YVI! -hankkeen itsearviointikysely

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YVI! -hankkeen itsearviointikysely"

Transkriptio

1 YVI! hankkeen itsearviotikysely 1. Hankekokonaisuus Arvioi miten hanke on edennyt kokonaisuutena tähän saakka Vastaajien määrä: 36 Eteneen toivottuun suuntaan ,08 Tavoitteiden saavuttaen ,95 Aikataulu , ,94 2. Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 24 Laajaalaisuus, verkostoituen, mahdollisuus osallistua tilaisuuksi. Iloen ilme. Paljon satsattu markkotimateriaali sisältöä enemmän? Verkostoituen livetilaisuuksissa, Turun tensiivipäivät. Tiedottaen kokouksista ja tapahtumista. Hyvää ja toimivaa on ollut heti alussa tehdyt toitasuunnitelmat, yleis ottaen positiiven ja virittävä ilmapiiri ja mahdollisuus seurata kaikkien toimijoiden toimija tavalla tai toisella = lähäkyvyys. Hyvää on myön oman osatoteuttajan projektiryhmän hyvä yhteistyö ja novatiiven ote. Ja yleis verkostoituen on mahdollistettu koko projektia ajatellen. Verkostoituen on tapahtunut positiivis Toita on kehittynyt toimivampaan suuntaan hankkeen edetessä, etenk nyt syksyllä 2011 Hankkeen sisällön tuotanto ja hanketoan organisoti Projekti kokonaisuutena on ollut menestyksekäs kun arvioidaan sen vaikutusta. Ommassa organisaatiossa YVI:n ansiosta yrittäjyyskasvatus on saatu opetussuunnitelman perusteisi ja edelleen pakolliseksi optokokonaisuudeksi. Ilman tätä projektia se ei olisi ollut mahdollista. Tavoitteet, YVIseaari marraskuussa. Yhteistyö yleensä ja esim. opjakorkeakoulujen kesken, mutkaton ilmapiiri Hankkeessa on ollut hyvä toan ilmapiiri ja verkostoituen. Eri toimijat ovat tarttuneet toimeen aktiivis omissa yksiköissään. Yhteistyö eri toimijoiden välillä on ollut hyvää. Yllä olevi kysymyksi oli vaikeaa vastata, sillä täys selvää ymmärrystä hankekokonaisuudesta ei ole. YVIseaarissa näytti siltä, että hankkeen toimijat (kumppanit) puhaltavat yh hiileen, yrittäjyyskasvatuksen kehittäen on kaikille tärkeää. Alkukankeuden jälkeen toan organisoti ja toita on lähetynyt hyv käynti. Hanke on laaja ja toimijoita paljon, joten haasteita varmasti piisaa jatkossak. Tekemisen meki on hyvä ja vähitelen yleiset ja yhteiset käytännöt alkavat löytää paikkansa. Projekt toimijoiden yhteishenki on hyvä ja mahdollistaa yhteisen tavoit en työn. Projekt johto pyrkii tasapuolisuu ja huomioi erilaiset koulutuksen asteet ja alat. tekemisen meki Yhteistyö, avoimuus ja kehittäen Säännölliset tapaamiset, etenk facetoface on säännöllisenä tarkeää sähköisen viestnän ohella.

2 Tapaamiset on valmisteltu hyv. Hankkeen myötä on yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristö kehittynyt ja pilotonn avulla on päästy parem kehityksen ytimeen Seaari päivien sisällöt ovat olleet hyviä. Laaja yhteistyöverkosto. Innostuneisuus. Verkostoituen Oman organisaation sisällä yhteistyö on toiut oike hyv. En ole tos ennättänytkään kov paljon vielä osallistua koko hankkeen toitaan. 3. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 24 Raportoti ja kehittämistoitojen toimeenpano projekt puolesta. Kiire pois yhteispalaverista. Hankkeesta ei saa ot. Olen huolissani siitä että tapahtumissa on enemmän omaa väkeä ku kohderyhmää. Vuorovaikutus Ngissä. Isojen tavoitteiden saavuttamiseen panostaen. Virtuaalisesta oppimisympäristöstä luopuen käsitetasolla. Sellaista ei ole olemassa. Jopa oppimisympäristö on käsitä kaukana nykyisestä YVIsivustosta. Oman yrittäjyyskasvatusmateriaal tuottaen meille aloittaville toimijoille. Tässä vaiheessa eteneen on oman osatoteuttajan näkökulmasta ollut oman osatoteuttajaorganisaation eteneen toitasuunnitelman kohti tavoit. Byrokratia paperpyörittämisessä yleis kehittämishaaste. Oman osatoteuttajan tulisi voida toimia matka ja muissa projekt käytännön asioissa projet sen osan kustannusten ja suunnitelmien puitteissa ja sitten yhtenäiset laskutukset projektille. Hankehallnon vastuut ja toimenkuvat eivät ole selkeitä, kuka vastaa mistäk, ja kuka eri osien tekemä työ kootaan yh. Ensialkuun pitäisi selkiyttää johtoryhmän rooli ja tehtävät suhteessa alaryhmi. Selkeyttä siihen, kuka tekee mitäk, ja mikä on kunk toimijaryhmän konkreetten tavoite. Tavoitteet olisi hyvä vielä pilkkoa osatavoitteisi ja aikatauluttaa. Koordotia ja tiedotusta voi edelleen kehittää Koordaatio vielä selkeämpää ja asioiden tsekkaus, jotta kaikki kulkee samaa polkua vaikak hieman eri tahti YVI hankkeen pyrogratian kehittäen Kehittämistarpeet on ennakkosuunnitelmien ne keskeiset osaalueet jopih tulee panostaa. Resursseja tulisi saada enemmän työnantajan taholta. Edelleen olisi toivottavaa että projekt johtajalla olisi mahdollisuus kohdata ja tutustua projektiorganisaatioiden toitaan paikan päällä. Mutta se on va toivomus! Tunnustusta annan projekt toimihenkilöille Jaanalle ja kumppaneille. Hallto, tiedonkulku, koordoti, tavoitteiden konkretisoti sekä vastuun jakaen. Hanke laajaalaen ja moniulot ja sen vieen koordoidusti epä on haasteellista. Kokonaisuuden hahmottamiseen ja priorisoti syytä panostaa. Ngympäristö ei oike toimi, mitähän sille voisi tehdä. Aika ajo, missä mennään isommissa tavoitteissa. YVIssä on luotu laaja verkosto, mutta tuntuu ettei kokonaisuus ja tavoitteet ole tarpeeksi selviä eri toimijoille. Laajan verkoston yhteisten tavoitteiden kirkastamiseen on satsattava enemmän. Tiedotusta ja koontia hankekokonaisuuden tilasta. Ollaanko edetty toivottuun suuntaan ja onko tavoitteet saavutettu. Aikataulullis taidamme olla myöhässä kun kumppanuussopimuksia ei vielä ole, ja esimerkiksi ngistä emme ole saaneet muodostettua toimivaa yhteisöä, jossa kehittämistä myös tapahtuu ja avoim. Nyt kaikki kumppanit näyttävät keskittyvän omi asioih. Vaikka hanketoimijoiden yhteisiä tapaamisia on ollut ja tulossa, jää monet tahot, heidän toita ja rooli hankkeessa vieraaksi, yhteisöllisyyden luontia tarvitaan vielä. Edelleen yleissivistävä puolen näkemykset ovat valtaasemassa, ammatillisen puolen roolia ja näkyvyyttä tulisi lisätä.

3 YVIympäristön näkymät ja sisällöt soisi olevan reippaammassa tahdissa päivittyviä. Kaikki osallistuvat opjankoulutusyksiköt eivät ole mukana yhtä aktiivis ja asiaan on erittä haastava vaikuttaa. käynnistys vei turhan kauan, toivott ehditään tehdä kaikki suunniteltu YVIalustan käyttö (omalta kohdaltani). JOlla tavalla "sekava", kun on useammassa ku yhdessä työryhmässä mukana. Jokaisen aktiivisempi osallistuen ngalustalla työskentelemiseen. Vielä aiempaa kollaboratiivisempi tutkimustyö ja sen avulla kehittäen mikä ilmeis on toteutumassa toitatutkimuksen merkeissä. Ammatillisen opjankoulutuksen erityispiirteiden huomioien parem mittaristossa. Mittaristoajattelu muuten ihan ok ja muuten ammatillen opjankoulutuksen näkökulmia on suhteellisen hyv huomioitu. Vielä tarkempi fokusoti konkreetteih tavoitteisi ja pysyvi toitamalleih ehkä syvällisyyttä sisältöön 4. Hankkeen hallnoti ja koordoti Hank hallnoi ja koordoi Turun normaalikoulu, vastuullisena johtajana toimii Jaana SeikkulaLeo.Heikki Hannula vastaa ammatillisen opjankoulutuksen kehittämisestä ja Anne Tiikkala yleissivistävän opjankoulutuksen kehittämisestä. Arvioi miten hankkeen hallnoti ja koordoti on sujunut tähän saakka. Vastaajien määrä: 35 Eteneen toivottuun suuntaan Tavoitteiden saavuttaen ,03 Aikataulu , ,99 5. Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 19 Yleensä muistutukset siitä, mitä piti tehdä millok. Ohjeet ovat useimmiten selkeitä ja esim. valmiit toitasuunnitelmapohjat olivat hyvä apu. Laajaalaisuus Toistan edellisen kohdan vastauksen eli tiedottaen toimii hyv. Hyvä yhteistyöilmapiiri ja alun sekavuuden jälkeen tekemisen meki. Läpäkyvyys ja kaikkien mahdollisuus osallistua yhteiseenk tekemiseen. kts edellä Verkoston rakentaen Projekt koordoti, upeat koulutustilaisuudet ja tapaamiset. Ne ovat olleet tiedollis eromaisia syötteitä ja uudistavat ajattelumallit syötetään ovelasti, joih voi va ihastua. Esim. Turun koulutuspäivä oli huikea moniuletteisuudssaan ja ylitti tavanomaiset luutuneet rajaaidat. Yrittäjyyskasvatuksen tulee olla elämyksellen prosessi!

4 Vaikea ottaa kantaa kov tarkkaan. Hankkeen vetäjät ovat vieneet asioita jämäkästi epä. Hanke on saavuttanut tavoitsa, palaute hankkeesta on ollut hyvää, hanke on saanut paljon näkyvyyttä ja kinostusta osakseen. Tähänk oli vaikeaa vastata. Ngtyöskentelyalusta on auttanut hallnonissa, sieltä löytyvät tarvittavat lomakkeet. Hyvät tyypit! Kuvas asiaa jo edellä, hyvä hankehallta sen valtavasta verkostosta riippumatta. Säännölliset tapaamiset sekä pienemmissä ryhmissä että koko hankkeen toimijoiden osalta. Tiukka pysyttely aikataulussa, vaikka näkökulmia on paljon. Vahva asiantuntijuus ja ulkopuolistenk asiantuntijoiden hyödyntäen. Turun tensiivipäivät marraskuussa 2011 todella hieno osoitus tästä! Hankkeen vetäjä on pitänyt aikatulullis hommat aikataulussa ja edetty tavoit. Hyv on formoitu asioista Ammattitaitoisuus Raportoti on toiut 6. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 19 Joskus asiat tulevat vähän äkkiä / yllättäen aa asialle ei tietysti voi mitään, mutta olisi mukavaa, jos vaikka puolivuositta tulisi kertaus, mitä seuraavan 6 kk aikana pitäisikään tapahtua. Raportoti ja kehittämistoitojen toimeenpano projekt puolesta. Kiire pois yhteispalaverista. Vuorovaikutus Mulla ei ole hankekokemusta. Byrokratia paperpyörittämisessä yleis kehittämishaaste. Oman osatoteuttajan tulisi voida toimia matka ja muissa projekt käytännön asioissa projet sen osan kustannusten ja suunnitelmien puitteissa ja sitten yhtenäiset laskutukset projektille. Ks. yllä Näyttäytyy, että taloussihteerillä ei ole riittävästi aikaa hoitaa va talousasioita. Toitarutiien kehittäen Toteutettu menetelmä on mielestäni toiut eriomais. Mikäli koulutus ja keskustelutilaisuudet jatkuvat, ni enempää en kehittämistä en kaipaa. Paitsi jos olisi mahdollista Jaanan ja Annen kohtaaen täällä ruohonjuuritasolla, jollo asia saisi vaikuttavuutta ja uskottavuutta. ks. kohta 3 eos Selkeä hanketiedottaen oikeille vastuuhenkilöille kumppaniorganisaatiossa (kuka vastaa taloudesta/hallnonista sille vi, kuka sisällöstä, sille vi jne.) Tavoiteryhmien välisen yhteistyön aloittaen Tiedotustoita: voisiko Jaana hankkeen kokonaisvetäjänä laittaa vaikka kerran kuussa hanketiedot, jossa kootaan ja vitetään ajankohtaisista asioista ja samalla luodaan yhteisöllisyyttä. Ngalustalle hukkuu herkästi muistiot ym. ja sen seuraaen on joskus (tai use) haasteellista. Viesttää ja tiedostusta asioiden etenemisestä voisi olla vieläk enemmän. NING on hyvä, mutta liian vähän käytössä. Tämän käyttöönoton kehittäen lienee yksi konkreetten kehittämistarve. Suuri verkostomme tuo hiukan hitautta joihk asioih, mutta on tietynlaen itseisarvo kattavuuden näkökulmasta. Tiedonkulku Ehkä näkökulmia on hieman liikaa jos niitä voisi parem lkittää keskenään, esim. yleissivistävän ja ammatillisen opjankoulutuksen kehittämistyötä voisi tehdä 'ytimien' osalta yhdessä. Turussa ilmaantui paljon uusia, nostuneita toimijoita mukaan heidän aktivoimisensa jatkossa?

5 Näiden toita toitalohkojen tavoitteiden ja toan vieläk selkeämpi kirkastaen. Kaikkien YVI: osallistuvien korkeakoulujen suurempi näkyen Tutkimustulosten hyödyntäen 7. Hankekumppaneiden välen yhteistyö Arvioi miten hankekumppaneiden välen yhteistyö on sujunut tähän saakka Vastaajien määrä: 34 Eteneen toivotulla tavalla Tavoitteiden saavuttaen ,91 Aikataulu , ,95 8. Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 17 Varsaista yhteistyötä on ollut toistaiseksi vähän, mutta sitä on tulossa. En ole tehyt yhteistyötä. Hankekumppaneiden välen yhteistyö tavoiteryhmässä erittä positiivista ja hyvää alkun sekavuuden jälkeen. Avota ja toimivaa verkostoitumista ja yhteistyötä. Pikkuhiljaa ymmärrys lisääntyy ja puhutaan samasta asiasta Avo vuorovaikutus Kekusteluyhteys ja verkostoituen hankkeen ympärillä Muutama avaus, jäänyt kuitenk yksittäisten ihmisten vastuulle. Ositta hyv, sillo kun on yhteiset tressit. Yhteistyön ilmapiiri on ollut koko ajan hyvä. Ulkopuolisetk tahot ovat osoittaneet halukkuutensa päästä oppimisympäristössä esille. Hankekumppanitapaamiset ovat aa hyvä juttu, erityisen hyviä ja voimaannuttavia tapaamiset ovat olleet ammatillisten opjien kesken koska asia ja ymmärrys, kuten myös haasteet ovat yhteisiä. Projekt päätoimijat aktiivisia ja valitut työtavat ok, mm. etäkokoustaen toimii hyv. Vuorovaikutus, avoimuus, säännölliset tapaamiset Tapaamiset ovat äärimmäisen hyviä. Kuk yksikkö hoitaa hommiaan (Lappi odottaa jota yhtä nimeä paperi, mutta muuten on homma hanskassa). Keskusteluyhteys on hyvä ja kehittämisorientoitunut. Hankekumppanuuden läheisyys verkkoja hyödyntämällä Yrittäjyyshenkisten yhteistyökumppaneiden yhteistyö on ollut avota ja oike hyvää. Laaja kumppanuuspohja. Välittömyys

6 9. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 14 Varsaista yhteistyötä on ollut toistaiseksi vähän, mutta sitä on tulossa. Vois tehdä yhteistötä, jos löytäis partneritahon ja aikaa muilta töiltä. Nä kun jatketaan, pääsemme vähtään 4:seen. Yhteisiä tilaisuuksia lisää jossa aikaa keskustella ja tutustua 'social events' Käsityemaailman ja toitatapojen yhtenäistäen Alueelista toan koordotia ja yhteisiä tilaisuuksia sekä keskustelua. Kaikki tekevät jota, mutta toimivat omissa poteroissaan kun Vapaamuurarit. Ymmärrän että projekt keskeen asia on hyvien käytänteiden levittäen ja kehittäen. Selkeämpi visio. Kaikkien vastuulla oleva asia ei ole kenenkään vastuulla. Tarvitaan tietoa siitä mitä tehdään, kuka tekee ja miltä os tehdään yhteistyötä. Pikkuhiljaa tutustutaan varmaan toan myötä parem. Miten voisimme vielä parem hyödyntää yhteistyöresursseja? Alueelliseen yhteistyöhön panostaen; onko verkottumista alueilla vielä tapahtunut? Jokaen kumppani tietää jokaisesta hankekumppanista, sen toimista yvissä. Va sitä kautta kumppanit voivat hakea yhteistyötä tämän hankkkeen mahdollistamissa sisällöissä. Tietoa mitä eri osapuolet tekevät hankkeessa. Työryhmien jatkuvuus on varmasti myös haaste, lukuunottamatta ammatillisa, jossa osallistujat ovat vakituisia ja asioilla on jatkuvuutta. Esim. pedagogen ryhmä on toistaiseksi vaihtuva, kaikki tapaamisi ei päällekkäisyyksien vuoksi pääse ja valtoja on tehtävä. Toita ehkä sisällöltään jonk verran etsii muotoaan. MIten aktivoida kaikki mukaan? Eri organisaatioiden toitatapojen läpäkyvyys ja yhteistoan kehittäen niiden pohjalta. Turussa todetti, että esim. ammatillen ja yleissivistävä toimivat liian erillään täytyy lähteä arvioimaan saavutettuja tuloksia yhdessä ja rakentamaan kyseisen arvion pohjalta kummallek puolelle (siis koko koulutuksen kentälle) soveltuvaa yleismallia keskeiset yrittäjyyskasvatusasiat ovat keskeisiä kaikilla koulutusaloilla paotukset ovat sitten asia erikseen. Esimerkiksi yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen ymmärtäen sekä yrittäjämäen asenne ja toitatapa soveltuvat kaikille. Yrittäjyy kouluttautumisessa ovat suurimmat erot, jotka jokaisen täytyy pohtia tykönään. Ehkä avoimuuden suuntaan 10. Tavoite 1. Pedagogen kehittäen ja sen seuranta Ryhmän tavoita on tukea yrittäjyyskasvatuksen pedagogista kehittymistä yleissivistävässä ja ammatillisessa opjankoulutusverkostossa. Pedagogista kehittymistä seurataan ja arvioidaan mm. yrittäjyyskasvatuksen mittariston avulla. Arvioi ryhmän toitaa tähän saakka. Vastaajien määrä: 25 Eteneen toivottuun suuntaan ,8 Tavoitteiden saavuttaen ,76

7 Kokousten sisältö tukee hankkeen etenemistä Aikataulu , ,8 11. Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 12 En ole löytänyt omaan käyttöön mitään pedagogista kehittymistä. En oike edes ymmärrä mitä yrittäjyyskasvatuksen pedagogen kehittäen tarkoittaa. Ollaan samalla kartalla asa suh YVI sivustot Pien askel epä kuk toimijataho omalla tavallaan profiloituen. En osaa vastata Toistaiseksi vaikea arvioida, ehkä siksik, että kaikki tapaamisi ei ole päässyt osallistumaan. Heikki ja mittaristo Kehittelyssä on huomioitu koko kohdejoukko Vastas jo edellä. Mittaristoajattelu ihan ok. Opjakouutuksen mukana oleen hankkeessa Ilmapiiri 12. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 14 Yrittäjyyskasvatuksen mittaristo on ajatuksena hyvä, mutta vertailukohta palautteessa pitäisi olla oma ammattiryhmä tarkem ammatillisen koulutuksen ja esimerkiksi yleissivistävän koulun jonkun tietyn aeen aeenopja eivät ole vertailukelpoisia. Tällö on kurja saada palaut, että jota pitäisi tehdä toisella tavalla, jos se omassa työssä ei ole juurikaan mahdollista. Mittariston pitäisi olla myös sellaen, että siihen oikeasti pystyy vastaamaan so. esimerkiksi opetusmenetelmänimikkeet sellaisia, että kaikki ymmärtävät ne samalla tavalla. Esimerkiksi yhteistoallen oppien voidaan ymmärtää monella eri tavalla, jollo tällaiset asiat pitäisi avata kyselyssä ja tarkentaa. Ei kokemuksia. Mukana olevat toimijat eivät vieläkään ole sitoutuneet hankkeen yhteisi tavoitteisi, vaan kehittäen tapahtuu pääos yksiköiden sisäis. Tavoite siis etenee, mutta ni tapahtuisi kenties ilman hankk. Hankkeen lisäarvo? Ryhmän tehtävä on tavattoman laajaalaen ja siksi yhteisen käsityksen ja käsitteistön luoen on haasteellista Kuulla ja kuunnella toisia enemmän ja tehdä yh asioita toisi luottaen ei kilpaillen Materiaalia kaiken ikäsille ja kaikille toimijatahoille Mittaristo ei vieläkään tahdo istua kaikille toimijoille. Musta hakee vielä toitamuotoaan, ehkä Turussa pääsimme jonklaiseen yhteisymmärrykseen, mitä ryhmässä tehdään. Eri tahojen YVItoimenpiteiden (ja nimenomaan yvi:ssä tehtyjen!) näkyväksi tekeen. Meidän kaikkien toimijoiden pitäisi itse kokea tarpeelliseksi kertoa etenemisestä, esim. NING:ssä. Kyselyvastauksia saatu kov vähän, pyrimme laajentamaan vastaajajoukkoa Vastas jo edellä. Mittaristossa pitää huomioida enemmän ammatillisen opjankoulutuksen tarpeet vaikka sitten eri osion rakentamisella ammatilliselle opjankoulutukselle.

8 Erityis yliopistollisen opjakoulutuksen voimakkaampi sitouttaen Caseja esi 13. Tavoite 2. Yrittäjyyskasvatuksen kehittäjien verkosto Ryhmän tavoita on luoda yrittäjyyskasvatuskehittäjien verkosto. Verkostoon kuuluvat myös yrittäjyyttä edistävät sidosryhmät. Arvioi ryhmän toitaa tähän saakka. Vastaajien määrä: 28 Eteneen toivottuun suuntaan Tavoitteiden saavuttaen ,86 Kokousten sisältö tukee hankkeen etenemistä Aikataulu , , Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 15 Tutustuen uusi tekijöih. En ole ryhmässä. Verkoston laajentaen on mahdollista kaikille, avoimuus ja nostus näyttäytyy toassa. Oppimisympäristö on luonut konkretiaa, jonka kautta verkostoyhteistyölle on voitu näyttää konkreetti visio yhteisestä tavoitetilasta Tapaamiset ja seaarit Verkostoa saatu kokoon. Alkanut pikkuhiljaa rakentua, maakunnallen kehittämistyö ollut pohjana. Verkostoitumiselle on hyvät edellytykset, koska hanke sänsä on jo suuri verkosto. Eri toimijoiden tapaamiset ovat olleet hedelmällisiä. On syntynyt uusia oivalluksia. Ensimmäisessä kokouksessa hyvä ideoti päällä. Olen osallistunut va yh tapaamiseen, en osaa arvioida. Hyvä on varmaank se, että ryhmä on olemassa, tärkeä! Toitasuunnitelmassa paljon hyviä asioita, joita on hyvä edistää. En tunne tätä osuutta riittävän hyv voidakseni katt arvioida. Olen kuitenk ymmärtänyt, ettei verkostoon olisi saatu kov monia uusia jäseniä enää nykyisestä hankeverkostosta, mutta se sällään on jo vars laaja ja kattava. Kaikki tapaamiset ovat olleet hyviä. Orientaatio ja yh tahtotila ovat löytyneet. Koen henkilökohtais tärkeäksi sekä laajemmat tapaamiset että mm. tutkimusryhmän ja pedagogisen ryhmän toan. Valtavan paljon asiantuntemusta on saatu kerättyä yh. Seaari ovat olleet hyviä. verkoston laajuus Kokoonnuttaessa OK

9 15. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 13 Yhteiskokouksia kehittää ni, että tiedetään mitä missäk tehdään. Roolit epäselvät. Kenellä kälaen vastuu? Kehittäjien verkosto oman osatoteuttajien näkökulmasta on laajentunut runsaasti valtakunnallis, resurssit tai muut tekijät estävät välillä verkostoitumisen toimijoiden kanssa oman organisaation sisällä. Toimijat ovat liikkeellä eri motivaatio. Os sitoutuneisuus hankkeen edistämiseen ohutta, enemmän se nähdään omien asioiden markkotiväylänä ja muuto ollaan haluttomia jakamaan omaa muille. Yh kieli ja käsitteistö Mitä verkostolla halutaan tehdä? Koontaanko sitä va verkoston kokoamisen ilosta? Systemaatten kehittäen ja suuntaaen sekä konkreettisia toimenpiteitä tsekkauspisteitä ja arviotia Konkretia vielä hyv vähäistä. Ehkä pitäisi tarkem seurata Ngalustaa tämänk työryhmän osalta. Aikaa kaikkeen toitaan ei va ole, on pakko priorisoida ja keskittyä oleelliseen. vrt. edellen vastaus Avoimuutta vielä hieman lisää. Toisaalta on ehkä korostva 'emokumppania' kehittämisideoissa, jollo ne voidaan tehokkaam/kattavam saada yhteiskäyttöön. Yhteistyöhön hakeutuneiden toimijoiden asiantuntemus voitaisi varmasti vielä nykyistä syvällisem ja laajem saada käyttöön olisiko jonklaisia kollaboratiivisia ideoti ja kokemusten reflektotitilaisuuksia mahdollisuus järjestää jotka perustuvat dialogi? Verkossa yhdessä työskentelyni puutteellista ajankäytöstäni johtuen 16. Tavoite 3. Oppimisympäristön kokonaisnäkymä YVIoppimisympäristöä kehitetään myös opjankoulutuksen tarpeisi. Tähän liittyy muun muassa sisällöntuotantoa ja ympäristön testaamista, levittämistä ja juurruttamista. Arvioi ryhmän toitaa tähän saakka. Vastaajien määrä: 32 Eteneen toivottuun suuntaan ,72 Tavoitteiden saavuttaen ,62 Kokousten sisältö tukee hankkeen etenemistä ,96 Aikataulu , ,75

10 17. Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 15 Kritiso oppimisympäristökäsitettä, koska sivusto ei ole sellaen. Yhteistyö on alun sekavuuden jälkeen puhjennut kukkaan ja tekemisen meki on aistittavissa kokouksissa. Konkretia tekemiselle on löytynyt, ja aitoa sisältöä syntyy jo. Oppimisympäristön oppimateriaaliosio vaikuttaa todella hyvältä, vaikka onk vielä kesken. Viimeaikaen kehitys ollut positiivista Yh nostus Sivut etenevät pikkuhiljaa. Menee epä. Kokouksia ollut riittävästi, hyvä osaanotto. Musta oli hyvä, että oppimisympäristöä on käsitelty verkostopäivillä aktivoi Kommentoti on aa reagoitu kiitos Annelle aktiivisuudesta! Nyt hyvässä vauhdissa. Eteneen on vauhdittunut koko ajan. Ympäristöä pyritään kehittämään. Hyvä, että on websivut ja ne ovat kehittyneet ni, että sieltä löytyy nykyis helpom asioita. Mittaristohankkeen hyödyntäen Kommunikoti ollut mutkatonta ja toiut 18. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 15 Rakentakaa teraktiivisia toitoja sivustolle ni siitä voisi tulla ns. oppimisympäristö. Pysytään nyt saavutetussa suunnassa, ni ylitämme asetetut tavoitteet oppimisympäristöön tarvittaisi vielä lisää konkreettista kentällä tuotettua aeistoa, vasta monipuolisena kokonaisuus toimii aidolle vuorovaikutukselle rakentuvana. Hankkeen toimijoita on ollut vaikea saada toteuttamaan oppimisympäristön kaipaamia toimenpiteitä, sitoutuneisuus ollut hieman ohutta. Hankkeen levitttämisessä ja juurruttamisessa on parantamisen varaa. Yh tavoitteisto ja kieli eos Oppimisympäristön kehittäen on sikäli haasteellista, että monilla tahoilla tapahtuu paljon koko ajan ja kaikesta ei voi olla tietoen. Samo oppimisympäristön ajan tasalla pitäen voi olla haasteellista. Nyt on lisäksi vaikea arvioida oppimisympäristöä, kun ei kykene näkemään vielä sisältömateriaalien toimivuutta. Lisäresursseja oppimisympäristön kehittämiseen. Tuntuu, ettei 2.9. avatussa sivussa ole juuri sen jälkeen tapahtunut kehittymistä. Ryhmäläisten/kumppanien toimenkuvien ja sisältöjen selventäen: kuka tekee mitäk. Prosessi varmasti etenee, Turussa on päivitetty eri työryhmien toitaa ja se tuntuu ihan hyvältä, valitvasti kaikki ei voi osallistua vaan on tehtävä valtoja. YVIympäristön sisällöllen anti tuntuu niukalta, toimivuudessa käyttäjälähtöis ajateltuna paljon kehitettävää. En ole varma, onko annetut palautteet johtaneet korjaavi toimenpiteisi, mielestäni samoja puuttellisuuksia on todettu olevan kohtuuttoman pitkiä aikoja. Onko päivittäen suunniteltu järkevästi? Eteneen on, kuten use tämänkaltaisissa hankkeissa, lähtenyt liikkeelle ehkä aiottua hitaam, mutta usta siitä ei ole mitään haittaa. Tärketä on edetä kokonaisuuden ia tavoitteita kohti, jollo alussa onk hyvä varata aikaa miettimiseen ja suunnitteluun riittävästi, jotta lopputuloksesta saadaan mahdollisimman hyvä. Nyt vuoden 2011 lopussa alkaa vasta kunnolla hahmottua, millaen lopputulos voisi olla. Nyt sitten vaan tekemisen mekiä loppuhankkeen ajaksi! Verkkoympäristöön pitäisi jo vähitellen alkaa ilmaantua tuotoksia joillakhan niitä on jo valmia. Vai mikä se aikataulu olikaan? Edelleen websivujen kehittämistä sosiaalisen median hyödyntämistä enemmän voisi myös huomioida eikä va "passiivista" websivua.

11 opjakoulutuksen laajempi sitouttaen Sanoista konkretiaksi muuntaen 19. Tavoite 4. Yrittäjyyskasvatus osaksi opjankoulutuksen strategioita ja opseja Ryhmän tehtävänä on yrittäjyyskasvatuksen rool vakinuttaen yleissivistävässä ja ammatillisessa opjankoulutuksessa. Yrittäjyyskasvatus saadaan osaksi strategioita ja opetussuunnitelmia. Arvioi ryhmän toitaa tähän saakka. Vastaajien määrä: 27 Eteneen toivottuun suuntaan ,96 Tavoitteiden saavuttaen ,81 Kokousten sisältö tukee hankkeen etenemistä ,96 Aikataulu , , Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 12 Takuulla haastav osaalue. Verkostoituen. Olen kaukana tästä tavoiteryhmästä. Osatoteuttajan näkökulmasta on yrittäjyyskasvatus tegroitu jo tämän lukuvuoden opsi ja ops uudistamistyössä yrittäjyyskasvatus edelleen tegroidaan näkyväksi osaksi opjankoulutusta. Tavoite on selkeä, eteneenk suht toimivaa. Liikkeelle on päästy Keskustelut ja kohtaamiset. Omassa oppilaitoksessa ja yksikössä myötätuuli asialle Tähän vaikeaa vastata. Hyvä että vaikutetaan valtakunnallis. Seaarit ovat tukeneet yrittäjyyskasvatuksen saamista osaksi opetussuunnitelmia. tavoite tärkeä Ilmapiiri

12 21. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 12 Aikataulu haastava. Edetään suunnitelman ni ylitämme tavoitteemme. Kehittäen jäänee vars oppilaitoskeskeiseksi, yhteistä, koko opjankoulutusta sitovaa strategiaa tusk syntyy. Monet oppilaitokset ovat lisäksi juuri päättäneet opseistaan, joten muutosta ei ole luvassa hankeajan puitteissa. Miten saada yliopistojen vastuu henkilöt mukaan? Eri tahojen OPSeih pääseen Ehkä vielä organisoidumpaa toitaa, tapaamisia, keskustelua, arviotia, novotia. Työstetttävä va epä konkretian tasolle. Tsekkauspisteitä. Omassa organisaatiossa ops ja strategiaprosessit kulkevat omaa tietään, ja yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta näyttää ihan hyvältä. Tämän tavoiteryhmän merkitystä käytännön toalle en kov selkeästi hahmota, tuo valtakunnallen vaikuttaen lienee tärketä. Kaikki osallistuvat opjanoulutusyksiköt eivät käsittääkseni strategioissaan paota asiaa yhtä paljon aakaan yliopistojen puolella. YVI:n rooli vielä jäsentymätön Työkaluja näytille 22. Tutkimustyö Ryhmän tavoita on yrittäjyyskasvatuksen monitieteisen tutkimuksen vahvistaen. Arvioi hankkeessa tehtyä tutkimustyötä. Vastaajien määrä: 27 Eteneen toivottuun suuntaan ,04 Tavoitteiden saavuttaen ,04 Tutkimustyö tukee hankkeen etenemistä ,11 Kokousten sisältö tukee tutkimustyön ,12 etenemistä Aikataulu ,06

13 23. Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 16 Hyvä kun tutkitaan, mutta olisi olennaista keskittyä myös operatiiviseen toitaan ja tekoh. En ole kinostunut tukimuksesta. avoimuus ja läpäkyvyy saak, mikäli olisi ollut mahdollista osallistua aikataulullis. Mielenkitoen ja hyödyllen foorumi Laajan tutkijaverkoston syntyen Edellä esitetyt perustelut, tapaamiset ja koulutustilaisuudet. vaikea sanoa, kun seurannut va etäältä Tutkimus on ollut monipuolista ja tutkimushankkeita ja artikkeleita on paljon vireillä. Samo jo nyt on saatu paljon aikaiseksi. Tutkimuksen osalta on tapahtunut paljon hyvää yhteistyötä. Innostunut porukka ja näyttää, että tutkimukseen panostetaan hyv paljon. Tämä on tärkeää. Tutkimustoita on kov näkyvässä roolissa ja keskeen, mikä toisaalta on hyvä, mutta voi myös saada ylivallan. Tutkimusryhmässä työstetään mielenkitoisia ja tärkeitä asioita. Mukava ilmapiiri ja mahdollisuus osallistua etänä kokouksi on ollut hyv toimivaa. Olen ilahtunut aak HAMK AOKK:n osalta siitä, miten monia yhteistyön mahdollisuuksia on avautunut ja yhteisiä esityksiä ja artikkeleita on syntynyt hyv. Tutkimusryhmän kokoontumiset ovat olleet antoisia ja tärkeitä sekä hyv valmisteltuja. Mielenkitoista ja merkityksellistä kuulla meneillään olevista tutkimuksista. yhteistyö tiede ja tutkimuksyhtersiöjen välillä yhdessä valmistelu 24. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 12 Tiedonkulku on tutkimusprosessista erittä huonoa. Missä mennään, mitä tehty, millaisia teemoja ja suuntia tähän mennessä En osaa edes arvoida tutkimustyötä kun en tiedä missä siä mennään. Enemmän panosta arjen toitaa tukevi asioih. eo Käsitys tutkimuksen etenemisestä jäänyt hajanaiseksi; eivätkö tutkijat tekisi tätä työtään ilman hankk? Yhteistyön tiivistäen Tutkimuksen suh haasa on use aikataulut. On paljon muuta kiireellistä työtä, sillo tutkimus use kärsii. Kokouksi vieläk enemmän jos mahdollista sisällöllistä keskustelua ja yhdessä ideotia. Oma osuuteni tutkimuksen suh on aikataulupula, resurssit ei millään riitä kunnolliseen paneutumiseen. Tällä hetkellä tutkimustoita on hyv sekalaista ja aa en ole varma, miten tutkimustoita liittyy hankkeen toitojen arvioimiseen. Oman osuutensa tähän tuo Mittaristohanke, joka on erillen, mutta kutenk merkittävässä osassa arviotia. Konkreettiset YVItutkimusnäytöt melko laajan ryhmän sisällä näyttää tiivistyvän muutami henkilöih. Miten osallistaa muutk kinostuneet? Syksy 2011 on ollut melkoista hiljaiseloa, vaikka abstraktien deadlet varmaan pyörivät... Myös kasvatustie tärkeisi kvkonffi täytyy lähettää abstrakteja (esim. P. Kyrö toi tämän esille Lappeenrannassa yleis yrkastutkimuksen kehittämisen kannalta) lisää perusselvityksiä ja tutkimustoitaa. Teoiksi muuntaen

14 25. Intensiivipäivät ja muut hanketoimijoiden väliset kokoontumiset Hanketoimijat ovat kokoontuneet hankkeen aikana tensiivipäivillä sekä pienempien ryhmien tapaamisissa. Arvioi miten yhteiset tapaamiset ovat onnistuneet. Vastaajien määrä: 34 Vievät hank toivottuun suuntaan ,41 Tukevat hanketavoitteiden saavuttamista ,59 Sitouttavat hanketyöskentelyyn ,44 Tukevat yhteistyötä ja työjakoa , , Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 16 Nähdä uudet ihmiset Turussa onnistutti hyv. Avoimuus, läpäkyvyys ja tekemisen meki. Verkostoituen face to face. Vaikka eromaen läpäkyvyyttä tukeva on Ngverkosto. Tapaamiset lisäävät toimijoiden yhkuuluvuutta ja levittävät hankkeen tunnvuutta. Hyv laaditut ohjelmat ja sisällöt koulutuksissa Eriomaiset koulutustilaisuudet. myön ilmapiiri Intensiivipäivillä on ollut erittä hyvä ja nostunut ilmapiiri. Hanketoimijoiden sitoutuen asiaan on todella havaittavissa. Päivät edistävät hyv toimijoiden verkostoitumista. Asiasisällöt ovat olleet myös hyviä. YVItapahtumat ovat laadukkaasti järjestetty. Tapaamiset ja kohtaamiset. Hyvä henki valtaosassa tilaisuuksista. Olen seurannut lähnä sivusta ja hanketyöntekijämme vaikutelmista päätellen työskentely on ollut onnistunutta. Kehu jo alkuvastauksissa aoan, johon olen osallistunut, eli Turun laajan tapaamisen, jossa hyvä henki tiivistyi positiiviseksi energiaksi torstaiiltapäivänä. Inte4siivipäivät ja hanketoimijoiden väliset kokoontumiset ovat olleet hyviä sisällöltään ja prosesseissaan. Kansavälisyys

15 27. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 13 Kiireen tunnelma pois. Tiedottamista lisättävä. Koonteja siitä mitä tehty, muuten tehdään verkostoissa päällekkäistä työtä. En ole ollut vielä näissä. Kaikki vitys Ngverkoston kautta. Pakotetaan lievästi kaikki toita sne. lisää avoimuutta ja läpäkyvyyttä ja verkostoitumismahdollisuuksia, kun kyseessä on näk laaja valtakunnallen verkosto. Päivät tulisi käyttää puhtaasti hankkeen sisältöjen edistämiseen. Muiden puheiden aika on vasta myöhem. Tiedottaen jälkikä Sma jatkukoon! selkeät tavoitteet päiville ja niiden arvioti En näe tässä suhteessa mitään kehittämistarpeita. Toita on ollut ni hyvää. Sisältöih enemmän mukaan nuoria opjia, opjaopiskelijoita jakamaan best practise tyyppisiä ajatuksiaan. Miten eri hankkeet saavat näkyvyyttä, miten oikeasti verkostoidumme hankkeidemme kautta, miten jaetaan kokemuksia, asiantuntijuutta ja osaamista? Jotenk esim. Turussa puhjennut nostus pitäisi saada hyödynnettyä ja pidettyä yllä etteivät toimijat pääsisi unohtumaan omi oloihsa taas... Lisää caseja 28. Tiedotus, markkionti ja levittäen Arvioi kuka hankkeen tiedottamiseen, markkoti ja levittämiseen tähtäävät toot ovat onnistuneet tähän saakka. Vastaajien määrä: 32 Toukokuussa opjankoulutusjohdon ,92 seaari Marraskuun seaaripäivät ,48 Hankeesitteet ,03 Muu markkotimateriaali Muu tiedottaen , ,05

16 29. Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 11 Toivottaasti ulkopuolelle positiiven näkyen, uskon nä, en ole varma. Erittä näkyvä markkoti antaa ulospä kuvan, että paljon on tehty, mutta samalla toimijana en ole varma onko tehty ja mitä? Olen saanut paljon sähköpostia teiltä. Marraskuun seaaripäivät hyv toteutettu ja mahdollistivat verkostoitumisen. Sitouttamisen lisääen ja tekemisen meki. Selkeät materriaalit vaikea sanoa, kun ei ole ollut itse konkreettis juurikaan mukana muutaku oman yksikön osalta Hankkeen yleisilme on pirteä, aktiiven ja positiiven. Tämä välittyy tapahtumista ja materiaaleista. YVIn näkyvyys monessa tilaisuudessa. Valitvasti amkpäivien päällekkäisyyksien vuoksi meidän organisaatiosta edustus ei ollut riittävää. Marraskuun seaari oli antoisa ja hyv järjestetty, vaikka juuri olleet Ykasvatuspäivät vähän paoivat päälle, omaleimaisuus vielä enemmän esi. Avoimuus markkotiasioissa. Näkyen 30. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 16 Omaa verkostoa tulisi hyödyntää tiedottaessa. Kouluille lähetetyt saatteet ovat use olleet puutteellisia ja opjien vastaamismotivaatio jää tällö hyv vajavaiseksi. Aikapula vaivaa itsellä. Markkotimateriaaleja osatoteuttajille. Keskeneräisä julkaistut nettisivut hankaloittavat asiakkaiden nostuksen virittämistä siä vaiheessa, kun hanke on oikeasti saanut jota valmiiksi. Tiedottamista ja markkotia pitäisi suunnitella kokonaisvaltaisem ja ryhtyä toimi hyvissä ajo. Esim. tapahtumista pitää tiedottaa hyvissä ajo, tai parask markkotiidea valuu hukkaan. Uutiset ja puffit tyyli valmiita julkaistaviksi organisaation oma osuus liittäen! Aeiston käyttöas nostaen Voidaanko verkkomaontaa hyödyntää? Jatkossa tiedotusta tulee vielä lisätä, sillä asia on ni tärkeä ja koska monia eri tahoja, mutta kaikilla ei ole sukaan tietoutta YVIhankkeesta. Vieläk systemaattista näkyvyyttä eri foorumeilla. Sisäiseen viesttään enemmän paukkuja. Ngalustan aktivoien käyttöön Lyhyt, selkeä ja ytimekäs esite YVIstä, ei liikaa asiaa ja tekstiä. Viestnän selkeyttäen ja rönsyt pois. Opjankoulutusta johtavien henkilöiden osallistuen ei ole ollut kov kattavaa Websivujen muutoksista voisi etukä formoida. Lisäksi voisiko tehdä jonk kirjan tai webkirjan hankkeen merkeissä. Lisää sitoutumista / ml. omani

17 31. YVI omassa organisaatiossanne Arvioi hank oman organisaationne näkökulmasta. Vastaajien määrä: 34 Miten olen itse toiut ,97 Miten johto on sitoutunut ,06 Miten muut ovat tietoisia hankkeesta ,91 Miten muut ovat sitoutuneet hankkeeseen ,7 Aikataulu ,79 Kustannusarvio , ,9 32. Mikä on ollut hyvää ja toimivaa? Vastaajien määrä: 15 Pääsiäismunat oli menestys. Tärkeä asia kehittää ylipäätään opjankoulutusta. Homma on kokonaisuutena ottaen toiut ni toan ku henkilösuhteidenk tasolla. Hyvä yhteistyö ja tekemisen meki. Seurantavastuualueet ja yhteistyö. Asiantuntijaorganisaation tapaan. Säännölliset työkokoukset. Hankkeen vetäjät ovat erittä sitoutuneita ja motivoituneita. Samaa ei voida sanoa kaikista hanketoimijoista, joille yvi on yksi työtehtävä muiden joukossa. Kaikkeen ei voi eikä ehdi paneutua yhtä tensiivis. Innostunut ja laadukas työskentely asiasisältöjen parissa Johtajan lisäksi kaksi opjaa jo kolmestakymmenestä on herännyt ja lopulta oivaltanut asian merkityksen. On saatu tuoda esille asiaa. Suunnitelma on ollut hyvä suuntaanantava pohja toalle. Ihmiset ovat olleet omassa organisaatiossani erittä kinostuneita hankkeesta ja muutama ihen on ollut myös YVIn tapahtumissa mukana. Hankkeella on yhtymäptoja oman organisaationi muutami hankkeisi. YVIvastuutahon (Turku) luottamus ja sitoutuen kumppan toitaan. Arvioti perustuu HH YVIosaprojekt ohjausryhmässä (koostuu AOKK johdosta ja YVItoimijoista) käytyyn arviotikeskusteluun: Yhteistyö InnoOmnian kanssa! Oma osaprojekti on pystynyt ylittämään rajoja ja yhditämään TKtoitaa ja opjankoulutusta aikaisempaa parem. Projektissa käytännön tekeen ja toita sekä sen kautta uuden syntyen koetaan hyvänä ja toitaa vakinuttavana. Projekti on pystynyt yhditämään ja sitouttamaan monia eri toimijoita ja tahoja, homma on hanskassa. Hanketoimijat ovat tarttuneet ja nähneet heikkoja signaaleja, joih on reagoitu. Projektissa tuotetaan mallia, jota voidaan monistaa ja soveltaa muihonk oppimisympäristöih, tuottaa uutta toitaa. Itsearvioti lomakkeena ja toki arviotak sai myönteistä palaut sisäiseltä ohjausryhmältä! Hanketyöntekijä on kokenut ja varautunut myös haasteisi henkilöstön sitouttamisessa Olen itse ollut aktiivisempi ku mih sitoudu. Hankkeen tavoitteet kinostavat omien keskustelualoitusteni kautta joitak kollegoitani.

18 Tarkoitukseni on antaa panokseni YVIn tutkimustoitaan, mikä ei ollut alkuperäisessä suunnitelmassa. Yrittäjyyskasvatuksen "myyen" vie oman aikansa organisaatiossa. Itse saanut valita ajankäytön puitteissa 33. Millaisia kehittämistarpeita näet? Vastaajien määrä: 15 Suur osa ajasta menee hankebyrokratiaan, eikä varsaiseen asian edistämiseen. Oman organisaatio aktivoti. Kustannuksia pitäisi kerryttää meillä rivakam. Resurssia saaneet ihmiset eivät tunnu kaik os ymmärtävän tehtäviään. Vika on toki vetäjässä eli ussa, mutta kun rautalangastak vääntää... MInun pitäisi olla aktiivisempi. Nä kun jatketaan, saavutamme tavoitteemme tavoit parem. Kustannusten/reusrssien puitteisa toimitaan, vaan rahaa tulee olla käytössä enemmän jos halutaan saada aikaiseksi enemmän Taloushallto ja sen rutiit Pääkallopaikan voimat vierailulle. Systemaatten asioiden epä vieen Voisi tehdä vielä enemmän erilaisten yhteistyökuvioiden synnyttämiseksi, mutta aika ja energia eivät aa riitä. Ohjausryhmässä esille tullutta: Kinitetään erityistä huomiota ohjaajien (opjankouluttajien) ohjaamiseen toimimaan aktiivis Yrittäjyyskasvatusohjelmassa opiskelijoiden ohjaajan roolissa ja siten myös antamaan panosta InnoOmnian toitojen kehittämiseen. Tällä tavo vahvistetaan yhteistyötä. Vaikka YVIstä tiedotetaan ja keskustellaan henkilöstökokouksista, ni toivotaan yleistä tiedot henkilöstölle, nyt tiedotus on suunnattu lähnä Yrittäjyyskasvatusohjelmassa toimiville. Henkilöstön sitouttaen nykyistä laajem eri hankkeisi on yleisem ongelma, mutta tässä yrittäjyyskasvatuksen asiassa se kieltämättä vaikuttaa olevan erityisen vaikeaa eikä uusia kinostuneita helposti saada mukaan, vaikka kansakuntamme todella tarvitsisi uutta yrittävää mieltä nää aikoa. Kun johto ei sitoudu todellis, kollegan on vaikeaa yrittää sitouttaa vertaisiaan. Homma jää asian jatkuvan erilaisissa keskusteluissa ylläpitämisen varaan. Tulemme saavuttamaan tavoitteemme verkkokurss suh, vaikka kumman pitkään sopimuspapereista uupuu nimiä en tiedä mitä nimiä, mutta kurssi tulee josk hieman myöhässä. Itse voisi ottaa aktiivisem ja useam asiaa esille, kuitenk "varovais", ettei tule "foähkyä" yrittäjyyskasvatuksen korostamisesta. AlkuYVI >=< YVI? Jotensak selkinyttävä, vaikkak yhdessä. Tuleva opjien uudenlaen opetus! Paukkuja... Kaiken kaikkiaan vaikea viitekehys huomioiden => Ei paha 34. Vastaajan tiedot Vastaajien määrä: 37 Olen hanketoimija Olen ohjausryhmän jäsen

19

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen

Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys. Pauliina Juhola / Katja Nieminen Raportti: Viestinnän nykytilan selvitys Pauliina Juhola / Katja Nieminen Kyselyn toteuttaminen Kohderyhmänä ekspertit (EuroSkills 2012, WorldSkills 2013) lajipäälliköt valmentajat lajivastaavat yhteensä

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012

Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Kyselyn yhteenveto Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja 20.3.2012 Yritys-Suomi brändin lanseeraus kampanja Tammikuussa 2012 toteutettiin valtakunnallinen Yritys- Suomi lanseerauskampanja. Mikkelin

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

DIGIOPE-selvitys. Alustavia tuloksia Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö Tampere

DIGIOPE-selvitys. Alustavia tuloksia Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö Tampere DIGIOPE-selvitys Alustavia tuloksia Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö 16.5.2017 Tampere Sanna Ruhalahti ja Virve Kentta @somesanna #AMdiginyt #xbreikki #AMdiginyt Vastaajat

Lisätiedot

YVI-hanke 2010 2013. Jaana Seikkula-Leino. projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto

YVI-hanke 2010 2013. Jaana Seikkula-Leino. projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto YVI-hanke 2010 2013 Jaana Seikkula-Leino projektijohtaja, yrittäjyyskasvatuksen professori Turun yliopisto / Lappeenrannan teknillinen yliopisto YVI-hanke (2010 2013), tavoitteet 1) Yrittäjyyskasvatuksen

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

MONIAMMATILLISUUS : VÄLKKY-PROSESSIN AVAUSPÄIVÄ Yhteiset tavoitteet & johtavat ajatukset 16.6.2009. 16. kesäkuuta 2009 Humap Oy, www.humap.

MONIAMMATILLISUUS : VÄLKKY-PROSESSIN AVAUSPÄIVÄ Yhteiset tavoitteet & johtavat ajatukset 16.6.2009. 16. kesäkuuta 2009 Humap Oy, www.humap. MONIAMMATILLISUUS : VÄLKKY-PROSESSIN AVAUSPÄIVÄ Yhteiset tavoitteet & johtavat ajatukset 16.6.2009 16. kesäkuuta 2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 OHJELMA 16.6.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Keskeisten johtavien

Lisätiedot

Kuinka hankkeiden hyvät kokemukset, toimintatavat ja tulokset hyötykäyttöön? Tiivistelmä ryhmien ajatuksista

Kuinka hankkeiden hyvät kokemukset, toimintatavat ja tulokset hyötykäyttöön? Tiivistelmä ryhmien ajatuksista Kuinka hankkeiden hyvät kokemukset, toimintatavat ja tulokset hyötykäyttöön? Tiivistelmä ryhmien ajatuksista Liike-seminaarin workshop 11.11.2015 Ryhmät: Mamk, Kyamk, TAMK Saimia, Mamk, Karelia, Oamk,

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Tukea, turvaa ja ohjausta - Lähellä lasta ja perhettä -

Tukea, turvaa ja ohjausta - Lähellä lasta ja perhettä - Tukea, turvaa ja ohjausta - Lähellä lasta ja perhettä - Avata uusi ikkuna jokaisen työntekijän oman työn tarkastelulle uudesta näkökulmasta. Antaa rohkeutta lähteä rakentamaan uusia yhteistyömuotoja eri

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

Suunnitelmallisuus ja organisoituminen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Suunnitelmallisuus ja organisoituminen 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Itsearviointi -9, toukokuu Suunnitelmallisuus ja organisoituminen % % % % % % % 7 % 8 % 9 % % Projektille on selkeästi osoitettavissa oleva tarve Projekti reagoi riittävän nopeasti toimintaympäristössä

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

#DigCompOrg ja #HAMK Työkalu oppilaitoksen digikyvyn kehittämiseen ja arviointiin

#DigCompOrg ja #HAMK Työkalu oppilaitoksen digikyvyn kehittämiseen ja arviointiin #foorumi140 #DigCompOrg ja #HAMK Työkalu oppilaitoksen digikyvyn kehittämiseen ja arviointiin EU:n DigCompOrg-viitekehyksen soveltaminen Hämeen ammattikorkeakoulussa ITK 7.4.2017 Jaana Kullaslahti @jkullaslahti

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

Celkee Insight Pirkanmaa2019-uudistuksen etenemisen arviointi

Celkee Insight Pirkanmaa2019-uudistuksen etenemisen arviointi Celkee Insight Pirkanmaa2019-uudistuksen etenemisen arviointi 16.2.2017 21.2.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Uudistus avaa parhaimmillaan jotakin uutta ja luo mahdollisuuksia löytää parempi tapoja ratkaista

Lisätiedot

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia ESDAN-hanke,yhteenvetoKestäväkehitysTampereenyliopistonopetuksessatyöpajoista. AiraksinenHannajaRaatikainenSaana1.8.2012 Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Lisätiedot

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut TÄNÄÄN 2.10. Henna/Irma Yhteisestä prosessista Missä kehyksessä opetuutori ohjaa? Mikä merkitys HOPS/kehityskeskusteluilla

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Kokonaistoimintaa koskevan arviointi- ja seurantatiedon hyödyntämisen lomake

Kokonaistoimintaa koskevan arviointi- ja seurantatiedon hyödyntämisen lomake Kokonaistoimintaa koskevan arviointi- ja seurantatiedon hyödyntämisen lomake Miten järjestön kokoama koko toimintaa koskevaa seuranta- ja arviointitietoa eri tahot hyödyntävät? Tämä lomake sisältää kaikille

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Hyvinvointitoimijat Länsi-Uudellamaalla

Hyvinvointitoimijat Länsi-Uudellamaalla Hyvinvointitoimijat Länsi-Uudellamaalla Hyvinvoiva Länsi-Uusimaa: toimintamalli Alueellinen työpajatyöskentely 18.10.2012 Hyvinvoiva Länsi- Uusimaa 30.11.2012 Tietoiskut 4.12.2012 T&K&Ihanketoiminta Hyvinvointifoorumi

Lisätiedot

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH 2013-2014 23.01.2014 Miia Pasanen Karelia ammattikorkeakoulu 1 Arvioinnin viitekehys 1 Arviointikysymykset:

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti

Oppisopimus -toimintamallin arviointi - Perusraportti Oppisopimus toimintamallin arviointi Perusraportti 1. Olen Vastaajien määrä: 8 0 1 2 3 työelämän edustaja opiskelija opettaja koulutusorganisaation johtoa 2. Yllä olevan oppisopimusmallin (kuva) selkeys

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen katselmus

Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmus Pedagogisen johtamisen katselmuksen lomakkeen täyttöohje: Pedagogista katselmusta käytetään pedagogisen johtamisen arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Arviointi on hyvä

Lisätiedot

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA

OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, RAUMA Verme-hankkeen Vastuullinen johtaja Tuula Laes Koordinaattori Susanne Leväniemi TURUN YLIOPISTO, OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSEN RAUMAN YKSIKKÖ JÄRJESTÄÄ VERME VERTAISRYHMÄMENTOROINNIN

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

Tuottaja2020. Ohjausryhmä 28.11.2011

Tuottaja2020. Ohjausryhmä 28.11.2011 Tuottaja2020 Ohjausryhmä 28.11.2011 ESITYSLISTA Kokouksen avaus Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen Maksatushakemuksesta 5-8/2011 tiedottaminen Väliarvioinnin läpikäynti Tutkimuksen status: hankkeen

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo

KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo KuntaKesu 2020: Osaava Espoolainen- Oppiva Espoo Espoo on osaavien ihmisten kunta, joka tunnetaan oikeudenmukaisena, asukas- ja asiakaslähtöisenä sekä vastuullisena edelläkävijänä nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätiedot

Hallintomenettelytaidot LUENTO 3-25.4.2012 Heikki Salomaa. Toiminnan suunnittelu ja strateginen työskentely

Hallintomenettelytaidot LUENTO 3-25.4.2012 Heikki Salomaa. Toiminnan suunnittelu ja strateginen työskentely Hallintomenettelytaidot LUENTO 3-25.4.2012 Heikki Salomaa Toiminnan suunnittelu ja strateginen työskentely Mihin tarvitaan toiminnan suunnittelua? Onhan sitä ennenkin selvitty. Jokainen etenee omaan tahtiinsa.

Lisätiedot

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä.

Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Osio 1 - Taustatiedot Toimitko esimiestehtävissä? Kyllä En Osio 2 - Fiilikset Valitse alla olevista tunnetiloista ne 3, jotka PARHAITEN kuvaavat viimeaikaisia vallitsevia fiiliksiäsi töissä. Ihan ok, tässähän

Lisätiedot

Tiimiakatemia: Mikä ihmeen työpajabrandi?

Tiimiakatemia: Mikä ihmeen työpajabrandi? 23.8.2011 Vähäisen ilmoittautujamäärän vaivaama Kesäpäivä aloitettiin tavan mukaan aamukahvilla. Vaikka järjestäjien tunnelma ennen päivien alkua olikin ollut alavireinen, nousi tunnelma nopeasti, kun

Lisätiedot

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15

Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Ammatillisen peruskoulutuksen valtionavustushankkeiden aloitustilaisuus Hanketoiminnan vaikuttavuus ja ohjaus 11.9.2013 klo 11.45-12.15 Opetusneuvos Leena.Koski@oph.fi www.oph.fi Hankkeen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Koululaisten oma yhteiskunta

Koululaisten oma yhteiskunta Koululaisten oma yhteiskunta Yrityskylä on peruskoulun kuudensille luokille suunnattu yhteiskunnan, työelämän ja yrittäjyyden opintokokonaisuus. Yrityskylä-opintokokonaisuus sisältää opettajien koulutuksen,

Lisätiedot

ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3.

ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3. ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3.2015 HELSINKI VINKKEJÄ ASIAKASKUUNTELUN JÄRJESTÄMISEEN MIKÄ ON ASIAKASKUUNTELU TYÖPAIKKAKOULUTTAJA-

Lisätiedot

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus

Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Lapsi ja perhe tilanteensa kuvaajana yhteiskehittämisen osuus Yhteistoiminnalla kohti vammaisen lapsen ja perheen hyvää elämää -innopaja 9.4.2013 Riihimäki Työskentelyn ohjeistus Alun puheenvuoroissa esiteltiin

Lisätiedot

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa.

naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Pieni neuvottelutaitojen työkirja naisille, jotka (työ)elämän neuvotteluissa. Neuvottelutaidot ovat (työ)elämän ydintaitoja Neuvottelutaidot muodostuvat erilaisten taitojen, tietojen, toimintatapojen ja

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013

TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016. mikuntautajärviikäihmistenval 20.9.2013 Utajärvivalmistelut oimkuntautajärviva lmistelutoiminkuntautajärviikä ihmistenvalmistelutoimikuntau tajärvivalmistelutoi TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2016 mikuntautajärvival 20.9.2013 mistelutoimikuntautajärviikäih

Lisätiedot

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta

Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta Sata matkaa maalle! Satakunnan maaseutumatkailun koordinointihanke Saavutettava Satakunta 1.9.2013 31.12.2014 Projektipäällikkö Soile Vahela Sata matkaa maalle! Miksi? Maaseutumatkailun kehittäminen on

Lisätiedot

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A

Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A 1 Otteita osallistujalle jaettavasta materiaalista Näin me työskentelemme ja palvelemme asiakkaita / A Nimi Päivämäärä TUTUSTUMINEN NAAPURIIN Naapurin kertomat tiedot itsestään TOTUUDEN HETKI o Totuuden

Lisätiedot

OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA

OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA OPPILAITOS-YRITYSYHTEISTYÖN HAASTEITA JA MAHDOLLISUUKSIA SHAKE INNOVAATIOKOKEILUJEN UUSI MALLI Yrittäjyyskasvatuspäivät Oulu 2017 Maisa Kantanen 19.9.2017 Case-paperin tavoite Tuoda esille Etelä-Savolaisten

Lisätiedot

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto Jaana Lerssi-Uskelin 23.4.2015 Verkosto työpaikkojen työhyvinvointitoimijoille toiminnan lähtökohtana on työpaikkojen / yritysten tarve alueellisesti

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

AKTIIVISESTI KOTONA 2

AKTIIVISESTI KOTONA 2 AKTIIVISESTI KOTONA 2 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ! HANKE Vapaaehtoistoiminnan kehittämistyötä Vantaalla Maria Uitto 25.9.2014 Aktiivisesti kotona 2 Täyttä elämää! vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke Aktiivisesti kotona

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy

Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy Omin Jaloin -menetelmäkoulutuksen palaute Copy 1. Koulutusryhmä johon osallistuin (mikäli osallistuit päiviin eri ryhmistä vastaa 1. koulutuspäivän osalta) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 17: Turku 6. ja

Lisätiedot

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi

Yhteisiä tekoja. www.tyohyvinvointifoorumi.fi Yhteisiä tekoja www.tyohyvinvointifoorumi.fi www.tyohyvinvointifoorumi.fi 1 Työhyvinvointifoorumi on Verkostotapaamisia ja yhteistyön vahvistamista Hyvien käytäntöjen jakamista ja niistä oppimista Valtakunnallista,

Lisätiedot

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 1 SISÄLTÖ 1) Uudet seura-asut 3 2) Yhteistyösopimus Aito Säästöpankin kanssa 3 3) Perjantaipalaverit 4 4) Varainhankintaa 5 5) Ajankohtaiset pelaaja- ja joukkueasiat 5

Lisätiedot

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen

Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki. Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen Korkeakoulututkinnon jälkeinen osaamisen kehittäminen - Quo vadis? 6.9.2012 Helsinki Annika Ranta ja Terhikki Rimmanen OSALLISUUS UTELIAISUUS INNOSTUS KORKEAKOULUELÄMÄN JÄLKEINEN OSAAMINEN QUO VADIS :

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Toimijoiden verkostoituminen. Sivu 1

Toimijoiden verkostoituminen. Sivu 1 Toimijoiden verkostoituminen Sivu 1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet Alustus Tieto maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuuksista ja tuloksista lisääntyy ohjelman toimijoiden, potentiaalisten tuensaajien

Lisätiedot

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan

Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Oikeat tavoitteet avain onnistuneeseen tapahtumaan Onnistunut tapahtuma 12.11.2008 Mika Lehtinen toimitusjohtaja Expology Oy Associated Partner of the Esityksen tavoitteet Miksi mitattavien tavoitteiden

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä

TKI-toiminnan kirjastopalvelut. Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä TKI-toiminnan kirjastopalvelut Hanna Lahtinen, Amk-kirjastopäivät, 14.6.2016, Jyväskylä Sisältö 1. Esityksen taustaa 2. Tietoasiantuntijat hankkeissa 3. Ammatilliset käytäntöyhteisöt vs Innovatiiviset

Lisätiedot

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2.

Kuka on arvokas? Liite: EE2015_kuka on arvokas_tulosteet.pdf tulosta oppilaiden lomakkeet tehtäviin 1 ja 2. Kuka on arvokas? Jotta voisimme ymmärtää muiden arvon, on meidän ymmärrettävä myös oma arvomme. Jos ei pidä itseään arvokkaana on vaikea myös oppia arvostamaan muita ihmisiä, lähellä tai kaukana olevia.

Lisätiedot

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue

1. Oppimisen ohjaamisen osaamisalue. o oppijaosaaminen o ohjausteoriaosaaminen o ohjausosaaminen. 2. Toimintaympäristöjen kehittämisen osaamisalue Sivu 1 / 5 Tässä raportissa kuvaan Opintojen ohjaajan koulutuksessa oppimaani suhteessa koulutukselle asetettuihin tavoitteisiin ja osaamisalueisiin. Jokaisen osaamisalueen kohdalla pohdin, miten saavutin

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO

ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO ITÄ-SUOMEN SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN VISIO Itä-Suomen koulu on oppilaistaan välittävä yhtenäinen suomalais-venäläinen kielikoulu - Monipuolisilla taidoilla ja avaralla asenteella maailmalle Tavoitteet

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN palautelomake

HUIPUT KEHIIN palautelomake HUIPUT KEHIIN palautelomake 1. Organisaatio Skills Finland ry SAMPO Saimaan ammattiopisto Sampo Vaasan Ammattiopisto Winnova Hyria koulutus Oy WinNova EteläKarjalan koulutuskuntayhtymä Linnan Vartijat

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen

Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Syksyn 2016 arviointikyselyt Seinäjoen perusopetus Aiheena: Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen Tässä yhteenvedossa on käyty läpi kaksi kyselyä. Ensin tarkastellaan perusopetuksen opettajille

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1

KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 KOKONAISSUUNNITELMA KEHITTÄMISTEHTÄVÄLLE lomake 1 TYÖRYHMÄN NIMI: pvm: jolloin täytetty työryhmän kanssa KEHITTÄMISTEHTÄVÄN NIMI TAVOITTEET Leppävaaran sosiaaliohjaajat (Espoo, lastensuojelun avopalvelut)

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

HYVÄ POLKU -HANKEOSION KEHITTÄVÄ ARVIOINTI OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

HYVÄ POLKU -HANKEOSION KEHITTÄVÄ ARVIOINTI OHJAUSRYHMÄN KOKOUS HYVÄ POLKU -HANKEOSION KEHITTÄVÄ ARVIOINTI OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 25.1.2017 KEHITTÄVÄ ARVIOINTI Kehittävä arviointi tukee Hyvä polku hankeosion toimintaa koko hankkeen ajan Arvioinnin resurssia voidaan käyttää

Lisätiedot

Kokemuksia järjestön ja oppilaitosten yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä

Kokemuksia järjestön ja oppilaitosten yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Kokemuksia järjestön ja oppilaitosten yhteistyöstä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, projektipäällikkö Ehkäisevä päihdetyö EHYT AMIS Arjen Ammattilaiset AMIS Arjen Ammattilaiset Kehittämishanke

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Ohjelman hallinto, verkostoituminen ja viestintä Reijo Keränen 22.1.2013 Aluksi Esitys keskittyy ohjelman hallintoon ml. verkostot ja viestintä Taustalla

Lisätiedot

Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu

Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu Työn opinnollistamisen levittäminen, prosessin kehittäminen ja henkilöstön valmentaminen ammattikorkeakoulussa Case Laurea-ammattikorkeakoulu Johanna Lahti Pauliina Nurkka www.laurea.fi Työn opinnollistaminen

Lisätiedot

Innokylä tutuksi ja käyttöön

Innokylä tutuksi ja käyttöön Innokylä tutuksi ja käyttöön 1 Innokylä on kaikille avoin innovaatioyhteisö, joka kokoaa hyvinvointi- ja terveysalan kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja tarjoaa kanavan toimintamallien levittämiseen.

Lisätiedot

VANHEMMAN NEUVO VERTAISTUKIRYHMÄT Rovaniemellä kevät 2012

VANHEMMAN NEUVO VERTAISTUKIRYHMÄT Rovaniemellä kevät 2012 VANHEMMAN NEUVO VERTAISTUKIRYHMÄT Rovaniemellä kevät 0 Palautteen yhteenveto Marja Leena Nurmela/ Tukeva -hanke.5.0 Vanhemman neuvo vertaistukiryhmät Rovaniemellä keväällä 0 Päiväryhmä 8...4.0, kokoontumisia

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Pisteytystaulukko / toimintatavat (CAF)

Pisteytystaulukko / toimintatavat (CAF) STEA CAF-kriteerit Pisteytystaulukko / toimintatavat (CAF) Toiminta-arviointialueiden pisteytystaulukko Emme ole toimineet aktiivisesti ja järjestelmällisesti tässä asiassa. Ei tietoja /ei näyttöä arviointialueelta

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

Prosessin seuranta. Tuulikki Venninen, tutkijatohtori

Prosessin seuranta. Tuulikki Venninen, tutkijatohtori Prosessin seuranta tutkimuspäiväkodeissa, tutkijatohtori Prosessinseurannan tarkoitus Kaikki kerätty tieto pyritään palauttamaan vastaajille hyödynnettäväksi omassa kehittämistyössään (siksi nimellisenä)

Lisätiedot

LiikuntaKasVissa saatuja kokemuksia ja hyviä käytänteitä yliopistojen välisestä yhteistyöstä

LiikuntaKasVissa saatuja kokemuksia ja hyviä käytänteitä yliopistojen välisestä yhteistyöstä LiikuntaKasVissa saatuja kokemuksia ja hyviä käytänteitä yliopistojen välisestä yhteistyöstä Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin Vokke seminaari

Lisätiedot

Johtoryhmän uusinta-arviointi. Sukuseurojen keskusliitto SSK ry. 17.12.2012 Juha Arikoski

Johtoryhmän uusinta-arviointi. Sukuseurojen keskusliitto SSK ry. 17.12.2012 Juha Arikoski Johtoryhmän uusinta-arviointi Sukuseurojen keskusliitto SSK ry 17.12.2012 Arikoski 1. Mikä on kokonaisvaikutelmasi johtoryhmänne toiminnasta (edellinen tulos)? Ryhmän keskiarvo (asteikko 1-6): 4.6 (4.0)

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot