Sisältö. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Oikeudet muutoksiin pidätetään."

Transkriptio

1

2

3

4 Sisältö Lukijalle 5 Lahden ammattikorkeakoulun hakukalenteri 6 Liiketalouden koulutusohjelma 8 Degree Programme in International Business 12 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 13 Degree Programme in Business Information Technology 17 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 18 Matkailun koulutusohjelma 19 Viestinnän koulutusohjelma 23 Muotoilun koulutusohjelma Taideteollisuuden suuntautumisvaihtoehto 25 Muotoiluteollisuuden suuntautumisvaihtoehto 26 Kuvataiteen koulutusohjelma 29 Musiikin koulutusohjelma 31 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 34 Mediatekniikan koulutusohjelma 35 Muovitekniikan koulutusohjelma 35 Puutekniikan koulutusohjelma 36 Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma 37 Tietotekniikan koulutusohjelma 37 Ympäristöteknologian koulutusohjelma 38 Miljöösuunnittelun suuntautumisvaihtoehto 38 Fysioterapian koulutusohjelma 43 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 44 Sosiaalialan koulutusohjelma 45 Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma 49 Ammattikorkeakoulujen yhteystiedot 53 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto PL 214 (Svinhufvudinkatu 6 F) Lahti Puh. (03) , Faksi (03) Oikeudet muutoksiin pidätetään.

5 Arvoisa lukija Avaa kirja. Tutki sen syvin sisältö. Tartu tilaisuuteen. Hae elämääsi uusia mausteita. Elämää kaikilla mausteilla on Lahden ammattikorkeakoulun tiivis lukukokemus, josta ei särmää eikä haasteita puutu. Teos vaatii lukijalta paljon. Se ei ehkä avaudu kertalukemisella, mutta se ei aliarvioi lukijaansa. Teos haluaa herättää, se haluaa mullistaa, se haluaa tarjota elämyksiä. Sinä aamuna sadepisarat iskivät puutalon hatariin ikkunakarmeihin niin kovaa, etten kuullut aamuteeveen juontajaa, vaan katselin hänen huuliensa monotonista liikettä. Ajattelin, että minun olisi todella aika hakea!

6 Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulun hakukalenteri: Yhteishaku 2004 O t a s u u n t a L a h d e n a m m a t t i k o r k e a k o u l u u n! Y h t e i s h a k u Ma Taideinstituutin ja Muotoiluinstituutin valintaoppaat ennakkotehtävineen ilmestyvät. Pe Hakuaika Pe Valintakoekutsut lähetetään tämän jälkeen. Pe Kaikkien alojen valintakokeet pidetään tähän mennessä. Pe Valinnan tulokset viimeistään hakijan tiedossa. Pe Opiskelijan on ilmoitettava tähän mennessä, ottaako opiskelupaikan vastaan. Pe Jonotusoikeus yhteen korkeakoulupaikkaan on voimassa tähän asti. Muistathan yhden korkeakoulupaikan periaatteen eli voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan samana lukuvuonna. HAKEMINEN Nettihaku Ammattikorkeakouluun voi hakea netin kautta. Palvelu ohjaa lomakkeen täyttämisessä ja antaa tietoa hakemisesta. Yhteishakulomake Hakulomakkeita- ja ohjeita saat mm. ammattikorkeakoulujen hakutoimistoista, työvoimatoimistoista ja kirjastoista sekä Opetushallituksen kotisivuilta Yhteishakulomake palautetaan aina ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon viimeistään mennessä (postitse lähetettynä postileima ). Harkitse tarkoin hakutoivejärjestystä Hakulomakkeessa ilmoittamasi hakutoivejärjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen. Jos et pääse koulutukseen, jonka olit merkinnyt ensimmäiselle sijalle, tarkistetaan, riittävätkö pisteesi toiselle sijalle merkitsemääsi hakutoiveeseen jne. Jos taas pääset ensimmäiselle sijalle merkitsemääsi koulutukseen, sinua ei enää voida valita hakutoivejärjestyksessä alemmalla sijalla olevaan opiskelupaikkaan. Lahden ammattikorkeakoulun hakukoodit ovat Lahteen 1117 ja Heinolaan Erillishaku Degree Programme in International Business ja Degree Programme in Business Information Technology, joihin hakuaika eurooppalaisilla on asti ja Euroopan ulkopuolelta hakevilla asti. Hakuohjeita saat Lahden ammattikorkeakoulun hakutoimistosta ja eri laitoksista. Katso sivut 12 ja 17 tästä oppaasta. 6

7 KELPOISUUS AMMATTIKORKEA- KOULUOPINTOIHIN Pääsyvaatimuksena ammattikorkeakouluun on joku seuraavista: lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto International Baccalaureate, European Baccalaureate tai Reifeprüfung-tutkinto ammatillinen perustutkinto (lyhyempi kuin 3-vuotinen tutkinto antaa kelpoisuuden vain vastaavalle alalle) opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto yhdistelmäopinnot -tutkinto näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto edellä mainittuja tutkintoja vastaavat ulkomaiset opinnot ERIKOISTAPAUSVALINTA JA TODISTUSTEN VERTAILUONGELMAT Hakija joka hakee erikoistapausvalinnassa tai todistusvertailuongelmia omaavana hakijana, ei voi samanaikaisesti hakea normaalissa haussa. Jos hakijalla on hakukelpoisuuden antava todistus, hän ei voi hakea erikoistapausvalinnassa. Erikoistapausvalinta Erikoistapausvalinnassa haetaan normaalilla yhteishakulomakkeella ja lähetetään se ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Lisäksi on aina otettava yhteys kaikkiin ammattikorkeakouluihin, joihin haetaan erikoistapausvalinnassa. Näin saa samalla tiedot kunkin ammattikorkeakoulun erikoistapausvalinnan perusteista. Erikoistapausvalinnassa ammattikorkeakouluun voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka ei täytä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 20 :n 1 momentissa tarkoitettuja vaatimuksia, mutta jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten (L 351/03, 20 2 mom). Näiden erikoistapausvalinnassa hakevien pääsyedellytysten täyttymisen arvioi ammattikorkeakoulu. Todistusvertailuongelmia omaavat hakijat Todistusvertailuongelmia omaavilla hakijoilla on oikeus tulla otetuksi huomioon hakijoina toisin kuin asetuksen tarkoittamilla erikoistapausvalinnan hakijoilla, joiden osalta hakukelpoisuus on harkinnanvarainen. Hakijoita, joilta voi puuttua opiskelijavalintaperusteina olevia arvosanoja, ovat ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet hakijat sekä ulkomaalaiset hakijat. Jos on epäselvää, onko ulkomaalaisella hakijalla säädösten edellyttämää kelpoisuutta tutkintonsa perusteella, hän kuuluu erikoistapausvalintaan. Kysy lisää ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Hakutoimistomme henkilökunta vastaa kysymyksiisi. Jos olet kiinnostunut tietystä koulutusohjelmasta, ota yhteyttä myös suoraan laitoksillemme, joiden yhteystiedot ovat tässä oppaassa kunkin koulutusohjelman kohdalla. LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto PL 214 (Svinhufvudinkatu 6 F) Lahti Puh. (03) , Faksi (03) O t a s u u n t a L a h d e n a m m a t t i k o r k e a k o u l u u n! Y h t e i s h a k u Hakuaika

8 Y h t e i s k u n t a t i e t e i d e n, l i i k e t a l o u d e n j a h a l l i n n o n a l a L i i k e t a l o u d e n l a i t o s 058 Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Tradenomi 140 ov 3,5 vuotta Liiketalouden laitos Lahti Taloushallinto Tavoitteena on kouluttaa taloushallinnon ammattilaisia, joilla on kyky hahmottaa yrityksen taloudenhoitoa kokonaisvaltaisesti sekä kotimaisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opintojen aikana he hankkivat valmiudet liiketoimintaosaamiseen keskittyen erityisesti yrityksen menestystekijöiden analysointiin. Valmistuttuaan he työskentelevät esim. laskenta-assistentteina, business controllereina, yritystutkijoina, kirjanpitäjinä, talouspäällikköinä tai itsenäisinä yrittäjinä. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat kannattavuussuunnittelu sähköinen liiketoiminta kirjanpito ja tuloslaskenta atk-sovellukset verotus ja tilinpäätössuunnittelu rahoitus- ja tilinpäätösanalyysi kansainvälinen yritystalous esimiesvalmiudet yrittäjyys Liiketalouden laitos Lahti Markkinointi Tavoitteena on kouluttaa ammattilaisia markkinoinnin monipuolisiin tehtäviin erilaisten yritysten ja yhteisöjen palvelukseen. Opiskelija hankkii vankan pohjan liiketoimintaosaamisesta sekä syventää osaamistaan markkinoinnin keskeisistä osa-alueista, joita ovat kilpailukeinojen käyttö, tuotekehitys ja innovaatiotoiminta, sähköinen liiketoiminta sekä kieliopinnot. Opiskeluun sisältyy syventäviä yhteistyöprojekteja paikallisten yritysten toimeksiantoina. Tyypillisiä ammattinimikkeitä, joihin opiskelijat ovat sijoittuneet, ovat myyntipäällikkö, projektipäällikkö, yhteyspäällikkö, vientisihteeri, vientipäällikkö, markkinointiassistentti ja myymälävastaava. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat tuotekehitys asiakassuhdemarkkinointi kilpailukeinoineen yrityksille tehtävät projektityöt kieliopinnot yrittäjyys sähköinen liiketoiminta asiakassuhteiden hoitaminen Lisätietoja LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden laitos PL 106, Ståhlberginkatu 4 B Lahti Puh. (03) , Faksi (03) Sähköposti 8

9 Liiketalouden laitos Heinola Yrityshallinto Opiskelija hankkii valmiudet toimia organisaatioiden henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon (erityisesti sisäisen laskentatoimen) asiantuntija- ja esimiestehtävissä, rahalaitosten erityistehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä tai oman perheyrityksen kehittäjänä. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat yrityksen talouden ohjaus, rahoitus, budjetointi, kannattavuus ja sisäinen raportointi riskinhallinta johtaminen ja esimiestyö, henkilöstöhallinta organisaation sisäinen viestintä yritys kansainvälisessä toimintaympäristössä Liiketalouden laitos Heinola Markkinointiviestintä Koulutuksen päätyttyä opiskelijalla on valmiudet toimia erilaisissa markkinoinnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä. Opiskelussa korostuvat viestinnän, erityisesti markkinointiviestinnän, tavoitteet ja tehtävät yrityksen kilpailukyvyn muodostumisessa. Tällöin paneudutaan markkinointiviestinnän suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyvään osaamiseen. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat liiketalouden perusteet markkinointiviestintä vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot julkaisutoiminta tietoverkot viestinnässä Lisätietoja LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden laitos Opintie 2, Heinola Puh. (03) Faksi (03) Sähköposti Y h t e i s k u n t a t i e t e i d e n, l i i k e t a l o u d e n j a h a l l i n n o n a l a L i i k e t a l o u d e n l a i t o s 9

10 Y h t e i s k u n t a t i e t e i d e n, l i i k e t a l o u d e n j a h a l l i n n o n a l a L i i k e t a l o u d e n l a i t o s LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN OPISKELIJAVALINTA Valintaperusteet ja valintapisteiden laskeminen 1. Valintaperusteet Valintapisteet Koulumenestys Ensimmäinen hakutoive 55 pistettä 5 pistettä Valintakokeisiin kutsutaan osa hakijoista koulumenestyksen ja ensisijaisesta hakutoiveesta annettavan yhteispistemäärän perusteella. Lopullinen valinta tehdään vain valintakokeen perusteella. 2. Koulumenestys (enintään 55 pistettä) Koulumenestyksestä annetaan pisteitä ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen tai ammatillisen tutkinnon perusteella. Lukion päättötodistuksesta tai ammatillisen tutkinnon todistuksesta otetaan huomioon kaikkien aineiden keskiarvo. Lisäksi otetaan huomioon yksittäisiä arvosanoja. Mikäli hakija on suorittanut sekä ylioppilastutkinnon ja lukion oppimäärän että ammatillisen tutkinnon, hakija voi valita, kummasta todistuksesta arvosanat otetaan. Ylioppilastutkintotodistuksesta valintaperusteina käytettävät yksittäiset arvosanat valitaan arvosanojen paremmuuden mukaan vaihtoehtoisesti joko lukion päättötodistuksesta tai ylioppilastutkintotodistuksesta. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Abiturienttien yo-todistuksen arvosanat kerätään suoraan yo-tutkintolautakunnalta. Ammatillisista oppilaitoksista keväällä 2004 valmistuvien arvosanat kerätään suoraan ko. oppilaitoksilta. 2.1 Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta Lukion päättötodistuksen keskiarvo Pisteet > > ,5 > > > Ylioppilastutkinnon tai lukion päättötodistuksen yksittäisten arvosanojen pisteytys. Hakijoilta otetaan huomioon kussakin tapauksessa parhaan pistemäärän antavat arvosanat. Arvosanat Yo-todistus l/e m cl b a Lukion päättötodistus 10/ Pisteet Äidinkieli A1-kieli Matematiikka tai reaali

11 2.2 Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta Keskiarvo lasketaan ammatillisen tutkinnon numeroina ilmaistuista tai sellaisiksi muunnettavista arvosanoista. Jos muualla suoritetuista hyväksiluetuista opinnoista on annettu haussa käytettävään todistukseen arvosana, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Muussa tapauksessa hyväksiluettua muualla suoritettua arvosanaa ei oteta huomioon keskiarvon laskennassa (eli jos arvosana on vain alkuperäisessä todistuksessa ja hyväksiluettu haussa käytetyssä todistuksessa suoritettu-periaatteella). Mikäli hakijalla on useita hakukelpoisia ammatillisia tutkintoja, keskiarvo merkitään todistuksesta, jolla haetaan. Ammatillisen tutkinnon keskiarvon pisteytys Pisteet Asteikko 1 3 Asteikko 1 5 Asteikko alle 1,25 alle 1,5 alle 6 7 1,25 1,50 6, ,38 1,75 6, ,50 2,00 6, ,63 2,25 6, ,75 2,50 7, ,88 2,75 7, ,00 3,00 7, ,13 3,25 7, ,25 3,50 8, ,38 3,75 8, ,50 4,00 8, ,63 4,25 8, ,75 4,50 9,00 3. Ensimmäinen hakutoive (5 pistettä) Hakija saa ensimmäisestä hakutoiveesta viisi (5) pistettä. 4. Valintakoe (1 99 pistettä) Valintakokeisiin kutsutaan kolminkertainen (3) määrä hakijoita koulumenestyksen ja ensisijaisesta hakutoiveesta annettavan yhteispistemäärän perusteella. Liiketalouden koulutusohjelmiin muualla suoritettu koe hyväksytään Lahden ammattikorkeakoulussa ja Lahden ammattikorkeakoulussa suoritettua koetta voidaan vastaavasti käyttää pyrittäessä muiden ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusohjelmiin. Valintakoe on voimassa vuoden. Lahden ammattikorkeakoulun Liiketalouden laitoksen yksipäiväinen valintakoe järjestetään viikolla Työkokemus Työkokemukseksi otetaan huomioon yli 16-vuotiaana hankittu yleinen työkokemus siten, että työkokemuspisteet lasketaan hakuajan loppuun asti. Kokoaikaisesta työstä annetaan 1 työkokemuspiste jokaista 2 kk:n työjaksoa kohden. Osa-aikatyö muutetaan kokoaikatyöksi siten, että 150 tuntia = 1 kuukausi. Tutkintoon sisältyvästä työssäoppimisesta tai työharjoittelusta ei voi saada työkokemuspisteitä. Varusmies- ja siviilipalvelun suorittaminen luetaan työkokemukseksi. Lahden ammattikorkeakouluun haettaessa työkokemus arvioidaan valintakokeen haastatteluiden yhteydessä. Työ- ja opiskelutodistuksia ei lähetetä yhteishakulomakkeen mukana. 6. Lopullinen valinta Lopullinen opiskelijavalinta suoritetaan vain valintakokeen perusteella. Erikoistapausvalinta katso sivu 7. Y h t e i s k u n t a t i e t e i d e n, l i i k e t a l o u d e n j a h a l l i n n o n a l a L i i k e t a l o u d e n l a i t o s 11

12 Degree Programme in International Business Polytechnic degree in Business Studies Tradenomi (BBA) 140 credits/210 ECTS 3.5 years Y h t e i s k u n t a t i e t e i d e n, l i i k e t a l o u d e n j a h a l l i n n o n a l a E r i l l i s h a k u Objectives The programme aims at providing the students with the qualifications and skills needed to work independently, creatively and effectively in positions requiring expertise in international business management and logistics. This work requires solid knowledge of the international theories of economy. At the same time the program has a practical orientation: students will have one or two periods of practical training during their time of studies. One objective of the programme is to give the students an education well balanced between theory and practice. BBA emphasizes the international aspect and the importance of language skills. Graduates will easily adapt to work with people from different countries, as they are trained to understand other business cultures. As most of the courses are given in English, students have a unique opportunity to improve their language skills while studying in Finland. Exchange students will give their own input to the international atmosphere. The Faculty of Business Studies has exchange with over 30 polytechnics and universities around the world and all students will have to either work or study abroad. Career opportunities BBA is a generally acknowledged degree and thus valid in international work markets. In the rapidly internationalising business environment the International Business Degree will provide graduates with large variety of career opportunities. Selection criteria European citizens: 1 st phase: Prior educational achievement; prior work experience; military or alternative service, excellent grade in English. 2 nd phase: Final selection based on a written exam and personal interviews. The exam will be arranged on June 7 th 9 th Officially certified copies of the transcripts should be attached to the application form. All documents must be received in English or in Finnish. Non-European citizens: 1 st phase: Prior educational achievement; prior work experience; military or alternative service, excellent grade in English. Documented skills in English language are required: TOEFL, IELTS or equivalent; please check with local Finnish mission about which English proficiency test is acceptable for the residence permit. 2 nd phase: Final selection based on a written exam and personal interviews. The exam will be arranged in March April Officially certified copies of the transcripts should be attached to the application form. All documents must be received in English or in Finnish. Applications If you are interested in creating yourself a career in the fascinating field of international business and information technology, please print out the application form from our web pages (www.lamk.fi) or ask for the application form from the address below. Application period until 16th April 2004; for non-european students until 14th Feb LAHTI POLYTECHNIC Faculty of Business Studies P.O.Box 106, Ståhlberginkatu 4B FIN Lahti, Finland Phone Fax

13 142 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Tradenomi 140 ov 3,5 vuotta Liiketalouden laitos Lahti Sovelluskehitys Opiskelija osaa valmistuttuaan suunnitella ja rakentaa tietojärjestelmiä nykyaikaisilla sovelluskehitysvälineillä tietoverkko- ja Internet-ympäristössä. Opiskelija ymmärtää nykyaikaisen tietotekniikan ja tietoverkkojen tuomat mahdollisuudet yrityksen menestystekijänä ja osaa tehdä sovelluksia, jotka hyödyntävät sen mahdollisuuksia. Erityisesti painotetaan visuaalista sovelluskehitystä sekä nykyaikaisia ohjelmointivälineitä. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat sovelluskehitys tiedonhallinta tietojärjestelmien suunnittelu yritystoiminta Lisätietoja LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden laitos PL 106, Ståhlberginkatu 4B Lahti Puh. (03) , Faksi (03) Sähköposti Liiketalouden laitos Heinola Yritysviestintäjärjestelmät Opiskelija hankkii valmiudet kehittää ja hyväksikäyttää yrityksen viestintäjärjestelmiä, joiden keskeisiä osia ovat tietoverkot ja -kannat. Sisäisessä viestinnässä perehdytään tiedotuksen, neuvottelun ja koulutuksen tietoteknisiin järjestelmiin. Ulkoisessa viestinnässä paneudutaan elektroniseen kaupankäyntiin ja markkinointiviestinnän sovelluksiin. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yrityksen graafisia painatteita ja multimediatuotteita, kuten tietokonepresentaatioita, CD- ja DVD-sovelluksia sekä web-sivustoja. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat yritystoiminta ja viestintä tietoverkot viestinnässä WWW-sovellukset markkinointiviestinnän sovellukset sisäisen viestinnän sovellukset multimedia Lisätietoja Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Opintie 2, Heinola Puh. (03) Faksi (03) sähköposti L u o n n o n t i e t e i d e n a l a L i i k e t a l o u d e n l a i t o s 13

14 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN LUONNONTIETEIDEN ALAN OPISKELIJAVALINTA Valintaperusteet ja valintapisteiden laskeminen 1. Valintaperusteet L u o n n o n t i e t e i d e n a l a L i i k e t a l o u d e n l a i t o s Valintapisteet Koulumenestys 55 pistettä Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä >> Valintakokeisiin kutsutaan hakijat koulumenestyksen ja ensisijaisesta hakutoiveesta annettavan yhteispistemäärän perusteella. Valintakoe 35 pistettä Työkokemus 5 pistettä Yhteensä 100 pistettä >> Lopullinen valinta suoritetaan koulumenestyksen, ensimmäisen hakutoiveen, valintakokeen ja työkokemuksen tuottamien yhteispisteiden perusteella. 2. Koulumenestys (enintään 55 pistettä) Koulumenestyksestä annetaan pisteitä ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen tai ammatillisen tutkinnon perusteella. Lukion päättötodistuksesta tai ammatillisen tutkinnon todistuksesta otetaan huomioon kaikkien aineiden keskiarvo. Lisäksi otetaan huomioon yksittäisiä arvosanoja. Mikäli hakija on suorittanut sekä ylioppilastutkinnon ja lukion oppimäärän että ammatillisen tutkinnon, hakija voi valita, kummasta todistuksesta arvosanat otetaan. Ylioppilastutkintotodistusta käytettäessä valintaperusteina käytettävät yksittäiset arvosanat valitaan arvosanojen paremmuuden mukaan vaihtoehtoisesti joko lukion päättötodistuksesta tai ylioppilastutkintotodistuksesta. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Abiturienttien yo-todistuksen arvosanat kerätään suoraan yo-tutkintolautakunnalta. Ammatillisista oppilaitoksista keväällä 2004 valmistuvien arvosanat kerätään suoraan oppilaitoksilta. 2.1 Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta Lukion päättötodistuksen keskiarvon pisteytys Lukion päättötodistuksen keskiarvo Pisteet

15 Ylioppilastutkinnon tai lukion päättötodistuksen yksittäisten arvosanojen pisteytys. Hakijoilta otetaan huomioon kussakin tapauksessa parhaan pistemäärän antavat arvosanat. Arvosanat Yo-todistus l/e m cl b a Lukion päättötodistus 10/ Pisteet Äidinkieli A1-kieli Matematiikka, pitkä TAI 15 13, Matematiikka lyhyt Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta Keskiarvo lasketaan ammatillisen tutkinnon numeroina ilmaistuista tai sellaisiksi muunnettavista arvosanoista. Jos muualla suoritetuista hyväksiluetuista opinnoista on annettu haussa käytettävään todistukseen arvosana, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Muussa tapauksessa hyväksiluettua muualla suoritettua arvosanaa ei oteta huomioon keskiarvon laskennassa (eli jos arvosana on vain alkuperäisessä todistuksessa ja hyväksiluettu haussa käytetyssä todistuksessa suoritettu-periaatteella). Mikäli hakijalla on useita hakukelpoisia ammatillisia tutkintoja, keskiarvo merkitään todistuksesta, jolla haetaan. Ammatillisen tutkinnon keskiarvon pisteytys Pisteet Asteikko 1 3 Asteikko 1 5 Asteikko alle 1,25 alle 1,5 alle 6 7 1,25 1,50 6, ,38 1,75 6, ,50 2,00 6, ,63 2,25 6, ,75 2,50 7, ,88 2,75 7, ,00 3,00 7, ,13 3,25 7, ,25 3,50 8, ,38 3,75 8, ,50 4,00 8, ,63 4,25 8, ,75 4,50 9,00 3. Ensimmäinen hakutoive (5 pistettä) Hakija saa ensimmäisestä hakutoiveesta viisi (5) pistettä. L u o n n o n t i e t e i d e n a l a L i i k e t a l o u d e n l a i t o s 4. Valintakoe (enintään 35 pistettä) Valintakokeisiin valitaan osa hakijoista koulumenestyksestä ja ensisijaisesta hakutoiveesta annettavan yhteispistemäärän perusteella. Luonnontieteiden alan valtakunnallinen valintakoe pidetään kello Valintakokeen alin pistemäärä, jolla voi tulla hyväksytyksi, on 10 pistettä. Valintakoetulosta ei voi käyttää myöhempien hakujen yhteydessä. Siirtymäkauden aikana vuoden 2003 valintakoetulos on voimassa aiemmin ilmoitetun mukaisesti vuoden 2004 ajan. 15

16 5. Työkokemus (enintään 5 pistettä) Työkokemukseksi otetaan huomioon yli 16-vuotiaana hankittu yleinen työkokemus siten, että työkokemuspisteet lasketaan hakuajan loppuun asti. Kokoaikaisesta työstä annetaan yksi (1) työkokemuspiste jokaista 2 kk:n työjaksoa kohden. Osa-aikatyö muutetaan kokoaikatyöksi siten, että 150 tuntia = 1 kuukausi. Tutkintoon sisältyvästä työssäoppimisesta tai työharjoittelusta ei voi saada työkokemuspisteitä. Varusmies- ja siviilipalvelun suorittaminen luetaan työkokemukseksi, jossa 2 kk:n palvelusjakso tuottaa yhden työkokemuspisteen. Työtodistukset tarkastetaan valituilta opiskelun alkaessa (työ- ja opiskelutodistuksia ei lähetetä yhteishakulomakkeen mukana). L u o n n o n t i e t e i d e n a l a L i i k e t a l o u d e n l a i t o s 6. Lopullinen valinta Lopullinen valinta suoritetaan koulumenestyksen, ensimmäisen hakutoiveen, valintakokeen ja työkokemuksen tuottamien yhteispisteiden perusteella. (kohta 1). Erikoistapausvalinta katso sivu 7. 16

17 Degree Programme in Business Information Technology Polytechnic degree in Business Studies Tradenomi (BBA) 140 credits/210 ECTS 3.5 years Objectives The programme aims at providing the students with the knowledge and skills needed to make full use of the modern Intranet and Internet technologies in business. The course provides qualifications to design and implement information systems using modern application development methods and tools. The programme places a high priority on meeting the needs of software development in a networked business environment. Special focus is placed on graphical software and user interface design and also on the use of object and component technologies. The programme provides an excellent opportunity to work as an information systems analyst for the software industry in Finland and abroad. In addition to the theoretical studies of information science, the program also includes practical training in business. After two years of classroom studies the students work for five months as trainees in industry. The students also complete a software design and implementation project for a local organisation. At the final stage of the studies, all students complete a thesis in which they are encouraged to approach the research area in both a theoretical and practical manner within the area of business information systems. Career opportunities BBA is a generally acknowledged degree and is thus valid in international job markets. In the rapidly internationalising business environment, the International Degree in Business Information Technology, specialising in Application Development, will provide graduates with a wide variety of career opportunities in the software industry, for example as software analysts or software designers. Selection criteria European citizens: 1 st phase: Prior educational achievement; 17 prior work experience; military or alternative service, excellent grades in English and in mathematics. 2 nd phase: Final selection based on a written exam and personal interviews. The exam will be arranged on June 7 th 9 th Officially certified copies of the transcripts should be attached to the application form. All documents must be received in English or in Finnish. Non-European citizens: 1 st phase: Prior educational achievement; prior work experience; military or alternative service, excellent grades in English and in mathematics. Documented skills in English language are required: TOEFL, IELTS or equivalent; please check with local Finnish mission about which English proficiency test is acceptable for the residence permit. 2 nd phase: Final selection based on a written exam and personal interviews. The exam will be arranged in March April Officially certified copies of the transcripts should be attached to the application form. All documents must be received in English or in Finnish. Applications If you are interested in creating yourself a career in the fascinating field of international business and information technology, please print out the application form from our web pages (www.lamk.fi) or ask for the application form from the address below. Application period until 16th April 2004; for non-european students until 14th Feb LAHTI POLYTECHNIC Faculty of Business Studies P.O.Box 106, Ståhlberginkatu 4B FIN Lahti, Finland Phone , Fax L u o n n o n t i e t e i d e n a l a E r i l l i s h a k u

18 247 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Restonomi AMK 140 ov 3,5 vuotta M a t k a i l u -, r a v i t s e m i s - j a t a l o u s a l a F e l l m a n n i - i n s t i t u u t t i Koulutusohjelma valmentaa opiskelijoita työskentelemään alan esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, esimerkiksi ravintolan vuoropäällikkönä, ravintolapäällikkönä ja vastaanotto- tai hotellipäällikkönä. Valmistuttuaan restonomi omaa hyvät edellytykset uralla etenemiseen vaativissakin hotelli- ja ravintola-alan tehtävissä yrityksissä tai alan toimintaan liittyvissä organisaatioissa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Koulutus antaa hyvät mahdollisuudet jatko-opintoihin yrittäjä- ja/tai erilaisissa johtamiskoulutusohjelmissa. Opiskelijavaihto Euroopassa, ulkomailla tapahtuva työharjoittelu ja kansainväliset yhteydet korostavat ohjelman kansainvälistä luonnetta. Tavoitteena on, että opiskelija oppii toimimaan erilaisen kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa tuloksia tuottavasti niin itselleen tutussa kuin vieraassakin toimintaympäristössä. Osa opinnoista suoritetaan englannin kielellä. Koulutusohjelmaan kuuluvien yhteisten perusopintojen lisäksi opiskelu suuntautuu joko hotellin johtamiseen tai ravintolan johtamiseen Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat majoitus- ja ravintolapalvelut ja niiden johtaminen taloushallinto esimiestyö palvelujohtaminen viestintä ja vuorovaikutustaidot kieli- ja kulttuuriopinnot informaatioteknologian hyväksikäyttö osana taloudellista suunnittelua, esimiestyötä ja johtamista. Koulutusohjelma toimii tiiviissä yhteistyössä Päijät-Hämeen hotelli- ja ravintola-alan sekä ulkomaisten kummiyritysten kanssa. Yhteistyöprojektit, työharjoittelu sekä yrityksille tehtävät opinnäytetyöt ovat oleellinen osa teoreettisen ja ammatillisen osaamisen yhdistävää oppimista. Lisätietoja Lahden ammattikorkeakoulu Fellmanni-instituutti Kirkkokatu Lahti Puh. (03) Faksi (03) Sähköposti 18

19 728 Matkailun koulutusohjelma Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Restonomi AMK 140 ov 3,5 vuotta Opiskelija hankkii kansainvälisyyttä painottavan, matkailun ammatillisen ja teoreettisen oppimisen yhdistävän koulutuksen, joka luo pohjan opiskelijan myöhemmälle, tavoitteelliselle urakehitykselle. Koulutusohjelmaan kuuluvien yhteisten perusopintojen jälkeen opiskelu kohdentuu valinnaisiin erikoisosaamisen osioihin: kokous-, kongressi- ja kannustematkailu sekä tapahtumamarkkinointi luonto- ja elämysmatkailu Kokous-, kongressi- ja kannustematkailun sekä tapahtumamarkkinoinnin valinneet hankkivat valmiudet työskennellä mm. eri tehtävissä matkailu-, matka- ja kongressitoimistoissa kansallisten tai kansainvälisten organisaatioiden palveluksessa kokous- ja tapahtumajärjestäjänä yrityksissä Ammattinimikkeitä voivat olla esim. kongressisihteeri, tuotepäällikkö, projektipäällikkö, Sales Executive, Incentive Supervisor. Luonto- ja elämysmatkailun suuntautumisvaihtoehdon valinneet saavat valmiuden toimia mm. luonto- ja elämysohjelmien suunnitteluja toteutustehtävissä yrityksissä luontoon ja rakennettuun ympäristöön liittyvissä ohjelmapalveluiden suunnittelu- ja tuotekehitystehtävissä alueellisten ja paikallisten matkailuorganisaatioiden ja -projektien palveluksessa matkailualan yrittäjinä Keskeisiä opintokokonaisuuksia matkailun koulutusohjelmassa ovat tapahtumien järjestäminen, myynti ja markkinointi tuotekehitys ja tuotteistaminen matkailussa kokous-, kongressi- ja kannustematkailu ohjelmapalvelutoiminnot viestintä- ja vuorovaikutustaidot kieli- ja kansainvälisyysopinnot liikkeenjohto ja palvelun ohjaaminen taloushallinto informaatioteknologia matkailussa Osa opinnoista suoritetaan englannin kielellä. Koulutusohjelma toimii tiiviissä yhteistyössä Päijät-Hämeen matkailuyrittäjien ja -organisaatioiden sekä Suomeen suuntautuvan matkailun kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa. Yhteistyöprojektit, eri vuodenaikoina tapahtuva työharjoittelu sekä yrityksille tehtävät opinnäytetyöt ovat oleellinen osa teoreettisen ja ammatillisen osaamisen yhdistävää oppimista. Tavoitteena on edesauttaa opiskelijaa jo opiskeluaikana verkostoitumaan matkailualalla sekä integroitumaan osaksi alan yhä kansainvälistyvämpää yritystoimintaa sekä kotimaassa että ulkomailla. Lisätietoja Lahden ammattikorkeakoulu Fellmanni-instituutti Kirkkokatu 27, Lahti Puh. (03) Faksi (03) Sähköposti M a t k a i l u -, r a v i t s e m i s - j a t a l o u s a l a F e l l m a n n i - i n s t i t u u t t i 19

20 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPISKELIJAVALINTA Valintaperusteet ja valintapisteiden laskeminen 1. Valintaperusteet M a t k a i l u -, r a v i t s e m i s - j a t a l o u s a l a F e l l m a n n i - i n s t i t u u t t i Valintapisteet Koulumenestys 30 pistettä Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä Työkokemus 10 pistettä >> Valintakokeisiin kutsutaan osa hakijoista koulumenestyksestä, työkokemuksesta ja hakutoivepisteistä saatavien pisteiden perusteella. Valintakoe 55 pistettä Yhteensä 100 pistettä >> Lopullinen valinta tehdään koulumenestyksestä, työkokemuksesta, hakutoivepisteistä ja valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella. 2. Koulumenestys (enintään 30 pistettä) Koulumenestyksestä annetaan pisteitä ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen tai ammatillisen tutkinnon perusteella. Lukion päättötodistuksesta tai ammatillisen tutkinnon todistuksesta otetaan huomioon kaikkien aineiden keskiarvo. Lisäksi otetaan huomioon yksittäisiä arvosanoja. Mikäli hakija on suorittanut sekä ylioppilastutkinnon ja lukion oppimäärän että ammatillisen tutkinnon, hakija voi valita, kummasta todistuksesta arvosanat otetaan. Ylioppilastutkintotodistusta käytettäessä valintaperusteina käytettävät yksittäiset arvosanat valitaan arvosanojen paremmuuden mukaan vaihtoehtoisesti joko lukion päättötodistuksesta tai ylioppilastutkintotodistuksesta. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Abiturienttien yo-todistuksen arvosanat kerätään suoraan yo-tutkintolautakunnalta. Ammatillisista oppilaitoksista keväällä 2004 valmistuvien arvosanat kerätään suoraan oppilaitoksilta. 2.1 Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta Lukion päättötodistuksen keskiarvon pisteytys Lukion päättötodistuksen keskiarvo Pisteet , Ylioppilastutkinnon tai lukion päättötodistuksen yksittäisten arvosanojen pisteytys. Hakijoilta otetaan huomioon kussakin tapauksessa parhaan pistemäärän antavat arvosanat. Arvosanat Yo-todistus l/e m cl b a Lukion päättötodistus 10/ Pisteet Äidinkieli A1-kieli Matematiikka tai reaali

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan vaikuttavat

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 Liiketalouden alaan kuuluvat seuraavat koulutuksen osa-alueet.: 1. Liiketalous 2. Johdon assistenttityö ja kielet 3. Tietojenkäsittely

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalintaan vaikuttavat koulumenestys,

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet, syksy 2011: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) Opiskelijavalinta Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset hakijat

Lisätiedot

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTINEN JA KASVATUSALA HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET VUONNA 2014 OPISKELIJAVALINTA Humanistisen ja kasvatusalan opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön

Lisätiedot

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6. MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 6.1 Suomenkielinen/ruotsinkielinen koulutus 6.1.1 Opiskelijavalinta Yleinen hakukelpoisuus tutkintoon johtaviin koulutusohjelmiin on kerrottu

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin

Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin Haku ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin INFO 12.2.2013 www.novida.fi Amk-nuorten koulutus ja yliopistojen yhteishaku 4.3.-3.4.2013 www.amkhaku.fi ja www.yliopistohaku.fi Valintakokeet järjestetään

Lisätiedot

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING)

OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) OPISKELIJAVALINTA ENGLANNINKIELISEEN INSINÖÖRIKOULUTUKSEEN KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUSSA (MECHANICAL ENGINEERING) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan valintakokeeseen. Valintakokeesta on saatava

Lisätiedot

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi Opoinfo 2.11.2012 Sirkku Mäntyniemi Koulutustarjonta, nuorten yhteishaku 2013 Valintaperusteet Mitä odotettavissa v 2014 Kalvosarjan tekijän nimi 2 Kulttuuriala Koulutusohjelma Elokuva ja televisio Esittävä

Lisätiedot

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009

YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2009 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 Kevään 2015 yhteishaussa on humanistisen ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkintoon

Lisätiedot

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014)

Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) 1 Opiskelijavalinta Insinööri (AMK), tietotekniikka, päivätoteutus (yhteishaku syksy 2014) Opiskelijavalinnan maksimipisteet (100 pistettä): Koulumenestys Valintakoe 60 pistettä 40 pistettä Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta ensihoitajakoulutukseen sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015

HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTESUOSITUS VUODELLE 2015 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU (Humak) päivä- ja monimuotototeutus Kevään 2015 yhteishaussa

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2011 Lisähaku 2011, Savonia AMK Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2013 Aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutusohjelma, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 270 op Opiskeluaika 2-4 vuotta Varhaisiän musiikkikasvatuksen

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA

OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA 1 OPISKELIJAVALINTA INSINÖÖRIKOULUTUKSIIN SYKSYN 2015 YHTEISHAUSSA Opiskelijat valitaan kahdella tavalla: Jono 1: 15 opiskelijaa valitaan koulumenestyksen ja valintakokeen yhteispistemäärän perusteella

Lisätiedot

Koulumenestyspisteet (ei tekniikan alan koulutukset)

Koulumenestyspisteet (ei tekniikan alan koulutukset) Koulumenestyspisteet (ei tekniikan alan koulutukset) Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti: A. ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen perusteella tai B. ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla syksyn 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta rakennusarkkitehtikoulutukseen kevään 2015 yhteishaussa Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan sekä tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen että rakennusarkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 6 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN HAKULOMAKKEEN TÄYTTÖOHJE 2014 Täytä hakulomake kuulakärkikynällä TEKSTATEN ISOILLA kirjaimilla. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi,

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 23.5.2013 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, kevät 2014: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Apuvälineteknikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko

Lisätiedot

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa

Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla kevään 2015 yhteishaussa Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 (syksyllä 2014 alkava koulutus)

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 (syksyllä 2014 alkava koulutus) AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2014 (syksyllä 2014 alkava koulutus) VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010 28.9.2009 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2013: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 7.1 Insinöörikoulutus (*) ja laboratorioanalyytikkokoulutus (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta (**) opinnot on suunniteltu niin, että ne on mahdollista

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010

LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010 LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen hakutoive

Lisätiedot

Valintaperusteet, kevät 2013: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet, kevät 2013: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet, kevät 2013: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

OPO-INFO Sirkku Mäntyniemi. 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

OPO-INFO Sirkku Mäntyniemi. 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences OPO-INFO 04.11.2011 Sirkku Mäntyniemi 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Hakukelpoisuus Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto International Baccalaureate-, Reifeprüfung-

Lisätiedot

Yhteishakuinfo 21.8.2014

Yhteishakuinfo 21.8.2014 Yhteishakuinfo 21.8.2014 Syksyn 2014 ja vuoden 2015 yhteishaut Valintaperusteet Neljä valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee hakukohteittain mitkä valintatavoista ovat käytössä sekä antaa valintatapakohtaiset

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen yhteishaut 2011

Ammattikorkeakoulujen yhteishaut 2011 Ammattikorkeakoulujen yhteishaut 2011 Nuorten suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen yhteishaku tilanne 27.8. Hakeneet *, ** Hyväksytyt *, ** 2010 2009 Paikan vastaanottaneet* Hakeneet *, ** Hyväksytyt

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS ylempi amk

HAKIJAN OPAS ylempi amk 1 HAKIJAN OPAS ylempi amk kevät 2012 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Hakuaika 5.3. 3.4.2012 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/ylemmat_amk-tutkinnot

Lisätiedot

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi

YHTEISHAKU 2015. Aikataulut Valintaperusteet. Centria-ammattikorkeakoulu www.centria.fi YHTEISHAKU 2015 Aikataulut Valintaperusteet YHTEISHAKU Hakupalvelu (suomi) (ruotsi) (englanti) Yhteishaun aikataulut 1. hakuaika 7.1.- 27.1.2015 klo 15.00 (vieraskieliset koulutukset) 2. hakuaika 17.3.

Lisätiedot

AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014

AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN AIKUISKOULUTUKSEN JA YLEMPÄÄN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET KEVÄÄLLÄ 2014 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAN YLEISET VALINTAPERUSTEET VUONNA 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSALA Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen: Ensin hakijat valitaan valintakokeisiin

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2009. Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava:

LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2009. Valintapisteiden enimmäismäärä on seuraava: VALINTAPERUSTEET 2009 LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2009 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys,

Lisätiedot

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013

Metropolian opo-info 2.11.2012. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian opo-info Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2013 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2013 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 10 koulutusohjelmaa: Tutkinto Koulutusohjelma Aloituspaikat

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015

OPISKELIJAVALINTA 2016. Arja Hiltunen 9.11.2015 OPISKELIJAVALINTA 2016 Arja Hiltunen 9.11.2015 Opiskelijavalinta uudistuksen II vaihe koskee syksyllä 2016 alkavaa koulutusta osa korkeakoulupaikoista varataan ensikertalaisille yhdenpaikan säännös koskee

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutus, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 240 op Opiskeluaika 2-4 vuotta

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 1 TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 INSINÖÖRIKOULUTUS (*) JA LABORATORIOANALYYTIKKOKOULUTUS (*) merenkulkualan koulutusta lukuun ottamatta OPISKELIJAVALINTA Kaikki hakukelpoiset

Lisätiedot

Valintaperusteet syksy 2010: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet syksy 2010: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet syksy 2010: Sosiaali- ja terveysala 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto,

Lisätiedot

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluasteen tutkinto/... ylioppilastutkinto ja ammatillinen

Lisätiedot

Yhteishaun aikataulu

Yhteishaun aikataulu Yhteishaun aikataulu Opiskelupaikka otettava viimeistään vastaan Kevään hakuaika vieraskieliseen koulutukseen ja taideyliopistoon 7.1.-27.1. 2015 Syksyn haun tulokset Syksyn yhteishaku Kevään yhteishaku

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2.

Lisätiedot

Kulttuurialan ammattiosaajaksi

Kulttuurialan ammattiosaajaksi Koulutusohjelmat > Kulttuurialan ammattiosaajaksi Ammatilliset perustutkinnot Käsi- ja taideteollisuusalan Audiovisuaalisen viestinnän Kuvallisen ilmaisun Tanssialan Musiikkialan Kulttuuriala Kulttuurialalla

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Haku ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen

Haku ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Haku ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen 7. 27.1.2015 2 Ammatillinen erityisopettajankoulutus on opettajankoulutuksen suorittaneille ja ammatillisina erityisopettajina toimiville tai näihin tehtäviin

Lisätiedot

NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013

NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 NUORTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSET VALINNAN YLEISPERIAATTEET 2013 Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa. Hakija voi esittää enintään neljä hakutoivetta.

Lisätiedot

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Kevään 2012 yhteishaku Kaikki ammattikorkeakoulut 25 ammattikorkeakoulua 70 979 ensisijaista

Lisätiedot

Valintaperusteet: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet: Sosiaali- ja terveysala 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Apuvälineteknikko (AMK) 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014

Metropolian opo-info 1.11.2013. Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian opo-info 1.11.2013 Vieraskielinen yhteishaku VKYH 2014 Metropolian VKYH koulutustarjonta 2014 Vieraskielisessä yhteishaussa (VKYH) on tarjolla yhteensä 9 koulutusta: Tutkinto Koulutus Aloituspaikat

Lisätiedot

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö

Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset. 22.3.2013 Katariina Männikkö Opiskelijaksi ottamisen perusteet ammatilliseen koulutukseen - muutokset 22.3.2013 Katariina Männikkö Uusi lainsäädäntö 1047/2012: VnA ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishausta annetun

Lisätiedot

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus

Jatko-opiskelu. Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat. yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus Jatko-opiskelu Jatko-opiskelu Kolme pääasiallista jatko-opiskelusuuntaa lukion jälkeen ovat yliopisto ammattikorkeakoulu ammatillinen koulutus 18.4.2017 Rauman Lyseon lukio 2 Yliopistot suoritetaan ensin

Lisätiedot

Vanhempainilta 14.1.2014

Vanhempainilta 14.1.2014 Vanhempainilta 14.1.2014 yliopistot ja korkeakoulut: kandidaatti 3v maisteri 2v lisää ammatillinen perustutkinto (lukion käyneelle 2 v) ammattikorkeakoulu 3,5v Koulutusjärjestelmän ulkopuoliset Vaihtoehdot

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA

AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA Ohjaajien päivä 13.10.2010 Opintoasiainpäällikkö Marita Aikio Hakutoimisto marita.aikio@oamk.fi, puh. 010 27 22155, www.oamk.fi Ammattikorkeakoulututkintoon johtavat

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINTAPERUSTESUOSITUS 2010 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELIJAVALINTA Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen: Ensin hakijat valitaan valintakokeisiin koulumenestyksen

Lisätiedot

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN

JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN JATKOKOULUTUKSEEN HAKEMINEN LUKIO- OPINTOJEN JÄLKEEN ABI-INFO KEVÄT 2014 Suomen koulutusjärjestelmä Ylioppilas voi hakea 1. Yliopistoon 2. Ammattikorkeakouluun 3. Ammatilliseen peruskoulutukseen 1.- 2.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA

AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA AJANKOHTAISTA OPISKELIJAREKRYTOINNISTA Opopatio 7.10.2011 Opintoasiainpäällikkö Marita Aikio Hakutoimisto marita.aikio@oamk.fi, puh. 010 27 22155, www.oamk.fi OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU kuusi koulutusalaa

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Miten tutkinto opiskelijaksi AMK tutkintoon? Yhteishaku syksyllä ja keväällä www.opintopolku.fi JAMKin avoimen amkin väylä Väylän kautta mahdollista hakea, kun suorittaa 60

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset

Korkeakoulujen yhteishaku kevät hakuaika klo Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Korkeakoulujen yhteishaku kevät 2018 2. hakuaika 14.3.-28.3.2018 klo 15.00 Suomenkieliset AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat koulutukset Yksi yhteishaku, yksi hakulomake max. kuusi hakukohdetta Hakukohteet

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Uusi valokuva -erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 UUSI VALOKUVA -ERIKOISTUMISOPINNOT 30 OP Erikoistumisopinnot

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMK-tutkinto Aikuiskoulutus HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK)

Lisätiedot

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia

Opoinfo 14.1.2016. AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Opoinfo 14.1.2016 AMK-päivän opoinfo 14.1.2016 / Turun AMK, Diak, Humak ja Novia Ohjelma Yleistä yhteishausta Kysymykset ja keskustelu Ennakkoon tulleet kysymykset Muut kysymykset Kevään 2016 yhteishaun

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET

LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET LUKION JÄLKEISET JATKO-OPINTOMAHDOLLISUUDET Lukion jälkeen vaihtoehtoina Ammatilliset perustutkinnot Ammattikorkeakoulut Yliopistot sekä tiede- ja taidekorkeakoulut Opiskelu ulkomailla AMMATILLISET Tarjoavat

Lisätiedot

haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi

haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi hakuaika 24.2.-17.3.2015 haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi järjestelmä tarkistaa, että kaikki tarvittavat tiedot on syötetty & ohjaa tarvittaessa lomakkeen jokaisessa kohdassa demo on harjoitteluohjelma:

Lisätiedot

Hakeminen ammattikorkeakouluun. Yhteishakuinfo 21.8.2014

Hakeminen ammattikorkeakouluun. Yhteishakuinfo 21.8.2014 Hakeminen ammattikorkeakouluun Yhteishakuinfo 21.8.2014 Hakeminen ammattikorkeakouluun Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakukohteet ovat jatkossa samassa yhteishaussa ja samalla lomakkeella. Ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 16. 25.8.2010 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN

VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄÄN 2014 VIERASKIELISEN TUTKINTOON JOHTAVAN KOULUTUKSEN YHTEISHAKUUN VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakoulujen vieraskieliseen koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa.

Lisätiedot

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista. Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Ajankohtaista Oamkin koulutustarjonnasta ja opiskelijarekrytoinnista Opopatio 10.10.2014 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin

Lisätiedot

www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6.

www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6. YHTEISHAKU 2014 www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6. Opiskelupaikan vastaanottaminen 26.6. mennessä Opiskelijavalinta Yhteishaussa

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA KUVATAITEISTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA KUVATAITEISTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA KUVATAITEISTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Yliopistossa saa tutkinnonsuorittamisoikeuden alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon (noin 6

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Amk-opinnot Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kulttuuriala hakukohteena

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kulttuuriala hakukohteena Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuriala hakukohteena Kulttuuriala Tutkinto-ohjelma AMK-tutkinnot Elokuva ja televisio Medianomi (AMK) Esitys- ja teatteritekniikka Medianomi (AMK) Esittävä taide* Teatteri-ilmaisun

Lisätiedot

VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013

VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013 VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013 Anastasia McAvennie Admissions Office / Hakutoimisto Puh. 044 7101 229 admissions@kajak.fi hakutoimisto@kajak.fi anastasia.mcavennie@kajak.fi 1 Tilastotiedot:

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Lausuntoversio 10.7.2017 Asetusluonnos Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot