ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009"

Transkriptio

1 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009

2 TILINPÄÄTÖS 2009 sivu Sisällysluettelo 1. Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta Kaupungin hallinto ja henkilöstö Yleinen taloudellinen kehitys Oman talousalueen kehitys Ulvilan kaupungin toiminnan ja talouden kehitys Olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä kehityksestä Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Sisäisen valvonnan järjestäminen Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahoitus Tase ja sen tunnusluvut Kaupungin kokonaistulot ja menot Kaupunkikonsernin toiminta ja talous 2.1. Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet Määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernilaskelmat Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase Liitetiedot Vesilaitos 126 Allekirjoitukset 130

3 1. ULVILAN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUODELTA 2009 Ulvilan uusi valtuusto aloitti toimikautensa vuoden 2009 alusta ja sai perinnöksi kysymyksen Ulvilan suunnasta kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain soveltamisesta. Monien, värikkäidenkin vaiheiden jälkeen valtuusto päätti toukokuussa irtisanoa edellisen valtuuston tekemän kuntaliitospäätöksen ja hyväksyi elokuussa yhteistoimintasopimuksen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella. Tämän päätöksen jälkeen alkoi tiivis valmistelutyö yhteistoiminta-alueen käynnistämiseksi vuoden 2010 alusta yhdessä Porin kaupungin ja Luvian, Merikarvian ja Pomarkun kuntien kanssa, jotka olivat edenneet valmistelutyössä jo pidemmälle. Valmisteluaika jäi vajavaiseksi, jonka johdosta yhteistoiminta-alueen kaikki toiminnot eivät olleet valmiita vuoden päättyessä. Oleellista kuitenkin oli, että ulvilalaisten palvelut säilyivät totutulla tasolla ja entisillä paikoillaan Ulvilan lähipalvelualueella. Tämä suuntaratkaisu osaltaan edesauttoi sitä, että uusi valtuusto pääsi käynnistämään Ulvilan kaupunkistrategian päivittämisen. Nykyinen vuonna 2006 hyväksytty strategia - Ulvila on - ulottuu vuoteen 2012 ja tarkistettu strategia tähtää vuoteen Strategiatyö koskettaa keskeisesti koko Ulvilan kaupungin tulevaisuuden näkymää kuntakentän suuren murroksen ja hallintorakenteiden uudistamispaineiden keskellä. Strategia tullaan hyväksymään kuluvan vuoden aikana valtuustossa ja se tulee linjaamaan Ulvilan kaupungin toimintaa asukkaittensa hyvän elämän edellytysten turvaamisessa. Kaupungin taloudellinen tulos päättyneeltä vuodelta oli ennakoitua parempi. Verotulokertymä vaikutti talousarviota parempaan tulokseen. Valtuuston kuluvalle toimintakaudelle asettama tavoite tasapainoisesta taloudesta on kuitenkin vielä saavuttamatta ja vaatii määrätietoista ja yksimielistä päätöksentekoa lähivuosina. Tätä tavoitetta kohti mentiin vähentämällä kaupungin investointien määrää lähes puoleen edellisestä vuodesta. Tällä ehkäistään kaupungin velkaantumista tilanteessa, jossa omarahoitusosuutta investointeihin ei kerry riittävästi, vaan merkittävät investoinnit tarvitsisivat lisää lainoitusta. Myös kaupungin poistojen määrä on suurista investoinneista johtuen korkea ja rasittaa voimakkaasti kaupungin vuotuista tulosta. Jotta valtuuston asettama tavoite tasapainoisesta taloudesta voidaan saavuttaa vuoteen 2013 mennessä, tarvitaan investointien vähentämisen lisäksi selkeää ja pitävää palvelujen tuotantorakenteiden muutosta käyttötalouden menojen kasvun leikkaamiseksi. Ulvilan itsenäinen tulevaisuus ratkaistaan sillä, miten kunnalliset peruspalvelut kyetään Ulvilassa lähivuosina tuottamaan ja järjestämään nykyistä pienemmin voimavaroin. Nykymallilla riittävää menokarsintaa ei saada toteutettua. Vaikuttava muutos saadaan aikaiseksi vain yksituumaisilla ja pitävillä poliittisten päättäjien linjauksilla ja läheisellä yhteistyöllä kaupungin virkamiesten kanssa hyödyntäen koko henkilöstön tieto-taitoa palvelujen järjestämisessä. Esitän parhaat kiitokset kaupungin henkilöstölle kovissa muutospaineissa hyvin tehdystä työstä ja ulvilalaisten palvelemisesta vuonna 2009 sekä luottamushenkilöille ja sidosryhmille toimivasta yhteistyöstä. Arto Saarinen kaupunginjohtaja

4 1.2. KAUPUNGIN HALLINTO JA HENKILÖSTÖ 2 Ulvilan kaupungin hallinto-organisaatio oli vuonna 2009 seuraava: Valtuuston jäsenmäärä on 35. Vuosi 2009 oli vuoden 2008 kunnallisvaaleissa valitun valtuuston 1. toimintavuosi. Valtuustossa olivat edustettuna seuraavat poliittiset puolueet: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 11 valtuutettua; Kansallinen Kokoomus 10 valtuutettua; Suomen Keskusta 6 valtuutettua; Vasemmistoliitto 4 valtuutettua, Vihreä Liitto 2 valtuutettua, Perussuomalaiset 1 valtuutettu ja Kristillisdemokraatit 1 valtuutettu. Valtuuston puheenjohtaja oli insinööri Pekka Leino (Kesk), I varapuheenjohtajana rehtori Kimmo Vepsä (Kok.), II varapuheenjohtajana autonkuljettaja Ari Lehtonen (SDP.) ja III varapuheenjohtajana toimistovirkailija Anne Taavela (Vas.). Valtuusto kokoontui vuonna kertaa. Toimikaudeksi valitun kaupunginhallituksen kokoonpano oli seuraava: varajäsen Sirkka Saari, pj. (Kok.) Seppo Virtanen, vpj. (Sdp.) Tiina Ahonen (Kok.) Hanna Anttila (Kesk.) Leena Jokinen-Anttila (Sdp.) Tapani Kankaanpää (Kok) Anni Kulmala (Sdp.) Seppo Käyrä (Kesk.) Matti Lankiniemi (Vihr.) Ari Ruoho (Kok) Matti Saarinen (Vas.) Pia Haanpää (Kok.) Arto Tuohimaa (Sdp.) Elina Heikkilä (Kok.) Carita Kleemola (Kesk.) Heidi Rosenblad (Sdp.) Markku Kirra (Kok.) Johanna Salomäki (Sdp.) Matti Koskela (Kesk.) Tero Järvelä (PS) Antti Paala (Kok.) Pekka Tuori (Vas.) Kaupunginhallituksen esittelijänä on kaupunginjohtaja Arto Saarinen. Kaupunginhallitus piti vuonna 2009 yhteensä 26 kokousta.

5 KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ 3 Ulvilan kaupungin palveluksessa oli vuoden 2009 lopussa 823 (867) henkilöä, joista 632 (640) oli vakinaisessa ja 177 (217) määräaikaisessa palvelussuhteessa. Kokonaismäärästä työllistämistuella palkattuja tilapäisiä työntekijöitä oli 7 (10). Palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 51 henkilöä vähemmän kuin edellisen vuoden päättyessä. Vakinainen henkilökunta vähentyi 8 henkilöllä ja määräaikainen henkilöstö 40 henkilöllä. Uusia vakinaisia palvelussuhteita alkoi vuoden aikana 25. Kaupungin palveluksesta erosi 19 henkilöä, joista täydelle eläkkeelle siirtyi 17 henkilöä. Täyttä työaikaa tekeviä henkilöstöstä oli 672 eli 82,4 % (82,7 %). Osa-aika- ja osatyökyvyttömyyseläkkeellä oli vuoden 2009 lopussa 37 henkilöä (37) sekä osa-aikalisällä ja osittaisella hoitovapaalla 12 henkilöä (6). Vuoden 2009 aikana eri pituisten palvelussuhteiden määrä oli kaikkiaan 2911 (2908) ja niissä 1159 eri henkilöä (1185). Työllistämistuella palkattujen henkilöiden kokonaismäärä vuonna 2009 oli 16 (17). Kaupungin henkilöstömäärän kehitys Lukumäärä vuosi henkilöstömäärä* työllistämistuella palk. henkilöstö yhteensä muutos, % , , , ,07 * vakinaiset ja tilapäiset, ei työllistämistuella palkattuja Henkilöstö

6 Kaupungin henkilöstömenojen kehitys vuosina : palkat sivukulut henkilöstökorvaukset yht muutos, % 5,48 4,08 8,70 2,45 HENKILÖSTÖMENOT palkat sivukulut Kaupungin henkilöstön sairauspoissaolot vähenivät edellisestä vuodesta 2,4 %. Yhteensä sairauspoissaolopäivien lukumäärä oli 9456 (9692). Työtapaturmien vuoksi poissaolopäivien lukumäärä oli 252 työpäivää (vuonna työpäivää). Vuodelta 2009 laaditaan erillinen henkilöstökertomus YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS Maailmantalouden pitkään jatkunut positiivinen kehitys muuttui rajusti jo vuoden 2008 lopussa. Yhdysvalloista alkanut finanssikriisi muuttui vuonna 2009 maailmanlaajuiseksi taloustaantumaksi ja monissa maissa jopa lamaksi, josta toipuminen tulee olemaan todennäköisesti hidasta. Yleismaailmallisen taantuman vaikutukset näkyivät selvästi myös Suomessa koko vuoden 2009 ajan. Ennusteiden mukaan Suomessa kansantalouden toipuminen lamasta tulee tapahtuman hitaammin kuin yleisesti Euroopassa. Suomen bruttokansantuotteen määrä aleni Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan peräti 7,8 prosenttia vuonna Kansantalouden taantuman syvyyttä kuvaa se, että tuotannon romahdus yksittäisenä vuonna oli suurin vuosien 1917 ja 1918 jälkeen luvun alun lamavuosista vuonna 1991 bruttokansantuotteen määrä väheni 6 %. Vuoden 2009 lopulla bruttokansantuotteen lasku pysähtyi, mutta tuotanto ei juurikaan kasvanut alkuvuoteen verrattuna. Koko vuoden työttömyysaste vuosikeskiarvona oli tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 8,2 prosenttia, kun se vuonna 2008 oli 6,4 prosenttia. Vuonna 2010 työttömyyden on ennustettu nousevan noin 10 prosenttiin. Kuluttajahintaindeksi oli vuonna ,0 prosenttia. Yleinen korkotaso laski merkittävästi vuoden 2009 alusta lukien ja korkotaso pysyi alhaisena koko vuoden.

7 5 Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi lamasta huolimatta edelleen viime vuonna, nimellisesti 1,9 prosenttia ja reaalisesti 1,0 prosenttia. Koko maassa kotitalouksien saamat palkkatulot alenivat prosentin, mutta sosiaalietuudet kasvoivat ja verotus keveni. Palkkatuloja alensi työttömyyden kasvu, sillä ansiotaso kohosi neljä prosenttia. Kotitalouksien saamat sosiaalietuudet kasvoivat 6,6 prosenttia, erityisesti saadut eläkkeet kasvoivat. Kotitalouksien maksamat välittömät verot alenivat runsaat kuusi prosenttia. Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen yhteismäärä oli vuonna ,7 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuodesta 1975 lähtien verokertymä on alentunut edelliseen vuoteen verrattuna vain kuudesti, eikä kertaakaan yhtä paljon kuin nyt. Kotitalouksien tuloveroja kertyi vuonna 2009 lähes seitsemän prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Valtion tulovero väheni yli 21 prosenttia, kun taas kuntien tuloverokertymä kasvoi noin kaksi prosenttia. Valtion tulovero sisältää sekä ansio- että pääomatuloveron. Yhteisöveron tuotto laski noin 46 prosenttia ja oli 3,4 miljardia euroa. Kuntien osuus yhteisöverosta laski suhteellisesti vähemmän kuin valtion osuus, sillä kuntien jako-osuutta nostettiin väliaikaisesti vuonna OMAN TALOUSALUEEN KEHITYS Satakunnan maakunnan asukasluku väheni edelleen vuonna asukkaalla. Asukasluvun väheneminen kuitenkin hidastui viime vuonna merkittävästi sillä vuonna 2008 maakunnan asukasmäärä väheni vielä 718 henkilöllä. Merkittävää on, että Porin kaupungin asukasluku on hyvin pitkä alenevan kehityksen jälkeen kääntynyt lievään nousuun. Ulvilassa asukasluku pieneni vuonna asukkaalla. Kaupungin väkiluku on 2000 luvulla vähentynyt 406 asukkaalla eli 2,9 %. Ulvilan kaupunkistrategian keskeinen tavoite positiivinen asukasluvun kehitys on viime vuosien kehityksen valossa vaativa seudullinen tavoite. Asukasluvun lasku jatkuessaan vähentää kaupungin tuloja verotuloissa ja valtionosuuksissa sekä aiheuttaa jatkuessaan myös muutostarpeita kaupungin palvelujärjestelmälle. Erityisen ongelmallinen tilanne on luvulla, jos asukasluvun väheneminen jatkuu samanaikaisesti väestön ikärakenteen muuttuessa yhä vanhusvoittoisemmaksi. Satakunnassa työttömyyden taso on jo pitkään ollut selvästi koko maan keskimääräistä tasoa korkeammalla. Vuonna 2009 Satakunnan työttömyysaste oli 10,7 %, kun se vuonna 2008 oli 8,9 %. Taloudellisen laman edetessä myös Ulvilan työllisyystilanne heikkeni vuoden 2009 aikana vuosikeskiarvona Ulvilan työttömyysaste oli vuonna ,1 %, kun se vuonna 2008 oli 8,2 %. Ulvilan elinkeinoelämä on yritysten määrän suhteen kehittynyt 2000 luvulla siten, että yritysten lukumäärä on kasvanut vuoden 2000 luvusta 638 lukuun 767 vuonna Työpaikkamäärä vastaavasti on vähentynyt vuoden 2000 luvusta 3938 lukuun 3864 vuonna Vuonna 2008 Ulvilassa aloittaneiden yritysten määrä oli 73 ja lopettaneiden määrä 69. Ulvilan työpaikkaomavaraisuus oli vuonna ,4 %. Työpaikkaomavaraisuusaste on vähitellen kasvanut (vuonna 2005 luku oli 60,8%), mutta edelleen Ulvilan työpaikkaomavaraisuus kuuluu alhaisimpien joukkoon koko maassa ULVILAN KAUPUNGIN TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen Kaupungin vuosikate oli vuonna ,2 milj. euroa, mikä on noin 0,2 milj. euroa ja 8,3 % suurempi luku kuin vuotta aikaisemmin. Tilikauden tulos oli -1,5 milj. eli lähes täsmälleen

8 6 sama kuin vuonna Poistoerokirjausten ja varausten ja rahastosiirtojen jälkeen tilikauden alijäämäksi muodostui ,21, mikä on noin vähemmän kuin vuonna Vuonna 2009 käyttötalouden toimintakate (-jäämä) oli 56,6 milj. euroa, mikä on 6,1 % enemmän kuin vuonna Toimintajäämä oli lähes täsmälleen muutetun talousarvion mukainen (toteutumisprosentti on 99,9 %). Toimintamenojen kokonaismäärä oli 71,9 milj. euroa, mikä on 0,7 milj. euroa enemmän kuin muutetussa talousarviossa. Toimintakulujen toteutumisprosentti talousarvioon verrattuna on 101 %. Toimintakulut kasvoivat Ulvilassa 5,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintatuotot ylittivät talousarvion myös 0,7 milj. euroa ja toimintatuottojen toteutumisaste muutettuun talousarvioon verrattuna oli 105,6 %. Toimintatuotot kasvoivat 3,7 % vuoteen 2008 verrattuna. Vuoden 2009 aikana tavoitteeksi asetettiin käyttömenojen vähentäminen 1,5 % vahvistetusta talousarviosta. Tavoitetta ei saavutettu. Talouden muutettua tavoitetasoa ei yhdistetty toiminnallisiin tavoitteisiin. Tavoitteen saavuttaminen olisi edellyttänyt toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia. Tilastokeskuksen keräämien ennakkotietojen (kuntien neljännesvuositilasto) mukaan kuntien toimintamenot (ilman kunnan liikelaitoksia) kasvoivat keskimäärin 5 prosenttia vuonna 2009 edellisestä vuodesta. Toimintamenojen suurin yksittäinen erä, palkat ja palkkiot lisääntyi 2 prosenttia. Toimintamenoista palvelujen ostot olivat 10 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot vähenivät 10 prosenttia ja maksetut avustukset kasvoivat 8 prosenttia. Keskimärin kuntien toimintatulot lisääntyivät 4 prosenttia 2009 edellisvuodesta. Myyntitulot kasvoivat 5 prosenttia ja maksutulot 4 prosenttia. Kuntien toimintajäämä kasvoi keskimäärin 5,3 % vuonna 2009 Ulvilan palkkasumma oli vuonna 2009 lähes 23,7 milj. euroa, mikä on 0,6 milj. euroa ja 2,4 % enemmän kuin vuonna Kokonaishenkilöstömenojen määrä oli 30,5 milj. euroa, mikä on 1,9 % enemmän kuin vuonna kokonaishenkilöstömenoihin vaikutti osaltaan kela maksun poistuminen kesken vuoden. Palkkasumma alitti muutetun talousarvion 0,5 milj. eurolla (toteutumisaste 97,9) ja henkilöstömenot yhteensä 1,1 milj. euroa (toteutumisaste 96,6 %). Ulvilan verotulojen kokonaismäärä vuonna 2009 oli 40,9 milj. euroa, mikä on 0,5 milj. euroa enemmän kuin muutettu talousarvio. Verotulojen toteutumisaste muutettuun talousarvioon verrattuna on 101,4 %. Verotulot kasvoivat vuoteen 2008 verrattuna 1,9 milj. euroa ja 4,7 %. Verotulojen kasvuun vaikutti merkittävältä osalta tuloveroprosentin 0,5 prosenttiyksikön korotus. Ilman tuloveroprosentin korotusta verotulojen muutos vuoteen 2008 verrattuna olisi ollut 2,2 %. Kunnallisverotilitykset kasvoivat 5,6 %, yhteisöverotilitykset vähenivät 21,3 % ja kiinteistöverotilitykset kasvoivat 5,3 % vuoteen 2008 verrattuna. Käyttötalouden valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2009 oli 17,9 milj. euroa, mikä ylitti talousarvion 0,1 milj. eurolla (toteutumisaste 100,7 %). Valtionosuudet olivat 11,2 % suuremmat kuin vuonna Verorahoituksen (verotulot ja valtionosuudet) yhteismäärä oli vuonna ,8 milj. euroa eli n. 3,7 milj. euroa ja 6,6 % enemmän kuin vuonna Verorahoituksen toteutumisaste talousarvioon verrattuna oli 101,2 %. Investointimenot vuonna 2009 olivat yhteensä 5,5 milj. euroa ja investointitulot 1,7 milj. euroa. Investointimenojen toteutumisaste muutettuun talousarvioon verrattuna oli 97,7 % ja investointitulojen 92,6 %. Merkittävimmät investointikohteet vuonna 2009 olivat: - Yhteiskoulun peruskorjauksen 3. vaiheen loppuunsaattaminen 1,8 milj.. Koulun peruskorjaushanke käynnistyi vuonna Peruskorjauksen kokonaiskustannukset olivat kalustohankintoineen yhteensä lähes 8 milj. euroa. Valtionosuutta hankkeen kus-

9 7 tannuksiin on myönnetty yhteensä 2,9 milj. euroa. Jälkirahoitteinen valtionosuus maksetaan kaupungille 7 vuoden aikana. Peruskorjaus valmistui kesällä Vesilaitoksen investoinnit olivat yhteensä 0,5 milj. euroa. - Kiinteistöjen ostoon käytettiin vuonna 2009 yhteensä 0,3 milj. euroa. Kiinteistöjen myyntitulot olivat yhteensä 0,9 milj. euroa. - Ulvilan ja Kullaan kuntaliitossopimuksen mukaisten yhdistymisavustuksella rahoitettavien investointien kokonaismäärä vuonna 2009 oli 1,5 milj. euroa. Kaupungin maksuvalmius oli koko vuoden 2009 heikompi kuin keskimääräin edellisinä vuosina. Vuoden alussa maksettiin pois lyhytaikainen euron suuruinen kassalaina ja vuoden lopussa nostettiin 2 milj. euron suuruinen lyhytaikainen laina. Lyhytaikaisten lainojen lisäys vuoden 2008 tilinpäätökseen verrattuna oli siis Vuonna 2009 kaupungin kassavarojen riittävyys oli keskimäärin 19 päivää, vuonna 2008 vastaava luku oli 15 päivää. Kaupungin varausten väheneminen heikentää edelleen kaupungin maksuvalmiutta. Vuoden 2010 helmikuun lopussa kaupungilla on lyhytaikaista lainaa 2 milj. euroa. Vuoden 2009 aikana otettiin uusia talousarviolainoja yhteensä euroa ja pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin noin 1,6 milj. eurolla. Vuoden lopussa pitkäaikaisten lainojen kokonaismäärä oli 16,0 milj. euroa, mikä on 2,0 milj. euroa ja 15,1 % enemmän kuin vuonna Asukasta kohti laskettuna pitkäaikaisten lainojen määrä oli vuoden 2009 lopussa Vastaava luku vuoden 2008 lopussa oli Lyhytaikaiset lainat huomioiden kokonaislainamäärä vuoden 2009 lopussa oli 18,0 milj. euroa eli asukasta kohti. Vuotta aikaisemmin asukaskohtainen lainamäärä oli Korkomenot vuonna 2009 olivat lähes 0,4 milj. euroa. Korkotason lasku vuoden 2008 lopusta lähtien vaikutti siihen, että korkomenot alittivat alkuperäisen talousarvion (noin ) ja myös muutetun talousarvion. Ulvilan lainamäärä on lyhyessä ajassa kasvanut niin suureksi, että korkotasolla on huomattava vaikutus kaupungin taloudelliseen asemaan. Vuonna 2009 Ulvila perui edellisen valtuuston tekemän kuntaliitospäätöksen Harjavallan, Kokemäen, Nakkilan ja Ulvilan kesken. Näin ollen tämä kuntaliitos jäi toteutumatta. Täyttääkseen ns. PARAS lainsäädännön vaatimukset Ulvila päätti liittyä lukien Porin perusturvan yhteistoiminta-alueeseen, joka vastaa perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalitoimen palvelujen järjestämisestä Porin, Luvian, Merikarvian, Pomarkun ja Ulvilan asukkaille. Yhteistoiminta-alueen vastuukuntana on Porin kaupunki, jonka palvelukseen muiden kuntien ao. palvelujen henkilöstö siirtyi vuoden 2009 alussa. Yhteistoiminta-alueen toiminnasta vastaa Porin perusturvalautakunta, jossa kaikilla toiminnassa mukana olevilla kunnilla on edustus Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja arvio todennäköisestä kehityksestä Vuoden 2009 tilinpäätös jatkoi viime vuodet kestänyttä heikkenevää kokonaistalouskehitystä. Vuosikate on pudonnut vuoden ,8 milj. euron tasosta 2,2 milj. euroon vuonna 2009 ja tilikauden tulos oli edellisvuoden tasolla eli noin 1,5 milj. euroa alijäämäinen. Talouden heikkenemiseen ovat vaikuttaneet käyttötalouden toimintajäämän suuri kasvu ja myös kuntaliitoksen yhdistymisavustuksen loppuminen. Tuloveroprosentin toistuva korotuskaan ei ole riittänyt kääntämään talouden kehityssuuntaa. Ulvilalla ei ole mitään talouspuskureita, joilla se voisi pehmentää vuosina 2010 ja 2011 todennäköisesti toteutuvaa taloudellisen laman aiheuttamaa heikkoa verotulokehitystä. Ulvila päätti korottaa vuodelle 2010 tuloveroprosenttia kolmantena vuonna peräkkäin 0,5 prosenttiyksiköllä. Vuoden 2010 talousarvio on laadittu erittäin tiukaksi toimintamenot vuodelle 2010 ovat talousarviossa 2,8 % pienemmät kuin vuoden 2009 toteutuneet vastaavat menot. Vuoden 2010 käyttötalouden toimintajäämä talousarviossa on 0,9 milj. euroa ja 1,6 % pienempi kuin vuoden 2009 tilinpäätös. Myös investointitasoa laskettiin vuodelle 2010 merkittävästi (nettoinvestoinnit ovat 2,2 milj. euroa). Näistä toimenpiteistä huolimatta vuoden 2010 talousarviossa tilikauden tulos on 1,8 milj. euroa alijäämäinen

10 Aikaisempien vuosien menokehityksen perusteella vuoden 2010 talousarvion toteutuminen ilman toimintatapojen ja/tai palvelutason muutoksia tulee oleman epätodennäköistä. Vuoden 2010 käyttösuunnitelmat eivät riittävästi ohjaa menokehitystä vuoden 2010 talousarvion tavoitteiden mukaiseksi. Ulvilan kaupungin talous jatkaa, huolimatta tuloveroprosentin korotuksesta vuodelle 2010, edelleen heikkenevää kehitystä. Kaupungin vuosikate ei riitä lähivuosina kattamaan poistoja puhumattakaan lainojen lyhennyksistä. Merkittävä riskitekijä kaupungin taloudelle on nopeasti kohonnut velkamäärä, korkotason kohoaminen lisää merkittävästi kaupungin menoja. Ulvilan kaupungin talouden tasapainon parantaminen edellyttää toimenpiteitä, joilla voidaan toimintajäämään kasvukehitys katkaista. Tämä puolestaan edellyttää palvelujen järjestämistapojen muuttamista ja toiminnan tehokkuuden parantamista sekä palvelujen priorisointia. Nähtävissä olevat ja jo lähivuosina toteutuvat palvelutarpeen muutokset väestön ikärakenteen muuttuessa edellyttävät, että rakenteelliset toimenpiteet tulee aloittaa välittömästi. Tuloveroprosenttia jouduttaneen edelleen korottamaan jo vuonna Kaupungin talouden tasapainottaminen tällä valtuustokaudella on toteutettavissa kunnallisten palvelujen järjestämistapoja uusimalla nykyistä kustannustehokkaammiksi, mikä merkitsee palvelujen järjestämistä nykyisestä poikkeavilla toimintatavoilla ja nykyistä suuremmissa kokonaisuuksissa. Tarkasteltavaksi on otettava myös palvelujen määrä / laatu. Tämä edellyttää yhteistoiminnan lisäämistä naapurikuntien kanssa. Uudelleenarvioinnin tulee kattaa kaikki toimintatavat ja palvelualueet ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Riskikartoituksen perusteella korkein riskitaso oli henkilöriskeissä, joiden merkitys korostui erityisesti tärkeissä peruspalveluissa. Henkilöriskien merkitys todennäköisesti korostuu myös tulevaisuudessa eläkkeelle jäävien työntekijöiden määrän kasvaessa. Pienissä yksiköissä toiminta on yksittäisten henkilöiden ammattitaidon varassa, mikä lisää riskien mahdollisuutta. Kaupungin lainamäärän nopea kasvu lisää riskiä menojen lisääntymisestä korkotason mahdollisesti nopeastikin noustessa. Kaupungin lainojen korot ovat käytännössä kaikki sidottu markkinakorkoihin SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN Sisäinen valvonta on osa kunnan johtamis- ja hallintojärjestelmää sekä operatiivista johtamista. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan johdon ja henkilöstön toimenpiteitä, joilla hallitaan riskejä ja lisätään päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyttä. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, toiminnan tehokkuus ja taloudellisuus sekä riskien riittävä hallinta. Sisäisellä valvonnalla myös varmistetaan, että raportointijärjestelmät tuottavat oikeata ja luotettavaa tietoa ja että toiminta on lakien, säännösten ja muiden normien mukaista. Sisäisen valvonnan järjestämisvelvoitteesta on tiedotettu osastoja. Sisäisen valvonnan ohjeen uusiminen on tarkoitus saada hyväksytyksi vuonna Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kaupunkistrategian päivityksen valmistelutyö on käynnistynyt ja asiakirja valmistuu vuoden 2010 syksyyn mennessä. Strategian linjausten pohjalta valmistellaan kaupungin toiminta- ja palvelurakenteet ja selvitetään hallinnon järjestäminen Johtosääntöjen toimivaltakysymysten tuntemusta ja hallintaa parannetaan vuonna 2010.

11 9 Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen valvonta kuuluu tilivelvollisten toimielinten ja viranhaltijoiden tehtäviin. Lautakuntia on ohjeistettu siitä, että ne seuraavat talousarvion toteutumista oman hallinnonalansa osalta omalla raportoinnillaan. Kaupunginhallitus seuraa koko talousarvion toteutumista kuukausittain ja valtuustolle raportoidaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumistilannetta huhtikuun lopun ja elokuun lopun tilanteessa. Lautakuntien on tullut tehdä talousarviota koskevat muutosesitykset elokuun lopun seurantatietojen perusteella. Muutosesityksiä ei ole kaikilta osin tehty eikä arviointi ole ollut riittävää. Useiden tulosalueiden osalta valtuuston vahvistamat määrärahat ja/tai tuloarviot ovat ylittyneet merkittävästikin. Nykyinen seurantajärjestelmä ei kaikilta osin ole toiminut siten, kuin on ollut tarkoitus. Tämän vuoksi osastojen on tehostettava vuodelle 2010 asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Käyttötalouden tulosalueiden määrärahaylitykset ovat yhteensä lähes 1,2 milj. euroa. Yksittäisten tulosalueiden suurimmat euromääräiset toimintamäärärahaylitykset olivat ruokapalveluyksikössä, elinkeinotoimessa ja peruskoulutuksessa. Suhteellisesti suurimmat määrärahaylitykset olivat henkilöstöhallinnossa, puistotoimessa ja kulttuuritoimessa. Suoritteita ja suoritekohtaisten kustannusten seurantaa koskevaa ohjeistusta uusittiin vuodelle Toiminnan tuloksellisuuden arvioinnin parantamiseksi on välttämätöntä saada nykyistä parempaa tietoa yksikköhintojen kehittymisestä. Tämä edellyttää luotettavien mittareiden kehittämistä. Vuoden 2009 osalta suoritetiedot eivät vielä ole asetettujen tavoitteiden mukaisia. Toiminnalliset tavoitteet on asetettava niin, että ne kattavat toiminnan oleelliset osat. Mittarit tulee määritellä niin, että ne luotettavasti kuvaavat toiminnan tasoa ja palvelun laatua. Riskienhallinnan järjestäminen Riskienkartoitus on järjestetty vuonna Tarve kartoituksen ajantasaistamiseen on olemassa. Riskienhallinnan merkitystä ei ainakaan kaikilta osin tunneta riittävästi. Riskikartoitus toteutetaan myös kaupungin merkittävissä tytäryhtiöissä. Vuonna 2009 ei taloudelliselta tai toiminnalliselta vaikutukseltaan merkittäviä riskejä ole toteutunut. Ruokapalveluyksikön toimesta käynnistetty keittiöiden omavalvontasuunnitelmat on uusittu vuonna Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Kaupungin yleiset hankintaohjeet on hyväksytty vuonna Hankintaohjeiden noudattaminen ja hankintalainsäädännön tuntemusta tulee kaikilla organisaatiotasoilla parantaa. Porin hankintapalvelujen kanssa on voimassa sopimus hankintayhteistyöstä. Sopimustoiminta Vuokrasopimusten ja takausvastuiden seuranta on ajantasaista, muiden sopimusten luettelointi on aloitettu.

12 1.8. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN Kunnan tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Seuraavassa on esitetty kaupungin tuloslaskelma vuodelta Tuloslaskelmalla selvitetään tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen määrää sekä kunnan tulorahoituksen riittävyyttä. Tuloslaskelman toimintakate, vuosikate ja tilikauden tulos kuvaavat tulorahoituksen riittävyyttä, kun eri kulueriä vähennetään kunnan tuloista määrätyn etuoikeusjärjestyksen mukaisesti. Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja käyttötalouden valtionosuuksilla. Vuosikate eli kunnan rahoitustulos ilmoittaa riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää kunnan omaa pääomaa. Ylijäämäinen tulos voidaan siirtää varauksiin, rahastoida tai liittää edellisvuosilta kertyneeseen yli- ja alijäämään. Alijäämäistä tilikauden tulosta voidaan vastaavasti kattaa varauksista tai rahastoista tehtävillä siirroilla tuloslaskelmaan TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT (ulkoinen) muutos, % Toimintatuotot ,07 Toimintakulut ,39 Toimintakate ,09 Verotulot ,75 Valtionosuudet ,21 Kuntaliitoksen yhdistymisavustus ,57 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,12 Muut rahoitustuotot ,99 Korkokulut ,66 Muut rahoituskulut ,78 Vuosikate ,30 Poistot ja arvonalentumiset ,87 Satunnaiset tuotot 0 0 Satunnaiset kulut Tilikauden tulos ,52 Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) ,88 Varausten lisäys (-), vähennys (+) ,75 Rahastojen lisäys (-), vähennys (+) ,00 Tilikauden ylijäämä / alijäämä ,49 TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % 16,77 17,31 Vuosikate prosenttia poistoista 59,34 58,01 Vuosikate, /asukas 159,49 147,09 Asukasmäärä

13 11 Tuloslaskelman mukainen vuosikate vuonna 2009 oli ,36 euroa. Jotta kunnan talous on minimitasolla tasapainossa, tulee vuosikatteen kattaa vähintään suunnitelman mukaiset poistot. Kestävä talouden tasapaino edellyttää, että tämän lisäksi vuosikate kattaisi myös lainojen lyhennykset. Vuonna 2009 vuosikate kattoi vain 59 % poistoista. Tilikauden tulos oli vuonna ,71 euroa ja tilikauden alijäämä ,21 euroa. Tilikauden tulos on lähes täsmälleen sama kuin vuonna Vuosikate / poistot TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 Vuosikate Poistot TALOUDEN KEHITYS Vuosikate Tilikauden tulos Tilik. Yli/Alijäämä

14 Toiminnan rahoitus Seuraavassa on esitetty kunnan tilinpäätöksen mukainen rahoituslaskelma vuodelta Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan kassavarojen muutoksen tilikaudella. RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Kassavarat , Kassavarat Rahavarojen muutos RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 46,39 28,67 Pääomamenojen tulorahoitus, % 25,22 24,48 Lainanhoitokate 1,26 1,43 Kassan riittävyys, pv Asukasmäärä

15 13 Investointien tulorahoitus -tunnusluku osoittaa, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Vuonna 2009 investointien tulorahoitusprosentti oli 46,39. Investointimenojen jyrkkä väheneminen on nostanut tunnuslukua vuoden 2008 tilanteesta. Pääomamenojen tulorahoitus on tunnusluku, joka osoittaa vuosikatteen prosenttiosuuden investointien omahankintamenojen, antolainojen nettolisäyksen ja lainanlyhennysten yhteismäärästä. Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Ulvilan vuoden 2009 tunnusluku on 1,3, vuonna 2007 tunnusluku oli vielä 4,2. Kassan riittävyyttä kuvaava tunnusluku osoittaa, että kunnan kassavarat riittivät vuonna 2009 kattamaan keskimäärin 19 päivän kassasta maksut. LAINAMÄÄRÄN KEHITYS TA -lainat Lyhennykset Uudet lainat TA -lainat kassalainat Lainat asukasluku lainat / as LAINAMÄÄRÄN KEHITYS /AS Lainat lainat / as.

16 Tase ja sen tunnusluvut Seuraavassa on esitetty kunnan tase tilanteessa Taseen perusteella laadituilla tunnusluvuilla kuvataan kunnan rahoitusrakennetta. VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Muut omat rahastot Muut pitkävaikutteiset menot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Rakennukset VARAUKSET Kiinteät rakenteet ja laitteet Poistoero Koneet ja kalusto Vapaaehtoiset varaukset Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Sijoitukset Muut pakolliset varaukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut saamiset Valtion toimeksiannot Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Vaihto-omaisuus Lainat julkisyhteisöiltä Aineet ja tarvikkeet Muut velat Saamiset Lyhytaikainen Lyhytaikaiset saamiset Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Myyntisaamiset Lainat julkisyhteisöiltä Lainasaamiset Saadut ennakot Muut saamiset Ostovelat Muut velat Siirtosaamiset Siirtovelat Rahat ja pankkisaamiset TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 62,48 65,96 Rahoitusvarallisuus, /asukas Suhteellinen velkaantuneisuus-% 37,58 35,01 Kertynyt ylijäämä, Kertynyt ylijäämä, /asukas Lainakanta , Lainat, /as Lainasaamiset , Asukasmäärä

17 Tunnusluvuista omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Vuonna 2009 Ulvilan omavaraisuusaste oli 62,5 % eli 3,5 % yksikköä vähemmän kuin vuonna 2008 ja yli 11 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna Rahoitusvarallisuus osoittaa kunnan likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Ulvilassa vieraan pääoman määrä on rahoitusvarallisuutta suurempi; vuonna 2009 rahoitusvarallisuus asukasta kohti oli euroa. Suhteellinen velkaantuneisuus -tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Käyttötuloina huomioidaan toimintatuotot, verotulot, ja käyttötalouden valtionosuudet. Koko kuntasektorin suhteellinen velkaantuneisuusaste on noin 40 %. Ulvilassa ko. suhdeluku oli vuonna ,6 % Kaupungin kokonaistulot ja -menot Ulvilan kokonaistulot ja -menot vuonna 2009 on esitetty seuraavassa. Laskelma on tehty tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat. % % TULOT MENOT Varsinainen toiminta Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,7 Toimintakulut ,9 Verotulot ,7 - Valmistus omaan käyttöön 0 0,0 Valtionosuudet ,1 Kuntaliitos yhdistymisavustus ,1 Korkotuotot ,3 Korkokulut ,5 Muut rahoitustuotot ,1 Muut rahoituskulut ,0 Tulorahoituksen korjauserät ,0 Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden +/- Pakollisten varausten muutos luovutusvoitot ,2 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot Investoinnit Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin ,0 Investointimenot ,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset ,5 Antolainasaamisten vähennykset ,5 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,1 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,8 Lyhytaikaisten lainojen lisäys ,5 Kokonaistulot yhteensä ,0 Kokonaismenot yhteensä ,0 Täsmäytys: Kokonaistulot - kokonaismenot ,70 Muut maksuvalmiuden muutokset - rahavarojen muutokset ,70

18 2. KAUPUNKIKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS YHDISTELMÄ KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN SISÄLTYVISTÄ YHTEISÖISTÄ Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Kiinteistöyhtiöt 10 Asunto-osakeyhtiöt 10 Muut yhtiöt 2 Kuntayhtymät 3 Osakkuusyhteisöt 1 Muut omistusyhteysyhteisöt 1 Yhteensä 27 1 Yksityiskohtainen erittely kaupungin omistuksessa muissa yhteisöissä esitetään liitetiedoissa. Satakunnan Erityishuoltopiirin kuntayhtymä yhdistyi Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymään KONSERNIN TOIMINNAN OHJAUS Kaupungin konserniohje on hyväksytty kaupunginvaltuustossa vuonna Valtuusto on asettanut vuoden 2009 talousarviossa tärkeimmille tytäryhteisöille eli Kiinteistö Oy Vuokrakodit Oy:lle ja Ulvilan Lämpö Oy:lle tavoitteita. Vuokrakotien osalta tavoitteet koskevat vuokrausastetta ja toisaalta tulevaisuuden asuntokannan määrää. Ulvilan Lämpö Oy:n osalta tavoitteet koskevat energian hintaa ja toimintavarmuuden ylläpitämistä. Konserniyhtiöille asetettujen tavoitteiden toteutumista ja niiden yleistä toimintaa on seurattu valtuustolle esitetyissä kahdessa talousseurantaraportissa (4/2009 ja 8/2009). Tarvittaessa kaupunginhallitus antaa konserniyhtiöiden hallinnossa oleville kaupungin edustajille ohjeita yhtiöiden päätöksentekoon. Kaupunginhallitus käsittelee tytäryhtiöiden tilinpäätösasiakirjat ja seuraavan vuoden talousarviot OLENNAISET KONSERNIA KOSKEVAT TAPAHTUMAT Ulvilan valtuusto hyväksyi yritystilasopimuksen, jonka mukaan Kiinteistö Oy Ulvilan Sammontie 9 rakennutti Satmatic Oy:n käyttöön teollisuus-/toimistotilaa yhteensä 1848 m². Yritys vuokrasi tilat 10 vuodeksi. Vuokra-aikana yritys lunastaa teollisuuskiinteistön omistukseensa. Lopulliset kustannukset olivat 1,6 milj. euroa ja kohde valmistui Tytäryhtiöt tekevät käyttöomaisuuden poistoja vain tilikauden tuloksen rajoissa. Konsernitilinpäätöstä varten yhtiöt ilmoittavat kaupungille suunnitelman mukaiset poistot. Menettelystä on sovittu yhtiöiden ja kaupungin välillä.

19 2.4. SELONTEKO KOSERNIVALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ 17 Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä että lainsäännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä että omaisuus ja voimavarat turvataan. Konsernivalvonnasta vastaa kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja sekä konserniohjeessa mainitut muut viranhaltijat. Toimivallan- ja vastuunjako konserniohjauksessa Konserniohjeessa on linjattu kaupungin toimielinten toimivallan jako kuntakonsernia koskevissa asioissa. Konserniohjeen mukaan valtuusto: - määrittelee kaupungin tavoitteet ja omistajapolitiikan linjaukset. Merkittävät päätökset tehdään yhtiöiden perustamisen yhteydessä sekä hankkeiden rahoituspäätöksissä. - päättää erikseen tytäryhteisöjen merkittävistä toiminnan laajentamista/uusia toimintoja koskevista asioista. - hyväksyy konserniohjeet. Kaupunginhallituksen / kaupunginjohtajan tehtävänä on: - nimetä edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiö- ja vastaaviin kokouksiin. - antaa ohjeet yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntaa edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta ellei ohjeiden antoa ole johtosäännöllä annettukaupungin muulle viranomaiselle. - seurata kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen toimintaa ja tehdä tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista. - raportoida valtuustolle tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta. Osastopäällikkö: - vastaa ohjeiden toteutumisesta toimialansa yhtiöissä. - seuraa toimialallaan kaupungin omistajapolitiikan toteutumista ja raportoi tarvittaessa kaupunginjohtajalle/kaupunginhallitukselle. - seurata toimialallaan kuntakonsernin ja konserniohjeiden toimivuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksia konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä kaupunginjohtajalle/kaupunginhallitukselle. Konserniohjeessa on säännös siitä, miten yhtiöiden tule informoida kaupungin johtoa yhtiön asioissa. Ohjeiden anto kunnan edustajille tytäryhteisöissä Tarvittaessa kaupunginhallitus on antanut kaupungin edustajille tytäryhtiöissä ohjeita menettelystä päätöksenteossa. Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi Tytäryhteisöjen toiminnan seuranta on tapahtunut kahdesti vuodessa tapahtuvat talouden seurantaraportoinnin yhteydessä sekä tilinpäätösvaiheessa koko vuoden osalta. Raportointi ei ole perustunut tunnuslukuihin ja niiden pohjalta tehtyyn analyysiin. Raportointia on tarkoitus kehittää siten, että tunnuslukuvertailuilla saadaan käsitys kannattavuudesta, maksuvalmiudesta, vakavaraisuudesta ja suhteellisesta velkaantuneisuudesta, jolloin kyetään arvioimaan kuntakonsernin taloudellisia riskejä nykyistä paremmin.

20 Keskitettyjen toimintojen käyttö 18 Keskitetyistä toiminnoista on ohjeet konserniohjeessa. Tällaisia toimintoja ovat ohjeen mukaan hankinnat, rahoitusta, sijoituksia ja takauksen antamista koskevat ohjeet, henkilöstöpolitiikka, riskienhallinta ja konsernin tarkastus ja valvonta. Ulvilan kaupungin kolme työntekijää työskentelee Ulvilan Isännöintipalvelu Oy:ssä. Konserniyhtiöiden rahoitustarpeista on neuvoteltu kaupungin edustajien kanssa. Riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytäryhteisöissä Konserniohjeessa on ohjeistettu tytäryhteisöjen riskienhallintamenettelyä. Taloudellisiin riskiin varautumiseksi ohjeissa on edellytetty, että tytäryhteisön tulee etukäteen saada kaupunginhallituksen/valtuuston suostumus taloudellisesti merkittäviin toimiin. Merkittävissä tytäryhteisöissä on edellytetty suoritettavan riskikartoitus.

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2010 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Tasekirja 2011. SEINÄJOEN KAUPUNKI TALOUSHALLINTO www.seinajoki.fi

Tasekirja 2011. SEINÄJOEN KAUPUNKI TALOUSHALLINTO www.seinajoki.fi Tasekirja 2011 SEINÄJOEN KAUPUNKI TALOUSHALLINTO www.seinajoki.fi Toimintakertomus 1 TASEKIRJA I TOIMINTAKERTOMUS 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus Suomessa

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kunnanjohtajan puheenvuoro 1 Kunnan yleinen kehitys 2 Väestön muutokset ja ikärakenne 2 Asuntotuotanto

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 08-8117 811 Pankit: Pyhännän Osuuspankki 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8117 823 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus 1. Toimintakertomus...6

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. sivu

SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 YLEISTIETOA HÄMEENLINNASTA 4 1.3 KAUPUNGIN HALLINTO 5 1.4 TALOUDELLINEN KEHITYS 6 1.4.1 Yleinen taloudellinen kehitys 6 1.4.2 Hämeenlinnan toiminnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 Tilinpäätös 2012 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Siilinportti ja Siilinpiha QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut,

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 Kaupunginjohtajan katsaus... 5 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalo Katajakoti

Vanhusten palvelutalo Katajakoti Vanhusten palvelutalo Katajakoti Tilinpäätös 214 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014

S I M O N K U N T A. Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1 S I M O N K U N T A Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 1. Tilinpäätössäännökset 2 Kuntalain 68 :n mukaan kunnan ja kuntayhtymän on sisällytettävä tilinpäätökseensä

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot