Sisältö. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Oikeudet muutoksiin pidätetään."

Transkriptio

1

2

3

4 Sisältö Lukijalle 5 Lahden ammattikorkeakoulun hakukalenteri 6 Liiketalouden koulutusohjelma 8 Degree Programme in International Business 12 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 13 Degree Programme in Business Information Technology 17 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 18 Matkailun koulutusohjelma 19 Viestinnän koulutusohjelma 23 Muotoilun koulutusohjelma Taideteollisuuden suuntautumisvaihtoehto 25 Muotoiluteollisuuden suuntautumisvaihtoehto 26 Kuvataiteen koulutusohjelma 29 Musiikin koulutusohjelma 31 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 34 Mediatekniikan koulutusohjelma 35 Muovitekniikan koulutusohjelma 35 Puutekniikan koulutusohjelma 36 Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma 37 Tietotekniikan koulutusohjelma 37 Ympäristöteknologian koulutusohjelma 38 Miljöösuunnittelun suuntautumisvaihtoehto 38 Fysioterapian koulutusohjelma 43 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 44 Sosiaalialan koulutusohjelma 45 Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma 49 Ammattikorkeakoulujen yhteystiedot 53 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto PL 214 (Svinhufvudinkatu 6 F) Lahti Puh. (03) , Faksi (03) Oikeudet muutoksiin pidätetään.

5 Arvoisa lukija Avaa kirja. Tutki sen syvin sisältö. Tartu tilaisuuteen. Hae elämääsi uusia mausteita. Elämää kaikilla mausteilla on Lahden ammattikorkeakoulun tiivis lukukokemus, josta ei särmää eikä haasteita puutu. Teos vaatii lukijalta paljon. Se ei ehkä avaudu kertalukemisella, mutta se ei aliarvioi lukijaansa. Teos haluaa herättää, se haluaa mullistaa, se haluaa tarjota elämyksiä. Sinä aamuna sadepisarat iskivät puutalon hatariin ikkunakarmeihin niin kovaa, etten kuullut aamuteeveen juontajaa, vaan katselin hänen huuliensa monotonista liikettä. Ajattelin, että minun olisi todella aika hakea!

6 Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulun hakukalenteri: Yhteishaku 2004 O t a s u u n t a L a h d e n a m m a t t i k o r k e a k o u l u u n! Y h t e i s h a k u Ma Taideinstituutin ja Muotoiluinstituutin valintaoppaat ennakkotehtävineen ilmestyvät. Pe Hakuaika Pe Valintakoekutsut lähetetään tämän jälkeen. Pe Kaikkien alojen valintakokeet pidetään tähän mennessä. Pe Valinnan tulokset viimeistään hakijan tiedossa. Pe Opiskelijan on ilmoitettava tähän mennessä, ottaako opiskelupaikan vastaan. Pe Jonotusoikeus yhteen korkeakoulupaikkaan on voimassa tähän asti. Muistathan yhden korkeakoulupaikan periaatteen eli voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan samana lukuvuonna. HAKEMINEN Nettihaku Ammattikorkeakouluun voi hakea netin kautta. Palvelu ohjaa lomakkeen täyttämisessä ja antaa tietoa hakemisesta. Yhteishakulomake Hakulomakkeita- ja ohjeita saat mm. ammattikorkeakoulujen hakutoimistoista, työvoimatoimistoista ja kirjastoista sekä Opetushallituksen kotisivuilta Yhteishakulomake palautetaan aina ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon viimeistään mennessä (postitse lähetettynä postileima ). Harkitse tarkoin hakutoivejärjestystä Hakulomakkeessa ilmoittamasi hakutoivejärjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen. Jos et pääse koulutukseen, jonka olit merkinnyt ensimmäiselle sijalle, tarkistetaan, riittävätkö pisteesi toiselle sijalle merkitsemääsi hakutoiveeseen jne. Jos taas pääset ensimmäiselle sijalle merkitsemääsi koulutukseen, sinua ei enää voida valita hakutoivejärjestyksessä alemmalla sijalla olevaan opiskelupaikkaan. Lahden ammattikorkeakoulun hakukoodit ovat Lahteen 1117 ja Heinolaan Erillishaku Degree Programme in International Business ja Degree Programme in Business Information Technology, joihin hakuaika eurooppalaisilla on asti ja Euroopan ulkopuolelta hakevilla asti. Hakuohjeita saat Lahden ammattikorkeakoulun hakutoimistosta ja eri laitoksista. Katso sivut 12 ja 17 tästä oppaasta. 6

7 KELPOISUUS AMMATTIKORKEA- KOULUOPINTOIHIN Pääsyvaatimuksena ammattikorkeakouluun on joku seuraavista: lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto International Baccalaureate, European Baccalaureate tai Reifeprüfung-tutkinto ammatillinen perustutkinto (lyhyempi kuin 3-vuotinen tutkinto antaa kelpoisuuden vain vastaavalle alalle) opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto yhdistelmäopinnot -tutkinto näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto edellä mainittuja tutkintoja vastaavat ulkomaiset opinnot ERIKOISTAPAUSVALINTA JA TODISTUSTEN VERTAILUONGELMAT Hakija joka hakee erikoistapausvalinnassa tai todistusvertailuongelmia omaavana hakijana, ei voi samanaikaisesti hakea normaalissa haussa. Jos hakijalla on hakukelpoisuuden antava todistus, hän ei voi hakea erikoistapausvalinnassa. Erikoistapausvalinta Erikoistapausvalinnassa haetaan normaalilla yhteishakulomakkeella ja lähetetään se ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Lisäksi on aina otettava yhteys kaikkiin ammattikorkeakouluihin, joihin haetaan erikoistapausvalinnassa. Näin saa samalla tiedot kunkin ammattikorkeakoulun erikoistapausvalinnan perusteista. Erikoistapausvalinnassa ammattikorkeakouluun voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka ei täytä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 20 :n 1 momentissa tarkoitettuja vaatimuksia, mutta jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten (L 351/03, 20 2 mom). Näiden erikoistapausvalinnassa hakevien pääsyedellytysten täyttymisen arvioi ammattikorkeakoulu. Todistusvertailuongelmia omaavat hakijat Todistusvertailuongelmia omaavilla hakijoilla on oikeus tulla otetuksi huomioon hakijoina toisin kuin asetuksen tarkoittamilla erikoistapausvalinnan hakijoilla, joiden osalta hakukelpoisuus on harkinnanvarainen. Hakijoita, joilta voi puuttua opiskelijavalintaperusteina olevia arvosanoja, ovat ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet hakijat sekä ulkomaalaiset hakijat. Jos on epäselvää, onko ulkomaalaisella hakijalla säädösten edellyttämää kelpoisuutta tutkintonsa perusteella, hän kuuluu erikoistapausvalintaan. Kysy lisää ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Hakutoimistomme henkilökunta vastaa kysymyksiisi. Jos olet kiinnostunut tietystä koulutusohjelmasta, ota yhteyttä myös suoraan laitoksillemme, joiden yhteystiedot ovat tässä oppaassa kunkin koulutusohjelman kohdalla. LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto PL 214 (Svinhufvudinkatu 6 F) Lahti Puh. (03) , Faksi (03) O t a s u u n t a L a h d e n a m m a t t i k o r k e a k o u l u u n! Y h t e i s h a k u Hakuaika

8 Y h t e i s k u n t a t i e t e i d e n, l i i k e t a l o u d e n j a h a l l i n n o n a l a L i i k e t a l o u d e n l a i t o s 058 Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Tradenomi 140 ov 3,5 vuotta Liiketalouden laitos Lahti Taloushallinto Tavoitteena on kouluttaa taloushallinnon ammattilaisia, joilla on kyky hahmottaa yrityksen taloudenhoitoa kokonaisvaltaisesti sekä kotimaisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opintojen aikana he hankkivat valmiudet liiketoimintaosaamiseen keskittyen erityisesti yrityksen menestystekijöiden analysointiin. Valmistuttuaan he työskentelevät esim. laskenta-assistentteina, business controllereina, yritystutkijoina, kirjanpitäjinä, talouspäällikköinä tai itsenäisinä yrittäjinä. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat kannattavuussuunnittelu sähköinen liiketoiminta kirjanpito ja tuloslaskenta atk-sovellukset verotus ja tilinpäätössuunnittelu rahoitus- ja tilinpäätösanalyysi kansainvälinen yritystalous esimiesvalmiudet yrittäjyys Liiketalouden laitos Lahti Markkinointi Tavoitteena on kouluttaa ammattilaisia markkinoinnin monipuolisiin tehtäviin erilaisten yritysten ja yhteisöjen palvelukseen. Opiskelija hankkii vankan pohjan liiketoimintaosaamisesta sekä syventää osaamistaan markkinoinnin keskeisistä osa-alueista, joita ovat kilpailukeinojen käyttö, tuotekehitys ja innovaatiotoiminta, sähköinen liiketoiminta sekä kieliopinnot. Opiskeluun sisältyy syventäviä yhteistyöprojekteja paikallisten yritysten toimeksiantoina. Tyypillisiä ammattinimikkeitä, joihin opiskelijat ovat sijoittuneet, ovat myyntipäällikkö, projektipäällikkö, yhteyspäällikkö, vientisihteeri, vientipäällikkö, markkinointiassistentti ja myymälävastaava. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat tuotekehitys asiakassuhdemarkkinointi kilpailukeinoineen yrityksille tehtävät projektityöt kieliopinnot yrittäjyys sähköinen liiketoiminta asiakassuhteiden hoitaminen Lisätietoja LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden laitos PL 106, Ståhlberginkatu 4 B Lahti Puh. (03) , Faksi (03) Sähköposti 8

9 Liiketalouden laitos Heinola Yrityshallinto Opiskelija hankkii valmiudet toimia organisaatioiden henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon (erityisesti sisäisen laskentatoimen) asiantuntija- ja esimiestehtävissä, rahalaitosten erityistehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä tai oman perheyrityksen kehittäjänä. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat yrityksen talouden ohjaus, rahoitus, budjetointi, kannattavuus ja sisäinen raportointi riskinhallinta johtaminen ja esimiestyö, henkilöstöhallinta organisaation sisäinen viestintä yritys kansainvälisessä toimintaympäristössä Liiketalouden laitos Heinola Markkinointiviestintä Koulutuksen päätyttyä opiskelijalla on valmiudet toimia erilaisissa markkinoinnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä. Opiskelussa korostuvat viestinnän, erityisesti markkinointiviestinnän, tavoitteet ja tehtävät yrityksen kilpailukyvyn muodostumisessa. Tällöin paneudutaan markkinointiviestinnän suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyvään osaamiseen. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat liiketalouden perusteet markkinointiviestintä vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot julkaisutoiminta tietoverkot viestinnässä Lisätietoja LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden laitos Opintie 2, Heinola Puh. (03) Faksi (03) Sähköposti Y h t e i s k u n t a t i e t e i d e n, l i i k e t a l o u d e n j a h a l l i n n o n a l a L i i k e t a l o u d e n l a i t o s 9

10 Y h t e i s k u n t a t i e t e i d e n, l i i k e t a l o u d e n j a h a l l i n n o n a l a L i i k e t a l o u d e n l a i t o s LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN OPISKELIJAVALINTA Valintaperusteet ja valintapisteiden laskeminen 1. Valintaperusteet Valintapisteet Koulumenestys Ensimmäinen hakutoive 55 pistettä 5 pistettä Valintakokeisiin kutsutaan osa hakijoista koulumenestyksen ja ensisijaisesta hakutoiveesta annettavan yhteispistemäärän perusteella. Lopullinen valinta tehdään vain valintakokeen perusteella. 2. Koulumenestys (enintään 55 pistettä) Koulumenestyksestä annetaan pisteitä ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen tai ammatillisen tutkinnon perusteella. Lukion päättötodistuksesta tai ammatillisen tutkinnon todistuksesta otetaan huomioon kaikkien aineiden keskiarvo. Lisäksi otetaan huomioon yksittäisiä arvosanoja. Mikäli hakija on suorittanut sekä ylioppilastutkinnon ja lukion oppimäärän että ammatillisen tutkinnon, hakija voi valita, kummasta todistuksesta arvosanat otetaan. Ylioppilastutkintotodistuksesta valintaperusteina käytettävät yksittäiset arvosanat valitaan arvosanojen paremmuuden mukaan vaihtoehtoisesti joko lukion päättötodistuksesta tai ylioppilastutkintotodistuksesta. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Abiturienttien yo-todistuksen arvosanat kerätään suoraan yo-tutkintolautakunnalta. Ammatillisista oppilaitoksista keväällä 2004 valmistuvien arvosanat kerätään suoraan ko. oppilaitoksilta. 2.1 Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta Lukion päättötodistuksen keskiarvo Pisteet > > ,5 > > > Ylioppilastutkinnon tai lukion päättötodistuksen yksittäisten arvosanojen pisteytys. Hakijoilta otetaan huomioon kussakin tapauksessa parhaan pistemäärän antavat arvosanat. Arvosanat Yo-todistus l/e m cl b a Lukion päättötodistus 10/ Pisteet Äidinkieli A1-kieli Matematiikka tai reaali

11 2.2 Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta Keskiarvo lasketaan ammatillisen tutkinnon numeroina ilmaistuista tai sellaisiksi muunnettavista arvosanoista. Jos muualla suoritetuista hyväksiluetuista opinnoista on annettu haussa käytettävään todistukseen arvosana, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Muussa tapauksessa hyväksiluettua muualla suoritettua arvosanaa ei oteta huomioon keskiarvon laskennassa (eli jos arvosana on vain alkuperäisessä todistuksessa ja hyväksiluettu haussa käytetyssä todistuksessa suoritettu-periaatteella). Mikäli hakijalla on useita hakukelpoisia ammatillisia tutkintoja, keskiarvo merkitään todistuksesta, jolla haetaan. Ammatillisen tutkinnon keskiarvon pisteytys Pisteet Asteikko 1 3 Asteikko 1 5 Asteikko alle 1,25 alle 1,5 alle 6 7 1,25 1,50 6, ,38 1,75 6, ,50 2,00 6, ,63 2,25 6, ,75 2,50 7, ,88 2,75 7, ,00 3,00 7, ,13 3,25 7, ,25 3,50 8, ,38 3,75 8, ,50 4,00 8, ,63 4,25 8, ,75 4,50 9,00 3. Ensimmäinen hakutoive (5 pistettä) Hakija saa ensimmäisestä hakutoiveesta viisi (5) pistettä. 4. Valintakoe (1 99 pistettä) Valintakokeisiin kutsutaan kolminkertainen (3) määrä hakijoita koulumenestyksen ja ensisijaisesta hakutoiveesta annettavan yhteispistemäärän perusteella. Liiketalouden koulutusohjelmiin muualla suoritettu koe hyväksytään Lahden ammattikorkeakoulussa ja Lahden ammattikorkeakoulussa suoritettua koetta voidaan vastaavasti käyttää pyrittäessä muiden ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusohjelmiin. Valintakoe on voimassa vuoden. Lahden ammattikorkeakoulun Liiketalouden laitoksen yksipäiväinen valintakoe järjestetään viikolla Työkokemus Työkokemukseksi otetaan huomioon yli 16-vuotiaana hankittu yleinen työkokemus siten, että työkokemuspisteet lasketaan hakuajan loppuun asti. Kokoaikaisesta työstä annetaan 1 työkokemuspiste jokaista 2 kk:n työjaksoa kohden. Osa-aikatyö muutetaan kokoaikatyöksi siten, että 150 tuntia = 1 kuukausi. Tutkintoon sisältyvästä työssäoppimisesta tai työharjoittelusta ei voi saada työkokemuspisteitä. Varusmies- ja siviilipalvelun suorittaminen luetaan työkokemukseksi. Lahden ammattikorkeakouluun haettaessa työkokemus arvioidaan valintakokeen haastatteluiden yhteydessä. Työ- ja opiskelutodistuksia ei lähetetä yhteishakulomakkeen mukana. 6. Lopullinen valinta Lopullinen opiskelijavalinta suoritetaan vain valintakokeen perusteella. Erikoistapausvalinta katso sivu 7. Y h t e i s k u n t a t i e t e i d e n, l i i k e t a l o u d e n j a h a l l i n n o n a l a L i i k e t a l o u d e n l a i t o s 11

12 Degree Programme in International Business Polytechnic degree in Business Studies Tradenomi (BBA) 140 credits/210 ECTS 3.5 years Y h t e i s k u n t a t i e t e i d e n, l i i k e t a l o u d e n j a h a l l i n n o n a l a E r i l l i s h a k u Objectives The programme aims at providing the students with the qualifications and skills needed to work independently, creatively and effectively in positions requiring expertise in international business management and logistics. This work requires solid knowledge of the international theories of economy. At the same time the program has a practical orientation: students will have one or two periods of practical training during their time of studies. One objective of the programme is to give the students an education well balanced between theory and practice. BBA emphasizes the international aspect and the importance of language skills. Graduates will easily adapt to work with people from different countries, as they are trained to understand other business cultures. As most of the courses are given in English, students have a unique opportunity to improve their language skills while studying in Finland. Exchange students will give their own input to the international atmosphere. The Faculty of Business Studies has exchange with over 30 polytechnics and universities around the world and all students will have to either work or study abroad. Career opportunities BBA is a generally acknowledged degree and thus valid in international work markets. In the rapidly internationalising business environment the International Business Degree will provide graduates with large variety of career opportunities. Selection criteria European citizens: 1 st phase: Prior educational achievement; prior work experience; military or alternative service, excellent grade in English. 2 nd phase: Final selection based on a written exam and personal interviews. The exam will be arranged on June 7 th 9 th Officially certified copies of the transcripts should be attached to the application form. All documents must be received in English or in Finnish. Non-European citizens: 1 st phase: Prior educational achievement; prior work experience; military or alternative service, excellent grade in English. Documented skills in English language are required: TOEFL, IELTS or equivalent; please check with local Finnish mission about which English proficiency test is acceptable for the residence permit. 2 nd phase: Final selection based on a written exam and personal interviews. The exam will be arranged in March April Officially certified copies of the transcripts should be attached to the application form. All documents must be received in English or in Finnish. Applications If you are interested in creating yourself a career in the fascinating field of international business and information technology, please print out the application form from our web pages (www.lamk.fi) or ask for the application form from the address below. Application period until 16th April 2004; for non-european students until 14th Feb LAHTI POLYTECHNIC Faculty of Business Studies P.O.Box 106, Ståhlberginkatu 4B FIN Lahti, Finland Phone Fax

13 142 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Tradenomi 140 ov 3,5 vuotta Liiketalouden laitos Lahti Sovelluskehitys Opiskelija osaa valmistuttuaan suunnitella ja rakentaa tietojärjestelmiä nykyaikaisilla sovelluskehitysvälineillä tietoverkko- ja Internet-ympäristössä. Opiskelija ymmärtää nykyaikaisen tietotekniikan ja tietoverkkojen tuomat mahdollisuudet yrityksen menestystekijänä ja osaa tehdä sovelluksia, jotka hyödyntävät sen mahdollisuuksia. Erityisesti painotetaan visuaalista sovelluskehitystä sekä nykyaikaisia ohjelmointivälineitä. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat sovelluskehitys tiedonhallinta tietojärjestelmien suunnittelu yritystoiminta Lisätietoja LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden laitos PL 106, Ståhlberginkatu 4B Lahti Puh. (03) , Faksi (03) Sähköposti Liiketalouden laitos Heinola Yritysviestintäjärjestelmät Opiskelija hankkii valmiudet kehittää ja hyväksikäyttää yrityksen viestintäjärjestelmiä, joiden keskeisiä osia ovat tietoverkot ja -kannat. Sisäisessä viestinnässä perehdytään tiedotuksen, neuvottelun ja koulutuksen tietoteknisiin järjestelmiin. Ulkoisessa viestinnässä paneudutaan elektroniseen kaupankäyntiin ja markkinointiviestinnän sovelluksiin. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yrityksen graafisia painatteita ja multimediatuotteita, kuten tietokonepresentaatioita, CD- ja DVD-sovelluksia sekä web-sivustoja. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat yritystoiminta ja viestintä tietoverkot viestinnässä WWW-sovellukset markkinointiviestinnän sovellukset sisäisen viestinnän sovellukset multimedia Lisätietoja Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Opintie 2, Heinola Puh. (03) Faksi (03) sähköposti L u o n n o n t i e t e i d e n a l a L i i k e t a l o u d e n l a i t o s 13

14 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN LUONNONTIETEIDEN ALAN OPISKELIJAVALINTA Valintaperusteet ja valintapisteiden laskeminen 1. Valintaperusteet L u o n n o n t i e t e i d e n a l a L i i k e t a l o u d e n l a i t o s Valintapisteet Koulumenestys 55 pistettä Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä >> Valintakokeisiin kutsutaan hakijat koulumenestyksen ja ensisijaisesta hakutoiveesta annettavan yhteispistemäärän perusteella. Valintakoe 35 pistettä Työkokemus 5 pistettä Yhteensä 100 pistettä >> Lopullinen valinta suoritetaan koulumenestyksen, ensimmäisen hakutoiveen, valintakokeen ja työkokemuksen tuottamien yhteispisteiden perusteella. 2. Koulumenestys (enintään 55 pistettä) Koulumenestyksestä annetaan pisteitä ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen tai ammatillisen tutkinnon perusteella. Lukion päättötodistuksesta tai ammatillisen tutkinnon todistuksesta otetaan huomioon kaikkien aineiden keskiarvo. Lisäksi otetaan huomioon yksittäisiä arvosanoja. Mikäli hakija on suorittanut sekä ylioppilastutkinnon ja lukion oppimäärän että ammatillisen tutkinnon, hakija voi valita, kummasta todistuksesta arvosanat otetaan. Ylioppilastutkintotodistusta käytettäessä valintaperusteina käytettävät yksittäiset arvosanat valitaan arvosanojen paremmuuden mukaan vaihtoehtoisesti joko lukion päättötodistuksesta tai ylioppilastutkintotodistuksesta. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Abiturienttien yo-todistuksen arvosanat kerätään suoraan yo-tutkintolautakunnalta. Ammatillisista oppilaitoksista keväällä 2004 valmistuvien arvosanat kerätään suoraan oppilaitoksilta. 2.1 Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta Lukion päättötodistuksen keskiarvon pisteytys Lukion päättötodistuksen keskiarvo Pisteet

15 Ylioppilastutkinnon tai lukion päättötodistuksen yksittäisten arvosanojen pisteytys. Hakijoilta otetaan huomioon kussakin tapauksessa parhaan pistemäärän antavat arvosanat. Arvosanat Yo-todistus l/e m cl b a Lukion päättötodistus 10/ Pisteet Äidinkieli A1-kieli Matematiikka, pitkä TAI 15 13, Matematiikka lyhyt Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta Keskiarvo lasketaan ammatillisen tutkinnon numeroina ilmaistuista tai sellaisiksi muunnettavista arvosanoista. Jos muualla suoritetuista hyväksiluetuista opinnoista on annettu haussa käytettävään todistukseen arvosana, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Muussa tapauksessa hyväksiluettua muualla suoritettua arvosanaa ei oteta huomioon keskiarvon laskennassa (eli jos arvosana on vain alkuperäisessä todistuksessa ja hyväksiluettu haussa käytetyssä todistuksessa suoritettu-periaatteella). Mikäli hakijalla on useita hakukelpoisia ammatillisia tutkintoja, keskiarvo merkitään todistuksesta, jolla haetaan. Ammatillisen tutkinnon keskiarvon pisteytys Pisteet Asteikko 1 3 Asteikko 1 5 Asteikko alle 1,25 alle 1,5 alle 6 7 1,25 1,50 6, ,38 1,75 6, ,50 2,00 6, ,63 2,25 6, ,75 2,50 7, ,88 2,75 7, ,00 3,00 7, ,13 3,25 7, ,25 3,50 8, ,38 3,75 8, ,50 4,00 8, ,63 4,25 8, ,75 4,50 9,00 3. Ensimmäinen hakutoive (5 pistettä) Hakija saa ensimmäisestä hakutoiveesta viisi (5) pistettä. L u o n n o n t i e t e i d e n a l a L i i k e t a l o u d e n l a i t o s 4. Valintakoe (enintään 35 pistettä) Valintakokeisiin valitaan osa hakijoista koulumenestyksestä ja ensisijaisesta hakutoiveesta annettavan yhteispistemäärän perusteella. Luonnontieteiden alan valtakunnallinen valintakoe pidetään kello Valintakokeen alin pistemäärä, jolla voi tulla hyväksytyksi, on 10 pistettä. Valintakoetulosta ei voi käyttää myöhempien hakujen yhteydessä. Siirtymäkauden aikana vuoden 2003 valintakoetulos on voimassa aiemmin ilmoitetun mukaisesti vuoden 2004 ajan. 15

16 5. Työkokemus (enintään 5 pistettä) Työkokemukseksi otetaan huomioon yli 16-vuotiaana hankittu yleinen työkokemus siten, että työkokemuspisteet lasketaan hakuajan loppuun asti. Kokoaikaisesta työstä annetaan yksi (1) työkokemuspiste jokaista 2 kk:n työjaksoa kohden. Osa-aikatyö muutetaan kokoaikatyöksi siten, että 150 tuntia = 1 kuukausi. Tutkintoon sisältyvästä työssäoppimisesta tai työharjoittelusta ei voi saada työkokemuspisteitä. Varusmies- ja siviilipalvelun suorittaminen luetaan työkokemukseksi, jossa 2 kk:n palvelusjakso tuottaa yhden työkokemuspisteen. Työtodistukset tarkastetaan valituilta opiskelun alkaessa (työ- ja opiskelutodistuksia ei lähetetä yhteishakulomakkeen mukana). L u o n n o n t i e t e i d e n a l a L i i k e t a l o u d e n l a i t o s 6. Lopullinen valinta Lopullinen valinta suoritetaan koulumenestyksen, ensimmäisen hakutoiveen, valintakokeen ja työkokemuksen tuottamien yhteispisteiden perusteella. (kohta 1). Erikoistapausvalinta katso sivu 7. 16

17 Degree Programme in Business Information Technology Polytechnic degree in Business Studies Tradenomi (BBA) 140 credits/210 ECTS 3.5 years Objectives The programme aims at providing the students with the knowledge and skills needed to make full use of the modern Intranet and Internet technologies in business. The course provides qualifications to design and implement information systems using modern application development methods and tools. The programme places a high priority on meeting the needs of software development in a networked business environment. Special focus is placed on graphical software and user interface design and also on the use of object and component technologies. The programme provides an excellent opportunity to work as an information systems analyst for the software industry in Finland and abroad. In addition to the theoretical studies of information science, the program also includes practical training in business. After two years of classroom studies the students work for five months as trainees in industry. The students also complete a software design and implementation project for a local organisation. At the final stage of the studies, all students complete a thesis in which they are encouraged to approach the research area in both a theoretical and practical manner within the area of business information systems. Career opportunities BBA is a generally acknowledged degree and is thus valid in international job markets. In the rapidly internationalising business environment, the International Degree in Business Information Technology, specialising in Application Development, will provide graduates with a wide variety of career opportunities in the software industry, for example as software analysts or software designers. Selection criteria European citizens: 1 st phase: Prior educational achievement; 17 prior work experience; military or alternative service, excellent grades in English and in mathematics. 2 nd phase: Final selection based on a written exam and personal interviews. The exam will be arranged on June 7 th 9 th Officially certified copies of the transcripts should be attached to the application form. All documents must be received in English or in Finnish. Non-European citizens: 1 st phase: Prior educational achievement; prior work experience; military or alternative service, excellent grades in English and in mathematics. Documented skills in English language are required: TOEFL, IELTS or equivalent; please check with local Finnish mission about which English proficiency test is acceptable for the residence permit. 2 nd phase: Final selection based on a written exam and personal interviews. The exam will be arranged in March April Officially certified copies of the transcripts should be attached to the application form. All documents must be received in English or in Finnish. Applications If you are interested in creating yourself a career in the fascinating field of international business and information technology, please print out the application form from our web pages (www.lamk.fi) or ask for the application form from the address below. Application period until 16th April 2004; for non-european students until 14th Feb LAHTI POLYTECHNIC Faculty of Business Studies P.O.Box 106, Ståhlberginkatu 4B FIN Lahti, Finland Phone , Fax L u o n n o n t i e t e i d e n a l a E r i l l i s h a k u

18 247 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Restonomi AMK 140 ov 3,5 vuotta M a t k a i l u -, r a v i t s e m i s - j a t a l o u s a l a F e l l m a n n i - i n s t i t u u t t i Koulutusohjelma valmentaa opiskelijoita työskentelemään alan esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, esimerkiksi ravintolan vuoropäällikkönä, ravintolapäällikkönä ja vastaanotto- tai hotellipäällikkönä. Valmistuttuaan restonomi omaa hyvät edellytykset uralla etenemiseen vaativissakin hotelli- ja ravintola-alan tehtävissä yrityksissä tai alan toimintaan liittyvissä organisaatioissa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Koulutus antaa hyvät mahdollisuudet jatko-opintoihin yrittäjä- ja/tai erilaisissa johtamiskoulutusohjelmissa. Opiskelijavaihto Euroopassa, ulkomailla tapahtuva työharjoittelu ja kansainväliset yhteydet korostavat ohjelman kansainvälistä luonnetta. Tavoitteena on, että opiskelija oppii toimimaan erilaisen kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa tuloksia tuottavasti niin itselleen tutussa kuin vieraassakin toimintaympäristössä. Osa opinnoista suoritetaan englannin kielellä. Koulutusohjelmaan kuuluvien yhteisten perusopintojen lisäksi opiskelu suuntautuu joko hotellin johtamiseen tai ravintolan johtamiseen Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat majoitus- ja ravintolapalvelut ja niiden johtaminen taloushallinto esimiestyö palvelujohtaminen viestintä ja vuorovaikutustaidot kieli- ja kulttuuriopinnot informaatioteknologian hyväksikäyttö osana taloudellista suunnittelua, esimiestyötä ja johtamista. Koulutusohjelma toimii tiiviissä yhteistyössä Päijät-Hämeen hotelli- ja ravintola-alan sekä ulkomaisten kummiyritysten kanssa. Yhteistyöprojektit, työharjoittelu sekä yrityksille tehtävät opinnäytetyöt ovat oleellinen osa teoreettisen ja ammatillisen osaamisen yhdistävää oppimista. Lisätietoja Lahden ammattikorkeakoulu Fellmanni-instituutti Kirkkokatu Lahti Puh. (03) Faksi (03) Sähköposti 18

19 728 Matkailun koulutusohjelma Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Restonomi AMK 140 ov 3,5 vuotta Opiskelija hankkii kansainvälisyyttä painottavan, matkailun ammatillisen ja teoreettisen oppimisen yhdistävän koulutuksen, joka luo pohjan opiskelijan myöhemmälle, tavoitteelliselle urakehitykselle. Koulutusohjelmaan kuuluvien yhteisten perusopintojen jälkeen opiskelu kohdentuu valinnaisiin erikoisosaamisen osioihin: kokous-, kongressi- ja kannustematkailu sekä tapahtumamarkkinointi luonto- ja elämysmatkailu Kokous-, kongressi- ja kannustematkailun sekä tapahtumamarkkinoinnin valinneet hankkivat valmiudet työskennellä mm. eri tehtävissä matkailu-, matka- ja kongressitoimistoissa kansallisten tai kansainvälisten organisaatioiden palveluksessa kokous- ja tapahtumajärjestäjänä yrityksissä Ammattinimikkeitä voivat olla esim. kongressisihteeri, tuotepäällikkö, projektipäällikkö, Sales Executive, Incentive Supervisor. Luonto- ja elämysmatkailun suuntautumisvaihtoehdon valinneet saavat valmiuden toimia mm. luonto- ja elämysohjelmien suunnitteluja toteutustehtävissä yrityksissä luontoon ja rakennettuun ympäristöön liittyvissä ohjelmapalveluiden suunnittelu- ja tuotekehitystehtävissä alueellisten ja paikallisten matkailuorganisaatioiden ja -projektien palveluksessa matkailualan yrittäjinä Keskeisiä opintokokonaisuuksia matkailun koulutusohjelmassa ovat tapahtumien järjestäminen, myynti ja markkinointi tuotekehitys ja tuotteistaminen matkailussa kokous-, kongressi- ja kannustematkailu ohjelmapalvelutoiminnot viestintä- ja vuorovaikutustaidot kieli- ja kansainvälisyysopinnot liikkeenjohto ja palvelun ohjaaminen taloushallinto informaatioteknologia matkailussa Osa opinnoista suoritetaan englannin kielellä. Koulutusohjelma toimii tiiviissä yhteistyössä Päijät-Hämeen matkailuyrittäjien ja -organisaatioiden sekä Suomeen suuntautuvan matkailun kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa. Yhteistyöprojektit, eri vuodenaikoina tapahtuva työharjoittelu sekä yrityksille tehtävät opinnäytetyöt ovat oleellinen osa teoreettisen ja ammatillisen osaamisen yhdistävää oppimista. Tavoitteena on edesauttaa opiskelijaa jo opiskeluaikana verkostoitumaan matkailualalla sekä integroitumaan osaksi alan yhä kansainvälistyvämpää yritystoimintaa sekä kotimaassa että ulkomailla. Lisätietoja Lahden ammattikorkeakoulu Fellmanni-instituutti Kirkkokatu 27, Lahti Puh. (03) Faksi (03) Sähköposti M a t k a i l u -, r a v i t s e m i s - j a t a l o u s a l a F e l l m a n n i - i n s t i t u u t t i 19

20 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALAN OPISKELIJAVALINTA Valintaperusteet ja valintapisteiden laskeminen 1. Valintaperusteet M a t k a i l u -, r a v i t s e m i s - j a t a l o u s a l a F e l l m a n n i - i n s t i t u u t t i Valintapisteet Koulumenestys 30 pistettä Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä Työkokemus 10 pistettä >> Valintakokeisiin kutsutaan osa hakijoista koulumenestyksestä, työkokemuksesta ja hakutoivepisteistä saatavien pisteiden perusteella. Valintakoe 55 pistettä Yhteensä 100 pistettä >> Lopullinen valinta tehdään koulumenestyksestä, työkokemuksesta, hakutoivepisteistä ja valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella. 2. Koulumenestys (enintään 30 pistettä) Koulumenestyksestä annetaan pisteitä ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen tai ammatillisen tutkinnon perusteella. Lukion päättötodistuksesta tai ammatillisen tutkinnon todistuksesta otetaan huomioon kaikkien aineiden keskiarvo. Lisäksi otetaan huomioon yksittäisiä arvosanoja. Mikäli hakija on suorittanut sekä ylioppilastutkinnon ja lukion oppimäärän että ammatillisen tutkinnon, hakija voi valita, kummasta todistuksesta arvosanat otetaan. Ylioppilastutkintotodistusta käytettäessä valintaperusteina käytettävät yksittäiset arvosanat valitaan arvosanojen paremmuuden mukaan vaihtoehtoisesti joko lukion päättötodistuksesta tai ylioppilastutkintotodistuksesta. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Abiturienttien yo-todistuksen arvosanat kerätään suoraan yo-tutkintolautakunnalta. Ammatillisista oppilaitoksista keväällä 2004 valmistuvien arvosanat kerätään suoraan oppilaitoksilta. 2.1 Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta Lukion päättötodistuksen keskiarvon pisteytys Lukion päättötodistuksen keskiarvo Pisteet , Ylioppilastutkinnon tai lukion päättötodistuksen yksittäisten arvosanojen pisteytys. Hakijoilta otetaan huomioon kussakin tapauksessa parhaan pistemäärän antavat arvosanat. Arvosanat Yo-todistus l/e m cl b a Lukion päättötodistus 10/ Pisteet Äidinkieli A1-kieli Matematiikka tai reaali

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala

Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala Valintaperusteet: Tekniikan ja liikenteen ala 210/30 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Rakennusmestari (AMK) Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen

Lisätiedot

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014

KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 KULTTUURIALAN VALINTAPERUSTEET KEVÄT 2014 OPISKELIJAVALINTA Kulttuurialalla opiskelijavalinnassa valintakokeella on suuri painoarvo. Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen tai hakijat

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2012: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015

VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 VALTAKUNNALLINEN VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 1 / 7 Yleisosio Valtakunnallisen valintaperustesuosituksen yleisosio löytyy täältä (linkki). Alakohtainen suositus: tekniikan ammattikorkeakoulututkinnot (päivätoteutukset)

Lisätiedot

Koulutustarjonta ja valintaperusteet

Koulutustarjonta ja valintaperusteet Koulutustarjonta ja valintaperusteet Saimaan ammattikorkeakoulu kevään 2016 yhteishaku Yhteishakuinfo 21.10.2015 Ammattikorkeakoulujen valintaperusteet Kolme valintatapaa Ammattikorkeakoulu määrittelee

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010

AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010 28.9.2009 AIKUISTEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA JA YLEMPÄÄN AMK- TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VUONNA 2010 1. Valinnan yleisperiaatteet Ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksena järjestettävään AMK-tutkintoon

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010

LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010 LUONNONTIETEIDEN ALAN VALINTAPERUSTEET 2010 OPISKELIJAVALINTA Valtakunnalliseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen valintaan vaikuttaa koulumenestys, ensimmäinen hakutoive

Lisätiedot

Valintaperusteet, kevät 2013: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi

Valintaperusteet, kevät 2013: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintaperusteet, kevät 2013: Liiketalouden koulutusohjelma 210 op, Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, Tradenomi Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Lopulliseen opiskelijavalintaan

Lisätiedot

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut

KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU. AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset. Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut KEVÄÄN 2016 YHTEISHAKU AMK-TUTKINNOT Päivä- ja monimuotototeutukset Tuulikki Harsia ja Eva-Maija Kunnas TAMKin hakijapalvelut HAKUAJAT TAMKIN KOULUTUKSIIN 8. 27.1.2016 Englanninkielinen koulutus Studyinfo.fi

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 14. 23.8.2013 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

OPO-INFO Sirkku Mäntyniemi. 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences

OPO-INFO Sirkku Mäntyniemi. 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences OPO-INFO 04.11.2011 Sirkku Mäntyniemi 9/11/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Hakukelpoisuus Lukion oppimäärä ja/tai ylioppilastutkinto International Baccalaureate-, Reifeprüfung-

Lisätiedot

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

Musiikki ja tanssi. Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Musiikki ja tanssi Valintakoeopas 2014 Tutkintoon johtava aikuiskoulutus 1 Musiikin koulutus, Tutkintoon johtava aikuiskoulutus, Musiikkipedagogi (AMK) Tutkinnon laajuus 240 op Opiskeluaika 2-4 vuotta

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Haku ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen

Haku ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Haku ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen 7. 27.1.2015 2 Ammatillinen erityisopettajankoulutus on opettajankoulutuksen suorittaneille ja ammatillisina erityisopettajina toimiville tai näihin tehtäviin

Lisätiedot

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO 12 LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvään koulutusvastuuseen kuuluvat seuraavat kuusi koulutusalaa, joita tämä suositus koskee: 1. Liiketalous 2.

Lisätiedot

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1

Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Päivi Vaattovaara HAKUTOIMISTO 044 7101 648 paivi.vaattovaara(at)kajak.fi hakutoimisto(at)kajak.fi 6.11.2012 1 Kevään 2012 yhteishaku Kaikki ammattikorkeakoulut 25 ammattikorkeakoulua 70 979 ensisijaista

Lisätiedot

Valintaperusteet syksy 2010: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet syksy 2010: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet syksy 2010: Sosiaali- ja terveysala 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto,

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMK-tutkinto Aikuiskoulutus HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK)

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Valintaperusteet: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet: Sosiaali- ja terveysala 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Apuvälineteknikko (AMK) 210/75 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen.

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen. Valintaperusteet, kevät 2012: Tekniikan ja liikenteen ala 240 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Insinööri (AMK) 210 op, Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, Laboratorioanalyytikko (AMK) Opiskelijavalinta

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013

VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013 VIERASKIELISTEN KOULUTUSOHJELMIEN YHTEISHAKU 2013 Anastasia McAvennie Admissions Office / Hakutoimisto Puh. 044 7101 229 admissions@kajak.fi hakutoimisto@kajak.fi anastasia.mcavennie@kajak.fi 1 Tilastotiedot:

Lisätiedot

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa

10/10/2016. Monta tapaa parantaa maailmaa 10/10/2016 Monta tapaa parantaa maailmaa Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu Diakin toimipisteet ja opiskelijamäärät: Helsinki (1570) Oulu (315) Pieksämäki (402) Oulu Pori (307) Turku (170) Pieksämäki

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin.

Täytä hakulomake kuulakärkikynällä, älä käytä punakynää. Tee jokainen numero ja kirjain niin selvästi, ettei sitä voi tulkita väärin. 1 PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Hakuaika 16. 25.8.2010 Seinäjoen ammattikorkeakouluun - Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat Ohjeita

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU

Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU Ammattikorkeakoulujen VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN YHTEISHAKU 2011 Mistä tietoa? Nettisivu www.admissions.fi etusivuilla linkkeinä koulutusohjelmakuvaukset, hakuohjeet ja yleisinfo käytännön asioista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2012

TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2012 1 TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS AIKUISTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2012 2 1 HAKEMINEN... 4 2 YLEINEN HAKUKELPOISUUS JA VALINTAPERUSTEET... 5 3 VALINTAKOE... 6 3.1 Valintakokeeseen

Lisätiedot

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin OPISKELIJAVALINNAN Y LEISPERIAATTEET (YHTEISHAKU KEVÄT 20 16) Hakukelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Voit hakea

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.)

HAKUOHJE. VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) HAKUOHJE VISUAALISEN ALAN TAIDEOPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 op.) Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osastolla on syksystä 2005 alkaen mahdollista suorittaa visuaalisen alan taideopettajien

Lisätiedot

HAKUKOHDE: ESITTÄVÄN TAITEEN KOULUTUS TANSSINOPETTAJAKOULUTUKSEN VALINTA- KOEOPAS NUORTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

HAKUKOHDE: ESITTÄVÄN TAITEEN KOULUTUS TANSSINOPETTAJAKOULUTUKSEN VALINTA- KOEOPAS NUORTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS HAKUKOHDE: ESITTÄVÄN TAITEEN KOULUTUS TANSSINOPETTAJAKOULUTUKSEN VALINTA- KOEOPAS NUORTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 SISÄLLYS 1 HAKUOHJEET... 3 2 YLEISET VALINTAPERUSTEET... 4 3 YLEINEN HAKUKELPOISUUS...

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos Oppilaanohjaajat Nina Andersson Pia Koski-Stremmelaar Jenni Roos 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus ja

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Mitä lukion jälkeen?

Mitä lukion jälkeen? Mitä lukion jälkeen? Ammattikorkeakouluopinnot Yliopisto-opinnot Ylioppilaspohjainen ammatillinen perustutkinto Ammattitutkinnot Avoimen yliopiston tai ammattikorkeakoulun opinnot Kansanopistojen opintolinjat

Lisätiedot

Kulttuuriteollisuuden

Kulttuuriteollisuuden Lapin Yliopisto 16.1.2009 Taiteiden tiedekunta VALINTAPERUSTEET Tilan ilme Kulttuuriteollisuuden koulutuskokonaisuus 2008 2011 Tilan ilme maisteriohjelma on osa Lapin yliopiston ESR rahoitteista Kulttuuriteollisuuden

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016

VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 VALINTAPERUSTESUOSITUS 2016 1 YLEISOSIO; AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1.1 Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 VALINTAKOEPÄIVÄT sivu 1/5 Kulttuuriala Medianomi (AMK), 42 23.5. ja 24.5. (2 pv) päivät Valintakokeeseen kutsuttavien määrä yhteistyö Kaikki hakukelpoiset etukäteisnäytön hyväksytysti suorittaneet hakijat

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä

Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä Oppilaanohjaajat Nina Andersson Jenni Roos Minna Määttä 1 2 Kevään yhteishaku: Nettihaku osoitteessa www.opintopolku.fi Koulutustarjontaan voi jo tutustua Mukana ammatillinen peruskoulutus, lukiokoulutus

Lisätiedot

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9

- Ohjeita lomakkeen pulmallisimpien kohtien täyttämiseksi s. 1 8 - EB-, IB- ja RP-tutkintojen arvosanojen muuntokaavat s. 9 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS PAPERILOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Lisähaku 23.-.25.8.2010 Koulutusohjelmat joihin voi hakea: Puutekniikan koulutusohjelma, Kuopio Kone- ja tuotantotekniikan

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2016 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on 1(5) voimassa oleva

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Möte 5/2016, ärende 12, bilaga 1 1 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINNAN VALINTAPERUSTEET 2017 Haku tekniikan kandidaatin hakukohteisiin 1. Yhteisvalinta Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus

Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus Ammattikorkeakoulujen valintaperustesuositus 2017 www.hamk.fi Valintatavat VALINTATAPA 1: VALINTAKOE Valintakoe 40/70/100 pistettä Ammattikorkeakoulut voivat varata osan valintatapa 1:n aloituspaikoista

Lisätiedot

Centria-ammattikorkeakoulu

Centria-ammattikorkeakoulu Yhteishaku 2017 Opiskelukaupungit Kokkola, Pietarsaari ja Ylivieska 16 koulutusta päivätoteutuksena 10 koulutusta monimuotototeutuksena Ammattikorkeakoulussa opiskelet teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa.

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS

TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS TANSSINOPETTAJAN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS NUORTEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 2013 1 SISÄLLYS 1 HAKUOHJEET... 3 2 YLEISET VALINTAPERUSTEET... 4 3 YLEINEN HAKUKELPOISUUS... 5 4 PISTEYTYS... 6 5 PAKOLLISET

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Miksi Seinäjoelle? Tarve koulutuksen järjestämiselle nousi esiin Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP)

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS. Kevään 2012 yhteishaku

MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS. Kevään 2012 yhteishaku MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS Kevään 2012 yhteishaku 2 1 MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMAN VALINTAKOEOPAS 2012... 3 1.1 Valintakokeet... 5 1.2 Säestäjän käyttö valintakokeessa musiikkipedagogin, musiikinohjaajan,

Lisätiedot

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017

VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 KASVATUSTIETEIDEN TIED EKUNTA 1(5) VALINTAPERUSTEET MUSIIKKIKASVATUKSEN OPETETTAVAN AINEEN KOKONAISUUTEEN (SIVUAINE 75 op) v. 2017 I HAKUKELPOISUUS Hakukelpoisia ovat henkilöt, joilla on voimassa oleva

Lisätiedot

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen

HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Kouvolan Yhteislyseo Hannele Viljakainen HUOLTAJAILTA TERVETULOA! Mitä haluan omalta tulevaisuudeltani? Mikä minusta tulee isona? Mitkä ovat vahvuuteni? Missä olen hyvä? Kiinnostavatko minua enemmän teoreettiset vai käytännönläheiset ammatit

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. OPOPATIO Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio

Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta. OPOPATIO Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oamkin koulutustarjonta ja opiskelijavalinta OPOPATIO 21.10.2016 Opiskelijapalvelupäällikkö Marita Aikio Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) Suomen 5. suurin ammattikorkeakoulu noin 8 800 opiskelijaa henkilöstöä

Lisätiedot

ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016. Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta

ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016. Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta ABIEN VANHEMPAINILTA 20.1.2016 Jatko-opinnot Opinto-ohjaajat Terhi Kurri ja Noora Ranta Ajankohtaista abien ohjauksessa OP1-kurssin abivuoden opotunnit ovat olleet 1. ja 3. jaksossa. Hakuinfo järjestetään

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Valintaperusteet, syksy 2011: Sosiaali- ja terveysala

Valintaperusteet, syksy 2011: Sosiaali- ja terveysala Valintaperusteet, syksy 2011: Sosiaali- ja terveysala 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Bioanalyytikko (AMK) 210 op, Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, Fysioterapeutti

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Hakijan haku- ja valintaprosessi

Hakijan haku- ja valintaprosessi AMK-sektori (nuorten koulutus) Hakijan haku- ja valintaprosessi Koulutustiedotuksen tukitoiminto Hakudemo (ennen hakuaikaa) Luonnos 4.10.2010 OPH Hakeminen Haun infosivut Hakuohjeet (hakulomakkeella) Koulutushaku

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku Kainuun maakunnan hakutoimisto Maija-Liisa Valtanen Ketunpolku 1 (Tieto 2) 87100 Kajaani Puh. 044 777 3115 hakutoimisto@kao.fi 1 Yhteishaku keväällä

Lisätiedot

Opoinfo 1.11.2013. Sirkku Mäntyniemi

Opoinfo 1.11.2013. Sirkku Mäntyniemi Opoinfo 1.11.2013 Sirkku Mäntyniemi Valintaperusteet Valintaperusteet kevään 2014 yhteishakuun, ei muutoksia vuoden 2013 valintaperusteisiin Syksyn 2014 hakuun uudet valintaperusteet Kuka voi hakea yleinen

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Vuosi 2015

Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Vuosi 2015 Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ

Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Korkeakoulujen sähköinen hakujärjestelmä KSHJ Uudistuksen ensimmäinen vaihe v. 2014 6.11.2012 1 Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään (H.Siren OKM) Tavoitteet: Korkeakouluista valmistuneiden

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS 1 HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS syksy 2012 AMK-tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hakuaika 17.9. 2.10.2012 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/ amk-tutkinnot_nuoret_ja_aikuiset

Lisätiedot

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut

Ohjauksen ajankohtaisinfo Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 1 Ohjauksen ajankohtaisinfo 22.1.2016 Ajankohtaista korkea-asteen koulutuksen haku- ja valintamenettelyistä Karelia-amk/Hakijapalvelut 2 Korkeakoulujen yhteishaku Yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN

AMMATTIKORKEAKOULUJEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN NUORTEN SUOMENKIELINEN KOULUTUS KEVÄÄN JA SYKSYN 2010 YHTEISHAKU Eija Taipalus, opiskelijavalintakoordinaattori Tutustu ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan ja koulutusalojen

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRROLLA JA HUOLTAJAN KUULEMISELLA Huoltajaa tiedotetaan ja kuullaan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00

9. LK VANHEMPAINILTA. Ti klo 18.00 9. LK VANHEMPAINILTA Ti 30.8.2016 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 12.-23.9.2016. Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h. Työaika mielellään klo 8-14 tai

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU: Todistusten ja liitteiden ym. toimittaminen ammattikorkeakouluihin AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun (postileiman

Lisätiedot

1 INFOA YHTEISHAUSTA

1 INFOA YHTEISHAUSTA INFOA YHTEISHAUSTA 1 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2017 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 21.2.-14.3.2017 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku 15.3.

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA

OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA OPISKELU HUMANISTISESSA AMMATTIKORKEAKOULUSSA Humak pidättää oikeuden muutoksiin HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 1 MIKÄ ON HUMAK? Humak on valtakunnallinen verkostoammattikorkeakoulu Humanistisen ja kasvatusalan

Lisätiedot

1 HAKUOHJEET. 3. Näyteportfolion palauttaminen 3.4.2013 16:15 mennessä osoitteeseen

1 HAKUOHJEET. 3. Näyteportfolion palauttaminen 3.4.2013 16:15 mennessä osoitteeseen 1 SISÄLLYS 1 HAKUOHJEET... 3 2 YLEISET VALINTAPERUSTEET... 4 3 VAADITTAVA POHJAKOULUTUS... 4 4 PISTEYTYS... 5 5 PAKOLLISET ENNAKKOTEHTÄVÄT... 6 5.1 Lisälomakkeen täyttäminen ja palauttaminen hakuajan loppuun

Lisätiedot