä ilmoitus". Siinä kaikki. postilaatikkoon. Palauta vastauksesi mennessä. Kaikki vastaajat osallistuvat arvontaan, jossa palkintoina on kesäinen yllätyskori. Voittajille ilmoitetaan henkilö- Muuta palautetta Haminan Vedelle Nimi, osoite ja puhelinnumero TUNNUS VASTAUSLÄHETYS kohtaisesti. 10 Vesi & Ympäristö

7 Julkinen tiedote jokaiseen kotiin Haminan Veden hallinto ja asiakaspalvelu sijaitsevat Haminan kaupungintalolla Puistokatu 2, 3. krs Hamina Postiosoite Haminan Vesi PL Hamina Hallinto ja asiakaspalvelu Toimitusjohtaja Jani Väkevä Asiakassihteeri Kirsi Vakkuri (05) Verkostot Verkostomestari Kalevi Pursiainen Vedenhankinta, jäteveden käsittely ja liittymisasiat Käyttömestari Matti Suurnäkki Mestarien toimistoaika torstaisin klo Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: Vikailmoitukset Työaikana ma to 7 16, pe 7 14 Verkostomestari Kalevi Pursiainen Käyttömestari Matti Suurnäkki Työajan ulkopuolella Asentajapäivystys Haminan ympäristötoimi ja rakennusvalvonta Puistokatu 2, PL Hamina Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: Jätevesineuvonta (4.krs) Ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff Ympäristösihteeri Kirsi Seppälä Jätevesirakentamisasiat (1.krs) Johtava rakennustarkastaja Lasse Lindholm Rakennustarkastaja Ari Brusila Valvontainsinööri Marika Hartikainen Haminan tekninen toimi ja tuotanto Puistokatu 2, PL Hamina Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTO (3. krs) Kaupungininsinööri Antero Lääti VIHER- JA VIRKISTYSALUEET (4. krs) Tuotantopäällikkö Juha Tiitta Vihertyönjohtaja Anne Repo Vihertyönjohtaja Jouko Mäkinen

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.08.2012 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta vahvistanut

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTO- JA VIEMÄRIVERKOSTON LIITTYMISPERUSTEET Hyväksytty kv 11.11.2014 Voimaantulo 1.12.2014 1 Liittymiskohta Vesihuoltolaitos määrittää vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymien liittämiskohdat.

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA

VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA VESILAHDEN KUNNAN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSA 1 Tämä taksa korvaa edellisen, Vesilahden kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 1.1.2015 alkaen. Tämän taksan on Vesilahden tekninen lautakunta

Lisätiedot

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen

Pyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on ainoastaan siirtokelpoinen.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on ainoastaan siirtokelpoinen. Voimaantulopäivä 1.1.2009 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa ottaen huomioon liittymistä

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2035 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2012

Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2012 Kouvolan Vesi Kouvolan Vesi Vesihuoltolaitoksen taksat ja palvelumaksut 2012 Sisällysluettelo 1 KÄYTTÖMAKSUT 1.4.2011 JA 1.4.2012... 2 1.1 VESIMAKSU... 2 1.2 JÄTEVESIMAKSU... 2 2 PERUSMAKSUT 1.1.2012...

Lisätiedot

Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013.

Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013. Voimaantulopäivä 1.1.2014 Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013. 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän

Lisätiedot

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011

Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 1( 5 ) VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja

Lisätiedot

Uudenkaupungin Vesi Hinnasto 2013

Uudenkaupungin Vesi Hinnasto 2013 Uudenkaupungin Vesi Hinnasto 2013 Hinnat sisältävät 24 % arvonlisäveroa. Käyttömaksut / m 3 Vesi m 3 Jätevesi m 3 Yhteensä 1,88 2,63 4,51 Perusmaksut /vuosi Perusmaksu määräytyy vesimittarin koon mukaan

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä

Lisätiedot

Henkilöstö norm. työaika Iltaisin ja viikonloppuna Miestyö 38,00 /h 76,00 /h Työnjohto I 60,00 /h 120,00 /h Työnjohto II 75,00 /h 150,00 /h

Henkilöstö norm. työaika Iltaisin ja viikonloppuna Miestyö 38,00 /h 76,00 /h Työnjohto I 60,00 /h 120,00 /h Työnjohto II 75,00 /h 150,00 /h VESIHUOLTOLAITOS VESI-JA VIEMÄRILAITOKSEN TAKSAT 1.2.2013 ALKAEN Kuluttaja-asiakkaat (hinnat sis. alv:n 24 %) Vesimaksut /m³ 2,11 Jätevesimaksut /m³ 3,15 Perusmaksu vedestä /vuosi - mittari 15 20 mm -

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman Veden taksa 7 05 11

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman Veden taksa 7 05 11 RAUMAN VEDEN TAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt taksarakenteen 18.11.2002, voimaan 22.11.2002 Rauman vesi- ja viemäriliikelaitoksen johtokunta hyväksynyt maksujen suuruudet 25.11.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

Jätevesienkäsittely kuntoon

Jätevesienkäsittely kuntoon Jätevesienkäsittely kuntoon Eija Säger Hämeen ammattikorkeakoulu Jätevesihuollon kehittäminen Tammelan kunnan hajaasutusalueilla hanke JärviSunnuntai 12.6.2011 Hämeen luontokeskus, Tammela Säädösmuutokset

Lisätiedot

Kemiönsaaren vesiliikelaitos

Kemiönsaaren vesiliikelaitos Kemiönsaaren vesiliikelaitos KEMIÖSAAREN VESILIIKELAITOKSEN TAKSA Hyväksytty Kemiönsaaren Veden Johtokunnan kokouksessa 01.10.2012 Taksan voimaantulopäivä 1.1.2013 Uudet liittymät ovat siirtokelpoisia

Lisätiedot

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA MARTTILAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Marttilan vesihuoltolaitos Hyväksytty: Marttilan kunnanvaltuuston kokouksessa 17.11.014 53 ja 54 Voimaantuloaika 1.1.015 Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan vedenhankinta Veden sisäänotto aiheuttaa ongelmia keskustan verkostossa Rakennetaan Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalle

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 03 RAHOITUSASIAT VESIHUOLLON TAKSA 2016 1 Liittymismaksu Hyväksytty valtuusto 16.11.2015/38 Voimaantulo 1.1.2016 Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI

PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI PAAVOLAN VESI OY Kyyräntie 33 92400 RUUKKI OHJEITA UUDELLE LIITTYJÄLLE 2015 Paavolan Vesi Oy vastaa vesihuollosta eli talousveden toimittamisesta ja jäteveden poisjohtamisesta Siikajoen kunnan alueella.

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015

Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015 Vesihuoltolaitoksen taksa 1.1.2015 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.1.2015 alkaen Arvonlisäverollinen hinta on noin hinta. Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset

Lisätiedot

Kalajoen kaupunki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki

Kalajoen kaupunki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki Tekniset palvelut Kalajoentie 5 85100 Kalajoki 1.4.2014 alkaen Himangan vesihuoltolaitos 1 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA...2 1 Liittymismaksu...2 2 Perusmaksu...4 3 Käyttömaksu...5 4 Poikkeukset...5 5 Viivästyskorko

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAT

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAT VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAT Kunnanhallitus hyväksynyt taksan muutoksen 27.1.2014 (Voimaantulo 1.3.2014) Kunnanhallitus hyväksynyt taksan muutoksen 14.11.2011 (Voimaantulo 1.3.2012) Kunnanhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Mikä oli vesihuollon tila ennen osuuskuntaa? Kaikilla oli omat kaivot ja jätevesijärjestelmät. Pitkäaikainen kuivuus tyhjensi noin 50 talouden kaivot.

Mikä oli vesihuollon tila ennen osuuskuntaa? Kaikilla oli omat kaivot ja jätevesijärjestelmät. Pitkäaikainen kuivuus tyhjensi noin 50 talouden kaivot. PUNKAN NUMMENPÄÄN VESIOSUUSKUNNAN VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTON RAKENTAMINEN 2005 PUNKAN NUMMENPÄÄN VESIOSUUSKUNNAN VESI- JA JÄTEVESIVERKOSTON RAKENTAMINEN Mikä oli vesihuollon tila ennen osuuskuntaa? Kaikilla

Lisätiedot

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015 Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa Kouvolan Vesi Oy laadukasta vesihuoltoa Kouvolassa 77 vuotta Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Tarvasjoen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25458.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Vastuutaho Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston ikääntyminen Seurataan vesijohtoverkoston

Lisätiedot

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa

Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Lopen vesihuoltopäivä 7.5.2010 Lainsäädäntö ja kunnan käytäntö jätevesiasioissa Juha Viinikka ympäristöpäällikkö Vesihuoltoa ohjaava lainsäädäntö Vesilaki Ympäristönsuojelulaki Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 1.3.2012 ALKAEN

HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 1.3.2012 ALKAEN HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN HINNASTO 1.3.2012 ALKAEN Hyväksytty: KV 14.11.2011 168 Vesihuoltolaitoksen toiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Heinolan kaupungin vesihuoltolaitos laitokseen

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn järjestäminen Hajatko Tietoa jätevesien käsittelyn järjestämiseen haja-asutusalueella Projektikoodi: A30072 Hajatko - hanke Hankkeen käytännön järjestelyistä vastaa

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Lahnus-Takkulaseudun omakotiyhdistys 29.3.2011 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Jätevesien käsittely hajaasutusalueella Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.11.2013 Sivu 1 / 1 4201/11.01.03/2012 102 Haja-asutusalueen jätevesineuvonta vuonna 2013 Valmistelijat / lisätiedot: Ilppo Kajaste, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014

Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Muukko - Ilottulan vesihuoltohanke 27.3.2014 Taustaa Pohjaveden puolesta kansalaisaloite (2007) LrV esitys Lpr KH:lle toiminta-alueista 30.3.2010 Lpr Seudun Ympäristötoimen selvitys alueen vesihuollosta

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2015 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen,

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Hyväksytty Tekla 1.4.2014 14 Voimaantulo 1.6.2014

Hyväksytty Tekla 1.4.2014 14 Voimaantulo 1.6.2014 Punkalaitumen kunta VESIMAKSUTAKSA Hyväksytty Tekla 1.4.2014 14 Voimaantulo 1.6.2014 Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi Punkalaitumen kunta perii laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.9.2014 90 Kunnanhallitus 6.10.2014 225 Kunnanvaltuusto 27.10.2014 63 Voimaantulo 1.1.2015 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2

Lisätiedot

NAPAPIIRIN VESI OY MAKSUT

NAPAPIIRIN VESI OY MAKSUT NAPAPIIRIN VESI OY MAKSUT Voimaantulopäivä 1.6.2015 (tarkistettu 22.2.2016) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Liittymismaksu, rakentamiskustannukset ja liittymiskustannus 3 1.1 Liittymismaksu 3 1.2 Liittymiskustannus

Lisätiedot

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro:

Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan. Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN SELVITYSLOMAKE Asikkalan kunta Toimitetaan suunnitelman yhteydessä kunnan Rakennusvalvonta rakennusvalvontaan Asikkalantie 21 / PL 6 17201 VÄÄKSY Saapunut: Rakennuslupanro: Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6)

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Mietoisten uusi syöttöjohto Kalelan ottamo Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Vesimaksun yksikköhinta, / m3 HSY perii liittyjältä maksun toimitetusta vedestä mitatun kulutuksen mukaan.

Vesimaksun yksikköhinta, / m3 HSY perii liittyjältä maksun toimitetusta vedestä mitatun kulutuksen mukaan. Liite 1 1 (5) HSY:N VESIHUOLTOTAKSA 1.1.2015 ALKAEN 1 Käyttömaksut Vedenhankinnasta ja viemäröinnistä peritään vesimäärään perustuvaa käyttömaksua. Vesimäärä mitataan HSY:n asentamalla ja omistamalla vesimittarilla.

Lisätiedot

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Esityksen sisältö Hankkeen taustaa Vastamäen tilanne vesihuollon näkökulmasta Alkuperäinen tavoite Tilanne

Lisätiedot

Hinnasto alkaen

Hinnasto alkaen Hollolan Vesihuoltolaitos Hinnasto 1.9.2013 alkaen Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.1.2013 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut alv. 0 % alv. 24 % Vesimaksu 1,47 /m 3 1,82 /m 3 Jätevesimaksu 2,40 /m

Lisätiedot

YHTEISET JÄTEVEDET. Häntälän Kyläsuunnittelun kokous 31.8.2011 Anna Tuominen, Yhteiset jätevedet

YHTEISET JÄTEVEDET. Häntälän Kyläsuunnittelun kokous 31.8.2011 Anna Tuominen, Yhteiset jätevedet YHTEISET JÄTEVEDET Häntälän Kyläsuunnittelun kokous 31.8.2011 Anna Tuominen, Yhteiset jätevedet Yhteiset jätevedet -hanke Haja-asutusalueiden jätevesienkäsittelyn saattaminen asianmukaiselle tasolle Taustalla

Lisätiedot

Veden hinnan määräytymisperusteet

Veden hinnan määräytymisperusteet Veden hinnan määräytymisperusteet Seminaari 5.11.2015 Säätytalo, Helsinki Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolain muutoksista 1.9.2014 Muutoksia maksuja ja taloutta koskeviin

Lisätiedot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke

Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset. NEUVO-hanke Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn muuttuneet säädökset NEUVO-hanke Yleinen lainsäädäntö Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Suomen perustuslaki

Lisätiedot

Vapaa-ajan asuinrakennukset rinnastetaan perusmaksun osalta omakotitaloihin.

Vapaa-ajan asuinrakennukset rinnastetaan perusmaksun osalta omakotitaloihin. Tämä hinnasto korvaa edellisen 1.9.2013 voimaan tulleen hinnaston. Käyttömaksut alv. 0 % alv. 24 % Vesimaksu 1,54 /m 3 1,91 /m 3 Jätevesimaksu 2,52 /m 3 3,12 /m 3 Perusmaksut alv. 0 % alv. 24 % Kulutus

Lisätiedot

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET

RUSKON KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekniset palvelut VESIHUOLTOLAITOKSEN MAKSUPERUSTEET Tekninen lautakunta 11.12.2015 129 Kunnanhallitus 11.1.2016 9 Kunnanvaltuusto 25.1.2016 7 Voimaantulo 1.3.2016 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 LIITTYMISMAKSUT...

Lisätiedot

Ylöjärven Vesi liikelaitoksen taksat ja palvelumaksut

Ylöjärven Vesi liikelaitoksen taksat ja palvelumaksut Ylöjärven Vesi liikelaitoksen taksat ja palvelumaksut Hyväksytty: Ylöjärven Vesi liikelaitoksen johtokunta 16.9.2015 Voimaantulo: 1.1.2016 Taksat Laitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625

JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA. Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA Vs. ympäristösihteeri Satu Ala-Könni puh. 2413 4260 (ma-ti, pe) gsm 050 386 4625 2 TAUSTAA Jäteveden sisältämästä fosforista 50% tulee

Lisätiedot

Nurmin Vesihuolto-osuuskunta 2013

Nurmin Vesihuolto-osuuskunta 2013 Nurmin Vesihuolto-osuuskunta 2013 PERUSTETTU 1999 JÄSENIÄ 1.12.2012 191 KPL LIITTYMIÄ 104 KPL TOIMINTA VAPAAEHTOISPOHJAISTA OSK OSUUSMAKSU 84,09 VEDEN MYYNTI 2011 18 000 M 3 LIIKEVAIHTO 2011 63 000 LAINAT

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA JÄTEVEDEN KÄSITTELYYN Minttu Peuraniemi, 19.9.2012 YHTEINEN JÄTEVESIRATKAISU KANNATTAA Hoidon/huollon helppouden takia Vesiensuojelullisesti Taloudellisesti, kun 5 liittyjää 1

Lisätiedot

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN

VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN Päivitetty 29.4.2015 VAASAN VEDEN LIITTYMISMAKSUTAKSA 1.1.2013 LÄHTIEN 1.1 VESI- JA VIEMÄRIVERKOSTOJEN LIITTYMISMAKSUN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET Vaasan Veden vesi- ja viemäriverkostojen liittymismaksu on kiinteistökohtainen

Lisätiedot

Jätevesien käsittely kuntoon

Jätevesien käsittely kuntoon Jätevesien käsittely kuntoon Uudet vaatimukset haja-asutuksen jätevesien käsittelystä 1.1.2014 alkaen Järviseudun jätevesi 2013 tiedotushanke KUREJOKI 7.4.2010 Vauhtia jätevesien käsittelyyn Kaikissa kiinteistöissä

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitoksen SOPIMUSEHDOT. haja-asutusalueille

Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitoksen SOPIMUSEHDOT. haja-asutusalueille Ilmajoen kunnan vesihuoltolaitoksen SOPIMUSEHDOT haja-asutusalueille Vesilaitos Ilmajoen kunnanvaltuuston päätös 11.12.2002 86. Viemärilaitos Ilmajoen kunnanvaltuuston päätös 2.4.2009 57 VESILAITOKSEN

Lisätiedot

KINNULAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.1.2015 alkaen xx Kunnanvaltuusto xxxx. KINNULAN VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.

KINNULAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.1.2015 alkaen xx Kunnanvaltuusto xxxx. KINNULAN VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1. TEKN.LTK 09.10.2014 72 LIITE 1. KINNULAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA 1.1.2015 alkaen xx Kunnanvaltuusto xxxx KINNULAN VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.2015 alkaen xx Kunnanvaltuusto xxxx KINNULAN KUNNAN

Lisätiedot

TAKSAMALLI 1.1.2015 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtajan (VesLJ) viranhaltijapäätös 30.10.2014 voimaan 1.1.2015

TAKSAMALLI 1.1.2015 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtajan (VesLJ) viranhaltijapäätös 30.10.2014 voimaan 1.1.2015 TAKSAMALLI 1.1.2015 Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtajan (VesLJ) viranhaltijapäätös 30.10.2014 voimaan 1.1.2015 0 YLEISTÄ 3 1 KÄYTTÖMAKSUT 3 1.1 Vesimaksu, /m 3 3 1.2 Jätevesimaksu, /m 3 3 1.3 Sako-

Lisätiedot

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet

1 Liittymismaksun yleiset määräytymisperusteet 1 Nurmijärven Vesi - liikelaitoksen PALVELUMAKSUHINNASTO Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 28.10.2009 42 Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta tarkistanut 20.10.2010 39 Nurmijärven

Lisätiedot

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyn vaatimukset Pohjois-Espoon asukasfoorumi Ruskatalon auditorio, Kalajärvi, 28.10.2010 Ilppo Kajaste / Espoon kaupungin ympäristökeskus Haja-asutusalueen jätevesien

Lisätiedot

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet VESIHUOLTOSANASTOA Asemapiirustus Asiakas Asukasvastineluku (AVL) Haja-asutusalue Hulevesi Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet Kiinteistön omistaja, kiinteistön

Lisätiedot

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2.

Hajajätevesiasetus. Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011. Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 11.2. Hajajätevesiasetus Lainsäädännön uusimmat käänteet Helsinki 10.2.2011 Saara Bäck/Luontoympäristöosasto/ Hajajätevedet 1 Hajajätevesiasetuksen soveltamisala Sovelletaan viemäriverkoston ulkopuolella Soveltamisala

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset

TOIMINTA. Jätevesiasetus (2004-) Jätevesiasetuksen sisältö. JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset 1 JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA- ASUTUSALUEILLA - lainsäädännön vaatimukset Minttu Peuraniemi 17.4.2010 Yhdistys perustettu 1975 Jäsenet kunnat, teollisuus, yritykset, yhdistykset Tavoitteet vesiensuojelun,

Lisätiedot

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma 82120959 26.6.2009 Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011)

TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Huom. Kiinteistöllä säilytettävä TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELY VESIHUOLTOLAITOSTEN VIEMÄRIVERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA (VNA 209/2011) Yhteenveto jätevesijärjestelmän suunnitelmasta Uusi jätevesijärjestelmä

Lisätiedot

(Taksarakenteen uudistus hyväksytty liikelaitosten keskuksen johtokunnassa 8.10.2003 123, käyttöönotettu 1.1.2004)

(Taksarakenteen uudistus hyväksytty liikelaitosten keskuksen johtokunnassa 8.10.2003 123, käyttöönotettu 1.1.2004) SAVONLINNAN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN PALVELUMAKSUT 1.1.2015 alkaen (Taksarakenteen uudistus hyväksytty liikelaitosten keskuksen johtokunnassa 8.10.2003 123, käyttöönotettu 1.1.2004) Vesihuollon kustannusten

Lisätiedot

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan: 1 Liite vesi 4/21.11.2012 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA KIRKKONUMMEN KUNTA/VESIHUOLTOLAITOS Voimaantulopäivä 1.1.2012 Vesihuoltolaitos perii, liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot

Lisätiedot

Maksuvelvollinen: Osoite: Kiinteistön nimi ja Rn:o : Kiinteistön osoite: Käyttötarkoitus: Maksuvelvollinen on omistaja vuokralainen

Maksuvelvollinen: Osoite: Kiinteistön nimi ja Rn:o : Kiinteistön osoite: Käyttötarkoitus: Maksuvelvollinen on omistaja vuokralainen Kunta: PIEKSÄMÄKI OSUUSKUNNAN LIITTYMISSOPIMUS Päiväys: / 201_ Osuuskunta: JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA Maksuvelvollinen: Osoite: Kiinteistön nimi ja Rn:o : Kiinteistön osoite: Käyttötarkoitus: Maksuvelvollinen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

PÄLKÄNEEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA PÄLKÄNEEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA VESIMAKSUTAKSA JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA Teknisen lautakunnan 16.10.2012 hyväksymä taksa on voimassa 01.01.2013 lähtien, käyttömaksun osalta 01.07.2013 lähtien. Vesihuoltolaitos

Lisätiedot

TIEDOTUSTILAISUUS 2.4.2014 TAKAMAAN KOULU

TIEDOTUSTILAISUUS 2.4.2014 TAKAMAAN KOULU TIEDOTUSTILAISUUS 2.4.2014 TAKAMAAN KOULU Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta Asemantie 2, 33470 Ylöjärvi www.vahantajoki.fi, etunimi.sukunimi@vahantajoki.fi NYKYTILA VASTAMÄKI-LAKIALA VASTAMÄKI-TAKAMAA

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy n kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

1. Liittymismaksu PIRKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA. Voimaantulopäivä 1.1.2011

1. Liittymismaksu PIRKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA. Voimaantulopäivä 1.1.2011 PIRKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Voimaantulopäivä 1.1.2011 1. Liittymismaksu Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimuksen ehdot ja yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013 RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu Jätevesiviemäröinti Työ: E23455.20 Turku 27.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa?

Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Miten onnistun jätevesijärjestelmän valinnassa? Jätevedenkäsittelyn perusteet ja järjestelmien toimivuus Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry Asetus talousjätevesien käsittelystä Oman

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623.20. Tampere 18.3.2013

HUITTISTEN PUHDISTAMO OY. Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja. Haja-asutusalueiden vesihuolto. Työ: E24623.20. Tampere 18.3.2013 HUITTISTEN PUHDISTAMO OY Sastamala-Huittinen vesihuoltolinja Haja-asutusalueiden vesihuolto Työ: E24623.20 Tampere 18.3.2013 PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi

Lisätiedot

MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO

MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO MIKKELIN VESILAITOKSEN MAKSUT JA PALVELUHINNASTO 2015 MAKSUT MIKKELIN VESILAITOKSEN VESI- JA JÄTEVESIMAKSUT 1.1.2015 (sis. alv 24 %) - vesimaksu 2,03 e/m 3 - jätevesimaksu 2,91 e/m 3 Vesi- ja jätevesimaksuista

Lisätiedot

HINNASTO 1. Käyttömaksun yksikköhinta on 1,11 / m3 (alv 0 %) 1,38 / m3 (alv 24 %).

HINNASTO 1. Käyttömaksun yksikköhinta on 1,11 / m3 (alv 0 %) 1,38 / m3 (alv 24 %). HINNASTO 1 HINNASTO 1.1.2015 ALKAEN Vesi- ja viemärilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi Vihdin Vesi perii laitokseen liittymisestä ja sen käytöstä annetut yleiset toimitusehdot huomioon ottaen tässä

Lisätiedot

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO Vesijohto- ja viemäriverkosto - Lamala-Venesilta vesijohto- ja 1.1 - alue sijaitsee ranta-alueella - vesijohtoverkoston rakentaminen - veden laadun paraneminen 200 000 2005-2010 kunnan viemäriverkosto

Lisätiedot

Vesilaitoksen taksa 1.1.2015 alkaen

Vesilaitoksen taksa 1.1.2015 alkaen Vesilaitoksen taksa 1.1.2015 alkaen 1 Vesilaitoksen toimittaman veden käyttö- ja perusmaksu 2 Liittymismaksu 4 Vesimittarin tarkistusmaksu 6 Sammutusvesilaitteistojen liittämisestä perittävä maksu 9 Vesimittarin

Lisätiedot

VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA

VESI- JA JÄTEVESIMAKSUTAKSA 1 1 YLEISTÄ Liikelaitoksen johtokunnan 16.10.2014 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2015, kohdan 2.4 korotetun liittymismaksun osalta voimaantulopäivä 1.11.2014 1.1 Vesilaitostoiminnan kustannusten kattamiseksi

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 80 01.07.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 431/11.01.05/2014 YMPLTK 80 Asia Kiinteistön omistaja hakee 13.11.2014 saapuneella hakemuksella

Lisätiedot

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 alkaen

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 alkaen Taksa HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 alkaen 2 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2015 3 HSY:n vesihuollon taksa HSY:n vesihuollon taksaan sisältyvät veden käyttömaksut, perusmaksut

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite

SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Kiinteistönhaltija. Nimi. Osoite. Puhelinnumero ja sähköpostiosoite SELVITYS JÄTEVESIJÄRJESTELMÄSTÄ JA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE Kiinteistönhaltija Nimi Osoite Puhelinnumero ja sähköpostiosoite Tiedot kiinteistöstä omistus vuokra Kiinteistön osoite Kylä ja RN:o Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 alkaen

Taksa. HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 alkaen Taksa HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 alkaen 2 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 HSY:n vesihuollon taksa 1.1.2014 3 HSY:n vesihuollon taksa HSY:n vesihuollon taksaan sisältyvät veden käyttömaksut, perusmaksut

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) SÄKYLÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman

Lisätiedot

Laitos perii liittyjältä kulutusmaksun toimitetusta vedestä mitatun tai arvioidun veden käytön perusteella. Kulutusmaksun suuruus on 1,70 /m 3.

Laitos perii liittyjältä kulutusmaksun toimitetusta vedestä mitatun tai arvioidun veden käytön perusteella. Kulutusmaksun suuruus on 1,70 /m 3. 1 FORSSAN VESIHUOLTOLIIKELAITOS TAKSA 1.1.2015 0 YLEISTÄ Kaikki tässä taksassa esitetyt maksut perustuvat vesihuoltolain voimassa oleviin vesihuollon hinnoittelua koskeviin lakeihin ja asetuksiin. Hinnat

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

Hulevesien määrän vähentäminen jätevesiviemäriverkossa. Kehittämisstrategia. Hyvinkään kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala

Hulevesien määrän vähentäminen jätevesiviemäriverkossa. Kehittämisstrategia. Hyvinkään kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Hulevesien määrän vähentäminen jätevesiviemäriverkossa Kehittämisstrategia Hyvinkään kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala 28.11.2013 Hulevesien määrän vähentäminen jätevesiviemäriverkossa, kehittämisstrategia

Lisätiedot

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012

Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi. Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012 Lounais-Suomen viemäröintialueiden laajentamisalueet ja priorisointi Maakunnalliset vesihuoltopäivät 13. ja 15.11.2012 Sisältö Työn tavoitteet Suunnitteluperusteet Kustannuslaskentaperusteet Mahdollisten

Lisätiedot

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksun siirto- tai palautuskelpoisuus on mainittu liittymissopimuksessa.

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksun siirto- tai palautuskelpoisuus on mainittu liittymissopimuksessa. 1 Nurmijärven Vesi - liikelaitoksen PALVELUMAKSUHINNASTO Nurmijärven Vesi-liikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 28.10.2009 42 Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta tarkistanut 20.10.2010 39 Voimaantulo

Lisätiedot