ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE BUSINESS INTELLIGENCE 4AVAINTA TEHOKKUUTEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE BUSINESS INTELLIGENCE 4AVAINTA TEHOKKUUTEEN"

Transkriptio

1 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Location-intelligence Ymmärrä BI-ratkaisuasi myös visuaalisesti Sosiaalinen media Filteroi tietotulvasta sinulle tärkeä tieto Sanasto haltuun Ymmärrä erilaisten BIjärjestelmien edut BUSINESS N:o 3 / Huhtikuu 2010 INTELLIGENCE 4AVAINTA TEHOKKUUTEEN Case Finnair CRM osana tehokasta liiketoimintaa Sopeutathan strategiaa Hyödynnä henkilöstön asiantuntijuus Analyysi avuksi Nykyaikainen BI SITOUTA KÄYTTÄJÄT KUVA: ANNE HÄMÄLÄINEN, YLE KUVAPALVELU MIKA HANNULA Professori KUVA: TTY KUVA-ARKISTO Kari Neilimo: BI tukee srtategista johtoa.

2 2 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI HAASTEITA Uuden talouden liiketoimintaympäristö edellyttää yritysten ja myös julkisten organisaatioiden johdolta innovatiivisuutta liiketoimintamallien rakentamisessa. Uuden talouden yritystoiminnan menestyskonseptit ja BI SUOSITTELEMME SIVU 3 Antti Kontio Funding officer, Kuntarahoitus Oyj On oltava ajan tasalla tarjouskannasta ja siitä, missä tarjouksia voitetaan ja missä hävitään. Globaalissa luvun maailmassa kilpaillaan ensisijaisesti kilpailuetua luovilla liiketoimintamalleilla, ei niinkään tuotteilla tai palveluilla. Liiketoimintainnovaatioita ja tiedolla johtamista Johdolta edellytetään dynaamista kykyä rakentaa liike- 1 toiminnan menestyskonseptit johdon ja henkilöstön osaamisen sekä tiedon hyväksikäytön varaan. Tiedon merkitys johtamisessa tulee yhä tärkeämmäksi. Investoinnit johtamista ja toiminnan ohjausta palveleviin tietojärjestelmiin ja näiden tietojärjestelmien tuottaman tiedon hyödyntäminen johtamisessa ovat uuden talouden toimintaympäristössä aitoja yrityksen menestystekijöitä. Tiedolla johtaminen menestystekijänä Business Intelligence, BI, 2 merkitsee systemaattista liiketoimintatiedon hankintaa, tallentamista, analysointia ja käyttöä johtamisessa ja toimintojen ohjauksessa. Strategisen johtamisen onnistuminen edellyttää, että yrityksen johdolla on yhteinen näkemys tulevaisuuden liiketoimintaympäristöstä. Tämä luo perustan proaktiiviselle strategian luonnille. Toimintaympäristön kehitysennusteet, kilpailijaseuranta, asiakaskäyttäytymisen muuttuminen, teknologinen kehitys, innovaatiot, kulttuuriset muutokset ja lainsäädännön kehityslinjat ovat esimerkkejä sellaisista BI-tiedoista, joita menestyksellistä johtamista suorittava johto pyrkii keräämään toimintaympäristöstään omaa strategista ja taktista päätöksentekoaan varten. Strategiaa luomassa asiakasrajapinnassa Uuden talouden toimintaympäristön muutosteki- 3 jöihin vastaaminen edellyttää yritysstrategioissa samanaikaisesti kustannustehokkuuden korostamista toiminnoissa sekä liiketoimintamallien rakentamista asiakaslähtöisen ajattelun varaan. Yrityksen johtamista palveleva BI voi kohdistua myös sisäisten Kari Neilimo YLEn hallituksen puheenjohtaja KUVA:VEERA AALTONEN HUOMIO Tuloksellisuus Uuden talouden maailmassa Business Intelligence ja 1 sen hyväksikäyttö johtamisessa on tärkeä osa tuloksellista yritysjohtamista. Johtamisesta on muotoutunut yhä enemmän myös informaatioammatti. Investoi osaamiseen Johtamista palvelevaan tietoon ja johtamisosaamiseen 2 kannattaa investoida. Näiden investointien tulontuottamiskyky on lähes poikkeuksetta korkea ja strateginen tuloksellisuus hyvä. Johdon on tämä ymmärrettävä. prosessien tehokkuuden ohjaamiseen ja asiakastiedon hyödyntämiseen liiketoiminta-ajattelussa. Tällöin BI pyrkii tuottamaan tietoa yrityksen omista strategisista vahvuuksista ja markkinain tarjoamista mahdollisuuksista yrityksen johdolle. Näitä tietoja yhdistelemällä suunnitellaan yrityksen strategiset linjaukset ja ohjataan taktis-operatiivista toimintaa. BI operatiivisen johdon tehokkaaseen käyttöön Johtamista palveleva BI-tieto on yhä liian usein pelkkää 4 taloushallinnon tietoa. Tämä ei riitä. Tarvitaan enemmän tietoa mm. asiakkuuksista, henkilöstöstä, tuotannosta ja logistiikasta ja informaatiojärjestelmistä tukemaan johtamista kaikilla tasoilla. Tämän päivän BI-ajattelussa korostuu liiketoimintatiedon käyttäminen vuositason taktisessa johtamisessa. Erityisesti strategista johtamista avustavaa yrityksen ulkoista ja sisäistä liiketoimintatietoa käytetään johtamisessa yhä liian vähän hyväksi. Sama havainto koskee myös operatiivisen johtamisen BI-järjestelmien hyödyntämistä. Käyttäjien sitouttaminen s Järjestelmät tulee kyetä jalkauttamaan nopeasti toimijatasolle. CRM-järjestelmä s Asiakaspalautteen pohjalta Finnair Plus ohjelmaan on tehty tänä keväänä monia uudistuksia ja lisäyksiä. Autamme lukijoitamme onnistumaan! BUSINESS INTELLIGENCE N:O 3, HUHTIKUU 2010 Julkaisija: Suomi Mediaplanet Oy Unioninkatu 18, Helsinki Liiketoimintajohtaja: Sauli Asikainen Toimituspäällikkö: Eveliina Hämäläinen Layout: Lii Treimann Business Developer: Outi Keskinen Vastuussa tästä numerosta Projektipäällikkö: Antti Orasvuo Puhelin: Jaetaan Kauppalehden liitteenä Mediaplanetin liikeidea on luoda yhteistyökumppaneilleen uusia asiakkaita. Konseptimme perustuu korkealaatuiseen toimitukselliseen sisältöön, joka saa lukijamme toimimaan. Fujitsu Services Oy PL FUJITSU fi.fujitsu.com p Tietotarpeen ja -vajeen kuvauksesta suunta strategiselle johtamiselle BI (Business Intelligence) nähdään tänä päivänä kokonaisuutena ja ylimmän johdon mahdollisuutena kehittää koko yrityksen kilpailukykyä ja ohjata yrityksen toimintaa strategisista tavoitteista lähtien, joista se on vastuussa. Yrityksissä on siirrytty toiminnanohjauksen ERP(Enterprise Resource Planning) -strategioista BI-strategioihin Mietimme yhdessä asiakkaan kanssa yrityksen strategista tavoitetta ja millä strategioilla yritys tavoitteeseen pyrkii. Selvitämme strategiaa tukevat ydinprosessit tai strategiset hankkeet, jotka voivat elää vuosittain erityisesti nyt muuttuvassa markkinatilanteessa. Siinä asiakas tarvitsee apua, liiketoiminnan kehityspäällikkö Jari Noppa Fujitsusta kuvaa. Organisaatiossa on olemassa runsaasti raportteja ja dataa, mutta aina ei tiedetä, mistä lähdejärjestelmästä ne löytyvät. Kun kaikki tämä tieto kerätään yhteen, saadaan johtoa palvelevia kokonaisnäkymiä. Malli auttaa tiedolla johtamista Fujitsu pyrkii ymmärtämään asiakkaan liiketoimintahaasteen, jotta se voi proaktiivisesti ehdottaa ratkaisuja, opastaa ja neuvoa asiakasta. Johdon päätöksenteon tueksi yritys on konseptoinut konsultointimallin eli BI-maailman kehityssuunnitelman. Mallilla syntyy tietotarpeen ja tietovajeen kuvaus eli tiedolla johtamisen kuva sillä hetkellä asiakasorganisaatiossa. Sen perusteella mietitään tavoitetila ja voidaan ohjata yrityksen operatiivista toimintaa ja strategista päätöksentekoa kuten strategisia linjauksia ja strategian jalkauttamista. Jalkauttamalla strategiset mittarit organisaation eri portaisiin varmistetaan strategian toteutuminen jokaisella organisaatiotasolla, Noppa selvittää. Mallin avulla asiakas saa muun muassa kustannuslaskelman sekä suunnitelmat ROIlaskelmien pohjaksi. Fujitsu suosii konsepteja ja työryhmätyöskentelyä. Tiivis paketti pystytään toteuttamaan muutamalla work-shopilla yhdessä liikkeenjohdon kanssa. BI-sovellukset tukevat bisneksen tulevaisuutta Keskusjohtoiset ja standardoidut prosessit ja toimintamallit ovat lyöneet läpi yrityksissä globaalisti. Samalla aikaikkuna on pienentynyt - kaikki organisaation tieto on saatavissa ja saatava nopeasti. Se tuo haasteita ja lisää ylimmän johdon läpinäkyvyyttä. Perusraportointi ja pelkkä historiatiedon hallitseminen eivät missään nimessä enää riitä. Resurssien kohdistamisessa on erittäin tärkeää rakentaa skenaarioita myös liiketoiminnan tulevaisuudesta. Nykyiset BI-sovellukset tukevat entistä paremmin ennustamista ja toiminnan optimointia, johtaja Antero Vuorio Fujitsusta toteaa.

3 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TAMA TEEMALEHTI 1AVAIN INSPIRAATIO ILMOITUSLIITE 3 REAALIAIKAINEN IKAI AINEN TIETO YMMÄRRÄ SANASTOA 1 2 Tieto saatavilla nopeammin kuin koskaan Kysymys: Miten voi tehostaa yrityksen toimintaa, kun tieto on eri järjestelmissä ja numeroiden selvittäminen on työlästä ja aikaavievää? Vastaus: Otetaan käyttöön tehokas BI-järjestelmä, joka säästää aikaa ja mahdollistaa oman numeraalisen informaation hyödyntämisen. NÄIN ONNISTUIMME Kuntarahoitus Oyj on Suomen kolmanneksi suurin luottolaitos, jonka asiakaskuntaan kuuluvat kunnat, kuntayhtymät, kuntayhtiöt ja kuntien omistuksessa olevat asuntoyhtiöt. Puolitoista vuotta sitten alkanut finanssikriisi johti Kuntarahoituksen liiketoiminnan voimakkaaseen kasvuun ja nosti ajankohtaiseksi pohtia ratkaisuja tehokkaaseen raportointiin. Raportoinnin merkitys Kuntarahoitus Oyj:lle on olennaista saada luotettavaa ja ajankohtaista tietoa raporttien muodossa. On oltava ajantasalla tarjouskannasta ja siitä, missä tarjouksia voitetaan ja missä hävitään, kuvailee Kuntarahoitus Oyj:n antolainausjärjestelmän projektin vetäjä Antti Kontio. Meille ehdotettiinkin BI-ratkaisua, joka tekisi raportteja oman ASTA-antolainausjärjestelmämme pohjalta. Tämä sopi meille mainiosti, sillä halusimme pitää oman ohjelmamme, hän jatkaa. Vuosi sitten alkanut projekti saatettiin loppuun vastikään ja uuden BI-järjestelmän myötä on Kuntarahoitus Oyj:n raporttien luotettavuus noussut projektin vetäjän mukaan 100%:iin. LIIKETOIMINTATIEDON HALLINTAA Perinteisesti yritysten käytössä olevat järjestelmät ovat herättäneet enemmän kysymyksiä kuin antaneet vastauksia. BI-järjestelmän avulla eri sovellutustarkoitukset on räätälöity asiakkaan omaan toimintamalliin sopiviksi. Näin löydetään juuri oikeat mittarit ja arvot, jotka kullekin yritykselle ovat oman toiminnan kannalta oleellisia. Business Intelligence -järjestelmä on oma erillinen järjestelmä liiketoimintatiedon kokonaisvaltaista hallintaa varten. 3 BI-kartan avulla vastuuhenkilömme voivat seurata tuloksiaan raporttien muodossa. Antti Kontio Funding officer, Kuntarahoitus Oyj KUVA: JARMO TEINILÄ Erityistarpeiden mukaan räätälöity ohjelma on paitsi nopea ja luotettava myös erittäin tehokas. Järjestelmän käyttö ei vaadi manuaalista työtä, kuten esim. Excelin käyttö vaatii. Sisältää visuaalisia elementtejä esim. kartat. BI-järjestelmä on hyvä väline tilastotieteellisiin funktioihin. Työkaluna järjestelmä tuo läpinäkyvyyttä eri abstraktiotasoilla. BI-ratkaisut ovat tarpeellisia jo pienikokoisilla yrityksillä, mutta ennen kaikkea kaikilla kasvavilla yrityksillä. LUE KARTTAA OIKEIN 1. Heatmap raportti voitetuista antolainoista kertoo alueella voitettujen tarjousten yhteissumman vaikutuksen. Mitä vaaleampi vihreä ympyrä, sitä suurempi antolainavolyymi kyseisellä alueella on. 2. Pisteraportti esittää voitetun antolainan maantieteellisen sijainnin piirtämällä kartalle vihreän nuppineulan, jota klikkaamalla saa lainasta lisätietoja. 3. Strateginen suunnistaminen on saanut uuden ulottuvuuden BI-kartan avulla. KUVAT: SCREENSHOT-KUVAT KUNTA- RAHOITUS, KUVA 3 ISTOCPHOTO.COM Maantieteellinen seuranta Kun Kuntarahoitus Oyj:lle oli saatu BI-järjestelmä oman antolainaohjelman rinnalle, ehdotettiin yhteistyökumppanin toimesta vielä yhtä lisäelementtiä. BI-kartan avulla yrityksessä voidaan seurata tarjouskannan maantieteellistä jakaumaa aina johtotasoa myöten. Pisteraportin avulla tarkastelemme eri lainoja vaihtuvin ajanjaksoin. Kartta piirtää nuppineulan jokaiseen kohtaan, jossa laina on voitettu tiettynä ajanjaksona. Määritykset vaihtamalla saamme karttaraportin yhtälailla hävityistä tai rauenneista lainoista. Kaiken lisäksi raportista saa helposti tulostusnäkymän, joten raportti voidaan vaivattomasti esittää eteenpäin, hän kertoo. Visuaalista raportointia Pisteraportin ohella BI-kartta tuo niin kutsutun lämpökuvan, eli Heat-mapin avulla mahdollisuuden tarkastella esimerkiksi hävittyjä lainoja. Mitä tummempi punainen rengas karttaan piirtyy, viestii se meille alueesta, jossa on eniten hävitty euromääräisesti, selvittää Kontio. BI-kartan avulla vastuuhenkilömme voivat myös seurata omia tuloksiaan raporttien muodossa. Raportteihin voi jälleen kerran valita haluamansa ajanjakson, sekä valita vaikkapa voitetut, hävityt tai esimerkiksi tietyn asiakassegmentin. Nyt vastuuhenkilöt voivat tämän työkalun avulla tarkastella mille alueille Suomessa heidän kannattaisi mennä, hän lisää. BI-kartta on mahdollisuus BI-kartan avulla Kuntarahoitus Oyj:ssä on päästy tarkastelemaan raportteja entistä visuaalisempana kokonaisuutena. Koska raportteihin voi määritellä haluamansa aikajakson ja muut elementit, on raportointi aina täysin tarpeita vastaavaa. Kartan avulla voidaan lisäksi zoomata vain joku tietty alue, ei ole tarpeen aina tarkastella asioita koko Suomen laajuisessa mittakaavassa. Tieto on uuden järjestelmämme myötä aina nopeasti saatavilla, Kontio tiivistää. JOHANNA LOUKAMAA Koostettua tietoa BI-järjestelmien tieto on! kvantitatiivista, organisaation sisäisistä tietolähteistä koostettavaa analyyttistä tietoa. Se on täsmällisen ja hyödyllisen informaation määrittelyä, keräämistä, analysoimista sekä jakamista avainhenkilöille vaaditussa aikaikkunassa tehokkaan päätöksenteon tueksi. Lähdejärjestelminä voivat toimia esimerkiksi ERP- ja CRM-järjestelmät sekä erilliset tietovarastokannat (DW). Competitive Intelligence (CI)! CI-järjestelmien tieto on kvalitatiivista, organisaation ulkoisista tietolähteistä koostettavaa analyyttistä tietoa. Se on organisaation kilpailukyvyn parantamista määrittelemällä, keräämällä, analysoimalla sekä jakamalla informaatiota avainhenkilöille liittyen ulkoisiin tekijöihin kuten kilpailijoihin, asiakkaisiin, toimittajiin, jakelijoihin, teknologioihin sekä makrotaloudellisiin faktoreihin tavoitteena kilpailuedun muodostaminen. Competitive Business Intelligence (CBI) Paradigma, joka yhdistää! luonteeltaan kvantitatiivisen Business Intelligencen ja kvalitatiivisen Competitive Intelligencen keskenään. CBI-järjestelmän tarkoituksena on kyetä ennustamaan ja ohjaamaan organisaation kokonaisliiketoimintaa tehokkaammin kuin erillisillä BIja CI-järjestelmillä. Data Warehouse eli Tietovarasto (DW) Data Warehouse eli tietovarasto on tiedon raportointiin! ja analysointiin erikoistunut tietokanta, johon poimitaan ja jalostetaan konsolidoitua tietoa useammasta organisaation sisäisestä tietolähteestä, jotta voidaan luoda ymmärrettäviä raportteja ja ennusteita liiketoiminnan monipuolisiin tarpeisiin. Geospatiaalinen analyysi Geospatiaalinen analyysi on! tietovarastoinnin yhteydessä käytettävä datan visualisointimenetelmä karttapohjaiseen liiketoimintatiedon hallintaan ja analysointiin erilaisina graafisina näkyminä, kuten piste- ja lämpökarttoina. Karttapohjaiset tietojärjestelmät tunnetaan laajemmassa kontekstissa termillä Geographical Information System (GIS).

4 4 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI AJASSA JOHTAJA VIILAA STRATEGIAA 2AVAIN SITOUTA TA HENKILÖSTÖ Kysymys: Milloin tietojärjestelmistä on eniten hyötyä ja ne palvelevat yritystä parhaiten? Vastaus: Kun strateginen sanoma välittyy organisaatiossa koko henkilöstölle ja alhaalta ylöspäin perusbisnestä tuottavilta asiantuntijoilta yrityksen johdolle. BI:n pahin ongelma tänä päivänä on se, että ylimmän johdon laatima strategia ei muunnu yrityksen asiantuntijatehtävissä työskentelevien työn ja saavutusten perusteella. Asiantuntijat ovat kaukana rahanteon tulosten mittaamisesta, mutta heidän osaamisensa tulisi vaikuttaa ja näkyä yritysten strategioissa. Strategioita pitäisi muuttaa heidän työnsä ja saavutustensa mukaan, Innovatiivisten elinkeinotoimintojen ennakoinnin tutkimusprofessori VTT:llä ja professori Timo Sneck toteaa. Sneck korostaa tätä tukevan BI-tiedon tuonti- ja jakeluväylien merkitystä. BI on käsitteenä moniselitteinen ja riippuu tulkitsijasta. Yleensä sillä tarkoitetaan yritysten ulkoista kilpailijoiden tai megatrendien seurantaa ICT-reititysten avulla. Sneck haluaisi laajentaa BI:n käsitettä liiketoimintaoppien, strategioiden ja uusien markkinasegmenttien hakemiseen yrityksen sisältä käsin. Siksi hän puhuukin mieluummin MI:sta (Market Intelligence) sisäistä BI:tä tukevana tiedon hakuna. Tunnista innovaatioaihiot ja ota haltuun markkinoita Jos yrityksellä on tietojärjestelmät, joilla kyetään menemään markkinajohtajaksi, BI on ihan eri tasolla kuin jos sillä vaan seurataan pelolla kilpailijoita. Järjestelmät tulee kyetä jalkauttamaan nopeasti toimijatasolle. Tästä syntyy yksi strategian ja operatiivisen toiminnan välinen salamannopea keskustelukuvio, Sneck korostaa. Jotta kyetään menemään kilpailijoita edelle, tarvitaan lisäksi ylivertaisia, tuotteita ja palveluita muuttavia innovaatioaihioita. Hyvin harva yritys kykenee saamaan otetta innovaatioaihioista sekä seuraamaan ja kehittämään niitä innovaatioiksi, jotta se Timo Sneck Tutkimusprofessori. Turun yliopisto, Turun kauppakorkeakoulu KUVA: ANTTI HÄMÄLÄINEN parantaisi arvontuotantoketjulla asemaansa ja kykenisi nostamaan tuottavuutta sekä saamaan hallintaan uuden markkinasegmentin, Sneck toteaa. Tunnista henkilöstön älykkyys ja osaaminen Sneck peräänkuuluttaa yrityksiin sellaisia räätälöityjä BI-järjestelmiä, joissa on omat käyttöliittymänsä organisaation kaikille eri tasoille. Sanoman tulee välittyä koko organisaatiossa, ja tietojärjestelmän pitää kuljettaa oikeat asiat ja tieto oikeille ihmisille. BI-järjestelmä palvelee yritystä, kun se hyödyntää joustavasti koko henkilöstön innovatiivisuutta. Silloin se samalla tukee yrityksen koko innovaatio-, liiketoiminta-, ja taloudellisia rakenteita. Kun järjestelmä tunnistaa älykkyyden ja osaamisen, sillä voidaan saada markkinoista parempi ote sekä keventää yrityksen tuotantoprosesseja. Ehdoton edellytys on se, että yrityksen henkilöstö on mukana tietojärjestelmää luotaessa ja otettaessa käyttöön suunnittelusta alkaen sekä käyttää sitä aktiivisesti, Sneck korostaa. JOUNI SUOLANEN BI:N TARKOITUKSENA TEHOSTAA Timo Sneckin mukaan yrityksen tarkoitus on parantaa tuottavuuttaan ja katettaan. BI:n tulee ottaa tämä huomioon ja ohjata siihen. Jos se ei pysty tätä tekemään, se ei ole voittajayrityksen järjestelmä, koska se ei pysty parantamaan yrityksen kokonaistilannetta. KUVA: ANTTI HÄMÄLÄINEN. AJASSA VINKKI

5 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI 3AVAIN SEURAA TRENDITIETOA Sosiaalisesta mediasta tietoa makrotrendeistä Valveutunut yritysjohto saa ja seuraa sosiaalisesta mediasta erityisesti pitkän linjan trenditietoa sekä tietoa toimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista. Sosiaalisesta mediasta yritys saa monenlaista tietoa erityisesti markkinointiin sekä johtamiseen, strategiaan, rekrytointiin, innovointiin ja tuotekehitykseen. Johdon tulee seurata pitkällä ajanjaksolla tapahtuvia muutoksia muun muassa hiljaisten signaalien avulla. Iso haaste on tällä hetkellä se, että tietoaines on strukturoimatonta. BI tulee siitä, että tehdään strategisia päätöksiä yritykselle tärkeistä asioista. Päätetään mitä dataa kerätään, miten sitä käsitellään ja miten siitä tehdään tietoa, joka voidaan jalostaa tietämykseksi. Johtoa tai yrityksen työntekijöitä ei saa rasittaa strukturoimattomalla tiedolla. Organisaatioissa pitää löytyä ihmisiä louhimaan, järjestämään ja jäsentämään tietoa, viestintäkonsultti, partneri Christina Forsgård toteaa. Läpinäkyvyys iso haaste Yrityksen brändi voi vahingoittua nopeasti erityisesti kriisitilanteissa, jos ylin johto ei saa nopeasti tietoa siitä, mitä sosiaalisessa mediassa keskustellaan ja reagoi siihen. Kun Greenpeace hyökkäsi Nestléä vastaan YouTube-videolla palmuöljyn käytöstä, Nestlén vastaveto oli sosiaalisen median vapaata tiedonvälitystä ja avoimmuutta halveksuva. Tilanne kärjistyi yrityksen Facebook-sivuilla. Yrityksissä ei voi enää elää siiloissa. Ulkoinen läpinäkyvyys on iso haaste ja siitä selviäminen edellyttää sisäistä läpinäkyvyyttä. Liiketoimintaan vaikuttavan tiedon jakaminen sisäisesti eri ryhmille kuten myynnille, markkinoinnille, viestinnälle ja tuotekehitykselle on erittäin tärkeää. Johdon tehtävä on myös tehdä tietoa ymmärrettäväksi yrityksen sisällä. Työntekijöiden pitää tietää ja ymmärtää, missä bisneksessä yritys on, mitä se tavoittelee ja millä arvoilla se toimii. Organisaatiota ei voi johtaa piilosta, yritysjohdonkin on tiedettävä mitä fanisivuilla tapahtuu, Forsgård korostaa. Mediaseuranta yritykseen Sosiaalisen median seurantaa voidaan Forsgårdin mukaan tehdä osin yrityksen ulkopuolella, mutta pitkässä juoksussa sitä tehdään luontaisesti yrityksen sisällä. Esimerkiksi trendikäyrien seuraaminen bisneksen alasta riippuen sisäisissä introissa edellyttää usein kulttuurin ja toimintatapojen muutosta yrityksissä. Sosiaalinen media on läsnäoloa ja vuorovaikutusta, jossa tapahtuu intuitiivista ymmärrystä. Paikalla pitää olla ihminen, joka pystyy konteksti- ja kulttuurisidokset ymmärtäen tulkitsemaan esimerkiksi sarkasmia. Kaikkialla ei voi olla läsnä, siksi tarvitaan lisäksi työkaluja seurantatiedon integroimiseen yritysten tietojärjestelmiin. ICT-ohjelmistojen toimittajat ovatkin rakentamassa rajapintoja sosiaalisen median tietoaineksen parempaan hyödyntämiseen, Forsgård kertoo. JOUNI SUOLANEN ILMOITUSLIITE 5 LYHYESTI Christina Forsgård Viestintäkonsultti, MTL Viestintätoimistot -toimialayhdistyksen hallituksen puheenjohtaja KUVA: PETER FORSGÅRD Rikkaasta tiedosta haasteita BI:lle Perinteinen mediaseuranta on tuottanut seurantatietoa lähinnä viestinnän ja markkinoinnin tarpeisiin, mutta sosiaalisen median tuottaman monipuolisen tietoaineksen hyödyntäminen ei saa kangistua palvelemaan vain kapeaa osaa organisaatiosta. Tulkitse laajasti BI-data on perinteisesti myös numeerista, jäsenneltyä, selkeää ja helposti jaettavaa. Koska yrityksen tulee katsoa tulevaisuuteen, tarvitaan myös eteenpäin katsovaa hiljaista tietoa. Se on tulkinnallista, ryhmien hallussa olevaa tietoa, näkemyksiä ja tunteita. Runsas tietoaines pitää myös jäsentää tiedoksi ja tietämykseksi järkevällä tavalla sekä osata integroida muihin business-ratkaisuihin. Yrityksen ulkopuolisten ihmisten lisäksi oganisaation omat ihmiset puhuvat ja tekevät sosiaalisessa mediassa sekä yksityishenkilöinä, ammattilaisina että yrityksen edustajina. Netissä on runsaasti yhteisöalustoja, joilla ihmiset voivat vapaasti jakaa ajatuksiaan, verkostoitua ja fanittaa vaikka kilpailijan toimintaa. Facebookin fanisivuja ja erilaisia blogeja voidaan kontrolloida vain tiettyyn pisteeseen ja netiketin mukaisesti. Keskustelijat luovat pelin säännöt sosiaalisessa mediassa. MITÄ MEDIAA SINÄ SEURAAT? Sosiaalisessa mediassa tapahtuu nopeita muutoksia, joiden ansiosta suuretkin joukot äänestävät jaloillaan joko yrityksen puolesta tai sitä vastaan. Sosiaalisen median vaikutuksia on mahdollista yrittää hallita ainoastaan proaktiivisella osallistumisella ja seurannalla. KUVAT: ISTOCK.COM

6 6 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TTAMA TEEMALEHTI 4AVAIN AJASSA KUUNTELE E ASIAKASTA AST A Johtaja hyödynnä tietojärjestelmiä oikein Järjestelmät ovat usein miljoonainvestointeja. Yritys voi hankkia palvelut ulkoa ja maksaa niistä käytön mukaan. FINNAIR PALVELEE Asiakaspalautteen pohjalta Finnair Plus ohjelmaan on tehty tänä keväänä monia uudistuksia ja lisäyksiä. KUVA: ISTOCKPHOTO.COM Kanta-asiakasohjelma palvelee johtoa ja myyntiä Kysymys: Miksi kulutuspalveluja tarjoavalla yrityksellä kannattaa olla hyvin ylläpidetty kanta-asiakasjärjestelmä? Vastaus: Kanta-asiakasohjelman avulla yrityksen johto voi varmistua siitä, että asiakkaille osataan tarjota oikeaa palvelua. ESIMERKKI HELSINKI Finnair Plus -kanta-asiakasohjelma aloitti toimintansa vuonna Kanta-asiakasjärjestelmän kautta saatava tieto ohjaa toimintaa läpi Finnairin organisaation tuotekehityksestä asiakaspalveluun, mutta suurin merkitys sillä on menestyksekkään myynnin ja markkinoinnin toteuttamisessa. Kanta-asiakasohjelmasta saatava palaute jos mikä on yritykselle strategista tietoa. Tieto siitä, miten asiakkaat käyttävät palveluitamme ja mitä he meiltä odottavat eri puolilla maailmaa, on avainasemassa palveluiden kehitystyössä. Tämän asiakastiedon analysointi auttaa meitä tuottamaan asiakkaille oikeanlaisia palveluja sekä tekemään päätöksiä siitä, mihin suuntaan yritystoimintaa tulee kehittää, kertoo Finnairin internetmyynnistä ja kanta-asiakasohjelmista vastaava johtaja Mikko Tuomainen. Asiakaspalautteen pohjalta Finnair Plus ohjelmaan on tehty tänä keväänä monia uudistuksia ja lisäyksiä, hän lisää. Suunniteltua viestintää ja haluttavia palveluja Finnair Plus -kanta-asiakasohjelman CRM-tietojärjestelmä (Customer Relations Management) hankitaan ulkopuolisena palveluna. CRM:n keskeinen tehtävä on auttaa asiakastiedon ja kanta-asiakaspisteiden hallinnoinnissa. Finnairin kanta-asiakasohjelman parissa työskentelee parikymmentä henkilöä. Työntekijät hyödyntävät järjestelmää muun muassa uusien asiakkaiden ja partnerien tuomisessa mukaan kanta-asiakasohjelmaan ja suunniteltaessa viestintää jäsenille. Asiakkaat saavat viestintää eri kanavista omien mieltymystensä mukaan niin erilaisissa sähköisissä muodoissa kuin perinteisinä lehtinäkin. Esimerkiksi lähtöselvityksen tai matkustusluokan korotuksen voi tilaisuuden tullen tehdä tekstiviestillä. Kanta-asiakasohjelman kulmakivi on tarjota asiakkaille niitä palveluita, joita he haluavat. Kun pystymme tarjoamaan asiakkaille Yleensä ostopäätös perustuu viime kädessä siihen, miten asiakas kokee saavansa hyötyä ratkaisustaan. Mikko Tuomainen Finnairin internetmyynnistä ja kanta-asiakasohjelmista vastaava johtaja lisäarvoa, myös yritys saa kilpailuetua, Tuomainen kertoo. Hyötyä ja tietoa asiakkaille ja partnereille Finnair Plus -kanta-asiakasohjelmassa on mukana noin 1,2 miljoonaa asiakasta eri puolilla maailmaa. Plus-pisteitä kerätään lentämällä Finnairilla tai hyödyntämällä kanta-asiakasohjelman partneriverkoston palveluita eri elämän osa-alueilla. Esimerkiksi viime kesästä lähtien Volvon ostaneille kanta-asiakkaille on tarjottu Euroopan lentoon oikeuttava pistemäärä, ja nykyään pisteitä voi kartuttaa myös asuntokaupan yhteydessä. Pisteitä voi käyttää ostettaessa lento- ja matkapalveluita tai vaikkapa kanta-asiakkaiden omassa nettikaupassa PlusShopissa, jossa voi tehdä ostoksia pisteiden lisäksi rahalla tai pisteiden ja rahan yhdistelmällä. Finnairin kanta-asiakasohjelman painotus on Suomessa, tosin partnereita on satoja noin 40 eri maassa. Teemme yhteistyötä muun muassa hotellien, autoliikkeiden, ravintoloiden, kodinkoneja huonekalukauppojen sekä lääkäriasemien kanssa, Tuomainen toteaa. Suunnittele tietotekniikka vastaamaan tarpeita Yritysten luodessa omia kanta-asiakkuuskonseptejaan Tuomainen kehottaa ottamaan huomioon, että ohjelma vastaa vähintään yrityksen ja asiakkaiden tarpeisiin. Aina joudutaan tekemään kompromisseja. Tärkeintä on kuitenkin se, että ohjelma on palkitseva ja kannattava kaikille osapuolille. Muuten sillä ei ole odotettavissa pitkää elinaikaa. Käytännöt vaihtelevat paljon eri toimialojen, ajankohtien ja toimintatapojen mukaan, ja nämä tulee tietysti huomioida kanta-asiakasohjelmaa rakennettaessa, Tuomainen sanoo. Hyvä kanta-asiakasohjelma edellyttää siihen soveltuvien ja sitä palvelevien tietoteknisten ratkaisujen hyödyntämistä. Mikko Tuomaisen mukaan kanta-asiakasohjelman tekee houkuttelevaksi sen tarjoama lisäarvo asiakkaalle. Asiakkaan päätöksenteko ja palveluista saatava hyöty ovat myynnin kannalta olennaisia asioita. Yleensä ostopäätös perustuu viime kädessä siihen, miten asiakas kokee saavansa hyötyä ratkaisustaan. JOUNI SUOLANEN ICT-järjestelmä sinällään ei ole arvokas, jos sitä ei hyödynnetä ja käytetä oikein. Järjestelmän tulee olla myös tarpeeksi joustava, jotta se mukautuu yrityksen toimintaan. Olemme onnistuneet koko ajan kehittämään järjestelmäämme bisneksen ja liiketoiminnan kehityksen suuntaan. Siten olemme pystyneet tekemään asioita tehokkaasti ja mahdollisimman automatisoidusti, osastopäällikkö Seppo Pöyhönen Finnairilta toteaa. Järjestelmän avulla yritysja kuluttaja-asiakkaiden palvelutarpeet osataan myös ennakoida. Kehittäminen on jatkuvaa yhteistyötä toimittajan kanssa. Järjestelmien kehityksen haaste on tällä hetkellä niiden helppokäyttöisyyden parantaminen. Toisaalta tietojen näkyvyyttä, muokattavuutta ja räätälöitävyyttä on parannettu yritysten tarpeisiin. Nykyään myös käyttäjät pystyvät itse tekemään muutoksia järjestelmiin ilman IT-organisaation apua, Pöyhönen kertoo. Sopivaksi eri tarpeisiin Finnairille sopii järjestelmä, jossa kuluttaja-asiakkaiden ja yritysasiakkaiden yrityksen eri funktioita palvelevat tiedot on integroitu samaan järjestelmään. Pöyhösen mukaan vaatii kuitenkin pitkäjänteistä suunnittelua ja visiota nähdä, että tiedon yhteisellä hallinnalla saadaan hyötyä, koska kokonaisvaltainen järjestelmä ei ole aina välttämättä paras yhdellä alueella. Esimerkiksi pelkästään asiakaspalautteen keräämiseen on omia järjestelmiä. Yrityksiin on hankittu vuosien aikana erilaisia järjestelmiä eri tarpeisiin. Jollekin yritykselle yhteen asiaan keskittyvä järjestelmä voikin olla kokonaisvaltaista järjestelmää parempi vaihtoehto. Näin siksikin, että järjestelmien integroiminen maksaa ja vaatii henkilöstöä hoitamaan sitä. Siksi ihan pienen yrityksen ei välttämättä kannata lähteä hankkimaan omaa järjestelmää ainakaan niin, että se hoidetaan kokonaan itse. JOUNI SUOLANEN

7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI AMMATILLINEN NÄKÖKULMA Aikanaan moni yritysjohtaja koki ongelmaksi, että tietoa päätöksentekoon ei ollut riittävästi saatavilla. En varmaankaan liioittele, kun väitän, että ongelmana ei nykyisin ole enää tiedon riittävyys. Asia on kääntynyt päälaelleen: ongelmana on nyt se, että tietoa on liikaa. Kukaan ei tunnu tietävän, mikä tieto on olennaista ja mikä ei. ILMOITUSLIITE 7 LYHYESTI Auttaisiko analyysi? Nykyisin korostetaan avoimien tietolähteiden tärkeyttä ja hyödyllisyyttä. Mielenkiintoinen havainto on, että sekä liiketoimintatiedon hallinnan että sotilastiedustelun kirjallisuudessa törmää usein väitteeseen, että nykyisin 90 95% päätöksentekoon tarvittavasta tiedosta löytyy avoimista lähteistä, kuten julkisesta internetistä. Sosiaalinen media tarjoaa myös mielenkiintoisen tietolähteen ainakin kuluttajamarkkinoilla toimiville yrityksille. Sen rooli tiedon keräämisessä ja jalostamisessa näyttää myös kasvavan. Alalla on jo kotimaisiakin tuotteita tarjolla. Tunnista olennainen Olisi populistista väittää, että tiedon hankkimiseen ei tarvitse enää panostaa, mutta suuri muutos on silti nähtävissä. Jos aikaisemmin pullonkaulana oli päätöksentekoon tarvittavan tiedon kerääminen, niin nykyisin pullonkaulana on päätöksentekoon tarvittavan olennaisen tiedon tunnistaminen. Avoimien lähteiden seuranta ja olennaisen tiedon tunnistaminen on aikaa vievää puuhaa, joka vaatii asiansa osaavia analyytikkoja. Tätä toimintaa on myös vaikea automatisoida, vaikka alan ohjelmistot kehittyvätkin koko ajan. Hallinnasta kilpailukykyä Taloudellisesti hankalassa tilanteessa kustannuspaineet kohdistuvat ensimmäiseksi sellaisiin toimintoihin, joiden välitöntä hyötyä tai asiakkaalle lisäarvoa tuottavia ominaisuuksia on vaikea mitata rahassa. Liiketoimintatiedon hallinnan tietojärjestelmät ja prosessit nähdään usein tähän joukkoon kuuluvaksi. Miten mitata parempien päätösten arvo? Suomen 50 suurinta yritystä kertovat viime vuonna tekemässämme tutkimuksessa* investoivansa liiketoimintatiedon hallintaan juuri siksi, että yrityksen johto voisi tehdä parempia päätöksiä. Vaikka parempien päätösten arvoa on vaikea mitata, näyttävät investoinnit tiedon hallintaan olevan taloudellisesta tilanteesta huolimatta tai ehkä juuri sen vuoksi kasvussa. Kahden vuoden välein toistetun tutkimuksen tulos on ollut sama koko 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen ajan. Paremmasta tiedon hallinnasta haetaan kilpailuetua. Sopii kuitenkin toivoa, että kasvavat investoinnit eivät kohdistu pelkästään uusiin tietojärjestelmiin, sillä yksinään ne saattavat pikemminkin lisätä tiedon tulvaa kuin auttaa tiedon jalostusasteen nostamisessa. INVESTOINTI Kukaan ei tunnu tietävän, mikä tieto on olennaista ja mikä ei. Pahimmillaan seurauksena voi olla päätöksenteon halvaantuminen, kun emme tiedä, mihin rajallinen tiedonkäsittely- kapasiteettimme tulisi suunnata. Mika Hannula Tampereen teknillisen yliopiston tietojohtamisen professori ja teknis-taloudellisen tiedekunnan dekaani KUVA: STUDIO SAMI HELENIUS Avainasemassa analyysi Liiketoimintatiedon hallinnan järjestelmiä ja prosesseja kehitettäessä on hyvä muistaa, että päätöksentekoon tarvittavan inhimillisen tiedon määrä ei oikeastaan ole kasvanut. En nimittäin mitenkään jaksa uskoa, että päätöstä tekevä nykyihminen pystyisi kerralla hahmottamaan sen monimutkaisempia kokonaisuuksia tai käsittelemään yhtään isompia tietomääriä kuin lajikumppaninsa ennen internetiä. Ongelmana on siis isojen ja laadultaan varsin vaihtelevien tietomassojen käsittely niin, että niistä saisi jotain tolkkua päätöksenteon tueksi. Avainasemaan nousee tässä kohtaa analyysi. Hyppää pyörän selkään Usein kuultu peruste sille, että minkäänlaista systemaattista analyysimenetelmää ei päätöksentekotilanteissa käytetä, on ajan puute. Kysymys on siitä, että on niin kova kiire juosta, ettei ehdi hypätä polkupyörän selkään. Nyt kun monella toimialalla odotetaan kevään merkkejä, saattaisi olla oikea aika perehtyä menetelmiin, jotka kummasti helpottavat sen olennaisen tiedon löytämistä. Suosittelen. * VUORI JA HANNULA 2009, LIIKETOIMINTATIEDON- HALLINTA SUOMALAISISSA SUURYRITYKSISSÄ. Laajenna näkökulmaa Aiemmin mainitun tutkimuksen mukaan suomalaisten suuryritysten yleisimmin käyttävä analyysimenetelmä on vanha kunnon SWOT. Joku voisi tulkita tämän oireelliseksi. Eikö suomalaisille yritysjohtajille opeteta muita analyysimenetelmiä? Kirjallisuudessa niitä ainakin on tarjolla yllin kyllin. Hyvä kirjallisuusvihje on Fleisherin ja Bensoussanin Business and Competitive Analysis, joka esittelee yksityiskohtaisesti laajan kirjon hyvinkin käyttökelpoisia analyysimenetelmiä. Jos teoksen 491 sivua pelottavat kiireistä lukijaa, voi analyysin maailman tutustua myös samojen kirjoittajien kevennetyllä teoksella; Analysis without paralysis 10 tools to make better decisions. Vinkit johtajille Liiketoimintatiedon hallinnan lähtökohtana pitää olla tietotarve. Tiedon halu ja tarve ovat kaksi eri asiaa. Ainoa keino saada liiketoimintatiedon hallinnan järjestelmistä ja prosesseista hyötyä, on käyttää niiden tuottamaa tietoa. Analyysimenetelmät ovat työkaluja, joiden käyttö kannattaa opetella. Johda tiedolla. SUORITUSKYVYN JOHTAMINEN - SORMI LIIKETOIMINNAN PULSSILLA Muutokset yritysten liiketoiminnassa tapahtuvat, ainakin ulkopuolisen tarkkailijan silmissä, usein nopeasti ja ovat dramaattisia. Monesti tapahtumat yllättävät rajuudessaan myös yritysjohdon. Tilanteet eivät kuitenkaan synny yhdessä yössä, vaan ne hiipivät yrityksiin pikku hiljaa. Parhaat yritykset huomaavat heikot signaalit ja tekevät korjaavat toimenpiteet ajoissa, mutta liian monella yrityksellä sormi ei ole liiketoiminnan pulssilla. Moni herää toimimaan liian myöhään. Tieto haasteista on yleensä olemassa yrityksissä. Myynti ja taloushallinto näkevät merkit usein ensimmäisenä, kuten vaikka tarjouskilpailujen vähenemisen ja muutokset tilausten koossa. Tieto vain ei ole yhdessä paikassa kaikkien käytettävissä, eikä se varsinkaan ole siellä missä sen pitäisi olla eli johdon työpöydällä liiketoiminnan suunnittelun tukena. Liiketoiminnan suunnittelun on oltava jatkuvaa Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, pätee myös liiketoiminnan suunnittelussa. Nykyaikaiset suorituskyvyn johtamisen järjestelmät tekevät liiketoiminnan suunnittelusta ja ennustamisesta jatkuvaa. Järjestelmien avulla yritys suunnittelee ja ennustaa liiketoimintaansa valitsemalleen ajanjaksolle. Raportointijärjestelmät tuottavat koko ajan johdolle tietoa siitä, kuinka suunnitelmat toteutuvat, onko tavoitteisiin päästy ja millaisia korjaavia toimenpiteitä tulee tehdä. Rullaavan ennustamisen avulla yritys reagoi nopeasti ja ajoissa liiketoiminnan muutoksiin. Tieto on johdon käytössä nopeammin, mikä johtaa parempaan päätöksentekoon. Järjestelmät mahdollistavat myös erilaisten skenaarioiden ja mallinnusten tekemisen reaaliaikaisesti liiketoiminnan suunnittelun tueksi. Suorituskyvyn johtaminen? Suorituskyvyn johtamisen eli Performance Management -järjestelmät kattavat liiketoiminnan suunnittelu- (planning) ja raportointijärjestelmät (business intelligence). Järjestelmät mahdollistavat reaaliaikaisen suunnittelun koko liiketoimintaketjun läpi ja yhdistävät organisaation eri toimintojen strategiset suunnitelmat yhdeksi hallittavaksi kokonaisuudeksi. Verago Oy on organisaation suorituskyvyn johtamisen huippuosaaja. Yritys toimittaa IBM Cognos -teknologiaan perustuvia liiketoiminnan suunnittelu- ja raportointijärjestelmiä. Lisätietoja: General Manager Juha Taipalus Verago Oy Puhelin:

8 8 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI Kestävän kehityksen mukainen liiketoiminta on oikein johdettuna taloudellisesti järkevää ja parantaa brändimielikuvaa. SAP Sustainability Performance Management tekee eri sidosryhmien vaateista kasvun mahdollisuuksia. MUKAUTUJASTA EDELLÄKÄVIJÄKSI Viimeisten vuosien aikana liiketoimintaympäristö on muuttunut perusteellisesti. Yritykset kohtaavat paineita tehdä taantuman jälkeisessä maailmassa parempaa tulosta, ottaen samalla huomioon kestävän kehityksen vaatimukset ympäristön, talouden ja ihmisten suhteen. Kuluttajille ei ole yhdentekevää, minkälaista liiketoimintaa yritykset harjoittavat. SAP Sustainability Performance Management on kestävän kehityksen Business Intelligence -ratkaisu, joka tukee yrityksen vastuullista kasvua. Kasvu syntyy taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien riskien ja mahdollisuuksien kokonaisvaltaisella hallinnalla. - SAP-ratkaisut eivät rajoitu vain tiettyyn ongelma-alueeseen, vaan tarkoittavat siirtymää perinteisestä BI-raportoinnista yrityksen kokonaisvaltaiseen tiedolla johtamiseen. Kestävän kehityksen osalta voidaan ryhtyä strategian todelliseen toteuttamiseen, sillä tietoon perustuva yritysvastuu mahdollistaa kehityskohteiden tarkan paikallistamisen ja korjaamisen, SAP Finland Oy:n Enterprise Sales Executive Mikko Vesa toteaa. Ratkaisu kattaa kaikki osa-alueet energiankulutuksen, tuoteturvallisuuden, tuotantoketjun, työvoiman, IT-infrastruktuurin, ympäristön, terveyden ja turvallisuuden välillä. Strategiasta todellisuutta Kestävän kehityksen hallinta voi olla haastavaa. Organisaation sisällä tarvittava informaatio jakautuu usein eri ihmisten, liiketoimintayksiköiden ja niiden omien tietojärjestelmien välille. Jos koko organisaatiota koskevaa tietoa ei pystytä tehokkaasti kokoamaan ja yhdistämään, on kokonaistieto yrityksestä epätarkkaa. Samasta syystä kestävän kehityksen strategiaa on hankalaa panna täytäntöön ja seurata. SAP-ratkaisu kerää tarvittavat tiedot automaattisesti eri puolilta organisaatiota. Yhdistelmätiedon avulla yrityksen johto voi toteuttaa kestävän kehityksen strategiaa ja tiedottaa sen tuloksista luottaen, että luvut perustuvat oikeaan tietoon ja noudattavat kansainvälistä Global Reporting Initiative -kehystä. SAP Sustainability Management -ratkaisun antamat tiedot kertovat strategian toteutumisesta ja siten todistettavasti vastuullisista yrityksistä. - SAP-ratkaisu antaa yritykselle mahdollisuuden toimia pelintekijänä ja olla sidosryhmien silmissä kestävän kehityksen edelläkävijänä. Korkeamman kypsyysasteen organisaatio luo kestävän kehityksen ratkaisuista kilpailuedun sen sijaan, että se toimisi vain olemassa olevien säädösten ja rajoitusten mukaan, Vesa toteaa. Lisätietoja: SAP Finland Oy, puh Osaatko ennakoida? Autamme tekemään oikeita ratkaisuja muuttuvissa tilanteissa. Tiedon Business Intelligence -yksikkö auttaa tekemään liiketoiminnastasi näkyvämpää kaikilla tasoilla. Yrityksesi saavuttaa tavoitteensa, kun saat juuri oikeaa informaatiota oikeaan aikaan päätöksenteon tueksi. Katso lisätietoja ja ota yhteyttä: tieto.com/oikeaatietoa Knowledge. Passion. Results.

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalinen media yrityskäytössä Yhteenvetoraportti, N=115, Julkaistu: 14.2.2011 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Sosiaalista mediaa hyödynnetään yrityksessäni tällä hetkellä Vastaus Lukumäärä Prosentti

Lisätiedot

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen

Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Viisi vinkkiä tasokkaaseen tiedolla johtamiseen ja parempaan asiakasymmärrykseen Big Data Solutions Oy 2017 VIISI VINKKIÄ TASOKKAASEEN TIEDOLLA JOHTAMISEEN JA PAREMPAAN ASIAKASYMMÄRRYKSEEN Basware on maailman

Lisätiedot

Askeleen edellä. Visma Services Oy Kuopio Business Breakfast 27.3.2014

Askeleen edellä. Visma Services Oy Kuopio Business Breakfast 27.3.2014 Askeleen edellä Visma Services Oy Kuopio Business Breakfast 27.3.2014 Liiketoiminnan ja taloushallinnon prosessit kilpailuetuna Asiakkaamme saavat meiltä heidän kilpailijoitaan tehokkaammat liiketoiminnan

Lisätiedot

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä

Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä Toiminnanohjaukseen liittyvän liiketoimintatiedon hyödyntäminen Helsinki Business College Oy:ssä 30.10.2012 LARK-hanke Laatupäällikkö, Jaakko Tuomi Laadunhallinnan tukiprosessin (16) yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Innofactor Oyj: Suomen johtava Microsoft ratkaisutoimittaja

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin

Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin Sähköisen markkinoinnin viisi kultaista sääntöä eurooppalaisten operaattoreiden silmin 26.10.2011 Otto Söderlund Partner Magenta Advisory on suomalainen sähköisen liiketoiminnan asiantuntija jolla on vahva

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot

Visuaaliset työpöydät - lisää voimaa liiketoimintaan suurten datamassojen ketterästä analysoinnista

Visuaaliset työpöydät - lisää voimaa liiketoimintaan suurten datamassojen ketterästä analysoinnista Visuaaliset työpöydät - lisää voimaa liiketoimintaan suurten datamassojen ketterästä analysoinnista Tomas Rytkölä Presales Leader Business Analytics 2013 IBM Corporation Agenda 1 Miten saadaan lisää voimaa

Lisätiedot

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus

Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 1 (8) Liite 2: Hankinnan kohteen kuvaus Asiakirjatyyppi 2 (8) Sisällysluettelo 1 Dokumentin tarkoitus... 3 2 Taustaa... 3 3 Future Watch palvelu osana Team Finlandin palvelusalkkua... 3

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa

Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa LARK, workshop 30.10.2012 Tellervo Tarko Johdettaisiinko tiedolla, onko tiedolla merkitystä?

Lisätiedot

Web-seminaari 10.11.2009

Web-seminaari 10.11.2009 Web-seminaari 10.11.2009 Tervetuloa päivän seminaariin: Tietovarastoinnilla irti ERP riippuvuuksista Esiintyjät: Ari Hovi, Ari Hovi Oy ja Jari Ylinen, Kehityspolut Oy Seminaari alkaa kello 10.00 Tämä ERP

Lisätiedot

1. KYSYMYS. Mallivastaus (1. kysymys, s. 312)

1. KYSYMYS. Mallivastaus (1. kysymys, s. 312) Liiketaloustieteen valintakoekysymykset 2015, HY/maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (teoksesta Viitala Riitta ja Jylhä Eila: Liiketoimintaosaaminen. Menestyvän liiketoiminnan perusta, 2013). 1. KYSYMYS

Lisätiedot

Business Insight -tapahtumasarja TIEDOLLA JOHTAMINEN PALVELULIIKETOIMINNASSA. GLO Hotel

Business Insight -tapahtumasarja TIEDOLLA JOHTAMINEN PALVELULIIKETOIMINNASSA. GLO Hotel Business Insight -tapahtumasarja TIEDOLLA JOHTAMINEN PALVELULIIKETOIMINNASSA GLO Hotel 18.2.2016 Ohjelma 9.00-9.30 9.30-10.15 10.15-11.00 Palveluliiketoiminnan yleiset haasteet raportoinnin ja johtamisen

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Miten valmistautua rahoitusneuvotteluihin? - Pankinjohtajan näkökulma Visma Services Oy Pormestarinrinne 8, 00160 Helsinki Puh. 010 756 4955 visma.fi/taloushallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...

Lisätiedot

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy

HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Christian Slöör, Virvo Oy Jani Rahja, Silta Oy Virvo Oy HR-MITTAREILLA TIETOA YRITYKSEN JA HENKILÖSTÖN TILASTA? Miksi mittaaminen on tärkeää? HR-mittareiden

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

ARVOTIETO Oy. Asiakasdatasta lisäarvoa. Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi

ARVOTIETO Oy. Asiakasdatasta lisäarvoa. Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi ARVOTIETO Oy Asiakasdatasta lisäarvoa Marko J. Kivelä www.arvotieto.fi Strategiatyön ja Informaatiotyön inspiroiva symbioosi. Miksi Business Intelligence strategia ja mitä se sisältää? BUSINESS INTELLIGENCE

Lisätiedot

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin

Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Tekes kannustaa virtuaalisiin työkaluihin Kari Penttinen 12.3.2013 Katsaus päättyneeseen ohjelmaan, jossa tavoitteina oli eri toimialoilla: Kilpailukyvyn parantaminen samanaikaisesti ICT:tä hyödyntämällä

Lisätiedot

Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus

Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Onko asiakas meille tärkeä? Yrityksen asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Asiakaskeskeisyyden nykytilan kartoitus Kysymyssetti on tarkoitettu yrityksen asiakaskeskeisten käytäntöjen tarkasteluun. Tiimit

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

ICT:n johtamisella tuloksia

ICT:n johtamisella tuloksia Tuottava IT ICT:n johtamisella tuloksia Data: Tietohallintojen johtaminen Suomessa 2012 Tietääkö liiketoimintajohto mitä IT tekee? Ei osaa sanoa tietääkö Ei tiedä Osittain Tietää 0 % 10 % 20 % 30 % 40

Lisätiedot

ForeC Advisors Sinisellä merellä PSD. Ennakoivan johtamisen ja asiakakokemuksen koostaja on Sinisen Meren navigaattori

ForeC Advisors Sinisellä merellä PSD. Ennakoivan johtamisen ja asiakakokemuksen koostaja on Sinisen Meren navigaattori ForeC Advisors Sinisellä merellä Ennakoivan johtamisen ja asiakakokemuksen koostaja on Sinisen Meren navigaattori 1. Mikä Business Intelligence ja ennakointi 2. Ennakoi ja integroi 3. Luo kilpailusta profiili

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

Web Data Collector TIETO LISÄÄ TULOSTA.

Web Data Collector TIETO LISÄÄ TULOSTA. . Hei Sinä! Meiltä löytyy lähes kaikkea. Toivottavasti sinulla on kärsivällisyyttä etsiä, mikä sopii sinulle parhaiten. Tällaista on usein asiakaspalvelu verkkokaupoissa. Yksi suurimmista eroista kivijalkakaupan

Lisätiedot

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko

Johdanto yrityksen viestintään. Päivi Maijanen-Kyläheiko Johdanto yrityksen viestintään Päivi Maijanen-Kyläheiko Viestinnän strateginen merkitys! Mitä viestintä on? Viestintä on vuorovaikutusta, merkitysten välittämistä ja tulkitsemista. Merkitys syntyy vasta

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Satakunnan alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.

Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3. Tiedolla johtaminen vuoden 2017 laatupalkintokilpailun teemana Ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailun informaatiotilaisuus 1.3.2017 Riikka Vacker opetusneuvos Tietojohtaminen Tietojohtaminen tarkoittaa

Lisätiedot

Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen

Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen Liiketoimintaa verkossa seminaari Markku Pitkänen, Vice President, Basware Oyj Reaaliaikainen ja liiketoimintalähtöinen talouden ennustaminen

Lisätiedot

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä

Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Metsäsektorin hyväksyttävyys kriisissä Voidaanko brändeillä vaikuttaa? Maaliskuu 2006 Professori Helsingin yliopisto Psykologian laitos gote.nyman@helsinki.fi Mistä tiedämme.? Miten voimme toimia.? Kenelle

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Customer Intelligence ja Big Data. Digile D2I Kimmo Valtonen

Customer Intelligence ja Big Data. Digile D2I Kimmo Valtonen Customer Intelligence ja Big Data Digile D2I Kimmo Valtonen Sisältö 1. Data2Intelligence-ohjelman kuvaus 2. Customer Intelligence: mitä sillä tässä tarkoitetaan? 3. Customer Intelligence Big Data ongelmana

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN

KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN KICK ASS! FACEBOOK-MARKKINOINNILLA MATKAILULIIKETOIMINTA KASVUUN Marko Pyhäjärvi PUHEENVUORON TAVOITE On olemassa miljoonia eri keinoja vauhdittaa matkailuyrityksen myyntiä, ja Facebookmarkkinointi on

Lisätiedot

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu.

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu. Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group Huhtikuu Toukokuu Miten ymmärrän asiakkaan liiketoimintahaasteen Miten ratkaisen asiakkaan

Lisätiedot

Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tieto on valtaa sijoittajamarkkinoilla Maija Honkanen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Sieltä voi tulla sit taas ihan jopa strategisii asioita, - - - kun katsoo yritystä ulkopuolelta ja markkinoita vähän

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla?

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 12.3.2013 Digitaalisuus palvelujen ja tuotannon uudistajana Perustelut Organisaatioiden kokonaisvaltainen uudistaminen prosesseja

Lisätiedot

Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä

Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä Pitkäjänteistä suunnittelua ja ketterää, ihmisläheistä toteutusta Sami Sulkko Osallistava strategiaprosessi

Lisätiedot

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04

II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 II Voitto-seminaari Konseptointivaihe 01.04.04 08.45-09.00 Kahvi Voitto II seminaariohjelma 01.04.04 09.00-09.15 Tuotekonseptoinnin haasteet/ VTT Tiina Apilo 09.15-09.30 Konseptoinnin eri tasot/ TKK Matti

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja

Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja Pyhäjärven kaupungin 100 % tytäryhtiö Rekisteröity 6/2013 Yhtiön toiminta-ajatuksena on omistaa, vuokrata ja rakentaa tietoliikenneverkkoja ja tuottaa tietoliikennepalveluita Pyhäjärven ja Kärsämäen kuntien

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Autamme asiakkaitamme menestymään parantamalla tekemisen luottamustasoa ja läpinäkyvyyttä uusilla innovatiivisilla konsepteilla ja ratkaisuilla.

Autamme asiakkaitamme menestymään parantamalla tekemisen luottamustasoa ja läpinäkyvyyttä uusilla innovatiivisilla konsepteilla ja ratkaisuilla. Celkee Oy:n Missio Autamme asiakkaitamme menestymään parantamalla tekemisen luottamustasoa ja läpinäkyvyyttä uusilla innovatiivisilla konsepteilla ja ratkaisuilla. Tuomme organisaatioiden piilossa olevan

Lisätiedot

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy

Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy Markkinoinnin ulkoistamisella liiketoiminnalle arvoa. CASE Tampereen Rakennustiimi Oy + Toimiala: Rakentaminen ja remontointi Yritys: Tampereen Rakennustiimi Oy Olemme saaneet Fonectalta selkeää näyttöä

Lisätiedot

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa?

KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN. Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? 1 KURKISTUS ÄLYKKÄÄN MARKKINOINNIN MAAILMAAN Kuinka tiedolla johdettu markkinointi nähdään Suomessa? Aiemman tutkimuksemme* mukaan markkinoinnin johtaminen tiedolla parantaa markkinoinnin tuottoastetta

Lisätiedot

Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita. Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013

Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita. Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013 Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013 Kompleksisuus ja dynaamisuus Kuntien kuten muidenkin organisaatioiden nähdään toimivan

Lisätiedot

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011

Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media Yrityskysely Viestintätoimisto Manifesto Hanna Pätilä 6.9.2011 Työnantajamielikuva ja sosiaalinen media -kyselyn tausta Kyselyssä selvitettiin, miten suomalaiset

Lisätiedot

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit

Brändäystä lyhyesti. Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit Brändäystä lyhyesti Esittelykappale, lisää: www.helsinkibranding.com/kurssit BRÄNDÄYSTÄ HELPOSTI -KURSSIN SISÄLTÖ Päivä 1 Päivä 2 PERUSTEET Mitä kurssi sisältää? Mitä on luova ajattelu brändäyksessä? Brändi-aakkoset

Lisätiedot

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa

Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Palveluiden järjestäminen ja yhteisötoiminta uudessa, avoimen tiedon Oulussa Pasi Laukka 27.3.2014 Palvelut on järjestettävä Kaupunkistrategian kuntalaisten hyvinvointiin liittyvät strategiset linjaukset

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella! Kampanjakuvaus on tuomareiden tärkein

Lisätiedot

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia.

KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. OSALLISTUJATIEDOT Kilpailutyön nimi* Mainostoimisto* Mainostava yritys / yhteisö* Mediatoimisto* Muut KILPAILULUOKKA* Vuoden paras lanseeraus

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ

10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ 10 TAPAA KÄYTTÄÄ IDEASEINÄÄ Ideoi, inspiroidu, innovoi pienessä tai suuressa ryhmässä AE Partners Oy MIKÄ ON IDEA WALL? Idea Wall on verkkopalvelu, jossa osallistujat jakavat avoimesti ja anonyymisti ideoita

Lisätiedot

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen

Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen marko.viljanen@jm.eto.fi gsm 041-5340051 Asiakkaiden tunnistaminen ja liidipoten1aalin kasva3aminen Marko Viljanen Customer Experience Design 21.10.2014 Tunnistaminen, avaaminen ja kehittäminen Haluamme

Lisätiedot

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi

Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi Tiedon johtaminen -tieto tuotantoon ja palveluiksi TIETOpäivät 17.10.2007 Tiedolla tulokseen -seminaari Leena Kononen Tieto on organisaation ydintuotantoa jokaisessa jalostetaan ja tuotetaan tietoa Haasteena

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet.

Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet. Johtoryhmäanalyysi Johtoryhmille, jotka haluat varmistaa vahvuuksiensa täysmittaisen hyödyntämisen ja löytää yhteiset kehittämisen tavoitteet. 22.9.2011 Promenade Research 1 Promenade Research Oy Asiantuntevin

Lisätiedot

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012

ELINA HILTUNEN. matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 ELINA HILTUNEN i matkaopas TULEVAISUUTEEN TALENTUM, HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Elina Hiltunen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Päivi Koipijärvi Kuvat: Elina Hiltunen, Virpi Lehtinen

Lisätiedot

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä

Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft toiminnanohjausjärjestelmä Lemonsoft on toiminnanohjausjärjestelmä, joka on tehty liiketoiminnan hallintaan ja kehittämiseen. Lemonsoftin ominaisuudet ovat muokattavissa vastaamaan eri toimialojen

Lisätiedot

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely

Business Oulu. Teollisuus-Forum 29.5.2013. Wisetime Oy:n esittely Business Oulu Teollisuus-Forum 29.5.2013 Wisetime Oy:n esittely Wisetime Oy Wisetime Oy on oululainen v. 1991 perustettu ohjelmistotalo, jonka omat tuotteet, Wise-järjestelmät ja niihin liittyvät tukipalvelut,

Lisätiedot

KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA. Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009

KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA. Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009 Jukka Aho, Pekka Paaskunta 29.10.2009 KIINTEISTÖSALKUN JOHTAMINEN NUMEROILLA Pandia Oy Sinikalliontie 6, 02630 Espoo, Finland +358 9 549 194 69 www.pandia.fi contact@pandia.fi PANDIAN SEMINAARIPUHEENVUORO

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén

Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa. StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila 2010 -kyselytutkimuksen satoa StratMark-kesäbrunssi 17.6.2010 Johanna Frösén Markkinoinnin tila -kyselytutkimus Tavoitteena laaja yleiskuva suomalaisen markkinoinnin tilasta ja kehityksestä

Lisätiedot

Tilannetietoisuus läpinäkyvyys antaa välineet parempaan palveluun

Tilannetietoisuus läpinäkyvyys antaa välineet parempaan palveluun Tilannetietoisuus läpinäkyvyys antaa välineet parempaan palveluun l Yrityksen kumppanien yhteydenpidon lisääminen Janne Ohtonen, Enterprise Architect, Affecto Finland Oy Yit Yrityksen kumppaniverkosto

Lisätiedot

Olisiko vihdoin aika teollistaa taloushallinnon prosessit? 2.4.2008 Taloussanomat seminaari Jari Annala, varatoimitusjohtaja, Itella Information Oy

Olisiko vihdoin aika teollistaa taloushallinnon prosessit? 2.4.2008 Taloussanomat seminaari Jari Annala, varatoimitusjohtaja, Itella Information Oy Olisiko vihdoin aika teollistaa taloushallinnon prosessit? 2.4.2008 Taloussanomat seminaari Jari Annala, varatoimitusjohtaja, Itella Information Oy Itella Information luotettava ja kansainvälinen kumppani

Lisätiedot

ERP, joka menestyy muutoksessa

ERP, joka menestyy muutoksessa ERP, joka menestyy muutoksessa Se joustavampi ERP Agresso on toiminnanohjausjärjestelmä, joka tukee dynaamisten organisaatioiden kehitystä nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Ohjelmistokehityksen tavoitteena

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Myynnin automaation kehityskäyrä

Myynnin automaation kehityskäyrä Myynnin automaation kehityskäyrä The world of PowerPoints Myyjien valtakunta Myyjät käyttävät yli päivän viikosta esitysten tuunaamiseen. PowerPointilla vapaat kädet - yrityksen brändi ja viesti kärsii..

Lisätiedot

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä palveluja ja kenelle? Yritysten kehittämispalvelut kasvun tukena? Yhdessä

Lisätiedot

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla

Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla @MeltwaterFIN Sosiaalisen median mahdollisuudet matkailualalla Maria Sundström Managing Director Meltwater Group 0 Agenda @MeltwaterFIN MELTWATER I. SOSIAALISEN MEDIAN SEURANTA JA RAPORTOINTI Sosiaalisen

Lisätiedot

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi!

Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! Nettimatkatoimistoista ei ole matkatoimiston kilpailijoiksi! 1 1 Online - matkatoimistot lentomyynnin voittajia 2 2 1 Nettimatkatoimiston myynnin jakauma 86 % Lennot 13 % Hotellit, autot ym. 1% Paketointi

Lisätiedot

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo

pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille Pandia Oy Sinikalliontie Espoo pandia Business Intelligence Asuinkiinteistöjen omistajille contact@pandia.fi puh: 09 549 194 69 fax: 09 584 414 10 Pandia Oy Sinikalliontie 14 02630 Espoo PANDIA REAL ESTATE KERÄÄ JA JALOSTAA TIETOA Kirjanpidon

Lisätiedot

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle

Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle HELSINGIN YLIOPISTO RURALIA-INSTITUUTTI Oivalluskysymykset lähiluomuyrittäjälle KASVOT LUOMULLE 1. Perustiedot (lyhyesti ja ytimekkäästi) Mitä yritys myy? Mikä on pääkohderyhmä? Kenelle myydään? Miten

Lisätiedot

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille verkostoseminaari Helsinki Congress Paasikivi 29.11.2011 Vesa Auvinen Luovuus- ja tulevaisuusjohtaja, Dazzle Oy

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

Viestinnän ammattilainen: strategian toteuttaja? Saku Mantere, Professori (mvs) Hanken

Viestinnän ammattilainen: strategian toteuttaja? Saku Mantere, Professori (mvs) Hanken Viestinnän ammattilainen: strategian toteuttaja? Saku Mantere, Professori (mvs) Hanken Kysymys! Onko yrityksen viestintäfunktion keskeisin rooli yrityksen strategian toteuttamisen tukeminen? Kaksi käsitystä

Lisätiedot

Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys. 2.9.2015 Jaakko Hirvola

Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys. 2.9.2015 Jaakko Hirvola Toiminnan kehittämisen ja varmentamisen taloudellinen merkitys 2.9.2015 Jaakko Hirvola Building a better working world EY:n toiminnan tarkoitus on rakentaa parempaa liike- ja työelämää ja paremmin toimivaa

Lisätiedot

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Verkostojen tehokas tiedonhallinta

Verkostojen tehokas tiedonhallinta Tieto Corporation Verkostojen tehokas tiedonhallinta Value Networks 3.9.2014 Risto Raunio Head of Lean System Tieto, Manufacturing risto.raunio@tieto.com Sisältö Mihin verkostoitumisella pyritään Verkoston

Lisätiedot

Certified Foresight Professional

Certified Foresight Professional Certified Foresight Professional Kenelle? Strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa vastaavissa edelläkävijä- ja kehittämistehtävissä työskentelevät. Sopii myös johdolle, päälliköille

Lisätiedot