LIVO-VELKUA ESISELVITYSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Velkuan ja Livonsaaren asukkaille ja yhdistyksille HANKESUUNNITELMA VARSINAISEKSI HANKKEEKSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIVO-VELKUA ESISELVITYSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Velkuan ja Livonsaaren asukkaille ja yhdistyksille HANKESUUNNITELMA VARSINAISEKSI HANKKEEKSI"

Transkriptio

1 LIVO-VELKUA ESISELVITYSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Velkuan ja Livonsaaren asukkaille ja yhdistyksille HANKESUUNNITELMA VARSINAISEKSI HANKKEEKSI Ulla Piippo, Outi Tikkanen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Livo-Velkua esiselvitystyön tulokset 2.1. Ilmapiirille ja yhteishengelle on tehtävä jotain 2.2. Asukkaitten välistä kanssakäymistä on lisättävä 2.3. Yhdistysten välistä kanssakäymistä on lisättävä 2.4. Naantalin kaupungin palveluiden käyttöä pitää tehostaa 2.5. Puuttuvia palveluita voidaan hankkia yhdessä 2.6. Kaikkien asukasryhmien viihtyvyyttä ja elinoloja on syytä kohentaa 2.7. Julkinen liikenneyhteys on saatava oman kunnan keskustaan 2.8. Kaupungin, yhdistysten tms. omistamien rakennusten tulevaisuus on turvattava yhdessä 2.9. Kaupungin päätöksentekoon vaikuttaminen yhdessä on tärkeää Matkailua voidaan kehittää Toteutettava yhteinen palveluhakemisto Toteutettava yhteinen tapahtumakalenteri Entäpä myynnissä olevat kiinteistöt, tontit jne.? Kyläsuunnitelma yhteisenä konkreettisena toimenpidesuunnitelmana on tarpeen Halukkuutta vapaaehtoistyöhön löytyy Tämä kysely oli tarpeellinen Jotain puuttui Ja vielä! 3. Yhteenveto 4. Suunnitelma varsinaiseksi hankkeeksi (hankesuunnitelma) 1

2 1. JOHDANTO Ajatukset Livonsaaren ja Velkuan välisen kanssakäymisen mahdollisuuksista alkoivat itää Livonsaaren ja Lempisaaren osakuntaliitosvetoomuksen myötä vuonna Kun Livonsaari ja Lempisaari sitten liitettiin Naantaliin , päättivät Velkuan saaristolaisyhdistys ry ja Livonsaaren kyläyhdistys ry toteuttaa yhteisen hankkeen, Livo-Velkua esiselvityshankkeen. Tämän Livo-Velkua esiselvityshankkeen tavoitteena oli haastattelemalla saada koottua yhteen Livonsaaren ja Velkuan asukkaiden ajatukset, ideat ja suunnitelmat alueen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Toisena tavoitteena oli, että Livo-Velkua -esiselvityshankkeessa aloitettava prosessi johtaa varsinaisen hankkeen kautta erilaisten yhteistoimintamallien luomiseen, toteuttamiseen ja vakiinnuttamiseen. Livonsaari ja Velkuan keskusta sijaitsevat samalla saarella, Livonsaari pohjoisosassa ja Velkuan Teersalo saaren eteläkärjessä. Alueiden välissä kulkenut kuntaraja on pakottanut asukkaat toimimaan julkisten palvelujen ja edunvalvonnan suhteen omiin, erillisiin asiointisuuntiinsa. Siksi Velkuan ja Livonsaaren välillä ei ole yhteistyömalleja, joissa yhdessä keskusteltaisiin yhteisistä asioista, palveluista ja ongelmista, haettaisiin yhteisiä ratkaisuja sekä suunniteltaisiin alueen tulevaisuutta kokonaisuutena. Livo-Velkua esiselvityshankkeessa alueen asukkaitten edustajina toimivat paikallisten yhdistysten edustajat (34 ihmistä), alueella asuvat kaupungin luottamushenkilöt (3) sekä virkamiehet (2). Lisäksi 1 vakituinen ja 1 vapaa-ajanasukas vastasi haastattelukysymyksiin. Yhteensä vastaukset saatiin 41 ihmiseltä. Paikalliset yhdistykset ovat Eläkeliitto Lemu-Askainen-Velkuan yhdistys ry, Livonsaaren kyläyhdistys ry, Livonsaaren metsästäjät, Livonsaaren yhteisökylä, Velkuan kalastajaseura ry, Velkuan koulun kannatusyhdistys ry, Velkuan Kummeli ry, Velkuan Martat ry, Velkuan metsästysseura Saukko, Velkuan saaristolaisyhdistys ry, Velkuan vapaaehtoinen pelastuspalvelu ry. Postitse haastateltaville etukäteen lähetetyssä kyselyssä oli yhteensä 18 kysymystä. Hanketta isännöi Velkuan saaristolaisyhdistys ry ja sen toteuttivat Ulla Piippo Livonsaaren kyläyhdistyksestä ja Outi Tikkanen Velkuan saaristolaisyhdistyksestä ajalla I samma båt - samassa veneessä ry on puoltanut Leader-rahoituksen myöntämistä esiselvityshankkeelle. Esitämme suuret kiitokset kaikille niille ihmisille, jotka uhrasivat aikaansa ja pohtivat vastauksiaan kysymyksiimme. Kiitokset kuuluvat myös Velkuan saaristolaisyhdistykselle ja Livonsaaren kyläyhdistykselle. Heidän panoksensa mahdollisti tämän selvitystyön tekemisen. Tähän on tiivistetysti koottu haastateltavien vastauksia esittämiimme kysymyksiin. Kaikkia vastauksia hyödynnetään jatkossa, sillä toteuttamiskelpoisia ideoita oli valtava määrä. Vastaukset on kirjoitettu tähän siinä muodossa kuin haastateltavat ovat ne sanoneet. 2

3 2. LIVO-VELKUA ESISELVITYSTYÖN TULOKSET 2.1. Ilmapiirille ja yhteishengelle on tehtävä jotain Kysymys: Millaisena pidät Livonsaaren ja Velkuan ilmapiiriä, entä yhteishenkeä? Miten suhtaudumme uusiin asukkaisiin? Haluja alueen kehittämiseen riittää Ei ole ollut yhteistyön perinnettä tai ilmapiiriä L:n ja V:n välillä Vanhat kuntarajat ja perinteet/kaunat vaikuttavat edelleen Ilmapiirille tehtävä jotain Omien etujen ajaminen ollut tärkeintä, nyt pitäisi oppia toimimaan yhdessä Ei kovin kannustava ilmapiiri Kanssakäyminen vähäistä, olematonta Ihmisiä on vaikea saada yhteisen tekemisen pariin kodeistaan Ei tunneta toisiamme Hyvä Etupäässä erinomaista Helppo päästä pintapuolisesti mukaan, mutta siihen se sitten jääkin Riippuu omasta aktiivisuudesta Hyvä, että alueelle muuttaa uusia asukkaita 2.2. Asukkaitten välistä kanssakäymistä on lisättävä Kysymys: Pitäisikö mielestäsi Velkuan ja Livonsaaren asukkaitten välistä kanssakäymistä ja yhteistyötä lisätä? Millä tavalla? Tehty kuntaliitoskin jo tulee yhteistyökehitystä Olemme vain yksi pieni sakki Naantalin sisällä. Siksi on oltava yhteistoimintaa, jotta saadaan asioita ajetuksi Vapaa-ajan asukkaat ja uudet asukkaat saatava mukaan toimintaan, sitä kautta ihmiset sekoittuvat ja toiminnalla on jatkuvuutta Ennakkoluulot puretaan parhaiten tekemällä asioita yhdessä Löydettävä luontevia aiheita, asioita, päämääriä ja motiiveja yhteistyölle Ongelmana on se, miten saada ihmiset lähtemään liikkeelle, tapaamaan toisiaan. Organisoidaan yhteisiä juhlia, kylätansseja, tapahtumia, tilaisuuksia, talkoita jne. Näytelmäkerho, paikallishistoriaillat, paikallistietokilpailut, opastetut kiertoajelut jne. Yhteinen lentopalloporukka pystyyn kesäisin Luotava yhteiset harrastuspiirit, kerhoja, jumppaa, satutunteja lapsille Livonsaarelaiset mukaan Velkuan yhdistyksiin ja päinvastoin Autetaan toisiamme tapahtumien ja talkoitten järjestämisessä Yhdistysten välistä kanssakäymistä on lisättävä Kysymys: Pitäisikö mielestäsi Velkuan ja Livonsaaren yhdistysten välistä yhteistyötä lisätä? Millä tavalla? Yhdistysten yhteistyöllä saadaan läpi suuriakin kehittämishankkeita, samalla monien eri tahojen intressit tulevat kuulluiksi 3

4 Alueen etujen ajaminen ja puolien pitäminen on tärkeätä tehdä yhdessä Yhdistysten kannattaisi käynnistää yhdessä hanke yhteisen kyläsihteerin tai koordinaattorin saamiseksi alueelle. Kokeiltaisiin pari vuotta paikallisen kyläyhdistysasiamiehen toimivuutta. Tämä verkottaisi yhdistykset, toimisi yhteyshenkilönä, hoitaisi byrokratian, avustaisi talkoissa/tapahtumissa, hakisi avustukset, paneutuisi alueen kehittämiseen yhdessä yhdistysten kanssa, toteuttaisi palveluhakemiston ja tapahtumakalenterin jne. Jokainen yhdistys saisi hyötyjä osakseen ja vapaaehtoisten työtaakka kevenisi. Yhdistykset tapaavat vuosittain alkuvuodesta ja esittelevät suunnitelmansa toimintasuunnitelmiksi. Koordinoidaan toimintasuunnitelmat ennen kuin ne lyödään yhdistyksissä lukkoon. Samalla myös päätetään jostain yhteisprojektista, joka toteutetaan ko. vuoden aikana (esim. ympäristö- ja viihtyvyysprojektit). Yhteinen projekti kirjataan jokaisen yhdistyksen toimintasuunnitelmaan. Luodaan kyläfoorumi yhdistysten puheenjohtajista tms. Tämä elin keskustelisi ajankohtaisista asioista ja muodostaisi tarvittaessa yhteisen mielipiteen tietystä asiasta sekä sen jälkeen välittäisi ko. lausunnon eteenpäin päättäjille. Säännölliset tapaamiset, kokoukset ja yhteydenpito Tiedotus ja keskinäinen koordinointi laitetaan kuntoon yhdistysten välillä Hanke- ja projektiyhteistyö asioiden eteenpäin saattamiseksi 2.4. Naantalin kaupungin palveluiden käyttöä pitää tehostaa Kysymys: Ovatko Naantalin kaupungin tarjoamat palvelut alueella riittävät? Pitäisikö meidän toimia yhdessä jonkun palvelun varmistamiseksi tai tehostamiseksi? (koulu, lasten päivähoito, vanhustenhuolto, terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot, palveluliikenne, palvelupiste, kirjasto, Naantalin opisto) Yhdistysten on tehtävä yhteistyötä, palvelujen käyttöä on tehostettava yhdessä, jotta palvelut ja niiden taso säilyvät Tuotava päättäjille esille se, että olemassa olevat palvelut ovat meille tarpeelliset ja että me käytämme niitä Kampanjoidaan yhdessä käytön puolesta Tiedotetaan palveluista enemmän, myös vapaa-ajan asukkaille Kaikkia nykyisiä palveluita on kehitettävä 2.5. Puuttuvia palveluita voidaan hankkia yhdessä Kysymys: Entä olisiko tarpeen saada alueelle uusia palveluita? Mitä? Harrastustoimintaa on luotava (lisää). Selvitetään mitä alueella halutaan harrastaa, mitä voi harrastaa ja paneudutaan ratkaisujen hakemiseen. Millään väestöryhmällä ei oikeastaan täällä ole harrastustoimintaa. Lapsille ja nuorille ei ole toimintaa Liikuntapalvelut sairauksia ennaltaehkäisevänä toimintana puuttuvat. Joko järjestetään liikuntapalveluita alueella tai sitten kuljetaan liikuntabussilla liikuntapalveluitten äärelle. Samalla bussilla pääsisi myös muiden harrastusten äärelle. Tietoliikenneyhteydet voitaisiin hoitaa yhdessä kuntoon, valtio mukaan hankkeeseen. Kiinteä kaapeliyhteys kaikkiin saariin, valokuitu nopeasti 4

5 Yrittäjälähtöistä palvelutarjontaa lisää. Yhdistykset voisivat pistää sanaa kiertämään. Elintarvike- ja grillikioski, kesäkahvila Teersaloon saatava yleisö-wc Tehokkaampi jätehuolto, pahvi- ja kartonkikierrätys saatava alueelle 2.6. Kaikkien asukasryhmien viihtyvyyttä ja elinoloja on syytä kohentaa Kysymys: Olisiko tarpeellista yhdessä kohentaa joidenkin väestö- tai ammattiryhmien elinoloja tai viihtyvyyttä? Esim. lapset, teini-ikäiset, eläkeläiset, vanhukset, työssäkäyvät, kotiäidit, yksinasuvat, maatalousyrittäjät, muut yrittäjät, vapaa-ajan asukkaat. Kaikki väestöryhmät vaativat tasapuolisesti huomiota ja ansaitsevat sen, että heidän elinolojaan ja viihtyvyyttään yhdessä kohennetaan Luontevat kohtaamispaikat eri väestöryhmille puuttuvat Löydettävä oikeat ihmiset oikeisiin asioihin vetäjiksi/alullepanijoiksi Huomattava, että jotkut muuttavat harrastusten perässä pois alueelta Eri väestöryhmien välinen kanssakäyminen on myös oleellista Vapaaehtoistoiminnan lisääminen, apuringin perustaminen kyläläisille (kauppa-asiat, lumenluonti jne.). Yhdistykset voisivat myös ottaa osaa ihmisten työllistämiseen alueella, esim. kotiapu olisi tarpeellinen apu vaikkapa työssäkäyville. Jotkut ryhmät toimivat jo keskenään, mm. pienten lasten äitien kerho Yhdistysten kiinnitettävä Naantalin huomio lasten ja nuorison olemattomaan harrastustoimintaan Lapsille tarvitaan leikkipaikka tai leikkipuisto. Siellä lapset ja vanhemmat myös tutustuisivat toisiinsa. Samaten luistelupaikka ja pulkkamäki puuttuvat. Vapaa-ajan asukkaat ja paikalliset olisi saatava enemmän yhteen 2.7. Julkinen liikenneyhteys on saatava oman kunnan keskustaan Kysymys: Onko nykyinen linja-autoyhteys Askaisten ja Raision kautta Turkuun toimiva? Tarvitaanko julkisia liikenneyhteyksiä suoraan Naantaliin? Saatava suora bussiyhteys Naantaliin, ja sieltä suoraan tai sujuvan vaihdon kautta Turkuun Naantali-Turku väli sitten mieluiten pikayhteytenä Tarvitaan joku toimiva vuoro suoraan Naantaliin, oman kunnan keskustaan ja palveluihin Suora bussiyhteys Turkuun on tärkeä. Nykyinen linja ajaa suoraan Turkuun. Nyt pinnalla on juuri tämä julkinen liikenne. Se on tällä hetkellä huonoimmassa jamassa. Sen jatkuminen ja kehittäminen on turvattava yhdessä. Yhdistysten on yhdessä ryhdyttävä ajamaan liikennöintiasiaa Naantalin ja ELY-keskuksen kanssa Kunnon liikenneyhteydet puuttuvat, siksi jokaisella on oma auto Täällä on kaikilla pakko olla omat autot Palvelulinjat ja kouluvuorot Naantaliin ovat olemassa. Näitäkin kannattaa käyttää hyväksi ja kehittää yhteistyössä kaupungin kanssa Palveluliikenteelle lisää käyttöä ja sitä kautta vuoroja Kehitetään kaupungin omaa sisäistä liikennettä normaalin bussiliikenteen suuntaan. Vuorot ajaisivat joka päivä aikataulun mukaan eikä niihin tarvitsisi ilmoittautua. 5

6 2.8. Kaupungin, yhdistysten tms. omistamien rakennusten tulevaisuus on turvattava yhdessä Kysymys: Pitäisikö alueella olevien kaupungin, yhdistysten tms. omistamien rakennusten (Sinervon talo, Kummelin kiinteistö, Palvan kirkko, Palvan koulu, Livonsaaren toimintakeskus, Livonsaaren Seurantalo) käyttöä tehostaa tai pyrkiä yhdessä vaikuttamaan niiden tulevaisuuteen? Rakennusten käyttöä on tehostettava, keksitään lisää käyttöä asukas-, yhdistys- ja yritysrintamalta Yhdistykset voisivat aktivoida asukkaita käyttämään tiloja Pohditaan yhdessä julkisten rakennusten tilaa ja käyttöasteita. Tehdään yhdessä suunnitelma rakennusten käyttöasteen kohottamiseksi. Rakennukset voidaan myös profiloida, jolloin yhdenlainen toiminta keskitetään yhteen paikkaan ja toiseen sitten jotain muuta. Pitää tehdä lista kaikkien rakennusten tila-, osoite-, käyttö-, vuokraus- ja yhteystiedoista Tämä lista kaikkien saataville (kuntatiedote, esitteet, ilmoitustaulut, netti) Toimintaa oltava runsaasti esim. kaupungin omistamissa rakennuksissa, jotta voidaan todistaa, että tilat ovat tarpeellisia ja toiminta pitkällä tähtäimellä kannattavaa. Yhdistysten keksittävä, miten kaupunki hyötyy omistamistaan rakennuksista alueella Pienyrittäjiä ja vuokralaisia vajaakäytössä oleviin rakennuksiin Infottava kaupunkia yhdessä, että toimitilat edistävät kulttuuripalvelujen tuottamista ja yleistä viihtyvyyttä Rakennuksia, joilla ei ole käyttöä, ei kannata väkisin säilyttää. Tilat voitaisiin remontoida uuteen käyttöön, vuokrata tai myydä Kaikki ko. kiinteistöt tulisi saada säilytetyksi alueen asukkailla. Jos ne menetetään, uusia tuskin tulee 2.9. Kaupungin päätöksentekoon vaikuttaminen yhdessä on tärkeää Kysymys: Onko tarpeellista yrittää yhdessä vaikuttaa aluetta koskevaan kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon? Miten? Kaupungin suunnitelmiin on päästävä ottamaan kantaa valmisteluvaiheessa, pidetään esim. yhteisiä palavereja asiaa valmistelevien virkamiesten kanssa Muodostetaan kyläfoorumi alueen yhdistysten edustajista, sen tehtävänä muodostaa mielipide ja esittää se päättäjille Yhdistykset yhdessä antavat lausunnot, tekevät aloitteet ja kirjelmöivät tarpeen tullen kaupungille. Yhdessä esiintymällä ja yhteisillä kannanotoilla painoarvo kasvaa ja päättäjät kuuntelevat helpommin Yhdistysten yhteinen neuvottelukunta huolehtisi yhteyksienpidosta kaupungin suuntaan. Edunvalvonnan kannalta on oleellista, että on yksi lausunnonantaja Naantalin suuntaan. Tuolloin painoarvo kasvaa, kun saadaan alueelta yksi yhteinen mielipide. Yhteydenpito, lobbaaminen ja tiedon toimittaminen on paikallisten yhdistysten tehtävä kaupungin suuntaan. Tehtävä yhdessä ja perustellusti, ei jokainen yhdistys erikseen. Oleellista on pitää päättäjät ja kaupungin luottamushenkilöt ajan tasalla alueen asioista, tiedonvälitys. Eivät välttämättä tiedä paikallisia oloja ja tilanteita. 6

7 Lobbaaminen oleellista, on luotava poliittisia kontakteja ja yhteyksiä kaupungin virkamiehiin ja luottamushenkilöihin. Yhteydenpidon oltava säännöllistä Saaristoasiamies Rinne-Kylänpää ja saaristolautakunta ovat tärkeitä vaikuttamisen väyliä Valtuutetun tekemä edunvalvonta on oleellista. Yhdistykset voisivat kerätä asukkaitten ajatuksia ja välittää ne valtuutetulle, tämä puolestaan pitäisi yhdistykset ajan tasalla. Kuntavaaleihin 2012 valmistauduttava, luotava strategia Järjestetään vuotuinen Naantalin saaristoalueen (Rymättylä, Merimasku, Livonsaari, Velkua) yhdistysten tapaaminen. Otetaan yhdessä kantaa mahdollisuuksien mukaan ajankohtaisiin asioihin. Voidaan muodostaa yhtenäinen mielipide, joka toimitetaan tiedoksi alueen päättäjille. Saaristoasiamies voisi toimia kokoonkutsujana. Kaavoitukseen on päästävä vaikuttamaan, se määrittää alueen tulevaisuuden, vaikuttaa asumiseen, väkilukuun, liikennöintiin, palveluihin Matkailua voidaan kehittää Kysymys: Pitäisikö alueelle suuntautuvaa matkailua ja turismia kehittää jollakin tapaa? Markkinointia lisää, opasteet, printtikartta, matkailuesitteet, tiedot myös nettiin Saatava infopiste/taulu, jossa on tärkeitä puhelinnumeroita turisteille Mikä on nykyinen tarjonta, mitä yrittäjät myyvät ja keille? Selvitettävä kokonaisvaltaisesti. Nähtävyyksien pohtiminen, mitä alueella oikeasti on ja mitä voisi tehdä. Livonsaarelaiset eivät tiedä Velkuan nähtävyyksiä ja päinvastoin. Houkuttimia on oltava enemmän. Pyöräilijöitä ja matkaajia on alueella paljon kesäisin, miten heidät saataisiin pysähtymään alueelle (ennen yhteysaluslaituria)? On järjestettävä alueen matkailuyrittäjien tapaaminen. Heidän verkostoitumista on parannettava, samaten yhteistyökuvioita. Luontoturismia ja nähtävyyksiä lisää Ei lisää olutturismia Teersaloon Toteutettava yhteinen palveluhakemisto Kysymys: Pitäisikö toteuttaa Livonsaaren ja Velkuan yhteinen palveluhakemisto, johon on listattu alueen kaikki palvelut, nähtävyydet, yrittäjät, yhdistykset jne.? Tarvitaan netti, printti/esite/infolehti ja ilmoitustaulumainonta Esite lisää omankin porukan paikallistuntemusta Hakemistossa oltava kunnon kartta, kaikki nähtävyydet, kaikki palvelut Listataan mukaan alueen tuottajat ja luomutuottajat, mitä saa ja mistä Yhdistysluettelo yhteystietoineen, miten liitytään jäseneksi, onko jäsenmaksua, yhdistyksen tarkoitus. Eri yhdistykset on tehtävä tutuiksi kaikille alueen asukkaille. Julkaisu esim. kerran vuodessa keväällä, päivitys alkuvuodesta lomakkeella tms. Hankitaan sponsoreita ja myydään mainostilaa Vapaa-ajan asukkaat eivät tiedä alueen palveluista tai siitä, mitkä palvelut kuuluvat myös toispaikkakuntalaisille. Järjestetään heille keväisin tiedotustilaisuus, jossa mm. yhdistykset ja palvelut esittäytyvät. Siihen liittyen voitaisiin tehdä koko alueen yhteinen kesäasukastiedote. 7

8 2.12. Toteutettava yhteinen tapahtumakalenteri Kysymys: Olisiko tarpeen tehdä myös tapahtumakalenteri, josta löytyvät kaikki alueen tapahtumat? Netti, paperiversiot ja ilmoitustaulut Esitteenä kesäihmisille ja matkailijoille Jaossa kaupoilla, Kummelissa, rannassa, ilmoitustauluilla, matkailuyrittäjillä jne. Tapahtumien koordinointi tärkeää, ettei tulisi päällekkäisyyksiä Pitäisi saada jo täksi kesäksi tiedote, johon koottu kaikki alueen tapahtumat Entäpä myynnissä olevat kiinteistöt, tontit jne.? Kysymys: Entä alueella myynnissä olevat talot, maatilat, kesämökit tai tontit? Pitäisikö ne listata vaikkapa yhteiseen tietopankkiin löytämisen helpottamiseksi? Kyllä, nettiin ja kauppojen ilmoitustauluille Kyllä, mutta käytännön toteutus ongelmallista Ei, kiinteistönvälittäjät hoitavat tämän homman, ei ole yhdistysten tehtävä Jatkuvasti kysytään myynnissä olevia taloja, tontteja jne. Alueelle haluava joutuu itse haravoimaan myytävät, olisi hienoa, jos ne löytyisivät yhdestä paikasta Kyläsuunnitelma yhteisenä konkreettisena toimenpidesuunnitelmana on tarpeen Kysymys: Olisiko tarpeellista tehdä koko aluetta koskeva kyläsuunnitelma tai turvallisuussuunnitelma? Mitä kyläsuunnitelma tarkoittaa? Saadaanko sillä mitään aikaan? Onko kyläsuunnitelmasta hyötyä vai jääkö se vain pölyyntymään? Kyläsuunnitelma voisi vastata kysymyksiin, mitä alueen halutaan olevan 5-10 vuoden kuluttua ja miten siihen päästään Olisi tärkeä vaikuttaa alueen tulevaisuuteen esim. tekemällä kyläsuunnitelma, jonka kaupungin kaava- ja rakentamispuoli huomioisi Kaupungin saaristo-ohjelma voisi toimia visiona ja alueen oma kyläsuunnitelma konkreettisena toimenpideohjelmana Naantalin kaupungin saaristo-ohjelmaan olisi hyvä tehdä lisäluku, jossa linjataan alueen tulevaisuutta täkäläisestä näkökulmasta. Samalla päivitettäisiin saaristo-ohjelma alueen osalta, ikään kuin kyläsuunnitelmana (linjataan mitä halutaan, miten tavoitteisiin päästään). Toteutus voidaan tehdä sitten yhteistyössä kaupungin kanssa. Huomattava, että paikalliset yhdistykset ovat osa tulevaisuuden tekijöitä. Mitä asukkaat tekevät, jos iso katastrofi iskee Etelä-Suomeen? Täällä oltaisiin täysin oman avun varassa pitkiä aikoja. Kuka lähtisi koordinoimaan apua hädän hetkellä? Miten yhdistykset ovat varautuneet? Livonsaarella saatiin ennen tekstiviesteillä tieto, jos alueella paloi jossain. Mistä nyt saadaan tieto, jos apua tarvitaan jossain päin aluetta. Velkuan vapaaehtoinen pelastuspalvelu ry voisi toteuttaa yhteistyössä viranomaisten kanssa alueelle kohdennetun turvallisuussuunnitelman. 8

9 2.15. Halukkuutta vapaaehtoistyöhön löytyy Kysymys: Olisitko valmis jatkossa toimimaan vapaaehtoispohjalta Livonsaaren - Velkuan alueen hyväksi? Kyllä, omien aikataulujen, jaksamisen ja mahdollisuuksien mukaan Vuorotellen, siten etteivät aina samat ihmiset joudu tekemään kaikkea Kaikille löytyy tekemistä, miten myös muut kuin yhdistysten hallituksissa istuvat saadaan mukaan? Tämä kysely oli tarpeellinen Kysymys: Miten arvioit tämän esiselvityshankkeen tarpeellisuutta ja merkitystä asteikolla 1-5 (yksi on tarpeeton, viisi erittäin tarpeellinen)? 3 (7 vastaajaa) 3,5-4 (2) 4 (12) 5 (17) 5, mikäli tästä seuraa uusi hanke (2) Mielipide tulee sitten, kun nähdään lopputulos/yhteenveto Yhteistyö on ollut niin huonoa, että jotain on tehtävä Todella tärkeä, sillä olemme uuden tilanteen edessä Tämä on alueen yhtenäisyyden takia tärkeä Jotain puuttui Kysymys: Miten arvioit näitä esiselvityshankkeen kysymyksiä? Puuttuiko mielestäsi jotain tärkeää tai oliko jotain, mitä et pitänyt tarpeellisena? Alueen tulevaisuudesta ei erikseen kysytty: Miten saadaan alueen vetovoima ja viihtyvyys pidettyä tulevaisuudessa? Huomattava, että yhdistysten vaikutus alueen vetovoimaan ja viihtyvyyteen on suuri. Ympäristön yleiseen viihtyvyyteen on erikseen kiinnitettävä huomiota, järjestetään yhteisiä talkoita epäsiistin ympäristön kaunistamiseksi Oleellista olisi lisäksi paneutua siihen, miten ihmiset oikeasti saadaan mukaan. Nyt tilanne on se, että ensin ihmiset ovat kiinnostuneita, mutta sitten eivät kuitenkaan osallistu Ja vielä! Löytyisipä alueen ihmisten välille sellainen henki ja fiilis, jossa voitaisiin todeta yhteiset tavoitteet mm. viihtyvyyden ja turvallisuuden saralla. Tavoitteena on saada yhtenäinen porukka, joka puhaltaa samaan hiileen. Pitää kyetä muodostamaan yhteinen päätös tai mielipide, jonka takana sitten pysyvät. Pitää päästä eroon kuppikunnista, selkään puukottajista, sooloilusta ja asioiden henkilöitymisestä. Miten saadaan kaksinapainen saari toimimaan siten, että kaikki hyötyvät? Tulevaisuudessa alueelle on saatava lisää väkeä. Tänne mahtuisi paljon lisää ihmisiä, harmittaa aina kun joku muuttaa pois Saariston erityispiirre on huomioitava, saaristonäkökulma ja sen arvot 9

10 Ympäristön tilaan ja sen kaunistamiseen on kiinnitettävä yhdessä huomio. Luodaan positiivinen vaikutus tienvarsipenkeillä, kukkaistutuksilla, roskattomuudella Mistä täältä saa ostaa kalaa kysymykseen pitäisi löytyä vastaus kaikille! Kaupan pysyminen alueella on elinehto Saaren palvelu- ja tuotanto-omavaraisuuden kasvattaminen ja monipuolistaminen on tärkeää SWOT-analyysin teko voisi antaa työkaluja alueen kehittämiseen Väestörakenteen kartoitus antaisi myös lisätyökaluja (ikä, sukupuoli, ammatti, juuret jne.) vuoden kuluttua tämä alue voi olla jotain, kun Luonnonmaa ja Merimasku on rakennettu täyteen. Isojen poikien päätökset ratkaisevat. 3. YHTEENVETO Livo-Velkua esiselvityshankkeessa kysymyksiin saatuja vastauksia ja näkemyksiä oli lähes yhtä montaa laatua kuin oli vastaajaakin. Selvästi vallitsevana näkemyksenä oli, että Livonsaaren ja Velkuan asukkaitten ja yhdistysten väliselle yhteistyölle pitää ja sille voidaan tehdä jotain. Tahtotila kehittämishankkeelle on olemassa ja kehitettävää löytyy useilta eri toiminnan lohkoilta. Tämä yhteenveto on tehty niiden vastausten pohjalta, joissa esitettiin selkeitä toimenpiteitä ja ideoita kehitettäväksi ja toteutettavaksi. Kaikki vastaukset on taltioitu ja niitä tullaan hyödyntämään varsinaisessa hankkeessa. Livonsaaren ja Velkuan välisen yhteistyön olemattomuus näkyy kyselyn vastauksissa. Haastateltavat olivat sitä mieltä, että sekä asukkaitten että yhdistysten välisen yhteistyön luomiseen ja kehittämiseen on panostettava. Asukkaat ja yhdistykset on aktivoitava yhteistyöhön ja jatkuvaan vuorovaikutukseen. Keinoja listattiin monia: yhteiset hankkeet, tapahtumat, talkoot, harrastuspiirit jne. Yhdistysten välisen yhteistyön lisäämistä perusteltiin sillä, että vain yhteistyöllä voidaan muodostaa mielipide, jolla on painoarvoa esim. päättäjien suuntaan. Usea haastateltava ehdotti yhteisen kyläfoorumin perustamista. Siinä olisivat mukana kaikki alueen yhdistykset edustajiensa, esimerkiksi puheenjohtajiensa, kautta. Koollekutsujana, tiedottajana ja sihteerinä toimisi yhteinen kyläsihteeri. Kyläfoorumin tehtävänä olisi keskustella ajankohtaisista asioista, muodostaa tarvittaessa yhteinen mielipide/lausunto, ja välittää se eteenpäin esim. päättäjille. Kyläfoorumissa alueen yhdistysten edustajat tutustuisivat toisiinsa ja toistensa toimintoihin. Kyläfoorumissa koordinoitaisiin myös yhdistysten tapahtumat, esiteltäisiin kunkin yhdistyksen toimintasuunnitelma ja päätettäisiin jostain yhteisestä projektista (yhteinen, toimintasuunnitelmaan kirjattu projekti per vuosi). Naantalin kaupungin palveluihin oltiin tyytyväisiä, huolta herätti lähinnä palveluiden säilyminen tulevaisuudessa. Haastateltavat pitivät tärkeänä sitä, että yhteisvoimin tehostettaisiin palveluiden käyttöä sekä tiedotusta ja yhteydenpitoa päättäjiin. Samaten puuttuvia palveluita (esim. liikunta, lapset ja nuoret) koettiin tärkeiksi hankkia yhdessä. Lasten ja nuorten olemattomat harrastusmahdollisuudet herättivät haastateltavissa huolta. Usea asukas ehdotti, että yhdistykset voisivat yhdessä järjestää lapsille ja nuorille 10

11 harrastusmahdollisuuksia. Tai sitten yhdistykset yhdessä voisivat kirjelmöidä asiasta kaupungin suuntaan. Samalla todettiin, että kaikki väestöryhmät tasapuolisesti vaativat huomiota ja ansaitsevat sen, että heidän elinolojaan ja viihtyvyyttään yhdessä kohennetaan. Julkisten liikenneyhteyksien toimimattomuutta korosti moni vastaaja. Julkisen liikenneyhteyden puuttuminen oman kunnan keskustaan ja sen palveluihin koettiin asiaksi, jolle olisi yhdessä tehtävä jotain. Enemmistö toivoi nykyisen bussilinjan liikennöivän suoraan Naantaliin. Moni nosti esille myös kaupungin sisäisen palveluliikenteen kehittämisen. Palvelulinjaa pitäisi markkinoida ja vuoroja lisätä käyttäjien määrän kasvaessa. Tavoitteena voisi olla päivittäiset yhteydet Naantalin keskustaan aikataulun mukaisesti vuoroilla, joihin ei erikseen tarvitsisi ilmoittautua. Alueella olevien kaupungin, yhdistysten tms. omistamien rakennusten tulevaisuus huoletti vastaajia. Pidettiin tärkeänä sitä, että yhteisvoimin tehdään töitä kaikkien rakennusten säilymisen puolesta. Ehdotettiin mm. että yhdistykset tehostavat ja kehittävät lisää käyttöä Sinervon talolle ja Livonsaaren toimintakeskukseen. Kirjelmöidään yhdessä kaupungin suuntaan rakennusten tarpeellisuudesta. Markkinointia lisätään julkaisemalla keskitetysti kaikkien rakennusten vuokrausja yhteystiedot. Kaupungin päätöksentekoon vaikuttaminen yhdessä koettiin ensisijaisen tärkeäksi. Alueen väkiluku on pieni, ja vain yhteisellä mielipiteellä koettiin olevan merkitystä kaupungin suuntaan. Ehdotettiin yhdistysten puheenjohtajista tms. koostuvan kyläfoorumin perustamista. Sen tehtävänä olisi tarvittaessa antaa lausunnot, tehdä aloitteet ja kirjelmöidä päättäjien suuntaan. Kyläsihteeri huolehtisi käytännön toimista. Usea haastateltava totesi, että kaupungin päätöksentekoon on päästävä ottamaan kantaa jo asioiden valmisteluvaiheessa. Ehdotettiin mm. yhteisiä palavereja asioita valmistelevien virkamiesten kanssa, lobbaamisen, yhteydenpidon ja tiedotuksen lisäämistä kaupungin suuntaan. Kysymys matkailun kehittämisestä herätti ristiriitaisia tunteita. Osa vastaajista katsoi, että turismia ja erityisesti Teersalon olutturismia on jo liikaa. Osa haastateltavista taas katsoi, että markkinointia, opasteita, infotauluja, houkuttimia on lisättävä. Luontoturismi ja turismi kestävän kehityksen periaatteella saivat kannatusta. Samaten alueen matkailuyrittäjien keskinäisen verkoston kohentamista pidettiin tärkeänä. Livonsaarelaisille ja velkualaisille on saatava yhteinen palveluhakemisto. Tätä mieltä olivat kaikki vastaajat. Yhteisestä palveluhakemistosta löytyvät kaikki alueen palvelut (myös vapaa-ajan asukkaitten palvelut), yritykset, yhdistykset, suoramyyntiä harjoittavat tuottajat, nähtävyydet, luontopolut, koko alueen kartta jne. Hakemisto julkaistaan netissä ja mukaan otettavana esitteenä ja sitä päivitetään kerran vuodessa keväällä. Alueelle on myös saatava yhteinen tapahtumakalenteri. Tapahtumat on koordinoitava siten, että päällekkäisyyttä ei esiintyisi. Yhteinen kalenteri löytyy netistä ja paperiversiona alueen yrittäjiltä, kaupoista, ravintoloista, Kummelista, ilmoitustauluilta jne. Tapahtumakalenteriin kerätään alueen jokaisen yhdistyksen tapahtumat, ja sitä päivitetään tarpeen tullen. Yhteisellä tiedotuksella saadaan 11

12 viesti paremmin perille alueen asukkaille, vapaa-ajan asukkaille ja satunnaisille matkaajille, ja täten tapahtumien osallistujamäärät kasvavat. Alueella myynnissä olevat tontit, asunnot, mökit ja tilat kiinnostavat ostajia. Monelta paikalliselta tiedustellaan jatkuvasti alueella myynnissä olevia rakennuksia jne. Ongelmaksi koettiin se, että tietoa ei ole keskitetysti saatavilla missään. Ostaja joutuu itse haravoimaan useasta lähteestä haluamaansa. Osa haastatelluista katsoi, että kiinteistönvälittäjät saavat hoitaa tämän asian, että tämä ei kuulu yhdistysten toimenkuvaan. Osa taas katsoi, että olisi erinomaista palvelua, jos tällainen lista voitaisiin toteuttaa esim. yhdistysten nettisivuille. Yhteisen kyläsuunnitelman tekeminen herätti keskustelua, uteliaisuutta ja kysymyksen, mitä kyläsuunnitelma oikeasti hyödyttää. Kyläsuunnitelman kytkeminen kaupungin saaristo-ohjelmaan konkreettiseksi aluetta koskevaksi toimenpideohjelmaksi sai kannatusta. Todettiin, että olisi tärkeää päästä itse määrittämään sitä, minkälaisen alueen halutaan olevan esim. 10 vuoden kuluttua. Kyläsuunnitelma pitäisi toteuttaa konkreettisena, yhdelle A4-arkille mahtuvana listana ongelmista ja niiden ratkaisuista (esim. tietoliikenneyhteyksien nykytilan kuvaus, tavoitteiden kuvaus, toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään, tarvittava rahoitus, aikataulu). Haastateltavat totesivat olevansa valmiita toimimaan vapaaehtoispohjalta alueen hyväksi, jokainen omien mahdollisuuksiensa ja jaksamisensa puitteissa. Toivottiin, että myös muut kuin johtokuntien ja hallitusten ihmiset saataisiin mukaan vapaaehtoistyöhön alueen hyväksi. Tämä Livo-Velkua esiselvityshanke koettiin tärkeäksi. Erittäin tärkeä arvosanan antoi 17 haastateltavaa 41:stä. Osa suhtautui odottavasti, ja katsoi, että arvosana voidaan antaa sitten, kun lopputulos on selvillä tai tästä esiselvityshankkeesta seuraa hanke, jossa esiinnousseita asioita ryhdytään toteuttamaan. Esiselvityshankkeen kysymykset saivat kiitosta kattavuudestaan. Osa vastaajista toivoi, että alueen tulevaisuudesta olisi erikseen esitetty kysymys. Samaten toivottiin, että ympäristöasiat olisi erikseen mainittu. Loppuun vielä kaksi avointa, haastateltaviakin askarruttanutta, kysymystä: Miten saadaan mukaan toimintaan myös muut kuin yhdistysten johtokuntien/hallitusten jäsenet? Miten saadaan alue toimimaan kokonaisuutena siten, että kaikki tuntevat hyötyvänsä? Lopuksi on vielä yhteenvetona todettava, että tarpeet yhteistyön luomiselle ja alueen kehittämishankkeelle ovat vahvoina olemassa. Seuraava vaihe on varsinaisen hankkeen totuttaminen. Siitä seuraavassa luvussa lisää. 4. SUUNNITELMA VARSINAISEKSI HANKKEEKSI (HANKESUUNNITELMA) Livo-Velkua esiselvityshanketta on tarpeen jatkaa varsinaisella hankkeella. Hankkeessa ryhdytään kehittämään ja toteuttamaan Livonsaaren ja Velkuan välistä yhteistyötä esiselvityshankkeen tulosten pohjalta. 12

13 Toteuttamiskelpoisia ideoita ja näkemyksiä on niin paljon, että toimenpiteet vaativat pitkäkestoista kehittämistyötä ja henkilön (kyläsihteerin), joka työkseen vastaa hankkeesta. On mahdotonta toteuttaa kehittämistoimenpiteet talkoo- tai vapaaehtoistyönä, sillä tehtävä on suuri. Kyläsihteerin tehtävänä on toteuttaa esiselvityshankkeen tulokset ja toimia kylien välisen yhteistyön edistämiseksi. Kyläsihteeri miettii kokonaisuutta ja sen hallintaa, tiedottaa, kokoaa tekijät jne. Samalla hän toimii tarvittaessa alueen yhdistysten avustajana. Haetaan Leader-rahoitusta, joka mahdollistaa yhteisen kyläsihteerin tai kyläkoordinaattorin palkkaamisen alueelle. Hankkeen nimi Livonsaari ja Velkua etupäässä erinomaista Hakija Velkuan saaristolaisyhdistys ry Yhteistyötahot Livonsaaren kyläyhdistys ry Pyritään saamaan myös muut alueen toimivat yhdistykset mukaan (Eläkeliitto Lemu-Askainen- Velkuan yhdistys ry, Livonsaaren metsästäjät, Livonsaaren yhteisökylä, Velkuan kalastajaseura ry, Velkuan koulun kannatusyhdistys ry, Velkuan Kummeli ry, Velkuan Martat ry, Velkuan metsästysseura Saukko, Velkuan vapaaehtoinen pelastuspalvelu ry). Hankkeen tausta Tämä on varsinainen hanke Livo-Velkua esiselvityshankkeen jälkeen. Hanke vastaa esiselvityshankkeessa saatujen tulosten toteuttamisesta. Hankkeen toteutusaika ja toimenpiteet/toteutus Hankkeen toteutusaika on Hankkeen toimenpiteiden, sisällön ja tavoitteiden toteutuksesta vastaa hankerahoituksella palkattu puolipäiväinen kyläsihteeri. Kyläsihteerin työtä valvovat ohjausryhmä ja paikalliset yhdistykset. Toimenpiteiden ja tavoitteiden kuvaus on kirjattu seuraavaan kohtaan. Hankkeen kohderyhmä, sisältö ja tavoitteet Kohderyhmänä ovat kaikki Livonsaaren ja Velkuan vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat. Lisäksi kohderyhmään luetaan alueella toimivat yrittäjät, palveluntarjoajat, turistit ja satunnaiset kävijät. Hankkeen sisältö, tavoitteet ja toimenpiteet koostuvat Livo-Velkua esiselvityshankkeen tuloksista ja niiden toteuttamisesta vastaa palkattu kyläsihteeri: Alueen ilmapiirin, yhteishengen ja asukkaitten välisen kanssakäymisen kehittäminen (tekemällä asioita yhdessä, järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia, talkoita, tapahtumia jne.) 13

14 Asukaslähtöisyydestä huolehtiminen, keskustelukulttuurin ja jatkuvan vuorovaikutuksen edistäminen Alueen yhdistysten välisen kanssakäymisen lisääminen perustamalla kyläfoorumi yhdistysten puheenjohtajista tai vastaavista. Kyläfoorumi muodostaa tarvittaessa yhteisen mielipiteen ja lausunnon päättäjien suuntaan. Ottaa tarvittaessa kantaa esim. liikenneyhteyksien kehittämiseen. Yhdistysten välisten tapaamisten, yhteydenpidon, koordinoinnin ja tiedotuksen lisääminen. Vuosittaisen yhdistysten toimintasuunnitelmiin kirjattavan projektin vastuuhenkilönä toimiminen. Alueella olevien palveluitten käytön tehostaminen yhteistyöllä ja tiedotuksella sekä kampanjointi palveluitten ja niiden kehittämisen puolesta Alueella olevien julkisten rakennusten käytön tehostaminen yhteistyöllä ja tiedotuksella sekä kampanjointi niiden säilymisen puolesta Kaupungin päätöksentekoon vaikuttamisen mekanismien kehittäminen mm. luomalla tiiviimmät (tiedotus)yhteydet virkamiehiin ja luottamushenkilöihin Alueen edunvalvontaan osallistuminen Matkailuun panostaminen perustamalla alueen matkailuyrittäjien yhteistyötä ja verkottumista edesauttava rinki Livonsaaren ja Velkuan yhteisen palveluhakemiston suunnittelu ja toteutus Livonsaaren ja Velkuan yhteisen tapahtumakalenterin suunnittelu ja toteutus Kyläsuunnitelman toteuttaminen toimenpidesuunnitelmana, johon yksinkertaisimmillaan kirjataan alueella todetut ongelmat, niiden nykytilan kuvaus, ratkaisut/tavoite ja toimenpiteet, aikataulu, rahoitus, seuranta. Vapaaehtois- ja talkootyövoiman hankinta mm. kehittämällä erilaisia porkkanoita ja palkintoja Alueen kokonaisvaltaisen tiedotuksen kehittäminen Rahoitus Hankkeen kustannuksiin haetaan Leader-rahoitusta. Hankkeen omarahoitusosuus kerätään hankkeeseen osallistuvilta yhdistyksiltä. Tiedotus (Viestintäsuunnitelman kohderyhmät ja keinot) Paikalliset asukkaat, yhdistykset, yrittäjät Hankkeen alkamisesta, etenemisestä ja tuloksista informoidaan säännöllisesti kylien asukkaita yhteisessä Velkuan ja Livonsaaren alueen viikkotiedotteessa (ilmestyy joka toinen viikko) sekä Velkuan saaristolaisyhdistyksen ja Livonsaaren kyläyhdistyksen nettisivuilla. Hankkeelle voidaan myös perustaa omat nettisivut. Lisäksi käytössä ovat alueen ilmoitustaulut. Järjestetään asukas- ja yhdistysiltoja, joissa keskustellaan yhteisistä asioista sekä tiedotetaan hankkeesta ja sen etenemisestä. Sosiaaliseen mediaan panostetaan (mm. Facebook) Loppuraporttia jaetaan tulosteena ja verkkosivuilla. Naantalin kaupunki, kylätoimijat, muut tahot Naantalin kaupunkia (virkamiehet ja luottamusmiehet) informoidaan hankkeen alkamisesta, etenemisestä ja tuloksista. Kaupungin viralliseen tiedotuslehti Nastaan (ilmestyy joka toinen 14

15 kuukausi) toimitetaan juttuja. Hankkeen alkamisesta, etenemisestä ja tuloksista tiedotetaan mm. Naantalin alueen kyläyhdistyksille, alueen Leader-toimintaryhmille, Varsinais-Suomen kyläasiamiehelle, saaristoasiamiehelle. Toimitetaan itse juttuja mm. valtakunnalliseen kylien ja paikalliskehittäjien Maaseutu Plus lehteen. Media Mediaan pidetään säännöllisesti yhteyttä ja tarjotaan juttuvinkkejä. Hankkeesta pidetään useita tiedotustilaisuuksia (esim. alkaminen, puoliväli, tulokset). Samaten mediaa pidetään hankkeen tasalla lehdistötiedotteilla. Esiselvityshankkeen toteutus: Hankevastaava Ulla Piippo, Livonsaaren kyläyhdistys ry:n sihteeri, Pohjanpääntie 180, Livonsaari, Velkuan yhteyshenkilö Outi Tikkanen, Velkuan saaristolaisyhdistys ry:n varapuheenjohtaja, Meriharakantie 1, Velkua,

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen

Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen Osallisuuskysely 2015 Yli 65-vuotiaat vastaajat 30.10.2015 Elina Antikainen 1. Ikäsi Yhteensä 34 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue (äänestysalueittain) Muut asuinalueet: Linnankoski

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

CADDIES asukaskyselyn tulokset

CADDIES asukaskyselyn tulokset CADDIES asukaskyselyn tulokset Kysely toteutettiin 27.4.-17.5.2009 Kyselyyn vastattiin Internet-pohjaisella lomakkeella osoitteessa http://kaupunginosat.net/asukaskysely tai paperilomakkeella Arabianrannan,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Tämän kyselyn tarkoitus oli löytää Pohjois-Pohjanmaan kylätoiminnan tärkeimmät kehityskohteet sekä saada tietoa maakunnallisen kyläyhdistyksen, Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan

Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Nuva ry:n kysely nuorten vaikuttamismahdollisuuksista kunnassaan Kyselyn tuloksia käytetään lasten ja nuorten valtuutetun huoneentaulun koostamiseen. Kyselyn tuloksissa on yhdistetty alkuperäiset viisiluokkaiset

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

TTYHY:n jäsenkysely 2014

TTYHY:n jäsenkysely 2014 TTYHY:n jäsenkysely 2014 1. Oletko saanut yhdistyksestä tarvitsemaasi apua tai palvelua? Kerrotko missä onnistuimme tai mitä jäit kaipaamaan. en Rakenneuudistus: työsopimukseen lisätty koeaika tiettyyn

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

VETY-hanke. Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä. Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen. Jenni Sademies, 12.11.

VETY-hanke. Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä. Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen. Jenni Sademies, 12.11. VETY-hanke Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen Jenni Sademies, 12.11.2013!"#$%&%!'('')*+,-.+/0%/1)-.*/02/11-.)..3%/*+)-.0..3%4%5336'7(786-.)7278%9-)::3+/.6).67.%;/%4%

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toiminnan painopisteet ovat

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toiminnan painopisteet ovat NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (7) Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toiminnan painopisteet ovat nuoret +15 nuorten yrittäjyyden tukeminen ja heidän keskinäinen verkottuminen nuorten työllistäminen yhdistyksen

Lisätiedot

Miksi ei? Mieti (ja kirjoita paperille)paras kuulemasi (TEKO-)syy miksi ei joku kuulu liittoon.

Miksi ei? Mieti (ja kirjoita paperille)paras kuulemasi (TEKO-)syy miksi ei joku kuulu liittoon. Miksi ei? Mieti (ja kirjoita paperille)paras kuulemasi (TEKO-)syy miksi ei joku kuulu liittoon. Järjestäminen MIKSI?????? Jäsenmäärän ja järjestäymisasteenlasku Mitä? Mitä Sinä tarvitset, että olet valmis

Lisätiedot

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 Tämä on Visuveden kylän asukkaille - vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille - tarkoitettu kysely kyläyhteisömme kehittämisen pohjaksi. Kyselyn järjestää Visuveden Kyläyhdistys

Lisätiedot

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Aika: 28.1.2016 klo 17.00 18.28 Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Paikka: Kaupungintalo, Kataja Läsnäolijat ( erillinen luettelo) 1. Yhres

Lisätiedot

VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA

VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA VESANTO KYSELY VESANNON TULEVAISUUDESTA Kuntien asema muuttuu lähitulevaisuudessa merkittävästi sote- ja maakuntauudistusten myötä. Myös Vesannon kunta valmistautuu näihin muutoksiin laatimalla uuden strategian

Lisätiedot

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä

KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä KOTIRUKKANEN työryhmä yhteistyön lisäämiseksi asumisyksiköissä Mitä Kotirukkasella tavoitellaan? Kotirukkasen avulla tiivistetään yhteistyötä asumisyksikön työntekijöiden, asukkaiden ja läheisten välillä.

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

Miten perustamme Naapuruuspiirin?

Miten perustamme Naapuruuspiirin? Miten perustamme Naapuruuspiirin? Naapuruuspiiri-idea Pyritään luomaan Verkosto, jossa olisi eri toimijoita asuinalueilta esim. asukasyhdistykset, koulut, seurakunnat, sosiaali- ja terveystoimi, yksityiset

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf

ITU-kylät. Kyläsuunnittelu. Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Kyläsuunnittelu Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf 1 Itä-Uudenmaan Kylät ry Östra Nylands Byar rf Perustettu vuonna 2000 Itäisen Uudenmaan alueen kylien edunvalvoja sekä kyläyhdistysten etujärjestö

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014.

Wiitaunionin liikuntakysely. Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakysely Wiitaunionin liikuntakysely toteutettiin loka-marraskuussa 2014. Wiitaunionin liikuntakyselyssä kartoitettiin Viitasaaren ja Pihtiputaan yli 16-vuotiaiden asukkaiden liikunta-aktiivisuuden

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN?

YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? Kehittämistehtävä (AMK) Hoitotyö Terveydenhoitotyö 3.12.2012 Elina Kapilo ja Raija Savolainen YHTEISTYÖSTÄ LISÄVOIMAA YHDISTYKSILLE -MITEN PÄÄSTÄ ALKUUN? -Artikkeli julkaistavaksi Sytyn Sanomissa keväällä

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014 Sepra on käynnistämässä kaksi uutta koordinaatiohanketta: KAAKON KEHITTYVÄT KYLÄT ja KAAKON KYLÄKUNNOSTUKSET MIHIN TUKEA SAA? 1) Kaakon kehittyvät

Lisätiedot

Kuopion Yrittäjien strategia

Kuopion Yrittäjien strategia Kuopion Yrittäjien strategia 2018-2020 ARVOT Ohjaavat päätöksen tekoa Rohkeus Luotettavuus Uusiutumiskyky TOIMINNAN TARKOITUS, MISSIO Miksi olemme olemassa? Pidämme yritysten puolta ja yrittäjistä huolta

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi

Leader-info. Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori. karhuseutu.fi Leader-info Yhteisökeskus 11.11.2015, Pori Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja mikroyritysten

Lisätiedot

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta

Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta Nuorten käsityksiä palveluista ja niiden järjestämisestä, toimintatavoista ja tiedottamisesta SUUNNITELMATYÖN TILANNEKATSAUS 03.05.07/ Mari Mikkola Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden

Lisätiedot

BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET

BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET 12.11.2015 BOX BIKE HELSINKI-HANKE HAKEMUSOHJEET Hakemuksen täytyy sisältää seuraavat asiat ja tiedot: 1. Esitelkää itsenne. Kertokaa nimenne, ikänne ja missä päin Helsinkiä asutte. Joukkueessa täytyy

Lisätiedot

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Itäkeskus Visio Viihtyisä, toimiva ja maaseutumainen kylä, joka tarjoaa lähipalveluina riittävät peruspalvelut asukkailleen,

Lisätiedot

Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa. vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt

Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa. vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt Epilepsiajärjestötyön tulevaisuusvalokeilassa yhdistysten vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki Ryhmätyöt Ryhmätyöt 1. Puheenjohtajan tärkein tehtäväon uuden puheenjohtajan löytäminen, jatkon varmistaminen,

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

Henkilöstökyselyn tulokset

Henkilöstökyselyn tulokset Henkilöstökyselyn tulokset 18.12.2017 Kyselyn toteuttaminen Vastauksia 616/1800 = 34 % Kyselyaika: 26.10 13.11.2017 Sivistyspalveluiden ja sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö suurimmat vastaajaryhmät

Lisätiedot

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke

MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke MITÄ HANKEALUEILLA ON TEHTY? Katsaus paikalliseen kehittämistyöhön Johanna Lång & Saara Perälä KAMPA-hanke 12.2.2013 Kokkola ja Kruunupyy Kehittämisen painopistealueet: 1. Vuorovaikutuksen lisääminen sosiaali-

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer!

Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Ihmisten kokoisille ideoille! För dina idéer! Trygga och aktiva byar Hankkeen tarve ja tausta yhteiskunta muuttuu nopeasti ja varsinkin maaseutualueiden palveluita supistetaan kylien turvallisuussuunnitelmilla,

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely

Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Kaikille Hämeenlinnan seutukunnan yhdistyksille suunnattu kokoontumistilojen käyttö- ja tarvekysely Hattula, Hämeenlinna (sekä kantakaupunki että liitoskunnat), Janakkala Toteutus: Linnaseutu ry / Pitäjärinki-hanke

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja

Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena. Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne hanke järjestöjen ja maakunnan sekä kuntien yhteistyön tukena Maire Vuoti Vs.Toiminnanjohtaja Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hanke Tavoite: Hanke tukee maakunnan

Lisätiedot

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta

Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta ja vapaaehtoistoiminnasta Haastattelukysely 12.9.2011 Lanun aukiolla SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO 11. marraskuuta 2011 Kyselyllä tietoa Kumppanuuskeskuksesta

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Reilun Pelin työkalupakki: Työkäytäntöjen kehittäminen Tavoite Oppia menetelmä, jonka avulla työyhteisöt voivat yhdessä kehittää työkäytäntöjään. Milloin työkäytäntöjä kannattaa kehittää? Työkäytäntöjä

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014

Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Päihdetilannekysely Espoossa 3.3.-15.4.2014 Ota kantaa Espoon päihdetilanteeseen Kyselyllä kartoitettiin Espoon asukkaiden päihteisiin, tupakkaan ja rahapeleihin liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä päihdehaittojen

Lisätiedot

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring

The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring The Finnish Network For Organisations Supporting Family Caring Perustettu 2005 Suomen Toimii yhdyselimenä omaishoidon alalla tai siihen läheisesti liittyvällä alueella Suomessa toimivien järjestöjen, säätiöiden

Lisätiedot

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen 10 9 8 7 6 5 3 Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Jonkin verran samaa mieltä Täysin samaa mieltä Fiskarsissa on hyvä asua Saan apua naapureiltani sitä

Lisätiedot

Positiivinen vaikutus. Kettukin verkostopäivä Elisa Lientola

Positiivinen vaikutus. Kettukin verkostopäivä Elisa Lientola Positiivinen vaikutus Kettukin verkostopäivä 2.11.2017 Elisa Lientola Mikä on se muutos mikä halutaan Mikä on epäkohta ja miksi se on ongelma? Mihin tarvitaan parannus? Selkeä viesti Onko ratkaisu olemassa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Temmeksen kyläyhdistys ry Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Sivu 2(8) Yleistä Temmeksen kyläyhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa asukkaiden asumisolosuhteisiin, - ympäristöön, -viihtyvyyteen

Lisätiedot

ELÄMÄSI PARAS VIIKKO? Prometheus-leirit kesällä 2018

ELÄMÄSI PARAS VIIKKO? Prometheus-leirit kesällä 2018 ELÄMÄSI PARAS VIIKKO? Prometheus-leirit kesällä 2018 Prometheus-aikuistumisleiri eli protuleiri Sitoutumattomia aikuistumisleirejä, joille kaikki ovat tervetulleita kehittämään maailmankatsomustaan ja

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen

Winter is an attitude. Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude Elävä kaupunkikeskusta Juhlakonferenssi 29.8.2012 Tuottaja Saara Saarteinen Winter is an attitude: Projektin tavoite 1) Winter is attitude projektin avulla halutaan elävöittää

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton. Kokouksen puheenjohtajaksi valittautui Kaisa, joka avasi kokouksen klo

Mannerheimin Lastensuojeluliiton. Kokouksen puheenjohtajaksi valittautui Kaisa, joka avasi kokouksen klo Mannerheimin Lastensuojeluliiton Toijalan yhdistys ry Hallituksen kokous Laaksola 6.10.2014 klo 17.30 PÖYTÄKIRJA nettiversio PÖYTÄKIRJA 1. Kokouksen avaaminen Kokouksen puheenjohtajaksi valittautui Kaisa,

Lisätiedot

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset

Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Hykkilä-Lunkaan kyselytulokset Sisältö Johdanto... 2 1. Kylän sijainti... 2 2. Vastaajien tiedot... 3 3. Kylän nykytila... 5 4. Kylän tulevaisuus ja kehittämisnäkemykset... 9 5. Palvelutarpeet... 13 6.

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi Tammikuu 2016 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Maija Puolakanaho etunimi.sukunimi@naantali.fi puh 0400 638 398 SAARISTOMARSSI Jo perinteeksi muodostunut saaristomarssi järjestetään lauantaista sunnuntaihin

Lisätiedot

Turvallisuus ja turvattomuus hyvien väestösuhteiden näkökulmasta

Turvallisuus ja turvattomuus hyvien väestösuhteiden näkökulmasta Turvallisuus ja turvattomuus hyvien väestösuhteiden näkökulmasta Panu Artemjeff & Mia Luhtasaari 6.3.2017 2/10 Väestöryhmät ovat ryhmiä, joihin ihmiset tuntevat kuuluvansa: Perhe & suku Ammattiryhmät Mitä

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Niina Lampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori

Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa. Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Sosiaalinen Media organisaation kommunikoinnissa Jukka Ruponen, IT Arkkitehti, Innovaattori Hiljaista tietoa syntyy kun yhteisöllistä keskustelua ja tiedonvaihtoa ei tapahdu vaan kommunikointi rajoittuu

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely. kevät 2011

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely. kevät 2011 Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys ry:n jäsenkysely kevät 2011 Vastaajamäärä yhteensä 32 kpl. Vastaajien ikäjakauma Ikä Vastaajien lkm % Alle 20 v. 0 0 21-25 v. 0 0 26 30 v. 3 10,0 31 35 v. 0 0 36

Lisätiedot

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 Etelä-Kymenlaaksoon turvallisuutta yhteistyöllä Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 21.5.2013 1 Virojoella 19.11.2012 tapaamisessa tuotettuja turvallisuuteen

Lisätiedot

KYLÄN ABC. turvallisuussuunnittelun. Kylien turvallinen ja toimiva arki

KYLÄN ABC. turvallisuussuunnittelun. Kylien turvallinen ja toimiva arki suomeksi KYLÄN turvallisuussuunnittelun ABC Kylien turvallinen ja toimiva arki Törmäätkö kylälläsi ongelmiin, jotka mielestäsi kaipaisivat ratkaisuja? Ongelmat voivat olla erilaisia arjen epäkohtia vaikkapa

Lisätiedot

Haastepyöräily kysely 2015

Haastepyöräily kysely 2015 Haastepyöräily kysely 2015 1. Kunnan/kaupungin nimi Punkalaidun Harjavalta Kankaanpää Pyhäranta Parkano Kemiönsaari Siikainen Eura Ulvilan kaupunki Kihniö Kokemäen kaupunki Mynämäki Köyliö Taivassalo Huittinen

Lisätiedot

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä

Kuntalaiskyselyn tulokset. Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Kaupunginkanslia / Suunnittelu ja rahoitusryhmä Kuntalaiskyselyn tulokset Taustatiedot: Vastauksia 178 N 55% M 45% Taustatiedot: ammatti 3 % 8 % 8 % 3 % 1 % 16 % 25 % 36 % Koululainen Kunnan tai valtion työntekijä Yrittäjä Työtön Opiskelija Töissä yksityisellä

Lisätiedot

Vaskion kyläkyselyn tuloksia

Vaskion kyläkyselyn tuloksia Vaskion kyläkyselyn tuloksia ke 15.10.2014 Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (134 vast.) Kumio 8 % Pampari - Toivila 37 % Vaskion kirkko - Ruotsala 24 % Sahala Perälä - Kuttila 9 % Heinäsuo 9 % Kierla

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen

Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy. Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen Asiakastyytyväisyystutkimus Turun Seudun Jätehuolto Oy Pientalojen ja vapaa-ajanasuntojen asukkaat 8..0 - ote: tyytyväisyys jätteenkuljetukseen ja tiedonsaantiin Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä

Palveluverkkotyöryhmä. Viestintä + Palveluverkkotyöryhmä Viestintä + Sisältö n Ymmärrämmekö sidosryhmiä? n Ymmärretäänkö meitä? n Mistä sidosryhmät saavat tietoa palveluverkkoasioista ja keneltä? n Mikä voi mennä pieleen jos viestintävastuu

Lisätiedot

- Kupla kuvastaa kantavaskiolaisen ja muualta Vaskiolle tulleen tapaamista

- Kupla kuvastaa kantavaskiolaisen ja muualta Vaskiolle tulleen tapaamista - Omanlainen maaseutukylä, jossa paljon lapsiperheitä - Salon kaupungin taloudellinen ahdinko sekä nykyaikaiset verkostoitumisen ja markkinoinnin vaatimukset ovat nähtävissä kaikessa kylän toiminnassa

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Raportti Heidi Oinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry osallisuushanke Salli Toukokuu 2013 Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekyselyn

Lisätiedot