Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava. Yhteenveto kaavaluonnoksen mielipiteistä ja kaavoittajan vastineet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava. Yhteenveto kaavaluonnoksen mielipiteistä ja kaavoittajan vastineet"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Kouvolan keskeisen kaupunkialueen osayleiskaava Kaavaluonnos oli nähtävänä Kaavaluonnoksesta saadut mielipiteet, yhteensä 82 kpl: Kirjalliset mielipiteet 27 kpl, joista yksi saapui myöhässä kouvola.asiatkartalle.fi palvelun kautta saadut mielipiteet 43 kpl (Kaavakartta 1: ja keskustakartat: ) Suulliset mielipiteet 12 kpl Lisäksi kaavaluonnosta esiteltiin yleiskaavoituksessa nähtävillä oloaikana n. 60:lle henkilölle ja yleisötilaisuudessa 44:lle osalliselle. Kaavaluonnoksesta esitetyt mielipiteiden yhteenveto on koottu aakkosjärjestykseen sukunimen mukaan. Mikäli mielipiteessä on useampi allekirjoittaja, on järjestysnumero annettu ensimmäisen mielipiteen allekirjoittajan mukaan. Mielipiteisiin voi kokonaisuudessaan tutustua Kouvolan kaupungin yleiskaavoituksessa. (s = suullinen mielipide, k = kirjallinen mielipide ja w = karttapalvelusta annettu mielipide) Taulukkoon on koottu karttaote mielipiteen kohteesta, asia, tiivistelmä perusteluista, kaavoittajan vastine ja vaikutus kaavaehdotukseen. Lisätiedot kaavahankkeesta Koonneet kaavoitusinsinööri Topi Suomalainen Kouvolan kaupunki, yhteistyössä Ramboll Finland Oy.

2 Kouvolan kaupunki

3 Kouvolan kaupunki Sisällysluettelo 1. Ala-Krekola Eeva, Härkäojantie, Valkeala, w Ei nimeä, Harjunranta, Voikkaa, s Ei nimeä, Kuusaanlampi, Kuusankoski, w Ei nimeä, Lappalanjärven pohjoispuoli, Valkeala, s Forss Matias ja ym, Pohjanraitti 2 ja 4, Tykkimäki, k Greijula Esa, Haukkajärvi, Valkeala, k Hasu Tommi-Tapani, Ahoila, Oravala, Valkeala, k Helle Arto, Härkämäki, Valkeala, k Helle Jyrki, Härkämäki, Valkeala, k Honkaselkä Raine, Tyttilampi, Valkeala, w K Anne, Varkaanvieru, Tervaskangas, w Kanerva Maritta ja Aria, Haukkajärvi, Valkeala, k Kanninen Irma, Harju-Saarento-Jokela, Valkeala, k Kanninen Irma, Saarento, Valkeala, s Kivistö Jukka, Kotkankallio, Kouvola, w Knihtilä Ilkka ja Mikkola Olli, Oravala, Valkeala, k... 23

4 17. Knihtilä Ilkka, Oravala, Kuusankoski, w Kontiokorpi Riku, Hurmanmäki, 1, Valkeala, w Kontiokorpi Riku, Hurmanmäki, 2, Valkeala, w Kontiokorpi Riku, Lappalanjärvi, Valkeala, w Kontiokorpi Riku, Niinistö, Valkeala, w Kontiokorpi Riku, Rapojärvi, Valkeala, w Kopponen Anne, Pietarintie, Tervaskangas, w Korppi Niko, Lautaro, Valkeala, w Korppi Niko, Riihikallio, Valkeala, w Korppi Niko, Tyttilampi, 1, Valkeala, w Korppi Niko, Tyttilampi, 2, Valkeala, w Korppi Niko, Välikuja, Valkeala, w Lassila Mikko, Hietasilta 22, Kuusankoski, k Leppänen Eija, Tyttilampi, Valkeala, s Mentula Päivi, Härkäojantie, Valkeala, w Munne Marja, Lappalanjärven pohjoispuoli, Valkeala, k Munne Mika, Hautalan kylä, 1, Valkeala, w Munne Mika, Hautalan kylä, 2, Valkeala, w

5 35. Mykrä Riitta ja 95 muuta henkilöä, Oravala, Valkeala, k Niilola Antti, Napanrinne, Koria, k Niilola Antti, Anjalantie 2385, Koria, k Nurminen Kari, Harjujoki, Valkeala, k Nurminen Kari, Harjunranta, Voikkaa, k Nykänen Heikki, Karhulanjärvi-Rapojärvi, Valkeala, k Nykänen Heikki, Rapojärvi, Valkeala, k Paavola Kimmo, Hautalan kylä, Valkeala, k Pasi Juha, Manninen Pentti ja Seppälä Raimo, Huuhkajavuori, Kuusankoski, k Pilkanmaan osakaskunta / Ratasvuori Risto, Kymijoki, Pilkanmaa, k Porkka Kaija, Sulkavantie 95, Härkämäki, Valkeala, w Pukki M, Härkämäki, Valkeala, s Pulkkinen Risto, Urheilupuisto, Kouvolan keskusta, w Ratasvuori Risto, Kymijoki, Pilkanmaa, s Rebrov Pavel, Pohjanraitti 6, Tykkimäki, k Rosenius-Sutela Irma, Sutela Jaakko ja Ahola Kati, Härkämäki, Valkeala, k Saikkonen Mauri, Harjunranta, Voikkaa, w ja s Saksa Arto ja Sulantaus, Joenrannantie 62-64, Alakylä, Kouvola, k

6 53. Seppälä Jari, Pyydysmäki, Kouvola, s Sipiläinen Harry ja Pirjo, Alakylä, Kouvola, s ja k Sopanen Lauri, Härkämäki, Valkeala, k Sopanen Lauri, Härkämäki, Valkeala, w Taimela Arja, Voikkaa, Kuusankoski, k Tynninen Petra, Joutsenenpesänkallio, Kouvola, w Tynninen Petra, Kalalampi, Kouvola, w Tynninen Petra, Lautaro, Valkeala, w Vainio Pertti, Keltti, Kuusankoski, s Venetvirta Kim, Hallituskatu, Kouvolan keskusta, w Venetvirta Kim, Hallituskatu, Kouvolan keskusta, w Venetvirta Kim, kauppahalli, Kouvolan keskusta, w Venetvirta Kim, Kouvolankatu, Kouvolan keskusta, w Venetvirta Kim, Kuusaanlampi, Kuusankoski, w Venetvirta Kim, Kuusaantie ja Kymenlaaksonkatu, Kouvola, w Venetvirta Kim, Kuusankosken keskusta, w Venetvirta Kim, Käyrälampi, Kouvola, w Venetvirta Kim, Palomäki, Kouvola, w

7 71. Venetvirta Kim, Puhjonaukea, Kuusankoski, w Venetvirta Kim, Tervaskangas, Kuusankoski, w Venetvirta Kim, Valvomontie, Kouvolan keskusta, w Vetola Jari ja Kanerva Maritta, Haukkajärvi, Valkeala, k Vetola Jari, Kanerva Marita, Murto Outi ja Reijo, Haukkajärvi, Valkeala, k Virtanen Jukka, Lappalanjärven länsiranta, Valkeala, w Vähäkangas Kristiina ja Helle Arto, Härkämäki, Valkeala, k Vähäkangas Kristiina, Helle Arto, Härkämäki, Valkeala, w Yleisötilaisuus, Honkatalonpolku, Valkeala, s Yleisötilaisuus, koko kaava-alue V-merkinnät, s Yleisötilaisuus, koko kaava-alue, s Pulli Arja, Suorakuja 144, k (saapunut )

8 6

9 1. Ala-Krekola Eeva, Härkäojantie, Valkeala, w T-alue pois kaavasta Teollisuusalue keskelle maatalousaluetta? Onko todella tarpeellinen kaavamuutos? Kyseinen alue on vielä melko märkää (lähteitä). Tämä alue pitäisi pitää maatalousalueena. Teollisuusaluetta on kaavassa jo paljon. Alue on varattu kaavaluonnoksessa Kullasvaaran teollisuusalueen pidemmän aikavälin laajenemissuunnaksi. Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät joulukuussa 2013 asetuksen (EU) N:o 1315/2013 unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi. Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali on määritelty ko. asetuksessa Suomen ainoaksi ydinverkon RRT -terminaaliksi. Kouvolan logistiikka-alueen kehittäminen on yksi kaupungin strategisista kärkihankkeista. Hankkeessa varaudutaan terminaalialueen laajentamiseen, kapasiteetin lisäämiseen, logistiikkaalueen toiminnallisuuden parantamiseen sekä olemassa olevien kaupan ja teollisuuden vienti- ja tuontivolyymien tehokkaampaan keskittämiseen. Vision toteutus edellyttää riittäviä aluevarauksia, maanhankintaa sekä alueiden kaavoittamista ja infran rakentamista ko. tarpeisiin. Alue on osoitettu maakuntakaavassa liikennealueena (L) eikä sillä maakuntakaavan mukaan ole maisemaan tai luonnonympäristöön liittyviä valtakunnallisia tai maakunnallisia arvoja. Tiedossa on, että alue on ollut pitkään maatalouskäytössä ja sillä on tätä kautta T-aluevaraus muutetaan T (res)-alueeksi Härkäojantien eteläpuolisella peltoalueella. 7

10 paikallista merkitystä. Siksi T (res)- alueeseen liitetään vaiheistukseen liittyvä määräys: Alue voidaan ottaa käyttöön vain perustellusta syytä eli jos pääkäyttötarkoituksen mukaisia toimintoja ei voida sijoittaa olemassa oleville rautatie- ja maantieliikenteen logistiikka-alueille. 8

11 2. Ei nimeä, Harjunranta, Voikkaa, s AP-1 aluerajaus laajemmak si Harjunrannan AP-1 - alueen rajaus Pessantien eteläpuolella tulisi laajentaa länteen mukaillen kiinteistörajoja ja huomioiden vesi- ja viemärijohdot. AP-1 alueen rajausta tarkennetaan luonto-, tulva- ja maisematietojen perusteella. AP-1 alueen länsiosaa pienennetään, jotta ulkoilureitin yhteys Pessantieltä Kymijoen rantaan voidaan toteuttaa tulevaisuudessa. 9

12 3. Ei nimeä, Kuusaanlampi, Kuusankoski, w Vesialueen kehittämin en Kesäinen venesatama, mahdollisesti kelluva baari-ravintola ja valvottua vesihiihtoa? Tätä on Kouvolan keskusta-alue kaivannut. Toki ympäristöltä pitää kaataa näkyvyyden parantamiseksi puita ja kulkuyhteyksiä paikalle parantaa. Merkitään tiedoksi. Kehitysideat on viety tiedoksi Kouvolan Innovation Oy:lle. Ei vaikutusta kaavaan. 10

13 4. Ei nimeä, Lappalanjärven pohjoispuoli, Valkeala, s VR - merkinnän maisematy ölupa VR -merkinnästä puuttuu maisematyölupavaade. Onko virhe vai tarkoituksellinen merkintä. Kaavan valmisteluvaiheessa katsottiin tarkoituksenmukaiseksi liittää maisematyölupavaatimus V-, VL- ja VUalueisiin ja jättää laaja-alaisista kohteista (VU/g ja VR) vaatimus pois. Yleiskaavaluonnosta tarkistetaan tältä osin ja maisematyölupa liitetään koskemaan kaikkia V-alueita. Maisematyölupamääräys lisätään koskemaan kaikkia V- aluevarauksia ja samalla sen sanamuotoa tarkistetaan. 5. Forss Matias ja ym, Pohjanraitti 2 ja 4, Tykkimäki, k TP-1 - aluevaraus tulee poistaa Pohjavesialueelle ei TP- 1:tä. Ei mahdollista turvallista ja terveellistä ympäristöä. Teollisuus aiheuttaa melua ja muuta häiriötä. TP-1 vaarantaa virkistysalueiden riittävyyden. Kaava ei huomioi kevytliikennettä. TP-1 aiheuttaa kohtuutonta haittaa maanomistajille. Alueella sijaitsee muutamia asuinkiinteistöjä. Pohjois- ja itäosalta alue on melualuetta. Alue sijaitsee työpaikkatoimintojen kannalta edullisesti pääliikenne-yhteyksien varressa. Liikennöinti alueelle tapahtuisi etelän kautta katuverkosta. Tällä hetkellä koko alue on asemakaavassa puistoaluetta, jonka läpi raitit kulkevat. Yleiskaavaa tarkistetaan siten, että yleiskaavassa todetaan asemakaavan mukainen tilanne ja alue osoitetaan osaksi olemassa olevaa pääviherverkkoa. Asemakaavan mukainen merkintä jättää samalla suunnitteluvaraa esimerkiksi Tykkimäen virkistys- ja liikuntatoimintojen mahdolliselle laajentumiselle. TP-1-aluevaraus muutetaan informatiiviseksi merkinnäksi Pääviherverkkoon kuuluva alue. 11

14 12

15 6. Greijula Esa, Haukkajärvi, Valkeala, k Hiljaiset alueet Loma-asutusalueet tulisi myös merkitä kaavaan hiljaiseksi alueeksi. Onhan olemassa meluohjearvot LA eg (7-22) alle 45 db melutason. (Mielipiteen kirjauksessa jää tulkinnanvaraa, viittaako mielipiteen esittäjä tässä Valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista: Lomaasumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla, taajamien ulkopuolella olevilla virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 db eikä yöohjearvoa 40 db. ) Vuoden 2007 ympäristömeluselvitys ei anna täyttä vastausta hiljaisiin alueisiin, koska Akukon:n meluselvityksessä ei ole huomioitu vähäisen liikenteen sivuteitä, ampuma- ja moottoriratoja, lentoliikennettä, eikä muuta lentotoimintaa, mistä johtuen selvityksessä on voitu antaa hiljaisista alueista vain suuntaa antava luonnehdinta. Tyrrin ampumaradan meluselvitys ( ) ja Utin lentoaseman helikoptereiden ja lentokoneiden meluselvitys ( ) kuvaavat melun ohjearvojen ylittäviä alueita. Utin helikopterien harjoitusalueet ja lentoonlähtöreitit menevät Haukkajärven poikki, jolloin hetkelliset äänitasot ylittävät 85 db Haukkajärvellä. Haukkajärven ei voida osoittaa olevan hiljainen alue. Asiaa tutkitaan tarkemmin rantayleiskaavamuutoksen yhteydessä. Ei vaikutusta kaavaan. 13

16 7. Hasu Tommi-Tapani, Ahoila, Oravala, Valkeala, k smaluevauks en vaikutukse t Kuinka sm-aluevaraus vaikuttaa Ahoilantie 50:n maankäyttöön ja lisärakentamiseen. SM:n mjtunnus Kaavaehdotusta varten on laadittu arkeologinen selvitys, jossa on tutkittu arkeologisen kulttuuriperinnön säilyneisyys ja muuttuvan maankäytön alueet. Kaavakartan muinaisjäännösmerkinnät on tarkistettu ja ko. kohteen osaltakin karttamerkintöjä on vähäisesti tarkistettu. Kaavakartan muinaisjäännösmerkinnät on tarkistettu ja ko. kohteen osaltakin karttamerkintöjä on vähäisesti tarkistettu. Muinaisjäännökset on rauhoitettu muinaismuistolailla (295/1963). Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen ja muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Aluetta koskevista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen (Museovirasto tai maakuntamuseo) lausunto, missä yhteydessä selvitetään myös muinaisjäännöksen laajuus. Kaavalla ei ole muutettu olemassa olevaa tilannetta vaan todettu se. Merkinnän vaikutukset mahdollisesti muuttuvaan maankäyttöön tutkitaan mahdollisen lupahakemuksen yhteydessä. 14

17 8. Helle Arto, Härkämäki, Valkeala, k AP-1 - alueen vaikutus lomaraken nuksiin Kiinteistöllä , osoitteessa Sulkavantie 85 sijaitsee vapaa-ajan asunto, jossa tehty remonttia ja vesija viemäriliittymä (vesiosuuskunta). Salliiko kaava muuttamisen ympärivuotiseksi? Alue on kaavaluonnoksessa osoitettu asemakaavoitettavaksi tarkoitetuksi uudeksi asuinalueeksi. Kaavamerkintää on luonnosvaiheen jälkeen tarkistettu ja alueen asemakaavoittamisesta asuntoalueeksi on luovuttu Natura-alueen läheisyyden ja yhdyskuntarakennetta koskevien tavoitteiden vuoksi (alue sijaitsee hieman irrallaan olevasta rakenteesta). Olemassa oleva loma-asuntoalue on kuitenkin kaavaehdotuksessa osoitettu ympärivuotiselle asumiselle edulliseksi ranta-alueeksi (ra/ap), sillä se sijaitsee alle 5 km:n etäisyydellä koulusta. Kyseisen merkinnän alueilla pysyvän asumisen mahdollisuudet selvitetään rantayleiskaavan tai ranta-asemakaavan laatimisen tai muuttamisen yhteydessä. Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos edellyttää rakennuslupaa. Ranta osoitetaan kaavaehdotuksessa nykyisen käyttötarkoituksen mukaan loma-asuntoalueeksi (RA) ja ympärivuotiselle asumiselle edulliseksi ranta-alueeksi (ra/ap) sekä taustamaasto maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). 15

18 9. Helle Jyrki, Härkämäki, Valkeala, k AP-1 -alue ja kevyen liikenteen väylä AP-1 -alue on suunniteltu lähelle Kytölänlampea, siellä ei kuulema ole luontoarvoja, mutta esim. kevyen liikenteen tie on suunniteltu kaulushaikaran pesän alueelle. Entäs silkkiuikut, joutsenet, kurjet sääkset ja muut. Muistakaa luontoarvot. Vaikka Härkämäki on maakuntakaavan mukaista taajamatoimintojen aluetta (A), yleiskaavan kaavamerkintää on luonnosvaiheen jälkeen tarkistettu ja alueen asemakaavoittamisesta asuntoalueeksi on luovuttu Natura-alueen läheisyyden ja yhdyskuntarakennetta koskevien tavoitteiden vuoksi (alue sijaitsee hieman irrallaan olevasta rakenteesta). Myös kevyen liikenteen yhteystarve merkintää on tarkistettu ja yhteystarve on osoitettu huomattavasti pohjoisemmaksi Hautalantien yhteyteen. Härkämäen kaavamerkintää on tarkistettu ja alueen asemakaavoittamisesta asuntoalueeksi on luovuttu. Yleiskaavaehdotuksessa Natura-alueen läheisyyteen on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) ja olemassa oleva lomaasuntoalue. Kevyen liikenteen yhteystarve on osoitettu huomattavasti pohjoisemmaksi Hautalantien yhteyteen. 16

19 10. Honkaselkä Raine, Tyttilampi, Valkeala, w AP-1 - aluevaraus tulee poistaa Alue toimii kaupunkilaisten virkistysalueena. Alueella on luonnon monimuotoisuuden kannalta useita erityisen tärkeitä alueita, jotka vaarantuisivat. Joutsentien ja Nuottakadun väli on liian kapea uuden asuinalueen tieksi. Aluevaraus on maakuntakaavan mukainen. AP-1-alueen rajausta hieman tarkistetaan siten että etenkin Kalalammen ja asuntoalueen väliin jää enemmän vapaa-aluetta. Voimassa olevassa asemakaavassa on osoitettu Nuottakadun ja Joutsentien väliin Haukitien jatke kokoojakatuna. AP-1 -alueen luontoarvot huomioidaan alueen tarkemmassa suunnittelussa ja asemakaavoituksessa. Ulkoilureitit jäävät AP-1-alueen reunoille. AP-1-alueen rajausta hieman tarkistetaan. 17

20 18

21 11. K Anne, Varkaanvieru, Tervaskangas, w Alue tulee osoittaa viheraluee na Hyvä luonnos - ei omakotiasutusta vaan viheraluetta. Toimii hienosti tällä alueella. Sitova maankäyttöratkaisu ko. alueen osalta tehdään Niskala-Tervaskangas osayleiskaavassa, joka on tämän yleiskaavan kanssa samaan aikaan vireillä. Tässä kaavassa ratkaistaan valtatien liittymäpaikka, pääkatuyhteydet sekä tärkeimmät kevyenliikenteen yhteydet (ns. päällekkäismerkinnät). Nämä ratkaisut eivät ole ristiriidassa alueelle laadittavan tarkemman osayleiskaavan maankäyttöratkaisun kanssa. Yleiskaavat tulevat olemaan päällekkäin voimassa. Niskala-Tervaskangas osayleiskaavan alue osoitetaan tässä kaavassa ns. informatiivisena merkintänä. Sitova maankäyttöratkaisu po. alueen osalta tehdään Niskala-Tervaskangas osayleiskaavassa lukuun ottamatta ns. päällekkäismerkintöjä, jotka tästä kaavasta tulevat voimaan päällekkäin osayleiskaavan kanssa. 19

22 12. Kanerva Maritta ja Aria, Haukkajärvi, Valkeala, k Ra/ap - aluerajaus Ko. kiinteistöltä (2:1407) on matkaa lähimpään kouluun ja muihin palveluihin Valkealaan alle 5 km. Tällä samalla kiinteistöllä on jo ollut aiemmin Valkealan kunnan myöntämä lupa kahdelle vakituiseen asumiseen tarkoitetulle kiinteistölle. Alueen rantarakennusoikeus on osoitettu Etelä-Valkealan rantayleiskaavassa. Etäisyys kouluun on mielipiteen mukaisesti alle 5 km. Kaavaluonnosta tarkistetaan tältä osin. Alue osoitetaan ra/apmerkinnällä. 20

23 13. Kanninen Irma, Harju- Saarento-Jokela, Valkeala, k Fluoridi- ja radonalue et kaavakarta lle Alueella on fluoripitoista pohjavettä, kaivovettä. Fluoridialue ja vesijohtoverkostot tulisi esittää oykehdotuksessa. Samoin radonalue. Kun luontoselvitykset ovat tarkkoja, ihmisten ympäristöterveydelliset seikat ja niiden selvitykset unohtuvat jatkuvasti Koko Kymenlaakso kuuluu korkean fluoridi- ja radonpitoisuuksien alueeseen. Fluoridi-asian esittämiseksi kaavakartalla, tulisi fluoridipitoisuudet mitata erikseen koko 260 km2 kaava-alueen kaikista yksityisistä kaivoista. Radonin osalta selvitys tulisi tehdä joka asuinkiinteistölle kaava-alueella. Tämä ei ole tämän työn puitteissa mahdollista. Radon-turvallinen rakentaminen huomioidaan rakennusvalvonnassa rakennusluvan yhteydessä. Ei vaikutusta kaavaan. 21

24 14. Kanninen Irma, Saarento, Valkeala, s M, MT ja AP-2 - merkinnät ja rajaukset Saarento pitäisi olla kokonaan M-aluetta, eikä MT -aluetta. Saarennonväylän varressa on paljon asutusta ja se tulisikin osoittaa AP-2 - merkinnällä, huomioiden koulun läheisyys ja vesija viemäriverkko, sekä maisema-arvot. Yleiskaavassa on huomioitu laajempia yhtenäisiä peltoalueita käsittävät alueet MT-merkinnällä. Kaavoituksella ei haluta poissulkea tavanomaisten maatalousalueiden käyttöä tulevaisuudessa metsätalousalueina tai päinvastoin, vaan maankäyttömerkintä yleiskaavassa tarkoittaa alueen pääasiallista käyttötarkoitusta, joka voi pitää sisällään muutakin, kuten metsätalousalueita tai asumista. Merkintöjä voidaan kuitenkin yhtenäistää ja osoittaa MT-alueetkin jatkossa maa- ja metsätalousvaltaisina alueina (M). Yleiskaavassa on erikseen osoitettu AP-2- merkinnällä neljän tai useamman rakennuspaikan asutusryhmät. Saarennonväylän ja Miehontien varrella kaavamerkintöjä tarkistetaan ja asutusryppäät rajataan em. periaatteen mukaisesti. MT- alueet muutetaan koko kaava-alueella M-alueeksi. Saarennonväylän ja Miehontien varren asutusryppäät rajataan AP-2- merkinnällä. 22

25 15. Kivistö Jukka, Kotkankallio, Kouvola, w Alueen kunnalliste kniikka uusittava Alue vaatii mittavan katu ja tekniikkakunnostuksen, tiet ovat surkeita, vesijohdot ovat säännöllisesti särkyneet, sähkö- ja internetkaapelointi vaatii uudistuksen. Käytetyt ajonopeudet alueella eivät vastaa rajoituksia. Merkitään tiedoksi. Kunnostustoive on viety tiedoksi kaupungin rakennuspalveluille. Ei vaikutusta kaavaan. 16. Knihtilä Ilkka ja Mikkola Olli, Oravala, Valkeala, k Ra/apmerkintä Ra/ap-varaus tuhoaa Oravalan kylän vuosisataisen kulttuurin. Kaava vaarantaa maatilojen toimintamahdollisuuksia, tuomalla asutus aktiivimaatalouden syrjään kiinni. Kymijoen kaavamääräyksillä tulisi avata jokimaisema koko kaupunkialueella. 23 Vs. yleiskaavapäällikkö Kari Parjanne on esitellyt oravalalaisille kaavoitustilannetta. Palaverissa selkiytettiin yleiskaavan tarkoitusta. Paikalla olijat olivat tyytyväisiä kaavaluonnoksen sisältöön. Kaavamerkinnällä ra/ap mahdollistetaan olemassa olevien lomarakennusten käyttötarkoitusten muutos vakituiseen asumiseen jos siihen nähdään perusteita. Käyttötarkoituksen muutos vaatii rakennuslupaa. Rakennuslupahakemuksen yhteydessä tutkitaan rakentamisen edellytysten täyttyminen mm. rakennuspaikkaa koskevat ja rakentamiselle asetettavat vaatimukset Ei vaikutusta kaavaan.

26 sekä rakennustaiteen ja kaupunkikuvan vaaliminen. 24

27 17. Knihtilä Ilkka, Oravala, Kuusankoski, w Oravalan kylä poistettav a kaavaalueesta Oravalan kylänalue tulisi poistaa kaavasta. Oravala on tyypillinen Kymijokivarren kylä, kuten muutkin jokivarren kylät joiden tulisi säilyä kylinä. Vs. yleiskaavapäällikkö Kari Parjanne on esitellyt oravalalaisille kaavoitustilannetta. Palaverissa selkiytettiin yleiskaavan tarkoitusta. Paikalla olijat olivat tyytyväisiä kaavaluonnoksen sisältöön. Oravala on osoitettu kaavaluonnoksessa kyläalueena AT-merkinnällä. Kaavamääräys ohjaa suunnittelutarveratkaisujen käsittelyä alueella, ohjaten hajarakentamista kyläalueelle. Ei vaikutusta kaavaan. 25

28 18. Kontiokorpi Riku, Hurmanmäki, 1, Valkeala, w Kivilouhos AP-2 - alueen viereen? Tässä kivilouhos suunnitelmissa. Onko järkevää myöntää lupa louhokselle aivan uuden omakotialueen viereen? Suunniteltu kivilouhos on kaava-alueen ulkopuolella. Alueen toiminnasta päätetään ympäristöluvalla. Luvan myöntämisen edellytyksiä harkittaessa otetaan huomioon mm. alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva maankäyttö. Ei vaikutusta kaavaan. 19. Kontiokorpi Riku, Hurmanmäki, 2, Valkeala, w Vanhan ja uuden rakennusk annan väliin 100m viheralue Vanhoja tontteja luovutettaessa ei ole kerrottu uusista suunnitelmista tonttien takamaastossa ja rakentajat eivät ole osanneet ottaa huomioon suoria näköyhteyksiä uuteen asutukseen. Fasaanikujalla taakse rakentaminen laskee merkittävästi tonttien arvoa. Kyseessä oleva AP-1 alue on Valkealan tärkeimpiä asumisen laajenemisalueita. Alue liittyy kiinteästi olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja on myös pinta-alaltaan merkittävä. Laadittavassa yleiskaavassa ratkaistaan alueidenkäytön päälinjat ja periaatteet. Yksityiskohtaiset aluevaraukset osoitetaan myöhemmin laadittavassa asemakaavassa. Yleiskaavan maankäyttömerkintä (kuten tässä AP-1) kuvaa alueen pääasiallista käyttötarkoitusta, joten alue voi asumisen lisäksi käsittää myös asumista palvelevaa rakentamista sekä viher- ja liikennealueita. Viherkäytävän tarve huomioidaan tarkemmin alueen asemakaavoituksen yhteydessä. Ei vaikutusta kaavaan. 26

29 20. Kontiokorpi Riku, Lappalanjärvi, Valkeala, w Venevalka man laajennus Lisää venepaikkoja soutuveneille. Siis sellaisia rantapaikkoja, ei laituripaikkoja. Rantapaikat parempia, kun vene voi olla viikkoja tarkistamatta vaikka sataisikin. Laituripaikoilla vene uppoaa jos ei ole pilssiä. Yleiskaavassa on osoitettu LV-merkinnällä venesatama/venevalkama. Rajauksessa on huomioitu kaupungin maanomistus. Kehitysidea soutuveneiden tilantarpeesta merkitään tiedoksi. Ei vaikutusta kaavaan. 21. Kontiokorpi Riku, Niinistö, Valkeala, w Veneenlas kuluiska Veneenlaskuluiskan parannus (pidentäminen) Merkitään tiedoksi. Veneenlaskuluiskan parannus -toive on viety tiedoksi kaupungin rakennuspalveluille. Ei vaikutusta kaavaan. 27

30 22. Kontiokorpi Riku, Rapojärvi, Valkeala, w Rantaan uimapaikk a ja venepaikk oja Jos alueelle tulee pientalotontteja niin Rapojärvenrantaan toivotaan myös uimapaikka ja venepaikkoja. Nyt kunnalla ei venerantaa tällä järvellä. Ja nimenomaan sellaisia rantapaikkoja ja mahdollisesti veneluiska. Yleiskaavaluonnosta on tarkistettu ja Kirvesvuoren asuntoalueesta on luovuttu. Valkelan asuntoaluevarauksissa on Kouvolan rakennemalliinkin nähden ollut reilusti ylimitoitusta. Luonnosvaiheen kaavaselostuksessa todetaankin, että kaavaehdotusvaiheessa varauksia karsitaan saadun palautteen ja alueita koskevien laskelmien ja arviointien perusteella. Lisäksi maakuntaliitto pitää Kirvesvuoren AP-1 aluetta maakuntakaavan vastaisena. Kirvesvuoren alueelle luonnoksessa osoitettu mittava asuinalue tulisi tutkia maakuntakaavatasolla. Lisäksi maakuntakaavassa AP-1 alueen kohta Rapojärven rannasta on osoitettu retkeilyja ulkoilualueeksi (VR). Maakuntakaavassa on suunnittelumääräys yhtenäisen rakentamattoman rantaviivan säästämisestä. Ranta-alue osoitetaan yleiskaavassa informatiivisella merkinnällä (harmaa väri, johon liittyy informatiivisuudesta kertova merkintä), koska alueen maankäyttö on ratkaistu muulla osayleiskaavalla (Etelä-Valkealan rantayleiskaava). Uimapaikka ja venepaikka - tarve käsitellään mahdollisessa rantayleiskaavan muutoksessa. 28

31 23. Kopponen Anne, Pietarintie, Tervaskangas, w Alue tulee osoittaa viheraluee na Alueelle ei asutusta, koska VT6 on lähellä. Alueelle ei muutoksia, huomioiden maisema. Lisätiet olisivat geologisesti ja maastollisesti vaikea rakentaa. Ei kevyenliikenteen väylää, koska toisi alueelle mopoja ja kaahareita. Alueen maankäyttö ratkaistaan Niskala- Tervaskangas osayleiskaavassa, joka on tämän kaavan kanssa samaan aikaan vireillä. Tässä kaavassa kuitenkin osoitetaan valtatien liittymä sekä pääkatuja tärkeimmät kevyenliikenteen yhteydet. Niskalantien varren kevyenliikenteen yhteys on pohjois-eteläsuuntainen pääyhteys. Sen tarve perustuu Niskala- Tervaskankaan kehittämiseen ja sen myötä alueen lisääntyvään väestömäärään ja liikenteeseen. Niskala-Tervaskangas osayleiskaavan alue osoitetaan tässä kaavassa ns. informatiivisena merkintänä. Sitova maankäyttöratkaisu po. alueen osalta tehdään Niskala-Tervaskangas osayleiskaavassa lukuun ottamatta ns. päällekkäismerkintöjä, jotka tästä kaavasta tulevat voimaan päällekkäin osayleiskaavan kanssa. 29

32 24. Korppi Niko, Lautaro, Valkeala, w Luo-3 - merkintä Luonnonsuojelulain jo suojelemat alueet eivät tarvitse erikseen kaavan suojaa. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon mm. luonnonarvojen vaaliminen (MRL 39, yleiskaavan sisältövaatimukset). Ei vaikutusta kaavaan. Yleiskaavassa varataan alueita mm. asumisen, työpaikkojen, liikenteen, luonnonsuojelun ja virkistyksen tarpeisiin. Siinä huolehditaan välttämättömästä yhteensovittamisesta muiden maankäyttömuotojen kanssa. Suunniteltavan alueen käytön sopivuus muihin toimintoihin nähden ratkaistaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa prosessissa. Yleiskaavan laatiminen on siten usein erilaisten maankäyttötarpeiden ja niihin kohdistuvien vaatimusten ja intressien yhteensovittamista. Tässä prosessissa joudutaan arvioimaan sellaisiakin ympäristöön vaikuttavia tekijöitä, joista on säädetty erityislakeja. 30

33 25. Korppi Niko, Riihikallio, Valkeala, w MTkaavamäär äys Piirrosalue on vain esimerkki, MT- aluelle tulisi kaavamääräyksessä myös sallia metsänhoito talousmetsänä. Lisäksi M- ja MT- alueilla minimi tonttikoko on laskettava samaksi kuin ap2- alueella. Yleiskaavassa on huomioitu laajempia yhtenäisiä peltoalueita käsittävät alueet MT-merkinnällä. Kaavoituksella ei haluta poissulkea tavanomaisten maatalousalueiden käyttöä tulevaisuudessa metsätalousalueina tai päinvastoin, vaan maankäyttömerkintä yleiskaavassa tarkoittaa alueen pääasiallista käyttötarkoitusta, joka voi pitää sisällään muutakin, kuten metsätalousalueita tai asumista. Merkintöjä voidaan kuitenkin yhtenäistää ja osoittaa MT-alueetkin jatkossa maa- ja metsätalousvaltaisina alueina (M). M- ja MT-alueiden kaavamääräykset yhdistetään M-kaavamääräykseksi. Suunnittelualue on Kouvolan keskeistä kaupunkialuetta, jolla on erityinen tarve ohjata hajarakentamista. Merkittävä ohjauskeino on osoittaa haja-asumiseen edulliset alueet yleiskaavassa ja toisaalta huolehtia nykyistä suuremmasta ja monipuolisemmasta tontti- ja asuntotarjonnasta asemakaavoitetuilla alueilla ja keskuksien yhteydessä. Tavoitteena on ohjata haja-asutusluonteinen rakentaminen mieluummin AT- ja AP-2- alueille, joille rakennuspaikkoja on jo muodostunut, kuin maa- ja Kaavaluonnosta tarkistetaan ja M- ja MT-alueet osoitetaan molemmat M-merkinnällä. M-alueiden rakennuspaikan vähimmäispintaalavaatimusta ei muuteta. 31

34 metsätalousvaltaisille alueille. M-alueille ohjataan etenkin maatalouden liitännäiselinkeinoihin liittyvä, tilaa vaativa rakentaminen (hevostenpito, kenneltoiminta, koneyrittäjät jne). Uuden rakennuspaikan pinta-alavaatimus on tällöin m2. 32

35 26. Korppi Niko, Tyttilampi, 1, Valkeala, w Luo-2 - merkintä Metsälain 10-pykälän tai luonnonsuojelulain jo suojelemat alueet eivät mielestäni tarvitse erikseen kaavasuojaa. Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon mm. luonnonarvojen vaaliminen (MRL 39, yleiskaavan sisältövaatimukset). Ei vaikutusta kaavaan. Yleiskaavassa varataan alueita mm. asumisen, työpaikkojen, liikenteen, luonnonsuojelun ja virkistyksen tarpeisiin. Siinä huolehditaan välttämättömästä yhteensovittamisesta muiden maankäyttömuotojen kanssa. Suunniteltavan alueen käytön sopivuus muihin toimintoihin nähden ratkaistaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa prosessissa. Yleiskaavan laatiminen on siten usein erilaisten maankäyttötarpeiden ja niihin kohdistuvien vaatimusten ja intressien yhteensovittamista. Tässä prosessissa joudutaan arvioimaan sellaisiakin ympäristöön vaikuttavia tekijöitä, joista on säädetty erityislakeja. 33

36 27. Korppi Niko, Tyttilampi, 2, Valkeala, w Metsäalue illa sallittava talousmets än hoito Alue on vain esimerkki. Kaikilla metsää kasvavilla alueilla (poislukien metsä-, vesi- ja luonnonsuojelulain suojelemat kohteet) tulee sallia talousmetsän hoito. Yleiskaavassa on tarkistettu maisematyölupamääräystä ja alueita, joita maisematyölupavaade koskee. Maisematyölupaa ei tarvita taimikon hoitotyöhön, ensiharvennukseen eikä kasvatushakkuuseen. Yleiskaavassa on tarkistettu maisematyölupamääräystä ja alueita, joita maisematyölupavaade koskee. 28. Korppi Niko, Välikuja, Valkeala, w AP-2 - määräykse n tonttikoko Pistekohde on vain esimerkki. AP-2- alueilla tulisi minimi tonttikoko laskea 3000m2:n. Suunnittelualue on Kouvolan keskeistä kaupunkialuetta, jolla on erityinen tarve ohjata hajarakentamista. Yleiskaavan tavoitteena on ohjata haja-asutusluonteinen rakentaminen mieluummin AT- ja AP-2- alueille, joille rakennuspaikkoja on jo muodostunut, kuin maa- ja metsätalousvaltaisille alueille. Ei vaikutusta kaavaan. AP-2 aluetta koskevissa kaavamääräyksissä ei ole määrätty rakennuspaikan vähimmäiskokoa, vaan se harkitaan tapauskohtaisesti suunnittelutarveratkaisun /rakennusluvan 34

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 OSAYLEISKAAVALUONOS Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 1.10.2012 Haapajärven kaupunki A R K K I T E H T I T O I M I S T O

Lisätiedot

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013

Sisällys. Lausunnot ja mielipiteet sekä kaavan laatijan vastine näihin 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 sekä kaavan laatijan vastine 1 (66) Hakula, Närhi 27.6.2013 LIITE 13 28.11.2013 Loimaan keskeisten alueiden osayleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä 21.5.- 26.6.2012 välisen ajan, kuulutettu Loimaan lehdessä

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen

Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen 1 Lempäälän kunta, Anniston alueen asemakaava Luonnoksesta esitetyt lausunnot ja mielipiteet vastineineen Anniston alueen asemakaavaluonnokset olivat nähtävillä 21.2-25.3.2013. Luonnoksista saatiin viisi

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014 TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi Kaavaehdotus 16.4.2014 TEUVAN KUNTA 1 Esipuhe Teuvan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja Jorma Immonen) Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaava PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma VIRANOMAISLAUSUNNOT LAUSUNNON HUOMIOON OTTAMINEN 1) Hattulan rakennuslautakunta (valmistelijana rakennustarkastaja

Lisätiedot

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE

MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MIEHIKKÄLÄN KUNTA MUURIKKALAN OSAYLEISKAAVAN 2. VAIHE FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY et kaavaluonnoksesta annettuihin I (I) Kuisma Reinikainen Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1. Kaavaluonnos 23.4.-18.5.2010. LIITE 8a

PALAUTERAPORTTI KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. 1. Kaavaluonnos 23.4.-18.5.2010. LIITE 8a KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA PALAUTERAPORTTI Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin julkisesti nähtäville 1.12.2008 alkaen. Suunnitelma on nähtävillä koko kaavaprosessin

Lisätiedot

RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET

RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET SIIKAJOKI RUUKIN ASEMANSEUDUN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA NIIHIN LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT 1-10 JA MYÖHÄSSÄ SAAPUNEET A-B MUISTUTUKSET 11-16 LAUSUNNOT: 1. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 Haapajärven kaupunki Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035 RAKENNEMALLISYNTEESI, RAKENNEMALLISELOSTUS JA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTI SUUNNITELMA Mielipiteet, lausunnot ja vastine ehdotukset Oulussa 17.4.2012

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A

Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Kaava 0249 A Nummelan eteläosien osayleiskaava 1A Vastineet kaavaehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin 24.2.2009 Ympa 24.2.2009 29 Ympa om d Kh 2.3.2009 92 Kh liite 1 Asia 248/712/2005 Kaavan laatijat:

Lisätiedot

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 20.11.2008/ KH 1.12.2008 LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET NAANTALIN LUONNONMAAN, LAPILAN JA MUIDEN SAARIEN 7.4.-21.5.2008 NÄHTÄVILLÄ OLLEESTA OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SISÄLLYSLUETTELO 1 LAUSUNNOT...3 1.1 Lounais-Suomen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 21.10.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Valkeakosken kaupunki LOUNAISSUUNNAN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja

Lisätiedot

Paiholan osayleiskaava

Paiholan osayleiskaava Ympäristölautakunta 229 20.12.2012 Ympäristölautakunta 207 13.12.2013 Ympäristölautakunta 24 29.01.2014 Ympäristölautakunta 182 16.09.2014 Ympäristölautakunta 248 12.12.2014 Kunnanhallitus 16 19.01.2015

Lisätiedot

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012

KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012 LAUSUNNONANTAJA LOHJAN KAUPUNKI LOJO STAD Kaupunkisuunnittelukeskus TIIVISTELMÄ LAUSUNNOSTA VASTINE KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Tiivistelmä luonnoksesta saaduista lausunnoista ja vastineet 4.6.2012/tark.17.9.2012

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET

MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET Liite 8. TAIVALKOSKI / POSIO MUSTAVAARAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAATU PALAUTE JA LAADITUT VASTINEET LAUSUNNOT, 13 kpl: Liikennevirasto (Posio) Liikennevirasto (Taivalkoski) Lapin maakuntamuseo (Posio)

Lisätiedot

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014

LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 1 SULAN OSAYLEISKAAVA LAUSUNNOT, MUISTUTUKSET JA VASTINEET EHDOTUKSEN NÄHTÄVILLÄOLOAJALTA 22.5. 27.6.2014 LAUSUNNOT 1. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo Ei huomautettavaa. Museovirasto on lausunnonantaja arkeologisen

Lisätiedot

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen Ympäristölautakunta 23 29.01.2014 Ympäristölautakunta 179 16.09.2014 Ympäristölautakunta 250 12.12.2014 Kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen 74/10.02.03.01/2014 Ympäristölautakunta 29.01.2014 23 Kirkonkylää

Lisätiedot

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ

A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN KYLÄ nro 3422 kkltk hallitus valtuusto nähtävilläolo ANTTILANRANTA Korttelit 8089-8094 sekä luonnos 13.6.2006 19.6.2006 MRA 30 17.7.-18.8.2006 katu-, erityis- ja A N T T I L A N R A N T A TUUSULAN KUNTA PAIJALAN

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen

Muistio. Kaasmarkun osayleiskaava. 1 Kokouksen avaus ja esittäytyminen Muistio Asia/ projekti Asiakas Paikka ja aika Osallistujat VIRANOMAISNEUVOTTELU 82122778 Kaasmarkun osayleiskaava Ulvilan kaupunki Lounais-Suomen ympäristökeskus 2.12.2008 klo 13:00- Juha Manninen, Lounais-Suomen

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUPAJOEN KUNTA KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Selostus, ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22696 Selostus ehdotusvaihe I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

Noormarkun-Toukarin osayleiskaava

Noormarkun-Toukarin osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PORIN KAUPUNKI Noormarkun-Toukarin osayleiskaava Oikeusvaikutteinen Tavoitevuosi 2025 Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 0160P11420 Kaavaselostus 1 (46)

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot