Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskiviikko 28.4.2010 klo 17.15 19.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16"

Transkriptio

1 ESITYSLISTA N:o 4/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(20) 70 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen Ilkka Haapamäki Aila Heimonen Taisto Helttunen Pentti Huuskonen Reijo Karhunen Tuula Nihtilä Risto Orenius Marja Paananen Eeva-Liisa Pallonen Jouni Puupponen Riitta Rajala Inga-Lill Virtanen Marja-Leena MUUT SAAPUVILLA OLLEET Ala-Paavola Sinikka Leppänen Jorma Lätti Jouni Marjamäki Ritva Husso Markku KV:n puheenjohtaja KV:n varapuheenjohtaja talousjohtaja hallintosihteeri ylipuutarhuri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Ilkka Järvinen Hyvinkäällä Allekirjoitukset Ritva Marjamäki Eeva-Liisa Paananen Jouni Pallonen

2 Kirkkoneuvosto Kokouksen asialista 86. Kokouksen avaus 87. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 88. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 89. Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 90. Ympäristönhoitokoneiden hankinta 91. Rauhannummen aluesähköverkoston uusimisen urakoitsijavalinnat 92. Mahdollinen äänestysaluejako seurakuntavaaleissa Vaalikuulutusten ja ilmoitusten julkaisulehdestä päättäminen 94. Vaaliluettelon laatiminen ja tarkistaminen 95. Seurakuntapapin viran perustaminen 96. Sairaalasielunhoitajien virkojen järjestelyt 97. Johto- ja ohjesääntöjen päivittämisaikataulu 98. Edusta Suomen Pipliaseura ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 99. Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen 100. Tilintarkastajien tarkastuspöytäkirja kirkkoneuvostolle 101. Kirkon uuden yhteistoimintasopimuksen soveltaminen 102. Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet 103. Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat 104. Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat 105. Muita asioita 106. Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen

3 Kirkkoneuvosto Kokouksen avaus Alkuvirren 105 ja hartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esityslista on lähetetty jäsenille Kokous todetaan KJ 9:1 :n ja KL 7:4 :n mukaisesti lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 88 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eeva-Liisa Paananen ja Jouni Pallonen. Pöytäkirja tarkastetaan kirkkoherranvirastossa maanantaina Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä on seurakunnan virallisella ilmoitustaululla Ehdotus hyväksyttiin. 89 Kokousasioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen Esityslista hyväksytään kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokousasioiden käsittelyjärjestykseksi.

4 Kirkkoneuvosto Ympäristönhoitokoneiden hankinta (Husso) Talousarviossa on varattu euroa kahden ympäristönhoitokoneen hankintaan. Koneet korvaavat vuonna 2000 hankitun kiinteistötraktorin, ajettavan leikkurin sekä hautaustoimen ja kiinteistötoimen pikkutraktorin. Pikkutraktori siirtyy kokonaan kiinteistötoimen käyttöön, jolloin sen käyttötunnin vähenevät ja käyttöikä pitenee. Hankintamääräraha sisältää koneiden lisäksi kaikki tarvittavat työvälineet ja varusteet. Vaihtokoneiden myyntiarvoksi (hyvityshinta) on talousarviossa arvioitu euroa. Tarjouspyyntö on julkaistu hankintalain mukaisesti Hilma:ssa. Määräaikaan mennessä tarjouksia jätettiin kolme. Määräaika päättyi klo ja tarjoukset avattiin klo Tarjouspyynnön mukainen valintaperuste on kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaistaloudellisuutta arvioidaan tärkeysjärjestyksessä seuraavien tekijöiden perusteella:1. hankintahinta (peruskone + varusteet + välttämättömät työvälineet hyvityshinta vaihtokoneista), 2. tekniset ominaisuudet ja soveltuvuus hautausmaatöihin, 3. huolto- ja varaosaverkosto, 4. ympäristönäkökohdat. Tarjousten avauspöytäkirja, tarjoukset, tarjousten kooste sekä vertailu ovat liitteenä 1 Wihuri Oy:n tarjouksessa tarjottiin ainoastaan yhtä konetta työlaitteineen., jonka vuoksi tarjous ei ole täysin vertailukelpoinen muihin tarjouksiin verrattuna. Tarjous oli hinnaltaan kallein. Avant Tecno Oy ja Agrimarket Hyvinkää tarjosivat samaa konemerkkiä (Avant) ja työlaitteita. Agrimarket Oy:n tarjous oli kokonaishinnaltaan edullisempi selvästi paremman vaihtohyvityksen vuoksi. Agrimarket Oy:n tarjouksesta puuttui ilmastoinnin osuus mutta tarjoaja esitti hyväksyttävän syyn. Koneen hyttimalli muuttuu kesällä malliin, johon saa ilmastoinnin. Valmistaja ei ollut tarjouksen tekohetkellä vielä julkistanut uutta hyttimallia. Koeajon ja työvälinetestausten perusteella todettiin tarpeelliseksi tehdä seuraavat muutokset työvälinehankintoihin: harjalaitteeseen tarvitaan pölyämisen estämiseksi kastelulaite sekä toinen sivuharja, nivelaura vaihdetaan kiinteäksi puskulevyksi, peruskauhat tarvitaan molempiin koneisiin. Uudet ympäristömääräykset kieltävät puhaltimen käytön hiekoitussepelin poistossa taajama-alueella, joten työlaitteeksi tarvitaan myös vaakaharja, jolla voidaan poistaa nurmialueille joutunutta hiekoitussepeliä. Kiinteistötraktorin työvälineistä erillinen hyvityshinta pyydettiin keräävästä harjalaitteesta. Harjalaitteen sovittamismahdollisuutta Puolimatkan koneeseen on huollon yhteydessä tutkittu ja testattu. Harjan käyttö toisessa koneessa onnistuu pienin muutostöin. Muutostöiden kustannukset ovat noin 700 euroa. Harjalaitteen sovittaminen toiseen koneeseen nopeuttaa hiekoitussepelin poistoa keväisin ja tehostaa seurakunnan vastuulla olevien kulkuväylien ja katualueiden hoitoa.

5 Kirkkoneuvosto Tarjouspyynnön mukaisessa vertailussa kokonaistaloudellisesti edullisin on Agrimarket Oy:n tarjous. Tarjouksen mukainen ostohinta muutokset huomioiden on euroa. Tarjouksen mukaiset hyvityshinnat vaihtokoneista ovat: LM-Track euroa, Walker euroa. Harjalaitteen erillinen hyvityshinta euroa. Hinnat sisältävät arvonlisäveron 22 %. Hyväksytään Agrimarket Oy:n tarjous kahdesta ympäristönhoitokoneesta varusteineen ja työlaitteineen sekä ostotarjous vaihtokoneista (LM-track ja Walker). Valinnan perusteena on tarjouspyynnön mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous painottuen hintaan. Vaihtokoneina myydään LM-Trac sekä Walker. Kubota traktori siirretään kiinteistötoimen käyttöön. Työlaitteista keräävä harjalaite jätetään ja sovitetaan Puolimatkan JCB-kaivuriin. Ehdotus hyväksyttiin. 91 Rauhannummen aluesähköverkoston uusimisen urakoitsijavalinnat (Husso) Kirkkovaltuusto myönsi euron lisämäärärahan Rauhannummen aluesähköverkoston uusimiseen. Aluesähköverkoston uusiminen jaettiin kahteen erilliseen urakkaan: sähköurakka ja maanrakennusurakka. Tarjouspyyntö molemmista urakoista julkaistiin sähköisesti Hilmassa. Lisäksi tarjouspyynnöt lähetettiin kirkkoneuvoston päättämille urakoitsijoille. Tarjouspyynnön mukainen valintaperuste on hinnaltaan edullisin. Tarjousten jättöaika päättyi klo Tarjoukset avattiin klo Avauksen suorittivat Markku Husso ja Titta Laine. Tarjousten avauspöytäkirja liitteenä 2. Määräaikaan mennessä tarjouksia jätettiin seuraavasti: sähköurakka 12 tarjousta ja maanrakennusurakka 15 tarjousta. RTA Virtanen Oy:n tarjous oli poikkeuksellisen alhainen. Asiasta pyydettiin hankintalain 63 :n mukainen selvitys. Selvityksen perusteella tarjouksesta puuttui huomattava osa urakan sisältämistä töistä. Selvitys liitteenä 3. Tarjouspyynnössä pyydettiin kokonaishintatarjousta ja tarjoukseen tuli liittää yksikköhintaluettelo, jota käytetään urakan aikana tulevissa muutos- ja lisätöissä. RTA Virtanen Oy tarjoutui selvityksessään suorittamaan tarjouksesta puuttuvan osan yksikköhinnoin. Yksikköhintaluettelon perusteella ei voida luotettavasti määrittää puuttuvan urakan osuuden kokonaishintaa. Kokonaishintaan vaikuttavat esimerkiksi käytettävät työmenetelmät sekä koneet. Kokonaishinnan puuttuessa tarjousta ei voida pitää tarjouspyynnön mukaisena. Tarjous ei myöskään

6 Kirkkoneuvosto ole vertailukelpoinen muihin kokonaishintaisiin tarjouksiin, jonka vuoksi tarjous tulee hankintalain mukaisesti hylätä. Tarjous ja lisäselvitys liitteenä 4. Wire Oy jätti kaksi erillistä tarjousta. Näistä toisessa yritys tarjosi pelkkää sähköurakkaa ja toisessa tarjouksessa sekä sähkö- että maanrakennusurakkaa. Maanrakennusurakan suorittaisi RTA Virtanen Oy ja urakkasumma oli sama, kuin RTA Virtasen jättämässä maanrakennusurakan tarjouksessa. Wire Oy:n maanrakennusurakan sisältämä tarjous ei edellä mainituin perustein myöskään ole tarjouspyynnön mukainen eikä vertailukelpoinen muihin kokonaishintatarjouksiin verrattuna. Tämän vuoksi Wire Oy:n toinen tarjous, joka sisältää myös maanrakennusurakan, tulee hylätä. Tarjous liitteenä 5. Edullisimman tarjouksen sähköurakan osalta teki US-Asennus Oy, kokonaishinta euroa. Edullisimman tarjouksen maanrakennusurakasta teki Hyvinkään Tieluiska Oy, kokonaishinta euroa. Molemmat summat ovat ilman arvonlisäveroa. Urakoiden yhteenlaskettu arvolisäveroton summa on euroa. Arvioitu arvonlisäveron osuus 23 % on euroa. Arvonlisäverollinen kokonaishinta euroa. Molempien urakoitsijoiden kanssa on käyty urakkaneuvottelu ja neuvotteluissa ei tullut esille mitään epäselvyyksiä. US-Asennus Oy:n ja Hyvinkään Tieluiskan tarjouksen liitteinä 6. Hylätään RTA Virtanen Oy:n sekä Wire Oy:n maanrakennusurakan sisältävä tarjous. Hylkäämisen perusteina on että tarjoukset eivät vastaa tarjouspyyntöä. Maanrakennusurakan kokonaishinnoista puuttuu osa maanrakennusurakkaan sisältyvistä töistä eivätkä tarjoukset siten ole vertailukelpoisia muihin kokonaishintaisiin tarjouksiin nähden. Hyväksytään US-Asennus Oy:n tarjous sähköurakasta. Valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaisesti hinnaltaan edullisin tarjous. Hyväksytään Hyvinkään Tieluiska Oy:n tarjous maanrakennusurakasta. Valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaisesti hinnaltaan edullisin tarjous. Ehdotus hyväksyttiin. 92 Mahdollinen äänestysaluejako seurakuntavaaleissa 2010 Seurakuntavaalit aloitetaan vaalivuonna marraskuun toisena sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen ja päätetään joko samana päivänä tai viimeistään seuraavana maanantaina klo 18 (KVJ 2:30). Seurakunnan kirkko on varsinainen äänestyspaikka. Kirkkovaltuusto määrää, mihin muualle kuin kirkkoon seurakunnan alueella järjestetään äänestyspaikat (KVJ 2:51).

7 Kirkkoneuvosto Vuonna 2006 kirkkovaltuusto päätti, että äänestysalueita seurakuntavaaleissa on yksi, koko Hyvinkään seurakunnan alue, äänestyspaikkana lain mukaisesti kirkko voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa seurakuntavaalien toimittamisen äänestysalueittain kunnallisten ja valtiollisten vaalien tapaan. Kirkkovaltuusto voi päättää, että seurakunta jaetaan äänestysalueisiin. Tällöin vaalilautakuntaan on valittava niin monta jäsentä, että vaalilautakunta voi jakautua kirkkolain 8 luvun 6 :n 2 momentin mukaisesti päätösvaltiasiin jaostoihin. Jaoston tehtävänä on huolehtia äänestyksen käytännön toteuttamisesta äänestysalueella. Jaoston valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Jaostosta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä vaalilautakunnasta säädetään. (KVJ 2: 1 2 mom.) Säännökset eivät velvoita äänestysalueiden käyttöön. Edelleen on mahdollista toimia samalla tavalla kuin edellisissä vaaleissa. Mikäli äänestysaluejakoa harkitaan esitettäväksi, on syytä tiedostaa muutamia seikkoja: 1. vaalilautakunnassa on oltava niin paljon jäseniä ja varajäseniä, että samanaikaisesti eri alueilla toimivat jaostot ovat päätösvaltaisia (KL 8: 6 ), 2. vaaliluettelo on laadittava aluekohtaisesti jaettaviksi osavaaliluetteloiksi, (omasta järjestelmästä em. luetteloa ei ole mahdollista saada) 3. jokaiselle äänioikeutetulle on lähetettävä tieto äänioikeudesta ja omasta äänestyspaikasta 4. taloudelliset kysymykset Ennakkoäänestyksen järjestäminen useammassa paikassa antaa mahdollisuuden saada vaaliin alueellista kattavuutta. Ennakkoäänestyksessä ei ole mukana vaaliluetteloa eikä päätösvaltaista vaalilautakuntaa, joten se toimii kevyemmällä organisaatiolla. Esitetään kirkkovaltuustolle, että äänestysalueita on yksi, koko Hyvinkään seurakunnan alue, äänestyspaikkana lain mukaisesti kirkko. Ehdotus hyväksyttiin.

8 Kirkkoneuvosto Vaalikuulutusten ja -ilmoitusten julkaisulehdestä päättäminen KJ 23: 2 :n 2 momentin mukaan kuulutuksesta, josta on ilmoitettava lehdessä, otetaan lehteen sen aihe ja pääsisältö. Julkaistavaksi määrätty kuulutus on painettava kokonaisuudessaan. Kuulutuksen julkaisemisen tai siitä ilmoittamisen on tapahduttava paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanoma-, paikallistai seurakuntalehdessä. Edellä olevasta säännöksestä ilmenee, että vaalikuulutusten julkistamista voi tapahtua usealla eri tavalla. Kunkin kuulutuksen osalta säännöksissä määrätään julkistamisen minimi, mikä riittää laillisuuden perusteeksi. Seurakunnalla on mahdollisuus myös laajentaa julkistamista esim. jumalanpalveluksissa luettavilla kuulutuksilla ja seurakunnan eri toimipisteiden ilmoitustauluilla julkaistavilla kuulutuksilla. Koska osa kuulutuksista on määräysten mukaan joka tapauksessa edelleen julkaistava tai niiden aihe ja pääsisältö ilmoitettava lehdessä, julkaisulehdestä on tehtävä päätös. Hyvinkään seurakunnan vaalikuulutukset ja -ilmoitukset julkaistaan Aamupostissa, mahdollisuuksien mukaan sunnuntain ilmaisjakelulehdessä. Viikkouutisissa kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan silloin, kun kuulutuksen julkaiseminen ei aikataulusyistä onnistu Aamupostin ilmaisjakelunumerossa. Ehdotus hyväksyttiin. 94 Vaaliluettelon laatiminen ja tarkistaminen KVJ 2:15:n mukaan kirkkoneuvoston toimesta on syyskuun 1. päivään mennessä laadittava vaaliluettelo, johon on merkittävä KL 8 luvun 3 :n mukaan äänioikeutetut seurakunnan jäsenet ja heidän lukumääränsä. Vaaliluettelossa on oltava tila äänioikeuden käyttämisestä tehtäviä merkintöjä ja muistutuksia varten. Äänioikeus seurakuntavaaleissa on kaikilla viimeistään ensimmäisenä vaalipäivänä 16 vuotta täyttäneillä kirkon jäsenillä. KL 8:3 mukaan äänioikeutta käytetään siinä seurakunnassa, jossa äänioikeutettu on merkitty seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi viimeistään vaalivuoden elokuun 15. päivänä. Vaaliluettelon tarkistaa vähintään kaksi kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemaa jäsentä. Tarkistus on seurakuntavaaleissa suoritettava viimeistään syyskuun 1. päivänä.

9 Kirkkoneuvosto Vaaliluettelon tarkistajien tehtävänä on KVJ 2:17,2 mukaisesti: 1) lisätä luetteloon ne seurakunnan äänioikeutetut jäsenet, jotka ovat jääneet siihen merkitsemättä; 2) poistettava alla olevaa tekstiä kokonaan peittämättä yliviivaten kuolleiden nimet ja niiden nimet, jotka on merkitty virheellisesti äänioikeutetuiksi, sekä merkittävä toimenpiteen syy; ja 3) oikaistava muut luettelossa havaitsemansa virheet. Vaaliluettelon tarkistajien on lopuksi merkittävä luetteloon äänioikeutettujen tarkistettu lukumäärä sekä päivättävä luettelo ja varmennettava se allekirjoituksillaan. Varmentamisen jälkeen vaaliluetteloon ei saa tehdä muita muutoksia kuin ne, jotka aiheutuvat luetteloa vastaan esitettyihin oikaisuvaatimuksiin annetuista päätöksistä. Vaaliluettelo laaditaan kirkkoherranvirastossa jäsenrekisterijärjestelmästä. Vuonna 2006 vaaliluettelon tarkistajina toimivat Aila Haapamäki, Armas Hursti ja Marja-Leena Virtanen Vaaliluettelo laaditaan kirkkoherranvirastossa jäsenrekisterijärjestelmästä. Kirkkoneuvosto valitsee kolme vaaliluettelon tarkistajaa. Vaaliluettelo laaditaan kirkkoherranvirastossa jäsenrekisterijärjestelmästä. Vaaliluettelon tarkistajiksi valittiin Aila Haapamäki, Eeva-Liisa Paananen ja Marja-Leena Virtanen.

10 Kirkkoneuvosto Seurakuntapapin viran perustaminen Kirkkoneuvosto käsitteli edellisessä kokouksessaan lapsi- ja perhetyön työjärjestelyjä johtavan lapsityönohjaajan jäätyä virkavapaalle ja siirryttyä muihin tehtäviin. Kirkkoneuvosto päätti siirtää nuorisotyönohjaaja, vt. lapsityönohjaaja Ari-Pekka Laakson hoitamaan sijaisena johtavan lapsityönohjaajan virkaa lukien siihen saakka, kunnes virka on vakinaisesti täytetty. Kirkkoherran, kasvatuksen vastuukappalaisen ja johtavan lapsityönohjaajan käymissä neuvotteluissa parhaaksi vaihtoehdoksi lapsi- ja perhetyön tehtävien tilapäisjärjestelyiksi nähtiin lapsi- ja perhetyön papin työpanoksen osittaista siirtämistä johtavan lapsityönohjaajan viran täyttöprosessin ajaksi enemmän lapsi- ja perhetyöhön mm. vapauttamalla lapsityön pappia papin rutiininomaisimmista päivystys- yms. tehtävistä sekä keventämällä jonkin verran viikonlopun toimitusvuoroja. Lapsi- ja perhetyön pappina toimiva Tarja Tomminen tuntee lapsi- ja perhetyön kentän ja tehtävät hyvin ja on tilapäisjärjestelyyn motivoitunut. Seurakuntaa, työalaa ja työtä tuntemattoman ulkopuolisen työntekijän palkkaaminen tässä vaiheessa kohtalaisen lyhyeksi määräajaksi ei ole varteenotettava vaihtoehto. Kirkkoneuvosto päätti , että valmisteluja lapsityönohjaajan viran tehtävien hoidon järjestämiseksi jatketaan edellä kuvatuilla järjestelyillä, joihin liittyy seurakuntapapin ns. pöytälaatikkoviran perustaminen ja sen täyttäminen tilapäisesti tämän prosessin ajaksi. Pöytälaatikkovirassa toimiva pappi liittyisi kasvatuksen tiimiin ja osallistuisi siellä erikseen sovittavien tehtävien hoitamiseen sekä korvaisi varsinaisissa papin tehtävissä lapsi- ja perhetyön papin työpanoksen siirtymisestä jäävää vajetta. Taloudellisesti ratkaisulla ei ole suurta merkitystä varsinaisen lapsityönohjaajan viran jäädessä täyttämättä johtavan lapsityönohjaajan virkavapauden ja viran täyttöprosessin ajaksi. Esitetään kirkkovaltuustolle, että perustetaan VIII seurakuntapastorin virka lukien. Virka on ns. seurakuntapapin pöytälaatikkovirka ja voidaan täyttää tarvittaessa jonkin projektin, virkajärjestelyjen tms. aikana määräajaksi. Nyt virka täytetään elo-syyskuun 2010 kuluessa ja virkamääräystä siihen pyydetään siihen saakka, kunnes johtavan lapsityönohjaajan virka on vakinaisesti täytetty, jolloin lapsi- ja perhetyön papin työpanosta ei enää tarvita siinä määrin työalalla kuin viran täyttöprosessin aikana. Ehdotus hyväksyttiin. Viran vaativuusryhmä on 601. Viran perustamiseen vaaditaan kirkkovaltuustossa määräenemmistö.

11 Kirkkoneuvosto Sairaalasielunhoitajien virkojen järjestelyt Kirkkovaltuusto perusti seurakuntaan toisen sairaalasielunhoitajan, sairaalapapin, viran vuoden 1999 alusta lukien. Kokouksessaan kirkkovaltuusto lakkautti sairaalalehtorin viran, jota Anna-Leena Utti oli hoitanut vuodesta 1978 lukien ja perusti johtavan sairaalasielunhoitajan viran, johon Anna-Leena Utti siirrettiin virkaa auki julistamatta. Sairaalapapin virkaa on vuoden 2010 alusta lukien hoitanut pastori Jussi Ollila. Jussi Ollilan edeltäjä Kosti Kallio hoiti 2000-luvulla useampaan otteeseen johtavan sairaalasielunhoitajan tehtäviä Anna-Leena Utin virka- ja vuorotteluvapauksien aikana. Nyt sairaalasielunhoitaja Anna-Leena Utti on ilmoittanut henkilökohtaisista syistä toivovansa tehtäviin muutosta siten, että Jussi Ollila ryhtyisi pysyvästi hoitamaan johtavan sairaalapapin virkaa ja hän itse siirtyisi sairaalasielunhoitajaksi. Jussi Ollila on tähän järjestelyyn suostuvainen. Sairaalapapin ja sairaalasielunhoitajan virkojen johtosäännöt tulevat tänä vuonna käsittelyyn, jolloin näiden kahden viranhaltijan tehtäväkuvat voidaan päivittää vastaamaan nyt toivottua virkajärjestelyä. Uusia nimityspäätöksiä ei kirkkovaltuustotasolla tarvita, koska ei ole kysymys niin perustavaa laatua olevasta muutoksesta ja varsinaisesti uusista viroista. Ilkka Järvinen, Jussi Ollila ja Anna-Leena Utti käyvät vielä neuvottelun tiistaina Kirkkoneuvosto toteaa kirkkoherran ja sairaalasielunhoitajien käymien neuvottelujen tuloksena sairaalasielunhoitajien työjärjestelyistä seuraavaa: Johtava sairaalasielunhoitaja Anna-Leena Utti ja sairaalasielunhoitaja Jussi Ollila vaihtavat tehtäviä siten, että Jussi Ollila ryhtyy hoitamaan johtavan sairaalasielunhoitajan tehtäviä tässä vaiheessa ja vastaavan ajan johtava sairaalasielunhoitaja Anna-Leena Utti hoitaa sairaalasielunhoitajan tehtäviä 80 %:sesti. Marja-Liisa Holopainen jatkaa edelleen sairaalatyössä 20 % työpanoksella. Vahvistettujen palkkojen mukaisesti vs. johtavan sairaalasielunhoitajan Jussi Ollilan palkka lukien on 3.346,63 /kk ja vs. sairaalasielunhoitajan Anna-Leena Utin palkka 80 % 3.319,56 eurosta/kk. Ehdotus hyväksyttiin. Puheenjohtajan esityksestä vs. johtavan sairaalasielunhoitajan palkkaan päätettiin palata vielä kirkkoneuvoston toukokuun kokouksessa.

12 Kirkkoneuvosto Johto- ja ohjesääntöjen päivittämisaikataulu Yleishallinnon vuoden 2010 yhtenä painopisteenä on päätöksenteko-, johtamisja työskentelykäytäntöjen edelleen kehittäminen. Tässä toimenpiteenä on mm. hallintoelinten ja viranhaltijoiden tehtäväkuvien tarkastelu ja muuttaminen tarpeen mukaan sekä siitä seuraava ohje- ja johtosääntöjen hienosäätö. Hallintotyöryhmä on kokouksessaan käsitellyt ohje- ja johtosääntöihin liittyvää asiakokonaisuutta ja todennut, että käsittelyaikataulu olisi tarkoituksenmukaista laatia niin, että nyt keväällä käsitellään säännöt hallintoelinten osalta sekä talousjohtajan johtosääntö, koska se liittyy kirkkoneuvoston ohjesääntöön ja taloussääntö. Viran- ja toimenhaltijoiden osalta säännöt käsitellään syksyllä. Tässä käsittelyaikataulussa hallintoelinten johtosääntöjä voidaan tarpeen mukaan päivittää ja säännöt ovat ajantasaisia ennen seurakuntavaaleja. Kirkkoneuvoston toukokuun kokouksessa käsitellään hallintoelinten ohje- ja johtosäännöt tarvittavilta osin sekä talousjohtajan johtosääntö ja taloussääntö. Viran- ja toimenhaltijoiden johtosäännöt ja toimenkuvat käsitellään kirkkoneuvoston syksyn kokouksissa. Ehdotus hyväksyttiin. 98 Edustaja Suomen Pipliaseura ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen Suomen Pipliaseuran sääntömääräinen vuosikokous pidetään Tehtaan varjossa, sataman valossa raamattutapahtuman yhdessä lauantaina Kotkan seurakuntakeskuksessa. Seuran sääntöjen 12 mukaan yhteisöjäsenet voivat lähettää vuosikokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan. Nimetään seurakunnan edustaja Suomen Pipliaseuran vuosikokoukseen Rovasti Hannu Pelkonen nimettiin seurakunnan edustajaksi Suomen Pipliaseuran vuosikokoukseen Matkasta aiheutuneet kustannukset maksetaan kirkkoneuvoston asianomaisilta tileiltä.

13 Kirkkoneuvosto Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen (Lätti) Seurakunnan tilintarkastajat ovat antaneet tilintarkastuskertomuksen seurakunnan vuoden 2009 hallinnosta ja taloudenpidosta (erillinen liite). Alkuperäinen tilintarkastuskertomus säilytetään arkistossa III Ffe:1. Tilintarkastajat esittävät 1) tilinpäätöksen hyväksymistä 2) vastuuvapauden myöntämistä seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille tilikaudelta Esitetään kirkkovaltuustolle, että se 1) merkitsee tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2009 tiedoksi 2) käsittelee vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta Ehdotus hyväksyttiin. 100 Tilintarkastajien tarkastuspöytäkirja kirkkoneuvostolle (Lätti) Tilintarkastajat ovat jättäneet kirkkoneuvostolle erillisen tarkastuspöytäkirjan vuoden 2009 tilintarkastuksen yhteydessä tekemistään havainnoista (liite 7). Merkitään tilintarkastajien tarkastuspöytäkirja tiedoksi. Käsitellään tarkastuspöytäkirjassa esille otettuja asioita toukokuun kirkkoneuvostossa erillisenä asiakokonaisuutena ja osittain osavuosiraporttien yhteydessä. Tilintarkastajien tarkastuspöytäkirja merkittiin tiedoksi. Kirkkoneuvosto keskusteli mm. pitopalveluun liittyvistä kysymyksistä, ruokapalvelujen hankintojen kilpailuttamisesta sekä jäsenkehityksestä ja päätti, että tarkastuspöytäkirjassa esille otettuja asioita käsitellään toukokuun kirkkoneuvostossa erillisenä asiakokonaisuutena ja osittain osavuosiraporttien yhteydessä.

14 Kirkkoneuvosto Kirkon uuden yhteistoimintasopimuksen soveltaminen (Lätti) Kirkon uusi yhteistoimintasopimus tuli voimaan Sopimusta sovelletaan työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan ja työsuojelun yhteistoimintaan. Työympäristötoimikunta käsitteli uutta sopimusta ja toimikunnan nimenmuutosta kokouksessaan ja päätti, että Jouni Lätti tekee nimenvaihdosta ehdotuksen kirkkoneuvostolle. Kirkon uutta yhteistyösopimusta on käsitelty yksityiskohtaisesti Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeessä A 2/2010. Kyseisen kirjeen yhteistoimintaa koskeva selostus sekä Kirkon uusi yhteistoimintasopimus ovat liitteenä 8. Muutetaan seurakunnan yhteistoimintaelimen nimi yhteistyötoimikunnaksi alkaen. Yhteistyötoimikunta korvaa aikaisemman sopimuksen mukaisen työympäristötoimikunnan. Todetaan, että lukien valittu yhteistoimintaorganisaatio jatkaa tehtävässään toimikautensa eli vuoden 2013 loppuun asti. Sovelletaan seurakunnan yhteistoiminnassa alkaen voimaan tullutta kirkon yhteistoimintasopimusta. Ehdotus hyväksyttiin. 102 Kirkkohallituksen ja kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkkohallituksen yleiskirje 14/ Henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen toiminta ei ole arvonlisäverollista Kirkkohallituksen yleiskirje 15/ Kirkon tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän eli TYPjärjestelmän käytön aloitus Kirkkohallituksen yleiskirje 16/ Laki väestötietojärjestelmästä ja väestörekisterikeskuksen varmennuspalveluista voimaan Kirkkohallituksen yleiskirje 17/ Esitykset ritarikuntien kunniamerkkien saajiksi itsenäisyyspäivänä 2010

15 Kirkkoneuvosto Kirkkohallituksen yleiskirje 18/ Seurakuntavaalien vaalineuvontatilaisuudet, ehdokasrekrytointi ja tietojärjestelmät Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A3/ Työmarkkinajärjestöjen yhteisvetoomus nuorten kesätöistä ja harjoittelupaikoista Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A4/ Kirkon alan Merkitään yleiskirjeet tiedoksi. Yleiskirjeet merkittiin tiedoksi. 103 Johto- ja toimikuntien kokousten asialistat Kasvatusjohtokunta Terveiset hyvinkääläisten partiolippukuntien kesän 2009 Tetraedri-leiriltä 2. Hyvinkääläisten partiolippukuntien avustusten jakaminen 3. Johtavan lapsityönohjaajan päätösluettelo 4. Vs. nuorisosihteerin päätösluettelo 5. Lastenohjaajien irtisanoutuminen 6. Nuorisotiimin strategiatyöskentely ja toiminnan perehdytyskansio Merkitään asialista tiedoksi. Asialista merkittiin tiedoksi. 104 Kirkkoherran ja talousjohtajan päätösluetteloiden asiat Kirkkoherran päätösluettelon asialista Kappalainen Jyrki Rauhalan isyysloma

16 Kirkkoneuvosto Talousjohtajan päätösluettelon asialista Työsopimus Kari Laurila 17. Tietohallinnon koulutustarjousten hyväksyminen 18. Autotallin vuokraus, Martti Pippuri 19. Vuosilomamuutosten hyväksyminen; Penttilä ja Pitkänen 20. Vuokrasopimuksen irtisanominen, Rantalankila 21. Vuosilomamuutoksen hyväksyminen; Halme 22. Rahavarojen lyhytaikainen sijoittaminen määräaikaisiin talletuksiin 23. Tilaus Uudenmaan Puhelinluettelon valkoiset sivut, Fonecta 24. Sääksin keittiöapulaisten valinta kesäksi Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Lottonen, Jokinen, Hautakoski, Lindberg-Miettinen, Lammela, Silvan, Yli-Saunamäki, Pulkkinen, Puusniekka 34. Virkavapausanomus, Suvi Keinänen 35. Taloustoimiston vuosilomasijaisen valinta kesäksi Rahavarojen lyhytaikainen sijoittaminen määräaikaiseen talletukseen 37. Asunhuoneiston vuokrasopimus, Helenenkatu A 5, Vallinkoski 38. Työsuhdeasunnon vuokrasopimus, Helenenkatu B 11, Paasio 39. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Vaaranmaa 40. Päätös vuosisidonnaisesta palkanosasta, Hyvönen 41. Kirjoittimien ja muiden oheislaitteiden hankinta maaliskuu Määräaikainen työsopimus, Irene Keskitalo 43. Vuosilomasuunnitelman ja vuosilomajärjestyksen hyväksyminen väliselle ajalle 44. Maksuliikennepalvelusopimuksen jatkaminen Nordeassa vuonna Vahingonkorvausesitys silmälasien vahingoittumisesta Merkitään asialistat tiedoksi. Asialistat merkittiin tiedoksi. 105 Muita asioita Seuraavat kokoukset Kirkkoneuvosto 19.5., 16.6., 18.8., 22.9., , , , Kirkkovaltuusto 26.5., ja 8.12.

17 Kirkkoneuvosto Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja antoi valitusosoituksen ja päätti kokouksen.

18 Kirkkoneuvosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 106 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 86 89, 92, Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 93 Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 ja 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Hämeenkatu 16, HYVINKÄÄ Postiosoite: PL 29, HYVINKÄÄ Telekopio: (019) Sähköposti: Pykälä Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle oikaisuvaatimusajan kuluessa. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (15) 134 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.8.2010 klo 17.15 19.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 56 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.3.2014 klo 17.15 20.30 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 90 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 19.5.2010 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (21) 68 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.3.2011 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 1/2012 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(9) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari Markku

Lisätiedot

Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 12/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) 255 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 22.1.2014 klo 17.15 19.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (26) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.1.2012 klo 17.15 19.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 1/2010 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.1.2010 klo 17.15 20.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2012 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (18) 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 21.3.2012 klo 17.15 20.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 2/2015 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(12) 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.3.2015 klo 18.30-19.20 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari

Lisätiedot

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 9/2013 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (25) 217 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.10.2013 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen

Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16. varajäsen ESITYSLISTA N:o 1/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 23.1.2008 klo 17.15 21.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(21) 113 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 18.5.2011 klo 17.15 19.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 31 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (24) 89 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 27.4.2011 klo 17.15 20.35 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 14/2011 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(19) 290 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 14.12.2011 klo 17.15 18.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Aika: Torstai 2.2. klo 18.00 19.10 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa. poissa. Pentti Helttunen Hyvinkäällä 18.12.2013

Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa. poissa. poissa. Pentti Helttunen Hyvinkäällä 18.12.2013 ESITYSLISTA Nro 4/2013 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(14) 57 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 11.12.2013 klo 18.30 19.55 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Helttunen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 12.5.2014 klo 17.30 18.15 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti varapuheenjohtaja Sari

Lisätiedot