Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava. Yhteenveto kaavaluonnoksen mielipiteistä ja kaavoittajan vastineet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava. Yhteenveto kaavaluonnoksen mielipiteistä ja kaavoittajan vastineet"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava Kaavaluonnos oli nähtävänä Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet, yhteensä 82 kpl: Kirjalliset mielipiteet 27 kpl, joista yksi saapui myöhässä kouvola.asiatkartalle.fi palvelun kautta saadut mielipiteet 43 kpl (Kaavakartta 1: ja keskustakartat: ) Suulliset mielipiteet 12 kpl Lisäksi kaavaluonnosta esiteltiin yleiskaavoituksessa nähtävillä oloaikana n. 60:lle henkilölle ja yleisötilaisuudessa 44:lle osalliselle. Kaavaluonnoksesta esitetyt mielipiteiden yhteenveto on koottu aakkosjärjestykseen sukunimen mukaan. Mikäli mielipiteessä on useampi allekirjoittaja, on järjestysnumero annettu ensimmäisen mielipiteen allekirjoittajan mukaan. Mielipiteisiin voi kokonaisuudessaan tutustua Kouvolan kaupungin yleiskaavoituksessa. (s = suullinen mielipide, k = kirjallinen mielipide ja w = karttapalvelusta annettu mielipide) Taulukkoon on koottu karttaote mielipiteen kohteesta, asia, tiivistelmä perusteluista, kaavoittajan vastine ja vaikutus kaavaehdotukseen. Lisätiedot kaavahankkeesta Koonneet kaavoitusinsinööri Topi Suomalainen Kouvolan kaupunki, yhteistyössä Ramboll Finland Oy.

2 Kouvolan kaupunki

3 Kouvolan kaupunki Sisällysluettelo 1. Ala-Krekola Eeva, Härkäojantie, Valkeala, w Ei nimeä, Harjunranta, Voikkaa, s Ei nimeä, Kuusaanlampi, Kuusankoski, w Ei nimeä, Lappalanjärven pohjoispuoli, Valkeala, s Forss Matias ja ym, Pohjanraitti 2 ja 4, Tykkimäki, k Greijula Esa, Haukkajärvi, Valkeala, k Hasu Tommi-Tapani, Ahoila, Oravala, Valkeala, k Helle Arto, Härkämäki, Valkeala, k Helle Jyrki, Härkämäki, Valkeala, k Honkaselkä Raine, Tyttilampi, Valkeala, w K Anne, Varkaanvieru, Tervaskangas, w Kanerva Maritta ja Aria, Haukkajärvi, Valkeala, k Kanninen Irma, Harju-Saarento-Jokela, Valkeala, k Kanninen Irma, Saarento, Valkeala, s Kivistö Jukka, Kotkankallio, Kouvola, w Knihtilä Ilkka ja Mikkola Olli, Oravala, Valkeala, k... 23

4 17. Knihtilä Ilkka, Oravala, Kuusankoski, w Kontiokorpi Riku, Hurmanmäki, 1, Valkeala, w Kontiokorpi Riku, Hurmanmäki, 2, Valkeala, w Kontiokorpi Riku, Lappalanjärvi, Valkeala, w Kontiokorpi Riku, Niinistö, Valkeala, w Kontiokorpi Riku, Rapojärvi, Valkeala, w Kopponen Anne, Pietarintie, Tervaskangas, w Korppi Niko, Lautaro, Valkeala, w Korppi Niko, Riihikallio, Valkeala, w Korppi Niko, Tyttilampi, 1, Valkeala, w Korppi Niko, Tyttilampi, 2, Valkeala, w Korppi Niko, Välikuja, Valkeala, w Lassila Mikko, Hietasilta 22, Kuusankoski, k Leppänen Eija, Tyttilampi, Valkeala, s Mentula Päivi, Härkäojantie, Valkeala, w Munne Marja, Lappalanjärven pohjoispuoli, Valkeala, k Munne Mika, Hautalan kylä, 1, Valkeala, w Munne Mika, Hautalan kylä, 2, Valkeala, w

5 35. Mykrä Riitta ja 95 muuta henkilöä, Oravala, Valkeala, k Niilola Antti, Napanrinne, Koria, k Niilola Antti, Anjalantie 2385, Koria, k Nurminen Kari, Harjujoki, Valkeala, k Nurminen Kari, Harjunranta, Voikkaa, k Nykänen Heikki, Karhulanjärvi-Rapojärvi, Valkeala, k Nykänen Heikki, Rapojärvi, Valkeala, k Paavola Kimmo, Hautalan kylä, Valkeala, k Pasi Juha, Manninen Pentti ja Seppälä Raimo, Huuhkajavuori, Kuusankoski, k Pilkanmaan osakaskunta / Ratasvuori Risto, Kymijoki, Pilkanmaa, k Porkka Kaija, Sulkavantie 95, Härkämäki, Valkeala, w Pukki M, Härkämäki, Valkeala, s Pulkkinen Risto, Urheilupuisto, Kouvolan keskusta, w Ratasvuori Risto, Kymijoki, Pilkanmaa, s Rebrov Pavel, Pohjanraitti 6, Tykkimäki, k Rosenius-Sutela Irma, Sutela Jaakko ja Ahola Kati, Härkämäki, Valkeala, k Saikkonen Mauri, Harjunranta, Voikkaa, w ja s Saksa Arto ja Sulantaus, Joenrannantie 62-64, Alakylä, Kouvola, k

6 53. Seppälä Jari, Pyydysmäki, Kouvola, s Sipiläinen Harry ja Pirjo, Alakylä, Kouvola, s ja k Sopanen Lauri, Härkämäki, Valkeala, k Sopanen Lauri, Härkämäki, Valkeala, w Taimela Arja, Voikkaa, Kuusankoski, k Tynninen Petra, Joutsenenpesänkallio, Kouvola, w Tynninen Petra, Kalalampi, Kouvola, w Tynninen Petra, Lautaro, Valkeala, w Vainio Pertti, Keltti, Kuusankoski, s Venetvirta Kim, Hallituskatu, Kouvolan keskusta, w Venetvirta Kim, Hallituskatu, Kouvolan keskusta, w Venetvirta Kim, kauppahalli, Kouvolan keskusta, w Venetvirta Kim, Kouvolankatu, Kouvolan keskusta, w Venetvirta Kim, Kuusaanlampi, Kuusankoski, w Venetvirta Kim, Kuusaantie ja Kymenlaaksonkatu, Kouvola, w Venetvirta Kim, Kuusankosken keskusta, w Venetvirta Kim, Käyrälampi, Kouvola, w Venetvirta Kim, Palomäki, Kouvola, w

7 71. Venetvirta Kim, Puhjonaukea, Kuusankoski, w Venetvirta Kim, Tervaskangas, Kuusankoski, w Venetvirta Kim, Valvomontie, Kouvolan keskusta, w Vetola Jari ja Kanerva Maritta, Haukkajärvi, Valkeala, k Vetola Jari, Kanerva Marita, Murto Outi ja Reijo, Haukkajärvi, Valkeala, k Virtanen Jukka, Lappalanjärven länsiranta, Valkeala, w Vähäkangas Kristiina ja Helle Arto, Härkämäki, Valkeala, k Vähäkangas Kristiina, Helle Arto, Härkämäki, Valkeala, w Yleisötilaisuus, Honkatalonpolku, Valkeala, s Yleisötilaisuus, koko kaava-alue V-merkinnät, s Yleisötilaisuus, koko kaava-alue, s Pulli Arja, Suorakuja 144, k (saapunut )

8 6

9 1. Ala-Krekola Eeva, Härkäojantie, Valkeala, w T-alue pois kaavasta Teollisuusalue keskelle maatalousaluetta? Onko todella tarpeellinen kaavamuutos? Kyseinen alue on vielä melko märkää (lähteitä). Tämä alue pitäisi pitää maatalousalueena. Teollisuusaluetta on kaavassa jo paljon. Alue on varattu kaavaluonnoksessa Kullasvaaran teollisuusalueen pidemmän aikavälin laajenemissuunnaksi. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät joulukuussa 2013 asetuksen (EU) N:o 1315/2013 unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi. Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali on määritelty ko. asetuksessa Suomen ainoaksi ydinverkon RRT -terminaaliksi. Kouvolan logistiikka-alueen kehittäminen on yksi kaupungin strategisista kärkihankkeista. Hankkeessa varaudutaan terminaalialueen laajentamiseen, kapasiteetin lisäämiseen, logistiikkaalueen toiminnallisuuden parantamiseen sekä olemassa olevien kaupan ja teollisuuden vienti- ja tuontivolyymien tehokkaampaan keskittämiseen. Vision toteutus edellyttää riittäviä aluevarauksia, maanhankintaa sekä alueiden kaavoittamista ja infran rakentamista ko. tarpeisiin. Alue on osoitettu maakuntakaavassa liikennealueena (L) eikä sillä maakuntakaavan mukaan ole maisemaan tai luonnonympäristöön liittyviä valtakunnallisia tai maakunnallisia arvoja. Tiedossa on, että alue on ollut pitkään maatalouskäytössä ja sillä on tätä kautta T-aluevaraus muutetaan T (res)-alueeksi Härkäojantien eteläpuolisella peltoalueella. 7

10 paikallista merkitystä. Siksi T (res)- alueeseen liitetään vaiheistukseen liittyvä määräys: Alue voidaan ottaa käyttöön vain perustellusta syytä eli jos pääkäyttötarkoituksen mukaisia toimintoja ei voida sijoittaa olemassa oleville rautatie- ja maantieliikenteen logistiikka-alueille. 8

11 2. Ei nimeä, Harjunranta, Voikkaa, s AP-1 aluerajaus laajemmak si Harjunrannan AP-1 - alueen rajaus Pessantien eteläpuolella tulisi laajentaa länteen mukaillen kiinteistörajoja ja huomioiden vesi- ja viemärijohdot. AP-1 alueen rajausta tarkennetaan luonto-, tulva- ja maisematietojen perusteella. AP-1 alueen länsiosaa pienennetään, jotta ulkoilureitin yhteys Pessantieltä Kymijoen rantaan voidaan toteuttaa tulevaisuudessa. 9

12 3. Ei nimeä, Kuusaanlampi, Kuusankoski, w Vesialueen kehittämin en Kesäinen venesatama, mahdollisesti kelluva baari-ravintola ja valvottua vesihiihtoa? Tätä on Kouvolan keskusta-alue kaivannut. Toki ympäristöltä pitää kaataa näkyvyyden parantamiseksi puita ja kulkuyhteyksiä paikalle parantaa. Merkitään tiedoksi. Kehitysideat on viety tiedoksi Kouvolan Innovation Oy:lle. Ei vaikutusta kaavaan. 10

13 4. Ei nimeä, Lappalanjärven pohjoispuoli, Valkeala, s VR - merkinnän maisematy ölupa VR -merkinnästä puuttuu maisematyölupavaade. Onko virhe vai tarkoituksellinen merkintä. Kaavan valmisteluvaiheessa katsottiin tarkoituksenmukaiseksi liittää maisematyölupavaatimus V-, VL- ja VUalueisiin ja jättää laaja-alaisista kohteista (VU/g ja VR) vaatimus pois. Yleiskaavaluonnosta tarkistetaan tältä osin ja maisematyölupa liitetään koskemaan kaikkia V-alueita. Maisematyölupamääräys lisätään koskemaan kaikkia V- aluevarauksia ja samalla sen sanamuotoa tarkistetaan. 5. Forss Matias ja ym, Pohjanraitti 2 ja 4, Tykkimäki, k TP-1 - aluevaraus tulee poistaa Pohjavesialueelle ei TP- 1:tä. Ei mahdollista turvallista ja terveellistä ympäristöä. Teollisuus aiheuttaa melua ja muuta häiriötä. TP-1 vaarantaa virkistysalueiden riittävyyden. Kaava ei huomioi kevytliikennettä. TP-1 aiheuttaa kohtuutonta haittaa maanomistajille. Alueella sijaitsee muutamia asuinkiinteistöjä. Pohjois- ja itäosalta alue on melualuetta. Alue sijaitsee työpaikkatoimintojen kannalta edullisesti pääliikenne-yhteyksien varressa. Liikennöinti alueelle tapahtuisi etelän kautta katuverkosta. Tällä hetkellä koko alue on asemakaavassa puistoaluetta, jonka läpi raitit kulkevat. Yleiskaavaa tarkistetaan siten, että yleiskaavassa todetaan asemakaavan mukainen tilanne ja alue osoitetaan osaksi olemassa olevaa pääviherverkkoa. Asemakaavan mukainen merkintä jättää samalla suunnitteluvaraa esimerkiksi Tykkimäen virkistys- ja liikuntatoimintojen mahdolliselle laajentumiselle. TP-1-aluevaraus muutetaan informatiiviseksi merkinnäksi Pääviherverkkoon kuuluva alue. 11

14 12

15 6. Greijula Esa, Haukkajärvi, Valkeala, k Hiljaiset alueet Loma-asutusalueet tulisi myös merkitä kaavaan hiljaiseksi alueeksi. Onhan olemassa meluohjearvot LA eg (7-22) alle 45 db melutason. (Mielipiteen kirjauksessa jää tulkinnanvaraa, viittaako mielipiteen esittäjä tässä Valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista: Lomaasumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 db eikä yöohjearvoa 40 db. ) Vuoden 2007 ympäristömeluselvitys ei anna täyttä vastausta hiljaisiin alueisiin, koska Akukon:n meluselvityksessä ei ole huomioitu vähäisen liikenteen sivuteitä, ampuma- ja moottoriratoja, lentoliikennettä, eikä muuta lentotoimintaa, mistä johtuen selvityksessä on voitu antaa hiljaisista alueista vain suuntaa antava luonnehdinta. Tyrrin ampumaradan meluselvitys ( ) ja Utin lentoaseman helikoptereiden ja lentokoneiden meluselvitys ( ) kuvaavat melun ohjearvojen ylittäviä alueita. Utin helikopterien harjoitusalueet ja lentoonlähtöreitit menevät Haukkajärven poikki, jolloin hetkelliset äänitasot ylittävät 85 db Haukkajärvellä. Haukkajärven ei voida osoittaa olevan hiljainen alue. Asiaa tutkitaan tarkemmin rantayleiskaavamuutoksen yhteydessä. Ei vaikutusta kaavaan. 13

16 7. Hasu Tommi-Tapani, Ahoila, Oravala, Valkeala, k smaluevauks en vaikutukse t Kuinka sm-aluevaraus vaikuttaa Ahoilantie 50:n maankäyttöön ja lisärakentamiseen. SM:n mjtunnus Kaavaehdotusta varten on laadittu arkeologinen selvitys, jossa on tutkittu arkeologisen kulttuuriperinnön säilyneisyys ja muuttuvan maankäytön alueet. Kaavakartan muinaisjäännösmerkinnät on tarkistettu ja ko. kohteen osaltakin karttamerkintöjä on vähäisesti tarkistettu. Kaavakartan muinaisjäännösmerkinnät on tarkistettu ja ko. kohteen osaltakin karttamerkintöjä on vähäisesti tarkistettu. Muinaisjäännökset on rauhoitettu muinaismuistolailla (295/1963). Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen (Museovirasto tai maakuntamuseo) lausunto, missä yhteydessä selvitetään myös muinaisjäännöksen laajuus. Kaavalla ei ole muutettu olemassa olevaa tilannetta vaan todettu se. Merkinnän vaikutukset mahdollisesti muuttuvaan maankäyttöön tutkitaan mahdollisen lupahakemuksen yhteydessä. 14

17 8. Helle Arto, Härkämäki, Valkeala, k AP-1 - alueen vaikutus lomaraken nuksiin Kiinteistöllä , osoitteessa Sulkavantie 85 sijaitsee vapaa-ajan asunto, jossa tehty remonttia ja vesija viemäriliittymä (vesiosuuskunta). Salliiko kaava muuttamisen ympärivuotiseksi? Alue on kaavaluonnoksessa osoitettu asemakaavoitettavaksi tarkoitetuksi uudeksi asuinalueeksi. Kaavamerkintää on luonnosvaiheen jälkeen tarkistettu ja alueen asemakaavoittamisesta asuntoalueeksi on luovuttu Natura-alueen läheisyyden ja yhdyskuntarakennetta koskevien tavoitteiden vuoksi (alue sijaitsee hieman irrallaan olevasta rakenteesta). Olemassa oleva loma-asuntoalue on kuitenkin kaavaehdotuksessa osoitettu ympärivuotiselle asumiselle edulliseksi ranta-alueeksi (ra/ap), sillä se sijaitsee alle 5 km:n etäisyydellä koulusta. Kyseisen merkinnän alueilla pysyvän asumisen mahdollisuudet selvitetään rantayleiskaavan tai ranta-asemakaavan laatimisen tai muuttamisen yhteydessä. Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos edellyttää rakennuslupaa. Ranta osoitetaan kaavaehdotuksessa nykyisen käyttötarkoituksen mukaan loma-asuntoalueeksi (RA) ja ympärivuotiselle asumiselle edulliseksi ranta-alueeksi (ra/ap) sekä taustamaasto maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). 15

18 9. Helle Jyrki, Härkämäki, Valkeala, k AP-1 -alue ja kevyen liikenteen väylä AP-1 -alue on suunniteltu lähelle Kytölänlampea, siellä ei kuulema ole luontoarvoja, mutta esim. kevyen liikenteen tie on suunniteltu kaulushaikaran pesän alueelle. Entäs silkkiuikut, joutsenet, kurjet sääkset ja muut. Muistakaa luontoarvot. Vaikka Härkämäki on maakuntakaavan mukaista taajamatoimintojen aluetta (A), yleiskaavan kaavamerkintää on luonnosvaiheen jälkeen tarkistettu ja alueen asemakaavoittamisesta asuntoalueeksi on luovuttu Natura-alueen läheisyyden ja yhdyskuntarakennetta koskevien tavoitteiden vuoksi (alue sijaitsee hieman irrallaan olevasta rakenteesta). Myös kevyen liikenteen yhteystarve merkintää on tarkistettu ja yhteystarve on osoitettu huomattavasti pohjoisemmaksi Hautalantien yhteyteen. Härkämäen kaavamerkintää on tarkistettu ja alueen asemakaavoittamisesta asuntoalueeksi on luovuttu. Yleiskaavaehdotuksessa Natura-alueen läheisyyteen on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) ja olemassa oleva lomaasuntoalue. Kevyen liikenteen yhteystarve on osoitettu huomattavasti pohjoisemmaksi Hautalantien yhteyteen. 16

19 10. Honkaselkä Raine, Tyttilampi, Valkeala, w AP-1 - aluevaraus tulee poistaa Alue toimii kaupunkilaisten virkistysalueena. Alueella on luonnon monimuotoisuuden kannalta useita erityisen tärkeitä alueita, jotka vaarantuisivat. Joutsentien ja Nuottakadun väli on liian kapea uuden asuinalueen tieksi. Aluevaraus on maakuntakaavan mukainen. AP-1-alueen rajausta hieman tarkistetaan siten että etenkin Kalalammen ja asuntoalueen väliin jää enemmän vapaa-aluetta. Voimassa olevassa asemakaavassa on osoitettu Nuottakadun ja Joutsentien väliin Haukitien jatke kokoojakatuna. AP-1 -alueen luontoarvot huomioidaan alueen tarkemmassa suunnittelussa ja asemakaavoituksessa. Ulkoilureitit jäävät AP-1-alueen reunoille. AP-1-alueen rajausta hieman tarkistetaan. 17

20 18

21 11. K Anne, Varkaanvieru, Tervaskangas, w Alue tulee osoittaa viheraluee na Hyvä luonnos - ei omakotiasutusta vaan viheraluetta. Toimii hienosti tällä alueella. Sitova maankäyttöratkaisu ko. alueen osalta tehdään Niskala-Tervaskangas osayleiskaavassa, joka on tämän yleiskaavan kanssa samaan aikaan vireillä. Tässä kaavassa ratkaistaan valtatien liittymäpaikka, pääkatuyhteydet sekä tärkeimmät kevyenliikenteen yhteydet (ns. päällekkäismerkinnät). Nämä ratkaisut eivät ole ristiriidassa alueelle laadittavan tarkemman osayleiskaavan maankäyttöratkaisun kanssa. Yleiskaavat tulevat olemaan päällekkäin voimassa. Niskala-Tervaskangas osayleiskaavan alue osoitetaan tässä kaavassa ns. informatiivisena merkintänä. Sitova maankäyttöratkaisu po. alueen osalta tehdään Niskala-Tervaskangas osayleiskaavassa lukuun ottamatta ns. päällekkäismerkintöjä, jotka tästä kaavasta tulevat voimaan päällekkäin osayleiskaavan kanssa. 19

22 12. Kanerva Maritta ja Aria, Haukkajärvi, Valkeala, k Ra/ap - aluerajaus Ko. kiinteistöltä (2:1407) on matkaa lähimpään kouluun ja muihin palveluihin Valkealaan alle 5 km. Tällä samalla kiinteistöllä on jo ollut aiemmin Valkealan kunnan myöntämä lupa kahdelle vakituiseen asumiseen tarkoitetulle kiinteistölle. Alueen rantarakennusoikeus on osoitettu Etelä-Valkealan rantayleiskaavassa. Etäisyys kouluun on mielipiteen mukaisesti alle 5 km. Kaavaluonnosta tarkistetaan tältä osin. Alue osoitetaan ra/apmerkinnällä. 20

23 13. Kanninen Irma, Harju- Saarento-Jokela, Valkeala, k Fluoridi- ja radonalue et kaavakarta lle Alueella on fluoripitoista pohjavettä, kaivovettä. Fluoridialue ja vesijohtoverkostot tulisi esittää oykehdotuksessa. Samoin radonalue. Kun luontoselvitykset ovat tarkkoja, ihmisten ympäristöterveydelliset seikat ja niiden selvitykset unohtuvat jatkuvasti Koko Kymenlaakso kuuluu korkean fluoridi- ja radonpitoisuuksien alueeseen. Fluoridi-asian esittämiseksi kaavakartalla, tulisi fluoridipitoisuudet mitata erikseen koko 260 km2 kaava-alueen kaikista yksityisistä kaivoista. Radonin osalta selvitys tulisi tehdä joka asuinkiinteistölle kaava-alueella. Tämä ei ole tämän työn puitteissa mahdollista. Radon-turvallinen rakentaminen huomioidaan rakennusvalvonnassa rakennusluvan yhteydessä. Ei vaikutusta kaavaan. 21

24 14. Kanninen Irma, Saarento, Valkeala, s M, MT ja AP-2 - merkinnät ja rajaukset Saarento pitäisi olla kokonaan M-aluetta, eikä MT -aluetta. Saarennonväylän varressa on paljon asutusta ja se tulisikin osoittaa AP-2 - merkinnällä, huomioiden koulun läheisyys ja vesija viemäriverkko, sekä maisema-arvot. Yleiskaavassa on huomioitu laajempia yhtenäisiä peltoalueita käsittävät alueet MT-merkinnällä. Kaavoituksella ei haluta poissulkea tavanomaisten maatalousalueiden käyttöä tulevaisuudessa metsätalousalueina tai päinvastoin, vaan maankäyttömerkintä yleiskaavassa tarkoittaa alueen pääasiallista käyttötarkoitusta, joka voi pitää sisällään muutakin, kuten metsätalousalueita tai asumista. Merkintöjä voidaan kuitenkin yhtenäistää ja osoittaa MT-alueetkin jatkossa maa- ja metsätalousvaltaisina alueina (M). Yleiskaavassa on erikseen osoitettu AP-2- merkinnällä neljän tai useamman rakennuspaikan asutusryhmät. Saarennonväylän ja Miehontien varrella kaavamerkintöjä tarkistetaan ja asutusryppäät rajataan em. periaatteen mukaisesti. MT- alueet muutetaan koko kaava-alueella M-alueeksi. Saarennonväylän ja Miehontien varren asutusryppäät rajataan AP-2- merkinnällä. 22

25 15. Kivistö Jukka, Kotkankallio, Kouvola, w Alueen kunnalliste kniikka uusittava Alue vaatii mittavan katu ja tekniikkakunnostuksen, tiet ovat surkeita, vesijohdot ovat säännöllisesti särkyneet, sähkö- ja internetkaapelointi vaatii uudistuksen. Käytetyt ajonopeudet alueella eivät vastaa rajoituksia. Merkitään tiedoksi. Kunnostustoive on viety tiedoksi kaupungin rakennuspalveluille. Ei vaikutusta kaavaan. 16. Knihtilä Ilkka ja Mikkola Olli, Oravala, Valkeala, k Ra/apmerkintä Ra/ap-varaus tuhoaa Oravalan kylän vuosisataisen kulttuurin. Kaava vaarantaa maatilojen toimintamahdollisuuksia, tuomalla asutus aktiivimaatalouden syrjään kiinni. Kymijoen kaavamääräyksillä tulisi avata jokimaisema koko kaupunkialueella. 23 Vs. yleiskaavapäällikkö Kari Parjanne on esitellyt oravalalaisille kaavoitustilannetta. Palaverissa selkiytettiin yleiskaavan tarkoitusta. Paikalla olijat olivat tyytyväisiä kaavaluonnoksen sisältöön. Kaavamerkinnällä ra/ap mahdollistetaan olemassa olevien lomarakennusten käyttötarkoitusten muutos vakituiseen asumiseen jos siihen nähdään perusteita. Käyttötarkoituksen muutos vaatii rakennuslupaa. Rakennuslupahakemuksen yhteydessä tutkitaan rakentamisen edellytysten täyttyminen mm. rakennuspaikkaa koskevat ja rakentamiselle asetettavat vaatimukset Ei vaikutusta kaavaan.

26 sekä rakennustaiteen ja kaupunkikuvan vaaliminen. 24

27 17. Knihtilä Ilkka, Oravala, Kuusankoski, w Oravalan kylä poistettav a kaavaalueesta Oravalan kylänalue tulisi poistaa kaavasta. Oravala on tyypillinen Kymijokivarren kylä, kuten muutkin jokivarren kylät joiden tulisi säilyä kylinä. Vs. yleiskaavapäällikkö Kari Parjanne on esitellyt oravalalaisille kaavoitustilannetta. Palaverissa selkiytettiin yleiskaavan tarkoitusta. Paikalla olijat olivat tyytyväisiä kaavaluonnoksen sisältöön. Oravala on osoitettu kaavaluonnoksessa kyläalueena AT-merkinnällä. Kaavamääräys ohjaa suunnittelutarveratkaisujen käsittelyä alueella, ohjaten hajarakentamista kyläalueelle. Ei vaikutusta kaavaan. 25

28 18. Kontiokorpi Riku, Hurmanmäki, 1, Valkeala, w Kivilouhos AP-2 - alueen viereen? Tässä kivilouhos suunnitelmissa. Onko järkevää myöntää lupa louhokselle aivan uuden omakotialueen viereen? Suunniteltu kivilouhos on kaava-alueen ulkopuolella. Alueen toiminnasta päätetään ympäristöluvalla. Luvan myöntämisen edellytyksiä harkittaessa otetaan huomioon mm. alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö. Ei vaikutusta kaavaan. 19. Kontiokorpi Riku, Hurmanmäki, 2, Valkeala, w Vanhan ja uuden rakennusk annan väliin 100m viheralue Vanhoja tontteja luovutettaessa ei ole kerrottu uusista suunnitelmista tonttien takamaastossa ja rakentajat eivät ole osanneet ottaa huomioon suoria näköyhteyksiä uuteen asutukseen. Fasaanikujalla taakse rakentaminen laskee merkittävästi tonttien arvoa. Kyseessä oleva AP-1 alue on Valkealan tärkeimpiä asumisen laajenemisalueita. Alue liittyy kiinteästi olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja on myös pinta-alaltaan merkittävä. Laadittavassa yleiskaavassa ratkaistaan alueidenkäytön päälinjat ja periaatteet. Yksityiskohtaiset aluevaraukset osoitetaan myöhemmin laadittavassa asemakaavassa. Yleiskaavan maankäyttömerkintä (kuten tässä AP-1) kuvaa alueen pääasiallista käyttötarkoitusta, joten alue voi asumisen lisäksi käsittää myös asumista palvelevaa rakentamista sekä viher- ja liikennealueita. Viherkäytävän tarve huomioidaan tarkemmin alueen asemakaavoituksen yhteydessä. Ei vaikutusta kaavaan. 26

29 20. Kontiokorpi Riku, Lappalanjärvi, Valkeala, w Venevalka man laajennus Lisää venepaikkoja soutuveneille. Siis sellaisia rantapaikkoja, ei laituripaikkoja. Rantapaikat parempia, kun vene voi olla viikkoja tarkistamatta vaikka sataisikin. Laituripaikoilla vene uppoaa jos ei ole pilssiä. Yleiskaavassa on osoitettu LV-merkinnällä venesatama/venevalkama. Rajauksessa on huomioitu kaupungin maanomistus. Kehitysidea soutuveneiden tilantarpeesta merkitään tiedoksi. Ei vaikutusta kaavaan. 21. Kontiokorpi Riku, Niinistö, Valkeala, w Veneenlas kuluiska Veneenlaskuluiskan parannus (pidentäminen) Merkitään tiedoksi. Veneenlaskuluiskan parannus -toive on viety tiedoksi kaupungin rakennuspalveluille. Ei vaikutusta kaavaan. 27

30 22. Kontiokorpi Riku, Rapojärvi, Valkeala, w Rantaan uimapaikk a ja venepaikk oja Jos alueelle tulee pientalotontteja niin Rapojärvenrantaan toivotaan myös uimapaikka ja venepaikkoja. Nyt kunnalla ei venerantaa tällä järvellä. Ja nimenomaan sellaisia rantapaikkoja ja mahdollisesti veneluiska. Yleiskaavaluonnosta on tarkistettu ja Kirvesvuoren asuntoalueesta on luovuttu. Valkelan asuntoaluevarauksissa on Kouvolan rakennemalliinkin nähden ollut reilusti ylimitoitusta. Luonnosvaiheen kaavaselostuksessa todetaankin, että kaavaehdotusvaiheessa varauksia karsitaan saadun palautteen ja alueita koskevien laskelmien ja arviointien perusteella. Lisäksi maakuntaliitto pitää Kirvesvuoren AP-1 aluetta maakuntakaavan vastaisena. Kirvesvuoren alueelle luonnoksessa osoitettu mittava asuinalue tulisi tutkia maakuntakaavatasolla. Lisäksi maakuntakaavassa AP-1 alueen kohta Rapojärven rannasta on osoitettu retkeilyja ulkoilualueeksi (VR). Maakuntakaavassa on suunnittelumääräys yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan säästämisestä. Ranta-alue osoitetaan yleiskaavassa informatiivisella merkinnällä (harmaa väri, johon liittyy informatiivisuudesta kertova merkintä), koska alueen maankäyttö on ratkaistu muulla osayleiskaavalla (Etelä-Valkealan rantayleiskaava). Uimapaikka ja venepaikka - tarve käsitellään mahdollisessa rantayleiskaavan muutoksessa. 28

31 23. Kopponen Anne, Pietarintie, Tervaskangas, w Alue tulee osoittaa viheraluee na Alueelle ei asutusta, koska VT6 on lähellä. Alueelle ei muutoksia, huomioiden maisema. Lisätiet olisivat geologisesti ja maastollisesti vaikea rakentaa. Ei kevyenliikenteen väylää, koska toisi alueelle mopoja ja kaahareita. Alueen maankäyttö ratkaistaan Niskala- Tervaskangas osayleiskaavassa, joka on tämän kaavan kanssa samaan aikaan vireillä. Tässä kaavassa kuitenkin osoitetaan valtatien liittymä sekä pääkatuja tärkeimmät kevyenliikenteen yhteydet. Niskalantien varren kevyenliikenteen yhteys on pohjois-eteläsuuntainen pääyhteys. Sen tarve perustuu Niskala- Tervaskankaan kehittämiseen ja sen myötä alueen lisääntyvään väestömäärään ja liikenteeseen. Niskala-Tervaskangas osayleiskaavan alue osoitetaan tässä kaavassa ns. informatiivisena merkintänä. Sitova maankäyttöratkaisu po. alueen osalta tehdään Niskala-Tervaskangas osayleiskaavassa lukuun ottamatta ns. päällekkäismerkintöjä, jotka tästä kaavasta tulevat voimaan päällekkäin osayleiskaavan kanssa. 29

32 24. Korppi Niko, Lautaro, Valkeala, w Luo-3 - merkintä Luonnonsuojelulain jo suojelemat alueet eivät tarvitse erikseen kaavan suojaa. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon mm. luonnonarvojen vaaliminen (MRL 39, yleiskaavan sisältövaatimukset). Ei vaikutusta kaavaan. Yleiskaavassa varataan alueita mm. asumisen, työpaikkojen, liikenteen, luonnonsuojelun ja virkistyksen tarpeisiin. Siinä huolehditaan välttämättömästä yhteensovittamisesta muiden maankäyttömuotojen kanssa. Suunniteltavan alueen käytön sopivuus muihin toimintoihin nähden ratkaistaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa prosessissa. Yleiskaavan laatiminen on siten usein erilaisten maankäyttötarpeiden ja niihin kohdistuvien vaatimusten ja intressien yhteensovittamista. Tässä prosessissa joudutaan arvioimaan sellaisiakin ympäristöön vaikuttavia tekijöitä, joista on säädetty erityislakeja. 30

33 25. Korppi Niko, Riihikallio, Valkeala, w MTkaavamäär äys Piirrosalue on vain esimerkki, MT- aluelle tulisi kaavamääräyksessä myös sallia metsänhoito talousmetsänä. Lisäksi M- ja MT- alueilla minimi tonttikoko on laskettava samaksi kuin ap2- alueella. Yleiskaavassa on huomioitu laajempia yhtenäisiä peltoalueita käsittävät alueet MT-merkinnällä. Kaavoituksella ei haluta poissulkea tavanomaisten maatalousalueiden käyttöä tulevaisuudessa metsätalousalueina tai päinvastoin, vaan maankäyttömerkintä yleiskaavassa tarkoittaa alueen pääasiallista käyttötarkoitusta, joka voi pitää sisällään muutakin, kuten metsätalousalueita tai asumista. Merkintöjä voidaan kuitenkin yhtenäistää ja osoittaa MT-alueetkin jatkossa maa- ja metsätalousvaltaisina alueina (M). M- ja MT-alueiden kaavamääräykset yhdistetään M-kaavamääräykseksi. Suunnittelualue on Kouvolan keskeistä kaupunkialuetta, jolla on erityinen tarve ohjata hajarakentamista. Merkittävä ohjauskeino on osoittaa haja-asumiseen edulliset alueet yleiskaavassa ja toisaalta huolehtia nykyistä suuremmasta ja monipuolisemmasta tontti- ja asuntotarjonnasta asemakaavoitetuilla alueilla ja keskuksien yhteydessä. Tavoitteena on ohjata haja-asutusluonteinen rakentaminen mieluummin AT- ja AP-2- alueille, joille rakennuspaikkoja on jo muodostunut, kuin maa- ja Kaavaluonnosta tarkistetaan ja M- ja MT-alueet osoitetaan molemmat M-merkinnällä. M-alueiden rakennuspaikan vähimmäispintaalavaatimusta ei muuteta. 31

34 metsätalousvaltaisille alueille. M-alueille ohjataan etenkin maatalouden liitännäiselinkeinoihin liittyvä, tilaa vaativa rakentaminen (hevostenpito, kenneltoiminta, koneyrittäjät jne). Uuden rakennuspaikan pinta-alavaatimus on tällöin m2. 32

35 26. Korppi Niko, Tyttilampi, 1, Valkeala, w Luo-2 - merkintä Metsälain 10-pykälän tai luonnonsuojelulain jo suojelemat alueet eivät mielestäni tarvitse erikseen kaavasuojaa. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon mm. luonnonarvojen vaaliminen (MRL 39, yleiskaavan sisältövaatimukset). Ei vaikutusta kaavaan. Yleiskaavassa varataan alueita mm. asumisen, työpaikkojen, liikenteen, luonnonsuojelun ja virkistyksen tarpeisiin. Siinä huolehditaan välttämättömästä yhteensovittamisesta muiden maankäyttömuotojen kanssa. Suunniteltavan alueen käytön sopivuus muihin toimintoihin nähden ratkaistaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa prosessissa. Yleiskaavan laatiminen on siten usein erilaisten maankäyttötarpeiden ja niihin kohdistuvien vaatimusten ja intressien yhteensovittamista. Tässä prosessissa joudutaan arvioimaan sellaisiakin ympäristöön vaikuttavia tekijöitä, joista on säädetty erityislakeja. 33

36 27. Korppi Niko, Tyttilampi, 2, Valkeala, w Metsäalue illa sallittava talousmets än hoito Alue on vain esimerkki. Kaikilla metsää kasvavilla alueilla (poislukien metsä-, vesi- ja luonnonsuojelulain suojelemat kohteet) tulee sallia talousmetsän hoito. Yleiskaavassa on tarkistettu maisematyölupamääräystä ja alueita, joita maisematyölupavaade koskee. Maisematyölupaa ei tarvita taimikon hoitotyöhön, ensiharvennukseen eikä kasvatushakkuuseen. Yleiskaavassa on tarkistettu maisematyölupamääräystä ja alueita, joita maisematyölupavaade koskee. 28. Korppi Niko, Välikuja, Valkeala, w AP-2 - määräykse n tonttikoko Pistekohde on vain esimerkki. AP-2- alueilla tulisi minimi tonttikoko laskea 3000m2:n. Suunnittelualue on Kouvolan keskeistä kaupunkialuetta, jolla on erityinen tarve ohjata hajarakentamista. Yleiskaavan tavoitteena on ohjata haja-asutusluonteinen rakentaminen mieluummin AT- ja AP-2- alueille, joille rakennuspaikkoja on jo muodostunut, kuin maa- ja metsätalousvaltaisille alueille. Ei vaikutusta kaavaan. AP-2 aluetta koskevissa kaavamääräyksissä ei ole määrätty rakennuspaikan vähimmäiskokoa, vaan se harkitaan tapauskohtaisesti suunnittelutarveratkaisun /rakennusluvan 34

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS

PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS PARAISTEN KAUPUNKI KIRJAISSUNDET RANTA-ASEMAKAAVA- MUUTOS Maanmittari Oy Öhman 2014 RANTA-ASEMAKAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavaselostus koskee 2.1.2014 päivättyä ranta-asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen 3.9.2015 Iisalmi Case Jyväskylä Julia Virtanen Muuramen kunta Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ - Kaupunkikeskusta - 86 500 JKYLÄN MLK - Taajamia - 36 400

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset:

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: LAUKAAN KUNTA Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa Osa-alue I Piilopohja-Kuukkala Kaavaluonnos 16.9.2015 1:10 000 Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: AP-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alueen rakentamisesta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 AT-1 AT-1 a Kyläalueet AT-1 a ja b Alue varataan asumiselle, asumiseen liittyvälle toiminnalle, palveluille, yritystoiminnalle

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettelo

Lisätiedot

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE RAUTAJÄRVI Koivisto RN:o 1:341 KOIVISTON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.9.2009, 12.1.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Koiviston ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635)

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia)

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia) Liite 11 Eurajoen kunnanvaltuusto KAAVAN LAATIJAN VASTINE Eurajoen rantayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutoksen ehdotus oli nähtävillä 8.9. 7.10.2014. Lisäksi siitä pyydettiin viranomaislausunnot. Muistutusten

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012

PÄLKÄNE HARHALA. KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 PÄLKÄNE HARHALA KUUSIKKO RN:o 5:14 PINTELEEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 12.11.2012 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Pinteleen ranta-asemakaavan muutos Kunta: Pälkäne

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014

Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Simo Maksniemen asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.06.2014 Seitap Oy 2014 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 13 HAVAINNEKUVA LIITE 14 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE LIITE 15 VASTINEET KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAIKANA SAATUIHIN

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 EURAJOEN KUNTA Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26026 Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia yksityisen maanomistajan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Moision asemakaavan muutos, Hattulanmäki OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.8.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI MAKKARAMÄKI, ns. Karusellin alue Ak 5169 16.8.2011 ASEMAKAAVA Kankaanpään 10. kaupunginosan (Makkaramäki) osa aluetta, ns. Karusellin aluetta

Lisätiedot

RANTA-HOVIN ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTA-HOVIN ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA RANTA-HOVIN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 71, MAA-JA METSÄTALOUSALUE JA LÄHIVIRKISTYSALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.3.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS

Lisätiedot

Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavamuutos

Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavamuutos Parikkalan kunta Uukuniemen yleiskaavamuutos 4.4. 6.5.2013 nähtävillä olleeseen kaavaehdotukseen tehtiin joitakin muutoksia, joiden johdosta niitä maanomistajia, joita muutos koski kuultiin erikseen. Kuulemisen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

STORMIN KYLÄOSAYLEISKAAVA

STORMIN KYLÄOSAYLEISKAAVA STORMIN KYLÄOSAYLEISKAAVA Ryhmätyöskentely: Kyläosayleiskaavan tavoitteet ja periaatteet 1. Asuminen 2. Palvelut ja elinkeinot, muut aluevaraukset 3. Toimintojen yhteensovittaminen 4. Mitoitusperiaatteet

Lisätiedot

YHTEENVETO KAAVAEHDOTUKSEN LAUSUNNOISTA JA MUISTUTUKSISTA, SEKÄ KAAVOITTAJAN VASTINEET. Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava

YHTEENVETO KAAVAEHDOTUKSEN LAUSUNNOISTA JA MUISTUTUKSISTA, SEKÄ KAAVOITTAJAN VASTINEET. Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava Kouvolan kaupunki Tekniikka ja ympäristöpalvelut Maankäytön suunnittelu Yleiskaavoitus 15.10.2015 Oheismateriaali nro YHTEENVETO KAAVAEHDOTUKSEN LAUSUNNOISTA JA MUISTUTUKSISTA, SEKÄ KAAVOITTAJAN VASTINEET

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 27.6 17.8.2012 välisenä aikana. Seuraavassa

Lisätiedot

KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS

KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS IITTI KYMIJOKI-MANKALAN VESISTÖALUEEN RAN- TAYLEISKAAVAN MUUTOS Tila: Tokkola 4:94 KAAVASELOSTUS Helsinki 4.5.2015 Vireille tulo: Kunnanhallituksen päätös 9.3.2015 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 16.3. - 14.4.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Kouvolan Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan maanläjitysalueselvitys

Kouvolan Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan maanläjitysalueselvitys Kouvolan kaupunki Kaavaselostuksen liite 14 Kouvolan Keskeisen kaupunkialueen osayleiskaavan maanläjitysalueselvitys Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Nykytilanne... 1 2.1 Tiedot ylijäämämaista... 1 2.2

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava

SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Seitap Oy SODANKYLÄ 1 SODANKYLÄ Rutojärven Keinolahden ranta-asemakaava Korttelit 1 ja 2 Kaavaluonnoksen selostus MRA 30 vaiheessa SEITAP OY 2015 Seitap Oy SODANKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 PERUS- JA

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA

PÄLKÄNE HARHALA. KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNE HARHALA KUIKKO RN:o 8:46 KUIKON RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 16.6.2009 Tunnistetiedot Kaavan nimi: Kuikon ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Harhala (402)

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Liite 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KORPISEN KYLÄ Tila 5:22 Valola Jurakkajärven ranta-asemakaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1.9.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAAN PÄIVITETTY

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURPEENSALMEN ETELÄPUOLEN OSAYLEISKAAVA NASTOLAN KIRKONKYLÄ, OSAYLEISKAAVA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Villähteen Kukkasen ja Pikku-Kukkasen järvien

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 17.1.2008. tark 6.5.2008. Kartta 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Kaavoitusjärjestelmä, karttamerkinnät ja metsätalous

Kaavoitusjärjestelmä, karttamerkinnät ja metsätalous Kaavoitusjärjestelmä, karttamerkinnät ja metsätalous Kaavoitus ja metsätalous -infotilaisuus Turku 13.3.2014 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Sisältö Kaavoitusjärjestelmä Maankäyttö-

Lisätiedot

Korpilahden kunta Kärkisten Etelärannan yleiskaava

Korpilahden kunta Kärkisten Etelärannan yleiskaava Selostus 67080404.BBJ Korpilahden kunta Kärkisten Etelärannan yleiskaava TilojaTientaus 438-1-85 ja Vaho 422-1-100 koskeva yleiskaavamuutos Ehdotus 3.11.2008 1 Yhteystiedot Väinönkatu 1 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

NIVALAN KAUPUNKI KORTTELI 6 - ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 3.1.2011. Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä -

NIVALAN KAUPUNKI KORTTELI 6 - ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Asiakirjatyyppi Kaavaselostus. Päivämäärä 3.1.2011. Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä - Asiakirjatyyppi Kaavaselostus Päivämäärä 3.1.2011 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä - Generoitu kaavatunnus - NIVALAN KAUPUNKI Tarkastus 3.1.2011 Päivämäärä 3.1.2011 Laatija Jenny Jungar Tarkastaja Jouni

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012

Sodankylä. Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Sodankylä Orajärvi, Papinranta Märsylä RN:o 9:34 (758-411-9-34) Korteojan ranta-asemakaavan osittainen muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.06.2012 Korteoja Papinranta Kaavamuutosalue käsittää

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot