Aker Arcticin Niko Miettinen mallialuksen jääkoetestissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aker Arcticin Niko Miettinen mallialuksen jääkoetestissä"

Transkriptio

1 Aker Arcticin Niko Miettinen mallialuksen jääkoetestissä 2/2012

2 sisältö Vaasan Mallissa olevien ruoripotkurilaitteiden kulmamittaukset säädetään ennen mallikokeita Aker Arcticin jäätestialtaassa. seudulla yritykset ja oppilaitokset toimivat hedelmällisessä yhteistyössä. Pääkirjoitus... 5 Uutisia... 6 Kolumni... 8 Puheenjohtajan palsta... 9 Edunvalvonta kotimaista ja ulkomaista vaikuttamista Osaaminen Yhteiskunnasta Tutkittua Oikeutta Opiskelija-asiaa Järjestöasiaa Nappaa vinkki Järjestöyhteydet Tapahtumia Kannen kuva Annika Rauhala. 2

3 15.3. numero 2/2012 Insinöörien, insinööriopiskelijoiden ja muiden tekniikan ammattilaisten järjestölehti. Aikakauslehtien liiton jäsen. Julkaisija Uusi Insinööriliitto UIL ry Nya Ingenjörsförbundet UIL rf Osoite Ratavartijankatu 2, 8. krs Helsinki Puhelin, vaihde Faksi Seinäjoen ammattikorkeakoulussa haetaan työttömille insinööreille työllistymisen mahdollisuuksia. Päätoimittaja Jari Rauhamäki Toimituspäällikkö Ilona Mäenpää Toimittaja Kirsi Tamminen Taitto Kaaripiste Oy Ilmestymispäivät , 7.6., 30.8., 4.10., 8.11., Tarkastettu levikki kpl ( ) Painos Osoitteenmuutokset puh Painopaikka Oy Scanweb Ab Verkkolehti: Ilmoitushinnat Aukeama mv / 4-väri Sivu mv / 4-väri /2 sivu mv / 4-väri /4 sivu mv / 4-väri Tilaushinta 50 /vuosikerta 41 Kehittämispäällikkö Ari Impivaaralle on myönnetty Viron valtiollinen kunniamerkki toiminnasta maiden insinöörien välisen yhteistyön edistämiseksi. Presidentti Ilves luovutti kunniamerkit. Ilmoitukset ja tilaukset Kirsi Tamminen ISSN UUSI INSINÖÖRI 3

4 Samaan aikaan samalla rintakortilla HUHTIKUUTA 2012 HELSINGIN MESSUKESKUS PROSESSITEOLLISUUS & ANALYYSITEKNIIKKA2012 Suomen merkittävin prosessiteknisen tuotannon ja analytiikan ratkaisujen ammattitapahtuma Analyysi-instrumentit Mittaus- ja testausinstrumentit Prosessitekniset laitteet Simulointi T&K Ohjaus- ja säätötekniikka Jyri Maunuksela, St1 Biofuels uutuuksia näytteilleasettajia maksuttomia seminaareja Mika Aalto, Tekes Jean-Peter Ylen, VTT Lue lisää ja rekisteröidy maksutta käyttäen koodia 6464 osoitteessa ICTexpo2012 Pohjoismaiden suurin IT-alan ammattitapahtuma Ari Ojansivu, Google Finland Turvallisempia IT-investointeja Luovia IT-ratkaisuja Lisättyä tehokkuutta ja IT-kapasiteettia Kaupallisia IT-innovaatioita Pitkänäköistä ja kestävää IT-ympäristöä Anssi Vanjoki, monitoimija Mikko Hyppönen, F-Secure Lue lisää ja reksiteröidy maksutta käyttämällä koodia 8440 osoitteessa HENKILÖSTÖ2012 Tapahtuma kaikille, joilla henkilöstövastuuta Aki Riihilahti, huippujalkapalloilija Talent Management Performance Management Employer Branding Johtajuus Yrityskulttuuri Kommunikointi Hjallis Harkimo Lasse Lintilä, Valio Lue lisää ja reksiteröidy maksutta käyttämällä koodia 1554 osoitteessa

5 pääkirjoitus maaliskuu 2012 Jari Rauhamäki päätoimittaja Työura pitenee työelämän laatua parantamalla Keskustelu suomalaisten työurien pidentämisestä on jämähtänyt kiistelyyn siitä, kuinka paljon ja millä aikataululla virallista eläkeikää pitäisi nostaa. Julkisessa keskustelussa on synnytetty kuva, että tämä yksi lainsäädännöllinen päätös on ratkaisu kaikkeen. Kun vain hilaamme eläkeiän alarajaa muutamalla vuodella ylöspäin, julkisen talouden, kilpailukyvyn ja työelämän ongelmat on pyyhitty pois. Sivutuotteena myös työeläkejärjestelmän rahoitus on turvattu. Valitettavasti asia ei ole näin yksinkertainen. Työuria on pakko pidentää, mutta pelkästään vanhuuseläkkeen alarajaa nostamalla se ei tapahdu. On myös puututtava syihin, jotka ajavat suomalaiset eläkkeelle ennen aikojaan. Eivät läheskään kaikki siirry työelämän ulkopuolelle laiskuuttaan tai edes omasta halustaan. Vuosien varrella ihmisiä on sinne työnnetty ja kannustettu monin eri tavoin. Päinvastoin, yhä useampi hyväkuntoinen työntekijä haluaisi jatkaa työelämässä nykyistä pidempään, mutta vain harvoilla siihen on mahdollisuus. Ensimmäinen tehtävä on muuttaa asenteita ikääntyneitä työntekijöitä kohtaan. On suorastaan surkuhupaista kuunnella työnantajajärjestöjen huolta työurien pituudesta ja eläkekertymien riittävyydestä, kun yritykset samaan aikaan ajavat varttuneempaa työväkeä väen väkisin työelämän ulkopuolelle. Tuskin koskaan sanat ja teot ovat olleet kauempana toisistaan suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Työuria voidaan pidentää ja eläkkeelle jäämistä myöhentää koko työuran ajan. Se edellyttää, että työntekijöiden terveyteen, työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen kiinnitetään nykyistä enemmän huomiota. Pitkät sairauslomat ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kertovat omaa karua kieltään siitä, että suomalaisessa työelämässä on parantamisen varaa. Ihmisten terveenä pysyminen on välttämätön edellytys eläkkeelle siirtymisen lykkäämiselle: loppuun palaneena ja työkykynsä menettäneenä ei ikäihminen työelämässä pärjää, nostettaisiin eläkeikä vaikka 70 vuoteen. Työviihtyvyyttä ja työssä jaksamista voidaan edistää myös parantamalla nuorten ihmisten mahdollisuuksia sovittaa työ ja perhe-elämä nykyistä paremmin yhteen. Se edellyttää muun muassa työaikajoustoja, etätyömahdollisuuksien parantamista ja mahdollisuuksia tehdä lyhyempää työaikaa tai -viikkoa. Joustojen pitäisi olla aitoja ja molemminpuolisia eikä lähtöisin vain työnantajan tarpeesta. Etenkin pienten lasten vanhemmille työelämän joustavuus työuran alkutaipaleella voi olla aivan ratkaisevaa koko työuran keston kannalta. Hyviä ihmisiä ei pidä polttaa loppuun ennen aikojaan, jos heidät halutaan pitää työhaluisina ja -kykyisinä eläkekassojen rahoittajina vielä pitkälti yli 60-vuotiaina. UUSI INSINÖÖRI 5

6 uutisia Talvivaaralle ydinenergialain mukainen lupa uraanin talteenottoon Valtioneuvosto on myöntänyt Talvivaara Sotkamo Oy:lle ydinenergialaissa tarkoitetun luvan uraanin talteenottoon Sotkamon kaivoksesta saatavasta malmista. Valtioneuvosto katsoo, että hanke on yhteiskunnan kokonaisedun mukainen ja täyttää ydin- ja säteilyturvallisuutta koskevat vaatimukset. Ennen käytön aloittamista uraanin talteenottolaitos tarvitsee vielä Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämän ympäristöluvan ja Säteilyturvakeskuksen (STUK) antaman käynnistämisluvan. Kyse on Talvivaaran prosessissa nykyisinkin kulkevan uraanin talteenotosta. Ympäristöviranomaisten mukaan tämä vähentää uraanin aiheuttamia ympäristövaikutuksia verrattuna siihen, että lupaa ei olisi annettu, kuvailee lupa-asian valtioneuvostolle esitellyt elinkeinoministeri Jyri Häkämies. Ympäristöministeriö toteaa lupalausunnossaan, että uraanin talteenotto Talvivaarassa on ympäristön kannalta tarkoituksenmukaista. Sen seurauksena uraanin määrä kipsisakka-altaassa putoaa noin kymmeneen prosenttiin nykyisestä. Myönnetty lupa on voimassa kaivoksen toiminta-ajan, kuitenkin enintään vuoden 2054 loppuun. Se lakkaa olemasta voimassa, jos uraanin talteenottoa ei aloiteta kolmen vuoden kuluessa. Vastavalmistuneista löysi töitä helpommin vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin vuonna 2010 kuin vuotta aiemmin. Toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllisyys parani 2 prosenttiyksikköä. Heistä oli työssä 69 prosenttia. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista työllistyi 86 prosenttia, ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista työhön sijoittui 88 prosenttia ja tohtoreista 89 prosenttia. Työllisiä heistä oli prosenttiyksikkö enemmän kuin edellisvuonna. Vastavalmistuneiden työllistyminen on kohentunut tai pysynyt ennallaan runsaan kymmenen vuoden aikana lukuun ottamatta vuoden 2009 työllisyyden heikkenemistä. TE-toimistojen hallinnollisia tehtäviä kootaan yhteen ELY-keskukset ovat koonneet työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimisto) hallinnollisia tehtäviä yhteen perustamalla alueelleen yhden hallinnollisen TE-toimiston. Alueelliset TE-toimistot ja niiden alaiset TE-toimipaikat muodostavat TE-palveluverkoston. Verkostoon kuuluu myös työvoiman palvelukeskuksia, yhteispalvelupisteitä, seudullisia yrityspalveluja sekä muuta sidosryhmien kanssa toteutettavaa palveluyhteistyötä. ELY-keskukset laativat toukokuun loppuun mennessä työ- ja elinkeinoministeriölle suunnitelmat TE-palvelujen järjestämisestä sekä TE-toimipaikkojen määrästä alueellaan. ELY-keskukset kuulevat tässä työssä alueensa kuntia ja maakuntien liittoja. Päätökset TE-palvelujen järjestämisestä tehdään syksyn aikana. Työ- ja elinkeinotoimistot ovat vuoden 2013 alusta lukien: Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Hämeen, Pirkanmaan, Kaakkois-Suomen, Etelä- Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, ja Lapin TE-toimisto. Vaasa Engineering sai innovaatiopalkinnon Vaasa Engineering (VEO) on kehittänyt modernien tuulivoimaloiden generaattoreissa käytettäville kestomagneeteille edullisemman vaihtoehdon. Laitteen prototyyppi valmistui vuoden 2010 lopulla ja sitä on hiljattain alettu markkinoida. Helmikuun alussa VEO sai tunnustusta työlleen, kun sovellus voitti innovaatiokilpailun Sähkö, Tele, Valo ja AV -messuilla Jyväskylässä. VEO alkoi kehittää sovellustaan vuonna Silloin kestomagneetin korvaavalle laitteelle alkoi selvästi olla kysyntää, koska kestomagneettien valmistukseen käytettävän harvinaisen neodyymi-alkuaineen hinta oli noussut huomattavasti. Viime vuonna neodyymin hinta yli nelinkertaistui. Sovellus on tällä hetkellä kaupallista- 6

7 misvaiheessa ja tuuligeneraattorivalmistajilta on tullut kiitettävästi kyselyjä. Modernit tuulivoimalat perustuvat suoravetoon, jonka saavuttamiseksi generaattorissa tarvitaan joko kestomagneetti tai VEO:n kehittämä sovellus. Edullisen hinnan lisäksi VEO:n sovelluksella on muitakin etuja verrattuna kestomagneetteihin. Järjestäytyneiden osuus palkansaajista laskenut Työ- ja elinkeinoministeriön vuosittain julkaiseman Työolobarometrin mukaan ammattijärjestöihin kuuluneiden osuus palkansaajista on viimeisten kymmenen vuoden aikana laskenut noin 74 prosentista 68 prosenttiin. Samaan aikaan pelkästään työttömyyskassaan kuuluvien osuus on kasvanut 8 prosentista suunnilleen kaksinkertaiseksi. Vuosien 2010 ja 2011 välillä on tapahtunut suhteellisesti selvästi suurempi muutos kuin yhtenäkään muuna tarkasteluvuonna. Ammattijärjestöjen jäsenten osuus palkansaajista aleni vajaalla neljällä prosenttiyksiköllä ja vain kassaan kuuluvien osuus kasvoi runsaalla kolmella prosenttiyksiköllä. Selvästi muita aloja suurempi lisäys pelkästään työttömyyskassaan kuulumisessa on tapahtunut teollisuuden palkansaajien keskuudessa: tämä osuus on vuoden aikana kaksinkertaistunut noin 22 prosenttiin. Työolobarometriin on otettu mukaan myös kysymys työpaikkakiusaamisesta. Barometrissä esitetään seuraava kysymys: Henkisellä väkivallalla tai työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan työyhteisön jäseneen kohdistettua eristämistä, työn mitätöintiä, uhkaamista, selän takana puhumista tai muuta painostamista. Esiintyykö mielestänne työpaikallanne tällaista käyttäytymistä työtoverien taholta? Kaikista palkansaajista 29 prosenttia kertoi, että työpaikkakiusaamista tapahtui heidän työpaikallaan. Työpaikkakiusaaminen näyttää siis olevan paitsi yleistä, myös lisääntyneen selvästi edellisvuodesta (24 prosenttia). Katso myös UUSI INSINÖÖRI Helsingin hovioikeudelta päätös UIL:n ja KTK:n jäsenmaksuriitaan Helsingin hovioikeuden perjantaisen päätöksen mukaan KTK Tekniikan Asiantuntijat ry joutuu maksamaan Uudelle Insinööriliitolle noin euroa. Summa koostuu vuoden 2008 jäsenmaksuista, koroista sekä oikeudenkäyntikuluista. KTK:n ja UIL:n välinen jäsenmaksuriita koski vuoden 2008 jäsenmaksutilityksiä, joita UIL joutui hakemaan oikeusteitse. Helsingin käräjäoikeus antoi asiasta päätöksen lokakuussa Ratkaisu siirtyi hovioikeuteen, kun KTK ilmaisi tyytymättömyytensä käräjäoikeuden päätökseen. Ammattikorkeakoulut toivovat vähemmän supistuksia Opetus- ja kulttuuriministeriöllä OKM) ja ammattikorkeakouluilla on eriä vät näkemykset ammattikorkeakoulujen aloituspaikkojen vähentämistarpeista. OKM:n mielestä paikkoja pitää vähentää vajaa Ammattikorkeakoulujen mielestä riittävä vähennys on reilu Suurimmat erot ovat tekniikassa sekä kulttuurialalla, majoitus-, ravitsemisja talousalalla. Tekniikassa ammattikorkeakoulujen mielestä riittää 552 aloituspaikan vähennys. OKM:n näkemyksen mukaan vähennystarve on 774 paikkaa. OKM on luvannut tarkennetut paikkoja koskevat kohdennukset pääsiäiseen mennessä. Työhyvinvoitihanke laajenee Teknologiateollisuuden Hyvä työ Pidempi työura -hankkeen laajentumisvaihe on käynnissä. Lisää yrityksiä otetaan mukaan. Hankkeen tavoitteena on edistää työhyvinvointia, pidentää työuria ja saada aikaan yhdessä tekemistä yrityksissä. Yhteismitalliset työkalut tekevät tuloksista vertailukelpoisia. Tavoitteena on saada 100 uutta teknologia-alan yritystä mukaan. Laajennusvaiheessa kehitetyt työkalut ja toimintamallit levitetään teknologiateollisuuden yritysten käyttöön. Hankkeeseen yritysten työhyvinvoinnin kehittämisen tueksi kehitetyt Tutkatyökalut ovat vapaasti yritysten käytössä. Yksilö-tutka -henkilöstökyselyllä saadaan selville yrityksen henkilöstön työhyvinvoinnin tila. Yritys-tutka menetelmällä ideoidaan kehitystoimenpiteitä, ja niistä tärkeimmät toteutetaan. Myös aiemmin käynnistetty ja meneillään oleva kehitystyö huomioidaan. Lisätietoja:www.tyohyvinvointi.info 7

8 kolumni Ismo Kokko neuvottelujohtaja Miksei Rolling Stones jää eläkkeelle? Maassamme käy kuluvana keväänä työurien pituu teen liittyvä keskustelumyräkkä. Tätä sinänsä arvokasta tavoitetta on koetettu ohjata työmarkkinajärjestöjen välisellä keskustelulla eteenpäin kohti pidempiä työuria. Keskustelun ytimessä on erityisesti ollut kysymys siitä, tulisiko suomalaisten työntekijöiden vanhuuseläkeiän alarajaa nostaa 63 vuodesta 65 vuoteen? Kyseistä nostoa on erityisesti ajanut työantajapuoli. Samanaikaisesti he ovat vaatineet kriittistä tarkastelua muun muassa työttömyysturvan ja osa-aikaeläkkeiden suhteen. Toisin sanoen työurat pitenevät puolipakolla, kun ihmisillä ei ole muuta mahdollisuutta. Pakottavan eläkeiän noston tuominen kärkiasiaksi on harhaanjohtavaa ja kerron miksi. Tarkastellaan asiaa erittäin pitkäikäisen rockyhtyeen Rolling Stonesin kautta. Mikseivät vuosina syntyneet, pitkän työuran (vuodesta 1962) tehneet kaverit suostu jäämään eläkkeelle. Syitä voi listata ja niistä tulisi ottaa oppia myös meidän tavallisten kuolevaisten tilanteeseen. Työurien pituuteen tai lyhyyteen, kuinka vaan, vaikuttavia keskeisiä tekijöitä ovat mielestäni ihmisten kyky jaksaa työssänsä, tehdyn työn arvostus sekä osaamisen pitäminen sellaisena, että pärjää kilpailussa nuorempien kanssa. Nämä kaikki tekijät on löydettävissä kyseisen orkesterin tavassa tehdä töitä. Ensinnäkin heidän levytys- ja kiertuetahtinsa on muuttunut selvästi harvemmaksi iän myötä, mutta laadusta ei ole tingitty. Toistaiseksi, mitä kauemmin he ovat työtänsä tehneet, sitä arvostetummaksi työn jälki on noussut. Meillä on Suomessa selkeä kulttuurivinoutuma, kun meillä ihannoidaan vain pitkiä työpäiviä, nuoruutta ja sen mukanaan tuomaa työmäärää. Kolmanneksi, yhtye on tarkkaan pitänyt huolta siitä, ettei se putoa teknisestä kehityksestä ja siitä, ettei kukaan pääse arvostelemaan paikalleen pysähtymisestä. Toisin sanoen, osaamisesta on pidetty huolta ja sitä on kehitetty eri vuosikymmenten vaatimusten mukaisesti. Tällä hetkellä Suomessa jäädään eläkkeelle keskimäärin 60,5-vuotiaana. Syy, miksi luku ei ole sama kuin vanhuuseläkkeen 63 vuoden alaikäraja, löytyy sairaseläkkeistä. Meillä jäädään liian usein liian varhain sairaseläkkeelle, koska henkilölle asetettavat vaatimukset ja hänen kykynsä ovat liian pahassa ristiriidassa. Tätä ristiriitaa olisi helpotettava monin eri keinoin vaikka edellä kuvatulla tavalla. Meistä ei kaikista voi tulla rollareita, mutta opittavaa tuosta pitkästä urasta olisi otettavissa meidän tapaamme tehdä töitä. Välillä meille pitäisi suoda aikaa kehittyä ja jopa taiteillakin. Se toisi uutta väriä ja kulttuuria työpaikalle ja levittäisi hyvää mieltä työkavereillekin. Tällä hetkellä Suomessa jäädään eläkkeelle keskimäärin 60,5 -vuotiaana. Syy, miksi luku ei ole sama kuin vanhuuseläkkeen 63 vuoden alaikäraja, löytyy sairaseläkkeistä. 8

9 puheenjohtajan palsta maaliskuu 2012 Pertti Porokari Luottamusmies edustaa henkilöstöä Henkilöstö valitsee keskuudestaan luottamusmiehen, joka edustaa henkilöstöä työnantajan suuntaan neuvottelu- ja muissa tilanteissa. YTN:n edustajaa kutsutaan työehtosopimuksesta riippuen joko luottamushenkilöksi tai luottamusmieheksi. Julkisella sektorilla nimike on luottamusmies. Juridisesti on kyse samasta statuksesta. Liitoista saa ohjeita luottamusmiehen valintaan. Luottamusmies joutuu hyvin vaativiin vuorovaikutus- ja neuvottelutilanteisiin käydessään yhteistoimintaneuvotteluita henkilöstön irtisanomisista ja lomautuksista tai vaikka paikallisen palkankorotuserän kohdentamisesta yritystä edustavan henkilöstöpäällikön kanssa. Toki yrityksissä käydään runsaasti muitakin ytlain mukaisia neuvotteluja henkilöstön kehittämiseksi. Liitot järjestävät eritasoisia koulutuksia luottamusmiehille, joihin he voivat sopimusten mukaan osallistua ilman palkan menetystä. Samalla periaatteella toimivat alakohtaiset ajankohtaisseminaarit, joissa saa muun muassa päivitykset uusista sopimuksista ja alan tilanteista. Jos työntekijällä tulee ongelmia työnantajansa edustajan kanssa, on tärkeätä olla yhteydessä aikaisessa vaiheessa omaan luottamusmieheensä ja antaa hänen hoitaa asiaa työnantajan edustajan kanssa. Ongelmat saattavat vain paheta, jos hankalia tilanteita yrittää ratkoa yksin, sillä niissä on silloin usein liikaa tunnetta mukana. Luottamusmies on koulutettu hankalienkin tilanteiden osalta ja hänellä on työsopimuslain mukainen irtisanomissuoja tehtävässään. Luottamusmies tuntee muun muassa työsuojelulainsäädännön ja tietää, milloin asiat pitää viedä eteenpäin, jos ne eivät työnantajan edustajan kanssa neuvotellen ratkea. Luottamusmiestehtävä ja muut henkilöstöedustukset antavat hyvää kokemusta yhteisten asioiden hoitamisesta. Ne tarjoavat aidon vaikuttamispaikan ja näköalan yritykseen. Lainsäädäntö antaa henkilöstölle hyvät mahdollisuudet vaikuttaa henkilöstön edunvalvontaan ja yrityksen liiketoimintaan. Esimerkiksi hallintoedustuslain mukainen johtoryhmän tai jopa yrityksen hallituksen jäsenyys ovat kovan luokan vaikuttamispaikkoja. Olkaa aktiivisia ja osallistukaa yrityksenne toimintaan. Henkilöstön ääni on tärkeä. Hyvää kevättä! UUSI INSINÖÖRI 9

10 edunvalvonta kotimaista ja ulkomaista vaikuttamista Teksti: Minna Anttonen Kuvat: Eija Hiltunen HED Työpaikan avainpelaaja Luottamusmiehen roolia työpaikan kehittäjänä pitäisi vahvistaa, sanoo UIL:n edunvalvontapäällikkö Jouko Malinen. Perinteisesti luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun tehtävät ovat Malisen mukaan valitettavasti painottuneet työpaikan ongelmatilanteisiin, kuten yt-neuvotteluiden hoitamiseen tai työpaikkakiusattujen tukemiseen. Mutta HEDin roolia erityisesti 10 luottamusmiehen roolia tulisi yhä enemmän viedä työpaikan ongelmanratkojasta työpaikan kehittäjän suuntaan, Malinen sanoo. Malinen tietää, mistä hän puhuu. Ennen nykyistä pestiään UIL:ssa hän toimi luottamusmiehenä lähes 25 vuotta, joista 20 vuotta pääluottamusmiehenä. Työpaikkana oli Logica Suomi ja lukuisat sen edeltäjät. Luottamusmiehen toimen ohella Malinen ehti olla vuosia silloisen HED eli henkilöstöedustaja on työntekijöiden keskuudestaan valitsema, työntekijöiden yhteisiä asioita hoitava edustaja. Virallisia HEDejä ovat mm. luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, yt-neuvottelukunnan jäsenet, työsuojeluasiamiehet, EWC-edustajat (European Works Council, eurooppalainen yritysneuvosto), hallintoedustaja sekä heidän varahenkilönsä. UIL:lla on eri toimialoilla 800 HEDiä: Heistä noin 300 on tietotekniikan palvelualalla. Enemmistö HEDeistä on työsuojeluvaltuutettuja ja luottamusmiehiä. Muita lain sallimia virallisia henkilöstön edustajia on selvästi vähemmän, koska työntekijät eivät välttämättä tästä valinnan mahdollisuudesta ole tietoisia. Esimerkiksi työntekijöillä on oikeus esittää yritykselle hallintoedustajan valitsemista, jos yrityksessä on Suomessa yli 150 työntekijää. Yrityksen johto päättää, missä yrityksen johtoelimessä hallintoedustaja toimii. Usein hallintoedustaja toimii yrityksen johtoryhmässä tai hallituksessa. Konkariluottamusmiehet Jouko Malinen (nykyinen UIL:n edunvalvontapäällikkö) ja Tieto-konsernin varapääluottamusmies Timo Salonen. Novo Groupin johtoryhmän ja WM-datan maayhtiön hallituksessa hallintoedustajana vuosituhannen vaihteessa. Malinen on myös saanut ammattiliiton ja keskusjärjestön Vuoden Luottamusmies -tittelin vuosina 1996 ja 2006 sekä ollut mukana aktiivisesti kehittämässä keskusjärjestön HED-strategiaa ja työkaluja HEDien avuksi. Viimeisimpänä tunnustuksena Malinen oli vastaanottamassa Tuottavuuden Pyöreän pöydän palkintoa tuottavuuden ja työelämän laadun samanaikaisesta kehittämisestä yhteistyössä työnantajansa kanssa. Kehittäjän rooli edellyttää aktiivista ja tavoitteellista keskusteluyhteyttä paitsi työnantajaan myös työpaikan toisiin henkilöstön edustajiin.

11 Liitto järjestää koulutusta HEDeille. Viime vuonna Tietoalan toimihenkiöiden HED päiville osallistui noin 90 henkilöstöedustajaa ympäri Suomen. HD-päivillä myös verkostoidutaan. Kuvassa luottamusmiehet Janne Tanhua (Finnpos, Tampere) ja Petri Alapiessa (Profit Software, Helsinki). UUSI INSINÖÖRI Luottamusmiehet Janne Manninen (CadOn, Turku) ja Sari Parviainen (Tieto, Oulu) seurasivat vakavana ar vioita tulevasta palkkakierroksesta. Yhteistyöllä ja ennakoivalla työotteella työpaikan mahdollisiin ongelmiin päästään vaikuttamaan jo ennen kuin niistä tulee isompia ja hallitsemattomampia ongelmia. Monella työpaikalla työnantaja on onneksi myös ymmärtänyt jatkuvan vuoropuhelun ja yhteistyön merkityksen. Nämä työnantajat ovatkin hyvässä maineessa, Malinen korostaa. UIL:n henkilöstönedustajat edustavat työpaikalla paitsi henkilöstöä, myös liittoa ja jäsenjärjestöä. Toimialan edunvalvojina he ovat näköalapaikalla omilla työpaikoillaan. Työn arjessa he näkevät selkeästi työpaikan tapahtumien kautta, millaista edunvalvonta- ja kehittämistyötä koko toimialalla tarvitaan. Hallintoedustajat pääsevät tehtävässään esimerkiksi yrityksen johtoryhmässä tai hallituksessa pohtimaan yrityksen liiketoimintaan liittyviä asioita ja ovat myös päätöksenteossa mukana. Olipa HED missä roolissa tahansa, häntä voi sanoa työpaikan avainpelaajaksi. Miksi luottamusmies? Teknisten alojen työntekijät toimivat asiantuntijatehtävissä ja heillä on vahva luottamus siihen, että he osaavat hoitaa omat työsuhdeasiansa suoraan työnantajan kanssa. Työ on monesti itsenäistä tai pienessä tiimissä tehtävää ja tutun esimiehen kanssa on helppo asioida ja sopia palkankorotuksista, lomien pitämisestä, työajan joustoista yms. Ei siihen luottamusmiehiä tai ammattiliittoja tarvita. Vai tarvitaanko? Työntekijät myös luottavat siihen, että ainakin heidän työnantajayrityksessään noudatetaan lakeja ja työehtosopimusta, ja jos nyt ei mitään henkilökohtaista palkankorotusta tulekaan, niin ainakin lakisääteiset yleiskorotukset tulevat automaattisesti jokaiselle. Vai tulevatko? Usein työehtosopimus määrittelee asioita, joista voidaan sopia yrityskohtaisesti ns. paikallisella sopimuksella. Monilla aloilla esimerkiksi liukuvasta työajasta ja työaikapankista voidaan sopia yrityskohtaisesti ja jo monena vuonna on palkankorotuksista osittain tai kokonaan voitu sopia paikallisesti. Luottamusmiehen tehtävä on valvoa, että työehtosopimusta ja lakeja noudatetaan työpaikalla. Hän myös neuvottelee työehtosopimuksessa mainitut paikallisesti sovittavat asiat. Lisäksi luottamusmies auttaa, jos työnantajan kanssa syntyy erimielisyyksiä palkka-, työaika-, loma- tai muista työsuhdeasioista. Luottamusmies on saanut tehtäväänsä koulutuksen oman alansa ammattiliitosta ja hän tuntee työehtosopimuksen pykälät ja suositukset. Hänellä on myös liiton asiantuntijat ja lakimiehet käytettävissään. 11

12 edunvalvonta kotimaista ja ulkomaista vaikuttamista Teksti: Kirsi Tamminen Kuva: Marketta Harinen Luoton tehtävä ei ole jakaa rahaa Teknologiateollisuudessa oli viime syksynä ensimmäinen ylempien toimihenkiöiden lakko. Lakko kesti neljä päivää ja sillä saavutettiin muun muassa täysi perälauta teknon ylempien työehtosopimukseen. Työehtosopimuksessa täysi perälauta tarkoittaa sitä, että kaikki alalla työskentelevät saavat paikallisen erän yleiskorotuksena, jos paikallista sopua ei yrityksessä synny. Ylemmät toimihenkilöt YTN:n teknologiateollisuuden vastaava asiamies on Jani Huhtamella. Hän painottaa perälaudan tärkeyttä sopimuksessa. Ilman sitä työnantajat voivat jakaa korotukset haluamallaan tavalla. Tällä kierroksella osa olisi voinut saada jopa viisi prosenttia muita suuremman palkankorotuksen. Teknon ylempien yhteisen näkemyksen mukaan työehtosopimuksissa ei pidä olla lainkaan paikallisia eriä, vaan korotuksista on sovittava liittotasolla. Teknologiateollisuuden viimevuotista neuvottelukierrosta puitiin alan luottamusmiesten seminaarissa helmikuussa. Tilaisuudessa keskityttiin kierroksen järjestelyjen arviointiin: käytiin läpi muun muassa sitä, miten luottamusmiesten oma toiminta ja liittojen tuki onnistuivat lakkotilanteessa. Lakkovahdeilla suuri rooli Sekä luottamusmiehet että YTN-liitoissa työskentelevät asiamiehet ovat yhtä mieltä: lakkovahtien merkitys on työtaistelutilanteessa erittäin suuri. Rikkurina on vaikea mennä töihin, kun lakkovahteina ovat omat työkaverit. Lakkovahdit auttavat päätöksenteossa jäädä pois töistä yhteisten tavoitteiden takia, Huhtamella perustelee. YTN:n viestintä sai paljon kehuja luottamusmiehiltä, mutta se kirvoitti myös korjausehdotuksia. Luotot kaipaavat tarkempia perusteluja, miksi neuvottelukierroksella tehdään erilaisia ratkaisuja, jotta he itse pystyvät perustelemaan paremmin edustettavilleen. Äärimmäisen tärkeää on, että liittojen jäsenrekistereissä on jokaisen jäsenen ajantasaiset yhteys- ja työpaikkatiedot. Vanhentuneilla tai puuttuvilla tiedoilla kaikkea viestiä ei saada perille, Huhtamella huomauttaa. Neuvottelujärjestelmä ei ole tuttu koko jäsenkunnalle, joten neuvottelukierroksen ulkopuolellakin liittojen ja YTN:n on avattavaa suomalaista työmarkkinakulttuuria. Palveluista kuuluu maksaa Seminaarissa yhtenä keskustelun aiheena oli luottamusmiesten palvelut järjestäytymättömille. Esimerkiksi yt-neuvotteluissa luottamusmies edustaa kaikkia ylempiä. Sen sijaan henkilökohtaisessa neuvonnassa luoton on syytä pohtia, kuinka pitkälle auttaa henkilöä, joka ei ole YTN-liiton jäsen. Luoton pitää kannustaa jäsenyyteen, jos järjestäytymätön haluaa samat palvelut kuin jäsen, Huhtamella sanoo. Hän vertaa tilannetta työmatkansa kimppakyydissä kulkeviin: kuinka kauan tapa jatkuu, jos viisi matkustaa samalla kyydillä ja kaksi ei osallistu lainkaan bensakuluihin. Matka-aikaa yrityskohtaisesti Teknologiateollisuuden luottamusmiehet pohtivat viime neuvottelukierroksen kokemusten antia tulevalle kierrokselle. Nyt liitoissa sekä työstetään voimassa olevan sopimuksen tehtäviä että valmistaudutaan seuraavaan neuvottelukierrokseen. Jani Huhtamella on mukana matka-aikatyöryhmässä, jonka tavoitteena on edistää yrityskohtaisesti matka-ajan korvaamista. Työnantajaliiton kanssa yhdessä käydään yrityksissä, neuvotaan ja koulutetaan, jotta syntyisi yrityskohtaisia sopimuksia. Seuraavaan kierrokseen Huhtamella suhtautuu odottavin mielin. Edellisen kierroksen kokemuksista saadut opit viitoittavat tietä. 12

13 Teksti: Kirsi Tamminen Kuva: Puolustusvoimat Pitkä marssi ennen valmista puolustusvoimaa Puolustusvoimien rakenneuudistus on vasta aivan alkutekijöissä. Helmikuussa julkistettu uudistus merkitsee usean joukko-osaston lakkauttamista tai joukko-osaston yhdistämistä ja noin henkilön vähentämistä. Eläkejärjestelyt eivät yksin riitä, vaan irtisanomisuhan alle joutuu arviolta henkilöä. Yli henkilön tehtävät kohdennetaan uudelleen. Tilannetta on käsitelty ensimmäisissä yhteistoimintaneuvotteluissa. Maanpuolustuksen Insinöörit MPI:n puheenjohtaja Aki Pöyry arvioi, että vasta vuoden 2014 alkupuolella tulevat ensimmäiset irtisanomiset. Puolustusvoimien uudistus pitäisi olla valmiina vuonna Uudistus koskee jollakin tavalla jokaista puolustusvoimien palveluksessa olevaa, Pöyry sanoo. Tehtävät, toimenkuvat ja organisaatiot muuttuvat. Lakkautettavissa varuskunnissa ei ole paljon insinöörejä töissä. Sen sijaan esimerkiksi eri puolella maata olevat puolustushaarojen materiaalilaitokset työllistävät insinöörejä. Uudistuksen myötä on tarkoitus perustaa materiaalilaitoksista puolustusvoimien logistiikkalaitos, mikä aiheuttaa paikkakuntasiirtoja myös insinööreille. UUSI INSINÖÖRI Löysässä hirressä pitkään Pöyry arvelee, että vasta kesällä 2013 saadaan tietää, ketkä ovat irtisanomisuhan alla. MPI:llä jäseniä on vajaa 400. Heistä eläkeiän saavuttaa vuoteen 2015 mennessä kymmenkunta. Ei ole vielä selvää, miten innostutaan ottamaan irtisanomiskorvaus, Pöyry pohtii. Hän sanoo, että henkilöstö on otettava mukaan suunnittelemaan uudistusta. Jos kaikki ratkaisut tehdään ylätasolla, henkilöstössä kasvaa muutosvastarintaa. Työn on tehtävä tehokkaammin, sillä työt eivät vähene, vaan ne tehdään pienemmällä määrällä. Pöyry muistuttaa, että insinöörit ovat juuri niitä osaavia ammattilaisia, joita Puolustusvoimat tarvitsevat. Sotavarustukset teknistyvät ja kumppanuudet edellyttävät Puolustusvoimilta kykyä toimia osaavana ostajana. Tukia työpaikan menettäville Maanpuolustuksen insinöörit edellyttävät, että uudistuksen tuomat kielteiset vaikutukset minimoidaan. Esimerkiksi paikkakuntasiirtoja ei pidä tehdä väkipakolla. Valtion hallinnosta on haettava irtisanomisuhan alaisille insinööreille uusia työpaikkoja. Tarvitaan myös uudelleen koulutusta ja koulutuspaketteja irtisanottaville. Pöyryn mukaan Puolustusvoimat työnantajana toimii periaatteellisesti hyvin. Pari asiaa kuitenkin pohdituttaa. Jos insinööri on piakkoin jäämässä eläkkeelle ja hänen toimipaikkansa siirtyy, voisiko hän jäädä entiselle paikkakunnalle etätyöhön eläkkeelle saakka, jos siellä säilyy puolustusvoimien toimintaa. Epäkohta on myös nykyisessä tulkinnassa, jonka mukaan henkilöstön on pakko siirtyä työpaikan perässä. Muuten tukitoimenpiteet eivät koske heitä. Siviilissä työnsaanti epävarmaa Pöyry arvelee, että myös insinöörikunnalla on suuria vaikeuksia työllistyä yksityiselle sektorille. Siitäkin huolimatta, että insinöörit ovat hankkineet koulutuksensa siviilissä ja ovat pitäneet osaamistaan yllä. Tilanteet yksityissektorilla eivät nyt näytä parhaimmilta, kun useat isot yritykset ovat aloittaneet massiivisia yt-neuvotteluja. 13

Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen. edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista

Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen. edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista Ralf Holmlund, Wärtsilä: Työssäjaksaminen edellyttää vapaan ja työajan jaksottamista 8/2011 sisältö Pääkirjoitus... 5 Uutisia... 6 Kolumni... 8 Puheenjohtajan palsta... 9 Edunvalvontaa... 10 10 Pertti

Lisätiedot

Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti

Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti 3/2012 Energonin Leif Ekholm: Ympäristöteknologiasta Suomelle uusi vientivaltti sisältö 10 Kannen kuva Hannu Salmi. Cleantech-liiketoiminta uudistaa vanhaa teollisuutta ja synnyttää uutta liiketoimintaa.

Lisätiedot

3/2011. Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja

3/2011. Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja 3/2011 Hannu Takala: Luottona valvon insinöörienkin etuja sisältö 10 14 YTN Kannen kuva: Tuulikki Holopainen Luottamusmies Hannu Takala on kiertänyt töiden merkeissä kaikki muut mantereet paitsi Etelä-Amerikan.

Lisätiedot

Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana

Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana 5/2011 Opiskelija Janne Jauhola vietti kesän työnjohtajana sisältö Pääkirjoitus... 5 Uutisia... 6 10 12 Uuden Insinööriliiton ja Sanoma Magazines Finlandin tuore yhteistyösopimus avaa uuden ajan jäseneduissa.

Lisätiedot

Ylempien toimihenkilöiden lakko alkoi teknologiateollisuudessa

Ylempien toimihenkilöiden lakko alkoi teknologiateollisuudessa 7/2011 Ylempien toimihenkilöiden lakko alkoi teknologiateollisuudessa sisältö 10 14 Teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden historian ensimmäinen lakkopäivä piti väen pois lakossa olevilta työpaikoilta

Lisätiedot

Pian työehtosopimusneuvottelujen. Puolustusvoimissa myllertää. Luottamusmies kannustaa nuoria yhteydenottoon

Pian työehtosopimusneuvottelujen. Puolustusvoimissa myllertää. Luottamusmies kannustaa nuoria yhteydenottoon 4/2013 Pian työehtosopimusneuvottelujen vuoro Puolustusvoimissa myllertää Luottamusmies kannustaa nuoria yhteydenottoon 10 32 43 13.6. numero 4/2013 Kansi: Kimmo Brandt Luottamus työnantajaan tallella...10

Lisätiedot

6/2009. Perhevapaalla oleva Tommi Grönholm: Työn on vuorollaan joustettava perheen takia

6/2009. Perhevapaalla oleva Tommi Grönholm: Työn on vuorollaan joustettava perheen takia 6/2009 Perhevapaalla oleva Tommi Grönholm: Työn on vuorollaan joustettava perheen takia sisältö 10 Yrittäjä Juha Niemiahon mielestä muutos palkkatyöstä yrittäjyyteen ei ole enää valtaisa loikka, sillä

Lisätiedot

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa

1/2011. Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa 1/2011 Timo Relander, Yleisradio: Esimieskokemuksesta hyötyä projektinhallinnassa sisältö 16 18 Kolmentoista Turku Energiassa on työnantajan kanssa paikallisesti sovittu matkustamiseen kuluvan vapaa-ajan

Lisätiedot

6/2010. Susann Härkönen, Kemira: Työ vesilaboratoriossa palkitsee päivittäin

6/2010. Susann Härkönen, Kemira: Työ vesilaboratoriossa palkitsee päivittäin 6/2010 Susann Härkönen, Kemira: Työ vesilaboratoriossa palkitsee päivittäin sisältö 20 22 Tampere tarjosi oivan ympäristön teollisuushistorian ensimmäiselle maailmankonfrenssille. Insinöörit voivat nousta

Lisätiedot

Työaikoja syytä seurata Tietoisku lomaoikeuksista. Työelämä muuttuu koko ajan

Työaikoja syytä seurata Tietoisku lomaoikeuksista. Työelämä muuttuu koko ajan 3/2013 Työaikoja syytä seurata Tietoisku lomaoikeuksista Työelämä muuttuu koko ajan 22 28 43 sisältö 3.5. numero 3/2013 Kannen kuvassa: Kalle Kiili ja Bari Beshar. Mobira Talkman -puhelin Tekniikan museosta.

Lisätiedot

Konepajalta maailmalle

Konepajalta maailmalle Konepajalta maailmalle 12015 Sosiaalinen media töissä Liiton jäseniä edustajaehdokkaina Koeaika luo epävarmuutta 18 10 43 Sisällys 1/2015 10 Laatu ja esimiestyö arvossaan 14 Uusi valtakunnansovittelija

Lisätiedot

9/2008. Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI

9/2008. Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI 9/2008 Kjell Vestö, Nautor: Käsityön ja insinööritaidon laatu ratkaisee UUSI sisältö Pääkirjoitus... 5 Löytyykö yhteiskuntavastuuta? Uutisia... 6 Kolumni... 8 Järjestö- ja sopimusrajariitoihin seuranta-

Lisätiedot

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa

8/2009. JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa 8/2009 JUKOn pääluottamusmies Ari Hoppania: Sama palkka samanarvoisista tehtävistä samassa virastossa sisältö 10 Maailmalta vyörynyt taantuma mullisti suomalaisen ohjelmistoyrityksen ja ajoi henkilöstön

Lisätiedot

TIROn jäsenmäärä lähti kiitoon

TIROn jäsenmäärä lähti kiitoon 5/2010 TIROn jäsenmäärä lähti kiitoon sisältö 10 IOL:n paikallisyhdistyksien tapahtumat ovat mainioita paikkoja tutustua muihin insinööriopiskelijoihin. Valtakunnallisesti kokoonnutaan Insinööriopiskelijapäiville,

Lisätiedot

Ympäristötekniikan opiskelijat Tarja Ruoho ja Esra Marvin: Intoa opiskeluihin Antarktikselta

Ympäristötekniikan opiskelijat Tarja Ruoho ja Esra Marvin: Intoa opiskeluihin Antarktikselta 1/2010 Ympäristötekniikan opiskelijat Tarja Ruoho ja Esra Marvin: Intoa opiskeluihin Antarktikselta sisältö 10 16 Uusi Insinööriliitto tarjoaa jäsenkunnalleen edunvalvontaa monella eri tasolla, yhteisöllisyyttä

Lisätiedot

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle

7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle 7 8/2008 Kuopiolaisten sydämet sykkivät opiskelijoiden edunvalvonnalle UUSI sisältö Kolumni... 5 Valoa putken päässä Uutisia... 6 Hyvä yhdessä tekemisen meininki kuvaa Kuopion Insinööriopiskelijoiden toimintaa.

Lisätiedot

Mika Mehtonen, Perlos: Onneksi tuotekehitys jäi Suomeen 3/2009

Mika Mehtonen, Perlos: Onneksi tuotekehitys jäi Suomeen 3/2009 Mika Mehtonen, Perlos: Onneksi tuotekehitys jäi Suomeen 3/2009 sisältö 10 Perloksen Kannen kuva: Johanna Kokkola raunioille Pohjois-Karjalaan on syntymässä uutta osaamista metalli-, muovi- ja puuteollisuuden

Lisätiedot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot

2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot 2/2008 Oulun aktiiveilla monipuoliset verkostot UUSI sisältö 12 Yhteistoiminta työnantajan ja henkilökunnan kesken toimii Porvoossa erinomaisesti. Oulu haluaa vähentää ruuhkia ja turhaa liikennettä keskustassa,

Lisätiedot

Insinööri vaikuttajana. Ay-liike viestii verkossa. ABB piristävä poikkeus miljoonainvestoinnillaan

Insinööri vaikuttajana. Ay-liike viestii verkossa. ABB piristävä poikkeus miljoonainvestoinnillaan 8/2012 Insinööri vaikuttajana Ay-liike viestii verkossa ABB piristävä poikkeus miljoonainvestoinnillaan 18 10 26 sisältö 13.12. numero 8/2012 Kannen kuva: Kimmo Brandt Kyläyhteisön insinööri...10 ABB investoi

Lisätiedot

4/2008. Anu Kaniin kannustaa: Mukaan järjestötoimintaan UUSI

4/2008. Anu Kaniin kannustaa: Mukaan järjestötoimintaan UUSI 4/2008 Anu Kaniin kannustaa: Mukaan järjestötoimintaan UUSI sisältö 13 Jäsenenä 19 Jäsenyyden mukanaan tuoma turva kiinnostaa myös nuoria jäseniä. Luottamusmiehenä Metso Mineralsissa toimiva Janne Seppälä

Lisätiedot

2/2011. Nuorena yrittäjäksi

2/2011. Nuorena yrittäjäksi 2/2011 Nuorena yrittäjäksi sisältö 7 10 Hermia Oululaiset insinöörit olivat kuulemassa, kuinka UIL on heidän tukenaan Nokian muutoksissa. Liiton kampanja käynnistyi maaliskuun alussa. Yrityskeskus auttaa

Lisätiedot

12/2008. Jan Granlund, Preseco: Innovointi edellyttää kokemusta. Kunta-alalla työskentelevä jäsen! Katso sivu 7 UUSI

12/2008. Jan Granlund, Preseco: Innovointi edellyttää kokemusta. Kunta-alalla työskentelevä jäsen! Katso sivu 7 UUSI 12/2008 Jan Granlund, Preseco: Innovointi edellyttää kokemusta UUSI Kunta-alalla työskentelevä jäsen! Katso sivu 7 sisältö 10 Syysedustajakokous 12 Kunnallisvaaleissa hyväksyi korotetun jäsenmaksun sekä

Lisätiedot

Sinkkitehtaalla työhyvinvointia

Sinkkitehtaalla työhyvinvointia Sinkkitehtaalla työhyvinvointia 32014 Sukellus kelloihin Saksan Opelissa johto kuuntelee Vastauksia lomapulmiin 24 14 43 Sisällys 3/2014 10 Sukelluskelloja intohimolla 14 Luottamusta tarvitaan 16 Opelin

Lisätiedot

Insinööriperhe tasaa vastuun. Projektityö sujumaan. Palopäällystö uhan alla. Nenäpäivä lasten apuna

Insinööriperhe tasaa vastuun. Projektityö sujumaan. Palopäällystö uhan alla. Nenäpäivä lasten apuna Insinööriperhe tasaa vastuun 72014 Palopäällystö uhan alla Projektityö sujumaan Nenäpäivä lasten apuna 16 10 24 Sisällys 7/2014 10 Laatua ja työviihtyvyyttä 14 Kaivosalaa kansainvälisesti 16 Monipuolinen

Lisätiedot

Norjassa pulaa insinööreistä. Päättösopimukset puhuttavat. Järjestöjohtajat tutustuivat Kymijärvi II -voimalaan

Norjassa pulaa insinööreistä. Päättösopimukset puhuttavat. Järjestöjohtajat tutustuivat Kymijärvi II -voimalaan 1/2013 Norjassa pulaa insinööreistä Päättösopimukset puhuttavat Järjestöjohtajat tutustuivat Kymijärvi II -voimalaan 24 43 34 sisältö 14.2. numero 1/2013 Kannen kuva: Emil Helotie Äveriäs Norja työllistää

Lisätiedot

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä.

Tietoa. 14 Työehtosopimusneuvottelut. 18 Bisnesenkeleitä, Accenture Services Oy:n luottamusmies: Työnantaja ymmärtää, että meistä on myös hyötyä. TIETOALAN TOIMIHENKILÖT RY:N JÄSENLEHTI 1 : 2013 Tietoa. 18 Bisnesenkeleitä, onko heitä? Suomalaisten kasvuyritysten taustalta saattaa löytyä yllättäviä tekijöitä. 14 Työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät

Lisätiedot

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015

PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 PardiaNyt Palkansaajajärjestö Pardian jäsenlehti 1 2015 Niko Simola: Katse vaalikautta pidemmälle SIVU 14 Näkymätön näkyväksi SIVU 29 SUUNNITTELIJA TUNTEE TIENSÄ SIVU 10 TEEMANA nuoret aikuiset TUTUSTU

Lisätiedot

Tes tarjoaa palkallista isyysvapaata 4/2011

Tes tarjoaa palkallista isyysvapaata 4/2011 Tes tarjoaa palkallista isyysvapaata 4/2011 sisältö 13 18 Tommi Kannen kuva: Timo Hartikainen Niina Salmi (oik.) ja Anna-Maija Kankare järjestävät Ala-Kymen Insinööreille edunvalvontakoulutusta. Grönholm

Lisätiedot

1/2008. Risto Lassila: Urakeskustelut kannattavat UUSI

1/2008. Risto Lassila: Urakeskustelut kannattavat UUSI 1/2008 Risto Lassila: Urakeskustelut kannattavat UUSI sisältö Pääkirjoitus... 5 Hyvinvoivat tekevät tulosta Uutisia... 6 14 Keravan Wipro korvamerkitsee uudet työntekijänsä jo opiskeluaikana. Kapea-alaisessa

Lisätiedot

Telakat elävät tilauksista Opiskelua tiimiyrittäjänä. Järjestötyö houkuttelee opiskelijoita

Telakat elävät tilauksista Opiskelua tiimiyrittäjänä. Järjestötyö houkuttelee opiskelijoita 5/2013 Telakat elävät tilauksista Opiskelua tiimiyrittäjänä Järjestötyö houkuttelee opiskelijoita 14 22 43 19.8. numero 5/2013 Kansi: Mari Männistö Telakka elää uusista tilauksista...10 Opiskelua osuuskuntayrityksessä...14

Lisätiedot