Apurahat 2015 Hakuopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Apurahat 2015 Hakuopas"

Transkriptio

1 Apurahat 2015 Hakuopas

2 Sisällysluettelo Lyhyesti Aloita tästä Milloin ja miten apurahoja haetaan Milloin saan tietää päätöksen Kuka voi hakea apurahaa Mihin tarkoitukseen voin hakea apurahaa Minkälaisia apurahoja myönnetään Kuinka suurta apurahaa voin hakea Apuraha vai palkka Miten hankkeen rahoitus kannattaa suunnitella Kuka hakemukseni arvioi Onko hakemukseen merkityllä alalla väliä Pitääkö minun valita jokin nimikkorahasto Millainen on hyvä hakemus Lue myös Kolmivuotiset apurahat Tohtorikoulutettavan yhteisrahoitus Perusopintoihin myönnettävät apurahat Keskusrahaston erityisapurahat Maakuntarahastojen erityiskohteet Mitä minun tarvitsee tietää lausunnoista Mitä työskentelyn vakuuttaminen tarkoittaa Yliopistokorvaus Mihin apurahoja ei myönnetä Tee hakemus Hakemuksen kieli Hakemuksen rakenne Hakija Apuraha Työsuunnitelma ja tiivistelmä Ansiot Muu rahoitus Liitteet Sitoumus Lähetys 2

3 Lyhyesti Tutustu tähän oppaaseen On tärkeää, että luet ohjeet ajatuksella. Ohjeet muuttuvat vuosittain. Aloita tästä -luvussa esitellään tiivistetysti tärkeimmät seikat. Osaa asioista käsitellään laajemmin Lue myös - ja Tee hakemus -otsikkojen jälkeen. Kyseisistä kohdista on linkki asian tarkempaan käsittelyyn. Suurennuslasi-symbolilla merkityistä vinkkilaatikoista löydät hyviä neuvoja. Laadi hakemus huolellisesti Kirjaudu Apurahanhakijan verkkopalveluun ja täydennä tiedot soveltuvin osin. Hakemuksen tärkeimmät kohdat ovat työsuunnitelman tiivistelmä ja laajempi työsuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio (tarvittaessa). Käytä aikaa niiden laatimiseen. Erityisesti työsuunnitelman tiivistelmään kannattaa panostaa. Sen tehtävänä on herättää lukijan kiinnostus. Jos kollegasi ymmärtää tiivistelmästä, mitä aiot tehdä, olet jo pitkällä. Jos naapurisikin ymmärtää, mistä on kysymys, olet askeleen edellä. Muista liitteet Liitä hakemukseesi kaikki oleellinen, mutta älä paisuta hakemustasi. Et ole hakemassa virkaa, joten nimikirjanotteella tai virkatodistuksilla ei ole tässä käyttöä. Älä liioin oleta, että arvioija ehtii etsimään lisätietoa internetlinkkien kautta. Lataa siis vain ohjeissa pyydettävät liitteet ja muista myös toimittaa ne yhdessä hakulomakkeen kanssa. Palauta hakemus ajallaan Merkitse kalenteriisi hakuun liittyvät tärkeät päivämäärät ja noudata niitä. Hakemuksen tekemistä ja postittamista ei kannata jättää viime hetkeen. Jos niin kuitenkin kävisi, ota huomioon hakemuksen lähettämistä koskeva ohjeistus mm. postileimasta ja ulkomailta lähettämisestä kohdassa Tee hakemus. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsiteltäväksi. Ohjeista lausunnonantaja ajoissa Harkitse, tarvitsetko lausuntoja hakemuksesi tueksi. Pyydä lausunnonantajaa antamaan lausunto osoitteessa skr.fi/lausunnonantaja määräaikaan mennessä. Perehdy myös itse lausunnon antamista koskevaan ohjeistukseen kohdassa Mitä minun tarvitsee tietää lausunnoista. Tarkista hakemuksen tila Tarkista hakemuksesi tila Apurahanhakijan verkkopalvelussa kaksi viikkoa hakuajan päättymisen jälkeen. Mikäli tila on Vastaanotettu, hakemus on tullut perille ja ohjattu asiantuntijakäsittelyyn. Mikäli se on tilassa Lähetetty, ota yhteyttä asian selvittämiseksi. 3

4 Aloita tästä SUOMEN KULTTUURIRAHASTO on yksityinen säätiö, joka toteuttaa sääntömääräistä tehtäväänsä vaalia ja kehittää suomalaiskansallista henkistä ja taloudellista viljelyä mm. myöntämällä apurahoja. KULTTUURIRAHASTOON tulee vuosittain yli apurahahakemusta. Niiden arviointi on mittava urakka, joka toteutetaan vapaaehtoisvoimin. Tekemällä hakemuksesi huolellisesti voit vaikuttaa ratkaisevasti siihen, menestyykö se vai ei. Milloin ja miten apurahoja haetaan KULTTUURIRAHASTO jakautuu keskusrahastoon ja 17 maakuntarahastoon. Sekä keskusrahasto että maakuntarahastot jakavat apurahoja ainoastaan kerran vuodessa. Ne tekevät päätöksensä itsenäisesti. Hakuajat ovat Keskusrahasto Maakuntarahastot RAHOITUSTA voi hakea erillisillä hakemuksilla sekä keskusrahastosta että maakuntarahastosta. Jos työ tai hanke on luonteeltaan paikallinen, kannattaa hakemus osoittaa vain maakuntarahaston hakuun. Rahoitusta voi hakea erillisillä hakemuksilla myös useasta maakuntarahastosta, jos siihen on jokin erityinen peruste. Sitä ei kuitenkaan voi saada kuin yhdestä rahastosta. MAAKUNTARAHASTOT tukevat ensisijaisesti oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä ja maakuntaan kohdistuvaa taiteellista tai tieteellistä työtä. Maakuntarahastoilla on myös omia linjauksia, joihin voi perehtyä Kulttuurirahaston kotisivuilla. Esim. Uudenmaan rahastosta apurahoja myönnetään vain taiteen aloille ja kotiseututyöhön. HAE apurahaa hakuaikana Apurahanhakijan verkkopalvelussa täytettävällä lomakkeella ja toimita hakemus liitteineen myös tulosteena. Varaa aikaa hakemuksen tekemiseen. Älä jätä sen suunnittelua viime hetkeen. Milloin saan tietää päätöksen KESKUSRAHASTON apurahoista päätetään helmikuun alkupäivinä, maakuntarahastojen apurahoista kevään aikana. Saat päätöksestä ilmoituksen sähköpostitse, mikäli annat siihen suostumuksen Apurahanhakijan verkkopalvelussa. Keskusrahaston ilmoitukset lähetetään ennen maakuntarahastojen hakuajan päättymistä. MYÖNNETYSTÄ apurahasta ilmoitetaan myös kirjallisesti noin 2-3 viikkoa ennen apurahojen julkistamista. Vuosijuhlaan kutsuttaville lähetetään kirjeen mukana erillinen kutsu. 4

5 VUOSIJUHLAN jälkeen apurahat julkaistaan Kulttuurirahaston kotisivuilla skr.fi/apurahat. Keskusrahaston vuosijuhlaa vietetään Kalevalan päivän aattona 27. päivänä helmikuuta. Maakuntarahastojen vuosijuhlapäivät ovat nähtävillä Kulttuurirahaston kotisivuilla skr.fi/rahastot. Kuka voi hakea apurahaa Apurahaa voi hakea A. henkilö yksin B. useammasta henkilöstä koostuva työryhmä C. yhteisö (esim. yhdistys tai osuuskunta). SUURIN osa apurahoista myönnetään yksityishenkilöille ja työryhmille. Yhteisöt voivat hakea apurahoja lähinnä erilaisten kulttuurihankkeiden toteuttamiseen. APURAHAA ei voi hakea toisen puolesta. Jos haet apurahaa esim. työryhmällesi, jokaisen hakemukseen merkityn työryhmän jäsenen on oltava apurahansaaja. Tämä koskee myös itseäsi työryhmän vastuuhenkilönä. TYÖRYHMÄN jäseneksi sopivia apurahansaajia ovat vain tieteellistä tai taiteellista työtä tekevät henkilöt. Esim. tutkimusavustaja ei tee tieteellistä työtä, vaan hänet katsotaan aputyövoimaksi, jolle korvaus tehdystä työstä maksetaan palkkana. Verovapaata apurahaa voidaan myöntää vain tieteelliseen tai taiteelliseen työhön. Tieteen tekijät Apurahat tieteelliseen tutkimukseen haetaan yleensä henkilökohtaisesti. Erityisesti väitöskirja- tai pro gradu -työtä tekevän tulee hakea apurahaa henkilökohtaisella hakemuksella. Tutkimusryhmän johtaja ei siis voi hakea apurahaa muille. Sen sijaan hän voi antaa suosituksensa henkilökohtaisen hakemuksen tueksi. Taiteilijat Yhteistuotannolle ei haeta rahoitusta sekä työryhmänä että henkilökohtaisin hakemuksin. Tehkää vain yksi hakemus koko produktiolle kuluineen. Hakemus voi sisältää myös tuottajan työskentelyn apurahalla, jos tuottaja on osa hankkeen taiteellista työryhmää. Mihin tarkoitukseen voin hakea apurahaa APURAHAA voi hakea tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin tieteen, taiteen ja kulttuurin alalla. Tyypillisiä rahoituskohteita ovat esim. väitöskirjatyö, taiteellinen työskentely sekä erilaiset tapahtumat. KULTTUURIELÄMÄÄ tuetaan myös myöntämällä erityisapurahoja, joita ovat keskusrahaston Eminentia-apurahat, Katapultti-apurahat, Taidetta hoitolaitoksiin -apurahat, apurahat Tieteen työpajoihin sekä maakuntarahastojen erityiskohteet, joita ovat mm. Kärkihanke ja apurahat kotiseututyöhön. HANKKEELLA voi olla yhteyksiä myös laajempiin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. Esim. Kulttuurirahaston omasta aloitteesta toteutettu Myrsky-hanke pyrki auttamaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria taiteen keinoin. PERUSOPINTOJA tuetaan hyvin rajoitetusti, kokous- ja luentomatkoja vain poikkeuksellisesti. 5

6 KULTTUURIRAHASTO rahoittaa vähintään lukuvuoden kestoista post doc -tutkimusta ulkomailla (postdocpooli.fi) ja professorien tutkimusvapaita (professoripooli.fi) säätiöiden yhteisten apurahapoolien kautta. Näihin tarkoituksiin ei haeta apurahaa suoraan Kulttuurirahastosta. Minkälaisia apurahoja myönnetään APURAHAT jakaantuvat työskentelyapurahoihin ja kuluapurahoihin. TYÖSKENTELYAPURAHA on tarkoitettu henkilökohtaisiin elinkustannuksiin tietylle ajanjaksolle. Sen hakemiseksi edellytetään työsuunnitelma, mutta ei yksityiskohtaista tulo- ja menoarviota apurahan tulevasta käytöstä. Myös työryhmä voi hakea työskentelyapurahaa siten, että sen jäsenet jakavat apurahan keskenään. Yhteisö ei voi hakea työskentelyapurahaa. KULUAPURAHALLA katetaan hankkeesta tai projektiluonteisesta toiminnasta syntyviä kuluja, kuten arkeologisen kaivauksen tai teatteriproduktion kulut ja yksittäiset hankinnat kuten soittimet. Kun haet kuluapurahaa hankkeelle, on tärkeää sisällyttää hakemukseen koko hankkeen yksityiskohtainen, kattava tulo- ja menoarvio. SAMALLA HAKEMUKSELLA voi hakea sekä työskentely- että kuluapurahalla katettavia eriä. Tällaisia ovat esim. taiteellinen työskentely ja keramiikkauunin hankinta, väitöskirjatyö ja sen edellyttämä laboratoriopalveluiden käyttö tai tanssiproduktioon sisältyvä taiteellinen työskentely ja tilavuokrat, lavasteet ym. tuotantoon liittyvät kulut. Kokoaikainen työskentelyapuraha edellyttää vapautta ansiotyöstä. Apurahalla työskentelyn voi aloittaa vasta apurahapäätöksen jälkeen. Myös kuluapuraha on pääsääntöisesti tarkoitettu käytettäväksi apurahapäätöksen jälkeen toteutuviin kuluihin. Mikäli yhteisön hankkeeseen liittyy työskentelyä, kysymyksessä on apurahan hakeminen palkkaan/palkkioihin sivukuluineen tai ostopalveluihin eli hankkeen kuluihin. Kuinka suurta apurahaa voin hakea TYÖSKENTELYAPURAHAN mittayksikkö on kuukausi. Hakemasi apurahan määrään vaikuttaa siis työskentelyn kesto, joka tyypillisimmillään on yksi vuosi. Vuoden työskentelyapuraha on euroa, paitsi tohtoreille tieteelliseen työskentelyyn euroa. KULUAPURAHA lasketaan euroina. Myönnettävät määrät ovat suuruudeltaan muutamasta tuhannesta eurosta jopa yli euroon. Yli euron apurahoja myönnetään vuosittain vain muutamia. Voit tutustua aiempiin myöntöpäätöksiin Kulttuurirahaston kotisivuilla kohdassa Myönnetyt apurahat. KESKUSRAHASTOSTA myönnettävän apurahan alaraja on euroa lukuun ottamatta perusopintoja. Maakuntarahastoista voidaan myöntää myös pienempiä apurahoja. Apurahat pyritään myöntämään riittävän suurina esitetyn suunnitelman toteuttamiseksi. Työskentelyapuraha sisältää lakisääteisen sosiaaliturvan (n. 15 % apurahan määrästä) sekä tavanomaiset matka-, materiaali-, laite- ja työhuonekulut (vuosiapurahasta korkeintaan euroon asti). 6

7 Apuraha vai palkka KULTTUURIRAHASTO tukee ensisijaisesti henkilökohtaista kokopäiväistä taiteellista tai tieteellistä työskentelyä myöntämällä apurahoja, ei rahoitusta palkkaan. APURAHASTA ei pääsääntöisesti makseta tuloveroa. Verovapaus koskee kuitenkin ainoastaan yksityishenkilöille ja työryhmille myönnettyjä apurahoja. Jos apurahansaajana on yhdistys, sen edelleen maksamat korvaukset tehdystä työstä ovat palkkaa, josta yhdistyksen tulee suorittaa sivukulut. Tämä on syytä ottaa huomioon tulo- ja menoarviota laadittaessa. KULTTUURIRAHASTO ei rahoita palkanmaksua tilanteissa, joissa asia voidaan toteuttaa apurahoin. Esim. tutkimusryhmän jäsenten tulee olla apurahansaajia, ts. hakemukseen merkittyjä työryhmän jäseniä. Palkallista aputyövoimaa sen sijaan ovat tyypillisesti esim. väitöskirjan taittaja tai tutkimusavustaja. Miten hankkeen rahoitus kannattaa suunnitella KULTTUURIRAHASTON apurahalla pyritään varmistamaan hankkeen toteutuminen, mutta suuremmissa hankkeissa on myönteistä, jos rahoituspohja on laaja. Huolellisesti mietitty omarahoitus (esim. pääsylipputulot) luo vaikutelman uskottavasta ja toteuttamiskelpoisesta hankkeesta. Siinäkin tapauksessa, että Kulttuurirahastolta haetaan ainoastaan osarahoitusta, hakemuksessa tulee ilmoittaa selkeästi ja jäsennellysti koko hankkeen kattava tulo- ja menoarvio. KULTTUURIRAHASTO ei rahoita pysyväluonteisesti toimintaa. Parhainkin tutkimusryhmä tai festivaali voi saada rahoitusta ainoastaan muutaman vuoden ajalle yhtäjaksoisesti. Kulttuurirahasto on yhtenä rahoittajana Suomi teemamaana Frankfurtin kirjamessuilla hankkeessa, jonka kokonaiskustannukset nousevat useampaan miljoonaan euroon. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle on myönnetty hankkeeseen yli euroa viime vuosina. Kuka hakemukseni arvioi KESKUSRAHASTOSSA hakemuksia arvioi n. 40 toimikuntaa, joiden jäseniksi kutsutaan 2-3 ulkopuolista asiantuntijaa. Puheenjohtajina toimivat Kulttuurirahaston luottamuselimiin valitut henkilöt. Asiantuntijatoimikunnat ehdottavat apurahansaajia hallitukselle, joka päättää apurahoista. KESKUSRAHASTON hakemukset arvioi siis laaja joukko vapaaehtoisia, jotka edustavat korkeinta asiantuntemusta aloillaan. Asiantuntijat vaihtuvat vuosittain ja sama henkilö kutsutaan tehtävään uudelleen aikaisintaan vuosien päästä. MAAKUNTARAHASTOJEN apurahapäätökset tekee kunkin maakunnan kulttuuria monipuolisesti edustava hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita. 7

8 HAKEMUSTEN käsittelyssä sovelletaan erittäin tiukkoja esteellisyysperiaatteita. Hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti. Päätöksentekoon osallistuvien asiantuntijoiden henkilöllisyyttä ei ilmoiteta julkisuuteen. KULTTUURIRAHASTO kannustaa asiantuntijoita painottamaan harkinnassaan henkilökohtaista näkemystään. Hakijan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että kielteinen apurahapäätös koskee vain kyseistä vuotta. Seuraavana vuonna asiasta päättävät uudet asiantuntijat. ASIANTUNTIJOILTA ei edellytetä kirjallisia perusteluita. Siksi hakemuksista ei voi saada palautetta. Onko hakemukseen merkityllä alalla väliä HAKUALA kertoo Kulttuurirahastolle, minkä alan asiantuntijoiden toivoisit lukevan hakemuksesi. Mieti tätä erityisen tarkkaan, jos työsi liikkuu vakiintuneiden tieteen- ja taiteenalojen välimaastossa. Kulttuurirahasto ei pysty järjestämään erillistä asiantuntijakäsittelyä jokaista hakemusta varten. Taide, taiteen tutkimus, taiteellinen tutkimus? Hakuala ratkaisee, arvioivatko hakemuksesi taiteen vai tieteen piirissä ansioituneet henkilöt. Pitääkö minun valita jokin nimikkorahasto JOS löydät Kulttuurirahaston kotisivuilla olevasta luettelosta hakemuksesi alaan erityisen sopivia jakovuorossa olevia nimikkorahastoja, kannattaa ne kirjata lomakkeeseen. Tästä saattaa olla hyötyä, kun eri nimikkorahastoille etsitään sopivia rahoituskohteita. Nimikkorahastojen poisjättämisestä ei kuitenkaan ole sinulle haittaa. 8

9 Millainen on hyvä hakemus Hyvä hakemus on suunniteltu ja perusteltu, selkeästi ja ymmärrettävästi kirjoitettu ja tiiviisti esitetty. Apurahaa ei myönnetä siksi, kuka olet, vaan siksi, mitä teet. Usein hakemuksissa keskitytään liikaa omien ansioiden esittelyyn. Jos haet työskentelyapurahaa, laadi realistinen ja uskottava työsuunnitelma. Jos haet kuluapurahaa, kiinnitä erityistä huomiota siihen, että tulo- ja menoarvio on seikkaperäinen, jäsennelty ja helppolukuinen, eli laadi taulukko, jossa tulo- ja menopuoli ovat yhtä suuret ja desimaalipilkut kohdakkain. Käytä liitteitä, hakulomakkeelle kirjoitettu taulukko ei säilytä muotoaan. Kerro, mihin raha oikeasti käytetään. Älä puhu tuotanto kuluista, jos tarkoitat tuottajan palkkaa. Moni hyvä hanke jää rahoittamatta, kun ulkopuolinen lukija ei pysty hahmottamaan rahan tulevaa käyttöä. Lausunnoilla on merkitystä erityisesti tieteen hakemuksissa. Taiteen hakemuksissa ne voivat olla tarpeellisia, jos olet urasi alussa. Pyydä lausunnot ajoissa. Kerro asiasi jo ensimmäisessä virkkeessä. Mihin tarvitset apurahaa? Kerro, mitä teet. Tittelistä fil. maisteri ei käy ilmi, oletko matemaatikko vai egyptologi. Kerro mitä teet. Ole vakuuttava. Ajattele lukijaa. Laadi hankkeen tulo- ja menoarvio huolellisesti ja realistisesti. Uskottava suunnitelma lisää hankkeen menestymismahdollisuuksia rahoittajan silmissä. Älä aloita näin: Matti Meikäläinen (mus. lis.) on eräs kansainvälisesti kiinnostavimmista oman ikäluokkansa kehollisuuden hetkellisyyden tutkijoista tässä alati sirpaloituvien arvojen kyllästämässä todellisuudessamme. Vaan näin: Haen työskentelyapurahaa Philip Glassin musiikkia sisältävän pianokonsertin valmistamiseen. 9

10 Lue myös TAVANOMAISTEN työskentely- ja kuluapurahojen ohella Kulttuurirahastosta on haettavana alla kuvattuja erikseen määriteltyjä apurahoja. Lue myös, mitä on hyvä tietää lausunnoista, mitä työskentelyn vakuuttaminen ja yliopistokorvaus tarkoittaa ja mihin tarkoituksiin rahoitusta ei yleensä myönnetä. Kolmivuotiset apurahat VOIT hakea henkilökohtaista, kokopäiväiseen työskentelyyn tarkoitettua apurahaa myös kolmeksi vuodeksi. Kolmivuotisen apurahan hakeminen edellyttää kolmivuotista työsuunnitelmaa. KOLMIVUOTISIA apurahoja myönnetään keskusrahastosta vuosittain vain 1-2 kullekin hakualalle. Maakuntarahastoista niitä voidaan myöntää rahaston hoitokunnan harkinnan mukaan. KOLMIVUOTISENA myönnetyn apurahan toisen tai kolmannen vuoden apurahaa ei haeta keskusrahaston yleisen haun yhteydessä lokakuussa. Erilliset ohjeet jatkohakemuksen tekemisestä ovat Kulttuurirahaston kotisivuilla. MIKÄLI apuraha myönnetään kolmivuotisena maakuntarahastosta, jatkorahoitusta haetaan maakuntarahastojen yleisessä haussa Voit hakea kolmivuotisella työsuunnitelmalla sekä vuosiapurahaa että kolmi vuotista apurahaa. Mikäli asiantuntijaryhmä puoltaa hakemustasi, mutta ei kolmeksi vuodeksi, voit saada vuosiapurahan. Kolmivuotisuudesta ei tällöin ole mainintaa myöntöpäätöksessä. Tohtorikoulutettavan yhteisrahoitus UUTENA tukimuotona Kulttuurirahasto tarjoaa tohtorikoulutettaville mahdollisuuden yhdistää apuraha palkalliseen työsuhteeseen, niin että ne yhdessä mahdollistavat kokopäiväisen jatko-opiskelun. TÄSSÄ tukimuodossa tohtorikoulutettava, jolla on 56 %:n työsuhde yliopistoon tai muuhun tutkimuslaitokseen, voi hakea Kulttuurirahaston kokovuotista työskentelyapurahaa ( euroa) käytettäväksi kahdessa vuodessa. Vastaavasti puolivuotista työskentelyapurahaa ( euroa) voi hakea 12 kuukaudeksi. HAKEMUKSEEN on hyvä liittää työnantajan lausunto järjestelyn toteutumisesta. Apurahan käyttöaikaa on kuitenkin mahdollista muuttaa jälkikäteenkin ottamalla yhteyttä Kulttuurirahaston toimistoon. 10

11 Perusopintoihin myönnettävät apurahat YLIOPISTOJEN ja ammattikorkeakoulujen perusopintoihin voi hakea apurahaa vasta opintojen loppuvaiheessa, lähinnä lopputyön (esim. pro gradu) erityiskustannuksiin. Apurahat ovat suuruudeltaan euroa. Niitä ei myönnetä perusopintojen opiskelukuluihin (esim. ulkomaisten yliopistojen lukukausimaksuihin) eikä opintoihin sisältyvään opiskelijavaihtoon kuten Erasmus-ohjelmaan. Keskusrahaston erityisapurahat KESKUSRAHASTOSTA haettavia erityisapurahoja ovat Eminentia-, Katapultti-, Taidetta hoitolaitoksiin - sekä Tieteen työpaja -apurahat. Eminentia VUOSITTAIN jaetaan hakemusten perusteella yksi tai useampi euron Eminentia-apuraha varttuneille tieteenharjoittajille ja taiteilijoille käytettäväksi johonkin seuraavista tarkoituksista: tieteellisen tai taiteellisen elämäntyön ja siitä saadun kokemuksen pohdiskelevaan kirjoittamiseen tieteiden- tai taiteidenvälisyyden edistämiseen aloitteelliseen työskentelyyn kulttuurin yhteiskunnallisen merkityksen lisäämiseksi. EMINENTIA-APURAHA mahdollistaa esim. kirjallisen työskentelyn tai retrospektiivisen näyttelyn. APURAHA on tarkoitettu työskentelyyn virkavapaana omasta ansiotyöstä. Eläke ei estä hakemasta apurahaa. Katapultti KAIKILLA taiteen aloilla voi hakea Katapultti-apurahaa, joka on tarkoitettu taiteilijaryhmille ja yhteisöille edistämään ja uudistamaan taiteenalansa tai sen osa-alueen asemaa kansallisesti tai kansainvälisesti. Tavoitteena on, että rahoitetut hankkeet johtaisivat alan tai sen toimintaedellytysten merkittävään vahvistumiseen tai vähemmälle huomiolle jääneen taidealan näkyvyyden ja aseman pysyvään paranemiseen. KATAPULTTI-APURAHOJA voidaan vuonna 2015 myöntää 1-2. Yksittäisen hankkeen kokonaisrahoitus Kulttuurirahastosta voi olla enintään euroa ja kesto enintään kolme vuotta. Hankesuunnitelmassa hakijan tulee kuvata, millä tavoin Kulttuurirahaston apuraha mahdollistaisi alalla kaivatun merkittävän muutoksen ja harppauksen eteenpäin. Katapultti on tarkoitettu uusille avauksille, joiden toivotaan saavan aikaan pysyviä muutoksia taiteen kentällä. Pelkästään se, että jokin toiminta on volyymiltaan suurta, ei tee siitä katapulttihanketta. Jos hankkeelle ei myönnetä katapulttirahoitusta, sille voidaan myöntää muu hankerahoitus. Yksi hakemus riittää. 11

12 Taidetta hoitolaitoksiin TUKIMUODON tavoitteena on edistää hoitoa tai erityistä tukea tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen tai soveltavan taiteen keinoin. Hanke voi toteutua niin hoito- ja hoivalaitoksissa kuin niiden ulkopuolellakin ympäristöissä, joissa se ei ole tavanomaista. Mahdollisia kohteita ovat esim. palvelutalot ja erilaiset päiväkeskukset, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön yksiköt, lastensuojelun yksiköt, kotona asuvat ikäihmiset jne. ERITYISAPURAHAA voivat hakea taiteilijat, työryhmät ja yhteisöt. Hakemuksia arvioitaessa painotetaan mm. seuraavia näkökulmia: hanke lisää taiteen merkitystä toimintaympäristön arjessa, hanke on taiteellisesti korkeatasoinen ja sillä on hyvät edellytykset tuottaa pysyviä vaikutuksia. Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeissa on tärkeää myös, että hoitoa ja tukea tarvitsevien yksilöiden ja ryhmien erityistarpeet ymmärretään, ja tätä ymmärrystä hyödynnetään ihmisten tasa-arvoiseksi kohtaamiseksi. HAKEMUKSEEN tulee liittää yhteistyötahon alustava sitoutuminen hankkeeseen sekä yhteystiedot. Hankesuunnitelmassa tulee kuvata, mitä on tarkoitus tehdä, kenen voimin ja kenelle sekä miten kohderyhmä osallistetaan mukaan toimintaan. Tulo- ja menoarvio tulee kuvata erillisessä liitteessä (ellei kyseessä ole pelkästään henkilökohtaisen työskentelyapurahan hakeminen). Tieteen työpajat TIETEEN TYÖPAJAT -apuraha on tarkoitettu laajemmalle, mielellään kansainväliselle tutkijaryhmälle yhteistyöhön yli tieteenalarajojen. Kaksivuotisiin monitieteisiin työpajoihin myönnetään 1-2 apurahaa. Apurahan suuruus on euroa vuodessa. RAHOITUKSEN avulla työpajan vetäjä tai vetäjät kokoavat tutkijan ryhmän. Työpajassa käsitellään ryhmän valitsemaa tutkimusaihetta, jonka katsotaan hyötyvän laajemmasta ja eri taitoja yhdistävästä yhteistyöstä. Hakemuksessa tulee kuvata tutkimusongelma, selvittää yhteistyön hyödyllisyys ja osoittaa, miten ainakin osa tutkijoista on työskennellyt jo aiemmin aiheen parissa. Ryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa muutaman päivän ajaksi. RAHOITUSTA voidaan käyttää ainoastaan ryhmän kokoontumiskuluihin. Itse tutkimuksen rahoitus tulee saada muista lähteistä. Hakijana voi olla yksittäinen tutkija tai muutaman eri tutkimusaloja tai tutkimusryhmiä edustavan tutkijan joukko. TIETEEN TYÖPAJAT -hankkeita esitellään Kulttuurirahaston kotisivuilla skr.fi/haettavat-apurahat. Maakuntarahastojen erityiskohteet MAAKUNTARAHASTOISTA haettavia erityiskohteita ovat apurahat kotiseututyöhön ja lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan sekä Kärkihankkeisiin. Lisäksi maakuntarahastoilla voi olla omia painotuksia, joista on tietoa Kulttuurirahaston kotisivuilla skr.fi/rahastot. Kotiseututyö Maakuntarahastot myöntävät apurahoja kotiseututyön ja paikalliskulttuurin sekä kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyviin hankkeisiin. Kotiseututyöksi katsotaan mm. kotiseudun kulttuuriperinnön tallennus ja sen esitteleminen, paikallisyhteisöjen ja yhdistysten historiikit, paikalliseen kulttuuri- ja luontoympäristöön suuntautuvat hankkeet sekä aiheeseen liittyvät näyttelyt, tapahtumat yms. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi. 12

13 Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta MAAKUNTARAHASTOISTA myönnettäviä apurahoja lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan voivat hakea mm. opettajat tai lapsi-, koululais- ja nuorisoryhmien vetäjät. Apurahoja ei myönnetä julkishallinnon tai sen budjettirahoituksen piiriin kuuluville laitoksille tai yhteisöille. Apurahoja ei myönnetä kouluille, vaikka hanke voi toteutua koulun tiloissa. APURAHOILLA voidaan tukea esim. kerhotoimintaa, lasten ja nuorten taide- ja tiedepäiviä, musiikki- ja teatteriesityksiä tai kuvataide- ja valokuvaprojekteja. Apurahoja ei myönnetä leirikouluihin, luokkaretkiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Kärkihanke TAVANOMAISTA suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin myönnetään euroa yhtenä tai kahtena apurahana. MAAKUNTARAHASTOILLA voi olla tarkempia linjauksia, mitä hankkeilta odotetaan (esim. hankkeet liittyvät maakuntarahaston erityisiin painopistealueisiin, hankkeissa tehdään kuntarajat ylittävää yhteistyötä tai hankkeet kokoavat laajasti kulttuurin harrastajia ja ammattilaisia yhteisiin tuotantoihin). Linjauksiin voi perehtyä Kulttuurirahaston kotisivuilla skr.fi/rahastot. OSA maakuntarahastoista myöntää isoille hankkeille huomattavasti suurempaakin rahoitusta, ja rahoitusta voi käyttää myös monivuotisena. Mitä minun tarvitsee tietää lausunnoista LAUSUNTOJEN merkitys erityi sesti tieteen hakemuksissa on huomattava. Perusopintovaiheessa työnohjaajan lausunto opintomenestyksestä tai työsuunnitelmasta on pakollinen. Myös jatko-opiskelijoilta edellytetään työnohjaajan lausuntoa. Post doc -vaiheessa lausunto on toivottava. OHJEISTA lausunnonantaja antamaan lausunto ensisijaisesti osoitteessa skr.fi/lausunnonantaja. Lausunnon antaminen edellyttää sähköistä tunnistautumista eli henkilökohtaisten verkkopankkitunnusten käyttöä. Kun lausunto annetaan käyttämällä verkkopankkitunnuksia, sen toimittaminen verkossa riittää. MIKÄLI lausunnonantajalla ei ole suomalaisia pankkitunnuksia, hän voi antaa lausunnon rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Kun lausunto annetaan rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi, se tulee myös tulostaa, allekirjoittaa ja toimittaa siihen rahastoon, josta apurahaa on haettu. SAAT Apurahanhakijan verkkopalvelusta hakemuksellesi tunnuksen, joka on hyvä antaa lausunnonantajalle. Jos hän käyttää sitä verkkopalvelussa, lausunto ohjautuu hakemukseesi automaattisesti. KESKUSRAHASTON haussa lausunto tulee toimittaa viimeistään ja maakuntarahastojen haussa Lausunnonantajan verkkopalvelu on avoinna klo 24 asti Suomen aikaa. Lausuntoja ei voi jättää verkkopalvelun sulkeuduttua. Myös postitse toimitettavat lausunnot on lähetettävä viimeistään edellä mainittuina päivinä. Ulkomailta lausunnon voi tarvittaessa lähettää allekirjoitettuna pdftiedostona tai faxilla. Keskusrahaston ja maakuntarahastojen omat yhteystiedot ovat Kulttuurirahaston kotisivuilla skr.fi. Hakemuksesi ei välity Kulttuurirahastosta lausunnonantajan katsottavaksi. Lausuntoa ei liioin välitetä sinulle katsottavaksi. Edes sitä ei kerrota, onko lausunnonantaja muistanut antaa lupaamansa lausunnon. Jos haluat tietää, millainen lausuntolomake on, käy katsomassa lomaketta Lausunnonantajan verkkopalvelussa. 13

14 Mitä työskentelyn vakuuttaminen tarkoittaa VUODESTA 2009 alkaen henkilökohtaisiin työskentelyapurahoihin on tietyin edellytyksin sisältynyt apurahansaajan velvollisuus vakuuttaa oma työskentelynsä. Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa tätä apurahansaajien sosiaaliturvaa eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen osalta. LAKISÄÄTEISET vakuutusmaksut, kaikkiaan noin 15 % työskentelyapurahan määrästä, sisältyvät vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn myönnettäviin apurahoihin (ks. taulukko kohdasta Apurahan määrä). Apurahansaaja huolehtii itse vakuutusten ottamisesta ja maksamisesta. Lisätietoja saat Melan kotisivuilta sekä Kulttuurirahaston verkkosivujen ohjeista apurahansaajalle. HENKILÖKOHTAISEN kokovuotisen apurahan saaneille voidaan myöntää lisäksi noin 200 euron apuraha vapaaehtoiseen lakisääteistä sosiaaliturvaa täydentävään henkilövakuutukseen (sis. tapaturma-, sairauskulu- ja henkivakuutuksen), joka on voimassa myös vapaa-ajalla yhtäjaksoisesti yhden vuoden ensimmäisen apurahaerän nostamisesta. BENEFIT Advisors Oy:n kautta otettavan vakuutuksen turvin voi käyttää yksityistä terveydenhuoltoa pienellä omavastuulla. Lisäapurahaan oikeutetuille alle 60-vuotiaille apurahansaajille toimitetaan ohjeet valmiiksi neuvotellun vakuutusturvan hakemiseksi. Sen maksamisesta huolehtii Kulttuurirahasto. Yliopistokorvaus KULTTUURIRAHASTO solmii kaikkien Suomen yliopistojen kanssa puitesopimuksen apurahansaajien aseman parantamiseksi yliopistoilla. Tämä takaa Kulttuurirahaston apurahansaajille, joilla on jatkotutkinnon suoritusoikeus ja jotka haluavat sopia tutkimusedellytyksistä yliopistolla, samanlaiset kullakin laitoksella tavanomaiset perusedellytykset kuin vastaavissa tehtävissä työskentelevillä työsuhteisilla tutkijoilla ja tohtorikoulutettavilla on. Puitesopimus koskee myös tohtoreita laitoksen harkinnan mukaan. TAVANOMAISILLA perusedellytyksillä tarkoitetaan mm. asianmukaisia työ- ja laboratoriotiloja, tietoliikenne-, posti-, tulostus- sekä kirjasto- ja tietopalveluja (aineistojen käyttölisenssien niin mahdollistaessa) siinä määrin kuin ne ovat yleisesti tutkijoiden ja tohtorikoulutettavien käytössä. TAVANOMAISISTA perusedellytyksistä yliopistolle maksettava yliopistokorvaus sisältyy Kulttuurirahaston vähintään 4 kk:n työskentelyyn myönnettäviin apurahoihin. Yliopistokorvauksen suuruus on euroa vuodessa. Apurahansaaja huolehtii itse korvauksen maksamisesta yliopistolle tehtyään ensin yliopiston kanssa henkilökohtaisen sopimuksen. JOS apurahansaaja ei halua sopia tutkimusedellytyksistä yliopiston kanssa, hän voi apurahan avulla järjestää tarvitsemansa tutkimusedellytykset itse. 14

15 Mihin apurahoja ei myönnetä APURAHOJA ei myönnetä palkanlisänä tai kannusteapurahana pelkästään painatuskuluihin tai äänitteiden monistamiseen perusopintojen opiskelukuluihin (esim. lukukausimaksut) eikä opintoihin sisältyvään opiskelijavaihtoon työharjoitteluun post doc -tutkimukseen ulkomailla lukuun ottamatta alle lukuvuoden pituisia vierailuja (pidempikestoiset vierailut rahoitetaan säätiöiden yhteisen post doc -poolin kautta) julkishallinnon tai sen budjettirahoituksen piiriin kuuluville laitoksille ja yhteisöille voittoa tavoittelevaan liiketoimintaan sosiaalisin perustein. Tee hakemus TEE apurahahakemus hakuaikana (keskusrahasto , maakuntarahastot ) verkkopalvelussa skr.fi/apurahanhakija. Palvelussa on valittavana vain meneillään olevat haut, ja se on avoinna hakuajan viimeiseen päivään klo 24 asti Suomen aikaa. KIRJAUDU palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi tai rekisteröidy palvelun käyttäjäksi. Täytä lomake huolellisesti soveltuvin osin. Lisää liitetiedostot. Lähetä hakemus verkkopalvelussa. Tulosta, allekirjoita ja toimita hakemus ja liitteet määräaikaan mennessä yhtenä toimituksena hakulomakkeessa olevaan osoitteeseen. Lausunnoista on oma ohjeistuksensa tämän oppaan sivulla 13. Kulttuurirahasto hyväksyy jälkikäteen toimitettuina liitteinä ainoastaan hakuajan päättymisen jälkeen myönnetyt todistukset ja väittelyluvat. Keskusrahastossa niitä otetaan vastaan tammikuun loppuun asti. Maakuntarahastojen osalta kannattaa olla yhteydessä suoraan ko. maakuntarahastoon. Viimeisen hakupäivän kotimaan postileima hyväksytään. Ulkomailta tulevien hakemusten tulee olla perillä viimeiseen hakupäivään mennessä. Keskusrahastolle osoitetun hakemuksen voi myös toimittaa Kulttuurirahaston toimistoon, Bulevardi 5 A 13, viimeistään perjantaina klo mennessä. Myös osa maakuntarahastoista ottaa rahastolleen osoitettuja hakemuksia vastaan toimistossaan viimeiseen hakupäivään asti. Käsiteltäväksi ei oteta faksilla tai sähköpostilla lähetettyjä eikä myöskään myöhästyneitä hakemuksia. Jos olet alaikäinen, tarvitset kaikkien huoltajiesi allekirjoitukset hakemukseen. Ota huomioon oman paikkakuntasi postin aukioloajat ja huolehdi, että saat postileiman. 15

16 Hakemuksen kieli SUOMENKIELISTEN hakijoiden toivotaan kirjoittavan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä, mutta itse hakemus ja siihen sisältyvä työsuunnitelman tiivistelmä tulee laatia suomeksi (tämä ei koske ulkomaalaisia eikä ruotsinkielisiä hakijoita). Lomakkeeseen kirjoitettavaa muutamien sanojen mittaista hakemuksen aihetta toivotaan kuitenkin suomeksi myös hakijoilta, joiden äidinkieli ei ole suomi. Hakemuksen rakenne VERKKOPALVELUSSA oleva hakemus koostuu seuraavista sivuista: Hakemus» Hakija» Apuraha» Työsuunnitelma» Ansiot Muu rahoitus» Liitteet» Sitoumus» Lähetys TÄYTETTYÄSI hakijasivun voit täyttää muut sivut valitsemassasi järjestyksessä. Tiedot tallentuvat automaattisesti siirryttäessä sivulta toiselle. Täytä lomake soveltuvin osin, jokaiseen kenttään ei siis ole pakko kirjoittaa. HAKEMUSTA ei tarvitse tehdä alusta loppuun kerralla. Se on aluksi luonnos ja siten täydennettävissä lähettämishetkeen asti. ILMOITA hakuajan päättymisen jälkeen saadusta rahoituksesta tai palkallisesta tohtorikoulutettavan tehtävästä verkkopalvelun kautta. Hakemuksen hallinta -toiminto löytyy Hakemus-sivulta. Toiminnon kautta voit myös muuttaa haettavan apurahan määrää tai peruuttaa hakemuksen. VOIT esikatsella hakemustasi tulostusmuodossa. Esikatselussa ja tulostamisessa tarvittavan Adobe Reader -ohjelman voit ladata ja asentaa esim. verkkopalvelussa olevasta linkistä. HAKEMUSTA koskeviin tiedusteluihin vastataan siinä rahastossa, josta apurahaa haetaan. Katso keskusrahaston ja maakuntarahastojen omat yhteystiedot Kulttuurirahaston kotisivuilta. Järjestelmän käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa tekninen tuki sähköpostitse Hakija HAKIJANA voi olla henkilö yksin, useammasta henkilöstä koostuva työryhmä tai yhteisö (esim. yhdistys tai osuuskunta). Huomaathan, että verkkopalvelussa pyydettävät tiedot muuttuvat tämän valinnan mukaan. HAKIESSASI apurahaa työryhmälle täytä hakijasivu ryhmän vastuuhenkilön tiedoilla. Vastuuhenkilö allekirjoittaa hakemuksen ja vastaa mahdollisesti myönnettävästä apurahasta Kulttuurirahastoon sekä tarvittaessa eläkelaitokseen (Mela) ja verottajaan päin. Ilmoita työryhmän kokoonpano hakemuksessa. HENKILÖIDEN ja työryhmien apurahojen maksatuksesta sopimista varten Kulttuurirahasto tarvitsee apurahansaajan henkilötunnuksen. Sen antaminen jo hakuvaiheessa nopeuttaa asiointia huomattavasti. 16

17 Apuraha APURAHA-SIVULLA pyydettäviä tietoja ovat mm. hakuala, hakemuksen aihe, haettavan apurahan määrä, apurahakauden pituus ja nimikkorahasto. MERKITSE työn suorituspaikka, jos kyseessä on yliopiston tai korkeakoulun laitos tai muu vastaava. Merkitse myös työn suoritusmaa, jos työ tehdään pääosin muualla kuin Suomessa. Mikäli kuulut tutkimusryhmään, ilmoita tutkimusryhmän johtajan nimi. LUETTELE henkilöt (1-3), joilta pyydät lausunnon. (Lisätietoja lausunnoista kohdassa Mitä minun tarvitsee tietää lausunnoista tämän oppaan sivulla 13.) Hakemuksen ala VALITSE tarjolla olevista hakualoista se, jonka alan asiantuntijoiden haluat arvioivan hakemuksen. Mieti tätä erityisen tarkkaan, jos työsi liikkuu vakiintuneiden tieteen- ja taiteenalojen välimaastossa. Tarvittaessa perustele valintasi ja tarjoa vaihtoehtoisia hakualoja työsuunnitelmasi tiivistelmässä. Kulttuurirahasto ei pysty järjestämään erillistä asiantuntijakäsittelyä jokaista hakemusta varten. Muutamia huomioita alavalintoihin liittyen: VALITSE luettelosta Tieteen ja taiteen perusopinnot, jos suoritat perusopintoja (esim. pro gradu). Mikäli olet taiteen opiskelija ja haet apurahaa muuhun kuin lopputyöhön, valitse kuitenkin oma taiteenalasi. VALITSE luettelosta sopiva tieteen tai taiteen ala, jos haet apurahaa tieteellisen kirjallisuuden kääntämiseen, yleistajuisten tietokirjojen tai muiden julkaisujen kirjoittamiseen tai maakuntarahastoista haettavaan kotiseututyöhön (esim. historia, perinnetiede tai jokin taiteen aloista). Valitse kuvataiteen aloista Maalaustaide Maalaustaiteen työskentelyapurahat. Jos haet pelkästään kuluapurahaa esim. näyttelyn tai tapahtuman järjestämiseen, valitse alaksi Näyttelyt ja tapahtumat. Kuvanveisto, grafiikka Työskentelyapurahat kuvanveiston, taidegrafiikan ja ympäristötaiteen aloille. Jos haet pelkästään kuluapurahaa esim. näyttelyn tai tapahtuman järjestämiseen, valitse alaksi Näyttelyt ja tapahtumat. Sarjakuvataide Kaikki sarjakuvataiteen hakemukset Muut kuvataiteen alueet Työskentelyapurahat muille aloille kuten performanssi, mediataide, tila-aikataide, valo- tai äänitaide, sarjakuvat. Jos haet pelkästään kuluapurahaa esim. näyttelyn tai tapahtuman järjestämiseen, valitse alaksi Näyttelyt ja tapahtumat. Valokuvataiteilijoita pyydetään valitsemaan alaksi Valokuvataide. Tekstiili-, lasi- ja keramiikkataiteilijoiden hakemukset kuuluvat ryhmään Muotoilu ja taidekäsityö. Näyttelyt ja tapahtumat Näyttelyt, tapahtumat, festivaalit, yhteisöt, galleriat, instituutiot ja kuraattorit. Ryhmään ei kuulu taiteilijoiden henkilökohtaiset työskentelyapurahat. Mikäli haet sekä työskentely- että kuluapurahaa, yhdistä kuluapuraha samaan hakemukseen työskentelyapurahan kanssa ja valitse jokin edellä mainituista kuvataiteen ryhmistä. Näyttelyt ja tapahtumat -ryhmä on tarkoitettu erityisesti työryhmille ja yhteisöille. 17

18 Valitse säveltaiteiden aloista Kansanmusiikki ja rytmimusiikki Jazzin, kansanmusiikin ja rytmimusiikin alalla toimivat instrumentalistit, laulajat, säveltäjät ja kokoonpanot. Ryhmään kuuluvat lisäksi em. musiikinalojen pienimuotoiset konserttisarjat ja tapahtumat. Hakemukset, jotka liittyvät suurien tapahtumien tai konserttisarjojen järjestämiseen, pyydetään osoittamaan ryhmään Festivaalit, ooppera ja orkesteri. Klassinen laulu Klassinen laulu, lauluyhtyeet, kuorojen perustoiminta ja matka-apurahat sekä kuoronjohtajat. Apurahat, jotka liittyvät festivaalien järjestämiseen, pyydetään osoittamaan ryhmään Festivaalit, ooppera ja orkesteri. Solistit Klassisen musiikin instrumentalistit, kamarimusiikkikokoonpanot ja pienimuotoiset konserttisarjat. Hakemukset, jotka liittyvät suurien kokoonpanojen ja orkestereiden toimintaan tai festivaalien järjestämiseen, pyydetään osoittamaan ryhmään Festivaalit, ooppera ja orkesteri. Festivaalit, ooppera ja orkesteri Suuret kokoonpanot, orkesterit, oopperaproduktiot, konserttisarjat, festivaalit jne. musiikinalasta riippumatta. Ryhmä on tarkoitettu erityisesti yhteisöille (yhdistykset, osuuskunnat jne.). Säveltäjät, kapellimestarit Klassisen musiikin säveltäjien ja kapellimestarien työskentely- ja kuluapurahat sekä sävellystilaukset. Kuoronjohtajien hakemuksen pyydetään osoittamaan ryhmään Klassinen laulu. Hakemuksen aihe MERKITSE hakemuksen aihe suomenkielisenä niin lyhyesti ja yleistajuisesti, että sitä voidaan käyttää julkisessa tiedotuksessa. Viittaus työsuunnitelmaan ei riitä. Aiheesta tulee käydä ilmi, mistä hakemuksessa on kysymys. Esim. soittimen hankintaan tai mestarikurssille osallistumiseen ei ole riittävä. Instrumentti tulee mainita. Esimerkkejä maaseudun palveluja käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen ilman epäpuhtauksia käsittelevään väitöskirjatyöhön Yhdysvalloissa keramiikkauunin hankintaan kirjalliseen työskentelyyn kamarimusiikkitapahtuman järjestämiseen marjojen terveysvaikutusta käsittelevään pro gradu työhön Hakemuksen aihe ei ole yhtä kuin työsi nimi. Siis näin: retrospektiivisen näyttelyn järjestämiseen. Ei näin: Kohtaamisia ajassa ja tilassa. 18

19 Haettavan apurahan määrä ja erittely HAETTAVAN apurahan määrän on perustuttava tulo- ja menoarvioon. Mikäli apurahaa haetaan vain työskentelyyn, tulo- ja menoarviota ei tarvitse laatia. HENKILÖKOHTAISEN kokovuotisen työskentelyapurahan määrä on euroa, eli euroa kuukaudessa. Tohtoreilla kokovuotiseen tieteelliseen työskentelyyn tarkoitettu apuraha on euroa. Vähintään 4 kuukauden työskentelyyn myönnettävä apuraha sisältää lakisääteiset vakuutusmaksut sekä tavanomaiset matka-, materiaali-, laite- ja työhuonekustannukset. Tavanomaiseksi kuluksi katsotaan myös yliopistoille tarvittaessa maksettava yliopistokorvaus (ks. kohta Yliopistokorvaus, oppaan sivu 14.). VAKUUTUSMAKSUJA (n. 15 %) ja edellä kuvattuja tavanomaisia kuluja (vuosiapurahasta korkeintaan euroon asti) ei tarvitse eritellä hakemuksen kohdassa Apurahan määrä. Riittää, että merkitset koko summan kohtaan Työskentelyapuraha seuraavan taulukon mukaisesti (suluissa tohtoreiden apuraha tieteelliseen työskentelyyn): KK KK (28 000) (14 000) (25 500) (11 500) (23 500) (9 500) (21 000) (7 000) (18 500) (5 000) (16 500) APURAHA voidaan myöntää korkeampana vain väitelleille tai väittelyluvan saaneille hakijoille (keskusrahaston haussa toimitettava kirjallisena tammikuun loppuun mennessä; maakuntarahastojen haussa toimitusajankohdat tulee tarkistaa ko. rahastosta). TAULUKON mukainen apuraha on tarkoitettu kokopäiväiseen työskentelyyn. Tohtorikoulutettavan yhteisrahoitusta lukuunottamatta Kulttuurirahasto rahoittaa ensisijaisesti kokopäiväistä työskentelyä. JOS haet kuluapurahaa tai työskentelyapurahan lisäksi apurahaa tavanomaista suurempiin kuluihin, erittele haettavan apurahan määrä seuraavasti: TYÖSKENTELY Työskentelyapurahalla tarkoitetaan edellä esitetyn taulukon mukaista taiteellisen tai tieteellisen työskentelyn osuutta apurahasta. Merkitse tähän kohtaan myös työryhmän yhteenlaskettu apurahatyöskentelyn osuus koko apurahasta. KULUT Matka-apurahaa voi hakea apurahahankkeeseen liittyviin poikkeuksellisiin matkakustannuksiin. Erillisiä kokous- ja luentomatkoja tuetaan vain poikkeuksellisesti. Materiaali- ja laitekuluja ovat taiteen aloilla suurehkot hankinnat, esim. soittimet, ja tieteen aloilla erityisesti nuorten, aloittavien tutkimusryhmien suuret laitehankinnat. Aputyövoimalla ja ostopalveluilla tarkoitetaan hankkeen toteuttamiseksi välttämätöntä työpanoksen hankintaa. Jos apurahaa käytetään aputyövoiman palkkaamiseen, on otettava huomioon verotus sekä sosiaaliturvamaksut. Merkitse tähän kohtaan myös työryhmän tai yhteisön maksamat palkat ja palkkiot sivukuluineen. Muilla kuluilla tarkoitetaan esim. tilavuokria. 19

20 HENKILÖKOHTAINEN työskentelyapuraha (myös kolmivuotinen) myönnetään enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Tästä poikkeuksena on tämän oppaan kohdassa Lue myös kuvattu Tohtorikoulutettavan yhteisrahoitus. MERKITTÄVIÄ kulttuurihankkeita voidaan tukea huomattavan suurilla apurahoilla. Yhteisöille voidaan myöntää myös useampivuotisia apurahoja. Ilmoita vuosittaiset kustannukset hakemuksessa hankkeen koko kestoajalta. Apurahalla tehtävän työn kesto MERKITSE hakemukseen apurahalla tehtävään työhön käytettävä aika täysinä kuukausina. Kolmivuotisen apurahan hakijat merkitsevät kestoksi 12 kuukautta. MERKITSE työryhmän yhteenlaskettu työskentelyaika kuukausina silloin, kun vähintään yksi ryhmän jäsen tekee työtä hankkeessa 4 kuukautta tai enemmän. ÄLÄ merkitse kestoa, jos haet apurahaa vain kuluihin tai yhteisölle. Nimikkorahastot SUOMEN Kulttuurirahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista, joista jaetaan apurahoja vuosittain tai harvemmin. Luettelo jakovuoroisista rahastoista ja niiden tarkoituksista on Kulttuurirahaston kotisivuilla skr.fi/nimikkorahastot. NIMIKKORAHASTOT jakavat apurahoja lahjoittajiensa toivomiin, usein tarkasti määriteltyihin tarkoituksiin. Näiden alojen ulkopuolelle jääviä hankkeita tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista. JOS löydät kotisivuilla olevasta luettelosta hakemuksesi alaan erityisen sopivia jakovuorossa olevia nimikkorahastoja, kannattaa ne kirjata lomakkeeseen. Siitä saattaa olla sinulle hyötyä, kun eri nimikkorahastoille etsitään sopivia rahoituskohteita. HAKULOMAKKEESSA olevasta luettelosta voit valita korkeintaan kolme nimikkorahastoa. Muita sopivia, myös lomakkeen luettelosta puuttuvia vaihtoehtoja voit mainita työsuunnitelman tiivistelmässä. Nimikkorahastojen pois jättämisestä ei kuitenkaan ole sinulle haittaa. Keskusrahaston hakulomakkeessa on lueteltuna vain sellaisia nimikkorahastoja, joilla on hoitokunta. Se käsittelee nimikkorahastolle soveltuvat hakemukset ja tekee esityksen myönnettävistä apurahoista. Muut keskusrahaston jakovuoroiset nimikkorahastot löydät Kulttuurirahaston kotisivuilta. Maakuntarahastojen hakulomakkeessa on lueteltuina kaikki rahaston jakovuoroiset nimikkorahastot. Jos haettavan apurahan määrä on suurempi kuin nimikkorahaston jakosumma, nimikkorahastoa ei kannata merkitä. 20

Hakuopas 2013. Apurahat. Hakuopas 2013

Hakuopas 2013. Apurahat. Hakuopas 2013 Apurahat Hakuopas 2013 1 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...3 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja

Lisätiedot

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus 1(5) TÄYTETTÄVÄT LOMAKKEET 2016 Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos suomenkielisen hakijan työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä,

Lisätiedot

Apurahat 2017 Hakuopas

Apurahat 2017 Hakuopas Apurahat 2017 Hakuopas Sisällysluettelo 3 4 4 4 5 5 6 6 6 8 8 9 9 9 10 11 11 11 12 12 13 14 15 16 16 16 17 17 21 22 22 23 23 24 Lyhyesti Aloita tästä Milloin ja miten apurahoja haetaan Milloin saan tietää

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS. - Miten tehdään hyvä hakemus?

TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS. - Miten tehdään hyvä hakemus? TAITEEN JA KULTTUURIN RAHOITUS - Miten tehdään hyvä hakemus? MITEN TEHDÄÄN HYVÄ HAKEMUS? HAKISINKO APURAHAA? Kohdista oikein: mieti, mihin apurahaa tarvitaan kuka hakee? taiteilija / työryhmä / yhteisö

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2015 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET Sisällysluettelo 1. Taiteilija apurahojen tarkoitus...2 2. Apurahamuodot...2 2.1.Työskentelyapurahat...2

Lisätiedot

Kulttuuriavustussääntö 2016

Kulttuuriavustussääntö 2016 Kulttuuriavustussääntö 2016 www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 28.01.2016 3 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 1. YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET... 4 2.1

Lisätiedot

HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017

HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017 1(5) HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2016-2017 Mitä haetaan ja mille ajalle? Cirkon residenssihaussa voi hakea 2-4 viikon mittaista residenssityöskentelyjaksoa Cirkossa, Helsingin Suvilahdessa. Tässä

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtoriopintojen rahoitus Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtorikoulutuskyselyn 2015 kertomaa 57 % vastanneista keskustelee tutkimusrahoitusmahdollisuuksista

Lisätiedot

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle 2012 Petri Karonen 28.10.2011 Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutusjärjestelmä 1) Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu kattoorganisaationa - Aloittanut

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahasto Suomen Kulttuurirahasto Pirkanmaan rahasto Luovien alojen rahoitusseminaari 24.1.2017 Silja Minkkinen-Poikolainen, asiamies Suomen Kulttuurirahasto Historia Eturyhmistä ja instituutioista riippumaton,

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkijahuonestipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen

Lisätiedot

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 KLIINIKKO, TUTKIJA VAI KLIINIKKOTUTKIJA? Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 Tero Kivelä Säätiöstä Suomen Lääketieteen Säätiö Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin perustama

Lisätiedot

FAQ, Rekrytointimoduuli

FAQ, Rekrytointimoduuli 1 FAQ, SISÄLTÖ FAQ, Rekrytointimoduuli... 2 Miten rekrytointipohjat löytyvät?... 2 Miksi rekrytointilistauksessa eivät näy kaikki rekrytoinnit tai juuri luomani uusi rekrytointi?... 2 Miten voin muokata

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Liite: Espoon kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet 3.4.2017 alkaen Kulttuurilautakunta 14.2.2017 Kulttuurilautakunnan myöntämillä

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2017 OP Ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP Ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä tutkimustoimintaa

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Sopimusmalli apurahansaajien työskentelyedellytysten järjestämiseksi Muistio 8.4.2014 / HY

Sopimusmalli apurahansaajien työskentelyedellytysten järjestämiseksi Muistio 8.4.2014 / HY 8.4.2014 Sopimusmalli apurahansaajien työskentelyedellytysten järjestämiseksi Muistio 8.4.2014 / HY Tämä muistio liittyy 8.4.2014 päivättyyn yliopiston ja säätiön väliseen sopimusluonnokseen. Muistion

Lisätiedot

SÄHKÖISEN APURAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEISTUS

SÄHKÖISEN APURAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEISTUS SÄHKÖISEN APURAHAHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJEISTUS KEVÄT 2017 Ennen kuin aloitat lomakkeen täyttämisen, ota seuraavat tiedot jo valmiiksi esiin: pankkitilinumero (IBAN-muodossa ilman välilyöntejä) lista viimeisimmistä

Lisätiedot

APURAHALOMAKKEEN TÄYTTÄMISEN OHJEET

APURAHALOMAKKEEN TÄYTTÄMISEN OHJEET APURAHALOMAKKEEN TÄYTTÄMISEN OHJEET SYKSY 2016 Ennen kuin aloitat lomakkeen täyttämisen, ota seuraavat tiedot jo valmiiksi esiin: pankkitilinumero (IBAN-muodossa ilman välilyöntejä) lista viimeisimmistä

Lisätiedot

ДЕНЬГИ - HAKEMUSVIIDAKOSSA

ДЕНЬГИ - HAKEMUSVIIDAKOSSA ДЕНЬГИ - HAKEMUSVIIDAKOSSA Peurunka 29.1.2017 Marja Malmi, toiminnanjohtaja, SVS Pohjois-Suomen piirijärjestö ry Mervi Väisänen, projektikoordinaattori, SVS Pohjois-Suomen piirijärjestö ry TEHTÄVÄ Jakaudutaan

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA Sisällys: 1. Suunnitteletko maisterintutkinnon jälkeisiä jatko-opintoja? Väitöskirjaa? 2. Alustavaa informaatiota jatko-opiskelusta perustutkintovaiheessa

Lisätiedot

Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö

Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö Aasia-ohjelma koulutusyhteistyö Hakukuulutus 2016: Kiina ja Intia 1. Yleistä CIMOn Aasia-toimintojen koulutusyhteistyötä koskeva ohjelma rahoittaa korkeakoulujen koulutusyhteistyöhankkeita Suomelle erityisen

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointia ja maksatusta varten

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointia ja maksatusta varten Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointia ja maksatusta varten Viestintäalan tutkimussäätiö myöntää avustukset vuosittain vahvistetun budjetin mukaisesti. Säätiö voi sitoutua myös pidempiaikaisiin

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille

Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Osaamisen tunnistamisen hakeminen_ohje opiskelija_20161219 19.12.2016 PM, EN Opiskelijan ohje Wilmassa (wilma.diak.fi) tehtäville ahot -hakemuksille Hakuaika Ahot-hakuaika on viimeistään elokuussa seuraavaa

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.11.2014 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen 23.11.2014 ARS koulutus 2 Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

aikataulut, hakulomake

aikataulut, hakulomake HAKEMINEN aikataulut, hakulomake Kumppanuushanketyöpaja 26.11.2010 TIEDONLÄHTEITÄ JA MATERIAALIA HAKIJOILLE Päätös LLP ohjelmasta Ehdotuspyyntö 2011 2013 LLP Guide 2011 Hakulomakkeet www.cimo.fi/leonardo

Lisätiedot

Kustavi Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry. Esitykseni tänään

Kustavi Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry. Esitykseni tänään Kustavi 3.2.2016 Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry 1 Esitykseni tänään 1) Toiminnan taustaa ja strategiaa 2) Hankevalinnan perusteet 3) Pohdintoja hyvästä hankeidesta 4) Hankkeen perusedellytykset

Lisätiedot

Arne Ritari säätiö rs.

Arne Ritari säätiö rs. Arne Ritari säätiö rs. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 18.8.2012 www.lions.fi/ar-saatio Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston

Lisätiedot

HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU

HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 1(5) HAKUOHJEET / CIRKON RESIDENSSIHAKU 2017-2018 Mitä haetaan ja mille ajalle? Cirkon residenssihaussa voi hakea 2-4 viikon mittaista residenssityöskentelyjaksoa Cirkossa, Helsingin Suvilahdessa. Tässä

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Lyhyesti ja selkeästi Sisällys 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 4 Maahanmuuttajan kotoutumistuki 5 Koulutusajan tuet työttömälle 6 Ikääntyvän

Lisätiedot

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP +

+ + Onko sinulla tai onko sinulla ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_OPI_040116PP + OLE_OPI 1 *1079901* OLESKELULUPAHAKEMUS OPISKELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jonka oleskelun tarkoituksena on opiskelu suomalaisessa oppilaitoksessa, johon sinut

Lisätiedot

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet

Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Opintoasiain päällikön päätös 1 (1) Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet Aalto-yliopisto tukee perustutkinto-opiskelijoiden kansainvälistä opiskelijavaihtoa

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ

ARNE RITARI - SÄÄTIÖ - SYNTYI 7.3.1906 ARNE RITARI - VAIKUTTI SUOMEN 1.LIONSKLUBIN LC HELSINKI/HELSINGFORS 14.8.1950 PERUSTAMISEEN. ARNE RITARI - SÄÄTIÖ PERUSTETTU KUVERNÖÖRINEUVOSTON PÄÄTÖKSELLÄ 1986 TARKOITUS TUKEA JA EDISTÄÄ

Lisätiedot

Apurahoja on kahdenlaisia: kaksi kertaa vuodessa haettava projektiapuraha sekä jatkuva matka-apuraha.

Apurahoja on kahdenlaisia: kaksi kertaa vuodessa haettava projektiapuraha sekä jatkuva matka-apuraha. 1 Apurahat Jaamme vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää tukea suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymiseen. Näillä sivuilla kerromme apurahoistamme sekä annamme ohjeita apurahan hakemiseen

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto

Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Haku neuropsykologian erikoispsykologin koulutukseen 2016 2019 erikoistumiskoulutus 70 op, Helsingin yliopisto Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi tarkoitettuja,

Lisätiedot

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet

Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Espoon kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten yleiset ehdot ja periaatteet Liite: Espoon kulttuurilautakunnan avustusperiaatteet 1.1.2015 alkaen KULA 20.5.2014 Kulttuurilautakunnan myöntämillä avustuksilla

Lisätiedot

Näin täytät sähköisen hakemuksen

Näin täytät sähköisen hakemuksen Ohjeita käyttäjälle Voit lähettää hakemuksen sähköisesti paperilomakkeen sijaan. Paperista hakemuslomaketta ei tarvitse toimittaa, jos lähetät sähköisen hakemuksen. Hakemukseen ei voi liittää liitteitä,

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

Hakuaika on klo mennessä.

Hakuaika on klo mennessä. 1 2 Hakija täyttää hakemukseen seuraavat tiedot yhdistyksestä: yhdistyksen nimi, osoitetiedot, pankkitiedot, yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä, kotipaikka sekä yhdistyksen toimivat alaosastot / -jaostot.

Lisätiedot

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Huoltajan tulee täyttää ja lähettää tämä sähköinen lomake 3.1.2014 klo 1.00 mennessä. Pyydämme teitä lukemaan huolellisesti Meksiko-stipendien hakuohjeet. Lomake

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan käytät

Lisätiedot

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.

OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA. Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku. 1 OHJE NUORISOLAUTAKUNNAN AVUSTUKSISTA Nuorisopalvelut Vanha Suurtori 7, 20500 Turku Puh. (02) 2623 112 PL1000, 20501 Turku www.turku.fi/nuoriso 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä avustuksista 2. Mihin tarkoituksiin

Lisätiedot

muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin

muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin Uudelleensijoittuminen tarjoaa mahdollisuuden jatkaa valtion palveluksessa Alueellistamisen ja tuottavuuden parantamiseen tähtäävien

Lisätiedot

HAKULOMAKE 1/10. Neuropsykologian alan erikoispsykologikoulutuksen sisältävä psykologian lisensiaatin tutkinto

HAKULOMAKE 1/10. Neuropsykologian alan erikoispsykologikoulutuksen sisältävä psykologian lisensiaatin tutkinto HAKULOMAKE 1/10 Hakemusten viimeinen palautuspäivä on 13.2.2015 klo 15.45, johon mennessä hakemusten tulee liitteineen olla perillä. Hakemukset ja sen liitteet palautetaan 4 kappaleena sen yliopiston psykologian

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Konsortiohakemuksen laatiminen

Konsortiohakemuksen laatiminen 1. Konsortiohakemuksen laatiminen Konsortion vastuullinen johtaja, jonka konsortio itse valitsee, jättää konsortion yhteisen hakemuksen osahankehakemuksineen. Hän luo Akatemian järjestelmään konsortion,

Lisätiedot

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta.

Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta. Kela Hakemus Opintotuki Ammattikorkeakoulut ja yliopistot OT 2 Voit tehdä tämän hakemuksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit arvioida tuen määrän /laskurit

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

JOENSUU. Joensuun Musllkkijuhlat ry. hakijana. Saapunut 1 1 L/ Käsitelty. Maksettu. Ii litetty. Raportoitu. Diaarinumero. Kulttuuri sihteeri

JOENSUU. Joensuun Musllkkijuhlat ry. hakijana. Saapunut 1 1 L/ Käsitelty. Maksettu. Ii litetty. Raportoitu. Diaarinumero. Kulttuuri sihteeri JOENSUU Joensuun kaupunki AVUSTUSHAKEMUS 2015 Kulttuuri palvelut Tarkoi 1 Kohdeavustus Taiteilijan työskentelyavustus /i ranomai sen tus IJ Kiihtelysvaaran kulttuurirahaston avustus merkintäjä (hdistys

Lisätiedot

Säätiöt rahoittajina

Säätiöt rahoittajina Säätiöt rahoittajina Jyväskylä 9.2.2012 Aluksi Kun suunnittelimme ohjelmaa tälle päivälle, yksi ajatus oli tarjota lisätietoa yhdestä rahoitusvaihtoehdosta, säätiöistä. Joskus ne toimivat tarpeeseen, sen

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero

Kela OT 15. Muutosilmoitus Opintotuki. 1. Hakijan tiedot Henkilötunnus. 270896-123A Matti Meikäläinen. 00000 Helsinki Puhelinnumero Kela Muutosilmoitus Opintotuki OT 15 Voit tehdä tämän ilmoituksen ja lähettää sen liitteet myös verkossa /asiointi Lisätietoja /opiskelijat Voit kysyä lisää opiskelijan tukien palvelunumerosta 020 692

Lisätiedot

Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella

Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella Kuusamon kaupunki tukee vuosittain yhdistysten työllistämistä alkurahoituksella Kuusamon kaupunki haluaa tukea osaltaan kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksia. Kaupunki maksaa päätöksensä mukaisesti

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta.

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. 1 HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. Saapumismerkinnät Saapumisleima Diaarinumero 1 Tiedot hakijasta* a) Hakijan yhteystiedot: Nimi* Jakeluosoite* Postinumero*

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille

Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille Käyttöohje - YTL:n sähköinen asiointi 16.5.2016 Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille 1 Tervetuloa sähköisen asioinnin käyttäjäksi! 1.1 Kuka asiointipalvelua käyttää?

Lisätiedot