Ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköt 2001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköt 2001"

Transkriptio

1 1 Tapio Huttula (toim.) Ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköt 2001 KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 8:2001

2 2 ISBN Taitto: Pikseri Julkaisupalvelut Helsinki 2001

3 3 Esipuhe Ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköt valitaan nyt ensimmäistä kertaa. Korkeakoulujen arviointineuvosto jättää opetusministeriölle ehdotuksensa neljästä huippuyksiköstä. Arviointineuvosto on ehdotuksessaan tukeutunut valittujen asiantuntijoiden suorittamaan arviointiin. Arviointineuvosto haluaa kiittää arviointiryhmän jäseniä heidän asiantuntevasta ja sitoutuneesta työstään. Alueellisen kehityksen edistäminen on ollut ammattikorkeakouluille keskeinen haaste niiden perustamisesta lähtien. Arviointineuvosto totesi arviointiprosessia suunnitellessaan, että aluekehitysvaikutuksen arviointi on tavallista vaativampi tehtävä. Siinä pitää ottaa huomioon sekä arvioitava aihe että arvioinnin kohteina olevien ammattikorkeakoulujen toimintaympäristö, kehitysvaihe että niiden alueiden tarjoamat erilaiset toimintaedellytykset. Hakemuksia saapui kaikkiaan 24 ammattikorkeakoulusta. Huippuyksiköiksi esitettäville ammattikorkeakouluille on yhteistä ammattikorkeakoulun toimintaympäristön hyvä analyysi ja siihen pohjautuva laadukas strategiatyö sekä näytöt toiminnasta aluekehitystehtävässä tasapainoisesti koko ammattikorkeakoulun tehtävän laajuudella sekä koulutuksessa että tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Huippuyksiköksi esitettävällä ammattikorkeakoululla tuli olla myös selkeä kuva aluekehitystoiminnan tulevaisuuden haasteista. Ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutukset on tarkoitus arvioida seuraavan kerran vuonna Arviointineuvosto on halunnut nähdä nyt toteutetun arvioinnin ennen kaikkea ammattikorkeakoulujen kehittämisvälineenä. Tukeakseen ammattikorkeakoulujen aluekehitystyötä ja sen jatkuvaa kehittämistä arviointineuvosto julkaisee myöhemmin vuonna 2001 arviointiryhmän tuottaman erillisen julkaisun, jossa ryhmän jäsenet pohtivat nyt läpiviedyn arvioinnin pohjalta ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutusta eri näkökulmista. Arviointineuvosto on pitänyt tärkeänä myös aluekehitysvaikutuksen arviointiprosessin kehittämistä. Tältä pohjalta arviointiryhmä on halunnut tuoda esille arvioinnin aikana esille tulleita kehittämisideoitaan. Näitä ajatuksia esitellään raportissa erikseen. Arviointineuvosto toivoo, että myös ammattikorkeakoulut ja niiden aluekehitystyön yhteistyökumppanit osallistuisivat arvioinnin kehittämiseen. Tähän liittyvät ideat voi osoittaa arviointineuvoston pääsihteeri Kauko Hämäläiselle Kuopiossa Ossi V. Lindqvist Korkeakoulujen arviointineuvoston puheenjohtaja

4 4 Sisällys I ARVIOINNIN VALMISTELU 5 1 Huippuyksikkötoiminnan tausta 5 2 Arviointimenetelmä ja arviointiprosessin aikataulu 5 3 Arviointiperusteet 6 4 Hakuohjeet 8 5 Arviointiryhmän nimeäminen ja perehdyttäminen arviointityöhön 9 II ARVIOINTIPROSESSI 12 1 Ammattikorkeakoulujen jättämät esitykset 12 2 Asiantuntija-arviointi Vierailukohteiden valitseminen Arviointivierailujen toteutus Vierailukohteiden arviointi 15 3 Arviointiprosessin arviointi 15 III ARVIOINTIPALAUTE HAKEMUKSEN JÄTTÄNEILLE 17 1 Palaute ei-vierailukohteiksi valituille 17 2 Palaute vierailukohteille, joita ei esitettä huippuyksiköiksi 19 IV KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON ESITYS AMMATTIKORKEAKOULUJEN ALUEKEHITYS- VAIKUTUKSEN HUIPPUYKSIKÖIKSI VUODELLE Hämeen ammattikorkeakoulu 25 2 Kemi Tornion ammattikorkeakoulu 43 3 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 59 4 Satakunnan ammattikorkeakoulu 74

5 5 I ARVIOINNIN VALMISTELU 1 Huippuyksikkötoiminnan tausta Opetusministeriö pyysi kirjeellään korkeakoulujen arviointineuvostoa ehdottamaan ammattikorkeakoulujen esitysten perusteella 4 6 ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutuksen huippuyksikköä vuodelle Arviointineuvoston tuli saada esityksensä valmiiksi mennessä. Ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköt valitaan nyt ensimmäistä kertaa. Yliopistokoulutuksen huippu- ja laatuyksiköitä on valittu jo kuusi kertaa, joista Korkeakoulujen arviointineuvosto on tehnyt kaksi viimeisintä (Korkeakoulujen arviointineuvoston raportit 5:1998 ja 6:2000). Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksikköjen valinnat tehtiin ensimmäisen kerran viime vuonna (Korkeakoulujen arviointineuvoston raportti 13:2000). Tuolloin arviointineuvosto hyödynsi osin yliopistovalinnoissa käytettyjä menettelyjä. Koulutuksen laatuyksiköiksi vuodelle 2000 esitettiin kuutta ammattikorkeakoulua. Ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutuksen arviointi poikkeaa luonteeltaan koulutuksen laatuyksikköjen arvioinnista. Tätä varten arviointineuvosto muutti arviointimenetelmää ja tuotti täysin uudenlaiset arviointiperusteet. Opetusministeriö käyttää arviointineuvoston esitystä aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköiksi tuloksellisuusmäärärahajaon perusteena vuonna Arviointimenetelmä ja arviointiprosessin aikataulu Korkeakoulujen arviointineuvosto hyväksyi aluekehitysvaikutuksen huippuyksikköjen valintamenettelyn, arviointiperusteet ja arviointiaikataulun kokouksessaan Ammattikorkeakoulujen esitysten arviointi päätettiin antaa arviointineuvoston nimeämälle arviointiryhmälle. Arviointi päätettiin tehdä kaksivaiheisesti. Esitysten perusteella valitaan osa ammattikorkeakouluista vierailukohteeksi. Lopullinen arviointi tapahtuu esitysten ja arviointivierailun perusteella. Ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutuksen huippuyksikköjen valinnassa päätettiin käyttää seuraavia periaatteita: esitys voidaan tehdä vain koko ammattikorkeakoulusta valinnassa painotetaan ammattikorkeakoulun alueella saavuttamia tuloksia ja ammattikorkeakoulun aktiivisuutta alueen kehittämisessä valintaperusteina käytetään ammattikorkeakoulun aluekehitysvaikutusta kuvaavia arviointiperusteita arvioinnin tekee arviointineuvoston nimeämä asiantuntijaryhmä arviointineuvosto tuottaa arviointiryhmälle esitysten taustatiedoksi ammattikorkeakoulujen opiskelijoita, opetus- ja muuta henkilöstöä, rahoitusta, tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä ammattikorkeakouluista valmistuneiden

6 6 työhön sijoittumista koskevan tilastoaineiston. Tilastoaineiston työstämisessä käytetään ammattikorkeakoulujen AMKOTA -järjestelmään ja Tilastokeskuksen tiedonkeruuseen antamia tietoja. Tilastoaineisto valmistuu vuodenvaihteessa ja toimitetaan ammattikorkeakouluille tiedoksi mahdollisia kommentteja varten arviointi tehdään kaksivaiheisesti: 1) esitysten perusteella valitaan vähintään seitsemän ammattikorkeakoulua, joihin tehdään vierailu, 2) lopullinen valinta tehdään esityksen ja vierailun perusteella opetusministeriö tekee arviointineuvoston esityksestä päätöksen huippuyksiköistä Arviointiprosessissa päätettiin noudattaa seuraavaa aikataulua: arviointineuvosto hyväksyy arviointiperusteet, menettelytavan ja hakuohjeet hakuohjeet ja arviointiperusteet lähetetään ammattikorkeakouluille lokakuu 2000 arviointineuvosto nimeää arviointiryhmän hakuaika päättyy joulukuu 2000 arviointiryhmän perehdyttäminen ja arviointiryhmän perehtyminen esityksiin ja muuhun aineistoon tammikuu 2001 arviointiryhmän kokoukset ja esitys vierailukohteista arviointineuvostolle tammikuu 2001 arviointineuvosto päättää vierailukohteista helmi maaliskuu 2001 arviointiryhmän vierailut ja valintaesitys arviointineuvostolle mennessä arviointineuvosto tekee ministeriölle esityksen huippuyksiköistä 3 Arviointiperusteet Ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutuksen arviointiperusteiksi arviointineuvosto päätti seuraavat asiat: Arviointiperusteet 1. Ammattikorkeakoulun toimintaympäristö ammattikorkeakoulun toiminta-alueen määrittely (jos muu kuin maakunta, mikä?) alueen tarjoamat puitteet ja haasteet aluekehitystyölle (EU-tukialueet, työllisyys ja työttömyyden kehitys, elinkeinorakenne jne.) muutokset ja muutostrendit toimintaympäristössä 2. Aluekehitystehtävä ja sen määrittely ammattikorkeakoulun kokonaisstrategiassa tavoite- ja tulossopimuksessa v määritelty tehtävä täsmentävät näkökohdat

7 7 3. Alueen koulutustarpeisiin vastaaminen (sekä nuorten koulutus että aikuiskoulutus) ammattikorkeakoulun käyttämät alueellisen koulutustarpeen kartoitusmenetelmät koulutustehtävän (koulutusalat ja -ohjelmat sekä erikoistumisopinnot ja muu täydennyskoulutus) kohdentaminen alueellisten tarpeiden perusteella koulutuksen määrällisessä kohdentamisessa tapahtuneet muutokset (aloituspaikkojen siirrot) viimeisten kolmen vuoden aikana opiskelijoiden rekrytointialueet suhteessa ammattikorkeakoulun aluerooliin 4. Ammattikorkeakoulun ja sen vaikutusalueen yhteistyömuodot ammattikorkeakoulun vuorovaikutusverkoston ja -toiminnan kuvaus rooli alueellisen kehittämisstrategian suunnittelussa ja osallistuminen alueellisiin kehitysprojekteihin yhteistyö muiden korkeakoulujen, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa panostukset uuden yritystoiminnan kehittämiseksi alueella ja saavutetut tulokset esimerkkejä merkittävimmistä yksittäisten organisaatioiden (yritykset, julkishallinto ja muut toimijat) kehittämishankkeista tutkimus- ja kehittämistoimintaa, opinnäytetöitä ja työharjoittelua koskeva yhteistyö alueella toimivien organisaatioiden kanssa; esimerkkejä hyvistä käytänteistä yrityksille ja muulle työelämälle tarjottava palvelutoiminta viisi merkittävintä yhteistyökumppania tärkeysjärjestyksessä perusteluineen (ml. yhteistyön laatu käytännössä) 5. Valmistuneiden työllistyminen ammattikorkeakoulusta valmistuneiden seurantajärjestelmät ammattikorkeakoulun rekrytointipalvelut ja niiden valmistuneiden työllistymistä edistävät toimenpiteet valmistuneiden työllistyminen ammattikorkeakoulun sijaintimaakuntaan 6. Nykytilan arviointi ja tulevaisuus arvio ammattikorkeakoulun aluekehitystoiminnasta aluekehitystoiminnan tulevaisuus ja haasteet Arviointineuvosto lähetti arviointiperusteet, arviointimenettelyn ja arviointiaikataulun ammattikorkeakouluille kirjeellään Kirjeessään arviointineuvosto painotti erikseen, että huippuyksikköjen valinnassa painotetaan ammattikorkeakoulun saavuttamia tuloksia ja sen aktiivisuutta alueen kehittämisessä koko sen koulutustehtävän laajuudelta. Aktiivisuudella tarkoitetaan ammattikorkeakoulun omaehtoista ja aloitteellista toimintaa ja panostusta alueen kehittämiseksi, eikä esimerkiksi pelkästään ammattikorkeakoulun opiskelijoiden tai työntekijöiden alueelle tuomia rahavirtoja.

8 8 4 Hakuohjeet Korkeakoulujen arviointineuvosto pyysi päivätyllä kirjeellään ammattikorkeakouluja tekemään mennessä yhden koko ammattikorkeakoulua koskevan esityksen. Esityksen laajuus rajattiin siten, että ehdotuksen laajuus sai olla enintään kymmenen sivua liitteet mukaan luettuna. Ammattikorkeakoulun esityksen tuli muodoltaan noudattaa arviointineuvoston hyväksymiä arviointiperusteita. Tämän lisäksi hakuohjeiden liitteenä oli arviointineuvoston hyväksymä arviointimenettely. Hakuohjeissa todettiin lisäksi, että ammattikorkeakouluille varataan tilaisuus kommentoida arvioinnissa hyödynnettäviä tilastotietoja. Arviointineuvosto tuotti arviointiryhmälle esitysten taustatiedoksi ammattikorkeakoulujen opiskelijoita, opetus- ja muuta henkilöstöä, rahoitusta, tutkimus- ja kehittämishankkeita sekä ammattikorkeakouluista valmistuneiden työhön sijoittumista koskevan tilastoaineiston. Tilastoaineiston työstämisessä käytettiin hyväksi ammattikorkeakoulujen AMKOTA-järjestelmään ja Tilastokeskuksen tiedonkeruuseen antamia tietoja. Hakuohjeissa todettiin, että tilastoaineisto valmistuu vuodenvaihteessa ja toimitetaan ammattikorkeakouluille tiedoksi mahdollisia kommentteja varten. Arviointineuvosto tiedotti ammattikorkeakouluja käytettävistä tilastoista kirjeellään Kirjeessä todettiin, että arviointineuvoston nimeämä aluekehitysvaikutuksen arviointiryhmä oli päättänyt hyödyntää arvioinnissa seuraavia AMKOTA-järjestelmän valmistilastoja: hakeneet ja aloittaneet (nuorten koulutus) 2000 hakeneet ja aloittaneet (aikuiskoulutus) 2000 opiskelijamäärät ammattikorkeakouluittain (tutkintoon johtava koulutus) 2000 keskeyttäneet koulutusaloittain (nuoret) 1999 suoritetut tutkinnot ja keskimääräiset opiskeluajat ammattikorkeakouluittain (nuoret) 1999 suoritetut tutkinnot ja keskimääräiset opiskeluajat ammattikorkeakouluittain (aikuiset) 1999 Lisäksi arviointiryhmä käytti AMKOTA-järjestelmästä ajettavia tilastoja: opettajien kelpoisuudet ammattikorkeakouluittain 1999 ammattikorkeakoulututkinnon vuosina suorittaneiden sijoittuminen vuoden 1999 lopussa Ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskevat Tilastokeskuksen tiedonkeruuseen perustuvat tilastot piti siirretään AMKOTA-järjestelmään tammikuun puolivälissä. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilastotiedot kerättiin ammattikorkeakouluilta ensimmäistä kertaa. Tilastokeskus päätti keväällä 2001, että se ei julkaise vielä ammattikorkeakoulukohtaisia tietoja. Tästä syystä niitä ei voitu hyödyntää vielä vierailukohteita arvioitaessa. Arviointiryhmä sai kuitenkin vierailukohteiksi valittujen ammattikorkeakoulujen tiedot niiden myöntämällä luvalla käyttöönsä Tilastokeskukselta ennen lopullista arviointia.

9 9 5 Arviointiryhmän nimeäminen ja perehdyttäminen arviointityöhön Ammattikorkeakoulujen esitysten arviointia varten arviointineuvosto nimesi arviointiryhmän. Ryhmään haettiin aluetutkimuksen, aluekehitystyön, opiskelijoiden ja yritysten yhteistoiminnan tuntemusta sekä ammattikorkeakoulujen toiminnan sisäistä tuntemusta. Lisäksi arviointiryhmän koostumusta suunniteltaessa otettiin huomioon sukupuolten välinen tasa-arvo ja ryhmän alueellinen tasapaino. Arviointiryhmästä päätettiin muodostaa varsin laaja, jotta arviointiin liittyvät mahdolliset jääviyskysymykset ja aikatauluongelmat voidaan ratkaista vierailuja suunniteltaessa. Tarkoituksena oli, että arviointiryhmä voidaan jakaa kahteen vierailuryhmään, jolloin kullekin vierailulle osallistuu alustavan suunnitelman mukaan puheenjohtaja ja 4 5 arviointiryhmän jäsentä. Opiskelijajäsenistä pyydettiin ehdotus Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitolta, SAMOK ry:ltä. Arviointiryhmän kokoonpano muodostui seuraavanlaiseksi: Puheenjohtaja Jäsenet Tutkimusjohtaja Hannu Katajamäki, Vaasan yliopiston Levón-instituutti Koulutuspoliittinen sihteeri Kristiina Huttu, SAMOK ry. Johtaja Elina Lehto, Uudenmaan TE-keskus Projektipäällikkö Eila Linna, Elinkeinokehittäjä eero Rovaniemi Lääninsivistysneuvos Heikki K. Lyytinen, Länsi-Suomen lääninhallitus Opiskelija Leena Miikkulainen, Helsingin ammattikorkeakoulu/samok ry. Laatupäällikkö Riitta Paasivuori, Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Projektipäällikkö Pekka Reiman, PKT-säätiö Professori emeritus Kalevi Rikkinen, Helsingin yliopisto Yliopettaja Rauni Väätämöinen, Mikkelin ammattikorkeakoulu Arviointiryhmä valitsi ensimmäisessä kokouksessaan varapuheenjohtajakseen Riitta Paasivuoren. Arviointiryhmän sihteerinä toimi asti suunnittelija Tapio Huttula Korkeakoulujen arviointineuvostosta. Huttulan siirryttyä alkaen opetusministeriön ammattikorkeakouluyksikköön on arviointiryhmän sihteerinä toiminut hänen sijaisensa suunnittelija Ismo Kantola. Samalla kuitenkin päätettiin, että Tapio Huttula vastaa edelleen huippuyksikköarvioinnin toteutuksesta arvioinnin loppuun saakka ja osallistuu mm. arviointivierailuihin ja raportin toimittamiseen. Arvioinnin riippumattomuuden varmistamiseksi hän ei tule myöhemmin osallistumaan arviointineuvoston huippuyksikköjä koskevan esityksen jatkokäsittelyyn opetusministeriössä. Perehdyttääkseen arviointiryhmän tulevaan tehtäväänsä ja yleisemmin ammattikorkeakoulujen aluekehitystoimintaan arviointineuvosto järjesti arviointiryhmälle perehdyttämistilaisuuden. Tämän lisäksi arviointineuvosto valmisteli arviointiryhmälle taustamuistion ammattikorkeakoulujen aluekehitystehtävän reunaehdoista ja niistä arviointineuvoston näkemyksistä, joita neuvoston keskusteluissa tuli esille sen valmistellessa arvioinnin toteuttamista.

10 10 Arviointineuvoston ja arviointiryhmän tapaaminen järjestettiin Tapaamisessa käytiin läpi arviointiryhmän toimeksianto, taustamuistio ja keskusteltiin arvioinnin tulevista haasteista. Taustamuistiossa tuotiin lyhyesti esille ammattikorkeakoulujen aluekehitystehtävään vaikuttavat reunaehdot lainsäädännössä ja hallinnollisissa päätöksissä. Lisäksi siinä kerrattiin ammattikorkeakouluille asetetut kehittämistavoitteet valtioneuvoston hyväksymässä kehittämissuunnitelmassa Koulutus ja tutkimus vuosina sekä opetusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille Tämän lisäksi muistioon oli koottu vuosien 2000 ja 2001 valtion tulo- ja menoarvioon ammattikorkeakouluopintoja koskevassa yleisessä selvitysosassa ammattikorkeakoulujen kehittämistoiminnasta painotetut asiat. Taustamuistion viimeisessä osassa kerrattiin lyhyesti arviointineuvoston näkemykset arvioinnissa huomioon otettavista seikoista. Arviointineuvoston näkemykset oli tiivistetysti koottu arviointiperusteisiin. Joitakin asioita oli myös painotettu jo ammattikorkeakouluille niille lähetetyissä hakuohjeissa. Muistioon koottujen ajatusten avulla arviointineuvosto halusi kuitenkin vielä syventää ja avata omia näkemyksiään arviointiryhmälle. Ensimmäisenä seikkana arviointineuvosto painotti ammattikorkeakoulun oman toimintaympäristönsä määrittelyä. Ammattikorkeakoulujen toisistaan poikkeavat toimintaympäristöt tuli kyetä ottamaan huomioon arvioinnin toteutuksessa. Samoin se, että ammattikorkeakoulut ovat historialtaan ja kehitykseltään varsin eri tilanteissa. Ammattikorkeakoulukokeilut aloitettiin pitkällä aikavälillä vuosien aikana. Ammattikorkeakoulujen vakinaistumiset tapahtuivat vaiheittain vuosina Lisäksi useat vakinaiset ammattikorkeakoulut ovat saaneet vakinaistamisen jälkeen laajennuksia. Ammattikorkeakouluille oli esitysten valmistelusta annettu ohje, että ne voivat esityksessään tuoda esille kokeilutoiminnan alusta alkaen kertyneitä aluekehitysvaikutuksia. Siksi ammattikorkeakoulujen toiminnan tarkasteluaika vaihtelee. Toinen keskeinen seikka oli se, miten ammattikorkeakoulu hahmottaa oman tehtävänsä ja roolinsa. Ammattikorkeakoulujen toimintaa ohjataan monin tavoin viranomaisten päätöksillä. Tässä tilanteessa arviointiryhmän tuli arviointineuvoston mukaan ottaa huomioon se, miten ammattikorkeakoulut itse hahmottavat toimintakenttänsä mahdollisuudet ja rajoitukset ja miten ne niissä puitteissa toimivat. Arviointineuvoston mukaan arvioinnissa tuli painottaa ammattikorkeakoulun alueella saavuttamia tuloksia ja ammattikorkeakoulun aktiivisuutta alueen kehittämisessä. Ammattikorkeakoulun tuli kyetä esittämään näyttöjä esityksessä mainitsemistaan toiminnoista. Arvioinnin tuli painottua jo tehtyyn työhön ja saavutettuihin tuloksiin, ei hyviin suunnitelmiin. Toisaalta myös ammattikorkeakoulun kyky hahmottaa alueen tulevaisuuden haasteet ja tarpeet tuli ottaa huomioon arvioinnin aikana. Samalla arviointineuvosto totesi, että näyttöihin liittyviä laadullisia tekijöitä, kuten esimerkiksi yhteistyösuhteiden laatua, vuorovaikutusverkoston toimivuutta, ammattikorkeakoulun toiminnan vastaa-

11 vuutta elinkeinoelämän tarpeisiin jne., on vaikea saada vertailukelpoista kuvaa esitysten käsittelyvaiheessa. Näiden asioiden arviointi tulisikin painottumaan arviointivierailuissa. Lopuksi arviointineuvosto totesi muistiossaan, että ammattikorkeakouluja oli pyydetty esityksissään kuvaamaan suorittamaansa aluekehitystyötä koko koulutustehtävänsä laajuudelta. Menestyäkseen valinnassa ammattikorkeakoululla tuli siis olla näyttöjä kaikilta koulutus- ja toiminta-aloilta. Arvioinnissa huomioidaan myös ammattikorkeakoulun aluekehitystoiminnan innovaatiot ja kekseliäisyys. Ammattikorkeakoulun aluekehitystyön monipuolisuus on näin ollen yksi keskeinen arviointiperuste. 11

12 12 II ARVIOINTIPROSESSI 1 Ammattikorkeakoulujen jättämät esitykset Arviointineuvosto sai määräaikaan mennessä yhteensä 24 esitystä aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköksi. Esityksensä jättivät seuraavat ammattikorkeakoulut: Arcada Nylands svenska yrkeshögskola Espoon Vantaan ammattikorkeakoulu ( alkaen Laurea-ammattikorkeakoulu) Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Hämeen ammattikorkeakoulu Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kajaanin ammattikorkeakoulu Kemi Tornion ammattikorkeakoulu Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Rovaniemen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Svenska Yrkeshögskolan Tampereen ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu Kaikki esitykset täyttivät hakuohjeissa annetut muodot. Esitystään eivät jättäneet Diakonia-ammattikorkeakoulu, Haaga-Instituutin ammattikorkeakoulu, Helsingin ammattikorkeakoulu, Humanistinen ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Sydväst.

13 13 2 Asiantuntija-arviointi 2.1 Vierailukohteiden valitseminen Järjestäytymiskokouksessaan arviointiryhmä keskusteli aluksi ryhmän jäsenten työ-, luottamus- tai muiden suhteiden johdosta syntyvistä jääviystilanteista. Arviointiryhmä päätti, että jääviystilanteissa ryhmän jäsen ei osallistu kyseisen ammattikorkeakoulun osalta päätöksentekoon eikä arviointivierailuun. Ryhmän jäsenet todettiin jääveiksi seuraavasti: Hannu Katajamäki: Vaasan ammattikorkeakoulu; Eila Linna: Rovaniemen ammattikorkeakoulu; Riitta Paasivuori: Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu; Kalevi Rikkinen: Lahden ammattikorkeakoulu; Rauni Väätämöinen: Mikkelin ammattikorkeakoulu. Arviointiryhmän ensimmäinen varsinainen tehtävä oli valita tarkempaan arviointiin pääsevät ammattikorkeakoulut. Arviointineuvoston antamien ohjeiden mukaan arviointivierailu tuli tehdä vähintään seitsemään ammattikorkeakouluun. Arviointiryhmän arviointi perustui tässä vaiheessa yksinomaan ammattikorkeakoulujen esityksissään esille tuomiin tietoihin. Arviointiryhmä painotti arvioinnissa arviointineuvoston ammattikorkeakouluille antamia ohjeita ja arviointineuvoston taustamuistiossa esille nostamia näkökohtia. Näin tulivat erityisesti huomioitavaksi: 1) ammattikorkeakoulun toimintaympäristö, 2) ammattikorkeakoulun saavuttamat tulokset ja näytöt, 3) ammattikorkeakoulun aktiivisuus ja aloitteellisuus aluekehitystyössä, 4) ammattikorkeakoulun panostukset aluekehitystyöhön ja 5) ammattikorkeakoulun koko koulutustehtävän laajuinen toiminta. Arvioinnissa korostuivat ammattikorkeakoulun toimintaympäristön analyysi, se miten ammattikorkeakoulu oli hahmottanut oman asemansa ja roolinsa alueen kehittäjänä, mitä strategisia johtopäätöksiä se oli tältä pohjalta tehnyt ja miten toteutetut toimenpiteet ja ammattikorkeakoulun toiminta yleensä vastaavat näitä linjauksia. Ammattikorkeakoululla tuli olla näyttöjä pyrkimyksestä toimia aluekehitystehtävässä tasapainoisesti koko ammattikorkeakoulun koulutustehtävän laajuudella koulutuksesta tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Ammattikorkeakoululla tuli olla myös selkeä kuva aluekehitystoiminnan tulevaisuuden haasteista. Arviointiryhmä teki arviointineuvostolle yksimielisesti esityksen vierailla yhdeksässä ammattikorkeakoulussa. Arviointineuvosto hyväksyi yksimielisesti ryhmän esityksen. Arviointiryhmä esitti arviointineuvostolle, että arviointiryhmä suorittaisi arviointivierailun seuraaviin yhdeksään ammattikorkeakouluun: Espoon Vantaan ammattikorkeakoulu ( alkaen Laurea-ammattikorkeakoulu), Hämeen ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kemi Tornion ammattikorkeakoulu, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Satakunnan ammattikorkeakoulu. Vierailukohteiden valinnasta ilmoitettiin ammattikorkeakouluille kirjeellä

14 Arviointivierailujen toteutus Arviointiryhmän vierailuaikataulu ja ryhmien kokoonpano lähetettiin ammattikorkeakouluille Kullekin vierailulle osallistui puheenjohtaja ja viisi arviointiryhmän jäsentä sekä ryhmän sihteeri. Puheenjohtajan lisäksi arviointiryhmän jäsen Pekka Reiman osallistui jokaiselle arviointivierailulle. Näin varmistettiin arviointien vertailtavuus. Tätä turvattiin myös tarkoilla vierailuohjeilla ja yhtenäisten kysymysten laatimisella. Varsinaiset ohjeet arviointivierailuja varten toimitettiin ammattikorkeakouluille Arviointivierailu noudatti kaikissa kohteissa samaa päiväohjelmaa. Arviointiryhmä haastatteli aamupäivällä oman kokouksensa jälkeen ensin ammattikorkeakoulun johtoa, ammattikorkeakoulun ylläpitäjien edustajia, opiskelijoita sekä opettajien ja muun henkilökunnan edustajia. Opiskelijoiden haastattelujen osalta lähetettiin ammattikorkeakoulujen opiskelijayhdistyksille omat ohjeet. Yhdistysten tehtävänä oli valita haastateltavat opiskelijat. Iltapäivän aikana arviointiryhmä haastatteli ammattikorkeakoulun sidosryhmien edustajat, tarvittaessa kahdessa eri ryhmässä. Tämän jälkeen kaikkien haastateltavana olleiden ryhmien edustajat kokoontuivat yhteiseen loppukeskusteluun, jossa arviointiryhmän jäsenet voivat tarkentaa päivän mittaan käytyjä keskusteluja tai syventää niitä. Samalla tilaisuus tarjosi ammattikorkeakoulun eri sidosryhmille tilaisuuden täydentää aikaisemmissa haastatteluissa sanottuja asioita. Loppukeskustelun jälkeen arviointiryhmälle esiteltiin ammattikorkeakoulun valitsema aluekehitystyön kärkihanke tai -projekti. Ammattikorkeakouluja pyydettiin valitsemaan hanke, joka kuvaa ammattikorkeakoulun aluekehitystyötä parhaimmillaan. Päivän päätti arviointiryhmän oma yhteenvetokokous. Arviointiryhmän vierailuaikataulu ja sille esitellyt kärkihankkeet olivat seuraavat: Vierailupäivä Ammattikorkeakoulu Esitelty kärkihanke Rovaniemen ammattikorkeakoulu Lihashallintastudio Kemi Tornion ammattikorkeakoulu Digipolis Hämeen ammattikorkeakoulu Ohutlevykeskus Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Eurorussia-hanke Satakunnan ammattikorkeakoulu Automaatiotekniikan tutkimuskeskus Espoon Vantaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointipalvelujen (Laurea-ammattikorkeakoulu) kehittämiskeskus, Hypake Jyväskylän ammattikorkeakoulu Pohjoisen Keski-Suomen energiaverkoston kehittämishanke Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Elämisen alkuun -projekti Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Laserpinnoitus-hanke

15 Vierailukohteiden arviointi Syventääkseen vierailukohteiden arviointia arviointiryhmä pyysi ammattikorkeakouluja toimittamaan ajan tasalla olevat asiakirjat, joista ilmenivät ammattikorkeakoulun toiminta-ajatus, missio, visio ja strategia. Tämän lisäksi arviointiryhmä hyödynsi arvioinnissa AMKOTAsta saatuja tilastotietoja. Arviointiryhmä sai ammattikorkeakouluilta myös luvan käyttää niiden Tilastokeskukselle luovuttamia tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilastotietolomakkeita. Sihteeri laati ammattikorkeakoulujen ilmoituksista yhteenvedon arviointiryhmälle. Tässä vaiheessa kuitenkin todettiin, että näiden tietojen luotettavuus on, ilmeisistä tulkinnallisista eroista johtuen, vielä niin epävarmaa, että niitä ei voitu käyttää t&k - toiminnan tunnuslukuina. Arvioinnit perustuivat siten ammattikorkeakoulujen esitysten sisältämiin ja arviointivierailujen aikana kerättyihin tietoihin. Arvioinnissa painotettiin samoja asioita kuin vierailukohteita valittaessa (ks. s. 13). Arviointiryhmä haluaa korostaa, että muita ryhmän tiedossa mahdollisesti olleita tietoja ei arvioinnissa käytetty. Arviointi toteutettiin siten, että sihteeri toimitti kaikille arviointiryhmän jäsenille kaikkien vierailujen haastattelu- ja muun materiaalin, minkä jälkeen kukin arviointiryhmän jäsen laati kirjallisen lausunnon vierailemistaan arviointikohteista. Lausunnot toimitettiin kaikille arviointiryhmän jäsenille. Lopullinen arviointi tehtiin arviointiryhmän kokouksessa, jossa kaikki arviointikohteet käytiin perinpohjaisessa keskustelussa huolellisesti läpi. Arviointiryhmä päätyi yksimielisesti esittämään arviointineuvostolle neljän ammattikorkeakoulun esittämistä aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköksi. Arviointiryhmä päätti lisäksi tuoda esille, että kaksi huippuyksiköiksi esitettävistä ammattikorkeakouluista täyttää asetetut kriteerit erinomaisesti ja kaksi muuta hyvin. Tällä menettelyllä arviointiryhmä haluaa korostaa aluekehitystehtävän vaativuutta ja tehtävässä onnistumisen edellyttävän pitkäjänteistä ja suunnitelmallista työtä. 3 Arviointiprosessin arviointi Arviointineuvosto on pitänyt koko prosessin ajan tärkeänä pyrkiä jatkossa kehittämään myös aluekehitysvaikutuksen arviointiprosessia. Tältä pohjalta myös arviointiryhmä on halunnut tuoda esille arviointiprosessin aikana esille tulleita kehittämisideoita. Arviointiryhmän mielestä on tärkeää, että seuraavalla kerralla arvioinnin tueksi voitaisiin tuottaa entistä enemmän tilastomateriaalia. Erityisesti se toivoo Tilastokeskuksen aineistonkeruun kehittyvän, jotta t&k -toiminnasta saadaan luotettavaa ammattikorkeakoulukohtaista tietoa. Arviointiryhmä pitää kaksivaiheista arviointimenetelmää hyvänä; ensin on tutustuttava kirjallisiin esityksiin ja niiden perusteella on valittava vierailukohteet. Tätä käytäntöä on syytä jatkaa. Vierailut syventävät arviointia oleellisesti. Kaikkien arviointiryhmän jäsenten olisi kuitenkin käytävä kaikissa arviointikohteissa. Tämä lisäisi arvioinnin yhteismitallisuutta. Arviointiryhmien kokoa tulisi jatkossa ehkä pienentää, jotta jokaisen arviointiryhmän jäsenen käynti kaikissa arviointikohteissa olisi käytännössä mahdollista.

16 16 Arviointiryhmä toivoo, että opetusministeriö asettaisi tulevissa toimeksiannoissaan etsittäville huippuyksikköehdokkaille ainoastaan enimmäismäärän, mutta ei vähimmäismäärää. Lopullinen huippuyksiköiksi esiteltävien ammattikorkeakoulujen määrän ratkeaisi arviointiryhmä arviointiprosessin aikana muodostamansa näkemyksen perusteella. Arviointiryhmän mielestä tällä menettelyllä ammattikorkeakoulujen kulloisenkin arviointitilanteen ja valintaperusteiden mukainen osaamistaso vaikuttaisi lopputulokseen paremmin. Arviointiryhmän mielestä arvioinnin perustana olleet arviointikriteerit toimivat hyvin. Erityisen tärkeänä arviointiryhmä piti sitä, että ammattikorkeakouluilta vaadittiin koko koulutustehtävän kattavaa toimintaa ja näyttöjä. Arviointiryhmä toivoo, että näkemys ammattikorkeakoulujen aluekehitystehtävästä ja sen sisällöstä tämän jälkeen syvenee ja että ammattikorkeakoulut ottavat entistä paremmin huomioon koko toiminta-alueensa ja sen eri väestöryhmien toimintaedellytysten parantamisen osana omaa aluekehitystoimintaansa. Arviointiryhmälle kävi arviointiprosessin aikana myös selvästi ilmi se, kuinka rajoitetut toimintamahdollisuudet ammattikorkeakouluilla eräissä asioissa on. Erityisesti tämä tuli esille koulutustarpeiden määrittelyssä. Monissa ammattikorkeakouluissa tuli esille, kuinka esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan kehittämisessä valtionhallinnon asettamat rajat tulevat vastaan. Toisaalta joissakin ammattikorkeakouluissa ylhäältä tuleva ohjaus on pitänyt yksipuolisen IT-alan painotuksen edes jotenkin kurissa. Toinen ammattikorkeakouluista riippumaton, mutta niiden toimintaa selkeästi ohjaava seikka on EU-rakennerahastoalueiden rajat ja ohjelmat. Monesti ne tavoitteet ja toiminnot, joihin on mahdollista saada ulkopuolista rahoitusta nousevat ammattikorkeakoulujen toiminnassa korostetusti esille, vaikka niillä ei olisi alueen tai ammattikorkeakoulun aluekehitysstrategiassa kovin keskeistä asemaa. Arviointiryhmän mielestä nämä rajoitukset ammattikorkeakoulujen toimintamahdollisuuksissa kannattaa ottaa huomioon jatkossakin, kun arvioidaan ammattikorkeakoulujen tekemää työtä alueidensa hyväksi. Ensimmäisen ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutuksen arvioinnin erityishaaste oli ammattikorkeakoulujen eri kehitysvaiheiden ottaminen huomioon arvioinnissa. Jatkossa tämän ongelman merkitys vähenee, koska seuraavalla kerralla ollaan jo tilanteessa, jossa kaikilla ammattikorkeakouluilla on takanaan pidempi kausi vakinaisena ammattikorkeakouluna. Toisaalta seuraavalla kerralla voidaan kaikkien ammattikorkeakoulujen toimintaa arvioida samanlaisella aikajanalla, eli nyt tehdyn arvioinnin jälkeiseltä ajalta. Arviointiryhmä, samoin kuin arviointineuvosto, on halunnut nähdä nyt toteutetun arvioinnin ennen kaikkea ammattikorkeakoulujen työn kehittämisvälineenä. Tukeakseen ammattikorkeakoulujen aluekehitystyön kehittämistä arviointiryhmä on päättänyt tehdä erillisen julkaisun, jossa se pohtii ammattikorkeakoulujen aluekehitysvaikutusta eri näkökulmista. Tämä julkaisu on tarkoitus julkaista arviointineuvoston julkaisusarjassa vuoden 2001 lopussa.

17 17 III ARVIOINTIPALAUTE HAKEMUKSEN JÄTTÄNEILLE 1 Palaute ei-vierailukohteiksi valituille Arviointiryhmä antaa arviointineuvoston päätöksen mukaisesti palautteen kaikille huippuyksikköesityksen tehneille ammattikorkeakouluille. Jotta arviointi auttaisi ammattikorkeakouluja kehittämään omaa aluekehitystoimintaansa arviointiryhmän palaute niille 15:lle ammattikorkeakoululle, joissa se ei vieraillut, jakautuu yhteiseen kaikille julkiseen palautteeseen sekä ammattikorkeakoulukohtaiseen palautteeseen. Arviointiryhmän julkinen palaute julkaistaan seuraavassa. Ammattikorkeakoulukohtainen palaute toimitetaan esityksen jättäneille ammattikorkeakouluille erikseen. Toimintaympäristön analysoinnista ja strategiatyöstä Ammattikorkeakoulut toimivat hyvin monin tavoin aluekehitystehtävänsä toteuttamiseksi ja ottavat tehtävän vakavasti. Toiminta on kuitenkin monissa ammattikorkeakouluissa vielä jäsentymätöntä ja suunnittelematonta. Ammattikorkeakouluilla on vielä myös tehtävää sekä oman toimintaympäristönsä analysoinnissa että analyysin pohjalta tehtävässä strategiatyössä. Kaikki ammattikorkeakoulut eivät myöskään ole vielä hahmottaneet omaa paikkaansa alueellisessa kehittämis- ja strategiatyössä. Toiminnan suunnittelemattomuus vaivaa monia niistäkin ammattikorkeakouluista, joissa aluekehitystoiminta on saavuttanut jo laajat mitat. Monilla alueilla toimintaa ohjaavat selkeästi enemmän EU:n rakennerahasto-ohjelmien tavoitteet kuin ammattikorkeakoulun oma strategiatyö. Ongelmallista näissä tapauksissa on se, jos ammattikorkeakoulu jää pelkän toimeenpanijan rooliin. Vaikka ammattikorkeakoulusta on tullut ehkä merkittäväkin hankkeiden toteutusorganisaatio ja projektiosaamisen välittäjä alueelle, se ei tuota aina alueen tarpeita vastaavaa tietoa ja näkemystä alueen tulevaisuuden suunnittelua varten. Koulutustehtävän laajuinen toiminta Monilla karsiutuneista ammattikorkeakouluista oli paljon hyvää ja merkittävää aluekehitykseen vaikuttavaa toimintaa. Usein toiminta kuitenkin painottui liiaksi yhdelle tai kahdelle koulutusalalle tai usein jopa vain muutamaan kärkihankkeeseen. Tätä arviointiryhmä piti esityksen kannalta erityisenä puutteena, koska arviointiperusteissa korostettiin erityisesti koko koulutustehtävän kattavaa aluekehitystoimintaa. Ammattikorkeakoulun aluekehitystoiminnan painottumiseen hyvin kapealle sektorille liittyy myös alueen pitkäjänteisen kehittämisen kannalta monia vaaroja, jotka tulevat esille esimerkiksi suhdannevaihtelujen aikana.

18 18 Toiminnan kapea-alaisuuteen liittyy myös se havainto, että läheskään kaikki ammattikorkeakoulut eivät nähneet tärkeäksi huolehtia alueen väestön hyvinvoinnista laaja-alaisesti. Esimerkiksi väestön ikääntymiseen tai viihtyvyyden lisäämiseen liittyviä toimenpiteitä oli varsin vähän. Esitykset olivat kaiken kaikkiaan vahvasti tekniikkaan ja erityisesti IT-aloihin painottuneita. Joidenkin ammattikorkeakoulujen toiminta painottui hyvin pienelle osalle sen maantieteellisestä toiminta-alueesta. Aluekehitystehtävän suhde opetukseen Ammattikorkeakoulujen aluekehitystehtävän suhde opetukseen jäi monissa esityksissä epäselväksi. Esityksistä ei yleensä käynyt selville, miten ammattikorkeakoulu hyödyntää tutkimus- ja kehittämistoimintaansa ja siinä saatua tietoa opetuksessa ja sen kehittämisessä. Arviointiryhmä pohti myös koulutukseen vahvasti painottuneiden ammattikorkeakoulujen onnistumista aluekehitystyössä. Arviointiryhmän mielestä pelkkä koulutukseen keskittyminen ei tuota missään toimintaympäristössä riittävää aluekehitysvaikutusta. Parhaimmillaan ammattikorkeakoulun aluekehitystyö voi tukea uuden työelämälähtöisen tiedon tuottamista opetukseen, tarjota opiskelijoille monipuolisia työelämäkokemuksia ja projekteihin liittyviä opinnäytetöiden aiheita sekä lisätä opettajien työelämätuntemusta. Opetukseen nivelletty aluekehitystyö voi myös auttaa opiskelijan työllistymistä ja sitoutumista alueelle. Aluekehitystehtävän seuranta ja arviointi Ammattikorkeakoulun aluekehitystyö vaatii toiminnan järjestelmällistä suunnittelua, ennakointia, seurantaa ja arviointia. Toiminnalle tulee asettaa myös selkeät ja mitattavat tavoitteet. Aluekehitystehtävän puutteellinen seuranta ja arviointi olikin yksi yleinen piirre karsiutuneiden ammattikorkeakoulujen esityksissä. Toiminnan arvioinnin vähäisyys heijastui useimmiten myös alueen ja ammattikorkeakoulun tulevaisuuden heikkona hahmottamisena ja alueen koulutustarpeen puutteellisena ennakointina. Tämä näkyi usein myös ammattikorkeakoulun strategiatyön heikkoutena. Esitysten tuottaminen Lopuksi on todettava joitakin seikkoja itse esitysten laatimisesta. Monista esityksistä kävi selvästi ilmi, että niiden laatimiseen ei oltu paneuduttu riittävästi. Esitysten joukossa oli myös tapauksia, joissa oli selkeitä puutteita. Eräiden esitysten osalta kävi myös ilmi, että niiden valmistelu oli tehty hyvin pienessä piirissä. Näissä tapauksissa vaarana oli, että esitys ei kuvannut kattavasti ammattikorkeakoulun koko toimintaa. Vaikka arviointiryhmä pystyikin toteamaan, että eräistä esityksistä oli unohdettu oleellisia asioita, se totesi samalla, kuten myös arviointineuvoston ohjeet edellyttivät, että arviointi tulee tehdä pelkästään esityksessä esitettyihin tietoihin pohjautuen.

19 19 Kehittämissuosituksia Seuraavassa luetellut kehittämissuositukset ovat yhteenveto kaikista viidestätoista hakemuksensa jättäneestä ammattikorkeakoulusta, jotka eivät tulleet arvioinnin käyntikohteiksi. Toimintaympäristön jäsentämiseen ja määrittelyyn tulee kiinnittää huomiota toiminnan fokusoinnin selkeyttämiseksi. Toimintaympäristön muutoksien ennakointiin tulee kiinnittää huomiota. Ennakointiohjelmat ja -suunnitelmat tulee konkretisoida käytännön toiminnaksi. Strategista suunnittelua tulee systematisoida ja alueen toimijoiden on hyvä linjata yhdessä painopistealueita aluekehitystoiminnalle. Aluekehitystoimintaa tulee suunnitella, toteuttaa ja arvioida. Arvioinnin tulosten perusteella aluekehitystoimintaa tulee edelleen kehittää ja parantaa systemaattisesti. Seurannan mittareita tulisi kehittää koko ajan. Aluekehitystyön tulee kattaa ammattikorkeakoulun kaikki koulutusalat. Valittujen painopistealueiden mukaiset kehittämissuunnitelmat tulee viedä niin konkreettiselle tasolle, että se voidaan toteuttaa ammattikorkeakoulun linjausten mukaisesti. Koulutusalojen välisiä synergiaetuja tulee hyödyntää koulutusohjelmien suunnittelussa yhä laajemmin. Koulutusohjelmien on kyettävä reagoimaan ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Alueiden hyvinvointia lisääviä toimintamalleja tulee kehittää alueiden kestävän kehityksen tukemiseksi. Parhaiden käytäntöjen löytämiseksi olisi kehitettävä mekanismeja. Parhaita käytäntöjä tulee puolestaan levittää koko organisaation käyttöön. Opettajien työelämätaitoja ja niiden ylläpitämistä tulee edistää. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tulee tukea ammattikorkeakoulun opetusta. Tutkimus- ja kehittämistoimintaa tulee kehittää ja suunnata. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan linjausten tulee olla yhdenmukaisia ammattikorkeakoulun aluekehitystoiminnan kanssa; toisaalta kaiken t&k -toiminnan ei tarvitse liittyä aluekehitysvaikutuksen tavoitteluun. Ura- ja rekrytointipalveluja on kehitettävä yhdessä alueen eri toimijoiden kanssa. 2 Palaute vierailukohteille, joita ei esitettä huippuyksiköiksi Arviointiryhmä laati yksityiskohtaisen palautteen myös niille ammattikorkeakouluille, joissa se vieraili, mutta joiden se ei vielä tässä vaiheessa katsonut täyttävän huippuyksikölle asetettuja vaatimuksia. Tämä ammattikorkeakoulukohtainen palaute toimitetaan erikseen Espoon Vantaan ( alkaen Laurea), Jyväskylän, Kymenlaakson, Pohjois-Savon ja Rovaniemen ammattikorkeakouluille.

20 20 Koska näiden ammattikorkeakoulujen esityksiä ja arviointipalautetta ei voida esittää tässä raportissa kokonaisuutena on arviointiryhmä tuottanut näiden ammattikorkeakoulujen palautteesta seuraavan tiivistelmän. Tiivistelmän tarkoituksena on myös tällä tavoin hyödyntää aluekehitysvaikutuksen arviointia kaikkien ammattikorkeakoulujen toiminnan kehittämisessä. Tiivistelmään on poimittu arviointiperusteiden kannalta olennaisia esimerkkejä. Kannustuksena näiden viiden ammattikorkeakoulun tekemästä hyvästä työstä arviointiryhmä päätti julkaista niiden vahvuuksista kertovat esimerkit ammattikorkeakoulun nimellä. Kehittämiskohteiden osalta ammattikorkeakoulun nimeä ei mainita. Tämä johtuu siitä, että kehittämistarpeiden esittelyllä yritetään kuvata ilmiöitä yleisemmin ei pelkästään kyseisen ammattikorkeakoulun näkökulmasta. Toisaalta pelkän kehittämiskohteen nimeäminen ilman koko ammattikorkeakoulun esityksen julkaisemista ei tekisi oikeutta näille ammattikorkeakouluille, sillä esimerkit on poimittu palautteen kriittisimmistä osista. Esimerkkejä hyvistä käytännöistä Ammattikorkeakoulun hyvä ymmärrys omasta toiminta-alueestaan ja sen syvällinen analysointi on menestyksekkään aluekehitystyön perusedellytyksiä. Rovaniemen ammattikorkeakoulu käyttää hyväksi pohjoisen erityisluonteensa tarjoamat mahdollisuudet oman alueellisen strategiansa rakentamisessa. Ammattikorkeakoulun aluekehitystehtävän lähtökohtana on alue ja sen erityispiirteet. Ammattikorkeakoulu ja alueelliset vaikuttajat ovat yksimielisiä alueen kehittämisen suunnasta. Tämä näkyy hyvin esimerkiksi Lapin elämystuotannon kehittämisessä. Elämystuotannon kehittäminen näyttää olevan monia lappilaisia kehittämisorganisaatioita yhdistävä tekijä ja tässä työssä ammattikorkeakoulu on hyvin mukana. Espoon Vantaan ammattikorkeakoulu on puolestaan osannut analysoida vaikeasti hallittavan toiminta-alueensa hyvin. Tätä kautta se on selkeyttänyt aluekehitystoimintansa funktiota. Ammattikorkeakoululla on selkeä strategia ja tavoitteet, jotka muita Uudenmaan ammattikorkeakouluja selkeämmin nivoutuvat koko alueen kehittämiseen. Ammattikorkeakoulun oivallus oppivasta verkostosta on hyvä. Tätä kautta ammattikorkeakoulu on onnistunut luomaan hyvän kasvualustan alueellisten erityisominaisuuksien ja vahvuuksien kasvulle organisaatiossaan. Olennaista on myös, että kaikilla ammattikorkeakoulun toimijoilla on yhteinen näkemys verkostotoiminnan kehittämisen tarpeellisuudesta. Toinen merkittävä tekijä aluekehitystyön onnistumisessa on toimivien yhteistyösuhteiden luominen ammattikorkeakoulun sidosryhmien kanssa. Vain tätä kautta ammattikorkeakoulu voi saavuttaa merkittävän roolin aluekehitystyössä. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu on selvästi pystynyt toimimaan hajanaisen ja jännitteisen maakunnan kiinteyttäjänä ja alueellista identiteettiä luovana voimana. Ammattikorkeakoululla on vahva asema alueellaan ja kyky reagoida nopeasti alueen tarpeisiin. Myös alueellisten sidosryhmien sitoutuminen on hyvää tasoa.

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt Merja Saarela Päivi Jaatinen Kari Juntunen Antti Kauppi Leenamaija Otala Veli-Matti Taskila Karl Holm Matti Kajaste Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Arktiset haasteet ja mahdollisuudet

Arktiset haasteet ja mahdollisuudet 1 Hanna Hietala, Veijo Hintsanen, Tauno Kekäle, Elina Lehto, Hannes Manninen & Pentti Meklin Arktiset haasteet ja mahdollisuudet Rovaniemen ammattikorkeakoulun kokonaisarviointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Laatua, innovatiivisuutta ja proaktiivisuutta

Laatua, innovatiivisuutta ja proaktiivisuutta Hannele Salminen & Matti Kajaste (toim.) Laatua, innovatiivisuutta ja proaktiivisuutta Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO ISBN 952-206-014-3 (painettu) ISBN

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt

Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt Pekka Auvinen Antti Kauppi Hannu Kotila Aura Loikkanen Arja Markus Niko Peltokangas Karl Holm Matti Kajaste Ammattikorkeakoulujen koulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilulupahakemusten arviointi

Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilulupahakemusten arviointi 1 Kantola, Ismo (toim.) Ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon kokeilulupahakemusten arviointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 1:2002 2 ISBN 951-37-3659-8 ISSN 1457-3121 Kansi: Taitto: Edita,

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kauko Hämäläinen Ismo Kantola Reetta Marttinen Matti Meriläinen Maire Mäki Kati Isoaho Jyväskylän ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Mahdollinen korkeakouluyhteisö

Mahdollinen korkeakouluyhteisö 1 Hannu Katajamäki, Essi Artima, Marjut Hannelin, Juha Kinnunen, Heikki K. Lyytinen, Aimo Oikari & Marja-Liisa Tenhunen Mahdollinen korkeakouluyhteisö Lahden korkeakouluyksiköiden alueellisen vaikuttavuuden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Pentti Rauhala Hannu Kotila Linnéa Linko Outi Mulari Markku Rautonen Sirpa Moitus Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Krusberg, J.-E., Heikkilä, J., Höynälänmaa, M., Lindblom-Ylänne, S., Matikka, O.& Moitus, S. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Kainulainen, S., Järvinen, M-R., Luoto, K., Matikka, O., Takala, M. & Seppälä, H. Pirkanmaan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Heikki Malinen Jarmo Hallikainen Päivi Karttunen Mikko Majander Marja Pudas Kirsi Mustonen Satakunnan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt Pirjo-Liisa Omar (toim.) Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 952-206-038-0 (painettu) ISBN 952-206-039-9 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen

Lisätiedot

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking

Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking 1 A. Härkönen, K. Juntunen & E.-L. Pyykkönen Kajaanin ammattikorkeakoulun yrityspalveluiden benchmarking KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 10:2002 2 Korkeakoulujen arviointineuvosto Pikseri

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Jaakko Tarkkanen Anneli Lappalainen Kerttu Oikarinen Marita Rautiainen Konsta Ryhänen Johanna Mattila Kirsi Mustonen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013

Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö. Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos. Päivämäärä Marraskuu 2013 Vastaanottaja Työ- ja elinkeinoministeriö Asiakirjatyyppi Loppuraporttiluonnos Päivämäärä Marraskuu 2013 EAKR -ARVIOINNIT 2011-2013 TEEMA 3: EAKR-RAHOITUKSEN MERKITYS ALUEELLISTEN OSAAMISYMPÄRISTÖJEN KE-

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Seija Mahlamäki-Kultanen Kim Byholm Jorma Kärppä Ari Orelma Juha Vaso Päivi Kamppi Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Med svenska

Lisätiedot

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti Turun ammattikorkeakoulun raportteja 76 JUHANI SOINI, TIINA HÄKKINEN, ISMO KANTOLA, MARIANNE MERTSOLA, MINNA SCHEININ, AILA SEIKOLA, ANTONELLA STORTI & RAIJA TUOHI Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Metropolia Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Pekka Hulkko Jari-Pekka Kanniainen Annikka Nurkka Teuvo Uusitalo Heidi Westerlund Johanna Mattila Kim Östman Metropolia Ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Eeva-Liisa Antikainen, Risto Honkonen, Olli Matikka, Petri Nieminen, Anu Yanar & Sirpa Moitus Mikkelin ammattikorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO ISBN 952-206-026-7

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA

KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KESTÄVÄ KEHITYS SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULUISSA SUDENET Suomen ammattikorkeakoulujen kestävän kehityksen verkostohanke - Polytechnic Network for Sustainable Development 2004

Lisätiedot

Hyvässä kasvussa. Irja Leppisaari Pekka Ihanainen Anne Nevgi Veli-Matti Taskila Tarja Tuominen Seppo Saari

Hyvässä kasvussa. Irja Leppisaari Pekka Ihanainen Anne Nevgi Veli-Matti Taskila Tarja Tuominen Seppo Saari Irja Leppisaari Pekka Ihanainen Anne Nevgi Veli-Matti Taskila Tarja Tuominen Seppo Saari Hyvässä kasvussa Yhdessä kehittäen kohti ammattikorkeakoulujen laadukasta verkko-opetusta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi

Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi Etelä-Pirkanmaan seutustrategian arviointi Sisällys 1. Seutustrategian arviointityö ja kohde 2 2. Arviointitutkimus 3 3. Strateginen johtaminen ja strategian arviointi 5 4. Strategiaprosessi 8 5. Strategian

Lisätiedot

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt 2004 2006

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt 2004 2006 1 A. Parpala & H. Seppälä (toim.) Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt 2004 2006 KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA 5:2003 2 ISBN 951-37-3906-6 ISSN 1457-3121 Kansi: Edita, Suvi Lepistö Taitto:

Lisätiedot

HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin

HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin HANKETOIMINNAN NELJÄ TODELLISUUTTA ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien, toteuttajien ja osallistujien silmin Tampereen yliopisto Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö SENTE-julkaisuja 10 / 2001 HANKETOIMINNAN

Lisätiedot

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Tapani Jokinen Heikki Malinen Maire Mäki Juhani Nokela Päivi Pakkanen Helka Kekäläinen Tampereen teknillisen yliopiston laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA

Lisätiedot

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti

KOKO:n etukäteisarviointi. Loppuraportti KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 57/2009 tommi ranta anssi uitto jarl matti anttila KOKO:n etukäteisarviointi Loppuraportti Työ- ja

Lisätiedot

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi

Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi Vesa Harmaakorpi Patrick Furu Minna Takala Marja-Liisa Tenhunen Carla Westersund Karl Holm Turun kauppakorkeakoulun laadunvarmistusjärjestelmän auditointi KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA :

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot