Kemian ratkaisuja ympäristöongelmiin KOP Marianne Juntunen Kemian opetuksen keskus, Helsingin Yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemian ratkaisuja ympäristöongelmiin KOP 13.4.2012. Marianne Juntunen marianne.juntunen@helsinki.fi Kemian opetuksen keskus, Helsingin Yliopisto"

Transkriptio

1 Kemian ratkaisuja ympäristöongelmiin KOP Marianne Juntunen Kemian opetuksen keskus, Helsingin Yliopisto

2

3 Vihreän kemian periaatteet (Anastas & Warner, 1998) 1. Jätteen synnyn ehkäisy 2. Atomiekonomia 3. Vaarattomat kemialliset synteesit 4. Turvallisten kemikaalien suunnittelu 5. Turvallisten liuottimien käyttö ja apuyhdisteiden käytön välttäminen 6. Energian käytön minimoiminen 7. Uudistuvien lähtöaineiden käyttö 8. Tarpeettoman johdostenmuodostumisen välttäminen 9. Katalyyttien suosiminen 10. Tuotteiden hajoaminen elinkaaren lopussa 11. Reaaliaikaiset analyysit 12. Onnettomuuksien välttäminen esim. oikeilla kemikaalivalinnoilla

4

5 Oppilaat ehdottamaan kysymään selvittämään tutkimaan keskustelemaan esittämään kommentoimaan väittelemään SUUNNITTELEMAAN RATKAISUJA! TOIMIMAAN!

6 Someone said, we have a problem... Biodiversiteetin köyhtyminen (sukupuutto, uhanalaisuus, korallien vaaleneminen, alkuperäislajien kato) Energian tuotanto (uusiutuvat, uusiutumattomat) Geenimuuntelu (saastuminen, hallitsemattomat vaikutukset) Ilman saastuminen (sumu, troposfäärinen otsoni, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, pienhiukkaset, PAH, SOx, NOx) Ilmastonmuutos (kasvihuonekaasut, merten happamoituminen, tuuli- ja merivirtojen muutokset, merenpinnan nousu) Jätteet (elektroniikka, muovit, valumat, kierrätys, jätteenpoltto) Maan pilaantuminen (saastuminen, aavikoituminen, happamoituminen, kaivokset) Nanoteknologia (myrkyllisyys, saastuminen, hallitsemattomat vaikutukset) Otsonikato (halogenoidut hiilivedyt, radikaalit) Tekoaltaat (muutokset virtausympäristössä) Tehomaatalous (maaperän köyhtyminen, kastelu, monokulttuurit, eläintuotannon päästöt ja energian kulutus, torjunta-aineet, metsäkato) Veden saastuminen (happamoituminen, rehevöityminen, öljyvuodot, lämpeneminen, muovijäte, biokertyvät yhdisteet) Vesistöjen happikato (vähähappisuus, hapettomuus) Ydinsäteily (voimalat, aseet, laskeuma, jätteet) Yleinen saastuminen (valo, melu, visuaalinen, materia) Ylikalastus (pohjatroolaus, salakalastus) Ylikansoitus (jätteet, vesikriisi, nälänhätä, taudit) Ylikulutus (kulutuskapitalismi) Ympäristön muuttuminen (metsäkato, rehevöityminen, elinympäristöjen tuhoutuminen, ilmastonmuutokset) Ympäristön terveys (ilmanlaatu, elektromagneettinen säteily ja biokertyvät, hormonihäiritsijä-, karsino- ja teratogeeniyhdisteet)

7 Tavoitteita Ymmärtää mittakaavat Muovipussi vs. Sisältö (esim. elektroniikka, liha) Kuljetus vs. Oma kauppamatka Pakkaus vs. Hävikin ehkäisy (joka 10. ruokakassi roskiin?!) Yksilön suurimmat ympäristövaikutukset tulevat arjessa asumisesta, liikkumisesta ja ruoasta (Peloton sivulla infokortit) Oppilaiden Vahvistuminen ongelmien edessä? Keskustelukyky Tiedostavan kuluttajan rooli Vaikutusten laajuuden ymmärtäminen

8 Suomenluonnonsuojeluliiton ekoteesit: 1. Ruokakassin materiaalin sijaan huomiota kassin sisältöön. Vaikka kangaskassi onkin ympäristön kannalta parempi vaihtoehto kuin muovitai paperikassi, kannattaa ensisijaisesti kiinnittää huomiota siihen, että suosii mahdollisimman paljon kasvispohjaisia elintarvikkeita eläinperäisten sijaan. 2. Alkuperämaan sijaan huomiota omiin kauppamatkoihin. Kuljetusten osuus ruuan elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista on vain muutaman prosentin luokkaa. Sillä, tuodaanko ruoka kumipyörillä Espanjasta tai rahtilaivoilla Brasiliasta ei ole juurikaan merkitystä ruuan ympäristövaikutukseen. Sen sijaan sillä, miten omat kauppamatkansa kulkee, on ratkaiseva merkitys. Kannattaa siis suosia lähikauppaa, johon pääsee jalan tai polkupypörällä. 3. Pakkausten sijaan huomiota ruuan hävikin ehkäisemiseen. Kotitalouksien ruuasta noin 10 prosenttia päätyy roskikseen. Pakkausten osuus ruuan elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista on kuljetusten tapaan häviävän pieni. Jos hyvällä pakkauksella voidaan parantaa ruuan säilyvyyttä ja pienentämään sen hävikkiä, kannattaa tehdä kunnollinen pakkaus.

9 Ympäristövastuullisuuden ohjauskeinot 1. Informaatio: Koulutus, valistus - koulut, järjestöt, viranomaiset, mediat, yritykset Hallinnollis-oikeudellinen: Lait, määräykset, asetukset, direktiivit, protokollat, sopimukset - koko elinkaari - suunnittelusta loppusijoitukseen esim. YSL, KemL, KemTurvL, POP, KT-tiedotteet, GHS CLP, REACH 3. Taloudellinen: Kepit ja porkkanat - tuet, verot, sanktiot, päästökauppa 4. Vapaaehtoinen itsesäätely: Standardit, sopimukset, kulttuuriset tavat teot - ISO standardisarja, EMAS, kansalaisten ruohonjuuritason

10 Aihe Kemia Työtavat Yhteiskunnallinen ristiriita Työtavat Vaipat (Sciller, Yezierski 2009) suolaliuos, polymeerit, kuidut eri % pissaliuosten valmistus, vaipan valmistus, polyakrylaatin ja muun kuidun rakenne jätteet vs. helppous ja hyödyllisyys, mainonnan mielikuvat Tutkimusta pienryhmissä, keskustelu kuluttamisesta ja tieteen vaikutusmahdollisuuksista Kevytsipsit (Marks, Eilks & Feirabend, 2008) Suihkugeelit (Marks & Eilks, 2008) Vetyautot (Eilks, Evlegimenos, Olympios & Valanides, 2003) Bioetanoli/Biodies el (Feirabend & Eilks, 2008) Voimalaitoksen tai kaatopaikan sijainti, ilmaston lämpeneminen (Kolsto, 2000) rasvat, verrataan rasvan ja hiilihydraattien energiasisältöjä ja suhdetta eri hiilihydraatit, ruoissa, vähärasvaisten ja sokeristen energian saanti dieettien arviointia saippua, apuaineet ja hajusteet sähkökemialliset kennot, polttokennot, vetyteknologia rasvojen esteröinti, alkoholit, fermentointi, tislaus kemialliset vaikutukset ympäristöön käytettävien aineiden ominaisuudet, eri toimijoiden mielipiteet, kuluttajatestit, lehtijutun kirjoittaminen veden elektrolyysi, mistä polttokenno rakentuu käyminen, öljyjen & alkoholien ominaisuudet, energiasisältöjen vertailu palamisessa ongelman valinta, tutkittavien kysymysten muodostaminen, tiedon keruu eri rooleissa, kysymysten teko, johtopäätökset, konsesusmallin raportointi kuinka kevyttuotteita mainostetaan lehdissä ja tv:ssä, huijataanko, onko dieeteissä järkeä keinotekoiset myski hajuyhdisteet ovat hormonitoimintaan vaikuttavia ja mahdollisesti syöpää aiheuttavia vedyn käyttö polttoaineena ja miten tuottaa ja varastoida vetyä ruokakasvien käyttö polttoaineeksi? Mikä vaikutus tällä ruoan hintaan, sademetsiin, sosiaalisiin oloihin tuottajamaissa Ongelman määrittely hyödyt, haitat, vaikutukset terveyteen, ympäristöön, kansantalouteen. Näkökulmia voidaan tuoda esille rooleilla esim. lähiympäristöntilasta huolestunut asukas, työpaikoista iloitseva teollisuuden/kaupan edustaja, tieteen näkökulma, Tuleeko mieleen muita aiheita? Mitä taitoja kehittää oppilaissa? Oppilaat tuottavat pienryhmissä lyhyet tv uutiset eri näkökulmista (yritys, kansalaisjärjestö, tiedemies ). Yhdestä näkökulmasta aina 2 uutista, jotta oppilaatkin huomaavat journalistien erot. Uutisessa tietoa esim. tuottajateollisuudelta, mainostajalta, kuluttajansuoja ja ympäristöjärjestöltä, jäte/veden puhdistus laitokselta, paikalliselta asukkaalta. Lopuksi keskustelu/väittely aiheesta virinneistä kysymyksistä ja oman mielipiteen muodostaminen esim. Minkä suihkugeelin minä valitsen? Ostaisinko kevytsipsejä? Millaisia biopolttoaineita kannatan? Ongelman valinta koko luokan kesken, tutkittavien kysymysten muodostaminen, pienryhmissä selvitetään vastauksia ongelman eri ulottuvuuksiin ja yksi ryhmä on "arvioijapaneeli". Tietoa keränneet ekspertit esittävät tietonsa ja muut kyselevät. Sovitaan johtopäätöksistä, jotka paneeli raportoi konsesusmallissa, eli toimintaehdotuksessaan. Päätetään yhdessä raportoinnin muoto.

11 Sosiokriittinen ja tutkimuksellinen kemian opetus Oppilaat harjoittelevat tiedon/argumenttien tarkastelua, arviointia, mielipiteistä keskustelua, päätöksentekoa, ongelman ratkaisua Saksalaiset Marks, Eilks, Feirabend ym ovat kehittäneet useita malleja, joissa työpistetyöskentelyä pienryhmissä saman teeman ympärillä 2-3 x 45 min. Autenttisia, relevantteja, ristiriitaisia uutisia, kokeellisia tehtäviä, mallinnusta, animaatio/simulaatio (esim. Sitten tuottavat vertaistietoiskut : lyhyet tv-uutiset eri näkökulmista (yritys, kansalaisjärjestö, tiedemies ). Yhdestä näkökulmasta aina 2 uutista, jotta oppilaatkin huomaavat journalistien erot. Uutisessa tietoa esim. tuottajateollisuudelta, mainostajalta, kuluttajansuoja- ja ympäristöjärjestöltä, jäte/veden puhdistus laitokselta, paikalliselta asukkaalta. Lopuksi keskustelu/väittely aiheesta virinneistä kysymyksistä, esim. Minkä suihkugeelin minä valitsen? vertaistietoiskuja myös esim. posteri, haastattelu, lehtijuttu, näytelmä, portfolio, ongelmanratkaisu case, mielipidekirjoitus...?

12 Onko kemian opettaja ympäristökasvattaja? RAAKA-AINEET JA TUOTTEET ELOLLINEN LUONTO JA YHTEISKUNTA ILMA JA VESI

13 Raaka-aineet ja tuotteet - jätteet Biohajoavat muovit: Korkeassa lämpötilassa biomassasta saadaan synteesikaasua (pääasiassa CO + H 2 ). Kun synteesikaasua opitaan puhdistamaan tehokkaammin epäpuhtauksista (esim. partikkeleita, tervaa, N, Na, K, P, S ja Cl yhdisteitä), se soveltuu käytettäväksi esimerkiksi Fischer-Tropsch-synteesissä CO + 2H 2 Hiilivetyjä + H 2 O ts. nco + (2n+1)H 2 C n H 2n+2 + nh 2 O. Fischer-Tropsch-synteesissä kaasufaasi adsorboituu kiinteän katalyytin pintaan, missä hiilimonoksidin hydrogenaatio muodostaa CH 2 -monomeereja, jotka reagoivat edelleen muodostaen eripituisia ja funktionaalisia hiilivetyjä. Lopputuotteet voivat olla lineaarisia n-parafiineja (tyydyttyneitä hiilivetyjä), joita voidaan käyttää liikennepolttoaineina (biodiesel), tai lineaarisia olefiineja (tyydyttymättömiä hiilivetyjä). Näiden lisäksi reaktioissa muodostuu mm. alkoholeja, aldehydejä, ketoneja sekä karboksyylihappoja.

14 Biomuovit Genencor (Danisco) on kehittänyt teknologian, jolla valmistaa sokeriruosta, maissista, ruohosta tai muusta biomassasta isopreeniä. Tavoitteena on valmistaa Goodyear renkaat aletaan kokonaan jätebiomassan isopreenistä. Nyt yhden renkaan valmistus kuluttaa n. 25 l öljyä. Uusien teknologioiden haasteina hinta, suorituskyky, jakelu, patentointi, geeniteknologiat ja uusien jalostamoiden integrointi vanhaan infrastruktuuriin. Lisäksi konflikti kasvavan ruokatuotannon tarpeen kanssa.

15 Raaka-aineet ja tuotteet maan pilaantuminen Rikin poisto savukaasuista: Maaperän tilaan on vaikuttanut rikin poisto tehtaiden savukaasuista ja seurannut happosateiden väheneminen. Rikkidioksidin reagoi ilman veden kanssa SO 2 (g) + H 2 O (l) H 2 SO 3 (aq) 2H + (aq) + SO 2-3 (aq) Happamat rikki-ionit neutraloidaan kalsiumoksidilla CaO + SO 3 CaSO 4 tai kalsiumkarbonaatilla (muodostuu kipsiä) SO 2 + CaCO 3 + 1/2H 2 O CaSO 3 1/2H 2 O+ CO 2 CaSO 3 1/2H 2 O + SO 2 + H 2 O Ca(HSO 3 ) 2 + 1/2H 2 O Ca(HSO 3 ) 2 + O 2 + 2H 2 O CaSO 4 2H 2 O + H 2 SO 4

16 Vihreä tehdas Tehtaan rikkipäästöt: Miten piipun pituus vaikuttaa? Voiko päästöjä neutraloida kemiallisesti? Miten käytännössä?

17 Raaka-aineet ja tuotteet - Nanoteknologia Nanotuotteita ja -materiaaleja: nanosensorit (ilman, veden, ruoan ioneille), nanografeeni (katalysaattorit, aurinkopaneelit) Nanosensorit mitattaavat usein magneetin, vastuksen tai jännitteen muutosta/syntyä, kun tutkittavan aineen saasteionit asettuvat hetkellisesti nanosensorin pinnalla oleviin aukkoihin. Nanosensorit ovat esim. hiiliputkia tai metallielektrodeja piilevyn pinnalla. Etuina pieni koko ja hyvä selektiivisyys. Huolena teollisten nano-partikkelien kulkeutuminen ympäristössä?

18 Elollinen luonto ja yhteiskunta Biodiversiteetin (luonnon monimuotoisuuden) köyhtyminen Geenitutkimus: 1) Eliölajien geeniperimän tuntemisen avulla ekosysteemejä voidaan ymmärtää paremmin. Esim. Eläinsolujen mitokondrioiden cytokromi b:n ja tuman DNA-sekvenssien avulla voidaan tunnistaa eri eliölajit. esim. Pteronotus parnellii -lepakot ovat eri lajeja Hispaniolassa, Puerto Ricossa ja Isla Monassa. 2) Geenimuunnellut viljelykasvit: Tavalliseen riisiin verrattuna on kehitetty uusia "super-riisi" lajikkeita. Ensimmäinen on kolmasosan normaalia satoisampi, ja toinen sisältää neljä kertaa enemmän rautaa, sekä tuplasti sinkkiä. Huolestuttavaa, ettei kemiallisia vaikutuksia ympäristöön ei vielä tunneta!

19 Elollinen luonto ja yhteiskunta Energian tuotanto Aurinkoenergia, Grätzelin kennot: Väriaineherkistetyt kennot muodostuvat nanokokoisista TiO 2 -hiukkasista (TiO 2 -anodi ja Pt-katodi), jotka on pinnoitettu valoa absorboivilla väriainehiukkasilla ja upotettu orgaaniseen elektrolyyttiliuokseen. Vain 10 μm paksuinen sekoitus asetetaan kahden lasilevyn väliin tai upotetaan muovin sisään. Valon osuessa väriainehiukkasiin vapautuu elektroneita, ja syntyy aukkoja, positiivisen varauksen kantajia. Puolijohtava TiO 2 -partikkelikerros johtaa elektronit ulkoiseen virtapiiriin. Etuina aikaisempiin aurinkokennoihin nähden elektrolyytin läpinäkyvyys, korroosionkesto suurempi valojännite suurempi hyötysuhde ja vakaus. Katodin platina voidaan korvata kobolttisulfidilla, joka on oleellisesti platinaa halvempaa. Se on myös tehokkaampaa, vakaampaa ja sitä voidaan helposti tuottaa laboratoriossa.

20 Väriaineherkistettyjen aurinkokennojen toiminta Reaktioyhtälöt S + hv S* (1) S* S+ + e (2) I3 + 2e 3I (3) S+ + 3/2 I S + 1/2 I3 (4) Kuva: Mortimer ja Worrall, Harnessing solar energy with Grätzel cells, RSC, 2007 Auringon energia eli valon fotonit hv saavuttavat kennon. Energia aiheuttaa esim. mustikan väriainemolekyylien S molekyyliorbitaalilla elektronien virittymisen (1). Virittynyt elektroni irtoaa väriainemolekyyliltä (2). Titaanioksidin johtavuusvyöllä elektroni pääsee kulkemaan eteenpäin puolijohteessa. Titaanioksidin kautta elektronit kulkevat anodille ja sieltä sähkövirtana vastaelektrodille. Elektrolyyttiliuoksen sisältämät jodiatomit saavat elektroneja katodilta (3). Väriainemolekyylit saavat luovuttamiensa elektronien tilalle uudet elektronit elektrolyyttiliuoksen jodiatomeilta (4). (Nazeeruddin, Baranoff ja Graetzel, 2011)

21 Elollinen luonto ja yhteiskunta - Ydinsäteily Radon-suojautuminen: Radon on radioaktiivinen kaasu, jota syntyy jatkuvasti uraanin hajotessa kiviaineksessa, kuten kalliossa ja hiekassa sekä näistä valmistetuissa rakennusmateriaaleissa. Asunnon huoneilman radonpitoisuus ei saisi ylittää arvoa 400 Bq/m3. Uudiskohteet tulee suunnitella ja rakentaa siten, ettei radonpitoisuus ylitä arvoa 200 Bq/m3. Radonin kulku sisäilmaan estetään tiivistämällä rakenteet esim. liimattavalla bitumisuojalla. Bitumit ovat pitkäketjuisia hiilivetyjä. Ydinvoiman hallinta

22 Elollinen luonto ja yhteiskunta Tehomaatalous Lannoitetypen valmistus: aikaisemmin ammoniakin tuotannossa käytetyt syanidimenetelmät syrjäytti vuonna 1909 Haber Bosch-menetelmä i) Vedyn valmistus CH 4 + H 2 O CO + 3 H 2 ii) Typen lisääminen johtamalla seokseen ilmaa CH 4 + (0,5) O 2 + 2N 2 CO + 2 H 2 O + 2 N 2 iii) Häkä hapetetaan CO + 2H 2 O CO 2 + H 2 iv) Typpikaasu reagoi vedyn kanssa N H 2 2 NH 3 Happamat epäpuhtaudet (CO 2, H 2 S, rikkihiili) absorboituvat amiiniliuottimeen. Noin 20% NH 3 :a sisältävä kaasuseos tiivistetään nesteeksi paineistamalla ja jäähdyttämällä, jolloin NH 3 nesteytyy. Reagoimaton kaasu johdetaan takaisin synteesiuuniin. Muita aiheita: maaperän köyhtyminen, kastelu, monokulttuurit, eläintuotannon päästöt ja energian kulutus, torjunta-aineet, metsäkato

23 Elollinen luonto ja yhteiskunta Ympäristön terveys Osataan havaita ja tutkia ympäristölle haitallisia yhdisteitä: Esim. Laajasti kuluttajatuotteissa kuten hammastahnoissa ja deodoranteissa käytettävä kloorattu, aromaattinen triklosaani. Triklosaanilla C 12 H 7 Cl 3 O 2 ja metyylitriklosaanilla C 13 H 9 Cl 3 O 2 on haitallisia vaikutuksia vesiympäristössä. Metyylitriklosaani on biokertyvä. Auringonvalo voi muuttaa jätevesipäästöjen triklosaanin dioksiineiksi. Antimikrobisten aineiden käyttö johtaa bakteerien vastustuskyvyn lisääntymiseen.

24 Elollinen luonto ja yhteiskunta Ylikansoitus Raskauden ehkäisy: Yhdistelmäehkäisypilleri sisältää luontaista estrogeenihormonia jäljittelevää synteettistä etinyyliestradiolia sekä luontaista keltarauhashormonia jäljittelevää synteettistä progestiinia. Se vähentävät aivolisäkkeen FSH- ja LH-hormonien erittymistä, josta seuraa elimistön oman hormonintuotannon loppuminen ja munarakkulan kypsymisen ja ovulaation estyminen. Minipilleri sisältää vain progestiinia. Käyttäjistä 15%:lla ne estävät ovulaation ja osalla häiritsevät sitä. Muilla minipillerin teho perustuu sen aiheuttamiin kohdun limakalvon ja kohdunsuun limakalvon Pillereitä säännöllisesti käyttämällä raskaaksi tulon todennäk. on vain 0,1% vuodessa, eli jopa pienempi kuin kondomilla tai kuparikierukalla. muutoksiin, jotka vaikeuttavat siittiöiden etenemistä tai alkion kiinnittymistä. Kuva: Kuopion yo, Kemian perusteet farmasiassa, 2008

25 Ilma ja vesi - Ilman saastuminen Nano-koon mittaus- ja tutkimusmenetelmät: Nuuskija-auto selvittää kaupunkien ilmanlaatua ja epäpuhtauksia tutkien liikenne-päästöissä syntyvien pienimpien hiukkasten lukumääräpitoisuuksia ja kokojakaumaa. Laitteilla voi havaita halkaisijaltaan jopa 3 nm hiukkasia. Nanosensoreissa mitataan usein magneetin, vastuksen tai jännitteen muutosta/syntyä, kun tutkittavan aineen esim. veden tai ilman saasteionit asettuvat hetkellisesti nanosensorin pinnalla oleviin aukkoihin. Nanosensorit ovat esim. hiiliputkia tai metallielektrodeja piilevyn pinnalla. Etuina pieni koko ja hyvä selektiivisyys. Huolena teollisten nano-partikkelien kulkeutuminen ympäristössä!

26 Ilma ja vesi - ilmastonmuutos Matti Nurmian keksintö, CO 2 poisto: Neutralointiprosessissa hiilivoimalan hiilidioksidi siirretään savukaasusta vesiliuokseen, joka neutraloidaan maasälvän avulla. Hiilidioksidi muuttuu bikarbonaateiksi. Maasälvästä erottuu arvokkaita sivutuotteita kuten alumiinin raakaainetta. Siitä voidaan saada myös litiumia ja lantanideja. Maasälvissä on noin 10 % alumiinia. Se vapautuu neutraloinnissa bauksiittina = Al(OH) 3, joka on helppo jalostaa monikäyttöiseksi alumiinioksidiksi. CaAl 2 Si 2 O 8 + 2CO 2 + H 2 O Ca HCO SiO 2 + 2Al(OH) Tekniikka & Talous

27 Ilma ja vesi otsonikato Ilmakehän tutkiminen ja kylmäaineet: CFC-yhdisteiden tilalle kehitetyissä HCFC-yhdisteissä osa kloorista on korvattu vedyllä. Ne hajoavat CFC-yhdisteitä nopeammin, joten pienempi osa pääsee stratosfääriin saakka. Nekin aiheuttavat otsonikatoa, mutta CFC:tä vähemmän. Uusimpia korvaavia aineita ovat HFC-yhdisteet, jotka eivät sisällä lainkaan Cl, vaan koostuvat pelkästään H, F ja C. Ne eivät vaikuta lainkaan otsoniin. Klooriatomi reagoi otsonin kanssa: Cl + O 3 O 2 + ClO ts. Vapautuessaan stratosfääriin klooriatomi aloittaa ClO x - syklin: Cl + O 3 -> ClO + O 2 (1) ClO + O -> Cl + O 2 (2) O + O 3 -> O 2 + O 2

28 Ilma ja vesi veden saastuminen Vedenpuhdistuskemia (Kemira): Hydroksyyli- ja fosfaatti-ionien poisto rautasulfaatilla, FeSO 4 Ferro- ja ferri-ionit reagoivat jätevedessä nopeasti hydroksyyli ja fosfaatti-ionien kanssa muodostaen saostumia Fe 3+ + H n PO 4 (3-n)FePO 4 (s) + nh +, (n = 0, 1, 2 tai 3) Hydroksyylisakka muodostuu reaktiossa Fe H 2 O Fe(OH) 3 (s) + 3H + Myös aktiivihiilisuodatukseen ja otsoniin perustuvaa puhdistusteknologiaa

29 Ilma ja vesi vesistöjen happikato Happimittaukset (DO = dissolved oxygen, mg/dm3): Kaupalliset kitit, happimittarit tai Winkler-titraus. Liuos 1 = NaI 3M / NaOH 8M, Liuos 2 = MnCl2 3M (Mn(OH)2) sakka, jonka veden happi hapettaa MnO(OH)2 stabiloituu vahvan hapon ja natriumjodidin kanssa ja muodostuu jodidia (I2). Se voidaan titratata tiosulfaattistandardiliuoksella (Na2S2O3 0,0040 M) MnCl 2 + 2NaOH Mn(OH) 2 + 2Na + + 2Cl O 2 + Mn(OH) 2 MnO(OH) 2 MnO(OH) 2 + H 2 SO 4 + 2NaI Mn(OH) 2 + NaSO 4 + H 2 O + I 2 I 2 +2Na 2 S 2 O 3 Na 2 S 4 O 6 +2NaI 1 mol happea vastaa 4 mol tiosulfaattia. Hapen määrä ilmoitetaan mg/dm 3.

30 Realiteetteja vuoteen 2050 mennessä Öljy ja maakaasu loppumassa Jalostettava ja korvatta! Kivihiili, ruskohiili, turve, puu, biomassa, jätteet, levät Polttoa ja jalostusta Useat mineraalit loppumassa (fosfori, osa metalleista) materiaalikierrätys ja uudet materiaalit esille Vedestä ja puhtaasta vedestä pulaa suuri potentiaali puhdistus-, kierrätys ja optimointiosaamiselle Ilmastonmuutos, ympäristön saastuminen ja väestönkasvu keskeisiä vaikuttajia politiikassa

31 Biotalous - ei riipu fossilisista polttoaineista Avainteknologioita: Biokemia, bioteknologia, kemia, insinööritieteet työpaikan ja 125 miljardin liikevaihto tuplaantunee 2020 mennessä. EUROPE 2020 tavoitteena on kestävä kasvu, resurssitehokas ja innovatiivinen unioni. Suomalaisia mahdollisuuksia: puukemia (Metso, UPM, Stora Enso, M- Real ), vesiosaaminen (Pöyry, Kemira), prosessien energiatehokkuus (Vacon, Outotec, Motiva, UPM Profi), kierrätys-/ympäristöteknologian laitteet (BHM Technology, Zen Robotics), uusiutuvat energiat (Renewa, MW Power, ST1, Neste Oil), biologinen kemia esim. fermentointi ja kaasutustekniikat, lignoselluloosatekniikat, biokatalyysi, entsyymit, mikrobitekniikat, kasvisoluviljely, geeniteknologia, antiboditeknologia, robotiikka, rikosteknologia, uusia mittausmenetelmiä, keinotekoinen fotosynteesi, vihreä tuotesuunnittelu ja tuotanto... Tuotteina: biopolttoaineet, biopolymeerit, biopintakäsittely- ja biovoiteluaineet, lääkkeitä & antibiootteja, maatalouden sovelluksia, energiaa biomassasta, syöpälääkkeitä...

32 Tulevaisuuden autot polttokennojen ja vetytalouden merkitys

33 Lähde:

34 Arvioinneista en_teko_kooulussa.pdf Edellisessä täykkärissä kehitetty oppilasarviointi ehdotus: Projektista arvioidaan henkilökohtaisesti kolme osa-aluetta, joista kustakin saa 0-3 plussaa. Lopussa opettaja voi vielä käydä oppilaan kanssa lyhyen arviointikeskustelun, jossa opettajan arviointia voi peilata oppilaan itsearviointiin. 1. Motivaatio: innostuneisuus ja ryhmän työskentely, toisten töiden kommentointi 2. Itse työ: sisällöt, asiantuntevuus (omin sanoin!), selkeys, ytimekkyys 3. Luovuus: omien kysymysten ja tutkimusongelmien asettaminen, esityksen monipuolisuus

35 Laatuluokat Osaamisalueet Riittämätön taso Riittävä taso Hyvä taso Erinomainen taso Ennakko- Tehtävään perehtyminen ja Työn suunnittelu, Painotus 20 % Ei etukäteissuunnittelua, työn suunnittelu työn Edetessä.Ennakko tehtävään ei tutustuttu. Alustava suunnitelma työn etenemisestä. Ei käsitystä käytännön aikataulusta. Ennakko tehtävään tutustuttu. Suunniteltu ja alustava aikataulu, jossa arvioitu Itsenäisten työvaiheiden kesto. Ennakkotehtävään tutustuttu. Suunniteltu ja alustava aikataulu, jossa arvioitu itsenäisten työvaiheiden kesto. Varauduttu myös vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. Työn käytännön Toteutus, Painotus 40 % Täysin opettajajohtoinen ei itsenäistä työskentelyä. Työohjeita seuraten pääosin itsenäistä työskentelyä. Ei lainkaan itsenäistä Ongelmanratkaisukykyä. Itsenäinen toteutus. Jonkin verran omia ongelmanratkaisutaitoja. Aiemmin opitun tiedon hyödyntäminen. Itsenäinen toteutus, jossa omia ongelmanratkaisutaitoja myös vaativien ongelmien kohdalla. Aiemmin opitun tiedon syvällinen hyödyntäminen. Saadut tulokset ja niiden Luotettavuus, Painotus 10 % Ei onnistuneita mittauksia. Ei Omaa arviota mahdollisista virhelähteistä. Tulosten tarkkuus ja Toistotarkkuus tyydyttäviä. Pinnallisia arvioita mahdollisista virhelähteistä. Luotettavat tulokset. Oma arvio tulosten luotettavuudesta ja mahdollisista virheistä Luotettavat tulokset. Oma kriittinen arvio tulosten luotettavuudesta ja mahdollisista virheistä. Raportointi, Painotus 30 % Raportista ei löydy kaikkia tarvittavia osioita. Runsaasti lasku- ja kirjoitus virheitä, ei viitteitä, plagiointi. Raportista löytyvät kaikki tarvittavat osiot. Viimeistelyssä puutteita. Muutamia viitteitä ja teorian pintapuolinen esittely. Muutamia lasku- ja kirjoitusvirheitä. Raportti on sujuvasti kirjoitettu ja siitä löytyvät kaikki tarvittavat osiot. Ei Laskuvirheitä. Teoriaosuudessa Useita viitteitä ja Tulosten pohdintaa Ja analysointia. Huolellinen viimeistely. Muotoseikat ja rakenne kunnossa. Ei laskuvirheitä. Teoria osuudessa viitteitä ja tulosten syvällinen pohdinta / analysointi.

36 Opetuksen tueksi Ope-tv: Minun ekotekoni 5 videota great pacific garbage patch, esim. youtube. Luonto lähellä videot Kotitalouksien vedenkulutus: tus jätevesien puhdistus, Suomen ympäristökeskuksen sivut: Helsingin vesi: Vesilähettiläitä ja oppimateriaaleja Vesitalous lehti Miten eri tuotteet valmistetaan, englanniksi Hupparin matka ja syötä paidassa ollut koodi SWT2222JJSC

37 Opetuksen tueksi Riskipeli Testaa ekotehokkuutesi Oppimispeli WWF:n pelejä Oppimateriaaleja, testejä ja pelejä Ekopeli Kierrättämisestä biologeilta tietoa Kuluttajaliitto ry:n Karttoja aiheesta:

38 Jalanjälkiin liittyviä linkkivinkkejä www2.turkuamk.fi/keke/ekofeet2/index.php?page=laskuri Laske oma ekologinen jalanjälkesi Maakohtaiset jalanjäljet. Henk.koht. Testi Henk.koht. Testi Piilovesi Tiesitkö, että yli 40 % suomalaisen vesijalanjäljestä syntyy vesipulasta kärsivissä maissa? Ekologinen velkamme kasvaa. VESIKRIISI-esite, Maan ystävät ry III-2010.pdf Piilohiili

39 Päästöjä ilmaan mm. CO x, NO x, SO x ja veteen, maahan mm. lietettä, raskasmetalleja, kivimurskaa Elinkaari (Life cycle) Käyttö voi kuluttaa energiaa, materiaa ja vettä päästöjä ilmaan, veteen ja maahan Jäte roskaa tai uusiokäyttö? Kaivos ja tehtaat kuluttavat paljon energiaa ja vettä oppimateriaalit/teknol ogia/html/06 2.html

40

41 Opetuksen yleinen arvopohja ja tehtävät Kemian opetuksen tehtävät Oppimistavoitteet Arvioinnin kriteerit POPS (2004) LOPS (2003) "...arvopohjana ovat...luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen. Perusopetus edistää vastuullisuutta... tehtävänä on myös kehittää kykyä arvioida asioita kriittisesti, luoda uutta kulttuuria sekä uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja. Työtapojen tehtävänä on kehittää oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista. "...ohjata luonnontieteille ominaiseen ajatteluun, tiedonhankintaan ja tietojen käyttämiseen elämän eri tilanteissa. Opetus antaa oppilaalle...nykyaikaisen maailmankuvan muodostamisen kannalta välttämättömiä aineksia ja se auttaa ymmärtämään kemian ja teknologian merkityksen jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Kemian opetuksen tulee antaa oppilaalle valmiuksia tehdä jokapäiväisiä valintoja ja keskustella erityisesti energian tuotantoon, ympäristöön ja teollisuuteen liittyvistä asioista ja ohjata oppilasta ottamaan vastuuta ympäristöstään. "...käyttämään luonnontieteellisen tiedonhankinnan kannalta tyypillisiä tutkimusmenetelmiä, myös tieto- ja viestintätekniikkaa, sekä arvioimaan tiedon luotettavuutta ja merkitystä....aineiden kiertokulkuun ja tuotteiden elinkaareen liittyviä prosesseja sekä niiden merkityksen luonnolle ja ympäristölle....tuntemaan kemian ilmiöiden ja sovellusten merkityksen sekä ihmiselle että yhteiskunnalle." ARVOSANALLE 8 "...tuntee ympäristöön vaikuttavia aineita. Osaa tulkita tavaraselosteita, selittää tuotteen elinkaaren ja osaa tehdä valintoja kuluttujana. Osaa tutkia aineiden ominaisuuksia ja käyttää tuloksia alkuaineiden ja yhdisteiden luokittelussa, tunnistamisessa ja erottamisessa. "...valmiuksia vastata yhteiskunnan ja ympäristön haasteisiin sekä taitoa tarkastella asioita eri näkökulmista. Opiskelijaa tulee ohjata toimimaan vastuuntuntoisena ja velvollisuuksistaan huolehtivana kansalaisena yhteiskunnassa ja tulevaisuuden työelämässä. Lukion tulee korostaa kestävän kehityksen periaatteita ja antaa valmiuksia kohdata muuttuvan maailman haasteet. " "Opetus välittää kuvaa kemiasta yhtenä keskeisenä perusluonnontieteenä, joka tutkii ja kehittää materiaaleja, tuotteita, menetelmiä ja prosesseja kestävän kehityksen edistämiseksi. Opetus auttaa ymmärtämään jokapäiväistä elämää, luontoa ja teknologiaa sekä kemian merkitystä ihmisen ja luonnon hyvinvoinnille tutkimalla aineita, niiden rakenteita ja ominaisuuksia..." "...tietää kemian yhteyksiä jokapäiväisen elämän ilmiöihin sekä ihmisen ja luonnon hyvinvointiin....aktiivisen tiedonhankinnan avulla etsiä ja käsitellä tietoa elämän ja ympäristön kannalta tärkeistä kemiallisista ilmiöistä ja aineiden ominaisuuksista sekä arvioida tiedon luotettavuutta ja merkitystä. Osaa tulkita ja arvioida...hankkimaansa tietoa ja keskustella siitä sekä esittää sitä muille. Osaa käyttää kemiallista tietoa kuluttajana terveyden ja kestävän kehityksen edistämisessä sekä osallistuttaessa luontoa, ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon." KURSSI 1 "saa kuvan kemiasta, sen mahdollisuuksista ja merkityksestä, kehittää tietojen esittämisessä ja keskustelussa tarvittavia valmiuksia." KURSSI 4 "tuntee erilaisia materiaaleja, niiden koostumusta, ominaisuuksia ja valmistusmenetelmiä sekä kulutustavaroiden ympäristövaikutusten arviointiin käytettäviä menetelmiä."

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa

Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa Toimittanut Laura Dahlgren Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS:

ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS: ITÄMEREN YMPÄRISTÖ, RUOKA JA TERVEYS: TAVOISTA TIETOISUUTEEN OPETTAJAN KÄSIKIRJA Külli Relve Tarton yliopiston luonnontieteellinen museo, Tartto 2013 Pääkirjoittaja: Külli Relve Toimittaja: Eva-Liisa Orula

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA

OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA OPISKELUAINEISTO KONE- JA METALLIALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 5 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 KONE-

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET...

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät energiavalinnat Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN

KIINTEISTÖNHOIDON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET TOIMITILAN YMPÄRISTÖOMINAISUUKSIIN Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 220 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 220 Espoo 2003 TKK-RTA-R220 KIINTEISTÖNHOIDON

Lisätiedot

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali

Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Ympäristövastuullisen kokoustapahtuman manuaali Finland Convention Bureau 17.8.2009 Travelcon Oy SISÄLLYS OSA I KESTÄVÄN KEHITYKSEN PERUSTEET 1 JOHDANTO... 4 2 MANUAALIN TARKOITUS JA SISÄLTÖ... 6 3 KESTÄVÄ

Lisätiedot

PAINOVOIMAA ENNEN KUIN EDES HARKITSET PAINOTUOTTEEN HYLKÄÄMISTÄ YMPÄRISTÖSYISTÄ, LUE TÄMÄ LEHTI. KIERRÄTETTÄVÄ JA UUSIUTUVA PAPERI TAIPUU MONEKSI.

PAINOVOIMAA ENNEN KUIN EDES HARKITSET PAINOTUOTTEEN HYLKÄÄMISTÄ YMPÄRISTÖSYISTÄ, LUE TÄMÄ LEHTI. KIERRÄTETTÄVÄ JA UUSIUTUVA PAPERI TAIPUU MONEKSI. PAINOVOIMAA 1 ENNEN KUIN EDES HARKITSET PAINOTUOTTEEN HYLKÄÄMISTÄ YMPÄRISTÖSYISTÄ, LUE TÄMÄ LEHTI. KIERRÄTETTÄVÄ JA UUSIUTUVA PAPERI TAIPUU MONEKSI. PAINOTUOTTEELLA ON VOIMAA 2 PAINOVOIMAA KESTÄVÄN VIESTIN

Lisätiedot

Kontekstuaalisen oppimisen hyödyntäminen rasvojen kemian opetuksessa:

Kontekstuaalisen oppimisen hyödyntäminen rasvojen kemian opetuksessa: Kontekstuaalisen oppimisen hyödyntäminen rasvojen kemian opetuksessa: Lähtökohtana nuorten ravitsemuskasvatus Pro gradu-tutkielma Erikoistyö Jyväskylän yliopisto Kemian laitos Opettajankoulutus 30.3.2012

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät elintarvikevalinnat ja kulutus Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus

Lisätiedot

POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA

POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA Opinnäytetyö Tammikuu 2012 OPINNÄYTETYÖ Tammikuu 2012 Liiketalouden

Lisätiedot

Globaalin kuluttajan OPPIKIRJA

Globaalin kuluttajan OPPIKIRJA Globaalin kuluttajan OPPIKIRJA 1 1. On vain yksi maapallo Kulutamme joka päivä erilaisia asioita kuten ruokaa, vaatteita ja elektroniikkaa. Kaikki kulutus ei näy päällepäin, vaan kulutamme tuotteiden mukana

Lisätiedot

Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas

Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas Tervetuloa käyttämään Tuumasta toimeen opasta! Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti - kasvattajan

Lisätiedot

VOIMALAITOSMITTAKAAVAN POLTTOKENNOJÄRJESTELMIEN TEKNIS-TALOUDELLINEN VERTAILU. Antti Teräsvirta Prizztech Oy

VOIMALAITOSMITTAKAAVAN POLTTOKENNOJÄRJESTELMIEN TEKNIS-TALOUDELLINEN VERTAILU. Antti Teräsvirta Prizztech Oy VOIMALAITOSMITTAKAAVAN POLTTOKENNOJÄRJESTELMIEN TEKNIS-TALOUDELLINEN VERTAILU Antti Teräsvirta Prizztech Oy II ESIPUHE Vetyä pidetään sen korkean energiatiheyden, vähäisten päästöjen ja säilöttävyyden

Lisätiedot

KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet Suomessa

KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet Suomessa Aksela Maija & Karjalainen Veikko KEMIAN OPETUS TÄNÄÄN: Nykytila ja haasteet Suomessa Kemian opetuksen keskus Kemian laitos, Helsingin yliopisto ALKUSANAT Kemia on erottamaton osa arkipäiväämme. Kemia

Lisätiedot

Monta polkua, sama suunta:

Monta polkua, sama suunta: TAUSTA-AINEISTO Monta polkua, sama suunta: kohti kestävää elämää KOULUTUSAINEISTO, SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO JA SUOMEN YMPÄRISTÖOPISTO SYKLI, 2013 Johdanto Dia 1 Monta polkua, sama suunta -koulutusaineisto

Lisätiedot

6.3.7 Fysiikka ja kemia

6.3.7 Fysiikka ja kemia 6.3.7 Fysiikka ja kemia Fysiikan ja kemian opetuksen ydintehtävänä on syventää oppilaan tietämystä luonnon ilmiöistä ja käsitystä fysikaalisen ja kemiallisen tiedon luonteesta sekä vahvistaa kokeellisen

Lisätiedot

PUHDAS VESI. raaka-aineiden aatelia. tiede& tulevaisuus VTT. al gore: kolmisyinen kriisi s. 8. jätevesi hyötykäyttöön s. 24

PUHDAS VESI. raaka-aineiden aatelia. tiede& tulevaisuus VTT. al gore: kolmisyinen kriisi s. 8. jätevesi hyötykäyttöön s. 24 VTT 2.2010 Lehti tieteestä, teknologiasta ja liiketoiminnasta PUHDAS VESI raaka-aineiden aatelia al gore: kolmisyinen kriisi s. 8 jätevesi hyötykäyttöön s. 24 palvelun laatumielikuva on haavoittuvainen

Lisätiedot

ELINYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄ ANALYTIIKKA YLIOPISTO-OPETUKSESSA

ELINYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄ ANALYTIIKKA YLIOPISTO-OPETUKSESSA ELINYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄ ANALYTIIKKA YLIOPISTO-OPETUKSESSA Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Kemian laitos Opettajankoulutus 22.10.2014 Lassi Korhonen TIIVISTELMÄ Tutkielmassa käydään läpi vesianalyysin

Lisätiedot

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa

Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa Teknologia ilmastonmuutoksen torjunnassa JULKAISIJA Teknologiateollisuus ry ISBN 978-952-5998-25-2 Teknologiateollisuus ry Ulkoasu: Soprano Oyj, Katja Aalto Painopaikka: Erweko Painotuote Oy, Helsinki

Lisätiedot

Johdanto TEHTÄVÄ 1 TEHTÄVÄ 2

Johdanto TEHTÄVÄ 1 TEHTÄVÄ 2 1 Johdanto Muoveja on nykyään kaikkialla ympärillämme, ja ne auttavat tekemään elämästämme puhtaampaa, helpompaa, turvallisempaa, mukavampaa ja nautittavampaa. Muovien käyttö lisääntyy kaiken aikaa, sillä

Lisätiedot

OPPIMISVAIKEUDET BIOLOGIASSA

OPPIMISVAIKEUDET BIOLOGIASSA 5.7. Biologia Biologia on luonnontiede, joka tutkii elollisen luonnon rakennetta, toimintaa ja vuorovaikutussuhteita molekyyli- ja solutasolta biosfääriin. Biologialle tieteenä on ominaista havainnointiin

Lisätiedot

UUSIUTUVIEN LUONNONVAROJEN KEMIAN TUTKIMUSPOHJAINEN MAISTERIOHJELMA

UUSIUTUVIEN LUONNONVAROJEN KEMIAN TUTKIMUSPOHJAINEN MAISTERIOHJELMA UUSIUTUVIEN LUONNONVAROJEN KEMIAN TUTKIMUSPOHJAINEN MAISTERIOHJELMA Tiina Kiviluoto Pro gradu tutkielma 19.11.2007 Kemian opettajan suuntautumisvaihtoehto Kemian koulutusohjelma Matemaattis luonnontieteellinen

Lisätiedot

Taustamateriaalia kalvosarjaan

Taustamateriaalia kalvosarjaan Taustamateriaalia kalvosarjaan Tähän vihkoseen on koottu taustamateriaalia Ilmari-ilmastonmuutoshankkeen kalvosarjaan. Materiaalin tarkoituksena on auttaa kouluvierailijoita ja opettajia ilmastotuntien

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävä liikkuminen Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus -ympäristökasvatusmateriaali,

Lisätiedot

Taustamateriaalia kalvosarjaan

Taustamateriaalia kalvosarjaan Taustamateriaalia kalvosarjaan Tähän vihkoseen on koottu taustamateriaalia Ilmari-ilmastonmuutoshankkeen kalvosarjaan. Materiaalin tarkoituksena on auttaa kouluvierailijoita ja opettajia ilmastotuntien

Lisätiedot

Ympäristö ja eettisyys elintarviketuotannossa - todentamisen ja tuotteistamisen haasteet

Ympäristö ja eettisyys elintarviketuotannossa - todentamisen ja tuotteistamisen haasteet MTT:n selvityksiä 11 Ympäristö ja eettisyys elintarviketuotannossa - todentamisen ja tuotteistamisen haasteet Anu Seppälä, Pasi Voutilainen, Minna Mikkola, Asko Mäki-Tanila, Helmi Risku-Norja, Katriina

Lisätiedot