YVI! -hankkeen itsearviointikysely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YVI! -hankkeen itsearviointikysely"

Transkriptio

1 YVI! hankkeen itsearviotikysely 1. Hankekokonaisuus Arvioi miten hanke on edennyt kokonaisuutena tähän saakka Vastaajien määrä: 36 Eteneen toivottuun suuntaan ,08 Tavoitteiden saavuttaen ,95 Aikataulu , ,94 2. Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 24 Laajaalaisuus, verkostoituen, mahdollisuus osallistua tilaisuuksi. Iloen ilme. Paljon satsattu markkotimateriaali sisältöä enemmän? Verkostoituen livetilaisuuksissa, Turun tensiivipäivät. Tiedottaen kokouksista ja tapahtumista. Hyvää ja toimivaa on ollut heti alussa tehdyt toitasuunnitelmat, yleis ottaen positiiven ja virittävä ilmapiiri ja mahdollisuus seurata kaikkien toimijoiden toimija tavalla tai toisella = lähäkyvyys. Hyvää on myön oman osatoteuttajan projektiryhmän hyvä yhteistyö ja novatiiven ote. Ja yleis verkostoituen on mahdollistettu koko projektia ajatellen. Verkostoituen on tapahtunut positiivis Toita on kehittynyt toimivampaan suuntaan hankkeen edetessä, etenk nyt syksyllä 2011 Hankkeen sisällön tuotanto ja hanketoan organisoti Projekti kokonaisuutena on ollut menestyksekäs kun arvioidaan sen vaikutusta. Ommassa organisaatiossa YVI:n ansiosta yrittäjyyskasvatus on saatu opetussuunnitelman perusteisi ja edelleen pakolliseksi optokokonaisuudeksi. Ilman tätä projektia se ei olisi ollut mahdollista. Tavoitteet, YVIseaari marraskuussa. Yhteistyö yleensä ja esim. opjakorkeakoulujen kesken, mutkaton ilmapiiri Hankkeessa on ollut hyvä toan ilmapiiri ja verkostoituen. Eri toimijat ovat tarttuneet toimeen aktiivis omissa yksiköissään. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on ollut hyvää. Yllä olevi kysymyksi oli vaikeaa vastata, sillä täys selvää ymmärrystä hankekokonaisuudesta ei ole. YVIseaarissa näytti siltä, että hankkeen toimijat (kumppanit) puhaltavat yh hiileen, yrittäjyyskasvatuksen kehittäen on kaikille tärkeää. Alkukankeuden jälkeen toan organisoti ja toita on lähetynyt hyv käynti. Hanke on laaja ja toimijoita paljon, joten haasteita varmasti piisaa jatkossak. Tekemisen meki on hyvä ja vähitelen yleiset ja yhteiset käytännöt alkavat löytää paikkansa. Projekt toimijoiden yhteishenki on hyvä ja mahdollistaa yhteisen tavoit en työn. Projekt johto pyrkii tasapuolisuu ja huomioi erilaiset koulutuksen asteet ja alat. tekemisen meki Yhteistyö, avoimuus ja kehittäen Säännölliset tapaamiset, etenk facetoface on säännöllisenä tarkeää sähköisen viestnän ohella.

2 Tapaamiset on valmisteltu hyv. Hankkeen myötä on yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristö kehittynyt ja pilotonn avulla on päästy parem kehityksen ytimeen Seaari päivien sisällöt ovat olleet hyviä. Laaja yhteistyöverkosto. Innostuneisuus. Verkostoituen Oman organisaation sisällä yhteistyö on toiut oike hyv. En ole tos ennättänytkään kov paljon vielä osallistua koko hankkeen toitaan. 3. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 24 Raportoti ja kehittämistoitojen toimeenpano projekt puolesta. Kiire pois yhteispalaverista. Hankkeesta ei saa ot. Olen huolissani siitä että tapahtumissa on enemmän omaa väkeä ku kohderyhmää. Vuorovaikutus Ngissä. Isojen tavoitteiden saavuttamiseen panostaen. Virtuaalisesta oppimisympäristöstä luopuen käsitetasolla. Sellaista ei ole olemassa. Jopa oppimisympäristö on käsitä kaukana nykyisestä YVIsivustosta. Oman yrittäjyyskasvatusmateriaal tuottaen meille aloittaville toimijoille. Tässä vaiheessa eteneen on oman osatoteuttajan näkökulmasta ollut oman osatoteuttajaorganisaation eteneen toitasuunnitelman kohti tavoit. Byrokratia paperpyörittämisessä yleis kehittämishaaste. Oman osatoteuttajan tulisi voida toimia matka ja muissa projekt käytännön asioissa projet sen osan kustannusten ja suunnitelmien puitteissa ja sitten yhtenäiset laskutukset projektille. Hankehallnon vastuut ja toimenkuvat eivät ole selkeitä, kuka vastaa mistäk, ja kuka eri osien tekemä työ kootaan yh. Ensialkuun pitäisi selkiyttää johtoryhmän rooli ja tehtävät suhteessa alaryhmi. Selkeyttä siihen, kuka tekee mitäk, ja mikä on kunk toimijaryhmän konkreetten tavoite. Tavoitteet olisi hyvä vielä pilkkoa osatavoitteisi ja aikatauluttaa. Koordotia ja tiedotusta voi edelleen kehittää Koordaatio vielä selkeämpää ja asioiden tsekkaus, jotta kaikki kulkee samaa polkua vaikak hieman eri tahti YVI hankkeen pyrogratian kehittäen Kehittämistarpeet on ennakkosuunnitelmien ne keskeiset osaalueet jopih tulee panostaa. Resursseja tulisi saada enemmän työnantajan taholta. Edelleen olisi toivottavaa että projekt johtajalla olisi mahdollisuus kohdata ja tutustua projektiorganisaatioiden toitaan paikan päällä. Mutta se on va toivomus! Tunnustusta annan projekt toimihenkilöille Jaanalle ja kumppaneille. Hallto, tiedonkulku, koordoti, tavoitteiden konkretisoti sekä vastuun jakaen. Hanke laajaalaen ja moniulot ja sen vieen koordoidusti epä on haasteellista. Kokonaisuuden hahmottamiseen ja priorisoti syytä panostaa. Ngympäristö ei oike toimi, mitähän sille voisi tehdä. Aika ajo, missä mennään isommissa tavoitteissa. YVIssä on luotu laaja verkosto, mutta tuntuu ettei kokonaisuus ja tavoitteet ole tarpeeksi selviä eri toimijoille. Laajan verkoston yhteisten tavoitteiden kirkastamiseen on satsattava enemmän. Tiedotusta ja koontia hankekokonaisuuden tilasta. Ollaanko edetty toivottuun suuntaan ja onko tavoitteet saavutettu. Aikataulullis taidamme olla myöhässä kun kumppanuussopimuksia ei vielä ole, ja esimerkiksi ngistä emme ole saaneet muodostettua toimivaa yhteisöä, jossa kehittämistä myös tapahtuu ja avoim. Nyt kaikki kumppanit näyttävät keskittyvän omi asioih. Vaikka hanketoimijoiden yhteisiä tapaamisia on ollut ja tulossa, jää monet tahot, heidän toita ja rooli hankkeessa vieraaksi, yhteisöllisyyden luontia tarvitaan vielä. Edelleen yleissivistävä puolen näkemykset ovat valtaasemassa, ammatillisen puolen roolia ja näkyvyyttä tulisi lisätä.

3 YVIympäristön näkymät ja sisällöt soisi olevan reippaammassa tahdissa päivittyviä. Kaikki osallistuvat opjankoulutusyksiköt eivät ole mukana yhtä aktiivis ja asiaan on erittä haastava vaikuttaa. käynnistys vei turhan kauan, toivott ehditään tehdä kaikki suunniteltu YVIalustan käyttö (omalta kohdaltani). JOlla tavalla "sekava", kun on useammassa ku yhdessä työryhmässä mukana. Jokaisen aktiivisempi osallistuen ngalustalla työskentelemiseen. Vielä aiempaa kollaboratiivisempi tutkimustyö ja sen avulla kehittäen mikä ilmeis on toteutumassa toitatutkimuksen merkeissä. Ammatillisen opjankoulutuksen erityispiirteiden huomioien parem mittaristossa. Mittaristoajattelu muuten ihan ok ja muuten ammatillen opjankoulutuksen näkökulmia on suhteellisen hyv huomioitu. Vielä tarkempi fokusoti konkreetteih tavoitteisi ja pysyvi toitamalleih ehkä syvällisyyttä sisältöön 4. Hankkeen hallnoti ja koordoti Hank hallnoi ja koordoi Turun normaalikoulu, vastuullisena johtajana toimii Jaana SeikkulaLeo.Heikki Hannula vastaa ammatillisen opjankoulutuksen kehittämisestä ja Anne Tiikkala yleissivistävän opjankoulutuksen kehittämisestä. Arvioi miten hankkeen hallnoti ja koordoti on sujunut tähän saakka. Vastaajien määrä: 35 Eteneen toivottuun suuntaan Tavoitteiden saavuttaen ,03 Aikataulu , ,99 5. Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 19 Yleensä muistutukset siitä, mitä piti tehdä millok. Ohjeet ovat useimmiten selkeitä ja esim. valmiit toitasuunnitelmapohjat olivat hyvä apu. Laajaalaisuus Toistan edellisen kohdan vastauksen eli tiedottaen toimii hyv. Hyvä yhteistyöilmapiiri ja alun sekavuuden jälkeen tekemisen meki. Läpäkyvyys ja kaikkien mahdollisuus osallistua yhteiseenk tekemiseen. kts edellä Verkoston rakentaen Projekt koordoti, upeat koulutustilaisuudet ja tapaamiset. Ne ovat olleet tiedollis eromaisia syötteitä ja uudistavat ajattelumallit syötetään ovelasti, joih voi va ihastua. Esim. Turun koulutuspäivä oli huikea moniuletteisuudssaan ja ylitti tavanomaiset luutuneet rajaaidat. Yrittäjyyskasvatuksen tulee olla elämyksellen prosessi!

4 Vaikea ottaa kantaa kov tarkkaan. Hankkeen vetäjät ovat vieneet asioita jämäkästi epä. Hanke on saavuttanut tavoitsa, palaute hankkeesta on ollut hyvää, hanke on saanut paljon näkyvyyttä ja kinostusta osakseen. Tähänk oli vaikeaa vastata. Ngtyöskentelyalusta on auttanut hallnonissa, sieltä löytyvät tarvittavat lomakkeet. Hyvät tyypit! Kuvas asiaa jo edellä, hyvä hankehallta sen valtavasta verkostosta riippumatta. Säännölliset tapaamiset sekä pienemmissä ryhmissä että koko hankkeen toimijoiden osalta. Tiukka pysyttely aikataulussa, vaikka näkökulmia on paljon. Vahva asiantuntijuus ja ulkopuolistenk asiantuntijoiden hyödyntäen. Turun tensiivipäivät marraskuussa 2011 todella hieno osoitus tästä! Hankkeen vetäjä on pitänyt aikatulullis hommat aikataulussa ja edetty tavoit. Hyv on formoitu asioista Ammattitaitoisuus Raportoti on toiut 6. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 19 Joskus asiat tulevat vähän äkkiä / yllättäen aa asialle ei tietysti voi mitään, mutta olisi mukavaa, jos vaikka puolivuositta tulisi kertaus, mitä seuraavan 6 kk aikana pitäisikään tapahtua. Raportoti ja kehittämistoitojen toimeenpano projekt puolesta. Kiire pois yhteispalaverista. Vuorovaikutus Mulla ei ole hankekokemusta. Byrokratia paperpyörittämisessä yleis kehittämishaaste. Oman osatoteuttajan tulisi voida toimia matka ja muissa projekt käytännön asioissa projet sen osan kustannusten ja suunnitelmien puitteissa ja sitten yhtenäiset laskutukset projektille. Ks. yllä Näyttäytyy, että taloussihteerillä ei ole riittävästi aikaa hoitaa va talousasioita. Toitarutiien kehittäen Toteutettu menetelmä on mielestäni toiut eriomais. Mikäli koulutus ja keskustelutilaisuudet jatkuvat, ni enempää en kehittämistä en kaipaa. Paitsi jos olisi mahdollista Jaanan ja Annen kohtaaen täällä ruohonjuuritasolla, jollo asia saisi vaikuttavuutta ja uskottavuutta. ks. kohta 3 eos Selkeä hanketiedottaen oikeille vastuuhenkilöille kumppaniorganisaatiossa (kuka vastaa taloudesta/hallnonista sille vi, kuka sisällöstä, sille vi jne.) Tavoiteryhmien välisen yhteistyön aloittaen Tiedotustoita: voisiko Jaana hankkeen kokonaisvetäjänä laittaa vaikka kerran kuussa hanketiedot, jossa kootaan ja vitetään ajankohtaisista asioista ja samalla luodaan yhteisöllisyyttä. Ngalustalle hukkuu herkästi muistiot ym. ja sen seuraaen on joskus (tai use) haasteellista. Viesttää ja tiedostusta asioiden etenemisestä voisi olla vieläk enemmän. NING on hyvä, mutta liian vähän käytössä. Tämän käyttöönoton kehittäen lienee yksi konkreetten kehittämistarve. Suuri verkostomme tuo hiukan hitautta joihk asioih, mutta on tietynlaen itseisarvo kattavuuden näkökulmasta. Tiedonkulku Ehkä näkökulmia on hieman liikaa jos niitä voisi parem lkittää keskenään, esim. yleissivistävän ja ammatillisen opjankoulutuksen kehittämistyötä voisi tehdä 'ytimien' osalta yhdessä. Turussa ilmaantui paljon uusia, nostuneita toimijoita mukaan heidän aktivoimisensa jatkossa?

5 Näiden toita toitalohkojen tavoitteiden ja toan vieläk selkeämpi kirkastaen. Kaikkien YVI: osallistuvien korkeakoulujen suurempi näkyen Tutkimustulosten hyödyntäen 7. Hankekumppaneiden välen yhteistyö Arvioi miten hankekumppaneiden välen yhteistyö on sujunut tähän saakka Vastaajien määrä: 34 Eteneen toivotulla tavalla Tavoitteiden saavuttaen ,91 Aikataulu , ,95 8. Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 17 Varsaista yhteistyötä on ollut toistaiseksi vähän, mutta sitä on tulossa. En ole tehyt yhteistyötä. Hankekumppaneiden välen yhteistyö tavoiteryhmässä erittä positiivista ja hyvää alkun sekavuuden jälkeen. Avota ja toimivaa verkostoitumista ja yhteistyötä. Pikkuhiljaa ymmärrys lisääntyy ja puhutaan samasta asiasta Avo vuorovaikutus Kekusteluyhteys ja verkostoituen hankkeen ympärillä Muutama avaus, jäänyt kuitenk yksittäisten ihmisten vastuulle. Ositta hyv, sillo kun on yhteiset tressit. Yhteistyön ilmapiiri on ollut koko ajan hyvä. Ulkopuolisetk tahot ovat osoittaneet halukkuutensa päästä oppimisympäristössä esille. Hankekumppanitapaamiset ovat aa hyvä juttu, erityisen hyviä ja voimaannuttavia tapaamiset ovat olleet ammatillisten opjien kesken koska asia ja ymmärrys, kuten myös haasteet ovat yhteisiä. Projekt päätoimijat aktiivisia ja valitut työtavat ok, mm. etäkokoustaen toimii hyv. Vuorovaikutus, avoimuus, säännölliset tapaamiset Tapaamiset ovat äärimmäisen hyviä. Kuk yksikkö hoitaa hommiaan (Lappi odottaa jota yhtä nimeä paperi, mutta muuten on homma hanskassa). Keskusteluyhteys on hyvä ja kehittämisorientoitunut. Hankekumppanuuden läheisyys verkkoja hyödyntämällä Yrittäjyyshenkisten yhteistyökumppaneiden yhteistyö on ollut avota ja oike hyvää. Laaja kumppanuuspohja. Välittömyys

6 9. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 14 Varsaista yhteistyötä on ollut toistaiseksi vähän, mutta sitä on tulossa. Vois tehdä yhteistötä, jos löytäis partneritahon ja aikaa muilta töiltä. Nä kun jatketaan, pääsemme vähtään 4:seen. Yhteisiä tilaisuuksia lisää jossa aikaa keskustella ja tutustua 'social events' Käsityemaailman ja toitatapojen yhtenäistäen Alueelista toan koordotia ja yhteisiä tilaisuuksia sekä keskustelua. Kaikki tekevät jota, mutta toimivat omissa poteroissaan kun Vapaamuurarit. Ymmärrän että projekt keskeen asia on hyvien käytänteiden levittäen ja kehittäen. Selkeämpi visio. Kaikkien vastuulla oleva asia ei ole kenenkään vastuulla. Tarvitaan tietoa siitä mitä tehdään, kuka tekee ja miltä os tehdään yhteistyötä. Pikkuhiljaa tutustutaan varmaan toan myötä parem. Miten voisimme vielä parem hyödyntää yhteistyöresursseja? Alueelliseen yhteistyöhön panostaen; onko verkottumista alueilla vielä tapahtunut? Jokaen kumppani tietää jokaisesta hankekumppanista, sen toimista yvissä. Va sitä kautta kumppanit voivat hakea yhteistyötä tämän hankkkeen mahdollistamissa sisällöissä. Tietoa mitä eri osapuolet tekevät hankkeessa. Työryhmien jatkuvuus on varmasti myös haaste, lukuunottamatta ammatillisa, jossa osallistujat ovat vakituisia ja asioilla on jatkuvuutta. Esim. pedagogen ryhmä on toistaiseksi vaihtuva, kaikki tapaamisi ei päällekkäisyyksien vuoksi pääse ja valtoja on tehtävä. Toita ehkä sisällöltään jonk verran etsii muotoaan. MIten aktivoida kaikki mukaan? Eri organisaatioiden toitatapojen läpäkyvyys ja yhteistoan kehittäen niiden pohjalta. Turussa todetti, että esim. ammatillen ja yleissivistävä toimivat liian erillään täytyy lähteä arvioimaan saavutettuja tuloksia yhdessä ja rakentamaan kyseisen arvion pohjalta kummallek puolelle (siis koko koulutuksen kentälle) soveltuvaa yleismallia keskeiset yrittäjyyskasvatusasiat ovat keskeisiä kaikilla koulutusaloilla paotukset ovat sitten asia erikseen. Esimerkiksi yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen ymmärtäen sekä yrittäjämäen asenne ja toitatapa soveltuvat kaikille. Yrittäjyy kouluttautumisessa ovat suurimmat erot, jotka jokaisen täytyy pohtia tykönään. Ehkä avoimuuden suuntaan 10. Tavoite 1. Pedagogen kehittäen ja sen seuranta Ryhmän tavoita on tukea yrittäjyyskasvatuksen pedagogista kehittymistä yleissivistävässä ja ammatillisessa opjankoulutusverkostossa. Pedagogista kehittymistä seurataan ja arvioidaan mm. yrittäjyyskasvatuksen mittariston avulla. Arvioi ryhmän toitaa tähän saakka. Vastaajien määrä: 25 Eteneen toivottuun suuntaan ,8 Tavoitteiden saavuttaen ,76

7 Kokousten sisältö tukee hankkeen etenemistä Aikataulu , ,8 11. Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 12 En ole löytänyt omaan käyttöön mitään pedagogista kehittymistä. En oike edes ymmärrä mitä yrittäjyyskasvatuksen pedagogen kehittäen tarkoittaa. Ollaan samalla kartalla asa suh YVI sivustot Pien askel epä kuk toimijataho omalla tavallaan profiloituen. En osaa vastata Toistaiseksi vaikea arvioida, ehkä siksik, että kaikki tapaamisi ei ole päässyt osallistumaan. Heikki ja mittaristo Kehittelyssä on huomioitu koko kohdejoukko Vastas jo edellä. Mittaristoajattelu ihan ok. Opjakouutuksen mukana oleen hankkeessa Ilmapiiri 12. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 14 Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo on ajatuksena hyvä, mutta vertailukohta palautteessa pitäisi olla oma ammattiryhmä tarkem ammatillisen koulutuksen ja esimerkiksi yleissivistävän koulun jonkun tietyn aeen aeenopja eivät ole vertailukelpoisia. Tällö on kurja saada palaut, että jota pitäisi tehdä toisella tavalla, jos se omassa työssä ei ole juurikaan mahdollista. Mittariston pitäisi olla myös sellaen, että siihen oikeasti pystyy vastaamaan so. esimerkiksi opetusmenetelmänimikkeet sellaisia, että kaikki ymmärtävät ne samalla tavalla. Esimerkiksi yhteistoallen oppien voidaan ymmärtää monella eri tavalla, jollo tällaiset asiat pitäisi avata kyselyssä ja tarkentaa. Ei kokemuksia. Mukana olevat toimijat eivät vieläkään ole sitoutuneet hankkeen yhteisi tavoitteisi, vaan kehittäen tapahtuu pääos yksiköiden sisäis. Tavoite siis etenee, mutta ni tapahtuisi kenties ilman hankk. Hankkeen lisäarvo? Ryhmän tehtävä on tavattoman laajaalaen ja siksi yhteisen käsityksen ja käsitteistön luoen on haasteellista Kuulla ja kuunnella toisia enemmän ja tehdä yh asioita toisi luottaen ei kilpaillen Materiaalia kaiken ikäsille ja kaikille toimijatahoille Mittaristo ei vieläkään tahdo istua kaikille toimijoille. Musta hakee vielä toitamuotoaan, ehkä Turussa pääsimme jonklaiseen yhteisymmärrykseen, mitä ryhmässä tehdään. Eri tahojen YVItoimenpiteiden (ja nimenomaan yvi:ssä tehtyjen!) näkyväksi tekeen. Meidän kaikkien toimijoiden pitäisi itse kokea tarpeelliseksi kertoa etenemisestä, esim. NING:ssä. Kyselyvastauksia saatu kov vähän, pyrimme laajentamaan vastaajajoukkoa Vastas jo edellä. Mittaristossa pitää huomioida enemmän ammatillisen opjankoulutuksen tarpeet vaikka sitten eri osion rakentamisella ammatilliselle opjankoulutukselle.

8 Erityis yliopistollisen opjakoulutuksen voimakkaampi sitouttaen Caseja esi 13. Tavoite 2. Yrittäjyyskasvatuksen kehittäjien verkosto Ryhmän tavoita on luoda yrittäjyyskasvatuskehittäjien verkosto. Verkostoon kuuluvat myös yrittäjyyttä edistävät sidosryhmät. Arvioi ryhmän toitaa tähän saakka. Vastaajien määrä: 28 Eteneen toivottuun suuntaan Tavoitteiden saavuttaen ,86 Kokousten sisältö tukee hankkeen etenemistä Aikataulu , , Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 15 Tutustuen uusi tekijöih. En ole ryhmässä. Verkoston laajentaen on mahdollista kaikille, avoimuus ja nostus näyttäytyy toassa. Oppimisympäristö on luonut konkretiaa, jonka kautta verkostoyhteistyölle on voitu näyttää konkreetti visio yhteisestä tavoitetilasta Tapaamiset ja seaarit Verkostoa saatu kokoon. Alkanut pikkuhiljaa rakentua, maakunnallen kehittämistyö ollut pohjana. Verkostoitumiselle on hyvät edellytykset, koska hanke sänsä on jo suuri verkosto. Eri toimijoiden tapaamiset ovat olleet hedelmällisiä. On syntynyt uusia oivalluksia. Ensimmäisessä kokouksessa hyvä ideoti päällä. Olen osallistunut va yh tapaamiseen, en osaa arvioida. Hyvä on varmaank se, että ryhmä on olemassa, tärkeä! Toitasuunnitelmassa paljon hyviä asioita, joita on hyvä edistää. En tunne tätä osuutta riittävän hyv voidakseni katt arvioida. Olen kuitenk ymmärtänyt, ettei verkostoon olisi saatu kov monia uusia jäseniä enää nykyisestä hankeverkostosta, mutta se sällään on jo vars laaja ja kattava. Kaikki tapaamiset ovat olleet hyviä. Orientaatio ja yh tahtotila ovat löytyneet. Koen henkilökohtais tärkeäksi sekä laajemmat tapaamiset että mm. tutkimusryhmän ja pedagogisen ryhmän toan. Valtavan paljon asiantuntemusta on saatu kerättyä yh. Seaari ovat olleet hyviä. verkoston laajuus Kokoonnuttaessa OK

9 15. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 13 Yhteiskokouksia kehittää ni, että tiedetään mitä missäk tehdään. Roolit epäselvät. Kenellä kälaen vastuu? Kehittäjien verkosto oman osatoteuttajien näkökulmasta on laajentunut runsaasti valtakunnallis, resurssit tai muut tekijät estävät välillä verkostoitumisen toimijoiden kanssa oman organisaation sisällä. Toimijat ovat liikkeellä eri motivaatio. Os sitoutuneisuus hankkeen edistämiseen ohutta, enemmän se nähdään omien asioiden markkotiväylänä ja muuto ollaan haluttomia jakamaan omaa muille. Yh kieli ja käsitteistö Mitä verkostolla halutaan tehdä? Koontaanko sitä va verkoston kokoamisen ilosta? Systemaatten kehittäen ja suuntaaen sekä konkreettisia toimenpiteitä tsekkauspisteitä ja arviotia Konkretia vielä hyv vähäistä. Ehkä pitäisi tarkem seurata Ngalustaa tämänk työryhmän osalta. Aikaa kaikkeen toitaan ei va ole, on pakko priorisoida ja keskittyä oleelliseen. vrt. edellen vastaus Avoimuutta vielä hieman lisää. Toisaalta on ehkä korostva 'emokumppania' kehittämisideoissa, jollo ne voidaan tehokkaam/kattavam saada yhteiskäyttöön. Yhteistyöhön hakeutuneiden toimijoiden asiantuntemus voitaisi varmasti vielä nykyistä syvällisem ja laajem saada käyttöön olisiko jonklaisia kollaboratiivisia ideoti ja kokemusten reflektotitilaisuuksia mahdollisuus järjestää jotka perustuvat dialogi? Verkossa yhdessä työskentelyni puutteellista ajankäytöstäni johtuen 16. Tavoite 3. Oppimisympäristön kokonaisnäkymä YVIoppimisympäristöä kehitetään myös opjankoulutuksen tarpeisi. Tähän liittyy muun muassa sisällöntuotantoa ja ympäristön testaamista, levittämistä ja juurruttamista. Arvioi ryhmän toitaa tähän saakka. Vastaajien määrä: 32 Eteneen toivottuun suuntaan ,72 Tavoitteiden saavuttaen ,62 Kokousten sisältö tukee hankkeen etenemistä ,96 Aikataulu , ,75

10 17. Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 15 Kritiso oppimisympäristökäsitettä, koska sivusto ei ole sellaen. Yhteistyö on alun sekavuuden jälkeen puhjennut kukkaan ja tekemisen meki on aistittavissa kokouksissa. Konkretia tekemiselle on löytynyt, ja aitoa sisältöä syntyy jo. Oppimisympäristön oppimateriaaliosio vaikuttaa todella hyvältä, vaikka onk vielä kesken. Viimeaikaen kehitys ollut positiivista Yh nostus Sivut etenevät pikkuhiljaa. Menee epä. Kokouksia ollut riittävästi, hyvä osaanotto. Musta oli hyvä, että oppimisympäristöä on käsitelty verkostopäivillä aktivoi Kommentoti on aa reagoitu kiitos Annelle aktiivisuudesta! Nyt hyvässä vauhdissa. Eteneen on vauhdittunut koko ajan. Ympäristöä pyritään kehittämään. Hyvä, että on websivut ja ne ovat kehittyneet ni, että sieltä löytyy nykyis helpom asioita. Mittaristohankkeen hyödyntäen Kommunikoti ollut mutkatonta ja toiut 18. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 15 Rakentakaa teraktiivisia toitoja sivustolle ni siitä voisi tulla ns. oppimisympäristö. Pysytään nyt saavutetussa suunnassa, ni ylitämme asetetut tavoitteet oppimisympäristöön tarvittaisi vielä lisää konkreettista kentällä tuotettua aeistoa, vasta monipuolisena kokonaisuus toimii aidolle vuorovaikutukselle rakentuvana. Hankkeen toimijoita on ollut vaikea saada toteuttamaan oppimisympäristön kaipaamia toimenpiteitä, sitoutuneisuus ollut hieman ohutta. Hankkeen levitttämisessä ja juurruttamisessa on parantamisen varaa. Yh tavoitteisto ja kieli eos Oppimisympäristön kehittäen on sikäli haasteellista, että monilla tahoilla tapahtuu paljon koko ajan ja kaikesta ei voi olla tietoen. Samo oppimisympäristön ajan tasalla pitäen voi olla haasteellista. Nyt on lisäksi vaikea arvioida oppimisympäristöä, kun ei kykene näkemään vielä sisältömateriaalien toimivuutta. Lisäresursseja oppimisympäristön kehittämiseen. Tuntuu, ettei 2.9. avatussa sivussa ole juuri sen jälkeen tapahtunut kehittymistä. Ryhmäläisten/kumppanien toimenkuvien ja sisältöjen selventäen: kuka tekee mitäk. Prosessi varmasti etenee, Turussa on päivitetty eri työryhmien toitaa ja se tuntuu ihan hyvältä, valitvasti kaikki ei voi osallistua vaan on tehtävä valtoja. YVIympäristön sisällöllen anti tuntuu niukalta, toimivuudessa käyttäjälähtöis ajateltuna paljon kehitettävää. En ole varma, onko annetut palautteet johtaneet korjaavi toimenpiteisi, mielestäni samoja puuttellisuuksia on todettu olevan kohtuuttoman pitkiä aikoja. Onko päivittäen suunniteltu järkevästi? Eteneen on, kuten use tämänkaltaisissa hankkeissa, lähtenyt liikkeelle ehkä aiottua hitaam, mutta usta siitä ei ole mitään haittaa. Tärketä on edetä kokonaisuuden ia tavoitteita kohti, jollo alussa onk hyvä varata aikaa miettimiseen ja suunnitteluun riittävästi, jotta lopputuloksesta saadaan mahdollisimman hyvä. Nyt vuoden 2011 lopussa alkaa vasta kunnolla hahmottua, millaen lopputulos voisi olla. Nyt sitten vaan tekemisen mekiä loppuhankkeen ajaksi! Verkkoympäristöön pitäisi jo vähitellen alkaa ilmaantua tuotoksia joillakhan niitä on jo valmia. Vai mikä se aikataulu olikaan? Edelleen websivujen kehittämistä sosiaalisen median hyödyntämistä enemmän voisi myös huomioida eikä va "passiivista" websivua.

11 opjakoulutuksen laajempi sitouttaen Sanoista konkretiaksi muuntaen 19. Tavoite 4. Yrittäjyyskasvatus osaksi opjankoulutuksen strategioita ja opseja Ryhmän tehtävänä on yrittäjyyskasvatuksen rool vakinuttaen yleissivistävässä ja ammatillisessa opjankoulutuksessa. Yrittäjyyskasvatus saadaan osaksi strategioita ja opetussuunnitelmia. Arvioi ryhmän toitaa tähän saakka. Vastaajien määrä: 27 Eteneen toivottuun suuntaan ,96 Tavoitteiden saavuttaen ,81 Kokousten sisältö tukee hankkeen etenemistä ,96 Aikataulu , , Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 12 Takuulla haastav osaalue. Verkostoituen. Olen kaukana tästä tavoiteryhmästä. Osatoteuttajan näkökulmasta on yrittäjyyskasvatus tegroitu jo tämän lukuvuoden opsi ja ops uudistamistyössä yrittäjyyskasvatus edelleen tegroidaan näkyväksi osaksi opjankoulutusta. Tavoite on selkeä, eteneenk suht toimivaa. Liikkeelle on päästy Keskustelut ja kohtaamiset. Omassa oppilaitoksessa ja yksikössä myötätuuli asialle Tähän vaikeaa vastata. Hyvä että vaikutetaan valtakunnallis. Seaarit ovat tukeneet yrittäjyyskasvatuksen saamista osaksi opetussuunnitelmia. tavoite tärkeä Ilmapiiri

12 21. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 12 Aikataulu haastava. Edetään suunnitelman ni ylitämme tavoitteemme. Kehittäen jäänee vars oppilaitoskeskeiseksi, yhteistä, koko opjankoulutusta sitovaa strategiaa tusk syntyy. Monet oppilaitokset ovat lisäksi juuri päättäneet opseistaan, joten muutosta ei ole luvassa hankeajan puitteissa. Miten saada yliopistojen vastuu henkilöt mukaan? Eri tahojen OPSeih pääseen Ehkä vielä organisoidumpaa toitaa, tapaamisia, keskustelua, arviotia, novotia. Työstetttävä va epä konkretian tasolle. Tsekkauspisteitä. Omassa organisaatiossa ops ja strategiaprosessit kulkevat omaa tietään, ja yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta näyttää ihan hyvältä. Tämän tavoiteryhmän merkitystä käytännön toalle en kov selkeästi hahmota, tuo valtakunnallen vaikuttaen lienee tärketä. Kaikki osallistuvat opjanoulutusyksiköt eivät käsittääkseni strategioissaan paota asiaa yhtä paljon aakaan yliopistojen puolella. YVI:n rooli vielä jäsentymätön Työkaluja näytille 22. Tutkimustyö Ryhmän tavoita on yrittäjyyskasvatuksen monitieteisen tutkimuksen vahvistaen. Arvioi hankkeessa tehtyä tutkimustyötä. Vastaajien määrä: 27 Eteneen toivottuun suuntaan ,04 Tavoitteiden saavuttaen ,04 Tutkimustyö tukee hankkeen etenemistä ,11 Kokousten sisältö tukee tutkimustyön ,12 etenemistä Aikataulu ,06

13 23. Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 16 Hyvä kun tutkitaan, mutta olisi olennaista keskittyä myös operatiiviseen toitaan ja tekoh. En ole kinostunut tukimuksesta. avoimuus ja läpäkyvyy saak, mikäli olisi ollut mahdollista osallistua aikataulullis. Mielenkitoen ja hyödyllen foorumi Laajan tutkijaverkoston syntyen Edellä esitetyt perustelut, tapaamiset ja koulutustilaisuudet. vaikea sanoa, kun seurannut va etäältä Tutkimus on ollut monipuolista ja tutkimushankkeita ja artikkeleita on paljon vireillä. Samo jo nyt on saatu paljon aikaiseksi. Tutkimuksen osalta on tapahtunut paljon hyvää yhteistyötä. Innostunut porukka ja näyttää, että tutkimukseen panostetaan hyv paljon. Tämä on tärkeää. Tutkimustoita on kov näkyvässä roolissa ja keskeen, mikä toisaalta on hyvä, mutta voi myös saada ylivallan. Tutkimusryhmässä työstetään mielenkitoisia ja tärkeitä asioita. Mukava ilmapiiri ja mahdollisuus osallistua etänä kokouksi on ollut hyv toimivaa. Olen ilahtunut aak HAMK AOKK:n osalta siitä, miten monia yhteistyön mahdollisuuksia on avautunut ja yhteisiä esityksiä ja artikkeleita on syntynyt hyv. Tutkimusryhmän kokoontumiset ovat olleet antoisia ja tärkeitä sekä hyv valmisteltuja. Mielenkitoista ja merkityksellistä kuulla meneillään olevista tutkimuksista. yhteistyö tiede ja tutkimuksyhtersiöjen välillä yhdessä valmistelu 24. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 12 Tiedonkulku on tutkimusprosessista erittä huonoa. Missä mennään, mitä tehty, millaisia teemoja ja suuntia tähän mennessä En osaa edes arvoida tutkimustyötä kun en tiedä missä siä mennään. Enemmän panosta arjen toitaa tukevi asioih. eo Käsitys tutkimuksen etenemisestä jäänyt hajanaiseksi; eivätkö tutkijat tekisi tätä työtään ilman hankk? Yhteistyön tiivistäen Tutkimuksen suh haasa on use aikataulut. On paljon muuta kiireellistä työtä, sillo tutkimus use kärsii. Kokouksi vieläk enemmän jos mahdollista sisällöllistä keskustelua ja yhdessä ideotia. Oma osuuteni tutkimuksen suh on aikataulupula, resurssit ei millään riitä kunnolliseen paneutumiseen. Tällä hetkellä tutkimustoita on hyv sekalaista ja aa en ole varma, miten tutkimustoita liittyy hankkeen toitojen arvioimiseen. Oman osuutensa tähän tuo Mittaristohanke, joka on erillen, mutta kutenk merkittävässä osassa arviotia. Konkreettiset YVItutkimusnäytöt melko laajan ryhmän sisällä näyttää tiivistyvän muutami henkilöih. Miten osallistaa muutk kinostuneet? Syksy 2011 on ollut melkoista hiljaiseloa, vaikka abstraktien deadlet varmaan pyörivät... Myös kasvatustie tärkeisi kvkonffi täytyy lähettää abstrakteja (esim. P. Kyrö toi tämän esille Lappeenrannassa yleis yrkastutkimuksen kehittämisen kannalta) lisää perusselvityksiä ja tutkimustoitaa. Teoiksi muuntaen

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI

TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI TOP SCHOOL -HANKKEEN ARVIOINTI 2013 TOP School -hankkeen rahoittajia ovat Pirkanmaan liitto, Euroopan aluekehitysrahasto ja Tampereen kaupunki 2 Lukijalle Kehittämishankkeen tavoitteena on aina tuottaa

Lisätiedot

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti RK 211211 SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011 Yhteenvetoraportti KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 103 SÄHKÖPOSTIKUTSUT Vastaajia yhteensä: 98 Sähköpostikutsujen määrä: 350 Sähköpostikutsun

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

Työmieli-hankkeen arviointiraportti

Työmieli-hankkeen arviointiraportti Työmieli-hankkeen arviointiraportti ajanjaksolta: huhtikuu 2010 - toukokuu 2011 Hanna Hannukainen Sisällys 1. Aluksi... 2 2. Työmieli-hanke lyhyesti... 3 3. Arvioinnin lähtökohdat ja arvioinnin kokonaisuus...

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti

Lähidemokratiaa Lempäälässä. Toimintatutkimuksen raportti Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Anna Kulmakorpi 26.8.2015 s. 1 / 20 Lähidemokratiaa Lempäälässä Toimintatutkimuksen raportti Sisällys Tiivistelmä... 2 1. Johdanto... 3 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14

1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2. 6. Sisäisen viestinnän sujuvuus... 14 SISÄLLYS 1. Rikosseuraamusalan sisäisen viestinnän kysely 2003... 2 2. Vastaajat... 2 3. Tyytyväisyys sisäiseen viestintään koko organisaatiossa ja omassa yksikössä 5 3.1. Tyytyväisyys ikäryhmittäin...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI...

JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... Sosiaalitaito Elina Syrjänen Elokuu 2008 Sisällys 1. JÄRVENPÄÄN VARHAISEN PUUTTUMISEN HANKKEEN ARVIOINTI... 3 1.1. TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ... 3 1.2. ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT... 3 2. MITÄ VARHAINEN PUUTTUMINEN

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25

DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25 DCT-kysely koulutustarpeista 2009-02-25 B1: Kuinka usein ja minkä pituiseen täydennyskoulutukseen olet osallistunut viimeisen viiden (5) vuoden aikana? B2: Millaisena olet pitänyt täydennyskoulutuksen

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä?

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tero J. Kauppinen Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tämän teoksen osittainenkin kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA

AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA AVAINHANKE I VERKOSTOITUMISTA JA VIRIKKEITÄ EVANKELISISSA KANSANOPISTOISSA Evankelisten kansanopistojen laatu- ja kehittämishanke 2010-2011 Loppuraportti 25.4.2012 Sirkka Hokkanen verkostovastaava 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

BENCHMARKING-TUTKIMUS

BENCHMARKING-TUTKIMUS Sisältö Johdanto... 3 Tarina Turku 1 -klubityön kulusta... 5 Ensimmäinen kokous syksyllä 2014... 5 Toinen kokous... 5 Kolmas kokous... 6 Seuraavat kokoukset... 7 BENCHMARKING-TUTKIMUS 1 Määrittele benchmarking-kohde...

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti. Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi

Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti. Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi Esteettömyysprojekti on Invalidiliiton vuosina 2005-2008 toteuttama projekti.

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa

Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa This document is downloaded from HELDA - The Digital Repository of University of Helsinki. Title Minkälainen on hyvä kansainvälinen projekti?; Arviointitutkimus opettajien kokemuksista etwinningprojekteissa

Lisätiedot

Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa

Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa Kuntien hankintojen kehittäminen SISÄLTÖ 1 Selvityksen tausta ja toteutus 2 Haasteet 3 Tarpeet 3.1 Vertaistuki 3.2 Viestintä 3.3 Alueellinen

Lisätiedot

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN. Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja Matti Mäkelä Jaana Kilpinen HUIPPUMALLIT KÄYTTÖÖN Innovaatioiden tunnistamisen, siirtämisen ja käyttöönoton käsikirja

Lisätiedot

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI PALVELUTUTKIMUS No 1/2008 SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI JOHDANTO...2 Arvioinnin taustat ja tavoitteet...2 Arviointiprosessi ja aineisto...2 Raportin

Lisätiedot

Siru Korkala Lotta Ruokanen. Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita

Siru Korkala Lotta Ruokanen. Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita HELSINKI 2008 raportteja 64 Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston vaiheita Siru Korkala Lotta Ruokanen Siru Korkala Lotta Ruokanen Yhteistyöllä oppivaksi verkostoksi Alueellisen verkoston

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot