PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 9/2012. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 9/2012. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs"

Transkriptio

1 PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 9/2012 Aika kello Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja Peltomäki Lea varapuheenjohtaja Heilimä Janne jäsen Korpela Kyllikki jäsen Lammi Altti jäsen Linnainmaa Antti jäsen Myllykoski Sonja jäsen saapui klo asian 167 käsittelyn aikana Pekola Antti jäsen Ratola Pekka jäsen Salonen Marjatta jäsen Soukki Raimo jäsen saapui klo asian 176 käsittelyn aikana Perttula Pentti varajäsen Saine Harri KV:n puheenjohtaja Vasama Juha KV:n varapuheenjohtaja saapui klo asian 167 käsittelyn aikana, poistui klo asian 178 käsittelyn aikana Kyytinen Mika kirkkoherra saapui klo asian 167 käsittelyn aikana Hietanen Heimo kirkkoherra saapui klo asian 167 käsittelyn aikana Huhtala Kaisa kirkkoherra saapui klo asian 167 käsittelyn aikana, poistui klo asian 183 käsittelyn aikana R Seppälä Maija-Leena Lindfors Kalevi Suvila Jari Koivisto Veli-Pekka Savioja Anita Tommila Hilkka Poissa Huhtanen Kristiina Munkki Maija tiedotuspäällikkö kiinteistöpäällikkö yhteisen seurakuntatyön päällikkö talouspäällikkö hallintopäällikkö henkilöstösihteeri, sihteeri jäsen jäsen

2 Kokouksen avaus ja alkuhartaus Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen. 2 Aluksi veisattiin virsi 30, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden Martti Lutherin joulukirjan pohjalta paimenien merkityksestä jouluevankeliumissa sekä luki jouluaamun rukouksen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Laillisuus YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 :n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä. OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen. Päätösvaltaisuus KIRKKOLAIN 7:4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 :n mukaan kiireellinen asia voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä. Päätös KN : Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Pöytäkirjan tarkastaminen Päätös KN : Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janne Heilimä ja Altti Lammi. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan torstaina kello seurakuntayhtymän hallintovirastossa. 170 Tilikauden tulos ja verotulot Esittelijä: talouspäällikkö 170 Tilikauden tulos oli Porin seurakuntayhtymässä euroa. Vuoden 2012 talousarviossa tilikauden tulos on alijäämäinen euroa. Seuraavassa vertailu yhdentoista kuukauden toteutuman ja vuoden 2012 talousarvion välillä:

3 3 TOTEUTUMA JA TALOUSARVIO 2012 PORIN EV LUT SEURAKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA TOT 2012/1 11 TA 2012 Muutos, Muutos, % (ulkoinen ja sisäinen) TOT12 TA12 TOT12 TA12 TOIMINTATUOTOT ,6 % Henkilöstökulut ,5 % Muut toimintakulut ,7 % TOIMINTAKULUT YHT ,0 % TOIMINTAKATE ,5 % VEROTULOT ,2 % VEROTUSKULUT ,0 % KESKUSRAHASTOMAKSUT ,1 % RAHOITUSTUOTOT ,0 % RAHOITUSKULUT ,3 % VUOSIKATE ,2 % POISTOT ,9 % SATUNNAISET TUOTOT TILIKAUDEN TULOS ,2 % Seuraavassa verotulojen toteutumavertailu marraskuun 2012 loppuun: Vuosi 2012 tammimarraskuu v v Ero, Ero, % Ansio- ja pääomatuloverot ,2 % Osuus yhteisöveroista ,0 % Yhteensä ,80 % v v TA Ero, Ero, % Verotulot ,14 % Verotulojen kertymä kääntyi marraskuussa negatiiviseksi edelliseen vuoteen verrattuna. Verotuloja on kertynyt marraskuun lopussa 1,8 % ja euroa vähemmän, koska marraskuun 2012 verotulototeutuma oli negatiivinen euroa. Marraskuussa verotuloja kertyi edelliseen vuoteen verrattuna euroa vähemmän ja verohallinnolle takaisin maksettava määrä nousi yli puoleen miljoonaan euroon ( euroa). Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä toteutumatilanteen tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.

4 Rahastoista lainatuille varoille maksettava korko Esittelijä: talouspäällikkö 4 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO on kokouksessaan /226 päättänyt päättää rahastoista lainatuille varoille maksettavan koron vuosittain ennen tilinpäätöksen esittämistä yhteiselle kirkkovaltuustolle. TALOUSSÄÄNNÖN 16 Erityiskatteisten rahastojen korko: "Kun seurakuntayhtymä lainaa varoja rahastosta, joka on muodostunut seurakuntayhtymän haltuun tiettyä tarkoitusta varten uskotuista varoista, rahastoa on hyvitettävä käyvällä antolainauskorolla. Sovellettavasta antolainauskorosta päättää kirkkoneuvosto. Näin menetellään esimerkiksi silloin, kun seurakuntayhtymä lainaa varoja hautainhoitorahastosta tai testamenttirahastosta." YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /269 vahvistaa vuodelle 2011 rahastoista lainatuille rahavaroille maksettavaksi koroksi 12 kuukauden Euribor-koron vuoden 2011 kuukausittaisten keskiarvojen (12 kpl) keskiarvon. Rahavaroja on lainassa (eli varoja pidetään seurakuntayhtymän pankkitilillä) vuoden 2012 alussa lahjoitusrahastoista noin euroa. Korko lasketaan tilanteen mukaan. Nykyisin uusien lainojen korko sidotaan pääsääntöisesti joko pankkien Primekorkoihin tai Euribor-korkoihin. Koska rahastolainojen korko tarkistetaan vuosittain, on viitekorkona selvintä käyttää 12 kk:n Euribor-korkoa. 12 kk:n Euribor-korko on vuoden 2012 aikana laskenut selvästi ennätysalhaiselle tasolle. Korko on laskenut alkuvuoden runsaasta kahdesta prosenttiyksiköstä lähes 1,5-yksikköä noin 0,6 prosenttiin ( korko oli 0,581). Korkoprosentti lahjoitusrahastojen varoille vuodelta 2012 voitaisiin määritellä 12 kuukauden Euribor-koron kuukausittaisten keskiarvojen (12 kpl) keskiarvona. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. vahvistaa vuodelle 2012 rahastoista lainatuille rahavaroille maksettavaksi koroksi 12 kuukauden Euribor-koron vuoden 2012 kuukausittaisten keskiarvojen (12 kpl) keskiarvon.

5 5 172 Tilinpäätöksen 2012 aikataulu Esittelijä: talouspäällikkö 172 Oheisena liitteenä jaetaan vuoden 2012 tilinpäätöksen valmistamisen aikataulu. Aikataulussa on huomionarvoista se, että tilinpäätöksen käsittely seurakuntaneuvostoissa ja muissa yksiköissä tapahtuu aikavälillä Tällöin on aikataulun mukaan käsiteltävä yksikön tilinpäätös, toimintakertomus ja mahdolliset tilinpäätökseen sisältyvät kolehtisiirrot. Tilinpäätöstiedot toimitetaan talouspalveluista toimintayksiköille aikataulun mukaan ja toimintakertomukset, tunnusluvut ja hyväksytty kolehtivarojen siirto on palautettava talouspalveluihin viimeistään Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää 1) pyytää seurakuntaneuvostojen, yhteisen seurakuntatyön päällikön ja tehtäväalueiden päälliköiden ym. tiivistetyt toimintakertomukset (sis. tunnusluvut) mennessä (tilinpäätöskokoukset ) ja 2) merkitä tiedoksi liitteenä olevan tilinpäätöksen 2012 valmistamisen aikataulun. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 1) 173 EI JULKISUUTEEN! -ASIA It-alueen yhteiset tietoturvamääräykset ja tietoturvapolitiikka Esittelijä: talouspäällikkö Meidän kirkon tietoturvapolitiikka 2012 määrittelee kirkon tietoturvatyön erityistavoitteeksi vuodelle 2012 mm. it-alueiden tietoturvapolitiikan ja tietoturvamääräysten laatimisen. Tietoturvapolitiikka on johdon hyväksymä näkemys tietoturvallisuuden päämääristä, periaatteista ja toteutuksesta. It-alueen yhteistyösopimuksessa vastuu tietoturvasta on delegoitu it-aluekeskukselle. It-yhteistyöalueen toimintaa johtaa ja kehittää johtokunta (johtosääntö 3). Itjohtokunta nimesi kokouksessaan it-alueen tietoturvaryhmän. Tietoturvaryhmä on tehtäväksi antonsa ja kirkon yleisen tietoturvapolitiikan mukaisesti suunnitellut ehdotuksensa vuosille

6 It-alueen tietoturvamääräykset It-alueen tietoturvapolitiikka It-alueen tietoturvallisuuden koulutussuunnitelma 6 Oheisina liitteinä jaetaan it-alueen tietoturvamääräykset ja It-alueen tietoturvapolitiikka. It-alueen johtokunta hyväksyi kokouksessaan it-alueen tietoturvamääräykset, tietoturvapolitiikan sekä tietoturvallisuuden koulutussuunnitelman. Johtokunta päätti lähettää it-alueen tietoturvamääräykset sekä tietoturvapolitiikan tiedoksi sopijaseurakuntien kirkkoneuvostoille. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liitteet 3 4) Suositussopimus toimituspalkkioista Esittelijä: talouspäällikkö merkitä it-alueen tietoturvamääräykset sekä tietoturvapolitiikan tiedoksi. Uudesta toimituspalkkiosuosituksesta papeille ja kanttoreille on sovittu Kirkon työmarkkinalaitoksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n sekä Kirkon alat ry:n kesken. Suositussopimus on voimassa Seurakunnassa suositussopimus tulee voimaan yhteisen kirkkovaltuuston päätöksellä. Uusi suositussopimus sisältää sekä rakenteellisia että sisällöllisiä muutoksia. Toimituspalkkiotaksojen tasoa on myös tarkistettu. Sopimuksen soveltamisen perusperiaatteet ovat entiset Sopimusta sovelletaan ja toimituspalkkiota maksetaan (2 :n 1 mom.), kun seurakunta järjestää papin tai kanttorin tehtävien hoitamisen seurakunnan ulkopuolisen työvoiman avulla sen oman henkilöstön ollessa estynyt toimitusta tai tehtävää suorittamasta ja kun seurakunta sopii etukäteen toimituksen tai tehtävän suorittamisesta toimituspalkkioperusteisesti sen suorittajan kanssa. Tätä soveltamisen perusperiaatetta ei ole muutettu nykyisestä. Ennallaan on myös periaate siitä, ettei toimituspalkkiota voida maksaa seurakunnan omalle henkilöstölle (2 :n 2 mom.). Keskeisimmät uudistukset Uuden suositussopimuksen sisältämä toimitusten ja tehtävien hinnoittelu on kaksiosainen (3 sekä liitteet 1 ja 2). Se kumpaa liitteistä sovelletaan, määräytyy toimi-

7 7 tuksen suorittajan mahdollisen voimassaolevan palvelussuhteen perusteella. Peruslähtökohtana on, että oman seurakunnan henkilöstölle toimituspalkkiota ei makseta. Liitettä 1 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla on voimassaoleva palvelussuhde johonkin muuhun kirkkotyönantajaan (seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli ja Kirkkohallitus) kuin siihen, joka on toimitusta tai tehtävää pyytänyt suorittamaan. Liitteen 1 mukaisen toimituspalkkion maksamisen edellytyksenä on, että viranhaltija suorittaa sovitun toimituksen tai tehtävän vapaapäivänään. Lisäksi edellytetään, että viranhaltijalla on oman esimiehensä lupa toimituksen tai tehtävän suorittamiseen. Tätä liitettä sovelletaan myös silloin, kun toimitusseurakunta kuuluu seurakuntayhtymään ja toimituksen suorittaja on tämän seurakuntayhtymän tai jonkun siihen kuuluvan seurakunnan palveluksessa. Tällaisia tilanteita varten ei enää määritellä alennettuja palkkioita. Liitettä 2 sovelletaan, kun toimituksen suorittajalla ei ole voimassaolevaa palvelussuhdetta kirkkotyönantajaan. Heitä ovat esim. eläkeläiset tai koululaitoksen palveluksessa olevat henkilöt. Liitteen 1 toimitusten hinnoittelussa on otettu huomioon se, että kirkkotyönantajan palveluksessa oleva toimituksen suorittaja voi valmistautua toimitukseen tai tehtävään työpäivänään. Sen taksat ovat matalampia kuin liitteen 2 taksat. Liitteet sisältävät samat toimitukset ja tehtävät. Liitteen 2 taksa ei kuitenkaan sisällä vuorokautista palkkiokattoa. Liitteen 1 palkkiot ovat 2 65 euroa ja liitteen 2 palkkiot euroa korkeampia kuin nykyisen toimituspalkkiotaksan palkkioiden euromäärät. Liitteiden palkkiohinnoitteluun sisältyvien toimituksien ja tehtävien listaa on ajanmukaistettu. Palkkiohinnoitteluun ei enää sisälly taksaa sunnuntain ja kirkollisen juhlapäivän pääjumalanpalveluksesta eikä päivystämisestä virastossa tai muusta virastotyötehtävästä. Jumalanpalvelusta koskeva hinnoittelun kohta on rakennettu erilaisten jumalanpalveluskaavojen (messu eli ehtoollisjumalanpalvelus, perhemessu, sanajumalanpalvelus, perhejumalanpalvelus ja viikkomessu) mukaisesti ottaen huomioon mm. niiden vaatiman työmäärän ja työn vaativuuden. Korkeimmin on hinnoiteltu messu eli ehtoollisjumalanpalvelus ja perhemessu. Muut eli sanajumalanpalvelus, perhejumalanpalvelus ja viikkomessu muodostavat taksan Muu jumalanpalvelus. Papin Messu eli ehtoollisjumalanpalvelus ja perhemessu -taksassa on otettu lisäksi huomioon toimitukseen osallistuvien pappien määrä ja heidän keskinäinen voimassaolevaan toimitusten kirjaan perustuva työnjakonsa. Muuta sopimuksesta Suositussopimuksen papin tehtäviä koskevia palkkioita sovelletaan pappisvirkaan vihittyyn. Kanttorin tehtäviä hoitavan on oltava kelpoinen vähintään ns. muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävään kanttorinvirkaan. Seurakunta voi vahvistaa sopimuksen palkkioita alemmat taksat sellaisia toimituksen suorittajia varten, joilta sopimuksen tarkoittama kelpoisuus puuttuu. Oheisena liitteenä jaetaan uusi suositussopimus. Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE Uusi sopimus mahdollistaa palkkioiden maksamisen myös muista toimituksista tai tehtävistä, joita on seurakunnassa totuttu hoitamaan palkkioperusteisesti.

8 Käytännössä tällaisia tehtäviä ovat mm. seuraavat: pelkkä uurnan lasku onnittelukäynti muut (ei-käsikirjan mukaiset) tilaisuudet: hartaushetket Kauneimmat joululaulut piirit päivystys (virastossa). 8 Muiden kuin suositussopimukseen sisältyvien tehtävien hinnoitteluksi esitetään seuraavaa: SRK = SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA EI SRK = EI SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA PAPPI SRK EI SRK pelkkä uurnan lasku 45,00 50,00 onnittelukäynti 50,00 60,00 muut (ei-käsikirjan mukaiset) tilaisuudet 50,00 60,00 hartaushetket kauneimmat joululaulut piirit päivystys (virastossa) KANTTORI SRK EI SRK pelkkä uurnan lasku 35,00 40,00 onnittelukäynti 50,00 60,00 muut (ei-käsikirjan mukaiset) tilaisuudet 50,00 60,00 hartaushetket kauneimmat joululaulut piirit päivystys (virastossa) Käytännön toimenpiteet Liitteen 1 mukaisen toimituspalkkion maksamisen edellytyksenä on, että viranhaltija suorittaa sovitun toimituksen tai tehtävän vapaapäivänään. Tämän tarkistaminen kuulunee palkkion hyväksyjälle. Myös käytössä olevaa PALKKIOLASKELMA-lomaketta olisi samassa yhteydessä syytä päivittää, jotta erityyppiset toimitukset tulisivat eriteltyä. Oheisena liitteenä jaetaan vertailu voimassaolevien palkkioiden ja uusien välillä. Palkkiot nousevat uudessa sopimuksessa huomattavasti, pääosin %. Toimituspalkkiomenot ovat Porin yhtymässä ja sen seurakunnissa noin euroa vuodessa. Menot kasvavat vuositasolla noin euroa uusien toimituspalkkioiden korkeamman tason vuoksi.

9 9 Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää hyväksyä suositussopimuksen toimituspalkkioista ja toimituspalkkiot seuraavasti: a) Suositussopimuksen mukaiset toimituspalkkiot vahvistetaan alkaen. b) Niiden toimitusten suorittajien, joilta puuttuu sopimuksen tarkoittama koulutus, palkkio on esimiehen harkinnan mukaan 0 20 % pienempi. c) Toimituspalkkiota muista toimituksista maksetaan seuraavasti: SRK = SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA EI SRK = EI SEURAKUNNAN PALVELUKSESSA PAPPI SRK EI SRK pelkkä uurnan lasku 45,00 50,00 onnittelukäynti 50,00 60,00 muut (ei-käsikirjan mukaiset) tilaisuudet 50,00 60,00 hartaushetket kauneimmat joululaulut piirit päivystys (virastossa) KANTTORI SRK EI SRK pelkkä uurnan lasku 35,00 40,00 onnittelukäynti 50,00 60,00 muut (ei-käsikirjan mukaiset) tilaisuudet 50,00 60,00 hartaushetket kauneimmat joululaulut piirit päivystys (virastossa) Käsittely: Kokouksessa jaettiin liite Toimituspalkkiot niille, jotka EIVÄT ole seurakunnan tai seurakuntayhtymän palveluksessa. Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liitteet 5 6)

10 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2013 Esittelijä: talouspäällikkö Oheisena liitteenä jaetaan ehdotukset - kurssi- ja leirikeskusten palveluiden hinnoiksi - seurakuntatilojen käyttökorvauksiksi - seurakuntayhtymän perimiksi maksuiksi. Vuodelle 2013 on seurakuntayhtymän perimissä maksuissa seuraavat muutokset/lisäykset vuoden 2012 hinnastoon verrattuna (suluissa vuoden 2012 hinta): Päiväkerho, 2 kertaa viikossa 36 (35) /kerhokausi kolmevuotiaiden kerho (2 x viikko) 22 (20) /kerhokausi kesäkerho 16 (15) /kerhokausi Lisäys: Leirin tai retken keskeyttämien: maksu läsnäolo-osuuden mukaan (läsnäoloaika/ koko leiriaika) diakonialeirien ulkoseurakuntalaiset ja ei kirkon jäsenet: leirihinta on kaksinkertainen. (lisäyksenä hintamäärittely ei kirkon jäsenille) Autotallien vuokrat seurakuntakeskuksen autohallipaikat Autopaikka pihalla; sisältää lämmityspistokkeen Seurakuntayhtymän pikkubussi käyttömaksu Uudet hintamäärittelyt hinnastoon: Käytöstä poistettu tietokone Kopiokone hallintovirasto, kopiot - mustavalkoinen, A4 ja A3 - värikopio - kartonkilisä - yksityiskopiot A3 ja A4, mustavalkoinen - värikopio 44 (43) /kk 34 (33) /vuosi 0,42 (0,37) /km, (sis. polttoaineen) 20 8 snt/kpl 20 snt/kpl 5 snt/kpl 20 snt/kpl 50 snt/kpl Seurakuntayhtymän pikkubussin hinta nousee 5 senttiä/km. Pikkubussin tulot eivät ole kattaneet viime ja tänä vuonna sen menoja. Vuonna 2011 pikkubussin menot olivat tuloja suuremmat noin euroa. Tämän vuoksi hintaa on tarpeellista korottaa ja tarve korotukseen olisi suurempikin. Vuodelle 2013 seurakuntatilojen käyttökorvaukset ja pöytäliinojen käytöstä perityt korvaukset ehdotetaan korotettavaksi 5,0 %:lla tasaeuroon vuoden 2012 hinnastoon verrattuna. Hinnastossa kirkkojen konsertit, joihin myydään lippu tai ohjelma, on hinnoiteltu muissa kuin Keski-Porin kirkossa 570 euroon ja Keski-Porin kirkossa hinta on tuloista 10 %, vähintään euroa. Hinta kattaa kaikki pääsymaksulliset konsertit, myös eriasteiset hyväntekeväisyyskonsertit.

11 11 Kurssi ja leirikeskusten palveluiden hinnat. Seuraavassa on eritelty muutokset hinnastoon vuodelle Suluissa on hinta vuodelle Aamiaismajoitus huonehinta, sisäinen huonehinta, normaali (sis. liinavaatteet) 1 hlö huoneessa 37 (36) 60 (59) 2 hlöä huoneessa 40 (20 /hlö) (38) 76 (74) (38 /hlö) 3 hlöä huoneessa 42 (14 /hlö) (40) 96 (93) (32 /hlö) 4 hlöä huoneessa 44 (11 /hlö) (42) 120 (116) (30 /hlö) Onnenkalliossa yli neljän hengen huoneissa sisäinen 10 /hlö (9) ja normaali 28 /hlö (29) Täysihoitovuorokausi (lisätään aamiaismajoituksen hintaan ateriamaksuja; sisäinen 12 /hlö ja normaali (19 25) /hlö) huonehinta sisäinen huonehinta normaali (sis. liinavaatteet) 1 hlö huoneessa 49 /huone (48) (78 84 ) 2 hlöä huoneessa 64 /huone (60) (54 61 /hlö ( ) 3 hlöä huoneessa 78 /huone (72) (48 55 /hlö ( ) 4 hlöä huoneessa 92 /huone (84) (46 53 /hlö ( ) Silokallio ja luentosali, pianosali, ruokasali 130 (110) /6 tuntia + seuraavat 6 t 100 Onnenkallio takkahuoneet, muut tilat 70 /6 tuntia Junnila juhlasali (sis. jakelukeittiön ) tai keittiörakennuksen sali 250 (220) /6 tuntia + seuraavat 6 t 200 muut tilat 100 (70) /6 tuntia Kurssi- ja leirikeskusten toimintaan on tänä vuonna tullut uutta tietoa kustannusten noususta. Keskeisten elintarvikehintojen odotetaan korottuvan ensi vuonna 5 10 %. Lisäksi arvonlisäveroprosentti nousee yhdellä prosenttiyksiköllä. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää vahvistaa oheisten liitteiden mukaan seurakuntayhtymän perimät maksut vuodelle 2013, seurakuntatilojen käyttökorvaukset vuodelle 2013, sekä kurssi- ja leirikeskusten palveluiden hinnat vuodelle Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin. (liite 7) Saatavien kirjaaminen luottotappioiksi Esittelijä: talouspäällikkö Vuoden 2012 talousarviossa on varattu eräille seurakuntien ja seurakuntayhtymän tehtäväalueille luottotappioihin yhteensä euroa. Vuodelle 2008 yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi luottotappioiksi yhteensä euroa, vuodelle 2009 yhteensä euroa, vuodelle 2010 yhteensä euroa ja vuodelle 2011 yhteensä euroa. Vuoden 2012 kesä-joulukuussa luottotappioiksi ehdotetaan kirjattavaksi saa-

12 12 tavia, joista perintätoimisto on vuonna 2012 antanut luottotappiosuosituksen. Vuoden 2012 tammi-toukokuulta yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi luottotappioiksi 2.026,20 euroa. Seuraavassa on erittely luottotappioista vuoden 2012 kesä-joulukuulta: LUOTTOTAPPIOT Tehtäväalue Selite Summa 1070 sukuselvitys 40, Ahlainen rippikoulu 120, Keski-Pori päiväkerho 35, Keski-Pori rippikoulu 216, Keski-Pori megaleiri 20, Länsi-Pori päiväkerho 87, Länsi-Pori megaleiri 20, Pihlava päiväkerho 35, Pihlava rippikoulu 84, Pihlava megaleiri 40, Porin Teljä rippikoulu. 84, Reposaari rippikoulu 120, Noormarkku päiväkerho 21,00 Käppärän iso kappeli säilytystilat 44, Hautausmaksut 361, Tuhkaus 758, Toejoen pappilan vuokra 151,00 Yhteensä 2.238,90 Luottotappioiksi ehdotettava määrä on yhteensä 2.238,90 euroa. Luottotappiot kirjataan kuluiksi ao. tehtäväalueille. Jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä, talouspalveluista lähetetään kaksi maksukehotusta 14 päivän välein laskun eräpäivästä. Jos maksukehotuksiin ei reagoida ja laskua makseta, lasku siirretään perintätoimistolle. Alle viiden euron suuruisia saatavia ei siirretä perintätoimistolle. TALOUSSÄÄNNÖN 12 Saatavien perintä: Saatavien perintä ja valvonta on järjestettävä siten, että kaikki saatavat tulevat asianmukaisesti perityiksi. Mikäli saatavaa ei ole eräpäivään mennessä maksettu, velallista on kehotettava maksamaan velkansa. Jos saatavaa viivästyskorkoineen ei kehotuksesta huolimatta ole maksettu, on asiassa ryhdyttävä viipymättä perimistoimenpiteisiin. Yhteinen kirkkoneuvosto voi perustellusta syystä luopua saatavan perimisestä. Mikäli avoimien saatavien poistaminen on delegoitu talouspäällikölle, hänen tulee tehdä asiasta kirjallinen päätös perusteluineen ja antaa tieto päätöksistä yhteiselle kirkkoneuvostolle.

13 13 Avoimet saatavat kirjataan luottotappioiksi sekä myynti- ja muiden saamisten oikaisuiksi välittömästi tuloksettomien perintätoimenpiteiden jälkeen. Saatavien perimistä jatketaan myös tämän jälkeen (tilinpäätösohje, Kkh yleiskirje 23/2006). Luottotappiot vuodelta 2012 ovat tämän päätösesityksen jälkeen yhteensä 4.265,10 euroa. Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. hyväksyä luottotappioiksi vuoden 2012 kesäjoulukuulta edellä olevan erittelyn mukaiset saatavat 2.238,90 euroa Vuoden 2013 talousarvion investointiosan muutos: Silokallion majoitustilojen vesikatot Esittelijä: kiinteistöpäällikkö SILOKALLION KURSSIKESKUKSEN majoitustilojen vesikatot ovat osoittautuneet arvioitua huonokuntoisemmiksi. Rakennuksissa on 28 vuotta vanha tiilikate. Kattojen kaltevuus on lähes minimikaltevuus 1:4,5. Lisäksi kattojen tuuletus on riittämätön. Nämä ovat aiheuttaneet kosteusrasitusta yläpohjaan ja myös ruoteisiin, joissa paikoin esiintyy lahovaurioita. Katot tulisi uusia. Samasta syystä päärakennuksen katto uusittiin Kattokaltevuuden takia katteeksi tulisi huopakate. TALOUSARVION 2013 Investointiosassa on varattu euroa Porin metsähautausmaan konehankintaan. Tätä hankintaa voidaan siirtää eteenpäin. Kustannusarvio on euroa, joten investointimäärärahaan tulisi euron korotus. Toinen vaihtoehto on lisätä investointi osaan koko summa. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää myöntää euron investointimäärärahan Silokallion majoitusrakennusten vesikattojen korjaukseen vuodelle Käsittely: Kokouksessa asiaan jaettiin seuraava täydennys: Vuoden 2013 talousarvion investointiosan muutos: Silokallion majoitustilojen vesikatot Esittelijä: talouspäällikkö Kiinteistöpäällikkö: SILOKALLION KURSSIKESKUKSEN majoitustilojen vesikatot ovat osoittautuneet arvioitua huonokuntoisemmiksi. Rakennuksissa on 28 vuotta

14 14 vanha tiilikate. Kattojen kaltevuus on lähes minimikaltevuus 1:4,5. Lisäksi kattojen tuuletus on riittämätön. Nämä ovat aiheuttaneet kosteusrasitusta yläpohjaan ja myös ruoteisiin, joissa paikoin esiintyy lahovaurioita. Katot tulisi uusia. Samasta syystä päärakennuksen katto uusittiin Kattokaltevuuden takia katteeksi tulisi huopakate. Talouspäällikkö: TALOUSARVION 2013 INVESTOINTIOSASSA on varattu euroa Metsähautausmaan konehankintaan. Tätä hankintaa voidaan siirtää eteenpäin vuodelle Silokallion majoitustilojen vesikattoremontin kustannusarvio on euroa. Yhtenä vaihtoehtona on korottaa vuoden 2013 investointimäärärahaa eurolla. Toinen vaihtoehto on lisätä talousarvion investointiosaan koko summa, jolloin vuoden 2013 investointiosa nousisi lähes 2 miljoonaan euroon. Kolmas vaihtoehto on muuttaa investointikohteiden toteutusaikataulua siten, että investointien euromäärä ei nouse, kun Silokallion majoitustilojen vesikattoremontti sisällytetään investointeihin. Ehdotukseksi valitaan viimeinen vaihtoehto, jotta investointien rahoittaminen lainanotolla jäisi mahdollisimman pieneksi. Lisäksi ensi vuoden alkupuoliskolla vuoden 2013 investointitasoa voidaan tarkastella uudestaan tulokertymän toteutuman perusteella. Seuraavassa ehdotuksessa Silokallion kurssikeskuksen majoitustilojen vesikattojen korjaus euroa sisällytetään uutena hankkeena vuoden 2013 investointeihin. Tässä yhteydessä vuoden 2013 hankkeista kolme, yhteisarvoltaan euroa, siirretään vuodelta 2013 suunnitelmavuodelle Muutosten jälkeen vuoden 2013 investointien yhteisarvo pysyy ennallaan ja vuoden 2014 investointisuunnitelma kasvaa eurolla euroon. TALOUSARVION INVESTOINTIOSA , MUUTOKSET INVESTOINNIT PORIN METSÄHAUTAUSMAA, koneet siirretään määräraha euroa vuodelta 2013 vuodelle 2014 TOEJOEN PAPPILA, julkisivumaalaus siirretään määräraha euroa vuodelta 2013 vuodelle 2014 OSAKEHUONEISTOT, korjauksia - siirretään määräraha euroa vuodelta vuodelle 2014 SILOKALLION KURSSIKESKUS majoitustilojen vesikatot - uusi määräraha vuodelle INVESTOINTIOSA 2013 MUUTOSTEN JÄLKEEN

15 Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN esittää KV:lle, että se päättää 15 tehdä seuraavat muutokset vuoden 2013 talousarvion investointiosaan: TALOUSARVION INVESTOINTIOSA , MUUTOKSET INVESTOINNIT PORIN METSÄHAUTAUSMAA, koneet siirretään määräraha euroa vuodelta 2013 vuodelle 2014 TOEJOEN PAPPILA, julkisivumaalaus siirretään määräraha euroa vuodelta 2013 vuodelle 2014 OSAKEHUONEISTOT, korjauksia - siirretään määräraha euroa vuodelta vuodelle 2014 SILOKALLION KURSSIKESKUS majoitustilojen vesikatot - uusi määräraha vuodelle INVESTOINTIOSA 2013 MUUTOSTEN JÄLKEEN Päätös KN : Keskustelun jälkeen muutettu esitys hyväksyttiin Yhteisen kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpano Esittelijä: hallintopäällikkö YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON päätökset : 40 Päätettiin toteuttaa Käppärän ison kappelin peruskorjaus, hyväksyä Käppärän ison kappelin peruskorjaussuunnitelmat ja oikeuttaa yhteinen kirkkoneuvosto lähettämään suunnitelmat kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 41 Päätettiin, että vuoden 2012 talousarvion investointiosaan tehdään seuraavat muutokset: Investointiosan kohteesta seurakuntakeskuksen salin vesikaton korjaus siirretään 3.505,30 euroa Esivallankadun seurakuntakodin ulkomaalaukseen ja investointiosan kohteesta Junnilan leirikeskuksen ankkalan korjaus siirretään euroa ITlaitteistojen hankintamäärärahaan ja, että vuoden 2012 talousarvion investointiosan ylitys hyväksytään seuraavasti: Käppärän hautausmaan konehankinta, määrärahan ylitys euroa.

16 16 42 Päätettiin, että harkinnanvaraisen palkanosan toteutuvat määrärahat, yhteensä euroa, siirretään vuoden 2012 talousarviossa 3. pääluokan Yhteiset tehtävät - tehtäväalueelta seuraaviin pääluokkiin ja seurakuntiin seuraavasti: HAVA-LISÄ 2012 Pääluokka/seurakunta 1 Yleishallinto Ahlaisten seurakunta Keski-Porin seurakunta Länsi-Porin seurakunta Pihlavan seurakunta Yhteisen seurakuntatyön keskus Hautauspalvelut Kiinteistöpalvelut Yhteensä Päätettiin hyväksyä hautapaikkamaksut vuodelle 2013 seuraavasti: porilaiset ei-porilaiset arkkuhauta, 25 vuotta 1 p uurnahauta 1 p Vanha hautausmaa 1 p rintamaveteraanihauta maksuton maksuton 44 Päätettiin vahvistaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvio vuodeksi 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin Seurakuntayhtymän siivoojan viran täyttäminen Esittelijä: kiinteistöpäällikkö merkitä yhteisen kirkkovaltuuston päätökset tiedoksi ja noudatettaviksi sekä panna ne täytäntöön. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan /106 myöntää luvan Pihlavan seurakuntatalon siivoojan viran, jota täydennetään kirkon siivouksella, täyttämiseen ja julistaa siivoojan viran haettavaksi 30 päivän hakuajalla sekä julkaista hakuilmoituksen Satakunnan Kansassa. Virka tulee avoimeksi nykyisen viranhaltijan jäädessä eläkkeelle lähtien.

17 17 Määräaikaan mennessä saapui 54 hakemusta. Yhdistelmä virkaa hakeneista jaetaan oheisena liitteenä. Haastatteluryhmään kuuluivat kiinteistöpäällikkö, tilapalvelu-vastaava ja Pihlava kirkkoherra. Haastatteluun kutsuttiin seuraavat virkaa hakeneista: Sisko Välikallio (hakija no 5), Susanna Laaksonen (no 14), Pia Nurmila (no 26), Kati Evesti (no 28), Mari Heino (no 38) ja Päivi Nurmi (no 41). Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti virkaan valittavaksi Mari Heinon. Virka on seurakuntayhtymän virka, jonka ensimmäinen sijoituspaikka on Pihlava. Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. toimittaa seurakuntayhtymän siivoojan viran vaalin ehdollisena siten, että valitun edellytetään suostuvan kuuden kuukauden koeaikaan ja toimittavan hyväksyttävän lääkärintodistuksen. Seurakuntayhtymän siivoojan virkaan päätettiin valita yksimielisesti Mari Heino. (liite 8) Perheneuvojan määräaikainen osa-aikainen viransijaisuus Esittelijä: yhteisen seurakuntatyön päällikkö Perheneuvoja Eija Liimataiselle on yhteisen seurakuntatyön päällikön päätöksellä / myönnetty perheneuvojan virasta lakisääteinen osittainen (-24 %) virkavapaa, jonka arvioitu päättymisajankohta on Taina Saine on Teljän seurakunnassa esteetön virkansa osalta hoitamaan 20 %:n osuudella osittaisesti perheneuvojan viransijaisuutta asti. YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON /81 hyväksymän yhteisen seurakuntatyön päällikön viran johtosäännön 5 3 mom. mukaan yhteisen seurakuntatyön päällikkö voi ottaa myönnettyjen määrärahojen puitteissa määräaikaisia viransijaisia enintään kuuden kuukauden ajaksi. Yhteisen seurakuntatyön päällikön ratkaisuvalta päätöksellä / määräaikaisen osa-aikaisen viransijaisuuden hoitamiseksi on käytetty asti. YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO on kokouksessaan /57 päättänyt, että vuosina 2012 ja 2013 vapautuville yli 6 kuukauden pituisille virka- ja työsuhteille on saatava ennen viran/toimen täyttämistä yhteisen kirkkoneuvoston lupa. JOHTORYHMÄ on kokouksessaan päättänyt puoltaa esitystä

18 Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää 18 ottaa Taina Saineen perheneuvojan osittaiseksi (20 %) määräaikaiseksi viransijaiseksi Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja Harri Saine poistui klo Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Oikeuskanslerinviraston vastaus Mikko Tuomivirran kanteluun Esittelijä: hallintopäällikkö Apulaisoikeuskansleri MIKKO PUUMALAINEN ja esittelijäneuvos HEIKKI VASENIUS ovat lähettäneet yhteiselle kirkkoneuvostolle päivätyn, oheisena liitteenä jaettavan vastauksen Mikko Tuomivirran kanteluun YHTEINEN KIRKKO- NEUVOSTO antoi selvityksen kantelun johdosta kokouksessaan /120. Vastauksessa on todettu, että en ole asiakohdassa mainitun kantelun perusteella ryhtynyt toimenpiteisiin. Lähetän ohessa jäljennöksen kantelijalle antamastani vastauksesta yhteiselle kirkkoneuvostolle tiedoksi. Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää Päätös KN : Esitys hyväksyttiin. (liite 9) merkitä apulaisoikeuskanslerin vastauksen tiedoksi. 183 Ilmoitusasiat Esittelijä: hallintopäällikkö Kirkon alat ry:n luottamusmiesilmoitus Kirkon alat ry:n toiminnanjohtaja RITVA RASILA ja järjestösihteeri PAULA KOKKO ovat lähettäneet Porin seurakuntayhtymälle päivätyn ilmoituksen luottamusmiesvalinnoista: Kirkon alat ry:n luottamusmiesvaaleissa on Porin ev.lut. seurakuntayhtymästä valittu vaalikaudeksi luottamusmieheksi talonmies-vahtimestari Hilkka Heliö-Virtanen, synt. --- ja varaluottamusmieheksi lastenohjaaja Anna Penttinen synt. ---.

19 19 - Kaupunkisuunnittelun lausuntopyyntö Jokikeskuksen asemakaavaluonnoksesta ja valmisteluaineistosta KAUPUNKISUNNITTELU pyytää viranomaisilta ja Jokikeskuksen alueen merkittäviltä toimijoilta lausunnon nähtäville asetetusta asemakaavaluonnoksesta ja siihen liittyvästä yleissuunnitelmasta. Lausunnot kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan kirjallisena kaupunkisuunnitteluun mennessä. Yleissuunnitelman materiaalit ovat nähtävänä Jokikeskuksen verkkosivuilla osoitteessa Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää merkitä ilmoitukset tiedoksi. Päätös KN : Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus Puheenjohtaja antoi liitteen 10 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen Kokouksen päätös Puheenjohtaja kiitti yhteistä kirkkoneuvostoa, varapuheenjohtajaa, sihteeriä, johtoryhmää, esittelijöitä, tiedotuspäällikköä ja yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajia sekä toivotti kaikille rauhaisaa joulun odotusta. Varapuheenjohtaja Lea Peltomäki kiitti yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaa, yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajia ja virkamiehiä sekä toivotti kaikille rauhallista joulua. Kokouksen päätteeksi lausuttiin yhteisesti Herran siunaus. Puheenjohtaja ja hallintopäällikkö jakoivat jäsenille lahjaksi kortin Toisenlaisesta Lahjasta. YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Kari Erkkola puheenjohtaja Hilkka Tommila sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Porissa 27. päivänä joulukuuta 2012 Janne Heilimä Altti Lammi

20 20 Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallintoviraston ilmoitustaululla Pirjo Rautava ilmoitustaulun hoitaja

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.12.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset

A S I A T. 212 Hallinnon rakennetta ja Kirkon palvelukeskuksen toiminnan vaikutusta pohtivan ohjausryhmän toimenpide-esitykset Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 20.11.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen)

A S I A T. 111 Kiinteistö Oy Ulvilanpuiston taloudellinen tukeminen (lainasta luopuminen) Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 15.6.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa

A S I A T. 205 Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 26.10.2011 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen huoneissa 208 209, Itäpuisto 14, 2. kerros (HUOM! AIKA JA PAIKKA).

Lisätiedot

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.10.2014 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, tila 207, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 136

Lisätiedot

A S I A T. 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011

A S I A T. 66 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2011 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.4.2012 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2015. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2015. Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2015 Aika 17.6.2015 kello 16.00 16.51 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs

PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011. Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 7/2011 Aika 31.8.2011 kello 16.00 17.30 Paikka Seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9 b, II krs Läsnä Erkkola Kari puheenjohtaja

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 27.4.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 16.2.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 16.2.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 16.2.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. 9 Kokouksen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, joulukuun 3. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 9/2012

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 9/2012 Aika: 22.11.2012 klo 18.00 Paikka: seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Esko Kulonen paikalla Jäsen Pertti Arvaja paikalla Marja-Liisa Immonen paikalla

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2012

LOHJAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2012 12/2012 Yhteinen 20.11.2012 181 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Seurakuntakeskuksen salissa, Sibeliuksenkatu 2, 08100 LOHJA Tiistaina 20.11.2012 kello 18.00 Juhani Korte, puheenjohtaja Pirjo Aho Seppo

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 8.12.2014 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 11/2011 Kirkkoneuvosto Kokousaika torstai 8.12.2011 klo 17.40 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 153 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 154 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2013. Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2013 1 Aika tiistai 15.1.2013 klo 18 Paikka Alavan seurakuntatalo, Keihäskatu 5, 70620 KUOPIO Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja valtuutetut Kokouksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 9.1.2013 kello 16.30-17.35 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 19.09.2012 16:15

Yhteinen kirkkoneuvosto pöytäkirja 19.09.2012 16:15 i pöytäkirja 19.09.2012 16:15 Kokouksessa läsnäolijat ja pöytäkirjan hyväksyminen... 1 Järjestäytymisasiat... 2 Ilmoitusasiat... 4 Lahden seurakuntayhtymän vastauksen antaminen Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (13) Aika: Keskiviikko 17.12.2014 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika lauantai 25.4.2015 klo 12.00 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen - kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Jorma Kakkonen - kv:n vpj. Asko Mäentaka - osallistujat esittelijä Tapio Yliluoma x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: TK AK PÖYTÄKIRJA 11/ 26.11.2012/ 152 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 11/ 2012 Aika Maanantai 26.11.2012 klo 18.00 21.04 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 13.11.2014 370 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.11.2014 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2014 11/2014 18.11.2014 308 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 18.11.2014 kello 17.30-20.00, 20.10-22.37 Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot