Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava. Yhteenveto kaavaluonnoksen mielipiteistä ja kaavoittajan vastineet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava. Yhteenveto kaavaluonnoksen mielipiteistä ja kaavoittajan vastineet"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava Kaavaluonnos oli nähtävänä Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet, yhteensä 82 kpl: Kirjalliset mielipiteet 27 kpl, joista yksi saapui myöhässä kouvola.asiatkartalle.fi palvelun kautta saadut mielipiteet 43 kpl (Kaavakartta 1: ja keskustakartat: ) Suulliset mielipiteet 12 kpl Lisäksi kaavaluonnosta esiteltiin yleiskaavoituksessa nähtävillä oloaikana n. 60:lle henkilölle ja yleisötilaisuudessa 44:lle osalliselle. Kaavaluonnoksesta esitetyt mielipiteiden yhteenveto on koottu aakkosjärjestykseen sukunimen mukaan. Mikäli mielipiteessä on useampi allekirjoittaja, on järjestysnumero annettu ensimmäisen mielipiteen allekirjoittajan mukaan. Mielipiteisiin voi kokonaisuudessaan tutustua Kouvolan kaupungin yleiskaavoituksessa. (s = suullinen mielipide, k = kirjallinen mielipide ja w = karttapalvelusta annettu mielipide) Taulukkoon on koottu karttaote mielipiteen kohteesta, asia, tiivistelmä perusteluista, kaavoittajan vastine ja vaikutus kaavaehdotukseen. Lisätiedot kaavahankkeesta Koonneet kaavoitusinsinööri Topi Suomalainen Kouvolan kaupunki, yhteistyössä Ramboll Finland Oy.

2 Kouvolan kaupunki

3 Kouvolan kaupunki Sisällysluettelo 1. Ala-Krekola Eeva, Härkäojantie, Valkeala, w Ei nimeä, Harjunranta, Voikkaa, s Ei nimeä, Kuusaanlampi, Kuusankoski, w Ei nimeä, Lappalanjärven pohjoispuoli, Valkeala, s Forss Matias ja ym, Pohjanraitti 2 ja 4, Tykkimäki, k Greijula Esa, Haukkajärvi, Valkeala, k Hasu Tommi-Tapani, Ahoila, Oravala, Valkeala, k Helle Arto, Härkämäki, Valkeala, k Helle Jyrki, Härkämäki, Valkeala, k Honkaselkä Raine, Tyttilampi, Valkeala, w K Anne, Varkaanvieru, Tervaskangas, w Kanerva Maritta ja Aria, Haukkajärvi, Valkeala, k Kanninen Irma, Harju-Saarento-Jokela, Valkeala, k Kanninen Irma, Saarento, Valkeala, s Kivistö Jukka, Kotkankallio, Kouvola, w Knihtilä Ilkka ja Mikkola Olli, Oravala, Valkeala, k... 23

4 17. Knihtilä Ilkka, Oravala, Kuusankoski, w Kontiokorpi Riku, Hurmanmäki, 1, Valkeala, w Kontiokorpi Riku, Hurmanmäki, 2, Valkeala, w Kontiokorpi Riku, Lappalanjärvi, Valkeala, w Kontiokorpi Riku, Niinistö, Valkeala, w Kontiokorpi Riku, Rapojärvi, Valkeala, w Kopponen Anne, Pietarintie, Tervaskangas, w Korppi Niko, Lautaro, Valkeala, w Korppi Niko, Riihikallio, Valkeala, w Korppi Niko, Tyttilampi, 1, Valkeala, w Korppi Niko, Tyttilampi, 2, Valkeala, w Korppi Niko, Välikuja, Valkeala, w Lassila Mikko, Hietasilta 22, Kuusankoski, k Leppänen Eija, Tyttilampi, Valkeala, s Mentula Päivi, Härkäojantie, Valkeala, w Munne Marja, Lappalanjärven pohjoispuoli, Valkeala, k Munne Mika, Hautalan kylä, 1, Valkeala, w Munne Mika, Hautalan kylä, 2, Valkeala, w

5 35. Mykrä Riitta ja 95 muuta henkilöä, Oravala, Valkeala, k Niilola Antti, Napanrinne, Koria, k Niilola Antti, Anjalantie 2385, Koria, k Nurminen Kari, Harjujoki, Valkeala, k Nurminen Kari, Harjunranta, Voikkaa, k Nykänen Heikki, Karhulanjärvi-Rapojärvi, Valkeala, k Nykänen Heikki, Rapojärvi, Valkeala, k Paavola Kimmo, Hautalan kylä, Valkeala, k Pasi Juha, Manninen Pentti ja Seppälä Raimo, Huuhkajavuori, Kuusankoski, k Pilkanmaan osakaskunta / Ratasvuori Risto, Kymijoki, Pilkanmaa, k Porkka Kaija, Sulkavantie 95, Härkämäki, Valkeala, w Pukki M, Härkämäki, Valkeala, s Pulkkinen Risto, Urheilupuisto, Kouvolan keskusta, w Ratasvuori Risto, Kymijoki, Pilkanmaa, s Rebrov Pavel, Pohjanraitti 6, Tykkimäki, k Rosenius-Sutela Irma, Sutela Jaakko ja Ahola Kati, Härkämäki, Valkeala, k Saikkonen Mauri, Harjunranta, Voikkaa, w ja s Saksa Arto ja Sulantaus, Joenrannantie 62-64, Alakylä, Kouvola, k

6 53. Seppälä Jari, Pyydysmäki, Kouvola, s Sipiläinen Harry ja Pirjo, Alakylä, Kouvola, s ja k Sopanen Lauri, Härkämäki, Valkeala, k Sopanen Lauri, Härkämäki, Valkeala, w Taimela Arja, Voikkaa, Kuusankoski, k Tynninen Petra, Joutsenenpesänkallio, Kouvola, w Tynninen Petra, Kalalampi, Kouvola, w Tynninen Petra, Lautaro, Valkeala, w Vainio Pertti, Keltti, Kuusankoski, s Venetvirta Kim, Hallituskatu, Kouvolan keskusta, w Venetvirta Kim, Hallituskatu, Kouvolan keskusta, w Venetvirta Kim, kauppahalli, Kouvolan keskusta, w Venetvirta Kim, Kouvolankatu, Kouvolan keskusta, w Venetvirta Kim, Kuusaanlampi, Kuusankoski, w Venetvirta Kim, Kuusaantie ja Kymenlaaksonkatu, Kouvola, w Venetvirta Kim, Kuusankosken keskusta, w Venetvirta Kim, Käyrälampi, Kouvola, w Venetvirta Kim, Palomäki, Kouvola, w

7 71. Venetvirta Kim, Puhjonaukea, Kuusankoski, w Venetvirta Kim, Tervaskangas, Kuusankoski, w Venetvirta Kim, Valvomontie, Kouvolan keskusta, w Vetola Jari ja Kanerva Maritta, Haukkajärvi, Valkeala, k Vetola Jari, Kanerva Marita, Murto Outi ja Reijo, Haukkajärvi, Valkeala, k Virtanen Jukka, Lappalanjärven länsiranta, Valkeala, w Vähäkangas Kristiina ja Helle Arto, Härkämäki, Valkeala, k Vähäkangas Kristiina, Helle Arto, Härkämäki, Valkeala, w Yleisötilaisuus, Honkatalonpolku, Valkeala, s Yleisötilaisuus, koko kaava-alue V-merkinnät, s Yleisötilaisuus, koko kaava-alue, s Pulli Arja, Suorakuja 144, k (saapunut )

8 6

9 1. Ala-Krekola Eeva, Härkäojantie, Valkeala, w T-alue pois kaavasta Teollisuusalue keskelle maatalousaluetta? Onko todella tarpeellinen kaavamuutos? Kyseinen alue on vielä melko märkää (lähteitä). Tämä alue pitäisi pitää maatalousalueena. Teollisuusaluetta on kaavassa jo paljon. Alue on varattu kaavaluonnoksessa Kullasvaaran teollisuusalueen pidemmän aikavälin laajenemissuunnaksi. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät joulukuussa 2013 asetuksen (EU) N:o 1315/2013 unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi. Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali on määritelty ko. asetuksessa Suomen ainoaksi ydinverkon RRT -terminaaliksi. Kouvolan logistiikka-alueen kehittäminen on yksi kaupungin strategisista kärkihankkeista. Hankkeessa varaudutaan terminaalialueen laajentamiseen, kapasiteetin lisäämiseen, logistiikkaalueen toiminnallisuuden parantamiseen sekä olemassa olevien kaupan ja teollisuuden vienti- ja tuontivolyymien tehokkaampaan keskittämiseen. Vision toteutus edellyttää riittäviä aluevarauksia, maanhankintaa sekä alueiden kaavoittamista ja infran rakentamista ko. tarpeisiin. Alue on osoitettu maakuntakaavassa liikennealueena (L) eikä sillä maakuntakaavan mukaan ole maisemaan tai luonnonympäristöön liittyviä valtakunnallisia tai maakunnallisia arvoja. Tiedossa on, että alue on ollut pitkään maatalouskäytössä ja sillä on tätä kautta T-aluevaraus muutetaan T (res)-alueeksi Härkäojantien eteläpuolisella peltoalueella. 7

10 paikallista merkitystä. Siksi T (res)- alueeseen liitetään vaiheistukseen liittyvä määräys: Alue voidaan ottaa käyttöön vain perustellusta syytä eli jos pääkäyttötarkoituksen mukaisia toimintoja ei voida sijoittaa olemassa oleville rautatie- ja maantieliikenteen logistiikka-alueille. 8

11 2. Ei nimeä, Harjunranta, Voikkaa, s AP-1 aluerajaus laajemmak si Harjunrannan AP-1 - alueen rajaus Pessantien eteläpuolella tulisi laajentaa länteen mukaillen kiinteistörajoja ja huomioiden vesi- ja viemärijohdot. AP-1 alueen rajausta tarkennetaan luonto-, tulva- ja maisematietojen perusteella. AP-1 alueen länsiosaa pienennetään, jotta ulkoilureitin yhteys Pessantieltä Kymijoen rantaan voidaan toteuttaa tulevaisuudessa. 9

12 3. Ei nimeä, Kuusaanlampi, Kuusankoski, w Vesialueen kehittämin en Kesäinen venesatama, mahdollisesti kelluva baari-ravintola ja valvottua vesihiihtoa? Tätä on Kouvolan keskusta-alue kaivannut. Toki ympäristöltä pitää kaataa näkyvyyden parantamiseksi puita ja kulkuyhteyksiä paikalle parantaa. Merkitään tiedoksi. Kehitysideat on viety tiedoksi Kouvolan Innovation Oy:lle. Ei vaikutusta kaavaan. 10

13 4. Ei nimeä, Lappalanjärven pohjoispuoli, Valkeala, s VR - merkinnän maisematy ölupa VR -merkinnästä puuttuu maisematyölupavaade. Onko virhe vai tarkoituksellinen merkintä. Kaavan valmisteluvaiheessa katsottiin tarkoituksenmukaiseksi liittää maisematyölupavaatimus V-, VL- ja VUalueisiin ja jättää laaja-alaisista kohteista (VU/g ja VR) vaatimus pois. Yleiskaavaluonnosta tarkistetaan tältä osin ja maisematyölupa liitetään koskemaan kaikkia V-alueita. Maisematyölupamääräys lisätään koskemaan kaikkia V- aluevarauksia ja samalla sen sanamuotoa tarkistetaan. 5. Forss Matias ja ym, Pohjanraitti 2 ja 4, Tykkimäki, k TP-1 - aluevaraus tulee poistaa Pohjavesialueelle ei TP- 1:tä. Ei mahdollista turvallista ja terveellistä ympäristöä. Teollisuus aiheuttaa melua ja muuta häiriötä. TP-1 vaarantaa virkistysalueiden riittävyyden. Kaava ei huomioi kevytliikennettä. TP-1 aiheuttaa kohtuutonta haittaa maanomistajille. Alueella sijaitsee muutamia asuinkiinteistöjä. Pohjois- ja itäosalta alue on melualuetta. Alue sijaitsee työpaikkatoimintojen kannalta edullisesti pääliikenne-yhteyksien varressa. Liikennöinti alueelle tapahtuisi etelän kautta katuverkosta. Tällä hetkellä koko alue on asemakaavassa puistoaluetta, jonka läpi raitit kulkevat. Yleiskaavaa tarkistetaan siten, että yleiskaavassa todetaan asemakaavan mukainen tilanne ja alue osoitetaan osaksi olemassa olevaa pääviherverkkoa. Asemakaavan mukainen merkintä jättää samalla suunnitteluvaraa esimerkiksi Tykkimäen virkistys- ja liikuntatoimintojen mahdolliselle laajentumiselle. TP-1-aluevaraus muutetaan informatiiviseksi merkinnäksi Pääviherverkkoon kuuluva alue. 11

14 12

15 6. Greijula Esa, Haukkajärvi, Valkeala, k Hiljaiset alueet Loma-asutusalueet tulisi myös merkitä kaavaan hiljaiseksi alueeksi. Onhan olemassa meluohjearvot LA eg (7-22) alle 45 db melutason. (Mielipiteen kirjauksessa jää tulkinnanvaraa, viittaako mielipiteen esittäjä tässä Valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista: Lomaasumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 db eikä yöohjearvoa 40 db. ) Vuoden 2007 ympäristömeluselvitys ei anna täyttä vastausta hiljaisiin alueisiin, koska Akukon:n meluselvityksessä ei ole huomioitu vähäisen liikenteen sivuteitä, ampuma- ja moottoriratoja, lentoliikennettä, eikä muuta lentotoimintaa, mistä johtuen selvityksessä on voitu antaa hiljaisista alueista vain suuntaa antava luonnehdinta. Tyrrin ampumaradan meluselvitys ( ) ja Utin lentoaseman helikoptereiden ja lentokoneiden meluselvitys ( ) kuvaavat melun ohjearvojen ylittäviä alueita. Utin helikopterien harjoitusalueet ja lentoonlähtöreitit menevät Haukkajärven poikki, jolloin hetkelliset äänitasot ylittävät 85 db Haukkajärvellä. Haukkajärven ei voida osoittaa olevan hiljainen alue. Asiaa tutkitaan tarkemmin rantayleiskaavamuutoksen yhteydessä. Ei vaikutusta kaavaan. 13

16 7. Hasu Tommi-Tapani, Ahoila, Oravala, Valkeala, k smaluevauks en vaikutukse t Kuinka sm-aluevaraus vaikuttaa Ahoilantie 50:n maankäyttöön ja lisärakentamiseen. SM:n mjtunnus Kaavaehdotusta varten on laadittu arkeologinen selvitys, jossa on tutkittu arkeologisen kulttuuriperinnön säilyneisyys ja muuttuvan maankäytön alueet. Kaavakartan muinaisjäännösmerkinnät on tarkistettu ja ko. kohteen osaltakin karttamerkintöjä on vähäisesti tarkistettu. Kaavakartan muinaisjäännösmerkinnät on tarkistettu ja ko. kohteen osaltakin karttamerkintöjä on vähäisesti tarkistettu. Muinaisjäännökset on rauhoitettu muinaismuistolailla (295/1963). Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen (Museovirasto tai maakuntamuseo) lausunto, missä yhteydessä selvitetään myös muinaisjäännöksen laajuus. Kaavalla ei ole muutettu olemassa olevaa tilannetta vaan todettu se. Merkinnän vaikutukset mahdollisesti muuttuvaan maankäyttöön tutkitaan mahdollisen lupahakemuksen yhteydessä. 14

17 8. Helle Arto, Härkämäki, Valkeala, k AP-1 - alueen vaikutus lomaraken nuksiin Kiinteistöllä , osoitteessa Sulkavantie 85 sijaitsee vapaa-ajan asunto, jossa tehty remonttia ja vesija viemäriliittymä (vesiosuuskunta). Salliiko kaava muuttamisen ympärivuotiseksi? Alue on kaavaluonnoksessa osoitettu asemakaavoitettavaksi tarkoitetuksi uudeksi asuinalueeksi. Kaavamerkintää on luonnosvaiheen jälkeen tarkistettu ja alueen asemakaavoittamisesta asuntoalueeksi on luovuttu Natura-alueen läheisyyden ja yhdyskuntarakennetta koskevien tavoitteiden vuoksi (alue sijaitsee hieman irrallaan olevasta rakenteesta). Olemassa oleva loma-asuntoalue on kuitenkin kaavaehdotuksessa osoitettu ympärivuotiselle asumiselle edulliseksi ranta-alueeksi (ra/ap), sillä se sijaitsee alle 5 km:n etäisyydellä koulusta. Kyseisen merkinnän alueilla pysyvän asumisen mahdollisuudet selvitetään rantayleiskaavan tai ranta-asemakaavan laatimisen tai muuttamisen yhteydessä. Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos edellyttää rakennuslupaa. Ranta osoitetaan kaavaehdotuksessa nykyisen käyttötarkoituksen mukaan loma-asuntoalueeksi (RA) ja ympärivuotiselle asumiselle edulliseksi ranta-alueeksi (ra/ap) sekä taustamaasto maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). 15

18 9. Helle Jyrki, Härkämäki, Valkeala, k AP-1 -alue ja kevyen liikenteen väylä AP-1 -alue on suunniteltu lähelle Kytölänlampea, siellä ei kuulema ole luontoarvoja, mutta esim. kevyen liikenteen tie on suunniteltu kaulushaikaran pesän alueelle. Entäs silkkiuikut, joutsenet, kurjet sääkset ja muut. Muistakaa luontoarvot. Vaikka Härkämäki on maakuntakaavan mukaista taajamatoimintojen aluetta (A), yleiskaavan kaavamerkintää on luonnosvaiheen jälkeen tarkistettu ja alueen asemakaavoittamisesta asuntoalueeksi on luovuttu Natura-alueen läheisyyden ja yhdyskuntarakennetta koskevien tavoitteiden vuoksi (alue sijaitsee hieman irrallaan olevasta rakenteesta). Myös kevyen liikenteen yhteystarve merkintää on tarkistettu ja yhteystarve on osoitettu huomattavasti pohjoisemmaksi Hautalantien yhteyteen. Härkämäen kaavamerkintää on tarkistettu ja alueen asemakaavoittamisesta asuntoalueeksi on luovuttu. Yleiskaavaehdotuksessa Natura-alueen läheisyyteen on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) ja olemassa oleva lomaasuntoalue. Kevyen liikenteen yhteystarve on osoitettu huomattavasti pohjoisemmaksi Hautalantien yhteyteen. 16

19 10. Honkaselkä Raine, Tyttilampi, Valkeala, w AP-1 - aluevaraus tulee poistaa Alue toimii kaupunkilaisten virkistysalueena. Alueella on luonnon monimuotoisuuden kannalta useita erityisen tärkeitä alueita, jotka vaarantuisivat. Joutsentien ja Nuottakadun väli on liian kapea uuden asuinalueen tieksi. Aluevaraus on maakuntakaavan mukainen. AP-1-alueen rajausta hieman tarkistetaan siten että etenkin Kalalammen ja asuntoalueen väliin jää enemmän vapaa-aluetta. Voimassa olevassa asemakaavassa on osoitettu Nuottakadun ja Joutsentien väliin Haukitien jatke kokoojakatuna. AP-1 -alueen luontoarvot huomioidaan alueen tarkemmassa suunnittelussa ja asemakaavoituksessa. Ulkoilureitit jäävät AP-1-alueen reunoille. AP-1-alueen rajausta hieman tarkistetaan. 17

20 18

21 11. K Anne, Varkaanvieru, Tervaskangas, w Alue tulee osoittaa viheraluee na Hyvä luonnos - ei omakotiasutusta vaan viheraluetta. Toimii hienosti tällä alueella. Sitova maankäyttöratkaisu ko. alueen osalta tehdään Niskala-Tervaskangas osayleiskaavassa, joka on tämän yleiskaavan kanssa samaan aikaan vireillä. Tässä kaavassa ratkaistaan valtatien liittymäpaikka, pääkatuyhteydet sekä tärkeimmät kevyenliikenteen yhteydet (ns. päällekkäismerkinnät). Nämä ratkaisut eivät ole ristiriidassa alueelle laadittavan tarkemman osayleiskaavan maankäyttöratkaisun kanssa. Yleiskaavat tulevat olemaan päällekkäin voimassa. Niskala-Tervaskangas osayleiskaavan alue osoitetaan tässä kaavassa ns. informatiivisena merkintänä. Sitova maankäyttöratkaisu po. alueen osalta tehdään Niskala-Tervaskangas osayleiskaavassa lukuun ottamatta ns. päällekkäismerkintöjä, jotka tästä kaavasta tulevat voimaan päällekkäin osayleiskaavan kanssa. 19

22 12. Kanerva Maritta ja Aria, Haukkajärvi, Valkeala, k Ra/ap - aluerajaus Ko. kiinteistöltä (2:1407) on matkaa lähimpään kouluun ja muihin palveluihin Valkealaan alle 5 km. Tällä samalla kiinteistöllä on jo ollut aiemmin Valkealan kunnan myöntämä lupa kahdelle vakituiseen asumiseen tarkoitetulle kiinteistölle. Alueen rantarakennusoikeus on osoitettu Etelä-Valkealan rantayleiskaavassa. Etäisyys kouluun on mielipiteen mukaisesti alle 5 km. Kaavaluonnosta tarkistetaan tältä osin. Alue osoitetaan ra/apmerkinnällä. 20

23 13. Kanninen Irma, Harju- Saarento-Jokela, Valkeala, k Fluoridi- ja radonalue et kaavakarta lle Alueella on fluoripitoista pohjavettä, kaivovettä. Fluoridialue ja vesijohtoverkostot tulisi esittää oykehdotuksessa. Samoin radonalue. Kun luontoselvitykset ovat tarkkoja, ihmisten ympäristöterveydelliset seikat ja niiden selvitykset unohtuvat jatkuvasti Koko Kymenlaakso kuuluu korkean fluoridi- ja radonpitoisuuksien alueeseen. Fluoridi-asian esittämiseksi kaavakartalla, tulisi fluoridipitoisuudet mitata erikseen koko 260 km2 kaava-alueen kaikista yksityisistä kaivoista. Radonin osalta selvitys tulisi tehdä joka asuinkiinteistölle kaava-alueella. Tämä ei ole tämän työn puitteissa mahdollista. Radon-turvallinen rakentaminen huomioidaan rakennusvalvonnassa rakennusluvan yhteydessä. Ei vaikutusta kaavaan. 21

24 14. Kanninen Irma, Saarento, Valkeala, s M, MT ja AP-2 - merkinnät ja rajaukset Saarento pitäisi olla kokonaan M-aluetta, eikä MT -aluetta. Saarennonväylän varressa on paljon asutusta ja se tulisikin osoittaa AP-2 - merkinnällä, huomioiden koulun läheisyys ja vesija viemäriverkko, sekä maisema-arvot. Yleiskaavassa on huomioitu laajempia yhtenäisiä peltoalueita käsittävät alueet MT-merkinnällä. Kaavoituksella ei haluta poissulkea tavanomaisten maatalousalueiden käyttöä tulevaisuudessa metsätalousalueina tai päinvastoin, vaan maankäyttömerkintä yleiskaavassa tarkoittaa alueen pääasiallista käyttötarkoitusta, joka voi pitää sisällään muutakin, kuten metsätalousalueita tai asumista. Merkintöjä voidaan kuitenkin yhtenäistää ja osoittaa MT-alueetkin jatkossa maa- ja metsätalousvaltaisina alueina (M). Yleiskaavassa on erikseen osoitettu AP-2- merkinnällä neljän tai useamman rakennuspaikan asutusryhmät. Saarennonväylän ja Miehontien varrella kaavamerkintöjä tarkistetaan ja asutusryppäät rajataan em. periaatteen mukaisesti. MT- alueet muutetaan koko kaava-alueella M-alueeksi. Saarennonväylän ja Miehontien varren asutusryppäät rajataan AP-2- merkinnällä. 22

25 15. Kivistö Jukka, Kotkankallio, Kouvola, w Alueen kunnalliste kniikka uusittava Alue vaatii mittavan katu ja tekniikkakunnostuksen, tiet ovat surkeita, vesijohdot ovat säännöllisesti särkyneet, sähkö- ja internetkaapelointi vaatii uudistuksen. Käytetyt ajonopeudet alueella eivät vastaa rajoituksia. Merkitään tiedoksi. Kunnostustoive on viety tiedoksi kaupungin rakennuspalveluille. Ei vaikutusta kaavaan. 16. Knihtilä Ilkka ja Mikkola Olli, Oravala, Valkeala, k Ra/apmerkintä Ra/ap-varaus tuhoaa Oravalan kylän vuosisataisen kulttuurin. Kaava vaarantaa maatilojen toimintamahdollisuuksia, tuomalla asutus aktiivimaatalouden syrjään kiinni. Kymijoen kaavamääräyksillä tulisi avata jokimaisema koko kaupunkialueella. 23 Vs. yleiskaavapäällikkö Kari Parjanne on esitellyt oravalalaisille kaavoitustilannetta. Palaverissa selkiytettiin yleiskaavan tarkoitusta. Paikalla olijat olivat tyytyväisiä kaavaluonnoksen sisältöön. Kaavamerkinnällä ra/ap mahdollistetaan olemassa olevien lomarakennusten käyttötarkoitusten muutos vakituiseen asumiseen jos siihen nähdään perusteita. Käyttötarkoituksen muutos vaatii rakennuslupaa. Rakennuslupahakemuksen yhteydessä tutkitaan rakentamisen edellytysten täyttyminen mm. rakennuspaikkaa koskevat ja rakentamiselle asetettavat vaatimukset Ei vaikutusta kaavaan.

26 sekä rakennustaiteen ja kaupunkikuvan vaaliminen. 24

27 17. Knihtilä Ilkka, Oravala, Kuusankoski, w Oravalan kylä poistettav a kaavaalueesta Oravalan kylänalue tulisi poistaa kaavasta. Oravala on tyypillinen Kymijokivarren kylä, kuten muutkin jokivarren kylät joiden tulisi säilyä kylinä. Vs. yleiskaavapäällikkö Kari Parjanne on esitellyt oravalalaisille kaavoitustilannetta. Palaverissa selkiytettiin yleiskaavan tarkoitusta. Paikalla olijat olivat tyytyväisiä kaavaluonnoksen sisältöön. Oravala on osoitettu kaavaluonnoksessa kyläalueena AT-merkinnällä. Kaavamääräys ohjaa suunnittelutarveratkaisujen käsittelyä alueella, ohjaten hajarakentamista kyläalueelle. Ei vaikutusta kaavaan. 25

28 18. Kontiokorpi Riku, Hurmanmäki, 1, Valkeala, w Kivilouhos AP-2 - alueen viereen? Tässä kivilouhos suunnitelmissa. Onko järkevää myöntää lupa louhokselle aivan uuden omakotialueen viereen? Suunniteltu kivilouhos on kaava-alueen ulkopuolella. Alueen toiminnasta päätetään ympäristöluvalla. Luvan myöntämisen edellytyksiä harkittaessa otetaan huomioon mm. alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö. Ei vaikutusta kaavaan. 19. Kontiokorpi Riku, Hurmanmäki, 2, Valkeala, w Vanhan ja uuden rakennusk annan väliin 100m viheralue Vanhoja tontteja luovutettaessa ei ole kerrottu uusista suunnitelmista tonttien takamaastossa ja rakentajat eivät ole osanneet ottaa huomioon suoria näköyhteyksiä uuteen asutukseen. Fasaanikujalla taakse rakentaminen laskee merkittävästi tonttien arvoa. Kyseessä oleva AP-1 alue on Valkealan tärkeimpiä asumisen laajenemisalueita. Alue liittyy kiinteästi olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja on myös pinta-alaltaan merkittävä. Laadittavassa yleiskaavassa ratkaistaan alueidenkäytön päälinjat ja periaatteet. Yksityiskohtaiset aluevaraukset osoitetaan myöhemmin laadittavassa asemakaavassa. Yleiskaavan maankäyttömerkintä (kuten tässä AP-1) kuvaa alueen pääasiallista käyttötarkoitusta, joten alue voi asumisen lisäksi käsittää myös asumista palvelevaa rakentamista sekä viher- ja liikennealueita. Viherkäytävän tarve huomioidaan tarkemmin alueen asemakaavoituksen yhteydessä. Ei vaikutusta kaavaan. 26

29 20. Kontiokorpi Riku, Lappalanjärvi, Valkeala, w Venevalka man laajennus Lisää venepaikkoja soutuveneille. Siis sellaisia rantapaikkoja, ei laituripaikkoja. Rantapaikat parempia, kun vene voi olla viikkoja tarkistamatta vaikka sataisikin. Laituripaikoilla vene uppoaa jos ei ole pilssiä. Yleiskaavassa on osoitettu LV-merkinnällä venesatama/venevalkama. Rajauksessa on huomioitu kaupungin maanomistus. Kehitysidea soutuveneiden tilantarpeesta merkitään tiedoksi. Ei vaikutusta kaavaan. 21. Kontiokorpi Riku, Niinistö, Valkeala, w Veneenlas kuluiska Veneenlaskuluiskan parannus (pidentäminen) Merkitään tiedoksi. Veneenlaskuluiskan parannus -toive on viety tiedoksi kaupungin rakennuspalveluille. Ei vaikutusta kaavaan. 27

30 22. Kontiokorpi Riku, Rapojärvi, Valkeala, w Rantaan uimapaikk a ja venepaikk oja Jos alueelle tulee pientalotontteja niin Rapojärvenrantaan toivotaan myös uimapaikka ja venepaikkoja. Nyt kunnalla ei venerantaa tällä järvellä. Ja nimenomaan sellaisia rantapaikkoja ja mahdollisesti veneluiska. Yleiskaavaluonnosta on tarkistettu ja Kirvesvuoren asuntoalueesta on luovuttu. Valkelan asuntoaluevarauksissa on Kouvolan rakennemalliinkin nähden ollut reilusti ylimitoitusta. Luonnosvaiheen kaavaselostuksessa todetaankin, että kaavaehdotusvaiheessa varauksia karsitaan saadun palautteen ja alueita koskevien laskelmien ja arviointien perusteella. Lisäksi maakuntaliitto pitää Kirvesvuoren AP-1 aluetta maakuntakaavan vastaisena. Kirvesvuoren alueelle luonnoksessa osoitettu mittava asuinalue tulisi tutkia maakuntakaavatasolla. Lisäksi maakuntakaavassa AP-1 alueen kohta Rapojärven rannasta on osoitettu retkeilyja ulkoilualueeksi (VR). Maakuntakaavassa on suunnittelumääräys yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan säästämisestä. Ranta-alue osoitetaan yleiskaavassa informatiivisella merkinnällä (harmaa väri, johon liittyy informatiivisuudesta kertova merkintä), koska alueen maankäyttö on ratkaistu muulla osayleiskaavalla (Etelä-Valkealan rantayleiskaava). Uimapaikka ja venepaikka - tarve käsitellään mahdollisessa rantayleiskaavan muutoksessa. 28

31 23. Kopponen Anne, Pietarintie, Tervaskangas, w Alue tulee osoittaa viheraluee na Alueelle ei asutusta, koska VT6 on lähellä. Alueelle ei muutoksia, huomioiden maisema. Lisätiet olisivat geologisesti ja maastollisesti vaikea rakentaa. Ei kevyenliikenteen väylää, koska toisi alueelle mopoja ja kaahareita. Alueen maankäyttö ratkaistaan Niskala- Tervaskangas osayleiskaavassa, joka on tämän kaavan kanssa samaan aikaan vireillä. Tässä kaavassa kuitenkin osoitetaan valtatien liittymä sekä pääkatuja tärkeimmät kevyenliikenteen yhteydet. Niskalantien varren kevyenliikenteen yhteys on pohjois-eteläsuuntainen pääyhteys. Sen tarve perustuu Niskala- Tervaskankaan kehittämiseen ja sen myötä alueen lisääntyvään väestömäärään ja liikenteeseen. Niskala-Tervaskangas osayleiskaavan alue osoitetaan tässä kaavassa ns. informatiivisena merkintänä. Sitova maankäyttöratkaisu po. alueen osalta tehdään Niskala-Tervaskangas osayleiskaavassa lukuun ottamatta ns. päällekkäismerkintöjä, jotka tästä kaavasta tulevat voimaan päällekkäin osayleiskaavan kanssa. 29

32 24. Korppi Niko, Lautaro, Valkeala, w Luo-3 - merkintä Luonnonsuojelulain jo suojelemat alueet eivät tarvitse erikseen kaavan suojaa. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon mm. luonnonarvojen vaaliminen (MRL 39, yleiskaavan sisältövaatimukset). Ei vaikutusta kaavaan. Yleiskaavassa varataan alueita mm. asumisen, työpaikkojen, liikenteen, luonnonsuojelun ja virkistyksen tarpeisiin. Siinä huolehditaan välttämättömästä yhteensovittamisesta muiden maankäyttömuotojen kanssa. Suunniteltavan alueen käytön sopivuus muihin toimintoihin nähden ratkaistaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa prosessissa. Yleiskaavan laatiminen on siten usein erilaisten maankäyttötarpeiden ja niihin kohdistuvien vaatimusten ja intressien yhteensovittamista. Tässä prosessissa joudutaan arvioimaan sellaisiakin ympäristöön vaikuttavia tekijöitä, joista on säädetty erityislakeja. 30

33 25. Korppi Niko, Riihikallio, Valkeala, w MTkaavamäär äys Piirrosalue on vain esimerkki, MT- aluelle tulisi kaavamääräyksessä myös sallia metsänhoito talousmetsänä. Lisäksi M- ja MT- alueilla minimi tonttikoko on laskettava samaksi kuin ap2- alueella. Yleiskaavassa on huomioitu laajempia yhtenäisiä peltoalueita käsittävät alueet MT-merkinnällä. Kaavoituksella ei haluta poissulkea tavanomaisten maatalousalueiden käyttöä tulevaisuudessa metsätalousalueina tai päinvastoin, vaan maankäyttömerkintä yleiskaavassa tarkoittaa alueen pääasiallista käyttötarkoitusta, joka voi pitää sisällään muutakin, kuten metsätalousalueita tai asumista. Merkintöjä voidaan kuitenkin yhtenäistää ja osoittaa MT-alueetkin jatkossa maa- ja metsätalousvaltaisina alueina (M). M- ja MT-alueiden kaavamääräykset yhdistetään M-kaavamääräykseksi. Suunnittelualue on Kouvolan keskeistä kaupunkialuetta, jolla on erityinen tarve ohjata hajarakentamista. Merkittävä ohjauskeino on osoittaa haja-asumiseen edulliset alueet yleiskaavassa ja toisaalta huolehtia nykyistä suuremmasta ja monipuolisemmasta tontti- ja asuntotarjonnasta asemakaavoitetuilla alueilla ja keskuksien yhteydessä. Tavoitteena on ohjata haja-asutusluonteinen rakentaminen mieluummin AT- ja AP-2- alueille, joille rakennuspaikkoja on jo muodostunut, kuin maa- ja Kaavaluonnosta tarkistetaan ja M- ja MT-alueet osoitetaan molemmat M-merkinnällä. M-alueiden rakennuspaikan vähimmäispintaalavaatimusta ei muuteta. 31

34 metsätalousvaltaisille alueille. M-alueille ohjataan etenkin maatalouden liitännäiselinkeinoihin liittyvä, tilaa vaativa rakentaminen (hevostenpito, kenneltoiminta, koneyrittäjät jne). Uuden rakennuspaikan pinta-alavaatimus on tällöin m2. 32

35 26. Korppi Niko, Tyttilampi, 1, Valkeala, w Luo-2 - merkintä Metsälain 10-pykälän tai luonnonsuojelulain jo suojelemat alueet eivät mielestäni tarvitse erikseen kaavasuojaa. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon mm. luonnonarvojen vaaliminen (MRL 39, yleiskaavan sisältövaatimukset). Ei vaikutusta kaavaan. Yleiskaavassa varataan alueita mm. asumisen, työpaikkojen, liikenteen, luonnonsuojelun ja virkistyksen tarpeisiin. Siinä huolehditaan välttämättömästä yhteensovittamisesta muiden maankäyttömuotojen kanssa. Suunniteltavan alueen käytön sopivuus muihin toimintoihin nähden ratkaistaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa prosessissa. Yleiskaavan laatiminen on siten usein erilaisten maankäyttötarpeiden ja niihin kohdistuvien vaatimusten ja intressien yhteensovittamista. Tässä prosessissa joudutaan arvioimaan sellaisiakin ympäristöön vaikuttavia tekijöitä, joista on säädetty erityislakeja. 33

36 27. Korppi Niko, Tyttilampi, 2, Valkeala, w Metsäalue illa sallittava talousmets än hoito Alue on vain esimerkki. Kaikilla metsää kasvavilla alueilla (poislukien metsä-, vesi- ja luonnonsuojelulain suojelemat kohteet) tulee sallia talousmetsän hoito. Yleiskaavassa on tarkistettu maisematyölupamääräystä ja alueita, joita maisematyölupavaade koskee. Maisematyölupaa ei tarvita taimikon hoitotyöhön, ensiharvennukseen eikä kasvatushakkuuseen. Yleiskaavassa on tarkistettu maisematyölupamääräystä ja alueita, joita maisematyölupavaade koskee. 28. Korppi Niko, Välikuja, Valkeala, w AP-2 - määräykse n tonttikoko Pistekohde on vain esimerkki. AP-2- alueilla tulisi minimi tonttikoko laskea 3000m2:n. Suunnittelualue on Kouvolan keskeistä kaupunkialuetta, jolla on erityinen tarve ohjata hajarakentamista. Yleiskaavan tavoitteena on ohjata haja-asutusluonteinen rakentaminen mieluummin AT- ja AP-2- alueille, joille rakennuspaikkoja on jo muodostunut, kuin maa- ja metsätalousvaltaisille alueille. Ei vaikutusta kaavaan. AP-2 aluetta koskevissa kaavamääräyksissä ei ole määrätty rakennuspaikan vähimmäiskokoa, vaan se harkitaan tapauskohtaisesti suunnittelutarveratkaisun /rakennusluvan 34

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

edellytykset yy Kankaanpää

edellytykset yy Kankaanpää Poikkeamislupien i i ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset yy Kankaanpää 5.9.2013 Poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu rakennusluvan edellytyksenä Asemakaavoitettu alue rakennuslupa kaavanmukaiseen

Lisätiedot

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 AT-1 AT-1 a Kyläalueet AT-1 a ja b Alue varataan asumiselle, asumiseen liittyvälle toiminnalle, palveluille, yritystoiminnalle

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

Liite C MUISTUTUKSET:

Liite C MUISTUTUKSET: Liite C MORSIUSSAAREN OSAYLEISKAAVA 2015 - KAAVAEHDOTUS Kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana 21.9. - 23.10.2015 saadut muistutukset ja lausunnot sekä näiden vastineet MUISTUTUKSET: Muistutus: 1. saapunut

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KIISKINMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 12.10.2015, tarkistettu 13.1.2016 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 902-926, 930-940, 950-969, 971-974 Kaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL

Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL 1 (13) VAALAN KUNTA Vaalan taajaman alueen asemakaavan muutos, teollisuusalueen korttelit 82 /KLT-2 ja 301 /KLT-2,T, lähivirkistysalue VL Asemakaavaselostus Kaavamuutosalueen rajaus voimassa olevalla asemakaavakartalla.

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Maisematyöluvat. Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen

Maisematyöluvat. Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen Maisematyöluvat Pohjois-Savon ELY keskus/leila Kantonen 10.3.2015 Maisematyölupavelvollisuus Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 128 :n 1 momentin 1 kohdan mukaan maisemaa muuttavaa rakennustyötä, puiden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto

Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Rakentamis- ja toimenpiderajoitukset, rakennuskielto Prof. Kai T. Kokko Lapin yliopisto, syksy 2011 Tentit 24.11. ja 26.1. Sisältö Rakentamisrajoitukset Toimenpiderajoitus Rakennuskiellot 1a Ehdollinen

Lisätiedot

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe

Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA Muurikkalan osayleiskaavan 2. vaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24767 annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin I (I) Reinikainen Kuisma Sisällysluettelo

Lisätiedot

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 27.6 17.8.2012 välisenä aikana. Seuraavassa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ

LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 12 OTTEET RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA SEKÄ KAAVAMERKINNÖISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE 13 HAVAINNEKUVA LIITE 14 ASEMAKAAVAN SEURANTALOMAKE LIITE 15 VASTINEET KAAVALUONNOKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAIKANA SAATUIHIN

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 7 ) TOHMAJÄRVI Jänisjoen ranta-asemakaava, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kouvolan kaupunki Maankäytön suunnittelu Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HAANOJAN ALUE Pvm. 29.8.2014 Kaupunginosa 8. Kankaro Asemakaava koskee tilan 286-402-36-2 osaa Asemakaavan muutos

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

MUISTUTUKSET HUITTISTEN KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ERILLISESTÄ KUULEMISESTA SEKÄ KAAVANLAATIJAN VASTINEET

MUISTUTUKSET HUITTISTEN KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ERILLISESTÄ KUULEMISESTA SEKÄ KAAVANLAATIJAN VASTINEET 1.9.2011 MUISTUTUKSET HUITTISTEN KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSEN ERILLISESTÄ KUULEMISESTA SEKÄ KAAVANLAATIJAN VASTINEET SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTA...1 2 MAANOMISTAJIEN KUULEMINEN...2

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS

PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS PRÄSTGÅRDEN, NYGÅRD KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015 Ympäristölautakunta xxxx. Ehdotus

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet

Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Ranuan kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus, Kolomaan teollisuusalue-laatimisvaiheen kuuleminen, vastineet Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen: -8kpl lausuntoja -0kpl mielipiteitä? 1. Lapin Elinkeino-,

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413

PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Vehkajärvi. Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 PÄLKÄNE ÄMMÄTSÄ Tarjala RN:o 1:337 ja Osa tilasta Metsäkari RN:o 1:413 Vehkajärvi ISO-KARINNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 13.7.2012 Tunnistetiedot Kaavan

Lisätiedot

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 17.1.2008. tark 6.5.2008. Kartta 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PUUMALAN KUNTA KOTINIEMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 7.2.2014 Asemakaavamuutos koskee Puumalan Kitulanniemessä kiinteistöä 623-415-4-217. Asemakaavamuutoksella vahvistuu korttelit 241, 242,

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA IITTI Päiväys 6.6.2016. ETELÄINEN OSA-ALUE/KAIVOMÄEN, KANSANMÄEN JA PENTINMÄEN ALUEET ASEMAKAAVAN MUUTOS JA OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KUHMONTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi (275) KYLÄ Kirkonkylä ALUE Kuhmontien katualue ja siihen liittyvät virkistysalueet

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Mäntyharjun kunta LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE Kaavaselostus, ehdotus Kaavan vireille tulo: Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto:

Lisätiedot

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta

Honkaniemi, vahvistettu 25. Kuivakäymälä 30 m rannasta, thl 69 3 mom 3.1994 -lomarak. 20 m rannasta -sauna max 20 m2 10 m rannasta HEINÄVESI: Jätevesiä ja käymälän sijoittamista koskevat määräykset rantakaavoissa (TARKASTA AJANTASAISUUS RAKENNUSVALVONNASTA) EK / TP 2011 Kaava ja rakennusten etäisyydet Ruoppausta, rannan käsittelyä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12

ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 651/Ak ASEMAKAAVA 651/AK HEIKKIMÄKI Vierumäen (30) kaupunginosa Härkälän kylän (404) tilat 3:128,3:181 ja 3:182 sekä osa tiealueesta 2:12 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.9.2015, 22.4.2014 Suunnittelualue:

Lisätiedot

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus

LAUSUNNOT. KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi. 1. Lapin ELY-keskus 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekniset palvelut PL 5, 98100 Kemijärvi tekninen@kemijarvi.fi 9.10.2015 Liite 5 Ehdotusvaiheen nähtävilläoloaikana (28.8 28.9.2015) saatujen lausuntojen (3 kpl) ja mielipiteiden (5

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 20 05.03.2015 Karkkilan kaupungin lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Ympäristölautakunta 05.03.2015 20 Esittelijä: vs. tekninen johtaja Nicole Ahtokivi Valmistelija

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20

135 21.10.2014 158 09.12.2014. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 135 21.10.2014 158 09.12.2014 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 14-43-POY / Österby 498-3-20 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kaavaehdotus III oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet.

Kaavaehdotus III oli nähtävillä Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Kaavaehdotus III oli nähtävillä 12.3. 14.4.2015. Kaavaehdotuksesta saatiin 9 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Sisällysluettelo

Lisätiedot

JÄRVIALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. KAAVASELOSTUKSEN YHTEENVETO Luonnos

JÄRVIALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. KAAVASELOSTUKSEN YHTEENVETO Luonnos ARTJÄRVI JÄRVIALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUKSEN YHTEENVETO Luonnos 22.10.2010. Vireille tulo: Yleiskaavan muutos sisältyy kunnan kaavoituskatsaukseen 2009. Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus

Lisätiedot

Korpilahden kunta Kärkisten Etelärannan yleiskaava

Korpilahden kunta Kärkisten Etelärannan yleiskaava Selostus 67080404.BBJ Korpilahden kunta Kärkisten Etelärannan yleiskaava TilojaTientaus 438-1-85 ja Vaho 422-1-100 koskeva yleiskaavamuutos Ehdotus 3.11.2008 1 Yhteystiedot Väinönkatu 1 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

Yleiskaavoitus metsäalueiden. Ismo Pölönen Oikeustieteiden laitos Itä-Suomen yliopisto

Yleiskaavoitus metsäalueiden. Ismo Pölönen Oikeustieteiden laitos Itä-Suomen yliopisto Yleiskaavoitus metsäalueiden käytön ohjauksessa Ismo Pölönen Oikeustieteiden laitos Itä-Suomen yliopisto Osahanketta koskevat julkaisut Pölönen, Ismo & Malin, Kimmo: Yleiskaavoitus metsäalueiden käytön

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) ISO- JA PIENI VATJUJÄRVI HAAPAVESI OSAYLEISKAAVA kaava-alueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI SUUNNITELMA (OAS) 2.1.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Kaustisen kunta. ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaustisen kunnan Kirkonseudun asemakaavanmuutos Opiston kaavaalue. kortteli 603

Kaustisen kunta. ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaustisen kunnan Kirkonseudun asemakaavanmuutos Opiston kaavaalue. kortteli 603 Kaustisen kunta ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaustisen kunnan Kirkonseudun asemakaavanmuutos Opiston kaavaalue kortteli 603 OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) 10.09.2014 Päivitetty 10.11.2014 HKM Infra

Lisätiedot

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12097/10.02.01/2016 Asemakaavan muutos koskee Kaupunginosan 52, Koria korttelia 624 sekä puisto- ja katualuetta Selostus liittyy 2.9.2016 päivättyyn kaavakarttaan. Asemakaavan nro 52/005 TERÄSTIE ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...3 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...3

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

TAAJAMAYLEISKAAVA. Kaavaluonnos PUUMALAN KUNTA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE

TAAJAMAYLEISKAAVA. Kaavaluonnos PUUMALAN KUNTA MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE PUUMALAN KUNTA TAAJAMAYLEISKAAVA Kaavaluonnos MERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE KESKUSTATOIMINTOJEN ALUE JA/TAI PALVELUIDEN ALUE Ranta-alueen virkistyskäyttömahdollisuus sekä järvinäkymä

Lisätiedot