Kainuun kuntien edustajien kokous Suomen Kuntaliiton Kainuun maakuntatilaisuuden yhteydessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun kuntien edustajien kokous Suomen Kuntaliiton Kainuun maakuntatilaisuuden yhteydessä"

Transkriptio

1 1 [17] MUISTIO Asia: Kainuun kuntien edustajien kokous Suomen Kuntaliiton Kainuun maakuntatilaisuuden yhteydessä Aika: tiistai klo Paikka: Kajaani, kaupungintalo valtuustosali Läsnäolijat: ks. liite Tilaisuuden avaus Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Järjestäjinä olivat Suomen kuntaliitto ja Kainuun maakunta kuntayhtymä. 2. Tilaisuuden tavoitteet Alpo Jokelainen esitteli tilaisuuden tavoitteet. Kainuun maakuntatilaisuus on yksi Suomen kuntaliiton järjestämistä valtakunnallisista maakuntatilaisuuksista. Kuntaliiton tavoitteena on ajankohtaisen kunnalliskatsauksen välittäminen maakuntiin ja neuvottelu toiminnan painopisteistä kunnissa, maakunnissa ja Kuntaliitossa. Kainuun maakunta kuntayhtymän tavoitteeksi oli asetettu Kainuun hallintokokeilun jatkokeskustelun ja - valmistelun käynnistys kuntien edustajien kanssa. 3. Hallintokokeilun jatkokeskustelussa huomioon otettavat asiat Hallintokokeilun jatkokeskustelua ja tilaisuutta varten oli laadittu päivätty Taustamuistio Kainuun hallintokokeilun jatkokeskustelua varten. Alpo Jokelainen alusti muistion keskeiset asiat hallintokokeilun jatkokeskustelun kannalta: - muutosennusteet Kainuun väestön määrässä ja ikärakenteessa - palvelutarve-ennusteet, erityisesti terveys- ja sosiaalipalvelujen kasvu Kajaanin seutukunnassa - keskeiset säännösmuutokset - hallintokokeilun jatkovaihtoehdot ja niiden yleisarviointi - nykyisen rahoitusmallin pääperiaatteet Taustamuistio on liite 2. ja Alpo Jokelaisen alustusaineisto on liite 3.

2 2 [17] 4. Ajankohtaiset kunta-asiat Suomen kuntaliiton toimitusjohtaja Risto Parjanne alusti Kunnallishallinnon ajankohtaisista asioista. Valtakunnallisesti keskeisiä kunnallishallinnon asioita ovat: - taloustilanteen äkillinen muutos huonompaan suuntaan vuoden 2008 lopulla ja erityisesti yhteisöverotulojen romahtaminen - kuntatalouteen talouskasvun hiipuminen tulee kuntatalouteen viiveellä, vuodet 2009 ja 2010 tulevat olemaan talouden kannalta erityisen tiukkoja - maakuntien väestö- ja huoltosuhdemuutokset sekä BTV-indeksi (indeksoitu arvonlisäys/asukas, työ ja väestö), Kainuun tilanne on alavireinen - kuntapalvelujen pelastusohjelma kuntatalouden vahvistaminen valtion toimin - kuntainvestointien infrarahaston perustaminen - PARAS hankkeen ja VOS uudistuksen eteneminen - aluehallinnon kehittämishanke - yhteishankinnat Risto Parjanteen näkemyksiä Kainuun hallintokokeilun jatkosta: Kainuun hallintokokeilun jatkoa pohdittaessa on ilmeistä, ettei paluuta vanhaan ole. Kokeilua on syytä jatkaa. Keskeistä on hakea sellaista mallia, joka parhaiten kasvattaa maakunnan elinvoimaa. Kainuun väestökehitys jatkuu ennusteiden mukaan tappiollisena. Pientä maakuntaa voi jopa luonnehtia suuren kunnan kokoiseksi. Kuntien yhteistoimintaa tarvitaan erikoissairaanhoitoon, maakunnallisiin tehtäviin, maankäyttöön, ilmastonsuojeluun ja moniin muihin tehtäviin. Palvelutuotannossa on saatu pienennettyä menojen kasvuvauhtia, vaikka alijäämääkin on muodostunut. Ilmeisesti ilman kokeilua tilanne olisi heikompi. Palvelutuotannon tehostamista ja uudistamista on syytä jatkaa. Malli ei ole vielä alkuunkaan valmis. Suuntaus Suomessakin on muiden pohjoismaiden tapaan kohti suurempia alueita. Pienessä maassa on kuitenkin muistettava, ettei meillä ole mahdollista luoda kokonaan kaksitasoista kunnallista hallintoa. Yhteisiä voimavaroja on suunnattava elinvoiman kehittämiseen, mikä vaatii tosiasiassa yhtä toimivaltaista päätösvaltaelintä. Nyt Kainuun maakuntavaltuusto vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista ja kunnat suoraan elinkeinokehityksestä.

3 3 [17] Jo kokeiluun lähdettäessä tiedettiin herkäksi kysymykseksi erityisesti pienten kuntien asema, koska ne luovuttavat yli puolet volyymistaan maakunnalle. Jääkö kunnalle riittävästi tehtävää ollakseen täysipainoinen itsenäinen kunta? Paras kunnallinen organisaatio luodaan silloin kun äänestäjiltä saatu valta, verotusoikeus ja palveluiden järjestämisvastuu ovat samoissa käsissä. Tätä periaatetta kannattaa pitää silmällä tulevaa mallia mietittäessä. Maamme alueellisessa kehittämisessä tarvitaan kansainvälisesti merkittävä metropoli, vahvoja suurkaupunkialueita, erikoistuneita kaupunkikeskuksia ja erityisiin vahvuuksiinsa tukeutuvia maaseutukeskuksia. Maan eri osien rakenne ja kehitysedellytykset ovat niin erilaisia, että tulevaisuudessa on ilmeisesti mentävä erilaisiin kunnallisiinkin malleihin. Suurissa kaupunkikeskuksissa luodaan valtaosa maan tuotannosta ja muusta elinkeinopohjasta. Tämä tulee ottaa huomioon myös kuntien muodostumisessa. Maahamme tarvitaan suurten kaupunkikeskusten lisäksi eriasteisten elinvoimaisten keskusten verkko sekä elinvoimainen maaseutu muun muassa raakaainehuoltoamme turvaamaan. Sama malli ei kuitenkaan toimi kaikilla alueilla. Jos kunnan elinvoimapohja ja hallintorakenne eivät ole yhteneviä, tästä aiheutuu aikaa myöten ristiriitaa. Kainuussa nyt alkanutta pohdintaa tulevaisuudesta kannattaa tehdä avoimin mielin. Hyvä on muistaa todennäköinen kehityskuva ja se, että tulevat haasteet ovat erittäin kovia. Kainuussa kehiteltävä malli ei kuitenkaan automaattisesti ole esikuva muille alueille ja kunnille. Kainuussa on uuden nousun mahdollisuuksia laman aiheuttamista takaiskuista huolimatta. Maakuntaan on saatu viime vuosina uusia työpaikkoja niin kaivannaistoimintaan, metalliin kuin elintarviketuotantoonkin. Myös matkailu tuo pitkällä aikavälillä kasvua. Risto Parjanteen alustuksen jälkeen käydyssä Kainuun hallintokokeilun jatkoa koskevassa keskustelussa todettiin: Petri Kauppinen, Sotkamon kunta, kunnanjohtaja: Säilyykö syrjäisyyskerroin VOS uudistuksessa? Risto Parjanne: Oleellista muutoksia kertoimiin ei ole tulossa. Matti Mulari, Suomusasalmen kunta, talousjohtaja:

4 4 [17] : Näkemys yhteisöverosta? Risto Parjanne: Arvioina on esitetty kuntien osuudeksi 22 32%. Raimo Piirainen, maakuntahallituksen I varapuheenjohtaja: Mikä on Kuntaliiton kanta ALKU -uudistuksen yhteistoiminta-alueisiin? Risto Parjanne: Kuntaliitto ei kannata säännöstelyä. Eero Suutari, Kajaanin kaupunki, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja: VOS sopeuttamisen ohjeet? Risto Parjanne: Laskennalliset kustannukset ovat saatavissa - näkyvissä. Alpo Jokelainen, Kainuun maakunta kuntayhtymä, maakuntajohtaja: Toteutuuko VOS uudistus kaksivaiheisena? Risto Parjanne: Laaja uudistus siirtynee kauas, seuraavalle vaalikaudelle. Timo Säkkinen, Kainuun maakunta kuntayhtymä, maakuntavaltuuston puheenjohtaja: Maakuntahallinto on osa itsehallintoa, yhteistoiminta-alueet ristiriidassa hallintokokeilulain kanssa. Risto Parjanne: Pakkoratkaisuja ei kannateta, yhteistyön tulee lähteä yhteisistä maakuntien intresseistä. Risto Parjanteen alustuksen ja keskustelun yhteenveto (muistion laatijan tekemän ryhmittelyn mukaan): - sairaanhoitopiirien määrä tulee vähenemään - laaja VOS uudistus jäänee tässä vaiheessa toteutumatta - paluuta entiseen ei ole - Alku hankkeessa kaavailtu yhteistoiminta-alueratkaisu on ristiriidassa Kainuun hallintokokeilulain kanssa - valmiutta yhden kunnan malliin ei ole, väestöpohjan perusteella yksi kunta olisi mahdollinen rajoitteena ovat Kainuun etäisyydet - elinkeinopolitiikka ja elinkeinopohjan vahvistaminen on otettava mukaan tarkasteluun - nykyisen mallin kokemukset tulee analysoida Risto Parjanteen alustusaineisto on liite Talousnäkökulma Kainuun maakunta kuntayhtymän talousjohtaja Asta Tolonen alusti Kainuun kuntien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän talouden kehityksestä ja kehitysnäkymistä vuosina

5 5 [17] Alijäämistä huolimatta Kainuun hallintokokeilu on taloudellisesti onnistunut verrattuna muun maan vastaavaan kehitykseen. Esimerkiksi terveyden- ja vanhustenhuollon tarve- ja olosuhdevakioitu menoindeksi Kainuussa oli 92 vuonna 2007 (Manner-Suomi = 100). Kainuuta pienempi menoindeksi oli ainoastaan Päijät-Hämeessä (menoindeksi oli 88). Koko maakunnan sote -menojen kasvu keskimäärin vuosina on 4,4 % kun koko maassa soten menojen kasvu vastaavavana aikana oli noin 6,3%. Kainuun maakunta yhtymän tulevaisuuden kannalta keskeisiä asioita ovat: - sosiaali- ja terveysmenot kasvavat 2 3 % vuosittain - verojen kasvu reaalisesti 0% - valtio-osuudet kasvavat menojen kasvun verran 3% vuosittain - tulojen ja menojen kasvuero on -1% vuosittain - alijäämäkierteen katkaisu - lisätulotarve n. 3 milj. euroa, jotta alijäämää ei syntyisi - pystyvätkö muut toiminnot supistumaan 1 % vuodessa? Rahoitusmallin kannalta peruskysymyksiä ovat järjestämisvastuu ja periaateratkaisu vaihtoehdoista: jaetaanko tuloja vai menoja? Avoin asia on vielä VOS uudistuksen vaikutus Kainuun maakunta kuntayhtymän perussopimukseen. Asta Tolonen tiivisti tulevaisuuskuvan: Vuonna 2030 tulee palvelutarve olemaan noin 50% nykyistä korkeampi. Samanaikaisesti käytettävissä olevat resurssit vähenevät, työvoimaa on käytettävissä n. 30 % nykyistä vähemmän. Asta Tolosen alustusaineisto on liite 5.

6 6 [17] 6. Kuntanäkökulma Arto Laurikainen alusti kainuulaisen kunnan näkökulmasta. Lähtökohtina ovat Kainuun väestöön, väestön tulotasoon, lainsäädäntöön ja talouteen liittyvät reunaehdot. Tavoitteina tulee olla kansalaisten palvelu, yksinkertainen selkeä malli, oikeudenmukainen rahoitusjärjestelmä. Uusina elementteinä yhteisen ohjauksen piiriin voisivat olla ammattikorkeakoulu, pelastuslaitos ja maatalouslomitus. Lukioita voidaan tarkastella kriittisesti ja harkita niiden palauttamista peruskunnille. Filiaalilukio voisi jatkaa sopimuspohjalta. Jatkotarkasteluvaihtoehdoiksi Arto Laurikainen esitti vaihtoehtoja F. Kokeilun vakinaistaminen, H. Yhdistäminen valtion aluehallinnon kanssa ja E. Monialainen maakunnallinen perinteinen kuntayhtymä. Arto Laurikaisen alustusaineisto on liite Alustusten jälkeen käyty keskustelu Alustusten jälkeen käytiin vilkas keskustelu. Timo Krogerus, maakuntavaltuutettu ja maakuntahallituksen jäsen: Perussopimus on uusittava ja uudessa sopimuksessa on määritettävä palveluvarustuksen minimitaso. Lukiokoulutuksen palautus peruskunnille ja mikä on muiden kuntien kanta lukikoulutuksen palauttamisesta? Ritva Mäkeläinen, Suomussalmen kunta, kunnanhallituksen puheenjohtaja:

7 7 [17] Elinkeinopolitiikka on jäänyt lapsen asemaan. Yhteisvastuullisuus ei toimi. Lähipalvelut tulee määritellä tarkemmin. Valtion aluehallinnon yhdistäminen ja maakuntahallinnon yhdistäminen on mielenkiintoinen vaihtoehto. Rahoituksen tulee perustua tuloihin - ei menoihin. Äänestysaktiivisuus on ollut maakuntavaaleissa alhainen onko maakuntavaali tarpeellinen päättävätkö äänestäjät? Arto Okkonen, Kajaanin kaupunki, kaupunginhallituksen puheenjohtaja: Malttia ei muutosta muutoksen perään. Nykyisen mallin hyvät ja huonot puolet on analysoitava. Rahoitusmalli on tarkistettava. Timo Säkkinen, maakuntavaltuuston puheenjohtaja: Kannattaa palauttaa keskusteluun Paavo Lipposen alkuperäinen Sininen ajatus, jossa elinkeinopolitiikka on pääroolissa. Jatkovalmistelulle ei tule asettaa ennakkoehtoja. Sisältö päätetään valmistelussa.

8 8 [17] Raimo Piirainen, maakuntahallituksen I varapuheenjohtaja: Arto Laurikaisen esityksessä oli selkeät kannanotot lukiosta, sosiaali- ja terveystoimesta ja rahoitusjärjestelmän ongelmista. Kuntien itsemääräämisoikeus ei toimi. Maakuntavaalit eivät kiinnosta, maakuntavaltuusto voidaan valita kuntalain mukaan kuntavaalien kautta. Saako Kainuu uutta poikkeuslakia? Eero Suutari, Kajaanin kaupunki, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja: Elinvoimaan pitää kiinnittää huomiota, erityisesti ikärakenteen muutoksista aiheutuvien haasteiden hallintaa on kiinnitettävä huomioita. Kuntien yhdistäminen ja byrokratian purku on otettava vakavaan keskusteluun. Tapani Kemppainen, Hyrynsalmen kunta, kunnanhallituksen puheenjohtaja:

9 9 [17] Suuri muutos ei ole realistinen. Kuntaliitos asia on kuntien keskinäinen asia. Sosiaali- ja terveystoimen VOS:n tulouttamismahdollisuus suoraan maakuntayhtymälle tulee selvittää. Lukioasia on nostettava avoimeen keskusteluun. Petri Kauppinen, Sotkamon kunta, kunnanjohtaja: Elinvoima ja kilpailukyky edellyttää valintoja. Maakunnallisesti on valittava elinkeinopoliittiset pääpainopistealueet, johon sovitetaan kuntien oma elinkeinopolitiikka. Ellei valintoja tehdä alueellinen eriytyminen Kainuussa jatkuu. Veijo Mikkonen, Paltamon kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja: Arto Laurikaisen alustus oli hyvä. Alhainen äänestysprosentti viestittää asioiden oleva maakunnassa hyvin (humoristisesti). Osmo Polvinen, maakuntavaltuuston I varapuheenjohtaja:

10 10 [17] Suora maakuntavaltuuston valintatapa tulee säilyttää. Lukioiden palautus peruskunnille tuskin on ratkaisu lukiokysymykseen. Kunnissa tulee tehdä myös omaa elinkeinopoliittista ja muuta kehittämistyötä. Jouko Korhonen, Sotkamon kunta, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja: Paluuta entiseen ei ole. Rahoitusratkaisuun tulee sisältyä pelivaraa kunnan omaan käyttöön. Nykyinen ratkaisu voidaan vakinaistaa tarkistettuna mm. elinkeinopolitiikkaa syventämällä ja rahoitusratkaisua tarkistamalla. Juhani Seppänen, maakuntahallituksen jäsen Elinkeinopolitiikkaan tulee saada lisää painoarvoa. Nykyisen mallin tarkistaminen on realistinen vaihtoehto. Lukiokeskustelu on ylikuumentunut ja se ei saa ohjata pääratkaisua. Poikkeuslaki on kainuulaisten käsissä. Raimo Piirainen, maakuntahallituksen I varapuheenjohtaja, kommentti:

11 11 [17] Rahoitusmallia voidaan käyttää tarkistettuna. Kahdet vaalit aiheuttavat sekaannusta ja kuntien itsemääräämisoikeus hämärtyy. Eila Valtanen, Kuhmon kaupunki, kaupunginjohtaja Evoluutio vs, revoluutio (ympäristöön sopeutuminen vs. vallankumous). Suuria vallankumouksia ei tarvita. Keskustelun painopiste tulee siirtää hallinnosta työprosesseihin. Kuntien omistajaohjauksen toimivuus nykymallissa? Harri Peltola, Puolangan kunta, kunnanhallituksen puheenjohtaja: Entiseen ei ole paluuta. Elinkeinopolitiikkaa on saatava valtion ohjaus mukaan. Menojen jakoperuste on tarkistettava. Sosiaali- ja terveystoimiala on toiminut hyvin. Lukion kohtalo on aiheuttanut eniten harmillista jännitettä. Keskustelun pääteemat ja yhteenveto (muistion laatijan tekemän ryhmittelyn mukaan): Paluu entiseen - paluuta entiseen ei ole Perussopimuksen tarkistus kuntayhtymän tehtävien tarkistus: - lisätehtävät - karsittavat (erityisesti lukiokoulutuksen palautus peruskunnille) - palvelutason määritys (erityisesti lähipalvelujen määritys) kuntien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen - yhteisvastuullisuus - organisaatio maakunta vs. kunnat rahoitusperiaate - kuntien maksuosuus - menojen kasvun hallinta - pelivaraa kunnille omaan käyttöön

12 12 [17] Nykyisen mallin arviointi - onnistuneet osat - korjausta vaativat osat Elinkeinopolitiikka ja elinvoima - Sinisen ajatuksen alkuperäinen tavoite on elinkeinopoliittisen toimien tehostaminen - Kainuun alueellinen epätasapaino vs. maakunnalliset pääpainopisteet ja kuntien omat profiilit - valtion aluehallinnon ohjaus mukaan Maakuntavaali - suoralla vaalilla valittu maakuntavaltuusto vs. kuntien valitsema yhtymäkokous - kuntien ohjausmahdollisuus perinteisessä kuntayhtymässä parempi Kuntaliitokset - kuntien keskinäinen asia - yhden kunnan malliin ei ole valmiutta, miten käy maakunnan? Keskustelun painopiste - painopiste hallintomallista työprosesseihin 8. Päätökset jatkotoimista Jatkovalmisteluvaihtoehdot Alustuksen jälkeen käydyn keskustelun perusteella puheenjohtaja esitti jatkovalmistelun vaihtoehdoiksi: F. Kainuun hallintokokeilulain vakinaistaminen E. Maakunnallinen monialainen perinteinen kuntayhtymä H. Maakuntahallinnon ja valtion aluehallinnon yhdistäminen Tilaisuudessa läsnäolijat hyväksyivät tehdyn esityksen yksimielisesti. Jatkovalmistelun ohjausryhmä Tilaisuus todettiin toimivaltaiseksi ohjausryhmän edustuksellisen kokoonpanon määrittämiseen. Ohjausryhmän jäsenet nimeää kukin organisaatio. Tilaisuudessa jaetussa taustamuistiossa oli alustava esitys ohjausryhmän kokoonpanosta. Keskustelun jälkeen päätettiin seuraavista korjauksista: pääsopijajärjestöistä ja TEHYstä yksi edustaja kustakin eli 5 edustajaa Kainuun Yrittäjät, Kajaanin kauppakamariosasto, EK (Elinkeinoelämän keskusliitto) ja MTK-Kainuu yksi edustaja kustakin eli 4 edustajaa ohjausryhmän kokonaisvahvuus on 70 edustajaa Päätettiin jatkovalmistelun ohjausryhmän kokoonpanoksi: Kuntien edustajat: Kuntia pyydetään nimeämään edustajat. Suositus on, että kunnat nimeävät edustajikseen ottamalla huomioon poliittisen edustavuudet seuraavista: - valtuuston puheenjohtajisto (puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat) - hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja - kaupungin/kunnanjohtaja

13 13 [17] siten, että Kajaani, Kuhmo, Sotkamo ja Suomussalmi nimeävät kuusi edustajaa ja muut kunnat neljä edustajaa kustakin kunnasta (4 kuntaa á 6 edustajaa = 24 edustajaa ja 5 kuntaa á 4 edustajaa = 20 edustajaa ) Kainuun maakunta -kuntayhtymän edustajat: - maakuntavaltuuston puheenjohtajisto (puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat) - maakuntahallituksen puheenjohtaja (maakuntajohtaja ja varapuheenjohtajat) - toimialajohtajat (sosiaali- ja terveysala- sekä koulutustoimiala) - hallintojohtaja ja talousjohtaja ( = 10 edustajaa) Kainuun kansanedustajat (yhteensä 3) Valtion aluehallinto (yhteensä 4) - Kainuun TE keskus - Kainuun ympäristökeskus - Oulun tiepiiri - Kainuun metsäkeskus Sosiaalipartnerit Pääsopijajärjestöt ja TEHY (5 edustajaa) - Kunta-alan unioni, - Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, - Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ - Tekniikka ja Terveys KTN ry. - TEHY Yrittäjät (1 edustaja) Kauppakamari (1 edustaja) EK (1 edustaja) MTK (1 edustaja) Yhteensä 70 jäsentä Ohjausryhmän tehtävät Ohjausryhmän alustaviksi tehtäviksi päätettiin: 1. Käynnistää Kainuun hallintokokeilun jatkon valmistelun 2. Valmistelee jatkon valmisteluun tarvittavat sopimukset ja puitteet (kumppanuussopimuksen) 3. Valmistelee Kainuun ehdotuksen maakuntahallinnon tehtävien järjestämisestä vuoden 2012 jälkeen. 4. Asettaa työvaliokunnan 5. Ohjaa työvaliokunnan työtä 6. Asettaa mahdolliset alatyöryhmät Kainuun maakunta kuntayhtymä pyytää organisaatioita nimeämään edustajat ohjausryhmään ja käynnistää valmistelutyön. Työvaliokunta Kokous päätti nimetä työvaliokunta, jota ohjausryhmä tarvittaessa muuttaa. Kokous oikeutti työvaliokunnan aloittamaan työnsä. Työvaliokunnan alustava kokoonpano: Kuntien edustus: - kaupunkien ja kuntien johtajat

14 14 [17] Kainuun maakunta -kuntayhtymän edustajat: - maakuntajohtaja, toimialajohtajat, hallintojohtaja Työvaliokunnan päätehtävät: 1. Valmistelee Kainuun ehdotuksen maakuntahallinnon tehtävien järjestämisestä vuoden 2012 jälkeen ohjausryhmälle 2. Esittää mahdollisten alatyöryhmien perustamiset ohjausryhmälle 3. Ohjaa ja valvoo alatyöryhmien työtä 4. Järjestää valmistelutyötä varten tarvittavat resurssit 9. Kokouksen päätös Puheenjohtaja Alpo Jokelainen kiitti osallistujia aktiivista kokoustyöskentelystä ja päätti kokouksen klo 12:15.. Alpo Jokelainen puheenjohtaja Esa Toivonen sihteeri Liitteet: Liite 1. Läsnäolijat Liite 2. Taustamuistio Kainuun hallintokokeilun jatkokeskustelua varten, Liite 3. Alpo Jokelaisen alustus Liite 4. Risto Parjanteen alustus

15 15 [17] Liite 5. Liite 6. Asta Tolosen alustus Arto Laurikaisen alustus Liitteet ovat Kainuun maakunta kuntayhtymän sivuilla

16 16 [17] Liite 1 KUNTALIITON JA KAINUUN MAAKUNNAN AJAKOHTAISPÄIVÄ Läsnäolijat Yht. 54 henkilöä Kunta Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala Maakunta Nimi kv pj Esa Kemppainen kh pj Tapani Kemppainen kj Heimo Keränen kv pj Eero Suutari kh pj Arto Okkonen kj Erkki Vähämaa tj Jorma Kovalainen pp Risto Brunou kh pj Pekka Heikkinen kj Eila Valtanen tj Kaarina Heikkinen hj Juhana Juntunen kj Arto Laurikainen kv pj Heli Moilanen kv I vpj Ilkka Horto kh pj Martti Siira kh I vpj Veijo Mikkonen kv pj Eero Huusko kv II vpj Tuulikki Moilanen kh pj Harri Peltola kh I vpj Taina Paulomäki hs Tiina Veijola kv pj Yrjö Kurkinen hs Terttu Härkönen kv pj Anne Lukkari kv I vpj Jouko Korhonen kv II vpj Kari Sirviö kj Petri Kauppinen kk Irene Toppinen kh pj Ritva Mäkeläinen kh II vpj Ahti Pakarinen kv I vpj Leena Manner tj Matti Mulari kj Veikko Tossavainen mj Alpo Jokelainen tj Asta Tolonen stj Tuomo Pääkkönen hj Kalevi Yliniemi sj Esa Toivonen st Harri Turkulainen tltk Eija Hakkarainen tlkt Tuula Rossi-Määttä mh Leena-Kaisa Pärkkä-Hietala mh Juhani Seppänen mv pj Timo A. Säkkinen mh I vpj Raimo Piirainen mv I vpj Osmo Polvinen mh Timo Krogerus mh Minna Haataja mv Aki Räisänen kehj Marita Pikkarainen kehj Jorma Teittinen

17 17 [17] Ympäristökeskus es Erja Heikkinen johtaja Kari Pääkkönen

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 16.6.2011 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot 16.6.2011 Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli)

Lisätiedot

1 / 5 Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu Työvaliokunta kokous 6./2010

1 / 5 Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu Työvaliokunta kokous 6./2010 1 / 5 Kainuun hallintokokeilun jatkovalmistelu Muistio Työvaliokunta kokous 6./2010 Aika: Paikka: tiistaina 15.06.2010 klo 10.30 11.15, työvaliokunnan asiat klo 9.30 10.30 kunta-asiat 1. ja 2. ja klo 11.15

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 11.1.2005 Maakuntavaltuusto 17.1.2005 Liite 1/ 5 maakuntavaltuusto 17.1.2005 MAAKUNTAHALLITUS III (MYR) Varsinainen jäsen maakunta Timo Säkkinen pj. Kainuun liitto, Kauppakatu

Lisätiedot

Kainuun maakunnan tehtävien järjestäminen vuoden 2012 jälkeen. Valmistelutyöorganisaatio, tilanne 12.08.2009 / koonnut Esa Toivonen

Kainuun maakunnan tehtävien järjestäminen vuoden 2012 jälkeen. Valmistelutyöorganisaatio, tilanne 12.08.2009 / koonnut Esa Toivonen 1 [8] Kainuun maakunnan tehtävien järjestäminen vuoden 2012 jälkeen Valmistelutyöorganisaatio, tilanne 12.08.2009 / koonnut Esa Toivonen 1. Valtiovarainministeriön asettama seurantaryhmä Liite 2. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä 9.8.2012 Sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma Ohjausryhmän kokoonpano ja yhteystiedot Kainuun sosiaalisen vahvistamisen kehittämisohjelma KAIRA -hanke (Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen) (S10179) KaiTo -projekti (Kainuulainen työ- ja terveyskunnon toimintamalli) (S10073)

Lisätiedot

Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa. Kongressikeskus Fellmanni, Lahti. ke 1.4.2009

Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa. Kongressikeskus Fellmanni, Lahti. ke 1.4.2009 Sivistystoimen yhteistyörakenne Kainuun maakunnassa Kongressikeskus Fellmanni, Lahti ke 1.4.2009 Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä MAAKUNTAKOKEILUN MERKKIPAALUT pääministeri

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö

Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Aikuiskoulutuksen haasteet ja verkostoyhteistyö Kaukametsä, Kouta-sali Kajaani ti 1.6.2010 Anssi Tuominen koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KOULUTUS-

Lisätiedot

Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu. Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009. Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja

Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu. Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009. Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja Siniset ajatukset Kainuun malliksi - tähän on tultu Kaukametsä, Kajaani ke 25.11.2009 Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja MAAKUNTAKOKEILUN MERKKIPAALUT pääministeri Paavo Lipponen 16.10.2001 selvitysmies

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 Kunnanhallitus 3.12.2015. Otsikko Sivu 168 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 Kunnanhallitus 3.12.2015. Otsikko Sivu 168 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PUOLANGAN KUNA PÖYÄKIRJA 5/05 AIKA 3..05 9:00 - :9 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSIELLY ASIA Otsikko Sivu 68 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 3 PÄÄÖSVALAISUUDEN OEAMINEN 69 PÖYÄKIRJANARKASAJIEN VALINA

Lisätiedot

KAINUUN LAAJAKAISTA KAIKILLE OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2009

KAINUUN LAAJAKAISTA KAIKILLE OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2009 1 / 5 KAINUUN LAAJAKAISTA KAIKILLE OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2009 Aika: tiistai klo 13.10 14.45 Paikka: Läsnä: Kauppakatu 1, 2.kerroksen kokoushuone Juhana Juntunen, Kuhmon kaupunki Erkki Kemppainen, Kajaanin

Lisätiedot

26.9.2011. Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous

26.9.2011. Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous Aika pe 23.9.2011 klo 9.00 11.00 Paikka Kajaanin kaupungintalon kokoustila Brahe Läsnä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Okkonen,

Lisätiedot

Kainuun hallintokokeilu: Siniset ajatukset -tavoitteista vaikutuksiin Alue- ja paikallishallintopäivät Kuopio 24.8.2010

Kainuun hallintokokeilu: Siniset ajatukset -tavoitteista vaikutuksiin Alue- ja paikallishallintopäivät Kuopio 24.8.2010 Kainuun hallintokokeilu: Siniset ajatukset -tavoitteista vaikutuksiin Alue- ja paikallishallintopäivät Kuopio 24.8.2010 hallintojohtaja Kalevi Yliniemi KAINUU IVALO 625 km KAINUU OULU 181 km KAJAANI Vaala

Lisätiedot

Kainuun Liitto -kuntayhtymän perustaminen

Kainuun Liitto -kuntayhtymän perustaminen Kunnanhallitus 115 28.05.2012 Kunnanvaltuusto 21 14.06.2012 Kainuun Liitto -kuntayhtymän perustaminen 65/10/101/2012 KH 115 Valmistelija: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p. 044 2885 600. Kainuussa on toteutettu

Lisätiedot

Rahoitusmalli 2013 2.12.2009. asta.tolonen@kainuu.fi

Rahoitusmalli 2013 2.12.2009. asta.tolonen@kainuu.fi Rahoitusmalli 2013 2.12.2009 asta.tolonen@kainuu.fi 2010 2012 Kunnan rahoitusosuus Kainuun maakunnalle: Kuntien rahoitusosuudet maakuntahallinnolle määritellään prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnan loppumisen johdosta uudelleen organisoitavat palvelut ja tehtävät 1.1.2013 alkaen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnan loppumisen johdosta uudelleen organisoitavat palvelut ja tehtävät 1.1.2013 alkaen Kunnanhallitus 20 24.01.2012 Kunnanvaltuusto 4 26.01.2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminnan loppumisen johdosta uudelleen organisoitavat palvelut ja tehtävät 1.1.2013 alkaen 15//2010 KH 20 Valmistelijana:

Lisätiedot

Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta

Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta Henkilöstö valmisteluryhmän toiminta Tiedotustilaisuus 21.3.2012 Henkilöstöjohtaja Markku Hämäläinen Henkilöstö valmisteluryhmän kokoonpano: Puheenjohtaja Markku Hämäläinen henkilöstöjohtaja / Kainuun

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja toimeenpano Kainuussa. Annikki Aitoaho Kainuun maakunta-kuntayhtymä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja toimeenpano Kainuussa. Annikki Aitoaho Kainuun maakunta-kuntayhtymä Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen ja toimeenpano Kainuussa Annikki Aitoaho Kainuun maakunta-kuntayhtymä 2 Ivalo 625 km Kainuun sijainti ja väkiluku kunnittain 2009 Kainuu 82 634 henkilöä

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen

Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen Maakuntahallitus 34 25.02.2013 Maakuntahallitus 72 15.04.2013 Maakuntahallitus 85 13.05.2013 Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) nimeäminen 149/18.184/2013 MH 34 Va. maakuntajohtajan ehdotus: Nykyisen EU-ohjelmakauden

Lisätiedot

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien perustaminen ensihoitoon Sosiaali- ja terveyslautakunta 442 21.12.2011 Maakuntahallitus I 19 16.01.2012 Maakuntahallitus I 22 06.02.2012 Maakuntahallitus I 53 26.03.2012 Toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteisten vakanssien

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS jklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklö

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki avasi kokouksen klo 14.00 Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti.

Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki avasi kokouksen klo 14.00 Todettiin osallistujat liitteen 1 mukaisesti. Aika: 6.10.2015 klo 14.00 15.00 Paikka: Seinäjoki Areena, Kirkkokatu 23, 60220 Seinäjoki Kokoustila 140B Läsnä: läsnäolijat (liite 1) 1. Kokouksen avaus / todetaan läsnäolijat Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

3.5.2005. Lausunto kainuun maakunnan hallintokokeilun maksuosuuksien ja lukion yksikköhintarahoituksen

3.5.2005. Lausunto kainuun maakunnan hallintokokeilun maksuosuuksien ja lukion yksikköhintarahoituksen Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto LAUSUNTO 68 3.5.2005 Lausunto kainuun maakunnan hallintokokeilun maksuosuuksien ja lukion yksikköhintarahoituksen kirjaamisesta 1 Lausuntopyyntö Kainuun hallintokokeilusta

Lisätiedot

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani

Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta (2009-2012) Muistio 1/2010 Aika: 11.2.2010 klo 10.30 13.10 Paikka: Urho Kekkosen katu 2-4, 2. krs neuvotteluhuone, Kajaani 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015. SIJA M12 3km TULOS

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015. SIJA M12 3km TULOS SIJA M12 3km TULOS 1. 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 0:09:13 2. 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven Pyry 0:09:15 3. 8 Tuukka Tolkkinen 40231813 Sotkamon Jymy 0:09:17 4. 5 Topias Törmäkanga

Lisätiedot

HE 269/2010 vp. Lakiehdotus ehdotetaan tulevaksi voimaan 31 päivänä joulukuuta 2012. voi päättää maakuntajohtajan asemasta nykyistä laajemmin.

HE 269/2010 vp. Lakiehdotus ehdotetaan tulevaksi voimaan 31 päivänä joulukuuta 2012. voi päättää maakuntajohtajan asemasta nykyistä laajemmin. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kainuun hallintokokeilusta annettua lakia. Lakiesityksellä jatkettaisiin

Lisätiedot

Sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen sekä aluehallintouudistuksen valmistelun selvityshenkilöhanke

Sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen sekä aluehallintouudistuksen valmistelun selvityshenkilöhanke Sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen ja itsehallintoalueiden perustamisen sekä aluehallintouudistuksen valmistelun selvityshenkilöhanke Selvityshenkilötyöryhmän Tuomas Pöysti (pj), Annikki Niiranen

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio

POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013. Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio POHJOIS-SAVON LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 67/00.02.02/2013 Tarkastuslautakunta Aika 18.2.2016 klo 9.00 10.25 Paikka Maakuntatalo, Tarja Miettisen työhuone, Sepänkatu 1, Kuopio Jäsenet ( x ) Pulkkinen Veli

Lisätiedot

Kainuun kuntien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän välinen neuvottelu

Kainuun kuntien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän välinen neuvottelu 1 MUISTIO (PM) (tarkastamaton) Kainuun kuntien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän välinen neuvottelu Aika: 31.5.2012. klo 9:00 11:38 Paikka: Kajaanin kaupungintalo, valtuustosali, Pohjolankatu 13 Läsnä:

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 20/ 2010 322 Kokousaika 27.9.2010 klo 17.00-18.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kainuun hallintokokeilun perusteet, tavoitteet ja kokemuksia. Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kuhmo 12.8.

Kainuun hallintokokeilun perusteet, tavoitteet ja kokemuksia. Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kuhmo 12.8. Kainuun hallintokokeilun perusteet, tavoitteet ja kokemuksia Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kuhmo 12.8.2010 LAKI KAINUUN HALLINTOKOKEILUSTA (343 / 2003) kokeilu on alkanut

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Kristina Wikberg, Johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat Direktör, svenska och

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän tehtävät vuoden 2012 jälkeen

Kainuun maakunta -kuntayhtymän tehtävät vuoden 2012 jälkeen Kainuun ohjausryhmä 4 22.01.2010 Kainuun maakunta -kuntayhtymän tehtävät vuoden 2012 jälkeen 85/10/100/2010 KAIOHRY 4 1. Maakunnan nykyiset tehtävät Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminta perustuu vuosiksi

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kunnallinen työmarkkinalaitos 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jaana Pirhonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 25.8.2006 nro 7/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 25.8.2006 nro 7/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 25.8.2006 kello 9.00 12.55 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNE- JA RAHOITUSRATKAISUT VAIHTOEHTOJEN TARKASTELUA. Jussi Huttunen

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNE- JA RAHOITUSRATKAISUT VAIHTOEHTOJEN TARKASTELUA. Jussi Huttunen SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON RAKENNE- JA RAHOITUSRATKAISUT VAIHTOEHTOJEN TARKASTELUA Jussi Huttunen Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneselvityksen loppuseminaari 14.6.2011 SUOMEN

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen Kainuussa

Osaamisen kehittäminen Kainuussa Osaamisen kehittäminen Kainuussa Sokos Hotel Vuokatti ke 3.9.2008 Anssi Tuominen Koulutustoimialan johtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä Koulutustoimiala 2008 toisen asteen koulutus Opiskelijoita noin

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: keskiviikkona 13.5.2015 klo 14.05 16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 2/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 2/2016 Pöytäkirja 1 (8) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 2/2016 Aika 1.3.2016 kello 18:00-19:10 Paikka n kaupunginvaltuuston istuntosali Allekirjoittajat Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen sihteeri

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1

Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen. Eija Tolonen 7.12.2010 1 Sosiaalipalvelujen valvonta Kainuussa vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen Eija Tolonen 7.12.2010 1 Ivalo 625 km Kainuun väkiluku v. 2009 Kainuu 83160 henkilöä Oulu 181 km SUOMUSSALMI PUOLANKA 9435 3183 HYRYNSALMI

Lisätiedot

Päijät-Hämeen seminaari: YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN

Päijät-Hämeen seminaari: YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN Päijät-Hämeen seminaari: YMPÄRI KÄYDÄÄN YHTEEN TULLAAN Sibelius talo, Lahti Maakuntajohtaja Juho Savo 19.4.2012 Johdantona aiheeseen: Kadonnutta kansanvaltaa etsimässä Maakunta 2020 Sitran ja maakuntajohtajien

Lisätiedot

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus I 24 06.02.2012 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ja lausunnot 1320/10/101/2011 MH 24 Kainuun maakuntahallinnossa on valmistunut seuraavat kokouspöytäkirjat: - Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen

Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun osaamistason nostaminen ja koulutusrakenteiden kehittäminen Kainuun maakunta kuntayhtymä, koulutustoimiala Esa Toivonen Kajaani 13.10.2008 1 Pääkohdat Aluksi Kainuun koulutus ja sen ohjaus Opiskelijan

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Tekninen lautakunta 17.4.2015. Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Tekninen lautakunta 17.4.2015. Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 AIKA 17.4.2015 12:00-14:00 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 3 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 23 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

@Jari_Parkkonen #PHliitto. Päijät-Hämeen liitto

@Jari_Parkkonen #PHliitto. Päijät-Hämeen liitto @Jari_Parkkonen #PHliitto MAAKUNNAT ITSEHALLINTOALUEIDEN PURISTUKSESSA VAI TOISINPÄIN? Päijät-Häme osana suurmetropolia, sen rajalla vai ulkopuolella? Jari Parkkonen, maakuntajohtaja, Ossi Savolainen,

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 15.1.2015 ASIALISTA 1/2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(16) ASIALISTA 1/2015 Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 3 Yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen sihteerin

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2011. Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2011. Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00 KUUMA-HALLITUS Esityslista 4/2011 Aika Perjantai 8.4.2011 klo 12.30-14.00 Paikka Helsingin kaupungintalo, ryhmähuone 331, Aleksanterinkatu 20, Helsinki 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892

Nuoret 28.4.2012 29.4.2012 1.5.2012 Kokonaistulos Ville Lappi Pielavesi 9665 Janne Lappi Pielavesi 8830 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 32617 16751 49368 Nuoret 1 Ville Lappi Pielavesi 9665 4858 14523 2 Janne Lappi Pielavesi 8830 3843 12673 3 Mikko Juurikka Pudasjärvi 5892 4050 9942 4 Elina Luokkanen Taivalkoski 4424 2402 6826 5 Tuomas

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Pekka Järvinen 2.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012

Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012 Sivistystoimen lautakunta 21 16.02.2012 Kunnanhallitus 66 13.03.2012 Kunnanvaltuusto 16 27.03.2012 Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.2012 alkaen SIVLTK 21 vs. varhaiskasvatuksen päällikkö

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat:

Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Kunnanhallituksen tehtäviin ennen vaaleja kuuluvat: Kunnanhallitus 75 24.02.2015 Kunnanhallitus 100 09.03.2015 EDUSKUNTAVAALIT 19.4.2015 618/0/06/060/2014 Khall 24.02.2015 75 Hallintosihteeri Rauno Piippo (puhelin 044-497 0003): Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014. Asia Otsikko Sivu

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2014. Asia Otsikko Sivu AIKA 20.1.2014 klo 10:00-13:40, lounastauko klo 12:10-12:45. PAIKKA Kajaanin kaupungintalo, valtuustosali 2. kerros, Pohjolankatu 13, Kajaani KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 4 2

Lisätiedot

Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen?

Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen? Kuntauudistus ja talouden paineet Onko hyvinvointikunta vielä ensi kuntavaalikaudella naisen paras ystävä ja miehen? Henna Virkkunen hallinto- ja kuntaministeri Turku 27.10.2011 Hallitus toteuttaa koko

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015 M12 11:00:00 3 Eetu Vimpari 40145859 Kajaanin Hiihtäjät 11:00:00 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 11:00:00 5 Topias Törmäkanga 40114888 Sotkamon Jymy 11:00:00 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven

Lisätiedot

Sote-rahoituksesta ja henkilöstöstä. Hallituksen kokous 7.5.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen

Sote-rahoituksesta ja henkilöstöstä. Hallituksen kokous 7.5.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Sote-rahoituksesta ja henkilöstöstä Hallituksen kokous 7.5.2014 Varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Sote rahoituksen periaatteista: kansallisesti ei lisää tehtäviä kuntien rahoitus sote-alueelle painotetulla

Lisätiedot

Kainuun tulevaisuuden tekijät

Kainuun tulevaisuuden tekijät Kainuun tulevaisuuden tekijät Alpo Jokelainen maakuntajohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä Helsinki Kainuu 2010 seminaari Kuhmo-talo 12.8.2010 Kainuun erityispiirteet Maakuntaprofiili Väestö Elinkeinot

Lisätiedot

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015

Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmän tiedotustilaisuus 27.3.2015 Ohjausryhmä Laatija: Aleksi Saukkoriipi Prosessi Selvitys aloitettu lokakuussa Päättynyt maaliskuussa Seuraavaksi alkaa huomautusaika kuntalaisille 30 päivää (huhtikuussa)

Lisätiedot

1 (18) Kainuun malli 2013 -maakunnan tehtävien järjestäminen vuoden 2012 jälkeen, Kainuun hallintokokeilun jatkoon tähtäävä valmistelu

1 (18) Kainuun malli 2013 -maakunnan tehtävien järjestäminen vuoden 2012 jälkeen, Kainuun hallintokokeilun jatkoon tähtäävä valmistelu 1 (18) Nettipäiväkirja Esa Toivonen VALMISTELUVAIHE I Kainuun malli 2013 -maakunnan tehtävien järjestäminen vuoden 2012 jälkeen, Kainuun hallintokokeilun jatkoon tähtäävä valmistelu Kainuun hallintokokeilu

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Vuosikertomus 2012. Vuosikertomus 2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Vuosikertomus 2012. Vuosikertomus 2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2 3 Vuosikertomus 2012 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto 12.6.2013 24 C:2 4 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio - valmisteluun liittyvät järjestelyt ja vastuutukset sekä aikataulut Organisaatiotoimikunta 27.09.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen Uuden

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perustaminen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perustaminen Kunnanhallitus 116 28.05.2012 Kunnanvaltuusto 22 14.06.2012 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perustaminen 64/10/101/2012 KH 116 Valmistelija: kunnanjohtaja Arto Laurikainen, p. 044 2885

Lisätiedot

Miksi Uusi Kunta? Jyrki Myllyvirta 9.10.2009

Miksi Uusi Kunta? Jyrki Myllyvirta 9.10.2009 Miksi Uusi Kunta? Jyrki Myllyvirta 9.10.2009 Miksi päijäthämäläisten tulee olla innostuneita Uudesta Kunnasta? 1. Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yleiset perusteet 2. Lisäperusteita kuntarajojen purkuun

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(5) Kirkkoneuvosto 3/2012 12.4.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(5) Kirkkoneuvosto 3/2012 12.4.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(5) KOKOUSTIEDOT Aika 12.4.2012 klo 17 18 45 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu

Aluehallintouudistus. Tilannekatsaus joulukuu Aluehallintouudistus Tilannekatsaus joulukuu 2015 18.12.2015 1 Juha Sipilän hallitusohjelma Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa

Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa Kaupunginjohtaja Jaana Karrimaa } Erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuolto Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:stä } Kunnat Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia Väestöpohja

Lisätiedot

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013

Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset. Pekka Järvinen 27.6.2013 Petteri Orpon koordinaatioryhmän ehdotukset 27.6.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perusja erikoistason palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään

Lisätiedot

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle

Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Suomen malli Sosiaali- ja terveydenhuolto viidelle sote-alueelle Sosiaali- ja terveysministeriö Kari Haavisto 11.4.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Lyhyt historia Uusi palvelurakenne

Lisätiedot

Kuprusta sotkuun mistä uusi suunta kuntauudistukselle? Yrjö Hakanen Paikallispolitiikan seminaari 22.9.2013 Turussa

Kuprusta sotkuun mistä uusi suunta kuntauudistukselle? Yrjö Hakanen Paikallispolitiikan seminaari 22.9.2013 Turussa Kuprusta sotkuun mistä uusi suunta kuntauudistukselle? Yrjö Hakanen Paikallispolitiikan seminaari 22.9.2013 Turussa Kataisen hallituksen ohjelma Työssäkäyntialueiden perusteella suurkunnat, jotka kykenevät

Lisätiedot

Hallintovaliokunnalle

Hallintovaliokunnalle SIVISTYSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 13/2002 vp Hallituksen esitys laiksi Kainuun hallintokokeilusta Hallintovaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 23 päivänä lokakuuta 2002 lähettäessään hallituksen

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON MANUN TOIMINTAKÄSIKIRJA. Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto hyväksynyt 5.10.2015

KAINUUN MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON MANUN TOIMINTAKÄSIKIRJA. Kainuun maakunnallinen nuorisovaltuusto hyväksynyt 5.10.2015 1 KAINUUN MAAKUNNALLISEN NUORISOVALTUUSTON MANUN TOIMINTAKÄSIKIRJA 2 Sisältö 1. MANUN TOIMINNAN TAUSTA... 3 2. MANUN YHTEISTYÖORGANISAATIOT... 4 3. MANUN JÄSENTEN NIMEÄMINEN... 6 4. MANUN TOIMINTAMUODOT...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 tarkastusta varten 02.09.2009 AIKA 02.09.2009 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012

Kunnanhallitus salainen 31 11.06.2013 Kunnanhallitus 195 18.06.2013. Tilintarkastuskertomus 2012 salainen 31 11.06.2013 195 18.06.2013 Tilintarkastuskertomus 2012 Khsal 31 Tarkastuslautakunta 42 5.6.2013 ja kunnanjohtaja ovat laatineet vuoden 2012 tilinpäätöksen, joka sisältää toimintakertomuksen,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

Aika: 22.8.2014 klo 13.03 13.35 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18, Forssa

Aika: 22.8.2014 klo 13.03 13.35 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18, Forssa KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 Forssan seudun kuntarakennelain mukaisen selvityksen ohjausryhmä Aika: 22.8.2014 klo 13.03 13.35 Paikka: Forssan kaupungintalo (kaupunginhallituksen huone 2. kerros), Turuntie 18,

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 27.05.2016 klo 13:10-14:24 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t 37-42 Otsikko Sivu 37 Kokouksen

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 17.3.2006 nro 2/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Varastokatu 2 87100 KAJAANI Hallituksen kokous 17.3.2006 nro 2/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Perjantai 17.3.2006 kello 13.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 PÖYTÄKIRJA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

"Selvitysperusteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaaminen:

Selvitysperusteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien turvaaminen: Kaupunginhallitus 87 11.02.2013 Lappeenrannan kaupungin lausunto kuntarakennelakiluonnoksesta 740/002/2012 KH 87 Strategia- ja talousyksikön kirje 8.2.2013: "Selvitysperusteet sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet

Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Elinvoimaiset kunnat, toimivat itsehallintoalueet, hyvinvoivat kuntalaiset Sote-uudistus ja itsehallintoalueet Valmisteluseminaari 6.11.2015 Jari Koskinen Uudistuksen tavoitteet Turvata yhdenvertaiset,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium Mitä Keski-Uudenmaan kunnat tavoittelevat Sote selvityksellään? Erkki Kukkonen Järvenpään kaupunginjohtaja 25.3.2015

Lisätiedot

Toimielimen jäsenet Kämäräinen Matti puheenjohtaja. Meriläinen Jaana. Muukkonen Birgitta. Mannelin Maarita

Toimielimen jäsenet Kämäräinen Matti puheenjohtaja. Meriläinen Jaana. Muukkonen Birgitta. Mannelin Maarita Esityslista 4/2016 1 Kokouskutsu Aika 17.03.2016 kello 09:30 Yhtymähallituksen info klo 8.00-8.45 Ryhmäkokoontumiset klo 8.45-9.30 Paikka talo 7/7. krs kokoushuone, Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu (kokous

Lisätiedot

Yritys Palvelut Osoite/puhelin Hinta /h (alv 0%)

Yritys Palvelut Osoite/puhelin Hinta /h (alv 0%) Kooste palveluseteliyrittäjistä 2011 (10.8.2011) Seuraavat yrittäjät ovat rekisteröityneet Kainuun maakunta kuntayhtymän hoivapalvelua tuottaviksi palveluseteliyrittäjiksi: Kotihoitopalvelut, seutu 1 Yritys

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2013 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2013 KOKOUSAIKA 21.03.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 104 105 106

Lisätiedot

Aiesopimuksen allekirjoittaminen KPK THH:n ja KPK ICT:n perustamisesta

Aiesopimuksen allekirjoittaminen KPK THH:n ja KPK ICT:n perustamisesta Maakuntahallitus I 138 14.06.2010 Maakuntahallitus I 196 27.09.2010 Aiesopimuksen allekirjoittaminen KPK THH:n ja KPK ICT:n perustamisesta 845/10/101/2009 MH 138 Sitra 7.6.2010: Ehdotus etenemisestä Kainuun

Lisätiedot

Erillisliite nro: 4 1 (11)

Erillisliite nro: 4 1 (11) Erillisliite nro: 4 1 (11) maakunta kuntayhtymä Strategiatyön nykytilaselvitys ja suunnittelu- ja kehittäminen tulosalue esityksiä jatkotyön linjauksiksi koonnut Esa Toivonen 8.4.2011 aluekehityksen ja

Lisätiedot

Seutuselvitykset, tilannekatsaus

Seutuselvitykset, tilannekatsaus Seutuselvitykset, tilannekatsaus PKS-neuvottelukunta 24.11.2009 Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Seutuhallintomallien etujen ja haittojen selvitys Seutuhallintoselvityksen työohjelma talvi 2009-2010 Valmistelu

Lisätiedot

LUONNOS KAINUUN MAAKUNNAN PERUSSOPIMUS. vers. 26.5.2011/al. I luku. Yleiset määräykset. 1 Nimi ja kotipaikka

LUONNOS KAINUUN MAAKUNNAN PERUSSOPIMUS. vers. 26.5.2011/al. I luku. Yleiset määräykset. 1 Nimi ja kotipaikka LUONNOS vers. 26.5.2011/al KAINUUN MAAKUNNAN PERUSSOPIMUS I luku Yleiset määräykset 1 Nimi ja kotipaikka Kainuun maakunta-kuntayhtymä (jatkossa Maakunta) toimii Kainuun hallintokokeilulain (343/2003),

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKARAPORTTI Hyrynsalmen aineisto 11.6. - 13.8.2014 13.08.2014. Yksikkö/Käsittelijä Avauspvm Asianro. Yksikkö/Käsittelijä Avauspvm Asianro

MÄÄRÄAIKARAPORTTI Hyrynsalmen aineisto 11.6. - 13.8.2014 13.08.2014. Yksikkö/Käsittelijä Avauspvm Asianro. Yksikkö/Käsittelijä Avauspvm Asianro 12.09.2014 12.09.2014 16.09.2014 16.09.2014 17.09.2014 17.09.2014 18.09.2014 18.09.2014 Hallintopalvelut/Pirkko Ohtonen 12.06.2014 262/00.001/2014 Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Päätös vuoden 2013

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI

VAIHTOEHTOJA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI Kainuun maakunta -kuntayhtymä (15.5.2007) VAIHTOEHTOJA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI 1. TAUSTAA 1.1. Maakunnan talouden tila Maakunnan vuosi 2005 Toimintatuotot kasvoivat vuoteen 2004 verrattuna 0,7 % eli

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011

TAMPEREEN KAUPUNKISEUTU SOSIAALI JA TERVEYDENHUOLLON TYÖRYHMÄ MUISTIO 6/2011 11.10.2011 AIKA 11.10.2011 klo 14.00 15.35 PAIKKA Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kokoushuone Satakunnankatu 18 A, 2. krs. OSALLISTUJAT Marjamäki Tarja perusturvajohtaja Nokia, pj. Hakari Kari kehitysjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston jäseniksi vuosiksi 2013 2016 on valittu seuraavat henkilöt: 1. 10 Hekkala, Raija KESK 128 2035,000 opettaja, eläkeläinen

Kunnanvaltuuston jäseniksi vuosiksi 2013 2016 on valittu seuraavat henkilöt: 1. 10 Hekkala, Raija KESK 128 2035,000 opettaja, eläkeläinen PÖYTÄKIRJA Suomussalmen kunnan keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 31.10.2012 klo 18.00 vahvistanut Suomussalmen kunnassa 28.10.2012 toimitettujen kunnallisvaalien tuloksen. Kunnanvaltuuston jäseniksi

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Vuosikertomus 2008

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Vuosikertomus 2008 1 TOIMINTAKERTOMUS...7 1.1 Olennaiset tapahtumat ja kokonaistalouden kehitys...7 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus...7 1.1.2 Maakunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...10 1.1.3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

VAPUNAJAN PILKIT KOSTONJÄRVI 2013 NUORET LA 27.4. SU 28.4. VAPPU 1.5. YHT.

VAPUNAJAN PILKIT KOSTONJÄRVI 2013 NUORET LA 27.4. SU 28.4. VAPPU 1.5. YHT. VAPUNAJAN PILKIT KOSTONJÄRVI 2013 NUORET LA 27.4. SU 28.4. VAPPU 1.5. YHT. 1 Lappi Janne Pielavesi 13740 10490 7780 32010 2 Lappi Ville Pielavesi 10195 11970 7380 29545 3 Pyy Teemu Kajaani 5374 6454 11828

Lisätiedot