Paroc Vuorivilla Rakennuseristeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paroc Vuorivilla Rakennuseristeet"

Transkriptio

1 Paroc Vuorivilla Rakennuseristeet Toukokuu 2005 Korvaa: syyskuu 2004

2 PAROC VUORIVILLA Sisällys Paroc Group Itämeren alueen johtava mineraalivillan tuottaja... 3 Paroc Rakennuseristeet Eristämisen edelläkävijä... 5 Paroc Vuorivilla valmistetaan kivestä... 6 Standardoitua tuoteturvallisuutta... 7 Paroc Vuorivilla Ainutlaatuisia tuoteominaisuuksia... 9 Lämmöneristävyys... 9 Paloturvallisuus... 9 Vuorivilla palamaton ja palonkestävä materiaali... 9 Vuorivilla ei syty eikä levitä paloa. 10 Palonkestävyyden merkitys rakenteissa Mittapysyvyys Ilmanläpäisevyys Kosteuden kesto ja kuivuminen Puristuslujuus Työstettävyys Äänenvaimennus Käyttöikä Mikrobit Sisäilman laatu Terveellisyys Ympäristö Kotimaisuus Punaraitaa eri muodoissa Pehmeät rakennuseristeet Tuulensuojaeristeet PuhallusVuorivilla Muut irtoeristeet Elementtieristeet Rappausaluseristeet Askeläänieristeet Kattoeristeet Palosuojaeristeet Akustointituotteet

3 Paroc Group Itämeren alueen johtava mineraalivillan tuottaja Paroc Group on Itämeren alueen suurin ja yksi Euroopan johtavista mineraalivillaeristeiden valmistajista. Paroc Group Oy Ab:n enemmistöomistaja on Banc of America Equity Partnersin hallinnoima pääomarahasto. Vähemmistöosakkaina ovat Nordico II KB, BEG Nominees Limited ja Proxum Oy sekä yhtiön johto ja henkilöstö. Yhtiömme pääkonttori sijaitsee Vantaalla. Valmistamme tuotteita Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Puolassa ja Iso-Britanniassa. Suomen tehtaat sijaitsevat Paraisilla, Lappeenrannassa ja Oulussa. Myyntikonttoreita ja edustustoja meillä on 13 maassa Euroopassa. Parocin tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Pääkonttori Myyntikonttorit Vuorivillatehtaat 3

4 4 PAROC VUORIVILLA

5 Eristämisen edelläkävijä Paroc Rakennuseristeet tunnetaan Punaraitapakkaukseen pakatusta Vuorivillasta, joka on niin ammattilaisten kuin omakotirakentajienkin suosima lämmöneriste. Parocilla on yli 50 vuoden kokemus eristämisestä ja Vuorivillan valmistuksesta. Tuotteemme on kehitetty yhteistyössä johtavien tutkimuslaitosten, kuten VTT:n kanssa. Olemme edelläkävijöitä mm. vaativissa kattoeristysratkaisuissa, tuulettuvissa seinärakenteissa ja korjausrakentamisen ratkaisuissa. Vuorivillan raaka-aineena on kivi, minkä vuoksi tuotteemme lisäävät myös rakenteiden palonkestävyyttä. Pientalorakentamisessa tavoitteenamme on toimia suunnannäyttäjänä alan kehitykselle. Päämääränämme ovat edulliset ja asujalle turvalliset ratkaisut, jotka toimivat rakennusfysikaalisesti oikein. Otamme ratkaisuissamme huomioon myös tulevaisuuden energian- ja ympäristönsäästötavoitteet. Toiminnastamme syntyykin suuri positiivinen ympäristötase, johon ensisijaisesti vaikuttavat tuotteidemme aikaansaama energiansäästö, melun väheneminen ja parantunut asumismukavuus. Tavoitteenamme on olla ympäristöasioissa rakennusalalla kehityksen kärjessä. Uudella tekniikalla, uusilla työtavoilla ja hyvin suunnitellulla ympäristötyöllä pyrimme jatkuvasti vähentämään ympäristön kuormitusta. Pyrimme myös koko ajan kehittämään toimintaamme. Direktiivi ohjaa energiatehokkuuteen Vuonna 2006 rakennuksille tulee EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukainen energiamerkki. Sen myötä rakennusten energiankulutuksen taso määritellään tarkasti, ja uusille rakennuksille ja korjauskohteille asetetaan energiataloudellisuuden minimitasot. Energiamerkki tulee koskemaan suurta osaa kansalaisista, sillä energiatodistus on esitettävä aina asuntoa myytäessä tai ostettaessa. Eristäminen on tehokas ja edullinen tapa parantaa energiatehokkuutta. Rakennuksen kokonaiskustannukset Energiakustannukset Eristyskustannukset Rakennuskustannukset Muut kustannukset Rakennuksen käyttökustannukset Eristämisen osuus rakennuskustannuksista on yleensä alle 5 %. Tehokas lämmöneristys on pieni investointi, mutta sillä voidaan aikaansaada merkittäviä säästöjä energiakuluissa rakennuksen elinkaaren aikana. 5

6 PAROC VUORIVILLA Vuorivilla valmistetaan kivestä Paroc Vuorivilla valmistetaan kotimaisesta luonnonkivestä. Vuorivillan valmistuksessa käytettyjä kivilajeja ovat mm. Gabbro, Anortosiitti ja Dolomiitti. Vuorivillan raaka-aineesta yli 95% on kiveä ja loppu koostuu kovetetusta hartsista ja öljystä. Eri kivilajeja sekoittamalla saadaan eristekuidulle oikea koostumus. Sekoitetut kiviainekset sulatetaan uunissa joko koksin tai sähkön avulla. Uunista kivisula johdetaan nopeasti pyöriville linkokehille, josta sula keskipakoisvoiman vaikutuksesta muotoutuu eristekuiduksi. Linkouksen eli kuidutuksen yhteydessä lisätään sideainetta ja öljyä, jonka jälkeen kuiduista kerätty villamatto johdetaan karkaisu-uuniin, jossa lämmön aktivoima hartsi sitoo eristekuidut toisiinsa jämäkäksi, kestäväksi ja halutun paksuiseksi Vuorivillatuotteeksi. (Eristyskourujen valmistuksessa villamatto ohjataan ennen karkaisu-uunia erillisiin kourunvalmistuslaitteisiin.) Eristeet sahataan määrämittaisiksi ja tarvittaessa uritetaan, pinnoitetaan tai pontataan. Sitten ne pakataan levypaketeiksi, lavapakkauksiksi tai mattorulliksi odottelemaan kuljetusta asiakkaiden varastoihin. Paroc on mukana kuljetusjärjestelmässä, jossa useiden yritysten kuljetuksia yhdistelemällä pyritään sekä tehostamaan logistiikkaa että minimoimaan kuljetusten aiheuttamat ympäristövaikutukset. Kiven sulatus C Kivisulan kuidutus Kuitumaton keräily Raaka-ainesiilot Jätteen takaisinsyöttö 6

7 Standardoitua tuoteturvallisuutta Vuonna 1988 hyväksyttiin Euroopan talousalueella rakennustuotedirektiivi RTD, joka on kansallista lainsäädäntöä ja määräyksiä ohjaava säädös. RTD:n keskeisenä tavoitteena on rakentamisen ja rakennustuotteiden kaupan yhtenäistäminen EU:ssa. EUmaiden väliset kaupan esteet pyritään poistamaan yhdenmukaistettujen teknisten erittelyiden avulla. RTD:ssä määritellään terveyttä, turvallisuutta ja energian säästöä koskevat vaatimukset. Direktiivin asettamat ns. olennaiset vaatimukset käytössä oleville rakennuskohteille ovat: mekaaninen lujuus ja kestävyys paloturvallisuus hygienia, terveys ja ympäristö käyttöturvallisuus meluntorjunta energiatalous ja lämmöneristys. Vaatimustasot päätetään kansallisella tasolla, mutta rakennustuotteiden testattavat ominaisuudet, testimenetelmät ja vaatimusten täyttymisen arviointi määritellään eurooppalaisissa yhdenmukaistetuissa standardeissa (hen- harmonised European Norm) tai teknisissä hyväksyntäohjeissa (ETAG - European Technical Approval Guideline). Paroc on aktiivisesti osallistunut standardien tekoon ja vaikuttanut siihen, että ne soveltuvat suomalaiseen rakennustapaan ja suomalaisiin tuotteisiin. Uudet standardit on aina heti tuoreeltaan otettu käyttöön Parocin tehtailla ja laboratoriossa. Kun tuote täyttää standardin vaatimukset, voidaan siihen kiinnittää CEmerkintä, jossa tuotteen ominaisuudet ilmoitetaan joko arvoina, tasoina tai luokkina. Lisäksi CE-merkinnästä ilmenevät seuraavat tiedot: valmistajan nimi valmistusaika ja -paikka paloluokitus lämmönvastus R ja tarvittaessa lämmönjohtavuus λ vaatimustenmukaisuustodistuksen numero Karkaisu-uuni Tuotteiden sahaus Pakkaus Kuljetus ja varastointi Jatkojalostus 7

8 8 PAROC VUORIVILLA

9 Ainutlaatuisia tuoteominaisuuksia Kivestä tehty Vuorivilla on ensiluokkainen lämmön-, palon- ja ääneneriste. Kivi antaa Vuorivillalle ainutlaatuisia ominaisuuksia. Vuorivilla on palamatonta ja turvallista. Siitä ei lähde haitallisia päästöjä ilmaan. Vuorivillaeristeitä on myös helppo asentaa ja mikä parasta, ne kestävät koko rakennuksen iän. Lämmöneristävyys Vuorivillan hyvä lämmöneristävyys perustuu tiheän kuiturakenteen sitomaan, paikallaan pysyvään ilmaan. Villan tilavuudesta ilmaa on % tuotteesta riippuen. Vuorivilla eristää hyvin sekä kuumaa että kylmää. Tuotetta voidaan käyttää korkeissakin lämpötiloissa ja eriste toimii hyvin myös maan alla routaeristeenä. Asennustyö tulee tehdä huolella, jotta eriste täyttää mahdollisimman hyvin koko sille varatun tilan. Vuorivilla on myös pitkäikäinen lämmöneriste: sen eristysominaisuudet säilyvät muuttumattomina koko rakenteen iän. Rakenteiden eristävyyttä voidaan arvioida U-arvoilla, joilla mm. rakentamismääräyksissä ilmaistaan rakenteiden sallittu lämmönläpäisyn enimmäismäärä pinta-alayksikköä kohden (W/m 2 K). U-arvojen perusteella määritellään, mikä on oikea eristyspaksuus esim. seinille, katolle tai lattialle. Lisätietoja: Paloturvallisuus Lämmöneristys on tärkeä osa rakennuksen paloturvallisuutta. Paloturvallista eristettä valittaessa on otettava huomioon: materiaalin palamattomuus ja palonkestävyys tiiviys ja eristyskyky korkeissa lämpötiloissa syttymisherkkyys kytevän palon syttymisherkkyys eristeessä ja kytevän rintaman etenemisnopeus kytevän palon muuttuminen liekehtiväksi sekä liekehtivän palon syttyminen ja liekin leviäminen eristeen pinnalla Vuorivilla palamaton ja palonkestävä materiaali Kivestä valmistettu Vuorivilla kuuluu aina parhaimpaan A1-luokkaan, kuten betoni, tiili, teräs ja luonnonkivi, mikäli eristeessä ei ole paloluokkaa heikentävää pinnoitetta. Materiaalin palamattomuus ei yksin kerro sen toimivuudesta. Eristeistä vain Vuorivilla kestää sulamatta korkeita lämpötiloja. Vuorivilla säilyttää muotonsa ja suojaa ympäröiviä rakenteita koko tulipalon ajan. Vuorivillatuotteet, mukaanlukien PuhallusVuorivilla ovat palamattomuuden lisäksi myös palonkestäviä. Kivipohjainen Vuorivillaeriste eristää palossa n. 100 minuuttia. Vuorivillan kutistumispiste on C. Vuorivillan korkein käyttölämpötila riippuu tuotteen tiheydestä ja käyt- Vuorivilla ennen ja jälkeen SFS-standardin mukaisen palamattomuustestin. Testauslämpötila 750 C. tötarkoituksesta. Vaikka Vuorivillan kuituja yhteensitova sideaine häviää tuotteesta n. 250 C:n lämpötilassa, pysyy tuote koossa ja toimii korkeissakin lämpötiloissa hyvänä palosuojana rakenteille. 9

10 PAROC VUORIVILLA Vuorivilla ei syty eikä levitä paloa Puhalluseristeet ovat paloteknisesti oma ryhmänsä. Niiden toimivuutta palotilanteissa on jäljitelty testaamalla eristeiden syttymisherkkyyttä ja palonlevittämisominaisuuksia ns. kytemiskokeella. Kokeen perusteella todettiin, että palamaton Vuorivillaeriste tai PuhallusVuorivilla: ei syty ei kyde ei levitä paloa ei liekehdi Palonkestävyyden merkitys rakenteissa Käytettävä lämmöneriste vaikuttaa huomattavasti myös erilaisten rakenteiden palonkestävyyteen. Kun esim. osastoiva ei-kantava väliseinä on eristetty Vuorivillalla, se toimii osastoivana rakenteena vähintään 60 minuuttia. Vuorivillaa eristeenä käyttämällä saavutetaan rakenteissa vaadittu palonkestoaika usein ohuemmalla ja taloudellisemmalla rakenteella. Mittapysyvyys Lämpötilanvaihtelut normaaleissa käyttölämpötiloissa eivät aiheuta Vuorivillalle laajenemisongelmia. Vuorivilla ei häviä eikä kutistu. Levyjen saumakohtiin ei näin synny lämpöliikkeestä johtuvia rakoja, joissa esiintyisi lämpövuotoja ja kosteuden tiivistymistä. Vuorivilla ei sula palotilanteessakaan. Rakenne voi näin kestää paloa huomattavasti pidempään, mikä voi ratkaisevasti edesauttaa pelastautumista ja rajoittaa vahinkoja. Tulipalotilanne Lämpötila ( C) Standardi palokäyrä ISO 834 Lasimateriaalit sulavat Puumateriaalit syttyvät Muovimateriaalit sulavat Paroc Vuorivilla suojaa edelleen rakenteita tulelta* (*VTT:n koepoltto PAL2103a/92) Aika (min) 10

11 Ilmanläpäisevyys Vuorivillan rakenne on ilmaa läpäisevä, hengittävä. Eriste vaatii aina vähintään toiselle puolen ilmatiiviin kerroksen, joka estää haitallisen ilman liikkumisen eristeen sisällä. Tämä vaatimus luonnollisesti toteutuukin kaikissa käytettävissä rakenteissa. Ilmanläpäisevyyttä kuvaava l-arvo vaihtelee Vuorivillalevyillä: n x 10-6 m 2 /s Pa. Mitä kevyempi tuote on, sitä suurempi on sen ilmanläpäisevyys. Seinärakenteissa, joissa eristeen ja julkisivun välissä on tuuletusväli, tulee käyttää tuulensuojaa. Kosteuden kesto ja kuivuminen Vuorivilla ei kapillaarisesti ime vettä eikä hygroskooppisesti kerää kosteutta. Kuidun kivimateriaali ei reagoi rakenteiden normaaleihin kosteusvaihteluihin, kuten ei sideaineena oleva bakeliittikaan. Ilmaa läpäisevän hengittävän rakenteen ansiosta kosteus pääsee nopeasti kuivumaan oikein toteutetuissa rakenteissa. Tilapäisen kastumisen jälkeen on eriste kuivuttuaan eristävyydeltään alkuperäisen veroinen. Mm. eristeen askelkestävyyttä testataan laadunvalvontalaboratoriossa. Puristuslujuus Hyvän lämmöneristävyyden lisäksi eristeeltä vaaditaan myös käyttöolosuhteiden mukaisia lujuusominaisuuksia, erityisesti kun rakenteisiin kohdistuu kuormitusta. Lämmöneristeen kuormitus voi aiheutua asennusvaiheen aikaisesta liikkumisesta sekä eristeen päälle tulevista rakennekerroksista ja muusta kuormasta (lumikuorma, askelkuorma tai henkilökuorma). Eristeiden koostumusta ja rakennetta muuntelemalla saadaan Vuorivillaeristeille eri rakenteiden edellyttämät lujuudet. Puristuskestävyys mitataan puristamalla eristeestä leikattua koekappaletta tasaisella nopeudella. EN standardin mukaisella testauksella puristusjännitys mitataan koekappaleen ollessa puristunut 10% alkupaksuudestaan. Kuormitusta kestävien Vuorivillaeristeiden puristusjännitykset vaihtelevat tuotetyypeittäin välillä 6 80 kpa. 11

12 PAROC VUORIVILLA Työstettävyys Vuorivillaa on helppo leikata villaveitsellä. Jäykimpiä levyjä voidaan leikata normaalilla käsisahalla. Pehmeätkin Vuorivillaeristeet ovat jämäkän kimmoisia ja helposti sahalaitaisella veitsellä leikkautuvia. Runkorakenteeseen asennettaessa levy leikataan 5-10 mm asennusväliä leveämmäksi, jolloin puun kuivuessa ja kutistuessa villa pysyy jämäkästi valumatta ja painumatta paikallaan koko rakenteen iän. Normaaleille runkomitoituksille on saatavilla vakiomittaiset levyt, jotka sopivat paikalleen leikkaamatta. Äänenvaimennus Vuorivillan huokoinen kuiturakenne takaa parhaan mahdollisen äänenvaimennuskyvyn eli äänenabsorption. Paroc hyödyntää Vuorivillan erinomaisia ääniteknisiä ominaisuuksia tuoteratkaisuissaan pääasiassa kolmella tavalla: 1. Vuorivillaeriste sijoitetaan väliseinärakenteissa kahden rakennuslevyn väliin, jolloin seinärakenteen ääneneristävyys paranee huomattavasti eristämättömään rakenteeseen verrattuna. 2. Vuorivilla-aihio pinnoitetaan akustiikkalevyksi ja asennetaan sisäkatoksi, jolloin tilasta muodostuu kaikumaton ja siksi meluton työskennellä, harrastaa tai opiskella. 3. Vuorivillaeristeen avulla tehdään ns. uiva lattia esimerkiksi valamalla betonilaatta Vuorivillalevyn päälle. Uivalla lattialla saavutetaan erinomainen askelääneneristys päällekkäisten asuntojen välille. Käyttöikä Vuorivillan perusmateriaali on kiveä ja sen lämmöneristyskyky perustuu eristeessä paikallaan olevaan ilmaan. Siten Vuorivillan eristyskyky säilyy muuttumattomana vuosikymmeniä. Kosteusteknisesti ja rakennekerroksiltaan oikein suunnitellut ja toteutetut eristerakenteet toimivat koko rakennuksen käyttöiän. Mikrobit Kivestä valmistettu Vuorivilla ei tutkitusti ole suotuisa kasvuympäristö mikrobeille. Mm. eristerapatuista- ja betonisandwichrakenteista suomalaisissa julkisivuissa on tehty tutkimuksia joiden mukaan Vuorivilla on mikrobeille epäsuotuisa kasvualusta (TTKK 101/1999, TYO, Anna-Mari Pessi, Lämpörapattujen betoniseinien mikrobikontaminaatio ). Mikrobikasvusto vaatii elääkseen kolmea perusasiaa: kosteutta, sopivaa lämpötilaa ja ennen kaikkea ravintoa. Vuorivilla voi kostua ainoastaan, jos rakenne on väärin rakennettu tai se on vaurioitunut. Lämpötila puolestaan on monissa rakenteissa mikrobeille suotuisa. Sen sijaan mikrobeille sopivaa ravintoa Vuorivilla ei sisällä, jollei sitä erikseen tuotteeseen toimiteta. Mikrobikasvustolta säästytään varmasti, kun orgaaninen jäte poistetaan rakenteista ja kosteuden pääsy rakenteisiin estetään. 12

13 Sisäilman laatu Vuorivillasta lähtevät orgaanisten materiaalien päästöt ovat luonnollisesti erittäin pienet. Vuorivilla onkin luokiteltu Rakennustietosäätiön kolmiportaisessa rakennusmateriaalien luokituksessa parhaaseen M1-luokkaan. Tämä luokitus on osa sisäilmaston laatuluokitusta. Jo ennen näitä myönnettyjä luokituspäätöksiä Vuorivilla on tutkimusten perusteella valittu mm. Kuopion Seudun Hengitysyhdistyksen ja Hengitysliitto Heli ry:n allergisille ja hengityselinsairaille rakennuttaman KOy Puijonkartanon lämmöneristeeksi. Terveellisyys Sekä asentaessa että asuessa ja eläessä on hyvä tietää, etteivät Paroc Vuorivillan kuidut ole terveydelle vaarallisia. EU-direktiivien mukaisesti tutkittu Vuorivilla on sijoitettu ns. luokittelemattomien materiaalien kategoriaan. Se tarkoittaa, että pitkäaikaisissa, puolueettomissa testeissä Vuorivillan ei ole todettu aiheuttavan terveysriskejä. EU:n luokitus perustuu Maailman terveysjärjestö WHO:n tekemiin erittäin laajoihin tutkimuksiin. RAL-merkki Parocin paketissa tarkoittaa, että Paroc Vuorivilla täyttää Saksan työsuojeluvaatimukset ja se on tyyppihyväksytty Saksassa. Saksan vaatimukset ovat muuta Eurooppaa tiukemmat. Ympäristö Hyvin eristetty ja energiaa säästävä rakennus säästää myös ympäristöä. Ekotalossa on mukava ja terveellinen asua ja energian säästöön investoitu raha antaa reilun verovapaan riskittömän tuoton. Kun eristys on huolella valittu ja kunnolla toteutettu, toimii se koko talon iän ilman huoltoa tai korjauksia. Ekotalon tärkeimmät määritteet ovatkin pitkäikäisyys ja matala energiankulutus. Rakennuksen käytön aikaisen energiankulutuksen osuus rakennuksen elinkaaren ympäristövaikutuksista on n %, kun rakennusmateriaalien, rakentamisen sekä korjaus- ja huoltotoimenpiteiden osuus vaikutuksista yltää vain prosenttiin (50 vuoden tarkastelujaksolla). Lämmitykseen puolestaan kuluu yli puolet rakennuksen käytön aikaisesta energiasta. Rakennusten lämmityksen osuus Suomen primäärienergian kulutuksesta on n. 25 % ja kasvihuoneilmiötä kiihdyttävistä CO 2 kaasuista n. 31 % (MOTI- VA -99). Rakennuksen Vuorivillaeristeiden valmistuksessa käytetty energia saadaan takaisin jo yhden lämmityskauden aikana. Tehokas eristäminen tuo huomattavia säästöjä lämmöntuotannon ja -siirron laitteistoissa. Jos verrataan lämmöntuotto- ja siirtolaitteita eristämällä aikaansaatua energiansäästöä eristeiden valmistuksessa kulutettuun energiaan, saadaan energia takaisin jo muutamassa viikossa. Tällöin on kyse suuremmista lämpötilaeroista ja vastaavasti erittäin merkittävästä energian ja ympäristön säästöstä. Käytetty Vuorivillaeriste voidaan kierrättää ja uusiokäyttää esim. puhallusvillan raakaaineena. Hyödyllisiä loppusijoitustapoja on useita. Esimerkiksi routaeristeenä kevytliikenneväylien alla, pientalojen routaeristeenä, meluvallien keventeenä jne. Paroc Vuorivilla ei sisällä ympäristön kannalta maahan sijoitettuna ongelmallisia kemikaaleja, joten sen loppusijoitus ei aiheuta riskejä ympäristölle. Kotimaisuus Vuorivillan kaikki raaka-aineet ovat kotimaisia ja Suomen markkinoille myytävät Paroc Vuorivillatuotteet myös valmistetaan kotimaassa. Raakaaineena käytettävät kivilaadut ovat puhtaita suomalaisia hyvin yleisiä kivilaatuja, joiden riittävyys ihmiskunnan iällä mitaten on käytännössä rajaton. 13

14 PAROC VUORIVILLA Punaraitaa eri muodoissa Parocilla on satoja eristeitä erilaisiin rakentamisen ratkaisuihin. Punaraitapaketti ja Paroc-tuotemerkki kertovat eristeiden laadusta ja ainutlaatuisista tuoteominaisuuksista, kuten paloturvallisuudesta. Vuorivillaeristeitä myös kehitetään aktiivisesti asiakkaiden ja markkinoiden tarpeiden muuttuessa. Seuraavassa perustietoja tärkeimmistä tuoteryhmistämme. Pehmeät rakennuseristeet Pehmeitä Vuorivillalevyjä käytetään kuormittamattomissa puu-, metalliranka- ja kivirakenteissa. Eristeiden mitoitus noudattaa käytettyjä rankajakoja. Vuorivilla toimii rakenteessa sekä lämmön-, palon että ääneneristeenä. Pehmeissä eristelevyissä suosituin tuote on PAROC extra. Tiili- ja kivirakenteisiin on kehitetty erityinen tiilitaloeriste, PAROC WPS 1n, jonka pinnassa on tuulitiivis kuitukangas. Vuorivillamattoja käytetään kaarevien ja pyöreiden pintojen, kuten erilaisten suurten putkien ja säiliöiden eristykseen. Tuulensuojaeristeet Tuulensuojaeristeitä käytetään pehmeiden eristeiden yhteydessä ulkopinnan tuulensuojana. Tyypillisiä kohteita ovat ulkoseinät, vinot yläpohjat ja 14

15 puurakenteiset rossipohjat. Rakennusmääräysten ohjeen C4 ( ) mukaan riittävä tuulitiiviys saavutetaan Tyvekpintaisella PAROC WPS -tuotteella. Rakenteisiin, jotka eivät ole erityisen alttiita tuulelle tai ilmavirtauksille sopivat eristeeksi enemmän ilmaa läpäisevät levyt, kuten PAROC WAS 25t. 15

16 PAROC VUORIVILLA PuhallusVuorivilla PAROC BLT (PuhallusVuorivilla) on pääosin uusiotuote, joka valmistetaan jatkojalostamalla muun tuotannon yhteydessä syntyviä leikkauskaistoja ja muita tuotannon epäkurantteja tuotteita. PuhallusVuorivillaa käytetään yläpohjan lämmöneristeenä ja se puhalletaan erikoiskalustolla alan urakoitsijan toimesta. Eriste sopii uusiin kohteisiin tyyppihyväksynnän mukaisesti puhallettuna. Suosittu tapa puurakenteisissa yläpohjissa on ns. Tuplavarma eristys, jossa puhalluseristeen alle levitetty jämäkkä PAROC extra -levy muodostaa tukevan ja painumattoman alustan puhalluseristeelle. PuhallusVuorivilla on myös erinomainen lisäeriste purueristeisiin yläpohjiin. Vanha eriste kuivuu uuden eristeen alla ja muodostaa samalla palamattoman kerroksen vanhojen palavien eristeiden päälle. Muut irtoeristeet PAROC SHT (Vuorivillapuru) on uusiotuote, joka valmistetaan tuotannossa syntyvien jäykkien Vuorivillalevyjen leikkauskaistoista. Villa on puristettuna pakkauksessa, joka sitten avataan eristettävässä kohteessa, pöyhitään ilmavaksi haravalla ja levitetään halutun vahvuiseksi kerrokseksi tavallisimmin yläpohjaan. Vuorivillapuru sopii pieniin muutaman m 3 :n lisäeristyksiin ja eristysten korjauksiin. PAROC IST (ItsepuhallusVuorivilla) on tarkoitettu pienille puhalluskoneille, joilla voidaan omatoimisesti puhalluseristää pientalojen yläpohjia ja lisäeristyksiä. Irtoeristeet ovat palamattomia, kuten muutkin Vuorivillat. Elementtieristeet Betonisandwich-elementeistä tehtyjen julkisivujen lämmöneristyksessä itse seinärakenteen tuulettuvuutta on järjestelmällisesti lisätty. Umpinaisessa elementissä lämmöneristeen ulkopintaan tuotettiin teollisesti ensiksi pystyuritus (PAROC COS 5gt), johon sittemmin lisättiin ristiuritus (PAROC COS 5ggt). Nyt elementtiin ja myös koko julkisivuun on toteutettu yhtenäinen tuuletusverkosto. Vuorivillaeristeet ovat tämän rakennusmenetelmän uranuurtajia, minkä ansiosta eristeelle on myönnetty mallisuoja. Rakenteen toimivuus on todettu myös VTT:n mittauksilla. Kun seinärakenne on tavallista paksumpi ja sisäkuoresta syntyvä valupaine on normaalia suurempi, on elementtilevyn sijaan mahdollista käyttää PAROC COS 10 eristettä, jonka puristusjännitys on suurempi. 16

17 Rappausaluseristeet Nykyaikaisella eristerappauksella saadaan aikaan julkisivu, joka ulkonäöltään vastaa suosittua perinteistä rappausta. Rappausmenetelmiä on monia ja näihin kaikkiin on kehitetty omat PAROC FAL, FAS, ja FAB -tuoteperheen Vuorivillatuotteet. Vuorivilla on ihanteellinen lämmöneristysmateriaali umpinaisiin rapattuihin julkisivuihin, koska se on sekä hygroskooppisesti että kapillaarisesti vettä hylkivä. Näiden ominaisuuksien ansiosta sekä rakenne- että rappaustyöstä syntyvä kosteus pääsee esteettä poistumaan rakenteesta. Koska Vuorivilla ei kerää kosteutta eikä reagoi lämpötilavaihteluihin, se on optimaalisin lämmöneriste rappauksen alla, missä tuote on aina sääolosuhteille alttiina rappauslaastien välityksellä. Vuorivillan ominaisuudet säilyvät vuodesta toiseen ja laastien kanssa se muodostaa yhtenäisen palamattoman julkisivun koko rakennukselle. Eristerappauksissa käytettävät laastit määräävät alustan lämmöneristeelle asetettavat vaatimukset. Jos käytetään epäorgaanisia laasteja, vaaditaan lämmöneristeeltä alkalinsietokykyä, erityisesti ns. ohutrappausrakenteissa, joissa laastit ovat omalla sideaineellaan kiinni lämmöneristeessä. Vuorivillalla on mineraalivilloista parhaat alkalinkesto-ominaisuudet ja tällaisia ohutrappausrakenteita on Suomessakin toteutettu menestyksekkäästi jo vuosia. Askeläänieristeet Kiristyneiden askeläänitasovaatimusten myötä on Vuorivilla löytänyt paikkansa myös rakennusten välipohjarakenteissa. Vuorivillan optimaalinen jäykkyys vaikuttaa suotuisasti askelääneneristävyyteen. Vuorivillan on mittauksissa todettu kuuluvan yleisimpien välikerrosmateriaalien parhaimmistoon. Tuotteita on tähän tarkoitukseen useita riippuen pintamateriaalin vaatimuksista ja käytettävästä eristepaksuudesta. Jo 80-luvulla Vuorivillalla toteutettiin useita toimivia kohteita, joista parhaissa on askeläänentasoluvuksi mitattu jopa 37 db vaatimuksen ollessa enintään 53 db. Ainoastaan kelluvilla lattiaratkaisuilla päästään todistetusti näihin arvoihin ja Vuorivillasta valmistetut PAROC SSB -eristeet ovat tähän tarkoitukseen ominaisuuksiltaan erinomaisia. Kattoeristeet Suunnittelijalla ja rakentajalla on käytettävissään lukuisia vedeneristysten alustoiksi soveltuvia Paroc Vuorivilla - eristeitä. Vesikaton rakenne ja käytettävä lämmöneriste tulee valita katon normaalien käyttöolosuhteiden rasittavuuden perusteella. Myös kosteusolosuhteet rakennustyön aikana ja huoltotöistä aiheutuvat tilapäiset kuormitukset vaikuttavat vesikaton eristysrakenteen valintaan. Kuormitus- ja kosteusolosuhteista riippuen on käytettävissä myös kaksi- tai kolmekerroksisia eristysratkaisuja, joissa ohut ja kova pintakerros siirtää vedeneristyksen kuormat alemmalle eristekerrokselle. Ylimääräisen kosteuden poistamiseen tarvittava pintauritus on tällöin lämmöneristekerrosten välissä lähellä yläpintaa. Kuormitettujen vesikattoeristeiden käytössä on ratkaisevaa, että rakenne toimii kokonaisuutena. Sekä eristyksen alustan, höyrynsulun että vedeneristyksen tulee olla yhteensopivia ja huolella asennettuja. 17

18 PAROC VUORIVILLA Palosuojaeristeet Hyvän palonkestävyytensä ansiosta Vuorivilla on suosittu palosuojamateriaali. Vuorivillalevyt asennetaan suojattavan teräs-, puu- tai betonirakenteen pintaan. Teräksen käyttäytyminen palotilanteessa riippuu teräslaadusta ja palotilanteen lämpötiloista. Palosuojauksella lisätään teräsrakenteen palonkestävyyttä halutun tuntimäärän ajan. Vuorivillatuotteista on tähän tarkoitukseen tyyppihyväksytty PAROC FPS 14 paloluokkiin minuuttia. Se on lisäksi tyyppihyväksytty poimulevyn palosuojaukseen tuntiluokissa 30 ja 60 minuuttia. Poimulevyn yläpuolisena lämmöneristeenä on tällöin Vuorivilla. PAROC BLT (PuhallusVuorivillaa) käytetään saneerauskohteissa palosuojana palavien puru- ja sellueristeiden päällä. Vuorivilla suojaa alla olevaa palavaa eristettä myös syttymiseltä ja toimii samalla tehokkaana lisälämmöneristeenä. Akustointituotteet Parocilla on laaja valikoima tasokkaita Vuorivillapohjaisia akustointituotteita, joilla on helppo ratkaista sisustuksellisesti vaativien kohteiden sisäkatot, koulujen ja päiväkotien äänenhallinta sekä teollisuuden melunvaimennus. Valikoimassa on myös hygieenisten tilojen pestävät tuotteet ja kattava asennustarvikevalikoima. Kaikki sisustuskäyttöön tarkoitetut PAROC tuotteet valmistetaan kapseloiduiksi, jolloin ne ovat pölyämättömiä ja miellyttäviä asentaa. Valikoimaan kuuluu myös sisäilmaluokiteltuja ja ympäristömerkittyjä tuotteita. 18

19 Lisää tietoa hyvästä rakentamisesta saat Paroc rakentajaneuvonnasta paikallispuhelun hinnalla Tutustu myös www-sivuihimme 19

20 PAROC GROUP on Euroopan johtavia mineraalivillaeristeiden valmistajia. Parocin tuotteita ovat rakennuseristeet, tekniset eristeet, laivaeristeet, rakennuselementit ja akustointituotteet. Valmistamme tuotteita Suomessa, Ruotsissa, Liettuassa, Puolassa ja Iso-Britanniassa. Meillä on myyntikonttoreita ja edustustoja 13 maassa Euroopassa. Done Information Oy / Libris Rakennuseristeiden laaja tuoteja sovellustarjonta soveltuu kaikkeen perinteiseen rakennusten eristämiseen. Rakennuseristeitä käytetään lähinnä ulkoseinien, kattojen, lattioiden ja alapohjien sekä välipohjien ja -seinien lämmön, palon ja äänen eristämiseen. Teknisiä eristeitä käytetään lämpö-, palo- ja äänieristeinä talotekniikassa, prosessiteollisuudessa ja putkistoissa, teollisuustuotteissa sekä laivojen rakenteissa. Paroc Fire Proof Panels-rakennuselementit ovat Vuorivilla-ytimisiä teräspintaisia kevytelementtejä julkis-, liike- ja teollisuusrakentamiseen. Parocelementtejä käytetään julkisivuihin, väliseiniin ja sisäkattoihin. Vastuunrajoitus: Tiedot tässä esitteessä ovat yksinomainen ja täydellinen kuvaus tuotteen ominaisuuksista. Tämän esitteen sisältöä ei ole pidettävä takuun antamisena. Sikäli kuin tuotetta käytetään sellaiseen tarkoitukseen, johon sitä ei ole tämän esitteen antamien tietojen mukaisesti tarkoitettu, emme voi taata tuotteen soveltuvuutta kyseiseen käyttötarkoitukseen, ellemme ole erikseen kysyttäessä vahvistaneet tuotteen soveltuvan tavallisesta poikkeavaan käyttötarkoitukseen. Tämä esite korvaa aiemmat esitteet. Pidätämme oikeudet muokata tai muuttaa esitteitämme. PAROC OY AB Rakennuseristeet Neilikkatie 17, PL Vantaa Puhelin Telefax BIFI0505 A MEMBER OF PAROC GROUP

Advanced Structural Technology. AST -laatu elementeissä

Advanced Structural Technology. AST -laatu elementeissä Advanced Structural Technology AST -laatu elementeissä Panel System 3.10 FI Tammikuu 2014 Korvaa Syyskuu 2013 Lujuus Sandwichelementin optimaaliset lujuusominaisuudet perustuvat sen eri materiaalikerrosten

Lisätiedot

CAD-KUVAT. PAROC Rakennuseristeet, Puukerrostalot

CAD-KUVAT. PAROC Rakennuseristeet, Puukerrostalot CAD-KUVAT PAROC Rakennuseristeet, Puukerrostalot SISÄLTÖ CAD-KUVAT, PAROC RAKENNUSERISTEET CAD-KUVAT, PUUKERROSTALOT, PAROC RAKENNUSERISTEET Huom! Ulkoseiniin (lähes kaikkiin) sekä ylä- ja alapohjakuviin

Lisätiedot

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet

Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Ullakon eristäminen Rakennuseristeet Huhtikuu 0 korvaa Joulukuu 00 Sisällys Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta... Edullisesti lisätilaa kylmästä ullakosta Näin eristät ullakon seinät... Näin eristät

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville...

Lisätiedot

OEM RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT Käyttökohteet

OEM RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT Käyttökohteet OEM RÄÄTÄLÖIDYT RATKAISUT Käyttökohteet OEM IDEASTA RATKAISUUN Kun tuotteenne tarvitsee eristysmateriaalia, me teemme sen kivivillasta. Ratkaisu räätälöidään toiveittenne ja tarpeittenne mukaan, miltei

Lisätiedot

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet

Näin lisäeristät 4. Sisäpuolinen lisäeristys. Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Näin lisäeristät 4 Sisäpuolinen lisäeristys Tuotteina PAROC extra ja PAROC-tiivistystuotteet Tammikuu 202 Sisäpuolinen lisälämmöneristys Lisäeristyksen paksuuden määrittää ulkopuolelle jäävän eristeen

Lisätiedot

PAROC Conci. Kattava tuotevalikoima ilmatiiviiseen rakentamiseen

PAROC Conci. Kattava tuotevalikoima ilmatiiviiseen rakentamiseen PAROC Conci Kattava tuotevalikoima ilmatiiviiseen rakentamiseen Rakennuseristeet Huhtikuu 2012 Energiaviisas ja tiivis PAROC Conci laittaa palat paikalleen Tiiveys on tärkeä palanen energiaviisaassa rakentamisessa.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE PAROC ROL -TUOTTEILLE

ASENNUSOHJE PAROC ROL -TUOTTEILLE PAROC ROL -TUOTTEILLE Tämä ohje toimii lisäyksenä Loivien kattojen asennusohjeelle ja käsittelee lamellin erityispiirteitä. Lue myös Loivien kattojen asennusohje ennen asennustyön aloitusta. PAROC ROL

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro. 109

Kingspan-ohjekortti nro. 109 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro. 109 MÖKKIOHJE Kingspan Therma -eristeiden vahvuudet mökkien lämmöneristämisessä Paremman lämmöneristyksen ansiosta mökkien vuosittainen käyttöaika pitenee. Mökit

Lisätiedot

EXCELLENCE IN INSULATION. Puurunkoseinien palonkestävyys. Puurunkoseinien palonkestävyys

EXCELLENCE IN INSULATION. Puurunkoseinien palonkestävyys. Puurunkoseinien palonkestävyys Pu europe EXCELLENCE IN INSULATION Puurunkoseinien palonkestävyys Puurunkoseinien palonkestävyys 1 2 Puurunkoseinien palonkestävyys Sisällysluettelo Tiivistelmä 4 Projektin tausta 5 Projektin kulku 6 Tulokset

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

Ruukki life -paneeli. Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli

Ruukki life -paneeli. Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli 1 2 Ruukki life -paneeli Markkinoiden ekologisin sandwichpaneeli 3 Mikä Ruukki life paneeli on? Esivalmistettu sandwich-paneeli, jossa kahden teräslevyn välissä on eristekerros. Yli 70% mineraalivillan

Lisätiedot

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut

PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut PAROC HVAC FIRE Ilmakanavien paloeristysratkaisut SISÄLLYSLUETTELO Paloturvallisuutta PAROC -kivivillatuotteilla... 3 PAROC Hvac Fire Mat pyöreille kanaville.... 4 PAROC Hvac Fire Mat suorakaidekanaville....

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS

SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS SALI A. REIJONEN PEKKA PASSIIVINEN PALOSUOJAUS Puupäivä 10.11.2016 RAKENNUKSEN PASSIIVINEN PALOSUOJAUS Estää syttymistä, palon leviämistä sekä varmistaa rakenteiden kantavuuden palotilanteessa osana rakenteita.

Lisätiedot

Elements of Vision. PAROC -elementtiratkaisut

Elements of Vision. PAROC -elementtiratkaisut Elements of Vision PAROC -elementtiratkaisut Panel System 2.00 FI Kesäkuu 2012 Korvaa: Tammikuu 2008 PAROC-ELEMENTTIRATKAISUT TARJOAVAT YKSILÖLLI- SIÄ ARKKITEHTONISIA MAHDOLLISUUKSIA. MONI- MUOTOISIEN

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN

VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN www.thermisol.fi VAHVA OMASSA ELEMENTISSÄÄN THERMISOL-ELEMENTIT KEVYT MUTTA KESTÄVÄ KOTIMAINEN ThermiSol on sandwich-elementtien uranuurtaja ja pohjolan ykkösosaaja. Kokenut ja vastuunsa kantava seinä-

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI Nro VTT-C- 4735-09 Myöntämispäivä 30.11.2009 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA Vuorivillaverkkomatot, Vuorivillalevyt sekä Vuorivillakourut ja niistä valmistetut eristysosat Paroc Oy Ab Läkkisepäntie

Lisätiedot

PAROC FireSAFE -järjestelmä. Teräsrakenteiden palosuojaus

PAROC FireSAFE -järjestelmä. Teräsrakenteiden palosuojaus PAROC FireSAFE -järjestelmä Teräsrakenteiden palosuojaus Rakennuseristeet Lokakuu 2013 Korvaa: Maaliskuu 2013 Sisältö Teräsrakenteen palosuojaus... 3 Paloturvallisuusvaatimukset... 4 Miksi PAROC -kivivilla?...

Lisätiedot

TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää

TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää TTS Työtehoseura kouluttaa tutkii kehittää PUURAKENTAMINEN OULU 23.9.2016 2 RANKARAKENTEET Määräysten mukaisen vertailuarvon saavuttaminen, 200 mm eristevahvuus Matalaenergia- ja passiivirakentaminen,

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet

TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013. SPU Eristeet SERTIFIKAATTI VTT-C-6665-11 Myönnetty 10.03.2011 Päivitetty 27.08.2013 TUOTTEEN NIMI SPU Eristeet VALMISTAJA SPU Oy Itsenäisyydenkatu 17 A 7, FI-33500 Tampere TUOTEKUVAUS SPU:n valmistamia polyuretaanieristeitä

Lisätiedot

Lasivilla. Ja miksi se on rakennusten eristemateriaalina ainutlaatuinen?

Lasivilla. Ja miksi se on rakennusten eristemateriaalina ainutlaatuinen? Lasivilla Ja miksi se on rakennusten eristemateriaalina ainutlaatuinen? Sisältö Lasivilla mitä se on? Lasivillan edut rakentamisessa Lämmöneristävyys Kosteustekninen toiminta Ääneneristävyys Paloturvallisuus

Lisätiedot

PAROC HVAC GREYCOAT. Paloturvallinen ja viimeistelty talotekniikan eristysratkaisu

PAROC HVAC GREYCOAT. Paloturvallinen ja viimeistelty talotekniikan eristysratkaisu PAROC HVAC GREYCOAT Paloturvallinen ja viimeistelty talotekniikan eristysratkaisu SISÄLTÖ Laadukasta taloteknistä eristämistä.......................... 3 Paloturvallinen ja kustannustehokas PAROC Hvac

Lisätiedot

Teollisuuden putkieristysratkaisut

Teollisuuden putkieristysratkaisut Teollisuuden putkieristysratkaisut Tekniset eristeet Käyttökohteet 3-3.1 Heinäkuu 2010 Korvaa: Helmikuu 2010 Putkiston eristäminen tehdasvalmisteisilla eristeosilla Putkistot ovat ratkaiseva osa prosessilaitteistoa.

Lisätiedot

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA

PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA PALOTURVALLINEN RAKENNUSVAIPPA Tuulettuvat julkisivut 27.10.2016 Julkisivuyhdistys / Jukka Sevón Lämmöneristeet Mineraalivillateristeet (kivi-, silikaatti, tai lasivillat) Muovipohjaiset eristeet Puupohjaiset

Lisätiedot

DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä

DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä TM DAFA AirStop System kun tiivis tarkoittaa tiivistä Yhteistyössä vakuutusratkaisut DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu kestävään rakentamiseen DAFAn toimivuus- ja tuotetakuu tuo suurempaa turvaa DAFA tarjoaa

Lisätiedot

Kingspan-ohjekortti nro 106

Kingspan-ohjekortti nro 106 Toukokuu 2016 Kingspan-ohjekortti nro 106 HÖYRYNSULKURATKAISUOHJE Kingspan Therma -eristeet höyrynsulkuratkaisuna Kingspan Therma -eristeet alhaisen lämmönjohtavuuden ja korkean vesihöyrynvastuksen ansiosta

Lisätiedot

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin

JOINTS FIRE COMPOUND PRO+ Palokipsimassa läpivienteihin TUOTEKUVAUS on koostumukseltaan erityinen kipsipohjainen, kutistumaton laasti, joka sekoitetaan veden kanssa. Palokatkomassa voidaan sekoittaa joko kaadettavaksi tai levitettäväksi läpivientien ympärille.

Lisätiedot

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1

PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 26.5.2014 1 PALOTURVALLISET TULISIJAN JA SAVUHORMIN YHDISTELMÄT Osa 1: Perustietoa laitteiden hankkimiseen ja käyttöön 1 Paloturvalliset tulisijan ja savuhormin yhdistelmät Tässä ohjeistuksessa annetaan hyödyllistä

Lisätiedot

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne

Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennuksen kosteusteknistä toimivuutta käsittelevän asetuksen valmistelutilanne Rakennusvalvonnan ajankohtaispäivä 12.12.2016 Savoy-teatteri, Helsinki Yli-insinööri Katja Outinen Tausta Voimassa oleva

Lisätiedot

Sakret rappausjärjestelmät

Sakret rappausjärjestelmät Sakret rappausjärjestelmät PARAS VALINTA OHUTRAPPAUS Kuituvahvistettu 2-kerrosrappausjärjestelmä Sakret kuitulaastirappausjärjestelmä sisältää Suomen sääolosuhteisiin erittäin hyvin soveltuvan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 28.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM268/6221/2006 1 (5) Annettu: 28.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA

HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA HIRSIRAKENNUKSEN LÄMPÖ- JA KOSTEUSTEKNINEN TOIMINTA 9.9.2016 Prof. Juha Vinha TTY, Rakennustekniikan laitos Vain hyviä syitä: Julkisen hirsirakentamisen seminaari, 8.-9.9.2016, Pudasjärvi MASSIIVIHIRSISEINÄN

Lisätiedot

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI VTT NRO 129/00 Myönnetty 30.3.2000 Päivitetty 29.11.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY

SERTIFIKAATTI VTT NRO 129/00 Myönnetty 30.3.2000 Päivitetty 29.11.2010 TUOTTEEN NIMI VALMISTAJA/EDUSTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY SERTIFIKAATTI VTT NRO 129/00 Myönnetty 30.3.2000 Päivitetty 29.11.2010 TUOTTEEN NIMI THERMISOL EPS - lattia ja alapohjaeristeet VALMISTAJA/EDUSTAJA ThermiSol Oy Toravantie 18 38210 SASTAMALA www.thermisol.fi

Lisätiedot

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa

Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Korjaussivut julkaisuun SYKEra16/211 Materiaalinäkökulma rakennusten ympäristöarvioinnissa Sirkka Koskela, Marja-Riitta Korhonen, Jyri Seppälä, Tarja Häkkinen ja Sirje Vares Korjatut sivut 26-31 ja 41

Lisätiedot

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat. Hannu Hirsi.

ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat. Hannu Hirsi. ARK-A.3000 Rakennetekniikka (4op) Lämpö- ja kosteustekniset laskelmat Hannu Hirsi. SRakMK ja rakennusten energiatehokkuus : Lämmöneristävyys laskelmat, lämmöneristyksen termit, kertausta : Lämmönjohtavuus

Lisätiedot

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN

RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RIL 249-20092009 MATALAENERGIARAKENTAMINEN RAKENNETEKNINEN NÄKÖKULMA 7.12.2009 Juha Valjus RIL 249 MATALAENERGIARAKENTAMINEN Kirjan tarkoitus rakennesuunnittelijalle: Opastaa oikeaan suunnittelukäytäntöön

Lisätiedot

ESIMAKUA ERISTERAPPAUSKIRJASTA

ESIMAKUA ERISTERAPPAUSKIRJASTA Julkisivuyhdistys 15-vuotisjuhlaseminaari Kalastajatorppa, Hki 18.11.2010 Jukka Lahdensivu Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos ESIMAKUA ERISTERAPPAUSKIRJASTA Esimakua Eristerappauskirjasta

Lisätiedot

RT 37975. THERMISOL SEINÄERISTERATKAISUT - ThermiSol EPS -seinäeristeet - ThermiSol Platina -eristeet - ThermiSol Titan -eristeet.

RT 37975. THERMISOL SEINÄERISTERATKAISUT - ThermiSol EPS -seinäeristeet - ThermiSol Platina -eristeet - ThermiSol Titan -eristeet. RT CAD -kirjastot TARVIKETIETO lokakuu 2010 voimassa 30.11.2012 asti korvaa RT K/375.2-37489 1 (6) RT 37975 271.4 Talo 2000 375.2 Talo 90 K SfB THERMISOL SEINÄERISTERATKAISUT - ThermiSol EPS -seinäeristeet

Lisätiedot

Puukerrostalokoulutus

Puukerrostalokoulutus Puukerrostalokoulutus Pintaluokat & Suojaverhous Kouvola 12.6.2013 Tero Lahtela PINTALUOKAT Suuntaa-antavia esimerkkejä seinä- ja kattomateriaalien paloluokituksesta A1 A2 B C D E F Kivi Kipsilevyt Kipsilevyt

Lisätiedot

NovarboTM tuottavampi kasvihuone

NovarboTM tuottavampi kasvihuone NovarboTM tuottavampi kasvihuone Cool innovations! www.novarbo.fi COOL INNOVATIONS Novarbo-jäähdytysjärjestelmästä on saatavissa tehokkaita sovellutuksia erilaisiin ilmasto-olosuhteisiin. Sen avulla säästetään

Lisätiedot

Puu pintamateriaalina_halli

Puu pintamateriaalina_halli 1.0 YLEISTÄ Tässä teknisessä tiedotteessa esitetään missä rakenteissa ja millä ehdoilla - ja D FL -s1-luokan tuotetta (puu) sekä B-s1, d0- ja C-s2, d1-luokan tuotetta (palosuojattu puu) voidaan käyttää

Lisätiedot

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA

TEKNINEN TIEDOTE SISÄLTÖ PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA TEKNINEN TIEDOTE PALONKESTÄVÄ NR YLÄPOHJA 1.8.2016 SISÄLTÖ 1.0 YLEISTÄ...2 2.0 PALOSSA KANTAVA ALAPAARRE...3 2.1 Alapuolinen palo...3 2.2 Yläpuolinen palo...5 2.3 Alapaarteen stabiliteetti...5 3.0 PALORISTIKKO...7

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010

Annettu: 29.3.2007. Voimassa: 31.12.2010 Dno: YM276/6221/2006 1 (6) Annettu: 29.3.2007 Voimassa: 31.12.2010 Ympäristöministeriö on maankäyttö ja rakennuslain 148 :n (231/2003) nojalla sekä huomioon ottaen rakennustuotteiden hyväksynnästä annetun

Lisätiedot

Betonipäivät & näyttely Helsingissä

Betonipäivät & näyttely Helsingissä Betonipäivät & näyttely Helsingissä 23.11.2011 Hyvä energiatehokkuus ja riskittömät rakenteet joko-tai vai sekäettä Professori Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Taustaa 2. Rakennusfysikaaliset

Lisätiedot

PARAFON -hygienialevyt. Puhdasta akustiikkaa

PARAFON -hygienialevyt. Puhdasta akustiikkaa PARAFON -hygienialevyt Puhdasta akustiikkaa Miksi PARAFON-hygienialevyt? 2 Kun tarvitset korkeaa hygieniaa Terveydenhuollossa, mutta myös käsiteltäessä elintarvikkeita joko valmistusteollisuudessa tai

Lisätiedot

PARASTA PALOSUOJAUSTA PUULLE

PARASTA PALOSUOJAUSTA PUULLE PARASTA PALOSUOJAUSTA PUULLE Otto Tuominen 27.10.2011 E1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS Rakennusosat Kantavat ja osastoivat rakennusosat (esim. ulko-ovet ja ikkunat) jaetaan luokkiin sen perusteella, miten

Lisätiedot

MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET

MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET MOOTTORI-, PUTKISTO- JA LAITE-ERISTEET Intohimona turvalliset ja optimoidut teollisuusprosessit JLX Industry on raumalainen perheyritys, joka tarjoaa asiakkailleen teollisuuteen kokonaisvaltaisia, räätälöityjä

Lisätiedot

FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio

FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio 1 FRAME: Ulkoseinien sisäinen konvektio Sisäisen konvektion vaikutus lämmönläpäisykertoimeen huokoisella lämmöneristeellä eristetyissä ulkoseinissä Petteri Huttunen TTY/RTEK 2 Luonnollisen konvektion muodostuminen

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

Julkisivuyhdistys 15 vuotta, juhlaseminaari Helsingissä. Prof. Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto

Julkisivuyhdistys 15 vuotta, juhlaseminaari Helsingissä. Prof. Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto Julkisivuyhdistys 15 vuotta, juhlaseminaari 18.11.2010 Helsingissä Ajankohtaista asiaa julkisivurintamalta Prof. Ralf Lindberg, Tampereen teknillinen yliopisto 1. Käyttöikä ja kestävyys ovat julkisivun

Lisätiedot

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman

Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet. EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus Yli-insinööri Jukka Bergman Rakenteiden lujuus ja vakaus määräykset ja ohjeet EUROKOODI2014SEMINAARI, Hanasaaren kulttuurikeskus 9.12.2014 Yli-insinööri Jukka Bergman Asetus kantavista rakenteista ja asetus pohjarakenteista Esittäjän

Lisätiedot

www.ruukki.fi Ruukin sandwichpaneelit energiatehokkaisiin rakennuksiin

www.ruukki.fi Ruukin sandwichpaneelit energiatehokkaisiin rakennuksiin www.ruukki.fi Ruukin sandwichpaneelit energiatehokkaisiin rakennuksiin TUOTELUETTELO 2013 Energiatehokkuutta innovaatiosta loppukäyttöön Säästä jopa 20 % energian kulutuksessa Ruukin ilmatiiviin seinärakenteen

Lisätiedot

Poistoilman lämmön talteenotto

Poistoilman lämmön talteenotto Poistoilman lämmön talteenotto Tehokas tapa pienentää lämmityskustannuksia kerrostalossa. Eikä lämpö mene harakoille! www.gebwell.fi 1 Mikä on PILP? Huoneilman koneellinen poisto aiheuttaa kerrostaloissa

Lisätiedot

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö

Rakennusten paloturvallisuus. Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö Rakennusten paloturvallisuus Ilpo Leino, turvallisuuspäällikkö www.pelastustoimi.fi https://prontonet.fi/ Kaikki tulipalot 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2001-2003 keskiarvo

Lisätiedot

Ohje: RIL 225-2004 Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskenta

Ohje: RIL 225-2004 Rakennusosien lämmönläpäisykertoimen laskenta ISOVER_RIL_225 Tällä ohjelmalla ISOVER_RIL_225 esitetään erityisesti ohjeet lämmöneristeen ilmanläpäisevyyden vaikutuksen huomioon ottavan korjaustekijän ΔU a määrittämiseksi ISOVER-rakennuseristeillä

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat

RAKENNUSFYSIIKKA Kylmäsillat Kylmäsillat Kylmäsillan määritelmä Kylmäsillat ovat rakennuksen vaipan paikallisia rakenneosia, joissa syntyy korkea lämpöhäviö. Kohonnut lämpöhäviö johtuu joko siitä, että kyseinen rakenneosa poikkeaa

Lisätiedot

Walki Flex. Joustavuutta pakkaamiseen

Walki Flex. Joustavuutta pakkaamiseen Walki Flex Joustavuutta pakkaamiseen Walki Flex ratkaisuja toimivaan p akkaamiseen Elintarvike- ja lääketeollisuudessa pakkauksilta vaaditaan ennen kaikkea hygieenisyyttä, säilyvyyden edistämistä ja ympäristöystävällisyyttä.

Lisätiedot

Ecophon Hygiene Foodtec Baffle

Ecophon Hygiene Foodtec Baffle Ecophon Hygiene Foodtec Baffle Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3 on avoin riippupaneelijärjestelmä kohteisiin, joissa mahdollisesti tapahtuu sisäkatto- ja seinäpintojen likaantumista ja säännöllinen pesu

Lisätiedot

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN

KALKKIA MAAN STABILOINTIIN KALKKIA MAAN STABILOINTIIN Vakaasta kallioperästä vakaaseen maaperään SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena

Lisätiedot

Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa

Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa Lattialämmityksen asennusvaihtoehdot puurakenteisessa ala- ja välipohjassa Olli Nummela Liiketoiminnan kehityspäällikkö Uponor Suomi Oy Näkymätöntä mukavuutta elämään 04 October 2013 Uponor 2 Yhteistyössä

Lisätiedot

Ecophon Master Rigid A

Ecophon Master Rigid A Ecophon Master Rigid A Kouluihin, päiväkoteihin, avokonttoreihin tai muihin tiloihin, joissa vaaditaan erinomaisen akustiikan ja puheen erotettavuuden lisäksi iskunkestävyyttä sekä sisäkaton avattavuutta.

Lisätiedot

SPU XT. Huipputeknologiaa lämmöneristämiseen

SPU XT. Huipputeknologiaa lämmöneristämiseen Huipputeknologiaa lämmöneristämiseen Tarkoitettu erityisesti passiivikorjausrakentamisen kohteisiin, joissa ohut rakenne on välttämättömyys on eristelevy, jossa yhdistyvät tyhjiöeristeen ja polyuretaanin

Lisätiedot

SISÄILMAEMISSIOT OSANA RAKENNUSTUOTTEIDEN VAARALLISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖARVIOINNIN EUROOPPALAISTA HARMONISOINTIA

SISÄILMAEMISSIOT OSANA RAKENNUSTUOTTEIDEN VAARALLISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖARVIOINNIN EUROOPPALAISTA HARMONISOINTIA SISÄILMAEMISSIOT OSANA RAKENNUSTUOTTEIDEN VAARALLISTEN AINEIDEN PÄÄSTÖARVIOINNIN EUROOPPALAISTA HARMONISOINTIA Helena Järnström, Erityisasiantuntija VTT Expert Services Oy Pekka Vuorinen, Ympäristö- ja

Lisätiedot

1.3.3 Rappausverkot, kiinnikkeet ja muut tarvikkeet... 16

1.3.3 Rappausverkot, kiinnikkeet ja muut tarvikkeet... 16 Sisällysluettelo 1 ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄT.... 9 1.1 Ohjeen tarkoitus ja käyttöala.... 9 1.1.1 Eriste- ja levyrappausten tekniset vaatimukset... 9 1.2 Ohutrappaus-eristejärjestelmä... 10 1.2.1 Laastit....

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta

Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta Energiatehokkuusvaatimusten kiristämisen vaikutus rakennusterveyteen Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö Eduskunta 19.10.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta

Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Terveisiä Teille tuleville rakentajille Vuoreksen asuntomessurakentajilta Suunnitteluvaihe lukitsee käyttökustannukset 90%:sti Lämmitysjärjestelmiä kannattaa puntaroida, kuinka paljon lisäkilkkeitä siellä

Lisätiedot

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle.

ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT. Vettä ja lämpöä turvallista asumista. laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. ERISTETYT PUTKISTOJÄRJESTELMÄT Vettä ja lämpöä turvallista asumista laadukkaita LVI-ratkaisuja rakentajalle ja remontoijalle. Uponor neliputkinen elementti lämmön ja lämpimän käyttöveden johtamiseen autotallin

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER)

VALTSU:n painopistealueetsähkö- elektroniikkalaiteromu (SER) VALTSU:n painopistealueetsähkö- ja elektroniikkalaiteromu (SER) Tarja-Riitta Blauberg /YM VALTSUn sidosryhmätilaisuus 23.9.2015 SYKEssä 1 VALTSUn painopistealueet Yhdyskuntajäte Biohajoava jäte Rakennusjäte

Lisätiedot

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo

SAVU HORMISTOT. Valmispiippu Rondo SAVU HORMISTOT Valmispiippu Rondo 2005 Valmispiippu Rondo hyvä veto kaikenlaisiin tulisijoihin Perinteisesti ammattitaitoa vaativasta piipun muurauksesta voi nyt selviytyä helposti ja nopeasti. Valmispiippu

Lisätiedot

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin

JOINTS FIRE ACRYL PRO+ Paloakryyli läpivienteihin ja saumoihin TUOTEKUVAUS laajenee kuumuuden vaikutuksesta yli +180 C lämpötilassa estäen palon, savun, ja palokaasujen etenemisen sekä toimii äänikatkona. saavuttaa EI240 palonkestoajan paloluokitelluissa sauma- ja

Lisätiedot

Puukerrostalon palomääräykset ja palosuojamaalit

Puukerrostalon palomääräykset ja palosuojamaalit Puukerrostalon palomääräykset ja palosuojamaalit PUUIDEA 2016 17.3.2016 Tero Lahtela Kuvat: Puuinfo P2 paloluokan puukerrostalo 3 4 krs. talon määräykset Kuva: Puuinfo P2 paloluokan puukerrostalo 5 8 krs.

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI. Huoletonta asumista talvipakkasilla

JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI. Huoletonta asumista talvipakkasilla JÄÄTYMÄTÖN VESIJOHTO JÄÄTYMÄTÖN SUOJAPUTKI Huoletonta asumista talvipakkasilla 10 2016 10002 Uponor Supra Plus -jäätymätön vesijohto Uponor Supra Plus on eristetty ja lämmitetty vesijohto kohteisiin, joissa

Lisätiedot

CLT-KOETALON TÄYDENTÄVÄT TUTKIMUKSET

CLT-KOETALON TÄYDENTÄVÄT TUTKIMUKSET CLT-KOETALON TÄYDENTÄVÄT TUTKIMUKSET CLT-KOETALOPROJEKTI 2013 2015 EAKR-rahoitteinen kehittämisprojekti CLT-pientalon kokeellinen rakennushanke CLT-rakentamisen tiedonkeruuja esittelyhanke CLT-rakenteiden

Lisätiedot

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila

Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa. Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Petri Annila Kosteus- ja mikrobivauriot kuntien rakennuksissa Sijoittuminen COMBI-hankkeeseen WP3 Rakenneratkaisujen lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Lisätiedot

UKM- Raudoituskorokkeet. rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy

UKM- Raudoituskorokkeet. rakennustarvikkeet. UK-Muovi Oy UKM- Raudoituskorokkeet ja rakennustarvikkeet Kuva: Tecnomedia Jaana Pesonen Valmistamme raudoituskorokkeita, erilaisia kiinnitystarvikkeita sekä valukartioita käytettäväksi rakentamiseen. Kätevillä tuotteillamme

Lisätiedot

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala

Talotekniikan toiminnanvarmistus. Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Talotekniikan toiminnanvarmistus Säätö ja toiminnanvarmistus ohjekortti alustus Tomi Jäävirta Mikko Niskala Tarkoitus Osa Kuivaketju10 projektia Sisältöä talotekniikan toiminnanvarmistus ohjekorttiin.

Lisätiedot

Rakennetaan hampusta. Kuva Helsingin Sanomat. Noora Norokytö Biotalous

Rakennetaan hampusta. Kuva Helsingin Sanomat. Noora Norokytö Biotalous Rakennetaan hampusta Kuva Helsingin Sanomat Noora Norokytö Biotalous 5.4.2016 Hamppupäistäre + kalkki (+ vesi) = hengittävä ja eristävä massiivirakenne Eristys hamppu-kuidulla ja kuitueristeillä Paikallaanvalu

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet

Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Rakennusten energiatehokkuus rakennuksen elinkaaren vaiheet Lähde: LVI-talotekniikkateollisuus ry ja YIT Energian loppukäyttö rakennuksissa ERA17 Energiaviisaan rakennetun ympäristön aika -toimintaohjelmassa

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SISÄLTÖ SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty Voimassa

KÄYTTÖSOVELLUS VALMISTAJA SISÄLTÖ SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty Voimassa KÄYTTÖSOVELLUS SERTIFIKAATTI VTT-C-11858-16 Myönnetty 28.12.2016 Voimassa 27.12.2021 Finnfoam FF-PIR -eristysratkaisut P1-paloluokan rakennuksissa VALMISTAJA Finnfoam Oy Satamakatu 5 24100 Salo SISÄLTÖ

Lisätiedot

Restore Julkisivun korjausmenetelmä

Restore Julkisivun korjausmenetelmä Restore Julkisivun korjausmenetelmä Microbe Control Finland Oy Jouko Leppänen, p. +35 40 900 9856 jouko.leppanen@microbecontrol.fi TaloTerveys Lajunen Oy Raimo Lajunen, p. +358 45 314 3433 raimo.lajunen@taloterveys.fi

Lisätiedot

Tutkimukset tulisijojen ja savupiippujen paloturvallisuudesta

Tutkimukset tulisijojen ja savupiippujen paloturvallisuudesta Tutkimukset tulisijojen ja savupiippujen paloturvallisuudesta Savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuutta edistävä tiedotus- ja neuvontahanke Perttu Leppänen Taustaa Tampereen teknillisellä yliopistolla

Lisätiedot

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY.

SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATIN HALTIJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. SERTIFIKAATTI Nro VTT-C-8580-12 Myöntämispäivä 11.6.2012 TUOTTEEN NIMI System Intello SERTIFIKAATIN HALTIJA Redi-yhtiöt Oy Yrittäjäntie 23 01800 Klaukkala TUOTEKUVAUS System Intello on rakennuksen vaipan

Lisätiedot

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä

Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Hevosenlannan mahdollisuudet ja haasteet poltossa ja pyrolyysissä Markku Saastamoinen, Luke Vihreä teknologia, hevostutkimus Ypäjä HELMET hanke, aluetilaisuus, Jyväskylä 24.1.2017 Johdanto Uusiutuvan energian

Lisätiedot

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö

Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Rakennustuotteiden paloluokitus luokitellun tuotteen käyttö Paloseminaari 17 Paloturvallisuus ja standardisointi 11.2.2015 Tiia Ryynänen VTT Expert Services Oy Onko paloluokitellun rakennustuotteen luokka

Lisätiedot

PAROC ulkoseinäratkaisut

PAROC ulkoseinäratkaisut Rakennuseristeet Huhtikuu 0 Korvaa Marraskuu 008 Sisällys Eristämisen merkitys ulkoseinissä... Energiatehokas rakentaminen... Tuulettuvat ulkoseinät... Runkolevyseinä, puuverhous... Runkolevyseinä, tiiliverhous...

Lisätiedot

Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy

Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy Mahdollisuudet lisätä puun käyttöä hallirakentamisessa Päivi Myllylä, Puuinfo Oy Suomessa puurakentamisen suurimmat kasvumahdollisuudet ovat ammattimaisessa rakennuttamisessa 100 90 80 70 60 50 40 30 20

Lisätiedot