VÄRMEKABEL ALLATIONSGUIDE ADSL1P, ADSV, ADPSV, MADPSP, MPSV, P1P, PSV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄRMEKABEL ALLATIONSGUIDE ADSL1P, ADSV, ADPSV, MADPSP, MPSV, P1P, PSV"

Transkriptio

1 INSTLL LLTIONSGUIDE N5/R01( ) VÄRMEKBEL ÄRMEKBELSYSTEM DSL1, DSV, DSV, MDS, MSV, 1, SV T TY Y DSL1 DSL1 DS DSV MS SV DS1 DS1 ( (DSV DSV) MDS DS SV, 1 E EFFEK FFEKT W W/ / G OLV-VÄRME NDVÄNDNINGSOMR ÅD ÅE F FROSTSKYDDV ROSTSKYDDV- S STURÖ TURÖR R S SNÖ-SMÄLTNIN G T TTENRÖR TENRÖR RÖR R HÄNGRÄNNO ÄNGRÄNNOR R (INSTLLERD I V VÄRMNIN ÄRMNING L UFT ) UV SKYDD KBEL LEDRE KBELLEDR BELLEDRE E NSLUTNING NSLUTNINGS S K KBE BEL u p to W/ u p to W/ u p to 25 W/ 2/0 2 5 u p to W/ u p to W/ u p to W/ u p to 25 W/ 2/0 1 5 u p to W/ 2/0 1 5 u p to W/ 2 V, N 2 5 LLMÄNN VILLKOR vståndet ellan värekablarna åste vara inst åtta gånger kabelns diaeter. Utsätt inte värekabeln för teperaturer över C (DSL1 och 1 ax. 70 C) eller under - C, utför ingen skötsel av kabeln vid teperaturer under -5 C. Värekabelslingorna får inte röra eller korsa varandra (insta avstånd ellan värekablarna får inte understiga eller o de är installerade i spår). Kopplingar eller anslutningar till värekabeln får inte installeras i en böj. Mät totalt otstånd innan och efter installation och skriv ner värdena i garantibeviset. O otståndsvärdena innan och efter kabelläggningen inte stäer eller o otståndsvärdet ligger utanför toleransen -5/+ % av noinalvärdet, hitta orsaken och kontakta tillverkaren. Klipp inte eller justera uppvärningsdelarna av väresysteet. Rådfråga tillverkaren o annan användning än vad so beskrivs i denna anual.

2 1.. Upp pptining av v rännor ännor,, stupr tuprör ör och h tak där snö inte e kan sälta a fritt itt Värekablar so installeras i rännor och stuprör skyddar ot dyra skador orsakade av fruset vatten. Värekablarna sälter is och vatten kan flöda fritt geno rännor och stuprör. Värekablar so installeras på taket skyddar i följande fall: a) Snö kan inte fritt glida ner från taket och ner i rännan och skapa en snöbarriär, eller i ränndalar där taket har en för stor ansaling blötsnö. b) Snö kan inte fritt glida ner från taket och ner i rännan så att vatten so salas under snöbarriären rinner in i byggnaden. c) Snö so glider ner för taket hänger ut över rännan och rinner inte ner i den. Värekabelsysteet på taket kobineras alltid ed värekablar i rännor och stuprör (t.ex. i ett zick-zack önster). 1.a) Diension För norala rännor och stuprör ( 0 ) ska väreeffekten vara - W/. Väreeffekten på altituder över 00 ska värderas från fall till fall, den ska dock inst vara W/. vståndet ellan värekablar i rännor och stuprör ska inte vara större än, och effekten i rännor och på tak ska vara W/ 2. å altituder under 00 ska effekten inte vara under 0 W/ 2. 1.b) Installation För att ontera värekabeln i klassisk ränna eller stuprör ( 0 ), används rännfästen och stuprörsfästen (stuprörsfästen fästs i en kedja). En universell installationsresa eller etallfästband, eller den typ av fästanordning so behövs för de lokala förhållandena, för att ontera värekablar i rännor, ränndalar eller tak. nvänd fyra fästen per eter. EXEMEL Å LÄGGNING FÖR DSV OCH MDS a) b) e) c) d) EXEMEL Å LÄGGNING FÖR MSV 1.c) Reglering För est ekonoisk användning ska värekablarna anslutas till en terostat från FENIX sortient, till exepel EBERLE EM ESD 5203 fuktsensor + TFD 5204 teperatursensor.

3 2. Golvv vvär äre e i bostäder äder,, hus, ver erkstäder äder och h sanitetsutr etsutryen 2.a) Diension För kort och åttlig uppvärning av golvytor rekoenderar att värekablarna installeras nära golvets yta, vid den övre gränsen av rekoenderat effektbehov (W/ 2 ). Det korrekta valet av väresyste för uppvärning av ru beror på kunskapen o byggnadens väreförlust. Installerad effekt bör otsvara 1,1-1,3 gånger beräknad väreförlust för byggnaden. TBELL ÖVER REKOMMENDERDE EFFEKTER * Vid installation i betong direkt under plattor ska avståndet ellan värekablarna inte vara er än 0. GOLVBELÄGGNIN OLVBELÄGGNING G E EFFEK FFEKT W / 2 E EFFEK FFEKT W W/ / T RÄGOLV ax 5 L MINTGOLV ax 5 K LINKERS 1 K KLINKERS I BDRUM, K KÄLLR ÄLLRE 1 0 * U TERUM 1 0 * G RGE, VERKSTÄDER R 1 * NMÄRKNING NMÄRKNINGR R ndvänd terostat ed teperaturbegänsare allänna utryen. 28 C i 2.b) Isolering För att optiera utförandet och iniera driftskostnaderna rekoenderas att golven är väreisolerade i enlighet ed ditt väresyste. 2.c) Installation FÖRL ÖRLÄGGNIN GGNING G V V VÄRMEKBL ÄRMEKBLR R I BETON ONG Betongblandningen åste vara tät så att det inte finns luftfickor, håligheter och så att den får bra kontakt ed väreslingan. Täta betongen varsat så att inte kabeln skadas. Inte under några oständigheter far vibrerande verktyg användas! Var noga när betongen gjuts så att det inte blir längre pauser än inuter, då binds näligen inte betongytorna ihop perfekt. Efter längre pauser åste det göras en bindande bro, inträngande eller på annat sätt. Hela ytans ofång åste separeras från vertikala konstruktioner ed en expansionsskarv. Golvytor på över 2 eller so har en diagonal på er än 7 åste separeras från varandra ed en expansionsskarv. Väreslingan får inte gå geno någon expansionsskarv! Endast kallkabeln får gå geno skarven, och ska vara placerad i ett installationsrör för att säkra dess fria placering ellan olika ytor eller ellan golv och väggar. Ytorna under värekablarna ska vara väreisolerade. Vid ingjutning är slingavstandet noralt - 25c och kabeln gjuts under färdig golvyta. Var försiktig så att kablarnas isolering inte skadas o du använder areringsjärn! Värekabeln får aldrig koa i kontakt ed isolering eller annat brännbart aterial. Kabelns kallkabelskarv åste gjutas in i betongen. lacera inte väreslingan under några väggfasta inventarier, badru, dusch, toalett eller öbler so hindrar luftcirkulationen.

4 RBETSGÅNG Gör ren golvytan och ta bort vassa föreål. Rulla upp kabeln ed början vid kallkabelskarven. Slingans uppvärningsdelar får inte röra eller korsa varandra. Fäst den lagda slingan för att förhindra att den flyttar på sig under gjutningen. FENIX fästband eller universella spännband av plast kan användas för att fästa kablarna. Kopplingarna eller anslutningarna till värekabeln får inte installeras i en böj. Kabelslingorna får inte ligga ihop eller korsa varandra och avståndet ellan de åste vara inst 50. Värekabeln får aldrig kapas! Endast kallkabeln får avkortas o det blir nödvändigt. Mät kabeln före och efter ingjutningen ed en ohätare och skriv ner värdena i garantibeviset. Inkopplingen av värekablar ska utföras av en fackan i enlighet ed tillverkarens anvisningar och enligt gällande lagstiftning. nslutningen ska ske till en strökälla på 2V / 50 Hz och via en jordfelsbrytare. För registrering av garantin ska en ritning av installationen sparas i garantibeviset tillsaans ed uppätta resistensvärden för värekabeln. Förvara garantin på ett säkert ställe. nvänd inte väreslingan tidigare än 28 dagar efter installation, betongen åste få ogna. Material so används för ytfinish (klinkerfix, atta, parkett etc.) åste vara rekoenderade för väregolv. REKOMMENDERD GOLVSMMNSÄTTNING I GENOMSKÄRNING ckuulerande väresyste 1) Grund 2) Väreisolering 3) rering 4) ECOFLOOR värekabel 5) Betong 6) Rör ed golvgivare 7) Golvyta (klinkers, luftig atta, trägolv, parkett, VC utan guiunderlag) FÖRL ÖRLÄGGNING I SJÄL ÄLVUT VUTJÄMN ÄMNNDE MTERIL Gör so vid läggning av slingor i betong en lägg det självutjänande aterialet - tjockt. Välj självutjänande fog för isolerade golv enligt tillverkarens rekoendationer.

5 FÖRL ÖRLÄGGNING UNDER LTT TTOR, BETONG OCH I SÅ Å KLLT T TUNNFILMSGOLV Golvytor på över 2 eller so har en diagonal på er än 7 åste separeras från varandra ed en expansionsskarv. Väreslingan får inte gå geno någon expansionsskarv, endast kallkabeln får gå geno den. Kopplingarna eller anslutningarna till värekabeln får inte installeras i en krök. Kabeln åste vara inst 50 från väggen. Skär eller kapa aldrig i väreslingan! Endast kallkabeln får avkortas, o det är nödvändigt. lacera inte väreslingan under några väggfasta inventarier, badru, dusch, toalett eller öbler so hindrar luftcirkulationen. Mer detaljerad inforation o hur du använder enskilda aterial beskrivs i instruktionerna so följer ed respektive aterial. Inkopplingen av värekablar ska utföras av en fackan i enlighet ed tillverkarens anvisningar och enligt gällande lagstiftning. nslutningen ska ske till en strökälla på 2V / 50 Hz och via en jordfelsbrytare. För registrering av garantin ska en ritning av installationen sparas i garantibeviset tillsaans ed uppätta resistensvärden för värekabeln. Förvara garantin på ett säkert ställe. RBETSGÅNG Gör ren golvytan, ta bort vassa objekt och grundåla ed läplig prier (vidhäftningsedel). Fräs ett spår i golvet för att kunna placera värekabelskarven och golvgivaren. Mät otståndet för värekablarna och skriv ner värdena i garantibeviset. Rulla upp kabeln ed början vid kallkabelskarven. Kabeln får ej ligga ihop eller korsa varandra och avståndet ellan de åste vara inst. Fäst väreslingan ed spännband av plast, fästband eller självhäftande tejp. Mät otståndet (Ω). Lägg på spackel och jäna till ytan ed en juk spackelspade (var försiktig så du inte skadarväreslingan). Mät otståndet (Ω) igen innan du lägger klinker och skriv ner värdena i garantibeviset. Lägg klinkerplattorna.

6 GOLV I GENOMSKÄRNING - KBEL INSTLLERD I SJÄLVUTJÄMNNDE MTERIL 1) Bärande struktur, grund 2) Trä (spånskiva) 3) Gipsskiva 4) ECOFLOOR värekabel 5) Spackel 6) Skyddsrör ed golvgivare 7) Golvyta (klinkers, luftig atta, parkett, VC utan guiunderlag) GOLV I GENOMSKÄRNING - KBEL INSTLLERD i BETONG - KLINKERGOLV Nybyggen 1) Grund 2) Väreisolering 3) rering 4) Betonglager (3-4 c) 5) Spackel 6) ECOFLOOR värekabel 7) Klinkers Renovering och obyggnad 1) Befintligt golv 2) Depron, eller otsvarande isolering; Denna väreisolering ersätter inte fullvärdig isolering av golvet, en ökar väreotståndet, inskar det nedåtgående väreflödet och ökar uppvärningen av ytlagret (beläggningen). 3) ECOFLOOR värekabel 4) Spackel 5) Ny beläggning 2.c) Reglering nvänd en terostat från FENIX sortient för väreregleringen. För golv ed effekter på upp till W/ 2 där den hygieniska gränsen 28 C inte koer att överskridas, eller för ru där an är kort tid (badru, WC, korridor) ed effekter på upp till 0 W/ 2, är det inte nödvändigt att använda en golvgivare, en rekoenderas dock för att erhålla jänare väre. För alla andra installationer åste terostaten vara utrustad ed en golvgivare.

7 3. Snösältning utohus (skydd ot isbildning) 3.a) Diensionering Diensionera effekten på utohusytor so är jordbaserade och väreisolerade ytor så effekten blir 0-0 W/ 2 och på icke-väreisolerade ytor W/ 2. Effekten beror bland annat på hur djupt värekabeln är lagd, ju närare ytan desto lägre effekt ino de rekoenderade gränserna. 3.b) Installation Värekablar kan installeras i betong eller på en betonggrund enligt instruktionerna under 2b, eller slingor ed lägre effekt (upp till 250 W/ 2, W/) kan installeras under gångvägar i fin sand utan stenar. Med båda installationsetoderna krävs grundlagret av packat grus (under betong eller sand). Gruslagret på inst 0 kan ses so ett isoleringslager. GOLV I GENOMSKÄRNING VID UTOMHUSUVÄRMNING Väreslingor so läggs i betong eller på betonggrund 1) lattor 2) ECOFLOOR värekabel 3) rering eller fästband 4) Betonglager 5) Grund (grus - c) Värekablar i fin sand 1) lattor 2) Fin sand (utan vassa stenar) in. c 3) ECOFLOOR värekabel 4) Grund (grus - c) 3.c) Reglering För est ekonoisk användning ska värekablar anslutas till en terostat från FENIX sortient, till exepel EBERLE EM ESD 5203 fuktsensor + TFD 5204 teperaturgivare.

8 4. Fr ostskydd av v rör (upp till C) Väreslingor so är fästa vid etall- eller plaströr för att skydda rör ot kyla. Väreslingor kan även användas för att vära rör eller hålla teperaturen på upp till C. 4.a) Diensionering Nödvändig kabeleffekt W/ kan bestäas utifrån tabellen. Tabellen kan tilläpas för isolering ed ledningsföråga av väre λ=0.05 W/K; T=teperaturfall. TBELL FÖR BERÄKNING V NÖDVÄNDIG EFFEKT FÖR VÄRMEKBLR I ISOLERIN SOLERING TJOCKLE JOCKLEK K ( ) R RÖR INNER DIMETER T 1 /2 3 / ¼ 1 ½ ½ ( ( C C) EXEMEL: Rör ed innerdiaeter på 50, längd, isolerad ed isolering åste skyddas ot frost upp till en ogivningsteperatur ner till - C (+5 C tas alltid ed i beräkningen so icke-frysteperatur). LÖSNING: T T för teperaturfallet 25 C är inte angivet i tabellen, så näraste högre teperaturfall T= C ska användas. Läs värdet för nödvändig effekt W/ i tabellen ( W/ = 195 W). Total effekt för värekabeln åste vara 195 W eller högre. Den läpligaste varianten är DSL1 0;.9 (linda kabeln lätt runt röret för att fördela effekten W/ jänt) eller MDS 2; (försök alltid använda lägsta öjliga effekten W/ - helst W/ - så att värekabeln kan lindas runt röret så spänt so öjligt).

9 4.b) Installation Väreslingor och teperaturgivare ska fästas på undre sidan av röret ed ca 500 avstånd, ed aluiniutejp eller tejp av den kvalitet so används vid elektriska installationsarbeten. Kallanslutningar åste också fästas ed tejp. Kabeln får ej ligga ihop eller korsa varandra. Skär eller kapa aldrig i väreslingan! Endast kallkabeln får avkortas, o det är nödvändigt. lacera teperaturgivaren på rörets kallaste ställe. Isolera hela röret efter installation, även värekabeln. Tjockleken på isoleringen ska vara jän över hela rörets längd. Skulle givaren vara er isolerad än andra delar på röret kan röret frysa. Är givaren indre isolerad resulterar det i onödig överhettning av röret. Isoleraterialet åste vara brandsäkert (t.ex. ineralull, brandsäker skuisolering). När det gäller skydd av plaströr rekoenderas det att först täcka röret ed aluiniufolie och sedan fästa värekabeln vid röret ed aluiniutejp längs dess hela längd. Max kabeleffekt W/. Efterso aluiniu leder väre fördelas teperaturen jänt över hela rörets yta. Vid installation åste hänsyn tas till att valv, anslutningar och lister har högre väreförlust. Därför åste värekabeln lindas tätare på dessa delar. Givare 4.c) Kontroll ECOFLOOR värekabel För est ekonoisk användning ska värekablarna anslutas till en terostat ed skild givare på röret. EBERLE ITR3 från FENIX sortient rekoenderas. Sätt terostaten på 3-5 C när du använder värekabeln so frostskydd. 5. Garantivillk antivillkor Värekabelsyste so är installerade enligt denna installationsguide täcks av -ånaders garanti efter försäljningsdatuet, förutsatt att villkoren i installationsguiden är uppfyllda. Följande dokuent åste uppvisas vid reklaation: Faktura (Följesedel) Garantibevis (vederbörligen ifyllt) Rapport so innehåller resultat av ätningar av värekablarnas isoleringsotstånd.

10 SENNUSOHJE L ÄMÖKELIJÄRJES ÄRJESTELMÄ TELMÄT DSL1, DSV, DSV, MDS, MSV, 1, SV T TYY YYI DSL1 DSL1 DS DSV MS SV DS1 DS1 ( (DSV DSV) MDS DS SV, 1 T TEH EHO W W/ / L LTTI TTI L LÄMMITY ÄMMITYS V VESIUTKIE ESIUTKIEN S SULNIT ULNITO K KÄYTTÖKOHTEE ÄYTTÖKOHTEET T UTKIE UTKIEN L LÄMMITY ÄMMITYS S SDEVES DEVESI J JÄRJESTELMÄ ÄRJESTELMÄT T SENNETT SENNETTU I ILMSS LMSS S SYÖKSYTORVI YÖKSYTORVIT T K ELI- JOHTIMI L LIITOSKEL I u p to W/ u p to W/ u p to 25 W/ 2/0 2 5 u p to W/ u p to W/ u p to W/ u p to 25 W/ 2/0 1 5 u p to W/ 2/0 1 5 u p to W/ 2 V, N 2 5 UV SUOJUS YLEISIÄ OHJEIT Kaapelien välisen etäisyyden on oltava vähintään kahdeksan kertaa kaapelin halkaisija. Älä altista läpökaapelia yli C:n (DSL1 ja 1 enint. 70 C:n) tai alle - C:n läpötiloille äläkä käsittele kaapelia alle -5 C:n läpötilassa. Kaapelit eivät saa koskettaa toisiaan tai ennä ristiin (kaapelien välinen vähiäisetäisyys on, tai jos ne on asennettu kouruun ). Läpökaapelien liitännät toisiinsa tai liitäntäjohdot eivät saa olla utkalla. Mittaa kaapelin kokonaisresistanssi sekä ennen asennusta että asennuksen jälkeen ja kirjaa ittaustulokset takuutodistukseen. Jos asennuksen jälkeen ittaaasi resistanssi poikkeaa ennen asennusta ittaaastasi eneän kuin -5/+ %, etsi ongelan syy ja poista se tai ota yhteyttä valistajaan. Älä katkaise läpökaapelia äläkä tee siihen itään uutoksia! Jos haluat käyttää läpökaapelia johonkin uuhun kuin tässä asennusohjeessa ainittuun tarkoitukseen, kysy neuvoa tuotteen valistajalta.

11 1.. Jään ja luen sulattainen ainen sadevesik esikour ouruis uista, a, syök öksyt sytor orvis vista a ja kat atoilt oilta Vesikouruihin ja syöksytorviin asennettava läpökaapeli ehkäisee kalliita veden jäätyisestä aiheutuvia vahinkoja. Läpökaapeli sulattaa jäätä ja vettä, jolloin vesi pääsee vapaasti valuaan kouruja ja syöksytorvia pitkin. Katolle asennettavat läpökaapelit auttavat seuraavissa tapauksissa: a) Kun lui ei pääse esteettä valuaan pois katolta alas kouruun ja syöksytorveen tai jos katossa on painauia, joihin kertyy lunta; b) Kun lui ei pääse esteettä valuaan pois katolta ja alas kouruun ja syöksytorveen, jolloin luiesteen alle kertyvä vesi valuu alas rakennuksen sisään; c) Kun alas katolta valuva lui valuu vesikourun yli eikä pääse syöksytorvea pitkin alas. Katolle asennettavat läpökaapelit on yhdistettävä aina vesikouruun ja syöksytorveen asennettaviin läpökaapeliin (esi. siksak-kuvion uotoisesti). 1.a) Mitoitus Noraalikokoisessa vesikourussa ja syöksytorvessa ( 0 ) läitystehon on oltava - W/. Yli 00 korkeudessa tilanne kannattaa arvioida tapauskohtaisesti, yleensä tehon on oltava kuitenkin vähintään W/. Läpökaapelien välinen etäisyys vesikouruissa ja syöksytorvissa ei saa olla yli. Vesikouruihin ja syöksytorviin sekä katolle sijoitettavien kaapelien läitystehon on oltava 250 W/ 2-0 W/ 2. Yli 00 korkeudessa se ei saa olla alle 0 W/ 2 1.b) sennus Tavalliset vesikourut ja syöksytorvet ( 0 ): kiinnitä läpökaapeli kouru- ja syöksytorvikiinnittiillä (syöksytorvikiinnittiet on kiinnitetty ketjuun).epätavanoaiset vesikourut ja syöksytorvet sekä painauat ja katot: käytä nippusiteitä tai asennusnauhaa (TiZn tai Cu) tai uita paikallisiin oloihin sopivaa kiinnitysenetelää. Kiinnitä kaapeli neljästä kohtaa juoksuetriä kohti. ESIMERKKEJÄ DSV- J MDS-KELIEN SENNUKSEST a) b) e) c) d) ESIMERKKEJÄ MSV-KELIN SENNUKSEST 1.c) Läpökaapelien ohjaus Jotta läpökaapelien käyttö olisi ahdollisian taloudellista, ne kannattaa liittää johonkin FENIX-valikoian ohjaieen, kuten EBERLE EM ESD 5203 kosteudentunnistieen + TFD 5204 läpötilantunnistieen.

12 2. Lattialäityksek seksi si asuntoihin, taloihin, ver erstaille aille ja saniteettitiloihin. 2.a) Mitoitus Lattioiden lyhytaikaiseen läitykseen suosittelee läpökaapelin asentaista ahdollisian lähelle lattiapintaa siten, että sen teho on suurin ahdollinen (W/ 2 ). Läitysjärjestelän tehon valintaan vaikuttaa ensisijaisesti rakennuksen läpöhäviö. Standardin ÈSN ukaisesti asennettavan läitysjärjestelän tehon pitää olla 1,1-1,3-kertainen rakennuksen läpöhäviöön nähden. TULUKKO: SUOSITELLUT LÄMMITYSTEHOT * Jos kaapeli asetetaan heti laattojen alle ja peitetään tasoitteella, kaapelien välinen etäisyys ei saa olla yli 0. LTTIINNOIT TTIINNOITE TEH EHO TEH EHO W / W W/ / UULTTI MKSI 5 L MINTTILTTI MKSI 5 K LINKKERI I 1 K LINKKERIT KYLYHUONEET 1 0 * U LKOHUONEET 1 0 * UTOTLLI, KORJMOT 1 * HUOMUTUKSI UOMUTUKSI Käytä terostaatti läpötilan rajoittiella (+28*C) julkisuus tiloissa. 2.b) Eris isty tys Läityksestä saadaan parhain ahdollinen teho ja läityskustannukset pysyvät kurissa, kun lattia läpöeristetään (ks. sivut 5 ja 7) käytettävään läitysjärjestelään sopivalla tavalla. 2.c) sennus L ÄMÖKELIN SENNUS BETONIIN Sekoita betoniseos kunnolla, ettei siihen jää ilakuplia tai koloja. Näin se tulee tiiviisti kiinni läpökaapeliin. Tiivistä betoni varovasti käsin, jottei kaapeli vahingoitu. Älä issään tapauksessa käytä täryttiiä tai vastaavia työkaluja! Jätä joka sivulle enintään :n paisuntarako betonikerroksen ja pystysuorien rakenteiden väliin. Jos lattian pinta-ala on yli 2 tai jos sen läpiitta ylittää jossain suunnassa 7, lattiaan on jätettävä liikuntasaua. Läpökaapeli ei saa ennä tällaisen liikuntasauan läpi. Läpökaapelin sähköliitäntäjohdon sen sijaan voi vetää liikuntasauan läpi, utta se on tällöin asennettava suojaputkeen, joka estää sen vahingoittuisen. Käytä suojaputkia yös seinän ja lattian välisissä sauoissa. lusta on oltava läpöeristetty. Valettaessa kaapelin tavanoiainen asennusväli - 25 c, ja kaapelin asennussyvyys noin valiista lattiapinnasta. Varo raudoitusverkkot, etteivät ne vahingoita läpökaapelin eristeitä! Kaapelia ei koskaan saa asentaa suoraan eristystä tai palaava ateriaalia vasten. Läpökaapelin jatkos ja loppupää on valettava betoniin. Älä asenna läpökaapelia kiinteiden kalusteiden tai kylpyaeiden, suihkualtaiden ja WC-istuinten tai uiden ilankiertoa estävien huonekalujen alle.

13 SENNUS uhdista alusta ja poista terävät esineet. vaa läpökaapeli kiepiltä ja taivuta se sopivanlevyisiksi silukoiksi. Läpökaapelin silukat eivät saa koskettaa toisiaan tai ennä toistensa yli. Kiinnitä läpökaapelia ettei pääse liikkuaan valun aikana. Käytä kiinnitykseen FENIX- kiinnitysnauhaa tai uoviset nippusiteitä. Muista että kaapelien välisiä liitäntöjä tai kaapelien sähköliitäntöjä ei saa asentaa utkaan. Jätä kaapelisilukan ja seinän väliin vähintään 50 tyhjää tilaa. Kaapelisilukat eivät saa koskettaa toisiaan, eikä ristiasentaa, iniiväli 50. Älä issään tapauksessa katkaise läpökaapelia! inoastaan sähköliitäntäjohtoa voi tarvittaessa lyhentää. Mittaa piirien resistanssi ohiittarilla ja kirjaa ittaustulokset takuutodistukseen. Levitä betonikerros läpökaapelin päälle ja ittaa resistanssi uudelleen valun jälkeen. Kirjaa nääkin ittaustulokset takuutodistukseen. Sähköasennus on suoritettava hyväksytyn sähköasentajan valvonnan alaisena. sennus on suoritettava asennusohjeiden ja voiassa olevien ääräysten ukaan. Kytke läitys päälle vasta 28 päivän kuluttua valusta, jotta betoni ehtii kuivua kunnolla. Käytettävien lattiapinnoitteiden ja niiden asennusateriaalien on oltava lattialäitykseen sopivia. Katso valistajien ohjeet. LÄILEIKKUS SUOSITELTVST SENNUKSEST Varaava läitysjärjestelä 1) lusta 2) Läpöeriste 3) Raudoitus 4) ECOFLOOR-läpökaapeli 5) Betoni 6) Suojaputki jossa lattia-anturin 7) Lattiapinnoite (laatta, hengittävä atto, parketti, VC-pinnoite, jossa ei ole kuialustaa) L ÄMÖKELIN SENNUS ITSET SETSOITTUV SOITTUVN N MTERILIIN Noudata kohdassa Läpökaapelin asennus betoniin annettuja ohjeita, utta asenna itsetasoittuvaa ateriaalia - paksuinen kerros. Valitse ateriaali, jota valistaja suosittelee eristetyille lattioille.

14 L ÄMÖKELIN SENNUS L TT TTOJEN LLE, BETONIIN J NS. OHUTKLVOL OLTTIOIHIN Jos lattian pinta-ala on yli 2 tai jos sen läpiitta ylittää jossain suunnassa 7, lattiaan on jätettävä liikuntasaua. Läpökaapeli ei saa ennä tällaisen liikuntasauan läpi. Läpökaapelin sähköliitäntäjohdon sen sijaan voi vetää liikuntasauan läpi, utta se on tällöin asennettava suojaputkeen, joka estää sen vahingoittuisen. Käytä suojaputkia yös seinän ja lattian välisissä sauoissa. Muista että kaapelien välisiä liitäntöjä tai kaapelien sähköliitäntöjä ei saa asentaa utkaan. Kaapelisilukoiden ja seinän välisen etäisyyden pitää olla vähintään 50. Älä issään tapauksessa katkaise läpökaapelia! inoastaan sähköliitäntäjohtoa voi tarvittaessa lyhentää. Älä asenna läpökaapelia kiinteiden kalusteiden tai kylpyaeiden, suihkualtaiden ja WC-istuinten tai uiden ilankiertoa estävien huonekalujen alle. Noudata valistajien suositteleia ohjeita kaikkien tarvitseiesi ateriaalien käytössä. Sähköasennus on suoritettava hyväksytyn sähköasentajan valvonnan alaisena. sennus on suoritettava asennusohjeiden ja voiassa olevien ääräysten ukaan. Läitysk skaapeli liitetään 2V,, 50Hz ver erkk kkoon ja vikavir virtsuojakytkien kautt autta. a. SENNUS uhdista alusta, poista terävät esineet ja pohjusta lattiapinta prierilla (tartuntaaine) ja anna se kuivua. Tee lattiapintaan uria, joihin voit upottaa liitännät. Mittaa läpökaapelipiirien resistanssit ja kirjaa ittaustulokset takuutodistukseen. vaa läpökaapeli kiepiltä ja taivuta se sopivanlevyisiksi silukoiksi. Silukat eivät saa koskettaa toisiaan tai ennä toistensa yli ja niiden välisen etäisyyden on oltava vähintään. Kiinnitä asetteleasi silukat teipillä, uoviset nippusiteellä, tai kiinnitysnauhalla. Mittaa resistanssi (Ω). Levitä tasoite ja tasoita pinta peheällä listalla (varo, ettet vahingoita läpökaapelia lastan terävällä reunalla). Mittaa resistanssi (Ω) uudelleen ennen laattojen asennusta ja kirjaa ittaustulokset taas takuutodistukseen. senna klinkkerilaatat.

15 LTTIN LÄILEIKKUS - LÄMÖKELI SENNETTUN ITSE TSOITTUVN MTERILIIN 1) Kantava rakenne, alusta 2) uu (lastulevy) 3) Kipsilevy 4) ECOFLOOR-läpökaapeli 5) Tasoite 6) Suojaputki, jossa lattia-anturi 7) Lattiapinnoite (laatta, hengittävä atto, parketti, VC-pinnoite, jossa ei ole kuialustaa) LTTIN LÄILEIKKUS - KLINKKERILTTIT Uudisrakennukset 1) lusta 2) Läpöeriste 3) Raudoitus 4) Betonikerros (3-4 c) 5) Tasoite 6) ECOFLOOR-läpökaapeli 7) Klinkkeri Korjausrakentainen 1) Vanha lattia 2) Depron eristelevy, tai vastaava tuote. Tää läpöeriste ei korvaa täysin lattian eristystä, utta se lisää lattian läöneristyskykyä ja estää läön pääsyä alaspäin ja tehostaa siten pintakerroksen (lattiapinnoitteen) läpeneistä 3) ECOFLOOR-läpökaapeli 4) Tasoite 5) Uusi lattiapinnoite 2.c) Läityksen ohjaus Käytä läityksen ohjaukseen jotain FENIX-valikoian terostaattia. Lattia-anturia ei välttäättä tarvita tiloissa, joissa lattialäitys on asennettu siten, että sen teho on enintään W/ 2 ja joissa 28 C:n hygieniarajan ei odoteta ylittyvän, tai tiloissa, joissa oleskellaan vain tilapäisesti (WC:t, käytävät ja eteiset) ja joissa läityksen teho on 0 W/ 2, utta terostaatti lattian läpötilarajoittiella (+28 C) suositellaan. Kaikissa uissa kohteissa terostaattiin liitettävä lattia-anturi on pakollinen.

16 3. Ulkotiloissa sijaitse jaitsevien vien pintojen ojen läitys s (jäätyisen est äiseksi) si) 3.a) Mitoitus Mitoita läpökaapelin teho siten, että se on 0-0 W/ 2, kun pohja on aassa ja pinta läpöeristetty, ja W/ 2, kun pinta ei ole läpöeristetty. Tehontarpeeseen vaikuttaa. se, kuinka syvälle läpökaapeli asennetaan; itä lähepänä pintaa se on, sitä pienepi teho riittää. 3.b) sennus senna läpökaapeli betoniin tai betonialustalle kohdan 2b ohjeiden ukaisesti. Kaapelit, joiden teho on enintään 250 W/ 2 tai W/, voi asentaa kävelyreittien alle hienoon hiekkaan, jossa ei ole kiviä. Käytä oleissa asennuksissa alustaksi tiivistettyä soraa (betonin tai hiekan alle). Vähintään 0 sorakerros toiii eristekerroksena. INNN LÄILEIKKUS ULKOTILOJEN LÄMMITYKSESSÄ (Sulanapito) Läpökaapelin asennus betoniin tai betonialustalle 1) Laatat (betonia) 2) ECOFLOOR-läpökaapeli 3) Raudoitus tai kiinnitysnauha 4) Betonikerros 5) lusta (sora - c) Läpökaapelin asennus hienoon hiekkaan 1) Laatat (betonia) 2) Hieno hiekka (ei saa sisältää teräviä kiviä) vähint. c 3) ECOFLOOR-läpökaapeli 4) lusta (sora - c) 3.c) Läityksen ohjaus Jotta läpökaapelien käyttö olisi ahdollisian taloudellista, ne kannattaa liittää johonkin FENIX-valikoian ohjaieen, kuten EBERLE EM ESD 5203 kosteudentunnistieen + TFD 5204 läpötilantunnistieen.

17 4. utkien läittäinen äinen jäätyisen ehkäiseisek äiseiseksi si (enint. C) Metalli- tai uoviputkiin kiinnitetty läpökaapeli ehkäisee putkissa olevan nesteen jäätyistä läpötilan laskiessa alle 0 C:een. Läpökaapelia voidaan käyttää putkissa olevan nesteen läittäiseen enintään C:een tai nesteen pitäiseen enintään -asteisena. 4.a) Mitoitus Määrittele tarvittava läitysteho W/ kohti alla olevan taulukon avulla. Taulukkoa voi soveltaa tilanteissa, joissa läönjohtokyky on λ = 0,05 W/K; T = läpötilahäviö. TULUKKO TRVITTVN LÄMÖKELITEHON LSKEMISEKSI E ERISTY RISTYS S KSUU KSUUS S ( ) UTKEN S SISÄHLKISIJ T 1 /2 3 / ¼ 1 ½ ½ ( ( C C) ESIMERKKI: utki, jonka sisähalkaisija on 50 ja pituus, ja joka on eristetty :n eristeellä, on suojattava jäätyiseltä, kun ypäröivä läpötila voi laskea pahiillaan - C:een (ei jäätyisläpötilana pidetään aina +5 C:sta). RTKISU: T T LÄMÖ ÄMÖTIL TILHÄ HÄVIÖ VIÖTÄ Ä 25 C ei ole annettu tauluk aulukossa, joten käyt ytäe lähinnä suure epaa lukeaa T T = C. Tar arvitt vittava a teho etr triä kohti on tauluk aulukon ukaan W/ ( W/ = 195 W). Läpökaapelin kokonaistehon on siis oltava 195 W tai suurepi. Sopivin vaihtoehto on tällöin DSL1 0;,9 (kierrä kaapeli kevyesti putken ypärille, jotta teho W/ jakautuu tasaisesti) tai MDS 2; (yritä aina valita alhaisin ahdollinen teho juoksuetriä kohti - ieluiten W/ - jolloin pystyt kiertäään kaapelin ahdollisian tiukasti putken ypärille).

18 4.b) sennus Kiinnitä läpökaapelit ja anturit putkeen aluiiniin tarttuvalla teipillä tai sähköasennuksiin käytettävällä teipillä n. 50 c välein. Kiinnitä liitäntäjohdotkin teipillä. Kaapelisilukat eivät saa koskettaa toisiaan, eikä ristiasentaa, iniiväli 50. Älä issään tapauksessa katkaise läpökaapelia! inoastaan sähköliitäntäjohtoa voi tarvittaessa lyhentää. senna läpötila-anturi putken kylipään kohtaan. eitä koko putki läpökaapeleineen asennuksen jälkeen. Huolehdi siitä, että eristekerroksesta tulee saan paksuinen koko putken pituudelta. Jos läpötila-anturin kohta on parein eristetty kuin uu putki, putki voi jäätyä. Jos anturikohta taas on heikoin eristetty kuin uu putki, putki voi ylikuueta. Käytä eristeenä palaatonta ateriaalia, kuten ineraalivillaa, palaatonta vaahtoeristettä. Jos käytät läpökaapelia uoviputkien läittäiseen, peitä putki ensin aluiinifoliolla ja kiinnitä läpökaapeli sen päälle aluiiniteipillä kaapelin koko pituudelta. Koska aluiini johtaa läpöä, läpö jakautuu näin tasaisesti koko putken pinnalle. sennuksessa täytyy ottaa huoioon, että venttiilien, liitäntöjen ys. kohtien läönhukka on suurepi kuin uun putken. Siksi läpökaapeli on kierrettävä tiheäin tällaisiin kohtiin. anturi 4.c) Läityksen ohjaus ECOFLOOR-läpökaapeli Jotta läpökaapelien käyttö olisi ahdollisian taloudellista, ne kannattaa liittää johonkin terostaattiin, jossa on erillinen putkeen kiinnitettävä läpötila-anturi. Tällainen terostaatti on esi. FENIX-valikoian EBERLE ITR3. Säädä terostaatti 3-5 C:een, kun haluat käyttää läpökaapelia jäätyisen estoon. 5. Takuuehdot Tään asennusohjeen ukaisesti asennettuna läpökaapelilla on kuukauden takuu ostopäivästä lukien edellyttäen, että asennusohjeen ohjeita on noudatettu. Takuuvaatiukseen on liitettävä lasku (ostokuitti) takuutodistus (asianukaisesti täytettynä) raportti, josta ilenevät läpökaapelin eristyksen resistanssiittausten tulokset.

19 Fenix Trading s.r.o. Slezská 2, Jeseník, Czech Republic tel.: , fax: e-ail:

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST-C 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 5 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC C-luokan kaapeli, soveltuu myös

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

PST AL MAT ASENNUSOHJE

PST AL MAT ASENNUSOHJE PST AL MAT ASENNUSOHJE PST AL MAT lattialämmitysmatto Yleiseistä PST AL MAT -lattialämmitysmaton käytöstä: Lämmitysmatot toimivat osana rakennuksen lämmitystä. PST AL MAT -lämmitysmatto on suunniteltu

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1747FIN 2016-03 SUOMI KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 6/10 kv, Um = 12 kv Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv ULKO- JA SISÄPÄÄTE 2/10

Lisätiedot

Betonivalu. Thermotech lattialämmitysjärjestelmä EDUT TIEDOT

Betonivalu. Thermotech lattialämmitysjärjestelmä EDUT TIEDOT Betonivalu EDUT Voidaan liittää mihin tahansa vesikiertoiseen lämmönlähteeseen Taloudellinen Helppo asentaa TIEDOT ASENNUSKISKO 1 MM PUTKELLE 0133-1, pituus m ASENNUSKISKO 16-0 MM PUTKELLE KIINNIKKEILLÄ

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

SOL-S-lämpökaapelin asennusohje. 8 W/m

SOL-S-lämpökaapelin asennusohje. 8 W/m SOL-S-lämpökaapelin asennusohje 8 W/m Lämmityskaapelin KIMA SOL-S asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelin. Teho 8 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu ja palosuojattu.

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12 HIFEK-huippuimurit 1-12 Takfläktar HIFEK 1-12 HIFEK-huippuimurin juoksupyörässä on sovellettu uutta virtauslaskentatekniikkaa, minkä johdosta se tarjoaa erittäin hyvän hyötysuhteen ja samalla alhaisen

Lisätiedot

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring PMB 224 PITUMAX G Sludgetrap G Sand/slamavskiljare för markförläggning Glasfiberarmerad polyester Lujitemuovia Hiekan-/lietteenerotin PITUMAX G on hiekan-/lietteenerotin, joka on tarkoitettu hiekan ja

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija

Versio 5 FIN 06-2015 ROHS. Sähkönumero 71 660 10. teknisen tukkukaupan asiantuntija Asennus- ja käyttöohje vuoto- ja kosteushälytin Vahinkovakuutusyhtiöiden hyväksymä 2 ROHS Vakuutusyhtiöt suosittavat sekä voivat antaa maksu- tai muita etuja. Sähkönumero 71 660 10 teknisen tukkukaupan

Lisätiedot

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET JÄSPI SOLAR 300(500) ECONOMY VEDENLÄMMITIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET KAUKORA OY 2(10) SISÄLLYSLUETTELO Tärkeää... 4 Takuu... 4 Solar 300 (500) Economy... 5 Toimintakuvaus... 5 Yleiset asennusohjeet... 5

Lisätiedot

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan 2 Lattialämmitys on hyvä ratkaisu Vesikiertoinen lattialämmitys on helppo asentaa valmiiksi uritetulla lattialämmityksen KoskiTherm-asennuslevyllä.

Lisätiedot

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTION BEDIENUNGSANLEITUNG PAIGALDUSJUHEND ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NOTICE D INSTALLATION MONTAVIMO INSTRUKCIJA RAK 24.05.2004 ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Asennusopas. Maa-alueiden sulanapito. Ajoväylät, jalkakäytävät ja kävelytiet. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.

Asennusopas. Maa-alueiden sulanapito. Ajoväylät, jalkakäytävät ja kävelytiet. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI. Asennusopas Maa-alueiden sulanapito Ajoväylät, jalkakäytävät ja kävelytiet Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Sisällysluettelo 1 Johdanto....................... 3 1.1 Turvaohjeet....................3

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST Sulanapitomattojen asennusohje SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST SnowTec-300- ja PSTsulanapito mattojen asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuskaapeli, sisältää kylmäkaapelin 4 m 3 x 1,5 mm

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Metallioven karmin vastakappaleiden asennuksessa tulee noudattaa useita varotoimenpiteitä. Huomioi turvallisuussyistä alla esitetyt varoitukset

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo

PAKKAUSSELOSTE. Folvite 1 mg tabletti foolihappo PAKKAUSSELOSTE Folvite 1 mg tabletti foolihappo Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin. 3M Telecommunications

K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin. 3M Telecommunications K6 ja K10G liittimien asennus S/FTP-kaapeliin Tarvittavat työkalut Vaipankuorija Pieni ruuvitaltta Sivuleikkurit Liittimien avaaminen Avaa liitin painamalla salpaa alas ja kääntämällä sivu auki. Huom.

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1.

KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1. KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1. SKT Suomi Oy 2012 SKT Suomi Oy / SKT Group 35 vuoden kokemus paineviemärijärjestelmistä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI ASENNUSOHJE PEM1277FIN 2015-08 SUOMI KYLMÄKUTISTE PÄÄTTEET YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE ALUMIINILAMINAATILLA Uo/U = 12.7/22 kv Um = 24 kv ULKOPÄÄTE AHXAMK-W (WISKI) KAAPELILLE. 2/12 PEM1277FIN 2015-08 YLEISTÄ

Lisätiedot

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002

TAC 2112. Asennusohje. 1. Asennus 0FL-3664-002 TAC 2112 0FL-3664-002 Asennusohje 1. Asennus 1.1 Säädin Sijoita säädin sellaiseen paikkaan, että säätimen arvot on helppo lukea ja asetella ja että sen luukulle jää avautumistilaa. Sallittua ympäristönlämpötilaa

Lisätiedot

Sulanapitoratkaisut 04/2009 BUILDING TECHNOLOGY 1

Sulanapitoratkaisut 04/2009 BUILDING TECHNOLOGY 1 Sulanapitoratkaisut 04/2009 BUILDING TECHNOLOGY 1 Sulanapitoratkaisut Sisältö 1. Miksi Enston sulanapitoratkaisut 2. Sulanapitokaapelit ja -verkot 3. Sulanapidon ohjaus 4. Kiinnitys- ja asennustarvikkeet

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET

KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET KAINDL-LAMINAATTIEN ASENNUSOHJEET HUOMIOITAVAA ENNEN ASENNUSTA Aluslattian tulee täyttää SisäRYL 2013 vaatimukset. Alustan tulee olla kuiva, tasainen, kiinteä ja puhdas. Huomio että laminaattilattian pitää

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

PEM1091FIN SUOMI LÄMPÖKUTISTEJATKOKSET YKSIJOHDINKAAPELEILLE HJ11.12 JA HJ11.24 ASENNUSOHJE

PEM1091FIN SUOMI LÄMPÖKUTISTEJATKOKSET YKSIJOHDINKAAPELEILLE HJ11.12 JA HJ11.24 ASENNUSOHJE ASENNUSOHJE PEM1091FIN 2011-02 LÄMPÖKUTISTEJATKOKSET YKSIJOHDINKAAPELEILLE SUOMI 2/8 PEM1091FIN 2011-02 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii kyseiselle kaapelityypille.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt

RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt Eurokoodien mukainen suunnittelu RKL-, R2KL- ja R3KLkiinnityslevyt 1 TOIMINTATAPA... 2 2 MITAT JA MATERIAALIT... 3 2.1 RKL- ja R2KL-kiinnityslevyjen mitat... 3 2.2 R3KL-kiinnityslevyjen

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

A-pohja/A-bas 2,7 L GEVESIL. Silikoniemulsiomaali Silikonemulsionsfärg. Erä: Väriä elämään färg åt ditt liv

A-pohja/A-bas 2,7 L GEVESIL. Silikoniemulsiomaali Silikonemulsionsfärg. Erä: Väriä elämään färg åt ditt liv A-pohja/A-bas 6419726111268* 2,7 L A-pohja/A-bas 6419726111350* 9L A-pohja/A-bas 6419726111428* 18 L C-pohja/C-bas 6419726113262* 2,7 L C-pohja/C-bas 6419726113354* 9L C-pohja/C-bas 6419726113422* 18 L

Lisätiedot

PEM1173FIN SUOMI KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A STEC10 ASENNUSOHJE

PEM1173FIN SUOMI KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A STEC10 ASENNUSOHJE ASENNUSOHJE PEM1173FIN 2008-11 KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A SUOMI 2/12 PEM1173FIN 2008-11 KYLMÄKUTISTESUOJA KOSKETUSSUOJATULLE PISTOKEPÄÄTTEELLE 630 A 12 kv 50-300 mm² 24

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

ITSERAJOITTUVA LÄMMITYSKAAPELI

ITSERAJOITTUVA LÄMMITYSKAAPELI ITSERAJOITTUVA LÄMMITYSKAAPELI PST-itserajoittuvaa lämmityskaapelia käytetään ensisijaisesti vesijohtojen, viemäreiden, kattokaivojen, räystäskourujen, syöksytorvien tms. sulanapitoon sekä pienten tilojen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

Puhdistusliina. Rengöringsduk.

Puhdistusliina. Rengöringsduk. SYNC 32 2015-02-24 Sanka takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. 2.5 mm x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 Puhdistusliina.

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1041FIN SUOMI. KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINKAAPELEILLE 12/24 kv URZJ250

ASENNUSOHJE PEM1041FIN SUOMI. KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINKAAPELEILLE 12/24 kv URZJ250 ASENNUSOHJE PEM1041FIN 2013-12 SUOMI KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINKAAPELEILLE 12/24 kv 2/8 PEM1041FIN 2013-12 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista!

Hyvä valinta ystävä. Lue ohje kokonaan ennen asentamista! Hyvä valinta ystävä! Moduulipuhdistaja 8 - asennus-, käyttö ja huolto-ohje Moduulipuhdistaja 8 toiminta Moduulipuhdistaja 8 asennus Moduulipuhdistaja 8 käyttö ja huolto Yleistä Lue ohje kokonaan ennen

Lisätiedot

Näin asennat. suihkukulman: SK-850

Näin asennat. suihkukulman: SK-850 Näin asennat suihkukulman: SK-850 Huomioithan että tuote on ehjä. kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin. tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

SOVELLUTUS MITEN SUUNNITELLA &";<=>?@>><&A5&

SOVELLUTUS MITEN SUUNNITELLA &;<=>?@>><&A5& SOVELLUTUS CALEO lämmitysjärjestelmien laadun takaa ammatimainen suunnittelu ja asennuspalvelu yhdessä. Jotta voidaan varmistaa pitkäaikainen ja luotettava järjestelmän toiminta, lämmityskalvon asennuksen

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Asennusopas. Lämpökaapelit. Putkien jäätymissuojaus. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com

Asennusopas. Lämpökaapelit. Putkien jäätymissuojaus. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.com Asennusopas Lämpökaapelit Putkien jäätymissuojaus Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Sisällysluettelo 1 Johdanto....................... 3 1.1 Turvaohjeet....................3 1.2

Lisätiedot

TESTRAPPORT. Hållbarhets test för snörasskydd

TESTRAPPORT. Hållbarhets test för snörasskydd TESTRAPPORT Hållbarhets test för snörasskydd Testbeställare: Testare: (Seinäjokis yrkeshögskola tekniska enheten) Kontaktperson Projektledare Martti Ala-Louko tel: +358408304242 Testobjekt: TESTRAPPORT

Lisätiedot

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer FI SV Asennusohjeet Installationsinstruktioner I-VALO OY 14500 IITTALA FINLAND Tel. 010 446 6600 Fax 010 446 6500 www.i-valo.com I-VALO tuotenro: 28001 PRO

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE NATRIUMKLORID BRAUN 9 mg/ml injektioneste, liuos natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F

SYÖTTÖVEDENSÄÄDIN EVM-1 F EVM - 1F -syöttövedensäädin on tarkoitettu höyrykattiloihin, joiden teho on alle 10 t / h ja paine max 60 bar. Säädin huolehtii höyrykattiloiden syöttöveden jatkuvasta säädöstä ja pitää vedenpinnan korkeuden

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1231FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1231FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2016-06 SUOMI KYLMÄKUTISTE PÄÄTTEET YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv SISÄPÄÄTE 2/12 PEM1231FIN 2016-06 YLEISTÄ - Tarkista, että olet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Asennusohjeet. Turbovex TX 3000. Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi

Asennusohjeet. Turbovex TX 3000. Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi Asennusohjeet Turbovex TX 3000 Airmir Oy Murtoniementie 46 62660 Itäkyla +358 (0400) 292413 www.airmir.fi Toimitussisältö 4 5 3 2 6 7 1 8 1: Ripustusosat säädettävä 2 sarjaa 2: Puhallusosa(sähköjohdot

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Ohjeita FZVD2PMU Flex maavalokaapelin päättämiseen ODF-telineisiin ja kytkentäkaappeihin

Ohjeita FZVD2PMU Flex maavalokaapelin päättämiseen ODF-telineisiin ja kytkentäkaappeihin Seppo Marttila 17.11.2015 1/9 Ohjeita FZVD2PMU Flex maavalokaapelin päättämiseen ODF-telineisiin ja kytkentäkaappeihin Kaapelin rakenne FZVD2PMU Flex 2 / 4 / 8 / 16 / 24 x 12 x SML Seppo Marttila 17.11.2015

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 2007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 29.5.2007 klo 14-17 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien yhteisvalinta dia-valinta 007 Insinöörivalinnan matematiikankoe, 9.5.007 klo 14-17 Sarja A Ohjeita. Sijoita jokainen tehtävä omalle sivulleen. Merkitse jos tehtävä jatkuu

Lisätiedot

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ...

Missa. Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa. 1 Harjotus. 2 Harjotus. Kunka Missa ellää S.4. Mikä Missa oon? ... Minkälainen Missa oon? ... Missa Mie käväsin niinku kissa kuumassa uunissa Kunka Missa ellää S.4 1 Harjotus Mikä Missa oon?.. Minkälainen Missa oon?.. Miksi Missa hääty olla ykshiin niin ushein?.. Missä Liinan mamma oon töissä?

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot