2. Uravaihtoehtona yrittäjyys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Uravaihtoehtona yrittäjyys"

Transkriptio

1 2. Uravaihtoehtona yrittäjyys Opintojen ohjaus Integraatio: yhteiskuntaoppi, psykologia Tässä jaksossa n Yrittäjyys n Yrittäjänä toimiminen n Yritysvierailu

2 Osio 2/1 Opintojen ohjaus 2. Uravaihtoehtona yrittäjyys Integraatio: yhteiskuntaoppi, psykologia Yrittäjyys Yrittäjyys on asenne, ajattelu- ja toimintatapa, joka ohjaa ihmisen toimintaa ja suhtautumista työhön ja työntekoon. Yrittäjyys Suomessa Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjämäinen asenne tarkoittaa muun muassa sitä, että ihminen tekee sen mitä lupaa, on oma-aloitteinen ja vastuuntuntoinen. Myös luovuus, joustavuus, sinnikkyys, innostus työhön ja halu menestyä työssä ovat ominaisuuksia, jotka kuuluvat yrittäjyyteen. Oman yrityksen perustajalta vaaditaan myös riskinottokykyä, kykyä sietää epävarmuutta ja taitoa tehdä päätöksiä. Yrittäjähän ei koskaan voi olla varma siitä, menestyykö yritys ja onnistuuko kaikki suunnitelmien mukaan. On uskallettava ottaa taloudellisia riskejä mutta on myös pystyttävä arvioimaan, minkälaisia riskejä itse pystyy kantamaan. Yrittäjällä on oltava malttia odottaa tuloksia. Kovasta työstä ei ehkä tule heti lainkaan palkkaa, mutta sitten kun yritys menestyy, voi yrittäjä saada työstään huomattavasti palkkatyötä paremmat tulot. Oman yrityksen toiminnan pyörittäminen vaatii monipuolisia taitoja. Se, että osaa tehdä tuotetta tai tuottaa palvelua, ei riitä. Yrittäjän on osattava markkinoida ja myydä sekä hoitaa kaikki yrityksen pakolliset velvoitteet. Jos yrittäjä palkkaa työntekijän, on perehdyttävä myös työsuhteen tuomiin velvoitteisiin. Kaikkea käytännön työtä yrittäjän ei kuitenkaan tarvitse tehdä itse. Hän voi ostaa toisilta yrittäjiltä palveluja, kuten kirjanpitopalveluja. Yrittäjä on kuitenkin itse vastuussa siitä, että kaikki sujuu laillisesti. Pk-yritys on alle 250 henkilön yritys henkilön yritykset ovat keskisuuria. Alle 50 työntekijän yritykset ovat pieniä ja alle 10 työntekijän yritykset mikroyrityksiä. 250 tai yli henkilöä työllistävät yritykset ovat suuryrityksiä. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on lähes yritystä, joista maa-, metsä- ja kalatalous yrityksiä noin Yrityksistä alle 10 työntekijän mikroyrityksiä on suurin osa, 93 prosenttia. Suomen kansantalouden kannalta pk-yritykset eli pienet ja keskisuuret yritykset ovat tärkeitä. Kaikissa yrityksissä työskentelee yhteensä noin 1,4 miljoonaa kokoaikaista työntekijää, joista 62 % eli yli työntekijää pk-yrityksissä. Yritysten 373 miljardin euron liikevaihdosta noin puolet syntyy pk-yrityksissä ja pk-sektorin osuus BKT:sta on reilu 40 prosenttia. Suomessa yrittäjiksi ryhdytään yleensä vuoden iässä. Suuntauksena on, että yrittäjäksi aletaan aikaisempaa nuorempana. Yrittäjien koulutustaso on noussut. Nykyisin jo yli puolet yrittäjiksi ryhtyvistä on ammatillisen tai akateemisen koulutuksen saaneita. (Lähde: Suomen Yrittäjät) Yrittäjällä on oltava tuntosarvet tulevaisuuteen, hänen on kyettävä ennakoimaan asioita ja muuttamaan suunnitelmia sen mukaan, miten ympäristö muuttuu.

3 Osio 2/2 Mitä sana yrittäjyys tuo mieleesi? Yrittäjä on mielestäni... Minustako yrittäjä? Omat ominaisuuteni: Yrittäjyys koulussa ja mitä se mielestäni sisältää? YRITTÄJYYS Yrittäjyydessä minua kiinnostaa/arveluttaa...

4 Osio 2/3 Keskustelkaa ryhmässä ja valitkaa viisi mielestänne tärkeintä ominaisuutta, jotka kuuluvat yrittäjyyteen. Mieti mitä ominaisuuksia näiltä yrittäjiltä vaaditaan? Annika Lind opiskeli yliopistossa kieliä ja perusti käännöspalveluja tarjoavan yrityksen. Annikan lisäksi yrityksessä työskentelee kolme kääntäjää. Lisäksi Annikalla on käytettävissään useita freelance-kääntäjiä, jotka tekevät Annikan firmalle töitä tarvittaessa. Mitä ominaisuuksia Annikalta vaaditaan käännöstoimiston yrittäjänä? Kirjoita kolme tärkeintä ominaisuutta ja perustelut. Esimerkiksi: Hyvää ammattitaitoa, koska asiakkaiden on voitava luottaa, että käännökset ovat laadukkaita. Rami Remes omistaa tilitoimiston, joka tarjoaa kirjanpitopalveluja yrityksille mutta myös erilaisille yhdistyksille. Mitä ominaisuuksia tilitoimistoyrittäjällä on hyvä olla? Kirjoita jälleen kolme ominaisuutta ja niille perustelut.

5 Osio 2/4 Mika ja Kaisa Laitinen ovat kahvilayrittäjiä. Heidän kahvilansa toimii aivan heidän kotikuntansa keskustassa. Aamupäivällä kahvilassa poikkeaa vanhempaa väkeä, lounasaikaan työssä käyviä aikuisia. Illansuussa kahvila täyttyy nuorista. Minkälaisia persoonia arvelet Mikan ja Kaisan olevan? Mitä ominaisuuksia vaaditaan kahvilayrittäjältä? Kirjoita myös tähän kolme ominaisuutta ja niille perustelut Lauri Hankosella on maatilayritys. Hän jalostaa oman tilan marjoista hilloja ja mehuja. Lisäksi marjoja myydään kesäisin suoraan asiakkaille. Ostajat voivat tulla myös itse poimimaan marjoja tilalta. Laurin tila menestyy hyvin: asiakkaita tulee kesäisin kauempaakin ja talvella tuotteet menevät aina kaupaksi viimeistä purkkia myöten. Minkälaisia taitoja ja ominaisuuksia arvelet Laurilla olevan. Minustako yrittäjä? Mitä sellaisia ominaisuuksia sinulla itselläsi on, joiden arvelisit olevan hyödyllisiä yrittäjän ammatissa?

6 Osio 2/5 Opintojen ohjaus Integraatio: yhteiskuntaoppi, psykologia 2. Uravaihtoehtona yrittäjyys Minustako yrittäjä? Yrittäjän ura kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Monelle nuorelle idea oman yrityksen perustamisesta syntyy jo kouluaikana, peruskoulussa, ammatillisessa koulussa tai lukiossa. Yrittäjyys on yksi varteenotettava tapa hyödyntää omaa osaamista ja kehittää sen pohjalta yritystoimintaa. Joillakin aloilla kouluttautuminen ammattiin ei välttämättä tarjoa perinteistä palkkatyötä, vaan alalle valmistautuvan on suuntauduttava alusta pitäen yrittäjäksi. Esimerkiksi kampaamoalalla ja useilla ns. luovilla aloilla varsin monet ammattilaiset työskentelevät itsenäisinä yrittäjinä. Jollekin yrittäjyys tulee tavallaan veren perintönä omasta perheestä. Yrittäjien lapset valitsevat usein yrittäjyyden myös omaksi urakseen. Joku saa kipinän yrittäjyyteen harrastuksista. Esimerkiksi hevosharrastus saattaa johtaa oman ratsastustallin perustamiseen, tietokonepelit pelien suunnitteluun tai käsityöharrastus käsityöyrityksen alkuun. Hyvä ammattitaito, innostus ja halu yrittää sekä kokemus työstä ja työelämästä luovat hyvää pohjaa oman yrityksen perustamiseen. Kuitenkin monia menestystarinoita on syntynyt, vaikka yrittäjällä ei olekaan ollut vielä kovin pitkä kokemus työelämästä. Yrittäjän uran valitseminen ja oman yrityksen perustaminen ovat kauaskantoisia päätöksiä, joiden kypsyttelyyn kannattaa pyytää neuvoja ja käyttää aikaa. Tutkimusten mukaan houkuttelevinta yrittäjäksi ryhtymisessä on se, että: voi olla oman itsensä pomo voi määritellä työtehtävät voi periaatteessa valita työajat on mahdollisuus rikastua. Yrittäjäksi ryhtymistä vastaan sen sijaan puhuvat muun muassa nämä seikat: toimeentulon epävarmuus yritys sitoo liikaa nykyinen elämäntilanne vapaa-ajan menetys Hyödyllinen linkki (Lähde: Uusyrityskeskukset)

7 Osio 2/6 Yrittäjyyden polkuja Oman yrityksen perustaminen luova työ (käsityön tekijä) keksintö (nörtti Pelle Peloton) oma osaaminen / ammatti (lääkäri) Yrittäminen on itsenäistä kaupallista toimintaa, jossa tuotteita tai palveluita myydään korvausta vastaan omalla riskillä. Yrittäjä vastaa itse omista kustannuksistaan, sosiaaliturvastaan ja liiketoiminnan kannattavuudesta. Yrittäjä ottaa vastuut itselleen ja saa vapauden toteuttaa liiketoimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla. Tärkein vastuu on tulojen hankkiminen. Kuka on oman kuntasi yritysasiamies? Oman yrityksen perustamista suunnittelevalle on tarjolla monta tietolähdettä. Maksutonta yrittäjyysneuvontaa tarjoavat kuntien yritysasiamiehet, Uusyritys keskukset ja Työ- ja elinkeinokeskukset. (www.uusyrityskeskus.fi, Pohdi parisi kanssa, miten yrittäjän työ eroaa palkkatyötä tekevän työstä? Valitkaa kummankin vastauksista viisi mielestänne tärkeintä asiaa. Mainitse kolme akateemista ja ammatillista tutkintoa, joista valmistuvat usein valitsevat yrittäjän uran. Haastattele yrittäjää Hahmottele yrittäjän muotokuva haastattelun perusteella kolmesta näkökulmasta: 1. Minkälainen persoona yrittäjä on? 2. Miten hän päätyi yrittäjäksi? 3. Mitä yrittäjän työ hänelle antaa? Keksi kuhunkin näkökulmaan ainakin viisi tarkentavaa kysymystä. Kirjoita haastattelun perusteella yrittäjän muotokuvan.

8 Osio 2/7 Opintojen ohjaus Integraatio: yhteiskuntaoppi, psykologia 2. Uravaihtoehtona yrittäjyys Yritysvierailusta kaikki irti Mitä yritys tekee? Kuka sen tuotteita ostaa? Paljonko yrittäjä saa palkkaa? Kuinka teille pääsee töihin? Muun muassa näihin kysymyksiin saa vastauksen, kun pääsee haastattelemaan yrittäjää tai yrityksessä työskenteleviä. Yrityksen seinien sisäpuolelle on mielenkiintoista kurkistaa ja yrittäjä on hyödyllistä tavata kasvokkain. Yritysvierailusta saa täyden hyödyn, kun valmistelut tehdään huolella. Seuraavassa on suunnitteluvinkkejä kolmeen eri tyyppiseen yritysvierailuun. Yhteistä tutustumiskäynneille on, että oppilaat itse valitsevat vierailulle teemat. Tärkeää on saada myös yrityksen edustajat innostumaan vierailusta. Aineistoa voidaan työstää myöhemmin luokassa omin voimin. Yritysvierailun antia voidaan hyödyntää useassa oppiaineessa ja vierailu voidaan toteuttaa usean oppiaineen yhteistyönä. Kohdeyrityksinä on kolme eri tyyppistä yritystä: 1. Yrittäjävetoinen pk-yritys. Yritys voi olla hyvinkin pieni, jos se edustaa oppilaita kiinnostavaa toimialaa. 2. Keskisuuri yritys, jossa isäntänä voi toimia joku yrityksen johtoon kuuluva henkilö. 3. Keskisuuri tai suuri yritys, jolla on paljon kansainvälistä toimintaa. Isäntänä henkilöstöhallinnosta vastaava tai henkilöstökysymyksistä tietävä johdon edustaja. Näin valmistelu etenee: 1. Yritysten valinta, ennakkotutustuminen ehdokkaisiin 2. Luokan oman esittelyn valmistelu 3. Yhteydenotto yritykseen ja vierailusta sopiminen 4. Vierailuun valmistautuminen 5. Vierailupäivän ohjelman laatiminen 6. Jälkipuinti ja jatkotyöskentely 7. Yhteistyön jatkaminen

9 Osio 2/8 Opettajan tehtävä 1. Yrityksen valinta Opettajan tehtävä: Listaa kymmenen paikkakunnalla toimivaa, eri toimialoja edustavaa yritystä, joista valintaa voidaan ruveta tekemään. Listalle mukaan yritysten nimet, lyhyt maininta mikä on yrityksen toimiala tai mitä se tekee. Lisäksi www-osoitteet. Oppilaat valitsevat pareittain 1 3 eri tyyppistä yritystä, joihin he haluaisivat tutustua. Jos mahdollista, yrityksistä haetaan perustietoja jo tässä vaiheessa netin kautta. Valitaan oppilaiden tekemistä ehdotuksista kolme suosituinta, eri tyyppistä tai eri toimialoja edustavaa yritystä. Jokainen pari kertoo myös, mitä haluaisi yrityksestä tietää. Päätetään yhdessä, mihin yrityksiin otetaan yhteyttä. Valitaan vierailulle teemat. Teemat valitaan sen mukaan, mitä oppilaat haluavat yrityksistä tietää. Teeman lisäksi voidaan käsitellä muitakin aihepiirejä. Esimerkkejä teemoista: Työpaikka yrityksessä? Miten yritykseen pääsee töihin/työharjoitteluun/tet-jaksolle? Miten TET-paikkaa tai kesätyötä haetaan? Yrittäjän työ? Minkälaista on yrittäjän työ? Yrityksen asiakkaat kuka tuotteet ostaa? 2. Oman luokan esittely Jos halutaan päästä yritykseen vierailulle, on kohteliasta kertoa yrityksen edustajille, keitä vierailulle on tulossa ja miksi yritykseen halutaan tulla käymään. Ideoidaan ryhmässä tai pareittain, miten luokka esittäytyy. Jos luokalla on esimerkiksi oma nettisivu, sen tietoja ja tekstiä voi hyödyntää myös tässä. Vastaanottajasta pitäisi kuitenkin tuntua siltä, että esittely on tehty juuri häntä varten ja juuri tähän tarkoitukseen, joten kannattaa miettiä, mitä asioita nostetaan esille. Valmiin esittelyn pituus on enintään yksi A4-liuska. Oppilaat laativat ryhmissä oman luokan esittelyn. Kaikki esittelyt käydään läpi ja niistä valitaan parhaat palat lopulliseen esittelyyn.

10 Osio 2/9 3. Yhteydenotto yritykseen ja vierailusta sopiminen Valmistelevien toimien jälkeen luokka päättää, miten yritykseen otetaan yhteyttä. Opettaja voi hoitaa yhteydenoton halutessaan kokonaan itse. Vinkkejä: Lähetetään sähköposti tai soitetaan yrityksen toimitusjohtajalle tai toimitusjohtajan sihteerille tai assistentille. Mitä pienempi yritys, sitä varmemmin toimitusjohtaja on käytettävissä. Mutta yhteyttä voi ottaa myös esimerkiksi henkilöstöpäällikköön, markkinointipäällikköön tai tiedottajaan, he ohjaavat tarvittaessa oikean yhteyshenkilön puheille. Sähköpostissa kerrotaan kohteliaasti ja reippaasti, että luokka haluaisi tutustua yritykseen ja kysytään, milloin yritysvierailu sopisi yrityksen aikatauluun. Toisena vaihtoehtona voidaan esittää, että yrityksen edustaja saapuu koululle kertomaan yrityksen toiminnasta. Sähköpostiin liitetään luokan esittely PDF-muodossa. Myös linkki luokan omille nettisivuille on kiinnostava lisä. Luokka laatii yhteydenottokirjeen, mutta sähköposti on hyvä lähettää opettajan sähköpostiosoitteesta, vaikka allekirjoittajana olisikin koko luokka. Sähköpostin lähettämisen jälkeen kannattaa vielä soittaa yritykseen. Henkilökohtainen yhteydenotto varmistaa, että vierailukutsu saadaan. Opettaja sopii vierailun ajankohdan ja käytettävissä olevan ajan. Samalla kysytään kuka tai ketkä yrityksestä ovat paikalla, onko mahdollista haastatella yrityksen työntekijää ja kuka on vierailun yhdyshenkilö. Samalla voi vielä kertoa, mistä oppilaat ovat kiinnostuneita. Kannattaa kysyä myös, pääseekö yrityksessä kokeilemaan jotakin tekemistä tai haastattelemaan käytännön tekijöitä. 4. Vierailuun valmistautuminen luokassa Valitaan henkilö, joka toimii luokan puhemiehenä vierailun aikana. Hän esittelee vierailun aluksi lyhyesti vierailijat, oppilaat ryhmänä ja opettajan nimeltä. Hän myös kiittää vierailun isäntiä vierailun päätteeksi. Ehdokkaat esittelijäksi. Esittelijän valinta.

11 Osio 2/10 BONUS-tehtävä Yhden ryhmän tehtävänä voi olla lehtijutun kirjoittaminen vierailusta. Juttua voidaan tarjota julkaistavaksi paikallislehdessä. Rohkeasti vain yhteys paikallislehden päätoimittajaan, jonka kanssa sovitaan jo etukäteen toimitettavasta aineistosta. Vinkkejä jutun toimittamiseen: Uutisjuttu Mekkalan koulun yritysvierailusta Puuhakas Oy:öön Valitse jutun näkökulma: Voit nostaa kärkeen esimerkiksi sen, minkälaista uutta tietoa oppilaat saivat yrityksen toiminnasta ja/tai yrittäjän ammatista. Voit nostaa kärkeen myös sen, miksi Puuhakas Oy haluaa esitellä toimintaansa oppilaille. Mikä muu voisi olla jutun kärkenä? Kun olet valinnut jutun näkökulman, mieti, ketä haluat haastatella? Haastatteletko vain yrittäjää vai myös joitakin muita henkilöitä? Valitse haastateltavasi jutun näkökulman mukaan. Mieti kysymyksiä ennakolta. Kuuntele haastattelutilanteessa tarkasti ja kysy tarvittaessa lisää. Juttusi näkökulma voi muuttua uusien tietojen valossa. Haastattele myös vierailijoita, 1 2 hyvää kommenttia vierailusta myös oppilailta. Kokoa taustatietoa yrityksestä esimerkiksi yrityksen nettisivuilta. Mieti myös, minkälaista kuvitusta aiot käyttää. Ota valokuvat tai pyydä jotakuta toista kuvaajaksi.

12 Osio 2/11 5. Vierailupäivän ohjelma Hyvin valmisteltu vierailu sujuu mallikkaasti. Joko luokan edustaja tai opettaja ottaa yhteyttä yrityksen yhteyshenkilöön. Tiedustellaan, ketkä ovat isäntinä ja mitä vierailun ohjelmaan sisältyy. Laaditaan vierailun ohjelma ja aikataulu Mekkalan lukion ykköset Puuhakas Oy:ssä Klo 13 Klo Kokoontuminen koululla, suuntana Puuhakas Oy Tervetuloa, Puuhakas Oy:n toimitusjohtaja Tahvo Tervo Mekkalan tiimin esittely, Tiina Tattinen Yrityksen esittely, Tahvo Tervo Kysymyksiä yrittäjälle Tuntumaa työhön Tehdaskierroksella päästään kokeilemaan, miten vaatteet syntyvät, Oppaana työnjohtaja Tuuli Tervo Aikaa kysymyksille ja haastatteluille Klo Kiitokset päivästä, Mekkalan puolesta, Tiina Tattinen Muista ottaa mukaan muistiinpanovälineet! 6. Jälkipuinti ja jatkotyöskentely Hyödynnetään yrityksessä tehdyt muistiinpanot aineistona. Ryhmät laativat yritysvierailun perusteella raportit, jotka voivat olla joko pelkkiä tekstejä tai sisältää myös kuvamateriaalia. Raportit lähetetään sähköpostitse myös yrityksen yhteyshenkilöille. Mukaan liitetään mahdolliset kuvat. Aineisto toimitetaan myös koulun nettisivuille, jos sivusto on käytettävissä. 7. Yhteistyön jatkaminen Hyvin sujunut yritysvierailu voi olla lähtölaukaus myös luokan ja yrityksen jatkoyhteistyölle. Esimerkiksi: TET-paikkoja yrityksestä (Työelämään tutustumisjakso) TET-paikkojen kartoitus vierailun aikana yrityksen toiveet TET:iin tulijoista oppilaiden toiveet yritykselle jatkosta sopiminen: milloin paikoista voi tarkemmin kysellä Sponsorointia esim. leirikoulua tai muita tapahtumia varten Sponsoroinnissa on kaksi osapuolta ja molempien pitää siitä hyötyä. Yritysvierailun aikana voidaan tiedustella, onko yrityksellä halukkuutta tukea luokan retkiä tai muuta toimintaa ja mitä luokalla on tarjottavanaan vastapalvelukseksi.

13 Osio 2/12 Yritysvierailulle totta kai! Oppilaan tehtävä Mikä yritys kiinnostaa? Valitse parisi kanssa kolme mielestänne kiinnostavinta, eri tyyppistä yritystä, joihin haluatte tutustua. Voitte hakea lisätietoa yrityksistä yritysten nettisivuilta. Voit ehdottaa vierailukohteiksi myös muita kuin opettajan listalla olevia yrityksiä. Yritys 1: nimi Mikä yrityksessä kiinnostaa? Mitä haluat tietää? Muita toiveita yritysvierailulle? Yritys 1: nimi Mikä yrityksessä kiinnostaa? Mitä haluat tietää? Muita toiveita yritysvierailulle? Yritys 1: nimi Mikä yrityksessä kiinnostaa? Mitä haluat tietää? Muita toiveita yritysvierailulle?

14 Osio 2/13 Oman luokan esittely Jos halutaan päästä yritykseen vierailulle, on kohteliasta kertoa yrityksen edustajille, keitä vierailulle on tulossa ja miksi yritykseen halutaan tulla käymään. Ideoikaa ryhmässä tai pareittain, miten luokka esittäytyy. Jos luokalla on esimerkiksi oma nettisivu, sen tietoja ja tekstiä voi hyödyntää myös tässä. Vastaanottajasta pitäisi kuitenkin tuntua siltä, että esittely on tehty juuri häntä varten ja juuri tähän tarkoitukseen, joten kannattaa miettiä, mitä asioita nostetaan esille. Valmiin esittelyn pituus on enintään yksi A4-liuska. Vinkkejä: Vastaanottaja ei tunne koulua, joten siitä kannattaa kertoa muutamalla sanalla. Luokan esittelyssä voi käyttää mielikuvitusta ja luovuutta. Yrityksen edustajan eli kirjeen vastaanottajan pitää tulla vakuuttuneeksi, että vieraat kannattaa ottaa vastaan ja että oppilaat ovat kiinnostuneita kuulemaan yrityksen toiminnasta. Kannattaa esittää myös toiveita, mitä yritysvierailulta odotetaan, mitä halutaan päivän aikana tehdä ja ketä kaikkia halutaan tavata. Hyvät ideat tuottavat varmasti tulosta. Miettikää myös, miten luokan esittelyä voisi kuvittaa. Ainakin nämä asiat esille: Keitä olemme, mistä tulemme? Mitä osaamme? Mitä haluamme tietää yrityksestä? Mitä haluaisimme tehdä yrityksessä?

15 Osio 2/14 Ensitietoa yrityksestä netin kautta Lähes kaikilla yrityksillä on nykyisin omat kotisivut. Monille yrityksille nettisivut ovat myös tärkeä markkinointi- ja tiedotuskanava. Yrityksen nettisivuilta saa yleensä hyvän kuvan yrityksen toiminnasta. Yritysvierailulla voi näitä tietoja syventää. Tutustu siis ennakolta yritykseen netissä. Etsi vastaukset yrityksen nettisivuilta yksin tai parisi kanssa: Yrityksen nimi ja yritysmuoto? Mitä yritys tekee? Ketkä ovat sen asiakkaita? Missä yritys toimii? Kuka on yrittäjä ja/tai ketkä yrityksen omistavat? Paljonko yrityksellä on työntekijöitä? Mikä mielestäsi yrityksessä on kiinnostavinta ja mikä yllättävintä? Minkälaisen kuvan yrityksestä sait www-sivujen perusteella? Muuta kiinnostavaa? Esim. havaintoja sivujen teksteistä ja ulkoasusta.

16 Osio 2/15 Miettikää pareittain kysymyksiä yritysvierailua varten. Vastaajana voivat olla yrittäjä tai muu yrityksen johtoon kuuluva henkilö sekä yrityksen työntekijä: 1. Kysymyksiä yrittäjälle/toimitusjohtajalle hänen työstään? 2. Kysymyksiä yrityksen toiminnasta ja asiakkaista? 3. Kysymyksiä mahdollisuudesta päästä yritykseen töihin tai harjoittelijaksi? 4. Kysymyksiä yrityksen työntekijälle hänen työstään? Kysymykset käydään yhdessä läpi ja kaikki kysymykset kootaan yhteen. Sovitaan, miten kysymykset vierailun aikana esitetään. Jos mahdollista, varaudutaan ottamaan myös valokuvia yritysvierailusta. Yrityksestä on kuitenkin varmistettava vierailun aluksi, saako esimerkiksi tuotantotiloissa kuvata. Kysymykset voidaan myös lähettää yritykseen ennakolta. Tehtävä yrityksessä: Jaetaan teemat, mistä ryhmät raportoivat. Esimerkiksi: 1. Yrittäjän työ, yrittäjän haastattelu 2. Yrityksen esittely, yrittäjähaastattelu 3. Millaista on olla työssä yrityksessä, työntekijän haastattelu 4. Vapaa aihe 5. Valokuvaus vierailun aikana, toteutetaan mahdollisuuksien mukaan kuvaussuunnitelma: minkälaisia kuvia ryhmät haluavat oman raporttinsa kuvitukseksi Yritysvierailusta juttu paikallislehteen Kirjoita juttu yritysvierailuaineiston perusteella ja tarjoa juttua julkaistavaksi. Rohkeasti vain yhteys paikallislehden päätoimittajaan, jonka kanssa sovitaan jo etukäteen toimitettavasta aineistosta. Vinkkejä jutun toimittamiseen: Uutisjuttu meidän luokkamme yritysvierailusta Puuhakas Oy:öön Valitse jutun näkökulma: Voit nostaa kärkeen esimerkiksi sen, minkälaista uutta tietoa saitte yrityksen toiminnasta ja/tai yrittäjän ammatista. Voit nostaa kärkeen myös sen, miksi yritys haluaa esitellä toimintaansa yritykselle. Mikä muu voisi olla jutun kärkenä? Kun olet valinnut jutun näkökulman, mieti, ketä haluat haastatella? Haastatteletko vain yrittäjää vai myös joitakin muita henkilöitä? Valitse haastateltavasi jutun näkökulman mukaan. Mieti kysymyksiä ennakolta. Kuuntele haastattelutilanteessa tarkasti ja kysy tarvittaessa lisää. Juttusi näkökulma voi muuttua uusien tietojen valossa. Haastattele myös vierailijoita, 1 2 hyvää kommenttia vierailusta myös oppilailta. Kokoa taustatietoa yrityksestä esimerkiksi yrityksen nettisivuilta. Mieti myös, minkälaista kuvitusta aiot käyttää. Ota valokuvat tai pyydä jotakuta toista kuvaajaksi.

17 Osio 2/16 Opintojen ohjaus Integraatio: yhteiskuntaoppi, psykologia 2. Uravaihtoehtona yrittäjyys Minustako yrittäjä? Testaa ja ylläty! Uusyrityskeskukset kautta maan ovat aloittavan yrittäjän apuna. Seuraava testi on muokattu Uusyrityskeskuksen materiaalista. Yrittäjän persoonaan liitetään tiettyjä luonteenpiirteitä, joiden testaaminen on työlästä. Ohessa on yksinkertainen testi, jossa on esitetty erilaisia väittämiä. Mieti, miten itse suhtaudut niihin ja vastaa kyllä, ehkä tai ei. Muista olla rehellinen. 1. Innostun hyvistä ideoista, vaikka ne olisivat epävarmoja. Kyllä Ehkä Ei 2. Kun haluan jotain, asetan itselleni selkeät tavoitteet sen saavuttamiseksi. 3. Kun kohtaan ongelmia, löydän kyllä keinot niiden ratkaisemiseksi. 4. Kun olen kiinnostunut jostakin asiasta, mietin sitä vaikka öisin. 5. Mietin usein miten asiat voisi tehdä toisin. 6. Minulla on taipumus taistella auktoriteetteja vastaan. 7. Nautin usein yksinäisistä hetkistä. 8. Minulla on uusia erilaisia ideoita. 9. Minulla on vahva halu menestyä. 10. Minun ei ole vaikea pitää uudenvuoden päätöksiäni. 11. Tutkin tuntemattomia aiheita oppiakseni uutta. 12. Nautin järjestyksestä. 13. Osaan toimia vaistonvaraisesti. 14. Olen itsevarma. 15. Olen luonteeltani positiivinen. 16. Olen luonteeltani sisukas. 17. Olen sopeutumiskykyinen. 18. Olen utelias. 19. Ystävät pitävät minua jääräpäisenä. 20. Ongelmat ovat minulle haasteita. 21. Minun on helppo selviytyä tunnepuolen takaiskuista. 22. Tutkin tarkkaan tekemäni virheet ja otan opikseni. 23. Uskallan ottaa riskejä. 24. Yleensä teen asiat omalla tavallani. 25. Olen valmis uhrauksiin, jos tulevaisuudessa on mahdollista saada tuloksia. Seuraavalla sivulla ohje pisteiden laskemiseksi.

18 Osio 2/17 Minustako yrittäjä? Laske kyllä-, ehkä- ja ei-vastausten määrä seuraavasti: Kyllä, 3 pistettä Ehkä, 2 pistettä Ei, 0 pistettä Laske pisteet yhteen pistettä: Sinussa on yrittäjäainesta! pistettä: Sinussa on yrittäjäaineista, mutta tarvitset kannustusta. Ehkä myös lisää koulutusta ja työkokemusta ennen kuin aloitat yrittäjänä pistettä: Mieti tarkkaan, haluatko yrittäjäksi yksin. Alle 37 pistettä: Todennäköisesti viihdyt paremmin palkkatyössä kuin yrittäjänä. Lähde: Kuosmanen Risto. Oma yritys. Opas yrityksen perustajalle.

19 Yrittäjä on luova, rohkea ja tykkää työstään

20 Oman yrityksen perustamisessa tarvitaan

21 Minustako yrittäjä-testi Kyllä Ehkä Ei 1. Innostun hyvistä ideoista, vaikka ne olisivat epävarmoja. 2. Kun haluan jotain, asetan itselleni selkeät tavoitteet sen saavuttamiseksi. 3. Kun kohtaan ongelmia, löydän kyllä keinot niiden ratkaisemiseksi. 4. Kun olen kiinnostunut jostakin asiasta, mietin sitä vaikka öisin. 5. Mietin usein miten asiat voisi tehdä toisin. 6. Minulla on taipumus taistella auktoriteetteja vastaan. 7. Nautin usein yksinäisistä hetkistä. 8. Minulla on uusia erilaisia ideoita. 9. Minulla on vahva halu menestyä. 10. Minun ei ole vaikea pitää uudenvuoden päätöksiäni. 11. Tutkin tuntemattomia aiheita oppiakseni uutta. 12. Nautin järjestyksestä. 13. Osaan toimia vaistonvaraisesti. 14. Olen itsevarma. 15. Olen luonteeltani positiivinen. 16. Olen luonteeltani sisukas. 17. Olen sopeutumiskykyinen. 18. Olen utelias. 19. Ystävät pitävät minua jääräpäisenä. 20. Ongelmat ovat minulle haasteita. 21. Minun on helppo selviytyä tunnepuolen takaiskuista. 22. Tutkin tarkkaan tekemäni virheet ja otan opikseni. 23. Uskallan ottaa riskejä. 24. Yleensä teen asiat omalla tavallani. 25. Olen valmis uhrauksiin, jos tulevaisuudessa on mahdollista saada tuloksia.

22 Monta tapaa aloittaa yritystoiminta

23 Franchising-yritys toimii ketjussa

24 Oman yrityksen perustamisen vaiheet

25 Franchising-yrittäjäksi Asiakas saa samanlaisen tuotteen ja palvelun kaikista saman ketjun yrityksistä. Franchising-antaja valvoo, että suunnitelmia ja toimintaohjeita noudatetaan. Franchising-yrittäjä pyörittää yritystä ketjun toimintamallin mukaisesti yrittäjäriskillä. Franchising-antaja luovuttaa oikeuden käyttää liikeideaa. Oikeus maksaa. Franchising-yrittäjä saa liikeidean ja valmiin toimintamallin käyttöönsä. Franchising-antaja kehittää liikeidean. - esim. pitsan valmistus ja myynti Franchising-yrittäjä haluaa yrittäjäksi, mutta hänellä ei ole omaa liikeideaa.

26 Franchising tarjoaa valmiin liikeidean

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot

1. Missä on bisneksen paikka?

1. Missä on bisneksen paikka? 1. Missä on bisneksen paikka? Yhteiskuntaoppi ja historia Integraatio: äidinkieli, psykologia, matematiikka Tässä jaksossa n Työsopimus n Freelancer n Liikeidea n Yritysmuoto n Verot Osio 1/1 Yhteiskuntaoppi

Lisätiedot

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat.

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat. SAMALLE VIIVALLE Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen Ura haaveet Hissipuhe Ideasta tuotteeksi kesätyöpaikka Tietoa myös vanhemmille Sarja kuva Verkostot tutuksi Apuun Työelämäillat

Lisätiedot

Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas

Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas Aktiivisille nuorille ja tuleville yrittäjille sekä heidän opettajilleen Tämän aineiston tarkoitus on kannustaa nuoria pohtimaan yrittäjyyttä yhtenä

Lisätiedot

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä

MAST. selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä. Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä MAST selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Työhön! Selkomateriaali työnhausta ja työllistymisestä Kirjoittajat: Piia Virtanen ja Hanna Stenroos

Lisätiedot

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle

Perustamisopas alkavalle yrittäjälle Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Perustamisopas alkavalle yrittäjälle 2011 Sisällys Alkusanat 4 Kuinka alkuun? 5 Mitä yrittäminen on? 6 Yrittäjäksi? 7 Liikeidea ja sen arviointi 8 Yrittäjäksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa.

SISÄLLYS. Tämä opas on syntynyt yhteistyössä Vantaan uusyrityskeskuksen kanssa. 1 2011 SISÄLLYS sivu Minustako yrittäjä? 3 Yrittäjäarviotesti 4 Ideasta yritykseksi 5 Yrittämisen muodon valinta 6 uusi yritys 6 toimivan yrityksen osto 6 franchising 6 Yritysmuodot 7 toiminimi 7 avoin

Lisätiedot

Työelämäpassi Opiskelijan materiaali

Työelämäpassi Opiskelijan materiaali Työelämäpassi Opiskelijan materiaali 1 SISÄLLYSLUETTELO TE-KORTISTA LYHYESTI... 2 Kortin sisältö... 2 MODUULI 2: TYÖNHAUN ASIAKIRJAT... 3 Työhakemus... 3 Ansioluettelo... 5 Eri alojen toiveita ansioluettelon

Lisätiedot

www.merkonomit.net smyl@merkonomit.net (09) 827 5542

www.merkonomit.net smyl@merkonomit.net (09) 827 5542 SMYL ry:n jäsenlehti nro 1 12.3.2007 www.merkonomit.net smyl@merkonomit.net (09) 827 5542 YRITTÄJYYS Yrittäjyys nähdään usein talouden moottorina uuden luojana Sinustako Yrittäjä? TYKY-PÄIVÄ 12.5. TYKY-päivä

Lisätiedot

Miten järjestän onnistuneen yritysvierailun? Ykä Yritteliäs -hankkeen kokoama OPAS YRITYSTEN KÄYTTÖÖN

Miten järjestän onnistuneen yritysvierailun? Ykä Yritteliäs -hankkeen kokoama OPAS YRITYSTEN KÄYTTÖÖN Miten järjestän onnistuneen yritysvierailun? Ykä Yritteliäs -hankkeen kokoama OPAS YRITYSTEN KÄYTTÖÖN 2006 Sisällys 1 Miksi yritys-oppilaitosyhteistyötä? s. 2 2 Yhteydenotto koululta s. 4 3 Yrityksen esittelyn

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille

Hyvää työtä. Työelämäopas nuorille Hyvää työtä Työelämäopas nuorille 1 Sisällys Hyvää työtä työelämäopas nuorille 3 1. Sinä ja valinnat 4 2. Työnhaku 10 3. Ensimmäinen työpaikka 18 4. Ohjeita ongelmatilanteisiin 28 ISBN 978-952-5628-69-2

Lisätiedot

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ?

HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? HÄMEEN UUSYRITYSKESKUS RY MINUSTAKO YRITTÄJÄ? SISÄLLYSLUETTELO 4 LUKIJALLE 5 YRITTÄJYYDEN SYNTYTARINA 6 KÄSITYS YRITTÄJYYDESTÄ 7 AJATTELEMISEN AIHETTA 7 Minustako yrittäjä? 7 Yrittäjyyden asema tänään

Lisätiedot

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit

Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit 3 Nuorten koulutuksen yrittäjyyskasvatusmallit Valmiina kopiteltaviksi Ammatillisten perustutkintojen uusiin opetussuunnitelmiin on sisällytetty yrittäjyysopintoja viiden opintoviikon verran. Opintoviikkojen

Lisätiedot

Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön

Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön Opas koulujen ja yritysten yhteistyöhön Miksi yhteistyötä? 1. Suomi tarvitsee nuorensa nopeammin hyvään työelämään 2. Nuorella tulee olla paremmat mahdollisuudet tehdä koulutus- ja uravalintansa tietoon

Lisätiedot

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella.

Tämä opas on tuotettu Yksityisyrittäjäin Säätiön tuella. YRITYS Ohjaajan opas 4H-Yrityksen Ohjaajan opas on tarkoitettu 4H-Yrityksien ohjaajille. Opas auttaa tutustumaan nuoren 4H-Yritykseen ja saamaan vinkkejä ja ohjeita nuoren ohjaamiseen liittyviin asioihin.

Lisätiedot

Valmentajan opas. Osuuskunta

Valmentajan opas. Osuuskunta Valmentajan opas TEEMA KLUBI Osuuskunta Osuuskunta yhdessä yrittämistä Osuuskuntien suosio kasvaa! Yhä useampi nuori valitsee yritysmuodokseen osuuskunnan. Osuuskunta -klubi tutustuttaa yrittäjyyteen,

Lisätiedot

Ohjaajan opas. Hoksaa bisnes

Ohjaajan opas. Hoksaa bisnes Ohjaajan opas teema kerho Hoksaa bisnes Hoksaa bisnes -teemakerhossa lapset oppivat iloista yrittäjyyttä. Kerhossa ideoidaan porukalla palveluja ja tuotteita, joita myös markkinoidaan ja myydään. Kerholaisia

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Lähteet:

Mitä yrittäminen on? Lähteet: Sisällysluettelo Mitä yrittäminen on?...2 Yrittäjän ominaisuudet...3 2. Tehtävä:...3 Yrityksen perustamisen vaiheet...4 3. Tehtävä:...4 Liiketoimintasuunnitelmamalli...5 4. Tehtävä:...5 Yritysidea ja liikeidea

Lisätiedot

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti

Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti Riku Santti Kotiremontin ostajan 7 askelta Ostajaksi + Ostamisen resepti pikaopas Lue tästä oppaasta, miten remontin Ostajaksi opitaan ja mitkä ovat remontin ostamisen vaiheet. Jos ei osaa tehdä, voiko

Lisätiedot

MEIDÄN OMA JUTTU Projektin työkirja

MEIDÄN OMA JUTTU Projektin työkirja MEIDÄN OMA JUTTU Projektin työkirja TYÖKIRJA TEKEMISTÄTUKEMISTÄ Teksti: Saara Kallio-Kokko, Marja Kiijärvi-Pihkala, Terhi Koskelainen, Susanna Winter Nuorten Akatemia 2005 toimisto@nuortenakatemia.fi www.nuortenakatemia.fi

Lisätiedot

TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti

TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti Työnhakuopas maahanmuuttajille TYÖNHAKUOPAS Maahanmuuttajat yritysten resurssina -projekti Sisältö Lukijalle Lukijalle... 3 Työpaikat, työnantajat... 5 Ole valmis työnhakuun... 7 Työnhaku... 9 Oman osaamisen

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma. Haantio Sami RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma. Haantio Sami RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikan koulutusohjelma Haantio Sami RAKENNUSALAN YRITYKSEN PERUSTAMINEN JA JOHTAMINEN Opinnäytetyö Toukokuu 2015 OPINNÄYTETYÖ Toukokuu 2015 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Mitä minusta tulee isona?

Mitä minusta tulee isona? Mitä minusta tulee isona? 2 Helsingissä 2014 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Matti Ahlgren Kuvat: Matti Ahlgren, Dora Cheffi, Ilmari Huhtala Tekstit: Essi Vesterinen,

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet

VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet VERKKOTEHTÄVÄT Yrittäjyyden ja tuotteistamisen perusteet Christina Daous Yrittäjyys ja tuotteistaminen (5+5 op) Maaliskuu 2013 SISÄLLYS 1 Yrittäjyysajattelu - sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys 1 op 4 2 Yrityksen

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot