Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone klo alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone 20.8.2009 klo 13.00 alkaen. Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri"

Transkriptio

1

2

3

4

5 Muistio NEUVOTTELU POHJAN ASEMAKAAVASTA Paikka: Aika: Seinäjoen kaupungintalo, Kaupunginhallituksen kokoushuone klo alkaen Läsnä: Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri Markku Järvelä Tiehallinto, Vaasan tiepiiri Hanna Kauppila Tiehallinto, Vaasan tiepiiri Markku Kujanpää Seinäjoen kaupunki, pj Jari Jokinen Seinäjoen kaupunki Hilkka Jaakola Seinäjoen kaupunki Jari Vähätiitto Seinäjoen kaupunki Taru-Maaria Herttua-Suokko Seinäjoen kaupunki Kari Havunen Seinäjoen kaupunki Keijo Kaistila Seinäjoen kaupunki, siht Kokous järjestäytyi ja muistio sovittiin laadittavaksi. Kokous oli kutsuttu kokoon käsittelemään Tiehallinnon jättämää valitusta Seinäjoen kaupungin Pohjan alueen asemakaavasta.. Länsi-Suomen ympäristökeskus on jättänyt ko. kaavasta oikaisukehotuksen. Markku Kujanpää alusti aiheen. Valtatien 18 ja Kuortaneentien eritasoliittymän läheisyyteen suunnitteilla oleva kauppakeskus on tarkoitus avata syksyllä Alueen kaavamuutos on tehty ja asemakaava (Asemakaavan muutos: Pohja, 6. korttelit 73 ja Kapernaumi (5) korttelit 19 (osa) ja 71 sekä näihin liittyvät katu-, liikenne-, erityis- ja virkistysalueet) on hyväksytty kaupunginvaltuustossa , 122. Valituksessaan Tiehallinto on halunnut kytkeä tiettyjen valtatiehen liittyvien liikennejärjestelyiden rakentamisen kaavan korttelialueiden käyttöönottoon. Asemakaavoitusta varten tehdyn liikenneselvityksen mukaan liikenteellisiä toimenpiteitä tarvitaan Pohjankaarelle sekä Kullervonkadun ja Yhdystien liittymille maankäytön aiheuttaman liikenteen vuoksi. Lisäksi Tiehallinto on valituksessaan ollut huolissaan hulevesien tilanteesta alueella. Käytyä keskustelua Valtatien liittymille tehty liikenneselvitys todettiin hyväksi. Selvitys osoittaa liikennejärjestelyiden olevan tarpeen toimivuuden turvaamiseksi. Myös Pohjoisen ohikulkutien avaaminen lähiaikoina lisää liikennettä alueella. Kari Havunen esitteli Kullervonkadun ja Yhdystien liittymiin ratkaisuperiaatteita. Kullervonkadun liittymään rakennetaan suuntaisliittymäsaareke ja jatketaan valtatien varressa erkanemiskaistaa. Yhdystielle rakennetaan väistötila. Markku Järvelä selvittää, riittääkö Yhdystiellä väistötila vai tarvitaanko päätien kanavointirakenteita. LIITE 10

6 Hulevesiasia on yleisesti noussut esiin viimeaikoina. Tiehallinto ei hyväksy hulevesien suunnittelematonta ja luvatonta johtamista valtatien ojiin. Todettiin, että tulevan kaava-alueen hulevedet on mahdollista (ja on aikomuksenakin) johtaa Pohjan sadevesiviemäriin, jota on viime vuosina rakennettu alueen reunalle. Aiemmin sadevedet ovat avo-ojassa menneet valtatien sivuojaan. Keskusteltiin siitä, voidaanko kaavan määräyksissä sitoutua noudattamaan liikennejär- jestelyiden aikatauluja. Kaavoituspäällikön mukaan asia olisi tuotava esiin mieluummin kaavaselostuksessa. Käytiin keskustelua myös ympäristökeskuksen oikaisukeho- ja siihen liittyen kaavan tuksesta käsittelystä. Tiehallinto edellyttää, että kaupunki sitoutuu ko. liikennejärjestelyiden toteuttamiseen joko erillisellä kaupunginvaltuuston päätöksellä tai kaavan uudelleenkäsittelyn yhtey- Valituksen pois vetäminen on tällöin dessä. mahdollista Yhteenveto: Kaupunki tekee päätöksen Kullervonkadun suuntaisliittymän, Yhdystien liittymän väistötilan tai kanavoinnin sekä Pohjankaaren alikulun rakentamisesta joko erillisellä kaupunginvaltuuston päätöksellä tai kaavan uudelleenkäsittelyn yhteydessä. Kullervonkadun suuntaisliittymä rakennetaan ennen korttelialueiden käyttöönottoa (v ) Yhdystien liittymän parantaminen kytketään Minimanin valmistumiseen, ellei joku muu syy sitä aiemmin vaadi. Pohjankaaren alitus rakennetaan, kun loput ko. lii- Liikenneturvallisuuden niin vaatiessa liittymä muutetaan suuntaisliit- kekorttelialueesta (Citymarketin jälkeiset alueet) otetaan käyttöön. Alkuvaiheessa Pohjankaaren rampin liittymä valtatiehen voidaan tehdä T-liittymänä kanavointeineen. tymäksi. Suunnitteluun tiealueella haetaan Tiehallinnolta suunnittelulupa ja suunnitelmat hy- väksytetään Tiehallinnossa. Muistion laati Keijo Kaistila LIITE 10

7 MUISTIO TEKNIIKKAKESKUS Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu SEINÄJOKI:POHJAN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVA Viranomaisneuvottelu Paikka: Seinäjoen kaupungintalo, Alvarinkulma Aika: , klo alkaen Läsnä: Asia: VIRANOMAISNEUVOTTELU OIKAISUKEHOTUKSEN JOHDOSTA Pertti Savola Länsi-Suomen ympäristökeskus Matti Rantala Veijo Voutilainen Tiehallinto, Vaasan tiepiiri Jorma Rasinmäki Seinäjoen kaupunki => klo Kari Maunula Mauri Hietala Jari Jokinen Hilkka Jaakola Martti Norja Keijo Kaistila Jari Vähätiitto 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Kari Maunula avasi kokouksen. Järjestäytymisen jälkeen puheenjohtajaksi saapui Jorma Rasinmäki. 2. Kaavan lyhyt esittely Hilkka Jaakola esitteli kaavoituksen taustoja, myös liikenteestä ja kaupan rakenteesta tehtyjä selvityksiä. Valtuuston kesäkuussa 2009 hyväksymällä liikekäyttöön varatun alueen kaavan muutoksella mahdollistetaan kahden vähittäiskaupan suuryksikön rakentuminen. Kokonaisrakennusoikeus alueella nousee hieman vajaa 4000 kem2. Kaavasta on käyty viranomaispalaveri Kaava ei ole saanut lainvoimaa tiehallinnon valituksen ja ympäristökeskuksen oikaisukehotuksen vuoksi. Kaupungin tavoitteena on löytää kaavalle myönteinen ratkaisu mahdollisten täsmennysten, lisäselvitysten ja niihin liittyvien neuvonpitojen kautta. 3. Tiehallinnon valitus ja sen johdosta pidetyn neuvottelun muistio Veijo Voutilainen esitteli tiehallinnon valitukseen vaikuttaneita asioita. Kaavaselostustekstissä kiertoliittymän rakentaminen oli aikataulutettu. Muita valtatie 18 liittymiä ei oltu kaavaselostuksessa aikataulutettu. Suunnittelualueen tehostamisen/rakentumisen johdosta tulee seuraaviin vt 18 liittymäkohtiin tehdä rakentamistoimenpiteitä ja ne tulee aikatauluttaa. Kullervonkatu suuntaisliittymänä tulee olla rakennettuna, ennen kuin KM (CityMarketin) toiminta otetaan käyttöön. Yhdystien rakentaminen vaatii jo nyt nykyisessä tilanteessaan liittymän rakentamisen ja tähän risteykseen tulee rakentaa kanavointina. Yhdystien liittymän osalta tiehallinto on uudelleen pohtinut ko. risteyskohdan tavoitteita. Pohjankaaren rakentaminen tulisi aloittaa noin kolmen vuoden päästä. Tämän liittymäkohdan rakentamiseen sitoutuminen pitäisi käyttää erillisenä päätöksenä valtuustossa tai kaavaan tulisi merkitä rakentamisaikataulutieto. Kaavakarttaan ja/tai selostukseen voi laittaa liäsykset em. asioista. Myös hulevesisuunnitelma olisi hyvä huomioida kaavaan. Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI LIITE 11

8 MUISTIO TEKNIIKKAKESKUS Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu 4. Ympäristökeskuksen oikaisukehotus Pertti Sevola kertoi, että oikaisukehotus vaatii uuden valtuustokäsittelyn. Jos oikaisukehotusta ei käsitellä valtuustossa 6 kuukauden sisään, niin kaavanmuutos raukeaa. Tiehallinnon sitoumusasiat ja ympäristökeskuksen oikaisukehotusasiat voi viedä samaan valtuustoon. Matti Rantala totesi alueen olevan yhdyskuntarakenteellisesti hyvällä paikalla ja että kevyen liikenteen yhteyksiin kannattaa kiinnittää erityishuomiota. Kaupallisen selvityksen osalta tulisi tehdä lisäselvityksiä. Olisi myös hyvä pystyä selvittämään onko asemakaava synkronissa tehtyyn kaupalliseen selvitykseen. Pystytäänkö tilanne jollakin lailla toteamaan?. Matti Rantala kertoi kaavaprosessin viranomaispalaverin ja eri lausuntokierrosten aikaisista ympäristökeskuksen tekemistä kommenteista eri kaavavaiheissa (muistioon lisättynä Rantalan esittämä LSUn vaatimusluettelo). -Valtuusto hyväksynyt asemakaavan Vaasan tiepiiri: valitus Länsi-Suomen ympäristökeskus: oikaisukehotus Yhteistyö LSU:n kanssa kauppakaavasta: Viranomaisneuvottelu (aloitusneuvottelu) => vaikutukset keskustan liikkeille arvioitava ja huomioitava kaupallinen selvitys tarvitaan yleiskaavan puuttuminen vaikuttaa selvitysten määrään, laajuuteen yleiskaavojen yhteydessä toimitettu koko Seinäjoen kauppaselvitys ei ole riittävä. liikenneverkkoselvitykset niin, että varmistetaan valtateiden liikenne (18 ja 19). kevyen liikenteen järjestelyt erityisen tarpeellisia selvittää todettu ehdotusvaiheen vir.om.neuv. tarpeelliseksi vielä + työkokouksia LSU:n lausunto => viittaa _ neuvotteluun selvityksiä ja arviointeja tarpeen täydentää mm.: mitoitusperusteiden, kaupallisten selvitysten, palvelujen saatavuuden ja liikenne selvitysten osalta huomioitava kaupunki seudun ja maakunnan palveluverkko liikenneselvityksissä varmistettava valtateiden toimivuus ja myös asemakaava-alueen liikenneverkko ja välityskyky (katu- ja liikenneverkkoselvitys tarpeen) sosiaalisten vaikutusten selvittäminen erittäin tärkeää, KM-toiminnot LSU:n oikaisukehotus => selvitykset ja vaikutusarvioinnit eivät riittäviä erityisesti mitoitusperusteiden kaupallisten selvitysten, palvelujen saatavuuden ja liikenne selvitysten osalta (VAT, MRL 5, 9, 54 ) kaupunginvaltuuston on tehtävä asiassa uusi päätös Miten hankkeessa voi nyt edetä? Kaupunginvaltuuston on käsiteltävä asia uudestaan, oltava valtuuston käsittelyssä 6 kk:n kuluttua kehotuksesta, muutoin asemakaavan hyväksymispäätös raukeaa. Kaupallinen selvitys (Entrecon / ): ostovoimaluvut ovat vanhentuneita nykyisessä taloudellisessa tilanteessa (vuodelta 2002 ja 2005); väestön ikääntymisen vaikutusta ei ole mitenkään huomioitu; selvityksen yhteys asemakaavan sisältöön epäselvä, koska asemakaavassa ei ole selvitystä vastaavia kaupan pinta-aloja eri kauppatyypeille (ptr, et, tilaa vievä kauppa); paljon tilaa vievän kaupan selvitys on puutteellinen (sijainti, mitoitus) Sosiaaliset selvitykset puuttuvat vaikka olennainen vaikutus Liikenteen järjestäminen: Parempi vaihtoehto olisi käsitellä kaava-alue siltä laajuudelta, jolla liikenteellisiä järjestelyjä kaavan johdosta joudutaan tekemään. Joka tapauksessa on voitava varmistaa, että tarpeelliset liikennejärjestelyt voidaan toteuttaa huomioiden voimassaolevat kaavat ja että järjestelyjen Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI LIITE 11

9 MUISTIO TEKNIIKKAKESKUS Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu rahoitus ja aikataulu on selvillä. Tämä on voitava varmistaa kaavaan liitettävällä selvityksellä, joka osoittaa liikennejärjestelmän toimivan kokonaisuudessaan sekä yleisen tieverkon että katuverkon osalta kevyt liikenne mukaan lukien. Liikenneturvallisuusarviot ovat tarpeellisia. Kaavan sisältö: asemakaavan tarkemmasta sisällöstä on hyvä pitää jatkossa neuvottelu, jolloin on etukäteen tutustuttu kaavaan tehtyihin muutoksiin ja asia näin saadaan kaikin puolin kuntoon; kaavan (muuntuvan tai täydentyvän) sisältöä ei tässä kannata lähteä tarkemmin arvioimaan koska asiaa nyt valmistellaan; kaavan sisältöön voi tässä vaiheessa kiinnittää huomiota kuitenkin pariin seikkaan: korttelista 73 K-tontilta puuttuu rakennusoikeus! ; kaupan laatu on jatkossa syytä kaavassa tarkemmin esittää (paljon tilaa vievä, päivittäistavara jmv.), tämähän on ollut kaupallisen selvityksen lähtökohtana. Kun kaavan valmistelu näin etenee, on ympäristökeskuksen tavoitteet asiassa saavutettu. Kaavasta tulisi vielä pitää työpalaveri kaupungin ja ympäristökeskuksen kanssa ja myös tiehallinnon edustajan olisi hyvä osallistua siihen. Palaveri olisi hyvä pitää ennen valtuustoon vientiä ja palaverin tavoitteena olisi todeta, että kaavaan on tehty tarvittavat muutokset. Palaveri sovittiin pidettäväksi 18.9 klo 9:00 Länsi- Suomen ympäristökeskuksessa. Kaava viedään 21.9 kaupunginhallituksen kautta valtuustoon. 5. Keskustelu ja johtopäätökset Mauri Hietala esitteli Pohjan liikealueelle tehdyn selvityksen avainkohtia. Hietala ei pitänyt Entrecon Oy:n tekemää selvitystä ylioptimistisena vaan kasvu on realistisesti perusteltu. Hietala esitteli lukuja. Ympäristökeskus toivoi, että alueelta tehtäisiin vielä Sosiaalisien vaikutusten osalta täydennys. Hietala tilaa Entrecon Oy:ltä lisäselvitystä sosiaalisista vaikutuksista ja selvitys esitellään sovittussa työnpalaverissa (18.9.).Ympäristökeskus toivoi myös perusteellisempaa ja laajempaa selvitystä liikennejärjestelmän toimivuudesta. Kaupungin kunnallistekniikan suunnitelu toimittaa aineiston kaavaselostukseen kuten myös hulevesistä. Hilkka Jaakola huomautti että kasvu tulee arvioida pitkällä tähtäimellä eikä lyhytaikaisten heilahdusten perusteella. Kaupan toimijat seuraavat myös tarkasti kehitystä, eivätkä investoi turhaan. Jari Jokinen huomautti, että jos kaavaan tulee suuria muutoksia tulee kaavaehdotus laittaa uudelleen nähtäville. Martti Norja muistutti, että alue nimenomaan täyttää juuri uudistetut ja täsmennetyt valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet erityisesti eheytyvän yhdyskuntarakenteen osalta. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa todetaan: Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyydessä siten, että henkilöautoliikenteen tarve on mahdollisimman vähäinen. Liikenneturvallisuutta sekä joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parannetaan. Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Runsaasti henkilöliikennettä aiheuttavat elinkeinoelämän toiminnot suunnataan olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Mauri Hietala lisäsi alueen ja Seinäjoen hyvän saavutettavuuden olevan yksi hyvä syy tehostaa rakentamista ko. alueella. Kaavamuutosalue on asuntoalueiden keskellä. Kari Maunula totesi, että muutokset tulee olemaan niin pieniä, että kaavaa ei tarvitse uudelleen laittaa nähtäville. Kaavamääräysten tulee olla joustavia. 6. Jatkotoimenpiteet Kuten yllä todettiin, sovittiin pidettäväksi työneuvottelu ympäristökeskuksen, tiehallinnon ja Seinäjoen kaupungin välillä. Kokous pidetään Vaasassa (perjantaina) klo Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI LIITE 11

10 MUISTIO TEKNIIKKAKESKUS Kaavoitus ja kaupunkisuunnittelu 7. Päätös Puheenjohtaja kiitti rakentavasta kokouksesta ja päätti kokouksen. Muistion laati Jari Vähätiitto Postiosoite Osoite Puhelin Postilokero 215 Kirkkokatu SEINÄJOKI LIITE 11

11 LIITE 12 Kapernaumin-Pohjan kaupan hankkeet Sosiaaliset vaikutukset

12 2 LIITE 12 Kapernaumin-Pohjan hankkeiden sosiaaliset vaikutukset Tämä raportti täydentää Entrecon Oy:n selvitystä Kapernaumin-Pohjan kaupan hankkeet. Kaupalliset vaikutukset ( ) sosiaalisten vaikutusten arvioinnin osalta. Tässä ohjeena on käytetty ympäristöministeriön julkaisua Sosiaalisten vaikutusten arviointi kaavoituksessa. Avauksia sisältöön ja menetelmiin. Seinäjoen Kapernaumin-Pohjan alueelle suunnitellaan Peab Seiconin ja Minimanin toimesta merkittävää kaupallista keskittymää. Hankkeet pitävät sisällään mm. kaksi päivittäistavarakaupan suuryksikköä. Suurin osa pintaalan lisäyksestä olisi kuitenkin suurta pinta-alaa vaativaa erikoistavarakauppaa. Alueen sosiaalinen luonne Kapernaumin-Pohjan hanke muuttaa alueen sosiaalista luonnetta. Alue mielletään nykyisin pääosin teollisuusalueena, vaikkakin alueelle on sijoittunut myös tilaa vievää kauppaa. Hankkeen myötä alueen rooli kaupan keskuksena vahvistuu selvästi. Alueen tilaa vievän erikoiskaupan ja muun erikoiskaupan tarjonta lisääntyy ja monipuolistuu merkittävästi. Lisäksi Kapernaumin alueesta syntyy nykyisten Joupin ja Hyllykallion lisäksi kolmas päivittäistavarakaupan suuryksiköiden sijaintialue Seinäjoen kaupunkiseudulle. Tämä parantaa päivittäistavarakaupan suuryksiköiden saavutettavuutta. Hankkeen myötä Kapernaumin-Pohjan alue mielletään yhtenä merkittävänä kaupan alueena tulevaisuudessa. Alue muodostaa yhtenäisen ja selkeästi hahmotettavan kaupan vyöhykkeen keskeiselle ja näkyvälle paikalle taajamarakenteen sisään. Nykyiset teollisuusrakennukset korvautuvat kaupan rakennuksilla, ja samalla keskeisellä paikalla sijaitseva rakentamaton tila saadaan kaupunkimaiseen käyttöön. Työpaikka-alueesta tulee vilkkaampi ja avoimempi alue, jolla liikkuu merkittävästi enemmän ihmisiä kuin aiemmin. Hanke on myös merkittävä työllistäjä jo rakennusaikanaan, ja se luo alueelle huomattavan määrän pysyviä pääosin palvelualan työpaikkoja. Palvelutarjonnan kohentuminen, työpaikkojen lisääntyminen ja Seinäjoen kaupunki Kapernaumin-Pohjan hankkeiden sosiaaliset vaikutukset 2009

13 3 LIITE 12 ympäristön viihtyisyyden paraneminen vaikuttavat alueen imagoon positiivisesti. Tällä on välillinen positiivinen vaikutus myös läheisten asuinalueiden arvostukseen. Hankkeella on eniten vaikutuksia lähiseudun asukkaille ja alueella työssäkäyville. Etenkin hankkeen lähialueella asuvien päivittäistavarakaupan asiointiin käytetty aika ja matka lyhenee. Erityisesti saavutettavuus paranee suuria päivittäistavarakauppoja suosivien talouksien, kuten lapsiperheiden, kannalta. Keskimäärin koko kaupunkiseudun asukkaiden kauppa-asiointiin käytetty aika vähenee ja vaihtoehtoisten asiointipaikkojen määrä kasvaa. Kapernaumin alueella on jo nykyisellään melko paljon työpaikkoja. Kaupan hanke alueella kohentaa alueella työssäkäyvien palvelutasoa työmatkojen yhteydessä tai työpäivän aikana tehtävien asiointien (esim. lounasruokailu) suhteen. Toiminnallisuus Kapernaumin vähittäiskaupan suuryksiköt kilpailevat pääosin muiden suurten päivittäistavarakauppojen kanssa. Näitä ovat etenkin Joupin Citymarket ja Hyllykallion Prisma. Seinäjokelaisille ja koko Seinäjoen markkina-alueen asukkaille Kapernaumin myymälät tarjoavat uuden vetovoimaisen vaihtoehdon myös päivittäistavarakaupan ostoskohteena. Pääosin kilpailu kiristyy kuitenkin nimenomaan suurmyymälöiden välillä. Kilpailun kiristyessä hintataso pysyy alhaisena verrattuna alueelliseen monopolitilanteeseen. Seinäjoen asuinalueiden lähikauppojen toimintaedellytyksiin Kapernaumin hankkeella ei ole suoraa vaikutusta. Myöskään muiden Seinäjoen markkina-alueen päivittäistavarakaupan lähipalveluiden toimintaedellytyksiin hankkeella ei ole olennaisia vaikutuksia. Kuntakeskuksille ja asuinalueiden myymälöille jää edelleen rooli päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan lähipalvelujen ostopaikkoina. Muiden kaupallisten lähipalveluiden kuten apteekkien, ravintoloiden ja hyvinvointipalvelujen kannalta Kapernaumin hanke tuo uuden potentiaalisen sijaintipaikan lähelle asukkaita ja työpaikkoja. Nykyinen lähipalvelujen palveluverkko kuitenkin lähinnä täydentyy ja palveluiden saavutettavuus siten paranee. Julkisiin peruspalvelujen sijaintiin hankkeella ei ole suoraa vaikutusta. Kapernaumin-Pohjan hanke sijaitsee keskeisellä paikalla Seinäjoen taajamarakenteen sisällä. Hankkeen sijaintipaikassa yhdistyy sijainti lähellä asutusta sekä liikenteellinen sijainti valtatien varressa, joka mahdollistaa ohikulkijoiden vaivattoman asioinnin keskuksessa. Kaupunki on yhdessä kaupan hankkeiden toimijoiden kanssa kehittämässä alueen katuverkkoa mm. toteuttamalla Kuortaneentielle kiertoliittymän, joka helpottaa alueelle saapumista. Myös Seinäjoen paikallisliikenteen bussilinjat (4 ja 4 P) kulkevat hankkeen vierestä ja mahdollistavat asiointi- ja työmatkaliikenteen myös julkisilla liikennevälineillä. Lisäksi hanke sijaitsee Seinäjoen kaupunki Kapernaumin-Pohjan hankkeiden sosiaaliset vaikutukset 2009

14 4 LIITE 12 asuinalueiden ja työpaikka-alueiden ympäröimänä: nykyisin kävelyetäisyydellä eli noin 500 m säteellä hankkeista on yli 1000 asukasta ja 1000 työpaikkaa. Suurelle osalle Seinäjoen keskustaajaman asukkaista alue on polkupyörämatkan päässä esimerkiksi keskustasta matkaa on 1,5 kilometriä. Turvallisiin ja toimiviin kevyenliikenteen yhteyksiin tullaan kiinnittämään huomiota keskuksen suunnittelun yhteydessä. Aiemmin alueen autottomat ovat olleet pienen lähikaupan varassa ja suuremmat paremman valikoiman omaavat päivittäistavarakaupat ovat olleet kauempana. Palvelujen saavutettavuus varsinkin autottomille kotitalouksille keskustaajaman itäosissa paranee. Kapernaumin-Pohjan alue tarjoaa hyvän vaihtoehdon etenkin tilaa vievän kaupan ja muun suurta pinta-alaa vaativan erikoiskaupan sijoittumiselle. Alue sijaitsee yhdyskuntarakenteen sisällä ja siten hanke tiivistää yhdyskuntarakennetta. Kapernaumi-Pohja tarjoaa useille kaupan toimialoille sijaintimahdollisuuden, joka saattaa estää tai ainakin hidastaa kaupan siirtymistä uuden, suunnitteilla olevan itäisen ohitustien varteen yhdyskuntarakenteen reunalle. Koettu ympäristö/elämyksellisyys Kapernaumin-Pohjan kaupan hankkeet todennäköisesti vaikuttavat koko lähialueen tulevaan kehitykseen. Asiointiliikenteen kasvu ja siten lisääntyvä kuluttaja-asiakaspotentiaali nostavat alueen maanhintaa ja kiinteistöjen arvoa. Kiinnostus naapurikortteleiden kehitykseen asteittain kasvaa, ja siten ympäristö siistiytyy ja viihtyisyys sitä kautta lisääntyy. Hankkeen myötä alueen sosiaalinen kontrolli paranee, kun alueella liikkuu entistä enemmän ihmisiä myös ilta-aikaan verrattuna nykytilanteeseen, jossa työpäivän jälkeen alue hiljenee lähes täysin. Ympäristön laatutaso kohenee mm. valaistuksen ja kevyenliikenteen yhteyksien osalta. Nämä tekijät ovat omiaan lisäämään alueen turvallisuutta. Espoossa Kyösti Pätynen KTM, konsultti Saku Järvinen KTM, konsultti Seinäjoen kaupunki Kapernaumin-Pohjan hankkeiden sosiaaliset vaikutukset 2009

15 Kh , 556 Neuvottelut Jätetyn valituksen ja oikaisukehotuksen johdosta ryhdyttiin valmistelemaan Pohjan asemakaavan jatkokäsittelyä välittömästi. Tiehallinnon valituksen johdosta pidettiin neuvottelu, jossa käytiin läpi valitukseen sisältyneet vaatimukset ja neuvoteltiin kaavan jatkokäsittelyn ehdoista ja periaatteista. Neuvottelumuistion yhteenvetona tärkeimmistä valituskriteereistä todetaan seuraavaa: Kaupunki tekee päätöksen Kullervonkadun suuntaisliittymän, Yhdystien liittymän väistötilan tai kanavoinnin sekä Pohjankaaren alikulun rakentamisesta joko erillisellä kaupunginvaltuuston päätöksellä tai kaavan uudelleenkäsittelyn yhteydessä. Viranomaispalaverissa täsmennettiin myös Länsi-Suomen ympäristökeskuksen oikaisukehotuksen sisältöä ja neuvoteltiin edelleen kaavan jatkokäsittelystä. Neuvottelussa oli jo esillä kaavan jatkokäsittelyn periaatteita ja mahdollisuuksia. Koska kaupungin tavoitteena on viimeistellä asemakaava kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi mahdollisimman pian alueelle vireillä olevien hankkeitten suunnittelun mahdollistamiseksi, neuvotteluissa sovittiin toimenpiteistä ja vielä tarkistusneuvonpito ennen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyä. Tiehallinnon valitus ja toimenpiteet Tiehallinnon esittämistä vaateista kaavaehdotuksessa voidaan käsitellä vain Kullervonkadun liittymää ja sen rakentamista koskevat täsmennykset sekä perustella ja täydentää alueen hulevesisuunnitelma ja kevyen liikenteen yhteysverkostoja. Yhdystie kuului kaavaprosessin alkuvaiheessa vielä Nurmon kunnan alueelle eikä sen liittymän kanavointi edellytä kaavallisia muutoksia. Kanavointi voidaan suunnitella ja toteuttaa nykyisellä katu- ja liikennealueella välittömästi. Vt 18:n, Pohjankaaren (Päivölänkadun) ja Perävainionkadun eritasoliittymän toteutus tulee ajankohtaiseksi liikenneselvitysten mukaan maankäytön tiivistyessä, tiehallinnon näkemyksen mukaan noin kolmen vuoden kuluttua. Risteysalueen järjestelyt edellyttävät kaavallista tarkistamista. Neuvotteluissa on esitetty kaupungin valtuustotasoista periaatepäätöstä sitoutumisesta valtatien ja katuverkon risteysten toteuttamiseen. Päätösesitys Yhdystien ja Pohjankaaren liittymien osalta valmistellaan valtuustoon erikseen. Tarvittava asemakaavan muutos laitetaan vireille kaupunginhallituksen erillisellä päätöksellä. Tiehallinnon huoli hulevesien johtamisesta valtatien ojiin on aiheeton. Alueen kuivatus perustuu kuivatussuunnitelmaan, jonka mukaan vedet johdetaan jo rakennettua ja täydennettävää sadevesien viemäriverkostoa pitkin ja puretaan Pajuluomaan. Alueen asemakaavakartassa on ollut merkintä Pohajan korttelialueelle 73 suunnitelluista kuivatusviemäreistä. Tiehallinnon valituksen johdosta kuivatussuunnitelmaa perustellaan kaavaselostuksen täydennyksessä. Asemakaavamääräyksiin täydennetään korttelialueitten hulevesien käsittelyä koskeva määräys. Ympäristökeskuksen oikaisukehotus ja vastine LIITE 13

16 Ympäristökeskuksen näkemyksen mukaan: Kaupunginvaltuuston päätös ei ole valtioneuvoston hyväksymien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen eikä sen voida katsoa tältä osin täyttävän asemakaavan selvityksille ja vaikutusarvioinneille maankäyttö- ja rakennuslain 5, 9 ja 54 4 momentissa asetettuja vaatimuksia. Vastine: Pohjan kauppakeskuksen kaavoituksen yksi päätavoite on ollut tiivistää ja täydentää kaupunkirakennetta juuri sillä tavalla kuin valtioneuvoston hyväksymissä valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteisiin on kirjattu. Kohdan 4.3 Eheytyvä elinympäristö ja elinympäristön laatu yleistavoitteisiin on kirjattu: Alueidenkäytöllä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä osoittamalla elinkeinotoiminnalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta hyödyntäen. Ympäristökeskuksen edustajat ovat neuvotteluissa todenneet kaavan tältä osin valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisiksi. Ympäristökeskus ei pidä asemakaavan selvityksiä ja vaikutusarviointeja riittävinä erityisesti mitoitusperusteiden, kaupallisten selvitysten, palvelujen saatavuuden ja liikenneselvitysten osalta. Yleisen edun kannalta on tarpeen, että vähittäiskauppojen suuryksiköiden sijoittamista ja liikenneverkkoa ohjaavat asemakaavat perustuvat riittäviin selvityksiin ja vaikutusarviointeihin Vastine: Tiehallinnon edustajat ovat todenneet kaavaa varten tehdyt liikenneselvitykset riittäviksi ja neuvotteluissa esitettyjen toimenpiteiden johdosta vaikutuksia on riittävästi selvitetty. Selvityksiä on täydennetty kaupan hankkeitten sosiaalisten vaikutusten, toiminnallisten vaikutusten, mutta myös kiinteistövaikutusten arvioinnin osalta. Selvityksen johtopäätökset osoittavat palveluiden saatavuuden koko kaupunkialueella paranevan. Selvitykset tukevat ja täsmentävät alkuperäistä kaavaratkaisua ja alueen kaupan mitoitusperusteita. Kaupallisen rakenteen mitoitusperusteita, vähittäiskaupan suuryksikköjen ja muun kaupan osuutta täsmennetään selostusasiakirjoihin. Neuvotteluissa ympäristökeskus edellytti täsmennyksiä myös eräisiin yksityiskohtiin, kuten KM- korttelialueille sallitun maanalaisen pysäköinnin sekä polttoaineenjakelupisteiden sijoitukseen sekä Pohjan korttelin 73 alueella olemassa olevia rakennuksia ja mahdollista muuntoasemaa palvelevaan ajo-merkinnällä varattuun tieyhteyteen. KM merkinnällä vähittäiskaupan suuryksikköjen rakentamisen mahdollistavissa kortteleissa ei ole täsmällisesti rajattu päivittäistavaran ja tilaa vievän kaupan suhdetta, vaan se on sidottu toteutuvaan kerrosalamäärään ja kerroslukuun sekä kaupan rakenteeseen. Molemmissa kortteleissa rakennusoikeutta säädellään ensinnäkin peittoluvulla: yhteen tasoon saa rakentaa rakennusoikeutta vain 35 % korttelialueen pinta-alasta, joten jos kaikki rakennusoikeus käytetään, on rakennettava kahteen kerrokseen. Autopaikkamääräykset ovat kireämmät päivittäistavarakaupalle (1 ap/ 30 kam2) kuin tilaa vievälle kaupalle (1 ap/ 50 kam2). Pohjan korttelialueen esisuunnitelmissa on esitetty edellä mainitun peittoluvun mukainen rakennusmassa, jolloin pihatasoon voidaan sijoittaa maksimissaan noin 1400 autopaikkaa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutunee noin kam2:n laajuinen Citymarket autopaikkoineen. Kaavalla annetaan LIITE 13

17 mahdollisuudet kaupan sijoittumiselle, mutta myös selkeät rajat tulevien hankkeitten jatkosuunnittelulle, koska niiden sisältö tai aikataulu ei ole tiedossa. Koska erityisesti ympäristökeskuksen edustajat olivat huolissaan kauppakeskuksen vaikutuksesta keskustan kauppaan, kaavaratkaisun perusteluissa ja selostuksen täydennyksessä on syytä viitata myös käynnissä olevaan keskustanrakennemallityöhön. Rakennemallityön yhtenä päätavoitteena on ylläpitää ja kohottaa ydinkeskustan kaupallista toimivuutta, monipuolisuutta ja houkuttavuutta, koska kauppa on myös keskustamiljöön kukoistuksen tärkeimpiä tekijöitä. Rakennemallityön alkuvaiheessa päivitettiin myös kaupungin ydinkeskustan kaupallisen rakenteen selvitykset. Kuten aiemmissa kaupallisissa selvityksissä, myös keskustan rakennemallityön yhteydessä on todettu Seinäjoen kaupallisen vetovoiman kestävän sekä kaupunkikeskuksen kehittämisen erityisesti erityiskaupan ja palveluiden alueena, mutta samalla mahdollistavan kaupunkirakenteen sisäisten kaupallisten alueiden merkittävän tiivistämisen. Myös kaupan toimijat ovat lausunnoissaan todenneet Seinäjoien seudun kasvun ja kuntien yhdistymisen nostaneen Seinäjoen kaupallista uskottavuutta ja kaupunkirakenteen sisäisten suuryksiköiden tukevan myös keskustan rakenteen tiivistämistä. Kaupungin tehtävä on kaavoituksen kautta antaa mahdollisuudet tälle kehitykselle. Menettely valituksen ja oikaisukehotuksen johdosta Ympäristökeskus kehottaa Seinäjoen kaupunginvaltuustoa saattamaan päätöksensä tältä osin maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mukaiseksi. Tämän oikaisukehotuksen johdosta Seinäjoen kaupunginvaltuuston on meneteltävä maankäyttö- ja rakennuslain momentissa edellytetyllä tavalla. Tiehallinnon valituksen ja ympäristökeskuksen oikaisukehotuksen johdosta on kaavaehdotuksen tueksi tehty kaupalliseen selvitykseen liittyvä sosiaalisten vaikutusten arviointi. Kaavaselostukseen on tehty täsmennyksiä ja lisäperusteluja edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja kaavaehdotusta on täsmennetty vähäisessä määrin. Täsmennykset ja muutokset ovat niin vähäisiä, ettei kaavaehdotusta ole tarpeen pitää uudelleen nähtävänä. Kaavaehdotus esitetään uudestaan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Tiehallinnon valituksen johdosta on erikseen valmisteltu esitys valtatien 18 sekä Kullervonkadun, Yhdystien ja Pohjankaaren risteysalueitten rakentamisen ajoituksesta sekä vt 18 ja Päivölänkadun - Pohjankaaren liittymäalueen ja siihen liittyvien korttelialueitten kaavan tarkistuksen käynnistämisestä. Asemakaavaehdotuksen täsmennykset ja muutokset - Kullervonkadun liittymäalueelle on täsmennetty ohjeellisella merkinnällä liittymän muoto. Kaavaselostukseen on kuvattu liittymän tavoiteltu rakentamisaika. - Asemakaavamääräyksiin on lisätty hulevesien käsittelyä koskeva asemakaavamääräys. Kaavaselostuksessa on kuvattu alueen kuivatussuunnitelma ja kaavaan sen huomioimiseksi aiemmin tehdyt merkinnät sekä liitetty kuivatussuunnitelmaa kuvaava kartta. - Kortteliin 73 (Pohja) on täsmennetty ohjeellisena rakennusalat, pysäköintialueet ja sisäisen liikenteen väylät alueelle suunnitellun supermarketin osalta. Kaavaselostukseen on täydennetty kaavamerkintöjen perusteluja ja tiedossa olevia suunnitelmia liitekartoilla. LIITE 13

18 - KM- korttelialueille varattu poltonesteiden jakeluaseman rakennusalamerkintä on täsmennetty ja rakennusalalle on lisätty enintään 20 neliöisen huoltotilan rakentamismahdollisuus. Täsmennetty asemakaavakartta jaetaan esityslistan liitteenä. Valitus ja oikaisukehotus sekä vastineet sisällytetty asemakaavan selostukseen. Muutokset ovat niin vähäisiä ja valtuuston hyväksymää asemakaavaratkaisua täydentäviä, ettei kaavaehdotusta ole tarpeen pitää uudelleen nähtävänä. Asemakaavan muutos koskee Pohjan, 6. kaupunginosan korttelia 73 sekä katu- ja liikennealueita ja Kapernaumin, 5. kaupunginosan korttelin 19 tonttia 6, 23 ja 71 sekä katu-, liikenne-, rautatie- ja erityisalueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat Pohjan, 6. kaupunginosan korttelit 73 sekä katu- ja liikennealueet ja Kapernaumin, 5. kaupunginosan korttelit 19 ja 71 sekä katu-, liikenne-, virkistys- ja erityisalueet. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää - todeta tiehallinnon valituksen ja ympäristökeskuksen oikaisukehotuksen johdosta edellä asiaselostuksessa esitellyt toimenpiteet, - hyväksyä valituksesta ja oikaisukehotuksesta valmistellut vastineet, - hyväksyä asemakaavaan tehdyt vähäiset tarkistukset ilman uutta nähtävänä pitoa ja - esittää täsmennetyn asemakaavan kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: LIITE 13

19 VALTATIE 18:N LIITTYMIEN PARANTAMINEN / ASEMAKAAVAN MUUTOSTARVE Kh , Valtatie 18:n ja Kuortaneentien eritasoliittymän läheisyyteen suunnitteilla oleva kauppakeskus on tarkoitus avata syksyllä Alueen kaavamuutos on tehty ja asemakaava (Asemakaavan muutos: Pohja, 6. korttelit 73 ja Kapernaumi (5) korttelit 19 (osa) ja 71 sekä näihin liittyvät katu-, liikenne-, erityis- ja virkistysalueet) on hyväksytty Seinäjoen kaupunginvaltuustossa , 122. Tiehallinto on valittanut kaavapäätöksestä. Valituksessaan Tiehallinto on halunnut kytkeä tiettyjen valtatiehen liittyvien liikennejärjestelyiden rakentamisen kaavan korttelialueiden käyttöönottoon. Asemakaavoitusta varten tehdyn liikenneselvityksen mukaan liikenteellisiä toimenpiteitä tarvitaan Pohjankaarelle sekä Kullervonkadun ja Yhdystien valtatieliittymille maankäytön aiheuttaman liikenteen vuoksi Tiehallinnon kanssa käydyn, valitusta tarkentavan neuvottelun yhteenvetona todettiin seuraavaa: Kaupunki tekee päätöksen Kullervonkadun suuntaisliittymän, Yhdystien liittymän väistötilan tai kanavoinnin sekä Pohjankaaren alikulun rakentamisesta joko erillisellä kaupunginvaltuuston päätöksellä tai kaavan uudelleenkäsittelyn yhteydessä. Kullervonkadun suuntaisliittymä rakennetaan ennen korttelialueiden käyttöönottoa (v ) Yhdystien liittymän parantaminen kytketään Minimanin valmistumiseen, ellei joku muu syy sitä aiemmin vaadi. Pohjankaaren alitus rakennetaan, kun loput ko. liikekorttelialueesta (Citymarketin jälkeiset alueet) otetaan käyttöön. Alkuvaiheessa Pohjankaaren rampin liittymä valtatiehen voidaan tehdä T- liittymänä kanavointeineen. Liikenneturvallisuuden niin vaatiessa liittymä muutetaan suuntaisliittymäksi. Suunnitteluun tiealueella haetaan Tiehallinnolta suunnittelulupa ja suunnitelmat hyväksytetään Tiehallinnossa Tiehallinnon ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksen kanssa pidetyn neuvottelun yhteydessä Tiehallinto kertoi tutkineensa Yhdystien liittymän kanavointitarvetta tarkemmin ja on siltä osin muuttanut em. yhteenvedossa sovittua aikataulutusta ko. rakentamistoimenpiteelle. Tiehallinnon mukaan jo nykyiset liikennemäärät vaatisivat Yhdystien liittymään pääsuunnan (vt 18) kanavointia. Siksi Tiehallinto neuvottelussa edellytti, että kaupunki sitoutuu Yhdystien kanavoinnin rakentamiseen ennen liikekorttelialueiden käyttöönottoa. Käytännössä tämä tarkoittaa vuotta Vt 18:n, Pohjankaaren (Päivölänkadun) ja Perävainionkadun liikennejärjestelyiden toteutus tulee ajankohtaiseksi liikenneselvitysten mukaan maankäytön tiivistyessä, tiehallinnon näkemyksen mukaan noin kolmen vuoden kuluttua. Risteysalueen järjestelyt edellyttävät kaavallista tarkistamista. Neuvotteluissa Länsi-Suomen ympäristökeskuksen ja Tiehallinnon edustajien kanssa täsmennettiin toimenpiteitten käynnistysmenettelyjä: 1. Asemakaavaehdotus viedään täydennysten jälkeen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 2. Kaupunginvaltuustolle esitellään hyväksyttäväksi periaatepäätös valtatien nro 18 ja Kullervonkadun ja Yhdystien liittymien toteutuksesta. Liittymien suunnittelusta ja rakentamisesta on syytä tehdä yhteistoiminta- ja suunnittelusopimus virkatyönä sen jälkeen, kun valtuusto on tehnyt periaatepäätöksen. LIITE 14

20 3. Päivölänkadun Pohjankaaren ja vt 18:n liittymäalueen ja siihen liittyvien korttelialueiden suunnittelu ja toteutus todennäköisesti edellyttää kaavallista tarkastelua ja asemakaavan muutosta. Tämän vuoksi sekä ympäristökeskuksen, että tiehallinnon edustajat esittivät, että päätös asemakaavan muuttamisesta on syytä tehdä virallisesti samanaikaisesti edellä 1-2 kohdissa mainittujen ja jo muutoin kaupunginhallituksen esityslistalla olevien toimenpiteitten lisäksi. Valmistelija: toimialajohtaja Markku Kujanpää Kaupunginjohtajan ehdotus: - Kaupunginhallitus päättää käynnistää valtatien 18 ja Päivölänkadun Pohjankaaren liittymäalueen ja siihen liittyvien korttelialueitten asemakaavan muutoksen suunnittelun ja - antaa sen tekniikkakeskuksen valmisteltavaksi. Päätös: LIITE 14

TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS

TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö/kaavoitus TEHTÄVÄ Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA Maakunta-aukio ALOITE Seinäjoen kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 20.6.2005

Lisätiedot

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän

Lisätiedot

Liite 5 Liite 5 Liite 6 Liite 6 Liite 6 Liite 6 Liite 6 Liite 7 Liite 7 Liite 7 Liite 7 Liite 7 Liite 7 Liite 7 Liite 7 Liite 7 Liite 7 Liite 7 Liite 7 12.10.2009 MUISTIO Paikka: Seinäjoen kaupungintalo,

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 148 11.05.2015. 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 78 29.4.2015 148 Asianro 1341/10.02.03/2015 Asemakaavaehdotus / Keilanrinne Päätöshistoria Kaupunkirakennelautakunta 25.2.2015 40 Suunnittelujohtaja

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta

Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille sekä osalle katu- ja yleisen tien aluetta Tekninen lautakunta 64 24.02.2016 Kaupunginhallitus 84 29.02.2016 Kaupunginhallitus 182 18.04.2016 Kaupunginvaltuusto 51 25.04.2016 Asemakaavan ja tonttijaon muutos, 55 Hyrymäki, kortteli 13, tonteille

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen

Asemakaavan muutosehdotus sekä kaavaselostus liitteineen Tekninen lautakunta 289 04.09.2013 Kaupunginhallitus 423 09.09.2013 Kaupunginhallitus 373 15.09.2014 Kaupunginvaltuusto 84 29.09.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 64 Skinnarila, kortteli 81, virkistys-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVATYÖ ISOKYLÄNTIEN PIENTALOALUE Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 133 20.12.2006 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 32 18.04.2007 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 43 09.05.2007 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 61 13.06.2007 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1654/2014 VP 44/30.9.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MUSAN 23. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 36 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1652 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS

KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus 26.1.2016 1(7) KROMITIE, ASEMAKAAVAMUUTOS 26.1.2016 Kuva 1: Kaavamuutosalueen sijainti ilmakuvassa Päivitetty 25.2.2016 TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

TARHARANNANTIE (TILA JA SEN YMPÄRISTÖ)

TARHARANNANTIE (TILA JA SEN YMPÄRISTÖ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVATYÖ TARHARANNANTIE 18 26 (TILA 404-8-348 JA SEN YMPÄRISTÖ) Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis-

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 14 HAKOLA. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupunki / 10.10.2017 2 / 9 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisältö ja tarkoitus Maankäyttö- ja rakennuslain 63 käsittelee osallistumis-

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD 14.4.2016 8.3.2016 12 Lainvoimainen Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus 15.2.2016 33 4.8. 4.9.2014 Kaavaehdotus nähtävillä MRL 65, MRA 27 11.6.2014 Ympäristölautakunta 28.4.2014

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/6 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS OLD COURSE- GOLFALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Valkamalahdentietä ja golfaluetta Tahkovuoren

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma

ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3.KAUPUNGINOSA KORTTELI 126 TONTTIT 1 JA 2, KOSKIKATU 40 JA 42 Suunnittelualue sijaitsee 3. kaupunginosan korttelin 126 tontilla

Lisätiedot

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Touko Linjama Alueidenkäytönasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus POPELY / Touko Linjama / 21.9.2017 MRL 1.5.2017 saakka MRL 9 a luku: Vähittäiskauppaa koskevat

Lisätiedot

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa:

Tapio ja Rauni Ruohtula sekä Mikko Hentinen ovat esittäneet seuraavaa: Kunnanhallitus 246 31.10.2005 Kunnanhallitus 173 04.09.2006 Kunnanvaltuusto 35 09.10.2006 KIRKONSEUDUN KAAVA-ALUEEN KORTTELI NRO 48 ASEMAKAAVAN HYVÄKSYMINEN 164/62/622/2005 Kunnanhallitus 12.01.2004 10

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 65. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 407 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Vaajakosken aluepaloasema, Asmalammentie 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21

SOKLI JA SAVUKOSKI -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SAVUKOSKI 2013/08/21 SOKLI JA -HANKE SAVUKOSKEN KUNTAKESKUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA TYÖN TAVOITTEET JA TEHTÄVÄN KUVAUS Hankkeen tavoitteena on tuottaa Savukosken kirkonkylän liikennejärjestelyjen toimenpidesuunnitelma

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva: Blom Kartta Oy ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ

Lisätiedot

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS

Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS Lohjan kaupunki Kaupunkikehitys Kaavoitus IJ 19.4.2017 Kaavaselostus L67 IMMULA, KORTTELI 14 29. KAUPUNGINOSA IMMULA KORTTELIN 14 ASEMAKAAVAMUUTOS YHTEYSTIEDOT KAAVOITUKSEN YHTEYSTIEDOT Lohjan kaupunki

Lisätiedot

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Utsjoki Tenon Osman ranta-asemakaavan muutos Kortteli 14 rakennuspaikka 5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 07.10.2015 Seitap Oy 2015 Seitap

Lisätiedot

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 Tekninen lautakunta 100 01.04.2015 Kaupunginhallitus 154 07.04.2015 Kaupunginhallitus 284 06.07.2015 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 56 Myllymäki, kortteli 19, tontti 8-10 588/10.02.03.00/2014 TEKLA 100

Lisätiedot

PARKANON KAUPUNKI. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRL 63 KOLMOSKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Sivu 1 / 4

PARKANON KAUPUNKI. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma MRL 63 KOLMOSKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Sivu 1 / 4 Sivu 1 / 4 PARKANON KAUPUNKI KOLMOSKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos Parkanon kaupungin Pahkalan (5) ja Kallion (4) kaupunginosissa koskien Pahkalassa kortteleita 5005, 5060, 5061, 5062,

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KAAVOITUSOHJELMA vv

KAAVOITUSOHJELMA vv LAIHIAN KUNTA KAAVOITUSOHJELMA vv. 2017 2019 1. ASEMAKAAVOJEN MUUTOKSET JA LAAJENNUKSET Asemakaavojen muutoksia ja laajennuksia laaditaan tarpeiden, osayleiskaavan, raakamaan hankinnan ja määrärahojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaava nro 1065 YHDYSTIEN JA MOOTTORITIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT Asemakaava ja tonttijako OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasan kaupungin kaavoitus 9.9.2015 Suunnittelun kohde Moottoritien ja Yhdystien

Lisätiedot

TEHTÄVÄ Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA Kortteli 34 tontti 1 Alvar Aallon katu/kauppakatu

TEHTÄVÄ Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA Kortteli 34 tontti 1 Alvar Aallon katu/kauppakatu MARTTILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö/kaavoitus/jv TEKNIIKKAKESKUS TEHTÄVÄ Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS KESKUSTA Kortteli 34 tontti 1 Alvar Aallon katu/kauppakatu Alue on rajattu

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1940/2014 VP 64/10.12.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTI 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1640 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS / HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUE UUSI CITYMARKET Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23

kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 Rovaniemen kaupunki Yleiskaavan muutos kortteli 516, tontti 22 Yliopistonkatu 23 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 23.04.2013 ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ 2013 2 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.

Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04. Tekninen lautakunta 19.06.2012/ 56 91 Tekninen lautakunta 06.11.2012/ 98 195 Kaupunginhallitus 02.04.2013/111 241 Valtuusto 15.04.2013/ 50 104 415-265-2012 YRTTISUON ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Tekla

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma NURMEKSEN KAUPUNKI Radantauksen 136 kaupunginosan asemakaavamuutos ja sitovat tonttijaot (Osakortteli 152) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI

VUOROVAIKUTUSRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Kaavakartta nro 12408 Hankenro 1541_8 HEL 2015-010121 27.9.2016 1 (4) VUOROVAIKUTUSRAPORTTI Tähtitorninkatu 16 18, asemakaavan muutos (nro 12408) Vuorovaikutusraportin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

Rakennesuunnitelma 2040

Rakennesuunnitelma 2040 Rakennesuunnitelma 2040 Seutuhallituksen työpaja 28.5.2014 TYÖ- SUUNNITELMA TAVOIT- TEET VAIHTO- EHDOT LINJA- RATKAISU LUONNOS EHDOTUS Linjaratkaisu, sh. 23.4.2014 Linjaratkaisuehdotus perustuu tarkasteluun,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Taapurintien asemakaava

Taapurintien asemakaava Taapurintien asemakaava Asemakaavan vaiheittainen muutos Ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: KAAVAN TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi Taapurintien asemakaavan vaiheittainen muutos Kaavan päiväys Kiinteistöt

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008

Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 Asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma pvm. 21.2.2008 LAKALAIVA, 6030-4, -8, -9, 6032-5, 6034-3, -5, -9, 6055-1 JA MESSUKYLÄN KYLÄ19, SEKÄ KATU-, VIRKISTYS-, SUOJAVIHER-, LIIKENNE-

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe YMPÄRISTÖPALVELUT Kaavoitus 2. ehdotusvaiheen palaute Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe KESKUSTA / RISTISUO (101 / 003) LINNAKANGAS / LINNAKANGAS

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti

TEKNIIKKAKESKUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Asemakaavan muutos ja laajennus NURMO. Suunnittelualueen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NURMO TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti Asemakaavan muutosalue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n kaupunginosassa kortteleissa 7077 ja maantie ja kaavoittamattomilla

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE 2 KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI PIRILÄN KUKKATALON ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Pirilän Kukkatalo Oy:n liiketoiminnan alueella Kerttulan kaupunginosassa

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 5. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 5. 5. Parikkalan kunta Koirniemen asemakaava 17.12.2014 Kaavaluonnos oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaluonnoksesta saatiin 7 lausuntoa ja 2 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan niihin

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma.

Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. Liite 1. 1(12) Asemakaavamuutos koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 19 Jalasjärvi. Asemakaavan muutoksella muutetaan Jalasjärven kirkonkylän korttelia 403. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis-

Lisätiedot