Apurahat 2015 Hakuopas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Apurahat 2015 Hakuopas"

Transkriptio

1 Apurahat 2015 Hakuopas

2 Sisällysluettelo Lyhyesti Aloita tästä Milloin ja miten apurahoja haetaan Milloin saan tietää päätöksen Kuka voi hakea apurahaa Mihin tarkoitukseen voin hakea apurahaa Minkälaisia apurahoja myönnetään Kuinka suurta apurahaa voin hakea Apuraha vai palkka Miten hankkeen rahoitus kannattaa suunnitella Kuka hakemukseni arvioi Onko hakemukseen merkityllä alalla väliä Pitääkö minun valita jokin nimikkorahasto Millainen on hyvä hakemus Lue myös Kolmivuotiset apurahat Tohtorikoulutettavan yhteisrahoitus Perusopintoihin myönnettävät apurahat Keskusrahaston erityisapurahat Maakuntarahastojen erityiskohteet Mitä minun tarvitsee tietää lausunnoista Mitä työskentelyn vakuuttaminen tarkoittaa Yliopistokorvaus Mihin apurahoja ei myönnetä Tee hakemus Hakemuksen kieli Hakemuksen rakenne Hakija Apuraha Työsuunnitelma ja tiivistelmä Ansiot Muu rahoitus Liitteet Sitoumus Lähetys 2

3 Lyhyesti Tutustu tähän oppaaseen On tärkeää, että luet ohjeet ajatuksella. Ohjeet muuttuvat vuosittain. Aloita tästä -luvussa esitellään tiivistetysti tärkeimmät seikat. Osaa asioista käsitellään laajemmin Lue myös - ja Tee hakemus -otsikkojen jälkeen. Kyseisistä kohdista on linkki asian tarkempaan käsittelyyn. Suurennuslasi-symbolilla merkityistä vinkkilaatikoista löydät hyviä neuvoja. Laadi hakemus huolellisesti Kirjaudu Apurahanhakijan verkkopalveluun ja täydennä tiedot soveltuvin osin. Hakemuksen tärkeimmät kohdat ovat työsuunnitelman tiivistelmä ja laajempi työsuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio (tarvittaessa). Käytä aikaa niiden laatimiseen. Erityisesti työsuunnitelman tiivistelmään kannattaa panostaa. Sen tehtävänä on herättää lukijan kiinnostus. Jos kollegasi ymmärtää tiivistelmästä, mitä aiot tehdä, olet jo pitkällä. Jos naapurisikin ymmärtää, mistä on kysymys, olet askeleen edellä. Muista liitteet Liitä hakemukseesi kaikki oleellinen, mutta älä paisuta hakemustasi. Et ole hakemassa virkaa, joten nimikirjanotteella tai virkatodistuksilla ei ole tässä käyttöä. Älä liioin oleta, että arvioija ehtii etsimään lisätietoa internetlinkkien kautta. Lataa siis vain ohjeissa pyydettävät liitteet ja muista myös toimittaa ne yhdessä hakulomakkeen kanssa. Palauta hakemus ajallaan Merkitse kalenteriisi hakuun liittyvät tärkeät päivämäärät ja noudata niitä. Hakemuksen tekemistä ja postittamista ei kannata jättää viime hetkeen. Jos niin kuitenkin kävisi, ota huomioon hakemuksen lähettämistä koskeva ohjeistus mm. postileimasta ja ulkomailta lähettämisestä kohdassa Tee hakemus. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsiteltäväksi. Ohjeista lausunnonantaja ajoissa Harkitse, tarvitsetko lausuntoja hakemuksesi tueksi. Pyydä lausunnonantajaa antamaan lausunto osoitteessa skr.fi/lausunnonantaja määräaikaan mennessä. Perehdy myös itse lausunnon antamista koskevaan ohjeistukseen kohdassa Mitä minun tarvitsee tietää lausunnoista. Tarkista hakemuksen tila Tarkista hakemuksesi tila Apurahanhakijan verkkopalvelussa kaksi viikkoa hakuajan päättymisen jälkeen. Mikäli tila on Vastaanotettu, hakemus on tullut perille ja ohjattu asiantuntijakäsittelyyn. Mikäli se on tilassa Lähetetty, ota yhteyttä asian selvittämiseksi. 3

4 Aloita tästä SUOMEN KULTTUURIRAHASTO on yksityinen säätiö, joka toteuttaa sääntömääräistä tehtäväänsä vaalia ja kehittää suomalaiskansallista henkistä ja taloudellista viljelyä mm. myöntämällä apurahoja. KULTTUURIRAHASTOON tulee vuosittain yli apurahahakemusta. Niiden arviointi on mittava urakka, joka toteutetaan vapaaehtoisvoimin. Tekemällä hakemuksesi huolellisesti voit vaikuttaa ratkaisevasti siihen, menestyykö se vai ei. Milloin ja miten apurahoja haetaan KULTTUURIRAHASTO jakautuu keskusrahastoon ja 17 maakuntarahastoon. Sekä keskusrahasto että maakuntarahastot jakavat apurahoja ainoastaan kerran vuodessa. Ne tekevät päätöksensä itsenäisesti. Hakuajat ovat Keskusrahasto Maakuntarahastot RAHOITUSTA voi hakea erillisillä hakemuksilla sekä keskusrahastosta että maakuntarahastosta. Jos työ tai hanke on luonteeltaan paikallinen, kannattaa hakemus osoittaa vain maakuntarahaston hakuun. Rahoitusta voi hakea erillisillä hakemuksilla myös useasta maakuntarahastosta, jos siihen on jokin erityinen peruste. Sitä ei kuitenkaan voi saada kuin yhdestä rahastosta. MAAKUNTARAHASTOT tukevat ensisijaisesti oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä ja maakuntaan kohdistuvaa taiteellista tai tieteellistä työtä. Maakuntarahastoilla on myös omia linjauksia, joihin voi perehtyä Kulttuurirahaston kotisivuilla. Esim. Uudenmaan rahastosta apurahoja myönnetään vain taiteen aloille ja kotiseututyöhön. HAE apurahaa hakuaikana Apurahanhakijan verkkopalvelussa täytettävällä lomakkeella ja toimita hakemus liitteineen myös tulosteena. Varaa aikaa hakemuksen tekemiseen. Älä jätä sen suunnittelua viime hetkeen. Milloin saan tietää päätöksen KESKUSRAHASTON apurahoista päätetään helmikuun alkupäivinä, maakuntarahastojen apurahoista kevään aikana. Saat päätöksestä ilmoituksen sähköpostitse, mikäli annat siihen suostumuksen Apurahanhakijan verkkopalvelussa. Keskusrahaston ilmoitukset lähetetään ennen maakuntarahastojen hakuajan päättymistä. MYÖNNETYSTÄ apurahasta ilmoitetaan myös kirjallisesti noin 2-3 viikkoa ennen apurahojen julkistamista. Vuosijuhlaan kutsuttaville lähetetään kirjeen mukana erillinen kutsu. 4

5 VUOSIJUHLAN jälkeen apurahat julkaistaan Kulttuurirahaston kotisivuilla skr.fi/apurahat. Keskusrahaston vuosijuhlaa vietetään Kalevalan päivän aattona 27. päivänä helmikuuta. Maakuntarahastojen vuosijuhlapäivät ovat nähtävillä Kulttuurirahaston kotisivuilla skr.fi/rahastot. Kuka voi hakea apurahaa Apurahaa voi hakea A. henkilö yksin B. useammasta henkilöstä koostuva työryhmä C. yhteisö (esim. yhdistys tai osuuskunta). SUURIN osa apurahoista myönnetään yksityishenkilöille ja työryhmille. Yhteisöt voivat hakea apurahoja lähinnä erilaisten kulttuurihankkeiden toteuttamiseen. APURAHAA ei voi hakea toisen puolesta. Jos haet apurahaa esim. työryhmällesi, jokaisen hakemukseen merkityn työryhmän jäsenen on oltava apurahansaaja. Tämä koskee myös itseäsi työryhmän vastuuhenkilönä. TYÖRYHMÄN jäseneksi sopivia apurahansaajia ovat vain tieteellistä tai taiteellista työtä tekevät henkilöt. Esim. tutkimusavustaja ei tee tieteellistä työtä, vaan hänet katsotaan aputyövoimaksi, jolle korvaus tehdystä työstä maksetaan palkkana. Verovapaata apurahaa voidaan myöntää vain tieteelliseen tai taiteelliseen työhön. Tieteen tekijät Apurahat tieteelliseen tutkimukseen haetaan yleensä henkilökohtaisesti. Erityisesti väitöskirja- tai pro gradu -työtä tekevän tulee hakea apurahaa henkilökohtaisella hakemuksella. Tutkimusryhmän johtaja ei siis voi hakea apurahaa muille. Sen sijaan hän voi antaa suosituksensa henkilökohtaisen hakemuksen tueksi. Taiteilijat Yhteistuotannolle ei haeta rahoitusta sekä työryhmänä että henkilökohtaisin hakemuksin. Tehkää vain yksi hakemus koko produktiolle kuluineen. Hakemus voi sisältää myös tuottajan työskentelyn apurahalla, jos tuottaja on osa hankkeen taiteellista työryhmää. Mihin tarkoitukseen voin hakea apurahaa APURAHAA voi hakea tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin tieteen, taiteen ja kulttuurin alalla. Tyypillisiä rahoituskohteita ovat esim. väitöskirjatyö, taiteellinen työskentely sekä erilaiset tapahtumat. KULTTUURIELÄMÄÄ tuetaan myös myöntämällä erityisapurahoja, joita ovat keskusrahaston Eminentia-apurahat, Katapultti-apurahat, Taidetta hoitolaitoksiin -apurahat, apurahat Tieteen työpajoihin sekä maakuntarahastojen erityiskohteet, joita ovat mm. Kärkihanke ja apurahat kotiseututyöhön. HANKKEELLA voi olla yhteyksiä myös laajempiin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin. Esim. Kulttuurirahaston omasta aloitteesta toteutettu Myrsky-hanke pyrki auttamaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria taiteen keinoin. PERUSOPINTOJA tuetaan hyvin rajoitetusti, kokous- ja luentomatkoja vain poikkeuksellisesti. 5

6 KULTTUURIRAHASTO rahoittaa vähintään lukuvuoden kestoista post doc -tutkimusta ulkomailla (postdocpooli.fi) ja professorien tutkimusvapaita (professoripooli.fi) säätiöiden yhteisten apurahapoolien kautta. Näihin tarkoituksiin ei haeta apurahaa suoraan Kulttuurirahastosta. Minkälaisia apurahoja myönnetään APURAHAT jakaantuvat työskentelyapurahoihin ja kuluapurahoihin. TYÖSKENTELYAPURAHA on tarkoitettu henkilökohtaisiin elinkustannuksiin tietylle ajanjaksolle. Sen hakemiseksi edellytetään työsuunnitelma, mutta ei yksityiskohtaista tulo- ja menoarviota apurahan tulevasta käytöstä. Myös työryhmä voi hakea työskentelyapurahaa siten, että sen jäsenet jakavat apurahan keskenään. Yhteisö ei voi hakea työskentelyapurahaa. KULUAPURAHALLA katetaan hankkeesta tai projektiluonteisesta toiminnasta syntyviä kuluja, kuten arkeologisen kaivauksen tai teatteriproduktion kulut ja yksittäiset hankinnat kuten soittimet. Kun haet kuluapurahaa hankkeelle, on tärkeää sisällyttää hakemukseen koko hankkeen yksityiskohtainen, kattava tulo- ja menoarvio. SAMALLA HAKEMUKSELLA voi hakea sekä työskentely- että kuluapurahalla katettavia eriä. Tällaisia ovat esim. taiteellinen työskentely ja keramiikkauunin hankinta, väitöskirjatyö ja sen edellyttämä laboratoriopalveluiden käyttö tai tanssiproduktioon sisältyvä taiteellinen työskentely ja tilavuokrat, lavasteet ym. tuotantoon liittyvät kulut. Kokoaikainen työskentelyapuraha edellyttää vapautta ansiotyöstä. Apurahalla työskentelyn voi aloittaa vasta apurahapäätöksen jälkeen. Myös kuluapuraha on pääsääntöisesti tarkoitettu käytettäväksi apurahapäätöksen jälkeen toteutuviin kuluihin. Mikäli yhteisön hankkeeseen liittyy työskentelyä, kysymyksessä on apurahan hakeminen palkkaan/palkkioihin sivukuluineen tai ostopalveluihin eli hankkeen kuluihin. Kuinka suurta apurahaa voin hakea TYÖSKENTELYAPURAHAN mittayksikkö on kuukausi. Hakemasi apurahan määrään vaikuttaa siis työskentelyn kesto, joka tyypillisimmillään on yksi vuosi. Vuoden työskentelyapuraha on euroa, paitsi tohtoreille tieteelliseen työskentelyyn euroa. KULUAPURAHA lasketaan euroina. Myönnettävät määrät ovat suuruudeltaan muutamasta tuhannesta eurosta jopa yli euroon. Yli euron apurahoja myönnetään vuosittain vain muutamia. Voit tutustua aiempiin myöntöpäätöksiin Kulttuurirahaston kotisivuilla kohdassa Myönnetyt apurahat. KESKUSRAHASTOSTA myönnettävän apurahan alaraja on euroa lukuun ottamatta perusopintoja. Maakuntarahastoista voidaan myöntää myös pienempiä apurahoja. Apurahat pyritään myöntämään riittävän suurina esitetyn suunnitelman toteuttamiseksi. Työskentelyapuraha sisältää lakisääteisen sosiaaliturvan (n. 15 % apurahan määrästä) sekä tavanomaiset matka-, materiaali-, laite- ja työhuonekulut (vuosiapurahasta korkeintaan euroon asti). 6

7 Apuraha vai palkka KULTTUURIRAHASTO tukee ensisijaisesti henkilökohtaista kokopäiväistä taiteellista tai tieteellistä työskentelyä myöntämällä apurahoja, ei rahoitusta palkkaan. APURAHASTA ei pääsääntöisesti makseta tuloveroa. Verovapaus koskee kuitenkin ainoastaan yksityishenkilöille ja työryhmille myönnettyjä apurahoja. Jos apurahansaajana on yhdistys, sen edelleen maksamat korvaukset tehdystä työstä ovat palkkaa, josta yhdistyksen tulee suorittaa sivukulut. Tämä on syytä ottaa huomioon tulo- ja menoarviota laadittaessa. KULTTUURIRAHASTO ei rahoita palkanmaksua tilanteissa, joissa asia voidaan toteuttaa apurahoin. Esim. tutkimusryhmän jäsenten tulee olla apurahansaajia, ts. hakemukseen merkittyjä työryhmän jäseniä. Palkallista aputyövoimaa sen sijaan ovat tyypillisesti esim. väitöskirjan taittaja tai tutkimusavustaja. Miten hankkeen rahoitus kannattaa suunnitella KULTTUURIRAHASTON apurahalla pyritään varmistamaan hankkeen toteutuminen, mutta suuremmissa hankkeissa on myönteistä, jos rahoituspohja on laaja. Huolellisesti mietitty omarahoitus (esim. pääsylipputulot) luo vaikutelman uskottavasta ja toteuttamiskelpoisesta hankkeesta. Siinäkin tapauksessa, että Kulttuurirahastolta haetaan ainoastaan osarahoitusta, hakemuksessa tulee ilmoittaa selkeästi ja jäsennellysti koko hankkeen kattava tulo- ja menoarvio. KULTTUURIRAHASTO ei rahoita pysyväluonteisesti toimintaa. Parhainkin tutkimusryhmä tai festivaali voi saada rahoitusta ainoastaan muutaman vuoden ajalle yhtäjaksoisesti. Kulttuurirahasto on yhtenä rahoittajana Suomi teemamaana Frankfurtin kirjamessuilla hankkeessa, jonka kokonaiskustannukset nousevat useampaan miljoonaan euroon. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle on myönnetty hankkeeseen yli euroa viime vuosina. Kuka hakemukseni arvioi KESKUSRAHASTOSSA hakemuksia arvioi n. 40 toimikuntaa, joiden jäseniksi kutsutaan 2-3 ulkopuolista asiantuntijaa. Puheenjohtajina toimivat Kulttuurirahaston luottamuselimiin valitut henkilöt. Asiantuntijatoimikunnat ehdottavat apurahansaajia hallitukselle, joka päättää apurahoista. KESKUSRAHASTON hakemukset arvioi siis laaja joukko vapaaehtoisia, jotka edustavat korkeinta asiantuntemusta aloillaan. Asiantuntijat vaihtuvat vuosittain ja sama henkilö kutsutaan tehtävään uudelleen aikaisintaan vuosien päästä. MAAKUNTARAHASTOJEN apurahapäätökset tekee kunkin maakunnan kulttuuria monipuolisesti edustava hoitokunta. Hakemusten arvioinnissa käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita. 7

8 HAKEMUSTEN käsittelyssä sovelletaan erittäin tiukkoja esteellisyysperiaatteita. Hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti. Päätöksentekoon osallistuvien asiantuntijoiden henkilöllisyyttä ei ilmoiteta julkisuuteen. KULTTUURIRAHASTO kannustaa asiantuntijoita painottamaan harkinnassaan henkilökohtaista näkemystään. Hakijan kannalta tämä tarkoittaa sitä, että kielteinen apurahapäätös koskee vain kyseistä vuotta. Seuraavana vuonna asiasta päättävät uudet asiantuntijat. ASIANTUNTIJOILTA ei edellytetä kirjallisia perusteluita. Siksi hakemuksista ei voi saada palautetta. Onko hakemukseen merkityllä alalla väliä HAKUALA kertoo Kulttuurirahastolle, minkä alan asiantuntijoiden toivoisit lukevan hakemuksesi. Mieti tätä erityisen tarkkaan, jos työsi liikkuu vakiintuneiden tieteen- ja taiteenalojen välimaastossa. Kulttuurirahasto ei pysty järjestämään erillistä asiantuntijakäsittelyä jokaista hakemusta varten. Taide, taiteen tutkimus, taiteellinen tutkimus? Hakuala ratkaisee, arvioivatko hakemuksesi taiteen vai tieteen piirissä ansioituneet henkilöt. Pitääkö minun valita jokin nimikkorahasto JOS löydät Kulttuurirahaston kotisivuilla olevasta luettelosta hakemuksesi alaan erityisen sopivia jakovuorossa olevia nimikkorahastoja, kannattaa ne kirjata lomakkeeseen. Tästä saattaa olla hyötyä, kun eri nimikkorahastoille etsitään sopivia rahoituskohteita. Nimikkorahastojen poisjättämisestä ei kuitenkaan ole sinulle haittaa. 8

9 Millainen on hyvä hakemus Hyvä hakemus on suunniteltu ja perusteltu, selkeästi ja ymmärrettävästi kirjoitettu ja tiiviisti esitetty. Apurahaa ei myönnetä siksi, kuka olet, vaan siksi, mitä teet. Usein hakemuksissa keskitytään liikaa omien ansioiden esittelyyn. Jos haet työskentelyapurahaa, laadi realistinen ja uskottava työsuunnitelma. Jos haet kuluapurahaa, kiinnitä erityistä huomiota siihen, että tulo- ja menoarvio on seikkaperäinen, jäsennelty ja helppolukuinen, eli laadi taulukko, jossa tulo- ja menopuoli ovat yhtä suuret ja desimaalipilkut kohdakkain. Käytä liitteitä, hakulomakkeelle kirjoitettu taulukko ei säilytä muotoaan. Kerro, mihin raha oikeasti käytetään. Älä puhu tuotanto kuluista, jos tarkoitat tuottajan palkkaa. Moni hyvä hanke jää rahoittamatta, kun ulkopuolinen lukija ei pysty hahmottamaan rahan tulevaa käyttöä. Lausunnoilla on merkitystä erityisesti tieteen hakemuksissa. Taiteen hakemuksissa ne voivat olla tarpeellisia, jos olet urasi alussa. Pyydä lausunnot ajoissa. Kerro asiasi jo ensimmäisessä virkkeessä. Mihin tarvitset apurahaa? Kerro, mitä teet. Tittelistä fil. maisteri ei käy ilmi, oletko matemaatikko vai egyptologi. Kerro mitä teet. Ole vakuuttava. Ajattele lukijaa. Laadi hankkeen tulo- ja menoarvio huolellisesti ja realistisesti. Uskottava suunnitelma lisää hankkeen menestymismahdollisuuksia rahoittajan silmissä. Älä aloita näin: Matti Meikäläinen (mus. lis.) on eräs kansainvälisesti kiinnostavimmista oman ikäluokkansa kehollisuuden hetkellisyyden tutkijoista tässä alati sirpaloituvien arvojen kyllästämässä todellisuudessamme. Vaan näin: Haen työskentelyapurahaa Philip Glassin musiikkia sisältävän pianokonsertin valmistamiseen. 9

10 Lue myös TAVANOMAISTEN työskentely- ja kuluapurahojen ohella Kulttuurirahastosta on haettavana alla kuvattuja erikseen määriteltyjä apurahoja. Lue myös, mitä on hyvä tietää lausunnoista, mitä työskentelyn vakuuttaminen ja yliopistokorvaus tarkoittaa ja mihin tarkoituksiin rahoitusta ei yleensä myönnetä. Kolmivuotiset apurahat VOIT hakea henkilökohtaista, kokopäiväiseen työskentelyyn tarkoitettua apurahaa myös kolmeksi vuodeksi. Kolmivuotisen apurahan hakeminen edellyttää kolmivuotista työsuunnitelmaa. KOLMIVUOTISIA apurahoja myönnetään keskusrahastosta vuosittain vain 1-2 kullekin hakualalle. Maakuntarahastoista niitä voidaan myöntää rahaston hoitokunnan harkinnan mukaan. KOLMIVUOTISENA myönnetyn apurahan toisen tai kolmannen vuoden apurahaa ei haeta keskusrahaston yleisen haun yhteydessä lokakuussa. Erilliset ohjeet jatkohakemuksen tekemisestä ovat Kulttuurirahaston kotisivuilla. MIKÄLI apuraha myönnetään kolmivuotisena maakuntarahastosta, jatkorahoitusta haetaan maakuntarahastojen yleisessä haussa Voit hakea kolmivuotisella työsuunnitelmalla sekä vuosiapurahaa että kolmi vuotista apurahaa. Mikäli asiantuntijaryhmä puoltaa hakemustasi, mutta ei kolmeksi vuodeksi, voit saada vuosiapurahan. Kolmivuotisuudesta ei tällöin ole mainintaa myöntöpäätöksessä. Tohtorikoulutettavan yhteisrahoitus UUTENA tukimuotona Kulttuurirahasto tarjoaa tohtorikoulutettaville mahdollisuuden yhdistää apuraha palkalliseen työsuhteeseen, niin että ne yhdessä mahdollistavat kokopäiväisen jatko-opiskelun. TÄSSÄ tukimuodossa tohtorikoulutettava, jolla on 56 %:n työsuhde yliopistoon tai muuhun tutkimuslaitokseen, voi hakea Kulttuurirahaston kokovuotista työskentelyapurahaa ( euroa) käytettäväksi kahdessa vuodessa. Vastaavasti puolivuotista työskentelyapurahaa ( euroa) voi hakea 12 kuukaudeksi. HAKEMUKSEEN on hyvä liittää työnantajan lausunto järjestelyn toteutumisesta. Apurahan käyttöaikaa on kuitenkin mahdollista muuttaa jälkikäteenkin ottamalla yhteyttä Kulttuurirahaston toimistoon. 10

11 Perusopintoihin myönnettävät apurahat YLIOPISTOJEN ja ammattikorkeakoulujen perusopintoihin voi hakea apurahaa vasta opintojen loppuvaiheessa, lähinnä lopputyön (esim. pro gradu) erityiskustannuksiin. Apurahat ovat suuruudeltaan euroa. Niitä ei myönnetä perusopintojen opiskelukuluihin (esim. ulkomaisten yliopistojen lukukausimaksuihin) eikä opintoihin sisältyvään opiskelijavaihtoon kuten Erasmus-ohjelmaan. Keskusrahaston erityisapurahat KESKUSRAHASTOSTA haettavia erityisapurahoja ovat Eminentia-, Katapultti-, Taidetta hoitolaitoksiin - sekä Tieteen työpaja -apurahat. Eminentia VUOSITTAIN jaetaan hakemusten perusteella yksi tai useampi euron Eminentia-apuraha varttuneille tieteenharjoittajille ja taiteilijoille käytettäväksi johonkin seuraavista tarkoituksista: tieteellisen tai taiteellisen elämäntyön ja siitä saadun kokemuksen pohdiskelevaan kirjoittamiseen tieteiden- tai taiteidenvälisyyden edistämiseen aloitteelliseen työskentelyyn kulttuurin yhteiskunnallisen merkityksen lisäämiseksi. EMINENTIA-APURAHA mahdollistaa esim. kirjallisen työskentelyn tai retrospektiivisen näyttelyn. APURAHA on tarkoitettu työskentelyyn virkavapaana omasta ansiotyöstä. Eläke ei estä hakemasta apurahaa. Katapultti KAIKILLA taiteen aloilla voi hakea Katapultti-apurahaa, joka on tarkoitettu taiteilijaryhmille ja yhteisöille edistämään ja uudistamaan taiteenalansa tai sen osa-alueen asemaa kansallisesti tai kansainvälisesti. Tavoitteena on, että rahoitetut hankkeet johtaisivat alan tai sen toimintaedellytysten merkittävään vahvistumiseen tai vähemmälle huomiolle jääneen taidealan näkyvyyden ja aseman pysyvään paranemiseen. KATAPULTTI-APURAHOJA voidaan vuonna 2015 myöntää 1-2. Yksittäisen hankkeen kokonaisrahoitus Kulttuurirahastosta voi olla enintään euroa ja kesto enintään kolme vuotta. Hankesuunnitelmassa hakijan tulee kuvata, millä tavoin Kulttuurirahaston apuraha mahdollistaisi alalla kaivatun merkittävän muutoksen ja harppauksen eteenpäin. Katapultti on tarkoitettu uusille avauksille, joiden toivotaan saavan aikaan pysyviä muutoksia taiteen kentällä. Pelkästään se, että jokin toiminta on volyymiltaan suurta, ei tee siitä katapulttihanketta. Jos hankkeelle ei myönnetä katapulttirahoitusta, sille voidaan myöntää muu hankerahoitus. Yksi hakemus riittää. 11

12 Taidetta hoitolaitoksiin TUKIMUODON tavoitteena on edistää hoitoa tai erityistä tukea tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen tai soveltavan taiteen keinoin. Hanke voi toteutua niin hoito- ja hoivalaitoksissa kuin niiden ulkopuolellakin ympäristöissä, joissa se ei ole tavanomaista. Mahdollisia kohteita ovat esim. palvelutalot ja erilaiset päiväkeskukset, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön yksiköt, lastensuojelun yksiköt, kotona asuvat ikäihmiset jne. ERITYISAPURAHAA voivat hakea taiteilijat, työryhmät ja yhteisöt. Hakemuksia arvioitaessa painotetaan mm. seuraavia näkökulmia: hanke lisää taiteen merkitystä toimintaympäristön arjessa, hanke on taiteellisesti korkeatasoinen ja sillä on hyvät edellytykset tuottaa pysyviä vaikutuksia. Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeissa on tärkeää myös, että hoitoa ja tukea tarvitsevien yksilöiden ja ryhmien erityistarpeet ymmärretään, ja tätä ymmärrystä hyödynnetään ihmisten tasa-arvoiseksi kohtaamiseksi. HAKEMUKSEEN tulee liittää yhteistyötahon alustava sitoutuminen hankkeeseen sekä yhteystiedot. Hankesuunnitelmassa tulee kuvata, mitä on tarkoitus tehdä, kenen voimin ja kenelle sekä miten kohderyhmä osallistetaan mukaan toimintaan. Tulo- ja menoarvio tulee kuvata erillisessä liitteessä (ellei kyseessä ole pelkästään henkilökohtaisen työskentelyapurahan hakeminen). Tieteen työpajat TIETEEN TYÖPAJAT -apuraha on tarkoitettu laajemmalle, mielellään kansainväliselle tutkijaryhmälle yhteistyöhön yli tieteenalarajojen. Kaksivuotisiin monitieteisiin työpajoihin myönnetään 1-2 apurahaa. Apurahan suuruus on euroa vuodessa. RAHOITUKSEN avulla työpajan vetäjä tai vetäjät kokoavat tutkijan ryhmän. Työpajassa käsitellään ryhmän valitsemaa tutkimusaihetta, jonka katsotaan hyötyvän laajemmasta ja eri taitoja yhdistävästä yhteistyöstä. Hakemuksessa tulee kuvata tutkimusongelma, selvittää yhteistyön hyödyllisyys ja osoittaa, miten ainakin osa tutkijoista on työskennellyt jo aiemmin aiheen parissa. Ryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa muutaman päivän ajaksi. RAHOITUSTA voidaan käyttää ainoastaan ryhmän kokoontumiskuluihin. Itse tutkimuksen rahoitus tulee saada muista lähteistä. Hakijana voi olla yksittäinen tutkija tai muutaman eri tutkimusaloja tai tutkimusryhmiä edustavan tutkijan joukko. TIETEEN TYÖPAJAT -hankkeita esitellään Kulttuurirahaston kotisivuilla skr.fi/haettavat-apurahat. Maakuntarahastojen erityiskohteet MAAKUNTARAHASTOISTA haettavia erityiskohteita ovat apurahat kotiseututyöhön ja lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan sekä Kärkihankkeisiin. Lisäksi maakuntarahastoilla voi olla omia painotuksia, joista on tietoa Kulttuurirahaston kotisivuilla skr.fi/rahastot. Kotiseututyö Maakuntarahastot myöntävät apurahoja kotiseututyön ja paikalliskulttuurin sekä kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyviin hankkeisiin. Kotiseututyöksi katsotaan mm. kotiseudun kulttuuriperinnön tallennus ja sen esitteleminen, paikallisyhteisöjen ja yhdistysten historiikit, paikalliseen kulttuuri- ja luontoympäristöön suuntautuvat hankkeet sekä aiheeseen liittyvät näyttelyt, tapahtumat yms. Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota kotiseututyöksi. 12

13 Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta MAAKUNTARAHASTOISTA myönnettäviä apurahoja lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan voivat hakea mm. opettajat tai lapsi-, koululais- ja nuorisoryhmien vetäjät. Apurahoja ei myönnetä julkishallinnon tai sen budjettirahoituksen piiriin kuuluville laitoksille tai yhteisöille. Apurahoja ei myönnetä kouluille, vaikka hanke voi toteutua koulun tiloissa. APURAHOILLA voidaan tukea esim. kerhotoimintaa, lasten ja nuorten taide- ja tiedepäiviä, musiikki- ja teatteriesityksiä tai kuvataide- ja valokuvaprojekteja. Apurahoja ei myönnetä leirikouluihin, luokkaretkiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin. Kärkihanke TAVANOMAISTA suurempaa rahoitusta vaativiin Kärkihankkeisiin myönnetään euroa yhtenä tai kahtena apurahana. MAAKUNTARAHASTOILLA voi olla tarkempia linjauksia, mitä hankkeilta odotetaan (esim. hankkeet liittyvät maakuntarahaston erityisiin painopistealueisiin, hankkeissa tehdään kuntarajat ylittävää yhteistyötä tai hankkeet kokoavat laajasti kulttuurin harrastajia ja ammattilaisia yhteisiin tuotantoihin). Linjauksiin voi perehtyä Kulttuurirahaston kotisivuilla skr.fi/rahastot. OSA maakuntarahastoista myöntää isoille hankkeille huomattavasti suurempaakin rahoitusta, ja rahoitusta voi käyttää myös monivuotisena. Mitä minun tarvitsee tietää lausunnoista LAUSUNTOJEN merkitys erityi sesti tieteen hakemuksissa on huomattava. Perusopintovaiheessa työnohjaajan lausunto opintomenestyksestä tai työsuunnitelmasta on pakollinen. Myös jatko-opiskelijoilta edellytetään työnohjaajan lausuntoa. Post doc -vaiheessa lausunto on toivottava. OHJEISTA lausunnonantaja antamaan lausunto ensisijaisesti osoitteessa skr.fi/lausunnonantaja. Lausunnon antaminen edellyttää sähköistä tunnistautumista eli henkilökohtaisten verkkopankkitunnusten käyttöä. Kun lausunto annetaan käyttämällä verkkopankkitunnuksia, sen toimittaminen verkossa riittää. MIKÄLI lausunnonantajalla ei ole suomalaisia pankkitunnuksia, hän voi antaa lausunnon rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi. Kun lausunto annetaan rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi, se tulee myös tulostaa, allekirjoittaa ja toimittaa siihen rahastoon, josta apurahaa on haettu. SAAT Apurahanhakijan verkkopalvelusta hakemuksellesi tunnuksen, joka on hyvä antaa lausunnonantajalle. Jos hän käyttää sitä verkkopalvelussa, lausunto ohjautuu hakemukseesi automaattisesti. KESKUSRAHASTON haussa lausunto tulee toimittaa viimeistään ja maakuntarahastojen haussa Lausunnonantajan verkkopalvelu on avoinna klo 24 asti Suomen aikaa. Lausuntoja ei voi jättää verkkopalvelun sulkeuduttua. Myös postitse toimitettavat lausunnot on lähetettävä viimeistään edellä mainittuina päivinä. Ulkomailta lausunnon voi tarvittaessa lähettää allekirjoitettuna pdftiedostona tai faxilla. Keskusrahaston ja maakuntarahastojen omat yhteystiedot ovat Kulttuurirahaston kotisivuilla skr.fi. Hakemuksesi ei välity Kulttuurirahastosta lausunnonantajan katsottavaksi. Lausuntoa ei liioin välitetä sinulle katsottavaksi. Edes sitä ei kerrota, onko lausunnonantaja muistanut antaa lupaamansa lausunnon. Jos haluat tietää, millainen lausuntolomake on, käy katsomassa lomaketta Lausunnonantajan verkkopalvelussa. 13

14 Mitä työskentelyn vakuuttaminen tarkoittaa VUODESTA 2009 alkaen henkilökohtaisiin työskentelyapurahoihin on tietyin edellytyksin sisältynyt apurahansaajan velvollisuus vakuuttaa oma työskentelynsä. Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela hoitaa tätä apurahansaajien sosiaaliturvaa eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksen osalta. LAKISÄÄTEISET vakuutusmaksut, kaikkiaan noin 15 % työskentelyapurahan määrästä, sisältyvät vähintään neljän kuukauden taiteelliseen tai tieteelliseen työskentelyyn myönnettäviin apurahoihin (ks. taulukko kohdasta Apurahan määrä). Apurahansaaja huolehtii itse vakuutusten ottamisesta ja maksamisesta. Lisätietoja saat Melan kotisivuilta sekä Kulttuurirahaston verkkosivujen ohjeista apurahansaajalle. HENKILÖKOHTAISEN kokovuotisen apurahan saaneille voidaan myöntää lisäksi noin 200 euron apuraha vapaaehtoiseen lakisääteistä sosiaaliturvaa täydentävään henkilövakuutukseen (sis. tapaturma-, sairauskulu- ja henkivakuutuksen), joka on voimassa myös vapaa-ajalla yhtäjaksoisesti yhden vuoden ensimmäisen apurahaerän nostamisesta. BENEFIT Advisors Oy:n kautta otettavan vakuutuksen turvin voi käyttää yksityistä terveydenhuoltoa pienellä omavastuulla. Lisäapurahaan oikeutetuille alle 60-vuotiaille apurahansaajille toimitetaan ohjeet valmiiksi neuvotellun vakuutusturvan hakemiseksi. Sen maksamisesta huolehtii Kulttuurirahasto. Yliopistokorvaus KULTTUURIRAHASTO solmii kaikkien Suomen yliopistojen kanssa puitesopimuksen apurahansaajien aseman parantamiseksi yliopistoilla. Tämä takaa Kulttuurirahaston apurahansaajille, joilla on jatkotutkinnon suoritusoikeus ja jotka haluavat sopia tutkimusedellytyksistä yliopistolla, samanlaiset kullakin laitoksella tavanomaiset perusedellytykset kuin vastaavissa tehtävissä työskentelevillä työsuhteisilla tutkijoilla ja tohtorikoulutettavilla on. Puitesopimus koskee myös tohtoreita laitoksen harkinnan mukaan. TAVANOMAISILLA perusedellytyksillä tarkoitetaan mm. asianmukaisia työ- ja laboratoriotiloja, tietoliikenne-, posti-, tulostus- sekä kirjasto- ja tietopalveluja (aineistojen käyttölisenssien niin mahdollistaessa) siinä määrin kuin ne ovat yleisesti tutkijoiden ja tohtorikoulutettavien käytössä. TAVANOMAISISTA perusedellytyksistä yliopistolle maksettava yliopistokorvaus sisältyy Kulttuurirahaston vähintään 4 kk:n työskentelyyn myönnettäviin apurahoihin. Yliopistokorvauksen suuruus on euroa vuodessa. Apurahansaaja huolehtii itse korvauksen maksamisesta yliopistolle tehtyään ensin yliopiston kanssa henkilökohtaisen sopimuksen. JOS apurahansaaja ei halua sopia tutkimusedellytyksistä yliopiston kanssa, hän voi apurahan avulla järjestää tarvitsemansa tutkimusedellytykset itse. 14

15 Mihin apurahoja ei myönnetä APURAHOJA ei myönnetä palkanlisänä tai kannusteapurahana pelkästään painatuskuluihin tai äänitteiden monistamiseen perusopintojen opiskelukuluihin (esim. lukukausimaksut) eikä opintoihin sisältyvään opiskelijavaihtoon työharjoitteluun post doc -tutkimukseen ulkomailla lukuun ottamatta alle lukuvuoden pituisia vierailuja (pidempikestoiset vierailut rahoitetaan säätiöiden yhteisen post doc -poolin kautta) julkishallinnon tai sen budjettirahoituksen piiriin kuuluville laitoksille ja yhteisöille voittoa tavoittelevaan liiketoimintaan sosiaalisin perustein. Tee hakemus TEE apurahahakemus hakuaikana (keskusrahasto , maakuntarahastot ) verkkopalvelussa skr.fi/apurahanhakija. Palvelussa on valittavana vain meneillään olevat haut, ja se on avoinna hakuajan viimeiseen päivään klo 24 asti Suomen aikaa. KIRJAUDU palveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi tai rekisteröidy palvelun käyttäjäksi. Täytä lomake huolellisesti soveltuvin osin. Lisää liitetiedostot. Lähetä hakemus verkkopalvelussa. Tulosta, allekirjoita ja toimita hakemus ja liitteet määräaikaan mennessä yhtenä toimituksena hakulomakkeessa olevaan osoitteeseen. Lausunnoista on oma ohjeistuksensa tämän oppaan sivulla 13. Kulttuurirahasto hyväksyy jälkikäteen toimitettuina liitteinä ainoastaan hakuajan päättymisen jälkeen myönnetyt todistukset ja väittelyluvat. Keskusrahastossa niitä otetaan vastaan tammikuun loppuun asti. Maakuntarahastojen osalta kannattaa olla yhteydessä suoraan ko. maakuntarahastoon. Viimeisen hakupäivän kotimaan postileima hyväksytään. Ulkomailta tulevien hakemusten tulee olla perillä viimeiseen hakupäivään mennessä. Keskusrahastolle osoitetun hakemuksen voi myös toimittaa Kulttuurirahaston toimistoon, Bulevardi 5 A 13, viimeistään perjantaina klo mennessä. Myös osa maakuntarahastoista ottaa rahastolleen osoitettuja hakemuksia vastaan toimistossaan viimeiseen hakupäivään asti. Käsiteltäväksi ei oteta faksilla tai sähköpostilla lähetettyjä eikä myöskään myöhästyneitä hakemuksia. Jos olet alaikäinen, tarvitset kaikkien huoltajiesi allekirjoitukset hakemukseen. Ota huomioon oman paikkakuntasi postin aukioloajat ja huolehdi, että saat postileiman. 15

16 Hakemuksen kieli SUOMENKIELISTEN hakijoiden toivotaan kirjoittavan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä, mutta itse hakemus ja siihen sisältyvä työsuunnitelman tiivistelmä tulee laatia suomeksi (tämä ei koske ulkomaalaisia eikä ruotsinkielisiä hakijoita). Lomakkeeseen kirjoitettavaa muutamien sanojen mittaista hakemuksen aihetta toivotaan kuitenkin suomeksi myös hakijoilta, joiden äidinkieli ei ole suomi. Hakemuksen rakenne VERKKOPALVELUSSA oleva hakemus koostuu seuraavista sivuista: Hakemus» Hakija» Apuraha» Työsuunnitelma» Ansiot Muu rahoitus» Liitteet» Sitoumus» Lähetys TÄYTETTYÄSI hakijasivun voit täyttää muut sivut valitsemassasi järjestyksessä. Tiedot tallentuvat automaattisesti siirryttäessä sivulta toiselle. Täytä lomake soveltuvin osin, jokaiseen kenttään ei siis ole pakko kirjoittaa. HAKEMUSTA ei tarvitse tehdä alusta loppuun kerralla. Se on aluksi luonnos ja siten täydennettävissä lähettämishetkeen asti. ILMOITA hakuajan päättymisen jälkeen saadusta rahoituksesta tai palkallisesta tohtorikoulutettavan tehtävästä verkkopalvelun kautta. Hakemuksen hallinta -toiminto löytyy Hakemus-sivulta. Toiminnon kautta voit myös muuttaa haettavan apurahan määrää tai peruuttaa hakemuksen. VOIT esikatsella hakemustasi tulostusmuodossa. Esikatselussa ja tulostamisessa tarvittavan Adobe Reader -ohjelman voit ladata ja asentaa esim. verkkopalvelussa olevasta linkistä. HAKEMUSTA koskeviin tiedusteluihin vastataan siinä rahastossa, josta apurahaa haetaan. Katso keskusrahaston ja maakuntarahastojen omat yhteystiedot Kulttuurirahaston kotisivuilta. Järjestelmän käyttöön liittyvissä teknisissä kysymyksissä auttaa tekninen tuki sähköpostitse Hakija HAKIJANA voi olla henkilö yksin, useammasta henkilöstä koostuva työryhmä tai yhteisö (esim. yhdistys tai osuuskunta). Huomaathan, että verkkopalvelussa pyydettävät tiedot muuttuvat tämän valinnan mukaan. HAKIESSASI apurahaa työryhmälle täytä hakijasivu ryhmän vastuuhenkilön tiedoilla. Vastuuhenkilö allekirjoittaa hakemuksen ja vastaa mahdollisesti myönnettävästä apurahasta Kulttuurirahastoon sekä tarvittaessa eläkelaitokseen (Mela) ja verottajaan päin. Ilmoita työryhmän kokoonpano hakemuksessa. HENKILÖIDEN ja työryhmien apurahojen maksatuksesta sopimista varten Kulttuurirahasto tarvitsee apurahansaajan henkilötunnuksen. Sen antaminen jo hakuvaiheessa nopeuttaa asiointia huomattavasti. 16

17 Apuraha APURAHA-SIVULLA pyydettäviä tietoja ovat mm. hakuala, hakemuksen aihe, haettavan apurahan määrä, apurahakauden pituus ja nimikkorahasto. MERKITSE työn suorituspaikka, jos kyseessä on yliopiston tai korkeakoulun laitos tai muu vastaava. Merkitse myös työn suoritusmaa, jos työ tehdään pääosin muualla kuin Suomessa. Mikäli kuulut tutkimusryhmään, ilmoita tutkimusryhmän johtajan nimi. LUETTELE henkilöt (1-3), joilta pyydät lausunnon. (Lisätietoja lausunnoista kohdassa Mitä minun tarvitsee tietää lausunnoista tämän oppaan sivulla 13.) Hakemuksen ala VALITSE tarjolla olevista hakualoista se, jonka alan asiantuntijoiden haluat arvioivan hakemuksen. Mieti tätä erityisen tarkkaan, jos työsi liikkuu vakiintuneiden tieteen- ja taiteenalojen välimaastossa. Tarvittaessa perustele valintasi ja tarjoa vaihtoehtoisia hakualoja työsuunnitelmasi tiivistelmässä. Kulttuurirahasto ei pysty järjestämään erillistä asiantuntijakäsittelyä jokaista hakemusta varten. Muutamia huomioita alavalintoihin liittyen: VALITSE luettelosta Tieteen ja taiteen perusopinnot, jos suoritat perusopintoja (esim. pro gradu). Mikäli olet taiteen opiskelija ja haet apurahaa muuhun kuin lopputyöhön, valitse kuitenkin oma taiteenalasi. VALITSE luettelosta sopiva tieteen tai taiteen ala, jos haet apurahaa tieteellisen kirjallisuuden kääntämiseen, yleistajuisten tietokirjojen tai muiden julkaisujen kirjoittamiseen tai maakuntarahastoista haettavaan kotiseututyöhön (esim. historia, perinnetiede tai jokin taiteen aloista). Valitse kuvataiteen aloista Maalaustaide Maalaustaiteen työskentelyapurahat. Jos haet pelkästään kuluapurahaa esim. näyttelyn tai tapahtuman järjestämiseen, valitse alaksi Näyttelyt ja tapahtumat. Kuvanveisto, grafiikka Työskentelyapurahat kuvanveiston, taidegrafiikan ja ympäristötaiteen aloille. Jos haet pelkästään kuluapurahaa esim. näyttelyn tai tapahtuman järjestämiseen, valitse alaksi Näyttelyt ja tapahtumat. Sarjakuvataide Kaikki sarjakuvataiteen hakemukset Muut kuvataiteen alueet Työskentelyapurahat muille aloille kuten performanssi, mediataide, tila-aikataide, valo- tai äänitaide, sarjakuvat. Jos haet pelkästään kuluapurahaa esim. näyttelyn tai tapahtuman järjestämiseen, valitse alaksi Näyttelyt ja tapahtumat. Valokuvataiteilijoita pyydetään valitsemaan alaksi Valokuvataide. Tekstiili-, lasi- ja keramiikkataiteilijoiden hakemukset kuuluvat ryhmään Muotoilu ja taidekäsityö. Näyttelyt ja tapahtumat Näyttelyt, tapahtumat, festivaalit, yhteisöt, galleriat, instituutiot ja kuraattorit. Ryhmään ei kuulu taiteilijoiden henkilökohtaiset työskentelyapurahat. Mikäli haet sekä työskentely- että kuluapurahaa, yhdistä kuluapuraha samaan hakemukseen työskentelyapurahan kanssa ja valitse jokin edellä mainituista kuvataiteen ryhmistä. Näyttelyt ja tapahtumat -ryhmä on tarkoitettu erityisesti työryhmille ja yhteisöille. 17

18 Valitse säveltaiteiden aloista Kansanmusiikki ja rytmimusiikki Jazzin, kansanmusiikin ja rytmimusiikin alalla toimivat instrumentalistit, laulajat, säveltäjät ja kokoonpanot. Ryhmään kuuluvat lisäksi em. musiikinalojen pienimuotoiset konserttisarjat ja tapahtumat. Hakemukset, jotka liittyvät suurien tapahtumien tai konserttisarjojen järjestämiseen, pyydetään osoittamaan ryhmään Festivaalit, ooppera ja orkesteri. Klassinen laulu Klassinen laulu, lauluyhtyeet, kuorojen perustoiminta ja matka-apurahat sekä kuoronjohtajat. Apurahat, jotka liittyvät festivaalien järjestämiseen, pyydetään osoittamaan ryhmään Festivaalit, ooppera ja orkesteri. Solistit Klassisen musiikin instrumentalistit, kamarimusiikkikokoonpanot ja pienimuotoiset konserttisarjat. Hakemukset, jotka liittyvät suurien kokoonpanojen ja orkestereiden toimintaan tai festivaalien järjestämiseen, pyydetään osoittamaan ryhmään Festivaalit, ooppera ja orkesteri. Festivaalit, ooppera ja orkesteri Suuret kokoonpanot, orkesterit, oopperaproduktiot, konserttisarjat, festivaalit jne. musiikinalasta riippumatta. Ryhmä on tarkoitettu erityisesti yhteisöille (yhdistykset, osuuskunnat jne.). Säveltäjät, kapellimestarit Klassisen musiikin säveltäjien ja kapellimestarien työskentely- ja kuluapurahat sekä sävellystilaukset. Kuoronjohtajien hakemuksen pyydetään osoittamaan ryhmään Klassinen laulu. Hakemuksen aihe MERKITSE hakemuksen aihe suomenkielisenä niin lyhyesti ja yleistajuisesti, että sitä voidaan käyttää julkisessa tiedotuksessa. Viittaus työsuunnitelmaan ei riitä. Aiheesta tulee käydä ilmi, mistä hakemuksessa on kysymys. Esim. soittimen hankintaan tai mestarikurssille osallistumiseen ei ole riittävä. Instrumentti tulee mainita. Esimerkkejä maaseudun palveluja käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen ilman epäpuhtauksia käsittelevään väitöskirjatyöhön Yhdysvalloissa keramiikkauunin hankintaan kirjalliseen työskentelyyn kamarimusiikkitapahtuman järjestämiseen marjojen terveysvaikutusta käsittelevään pro gradu työhön Hakemuksen aihe ei ole yhtä kuin työsi nimi. Siis näin: retrospektiivisen näyttelyn järjestämiseen. Ei näin: Kohtaamisia ajassa ja tilassa. 18

19 Haettavan apurahan määrä ja erittely HAETTAVAN apurahan määrän on perustuttava tulo- ja menoarvioon. Mikäli apurahaa haetaan vain työskentelyyn, tulo- ja menoarviota ei tarvitse laatia. HENKILÖKOHTAISEN kokovuotisen työskentelyapurahan määrä on euroa, eli euroa kuukaudessa. Tohtoreilla kokovuotiseen tieteelliseen työskentelyyn tarkoitettu apuraha on euroa. Vähintään 4 kuukauden työskentelyyn myönnettävä apuraha sisältää lakisääteiset vakuutusmaksut sekä tavanomaiset matka-, materiaali-, laite- ja työhuonekustannukset. Tavanomaiseksi kuluksi katsotaan myös yliopistoille tarvittaessa maksettava yliopistokorvaus (ks. kohta Yliopistokorvaus, oppaan sivu 14.). VAKUUTUSMAKSUJA (n. 15 %) ja edellä kuvattuja tavanomaisia kuluja (vuosiapurahasta korkeintaan euroon asti) ei tarvitse eritellä hakemuksen kohdassa Apurahan määrä. Riittää, että merkitset koko summan kohtaan Työskentelyapuraha seuraavan taulukon mukaisesti (suluissa tohtoreiden apuraha tieteelliseen työskentelyyn): KK KK (28 000) (14 000) (25 500) (11 500) (23 500) (9 500) (21 000) (7 000) (18 500) (5 000) (16 500) APURAHA voidaan myöntää korkeampana vain väitelleille tai väittelyluvan saaneille hakijoille (keskusrahaston haussa toimitettava kirjallisena tammikuun loppuun mennessä; maakuntarahastojen haussa toimitusajankohdat tulee tarkistaa ko. rahastosta). TAULUKON mukainen apuraha on tarkoitettu kokopäiväiseen työskentelyyn. Tohtorikoulutettavan yhteisrahoitusta lukuunottamatta Kulttuurirahasto rahoittaa ensisijaisesti kokopäiväistä työskentelyä. JOS haet kuluapurahaa tai työskentelyapurahan lisäksi apurahaa tavanomaista suurempiin kuluihin, erittele haettavan apurahan määrä seuraavasti: TYÖSKENTELY Työskentelyapurahalla tarkoitetaan edellä esitetyn taulukon mukaista taiteellisen tai tieteellisen työskentelyn osuutta apurahasta. Merkitse tähän kohtaan myös työryhmän yhteenlaskettu apurahatyöskentelyn osuus koko apurahasta. KULUT Matka-apurahaa voi hakea apurahahankkeeseen liittyviin poikkeuksellisiin matkakustannuksiin. Erillisiä kokous- ja luentomatkoja tuetaan vain poikkeuksellisesti. Materiaali- ja laitekuluja ovat taiteen aloilla suurehkot hankinnat, esim. soittimet, ja tieteen aloilla erityisesti nuorten, aloittavien tutkimusryhmien suuret laitehankinnat. Aputyövoimalla ja ostopalveluilla tarkoitetaan hankkeen toteuttamiseksi välttämätöntä työpanoksen hankintaa. Jos apurahaa käytetään aputyövoiman palkkaamiseen, on otettava huomioon verotus sekä sosiaaliturvamaksut. Merkitse tähän kohtaan myös työryhmän tai yhteisön maksamat palkat ja palkkiot sivukuluineen. Muilla kuluilla tarkoitetaan esim. tilavuokria. 19

20 HENKILÖKOHTAINEN työskentelyapuraha (myös kolmivuotinen) myönnetään enintään yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Tästä poikkeuksena on tämän oppaan kohdassa Lue myös kuvattu Tohtorikoulutettavan yhteisrahoitus. MERKITTÄVIÄ kulttuurihankkeita voidaan tukea huomattavan suurilla apurahoilla. Yhteisöille voidaan myöntää myös useampivuotisia apurahoja. Ilmoita vuosittaiset kustannukset hakemuksessa hankkeen koko kestoajalta. Apurahalla tehtävän työn kesto MERKITSE hakemukseen apurahalla tehtävään työhön käytettävä aika täysinä kuukausina. Kolmivuotisen apurahan hakijat merkitsevät kestoksi 12 kuukautta. MERKITSE työryhmän yhteenlaskettu työskentelyaika kuukausina silloin, kun vähintään yksi ryhmän jäsen tekee työtä hankkeessa 4 kuukautta tai enemmän. ÄLÄ merkitse kestoa, jos haet apurahaa vain kuluihin tai yhteisölle. Nimikkorahastot SUOMEN Kulttuurirahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista, joista jaetaan apurahoja vuosittain tai harvemmin. Luettelo jakovuoroisista rahastoista ja niiden tarkoituksista on Kulttuurirahaston kotisivuilla skr.fi/nimikkorahastot. NIMIKKORAHASTOT jakavat apurahoja lahjoittajiensa toivomiin, usein tarkasti määriteltyihin tarkoituksiin. Näiden alojen ulkopuolelle jääviä hankkeita tuetaan käyttötarkoitukseltaan vapaista varoista. JOS löydät kotisivuilla olevasta luettelosta hakemuksesi alaan erityisen sopivia jakovuorossa olevia nimikkorahastoja, kannattaa ne kirjata lomakkeeseen. Siitä saattaa olla sinulle hyötyä, kun eri nimikkorahastoille etsitään sopivia rahoituskohteita. HAKULOMAKKEESSA olevasta luettelosta voit valita korkeintaan kolme nimikkorahastoa. Muita sopivia, myös lomakkeen luettelosta puuttuvia vaihtoehtoja voit mainita työsuunnitelman tiivistelmässä. Nimikkorahastojen pois jättämisestä ei kuitenkaan ole sinulle haittaa. Keskusrahaston hakulomakkeessa on lueteltuna vain sellaisia nimikkorahastoja, joilla on hoitokunta. Se käsittelee nimikkorahastolle soveltuvat hakemukset ja tekee esityksen myönnettävistä apurahoista. Muut keskusrahaston jakovuoroiset nimikkorahastot löydät Kulttuurirahaston kotisivuilta. Maakuntarahastojen hakulomakkeessa on lueteltuina kaikki rahaston jakovuoroiset nimikkorahastot. Jos haettavan apurahan määrä on suurempi kuin nimikkorahaston jakosumma, nimikkorahastoa ei kannata merkitä. 20

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014 Apurahat Hakuopas 2014 1 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...4 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja

Lisätiedot

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus 1(5) TÄYTETTÄVÄT LOMAKKEET 2015 Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos suomenkielisen hakijan työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä,

Lisätiedot

HAKUOPAS vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun

HAKUOPAS vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun HAKUOPAS vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun Liikuntatieteelliset tutkimusprojektit Liikuntatieteelliset- ja tiedonvälitysyhteisöt Annettu opetus- ja kulttuuriministeriössä

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja 1 Sisältö 1 Johdannoksi...................................... 3 2 Hanketyypit.......................................

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS

TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS TEATTERIKORKEAKOULUN ESITTÄVIEN TAITEIDEN TUTKIMUSKESKUKSEN OPAS Esipuhe Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) vastaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun (TeaK) tutkimuksesta ja jatkotutkintokoulutuksesta.

Lisätiedot

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus

VETÄJÄN OPAS. Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet. (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus VETÄJÄN OPAS Leonardo da Vinci Liikkuvuushankkeet (22.8.2012) Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Ammatillinen koulutus SISÄLLYS 1. LEONARDO DA VINCI -OHJELMAN TOIMEENPANO... 4 2. LIIKKUVUUSHANKKEIDEN

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma www.dopsy.fi Psykologian

Lisätiedot

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto Hakijan opas Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 0 Sisällys OSA I HAKIJALLE... 3 1.1. Oppaan tarkoitus... 3 1.2 Euroopan unionin sisäasioiden rahastot ja niiden rahoitusosuudet... 3 Turvapaikka-,

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

We are FiMSIC, who are you?

We are FiMSIC, who are you? ABROAD 1 2 We are FiMSIC, who are you? Takasivuilla esiteltävien vaihtopaikkojen myötä FiMSIC lähettää medisiinarit maailmalle 60. kertaa. Tavoitteenamme on tehdä ulkomaille suuntaaminen helpoksi. Kuukauden

Lisätiedot

Avustustoiminta HAKUOPAS

Avustustoiminta HAKUOPAS Avustustoiminta HAKUOPAS 2 0 1 2 1 Ulkoasu: Dynamo Taitto: Grafiksi/Pauliina Sjöholm Julkaisija: RAY Voimassa 1.3.2012 31.12.2012 2 Sisältö 1. Johdanto...4 2. Yleistä avustusten hakemisesta...6 2.1 Hakuajat...7

Lisätiedot

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan?

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? Melan vakuutusyksikkö / LV OHJE 15.10.2010 Ohje apurahan myöntäjälle Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? 1.10.2010 OHJE 2 (8) Sisältö 1 Apurahan myöntäjän velvollisuus antaa tietoja... 3 2 Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Maisterivalinta 2014 kuvataiteen maisteri 30

Sisällysluettelo. Maisterivalinta 2014 kuvataiteen maisteri 30 Sisällysluettelo Hakuajat 3 Hakijalle 4 Kuvataideakatemia 5 Tutkinnot 7 Kuvataiteen kandidaatti 7 Kuvataiteen maisteri 8 Kuvataiteen tohtori 9 Opettajat 10 Koulutusohjelmat 11 Kuvanveisto 12 Maalaustaide

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.

Kesäkuuta 2009 OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en. KULTTUURI-OHJELMA Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto EUROOPAN KOMISSION OHJELMAOPAS KULTTUURI-OHJELMA (2007 2013) Kesäkuuta 2009 Koulutuksen ja kulttuurin pääosasto http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Lisätiedot

VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille

VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA. Opas tukiyhdistyksille VERTAISOPINTORYHMÄN TAI OPINTOJAKSON JÄRJESTÄMINEN OK-OPINTOKESKUKSEN TUELLA Opas tukiyhdistyksille Tämä opas on koostettu OK-opintokeskuksen verkkosivujen materiaalista Kehitysvammaisten Tukiliiton tarpeisiin

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Matkustan ympäri maailmaa

Matkustan ympäri maailmaa ABROAD 1 2 Matkustan ympäri maailmaa FiMSIC on liikuttanut suomalaisia lääkisopiskelijoita jo 58 vuoden ajan. Vaihto-opiskelu ulkomailla on hyvä tapa täydentää opintoja ja kehittyä ammatillisesti, mutta

Lisätiedot

KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT

KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Euroopan komissio Yhteisöun tutkimus Hakijoiden opas KORKEAN TASON TIETEELLISET KONFERENSSIT Lokakuu 2000 TUTKIJAVOIMAVAROJEN LISÄÄMINEN JA SOSIOEKONOMISEN TIETOPOHJAN LAAJENTAMINEN CEC-DG RTD-F1: ND\sl\HPConf\InfoPackv6

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Apurahan hakemisen ABC

Apurahan hakemisen ABC Apurahan hakemisen ABC Pohjoismainen kulttuurirahasto 2010 Tekstiä voi käyttää vapaasti, kunhan lähde mainitaan selvästi ja käyttökohde ei ole kaupallinen. Suunnittelu ja tuotanto: Mar Mar Co. Valokuvaluettelo:

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa YTK uudella ilmeellä vuoteen 2012 YTK uudisti vuoden 2011 lopussa visuaalista ilmettä. Myös tämä Ansioturvan ABC muuttui tässä yhteydessä.

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2014 24.9.2014 Liikuntatieteelliset tutkimushankkeet

HAKUOPAS 2015 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2014 24.9.2014 Liikuntatieteelliset tutkimushankkeet Hakuopas vuoden 2015 liikuntatieteellisten valtionavustusten hakuun 2.9 24.9.2014 HAKUOPAS 2015 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2014 24.9.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1702/625/2014

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot