SINETTISEURAN LAATUKÄSIKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SINETTISEURAN LAATUKÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 SINETTISEURAN LAATUKÄSIKIRJA SISÄLLYS Lukijalle NUORI SUOMI SINETTISEUROJEN LAATUKRITEERIT Eettiset ja kasvatukselliset periaatteet 1. Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta Seuran toiminta on kasvatuksellista Seuran toiminta on liikunnallisesti monipuolista Seuran organisointi ja toiminnan toteutus 4. Seurassa on nuorisotoiminnasta vastaava henkilö Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista Seuran alle 16-vuotiaiden ryhmissä on sovittu Pelisäännöt sekä lasten että lasten vanhempien kanssa vuotiaiden ryhmissä pelisäännöt on sovittu nuorten ja valmentajien kesken Seurassa kiitetään kaikkia seuratoimihenkilöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä Ohjaajien ja valmentajien osaaminen 8. Seuran ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen Seurassa huolehditaan suunnitelmallisesti ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämisestä SINETTISEURAN AUDITOINNISSA KÄSITELTÄVIÄ ASIOITA, KUN SEURALLA ON JO SINETTI SINETTISEURAPALVELUT N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

2 LUKIJALLE Hyvä Nuori Suomi Sinettiseuran edustaja. Kädessäsi on Sinettiseuran laatukäsikirja, jonka tarkoituksena on kartoittaa seuran lasten liikunnan tasoa peilaten sitä Sinettiseurojen kriteereihin. Sinettiseurat ovat suomalaisen lasten ja nuorten urheilun laatuseuroja ja laadun mittarina on jokaisesta toiminnassa mukana olevasta lapsesta välittäminen. Sinettiseuroissa tehdään arvokasta työtä lasten hyväksi. Sinetti puolestaan kannustaa seuratyöntekijöitä jatkamaan upeaa työtä oman seuran lasten ja nuorten parissa. Laatukäsikirjan rakenne on kaksijakoinen. Laatukriteerit esitellään kirjan vasemman puoleisilla sivuilla. Oikean puoleisilla sivuilla on kuhunkin kriteeriin liittyviä kysymyksiä, joihin vastaamalla selviää, miten kyseiset asiat seurassa juuri sillä hetkellä ovat. Sinettikriteerien toteutumista arvioidaan auditointitilaisuuksissa laatukäsikirjan avulla. Sinettiseurojen laatutason tarkastajana ja kehityksen seuraajana toimii oman lajiliiton nimeämä henkilö, joka suorittaa auditoinnin yhdessä SLU- alueen tai oman lajiliiton vastuuhenkilön kanssa. Auditointi tehdään Sinettiä tavoittelevalle seuralle, Sinetin saaneelle seuralle kahden vuoden kuluttua Sinetin myöntämisestä ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Toivottavasti auditointitilaisuudet ovat kannustavia ja antavat motivaatiota jatkaa laadukkaalla toimintalinjalla. Sinettiseuraterveisin Eija Alaja Nuori Suomi ry Yhteystiedot: Eija Alaja, Nuori Suomi ry, Radiokatu 20, Helsinki puh: (09) tai N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

3 SINETTISEUROJEN LAATUKRITEERIT Eettiset ja kasvatukselliset periaatteet 1. Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta Miten jokainen mukana oleva lapsi ja nuori tulee huomioiduksi seuran toiminnassa? Jokaisen mukana oleva lapsen ja nuoren huomiointi merkitsee tasavertaista jäsenyyttä ryhmässä. Jokaisen tulee saada huomiota, kannustusta ja opastusta riippumatta siitä, kuinka kovaa hän juoksee tai montako maalia hän tekee. Urheilumenestys ei saa vaikuttaa lapsen ja nuoren arvostamiseen ihmisenä. Jokainen lapsi kaipaa huomiota ja lapsen tulee voida tuntea olevansa tärkeä. Jokaisen huomiointi tarkoittaa myös sitä, että kaikki pääsevät osallistumaan tai pelaamaan. Joukkuelajeissa yksikään lapsi tai nuori ei saa istua koko aikaa vaihtopenkillä saamatta peliaikaa. Lapsille peliaika tulee jakaa tasapuolisesti. Tasapuolisuutta ei ole se, että vilttiketjulaiset pääsevät pelin lopussa pariksi minuutiksi kentälle. Peliaikaa ei myöskään pidä mitata sekuntikellolla. Reilu suhtautuminen tasapuoliseen peluuttamiseen ja sen toteuttamiseen käytännössä toimivat lasten urheilun ohjeena. Tasapuolisuutta ei ole myöskään se, että yksilölajeissa ohjaaja tai valmentaja keskittyy lähes koko harjoituksen ajan lahjakkaimpiin ja antaa heikommille vain muutaman vinkin. Tasapuolisuudesta ei kerro sekään, että varavoimistelijat ja varaluistelijat ovat aina vain varalla. Kaikki pääsevät osallistumaan tasavertaisina Kaikkia kannustetaan taitotasosta riippumatta Vilttiketju- ja varavoimistelijaongelmaa ei ole Jokaista lasta arvostetaan, erilaiset lapset huomioidaan Lapsesta ollaan kiinnostuneita ja hän saa palautetta omasta onnistumisestaan rakentavassa hengessä 6 N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

4 Joukkuelajit: Miten seurassa on varmistettu, että kaikki halukkaat pääsevät pelaamaan eikä vilttiketjuongelmaa esiinny? Yksilölajit: Miten seurassa varmistetaan, että kaikille lapsille tarjotaan motiiviensa mukaista ohjausta ja valmennusta? Miten seurassa varmistetaan se, että kaikilla halukkailla lapsilla on mahdollisuus osallistua kilpailuihin / peleihin ja muihin tapahtumiin? Miten seurassa seurataan edellä mainittujen asioiden toteumista? N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A 7

5 2. Seuran toiminta on kasvatuksellista Miten kasvatukselliset asiat on huomioitu seuran toiminnassa? Kasvatukselliset asiat ovat osa lasten ja nuorten urheiluseuratoimintaa. Ohjaajilla ja valmentajilla on erinomainen mahdollisuus ohjata lapsia ja nuoria muissakin kuin liikuntataitojen oppimisessa. Ryhmän tai joukkueen pelisääntökeskusteluissa sovitaan yhdessä ryhmän ja ryhmäläisten käytöstavoista, suhtautumisesta muihin ryhmän jäseniin ja kilpailijoihin, pukeutumisesta harjoituksissa, yhteisistä välineistä huolehtimisesta, karkinsyönnistä kisamatkoilla, yms. Lasten ohjaajat ja nuorten valmentajat sopivat yhdessä vanhempien kanssa kasvatuksellisista periaatteista esim.lasten osallistumisesta peleihin ja kilpailuihin, vanhempien roolista kilpailutapahtumissa, päihteiden käytöstä, lasten osallistumisesta harjoituksiin, toimintamaksuista jne Kasvatuksellisissa asioissa on hyvä muistaa, että lapset ja nuoret oppivat mallista. He ottavat aikuisista esimerkkiä jatkuvasti. Kasvatuksellisuudelta on pohja poissa, jos ohjaajat, valmentajat ja vanhemmat ovat epäreiluja, haukkuvat tuomareita, kiroilevat, tupakoivat kentän laidalla ja muutenkin käyttäytyvät huonosti tai epäurheilijamaisesti. On tärkeää, että toiminnassa mukana olevat aikuiset sopivat yhdessä siitä, millaista käyttäytymismallia he haluavat omalla toiminnallaan lapsille ja nuorille opettaa. Vastuu kuuluu kaikille seurajohtajille, ohjaajille, valmentajille, vanhemmille, huoltajille, joukkueenjohtajille kaikille toiminnassa mukana oleville aikuisille. Lasten kasvun ohjaukseen kiinnitetään huomiota ja huonoon käytökseen puututaan Kasvatuksellisia asioita toteutetaan yhteistyössä kodin kanssa Vanhempien ja lasten kanssa sovitaan yhdessä toiminnan pelisäännöistä Seuran aikuiset näyttävät hyvää esimerkkiä omalla käyttäytymisellään 8 N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

6 Mitä kasvatuksellisia, yhteisesti sovittuja periaatteita seurassa on? Miten seurassa toimitaan, jos joku ei noudata yhteisesti sovittuja periaatteita? Miten seurassa toimitaan, jos seuran toiminnassa mukana olevat aikuiset tai lasten vanhemmat antavat huonoa esimerkkiä omalla käyttäytymisellään? Miten seurassa tarkkaillaan kasvatuksellisuuden toteutumista? N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A 9

7 3. Seuran toiminta on liikunnallisesti monipuolista Miten lasten liikunnan monipuolisuus toteutuu seuran eri harjoitusryhmissä? Monipuolinen liikunnan perustaitojen oppiminen on jokaisen urheiluseurassa liikkuvan lapsen perusoikeus. Erilaisten taitojen oppiminen on helppoa lapsena. Lapsuudessa opitut motoriset taidot helpottavat eri lajien oppimista ja harrastamista myös myöhemmällä iällä. Taitojen oppiminen vaatii paljon toistoja. Liikunnallisesti monipuoliset harjoitukset ovat kehittäviä ja innostavia. Monipuolinen toiminta varmistaa usein myös sen, että lapset haluavat pysyä toiminnassa mukana. Siksi on tärkeää, että lasten harjoitukset ovat mahdollisimman monipuolisia ja harjoituksissa uskalletaan kokeilla paljon muitakin kuin oman lajin taitoja. Perustaitojen harjoittelemista ei pidä missään vaiheessa unohtaa, koska lajitaitojen oppiminen on vahvasti sidoksissa niiden hallintaan. Toinen osa liikunnallista monipuolisuutta on erilaisten fyysisten ominaisuuksien kehittäminen (nopeus, kestävyys, lihaskunto, liikkuvuus). Lasten fyysinen liikkuminen arjessa on vähentynyt, siksi kaikissa urheiluseuroissa lajista riippumatta on hyvä kiinnittää huomiota lasten kokonaisvaltaiseen liikkumiseen. Hyvä fyysinen kunto auttaa lasta oppimaan ja jaksamaan. Harjoittelun mielekkyys on tärkeää lasten urheilussa. Lapset jaksavat urheilla ja treenata vaikka kuinka paljon, kun se on hauskaa. Ohjelmassa on monipuolista liikuntaa, jonka toteutuksessa käytetään hyväksi myös muita lajeja Harjoitukset kehittävät lapsen fyysistä kuntoa monipuolisesti Lasten muihin harrastuksiin suhtaudutaan positiivisesti Lasten liikkumisen kokonaismäärää tarkastellaan säännöllisesti 10 N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

8 Mikä seuran ohjelmassa kertoo toiminnan monipuolisuudesta? (motoriset perustaidot ja fyysiset kuntotekijät) Miten monipuolisuuden toteutuminen käytännössä seuran eri ryhmissä ja / tai joukkueissa varmistetaan? Miten monipuolisuuden toteutumista seurataan seurassa(taidot ja fyysiset kuntotekijät)? Miten seurassa suhtaudutaan lasten ja nuorten muihin harrastuksiin? Tietävätkö seuran valmentajat, miten paljon oman ryhmän lapset ja nuoret kaiken kaikkiaan liikkuvat (päivittäin/ viikossa)? N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A 11

9 SINETTISEUROJEN LAATUKRITEERIT Seuran toiminnan organisointi ja toteutus 4. Seurassa on nuorisotoiminnasta vastaava henkilö Onko seurassa nuorisotoimintaan nimetty vastuuhenkilö? Seuran nuorisotoiminnan vastuuhenkilö on yksi seuran tärkeimmistä henkilöistä. Hänen tehtävänään on vastata erityisesti lasten ja nuorten asioista seuran organisaatiossa. Nuorisotoiminnan vastuuhenkilön tehtäviin voi kuulua mm. koko seuran nuorisotoiminnan organisointi nuorisotoiminnan periaatteiden linjaaminen yhdessä seuran muiden toimihenkilöiden kanssa seuran lasten ja nuorten toiminnan toteutumisen seuranta (periaatteet, toiminnan laatu ym.) yhteydenpito lasten ja nuorten valmentajiin yhteydenpito lajin alueorganisaatioon ja lajiliittoon seuran lasten ja nuorten asioista tiedottaminen Nuorisotoiminnan vastuuhenkilön työ on vaativaa. Suurissa seuroissa, joissa harrastajia, seuran toimihenkilöitä ja vanhempia on paljon, vaatii yhteydenpito eri henkilöihin runsaasti aikaa. Suureen joukkoon mahtuu monenlaisia ihmisiä ja tapahtumia. Siksi jokaisella vastuuhenkilöllä on hyvä olla tukihenkilö, jonka kanssa voi luottamuksellisesti vaihtaa ajatuksia, tuulettaa omia tunteitaan ja pohtia arkipäivän haastavia tilanteita. 12 N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

10 Kuka vastaa seuran nuorisotoiminnasta? Kuka toimii seuran vastuuhenkilön tukihenkilönä/ sparrarina? Mitä seuran nuorisotoiminnasta vastaavan henkilön tehtäviin kuuluu? Ketkä muut seurassa osallistuvat nuorisotoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen? N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A 13

11 5. Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista Millainen toimintalinja seuralla on? Jokaisen urheiluseuran linjauksiin vaikuttavat seuran omat lähtökohdat, seuran historia ja olemassa oleva seura- ja lajikulttuuri. Seuran toimintalinjaukset ovat osa seuran imagoa. Seuratoimintalinjauksia laadittaessa mukaan kannattaa ottaa eri tehtävistä vastaavia seuratoimijoita ja lasten vanhempia, joiden kanssa asiaa voi pohtia ja synnyttää keskustelua eri osa-alueista. Seuran toimintalinjauksen tarkoituksena on selkeyttää seuraväen yhteispeliä. Linjauksiin on hyvä palata vuosittain ja tehdä tarpeelliset muutokset. Linjausten tekemisessä auttaa Nuoren Suomen seuratoimintalinja -työvihko. Sisällön osalta hyvää materiaalia on Nuoren Suomen Unelma hyvästä urheilusta -vihko, johon on koottu lasten ja nuorten urheilun eettiset periaatteet seurojen ja lajiliittojen eettisen pohdinnan tueksi. Lisäksi hyviä tukimateriaaleja ovat SLU:n Hyvä Seura- ja Reilu Pelin materiaalit, oman lajiliiton aineisto sekä Nuoren Suomen Lasten kilpailutoiminnan suositukset. Toimintalinjauksiin voivat sisältyä mm. 1. Seuratoiminnan visio 2. Eettiset linjaukset 3. Toiminnan tavoitteet 4. Käytännön toimintatavat 5. Seuran organisaatio ja vastuujaot 6. Seuran viestintä sisäinen ja ulkoinen 7. Joukkue/ryhmäkohtaiset pelisäännöt 8. Seuran tarjoamat toimintamuodot ja palvelut Työvihkon seuran toimintalinjan työstämistä varten voi tilata SLU:n myyntipalvelusta tai tulostaa Nuoren Suomen nettisivuilta 14 N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

12 Millaisen prosessin seurauksena seuran toimintalinja on syntynyt? Mitä seuran toimintalinja pitää sisällään? Miten toimintalinjaukset näkyvät seuran käytännön toiminnassa? Miten seurantoimintalinjasta on kerrottu lasten vanhemmille ja seuratoimijoille? Miten seuran toimintalinjaa tarkistetaan ja kuka vastaa, että se on ajan tasalla? N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A 15

13 6. Seuran alle 16 -vuotiaiden ryhmissä on sovittu Pelisäännöt sekä lasten että lasten vanhempien kanssa vuotiaiden ryhmissä pelisäännöt on sovittu nuorten ja valmentajien kesken Onko seuranne kaikissa ryhmissä ja / tai joukkueissa sovittu pelisäännöt sekä lasten ja nuorten että vanhempien kanssa? Lasten liikunnassa ja urheilussa on kysymys suurista asioista: muutoksesta, jatkuvasta kehityksestä ja oppimisesta, tunteista, ilosta ja onnistumisesta, surusta ja pettymyksestä, jännityksestä, helpotuksesta, kyynelistä, hikipisaroista, kiittämisestä, kannustamisesta, toisen huomioonottamisesta ja arvostamisesta, elämästä ja elämään oppimisesta. Jotta voimme aikuisina aidosti ymmärtää lasta, meidän pitää kasvaa pieniksi. Mennä kyykkyyn lapsen rinnalle. Tutkia maailmaa lapsen kanssa. Lapsen maailmassa tärkeimpänä on liikunnan ilo yhdessä kavereiden kanssa. Siksi lasten urheilun tulisi näyttää lapsen maailmalta eikä aikuisten pelikentältä. Nuoren Suomen Operaatio Pelisääntöjen tavoitteena on löytää lasten liikunnan tarkoitus, sellainen liikunta ja urheilu, joka on lapsen maailmassa sisällä. Pelisääntökeskusteluissa on kyse tästä etsimisestä, löytämisestä ja sopimisesta. Operaatio Pelisäännöt on yhteisten toimintatapojen sopimista yhdessä niiden kanssa, joille lapsen paras on tärkeintä. Pelisääntökeskusteluissa pohditaan yhdessä esimerkiksi Saavatko kaikki lapset osallistua ja pelata yhtä paljon? Onko kilpailun tai pelin voittaminen tärkeämpää kuin jokaisen lapsen osallistuminen? Onko toiminta otsarypyssä puurtamista vai onko toiminnan tavoitteena liikunnan ilo ja riemu? Kannustetaanko lapsia kehittämään omia taitojaan vai keskitytäänkö toiminnassa tulosten vertailuun? Miten päihdeasioihin suhtaudutaan seurassa? Kaikista muista asioista, jotka tuntuvat tärkeiltä juuri sinun seurassasi Vanhempien ja ohjaajien yhteisissä pelisääntökeskusteluissa voidaan sopia myös muista toiminnan periaatteista: montako kertaa viikossa harjoitellaan, mihin tapahtumiin kauden aikana osallistutaan, miten tasapuolisuus toteutetaan käytännössä, miten suhtaudutaan päihteiden käyttöön peli- ja kilpailumatkoilla yms. Maksutonta pelisääntömateriaalia voi tilata tai (09) N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

14 Miten seurassa on varmistettu se, että kaikissa ryhmissä ja / tai joukkueissa tehdään pelisääntösopimukset sekä lasten ja nuorten että vanhempien kanssa? Onko seurassa sovittu joistakin yhteisistä teemoista, joita käsitellään kaikissa pelisääntökeskusteluissa? Miten seura auttaa eri ryhmiä pelisääntöjen syntymisessä? Miten seurassa seurataan pelisääntöjen noudattamista? N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A 17

15 7. Seurassa kiitetään kaikkia seuratoimihenkilöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä Miten seura kannustaa lasten ja nuorten parissa toimivia henkilöitä? Urheiluseuran hyvän toiminnan tärkeimpiä tekijöitä ovat sen toimihenkilöt: ohjaajat, valmentajat, huoltajat, joukkueenjohtajat, tapahtumien järjestelijät, varojen hankkijat, puheenjohtajat, talkooväki, jne. Ilman heitä seura ei toimi. Hyvä työ ansaitsee kiitoksen. On tärkeää, että arvokasta työtä tekeviä henkilöitä huomioidaan säännöllisesti. Huomioimisen ei tarvitse olla taloudellisesti merkittävää. Pääasia on, että tekijöitä kiitetään. Kiittäminen tuntuu arvokkaalta, kun se tehdään julkisesti esimerkiksi seuran juhlien, kauden päätöstilaisuuden tai muun sopivan tilaisuuden yhteydessä. Huomioimisen tekeminen julkiseksi lehdistötiedotteille ja puffeilla kohottaa myös seuran imagoa. Kiitosta, kannustusta ja huomiointia tulee jakaa kaikille toimijoille. Sanallista kiitosta voi jakaa työn ja toiminnan lomassa, aina kun on vähänkin aihetta. Kiitetylle henkilölle kiitos antaa hyvän mielen ja voimia tehdä edelleen työtä seurassa. Kiitos voidaan osoittaa esim. seuran verryttelypuvuilla koulutusten maksamisilla varusteilla lahjakorteilla ansiomerkeillä kukilla lasten lauluilla mukavan illanvieton järjestämisellä tarjoamalla matka johonkin urheilutapahtumaan Mahdollisuuksia on lukemattomia. Pääasia on, että kiitos ei unohdu. Seurassa huomioidaan arvokas työ palkitsemalla ja kiittämällä ohjaajia, valmentajia ja muita toimijoita Palkitseminen ja kiittäminen on suunnitelmallista Seurassa on nimetty kannustamisen vastuuhenkilö tai -ryhmä 18 N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

16 Ketä kaikkia seurassa kiitetään? Millaisista asioista seurassa jaetaan kiitosta ja kannustusta? Miten käytännössä vuosittainen palkitseminen toteutetaan seurassa? Onko seurassa nimetty vastuuhenkilö tai -ryhmä kiitoksen jakamiseen ja muuhun huomioimiseen? N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A 19

17 SINETTISEUROJEN LAATUKRITEERIT Ohjaajien ja valmentajien osaaminen 8. Seuran ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen Minkälaisen koulutuksen lasten ja nuorten ohjaajina ja valmentajina toimivat henkilöt ovat tehtäviinsä saaneet? Lajiliitot ja aluejärjestöt järjestävät lasten ohjaamiseen ja nuorten valmentamiseen perehdyttäviä koulutuksia. Jokainen lajiliitto on nimennyt koulutuksen, jossa käsitellään lasten ja nuorten urheiluun liittyviä asioita. Sinettiseurassa jokaisen lapsiryhmän vastuuvetäjältä edellytetään, että hän on suorittanut kyseisen koulutuksen. Lisäksi Sinettiseurassa kaikilta lasten ja nuorten ohjaajilta ja valmentajilta edellytetään perehtymistä Nuori Suomi -ideologiaan esimerkiksi Operaatio Pelisääntöjen Pelin Henki -vihkon avulla. Ohjaajat ovat käyneet lasten ohjaamiseen ja / tai nuorten valmentamiseen perehdyttävän, lajikohtaisesti nimetyn koulutuksen Nuori Suomi -ideologia on kaikille ohjaajille ja valmentajille tuttu 20 N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

18 Kuinka monta ohjaajaa / valmentajaa seurassa toimii lasten ja nuorten ryhmissä? Kuinka monta ohjaajaa on yksittäisessä ryhmässä / joukkueessa? Liitä mukaan lista, josta selviää seuran valmentajien nimet, koulutustaso ja ketä he ohjaavat. Onko seuran jokaisen lapsiryhmän vastuuvetäjä suorittanut lajiliiton nimeämän lasten ohjaajille ja / tai nuorten valmentajille tarkoitetun koulutuksen? kyllä ei Minkälaisen koulutuksen seuran ohjaajat/valmentajat ovat tehtäväänsä saaneet? Miten on varmistettu, että kaikki seuran toiminnassa mukana olevat ohjaajat / valmentajat ovat sisäistäneet seuran toimintalinjan? N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A 21

19 9. Seurassa huolehditaan suunnitelmallisesti ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämisestä Miten seurassa varmistetaan ohjaajien ja valmentajien osaamisen jatkuva kehittyminen? Sinettiseurassa on hyvä olla ohjaajien ja valmentajien toiminnasta vastaava henkilö = valmentajatutor (nimike voi olla eri). Valmentajatutorin tehtäviin kuuluu vastata seuran ohjaajien ja valmentajien osaamisesta. Tehtäviin voi kuulua esim. uusien ohjaajien ja valmentajien perehdyttäminen valmentajien opastaminen ja tukeminen (tutorointi) koulutukseen ohjaaminen seuran valmentajien sisäinen kouluttaminen ohjaajien ja valmentajien kannustaminen valmentajien keskinäisen vuorovaikutuksen aktivointi Mikäli seurassa ei ole erikseen tehtävään nimettyä henkilöä vastuu asiasta voi olla esim. jaostolla/hallituksella. Tällöin jaosto/hallitus huolehtii, että ohjaajien ja valmentajien osaaminen seurassa on riittävällä tasolla. Lasten vanhempien tai seuratyöntekijöiden joukosta löytyy usein monen alan ammattilaisia, joiden osaamista kannattaa hyödyntää. Seuran omat tai yhdessä toisten seurojen kanssa toteutetut valmentajakerhot, koulutustapahtumat ja seminaarit ovat hyviä tiedon, taidon ja vuorovaikutuksen lisäämisen keinoja. Seurassa on valmentajatutor Ohjaajien ja valmentajien koulutus on suunnitelmallista Seurassa on toimintatapa, joka kannustaa ohjaajia ja valmentajia keskinäiseen vuorovaikutukseen ja osaamisen jakamiseen 22 N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

20 Onko seurassa valmentajatutor ja mitä hänen tehtäviinsä kuuluu? Miten seurassa autetaan uusia ohjaajia toimintaan perehtymisessä ja siinä onnistumisessa? Miten seurassa varmistetaan ohjaajien ja valmentajien osaamisen jatkuva kehittyminen? Ohjataanko valmentajia ja ohjaajia esim. suunnitelmallisesti osallistumaan lajien ja alueiden koulutuksiin? Miten seurassa on mahdollistettu ohjaajien ja valmentajien keskinäinen vuorovaikutus ja osaamisen jakaminen? Saavatko valmentajat seurassa palautetta omasta toiminnastaan? N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A 23

21 SINETTISEURAN AUDITOINNISSA KÄSITELTÄVIÄ ASIOITA, KUN SEURALLA ON JO SINETTI Laatukäsikirjan seuraavat osat (viestintä ja kehittämiskohteet ) on tarkoitettu käsiteltäväksi sellaisten seurojen kanssa, jotka ovat jo olleet Sinettiseuroina vähintään kaksi vuotta. Uuden Sinettiseuran kanssa auditoinnissa kannattaa keskittyä Sinettiseurakriteerien arviointiin. Miten Sinettiä on hyödynnetty seuran viestinnässä? Nuori Suomi Sinetti on lasten ja nuorten seuratoiminnan laatumerkki. Sinetti kertoo ulkopuolisille, että tässä seurassa lapsista ja nuorista pidetään hyvää huolta. Seuran tulee itse huolehtia siitä, että Sinetti näkyy seuran viestinnässä, jotta paikkakuntalaiset tietävät seuran olevan laatuseura. Seuran kannattaa hyödyntää saamansa arvokas Sinettitunnus kaikessa tiedottamisessaan. Sinetti voi näkyä esimerkiksi seuran kaikissa tiedotteissa tapahtumissa verryttelyasuissa, urheiluasuissa kirjekuorissa ja papereissa nettisivuilla seuran lehdessä Sinettiseurat ovat yhdessä vahva lasten ja nuorten markkinointiketju. Ketju on vahva vain, jos sen jokainen lenkki tekee oman osansa viestinnässä. Sinettiseurojen, lajiliittojen ja Nuoren Suomen ympärillä on valtava verkosto, millä Sinettiä voidaan markkinoida. Sinettilogon saa sähköisessä muodossa käyttöön Nuoren Suomen nettisivuilta Seura voi tilata Jättisinettejä tai nimellä varustetun Sinettilipun. Tilattavissa on myös Sinettikangasmerkkejä. 24 N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

22 Miten Sinettiä on hyödynnetty tai hyödynnetään seuran viestinnässä? Miten Sinettiä on hyödynnetty tai hyödynnetään seuran tapahtumissa? Miten Sinetti on esillä seuran nettisivuilla? Mitä siellä kerrotaan nuorisotoiminnasta, onko esim. seuran toimintalinja luettavissa seuran nettisivuilta? Miten seura aikoo tulevaisuudessa viestiä olevansa Sinettiseura? N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A 25

23 Miten seuraa tulisi tulevaisuudessa kehittää? Sinettiseurat ovat laatuseuroja, joiden toiminta on jo hyvää. Toimintaa kannattaa kuitenkin aina tarkastella ja pohtia tarvitsisiko jokin asia seurassa kehittämistä, uudistamista tai kokonaan toiminnan lopettamista. Sinettiauditoinnin yhteydessä asiaa kannattaa pohtia yhdessä auditoijien kanssa. Auditoijat ovat usein nähneet monien seurojen toimintamalleja ja heillä voi siksi olla hyviä vinkkejä siihen, miten joku asia kannattaisi tehdä. Auditoijat tuovat seuraan myös ulkopuolista näkemystä ja voivat havaita seurasta sellaisia asioita, joihin oma väki on jo niin tottunut, että asiassa ei enää edes huomata mitään korjattavaa. Auditoijilta voi myös kysyä mielipiteitä ja konsultaatiota asioista, joita seurassa haluttaisiin kehittää. Auditoinnin yhteydessä voidaan sopia seuran seuraavista kehittämiskohteista, niiden aikataulusta ja vastuista. Kehittämiskohteet kannattaa kirjata ylös, jotta niiden edistymistä on helppo seurata. 26 N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

24 Mitä asioita seurassa halutaan seuraavaksi kehittää? Mitä toimenpiteitä seurassa tullaan tekemään, jotta asiat edistyvät? Kuka tai ketkä seurassa vastaavat kehitettävistä asioista? Millä aikataululla seurassa edetään, milloin pitäisi olla valmista? Miten seurassa seurataan hankkeen etenemistä? N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A 27

25 SINETTISEURAPALVELUT Lajiliittojen tarjoamat palvelut Nuori Suomi Sinettiseuroille: 1. Maksuton seuran yhden edustajan osallistuminen Sinettiseurojen yhteistapaamiseen 2. Lajiliiton edustaja vierailee seurassa kerran vuodessa ja / tai sinettiseuroille järjestetään lajikohtainen tapaaminen Sinettiseminaarin lisäksi 3. Seuralle tarjotaan yksi koulutustilaisuus / vuosi joko kokonaan maksuttomasti tai edullisemmin kuin muille seuroille 4. Lajiliitolla on oma sinettiseuratoiminnan kehittämis- ja laadunarviointiryhmä (voi olla esim. lajiliiton nuorisovaliokunta) 5. Lajiliitto tarkastaa omien sinettiseurojensa laadun. Uuden Sinettiseuran kahden vuoden kuluttua ja sen jälkeen kolmen vuoden välein Nuoren Suomen palvelut Sinettiseuroille 1. Sinettiseuramateriaalin tuottaminen seuroille 2. Sinettiseurojen yhteisten alueellisten ja valtakunnallisten tapahtumien järjestäminen 3. Sinettisanomat kerran vuodessa + Sinettimaili verkkolehti neljä kertaa vuodessa + muita tiedotteita tarpeiden mukaan 4. Tyytyväisyyskyselyt maksutta seuran käyttöön 5. Sinettiseurojen näkyvyyden varmistaminen yleisesti 6. Varainhankintamahdollisuuksien etsiminen seuroille 28 N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

Lukijalle 5 SINETTISEUROJEN LAATUKRITEERIT. 1. Minkälainen toimintalinja seuralla on? 6

Lukijalle 5 SINETTISEUROJEN LAATUKRITEERIT. 1. Minkälainen toimintalinja seuralla on? 6 SISÄLLYS Lukijalle 5 SINETTISEUROJEN LAATUKRITEERIT 1. Minkälainen toimintalinja seuralla on? 6 2. Miten jokainen mukana oleva lapsi ja nuori tulee huomioiduksi seuranne toiminnassa? 8 3. Miten lasten

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Työvihko urheiluseuran oman toimintalinjan tekemistä varten URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

E LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:SPORT.FI

E LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:SPORT.FI E2 2014-2015 LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:T.FI ROK KI E2 ILO IRTI URHEILUH HARRASTUKSESTA Urheilu on loistava kasvualusta. Se tarjoaa lapselle mainiot edellytykset voida hyvin ja kehittyä tasapainoiseksi,

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Järvenpään Taidoseura ry

Järvenpään Taidoseura ry Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja v. Sisällysluettelo 1. SEURAN JUNIORITOIMINTA... 3 2. SEURATOIMINNAN VISIO... 3 3. EETTISET LINJAUKSET... 4 4. TOIMINNAN TAVOITTEET... 4 5. KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAVAT...

Lisätiedot

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN!

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! Keskeisenä tavoitteena tason 1 koulutuksessa on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Uudistetussa koulutuksessa

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 Suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen rakenne Liikunnan alejärjestöjen VOK-1 koulutus noudattaa

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ringettekoulu F E D C B 2. Vastaaja isä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

SINETTIKRITEERIT SUOMEN UIMALIITTO

SINETTIKRITEERIT SUOMEN UIMALIITTO SINETTIKRITEERIT SUOMEN UIMALIITTO YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot,

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa?

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Manu Kangaspunta, kehityspäällikkö 11 15 vuotiaiden kilpaurheilun kehittämistyö Urheilijaksi kasvamisen edellytykset Harjoitteleminen, liikkuminen

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Ampumahiihdon sinettiseurakriteerit

Ampumahiihdon sinettiseurakriteerit Ampumahiihdon sinettiseurakriteerit 2005 - 1. Seuralla on nuorisovastaava ja hänellä tukihenkilö. Seuralla tulee olla nuorisotoiminnasta vastaava henkilö ja hänellä nimetty tukihenkilö. Nuorisovastaavalla

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

AC Kajaani valmennuslinja 2017

AC Kajaani valmennuslinja 2017 ACK pelitapa-oppaassa kerrotaan selkeästi millaista jalkapalloa ACK:ssa halutaan pelata! Pelitapa pyritään valitsemaan asetettujen tavoitteiden mukaan; junioreissa tavoitteet ovat pelaajakehityksessä ja

Lisätiedot

Pelisääntökyselyn uudistaminen

Pelisääntökyselyn uudistaminen Pelisääntökyselyn uudistaminen Yhteistyössä KIHU:n asiantuntijoiden kanssa. Analysoitu keväisen yhteenvedon perusteella Huomioitu erityisesti runsaat avoimet vastaukset. Kommentit, ajatukset, ehdotukset

Lisätiedot

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA!

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAIDON OPPIMINEN TAITO TARTTUU TAITOTASON VAIHEET Suunnittele harjoitus 1, jossa on neljä osiota omalle joukkueellesi - (Pohdi mitä harjoitteita käyttäisit samaan harjoitteluun

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

B-Joukkue - Pelaajapalaveri

B-Joukkue - Pelaajapalaveri B-Joukkue - Pelaajapalaveri 12.5.2016 B-joukkueen pelaajat + toimihenkilöt Jääkiekkoliiton Arvot B-joukkueen Arvot B-joukkueen Tavoite Pelaajien toiveet Harjoittelu Pelaaminen Harjoittelu ja säännöt Pelaaminen

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Tikkurilan Taitoluisteluklubi 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana Ice Melody Ice Sympathy Ice melody Luistelukoulu/ Timantit Ice Sympathy Luistelukoulu

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

9. Monipuolisuus. Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti. Miksi monipuolisuutta. Yksi vai monta lajia?

9. Monipuolisuus. Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti. Miksi monipuolisuutta. Yksi vai monta lajia? 9. Monipuolisuus Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti Miksi monipuolisuutta Yksi vai monta lajia? Erilaisia toteuttamismalleja - Suunnittelen treenejä -palvelu - Alle 7-vuotiaiden monipuolinen

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot

Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot Pallokerho-35 Perustehtävä Päämäärä Arvot 2007 Mihin näitä tarvitaan? Luo suuntaviivat tulevalle ja ohjaa toiminnan kehittämistä Linjaa seuran tavoitteet Linjaa seuran periaatteet Ohjeistaa toimintaa On

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016

Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Toimintasuunnitelma, vuosi 2016 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus... 2 2 Arvot... 2 3 Visio... 2 4 Yleistä... 2 5 Painopistealueet... 3 6 Harrastus- ja kilpailutoiminta... 4 7 Pallokoulu ja PerheFutis...

Lisätiedot

Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa. Sinettiseuraseminaari Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea

Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa. Sinettiseuraseminaari Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea Valmentajan osaamisen kehittäminen urheiluseurassa Sinettiseuraseminaari 8-9.10.2016 Kirsi Hämäläinen Olympiakomitea Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittäminen Voimisteluliitossa XXX otsikko Toimintaympäristöjen

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Maksutonta koulutusta!

Maksutonta koulutusta! Maksutonta koulutusta! Liikuntaa järjestävien yhdistysten toimihenkilöille, ohjaajille ja valmentajille Syksy 2011 Kevät 2012 Turun seudun kunnat tarjoavat yhdessä Sinulle - ohjaaja, valmentaja tai seuran

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYSKYSELY Tervetuloa VJS:n jäsentyytyväisyyskyselyyn

JÄSENTYYTYVÄISYYSKYSELY Tervetuloa VJS:n jäsentyytyväisyyskyselyyn Tervetuloa VJS:n jäsentyytyväisyyskyselyyn Me haluamme olla jatkuvassa liikkeessä. Luoda toimintaa, joka vastaa jäsentemme odotuksia. Vastaamalla tähän kyselyyn, annat meille kuvan siitä, missä me nyt

Lisätiedot

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET

VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET VASTUUVALMENTAJAN TOIMINTAPERIAATTEET 2013-2014 VASTUUVALMENTAJALLE! Kiitokset päätöksestä osallistua yhtenä tärkeänä osana joukkuetoimintaan. Kädessäsi on vastuuvalmentajan toimenkuva tässä seurassa.

Lisätiedot

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa

KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa KAIKKI IHAN KAIKKI toiminta koulussa Kaikki ihan kaikki toiminnan tavoite Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti yhteisön ilmapiiriin ja erityisesti aikuisten, opettajien, vanhempien ja muun henkilökunnan

Lisätiedot

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.

Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4. Metropolialueen alueellisen palvelukeskuksen pilottihanke Palvelumalli urheiluseurojen iltapäiväkerhojen ja iltapäivätoiminnan järjestäjille Hyvien toimintojen esittely- ja jakamistilaisuus 13.4.2015 Päivän

Lisätiedot

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja

Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Yleistä Kiuruveden Urheilijoiden hiihtojaoston yleinen toimintalinja Kiuruveden Urheilijat on urheilun yleisseura, jonka yhtenä jaostona toimii hiihtojaosto. Hiihtojaoston tavoitteena on tarjota eri-ikäisille

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-18 28.1.2014 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014-2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Vanhempainilta 3.5.2016

Vanhempainilta 3.5.2016 Vanhempainilta 3.5.2016 Perustettu 2006 Palloliiton Grassroots-palkinto Vuoden 2014 harraste- ja kasvattajaseura FC Kangasalan kausimaksut ovat mahdollisimman alhaiset Talkootyö Toiminta kasvaa Etenkin

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta Liikennevalot on työkalu seuran nuorisotoiminnan kartoittamiseksi ja keskustelun tueksi. Tavoitteena on nostaa nuorisotoiminnan eri ulottuvuuksia esiin ja auttaa

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen

Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Vasu 2017 suhde hyvinvointiin ja liikkumisen edistämiseen Ylitarkastaja Anu Liljeström Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Itä-Suomen aluehallintovirasto Anu Liljeström, ISAVI OKT-vastuualue 5.10.2016

Lisätiedot

FC Reipas P08 vanhempainilta

FC Reipas P08 vanhempainilta FC Reipas P08 vanhempainilta Aiheet Joukkueen säännöt Toimintasuunnitelma Joukkueen varainkäyttöarvio ja varojen käytön pelisäännöt Toimintamaksut yms. Joukkueen varainhankinta Toimihenkilöiden valinta

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Valmennuksen kehityskortit

Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit Valmennuksen kehityskortit auttavat tutoria, kouluttajaa ja valmentajaa pohtimaan valmennuksen laatutekijöitä systemaattisemmin ja syvällisemmin. Korttien tavoitteena on virittää

Lisätiedot

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen

Kasva Urheilijaksi aamukahvit Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Kasva Urheilijaksi aamukahvit 11.3.2015 Kasva Urheilijaksi kokonaisuus ja kokeilut Versio 1.2 Maria Ulvinen Urheileva lapsi tai nuori kaiken keskiössä Koti Liikunta- ja urheiluolosuhteet - kuntataho Innostus

Lisätiedot

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU

Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi. Jari Lämsä KIHU Huippu-urheilutyöryhmä: Sanoista teoiksi Jari Lämsä KIHU Työn asemointi Oleellinen havainto on se, että työryhmä ei sinänsä ole keksinyt toimenpideluetteloon mitään uutta, vaikka vision ja nykytilan analysointi

Lisätiedot

Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle!

Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle! Taustaa GrIFK kyky- ja taitokoulutoiminnalle! Tarve kyky- ja taitokoulutoiminnalle on suuri! Pelaajat haluavat oppia enemmän, kokea pätevyyttä, haasteita ja onnistumisia. Vanhemmat haluavat lapsensa oppivan

Lisätiedot

OUSHINKAN RY TOIMINTALINJA

OUSHINKAN RY TOIMINTALINJA OUSHINKAN RY TOIMINTALINJA 2009-2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintalinjan runkosuunnitelma...3 Oushinkan Ry:n visio...3 Eettiset linjaukset...3 Seuratoiminnan tavoitteet 2009-2011...4 Käytännön toimintatapoja...5

Lisätiedot

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa

FC REIPAS. Iloa Innostumista Intohimoa FC REIPAS Iloa Innostumista Intohimoa T09-10 vanhempainilta 8.1.2017 T09-10 vanhempainilta Asialista Lyhyt seuraesittely Kauden toimintasuunnitelma Viestinnän käytännöt Maksut Toimihenkilöt FC REIPAS Iloa

Lisätiedot

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015 Liikkujan polku -verkosto Iltapäivän ohjelma o Esittäytymiset ja kuulumiset o Liikkujan polku -tilannekatsaus o Aikuisliikunnan

Lisätiedot

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL

Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi. Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Lapsesta nuoreksi ja aikuiseksi suunnistajaksi Ohjauksesta valmennukseen Suunnistajanpolku S-JKL Suunta Jyväskylä ry. suunnistuksen erikoisseura Jyväskylässä Periaatteita ovat: - suunnistusseura, joka

Lisätiedot

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN

256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN 256 LAATUA KÄYTÄNNÖN VALMENNUKSEEN Valmennuksen osa-alueet Asia tarinasta Taito/ tekniikka Taktiikka/ pelikäsitys Fyysiset valmiudet Henkiset valmiudet omassa toiminnassasi Vahvuutesi Kehittämiskohteesi

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

Arvokasvatus urheilujärjestöissä ja -seuroissa: Uuden tutkimusprojektin ensiaskeleet ja esittely. Lauri Keskinen lokesk[ät] utu.fi

Arvokasvatus urheilujärjestöissä ja -seuroissa: Uuden tutkimusprojektin ensiaskeleet ja esittely. Lauri Keskinen lokesk[ät] utu.fi Arvokasvatus urheilujärjestöissä ja -seuroissa: Uuden tutkimusprojektin ensiaskeleet ja esittely Lauri Keskinen lokesk[ät] utu.fi 24.11. TUL:n Seurapäivät Aluksi: seurahengestä ja kasvatuksesta Seurahenki

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2.

NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013. 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö. 2. NURMIJÄRVEN TAITOLUISTELIJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA 1.7.2012-30.6.2013 1. Toiminnan tarkoitus ja toimintaympäristö Nurmijärven Taitoluistelijat ry on Nurmijärven kunnan alueella, erityisesti Klaukkalan

Lisätiedot

Yläkoulutyön kehittäminen Olympiakomiteassa. Yläkouluseminaari , Jyväskylä

Yläkoulutyön kehittäminen Olympiakomiteassa. Yläkouluseminaari , Jyväskylä Yläkoulutyön kehittäminen Olympiakomiteassa Yläkouluseminaari 17.3.2016, Jyväskylä HUY:n toimenpiteet vuodelle 2016 Urheiluakatemiaohjelma 1. Tehostamme urheilijan päivittäisharjoittelun valmennusprosesseja

Lisätiedot

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta

D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta D1 YA-joukkue Palaute pelaajilta ja vanhemmilta Tässä esityksessä on kaudella 2011-2012 Kiva HT D1 nimellä pelanneen seurayhteistyöjoukkueen palauteyhteenveto Joukkue pelasi kaudella 2011-2012 aluekarsinnan

Lisätiedot

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa?

Kenelle kerho on suunnattu, miten oppilaat ilmoittautuvat ja miten osallistujat valitaan, mikäli halukkaita on enemmän kuin tilaa? KERHOSUUNNITELMAN TEKEMINEN (Tiedoston voi ladata koulun nettisivun linkeistä) Luettuasi Liite 1 ja 2, vastaa seuraaviin kysymyksiin ja toimita vastaus, eli kerhosuunnitelma, rehtorille Mikä on oppilaskerhon

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia

Suomalaisen jääkiekon strategia Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

TÄRKEÄÄ KASVATUKSELLISUUS Luotamme kykyynsä toimia erilaisissa rooleissa. hän on hyvä jossain yksilöllisyyden ja tasavertaisen kohtelun korostaminen

TÄRKEÄÄ KASVATUKSELLISUUS Luotamme kykyynsä toimia erilaisissa rooleissa. hän on hyvä jossain yksilöllisyyden ja tasavertaisen kohtelun korostaminen 1 TÄRKEÄÄ 1. Yksilön luonne ja kunnianhimo - kasvatetaan aktiivisia ja oma-aloitteisia toimijoita 2. Lajitaidot - opetellaan huolellisesti lajin perustaidot (kiinniottaminen, heittäminen, syöttäminen,

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

M-Teamin strategia

M-Teamin strategia M-Teamin strategia 2014-2018 25.8.2014 Toimintaympäristön muutostekijät M-Teamin strategia Salibandyliiton strategia Yhteisöllisyys, vapaaehtoistyö ja seurauskollisuus Kilpailu kunnallisista liikuntapaikoista

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Nuorten maajoukkueohjelma

Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelma Nuorten maajoukkueohjelman tavoitteet Tuottaa mahdollisimman monta pelaajaa aikuismaajoukkueisiin vähintään 3 pelaajaa/ikäluokka 3 kansainvälisen tason huippua/vuosikymmen Kilpailla

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti

ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE. Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti ITSEARVIOINTI HENKILÖKUNNALLE Arviointiasteikko: 1 - Ei koskaan 3 - Joskus 5 Johdonmukaisesti 1. Tervehdin lasta henkilökohtaisesti ja positiivisesti nimeltä heidät tavatessani. 1 2 3 4 5 2. Vuorovaikutukseni

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä

OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä OPS2016 ja Move! Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä Sami Kalaja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Kuntotestauspäivät 2015 Kisakallio OPS2016 Käyttöönotto lukuvuoden 2016 alusta Keskiössä

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA

RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA TOIMINTALINJA 1(8) RAISION NUORISOKIEKKO RY:N TOIMINTALINJA 1. Yleistä 2. Visio Raision Nuorisokiekko ry:n toimintalinja on kirjattu tässä asiakirjassa. Toimintalinjan tarkoituksena on kuvata selkeästi

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

TASORYHMÄHARJOITTELU LEPASSA (valmennuslinjan päivitys lokakuussa 2011) työkalu tasoryhmien muodostamiseen

TASORYHMÄHARJOITTELU LEPASSA (valmennuslinjan päivitys lokakuussa 2011) työkalu tasoryhmien muodostamiseen TASORYHMÄHARJOITTELU LEPASSA (valmennuslinjan päivitys lokakuussa 2011) työkalu tasoryhmien muodostamiseen 1 Kenelle: LePan ikäluokille E11-F7 (01-05 syntyneet), tytöissä ja pojissa. Miksi: Harjoittelun

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- Ilves, ringette Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves, ringette 1. Joukkue, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ringettekoulu Fjuniorit Ejuniorit Djuniorit Cnuoret Bnuoret 2. Vastaaja

Lisätiedot

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016

SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6. Suomen Saappaanheittoliitto ry. Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 1/6 Suomen Saappaanheittoliitto ry Toimintasuunnitelma 2016 SUOMEN SAAPPAANHEITTOLIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2/6 Sisällysluettelo 1. VUODEN 2016 PÄÄTAVOITTEET...

Lisätiedot