2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:"

Transkriptio

1 SRITUSTASOILMOITUS Nro E ver Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Eskopuu ikkunat ja -ovet 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: A UA 3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: A UA on tarkoitettu rakentamiseen uudis- ja saneerauskohteissa. 4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: Valmistaja: Inwido Finland Oy Osoite: Lutakonaukio 1, Jyväskylä 6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: AVCP-luokka 3 7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta: Ilmoitettu laitos No.0809 suoritti alkutestauksen järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testi- ja laskentaraportit 9. Ilmoitetut suoritustasot*

2 Perusominaisuus Suoritustaso yhdenmukaistettu tekninen asiakirja Lämmönläpäisykerroin < 1,0 < 1,0 < 1,0 W/m²xK (U-arvo) Äänitekniset ominaisuudet > 47/37 > 47/42 > 47/37 Perusominaisuus Suoritustaso yhdenmukaistettu tekninen asiakirja A Lämmönläpäisykerroin < 1,0 < 1,0 < 1,0 W/m²xK (U-arvo) Äänitekniset ominaisuudet > 39/32 Perusominaisuus Suoritustaso yhdenmukaistettu tekninen asiakirja UA Lämmönläpäisykerroin < 1,0 < 1,0 < 1,0 W/m²xK (U-arvo) Äänitekniset ominaisuudet > 47/37 > 47/42 > 26/ Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: Valmistajan puolesta allekirjoittanut: Jyväskylässä Timo Luhtaniemi Toimitusjohtaja * Ilmoitetut suoritusarvot ovat aina kyseisen tuoteperheen minimiarvo.

3 PRESTANDADEKLARATION Nr E ver Produkttypens unika identifikationskod: Eskopuu fönster och dörrar 2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4: A UA 3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: A UA avsedd för nybyggen och saneringsobjekt. 4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5: Tillverkare: Inwido Finland Oy Adress: Lutakonaukio 1, Jyväskylä 6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: AVCP-klass 3 7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: Det anmälda organet Nr 0809 har utfört initiala tester enligt system 3 och har utfärdat intyg provnings- /beräkningsrapporter.

4 9. Anmäld prestanda* Väsentlig egenskap Prestanda harmoniserad teknisk specifikation Värmegenomgångskoefficient < 1,0 < 1,0 < 1,0 W/m²xK (U-värde) Ljudtekniska egenskaper > 47/37 > 47/42 > 47/37 Väsentlig egenskap Prestanda harmoniserad teknisk specifikation A Värmegenomgångskoefficient < 1,0 < 1,0 < 1,0 W/m²xK (U-värde) Ljudtekniska egenskaper > 39/32 Väsentlig egenskap Prestanda harmoniserad teknisk specifikation UA Värmegenomgångskoefficient < 1,0 < 1,0 < 1,0 W/m²xK (U-värde) Ljudtekniska egenskaper > 47/37 > 47/42 > 26/ Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvarav den tillverkare som anges under punkt 4: Undertecknat för tillverkaren av: Jyväskylä Timo Luhtaniemi Verkställande direktör * Angivna prestandavärden är alltid minimivärdet för den avsedda produktfamiljen.

5 DECLARATION OF PERFORMANCE No E ver Unique identification code of the product-type: Eskopuu windows and doors 2. Type, batch, serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4): A UA 3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: A UA intended for use on new construction and renovation projects. 4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5): Manufacturer: Inwido Finland Oy Address: Lutakonaukio 1, Jyväskylä 6. System or systems of assessment and verification of constancy or performance of the construction product as set out in Annex V: AVCP Level 3 7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

6 Notified Body No.0809 performed an initial test in accordance with System 3 and submitted the test and calculation reports 9. Declared performance* Essential characteristics Performance Harmonised technical specification Overall heat transfer < 1.0 < 1.0 < 1.0 coefficient W/m²xK (U factor) Acoustic performance > 47/37 > 47/42 > 47/37 Essential characteristics Performance Harmonised technical specification A Overall heat transfer < 1.0 < 1.0 < 1.0 coefficient W/m²xK (U factor) Acoustic performance > 39/32 Essential characteristics Performance Harmonised technical specification UA Overall heat transfer < 1.0 < 1.0 < 1.0 coefficient W/m²xK (U factor) Acoustic performance > 47/37 > 47/42 > 26/ The performance of the product identified in points 1 and 2 above is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4: Signed for and on behalf of the manufacturer: Jyväskylä, 7 January 2015 Timo Luhtaniemi Managing Director * The declared performance is always the minimum value of the product range in question.

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 27062013 E ver 1. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Lämpölux 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11

Lisätiedot

VIASOL EP-C3044 ESD Nr. / no

VIASOL EP-C3044 ESD Nr. / no Säädöksen (EU) No 305/2011 liitteen III mukaisesti According Attachment III Regulation (EG) No. 305/2011 (Building Product Regulations) Tuotteelle / for the product VIASOL EP-C3044 ESD Nr. / no. 01304402

Lisätiedot

VIASOL PU-S6000P Nr. / no

VIASOL PU-S6000P Nr. / no Säädöksen (EU) No 305/2011 liitteen III mukaisesti According Attachment III Regulation (EG) No. 305/2011 (Building Product Regulations) Tuotteelle / for the product VIASOL PU-S6000P Nr. / no. 02600002

Lisätiedot

VIASOL PU-C525 Nr. / no

VIASOL PU-C525 Nr. / no Säädöksen (EU) No 305/2011 liitteen III mukaisesti According Attachment III Regulation (EG) No. 305/2011 (Building Product Regulations) Tuotteelle / for the product Nr. / no. 02052502 1 Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: SUORITUSTASOILMOITUS No.:001/CPR/2013-07-01 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Lämpölux 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identikationskod Artikelnr Produktnamn 1257110 FLOOR TOALETT 430 Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning Produkten är märkt med artikelnummer,

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 1270000 NEXT VISION TVÄTTSTÄLL 900 VIT 1271000 NEXT VISION TVÄTTSTÄLL 1200 VIT 1272010 NEXT VISION TVÄTTSTÄLL DUO 1200

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Produktnamn 1273200 EAST TVÄTTSTÄLL 600 1273201 EAST TVÄTTSTÄLL 900 1273202 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 1273203 EAST TVÄTTSTÄLL 1200 DUBBEL

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikacryl HM. Sikacryl

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikacryl HM. Sikacryl Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.2014 Tunniste nro. 010504021000000001 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 14 0408 SUORITUSTASOILMOITUS Sikacryl HM 01 05 04 02 100 00000 01 1084 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikalastic -45 HyCem, 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikalastic -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikalastic -45 HyCem, 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikalastic - Declaration of Performance Flooring Suoritustasoilmoitus Päiväys 27.08.2013 Tunniste no. 02 08 03 01 008 0 00049 Versio no. 01 EN 13813:2002 EN 1504-2: 2004 13 0402 SUORITUSTASOILMOITUS EN 13813:2002 02

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart Declaration of Performance Flooring Suoritustasoilmoitus Päiväys 11.02.2013 Tunniste no. 02 08 01 02 007 0 00004 Versio no. 01 EN 1504-2: 2004 EN 13813 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -161 EN 13813:2002

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor Primer MRW. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor Primer MRW. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - Declaration of Performance Flooring Suoritustasoilmoitus Päiväys 27.08.2013 Tunniste no. 02 08 03 04 005 0 00021 Versio no. 01 EN 13813 EN 1504-2: 2004 13 0402 SUORITUSTASOILMOITUS EN 13813:2002 02 08

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10. Henkilökohtainen hygienia. n.a.

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10. Henkilökohtainen hygienia. n.a. SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Katso liitteen listaus 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10 SUORITUSTASOILMOITUS Nro. DOP-10 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Katso liitteen listaus 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011 1 (5) 23.10.2015 SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011 No. DoP-FI-480001-480003-231015 1 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011 1 (6) 30.1.2015 SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION O PERORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011 No. DoP-I-170001-300115 1 Tuotetyypin yksilöivä tunnistuskoodi: Unique

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011 1 (5) 08.05.2015 SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011 No. DoP-FI-500076-500082-080515 1 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro 313120616

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX ES. nro 313120616 SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle SCHÖNOX ES nro 313120616 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC EN 15651-3:2012

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart Suoritustasoilmoitus Päiväys 11.02.2013 Tunniste no. 02 08 01 02 007 0 00001 Versio no. 01 EN 1504-2: 2004 EN 13813 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS 156 EN 13813:2002 02 08 01 02 007 0 00001 2017 1. Tuotetyypin

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -381 AS. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -381 AS. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - Suoritustasoilmoitus Päiväys 11.02.2013 Tunniste no. 02 08 01 02 019 0 00009 Versio no. 01 EN 13813 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -381 AS EN 13813:2002 02 08 01 02 019 0 000009 2017 1. Tuotetyypin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle. Bygg/Yleis Silikon. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle. Bygg/Yleis Silikon. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle Bygg/Yleis Silikon nro 313120613 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-2:2012 G-CC 2.

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20081300 MOTION 140C BADKAR 20081301 MOTION 140C COMFORT 20081302 MOTION 140C SUPERIOR 20081303 MOTION 140C EXECUTIVE 20081310

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -14 Pronto. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -14 Pronto. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - Suoritustasoilmoitus Päiväys 01.07.2013 Tunniste no. 02 08 01 05 002 0 000004 Versio no. 01 EN 1504-2: 2004 EN 13813 08 1119 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -14 Pronto EN 13813:2002 02 08 01 05 002 0 000004

Lisätiedot

Flooring Suoritystasoilmoitus Päiväys Tunniste nro. Versio nro. 01 EN : EN SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -Garage

Flooring Suoritystasoilmoitus Päiväys Tunniste nro. Versio nro. 01 EN : EN SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -Garage Suoritystasoilmoitus Päiväys 11.02.2013 Tunniste nro. 02 08 01 02 024 0 000023 Versio nro. 01 EN 1504-2: 2004 EN 13813 13 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -Garage EN 13813:2002 02 08 01 02 024 0 000023

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011 1 (5) 14.04.2015 SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011 No. DoP-FI-450001-450004, 450019-450020-140415 1 Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle MARIN & TEKNIK. nro

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle MARIN & TEKNIK. nro SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle MARIN & TEKNIK nro 313120607 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-4:2012 PW-EXT-INT-CC

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -400N Elastic EN 13813: Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -400N Elastic EN 13813: Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - Flooring Suoritystasoilmoitus Päiväys 22.04.2013 Tunniste nro. 02 08 01 03 001 0 000007 Versio nro. 01 EN 1504-2: 2004 EN 13813: 2002 13 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -400N Elastic EN 13813:2002

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 20000692 VICTORIA 1570 VITT KROM TASSAR 20000693 VICTORIA 1570 VITT VITA TASSAR 20000694 VICTORIA 1570 VITT MÄSS TASSAR

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor - Comfort Porefiller. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor - Comfort Porefiller. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - Suoritystasoilmoitus Päiväys 06.2013 Tunniste nro. 02 08 01 09 001 0 000013 Versio nro. 01 EN 1504-2: 2004 13 0620 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor - Comfort Porefiller 02 08 01 09 001 0 000013 1041 1. Tuotetyypin

Lisätiedot

Declaration of Performance. Sika AnchorFix - 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Declaration of Performance. Sika AnchorFix - 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 02.2013 Tunniste nro. 02 04 03 01 002 0 000001 Versio nro. 01 ETAG 001-5 TR 23 11 0679 SUORITUSTASOILMOITUS Sika AnchorFix -2 02 04 03 01 002 0 000001 5034408

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011 1 (5) 27.06.2016 SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011 No. DoP-FI-500059-080515, 500060--080515, 500061--080515, 500066--080515,

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -236 SL. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -236 SL. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - Suoritystasoilmoitus Päiväys 08.05.2013 Tunniste nro. 02 08 01 02 013 0 000006 Versio nro. 01 EN 1504-2: 2004 EN 13813: 2002 13 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -236 SL 02 08 01 02 013 0 000006 2017

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -235 ESD. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -235 ESD. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - Flooring Suoritustasoilmoitus Päiväys 08.05.2013 Tunniste nro. 02 08 01 02 037 0 000005 Versio nro. 01 EN 13813: 2002 11 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -235 ESD 02 08 01 02 037 0 000005 2017 1. Tuotetyypin

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Produktnamn 20060199 BAHIA TVÄTTSTÄLL 600 GJUTMARMOR 20071000 HARMONY TVÄTTSTÄLL 600 GJUTMARMOR 20071002 HARMONY TVÄTTSTÄLL 900 GJUTMARMOR

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -220 W Conductive. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -220 W Conductive. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - Flooring Suoritustasoilmoitus Päiväys 08.05.2013 Tunniste nro. 02 08 01 02 012 0 000001 Versio nro. 01 EN 13813: 2002 11 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -220 W Conductive 02 08 01 02 012 0 000001 2017

Lisätiedot

PRESTANDADEKLARATION

PRESTANDADEKLARATION PRESTANDADEKLARATION Produkttypens unika identifikationskod Artikelnr Artikelnamn 1509960 HAMPTON HANDDUKSTORK KROM 475X750 1509961 HAMPTON HANDDUKSTORK VIT 475X750 Typ-, parti- eller serienummer eller

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikasil SG-20. ei oleellinen, ks. kohta 8.

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikasil SG-20. ei oleellinen, ks. kohta 8. Suoritustasoilmoitus Päiväys 23.04.2013 Tunniste nro. 01 26 03 01 003 9 002000 1024 Versio nro. 01 ETAG 002-1999 10 0757 SUORITUSTASOILMOITUS Sikasil SG-20 01 26 03 01 003 9 002000 1024 1. Tuotetyypin

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika MonoTop -910 N. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sika MonoTop. 910 N, Katso pakkaus

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika MonoTop -910 N. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sika MonoTop. 910 N, Katso pakkaus Refurbishment Suoritystasoilmoitus Päiväys 04.02.2013 Tunniste nro. 02 03 02 04 001 0 000063 Versio nro. 01 EN 1504-7: 2006 11 1020 SUORITUSTASOILMOITUS 02 03 02 04 001 0 000063 1180 1. Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

Declaration of Performance. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sika AnchorFix -

Declaration of Performance. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sika AnchorFix - Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 02.2013 Tunniste nro. 02 04 03 01 002 0 000001 Versio nro. 01 ETAG 001-5 08 0679 SUORITUSTASOILMOITUS Sika AnchorFix -2 02 04 03 01 002 0 000001 5034408 1. Tuotetyypin

Lisätiedot

EN : 2004 SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -63 N

EN : 2004 SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -63 N Suoritystasoilmoitus Päiväys 03.05.2013 Tunniste nro. 02 06 06 01 002 0 000003 Versio nro. 01 EN 1504-2: 2004 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikagard -63 N 02 06 06 01 002 0 000003 2017 1. Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. SikaHyflex -250 Facade , EN :2012, Type F EXT-INT CC

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. SikaHyflex -250 Facade , EN :2012, Type F EXT-INT CC Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.2013 Tunniste nro. 020508011030000001 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 13 1213 SUORITUSTASOILMOITUS 02 05 08 01 103 00000 01 1003, 1009 1. Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikadur -42 HE Sikadur -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikadur -42 HE Sikadur - Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 05.2013 Tunniste nro. 02 02 02 01 001 0 000001 Versio nro. 01 EN 1504-6 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikadur -42 HE 02 02 02 01 001

Lisätiedot

DECLARATION OF PERFORMANCE

DECLARATION OF PERFORMANCE EN 15651-4:2012 13 1213 DECLARATION OF PERFORMANCE 02 05 05 01 100 00000 13 1003, 1009 1. Product Type: Unique identification code of the product-type: 2. Type batch or serial number or any other element

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikasil C. Sikasil

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikasil C. Sikasil Suoritustasoilmoitus Päiväys 04.2014 Tunniste nro. 020504030303500001 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012 14 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sikasil C 02 05 04 03 350 00000 01 1104

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -359N EN 13813: Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -359N EN 13813: Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - Declaration of Performance Flooring Suoritystasoilmoitus Päiväys 25.04.2013 Tunniste nro. 02 08 01 04 025 0 000001 Versio nro. 01 EN 1504-2: 2004 EN 13813: 2002 13 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -359N

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -81 EpoCem. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -81 EpoCem. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - Suoritustasoilmoitus Päiväys 15.05.2013 Tunniste nro. 02 08 02 01 001 0 000001 Versio nro. 01 EN 1504-2: 2004 EN 1504-3: 2005 EN 13813 09 2116 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -81 EpoCem EN 13813:2002 02

Lisätiedot

YTELSESERKLÆRING Nr. DoP-FI-360006-010713 (Norsk oversettelse)

YTELSESERKLÆRING Nr. DoP-FI-360006-010713 (Norsk oversettelse) 1 (2) YTELSESERKLÆRING Nr. DoP-FI-360006-010713 (Norsk oversettelse) Ihht. Den Europeiske Byggevareforordningen nr. 305/2011 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: weber Blokklim 2. Type-, parti-

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011 1 (6) 30.1.2015 SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011 No. DoP-FI-170001-010114-300115 1 Tuotetyypin yksilöivä tunnistuskoodi:

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikaflex AT Connection. Sikaflex

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikaflex AT Connection. Sikaflex Declaration of Performance Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.2013 Tunniste nro. 02050102100000003 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 13 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sikaflex AT Connection 02 05

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sarnavap 5000E SA

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sarnavap 5000E SA Roofing Suoritustasoilmoitus Päiväys 02.05.2013 Tunniste nro. 02 09 45 05 100 0 000014 Versio nro. 01 EN 13970 06 0432 SUORITUSTASOILMOITUS Sarnavap 5000E SA 02 09 45 05 100 0 000014 1107 1. Tuotetyypin

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011 1 (5) 14.04.2015 SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011 No. DoP-FI-450025-450030-140415 1 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Lisätiedot

ETAG 005 SUORITUSTASOILMOITUS. Sikalastic -618

ETAG 005 SUORITUSTASOILMOITUS. Sikalastic -618 Roofing Suoritystasoilmoitus Päiväys 02.05.2013 Tunniste nro. 02 09 15 20 500 0 000013 Versio nro. 01 ETAG 005 12 0836 SUORITUSTASOILMOITUS Sikalastic -618 02 09 15 20 500 0 000013 1148 1. Tuotetyypin

Lisätiedot

Declaration of Performance. SUORITUSTASOILMOITUS SikaTop Seal Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SikaTop Seal 107

Declaration of Performance. SUORITUSTASOILMOITUS SikaTop Seal Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SikaTop Seal 107 Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 01.07.2013 Tunniste nro. 02 07 01 01 002 0 000001 Versio nro. 01 EN 1504-2: 2004 09 0086 SUORITUSTASOILMOITUS SikaTop Seal 107 02 07 01 01 002 0 000001 1088 1.

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -705 L. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard -705 L

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -705 L. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard -705 L Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.02.2013 Tunniste nro. 02 03 03 01 001 0 000004 Versio nro. 01 EN 1504-2 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikagard -705 L 02 03 03 01 001 0 000004 0921 1. Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. Sikaplan WP R

SUORITUSTASOILMOITUS. Sikaplan WP R Declaration of Performance Waterproofing Suoritystasoilmoitus Päiväys 02.05.2013 Tunniste nro. 02 07 04 30 100 0 150000 Versio nro. 01 EN 13361 04 1349 SUORITUSTASOILMOITUS Sikaplan WP 3100 15R 02 07 04

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0756-CPD-447 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT TAPCON-6 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. SikaProof A-08

SUORITUSTASOILMOITUS. SikaProof A-08 Declaration of Performance Waterproofing Suoritustasoilmoitus Päiväys 02.05.2013 Tunniste nro. 02 07 04 10 300 0 000002 Versio nro. 01 EN 13967 11 1349 SUORITUSTASOILMOITUS SikaProof A-08 02 07 04 10 300

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. Sikaplan -15 VGWT

SUORITUSTASOILMOITUS. Sikaplan -15 VGWT Waterproofing Suoritystasoilmoitus Päiväys 17.06.2013 Tunniste nro. 02 09 05 01 120 0 150000 Versio nro. 01 EN 13956 07 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sikaplan -15 VGWT 02 09 05 01 120 0 150000 1003 1. Tuotetyypin

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -230 ESD TopCoat. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -230 ESD TopCoat. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - Suoritystasoilmoitus Päiväys 08.05.2013 Tunniste nro. 02 08 01 02 037 0 000001 Versio nro. 01 EN 13813: 2002 13 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -230 ESD TopCoat 02 08 01 02 037 0 000001 2017 1. Tuotetyypin

Lisätiedot

CE-merkintä rakennusalalla ja rakennustuotteissa

CE-merkintä rakennusalalla ja rakennustuotteissa CE-merkintä rakennusalalla ja rakennustuotteissa Talotekniikka-alan seminaari 16.1.2013 Antti Koponen Mikä rakennustuotteiden CE-merkintä on? Rakennustuotedirektiiviin / -asetukseen perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä,

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. SikaHyflex -260 Facade

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. SikaHyflex -260 Facade Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 03.2014 Tunniste nro. 020508042000000001 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 14 1213 SUORITUSTASOILMOITUS SikaHyflex -260 Facade 02 05 08 04 200

Lisätiedot

DECLARATION OF PERFORMANCE

DECLARATION OF PERFORMANCE Identification No. 020506011500000001 Edition 06.2013 Version No. V1 EN 15651-4:2012 13 1213 DECLARATION OF PERFORMANCE Sikaflex -11 FC + 02 05 06 01 150 00000 01 1003, 1009 1. Product Type: Unique identification

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Firesil N Declaration of Performance Sealing & Bonding Suoritustasoilmoitus Päiväys 04.2014 Tunniste nro. 020504036000000003 Versio nro. 01 EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 14 1213 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Firesil

Lisätiedot

EN : 2004 EN13813: 2002 SUORITUSTASOILMOITUS. Sikalastic -822

EN : 2004 EN13813: 2002 SUORITUSTASOILMOITUS. Sikalastic -822 Flooring Suoritystasoilmoitus Päiväys 22.04.2013 Tunniste nro. 02 07 02 03 001 0 000007 Versio nro. 01 EN13813: 2002 EN 1504-2: 08 EN 13813: 11 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikalastic -822 02 07 02 03 001

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HUS 0672-CPD-0203 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Ruuviankkuri Hilti HUS 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPR-2013/07/01

DECLARATION OF PERFORMANCE No CPR-2013/07/01 DECLARATION OF PERFORMANCE No. 10007-CPR-2013/07/01 1. Unique identification code of the product-type: Fire valve, fire resitance class EI (ho i o) 30 S, EI (ve) 15 S, E (ve, ho i o) 120 S Model: FDV 2.

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -545 W Elastofill. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard -

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikagard -545 W Elastofill. 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikagard - Declaration of Performance Refurbishment Suoritustasoilmoitus Päiväys 06.2014 Tunniste nro. 02 03 03 03 003 0 000002 Versio nro. 02 EN 1504-2:2004 09 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikagard -545 W Elastofill

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS SUORITUSTASOILMOITUS DOP10/NG081 Yksilöllinen tuotetunniste GEO PP 1NG/08 Suodatinkangas N1 Käyttötarkoitukset: EN 13249:2000+A1:2005 : Toiminnalliset vaatimukset teiden ja muiden liikennöityjen alueiden

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance)

Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Suoritustasoilmoitus (Dop = Declaration of Performance) Dop Nro: Honkatalot, Polar Life Haus 802-1/2013 1. Tuotetyyppi: Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukainen hirsitalon rakennussarja. 2. Tuotteen

Lisätiedot

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010

EN :2010 EN :2010 SUORITUSTASOILMOITUS. Sika Unitherm Platinum EN :2010 Declaration of Performance Industrial Coating Suoritystasoilmoitus Päiväys 01.07.2013 Tunniste nro. 02 06 04 0000 3 0000060 Versio nro. 01 EN 13381-8:2010 EN 13501-2:2010 SUORITUSTASOILMOITUS Sika Unitherm

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX MES. nro 313120614

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan. tuotteelle SCHÖNOX MES. nro 313120614 SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan tuotteelle SCHÖNOX MES nro 313120614 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste EN 15651-1:2012 F-EXT-INT-CC EN 15651-3:2012 S EN 15651-4:2012

Lisätiedot

VIASOL EP-P285 Nr. / no

VIASOL EP-P285 Nr. / no Säädöksen (EU) No 305/2011 liitteen III mukaisesti According Attachment III Regulation (EG) No. 305/2011 (Building Product Regulations) Tuotteelle / for the product VIASOL EP-P285 Nr. / no. 01028503 1

Lisätiedot

VIASOL PU-L300M Nr. / no

VIASOL PU-L300M Nr. / no Säädöksen (EU) No 305/2011 liitteen III mukaisesti According Attachment III Regulation (EG) No. 305/2011 (Building Product Regulations) Tuotteelle / for the product VIASOL PU-L300M Nr. / no. 02030012 1

Lisätiedot

VIASOL EP-C580 Nr. / no

VIASOL EP-C580 Nr. / no Säädöksen (EU) No 305/2011 liitteen III mukaisesti According Attachment III Regulation (EG) No. 305/2011 (Building Product Regulations) Tuotteelle / for the product VIASOL EP-C580 Nr. / no. 01058003 1

Lisätiedot

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart

Declaration of Performance SUORITUSTASOILMOITUS. Sikafloor -2540W EN 13813:2002. Sika Deutschland GmbH Kornwestheimer Straße D Stuttgart EN 1504-2: 2004 EN 13813 08 0921 SUORITUSTASOILMOITUS Sikafloor -2540W EN 13813:2002 02 08 01 02 024 0 000024 1008 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Sikafloor - 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011 1 (5) 01.11.2016 SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011 No. DoP-FI-450005-450017, 450031-011116 1 Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

EN : 2004 EN13813: 2002 ETAG-005:2000 SUORITUSTASOILMOITUS. Sikalastic -821 LV

EN : 2004 EN13813: 2002 ETAG-005:2000 SUORITUSTASOILMOITUS. Sikalastic -821 LV Flooring Suoritystasoilmoitus Päiväys 03.05.2013 Tunniste nro. 02 07 02 03 001 0 000020 Versio nro. 01 EN 1504-2: 2004 EN13813: 2002 ETAG-005:2000 EN 1504-2: 08 EN 13813: 11 ETAG-005: 12 0921 SUORITUSTASOILMOITUS

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin sähkökäyttöinen kiinnike X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3 Hiltin sähkökiinnikkeiden

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011 1 (7) 24.1.2017 SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011 No. DoPFI170001240117 1 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Produkttypens

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro. Hilti HIT-HY 200-A rebar 0756-CPD-0458 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektiomassa Hilti HIT-HY 200-A sovellukset harjateräsasennuksiin 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro: DoP [FI]

SUORITUSTASOILMOITUS Nro: DoP [FI] Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: ESSVE ESSD (self-drilling) fastening screws ESSVE ESST (self-tapping) fastening screws Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): The fastening screws are intended

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin sähkökäyttöinen kiinnike X-P 20 B3, X-P 24 B3, X-P 20 G3 ja X-P 24 G3 Hiltin sähkökiinnikkeiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

NRO : HS0113. Sitoutumattomia kiviaineksia käytetään maanrakennuksessa ja talonrakennuksessa.

NRO : HS0113. Sitoutumattomia kiviaineksia käytetään maanrakennuksessa ja talonrakennuksessa. Declaration of Performance Suoritustasoilmoitus NRO : HS0113 1. Salaoja sora 4-25, Asennushiekka 0-4, Murske 0-12, Murske 0-16, Murske 0-32, Murske 0-55, Välpätty 0-60, Sepeli 3-6, Kivituhka 0-6, Luonnonkivi

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPD-0074 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT EPOMAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa,

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1)

SUORITUSTASOILMOITUS. DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1) SUORITUSTASOILMOITUS DoP No. 0679-CPD-0913 - FI (Versio 1) 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SPIT MULTI-MAX 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. Nro 0016 FI

SUORITUSTASOILMOITUS. Nro 0016 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro 0016 FI 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: fischer betoniruuvit FBS 5 ja FBS 6 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): Tuote Metalliankkurit käytettäväksi betonissa

Lisätiedot

Suoritustasoilmoitus

Suoritustasoilmoitus Nro: LE-001 DoP Suoritustasoilmoitus rakennustuoteasetuksen EU 305/2011 mukaan Greenline-turvavaijerijärjestelmä EN 795:2012 TS 16415:2013 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste GRÜN GREENLINE VAAKATASON

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28

SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 1 (2) SUORITUSTASOILMOITUS Nro. 0001-2013-06-28 Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Cupori 110 Premium Tyyppi- tai erämerkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa

Lisätiedot

EG-Försäkran om överensstämmelse EC-Declaration of conformity EF-Forsikring om overensstemmelse EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus Tillverkarens namn, adress, tel/fax.nr / Manufacturers name, adress, tel/fax.no

Lisätiedot

YTELSESERKLÆRING Nr. DoP-FI (Norsk oversettelse)

YTELSESERKLÆRING Nr. DoP-FI (Norsk oversettelse) 1 (2) YTELSESERKLÆRING Nr. DoP-FI-230010-010713 (Norsk oversettelse) Ihht. Den Europeiske Byggevareforordningen nr. 305/2011 1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: weber REP 970 Fin 2. Type-,

Lisätiedot

RAKENNUSALAN STANDARDIT JA EUROKOODIT 2017 Tiina Ala-Outinen & Pertti Jokinen VTT Expert Services Oy

RAKENNUSALAN STANDARDIT JA EUROKOODIT 2017 Tiina Ala-Outinen & Pertti Jokinen VTT Expert Services Oy Vaihtoehtoinen reitti CEmerkintään ETA-menettely RAKENNUSALAN STANDARDIT JA EUROKOODIT 2017 Tiina Ala-Outinen & Pertti Jokinen VTT Expert Services Oy Esityksen sisältö Tietoa ETA-menettelystä Miten EAD

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti FI SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti Hiltin naulattava liittovaarna HVB panoskäyttöisellä kiinnikkeellä X-ENP-21 HVB Nro Hilti-DX-DoP-014

Lisätiedot

ETA-arvioinnit, vaihtoehtoinen tie CE-merkintään

ETA-arvioinnit, vaihtoehtoinen tie CE-merkintään ETA-arvioinnit, vaihtoehtoinen tie CE-merkintään Rakennustuote hyväksytysti markkinoille -seminaari 20.5.2014 Pertti Jokinen VTT Expert Services Oy 1 ETA > CE LÄHTÖKOHDAT ETAn hankinta käynnistetään ottamalla

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS. Nro 0048 FI

SUORITUSTASOILMOITUS. Nro 0048 FI SUORITUSTASOILMOITUS Nro 0048 FI 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: fischer runkokiinnike SXR/SXRL 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset): Tuote Muoviankkurit käytettäväksi betonissa

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS SUORITUSTASOILMOITUS HECO-DoP_ETA_11/0452_HU_1307_FI 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: HECO-UNIX-plus ja HECO-UNIX-top ruuvit 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP nro Hilti HKD 0672-CPR-0137 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Lyöntiankkuri Hilti HKD 2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: Katso

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011 1 (5) 1.3.2016 SUORITUSTASOILMOITUS DECLARATION OF PERFORMANCE in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011 No. DoP-FI-460001-460003, 460007-010316 1 Tuotetyypin yksilöllinen

Lisätiedot

SUORITUSTASOILMOITUS

SUORITUSTASOILMOITUS FI SUORITUSTASOILMOITUS DoP-nro Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 1343-CPR-M 629-1 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Injektointijärjestelmä Hilti HIT-1 / HIT-1 CE 2. Käyttötarkoitus/käyttötarkoitukset: Tuote

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU)

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 28.5.2014 L 159/41 ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 574/2014, annettu 21 päivänä helmikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III

Lisätiedot