SINETTISEURAN LAATUKÄSIKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SINETTISEURAN LAATUKÄSIKIRJA"

Transkriptio

1 SINETTISEURAN LAATUKÄSIKIRJA SISÄLLYS Lukijalle NUORI SUOMI SINETTISEUROJEN LAATUKRITEERIT Eettiset ja kasvatukselliset periaatteet 1. Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta Seuran toiminta on kasvatuksellista Seuran toiminta on liikunnallisesti monipuolista Seuran organisointi ja toiminnan toteutus 4. Seurassa on nuorisotoiminnasta vastaava henkilö Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista Seuran alle 16-vuotiaiden ryhmissä on sovittu Pelisäännöt sekä lasten että lasten vanhempien kanssa vuotiaiden ryhmissä pelisäännöt on sovittu nuorten ja valmentajien kesken Seurassa kiitetään kaikkia seuratoimihenkilöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä Ohjaajien ja valmentajien osaaminen 8. Seuran ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen Seurassa huolehditaan suunnitelmallisesti ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämisestä SINETTISEURAN AUDITOINNISSA KÄSITELTÄVIÄ ASIOITA, KUN SEURALLA ON JO SINETTI SINETTISEURAPALVELUT N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

2 LUKIJALLE Hyvä Nuori Suomi Sinettiseuran edustaja. Kädessäsi on Sinettiseuran laatukäsikirja, jonka tarkoituksena on kartoittaa seuran lasten liikunnan tasoa peilaten sitä Sinettiseurojen kriteereihin. Sinettiseurat ovat suomalaisen lasten ja nuorten urheilun laatuseuroja ja laadun mittarina on jokaisesta toiminnassa mukana olevasta lapsesta välittäminen. Sinettiseuroissa tehdään arvokasta työtä lasten hyväksi. Sinetti puolestaan kannustaa seuratyöntekijöitä jatkamaan upeaa työtä oman seuran lasten ja nuorten parissa. Laatukäsikirjan rakenne on kaksijakoinen. Laatukriteerit esitellään kirjan vasemman puoleisilla sivuilla. Oikean puoleisilla sivuilla on kuhunkin kriteeriin liittyviä kysymyksiä, joihin vastaamalla selviää, miten kyseiset asiat seurassa juuri sillä hetkellä ovat. Sinettikriteerien toteutumista arvioidaan auditointitilaisuuksissa laatukäsikirjan avulla. Sinettiseurojen laatutason tarkastajana ja kehityksen seuraajana toimii oman lajiliiton nimeämä henkilö, joka suorittaa auditoinnin yhdessä SLU- alueen tai oman lajiliiton vastuuhenkilön kanssa. Auditointi tehdään Sinettiä tavoittelevalle seuralle, Sinetin saaneelle seuralle kahden vuoden kuluttua Sinetin myöntämisestä ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Toivottavasti auditointitilaisuudet ovat kannustavia ja antavat motivaatiota jatkaa laadukkaalla toimintalinjalla. Sinettiseuraterveisin Eija Alaja Nuori Suomi ry Yhteystiedot: Eija Alaja, Nuori Suomi ry, Radiokatu 20, Helsinki puh: (09) tai N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

3 SINETTISEUROJEN LAATUKRITEERIT Eettiset ja kasvatukselliset periaatteet 1. Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta Miten jokainen mukana oleva lapsi ja nuori tulee huomioiduksi seuran toiminnassa? Jokaisen mukana oleva lapsen ja nuoren huomiointi merkitsee tasavertaista jäsenyyttä ryhmässä. Jokaisen tulee saada huomiota, kannustusta ja opastusta riippumatta siitä, kuinka kovaa hän juoksee tai montako maalia hän tekee. Urheilumenestys ei saa vaikuttaa lapsen ja nuoren arvostamiseen ihmisenä. Jokainen lapsi kaipaa huomiota ja lapsen tulee voida tuntea olevansa tärkeä. Jokaisen huomiointi tarkoittaa myös sitä, että kaikki pääsevät osallistumaan tai pelaamaan. Joukkuelajeissa yksikään lapsi tai nuori ei saa istua koko aikaa vaihtopenkillä saamatta peliaikaa. Lapsille peliaika tulee jakaa tasapuolisesti. Tasapuolisuutta ei ole se, että vilttiketjulaiset pääsevät pelin lopussa pariksi minuutiksi kentälle. Peliaikaa ei myöskään pidä mitata sekuntikellolla. Reilu suhtautuminen tasapuoliseen peluuttamiseen ja sen toteuttamiseen käytännössä toimivat lasten urheilun ohjeena. Tasapuolisuutta ei ole myöskään se, että yksilölajeissa ohjaaja tai valmentaja keskittyy lähes koko harjoituksen ajan lahjakkaimpiin ja antaa heikommille vain muutaman vinkin. Tasapuolisuudesta ei kerro sekään, että varavoimistelijat ja varaluistelijat ovat aina vain varalla. Kaikki pääsevät osallistumaan tasavertaisina Kaikkia kannustetaan taitotasosta riippumatta Vilttiketju- ja varavoimistelijaongelmaa ei ole Jokaista lasta arvostetaan, erilaiset lapset huomioidaan Lapsesta ollaan kiinnostuneita ja hän saa palautetta omasta onnistumisestaan rakentavassa hengessä 6 N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

4 Joukkuelajit: Miten seurassa on varmistettu, että kaikki halukkaat pääsevät pelaamaan eikä vilttiketjuongelmaa esiinny? Yksilölajit: Miten seurassa varmistetaan, että kaikille lapsille tarjotaan motiiviensa mukaista ohjausta ja valmennusta? Miten seurassa varmistetaan se, että kaikilla halukkailla lapsilla on mahdollisuus osallistua kilpailuihin / peleihin ja muihin tapahtumiin? Miten seurassa seurataan edellä mainittujen asioiden toteumista? N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A 7

5 2. Seuran toiminta on kasvatuksellista Miten kasvatukselliset asiat on huomioitu seuran toiminnassa? Kasvatukselliset asiat ovat osa lasten ja nuorten urheiluseuratoimintaa. Ohjaajilla ja valmentajilla on erinomainen mahdollisuus ohjata lapsia ja nuoria muissakin kuin liikuntataitojen oppimisessa. Ryhmän tai joukkueen pelisääntökeskusteluissa sovitaan yhdessä ryhmän ja ryhmäläisten käytöstavoista, suhtautumisesta muihin ryhmän jäseniin ja kilpailijoihin, pukeutumisesta harjoituksissa, yhteisistä välineistä huolehtimisesta, karkinsyönnistä kisamatkoilla, yms. Lasten ohjaajat ja nuorten valmentajat sopivat yhdessä vanhempien kanssa kasvatuksellisista periaatteista esim.lasten osallistumisesta peleihin ja kilpailuihin, vanhempien roolista kilpailutapahtumissa, päihteiden käytöstä, lasten osallistumisesta harjoituksiin, toimintamaksuista jne Kasvatuksellisissa asioissa on hyvä muistaa, että lapset ja nuoret oppivat mallista. He ottavat aikuisista esimerkkiä jatkuvasti. Kasvatuksellisuudelta on pohja poissa, jos ohjaajat, valmentajat ja vanhemmat ovat epäreiluja, haukkuvat tuomareita, kiroilevat, tupakoivat kentän laidalla ja muutenkin käyttäytyvät huonosti tai epäurheilijamaisesti. On tärkeää, että toiminnassa mukana olevat aikuiset sopivat yhdessä siitä, millaista käyttäytymismallia he haluavat omalla toiminnallaan lapsille ja nuorille opettaa. Vastuu kuuluu kaikille seurajohtajille, ohjaajille, valmentajille, vanhemmille, huoltajille, joukkueenjohtajille kaikille toiminnassa mukana oleville aikuisille. Lasten kasvun ohjaukseen kiinnitetään huomiota ja huonoon käytökseen puututaan Kasvatuksellisia asioita toteutetaan yhteistyössä kodin kanssa Vanhempien ja lasten kanssa sovitaan yhdessä toiminnan pelisäännöistä Seuran aikuiset näyttävät hyvää esimerkkiä omalla käyttäytymisellään 8 N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

6 Mitä kasvatuksellisia, yhteisesti sovittuja periaatteita seurassa on? Miten seurassa toimitaan, jos joku ei noudata yhteisesti sovittuja periaatteita? Miten seurassa toimitaan, jos seuran toiminnassa mukana olevat aikuiset tai lasten vanhemmat antavat huonoa esimerkkiä omalla käyttäytymisellään? Miten seurassa tarkkaillaan kasvatuksellisuuden toteutumista? N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A 9

7 3. Seuran toiminta on liikunnallisesti monipuolista Miten lasten liikunnan monipuolisuus toteutuu seuran eri harjoitusryhmissä? Monipuolinen liikunnan perustaitojen oppiminen on jokaisen urheiluseurassa liikkuvan lapsen perusoikeus. Erilaisten taitojen oppiminen on helppoa lapsena. Lapsuudessa opitut motoriset taidot helpottavat eri lajien oppimista ja harrastamista myös myöhemmällä iällä. Taitojen oppiminen vaatii paljon toistoja. Liikunnallisesti monipuoliset harjoitukset ovat kehittäviä ja innostavia. Monipuolinen toiminta varmistaa usein myös sen, että lapset haluavat pysyä toiminnassa mukana. Siksi on tärkeää, että lasten harjoitukset ovat mahdollisimman monipuolisia ja harjoituksissa uskalletaan kokeilla paljon muitakin kuin oman lajin taitoja. Perustaitojen harjoittelemista ei pidä missään vaiheessa unohtaa, koska lajitaitojen oppiminen on vahvasti sidoksissa niiden hallintaan. Toinen osa liikunnallista monipuolisuutta on erilaisten fyysisten ominaisuuksien kehittäminen (nopeus, kestävyys, lihaskunto, liikkuvuus). Lasten fyysinen liikkuminen arjessa on vähentynyt, siksi kaikissa urheiluseuroissa lajista riippumatta on hyvä kiinnittää huomiota lasten kokonaisvaltaiseen liikkumiseen. Hyvä fyysinen kunto auttaa lasta oppimaan ja jaksamaan. Harjoittelun mielekkyys on tärkeää lasten urheilussa. Lapset jaksavat urheilla ja treenata vaikka kuinka paljon, kun se on hauskaa. Ohjelmassa on monipuolista liikuntaa, jonka toteutuksessa käytetään hyväksi myös muita lajeja Harjoitukset kehittävät lapsen fyysistä kuntoa monipuolisesti Lasten muihin harrastuksiin suhtaudutaan positiivisesti Lasten liikkumisen kokonaismäärää tarkastellaan säännöllisesti 10 N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

8 Mikä seuran ohjelmassa kertoo toiminnan monipuolisuudesta? (motoriset perustaidot ja fyysiset kuntotekijät) Miten monipuolisuuden toteutuminen käytännössä seuran eri ryhmissä ja / tai joukkueissa varmistetaan? Miten monipuolisuuden toteutumista seurataan seurassa(taidot ja fyysiset kuntotekijät)? Miten seurassa suhtaudutaan lasten ja nuorten muihin harrastuksiin? Tietävätkö seuran valmentajat, miten paljon oman ryhmän lapset ja nuoret kaiken kaikkiaan liikkuvat (päivittäin/ viikossa)? N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A 11

9 SINETTISEUROJEN LAATUKRITEERIT Seuran toiminnan organisointi ja toteutus 4. Seurassa on nuorisotoiminnasta vastaava henkilö Onko seurassa nuorisotoimintaan nimetty vastuuhenkilö? Seuran nuorisotoiminnan vastuuhenkilö on yksi seuran tärkeimmistä henkilöistä. Hänen tehtävänään on vastata erityisesti lasten ja nuorten asioista seuran organisaatiossa. Nuorisotoiminnan vastuuhenkilön tehtäviin voi kuulua mm. koko seuran nuorisotoiminnan organisointi nuorisotoiminnan periaatteiden linjaaminen yhdessä seuran muiden toimihenkilöiden kanssa seuran lasten ja nuorten toiminnan toteutumisen seuranta (periaatteet, toiminnan laatu ym.) yhteydenpito lasten ja nuorten valmentajiin yhteydenpito lajin alueorganisaatioon ja lajiliittoon seuran lasten ja nuorten asioista tiedottaminen Nuorisotoiminnan vastuuhenkilön työ on vaativaa. Suurissa seuroissa, joissa harrastajia, seuran toimihenkilöitä ja vanhempia on paljon, vaatii yhteydenpito eri henkilöihin runsaasti aikaa. Suureen joukkoon mahtuu monenlaisia ihmisiä ja tapahtumia. Siksi jokaisella vastuuhenkilöllä on hyvä olla tukihenkilö, jonka kanssa voi luottamuksellisesti vaihtaa ajatuksia, tuulettaa omia tunteitaan ja pohtia arkipäivän haastavia tilanteita. 12 N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

10 Kuka vastaa seuran nuorisotoiminnasta? Kuka toimii seuran vastuuhenkilön tukihenkilönä/ sparrarina? Mitä seuran nuorisotoiminnasta vastaavan henkilön tehtäviin kuuluu? Ketkä muut seurassa osallistuvat nuorisotoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen? N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A 13

11 5. Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista Millainen toimintalinja seuralla on? Jokaisen urheiluseuran linjauksiin vaikuttavat seuran omat lähtökohdat, seuran historia ja olemassa oleva seura- ja lajikulttuuri. Seuran toimintalinjaukset ovat osa seuran imagoa. Seuratoimintalinjauksia laadittaessa mukaan kannattaa ottaa eri tehtävistä vastaavia seuratoimijoita ja lasten vanhempia, joiden kanssa asiaa voi pohtia ja synnyttää keskustelua eri osa-alueista. Seuran toimintalinjauksen tarkoituksena on selkeyttää seuraväen yhteispeliä. Linjauksiin on hyvä palata vuosittain ja tehdä tarpeelliset muutokset. Linjausten tekemisessä auttaa Nuoren Suomen seuratoimintalinja -työvihko. Sisällön osalta hyvää materiaalia on Nuoren Suomen Unelma hyvästä urheilusta -vihko, johon on koottu lasten ja nuorten urheilun eettiset periaatteet seurojen ja lajiliittojen eettisen pohdinnan tueksi. Lisäksi hyviä tukimateriaaleja ovat SLU:n Hyvä Seura- ja Reilu Pelin materiaalit, oman lajiliiton aineisto sekä Nuoren Suomen Lasten kilpailutoiminnan suositukset. Toimintalinjauksiin voivat sisältyä mm. 1. Seuratoiminnan visio 2. Eettiset linjaukset 3. Toiminnan tavoitteet 4. Käytännön toimintatavat 5. Seuran organisaatio ja vastuujaot 6. Seuran viestintä sisäinen ja ulkoinen 7. Joukkue/ryhmäkohtaiset pelisäännöt 8. Seuran tarjoamat toimintamuodot ja palvelut Työvihkon seuran toimintalinjan työstämistä varten voi tilata SLU:n myyntipalvelusta tai tulostaa Nuoren Suomen nettisivuilta 14 N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

12 Millaisen prosessin seurauksena seuran toimintalinja on syntynyt? Mitä seuran toimintalinja pitää sisällään? Miten toimintalinjaukset näkyvät seuran käytännön toiminnassa? Miten seurantoimintalinjasta on kerrottu lasten vanhemmille ja seuratoimijoille? Miten seuran toimintalinjaa tarkistetaan ja kuka vastaa, että se on ajan tasalla? N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A 15

13 6. Seuran alle 16 -vuotiaiden ryhmissä on sovittu Pelisäännöt sekä lasten että lasten vanhempien kanssa vuotiaiden ryhmissä pelisäännöt on sovittu nuorten ja valmentajien kesken Onko seuranne kaikissa ryhmissä ja / tai joukkueissa sovittu pelisäännöt sekä lasten ja nuorten että vanhempien kanssa? Lasten liikunnassa ja urheilussa on kysymys suurista asioista: muutoksesta, jatkuvasta kehityksestä ja oppimisesta, tunteista, ilosta ja onnistumisesta, surusta ja pettymyksestä, jännityksestä, helpotuksesta, kyynelistä, hikipisaroista, kiittämisestä, kannustamisesta, toisen huomioonottamisesta ja arvostamisesta, elämästä ja elämään oppimisesta. Jotta voimme aikuisina aidosti ymmärtää lasta, meidän pitää kasvaa pieniksi. Mennä kyykkyyn lapsen rinnalle. Tutkia maailmaa lapsen kanssa. Lapsen maailmassa tärkeimpänä on liikunnan ilo yhdessä kavereiden kanssa. Siksi lasten urheilun tulisi näyttää lapsen maailmalta eikä aikuisten pelikentältä. Nuoren Suomen Operaatio Pelisääntöjen tavoitteena on löytää lasten liikunnan tarkoitus, sellainen liikunta ja urheilu, joka on lapsen maailmassa sisällä. Pelisääntökeskusteluissa on kyse tästä etsimisestä, löytämisestä ja sopimisesta. Operaatio Pelisäännöt on yhteisten toimintatapojen sopimista yhdessä niiden kanssa, joille lapsen paras on tärkeintä. Pelisääntökeskusteluissa pohditaan yhdessä esimerkiksi Saavatko kaikki lapset osallistua ja pelata yhtä paljon? Onko kilpailun tai pelin voittaminen tärkeämpää kuin jokaisen lapsen osallistuminen? Onko toiminta otsarypyssä puurtamista vai onko toiminnan tavoitteena liikunnan ilo ja riemu? Kannustetaanko lapsia kehittämään omia taitojaan vai keskitytäänkö toiminnassa tulosten vertailuun? Miten päihdeasioihin suhtaudutaan seurassa? Kaikista muista asioista, jotka tuntuvat tärkeiltä juuri sinun seurassasi Vanhempien ja ohjaajien yhteisissä pelisääntökeskusteluissa voidaan sopia myös muista toiminnan periaatteista: montako kertaa viikossa harjoitellaan, mihin tapahtumiin kauden aikana osallistutaan, miten tasapuolisuus toteutetaan käytännössä, miten suhtaudutaan päihteiden käyttöön peli- ja kilpailumatkoilla yms. Maksutonta pelisääntömateriaalia voi tilata tai (09) N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

14 Miten seurassa on varmistettu se, että kaikissa ryhmissä ja / tai joukkueissa tehdään pelisääntösopimukset sekä lasten ja nuorten että vanhempien kanssa? Onko seurassa sovittu joistakin yhteisistä teemoista, joita käsitellään kaikissa pelisääntökeskusteluissa? Miten seura auttaa eri ryhmiä pelisääntöjen syntymisessä? Miten seurassa seurataan pelisääntöjen noudattamista? N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A 17

15 7. Seurassa kiitetään kaikkia seuratoimihenkilöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä Miten seura kannustaa lasten ja nuorten parissa toimivia henkilöitä? Urheiluseuran hyvän toiminnan tärkeimpiä tekijöitä ovat sen toimihenkilöt: ohjaajat, valmentajat, huoltajat, joukkueenjohtajat, tapahtumien järjestelijät, varojen hankkijat, puheenjohtajat, talkooväki, jne. Ilman heitä seura ei toimi. Hyvä työ ansaitsee kiitoksen. On tärkeää, että arvokasta työtä tekeviä henkilöitä huomioidaan säännöllisesti. Huomioimisen ei tarvitse olla taloudellisesti merkittävää. Pääasia on, että tekijöitä kiitetään. Kiittäminen tuntuu arvokkaalta, kun se tehdään julkisesti esimerkiksi seuran juhlien, kauden päätöstilaisuuden tai muun sopivan tilaisuuden yhteydessä. Huomioimisen tekeminen julkiseksi lehdistötiedotteille ja puffeilla kohottaa myös seuran imagoa. Kiitosta, kannustusta ja huomiointia tulee jakaa kaikille toimijoille. Sanallista kiitosta voi jakaa työn ja toiminnan lomassa, aina kun on vähänkin aihetta. Kiitetylle henkilölle kiitos antaa hyvän mielen ja voimia tehdä edelleen työtä seurassa. Kiitos voidaan osoittaa esim. seuran verryttelypuvuilla koulutusten maksamisilla varusteilla lahjakorteilla ansiomerkeillä kukilla lasten lauluilla mukavan illanvieton järjestämisellä tarjoamalla matka johonkin urheilutapahtumaan Mahdollisuuksia on lukemattomia. Pääasia on, että kiitos ei unohdu. Seurassa huomioidaan arvokas työ palkitsemalla ja kiittämällä ohjaajia, valmentajia ja muita toimijoita Palkitseminen ja kiittäminen on suunnitelmallista Seurassa on nimetty kannustamisen vastuuhenkilö tai -ryhmä 18 N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

16 Ketä kaikkia seurassa kiitetään? Millaisista asioista seurassa jaetaan kiitosta ja kannustusta? Miten käytännössä vuosittainen palkitseminen toteutetaan seurassa? Onko seurassa nimetty vastuuhenkilö tai -ryhmä kiitoksen jakamiseen ja muuhun huomioimiseen? N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A 19

17 SINETTISEUROJEN LAATUKRITEERIT Ohjaajien ja valmentajien osaaminen 8. Seuran ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen Minkälaisen koulutuksen lasten ja nuorten ohjaajina ja valmentajina toimivat henkilöt ovat tehtäviinsä saaneet? Lajiliitot ja aluejärjestöt järjestävät lasten ohjaamiseen ja nuorten valmentamiseen perehdyttäviä koulutuksia. Jokainen lajiliitto on nimennyt koulutuksen, jossa käsitellään lasten ja nuorten urheiluun liittyviä asioita. Sinettiseurassa jokaisen lapsiryhmän vastuuvetäjältä edellytetään, että hän on suorittanut kyseisen koulutuksen. Lisäksi Sinettiseurassa kaikilta lasten ja nuorten ohjaajilta ja valmentajilta edellytetään perehtymistä Nuori Suomi -ideologiaan esimerkiksi Operaatio Pelisääntöjen Pelin Henki -vihkon avulla. Ohjaajat ovat käyneet lasten ohjaamiseen ja / tai nuorten valmentamiseen perehdyttävän, lajikohtaisesti nimetyn koulutuksen Nuori Suomi -ideologia on kaikille ohjaajille ja valmentajille tuttu 20 N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

18 Kuinka monta ohjaajaa / valmentajaa seurassa toimii lasten ja nuorten ryhmissä? Kuinka monta ohjaajaa on yksittäisessä ryhmässä / joukkueessa? Liitä mukaan lista, josta selviää seuran valmentajien nimet, koulutustaso ja ketä he ohjaavat. Onko seuran jokaisen lapsiryhmän vastuuvetäjä suorittanut lajiliiton nimeämän lasten ohjaajille ja / tai nuorten valmentajille tarkoitetun koulutuksen? kyllä ei Minkälaisen koulutuksen seuran ohjaajat/valmentajat ovat tehtäväänsä saaneet? Miten on varmistettu, että kaikki seuran toiminnassa mukana olevat ohjaajat / valmentajat ovat sisäistäneet seuran toimintalinjan? N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A 21

19 9. Seurassa huolehditaan suunnitelmallisesti ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämisestä Miten seurassa varmistetaan ohjaajien ja valmentajien osaamisen jatkuva kehittyminen? Sinettiseurassa on hyvä olla ohjaajien ja valmentajien toiminnasta vastaava henkilö = valmentajatutor (nimike voi olla eri). Valmentajatutorin tehtäviin kuuluu vastata seuran ohjaajien ja valmentajien osaamisesta. Tehtäviin voi kuulua esim. uusien ohjaajien ja valmentajien perehdyttäminen valmentajien opastaminen ja tukeminen (tutorointi) koulutukseen ohjaaminen seuran valmentajien sisäinen kouluttaminen ohjaajien ja valmentajien kannustaminen valmentajien keskinäisen vuorovaikutuksen aktivointi Mikäli seurassa ei ole erikseen tehtävään nimettyä henkilöä vastuu asiasta voi olla esim. jaostolla/hallituksella. Tällöin jaosto/hallitus huolehtii, että ohjaajien ja valmentajien osaaminen seurassa on riittävällä tasolla. Lasten vanhempien tai seuratyöntekijöiden joukosta löytyy usein monen alan ammattilaisia, joiden osaamista kannattaa hyödyntää. Seuran omat tai yhdessä toisten seurojen kanssa toteutetut valmentajakerhot, koulutustapahtumat ja seminaarit ovat hyviä tiedon, taidon ja vuorovaikutuksen lisäämisen keinoja. Seurassa on valmentajatutor Ohjaajien ja valmentajien koulutus on suunnitelmallista Seurassa on toimintatapa, joka kannustaa ohjaajia ja valmentajia keskinäiseen vuorovaikutukseen ja osaamisen jakamiseen 22 N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

20 Onko seurassa valmentajatutor ja mitä hänen tehtäviinsä kuuluu? Miten seurassa autetaan uusia ohjaajia toimintaan perehtymisessä ja siinä onnistumisessa? Miten seurassa varmistetaan ohjaajien ja valmentajien osaamisen jatkuva kehittyminen? Ohjataanko valmentajia ja ohjaajia esim. suunnitelmallisesti osallistumaan lajien ja alueiden koulutuksiin? Miten seurassa on mahdollistettu ohjaajien ja valmentajien keskinäinen vuorovaikutus ja osaamisen jakaminen? Saavatko valmentajat seurassa palautetta omasta toiminnastaan? N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A 23

21 SINETTISEURAN AUDITOINNISSA KÄSITELTÄVIÄ ASIOITA, KUN SEURALLA ON JO SINETTI Laatukäsikirjan seuraavat osat (viestintä ja kehittämiskohteet ) on tarkoitettu käsiteltäväksi sellaisten seurojen kanssa, jotka ovat jo olleet Sinettiseuroina vähintään kaksi vuotta. Uuden Sinettiseuran kanssa auditoinnissa kannattaa keskittyä Sinettiseurakriteerien arviointiin. Miten Sinettiä on hyödynnetty seuran viestinnässä? Nuori Suomi Sinetti on lasten ja nuorten seuratoiminnan laatumerkki. Sinetti kertoo ulkopuolisille, että tässä seurassa lapsista ja nuorista pidetään hyvää huolta. Seuran tulee itse huolehtia siitä, että Sinetti näkyy seuran viestinnässä, jotta paikkakuntalaiset tietävät seuran olevan laatuseura. Seuran kannattaa hyödyntää saamansa arvokas Sinettitunnus kaikessa tiedottamisessaan. Sinetti voi näkyä esimerkiksi seuran kaikissa tiedotteissa tapahtumissa verryttelyasuissa, urheiluasuissa kirjekuorissa ja papereissa nettisivuilla seuran lehdessä Sinettiseurat ovat yhdessä vahva lasten ja nuorten markkinointiketju. Ketju on vahva vain, jos sen jokainen lenkki tekee oman osansa viestinnässä. Sinettiseurojen, lajiliittojen ja Nuoren Suomen ympärillä on valtava verkosto, millä Sinettiä voidaan markkinoida. Sinettilogon saa sähköisessä muodossa käyttöön Nuoren Suomen nettisivuilta Seura voi tilata Jättisinettejä tai nimellä varustetun Sinettilipun. Tilattavissa on myös Sinettikangasmerkkejä. 24 N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

22 Miten Sinettiä on hyödynnetty tai hyödynnetään seuran viestinnässä? Miten Sinettiä on hyödynnetty tai hyödynnetään seuran tapahtumissa? Miten Sinetti on esillä seuran nettisivuilla? Mitä siellä kerrotaan nuorisotoiminnasta, onko esim. seuran toimintalinja luettavissa seuran nettisivuilta? Miten seura aikoo tulevaisuudessa viestiä olevansa Sinettiseura? N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A 25

23 Miten seuraa tulisi tulevaisuudessa kehittää? Sinettiseurat ovat laatuseuroja, joiden toiminta on jo hyvää. Toimintaa kannattaa kuitenkin aina tarkastella ja pohtia tarvitsisiko jokin asia seurassa kehittämistä, uudistamista tai kokonaan toiminnan lopettamista. Sinettiauditoinnin yhteydessä asiaa kannattaa pohtia yhdessä auditoijien kanssa. Auditoijat ovat usein nähneet monien seurojen toimintamalleja ja heillä voi siksi olla hyviä vinkkejä siihen, miten joku asia kannattaisi tehdä. Auditoijat tuovat seuraan myös ulkopuolista näkemystä ja voivat havaita seurasta sellaisia asioita, joihin oma väki on jo niin tottunut, että asiassa ei enää edes huomata mitään korjattavaa. Auditoijilta voi myös kysyä mielipiteitä ja konsultaatiota asioista, joita seurassa haluttaisiin kehittää. Auditoinnin yhteydessä voidaan sopia seuran seuraavista kehittämiskohteista, niiden aikataulusta ja vastuista. Kehittämiskohteet kannattaa kirjata ylös, jotta niiden edistymistä on helppo seurata. 26 N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

24 Mitä asioita seurassa halutaan seuraavaksi kehittää? Mitä toimenpiteitä seurassa tullaan tekemään, jotta asiat edistyvät? Kuka tai ketkä seurassa vastaavat kehitettävistä asioista? Millä aikataululla seurassa edetään, milloin pitäisi olla valmista? Miten seurassa seurataan hankkeen etenemistä? N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A 27

25 SINETTISEURAPALVELUT Lajiliittojen tarjoamat palvelut Nuori Suomi Sinettiseuroille: 1. Maksuton seuran yhden edustajan osallistuminen Sinettiseurojen yhteistapaamiseen 2. Lajiliiton edustaja vierailee seurassa kerran vuodessa ja / tai sinettiseuroille järjestetään lajikohtainen tapaaminen Sinettiseminaarin lisäksi 3. Seuralle tarjotaan yksi koulutustilaisuus / vuosi joko kokonaan maksuttomasti tai edullisemmin kuin muille seuroille 4. Lajiliitolla on oma sinettiseuratoiminnan kehittämis- ja laadunarviointiryhmä (voi olla esim. lajiliiton nuorisovaliokunta) 5. Lajiliitto tarkastaa omien sinettiseurojensa laadun. Uuden Sinettiseuran kahden vuoden kuluttua ja sen jälkeen kolmen vuoden välein Nuoren Suomen palvelut Sinettiseuroille 1. Sinettiseuramateriaalin tuottaminen seuroille 2. Sinettiseurojen yhteisten alueellisten ja valtakunnallisten tapahtumien järjestäminen 3. Sinettisanomat kerran vuodessa + Sinettimaili verkkolehti neljä kertaa vuodessa + muita tiedotteita tarpeiden mukaan 4. Tyytyväisyyskyselyt maksutta seuran käyttöön 5. Sinettiseurojen näkyvyyden varmistaminen yleisesti 6. Varainhankintamahdollisuuksien etsiminen seuroille 28 N U O R I S U O M I S I N E T T I S E U R A T L A A T U K Ä S I K I R J A

Lukijalle 5 SINETTISEUROJEN LAATUKRITEERIT. 1. Minkälainen toimintalinja seuralla on? 6

Lukijalle 5 SINETTISEUROJEN LAATUKRITEERIT. 1. Minkälainen toimintalinja seuralla on? 6 SISÄLLYS Lukijalle 5 SINETTISEUROJEN LAATUKRITEERIT 1. Minkälainen toimintalinja seuralla on? 6 2. Miten jokainen mukana oleva lapsi ja nuori tulee huomioiduksi seuranne toiminnassa? 8 3. Miten lasten

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ

SEURA. Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? RYHMÄ YKSILÖ YHTEISÖLLISYYS HARJOITTELEMINEN YKSILÖLLISYYS KILPAILEMINEN OHJAAMINEN VIESTINTÄ Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS RYHMÄ YKSILÖ HARJOITTELEMINEN JA KILPAILEMINEN Omien motiivien mukaista kasvua ja kehitystä tukevaa toimintaa VIESTINTÄ

Lisätiedot

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5

Uudistuneet Sinettiseurakriteerit. versio 5 Uudistuneet Sinettiseurakriteerit versio 5 Liikunnallinen elämäntapa Urheilijan polku Liikkujan polku Sinettiseurakriteerit Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa Organisointi ja toimintaperiaatteet

Lisätiedot

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio Budokwai ry Karate Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja 2016 2018 Sisällysluettelo 1. Seuran nuorisotoiminta 3 2. Seuratoiminnan visio 3 3. Eettiset linjaukset 4 4. Toiminnan tavoitteet 5 5. Käytännön

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Sinettiseura uudistus etenee

Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseura uudistus etenee Sinettiseurojen uusien kriteerien osa-alueet Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa organisointi ja toimintaperiaatteet osaamisen kehittäminen viestintä

Lisätiedot

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 -

Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015 - Lentopallojaoston sinettiseurakriteerit ja yleiset toimintalinjat 2015-1 Yleiset sinettiseurakriteerit Seuralla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja -tavoista. Seura pitää huolta

Lisätiedot

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit

Uudistuneet. Sinettiseurakriteerit Uudistuneet O Sinettiseurakriteerit Uudistetut Sinettiseurakriteerit pohjautuvat O Lasten ja nuorten urheilusta tehtyihin selvityksiin. O Selvitykset valmistuivat yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun

Lisätiedot

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat

Seurakehitys SJAL:ssa. Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Seurakehitys SJAL:ssa Kokemuksia oman seuran analyysista ja tulevaisuuden suunnitelmat Sisältö SJAL:n seurakehitysohjelmasta Kokemuksia oman seuran analyysista Artemis Laatujärjestelmä seuroille? SJAL:n

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Työvihko urheiluseuran oman toimintalinjan tekemistä varten URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0

SINETTISEURAKRITEERIT. versio 3.0 SINETTISEURAKRITEERIT versio 3.0 Sinettikriteerien uudistaminen Työstetty työryhmällä: Henna Sivenius (hiihto), Maiju Kokkonen (taitoluistelu), Turkka Tervomaa (jääkiekko), Henri Alho (jalkapallo), Tiiu

Lisätiedot

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS

YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri S E U R A: Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet

Lisätiedot

SKL Sinettiseurakriteerien luokittelu 2014 Sinettikriteerit: yksilöä varten - ryhmän ja seuran tuella

SKL Sinettiseurakriteerien luokittelu 2014 Sinettikriteerit: yksilöä varten - ryhmän ja seuran tuella SKL Sinettiseurakriteerien luokittelu 2014 Sinettikriteerit: yksilöä varten - ryhmän ja seuran tuella 1 / 10 -tason yleiskuvaus, kaikille lajeille sama, kuvattu tarkemmin Sinettiseuran laatukäsikirjassa

Lisätiedot

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri

Osa-alue (kriteerit) Seura Ryhmä Yksilö YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS. 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi. 2. Kannustava ilmapiiri YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot, kasvatukselliset periaatteet ja

Lisätiedot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot

Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot Lentopallon Sinettiseurakriteerien eri tasot 1 YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA

URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle seuran toimintalinja. Seuran toimintalinja selkiyttää seuran

Lisätiedot

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos

LAATUOHJELMA. yhteiset kriteerit. luonnos LAATUOHJELMA yhteiset kriteerit luonnos 28.11.2016 SEURATOIMINNAN LUPAUS - MENESTYSSUUNNITELMASTA Huolehdimme siitä, että seurat näkevät toimintaympäristön muutokset ja elävät ajassa. Seurat ovat innostavia

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA

SINETTISEURATOIMINTA SINETTISEURATOIMINTA Lupaus laadusta urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi Sinettiseurojen auditointi Sinettikriteerien toteutuminen arvioidaan säännöllisin väliajoin kehittämistilaisuuden muotoon rakennetun

Lisätiedot

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE

TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE 01.04.2009 LAIHIAN LUJA LENTOPALLOJAOSTO TIETOPAKETTI UUSILLE JA VANHOILLE PELAAJILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ LASTEN VANHEMMILLE Tämän kirjan omistaa : Joukkueeni : Valmentaja : Valmentaja puhelinnumero: Joukkueen

Lisätiedot

SINETTISEURAKRITEERIT

SINETTISEURAKRITEERIT 2011 => Suomen Judoliitto ry SINETTISEURAKRITEERIT Judoliiton Sinettiseurakriteerit, jotka ovat lupaus laadusta lasten ja nuorten harjoittelussa ja kilpailemissa aktiivisessa ja kehityshaluisessa judoseurassa.

Lisätiedot

MITÄ LAATU ON? LAADUN YDINASIAT? TÄRKEIMMÄT LAATUTEKIJÄT URHEILUSEURATOIMINNASSA?

MITÄ LAATU ON? LAADUN YDINASIAT? TÄRKEIMMÄT LAATUTEKIJÄT URHEILUSEURATOIMINNASSA? MITÄ LAATU ON? LAADUN YDINASIAT? TÄRKEIMMÄT LAATUTEKIJÄT URHEILUSEURATOIMINNASSA? TEHTÄVÄ: VAIHE 1. Aikaa 3 minuuttia. Mieti yksi omasta mielestäsi tärkeä laatutekijä käytännön työssäsi urheiluseurassa.

Lisätiedot

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous

Vastustaja vai kilpakumppani? Ringeten Reilu Peli periaatteet Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringeten Reilu Peli periaatteet 12.11.2011 Suomen Ringetteliiton syyskokous Ringette on suurenmoinen peli. Se tarjoaa parhaimmillaan mukana oleville ympäristön, jossa opitaan voittamaan ja häviämään sekä

Lisätiedot

2 Jokainen mukana oleva lapsi ja nuori tulee huomioiduksi seuran toiminnassa 4

2 Jokainen mukana oleva lapsi ja nuori tulee huomioiduksi seuran toiminnassa 4 Laatukäsikirja 1 SISÄLLYS 1 TanssiDans ry:n toimintalinja 3 2 Jokainen mukana oleva lapsi ja nuori tulee huomioiduksi seuran toiminnassa 4 3 Lasten liikunnan monipuolisuuden toteutuminen 5 4 Seuran kasvatuksellinen

Lisätiedot

E LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:SPORT.FI

E LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:SPORT.FI E2 2014-2015 LAPSENI URHEILEE AINEISTO JA KUVAT:T.FI ROK KI E2 ILO IRTI URHEILUH HARRASTUKSESTA Urheilu on loistava kasvualusta. Se tarjoaa lapselle mainiot edellytykset voida hyvin ja kehittyä tasapainoiseksi,

Lisätiedot

Järvenpään Taidoseura ry

Järvenpään Taidoseura ry Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja v. Sisällysluettelo 1. SEURAN JUNIORITOIMINTA... 3 2. SEURATOIMINNAN VISIO... 3 3. EETTISET LINJAUKSET... 4 4. TOIMINNAN TAVOITTEET... 4 5. KÄYTÄNNÖN TOIMINTATAVAT...

Lisätiedot

sinettiseurakriteerit

sinettiseurakriteerit Suomen Ratsastajainliitto r.y. finlands ryttarförbund r.f. Radiokatu 20, 00093 SLU, Helsinki, tel. +358 9 229 4510, www.ratsastus.fi Mihin Sinettiseurassa kiinnitetään huomiota? SEURA YHTEISÖLLISYYS JA

Lisätiedot

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja

OLS Jalkapallo. OLS Kaupunkisarja OLS Jalkapallo OLS Kaupunkisarja OLS Kaupunkisarjassa lapsi pääsee aloittamaan jalkapalloharrastuksen lähellä kotia. Muut harrastukset vs. OLS Kaupunkisarja Kaupunkisarjatoiminnan lisäksi lapsilla pitää

Lisätiedot

Lasten urheilun tärkeät asiat

Lasten urheilun tärkeät asiat Lasten urheilun tärkeät asiat 1) Pohdi itsenäisesti, mitkä arvot *) ohjaavat sinun toimintaasi työskennellessäsi lasten ohjaajana ja valmentajana. 2) Kirjoita yksi asia per tarralappu *) Meille jokaiselle

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus JyPK:ssa on pitkäjänteistä kja suunnitelmallista toimintaa perusasioiden kautta

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa

NJS Milan: Joukkueen Säännöt Hyväksytty Vanhempainkokouksessa NJS Milan: Joukkueen Säännöt 2011 Hyväksytty Vanhempainkokouksessa 25.03.2011 Lasten ja nuorten kokonaisliikunnan määrä Kuinka paljon lapset oikeasti liikkuvat? Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon

Lisätiedot

Unelma hyvästä urheilusta

Unelma hyvästä urheilusta Unelma hyvästä urheilusta Lasten ja nuorten urheilun eettiset linjaukset Kuva: Suomen Palloliitto Miksi tarvitaan eettisiä linjauksia? Yhteiskunnallinen huoli lapsista ja nuorista Urheilun lisääntyvät

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Laatuseuraaamukahvit. Tervetuloa! Tammikuu 2018

Laatuseuraaamukahvit. Tervetuloa! Tammikuu 2018 Laatuseuraaamukahvit Tervetuloa! Tammikuu 2018 Syksyn maakuntakierroksella (15 tilaisuutta) n. 300 seuraa osallistui tilaisuuksiin, joissa esiteltiin seuroille uutta laatuohjelmaa. Vastaanotto oli myönteinen.

Lisätiedot

SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA URHEILEVAN LAPSEN JA NUOREN PARHAAKSI

SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA URHEILEVAN LAPSEN JA NUOREN PARHAAKSI SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA URHEILEVAN LAPSEN JA NUOREN PARHAAKSI SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 3 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT... 4 1. YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 6 Lapsen ja nuoren parhaaksi

Lisätiedot

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015

MuurY P07 Futis. Vanhempainkokous 8.4. 2015 MuurY P07 Futis Vanhempainkokous 8.4. 2015 Agenda Urheilun säännöt Joukkueentoimihenkilöt Harjoitukset ja pelit Budjetti Urheilun Pelisäännöt kaudelle 2015 MuurY P07 Futis joukkueen säännöt Nämä säännöt

Lisätiedot

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN!

TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! TERVETULOA VOK-1 KOULUTUKSEEN! Keskeisenä tavoitteena tason 1 koulutuksessa on luoda valmentajille ja ohjaajille perusta yksittäisen harjoituskerran laadukkaaseen toteuttamiseen. Uudistetussa koulutuksessa

Lisätiedot

SINETTISEURA. lupaus laadusta

SINETTISEURA. lupaus laadusta SINETTISEURA lupaus laadusta URHEILEVAN LAPSEN JA NUOREN PARHAAKSI SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 3 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT... 4 1. YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 6 Lapsen ja nuoren parhaaksi

Lisätiedot

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015

Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 Toimintalinja Imatran liikuntaseura ILse ry Imatran liikuntaseura Ilse ry 2015 2 Sisältö 1 SEURAN VISIO... 3 2 SEURAN EETTISET LINJAUKSET... 4 3 SEURATOIMINNAN TAVOITTEET... 5 3.1. VIIHTYMISEEN JA ILMAPIIRIN

Lisätiedot

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015

Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Janakkalan Janan D-tytöt 2014-2015 Sisällysluettelo 1. D-tyttöjen missio, visio ja arvot 2. D-tyttöjen toiminnan linjaukset ja tavoitteet 3. Joukkueen kasvatuskeinot 4. Reilu peli 5. Joukkueen johtohenkilöiden

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA. Luonnos Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Luonnos 9.5.2016 3 Suomen elinvoimalle on ensiarvoisen tärkeää, että tämä kokonaisuus toimii vaikuttavasti, inspiroivasti ja tuloksellisesti.

Lisätiedot

Auditoinnin perustiedot. Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa - arviointikriteerit

Auditoinnin perustiedot. Liikkumista ja urheilua tukeva toimintaympäristö seurassa - arviointikriteerit Auditoinnin perustiedot Lajiliitto Suomen Taitoluisteluliitto Seura Järvenpään Taitoluistelijat Auditointipäivämäärä 29.8.2017 Seuraava auditointipäivämää 29.8.2020 Auditoija1 nimi Niina Leskinen Auditoija2

Lisätiedot

Sanna Laine 7.3.2015

Sanna Laine 7.3.2015 Sanna Laine 7.3.2015 Valmentajakouluttaja Ammattivalmentaja Nyrkkeilyliitossa 6,5 vuotta Yhteisöpedagogi Oma kilpaura nyrkkeilyssä ja potkunyrkkeilyssä Valmentajakokemusta lasten valmentamisesta terveysliikunnan

Lisätiedot

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS

Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Liikunnan aluejärjestöt 1-TASON VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taustaa SVUL / Lajiliitot -> C, B, A järjestelmä (yleis- / lajiosa) 1990 luvun alun järjestömurros 5 -portainen yleiseurooppalainen koulutusjärjestelmä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

SINETTIKRITEERIT SUOMEN UIMALIITTO

SINETTIKRITEERIT SUOMEN UIMALIITTO SINETTIKRITEERIT SUOMEN UIMALIITTO YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava ilmapiiri 3. Yhdessä tekemisen kulttuuri Seuran johto on tietoinen kasvatusvastuustaan Arvot,

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINNAN POHDINTAA 21.8.2014

SINETTISEURATOIMINNAN POHDINTAA 21.8.2014 SINETTISEURATIMINNAN PHDINTAA 21.8.2014 SINETTISEURATIMINNAN PHDINTAA Sinettiseurakriteerien vertaaminen lasten ja nuorten urheilun selvitystöihin Sinettiauditoinnit tarkastelussa Lajiliittojen ja Valon

Lisätiedot

Sinettiseurakriteerien luokittelu Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, SLU, Finland

Sinettiseurakriteerien luokittelu Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, SLU, Finland Sinettiseurakriteerien luokittelu 2012 Suomen Taitoluisteluliitto Radiokatu 20, 00093 SLU, Finland office@stll.fi www.stll.fi YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS: 1. Lapsen ja nuoren parhaaksi 2. Kannustava

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 Suomalaisen valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen rakenne Liikunnan alejärjestöjen VOK-1 koulutus noudattaa

Lisätiedot

Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen

Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen Sinettiseura-auditoinnin kehittäminen Urheilijanpolun lapsuus- ja valintavaiheen työstöjen näkökulma Outi Aarresola, tutkija Kaisu Mononen, erikoistutkija Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus Valo,

Lisätiedot

LAHDEN AHKERA LAATUKÄSIKIRJA 2010

LAHDEN AHKERA LAATUKÄSIKIRJA 2010 LAHDEN AHKERA LAATUKÄSIKIRJA 2010 Sisällysluettelo Lahden Ahkeran laatukäsikirja 1 Miten jokainen lapsi tulee huomioiduksi Ahkeran toiminnassa? 1 Onko kaikilla halukkailla mahdollisuus osallistua kilpailuihin?

Lisätiedot

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja

Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi , ja Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja Seuran strategia on rakennettu toimintakausiksi 2016-2017, 2017-2018 ja 2018-2019 Strategian peruspilarit ovat seuran visio, perusarvot ja strategiset painopisteet Strategian osana on määritelty myös seuran

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Ilves Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Ilves 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ringettekoulu F E D C B 2. Vastaaja isä 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Lisätiedot

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA

HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA HC NOKIA TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 Hockey Club Nokia ry Rek.no. 196.155 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat - Seuran strategian linjaus 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2016-2017 UVL:n organisaatio Ohjaajat ja Valmentajat Valmentajatiimi Jumppakummit Nuorisoklubi Kilta Johtokunta UVL:n toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA

Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Suomalaisen liikunnan ja urheilun yhteinen MENESTYSSUUNNITELMA Liikunta ja urheilu ovat Suomen merkittävin kansanliike. Jokaisen hyvinvointi rakentuu liikunnalliselle arjelle. Huippu-urheilijat inspiroivat

Lisätiedot

Tuusulan Tennisseura ry. Vanhempainilta 13.9.2011

Tuusulan Tennisseura ry. Vanhempainilta 13.9.2011 Tuusulan Tennisseura ry Vanhempainilta 13.9.2011 OHJELMA 17.30 Avaus ja käytännön asiat TTS:ssä 17.40 Tenniskoulumalli ja Nuori Suomi 18.00 Yleistä valmennuksesta ja uuden minitenniskentän esittely 18.30

Lisätiedot

Mitä tehdään tehdään kunnolla.

Mitä tehdään tehdään kunnolla. SALIBANDYTOIMINNAN TOIMINTAOPAS MOTTO: Mitä tehdään tehdään kunnolla www.hirvhesalibandy.net Visio 2015 Hirvensalon Heiton salibandytoiminta rakentuu seuraavien keskeisten tavoitteiden ja arvojen varaan:

Lisätiedot

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018

Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 Suomalaisen jääkiekon strategia 2014-2018 SUOMALAISEN JÄÄKIEKON STRATEGIA 2014 2018 Strategian päämäärä: Jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen Toimintaa ohjaavat arvot: Kunnioitus Yhteisöllisyys

Lisätiedot

Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA

Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA Hockey Club Nokia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2008-2009 VUOSIKOKOUS 21.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Seuran hallintoon ja talouteen liittyvät asiat 2. Seuratoiminnan laadun kehittäminen 3. Sinettivelvoitteet

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa?

Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Mitkä asiat ovat tärkeitä 11 15 vuotiaiden urheilussa? Manu Kangaspunta, kehityspäällikkö 11 15 vuotiaiden kilpaurheilun kehittämistyö Urheilijaksi kasvamisen edellytykset Harjoitteleminen, liikkuminen

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA

SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 2 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 4 1. Lapsen ja nuoren

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli

Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia tuli KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n VALMENNUSRYHMIEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Valmennusryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on suunnitelmallinen prosessi perusasioiden kautta kohti joukkueena pelaamisen

Lisätiedot

Ampumahiihdon sinettiseurakriteerit

Ampumahiihdon sinettiseurakriteerit Ampumahiihdon sinettiseurakriteerit 2005 - 1. Seuralla on nuorisovastaava ja hänellä tukihenkilö. Seuralla tulee olla nuorisotoiminnasta vastaava henkilö ja hänellä nimetty tukihenkilö. Nuorisovastaavalla

Lisätiedot

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta

Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta Harjoite 1: Kysymyksiä valmentajalle lasten innostuksesta ja motivaatiosta 30-60 minuuttia valmentajan aikaa, ja Harjoituslomake ja kynä noin 1-2 viikkoa oman työn tarkkailuun. Tavoitteet Harjoite on kokonaisvaltainen

Lisätiedot

- Kilpailujen järjestäminen. - Kilpailuihin osallistuminen. - Menestyksen tavoittelu. - Harjoitusten järjestäminen. - Toimintaa kaikenikäisille

- Kilpailujen järjestäminen. - Kilpailuihin osallistuminen. - Menestyksen tavoittelu. - Harjoitusten järjestäminen. - Toimintaa kaikenikäisille URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Työvihko urheiluseuran oman toimintalinjan tekemistä varten URHEILUSEURAN TOIMINTALINJA Tämän työvihon tarkoituksena on auttaa urheiluseuroja laatimaan omalle urheiluseuralle

Lisätiedot

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1

VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 Aluepäivät Joensuu 2015 Liikunnan aluejärjestöt VALMENTAJA- JA OHJAAJAKOULUTUS Taso 1 VOK-työryhmä, Liikunnan aluejärjestöt 2015 VOK koulutuksen tilanne 23.6.2015 VOK Superviikonloput toteutuneet kaikilla

Lisätiedot

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia)

TuUS menestyssuunnitelma. (niin sanottu strategia) TuUS menestyssuunnitelma (niin sanottu strategia) Taidolla uintiin! Visio Mahdollistamme hyvät taidot uintiurheilussa menestymiseen. Missio Luomme edellytykset kunkin tarpeiden ja kykyjen mukaiseen kunto-

Lisätiedot

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v)

Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa. 5v5 joukkueet (6-9v) Toiminnan järjestäminen JyPK:n juniorijoukkueissa 5v5 joukkueet (6-9v) Lähtökohdat toiminnan järjestämiselle Lasten valmennus on johdonmukainen prosessi, jossa edetään perusasioiden kautta kohti joukkueena

Lisätiedot

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit

Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Seuravalmennuksen kehittäminen / kriteerit Kriteerit jakautuvat peruskriteereihin ja laatukriteereihin. Peruskriteerit luovat seuran tavoite- ja tahtotilan, jotka toteutuvat laatukriteerien toimenpiteiden

Lisätiedot

FORTUM TUTOR Peli-iloa koko perheelle Jalkapallojuniorin vanhemman opas 20.6.2012

FORTUM TUTOR Peli-iloa koko perheelle Jalkapallojuniorin vanhemman opas 20.6.2012 FORTUM TUTOR Peli-iloa koko perheelle Jalkapallojuniorin vanhemman opas Fortum Tutor ohjelma Fortumin ja Suomen Palloliiton vuonna 2009 aloittama valtakunnallinen ohjelma Kohderyhmänä erityisesti alle

Lisätiedot

Riihimäen Palloseura Toimintamalli

Riihimäen Palloseura Toimintamalli Riihimäen Palloseura Toimintamalli Markus Koivuniemi Nuorisopäällikkö 12.9.2013 Sisältö Riihimäen Palloseuran toimintamalli ja ohjeistus Joukkueenjohtajille Valmentajille Rahastonhoitajille Huoltajille

Lisätiedot

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminnan arviointityökalu

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminnan arviointityökalu SUOMEN GOLFLIITTO LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminnan arviointityökalu Liikennevalot on työkalu seuran nuorisotoiminnan kartoittamiseksi ja keskustelun tueksi. LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta

Lisätiedot

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011

Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Huippu-urheilun muutos Liikkuva koulu seminaari Vuokatti 6.4.2011 Tavoite: Huippu-urheilun menestyksen, osaamisen ja arvostuksen nostaminen pitkällä aikavälillä (2020) Kansainvälisen kilpailukyvyn nostaminen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Seurakysely yhteenveto huhtikuu 2013. 5.9.2013 Tuija Nikkanen

Seurakysely yhteenveto huhtikuu 2013. 5.9.2013 Tuija Nikkanen Seurakysely yhteenveto huhtikuu 2013 5.9.2013 Tuija Nikkanen Pelaajakysely yhteenveto kevät 2013 Seurakysely pelaajille ikäluokat B-00 Vastaajia 42 pelaajaa Vastaaja määrät: Pelaajakysely yhteenveto kevät

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020

LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua. Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 LUPA LIIKKUA JA URHEILLA KOULUSSA - koulupäivään lisää liikettä ja urheilua Liikuntajärjestöjen yhteiset valinnat 2015-2020 VISIO 1 + 2 Jokaisella koululaisella on mahdollisuus liikkua monipuolisesti koulupäivän

Lisätiedot

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA

Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA Ulvilan Voimistelu ja Liikunta ry TOIMINTALINJA 2017-2018 Seuran organisaatio Johtokunta Kilta Valmentajat Ohjaajat Nuorisoklubi Jumppakummit Seuran toiminta Nuorten liikunta Lasten harrastajaryhmät Aikuisten

Lisätiedot

Pelisääntökyselyn uudistaminen

Pelisääntökyselyn uudistaminen Pelisääntökyselyn uudistaminen Yhteistyössä KIHU:n asiantuntijoiden kanssa. Analysoitu keväisen yhteenvedon perusteella Huomioitu erityisesti runsaat avoimet vastaukset. Kommentit, ajatukset, ehdotukset

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - EMK / zoom - EMK - EMK - Vihreät - Sininen - Punainen - EMK juniorit - ZOOM - zoom8 - EMK

Lisätiedot

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE

KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE KERAVAN NAISVOIMISTELIJAT KNV ry:n ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN KOOSTE Lasten ja nuorten harrasteryhmät Kyselyt oli suunnattu erikseen lapsille (alle 13v.), nuorille (yli 13v.) sekä vanhemmille. Eniten vastauksia

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUDET URHEILUSSA

LAPSEN OIKEUDET URHEILUSSA 1 LIITE 1, VALMENTAJILLE LAPSEN OIKEUDET URHEILUSSA Oikeus iloon Oikeus leikkiä ja pitää hauskaa Oikeus onnistumiseen ja epäonnistumiseen Oikeus osallistua lapsena, ei pienenä aikuisena Oikeus osallistua

Lisätiedot

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä:

SEURATIEDOTE 2/2012. Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012. Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: SEURATIEDOTE 2/2012 Tapahtumia ja uutisia SB Naantalista 7.6.2012 Tässä SB Naantalin vuoden 2012 toisessa seuratiedotteessa ovat esillä: Kauden avaustilaisuus TestiPäivä syyskuussa Ilmaiset seurakoulutukset

Lisätiedot

OKM:n seuratuen haku

OKM:n seuratuen haku Seuratuen 2018 haku Haku päättyy 15.12.2017 klo 16.15. Hakemus täytetään sähköisesti www.seuraverkko.fi Seuralla pitää olla päätös hakemiselle Kysy liiton toimistolta lisätietoja, vinkkejä ja apua Lähetä

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

Syksy 2014 TERVETULOA!

Syksy 2014 TERVETULOA! Syksy 2014 TERVETULOA! Yleiskatsaus seuran toimintaan Junioritoiminnan esittely ja toimintatavat Vanhempien toimintamahdollisuudet Ajankohtaiset asiat Yleisurheilua ajassa perinteitä kunnioittaen Vuonna

Lisätiedot

9. Monipuolisuus. Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti. Miksi monipuolisuutta. Yksi vai monta lajia?

9. Monipuolisuus. Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti. Miksi monipuolisuutta. Yksi vai monta lajia? 9. Monipuolisuus Perusliikuntataitoja monipuolisesti ja iloisesti Miksi monipuolisuutta Yksi vai monta lajia? Erilaisia toteuttamismalleja - Suunnittelen treenejä -palvelu - Alle 7-vuotiaiden monipuolinen

Lisätiedot

Visio, missio, arvot ja strategia

Visio, missio, arvot ja strategia Visio, missio, arvot ja strategia Joensuun Kataja ry taitoluistelujaosto Arvot toiminnan perusta Visio tahtotila Jatkuva kehitys Missio tehtävä Strategia toimintamalli Arvot AVOIMUUS Asioista puhutaan

Lisätiedot

Lapsen ja nuoren hyvä päivä liikkuen ja urheillen

Lapsen ja nuoren hyvä päivä liikkuen ja urheillen Lapsen ja nuoren hyvä päivä liikkuen ja urheillen Selvityksen mukaan 5-12 vuotiaana 86 % urheilijoista harrasti 3-6 eri urheilulajia. Suomen Olympiakomitean Huippu-urheilun muutosryhmän kartoitus huippuurheilumenestykseen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Tikkurilan Taitoluisteluklubi Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille Tikkurilan Taitoluisteluklubi 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana Ice Melody Ice Sympathy Ice melody Luistelukoulu/ Timantit Ice Sympathy Luistelukoulu

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- PuMa-Volley

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- PuMa-Volley Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille- PuMa-Volley 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - B-tytöt, speed - Replay - B-tytöt - f-juniorit - Puma Volley - D-pojat - Hobby - A 2 tytöt - E-pojat

Lisätiedot

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA?

MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? MIKÄ NUORTA AUTTAA? MILLAINEN VÄKI TÄÄLLÄ TÄNÄÄN PAIKALLA? KUN ITSE OLIN NUORI? KUINKA MONI KÄYNYT ITSE TERAPIASSA TAI SAANUT APUA? Innostunut, olen mukana kaikessa ikä Teen työni hyvin, ei muuta Oven

Lisätiedot

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta

LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta LIIKENNEVALOT Golfseuran nuorisotoiminta Liikennevalot on työkalu seuran nuorisotoiminnan kartoittamiseksi ja keskustelun tueksi. Tavoitteena on nostaa nuorisotoiminnan eri ulottuvuuksia esiin ja auttaa

Lisätiedot

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA!

TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAITO TARTTUU TREENAAMALLA! TAIDON OPPIMINEN TAITO TARTTUU TAITOTASON VAIHEET Suunnittele harjoitus 1, jossa on neljä osiota omalle joukkueellesi - (Pohdi mitä harjoitteita käyttäisit samaan harjoitteluun

Lisätiedot