Paroc Vuorivilla Rakennuseristeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paroc Vuorivilla Rakennuseristeet"

Transkriptio

1 Paroc Vuorivilla Rakennuseristeet Toukokuu 2005 Korvaa: syyskuu 2004

2 PAROC VUORIVILLA Sisällys Paroc Group Itämeren alueen johtava mineraalivillan tuottaja... 3 Paroc Rakennuseristeet Eristämisen edelläkävijä... 5 Paroc Vuorivilla valmistetaan kivestä... 6 Standardoitua tuoteturvallisuutta... 7 Paroc Vuorivilla Ainutlaatuisia tuoteominaisuuksia... 9 Lämmöneristävyys... 9 Paloturvallisuus... 9 Vuorivilla palamaton ja palonkestävä materiaali... 9 Vuorivilla ei syty eikä levitä paloa. 10 Palonkestävyyden merkitys rakenteissa Mittapysyvyys Ilmanläpäisevyys Kosteuden kesto ja kuivuminen Puristuslujuus Työstettävyys Äänenvaimennus Käyttöikä Mikrobit Sisäilman laatu Terveellisyys Ympäristö Kotimaisuus Punaraitaa eri muodoissa Pehmeät rakennuseristeet Tuulensuojaeristeet PuhallusVuorivilla Muut irtoeristeet Elementtieristeet Rappausaluseristeet Askeläänieristeet Kattoeristeet Palosuojaeristeet Akustointituotteet

3 Paroc Group Itämeren alueen johtava mineraalivillan tuottaja Paroc Group on Itämeren alueen suurin ja yksi Euroopan johtavista mineraalivillaeristeiden valmistajista. Paroc Group Oy Ab:n enemmistöomistaja on Banc of America Equity Partnersin hallinnoima pääomarahasto. Vähemmistöosakkaina ovat Nordico II KB, BEG Nominees Limited ja Proxum Oy sekä yhtiön johto ja henkilöstö. Yhtiömme pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Valmistamme tuotteita Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Puolassa ja Iso-Britanniassa. Suomen tehtaat sijaitsevat Paraisilla, Lappeenrannassa ja Oulussa. Myyntikonttoreita ja edustustoja meillä on 13 maassa Euroopassa. Parocin tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Pääkonttori Myyntikonttorit Vuorivillatehtaat 3

4 4 PAROC VUORIVILLA

5 Eristämisen edelläkävijä Paroc Rakennuseristeet tunnetaan Punaraitapakkaukseen pakatusta Vuorivillasta, joka on niin ammattilaisten kuin omakotirakentajienkin suosima lämmöneriste. Parocilla on yli 50 vuoden kokemus eristämisestä ja Vuorivillan valmistuksesta. Tuotteemme on kehitetty yhteistyössä johtavien tutkimuslaitosten, kuten VTT:n kanssa. Olemme edelläkävijöitä mm. vaativissa kattoeristysratkaisuissa, tuulettuvissa seinärakenteissa ja korjausrakentamisen ratkaisuissa. Vuorivillan raaka-aineena on kivi, minkä vuoksi tuotteemme lisäävät myös rakenteiden palonkestävyyttä. Pientalorakentamisessa tavoitteenamme on toimia suunnannäyttäjänä alan kehitykselle. Päämääränämme ovat edulliset ja asujalle turvalliset ratkaisut, jotka toimivat rakennusfysikaalisesti oikein. Otamme ratkaisuissamme huomioon myös tulevaisuuden energian- ja ympäristönsäästötavoitteet. Toiminnastamme syntyykin suuri positiivinen ympäristötase, johon ensisijaisesti vaikuttavat tuotteidemme aikaansaama energiansäästö, melun väheneminen ja parantunut asumismukavuus. Tavoitteenamme on olla ympäristöasioissa rakennusalalla kehityksen kärjessä. Uudella tekniikalla, uusilla työtavoilla ja hyvin suunnitellulla ympäristötyöllä pyrimme jatkuvasti vähentämään ympäristön kuormitusta. Pyrimme myös koko ajan kehittämään toimintaamme. Direktiivi ohjaa energiatehokkuuteen Vuonna 2006 rakennuksille tulee EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukainen energiamerkki. Sen myötä rakennusten energiankulutuksen taso määritellään tarkasti, ja uusille rakennuksille ja korjauskohteille asetetaan energiataloudellisuuden minimitasot. Energiamerkki tulee koskemaan suurta osaa kansalaisista, sillä energiatodistus on esitettävä aina asuntoa myytäessä tai ostettaessa. Eristäminen on tehokas ja edullinen tapa parantaa energiatehokkuutta. Rakennuksen kokonaiskustannukset Energiakustannukset Eristyskustannukset Rakennuskustannukset Muut kustannukset Rakennuksen käyttökustannukset Eristämisen osuus rakennuskustannuksista on yleensä alle 5 %. Tehokas lämmöneristys on pieni investointi, mutta sillä voidaan aikaansaada merkittäviä säästöjä energiakuluissa rakennuksen elinkaaren aikana. 5

6 PAROC VUORIVILLA Vuorivilla valmistetaan kivestä Paroc Vuorivilla valmistetaan kotimaisesta luonnonkivestä. Vuorivillan valmistuksessa käytettyjä kivilajeja ovat mm. Gabbro, Anortosiitti ja Dolomiitti. Vuorivillan raaka-aineesta yli 95% on kiveä ja loppu koostuu kovetetusta hartsista ja öljystä. Eri kivilajeja sekoittamalla saadaan eristekuidulle oikea koostumus. Sekoitetut kiviainekset sulatetaan uunissa joko koksin tai sähkön avulla. Uunista kivisula johdetaan nopeasti pyöriville linkokehille, josta sula keskipakoisvoiman vaikutuksesta muotoutuu eristekuiduksi. Linkouksen eli kuidutuksen yhteydessä lisätään sideainetta ja öljyä, jonka jälkeen kuiduista kerätty villamatto johdetaan karkaisu-uuniin, jossa lämmön aktivoima hartsi sitoo eristekuidut toisiinsa jämäkäksi, kestäväksi ja halutun paksuiseksi Vuorivillatuotteeksi. (Eristyskourujen valmistuksessa villamatto ohjataan ennen karkaisu-uunia erillisiin kourunvalmistuslaitteisiin.) Eristeet sahataan määrämittaisiksi ja tarvittaessa uritetaan, pinnoitetaan tai pontataan. Sitten ne pakataan levypaketeiksi, lavapakkauksiksi tai mattorulliksi odottelemaan kuljetusta asiakkaiden varastoihin. Paroc on mukana kuljetusjärjestelmässä, jossa useiden yritysten kuljetuksia yhdistelemällä pyritään sekä tehostamaan logistiikkaa että minimoimaan kuljetusten aiheuttamat ympäristövaikutukset. Kiven sulatus C Kivisulan kuidutus Kuitumaton keräily Raaka-ainesiilot Jätteen takaisinsyöttö 6

7 Standardoitua tuoteturvallisuutta Vuonna 1988 hyväksyttiin Euroopan talousalueella rakennustuotedirektiivi RTD, joka on kansallista lainsäädäntöä ja määräyksiä ohjaava säädös. RTD:n keskeisenä tavoitteena on rakentamisen ja rakennustuotteiden kaupan yhtenäistäminen EU:ssa. EUmaiden väliset kaupan esteet pyritään poistamaan yhdenmukaistettujen teknisten erittelyiden avulla. RTD:ssä määritellään terveyttä, turvallisuutta ja energian säästöä koskevat vaatimukset. Direktiivin asettamat ns. olennaiset vaatimukset käytössä oleville rakennuskohteille ovat: mekaaninen lujuus ja kestävyys paloturvallisuus hygienia, terveys ja ympäristö käyttöturvallisuus meluntorjunta energiatalous ja lämmöneristys. Vaatimustasot päätetään kansallisella tasolla, mutta rakennustuotteiden testattavat ominaisuudet, testimenetelmät ja vaatimusten täyttymisen arviointi määritellään eurooppalaisissa yhdenmukaistetuissa standardeissa (hen- harmonised European Norm) tai teknisissä hyväksyntäohjeissa (ETAG - European Technical Approval Guideline). Paroc on aktiivisesti osallistunut standardien tekoon ja vaikuttanut siihen, että ne soveltuvat suomalaiseen rakennustapaan ja suomalaisiin tuotteisiin. Uudet standardit on aina heti tuoreeltaan otettu käyttöön Parocin tehtailla ja laboratoriossa. Kun tuote täyttää standardin vaatimukset, voidaan siihen kiinnittää CEmerkintä, jossa tuotteen ominaisuudet ilmoitetaan joko arvoina, tasoina tai luokkina. Lisäksi CE-merkinnästä ilmenevät seuraavat tiedot: valmistajan nimi valmistusaika ja -paikka paloluokitus lämmönvastus R ja tarvittaessa lämmönjohtavuus λ vaatimustenmukaisuustodistuksen numero Karkaisu-uuni Tuotteiden sahaus Pakkaus Kuljetus ja varastointi Jatkojalostus 7

8 8 PAROC VUORIVILLA

9 Ainutlaatuisia tuoteominaisuuksia Kivestä tehty Vuorivilla on ensiluokkainen lämmön-, palon- ja ääneneriste. Kivi antaa Vuorivillalle ainutlaatuisia ominaisuuksia. Vuorivilla on palamatonta ja turvallista. Siitä ei lähde haitallisia päästöjä ilmaan. Vuorivillaeristeitä on myös helppo asentaa ja mikä parasta, ne kestävät koko rakennuksen iän. Lämmöneristävyys Vuorivillan hyvä lämmöneristävyys perustuu tiheän kuiturakenteen sitomaan, paikallaan pysyvään ilmaan. Villan tilavuudesta ilmaa on % tuotteesta riippuen. Vuorivilla eristää hyvin sekä kuumaa että kylmää. Tuotetta voidaan käyttää korkeissakin lämpötiloissa ja eriste toimii hyvin myös maan alla routaeristeenä. Asennustyö tulee tehdä huolella, jotta eriste täyttää mahdollisimman hyvin koko sille varatun tilan. Vuorivilla on myös pitkäikäinen lämmöneriste: sen eristysominaisuudet säilyvät muuttumattomina koko rakenteen iän. Rakenteiden eristävyyttä voidaan arvioida U-arvoilla, joilla mm. rakentamismääräyksissä ilmaistaan rakenteiden sallittu lämmönläpäisyn enimmäismäärä pinta-alayksikköä kohden (W/m 2 K). U-arvojen perusteella määritellään, mikä on oikea eristyspaksuus esim. seinille, katolle tai lattialle. Lisätietoja: Paloturvallisuus Lämmöneristys on tärkeä osa rakennuksen paloturvallisuutta. Paloturvallista eristettä valittaessa on otettava huomioon: materiaalin palamattomuus ja palonkestävyys tiiviys ja eristyskyky korkeissa lämpötiloissa syttymisherkkyys kytevän palon syttymisherkkyys eristeessä ja kytevän rintaman etenemisnopeus kytevän palon muuttuminen liekehtiväksi sekä liekehtivän palon syttyminen ja liekin leviäminen eristeen pinnalla Vuorivilla palamaton ja palonkestävä materiaali Kivestä valmistettu Vuorivilla kuuluu aina parhaimpaan A1-luokkaan, kuten betoni, tiili, teräs ja luonnonkivi, mikäli eristeessä ei ole paloluokkaa heikentävää pinnoitetta. Materiaalin palamattomuus ei yksin kerro sen toimivuudesta. Eristeistä vain Vuorivilla kestää sulamatta korkeita lämpötiloja. Vuorivilla säilyttää muotonsa ja suojaa ympäröiviä rakenteita koko tulipalon ajan. Vuorivillatuotteet, mukaanlukien PuhallusVuorivilla ovat palamattomuuden lisäksi myös palonkestäviä. Kivipohjainen Vuorivillaeriste eristää palossa n. 100 minuuttia. Vuorivillan kutistumispiste on C. Vuorivillan korkein käyttölämpötila riippuu tuotteen tiheydestä ja käyt- Vuorivilla ennen ja jälkeen SFS-standardin mukaisen palamattomuustestin. Testauslämpötila 750 C. tötarkoituksesta. Vaikka Vuorivillan kuituja yhteensitova sideaine häviää tuotteesta n. 250 C:n lämpötilassa, pysyy tuote koossa ja toimii korkeissakin lämpötiloissa hyvänä palosuojana rakenteille. 9

10 PAROC VUORIVILLA Vuorivilla ei syty eikä levitä paloa Puhalluseristeet ovat paloteknisesti oma ryhmänsä. Niiden toimivuutta palotilanteissa on jäljitelty testaamalla eristeiden syttymisherkkyyttä ja palonlevittämisominaisuuksia ns. kytemiskokeella. Kokeen perusteella todettiin, että palamaton Vuorivillaeriste tai PuhallusVuorivilla: ei syty ei kyde ei levitä paloa ei liekehdi Palonkestävyyden merkitys rakenteissa Käytettävä lämmöneriste vaikuttaa huomattavasti myös erilaisten rakenteiden palonkestävyyteen. Kun esim. osastoiva ei-kantava väliseinä on eristetty Vuorivillalla, se toimii osastoivana rakenteena vähintään 60 minuuttia. Vuorivillaa eristeenä käyttämällä saavutetaan rakenteissa vaadittu palonkestoaika usein ohuemmalla ja taloudellisemmalla rakenteella. Mittapysyvyys Lämpötilanvaihtelut normaaleissa käyttölämpötiloissa eivät aiheuta Vuorivillalle laajenemisongelmia. Vuorivilla ei häviä eikä kutistu. Levyjen saumakohtiin ei näin synny lämpöliikkeestä johtuvia rakoja, joissa esiintyisi lämpövuotoja ja kosteuden tiivistymistä. Vuorivilla ei sula palotilanteessakaan. Rakenne voi näin kestää paloa huomattavasti pidempään, mikä voi ratkaisevasti edesauttaa pelastautumista ja rajoittaa vahinkoja. Tulipalotilanne Lämpötila ( C) Standardi palokäyrä ISO 834 Lasimateriaalit sulavat Puumateriaalit syttyvät Muovimateriaalit sulavat Paroc Vuorivilla suojaa edelleen rakenteita tulelta* (*VTT:n koepoltto PAL2103a/92) Aika (min) 10

11 Ilmanläpäisevyys Vuorivillan rakenne on ilmaa läpäisevä, hengittävä. Eriste vaatii aina vähintään toiselle puolen ilmatiiviin kerroksen, joka estää haitallisen ilman liikkumisen eristeen sisällä. Tämä vaatimus luonnollisesti toteutuukin kaikissa käytettävissä rakenteissa. Ilmanläpäisevyyttä kuvaava l-arvo vaihtelee Vuorivillalevyillä: n x 10-6 m 2 /s Pa. Mitä kevyempi tuote on, sitä suurempi on sen ilmanläpäisevyys. Seinärakenteissa, joissa eristeen ja julkisivun välissä on tuuletusväli, tulee käyttää tuulensuojaa. Kosteuden kesto ja kuivuminen Vuorivilla ei kapillaarisesti ime vettä eikä hygroskooppisesti kerää kosteutta. Kuidun kivimateriaali ei reagoi rakenteiden normaaleihin kosteusvaihteluihin, kuten ei sideaineena oleva bakeliittikaan. Ilmaa läpäisevän hengittävän rakenteen ansiosta kosteus pääsee nopeasti kuivumaan oikein toteutetuissa rakenteissa. Tilapäisen kastumisen jälkeen on eriste kuivuttuaan eristävyydeltään alkuperäisen veroinen. Mm. eristeen askelkestävyyttä testataan laadunvalvontalaboratoriossa. Puristuslujuus Hyvän lämmöneristävyyden lisäksi eristeeltä vaaditaan myös käyttöolosuhteiden mukaisia lujuusominaisuuksia, erityisesti kun rakenteisiin kohdistuu kuormitusta. Lämmöneristeen kuormitus voi aiheutua asennusvaiheen aikaisesta liikkumisesta sekä eristeen päälle tulevista rakennekerroksista ja muusta kuormasta (lumikuorma, askelkuorma tai henkilökuorma). Eristeiden koostumusta ja rakennetta muuntelemalla saadaan Vuorivillaeristeille eri rakenteiden edellyttämät lujuudet. Puristuskestävyys mitataan puristamalla eristeestä leikattua koekappaletta tasaisella nopeudella. EN standardin mukaisella testauksella puristusjännitys mitataan koekappaleen ollessa puristunut 10% alkupaksuudestaan. Kuormitusta kestävien Vuorivillaeristeiden puristusjännitykset vaihtelevat tuotetyypeittäin välillä 6 80 kpa. 11

12 PAROC VUORIVILLA Työstettävyys Vuorivillaa on helppo leikata villaveitsellä. Jäykimpiä levyjä voidaan leikata normaalilla käsisahalla. Pehmeätkin Vuorivillaeristeet ovat jämäkän kimmoisia ja helposti sahalaitaisella veitsellä leikkautuvia. Runkorakenteeseen asennettaessa levy leikataan 5-10 mm asennusväliä leveämmäksi, jolloin puun kuivuessa ja kutistuessa villa pysyy jämäkästi valumatta ja painumatta paikallaan koko rakenteen iän. Normaaleille runkomitoituksille on saatavilla vakiomittaiset levyt, jotka sopivat paikalleen leikkaamatta. Äänenvaimennus Vuorivillan huokoinen kuiturakenne takaa parhaan mahdollisen äänenvaimennuskyvyn eli äänenabsorption. Paroc hyödyntää Vuorivillan erinomaisia ääniteknisiä ominaisuuksia tuoteratkaisuissaan pääasiassa kolmella tavalla: 1. Vuorivillaeriste sijoitetaan väliseinärakenteissa kahden rakennuslevyn väliin, jolloin seinärakenteen ääneneristävyys paranee huomattavasti eristämättömään rakenteeseen verrattuna. 2. Vuorivilla-aihio pinnoitetaan akustiikkalevyksi ja asennetaan sisäkatoksi, jolloin tilasta muodostuu kaikumaton ja siksi meluton työskennellä, harrastaa tai opiskella. 3. Vuorivillaeristeen avulla tehdään ns. uiva lattia esimerkiksi valamalla betonilaatta Vuorivillalevyn päälle. Uivalla lattialla saavutetaan erinomainen askelääneneristys päällekkäisten asuntojen välille. Käyttöikä Vuorivillan perusmateriaali on kiveä ja sen lämmöneristyskyky perustuu eristeessä paikallaan olevaan ilmaan. Siten Vuorivillan eristyskyky säilyy muuttumattomana vuosikymmeniä. Kosteusteknisesti ja rakennekerroksiltaan oikein suunnitellut ja toteutetut eristerakenteet toimivat koko rakennuksen käyttöiän. Mikrobit Kivestä valmistettu Vuorivilla ei tutkitusti ole suotuisa kasvuympäristö mikrobeille. Mm. eristerapatuista- ja betonisandwichrakenteista suomalaisissa julkisivuissa on tehty tutkimuksia joiden mukaan Vuorivilla on mikrobeille epäsuotuisa kasvualusta (TTKK 101/1999, TYO, Anna-Mari Pessi, Lämpörapattujen betoniseinien mikrobikontaminaatio ). Mikrobikasvusto vaatii elääkseen kolmea perusasiaa: kosteutta, sopivaa lämpötilaa ja ennen kaikkea ravintoa. Vuorivilla voi kostua ainoastaan, jos rakenne on väärin rakennettu tai se on vaurioitunut. Lämpötila puolestaan on monissa rakenteissa mikrobeille suotuisa. Sen sijaan mikrobeille sopivaa ravintoa Vuorivilla ei sisällä, jollei sitä erikseen tuotteeseen toimiteta. Mikrobikasvustolta säästytään varmasti, kun orgaaninen jäte poistetaan rakenteista ja kosteuden pääsy rakenteisiin estetään. 12

13 Sisäilman laatu Vuorivillasta lähtevät orgaanisten materiaalien päästöt ovat luonnollisesti erittäin pienet. Vuorivilla onkin luokiteltu Rakennustietosäätiön kolmiportaisessa rakennusmateriaalien luokituksessa parhaaseen M1-luokkaan. Tämä luokitus on osa sisäilmaston laatuluokitusta. Jo ennen näitä myönnettyjä luokituspäätöksiä Vuorivilla on tutkimusten perusteella valittu mm. Kuopion Seudun Hengitysyhdistyksen ja Hengitysliitto Heli ry:n allergisille ja hengityselinsairaille rakennuttaman KOy Puijonkartanon lämmöneristeeksi. Terveellisyys Sekä asentaessa että asuessa ja eläessä on hyvä tietää, etteivät Paroc Vuorivillan kuidut ole terveydelle vaarallisia. EU-direktiivien mukaisesti tutkittu Vuorivilla on sijoitettu ns. luokittelemattomien materiaalien kategoriaan. Se tarkoittaa, että pitkäaikaisissa, puolueettomissa testeissä Vuorivillan ei ole todettu aiheuttavan terveysriskejä. EU:n luokitus perustuu Maailman terveysjärjestö WHO:n tekemiin erittäin laajoihin tutkimuksiin. RAL-merkki Parocin paketissa tarkoittaa, että Paroc Vuorivilla täyttää Saksan työsuojeluvaatimukset ja se on tyyppihyväksytty Saksassa. Saksan vaatimukset ovat muuta Eurooppaa tiukemmat. Ympäristö Hyvin eristetty ja energiaa säästävä rakennus säästää myös ympäristöä. Ekotalossa on mukava ja terveellinen asua ja energian säästöön investoitu raha antaa reilun verovapaan riskittömän tuoton. Kun eristys on huolella valittu ja kunnolla toteutettu, toimii se koko talon iän ilman huoltoa tai korjauksia. Ekotalon tärkeimmät määritteet ovatkin pitkäikäisyys ja matala energiankulutus. Rakennuksen käytön aikaisen energiankulutuksen osuus rakennuksen elinkaaren ympäristövaikutuksista on n %, kun rakennusmateriaalien, rakentamisen sekä korjaus- ja huoltotoimenpiteiden osuus vaikutuksista yltää vain prosenttiin (50 vuoden tarkastelujaksolla). Lämmitykseen puolestaan kuluu yli puolet rakennuksen käytön aikaisesta energiasta. Rakennusten lämmityksen osuus Suomen primäärienergian kulutuksesta on n. 25 % ja kasvihuoneilmiötä kiihdyttävistä CO 2 kaasuista n. 31 % (MOTI- VA -99). Rakennuksen Vuorivillaeristeiden valmistuksessa käytetty energia saadaan takaisin jo yhden lämmityskauden aikana. Tehokas eristäminen tuo huomattavia säästöjä lämmöntuotannon ja -siirron laitteistoissa. Jos verrataan lämmöntuotto- ja siirtolaitteita eristämällä aikaansaatua energiansäästöä eristeiden valmistuksessa kulutettuun energiaan, saadaan energia takaisin jo muutamassa viikossa. Tällöin on kyse suuremmista lämpötilaeroista ja vastaavasti erittäin merkittävästä energian ja ympäristön säästöstä. Käytetty Vuorivillaeriste voidaan kierrättää ja uusiokäyttää esim. puhallusvillan raakaaineena. Hyödyllisiä loppusijoitustapoja on useita. Esimerkiksi routaeristeenä kevytliikenneväylien alla, pientalojen routaeristeenä, meluvallien keventeenä jne. Paroc Vuorivilla ei sisällä ympäristön kannalta maahan sijoitettuna ongelmallisia kemikaaleja, joten sen loppusijoitus ei aiheuta riskejä ympäristölle. Kotimaisuus Vuorivillan kaikki raaka-aineet ovat kotimaisia ja Suomen markkinoille myytävät Paroc Vuorivillatuotteet myös valmistetaan kotimaassa. Raakaaineena käytettävät kivilaadut ovat puhtaita suomalaisia hyvin yleisiä kivilaatuja, joiden riittävyys ihmiskunnan iällä mitaten on käytännössä rajaton. 13

14 PAROC VUORIVILLA Punaraitaa eri muodoissa Parocilla on satoja eristeitä erilaisiin rakentamisen ratkaisuihin. Punaraitapaketti ja Paroc-tuotemerkki kertovat eristeiden laadusta ja ainutlaatuisista tuoteominaisuuksista, kuten paloturvallisuudesta. Vuorivillaeristeitä myös kehitetään aktiivisesti asiakkaiden ja markkinoiden tarpeiden muuttuessa. Seuraavassa perustietoja tärkeimmistä tuoteryhmistämme. Pehmeät rakennuseristeet Pehmeitä Vuorivillalevyjä käytetään kuormittamattomissa puu-, metalliranka- ja kivirakenteissa. Eristeiden mitoitus noudattaa käytettyjä rankajakoja. Vuorivilla toimii rakenteessa sekä lämmön-, palon että ääneneristeenä. Pehmeissä eristelevyissä suosituin tuote on PAROC extra. Tiili- ja kivirakenteisiin on kehitetty erityinen tiilitaloeriste, PAROC WPS 1n, jonka pinnassa on tuulitiivis kuitukangas. Vuorivillamattoja käytetään kaarevien ja pyöreiden pintojen, kuten erilaisten suurten putkien ja säiliöiden eristykseen. Tuulensuojaeristeet Tuulensuojaeristeitä käytetään pehmeiden eristeiden yhteydessä ulkopinnan tuulensuojana. Tyypillisiä kohteita ovat ulkoseinät, vinot yläpohjat ja 14

15 puurakenteiset rossipohjat. Rakennusmääräysten ohjeen C4 ( ) mukaan riittävä tuulitiiviys saavutetaan Tyvekpintaisella PAROC WPS -tuotteella. Rakenteisiin, jotka eivät ole erityisen alttiita tuulelle tai ilmavirtauksille sopivat eristeeksi enemmän ilmaa läpäisevät levyt, kuten PAROC WAS 25t. 15

16 PAROC VUORIVILLA PuhallusVuorivilla PAROC BLT (PuhallusVuorivilla) on pääosin uusiotuote, joka valmistetaan jatkojalostamalla muun tuotannon yhteydessä syntyviä leikkauskaistoja ja muita tuotannon epäkurantteja tuotteita. PuhallusVuorivillaa käytetään yläpohjan lämmöneristeenä ja se puhalletaan erikoiskalustolla alan urakoitsijan toimesta. Eriste sopii uusiin kohteisiin tyyppihyväksynnän mukaisesti puhallettuna. Suosittu tapa puurakenteisissa yläpohjissa on ns. Tuplavarma eristys, jossa puhalluseristeen alle levitetty jämäkkä PAROC extra -levy muodostaa tukevan ja painumattoman alustan puhalluseristeelle. PuhallusVuorivilla on myös erinomainen lisäeriste purueristeisiin yläpohjiin. Vanha eriste kuivuu uuden eristeen alla ja muodostaa samalla palamattoman kerroksen vanhojen palavien eristeiden päälle. Muut irtoeristeet PAROC SHT (Vuorivillapuru) on uusiotuote, joka valmistetaan tuotannossa syntyvien jäykkien Vuorivillalevyjen leikkauskaistoista. Villa on puristettuna pakkauksessa, joka sitten avataan eristettävässä kohteessa, pöyhitään ilmavaksi haravalla ja levitetään halutun vahvuiseksi kerrokseksi tavallisimmin yläpohjaan. Vuorivillapuru sopii pieniin muutaman m 3 :n lisäeristyksiin ja eristysten korjauksiin. PAROC IST (ItsepuhallusVuorivilla) on tarkoitettu pienille puhalluskoneille, joilla voidaan omatoimisesti puhalluseristää pientalojen yläpohjia ja lisäeristyksiä. Irtoeristeet ovat palamattomia, kuten muutkin Vuorivillat. Elementtieristeet Betonisandwich-elementeistä tehtyjen julkisivujen lämmöneristyksessä itse seinärakenteen tuulettuvuutta on järjestelmällisesti lisätty. Umpinaisessa elementissä lämmöneristeen ulkopintaan tuotettiin teollisesti ensiksi pystyuritus (PAROC COS 5gt), johon sittemmin lisättiin ristiuritus (PAROC COS 5ggt). Nyt elementtiin ja myös koko julkisivuun on toteutettu yhtenäinen tuuletusverkosto. Vuorivillaeristeet ovat tämän rakennusmenetelmän uranuurtajia, minkä ansiosta eristeelle on myönnetty mallisuoja. Rakenteen toimivuus on todettu myös VTT:n mittauksilla. Kun seinärakenne on tavallista paksumpi ja sisäkuoresta syntyvä valupaine on normaalia suurempi, on elementtilevyn sijaan mahdollista käyttää PAROC COS 10 eristettä, jonka puristusjännitys on suurempi. 16

17 Rappausaluseristeet Nykyaikaisella eristerappauksella saadaan aikaan julkisivu, joka ulkonäöltään vastaa suosittua perinteistä rappausta. Rappausmenetelmiä on monia ja näihin kaikkiin on kehitetty omat PAROC FAL, FAS, ja FAB -tuoteperheen Vuorivillatuotteet. Vuorivilla on ihanteellinen lämmöneristysmateriaali umpinaisiin rapattuihin julkisivuihin, koska se on sekä hygroskooppisesti että kapillaarisesti vettä hylkivä. Näiden ominaisuuksien ansiosta sekä rakenne- että rappaustyöstä syntyvä kosteus pääsee esteettä poistumaan rakenteesta. Koska Vuorivilla ei kerää kosteutta eikä reagoi lämpötilavaihteluihin, se on optimaalisin lämmöneriste rappauksen alla, missä tuote on aina sääolosuhteille alttiina rappauslaastien välityksellä. Vuorivillan ominaisuudet säilyvät vuodesta toiseen ja laastien kanssa se muodostaa yhtenäisen palamattoman julkisivun koko rakennukselle. Eristerappauksissa käytettävät laastit määräävät alustan lämmöneristeelle asetettavat vaatimukset. Jos käytetään epäorgaanisia laasteja, vaaditaan lämmöneristeeltä alkalinsietokykyä, erityisesti ns. ohutrappausrakenteissa, joissa laastit ovat omalla sideaineellaan kiinni lämmöneristeessä. Vuorivillalla on mineraalivilloista parhaat alkalinkesto-ominaisuudet ja tällaisia ohutrappausrakenteita on Suomessakin toteutettu menestyksekkäästi jo vuosia. Askeläänieristeet Kiristyneiden askeläänitasovaatimusten myötä on Vuorivilla löytänyt paikkansa myös rakennusten välipohjarakenteissa. Vuorivillan optimaalinen jäykkyys vaikuttaa suotuisasti askelääneneristävyyteen. Vuorivillan on mittauksissa todettu kuuluvan yleisimpien välikerrosmateriaalien parhaimmistoon. Tuotteita on tähän tarkoitukseen useita riippuen pintamateriaalin vaatimuksista ja käytettävästä eristepaksuudesta. Jo 80-luvulla Vuorivillalla toteutettiin useita toimivia kohteita, joista parhaissa on askeläänentasoluvuksi mitattu jopa 37 db vaatimuksen ollessa enintään 53 db. Ainoastaan kelluvilla lattiaratkaisuilla päästään todistetusti näihin arvoihin ja Vuorivillasta valmistetut PAROC SSB -eristeet ovat tähän tarkoitukseen ominaisuuksiltaan erinomaisia. Kattoeristeet Suunnittelijalla ja rakentajalla on käytettävissään lukuisia vedeneristysten alustoiksi soveltuvia Paroc Vuorivilla - eristeitä. Vesikaton rakenne ja käytettävä lämmöneriste tulee valita katon normaalien käyttöolosuhteiden rasittavuuden perusteella. Myös kosteusolosuhteet rakennustyön aikana ja huoltotöistä aiheutuvat tilapäiset kuormitukset vaikuttavat vesikaton eristysrakenteen valintaan. Kuormitus- ja kosteusolosuhteista riippuen on käytettävissä myös kaksi- tai kolmekerroksisia eristysratkaisuja, joissa ohut ja kova pintakerros siirtää vedeneristyksen kuormat alemmalle eristekerrokselle. Ylimääräisen kosteuden poistamiseen tarvittava pintauritus on tällöin lämmöneristekerrosten välissä lähellä yläpintaa. Kuormitettujen vesikattoeristeiden käytössä on ratkaisevaa, että rakenne toimii kokonaisuutena. Sekä eristyksen alustan, höyrynsulun että vedeneristyksen tulee olla yhteensopivia ja huolella asennettuja. 17

18 PAROC VUORIVILLA Palosuojaeristeet Hyvän palonkestävyytensä ansiosta Vuorivilla on suosittu palosuojamateriaali. Vuorivillalevyt asennetaan suojattavan teräs-, puu- tai betonirakenteen pintaan. Teräksen käyttäytyminen palotilanteessa riippuu teräslaadusta ja palotilanteen lämpötiloista. Palosuojauksella lisätään teräsrakenteen palonkestävyyttä halutun tuntimäärän ajan. Vuorivillatuotteista on tähän tarkoitukseen tyyppihyväksytty PAROC FPS 14 paloluokkiin minuuttia. Se on lisäksi tyyppihyväksytty poimulevyn palosuojaukseen tuntiluokissa 30 ja 60 minuuttia. Poimulevyn yläpuolisena lämmöneristeenä on tällöin Vuorivilla. PAROC BLT (PuhallusVuorivillaa) käytetään saneerauskohteissa palosuojana palavien puru- ja sellueristeiden päällä. Vuorivilla suojaa alla olevaa palavaa eristettä myös syttymiseltä ja toimii samalla tehokkaana lisälämmöneristeenä. Akustointituotteet Parocilla on laaja valikoima tasokkaita Vuorivillapohjaisia akustointituotteita, joilla on helppo ratkaista sisustuksellisesti vaativien kohteiden sisäkatot, koulujen ja päiväkotien äänenhallinta sekä teollisuuden melunvaimennus. Valikoimassa on myös hygieenisten tilojen pestävät tuotteet ja kattava asennustarvikevalikoima. Kaikki sisustuskäyttöön tarkoitetut PAROC tuotteet valmistetaan kapseloiduiksi, jolloin ne ovat pölyämättömiä ja miellyttäviä asentaa. Valikoimaan kuuluu myös sisäilmaluokiteltuja ja ympäristömerkittyjä tuotteita. 18

19 Lisää tietoa hyvästä rakentamisesta saat Paroc rakentajaneuvonnasta paikallispuhelun hinnalla Tutustu myös www-sivuihimme 19

20 PAROC GROUP on Euroopan johtavia mineraalivillaeristeiden valmistajia. Parocin tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Valmistamme tuotteita Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Puolassa ja Iso-Britanniassa. Meillä on myyntikonttoreita ja edustustoja 13 maassa Euroopassa. Done Information Oy / Libris Rakennuseristeiden laaja tuoteja sovellustarjonta soveltuu kaikkeen perinteiseen rakennusten eristämiseen. Rakennuseristeitä käytetään lähinnä ulkoseinien, kattojen, lattioiden ja alapohjien sekä välipohjien ja -seinien lämmön, palon ja äänen eristämiseen. Teknisiä eristeitä käytetään lämpö-, palo- ja äänieristeinä talotekniikassa, prosessiteollisuudessa ja putkistoissa, teollisuustuotteissa sekä laivojen rakenteissa. Paroc Fire Proof Panels-rakennuselementit ovat Vuorivilla-ytimisiä teräspintaisia kevytelementtejä julkis-, liike- ja teollisuusrakentamiseen. Parocelementtejä käytetään julkisivuihin, väliseiniin ja sisäkattoihin. Vastuunrajoitus: Tiedot tässä esitteessä ovat yksinomainen ja täydellinen kuvaus tuotteen ominaisuuksista. Tämän esitteen sisältöä ei ole pidettävä takuun antamisena. Sikäli kuin tuotetta käytetään sellaiseen tarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu, emme voi taata tuotteen soveltuvuutta kyseiseen käyttötarkoitukseen, ellemme ole erikseen kysyttäessä vahvistaneet tuotteen soveltuvan tavallisesta poikkeavaan käyttötarkoitukseen. Tämä esite korvaa aiemmat esitteet. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC OY AB Rakennuseristeet Neilikkatie 17, PL Vantaa Puhelin Telefax BIFI0505 A MEMBER OF PAROC GROUP

Pientalon terve ja turvallinen eristäminen

Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Pientalon terve ja turvallinen eristäminen Rakennuseristeet.0 Kesäkuu 00 Korvaa.0 Marraskuu 00 PIENTALON TERVE JA TURVALLINEN ERISTÄMINEN Sisällys PAROC Vuorivillalla eristät tehokkaasti ja turvallisesti...

Lisätiedot

Rakennuseristeet 2 2.40 Syyskuu 2002 Korvaa 2 2.40 Tammikuu 2002. Loma-asunnon lämmöneristys

Rakennuseristeet 2 2.40 Syyskuu 2002 Korvaa 2 2.40 Tammikuu 2002. Loma-asunnon lämmöneristys Rakennuseristeet.0 Syyskuu 00 Korvaa.0 Tammikuu 00 Loma-asunnon lämmöneristys LOMA-ASUNNON LÄMMÖNERISTYS Sisällys Loma-asunnosta mukava ja lämmin Uudet lämmöneristysmääräykset v. 00 Tehokas lämmöneristys

Lisätiedot

Pientalon lisäeristysopas

Pientalon lisäeristysopas Pientalon lisäeristysopas Rakennuseristeet.0 Tammikuu 00 Korvaa.0 Huhtikuu 00 PIENTALON LISÄERISTYSOPAS Sisällys Panosta energiansäästöön... Lisäeristäminen kannattaa... Milloin on lämpöremontin aika...

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Erkki Laakkonen PUURUNKOISEN ULKOSEINÄN ERISTÄMISMENETELMIEN VERTAILU Opinnäytetyö Toukokuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2013 Rakennustekniikan

Lisätiedot

Hyvään rakentamisen laatuun tarvitaan kolme asiaa

Hyvään rakentamisen laatuun tarvitaan kolme asiaa Huomattava ero Hyvään rakentamisen laatuun tarvitaan kolme asiaa hyvä suunnittelu ammattilaiset tekijöinä hyvät rakennusmateriaalit Rakennusalan ammattilaiselle on tärkeää, että valmiit rakenteet ovat

Lisätiedot

Eristämisen pikkujätti. - taskuopas rakentajille

Eristämisen pikkujätti. - taskuopas rakentajille Eristämisen pikkujätti - taskuopas rakentajille Heinäkuu 2007 Johdanto Rockwool haluaa tämän oppaan avulla antaa yleistiedot tarjoamistaan tuotteista ja palveluista. Oppaaseen on koottu kaikki oleelliset

Lisätiedot

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet

Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Sisältö Johdanto...4 1 Mitä polyuretaani (PUR/PIR) on?...5 Polyuretaanista (PUR/PIR) valmistetut lämmöneristeet Ominaisuudet valmistus Polyuretaani

Lisätiedot

Eristämisen taskutieto

Eristämisen taskutieto ERISTÄ OIKEIN! Eristämisen taskutieto 26.1.2015 Turvallista asumista viisaasti rakentamalla Lämmöneristämisen ja ilmanvaihdon oikeanlainen toteuttaminen on eräs keskeisimmistä tekijöistä rakennuksen asumisviihtyvyyden

Lisätiedot

www.isover.fi Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy PL 250, Kerkkolankatu 37-39 05801 Hyvinkää e-mail: etunimi.sukunimi@saint-gobain.

www.isover.fi Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy PL 250, Kerkkolankatu 37-39 05801 Hyvinkää e-mail: etunimi.sukunimi@saint-gobain. ISOVER kuormitusta kestävistä kattoeristeistä on helppo valita kuhunkin käyttöön sopiva lämmöneriste. Käytettävissä on yksinkertainen tuotevalikoima, mikä helpottaa oikean tuotteen valintaa. Käytettävä

Lisätiedot

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010

Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU. Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 Petri Hiljanen HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Satakunnan ammattikorkeakoulu Tekniikka Pori Rakennustekniikan koulutusohjelma 2010 HALLIN ULKOSEINIEN VERTAILU Hiljanen, Petri Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti.

THE ART OF INSULATION. Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS. Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. THE ART OF INSULATION Eristä oikein PERUSTUSTEN JA ALAPOHJIEN ERISTYSOPAS Oppaan avulla eristät uusien energia tehokkuusvaatimusten mukaisesti. Mitä EPS on? matala energia eriste EPS eli paisutettu polystyreeni

Lisätiedot

Eristämisen taskutieto

Eristämisen taskutieto ERISTÄ OIKEIN! ISOVER tuotteilla läöneristeluokitus Me ISOVERilla päätie helpottaa elämääsi. Teie luokituksen, jotta voit varmein valita itsellesi parhaat eristeet. Vertaa eristeen tärkeintä ominaisuutta,

Lisätiedot

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas

Kipsilevyopas 1/2011. Knauf levyopas. Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas 2011 Kipsilevyopas 1/2011 Knauf levyopas Kipsilevyrakentajan asennus- ja käyttöopas Knauf Yksi Euroopan johtavista materiaalitoimittajista. Knauf on maailmanlaajuinen yritys ja yksi Euroopan suurimmista

Lisätiedot

BETONIRAKENTEIDEN YMPÄRISTÖOMINAISUUDET

BETONIRAKENTEIDEN YMPÄRISTÖOMINAISUUDET BETONIRAKENTEIDEN YMPÄRISTÖOMINAISUUDET SISÄLTÖ BETONI RAKENNUSMATERIAALINA BETONIN HISTORIA KÄYTTÖ TALONRAKENTAMISESSA KÄYTTÖ INFRARAKENTAMISESSA VALMISOSIEN KÄYTTÖ BETONIRAKENTEEN EKOTEHOKKUUS BETONIRAKENTEEN

Lisätiedot

FINNFOAM-LÄMMÖNERISTEET Finnfoam Oy

FINNFOAM-LÄMMÖNERISTEET Finnfoam Oy RT 37871 eripainos Maaliskuu 2011 TARVIKETIETO tammikuu 2010 voimassa 28.2.2013 asti RT CAD -kirjastot 1 (6) FINNFOAM-LÄMMÖNERISTEET Finnfoam Oy YLÄPOHJA KÄÄNNETTY KATTO SEINÄ ROSSIPOHJA ANTURA JA PERUSTUS

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

R I N T A M A M I E S T A L O

R I N T A M A M I E S T A L O RINTAMAMIESTALO 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS TOIMII...

Lisätiedot

Puolita korjausaika. Esivalmistukseen perustuva saneeraus passiivitaloksi

Puolita korjausaika. Esivalmistukseen perustuva saneeraus passiivitaloksi Puolita korjausaika Esivalmistukseen perustuva saneeraus passiivitaloksi Case: Innova-hanke Riihimäellä Maaliskuu 2012 Helpommin kohti parempaa energiatehokkuutta Innova-hankkeessa esiteltiin innovatiivinen

Lisätiedot

Tuukka Lammi RAKENTEIDEN LISÄERISTÄMISEN SÄÄSTÖVAIKUTUKSET

Tuukka Lammi RAKENTEIDEN LISÄERISTÄMISEN SÄÄSTÖVAIKUTUKSET Tuukka Lammi RAKENTEIDEN LISÄERISTÄMISEN SÄÄSTÖVAIKUTUKSET Tekniikka ja liikenne 2011 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelmassa keväällä 2011.

Lisätiedot

Puurakennuksen palotekninen suunnittelu

Puurakennuksen palotekninen suunnittelu Unto Siikanen, professori Tampereen teknillinen korkeakoulu siika@sci.fi Eräänä puun epäkohtana pidetään sen palavuutta. Puun käyttäytyminen tulipalo-oloissa tunnetaan kuitenkin tarkoin, joten sen kestävyys

Lisätiedot

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT

1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1960- JA 1970-LUKUJEN PIENTALOT 1 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... 7 I PIENTALON ENERGIANSÄÄSTÖN PERUSTEITA... 8 MINKÄLAINEN ON HYVÄ TALO: TOIMINTA JA TALOUDELLISUUS... 8 LÄMPÖ, KOSTEUS, ILMA KUINKA RAKENNUS

Lisätiedot

Toimivat Katot 2 0 0 7

Toimivat Katot 2 0 0 7 Toimivat Katot 2007 Sisällysluettelo Toimivat Katot Toimiva katto tärkein julkisivu 5 Vesikatto on tärkeä asia 6 Loivat katot Loivien kattojen suunnittelu Katon käyttöikä 7 Yläpohjarakenteet 7 Ilmasulku

Lisätiedot

Selluvillaeristeinen Myrskypääsky esittäytyy Kuopiossa Sivu 5

Selluvillaeristeinen Myrskypääsky esittäytyy Kuopiossa Sivu 5 Selluvillaeristeinen Myrskypääsky esittäytyy Kuopiossa Sivu 5 Finnlamelli uudistaa tuotantoaan Sivu 4 Passiivitalokin tarvitsee lämmityksen Sivu 6 Pahvinjalostajasta puhallusvillaurakoitsijaksi Sivu 10

Lisätiedot

5 JULKISIVUJEN. Rakennusten lisälämmöneristämistä voidaan. Julkisivujen lisälämmöneristäminen UUDELLEENVERHOAMINEN. Jyri Nieminen

5 JULKISIVUJEN. Rakennusten lisälämmöneristämistä voidaan. Julkisivujen lisälämmöneristäminen UUDELLEENVERHOAMINEN. Jyri Nieminen 5 JULKISIVUJEN UUDELLEENVERHOAMINEN Jyri Nieminen Julkisivujen lisälämmöneristäminen 5. Julkisivujen uudelleenverhoaminen Rakennusten lisälämmöneristämistä voidaan perustella energiatalouden parantamisella,

Lisätiedot

Mirka Poikelin RINTAMAMIESTALON ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN

Mirka Poikelin RINTAMAMIESTALON ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Mirka Poikelin RINTAMAMIESTALON ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN Tekniikka ja liikenne 2010 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on tehty Vaasan ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelmassa syksyllä

Lisätiedot

Gyproc-kipsilevyt kaikenlaiseen rakentamiseen

Gyproc-kipsilevyt kaikenlaiseen rakentamiseen Gyproc-kipsilevyt kaikenlaiseen rakentamiseen Gyproc-kipsilevy on luonnonmukainen rakennusmateriaali. Se ei sisällä terveysriskejä aiheuttavia. Gyproc-kipsilevy kuuluu rakennusmateriaalien parhaaseen päästöluokkaan

Lisätiedot

THERMISOL-katto. www.thermisol.fi. THERMISOL EPS -vesikattorakenteen suunnitteluohje. ThermiSol Oy

THERMISOL-katto. www.thermisol.fi. THERMISOL EPS -vesikattorakenteen suunnitteluohje. ThermiSol Oy THERMISOL-katto THERMISOL EPS -vesikattorakenteen suunnitteluohje www.thermisol.fi ThermiSol Oy Vammalan tehdas Toravantie 18, 38210 Vammala Puh. 03-5161 Fax 03-516 3452 Pietarsaaren tehdas PL 117, 68601

Lisätiedot

OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT

OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta Rakennustekniikan koulutusohjelma Imatra Lappeenranta Jukka Järveläinen OSASTOIVIEN RAKENTEIDEN PALOKATKOT JA LÄPIVIENNIT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Ulkomaalaus. Puun pintakäsittely. on tarkoitettu seinille, seuraava vuorilaudoille

Ulkomaalaus. Puun pintakäsittely. on tarkoitettu seinille, seuraava vuorilaudoille Ulkomaalaus Puun pintakäsittely Puun pintakäsittelyn tarkoituksena on suojata puuta ympäristörasituksilta: kosteudelta, auringonvalolta, sinistäjä-, home- ja lahottajasieniltä. Suojaamisen ohella yhtäläisen

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot