VÄRMEKABEL ALLATIONSGUIDE ADSL1P, ADSV, ADPSV, MADPSP, MPSV, P1P, PSV

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄRMEKABEL ALLATIONSGUIDE ADSL1P, ADSV, ADPSV, MADPSP, MPSV, P1P, PSV"

Transkriptio

1 INSTLL LLTIONSGUIDE N5/R01( ) VÄRMEKBEL ÄRMEKBELSYSTEM DSL1, DSV, DSV, MDS, MSV, 1, SV T TY Y DSL1 DSL1 DS DSV MS SV DS1 DS1 ( (DSV DSV) MDS DS SV, 1 E EFFEK FFEKT W W/ / G OLV-VÄRME NDVÄNDNINGSOMR ÅD ÅE F FROSTSKYDDV ROSTSKYDDV- S STURÖ TURÖR R S SNÖ-SMÄLTNIN G T TTENRÖR TENRÖR RÖR R HÄNGRÄNNO ÄNGRÄNNOR R (INSTLLERD I V VÄRMNIN ÄRMNING L UFT ) UV SKYDD KBEL LEDRE KBELLEDR BELLEDRE E NSLUTNING NSLUTNINGS S K KBE BEL u p to W/ u p to W/ u p to 25 W/ 2/0 2 5 u p to W/ u p to W/ u p to W/ u p to 25 W/ 2/0 1 5 u p to W/ 2/0 1 5 u p to W/ 2 V, N 2 5 LLMÄNN VILLKOR vståndet ellan värekablarna åste vara inst åtta gånger kabelns diaeter. Utsätt inte värekabeln för teperaturer över C (DSL1 och 1 ax. 70 C) eller under - C, utför ingen skötsel av kabeln vid teperaturer under -5 C. Värekabelslingorna får inte röra eller korsa varandra (insta avstånd ellan värekablarna får inte understiga eller o de är installerade i spår). Kopplingar eller anslutningar till värekabeln får inte installeras i en böj. Mät totalt otstånd innan och efter installation och skriv ner värdena i garantibeviset. O otståndsvärdena innan och efter kabelläggningen inte stäer eller o otståndsvärdet ligger utanför toleransen -5/+ % av noinalvärdet, hitta orsaken och kontakta tillverkaren. Klipp inte eller justera uppvärningsdelarna av väresysteet. Rådfråga tillverkaren o annan användning än vad so beskrivs i denna anual.

2 1.. Upp pptining av v rännor ännor,, stupr tuprör ör och h tak där snö inte e kan sälta a fritt itt Värekablar so installeras i rännor och stuprör skyddar ot dyra skador orsakade av fruset vatten. Värekablarna sälter is och vatten kan flöda fritt geno rännor och stuprör. Värekablar so installeras på taket skyddar i följande fall: a) Snö kan inte fritt glida ner från taket och ner i rännan och skapa en snöbarriär, eller i ränndalar där taket har en för stor ansaling blötsnö. b) Snö kan inte fritt glida ner från taket och ner i rännan så att vatten so salas under snöbarriären rinner in i byggnaden. c) Snö so glider ner för taket hänger ut över rännan och rinner inte ner i den. Värekabelsysteet på taket kobineras alltid ed värekablar i rännor och stuprör (t.ex. i ett zick-zack önster). 1.a) Diension För norala rännor och stuprör ( 0 ) ska väreeffekten vara - W/. Väreeffekten på altituder över 00 ska värderas från fall till fall, den ska dock inst vara W/. vståndet ellan värekablar i rännor och stuprör ska inte vara större än, och effekten i rännor och på tak ska vara W/ 2. å altituder under 00 ska effekten inte vara under 0 W/ 2. 1.b) Installation För att ontera värekabeln i klassisk ränna eller stuprör ( 0 ), används rännfästen och stuprörsfästen (stuprörsfästen fästs i en kedja). En universell installationsresa eller etallfästband, eller den typ av fästanordning so behövs för de lokala förhållandena, för att ontera värekablar i rännor, ränndalar eller tak. nvänd fyra fästen per eter. EXEMEL Å LÄGGNING FÖR DSV OCH MDS a) b) e) c) d) EXEMEL Å LÄGGNING FÖR MSV 1.c) Reglering För est ekonoisk användning ska värekablarna anslutas till en terostat från FENIX sortient, till exepel EBERLE EM ESD 5203 fuktsensor + TFD 5204 teperatursensor.

3 2. Golvv vvär äre e i bostäder äder,, hus, ver erkstäder äder och h sanitetsutr etsutryen 2.a) Diension För kort och åttlig uppvärning av golvytor rekoenderar att värekablarna installeras nära golvets yta, vid den övre gränsen av rekoenderat effektbehov (W/ 2 ). Det korrekta valet av väresyste för uppvärning av ru beror på kunskapen o byggnadens väreförlust. Installerad effekt bör otsvara 1,1-1,3 gånger beräknad väreförlust för byggnaden. TBELL ÖVER REKOMMENDERDE EFFEKTER * Vid installation i betong direkt under plattor ska avståndet ellan värekablarna inte vara er än 0. GOLVBELÄGGNIN OLVBELÄGGNING G E EFFEK FFEKT W / 2 E EFFEK FFEKT W W/ / T RÄGOLV ax 5 L MINTGOLV ax 5 K LINKERS 1 K KLINKERS I BDRUM, K KÄLLR ÄLLRE 1 0 * U TERUM 1 0 * G RGE, VERKSTÄDER R 1 * NMÄRKNING NMÄRKNINGR R ndvänd terostat ed teperaturbegänsare allänna utryen. 28 C i 2.b) Isolering För att optiera utförandet och iniera driftskostnaderna rekoenderas att golven är väreisolerade i enlighet ed ditt väresyste. 2.c) Installation FÖRL ÖRLÄGGNIN GGNING G V V VÄRMEKBL ÄRMEKBLR R I BETON ONG Betongblandningen åste vara tät så att det inte finns luftfickor, håligheter och så att den får bra kontakt ed väreslingan. Täta betongen varsat så att inte kabeln skadas. Inte under några oständigheter far vibrerande verktyg användas! Var noga när betongen gjuts så att det inte blir längre pauser än inuter, då binds näligen inte betongytorna ihop perfekt. Efter längre pauser åste det göras en bindande bro, inträngande eller på annat sätt. Hela ytans ofång åste separeras från vertikala konstruktioner ed en expansionsskarv. Golvytor på över 2 eller so har en diagonal på er än 7 åste separeras från varandra ed en expansionsskarv. Väreslingan får inte gå geno någon expansionsskarv! Endast kallkabeln får gå geno skarven, och ska vara placerad i ett installationsrör för att säkra dess fria placering ellan olika ytor eller ellan golv och väggar. Ytorna under värekablarna ska vara väreisolerade. Vid ingjutning är slingavstandet noralt - 25c och kabeln gjuts under färdig golvyta. Var försiktig så att kablarnas isolering inte skadas o du använder areringsjärn! Värekabeln får aldrig koa i kontakt ed isolering eller annat brännbart aterial. Kabelns kallkabelskarv åste gjutas in i betongen. lacera inte väreslingan under några väggfasta inventarier, badru, dusch, toalett eller öbler so hindrar luftcirkulationen.

4 RBETSGÅNG Gör ren golvytan och ta bort vassa föreål. Rulla upp kabeln ed början vid kallkabelskarven. Slingans uppvärningsdelar får inte röra eller korsa varandra. Fäst den lagda slingan för att förhindra att den flyttar på sig under gjutningen. FENIX fästband eller universella spännband av plast kan användas för att fästa kablarna. Kopplingarna eller anslutningarna till värekabeln får inte installeras i en böj. Kabelslingorna får inte ligga ihop eller korsa varandra och avståndet ellan de åste vara inst 50. Värekabeln får aldrig kapas! Endast kallkabeln får avkortas o det blir nödvändigt. Mät kabeln före och efter ingjutningen ed en ohätare och skriv ner värdena i garantibeviset. Inkopplingen av värekablar ska utföras av en fackan i enlighet ed tillverkarens anvisningar och enligt gällande lagstiftning. nslutningen ska ske till en strökälla på 2V / 50 Hz och via en jordfelsbrytare. För registrering av garantin ska en ritning av installationen sparas i garantibeviset tillsaans ed uppätta resistensvärden för värekabeln. Förvara garantin på ett säkert ställe. nvänd inte väreslingan tidigare än 28 dagar efter installation, betongen åste få ogna. Material so används för ytfinish (klinkerfix, atta, parkett etc.) åste vara rekoenderade för väregolv. REKOMMENDERD GOLVSMMNSÄTTNING I GENOMSKÄRNING ckuulerande väresyste 1) Grund 2) Väreisolering 3) rering 4) ECOFLOOR värekabel 5) Betong 6) Rör ed golvgivare 7) Golvyta (klinkers, luftig atta, trägolv, parkett, VC utan guiunderlag) FÖRL ÖRLÄGGNING I SJÄL ÄLVUT VUTJÄMN ÄMNNDE MTERIL Gör so vid läggning av slingor i betong en lägg det självutjänande aterialet - tjockt. Välj självutjänande fog för isolerade golv enligt tillverkarens rekoendationer.

5 FÖRL ÖRLÄGGNING UNDER LTT TTOR, BETONG OCH I SÅ Å KLLT T TUNNFILMSGOLV Golvytor på över 2 eller so har en diagonal på er än 7 åste separeras från varandra ed en expansionsskarv. Väreslingan får inte gå geno någon expansionsskarv, endast kallkabeln får gå geno den. Kopplingarna eller anslutningarna till värekabeln får inte installeras i en krök. Kabeln åste vara inst 50 från väggen. Skär eller kapa aldrig i väreslingan! Endast kallkabeln får avkortas, o det är nödvändigt. lacera inte väreslingan under några väggfasta inventarier, badru, dusch, toalett eller öbler so hindrar luftcirkulationen. Mer detaljerad inforation o hur du använder enskilda aterial beskrivs i instruktionerna so följer ed respektive aterial. Inkopplingen av värekablar ska utföras av en fackan i enlighet ed tillverkarens anvisningar och enligt gällande lagstiftning. nslutningen ska ske till en strökälla på 2V / 50 Hz och via en jordfelsbrytare. För registrering av garantin ska en ritning av installationen sparas i garantibeviset tillsaans ed uppätta resistensvärden för värekabeln. Förvara garantin på ett säkert ställe. RBETSGÅNG Gör ren golvytan, ta bort vassa objekt och grundåla ed läplig prier (vidhäftningsedel). Fräs ett spår i golvet för att kunna placera värekabelskarven och golvgivaren. Mät otståndet för värekablarna och skriv ner värdena i garantibeviset. Rulla upp kabeln ed början vid kallkabelskarven. Kabeln får ej ligga ihop eller korsa varandra och avståndet ellan de åste vara inst. Fäst väreslingan ed spännband av plast, fästband eller självhäftande tejp. Mät otståndet (Ω). Lägg på spackel och jäna till ytan ed en juk spackelspade (var försiktig så du inte skadarväreslingan). Mät otståndet (Ω) igen innan du lägger klinker och skriv ner värdena i garantibeviset. Lägg klinkerplattorna.

6 GOLV I GENOMSKÄRNING - KBEL INSTLLERD I SJÄLVUTJÄMNNDE MTERIL 1) Bärande struktur, grund 2) Trä (spånskiva) 3) Gipsskiva 4) ECOFLOOR värekabel 5) Spackel 6) Skyddsrör ed golvgivare 7) Golvyta (klinkers, luftig atta, parkett, VC utan guiunderlag) GOLV I GENOMSKÄRNING - KBEL INSTLLERD i BETONG - KLINKERGOLV Nybyggen 1) Grund 2) Väreisolering 3) rering 4) Betonglager (3-4 c) 5) Spackel 6) ECOFLOOR värekabel 7) Klinkers Renovering och obyggnad 1) Befintligt golv 2) Depron, eller otsvarande isolering; Denna väreisolering ersätter inte fullvärdig isolering av golvet, en ökar väreotståndet, inskar det nedåtgående väreflödet och ökar uppvärningen av ytlagret (beläggningen). 3) ECOFLOOR värekabel 4) Spackel 5) Ny beläggning 2.c) Reglering nvänd en terostat från FENIX sortient för väreregleringen. För golv ed effekter på upp till W/ 2 där den hygieniska gränsen 28 C inte koer att överskridas, eller för ru där an är kort tid (badru, WC, korridor) ed effekter på upp till 0 W/ 2, är det inte nödvändigt att använda en golvgivare, en rekoenderas dock för att erhålla jänare väre. För alla andra installationer åste terostaten vara utrustad ed en golvgivare.

7 3. Snösältning utohus (skydd ot isbildning) 3.a) Diensionering Diensionera effekten på utohusytor so är jordbaserade och väreisolerade ytor så effekten blir 0-0 W/ 2 och på icke-väreisolerade ytor W/ 2. Effekten beror bland annat på hur djupt värekabeln är lagd, ju närare ytan desto lägre effekt ino de rekoenderade gränserna. 3.b) Installation Värekablar kan installeras i betong eller på en betonggrund enligt instruktionerna under 2b, eller slingor ed lägre effekt (upp till 250 W/ 2, W/) kan installeras under gångvägar i fin sand utan stenar. Med båda installationsetoderna krävs grundlagret av packat grus (under betong eller sand). Gruslagret på inst 0 kan ses so ett isoleringslager. GOLV I GENOMSKÄRNING VID UTOMHUSUVÄRMNING Väreslingor so läggs i betong eller på betonggrund 1) lattor 2) ECOFLOOR värekabel 3) rering eller fästband 4) Betonglager 5) Grund (grus - c) Värekablar i fin sand 1) lattor 2) Fin sand (utan vassa stenar) in. c 3) ECOFLOOR värekabel 4) Grund (grus - c) 3.c) Reglering För est ekonoisk användning ska värekablar anslutas till en terostat från FENIX sortient, till exepel EBERLE EM ESD 5203 fuktsensor + TFD 5204 teperaturgivare.

8 4. Fr ostskydd av v rör (upp till C) Väreslingor so är fästa vid etall- eller plaströr för att skydda rör ot kyla. Väreslingor kan även användas för att vära rör eller hålla teperaturen på upp till C. 4.a) Diensionering Nödvändig kabeleffekt W/ kan bestäas utifrån tabellen. Tabellen kan tilläpas för isolering ed ledningsföråga av väre λ=0.05 W/K; T=teperaturfall. TBELL FÖR BERÄKNING V NÖDVÄNDIG EFFEKT FÖR VÄRMEKBLR I ISOLERIN SOLERING TJOCKLE JOCKLEK K ( ) R RÖR INNER DIMETER T 1 /2 3 / ¼ 1 ½ ½ ( ( C C) EXEMEL: Rör ed innerdiaeter på 50, längd, isolerad ed isolering åste skyddas ot frost upp till en ogivningsteperatur ner till - C (+5 C tas alltid ed i beräkningen so icke-frysteperatur). LÖSNING: T T för teperaturfallet 25 C är inte angivet i tabellen, så näraste högre teperaturfall T= C ska användas. Läs värdet för nödvändig effekt W/ i tabellen ( W/ = 195 W). Total effekt för värekabeln åste vara 195 W eller högre. Den läpligaste varianten är DSL1 0;.9 (linda kabeln lätt runt röret för att fördela effekten W/ jänt) eller MDS 2; (försök alltid använda lägsta öjliga effekten W/ - helst W/ - så att värekabeln kan lindas runt röret så spänt so öjligt).

9 4.b) Installation Väreslingor och teperaturgivare ska fästas på undre sidan av röret ed ca 500 avstånd, ed aluiniutejp eller tejp av den kvalitet so används vid elektriska installationsarbeten. Kallanslutningar åste också fästas ed tejp. Kabeln får ej ligga ihop eller korsa varandra. Skär eller kapa aldrig i väreslingan! Endast kallkabeln får avkortas, o det är nödvändigt. lacera teperaturgivaren på rörets kallaste ställe. Isolera hela röret efter installation, även värekabeln. Tjockleken på isoleringen ska vara jän över hela rörets längd. Skulle givaren vara er isolerad än andra delar på röret kan röret frysa. Är givaren indre isolerad resulterar det i onödig överhettning av röret. Isoleraterialet åste vara brandsäkert (t.ex. ineralull, brandsäker skuisolering). När det gäller skydd av plaströr rekoenderas det att först täcka röret ed aluiniufolie och sedan fästa värekabeln vid röret ed aluiniutejp längs dess hela längd. Max kabeleffekt W/. Efterso aluiniu leder väre fördelas teperaturen jänt över hela rörets yta. Vid installation åste hänsyn tas till att valv, anslutningar och lister har högre väreförlust. Därför åste värekabeln lindas tätare på dessa delar. Givare 4.c) Kontroll ECOFLOOR värekabel För est ekonoisk användning ska värekablarna anslutas till en terostat ed skild givare på röret. EBERLE ITR3 från FENIX sortient rekoenderas. Sätt terostaten på 3-5 C när du använder värekabeln so frostskydd. 5. Garantivillk antivillkor Värekabelsyste so är installerade enligt denna installationsguide täcks av -ånaders garanti efter försäljningsdatuet, förutsatt att villkoren i installationsguiden är uppfyllda. Följande dokuent åste uppvisas vid reklaation: Faktura (Följesedel) Garantibevis (vederbörligen ifyllt) Rapport so innehåller resultat av ätningar av värekablarnas isoleringsotstånd.

10 SENNUSOHJE L ÄMÖKELIJÄRJES ÄRJESTELMÄ TELMÄT DSL1, DSV, DSV, MDS, MSV, 1, SV T TYY YYI DSL1 DSL1 DS DSV MS SV DS1 DS1 ( (DSV DSV) MDS DS SV, 1 T TEH EHO W W/ / L LTTI TTI L LÄMMITY ÄMMITYS V VESIUTKIE ESIUTKIEN S SULNIT ULNITO K KÄYTTÖKOHTEE ÄYTTÖKOHTEET T UTKIE UTKIEN L LÄMMITY ÄMMITYS S SDEVES DEVESI J JÄRJESTELMÄ ÄRJESTELMÄT T SENNETT SENNETTU I ILMSS LMSS S SYÖKSYTORVI YÖKSYTORVIT T K ELI- JOHTIMI L LIITOSKEL I u p to W/ u p to W/ u p to 25 W/ 2/0 2 5 u p to W/ u p to W/ u p to W/ u p to 25 W/ 2/0 1 5 u p to W/ 2/0 1 5 u p to W/ 2 V, N 2 5 UV SUOJUS YLEISIÄ OHJEIT Kaapelien välisen etäisyyden on oltava vähintään kahdeksan kertaa kaapelin halkaisija. Älä altista läpökaapelia yli C:n (DSL1 ja 1 enint. 70 C:n) tai alle - C:n läpötiloille äläkä käsittele kaapelia alle -5 C:n läpötilassa. Kaapelit eivät saa koskettaa toisiaan tai ennä ristiin (kaapelien välinen vähiäisetäisyys on, tai jos ne on asennettu kouruun ). Läpökaapelien liitännät toisiinsa tai liitäntäjohdot eivät saa olla utkalla. Mittaa kaapelin kokonaisresistanssi sekä ennen asennusta että asennuksen jälkeen ja kirjaa ittaustulokset takuutodistukseen. Jos asennuksen jälkeen ittaaasi resistanssi poikkeaa ennen asennusta ittaaastasi eneän kuin -5/+ %, etsi ongelan syy ja poista se tai ota yhteyttä valistajaan. Älä katkaise läpökaapelia äläkä tee siihen itään uutoksia! Jos haluat käyttää läpökaapelia johonkin uuhun kuin tässä asennusohjeessa ainittuun tarkoitukseen, kysy neuvoa tuotteen valistajalta.

11 1.. Jään ja luen sulattainen ainen sadevesik esikour ouruis uista, a, syök öksyt sytor orvis vista a ja kat atoilt oilta Vesikouruihin ja syöksytorviin asennettava läpökaapeli ehkäisee kalliita veden jäätyisestä aiheutuvia vahinkoja. Läpökaapeli sulattaa jäätä ja vettä, jolloin vesi pääsee vapaasti valuaan kouruja ja syöksytorvia pitkin. Katolle asennettavat läpökaapelit auttavat seuraavissa tapauksissa: a) Kun lui ei pääse esteettä valuaan pois katolta alas kouruun ja syöksytorveen tai jos katossa on painauia, joihin kertyy lunta; b) Kun lui ei pääse esteettä valuaan pois katolta ja alas kouruun ja syöksytorveen, jolloin luiesteen alle kertyvä vesi valuu alas rakennuksen sisään; c) Kun alas katolta valuva lui valuu vesikourun yli eikä pääse syöksytorvea pitkin alas. Katolle asennettavat läpökaapelit on yhdistettävä aina vesikouruun ja syöksytorveen asennettaviin läpökaapeliin (esi. siksak-kuvion uotoisesti). 1.a) Mitoitus Noraalikokoisessa vesikourussa ja syöksytorvessa ( 0 ) läitystehon on oltava - W/. Yli 00 korkeudessa tilanne kannattaa arvioida tapauskohtaisesti, yleensä tehon on oltava kuitenkin vähintään W/. Läpökaapelien välinen etäisyys vesikouruissa ja syöksytorvissa ei saa olla yli. Vesikouruihin ja syöksytorviin sekä katolle sijoitettavien kaapelien läitystehon on oltava 250 W/ 2-0 W/ 2. Yli 00 korkeudessa se ei saa olla alle 0 W/ 2 1.b) sennus Tavalliset vesikourut ja syöksytorvet ( 0 ): kiinnitä läpökaapeli kouru- ja syöksytorvikiinnittiillä (syöksytorvikiinnittiet on kiinnitetty ketjuun).epätavanoaiset vesikourut ja syöksytorvet sekä painauat ja katot: käytä nippusiteitä tai asennusnauhaa (TiZn tai Cu) tai uita paikallisiin oloihin sopivaa kiinnitysenetelää. Kiinnitä kaapeli neljästä kohtaa juoksuetriä kohti. ESIMERKKEJÄ DSV- J MDS-KELIEN SENNUKSEST a) b) e) c) d) ESIMERKKEJÄ MSV-KELIN SENNUKSEST 1.c) Läpökaapelien ohjaus Jotta läpökaapelien käyttö olisi ahdollisian taloudellista, ne kannattaa liittää johonkin FENIX-valikoian ohjaieen, kuten EBERLE EM ESD 5203 kosteudentunnistieen + TFD 5204 läpötilantunnistieen.

12 2. Lattialäityksek seksi si asuntoihin, taloihin, ver erstaille aille ja saniteettitiloihin. 2.a) Mitoitus Lattioiden lyhytaikaiseen läitykseen suosittelee läpökaapelin asentaista ahdollisian lähelle lattiapintaa siten, että sen teho on suurin ahdollinen (W/ 2 ). Läitysjärjestelän tehon valintaan vaikuttaa ensisijaisesti rakennuksen läpöhäviö. Standardin ÈSN ukaisesti asennettavan läitysjärjestelän tehon pitää olla 1,1-1,3-kertainen rakennuksen läpöhäviöön nähden. TULUKKO: SUOSITELLUT LÄMMITYSTEHOT * Jos kaapeli asetetaan heti laattojen alle ja peitetään tasoitteella, kaapelien välinen etäisyys ei saa olla yli 0. LTTIINNOIT TTIINNOITE TEH EHO TEH EHO W / W W/ / UULTTI MKSI 5 L MINTTILTTI MKSI 5 K LINKKERI I 1 K LINKKERIT KYLYHUONEET 1 0 * U LKOHUONEET 1 0 * UTOTLLI, KORJMOT 1 * HUOMUTUKSI UOMUTUKSI Käytä terostaatti läpötilan rajoittiella (+28*C) julkisuus tiloissa. 2.b) Eris isty tys Läityksestä saadaan parhain ahdollinen teho ja läityskustannukset pysyvät kurissa, kun lattia läpöeristetään (ks. sivut 5 ja 7) käytettävään läitysjärjestelään sopivalla tavalla. 2.c) sennus L ÄMÖKELIN SENNUS BETONIIN Sekoita betoniseos kunnolla, ettei siihen jää ilakuplia tai koloja. Näin se tulee tiiviisti kiinni läpökaapeliin. Tiivistä betoni varovasti käsin, jottei kaapeli vahingoitu. Älä issään tapauksessa käytä täryttiiä tai vastaavia työkaluja! Jätä joka sivulle enintään :n paisuntarako betonikerroksen ja pystysuorien rakenteiden väliin. Jos lattian pinta-ala on yli 2 tai jos sen läpiitta ylittää jossain suunnassa 7, lattiaan on jätettävä liikuntasaua. Läpökaapeli ei saa ennä tällaisen liikuntasauan läpi. Läpökaapelin sähköliitäntäjohdon sen sijaan voi vetää liikuntasauan läpi, utta se on tällöin asennettava suojaputkeen, joka estää sen vahingoittuisen. Käytä suojaputkia yös seinän ja lattian välisissä sauoissa. lusta on oltava läpöeristetty. Valettaessa kaapelin tavanoiainen asennusväli - 25 c, ja kaapelin asennussyvyys noin valiista lattiapinnasta. Varo raudoitusverkkot, etteivät ne vahingoita läpökaapelin eristeitä! Kaapelia ei koskaan saa asentaa suoraan eristystä tai palaava ateriaalia vasten. Läpökaapelin jatkos ja loppupää on valettava betoniin. Älä asenna läpökaapelia kiinteiden kalusteiden tai kylpyaeiden, suihkualtaiden ja WC-istuinten tai uiden ilankiertoa estävien huonekalujen alle.

13 SENNUS uhdista alusta ja poista terävät esineet. vaa läpökaapeli kiepiltä ja taivuta se sopivanlevyisiksi silukoiksi. Läpökaapelin silukat eivät saa koskettaa toisiaan tai ennä toistensa yli. Kiinnitä läpökaapelia ettei pääse liikkuaan valun aikana. Käytä kiinnitykseen FENIX- kiinnitysnauhaa tai uoviset nippusiteitä. Muista että kaapelien välisiä liitäntöjä tai kaapelien sähköliitäntöjä ei saa asentaa utkaan. Jätä kaapelisilukan ja seinän väliin vähintään 50 tyhjää tilaa. Kaapelisilukat eivät saa koskettaa toisiaan, eikä ristiasentaa, iniiväli 50. Älä issään tapauksessa katkaise läpökaapelia! inoastaan sähköliitäntäjohtoa voi tarvittaessa lyhentää. Mittaa piirien resistanssi ohiittarilla ja kirjaa ittaustulokset takuutodistukseen. Levitä betonikerros läpökaapelin päälle ja ittaa resistanssi uudelleen valun jälkeen. Kirjaa nääkin ittaustulokset takuutodistukseen. Sähköasennus on suoritettava hyväksytyn sähköasentajan valvonnan alaisena. sennus on suoritettava asennusohjeiden ja voiassa olevien ääräysten ukaan. Kytke läitys päälle vasta 28 päivän kuluttua valusta, jotta betoni ehtii kuivua kunnolla. Käytettävien lattiapinnoitteiden ja niiden asennusateriaalien on oltava lattialäitykseen sopivia. Katso valistajien ohjeet. LÄILEIKKUS SUOSITELTVST SENNUKSEST Varaava läitysjärjestelä 1) lusta 2) Läpöeriste 3) Raudoitus 4) ECOFLOOR-läpökaapeli 5) Betoni 6) Suojaputki jossa lattia-anturin 7) Lattiapinnoite (laatta, hengittävä atto, parketti, VC-pinnoite, jossa ei ole kuialustaa) L ÄMÖKELIN SENNUS ITSET SETSOITTUV SOITTUVN N MTERILIIN Noudata kohdassa Läpökaapelin asennus betoniin annettuja ohjeita, utta asenna itsetasoittuvaa ateriaalia - paksuinen kerros. Valitse ateriaali, jota valistaja suosittelee eristetyille lattioille.

14 L ÄMÖKELIN SENNUS L TT TTOJEN LLE, BETONIIN J NS. OHUTKLVOL OLTTIOIHIN Jos lattian pinta-ala on yli 2 tai jos sen läpiitta ylittää jossain suunnassa 7, lattiaan on jätettävä liikuntasaua. Läpökaapeli ei saa ennä tällaisen liikuntasauan läpi. Läpökaapelin sähköliitäntäjohdon sen sijaan voi vetää liikuntasauan läpi, utta se on tällöin asennettava suojaputkeen, joka estää sen vahingoittuisen. Käytä suojaputkia yös seinän ja lattian välisissä sauoissa. Muista että kaapelien välisiä liitäntöjä tai kaapelien sähköliitäntöjä ei saa asentaa utkaan. Kaapelisilukoiden ja seinän välisen etäisyyden pitää olla vähintään 50. Älä issään tapauksessa katkaise läpökaapelia! inoastaan sähköliitäntäjohtoa voi tarvittaessa lyhentää. Älä asenna läpökaapelia kiinteiden kalusteiden tai kylpyaeiden, suihkualtaiden ja WC-istuinten tai uiden ilankiertoa estävien huonekalujen alle. Noudata valistajien suositteleia ohjeita kaikkien tarvitseiesi ateriaalien käytössä. Sähköasennus on suoritettava hyväksytyn sähköasentajan valvonnan alaisena. sennus on suoritettava asennusohjeiden ja voiassa olevien ääräysten ukaan. Läitysk skaapeli liitetään 2V,, 50Hz ver erkk kkoon ja vikavir virtsuojakytkien kautt autta. a. SENNUS uhdista alusta, poista terävät esineet ja pohjusta lattiapinta prierilla (tartuntaaine) ja anna se kuivua. Tee lattiapintaan uria, joihin voit upottaa liitännät. Mittaa läpökaapelipiirien resistanssit ja kirjaa ittaustulokset takuutodistukseen. vaa läpökaapeli kiepiltä ja taivuta se sopivanlevyisiksi silukoiksi. Silukat eivät saa koskettaa toisiaan tai ennä toistensa yli ja niiden välisen etäisyyden on oltava vähintään. Kiinnitä asetteleasi silukat teipillä, uoviset nippusiteellä, tai kiinnitysnauhalla. Mittaa resistanssi (Ω). Levitä tasoite ja tasoita pinta peheällä listalla (varo, ettet vahingoita läpökaapelia lastan terävällä reunalla). Mittaa resistanssi (Ω) uudelleen ennen laattojen asennusta ja kirjaa ittaustulokset taas takuutodistukseen. senna klinkkerilaatat.

15 LTTIN LÄILEIKKUS - LÄMÖKELI SENNETTUN ITSE TSOITTUVN MTERILIIN 1) Kantava rakenne, alusta 2) uu (lastulevy) 3) Kipsilevy 4) ECOFLOOR-läpökaapeli 5) Tasoite 6) Suojaputki, jossa lattia-anturi 7) Lattiapinnoite (laatta, hengittävä atto, parketti, VC-pinnoite, jossa ei ole kuialustaa) LTTIN LÄILEIKKUS - KLINKKERILTTIT Uudisrakennukset 1) lusta 2) Läpöeriste 3) Raudoitus 4) Betonikerros (3-4 c) 5) Tasoite 6) ECOFLOOR-läpökaapeli 7) Klinkkeri Korjausrakentainen 1) Vanha lattia 2) Depron eristelevy, tai vastaava tuote. Tää läpöeriste ei korvaa täysin lattian eristystä, utta se lisää lattian läöneristyskykyä ja estää läön pääsyä alaspäin ja tehostaa siten pintakerroksen (lattiapinnoitteen) läpeneistä 3) ECOFLOOR-läpökaapeli 4) Tasoite 5) Uusi lattiapinnoite 2.c) Läityksen ohjaus Käytä läityksen ohjaukseen jotain FENIX-valikoian terostaattia. Lattia-anturia ei välttäättä tarvita tiloissa, joissa lattialäitys on asennettu siten, että sen teho on enintään W/ 2 ja joissa 28 C:n hygieniarajan ei odoteta ylittyvän, tai tiloissa, joissa oleskellaan vain tilapäisesti (WC:t, käytävät ja eteiset) ja joissa läityksen teho on 0 W/ 2, utta terostaatti lattian läpötilarajoittiella (+28 C) suositellaan. Kaikissa uissa kohteissa terostaattiin liitettävä lattia-anturi on pakollinen.

16 3. Ulkotiloissa sijaitse jaitsevien vien pintojen ojen läitys s (jäätyisen est äiseksi) si) 3.a) Mitoitus Mitoita läpökaapelin teho siten, että se on 0-0 W/ 2, kun pohja on aassa ja pinta läpöeristetty, ja W/ 2, kun pinta ei ole läpöeristetty. Tehontarpeeseen vaikuttaa. se, kuinka syvälle läpökaapeli asennetaan; itä lähepänä pintaa se on, sitä pienepi teho riittää. 3.b) sennus senna läpökaapeli betoniin tai betonialustalle kohdan 2b ohjeiden ukaisesti. Kaapelit, joiden teho on enintään 250 W/ 2 tai W/, voi asentaa kävelyreittien alle hienoon hiekkaan, jossa ei ole kiviä. Käytä oleissa asennuksissa alustaksi tiivistettyä soraa (betonin tai hiekan alle). Vähintään 0 sorakerros toiii eristekerroksena. INNN LÄILEIKKUS ULKOTILOJEN LÄMMITYKSESSÄ (Sulanapito) Läpökaapelin asennus betoniin tai betonialustalle 1) Laatat (betonia) 2) ECOFLOOR-läpökaapeli 3) Raudoitus tai kiinnitysnauha 4) Betonikerros 5) lusta (sora - c) Läpökaapelin asennus hienoon hiekkaan 1) Laatat (betonia) 2) Hieno hiekka (ei saa sisältää teräviä kiviä) vähint. c 3) ECOFLOOR-läpökaapeli 4) lusta (sora - c) 3.c) Läityksen ohjaus Jotta läpökaapelien käyttö olisi ahdollisian taloudellista, ne kannattaa liittää johonkin FENIX-valikoian ohjaieen, kuten EBERLE EM ESD 5203 kosteudentunnistieen + TFD 5204 läpötilantunnistieen.

17 4. utkien läittäinen äinen jäätyisen ehkäiseisek äiseiseksi si (enint. C) Metalli- tai uoviputkiin kiinnitetty läpökaapeli ehkäisee putkissa olevan nesteen jäätyistä läpötilan laskiessa alle 0 C:een. Läpökaapelia voidaan käyttää putkissa olevan nesteen läittäiseen enintään C:een tai nesteen pitäiseen enintään -asteisena. 4.a) Mitoitus Määrittele tarvittava läitysteho W/ kohti alla olevan taulukon avulla. Taulukkoa voi soveltaa tilanteissa, joissa läönjohtokyky on λ = 0,05 W/K; T = läpötilahäviö. TULUKKO TRVITTVN LÄMÖKELITEHON LSKEMISEKSI E ERISTY RISTYS S KSUU KSUUS S ( ) UTKEN S SISÄHLKISIJ T 1 /2 3 / ¼ 1 ½ ½ ( ( C C) ESIMERKKI: utki, jonka sisähalkaisija on 50 ja pituus, ja joka on eristetty :n eristeellä, on suojattava jäätyiseltä, kun ypäröivä läpötila voi laskea pahiillaan - C:een (ei jäätyisläpötilana pidetään aina +5 C:sta). RTKISU: T T LÄMÖ ÄMÖTIL TILHÄ HÄVIÖ VIÖTÄ Ä 25 C ei ole annettu tauluk aulukossa, joten käyt ytäe lähinnä suure epaa lukeaa T T = C. Tar arvitt vittava a teho etr triä kohti on tauluk aulukon ukaan W/ ( W/ = 195 W). Läpökaapelin kokonaistehon on siis oltava 195 W tai suurepi. Sopivin vaihtoehto on tällöin DSL1 0;,9 (kierrä kaapeli kevyesti putken ypärille, jotta teho W/ jakautuu tasaisesti) tai MDS 2; (yritä aina valita alhaisin ahdollinen teho juoksuetriä kohti - ieluiten W/ - jolloin pystyt kiertäään kaapelin ahdollisian tiukasti putken ypärille).

18 4.b) sennus Kiinnitä läpökaapelit ja anturit putkeen aluiiniin tarttuvalla teipillä tai sähköasennuksiin käytettävällä teipillä n. 50 c välein. Kiinnitä liitäntäjohdotkin teipillä. Kaapelisilukat eivät saa koskettaa toisiaan, eikä ristiasentaa, iniiväli 50. Älä issään tapauksessa katkaise läpökaapelia! inoastaan sähköliitäntäjohtoa voi tarvittaessa lyhentää. senna läpötila-anturi putken kylipään kohtaan. eitä koko putki läpökaapeleineen asennuksen jälkeen. Huolehdi siitä, että eristekerroksesta tulee saan paksuinen koko putken pituudelta. Jos läpötila-anturin kohta on parein eristetty kuin uu putki, putki voi jäätyä. Jos anturikohta taas on heikoin eristetty kuin uu putki, putki voi ylikuueta. Käytä eristeenä palaatonta ateriaalia, kuten ineraalivillaa, palaatonta vaahtoeristettä. Jos käytät läpökaapelia uoviputkien läittäiseen, peitä putki ensin aluiinifoliolla ja kiinnitä läpökaapeli sen päälle aluiiniteipillä kaapelin koko pituudelta. Koska aluiini johtaa läpöä, läpö jakautuu näin tasaisesti koko putken pinnalle. sennuksessa täytyy ottaa huoioon, että venttiilien, liitäntöjen ys. kohtien läönhukka on suurepi kuin uun putken. Siksi läpökaapeli on kierrettävä tiheäin tällaisiin kohtiin. anturi 4.c) Läityksen ohjaus ECOFLOOR-läpökaapeli Jotta läpökaapelien käyttö olisi ahdollisian taloudellista, ne kannattaa liittää johonkin terostaattiin, jossa on erillinen putkeen kiinnitettävä läpötila-anturi. Tällainen terostaatti on esi. FENIX-valikoian EBERLE ITR3. Säädä terostaatti 3-5 C:een, kun haluat käyttää läpökaapelia jäätyisen estoon. 5. Takuuehdot Tään asennusohjeen ukaisesti asennettuna läpökaapelilla on kuukauden takuu ostopäivästä lukien edellyttäen, että asennusohjeen ohjeita on noudatettu. Takuuvaatiukseen on liitettävä lasku (ostokuitti) takuutodistus (asianukaisesti täytettynä) raportti, josta ilenevät läpökaapelin eristyksen resistanssiittausten tulokset.

SE - 2-19 FI - 20-37 DK

SE - 2-19 FI - 20-37 DK SE - Monterings- och bruksanvisning anpassat till svenska säkerhetskrav 2-19 FI - Asennus- ja käyttöohje mukautettu suomalaisiin turvavaatimuksiin 20-37 DK - Monterings- og brugervejledning tilpasset Danske

Lisätiedot

Multiflex 20. SE Monteringsanvisning EN Installation instructions NO Leggeanvisning FI Asennusohje. Art nr 55212

Multiflex 20. SE Monteringsanvisning EN Installation instructions NO Leggeanvisning FI Asennusohje. Art nr 55212 Multiflex 20 SE Monteringsanvisning EN Installation instructions NO Leggeanvisning FI Asennusohje Skapa garantibevis direkt i mobilen garantera.ebeco.se Art nr 55212 Monteringsanvisning för Multiflex

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50

HARVIA M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 Boiler, 26 Pro, 36, 50 HRVI M1, M3, 20 Pro, 20 ES Pro/S, 20 oiler, 26 Pro, 36, 50 Puulämmitteisen kiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för vedeldad bastuugn M1 M3 20 Pro 20 ES Pro/S 20 oiler 26 Pro 36

Lisätiedot

JÄÄKAAPPI/PAKASTINKAAPPI KÄYTTÖOHJE MALLI JKPK-201

JÄÄKAAPPI/PAKASTINKAAPPI KÄYTTÖOHJE MALLI JKPK-201 JÄÄKAAPPI/PAKASTINKAAPPI KÄYTTÖOHJE MALLI JKPK-201 TURVALLISUUS VAROITUS! On vaarallista antaa muun kuin valtuutetun huoltohenkilön suoritettaviksi sellaiset huolto- tai korjaustyöt, joihin liittyy suojien

Lisätiedot

Lillevilla PUUCEE / TOILET 3 1400 x 1400 / 34 mm

Lillevilla PUUCEE / TOILET 3 1400 x 1400 / 34 mm Tärkeää! Säilytä tämä. Viktigt! Spara denna. Vigtigt! Gem denne. Takuunumero Garantinummer: Tarkastanut Kontrollerad av Kontrolleret af: Lillevilla PUUCEE / TOILET 3 1400 x 1400 / 34 mm SF S 34 =n. 3,6

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR

Käyttöohjeet. Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR Käyttöohjeet Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR TAKUU Kiitos, että olet valinnut lämpöpumpulla varustetun siirreltävän ilmastointilaitteen. Käyttöohje sisältää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET...2 3. RAKENNE...3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ...4 a) Apuohjain ja LED-näyttö...4 b) Kauko-ohjain...5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE

KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE SISÄLLYSLUETTELO 1.TURVALLISUUS...3 HUOMIOI KAIKKI VAROITUKSET JA LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ...3 2.TUOTTEEN TIEDOT:...5 Liesi:...5 Uuni:...5 Keraaminen

Lisätiedot

PO11, PO165. Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat

PO11, PO165. Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat PO11, PO165 Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat PO11 PO165 15042011 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan omistajalle tai saunan hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 2 www.aeg.com SISÄLLYS 4 TURVALLISUUSOHJEET 7 KÄYTTÖPANEELI 10 PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ 11 HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ

Lisätiedot

Näin käytät Cylinda uunia Så här används Cylinda ugn

Näin käytät Cylinda uunia Så här används Cylinda ugn Näin käytät Cylinda uunia Så här används Cylinda ugn MT 3060 (09.03) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Ennen uunin käyttöönottoa 3 Asennus 4 Sähköliitäntä 4 Cylinda IB 12.14 6 Cylinda IB 12.08 / IB 12.18 7 Puhdistus

Lisätiedot

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi)

PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T & 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Brukerhåndbok (Norsk) Ohjekirja (Suomi) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare.

Lisätiedot

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning XWE 81483

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning XWE 81483 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SV SV Svenska, 1 FI Suomi, 15 DK Dansk, 29 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO

Lisätiedot

HARVIA. Pata/Bastugryta 50 L. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning

HARVIA. Pata/Bastugryta 50 L. Asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning HARVIA Pata/Bastugryta 50 L Asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning 20042010 Parhaat onnittelut hyvästä patavalinnastanne! Harvia-pata toimii parhaiten ja palvelee teitä pitkään, kun sitä

Lisätiedot

Käyttöohje Bruksanvisning

Käyttöohje Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Pyykinpesukone Tvättmaskin EWT 12420 W We were thinking of you when we made this product 3 Tervetuloa Electroluxin maailmaan Kiitos, että olet valinnut ensiluokkaisen Electrolux-tuotteen,

Lisätiedot

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18

K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 K11G K13,5G K15G T9 T10,5 F10,5 F15 F16,5 F18 FI Sähkökiukaan käyttö- ja asennusohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat 18032008 SISÄLLYS FI 1. KÄYTTÖOHJE...3 1.1. Kiuaskivien latominen...3

Lisätiedot

Käyttöohje Bruksanvisning

Käyttöohje Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Pyykinpesukone Tvättmaskin EWT 14730 W We were thinking of you when we made this product 3 Tervetuloa Electroluxin maailmaan Kiitos, että olet valinnut ensiluokkaisen Electrolux-tuotteen,

Lisätiedot

Lillevilla 151. 1950 mm x 1990 mm. = 5,2 m 2. Tärkeää! Säilytä tämä. Viktigt! Bespara denna. Tarkastanut Kontrollerad av: Takuunumero Garantinummer:

Lillevilla 151. 1950 mm x 1990 mm. = 5,2 m 2. Tärkeää! Säilytä tämä. Viktigt! Bespara denna. Tarkastanut Kontrollerad av: Takuunumero Garantinummer: Tärkeää! Säilytä tämä. Viktigt! Bespara denna. Takuunumero Garantinummer: Tarkastanut Kontrollerad av: Lillevilla 151 1950 mm x 1990 mm SF S 19 = 5,2 m 2 n./ca. 221cm 1200 x 1720 1 Hyvä rakentaja SF Kiitämme,

Lisätiedot

KIP45, KIP60, KIP80, KIP45E, KIP60E, KIP80E, KIP90E

KIP45, KIP60, KIP80, KIP45E, KIP60E, KIP80E, KIP90E KIP45, KIP60, KIP80, KIP45E, KIP60E, KIP80E, KIP90E FI Sähkökiukaan asennus- ja käyttöohje Monterings- och bruksanvisning för bastuaggregat Harvia Oy PL 12 40951 Muurame Finland www.harvia.fi 22012007H

Lisätiedot

TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE

TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE HYDROLINE rpm 1400 95 C 60 C 40 C 30 C 1400 900 700 500 AA 40º ZWF 1440 TVÄTTMASKIN PYYKINPESUKONE СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА ZWF 1440 132981480 BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ S FIN RUS Bästa

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E]

CH-X350/X300 CD-VÄXLARE CD-VAIHTAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LVT0406-004A [E] C-X30/X300 CD-ÄXLARE CD-AITAJA Bruksanvisning Käyttöohjeet LT0406-004A [E] C-X30 COMPACT DISC CANGER 12 DISC JC 1099MNMMDWJES SW, FI SENSKA SUOMI Tack för inköpet av denna JC-produkt. Läs igenom denna

Lisätiedot

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13

AlfaPlus 50. PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 AlfaPlus 50 PNC 2075 AlfaPlus 60 PNC 2076 Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 3 Monterings- och bruksanvisningar 13 kuva/bild 1 1 3 412-512 21,5 369-469 21,5 2 258 31

Lisätiedot

PATIENT- INSTRUKTIONSGUIDE OPAS POTILAALLE ANVÄNDNING DAGTID (FREKVENT BYTE) OCH DYGNET RUNT-ANVÄNDNING

PATIENT- INSTRUKTIONSGUIDE OPAS POTILAALLE ANVÄNDNING DAGTID (FREKVENT BYTE) OCH DYGNET RUNT-ANVÄNDNING ANVÄNDNING DAGTID (FREKVENT BYTE) OCH DYGNET RUNT-ANVÄNDNING PATIENT- INSTRUKTIONSGUIDE PÄIVITTÄISEEN KÄYTTÖÖN (LYHYEN VAIHTOVÄLIN PIILOLINSSIT) JA JATKUVAAN KÄYTTÖÖN OPAS POTILAALLE 1 0086 Användning

Lisätiedot

Peremmälle! Kom in! Ihana koti kunnostetussa vanhassa talossa. Underbart hem i renoverat gammalt hus. Ulko maalaus Utomhusmålning.

Peremmälle! Kom in! Ihana koti kunnostetussa vanhassa talossa. Underbart hem i renoverat gammalt hus. Ulko maalaus Utomhusmålning. Ulko maalaus Utomhusmålning lisäeristäminen tilläggsisolering märkätilat VÅTUTRYMMEN lämmittäminen UPPVÄRMNING Peremmälle! sisäpinnat INOMHUSYtor Ihana koti kunnostetussa vanhassa talossa Ilmanvaihto VEntilation

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE PRO15000BTU PRO9000BTU KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING VAROITUS! Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande.

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Finos-XH 60 PNC: 5500XH liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 2 versio Monterings- och bruksanvisningar 15 10/2013 Arvoisa

Lisätiedot

Ultralight 403. Användarhandbok (svenska) Käyttöohje (suomi) svenska. suomi

Ultralight 403. Användarhandbok (svenska) Käyttöohje (suomi) svenska. suomi Ultralight 403 Användarhandbok () Käyttöohje () 1. Innehåll 2. Viktiga säkerhets- och användningsanvisningar...4 3. Inledning...6 4. Gällande föreskrifter...7 4.1 Identifiering och tekniska data...7 4.2

Lisätiedot