Tehdään yhdessä sosiaaliala näkyväksi. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehdään yhdessä sosiaaliala näkyväksi. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry"

Transkriptio

1 Tehdään yhdessä sosiaaliala näkyväksi Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

2 Sisältö Vaikuta tehokkaasti asiantuntijana 4 Valppautta ja suunnitelmallisuutta 5 Vaikuttamisen viestinnälliset keinot 6 Muuttaisinko maailmaa sähköpostilla vai puhelimella? 7 Argumentoinnin aarteet, suostuttelun salat 7 Yhteistyöhön median kanssa 10 Anna sosiaalialan asiantuntijalle kasvot ja ääni 11 Soita toimittajalle 12 Kirjoita asiantuntija-artikkeli tai mielipide 14 Kansalaisyhteiskunnan kansalainen 17 Tunne prosessit 18 Valitse toimikenttäsi 18 Ryhtyisitkö poliitikoksi? 19 Ammattiyhdistysaktiivi vaikuttaa omaan palkkaansa 20 Sopimisen askelkuviot 21 Palkkapalikat järjestykseen 21 Palkankorotukset perustuvat sopimuksiin ja neuvottelutaitoon 23 Layout ja kuvitus: Kinestasis Oy / Veikko Anttila Painopaikka: Painotalo Auranen Oy 2007

3 Lukijalle Sosiaalialalla työtään tekevät tietävät työnsä olevan merkityksellistä ja tärkeää. Kansalaiset arvostavat sosiaalipalveluita ja ovat valmiit maksamaan veroja saadakseen palveluita. Nuoret ammatinvalitsijat ovat kiinnostuneita sosiaalialasta ja vuosittain yli opiskelijaa aloittaa sosiaalialan opinnot. Silti sosiaalialan vetovoimasta on aihetta olla huolissa, sillä työolosuhteet ovat kehnot, muutostahti valtava ja palkkaus epätyydyttävä. Paljon pitää korjata ja muuttaa, jotta alan vetovoimaa saadaan lisätyksi ennen kuin suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. Talentian jäsenkyselyssä ja yhteisökuvatutkimuksessa toivottiin sosiaalialan ja ammattijärjestön näkymistä julkisuudessa nykyistä enemmän. Kevään aikana Talentia toteuttaa kampanjan, jonka aikana alan osaajat näkyvät mediassa ja ulkomainonnassa. Myös työnantajat ja valtiovalta suunnittelevat kampanjoita sosiaalialan herättämien mielikuvien parantamiseksi. Kampanjoilla on oma tehtävänsä, mutta ne tulevat ja menevät. Ihmisten jokapäiväisen toiminnan vaikutus säilyy. Ihmisten kohtaamisista syntyvät todenmakuiset mielikuvat ja vaikutukset. Jokainen sosiaalialan toimija luo kuvaa alasta. Käsillä oleva vihkonen haluaa innostaa ja rohkaista sinua ottamaan paikkasi sosiaalialan vaikuttajana. Vaikuttamisen areenoita on monia: työ, asuinkunta ja sen järjestöt, media, ammattiliitto, politiikka, Suomi ja koko maailma.

4 Vaikuta tehokkaasti asiantuntijana Sosiaalialan ammattilaisena sinulla on työssäsi mahdollisuus vaikuttaa alan näkymiseen ja kuulluksi tulemiseen. Olet asiantuntijan roolissa monissa ammatillisissa tilanteissa. Käytä tilanteet hyväksi. Ole aktiivinen työyhteisön kokouksissa, verkostokokouksissa ja huolto- ja hoitopalavereissa. Ota myös vastaan luottamus- ja edustustehtäviä ja käytä puheenvuoroja aina, kun tulee tilaisuus. Tiedon tuottaminen on tullut sosiaalialalla yhdeksi tavaksi vaikuttaa: tilastolliset tiedot tehdystä työstä, vaikuttavuustutkimukset, sosiaalinen raportointi ja kvalitatiivinen tutkimus mm. huono-osaisuuden kokemisesta. Välitä tietoa poliittisille päättäjille, virkamiehille ja yhteistyötahoille, perustele näkemyksiäsi, pyydä oikeita päätöksiä. Asiantuntijuutesi ja ammattisi luonne antaa sinulle siihen oikeuden ja myös velvoittaa toimimaan. 4

5 Oleellista on myös, että sosiaalialan ammattilaiset ovat mukana työorganisaatioidensa strategisessa kehittämisessä. Aina vaikuttamismahdollisuuksia ei anneta, vaan niitä on tehtävä itse. On tärkeää, että päätöksenteossa kaivattu sosiaalialan ääni tulee alan ammattilaisilta itseltään. Mikäli valmiita vaikuttamisen mahdollisuuksia ei avaudu, ammattilaiset voivat viedä oma-aloitteisesti tietoa työstään, sen vaikutuksista, epäkohdista ja haasteista päätöksentekoon myös aloitteiden, lausuntojen, kannanottojen ja vetoomusten avulla. Toimi yhdessä toisten kollegoiden kanssa, sillä yhteistyöstä saa voimaa. Yksin voi toivottomuus tai väsymys viedä innostuksen. Asiakkaat ovat myös tarpeellinen liittolainen vaikuttamistyössä. Hyvänä esimerkkinä on 90-luvulla toimintansa aloittanut ToTu-liike, joka aloitti kamppailun paremman toimeentulotuen puolesta, kun valtiovalta oli toimeentulotukea leikkaamassa. Liike kokosi kansalaisjärjestöjä, ammattilaisia ja asiakkaita yhteiseen toimintaan toimeentulotuen asumisomavastuun poistamiseksi. Liike on saanut paljon aikaan, eikä vähäisin tulos ole liikkeessä mukana olijoiden oma voimaantumisen tunne. Valppautta ja suunnitelmallisuutta Valppaus Kaiken vaikuttamisen perusta on valppaus. Valppaus on jatkuvaa hereillä oloa. Seuraa alan keskusteluja, havainnoi ympäristöä, esimerkiksi yhdenmukaisuuksia asiakaskunnan tilanteissa, kiinnitä huomiota hiljaisiin signaaleihin, jotka ennakoivat muutoksia. Kiinnostu asioista, tartu kiinni niihin. Ymmärrys lähtökohdista Ongelmiin liittyy aina eri näkökulmia ja kantoja. Tehokas vaikuttamien edellyttää, että myös omasta poikkeavat kannat tiedetään ja ymmärretään, jotta vaikuttava argumentointi onnistuu. Tarvitset tahtoa saada muutosta aikaan ja realistista näkemystä siitä, onko muutos mahdollinen. Toimintasuunnitelma Kun ongelma on havaittu, lähtökohdat selvillä ja muutosvimma päällä, on aika tehdä suunnitelma miten asiassa edetään: oletko liikkeellä yksin vai onko sinulla tukijoukkoja, mikä on vaikuttamisen tavoite, mikä on ydinviestisi perusteluineen, millä resursseilla olet liikkeellä (aika, ihmiset, raha), mikä on vaikuttamisesi kohderyhmä ja keinot?

6 Toiminta Kun suunnitelma on valmis, on aika toteuttaa se. Keinot kannattaa valita resurssien ja osaamisen mukaan, mutta myös keinojen vaikuttavuuden mukaan. Vaikuttamisviestejä voi välittää hakemalla näkyvyyttä asialle mediassa (kirjoitukset lehdissä, jutut radiossa tai tv:ssä), nettisivuilla, keskustelupalstoilla, blogeilla, ottamalla suoraan yhteyttä päätöksentekijöihin, tekemällä kohdennettuja tai julkisia aloitteita, kannanottoja ja lausuntoja, laatimalla vetoomuksia, tiedottamalla, järjestämällä tapahtumia, tempauksia, kampanjoita ja mielenilmauksia, tekemällä ja jakelemalla julkaisuja/painotuotteita (lentolehtiset, esitteet, lehdet, julisteet, tarrat...), järjestämällä seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Jälkihoito ja seuranta Vaikuttamiseen liittyvää toimintaa ja siinä onnistumista kannattaa arvioida, jotta mahdolliset korjausliikkeet tai viestin vahvistaminen osataan kohdentaa ja ajoittaa oikein. Mikäli vaikuttamistyössä päädyttiin onnistuneisiin tuloksiin, kannattaa luotuja verkostoja ylläpitää. Vaikuttamisen viestinnälliset keinot Vaikuttavuus Vakuuttavuus Asiantuntemus Luotettavuus Karisma Väitteet ja perustelut perustuvat faktoihin Selkeys Havainnollisuus

7 Aloita urasi sosiaalilobbarina tästä Tarkkaile ympäristöäsi: kuuntele asiakkaita ja työtovereita Tuo mahdolliset epäkohdat alan toimijoiden ja päättäjien tietoisuuteen Osallistu julkiseen keskusteluun epäkohdista ja onnistumisista Palvele mediaa: anna tietoa/haastattelu aina sitä pyydettäessä Palvele päättäjiä: anna osaamisesi ja tietosi heidän käyttöönsä sitä pyydettäessä Ota vastaan sinulle osoitettu luottamus ottamalla vastaan edustus- ja luottamustehtäviä Osallistu sellaisten järjestöjen toimintaan, jotka ajavat sinulle tärkeitä asioita Anna tukesi itsellesi tärkeitä asioita ajaville tahoille ja kansanedustajille Muuttaisinko maailman sähköpostilla vai puhelimella? On tärkeää valita oikea väline asian viestimiseen. Jos halutaan vain välittää tietoa (tiedottaa), riittää niin sanottu köyhempi, kirjallinen väline. Mutta jos halutaan keskustelua, osallistumista, yhteistyötä, kehittämistä tai luoda/ylläpitää suhteita, on kysymys vuorovaikutuksesta ja tällöin rikkaampi väline toimii paremmin, kuten henkilökohtainen käynti, puhelin. Joskus on tarkoituksenmukaista tehostaa viestiä käyttämällä useita eri keinoja. Esimerkiksi kiireistä poliitikkoa voi lähestyä ensin kirjeitse, sähköpostitse ja vahvistaa postin huomioarvoa soittamalla perään ja mahdollisesti sopia tapaamisesta. Argumentoinnin aarteet, suostuttelun salat Vaikuttamisen keskiössä on argumentointi, arkisemmin suostuttelu. Suostutella voi negatiivisesti kovalla vallankäytöllä ja pakottamalla, mikäli asema antaa siihen mahdollisuuden, mutta positiivisilla keinoilla päästään tutkitusti kestävämpiin tuloksiin. Positiiviset vaikuttamiskeinot tuottavat useimmin tilanteen, jossa molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä lopputulokseen ja motivoituneita muutoksen tekemiseen. 7

8 Perusteleminen Käytä loogisia väitteitä ja tosiasioita osoittaaksesi tavoitteen saavuttamisen tärkeyden. Selitä, miten muutos ja esityksesi kannattaminen edistää asianosaisten asemaa/elämää/tilannetta tai jos muutoksesta on jotain konkreettisia palkkioita, esitä millaisia saavutuksia myöntymällä on mahdollisuus saada. Jos kuulijat ovat tietoisia asian molemmista laidoista, kerro niistä ja perustele puoltamasi kanta. Jos kuulijat on jo kanssasi samaa mieltä, omasta näkökulmasta esitetty argumentti vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta (me-henkeä). Yleensä on toimivampaa esittää kanta ja toimintaehdotus ensin ja perustella se esimerkein. Jos kuitenkin tiedät yleisösi olevan ehdotustasi vastaan, on parempi aloittaa esimerkein, jotka perustelevat ja oikeuttavat myöhemmin esittämääsi ehdotusta. Kun perustelet kantaasi, vie perustelut ajatuksellisesti mahdollisimman pitkälle, eli sen sijaan, että kerrot kuinka hyviä elementtejä uudessa toimintamallissa on, kerro mitä hyötyä heti ja pitkällä tähtäimellä sillä on toimintamallin käyttöönottajille. Jos haluat muutoksen kuulijoiden toimintaan, esitä toiveesi lisäksi konkreettinen ja mahdollinen vaihtoehto nykyiselle toiminnalle. Jos kuulijat ovat vastahakoisia myöntymään kantaasi, ota selvää miksi. Jos löydät niistä ristiriitaisia perusteluja, osoita niiden ristiriita tämä yleensä saa kuulijan luopumaan ainakin jostain vastaväitteestä ja mahdollisesti myöntymään. Mieti valmiiksi erilaisia mahdollisia vasta-argumentteja ja vastauksia niihin. Aito ystävällisyys ja kehuminen Kun haluat saada aikaan asennemuutosta tai toimintaa, kokeile kiittämistä, kehumista, imartelua, mutta vain silloin kun todella tarkoitat sitä, sillä aidot kehut avaavat useampia ovia kuin avaimet. Teennäisyys ja mielistely eivät toimi. Innostaminen Inspiroi ja innosta myönteisyydellä. Aito myönteisyys tarttuu. Vetoa kuulijoille tärkeisiin arvoihin ja ihanteisiin. Vetoa haluun samastua onnistujiin.

9 Yhteishengen rakentaminen Aloita perustelut yhteisestä maaperästä ja asioista/väitteistä, joista on helppo olla yhtä mieltä. Osoita, että kenenkään ei tarvitse tehdä muutosta yksin, vaan sinä olet/organisaatiosi on mukana muutoksessa ja tukee erilaisin resurssein muutosta. Osallistaminen Aktivoi ja rohkaise kuulijoita, kerro heidän omasta pystyvyydestään. Kannusta heitä olemaan oma-aloitteisia ja tekemään omia kehittämisehdotuksia ja auttamaan muutoksen ja toiminnan suunnittelussa. Ihmisten osallistuminen muutokseen ja vaikuttamisen mahdollisuudet lisäävät halua ja sitoutumista muutokseen. Älä syötä valmiita toimintamalleja vaan ohjaile kuulijoita oikeaan suuntaan ja anna heidän itse keksiä se mitä tehdään muutoksen aikaansaamiseksi. Yksinkertaistaminen Asiat voi aina esittää yksinkertaisemminkin, pyri aina yksinkertaiseen ja selkeään ja pyri konkretisoimaan kohdennetusti abstraktit asiat. Liittoutuminen Liittoudu samaa mieltä olevien kanssa, monta ääntä kuullaan paremmin kuin yhtä. Vaihtokauppa Vastavuoroisuuden periaate on saada vastapalvelus palveluksesta. Palveluksien tekeminen petaa mahdollisuuksia vaikuttaa myöhemmin. Vaikutusvaltaisen tuki Hae tukea vaikutusvaltaiselta, arvostetulta henkilöltä ja viittaa hänen myötämielisyyteensä asian suhteen.

10 Yhteistyöhön median kanssa Toimittaja on sosiaalialan vaikuttajalle hyvä yhteistyökumppani. Yhteistyö toimittajan kanssa voi olla hedelmällinen, kun yhteistyökumppanit tuntevat toistensa toimintatavat, kunnioittavat toistensa osaamista ja ovat avoimia toisilleen. Näiden edellytysten eteen on vielä paljon tehtävää sekä sosiaalialan ammattilaisten että journalistien piirissä. Journalistin ohjeiden mukaan toimittaja on vastuussa lukijalleen, kuulijalleen ja katsojalleen, joilla on oikeus tietää mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Toimittaja ei missään tilanteessa luovuta toimitusvaltaa toimituksen ulkopuolelle. Toimitukset päättävät, mitä asioita ne julkisuuteen tuovat ja mistä näkökulmasta asiat esitetään. 10

11 Uutinen on journalistisen työn perusyksikkö. Uutiskriteerit vaihtelevat jonkin verran toimituksittain, mutta joitakin peruskriteerejä voidaan luetella: asian uutuus, kuinka laajaa joukkoa asia koskee, asian tuottama hyöty tai haitta, julkisuuden henkilö mukana, asian läheisyys, asian harvinaisuus/toistuvuus. Toimittaja tarvitsee mielenkiintoisia tietolähteitä, luotettavia asioiden taustoittajia ja hyviä haastateltavia. Yhden päivän aikana sanomalehden toimittajan pöydälle tulee vähintään toista sataa tiedotetta. Niistä hän seuloo mielenkiintoiset, joiden pohjalta lähtee tekemään juttuja. Toiset päätyvät isoiksi jutuiksi, toiset palstanpäiksi sisäsivuille. Suurin osa tiedotteista päätyy kuitenkin paperikeräykseen tai bittiavaruuteen. Kaikkein innostunein toimittaja on toteuttamaan omia ideoitaan, joista hän työstää artikkeleita, juttusarjoja, uutisia. Anna sosiaalialan asiantuntijalle kasvot ja ääni Suhtaudu myönteisesti, kun toimittaja soittaa tai ottaa muuten yhteyttä. Auta tietojen hankinnassa, haastateltavien etsimisessä ja suostu ilolla itse haastateltavaksi, jos tiedät asiasta. Toimittajan pompottaminen kollegalta toiselle ei ole suotavaa. Miksi sinä et olisi paras haastateltava? Ajattele mielestäsi huonointa mahdollista haastateltavaa ja pelasta tilanne suostumalla itse haastatteluun. Toimittaja tekee jutun joka tapauksessa, kun on asialle lähtenyt. Vinkkejä haastateltavalle Kuuntele tarkkaan kysymykset ja tarkista, jos et ole varma, että olet ymmärtänyt oikein. Mieti hyvin mitä sanot. Mitä selkeämmin ja jäsentyneemmin puhut, sitä varmempaa on, että viestisi menee perille. Ole lyhyt, jos kyse on radiosta tai televisiosta. Älä anna toimittajan johdatella. Korjaa toimittajan ajatusvirheet tai väärät ennakkokäsitykset. Kovat faktat eli numerot ja tilastot ovat joskus tarpeen, mutta älä vyörytä niitä liikaa tai liian yksityiskohtaisina. Käytä esimerkkejä elävästä elämästä ja unohda virastokieli ja ammattislangi. Älä anna vaitiolovelvollisuuden latistaa. Asioista voi yleisesti puhua menemättä tapauksiin, mainitsematta nimiä tai paljastamatta salassa pidettäviä tietoja. Älä lavertele tai puhu sellaista, mitä et halua nähdä painettuna. 11

12 Kun toimittaja pyytää sinulta haastattelua, tarkista ensin mihin välineeseen ja mihin tarkoitukseen haastattelua tai lausuntoa on tarkoitus käyttää ja missä laajuudessa. Sähköisen median kyseessä ollessa, tarkista myös, onko kyse suorasta vai nauhoitetusta ohjelmasta. Pyydä kysymysten aihepiiri tietoosi etukäteen. Voit pyytää myös kysymyksiä etukäteen, mutta toimittajat eivät mielellään niitä anna. Tilanteen aitous saattaa kärsiä tai yllätysmomentti kadota. Usein toimittajalla on kiire, ja haastattelu saatetaan tehdä puhelimessa välittömästi. Vaikka toimittaja olisi kuinka kiireessä, voit kohtuudella pyytää itsellesi ainakin 10 minuutin valmistautumisajan, jonka aikana voi koota ajatuksesi ja etsiä tarvittavat faktat. Enimmäkseen voit luottaa asiantuntemukseesi ja antautua vapaasti haastateltavaksi. Paras tapa valmistautua on miettiä valmiiksi, mitä haluat aiheesta sanoa. Siten et joudu johdatelluksi etkä unohda keskeisiä asioita. Sinulla on oikeus ennen jutun julkaisua tarkistaa, että sinua on lainattu oikein. Sen sijaan sinulla ei ole oikeutta kirjoittaa toimittajan juttua uudelleen oman mielesi mukaiseksi. Toimittajalla on oikeus omiin näkemyksiin. Jos tunnet, että lausuntosi tukee vääränlaista tulkintaa tai esiintyy muuten väärässä yhteydessä, voit kieltää haastattelusi julkaisemisen kokonaan. Mitä voit korjata jälkikäteen? Mahdollisuuksia on kaksi: oikaisu tai vastine. Oikaisulla korjataan uutisessa ollut asiavirhe, vastineella korjataan uutisen antama virheellinen käsitys tapahtuneesta silloin, kun varsinaisia asiavirheitä ei ole, mutta asian käsittelytapa antaa siitä vääristyneen kuvan. Harkinta on tarpeen: pienten virheiden korjaaminen voi enemmän ärsyttää mediaa ja yleisöä kuin korjata asiaan liittyviä käsityksiä. Soita toimittajalle! Opettele tuntemaan mediaa. Lue, kuuntele, katso ja paina merkille, kuka on kiinnostunut aiheista, joista sinulla olisi sanottavaa. Pohdi myös käsittelytapoja ja näkökulmia, joita eri tiedotusvälineillä on ja käytä havaintojasi hyödyksi. Tarjoa toimitukselle tai toimittajalle juttuideoita. Pidä mielessä, että toimittaja punnitsee ideaasi aina lukijan, kuulijan tai katsojan intressiä vasten. Mikä siis on kiinnostavaa tai tärkeää laajojen joukkojen kannalta? Joskus kiinnostavat myös harvinaiset tapaukset tai epäkohdat. Paikallinen media on usein helpommin lähestyttävä kuin valtakunnallinen. Opettele tuntemaan paikallisia toimittajia. Voit vaikka aloittaa suhteen antamalla palautetta lukemastasi tai kuuntelemastasi jutusta. Keskustelua voi herättää ja huomion kiinnittää asioihin mielipidekirjoituksella. Sellaisen tulee olla lyhyt ja ytimekäs. Lehdissä on yleensä ohjeet mielipidekirjoitusten lähettämisestä. Noudata niitä. Voit myös soittaa 12

13 Journalistin ohjeet sanovat näin haastateltavan oikeuksista: Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useammissa välineissä. Haastateltavan tulee aina saada tietää, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi. Haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista on yleensä syytä suostua, jos se toimitusteknisesti on mahdollista. Oikeus koskee vain haastateltavan omia lausumia, eikä sillä saa luovuttaa journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle. Haastateltavan kieltoon julkaista lausumansa tulee suostua vain, jos olosuhteet ovat haastattelun antamisen jälkeen muuttuneet niin olennaisesti, että julkaiseminen olisi selvästi kohtuutonta. Virheen korjaaminen ja oma kannanotto Olennainen virhe on viipymättä korjattava. Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä. Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa. Kannanotto on puheenvuoro, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä. Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon. Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa. 13

14 toimitukseen kirjoituksen lähettämisen jälkeen. Siten saat ainakin tietää, miten kirjoitukseesi on suhtauduttu ja koska se julkaistaan. Tänä päivänä sähköposti on yleisin lähestymistapa. Sähköposteja tulee toimituksiin satoja, jopa tuhansia päivässä, joten viestin otsikointi on erittäin tärkeää. Sähköpostin perään soittaminen on suositeltaa huomioarvon lisäämiseksi. Puhelin on turhaan aliarvioitu kommunikointiväline, käytä sitä! Toimittajat kaipaavat usein lisää taustatietoja ja mitä helpommaksi teet jutun tekemisen toimittajalle, sitä varmemmin saat aiheesi mediassa läpi. Kirjoita asiantuntija-artikkeli tai mielipide Asiantuntijana voit tarjota toimitukselle myös valmista asiantuntijakirjoitusta julkaistavaksi. Kirjoittamalla voit suoraan vaikuttaa lukijoihin, vähintäänkin kiinnittää tämän huomio tiettyyn asiaan. Hyvin onnistunut kirjoitus muuttaa lukijan ajatuksia tai käyttäytymistä. Pidä mielessä koko kirjoittamisen ajan, mitä varten ja kenelle kirjoittaa ja miettiä tarkkaan, millä tyylillä pääsee tarkoituksensa perille. Asiatyyli on helpoimmin hallittava kirjoitustyyli. Artikkelin tekee kiinnostavaksi sen aihe, tietojen uutuus ja paikkansapitävyys sekä selkeä esitystapa. Älä ryhdy kirjoittamaan ilman tietoja ja mielipiteitä. Tarkista tietosi ja perustele mielipiteesi. Älä kertaa kaikkien jo tuntemia asioita tai toistele itsestäänselvyyksiä. Kaikkeen kirjoittamiseen pätee ohje: ajattele selkeästi ja kirjoita sitten ajatuksesi paperille. Mind map -tekniikka on yksi hyvä apuväline kirjoituksen suunnittelussa. Sen avulla voit koota kaikki asiat, jotka otsikkosi alle kuuluvat. Seuraavassa vaiheessa voit mind mapin avulla jäsennellä ja yhdistellä asiat, karsia rönsyt ja hahmottaa jutun rakenteen. Lehtijuttu rakennetaan toisin kuin raportti tai muistio. Se ei liioin ole kouluaine. Unohda ylevät alku- ja loppulauseet, pitkälliset johdannot ja historiikit. Käy suoraan asiaan mielellään mielenkiintoisella havainnolla, väitteellä tai uutisella. Etene loogisesti, taustoita, perustele. Käytä yleiskieltä, unohda ammattislangi ja vierasperäiset ilmaukset. Kun olet kirjoittanut juttusi ensimmäisen kerran läpi, jätä se vähäksi aikaa lepäämään (vartiksi tai yön yli) ja palaa sitten tarkistamaan käsittelyn sujuvuutta ja kieltä. Älä loukkaannu, kun juttuasi toimitetaan. Se on toimittajien työtä. Myös ammattilaisten tekstit toimitetaan. 14

15 Kielenkäytön perusvinkkejä Vältä substantiivitautia. Viranomaiskieli on täynnä verbeistä kehitettyjä substantiiveja: kehittää kehittäminen; antaa lausunto lausunnon antaminen; vähentää vähentäminen. Käytä paljon verbejä. Verbit ovat hyvä lääke substantiivitautiin. Vältä kuitenkin huonoja apuverbejä kuten toteuttaa, suorittaa, aiheutua, tapahtua, tehdä. Ne johtavat sinut nimittäin substantiivitautiin. Unohda suorittaa-verbin olemassaolo. Käytä adjektiiveja ja attribuutteja, mutta älä kuitenkaan lastaa niillä juttuasi liian raskaaksi. 15

16 Vältä lyhenteitä ja loputtomia numeroita. Pienet numerot kirjoitetaan yleensä kirjaimin. Lyhenteitä käytettäessä on ensin alkuun selkeästi kirjoitettava koko sana ja merkittävä siihen yhteyteen myös lyhenne, vaikkapa sulkuihin. Kun seuraavan kerran tekstissä tarvitset nimeä, voit jo käyttää lyhennettä. Ammattislangilyhenteitä ei kannata käyttää ollenkaan (kane, ttt-päätökset jne). Kirjoita aktiivilauseita ja vältä passiivia, jos vain tiedät kuka teki/tekee. Lyhyt peruslause subjekti, predikaatti, objekti on helposti ymmärrettävä. Jos tekstisi on kuitenkin täynnä peruslauseita, se tuntuu hakkaavalta ja sähkösanomatyyliltä. Yhdistele siis lyhyitä ja pitempiä lauseita, lyhyitä ja pitempiä kappaleita sopivasti. Tekstisi tuntuu rytmisesti sujuvammalta. Asiallisuus on etu. Älä kehittele uusiosanoja ja kiertoilmauksia: henkilökohtainen ongelma on alkoholiongelma, kultaiseen ikään ehtineet ovat eläkeläisiä tai vanhuksia. Vältä tautologiaa eli saman sanan toistoa. Artikkeliin kannattaa myös miettiä iskevä otsikko. Otsikko houkuttelee lukijan jutun kimppuun. Otsikko on mielellään lyhyt. Hyvä otsikko kertoo, mistä artikkelissa on puhe. Hyvässä otsikossa on usein myös verbi. Jutuissa on usein myös ingressi. Ingressi voi kysyä tai väittää, esitellä tai vetää yhteen. Tärkeintä on, että se houkuttelee lukijaa tarttumaan juttuun. Väliotsikoilla juttua ryhditetään. Väliotsikot vilkaisemalla lukija saa käsityksen artikkelin etenemisestä ja pääkohdista. Otsikointi ja ingressien teko on toimituksellista työtä, joten ne voit jättää myös toimituksen tehtäväksi. Kuvaehdotukset ovat toimituksille kullan arvoisia. Muista myös kuvatekstit: keitä kuvassa esiintyy, miten kuva liittyy artikkeliisi. Kuvatekstin tarkoitus ei ole sanallisesti kertoa, mitä kuvassa tapahtuu vaan liittää kuvat juttuun, laajentaa tai syventää juttua tai nostaa esiin jotakin jutun tärkeätä kohtaa. 16

17 Kansalaisyhteiskunnan aktiivi kansalainen Edellä on kerrottu, että voit vaikuttaa paljon ammattiroolissasi ja toimimalla yhteistyössä median kanssa. Lisäulottuvuutta ja uusia verkostoja saat osallistumalla kansalaisena kansalaisyhteiskunnan toimintaan. Koska politiikka on yhteisten asioiden hoitamista, kietoutuu moni järjestötoiminta lopulta poliittiseen vaikuttamiseen. Yhteyksiä poliitikkoihin tarvitaan esimerkiksi rahoituksen saamiseksi järjestötoiminnalle tai omien tavoitteiden viemiseksi läpi päätöksenteossa ja lainsäädännössä. 17

18 Tunne prosessit Kaikessa vaikuttamistoiminnassa on tärkeää tietää päätöksenteon prosessit, jotta osaat toimia oikeaan aikaan. Uudet ideat on helpointa toteuttaa, kun tuo ehdotuksensa esiin ennen toimintasuunnitelmien ja budjettien tekoa. Asioiden valmisteluvaiheessa on aina helpompi vaikuttaa kuin vasta silloin, kun asioista jo tehdään päätöksiä saati päätöksenteon jälkeen. Ole aloitteellinen ja rohkea. Valitse itsellesi vaikka kotipoliitikko, jolle kerrot havaintojasi ja teet ehdotuksiasi. Poliitikot ovat aina kiinnostuneita kuuntelemaan potentiaalisia äänestäjiä. He ovat erityisen kiitollisia asiantuntijatiedoista ja asiantuntijoiden yhteydenpidosta. Aina ei itse tarvitse olla puurtamassa asioita haluttuun suuntaan, riittää, että välität eteenpäin tietoa epäkohdista tai mieltäsi askarruttavista ilmiöistä. Toiset eivät ehkä ole vielä havainneet samoja asioita, eivätkä siksi osaa toimia. Valitse toimikenttäsi Vaikuttamisesta kannattaa kitkeä pois mahtipontinen vallankäytön konnotaatio, sillä vaikuttamisessa on kyse vain tavoitteellisesta vuorovaikutuksesta, suostuttelemisesta, jonkin asian puolesta puhumisesta tai puolustamisesta tavoitteena se, että vuorovaikutuskumppani näkee ja ymmärtää sinun näkökantasi ja jopa myöntyy siihen ja toimii sen mukaisesti. Vaikuttamista tapahtuu jatkuvasti ystävyys- ja parisuhteessa, työpaikalla, perheessä, yhteisöissä... Työpaikalla Kehen tai missä tilanteessa voi vaikuttaa: luottamusmiehet, työkaverit, työpari, esimies, työryhmä, yksikkö, työyhteisö, tiimipalaveri, toimistopalaveri, yksikköpalaveri, kokoukset, yt-neuvottelut, kehityskeskustelut, virkistystoiminta, asiakastilanteet, esimies-alais-keskustelut, järjestelyvaraneuvottelut Asuinpaikkakunnalla Kehen/missä tilanteessa vaikutetaan: kunta/kuntayhtymän hallinto, lautakunnat, hallitus, valtuusto, työnantajat, alueen kansanedustajat, koulun johtokunta, asukasjärjestö, Martat, seurakunta, alueella toimivat sosiaalialan järjestöt, alueelliset tapahtumat/kampanjat 18

19 Ammattialalla Kehen/missä tilanteessa vaikutetaan: ammattijärjestö, ammatillinen yhdistys, ammattiin tuottavan koulutuksen suunnittelijat ja järjestäjät, työnantajat, asiakkaiden etujärjestöt, messut, seminaarit, ammattia edustavat kansanedustajat Talentiassa Kehen/missä tilanteessa vaikutetaan: alueyhdistys, valtakunnallinen ammatillinen yhdistys, liiton järjestö- ja luottamustehtävissä toimivat, järjestön toimihenkilöt, järjestön ja yhdistysten kokoukset ja tapahtumat Suomessa Kehen/missä tilanteessa vaikutetaan: puolueet, kansanedustajat, puoluesihteerit, äänestäminen, kansanedustajien tapaamiset/ tilaisuudet Kansainvälisesti Globaali sosiaalityö ry, Palestiina-kummirengas, International Federation of Social Workers ovat esimerkkejä kansainvälisen vaikuttamisen foorumeista, joilla edistetään kehitysyhteistyötä, kestävää kehitystä ja ammatillista verkostoitumista. Ryhtyisitkö poliitikoksi? Eri ammattikunnat kerskuvat eduskuntaryhmiensä koolla. Politiikan tutkijat kritisoivat usein, että kunnallisvaltuustoissa kunnan työntekijät ovat suurin ryhmä, joka olisi usein jäävi tekemään päätöksiä. Opettajien, toimittajien ja lääkäreiden ryhmät ovat suuria, sosiaalialan ammattilaisia ei päättäjien joukossa ole ruuhkaksi saakka. Yhteisistä asioista päättäminen ei toki riipu päättäjien ammateista, mutta poliittisena lobbarina on helppo puhua samaa kieltä taitavan ammattisisaren tai -veljen kanssa. Yhteinen arvopohjakin löytyy nopeammin. Mukaan mahtuisi hyvin lisää politiikan tekijöitä. Ammattijärjestö Talentia toimii puoluepoliittisesti sitoutumattomana ja kaikkien poliittisten ryhmien kanssa yhteistyötä tekevänä ammattijärjestönä. 19

20 Ammattiyhdistysaktiivi vaikuttaa omaan palkkaansa Itsekkyys ja oman edun puolustaminen ei ole pahasta. Ihmisen on arvostettava itseään ja pidettävä huolta omasta hyvinvoinnistaan, jotta hän voisi arvostaa ja pitää huolta toisista. Itsekkyys ei tarkoita toisten etujen polkemista eikä ole vastakohta myöskään solidaarisuudelle. Monelle on edelleen vierasta pyytää itselleen palkkaa tai palkankorotusta. Halutaan, että toiset huomaavat itse työn arvon ja tekevät esitykset. Vaatimattomuus ei kaunista palkka-asioissa. 20

21 Työntekijän oma tietoisuus sopimusjärjestelmästä, sopimusten sisällöistä ja yleisistä ammattiyhdistysten toimintatavoista on edellytys hyvälle edunvalvonnalle. Ammattijärjestö tuottaa jäsenilleen tietoa ja kouluttaa. Yhdistykset tarjoavat mahdollisuuden yhteiseen toimintaan. Työpaikoilla järjestäytyneen työntekijän tukena on aina luottamusmies. Sopimisen askelkuviot Suomalaisessa työmarkkinapolitiikassa palkoista ja palkankorotuksista sovitaan keskitetysti tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa ja sen pohjalta neuvotelluissa alakohtaisissa työehtosopimuksissa. Yhä suurempi osa palkankorotuksista jätetään paikallisesti sovittavaksi. Tulopoliittisesta sopimuksesta neuvottelevat keskusjärjestöt ja valtiovalta. Talentialaisia edustaa keskusjärjestö Akava, jolle Talentian hallitus kertoo Talentian jäsenten kannalta olennaiset tavoitteet. Tulopoliittiset sopimukset ovat yleisiä, mutta käytössä on ollut myös ns. liittokohtaisia sopimuskierroksia. Julkisella sektorilla liittokohtainen sopiminen ei tarkoita, että Talentia neuvottelusi oman sopimuksen. Sopimusoikeus on viidellä neuvottelujärjestöllä, joista akavalaisia edustaa Julkisen alan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Julkisen sektorin sopimuksissa talentialaisia edustaa Julkisen alan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Talentia osallistuu järjestön toimintaan ja esittää sille omat tavoitteensa. JUKO:n neuvottelijat hoitavat neuvottelut, JUKO:n päättävät elimet tekevät päätökset neuvottelutulosten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Talentia asettaa sopimusneuvotteluille tavoitteet hyvissä ajoin ennen neuvottelujen alkamista. Tavoitteen asettamista edeltää aina keskustelut työpaikoilla, ja yhdistyksissä. Talentian hallitus apunaan sopimusryhmä valmistelee tavoitteet, jotka liittovaltuusto hyväksyy. Talentia neuvottelee itse yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksen Elinkeinoelämän keskusliittoon EK:hon kuuluvan Palvelutyönantajien järjestön kanssa. Yksityisen terveyspalvelualan sopimuksen Talentia allekirjoittaa, mutta ei tosiasiallisesti pääse osallistumaan neuvotteluihin. Palkkapalikat järjestykseen Sopimusjärjestelmä on muuttunut vuosien saatossa. Kymmenen vuotta sitten luovuttiin tiukoista palkkaluokista ylä- ja alarajoineen. Tilalle tulivat hinnoitteluryhmät, joissa määritellään tehtävät, niissä edellytettävä koulutus ja minimiperuspalkka. 21

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Viestinnässä on voimaa

Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Viestinnässä on voimaa Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n viestintäopas 2010 www.jhl.fi JHL:n ydinviestit Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvointialan suurin

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4. Omaisyhdistysten projektitoiminta 43. 5. Omaisyhdistys työnantajana 46

SISÄLLYSLUETTELO. 4. Omaisyhdistysten projektitoiminta 43. 5. Omaisyhdistys työnantajana 46 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 2 1. Omaishoitajat ja läheiset liitto ry ja paikallisyhdistykset 3 1.1 Liitto toimii 3 1.2 Aluetyö paikallisyhdistysten tukena 4 1.3 Alueet esittäytyvät 7 2. Yhdistystoiminta

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Ammattina hyvinvointi. Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas

Ammattina hyvinvointi. Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas Ammattina hyvinvointi Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas 1 Ravitsemispalvelualan ammattilaisen oma opas 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli.

KAAVIO Kaavio 1. Yhteisöviestintä. TAULUKOT Taulukko 1. Tiedotuksen vastuun jakautuminen. Taulukko 2. A-killan viestinnän seurantamalli. Selvästi parempi Sisällys JOHDANTO... 3 1 VIESTINTÄ... 4 1.1 YHTEISÖVIESTINTÄ... 5 1.2 VIESTINTÄVASTAAVA... 7 1.3 A-KILTOJEN LIITON TIEDOTUSTASOT JA -VASTUU... 8 2 VÄLINEITÄ TIEDOTUKSEEN... 11 2.1 KIRJALLINEN

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Kansalaisen vaikuttamisopas

Kansalaisen vaikuttamisopas Kansalaisen vaikuttamisopas 6 2012 Oma ääni kuuluviin! Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Me Itse ry Kuva Hanna Rajakangas Mihin asioihin sinä haluat vaikuttaa? Tämän lehden teemana on vaikuttaminen. Vaikuttaa

Lisätiedot

VIESTINNÄN HUONEENTAULU

VIESTINNÄN HUONEENTAULU VIESTINTÄOHJE VIESTINNÄN HUONEENTAULU Kaupunkikonsernin viestintä on ajankohtaista, aktiivista, avointa ja vuorovaikutteista. Kaupunkikonsernin viestinnässä kerrotaan asiat mahdollisimman objektiivisesti

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje. Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Pohjois-Karjalan maakuntaliiton viestintäohje Hyväksytty maakuntahallituksessa 20.10.2014 210 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Miten ja mitä viestitään 3 3 Viestinnän kohderyhmät ja vastuut 4 4 Mediasuhteet 5 5

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

Ehdokkaan opas. Kunnallisvaalit 2012

Ehdokkaan opas. Kunnallisvaalit 2012 1 Ehdokkaan opas Kunnallisvaalit 2012 2 3 Sisällysluettelo Ehdokkaan kampanjan lyhyt muistilista Hanki perustiedot aiemmista vaaleista, omasta kotikunnastasi, kunnallisesta päätöksenteosta ja Keskustan

Lisätiedot

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot

Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia

Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia HEIKKI MATIAS LUOMA 2 Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia Heikki

Lisätiedot

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Oman työn ohjaimissa 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas

Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa. Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Tony Hagerlund ja Hanna Kaukopuro-Klemetti (toim.) Työyhteisö viestii jotta olisi olemassa Kunta-alan työyhteisöviestinnän opas Oppaan kirjoittamisesta on vastannut Kuntaliiton kokoama työryhmä Tony Hagerlund,

Lisätiedot

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti Tässä lehdessä: YT-tilanne Päivähoidon laatua uhkaavat säästötalkoot, ei opettajan väärä korkeakoulutausta Sosiaalityöntekijä-sosionomi-työparityöskentely

Lisätiedot

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014

URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS. Syyskuu 2014 URHEILUSEURAN VIESTINTÄOPAS Syyskuu 2014 SISÄLLYS Sisältö Esipuhe Osa 1: Seuraviestintä 1. Seuraviestintä kert urheiluseuran vireestä 2. Seuran oman viestin jäljillä 3. Sisäinen viestintä kokoaa joukon

Lisätiedot