YVI! -hankkeen itsearviointikysely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YVI! -hankkeen itsearviointikysely"

Transkriptio

1 YVI! hankkeen itsearviotikysely 1. Hankekokonaisuus Arvioi miten hanke on edennyt kokonaisuutena tähän saakka Vastaajien määrä: 36 Eteneen toivottuun suuntaan ,08 Tavoitteiden saavuttaen ,95 Aikataulu , ,94 2. Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 24 Laajaalaisuus, verkostoituen, mahdollisuus osallistua tilaisuuksi. Iloen ilme. Paljon satsattu markkotimateriaali sisältöä enemmän? Verkostoituen livetilaisuuksissa, Turun tensiivipäivät. Tiedottaen kokouksista ja tapahtumista. Hyvää ja toimivaa on ollut heti alussa tehdyt toitasuunnitelmat, yleis ottaen positiiven ja virittävä ilmapiiri ja mahdollisuus seurata kaikkien toimijoiden toimija tavalla tai toisella = lähäkyvyys. Hyvää on myön oman osatoteuttajan projektiryhmän hyvä yhteistyö ja novatiiven ote. Ja yleis verkostoituen on mahdollistettu koko projektia ajatellen. Verkostoituen on tapahtunut positiivis Toita on kehittynyt toimivampaan suuntaan hankkeen edetessä, etenk nyt syksyllä 2011 Hankkeen sisällön tuotanto ja hanketoan organisoti Projekti kokonaisuutena on ollut menestyksekäs kun arvioidaan sen vaikutusta. Ommassa organisaatiossa YVI:n ansiosta yrittäjyyskasvatus on saatu opetussuunnitelman perusteisi ja edelleen pakolliseksi optokokonaisuudeksi. Ilman tätä projektia se ei olisi ollut mahdollista. Tavoitteet, YVIseaari marraskuussa. Yhteistyö yleensä ja esim. opjakorkeakoulujen kesken, mutkaton ilmapiiri Hankkeessa on ollut hyvä toan ilmapiiri ja verkostoituen. Eri toimijat ovat tarttuneet toimeen aktiivis omissa yksiköissään. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on ollut hyvää. Yllä olevi kysymyksi oli vaikeaa vastata, sillä täys selvää ymmärrystä hankekokonaisuudesta ei ole. YVIseaarissa näytti siltä, että hankkeen toimijat (kumppanit) puhaltavat yh hiileen, yrittäjyyskasvatuksen kehittäen on kaikille tärkeää. Alkukankeuden jälkeen toan organisoti ja toita on lähetynyt hyv käynti. Hanke on laaja ja toimijoita paljon, joten haasteita varmasti piisaa jatkossak. Tekemisen meki on hyvä ja vähitelen yleiset ja yhteiset käytännöt alkavat löytää paikkansa. Projekt toimijoiden yhteishenki on hyvä ja mahdollistaa yhteisen tavoit en työn. Projekt johto pyrkii tasapuolisuu ja huomioi erilaiset koulutuksen asteet ja alat. tekemisen meki Yhteistyö, avoimuus ja kehittäen Säännölliset tapaamiset, etenk facetoface on säännöllisenä tarkeää sähköisen viestnän ohella.

2 Tapaamiset on valmisteltu hyv. Hankkeen myötä on yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristö kehittynyt ja pilotonn avulla on päästy parem kehityksen ytimeen Seaari päivien sisällöt ovat olleet hyviä. Laaja yhteistyöverkosto. Innostuneisuus. Verkostoituen Oman organisaation sisällä yhteistyö on toiut oike hyv. En ole tos ennättänytkään kov paljon vielä osallistua koko hankkeen toitaan. 3. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 24 Raportoti ja kehittämistoitojen toimeenpano projekt puolesta. Kiire pois yhteispalaverista. Hankkeesta ei saa ot. Olen huolissani siitä että tapahtumissa on enemmän omaa väkeä ku kohderyhmää. Vuorovaikutus Ngissä. Isojen tavoitteiden saavuttamiseen panostaen. Virtuaalisesta oppimisympäristöstä luopuen käsitetasolla. Sellaista ei ole olemassa. Jopa oppimisympäristö on käsitä kaukana nykyisestä YVIsivustosta. Oman yrittäjyyskasvatusmateriaal tuottaen meille aloittaville toimijoille. Tässä vaiheessa eteneen on oman osatoteuttajan näkökulmasta ollut oman osatoteuttajaorganisaation eteneen toitasuunnitelman kohti tavoit. Byrokratia paperpyörittämisessä yleis kehittämishaaste. Oman osatoteuttajan tulisi voida toimia matka ja muissa projekt käytännön asioissa projet sen osan kustannusten ja suunnitelmien puitteissa ja sitten yhtenäiset laskutukset projektille. Hankehallnon vastuut ja toimenkuvat eivät ole selkeitä, kuka vastaa mistäk, ja kuka eri osien tekemä työ kootaan yh. Ensialkuun pitäisi selkiyttää johtoryhmän rooli ja tehtävät suhteessa alaryhmi. Selkeyttä siihen, kuka tekee mitäk, ja mikä on kunk toimijaryhmän konkreetten tavoite. Tavoitteet olisi hyvä vielä pilkkoa osatavoitteisi ja aikatauluttaa. Koordotia ja tiedotusta voi edelleen kehittää Koordaatio vielä selkeämpää ja asioiden tsekkaus, jotta kaikki kulkee samaa polkua vaikak hieman eri tahti YVI hankkeen pyrogratian kehittäen Kehittämistarpeet on ennakkosuunnitelmien ne keskeiset osaalueet jopih tulee panostaa. Resursseja tulisi saada enemmän työnantajan taholta. Edelleen olisi toivottavaa että projekt johtajalla olisi mahdollisuus kohdata ja tutustua projektiorganisaatioiden toitaan paikan päällä. Mutta se on va toivomus! Tunnustusta annan projekt toimihenkilöille Jaanalle ja kumppaneille. Hallto, tiedonkulku, koordoti, tavoitteiden konkretisoti sekä vastuun jakaen. Hanke laajaalaen ja moniulot ja sen vieen koordoidusti epä on haasteellista. Kokonaisuuden hahmottamiseen ja priorisoti syytä panostaa. Ngympäristö ei oike toimi, mitähän sille voisi tehdä. Aika ajo, missä mennään isommissa tavoitteissa. YVIssä on luotu laaja verkosto, mutta tuntuu ettei kokonaisuus ja tavoitteet ole tarpeeksi selviä eri toimijoille. Laajan verkoston yhteisten tavoitteiden kirkastamiseen on satsattava enemmän. Tiedotusta ja koontia hankekokonaisuuden tilasta. Ollaanko edetty toivottuun suuntaan ja onko tavoitteet saavutettu. Aikataulullis taidamme olla myöhässä kun kumppanuussopimuksia ei vielä ole, ja esimerkiksi ngistä emme ole saaneet muodostettua toimivaa yhteisöä, jossa kehittämistä myös tapahtuu ja avoim. Nyt kaikki kumppanit näyttävät keskittyvän omi asioih. Vaikka hanketoimijoiden yhteisiä tapaamisia on ollut ja tulossa, jää monet tahot, heidän toita ja rooli hankkeessa vieraaksi, yhteisöllisyyden luontia tarvitaan vielä. Edelleen yleissivistävä puolen näkemykset ovat valtaasemassa, ammatillisen puolen roolia ja näkyvyyttä tulisi lisätä.

3 YVIympäristön näkymät ja sisällöt soisi olevan reippaammassa tahdissa päivittyviä. Kaikki osallistuvat opjankoulutusyksiköt eivät ole mukana yhtä aktiivis ja asiaan on erittä haastava vaikuttaa. käynnistys vei turhan kauan, toivott ehditään tehdä kaikki suunniteltu YVIalustan käyttö (omalta kohdaltani). JOlla tavalla "sekava", kun on useammassa ku yhdessä työryhmässä mukana. Jokaisen aktiivisempi osallistuen ngalustalla työskentelemiseen. Vielä aiempaa kollaboratiivisempi tutkimustyö ja sen avulla kehittäen mikä ilmeis on toteutumassa toitatutkimuksen merkeissä. Ammatillisen opjankoulutuksen erityispiirteiden huomioien parem mittaristossa. Mittaristoajattelu muuten ihan ok ja muuten ammatillen opjankoulutuksen näkökulmia on suhteellisen hyv huomioitu. Vielä tarkempi fokusoti konkreetteih tavoitteisi ja pysyvi toitamalleih ehkä syvällisyyttä sisältöön 4. Hankkeen hallnoti ja koordoti Hank hallnoi ja koordoi Turun normaalikoulu, vastuullisena johtajana toimii Jaana SeikkulaLeo.Heikki Hannula vastaa ammatillisen opjankoulutuksen kehittämisestä ja Anne Tiikkala yleissivistävän opjankoulutuksen kehittämisestä. Arvioi miten hankkeen hallnoti ja koordoti on sujunut tähän saakka. Vastaajien määrä: 35 Eteneen toivottuun suuntaan Tavoitteiden saavuttaen ,03 Aikataulu , ,99 5. Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 19 Yleensä muistutukset siitä, mitä piti tehdä millok. Ohjeet ovat useimmiten selkeitä ja esim. valmiit toitasuunnitelmapohjat olivat hyvä apu. Laajaalaisuus Toistan edellisen kohdan vastauksen eli tiedottaen toimii hyv. Hyvä yhteistyöilmapiiri ja alun sekavuuden jälkeen tekemisen meki. Läpäkyvyys ja kaikkien mahdollisuus osallistua yhteiseenk tekemiseen. kts edellä Verkoston rakentaen Projekt koordoti, upeat koulutustilaisuudet ja tapaamiset. Ne ovat olleet tiedollis eromaisia syötteitä ja uudistavat ajattelumallit syötetään ovelasti, joih voi va ihastua. Esim. Turun koulutuspäivä oli huikea moniuletteisuudssaan ja ylitti tavanomaiset luutuneet rajaaidat. Yrittäjyyskasvatuksen tulee olla elämyksellen prosessi!

4 Vaikea ottaa kantaa kov tarkkaan. Hankkeen vetäjät ovat vieneet asioita jämäkästi epä. Hanke on saavuttanut tavoitsa, palaute hankkeesta on ollut hyvää, hanke on saanut paljon näkyvyyttä ja kinostusta osakseen. Tähänk oli vaikeaa vastata. Ngtyöskentelyalusta on auttanut hallnonissa, sieltä löytyvät tarvittavat lomakkeet. Hyvät tyypit! Kuvas asiaa jo edellä, hyvä hankehallta sen valtavasta verkostosta riippumatta. Säännölliset tapaamiset sekä pienemmissä ryhmissä että koko hankkeen toimijoiden osalta. Tiukka pysyttely aikataulussa, vaikka näkökulmia on paljon. Vahva asiantuntijuus ja ulkopuolistenk asiantuntijoiden hyödyntäen. Turun tensiivipäivät marraskuussa 2011 todella hieno osoitus tästä! Hankkeen vetäjä on pitänyt aikatulullis hommat aikataulussa ja edetty tavoit. Hyv on formoitu asioista Ammattitaitoisuus Raportoti on toiut 6. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 19 Joskus asiat tulevat vähän äkkiä / yllättäen aa asialle ei tietysti voi mitään, mutta olisi mukavaa, jos vaikka puolivuositta tulisi kertaus, mitä seuraavan 6 kk aikana pitäisikään tapahtua. Raportoti ja kehittämistoitojen toimeenpano projekt puolesta. Kiire pois yhteispalaverista. Vuorovaikutus Mulla ei ole hankekokemusta. Byrokratia paperpyörittämisessä yleis kehittämishaaste. Oman osatoteuttajan tulisi voida toimia matka ja muissa projekt käytännön asioissa projet sen osan kustannusten ja suunnitelmien puitteissa ja sitten yhtenäiset laskutukset projektille. Ks. yllä Näyttäytyy, että taloussihteerillä ei ole riittävästi aikaa hoitaa va talousasioita. Toitarutiien kehittäen Toteutettu menetelmä on mielestäni toiut eriomais. Mikäli koulutus ja keskustelutilaisuudet jatkuvat, ni enempää en kehittämistä en kaipaa. Paitsi jos olisi mahdollista Jaanan ja Annen kohtaaen täällä ruohonjuuritasolla, jollo asia saisi vaikuttavuutta ja uskottavuutta. ks. kohta 3 eos Selkeä hanketiedottaen oikeille vastuuhenkilöille kumppaniorganisaatiossa (kuka vastaa taloudesta/hallnonista sille vi, kuka sisällöstä, sille vi jne.) Tavoiteryhmien välisen yhteistyön aloittaen Tiedotustoita: voisiko Jaana hankkeen kokonaisvetäjänä laittaa vaikka kerran kuussa hanketiedot, jossa kootaan ja vitetään ajankohtaisista asioista ja samalla luodaan yhteisöllisyyttä. Ngalustalle hukkuu herkästi muistiot ym. ja sen seuraaen on joskus (tai use) haasteellista. Viesttää ja tiedostusta asioiden etenemisestä voisi olla vieläk enemmän. NING on hyvä, mutta liian vähän käytössä. Tämän käyttöönoton kehittäen lienee yksi konkreetten kehittämistarve. Suuri verkostomme tuo hiukan hitautta joihk asioih, mutta on tietynlaen itseisarvo kattavuuden näkökulmasta. Tiedonkulku Ehkä näkökulmia on hieman liikaa jos niitä voisi parem lkittää keskenään, esim. yleissivistävän ja ammatillisen opjankoulutuksen kehittämistyötä voisi tehdä 'ytimien' osalta yhdessä. Turussa ilmaantui paljon uusia, nostuneita toimijoita mukaan heidän aktivoimisensa jatkossa?

5 Näiden toita toitalohkojen tavoitteiden ja toan vieläk selkeämpi kirkastaen. Kaikkien YVI: osallistuvien korkeakoulujen suurempi näkyen Tutkimustulosten hyödyntäen 7. Hankekumppaneiden välen yhteistyö Arvioi miten hankekumppaneiden välen yhteistyö on sujunut tähän saakka Vastaajien määrä: 34 Eteneen toivotulla tavalla Tavoitteiden saavuttaen ,91 Aikataulu , ,95 8. Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 17 Varsaista yhteistyötä on ollut toistaiseksi vähän, mutta sitä on tulossa. En ole tehyt yhteistyötä. Hankekumppaneiden välen yhteistyö tavoiteryhmässä erittä positiivista ja hyvää alkun sekavuuden jälkeen. Avota ja toimivaa verkostoitumista ja yhteistyötä. Pikkuhiljaa ymmärrys lisääntyy ja puhutaan samasta asiasta Avo vuorovaikutus Kekusteluyhteys ja verkostoituen hankkeen ympärillä Muutama avaus, jäänyt kuitenk yksittäisten ihmisten vastuulle. Ositta hyv, sillo kun on yhteiset tressit. Yhteistyön ilmapiiri on ollut koko ajan hyvä. Ulkopuolisetk tahot ovat osoittaneet halukkuutensa päästä oppimisympäristössä esille. Hankekumppanitapaamiset ovat aa hyvä juttu, erityisen hyviä ja voimaannuttavia tapaamiset ovat olleet ammatillisten opjien kesken koska asia ja ymmärrys, kuten myös haasteet ovat yhteisiä. Projekt päätoimijat aktiivisia ja valitut työtavat ok, mm. etäkokoustaen toimii hyv. Vuorovaikutus, avoimuus, säännölliset tapaamiset Tapaamiset ovat äärimmäisen hyviä. Kuk yksikkö hoitaa hommiaan (Lappi odottaa jota yhtä nimeä paperi, mutta muuten on homma hanskassa). Keskusteluyhteys on hyvä ja kehittämisorientoitunut. Hankekumppanuuden läheisyys verkkoja hyödyntämällä Yrittäjyyshenkisten yhteistyökumppaneiden yhteistyö on ollut avota ja oike hyvää. Laaja kumppanuuspohja. Välittömyys

6 9. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 14 Varsaista yhteistyötä on ollut toistaiseksi vähän, mutta sitä on tulossa. Vois tehdä yhteistötä, jos löytäis partneritahon ja aikaa muilta töiltä. Nä kun jatketaan, pääsemme vähtään 4:seen. Yhteisiä tilaisuuksia lisää jossa aikaa keskustella ja tutustua 'social events' Käsityemaailman ja toitatapojen yhtenäistäen Alueelista toan koordotia ja yhteisiä tilaisuuksia sekä keskustelua. Kaikki tekevät jota, mutta toimivat omissa poteroissaan kun Vapaamuurarit. Ymmärrän että projekt keskeen asia on hyvien käytänteiden levittäen ja kehittäen. Selkeämpi visio. Kaikkien vastuulla oleva asia ei ole kenenkään vastuulla. Tarvitaan tietoa siitä mitä tehdään, kuka tekee ja miltä os tehdään yhteistyötä. Pikkuhiljaa tutustutaan varmaan toan myötä parem. Miten voisimme vielä parem hyödyntää yhteistyöresursseja? Alueelliseen yhteistyöhön panostaen; onko verkottumista alueilla vielä tapahtunut? Jokaen kumppani tietää jokaisesta hankekumppanista, sen toimista yvissä. Va sitä kautta kumppanit voivat hakea yhteistyötä tämän hankkkeen mahdollistamissa sisällöissä. Tietoa mitä eri osapuolet tekevät hankkeessa. Työryhmien jatkuvuus on varmasti myös haaste, lukuunottamatta ammatillisa, jossa osallistujat ovat vakituisia ja asioilla on jatkuvuutta. Esim. pedagogen ryhmä on toistaiseksi vaihtuva, kaikki tapaamisi ei päällekkäisyyksien vuoksi pääse ja valtoja on tehtävä. Toita ehkä sisällöltään jonk verran etsii muotoaan. MIten aktivoida kaikki mukaan? Eri organisaatioiden toitatapojen läpäkyvyys ja yhteistoan kehittäen niiden pohjalta. Turussa todetti, että esim. ammatillen ja yleissivistävä toimivat liian erillään täytyy lähteä arvioimaan saavutettuja tuloksia yhdessä ja rakentamaan kyseisen arvion pohjalta kummallek puolelle (siis koko koulutuksen kentälle) soveltuvaa yleismallia keskeiset yrittäjyyskasvatusasiat ovat keskeisiä kaikilla koulutusaloilla paotukset ovat sitten asia erikseen. Esimerkiksi yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen ymmärtäen sekä yrittäjämäen asenne ja toitatapa soveltuvat kaikille. Yrittäjyy kouluttautumisessa ovat suurimmat erot, jotka jokaisen täytyy pohtia tykönään. Ehkä avoimuuden suuntaan 10. Tavoite 1. Pedagogen kehittäen ja sen seuranta Ryhmän tavoita on tukea yrittäjyyskasvatuksen pedagogista kehittymistä yleissivistävässä ja ammatillisessa opjankoulutusverkostossa. Pedagogista kehittymistä seurataan ja arvioidaan mm. yrittäjyyskasvatuksen mittariston avulla. Arvioi ryhmän toitaa tähän saakka. Vastaajien määrä: 25 Eteneen toivottuun suuntaan ,8 Tavoitteiden saavuttaen ,76

7 Kokousten sisältö tukee hankkeen etenemistä Aikataulu , ,8 11. Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 12 En ole löytänyt omaan käyttöön mitään pedagogista kehittymistä. En oike edes ymmärrä mitä yrittäjyyskasvatuksen pedagogen kehittäen tarkoittaa. Ollaan samalla kartalla asa suh YVI sivustot Pien askel epä kuk toimijataho omalla tavallaan profiloituen. En osaa vastata Toistaiseksi vaikea arvioida, ehkä siksik, että kaikki tapaamisi ei ole päässyt osallistumaan. Heikki ja mittaristo Kehittelyssä on huomioitu koko kohdejoukko Vastas jo edellä. Mittaristoajattelu ihan ok. Opjakouutuksen mukana oleen hankkeessa Ilmapiiri 12. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 14 Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo on ajatuksena hyvä, mutta vertailukohta palautteessa pitäisi olla oma ammattiryhmä tarkem ammatillisen koulutuksen ja esimerkiksi yleissivistävän koulun jonkun tietyn aeen aeenopja eivät ole vertailukelpoisia. Tällö on kurja saada palaut, että jota pitäisi tehdä toisella tavalla, jos se omassa työssä ei ole juurikaan mahdollista. Mittariston pitäisi olla myös sellaen, että siihen oikeasti pystyy vastaamaan so. esimerkiksi opetusmenetelmänimikkeet sellaisia, että kaikki ymmärtävät ne samalla tavalla. Esimerkiksi yhteistoallen oppien voidaan ymmärtää monella eri tavalla, jollo tällaiset asiat pitäisi avata kyselyssä ja tarkentaa. Ei kokemuksia. Mukana olevat toimijat eivät vieläkään ole sitoutuneet hankkeen yhteisi tavoitteisi, vaan kehittäen tapahtuu pääos yksiköiden sisäis. Tavoite siis etenee, mutta ni tapahtuisi kenties ilman hankk. Hankkeen lisäarvo? Ryhmän tehtävä on tavattoman laajaalaen ja siksi yhteisen käsityksen ja käsitteistön luoen on haasteellista Kuulla ja kuunnella toisia enemmän ja tehdä yh asioita toisi luottaen ei kilpaillen Materiaalia kaiken ikäsille ja kaikille toimijatahoille Mittaristo ei vieläkään tahdo istua kaikille toimijoille. Musta hakee vielä toitamuotoaan, ehkä Turussa pääsimme jonklaiseen yhteisymmärrykseen, mitä ryhmässä tehdään. Eri tahojen YVItoimenpiteiden (ja nimenomaan yvi:ssä tehtyjen!) näkyväksi tekeen. Meidän kaikkien toimijoiden pitäisi itse kokea tarpeelliseksi kertoa etenemisestä, esim. NING:ssä. Kyselyvastauksia saatu kov vähän, pyrimme laajentamaan vastaajajoukkoa Vastas jo edellä. Mittaristossa pitää huomioida enemmän ammatillisen opjankoulutuksen tarpeet vaikka sitten eri osion rakentamisella ammatilliselle opjankoulutukselle.

8 Erityis yliopistollisen opjakoulutuksen voimakkaampi sitouttaen Caseja esi 13. Tavoite 2. Yrittäjyyskasvatuksen kehittäjien verkosto Ryhmän tavoita on luoda yrittäjyyskasvatuskehittäjien verkosto. Verkostoon kuuluvat myös yrittäjyyttä edistävät sidosryhmät. Arvioi ryhmän toitaa tähän saakka. Vastaajien määrä: 28 Eteneen toivottuun suuntaan Tavoitteiden saavuttaen ,86 Kokousten sisältö tukee hankkeen etenemistä Aikataulu , , Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 15 Tutustuen uusi tekijöih. En ole ryhmässä. Verkoston laajentaen on mahdollista kaikille, avoimuus ja nostus näyttäytyy toassa. Oppimisympäristö on luonut konkretiaa, jonka kautta verkostoyhteistyölle on voitu näyttää konkreetti visio yhteisestä tavoitetilasta Tapaamiset ja seaarit Verkostoa saatu kokoon. Alkanut pikkuhiljaa rakentua, maakunnallen kehittämistyö ollut pohjana. Verkostoitumiselle on hyvät edellytykset, koska hanke sänsä on jo suuri verkosto. Eri toimijoiden tapaamiset ovat olleet hedelmällisiä. On syntynyt uusia oivalluksia. Ensimmäisessä kokouksessa hyvä ideoti päällä. Olen osallistunut va yh tapaamiseen, en osaa arvioida. Hyvä on varmaank se, että ryhmä on olemassa, tärkeä! Toitasuunnitelmassa paljon hyviä asioita, joita on hyvä edistää. En tunne tätä osuutta riittävän hyv voidakseni katt arvioida. Olen kuitenk ymmärtänyt, ettei verkostoon olisi saatu kov monia uusia jäseniä enää nykyisestä hankeverkostosta, mutta se sällään on jo vars laaja ja kattava. Kaikki tapaamiset ovat olleet hyviä. Orientaatio ja yh tahtotila ovat löytyneet. Koen henkilökohtais tärkeäksi sekä laajemmat tapaamiset että mm. tutkimusryhmän ja pedagogisen ryhmän toan. Valtavan paljon asiantuntemusta on saatu kerättyä yh. Seaari ovat olleet hyviä. verkoston laajuus Kokoonnuttaessa OK

9 15. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 13 Yhteiskokouksia kehittää ni, että tiedetään mitä missäk tehdään. Roolit epäselvät. Kenellä kälaen vastuu? Kehittäjien verkosto oman osatoteuttajien näkökulmasta on laajentunut runsaasti valtakunnallis, resurssit tai muut tekijät estävät välillä verkostoitumisen toimijoiden kanssa oman organisaation sisällä. Toimijat ovat liikkeellä eri motivaatio. Os sitoutuneisuus hankkeen edistämiseen ohutta, enemmän se nähdään omien asioiden markkotiväylänä ja muuto ollaan haluttomia jakamaan omaa muille. Yh kieli ja käsitteistö Mitä verkostolla halutaan tehdä? Koontaanko sitä va verkoston kokoamisen ilosta? Systemaatten kehittäen ja suuntaaen sekä konkreettisia toimenpiteitä tsekkauspisteitä ja arviotia Konkretia vielä hyv vähäistä. Ehkä pitäisi tarkem seurata Ngalustaa tämänk työryhmän osalta. Aikaa kaikkeen toitaan ei va ole, on pakko priorisoida ja keskittyä oleelliseen. vrt. edellen vastaus Avoimuutta vielä hieman lisää. Toisaalta on ehkä korostva 'emokumppania' kehittämisideoissa, jollo ne voidaan tehokkaam/kattavam saada yhteiskäyttöön. Yhteistyöhön hakeutuneiden toimijoiden asiantuntemus voitaisi varmasti vielä nykyistä syvällisem ja laajem saada käyttöön olisiko jonklaisia kollaboratiivisia ideoti ja kokemusten reflektotitilaisuuksia mahdollisuus järjestää jotka perustuvat dialogi? Verkossa yhdessä työskentelyni puutteellista ajankäytöstäni johtuen 16. Tavoite 3. Oppimisympäristön kokonaisnäkymä YVIoppimisympäristöä kehitetään myös opjankoulutuksen tarpeisi. Tähän liittyy muun muassa sisällöntuotantoa ja ympäristön testaamista, levittämistä ja juurruttamista. Arvioi ryhmän toitaa tähän saakka. Vastaajien määrä: 32 Eteneen toivottuun suuntaan ,72 Tavoitteiden saavuttaen ,62 Kokousten sisältö tukee hankkeen etenemistä ,96 Aikataulu , ,75

10 17. Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 15 Kritiso oppimisympäristökäsitettä, koska sivusto ei ole sellaen. Yhteistyö on alun sekavuuden jälkeen puhjennut kukkaan ja tekemisen meki on aistittavissa kokouksissa. Konkretia tekemiselle on löytynyt, ja aitoa sisältöä syntyy jo. Oppimisympäristön oppimateriaaliosio vaikuttaa todella hyvältä, vaikka onk vielä kesken. Viimeaikaen kehitys ollut positiivista Yh nostus Sivut etenevät pikkuhiljaa. Menee epä. Kokouksia ollut riittävästi, hyvä osaanotto. Musta oli hyvä, että oppimisympäristöä on käsitelty verkostopäivillä aktivoi Kommentoti on aa reagoitu kiitos Annelle aktiivisuudesta! Nyt hyvässä vauhdissa. Eteneen on vauhdittunut koko ajan. Ympäristöä pyritään kehittämään. Hyvä, että on websivut ja ne ovat kehittyneet ni, että sieltä löytyy nykyis helpom asioita. Mittaristohankkeen hyödyntäen Kommunikoti ollut mutkatonta ja toiut 18. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 15 Rakentakaa teraktiivisia toitoja sivustolle ni siitä voisi tulla ns. oppimisympäristö. Pysytään nyt saavutetussa suunnassa, ni ylitämme asetetut tavoitteet oppimisympäristöön tarvittaisi vielä lisää konkreettista kentällä tuotettua aeistoa, vasta monipuolisena kokonaisuus toimii aidolle vuorovaikutukselle rakentuvana. Hankkeen toimijoita on ollut vaikea saada toteuttamaan oppimisympäristön kaipaamia toimenpiteitä, sitoutuneisuus ollut hieman ohutta. Hankkeen levitttämisessä ja juurruttamisessa on parantamisen varaa. Yh tavoitteisto ja kieli eos Oppimisympäristön kehittäen on sikäli haasteellista, että monilla tahoilla tapahtuu paljon koko ajan ja kaikesta ei voi olla tietoen. Samo oppimisympäristön ajan tasalla pitäen voi olla haasteellista. Nyt on lisäksi vaikea arvioida oppimisympäristöä, kun ei kykene näkemään vielä sisältömateriaalien toimivuutta. Lisäresursseja oppimisympäristön kehittämiseen. Tuntuu, ettei 2.9. avatussa sivussa ole juuri sen jälkeen tapahtunut kehittymistä. Ryhmäläisten/kumppanien toimenkuvien ja sisältöjen selventäen: kuka tekee mitäk. Prosessi varmasti etenee, Turussa on päivitetty eri työryhmien toitaa ja se tuntuu ihan hyvältä, valitvasti kaikki ei voi osallistua vaan on tehtävä valtoja. YVIympäristön sisällöllen anti tuntuu niukalta, toimivuudessa käyttäjälähtöis ajateltuna paljon kehitettävää. En ole varma, onko annetut palautteet johtaneet korjaavi toimenpiteisi, mielestäni samoja puuttellisuuksia on todettu olevan kohtuuttoman pitkiä aikoja. Onko päivittäen suunniteltu järkevästi? Eteneen on, kuten use tämänkaltaisissa hankkeissa, lähtenyt liikkeelle ehkä aiottua hitaam, mutta usta siitä ei ole mitään haittaa. Tärketä on edetä kokonaisuuden ia tavoitteita kohti, jollo alussa onk hyvä varata aikaa miettimiseen ja suunnitteluun riittävästi, jotta lopputuloksesta saadaan mahdollisimman hyvä. Nyt vuoden 2011 lopussa alkaa vasta kunnolla hahmottua, millaen lopputulos voisi olla. Nyt sitten vaan tekemisen mekiä loppuhankkeen ajaksi! Verkkoympäristöön pitäisi jo vähitellen alkaa ilmaantua tuotoksia joillakhan niitä on jo valmia. Vai mikä se aikataulu olikaan? Edelleen websivujen kehittämistä sosiaalisen median hyödyntämistä enemmän voisi myös huomioida eikä va "passiivista" websivua.

11 opjakoulutuksen laajempi sitouttaen Sanoista konkretiaksi muuntaen 19. Tavoite 4. Yrittäjyyskasvatus osaksi opjankoulutuksen strategioita ja opseja Ryhmän tehtävänä on yrittäjyyskasvatuksen rool vakinuttaen yleissivistävässä ja ammatillisessa opjankoulutuksessa. Yrittäjyyskasvatus saadaan osaksi strategioita ja opetussuunnitelmia. Arvioi ryhmän toitaa tähän saakka. Vastaajien määrä: 27 Eteneen toivottuun suuntaan ,96 Tavoitteiden saavuttaen ,81 Kokousten sisältö tukee hankkeen etenemistä ,96 Aikataulu , , Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 12 Takuulla haastav osaalue. Verkostoituen. Olen kaukana tästä tavoiteryhmästä. Osatoteuttajan näkökulmasta on yrittäjyyskasvatus tegroitu jo tämän lukuvuoden opsi ja ops uudistamistyössä yrittäjyyskasvatus edelleen tegroidaan näkyväksi osaksi opjankoulutusta. Tavoite on selkeä, eteneenk suht toimivaa. Liikkeelle on päästy Keskustelut ja kohtaamiset. Omassa oppilaitoksessa ja yksikössä myötätuuli asialle Tähän vaikeaa vastata. Hyvä että vaikutetaan valtakunnallis. Seaarit ovat tukeneet yrittäjyyskasvatuksen saamista osaksi opetussuunnitelmia. tavoite tärkeä Ilmapiiri

12 21. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 12 Aikataulu haastava. Edetään suunnitelman ni ylitämme tavoitteemme. Kehittäen jäänee vars oppilaitoskeskeiseksi, yhteistä, koko opjankoulutusta sitovaa strategiaa tusk syntyy. Monet oppilaitokset ovat lisäksi juuri päättäneet opseistaan, joten muutosta ei ole luvassa hankeajan puitteissa. Miten saada yliopistojen vastuu henkilöt mukaan? Eri tahojen OPSeih pääseen Ehkä vielä organisoidumpaa toitaa, tapaamisia, keskustelua, arviotia, novotia. Työstetttävä va epä konkretian tasolle. Tsekkauspisteitä. Omassa organisaatiossa ops ja strategiaprosessit kulkevat omaa tietään, ja yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta näyttää ihan hyvältä. Tämän tavoiteryhmän merkitystä käytännön toalle en kov selkeästi hahmota, tuo valtakunnallen vaikuttaen lienee tärketä. Kaikki osallistuvat opjanoulutusyksiköt eivät käsittääkseni strategioissaan paota asiaa yhtä paljon aakaan yliopistojen puolella. YVI:n rooli vielä jäsentymätön Työkaluja näytille 22. Tutkimustyö Ryhmän tavoita on yrittäjyyskasvatuksen monitieteisen tutkimuksen vahvistaen. Arvioi hankkeessa tehtyä tutkimustyötä. Vastaajien määrä: 27 Eteneen toivottuun suuntaan ,04 Tavoitteiden saavuttaen ,04 Tutkimustyö tukee hankkeen etenemistä ,11 Kokousten sisältö tukee tutkimustyön ,12 etenemistä Aikataulu ,06

13 23. Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 16 Hyvä kun tutkitaan, mutta olisi olennaista keskittyä myös operatiiviseen toitaan ja tekoh. En ole kinostunut tukimuksesta. avoimuus ja läpäkyvyy saak, mikäli olisi ollut mahdollista osallistua aikataulullis. Mielenkitoen ja hyödyllen foorumi Laajan tutkijaverkoston syntyen Edellä esitetyt perustelut, tapaamiset ja koulutustilaisuudet. vaikea sanoa, kun seurannut va etäältä Tutkimus on ollut monipuolista ja tutkimushankkeita ja artikkeleita on paljon vireillä. Samo jo nyt on saatu paljon aikaiseksi. Tutkimuksen osalta on tapahtunut paljon hyvää yhteistyötä. Innostunut porukka ja näyttää, että tutkimukseen panostetaan hyv paljon. Tämä on tärkeää. Tutkimustoita on kov näkyvässä roolissa ja keskeen, mikä toisaalta on hyvä, mutta voi myös saada ylivallan. Tutkimusryhmässä työstetään mielenkitoisia ja tärkeitä asioita. Mukava ilmapiiri ja mahdollisuus osallistua etänä kokouksi on ollut hyv toimivaa. Olen ilahtunut aak HAMK AOKK:n osalta siitä, miten monia yhteistyön mahdollisuuksia on avautunut ja yhteisiä esityksiä ja artikkeleita on syntynyt hyv. Tutkimusryhmän kokoontumiset ovat olleet antoisia ja tärkeitä sekä hyv valmisteltuja. Mielenkitoista ja merkityksellistä kuulla meneillään olevista tutkimuksista. yhteistyö tiede ja tutkimuksyhtersiöjen välillä yhdessä valmistelu 24. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 12 Tiedonkulku on tutkimusprosessista erittä huonoa. Missä mennään, mitä tehty, millaisia teemoja ja suuntia tähän mennessä En osaa edes arvoida tutkimustyötä kun en tiedä missä siä mennään. Enemmän panosta arjen toitaa tukevi asioih. eo Käsitys tutkimuksen etenemisestä jäänyt hajanaiseksi; eivätkö tutkijat tekisi tätä työtään ilman hankk? Yhteistyön tiivistäen Tutkimuksen suh haasa on use aikataulut. On paljon muuta kiireellistä työtä, sillo tutkimus use kärsii. Kokouksi vieläk enemmän jos mahdollista sisällöllistä keskustelua ja yhdessä ideotia. Oma osuuteni tutkimuksen suh on aikataulupula, resurssit ei millään riitä kunnolliseen paneutumiseen. Tällä hetkellä tutkimustoita on hyv sekalaista ja aa en ole varma, miten tutkimustoita liittyy hankkeen toitojen arvioimiseen. Oman osuutensa tähän tuo Mittaristohanke, joka on erillen, mutta kutenk merkittävässä osassa arviotia. Konkreettiset YVItutkimusnäytöt melko laajan ryhmän sisällä näyttää tiivistyvän muutami henkilöih. Miten osallistaa muutk kinostuneet? Syksy 2011 on ollut melkoista hiljaiseloa, vaikka abstraktien deadlet varmaan pyörivät... Myös kasvatustie tärkeisi kvkonffi täytyy lähettää abstrakteja (esim. P. Kyrö toi tämän esille Lappeenrannassa yleis yrkastutkimuksen kehittämisen kannalta) lisää perusselvityksiä ja tutkimustoitaa. Teoiksi muuntaen

14 25. Intensiivipäivät ja muut hanketoimijoiden väliset kokoontumiset Hanketoimijat ovat kokoontuneet hankkeen aikana tensiivipäivillä sekä pienempien ryhmien tapaamisissa. Arvioi miten yhteiset tapaamiset ovat onnistuneet. Vastaajien määrä: 34 Vievät hank toivottuun suuntaan ,41 Tukevat hanketavoitteiden saavuttamista ,59 Sitouttavat hanketyöskentelyyn ,44 Tukevat yhteistyötä ja työjakoa , , Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 16 Nähdä uudet ihmiset Turussa onnistutti hyv. Avoimuus, läpäkyvyys ja tekemisen meki. Verkostoituen face to face. Vaikka eromaen läpäkyvyyttä tukeva on Ngverkosto. Tapaamiset lisäävät toimijoiden yhkuuluvuutta ja levittävät hankkeen tunnvuutta. Hyv laaditut ohjelmat ja sisällöt koulutuksissa Eriomaiset koulutustilaisuudet. myön ilmapiiri Intensiivipäivillä on ollut erittä hyvä ja nostunut ilmapiiri. Hanketoimijoiden sitoutuen asiaan on todella havaittavissa. Päivät edistävät hyv toimijoiden verkostoitumista. Asiasisällöt ovat olleet myös hyviä. YVItapahtumat ovat laadukkaasti järjestetty. Tapaamiset ja kohtaamiset. Hyvä henki valtaosassa tilaisuuksista. Olen seurannut lähnä sivusta ja hanketyöntekijämme vaikutelmista päätellen työskentely on ollut onnistunutta. Kehu jo alkuvastauksissa aoan, johon olen osallistunut, eli Turun laajan tapaamisen, jossa hyvä henki tiivistyi positiiviseksi energiaksi torstaiiltapäivänä. Inte4siivipäivät ja hanketoimijoiden väliset kokoontumiset ovat olleet hyviä sisällöltään ja prosesseissaan. Kansavälisyys

15 27. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 13 Kiireen tunnelma pois. Tiedottamista lisättävä. Koonteja siitä mitä tehty, muuten tehdään verkostoissa päällekkäistä työtä. En ole ollut vielä näissä. Kaikki vitys Ngverkoston kautta. Pakotetaan lievästi kaikki toita sne. lisää avoimuutta ja läpäkyvyyttä ja verkostoitumismahdollisuuksia, kun kyseessä on näk laaja valtakunnallen verkosto. Päivät tulisi käyttää puhtaasti hankkeen sisältöjen edistämiseen. Muiden puheiden aika on vasta myöhem. Tiedottaen jälkikä Sma jatkukoon! selkeät tavoitteet päiville ja niiden arvioti En näe tässä suhteessa mitään kehittämistarpeita. Toita on ollut ni hyvää. Sisältöih enemmän mukaan nuoria opjia, opjaopiskelijoita jakamaan best practise tyyppisiä ajatuksiaan. Miten eri hankkeet saavat näkyvyyttä, miten oikeasti verkostoidumme hankkeidemme kautta, miten jaetaan kokemuksia, asiantuntijuutta ja osaamista? Jotenk esim. Turussa puhjennut nostus pitäisi saada hyödynnettyä ja pidettyä yllä etteivät toimijat pääsisi unohtumaan omi oloihsa taas... Lisää caseja 28. Tiedotus, markkionti ja levittäen Arvioi kuka hankkeen tiedottamiseen, markkoti ja levittämiseen tähtäävät toot ovat onnistuneet tähän saakka. Vastaajien määrä: 32 Toukokuussa opjankoulutusjohdon ,92 seaari Marraskuun seaaripäivät ,48 Hankeesitteet ,03 Muu markkotimateriaali Muu tiedottaen , ,05

16 29. Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 11 Toivottaasti ulkopuolelle positiiven näkyen, uskon nä, en ole varma. Erittä näkyvä markkoti antaa ulospä kuvan, että paljon on tehty, mutta samalla toimijana en ole varma onko tehty ja mitä? Olen saanut paljon sähköpostia teiltä. Marraskuun seaaripäivät hyv toteutettu ja mahdollistivat verkostoitumisen. Sitouttamisen lisääen ja tekemisen meki. Selkeät materriaalit vaikea sanoa, kun ei ole ollut itse konkreettis juurikaan mukana muutaku oman yksikön osalta Hankkeen yleisilme on pirteä, aktiiven ja positiiven. Tämä välittyy tapahtumista ja materiaaleista. YVIn näkyvyys monessa tilaisuudessa. Valitvasti amkpäivien päällekkäisyyksien vuoksi meidän organisaatiosta edustus ei ollut riittävää. Marraskuun seaari oli antoisa ja hyv järjestetty, vaikka juuri olleet Ykasvatuspäivät vähän paoivat päälle, omaleimaisuus vielä enemmän esi. Avoimuus markkotiasioissa. Näkyen 30. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 16 Omaa verkostoa tulisi hyödyntää tiedottaessa. Kouluille lähetetyt saatteet ovat use olleet puutteellisia ja opjien vastaamismotivaatio jää tällö hyv vajavaiseksi. Aikapula vaivaa itsellä. Markkotimateriaaleja osatoteuttajille. Keskeneräisä julkaistut nettisivut hankaloittavat asiakkaiden nostuksen virittämistä siä vaiheessa, kun hanke on oikeasti saanut jota valmiiksi. Tiedottamista ja markkotia pitäisi suunnitella kokonaisvaltaisem ja ryhtyä toimi hyvissä ajo. Esim. tapahtumista pitää tiedottaa hyvissä ajo, tai parask markkotiidea valuu hukkaan. Uutiset ja puffit tyyli valmiita julkaistaviksi organisaation oma osuus liittäen! Aeiston käyttöas nostaen Voidaanko verkkomaontaa hyödyntää? Jatkossa tiedotusta tulee vielä lisätä, sillä asia on ni tärkeä ja koska monia eri tahoja, mutta kaikilla ei ole sukaan tietoutta YVIhankkeesta. Vieläk systemaattista näkyvyyttä eri foorumeilla. Sisäiseen viesttään enemmän paukkuja. Ngalustan aktivoien käyttöön Lyhyt, selkeä ja ytimekäs esite YVIstä, ei liikaa asiaa ja tekstiä. Viestnän selkeyttäen ja rönsyt pois. Opjankoulutusta johtavien henkilöiden osallistuen ei ole ollut kov kattavaa Websivujen muutoksista voisi etukä formoida. Lisäksi voisiko tehdä jonk kirjan tai webkirjan hankkeen merkeissä. Lisää sitoutumista / ml. omani

17 31. YVI omassa organisaatiossanne Arvioi hank oman organisaationne näkökulmasta. Vastaajien määrä: 34 Miten olen itse toiut ,97 Miten johto on sitoutunut ,06 Miten muut ovat tietoisia hankkeesta ,91 Miten muut ovat sitoutuneet hankkeeseen ,7 Aikataulu ,79 Kustannusarvio , ,9 32. Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 15 Pääsiäismunat oli menestys. Tärkeä asia kehittää ylipäätään opjankoulutusta. Homma on kokonaisuutena ottaen toiut ni toan ku henkilösuhteidenk tasolla. Hyvä yhteistyö ja tekemisen meki. Seurantavastuualueet ja yhteistyö. Asiantuntijaorganisaation tapaan. Säännölliset työkokoukset. Hankkeen vetäjät ovat erittä sitoutuneita ja motivoituneita. Samaa ei voida sanoa kaikista hanketoimijoista, joille yvi on yksi työtehtävä muiden joukossa. Kaikkeen ei voi eikä ehdi paneutua yhtä tensiivis. Innostunut ja laadukas työskentely asiasisältöjen parissa Johtajan lisäksi kaksi opjaa jo kolmestakymmenestä on herännyt ja lopulta oivaltanut asian merkityksen. On saatu tuoda esille asiaa. Suunnitelma on ollut hyvä suuntaanantava pohja toalle. Ihmiset ovat olleet omassa organisaatiossani erittä kinostuneita hankkeesta ja muutama ihen on ollut myös YVIn tapahtumissa mukana. Hankkeella on yhtymäptoja oman organisaationi muutami hankkeisi. YVIvastuutahon (Turku) luottamus ja sitoutuen kumppan toitaan. Arvioti perustuu HH YVIosaprojekt ohjausryhmässä (koostuu AOKK johdosta ja YVItoimijoista) käytyyn arviotikeskusteluun: Yhteistyö InnoOmnian kanssa! Oma osaprojekti on pystynyt ylittämään rajoja ja yhditämään TKtoitaa ja opjankoulutusta aikaisempaa parem. Projektissa käytännön tekeen ja toita sekä sen kautta uuden syntyen koetaan hyvänä ja toitaa vakinuttavana. Projekti on pystynyt yhditämään ja sitouttamaan monia eri toimijoita ja tahoja, homma on hanskassa. Hanketoimijat ovat tarttuneet ja nähneet heikkoja signaaleja, joih on reagoitu. Projektissa tuotetaan mallia, jota voidaan monistaa ja soveltaa muihonk oppimisympäristöih, tuottaa uutta toitaa. Itsearvioti lomakkeena ja toki arviotak sai myönteistä palaut sisäiseltä ohjausryhmältä! Hanketyöntekijä on kokenut ja varautunut myös haasteisi henkilöstön sitouttamisessa Olen itse ollut aktiivisempi ku mih sitoudu. Hankkeen tavoitteet kinostavat omien keskustelualoitusteni kautta joitak kollegoitani.

18 Tarkoitukseni on antaa panokseni YVIn tutkimustoitaan, mikä ei ollut alkuperäisessä suunnitelmassa. Yrittäjyyskasvatuksen "myyen" vie oman aikansa organisaatiossa. Itse saanut valita ajankäytön puitteissa 33. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 15 Suur osa ajasta menee hankebyrokratiaan, eikä varsaiseen asian edistämiseen. Oman organisaatio aktivoti. Kustannuksia pitäisi kerryttää meillä rivakam. Resurssia saaneet ihmiset eivät tunnu kaik os ymmärtävän tehtäviään. Vika on toki vetäjässä eli ussa, mutta kun rautalangastak vääntää... MInun pitäisi olla aktiivisempi. Nä kun jatketaan, saavutamme tavoitteemme tavoit parem. Kustannusten/reusrssien puitteisa toimitaan, vaan rahaa tulee olla käytössä enemmän jos halutaan saada aikaiseksi enemmän Taloushallto ja sen rutiit Pääkallopaikan voimat vierailulle. Systemaatten asioiden epä vieen Voisi tehdä vielä enemmän erilaisten yhteistyökuvioiden synnyttämiseksi, mutta aika ja energia eivät aa riitä. Ohjausryhmässä esille tullutta: Kinitetään erityistä huomiota ohjaajien (opjankouluttajien) ohjaamiseen toimimaan aktiivis Yrittäjyyskasvatusohjelmassa opiskelijoiden ohjaajan roolissa ja siten myös antamaan panosta InnoOmnian toitojen kehittämiseen. Tällä tavo vahvistetaan yhteistyötä. Vaikka YVIstä tiedotetaan ja keskustellaan henkilöstökokouksista, ni toivotaan yleistä tiedot henkilöstölle, nyt tiedotus on suunnattu lähnä Yrittäjyyskasvatusohjelmassa toimiville. Henkilöstön sitouttaen nykyistä laajem eri hankkeisi on yleisem ongelma, mutta tässä yrittäjyyskasvatuksen asiassa se kieltämättä vaikuttaa olevan erityisen vaikeaa eikä uusia kinostuneita helposti saada mukaan, vaikka kansakuntamme todella tarvitsisi uutta yrittävää mieltä nää aikoa. Kun johto ei sitoudu todellis, kollegan on vaikeaa yrittää sitouttaa vertaisiaan. Homma jää asian jatkuvan erilaisissa keskusteluissa ylläpitämisen varaan. Tulemme saavuttamaan tavoitteemme verkkokurss suh, vaikka kumman pitkään sopimuspapereista uupuu nimiä en tiedä mitä nimiä, mutta kurssi tulee josk hieman myöhässä. Itse voisi ottaa aktiivisem ja useam asiaa esille, kuitenk "varovais", ettei tule "foähkyä" yrittäjyyskasvatuksen korostamisesta. AlkuYVI >=< YVI? Jotensak selkinyttävä, vaikkak yhdessä. Tuleva opjien uudenlaen opetus! Paukkuja... Kaiken kaikkiaan vaikea viitekehys huomioiden => Ei paha 34. Vastaajan tiedot Vastaajien määrä: 37 Olen hanketoimija Olen ohjausryhmän jäsen

19

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Syksyn 2016 arviointikyselyt Seinäjoen perusopetus Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Tässä yhteenvedossa on käyty läpi kaksi kyselyä. Ensin tarkastellaan perusopetuksen opettajille

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

YVI-hanke 2010 2013. Jaana Seikkula-Leino. projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto

YVI-hanke 2010 2013. Jaana Seikkula-Leino. projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto YVI-hanke 2010 2013 Jaana Seikkula-Leino projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto YVI-hanke (2010 2013), tavoitteet 1) Yrittäjyyskasvatuksen

Lisätiedot

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa

Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Itsearvioinnin toteutus pilotoinnissa Valmisteluvaihe ja tausta Tiedotus Osallistaminen Pilotointiprosessin toteutus Itsearviointi-istunnot Tietojen koonti ja syöttö Mitä maksoi? Hyödyt: Organisaatiolle

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 11.4.2012 Ohjelma 10.00 10.30 Päivän avaus ja katsaus edelliseen kertaan 10.30 12.00 Aivoriihityöskentelyä / Learning Cafe 12.00 13.00 Lounas 13.00 15.00 Aivoriihityöskentelyä

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy 1. Koulutusryhmä johon osallistuin (mikäli osallistuit päiviin eri ryhmistä vastaa 1. koulutuspäivän osalta) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 17: Turku 6. ja

Lisätiedot

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä Laituri-projekti / Mervi Sirviö Taustaa ELY kierroksen ennakkokyselyyn Kysely lähetettiin 15 ELY:lle 23.6.2012, johon kaikki vastasivat (viimeiset 23.8.)

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella Anneli Koistinen 15.9.2015 nuorten työpajatoiminnan vakinaistaminen v. 2003 nuorten työpajakeskus, päätös 2010, valmistui 2013 Byströmin

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen nykytila ja mahdollisuudet

Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen nykytila ja mahdollisuudet Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen nykytila ja mahdollisuudet Tiina Suorsa Spring House Oy 1.3.2016 STAFFPOINT SPRING HOUSE SAIMA SOFT Yleistä haastattelukyselystä Ravintola-alan oppisopimuskoulutuksen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN palautelomake

HUIPUT KEHIIN palautelomake HUIPUT KEHIIN palautelomake 1. Organisaatio Skills Finland ry SAMPO Saimaan ammattiopisto Sampo Vaasan Ammattiopisto Winnova Hyria koulutus Oy WinNova EteläKarjalan koulutuskuntayhtymä Linnan Vartijat

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI. Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKKEEN ULKOINEN ARVIOINTI Piia Tienhaara & Pasi-Heikki Rannisto 25.10.2016 TOIMEKSIANTO JA TAVOITE Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen ulkoinen loppuarviointi Ajalla 1.10.-25.10.2016

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY

MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY MAASEUTUVERKOSTON STRATEGIAN PÄIVITYS KAISA LÄHTEENMÄKI-SMITH ELINA AURI NET EFFECT OY 26.5.2010 Lähetetty 24.4.2010 N= 830 Vastauksia 216 Vastausprosentti 26 % Vastaajat edustavat lähes kaikkia verkostotoimijoita

Lisätiedot

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen

Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Laatutyö ja opetuksen kehittäminen Kauko Hämäläinen Johtaja, professori Tievie-koulutus 26.10.2006 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Esityksen tavoitteet Esitellä, miltä yliopisto-opetus näyttää arviointien

Lisätiedot

Osa A. Valtuustotyön arviointi

Osa A. Valtuustotyön arviointi Osa A. Valtuustotyön arviointi Mitä olet valtuuston toimintakulttuurista? 1=Toimii 5=Toimii huonosti hyvin Strategia ohjaa päätöksentekoa... 1 2 3 4 5 Yhteiset pelisäännöt ovat olemassa ja niistä pidetään

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö. Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Koulutuskysely asuinkiinteistöjen turvallisuuskoulutetuille 2012 Mistä kyselyssä oli kyse? SPEK ryhmän omatoimisen varautumisen kurssitetuille suunnattiin asiakaskysely

Lisätiedot

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta!

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Tuula Kurkisuo KM, Erityisopettaja,Tiimimestari Omnian ammattiopiston yrittäjyyspolkuvastaava TYÖTAITAJAHANKE, vastuuvalmentaja

Lisätiedot

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014

Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 Työpajojen esittely ja kokemukset: Tampere 25.9.2014, Vaasa 2.12.2014 MOSAIC-ohjausryhmä, 15.1.2015 Janne Laine, Johanna Leväsluoto, Jouko Heikkilä, Joona Tuovinen ja kumpp. Teknologian tutkimuskeskus

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Esimerkkinä Palvelujen markkinointi kurssin verkkototeutus Virpi Näsänen 16.11.2016 Lähtökohtatilanne Sovimme Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa

PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa PTH-yksikkö - toimija lähellä kuntaa Järjestämissuunnitelma PPSHP - mistä nyt sovittava? Päivi Hirsso 190402012 Perusterveydenhuollon vahvistaminen perusterveydenhuollon yksiköiden perustehtävänä Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä.

OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA Käsitelty ohjausryhmässä Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. OMA HÄME -VIESTINTÄSUUNNITELMA 2016 2019 Käsitelty ohjausryhmässä 22.11.2016 Hyvää ja avointa yhteistyötä. Yhteinen uudistus, yhteinen viestintä. Sisältö 1. Viestintä sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun

Lisätiedot

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA!

LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! LAMPPU2015-hanke Ohjauryhmän 1. kokous 16.5.2013 klo 13:00 Lync verkkokokous TERVETULOA! 1. Kokouksen avaus Tervetuloa LAMPPU2015-hankkeen ohjausryhmän 1. kokoukseen! 2. Läsnäolijoiden toteaminen Ohjausryhmän

Lisätiedot

PALAUTEKYSELYN TULOKSET

PALAUTEKYSELYN TULOKSET Mentorointiohjelma 2014 PALAUTEKYSELYN TULOKSET 18.11.2014, n=72 Mentorointiohjelma 2014 0 FAKTAT 18.11.2014 31 paria Helsingissä 20 paria Tampereella 9 paria Oulussa 120 ammattilaista 6-11/2014 RILin

Lisätiedot

SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU

SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU 1 SUUNTA TOIMINNAN JA ARVIOINNIN SUUNNITTELUN TYÖKALU Suunta on työkalu, jota käytetään suunnittelun ja arvioinnin apuna. Se on käyttökelpoinen kaikille, jotka ovat vastuussa jonkun projektin, toiminnon,

Lisätiedot

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin

Viestintä strategian mahdollistajana. Elisa Juholin Viestintä strategian mahdollistajana Elisa Juholin 1.9.2016 Karu totuus Jopa yhdeksän kymmenestä strategian toimeenpanosta epäonnistuu Jopa yhdeksän ihmistä kymmenestä ei pysty konkreettisesti sanomaan,

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Ohjausryhmän six-pack

Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän six-pack Ohjausryhmän rooli ja vastuu projektien seurannassa? Mitä ohjausryhmän tulisi tehdä ja mitä sen ei tulisi tehdä? Ohjausryhmän merkitys projektin onnistumiseen? Projektipäivät 2016

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikko-verkostot Kansalaisareena 2016

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikko-verkostot Kansalaisareena 2016 Vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreiden Valikko-verkostot 2016- Kansalaisareena 2016 Toiminnan tavoitteet Päätavoite: Tavoitteena on kehittää vapaaehtoistoiminnan laatua ja saavutettavuutta paikallisesti

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Kehittyvä rehtori oppilaitosjohdon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 30 op

Kehittyvä rehtori oppilaitosjohdon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 30 op Kehittyvä rehtori oppilaitosjohdon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 30 op. 2010 2011 Teematehtävä 2 Henkilöstö- ja työyhteisöjohtaminen Sirpa Kova MUUTOKSEN EDISTÄMISEN JA TIEDON JAKAMISEN HYVÄT

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Columbus- palkkausjärjestelmä Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Suomen ympäristökeskus 11.1.2008 2 1. JOHDANTO Henkilökohtainen palkka muodostuu Columbus- palkkausjärjestelmässä tehtävän vaativuuteen

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Aluetoiminnan tarvekartoitus. 142 vastausta avoinna Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut

Aluetoiminnan tarvekartoitus. 142 vastausta avoinna Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut Aluetoiminnan tarvekartoitus 142 vastausta avoinna 15.12.-15.1.2017 Kanavat; Liikuttaja, useat eri fb-sivut, yhdistyspalveluiden nettisivut 1. Tiedätkö mihin latualueeseen yhdistyksesi kuuluu? 2. Pidätkö

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Venninen, Leinonen 2013

Venninen, Leinonen 2013 Varhaiskasvatuksen seudullinen tutkimus- ja kehittämisverkosto Tampereen yliopisto/kasvatustieteiden yksikkö Tampereen kaupunkiseutu/varhaiskasvatuspalvelut Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala,

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Mikä GAS -menetelmässä haastaa ja mikä tuntuu helpolta? Jari Turunen Apulaisylilääkäri

Mikä GAS -menetelmässä haastaa ja mikä tuntuu helpolta? Jari Turunen Apulaisylilääkäri Mikä GAS -menetelmässä haastaa ja mikä tuntuu helpolta? Jari Turunen Apulaisylilääkäri Omistautuu työllesi pysyminen pääsy paluu 1.12.2015 Mihin GAS tavoitteet perustuvat? Tilanneanalyysi tärkeä, riittävä,

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1

Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Hyvää huomenta Hyvää huomista 13.3.2016 1 Kemianteollisuus ry TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Ammattiliitto Pro ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Työhyvinvoinnin kehittäminen on kemian alan työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto AIKUISKOULUTUKSEN LAATU- JA VAIKUTTAVUUS, OPISKELIJAPALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 46,0 % Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet Sivu 1 / 11 Koulutuksen sisällöt

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle!

Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Pirkanmaa 2019 Tehdään yhdessä Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin uudistus Pirkanmaalle! Esivalmistelun viestintäsuunnitelma Hyväksytty johtoryhmässä 13.10.2016 (Tämä suunnitelma ei sisällä mahdollisesti

Lisätiedot

Kirjasto mukana OPS-prosessissa Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Kirjasto mukana OPS-prosessissa Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kirjasto mukana OPS-prosessissa 29.10.2015 Elina Kauppila, informaatikko, Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Koulu on kirjaston tärkein yhteistyökumppani Miksi näin? koulun kautta kirjasto tavoittaa

Lisätiedot

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen

Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ. Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen Työsuojelupaneeli V TYÖTERVEYSYHTEISTYÖ Minna Toivanen, Auli Airila & Minna Janhonen 8.5.2015 1 Työsuojelupaneeli V Työsuojelupaneeli on työsuojeluhenkilöstölle suunnattu, ajankohtaisia työelämäasioita

Lisätiedot

ELO Keski-Suomessa. TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia. Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus

ELO Keski-Suomessa. TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia. Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus ELO Keski-Suomessa TNO-asiantuntijoiden koulutus 4.11.2013 Salmia Marja Pudas, Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen ELO - mistä lähdettiin liikkeelle? Ohjauksen alueellista kehittämis- ja yhteistyötä on

Lisätiedot

KUNTO Muutoksen seurantakysely

KUNTO Muutoksen seurantakysely KUNTO Muutoksen seurantakysely Muutoksen seurantakyselyn tavoitteena on auttaa organisaation johtoa seuraamaan muutosprosessia ja arvioimaan sen vaikutuksia. Kysely tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden

Lisätiedot

Ihmisenä verkostoissa

Ihmisenä verkostoissa Ihmisenä verkostoissa Merja Niemi-Pynttäri TE-ERKKERI Työvoimaopisto Taustaa.. ihmisen suuri vahvuus on taipumus saada toiset mukaan omiin projekteihinsa ja kyky sijoittaa itsensä tavoitteita tukeviin

Lisätiedot

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA

PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA PREVENTIIMIVERKOSTON KÄSIKIRJA Preventiimi on valtakunnallinen nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus, jonka kohderyhmä on nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Preventiimi kehittää nuorisoalan

Lisätiedot

Opiskelijaohjaajakoulutuksen kehittämien alueellisena yhteistyönä. Vetovoimaisuutta hoitotyöhön opiskelijaohjauksen käytäntöjä kehittämällä

Opiskelijaohjaajakoulutuksen kehittämien alueellisena yhteistyönä. Vetovoimaisuutta hoitotyöhön opiskelijaohjauksen käytäntöjä kehittämällä Opiskelijaohjaajakoulutuksen kehittämien alueellisena yhteistyönä Vetovoimaisuutta hoitotyöhön opiskelijaohjauksen käytäntöjä kehittämällä POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Uusien toimintatapojen painopisteet

Uusien toimintatapojen painopisteet Miksi muutos? Tavoitteena kokonaisvaltaisempi ohjausrooli organisaation ja henkilöstön kehittämiseen ja työhyvinvointiin koko UH:ssa Valtavirtaistetaan 70-20-10 ajattelu- ja toimintatapa koko organisaatioon.

Lisätiedot

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen

It-Peda - verkosto TieVie - Turku. Lauri.Saarinen It-Peda - verkosto 6.9.2002 TieVie - Turku Lauri.Saarinen Lauri.Saarinen@hkkk.fi Mikä IT-Peda? IT-Peda -verkosto on Suomen yliopistojen opetusteknologiayksikköjen (tai vastaavien) verkosto, joka on aloittanut

Lisätiedot