Kainuun kuntien edustajien kokous Suomen Kuntaliiton Kainuun maakuntatilaisuuden yhteydessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun kuntien edustajien kokous Suomen Kuntaliiton Kainuun maakuntatilaisuuden yhteydessä"

Transkriptio

1 1 [17] MUISTIO Asia: Kainuun kuntien edustajien kokous Suomen Kuntaliiton Kainuun maakuntatilaisuuden yhteydessä Aika: tiistai klo Paikka: Kajaani, kaupungintalo valtuustosali Läsnäolijat: ks. liite Tilaisuuden avaus Maakuntajohtaja Alpo Jokelainen avasi tilaisuuden ja toivotti osallistujat tervetulleiksi. Järjestäjinä olivat Suomen kuntaliitto ja Kainuun maakunta kuntayhtymä. 2. Tilaisuuden tavoitteet Alpo Jokelainen esitteli tilaisuuden tavoitteet. Kainuun maakuntatilaisuus on yksi Suomen kuntaliiton järjestämistä valtakunnallisista maakuntatilaisuuksista. Kuntaliiton tavoitteena on ajankohtaisen kunnalliskatsauksen välittäminen maakuntiin ja neuvottelu toiminnan painopisteistä kunnissa, maakunnissa ja Kuntaliitossa. Kainuun maakunta kuntayhtymän tavoitteeksi oli asetettu Kainuun hallintokokeilun jatkokeskustelun ja - valmistelun käynnistys kuntien edustajien kanssa. 3. Hallintokokeilun jatkokeskustelussa huomioon otettavat asiat Hallintokokeilun jatkokeskustelua ja tilaisuutta varten oli laadittu päivätty Taustamuistio Kainuun hallintokokeilun jatkokeskustelua varten. Alpo Jokelainen alusti muistion keskeiset asiat hallintokokeilun jatkokeskustelun kannalta: - muutosennusteet Kainuun väestön määrässä ja ikärakenteessa - palvelutarve-ennusteet, erityisesti terveys- ja sosiaalipalvelujen kasvu Kajaanin seutukunnassa - keskeiset säännösmuutokset - hallintokokeilun jatkovaihtoehdot ja niiden yleisarviointi - nykyisen rahoitusmallin pääperiaatteet Taustamuistio on liite 2. ja Alpo Jokelaisen alustusaineisto on liite 3.

2 2 [17] 4. Ajankohtaiset kunta-asiat Suomen kuntaliiton toimitusjohtaja Risto Parjanne alusti Kunnallishallinnon ajankohtaisista asioista. Valtakunnallisesti keskeisiä kunnallishallinnon asioita ovat: - taloustilanteen äkillinen muutos huonompaan suuntaan vuoden 2008 lopulla ja erityisesti yhteisöverotulojen romahtaminen - kuntatalouteen talouskasvun hiipuminen tulee kuntatalouteen viiveellä, vuodet 2009 ja 2010 tulevat olemaan talouden kannalta erityisen tiukkoja - maakuntien väestö- ja huoltosuhdemuutokset sekä BTV-indeksi (indeksoitu arvonlisäys/asukas, työ ja väestö), Kainuun tilanne on alavireinen - kuntapalvelujen pelastusohjelma kuntatalouden vahvistaminen valtion toimin - kuntainvestointien infrarahaston perustaminen - PARAS hankkeen ja VOS uudistuksen eteneminen - aluehallinnon kehittämishanke - yhteishankinnat Risto Parjanteen näkemyksiä Kainuun hallintokokeilun jatkosta: Kainuun hallintokokeilun jatkoa pohdittaessa on ilmeistä, ettei paluuta vanhaan ole. Kokeilua on syytä jatkaa. Keskeistä on hakea sellaista mallia, joka parhaiten kasvattaa maakunnan elinvoimaa. Kainuun väestökehitys jatkuu ennusteiden mukaan tappiollisena. Pientä maakuntaa voi jopa luonnehtia suuren kunnan kokoiseksi. Kuntien yhteistoimintaa tarvitaan erikoissairaanhoitoon, maakunnallisiin tehtäviin, maankäyttöön, ilmastonsuojeluun ja moniin muihin tehtäviin. Palvelutuotannossa on saatu pienennettyä menojen kasvuvauhtia, vaikka alijäämääkin on muodostunut. Ilmeisesti ilman kokeilua tilanne olisi heikompi. Palvelutuotannon tehostamista ja uudistamista on syytä jatkaa. Malli ei ole vielä alkuunkaan valmis. Suuntaus Suomessakin on muiden pohjoismaiden tapaan kohti suurempia alueita. Pienessä maassa on kuitenkin muistettava, ettei meillä ole mahdollista luoda kokonaan kaksitasoista kunnallista hallintoa. Yhteisiä voimavaroja on suunnattava elinvoiman kehittämiseen, mikä vaatii tosiasiassa yhtä toimivaltaista päätösvaltaelintä. Nyt Kainuun maakuntavaltuusto vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista ja kunnat suoraan elinkeinokehityksestä.

3 3 [17] Jo kokeiluun lähdettäessä tiedettiin herkäksi kysymykseksi erityisesti pienten kuntien asema, koska ne luovuttavat yli puolet volyymistaan maakunnalle. Jääkö kunnalle riittävästi tehtävää ollakseen täysipainoinen itsenäinen kunta? Paras kunnallinen organisaatio luodaan silloin kun äänestäjiltä saatu valta, verotusoikeus ja palveluiden järjestämisvastuu ovat samoissa käsissä. Tätä periaatetta kannattaa pitää silmällä tulevaa mallia mietittäessä. Maamme alueellisessa kehittämisessä tarvitaan kansainvälisesti merkittävä metropoli, vahvoja suurkaupunkialueita, erikoistuneita kaupunkikeskuksia ja erityisiin vahvuuksiinsa tukeutuvia maaseutukeskuksia. Maan eri osien rakenne ja kehitysedellytykset ovat niin erilaisia, että tulevaisuudessa on ilmeisesti mentävä erilaisiin kunnallisiinkin malleihin. Suurissa kaupunkikeskuksissa luodaan valtaosa maan tuotannosta ja muusta elinkeinopohjasta. Tämä tulee ottaa huomioon myös kuntien muodostumisessa. Maahamme tarvitaan suurten kaupunkikeskusten lisäksi eriasteisten elinvoimaisten keskusten verkko sekä elinvoimainen maaseutu muun muassa raakaainehuoltoamme turvaamaan. Sama malli ei kuitenkaan toimi kaikilla alueilla. Jos kunnan elinvoimapohja ja hallintorakenne eivät ole yhteneviä, tästä aiheutuu aikaa myöten ristiriitaa. Kainuussa nyt alkanutta pohdintaa tulevaisuudesta kannattaa tehdä avoimin mielin. Hyvä on muistaa todennäköinen kehityskuva ja se, että tulevat haasteet ovat erittäin kovia. Kainuussa kehiteltävä malli ei kuitenkaan automaattisesti ole esikuva muille alueille ja kunnille. Kainuussa on uuden nousun mahdollisuuksia laman aiheuttamista takaiskuista huolimatta. Maakuntaan on saatu viime vuosina uusia työpaikkoja niin kaivannaistoimintaan, metalliin kuin elintarviketuotantoonkin. Myös matkailu tuo pitkällä aikavälillä kasvua. Risto Parjanteen alustuksen jälkeen käydyssä Kainuun hallintokokeilun jatkoa koskevassa keskustelussa todettiin: Petri Kauppinen, Sotkamon kunta, kunnanjohtaja: Säilyykö syrjäisyyskerroin VOS uudistuksessa? Risto Parjanne: Oleellista muutoksia kertoimiin ei ole tulossa. Matti Mulari, Suomusasalmen kunta, talousjohtaja:

4 4 [17] : Näkemys yhteisöverosta? Risto Parjanne: Arvioina on esitetty kuntien osuudeksi 22 32%. Raimo Piirainen, maakuntahallituksen I varapuheenjohtaja: Mikä on Kuntaliiton kanta ALKU -uudistuksen yhteistoiminta-alueisiin? Risto Parjanne: Kuntaliitto ei kannata säännöstelyä. Eero Suutari, Kajaanin kaupunki, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja: VOS sopeuttamisen ohjeet? Risto Parjanne: Laskennalliset kustannukset ovat saatavissa - näkyvissä. Alpo Jokelainen, Kainuun maakunta kuntayhtymä, maakuntajohtaja: Toteutuuko VOS uudistus kaksivaiheisena? Risto Parjanne: Laaja uudistus siirtynee kauas, seuraavalle vaalikaudelle. Timo Säkkinen, Kainuun maakunta kuntayhtymä, maakuntavaltuuston puheenjohtaja: Maakuntahallinto on osa itsehallintoa, yhteistoiminta-alueet ristiriidassa hallintokokeilulain kanssa. Risto Parjanne: Pakkoratkaisuja ei kannateta, yhteistyön tulee lähteä yhteisistä maakuntien intresseistä. Risto Parjanteen alustuksen ja keskustelun yhteenveto (muistion laatijan tekemän ryhmittelyn mukaan): - sairaanhoitopiirien määrä tulee vähenemään - laaja VOS uudistus jäänee tässä vaiheessa toteutumatta - paluuta entiseen ei ole - Alku hankkeessa kaavailtu yhteistoiminta-alueratkaisu on ristiriidassa Kainuun hallintokokeilulain kanssa - valmiutta yhden kunnan malliin ei ole, väestöpohjan perusteella yksi kunta olisi mahdollinen rajoitteena ovat Kainuun etäisyydet - elinkeinopolitiikka ja elinkeinopohjan vahvistaminen on otettava mukaan tarkasteluun - nykyisen mallin kokemukset tulee analysoida Risto Parjanteen alustusaineisto on liite Talousnäkökulma Kainuun maakunta kuntayhtymän talousjohtaja Asta Tolonen alusti Kainuun kuntien ja Kainuun maakunta -kuntayhtymän talouden kehityksestä ja kehitysnäkymistä vuosina

5 5 [17] Alijäämistä huolimatta Kainuun hallintokokeilu on taloudellisesti onnistunut verrattuna muun maan vastaavaan kehitykseen. Esimerkiksi terveyden- ja vanhustenhuollon tarve- ja olosuhdevakioitu menoindeksi Kainuussa oli 92 vuonna 2007 (Manner-Suomi = 100). Kainuuta pienempi menoindeksi oli ainoastaan Päijät-Hämeessä (menoindeksi oli 88). Koko maakunnan sote -menojen kasvu keskimäärin vuosina on 4,4 % kun koko maassa soten menojen kasvu vastaavavana aikana oli noin 6,3%. Kainuun maakunta yhtymän tulevaisuuden kannalta keskeisiä asioita ovat: - sosiaali- ja terveysmenot kasvavat 2 3 % vuosittain - verojen kasvu reaalisesti 0% - valtio-osuudet kasvavat menojen kasvun verran 3% vuosittain - tulojen ja menojen kasvuero on -1% vuosittain - alijäämäkierteen katkaisu - lisätulotarve n. 3 milj. euroa, jotta alijäämää ei syntyisi - pystyvätkö muut toiminnot supistumaan 1 % vuodessa? Rahoitusmallin kannalta peruskysymyksiä ovat järjestämisvastuu ja periaateratkaisu vaihtoehdoista: jaetaanko tuloja vai menoja? Avoin asia on vielä VOS uudistuksen vaikutus Kainuun maakunta kuntayhtymän perussopimukseen. Asta Tolonen tiivisti tulevaisuuskuvan: Vuonna 2030 tulee palvelutarve olemaan noin 50% nykyistä korkeampi. Samanaikaisesti käytettävissä olevat resurssit vähenevät, työvoimaa on käytettävissä n. 30 % nykyistä vähemmän. Asta Tolosen alustusaineisto on liite 5.

6 6 [17] 6. Kuntanäkökulma Arto Laurikainen alusti kainuulaisen kunnan näkökulmasta. Lähtökohtina ovat Kainuun väestöön, väestön tulotasoon, lainsäädäntöön ja talouteen liittyvät reunaehdot. Tavoitteina tulee olla kansalaisten palvelu, yksinkertainen selkeä malli, oikeudenmukainen rahoitusjärjestelmä. Uusina elementteinä yhteisen ohjauksen piiriin voisivat olla ammattikorkeakoulu, pelastuslaitos ja maatalouslomitus. Lukioita voidaan tarkastella kriittisesti ja harkita niiden palauttamista peruskunnille. Filiaalilukio voisi jatkaa sopimuspohjalta. Jatkotarkasteluvaihtoehdoiksi Arto Laurikainen esitti vaihtoehtoja F. Kokeilun vakinaistaminen, H. Yhdistäminen valtion aluehallinnon kanssa ja E. Monialainen maakunnallinen perinteinen kuntayhtymä. Arto Laurikaisen alustusaineisto on liite Alustusten jälkeen käyty keskustelu Alustusten jälkeen käytiin vilkas keskustelu. Timo Krogerus, maakuntavaltuutettu ja maakuntahallituksen jäsen: Perussopimus on uusittava ja uudessa sopimuksessa on määritettävä palveluvarustuksen minimitaso. Lukiokoulutuksen palautus peruskunnille ja mikä on muiden kuntien kanta lukikoulutuksen palauttamisesta? Ritva Mäkeläinen, Suomussalmen kunta, kunnanhallituksen puheenjohtaja:

7 7 [17] Elinkeinopolitiikka on jäänyt lapsen asemaan. Yhteisvastuullisuus ei toimi. Lähipalvelut tulee määritellä tarkemmin. Valtion aluehallinnon yhdistäminen ja maakuntahallinnon yhdistäminen on mielenkiintoinen vaihtoehto. Rahoituksen tulee perustua tuloihin - ei menoihin. Äänestysaktiivisuus on ollut maakuntavaaleissa alhainen onko maakuntavaali tarpeellinen päättävätkö äänestäjät? Arto Okkonen, Kajaanin kaupunki, kaupunginhallituksen puheenjohtaja: Malttia ei muutosta muutoksen perään. Nykyisen mallin hyvät ja huonot puolet on analysoitava. Rahoitusmalli on tarkistettava. Timo Säkkinen, maakuntavaltuuston puheenjohtaja: Kannattaa palauttaa keskusteluun Paavo Lipposen alkuperäinen Sininen ajatus, jossa elinkeinopolitiikka on pääroolissa. Jatkovalmistelulle ei tule asettaa ennakkoehtoja. Sisältö päätetään valmistelussa.

8 8 [17] Raimo Piirainen, maakuntahallituksen I varapuheenjohtaja: Arto Laurikaisen esityksessä oli selkeät kannanotot lukiosta, sosiaali- ja terveystoimesta ja rahoitusjärjestelmän ongelmista. Kuntien itsemääräämisoikeus ei toimi. Maakuntavaalit eivät kiinnosta, maakuntavaltuusto voidaan valita kuntalain mukaan kuntavaalien kautta. Saako Kainuu uutta poikkeuslakia? Eero Suutari, Kajaanin kaupunki, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja: Elinvoimaan pitää kiinnittää huomiota, erityisesti ikärakenteen muutoksista aiheutuvien haasteiden hallintaa on kiinnitettävä huomioita. Kuntien yhdistäminen ja byrokratian purku on otettava vakavaan keskusteluun. Tapani Kemppainen, Hyrynsalmen kunta, kunnanhallituksen puheenjohtaja:

9 9 [17] Suuri muutos ei ole realistinen. Kuntaliitos asia on kuntien keskinäinen asia. Sosiaali- ja terveystoimen VOS:n tulouttamismahdollisuus suoraan maakuntayhtymälle tulee selvittää. Lukioasia on nostettava avoimeen keskusteluun. Petri Kauppinen, Sotkamon kunta, kunnanjohtaja: Elinvoima ja kilpailukyky edellyttää valintoja. Maakunnallisesti on valittava elinkeinopoliittiset pääpainopistealueet, johon sovitetaan kuntien oma elinkeinopolitiikka. Ellei valintoja tehdä alueellinen eriytyminen Kainuussa jatkuu. Veijo Mikkonen, Paltamon kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja: Arto Laurikaisen alustus oli hyvä. Alhainen äänestysprosentti viestittää asioiden oleva maakunnassa hyvin (humoristisesti). Osmo Polvinen, maakuntavaltuuston I varapuheenjohtaja:

10 10 [17] Suora maakuntavaltuuston valintatapa tulee säilyttää. Lukioiden palautus peruskunnille tuskin on ratkaisu lukiokysymykseen. Kunnissa tulee tehdä myös omaa elinkeinopoliittista ja muuta kehittämistyötä. Jouko Korhonen, Sotkamon kunta, kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja: Paluuta entiseen ei ole. Rahoitusratkaisuun tulee sisältyä pelivaraa kunnan omaan käyttöön. Nykyinen ratkaisu voidaan vakinaistaa tarkistettuna mm. elinkeinopolitiikkaa syventämällä ja rahoitusratkaisua tarkistamalla. Juhani Seppänen, maakuntahallituksen jäsen Elinkeinopolitiikkaan tulee saada lisää painoarvoa. Nykyisen mallin tarkistaminen on realistinen vaihtoehto. Lukiokeskustelu on ylikuumentunut ja se ei saa ohjata pääratkaisua. Poikkeuslaki on kainuulaisten käsissä. Raimo Piirainen, maakuntahallituksen I varapuheenjohtaja, kommentti:

11 11 [17] Rahoitusmallia voidaan käyttää tarkistettuna. Kahdet vaalit aiheuttavat sekaannusta ja kuntien itsemääräämisoikeus hämärtyy. Eila Valtanen, Kuhmon kaupunki, kaupunginjohtaja Evoluutio vs, revoluutio (ympäristöön sopeutuminen vs. vallankumous). Suuria vallankumouksia ei tarvita. Keskustelun painopiste tulee siirtää hallinnosta työprosesseihin. Kuntien omistajaohjauksen toimivuus nykymallissa? Harri Peltola, Puolangan kunta, kunnanhallituksen puheenjohtaja: Entiseen ei ole paluuta. Elinkeinopolitiikkaa on saatava valtion ohjaus mukaan. Menojen jakoperuste on tarkistettava. Sosiaali- ja terveystoimiala on toiminut hyvin. Lukion kohtalo on aiheuttanut eniten harmillista jännitettä. Keskustelun pääteemat ja yhteenveto (muistion laatijan tekemän ryhmittelyn mukaan): Paluu entiseen - paluuta entiseen ei ole Perussopimuksen tarkistus kuntayhtymän tehtävien tarkistus: - lisätehtävät - karsittavat (erityisesti lukiokoulutuksen palautus peruskunnille) - palvelutason määritys (erityisesti lähipalvelujen määritys) kuntien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen - yhteisvastuullisuus - organisaatio maakunta vs. kunnat rahoitusperiaate - kuntien maksuosuus - menojen kasvun hallinta - pelivaraa kunnille omaan käyttöön

12 12 [17] Nykyisen mallin arviointi - onnistuneet osat - korjausta vaativat osat Elinkeinopolitiikka ja elinvoima - Sinisen ajatuksen alkuperäinen tavoite on elinkeinopoliittisen toimien tehostaminen - Kainuun alueellinen epätasapaino vs. maakunnalliset pääpainopisteet ja kuntien omat profiilit - valtion aluehallinnon ohjaus mukaan Maakuntavaali - suoralla vaalilla valittu maakuntavaltuusto vs. kuntien valitsema yhtymäkokous - kuntien ohjausmahdollisuus perinteisessä kuntayhtymässä parempi Kuntaliitokset - kuntien keskinäinen asia - yhden kunnan malliin ei ole valmiutta, miten käy maakunnan? Keskustelun painopiste - painopiste hallintomallista työprosesseihin 8. Päätökset jatkotoimista Jatkovalmisteluvaihtoehdot Alustuksen jälkeen käydyn keskustelun perusteella puheenjohtaja esitti jatkovalmistelun vaihtoehdoiksi: F. Kainuun hallintokokeilulain vakinaistaminen E. Maakunnallinen monialainen perinteinen kuntayhtymä H. Maakuntahallinnon ja valtion aluehallinnon yhdistäminen Tilaisuudessa läsnäolijat hyväksyivät tehdyn esityksen yksimielisesti. Jatkovalmistelun ohjausryhmä Tilaisuus todettiin toimivaltaiseksi ohjausryhmän edustuksellisen kokoonpanon määrittämiseen. Ohjausryhmän jäsenet nimeää kukin organisaatio. Tilaisuudessa jaetussa taustamuistiossa oli alustava esitys ohjausryhmän kokoonpanosta. Keskustelun jälkeen päätettiin seuraavista korjauksista: pääsopijajärjestöistä ja TEHYstä yksi edustaja kustakin eli 5 edustajaa Kainuun Yrittäjät, Kajaanin kauppakamariosasto, EK (Elinkeinoelämän keskusliitto) ja MTK-Kainuu yksi edustaja kustakin eli 4 edustajaa ohjausryhmän kokonaisvahvuus on 70 edustajaa Päätettiin jatkovalmistelun ohjausryhmän kokoonpanoksi: Kuntien edustajat: Kuntia pyydetään nimeämään edustajat. Suositus on, että kunnat nimeävät edustajikseen ottamalla huomioon poliittisen edustavuudet seuraavista: - valtuuston puheenjohtajisto (puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat) - hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja - kaupungin/kunnanjohtaja

13 13 [17] siten, että Kajaani, Kuhmo, Sotkamo ja Suomussalmi nimeävät kuusi edustajaa ja muut kunnat neljä edustajaa kustakin kunnasta (4 kuntaa á 6 edustajaa = 24 edustajaa ja 5 kuntaa á 4 edustajaa = 20 edustajaa ) Kainuun maakunta -kuntayhtymän edustajat: - maakuntavaltuuston puheenjohtajisto (puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat) - maakuntahallituksen puheenjohtaja (maakuntajohtaja ja varapuheenjohtajat) - toimialajohtajat (sosiaali- ja terveysala- sekä koulutustoimiala) - hallintojohtaja ja talousjohtaja ( = 10 edustajaa) Kainuun kansanedustajat (yhteensä 3) Valtion aluehallinto (yhteensä 4) - Kainuun TE keskus - Kainuun ympäristökeskus - Oulun tiepiiri - Kainuun metsäkeskus Sosiaalipartnerit Pääsopijajärjestöt ja TEHY (5 edustajaa) - Kunta-alan unioni, - Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, - Toimihenkilöiden neuvottelujärjestö TNJ - Tekniikka ja Terveys KTN ry. - TEHY Yrittäjät (1 edustaja) Kauppakamari (1 edustaja) EK (1 edustaja) MTK (1 edustaja) Yhteensä 70 jäsentä Ohjausryhmän tehtävät Ohjausryhmän alustaviksi tehtäviksi päätettiin: 1. Käynnistää Kainuun hallintokokeilun jatkon valmistelun 2. Valmistelee jatkon valmisteluun tarvittavat sopimukset ja puitteet (kumppanuussopimuksen) 3. Valmistelee Kainuun ehdotuksen maakuntahallinnon tehtävien järjestämisestä vuoden 2012 jälkeen. 4. Asettaa työvaliokunnan 5. Ohjaa työvaliokunnan työtä 6. Asettaa mahdolliset alatyöryhmät Kainuun maakunta kuntayhtymä pyytää organisaatioita nimeämään edustajat ohjausryhmään ja käynnistää valmistelutyön. Työvaliokunta Kokous päätti nimetä työvaliokunta, jota ohjausryhmä tarvittaessa muuttaa. Kokous oikeutti työvaliokunnan aloittamaan työnsä. Työvaliokunnan alustava kokoonpano: Kuntien edustus: - kaupunkien ja kuntien johtajat

14 14 [17] Kainuun maakunta -kuntayhtymän edustajat: - maakuntajohtaja, toimialajohtajat, hallintojohtaja Työvaliokunnan päätehtävät: 1. Valmistelee Kainuun ehdotuksen maakuntahallinnon tehtävien järjestämisestä vuoden 2012 jälkeen ohjausryhmälle 2. Esittää mahdollisten alatyöryhmien perustamiset ohjausryhmälle 3. Ohjaa ja valvoo alatyöryhmien työtä 4. Järjestää valmistelutyötä varten tarvittavat resurssit 9. Kokouksen päätös Puheenjohtaja Alpo Jokelainen kiitti osallistujia aktiivista kokoustyöskentelystä ja päätti kokouksen klo 12:15.. Alpo Jokelainen puheenjohtaja Esa Toivonen sihteeri Liitteet: Liite 1. Läsnäolijat Liite 2. Taustamuistio Kainuun hallintokokeilun jatkokeskustelua varten, Liite 3. Alpo Jokelaisen alustus Liite 4. Risto Parjanteen alustus

15 15 [17] Liite 5. Liite 6. Asta Tolosen alustus Arto Laurikaisen alustus Liitteet ovat Kainuun maakunta kuntayhtymän sivuilla

16 16 [17] Liite 1 KUNTALIITON JA KAINUUN MAAKUNNAN AJAKOHTAISPÄIVÄ Läsnäolijat Yht. 54 henkilöä Kunta Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala Maakunta Nimi kv pj Esa Kemppainen kh pj Tapani Kemppainen kj Heimo Keränen kv pj Eero Suutari kh pj Arto Okkonen kj Erkki Vähämaa tj Jorma Kovalainen pp Risto Brunou kh pj Pekka Heikkinen kj Eila Valtanen tj Kaarina Heikkinen hj Juhana Juntunen kj Arto Laurikainen kv pj Heli Moilanen kv I vpj Ilkka Horto kh pj Martti Siira kh I vpj Veijo Mikkonen kv pj Eero Huusko kv II vpj Tuulikki Moilanen kh pj Harri Peltola kh I vpj Taina Paulomäki hs Tiina Veijola kv pj Yrjö Kurkinen hs Terttu Härkönen kv pj Anne Lukkari kv I vpj Jouko Korhonen kv II vpj Kari Sirviö kj Petri Kauppinen kk Irene Toppinen kh pj Ritva Mäkeläinen kh II vpj Ahti Pakarinen kv I vpj Leena Manner tj Matti Mulari kj Veikko Tossavainen mj Alpo Jokelainen tj Asta Tolonen stj Tuomo Pääkkönen hj Kalevi Yliniemi sj Esa Toivonen st Harri Turkulainen tltk Eija Hakkarainen tlkt Tuula Rossi-Määttä mh Leena-Kaisa Pärkkä-Hietala mh Juhani Seppänen mv pj Timo A. Säkkinen mh I vpj Raimo Piirainen mv I vpj Osmo Polvinen mh Timo Krogerus mh Minna Haataja mv Aki Räisänen kehj Marita Pikkarainen kehj Jorma Teittinen

17 17 [17] Ympäristökeskus es Erja Heikkinen johtaja Kari Pääkkönen

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Timo Reina. Kahden tulen välissä. aluehallinnon tila ja tulevaisuus? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kahden tulen välissä aluehallinnon tila ja tulevaisuus? Timo Reina Kahden tulen välissä aluehallinnon

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen:

sivu 6 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 3 sivut 8-9 sivu 12 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät Eero Suutari vs Timo Korhonen: Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti www.yrittajat.fi/kainuu Kainuun Yrittäjät ry:n tiedotuslehti 27.2.2014 Luova työ vaatii höntsäilyä sivu 6 Timo Leppänen: Onneksi olkoon Suomussalmen Yrittäjät sivu

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; 8.5.2013 Koordinaatioryhmän linjaus kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen yhteensovittamiseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain keskeisiksi periaatteiksi.

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto Mika Pohjonen NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN 16 perustelua uudelle piirikuntamallille YHTEENVETO Edelliseltä hallitukselta kesken jäänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

Kainuun hallintokokeilun tila

Kainuun hallintokokeilun tila Kainuun hallintokokeilun tila Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 201/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 201/2009 Kainuun hallintokokeilun

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006

VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 1 VAASANSEUDUN PALVELUSTRATEGIA 3.4.2006 2 1 Johdanto 4 2 Tavoitteet 5 2.1 Hankesuunnitelmassa asetetut tavoitteet 5 2.2 Täsmennetyt tavoitteet: 5 2.3 Lähtökohdat ja reunaehdot 7 3 Nykytilan analyysi 7

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Kunnat kuntoon! Puheenvuoroja kuntien ongelmista ja mahdollisuuksista

Kunnat kuntoon! Puheenvuoroja kuntien ongelmista ja mahdollisuuksista Kunnat kuntoon! Puheenvuoroja kuntien ongelmista ja mahdollisuuksista Toimittanut Simo Grönroos 1 Sisällysluettelo Esipuhe................................................ 5 Heikki A. Loikkanen: Suurkuntamalli:

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 3 2013 Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän vuosikertomus 2012 Julkaisusarja: Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Arkadianmäelle. Johtajaainesta. Miten työpaikat. Verotuksen on kannustettava kaikin tavoin yrittäjyyteen RAISIO - NAANTALI - MASKU

Arkadianmäelle. Johtajaainesta. Miten työpaikat. Verotuksen on kannustettava kaikin tavoin yrittäjyyteen RAISIO - NAANTALI - MASKU Juha Haapakoski tähtää tosissaan eduskuntaan Johtajaainesta s. 3 Miten työpaikat saadaan pysymään Suomessa? Miten eläkeläinen pärjää kun kaikesta aina leikataan? Auransilta vastaa näihin ja muihin kokoomukselle

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

Millä tiedolla kuntia johdetaan?

Millä tiedolla kuntia johdetaan? tutkimus Vuokko Niiranen, Minna Joensuu ja Mika Martikainen Millä tiedolla kuntia johdetaan? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Millä tiedolla kuntia johdetaan? Vuokko Niiranen, Minna Joensuu ja Mika

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot