Tehdään yhdessä sosiaaliala näkyväksi. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tehdään yhdessä sosiaaliala näkyväksi. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry"

Transkriptio

1 Tehdään yhdessä sosiaaliala näkyväksi Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

2 Sisältö Vaikuta tehokkaasti asiantuntijana 4 Valppautta ja suunnitelmallisuutta 5 Vaikuttamisen viestinnälliset keinot 6 Muuttaisinko maailmaa sähköpostilla vai puhelimella? 7 Argumentoinnin aarteet, suostuttelun salat 7 Yhteistyöhön median kanssa 10 Anna sosiaalialan asiantuntijalle kasvot ja ääni 11 Soita toimittajalle 12 Kirjoita asiantuntija-artikkeli tai mielipide 14 Kansalaisyhteiskunnan kansalainen 17 Tunne prosessit 18 Valitse toimikenttäsi 18 Ryhtyisitkö poliitikoksi? 19 Ammattiyhdistysaktiivi vaikuttaa omaan palkkaansa 20 Sopimisen askelkuviot 21 Palkkapalikat järjestykseen 21 Palkankorotukset perustuvat sopimuksiin ja neuvottelutaitoon 23 Layout ja kuvitus: Kinestasis Oy / Veikko Anttila Painopaikka: Painotalo Auranen Oy 2007

3 Lukijalle Sosiaalialalla työtään tekevät tietävät työnsä olevan merkityksellistä ja tärkeää. Kansalaiset arvostavat sosiaalipalveluita ja ovat valmiit maksamaan veroja saadakseen palveluita. Nuoret ammatinvalitsijat ovat kiinnostuneita sosiaalialasta ja vuosittain yli opiskelijaa aloittaa sosiaalialan opinnot. Silti sosiaalialan vetovoimasta on aihetta olla huolissa, sillä työolosuhteet ovat kehnot, muutostahti valtava ja palkkaus epätyydyttävä. Paljon pitää korjata ja muuttaa, jotta alan vetovoimaa saadaan lisätyksi ennen kuin suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. Talentian jäsenkyselyssä ja yhteisökuvatutkimuksessa toivottiin sosiaalialan ja ammattijärjestön näkymistä julkisuudessa nykyistä enemmän. Kevään aikana Talentia toteuttaa kampanjan, jonka aikana alan osaajat näkyvät mediassa ja ulkomainonnassa. Myös työnantajat ja valtiovalta suunnittelevat kampanjoita sosiaalialan herättämien mielikuvien parantamiseksi. Kampanjoilla on oma tehtävänsä, mutta ne tulevat ja menevät. Ihmisten jokapäiväisen toiminnan vaikutus säilyy. Ihmisten kohtaamisista syntyvät todenmakuiset mielikuvat ja vaikutukset. Jokainen sosiaalialan toimija luo kuvaa alasta. Käsillä oleva vihkonen haluaa innostaa ja rohkaista sinua ottamaan paikkasi sosiaalialan vaikuttajana. Vaikuttamisen areenoita on monia: työ, asuinkunta ja sen järjestöt, media, ammattiliitto, politiikka, Suomi ja koko maailma.

4 Vaikuta tehokkaasti asiantuntijana Sosiaalialan ammattilaisena sinulla on työssäsi mahdollisuus vaikuttaa alan näkymiseen ja kuulluksi tulemiseen. Olet asiantuntijan roolissa monissa ammatillisissa tilanteissa. Käytä tilanteet hyväksi. Ole aktiivinen työyhteisön kokouksissa, verkostokokouksissa ja huolto- ja hoitopalavereissa. Ota myös vastaan luottamus- ja edustustehtäviä ja käytä puheenvuoroja aina, kun tulee tilaisuus. Tiedon tuottaminen on tullut sosiaalialalla yhdeksi tavaksi vaikuttaa: tilastolliset tiedot tehdystä työstä, vaikuttavuustutkimukset, sosiaalinen raportointi ja kvalitatiivinen tutkimus mm. huono-osaisuuden kokemisesta. Välitä tietoa poliittisille päättäjille, virkamiehille ja yhteistyötahoille, perustele näkemyksiäsi, pyydä oikeita päätöksiä. Asiantuntijuutesi ja ammattisi luonne antaa sinulle siihen oikeuden ja myös velvoittaa toimimaan. 4

5 Oleellista on myös, että sosiaalialan ammattilaiset ovat mukana työorganisaatioidensa strategisessa kehittämisessä. Aina vaikuttamismahdollisuuksia ei anneta, vaan niitä on tehtävä itse. On tärkeää, että päätöksenteossa kaivattu sosiaalialan ääni tulee alan ammattilaisilta itseltään. Mikäli valmiita vaikuttamisen mahdollisuuksia ei avaudu, ammattilaiset voivat viedä oma-aloitteisesti tietoa työstään, sen vaikutuksista, epäkohdista ja haasteista päätöksentekoon myös aloitteiden, lausuntojen, kannanottojen ja vetoomusten avulla. Toimi yhdessä toisten kollegoiden kanssa, sillä yhteistyöstä saa voimaa. Yksin voi toivottomuus tai väsymys viedä innostuksen. Asiakkaat ovat myös tarpeellinen liittolainen vaikuttamistyössä. Hyvänä esimerkkinä on 90-luvulla toimintansa aloittanut ToTu-liike, joka aloitti kamppailun paremman toimeentulotuen puolesta, kun valtiovalta oli toimeentulotukea leikkaamassa. Liike kokosi kansalaisjärjestöjä, ammattilaisia ja asiakkaita yhteiseen toimintaan toimeentulotuen asumisomavastuun poistamiseksi. Liike on saanut paljon aikaan, eikä vähäisin tulos ole liikkeessä mukana olijoiden oma voimaantumisen tunne. Valppautta ja suunnitelmallisuutta Valppaus Kaiken vaikuttamisen perusta on valppaus. Valppaus on jatkuvaa hereillä oloa. Seuraa alan keskusteluja, havainnoi ympäristöä, esimerkiksi yhdenmukaisuuksia asiakaskunnan tilanteissa, kiinnitä huomiota hiljaisiin signaaleihin, jotka ennakoivat muutoksia. Kiinnostu asioista, tartu kiinni niihin. Ymmärrys lähtökohdista Ongelmiin liittyy aina eri näkökulmia ja kantoja. Tehokas vaikuttamien edellyttää, että myös omasta poikkeavat kannat tiedetään ja ymmärretään, jotta vaikuttava argumentointi onnistuu. Tarvitset tahtoa saada muutosta aikaan ja realistista näkemystä siitä, onko muutos mahdollinen. Toimintasuunnitelma Kun ongelma on havaittu, lähtökohdat selvillä ja muutosvimma päällä, on aika tehdä suunnitelma miten asiassa edetään: oletko liikkeellä yksin vai onko sinulla tukijoukkoja, mikä on vaikuttamisen tavoite, mikä on ydinviestisi perusteluineen, millä resursseilla olet liikkeellä (aika, ihmiset, raha), mikä on vaikuttamisesi kohderyhmä ja keinot?

6 Toiminta Kun suunnitelma on valmis, on aika toteuttaa se. Keinot kannattaa valita resurssien ja osaamisen mukaan, mutta myös keinojen vaikuttavuuden mukaan. Vaikuttamisviestejä voi välittää hakemalla näkyvyyttä asialle mediassa (kirjoitukset lehdissä, jutut radiossa tai tv:ssä), nettisivuilla, keskustelupalstoilla, blogeilla, ottamalla suoraan yhteyttä päätöksentekijöihin, tekemällä kohdennettuja tai julkisia aloitteita, kannanottoja ja lausuntoja, laatimalla vetoomuksia, tiedottamalla, järjestämällä tapahtumia, tempauksia, kampanjoita ja mielenilmauksia, tekemällä ja jakelemalla julkaisuja/painotuotteita (lentolehtiset, esitteet, lehdet, julisteet, tarrat...), järjestämällä seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Jälkihoito ja seuranta Vaikuttamiseen liittyvää toimintaa ja siinä onnistumista kannattaa arvioida, jotta mahdolliset korjausliikkeet tai viestin vahvistaminen osataan kohdentaa ja ajoittaa oikein. Mikäli vaikuttamistyössä päädyttiin onnistuneisiin tuloksiin, kannattaa luotuja verkostoja ylläpitää. Vaikuttamisen viestinnälliset keinot Vaikuttavuus Vakuuttavuus Asiantuntemus Luotettavuus Karisma Väitteet ja perustelut perustuvat faktoihin Selkeys Havainnollisuus

7 Aloita urasi sosiaalilobbarina tästä Tarkkaile ympäristöäsi: kuuntele asiakkaita ja työtovereita Tuo mahdolliset epäkohdat alan toimijoiden ja päättäjien tietoisuuteen Osallistu julkiseen keskusteluun epäkohdista ja onnistumisista Palvele mediaa: anna tietoa/haastattelu aina sitä pyydettäessä Palvele päättäjiä: anna osaamisesi ja tietosi heidän käyttöönsä sitä pyydettäessä Ota vastaan sinulle osoitettu luottamus ottamalla vastaan edustus- ja luottamustehtäviä Osallistu sellaisten järjestöjen toimintaan, jotka ajavat sinulle tärkeitä asioita Anna tukesi itsellesi tärkeitä asioita ajaville tahoille ja kansanedustajille Muuttaisinko maailman sähköpostilla vai puhelimella? On tärkeää valita oikea väline asian viestimiseen. Jos halutaan vain välittää tietoa (tiedottaa), riittää niin sanottu köyhempi, kirjallinen väline. Mutta jos halutaan keskustelua, osallistumista, yhteistyötä, kehittämistä tai luoda/ylläpitää suhteita, on kysymys vuorovaikutuksesta ja tällöin rikkaampi väline toimii paremmin, kuten henkilökohtainen käynti, puhelin. Joskus on tarkoituksenmukaista tehostaa viestiä käyttämällä useita eri keinoja. Esimerkiksi kiireistä poliitikkoa voi lähestyä ensin kirjeitse, sähköpostitse ja vahvistaa postin huomioarvoa soittamalla perään ja mahdollisesti sopia tapaamisesta. Argumentoinnin aarteet, suostuttelun salat Vaikuttamisen keskiössä on argumentointi, arkisemmin suostuttelu. Suostutella voi negatiivisesti kovalla vallankäytöllä ja pakottamalla, mikäli asema antaa siihen mahdollisuuden, mutta positiivisilla keinoilla päästään tutkitusti kestävämpiin tuloksiin. Positiiviset vaikuttamiskeinot tuottavat useimmin tilanteen, jossa molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä lopputulokseen ja motivoituneita muutoksen tekemiseen. 7

8 Perusteleminen Käytä loogisia väitteitä ja tosiasioita osoittaaksesi tavoitteen saavuttamisen tärkeyden. Selitä, miten muutos ja esityksesi kannattaminen edistää asianosaisten asemaa/elämää/tilannetta tai jos muutoksesta on jotain konkreettisia palkkioita, esitä millaisia saavutuksia myöntymällä on mahdollisuus saada. Jos kuulijat ovat tietoisia asian molemmista laidoista, kerro niistä ja perustele puoltamasi kanta. Jos kuulijat on jo kanssasi samaa mieltä, omasta näkökulmasta esitetty argumentti vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta (me-henkeä). Yleensä on toimivampaa esittää kanta ja toimintaehdotus ensin ja perustella se esimerkein. Jos kuitenkin tiedät yleisösi olevan ehdotustasi vastaan, on parempi aloittaa esimerkein, jotka perustelevat ja oikeuttavat myöhemmin esittämääsi ehdotusta. Kun perustelet kantaasi, vie perustelut ajatuksellisesti mahdollisimman pitkälle, eli sen sijaan, että kerrot kuinka hyviä elementtejä uudessa toimintamallissa on, kerro mitä hyötyä heti ja pitkällä tähtäimellä sillä on toimintamallin käyttöönottajille. Jos haluat muutoksen kuulijoiden toimintaan, esitä toiveesi lisäksi konkreettinen ja mahdollinen vaihtoehto nykyiselle toiminnalle. Jos kuulijat ovat vastahakoisia myöntymään kantaasi, ota selvää miksi. Jos löydät niistä ristiriitaisia perusteluja, osoita niiden ristiriita tämä yleensä saa kuulijan luopumaan ainakin jostain vastaväitteestä ja mahdollisesti myöntymään. Mieti valmiiksi erilaisia mahdollisia vasta-argumentteja ja vastauksia niihin. Aito ystävällisyys ja kehuminen Kun haluat saada aikaan asennemuutosta tai toimintaa, kokeile kiittämistä, kehumista, imartelua, mutta vain silloin kun todella tarkoitat sitä, sillä aidot kehut avaavat useampia ovia kuin avaimet. Teennäisyys ja mielistely eivät toimi. Innostaminen Inspiroi ja innosta myönteisyydellä. Aito myönteisyys tarttuu. Vetoa kuulijoille tärkeisiin arvoihin ja ihanteisiin. Vetoa haluun samastua onnistujiin.

9 Yhteishengen rakentaminen Aloita perustelut yhteisestä maaperästä ja asioista/väitteistä, joista on helppo olla yhtä mieltä. Osoita, että kenenkään ei tarvitse tehdä muutosta yksin, vaan sinä olet/organisaatiosi on mukana muutoksessa ja tukee erilaisin resurssein muutosta. Osallistaminen Aktivoi ja rohkaise kuulijoita, kerro heidän omasta pystyvyydestään. Kannusta heitä olemaan oma-aloitteisia ja tekemään omia kehittämisehdotuksia ja auttamaan muutoksen ja toiminnan suunnittelussa. Ihmisten osallistuminen muutokseen ja vaikuttamisen mahdollisuudet lisäävät halua ja sitoutumista muutokseen. Älä syötä valmiita toimintamalleja vaan ohjaile kuulijoita oikeaan suuntaan ja anna heidän itse keksiä se mitä tehdään muutoksen aikaansaamiseksi. Yksinkertaistaminen Asiat voi aina esittää yksinkertaisemminkin, pyri aina yksinkertaiseen ja selkeään ja pyri konkretisoimaan kohdennetusti abstraktit asiat. Liittoutuminen Liittoudu samaa mieltä olevien kanssa, monta ääntä kuullaan paremmin kuin yhtä. Vaihtokauppa Vastavuoroisuuden periaate on saada vastapalvelus palveluksesta. Palveluksien tekeminen petaa mahdollisuuksia vaikuttaa myöhemmin. Vaikutusvaltaisen tuki Hae tukea vaikutusvaltaiselta, arvostetulta henkilöltä ja viittaa hänen myötämielisyyteensä asian suhteen.

10 Yhteistyöhön median kanssa Toimittaja on sosiaalialan vaikuttajalle hyvä yhteistyökumppani. Yhteistyö toimittajan kanssa voi olla hedelmällinen, kun yhteistyökumppanit tuntevat toistensa toimintatavat, kunnioittavat toistensa osaamista ja ovat avoimia toisilleen. Näiden edellytysten eteen on vielä paljon tehtävää sekä sosiaalialan ammattilaisten että journalistien piirissä. Journalistin ohjeiden mukaan toimittaja on vastuussa lukijalleen, kuulijalleen ja katsojalleen, joilla on oikeus tietää mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Toimittaja ei missään tilanteessa luovuta toimitusvaltaa toimituksen ulkopuolelle. Toimitukset päättävät, mitä asioita ne julkisuuteen tuovat ja mistä näkökulmasta asiat esitetään. 10

11 Uutinen on journalistisen työn perusyksikkö. Uutiskriteerit vaihtelevat jonkin verran toimituksittain, mutta joitakin peruskriteerejä voidaan luetella: asian uutuus, kuinka laajaa joukkoa asia koskee, asian tuottama hyöty tai haitta, julkisuuden henkilö mukana, asian läheisyys, asian harvinaisuus/toistuvuus. Toimittaja tarvitsee mielenkiintoisia tietolähteitä, luotettavia asioiden taustoittajia ja hyviä haastateltavia. Yhden päivän aikana sanomalehden toimittajan pöydälle tulee vähintään toista sataa tiedotetta. Niistä hän seuloo mielenkiintoiset, joiden pohjalta lähtee tekemään juttuja. Toiset päätyvät isoiksi jutuiksi, toiset palstanpäiksi sisäsivuille. Suurin osa tiedotteista päätyy kuitenkin paperikeräykseen tai bittiavaruuteen. Kaikkein innostunein toimittaja on toteuttamaan omia ideoitaan, joista hän työstää artikkeleita, juttusarjoja, uutisia. Anna sosiaalialan asiantuntijalle kasvot ja ääni Suhtaudu myönteisesti, kun toimittaja soittaa tai ottaa muuten yhteyttä. Auta tietojen hankinnassa, haastateltavien etsimisessä ja suostu ilolla itse haastateltavaksi, jos tiedät asiasta. Toimittajan pompottaminen kollegalta toiselle ei ole suotavaa. Miksi sinä et olisi paras haastateltava? Ajattele mielestäsi huonointa mahdollista haastateltavaa ja pelasta tilanne suostumalla itse haastatteluun. Toimittaja tekee jutun joka tapauksessa, kun on asialle lähtenyt. Vinkkejä haastateltavalle Kuuntele tarkkaan kysymykset ja tarkista, jos et ole varma, että olet ymmärtänyt oikein. Mieti hyvin mitä sanot. Mitä selkeämmin ja jäsentyneemmin puhut, sitä varmempaa on, että viestisi menee perille. Ole lyhyt, jos kyse on radiosta tai televisiosta. Älä anna toimittajan johdatella. Korjaa toimittajan ajatusvirheet tai väärät ennakkokäsitykset. Kovat faktat eli numerot ja tilastot ovat joskus tarpeen, mutta älä vyörytä niitä liikaa tai liian yksityiskohtaisina. Käytä esimerkkejä elävästä elämästä ja unohda virastokieli ja ammattislangi. Älä anna vaitiolovelvollisuuden latistaa. Asioista voi yleisesti puhua menemättä tapauksiin, mainitsematta nimiä tai paljastamatta salassa pidettäviä tietoja. Älä lavertele tai puhu sellaista, mitä et halua nähdä painettuna. 11

12 Kun toimittaja pyytää sinulta haastattelua, tarkista ensin mihin välineeseen ja mihin tarkoitukseen haastattelua tai lausuntoa on tarkoitus käyttää ja missä laajuudessa. Sähköisen median kyseessä ollessa, tarkista myös, onko kyse suorasta vai nauhoitetusta ohjelmasta. Pyydä kysymysten aihepiiri tietoosi etukäteen. Voit pyytää myös kysymyksiä etukäteen, mutta toimittajat eivät mielellään niitä anna. Tilanteen aitous saattaa kärsiä tai yllätysmomentti kadota. Usein toimittajalla on kiire, ja haastattelu saatetaan tehdä puhelimessa välittömästi. Vaikka toimittaja olisi kuinka kiireessä, voit kohtuudella pyytää itsellesi ainakin 10 minuutin valmistautumisajan, jonka aikana voi koota ajatuksesi ja etsiä tarvittavat faktat. Enimmäkseen voit luottaa asiantuntemukseesi ja antautua vapaasti haastateltavaksi. Paras tapa valmistautua on miettiä valmiiksi, mitä haluat aiheesta sanoa. Siten et joudu johdatelluksi etkä unohda keskeisiä asioita. Sinulla on oikeus ennen jutun julkaisua tarkistaa, että sinua on lainattu oikein. Sen sijaan sinulla ei ole oikeutta kirjoittaa toimittajan juttua uudelleen oman mielesi mukaiseksi. Toimittajalla on oikeus omiin näkemyksiin. Jos tunnet, että lausuntosi tukee vääränlaista tulkintaa tai esiintyy muuten väärässä yhteydessä, voit kieltää haastattelusi julkaisemisen kokonaan. Mitä voit korjata jälkikäteen? Mahdollisuuksia on kaksi: oikaisu tai vastine. Oikaisulla korjataan uutisessa ollut asiavirhe, vastineella korjataan uutisen antama virheellinen käsitys tapahtuneesta silloin, kun varsinaisia asiavirheitä ei ole, mutta asian käsittelytapa antaa siitä vääristyneen kuvan. Harkinta on tarpeen: pienten virheiden korjaaminen voi enemmän ärsyttää mediaa ja yleisöä kuin korjata asiaan liittyviä käsityksiä. Soita toimittajalle! Opettele tuntemaan mediaa. Lue, kuuntele, katso ja paina merkille, kuka on kiinnostunut aiheista, joista sinulla olisi sanottavaa. Pohdi myös käsittelytapoja ja näkökulmia, joita eri tiedotusvälineillä on ja käytä havaintojasi hyödyksi. Tarjoa toimitukselle tai toimittajalle juttuideoita. Pidä mielessä, että toimittaja punnitsee ideaasi aina lukijan, kuulijan tai katsojan intressiä vasten. Mikä siis on kiinnostavaa tai tärkeää laajojen joukkojen kannalta? Joskus kiinnostavat myös harvinaiset tapaukset tai epäkohdat. Paikallinen media on usein helpommin lähestyttävä kuin valtakunnallinen. Opettele tuntemaan paikallisia toimittajia. Voit vaikka aloittaa suhteen antamalla palautetta lukemastasi tai kuuntelemastasi jutusta. Keskustelua voi herättää ja huomion kiinnittää asioihin mielipidekirjoituksella. Sellaisen tulee olla lyhyt ja ytimekäs. Lehdissä on yleensä ohjeet mielipidekirjoitusten lähettämisestä. Noudata niitä. Voit myös soittaa 12

13 Journalistin ohjeet sanovat näin haastateltavan oikeuksista: Haastateltavalla on oikeus saada ennakolta tietää, millaisessa asiayhteydessä hänen lausumaansa käytetään. Hänelle on myös kerrottava, jos haastattelua voidaan käyttää useammissa välineissä. Haastateltavan tulee aina saada tietää, onko keskustelu tarkoitettu julkaistavaksi vai ainoastaan tausta-aineistoksi. Haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista on yleensä syytä suostua, jos se toimitusteknisesti on mahdollista. Oikeus koskee vain haastateltavan omia lausumia, eikä sillä saa luovuttaa journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle. Haastateltavan kieltoon julkaista lausumansa tulee suostua vain, jos olosuhteet ovat haastattelun antamisen jälkeen muuttuneet niin olennaisesti, että julkaiseminen olisi selvästi kohtuutonta. Virheen korjaaminen ja oma kannanotto Olennainen virhe on viipymättä korjattava. Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä. Ellei samanaikainen kuuleminen ole mahdollista, voi erittäin kielteisen julkisuuden kohteeksi joutunutta olla tarpeen kuulla jälkeen päin. Jos näin ei tehdä, hyvään tapaan kuuluu julkaista hänen oma kannanottonsa. Kannanotto on puheenvuoro, joka on syytä julkaista mahdollisimman nopeasti ilman sen yhteyteen liitettyjä asiattomia lisäyksiä. Tavanomainen kulttuurikritiikki, poliittinen, taloudellinen tai yhteiskunnallinen arviointi sekä vastaavan muun mielipiteen esittäminen ei kuitenkaan synnytä oikeutta kannanottoon. Ellei kannanotto ole julkaisukelpoinen, sen korjaamisesta on syytä neuvotella laatijan kanssa. Vaikka yksimielisyyteen ei päästäisi, olennainen sisältö on suositeltavaa julkaista asiallisessa muodossa. 13

14 toimitukseen kirjoituksen lähettämisen jälkeen. Siten saat ainakin tietää, miten kirjoitukseesi on suhtauduttu ja koska se julkaistaan. Tänä päivänä sähköposti on yleisin lähestymistapa. Sähköposteja tulee toimituksiin satoja, jopa tuhansia päivässä, joten viestin otsikointi on erittäin tärkeää. Sähköpostin perään soittaminen on suositeltaa huomioarvon lisäämiseksi. Puhelin on turhaan aliarvioitu kommunikointiväline, käytä sitä! Toimittajat kaipaavat usein lisää taustatietoja ja mitä helpommaksi teet jutun tekemisen toimittajalle, sitä varmemmin saat aiheesi mediassa läpi. Kirjoita asiantuntija-artikkeli tai mielipide Asiantuntijana voit tarjota toimitukselle myös valmista asiantuntijakirjoitusta julkaistavaksi. Kirjoittamalla voit suoraan vaikuttaa lukijoihin, vähintäänkin kiinnittää tämän huomio tiettyyn asiaan. Hyvin onnistunut kirjoitus muuttaa lukijan ajatuksia tai käyttäytymistä. Pidä mielessä koko kirjoittamisen ajan, mitä varten ja kenelle kirjoittaa ja miettiä tarkkaan, millä tyylillä pääsee tarkoituksensa perille. Asiatyyli on helpoimmin hallittava kirjoitustyyli. Artikkelin tekee kiinnostavaksi sen aihe, tietojen uutuus ja paikkansapitävyys sekä selkeä esitystapa. Älä ryhdy kirjoittamaan ilman tietoja ja mielipiteitä. Tarkista tietosi ja perustele mielipiteesi. Älä kertaa kaikkien jo tuntemia asioita tai toistele itsestäänselvyyksiä. Kaikkeen kirjoittamiseen pätee ohje: ajattele selkeästi ja kirjoita sitten ajatuksesi paperille. Mind map -tekniikka on yksi hyvä apuväline kirjoituksen suunnittelussa. Sen avulla voit koota kaikki asiat, jotka otsikkosi alle kuuluvat. Seuraavassa vaiheessa voit mind mapin avulla jäsennellä ja yhdistellä asiat, karsia rönsyt ja hahmottaa jutun rakenteen. Lehtijuttu rakennetaan toisin kuin raportti tai muistio. Se ei liioin ole kouluaine. Unohda ylevät alku- ja loppulauseet, pitkälliset johdannot ja historiikit. Käy suoraan asiaan mielellään mielenkiintoisella havainnolla, väitteellä tai uutisella. Etene loogisesti, taustoita, perustele. Käytä yleiskieltä, unohda ammattislangi ja vierasperäiset ilmaukset. Kun olet kirjoittanut juttusi ensimmäisen kerran läpi, jätä se vähäksi aikaa lepäämään (vartiksi tai yön yli) ja palaa sitten tarkistamaan käsittelyn sujuvuutta ja kieltä. Älä loukkaannu, kun juttuasi toimitetaan. Se on toimittajien työtä. Myös ammattilaisten tekstit toimitetaan. 14

15 Kielenkäytön perusvinkkejä Vältä substantiivitautia. Viranomaiskieli on täynnä verbeistä kehitettyjä substantiiveja: kehittää kehittäminen; antaa lausunto lausunnon antaminen; vähentää vähentäminen. Käytä paljon verbejä. Verbit ovat hyvä lääke substantiivitautiin. Vältä kuitenkin huonoja apuverbejä kuten toteuttaa, suorittaa, aiheutua, tapahtua, tehdä. Ne johtavat sinut nimittäin substantiivitautiin. Unohda suorittaa-verbin olemassaolo. Käytä adjektiiveja ja attribuutteja, mutta älä kuitenkaan lastaa niillä juttuasi liian raskaaksi. 15

16 Vältä lyhenteitä ja loputtomia numeroita. Pienet numerot kirjoitetaan yleensä kirjaimin. Lyhenteitä käytettäessä on ensin alkuun selkeästi kirjoitettava koko sana ja merkittävä siihen yhteyteen myös lyhenne, vaikkapa sulkuihin. Kun seuraavan kerran tekstissä tarvitset nimeä, voit jo käyttää lyhennettä. Ammattislangilyhenteitä ei kannata käyttää ollenkaan (kane, ttt-päätökset jne). Kirjoita aktiivilauseita ja vältä passiivia, jos vain tiedät kuka teki/tekee. Lyhyt peruslause subjekti, predikaatti, objekti on helposti ymmärrettävä. Jos tekstisi on kuitenkin täynnä peruslauseita, se tuntuu hakkaavalta ja sähkösanomatyyliltä. Yhdistele siis lyhyitä ja pitempiä lauseita, lyhyitä ja pitempiä kappaleita sopivasti. Tekstisi tuntuu rytmisesti sujuvammalta. Asiallisuus on etu. Älä kehittele uusiosanoja ja kiertoilmauksia: henkilökohtainen ongelma on alkoholiongelma, kultaiseen ikään ehtineet ovat eläkeläisiä tai vanhuksia. Vältä tautologiaa eli saman sanan toistoa. Artikkeliin kannattaa myös miettiä iskevä otsikko. Otsikko houkuttelee lukijan jutun kimppuun. Otsikko on mielellään lyhyt. Hyvä otsikko kertoo, mistä artikkelissa on puhe. Hyvässä otsikossa on usein myös verbi. Jutuissa on usein myös ingressi. Ingressi voi kysyä tai väittää, esitellä tai vetää yhteen. Tärkeintä on, että se houkuttelee lukijaa tarttumaan juttuun. Väliotsikoilla juttua ryhditetään. Väliotsikot vilkaisemalla lukija saa käsityksen artikkelin etenemisestä ja pääkohdista. Otsikointi ja ingressien teko on toimituksellista työtä, joten ne voit jättää myös toimituksen tehtäväksi. Kuvaehdotukset ovat toimituksille kullan arvoisia. Muista myös kuvatekstit: keitä kuvassa esiintyy, miten kuva liittyy artikkeliisi. Kuvatekstin tarkoitus ei ole sanallisesti kertoa, mitä kuvassa tapahtuu vaan liittää kuvat juttuun, laajentaa tai syventää juttua tai nostaa esiin jotakin jutun tärkeätä kohtaa. 16

17 Kansalaisyhteiskunnan aktiivi kansalainen Edellä on kerrottu, että voit vaikuttaa paljon ammattiroolissasi ja toimimalla yhteistyössä median kanssa. Lisäulottuvuutta ja uusia verkostoja saat osallistumalla kansalaisena kansalaisyhteiskunnan toimintaan. Koska politiikka on yhteisten asioiden hoitamista, kietoutuu moni järjestötoiminta lopulta poliittiseen vaikuttamiseen. Yhteyksiä poliitikkoihin tarvitaan esimerkiksi rahoituksen saamiseksi järjestötoiminnalle tai omien tavoitteiden viemiseksi läpi päätöksenteossa ja lainsäädännössä. 17

18 Tunne prosessit Kaikessa vaikuttamistoiminnassa on tärkeää tietää päätöksenteon prosessit, jotta osaat toimia oikeaan aikaan. Uudet ideat on helpointa toteuttaa, kun tuo ehdotuksensa esiin ennen toimintasuunnitelmien ja budjettien tekoa. Asioiden valmisteluvaiheessa on aina helpompi vaikuttaa kuin vasta silloin, kun asioista jo tehdään päätöksiä saati päätöksenteon jälkeen. Ole aloitteellinen ja rohkea. Valitse itsellesi vaikka kotipoliitikko, jolle kerrot havaintojasi ja teet ehdotuksiasi. Poliitikot ovat aina kiinnostuneita kuuntelemaan potentiaalisia äänestäjiä. He ovat erityisen kiitollisia asiantuntijatiedoista ja asiantuntijoiden yhteydenpidosta. Aina ei itse tarvitse olla puurtamassa asioita haluttuun suuntaan, riittää, että välität eteenpäin tietoa epäkohdista tai mieltäsi askarruttavista ilmiöistä. Toiset eivät ehkä ole vielä havainneet samoja asioita, eivätkä siksi osaa toimia. Valitse toimikenttäsi Vaikuttamisesta kannattaa kitkeä pois mahtipontinen vallankäytön konnotaatio, sillä vaikuttamisessa on kyse vain tavoitteellisesta vuorovaikutuksesta, suostuttelemisesta, jonkin asian puolesta puhumisesta tai puolustamisesta tavoitteena se, että vuorovaikutuskumppani näkee ja ymmärtää sinun näkökantasi ja jopa myöntyy siihen ja toimii sen mukaisesti. Vaikuttamista tapahtuu jatkuvasti ystävyys- ja parisuhteessa, työpaikalla, perheessä, yhteisöissä... Työpaikalla Kehen tai missä tilanteessa voi vaikuttaa: luottamusmiehet, työkaverit, työpari, esimies, työryhmä, yksikkö, työyhteisö, tiimipalaveri, toimistopalaveri, yksikköpalaveri, kokoukset, yt-neuvottelut, kehityskeskustelut, virkistystoiminta, asiakastilanteet, esimies-alais-keskustelut, järjestelyvaraneuvottelut Asuinpaikkakunnalla Kehen/missä tilanteessa vaikutetaan: kunta/kuntayhtymän hallinto, lautakunnat, hallitus, valtuusto, työnantajat, alueen kansanedustajat, koulun johtokunta, asukasjärjestö, Martat, seurakunta, alueella toimivat sosiaalialan järjestöt, alueelliset tapahtumat/kampanjat 18

19 Ammattialalla Kehen/missä tilanteessa vaikutetaan: ammattijärjestö, ammatillinen yhdistys, ammattiin tuottavan koulutuksen suunnittelijat ja järjestäjät, työnantajat, asiakkaiden etujärjestöt, messut, seminaarit, ammattia edustavat kansanedustajat Talentiassa Kehen/missä tilanteessa vaikutetaan: alueyhdistys, valtakunnallinen ammatillinen yhdistys, liiton järjestö- ja luottamustehtävissä toimivat, järjestön toimihenkilöt, järjestön ja yhdistysten kokoukset ja tapahtumat Suomessa Kehen/missä tilanteessa vaikutetaan: puolueet, kansanedustajat, puoluesihteerit, äänestäminen, kansanedustajien tapaamiset/ tilaisuudet Kansainvälisesti Globaali sosiaalityö ry, Palestiina-kummirengas, International Federation of Social Workers ovat esimerkkejä kansainvälisen vaikuttamisen foorumeista, joilla edistetään kehitysyhteistyötä, kestävää kehitystä ja ammatillista verkostoitumista. Ryhtyisitkö poliitikoksi? Eri ammattikunnat kerskuvat eduskuntaryhmiensä koolla. Politiikan tutkijat kritisoivat usein, että kunnallisvaltuustoissa kunnan työntekijät ovat suurin ryhmä, joka olisi usein jäävi tekemään päätöksiä. Opettajien, toimittajien ja lääkäreiden ryhmät ovat suuria, sosiaalialan ammattilaisia ei päättäjien joukossa ole ruuhkaksi saakka. Yhteisistä asioista päättäminen ei toki riipu päättäjien ammateista, mutta poliittisena lobbarina on helppo puhua samaa kieltä taitavan ammattisisaren tai -veljen kanssa. Yhteinen arvopohjakin löytyy nopeammin. Mukaan mahtuisi hyvin lisää politiikan tekijöitä. Ammattijärjestö Talentia toimii puoluepoliittisesti sitoutumattomana ja kaikkien poliittisten ryhmien kanssa yhteistyötä tekevänä ammattijärjestönä. 19

20 Ammattiyhdistysaktiivi vaikuttaa omaan palkkaansa Itsekkyys ja oman edun puolustaminen ei ole pahasta. Ihmisen on arvostettava itseään ja pidettävä huolta omasta hyvinvoinnistaan, jotta hän voisi arvostaa ja pitää huolta toisista. Itsekkyys ei tarkoita toisten etujen polkemista eikä ole vastakohta myöskään solidaarisuudelle. Monelle on edelleen vierasta pyytää itselleen palkkaa tai palkankorotusta. Halutaan, että toiset huomaavat itse työn arvon ja tekevät esitykset. Vaatimattomuus ei kaunista palkka-asioissa. 20

21 Työntekijän oma tietoisuus sopimusjärjestelmästä, sopimusten sisällöistä ja yleisistä ammattiyhdistysten toimintatavoista on edellytys hyvälle edunvalvonnalle. Ammattijärjestö tuottaa jäsenilleen tietoa ja kouluttaa. Yhdistykset tarjoavat mahdollisuuden yhteiseen toimintaan. Työpaikoilla järjestäytyneen työntekijän tukena on aina luottamusmies. Sopimisen askelkuviot Suomalaisessa työmarkkinapolitiikassa palkoista ja palkankorotuksista sovitaan keskitetysti tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa ja sen pohjalta neuvotelluissa alakohtaisissa työehtosopimuksissa. Yhä suurempi osa palkankorotuksista jätetään paikallisesti sovittavaksi. Tulopoliittisesta sopimuksesta neuvottelevat keskusjärjestöt ja valtiovalta. Talentialaisia edustaa keskusjärjestö Akava, jolle Talentian hallitus kertoo Talentian jäsenten kannalta olennaiset tavoitteet. Tulopoliittiset sopimukset ovat yleisiä, mutta käytössä on ollut myös ns. liittokohtaisia sopimuskierroksia. Julkisella sektorilla liittokohtainen sopiminen ei tarkoita, että Talentia neuvottelusi oman sopimuksen. Sopimusoikeus on viidellä neuvottelujärjestöllä, joista akavalaisia edustaa Julkisen alan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Julkisen sektorin sopimuksissa talentialaisia edustaa Julkisen alan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO. Talentia osallistuu järjestön toimintaan ja esittää sille omat tavoitteensa. JUKO:n neuvottelijat hoitavat neuvottelut, JUKO:n päättävät elimet tekevät päätökset neuvottelutulosten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Talentia asettaa sopimusneuvotteluille tavoitteet hyvissä ajoin ennen neuvottelujen alkamista. Tavoitteen asettamista edeltää aina keskustelut työpaikoilla, ja yhdistyksissä. Talentian hallitus apunaan sopimusryhmä valmistelee tavoitteet, jotka liittovaltuusto hyväksyy. Talentia neuvottelee itse yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksen Elinkeinoelämän keskusliittoon EK:hon kuuluvan Palvelutyönantajien järjestön kanssa. Yksityisen terveyspalvelualan sopimuksen Talentia allekirjoittaa, mutta ei tosiasiallisesti pääse osallistumaan neuvotteluihin. Palkkapalikat järjestykseen Sopimusjärjestelmä on muuttunut vuosien saatossa. Kymmenen vuotta sitten luovuttiin tiukoista palkkaluokista ylä- ja alarajoineen. Tilalle tulivat hinnoitteluryhmät, joissa määritellään tehtävät, niissä edellytettävä koulutus ja minimiperuspalkka. 21

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

Näin kohtaat onnistuneesti median

Näin kohtaat onnistuneesti median Näin kohtaat onnistuneesti median 29.9.2016 Luennon aiheet: Antaa eväitä tilanteisiin, joissa toimittaja lähestyy tutkijaa tai joissa tutkija haluaa lähestyä toimittajaa ja itse tarjota juttuideaa Käydään

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1

Lasten ja nuorten. vaikuttamismahdollisuudet kunnassa Meiju Hiitola 1 Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet kunnassa 27.11.06 Meiju Hiitola 1 Miksi lasten ja nuorten pitäisi saada vaikuttaa? Lasten ja nuorten erityistarpeet vaativat huomiomista Lapsilla ja nuorilla

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTOT. Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen

VANHUSNEUVOSTOT. Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen VANHUSNEUVOSTOT Työkokoukset 1 x kk, joiden tarkoituksena on työstää ja luoda toimintamallit: o Kolmannen sektorin kanssa työskentelyn kehittäminen o Alueellinen vanhusneuvosto o Alueellinen vanhussuunnitelma

Lisätiedot

Palkka ja palkitseminen: Miten neuvottelen palkkani

Palkka ja palkitseminen: Miten neuvottelen palkkani 31.5.2016 Taija Keskinen Palkka ja palkitseminen: Miten neuvottelen palkkani Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot Suomalainen sopimusjärjestelmä - palkkaus Työlainsäädäntö Työstä maksettava tavanomainen

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia

Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia 31.5.2016 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia - miksi Suomen Yrittäjät ei hyväksy paikallista sopimista koskevaa kompromissia Suomen Yrittäjät hylkäsi paikallista sopivan kompromissiesityksen. Esityksen hyväksyminen

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Palautteen antamisen kulttuuri

Palautteen antamisen kulttuuri 7.5.2013 Palautteen antamisen kulttuuri Rondo Training Oy/ Leena Nousiainen www.dazzle.fi www.rondotraining.fi 1 Palautteen antamisen kulttuuri 2 Kriittiset menestystekijät Alkuun Story of your shoes Mitä

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen TOIMIVA YHDISTYS Yhdistystoiminnan päivittäminen Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimassa ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa hankkeessa vuosina 2012-2015 mahdollistettiin yhdistystoiminnan

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen

Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Reilun Pelin työkalupakki Toimenkuvien täsmentäminen Toimintamallin eteneminen Mallin tavoitteet ja hyödyt Osallistujat ja vastuut Mallin hyöty yksilöille ja organisaatioille Toimenkuvien analysointi Ratkaisujen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (6) KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (6) KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI 1 (6) TOIMISTOPÄÄLLIKÖIDEN JA VASTAAVIEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖIDEN KOKONAISPALKKAJÄRJESTELMÄ SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTOSSA SEKÄ VARHAISKASVATUSVIRASTOSSA Tässä ohjeessa kuvataan kokonaispalkkajärjestelmä

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK.

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK. Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK 25.10.2012 Mikä toimii painettuna, toimii harvemmin verkossa Tekstin kirjoittamisen säännöt ja tyylilajit vaihtelevat eri medioissa. Verkkotekstin

Lisätiedot

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää?

PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? PJ-OPAS: Mitä yhdistyksen puheenjohtajan on hyvä tietää? Tavoite: Jotta tietää mitä pitää tietää. Puheenjohtajan rooli ja osaaminen Miten johdat onnistuneen kokouksen? Mitä tehtäviä hallituksella on? Tehtävien

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä

TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä TEKSTIÄ YLEISÖLLE - tarina viestinnässä Lionspiirin viestintäkoulutus Erkki Hujanen, Oulu 8.10.2015 WWW.KALEVA.FI KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni, joka tarjoaa asiakkailleen tuoreita

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA

SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA SOSIAALINEN MEDIA APTEEKIN JA ASIANTUNTIJAN TYÖKALUNA Sosiaalinen media on tärkeä ja keskeinen väline ihmisten ja organisaatioiden välisessä kanssa

Lisätiedot

Liittopäivät Piristystä ja jaksamista paikallisesta yhteistyöstä Annamaria Marttila, Jaana Vähänikkilä & Anna-Mari Bruns

Liittopäivät Piristystä ja jaksamista paikallisesta yhteistyöstä Annamaria Marttila, Jaana Vähänikkilä & Anna-Mari Bruns Liittopäivät Piristystä ja jaksamista paikallisesta yhteistyöstä 23.10.2015 Annamaria Marttila, Jaana Vähänikkilä & Anna-Mari Bruns Ajatuksia herättämään Ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä (Mahatma

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla)

Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) Liite: Luottamusmiesten toimintaedellytysten kehittäminen Muutokset (kursiivilla) LM-sopimus: Alueluottamusmies 1. Suureen tai alueellisesti hajautettuun yritykseen on oikeus valita tämän sopimuksen tarkoittamia

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho

OECD Youth Forum Helsinki Arja Terho OECD Youth Forum Helsinki 27.10.2015 Arja Terho Tieto Suomalaisten nuorten näkemyksiä Missä ollaan? Tiedon puute. Ei ole tietoa siitä, miten poliittinen päätöksenteko toimii. Tarvitaan enemmän tietoa ja

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi asioiden esittämisenä ympäripyöreästi esimerkkien puuttumisena siten, ettei tehtävässä annettuja tai vastauksen kannalta olennaisia

Lisätiedot

lehtipajaan! Oppilaan aineisto

lehtipajaan! Oppilaan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Oppilaan aineisto OSA 1: Tietoa sanomalehdestä Mikä on lehtipaja? Tässä lehtipajassa opit tekemään uutisia Luokkanne on Aamulehti junior -lehden toimitus it Saat oman ammatin ja

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin

Videointerventioiden eettistä pohdintaa. Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin Videointerventioiden eettistä pohdintaa Jukka Mäkelä Lastenpsykiatri, lasten psykoterapian, Theraplay-terapian ja MIMvuorovaikutusvideoinnin kouluttaja Eettiset lähtökohdat Ensimmäinen eettinen periaate:

Lisätiedot

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava

Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava Työhaastattelu näin onnistut haastattelussa Tervetuloa! Työnhakuveturi 11.3.2015 Satu Myller ja Nina Juhava 10-12 asiantuntijaluentoa vuosittain 1 000 osallistujaa Teemoina mm. työnhaun uudet tuulet, työnantajien

Lisätiedot

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto

Aino Kääriäinen Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 30.9.2011 Aino Kääriäinen yliopistonlehtori Helsingin yliopisto 1 2 1 Asiakirjojen kirjoittamisesta? Asiakkaiden tekemisten kirjoittamisesta? Työntekijöiden näkemysten kirjoittamisesta? Työskentelyn dokumentoinnista?

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV

TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TYÖPAIKKAHAASTATTELUUN VALMISTAUTUMINEN, HAKEMUS JA CV TAVOITTEET Annetaan tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvistä taidoista ja menetelmistä, mukaan lukien simuloitu työhaastattelu. Työnhakuun liittyvien

Lisätiedot

Toimiva työyhteisö DEMO

Toimiva työyhteisö DEMO Toimiva työyhteisö DEMO 7.9.6 MLP Modular Learning Processes Oy www.mlp.fi mittaukset@mlp.fi Toimiva työyhteisö DEMO Sivu / 8 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ Toimiva työyhteisö raportti muodostuu kahdesta osa alueesta:

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen Copyright Thorleif Johansson 2

Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen Copyright Thorleif Johansson 2 Uutinen Mikään ei ole niin vanha kuin eilinen uutinen 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 2 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 3 21.1.2015 Copyright Thorleif Johansson 4 Uutinen Vastaa kysymyksiin:

Lisätiedot

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori

EXTRA. Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Elokuu 2011 Tiedätkö kuka sinua edustaa työpaikalla vai edustaako kukaan? Luottamusmies

Lisätiedot

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto

Sosiaalinen media suunnittelijan apuna. Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto Sosiaalinen media suunnittelijan apuna Tuuli Lehtonen Helsingin yliopisto 14.6.2016 Kyllä musta tuntuu, että se on niin, ettei me ehkä sitä somea enää päästä karkuun. Sitten jos ei me itse mennä sinne,

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto )

Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat. Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto ) Osallisuuskysely 2015 Alle 25-vuotiaat vastaajat Elina Antikainen (Esitetty: Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto 27.10.2015) 1. Ikäsi Yhteensä 31 vastaajaa, koko kyselyssä 332 2. Sukupuoli 3. Asuinalue

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU

ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU Työhön paluu-malli on tarkoitettu esimiehen apuvälineeksi, kun työntekijä palaa pitkän työstä poissaolon (äitiysloma, sairasloma, vuorotteluvapaa) jälkeen takaisin töihin. Työhön

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELU- OPAS

TYÖHAASTATTELU- OPAS TYÖHAASTATTELU- OPAS Työhaastattelu Työhaastattelu on työnhakijan ja rekrytoivan tahon vuorovaikutteinen kohtaaminen. Haastattelussa käydään yleensä läpi sekä työnhakijan persoonaan että ammattitaitoon

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty Kysely kaupungin viestinnästä Kaupunkikohtainen raportti: Loviisa FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kaupunkeja tutkimuksessa: Loviisan kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2012 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/2 10.12.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2012 1 (6) Kaupunginhallitus Sj/2 10.12.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 44/2012 1 (6) 1420 Virastopäälliköiden ja osastopäälliköiden kokonaispalkkajärjestelmä 1.1.2013 alkaen HEL 2012-014362 T 01 02 00 00 Päätös Käsittely Korjattu 25.1.2013 AV

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

Vastuullinen osaaja Miten kannan vastuuta ja kehitän osaamistani työyhteisössä? Liisa Luukkonen Seurakuntien Lapsityön Keskus

Vastuullinen osaaja Miten kannan vastuuta ja kehitän osaamistani työyhteisössä? Liisa Luukkonen Seurakuntien Lapsityön Keskus Vastuullinen osaaja Miten kannan vastuuta ja kehitän osaamistani työyhteisössä? Liisa Luukkonen Seurakuntien Lapsityön Keskus Kenen vastuu Kuvaile henkilöä, joka toimii työssä vastuullisesti! Työnantajan

Lisätiedot

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman

Papuri.papunet.net. Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Papuri.papunet.net Oma ääni kuuluviin! Näin teet oman radio-ohjelman Tiesitkö, että kuka tahansa voi tehdä itse oman radio-ohjelman internetiin? Tässä kirjassa kerrotaan, miten se onnistuu. Saat ohjeet

Lisätiedot

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä

Työn kaari kuntoon. Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä Työn kaari kuntoon Palvelut työntekijälle työkyvyn heiketessä 2 Keva tukee työssä jatkamista työkyvyn heikentyessä Jos sinulla on sairaus, jonka vuoksi työkykysi on uhattuna, Kevan tukema ammatillinen

Lisätiedot

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto.

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto. OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-liitto 29.3.2008 Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

Lapsen ylivilkkaus haastaa vanhemman. Annette Kortman Suunnittelija, VTM Sosiaalityöntekijä

Lapsen ylivilkkaus haastaa vanhemman. Annette Kortman Suunnittelija, VTM Sosiaalityöntekijä Lapsen ylivilkkaus haastaa vanhemman Suunnittelija, VTM Sosiaalityöntekijä Esityksen sisältö Mitä ylivilkkaus on? Lapsen käyttäytymisen ymmärtäminen Aikalisän käyttö Kodin ulkopuoliset tilanteet Vuorovaikutus

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot