VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT

2

3 Vastuullista energiaa. TAITTO Mainostoimisto Grafex HENKILÖSTÖN KUVAT Kemin Kuvaamo Oy PAINATUS Erweko Oy, 2012

4 Toimitusjohtajan katsaus Toimintavuosi lyhyesti 6 8 Yhtiön hallinto Omistussuhteet Tarkastustoiminta Organisaatio Hallitus 2012 Hallitus Jäsenyydet ja osakkuudet

5 VUOSIKERTOMUS 2012 Toimintakertomus Yleistä Yhtiön hallintoelimet Tulevaisuuden näkymät Työsuojelu ja virkistystoiminta Tilinpäätös Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Verkkotoiminnan tuloslaskelma Verkkotoiminnan tase Taloudellisia tunnuslukuja Tilintarkastuskertomus

6 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2012 oli Keminmaan Energia Oy:n kahdeskymmenesensimmäinen ja Keminmaan kunnan sähkölaitoshistorian 63. toimintavuosi. Energiamarkkinavirasto julkaisi vuoden 2012 lopulla toisen valvontajakson neljän vuoden aikana kertyneet tuotot. Keminmaan Energia Oy:n sähköverkkoliiketoiminnan tuoton alijäämä oli 773 k. Ensimmäisestä valvontajaksosta lukien, vuosien aikana, alituottoa on kertynyt yhteensä k. Mikäli yhtiö ei olisi paikallisessa omistuksessa, keminmaalaiset asiakkaat olisivat maksaneet sähkönsiirrosta arvonlisäveroineen noin k enemmän. Paikallisessa omistuksessa yhtiön hinnoittelu ja tuotto voidaan optimoida tilanteen mukaan. Vuoden 2012 alussa käynnistyi sähköverkkotoimintaa koskeva 3. valvontajakso. Samalla muuttui verkon nykykäyttöarvon määritys komponenttiryhmien keski-iän mukaiseksi. Myös toimitusvarmuuskriteerit ovat muuttumassa. Yhtiön sähköverkkotoimintaa koskevien investointien pääpaino tuleekin olemaan toimitusvarmuuteen liittyvissä kysymyksissä, sekä iän tuomissa kehittämistarpeissa. Ilmajohtoja tullaan siirtämään metsistä teiden varsiin ja maakaapelointia lisätään. Tällä hetkellä kaapelointiaste koko verkossa on 43 %. Keskijänniteverkosta maan alla on 17 % ja pienjänniteverkosta 53 %. Jakeluvastuualeen lyhyestä puustosta huolimatta voivat luonnonilmiöt kuten lumikuorma aiheuttaa harmia sähkönjakelussa. Kantaverkkomaksut nousivat vuoden alussa merkittävästi. Vaikka Keminmaan Energia Oy:llä ei ole suoria liityntäpisteitä kantaverkkoon, valuvat hinnankorotukset yhtiölle PVO-Vesivoima Oy:n ja Kemijoki Oy:n kautta. Siirtohinnoittelu voitiin kuitenkin pitää ennallaan, koska Keminmaan kunta omistajana luopui osinkovaateestaan. Myös kaukolämmön hinta pidettiin ennallaan. Kaukolämpöä toimitettiin asiakkaille noin 9 % edellisvuotta enemmän. Kaukolämpö tuotettiin 98,6 % kotimaisilla turve- ja hakepolttoaineilla ja raskasta polttoöljyä käytettiin vain 1,4 %. 6

7 VUOSIKERTOMUS 2012 Vuoden 2012 liikevaihto pysyi edellisen vuoden tasolla ollen k. Sähköntuotannosta pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta saatua alhaisempaa tuottoa kompensoi sähkön ja kaukolämmön kulutuksen kasvu. Yhtiö on saavuttanut toimintavuodelle 2012 asetetut tavoitteet, josta parhaat kiitokset yhteistyökumppaneille, yhtiön henkilöstölle ja hallitukselle sekä Keminmaan kunnalle omistajana. Janne Rouvinen toimitusjohtaja 7

8 Toimintavuosi lyhyesti Muun toiminnan liikevaihto 818 k Tilaustyötoiminnan liikevaihto 117 k Sähkönsiirtotoiminnan liikevaihto k Sähköverkkoon liitetyt asiakkaat Kaukolämpötoiminnan liikevaihto k Kaukolämpöverkkoon liitetyt asiakkaat Kaukolämmön toimitus asiakkaille 8

9 VUOSIKERTOMUS 2012 Organisaatio

10 Yhtiön hallinto Omistussuhteet Tarkastustoiminta Yhtiö on 100 % Keminmaan kunnan omistama. Osakepääoma on Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Pohjanranta Oy:n tiloissa. Varsinaisen yhtiökokouksen toimikaudeksi 2012 valitsemana tilintarkastajana on toiminut Oy Audiator Ab, vastuullisena tilintarkastajana HTM, JHTT Antero Hyvärinen. Sähkönjakeluverkon varmennustarkastuksen suoritti Inspecta tarkastus Oy:stä Erkki Niku. Kokouksessa oli edustettuna kaikki 300 osaketta ja omistajan valtuuttamana yhtiökokousedustajana ja yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi Keminmaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pertti Sakaranaho. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 10 :n mukaiset asiat. 10

11 VUOSIKERTOMUS 2012 Hallitus 2012 Hallitus Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen toimikausi on kaksi vuotta eli päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudelle Keminmaan kunnanhallituksen kokouksessa nimettiin Liisa Anttila, Aila Kuha, Mikko Lampela, Anna-Maija Leinonen, Tero Malo, Henna-Riikka Markkio, Erkki Peltoperä, Jukka Rainto ja Jarmo Saariniemi sekä henkilöstön edustaja Eija Haapaniemi. Tikkala ja Timo Lukkarila, sekä henkilöstön edustaja Kimmo Sunnari. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Jarmo Saariniemen ja varapuheenjohtajaksi Liisa Anttilan. Hallituksen esittelijänä ja yhtiön toimitusjohtajana on toiminut DI Janne Rouvinen ja sihteerinä pääkirjanpitäjä Aino-Maija Haapala. Yhtiön hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana yhdeksän kertaa ja käsiteltäviä asioita kertyi 68. Jäsenyydet ja osakkuudet Yhtiö on Energiateollisuus ry:n (ET), Paikallisvoima ry:n, Sähköenergialiitto ry:n (Sener), Lapin Kauppakamarin ja Pohjois-Suomen Sähkölaitosten kehittämisyhdistys ry:n (PohTosäätiö) jäsen. Keminmaan Energia Oy omistaa Lapin Sähkövoima Oy:n osakkeista 3,504 %, Oulun Sähkönmyynti Oy:stä 4,3 % ja Pohjoissuomen Voima Oy:n osakkeista 6,89 %. Kemin Tuulipuisto Oy:n toiminta lopetettiin , Keminmaan Energia Oy:llä oli Kemin Tuulipuisto Oy:n osakkeista 1,0 %. Hallituksen varajäseniksi vastaavalle toimikaudelle valittiin Hilkka Jääskö, Satu Valli, Marjo Appelgren, Teemu Alatalo, Matti Luukkonen, Anne Ylimartimo, Tuulikki Lämsä, Hannu 11

12 Janne Rouvinen Toimitusjohtaja, Esittelijä s Jarmo Saariniemi Hallituksen puheenjohtaja, Koulutusjohtaja s Mikko Lampela Toimitusjohtaja s Jukka Rainto Isännöitsijä, Kiinteistövälittäjä s Erkki Peltoperä Sähköasentaja s

13 VUOSIKERTOMUS 2012 Aino-Maija Haapala Pääkirjanpitäjä, Hallituksen sihteeri s Henna-Riikka Markkio Opintosihteeri s Tero Malo Pintakäsittelijä s Eija Haapaniemi Palveluneuvoja s Aila Kuha Lehtori s Anna-Maija Leinonen Lehtori s

14 Toimintakertomus 2012 Yleistä Vuosi 2012 oli Keminmaan sähkölaitoshistorian 63. ja yhtiömuotoisena kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi. Tilikauden 2012 liikevaihdoksi muodostui euroa ( euroa). Liikevaihto laski 0,4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilikauden liikevoitto oli euroa ( euroa). Tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja oli euroa ja tilikauden voitto euroa ( euroa). Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli euroa. Sähkönsiirron liikevaihto nousi edellisestä vuodesta 3,3 % ollen euroa ( euroa). Liikevaihdon nousua selittää edellisvuotta kylmempi sää, sekä kuluttajamäärän lisääntyminen. Sähkönmyyjien toimittama sähkömäärä Keminmaan Energia Oy:n jakeluverkkoon oli MWh ( MWh), kulutus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 4,3 %. Sähköliittymissopimuksia solmittiin 24 kpl ja vuoden 2012 lopussa sähköverkkoon oli liitetty käyttöpaikkaa. Vuoden alussa Fingrid Oyj korotti kantaverkkomaksuja merkittävästi. Sähkönsiirtohinta pidettiin kuitenkin ennallaan, koska samanaikaisesti Keminmaan kunta omistajana luopui osinkovaateestaan. Sähkönsiirtoon liittyvää energiaveroa ja huoltovarmuusmaksua kannettiin ja tilitettiin Suomen valtiolle ,78 euroa. 14

15 VUOSIKERTOMUS 2012 Kaukolämpötoiminnan liikevaihto kasvoi 4,5 % ollen euroa ( euroa). Kasvu johtui kaukolämpötoiminnan laajentumisesta sekä edellisvuotta kylmemmästä säästä. Kaukolämpöä toimitettiin asiakkaille MWh ( MWh). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna kertyi 9,0 %. Kaukolämpöliittymissopimuksia solmittiin vuoden aikana 4 kpl ja vuoden 2012 lopussa kaukolämpöverkkoon oli liitetty 201 kiinteistöä. Vuoden 2012 lopussa lämmitettävä rakennustilavuus oli noin m3 ( m3). Kaukolämmöstä 98,6 % tuotettiin kotimaisilla turve ja hakepolttoaineilla ja vain 1,4 % raskaalla polttoöljyllä. Raskaanpolttoöljyn kulutusta on vähentänyt 6 MW:n kattilan häiriötön toiminta, sekä turpeen käytön lisääminen. 6 MW:n kattilan rikoista on päästy eroon paremmin lämpörasitusta kestävien arinarautojen ansiosta. Vuoden 2012 aikana kaukolämmönhintaan ei tehty muutoksia. Kaukolämpöön liittyvää energiaveroa maksettiin ,20 euroa (25 805,80 euroa). Muun toiminnan liikevaihto, johon kuuluu Lapin Sähkövoima Oy:n osakkuussähkönä saatu Kemijoki Oy:n vesivoimatuotanto-osuus, sekä Tunturituuli Oy:n tuulivoimatuotanto-osuus laski 12,3 %. Liikevaihdon laskua selittää edellisvuotta alhaisempi sähkön pörssihinta pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Sähkönhintaa painoivat hyvä hydrologinen tilanne pohjoismaissa, sekä yleisen taloustaantuman aiheuttama vähäisempi kysyntä. Muun toiminnan liikevaihto oli euroa ( euroa). Sähköä tuotettiin yhteensä MWh ( MWh). Vesivoiman tuotantomäärä oli 12,9 % edellisvuotta ja 12,1 % keskivesivuotta suurempi. 15

16 Tilaustyön liikevaihto oli euroa ( euroa). Vuoden 2012 aikana tilaustyönä asennettiin mm. asiakkaiden liittymisjohtoja. Liittymismaksutuloja vieraana pääomana sähköverkosta kertyi (47 081) euroa ja lämpöverkosta (41 183) euroa. Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat euroa. Sähkönjakeluverkon uudis- ja perusparannusinvestointeihin käytettiin euroa. Kalusto- ja laiteinvestoinnit olivat euroa ja atk-ohjelmiin investoitiin euroa. Kaukolämpöinvestoinnit olivat euroa. Olennaisia tapahtumia tilikauden jälkeen ei ole ollut. Keminmaan Energia Oy on kokonaan Keminmaan kunnan omistama yhtiö ja kuuluu Keminmaan kuntakonserniin, kotipaikka Keminmaa. Konsernitilinpäätöksen jäljennökset on saatavissa Keminmaan kunnantoimistolta, osoite Kunnantie 3, Keminmaa. 16

17 VUOSIKERTOMUS 2012 Yhtiön hallitotoelimet Varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 10 :n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Yhtiökokouksen puheenjohtajana ja yhtiökokousedustajana valtakirjalla toimi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pertti Sakaranaho. Yhtiön hallitukseen toimikaudella ovat kuuluneet varsinaisina jäseninä Jarmo Saariniemi (puheenjohtaja), Liisa Anttila (varapuheenjohtaja), Aila Kuha, Mikko Lampela, Anna- Maija Leinonen, Tero Malo, Henna-Riikka Markkio, Erkki Peltoperä, Jukka Rainto, Eija Haapaniemi (henkilöstöjäsen). Yhtiön hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana yhdeksän kertaa ja käsiteltäviä asioita kertyi 68. Hallituksen esittelijänä ja yhtiön toimitusjohtajana on toiminut DI Janne Rouvinen ja sihteerinä pääkirjanpitäjä Aino-Maija Haapala. Yhtiön tilintarkastuksen on suorittanut Oy Audiator Ab, päävastuullisena tilintarkastajana JHTT, HTM Antero Hyvärinen. Hallituksen esitys tulosta koskeviksi toimenpiteiksi Varajäseninä hallitukseen ovat kuuluneet Timo Lukkarila, Hilkka Jääskö, Satu Valli, Marjo Appelgren, Teemu Alatalo, Matti Luukkonen, Anne Ylimartimo, Tuulikki Lämsä, Hannu Tikkala, Kimmo Sunnari (henkilöstöjäsen). Yhtiön tilikauden 2012 tulos osoittaa voittoa ,34 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,34 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan voitto- ja tappiotilille. 17

18 Tulevaisuuden näkymät Yleisesti energian kokonaiskäyttö tulee tehostmaan mm. EU:n päästötavoitteiden ja niin kutsuttujen eko-direktiivien myötä. Sähkön ja kaukolämmön käytöllä tulee olemaan merkittävä rooli ilmaston kannalta haitallisten energiamuotojen korvaamisessa. Sähkönkäytön lisääminen on erityisen tehokas tapa saavuttaa energian kokonaiskäytön tehostamisvelvoitteet korvaamalla esimerkiksi öljylämmitys ja polttomoottoriautot sähkölämmityksellä ja sähköautoilla. Myös Keminmaan Energia Oy:ssä katse on suunnattu pitkälle tulevaisuuteen, tavoitteena on taata luotettava sähkönjakelu myös vuonna Tämä tulee olemaan pohjana tuleville verkkoinvestoinneille, joissa pääpaino on verkon käyttövarmuuteen liittyvissä kysymyksissä, sekä iän tuomissa kehittämistarpeissa. Tämän lisäksi tullaan varautumaan sähköverkon kuormituksen kasvuun sähkönkäytön lisääntyessä erityisesti kotitalouksissa, palveluissa sekä liikenteessä. Sähköenergiamittareiden etäluentaprojektia jatketaan. Tavoitteena on, että vuoden 2013 aikana etäluentaprojekti saadaan päätökseen ja kaikki sähköenergiamittarit ovat etäluennassa. Vuoden 2012 lopussa kaikista sähköenergiamittareista noin 93 % oli etäluennassa. Kaukolämpötoimintojen osalta käytettävissä olevan 8 MW:n kiinteän polttoaineen kapasiteetin arvioidaan riittävän tämän vuosikymmenen loppupuolelle saakka, minkä jälkeen kaukolämpötehon lisätarve on arvioitava uudelleen. Tällä hetkellä kaukolämpö pystytään tuottamaan kiinteällä polttoaineella noin C lämpötilaan saakka. Tätä matalimmilla lämpötiloilla osa kaukolämmöstä tuotetaan raskaalla polttoöljyllä. Kaukolämpötoimintojen edelleen kehittyminen tulee lähivuosina painottumaan kaukolämpöverkon laajentumisinvestointeihin kysyntää vastaavasti. Lisäksi tullaan varautumaan koulukeskuksen lämpökeskuksen uusintaan sekä pienempiin kaukolämpöverkon ja lämpölaitosten peruskunnostustarpeisiin. Keminmaan Energia Oy:n yhtenä tavoitteena on vahvistaa sähköntuotanto-osuuksia ja edistää hiilidioksidivapaata sähköntuotantoa. Kemijoki Oy:n vesivoimaosuuksien lisäksi yhtiö on mukana Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeessa. Tuulivoiman tuotannossa yhtiö on mukana Tunturituuli Oy:n kautta. 18

19 VUOSIKERTOMUS 2012 Työsuojelu ja virkistystoiminta Yhteistyö- ja vapaa-aikatoimikuntaan kuuluivat Eija Haapaniemi, Jukka Lindfors, Tapio Koivuniemi ja Eerik Palosaari. Heidän varajäseniään toimivat Kaisa Niemonen, Aukusti Karvonen ja Jani Haapala. Työnantajaa toimikunnassa edusti Pentti Halonen. Henkilöstön virkistyspäivä vietettiin kevättalvella Ruotsissa Svanstein Ski:n laskettelukeskuksessa. Loppukesästä käytiin Haaparannalla ajamassa kartinkia kesätyöntekijöiden kanssa. Pikkujoulu pidettiin Oulussa Club Teatrialla. 19

20 Tilinpäätös 2012 Tuloslaskelma [ ] 2011 [ ] LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot , , , ,83 KULUT Energian ostot ja siirto Aine- ja tarvikeostot Varastojen lisäys- / vähennys+ Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut , , , , , , , , , , , , , ,58 20

21 VUOSIKERTOMUS 2012 LIIKEVOITTO / -TAPPIO , ,63 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut 8 489, , , , , , , ,95 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISERIÄ Satunnaiset tuotot , , ,63 0,00 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,63 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Poistoeron lisäys- / vähennys+ Tulovero Muut välittömät verot , , , ,57 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,70 21

22 Tase [ ] [ ] [ ] [ ] VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT PYSYVÄT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,62 Aineettomat hyödykkeet , ,62 ATK-ohjelmat , , , ,06 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Aineelliset hyödykkeet Lainasaamiset , ,98 Maa-alueet , ,18 Lyhytaikaiset saamiset Rakennukset , ,92 Myyntisaamiset , ,51 Sähkönsiirto , ,20 Siirtosaamiset , ,46 Kaukolämpö , , , ,95 Koneet ja kalusto , , , ,22 Rahat ja pankkisaamiset , ,84 Sijoitukset , ,84 Osakkeet , , , ,45 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,14 22

23 VUOSIKERTOMUS 2012 Tase [ ] [ ] [ ] [ ] VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA OMA PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN VIERASPÄÄOMA Liittymismaksut , ,34 Osakepääoma , ,78 Lainat rahoituslaitoksilta , ,05 Ylikurssirahasto , , , ,39 Ed. tilik. voitto/tappio , ,38 LYHYTAIKAINEN VIERASPÄÄOMA Tilikauden voitto/tappio , ,70 Lainat rahoituslaitoksilta , ,60 Oma pääoma yhteensä , ,79 Ostovelat , ,89 Siirtovelat , ,87 Muut lyhytaikaiset velat , ,38 Tilinpäätössiirtojen kertymä , ,74 Poistoero , ,22 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,13 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,14 23

24 Rahoituslaskelma [k ] [k ] INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Käyttöomaisuusinvestoinnit Muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäys Käyttöomaisuuden muut muutokset INVESTOINTIEN RAHAVIRTA [k ] [k ] LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Liikevoitto Liittymismaksujen lisäys (+) Poistot Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-) Rahoituksen tuotot ja kulut 24 8 Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-) 0 0 Verot Osingot Käyttöpääoman muutos RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+) Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-), vähennys (+) 0 0 RAHAVIRTOJEN LISÄYS (+) / VÄHENNYS (-) Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-), vähennys (+) Korottomien velkojen lisäys (+), vähennys (-) Kassavarat Kassavarat LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Kassavarojen lisäys (+) / vähennys (-)

25 VUOSIKERTOMUS 2012 Verkkotoiminnan tuloslaskelma [ ] [ ] [ ] [ ] LIIKEVOITTO/-TAPPIO , ,44 LIIKEVAIHTO , ,87 Liiketoiminnan muut tuotot 3 950, ,83 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muut rahoitustuotot , ,75 KULUT Korkokulut 1 404,90 763,15 Kanta ja alueverkkomaksut , ,95 Energian siirtohäviöt , ,98 VOITTO/TAPPIO ENNEN Aineet ja tarvikkeet TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,84 Aine- ja tarvikeostot , ,99 Varastonjen lisäys-/ vähennys , ,63 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Ulkopuoliset palvelut , ,19 Poistoeron lisätys- / vähennys , ,31 Henkilöstökulut , ,58 Tulovero , ,51 Poistot , ,48 Liiketoiminnan muut kulut , ,60 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,96 25

26 Verkkotoiminnan tase [ ] [ ] [ ] [ ] VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Osakepääoma , ,64 ATK-ohjelmat , ,55 Ylikurssirahasto , ,20 Ed. tilik. voitto/tappio , ,41 Aineelliset hyödykkeet Tilikauden voitto/tappio , ,96 Maa-alueet , , , ,21 Rakennukset , ,58 Siirto- ja jakeluverkosto , ,80 Tilinpäätössiirtojen kertymä Koneet ja kalusto , ,62 Poistoero , ,62 VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA Vaihto-omaisuus PITKÄAIKAINEN VIERASPÄÄOMA Aineet ja tarvikkeet , ,81 Liittymismaksut , ,37 Saamiset LYHYTAIKAINEN VIERASPÄÄOMA Myyntisaamiset , ,08 Ostovelat , ,81 Siirtosaamiset , ,56 Siirtovelat , ,84 Rahat ja pankkisaamiset , ,31 Muut lyhytaikaiset velat , ,59 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,44 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,44 26

27 VUOSIKERTOMUS

28 Taloudellisia tunnuslukuja LIIKEVAIHTO [k ] LIIKEVOITTO [k ] 28

29 VUOSIKERTOMUS SIJOITETUN PÄÄOMANTUOTTO [%] OMAVARAISUUS [%] ,5 1 0, OMAN PÄÄOMAN TUOTTO [%] MAKSUVALMIUS [Quick Ration] 29

30 raskaspolttoöljy 1,4% hake 21,8% palaturve 76,8% KAUKOLÄMPÖENERGIAN KULUTUS [GWh] POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖ LÄMPÖENERGIANTUOTANNOSSA julkinen 8% palvelu 24% yksityinen 64% jalostus 3% maatalous 1% SÄHKÖNJAKELUVERKON KUORMA [GWh] SÄHKÖNSIIRTO KULUTTAJARYHMITTÄIN 30

31 VUOSIKERTOMUS KAUKOLÄMPÖENERGIAN KULUTUS [GWh] 31

32 SÄHKÖNJAKELUVERKON KUORMA VUOSINA [GWh] 32

33 VUOSIKERTOMUS 2012 Tilintarkastus kertomus Keminmaan Energia Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tarkastaneet Keminmaan Energia Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toiminta-kertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteellalausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Keminmaassa BDO Audiator Oy Antero Hyvärinen HTM, JHTT 33

34 34

35 VUOSIKERTOMUS

36

VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT

VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT VUOSIKERTOMUS / ANNUAL REPORT Vastuullista energiaa. TAITTO Mainostoimisto Grafex PAINATUS PunaMusta Oy, 2014 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 YHTIÖN HALLINTO Omistussuhteet Yhtiökokous Tarkastustoiminta HALLITUS

Lisätiedot

Vastuullista energiaa.

Vastuullista energiaa. VUOSIKERTOMUS 211 sisällysluettelo Vastuullista energiaa. Toimitusjohtajan katsaus Toimintavuosi 211 lyhyesti Organisaatio 211 Yhtiön hallinto Toimintakertomus vuodelta 211 Työsuojelu ja virkistystoiminta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta VUOSIKERTOMUS 21 sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Toimintavuosi 21 lyhyesti Organisaatio 21 Yhtiön hallinto Työsuojelu ja virkistystoiminta Toimintakertomus vuodelta 21 Tuloslaskelma 1.1. 31.12.21

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2011 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun toimintakertomuksen,

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2012

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ Toimintakertomus...3-6 Tuloslaskelma...7 Tase...8 Rahoituslaskelma...9 Tilinpäätöksen tilitiedot...10-14 Tilinpäätöksen päiväys ja tilinpäätösmerkintä...15 Tilintarkastuskertomus...16

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2012 VUOSIKERTOMUS 2011 HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2012 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU Hämeen Kuljetus Oy VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan kirje 4 Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6 Toimintakertomus

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2011 Kuopion Energia

4 5 Vuosikertomus 2011 Kuopion Energia Vuosikertomus 211 Vuosikertomus 211 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2013 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2013 VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti 2011 VUOSIKERTOMUS Liikevaihto, miljoonaa euroa 40 Konserni Emo 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 Liikevoitto, miljoonaa euroa Konserni Emo 7 6 5 4 3 2 1 20,8 8,9 24,2 10,3 25,8 10,3 28,1 10,7 36,2 6,3

Lisätiedot

Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy

Vuosikertomus. Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy Sisältö Toimintakertomus........................................ 3-5 Tuloslaskelma............................................. 6 Tase.....................................................

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1.1.2013-31.12.2013 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA

VUOSIKERTOMUS 1.1.2013-31.12.2013 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS 1.1.2013-31.12.2013 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2014 SISÄLLYS: VUOSIKERTOMUS 2013 2...Toimitusjohtajan kirje 4...Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6...Toimintakertomus 10...Emoyhtiön

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2010 Toimitusjohtajan katsaus ESP:lle päättynyt vuosi oli varsin samankaltainen viime vuosiin verrattuna. Liikevaihto väheni hieman, liikevoitto kasvoi ja tilikauden

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2011 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2011 oli ESP:lle kuituinvestointien vuosi. Kuitua rakennettiin ns. kuitu 2015 hankkeen mukaisesti haja-asutusalueille Kämmäkän,

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Suomen Rahapaja Oy Hallituksen toimintakertomus Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit Käteisen rahan määrä maailmassa kasvaa

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 212 Vuosikertomus 212 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 214 Toimitusjohtajan katsaus ESP jatkoi jo neljättä vuotta valokuituverkon rakentamista eri puolille perinteistä toimialuetta sekä Punkalaitumella. Investoinnit

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2013 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2013 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 213 Vuosikertomus 213 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin

Lisätiedot