Sisältö. Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö. Oikeudet muutoksiin pidätetään."

Transkriptio

1

2

3

4 Sisältö Lukijalle 5 Lahden ammattikorkeakoulun hakukalenteri 6 Liiketalouden koulutusohjelma 8 Degree Programme in International Business 12 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 13 Degree Programme in Business Information Technology 17 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma 18 Matkailun koulutusohjelma 19 Viestinnän koulutusohjelma 23 Muotoilun koulutusohjelma Taideteollisuuden suuntautumisvaihtoehto 25 Muotoiluteollisuuden suuntautumisvaihtoehto 26 Kuvataiteen koulutusohjelma 29 Musiikin koulutusohjelma 31 Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma 34 Mediatekniikan koulutusohjelma 35 Muovitekniikan koulutusohjelma 35 Puutekniikan koulutusohjelma 36 Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma 37 Tietotekniikan koulutusohjelma 37 Ympäristöteknologian koulutusohjelma 38 Miljöösuunnittelun suuntautumisvaihtoehto 38 Fysioterapian koulutusohjelma 43 Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 44 Sosiaalialan koulutusohjelma 45 Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma 49 Ammattikorkeakoulujen yhteystiedot 53 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto PL 214 (Svinhufvudinkatu 6 F) Lahti Puh. (03) , Faksi (03) Oikeudet muutoksiin pidätetään.

5 Arvoisa lukija Avaa kirja. Tutki sen syvin sisältö. Tartu tilaisuuteen. Hae elämääsi uusia mausteita. Elämää kaikilla mausteilla on Lahden ammattikorkeakoulun tiivis lukukokemus, josta ei särmää eikä haasteita puutu. Teos vaatii lukijalta paljon. Se ei ehkä avaudu kertalukemisella, mutta se ei aliarvioi lukijaansa. Teos haluaa herättää, se haluaa mullistaa, se haluaa tarjota elämyksiä. Sinä aamuna sadepisarat iskivät puutalon hatariin ikkunakarmeihin niin kovaa, etten kuullut aamuteeveen juontajaa, vaan katselin hänen huuliensa monotonista liikettä. Ajattelin, että minun olisi todella aika hakea!

6 Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulun hakukalenteri: Yhteishaku 2004 O t a s u u n t a L a h d e n a m m a t t i k o r k e a k o u l u u n! Y h t e i s h a k u Ma Taideinstituutin ja Muotoiluinstituutin valintaoppaat ennakkotehtävineen ilmestyvät. Pe Hakuaika Pe Valintakoekutsut lähetetään tämän jälkeen. Pe Kaikkien alojen valintakokeet pidetään tähän mennessä. Pe Valinnan tulokset viimeistään hakijan tiedossa. Pe Opiskelijan on ilmoitettava tähän mennessä, ottaako opiskelupaikan vastaan. Pe Jonotusoikeus yhteen korkeakoulupaikkaan on voimassa tähän asti. Muistathan yhden korkeakoulupaikan periaatteen eli voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulupaikan samana lukuvuonna. HAKEMINEN Nettihaku Ammattikorkeakouluun voi hakea netin kautta. Palvelu ohjaa lomakkeen täyttämisessä ja antaa tietoa hakemisesta. Yhteishakulomake Hakulomakkeita- ja ohjeita saat mm. ammattikorkeakoulujen hakutoimistoista, työvoimatoimistoista ja kirjastoista sekä Opetushallituksen kotisivuilta Yhteishakulomake palautetaan aina ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon viimeistään mennessä (postitse lähetettynä postileima ). Harkitse tarkoin hakutoivejärjestystä Hakulomakkeessa ilmoittamasi hakutoivejärjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen. Jos et pääse koulutukseen, jonka olit merkinnyt ensimmäiselle sijalle, tarkistetaan, riittävätkö pisteesi toiselle sijalle merkitsemääsi hakutoiveeseen jne. Jos taas pääset ensimmäiselle sijalle merkitsemääsi koulutukseen, sinua ei enää voida valita hakutoivejärjestyksessä alemmalla sijalla olevaan opiskelupaikkaan. Lahden ammattikorkeakoulun hakukoodit ovat Lahteen 1117 ja Heinolaan Erillishaku Degree Programme in International Business ja Degree Programme in Business Information Technology, joihin hakuaika eurooppalaisilla on asti ja Euroopan ulkopuolelta hakevilla asti. Hakuohjeita saat Lahden ammattikorkeakoulun hakutoimistosta ja eri laitoksista. Katso sivut 12 ja 17 tästä oppaasta. 6

7 KELPOISUUS AMMATTIKORKEA- KOULUOPINTOIHIN Pääsyvaatimuksena ammattikorkeakouluun on joku seuraavista: lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto International Baccalaureate, European Baccalaureate tai Reifeprüfung-tutkinto ammatillinen perustutkinto (lyhyempi kuin 3-vuotinen tutkinto antaa kelpoisuuden vain vastaavalle alalle) opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto yhdistelmäopinnot -tutkinto näyttötutkintona suoritettu ammatillinen perustutkinto tai ammattitutkinto edellä mainittuja tutkintoja vastaavat ulkomaiset opinnot ERIKOISTAPAUSVALINTA JA TODISTUSTEN VERTAILUONGELMAT Hakija joka hakee erikoistapausvalinnassa tai todistusvertailuongelmia omaavana hakijana, ei voi samanaikaisesti hakea normaalissa haussa. Jos hakijalla on hakukelpoisuuden antava todistus, hän ei voi hakea erikoistapausvalinnassa. Erikoistapausvalinta Erikoistapausvalinnassa haetaan normaalilla yhteishakulomakkeella ja lähetetään se ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Lisäksi on aina otettava yhteys kaikkiin ammattikorkeakouluihin, joihin haetaan erikoistapausvalinnassa. Näin saa samalla tiedot kunkin ammattikorkeakoulun erikoistapausvalinnan perusteista. Erikoistapausvalinnassa ammattikorkeakouluun voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka ei täytä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain 20 :n 1 momentissa tarkoitettuja vaatimuksia, mutta jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten (L 351/03, 20 2 mom). Näiden erikoistapausvalinnassa hakevien pääsyedellytysten täyttymisen arvioi ammattikorkeakoulu. Todistusvertailuongelmia omaavat hakijat Todistusvertailuongelmia omaavilla hakijoilla on oikeus tulla otetuksi huomioon hakijoina toisin kuin asetuksen tarkoittamilla erikoistapausvalinnan hakijoilla, joiden osalta hakukelpoisuus on harkinnanvarainen. Hakijoita, joilta voi puuttua opiskelijavalintaperusteina olevia arvosanoja, ovat ammatti- tai erikoisammattitutkinnon suorittaneet hakijat sekä ulkomaalaiset hakijat. Jos on epäselvää, onko ulkomaalaisella hakijalla säädösten edellyttämää kelpoisuutta tutkintonsa perusteella, hän kuuluu erikoistapausvalintaan. Kysy lisää ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Hakutoimistomme henkilökunta vastaa kysymyksiisi. Jos olet kiinnostunut tietystä koulutusohjelmasta, ota yhteyttä myös suoraan laitoksillemme, joiden yhteystiedot ovat tässä oppaassa kunkin koulutusohjelman kohdalla. LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto PL 214 (Svinhufvudinkatu 6 F) Lahti Puh. (03) , Faksi (03) O t a s u u n t a L a h d e n a m m a t t i k o r k e a k o u l u u n! Y h t e i s h a k u Hakuaika

8 Y h t e i s k u n t a t i e t e i d e n, l i i k e t a l o u d e n j a h a l l i n n o n a l a L i i k e t a l o u d e n l a i t o s 058 Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Tradenomi 140 ov 3,5 vuotta Liiketalouden laitos Lahti Taloushallinto Tavoitteena on kouluttaa taloushallinnon ammattilaisia, joilla on kyky hahmottaa yrityksen taloudenhoitoa kokonaisvaltaisesti sekä kotimaisessa että kansainvälisessä toimintaympäristössä. Opintojen aikana he hankkivat valmiudet liiketoimintaosaamiseen keskittyen erityisesti yrityksen menestystekijöiden analysointiin. Valmistuttuaan he työskentelevät esim. laskenta-assistentteina, business controllereina, yritystutkijoina, kirjanpitäjinä, talouspäällikköinä tai itsenäisinä yrittäjinä. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat kannattavuussuunnittelu sähköinen liiketoiminta kirjanpito ja tuloslaskenta atk-sovellukset verotus ja tilinpäätössuunnittelu rahoitus- ja tilinpäätösanalyysi kansainvälinen yritystalous esimiesvalmiudet yrittäjyys Liiketalouden laitos Lahti Markkinointi Tavoitteena on kouluttaa ammattilaisia markkinoinnin monipuolisiin tehtäviin erilaisten yritysten ja yhteisöjen palvelukseen. Opiskelija hankkii vankan pohjan liiketoimintaosaamisesta sekä syventää osaamistaan markkinoinnin keskeisistä osa-alueista, joita ovat kilpailukeinojen käyttö, tuotekehitys ja innovaatiotoiminta, sähköinen liiketoiminta sekä kieliopinnot. Opiskeluun sisältyy syventäviä yhteistyöprojekteja paikallisten yritysten toimeksiantoina. Tyypillisiä ammattinimikkeitä, joihin opiskelijat ovat sijoittuneet, ovat myyntipäällikkö, projektipäällikkö, yhteyspäällikkö, vientisihteeri, vientipäällikkö, markkinointiassistentti ja myymälävastaava. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat tuotekehitys asiakassuhdemarkkinointi kilpailukeinoineen yrityksille tehtävät projektityöt kieliopinnot yrittäjyys sähköinen liiketoiminta asiakassuhteiden hoitaminen Lisätietoja LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden laitos PL 106, Ståhlberginkatu 4 B Lahti Puh. (03) , Faksi (03) Sähköposti 8

9 Liiketalouden laitos Heinola Yrityshallinto Opiskelija hankkii valmiudet toimia organisaatioiden henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon (erityisesti sisäisen laskentatoimen) asiantuntija- ja esimiestehtävissä, rahalaitosten erityistehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä tai oman perheyrityksen kehittäjänä. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat yrityksen talouden ohjaus, rahoitus, budjetointi, kannattavuus ja sisäinen raportointi riskinhallinta johtaminen ja esimiestyö, henkilöstöhallinta organisaation sisäinen viestintä yritys kansainvälisessä toimintaympäristössä Liiketalouden laitos Heinola Markkinointiviestintä Koulutuksen päätyttyä opiskelijalla on valmiudet toimia erilaisissa markkinoinnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä. Opiskelussa korostuvat viestinnän, erityisesti markkinointiviestinnän, tavoitteet ja tehtävät yrityksen kilpailukyvyn muodostumisessa. Tällöin paneudutaan markkinointiviestinnän suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyvään osaamiseen. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat liiketalouden perusteet markkinointiviestintä vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot julkaisutoiminta tietoverkot viestinnässä Lisätietoja LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden laitos Opintie 2, Heinola Puh. (03) Faksi (03) Sähköposti Y h t e i s k u n t a t i e t e i d e n, l i i k e t a l o u d e n j a h a l l i n n o n a l a L i i k e t a l o u d e n l a i t o s 9

10 Y h t e i s k u n t a t i e t e i d e n, l i i k e t a l o u d e n j a h a l l i n n o n a l a L i i k e t a l o u d e n l a i t o s LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALAN OPISKELIJAVALINTA Valintaperusteet ja valintapisteiden laskeminen 1. Valintaperusteet Valintapisteet Koulumenestys Ensimmäinen hakutoive 55 pistettä 5 pistettä Valintakokeisiin kutsutaan osa hakijoista koulumenestyksen ja ensisijaisesta hakutoiveesta annettavan yhteispistemäärän perusteella. Lopullinen valinta tehdään vain valintakokeen perusteella. 2. Koulumenestys (enintään 55 pistettä) Koulumenestyksestä annetaan pisteitä ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen tai ammatillisen tutkinnon perusteella. Lukion päättötodistuksesta tai ammatillisen tutkinnon todistuksesta otetaan huomioon kaikkien aineiden keskiarvo. Lisäksi otetaan huomioon yksittäisiä arvosanoja. Mikäli hakija on suorittanut sekä ylioppilastutkinnon ja lukion oppimäärän että ammatillisen tutkinnon, hakija voi valita, kummasta todistuksesta arvosanat otetaan. Ylioppilastutkintotodistuksesta valintaperusteina käytettävät yksittäiset arvosanat valitaan arvosanojen paremmuuden mukaan vaihtoehtoisesti joko lukion päättötodistuksesta tai ylioppilastutkintotodistuksesta. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Abiturienttien yo-todistuksen arvosanat kerätään suoraan yo-tutkintolautakunnalta. Ammatillisista oppilaitoksista keväällä 2004 valmistuvien arvosanat kerätään suoraan ko. oppilaitoksilta. 2.1 Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta Lukion päättötodistuksen keskiarvo Pisteet > > ,5 > > > Ylioppilastutkinnon tai lukion päättötodistuksen yksittäisten arvosanojen pisteytys. Hakijoilta otetaan huomioon kussakin tapauksessa parhaan pistemäärän antavat arvosanat. Arvosanat Yo-todistus l/e m cl b a Lukion päättötodistus 10/ Pisteet Äidinkieli A1-kieli Matematiikka tai reaali

11 2.2 Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta Keskiarvo lasketaan ammatillisen tutkinnon numeroina ilmaistuista tai sellaisiksi muunnettavista arvosanoista. Jos muualla suoritetuista hyväksiluetuista opinnoista on annettu haussa käytettävään todistukseen arvosana, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Muussa tapauksessa hyväksiluettua muualla suoritettua arvosanaa ei oteta huomioon keskiarvon laskennassa (eli jos arvosana on vain alkuperäisessä todistuksessa ja hyväksiluettu haussa käytetyssä todistuksessa suoritettu-periaatteella). Mikäli hakijalla on useita hakukelpoisia ammatillisia tutkintoja, keskiarvo merkitään todistuksesta, jolla haetaan. Ammatillisen tutkinnon keskiarvon pisteytys Pisteet Asteikko 1 3 Asteikko 1 5 Asteikko alle 1,25 alle 1,5 alle 6 7 1,25 1,50 6, ,38 1,75 6, ,50 2,00 6, ,63 2,25 6, ,75 2,50 7, ,88 2,75 7, ,00 3,00 7, ,13 3,25 7, ,25 3,50 8, ,38 3,75 8, ,50 4,00 8, ,63 4,25 8, ,75 4,50 9,00 3. Ensimmäinen hakutoive (5 pistettä) Hakija saa ensimmäisestä hakutoiveesta viisi (5) pistettä. 4. Valintakoe (1 99 pistettä) Valintakokeisiin kutsutaan kolminkertainen (3) määrä hakijoita koulumenestyksen ja ensisijaisesta hakutoiveesta annettavan yhteispistemäärän perusteella. Liiketalouden koulutusohjelmiin muualla suoritettu koe hyväksytään Lahden ammattikorkeakoulussa ja Lahden ammattikorkeakoulussa suoritettua koetta voidaan vastaavasti käyttää pyrittäessä muiden ammattikorkeakoulujen liiketalouden koulutusohjelmiin. Valintakoe on voimassa vuoden. Lahden ammattikorkeakoulun Liiketalouden laitoksen yksipäiväinen valintakoe järjestetään viikolla Työkokemus Työkokemukseksi otetaan huomioon yli 16-vuotiaana hankittu yleinen työkokemus siten, että työkokemuspisteet lasketaan hakuajan loppuun asti. Kokoaikaisesta työstä annetaan 1 työkokemuspiste jokaista 2 kk:n työjaksoa kohden. Osa-aikatyö muutetaan kokoaikatyöksi siten, että 150 tuntia = 1 kuukausi. Tutkintoon sisältyvästä työssäoppimisesta tai työharjoittelusta ei voi saada työkokemuspisteitä. Varusmies- ja siviilipalvelun suorittaminen luetaan työkokemukseksi. Lahden ammattikorkeakouluun haettaessa työkokemus arvioidaan valintakokeen haastatteluiden yhteydessä. Työ- ja opiskelutodistuksia ei lähetetä yhteishakulomakkeen mukana. 6. Lopullinen valinta Lopullinen opiskelijavalinta suoritetaan vain valintakokeen perusteella. Erikoistapausvalinta katso sivu 7. Y h t e i s k u n t a t i e t e i d e n, l i i k e t a l o u d e n j a h a l l i n n o n a l a L i i k e t a l o u d e n l a i t o s 11

12 Degree Programme in International Business Polytechnic degree in Business Studies Tradenomi (BBA) 140 credits/210 ECTS 3.5 years Y h t e i s k u n t a t i e t e i d e n, l i i k e t a l o u d e n j a h a l l i n n o n a l a E r i l l i s h a k u Objectives The programme aims at providing the students with the qualifications and skills needed to work independently, creatively and effectively in positions requiring expertise in international business management and logistics. This work requires solid knowledge of the international theories of economy. At the same time the program has a practical orientation: students will have one or two periods of practical training during their time of studies. One objective of the programme is to give the students an education well balanced between theory and practice. BBA emphasizes the international aspect and the importance of language skills. Graduates will easily adapt to work with people from different countries, as they are trained to understand other business cultures. As most of the courses are given in English, students have a unique opportunity to improve their language skills while studying in Finland. Exchange students will give their own input to the international atmosphere. The Faculty of Business Studies has exchange with over 30 polytechnics and universities around the world and all students will have to either work or study abroad. Career opportunities BBA is a generally acknowledged degree and thus valid in international work markets. In the rapidly internationalising business environment the International Business Degree will provide graduates with large variety of career opportunities. Selection criteria European citizens: 1 st phase: Prior educational achievement; prior work experience; military or alternative service, excellent grade in English. 2 nd phase: Final selection based on a written exam and personal interviews. The exam will be arranged on June 7 th 9 th Officially certified copies of the transcripts should be attached to the application form. All documents must be received in English or in Finnish. Non-European citizens: 1 st phase: Prior educational achievement; prior work experience; military or alternative service, excellent grade in English. Documented skills in English language are required: TOEFL, IELTS or equivalent; please check with local Finnish mission about which English proficiency test is acceptable for the residence permit. 2 nd phase: Final selection based on a written exam and personal interviews. The exam will be arranged in March April Officially certified copies of the transcripts should be attached to the application form. All documents must be received in English or in Finnish. Applications If you are interested in creating yourself a career in the fascinating field of international business and information technology, please print out the application form from our web pages (www.lamk.fi) or ask for the application form from the address below. Application period until 16th April 2004; for non-european students until 14th Feb LAHTI POLYTECHNIC Faculty of Business Studies P.O.Box 106, Ståhlberginkatu 4B FIN Lahti, Finland Phone Fax

13 142 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto Tradenomi 140 ov 3,5 vuotta Liiketalouden laitos Lahti Sovelluskehitys Opiskelija osaa valmistuttuaan suunnitella ja rakentaa tietojärjestelmiä nykyaikaisilla sovelluskehitysvälineillä tietoverkko- ja Internet-ympäristössä. Opiskelija ymmärtää nykyaikaisen tietotekniikan ja tietoverkkojen tuomat mahdollisuudet yrityksen menestystekijänä ja osaa tehdä sovelluksia, jotka hyödyntävät sen mahdollisuuksia. Erityisesti painotetaan visuaalista sovelluskehitystä sekä nykyaikaisia ohjelmointivälineitä. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat sovelluskehitys tiedonhallinta tietojärjestelmien suunnittelu yritystoiminta Lisätietoja LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden laitos PL 106, Ståhlberginkatu 4B Lahti Puh. (03) , Faksi (03) Sähköposti Liiketalouden laitos Heinola Yritysviestintäjärjestelmät Opiskelija hankkii valmiudet kehittää ja hyväksikäyttää yrityksen viestintäjärjestelmiä, joiden keskeisiä osia ovat tietoverkot ja -kannat. Sisäisessä viestinnässä perehdytään tiedotuksen, neuvottelun ja koulutuksen tietoteknisiin järjestelmiin. Ulkoisessa viestinnässä paneudutaan elektroniseen kaupankäyntiin ja markkinointiviestinnän sovelluksiin. Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa yrityksen graafisia painatteita ja multimediatuotteita, kuten tietokonepresentaatioita, CD- ja DVD-sovelluksia sekä web-sivustoja. Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat yritystoiminta ja viestintä tietoverkot viestinnässä WWW-sovellukset markkinointiviestinnän sovellukset sisäisen viestinnän sovellukset multimedia Lisätietoja Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Opintie 2, Heinola Puh. (03) Faksi (03) sähköposti L u o n n o n t i e t e i d e n a l a L i i k e t a l o u d e n l a i t o s 13

14 LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULUN LUONNONTIETEIDEN ALAN OPISKELIJAVALINTA Valintaperusteet ja valintapisteiden laskeminen 1. Valintaperusteet L u o n n o n t i e t e i d e n a l a L i i k e t a l o u d e n l a i t o s Valintapisteet Koulumenestys 55 pistettä Ensimmäinen hakutoive 5 pistettä >> Valintakokeisiin kutsutaan hakijat koulumenestyksen ja ensisijaisesta hakutoiveesta annettavan yhteispistemäärän perusteella. Valintakoe 35 pistettä Työkokemus 5 pistettä Yhteensä 100 pistettä >> Lopullinen valinta suoritetaan koulumenestyksen, ensimmäisen hakutoiveen, valintakokeen ja työkokemuksen tuottamien yhteispisteiden perusteella. 2. Koulumenestys (enintään 55 pistettä) Koulumenestyksestä annetaan pisteitä ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen tai ammatillisen tutkinnon perusteella. Lukion päättötodistuksesta tai ammatillisen tutkinnon todistuksesta otetaan huomioon kaikkien aineiden keskiarvo. Lisäksi otetaan huomioon yksittäisiä arvosanoja. Mikäli hakija on suorittanut sekä ylioppilastutkinnon ja lukion oppimäärän että ammatillisen tutkinnon, hakija voi valita, kummasta todistuksesta arvosanat otetaan. Ylioppilastutkintotodistusta käytettäessä valintaperusteina käytettävät yksittäiset arvosanat valitaan arvosanojen paremmuuden mukaan vaihtoehtoisesti joko lukion päättötodistuksesta tai ylioppilastutkintotodistuksesta. Abiturientit pyrkivät viimeisellä lukiotodistuksellaan. Abiturienttien yo-todistuksen arvosanat kerätään suoraan yo-tutkintolautakunnalta. Ammatillisista oppilaitoksista keväällä 2004 valmistuvien arvosanat kerätään suoraan oppilaitoksilta. 2.1 Ylioppilas- ja lukiopohjainen valinta Lukion päättötodistuksen keskiarvon pisteytys Lukion päättötodistuksen keskiarvo Pisteet

15 Ylioppilastutkinnon tai lukion päättötodistuksen yksittäisten arvosanojen pisteytys. Hakijoilta otetaan huomioon kussakin tapauksessa parhaan pistemäärän antavat arvosanat. Arvosanat Yo-todistus l/e m cl b a Lukion päättötodistus 10/ Pisteet Äidinkieli A1-kieli Matematiikka, pitkä TAI 15 13, Matematiikka lyhyt Valinta ammatillisen tutkinnon pohjalta Keskiarvo lasketaan ammatillisen tutkinnon numeroina ilmaistuista tai sellaisiksi muunnettavista arvosanoista. Jos muualla suoritetuista hyväksiluetuista opinnoista on annettu haussa käytettävään todistukseen arvosana, se otetaan mukaan keskiarvoa laskettaessa. Muussa tapauksessa hyväksiluettua muualla suoritettua arvosanaa ei oteta huomioon keskiarvon laskennassa (eli jos arvosana on vain alkuperäisessä todistuksessa ja hyväksiluettu haussa käytetyssä todistuksessa suoritettu-periaatteella). Mikäli hakijalla on useita hakukelpoisia ammatillisia tutkintoja, keskiarvo merkitään todistuksesta, jolla haetaan. Ammatillisen tutkinnon keskiarvon pisteytys Pisteet Asteikko 1 3 Asteikko 1 5 Asteikko alle 1,25 alle 1,5 alle 6 7 1,25 1,50 6, ,38 1,75 6, ,50 2,00 6, ,63 2,25 6, ,75 2,50 7, ,88 2,75 7, ,00 3,00 7, ,13 3,25 7, ,25 3,50 8, ,38 3,75 8, ,50 4,00 8, ,63 4,25 8, ,75 4,50 9,00 3. Ensimmäinen hakutoive (5 pistettä) Hakija saa ensimmäisestä hakutoiveesta viisi (5) pistettä. L u o n n o n t i e t e i d e n a l a L i i k e t a l o u d e n l a i t o s 4. Valintakoe (enintään 35 pistettä) Valintakokeisiin valitaan osa hakijoista koulumenestyksestä ja ensisijaisesta hakutoiveesta annettavan yhteispistemäärän perusteella. Luonnontieteiden alan valtakunnallinen valintakoe pidetään kello Valintakokeen alin pistemäärä, jolla voi tulla hyväksytyksi, on 10 pistettä. Valintakoetulosta ei voi käyttää myöhempien hakujen yhteydessä. Siirtymäkauden aikana vuoden 2003 valintakoetulos on voimassa aiemmin ilmoitetun mukaisesti vuoden 2004 ajan. 15

16 5. Työkokemus (enintään 5 pistettä) Työkokemukseksi otetaan huomioon yli 16-vuotiaana hankittu yleinen työkokemus siten, että työkokemuspisteet lasketaan hakuajan loppuun asti. Kokoaikaisesta työstä annetaan yksi (1) työkokemuspiste jokaista 2 kk:n työjaksoa kohden. Osa-aikatyö muutetaan kokoaikatyöksi siten, että 150 tuntia = 1 kuukausi. Tutkintoon sisältyvästä työssäoppimisesta tai työharjoittelusta ei voi saada työkokemuspisteitä. Varusmies- ja siviilipalvelun suorittaminen luetaan työkokemukseksi, jossa 2 kk:n palvelusjakso tuottaa yhden työkokemuspisteen. Työtodistukset tarkastetaan valituilta opiskelun alkaessa (työ- ja opiskelutodistuksia ei lähetetä yhteishakulomakkeen mukana). L u o n n o n t i e t e i d e n a l a L i i k e t a l o u d e n l a i t o s 6. Lopullinen valinta Lopullinen valinta suoritetaan koulumenestyksen, ensimmäisen hakutoiveen, valintakokeen ja työkokemuksen tuottamien yhteispisteiden perusteella. (kohta 1). Erikoistapausvalinta katso sivu 7. 16

17 Degree Programme in Business Information Technology Polytechnic degree in Business Studies Tradenomi (BBA) 140 credits/210 ECTS 3.5 years Objectives The programme aims at providing the students with the knowledge and skills needed to make full use of the modern Intranet and Internet technologies in business. The course provides qualifications to design and implement information systems using modern application development methods and tools. The programme places a high priority on meeting the needs of software development in a networked business environment. Special focus is placed on graphical software and user interface design and also on the use of object and component technologies. The programme provides an excellent opportunity to work as an information systems analyst for the software industry in Finland and abroad. In addition to the theoretical studies of information science, the program also includes practical training in business. After two years of classroom studies the students work for five months as trainees in industry. The students also complete a software design and implementation project for a local organisation. At the final stage of the studies, all students complete a thesis in which they are encouraged to approach the research area in both a theoretical and practical manner within the area of business information systems. Career opportunities BBA is a generally acknowledged degree and is thus valid in international job markets. In the rapidly internationalising business environment, the International Degree in Business Information Technology, specialising in Application Development, will provide graduates with a wide variety of career opportunities in the software industry, for example as software analysts or software designers. Selection criteria European citizens: 1 st phase: Prior educational achievement; 17 prior work experience; military or alternative service, excellent grades in English and in mathematics. 2 nd phase: Final selection based on a written exam and personal interviews. The exam will be arranged on June 7 th 9 th Officially certified copies of the transcripts should be attached to the application form. All documents must be received in English or in Finnish. Non-European citizens: 1 st phase: Prior educational achievement; prior work experience; military or alternative service, excellent grades in English and in mathematics. Documented skills in English language are required: TOEFL, IELTS or equivalent; please check with local Finnish mission about which English proficiency test is acceptable for the residence permit. 2 nd phase: Final selection based on a written exam and personal interviews. The exam will be arranged in March April Officially certified copies of the transcripts should be attached to the application form. All documents must be received in English or in Finnish. Applications If you are interested in creating yourself a career in the fascinating field of international business and information technology, please print out the application form from our web pages (www.lamk.fi) or ask for the application form from the address below. Application period until 16th April 2004; for non-european students until 14th Feb LAHTI POLYTECHNIC Faculty of Business Studies P.O.Box 106, Ståhlberginkatu 4B FIN Lahti, Finland Phone , Fax L u o n n o n t i e t e i d e n a l a E r i l l i s h a k u

18 247 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto Restonomi AMK 140 ov 3,5 vuotta M a t k a i l u -, r a v i t s e m i s - j a t a l o u s a l a F e l l m a n n i - i n s t i t u u t t i Koulutusohjelma valmentaa opiskelijoita työskentelemään alan esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtävissä, esimerkiksi ravintolan vuoropäällikkönä, ravintolapäällikkönä ja vastaanotto- tai hotellipäällikkönä. Valmistuttuaan restonomi omaa hyvät edellytykset uralla etenemiseen vaativissakin hotelli- ja ravintola-alan tehtävissä yrityksissä tai alan toimintaan liittyvissä organisaatioissa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Koulutus antaa hyvät mahdollisuudet jatko-opintoihin yrittäjä- ja/tai erilaisissa johtamiskoulutusohjelmissa. Opiskelijavaihto Euroopassa, ulkomailla tapahtuva työharjoittelu ja kansainväliset yhteydet korostavat ohjelman kansainvälistä luonnetta. Tavoitteena on, että opiskelija oppii toimimaan erilaisen kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa tuloksia tuottavasti niin itselleen tutussa kuin vieraassakin toimintaympäristössä. Osa opinnoista suoritetaan englannin kielellä. Koulutusohjelmaan kuuluvien yhteisten perusopintojen lisäksi opiskelu suuntautuu joko hotellin johtamiseen tai ravintolan johtamiseen Keskeisiä opintokokonaisuuksia ovat majoitus- ja ravintolapalvelut ja niiden johtaminen taloushallinto esimiestyö palvelujohtaminen viestintä ja vuorovaikutustaidot kieli- ja kulttuuriopinnot informaatioteknologian hyväksikäyttö osana taloudellista suunnittelua, esimiestyötä ja johtamista. Koulutusohjelma toimii tiiviissä yhteistyössä Päijät-Hämeen hotelli- ja ravintola-alan sekä ulkomaisten kummiyritysten kanssa. Yhteistyöprojektit, työharjoittelu sekä yrityksille tehtävät opinnäytetyöt ovat oleellinen osa teoreettisen ja ammatillisen osaamisen yhdistävää oppimista. Lisätietoja Lahden ammattikorkeakoulu Fellmanni-instituutti Kirkkokatu Lahti Puh. (03) Faksi (03) Sähköposti 18

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6

Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 hakijan opas 2014 Sisällys Hakeminen ammattikorkeakouluun 4 Hakijan muistilista 6 Kampuskaupungit 9 Kulttuuriala 10 Matkailu- ja ravitsemisala 16 Liiketalouden ala 22 Luonnonvara-ala 28 Sosiaali- ja terveysala

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK HAKIJAN KYAMK OPAS OPAS Kevät 2014 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences SAATTEEKSI Haluatko kuvataiteilijaksi, medianomiksi, restonomiksi tai tradenomiksi? Vai fysioterapeutiksi,

Lisätiedot

23.3. 9.4. amkhaku.fi

23.3. 9.4. amkhaku.fi Mistä ammatista Sinä haaveilet? 2009 HAKEMINEN AMMATTIKORKEAKOULUUN 2009 23.3. 9.4. amkhaku.fi Miltä kuulostaisi työ viestinnän parissa? Tai sosiaalialan, kuvataiteen tai ehkä rakennustekniikan? Satakunnan

Lisätiedot

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2012

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2012 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2012 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ylemmät amk-tutkinnot 5 ponnista astetta korkeammalle! Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 7 AMK-tutkinnon suorittaminen

Lisätiedot

syksy 2013 Kotka ja Kouvola nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. laaja versio, sis. valintaperusteet

syksy 2013 Kotka ja Kouvola nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. laaja versio, sis. valintaperusteet syksy 2013 Kotka ja Kouvola nuorten koulutus 16.9. 1.10. aikuiskoulutus 16.9. 1.10. laaja versio, sis. valintaperusteet 1 Onneksi olkoon, olet valinnut tutkittavaksesi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Hakijan opas kevät 2015

Hakijan opas kevät 2015 Hakijan opas kevät 2015 Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin. KEVÄÄN 2015 YHTEISHAUN TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT SISÄLLYS Suomenkielinen koulutus Hakuaika: 17.3. 9.4.2015, suomenkielinen koulutus Hakemuksen

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk.

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk. Hakijan opas 2010 Opiskelijamme ovat pääosassa kaikessa toiminnassamme, he määrittelevät HAMKin ja sen minkä vuoksi olemme olemassa. Siksi haluamme kertoa HAMKista ensisijaisesti opiskelijoidemme näkökulmasta.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30

Sisällysluettelo. Hyvä hakija! Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto... 30 Sairaanhoitajakoulutus Kuusamo...30 HAKIJAN OPAS 2015 Sisällysluettelo Hyvä hakija! Hyvä hakija!...3 Opiskelijan Kajaani...4 Opiskelijan ammattikorkeakoulu...5 Hakuaikataulu, kevät 2015...6 OSA I: SUOMENKIELINEN AMK-TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINTAPERUSTESUOSITUS 2010 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2015. Lopulliset tiedot tulee tarkistaa yhteishaun alettua 17.3.2015

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2015. Lopulliset tiedot tulee tarkistaa yhteishaun alettua 17.3.2015 KASVATUSTI ETEIDEN TI EDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA VALINTAOPAS 2015 Kasvatustieteiden tiedekunnan valintaoppaassa julkaistut tiedot ovat alustavia eivätkä ne ole peruste oikaisupyynnön tekemiselle.

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU 2015 saimia.fi Ulkoasu ja taitto: Anneli Vitikainen Valokuvat: Mikko Nikkinen Painatus: Painotalo Seiska Saimaan ammattikorkeakoulu Hakijapalvelut Skinnarilankatu 36 53850

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS 1 HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS kevät 2013 AMK-tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hakuaika 4.3. 3.4.2013 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/amk-tutkinnot_nuoret_ja_aikuiset

Lisätiedot

julkaisija Laurea-ammattikorkeakoulu Ratatie 22 01300 Vantaa (09) 8868 7293 hakutoimisto@laurea.fi www.laurea.fi

julkaisija Laurea-ammattikorkeakoulu Ratatie 22 01300 Vantaa (09) 8868 7293 hakutoimisto@laurea.fi www.laurea.fi Hakijan opas 2010 julkaisija Laurea-ammattikorkeakoulu Ratatie 22 01300 Vantaa (09) 8868 7293 hakutoimisto@laurea.fi www.laurea.fi Toimitus Laurean markkinointipalvelut Hakutoimisto Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Kevät Spring 2014 HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Kevät Spring 2014 APPLICANT S GUIDE SPRING 2014 HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become

Lisätiedot

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014

AikuiskoulutuS. Hakijan opas 2014 AikuiskoulutuS Hakijan opas 2014 Sisältö Nauti työstäsi ja etene urallasi! 3 Ponnista astetta korkeammalle! 5 Tekniikan ala 6 Matkailu- ja ravitsemisala 8 Liiketalouden ala 9 Sosiaali- ja terveysala 11

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE. Syksy Autumn 2014

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE. Syksy Autumn 2014 HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE Syksy Autumn 2014 Kevät Spring 2015 APPLICANT S GUIDE HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become an expert in business, travel, journalism,

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu hakuopas 2010 taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat Hakuaika 4.1. 26.2. 2010 klo 16.

aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu hakuopas 2010 taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat Hakuaika 4.1. 26.2. 2010 klo 16. aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu hakuopas 2010 taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat Hakuaika 4.1. 26.2. 2010 klo 16.15 1 2 Julkaisija: Taideteollisen korkeakoulun Opetus-ja

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS ylempi amk

HAKIJAN OPAS ylempi amk 1 HAKIJAN OPAS ylempi amk kevät 2013 Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus Hakuaika 4.3. 3.4.2013 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/ylemmat_amk-tutkinnot

Lisätiedot

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene)

23.5.2014. Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) VALINTAPERUSTESUOSITUS 2015 23.5.2014 Arenen opiskelijavalintaprojekti (pj. Petteri Ikonen/Kyamk, Riitta Rissanen/Arene) Sisällysluettelo A. AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS... 4 1. YLEISOSIO...

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu jäljillä Kykyjen Julkaisijat EVTEK-AMMATTIKORKEAKOULU Osoite Vanha maantie 6, 02650 Espoo Vaihde 020 7553 500 Faksi 020 7553 988 METROPOLIA

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1 VALINTAPERUSTESUOSITUS KEVÄT 2014 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2010. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2009

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2010. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2009 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2010 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2009 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2010 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2009 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2009 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE

HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE HAKIJAN OPAS APPLICANT S GUIDE 2015 APPLICANT S GUIDE HAAGA-HELIA has strong traditions. At HAAGA-HELIA you can study to become an expert in business, travel, hotel and restaurant management, journalism,

Lisätiedot

Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013

Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2013 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi Eximia Oy:n koostama kevään valintakokeisiin suuntaaville hakijoille suunnattu tietopaketti.

Lisätiedot

Hae päivitys Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. MAMK = PARAS. grow professional in master school. www.mamk.

Hae päivitys Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. MAMK = PARAS. grow professional in master school. www.mamk. Hae päivitys Päivitä osaamisesi uudelle tasolle Mikkelin ammattikorkeakoulussa. MAMK = SUOMEN PARAS grow professional in master school www.mamk.fi 2 SISÄLLYS Grow Professional in Master School 3 KEVÄÄN

Lisätiedot

Hakijan opas Kevät 2014

Hakijan opas Kevät 2014 Hakijan opas Kevät 2014 Hakijan kalenteri 3.3. Hakuaika alkaa 1.4. 9.4. 16.5. Hakuaika päättyy klo 16.15 Jos haet ammattitutkinnolla, erikoisammattitutkinnolla tai ulkomaisella tutkinnolla, toimita tutkintotodistusjäljennös

Lisätiedot