Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "email: pyhannankunta@pyhanta.fi"

Transkriptio

1 Manuntie Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä PYHÄNTÄ Telefax: Sampo Pankki

2

3 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnan hallinto ja siinä tapahtuvat muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Pyhännän työllisyyden kehitys Pohjois-Pohjanmaan talousalueen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan palkatun henkilöstön määrä Sisäisen valvonnan järjestäminen Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Talousarvion toteutuminen Käyttötalouden toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutumisen erittelyt Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Toimintatuotot (ulk) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Selvitys olennaisista muihin tuottoihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista ja muihin kuluihin sisältyvistä myyntitappioista Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Omistus muissa yhteisöissä Saamiset Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oma pääoma Vieras pääoma Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot...104

4 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernin tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Konsernin tasetta koskevat liitetiedot Laskennallisesti eriytetyn liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat Jätevesilaitoksen tuloslaskelma Jätevesilaitoksen tase Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastusmerkintä Henkilöstökertomus Kansi: LapWall Oy:n rakennustyömaa, , Helvi Luttinen

5 5 Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2011 Vuodet eivät ole veljiä keskenään. Tämä vanha totuus pitää paikkaansa, kun katsoo vuotta 2011 ja vertaa sitä vuoteen Vuonna 2010 uskottiin vahvasti, että 2008 alkanut ja 2009 jatkunut lama on ohitse. Vuosi 2011 toi esille ikävän tosiasian, talouden vaikeudet jatkuvat. Alkuvuoden talouden nousu muuttui vuoden jälkimmäisellä puoliskolla laskuksi. Kunnille vuosi 2011 oli vaikea. Ennakkotietojen mukaan kuntien vuosikate jäi noin 400 milj. pienemmäksi kuin vuonna 2010, vaikka lähes 50 kuntaa korotti tuloveroprosenttejaan vuodelle Myös kuntien velkaantuminen jatkui voimakkaana. Kuntien velkamäärä kasvoi lähes 900 milj. vuodesta Kunnat investoivat edelleen voimakkaasti, mikä selittää velkamäärän kasvua. Pyhännän toimintaympäristössä vuosi 2011 jatkui vielä entisillä yhteistyömuodoilla. Vuoden aikana valmisteltiin kahta merkittävää muutosta. Vuoden 2012 alussa toisen asteen ammatillinen koulutus siirtyi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedun vastuulle ja samalla päättyi Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymän toiminta. Toinen muutos oli maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen valmistelu yhdessä Haapaveden, Siikalatvan, Vaalan ja Vihannin kuntien kanssa. Pyhännän kunnassa vuosi 2011 oli monivivahteinen. Hyvää vuodessa oli yritystoiminnan kasvaminen. Vuoden alkupuolella aloitti toimintansa PuuMaster Oy:n tehdas, joka toi uusia työpaikkoja Pyhännän teollisuuteen. Toukokuussa puolestaan valtuusto teki päätöksen, jossa kunta päätti rakentaa tuotantotilat uudelle yritykselle, LapWall Oy:lle. Tämä hanke oli Pyhännän kunnan suurin teollisuustilojen rakennuskohde. Lisää tilaa rakennettiin myös pienessä määrin Real Snacks Oy:lle, jonne valmistui tempererointitila. Nämä teollisuusinvestoinnit teki mahdolliseksi normaalia korkeampi investointituki, koska Pyhännän kunta oli rakennemuutosaluetta vielä vuoden 2011 ajan. Yrityselämästä tuli myös ikäviä uutisia. Kunnan suurin työnantaja, PRT-konserni, joutui vuoden aikana tekemään raskaita päätöksiä toimintansa sopeuttamisesta. Tämän seurauksena oli pitkäaikaisia lomautuksia ja jonkin verran irtisanomisia. Tämä näkyi vuoden loppupuolella kunnan työllisyystilanteen heikkenemisenä. Pyhännän kunnalle vuosi 2011 oli taloudellisesti selvästi heikompi kuin edellinen vuosi. Toki tulos oli edelleen ylijäämäinen ja suurempi kuin talousarviossa odotettiin. Ylijäämää kertyi n vuoden 2011 aikana. Tulosta heikensi erityisesti erikoissairaanhoidon menojen kasvu. Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat edellisestä vuodesta 38,3% eli Myös perusterveydenhuollon menot kasvoivat edellisestä vuodesta Tulosta heikensi myös lomapalkkavarausten kirjaamisen muutos :lla. Myönteistä menneessä vuodessa oli verotulojen ja toimintatuottojen kasvu. Väkiluvun väheneminen vuoden 2011 aikana oli voimakasta. Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 44 pienempi kuin vuoden alussa. Kunnan merkittävin haaste lähivuosina on väkiluvun kääntäminen kasvuun. Vain tällä pystytään turvaamaan palvelujen säilyminen tulevaisuudessa Pyhännällä. Toinen iso haaste on kunnan velkaantuminen. Kiinteistö Oy Ukonojankartanon tilanne on myös haasteellinen. Tyhjien asuntojen määrä on edelleen suuri ja viime vuoden puolella tehty päätös As Oy Ahjotie 1 myynnistä yksityisille ei toteutunut suunnitellulla tavalla. Ukonojan kartanon talouden turvaaminen tulevaisuudessa on kuntakonsernin näkökulmasta oleellisen tärkeää. Mennyt vuosi antoi kaikesta huolimatta Pyhännän kunnalle uskoa selvitä tulevaisuudesta. Päätöksiä pystyttiin tekemään sujuvasti, ripeästi ja yksimielisesti. Yhteistyö sujui eri tahojen kanssa hyvin ja tuloksellisesti. Lämmin kiitos kuntalaisille, yrittäjille, luottamushenkilöille ja henkilöstölle työstä kotikuntamme hyväksi. Pyhäntä Jouko Nissinen Kunnanjohtaja

6 6 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleistä Perustamisvuosi 1909 Väkiluku Asukastiheys 1,96 as/maa-km 2 Kunnall.vero/as. v Haapaveden-Siikalatvan seutukunta Kansallinen aluetukiluokitus 1 EU tavoite 1-alue Etäisyydet lähimpiin keskuksiin Oulu 122 km Kajaani 76 km Iisalmi 77 km Kokkola 173 km Raahe 116 km Sijainti ja alue Pyhäntä sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Kainuun ja Pohjois-Savon yhtymäkohdassa. Naapurikuntia on kuusi idässä Kajaani, etelässä Vieremä ja Kiuruvesi, lännessä Pyhäjärvi, Kärsämäki ja pohjoisessa Siikalatva. Kunnan pinta-ala on 844,43 km 2, josta vesistöjä 34,10 km 2 ja maata 810,33 km 2. Vesistöjen rantaviivan pituus on 103,9 km. Suurimmat järvet ovat Iso-Lamujärvi ja Pyhännänjärvi. Lisäksi kunnassa on useita pieniä järviä ja lampia. Kunnan kaakkoisosassa on 6000 ha:n kokoinen eräalue. Natura 2000 verkostoon kuuluvia alueita Pyhännän kunnassa on kahdeksan. Alueet suojellaan harjujensuojeluohjelman, soidensuojeluohjelman, lintuvesien suojeluohjelman, metsien suojeluohjelman sekä luonnonsuojelulain mukaisesti. Hallinnollinen asema Hallinnollisessa jaotuksessa Pyhäntä kuuluu seuraaviin alueisiin: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Ylivieska-Raahen käräjäoikeus (maaoikeusasiat Oulun käräjäoikeus) Oulun hallinto-oikeus Oulun syyttäjävirasto Rovaniemen hovioikeus Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto, Siikalatvan toimipiste Kansaneläkelaitos, Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiri, Pulkkilan palvelupiste Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto, Ylivieska Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

7 7 Väestö Väestön kehitys (Väestörekisterikeskus) tarkasteluvuosi (1.1.) väkiluku muutos edelliseen Väestömäärän kehitys vuosina Väestö Väestön ikärakenne (Maistraatti) Vuosi 0-14 v. % v. % 64 v. - % Yht. % , , , , , , , , , , , , , , ,

8 8 PYHÄNNÄN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO KUNNANVALTUUSTO KUNNANHALLITUS Tarkastuslautakunta Perusturvalautakunta Keskusvaalilautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Kunnanvaltuusto Puheenjohtaja Mahosenaho Juhani, kenttäesimies, Keskusta, Kirkonkylä I varapuheenjohtaja Haataja Janne, tehdaspäällikkö, Keskusta, Tavastkenkä II varapuheenjohtaja Tissari Seppo, sosionomi, Keskusta, Kirkonkylä Jäsenet: Alakärppä Seija, perushoitaja, Kokoomus, Kirkonkylä Hiltunen Jouko, muurari, Vasemmisto, Kirkonkylä Ilves Mirva, lähihoitaja, Vasemmisto, Kirkonkylä Karppinen Kauko, insinööri, Keskusta, Kirkonkylä Konola Matti, maanviljelijä, Keskusta, Tavastkenkä Korsulainen Terhi, lähihoitaja, Keskusta, Kirkonkylä Leiviskä Irma, lähihoitaja, Keskusta, Kirkonkylä Leiviskä Matti, opiskelija, Keskusta, Tavastkenkä Pahkala Lauri, rak.ins, Keskusta, Kirkonkylä, alkaen Rimpeläinen Satu, terveydenhoitaja, Keskusta, Tavastkenkä Rönkä Marjatta, elintarviketyöntekijä, Keskusta, Viitamäki Svala Ilkka, kehityspäällikkö, Keskusta, Kirkonkylä, saakka Esittelijänä kunnanjohtaja Jouko Nissinen Sihteerinä hallintosihteeri Helvi Luttinen Vuosille valitussa valtuustossa on 15 valtuutettua. Valtuuston voimasuhteet: lkm ääniä, % 2008 vaalit Suomen Keskusta ,8 Kokoomus ,1 Vasemmistoliitto ,8 Vihreä Liitto ,3

9 9 Kunnanhallituksen kokoonpano toimikaudella Puheenjohtaja Kotisaari Mirja, terveydenhoitaja, Keskusta, Kirkonkylä Jäsenet: Haataja Anja, luokanopettaja, Keskusta, Tavastkenkä Hiltunen Jouko, muurari, Vasemmisto, Kirkonkylä Konola Matti, maanviljelijä, Keskusta, Tavastkenkä, I vpj. Kemppainen Juha-Pekka maanviljelijä, Tavastkenkä, II vpj Leiviskä Hilkka, maanviljelijä, Kokoomus, Tavastkenkä Pahkala Lauri, rak.ins., Keskusta, kirkonkylä Esittelijänä toimi kunnanjohtaja Jouko Nissinen ja sihteerinä toimi hallintosihteeri Helvi Luttinen. Kunnanhallituksen voimasuhteet: lkm % Suomen Keskusta 5 71,42 Kokoomus 1 14,29 Vasemmistoliitto 1 14,29 Keskusvaalilautakunnan kokoonpano Puheenjohtaja Mikko Kamula Varapuheenjohtaja Mikko Tahkola Jäsenet Eino Moisanen Susanna Hjulberg Vuokko Luttinen Tarkastuslautakunnan kokoonpano Puheenjohtaja Seppo Tissari Varapuheenjohtaja Jäsenet Marjatta Rönkä Markku Tikkanen Hillevi Sydänmetsä Perusturvalautakunnan kokoonpano Puheenjohtaja Veikko Heikkinen Varapuheenjohtaja Tiina Mikkonen Jäsenet Leena Heikkinen Raimo Hoikka Marja-Liisa Hiltunen Esittelijänä on toiminut va. sosiaalijohtaja Pilvi Härmä Sivistyslautakunnan kokoonpano Puheenjohtaja Eero Kivioja Varapuheenjohtaja Terhi Korsulainen Jäsenet Satu Rimpeläinen Sirpa Piippo Riitta Mahosenaho Matti Leiviskä Tuomas Tuuli Esittelijänä ovat toiminut rehtori Samuli Yrjänä

10 10 Teknisen lautakunnan kokoonpano: Puheenjohtaja Kauko Karppinen Varapuheenjohtaja Ilkka Svala, saakka Varapuheenjohtaja Lauri Pahkala, alkaen Jäsenet Irma Leiviskä Sanna Leiviskä Jouko Hiltunen Esittelijänä toimi rakennustarkastaja Timo Aitto-oja. Pyhännän luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatio uudistettiin vuoden 2009 alusta lukien. Kunnanvaltuuston jäsenmäärä muuttui 15 jäseneen ja kunnanhallituksen jäsenmäärä 7 jäseneen. Maaseutulautakunta lakkautettiin ja tehtävät siirtyivät kunnanhallitukselle. Sivistyslautakuntaan yhdistettiin koululautakunta ja kulttuurilautakunta. Tekniseen lautakuntaan yhdistettiin tekninen lautakunta ja valvontalautakunta. PYHÄNNÄN KUNNAN VIRASTO-ORGANISAATIO Konsernijohtaja/ hallinto-osaston päällikkö kunnanjohtaja Jouko Nissinen Vaalit Tilintarkastus Yleinen hallinto Muut palvelut Elinkeinoelämän edistäminen Maaseudun kehittäminen Sivistysosaston päällikkö rehtori Samuli Yrjänä Hallinto ja koulutoimisto Peruskoulut Esiopetus Päivähoito Liikuntatoimi Raittiustoimi Nuorisotoimi Kulttuuritoimi Kirjastotoimi Kansalaisopisto Perusturvaosaston päällikkö sosiaalijohtaja Pilvi Härmä Hallinto ja sosiaalitoimisto Lasten ja nuorten tukitoimet Vanhusten laitos- ja asumispalvelut Kotipalvelut Vammaisten laitospalvelut ja suojatyö Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Päihdehuolto Terveyden- ja sairaanhoito Muu sosiaali- ja terveystoimi Teknisen osaston päällikkö rakennustark. Timo Aitto-oja Hallinto- ja tekninen toimisto Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusten ja kiinteistöjen hoito Maa- ja metsätilat ja ympäristönsuojelu Jätehuolto ja energiahuolto Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet Hallinto ja rakennusvalvonta Palo ja pelastustoiminta

11 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Valtionvarainministeriön suhdannekatsauksen mukaan vuonna 2010 Suomen talous kasvoi 3,6 % ja kasvu oli laajapohjaista. Vuoden 2011 alkupuolella kansantalouden kasvu on jatkunut ja näkymät loppuvuodelle olivat vielä alkukesästä hyvät. Vuoden loppupuolella talouden ilmapiiri kuitenkin heikentyi ja epävarmuus talouden tulevasta kehityksistä on vallannut alaa niin Suomessa kuin muissakin kehittyneissä talouksissa. Lisääntyneen epävarmuuden taustalla on rahoitusmarkkinoiden näkemys siitä, että eräissä euroalueen maissa kyky hoitaa nykyiset ja tulevat velvoitteet on oleellisesti heikentynyt. Rahoitusmarkkinoiden vallitseva epävarmuus heijastuu reaalitaloudelliseen aktiviteettiin viiveellä. Talouden kasvu heikkeni vuoden 2011 loppupuolella ja vaikutukset yltävät myös vuoden 2012 puolelle. Suomen kansantalous lähti vuoteen 2011 melko positiivisesta tilanteesta. Kasvuperimä vuodelta 2010 oli kohtuullinen ja tuotantonäkymät olivat hyvät. Tuoreimpien suhdannetiedustelujen mukaan Yhdysvaltojen kohdalla odotukset olivat keskimääräistä heikommat, mutta Aasiassa notkahduksesta huolimatta olivat vielä keskimääräistä paremmat. Maailmantalouden ripeimmän kasvun kausi on ohi, vaikka maailman ostovoimakorjattu bruttokansantuote kasvoi ennusteen mukaan noin 4 %. Kasvun painopiste oli kehittyvissä maissa, joiden talous kasvaa noin 6 % vuosittain. Vastaavasti perinteisten teollisuusmaiden taloudet kasvavat keskimäärin noin 2 %. Euroalueen ja EU:n kasvu on hidasta; kasvua syntyy tänä ja ensi vuonna noin 1,5 %. Kasvu euroalueelle vaihtelee voimakkaasti: Saksa ja Ruotsi yltivät vuonna 2011 yli 3 prosentin vauhtiin, kun talous- ja rahoituskriisin kanssa painiskelevien maiden taloudet uhkaavat supistua. EU:ssa kasvua hidastavat julkisten talouksien vakautustoimet erityisesti vuonna 2011 ja vuonna Suomen bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vuonna ,9 %. Laman jälkeen nopea kasvupyrähdys näkyy myös kiihtyneenä inflaationa. Euroalueella kuluttajahintojen nousuvauhti oli noin 2,5 %, Yhdysvalloissa noin 3,5 % ja Isossa Britanniassa 4,5 %. Sekä lyhyet että pitkät reaalikorot ovat laskeneet pitkään ja esimerkiksi kuluttajahinnoilla deflatoitu 3 kuukauden reaalikorko on ollut negatiivinen euroalueella ja Yhdysvalloissa jo yli vuoden. Suomen tavaraviennistä yli puolet menee EU-maihin ja vajaa kolmannes euroalueelle. Euromaiden talousongelmien laajeneminen heikensi myös Suomen vientimahdollisuuksia. Suomen vienti koostuu paljolti investointitavaroista ja välituotteista. Kysyntä alkaa vähitellen virkistyä vasta vuonna 2013, kun talouskasvu johtaa tuotantokapasiteetin lisäystarpeisiin vientimaissa. Suomen työmarkkinat ovat murrostilassa, kun työikäisen väestön kasvu kääntyy odotettuun laskuun. Työikäisen väestön määrä alkoi supistua vuoden 2010 loppupuolella ja väheneminen jatkuu tulevina vuosina. Työllisyyden kasvu oli vuonna 2011 noin prosentin alkuvuoden suhteellisen hyvän työllisyyskasvun ansiosta, ja seuraavina vuosina työllisyyden kasvuvauhti hidastuu puolen prosentin tuntumaan. Työttömyys kääntyi laskuun jo vuoden 2010 aikana ja kehitys jatkui suhteellisen hyvänä myös alkuvuonna Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuonna , mikä oli vähemmän kuin vuosi aikaisemmin. Koko Suomen työttömyysaste oli joulukuun lopussa 7,4 % eli 0,5 % pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Seuraavassa on esitetty tietoja ja arvioita eräistä kuntatalouden kannalta keskeisistä kokonaistaloudellisista muuttujista. Vuosien 2009 ja 2010 tiedot perustuvat pääosin Tilastokeskuksen maaliskuussa 2012 julkaisemiin kansantalouden tilinpidon lukuihin sekä eräisiin muihin tilastoihin. Vuosia 2011 ja 2012 koskevat ennusteet ovat valtionministeriön laatimia. Muuttuja * 2011** 2012** %- muutos Tuotanto (määrä) -8,2 3,6 3,5 1,8 Palkkasumma -1,2 2,2 5,0 3,8 Ansiotaso 4,0 2,6 2,6 3,2 Työllisyys(määrä) -2,9-0,4 1,1 0,5 Inflaatio 0,0 1,2 3,5 3,3 %-yksikköä Työttömyysaste 8,2 8,4 7,9 7,6 Verot/BKT 42,5 42,1 42,8 42,9 Julkiset menot/bkt 55,9 55,3 54,2 54,1 Rahoitusjäämä/BKT -2,7-2,8-1,1-0,8 Julkinen velka/bkt 43,8 48,3 48,7 50,3 Vaihtotase/BKT 2,1 1,9 0,7 1,2 Euribor 3 kk, % 1,2 0,8 1,4 1,9 10 vuoden korko, % 3,7 3,0 3,1 3,4

12 Pyhännän työllisyyden kehitys Muutos 2010/2011 Työttömiä Työttömyysaste, % 12,0 8,7 11,7 3,0 Alle 25-vuotiaat Haapav-Siikalatv stk työttömyysaste, % 12,0 8,9 10,6 1,7 Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste, % 13,2 11,9 11,7-0,2 Koko maa työttömyysaste, % 11,3 7,9 7,4-0,5 (Työttömyysluvuissa ovat lomautetut mukana, TE-keskuksen tilasto) Pohjois-Pohjanmaan talousalueen kehitys Väestön muutokset Koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa asukasluku kasvoi henkilöllä eli 0,7 prosenttia. Pohjois-Pohjanmaan asukasluku vuoden vaihteessa oli Haapaveden- Siikalatvan alueella asukasluku oli vuoden vaihteessa ja asukasluvun laskua vuoden aikana seutukunnassa on tapahtunut 183 henkilöä eli 1,2 prosenttia (Haapavesi - 28, Pyhäntä -44 ja Siikalatva 111). Koko maassa väestönkasvu oli henkeä, eli 0,5 %. Suomen väkiluku oli henkilöä. Asukaslukutiedot ovat Tilastokeskuksen ja Väestörekisterin ennakkotietoja asukasmääristä Työttömyysaste Työttömyysaste Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2011 oli joulukuun lopussa 11,7 %. Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa yhteensä työtöntä työnhakijaa, mikä oli 607 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys laski vuoden takaisesta lähes kaikissa ryhmissä, eniten teollisuuden ja varastoalan työssä, rakennus- ja kaivosalan työssä sekä palvelualan työssä. Avoimia työpaikkoja oli edellisvuotta enemmän palvelualan sekä tieteellisen, teknisen ja taiteellisen alan töissä, eniten majoitusliike- ja suurtalous alalla sekä tekniikan ja opetuksen aloilla. Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä työnhakijoita oli 3 302, mikä on 29 enemmän kuin vuosi sitten. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli joulukuussa 6 598, joista vuotiaita oli Vuoden takaisesta yli 50-vuotiaiden määrä laski 37:llä. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli eli 19,3 % työttömistä työnhakijoista ilman lomautettuja. Koko maan pitkäaikaistyöttömien vastaava osuus oli Pohjois-Pohjanmaata korkeampi ollen 22,3 %. Haapaveden-Siikalatvan alueella työttömyysaste nousi 1,7 % edellisestä vuodesta. Pyhännällä työttömyysaste nousi 3,0 %. Keskimääräinen työttömyysaste seutukunnassa oli vuonna ,9 % ja Pyhännällä keskimäärin 8,8 %. Pyhännän loppuvuoden työttömien määrään vaikuttivat PRT:n lomautukset ja irtisanomiset. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on noussut seutukunnassa vuoden työttömästä vuoteen työttömään. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä nousi vuoden työttömästä 268 työttömään vuoteen Asuntotuotanto Pyhännällä valmistui vuoden 2011 aikana 2 omakotitaloa. Korjausavustuskohteita oli yhteensä 8 ja lisäksi asuntoja peruskorjattiin yhteensä 5 kpl Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Lait kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain muuttamisesta ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta tulivat voimaan Valtuuston tuli tehdä mennessä päätös kunnan sosiaalihuollon palvelujen siirtämisestä yhteistoiminta-alueelle viimeistään Maaseutupalvelut siirtyvät alkaen uuden yhteistoiminta-alueen järjestettäväksi. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Haapaveden kaupunki, Pyhännän, Siikalatva, Vaalan ja Vihannin kunnat. Järjestävänä kuntana toimii Siikalatvan kunta. Pyhännän kunnasta lakkautettiin maaseutuasiamiehen virka ja yhteistyösopimus maaseutuviranomaisenpalvelujen tuottamisesta Kiuruveden kaupungin kanssa irtisanottiin.

13 13 Uuden kuntastrategian laatiminen aloitettiin valitsemalla strategiatoimikunta. Strategian tavoitevuosi on Työllistämisasioita hoitanut Ponnari-projekti päättyi , koska projektin hallinnoijana ei voinut toimia enää sosiaalinen yritys. Tilalle perustettiin Sompa-projekti, joka toimii Siikalatvan ja Pyhännän kuntien alueella. Projekti alkoi ja sen on määrä päättyä Siikalatvan kunta hallinnoi projektia ja projektin kohderyhmänä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt ja työttömät nuoret. Hankkeen tavoitteena on vaikeasti työllistyvien henkilöiden ohjaaminen työhön, koulutukseen tai muuhun henkilölle tarkoituksenmukaiseen toimenpiteeseen. Projektissa luodaan varhaisen puuttumisen toimintamalli työttömien nuorten auttamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kunnanhallitus päätti, että Pyhännän kunta osallistuu Jokilaaksojen kuntien yhteisen tietohallinnon valmisteluun. Hyväksyttiin hyvinvointisuunnitelma Pyhännän kunnan hyvinvointisuunnitelma on laadittu Terve-Pyhäntä työryhmässä, joka on kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä ja jonka jäsenet edustavat poikkihallinnollisesti kunnan eri toimialasektoreita. Perustettiin kehitysvammahuollon sekä vammaispalvelujen erityisavustajan toimi Pyhännän koulu siirtyi yhtenäiskoulujärjestelmään ja koululle perustettiin oppilaanohjaaja-vararehtorin virka sekä Pyhännän yläasteen rehtorin virka lakkautettiin ja perustettiin perusopetuksen rehtorin virka. Kunnanvaltuusto päätti vahvistaa Pitkähiedan- Hangaslahden- Patahiekan ranta-asemakaavan Patahiekan alueen asemakaavan. PuuMaster Oy:n vuokrasopimus hyväksyttiin. Kiinteistö Oy Ukonojankartano antoi valtuustolle selvityksen Vainiotien asuntojen peruskorjauksesta. Kohteessa on 17 vuokra-asuntoa. Kiinteistö Oy Ukonojankartanon hallitus esitti kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus käynnistäisi hankkeen, jossa määritellään ja kartoitetaan kiinteistöpalvelujen tarpeet sekä välineet toteutumisen seurantaan kunnan ja kiinteistöyhtiön omistamissa kiinteistöissä. Kiinteistönhoidon selvitysryhmän työ käynnistyi. Leiviskänkankaan teollisuusalueen maapinta-alaa lisättiin tekemällä vaihtokaupat Metsähallituksen kanssa ja ostamalla yksityiseltä 18 ha:n määräala Leiviskänkankaan teollisuusalueen läheisyydestä. Maakaupat olivat tarpeen elinkeinoelämän tulevia tarpeita silmällä pitäen. Hyväksyttiin Pyhännän Rakennustuotteen ja Pyhännän kunnan välinen maakauppa 2,7 ha:n myymisestä Rakennustuotteelle. Määrärahojen varaaminen Real Snacksin temperointitilan ja LapWall Oy:n teollisuushallinrakentamiseen hyväksyttiin ja urakoitsijat valittiin, hankkeet käynnistyivät elokuussa Pyhännän kunnan ja Pyhännän JH-Konetyö Ay: n välille hyväksyttiin vuokrasopimus Yrittäjätalon lisätilojen vuokraamisesta yritykselle. Hyväksyttiin yhteisen jätelautakunnan perustaminen Vestia Oy:n toiminta-alueelle ( Uusi jätelaki vahv ja se tulee voimaan ). Samoin hyväksyttiin ko. muutos Vestian osakassopimukseen. Kuntaan ei otettu vuonna 2011 lainkaan pitkäaikaista lainaa, vaan investoinnit rahoitettiin lyhytaikaisella lainalla. Teollisuushallien rakentamiseen saadaan investointiavustukset vasta jälkikäteen. Vuoden 2012 kunnallisveroprosentti päätettiin pitää edellisen vuoden tasolla eli 19,75 %. Kiinteistöveroprosentteja tarkistettiin vuodelle 2010 ja päätettiin pitää samalla tasolla myös vuonna 2012.

14 Kunnan palkatun henkilöstön määrä HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ Toimintayksikkö Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Ilman työllistettyjä Hallinto-osasto Perusturvaosasto Sivistysosasto Tekninen osasto YHTEENSÄ Henkilöstöä koskevat tiedot on esitetty tämän toimintakertomuksen lopussa olevassa henkilöstökertomuksessa. 1.5 Sisäisen valvonnan järjestäminen Kuvaus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Riittävä ja kattava valvonta on edellytys kunnan toiminnan luotettavuudelle. Valvonnan tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus siitä, että toiminta on järjestetty päätösten mukaisesti ja kunnalle asetetut tavoitteet saavutetaan. Valvonta jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan. Ulkoinen valvonta on toimivasta johdosta riippumatonta ja sitä toteuttavat valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Ulkoista valvontaa toteuttavat myös kuntalaiset (muutoksenhaku, julkisuusperiaate) ja muut viranomaiset. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline ja siitä vastaa kunnanhallitus. sisäinen valvonta on johtamisen apuväline ja siitä vastaa kunnanhallitus. Sisäisen valvonnan järjestäminen on toimivan johdon ja tilivelvollisten vastuulla. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja tavoitteet saavuttavaa. Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan, että päätösten perusteena oleva tieto on luotettavaa, tarpeellista ja oikea-aikaista. Sisäisessä valvonnassa tarkastetaan, että lakeja, säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan. Omaisuuden ja voimavarojen turvaaminen on keskeinen sisäisen valvonnan kohdealue. Kuvaus sisäisen valvonnan järjestämisen arvioinnista Kunnan sisäisen valvonnan järjestämistä arvioidaan johtoryhmän kokouksissa ja osastopäälliköt ja muut tilivelvolliset arvioivat vastaavasti sisäisen valvonnan järjestämistä omassa toimintaympäristössään. Riskien kartoituksen ajantasaisuus ja kattavuus Toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä on arvioitu kunnan tasolla talousarviota laadittaessa ja merkittäviä investointipäätöksiä tehtäessä. Kunnan vakuutusten ajantasaisuus on tarkastettu vuoden 2010 aikana. Riskienhallintatyön järjestäminen, toteutus ja seuranta ovat pääosin kunkin toimialan vastuulla. Kunnan keskushallinto ja kunnanjohtaja seuraavat keskushallinnon ja myös muiden toimialojen riskienhallintaa. Kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa hyväksyttiin kunnassa jo Alueellinen turvallisuussuunnitelma Nivala-Haapajärven seutukuntaan ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntaan on hyväksytty valtuustossa Valmiussuunnitelman liitteeksi tulevia osasuunnitelmia on käsitelty vasta vuonna Tunnistetut sisäisen valvonnan osa-alueiden kehittämisalueet 1. Sopimustoiminnan seuraaminen ja vaikuttaminen ostettujen palvelujen määrään, laatuun ja saatavuuteen. 2. Uuden kuntastrategian laatiminen selkeyttää tavoitteiden asettamista ja seurantaa. 3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto. 4. Raportoinnin kehittäminen Olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät riskit 1. Kunnan velkamäärän kasvu heikentää kunnan tulevaisuuden näkymiä. 2. Merkittävä osa palveluista tuotetaan muualla kuin omassa organisaatiossa. 3. Asukasluvun väheneminen vaarantaa tiettyjen palvelujen saatavuuden kunnan sisällä. 4. Kuntakonserniin kuuluvan Kiinteistöyhtiö Ukonojankartano Oy:n taloudellinen tila on uhkana heikentää myös kunnan taloutta.

15 15 Suunnitellut kehittämistoimenpiteet 1. Kuntastrategian laatiminen. 2. Sisäisen valvonnan ohjeiden ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto koko kuntakonsernissa. 3. Saatavien perinnän tehostaminen 4. Vahinkotilanteisiin varautumista kehitetään edelleen. Kannanotto sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Hoitotakuu toteutui erikoissairaanhoidossa koko vuoden kohtalaisesti. Perusterveydenhuollossa hoitotakuun kanssa ei ollut puutteita. Lääkäritilanne parani Pyhännällä vuonna Toimeentulotuen myöntämisessä on pysytty säädetyissä määräajoissa. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Pyhännän kunnan vaatimuksen hallintoriitaprosessissa, joka käynnistettiin kunnan toimesta Asia koski henkilön kotipaikkaa. Koska asialla oli suuri merkitys Pyhännän kunnan sosiaalitoimen käyttömenoihin myös tulevaisuudessa, valitti kunta hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tapauksen käsittely on vielä kesken. Yksi vammaispalveluasia on ratkaistavana Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja asian ratkaisu on vielä kesken. Kirjaston kirjojen hankinnasta tehtiin valitus markkinaoikeuteen ja hankinta keskeytettiin. Nyt odotetaan markkinaoikeuden ratkaisua, jonka jälkeen aloitetaan uusi hankinta. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä varojen käyttö Valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta tai poikkeamista sekä niiden johdosta tehdyistä toimista on kerrottu toimintakertomuksessa. Suuruudeltaan todella merkittäviä määrärahaylityksiä ei ollut ja ylitysoikeuksia haettiin talousarviovuoden aikana. Sopimustoiminta Pyhännän kunta ostaa huomattavan määrän sosiaali- ja terveystoimen palveluja. Suurimmat ostot tapahtuvat Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ja Sosiaali- ja terveyspiiri Helmeltä. Kunnan edustajat sairaanhoitopiirin hallituksessa ja valtuustossa ja Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen asioita käsittelevässä Haapaveden perusturvalautakunnassa ja neuvottelukunnassa seuraavat näiden sektoreiden toimintaa. Palvelujen ostot muilla sektoreilla olivat edellisen vuoden tasolla. Pyhännän kunta hankki edelleen ostopalvelusopimuksella koko maaseutuhallinnon palvelut Kiuruveden kaupungilta ja kirjastonjohtajan palvelut Haapaveden kaupungilta. Maaseutupalvelut ostetaan vuoden 2012 alusta uudelta yhteistoiminta-alueelta. Myös kiinteistönhoidon palvelut hankittiin edelleen ostopalveluna Pyhännän TeeHoo:lta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila on kunnassa tyydyttävällä tasolla.

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 2 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Danske Bank www.pyhäntä.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 08-8117 811 Pankit: Pyhännän Osuuspankki 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8117 823 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus 1. Toimintakertomus...6

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2010 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. sivu

SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 YLEISTIETOA HÄMEENLINNASTA 4 1.3 KAUPUNGIN HALLINTO 5 1.4 TALOUDELLINEN KEHITYS 6 1.4.1 Yleinen taloudellinen kehitys 6 1.4.2 Hämeenlinnan toiminnan

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70

HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA. Kunnanhallitus 4.4.2011 70 HARTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 JA TASEKIRJA Kunnanhallitus 4.4.2011 70 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.1.3 Yleinen ja oman

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalo Katajakoti

Vanhusten palvelutalo Katajakoti Vanhusten palvelutalo Katajakoti Tilinpäätös 214 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Someron kaupunki Tilinpäätös 212 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet.. 4 3. Taloudellinen

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot