Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja"

Transkriptio

1 Nro Sivu Jokioisten kunta Kokouspöytäkirja Valtuusto Keskuskatu 29 A, Jokioinen 4 77 Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkitä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuustosali Esala Martti Hacklin Jorma Heikkilä Timo Junnila Sanni Kalliola Jarmo Kanerva Jyrki Kirkkola-Helenius Tarja Korri Janne Kulmala Mira Könkö Matti Larko Sirpa Lehti Petri Lehtinen Rami Lehtonen Petri Lundén Allan Myllyoja Pauli Mänki Aino-Maria Nummenranta Charlotte Nurmi Satu Perälä Jukka Raiskio Sakari Saarinen Harri Sakkinen Eija Yrjänä Mervi, varajäsen Thomsson Tanja Tiensuu Jussi Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Määttä Jarmo Rantala Mika T. Lepola Kaisa kunnanjohtaja hallinto- ja talousjohtaja sosiaalijohtaja Asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Jorma Hacklin Tarkastusaika Jokioinen Sanni Junnila Mika T. Rantala Tarja Kirkkola-Helenius Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Paikka ja pvm Jokioinen klo Virka-asema Hallinto- ja talousjohtaja

2 Valtuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valt Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kuntalain 54 :n ja valtuuston työjärjestyksen 8 ja 9 :ien mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituksen jäsenille ja kunnanjohtajalle Samana päivänä kokouskutsu on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta sekä pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä Forssan Lehdessä. Kuntalain 58 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Nimenhuudon jälkeen valtuuston puheenjohtaja työjärjestyksen 14 :n nojalla toteaa, onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Puheenjohtajalle oli esteen kokoukseen osallistumisesta ilmoittanut valtuutetut Pekka Ekholm ja Antero Suonpää. Puheenjohtaja ilmoitti kutsuneensa heidän tilalleen ryhmän varajäsenet Jukka Pesolan ja Mervi Yrjänän. Suoritetun nimenhuutoäänestyksen perusteella puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Valtuusto Pöytäkirjan tarkastus Valt Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen perusteella yleisesti nähtävänä 2. päivänä heinäkuuta 2013 klo alkaen, johon mennessä pöytäkirja on tarkastettava. Valtuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Vuorottaisperiaatteen mukaan vuorossa ovat valtuutetut Sanni Junnila ja Tarja Kirkkola- Helenius. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin vuorottaisperiaatteen mukaan valtuutetut Sanni Junnila ja Tarja Kirkkola-Helenius.

4 Valtuusto Vuoden 2012 tilinpäätös Kh Vuoden 2012 tasekirja ja toimintakertomus/tilinpäätösasiakirjat ovat esityslistan erillisliitteenä. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä vuosikatteeksi muodostui1,06 M ja tilikauden tulokseksi 0,06 M. Vuonna 2011 vuosikate oli 1,87 M ja tilikauden tulos 1,09 M. Kunnanhallitus 1) esittää valtuustolle, että tilikauden 2012 ylijäämäinen tulos, ,90 euroa kirjataan lisäykseksi tilikauden alijäämä/ylijäämä -tilille, 2) allekirjoittaa vuoden 2012 tilinpäätöksen, 3) jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen Tarkastusltk Mika Rantala esitteli tarkastuslautakunnalle v tilintarkastuskertomuksen. Kunnan lopputilintarkastus suoritettiin ja tarkastuksen suoritti Juha Koponen Oy Audiator Ab:stä. Tilintarkastaja esitti tilintarkastuskertomuksen ja antoi selostuksen tilinpäätöstarkastuksesta ja tehdyistä havainnoista. Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Tilintarkastuskertomus luovutettiin tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedokseen. Tarkastuslautakunta esittää kunnanvaltuustolle tilintarkastuskertomuksen ja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille

5 Valtuusto Valt Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuuston puheenjohtaja ehdotti asian käsittelyjärjestykseksi seuraavaa: Ensin käydään asiasta yleiskeskustelu ja sen jälkeen suoritetaan yksityiskohtainen käsittely. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan ehdotuksen käsittelyjärjestyksestä. Valtuusto päätti yksimielisesti kirjata kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti vuoden 2012 ylijäämäisen tuloksen ,90 euroa lisäykseksi tilikauden alijäämä-/ylijäämätilille. Valtuusto päätti lisäksi merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi sekä hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti kunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen ja konsernitaseen sekä myönsi vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta

6 Valtuusto Arviointikertomus 2012 Tarkastusltk Kunnan tilinpäätöksessä ja lautakunnan kokouksissa tilikauden aikana saadun informaation perusteella tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksensa valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Lautakunta jättää vuoden 2012 arviointikertomuksen valtuuston käsiteltäväksi. Valt Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuuston puheenjohtaja ehdotti, että valtuusto merkitsee vuoden 2012 arviointikertomuksen tiedoksi ja käsitellyksi sekä lähettää sen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi kertomuksessa olleiden arviointihavaintojen osalta. Valtuusto päätti yksimielisesti merkitä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2012 tiedoksi ja käsitellyksi sekä lähetti sen kunnanhallitukselle valmisteltavaksi kertomuksessa olleiden arviointihavaintojen osalta.

7 Valtuusto Tilintarkastusyhteisön valitseminen kaudelle Tarkastusltk Kuntalain 71 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Kuntalain 72 :n 1 momenttia on muutettu siten, ettei tilintarkastajien toimikautta sidota enää valtuuston toimikauteen. Valtuusto voi valita tilintarkastajat enintään kuudeksi tilikaudeksi eli kuudeksi vuodeksi. Lainmuutos tuli voimaan Toimikauden pituus voidaan viedä valtuustolle ratkaistavaksi erillisenä asiana tai tilintarkastajan valinnan yhteydessä. Tilintarkastajan valinnan valmistelu on osa tarkastuslautakunnan vastuulle kuuluvaa hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä. Tarkastuslautakunnan tehtävä jatkuu siihen saakka, kunnes toimikauden viimeisen tilikauden tilintarkastus on suoritettu. Keväällä 2013 on siis kaksi toimivaltaista tarkastuslautakuntaa. Ehdotuksen kunnan /kuntayhtymän tilintarkastajiksi tekee vuosiksi valittu tarkastuslautakunta. Kuntaliitto suosittelee, että uutta tilintarkastuskautta koskevan tarjouspyynnön ja tarjousvertailun, mukaan lukien esityksen tilintarkastajan toimikauden pituudesta, valmistelee vuosiksi valittu tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnan on perusteltua sille kuntalain mukaan kuuluvan koordinaatiotehtävän puitteissa kilpailuttaa tytäryhteisöjen tilintarkastus vastaavaksi ajanjaksoksi samanaikaisesti kunnan tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisen yhteydessä. Tarkastuslautakunnan toiminta tarjouskilpailun järjestäjänä perustuu kuntalakiin. Sen mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta huolehtiminen. Tytäryhteisö toimii hankintayksikkönä tilintarkastajan valinnassa. Valintapäätöksen tekee tytäryhteisön yhtiökokous tai vastaava toimielin ao. yhteisöä koskevassa laissa tai yhtiöjärjestyksessä taikka säännöissä määrätyksi toimikaudeksi. Tilintarkastuspalvelujen hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lakia ja valtioneuvoston julkisista hankinnoista antamaa asetusta. Tilintarkastuspalvelujen kilpailuttamisessa on perusteltua noudattaa avointa hankintamenettelyä. Forssan kaupunki, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat, Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä ja Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä pyysivät yhdessä tarjoukset koskien sekä kuntien että kuntien konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluita.

8 Valtuusto Vuosiksi valittu tarkastuslautakunta on käsitellyt tilintarkastuspalvelujenkilpailuttamista ja sen valmistelua kokouksissaan. Yhteistä seudullista kilpailuttamista on valmistellut työryhmä, johon ovat kuuluneet Mika T. Rantala Jokioisten kunnasta, Jorma Vettenranta Tammelan kunnasta, Tanja Paassilta Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymästä, Soile Haavisto Loimijoen Kuntapalvelut Oy:stä ja Leena Järvenpää Forssan kaupungilta. Jokioisten kunnan tarkastuslautakunta pyysi tarjoukset Forssan seudun tarkastuslautakuntien puolesta ja tarjouspyyntö julkaistiin HILMA:ssa avointa menettelyä noudattaen. Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan sekä hinnan että kokemuksen perusteella. Tarjouspyynnön osiot a: Kuntaorganisaatioiden tarkastuspalvelut ja b: tytäryhteisöjen tilintarkastuspalvelut arvioidaan yhtenä kokonaisuutena. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta seuraavilta yhtiöiltä: BDO Audiator Oy(Audiator) ja KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy(KPMG). Vertailuperusteet ja tulokset ovat seuraavat 1.Lakisääteisen tilintarkastuksen kokonaishinta sopimuskaudella sisältää matka- ja muut kustannukset sekä kokousten sihteeritehtävät sekä erityistehtävien tai hankkeiden tarkastuspalvelut. Tämän kokonaishinnan painoarvo on 40 %. Vertailussa Audiator sai maksimipisteet 40,00 pistettä, kokonaishinta euroa ja KPMG siihen suhteutettuna 33,61 pistettä, kokonaishinta euroa 2. Muiden tarkastuspalvelujen hinnan painoarvo on 10 %. Vertailussa Audiator sai maksimipisteet 10 pistettä, hinta euroa. KPMG sai siihen suhteutettuna 7,33 pistettä, hinta euroa. 3.Tilintarkastajan ja /tai tilintarkastusyhteisön kokemus arvioitiin suoraan tarjouksen liitteenä täytettynä pyydetyn erillisen kokemuslomakkeen pohjalta. Sen painoarvo on 50 %. KPMG sai maksimipisteet 50,00 pistettä. Kokemuslomakkeen mukaan KPMG sai pisteitä kokemuksesta 95 ja Audiator 89. Audiatorin pisteet suhteutettuna maksimipisteisiin ovat 46,84. Yllä mainituin vertailuperustein tehdyssä tarjousvertailussa Audiator sai yhteensä 96,84 pistettä ja KPMG pistettä. Tehdyn vertailun perusteella Audiatorin tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin.

9 Valtuusto Julkisista hankinnoista annetun lain mukaan hankintasopimus syntyy kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Valtuuston päätöksessä on syytä todeta hankintapäätöksen sitovan kuntaa, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi ja kun päätökseen perustuva kirjallinen hankintasopimus on allekirjoitettu. Tarjouksista laadittu vertailu on esityslistan liitteenä (liite 1/2013). Tarjousvertailuun sisältyy yksikköhintoja, joita pidettäneen sivullisia kohtaan salassa pidettävinä liikesalaisuuksina. Tarjoukset sisältävät muitakin liikesalaisuuksina salassa pidettäviä tietoja. Kaikki tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Tarjousasiakirjat ovat myös tarkastuslautakunnan esityslistan oheismateriaalina. Kuntalain mukainen tilintarkastus maksaa vastuunalaisen tilintarkastajan osalta 650 euroa/pv ja avustavan tarkastajan osalta 500 euroa/pv (alv 0 %). Jokioisten kunta käyttää vuodessa yhteensä 8 tilintarkastuspäivää, sisältäen molemmat tarkastajat. Hinnat sisältävät matka- ja muut kulut. Tarkemmat hintaerittelyt ovat tarjouksessa. Näin kunnan lakisääteisen tilintarkastuksen kokonaishinnaksi muodostuu ,00 euroa (alv 0 %) valtuustokauden aikana. Mahdolliset tarvittavien lisäpäivien tai projektitarkastusten hinnat tulevat erikseen. Vuosien tarkastuksen on hoitanut Oy Audiator Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT, HTM Juha Koponen ja avustavana tarkastajana JHTT Leena Ahonen Tarkastuslautakunta ehdottaa, että valtuusto 1. hyväksyy Jokioisten kunnan tilintarkastajan toimikaudeksi vuodet , 2. hyväksyy liitteenä olevan tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimpana BDO Audiator Oy:n tarjouksen sekä yhtiön Jokioisten kunnan vuosien tilintarkastusyhteisöksi, 3. hyväksyy vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT, HTM Juha Koposen ja avustavaksi tarkastajaksi JHTT Leena Ahosen, 4. oikeuttaa tarkastuslautakunnan Jokioisten kunnan puolesta hyväksymään ja allekirjoittamaan BDO Audiator Oy:n kanssa tehtävän lakisääteistä tilintarkastusta ja mahdollisia tarjouspyynnössä pyydettyjä muita palveluita koskevan yksityiskohtaisen hankintasopimuksen, ja

10 Valtuusto toteaa tämän valtuuston päätöksen sitovan Jokioisten kuntaa, kun päätös on tullut lainvoimaiseksi ja kun päätökseen perustuva kirjallinen hankintasopimus on allekirjoitettu. Valt Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti tarkastuslautakunnan ehdotukset. Pöytäkirjan liite nro 4/2013.

11 Valtuusto Valtuuston vaalilautakunnan vaali Kh Valtuuston työjärjestyksen 26 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Jäseniksi valituista valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Tässä yhteydessä myös todetaan, että valtuustoryhmille on toimitettu Suomen Kuntaliiton yleiskirje 19/80/2012, jossa on käsitelty kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valintoja. Eri hallintoelinvaalien kohdalla ei näihin yleiskirjeisiin enää erikseen viitata. Valt Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se suorittaa valtuuston vaalilautakunnan sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin toimikaudeksi Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen Valtuusto päätti yksimielisesti valita toimikaudeksi valtuuston vaalilautakuntaan seuraavat jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet: Jäsen Ekholm Pekka Kalliola Jarmo Nummenranta Charlotte Nurmi Satu Perälä Jukka Henkilökohtainen varajäsen Tiensuu Jussi Kulmala Mira Kirkkola-Helenius Tarja Heikkilä Timo Sakkinen Eija Pj. Nurmi Satu Vpj. Perälä Jukka Kh Valtuuston työjärjestyksen 26 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Jäseniksi valituista valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

12 Valtuusto Vuoden 2012 kunnallisvaaleissa tuli Jokioisten valtuustoon valituksi valtuutettuja kuudesta eri puolueesta. Jotta kaikki ko. puolueet saavat edustajansa valtuuston vaalilautakuntaan, tulee valtuuston työjärjestystä muuttaa jäsenmäärän osalta siten, että lautakunnassa on kuusi jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se muuttaa valtuuston työjärjestyksen 26 :n kuuluvaksi seuraavasti: Valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Vaalilautakunnassa on kuusi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. Valt Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Kh Valtuuston vaalilautakunnan kuudes paikka kuuluu Lounais-Hämeen Vihreät Ry:n Jokioisten valtuutetuille. Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se suorittaa valtuuston vaalilautakuntaan yhden jäsenen ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen vaalin jäljellä olevaksi toimikaudeksi Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Valt Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Tanja Thomsson ehdotti valtuuston vaalilautakunnan jäseneksi itseään ja itsensä henkilökohtaiseksi jäseneksi varavaltuutettu Leena Puuraa. Valtuusto valitsi yksimielisesti vaalilautakunnan jäseneksi Tanja Thomssonin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Leena Puuran.

13 Valtuusto Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen Kh Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä lähestyy jäsenkuntiensa kunnanhallituksia päivätyllä kirjeellään (esityslistan liite 9/2013). Kuntayhtymän hallitus ja yhtymävaltuusto ovat valmistelleet kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista. Syynä tähän ovat kuntaliitosten vuoksi jäsenkunnissa tapahtuneet muutokset, toimintaympäristön muutokset ja tilintarkastajan sekä tarkastuslautakunnan kehotukset perussopimuksen muuttamisesta eräissä asioissa. Kirjeen liitteenä ovat luonnos uudistetusta perussopimuksesta, perusteet sopimuksen muutoksille sekä pöytäkirjanotteet kuntayhtymän hallituksen ja yhtymävaltuuston asiaa koskevista päätöksistä. Perussopimuksen muutos on tavoitteena saattaa voimaan Jokioisten kunta omistaa Hämeen päihdehuollon kuntayhtymästä 0,87 %. Valt Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy Jokioisten kunnan puolesta Hämeen päihdehuollon kuntayhtymän jäsenkuntana liitteenä olevan uuden perussopimusluonnoksen niin, että perussopimuksen muutos voi astua voimaan lukien. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Pöytäkirjan liite nro 5/2013.

14 Valtuusto Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osakassopimuksen muutos Kh Vuonna 1995 hyväksyttiin Jokioisten valtuustossa kunnan perustavan yhtenä osakkaana Forssan Energia Oy:n sekä yhteensä 13 muun kaupungin ja kunnan kanssa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n. Valtuusto hyväksyi yhtiön perustamiskirjan, yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen. Yhtiön perustamiskokous pidettiin , ja yhtiö merkittiin kaupparekisteriin Forssan kaupunki myi myöhemmin omistamiaan yhtiön osakkeita muille kuin perustajaosakkaina olleille kunnille, jotka olivat halukkaita ryhtymään yhtiön osakkaiksi. Sittemmin kaupunki osti Vapo Oy:ltä yhtiölle siirtyneet Forssan Energia Oy:n osakkeet. Kuntaliitosten seurauksena yhtiön osakkeita omistaa nykyään yhteensä 15 kaupunkia ja kuntaa. Forssan kaupunki on yhä yhtiön suurin osakkeenomistaja (18,87 %). Toiseksi suurin osakas on Sastamalan kaupunki (18,21 %). Jokioisten kunta omistaa 452 yhtiön osaketta ja kunnan omistusosuus koko yhtiöstä on 4,51 %. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osakassopimuksessa ei ole sovittu, kuinka osakkeenomistaja voi irtaantua yhtiön osakkuudesta. Sastamalan kaupunki kiinnitti asiaan huomiota ja pyysi Forssan kaupunkia kutsumaan koolle pientyöryhmän pohtimaan erityisesti kuntaliitoksen vaikutusta osakassopimukseen. Työryhmään kuuluneiden Forssan, Loimaan ja Sastamalan kaupunkien sekä Pöytyän kunnan edustajien neuvottelussa sovittiin seuraavan irtisanomismenettelyä koskevan sopimuskohdan lisäämisestä osakassopimukseen: 12. Sopimuksen voimassaolo ja muutokset Kunta voi irtisanoa sopimuksen 2. kohdan mukaisten jätehuollon tehtävienantamisen yhtiölle 6 (kuuden) vuoden irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä sopimuksen osakaskunnille ja Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle. Irtisanomisaika alkaa irtisanomista seuraavan vuoden alusta. Yhtiön osakaskuntien valtuustot hyväksyvät sopimusmuutoksen yhtä pitävin päätöksin. Sastamalan kaupunginvaltuusto hyväksyi Sastamalan kaupungin osalta osakassopimuksen muutoksen kokouksessaan Samalla valtuusto hyväksyi Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisestä jätelautakunnasta tekemän sopimuksen ja jätelautakunnan johtosäännön tulevan voimaan edellytyksin, että osakassopimusta muutetaan neuvottelussa sovituin tavoin.

15 Valtuusto Forssan kaupungin lisäksi Akaan, Loimaan ja Someron kaupunkien sekä Humppilan, Jokioisten, Oripään ja Punkalaitumen kuntien odotetaan vielä hyväksyvän osakassopimuksen muutoksen. Muut osakaskunnat ovat jo hyväksyneet muutoksen. Forssan kaupunginhallitus käsitteli asiaa ensimmäisen kerran kokouksessaan (296 ). Tuolloin kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi niin, että valmistelussa selvitetään myös osakkeenomistajan mahdollisen yhtiöstä irtaantumisen yhtiölle ja muille osakkeenomistajille aiheuttamia seurauksia. Forssan ja Sastamalan kaupunkien sekä Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n edustajat neuvottelivat asiasta Yhteisen näkemyksen mukaan kaikkien osakaskuntien asia on turvata yhtiön toimintaedellytykset. Irtisanomismenettelystä sovittaessa osakaskuntien tulee sitoutua yhteisesti päätettäväksi ajanjaksoksi siihen, että osakaskunnan irtisanoutumisesta huolimatta osakaskunnan alueelta kertyvät jätteet toimitetaan Loimi- Hämeen Jätehuolto Oy:lle. Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:llä ei ole tällä tavoin tehtävästä sopimuslisäyksestä huomautettavaa. Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy Jokioisten kunnan osalta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n osakassopimukseen seuraavan muutoksen: 12. Sopimuksen voimassaolo ja muutokset Kunta voi irtisanoa sopimuksen 2. kohdan mukaisten jätehuollon tehtävien antamisen yhtiölle 6 (kuuden) vuoden irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä sopimuksen osakaskunnille ja Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:lle. Irtisanomisaika alkaa irtisanomista seuraavan vuoden alusta. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Merkittiin, että jäsen Mira Kulmala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana, klo Valt Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

16 Valtuusto Valtuustoaloite lähi- ja luomuruoan ottamisesta mukaan kunnan keskuskeittiöihin tehtäviin hankintoihin Valt Jokioisten Vihreät/Leena Puura teki valtuustolle päivätyn seuraavan valtuustoaloitteen: Jokioisten Vihreät esittävät kunnan keskuskeittiöihin tehtäviin hankintoihin otettavan mukaan lähiruokaa ja mahdollisuuksien mukaan luomuruokavaihtoehtoja. Myös esitetään näihin liittyviä teemapäiviä kouluissa ja päiväkodeissa. Näihin teemapäiviin voisi yhdistää tietoja eri ruokaaineiden hiilijalanjäljestä. Näin toivotaan ruuan hävikin vähenevän ja arvostuksen ruokaan lisääntyvän. MTT:n asiantuntemusta on mahdollista käyttää apuna esim. oppitunneilla. Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaiseen valmisteluun Kh Ruokapalvelujohtaja on valmistellut aloitetta ja antanut asiasta seuraavan selostuksen. Jokioisten kunnan ruokapalvelu päätti syksyllä 2012 alkavalle lukuvuodelle ottaa kuuden viikon kiertävälle ruokalistalle lähi- ja luomuruokapäivän, jonka tarkoituksena oli kartoittaa lähialueen tuottajia, viljelijöitä ja toimijoita, jotka voisivat toimittaa keittiöille lähialueella tuotettuja lähi- ja luomutuotteita. Olemme kartoittaneet kustannuksia sekä saatavuutta, kokeilemalla eri toimijoiden tuotteita. Aiheesta on ollut myös kirjoitus Forssan lehdessä Ruokapalvelu on käyttänyt jo aikaisemminkin lähialueen tuottajia kuoritun perunan ja tuoreen leivän osalta, sekä satokauden tuotteista lähinnä marjoja, ostojen osuus on ollut n. 11 %. Lähialueen luomutuotannosta ei ole ollut tietoa, emmekä halua ostaa toisella puolen maapalloa kasvatettuja luomutuotteita, jonka jäljitettävyys on vaikeaa. Humppilaan on avattu lähiruokatukku, jonka toiminnan kehittämisessä olemme olleet mukana. Lähialueen ammattikeittiöiden ja tukun yhteistyönä saamme juuri meille räätälöidyt lähituotteet ja pystymme kehittämään tuottajien kanssa molempia hyödyttäviä ratkaisuja, kilpailukykyisin hinnoin. Lähiruokatukun tarkoituksena on koota ja markkinoida lähialueen tuottajien tuotteita ja kuljettaa ne keskitetysti asiakkaille.

17 Valtuusto Yhteistyöllä keittiöillä säästyy aikaa ja lähialueen tuottajat saavat pieniäkin eriä tuotteitaan myyntiin. Kouluilla on ollut myös teema hyvät tavat jonka tarkoituksena on herättää oppilaiden, vanhempien ja henkilökunnan kiinnostus hyviin ruokatapoihin ja ruokakulttuuriin, sekä arvostamaan tarjolla olevaa ruokaa. Samalla olemme halunneet kannustaa perheitä viettämään yhteistä aikaa ruokapöydän ääressä, sillä nykyinen kiireinen elämänrytmi on vieraannuttanut perheet yhteisestä ateriasta. Ruokapalvelu on kehittänyt myös omaa osaamistaan. Ruokapalvelujohtaja valmistui toukokuussa ekoneuvojaksi, sekä ruokapalveluhenkilöstö on suorittanut tammikuussa 2013 ruokapalvelun ympäristöpassin, jonka tarkoituksena on kehittää ympäristövastuullista toimintaa ja ohjata asiakkaita tekemään kestäviä valintoja. Ympäristöasioihin panostaminen tuo kustannussäästöjä ja parantaa tuottavuutta. Ammattikeittiön rooli on tärkeä koko elintarvikeketjun kestävyyden kehittämisessä. Jokioisten kunta on tehnyt elintarvikkeiden hankintasopimuksen ajalle Sopimuksen ulkopuolelle jäivät tuore leipä ja kuoritut perunat, jotka kilpailutamme itse, sekä satokauden kausituotteet. Näin pystymme lisäämään lähialueella tuotettujen tuotteiden hankintaa, emmekä riko hankintalakia. Kestävän kehityksen ja ruokatuotannon ympäristövaikutusten huomioiminen sekä lähialueella tuotettujen elintarvikkeiden käyttäminen tukee talousalueemme työllisyyttä, vähentää ympäristöpäästöjä sekä parantaa ruokatuotannon turvallisuutta. Aloitteessa esitetyt asiat ja näkökulmat on otettu kunnan ruokapalvelun päivittäisessä toiminnassa huomioon ja ovat luonnollinen osa päivittäistä toimintaa. Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se Valt merkitsee valtuustoaloitteen johdosta annetun selvityksen tietoonsa saatetuksi ja 2. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

18 Valtuusto SDP:n valtuustoryhmän aloite alkoholijuomien tarjoilun kieltämisestä kunnan tilaisuuksissa Valt SDP:n Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloitteen: Alkoholijuomien tarjoilu kunnan tilaisuuksissa Esitämme, että kunnan järjestämissä tilaisuuksissa pääsääntöisesti ei tarjottaisi alkoholia. Lupa tilaisuuksien alkoholitarjoiluun on pyydettävä etukäteen kunnanhallitukselta. Perustelut Kunta pyrkii taloudessa säästäväisyyteen. Tavoitteena kunnassakin on terveet elämäntavat. Kunta voi toimia esimerkkinä järjestäessään tilaisuuksia jäsenilleen. Olemme jo saavuttaneet savuttoman kunnan statuksen. Valtuusto päätti lähettää aloitteen valtuuston työjärjestyksen 5 :n mukaisesti valmisteltavaksi. Kh Kunnanhallitus toteaa, että kunnassa on jo vuosia suhtauduttu pidättyvästi alkoholin tarjoiluun kunnan tilaisuuksissa. Omaksuttu tapa on osoittautunut hyväksi eikä sitä ole kunnanhallituksen käsityksen mukaan syytä muuttaa. Valt Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto toteaa aloitteen johdosta seuraavaa: Jokioisten kunta suhtautuu pidättyvästi alkoholin tarjoiluun kunnan tilaisuuksissa. Kannanotto ilmoitetaan aloitteen tekijöille ja aloite todetaan loppuun käsitellyksi. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

19 Valtuusto Jokioisten kunnan osavuosikatsaus Kh Vertailu talousarvioon Toimintatuotoista (ulkoiset) toteutunut 30,2 % (30,6 %) Toimintakuluista (ulkoiset) toteutunut 31,8 % (33,6 %) 4 ensimmäisen kuukauden laskennallinen keskiarvototeuma on 33,33 %. Toimintakulut ovat toteutuneet tähän verrattuna hieman budjetoidun alle. Toimintakuluja painottuu kuitenkin loppuvuodelle. Talouden hallitsemiseksi on erittäin tärkeää kiinnittää lautakunnissa erityistä huomiota talousarvion pitävyyteen, jotta loppuvuoden aikana vältytään ylityksiltä. Tasapainottaviin toimenpiteisiin tulee ryhtyä ajoissa. Käyttötalous on valtuustoon nähden sitovilla määrärahatasoilla toteutunut kokonaisuutena lähes talousarvion mukaisesti. Rahoitus Verotuloista toteutunut 35,7 % (37,1 %) Valtionosuuksista toteutunut 33,0 % (34,6 %) Vuosikate oli huhtikuun lopussa euroa ( ,07 euroa). Talousarviossa ennustetaan koko vuoden vuosikatteeksi ,00 euroa ( ,00 euroa). Korkomenoista on toteutunut 16,6 % (27,2 %). Investoinnit Tammi-huhtikuussa on toteutettu investointeja ,72 eurolla ( ,27 euroa). Investoinnit painottuvat kesään ja loppuvuoteen. Alkuvuoden investoinnit olivat poikkeuksellisen vähäiset. Tulos Tammi-huhtikuun tulos on ylijäämäinen ,00 ( ,83 euroa). Tulos on heikentynyt edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kunnan talous on edelleen kiristymässä ja talouden hallinta edellyttää jatkossa, jo loppuvuoden aikana tiukempaa talouskuria niin päätöksenteossa kuin päivittäisessä toiminnassakin. Esityslistan liitteenä (liite nro 14/2013) ovat kunnan virallinen tuloslaskelma (ulkoiset menot) , rahoitusosan toteutuminen, osastokohtaiset käyttötalouden toteumavertailut ja investointiosan toteumavertailu.

20 Valtuusto Kunnanhallitus 1) merkitsee osavuosikatsauksen ajalta tietoonsa saatetuksi ja 2) lähettää sen edelleen valtuustolle tiedoksi. Valt Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Pöytäkirjan liite nro 6/2013.

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika 23.3.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika 23.3.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 2/2009 Kokousaika 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Valtuusto 18.6.2014. Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Valtuusto 18.6.2014. Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 30 Kokousaika 18.6.2014 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145. 66 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginvirastossa 19.12.2014 klo 8. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 7/2014 145 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 16.12.2014 klo 15:00-18:59 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

16.3.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

16.3.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 9.3.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 66 67 68 69 70 71 Liite 2 72 73 74 75 76 77 78 79 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009 Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto

KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto KRISTIINANKAUPUNKI Kaupunginvaltuusto Kokouksen: Ajankohta 18.4.2002 klo 19:00 Paikka Raatihuone Asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 4 18 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi)

KH 133 Siuntion kunnan julkisten alueiden hoitourakoiden hankinta ajalle 1.9.2015-31.8.2018 (+ 1 optiovuosi) nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 8.12.2010 18:30 Kokousaika Torstai 8.12.2010 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 128 KOKOUSAIKA Maanantai 25.3.2013 kello 18.00 21.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010

Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Pöytäkirjantarkastajien valinta. Lainanoton lisääminen vuonna 2010 ASIALISTA Kunnanvaltuusto 10.9.2010 Kokousaika 20.9.2010 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot