1 Menetelmät F RAKENNUSOSAT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 61 Lämmöneristys 63 Vedeneristys 22 Raudoitus 23 Betonointi KORJAUSTYÖN VAIHEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 Menetelmät F13-0214 RAKENNUSOSAT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 61 Lämmöneristys 63 Vedeneristys 22 Raudoitus 23 Betonointi KORJAUSTYÖN VAIHEET"

Transkriptio

1 1 Menetelmät F RAKENNUSOSAT Menetelmät F Työlajit 82 Purkutyö 61 Lämmöneristys 63 Vedeneristys 22 Raudoitus 23 Kesäkuu (5) Korvaa kortin 1046-M2 MAANVARAISEN BETONIALAPOHJAN UUSIMINEN Renovering av markfast bottenlag av betong Renovation of ground floor slabs RL/1/Kesäkuu 2000/2000/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö 2000 Laadinta: Mittaviiva Oy, Sampsa Nissinen Kustantaja: Rakennustieto Oy Tämä menetelmäkuvaus sisältää maanvaraisten betonisten alapohjien purkamisen ja uusimisen sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Kortissa esitetään myös maanvaraisen betonilaatan tiivistäminen radonia vastaan. Menetelmäkortissa ei esitetä tuulettuvien alapohjien purkamista ja uusimista. SISÄLTÖ Työkokonaisuus Työmenetelmä Materiaalit Työvälineet, koneet ja kalusto Työturvallisuus Laadunvarmistus Kirjallisuus TYÖKOKONAISUUS Alkutila Työssä tarvittavat tarvikkeet, koneet, kalusto ja materiaalit ovat työmaalla käytettävissä ja asianmukaisesti varastoituina. Työtila on tyhjennetty irtokalusteista ym. Ennen uuden alapohjan valamista Ennen uuden alapohjan valamista tarvittavat salaojitustyöt ja maan vaihtotyöt on tehty ja suunnitelmien mukaisena hyväksytty. Lopputila Uusi maanvarainen laatta on valettu ja tarkistettu. Laattaa ei ole tasoitettu. Työkohde on siivottu ja koneet sekä kalusto on kuljetettu pois. Työryhmä Purkutyön työryhmä on rakennustyömiestä ja maanvaraisen betonilaatan valamisen työryhmä on yleensä raudoittaja ja betonityömies. KORJAUSTYÖN VAIHEET Kuvassa korjaustyön vaiheet etenevät ylhäältä alaspäin. Ylläpitävät työt työnaikaiset siirrot työnaikainen suojaus Aloittavat työt työntekijöiden perehdyttäminen suunnitelmien läpikäyminen suojaustyöt Purku- ja maankaivutyöt Täyttötyöt ja eristys Uuden teräsbetonilaatan valaminen raudoitus betonointi jälkihoito Lopettavat työt työvälineiden huolto siivous Betonialapohjan purkamisen ja uusimisen työmenekkitiedot ovat menekkikortissa F Talo 80: RO 26

2 F Menetelmät 2 TYÖMENETELMÄ Aloittavat työt Aloitusedellytysten varmistaminen 1. Työntekijät perehdytetään työkohteeseen: työnopastuksessa käydään läpi mm. kohteen esittely, käytettävät työmenetelmät, koneet ja laitteet, henkilökohtaiset suojaimet (erityisesti kosteus- ja mikrobivauriokohteissa) sekä toiminta vaaran tai onnettomuuden sattuessa. Työkohteen vastaanotto 2. Työkohde otetaan vastaan. Rakennuttajan tulee olla tehnyt vaarallisten aineiden, kuten asbesti-, kreosootti-, lyijy- ja PCB -kartoitus, joka käydään läpi. Purkujätteiden käyttö tulee myös olla selvitetty. Purettavan maanvaraisen betonilaatan alla olevassa vedeneristeessä saattaa olla kivihiilipikeä (kreosoottia). Työssä tarvittavat koneet, kalusto ja materiaalit siirretään työpisteeseen. Tilaan hankitaan riittävä valaistus ja sähkö. Tarkistetaan koneiden, laitteiden ja nostokaluston kunto. Suojaus ja alueen eristys 3. Korjattavan alueen ympäristö suojataan purkutyön ja purkujätteiden aiheuttamalta vaurioitumiselta ja likaantumiselta. Tilassa olevat IV-hormit ym. peitetään pölyn leviämisen estämiseksi. Tarvittaessa suojataan kulkureitit työkohteeseen sekä rakennetaan tukevat kulkuluiskat purkujätteiden ja materiaalien siirtoja varten. Työskentelyalue merkitään ja ulkopuolisten pääsy työskentelyalueelle estetään esim. lippusiimalla, suojaseinillä tai aidoilla. Työstä varotetaan lisäksi varoituskilvin. Osastointi 4. Purkutyön pölyntorjunta suunnitellaan etukäteen. Väliaikaiset suojaseinät rakennetaan yleensä puu- tai alumiinirunkoisina. Verhouksena käytetään yleensä kipsilevyä ja kevyemmissä suojaseinissä rakennusmuovia. Suojaseinille voidaan asettaa palonkesto- ja ääneneristysvaatimuksia riippuen tilan käyttötarkoituksesta. Vaatimukset selvitetään ennen väliaikaisten seinien tekoa. Tarvittessa osastoidaan työskentelyalue alipaineistamalla ja/tai käyttämällä kohdepoistoja. vaarallisten aineiden kartoitus (kivihiilipiki) työturvallisuus; työntekijät ja sivulliset pölyntorjunnan hoitaminen kaluston soveltuvuus ja kunto Edistävät ja ylläpitävät työt Uuden betonialapohjan koron mittaaminen 5. Uuden betonialapohjan korko mitataan esim. vaaitus- tai laserkojeella ja merkitään seiniin. Vaihtoehtoisesti korot vaaitaan suoraan valun yhteydessä betonijohteiden päälle Purku ja maankaivutyöt Mikäli kohteessa on havaittu tai epäillään olevan kosteus- tai mikrobivauriota, käytetään purkutyössä P2 tai P3 luokan mukaisia hengityssuojaimia vauriosta riippuen sekä suojavaatteita ja suojakäsineitä. Laatan pintamateriaalien poisto 6. Vanhat matot irrotetaan lattiasta konepetkeleellä tai petkeleellä ja repimiskouralla vetämällä. Huonosti kiinniolevat matot saattavat irrota pelkästään vetämällä. Betonilattian päällä oleva parketti tai lattialaudoitus irrotetaan esim. purkuraudalla tai koneellisesti. Mikäli pintamateriaalissa tai maton liimassa on asbestia, pintamateriaalin purkaa valtuutettu urakoitsija asbestipurkutyönä. Betonilaatan purku 7. Pintabetoni puretaan paineilma- tai sähkövasaralla piikkaamalla. Piikkaukseen käytetään kevyttä tai keskiraskasta piikkausvasaraa sekä suojavarusteina kypärää, kuulo- ja hengityssuojaimia sekä suojalaseja. Teräsverkko katkotaan esim. voimapihdeillä. Purkutyön helpottamiseksi betonilaatta voidaan sahata kulmahiomakoneen timanttilaikalla ruutuihin. vaara Eristeiden poisto 8. Yleensä vanhat eristeet poistetaan. Kaikki kastuneet ym. vaurioituneet eristeet poistetaan aina. Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden materiaalien poistossa käytetään osastointimenettelyä, suojavaatteita sekä riittäviä hengityssuojaimia (kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden turvalliset työmenetelmät on esitetty Ratu kortissa ). Maankaivu 9. Poistetun betonilaatan alta kaivetaan maata suunnitelmien mukaan (riippuen uusitaanko salaojituskerros ym.). Kaivutyö pyritään tekemään mahdollisuuksien mukaan koneellisesti, esim. pienkaivukoneella. Siirrot 10. Purkujäte ja kaivumaa siirretään siirtolavalle mahdollisuuksien mukaan koneellisesti. Siirtoihin voidaan käyttää pienkaivinkoneita tai hihnakuljetinta. Betonijäte erotetaan maajätteestä. Jätteiden uudelleen käyttö tulee olla selvitetty ennen jätteiden poiskuljetusta. Kosteusvauriokohteissa rakenteita ja maapohjaa kuivataan suunnitelmien mukaisesti, kunnes rakenteet ovat riittävän kuivat.

3 3 Menetelmät F Uusi maanvarainen laatta Uuden maanvaraisen laatan yläpinnan tulee olla vähintään 0,3 m rakennuksen ulkopuolella olevan maanpinnan yläpuolella (lukuunottamatta kellarin lattiaa). Täyttötyöt 11. Salaojituskerroksen paksuuden tulee olla vähintään 200 mm. Salaojitussora ja täyttösora toimitetaan työmaalle, mahdollisimman lähelle asennuskohdetta. Salaojitussorakerroksen alle levitetään suodatinkangas, mikäli perusmaa on savea tai silttiä. Sora siirretään varsinaiseen kohteeseen koneellisesti tai esim. kottikärryillä, levitetään tasaisesti alueelle ja tiivistetään täryjuntalla. Maapohja voidaan eristää myös kevytsoralla, joka puhalletaan suoraan kohteeseen. Eristys 12. Uusi maanvarainen laatta eristetään useimmiten polystyreenilevyillä. Tiivistetylle sora-alustalle asetetaan polystyreenilevyt tiiviisti toisiaan, alustaa ja perustuksia vasten suunnitelmien mukaan. 13. Eristeen päälle asetetaan valupaperi suunnitelmien mukaan. Valupaperin saumakohdat limitetään 200 mm. Raudoitus Tarpeen mukaan raudoitteet esivalmistetaan raudoituslistan mukaisesti (raudoitteiden esivalmistus ks. Ratu , Raudotteiden valmistus). Raudoituslistasta tulee ilmetä tangon muoto, läpimitta, mahdolliset taivutusosien pituudet, taivutuskulma, tangon katkaisupituus sekä tankojen lukumäärä. 14. Uusi maanvarainen betonilaatta raudoitetaan rakennesuunnitelmien mukaisilla irtoteräksillä ja raudoitusverkolla. Raudoituksen alle asennetaan tarvittavat välikkeet tai asennusteräkset. 15. Teräsverkot asennetaan välikkeiden päälle ja sidotaan kiinni toisiinsa. Valmiiksi katkotut ja taivutetut raudoitteet asennetaan paikoilleen. Varaukset 16. Ennen betonivalua tarkistetaan, että tarvittavat LVI-vedot ja muut varaukset on tehty. Lattiakaivot ja muut LVI-varaukset suojataan esim. muovilla ennen betonivalua mm Lattia betonoidaan useimmiten pumppubetonoinnilla. Valu aloitetaan laatan laidasta edeten kaista kerrallaan suoraviivaisesti toiseen laitaan. tärytetään useimmiten sauvatäryttimellä. Laajoissa kohteissa massa voidaan täryttää pintatäryttimellä. Tärytyksen yhteydessä tarkistetaan laatan paksuus esim. seinissä olevien merkkien avulla. Valun edetessä poistetaan myös korkolaudat. Hierto 18. Raakavalussa betonipinta tasataan oikolaudalla tai pitkävartisella hiertimellä. Lattiapinnalle asetettavat vaatimukset riippuvat siitä, tehdäänkö laatan päälle pintabetonivalu, pumpputasoitus tai tavanomainen tasoitus. Mikäli lopullinen pinta tehdään kerralla, pinta hierretään suoraan betonista. Jälkihoito ja muottien purku 19. Laattaa jälkihoidetaan rakenteen ja olosuhteiden edellyttämällä tavalla. Sopiva jälkihoitoaika on yleensä vrk. Pintaa jälkihoidetaan yleensä vesisumutuksella kastelemalla. Veden haihtuminen voidaan estää myös muovien avulla, märillä peitteillä tai ruiskuttamalla laatan päälle jälkihoitoainetta. uuden laatan koron merkintä suunnitelmien mukaiset varaukset betonipinnan käsittelyvaatimusten mukaisesti betonilaatan jälkihoito Radonkorjaukset Radonin virtausta maasta rakenteiden läpi voidaan pienentää radonimurilla, radonkaivolla tai rakenteiden tiivistämisellä. Maanvaraisen laatan alle voidaan tehdä myös ns. imukuoppa. Ilmanvaihtoa voidaan parantaa mm. lisäämällä raitisilmaventtiilejä, ilmanvaihdon puhdistamisella ja säädöllä sekä tehostamalla kellarin ilmanvaihtoa. Ennen kuin ryhdytään tekemään radonkorjauksia, on syytä mitata sisäilman radonpitoisuus talvella kahden kuukauden aikana. Enimmäisradonpitoisuus asunnoissa saa olla 400 Bq/m 3. Korjausmenetelmän valintaan vaikuttavat mitattu radonpitoisuus, rakennuksen alla oleva maaperä, täytemaa, talon rakenteet ja ilmanvaihto. Maanvaraisen laatan tiivistäminen 20. Kaikki laatan läpiviennit ja reunat tiivistetään esim. joustavalla tiivistysmassalla tai kuumakumibitumilla erityisen huolellisesti. Tiivistämisen yhteydessä kannattaa yleensä myös tehostaa ilmanvaihtoa. Radonimuri 21. Mikäli kohteeseen asennetaan radonimuri, tulee teräsbetonilaatta purkaa osittain tai kokonaan (kohdat 6 10). Maanvaraisen laatan alle asennetaan radonimuriputkisto. Poistohormin liittyminen maanvaraiseen laattaan tulee myös tiivistää erityisen huolellisesti. Myös korjauksen lopullinen onnistuminen kannattaa varmistaa talvella tehdyllä kahden kuukauden mittauksella.

4 F Menetelmät 4 läpiviennit ja reunat ilmanvaihdon säädöt 22 Lopettavat työt Siivous 22. Työvälineet, koneet ja laitteet puhdistetaan, huolletaan ja varastoidaan asianmukaisesti. Työskentelytila siivotaan ja jätteet lajitellaan sekä kerätään kokooma-astioihin, joista ne kuljetetaan hävitettäväksi. kohteen siivous jätteiden lajittelu Seuraavat työvaiheet Laatan annetaan kuivua riittävän kauan ja laatan suhteellinen kosteus tarkistetaan ennen seuraavaa työvaihetta. Teräsbetonilattia tasoitetaan vastaamaan pintamateriaalin (matto, parketti) asettamia vaatimuksia tai betonilaatan päälle valetaan pintabetoni. Lattia tasoitetaan joko käsin teräslastalla tai pumpputasoituksella. Tasoituksen päälle asennetaan joko muovimatto, laatoitus tai parketti. Märkätiloissa, kuten kylpyhuoneissa, lattia vedeneristetään ennen laatoitusta. MATERIAALIT Salaojituskerros Salaojakerros voi olla joko hyvin vettä läpäisevää tasarakenteisesta seulotusta luonnonkiviaineksesta, sepelistä, singelistä, kevytsorasta tai muusta materiaalista, jolla on vastaavat vedenläpäisevyysominaisuudet ja joka kestää asennus- ja käyttöolojen rasitukset. Eristys Polystyreenilevyt, kevytsora (esim. KS 420), valupaperi Suunnitelmien mukainen betoni tai erikoisbetoni Raudoitus Irtoteräkset esim. A500H, A500HW tai A600H, halkaisija 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 ja 32 mm Teräsverkot esim , 5 150, tai 6 150, verkkojen koot 2920 x 2350 mm, 4000 x 2920 mm tai 5000 x 2000 tai 5000 x 2350 mm välikkeet Työmaalle saapuvien raudoitusten laatu tarkistetaan tankonippuhin kiinnitetyistä SFS-tunnuslapuista. Raudoitus tehdään aina raudoituspiirustusten mukaisilla materiaaleilla. TYÖVÄLINEET, KONEET JA KALUSTO Purku- ja kaivutyö Suojaustyö Mittaus Pienkaivukone, lapio, maakiilakone, rautakanki, purkurauta, piikkauskoneet Ilmanvaihtokojeet, suojaseiniä varten tarvittavat muovit, levyt ja runkopuutavara, työtasot, kirvesmiehen varustus Vaaituskoje, tasolaser, mittausvälineet Pumppukalusto, dumpperi, hihnakuljetin, sauvatärytin, tärysilta johtimineen, lapiot, betonikärry, käsihiertimet, levy- ja siipihiertimet suojaus- ja lämmityskalusto TYÖTURVALLISUUS (VNP 629/94) Henkilökohtaiset suojaimet Ensiapu Siisteys, tarkastukset Asbesti, kreosootti Kosteus- ja mikrobivauriot Suojakypärä. Kuulo-, hengitys- ja silmäsuojaimet koneellisessa piikkauksessa ja kulmahiomakonetta käytettäessä. Työmaalla tulee olla vähintään yksi ensiavun antamiseen perehdytetty henkilö, paarit tapaturman uhrin siirtoa varten sekä ensiapuvälineet ja hoitoon sopiva huonetila. Työkohde pidetään siistinä. Purkumateriaalit poistetaan välittömästi purkamisen jälkeen. Asbestitöissä noudatetaan valtioneuvoston päätös asbestityöstä (VNp 1380/1994). Asbestipitoisia materiaaleja sisältävien rakenteiden purkamista ja poistamista saavat suorittaa vain sellaiset työnantajat, jotka asianomaisen työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on todennut päteväksi suorittamaan tällaistä työtä ja valtuuttanut tällaiseen työhön. Rakennuttaja on velvollinen tekemään ja toimittamaan urakoitsijalle asbesti-, kreosootti-, lyijy- ja PCB-kartoituksen.

5 5 Menetelmät F LAADUNVARMISTUS Tarkastukset ja palaverit Ennen Työmaatarkastukset Telineiden, koneiden ja laitteiden yms. kunto työmaalla on todettava (VNp 629/94 11 ) käyttötarkoitukseen sopivaksi ja niitä koskevien vaatimusten mukaisiksi. Työhön opastus Aloituspalaveri Työkohteen vastaanottotarkastus Aikana Jälkeen Valmiin työn luovutus Varmistetaan, että työntekijät on perehdytetty työhön ja työkohteeseen. Perehdyttämisessä käydään läpi mm. kohteen esittely, työn opastus kuten työjärjestys, käytettävät työmenetelmät, koneet ja laitteet, suojaustoimenpiteet, henkilökohtaiset suojaimet sekä toiminta vaaran tai onnettomuuden sattuessa. Aloituspalaverissa sovitaan työn toteutukseen liittyvät asiat, vastuuhenkilöt, laadunvarmistus- ja työturvallisuusasiat. Tarkistetaan työkohteen valmius ja että purkutyö voidaan toteuttaa suunnitelmien mukaisesti. Vastaanottotarkastuksesta kirjoitetaan muistio. Tarkistetaan, että työ tehdään suunnitelmien mukaan. Työ tarkistetaan. Työ luovutetaan rakennuttajalle. KIRJALLISUUS Viranomaismääräyksiä ja -ohjeita Valtioneuvoston päätös. Rakennustyön turvallisuusmääräykset. VNp 629/94 Valtioneuvoston päätös työvälineiden turvallisesta käytöstä. Suomen säädöskokoelma 1403/93 Valtioneuvoston päätös henkilösuojaimista. Suomen säädöskokoelma 1406/93 Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten käytöstä ja valinnasta. Suomen säädöskokoelma 1407/93 Valtioneuvoston päätös työtelineiden turvallisesta käytöstä. Suomen säädöskokoelma 1403/93 Valtioneuvoston päätös asbestityöstä. 1380/1994 Työtelineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden käytöstä rakennustyöstä STMp 156 Ratu-kirjallisuus Rakennustöiden laatu Rakennustieto Oy. Helsinki 1998 Rakennushankkeen työturvallisuus. Rakennustieto Oy. Helsinki 1994 Muita julkaisuja Aitomaa et al. Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen. Rakennusalan kustantajat, 1994 Maa RYL Rakennustietosäätiö. Helsinki 1997 Paasivuori. Purku- ja korjausrakentamista suunnittelevan turvallisuusopas. VTT. Espoo RIL Vedeneristys- ja kosteudeneristysohjeet. RIL 2000 RIL Korjausrakentaminen V Perustukset Pohjarakenteet. RIL. Helsinki Runko RYL Rakennustietosäätiö. Helsinki 1998 STUL Rakennusinfo. Rakennusalan työturvallisuus. RTK-Fakta Oy. 2000

1 Menetelmät F13-0224 RAKENNUSOSAT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyöt 12 Maankaivu 17 Putkiasennus 51 Purunkotyö KORJAUSTYÖN VAIHEET JA VAIHTOEHDOT

1 Menetelmät F13-0224 RAKENNUSOSAT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyöt 12 Maankaivu 17 Putkiasennus 51 Purunkotyö KORJAUSTYÖN VAIHEET JA VAIHTOEHDOT 1 Menetelmät F13-0224 RAKENNUSOSAT Menetelmät F13-0224 Työlajit 82 Purkutyöt 12 Maankaivu 17 Putkiasennus 51 Purunkotyö Syyskuu 2000 1 (5) Korvaa kortin 1105-M2 RYÖMINTÄTILOJEN KORJAAMINEN SEKÄ PUISEN

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT

1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät. Liittyminen muihin töihin. Väliaikainen tuentatyö. Purkutyö. Työsisältö YLLÄPITÄVÄT TYÖT 1 Menetelmät 82-0129 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0129 Syyskuu 1998 1 (12) PURKUTYÖ Demontering Demolition Work RL/1/Syyskuu 1998/2000/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö 1998 Laadinta:

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät Elokuu 2012. Paikallavaletun parvekkeen uusimisen vaiheet. Kuvassa työn vaiheet etenevät ylhäältä alaspäin.

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät Elokuu 2012. Paikallavaletun parvekkeen uusimisen vaiheet. Kuvassa työn vaiheet etenevät ylhäältä alaspäin. TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät Elokuu 2012 1(16) Ratu 0375 Talo 2000 TUO 1.1, 1.2, 4.2 HAN PAIKALLAVALETUN PARVEKKEEN UUSIMINEN Tässä ohjekortissa esitetään elementtirakenteisten ja paikallavalettujen

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Helmikuu 2015. Ylläpitävät työt materiaali ja suunnitelmatarkastukset

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Helmikuu 2015. Ylläpitävät työt materiaali ja suunnitelmatarkastukset TALO-RATU-OHJE Helmikuu 2015 1(16) Ratu 0433 korvaa 63-0303 Talo 2000 TUO 9.2 HAN 1.3.2.2, 1.3.2.6 Vedeneristys, sisäpuolinen vedeneristys Tämä ohjekortti sisältää rakennuksen sisäpuolisen vedeneristyksen

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Ylläpitävät työt työnaikaiset materiaalisiirrot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Ylläpitävät työt työnaikaiset materiaalisiirrot TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015 1(19) Ratu 0430 korvaa 63-0302 Talo 2000 TUO 9.2 HAN 1.2.1., 1.2.2, 1.2.3 Vedeneristys, ulkopuolinen vedeneristys Tämä ohjekortti esittää perustusten,

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012. Pystytystä ylläpitävät. työnaikaiset siirrot työnaikainen suojaus työnaikainen siivous

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012. Pystytystä ylläpitävät. työnaikaiset siirrot työnaikainen suojaus työnaikainen siivous TALO-RATU-OHJEKORTTI Menetelmät ja menekit Lokakuu 2012 1(22) Ratu 040X Talo 2000 TUO X.X HAN X.X Telinetyö Tämä ohjekortti sisältää ulkona pystytettäviin julkisivu-, muuraus- sekä räystästelineisiin kuuluvat

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Kesäkuu 2014 1(19) Ratu 0434 korvaa 58-0268 Talo 2000 TUO 7.3, 7.5, 11.2 HAN 1.3.2, 1.3.3, 1.3.5.3 Saunan puutyöt Tämä ohje sisältää saunan katon ja seinien puuverhouksen,

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0240 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ

1 Menetelmät 82-0240 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ 1 Menetelmät 82-0240 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0240 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (9) TAVANOMAISET PURKUTYÖT Vaaralliset aineet käsittely ja suojaus Rivning, farliga material

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Toukokuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali- ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot

TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Toukokuu 2014. Ylläpitävät työt mittaukset materiaali- ja suunnitelmatarkastukset. työnaikaiset materiaalisiirrot TALO-RATU-OHJE Menekit ja menetelmät Toukokuu 2014 1(20) Ratu 0427 korvaa 56-0265 Talo 2000 TUO 7.5 HAN 1.3.2.1, 1.3.2.3, 1.3.2.5 Puupintarakentaminen, sisäpuolinen puuverhous Ohje sisältää sisätilojen

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 KOSTEUS- JA MIKROBIVAURIOITUNEIDEN RAKENTEIDEN PURKU Rivning

Lisätiedot

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito

1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät. Työlajit 82 Purkutyö 34 Peltityö 51 Puurunkotyö TYÖSISÄLTÖ. Ylläpitävät työt suojausten ylläpito 1 Menetelmät 82-0239 TYÖLAJIT Menetelmät 82-0239 Työlajit 82 34 Peltityö 51 Puurunkotyö Marraskuu 2000 1 (12) Korvaa kortin 82-0088 RL/2/Kesäkuu 2001/500/Vla Rakennusteollisuuden Keskusliitto ja Rakennustietosäätiö

Lisätiedot

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTOTALO JA SEURAKUNTATALO PAROLANTIE 45-47 13720 PAROLA PAROLANTIE 45-47 2/20 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt.

Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt. Ohutlaasti-eristerappaus julkisivukorjauksissa Auli Olenius, diplomi-insinööri Projektisuunnittelija, SAMK, O Sata auli.olenius@cc.spt.fi Eristerappaus on korjausrakentamisessa käytetty vanhojen julkisivujen

Lisätiedot

AS OY LIUSKETIE 6. Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka 25.5.2007

AS OY LIUSKETIE 6. Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka 25.5.2007 AS OY LIUSKETIE 6 Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka Tel: +358 207 698 668 Fax: +358 207 698 669 INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN OY Tel: +358 207

Lisätiedot

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA

TAMPERE 2002. Suomen Betonitieto Oy. Harkkorakentaminen. Ohjeita hankkeen eri osapuolille. Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE 2002 Suomen Betonitieto Oy Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Harkkorakentaminen Ohjeita hankkeen eri osapuolille Jari Kuosa TAMPERE

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA s.1/10 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Tilapalvelut PL 193 44101 ÄÄNEKOSKI Hanke: TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA s.2/10 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 1.2 Päätoteuttaja 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi

Terveydelle vaarallisten aineiden purkutyöt Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi Auli Olenius, diplomi-insinööri Tutkija, Mittaviiva Oy auli.olenius@mittaviiva.fi Kivihiiliterva suojasi puurakenteita, kivihiilipiki eristi vettä tehokkaasti, asbesti erinomaisine ominaisuuksineen oli

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

TALVIRAKENTAMINEN Dipl.ins. Anssi Koskenvesa

TALVIRAKENTAMINEN Dipl.ins. Anssi Koskenvesa 697 TALVIRAKENTAMINEN Dipl.ins. Anssi Koskenvesa TALVIOLOSUHTEET Talvikausi on se aika vuodesta, jolloin vuorokautinen keskilämpötila on nollan alapuolella. Etelä-Suomessa talven pituus on keskimäärin

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset

TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015. Katteen ohutlevytyön vaiheet. Ylläpitävät työt materiaali- ja suunnitelmatarkastukset TALO-RATU-OHJEKORTTI Menekit ja menetelmät Tammikuu 2015 1(26) Ratu 0412 korvaa 32-0244 Talo 2000 TUO työlajin mukaan HAN 3.4.2.2 Ohutlevytyö, kate Tämä ohjekortti sisältää katteen ohutlevytyön levytyksen

Lisätiedot

KH 92-00341. ASUINHUONEISTOJEN MÄRKÄTILOJEN KORJAUS Korjausrakentaminen SISÄLLYSLUETTELO

KH 92-00341. ASUINHUONEISTOJEN MÄRKÄTILOJEN KORJAUS Korjausrakentaminen SISÄLLYSLUETTELO KH 92-00341 RT 84-10806 LVI 06-10371 ohjetiedosto helmikuu 2004 1(31) ASUINHUONEISTOJEN MÄRKÄTILOJEN KORJAUS Korjausrakentaminen asunnot, märkätilat, kylpyhuone, peseytymistilat, pesuhuoneet, korjausrakentaminen

Lisätiedot

MUOTTITYÖN TURVALLISUUS

MUOTTITYÖN TURVALLISUUS MUOTTITYÖN TURVALLISUUS Muottityön turvallisuus Betonikeskus ry Ohjausryhmä Pekka Ylänne Peri Suomi Ltd Oy puh. joht. Mirja Pahkala Ramirent Finland Oy Risto Lehikoinen Doka Finland Oy Seppo Petrow Betonikeskus

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist

Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale. Maantiivistäminen talonrakentamisessa Tuomas Laitinen, Jouko Törnqvist Koulutus- ja itseopiskeluaineistot Pölynhallinnan ja maan tiivistämisen kestävät toimintamallit talonrakennusalalla Pölyntorjunta rakennustyömaalla Hannu Koski, Inga Mattila, Aimo Taipale Maantiivistäminen

Lisätiedot

Rakennuskonepäälliköt ry RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS

Rakennuskonepäälliköt ry RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS Rakennuskonepäälliköt ry RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS RAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖTURVALLISUUS RAKENNUSKONEPÄÄLLIKÖT RY RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY, HELSINKI RAKENNUSTUOTANTO-KIRJASARJA

Lisätiedot

OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS

OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS Opinnäytetyö (AMK) Rakennusalan työnjohdon koulutusohjelma Rakennusmestari (AMK) 2014 Teemu Saarinen OMAKOTITALON VESIVAHINGON KORJAUS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennusalan

Lisätiedot

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin.

Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. 9.11.2012 Korjausrakentaminen Tämä materiaali on laadittu OPH:n rahoittaman RaksaMoodle projektin oppilaitosyhteistyönä ja on käytettävissä opetustarkoituksiin. Mikäli huomaat materiaalissa jotakin korjattavaa

Lisätiedot

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI PARVEKKEIDEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+17 sivua 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru TÖÖLÖNKATU 49 1(17) SISÄLLYSLUETTELO 0

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+19 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(19)

Lisätiedot