JUHANNUSKYLÄN KOULU LUOKAT 1-6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JUHANNUSKYLÄN KOULU 2015-2016 LUOKAT 1-6"

Transkriptio

1 JUHANNUSKYLÄN KOULU LUOKAT 1-6

2 SISÄLLYS YHTEYSTIETOJA... 3 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ JA AIKOJA... 4 TIEDOTTAMINEN... 5 KÄYTTÄJÄTUNNUKSET JA SALASANAT... 7 ARVIOINTI... 8 RANGAISTUSKÄYTÄNNÖT... 8 OHJAUS... 8 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT... 9 OPPILAAN RUOKALASÄÄNNÖT OPPILAAN VÄLITUNTISÄÄNNÖT OPPILAAN, HUOLTAJAN SEKÄ OPETTAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET KOULUKIUSAAMINEN JA KiVa-KOULU OPETTAJIEN POISSAOLOT JA MATKAT (koulutus, sairauslomat jne.) OPPILASKOHTAISEN TUEN JÄRJESTÄMINEN JA YKSILÖLLISET SUUNNITELMAT OPPILASHUOLTO NIVELVAIHEIDEN YHTEISTYÖ MUITA TÄRKEITÄ ASIOITA YHTENÄISKOULU

3 YHTEYSTIETOJA Postiosoite Käyntiosoite PL 165, Tampere Postikatu 2, Tampere Apulaisrehtori Marketta Kannisto Rehtori Esa Parkkali Koulusihteeri Maarit Henttonen-Hakala Opettajainhuone Erityisopettaja Hannu Hiipakka (4.-6.lk) Erityisopettaja Mia Koivunen Valmistava opetus Hanna-Leena Johansson, sij. Marja Kähkönen Valmistava opetus Sirkka Kuitunen Valmistava opetus Elina Lintu Aamu- ja iltapäiväkerho Ahjola Iltapäiväkerho DBDC Koulupsykologi Laura Oksanen Koulukuraattori Anu Lehtisaari Vahtimestari Tuomas Ahonen Ruokala Kouluterveydenhoitaja Pirkko Mäkelä Hammashoidon ajanvaraus 03/ (kodit hoitavat) 3

4 TÄRKEITÄ PÄIVÄMÄÄRIÄ JA AIKOJA Syyslukukausi Syysloma Kevätlukukausi Talviloma Lomapäivä perjantai Oppitunnit 1 Oppitunnit 2 1. tunti tunti tunti tunti tunti tunti Ruokatunti tunti tunti Ruokatunti tunti tunti tunti tunti tunti tunti

5 TIEDOTTAMINEN Ilmoitustaulut Ilmoitustaulut sijaitsevat opettajainhuoneessa. Päivittäin muuttuvassa kalenterissa ilmoitetaan opettajien poissaolot, sijaiset ja poikkeusohjelmat. Välituntivalvonnoista, liikuntasalien varauksista, OAJ:n asioista yms. ilmoitetaan muilla ilmoitustauluilla. Sähköposti Sähköpostilla tiedotetaan päivittäin ajankohtaisista asioista. Työsähköpostia tulee seurata päivittäin. Infovälitunti Maanantaisin klo Opettajainkokous Opettajainkokousvaraus on tiistaisin klo Samaan aikaan on opettajainkokous ja YT-aikavaraus myös yläkoulun puolella. Osa kokouksista on koulun yhteisiä, osa vapaita yhteissuunnittelun aikoja, osa opettajaryhmäpalavereja. Kotisivut Koulun kotisivut löytyvät osoitteesta Kotisivujen kautta pääsee opesivuille Yhteystiedot -> Johanneksen koulutalo -> Opettajat ja ja viemällä hiiren nuoli sivun oikeaan laitaan. Koulun ABC Koulun ABC pitää sisällään lukuvuotta koskevia tärkeitä asioita. Myös opettajien tulee olla tietoisia sen sisällöstä. Opettajien postilokerot Opettajien postilokerot sijaitsevat opettajainhuoneessa. Sähköposti 5

6 Opettajilla on oma sähköpostiosoite muotoa tampere.fi. Windows-tunnuksen avulla pääset käyttämään sähköpostia myös koulun ulkopuolisilta koneilta, esim. kotoa: https://posti.tampere.fi/owa Lyhyin reitti on etsiä googlesta Tampereen tvt portaalin sivut, joissa oikopolut kaikkeen tarpeelliseen. Käyttäessäsi sähköpostia koulun ulkopuoliselta koneelta, kysyy ohjelma ensimmäiseksi käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tämän jälkeen ohjelma siirtyy sisäänkirjautumiseen, johon syötetään uudestaan käyttäjätunnus muodossa: tre/käyttäjätunnus ja salasana. Loora Tampereen kaupungin tiedotteet löytyvät Loorasta. Loora on Tampereen kaupungin sisäinen verkkopalvelu eli intranet, jonne pääsevät vain kaupungin työntekijät. Loora on asetettu hallintoverkon koneiden IE - selainten kotisivuksi ja sen osoite on https:///www.loora.fi. Ensimmäisellä kerralla Looraan kirjautuessa täytyy syöttää hallintoverkon käyttäjätunnus (sama kuin Windows-tunnus) ja salasana, mutta jatkossa voit selata Looraa koulun hallintoverkon koneilta ilman kirjautumisia ja salasanoja; siis riittää, että olet kirjautunut sisään hallintoverkossa olevaan tietokoneeseen omalla käyttäjätunnuksellasi ja salasanallasi. Kaupungin työntekijöillä on mahdollisuus tilata Loora myös etäkäyttöön sivulla olevalla lomakkeella (sivulle pääsee vain kaupungin sisäverkosta tai etäyhteyden kautta). Yhteyden voi tilata milloin tahansa, mutta sen tilaamisesta on sovittava esimiehen kanssa. Etäyhteys on käytettävissä heti lomakkeen lähettämisen jälkeen. Etäyhteyttä varten tarvitaan internet-yhteydellä varustettu tietokone ja kännykkä. Etäkäyttö aloitetaan tunnistautumalla matkapuhelimen avulla. Tunnistautumisen jälkeen kirjaudutaan Looraan. Liikkuvan Looran käyttö on käyttäjälle maksutonta! 6

7 KÄYTTÄJÄTUNNUKSET JA SALASANAT Tarvitset työssäsi ainakin seuraavat tunnukset: 1. Windows-tunnuksen hallintoverkon koneisiin sekä kirjautuaksesi sähköpostiin koulun ulkopuolella. Windows-tunnuksen saat koulun ATK-vastaavalta, kun työsuhde on alkanut. Uuden salasanan unohtuneen tilalle saat soittamalla koulun puhelimesta TIO/ Jos salasanasi on vanhentunut, muutos onnistuu vain hallintoverkon koneilla (ei kotona). 2. Oppilasverkkotunnuksen luokissa sijaitseviin koneisiin. Tällä samalla tunnuksella pääset kirjautumaan myös Office 365 alustaan. Oppilasverkkotunnuksen saat koulun ATK-vastaavalta (Elina Lintu). 3. Helmi-ohjelman tunnus = oppilasverkon tunnus. 7

8 ARVIOINTI Vuosiluokat 1-4 väliarviointi: arviointikeskustelu kevätlukukauden päätteeksi koko vuoden osaamista arvioiva lukuvuositodistus Vuosiluokat 5-6 syyslukukauden päätteeksi lukukausitodistus kevätlukukauden päätteeksi koko vuoden osaamista arvioiva lukuvuositodistus lukuvuoden aikana pidetään myös arviointikeskustelu Arviointikeskusteluissa ovat mukana sekä huoltaja että oppilas. Käyttäytymisen arviointi Vuosiluokilla 1-4 käyttäytymistä arvioidaan sanallisesti lukuvuositodistuksen liitteessä. Vuosiluokilla 5-6 käyttäytyminen arvioidaan numeerisesti lukukausitodistuksessa ja lukuvuositodistuksessa. Lisää tietoa arvioinnista löytyy opetussuunnitelmasta ja koulun arviointikansiosta! RANGAISTUSKÄYTÄNNÖT Koulun ensisijainen keino ojen taa oppilasta on kasvatuskeskustelu. Myös jälkiistunto on mahdollinen. Kaikki rangaistukset kirjataan työrauhalomakkeeseen, joita on opettajainhuoneessa lokerikossa. Työrauhalomakkeet arkistoidaan apulaisrehtorin kansliaan kaappiin kansio). OHJAUS Ohjaus koulussa on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista toimintaa oppilaan oppimisen, kasvun ja kehityksen tueksi. Ohjaus on kaikkien koulussa sekä erilaisissa oppimisympäristöissä työskentelevien yhteistä työtä. Koulun toimintakulttuuri tukee ohjauksen järjestämistä. Ohjauksella edistetään opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja opintojen sujumista sekä tuetaan lasta ja nuorta elämässä tarvittavien taitojen hankkimisessa. Ohjauksella on keskeinen merkitys hyvinvoinnin lisäämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Elinikäisen oppimisen ensi askeleet otetaan perusopetuksessa. 8

9 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT Koulussamme noudatetaan seuraavia yhteisiä järjestyssääntöjä. 1 Kouluajaksi katsotaan koulun työjärjestyksen mukainen työpäivä sekä koulun järjestämät retket ja tilaisuudet. 2 Koulualueena pidetään koulurakennusta ja pihaa. Koulualueelta ei saa poistua kouluaikana ilman opettajan tai rehtorin lupaa. Koulutuntien päätyttyä koulurakennukseen saada jäädä vain opettajalta tai rehtorin luvalla. 3 Huoltajan on ilmoitettava mahdollisesta poissaolosta ensimmäisenä poissaolopäivänä luokanopettajalle tai -valvojalle. Jos oppilas sairastuu koulupäivän aikana, saa hän poistua koulusta terveydenhoitajan, opettajan tai rehtorin luvalla. Oppilaalle voidaan myöntää hyväksyttävästä syystä lupa poissaoloon. 4 Oppitunneille on saavuttava täsmällisesti, opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät asianmukaisesti suoritettuina. Oppituntien aikana ei saa syödä, juoda eikä pureskella purukumia. 5 Lumipallojen heittely, ajoneuvojen käyttö ja muut vastaavat vaaroja aiheuttavat toiminnot on turvallisuussyistä kielletty. Oppilaan tulee noudattaa välituntivalvojan antamia ohjeita ja määräyksiä. 6 Matkapuhelinta tai muita elektronisia laitteita ei saa käyttää tai pitää esillä oppituntien ja ruokailun aikana ja ne tulee pitää joko äänettömällä toiminnolla tai suljettuna. Kaikenlainen kuvaaminen tai äänittäminen on sallittua vain asianomaisten henkilöiden luvalla. 7 Koulun välineistä tulee pitää hyvää huolta. Aiheutuneesta vahingosta tulee ilmoittaa välittömästi koulun henkilökunnalle. Oppilaan on korvattava koulun omaisuudelle tahallisesti tai epäasianmukaisella toiminnalla mahdollisesti aiheuttamansa vahingot. Toisen tavaroihin koskeminen ilman asianomaisen henkilön lupaa on kiellettyä. 8 Tupakkatuotteiden, päihteiden tai muiden huumaavien aineiden hallussapito ja käyttö on kiellettyä. Teräaseita, tulentekovälineitä tai muita vaarallisia esineitä ei saa tuoda kouluun. 9 Tapaturman sattuessa tulee siitä ilmoittaa viipymättä koulun henkilökunnalle. 10 Kouluaikana tulee käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä, toimintaohjeita sekä opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita. Kaikenlainen kiusaaminen, väkivaltaisuus ja loukkaava käytös on ehdottomasti kiellettyä. 9

10 OPPILAAN RUOKALASÄÄNNÖT 1. Tulen ruokalaan opettajan johdolla. 2. Pesen kädet ennen ruokailua. 3. Liikun ruokalassa kävellen ja vältän turhaa kuljeskelua. 4. Keskustelen vasta pöydässä, jotta ruoan ottaminen nopeutuisi. 5. Maistan kaikkea. Otan sen verran kuin jaksan syödä ja haen halutessani lisää. 6. Noudatan hyviä pöytätapoja: keskustelen hillitysti, puhun vain suu tyhjänä, käytän veistä paloitteluun, aterioin vain pöydässä. 7. Palautan astiat siististi oikeaan paikkaan. OPPILAAN VÄLITUNTISÄÄNNÖT 1. Menen ripeästi ulos välitunnille. 2. Kuljen portaissa oikeanpuoleista reunaa. 3. En oleskele WC-tiloissa turhaan. 4. Muistan välituntirajat. 5. En töhri rakennuksia. 6. En heitä mitään (esim. lumipalloja, kiviä, marjoja). 7. Talvella en mene jäälle kengillä. 8. En leiki hiekoitushiekalla. 9. Potkin palloa vain kentällä. 10. Annan kaikkien kukkien kukkia ja kasvien kasvaa. 11. Muistan asiallisen kielenkäytön. 12. Talvella pidän ulkona pipan päässä. 13. En käytä matkapuhelinta tai muita elektronisia laitteita. 14. Takin, lakin ja kengät laitan siististi naulakkoon. 15. Koulupäivän alkaessa en tuo reppua etukäteen sisälle. 10

11 OPPILAAN, HUOLTAJAN SEKÄ OPETTAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Juhannuskylän koulussa noudatetaan ja kunnioitetaan oppilaskunnan hallituksen, vanhempainyhdistyksen hallituksen ja koulun johtotiimin hyväksymiä sekä Tammelan koulun kanssa yhteisiä oppilaan, huoltajan ja opettajan oikeuksia ja velvollisuuksia. Oppilaalla on oikeus: saada laadukasta opetussuunnitelman mukaista opetusta ja ohjausta saada turvallinen, monipuolinen, tasapainoinen ja tasa-arvoinen oppimisympäristö saada tukea kasvuun ja oppimiseen saada riittävän usein tietoa opintojen edistymisestä ja arvioinnin perusteista ilmaista oma mielipiteensä sekä tehdä inhimillisiä virheitä ja erehdyksiä kuulua kouluyhteisöön Oppilaan velvollisuus on: käydä koulua ja osallistua opetukseen säännöllisesti noudattaa koulun järjestyssääntöjä ja toimintaohjeita sekä opettajan antamia ohjeita käyttäytyä asiallisesti ja noudattaa hyviä tapoja sekä kunnioittaa koulun arvoja tehdä annetut tehtävät huolellisesti huomioida toiset oppilaat ja opettajat ja olla suvaitsevainen huolehtia itsestään ja tavaroistaan sekä kouluympäristöstään Oppilaan huoltajalla on oikeus: saada tarvitsemansa tiedot, jotka liittyvät oppilaan koulunkäyntiin tulla kuulluksi tärkeissä oppilaan koulunkäyntiin liittyvissä asioissa päättää oppiaineita ja oppimääriä koskevista valinnoista yhdessä oppilaan kanssa saada perustelu kurinpito yms. toimista sekä tieto poissaoloista luottaa, että koulu hoitaa perustehtävänsä saada tukea oppilaan koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa 11

12 Oppilaan huoltajan velvollisuus on: huolehtia siitä, että oppilas käy säännöllisesti koulua ja että oppivelvollisuus tulee suoritettua ilmoittaa poissaoloista huolehtia oppilaan perusasioista ja järjestää asianmukaiset olosuhteet koulutehtävien suorittamista varten olla yhteistyössä koulun kanssa oppilaan parhaaksi sekä ottaa selvää epäselvissä tilanteissa ja ilmoittaa koululle ongelmista, mm. kiusaamisesta olla kiinnostunut oppilaan koulunkäynnistä ja tukea tätä siinä tukea ja arvostaa koulun ja opettajan työtä ja esittää kritiikkiä perustellusti Opettajalla on oikeus: opettaa ja ohjata oppilasta sekä toimia luokkatilanteessa työnjohtajana ja tehdä työtään niin, että luokassa on työrauha arvioida oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä käyttää annettuja rangaistusmahdollisuuksia hyvin perustein tehdä inhimillisiä virheitä ja erehdyksiä saada palautetta työstään sekä tehdä työtään asianmukaisissa tiloissa ja asianmukaisilla välineillä valvoa oppilaiden käyttäytymistä Opettajan velvollisuus on: antaa laadukasta opetussuunnitelman mukaista opetusta olla vaitiolovelvollinen asioista, jotka koskevat oppilasta ja hänen perhettään ja käsitellä tahdikkaasti oppijan persoonaa ja yksityisyyteen liittyviä asioita toimia häiriöiden eliminoimiseksi, puuttua kiusaamiseen ja ilmoittaa luvattomista poissaoloista huoltajille käyttää opetukseen siihen varattu aika ja keskittyä opettamiseen ja ohjaukseen kunnioittaa oppijan oikeuksia ja suhtautua häneen inhimillisesti, oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti sekä ottaa erityisesti huomioon huolenpitoa ja suojelua tarvitsevat oppijat antaa oppilaalle riittävän usein tietoa edistymisestä ja työskentelystä sekä arviointiperusteista ja antaa rakentavaa palautetta sekä kannustaa oppilasta 12

13 KOULUKIUSAAMINEN JA KiVa-KOULU Perusopetuslain mukaan jokaisella opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Kiusaaminen on sitä, että aiheutetaan tahallaan ja toistuvasti pahaa mieltä tai harmia toiselle, jonka on vaikea puolustautua. Jos oppilasta kiusataan, kertokaa asiasta mahdollisimman pian luokanopettajalle tai jollekin koulun aikuiselle. Koulussamme ei suvaita kiusaamista ja siihen puututaan aina. Painota oppilaille, että kiusaamisesta kertominen ei ole missään tapauksessa juoruilua, vaan jokaisen oppilaan oikeuksiin kuuluu saada käydä turvallisesti koulua. Oleellista on, että oppilaat tietävät miten kiusaamiseen puututaan koulussa. Olemme KiVa koulu eli kiusaamista vastustava koulu. KiVa-koulu -tunnit pidetään säännöllisesti läpi kouluvuoden 1. ja 4. luokalla. Akuutissa kiusaamistilanteessa toimitaan KiVa ohjeen mukaisesti. Toteaja aloittaa tilanteen hoitamisen. Alla on esitettynä KiVa koulun toimintamalli kiusaamistapausten käsittelemiseksi ja kiusaamisen vähentämiseksi. Vaihe 1. Luokanopettaja selvittää, onko kysymys systemaattisesta kiusaamisesta. Luokanopettaja keskustelee kiusatun kanssa ja täyttää samalla lomakkeen 1. Lähtökohtana on: Aion auttaa sinua. Kerro, mitä on tapahtunut. Luokanopettaja on yhteydessä kiusatun huoltajaan. Jos kiusaaminen on alkuvaiheessa, luokanopettaja keskustelee osapuolten kanssa ja pitää kiusaajille kasvatuskeskustelun. Jos kiusaaminen on ollut toistuvaa ja jatkunut pidempään, siirrytään vaiheeseen 2. 13

14 Vaihe 2. KiVa-tiimi hoitaa. keskustelee kiusatun kanssa ja täyttää lomakkeen 2 sovitaan seuraava tapaaminen Vaihe 3. KiVa-tiimi hoitaa. Yksilökeskustelut kiusaajien kanssa. Sopimukset. Lomake 3. Keskustelut kiusaajien kanssa mielellään saman oppitunnin aikana peräkkäin. Vaihe 4. KiVa-tiimi hoitaa. Yhteiskeskustelu kiusaajien kanssa. (Mielellään samana päivänä edellisten kanssa). Käydään läpi, mihin kukin on sitoutunut ja sovitaan seurantatapaaminen. Lomake 4. Vaihe 5. Luokanopettaja hoitaa. Luokanopettaja valitsee luokaltaan muutaman oppilaan (mielellään samaa sukupuolta kiusatun kanssa) ja keskustelee heidän kanssaan. Miten he voisivat tukea kiusattua, jolla juuri nyt on vaikeaa? Vaihe 6. KiVa-tiimi hoitaa. Seurantakeskustelu kiusatun kanssa n. 2 viikon kuluttua. Lomake 5. Vaihe 7. KiVa-tiimi hoitaa. Seurantakeskustelu kiusaamiseen osallistuneiden oppilaiden (ja kiusatun) kanssa. Lomake 6. Jos kiusaaminen jatkuu sopimuksista huolimatta, niin mukaan tulee soitto vanhemmille KiVa-tiimin läsnä ollessa. Oppilas itse kertoo, että on kiusannut ja miten asiaa on hoidettu tähän mennessä. 14

15 OPETTAJIEN POISSAOLOT JA MATKAT (koulutus, sairauslomat jne.) Poissaololle tulee aina anoa virkavapaus, myös silloin kun sen perusteena on VES:n mukainen syy (palkaton/palkallinen, koulutus, sairaus, lapsen sairaus, toisen tehtävän hoito, leirikoulu, opintomatka tms). Virkavapautta tulee hakea vähintään viikkoa ennen ko. ajankohtaa. Ulkomaille suuntautuvaa matkaa varten virkavapaus tulee anoa kuukautta etukäteen. Sairaustapauksissa virkavapausanomukset hoidetaan jälkikäteen. Lomat ja vapaat Kaikki lomat ja vapaat haetaan Loorasta ESS-järjestelmän kautta. (Salasana ensimmäisellä kerralla E+hetun neljä viimeistä merkkiä): Sairausloma Mikäli sairastut äkillisesti, ota heti yhteys rehtoriin (tässä siis Markettaan). Esimies voi myöntää enintään kolme päivää sairaslomaa. Esimies täyttää Essin puolestasi. Jos sairausloman tarve kestää yli kolme päivää tarvitaan työterveyshoitajan tai lääkärin sairauslomatodistus, joka toimitetaan rehtorille. Tällöin täytät itse Essin. VES määrää, että lääkärintodistus tulee toimittaa viipymättä (viikon sisällä) esimiehelle, muuten 1. sairauslomapäivä on palkaton. Äkillisesti sairastuneen lapsen hoitovapaa Rehtori voi myöntää enintään kolme päivää äkillisesti sairastuneen alle 10-vuotiaan lapsen hoitamiseksi. Täytä lomake HH401 ESSin liitteeksi. Lapsen sairaudesta ei tarvita lääkärin tai hoitajan todistusta. Koulutuksista tehdään Travel, jos tulee kuluja. Myös leirikoulut ym. haetaan Travelissa. Jos koulutuksesta ei tule kuluja, virkavapaus haetaan lomakkeella. Lomake täytetään sähköisesti ja lähetetään liitetiedostona koulusihteerille, joka esikäsittelee ja pykälöi rehtorin puollot/päätökset ja lähettää ne eteenpäin tiedoksi palkanmaksuun. Opettajien palkat laskee Taloushallinnon palvelukeskus. Palkanlaskijoihin voi tarvittaessa ottaa yhteyttä joko puhelimitse , sähköpostitse Koulusihteeri hankkii sijaiset. 15

16 Koulutus Henkilökoulutuksen tulee aina linkittyä strategiaan ja henkilöstösuunnitelmaan pohjautuvaan osaamisen kehittämiseen. Koulutuspäätöksiä tehtäessä pidetään etusijalla koulutuksen hyötyä koulun ja koko perusopetuksen kehittämisen kannalta. Ennen kuin ilmoittaudut koulutukseen, kysy rehtorilta, onko koulutusbudjetissa rahaa. 1) Mikäli koulutuksesta ei aiheudu koululle muita kustannuksia sijaiskustannukset, tulee opettajan täyttää koulutushakemus HH332. Hakemus tulee lähettää hyvissä ajoin ennen koulutusta koulusihteerille. Rehtori päättää virkavapaasta. 2) Mikäli koulutuksesta aiheutuu myös muita kustannuksia kuin sijaiskustannukset, tulee opettajan tehdä matkasuunnitelma ja lasku Travel-ohjelmassa. Matkasuunnitelmaan kirjataan kaikki koulutuksen arvioidut kustannukset, joita anotaan työnantajan korvattavaksi. Huomaa kuitenkin, että Tampereen kaupunki ei maksa erikseen tapahtuvaa ruokailua, joka ei sisälly osallistumismaksuun. Travel laskee automaattisesti myös päivärahan. Ennen Travelin täyttämistä täytää olla tiedossa kaikki kustannukset (kurssimaksu, matka- ja majoituskulut jne.). Myös kurssiohjelma on AINA liitettävä matkasuunnitelmaan. Kaikki matkaliput täytyy tilata etukäteen. Selvitä matkustuskäytänteet hyvissä ajoin. Matkasuunnitelma on tehtävä ja toimitettava rehtorin hyväksyttäväksi ajoissa niin, että matkalle lähtijä ehtii saada hyväksymisvahvistuksen sähköpostiinsa ennen matkan alkua. Koulutuksen jälkeen teet alkuperäisiä kuitteja vastaan matkalaskun eli muunnat Travel-matkasuunnitelman matkalaskuksi. Traveliin tulee skannata kaikki kuitit liitteeksi. Matkalasku on tehtävä kahden kuukauden kuluessa. Takautuvasti koulutus- tai matkapäätöstä ei voi tehdä. Travelin käyttöön voi pyytää apua koulusihteeriltä. HUOM! Kaikki lomakkeet löytyvät Loorasta osoitteesta https://www.loora.fi (Perusopetus Ohjeet ja lomakkeet) 16

17 OPPILASKOHTAISEN TUEN JÄRJESTÄMINEN JA YKSILÖLLISET SUUNNITELMAT Oppilaan tuen tarpeen arvioinnista, tuen suunnittelusta ja toteutuksen seurannasta vastaa oppilaan luokanopettaja. Oppilaan tuen tarpeen arviointiin, suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat oppilasta opettavat opettajat, koulun oppilashuollon työntekijät ja tarvittaessa muut asiantuntijat. Luokanopettaja tiedottaa tarvittavia tahoja ja vastaa huoltajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä oppilaan tukitoimien suunnittelussa ja toteutuksessa. Oppilaalle annettava tuki kirjataan, jotta sitä voidaan arvioida ja suunnitella. Mikäli oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi oppilaan saamilla yleisen tuen tukitoimilla, oppilaan tilannetta kartoitetaan pedagogisella arviolla tehostetun tuen tarpeen arvioimiseksi. Jos oppilaan tukeminen tehostetun tuen tukitoimilla ei ole riittävää, oppilaan tilannetta kartoitetaan pedagogisella selvityksellä erityisen tuen tarpeen arvioimiseksi. Pedagogisessa arviossa ja selvityksessä kartoitetaan oppilaan eteneminen opinnoissaan, oppilaan tukitoimet ja suunnitellaan millaisia tukitoimia oppilaalle tulisi jatkossa järjestää yleisen, tehostetun tai erityisen tuen piirissä. Pedagogisen arvion tai selvityksen laadinnasta vastaa luokanopettaja. Pedagogisen arvion laativat oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä. Pedagoginen arvio käsitellään pedagogisen tuen ryhmässä, jossa sovitaan oppilaalle järjestettävästä yleisestä tai tehostetusta tuesta. Kun oppilaasta on laadittu pedagoginen arvio, luokanopettaja tekee suosituksen oppilaan tukitoimien järjestämiseksi yleisen tai tehostetun tuen piirissä arviointiin osallistuneiden opettajien ja asiantuntijoiden näkemysten perusteella. Apulaisrehtori vastaa moniammatillisen käsittelyn toteutumisesta ja hyväksyy pedagogisen arvion ja siihen sisältyvän suosituksen oppilaan tukitoimiksi. Pedagoginen arvio tehdään aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa. Pedagogisessa selvityksessä oppilaan opetuksesta vastaavat opettajat laativat selvityksen oppilaan etenemisestä. Selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta sekä suositus erityisen tuen päätökseksi tehdään moniammatillisesti. Pedagoginen selvitys ja suositus erityisen tuen päätökseksi käsitellään pedagogisen tuen ryhmässä. Kun oppilaasta on laadittu pedagoginen selvitys, luokanopettaja tai -valvoja tekee suosituksen erityisen tuen päätökseksi ja oppilaan tukitoimien järjestämiseksi tehostetun tai erityisen tuen piirissä arviointiin osallistuneiden opettajien ja asiantuntijoiden näkemysten perusteella. Apulaisrehtori vastaa moniammatillisen käsittelyn toteutumisesta ja rehtori hyväksyy suosituksen erityisen tuen päätökseksi. Edellä mainittujen selvitysten ja suosituksen perusteella oppilaalle tehdään hallintopäätös erityisen tuen järjestämisestä. Oppilaan erityisen tuen päätös tarkistetaan aina tarvittaessa ja ainakin perusopetuksen alkaessa sekä ennen kolmannelle ja seitsemännelle luokalle siirtymistä. 17

18 Pedagogiseen arvion tai selvityksen perusteella oppilaalle tehdään yhteistyössä oppilaan ja huoltajien ja opettavien opettajien kanssa oppimissuunnitelma tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Rehtori hyväksyy oppimissuunnitelman tai HOJKS:n. Oppimissuunnitelma ja HOJKS päivitetään aina tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Oppimissuunnitelmat ja HOJKS:t annetaan tiedoksi koulun pedagogisen tuen ryhmälle lukukausittain. Tuen ryhmä koordinoi oppilaskohtaisen tuen järjestämistä ja yksilöllisten suunnitelmien tasa-arvoista toteutumista. Oppimissuunnitelma laaditaan aina, kun on tarvetta tehostettuun tukeen tai erityisiin opetusjärjestelyihin. Oppimissuunnitelma laaditaan myös oppilaan siirtyessä valmistavasta opetuksesta perusopetukseen. Yleisen tuen oppimissuunnitelma tulee laatia oppilaalle aina, kun se on pedagogisesti tarpeellista. Se suositellaan laadittavaksi lapselle esiopetuksessa tehtyyn oppimissuunnitelmaan pohjautuen kaikille luokan oppilaille. Oppilaan siirtyessä valmistavasta opetuksesta perusopetukseen pedagogisena arviona käytetään valmistavassa opetuksessa oppilaalle tehtyä oppilaan opintoohjelmaa ja siinä olevaa arviota taidoista ja tuen tarpeesta. Erityisen tuen tukitoimet Tehostetun tuen tukitoimet Yleisen tuen tukitoimet Pedagoginen selvitys Pedagoginen arvio Tarkemmat kuvaukset tehostetun ja erityisen tuen prosesseista sekä niihin tarvittavat lomakkeet löytyvät opettajainhuoneessa sijaitsevasta Opettajan ABC kansiosta. 18

19 OPPILASHUOLTO Koulun toimintakulttuuri sisältää yhteisöllistä toimintaa, johon oppilaat, huoltajat sekä kaikki kouluyhteisön työntekijät voivat osallistua niin, että oppilaat ja työntekijät voivat kokea kuuluvansa kouluyhteisöön. Oppilashuoltotyö on koulun arjessa ja koulupäivän aikana tapahtuvaa välittämistä, tukea ja huolenpitoa. Johanneksen koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä toimii oppilaiden koulunkäynnin ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Oppilashuoltoryhmä pyrkii ehkäisemään koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvien ongelmien syntymistä ja edistämään oppilaiden varhaista tukemista. Kaikki kouluyhteisön jäsenet ja huoltajat voivat tuoda oppilaita, luokkia tai kouluyhteisöä koskevia asioita tai huoliaan oppilashuoltoryhmän tietoon. Ryhmä on vaitiolovelvollinen. Pedagogisen tuen ryhmä kokoontuu kerran viikossa. Elokuussa pidetään suunnittelukokous, jossa laaditaan vuosisuunnitelma (roolit, kokoonpanot, aikataulu). Tammi- ja toukokuussa pidetään palaute-, reflektointi- ja seuraavan lukukauden suunnittelukokous. Jokainen koulun henkilökunnan jäsen vastaa omalta osaltaan oppilashuoltotyön tavoitteiden toteuttamisesta. Oppilashuoltoryhmään kuuluvat apulaisrehtori, erityisopettajat, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi sekä tarvittaessa koululääkäri ja oppilaan oma opettaja käsiteltävän asian mukaan. NIVELVAIHEIDEN YHTEISTYÖ Joustava esi- ja alkuopetus Joustavan esi- ja alkuopetuksen yhteistyö Jussinkylän päiväkodin kanssa on kiinteää. Yhteistyön tavoitteena on helpottaa lapsen siirtymistä esiopetuksesta perusopetukseen ja luoda kiinteä tukiverkko mahdollisimman aikaisin sitä tarvitseville oppilaille. Pyrimme myös ammatillisen osaamisen ja vastuun jakamiseen useiden eri henkilöiden kesken. Vuosiluokkien 6-7 nivelvaihe Keväisin koulun rehtori ja opinto-ohjaaja vierailevat kuudensissa luokissa. Kevään aikana myös seitsemäsluokkalaiset oppilaat vierailevat kuudensissa luokissa asiantuntijavierailun merkeissä eli seitsemäsluokkalaiset vastaavat kuudensien luokkien oppilaiden valmistelemiin kysymyksiin yläluokilla opiskelusta. Lisäksi kuudesluokkalaiset tekevät tukioppilaiden johdolla tutustumiskäynnin yläkouluun. 19

20 MUITA TÄRKEITÄ ASIOITA ATK-LUOKKA ATK-luokkaa koulussa ei enää ole, vaan oppilaskoneita on jaettu käytävien päähän ja luokkiin. AVAIMET Avaimet saa apulaisrehtorilta tai koulusihteeriltä. EDUNVALVONTA Opettajien edunvalvonnasta vastaa OAJ sekä sen paikallisyhdistys TOAY. TOAY eli Tampereen opettajien ammattiyhdistys julkaisee tiedotuslehden kolme kertaa vuodessa. Lisäksi yhdistyksellä on vilkasta virkistystoimintaa. Toiminnasta tiedotetaan sähköpostilla ja opettajainhuoneen ilmoitustaululla. Lisää tietoa TOAY:n toiminnasta löytyy osoitteesta ERITYISRUOKAVALIOT Koulussa lapsi saa erityisruokavalion mukaiset ateriat, jos erityisruokavalioon on selvät lääketieteelliset tai eettiset syyt. Luomuruokavaliota ei pystytä toteuttamaan. Vanhempien tulee toimittaa kouluun terveydenhoitajan, lääkärin tai ravitsemusterapeutin selvitys erityisruokavalion tarpeesta. Erityisruokavalioista ilmoitetaan kirjallisella lomakkeella suoraan Tampereen aterialle. HALO Hallintopalvelukeskus HALO hoitaa mm. eläkkeet, työtodistukset ja palvelusuhdeasiat (määrävuosi- ja palvelulisät). Hallintopalvelukeskukseen voit tutustua Looran kautta osoitteessa https://www.loora.fi. HANKINNAT Kirja- ja perustarviketilaukset tehdään keskitetysti keväisin. Ostaessasi Tiimarista, tarvitset asiakasnumeron (11734). Vapaa-valinnassa / Tokmannilla tarvitset ostoluvan lisäksi kansliasta saatavan kortin. Hankintapaikat näet Loorasta kohdasta etusivu talous ja hankinnat. Lisähankinnoista neuvottele apulaisrehtorin ja/tai koulusihteerin kanssa. Laskutus- ja toimitusosoite tilaamalla ostettaessa: Laskutusosoite: Tampereen kaupunki Toimitusosoite: Juhannuskylän koulu/johanneksen koulutalo 20

21 Perusopetus Postikatu 2 Juhannuskylän koulu Tampere PL Tampere HELMI Käytössämme on sähköinen Helmi-reissuvihko. Helmen kautta hoituvat lukujärjestykset, arvioinnit, poissaolojen ja myöhästymisten merkitseminen, seuraaminen ja kuittaaminen sekä viestintä kodin ja koulun välillä. Helmi löytyy osoitteesta Sisäänkirjautuminen tapahtuu omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Muistilista Helmi-ohjelman käyttöön: 1. Tarkista / täydennä OMAT TIEDOT. 2. Tee oma lukujärjestyksesi (SIIS NIISTÄ RYHMISTÄ, JOITA OPETAT!!). (Helmi-ohjelma muodostaa tietojen perusteella huoltajan näkymään oppilaan lukujärjestyksen) 4. Kun lähetät oppilaiden huoltajille ryhmäviestin, se tulee tehdä AINA piilokopiona. 5. Kokeiden ajankohdat ja poissaolot tulee merkitä Helmeen. HÄLYTYS Hälytykset ovat pois päältä arkisin klo Sen jälkeen ne kytkeytyvät automaattisesti päälle. Viikonloppuisin ja loma-aikoina rakennukseen tullessasi käytä henkilökohtaista hälytyskoodiasi. Hälytyskoodin saa apulaisrehtorilta. JOHTOTIIMI Koulussa toimii johtotiimi, joka koostuu apulaisrehtorin lisäksi kolmesta henkilöstä. Johtotiimi kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useammin. Koulun opettajat muodostavat kaksi opettajaryhmää, joissa käsitellään johtotiimin esittämiä asioita. KOPIOINTI Noudata kopiointiohjeita, jotka löytyvät kopiokoneen läheisyydestä. Ongelmatilanteissa pyydä vahtimestari paikalle! Opettelemalla käyttämään kopiokonetta tehokkaasti voit säästää paperin kulutuksessa. Kopiokoneella voi tehdä mm. kaksipuolisia kopioita sekä taittaa papereita vihkomuotoon (A4 ja A3-kokoisille papereille). Vihkotaitto on kätevä esimerkiksi kokeita tai kertausmonisteita tehtäessä. 21

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot SISÄLLYSLUETTELO Lukuvuotta värittää uuden opetussuunnitelman valmistelu Tämän oppaan omistaa Lukuvuosioppaan käyttäjälle Koulun tiedot Työ- ja loma-ajat 2015-2016 Jaksot 2015-2016: viisi jaksoa Koulupäivä

Lisätiedot

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista.

Kädessänne on Gesterbyn koulun kouluopas, joka sisältää tietoa koulumme toimintakulttuurista. KOULUOPAS 1. Rehtorin sanat 2. Koulun työ- ja loma-ajat (aikataulu) 3. Yhteystiedot 4. Helmi-reissuvihko 5. Vanhempainillat 6. Poissaolot 7. Kouluruokailu 8. Järjestyssäännöt 9. Välituntikäytänteet 10.

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULU JÄMSÄNKOSKEN LUKIO. Opettajan opas

KANKARISVEDEN KOULU JÄMSÄNKOSKEN LUKIO. Opettajan opas KANKARISVEDEN KOULU JÄMSÄNKOSKEN LUKIO Opettajan opas 2010 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 2 1. KOULUN TEHTÄVÄ... 2 2. YHTEISIÄ KÄYTÄNTEITÄ... 2 2.1. Virkavapaus ja poissaolot... 2 2.2. Koulutus,

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille

KEURUUN YLÄKOULU. LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille KEURUUN YLÄKOULU LUKUVUOSIOPAS LV. 2013-14 oppilaille ja huoltajille SISÄLLYSLUETTELO 1. REHTORIN TERVEHDYS 2. YHTEYSTIEDOT 3. KOULUN TYÖAIKA 4. OPPILASMÄÄRÄT LUKUVUONNA 2013-2014 5. TUNTIJAKO 6. JAKSOTUS

Lisätiedot

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.

02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää. Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03. Syyslukukausi Kevätlukukausi 12.08.-20.12.2013, 90 työpäivää 02.01.-31.05.2014, 100 työpäivää Koulumme loma-ajat: Syysloma 14.-20.10.2013 (vko 42) Joululoma 23.12.13-01.01.2014 Talviloma 03.-9.03.2014

Lisätiedot

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@lauttasaarenyhteiskoulu.fi LAUTTASAAREN YHTEISKOULU Isokaari 19, 00200 Helsinki Puhelin (09) 684 1270 Fax. (09) 6841 2727 E-mail: toimisto@lauttasaarenyhteiskoulu.fi www.lauttasaarenyhteiskoulu.fi Toimisto palvelee koulupäivinä

Lisätiedot

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo

VUOSITIEDOTE 1/2015. Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo VUOSITIEDOTE 1/2015 Olkahisen koulu Olkahisen koulutalo - Sorilan koulutalo 1 Sisällys Luokat, opettajat, muu henkilökunta... 3 Yhteystietoja... 4 Juhlia ja tapahtumia... 5 Työ- ja loma-ajat... 5 Koulupäivän

Lisätiedot

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma

Vilppulan yhteiskoulu. Turvallisuussuunnitelma Vilppulan yhteiskoulu Turvallisuussuunnitelma Sisältö: 1. Järjestyssäännöt 2. Kriisisuunnitelma 3. Päihdesuunnitelma 4. Palo- ja pelastussuunnitelma 5. Suunnitelma epäasiallisen kohtelun varalta 6. Suunnitelma

Lisätiedot

Hyvät oppilaat ja huoltajat,

Hyvät oppilaat ja huoltajat, Hyvät oppilaat ja huoltajat, Tervetuloa aloittamaan lukuvuosi 2011-2012! Erityisesti toivotamme tervetulleeksi joukkoomme ensimmäisten luokkien oppilaat ja muut koulumme uudet oppilaat sekä henkilökunnan

Lisätiedot

Espoon kristillinen koulu

Espoon kristillinen koulu Espoon kristillinen koulu Lukuvuosiopas 2015-2016 Rakkaudella ja ammattitaidolla Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Espoon kristillinen koulu Karapellontie 11 02610 Espoo Sisältö Sivu

Lisätiedot

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011

Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 Laihian perusopetuksen opetussuunnitelma 2011 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2011 1.luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelma sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Juvolan koulun opetussuunnitelma

Juvolan koulun opetussuunnitelma Juvolan koulun opetussuunnitelma Johdanto: Savonlinnan kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmat vuosiluokille 1-9 perustuvat Opetushallituksen vahvistamiin opetussuunnitelman perusteisiin (2004).

Lisätiedot

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016

KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 KOULUTIEDOTE Hamulan koulu 2015-2016 Hyvät Hamulan koulun oppilaat ja vanhemmat! Toinen lukuvuosi Hamulan koulun uudella sijaintipaikalla on alkamassa, ja minulla on tunne, että koulu ja sen mukanaan tuomat

Lisätiedot

Oppilaan tuen käsikirja

Oppilaan tuen käsikirja Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Mika Rantanen Oppilaan tuen käsikirja Kaarinan kaupungin perusopetukseen Kaarinan kaupunki Taitto ja valokuvat Reima Orvasto reima@grafiro.fi

Lisätiedot

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016

MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU KOULUTIEDOTE 2015-2016 MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2 57200 SAVONLINNA rehtori Markku Kiiski 044-4174540 sähköposti: markku.kiiski(at)savonlinna.fi apulaisrehtori Marketta Pellinen 044-4174537

Lisätiedot

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo

Kouran koulun. lukuvuositiedote. Lukuvuosi 2013-2014. Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Kuva: Satu Mäki-Teppo Kouran koulun lukuvuositiedote Lukuvuosi 2013-2014 Kuva: Satu Mäki-Teppo Hyvää koulua ja onnellista lukuvuotta! Koulunjohtajan palsta Ihana ja lämmin kesä on vielä kesken, vaikka kouluun jo taas palaammekin.

Lisätiedot

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille!

Syystervehdys! Hyvää syksyä kaikille! LYSEONMÄEN KOULU 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys 4 Luokanvalvoja ja koulun toiminta-ajatus 5 Yhteydenpito koulun ja kodin välillä 6 Koulun opettajat ja opetusaineet 6 Hallinto 8 Lukuvuoden

Lisätiedot

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi

ELISENVAARAN KOULU. Lukuvuositiedote 2014 2015. www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU Lukuvuositiedote 2014 2015 www.poytya.fi ELISENVAARAN KOULU... 4 LUKUVUODEN 2014-2015 AIKATAULUJA... 4 OPPITUNTIEN AIKATAULUT... 5 KOULUSSA TAPAHTUU... 6 OPETUS... 8 OPPILASARVIOINTI...

Lisätiedot

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015

URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 URHEILUPUISTON KOULU LUKUVUOSITIEDOTE 2014-2015 Säilytä tiedote lukuvuoden ajan. 1 2 YHTEYSTIEDOT URHEILUPUISTON KOULU Anni Swanin katu 6 50100 Mikkeli Rehtori Mika Huovinen 044 794 2776 mika.huovinen@mikkeli.fi

Lisätiedot

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013

PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 PÄHKINÄRINTEEN KOULUN KOULUTIEDOTE 2012-2013 KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖPÄIVÄ LAUANTAINA 10.11. JA SITÄ VASTAAVA VAPAAPÄIVÄ PERJANTAINA 7.12. Hyvä kotiväki! Tervetuloa kesän jälkeen aloittamaan uutta lukuvuotta

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6

SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO Koulun tiedot Opettajat Koulun hallinto Lukuvuoden 2014 2015 työ- ja loma-ajat Opetussuunnitelma Oppilaan arviointi luokat 1-6 Oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot Kieli- ja

Lisätiedot

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16

VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 VEIKKOLAN KOULUN LUKUVUOSITIEDOTE 2015-16 1 1. Sisällysluettelo... 2 2. Yhteystiedot... 3 3. Lukuvuosi ja lomat... 3 4. Jaksot..... 3 5. Opettajat..... 4 6. Koulunkäyntiavustajat 5 7. Iltapäivätoiminnan

Lisätiedot

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari

TUKIKANSIO. Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2012 TUKIKANSIO Päivähoito- ja koulutusvirasto Pietarsaari 2 Sisältö JOHDANTO... 5 Kolmiportainen tuki... 7 Lakiteksti... 8 VARHAISKASVATUS... 12 Pidennetty oppivelvollisuus... 14 Varhennettu esiopetus...

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

KIUKAISTEN YHTEISKOULUN ABC

KIUKAISTEN YHTEISKOULUN ABC KIUKAISTEN YHTEISKOULUN ABC PIENI OPAS KOULUMME ARKEEN lukuvuodelle 2014-2015 A Aamunavaus ABC Arviointi Jokainen koulupäivä alkaa aamunavauksella. Aamunavaus alkaa pääsääntöisesti klo 8.50. Sisällöltään

Lisätiedot

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut Rääkkylän koulu luokat 0-9 KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Rääkkylän koulun oppilashuollon suunnitelma on osa koulun esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Se on tehty uudistuneen oppilas-

Lisätiedot

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS

YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS YMMERSTAN KOULUN LUKUVUOSIOPAS 2010-2011 Kuvat: Jukka Lemmetty tutustu sivustoomme www.ymmerstankoulu.fi Käyntiosoite: Ristihaantie 5 Postiosoite: puhelin PL 75303sähköpostiosoite 02070 ESPOON KAUPUNKI

Lisätiedot