Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote Yhteenveto. Innofactor Oyj:n pörssitiedote klo 8.30

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2010. Yhteenveto. Innofactor Oyj:n pörssitiedote 1.3.2011 klo 8.30"

Transkriptio

1 Innofactor Oyj:n pörssitiedote klo 8.30 Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2010 Yhteenveto Westend ICT Oyj ja Innofactor Software Oy:n (entinen Innofactor Oy) osakkeenomistajat allekirjoittivat sopimuksen yhtiöiden yhdistymisestä. Sopimuksen täytäntöönpanon edellytykset täyttyivät Westend ICT Oyj:n yhtiökokouksen hyväksymisen myötä Järjestelyssä Westend ICT Oyj:n nimi muuttui Innofactor Oyj:ksi. Innofactor-konserni muodostuu yritysjärjestelyn jälkeen ja tilinpäätöshetkellä tytäryhtiö Innofactor Software Oy:stä tytäryhtiöineen (aiemmin Innofactor-konserni) sekä Innofactor Documenta Oy:stä (aiemmin Documenta Oy) ja Oy Soloplus Ab:stä. Innofactor Software -alakonserniin kuuluvat tytäryhtiöt Innofactor Customer Solutions Oy, Innofactor Visual Management Oy ja Venenum Oy. Yritysjärjestely toteutettiin osakevaihtona, jossa Westend ICT Oyj suuntasi Innofactor Oy:n osakkeenomistajille apporttiehtoisen osakeannin. Merkintähinta maksettiin luovuttamalla 100 % Innofactor Software Oy:n (aiemmin Innofactor Oy) osakkeista. Innofactor Software Oy:n entiset osakkeenomistajat omistavat järjestelyn jälkeen 70 % Innofactor Oyj:stä. Järjestely edellyttää listalleottoesitteen laatimista, sen hyväksymistä Finanssivalvonnan toimesta, uuden listaushakemuksen jättämistä Nasdaq OMX Helsinki -arvopaperipörssille ja asian käsittelyä arvopaperipörssin listauskomiteassa, mikä tapahtuu arviolta maalis huhtikuussa Yritysjärjestelyssä on IFRS-kirjanpitosäännösten mukaan kysymys IFRS 3:n mukaisesta käänteisestä hankinnasta, jossa arvopapereita liikkeeseen laskeva yhteisö (juridinen hankkijaosapuoli eli Westend ICT Oyj) on IFRS 3:n mukaan kirjanpidollisesti hankinnan kohde. Vastaavasti yhteisö, jonka oman pääoman ehtoiset osuudet hankitaan (juridinen hankinnan kohde, Innofactor Software Oy), on kirjanpidollinen hankkijaosapuoli. Tilinpäätös on laadittu edellä kuvattu käänteinen hankinta huomioiden. Tilinpäätöksessä on huomioitu alakonserni Innofactor Software Oy koko tilikauden (tai vuosineljänneksen) osalta sekä emoyhtiö Innofactor Oyj ja sen tytäryhtiö Innofactor Documenta Oy yhdistymisen jälkeiseltä ajalta Konsernitilinpäätös on laadittu seuraavasti tuloslaskelma ajalta on Innofactor Software -konsernin tuloslaskelma tuloslaskelma ajalta on Innofactor Software -konsernin ja Westend ICT - konsernin yhdistetty tuloslaskelma tase per on Innofactor Software -konsernin ja Westend ICT -konsernin yhdistetty tase Innofactor Oyj julkaisee erillisellä pörssitiedotteella taloustietoja entisen Westend ICT - konsernin kehityksestä ajanjaksolta sekä

2 Tilikausi Liikevaihto oli tuhatta euroa (6 920 vuonna 2009), jossa kasvua 42,5 %. Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) 979 tuhatta euroa (1 309 vuonna 2009), jossa vähennystä 25,2 % EBITDA oli 9,9 % liikevaihdosta (18,9 % 2009) Liikevoitto oli 702 tuhatta euroa (1 165 vuonna 2009), jossa laskua 39,7 %. Liikevoittoprosentti 7,1 % (16,8 % vuonna 2009). Vuosineljännes (Q4) Liikevaihto oli tuhatta euroa (2 484 vuonna 2009), jossa kasvua 33,3 %. Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) 460 tuhatta euroa (553 vuonna 2009), jossa vähennystä 16,8 % EBITDA oli 13,9 % liikevaihdosta (22,3 % 2009) Liikevoitto oli 391 tuhatta euroa (465 vuonna 2009), jossa laskua 15,9 %. Liikevoittoprosentti 11,8 % (18,7 % vuonna 2009). Tulevaisuuden näkymät lyhyesti Innofactor-konsernin vuoden 2011 liikevaihdon arvioidaan olevan noin 17 miljoonaa euroa, jossa kasvua vuoteen 2010 verrattuna on noin 70 %. Sekä euromääräisen että prosentuaalisen liiketuloksen ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) arvioidaan olevan parempi kuin vuonna Laadintaperusteet Innofactor Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu ensimmäistä kertaa kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti siirtymäpäivän ollessa Tilinpäätöstiedote on laadittu suppeana IFRS-standardin kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti ja sen laadinnassa ei ole noudatettu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardia. Konsernin IFRS-siirtymisen vaikutus omaan pääomaan 62 tuhatta euroa. Tilinpäätöslyhennelmässä ja liitetiedoissa esitetyt tilinpäätösluvut perustuvat yhtiön tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu Innofactor Oyj harjoittaa toimintaansa yhdellä segmentillä tarjoten ohjelmistoja ja järjestelmiä sekä niihin liittyviä palveluja ja se toimii pääosin Suomessa. Tästä johtuen segmenttikohtaista tai maantieteellistä liikevaihdon ja tuloksen jakautumista ei esitetä.

3 Konsernin keskeiset tunnusluvut Liikevaihto tuhatta euroa (6 920 tuhatta euroa vuonna 2009) Liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) 979 tuhatta euroa (1 309 tuhatta euroa vuonna 2009) Prosenttia liikevaihdosta 9,9 % (18,9 % vuonna 2009) Liikevoitto 702 tuhatta euroa (1 165 tuhatta euroa 2009) Prosenttia liikevaihdosta 7,1 % (16,8 % vuonna 2009) Tulos ennen veroja 696 tuhatta euroa (1 182 tuhatta euroa vuonna 2009) Prosenttia liikevaihdosta 7,1 % (17,1 % vuonna 2009) Oman pääoman tuotto 6,8 % (40,5 % vuonna 2009) Sijoitetun pääoman tuotto 9,7 % (54,3 % vuonna 2009) Nettovelkaantumisaste (Net Gearing) -14,0 % (-63,5 % vuonna 2009) Omavaraisuusaste 64,0 % (56,1 % vuonna 2009) Henkilöstö tilikauden lopussa 171 (89 vuonna 2009) Henkilöstö keskimäärin 108 (66 vuonna 2009) Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos per osake 0,0014 euroa (0,0027 euroa vuonna 2009) Oma pääoma per osake 0,021 euroa (0,008 euroa vuonna 2009) Neljäs vuosineljännes (Q4) Liikevaihto Innofactor-konsernin liikevaihto oli tuhatta euroa (2 484 tuhatta euroa vuonna 2009), jossa kasvua 33,3 prosenttia. Tuloskehitys Innofactor-konsernin liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) oli 460* tuhatta euroa (553 tuhatta euroa vuonna 2009), jossa vähennystä 16,8 prosenttia. EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 13,9 prosenttia (22,3 prosenttia vuonna 2009).

4 Innofactor-konsernin liikevoitto oli 391* tuhatta euroa (465 tuhatta euroa vuonna 2009), jossa vähennystä 15,9 prosenttia. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 11,8 prosenttia (18,7 prosenttia vuonna 2009). * Westend ICT Oyj:n ja Innofactor Oy:n yritysjärjestelyyn liittyneet kertaluonteiset kustannukset on kulukirjattu yhtiöihin, joissa ne ovat syntyneet. Käänteisestä hankinnasta johtuen ne sisältyvät vain osittain Innofactor-konsernin tuloslaskelmaan. Tilikausi Liikevaihto Innofactor-konsernin liikevaihto tilikaudella 2010 oli tuhatta euroa (6 920 tuhatta euroa vuonna 2009), jossa kasvua 42,5 prosenttia. Tuloskehitys Innofactor-konsernin liiketulos ennen poistoja ja mahdollisia arvonalentumisia (EBITDA) oli 979* tuhatta euroa (1 309 tuhatta euroa vuonna 2009), jossa vähennystä 25,2 prosenttia. EBITDA:n osuus liikevaihdosta oli 9,9 prosenttia (18,9 prosenttia vuonna 2009). Innofactor-konsernin liikevoitto oli 702* tuhatta euroa (1 165 tuhatta euroa vuonna 2009), jossa vähennystä 39,7 prosenttia. Liikevoiton osuus liikevaihdosta oli 7,1 prosenttia (16,8 prosenttia vuonna 2009). * Westend ICT Oyj:n ja Innofactor Oy:n yritysjärjestelyyn liittyneet kertaluonteiset kustannukset on kulukirjattu yhtiöihin, joissa ne ovat syntyneet. Käänteisestä hankinnasta johtuen ne sisältyvät vain osittain Innofactor-konsernin tuloslaskelmaan. Rahoitus ja investoinnit Innofactor-konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa tuhatta euroa (5 355 tuhatta euroa vuonna 2009). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä tuhatta euroa (1 650 tuhatta euroa vuonna 2009), jotka koostuivat kokonaisuudessaan rahavaroista. Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 167 tuhatta euroa (729 tuhatta euroa vuonna 2009). Investointien rahavirta oli 100 tuhatta euroa (-373 tuhatta euroa vuonna 2009). Omavaraisuusaste oli 64,0 prosenttia (56,1 % vuonna 2009) ja nettovelat suhteessa omaan pääomaan (Net Gearing) -14,0 prosenttia (-63,5 % vuonna 2009). Korollisia velkoja ei ollut (ei myöskään vuonna 2009). Tilikauden sijoitetun pääoman tuotto oli 9,7 prosenttia (54,3 % vuonna 2009) ja oman pääoman tuotto 6,8 prosenttia (40,5 % vuonna 2009). Innofactor-konsernin taseen pitkäaikaiset varat ovat yhteensä tuhatta euroa ja ne muodostuvat seuraavista eristä aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 472 tuhatta euroa

5 liikearvo tuhatta euroa muut aineettomat hyödykkeet tuhatta euroa laskennalliset verosaamiset 207 tuhatta euroa Vaikka entinen Westend ICT Oyj on hankinnan juridinen hankkijaosapuoli ja hankinnan juridinen kohde on entinen Innofactor Oy, on edellä yhteenvedossa selostetusti kyseessä IFRS 3:n mukainen käänteinen hankinta, jossa entinen Westend ICT Oyj on kirjanpidollinen hankinnan kohde ja entinen Innofactor Oy kirjanpidollinen hankkijaosapuoli. Hankinnassa entisen Westend ICT - konsernin asiakassuhteiden ja ohjelmistojen arvoksi määritettiin tuhatta euroa. Kyseiset aineettomat varallisuuserät sisältyvät taseen muihin aineettomiin hyödykkeisiin. Hankinnan liikearvoksi muodostui laskennallisten verojen huomioimisen jälkeen tuhatta euroa. Innofactor Oyj:llä on noin 38 miljoonaa euroa ajalla muodostuneita verotuksessa vahvistettuja tappioita, joita ei ole toistaiseksi otettu huomioon hankintamenolaskelmassa, eikä niistä näin ollen ole kirjattu laskennallista verosaamista. IFRS 3:n mukaisesti hankintamenolaskelmaa voidaan tarkastaa ja laskennalliset verosaamiset kirjata 12 kuukauden aikana hankinnasta. Hankintamenolaskelma on edellä mainituista syistä johtuen laadittu alustavana. Innofactor-konsernin tilikauden bruttoinvestoinnit aineelliseen käyttöomaisuuteen olivat 314 tuhatta euroa (167 tuhatta euroa vuonna 2009) ja ne muodostuivat kasvun vaatimista tavanomaisista lisä- ja korvausinvestoinneista. Tehtyjen arvonalennustestien mukaan omaisuuserien arvonalentumisia ei ole. Aineettomien hyödykkeiden poistot olivat 126 tuhatta euroa (98 tuhatta euroa vuonna 2009). Tutkimus ja tuotekehitys Innofactor-konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot olivat tuhatta euroa (680 tuhatta euroa vuonna 2009), jossa kasvua 72,5 %. Tutkimus ja tuotekehitys kohdistui pääosin INNOFACTOR Prime ja INNOFACTOR Prospekti -tuotteiden uusiin versioihin sekä asiointitiliratkaisun toteutukseen. Tuotekehitysmenot on käsitelty vuosikuluina. Henkilöstö Innofactor-konsernin henkilöstömäärä oli keskimäärin 108 (66 vuonna 2009), jossa kasvua 64 %. Vuoden lopussa henkilöstöä oli 171 (89 vuoden 2009 lopussa), jossa kasvua 92 %. Visual Management Oy:n osto kasvatti henkilöstömäärää 19 henkilöllä ja Westend ICT Oyj:n osto kasvatti henkilöstömäärää 40 henkilöllä. Vuoden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 36,1 vuotta. Henkilöstöstä 36,6 prosenttia on suorittanut ylemmän, 34,8 prosenttia alemman korkeakoulututkinnon tai suorittamassa ylempää korkeakoulututkintoa, ja 28,6 prosenttia muun tutkinnon. Naisia on 19,9 prosenttia ja miehiä 80,1 prosenttia henkilöstöstä. Liiketoiminta

6 Innofactor-konsernin liiketoiminta keskittyi Suomeen ja liikevaihdosta noin 96 % tuli Suomesta. Loppuosa noin 4 % liikevaihdosta tuli Euroopan Unionin jäsenvaltioiden päästökaupparatkaisuista, Ruotsin seurakunta-asiakkaista ja joidenkin suomalaisten yritysten ulkomaantoiminnoista. Innofactor-konserni toteutti yritysten ja yhteisöjen toimintaa tukevia ohjelmistoratkaisuja. Tarjonnan ytimen muodostivat ohjelmistot ja järjestelmät, jotka jakaantuvat kolmeen ratkaisualueeseen: WWW-sivut ja viestintä, sähköinen asiointi ja epalvelut, sekä työskentelyn tehostaminen. Kyseisille osa-alueille Innofactor toteutti toimialariippumattomia sekä tietyille toimialoille sovitettuja valmiita ratkaisuja. Ratkaisut sovitettiin tarvittaessa asiakaskohtaisesti. Lisäarvopalvelut olivat konsultointi, käytettävyys, käyttöliittymät ja design, koulutus, tuki ja ylläpito, sekä pilvi- ja käyttöpalvelut, joiden avulla varmistettiin ohjelmistojen vaivaton käyttöönotto ja helppo käytettävyys. Normaalista liiketoiminnasta poiketen Innofactor toteutti Valtiokonttorille Kansalaisen asiointitilin. Itse ohjelmistotoimitus toteutettiin tietoisesti tappiolla ja siten, että tavoitteena on saada kyseisen palvelun operoinnista jatkossa merkittävää katteellista liikevaihtoa. Uusina ratkaisualueina Innofactor Oyj:n tarjontaan tulivat Westend ICT Oyj:n kanssa toteutetun yritysjärjestelyn kautta sen tytäryhtiön Innofactor Documenta Oy:n (entinen Documenta Oy) dokumenttien, asian- ja arkistonhallinnan, laadunhallinnan ja sopimusten hallinnan järjestelmät. Edellä kuvatut ratkaisut sijoittuvat työskentelyn tehostamisratkaisujen alle. Toteutettu yritysjärjestely vahvisti entisestään Innofactorin markkina-asemaa Suomen suurimpana Microsoft-ratkaisuihin keskittyneenä ratkaisutoimittajana. Tilikauden muut tapahtumat Seuraavassa selostetaan sekä Innofactor-konsernin juridisen emoyhtiön Innofactor Oyj:n (toimi nimellä Westend ICT Oyj asti) sekä Innofactor Software Oy:n (toimi nimellä Innofactor Oy asti) tapahtumia aikajärjestyksessä. Innofactor Software Oy:n tiedot on esitetty tässä yhteydessä siitä syystä, että se on IFRS 3:n mukaisen käänteisen hankinnan kirjanpidollinen hankkijaosapuoli Westend ICT Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vaihtovelkakirjalainan ehtojen muuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokouksen päättämän ja yhtiökokouksen muuttaman (rekisteröity ) vaihtovelkakirjalainan ehtoja muutettiin siten, että laina-aikaa jatkettiin saakka ja että lainaa vaihdettaessa merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Varsinainen yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen neuvottelemaan ja sopimaan lainan merkitsijöiden kanssa lainan ehtojen muuttamisesta yhtiön pääoma- ja rahoitusaseman parantamiseksi. Osinkoa ei päätetty jakaa Innofactor Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti koko johtoa ja henkilöstöä koskevasta optio-ohjelmasta D hallituksen esityksen mukaisesti. Yhtiökokous päätti lisäksi muuttaa yhtiöjärjestyksen lunastuslauseketta siten, että ensisijainen lunastusoikeus on yhtiöllä itsellään. Osinkoa päätettiin jakaa yhteensä ,24 euroa.

7 Westend ICT Oyj solmi yhtiön silloisten pääomistajien Tuomo Tilmanin ja Jyrki Salmisen kanssa rahoitusjärjestelysopimukset, joilla parannettiin yhtiön rahoitusasemaa. Järjestely koostui neljästä eri oikeustoimesta: (i) lainan lyhennys, jossa yhtiö lyhensi lainojaan yhteensä ,20 eurolla; (ii) osakkeiden myynti, jossa yhtiö myi omistamansa kappaletta Group Business Software AG:n osakkeita kokonaiskauppahintaan ,20 euroa; (iii) vaihtovelkakirjalainan vaihto yhtiön osakkeiksi, jossa euroa yhtiön vaihtovelkakirjalainoja vaihdettiin kappaleeseen yhtiön uusia osakkeita; ja (iv) suunnattu osakeanti, jossa yhtiö suuntaa osakeannin, jossa tarjottiin merkittäväksi yhteensä uutta osaketta kokonaismerkintähintaan ,00 euroa. Järjestelyn jälkeen Tilmannin ja hänen määräysvaltayhteisönsä omistusosuus olisi 32,9 % ja Salmisen 31,3 % Westend ICT Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi edellä kuvatun järjestelyn Westend ICT Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymien, rahoitusjärjestelysopimuksiin liittyvien vaihtovelkakirjalainojen vaihdon nojalla annetut kpl ja suunnatussa osakeannissa annetut kpl uutta osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin Innofactor Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päätti (i) jakaa vuodelta 2010 lisäosinkoa yhteensä ,00 euroa sen hetkisille osakkaille; (ii) kumota yhtiöjärjestyksessä olleen kohdan osakkeen nimellisarvosta; (iii) maksuttomasta osakeannista, jolla osakkeet splitattiin 1:20 osaan; sekä (iv) osakkeen suunnatusta osakeannista, jonka maksettiin apporttina 100% Visual Management Oy:n osakkeita ja jonka kautta Visual Management Oy:n entiset osakkaat saivat 13,2 %:n omistusosuuden Innofactor Oy:stä Westend ICT Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous (i) hyväksyi tappioiden kattamisen vapaalla omalla pääomalla siten, että vahvistetun tilinpäätöksen osoittamaa ,11 euron tappioita edellisiltä tilikausilta katettiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston varoilla ,00 eurolla; (ii) hyväksyi osakepääoman alentamisen tappioiden kattamiseksi siten, että yhtiön ,92 euron osakepääomaa alennettiin ,11 eurolla edellisten tilikausien tappioiden kattamiseksi. Osakepääoman alentamisen jälkeen yhtiön uudeksi osakepääomaksi tulisi ,81 euroa; ja (iii) hyväksyi osakepääoman alentamisen varojen siirtämiseksi vapaan oman pääoman rahastoon siten, että yhtiön ,81 euron osakepääomaa alennettiin ,81 eurolla siten, että varat siirrettiin sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakepääoman alentamisen jälkeen yhtiön uudeksi osakepääomaksi tulisi ,00 euroa Westend ICT Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymä osakepääoman alentaminen (uusi osakepääoma ,81 euroa) rekisteröitiin kaupparekisteriin Innofactor Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti (i) osakkeen suunnatusta osakeannista yhtiön avainhenkilöille; sekä (ii) suunnatusta osakkeen hankinnasta yhtiöstä pois lähtevältä henkilöltä Westend ICT Oyj:n ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymä osakepääoman alentaminen (uusi osakepääoma ,00 euroa) rekisteröitiin kaupparekisteriin.

8 Westend ICT Oyj:n tytäryhtiön Documenta Oy:n hallitus päätti toimitusjohtaja Asko Ojasen toimisuhteen ja nimesi toimitusjohtajaksi Hannu Jokelan. Documenta Oy:n yhtiökokous valitsi uuden hallituksen, jossa olivat Hannu Jokela, Anneli Saarikoski ja Mikko Salminen, joista Mikko Salmisen puheenjohtajaksi Westend ICT Oyj ja Innofactor Oy:n osakkeenomistajat allekirjoittivat sopimuksen yhtiöiden yhdistymisestä. Yhtiön nimeksi sovittiin Innofactor Oyj. Yhdistyminen sovittiin toteutettavan osakevaihtona, jossa Westend ICT Oyj suuntaa Innofactor Oy:n osakkeenomistajille apporttiehtoisen osakeannin, jossa merkittäväksi tarjotaan kappaletta uusia osakkeita 0,04 euron merkintähintaan. Merkintähinta maksetaan luovuttamalla vähintään yli 90 % Innofactor Oy:n osakkeista. Uuden yhtiökokonaisuuden omistus jakautuu siten, että Westend ICT Oyj:n silloiset osakkeenomistajat omistavat 30 % ja Innofactor Oy:n kaupan osapuolina olevat osakkeenomistajat 70 % osakkeista. Yhtiön osakkeiden kokonaismääräksi muodostuu kpl. Innofactor Oyj:n toimitusjohtajaksi sovittiin valittavan Innofactor Oy:n toimitusjohtaja ja pääomistaja Sami Ensio. Westend ICT Oyj:n toimitusjohtaja Hannu Jokelan sovittiin toimivan nykyisessä tehtävässään sekä tytäryhtiö Documenta Oy:n toimitusjohtajana asti. Yhtiölle ja konsernin muille yhtiöille sovittiin valittavan uusi hallitus, joka koostuu neljästä jäsenestä. Hallitukseen ehdotettiin valittavaksi Sami Ensio, Pekka Puolakka, Mikko Salminen ja Ilpo Santala. Ensio, Puolakka ja Santala toimivat aikaisemmin Innofactor Oy:n hallituksessa (Santala puheenjohtajana) ja Salminen Westend ICT Oyj:n hallituksen puheenjohtajana. Järjestelyssä on kysymys IFRS 3:n mukaisesta käänteisestä hankinnasta, jossa arvopapereita liikkeeseen laskeva yhteisö (juridinen hankkijaosapuoli eli Westend ICT Oyj) on IFRS 3:n perusteella hankinnan kirjanpidollinen kohde. Vastaavasti yhteisö, jonka oman pääoman ehtoiset osuudet hankitaan (juridinen hankinnan kohde eli Innofactor Oy), on kirjanpidollinen hankkijaosapuoli. Järjestely tarkoittaa Nasdaq OMX Helsinki -arvopaperipörssin sääntöjen mukaisesti sitä, että Westend ICT Oyj:n osalta tapahtuu olennainen muutos (ns. reverse takeover). Täten listakriteerien täyttyminen tulee uudelleen arvioitavaksi. Tämä tarkoittaa yhtiön osalta uuden listaushakemuksen jättämistä arvopaperipörssille ja asian käsittelyä sen listauskomiteassa. Listauskomiteassa listaedellytykset arvioidaan uudelleen järjestelyssä syntyvän uuden yhtiökokonaisuuden osalta. Mikäli yhtiötä ei uutena kokonaisuutena hyväksyttäisi listalle ja uusia osakkeita ei otettaisi kaupankäynnin kohteeksi, osapuolilla on järjestelyn purkuoikeus. Järjestelyssä yhtiö laskee liikkeelle uusia osakkeita määrän, joka edellyttää listalleottoesitteen laatimista ja sen hyväksymistä Finanssivalvonnan toimesta. Hyväksynnän jälkeen arvopaperipörssi päättää uusien osakkeiden ottamisesta kaupankäynnin kohteeksi. Tämän todettiin tapahtuvan arviolta maalis huhtikuussa Innofactor Oy:n ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti (i) kumota yhtiöjärjestyksessä olleen lunastuslausekkeen; ja (ii) muuttaa yhtiön nimeksi Innofactor Software Oy. Nimenmuutos tehtiin, jotta Innofactor Oyj nimi voitiin ottaa sovitun mukaisesti käyttöön silloisessa Westend ICT Oyj:ssä voimassaolevien optio-ohjelmien perusteella merkittiin uusia Innofactor Software Oy:n osakkeita yhteensä kpl kaupparekisteriin. Vuoden 2010 aikana merkittiin Innofactor Software Oy:n D-sarjan optioita yhteensä kpl. Lisäksi Innofactor Software Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen päättämän suunnatun osakeannin perusteella merkittiin kpl uusia osakkeita, jotka myös merkittiin kaupparekisteriin Vuoden 2010 lopussa Innofactor Software Oy:n johdolla ja työntekijöillä oli optioita seuraavasti: C-sarja

9 kpl ja D-sarja kpl. Nämä oikeuttavat merkitsemään yhtä paljon Innofactor Software Oy:n osakkeita. Westend ICT Oyj:n ja Innofactor Oy:n yritysjärjestelyn yhteydessä on sovittu, että Innofactor Software Oy:n optiot muutetaan Innofactor Oyj:n osakepohjaiseen johdon ja henkilöstön kannustinjärjestelmään vuoden 2011 aikana. Kaupan osapuolena olleet henkilöt ovat antaneet tähän suostumuksensa. Uuden kannustinjärjestelmän ehdoista ei ole vielä päätetty Westend ICT Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti hyväksyä ilmoitetun järjestelyn, valitsi uuden hallituksen ja päätti nimenmuutoksen Innofactor Oyj:ksi. Järjestelyssä oli lopulta mukana 100 % Innofactor Oy:n osakkeenomistajista. Yhteenlasketusta merkintähinnasta, ,64 euroa osakepääomaan kirjattiin euroa, jonka jälkeen osakepääoma on euroa. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään yhtiön oman osakkeen hankkimisesta pörssistä markkinahintaan yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön pääoma- tai rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien Westend ICT Oyj:n uusi nimitetty hallitus valitsi puheenjohtajakseen Ilpo Santalan ja nimitti toimitusjohtajaksi Sami Ension pidettiin myös Westend-konserniin kuuluneiden kaikkien yhtiöiden ylimääräiset yhtiökokoukset, jotka valitsivat niille saman hallituksen kuin konsernin emoyhtiölle sekä kyseisten yhtiöiden hallituksen kokoukset, jotka valitsivat kyseisten yhtiöiden toimitusjohtajaksi Sami Ension, joissa hän ei tätä ennen ollut toiminut toimitusjohtajana pois lukien Oy Soloplus Ab, jolla ei ole toimitusjohtajaa uudet järjestelyn kautta syntyneet kappaletta Innofactor Oyj:n osakkeita merkittiin kaupparekisteriin. Osake ja osakkeenomistajat Innofactor Oyj:n osakepääoma oli tilikauden lopussa ,00 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli yhteensä kappaletta. Tilikaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 0,09 euroa (0,06 euroa vuonna 2009), alin 0,04 euroa (0,02 euroa vuonna 2009) ja päätöskurssi 0,08 euroa (0,05 euroa vuonna 2009). Tilikauden keskikurssi oli 0,06 euroa (0,04 euroa vuonna 2009). Keskikurssi on laskettu päivittäisten päätöskurssien painotetulla keskiarvolla sisältäen pörssissä tehdyt kaupat. Osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana pörssissä kappaletta ( kpl vuonna 2009), mikä vastaa 8,2 prosenttia (8,5 % vuonna 2009) keskimääräisestä osakemäärästä. Vuonna 2010 oli keskimäärin osaketta ( osaketta vuonna 2009). Osakekannan markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla 0,08 euroa oli euroa ( euroa vuonna 2009), jossa kasvua 629 %. Markkina-arvo on laskettu

10 kertomalla osakkeen osakekohtainen hinta koko osakemäärällä, joka oli osaketta. Pörssin laskema markkina-arvo poikkeaa tässä esitetystä, koska se on laskettu huomioiden ainoastaan julkisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden määrä kpl, mikä edustaa vain 30 % yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiöllä oli ( vuonna 2009) osakkeenomistajaa hallintarekisterit (7 kpl) mukaan lukien. Hallintarekisteröidyn omistuksen osuus oli 0,4 prosenttia kokonaisosakemäärästä. Omistajista 95,0 % oli suomalaisia kotitalouksia, 4,3 % suomalaisia yrityksiä ja 0,6 % ulkomaalaisia omistajia. Innofactor Oyj:llä tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvalla yhtiöllä ei ollut tilikauden aikana hallussaan Innofactor Oyj:n osakkeita. Innofactor Oyj:n hallituksella on yhtiökokouksen antamat valtuudet oman osakkeen ostamiseksi, mutta valtuuksia ei ole toistaiseksi käytetty. Innofactor Oyj:n yhtiökokous on valtuuttanut hallituksen päättämään mennessä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään uutta osaketta. Valtuutusta ei ole käytetty. Tilikauden aikana Innofactor Oyj teki kuusi liputusilmoitusta Jyrki Salmisen omistusosuus Westend ICT Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta nousi yli kolmen kymmenesosan (3/10) johtuen Westend ICT Oyj:n suunnatusta osakeannista ja vaihtovelkakirjalainan konvertoinnista, joista yhtiö tiedotti ylimääräisen yhtiökokouksen päätösten yhteydessä Salminen omisti osaketta, eli 31,30 % osakkeista ja äänistä. Finanssivalvonta on antamallaan päätöksellä Dnro 3/214/2010 myöntänyt Jyrki Salmiselle poikkeuksen arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 :n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta, jonka nojalla Salmisen omistusosuus yhtiön kaikkien osakkeiden äänistä voi nousta yli 3/10 ilman tarjousvelvollisuutta Yhtiön kaikista muista osakkeista Tuomo Tilmanin ja määräysvaltayhteisönsä omistusosuus Westend ICT Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta nousi yli kolmen kymmenesosan (3/10) johtuen Westend ICT Oyj:n suunnatusta osakeannista ja vaihtovelkakirjalainan konvertoinnista, joista yhtiö tiedotti ylimääräisen yhtiökokouksen päätösten yhteydessä Tilman ja määräysvaltayhteisönsä omistivat osaketta, eli 32,88 % osakkeista ja äänistä. Finanssivalvonta on antamallaan päätöksellä Dnro 3/214/2010 myöntänyt Tuomo Tilmanille poikkeuksen arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 :n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta, jonka nojalla Tilmanin omistusosuus yhtiön kaikkien osakkeiden äänistä voi nousta yli 3/10 ilman tarjousvelvollisuutta Yhtiön kaikista muista osakkeista Sami Ension omistusosuus alaikäisine lapsineen Westend ICT Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta nousi yli neljäsosaan (25 %), kun yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen päättämässä osakeannissa merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisterissä. Sami Ensio ja alaikäiset lapset omistivat osaketta, eli 25,14 % osakkeista ja äänistä Rami Laihon omistusosuus Westend ICT Oyj:n äänimäärästä ja osakepääomasta nousi yli kahdeskymmenesosaan (5 %), kun yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen

11 päättämässä osakeannissa merkityt uudet osakkeet on rekisteröity kaupparekisterissä. Rami Laiho omisti osaketta, 5,04 % osakkeista ja äänistä Jyrki Salmisen omistusosuus Westend ICT Oyj:n äänistä ja osakkeista laski alle yhteen kymmenesosaan (10 %) yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen päättämässä osakeannissa merkittyjen ja kaupparekisteriin rekisteröityjen uusien osakkeiden johdosta. Jyrki Salminen omisti osaketta, eli 9,39 % osakkeista ja äänistä Tuomo Tilmanin ja määräysvaltayhtiönsä omistusosuus Westend ICT Oyj:n äänistä ja osakkeista laski alle yhteen kymmenesosaan (10 %) yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen päättämässä osakeannissa merkittyjen ja kaupparekisteriin rekisteröityjen uusien osakkeiden johdosta. Tuomo Tilman ja määräysvaltayhtiönsä omistivat osaketta, eli 9,87 % osakkeista ja äänistä. Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan julkiseen sisäpiirin kuuluvien henkilöiden osakeomistus on seuraava hallitus Ilpo Santala, kpl, 0,48 % ( alkaen) Sami Ensio (ja alaikäiset lapset), kpl, 25,14 % ( alkaen) Pekka Puolakka, 0 kpl, 0 % ( alkaen) Mikko Salminen, kpl 0,001 % Hannu Jokela, 0 kpl, 0 % ( asti) Jörg Ott, 0 kpl, 0 % ( asti) toimitusjohtaja Sami Ensio (ja alaikäiset lapset), kpl, 25,14 % ( alkaen) Hannu Jokela, 0 kpl, 0 % ( asti) johtoryhmä ( alkaen) Henrikki Hervonen, kpl, 0,46 % Mikko Lampi, kpl, 3,57 % Aleksi Mattila, kpl, 0,50 % Mika Nurmi, kpl, 0,48 % Tuomas Riski, kpl, 3,57 % Anneli Saarikoski, kpl, 0,0004 % Vesa Tiirikainen, kpl, 0,43 % tilintarkastajat Juha Nenonen, 0 kpl, 0,0 % Juha Hilmola, 0 kpl, 0,0 % Euroclear Finland Oy:n pitämän osakerekisterin mukaan Innofactor Oyj:n 20:n suurimman osakkeenomistajan omistus on seuraava

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011 (IFRS)

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2011 (IFRS) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2011 1 (32) :n Tilinpäätöstiedote 28.2.2012 klo 8.30 :n tilinpäätöstiedote 2011 (IFRS) Yhteenveto Innofactor-konsernin avainluvut 1.10. 31.12.2011: liikevaihto 5 136 tuhatta euroa (2010:

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS Q1/2012 1 (29) :n pörssitiedote 30.4.2012 klo 8.30 :n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 (IFRS) Yhteenveto Innofactor-konsernin avainluvut 1.1. 31.3.2012: liikevaihto 3 972* tuhatta euroa (2011:

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 (IFRS)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 (IFRS) OSAVUOSIKATSAUS Q2/2015 1 (28) :n osavuosikatsaus 21.7.2015 klo 8.30 :n osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 (IFRS) Yhteenveto kk 4 6 /2015 kk 4 6 /2014 Muutos kk 1 6 /2015 kk 1 6 /2014 Muutos kk 1 12 /2014

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013 (IFRS)

Innofactor Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013 (IFRS) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2013 1 (45) :n tilinpäätöstiedote 25.2.2014 klo 8.30 :n tilinpäätöstiedote 2013 (IFRS) Yhteenveto kk 10 12 /2013 kk 10 12/ 2012 Muutos kk 1 12 /2013 kk 1 12/ 2012 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12.2012 (IFRS)

BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12.2012 (IFRS) Tilinpäätöstiedote 1 (28) BASWAREN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1. 31.12. (IFRS) Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita)

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2008 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 20 Tilintarkastuskertomus 27 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

Kurssi koilliseen. Täysin purjein. Vuosikertomus 1.1. 31.12.2009

Kurssi koilliseen. Täysin purjein. Vuosikertomus 1.1. 31.12.2009 Kurssi koilliseen. Täysin purjein. Vuosikertomus 1.1. 31.12.2009 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 9 Emoyhtiön tilinpäätös 21 Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Proha Oyj Tilinpäätöstiedote 17.2.2011 klo 08.45 1 (23) Tilinpäätöstiedote klo 08.45 PROHAN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2010 (IFRS) Prohalla selvä parannus liiketuloksessa tilikaudella 2010 (Suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin

Lisätiedot

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle 1 (19) Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 8.45 DOVRE GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle Tammi-maaliskuu 2015

Lisätiedot

BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014. Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo

BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014. Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo BASWARE OYJ TILINPÄÄTÖS 31.12.2014 Y-tunnus 0592542-4 Osoite PL 97, 02601 Espoo SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Tilinpäätös 12 Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) 12 Konsernitase (IFRS) 13 Konsernin

Lisätiedot

26.1.2010 1-12/ 2009. Muutos, %

26.1.2010 1-12/ 2009. Muutos, % Pörssitiedote 1 (28) BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi YHTEENVETO (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita) Tilikausi - Liikevaihto

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (24) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu : Palveluliiketoiminta nosti liikevaihdon kasvuun kolmannella neljänneksellä - Liikevaihto 83 272 tuhatta euroa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49

Sisällysluettelo. 1. Dovre Group Oyj:n hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2014 10. 2. Viiden vuoden lukusarjat 2010 2014 49 Vuosikertomus 2014 1 Sisällysluettelo Dovre Group lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Fokusoidun kasvun strategia 2015 2019 4 Projektihenkilöstö 6 Konsultointi 7 Tietoa osakkeenomistajille ja sijoittajille

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013

SOLTEQ OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 1 TIETOA SIJOITTAJILLE YHTIÖKOKOUS SOLTEQIN TALOUSTIEDOTUS VUONNA 2014 - vuoden tilinpäätöstiedote ja vuosikertomus perjantaina 14.2.2014 klo 9.00 - osavuosikatsaus 1-3/2014 torstaina 24.4.2014 klo 9.00

Lisätiedot

OSINGONMAKSU Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 ei makseta osinkoa.

OSINGONMAKSU Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 ei makseta osinkoa. Vuosikertomus 2011 Tietoja osakkeenomistajille TALOUDELLISET JULKAISUT Aspocomp Group Oyj julkaisee osavuosikatsaukset vuonna 2012 seuraavasti: - Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta torstaina 26.4.2012

Lisätiedot

BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2007

BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2007 Basware Oyj 1 (26) BASWARE OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Basware Oyj:n neljäs vuosineljännes ja vuosi 2007 Yhteenveto (suluissa edellisen vuoden vastaava ajankohta, jollei toisin mainita.) Tilikausi 2007: Liikevaihto

Lisätiedot

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen.

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen. Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2013 klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 Jatkuvien toimintojen tammi-maaliskuu 2013 verrattuna tammi-maaliskuu (vertailuvuoden luvut on oikaistu) Saadut

Lisätiedot

Revenio Group Oyj Pörssitiedote 16.2.2010 klo 10.00

Revenio Group Oyj Pörssitiedote 16.2.2010 klo 10.00 Revenio Group Oyj Pörssitiedote 16.2.2010 klo 10.00 REVENIO GROUP OYJ:N TILIPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2009 - Liikevaihto 30,0 (45,1) milj. euroa, laskua 33,6 % - Liiketulos -0,6 (3,8) milj. euroa eli -2,1

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

SOLTEQ OYJ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 1 TIETOA SIJOITTAJILLE YHTIÖKOKOUS Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina, 16. päivänä maaliskuuta 2015 klo 12.00 yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eteläpuisto 2 C, Tampere. Oikeus osallistua

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 2 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 SISÄLTÖ 3 8 9 11 12 14 14 23 25 26 26 27 28 29 29 29 30 30 31 32 35 38 38 39 39 40 41 42 43 45 Hallituksen toimintakertomus n

Lisätiedot

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005

Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Vuosikertomus 1.1. 31.12.2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 TILINPÄÄTÖS 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 10 Emoyhtiön tilinpäätös 25 Tilintarkastuskertomus 33 Taloudellliset tunnusluvut

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2013: Liikevaihto kasvoi vaikeissa markkinaolosuhteissa ja muutoksessa ohjelmistoista palveluihin

Tammi maaliskuu 2013: Liikevaihto kasvoi vaikeissa markkinaolosuhteissa ja muutoksessa ohjelmistoista palveluihin Osavuosikatsaus 1 (27) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 (IFRS) YHTEENVETO Tammi maaliskuu 2013: Liikevaihto kasvoi vaikeissa markkinaolosuhteissa ja muutoksessa ohjelmistoista palveluihin - Liikevaihto

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012

SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 Pörssitiedote 1 (17) SOLTEQ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 - Solteq Oyj osti 22.3.2012 Aldata Solution Finland Oy:n koko osakekannan noin 8,3 miljoonan euron kauppahinnalla Aldata Solution Oyj:ltä.

Lisätiedot

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS)

Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Digia Oyj:n kolmas vuosineljännes 2009 (IFRS) Yhteenveto Tammi-syyskuu - Liikevaihto 87,1 miljoonaa euroa, laskua 3,6 prosenttia - Liikevoitto 11,5 miljoonaa euroa, kasvua 9,7 prosenttia - Kannattavuus

Lisätiedot

T i l i n p ä ä t ö s 2010

T i l i n p ä ä t ö s 2010 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus.................................. 2 KONSERNITILINPÄÄTÖS, IFRS Konsernin tuloslaskelma...................................... 9 Konsernin tase.............................................

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 1.11.2006 31.10.2007

VUOSIKERTOMUS TILINPÄÄTÖS 1.11.2006 31.10.2007 VUOSIKERTOMUS Takoma lyhyesti... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Takoman arvot ja tavoitteet... 8 Strategia... 9 Liiketoiminta... 10 Hallinnointiperiaatteet... 12 Hallitus ja johto... 15 Yhteystiedot...

Lisätiedot

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P).

Basware raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä: hankinnasta maksuun (Purchase to Pay, P2P). Osavuosikatsaus 1 (26) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6. (IFRS) YHTEENVETO Tammi kesäkuu : Palveluliiketoiminnan kasvu jatkuu vahvana - Liikevaihto 61 617 tuhatta euroa (56 153 tuhatta euroa) kasvu 9,7

Lisätiedot