Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "email: pyhannankunta@pyhanta.fi"

Transkriptio

1 Manuntie Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä PYHÄNTÄ Telefax: Sampo Pankki

2

3 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnan hallinto ja siinä tapahtuvat muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Pyhännän työllisyyden kehitys Pohjois-Pohjanmaan talousalueen kehitys Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan palkatun henkilöstön määrä Sisäisen valvonnan järjestäminen Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen kuuluvista yhteisöistä Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut Kunnanhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Talousarvion toteutuminen Käyttötalouden toteutumisvertailu Tuloslaskelmaosan toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutumisen erittelyt Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Toimintatuotot (ulk) Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuudesta Selvitys olennaisista muihin tuottoihin sisältyvistä pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitoista ja muihin kuluihin sisältyvistä myyntitappioista Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Pysyvät vastaavat ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Omistus muissa yhteisöissä Saamiset Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Oma pääoma Vieras pääoma Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot...104

4 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernin tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Konsernin tasetta koskevat liitetiedot Laskennallisesti eriytetyn liikelaitoksen tilinpäätöslaskelmat Jätevesilaitoksen tuloslaskelma Jätevesilaitoksen tase Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastusmerkintä Henkilöstökertomus Kansi: LapWall Oy:n rakennustyömaa, , Helvi Luttinen

5 5 Kunnanjohtajan katsaus vuoteen 2011 Vuodet eivät ole veljiä keskenään. Tämä vanha totuus pitää paikkaansa, kun katsoo vuotta 2011 ja vertaa sitä vuoteen Vuonna 2010 uskottiin vahvasti, että 2008 alkanut ja 2009 jatkunut lama on ohitse. Vuosi 2011 toi esille ikävän tosiasian, talouden vaikeudet jatkuvat. Alkuvuoden talouden nousu muuttui vuoden jälkimmäisellä puoliskolla laskuksi. Kunnille vuosi 2011 oli vaikea. Ennakkotietojen mukaan kuntien vuosikate jäi noin 400 milj. pienemmäksi kuin vuonna 2010, vaikka lähes 50 kuntaa korotti tuloveroprosenttejaan vuodelle Myös kuntien velkaantuminen jatkui voimakkaana. Kuntien velkamäärä kasvoi lähes 900 milj. vuodesta Kunnat investoivat edelleen voimakkaasti, mikä selittää velkamäärän kasvua. Pyhännän toimintaympäristössä vuosi 2011 jatkui vielä entisillä yhteistyömuodoilla. Vuoden aikana valmisteltiin kahta merkittävää muutosta. Vuoden 2012 alussa toisen asteen ammatillinen koulutus siirtyi Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Jedun vastuulle ja samalla päättyi Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhtymän toiminta. Toinen muutos oli maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen valmistelu yhdessä Haapaveden, Siikalatvan, Vaalan ja Vihannin kuntien kanssa. Pyhännän kunnassa vuosi 2011 oli monivivahteinen. Hyvää vuodessa oli yritystoiminnan kasvaminen. Vuoden alkupuolella aloitti toimintansa PuuMaster Oy:n tehdas, joka toi uusia työpaikkoja Pyhännän teollisuuteen. Toukokuussa puolestaan valtuusto teki päätöksen, jossa kunta päätti rakentaa tuotantotilat uudelle yritykselle, LapWall Oy:lle. Tämä hanke oli Pyhännän kunnan suurin teollisuustilojen rakennuskohde. Lisää tilaa rakennettiin myös pienessä määrin Real Snacks Oy:lle, jonne valmistui tempererointitila. Nämä teollisuusinvestoinnit teki mahdolliseksi normaalia korkeampi investointituki, koska Pyhännän kunta oli rakennemuutosaluetta vielä vuoden 2011 ajan. Yrityselämästä tuli myös ikäviä uutisia. Kunnan suurin työnantaja, PRT-konserni, joutui vuoden aikana tekemään raskaita päätöksiä toimintansa sopeuttamisesta. Tämän seurauksena oli pitkäaikaisia lomautuksia ja jonkin verran irtisanomisia. Tämä näkyi vuoden loppupuolella kunnan työllisyystilanteen heikkenemisenä. Pyhännän kunnalle vuosi 2011 oli taloudellisesti selvästi heikompi kuin edellinen vuosi. Toki tulos oli edelleen ylijäämäinen ja suurempi kuin talousarviossa odotettiin. Ylijäämää kertyi n vuoden 2011 aikana. Tulosta heikensi erityisesti erikoissairaanhoidon menojen kasvu. Erikoissairaanhoidon menot kasvoivat edellisestä vuodesta 38,3% eli Myös perusterveydenhuollon menot kasvoivat edellisestä vuodesta Tulosta heikensi myös lomapalkkavarausten kirjaamisen muutos :lla. Myönteistä menneessä vuodessa oli verotulojen ja toimintatuottojen kasvu. Väkiluvun väheneminen vuoden 2011 aikana oli voimakasta. Kunnan väkiluku oli vuoden lopussa 44 pienempi kuin vuoden alussa. Kunnan merkittävin haaste lähivuosina on väkiluvun kääntäminen kasvuun. Vain tällä pystytään turvaamaan palvelujen säilyminen tulevaisuudessa Pyhännällä. Toinen iso haaste on kunnan velkaantuminen. Kiinteistö Oy Ukonojankartanon tilanne on myös haasteellinen. Tyhjien asuntojen määrä on edelleen suuri ja viime vuoden puolella tehty päätös As Oy Ahjotie 1 myynnistä yksityisille ei toteutunut suunnitellulla tavalla. Ukonojan kartanon talouden turvaaminen tulevaisuudessa on kuntakonsernin näkökulmasta oleellisen tärkeää. Mennyt vuosi antoi kaikesta huolimatta Pyhännän kunnalle uskoa selvitä tulevaisuudesta. Päätöksiä pystyttiin tekemään sujuvasti, ripeästi ja yksimielisesti. Yhteistyö sujui eri tahojen kanssa hyvin ja tuloksellisesti. Lämmin kiitos kuntalaisille, yrittäjille, luottamushenkilöille ja henkilöstölle työstä kotikuntamme hyväksi. Pyhäntä Jouko Nissinen Kunnanjohtaja

6 6 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleistä Perustamisvuosi 1909 Väkiluku Asukastiheys 1,96 as/maa-km 2 Kunnall.vero/as. v Haapaveden-Siikalatvan seutukunta Kansallinen aluetukiluokitus 1 EU tavoite 1-alue Etäisyydet lähimpiin keskuksiin Oulu 122 km Kajaani 76 km Iisalmi 77 km Kokkola 173 km Raahe 116 km Sijainti ja alue Pyhäntä sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla Kainuun ja Pohjois-Savon yhtymäkohdassa. Naapurikuntia on kuusi idässä Kajaani, etelässä Vieremä ja Kiuruvesi, lännessä Pyhäjärvi, Kärsämäki ja pohjoisessa Siikalatva. Kunnan pinta-ala on 844,43 km 2, josta vesistöjä 34,10 km 2 ja maata 810,33 km 2. Vesistöjen rantaviivan pituus on 103,9 km. Suurimmat järvet ovat Iso-Lamujärvi ja Pyhännänjärvi. Lisäksi kunnassa on useita pieniä järviä ja lampia. Kunnan kaakkoisosassa on 6000 ha:n kokoinen eräalue. Natura 2000 verkostoon kuuluvia alueita Pyhännän kunnassa on kahdeksan. Alueet suojellaan harjujensuojeluohjelman, soidensuojeluohjelman, lintuvesien suojeluohjelman, metsien suojeluohjelman sekä luonnonsuojelulain mukaisesti. Hallinnollinen asema Hallinnollisessa jaotuksessa Pyhäntä kuuluu seuraaviin alueisiin: Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Ylivieska-Raahen käräjäoikeus (maaoikeusasiat Oulun käräjäoikeus) Oulun hallinto-oikeus Oulun syyttäjävirasto Rovaniemen hovioikeus Pohjois-Pohjanmaan verotoimisto, Siikalatvan toimipiste Kansaneläkelaitos, Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiri, Pulkkilan palvelupiste Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimisto, Ylivieska Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

7 7 Väestö Väestön kehitys (Väestörekisterikeskus) tarkasteluvuosi (1.1.) väkiluku muutos edelliseen Väestömäärän kehitys vuosina Väestö Väestön ikärakenne (Maistraatti) Vuosi 0-14 v. % v. % 64 v. - % Yht. % , , , , , , , , , , , , , , ,

8 8 PYHÄNNÄN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO KUNNANVALTUUSTO KUNNANHALLITUS Tarkastuslautakunta Perusturvalautakunta Keskusvaalilautakunta Tekninen lautakunta Sivistyslautakunta Kunnanvaltuusto Puheenjohtaja Mahosenaho Juhani, kenttäesimies, Keskusta, Kirkonkylä I varapuheenjohtaja Haataja Janne, tehdaspäällikkö, Keskusta, Tavastkenkä II varapuheenjohtaja Tissari Seppo, sosionomi, Keskusta, Kirkonkylä Jäsenet: Alakärppä Seija, perushoitaja, Kokoomus, Kirkonkylä Hiltunen Jouko, muurari, Vasemmisto, Kirkonkylä Ilves Mirva, lähihoitaja, Vasemmisto, Kirkonkylä Karppinen Kauko, insinööri, Keskusta, Kirkonkylä Konola Matti, maanviljelijä, Keskusta, Tavastkenkä Korsulainen Terhi, lähihoitaja, Keskusta, Kirkonkylä Leiviskä Irma, lähihoitaja, Keskusta, Kirkonkylä Leiviskä Matti, opiskelija, Keskusta, Tavastkenkä Pahkala Lauri, rak.ins, Keskusta, Kirkonkylä, alkaen Rimpeläinen Satu, terveydenhoitaja, Keskusta, Tavastkenkä Rönkä Marjatta, elintarviketyöntekijä, Keskusta, Viitamäki Svala Ilkka, kehityspäällikkö, Keskusta, Kirkonkylä, saakka Esittelijänä kunnanjohtaja Jouko Nissinen Sihteerinä hallintosihteeri Helvi Luttinen Vuosille valitussa valtuustossa on 15 valtuutettua. Valtuuston voimasuhteet: lkm ääniä, % 2008 vaalit Suomen Keskusta ,8 Kokoomus ,1 Vasemmistoliitto ,8 Vihreä Liitto ,3

9 9 Kunnanhallituksen kokoonpano toimikaudella Puheenjohtaja Kotisaari Mirja, terveydenhoitaja, Keskusta, Kirkonkylä Jäsenet: Haataja Anja, luokanopettaja, Keskusta, Tavastkenkä Hiltunen Jouko, muurari, Vasemmisto, Kirkonkylä Konola Matti, maanviljelijä, Keskusta, Tavastkenkä, I vpj. Kemppainen Juha-Pekka maanviljelijä, Tavastkenkä, II vpj Leiviskä Hilkka, maanviljelijä, Kokoomus, Tavastkenkä Pahkala Lauri, rak.ins., Keskusta, kirkonkylä Esittelijänä toimi kunnanjohtaja Jouko Nissinen ja sihteerinä toimi hallintosihteeri Helvi Luttinen. Kunnanhallituksen voimasuhteet: lkm % Suomen Keskusta 5 71,42 Kokoomus 1 14,29 Vasemmistoliitto 1 14,29 Keskusvaalilautakunnan kokoonpano Puheenjohtaja Mikko Kamula Varapuheenjohtaja Mikko Tahkola Jäsenet Eino Moisanen Susanna Hjulberg Vuokko Luttinen Tarkastuslautakunnan kokoonpano Puheenjohtaja Seppo Tissari Varapuheenjohtaja Jäsenet Marjatta Rönkä Markku Tikkanen Hillevi Sydänmetsä Perusturvalautakunnan kokoonpano Puheenjohtaja Veikko Heikkinen Varapuheenjohtaja Tiina Mikkonen Jäsenet Leena Heikkinen Raimo Hoikka Marja-Liisa Hiltunen Esittelijänä on toiminut va. sosiaalijohtaja Pilvi Härmä Sivistyslautakunnan kokoonpano Puheenjohtaja Eero Kivioja Varapuheenjohtaja Terhi Korsulainen Jäsenet Satu Rimpeläinen Sirpa Piippo Riitta Mahosenaho Matti Leiviskä Tuomas Tuuli Esittelijänä ovat toiminut rehtori Samuli Yrjänä

10 10 Teknisen lautakunnan kokoonpano: Puheenjohtaja Kauko Karppinen Varapuheenjohtaja Ilkka Svala, saakka Varapuheenjohtaja Lauri Pahkala, alkaen Jäsenet Irma Leiviskä Sanna Leiviskä Jouko Hiltunen Esittelijänä toimi rakennustarkastaja Timo Aitto-oja. Pyhännän luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatio uudistettiin vuoden 2009 alusta lukien. Kunnanvaltuuston jäsenmäärä muuttui 15 jäseneen ja kunnanhallituksen jäsenmäärä 7 jäseneen. Maaseutulautakunta lakkautettiin ja tehtävät siirtyivät kunnanhallitukselle. Sivistyslautakuntaan yhdistettiin koululautakunta ja kulttuurilautakunta. Tekniseen lautakuntaan yhdistettiin tekninen lautakunta ja valvontalautakunta. PYHÄNNÄN KUNNAN VIRASTO-ORGANISAATIO Konsernijohtaja/ hallinto-osaston päällikkö kunnanjohtaja Jouko Nissinen Vaalit Tilintarkastus Yleinen hallinto Muut palvelut Elinkeinoelämän edistäminen Maaseudun kehittäminen Sivistysosaston päällikkö rehtori Samuli Yrjänä Hallinto ja koulutoimisto Peruskoulut Esiopetus Päivähoito Liikuntatoimi Raittiustoimi Nuorisotoimi Kulttuuritoimi Kirjastotoimi Kansalaisopisto Perusturvaosaston päällikkö sosiaalijohtaja Pilvi Härmä Hallinto ja sosiaalitoimisto Lasten ja nuorten tukitoimet Vanhusten laitos- ja asumispalvelut Kotipalvelut Vammaisten laitospalvelut ja suojatyö Muut vanhusten ja vammaisten palvelut Päihdehuolto Terveyden- ja sairaanhoito Muu sosiaali- ja terveystoimi Teknisen osaston päällikkö rakennustark. Timo Aitto-oja Hallinto- ja tekninen toimisto Yhdyskuntasuunnittelu Rakennusten ja kiinteistöjen hoito Maa- ja metsätilat ja ympäristönsuojelu Jätehuolto ja energiahuolto Liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet Hallinto ja rakennusvalvonta Palo ja pelastustoiminta

11 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Yleinen taloudellinen tilanne Valtionvarainministeriön suhdannekatsauksen mukaan vuonna 2010 Suomen talous kasvoi 3,6 % ja kasvu oli laajapohjaista. Vuoden 2011 alkupuolella kansantalouden kasvu on jatkunut ja näkymät loppuvuodelle olivat vielä alkukesästä hyvät. Vuoden loppupuolella talouden ilmapiiri kuitenkin heikentyi ja epävarmuus talouden tulevasta kehityksistä on vallannut alaa niin Suomessa kuin muissakin kehittyneissä talouksissa. Lisääntyneen epävarmuuden taustalla on rahoitusmarkkinoiden näkemys siitä, että eräissä euroalueen maissa kyky hoitaa nykyiset ja tulevat velvoitteet on oleellisesti heikentynyt. Rahoitusmarkkinoiden vallitseva epävarmuus heijastuu reaalitaloudelliseen aktiviteettiin viiveellä. Talouden kasvu heikkeni vuoden 2011 loppupuolella ja vaikutukset yltävät myös vuoden 2012 puolelle. Suomen kansantalous lähti vuoteen 2011 melko positiivisesta tilanteesta. Kasvuperimä vuodelta 2010 oli kohtuullinen ja tuotantonäkymät olivat hyvät. Tuoreimpien suhdannetiedustelujen mukaan Yhdysvaltojen kohdalla odotukset olivat keskimääräistä heikommat, mutta Aasiassa notkahduksesta huolimatta olivat vielä keskimääräistä paremmat. Maailmantalouden ripeimmän kasvun kausi on ohi, vaikka maailman ostovoimakorjattu bruttokansantuote kasvoi ennusteen mukaan noin 4 %. Kasvun painopiste oli kehittyvissä maissa, joiden talous kasvaa noin 6 % vuosittain. Vastaavasti perinteisten teollisuusmaiden taloudet kasvavat keskimäärin noin 2 %. Euroalueen ja EU:n kasvu on hidasta; kasvua syntyy tänä ja ensi vuonna noin 1,5 %. Kasvu euroalueelle vaihtelee voimakkaasti: Saksa ja Ruotsi yltivät vuonna 2011 yli 3 prosentin vauhtiin, kun talous- ja rahoituskriisin kanssa painiskelevien maiden taloudet uhkaavat supistua. EU:ssa kasvua hidastavat julkisten talouksien vakautustoimet erityisesti vuonna 2011 ja vuonna Suomen bruttokansantuote kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vuonna ,9 %. Laman jälkeen nopea kasvupyrähdys näkyy myös kiihtyneenä inflaationa. Euroalueella kuluttajahintojen nousuvauhti oli noin 2,5 %, Yhdysvalloissa noin 3,5 % ja Isossa Britanniassa 4,5 %. Sekä lyhyet että pitkät reaalikorot ovat laskeneet pitkään ja esimerkiksi kuluttajahinnoilla deflatoitu 3 kuukauden reaalikorko on ollut negatiivinen euroalueella ja Yhdysvalloissa jo yli vuoden. Suomen tavaraviennistä yli puolet menee EU-maihin ja vajaa kolmannes euroalueelle. Euromaiden talousongelmien laajeneminen heikensi myös Suomen vientimahdollisuuksia. Suomen vienti koostuu paljolti investointitavaroista ja välituotteista. Kysyntä alkaa vähitellen virkistyä vasta vuonna 2013, kun talouskasvu johtaa tuotantokapasiteetin lisäystarpeisiin vientimaissa. Suomen työmarkkinat ovat murrostilassa, kun työikäisen väestön kasvu kääntyy odotettuun laskuun. Työikäisen väestön määrä alkoi supistua vuoden 2010 loppupuolella ja väheneminen jatkuu tulevina vuosina. Työllisyyden kasvu oli vuonna 2011 noin prosentin alkuvuoden suhteellisen hyvän työllisyyskasvun ansiosta, ja seuraavina vuosina työllisyyden kasvuvauhti hidastuu puolen prosentin tuntumaan. Työttömyys kääntyi laskuun jo vuoden 2010 aikana ja kehitys jatkui suhteellisen hyvänä myös alkuvuonna Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuonna , mikä oli vähemmän kuin vuosi aikaisemmin. Koko Suomen työttömyysaste oli joulukuun lopussa 7,4 % eli 0,5 % pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Seuraavassa on esitetty tietoja ja arvioita eräistä kuntatalouden kannalta keskeisistä kokonaistaloudellisista muuttujista. Vuosien 2009 ja 2010 tiedot perustuvat pääosin Tilastokeskuksen maaliskuussa 2012 julkaisemiin kansantalouden tilinpidon lukuihin sekä eräisiin muihin tilastoihin. Vuosia 2011 ja 2012 koskevat ennusteet ovat valtionministeriön laatimia. Muuttuja * 2011** 2012** %- muutos Tuotanto (määrä) -8,2 3,6 3,5 1,8 Palkkasumma -1,2 2,2 5,0 3,8 Ansiotaso 4,0 2,6 2,6 3,2 Työllisyys(määrä) -2,9-0,4 1,1 0,5 Inflaatio 0,0 1,2 3,5 3,3 %-yksikköä Työttömyysaste 8,2 8,4 7,9 7,6 Verot/BKT 42,5 42,1 42,8 42,9 Julkiset menot/bkt 55,9 55,3 54,2 54,1 Rahoitusjäämä/BKT -2,7-2,8-1,1-0,8 Julkinen velka/bkt 43,8 48,3 48,7 50,3 Vaihtotase/BKT 2,1 1,9 0,7 1,2 Euribor 3 kk, % 1,2 0,8 1,4 1,9 10 vuoden korko, % 3,7 3,0 3,1 3,4

12 Pyhännän työllisyyden kehitys Muutos 2010/2011 Työttömiä Työttömyysaste, % 12,0 8,7 11,7 3,0 Alle 25-vuotiaat Haapav-Siikalatv stk työttömyysaste, % 12,0 8,9 10,6 1,7 Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste, % 13,2 11,9 11,7-0,2 Koko maa työttömyysaste, % 11,3 7,9 7,4-0,5 (Työttömyysluvuissa ovat lomautetut mukana, TE-keskuksen tilasto) Pohjois-Pohjanmaan talousalueen kehitys Väestön muutokset Koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa asukasluku kasvoi henkilöllä eli 0,7 prosenttia. Pohjois-Pohjanmaan asukasluku vuoden vaihteessa oli Haapaveden- Siikalatvan alueella asukasluku oli vuoden vaihteessa ja asukasluvun laskua vuoden aikana seutukunnassa on tapahtunut 183 henkilöä eli 1,2 prosenttia (Haapavesi - 28, Pyhäntä -44 ja Siikalatva 111). Koko maassa väestönkasvu oli henkeä, eli 0,5 %. Suomen väkiluku oli henkilöä. Asukaslukutiedot ovat Tilastokeskuksen ja Väestörekisterin ennakkotietoja asukasmääristä Työttömyysaste Työttömyysaste Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2011 oli joulukuun lopussa 11,7 %. Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli joulukuun lopussa yhteensä työtöntä työnhakijaa, mikä oli 607 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys laski vuoden takaisesta lähes kaikissa ryhmissä, eniten teollisuuden ja varastoalan työssä, rakennus- ja kaivosalan työssä sekä palvelualan työssä. Avoimia työpaikkoja oli edellisvuotta enemmän palvelualan sekä tieteellisen, teknisen ja taiteellisen alan töissä, eniten majoitusliike- ja suurtalous alalla sekä tekniikan ja opetuksen aloilla. Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä työnhakijoita oli 3 302, mikä on 29 enemmän kuin vuosi sitten. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli joulukuussa 6 598, joista vuotiaita oli Vuoden takaisesta yli 50-vuotiaiden määrä laski 37:llä. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli eli 19,3 % työttömistä työnhakijoista ilman lomautettuja. Koko maan pitkäaikaistyöttömien vastaava osuus oli Pohjois-Pohjanmaata korkeampi ollen 22,3 %. Haapaveden-Siikalatvan alueella työttömyysaste nousi 1,7 % edellisestä vuodesta. Pyhännällä työttömyysaste nousi 3,0 %. Keskimääräinen työttömyysaste seutukunnassa oli vuonna ,9 % ja Pyhännällä keskimäärin 8,8 %. Pyhännän loppuvuoden työttömien määrään vaikuttivat PRT:n lomautukset ja irtisanomiset. Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on noussut seutukunnassa vuoden työttömästä vuoteen työttömään. Yli 50-vuotiaiden työttömien määrä nousi vuoden työttömästä 268 työttömään vuoteen Asuntotuotanto Pyhännällä valmistui vuoden 2011 aikana 2 omakotitaloa. Korjausavustuskohteita oli yhteensä 8 ja lisäksi asuntoja peruskorjattiin yhteensä 5 kpl Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Lait kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain muuttamisesta ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta tulivat voimaan Valtuuston tuli tehdä mennessä päätös kunnan sosiaalihuollon palvelujen siirtämisestä yhteistoiminta-alueelle viimeistään Maaseutupalvelut siirtyvät alkaen uuden yhteistoiminta-alueen järjestettäväksi. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Haapaveden kaupunki, Pyhännän, Siikalatva, Vaalan ja Vihannin kunnat. Järjestävänä kuntana toimii Siikalatvan kunta. Pyhännän kunnasta lakkautettiin maaseutuasiamiehen virka ja yhteistyösopimus maaseutuviranomaisenpalvelujen tuottamisesta Kiuruveden kaupungin kanssa irtisanottiin.

13 13 Uuden kuntastrategian laatiminen aloitettiin valitsemalla strategiatoimikunta. Strategian tavoitevuosi on Työllistämisasioita hoitanut Ponnari-projekti päättyi , koska projektin hallinnoijana ei voinut toimia enää sosiaalinen yritys. Tilalle perustettiin Sompa-projekti, joka toimii Siikalatvan ja Pyhännän kuntien alueella. Projekti alkoi ja sen on määrä päättyä Siikalatvan kunta hallinnoi projektia ja projektin kohderyhmänä ovat vaikeasti työllistyvät henkilöt ja työttömät nuoret. Hankkeen tavoitteena on vaikeasti työllistyvien henkilöiden ohjaaminen työhön, koulutukseen tai muuhun henkilölle tarkoituksenmukaiseen toimenpiteeseen. Projektissa luodaan varhaisen puuttumisen toimintamalli työttömien nuorten auttamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kunnanhallitus päätti, että Pyhännän kunta osallistuu Jokilaaksojen kuntien yhteisen tietohallinnon valmisteluun. Hyväksyttiin hyvinvointisuunnitelma Pyhännän kunnan hyvinvointisuunnitelma on laadittu Terve-Pyhäntä työryhmässä, joka on kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä ja jonka jäsenet edustavat poikkihallinnollisesti kunnan eri toimialasektoreita. Perustettiin kehitysvammahuollon sekä vammaispalvelujen erityisavustajan toimi Pyhännän koulu siirtyi yhtenäiskoulujärjestelmään ja koululle perustettiin oppilaanohjaaja-vararehtorin virka sekä Pyhännän yläasteen rehtorin virka lakkautettiin ja perustettiin perusopetuksen rehtorin virka. Kunnanvaltuusto päätti vahvistaa Pitkähiedan- Hangaslahden- Patahiekan ranta-asemakaavan Patahiekan alueen asemakaavan. PuuMaster Oy:n vuokrasopimus hyväksyttiin. Kiinteistö Oy Ukonojankartano antoi valtuustolle selvityksen Vainiotien asuntojen peruskorjauksesta. Kohteessa on 17 vuokra-asuntoa. Kiinteistö Oy Ukonojankartanon hallitus esitti kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus käynnistäisi hankkeen, jossa määritellään ja kartoitetaan kiinteistöpalvelujen tarpeet sekä välineet toteutumisen seurantaan kunnan ja kiinteistöyhtiön omistamissa kiinteistöissä. Kiinteistönhoidon selvitysryhmän työ käynnistyi. Leiviskänkankaan teollisuusalueen maapinta-alaa lisättiin tekemällä vaihtokaupat Metsähallituksen kanssa ja ostamalla yksityiseltä 18 ha:n määräala Leiviskänkankaan teollisuusalueen läheisyydestä. Maakaupat olivat tarpeen elinkeinoelämän tulevia tarpeita silmällä pitäen. Hyväksyttiin Pyhännän Rakennustuotteen ja Pyhännän kunnan välinen maakauppa 2,7 ha:n myymisestä Rakennustuotteelle. Määrärahojen varaaminen Real Snacksin temperointitilan ja LapWall Oy:n teollisuushallinrakentamiseen hyväksyttiin ja urakoitsijat valittiin, hankkeet käynnistyivät elokuussa Pyhännän kunnan ja Pyhännän JH-Konetyö Ay: n välille hyväksyttiin vuokrasopimus Yrittäjätalon lisätilojen vuokraamisesta yritykselle. Hyväksyttiin yhteisen jätelautakunnan perustaminen Vestia Oy:n toiminta-alueelle ( Uusi jätelaki vahv ja se tulee voimaan ). Samoin hyväksyttiin ko. muutos Vestian osakassopimukseen. Kuntaan ei otettu vuonna 2011 lainkaan pitkäaikaista lainaa, vaan investoinnit rahoitettiin lyhytaikaisella lainalla. Teollisuushallien rakentamiseen saadaan investointiavustukset vasta jälkikäteen. Vuoden 2012 kunnallisveroprosentti päätettiin pitää edellisen vuoden tasolla eli 19,75 %. Kiinteistöveroprosentteja tarkistettiin vuodelle 2010 ja päätettiin pitää samalla tasolla myös vuonna 2012.

14 Kunnan palkatun henkilöstön määrä HENKILÖIDEN LUKUMÄÄRÄ Toimintayksikkö Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Ilman työllistettyjä Hallinto-osasto Perusturvaosasto Sivistysosasto Tekninen osasto YHTEENSÄ Henkilöstöä koskevat tiedot on esitetty tämän toimintakertomuksen lopussa olevassa henkilöstökertomuksessa. 1.5 Sisäisen valvonnan järjestäminen Kuvaus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Riittävä ja kattava valvonta on edellytys kunnan toiminnan luotettavuudelle. Valvonnan tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus siitä, että toiminta on järjestetty päätösten mukaisesti ja kunnalle asetetut tavoitteet saavutetaan. Valvonta jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan. Ulkoinen valvonta on toimivasta johdosta riippumatonta ja sitä toteuttavat valtuuston valitsema tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Ulkoista valvontaa toteuttavat myös kuntalaiset (muutoksenhaku, julkisuusperiaate) ja muut viranomaiset. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline ja siitä vastaa kunnanhallitus. sisäinen valvonta on johtamisen apuväline ja siitä vastaa kunnanhallitus. Sisäisen valvonnan järjestäminen on toimivan johdon ja tilivelvollisten vastuulla. Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja tavoitteet saavuttavaa. Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan, että päätösten perusteena oleva tieto on luotettavaa, tarpeellista ja oikea-aikaista. Sisäisessä valvonnassa tarkastetaan, että lakeja, säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan. Omaisuuden ja voimavarojen turvaaminen on keskeinen sisäisen valvonnan kohdealue. Kuvaus sisäisen valvonnan järjestämisen arvioinnista Kunnan sisäisen valvonnan järjestämistä arvioidaan johtoryhmän kokouksissa ja osastopäälliköt ja muut tilivelvolliset arvioivat vastaavasti sisäisen valvonnan järjestämistä omassa toimintaympäristössään. Riskien kartoituksen ajantasaisuus ja kattavuus Toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä on arvioitu kunnan tasolla talousarviota laadittaessa ja merkittäviä investointipäätöksiä tehtäessä. Kunnan vakuutusten ajantasaisuus on tarkastettu vuoden 2010 aikana. Riskienhallintatyön järjestäminen, toteutus ja seuranta ovat pääosin kunkin toimialan vastuulla. Kunnan keskushallinto ja kunnanjohtaja seuraavat keskushallinnon ja myös muiden toimialojen riskienhallintaa. Kunnan valmiussuunnitelman yleinen osa hyväksyttiin kunnassa jo Alueellinen turvallisuussuunnitelma Nivala-Haapajärven seutukuntaan ja Haapaveden-Siikalatvan seutukuntaan on hyväksytty valtuustossa Valmiussuunnitelman liitteeksi tulevia osasuunnitelmia on käsitelty vasta vuonna Tunnistetut sisäisen valvonnan osa-alueiden kehittämisalueet 1. Sopimustoiminnan seuraaminen ja vaikuttaminen ostettujen palvelujen määrään, laatuun ja saatavuuteen. 2. Uuden kuntastrategian laatiminen selkeyttää tavoitteiden asettamista ja seurantaa. 3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto. 4. Raportoinnin kehittäminen Olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät riskit 1. Kunnan velkamäärän kasvu heikentää kunnan tulevaisuuden näkymiä. 2. Merkittävä osa palveluista tuotetaan muualla kuin omassa organisaatiossa. 3. Asukasluvun väheneminen vaarantaa tiettyjen palvelujen saatavuuden kunnan sisällä. 4. Kuntakonserniin kuuluvan Kiinteistöyhtiö Ukonojankartano Oy:n taloudellinen tila on uhkana heikentää myös kunnan taloutta.

15 15 Suunnitellut kehittämistoimenpiteet 1. Kuntastrategian laatiminen. 2. Sisäisen valvonnan ohjeiden ja riskienhallinnan ohjeen käyttöönotto koko kuntakonsernissa. 3. Saatavien perinnän tehostaminen 4. Vahinkotilanteisiin varautumista kehitetään edelleen. Kannanotto sisäisen valvonnan asianmukaisuudesta ja riittävyydestä Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Hoitotakuu toteutui erikoissairaanhoidossa koko vuoden kohtalaisesti. Perusterveydenhuollossa hoitotakuun kanssa ei ollut puutteita. Lääkäritilanne parani Pyhännällä vuonna Toimeentulotuen myöntämisessä on pysytty säädetyissä määräajoissa. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Pyhännän kunnan vaatimuksen hallintoriitaprosessissa, joka käynnistettiin kunnan toimesta Asia koski henkilön kotipaikkaa. Koska asialla oli suuri merkitys Pyhännän kunnan sosiaalitoimen käyttömenoihin myös tulevaisuudessa, valitti kunta hallinto-oikeuden päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tapauksen käsittely on vielä kesken. Yksi vammaispalveluasia on ratkaistavana Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja asian ratkaisu on vielä kesken. Kirjaston kirjojen hankinnasta tehtiin valitus markkinaoikeuteen ja hankinta keskeytettiin. Nyt odotetaan markkinaoikeuden ratkaisua, jonka jälkeen aloitetaan uusi hankinta. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä varojen käyttö Valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta tai poikkeamista sekä niiden johdosta tehdyistä toimista on kerrottu toimintakertomuksessa. Suuruudeltaan todella merkittäviä määrärahaylityksiä ei ollut ja ylitysoikeuksia haettiin talousarviovuoden aikana. Sopimustoiminta Pyhännän kunta ostaa huomattavan määrän sosiaali- ja terveystoimen palveluja. Suurimmat ostot tapahtuvat Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä ja Sosiaali- ja terveyspiiri Helmeltä. Kunnan edustajat sairaanhoitopiirin hallituksessa ja valtuustossa ja Sosiaali- ja terveyspiiri Helmen asioita käsittelevässä Haapaveden perusturvalautakunnassa ja neuvottelukunnassa seuraavat näiden sektoreiden toimintaa. Palvelujen ostot muilla sektoreilla olivat edellisen vuoden tasolla. Pyhännän kunta hankki edelleen ostopalvelusopimuksella koko maaseutuhallinnon palvelut Kiuruveden kaupungilta ja kirjastonjohtajan palvelut Haapaveden kaupungilta. Maaseutupalvelut ostetaan vuoden 2012 alusta uudelta yhteistoiminta-alueelta. Myös kiinteistönhoidon palvelut hankittiin edelleen ostopalveluna Pyhännän TeeHoo:lta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila on kunnassa tyydyttävällä tasolla.

16 16 2. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus 2.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen Tilikauden jaksotettujen tulojen riittävyys jaksotettuihin menoihin osoitetaan tuloslaskelman välitulosten eli toimintakatteen, vuosikatteen ja tilikauden tuloksen avulla. Arvioinnissa käytetään lisäksi tuloslaskelman eristä ja välituloksista laskettuja tunnuslukuja. Jäljempänä esitettävä tuloslaskelma sisältää ulkoiset tuotot ja kulut.

17 17 Tuloslaskelma ja tunnusluvut (ulk.) Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintakulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet,tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot 2 6 Korkokulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Poistoeron muutos Varausten muutos Tilikauden ylijäämä Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 14,6 % 15,7 % Vuosikate/Poistot, % 156,0 % 353,1 % Vuosikate, /asukas 431,5 856,4 Asukasmäärä Kaavat: Toimintatuotot/Toimintakulut, %= 100xToimintatuotot /(Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön ) Vuosikate / Poistot, % = 100 x Vuosikate / Poistot

18 18 Toimintakate Toimintakate on toimintatuottojen ja toimintamenojen erotus joka osoittaa, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verorahoituksella. Toimintakate kunnassa on aina merkkinen. Pyhännän kunnan toimintakate vuodelta 2011 on ,87. Edellisvuoteen verrattuna toimintakate heikkeni ,11 eli 9,6 %. Toimintatuotot olivat ,90 ja ne kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna ,84 eli 0,7 %. Talousarvioon 2011 verrattuna toimintatuotot ylittyivät ,90. Suurimpien lautakuntien tulot toteutuivat yleisesti yli 100 prosenttisesti, perusturvalautakunnan tulot ovat toteutuneet 124,73 prosenttisesti ja sivistyslautakunnan tulot ovat toteutuneet 140,66 prosenttisesti. Perusturvalautakunnalla tulot ovat kehittyneet hyvin mm. vanhusten laitospalveluissa ja muussa vanhusten ja vammaisten palveluissa. Sivistyslautakunnalla tulot ovat kehittyneet hyvin mm. peruskoululla, esiopetuksessa (näissä toteutuivat hyvin mm. kotikuntakorvaukset), päivähoidossa (varsinkin perhepäivähoidon tulot) ja liikuntatoimessa (kuntosalimaksut). Teknisen lautakunnan tulot toteutuivat 97,64 %. Jätehuollon, johon tulevat jätevesimaksut, tulot jäivät 91,38 prosenttiin ja talousarvion mukaisia tuloja jäi jätevesimaksuista saamatta ,72. Tulot ylittivät 100 prosenttia energiahuollossa ja rakennusvalvonnassa. Tulojen kasvua tapahtui myyntituloissa ja maksutuotoissa. Tuet ja avustukset, vuokratuotot ja muut toimintatuotot eivät yltäneet 100 prosenttiin. Toimintamenot olivat ,77 ja ne kasvoivat vuoteen 2010 verrattuna ,95 eli 8,2 %. Palkat ja palkkiot toteutuivat 103,39 prosenttisesti. Palkkoihin tuli kirjattavaksi myös jaksotetut palkat, joita oli ,82. Uusien virka- ja työehtosopimusten mukaan vuosilomamääräykset muuttuivat siten, että lomat lisääntyivät myös lyhyempiaikaisessa työsuhteessa oleville ja toisaalta jaksotettuihin palkkoihin tuli ottaa henkilöstön pitämättömien, talvilomien kustannukset viime vuodelta. Henkilösivukuluista ovat toteutuneet ainoastaan eläkkeet 103,05 prosenttisesti, muut erät ovat pysyneet talousarvion mukaisina. Palvelujen ostot ovat toteutuneet 103,85 prosenttisesti. Palvelujen ostoissa mukana olevan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kustannukset nousivat Pyhännän kunnan osalta 38,3 % ( , ,00. Haapavedeltä sosiaali- ja terveyspiiristä tuli lisämaksua ,52, suurimmat ylittäjät olivat kouluterveydenhuolto ja vuodeosasto. Kustannukset nousivat n. 7,3 % ( , ,00). Jokilaaksojen pelastuslaitokselta tuli palautusta 2302,03. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat toteutuneet 110,82 prosenttisesti. Tähän kirjataan mm. lämmitys ja sähkö. Sähkömenot ovat ylittäneet talousarviomäärärahat 19,1 %. Sähkön siirtohinnat ja myös kulutushinnat nousivat vuoden aikana. Vuokrat ovat toteutuneet 98,97 prosenttisesti. Toimintatuottojen eli maksurahoituksen prosenttiosuus toimintakuluista oli 14,6 %. Edellisenä vuonna prosenttiosuus oli 15,7 %. Verotulot Verotulojen kertymäprosentti vuonna oli 105,26 % ja verotuloja saatiin ,98. Edellisen vuoden verotulojen määrä oli ,32, joten verotuloissa on tapahtunut nousua ,66 eli 2,9 %. Kunnallisveroa kertyi ,69 eli talousarvioon varattu määräraha ylittyi ,69. Kunnallisverotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 5,3 prosenttia. Tämä johtunee ainakin osittain palkkasumman kasvusta ja myös eläketulojen ja muiden ansiotulojen (pl. työttömyysturvaetuudet) kasvusta. Yhteisöveroa kertyi vuodelta ,23. Yhteisöverotilitykset ovat alentuneet viime vuoteen verrattuna 11,8 prosenttia, kuntien saamaa yhteisöveron jako-osuus oli edelleen korotettu kymmenellä prosenttiyksiköllä. Talousarvioon varattu yhteisöveroarvio alittui ,77 eurolla. Kiinteistöveroa kertyi ,06. Kiinteistöveroarvio ,00 euroa ylittyi 9.110,06. Kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle Kokonaisuutena talousarvion verotuloarvio ,00 euroa ylittyi ,98 euroa. Verotulot lajeittain, 1000 Muutos % Kunnallisvero ,3 Yhteisövero ,8 Kiinteistövero ,8 Yhteensä ,9

19 19 Valtionosuudet Valtionosuuksia saatiin ,00 euroa eli toteutuma on 102,17 prosenttia. Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuden palautusta vuodelta 2011 ei tullut. Valtionosuusarvio ylittyi ,98 euroa. Valtionosuudet alenivat vuoteen 2010 verrattuna eli 0,9 %. Vuosikate Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Perusoletus on, että mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kunnan tulorahoitus on riittävä. Vuoden 2011 tilinpäätöksen vuosikate on ,49, joka on ,26 heikompi, kuin vuonna Vuosikate on ,49 parempi kuin talousarviossa on arvioitu. Vuosikate on asukasta kohti 431,5 ja se heikkeni 424,90 edellisvuodesta, jolloin tunnusluku oli 856,4. Vuosikate vuodelta 2011 kattaa poistot, jotka olivat ,85. Vuosikate/poistot tunnusluvuksi muodostui 156 %. Vuosikatteen kehitys /asukas Tulorahoituksen riittävyys, Nettoinvestoinnit Poistot Vuosikate Tilikauden tulos Nettoinvestoinnit Poistot Vuosikate Tilikauden tulokseksi muodostui ,64, joka on ,64 parempi kuin talousarviossa arvioitiin. Tilikauden tulos heikkeni vuodesta ,69.

20 Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana tarkastellaan rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella. Investointien tulorahoitus tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Luotettavan kuvan kunnan lainanhoitokyvystä saa tarkastelemalla tunnuslukua useamman vuoden jaksolla. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1-2 ja heikko kun tunnusluvun arvo jää alle yhden.

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 2 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALOUDEN KEHITYS Kunnanhallitus 253 05.06.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 talousarviosuunnitelman laadintakehys sekä talouden tasapainottamisohjelman raja-arvojen päivitys 463/02.02.00/2014 >Kunnanhallitus

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 3.3.216 Päiväys: 3.3.216 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 08-8117 811 Pankit: Pyhännän Osuuspankki 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8117 823 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus 1. Toimintakertomus...6

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010 Tilastoaineistoa Kaupunginhallitus 4.4.2011 Uusikaupunki, työvoima ja työlliset Muutos vuodesta 2000 Työvoima Muutos vuodesta

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot