Kainuun kuntien edustajien kokous Suomen Kuntaliiton Kainuun maakuntatilaisuuden yhteydessä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun kuntien edustajien kokous Suomen Kuntaliiton Kainuun maakuntatilaisuuden yhteydessä"

Transkriptio

1 1 [17] MUISTIO Asia: Kainuun kuntien edustajien kokous Suomen Kuntaliiton Kainuun maakuntatilaisuuden yhteydessä Aika: tiistai klo Paikka: Kajaani, kaupungintalo valtuustosali Läsnäolijat: ks. liite Tilaisuuden avaus Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Järjestäjinä olivat Suomen kuntaliitto ja Kainuun maakunta kuntayhtymä. 2. Tilaisuuden tavoitteet Alpo Jokelainen esitteli tilaisuuden tavoitteet. Kainuun maakuntatilaisuus on yksi Suomen kuntaliiton järjestämistä valtakunnallisista maakuntatilaisuuksista. Kuntaliiton tavoitteena on ajankohtaisen kunnalliskatsauksen välittäminen maakuntiin ja neuvottelu toiminnan painopisteistä kunnissa, maakunnissa ja Kuntaliitossa. Kainuun maakunta kuntayhtymän tavoitteeksi oli asetettu Kainuun hallintokokeilun jatkokeskustelun ja - valmistelun käynnistys kuntien edustajien kanssa. 3. Hallintokokeilun jatkokeskustelussa huomioon otettavat asiat Hallintokokeilun jatkokeskustelua ja tilaisuutta varten oli laadittu päivätty Taustamuistio Kainuun hallintokokeilun jatkokeskustelua varten. Alpo Jokelainen alusti muistion keskeiset asiat hallintokokeilun jatkokeskustelun kannalta: - muutosennusteet Kainuun väestön määrässä ja ikärakenteessa - palvelutarve-ennusteet, erityisesti terveys- ja sosiaalipalvelujen kasvu Kajaanin seutukunnassa - keskeiset säännösmuutokset - hallintokokeilun jatkovaihtoehdot ja niiden yleisarviointi - nykyisen rahoitusmallin pääperiaatteet Taustamuistio on liite 2. ja Alpo Jokelaisen alustusaineisto on liite 3.

2 2 [17] 4. Ajankohtaiset kunta-asiat Suomen kuntaliiton toimitusjohtaja Risto Parjanne alusti Kunnallishallinnon ajankohtaisista asioista. Valtakunnallisesti keskeisiä kunnallishallinnon asioita ovat: - taloustilanteen äkillinen muutos huonompaan suuntaan vuoden 2008 lopulla ja erityisesti yhteisöverotulojen romahtaminen - kuntatalouteen talouskasvun hiipuminen tulee kuntatalouteen viiveellä, vuodet 2009 ja 2010 tulevat olemaan talouden kannalta erityisen tiukkoja - maakuntien väestö- ja huoltosuhdemuutokset sekä BTV-indeksi (indeksoitu arvonlisäys/asukas, työ ja väestö), Kainuun tilanne on alavireinen - kuntapalvelujen pelastusohjelma kuntatalouden vahvistaminen valtion toimin - kuntainvestointien infrarahaston perustaminen - PARAS hankkeen ja VOS uudistuksen eteneminen - aluehallinnon kehittämishanke - yhteishankinnat Risto Parjanteen näkemyksiä Kainuun hallintokokeilun jatkosta: Kainuun hallintokokeilun jatkoa pohdittaessa on ilmeistä, ettei paluuta vanhaan ole. Kokeilua on syytä jatkaa. Keskeistä on hakea sellaista mallia, joka parhaiten kasvattaa maakunnan elinvoimaa. Kainuun väestökehitys jatkuu ennusteiden mukaan tappiollisena. Pientä maakuntaa voi jopa luonnehtia suuren kunnan kokoiseksi. Kuntien yhteistoimintaa tarvitaan erikoissairaanhoitoon, maakunnallisiin tehtäviin, maankäyttöön, ilmastonsuojeluun ja moniin muihin tehtäviin. Palvelutuotannossa on saatu pienennettyä menojen kasvuvauhtia, vaikka alijäämääkin on muodostunut. Ilmeisesti ilman kokeilua tilanne olisi heikompi. Palvelutuotannon tehostamista ja uudistamista on syytä jatkaa. Malli ei ole vielä alkuunkaan valmis. Suuntaus Suomessakin on muiden pohjoismaiden tapaan kohti suurempia alueita. Pienessä maassa on kuitenkin muistettava, ettei meillä ole mahdollista luoda kokonaan kaksitasoista kunnallista hallintoa. Yhteisiä voimavaroja on suunnattava elinvoiman kehittämiseen, mikä vaatii tosiasiassa yhtä toimivaltaista päätösvaltaelintä. Nyt Kainuun maakuntavaltuusto vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista ja kunnat suoraan elinkeinokehityksestä.

3 3 [17] Jo kokeiluun lähdettäessä tiedettiin herkäksi kysymykseksi erityisesti pienten kuntien asema, koska ne luovuttavat yli puolet volyymistaan maakunnalle. Jääkö kunnalle riittävästi tehtävää ollakseen täysipainoinen itsenäinen kunta? Paras kunnallinen organisaatio luodaan silloin kun äänestäjiltä saatu valta, verotusoikeus ja palveluiden järjestämisvastuu ovat samoissa käsissä. Tätä periaatetta kannattaa pitää silmällä tulevaa mallia mietittäessä. Maamme alueellisessa kehittämisessä tarvitaan kansainvälisesti merkittävä metropoli, vahvoja suurkaupunkialueita, erikoistuneita kaupunkikeskuksia ja erityisiin vahvuuksiinsa tukeutuvia maaseutukeskuksia. Maan eri osien rakenne ja kehitysedellytykset ovat niin erilaisia, että tulevaisuudessa on ilmeisesti mentävä erilaisiin kunnallisiinkin malleihin. Suurissa kaupunkikeskuksissa luodaan valtaosa maan tuotannosta ja muusta elinkeinopohjasta. Tämä tulee ottaa huomioon myös kuntien muodostumisessa. Maahamme tarvitaan suurten kaupunkikeskusten lisäksi eriasteisten elinvoimaisten keskusten verkko sekä elinvoimainen maaseutu muun muassa raakaainehuoltoamme turvaamaan. Sama malli ei kuitenkaan toimi kaikilla alueilla. Jos kunnan elinvoimapohja ja hallintorakenne eivät ole yhteneviä, tästä aiheutuu aikaa myöten ristiriitaa. Kainuussa nyt alkanutta pohdintaa tulevaisuudesta kannattaa tehdä avoimin mielin. Hyvä on muistaa todennäköinen kehityskuva ja se, että tulevat haasteet ovat erittäin kovia. Kainuussa kehiteltävä malli ei kuitenkaan automaattisesti ole esikuva muille alueille ja kunnille. Kainuussa on uuden nousun mahdollisuuksia laman aiheuttamista takaiskuista huolimatta. Maakuntaan on saatu viime vuosina uusia työpaikkoja niin kaivannaistoimintaan, metalliin kuin elintarviketuotantoonkin. Myös matkailu tuo pitkällä aikavälillä kasvua. Risto Parjanteen alustuksen jälkeen käydyssä Kainuun hallintokokeilun jatkoa koskevassa keskustelussa todettiin: Petri Kauppinen, Sotkamon kunta, kunnanjohtaja: Säilyykö syrjäisyyskerroin VOS uudistuksessa? Risto Parjanne: Oleellista muutoksia kertoimiin ei ole tulossa. Matti Mulari, Suomusasalmen kunta, talousjohtaja:

4 4 [17] : Näkemys yhteisöverosta? Risto Parjanne: Arvioina on esitetty kuntien osuudeksi 22 32%. Raimo Piirainen, maakuntahallituksen I varapuheenjohtaja: Mikä on Kuntaliiton kanta ALKU -uudistuksen yhteistoiminta-alueisiin? Risto Parjanne: Kuntaliitto ei kannata säännöstelyä. Eero Suutari, Kajaanin kaupunki, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja: VOS sopeuttamisen ohjeet? Risto Parjanne: Laskennalliset kustannukset ovat saatavissa - näkyvissä. Alpo Jokelainen, Kainuun maakunta kuntayhtymä, maakuntajohtaja: Toteutuuko VOS uudistus kaksivaiheisena? Risto Parjanne: Laaja uudistus siirtynee kauas, seuraavalle vaalikaudelle. Timo Säkkinen, Kainuun maakunta kuntayhtymä, maakuntavaltuuston puheenjohtaja: Maakuntahallinto on osa itsehallintoa, yhteistoiminta-alueet ristiriidassa hallintokokeilulain kanssa. Risto Parjanne: Pakkoratkaisuja ei kannateta, yhteistyön tulee lähteä yhteisistä maakuntien intresseistä. Risto Parjanteen alustuksen ja keskustelun yhteenveto (muistion laatijan tekemän ryhmittelyn mukaan): - sairaanhoitopiirien määrä tulee vähenemään - laaja VOS uudistus jäänee tässä vaiheessa toteutumatta - paluuta entiseen ei ole - Alku hankkeessa kaavailtu yhteistoiminta-alueratkaisu on ristiriidassa Kainuun hallintokokeilulain kanssa - valmiutta yhden kunnan malliin ei ole, väestöpohjan perusteella yksi kunta olisi mahdollinen rajoitteena ovat Kainuun etäisyydet - elinkeinopolitiikka ja elinkeinopohjan vahvistaminen on otettava mukaan tarkasteluun - nykyisen mallin kokemukset tulee analysoida Risto Parjanteen alustusaineisto on liite Talousnäkökulma Kainuun maakunta kuntayhtymän talousjohtaja Asta Tolonen alusti Kainuun kuntien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän talouden kehityksestä ja kehitysnäkymistä vuosina

5 5 [17] Alijäämistä huolimatta Kainuun hallintokokeilu on taloudellisesti onnistunut verrattuna muun maan vastaavaan kehitykseen. Esimerkiksi terveyden- ja vanhustenhuollon tarve- ja olosuhdevakioitu menoindeksi Kainuussa oli 92 vuonna 2007 (Manner-Suomi = 100). Kainuuta pienempi menoindeksi oli ainoastaan Päijät-Hämeessä (menoindeksi oli 88). Koko maakunnan sote -menojen kasvu keskimäärin vuosina on 4,4 % kun koko maassa soten menojen kasvu vastaavavana aikana oli noin 6,3%. Kainuun maakunta yhtymän tulevaisuuden kannalta keskeisiä asioita ovat: - sosiaali- ja terveysmenot kasvavat 2 3 % vuosittain - verojen kasvu reaalisesti 0% - valtio-osuudet kasvavat menojen kasvun verran 3% vuosittain - tulojen ja menojen kasvuero on -1% vuosittain - alijäämäkierteen katkaisu - lisätulotarve n. 3 milj. euroa, jotta alijäämää ei syntyisi - pystyvätkö muut toiminnot supistumaan 1 % vuodessa? Rahoitusmallin kannalta peruskysymyksiä ovat järjestämisvastuu ja periaateratkaisu vaihtoehdoista: jaetaanko tuloja vai menoja? Avoin asia on vielä VOS uudistuksen vaikutus Kainuun maakunta kuntayhtymän perussopimukseen. Asta Tolonen tiivisti tulevaisuuskuvan: Vuonna 2030 tulee palvelutarve olemaan noin 50% nykyistä korkeampi. Samanaikaisesti käytettävissä olevat resurssit vähenevät, työvoimaa on käytettävissä n. 30 % nykyistä vähemmän. Asta Tolosen alustusaineisto on liite 5.

6 6 [17] 6. Kuntanäkökulma Arto Laurikainen alusti kainuulaisen kunnan näkökulmasta. Lähtökohtina ovat Kainuun väestöön, väestön tulotasoon, lainsäädäntöön ja talouteen liittyvät reunaehdot. Tavoitteina tulee olla kansalaisten palvelu, yksinkertainen selkeä malli, oikeudenmukainen rahoitusjärjestelmä. Uusina elementteinä yhteisen ohjauksen piiriin voisivat olla ammattikorkeakoulu, pelastuslaitos ja maatalouslomitus. Lukioita voidaan tarkastella kriittisesti ja harkita niiden palauttamista peruskunnille. Filiaalilukio voisi jatkaa sopimuspohjalta. Jatkotarkasteluvaihtoehdoiksi Arto Laurikainen esitti vaihtoehtoja F. Kokeilun vakinaistaminen, H. Yhdistäminen valtion aluehallinnon kanssa ja E. Monialainen maakunnallinen perinteinen kuntayhtymä. Arto Laurikaisen alustusaineisto on liite Alustusten jälkeen käyty keskustelu Alustusten jälkeen käytiin vilkas keskustelu. Timo Krogerus, maakuntavaltuutettu ja maakuntahallituksen jäsen: Perussopimus on uusittava ja uudessa sopimuksessa on määritettävä palveluvarustuksen minimitaso. Lukiokoulutuksen palautus peruskunnille ja mikä on muiden kuntien kanta lukikoulutuksen palauttamisesta? Ritva Mäkeläinen, Suomussalmen kunta, kunnanhallituksen puheenjohtaja:

7 7 [17] Elinkeinopolitiikka on jäänyt lapsen asemaan. Yhteisvastuullisuus ei toimi. Lähipalvelut tulee määritellä tarkemmin. Valtion aluehallinnon yhdistäminen ja maakuntahallinnon yhdistäminen on mielenkiintoinen vaihtoehto. Rahoituksen tulee perustua tuloihin - ei menoihin. Äänestysaktiivisuus on ollut maakuntavaaleissa alhainen onko maakuntavaali tarpeellinen päättävätkö äänestäjät? Arto Okkonen, Kajaanin kaupunki, kaupunginhallituksen puheenjohtaja: Malttia ei muutosta muutoksen perään. Nykyisen mallin hyvät ja huonot puolet on analysoitava. Rahoitusmalli on tarkistettava. Timo Säkkinen, maakuntavaltuuston puheenjohtaja: Kannattaa palauttaa keskusteluun Paavo Lipposen alkuperäinen Sininen ajatus, jossa elinkeinopolitiikka on pääroolissa. Jatkovalmistelulle ei tule asettaa ennakkoehtoja. Sisältö päätetään valmistelussa.

8 8 [17] Raimo Piirainen, maakuntahallituksen I varapuheenjohtaja: Arto Laurikaisen esityksessä oli selkeät kannanotot lukiosta, sosiaali- ja terveystoimesta ja rahoitusjärjestelmän ongelmista. Kuntien itsemääräämisoikeus ei toimi. Maakuntavaalit eivät kiinnosta, maakuntavaltuusto voidaan valita kuntalain mukaan kuntavaalien kautta. Saako Kainuu uutta poikkeuslakia? Eero Suutari, Kajaanin kaupunki, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja: Elinvoimaan pitää kiinnittää huomiota, erityisesti ikärakenteen muutoksista aiheutuvien haasteiden hallintaa on kiinnitettävä huomioita. Kuntien yhdistäminen ja byrokratian purku on otettava vakavaan keskusteluun. Tapani Kemppainen, Hyrynsalmen kunta, kunnanhallituksen puheenjohtaja:

9 9 [17] Suuri muutos ei ole realistinen. Kuntaliitos asia on kuntien keskinäinen asia. Sosiaali- ja terveystoimen VOS:n tulouttamismahdollisuus suoraan maakuntayhtymälle tulee selvittää. Lukioasia on nostettava avoimeen keskusteluun. Petri Kauppinen, Sotkamon kunta, kunnanjohtaja: Elinvoima ja kilpailukyky edellyttää valintoja. Maakunnallisesti on valittava elinkeinopoliittiset pääpainopistealueet, johon sovitetaan kuntien oma elinkeinopolitiikka. Ellei valintoja tehdä alueellinen eriytyminen Kainuussa jatkuu. Veijo Mikkonen, Paltamon kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja: Arto Laurikaisen alustus oli hyvä. Alhainen äänestysprosentti viestittää asioiden oleva maakunnassa hyvin (humoristisesti). Osmo Polvinen, maakuntavaltuuston I varapuheenjohtaja:

10 10 [17] Suora maakuntavaltuuston valintatapa tulee säilyttää. Lukioiden palautus peruskunnille tuskin on ratkaisu lukiokysymykseen. Kunnissa tulee tehdä myös omaa elinkeinopoliittista ja muuta kehittämistyötä. Jouko Korhonen, Sotkamon kunta, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja: Paluuta entiseen ei ole. Rahoitusratkaisuun tulee sisältyä pelivaraa kunnan omaan käyttöön. Nykyinen ratkaisu voidaan vakinaistaa tarkistettuna mm. elinkeinopolitiikkaa syventämällä ja rahoitusratkaisua tarkistamalla. Juhani Seppänen, maakuntahallituksen jäsen Elinkeinopolitiikkaan tulee saada lisää painoarvoa. Nykyisen mallin tarkistaminen on realistinen vaihtoehto. Lukiokeskustelu on ylikuumentunut ja se ei saa ohjata pääratkaisua. Poikkeuslaki on kainuulaisten käsissä. Raimo Piirainen, maakuntahallituksen I varapuheenjohtaja, kommentti:

11 11 [17] Rahoitusmallia voidaan käyttää tarkistettuna. Kahdet vaalit aiheuttavat sekaannusta ja kuntien itsemääräämisoikeus hämärtyy. Eila Valtanen, Kuhmon kaupunki, kaupunginjohtaja Evoluutio vs, revoluutio (ympäristöön sopeutuminen vs. vallankumous). Suuria vallankumouksia ei tarvita. Keskustelun painopiste tulee siirtää hallinnosta työprosesseihin. Kuntien omistajaohjauksen toimivuus nykymallissa? Harri Peltola, Puolangan kunta, kunnanhallituksen puheenjohtaja: Entiseen ei ole paluuta. Elinkeinopolitiikkaa on saatava valtion ohjaus mukaan. Menojen jakoperuste on tarkistettava. Sosiaali- ja terveystoimiala on toiminut hyvin. Lukion kohtalo on aiheuttanut eniten harmillista jännitettä. Keskustelun pääteemat ja yhteenveto (muistion laatijan tekemän ryhmittelyn mukaan): Paluu entiseen - paluuta entiseen ei ole Perussopimuksen tarkistus kuntayhtymän tehtävien tarkistus: - lisätehtävät - karsittavat (erityisesti lukiokoulutuksen palautus peruskunnille) - palvelutason määritys (erityisesti lähipalvelujen määritys) kuntien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen - yhteisvastuullisuus - organisaatio maakunta vs. kunnat rahoitusperiaate - kuntien maksuosuus - menojen kasvun hallinta - pelivaraa kunnille omaan käyttöön

12 12 [17] Nykyisen mallin arviointi - onnistuneet osat - korjausta vaativat osat Elinkeinopolitiikka ja elinvoima - Sinisen ajatuksen alkuperäinen tavoite on elinkeinopoliittisen toimien tehostaminen - Kainuun alueellinen epätasapaino vs. maakunnalliset pääpainopisteet ja kuntien omat profiilit - valtion aluehallinnon ohjaus mukaan Maakuntavaali - suoralla vaalilla valittu maakuntavaltuusto vs. kuntien valitsema yhtymäkokous - kuntien ohjausmahdollisuus perinteisessä kuntayhtymässä parempi Kuntaliitokset - kuntien keskinäinen asia - yhden kunnan malliin ei ole valmiutta, miten käy maakunnan? Keskustelun painopiste - painopiste hallintomallista työprosesseihin 8. Päätökset jatkotoimista Jatkovalmisteluvaihtoehdot Alustuksen jälkeen käydyn keskustelun perusteella puheenjohtaja esitti jatkovalmistelun vaihtoehdoiksi: F. Kainuun hallintokokeilulain vakinaistaminen E. Maakunnallinen monialainen perinteinen kuntayhtymä H. Maakuntahallinnon ja valtion aluehallinnon yhdistäminen Tilaisuudessa läsnäolijat hyväksyivät tehdyn esityksen yksimielisesti. Jatkovalmistelun ohjausryhmä Tilaisuus todettiin toimivaltaiseksi ohjausryhmän edustuksellisen kokoonpanon määrittämiseen. Ohjausryhmän jäsenet nimeää kukin organisaatio. Tilaisuudessa jaetussa taustamuistiossa oli alustava esitys ohjausryhmän kokoonpanosta. Keskustelun jälkeen päätettiin seuraavista korjauksista: pääsopijajärjestöistä ja TEHYstä yksi edustaja kustakin eli 5 edustajaa Kainuun Yrittäjät, Kajaanin kauppakamariosasto, EK (Elinkeinoelämän keskusliitto) ja MTK-Kainuu yksi edustaja kustakin eli 4 edustajaa ohjausryhmän kokonaisvahvuus on 70 edustajaa Päätettiin jatkovalmistelun ohjausryhmän kokoonpanoksi: Kuntien edustajat: Kuntia pyydetään nimeämään edustajat. Suositus on, että kunnat nimeävät edustajikseen ottamalla huomioon poliittisen edustavuudet seuraavista: - valtuuston puheenjohtajisto (puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat) - hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja - kaupungin/kunnanjohtaja

13 13 [17] siten, että Kajaani, Kuhmo, Sotkamo ja Suomussalmi nimeävät kuusi edustajaa ja muut kunnat neljä edustajaa kustakin kunnasta (4 kuntaa á 6 edustajaa = 24 edustajaa ja 5 kuntaa á 4 edustajaa = 20 edustajaa ) Kainuun maakunta -kuntayhtymän edustajat: - maakuntavaltuuston puheenjohtajisto (puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat) - maakuntahallituksen puheenjohtaja (maakuntajohtaja ja varapuheenjohtajat) - toimialajohtajat (sosiaali- ja terveysala- sekä koulutustoimiala) - hallintojohtaja ja talousjohtaja ( = 10 edustajaa) Kainuun kansanedustajat (yhteensä 3) Valtion aluehallinto (yhteensä 4) - Kainuun TE keskus - Kainuun ympäristökeskus - Oulun tiepiiri - Kainuun metsäkeskus Sosiaalipartnerit Pääsopijajärjestöt ja TEHY (5 edustajaa) - Kunta-alan unioni, - Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, - Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ - Tekniikka ja Terveys KTN ry. - TEHY Yrittäjät (1 edustaja) Kauppakamari (1 edustaja) EK (1 edustaja) MTK (1 edustaja) Yhteensä 70 jäsentä Ohjausryhmän tehtävät Ohjausryhmän alustaviksi tehtäviksi päätettiin: 1. Käynnistää Kainuun hallintokokeilun jatkon valmistelun 2. Valmistelee jatkon valmisteluun tarvittavat sopimukset ja puitteet (kumppanuussopimuksen) 3. Valmistelee Kainuun ehdotuksen maakuntahallinnon tehtävien järjestämisestä vuoden 2012 jälkeen. 4. Asettaa työvaliokunnan 5. Ohjaa työvaliokunnan työtä 6. Asettaa mahdolliset alatyöryhmät Kainuun maakunta kuntayhtymä pyytää organisaatioita nimeämään edustajat ohjausryhmään ja käynnistää valmistelutyön. Työvaliokunta Kokous päätti nimetä työvaliokunta, jota ohjausryhmä tarvittaessa muuttaa. Kokous oikeutti työvaliokunnan aloittamaan työnsä. Työvaliokunnan alustava kokoonpano: Kuntien edustus: - kaupunkien ja kuntien johtajat

14 14 [17] Kainuun maakunta -kuntayhtymän edustajat: - maakuntajohtaja, toimialajohtajat, hallintojohtaja Työvaliokunnan päätehtävät: 1. Valmistelee Kainuun ehdotuksen maakuntahallinnon tehtävien järjestämisestä vuoden 2012 jälkeen ohjausryhmälle 2. Esittää mahdollisten alatyöryhmien perustamiset ohjausryhmälle 3. Ohjaa ja valvoo alatyöryhmien työtä 4. Järjestää valmistelutyötä varten tarvittavat resurssit 9. Kokouksen päätös Puheenjohtaja Alpo Jokelainen kiitti osallistujia aktiivista kokoustyöskentelystä ja päätti kokouksen klo 12:15.. Alpo Jokelainen puheenjohtaja Esa Toivonen sihteeri Liitteet: Liite 1. Läsnäolijat Liite 2. Taustamuistio Kainuun hallintokokeilun jatkokeskustelua varten, Liite 3. Alpo Jokelaisen alustus Liite 4. Risto Parjanteen alustus

15 15 [17] Liite 5. Liite 6. Asta Tolosen alustus Arto Laurikaisen alustus Liitteet ovat Kainuun maakunta kuntayhtymän sivuilla

16 16 [17] Liite 1 KUNTALIITON JA KAINUUN MAAKUNNAN AJAKOHTAISPÄIVÄ Läsnäolijat Yht. 54 henkilöä Kunta Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala Maakunta Nimi kv pj Esa Kemppainen kh pj Tapani Kemppainen kj Heimo Keränen kv pj Eero Suutari kh pj Arto Okkonen kj Erkki Vähämaa tj Jorma Kovalainen pp Risto Brunou kh pj Pekka Heikkinen kj Eila Valtanen tj Kaarina Heikkinen hj Juhana Juntunen kj Arto Laurikainen kv pj Heli Moilanen kv I vpj Ilkka Horto kh pj Martti Siira kh I vpj Veijo Mikkonen kv pj Eero Huusko kv II vpj Tuulikki Moilanen kh pj Harri Peltola kh I vpj Taina Paulomäki hs Tiina Veijola kv pj Yrjö Kurkinen hs Terttu Härkönen kv pj Anne Lukkari kv I vpj Jouko Korhonen kv II vpj Kari Sirviö kj Petri Kauppinen kk Irene Toppinen kh pj Ritva Mäkeläinen kh II vpj Ahti Pakarinen kv I vpj Leena Manner tj Matti Mulari kj Veikko Tossavainen mj Alpo Jokelainen tj Asta Tolonen stj Tuomo Pääkkönen hj Kalevi Yliniemi sj Esa Toivonen st Harri Turkulainen tltk Eija Hakkarainen tlkt Tuula Rossi-Määttä mh Leena-Kaisa Pärkkä-Hietala mh Juhani Seppänen mv pj Timo A. Säkkinen mh I vpj Raimo Piirainen mv I vpj Osmo Polvinen mh Timo Krogerus mh Minna Haataja mv Aki Räisänen kehj Marita Pikkarainen kehj Jorma Teittinen

17 17 [17] Ympäristökeskus es Erja Heikkinen johtaja Kari Pääkkönen

3. Hallintokokeilun jatkokeskustelussa huomioon otettavat asiat

3. Hallintokokeilun jatkokeskustelussa huomioon otettavat asiat 1 [7] MUISTIO Asia: Kainuun kuntien edustajien kokous Suomen Kuntaliiton Kainuun maakuntatilaisuuden yhteydessä Aika: tiistai 10.3.2009 klo 9.00 12.15 Paikka: Kajaani, kaupungintalo valtuustosali Läsnäolijat:

Lisätiedot

Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu Muistio 2/2009 Työvaliokunta

Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu Muistio 2/2009 Työvaliokunta 1 (6) Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu Muistio 2/2009 Työvaliokunta Aika: keskiviikko 3.6.2009 klo 13.55 15.40 Paikka: Kajaanin kaupungintalon valtuustosali, Pohjolankatu 13, Kajaani 1. Avaus Maakuntajohtaja

Lisätiedot

1 / 5. Kainuun malli 2013 (Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu) Työvaliokunta Kokous 1. / 2010

1 / 5. Kainuun malli 2013 (Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu) Työvaliokunta Kokous 1. / 2010 1 / 5 Kainuun malli 2013 Muistio (Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu) Työvaliokunta Kokous 1. / 2010 Aika: torstai 14.1.2010 klo 9.00 14.15 Paikka: Kajaanin kaupungintalo, neuvotteluhuone Brahe,

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot 16.6.2011 Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli)

Lisätiedot

1 / 5 Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu Työvaliokunta kokous 6./2010

1 / 5 Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu Työvaliokunta kokous 6./2010 1 / 5 Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu Muistio Työvaliokunta kokous 6./2010 Aika: Paikka: tiistaina 15.06.2010 klo 10.30 11.15, työvaliokunnan asiat klo 9.30 10.30 kunta-asiat 1. ja 2. ja klo 11.15

Lisätiedot

Kainuun malli valmisteluorganisaatio. PM Esa Toivonen GSM (15) Liite 1

Kainuun malli valmisteluorganisaatio. PM Esa Toivonen GSM (15) Liite 1 1 (15) Liite 1 Kainuun malli 2013 - maakunnan tehtävien järjestäminen vuoden 2012 jälkeen valmisteluorganisaatio PM Esa Toivonen esa.toivonen@kainuu,fi GSM 044-0674360 Tilanne 06.11.2009 2 (15) 1. ORGANISAATIOKAAVIO...

Lisätiedot

Kajaanin lukio, iso auditorio, Vuorikatu 2, Kajaani

Kajaanin lukio, iso auditorio, Vuorikatu 2, Kajaani KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 Kainuun ohjausryhmä 25.08.2009 AIKA 25.08.2009 Klo 9:00-12:00 PAIKKA Kajaanin lukio, iso auditorio, Vuorikatu 2, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 Liite 1/ 5 maakuntavaltuusto 17.1.2005 MAAKUNTAHALLITUS III (MYR) Varsinainen jäsen maakunta Timo Säkkinen pj. Kainuun liitto, Kauppakatu

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

Kainuun maakunnan tehtävien järjestäminen vuoden 2012 jälkeen. Valmistelutyöorganisaatio, tilanne 12.08.2009 / koonnut Esa Toivonen

Kainuun maakunnan tehtävien järjestäminen vuoden 2012 jälkeen. Valmistelutyöorganisaatio, tilanne 12.08.2009 / koonnut Esa Toivonen 1 [8] Kainuun maakunnan tehtävien järjestäminen vuoden 2012 jälkeen Valmistelutyöorganisaatio, tilanne 12.08.2009 / koonnut Esa Toivonen 1. Valtiovarainministeriön asettama seurantaryhmä Liite 2. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa. Kongressikeskus Fellmanni, Lahti. ke 1.4.2009

Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa. Kongressikeskus Fellmanni, Lahti. ke 1.4.2009 Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa Kongressikeskus Fellmanni, Lahti ke 1.4.2009 Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä MAAKUNTAKOKEILUN MERKKIPAALUT pääministeri

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista Kunnanhallitus 69 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 14 11.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakennetyöryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 17/10/101/2012 KH 69

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Kaukametsä, Kouta-sali Kajaani ti 1.6.2010 Anssi Tuominen koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KOULUTUS-

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 25.9.2009 kello 12.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN

VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN Sivu 1 OSUUSKAUPPA MAAKUNNAN EDUSTAJISTON VAALIT 1.3. - 16.3.2012 VALITUIKSI TULLEET EHDOKKAAN VERTAUSLUKUJEN MUKAISESSA JÄRJESTYKSESSÄ JÄSENALUEITTAIN JÄSENALUE 1: KAJAANI, PALTAMO, RISTIJÄRVI VALITUIKSI

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö PL Valtioneuvosto Lausuntopyyntö VM/

Valtiovarainministeriö PL Valtioneuvosto Lausuntopyyntö VM/ 10.4.2012 Valtiovarainministeriö PL 28 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi Lausuntopyyntö VM/17.2.2012 KUNNALLISHALLINNON RAKENNETYÖRYHMÄN SELVITYS Valtiovarainministeriö on pyytänyt 17.2.2012

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie KAJAANI Yhtymäkokous nro 1/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie KAJAANI Yhtymäkokous nro 1/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) KOKOUSAIKA Perjantai 20.2.2009 kello 13.00 14.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 3/2017 1 Kokousaika kello 12:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion

Lisätiedot

Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu. Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009. Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja

Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu. Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009. Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009 Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja MAAKUNTAKOKEILUN MERKKIPAALUT pääministeri Paavo Lipponen 16.10.2001 selvitysmies

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 Kunnanhallitus 3.12.2015. Otsikko Sivu 168 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 Kunnanhallitus 3.12.2015. Otsikko Sivu 168 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PUOLANGAN KUNA PÖYÄKIRJA 5/05 AIKA 3..05 9:00 - :9 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSIELLY ASIA Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 3 PÄÄÖSVALAISUUDEN OEAMINEN 69 PÖYÄKIRJANARKASAJIEN VALINA

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 4/2017 1 n kokous Kokousaika kello 9:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2

Lisätiedot

KAINUUN LAAJAKAISTA KAIKILLE OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2009

KAINUUN LAAJAKAISTA KAIKILLE OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2009 1 / 5 KAINUUN LAAJAKAISTA KAIKILLE OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2009 Aika: tiistai klo 13.10 14.45 Paikka: Läsnä: Kauppakatu 1, 2.kerroksen kokoushuone Juhana Juntunen, Kuhmon kaupunki Erkki Kemppainen, Kajaanin

Lisätiedot

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS

Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS Kainuun Maakuntahiihto, pm ja HS T U L O K S E T Miehet 15 vuotta 3 km V 1. Tommi Härkönen Paltamon Urheilijat 7.23,7 2. Antti Huusko Ristijärven Pyry 7.23,8 0.00,1-5. 30834424 Mikko Haverinen Kuhmo-Ski

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2016. Asia Otsikko Sivu

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2016. Asia Otsikko Sivu AIKA 16.5.2016 klo 10:07 14.32 PAIKKA Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 2. krs kokoushuone Kanerva KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Läsnäolijoiden toteaminen ja esittäytyminen 5 3

Lisätiedot

TYÖRYHMÄ 4: MAANKÄYTTÖ, LUONNONVARAT, LIIKENNE JA YMPÄRISTÖ

TYÖRYHMÄ 4: MAANKÄYTTÖ, LUONNONVARAT, LIIKENNE JA YMPÄRISTÖ MUISTIO 9/2017 21.3.2017 TYÖRYHMÄ 4: MAANKÄYTTÖ, LUONNONVARAT, LIIKENNE JA YMPÄRISTÖ Aika: 21.3.2017 klo 9.30 Paikka: Kainuun ELY-keskus, Kalliokatu 4, Kajaani, 6. krs:n kokoushuone Osallistujat: Antti

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus sekä valinnanvapauden lisääminen voidaan toteuttaa myös onnistuneesti

Sote- ja maakuntauudistus sekä valinnanvapauden lisääminen voidaan toteuttaa myös onnistuneesti Sote- ja maakuntauudistus sekä valinnanvapauden lisääminen voidaan toteuttaa myös onnistuneesti Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin esitys sote- ja maakuntauudistusten jatkovalmisteluun SuPer 9/2017

Lisätiedot

Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta

Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta Tiedotustilaisuus 21.3.2012 Henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen Henkilöstö valmisteluryhmän kokoonpano: Puheenjohtaja Markku Hämäläinen henkilöstöjohtaja / Kainuun

Lisätiedot

26.9.2011. Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous

26.9.2011. Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous Aika pe 23.9.2011 klo 9.00 11.00 Paikka Kajaanin kaupungintalon kokoustila Brahe Läsnä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Okkonen,

Lisätiedot

Rahoitusmalli 2013 2.12.2009. asta.tolonen@kainuu.fi

Rahoitusmalli 2013 2.12.2009. asta.tolonen@kainuu.fi Rahoitusmalli 2013 2.12.2009 asta.tolonen@kainuu.fi 2010 2012 Kunnan rahoitusosuus Kainuun maakunnalle: Kuntien rahoitusosuudet maakuntahallinnolle määritellään prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta

Lisätiedot

Kainuun Liitto -kuntayhtymän perustaminen

Kainuun Liitto -kuntayhtymän perustaminen Kunnanhallitus 115 28.05.2012 Kunnanvaltuusto 21 14.06.2012 Kainuun Liitto -kuntayhtymän perustaminen 65/10/101/2012 KH 115 Valmistelija: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p. 044 2885 600. Kainuussa on toteutettu

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnan loppumisen johdosta uudelleen organisoitavat palvelut ja tehtävät 1.1.2013 alkaen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnan loppumisen johdosta uudelleen organisoitavat palvelut ja tehtävät 1.1.2013 alkaen Kunnanhallitus 20 24.01.2012 Kunnanvaltuusto 4 26.01.2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnan loppumisen johdosta uudelleen organisoitavat palvelut ja tehtävät 1.1.2013 alkaen 15//2010 KH 20 Valmistelijana:

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja toimeenpano Kainuussa. Annikki Aitoaho Kainuun maakunta-kuntayhtymä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja toimeenpano Kainuussa. Annikki Aitoaho Kainuun maakunta-kuntayhtymä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja toimeenpano Kainuussa Annikki Aitoaho Kainuun maakunta-kuntayhtymä 2 Ivalo 625 km Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain 2009 Kainuu 82 634 henkilöä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto ASIALISTA No 2/2017 1 Kokousaika kello 12:30 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, nh Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

Lisätiedot

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN

KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN KATSAUS KAINUUN KUNTIEN HYVINVOINTIJOHTAMISEEN 3.4.2013 Terveempi Pohjois-Suomi 2, Kainuun osahanke Sari Marita Ikäheimo Kainuun sosiaali ja perusterveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus 3 Toiminta ajatus

Lisätiedot

Näkökulmia maakuntauudistuksesta ja maakuntien yhteistyöstä sekä kehittämisinnosta

Näkökulmia maakuntauudistuksesta ja maakuntien yhteistyöstä sekä kehittämisinnosta Näkökulmia maakuntauudistuksesta ja maakuntien yhteistyöstä sekä kehittämisinnosta Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokous 30.-31.8.2016, Kokkola Maakuntauudistuksen ja maakuntien

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 3/2017 1 Kokousaika kello 12:00 14.10 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Pöytäkirjanote Dno 267/ Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Iisalmen kaupunki Pöytäkirjanote Dno 267/ Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän 414 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista Kaupunginhallitus 7.10.2013 414 Valmistelijat: hallintojohtaja Esa Laukkanen ja yhteysjohtaja Kaarina

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen Maakuntahallitus 34 25.02.2013 Maakuntahallitus 72 15.04.2013 Maakuntahallitus 85 13.05.2013 Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen 149/18.184/2013 MH 34 Va. maakuntajohtajan ehdotus: Nykyisen EU-ohjelmakauden

Lisätiedot

Kainuun mallista Tiimalasiin

Kainuun mallista Tiimalasiin Kainuun mallista Tiimalasiin Uskalla kokeilla verkostofoorumi: Tulevaisuus tehdään kokeillen 15.11.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Marita Pikkarainen Kokeilut Kainuun malli Arjen

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen Maakuntahallitus 34 25.02.2013 Maakuntahallitus 72 15.04.2013 Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen 149/18/184/2013 MH 34 Va. maakuntajohtajan ehdotus: Nykyisen EU-ohjelmakauden viimeiseksi vuodeksi

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS jklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklö

Lisätiedot

Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta 1 Luonnos 17.9.2010 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kainuun hallintokokeilusta annettua

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Henkilöstöjärjestöjen tiedonvaihtoryhmä, kokous 5/2017. Aika: to klo

PÖYTÄKIRJA Henkilöstöjärjestöjen tiedonvaihtoryhmä, kokous 5/2017. Aika: to klo PÖYTÄKIRJA 17.8.2017 Henkilöstöjärjestöjen tiedonvaihtoryhmä, kokous 5/2017 Aika: to 17.8.2017 klo 13 14.30 Paikka: Etelä-Pohjanmaan liitto, Maakuntasali (Kampusranta 9 C, Seinäjoki, Frami, 4. kerros)

Lisätiedot

Puolangan kunta Kunnanhallitus

Puolangan kunta Kunnanhallitus LAUSUNTO Kunnanhallitus 26.2.2010 Kainuun ohjausryhmälle LAUSUNTO KAINUUN MAAKUNTAHALLINNON TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMISESTÄ VUODEN 2012 JÄLKEEN Kainuun hallintokokeiluun sisältyvien toimintojen järjestämistä

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

Poliittisen ohjausryhmän kokous (tarkastamaton)

Poliittisen ohjausryhmän kokous (tarkastamaton) 1 (7) Poliittisen ohjausryhmän kokous Muistio (tarkastamaton) Aika: torstai 10.5.2012 klo 8.30 12.25 ja 13.09 13.45 Paikka: Kajaanin kaupungin valtuustosali, Pohjolankatu 13 Asia: neuvottelu Kainuun hallintokokeilun

Lisätiedot

Uudistuksen alueellisen valmistelun tilannekatsaus

Uudistuksen alueellisen valmistelun tilannekatsaus Uudistuksen alueellisen valmistelun tilannekatsaus Silja Ässämäki Paviljonki, Jyväskylä 7.6.2016 Keski-Suomessa on vahva yhdessä tekemisen meininki 8/2016 Yhtiöt, valinnanvapaus jne.? KASTE-HANKKEEN TAVOITTEET

Lisätiedot

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon Sosiaali- ja terveyslautakunta 442 21.12.2011 Maakuntahallitus I 19 16.01.2012 Maakuntahallitus I 22 06.02.2012 Maakuntahallitus I 53 26.03.2012 Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 8/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 8/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(9) KOKOUSAIKA Maanantai 2.10.2006 kello 13.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kainuun hallintokokeilu: Siniset ajatukset -tavoitteista vaikutuksiin Alue- ja paikallishallintopäivät Kuopio 24.8.2010

Kainuun hallintokokeilu: Siniset ajatukset -tavoitteista vaikutuksiin Alue- ja paikallishallintopäivät Kuopio 24.8.2010 Kainuun hallintokokeilu: Siniset ajatukset -tavoitteista vaikutuksiin Alue- ja paikallishallintopäivät Kuopio 24.8.2010 hallintojohtaja Kalevi Yliniemi KAINUU IVALO 625 km KAINUU OULU 181 km KAJAANI Vaala

Lisätiedot

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta (2009-2012) Muistio 1/2010 Aika: 11.2.2010 klo 10.30 13.10 Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki avasi kokouksen klo 14.00 Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki avasi kokouksen klo 14.00 Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti. Aika: 6.10.2015 klo 14.00 15.00 Paikka: Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki Kokoustila 140B Läsnä: läsnäolijat (liite 1) 1. Kokouksen avaus / todetaan läsnäolijat Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Ravintola Ostrobotnia, Snellman -kabinetti, os. Museokatu 10, Helsinki

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/ Ravintola Ostrobotnia, Snellman -kabinetti, os. Museokatu 10, Helsinki KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2011 1 Pohjois-Suomen neuvottelukunta 14.06.2011 AIKA 14.06.2011 Klo 16:08-18:22 PAIKKA Ravintola Ostrobotnia, Snellman -kabinetti, os. Museokatu 10, Helsinki

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Kokousaika 24.3.2017 kello 13:00-14.23 Kokouspaikka Tuma, Sammonkatu 12,50130 Mikkeli Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen ajankohtaista

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 3/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: perjantaina 2.10.2015 klo 14.00 15.45 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Paikalla:

Lisätiedot

MAAKUNTAHALLINNON UUDISTUS

MAAKUNTAHALLINNON UUDISTUS MAAKUNTAHALLINNON UUDISTUS 27.1.2016 1 10.00 10.05 AVAUSPUHEENVUORO: Maakuntahallituksen pj. Jukka Kopra 10.05 10.35 VALTION ALUEHALLINNON JA MAAKUNTAHALLIN-NON UUDISTAMINEN: Selvityshenkilö Lauri Tarasti

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015. SIJA M12 3km TULOS

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015. SIJA M12 3km TULOS SIJA M12 3km TULOS 1. 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 0:09:13 2. 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven Pyry 0:09:15 3. 8 Tuukka Tolkkinen 40231813 Sotkamon Jymy 0:09:17 4. 5 Topias Törmäkanga

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie KAJAANI Yhtymäkokous nro 1/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) Viestitie KAJAANI Yhtymäkokous nro 1/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(9) KOKOUSAIKA Perjantai 25.3.2011 kello 13.00 14.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto, kokoustila Viesti 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 3. KOKOUS Aika: torstai 26.8.2010 kello 9.01 10.56 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

3.5.2005. Lausunto kainuun maakunnan hallintokokeilun maksuosuuksien ja lukion yksikköhintarahoituksen

3.5.2005. Lausunto kainuun maakunnan hallintokokeilun maksuosuuksien ja lukion yksikköhintarahoituksen Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 68 3.5.2005 Lausunto kainuun maakunnan hallintokokeilun maksuosuuksien ja lukion yksikköhintarahoituksen kirjaamisesta 1 Lausuntopyyntö Kainuun hallintokokeilusta

Lisätiedot

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa

Suunnistuksen maakuntaviesti Paljakassa Suunnistuksen maakuntaviesti 9.8.2014 Paljakassa Puolangan Ryhti T U L O K S E T Kilpailun sarjat: NUA; NUA1; NUA2; NUA3; NUB; NUB1; NUB2; NUB3; MYL; MYL1; MYL2; MYL3; MYL4; MYL5; NYL; NYL1; NYL2; NYL3;

Lisätiedot

Ministeriöt ovat jättäneet mennessä selvityshenkilö Lauri Tarastille selvityksensä

Ministeriöt ovat jättäneet mennessä selvityshenkilö Lauri Tarastille selvityksensä Maakuntahallitus 8 18.01.2016 Maakuntahallitus 18 22.02.2016 Maakuntahallitus 67 16.05.2016 Maakuntahallitus 83 20.06.2016 Maakuntahallitus 98 22.08.2016 Maakuntauudistuksen valmistelu maakunnassa Maakuntahallitus

Lisätiedot

MUUTOSINFO PALTAMO

MUUTOSINFO PALTAMO MUUTOSINFO PALTAMO 4.4.2017 Eija Tolonen, vanhuspalvelujohtaja, YTL I&O kärkihanke, Kainuun muutosagentti eija.tolonen@kainuu.fi puh. 044 7101 669 Maakuntien muutosagentit Muutosagentin tehtävänä on mm.

Lisätiedot

Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 5 luvun 35 :ssä seuraavasti:

Vaalikelpoisuutta kunnanhallitukseen rajoitetaan kuntalain 5 luvun 35 :ssä seuraavasti: Kunnanhallitus 4 13.01.2015 Kunnanvaltuusto 5 26.01.2015 Kunnanhallitus 31 03.02.2015 Kunnanvaltuusto 13 09.02.2015 Kunnanhallituksen valitseminen KHALL 4 Hallintojohtaja Kuntalain 3 luvun 17 :n mukaan

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys KH KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2012 päivitys 2.10.2012 KH MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013 Tarkastuslautakunta Aika 18.2.2016 klo 9.00 10.25 Paikka Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio Jäsenet ( x ) Pulkkinen Veli

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(8) KOKOUSAIKA Tiistai 15.3.2011 kello 15.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu

sihteeri, hallintojohtaja Kontiolahti Markku Kauppinen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Joensuu KOKOUSMUISTIO 2 / 2016 1 (5) Seuturyhmän kokousmuistio Aika: ke 24.8.2016 klo 13:00 16:15 Paikka: Ilomantsin kunnanvirasto, Kalevalasali Läsnä: Pekka Kukkonen seututyöryhmän puheenjohtaja, poistui kokouksesta

Lisätiedot

Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012

Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012 Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012 Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.2012 alkaen SIVLTK 21 vs. varhaiskasvatuksen päällikkö

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän tehtävät vuoden 2012 jälkeen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän tehtävät vuoden 2012 jälkeen Kainuun ohjausryhmä 4 22.01.2010 Kainuun maakunta -kuntayhtymän tehtävät vuoden 2012 jälkeen 85/10/100/2010 KAIOHRY 4 1. Maakunnan nykyiset tehtävät Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminta perustuu vuosiksi

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen sekä aluehallintouudistuksen valmistelun selvityshenkilöhanke

Sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen sekä aluehallintouudistuksen valmistelun selvityshenkilöhanke Sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen sekä aluehallintouudistuksen valmistelun selvityshenkilöhanke Selvityshenkilötyöryhmän Tuomas Pöysti (pj), Annikki Niiranen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirien ja sosiaalija terveysjohdon tapaaminen. Kuntatalo

Sairaanhoitopiirien ja sosiaalija terveysjohdon tapaaminen. Kuntatalo Sairaanhoitopiirien ja sosiaalija terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5. 2015 Mihin sote kaatui? Sote uudistuksen perustuslailliset kysymykset Kansanvaltaisuus (asukkaiden itsehallinto)» Sote alueet olisivat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Hyvinvointikuntayhtymän valmistelu. Työvaliokunta 1/2016. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Kaupungintalo, Lahti

PÖYTÄKIRJA. Hyvinvointikuntayhtymän valmistelu. Työvaliokunta 1/2016. Aika: Keskiviikko klo Paikka: Kaupungintalo, Lahti PÖYTÄKIRJA Hyvinvointikuntayhtymän valmistelu Työvaliokunta 1/2016 Aika: Keskiviikko 17.8.2016 klo 13.40 15.00 Paikka: Kaupungintalo, Lahti Kutsutut: Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Lahti, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 29 / 2009 397 Kokousaika 19.10.2009 klo 16.00 19.25 (iltakoulu 16.00 18.10, 18.20 19.25) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET (PÄIV 29.10.2014 KH) MIEHET 100 M 10,54 JARI HAVERINEN KAJKI 1994 200 M 21,46 MATTI RUSANEN KUKI 1980 400 M 46,65 MATTI RUSANEN KUKI 1983 800 M 1.49,38 ESKO HUTTU

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ aika Maanantai 19.12.2016 klo 14.05 15.33 paikka Varsinais-Suomen liitto (Ratapihankatu 36, Turku), nh. Tammi läsnäolijat Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Tekninen lautakunta 17.4.2015. Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Tekninen lautakunta 17.4.2015. Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 AIKA 17.4.2015 12:00-14:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 3 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 23 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH)

YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys /KH) Piirinennätykset 2008 YLEISURHEILUN PIIRINENNÄTYKSET (Päivitys 19.11.2008/KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNAN PERUSSOPIMUS

KAINUUN MAAKUNNAN PERUSSOPIMUS Tämä perussopimus on hyväksytty Kainuun hallintokokeilulain (343/2003) 48 :n mukaisessa kuntien edustajainkokouksessa 30. päivänä huhtikuuta 2004. 1 KAINUUN MAAKUNNAN PERUSSOPIMUS I luku Yleiset määräykset

Lisätiedot

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajaneuvottelut / omistajaohjauskannanotto

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajaneuvottelut / omistajaohjauskannanotto Kaupunginhallitus 360 05.10.2015 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin omistajaneuvottelut / omistajaohjauskannanotto 381/00.01.00/2015 Kaupunginhallitus 05.10.2015 360 Valmistelu: Seutuhallitus on kokouksessaan

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 20/ 2010 322 Kokousaika 27.9.2010 klo 17.00-18.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0

Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA- PÖYTÄKIRJA 15/2016 Kokousaika ti klo 9.30-11.57 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaalan ruokapalvelukeskuksen kabinetti 1, rak. 1 N/0 Käsiteltävät

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Maakunnallinen nuorisovaltuusto Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 2. 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Maakunnallinen nuorisovaltuusto Otsikko Sivu. 1 Kokouksen avaus 2. 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3 AIKA 13.5.2015 klo 16:55 18:00 PAIKKA Kainuun liitto, Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 2 2 Läsnäolijoiden toteaminen 3 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2017 1 Kokousaika kello 12:00 14.03 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, Mikkeli, Piällysmies Asialista: 1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen

Lisätiedot

HE 269/2010 vp. Lakiehdotus ehdotetaan tulevaksi voimaan 31 päivänä joulukuuta 2012. voi päättää maakuntajohtajan asemasta nykyistä laajemmin.

HE 269/2010 vp. Lakiehdotus ehdotetaan tulevaksi voimaan 31 päivänä joulukuuta 2012. voi päättää maakuntajohtajan asemasta nykyistä laajemmin. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kainuun hallintokokeilusta annettua lakia. Lakiesityksellä jatkettaisiin

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 2/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 2/2016 Pöytäkirja 1 (8) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 2/2016 Aika 1.3.2016 kello 18:00-19:10 Paikka n kaupunginvaltuuston istuntosali Allekirjoittajat Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen sihteeri

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH)

KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv KH) KAINUUN PIIRIN YLEISURHEILUN ENNÄTYKSET 2013 (Päiv 15.10.2013 KH) MIEHET 100 m 10,54 Jari Haverinen KajKi 1994 200 m 21,46 Matti Rusanen KuKi 1980 400 m 46,65 Matti Rusanen KuKi 1983 800 m 1.49,38 Esko

Lisätiedot

Organisoinnin rakenne ja työryhmät Maakuntahallitus 29.2.2016 Ohjaus- ja seurantaryhmä: jäsenet tarkemmin seur. diassa Valmisteluryhmä: osallistuvien organisaatioiden virkajohto (tarkemmin myöh. dia) Henkilöstö

Lisätiedot

Organisoinnin rakenne ja työryhmät Maakuntahallitus

Organisoinnin rakenne ja työryhmät Maakuntahallitus Organisoinnin rakenne ja työryhmät Maakuntahallitus 29.2.2016 Ohjaus- ja seurantaryhmä: jäsenet tarkemmin seur. diassa Valmisteluryhmä: osallistuvien organisaatioiden virkajohto (tarkemmin myöh. dia) Henkilöstö

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 25.8.2006 nro 7/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 25.8.2006 nro 7/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 25.8.2006 kello 9.00 12.55 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Maakunta- ja soteuudistuksen ohjausryhmän valmisteleva kokous. 2. Valmistelun tiedotuksesta sopiminen

Maakunta- ja soteuudistuksen ohjausryhmän valmisteleva kokous. 2. Valmistelun tiedotuksesta sopiminen Maakunta- ja soteuudistuksen ohjausryhmän valmisteleva kokous Aika: 2.8.2016 klo 14- Paikka: Läsnä: Keski-Suomen liitto, Kokoushuone Anni Osallistujalista liitteenä 1. Avaus ja järjestäytyminen Kuntavaaleissa

Lisätiedot

JUHLAVUOSI 2017 POHJOIS-POHJANMAALLA

JUHLAVUOSI 2017 POHJOIS-POHJANMAALLA Suomi 100 -juhlavuoden info- ja suunnittelutilaisuus Tilaisuuden ohjelma klo 9.00 10.05 Avaussanat Maakuntajohtaja Pauli Harju Suomi 100 -juhlavuoden juhlatoimikunnan pj, kaupunginvaltuuston pj. Juha Hänninen

Lisätiedot

Kainuun kuntien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän välinen neuvottelu

Kainuun kuntien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän välinen neuvottelu 1 MUISTIO (PM) (tarkastamaton) Kainuun kuntien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän välinen neuvottelu Aika: 31.5.2012. klo 9:00 11:38 Paikka: Kajaanin kaupungintalo, valtuustosali, Pohjolankatu 13 Läsnä:

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTAUUDISTUS MUISTIO 1/2016. Asia Otsikko Sivu

KAINUUN MAAKUNTAUUDISTUS MUISTIO 1/2016. Asia Otsikko Sivu AIKA Perjantai 9.12.2016 klo 9:00 10.27 PAIKKA Kainuun liitto, 2. krs. neuvotteluhuone Kanerva, Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokoonpanon toteaminen ja

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No3/ Savonlinnan keskussairaala, F-rakennuksen 2. neuvottelutila, 5. kerros

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No3/ Savonlinnan keskussairaala, F-rakennuksen 2. neuvottelutila, 5. kerros Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No3/2017 1 Kokousaika kello 10:00 13:33 Kokouspaikka Savonlinnan keskussairaala, F-rakennuksen 2. neuvottelutila, 5. kerros Asialista: 1 Kokouksen avaus 3 2 Maakuntauudistuksen

Lisätiedot