VÄRMEKABEL ALLATIONSGUIDE ADSL1P, ADSV, ADPSV, MADPSP, MPSV, P1P, PSV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄRMEKABEL ALLATIONSGUIDE ADSL1P, ADSV, ADPSV, MADPSP, MPSV, P1P, PSV"

Transkriptio

1 INSTLL LLTIONSGUIDE N5/R01( ) VÄRMEKBEL ÄRMEKBELSYSTEM DSL1, DSV, DSV, MDS, MSV, 1, SV T TY Y DSL1 DSL1 DS DSV MS SV DS1 DS1 ( (DSV DSV) MDS DS SV, 1 E EFFEK FFEKT W W/ / G OLV-VÄRME NDVÄNDNINGSOMR ÅD ÅE F FROSTSKYDDV ROSTSKYDDV- S STURÖ TURÖR R S SNÖ-SMÄLTNIN G T TTENRÖR TENRÖR RÖR R HÄNGRÄNNO ÄNGRÄNNOR R (INSTLLERD I V VÄRMNIN ÄRMNING L UFT ) UV SKYDD KBEL LEDRE KBELLEDR BELLEDRE E NSLUTNING NSLUTNINGS S K KBE BEL u p to W/ u p to W/ u p to 25 W/ 2/0 2 5 u p to W/ u p to W/ u p to W/ u p to 25 W/ 2/0 1 5 u p to W/ 2/0 1 5 u p to W/ 2 V, N 2 5 LLMÄNN VILLKOR vståndet ellan värekablarna åste vara inst åtta gånger kabelns diaeter. Utsätt inte värekabeln för teperaturer över C (DSL1 och 1 ax. 70 C) eller under - C, utför ingen skötsel av kabeln vid teperaturer under -5 C. Värekabelslingorna får inte röra eller korsa varandra (insta avstånd ellan värekablarna får inte understiga eller o de är installerade i spår). Kopplingar eller anslutningar till värekabeln får inte installeras i en böj. Mät totalt otstånd innan och efter installation och skriv ner värdena i garantibeviset. O otståndsvärdena innan och efter kabelläggningen inte stäer eller o otståndsvärdet ligger utanför toleransen -5/+ % av noinalvärdet, hitta orsaken och kontakta tillverkaren. Klipp inte eller justera uppvärningsdelarna av väresysteet. Rådfråga tillverkaren o annan användning än vad so beskrivs i denna anual.

2 1.. Upp pptining av v rännor ännor,, stupr tuprör ör och h tak där snö inte e kan sälta a fritt itt Värekablar so installeras i rännor och stuprör skyddar ot dyra skador orsakade av fruset vatten. Värekablarna sälter is och vatten kan flöda fritt geno rännor och stuprör. Värekablar so installeras på taket skyddar i följande fall: a) Snö kan inte fritt glida ner från taket och ner i rännan och skapa en snöbarriär, eller i ränndalar där taket har en för stor ansaling blötsnö. b) Snö kan inte fritt glida ner från taket och ner i rännan så att vatten so salas under snöbarriären rinner in i byggnaden. c) Snö so glider ner för taket hänger ut över rännan och rinner inte ner i den. Värekabelsysteet på taket kobineras alltid ed värekablar i rännor och stuprör (t.ex. i ett zick-zack önster). 1.a) Diension För norala rännor och stuprör ( 0 ) ska väreeffekten vara - W/. Väreeffekten på altituder över 00 ska värderas från fall till fall, den ska dock inst vara W/. vståndet ellan värekablar i rännor och stuprör ska inte vara större än, och effekten i rännor och på tak ska vara W/ 2. å altituder under 00 ska effekten inte vara under 0 W/ 2. 1.b) Installation För att ontera värekabeln i klassisk ränna eller stuprör ( 0 ), används rännfästen och stuprörsfästen (stuprörsfästen fästs i en kedja). En universell installationsresa eller etallfästband, eller den typ av fästanordning so behövs för de lokala förhållandena, för att ontera värekablar i rännor, ränndalar eller tak. nvänd fyra fästen per eter. EXEMEL Å LÄGGNING FÖR DSV OCH MDS a) b) e) c) d) EXEMEL Å LÄGGNING FÖR MSV 1.c) Reglering För est ekonoisk användning ska värekablarna anslutas till en terostat från FENIX sortient, till exepel EBERLE EM ESD 5203 fuktsensor + TFD 5204 teperatursensor.

3 2. Golvv vvär äre e i bostäder äder,, hus, ver erkstäder äder och h sanitetsutr etsutryen 2.a) Diension För kort och åttlig uppvärning av golvytor rekoenderar att värekablarna installeras nära golvets yta, vid den övre gränsen av rekoenderat effektbehov (W/ 2 ). Det korrekta valet av väresyste för uppvärning av ru beror på kunskapen o byggnadens väreförlust. Installerad effekt bör otsvara 1,1-1,3 gånger beräknad väreförlust för byggnaden. TBELL ÖVER REKOMMENDERDE EFFEKTER * Vid installation i betong direkt under plattor ska avståndet ellan värekablarna inte vara er än 0. GOLVBELÄGGNIN OLVBELÄGGNING G E EFFEK FFEKT W / 2 E EFFEK FFEKT W W/ / T RÄGOLV ax 5 L MINTGOLV ax 5 K LINKERS 1 K KLINKERS I BDRUM, K KÄLLR ÄLLRE 1 0 * U TERUM 1 0 * G RGE, VERKSTÄDER R 1 * NMÄRKNING NMÄRKNINGR R ndvänd terostat ed teperaturbegänsare allänna utryen. 28 C i 2.b) Isolering För att optiera utförandet och iniera driftskostnaderna rekoenderas att golven är väreisolerade i enlighet ed ditt väresyste. 2.c) Installation FÖRL ÖRLÄGGNIN GGNING G V V VÄRMEKBL ÄRMEKBLR R I BETON ONG Betongblandningen åste vara tät så att det inte finns luftfickor, håligheter och så att den får bra kontakt ed väreslingan. Täta betongen varsat så att inte kabeln skadas. Inte under några oständigheter far vibrerande verktyg användas! Var noga när betongen gjuts så att det inte blir längre pauser än inuter, då binds näligen inte betongytorna ihop perfekt. Efter längre pauser åste det göras en bindande bro, inträngande eller på annat sätt. Hela ytans ofång åste separeras från vertikala konstruktioner ed en expansionsskarv. Golvytor på över 2 eller so har en diagonal på er än 7 åste separeras från varandra ed en expansionsskarv. Väreslingan får inte gå geno någon expansionsskarv! Endast kallkabeln får gå geno skarven, och ska vara placerad i ett installationsrör för att säkra dess fria placering ellan olika ytor eller ellan golv och väggar. Ytorna under värekablarna ska vara väreisolerade. Vid ingjutning är slingavstandet noralt - 25c och kabeln gjuts under färdig golvyta. Var försiktig så att kablarnas isolering inte skadas o du använder areringsjärn! Värekabeln får aldrig koa i kontakt ed isolering eller annat brännbart aterial. Kabelns kallkabelskarv åste gjutas in i betongen. lacera inte väreslingan under några väggfasta inventarier, badru, dusch, toalett eller öbler so hindrar luftcirkulationen.

4 RBETSGÅNG Gör ren golvytan och ta bort vassa föreål. Rulla upp kabeln ed början vid kallkabelskarven. Slingans uppvärningsdelar får inte röra eller korsa varandra. Fäst den lagda slingan för att förhindra att den flyttar på sig under gjutningen. FENIX fästband eller universella spännband av plast kan användas för att fästa kablarna. Kopplingarna eller anslutningarna till värekabeln får inte installeras i en böj. Kabelslingorna får inte ligga ihop eller korsa varandra och avståndet ellan de åste vara inst 50. Värekabeln får aldrig kapas! Endast kallkabeln får avkortas o det blir nödvändigt. Mät kabeln före och efter ingjutningen ed en ohätare och skriv ner värdena i garantibeviset. Inkopplingen av värekablar ska utföras av en fackan i enlighet ed tillverkarens anvisningar och enligt gällande lagstiftning. nslutningen ska ske till en strökälla på 2V / 50 Hz och via en jordfelsbrytare. För registrering av garantin ska en ritning av installationen sparas i garantibeviset tillsaans ed uppätta resistensvärden för värekabeln. Förvara garantin på ett säkert ställe. nvänd inte väreslingan tidigare än 28 dagar efter installation, betongen åste få ogna. Material so används för ytfinish (klinkerfix, atta, parkett etc.) åste vara rekoenderade för väregolv. REKOMMENDERD GOLVSMMNSÄTTNING I GENOMSKÄRNING ckuulerande väresyste 1) Grund 2) Väreisolering 3) rering 4) ECOFLOOR värekabel 5) Betong 6) Rör ed golvgivare 7) Golvyta (klinkers, luftig atta, trägolv, parkett, VC utan guiunderlag) FÖRL ÖRLÄGGNING I SJÄL ÄLVUT VUTJÄMN ÄMNNDE MTERIL Gör so vid läggning av slingor i betong en lägg det självutjänande aterialet - tjockt. Välj självutjänande fog för isolerade golv enligt tillverkarens rekoendationer.

5 FÖRL ÖRLÄGGNING UNDER LTT TTOR, BETONG OCH I SÅ Å KLLT T TUNNFILMSGOLV Golvytor på över 2 eller so har en diagonal på er än 7 åste separeras från varandra ed en expansionsskarv. Väreslingan får inte gå geno någon expansionsskarv, endast kallkabeln får gå geno den. Kopplingarna eller anslutningarna till värekabeln får inte installeras i en krök. Kabeln åste vara inst 50 från väggen. Skär eller kapa aldrig i väreslingan! Endast kallkabeln får avkortas, o det är nödvändigt. lacera inte väreslingan under några väggfasta inventarier, badru, dusch, toalett eller öbler so hindrar luftcirkulationen. Mer detaljerad inforation o hur du använder enskilda aterial beskrivs i instruktionerna so följer ed respektive aterial. Inkopplingen av värekablar ska utföras av en fackan i enlighet ed tillverkarens anvisningar och enligt gällande lagstiftning. nslutningen ska ske till en strökälla på 2V / 50 Hz och via en jordfelsbrytare. För registrering av garantin ska en ritning av installationen sparas i garantibeviset tillsaans ed uppätta resistensvärden för värekabeln. Förvara garantin på ett säkert ställe. RBETSGÅNG Gör ren golvytan, ta bort vassa objekt och grundåla ed läplig prier (vidhäftningsedel). Fräs ett spår i golvet för att kunna placera värekabelskarven och golvgivaren. Mät otståndet för värekablarna och skriv ner värdena i garantibeviset. Rulla upp kabeln ed början vid kallkabelskarven. Kabeln får ej ligga ihop eller korsa varandra och avståndet ellan de åste vara inst. Fäst väreslingan ed spännband av plast, fästband eller självhäftande tejp. Mät otståndet (Ω). Lägg på spackel och jäna till ytan ed en juk spackelspade (var försiktig så du inte skadarväreslingan). Mät otståndet (Ω) igen innan du lägger klinker och skriv ner värdena i garantibeviset. Lägg klinkerplattorna.

6 GOLV I GENOMSKÄRNING - KBEL INSTLLERD I SJÄLVUTJÄMNNDE MTERIL 1) Bärande struktur, grund 2) Trä (spånskiva) 3) Gipsskiva 4) ECOFLOOR värekabel 5) Spackel 6) Skyddsrör ed golvgivare 7) Golvyta (klinkers, luftig atta, parkett, VC utan guiunderlag) GOLV I GENOMSKÄRNING - KBEL INSTLLERD i BETONG - KLINKERGOLV Nybyggen 1) Grund 2) Väreisolering 3) rering 4) Betonglager (3-4 c) 5) Spackel 6) ECOFLOOR värekabel 7) Klinkers Renovering och obyggnad 1) Befintligt golv 2) Depron, eller otsvarande isolering; Denna väreisolering ersätter inte fullvärdig isolering av golvet, en ökar väreotståndet, inskar det nedåtgående väreflödet och ökar uppvärningen av ytlagret (beläggningen). 3) ECOFLOOR värekabel 4) Spackel 5) Ny beläggning 2.c) Reglering nvänd en terostat från FENIX sortient för väreregleringen. För golv ed effekter på upp till W/ 2 där den hygieniska gränsen 28 C inte koer att överskridas, eller för ru där an är kort tid (badru, WC, korridor) ed effekter på upp till 0 W/ 2, är det inte nödvändigt att använda en golvgivare, en rekoenderas dock för att erhålla jänare väre. För alla andra installationer åste terostaten vara utrustad ed en golvgivare.

7 3. Snösältning utohus (skydd ot isbildning) 3.a) Diensionering Diensionera effekten på utohusytor so är jordbaserade och väreisolerade ytor så effekten blir 0-0 W/ 2 och på icke-väreisolerade ytor W/ 2. Effekten beror bland annat på hur djupt värekabeln är lagd, ju närare ytan desto lägre effekt ino de rekoenderade gränserna. 3.b) Installation Värekablar kan installeras i betong eller på en betonggrund enligt instruktionerna under 2b, eller slingor ed lägre effekt (upp till 250 W/ 2, W/) kan installeras under gångvägar i fin sand utan stenar. Med båda installationsetoderna krävs grundlagret av packat grus (under betong eller sand). Gruslagret på inst 0 kan ses so ett isoleringslager. GOLV I GENOMSKÄRNING VID UTOMHUSUVÄRMNING Väreslingor so läggs i betong eller på betonggrund 1) lattor 2) ECOFLOOR värekabel 3) rering eller fästband 4) Betonglager 5) Grund (grus - c) Värekablar i fin sand 1) lattor 2) Fin sand (utan vassa stenar) in. c 3) ECOFLOOR värekabel 4) Grund (grus - c) 3.c) Reglering För est ekonoisk användning ska värekablar anslutas till en terostat från FENIX sortient, till exepel EBERLE EM ESD 5203 fuktsensor + TFD 5204 teperaturgivare.

8 4. Fr ostskydd av v rör (upp till C) Väreslingor so är fästa vid etall- eller plaströr för att skydda rör ot kyla. Väreslingor kan även användas för att vära rör eller hålla teperaturen på upp till C. 4.a) Diensionering Nödvändig kabeleffekt W/ kan bestäas utifrån tabellen. Tabellen kan tilläpas för isolering ed ledningsföråga av väre λ=0.05 W/K; T=teperaturfall. TBELL FÖR BERÄKNING V NÖDVÄNDIG EFFEKT FÖR VÄRMEKBLR I ISOLERIN SOLERING TJOCKLE JOCKLEK K ( ) R RÖR INNER DIMETER T 1 /2 3 / ¼ 1 ½ ½ ( ( C C) EXEMEL: Rör ed innerdiaeter på 50, längd, isolerad ed isolering åste skyddas ot frost upp till en ogivningsteperatur ner till - C (+5 C tas alltid ed i beräkningen so icke-frysteperatur). LÖSNING: T T för teperaturfallet 25 C är inte angivet i tabellen, så näraste högre teperaturfall T= C ska användas. Läs värdet för nödvändig effekt W/ i tabellen ( W/ = 195 W). Total effekt för värekabeln åste vara 195 W eller högre. Den läpligaste varianten är DSL1 0;.9 (linda kabeln lätt runt röret för att fördela effekten W/ jänt) eller MDS 2; (försök alltid använda lägsta öjliga effekten W/ - helst W/ - så att värekabeln kan lindas runt röret så spänt so öjligt).

9 4.b) Installation Väreslingor och teperaturgivare ska fästas på undre sidan av röret ed ca 500 avstånd, ed aluiniutejp eller tejp av den kvalitet so används vid elektriska installationsarbeten. Kallanslutningar åste också fästas ed tejp. Kabeln får ej ligga ihop eller korsa varandra. Skär eller kapa aldrig i väreslingan! Endast kallkabeln får avkortas, o det är nödvändigt. lacera teperaturgivaren på rörets kallaste ställe. Isolera hela röret efter installation, även värekabeln. Tjockleken på isoleringen ska vara jän över hela rörets längd. Skulle givaren vara er isolerad än andra delar på röret kan röret frysa. Är givaren indre isolerad resulterar det i onödig överhettning av röret. Isoleraterialet åste vara brandsäkert (t.ex. ineralull, brandsäker skuisolering). När det gäller skydd av plaströr rekoenderas det att först täcka röret ed aluiniufolie och sedan fästa värekabeln vid röret ed aluiniutejp längs dess hela längd. Max kabeleffekt W/. Efterso aluiniu leder väre fördelas teperaturen jänt över hela rörets yta. Vid installation åste hänsyn tas till att valv, anslutningar och lister har högre väreförlust. Därför åste värekabeln lindas tätare på dessa delar. Givare 4.c) Kontroll ECOFLOOR värekabel För est ekonoisk användning ska värekablarna anslutas till en terostat ed skild givare på röret. EBERLE ITR3 från FENIX sortient rekoenderas. Sätt terostaten på 3-5 C när du använder värekabeln so frostskydd. 5. Garantivillk antivillkor Värekabelsyste so är installerade enligt denna installationsguide täcks av -ånaders garanti efter försäljningsdatuet, förutsatt att villkoren i installationsguiden är uppfyllda. Följande dokuent åste uppvisas vid reklaation: Faktura (Följesedel) Garantibevis (vederbörligen ifyllt) Rapport so innehåller resultat av ätningar av värekablarnas isoleringsotstånd.

10 SENNUSOHJE L ÄMÖKELIJÄRJES ÄRJESTELMÄ TELMÄT DSL1, DSV, DSV, MDS, MSV, 1, SV T TYY YYI DSL1 DSL1 DS DSV MS SV DS1 DS1 ( (DSV DSV) MDS DS SV, 1 T TEH EHO W W/ / L LTTI TTI L LÄMMITY ÄMMITYS V VESIUTKIE ESIUTKIEN S SULNIT ULNITO K KÄYTTÖKOHTEE ÄYTTÖKOHTEET T UTKIE UTKIEN L LÄMMITY ÄMMITYS S SDEVES DEVESI J JÄRJESTELMÄ ÄRJESTELMÄT T SENNETT SENNETTU I ILMSS LMSS S SYÖKSYTORVI YÖKSYTORVIT T K ELI- JOHTIMI L LIITOSKEL I u p to W/ u p to W/ u p to 25 W/ 2/0 2 5 u p to W/ u p to W/ u p to W/ u p to 25 W/ 2/0 1 5 u p to W/ 2/0 1 5 u p to W/ 2 V, N 2 5 UV SUOJUS YLEISIÄ OHJEIT Kaapelien välisen etäisyyden on oltava vähintään kahdeksan kertaa kaapelin halkaisija. Älä altista läpökaapelia yli C:n (DSL1 ja 1 enint. 70 C:n) tai alle - C:n läpötiloille äläkä käsittele kaapelia alle -5 C:n läpötilassa. Kaapelit eivät saa koskettaa toisiaan tai ennä ristiin (kaapelien välinen vähiäisetäisyys on, tai jos ne on asennettu kouruun ). Läpökaapelien liitännät toisiinsa tai liitäntäjohdot eivät saa olla utkalla. Mittaa kaapelin kokonaisresistanssi sekä ennen asennusta että asennuksen jälkeen ja kirjaa ittaustulokset takuutodistukseen. Jos asennuksen jälkeen ittaaasi resistanssi poikkeaa ennen asennusta ittaaastasi eneän kuin -5/+ %, etsi ongelan syy ja poista se tai ota yhteyttä valistajaan. Älä katkaise läpökaapelia äläkä tee siihen itään uutoksia! Jos haluat käyttää läpökaapelia johonkin uuhun kuin tässä asennusohjeessa ainittuun tarkoitukseen, kysy neuvoa tuotteen valistajalta.

11 1.. Jään ja luen sulattainen ainen sadevesik esikour ouruis uista, a, syök öksyt sytor orvis vista a ja kat atoilt oilta Vesikouruihin ja syöksytorviin asennettava läpökaapeli ehkäisee kalliita veden jäätyisestä aiheutuvia vahinkoja. Läpökaapeli sulattaa jäätä ja vettä, jolloin vesi pääsee vapaasti valuaan kouruja ja syöksytorvia pitkin. Katolle asennettavat läpökaapelit auttavat seuraavissa tapauksissa: a) Kun lui ei pääse esteettä valuaan pois katolta alas kouruun ja syöksytorveen tai jos katossa on painauia, joihin kertyy lunta; b) Kun lui ei pääse esteettä valuaan pois katolta ja alas kouruun ja syöksytorveen, jolloin luiesteen alle kertyvä vesi valuu alas rakennuksen sisään; c) Kun alas katolta valuva lui valuu vesikourun yli eikä pääse syöksytorvea pitkin alas. Katolle asennettavat läpökaapelit on yhdistettävä aina vesikouruun ja syöksytorveen asennettaviin läpökaapeliin (esi. siksak-kuvion uotoisesti). 1.a) Mitoitus Noraalikokoisessa vesikourussa ja syöksytorvessa ( 0 ) läitystehon on oltava - W/. Yli 00 korkeudessa tilanne kannattaa arvioida tapauskohtaisesti, yleensä tehon on oltava kuitenkin vähintään W/. Läpökaapelien välinen etäisyys vesikouruissa ja syöksytorvissa ei saa olla yli. Vesikouruihin ja syöksytorviin sekä katolle sijoitettavien kaapelien läitystehon on oltava 250 W/ 2-0 W/ 2. Yli 00 korkeudessa se ei saa olla alle 0 W/ 2 1.b) sennus Tavalliset vesikourut ja syöksytorvet ( 0 ): kiinnitä läpökaapeli kouru- ja syöksytorvikiinnittiillä (syöksytorvikiinnittiet on kiinnitetty ketjuun).epätavanoaiset vesikourut ja syöksytorvet sekä painauat ja katot: käytä nippusiteitä tai asennusnauhaa (TiZn tai Cu) tai uita paikallisiin oloihin sopivaa kiinnitysenetelää. Kiinnitä kaapeli neljästä kohtaa juoksuetriä kohti. ESIMERKKEJÄ DSV- J MDS-KELIEN SENNUKSEST a) b) e) c) d) ESIMERKKEJÄ MSV-KELIN SENNUKSEST 1.c) Läpökaapelien ohjaus Jotta läpökaapelien käyttö olisi ahdollisian taloudellista, ne kannattaa liittää johonkin FENIX-valikoian ohjaieen, kuten EBERLE EM ESD 5203 kosteudentunnistieen + TFD 5204 läpötilantunnistieen.

12 2. Lattialäityksek seksi si asuntoihin, taloihin, ver erstaille aille ja saniteettitiloihin. 2.a) Mitoitus Lattioiden lyhytaikaiseen läitykseen suosittelee läpökaapelin asentaista ahdollisian lähelle lattiapintaa siten, että sen teho on suurin ahdollinen (W/ 2 ). Läitysjärjestelän tehon valintaan vaikuttaa ensisijaisesti rakennuksen läpöhäviö. Standardin ÈSN ukaisesti asennettavan läitysjärjestelän tehon pitää olla 1,1-1,3-kertainen rakennuksen läpöhäviöön nähden. TULUKKO: SUOSITELLUT LÄMMITYSTEHOT * Jos kaapeli asetetaan heti laattojen alle ja peitetään tasoitteella, kaapelien välinen etäisyys ei saa olla yli 0. LTTIINNOIT TTIINNOITE TEH EHO TEH EHO W / W W/ / UULTTI MKSI 5 L MINTTILTTI MKSI 5 K LINKKERI I 1 K LINKKERIT KYLYHUONEET 1 0 * U LKOHUONEET 1 0 * UTOTLLI, KORJMOT 1 * HUOMUTUKSI UOMUTUKSI Käytä terostaatti läpötilan rajoittiella (+28*C) julkisuus tiloissa. 2.b) Eris isty tys Läityksestä saadaan parhain ahdollinen teho ja läityskustannukset pysyvät kurissa, kun lattia läpöeristetään (ks. sivut 5 ja 7) käytettävään läitysjärjestelään sopivalla tavalla. 2.c) sennus L ÄMÖKELIN SENNUS BETONIIN Sekoita betoniseos kunnolla, ettei siihen jää ilakuplia tai koloja. Näin se tulee tiiviisti kiinni läpökaapeliin. Tiivistä betoni varovasti käsin, jottei kaapeli vahingoitu. Älä issään tapauksessa käytä täryttiiä tai vastaavia työkaluja! Jätä joka sivulle enintään :n paisuntarako betonikerroksen ja pystysuorien rakenteiden väliin. Jos lattian pinta-ala on yli 2 tai jos sen läpiitta ylittää jossain suunnassa 7, lattiaan on jätettävä liikuntasaua. Läpökaapeli ei saa ennä tällaisen liikuntasauan läpi. Läpökaapelin sähköliitäntäjohdon sen sijaan voi vetää liikuntasauan läpi, utta se on tällöin asennettava suojaputkeen, joka estää sen vahingoittuisen. Käytä suojaputkia yös seinän ja lattian välisissä sauoissa. lusta on oltava läpöeristetty. Valettaessa kaapelin tavanoiainen asennusväli - 25 c, ja kaapelin asennussyvyys noin valiista lattiapinnasta. Varo raudoitusverkkot, etteivät ne vahingoita läpökaapelin eristeitä! Kaapelia ei koskaan saa asentaa suoraan eristystä tai palaava ateriaalia vasten. Läpökaapelin jatkos ja loppupää on valettava betoniin. Älä asenna läpökaapelia kiinteiden kalusteiden tai kylpyaeiden, suihkualtaiden ja WC-istuinten tai uiden ilankiertoa estävien huonekalujen alle.

13 SENNUS uhdista alusta ja poista terävät esineet. vaa läpökaapeli kiepiltä ja taivuta se sopivanlevyisiksi silukoiksi. Läpökaapelin silukat eivät saa koskettaa toisiaan tai ennä toistensa yli. Kiinnitä läpökaapelia ettei pääse liikkuaan valun aikana. Käytä kiinnitykseen FENIX- kiinnitysnauhaa tai uoviset nippusiteitä. Muista että kaapelien välisiä liitäntöjä tai kaapelien sähköliitäntöjä ei saa asentaa utkaan. Jätä kaapelisilukan ja seinän väliin vähintään 50 tyhjää tilaa. Kaapelisilukat eivät saa koskettaa toisiaan, eikä ristiasentaa, iniiväli 50. Älä issään tapauksessa katkaise läpökaapelia! inoastaan sähköliitäntäjohtoa voi tarvittaessa lyhentää. Mittaa piirien resistanssi ohiittarilla ja kirjaa ittaustulokset takuutodistukseen. Levitä betonikerros läpökaapelin päälle ja ittaa resistanssi uudelleen valun jälkeen. Kirjaa nääkin ittaustulokset takuutodistukseen. Sähköasennus on suoritettava hyväksytyn sähköasentajan valvonnan alaisena. sennus on suoritettava asennusohjeiden ja voiassa olevien ääräysten ukaan. Kytke läitys päälle vasta 28 päivän kuluttua valusta, jotta betoni ehtii kuivua kunnolla. Käytettävien lattiapinnoitteiden ja niiden asennusateriaalien on oltava lattialäitykseen sopivia. Katso valistajien ohjeet. LÄILEIKKUS SUOSITELTVST SENNUKSEST Varaava läitysjärjestelä 1) lusta 2) Läpöeriste 3) Raudoitus 4) ECOFLOOR-läpökaapeli 5) Betoni 6) Suojaputki jossa lattia-anturin 7) Lattiapinnoite (laatta, hengittävä atto, parketti, VC-pinnoite, jossa ei ole kuialustaa) L ÄMÖKELIN SENNUS ITSET SETSOITTUV SOITTUVN N MTERILIIN Noudata kohdassa Läpökaapelin asennus betoniin annettuja ohjeita, utta asenna itsetasoittuvaa ateriaalia - paksuinen kerros. Valitse ateriaali, jota valistaja suosittelee eristetyille lattioille.

14 L ÄMÖKELIN SENNUS L TT TTOJEN LLE, BETONIIN J NS. OHUTKLVOL OLTTIOIHIN Jos lattian pinta-ala on yli 2 tai jos sen läpiitta ylittää jossain suunnassa 7, lattiaan on jätettävä liikuntasaua. Läpökaapeli ei saa ennä tällaisen liikuntasauan läpi. Läpökaapelin sähköliitäntäjohdon sen sijaan voi vetää liikuntasauan läpi, utta se on tällöin asennettava suojaputkeen, joka estää sen vahingoittuisen. Käytä suojaputkia yös seinän ja lattian välisissä sauoissa. Muista että kaapelien välisiä liitäntöjä tai kaapelien sähköliitäntöjä ei saa asentaa utkaan. Kaapelisilukoiden ja seinän välisen etäisyyden pitää olla vähintään 50. Älä issään tapauksessa katkaise läpökaapelia! inoastaan sähköliitäntäjohtoa voi tarvittaessa lyhentää. Älä asenna läpökaapelia kiinteiden kalusteiden tai kylpyaeiden, suihkualtaiden ja WC-istuinten tai uiden ilankiertoa estävien huonekalujen alle. Noudata valistajien suositteleia ohjeita kaikkien tarvitseiesi ateriaalien käytössä. Sähköasennus on suoritettava hyväksytyn sähköasentajan valvonnan alaisena. sennus on suoritettava asennusohjeiden ja voiassa olevien ääräysten ukaan. Läitysk skaapeli liitetään 2V,, 50Hz ver erkk kkoon ja vikavir virtsuojakytkien kautt autta. a. SENNUS uhdista alusta, poista terävät esineet ja pohjusta lattiapinta prierilla (tartuntaaine) ja anna se kuivua. Tee lattiapintaan uria, joihin voit upottaa liitännät. Mittaa läpökaapelipiirien resistanssit ja kirjaa ittaustulokset takuutodistukseen. vaa läpökaapeli kiepiltä ja taivuta se sopivanlevyisiksi silukoiksi. Silukat eivät saa koskettaa toisiaan tai ennä toistensa yli ja niiden välisen etäisyyden on oltava vähintään. Kiinnitä asetteleasi silukat teipillä, uoviset nippusiteellä, tai kiinnitysnauhalla. Mittaa resistanssi (Ω). Levitä tasoite ja tasoita pinta peheällä listalla (varo, ettet vahingoita läpökaapelia lastan terävällä reunalla). Mittaa resistanssi (Ω) uudelleen ennen laattojen asennusta ja kirjaa ittaustulokset taas takuutodistukseen. senna klinkkerilaatat.

15 LTTIN LÄILEIKKUS - LÄMÖKELI SENNETTUN ITSE TSOITTUVN MTERILIIN 1) Kantava rakenne, alusta 2) uu (lastulevy) 3) Kipsilevy 4) ECOFLOOR-läpökaapeli 5) Tasoite 6) Suojaputki, jossa lattia-anturi 7) Lattiapinnoite (laatta, hengittävä atto, parketti, VC-pinnoite, jossa ei ole kuialustaa) LTTIN LÄILEIKKUS - KLINKKERILTTIT Uudisrakennukset 1) lusta 2) Läpöeriste 3) Raudoitus 4) Betonikerros (3-4 c) 5) Tasoite 6) ECOFLOOR-läpökaapeli 7) Klinkkeri Korjausrakentainen 1) Vanha lattia 2) Depron eristelevy, tai vastaava tuote. Tää läpöeriste ei korvaa täysin lattian eristystä, utta se lisää lattian läöneristyskykyä ja estää läön pääsyä alaspäin ja tehostaa siten pintakerroksen (lattiapinnoitteen) läpeneistä 3) ECOFLOOR-läpökaapeli 4) Tasoite 5) Uusi lattiapinnoite 2.c) Läityksen ohjaus Käytä läityksen ohjaukseen jotain FENIX-valikoian terostaattia. Lattia-anturia ei välttäättä tarvita tiloissa, joissa lattialäitys on asennettu siten, että sen teho on enintään W/ 2 ja joissa 28 C:n hygieniarajan ei odoteta ylittyvän, tai tiloissa, joissa oleskellaan vain tilapäisesti (WC:t, käytävät ja eteiset) ja joissa läityksen teho on 0 W/ 2, utta terostaatti lattian läpötilarajoittiella (+28 C) suositellaan. Kaikissa uissa kohteissa terostaattiin liitettävä lattia-anturi on pakollinen.

16 3. Ulkotiloissa sijaitse jaitsevien vien pintojen ojen läitys s (jäätyisen est äiseksi) si) 3.a) Mitoitus Mitoita läpökaapelin teho siten, että se on 0-0 W/ 2, kun pohja on aassa ja pinta läpöeristetty, ja W/ 2, kun pinta ei ole läpöeristetty. Tehontarpeeseen vaikuttaa. se, kuinka syvälle läpökaapeli asennetaan; itä lähepänä pintaa se on, sitä pienepi teho riittää. 3.b) sennus senna läpökaapeli betoniin tai betonialustalle kohdan 2b ohjeiden ukaisesti. Kaapelit, joiden teho on enintään 250 W/ 2 tai W/, voi asentaa kävelyreittien alle hienoon hiekkaan, jossa ei ole kiviä. Käytä oleissa asennuksissa alustaksi tiivistettyä soraa (betonin tai hiekan alle). Vähintään 0 sorakerros toiii eristekerroksena. INNN LÄILEIKKUS ULKOTILOJEN LÄMMITYKSESSÄ (Sulanapito) Läpökaapelin asennus betoniin tai betonialustalle 1) Laatat (betonia) 2) ECOFLOOR-läpökaapeli 3) Raudoitus tai kiinnitysnauha 4) Betonikerros 5) lusta (sora - c) Läpökaapelin asennus hienoon hiekkaan 1) Laatat (betonia) 2) Hieno hiekka (ei saa sisältää teräviä kiviä) vähint. c 3) ECOFLOOR-läpökaapeli 4) lusta (sora - c) 3.c) Läityksen ohjaus Jotta läpökaapelien käyttö olisi ahdollisian taloudellista, ne kannattaa liittää johonkin FENIX-valikoian ohjaieen, kuten EBERLE EM ESD 5203 kosteudentunnistieen + TFD 5204 läpötilantunnistieen.

17 4. utkien läittäinen äinen jäätyisen ehkäiseisek äiseiseksi si (enint. C) Metalli- tai uoviputkiin kiinnitetty läpökaapeli ehkäisee putkissa olevan nesteen jäätyistä läpötilan laskiessa alle 0 C:een. Läpökaapelia voidaan käyttää putkissa olevan nesteen läittäiseen enintään C:een tai nesteen pitäiseen enintään -asteisena. 4.a) Mitoitus Määrittele tarvittava läitysteho W/ kohti alla olevan taulukon avulla. Taulukkoa voi soveltaa tilanteissa, joissa läönjohtokyky on λ = 0,05 W/K; T = läpötilahäviö. TULUKKO TRVITTVN LÄMÖKELITEHON LSKEMISEKSI E ERISTY RISTYS S KSUU KSUUS S ( ) UTKEN S SISÄHLKISIJ T 1 /2 3 / ¼ 1 ½ ½ ( ( C C) ESIMERKKI: utki, jonka sisähalkaisija on 50 ja pituus, ja joka on eristetty :n eristeellä, on suojattava jäätyiseltä, kun ypäröivä läpötila voi laskea pahiillaan - C:een (ei jäätyisläpötilana pidetään aina +5 C:sta). RTKISU: T T LÄMÖ ÄMÖTIL TILHÄ HÄVIÖ VIÖTÄ Ä 25 C ei ole annettu tauluk aulukossa, joten käyt ytäe lähinnä suure epaa lukeaa T T = C. Tar arvitt vittava a teho etr triä kohti on tauluk aulukon ukaan W/ ( W/ = 195 W). Läpökaapelin kokonaistehon on siis oltava 195 W tai suurepi. Sopivin vaihtoehto on tällöin DSL1 0;,9 (kierrä kaapeli kevyesti putken ypärille, jotta teho W/ jakautuu tasaisesti) tai MDS 2; (yritä aina valita alhaisin ahdollinen teho juoksuetriä kohti - ieluiten W/ - jolloin pystyt kiertäään kaapelin ahdollisian tiukasti putken ypärille).

18 4.b) sennus Kiinnitä läpökaapelit ja anturit putkeen aluiiniin tarttuvalla teipillä tai sähköasennuksiin käytettävällä teipillä n. 50 c välein. Kiinnitä liitäntäjohdotkin teipillä. Kaapelisilukat eivät saa koskettaa toisiaan, eikä ristiasentaa, iniiväli 50. Älä issään tapauksessa katkaise läpökaapelia! inoastaan sähköliitäntäjohtoa voi tarvittaessa lyhentää. senna läpötila-anturi putken kylipään kohtaan. eitä koko putki läpökaapeleineen asennuksen jälkeen. Huolehdi siitä, että eristekerroksesta tulee saan paksuinen koko putken pituudelta. Jos läpötila-anturin kohta on parein eristetty kuin uu putki, putki voi jäätyä. Jos anturikohta taas on heikoin eristetty kuin uu putki, putki voi ylikuueta. Käytä eristeenä palaatonta ateriaalia, kuten ineraalivillaa, palaatonta vaahtoeristettä. Jos käytät läpökaapelia uoviputkien läittäiseen, peitä putki ensin aluiinifoliolla ja kiinnitä läpökaapeli sen päälle aluiiniteipillä kaapelin koko pituudelta. Koska aluiini johtaa läpöä, läpö jakautuu näin tasaisesti koko putken pinnalle. sennuksessa täytyy ottaa huoioon, että venttiilien, liitäntöjen ys. kohtien läönhukka on suurepi kuin uun putken. Siksi läpökaapeli on kierrettävä tiheäin tällaisiin kohtiin. anturi 4.c) Läityksen ohjaus ECOFLOOR-läpökaapeli Jotta läpökaapelien käyttö olisi ahdollisian taloudellista, ne kannattaa liittää johonkin terostaattiin, jossa on erillinen putkeen kiinnitettävä läpötila-anturi. Tällainen terostaatti on esi. FENIX-valikoian EBERLE ITR3. Säädä terostaatti 3-5 C:een, kun haluat käyttää läpökaapelia jäätyisen estoon. 5. Takuuehdot Tään asennusohjeen ukaisesti asennettuna läpökaapelilla on kuukauden takuu ostopäivästä lukien edellyttäen, että asennusohjeen ohjeita on noudatettu. Takuuvaatiukseen on liitettävä lasku (ostokuitti) takuutodistus (asianukaisesti täytettynä) raportti, josta ilenevät läpökaapelin eristyksen resistanssiittausten tulokset.

19 Fenix Trading s.r.o. Slezská 2, Jeseník, Czech Republic tel.: , fax: e-ail:

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje

Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 3 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Osittain varaava

Lisätiedot

GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje

GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje GG 10 W/m -lämpökaapelin asennusohje Lämmityskaapelin KIMA GG 10 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

LATTIALÄMMITYSELEMENTTI GOLVVÄRMEFOLIE

LATTIALÄMMITYSELEMENTTI GOLVVÄRMEFOLIE N1/R2(2.4.1) ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSGUIDE LATTIALÄMMITYSELEMENTTI GOLVVÄRMEFOLIE ECOFILM SET Lattialämmityselementti E ECOFILM SET TYYPPI L LÄMMITYS PINNAN N ELEMENTTI TEHO PITUU ITUUS TEH EHO V VASTUU

Lisätiedot

PST 18 W/m -lämpökaapelin asennusohje

PST 18 W/m -lämpökaapelin asennusohje PST 18 W/m -lämpökaapelin asennusohje Lämmityskaapelin PST 18 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 5 m:n kylmäkaapelin. Teho 18 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet: Lattialämmitys

Lisätiedot

PST-saneerausmaton asennusohje. 100 W/m

PST-saneerausmaton asennusohje. 100 W/m PST-saneerausmaton asennusohje 100 W/m PST-saneerausmaton asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vaipallinen lämpökaapeli suojapunoksella asennettuna mattoon 2 2 m:n kylmäkaapeli 2 x 0, 75 mm + suojapunos

Lisätiedot

PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE. Sulanapitoon

PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE. Sulanapitoon PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE Sulanapitoon PST-kaksijohdinlämpökaapelien asennusohje sulanapitoon Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli Maksimiteho 25 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet:

Lisätiedot

Asennusohje. devikit saneerauskaapeli. www.devi.com. intelligent varme

Asennusohje. devikit saneerauskaapeli. www.devi.com. intelligent varme FI Asennusohje devikit saneerauskaapeli www.devi.com intelligent varme devikit saneerauskaapeli Sis.: devikit saneerauskaapelin, termostaatin anturin suojaputken sekä liiman kuumaliimapistooliin devikit

Lisätiedot

KIMAT 120 -lattialämpömaton asennusohje

KIMAT 120 -lattialämpömaton asennusohje KIMAT 120 -lattialämpömaton asennusohje KIMAT 120 -lattialämpömaton asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vaipallinen lämpökaapeli suojapunoksella asennettuna mattoon 2 m:n kylmäkaapeli 2 x 0,75 mm

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje Anvisningar för installation och användning. www.fenixgroup.cz LATTIALÄMMITYSMATTO SARJA INSTALLATIONSSATS FÖR GOLVVÄRME

Asennus- ja käyttöohje Anvisningar för installation och användning. www.fenixgroup.cz LATTIALÄMMITYSMATTO SARJA INSTALLATIONSSATS FÖR GOLVVÄRME N4/R(..) LATTIALÄMMITYSMATTO SARJA INSTALLATIONSSATS FÖR GOLVVÄRME FI S www.fenixgroup.cz Asennus- ja käyttöohje Anvisningar för installation och användning ECOFLOOR COMFORT MAT LATTIALÄMMITYSMATTO SARJA

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Asennusohje. Devicell Dry

Asennusohje. Devicell Dry Asennusohje Devicell Dry 1 Asennusohje SF Tekniset tiedot Rakenne: Alumiinilla päällystetty polystyreeni U-arvo: 3 W/m2K Koko: 50 x 100 cm (0,5 m2) Paksuus: 13 mm Alumiinin paksuus: 1 mm Eriste: 12 mm

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

SILE-lattialämmityskaapeli. asennusohje

SILE-lattialämmityskaapeli. asennusohje SILE-lattialämmityskaapeli 20W/m asennusohje SILE-lattialämmityskaapeli 20 W/m asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelin. Teho 20 W/m, 230 V AC Käyttökohteet: Lattialämmitys

Lisätiedot

Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje

Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje Itserajoittuvan lämmityskaapelin LIGO 20 W/m asennusohje Ligo-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli, sis. kylmäpään: MMJ 3 x 1,5 S 2 m. Teho 20 W/m +10 C, 230 V AC. Itserajoittuva

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje

KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje KIMARK 30 W/m -lämpökaapelin asennusohje KIMARK-lämmityskaapelin asennusohje Tuotetiedot: Yksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelit. Teho 30 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu ja palosuojattu.

Lisätiedot

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje

SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje SANEERAUSKAAPELIN PST-C 10W/m asennusohje Saneerauskaapelin PST-C 10 asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 5 m:n kylmäkaapelin. Teho 10 W/m, 230 V AC C-luokan kaapeli, soveltuu myös

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

T2BLUE OHUT JA JOUSTAVA LÄMPÖKAAPELI UUTUUS! T2Blue - nyt myös perinteisesti betonivaluun!

T2BLUE OHUT JA JOUSTAVA LÄMPÖKAAPELI UUTUUS! T2Blue - nyt myös perinteisesti betonivaluun! T2BLUE OHUT JA JOUSTAVA LÄMPÖKAAPELI UUTUUS! T2Blue - nyt myös perinteisesti betonivaluun! T2Blue T2Blue T2BLUE NYT ON KAKSI VAIHTOEHTOA T2Blue lämpökaapelista löytyy nyt kaksi eri vaihtoehtoa T2Blue-10

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje

Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 40 W asennusohje Itserajoittuvien lämmityskaapelien PST 10 33 W asennusohje Tuotetiedot: Itserajoittuva lämpökaapeli Teho 10 W/m +10 C, 230 V AC. Elintarvikehyväksytty

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

PST AL MAT ASENNUSOHJE

PST AL MAT ASENNUSOHJE PST AL MAT ASENNUSOHJE PST AL MAT lattialämmitysmatto Yleiseistä PST AL MAT -lattialämmitysmaton käytöstä: Lämmitysmatot toimivat osana rakennuksen lämmitystä. PST AL MAT -lämmitysmatto on suunniteltu

Lisätiedot

LINC Niagara. sanka.fi 130625A

LINC Niagara. sanka.fi 130625A LINC Niagara 130625A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. Vaihtoehto.

Lisätiedot

T2RED ÄLYKÄS LÄMPÖKAAPELI

T2RED ÄLYKÄS LÄMPÖKAAPELI ÄLYKÄS LÄMPÖKAAPELI ON ITSESÄÄTYVÄ T2 Red on lattialämpökaapeli, jonka jokainen millimetri säätää tehonsa lämmitystarpeen mukaan. Ikkunoiden alle ja ovien eteen ei muodostu kylmiä alueita, ja kastunut

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna

Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Suihkunurkka Shower enclosure / Duschhörna Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6 mm kirkkaasta turvalasista valmistettua kaarevaa lasiovea jotka avautuvat sisään- ja ulospäin. Ovet kiinnittyvät toisiinsa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100

3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, min.100 IDO Glow Rimfree WC 36364 IDO/nro nr LVInro/VVSnr 3636401101 56129 40,0 3636401101 kovalla, valkoisella istuinkannella nro 9157001001, jossa hydraulinen Slow Close toiminto ja Quick Release saranat Ilman

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Maa-anturi ETOG-55

ASENNUSOHJE. Maa-anturi ETOG-55 ASENNUSOHJE Maa-anturi ETOG-55 KÄYTTÖKOHTEET ETOG-55 -anturia käytetään yhdessä ohjauskeskuksen tai termostaatin kanssa tunnistamaan kosteutta ja lämpötilaa. Se asennetaan kohdealueelle sellaiseen paikkaan

Lisätiedot

PST-LÄMMITYSKAAPELI PST-LÄMMITYSKAAPELI 20 W

PST-LÄMMITYSKAAPELI PST-LÄMMITYSKAAPELI 20 W PST-LÄMMITYSKAAPELI PST-LÄMMITYSKAAPELI 20 W PST-lämmityskaapeleilla toteutat helposti ja nopeasti omakotitaloissa, tehdaskiinteistöissä yms. vastaavissa betonilla valetuissa lattioissa nykyaikaisen ja

Lisätiedot

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS

PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS PESUKONEEN JA LINGON ASENNUS Vaatehoitotila kuuluu tärkeänä osana kiinteistöön. Laitteet ja varusteet on määriteltävä ja sijoitettava tilaan siten, että niiden käyttö on mahdollisimman helppoa ja esteetöntä.

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg

Suihkunurkka ja -seinä. Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Suihkunurkka ja -seinä Shower corner and walls Duschhörna och duschvägg Manufactured for Onninen 3/2012 Suihkunurkka Shower enclosure Duschhörna E019057, AIT256 Opal suhkunurkissa on kaksi karkaistua 6

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550

ASENNUSOHJE. Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550 ASENNUSOHJE Sulanapidon ohjauskeskus ETR2-1550 KÄYTTÖKOHTEET Sulanapidon ohjaus Ohjauskeskusten toiminta perustuu sekä lämpötilan mittaukseen että kohteeseen kertyvän lumen tai jään samanaikaiseen havaitsemiseen.

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. devimat DSVK-300 1-johtiminen lämpökaapelimatto ja. deviflex DSVK-25 1-johtiminen lämpökaapeli asfaltille

ASENNUSOHJEET. devimat DSVK-300 1-johtiminen lämpökaapelimatto ja. deviflex DSVK-25 1-johtiminen lämpökaapeli asfaltille FI ASENNUSOHJEET devimat DSVK-300 1-johtiminen lämpökaapelimatto ja deviflex DSVK-25 1-johtiminen lämpökaapeli asfaltille Muistiinpanoja devimat DSVK lämpökaapelimatto ja deviflex DSVK lämpökaapeli devimat

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoinen pellettitakka Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoisella pellettitakalla voit lämmittää talosi ja käyttövetesi. Suunnittelemme kanssasi optimaalisen lämmitysjärjestelmän vesikiertoisen

Lisätiedot

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet

AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet AXA Tikkaiden käyttö- ja huolto-ohjeet Maahantuoja: Kauppahuone Harju Oy, www.harju.fi Ennen käyttöä 1) Älä käytä tikkaita väsyneenä tai lääkkeiden- tai alkoholinvaikutuksenalaisena. 2) Kuljettaessasi

Lisätiedot

PST-kattolämmityksen asennusohje

PST-kattolämmityksen asennusohje PST-kattolämmityksen asennusohje 1 Kattolämmityselementtien asennusohje Kiinnitysalueet Kattorakenne Rimoitus Lisälämmöneriste Kattoelementit Metallivastukset Liitäntäjohto Katon pintaverhous Kattoelementin

Lisätiedot

Betonivalu. Thermotech lattialämmitysjärjestelmä EDUT TIEDOT

Betonivalu. Thermotech lattialämmitysjärjestelmä EDUT TIEDOT Betonivalu EDUT Voidaan liittää mihin tahansa vesikiertoiseen lämmönlähteeseen Taloudellinen Helppo asentaa TIEDOT ASENNUSKISKO 1 MM PUTKELLE 0133-1, pituus m ASENNUSKISKO 16-0 MM PUTKELLE KIINNIKKEILLÄ

Lisätiedot

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009

Mark Summary Form Taitaja-Mästare 2009 Form 6 Summary Form Page 1 of 1 11-03-2011 16:07:10 Skill No 105 Skill Metsäkoneen käyttö Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E Uppgörande av apteringsfil / Apteeraustiedoston

Lisätiedot

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 SUOMI KYLMÄKUTISTE JATKO YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA CJ11.42 Uo/U = 20.8/36 kv, Um = 42 kv 2/10 CJ11.42 PEM1366FIN 2012-06 YLEISTÄ - Tarkista, että olet

Lisätiedot

Asennusohjeet. devimat TM DSIA-300 deviflex TM DSIA-25 230V sekä 400V. 1-johtiminen lämpökaapeli ulkoalueiden sovelluksiin

Asennusohjeet. devimat TM DSIA-300 deviflex TM DSIA-25 230V sekä 400V. 1-johtiminen lämpökaapeli ulkoalueiden sovelluksiin FI Asennusohjeet devimat TM DSIA-300 deviflex TM DSIA-25 230V sekä 400V 1-johtiminen lämpökaapeli ulkoalueiden sovelluksiin Muistiinpanoja deviflex DSIA lämpökaapeli ja devimat lämpömatto deviflex DSIA

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakaivot asuintiloihin

ACO STAINLESS Lattiakaivot asuintiloihin ..00 Lattiakaivot vesieristämätön betonilattia ACO EG 0 -lattiakaivo on tarkoitettu asuintiloihin ja paikkoihin, joissa virtaama on korkeintaan, l/s. Kiinnitä kaivo paikoilleen levittämällä lapiollinen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1747FIN SUOMI ASENNUSOHJE PEM1747FIN 2016-03 SUOMI KOSKETUSSUOJATTU KULMAPISTOKEPÄÄTE 250 A, 1-JOHDINMUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 6/10 kv, Um = 12 kv Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv ULKO- JA SISÄPÄÄTE 2/10

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden.

HUOLTO: Puhdista räystäskourut. Tarkista oven ja tuuletusluukkujen toimivuus. Puhdista kasvihuone ennen ja jälkeen kasvukauden. 66, 86, 106 Kiitos kun valitsit kasvihuoneen. Alumiininen kasvihuone, oikein asennettuna, palvelee käyttäjäänsä monia vuosia. Pystytä kasvihuone tasaiselle, tukevalle alustalle, mahdollisimman aurinkoiselle

Lisätiedot

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv.

SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. SAMSTÄMMIGHET/SAMSTEMMIGHET/ SAMSTEMMIGHED/YHTEENSOPIVUUS Passar med andra eller med sig själv. Passer sammen med andre eller seg selv. Passer sammen med andre eller sig selv. Passaa yhdessä toisten kanssa

Lisätiedot

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12

HIFEK-huippuimurit 01-12 Takfläktar HIFEK 01-12 HIFEK-huippuimurit 1-12 Takfläktar HIFEK 1-12 HIFEK-huippuimurin juoksupyörässä on sovellettu uutta virtauslaskentatekniikkaa, minkä johdosta se tarjoaa erittäin hyvän hyötysuhteen ja samalla alhaisen

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

SOL-S-lämpökaapelin asennusohje. 8 W/m

SOL-S-lämpökaapelin asennusohje. 8 W/m SOL-S-lämpökaapelin asennusohje 8 W/m Lämmityskaapelin KIMA SOL-S asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen lämpökaapeli, sis. 2 m:n kylmäkaapelin. Teho 8 W/m, 230 V AC. Kaapeli on teräsarmeerattu ja palosuojattu.

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 530. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 530. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 530 Elektroninen termostaatti www.devi.com Alkuperäisten ohjeiden kieli on englanti. Muut kielet on käännetty alkuperäisestä ohjeesta. (Direktiivi 2006/42/EY) Sisällysluettelo 1 Johdanto.................

Lisätiedot

Huoletonta asumista talvipakkasilla

Huoletonta asumista talvipakkasilla J Ä ÄT Y M ÄTÖ N V E S I J O H TO J Ä ÄT Y M ÄTÖ N S U OJA P U T K I Huoletonta asumista talvipakkasilla 12 2010 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring

PMB 224 PITUMAX G. PITUMAX G -lisävarusteet: kabel genomföring PMB 224 PITUMAX G Sludgetrap G Sand/slamavskiljare för markförläggning Glasfiberarmerad polyester Lujitemuovia Hiekan-/lietteenerotin PITUMAX G on hiekan-/lietteenerotin, joka on tarkoitettu hiekan ja

Lisätiedot

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN

ACO. Linjakuivatus. Asennusohjeet ACO DRAIN ACO Linjakuivatus Asennusohjeet ACO DRAIN Sisältö Käyttöalueet EN 433 -standardin mukaan 3 Symbolit ja kaatotyypit 4 Tärkeitä suunnittelu- ja asennusohjeita Yleiset ja erityiset asennusohjeet 5 ACO DRAIN

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

Asennusopas. Maa-alueiden sulanapito. Ajoväylät, jalkakäytävät ja kävelytiet. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI.

Asennusopas. Maa-alueiden sulanapito. Ajoväylät, jalkakäytävät ja kävelytiet. Intelligent solutions with lasting effect. Visit DEVI. Asennusopas Maa-alueiden sulanapito Ajoväylät, jalkakäytävät ja kävelytiet Intelligent solutions with lasting effect Visit DEVI.com Sisällysluettelo 1 Johdanto....................... 3 1.1 Turvaohjeet....................3

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN, liuotin parenteraaliseen käyttöön injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa

Lisätiedot

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM

TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ PALOLUOKITUS - TAULUKKO ASENNUS TESTISTANDARDIT VÄLI- JA KANTAVAT SEINÄRAKENTEET 100 MM KANTAVAT LATTIARAKENTEET 150 MM TUOTEKUVAUS TYYPILLINEN KÄYTTÖ Protecta FR Pipe Wrap on suunniteltu ylläpitämään seinien ja lattioiden palonkestoa silloin kun niihin on vedetty läpivientejä (yhtenäiset muovi- tai metalliputket palavan

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2012-12 SUOMI

ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2012-12 SUOMI ASENNUSOHJE PEM1231FIN 2012-12 SUOMI KYLMÄKUTISTE PÄÄTTEET YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA Uo/U = 12.7/22 kv, Um = 24 kv SISÄPÄÄTE 2/9 PEM1231FIN 2012-12 YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut

Lisätiedot

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT

VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT EPDM-kumiset VESIVARASTOT VIRTSA- JA LIETEALTAAT RAKENNUS / ASENNUSOHJE Myynti: Maahantuonti: Maan kaivaminen Kun altaan rakennuspaikka on valittu, maahan kaivetaan pohjapiirustusten mukainen kaivanto.

Lisätiedot

Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början.

Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början. Klassikko jo syntyessään. Klassiker från början. Materiaalina umpipuu sekä takorautaiset metalliosat. Råmaterial massivt trä och metallbeslag av smidesjärn. Rustiina- tuotesarjassa ruokaryhmät, penkit

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakaivot teollisuustiloihin

ACO STAINLESS Lattiakaivot teollisuustiloihin Lattiakaivot vesieristämätön betonilattia 1 2 3 tulee vaakasuoraan. Lattiakaivossa on 40 mm:n teleskooppisäätö. Kaivon yläosa säädetään yleensä valmiin lattiapinnan tasoon. paikoillaan ja lattia voidaan

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1.

KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1. KITÖN VESIOSUUSKUNTA KITÖ VATTENANDELSLAG 1. VAIHEEN VESIHUOLLON RAKENTAMISSUUNNITELMA BYGGPLAN FÖR VATTENSERVICE SKEDE 1. SKT Suomi Oy 2012 SKT Suomi Oy / SKT Group 35 vuoden kokemus paineviemärijärjestelmistä

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com

Asennusopas. DEVIreg 132. Elektroninen termostaatti. www.devi.com Asennusopas DEVIreg 132 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 6 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. ErgoFloor-kumilaatat. sivu 1 / 5 VARASTOINTI

ASENNUSOHJE. ErgoFloor-kumilaatat. sivu 1 / 5 VARASTOINTI ASENNUSOHJE ErgoFloor-kumilaatat sivu 1 / 5 VARASTOINTI Kumilaatat tulee säilyttää kuivassa tilassa, jonka lämpötila on yli +10C. Jos kumilaattoja säilytetään alle +10C lämpötilassa, tulee ne siirtää asennettavaan

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTNING AV EGNAHEMSTOMTER PORVOON OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUS ÖVERLÅTELSE AV EGNAHEMSTOMTER I BORGÅ Luovutuspäätös 20.10.2014 (kaupunkikehityslautakunta

Lisätiedot

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0

Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskabel USB 2.0 Verkkokaapeli USB 2.0 Modell/Malli: USB-NL2 Nr/Nro: 32-8825 Vers: 002-200312 SE Beskrivning Nätverkskabel för enkel filöverföring mellan datorer med USB

Lisätiedot

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin

ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja jäätunnistin ECOA 902 lämpötila- ja kosteustunnistin KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTION BEDIENUNGSANLEITUNG PAIGALDUSJUHEND ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ NOTICE D INSTALLATION MONTAVIMO INSTRUKCIJA RAK 24.05.2004 ECOA 901 lämmitettävä lumi- ja

Lisätiedot

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 On tärkeää, että tekstiililaatat asennetaan oikein ja huolellisesti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi noudata näitä ohjeita tarkasti. Yksi tekstiililaatan tärkeimpiä etuja on asennuksen nopeus

Lisätiedot

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST Sulanapitomattojen asennusohje SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST SnowTec-300- ja PSTsulanapito mattojen asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuskaapeli, sisältää kylmäkaapelin 4 m 3 x 1,5 mm

Lisätiedot

Devimat DTIK-300 Deviflex DTIK-30 Asennussohje 2-johtiminen lämpökaapelimatto ja lämpökaapeli asfalttiin

Devimat DTIK-300 Deviflex DTIK-30 Asennussohje 2-johtiminen lämpökaapelimatto ja lämpökaapeli asfalttiin FI Devimat DTIK-300 Deviflex DTIK-30 Asennussohje 2-johtiminen lämpökaapelimatto ja lämpökaapeli asfalttiin Muistiinpanot: 2 08090358 v. 01.01 Deviflex DTIK lämpökaapeli ja Devimat DTIK lämpökaapelimatto

Lisätiedot

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus

Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Pelastuslaitos ja paloturvallisuus Räddningsverket och brandsäkerhet Bölen alueen rakentajien infotilaisuus Infotillfälle för byggare på Böle området 31.1.2011 Thomas Nyqvist palotarkastusinsinööri brandsynsingenjör

Lisätiedot

Uponor Minitec 9,9. Kätevä matalarakenteinen lattialämmitys

Uponor Minitec 9,9. Kätevä matalarakenteinen lattialämmitys Uponor Minitec 9,9 Kätevä matalarakenteinen lattialämmitys Uponor Minitec 9,9 Matalarakenteinen lattialämmitysjärjestelmä Minitec lattialämmitysjärjestelmä Uponor Minitec on valmis asennuslevy Uponor Minitec

Lisätiedot

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan

Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan Uponor-lattialämmitysjärjestelmä puurakenteiseen ala- ja välipohjaan 2 Lattialämmitys on hyvä ratkaisu Vesikiertoinen lattialämmitys on helppo asentaa valmiiksi uritetulla lattialämmityksen KoskiTherm-asennuslevyllä.

Lisätiedot