ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE BUSINESS INTELLIGENCE 4AVAINTA TEHOKKUUTEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE BUSINESS INTELLIGENCE 4AVAINTA TEHOKKUUTEEN"

Transkriptio

1 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Location-intelligence Ymmärrä BI-ratkaisuasi myös visuaalisesti Sosiaalinen media Filteroi tietotulvasta sinulle tärkeä tieto Sanasto haltuun Ymmärrä erilaisten BIjärjestelmien edut BUSINESS N:o 3 / Huhtikuu 2010 INTELLIGENCE 4AVAINTA TEHOKKUUTEEN Case Finnair CRM osana tehokasta liiketoimintaa Sopeutathan strategiaa Hyödynnä henkilöstön asiantuntijuus Analyysi avuksi Nykyaikainen BI SITOUTA KÄYTTÄJÄT KUVA: ANNE HÄMÄLÄINEN, YLE KUVAPALVELU MIKA HANNULA Professori KUVA: TTY KUVA-ARKISTO Kari Neilimo: BI tukee srtategista johtoa.

2 2 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI HAASTEITA Uuden talouden liiketoimintaympäristö edellyttää yritysten ja myös julkisten organisaatioiden johdolta innovatiivisuutta liiketoimintamallien rakentamisessa. Uuden talouden yritystoiminnan menestyskonseptit ja BI SUOSITTELEMME SIVU 3 Antti Kontio Funding officer, Kuntarahoitus Oyj On oltava ajan tasalla tarjouskannasta ja siitä, missä tarjouksia voitetaan ja missä hävitään. Globaalissa luvun maailmassa kilpaillaan ensisijaisesti kilpailuetua luovilla liiketoimintamalleilla, ei niinkään tuotteilla tai palveluilla. Liiketoimintainnovaatioita ja tiedolla johtamista Johdolta edellytetään dynaamista kykyä rakentaa liike- 1 toiminnan menestyskonseptit johdon ja henkilöstön osaamisen sekä tiedon hyväksikäytön varaan. Tiedon merkitys johtamisessa tulee yhä tärkeämmäksi. Investoinnit johtamista ja toiminnan ohjausta palveleviin tietojärjestelmiin ja näiden tietojärjestelmien tuottaman tiedon hyödyntäminen johtamisessa ovat uuden talouden toimintaympäristössä aitoja yrityksen menestystekijöitä. Tiedolla johtaminen menestystekijänä Business Intelligence, BI, 2 merkitsee systemaattista liiketoimintatiedon hankintaa, tallentamista, analysointia ja käyttöä johtamisessa ja toimintojen ohjauksessa. Strategisen johtamisen onnistuminen edellyttää, että yrityksen johdolla on yhteinen näkemys tulevaisuuden liiketoimintaympäristöstä. Tämä luo perustan proaktiiviselle strategian luonnille. Toimintaympäristön kehitysennusteet, kilpailijaseuranta, asiakaskäyttäytymisen muuttuminen, teknologinen kehitys, innovaatiot, kulttuuriset muutokset ja lainsäädännön kehityslinjat ovat esimerkkejä sellaisista BI-tiedoista, joita menestyksellistä johtamista suorittava johto pyrkii keräämään toimintaympäristöstään omaa strategista ja taktista päätöksentekoaan varten. Strategiaa luomassa asiakasrajapinnassa Uuden talouden toimintaympäristön muutosteki- 3 jöihin vastaaminen edellyttää yritysstrategioissa samanaikaisesti kustannustehokkuuden korostamista toiminnoissa sekä liiketoimintamallien rakentamista asiakaslähtöisen ajattelun varaan. Yrityksen johtamista palveleva BI voi kohdistua myös sisäisten Kari Neilimo YLEn hallituksen puheenjohtaja KUVA:VEERA AALTONEN HUOMIO Tuloksellisuus Uuden talouden maailmassa Business Intelligence ja 1 sen hyväksikäyttö johtamisessa on tärkeä osa tuloksellista yritysjohtamista. Johtamisesta on muotoutunut yhä enemmän myös informaatioammatti. Investoi osaamiseen Johtamista palvelevaan tietoon ja johtamisosaamiseen 2 kannattaa investoida. Näiden investointien tulontuottamiskyky on lähes poikkeuksetta korkea ja strateginen tuloksellisuus hyvä. Johdon on tämä ymmärrettävä. prosessien tehokkuuden ohjaamiseen ja asiakastiedon hyödyntämiseen liiketoiminta-ajattelussa. Tällöin BI pyrkii tuottamaan tietoa yrityksen omista strategisista vahvuuksista ja markkinain tarjoamista mahdollisuuksista yrityksen johdolle. Näitä tietoja yhdistelemällä suunnitellaan yrityksen strategiset linjaukset ja ohjataan taktis-operatiivista toimintaa. BI operatiivisen johdon tehokkaaseen käyttöön Johtamista palveleva BI-tieto on yhä liian usein pelkkää 4 taloushallinnon tietoa. Tämä ei riitä. Tarvitaan enemmän tietoa mm. asiakkuuksista, henkilöstöstä, tuotannosta ja logistiikasta ja informaatiojärjestelmistä tukemaan johtamista kaikilla tasoilla. Tämän päivän BI-ajattelussa korostuu liiketoimintatiedon käyttäminen vuositason taktisessa johtamisessa. Erityisesti strategista johtamista avustavaa yrityksen ulkoista ja sisäistä liiketoimintatietoa käytetään johtamisessa yhä liian vähän hyväksi. Sama havainto koskee myös operatiivisen johtamisen BI-järjestelmien hyödyntämistä. Käyttäjien sitouttaminen s Järjestelmät tulee kyetä jalkauttamaan nopeasti toimijatasolle. CRM-järjestelmä s Asiakaspalautteen pohjalta Finnair Plus ohjelmaan on tehty tänä keväänä monia uudistuksia ja lisäyksiä. Autamme lukijoitamme onnistumaan! BUSINESS INTELLIGENCE N:O 3, HUHTIKUU 2010 Julkaisija: Suomi Mediaplanet Oy Unioninkatu 18, Helsinki Liiketoimintajohtaja: Sauli Asikainen Toimituspäällikkö: Eveliina Hämäläinen Layout: Lii Treimann Business Developer: Outi Keskinen Vastuussa tästä numerosta Projektipäällikkö: Antti Orasvuo Puhelin: Jaetaan Kauppalehden liitteenä Mediaplanetin liikeidea on luoda yhteistyökumppaneilleen uusia asiakkaita. Konseptimme perustuu korkealaatuiseen toimitukselliseen sisältöön, joka saa lukijamme toimimaan. Fujitsu Services Oy PL FUJITSU fi.fujitsu.com p Tietotarpeen ja -vajeen kuvauksesta suunta strategiselle johtamiselle BI (Business Intelligence) nähdään tänä päivänä kokonaisuutena ja ylimmän johdon mahdollisuutena kehittää koko yrityksen kilpailukykyä ja ohjata yrityksen toimintaa strategisista tavoitteista lähtien, joista se on vastuussa. Yrityksissä on siirrytty toiminnanohjauksen ERP(Enterprise Resource Planning) -strategioista BI-strategioihin Mietimme yhdessä asiakkaan kanssa yrityksen strategista tavoitetta ja millä strategioilla yritys tavoitteeseen pyrkii. Selvitämme strategiaa tukevat ydinprosessit tai strategiset hankkeet, jotka voivat elää vuosittain erityisesti nyt muuttuvassa markkinatilanteessa. Siinä asiakas tarvitsee apua, liiketoiminnan kehityspäällikkö Jari Noppa Fujitsusta kuvaa. Organisaatiossa on olemassa runsaasti raportteja ja dataa, mutta aina ei tiedetä, mistä lähdejärjestelmästä ne löytyvät. Kun kaikki tämä tieto kerätään yhteen, saadaan johtoa palvelevia kokonaisnäkymiä. Malli auttaa tiedolla johtamista Fujitsu pyrkii ymmärtämään asiakkaan liiketoimintahaasteen, jotta se voi proaktiivisesti ehdottaa ratkaisuja, opastaa ja neuvoa asiakasta. Johdon päätöksenteon tueksi yritys on konseptoinut konsultointimallin eli BI-maailman kehityssuunnitelman. Mallilla syntyy tietotarpeen ja tietovajeen kuvaus eli tiedolla johtamisen kuva sillä hetkellä asiakasorganisaatiossa. Sen perusteella mietitään tavoitetila ja voidaan ohjata yrityksen operatiivista toimintaa ja strategista päätöksentekoa kuten strategisia linjauksia ja strategian jalkauttamista. Jalkauttamalla strategiset mittarit organisaation eri portaisiin varmistetaan strategian toteutuminen jokaisella organisaatiotasolla, Noppa selvittää. Mallin avulla asiakas saa muun muassa kustannuslaskelman sekä suunnitelmat ROIlaskelmien pohjaksi. Fujitsu suosii konsepteja ja työryhmätyöskentelyä. Tiivis paketti pystytään toteuttamaan muutamalla work-shopilla yhdessä liikkeenjohdon kanssa. BI-sovellukset tukevat bisneksen tulevaisuutta Keskusjohtoiset ja standardoidut prosessit ja toimintamallit ovat lyöneet läpi yrityksissä globaalisti. Samalla aikaikkuna on pienentynyt - kaikki organisaation tieto on saatavissa ja saatava nopeasti. Se tuo haasteita ja lisää ylimmän johdon läpinäkyvyyttä. Perusraportointi ja pelkkä historiatiedon hallitseminen eivät missään nimessä enää riitä. Resurssien kohdistamisessa on erittäin tärkeää rakentaa skenaarioita myös liiketoiminnan tulevaisuudesta. Nykyiset BI-sovellukset tukevat entistä paremmin ennustamista ja toiminnan optimointia, johtaja Antero Vuorio Fujitsusta toteaa.

3 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TAMA TEEMALEHTI 1AVAIN INSPIRAATIO ILMOITUSLIITE 3 REAALIAIKAINEN IKAI AINEN TIETO YMMÄRRÄ SANASTOA 1 2 Tieto saatavilla nopeammin kuin koskaan Kysymys: Miten voi tehostaa yrityksen toimintaa, kun tieto on eri järjestelmissä ja numeroiden selvittäminen on työlästä ja aikaavievää? Vastaus: Otetaan käyttöön tehokas BI-järjestelmä, joka säästää aikaa ja mahdollistaa oman numeraalisen informaation hyödyntämisen. NÄIN ONNISTUIMME Kuntarahoitus Oyj on Suomen kolmanneksi suurin luottolaitos, jonka asiakaskuntaan kuuluvat kunnat, kuntayhtymät, kuntayhtiöt ja kuntien omistuksessa olevat asuntoyhtiöt. Puolitoista vuotta sitten alkanut finanssikriisi johti Kuntarahoituksen liiketoiminnan voimakkaaseen kasvuun ja nosti ajankohtaiseksi pohtia ratkaisuja tehokkaaseen raportointiin. Raportoinnin merkitys Kuntarahoitus Oyj:lle on olennaista saada luotettavaa ja ajankohtaista tietoa raporttien muodossa. On oltava ajantasalla tarjouskannasta ja siitä, missä tarjouksia voitetaan ja missä hävitään, kuvailee Kuntarahoitus Oyj:n antolainausjärjestelmän projektin vetäjä Antti Kontio. Meille ehdotettiinkin BI-ratkaisua, joka tekisi raportteja oman ASTA-antolainausjärjestelmämme pohjalta. Tämä sopi meille mainiosti, sillä halusimme pitää oman ohjelmamme, hän jatkaa. Vuosi sitten alkanut projekti saatettiin loppuun vastikään ja uuden BI-järjestelmän myötä on Kuntarahoitus Oyj:n raporttien luotettavuus noussut projektin vetäjän mukaan 100%:iin. LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTAA Perinteisesti yritysten käytössä olevat järjestelmät ovat herättäneet enemmän kysymyksiä kuin antaneet vastauksia. BI-järjestelmän avulla eri sovellutustarkoitukset on räätälöity asiakkaan omaan toimintamalliin sopiviksi. Näin löydetään juuri oikeat mittarit ja arvot, jotka kullekin yritykselle ovat oman toiminnan kannalta oleellisia. Business Intelligence -järjestelmä on oma erillinen järjestelmä liiketoimintatiedon kokonaisvaltaista hallintaa varten. 3 BI-kartan avulla vastuuhenkilömme voivat seurata tuloksiaan raporttien muodossa. Antti Kontio Funding officer, Kuntarahoitus Oyj KUVA: JARMO TEINILÄ Erityistarpeiden mukaan räätälöity ohjelma on paitsi nopea ja luotettava myös erittäin tehokas. Järjestelmän käyttö ei vaadi manuaalista työtä, kuten esim. Excelin käyttö vaatii. Sisältää visuaalisia elementtejä esim. kartat. BI-järjestelmä on hyvä väline tilastotieteellisiin funktioihin. Työkaluna järjestelmä tuo läpinäkyvyyttä eri abstraktiotasoilla. BI-ratkaisut ovat tarpeellisia jo pienikokoisilla yrityksillä, mutta ennen kaikkea kaikilla kasvavilla yrityksillä. LUE KARTTAA OIKEIN 1. Heatmap raportti voitetuista antolainoista kertoo alueella voitettujen tarjousten yhteissumman vaikutuksen. Mitä vaaleampi vihreä ympyrä, sitä suurempi antolainavolyymi kyseisellä alueella on. 2. Pisteraportti esittää voitetun antolainan maantieteellisen sijainnin piirtämällä kartalle vihreän nuppineulan, jota klikkaamalla saa lainasta lisätietoja. 3. Strateginen suunnistaminen on saanut uuden ulottuvuuden BI-kartan avulla. KUVAT: SCREENSHOT-KUVAT KUNTA- RAHOITUS, KUVA 3 ISTOCPHOTO.COM Maantieteellinen seuranta Kun Kuntarahoitus Oyj:lle oli saatu BI-järjestelmä oman antolainaohjelman rinnalle, ehdotettiin yhteistyökumppanin toimesta vielä yhtä lisäelementtiä. BI-kartan avulla yrityksessä voidaan seurata tarjouskannan maantieteellistä jakaumaa aina johtotasoa myöten. Pisteraportin avulla tarkastelemme eri lainoja vaihtuvin ajanjaksoin. Kartta piirtää nuppineulan jokaiseen kohtaan, jossa laina on voitettu tiettynä ajanjaksona. Määritykset vaihtamalla saamme karttaraportin yhtälailla hävityistä tai rauenneista lainoista. Kaiken lisäksi raportista saa helposti tulostusnäkymän, joten raportti voidaan vaivattomasti esittää eteenpäin, hän kertoo. Visuaalista raportointia Pisteraportin ohella BI-kartta tuo niin kutsutun lämpökuvan, eli Heat-mapin avulla mahdollisuuden tarkastella esimerkiksi hävittyjä lainoja. Mitä tummempi punainen rengas karttaan piirtyy, viestii se meille alueesta, jossa on eniten hävitty euromääräisesti, selvittää Kontio. BI-kartan avulla vastuuhenkilömme voivat myös seurata omia tuloksiaan raporttien muodossa. Raportteihin voi jälleen kerran valita haluamansa ajanjakson, sekä valita vaikkapa voitetut, hävityt tai esimerkiksi tietyn asiakassegmentin. Nyt vastuuhenkilöt voivat tämän työkalun avulla tarkastella mille alueille Suomessa heidän kannattaisi mennä, hän lisää. BI-kartta on mahdollisuus BI-kartan avulla Kuntarahoitus Oyj:ssä on päästy tarkastelemaan raportteja entistä visuaalisempana kokonaisuutena. Koska raportteihin voi määritellä haluamansa aikajakson ja muut elementit, on raportointi aina täysin tarpeita vastaavaa. Kartan avulla voidaan lisäksi zoomata vain joku tietty alue, ei ole tarpeen aina tarkastella asioita koko Suomen laajuisessa mittakaavassa. Tieto on uuden järjestelmämme myötä aina nopeasti saatavilla, Kontio tiivistää. JOHANNA LOUKAMAA Koostettua tietoa BI-järjestelmien tieto on! kvantitatiivista, organisaation sisäisistä tietolähteistä koostettavaa analyyttistä tietoa. Se on täsmällisen ja hyödyllisen informaation määrittelyä, keräämistä, analysoimista sekä jakamista avainhenkilöille vaaditussa aikaikkunassa tehokkaan päätöksenteon tueksi. Lähdejärjestelminä voivat toimia esimerkiksi ERP- ja CRM-järjestelmät sekä erilliset tietovarastokannat (DW). Competitive Intelligence (CI)! CI-järjestelmien tieto on kvalitatiivista, organisaation ulkoisista tietolähteistä koostettavaa analyyttistä tietoa. Se on organisaation kilpailukyvyn parantamista määrittelemällä, keräämällä, analysoimalla sekä jakamalla informaatiota avainhenkilöille liittyen ulkoisiin tekijöihin kuten kilpailijoihin, asiakkaisiin, toimittajiin, jakelijoihin, teknologioihin sekä makrotaloudellisiin faktoreihin tavoitteena kilpailuedun muodostaminen. Competitive Business Intelligence (CBI) Paradigma, joka yhdistää! luonteeltaan kvantitatiivisen Business Intelligencen ja kvalitatiivisen Competitive Intelligencen keskenään. CBI-järjestelmän tarkoituksena on kyetä ennustamaan ja ohjaamaan organisaation kokonaisliiketoimintaa tehokkaammin kuin erillisillä BIja CI-järjestelmillä. Data Warehouse eli Tietovarasto (DW) Data Warehouse eli tietovarasto on tiedon raportointiin! ja analysointiin erikoistunut tietokanta, johon poimitaan ja jalostetaan konsolidoitua tietoa useammasta organisaation sisäisestä tietolähteestä, jotta voidaan luoda ymmärrettäviä raportteja ja ennusteita liiketoiminnan monipuolisiin tarpeisiin. Geospatiaalinen analyysi Geospatiaalinen analyysi on! tietovarastoinnin yhteydessä käytettävä datan visualisointimenetelmä karttapohjaiseen liiketoimintatiedon hallintaan ja analysointiin erilaisina graafisina näkyminä, kuten piste- ja lämpökarttoina. Karttapohjaiset tietojärjestelmät tunnetaan laajemmassa kontekstissa termillä Geographical Information System (GIS).

4 4 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI AJASSA JOHTAJA VIILAA STRATEGIAA 2AVAIN SITOUTA TA HENKILÖSTÖ Kysymys: Milloin tietojärjestelmistä on eniten hyötyä ja ne palvelevat yritystä parhaiten? Vastaus: Kun strateginen sanoma välittyy organisaatiossa koko henkilöstölle ja alhaalta ylöspäin perusbisnestä tuottavilta asiantuntijoilta yrityksen johdolle. BI:n pahin ongelma tänä päivänä on se, että ylimmän johdon laatima strategia ei muunnu yrityksen asiantuntijatehtävissä työskentelevien työn ja saavutusten perusteella. Asiantuntijat ovat kaukana rahanteon tulosten mittaamisesta, mutta heidän osaamisensa tulisi vaikuttaa ja näkyä yritysten strategioissa. Strategioita pitäisi muuttaa heidän työnsä ja saavutustensa mukaan, Innovatiivisten elinkeinotoimintojen ennakoinnin tutkimusprofessori VTT:llä ja professori Timo Sneck toteaa. Sneck korostaa tätä tukevan BI-tiedon tuonti- ja jakeluväylien merkitystä. BI on käsitteenä moniselitteinen ja riippuu tulkitsijasta. Yleensä sillä tarkoitetaan yritysten ulkoista kilpailijoiden tai megatrendien seurantaa ICT-reititysten avulla. Sneck haluaisi laajentaa BI:n käsitettä liiketoimintaoppien, strategioiden ja uusien markkinasegmenttien hakemiseen yrityksen sisältä käsin. Siksi hän puhuukin mieluummin MI:sta (Market Intelligence) sisäistä BI:tä tukevana tiedon hakuna. Tunnista innovaatioaihiot ja ota haltuun markkinoita Jos yrityksellä on tietojärjestelmät, joilla kyetään menemään markkinajohtajaksi, BI on ihan eri tasolla kuin jos sillä vaan seurataan pelolla kilpailijoita. Järjestelmät tulee kyetä jalkauttamaan nopeasti toimijatasolle. Tästä syntyy yksi strategian ja operatiivisen toiminnan välinen salamannopea keskustelukuvio, Sneck korostaa. Jotta kyetään menemään kilpailijoita edelle, tarvitaan lisäksi ylivertaisia, tuotteita ja palveluita muuttavia innovaatioaihioita. Hyvin harva yritys kykenee saamaan otetta innovaatioaihioista sekä seuraamaan ja kehittämään niitä innovaatioiksi, jotta se Timo Sneck Tutkimusprofessori. Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu KUVA: ANTTI HÄMÄLÄINEN parantaisi arvontuotantoketjulla asemaansa ja kykenisi nostamaan tuottavuutta sekä saamaan hallintaan uuden markkinasegmentin, Sneck toteaa. Tunnista henkilöstön älykkyys ja osaaminen Sneck peräänkuuluttaa yrityksiin sellaisia räätälöityjä BI-järjestelmiä, joissa on omat käyttöliittymänsä organisaation kaikille eri tasoille. Sanoman tulee välittyä koko organisaatiossa, ja tietojärjestelmän pitää kuljettaa oikeat asiat ja tieto oikeille ihmisille. BI-järjestelmä palvelee yritystä, kun se hyödyntää joustavasti koko henkilöstön innovatiivisuutta. Silloin se samalla tukee yrityksen koko innovaatio-, liiketoiminta-, ja taloudellisia rakenteita. Kun järjestelmä tunnistaa älykkyyden ja osaamisen, sillä voidaan saada markkinoista parempi ote sekä keventää yrityksen tuotantoprosesseja. Ehdoton edellytys on se, että yrityksen henkilöstö on mukana tietojärjestelmää luotaessa ja otettaessa käyttöön suunnittelusta alkaen sekä käyttää sitä aktiivisesti, Sneck korostaa. JOUNI SUOLANEN BI:N TARKOITUKSENA TEHOSTAA Timo Sneckin mukaan yrityksen tarkoitus on parantaa tuottavuuttaan ja katettaan. BI:n tulee ottaa tämä huomioon ja ohjata siihen. Jos se ei pysty tätä tekemään, se ei ole voittajayrityksen järjestelmä, koska se ei pysty parantamaan yrityksen kokonaistilannetta. KUVA: ANTTI HÄMÄLÄINEN. AJASSA VINKKI

5 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI 3AVAIN SEURAA TRENDITIETOA Sosiaalisesta mediasta tietoa makrotrendeistä Valveutunut yritysjohto saa ja seuraa sosiaalisesta mediasta erityisesti pitkän linjan trenditietoa sekä tietoa toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Sosiaalisesta mediasta yritys saa monenlaista tietoa erityisesti markkinointiin sekä johtamiseen, strategiaan, rekrytointiin, innovointiin ja tuotekehitykseen. Johdon tulee seurata pitkällä ajanjaksolla tapahtuvia muutoksia muun muassa hiljaisten signaalien avulla. Iso haaste on tällä hetkellä se, että tietoaines on strukturoimatonta. BI tulee siitä, että tehdään strategisia päätöksiä yritykselle tärkeistä asioista. Päätetään mitä dataa kerätään, miten sitä käsitellään ja miten siitä tehdään tietoa, joka voidaan jalostaa tietämykseksi. Johtoa tai yrityksen työntekijöitä ei saa rasittaa strukturoimattomalla tiedolla. Organisaatioissa pitää löytyä ihmisiä louhimaan, järjestämään ja jäsentämään tietoa, viestintäkonsultti, partneri Christina Forsgård toteaa. Läpinäkyvyys iso haaste Yrityksen brändi voi vahingoittua nopeasti erityisesti kriisitilanteissa, jos ylin johto ei saa nopeasti tietoa siitä, mitä sosiaalisessa mediassa keskustellaan ja reagoi siihen. Kun Greenpeace hyökkäsi Nestléä vastaan YouTube-videolla palmuöljyn käytöstä, Nestlén vastaveto oli sosiaalisen median vapaata tiedonvälitystä ja avoimmuutta halveksuva. Tilanne kärjistyi yrityksen Facebook-sivuilla. Yrityksissä ei voi enää elää siiloissa. Ulkoinen läpinäkyvyys on iso haaste ja siitä selviäminen edellyttää sisäistä läpinäkyvyyttä. Liiketoimintaan vaikuttavan tiedon jakaminen sisäisesti eri ryhmille kuten myynnille, markkinoinnille, viestinnälle ja tuotekehitykselle on erittäin tärkeää. Johdon tehtävä on myös tehdä tietoa ymmärrettäväksi yrityksen sisällä. Työntekijöiden pitää tietää ja ymmärtää, missä bisneksessä yritys on, mitä se tavoittelee ja millä arvoilla se toimii. Organisaatiota ei voi johtaa piilosta, yritysjohdonkin on tiedettävä mitä fanisivuilla tapahtuu, Forsgård korostaa. Mediaseuranta yritykseen Sosiaalisen median seurantaa voidaan Forsgårdin mukaan tehdä osin yrityksen ulkopuolella, mutta pitkässä juoksussa sitä tehdään luontaisesti yrityksen sisällä. Esimerkiksi trendikäyrien seuraaminen bisneksen alasta riippuen sisäisissä introissa edellyttää usein kulttuurin ja toimintatapojen muutosta yrityksissä. Sosiaalinen media on läsnäoloa ja vuorovaikutusta, jossa tapahtuu intuitiivista ymmärrystä. Paikalla pitää olla ihminen, joka pystyy konteksti- ja kulttuurisidokset ymmärtäen tulkitsemaan esimerkiksi sarkasmia. Kaikkialla ei voi olla läsnä, siksi tarvitaan lisäksi työkaluja seurantatiedon integroimiseen yritysten tietojärjestelmiin. ICT-ohjelmistojen toimittajat ovatkin rakentamassa rajapintoja sosiaalisen median tietoaineksen parempaan hyödyntämiseen, Forsgård kertoo. JOUNI SUOLANEN ILMOITUSLIITE 5 LYHYESTI Christina Forsgård Viestintäkonsultti, MTL Viestintätoimistot -toimialayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja KUVA: PETER FORSGÅRD Rikkaasta tiedosta haasteita BI:lle Perinteinen mediaseuranta on tuottanut seurantatietoa lähinnä viestinnän ja markkinoinnin tarpeisiin, mutta sosiaalisen median tuottaman monipuolisen tietoaineksen hyödyntäminen ei saa kangistua palvelemaan vain kapeaa osaa organisaatiosta. Tulkitse laajasti BI-data on perinteisesti myös numeerista, jäsenneltyä, selkeää ja helposti jaettavaa. Koska yrityksen tulee katsoa tulevaisuuteen, tarvitaan myös eteenpäin katsovaa hiljaista tietoa. Se on tulkinnallista, ryhmien hallussa olevaa tietoa, näkemyksiä ja tunteita. Runsas tietoaines pitää myös jäsentää tiedoksi ja tietämykseksi järkevällä tavalla sekä osata integroida muihin business-ratkaisuihin. Yrityksen ulkopuolisten ihmisten lisäksi oganisaation omat ihmiset puhuvat ja tekevät sosiaalisessa mediassa sekä yksityishenkilöinä, ammattilaisina että yrityksen edustajina. Netissä on runsaasti yhteisöalustoja, joilla ihmiset voivat vapaasti jakaa ajatuksiaan, verkostoitua ja fanittaa vaikka kilpailijan toimintaa. Facebookin fanisivuja ja erilaisia blogeja voidaan kontrolloida vain tiettyyn pisteeseen ja netiketin mukaisesti. Keskustelijat luovat pelin säännöt sosiaalisessa mediassa. MITÄ MEDIAA SINÄ SEURAAT? Sosiaalisessa mediassa tapahtuu nopeita muutoksia, joiden ansiosta suuretkin joukot äänestävät jaloillaan joko yrityksen puolesta tai sitä vastaan. Sosiaalisen median vaikutuksia on mahdollista yrittää hallita ainoastaan proaktiivisella osallistumisella ja seurannalla. KUVAT: ISTOCK.COM

6 6 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TTAMA TEEMALEHTI 4AVAIN AJASSA KUUNTELE E ASIAKASTA AST A Johtaja hyödynnä tietojärjestelmiä oikein Järjestelmät ovat usein miljoonainvestointeja. Yritys voi hankkia palvelut ulkoa ja maksaa niistä käytön mukaan. FINNAIR PALVELEE Asiakaspalautteen pohjalta Finnair Plus ohjelmaan on tehty tänä keväänä monia uudistuksia ja lisäyksiä. KUVA: ISTOCKPHOTO.COM Kanta-asiakasohjelma palvelee johtoa ja myyntiä Kysymys: Miksi kulutuspalveluja tarjoavalla yrityksellä kannattaa olla hyvin ylläpidetty kanta-asiakasjärjestelmä? Vastaus: Kanta-asiakasohjelman avulla yrityksen johto voi varmistua siitä, että asiakkaille osataan tarjota oikeaa palvelua. ESIMERKKI HELSINKI Finnair Plus -kanta-asiakasohjelma aloitti toimintansa vuonna Kanta-asiakasjärjestelmän kautta saatava tieto ohjaa toimintaa läpi Finnairin organisaation tuotekehityksestä asiakaspalveluun, mutta suurin merkitys sillä on menestyksekkään myynnin ja markkinoinnin toteuttamisessa. Kanta-asiakasohjelmasta saatava palaute jos mikä on yritykselle strategista tietoa. Tieto siitä, miten asiakkaat käyttävät palveluitamme ja mitä he meiltä odottavat eri puolilla maailmaa, on avainasemassa palveluiden kehitystyössä. Tämän asiakastiedon analysointi auttaa meitä tuottamaan asiakkaille oikeanlaisia palveluja sekä tekemään päätöksiä siitä, mihin suuntaan yritystoimintaa tulee kehittää, kertoo Finnairin internetmyynnistä ja kanta-asiakasohjelmista vastaava johtaja Mikko Tuomainen. Asiakaspalautteen pohjalta Finnair Plus ohjelmaan on tehty tänä keväänä monia uudistuksia ja lisäyksiä, hän lisää. Suunniteltua viestintää ja haluttavia palveluja Finnair Plus -kanta-asiakasohjelman CRM-tietojärjestelmä (Customer Relations Management) hankitaan ulkopuolisena palveluna. CRM:n keskeinen tehtävä on auttaa asiakastiedon ja kanta-asiakaspisteiden hallinnoinnissa. Finnairin kanta-asiakasohjelman parissa työskentelee parikymmentä henkilöä. Työntekijät hyödyntävät järjestelmää muun muassa uusien asiakkaiden ja partnerien tuomisessa mukaan kanta-asiakasohjelmaan ja suunniteltaessa viestintää jäsenille. Asiakkaat saavat viestintää eri kanavista omien mieltymystensä mukaan niin erilaisissa sähköisissä muodoissa kuin perinteisinä lehtinäkin. Esimerkiksi lähtöselvityksen tai matkustusluokan korotuksen voi tilaisuuden tullen tehdä tekstiviestillä. Kanta-asiakasohjelman kulmakivi on tarjota asiakkaille niitä palveluita, joita he haluavat. Kun pystymme tarjoamaan asiakkaille Yleensä ostopäätös perustuu viime kädessä siihen, miten asiakas kokee saavansa hyötyä ratkaisustaan. Mikko Tuomainen Finnairin internetmyynnistä ja kanta-asiakasohjelmista vastaava johtaja lisäarvoa, myös yritys saa kilpailuetua, Tuomainen kertoo. Hyötyä ja tietoa asiakkaille ja partnereille Finnair Plus -kanta-asiakasohjelmassa on mukana noin 1,2 miljoonaa asiakasta eri puolilla maailmaa. Plus-pisteitä kerätään lentämällä Finnairilla tai hyödyntämällä kanta-asiakasohjelman partneriverkoston palveluita eri elämän osa-alueilla. Esimerkiksi viime kesästä lähtien Volvon ostaneille kanta-asiakkaille on tarjottu Euroopan lentoon oikeuttava pistemäärä, ja nykyään pisteitä voi kartuttaa myös asuntokaupan yhteydessä. Pisteitä voi käyttää ostettaessa lento- ja matkapalveluita tai vaikkapa kanta-asiakkaiden omassa nettikaupassa PlusShopissa, jossa voi tehdä ostoksia pisteiden lisäksi rahalla tai pisteiden ja rahan yhdistelmällä. Finnairin kanta-asiakasohjelman painotus on Suomessa, tosin partnereita on satoja noin 40 eri maassa. Teemme yhteistyötä muun muassa hotellien, autoliikkeiden, ravintoloiden, kodinkoneja huonekalukauppojen sekä lääkäriasemien kanssa, Tuomainen toteaa. Suunnittele tietotekniikka vastaamaan tarpeita Yritysten luodessa omia kanta-asiakkuuskonseptejaan Tuomainen kehottaa ottamaan huomioon, että ohjelma vastaa vähintään yrityksen ja asiakkaiden tarpeisiin. Aina joudutaan tekemään kompromisseja. Tärkeintä on kuitenkin se, että ohjelma on palkitseva ja kannattava kaikille osapuolille. Muuten sillä ei ole odotettavissa pitkää elinaikaa. Käytännöt vaihtelevat paljon eri toimialojen, ajankohtien ja toimintatapojen mukaan, ja nämä tulee tietysti huomioida kanta-asiakasohjelmaa rakennettaessa, Tuomainen sanoo. Hyvä kanta-asiakasohjelma edellyttää siihen soveltuvien ja sitä palvelevien tietoteknisten ratkaisujen hyödyntämistä. Mikko Tuomaisen mukaan kanta-asiakasohjelman tekee houkuttelevaksi sen tarjoama lisäarvo asiakkaalle. Asiakkaan päätöksenteko ja palveluista saatava hyöty ovat myynnin kannalta olennaisia asioita. Yleensä ostopäätös perustuu viime kädessä siihen, miten asiakas kokee saavansa hyötyä ratkaisustaan. JOUNI SUOLANEN ICT-järjestelmä sinällään ei ole arvokas, jos sitä ei hyödynnetä ja käytetä oikein. Järjestelmän tulee olla myös tarpeeksi joustava, jotta se mukautuu yrityksen toimintaan. Olemme onnistuneet koko ajan kehittämään järjestelmäämme bisneksen ja liiketoiminnan kehityksen suuntaan. Siten olemme pystyneet tekemään asioita tehokkaasti ja mahdollisimman automatisoidusti, osastopäällikkö Seppo Pöyhönen Finnairilta toteaa. Järjestelmän avulla yritysja kuluttaja-asiakkaiden palvelutarpeet osataan myös ennakoida. Kehittäminen on jatkuvaa yhteistyötä toimittajan kanssa. Järjestelmien kehityksen haaste on tällä hetkellä niiden helppokäyttöisyyden parantaminen. Toisaalta tietojen näkyvyyttä, muokattavuutta ja räätälöitävyyttä on parannettu yritysten tarpeisiin. Nykyään myös käyttäjät pystyvät itse tekemään muutoksia järjestelmiin ilman IT-organisaation apua, Pöyhönen kertoo. Sopivaksi eri tarpeisiin Finnairille sopii järjestelmä, jossa kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden yrityksen eri funktioita palvelevat tiedot on integroitu samaan järjestelmään. Pöyhösen mukaan vaatii kuitenkin pitkäjänteistä suunnittelua ja visiota nähdä, että tiedon yhteisellä hallinnalla saadaan hyötyä, koska kokonaisvaltainen järjestelmä ei ole aina välttämättä paras yhdellä alueella. Esimerkiksi pelkästään asiakaspalautteen keräämiseen on omia järjestelmiä. Yrityksiin on hankittu vuosien aikana erilaisia järjestelmiä eri tarpeisiin. Jollekin yritykselle yhteen asiaan keskittyvä järjestelmä voikin olla kokonaisvaltaista järjestelmää parempi vaihtoehto. Näin siksikin, että järjestelmien integroiminen maksaa ja vaatii henkilöstöä hoitamaan sitä. Siksi ihan pienen yrityksen ei välttämättä kannata lähteä hankkimaan omaa järjestelmää ainakaan niin, että se hoidetaan kokonaan itse. JOUNI SUOLANEN

7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI AMMATILLINEN NÄKÖKULMA Aikanaan moni yritysjohtaja koki ongelmaksi, että tietoa päätöksentekoon ei ollut riittävästi saatavilla. En varmaankaan liioittele, kun väitän, että ongelmana ei nykyisin ole enää tiedon riittävyys. Asia on kääntynyt päälaelleen: ongelmana on nyt se, että tietoa on liikaa. Kukaan ei tunnu tietävän, mikä tieto on olennaista ja mikä ei. ILMOITUSLIITE 7 LYHYESTI Auttaisiko analyysi? Nykyisin korostetaan avoimien tietolähteiden tärkeyttä ja hyödyllisyyttä. Mielenkiintoinen havainto on, että sekä liiketoimintatiedon hallinnan että sotilastiedustelun kirjallisuudessa törmää usein väitteeseen, että nykyisin 90 95% päätöksentekoon tarvittavasta tiedosta löytyy avoimista lähteistä, kuten julkisesta internetistä. Sosiaalinen media tarjoaa myös mielenkiintoisen tietolähteen ainakin kuluttajamarkkinoilla toimiville yrityksille. Sen rooli tiedon keräämisessä ja jalostamisessa näyttää myös kasvavan. Alalla on jo kotimaisiakin tuotteita tarjolla. Tunnista olennainen Olisi populistista väittää, että tiedon hankkimiseen ei tarvitse enää panostaa, mutta suuri muutos on silti nähtävissä. Jos aikaisemmin pullonkaulana oli päätöksentekoon tarvittavan tiedon kerääminen, niin nykyisin pullonkaulana on päätöksentekoon tarvittavan olennaisen tiedon tunnistaminen. Avoimien lähteiden seuranta ja olennaisen tiedon tunnistaminen on aikaa vievää puuhaa, joka vaatii asiansa osaavia analyytikkoja. Tätä toimintaa on myös vaikea automatisoida, vaikka alan ohjelmistot kehittyvätkin koko ajan. Hallinnasta kilpailukykyä Taloudellisesti hankalassa tilanteessa kustannuspaineet kohdistuvat ensimmäiseksi sellaisiin toimintoihin, joiden välitöntä hyötyä tai asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ominaisuuksia on vaikea mitata rahassa. Liiketoimintatiedon hallinnan tietojärjestelmät ja prosessit nähdään usein tähän joukkoon kuuluvaksi. Miten mitata parempien päätösten arvo? Suomen 50 suurinta yritystä kertovat viime vuonna tekemässämme tutkimuksessa* investoivansa liiketoimintatiedon hallintaan juuri siksi, että yrityksen johto voisi tehdä parempia päätöksiä. Vaikka parempien päätösten arvoa on vaikea mitata, näyttävät investoinnit tiedon hallintaan olevan taloudellisesta tilanteesta huolimatta tai ehkä juuri sen vuoksi kasvussa. Kahden vuoden välein toistetun tutkimuksen tulos on ollut sama koko 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen ajan. Paremmasta tiedon hallinnasta haetaan kilpailuetua. Sopii kuitenkin toivoa, että kasvavat investoinnit eivät kohdistu pelkästään uusiin tietojärjestelmiin, sillä yksinään ne saattavat pikemminkin lisätä tiedon tulvaa kuin auttaa tiedon jalostusasteen nostamisessa. INVESTOINTI Kukaan ei tunnu tietävän, mikä tieto on olennaista ja mikä ei. Pahimmillaan seurauksena voi olla päätöksenteon halvaantuminen, kun emme tiedä, mihin rajallinen tiedonkäsittely- kapasiteettimme tulisi suunnata. Mika Hannula Tampereen teknillisen yliopiston tietojohtamisen professori ja teknis-taloudellisen tiedekunnan dekaani KUVA: STUDIO SAMI HELENIUS Avainasemassa analyysi Liiketoimintatiedon hallinnan järjestelmiä ja prosesseja kehitettäessä on hyvä muistaa, että päätöksentekoon tarvittavan inhimillisen tiedon määrä ei oikeastaan ole kasvanut. En nimittäin mitenkään jaksa uskoa, että päätöstä tekevä nykyihminen pystyisi kerralla hahmottamaan sen monimutkaisempia kokonaisuuksia tai käsittelemään yhtään isompia tietomääriä kuin lajikumppaninsa ennen internetiä. Ongelmana on siis isojen ja laadultaan varsin vaihtelevien tietomassojen käsittely niin, että niistä saisi jotain tolkkua päätöksenteon tueksi. Avainasemaan nousee tässä kohtaa analyysi. Hyppää pyörän selkään Usein kuultu peruste sille, että minkäänlaista systemaattista analyysimenetelmää ei päätöksentekotilanteissa käytetä, on ajan puute. Kysymys on siitä, että on niin kova kiire juosta, ettei ehdi hypätä polkupyörän selkään. Nyt kun monella toimialalla odotetaan kevään merkkejä, saattaisi olla oikea aika perehtyä menetelmiin, jotka kummasti helpottavat sen olennaisen tiedon löytämistä. Suosittelen. * VUORI JA HANNULA 2009, LIIKETOIMINTATIEDON- HALLINTA SUOMALAISISSA SUURYRITYKSISSÄ. Laajenna näkökulmaa Aiemmin mainitun tutkimuksen mukaan suomalaisten suuryritysten yleisimmin käyttävä analyysimenetelmä on vanha kunnon SWOT. Joku voisi tulkita tämän oireelliseksi. Eikö suomalaisille yritysjohtajille opeteta muita analyysimenetelmiä? Kirjallisuudessa niitä ainakin on tarjolla yllin kyllin. Hyvä kirjallisuusvihje on Fleisherin ja Bensoussanin Business and Competitive Analysis, joka esittelee yksityiskohtaisesti laajan kirjon hyvinkin käyttökelpoisia analyysimenetelmiä. Jos teoksen 491 sivua pelottavat kiireistä lukijaa, voi analyysin maailman tutustua myös samojen kirjoittajien kevennetyllä teoksella; Analysis without paralysis 10 tools to make better decisions. Vinkit johtajille Liiketoimintatiedon hallinnan lähtökohtana pitää olla tietotarve. Tiedon halu ja tarve ovat kaksi eri asiaa. Ainoa keino saada liiketoimintatiedon hallinnan järjestelmistä ja prosesseista hyötyä, on käyttää niiden tuottamaa tietoa. Analyysimenetelmät ovat työkaluja, joiden käyttö kannattaa opetella. Johda tiedolla. SUORITUSKYVYN JOHTAMINEN - SORMI LIIKETOIMINNAN PULSSILLA Muutokset yritysten liiketoiminnassa tapahtuvat, ainakin ulkopuolisen tarkkailijan silmissä, usein nopeasti ja ovat dramaattisia. Monesti tapahtumat yllättävät rajuudessaan myös yritysjohdon. Tilanteet eivät kuitenkaan synny yhdessä yössä, vaan ne hiipivät yrityksiin pikku hiljaa. Parhaat yritykset huomaavat heikot signaalit ja tekevät korjaavat toimenpiteet ajoissa, mutta liian monella yrityksellä sormi ei ole liiketoiminnan pulssilla. Moni herää toimimaan liian myöhään. Tieto haasteista on yleensä olemassa yrityksissä. Myynti ja taloushallinto näkevät merkit usein ensimmäisenä, kuten vaikka tarjouskilpailujen vähenemisen ja muutokset tilausten koossa. Tieto vain ei ole yhdessä paikassa kaikkien käytettävissä, eikä se varsinkaan ole siellä missä sen pitäisi olla eli johdon työpöydällä liiketoiminnan suunnittelun tukena. Liiketoiminnan suunnittelun on oltava jatkuvaa Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, pätee myös liiketoiminnan suunnittelussa. Nykyaikaiset suorituskyvyn johtamisen järjestelmät tekevät liiketoiminnan suunnittelusta ja ennustamisesta jatkuvaa. Järjestelmien avulla yritys suunnittelee ja ennustaa liiketoimintaansa valitsemalleen ajanjaksolle. Raportointijärjestelmät tuottavat koko ajan johdolle tietoa siitä, kuinka suunnitelmat toteutuvat, onko tavoitteisiin päästy ja millaisia korjaavia toimenpiteitä tulee tehdä. Rullaavan ennustamisen avulla yritys reagoi nopeasti ja ajoissa liiketoiminnan muutoksiin. Tieto on johdon käytössä nopeammin, mikä johtaa parempaan päätöksentekoon. Järjestelmät mahdollistavat myös erilaisten skenaarioiden ja mallinnusten tekemisen reaaliaikaisesti liiketoiminnan suunnittelun tueksi. Suorituskyvyn johtaminen? Suorituskyvyn johtamisen eli Performance Management -järjestelmät kattavat liiketoiminnan suunnittelu- (planning) ja raportointijärjestelmät (business intelligence). Järjestelmät mahdollistavat reaaliaikaisen suunnittelun koko liiketoimintaketjun läpi ja yhdistävät organisaation eri toimintojen strategiset suunnitelmat yhdeksi hallittavaksi kokonaisuudeksi. Verago Oy on organisaation suorituskyvyn johtamisen huippuosaaja. Yritys toimittaa IBM Cognos -teknologiaan perustuvia liiketoiminnan suunnittelu- ja raportointijärjestelmiä. Lisätietoja: General Manager Juha Taipalus Verago Oy Puhelin:

8 8 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI Kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta on oikein johdettuna taloudellisesti järkevää ja parantaa brändimielikuvaa. SAP Sustainability Performance Management tekee eri sidosryhmien vaateista kasvun mahdollisuuksia. MUKAUTUJASTA EDELLÄKÄVIJÄKSI Viimeisten vuosien aikana liiketoimintaympäristö on muuttunut perusteellisesti. Yritykset kohtaavat paineita tehdä taantuman jälkeisessä maailmassa parempaa tulosta, ottaen samalla huomioon kestävän kehityksen vaatimukset ympäristön, talouden ja ihmisten suhteen. Kuluttajille ei ole yhdentekevää, minkälaista liiketoimintaa yritykset harjoittavat. SAP Sustainability Performance Management on kestävän kehityksen Business Intelligence -ratkaisu, joka tukee yrityksen vastuullista kasvua. Kasvu syntyy taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien riskien ja mahdollisuuksien kokonaisvaltaisella hallinnalla. - SAP-ratkaisut eivät rajoitu vain tiettyyn ongelma-alueeseen, vaan tarkoittavat siirtymää perinteisestä BI-raportoinnista yrityksen kokonaisvaltaiseen tiedolla johtamiseen. Kestävän kehityksen osalta voidaan ryhtyä strategian todelliseen toteuttamiseen, sillä tietoon perustuva yritysvastuu mahdollistaa kehityskohteiden tarkan paikallistamisen ja korjaamisen, SAP Finland Oy:n Enterprise Sales Executive Mikko Vesa toteaa. Ratkaisu kattaa kaikki osa-alueet energiankulutuksen, tuoteturvallisuuden, tuotantoketjun, työvoiman, IT-infrastruktuurin, ympäristön, terveyden ja turvallisuuden välillä. Strategiasta todellisuutta Kestävän kehityksen hallinta voi olla haastavaa. Organisaation sisällä tarvittava informaatio jakautuu usein eri ihmisten, liiketoimintayksiköiden ja niiden omien tietojärjestelmien välille. Jos koko organisaatiota koskevaa tietoa ei pystytä tehokkaasti kokoamaan ja yhdistämään, on kokonaistieto yrityksestä epätarkkaa. Samasta syystä kestävän kehityksen strategiaa on hankalaa panna täytäntöön ja seurata. SAP-ratkaisu kerää tarvittavat tiedot automaattisesti eri puolilta organisaatiota. Yhdistelmätiedon avulla yrityksen johto voi toteuttaa kestävän kehityksen strategiaa ja tiedottaa sen tuloksista luottaen, että luvut perustuvat oikeaan tietoon ja noudattavat kansainvälistä Global Reporting Initiative -kehystä. SAP Sustainability Management -ratkaisun antamat tiedot kertovat strategian toteutumisesta ja siten todistettavasti vastuullisista yrityksistä. - SAP-ratkaisu antaa yritykselle mahdollisuuden toimia pelintekijänä ja olla sidosryhmien silmissä kestävän kehityksen edelläkävijänä. Korkeamman kypsyysasteen organisaatio luo kestävän kehityksen ratkaisuista kilpailuedun sen sijaan, että se toimisi vain olemassa olevien säädösten ja rajoitusten mukaan, Vesa toteaa. Lisätietoja: SAP Finland Oy, puh Osaatko ennakoida? Autamme tekemään oikeita ratkaisuja muuttuvissa tilanteissa. Tiedon Business Intelligence -yksikkö auttaa tekemään liiketoiminnastasi näkyvämpää kaikilla tasoilla. Yrityksesi saavuttaa tavoitteensa, kun saat juuri oikeaa informaatiota oikeaan aikaan päätöksenteon tueksi. Katso lisätietoja ja ota yhteyttä: tieto.com/oikeaatietoa Knowledge. Passion. Results.

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi TIETOpäivät 17.10.2007 Tiedolla tulokseen -seminaari Leena Kononen Tieto on organisaation ydintuotantoa jokaisessa jalostetaan ja tuotetaan tietoa Haasteena

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Budjetoinnista enemmän apua liiketoiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen

Budjetoinnista enemmän apua liiketoiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen Budjetoinnista enemmän apua liiketoiminnan kehittämiseen ja ohjaamiseen Tutkimusraportti keskisuurten ja suurten suomalaisten yritysten talouden suunnittelusta ja budjetoinnista Elokuu 2016 Budjetoinnista

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 ELINA HILTUNEN i matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Elina Hiltunen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Päivi Koipijärvi Kuvat: Elina Hiltunen, Virpi Lehtinen

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002)

maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Maine menestystekijä Aula, P. & Heinonen, J. (2002) maineen johtaminen Mainejohtamisen prosessi maineanalyysi liiketoiminnan tavoitteet mainestrategia maineen taktiikka mainedialogi

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Business Insight -tapahtumasarja ADAPTIVE INSIGHTS BUDJETOINNISTA SUORITYSKYVYN JOHTAMISEEN. Hotel Kämp

Business Insight -tapahtumasarja ADAPTIVE INSIGHTS BUDJETOINNISTA SUORITYSKYVYN JOHTAMISEEN. Hotel Kämp Business Insight -tapahtumasarja ADAPTIVE INSIGHTS BUDJETOINNISTA SUORITYSKYVYN JOHTAMISEEN Hotel Kämp 25.8.2016 Adaptive Insights -Budjetoinnista suorituskyvyn johtamiseen 9.00-9.10 9.10-9.30 9.30-10.00

Lisätiedot

Talousjohtaja vie perille. 0 Kai Tihilä 0 CxO Academy

Talousjohtaja vie perille. 0 Kai Tihilä 0 CxO Academy Talousjohtaja vie perille 0 Kai Tihilä 0 CxO Academy 30.11.2011 Esityksen sisältö 1. Talousjohtajan tehtävät 2. Tilastoja taustaksi 3. Liiketoimintaa tukeva talousjohtaminen 4. Talousjohtamisen organisointi

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela

Avoimuus ja strateginen hankintatoimi. BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa Sari Laari-Salmela Avoimuus ja strateginen hankintatoimi BRIIF: Yhteistyöllä ja uskalluksella innovaatioita julkisessa hankinnassa 27.9.2016 Sari Laari-Salmela Hankintamenettelyt strategisina käytäntöinä Millaisia hankintamenettelyjen/-

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma Nykytilan analyysin tiivistelmä 25.6.2014 Versio: 1.0 Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma nykytila tiivistelmä 25.6.2014 2 (7) Sisällys 1. Dokumentin tarkoitus... 3 2. Kuntien ulkoisen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma Liite 1 Viestintäsuunnitelma 2014-2016 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelman tehtävänä on antaa suunta viestinnän toimenpiteille vuosille 2014 2016. Viestintäsuunnitelma

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy

Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon. SAP Finug, Emil Ackerman, Quva Oy Monimutkaisesta datasta yksinkertaiseen päätöksentekoon SAP Finug, 9.9.2015 Emil Ackerman, Quva Oy Quva Oy lyhyesti Quva kehittää innovatiivisia tapoja teollisuuden automaation lisäämiseksi Internetin

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto!

FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto! FIBS Suomen johtava yritysvastuuverkosto Yritysvastuuverkosto FIBS tarjoaa ajankohtaista tietoa yritysvastuun parhaista käytännöistä, trendeistä ja työkaluista, tukea vastuullisuustoiminnan kehittämiseen,

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen

Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma. CHAMP II työpaja Tampere Pekka Salminen Luonnostellaan ilmastoviestinnän suunnitelma CHAMP II työpaja Tampere 4.5.2010 Pekka Salminen Ilmastoviestinnän suunnitelma Strategisessa ilmastoviestinnän suunnitelmassa voidaan mm. määritellä: Miksi

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Johdatus markkinointiin

Johdatus markkinointiin Markkinoinnin perusteet 23A00110 Johdatus markkinointiin Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Päivän agenda Kuka kukin on? Mitä markkinointi on? Miksi sinun tulisi

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

Osaatko ratkaista kaupunkialgoritmin? Tietojohtamisella kohti parempaa palvelujen vaikuttavuutta Ravintola Palace, Helsinki

Osaatko ratkaista kaupunkialgoritmin? Tietojohtamisella kohti parempaa palvelujen vaikuttavuutta Ravintola Palace, Helsinki Osaatko ratkaista kaupunkialgoritmin? Tietojohtamisella kohti parempaa palvelujen vaikuttavuutta 10.2.2016 Ravintola Palace, Helsinki Turun kaupungin tietojohtamisen kehittämishanke Turun kaupungin tietojohtamisen

Lisätiedot

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola

Viljatilan johtaminen. Timo Jaakkola Viljatilan johtaminen Timo Jaakkola 8.4.2010 Maatilayrityksen toiminnan suunnittelu Toimintaympäristön analysointi Yrittäjäperheen tavoitteet Vaihtoehtojen kartoittaminen ja vertailu Näkemys tulevista

Lisätiedot

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa

Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Digitaalinen valmistaminen ja palvelut tulevaisuuden Suomessa Josek-VTT, Älyä koneisiin ja palveluihin digitalisaation vaikutukset valmistavassa teollisuudessa 7.2.2017

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa

Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Tekesin rooli teollisuuden palveluliiketoiminnan uudistamisessa Lauri Ala-Opas Tekes 21.3.2013 Rahoituspäätökset teollisuuteen ja palveluihin Miljoonaa euroa 200 Palvelut 150 Teollisuus 100 Muut toimialat

Lisätiedot

Microsoft Surface TM -laitteille suunnitellut IBM Power BI -ratkaisut kuluttajatuotteiden pakkaukseen ja vähittäiskauppaan

Microsoft Surface TM -laitteille suunnitellut IBM Power BI -ratkaisut kuluttajatuotteiden pakkaukseen ja vähittäiskauppaan Microsoft Surface TM -laitteille suunnitellut IBM Power BI -ratkaisut kuluttajatuotteiden pakkaukseen ja vähittäiskauppaan Kirjoittaja IBM Microsoft Solution Practice - Kanada Johdanto Ratkaisu Työvoimavaltaisilla

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori

Tiedolla johtaminen. Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015. Olli Ahonen Valtiokonttori Tiedolla johtaminen Kieku-käyttäjäfoorumi, toukokuu 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Valtion taloushallinnon strategia 2020 ja tiedolla johtaminen Taloushallinnon järjestelmät tukevat tiedolla johtamista,

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK Lisää tähän otsikko MUUTTUVA MARKKINA ja MAAILMA 17.3.2011 Aluepäällikkö Päivi Myllykangas, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK KANSANTALOUS VÄESTÖKEHITYS JA TUOTTAVUUS Kestävyysvaje aiempaakin suurempi:

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä

Korkeakoulujen IT muutoksessa. Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Korkeakoulujen IT muutoksessa Trendejä ja vaikutuksia maailmalta ja meiltä Miksi me välitämme Trendeistä? Globaalit macro trendit Toimialakohtaiset trendit Teknologia trendit Oma synteesi ja tutkimus Lisää

Lisätiedot

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus 4Muskettisoturia-palvelut Sales Flow koulutus 4M-koulutus Koulutuksemme kehittää osanottajien ja heidän organisaatioittensa valmiuksia johtaa ja organisoida menestyksellisesti alansa toimintoja sekä hyödyntää

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 2. Liiketoimintamallit ja kyvykkyydet KA-suunnittelussa Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Datalähtöinen IT-palveluprosessien kehittäminen, analysointi ja suorituskyvyn mittaaminen Prosessipäivät 2016 Matti Erkheikki QPR Software

Datalähtöinen IT-palveluprosessien kehittäminen, analysointi ja suorituskyvyn mittaaminen Prosessipäivät 2016 Matti Erkheikki QPR Software QPR Software Datalähtöinen IT-palveluprosessien kehittäminen, analysointi ja suorituskyvyn mittaaminen Prosessipäivät 2016 Matti Erkheikki QPR Software Agenda QPR Software Oyj lyhyesti Menetelmän esittely

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI

KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI KÄYTTÖOHJE (pikaohje) KUNNAN JOHTAMISEN VIITEARKKITEHTUURI ASIAKKAAT SIDOSRYHMÄT TIETOJÄRJESTELMÄ- PALVELUT TEHTÄVÄT JA PALVELUT MITTARIT KÄSITTEET TIEDOT ROOLIT JA VASTUUT JOHTAMISEN PROSESSIT KYVYKKYYDET

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Vantaa ja sen tulevaisuus

Vantaa ja sen tulevaisuus Vantaa ja sen tulevaisuus K-E Michelsen 12.1.2017 30.1.2017 1 Tulevaisuudesta ja sen ennustamisesta Markku Wilenius (2014): Tulevaisuus on salattu maailma ja sen täsmällinen tietäminen on harhaa. Sattuma

Lisätiedot

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa

Uudistamme rohkeasti. Toimimme vastuullisesti. Vaikutamme verkostoissa Uudistamme rohkeasti Uudistaminen on sitä, että reagoimme muuttuvaan toimintaympäristöön aiempaa herkemmin. Kehitämme ammattitaitoamme, kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja opimme yhdessä luottaen

Lisätiedot

Uuden tietoyhteiskunnan teesit. #uusitietoyhteiskunta

Uuden tietoyhteiskunnan teesit.  #uusitietoyhteiskunta Uuden tietoyhteiskunnan teesit Uuden tietoyhteiskunnan teesit Suomen on aika lunastaa paikkansa tietoyhteiskuntakehityksen kärjessä. Teknologiavetoisen vanhan tietoyhteiskunnan perustalle on rakennettava

Lisätiedot

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO

TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO TEHTÄVIEN HALLINTA JA DIGITAALINEN ALKO Reko Lehti Teknologiapäällikkö 31.08.2016 31.8.2016 Alkujumppa Konteksti: Alko tänään Matkalla digitaaliseksi organisaatioksi Palveluväylä prosesseille ja palveluille

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu

Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu Julkisen hallinnon asiakas digitalisoituvassa yhteiskunnassa Digitalisaatiolinjausten valmistelu VM/JulkICT JUHTA 10.05.2016 JulkICT-osasto Tausta: Vanhat strategiat ja hallitusohjelma Linjaukset julkisen

Lisätiedot

Kalevi Hellman Satu Värilä ARVOKAS ASIAKAS ASIAKASPÄÄOMAN, ASIAKASKANNATTAVUUDEN JA ASIAKASRISKIEN JOHTAMINEN

Kalevi Hellman Satu Värilä ARVOKAS ASIAKAS ASIAKASPÄÄOMAN, ASIAKASKANNATTAVUUDEN JA ASIAKASRISKIEN JOHTAMINEN Kalevi Hellman Satu Värilä ARVOKAS ASIAKAS ASIAKASPÄÄOMAN, ASIAKASKANNATTAVUUDEN JA ASIAKASRISKIEN JOHTAMINEN TALENTUM 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja Kalevi Hellman, Satu Värilä Kustantaja: Talentum

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e

IT JA PAREMPI BISNES M\jX K``i`bX`e\e IT JA PAREMPI BISNES Talentum Media Oy ja Vesa Tiirikainen ISBN 978-952-14-1506-7 Kansi ja taitto: Lapine Oy Kariston Kirjapaino Oy Sisältö Esipuhe 9 1. Parempaa bisnestä tietotekniikkaa hankkimalla! 13

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

Kuntaliitto InnoSI Impact partnerina Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja Suomen Kuntaliitto

Kuntaliitto InnoSI Impact partnerina Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja Suomen Kuntaliitto Kuntaliitto InnoSI Impact partnerina 30.10.2015 Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja Suomen Kuntaliitto Kuntaliiton rooli InnoSIprojektissa Suomen Kuntaliitto toimii kansallisena kumppanina edistäen

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko

Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Sisäisen turvallisuuden ja Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko Jarno Limnéll Professori, kyberturvallisuus, Aalto-yliopisto Kyberturvallisuusjohtaja, Insta Group Oy. Dosentti, Tampereen Teknillinen

Lisätiedot