E T E L Ä -S A V O N M A A K U N T A L I I T O N

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "E T E L Ä -S A V O N M A A K U N T A L I I T O N"

Transkriptio

1 E T E L Ä -S A V O N M A A K U N T A L I I T O N T O I M I N T A K E R T O M U S BTV-indikaattori komponenteittain BTV-indikaattorin poikkeama koko maan kehityksestä keskimäärin %-yksikköä vuodessa Lähde: Rakennemuutoskatsaus 2006, Kuntaliitto E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 8 5 :

2 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON TOIMINTAKERTOMUS 2006 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 85:2007

3 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON TOIMINTAKERTOMUS 2006 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 85:2007 Teroprint Oy Kansikuva Rakennemuutoskatsaus 2006, Kuntaliiton julkaisu Painosmäärä 250 kpl Mikkeli 2007 Etelä-Savon maakuntaliitto Hallituskatu 3 A MIKKELI puh faksi ISBN ISSN

4 SISÄLLYS sivu VANKKA VUOSI ALUEKEHITYS JA OHJELMATYÖ 3 Uutta ohjelmakautta valmisteltiin 3 Entinen tukitaso säilyi EU-ratkaisuissa 4 Lainsäädäntö uudistui 4 Vanhoissa ohjelmissa loppukiri 4 Ohjelmat tasapainottavat alueellista kehitystä 4 Aluekehitys- ja ohjelmatyön keskeiset tehtävät v Uusi maakuntaohjelma valmisteltiin laajassa yhteistyössä 5 Toteuttamissuunnitelmassa ennakoitiin uusia ohjelmia ja säädöksiä 6 Liitto yhteensovitti ohjelmia ja toteutti niitä 7 Aluekehitystyön menetelmiä ja toimintatapoja kehitettiin 13 Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin huomiota 14 EDUNVALVONTA JA KEHITTÄMISTYÖ 15 Edunvalvonnan ja kehittämistyön keskeiset tehtävät v Kuntatalous ja palvelurakenteet painopistealueina 16 Koulutus- ja tutkimusrakenteet vahvistuivat 17 Haja-asutusalueet laajakaistan piiriin 18 Alueellistamisvauhti hidastui 18 Panostuksia matkailuun, kulttuuriin ja vapaa-aikaan 18 Itä-Suomi -yhteistyö jatkui 19 Tietopalvelu kehittyi 19 ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELU 20 Kohti omaa kilpailukykyistä aluerakennemallia 20 Aluesuunnittelun keskeiset tehtävät v Maakuntakaavan tavoitteita hiottiin 20 Seutukaavojen toteutuminen edistyi 21 Kaavan suojelukohteet tarkistettiin 21 Hankkeet edistivät maakuntakaavaa ja Itä-Suomen asemaa 22 Itäsuomalaiset makrohankkeet etenivät 22 Kaupan palveluverkkoselvitys valmistui 22 Turvevaroista selvitys 23 Kulttuuriperintö osa alueen vetovoimaa 23 Itä-Suomen energiatoimisto edisti puuvoimaa 24

5 sivu KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 25 Painopiste Pietarissa ja Leningradin alueella 25 Rajalle liiketoiminnan yhteistyöalue 25 Yliopistoyhteistyö tiivistyi 26 ProMidNord -hanke kokosi nettiin hakemiston 26 Rantasalmelle Suomen ensimmäinen ekoteollisuuspuisto 26 Pohjoismaisten innovaatiotoimijoiden yhteistyöedellytyksistä selvitys 27 Nuoriso kokoontui ympäristöleirille 27 Keskipohjola-toimikunta syttyi nuorisofoorumille 28 Eurooppa-yhteistyössäkin Venäjä-painotuksia 28 Eurada-yhteistyö tiivistä 28 Maakuntahallitus opintomatkalla Brysselissä 28 VOIMAVARAT STRATEGISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 29 Henkilöresurssit 29 Luottamusmieshallinto 29 Maakuntaliiton virasto 31 Taloudelliset resurssit 33 Kehittämisrahoitus 33 Maakuntaliiton talousarvio 34 TILINPÄÄTÖS 37 Talousarvion toteutuminen tehtääväalueittain 37 Hallinto 37 Virasto 37 Hankkeet 37 Tilinpäätöslaskelmat ja kokonaistalouden tunnusluvut 38 LIITTEET: Liite 1 Maakuntavaltuusto Maakuntahallitus Tarkastuslautakunta Liite 2 Maakuntaliiton edustajat eri toimielimissä ja tapahtumissa Liite 3 Viranhaltijoiden ja työntekijöiden osallistuminen yhteistyöhankkeisiin Liite 4 Maakuntahallituksen asettamat työryhmät Liite 5 Itä-Suomen energiatoimisto JULKAISULUETTELO

6 Vankka vuosi 2006 Vuosi 2006 oli menestyksekkään toiminnan aikaa maakuntaliiton päätoimialoilla. Maakunnan talousrakenteet vahvistuivat, työllisyys parani ja maakuntaliiton myötävaikutuksella toteutettiin useita tulevaisuuden perusteita vahvistavia toimia. Talouskasvulla, työllisyydellä sekä muuttoliikkeellä mitattuna maakunta siirtyi valtakunnallisessa vertailussa häntäjoukosta hyvään keskikastiin. Vuonna 2005 uudelleen vahvistetun strategian mukaisesti panostettiin kolmeen eteläsavolaiseen teollisen osaamisen kärkeen: materiaalitekniikkaan erityisesti Mikkelissä, rautatieteknologiaan Pieksämäellä ja kuituteknologiaan Savonlinnassa. Heinäkuussa, arvovaltaisen kutsuvierasjoukon läsnäollessa, vihittiin käyttöön huippumoderni kuituteknologian tutkimuslaboratorio Savonlinnaan. Sisäasiainministeriön uuteen osaamiskeskushakuun osallistuttiin uuden lähestymistavan mukaisesti valtakunnallisten, maakuntarajat ylittävien osaamisklusterien kautta: niin Mikkelin materiaalitekniikka kuin Savonlinnan kuituteknologiakin ovat kiinteä osa kahta kuluvan vuoden alkupuolella hyväksyttyä osaamisklusteria. Matkailun osalta Savonlinna joutui luovuttamaan vetokapulan Rovaniemelle, mutta jatkaa tässäkin osana valtakunnallista matkailun osaamiskokonaisuutta. Merkittävänä edistysaskeleena on pidettävä maakunnallisen innovaatiotoimijoitten verkoston käynnistämistä: Sen keskeisimpiä toimijoita ovat Mikkelin Teknologiapalvelu Miktech Oy, Savonlinnan seudun kuntayhtymä sekä Mikkelin ammattikorkeakoulu. Verkosto hyödyntää myös maakunnan Pietarin edustustoon sijoitetun teknologia-asiamiehen palveluja ja se on kytketty niinikään ProMidNord-hankkeen innovaatioselvitykseen, joka koskee Keskipohjolan maakuntia. Myös maakunnan edunvalvontatyö Brysselin ja kansallisten päätöksentekijöitten suuntaan kantoi hedelmää. Voimakkaan ja tieteellisellä selvityksellä pohjustetun edunvalvontatyön, lobbauksen, jälkeen maakunta sai yhdessä muun Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Pohjois Ruotsin kanssa vuosien rakennepoliittisen pääohjelman tukitasoa merkittävästi kohottavan pohjoisen periferian statuksen. Aikaisempaa Interreg-ohjelmaa jatkavaan ENPI- eli Naapuruusohjelmaan osallistumisesta piti kamppailla todenteolla: maakuntahallituksen joukkoesiintymisellä Brysselin käyntinsä yhteydessä maaliskuussa 2006 oli tässä suuri merkitys. Lobbaustyön hedelmiä on yritetty puolustaa niin Itä-Suomen rakennepoliittisen pääohjelman kuin Kaakkois-Suomen naapuruusohjelmankin kotimaisessa valmistelutyössä. Kuitenkin on todettava, että aikaisempien ohjelmakausien rakenteelliset puutteet pääohjelmassa, ennen kaikkea päätöksenteon sirpaloituneisuus, tullee jatkumaan lähes entisellään valtionhallinnon rahoitusputkien valtapyrkimysten johdosta. Tilannetta itse asiassa huonontaa se, että aikaisempi monirahastoinen pääohjelma hajoaa kolmeksi erilliseksi ohjelmaksi.

7 Kotimaisen edunvalvonnan saavutuksena on pidettävä kohtalaista onnistumista Savon prikaatin lakkauttamisen kompensaatiotoimissa: Tärkein kompensaatiotoimi oli tietysti päätös maavoimien esikunnan sijoittamisesta Mikkeliin. Kuitenkin on syytä lausua tunnustus puolustusministeriön johdolle siitä, että muiltakin osin se on osoittanut halukkuutta tulla puoliväliin vastaan silloin, kun se on ollut sille mahdollista. Kuluvan vuoden puolella valtiovallan vastaantulo on näkynyt myös päätöksissä sijoittaa ympäristö ja kauppa- ja teollisuusministeriöitten hallintopalvelukeskukset Mikkeliin. Opetusministeriön hallinnonalalla sen sijaan on koettu vakavia takaiskuja: Joensuun yliopisto on päättänyt vetää kansainvälisen viestinnän laitoksen pois Savonlinnasta. Sen myötä kymmenet opettajakunnan jäsenet ja sadat opiskelijat poistuvat lähivuosina oopperakaupungin muutoinkin hiljaisesta talvisesta katukuvasta. Maakuntaliiton taholta on syntyneeseen tilanteeseen esitetty uusien ratkaisujen hakemista, esimerkiksi Mikkelin ammattikorkeakoulun liikeviestinnän opetuksen käynnistämistä muun muassa niillä opettajavoimilla, jotka ovat haluttomia siirtymään Joensuuhun. Maakunnan saavutettavuuden kannalta tärkeissä liikennehankkeissa edistyttiin: Savonradalla avattiin liikenne nopeilla pendolinojunilla ja matka-aika Mikkelistä pääkaupunkiin lyheni merkittävästi. Tämän edellytyksenä oli Kerava-Lahti radan oikaisun lisäksi että maakunnan osarahoituksella tehtiin parannustöitä Kouvola Mikkeli rataosuudella. Syksyllä hyväksyttyyn valtion talousarvioon vuodelle 2007 saatiin vihdoinkin sisällytettyä Savonlinnan ohikulkutien aloitusrahoitus. Sen sijaan valtatie 5:n (Lusi Mikkeli)osalta jouduttiin tyytymään myönteiseen lausumaan budjetin perusteluissa. Näiltä osin kuluvan vuoden edunvalvonnalle jäi merkittävä tehtävä. Maakunnan itä- ja pohjoisosille elintärkeän lentoliikenteen hoitaminen kriisiytyi. Mikkelistä liikenne loppui kokonaan. Neuvotteluissa liikenneministeriön kanssa ei saavutettu pysyvää tulosta valtiovallan tukiosuudesta eikä liikenteen hoitamista varten löytynyt riittävän edullista operaattoria. Maakunnan kaupunkiseudut joutuvat nyt yhteistoimin etsimään omintakeista ja toimivaa ratkaisua lentoliikenteen ongelmiin. Vuoden 2006 toimintaa kaavailtaessa uskottiin, että suurella hälyllä käynnistetty kunta- ja palvelurakenneuudistus tulisi hallitsemaan maakuntaliiton työtä. Toisin kuitenkin kävi! Alkutalvesta maakuntahallitus kylläkin vastasi sisäasiainministeriön kattavaan kyselyyn hahmotellen muun muassa maakunnan kattavia ratkaisuja palvelurakenteitten kehittämiskysymyksiin. Uudistusta ohjaavan puitelain hyväksyminen venyi loppuvuoteen ja pitkittyessään uudistuksen tavoitteet muuttuivat epämääräisemmiksi. Maakunnan liittoja ei puitelaissa mainita. Maakunnassa käydään toki keskustelua muun muassa kuntaliitoksista mutta tällä hetkellä ei näytä siltä, että koko seutukunnan kattavia kuntaliitoksia syntyisi Pieksämäen jälkeen muualla maakunnassa. Hannu Vesa maakuntajohtaja 2

8 A L U E K E H I T Y S J A O H J E L M A T Y Ö Uutta ohjelmakautta valmisteltiin Vuotta 2006 leimasi sekä kotimaisessa että Euroopan unionin aluepolitiikassa valmistautuminen uuteen ohjelmakauteen. Uusia ohjelmakausia pohjustavat perusratkaisut oli tosin tehty jo vuoden 2005 lopussa. Tuolloin Etelä-Savon maakuntavaltuusto päätti maakunnan kehittämisen strategisista linjauksista uudessa maakuntasuunnitelmassa ja EU-jäsenmaiden hallituksia edustava Eurooppaneuvosto teki päätökset siitä, miten uuden rakennerahastokauden varat kohdistetaan jäsenmaille ja alueille. Etelä-Savon strategia korostaa entistäkin vahvemmin verkottumista pääkaupunkiseudun ja Pietarin suuntiin sekä valikoiduille aloille erikoistunutta ylivoimaista osaamista. Nämä keskeiset linjavalinnat ohjaavat sekä maakunnan toiminnallisia kehittämispanostuksia että rakenteellista kehittämistä. Toimintavuonna 2006 liitto valmisteli laajassa yhteistyössä eri tahojen kanssa maakuntaohjelman vuosille Se oli pohjana samanaikaisesti valmistelluille EU:n rakennerahasto-ohjelmille. Euroopan unioni pyrki yksinkertaistamaan rakennerahastojen ohjelmamenettelyä uudella ohjelmakaudella. Itä-Suomessa menettely kuitenkin monimutkaistui. Kun alueella toteutettiin vuosina yhtä integroitua tavoite 1 -ohjelmaa, jota rahoitettiin sekä aluekehitysrahastosta (EAKR) ja sosiaalirahastosta (ESR) että maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta (EMOTR), uudella kaudella jokainen rahasto on saanut oman ohjelmansa. Itä-Suomen maakunnissa toteutetaan siten vuosina kahta kilpailukyky- ja työllisyystavoitteeseen kuuluvaa rakennerahasto-ohjelmaa: Itä-Suomen alueellista EAKR-toimenpideohjelmaa ja valtakunnallisen ESR-toimenpideohjelman Itä-Suomi-osiota. Maaseudun kehittäminen, ja myös toimintaryhmätyö eli aiemmat Leader-ohjelmat, siirtyivät omaan maatalousrahastosta rahoitettavaan EMR-ohjelmaansa ja elinkeinokalatalous omaansa.

9 Entinen tukitaso säilyi EU-ratkaisuissa Itä-Suomi sai vuosiksi suunnilleen saman verran EU-rahaa rakennerahasto-ohjelmiinsa kuin sillä oli päättyneellä ohjelmakaudella. Kaksi kolmannesta EU-rahoituksesta (365,5 miljoonaa euroa) ohjautuu itäiseen Suomeen EAKR-ohjelman kautta, ja yksi kolmannes (179 miljoonaa euroa) ESR-ohjelmasta. EAKR-rahasta puolet on pohjoisen perifeerisille ja harvaan asutuille alueille osoitettua ns. pysyvää erityistukea, jonka saamisessa eräs perustelu oli tutkimus perifeeristen alueiden oloista. Tutkimuksen teettivät Itäja Pohjois-Suomen maakunnat sekä Pohjois-Ruotsin alueet yhdessä. Etelä-Savon osuus Itä-Suomen ohjelmarahasta on kutakuinkin neljännes, mikä tarkoittaa noin 90 miljoonan euron EAKR-rahoitusta ja noin 45 miljoonan euron ESR-rahoitusta vuosina Rahoitus on jaettu maakuntien kesken niiden asukasmäärien mukaisessa suhteessa. Toisin kuin muualla Suomessa Itä-Suomessa EU-tukitaso alenee vuosittain. Se tekee ohjelman toimeenpanosta erityisen haasteellista. Lainsäädäntö uudistui Aluekehityslain muutos astui voimaan vuoden 2007 alusta. Eräiltä osin uutta lakia alettiin kuitenkin soveltaa jo vuoden 2006 syksyllä. Maakuntaliittojen asema vahvistui, kun ne uuden lain mukaisesti lokakuussa 2006 hyväksyivät maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmat, ns. Totsut. Valtion budjettivalmistelussa otettiin käyttöön uuden lain mukainen totsu-neuvottelumenettely, jota ministeriöt ja maakuntaliitot testasivat joulukuun puolivälissä. Euroopan unioni päivitti rakennerahastoasetuksensa kesällä Myös Suomi uudisti rakennerahastojen hallinnoinnista annettua lakia siten, että se vastaa uutta ohjelmakäytäntöä. Vuoden 2007 alusta voimaan tulleen lain mukaisesti maakunnan yhteistyöryhmällä (MYR) on edelleen keskeinen rooli rakennerahastoohjelmien toimeenpanossa koordinaatiotarve jopa lisääntyi siirryttäessä erillisiin rahastokohtaisiin ohjelmiin. MYR:n harteille jäi myös ohjelmamenettelyn mahdollinen yksinkertaistaminen: kun kansallisessa strategia- ja ohjelmavalmistelussa ohjelmia rahoittavien viranomaisten määrää ei kyetty vähentämään, se voidaan tehdä vain yhteistyöasiakirjamenettelyn kautta maakunnissa. ESR-budjetoinnissa MYR:n päätösvaltaa kuitenkin kaventaa rakennerahastolakiin kirjattu sinänsä lain hengen vastainen menettely, jossa ESR-alueosion varat osoitetaan eri hallinnonaloille ennen yhteistyöasiakirjan laatimista. Vanhoissa ohjelmissa loppukiri Vuosi 2006 oli tavoite 1 -ohjelmakauden viimeinen varsinainen ohjelmavuosi. Pääsääntöisesti ohjelman rahoituspäätökset tehtiin vuoden loppuun mennessä. Hankkeet jatkuvat täysipainoisesti vuoden 2007 loppuun ja niiden maksatukset vielä vuoden 2008 puolella. Maakuntaliitolla, samoin kuin muilla ohjelman rahoittajilla ja maakunnan yhteistyöryhmällä olikin varsin vilkas hankevuosi. Sama tilanne oli luonnollisesti myös muissa EU-ohjelmissa, joista merkittävin on Kaakkois-Suomi Venäjä -naapuruusohjelma, sekä kansallisissa osaamiskeskus- ja aluekeskusohjelmissa, joissa liitolla on myös rahoittajan rooli. Ohjelmat tasapainottavat alueellista kehitystä Etelä-Savon suhteellinen asema on uusimpien tilastoja barometrivertailujen mukaan kohentunut. Osaltaan kehitystä on voitu viedä eteenpäin käytettävissä olevilla ohjelmavaroilla. On kuitenkin muistettava, että esimerkiksi EU:n tavoite 1 ohjelman Etelä-Savoon tuoma lisärahoitus vastaa alle kahta prosenttia maakunnan laskennallisesta valtion budjettiosuudesta ja alle yhtä prosenttia maakunnan alueellisesta bruttokansantuotteesta. Ohjelmarahalla näyttääkin olleen määräänsä suurempi vipuvaikutus erityisesti yritystoiminnan ja elinkeinoelämän toimintaympäristöjen kehittämisen kautta. Myös kehitysodotukset maakunnassa ovat verraten positiiviset. Tämä käy ilmi hallinnon ja elinkeinoelämän edustajilta kootuista yleisistä barometritiedoista.

10 Aluekehitys- ja ohjelmatyön keskeiset tehtävät vuonna 2006 Uusi maakuntaohjelma valmisteltiin laajassa yhteistyössä Maakuntaliiton ohjelmatyön keskeisin tehtävä vuonna 2006 oli laatia maakuntaohjelma vuosille Maakuntaohjelma kertoo Etelä-Savon kehittämiselle lähivuosien painopisteet ja keskeiset kehittämistoimet. Ohjelma toteuttaa maakuntastrategian Etelä- Savo maakuntasuunnitelman tavoitteita ja on pohjana maakunnan muulle kehittämisohjelmatyölle, muun muassa EU:n rakennerahastojen toimenpideohjelmille ja kansallisen aluepolitiikan erityisohjelmille. Uusi maakuntaohjelma valmisteltiin maakuntaliiton johdolla laajassa yhteistyössä eri tahojen kanssa. Maakuntavaltuusto evästi työtä sekä sen alkaessa että kuluessa, ja maakuntahallitus osallistui valmisteluun koko toimintavuoden ajan. Liiton viraston tukena ohjelmatyötä linjasi maakuntahallituksen nimeämä 19- jäseninen johtoryhmä, joka kokoontui kuusi kertaa. Ohjelman toimintalinjojen sisältöä työsti kevättalvella neljä jäsenistä valmistelufoorumia, joihin oli koottu asiantuntemusta kuntasektorilta, valtion aluehallinnosta, oppi- ja tutkimuslaitoksista ja yrityksistä sekä elinkeinoelämää ja kansalaisia edustavista järjestöistä. Ohjelmatyö käynnistyi ohjelmajohtoryhmän ja maakuntahallituksen yhteisseminaarilla, jossa pohdittiin lähivuosien tärkeimpiä kehittämistarpeita edellisvuonna päivitetyn maakuntastrategian pohjalta. Kevättalvella liitto teki maakuntaohjelmaa koskevan seutukierroksen. Kierroksella koottiin jäsenkuntien sekä maakunnassa toimivien osaamis- ja aluekeskusten näkemyksiä kehittämisen painopisteistä. Lisäksi liitto järjesti maakunnan eri toimijoille ja yleisölle tarkoitetun kuulemis- ja evästystilaisuuden. Maakuntaohjelmatyötä käsiteltiin myös lukuisissa muissa yhteyksissä eri sidosryhmien kanssa sekä omassa maakunnassa että sen ulkopuolella. Toukokuussa maakuntaohjelman ensimmäisestä luonnoksesta ja ympäristöselostuksesta pyydettiin lausunto yli viideltäkymmeneltä yhteistyökumppanilta. Luonnokset olivat myös yleisön nähtävillä ja kommentoitavissa liiton virastolla ja kotisivuilla. Ohjelmasta annettiin neljäkymmentä kirjallista lausuntoa, joissa esitetyt näkökohdat otettiin mahdollisuuksien mukaan huomioon ohjelman jatkovalmistelussa. Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon maakuntaohjelman ja sen ympäristöselostuksen marraskuussa Maakuntaohjelmasta tehtiin ensimmäistä kertaa myös ns. sova-lain mukainen ympäristöarviointi ja ympäristöselostus. Sova-laki on laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista. Ympäristövaikutukset arvioi ns. ympäristövaikutusten arviointityöryhmä, joka on koottu maakuntakaavan valmistelun tueksi. Ohjelmatyön käynnistymisestä, ohjelmaprosessista ja osallistumismahdollisuuksista sekä ohjelman hyväksymisestä tiedotettiin Virallisessa lehdessä ja maakunnan tiedotusvälineissä. Ihmiset, osaaminen, yritystoiminta ja infrastruktuuri kehittämiskohteina Maakuntaohjelman tavoitteena on parantaa ihmisten toimeentulon edellytyksiä ja viihtyvyyttä siten, että maakunnan väkiluku säilyisi nykytasolla pitkällä aikavälillä. Kehittämistoimet kohdistuvat erityisesti työvoiman ja palvelujen saatavuuteen, väestön osaamiseen ja koulutusrakenteisiin, innovaatioympäristöihin ja valittujen alojen kärkiosaamiseen, yritysten toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn sekä maakunnan ulkoiseen saavutettavuuteen ja sisäiseen aluerakenteeseen. Harvaan mutta kauttaaltaan asutussa Etelä-Savossa väestön nopea ikääntyminen asettaa erityisiä vaatimuksia esimerkiksi työvoiman saatavuudelle ja palvelujen järjestämiselle. Pitkän aikavälin rakennekehitykselle keskeistä on vahvistaa osaamista ja innovaatiotoimintoja pitkäjänteisesti. Etelä-Savon kärkiosaamisaloina kehitetään edelleen materiaali- ja ympäristötekniikan osaamista ja prosessiteollisuuden elinkaariosaamis-

11 ta sekä rautatieteknologia- sekä matkailuosaamista. Mahdollisia tulevaisuuden kärkialoja ovat myös energiatekniikka (bioenergia) sekä digitointi- ja arkistointiosaaminen. Kärkiosaamisen rinnalla korostuu tarve kehittää ammatillista koulutusta. Rakenteiltaan heikkoa yrityspohjaa uudistetaan ja vahvistetaan toimilla, jotka kohdistuvat sekä olemassa olevaan yrityskantaan että kasvuyrityksiin ja uuteen yritystoimintaan. Saavutettavuutta parannetaan erityisesti Helsingin ja Pietarin metropoliseutujen suuntaan. Näin voidaan kilpailuetuna hyödyntää entistä paremmin maakunnan erinomaista sijaintia pääkaupungin ja Pietarin läheisyydessä. Toteuttamissuunnitelmassa ennakoitiin uusia ohjelmia ja säädöksiä Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa (Totsu) sovitaan, mitkä ovat maakunnan keskeiset toimenpiteet ja hankkeet ja mikä niiden rahoituksen tavoitetaso seuraaville budjettivuosille. Toteuttamissuunnitelma on maakunnan esitys valtion tulo- ja menoarvion laadintaan ja sen alueelliseen kohdentamiseen. Vuonna 2006 talousarviomenettelyssä ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman laadinnassa sovellettiin jo uudistettua aluekehityslakia, jonka tavoitteena oli vahvistaa maakunnan liittojen asemaa alueellisen kehittämisrahoituksen suuntaamisessa. Lisäksi haluttiin vahvistaa toteuttamissuunnitelman vaikuttavuutta valtion talousarvioon. Totsu valmisteltiin uudistetunkin lain mukaan yhteistyössä valtion alueviranomaisten ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Totsun hyväksyi kuitenkin maakuntahallitus. Näin Totsussa voidaan esittää sellaisiakin sisältöjä, joita aluehallintoviranomaiset eivät voisi allekirjoittaa ministeriöidensä kannan vuoksi. Vuoden toteuttamissuunnitelmavalmistelua sävytti ohjelmakausien vaihtuminen. Kaikista tekeillä olevista ohjelmista ensimmäisenä valmistui toteuttamissuunnitelma. Sitä joudutaankin täydentämään myöhemmin, koska sen hyväksymishetkellä monet tärkeät ohjelmat ja niiden rahoitus olivat vielä auki. EU:n rakennerahastokautta koskevat alueohjelmat olivat alueiden esityksinä jo valmistuneet, rahoituspuolella oli kuitenkin vielä auki useita asioita, mm. kansallisen vastinrahan suuruus, rahoituksen ajalliset painotukset ja rahoittajaviranomaisten väliset rahoituskehykset. Rahoitusratkaisut täsmentyvät maakunnan yhteistyöasiakirjassa, joka joudutaan laatimaan erikseen vuodelle Jatkossa yhteistyöasiakirja on osa Totsua. Toteuttamissuunnitelman alustavat sisällöt muotoutuivat pitkälti maakuntaohjelman laadinnan yhteydessä. Sisältöjen täsmentyessä Totsun laatiminen eriytettiin kuitenkin omaksi prosessikseen. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö, jossa ovat edustettuina kaikki Totsun tekoon osallistuvat viranomaiset, käsitteli syksyn aikana kokouksissaan suunnitelmaa. Sen lisäksi maakuntaliitto järjesti alueviranomaisten kanssa hallinnonaloittaiset neuvottelut, joissa käytiin läpi Totsun sisältö- ja rahoitusesityksiä. Maakuntahallitus käsitteli suunnitelman syyskuun kokouksessaan ja antoi poliittisen evästyksen sen jatkovalmistelulle. Lokakuussa Totsu-luonnos lähetettiin vielä kommentoitavaksi seutukunnille sekä aluekeskus- ja osaamiskeskusohjelmien toimijoille. Lokakuussa sekä yhteistyöryhmän sihteeristö että yhteistyöryhmä käsittelivät luonnoksen, ja maakuntahallitus hyväksyi Totsun lokakuun lopussa. Vuosina 2007 ja 2008 Etelä-Savon toteuttamissuunnitelmassa keskeisimmät valtion toimenpiteitäkin edellyttävät asiakokonaisuudet ovat: osaamis- ja innovaatiorakenteiden ja -toimintojen vahvistaminen, erityisesti korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiorakenteiden vahvistaminen ja kytkeminen maakunnan elinkeinoelämään; palvelurakenteen uudistaminen kunnallistaloutta tervehdyttävällä tavalla ja liikenneyhteyksien parantaminen maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman ja tietoyhteiskuntastrategian mukaisesti. Totsu oli pohjana muutetun aluekehityslain mukaisille maakuntien ja ministeriöiden välisille neuvotteluille, jotka järjestettiin Helsingissä joulukuussa Etelä-Savo osallistui muiden Itä-Suomen maakuntien kanssa näihin suuraluekohtaisiin neuvotteluihin seit- 6

12 semän eri ministeriön kanssa. Lisäksi Etelä-Savolla oli omat neuvottelut opetusministeriön ja puolustusministeriön kanssa. Suuraluetason neuvotteluissa ei maakuntakohtaisia erityiskysymyksiä juuri voitu nostaa esiin. Neuvottelujen tuloksellisia heikensi myös se, että eräät ministeriöt pitäytyivät vain ns. sallituissa totsu-momenteissa. - Etelä-Savo - kuten useimmat muutkin maakunnat - korosti pyydetyssä palautteessa, että maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmasta on neuvoteltava maakuntakohtaisesti. Liitto sovitti yhteen ohjelmia ja osallistui niiden toteuttamiseen Tavoite 1 -ohjelmassa viimeinen varsinainen toteutusvuosi Euroopan unionin toisella rakennerahastokaudella Etelä-Savossa on toteutettu kehittämishankkeita rahoittavaa Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelmaa. Vuosi 2006 oli viimeinen varsinainen ohjelman toteuttamisvuosi. Tavoite 1 -ohjelman jäljellä olevista rahoista voidaan tehdä rahoituspäätöksiä vielä alkuvuodesta Ohjelmasta rahoitettujen hankkeiden toteuttamisen takaraja on pääsääntöisesti vuoden 2007 loppu, ja viimeiset maksatukset on hoidettava keväällä Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelman toteutusta koordinoiva seurantakomitea kokoontui kuluneen vuoden aikana kaksi kertaa. Seurantakomitea käsitteli kokouksissaan ohjelman sulkemiseen liittyviä kysymyksiä sekä uuden vuonna 2007 alkavan ohjelmakauden asioita. Maakuntaliitto osallistui myös seurantakomitean kokouksia valmistelevan sihteeristön työskentelyyn. Tavoite 1 -ohjelman eteläsavolaisesta toteutuksesta vastaava maakunnan yhteistyöryhmä kokoontui vuoden 2006 aikana seitsemän kertaa. Maakunnan yhteistyöryhmä on maakuntahallituksen asettama toimielin, jonka tehtävänä on rakennerahastojen hallinnoinnista annetun lain mukaisesti sovittaa yhteen rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanoa ja alueen kehittämiseen vaikuttavia toimia alueella. Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä on 25-jäseninen toimielin. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön tehtäviin kuuluu valmistella asioita maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä varten. Sihteeristö koostuu ohjelmaa rahoittavista alueviranomaisista. Sihteeristö kokoontui vuoden 2006 aikana neljätoista kertaa. milj. euroa Itä-Suomen Itä-Suomen tavoite 1-ohjelma / Etelä-Savo / KEHYSSEURANTA Toimenpidekokonaisuudet MYR:n ja siht. varaukset, yritystuet Varaamatta

13 Maakuntaliitto hoitaa aluekehitysviranomaisena maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristötyöskentelyn valmistelun, osallistuu seurantakomitean ja sen sihteeristön työskentelyyn, huolehtii erilaisista seuranta- ja raportointitehtävistä ja pitää yhteyttä aluehallintoon, ministeriöihin ja muihin maakunnan liittoihin ohjelma-asioissa. Yhtenä ohjelmaa rahoittavana viranomaisena maakuntaliitto toteuttaa osaltaan tavoite 1 -ohjelmaa (hankkeiden rahoitus- ja maksatuspäätökset, hankeseuranta, tarkastukset, raportointi, tiedottaminen ja neuvonta sisäasianministeriön hallinnonalalla). Rahaa myönnetty yli 3000:lle hankkeelle Tavoite 1 -ohjelmasta on vuoden 2006 loppuun mennessä rahoitettu kaikkiaan noin 600 kehittämishanketta ja noin 1700 yrityshanketta. Näiden lisäksi maatalousrahastosta on tuettu 395 maatalouden investointia ja 232 sukupolvenvaihdosta ja kalatalousrahastosta 230 kalatalouden kehittämishanketta tai investointia. Maakuntaliitto on ohjelmakauden aikana rahoittanut yhteensä noin 130 kehittämishanketta, joista 42 sai rahoituspäätöksen vuonna Ohjelmarahoituksella on Etelä-Savossa saatu aikaan myönteisiä vaikutuksia. Kulunutta ohjelmakautta on kuitenkin leimannut hakijalähtöinen ja hankevetoinen toimintatapa, jonka vuoksi hankerahoituksen strateginen suuntaaminen ei ole onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla. Toinen hankerahoituksen kohdentamisessa esille nouseva asia on pysyvien vaikutusten aikaansaaminen eli se, missä määrin hankerahoituksella alkanut toiminta vakiinnuttaa asemansa EU-rahoituksen päätyttyä. Etelä-Savon tavoite 1 -ohjelman toteuttamisen keskeinen teema on ollut tukea maakunnan strategisesti tärkeitä painopistealueita. Maakuntaliito on osaltaan edistänyt tätä tavoitetta rahoittamalla hankkeita, jotka liittyvät erityisesti maakunnan osaamisen ja innovaatiorakenteiden vahvistamiseen, tietoyhteiskuntavalmiuksien parantamiseen, matkailuun ja kulttuuriin sekä seudullisen kehittämistyön resursointiin.

14 Osaaminen ja innovaatiotoiminnot vahvistuneet Tavoite 1 -ohjelmalla on Etelä-Savossa erityisesti vahvistettu osaamista ja innovaatiorakenteita. Keskeisenä yksittäisenä kehittämishankkeena on Mikkelin ammattikorkeakoulun Yti-tutkimuskeskuksen tarjoaman soveltavan tutkimuksen vahvistaminen. Yti on edistänyt yritysten t&k-toimintaa ja muun muassa mahdollistanut sitä, että Tekes-rahoitusta on saatu yrityksiä palveleviin hankkeisiin. Ykkösohjelmalla on myös vahvistettu merkittävästi Etelä-Savon kolmen kaupunkiseudun teknologiakärkiä. Kehittämishankkeilla on muun muassa luotu ammattikorkeakoulun, maakuntaa ympäröivien yliopistojen ja kansainvälisten huippuyritysten merkittäviä osaamiskeskittymiä nykyaikaisine t&k-ympäristöineen. Materiaalitekniikan tuotekehitysympäristö ja ympäristöanalytiikan laboratorio Mikkelissä, kuitutekniikan laboratorio Savonlinnassa ja rautatielogistiikan kehittämiskeskus Pieksämäellä vahvistavat innovaatiorakenteita ja palvelevat yritysten tarpeita kaupunkiseutujen vahvoilla erikoisaloilla. Ohjelmakauden suurimpina investointeina toteutettiin ammattikorkeakoulun uudisrakennus, informaatio- ja mediatekniikan keskus Mikpoli, Puistokatu 5:n tilat Savonlinnassa ja Mikkelin yliopistokeskuksen uudisrakennus. Koulutussisältöjä on rahoitettu mm. maakunnan kärkialoihin liittyvillä professuurihankkeilla sekä maisterikoulutusohjelmilla. Toisen asteen koulutukseen on kehitetty uudenlaisia oppimisympäristöjä sekä vahvistettu työelämäyhteyksiä ja työssä oppimista. Tukea yrityksiin, toimintaympäristöihin ja työllisyyteen Noin kolmannes ohjelmarahasta on osoitettu suoriin yritystukiin, Finnveran lainoihin ja korkotukiin sekä maaseudun tilainvestointeihin ja sukupolvenvaihdosten tukemiseen. Yrityksille suunnattu rahoitus kohdistuu erityisesti kasvuyritysten kehittämiseen ja uusien yritysten perustamiseen tila- ja laiteinvestointeina sekä yritysten kehittämishankkeina. Elinkeinoelämän toimintaympäristön parantamiseksi on luotu mm. seudulliset yrityspalvelupisteet kaikille seutukunnille sekä käynnistetty yrityshautomotoimintaa eri muodoissaan. Työllistymisen palvelukeskukset toteutettiin Etelä-Savon seutukunnilla valtakunnallisina pilottihankkeina. Palvelukeskukset ovat kyenneet auttamaan vaikeasti työllistyviä takaisin työelämään. Työelämän kehittämishankkeissa on koulutettu huomattava osa maakunnan työssä olevasta väestöstä. Matkailu ja kulttuuri korostuneet Matkailua ja kulttuuria on kehitetty lukuisilla tutkimus- ja tuotekehityshankkeilla, mutta matkailuyritysten oma rahoitusosuus hankkeissa on jäänyt vähäiseksi. Maakunnan matkailuosaamisen kärki on Joensuun yliopiston Savonlinnan kampuksella, jossa on myös matkailun osaamiskeskuksen valtakunnallisen verkoston koordinaatiovastuu. Matkailun ja kulttuurin kokonaisuuteen Etelä-Savossa kuuluvat myös toimintoja tukevat investoinnit, esimerkkeinä Valamon auditorion ja Savonlinna-salin rakentaminen. Ohjelmasta on osoitettu rahoitusta myös kahteen siltahankkeeseen, Hopeasalmen siltaan Savonlinnassa ja tulevaan Mikkelin satamasiltaan, jotka palvelevat matkailun ja muunkin elinkeinoelämän tarpeita ja eheyttävät kaupunkikeskustoja. Matkailua sekä vapaa-ajan asutusta ja vakinaistakin asutusta palvelevat mm. veneily-, kelkkailu- ja latureitistöhankkeet, jotka hyödyntävät maakunnan luontoarvoja. Kansainvälisyyttä edistetty Maakunnan kansainvälistymiseen on osoitettu rahoitusta. Rahoitusta on myönnetty muun muassa maakunnan business-edustustoon Pietarissa sekä maakunnan edustautumiseen Brysselissä yhdessä muiden Itä-Suomen maakuntien kanssa. Näin on luotu edellytyksiä kansainvälisiin kontakteihin. Eri toimijoiden hankkeissa on myös suoraan tuettu ja vahvistettu kansainvälisiä kontakteja. Liikenne- ja laajakaistayhteydet parantuneet Liikenteessä toteutettiin Savonradan parannustöitä, joista tehtiin ohjelmakauden alussa ohjelmasopimukset Ratahallintokeskuksen ja tiepiirin sekä VR-yhtiöiden kanssa. Yhdessä Lahti Kerava oikoradan kanssa parannustyöt mahdollistivat nopeat henkilöjunayh-

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus

Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus Etelä-Savon maakuntaliiton Toimintakertomus 2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 95:2009 Etelä-Savon maakuntaliiton toimintakertomus 2008 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON JULKAISU 95:2009 ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006

Toimintakertomus 2006 Toimintakertomus 2006 KESKI-SUOMEN LIITTO JULKAISU C 116 ISBN 978-951-594-293-4 SÄHK. ISBN 978-951-594-294-2 KESÄKUU 2007 ISSN 0788-7051 JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013

Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaohjelman (2011-2014) toteuttamissuunnitelma 2012-2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 110:2011 ISBN 978-952-5093-99-5 (pdf, verkkoj.) ISSN 1455-2930 Etelä-Savon maakuntaohjelman

Lisätiedot

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 40-2006 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto Helsinki 2006 Toimintakertomus 2005 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2011 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1. JOHDANTO 6 1.1. Ohjelma-alueen kuvaus

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto

Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Uudenmaan liiton julkaisuja D 36-2005 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto Helsinki 2005 Toimintakertomus 2004 Uudenmaan liitto : 1 Uudenmaan liiton

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 Liite 4 IS SK 19.5.2011 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2010 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 Liite 4 IS SKOM 9.6.2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007

Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS. vuodelta 2007 Pohjois-Savon liiton TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 POHJOIS-SAVON LIITTO 2008 Pohjois-Savon liiton toimintakertomus vuodelta 2007 Kuopio 2008 1 Pohjois-Savon liiton julkaisu B:66 Kannet: Irma Toivanen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 LIITE 4 SK 12.6.2013 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO 4 1. JOHDANTO 6 1.1.

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2009 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6 1.1. Ohjelma-alueen

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 24.5.2010 / Versio 0.1.1 (raportti käsitellään: seurantakomitea 7. - 8.6.2010 Lahti) CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVA VUOSIKERTOMUS 2009 Hyväksytty seurantakomitean kokouksessa 18. 19.5.2010 Tavoite: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Tukikelpoinen alue: Manner-Suomi

Lisätiedot

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut Maaseudun mikroyritysten yrityspalveluiden seurantaryhmän 2. väliraportti Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:11 Maaseudun mikroyritysten kattavammat palvelut

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015

Keski-Pohjanmaan liiton toimintakertomus 2014 Maakuntahallitus 16.2.2015 Maakuntahallitus 16.2.2015 KESKI-POHJANMAAN LIITON TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA VUODELTA 2014 1 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1.1 Maakuntajohtajan katsaus...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016. Luonnos POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Luonnos Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA LIITON STRATEGISET PAINOPISTEET

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013

ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 Täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 1.1 Ohjelma-alueen

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 taloussuunnitelma2009_kansi_valtpage 1 18.11.2008 13:26:41 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2009 2011 C M Y CM MY CY CMY K sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2009 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITTO. Toimintasuunnitelma talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004

POHJOIS-SAVON LIITTO. Toimintasuunnitelma talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 POHJOIS-SAVON LIITTO Toimintasuunnitelma talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 Pohjois-Savon liitto Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2002 sekä taloussuunnitelma 2003-2004 Kuopio 2001 ISSBN

Lisätiedot

SAVO SINUKSI POHJOIS-SAVON LIITON TIEDOTUSLEHTI. Pohjois-Savon maakuntaohjelma on valmisteilla. Pohjois-Savon liiton tehtävät lisääntyvät

SAVO SINUKSI POHJOIS-SAVON LIITON TIEDOTUSLEHTI. Pohjois-Savon maakuntaohjelma on valmisteilla. Pohjois-Savon liiton tehtävät lisääntyvät SAVO SINUKSI POHJOIS-SAVON LIITON TIEDOTUSLEHTI 2/2002 Pohjois-Savon maakuntaohjelma on valmisteilla Pohjois-Savon liiton tehtävät lisääntyvät Maakunnallinen viestintäprojekti käynnistyi Tavoite 1 -ohjelma

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sisällysluettelo Laatimispäivä Nro 7/2006 15.8.2006 KOKOUSTIEDOT EI VIRALLINEN Aika 14.8.2006 klo 8.30 9.10 Paikka Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu

Lisätiedot

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012

Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 Toiminnan tavoitteet ja taloussuunnitelma 2010 2012 sekä Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2010 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 127 ISBN 978-951-594-345-3 ISSN 0788-7051 Sähk. ISBN 978-951-594-346-0 TOIMINNAN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174

Tilinpäätös 2014. Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Julkaisu 174 Liite Tilinpäätös 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 174 2015 Julkaisu 174 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2015 Tilinpäätös 2014 Painosmäärä 160 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Lisätiedot

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006

Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio 2004 sekä taloussuunnitelma 2005-2006 Kuopio 2003 ISSBN 952-5188-46-9 ISSN 1238-5514 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2 2. LIITON TOIMINTA-AJATUS JA

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite POHJOIS SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007 2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2010 Hyväksytty P S EAKR

Lisätiedot

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2012

Teemme muutosta yhdessä. Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2012 Teemme muutosta yhdessä Pirkanmaan liiton tilinpäätös vuodelta 2012 1 Pirkanmaan liitto Julkaisu B 116 ISBN 978-951-590-291-7 Kansikuva Hannele Kaihola Taitto Kirsti Kivilinna Sisällys 1. Maakuntajohtajan

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006. Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006. Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1 Häme Region Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006 Talousarvio 2004 Hämeen liiton julkaisu IB:57 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2004-2006 1 2 HÄMEEN LIITTO Toiminta- ja taloussuunnitelma 2004-2006 Talousarvio

Lisätiedot

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002

T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 T O I M I N T A K E R T O M U S 2002 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin (014) 652 200 fax (014) 652 277 Kotisivu internetissä: http://www.keskisuomi.fi

Lisätiedot