2. Uravaihtoehtona yrittäjyys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2. Uravaihtoehtona yrittäjyys"

Transkriptio

1 2. Uravaihtoehtona yrittäjyys Opintojen ohjaus Integraatio: yhteiskuntaoppi, psykologia Tässä jaksossa n Yrittäjyys n Yrittäjänä toimiminen n Yritysvierailu

2 Osio 2/1 Opintojen ohjaus 2. Uravaihtoehtona yrittäjyys Integraatio: yhteiskuntaoppi, psykologia Yrittäjyys Yrittäjyys on asenne, ajattelu- ja toimintatapa, joka ohjaa ihmisen toimintaa ja suhtautumista työhön ja työntekoon. Yrittäjyys Suomessa Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjämäinen asenne tarkoittaa muun muassa sitä, että ihminen tekee sen mitä lupaa, on oma-aloitteinen ja vastuuntuntoinen. Myös luovuus, joustavuus, sinnikkyys, innostus työhön ja halu menestyä työssä ovat ominaisuuksia, jotka kuuluvat yrittäjyyteen. Oman yrityksen perustajalta vaaditaan myös riskinottokykyä, kykyä sietää epävarmuutta ja taitoa tehdä päätöksiä. Yrittäjähän ei koskaan voi olla varma siitä, menestyykö yritys ja onnistuuko kaikki suunnitelmien mukaan. On uskallettava ottaa taloudellisia riskejä mutta on myös pystyttävä arvioimaan, minkälaisia riskejä itse pystyy kantamaan. Yrittäjällä on oltava malttia odottaa tuloksia. Kovasta työstä ei ehkä tule heti lainkaan palkkaa, mutta sitten kun yritys menestyy, voi yrittäjä saada työstään huomattavasti palkkatyötä paremmat tulot. Oman yrityksen toiminnan pyörittäminen vaatii monipuolisia taitoja. Se, että osaa tehdä tuotetta tai tuottaa palvelua, ei riitä. Yrittäjän on osattava markkinoida ja myydä sekä hoitaa kaikki yrityksen pakolliset velvoitteet. Jos yrittäjä palkkaa työntekijän, on perehdyttävä myös työsuhteen tuomiin velvoitteisiin. Kaikkea käytännön työtä yrittäjän ei kuitenkaan tarvitse tehdä itse. Hän voi ostaa toisilta yrittäjiltä palveluja, kuten kirjanpitopalveluja. Yrittäjä on kuitenkin itse vastuussa siitä, että kaikki sujuu laillisesti. Pk-yritys on alle 250 henkilön yritys henkilön yritykset ovat keskisuuria. Alle 50 työntekijän yritykset ovat pieniä ja alle 10 työntekijän yritykset mikroyrityksiä. 250 tai yli henkilöä työllistävät yritykset ovat suuryrityksiä. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on lähes yritystä, joista maa-, metsä- ja kalatalous yrityksiä noin Yrityksistä alle 10 työntekijän mikroyrityksiä on suurin osa, 93 prosenttia. Suomen kansantalouden kannalta pk-yritykset eli pienet ja keskisuuret yritykset ovat tärkeitä. Kaikissa yrityksissä työskentelee yhteensä noin 1,4 miljoonaa kokoaikaista työntekijää, joista 62 % eli yli työntekijää pk-yrityksissä. Yritysten 373 miljardin euron liikevaihdosta noin puolet syntyy pk-yrityksissä ja pk-sektorin osuus BKT:sta on reilu 40 prosenttia. Suomessa yrittäjiksi ryhdytään yleensä vuoden iässä. Suuntauksena on, että yrittäjäksi aletaan aikaisempaa nuorempana. Yrittäjien koulutustaso on noussut. Nykyisin jo yli puolet yrittäjiksi ryhtyvistä on ammatillisen tai akateemisen koulutuksen saaneita. (Lähde: Suomen Yrittäjät) Yrittäjällä on oltava tuntosarvet tulevaisuuteen, hänen on kyettävä ennakoimaan asioita ja muuttamaan suunnitelmia sen mukaan, miten ympäristö muuttuu.

3 Osio 2/2 Mitä sana yrittäjyys tuo mieleesi? Yrittäjä on mielestäni... Minustako yrittäjä? Omat ominaisuuteni: Yrittäjyys koulussa ja mitä se mielestäni sisältää? YRITTÄJYYS Yrittäjyydessä minua kiinnostaa/arveluttaa...

4 Osio 2/3 Keskustelkaa ryhmässä ja valitkaa viisi mielestänne tärkeintä ominaisuutta, jotka kuuluvat yrittäjyyteen. Mieti mitä ominaisuuksia näiltä yrittäjiltä vaaditaan? Annika Lind opiskeli yliopistossa kieliä ja perusti käännöspalveluja tarjoavan yrityksen. Annikan lisäksi yrityksessä työskentelee kolme kääntäjää. Lisäksi Annikalla on käytettävissään useita freelance-kääntäjiä, jotka tekevät Annikan firmalle töitä tarvittaessa. Mitä ominaisuuksia Annikalta vaaditaan käännöstoimiston yrittäjänä? Kirjoita kolme tärkeintä ominaisuutta ja perustelut. Esimerkiksi: Hyvää ammattitaitoa, koska asiakkaiden on voitava luottaa, että käännökset ovat laadukkaita. Rami Remes omistaa tilitoimiston, joka tarjoaa kirjanpitopalveluja yrityksille mutta myös erilaisille yhdistyksille. Mitä ominaisuuksia tilitoimistoyrittäjällä on hyvä olla? Kirjoita jälleen kolme ominaisuutta ja niille perustelut.

5 Osio 2/4 Mika ja Kaisa Laitinen ovat kahvilayrittäjiä. Heidän kahvilansa toimii aivan heidän kotikuntansa keskustassa. Aamupäivällä kahvilassa poikkeaa vanhempaa väkeä, lounasaikaan työssä käyviä aikuisia. Illansuussa kahvila täyttyy nuorista. Minkälaisia persoonia arvelet Mikan ja Kaisan olevan? Mitä ominaisuuksia vaaditaan kahvilayrittäjältä? Kirjoita myös tähän kolme ominaisuutta ja niille perustelut Lauri Hankosella on maatilayritys. Hän jalostaa oman tilan marjoista hilloja ja mehuja. Lisäksi marjoja myydään kesäisin suoraan asiakkaille. Ostajat voivat tulla myös itse poimimaan marjoja tilalta. Laurin tila menestyy hyvin: asiakkaita tulee kesäisin kauempaakin ja talvella tuotteet menevät aina kaupaksi viimeistä purkkia myöten. Minkälaisia taitoja ja ominaisuuksia arvelet Laurilla olevan. Minustako yrittäjä? Mitä sellaisia ominaisuuksia sinulla itselläsi on, joiden arvelisit olevan hyödyllisiä yrittäjän ammatissa?

6 Osio 2/5 Opintojen ohjaus Integraatio: yhteiskuntaoppi, psykologia 2. Uravaihtoehtona yrittäjyys Minustako yrittäjä? Yrittäjän ura kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Monelle nuorelle idea oman yrityksen perustamisesta syntyy jo kouluaikana, peruskoulussa, ammatillisessa koulussa tai lukiossa. Yrittäjyys on yksi varteenotettava tapa hyödyntää omaa osaamista ja kehittää sen pohjalta yritystoimintaa. Joillakin aloilla kouluttautuminen ammattiin ei välttämättä tarjoa perinteistä palkkatyötä, vaan alalle valmistautuvan on suuntauduttava alusta pitäen yrittäjäksi. Esimerkiksi kampaamoalalla ja useilla ns. luovilla aloilla varsin monet ammattilaiset työskentelevät itsenäisinä yrittäjinä. Jollekin yrittäjyys tulee tavallaan veren perintönä omasta perheestä. Yrittäjien lapset valitsevat usein yrittäjyyden myös omaksi urakseen. Joku saa kipinän yrittäjyyteen harrastuksista. Esimerkiksi hevosharrastus saattaa johtaa oman ratsastustallin perustamiseen, tietokonepelit pelien suunnitteluun tai käsityöharrastus käsityöyrityksen alkuun. Hyvä ammattitaito, innostus ja halu yrittää sekä kokemus työstä ja työelämästä luovat hyvää pohjaa oman yrityksen perustamiseen. Kuitenkin monia menestystarinoita on syntynyt, vaikka yrittäjällä ei olekaan ollut vielä kovin pitkä kokemus työelämästä. Yrittäjän uran valitseminen ja oman yrityksen perustaminen ovat kauaskantoisia päätöksiä, joiden kypsyttelyyn kannattaa pyytää neuvoja ja käyttää aikaa. Tutkimusten mukaan houkuttelevinta yrittäjäksi ryhtymisessä on se, että: voi olla oman itsensä pomo voi määritellä työtehtävät voi periaatteessa valita työajat on mahdollisuus rikastua. Yrittäjäksi ryhtymistä vastaan sen sijaan puhuvat muun muassa nämä seikat: toimeentulon epävarmuus yritys sitoo liikaa nykyinen elämäntilanne vapaa-ajan menetys Hyödyllinen linkki (Lähde: Uusyrityskeskukset)

7 Osio 2/6 Yrittäjyyden polkuja Oman yrityksen perustaminen luova työ (käsityön tekijä) keksintö (nörtti Pelle Peloton) oma osaaminen / ammatti (lääkäri) Yrittäminen on itsenäistä kaupallista toimintaa, jossa tuotteita tai palveluita myydään korvausta vastaan omalla riskillä. Yrittäjä vastaa itse omista kustannuksistaan, sosiaaliturvastaan ja liiketoiminnan kannattavuudesta. Yrittäjä ottaa vastuut itselleen ja saa vapauden toteuttaa liiketoimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla. Tärkein vastuu on tulojen hankkiminen. Kuka on oman kuntasi yritysasiamies? Oman yrityksen perustamista suunnittelevalle on tarjolla monta tietolähdettä. Maksutonta yrittäjyysneuvontaa tarjoavat kuntien yritysasiamiehet, Uusyritys keskukset ja Työ- ja elinkeinokeskukset. (www.uusyrityskeskus.fi, Pohdi parisi kanssa, miten yrittäjän työ eroaa palkkatyötä tekevän työstä? Valitkaa kummankin vastauksista viisi mielestänne tärkeintä asiaa. Mainitse kolme akateemista ja ammatillista tutkintoa, joista valmistuvat usein valitsevat yrittäjän uran. Haastattele yrittäjää Hahmottele yrittäjän muotokuva haastattelun perusteella kolmesta näkökulmasta: 1. Minkälainen persoona yrittäjä on? 2. Miten hän päätyi yrittäjäksi? 3. Mitä yrittäjän työ hänelle antaa? Keksi kuhunkin näkökulmaan ainakin viisi tarkentavaa kysymystä. Kirjoita haastattelun perusteella yrittäjän muotokuvan.

8 Osio 2/7 Opintojen ohjaus Integraatio: yhteiskuntaoppi, psykologia 2. Uravaihtoehtona yrittäjyys Yritysvierailusta kaikki irti Mitä yritys tekee? Kuka sen tuotteita ostaa? Paljonko yrittäjä saa palkkaa? Kuinka teille pääsee töihin? Muun muassa näihin kysymyksiin saa vastauksen, kun pääsee haastattelemaan yrittäjää tai yrityksessä työskenteleviä. Yrityksen seinien sisäpuolelle on mielenkiintoista kurkistaa ja yrittäjä on hyödyllistä tavata kasvokkain. Yritysvierailusta saa täyden hyödyn, kun valmistelut tehdään huolella. Seuraavassa on suunnitteluvinkkejä kolmeen eri tyyppiseen yritysvierailuun. Yhteistä tutustumiskäynneille on, että oppilaat itse valitsevat vierailulle teemat. Tärkeää on saada myös yrityksen edustajat innostumaan vierailusta. Aineistoa voidaan työstää myöhemmin luokassa omin voimin. Yritysvierailun antia voidaan hyödyntää useassa oppiaineessa ja vierailu voidaan toteuttaa usean oppiaineen yhteistyönä. Kohdeyrityksinä on kolme eri tyyppistä yritystä: 1. Yrittäjävetoinen pk-yritys. Yritys voi olla hyvinkin pieni, jos se edustaa oppilaita kiinnostavaa toimialaa. 2. Keskisuuri yritys, jossa isäntänä voi toimia joku yrityksen johtoon kuuluva henkilö. 3. Keskisuuri tai suuri yritys, jolla on paljon kansainvälistä toimintaa. Isäntänä henkilöstöhallinnosta vastaava tai henkilöstökysymyksistä tietävä johdon edustaja. Näin valmistelu etenee: 1. Yritysten valinta, ennakkotutustuminen ehdokkaisiin 2. Luokan oman esittelyn valmistelu 3. Yhteydenotto yritykseen ja vierailusta sopiminen 4. Vierailuun valmistautuminen 5. Vierailupäivän ohjelman laatiminen 6. Jälkipuinti ja jatkotyöskentely 7. Yhteistyön jatkaminen

9 Osio 2/8 Opettajan tehtävä 1. Yrityksen valinta Opettajan tehtävä: Listaa kymmenen paikkakunnalla toimivaa, eri toimialoja edustavaa yritystä, joista valintaa voidaan ruveta tekemään. Listalle mukaan yritysten nimet, lyhyt maininta mikä on yrityksen toimiala tai mitä se tekee. Lisäksi www-osoitteet. Oppilaat valitsevat pareittain 1 3 eri tyyppistä yritystä, joihin he haluaisivat tutustua. Jos mahdollista, yrityksistä haetaan perustietoja jo tässä vaiheessa netin kautta. Valitaan oppilaiden tekemistä ehdotuksista kolme suosituinta, eri tyyppistä tai eri toimialoja edustavaa yritystä. Jokainen pari kertoo myös, mitä haluaisi yrityksestä tietää. Päätetään yhdessä, mihin yrityksiin otetaan yhteyttä. Valitaan vierailulle teemat. Teemat valitaan sen mukaan, mitä oppilaat haluavat yrityksistä tietää. Teeman lisäksi voidaan käsitellä muitakin aihepiirejä. Esimerkkejä teemoista: Työpaikka yrityksessä? Miten yritykseen pääsee töihin/työharjoitteluun/tet-jaksolle? Miten TET-paikkaa tai kesätyötä haetaan? Yrittäjän työ? Minkälaista on yrittäjän työ? Yrityksen asiakkaat kuka tuotteet ostaa? 2. Oman luokan esittely Jos halutaan päästä yritykseen vierailulle, on kohteliasta kertoa yrityksen edustajille, keitä vierailulle on tulossa ja miksi yritykseen halutaan tulla käymään. Ideoidaan ryhmässä tai pareittain, miten luokka esittäytyy. Jos luokalla on esimerkiksi oma nettisivu, sen tietoja ja tekstiä voi hyödyntää myös tässä. Vastaanottajasta pitäisi kuitenkin tuntua siltä, että esittely on tehty juuri häntä varten ja juuri tähän tarkoitukseen, joten kannattaa miettiä, mitä asioita nostetaan esille. Valmiin esittelyn pituus on enintään yksi A4-liuska. Oppilaat laativat ryhmissä oman luokan esittelyn. Kaikki esittelyt käydään läpi ja niistä valitaan parhaat palat lopulliseen esittelyyn.

10 Osio 2/9 3. Yhteydenotto yritykseen ja vierailusta sopiminen Valmistelevien toimien jälkeen luokka päättää, miten yritykseen otetaan yhteyttä. Opettaja voi hoitaa yhteydenoton halutessaan kokonaan itse. Vinkkejä: Lähetetään sähköposti tai soitetaan yrityksen toimitusjohtajalle tai toimitusjohtajan sihteerille tai assistentille. Mitä pienempi yritys, sitä varmemmin toimitusjohtaja on käytettävissä. Mutta yhteyttä voi ottaa myös esimerkiksi henkilöstöpäällikköön, markkinointipäällikköön tai tiedottajaan, he ohjaavat tarvittaessa oikean yhteyshenkilön puheille. Sähköpostissa kerrotaan kohteliaasti ja reippaasti, että luokka haluaisi tutustua yritykseen ja kysytään, milloin yritysvierailu sopisi yrityksen aikatauluun. Toisena vaihtoehtona voidaan esittää, että yrityksen edustaja saapuu koululle kertomaan yrityksen toiminnasta. Sähköpostiin liitetään luokan esittely PDF-muodossa. Myös linkki luokan omille nettisivuille on kiinnostava lisä. Luokka laatii yhteydenottokirjeen, mutta sähköposti on hyvä lähettää opettajan sähköpostiosoitteesta, vaikka allekirjoittajana olisikin koko luokka. Sähköpostin lähettämisen jälkeen kannattaa vielä soittaa yritykseen. Henkilökohtainen yhteydenotto varmistaa, että vierailukutsu saadaan. Opettaja sopii vierailun ajankohdan ja käytettävissä olevan ajan. Samalla kysytään kuka tai ketkä yrityksestä ovat paikalla, onko mahdollista haastatella yrityksen työntekijää ja kuka on vierailun yhdyshenkilö. Samalla voi vielä kertoa, mistä oppilaat ovat kiinnostuneita. Kannattaa kysyä myös, pääseekö yrityksessä kokeilemaan jotakin tekemistä tai haastattelemaan käytännön tekijöitä. 4. Vierailuun valmistautuminen luokassa Valitaan henkilö, joka toimii luokan puhemiehenä vierailun aikana. Hän esittelee vierailun aluksi lyhyesti vierailijat, oppilaat ryhmänä ja opettajan nimeltä. Hän myös kiittää vierailun isäntiä vierailun päätteeksi. Ehdokkaat esittelijäksi. Esittelijän valinta.

11 Osio 2/10 BONUS-tehtävä Yhden ryhmän tehtävänä voi olla lehtijutun kirjoittaminen vierailusta. Juttua voidaan tarjota julkaistavaksi paikallislehdessä. Rohkeasti vain yhteys paikallislehden päätoimittajaan, jonka kanssa sovitaan jo etukäteen toimitettavasta aineistosta. Vinkkejä jutun toimittamiseen: Uutisjuttu Mekkalan koulun yritysvierailusta Puuhakas Oy:öön Valitse jutun näkökulma: Voit nostaa kärkeen esimerkiksi sen, minkälaista uutta tietoa oppilaat saivat yrityksen toiminnasta ja/tai yrittäjän ammatista. Voit nostaa kärkeen myös sen, miksi Puuhakas Oy haluaa esitellä toimintaansa oppilaille. Mikä muu voisi olla jutun kärkenä? Kun olet valinnut jutun näkökulman, mieti, ketä haluat haastatella? Haastatteletko vain yrittäjää vai myös joitakin muita henkilöitä? Valitse haastateltavasi jutun näkökulman mukaan. Mieti kysymyksiä ennakolta. Kuuntele haastattelutilanteessa tarkasti ja kysy tarvittaessa lisää. Juttusi näkökulma voi muuttua uusien tietojen valossa. Haastattele myös vierailijoita, 1 2 hyvää kommenttia vierailusta myös oppilailta. Kokoa taustatietoa yrityksestä esimerkiksi yrityksen nettisivuilta. Mieti myös, minkälaista kuvitusta aiot käyttää. Ota valokuvat tai pyydä jotakuta toista kuvaajaksi.

12 Osio 2/11 5. Vierailupäivän ohjelma Hyvin valmisteltu vierailu sujuu mallikkaasti. Joko luokan edustaja tai opettaja ottaa yhteyttä yrityksen yhteyshenkilöön. Tiedustellaan, ketkä ovat isäntinä ja mitä vierailun ohjelmaan sisältyy. Laaditaan vierailun ohjelma ja aikataulu Mekkalan lukion ykköset Puuhakas Oy:ssä Klo 13 Klo Kokoontuminen koululla, suuntana Puuhakas Oy Tervetuloa, Puuhakas Oy:n toimitusjohtaja Tahvo Tervo Mekkalan tiimin esittely, Tiina Tattinen Yrityksen esittely, Tahvo Tervo Kysymyksiä yrittäjälle Tuntumaa työhön Tehdaskierroksella päästään kokeilemaan, miten vaatteet syntyvät, Oppaana työnjohtaja Tuuli Tervo Aikaa kysymyksille ja haastatteluille Klo Kiitokset päivästä, Mekkalan puolesta, Tiina Tattinen Muista ottaa mukaan muistiinpanovälineet! 6. Jälkipuinti ja jatkotyöskentely Hyödynnetään yrityksessä tehdyt muistiinpanot aineistona. Ryhmät laativat yritysvierailun perusteella raportit, jotka voivat olla joko pelkkiä tekstejä tai sisältää myös kuvamateriaalia. Raportit lähetetään sähköpostitse myös yrityksen yhteyshenkilöille. Mukaan liitetään mahdolliset kuvat. Aineisto toimitetaan myös koulun nettisivuille, jos sivusto on käytettävissä. 7. Yhteistyön jatkaminen Hyvin sujunut yritysvierailu voi olla lähtölaukaus myös luokan ja yrityksen jatkoyhteistyölle. Esimerkiksi: TET-paikkoja yrityksestä (Työelämään tutustumisjakso) TET-paikkojen kartoitus vierailun aikana yrityksen toiveet TET:iin tulijoista oppilaiden toiveet yritykselle jatkosta sopiminen: milloin paikoista voi tarkemmin kysellä Sponsorointia esim. leirikoulua tai muita tapahtumia varten Sponsoroinnissa on kaksi osapuolta ja molempien pitää siitä hyötyä. Yritysvierailun aikana voidaan tiedustella, onko yrityksellä halukkuutta tukea luokan retkiä tai muuta toimintaa ja mitä luokalla on tarjottavanaan vastapalvelukseksi.

13 Osio 2/12 Yritysvierailulle totta kai! Oppilaan tehtävä Mikä yritys kiinnostaa? Valitse parisi kanssa kolme mielestänne kiinnostavinta, eri tyyppistä yritystä, joihin haluatte tutustua. Voitte hakea lisätietoa yrityksistä yritysten nettisivuilta. Voit ehdottaa vierailukohteiksi myös muita kuin opettajan listalla olevia yrityksiä. Yritys 1: nimi Mikä yrityksessä kiinnostaa? Mitä haluat tietää? Muita toiveita yritysvierailulle? Yritys 1: nimi Mikä yrityksessä kiinnostaa? Mitä haluat tietää? Muita toiveita yritysvierailulle? Yritys 1: nimi Mikä yrityksessä kiinnostaa? Mitä haluat tietää? Muita toiveita yritysvierailulle?

14 Osio 2/13 Oman luokan esittely Jos halutaan päästä yritykseen vierailulle, on kohteliasta kertoa yrityksen edustajille, keitä vierailulle on tulossa ja miksi yritykseen halutaan tulla käymään. Ideoikaa ryhmässä tai pareittain, miten luokka esittäytyy. Jos luokalla on esimerkiksi oma nettisivu, sen tietoja ja tekstiä voi hyödyntää myös tässä. Vastaanottajasta pitäisi kuitenkin tuntua siltä, että esittely on tehty juuri häntä varten ja juuri tähän tarkoitukseen, joten kannattaa miettiä, mitä asioita nostetaan esille. Valmiin esittelyn pituus on enintään yksi A4-liuska. Vinkkejä: Vastaanottaja ei tunne koulua, joten siitä kannattaa kertoa muutamalla sanalla. Luokan esittelyssä voi käyttää mielikuvitusta ja luovuutta. Yrityksen edustajan eli kirjeen vastaanottajan pitää tulla vakuuttuneeksi, että vieraat kannattaa ottaa vastaan ja että oppilaat ovat kiinnostuneita kuulemaan yrityksen toiminnasta. Kannattaa esittää myös toiveita, mitä yritysvierailulta odotetaan, mitä halutaan päivän aikana tehdä ja ketä kaikkia halutaan tavata. Hyvät ideat tuottavat varmasti tulosta. Miettikää myös, miten luokan esittelyä voisi kuvittaa. Ainakin nämä asiat esille: Keitä olemme, mistä tulemme? Mitä osaamme? Mitä haluamme tietää yrityksestä? Mitä haluaisimme tehdä yrityksessä?

15 Osio 2/14 Ensitietoa yrityksestä netin kautta Lähes kaikilla yrityksillä on nykyisin omat kotisivut. Monille yrityksille nettisivut ovat myös tärkeä markkinointi- ja tiedotuskanava. Yrityksen nettisivuilta saa yleensä hyvän kuvan yrityksen toiminnasta. Yritysvierailulla voi näitä tietoja syventää. Tutustu siis ennakolta yritykseen netissä. Etsi vastaukset yrityksen nettisivuilta yksin tai parisi kanssa: Yrityksen nimi ja yritysmuoto? Mitä yritys tekee? Ketkä ovat sen asiakkaita? Missä yritys toimii? Kuka on yrittäjä ja/tai ketkä yrityksen omistavat? Paljonko yrityksellä on työntekijöitä? Mikä mielestäsi yrityksessä on kiinnostavinta ja mikä yllättävintä? Minkälaisen kuvan yrityksestä sait www-sivujen perusteella? Muuta kiinnostavaa? Esim. havaintoja sivujen teksteistä ja ulkoasusta.

16 Osio 2/15 Miettikää pareittain kysymyksiä yritysvierailua varten. Vastaajana voivat olla yrittäjä tai muu yrityksen johtoon kuuluva henkilö sekä yrityksen työntekijä: 1. Kysymyksiä yrittäjälle/toimitusjohtajalle hänen työstään? 2. Kysymyksiä yrityksen toiminnasta ja asiakkaista? 3. Kysymyksiä mahdollisuudesta päästä yritykseen töihin tai harjoittelijaksi? 4. Kysymyksiä yrityksen työntekijälle hänen työstään? Kysymykset käydään yhdessä läpi ja kaikki kysymykset kootaan yhteen. Sovitaan, miten kysymykset vierailun aikana esitetään. Jos mahdollista, varaudutaan ottamaan myös valokuvia yritysvierailusta. Yrityksestä on kuitenkin varmistettava vierailun aluksi, saako esimerkiksi tuotantotiloissa kuvata. Kysymykset voidaan myös lähettää yritykseen ennakolta. Tehtävä yrityksessä: Jaetaan teemat, mistä ryhmät raportoivat. Esimerkiksi: 1. Yrittäjän työ, yrittäjän haastattelu 2. Yrityksen esittely, yrittäjähaastattelu 3. Millaista on olla työssä yrityksessä, työntekijän haastattelu 4. Vapaa aihe 5. Valokuvaus vierailun aikana, toteutetaan mahdollisuuksien mukaan kuvaussuunnitelma: minkälaisia kuvia ryhmät haluavat oman raporttinsa kuvitukseksi Yritysvierailusta juttu paikallislehteen Kirjoita juttu yritysvierailuaineiston perusteella ja tarjoa juttua julkaistavaksi. Rohkeasti vain yhteys paikallislehden päätoimittajaan, jonka kanssa sovitaan jo etukäteen toimitettavasta aineistosta. Vinkkejä jutun toimittamiseen: Uutisjuttu meidän luokkamme yritysvierailusta Puuhakas Oy:öön Valitse jutun näkökulma: Voit nostaa kärkeen esimerkiksi sen, minkälaista uutta tietoa saitte yrityksen toiminnasta ja/tai yrittäjän ammatista. Voit nostaa kärkeen myös sen, miksi yritys haluaa esitellä toimintaansa yritykselle. Mikä muu voisi olla jutun kärkenä? Kun olet valinnut jutun näkökulman, mieti, ketä haluat haastatella? Haastatteletko vain yrittäjää vai myös joitakin muita henkilöitä? Valitse haastateltavasi jutun näkökulman mukaan. Mieti kysymyksiä ennakolta. Kuuntele haastattelutilanteessa tarkasti ja kysy tarvittaessa lisää. Juttusi näkökulma voi muuttua uusien tietojen valossa. Haastattele myös vierailijoita, 1 2 hyvää kommenttia vierailusta myös oppilailta. Kokoa taustatietoa yrityksestä esimerkiksi yrityksen nettisivuilta. Mieti myös, minkälaista kuvitusta aiot käyttää. Ota valokuvat tai pyydä jotakuta toista kuvaajaksi.

17 Osio 2/16 Opintojen ohjaus Integraatio: yhteiskuntaoppi, psykologia 2. Uravaihtoehtona yrittäjyys Minustako yrittäjä? Testaa ja ylläty! Uusyrityskeskukset kautta maan ovat aloittavan yrittäjän apuna. Seuraava testi on muokattu Uusyrityskeskuksen materiaalista. Yrittäjän persoonaan liitetään tiettyjä luonteenpiirteitä, joiden testaaminen on työlästä. Ohessa on yksinkertainen testi, jossa on esitetty erilaisia väittämiä. Mieti, miten itse suhtaudut niihin ja vastaa kyllä, ehkä tai ei. Muista olla rehellinen. 1. Innostun hyvistä ideoista, vaikka ne olisivat epävarmoja. Kyllä Ehkä Ei 2. Kun haluan jotain, asetan itselleni selkeät tavoitteet sen saavuttamiseksi. 3. Kun kohtaan ongelmia, löydän kyllä keinot niiden ratkaisemiseksi. 4. Kun olen kiinnostunut jostakin asiasta, mietin sitä vaikka öisin. 5. Mietin usein miten asiat voisi tehdä toisin. 6. Minulla on taipumus taistella auktoriteetteja vastaan. 7. Nautin usein yksinäisistä hetkistä. 8. Minulla on uusia erilaisia ideoita. 9. Minulla on vahva halu menestyä. 10. Minun ei ole vaikea pitää uudenvuoden päätöksiäni. 11. Tutkin tuntemattomia aiheita oppiakseni uutta. 12. Nautin järjestyksestä. 13. Osaan toimia vaistonvaraisesti. 14. Olen itsevarma. 15. Olen luonteeltani positiivinen. 16. Olen luonteeltani sisukas. 17. Olen sopeutumiskykyinen. 18. Olen utelias. 19. Ystävät pitävät minua jääräpäisenä. 20. Ongelmat ovat minulle haasteita. 21. Minun on helppo selviytyä tunnepuolen takaiskuista. 22. Tutkin tarkkaan tekemäni virheet ja otan opikseni. 23. Uskallan ottaa riskejä. 24. Yleensä teen asiat omalla tavallani. 25. Olen valmis uhrauksiin, jos tulevaisuudessa on mahdollista saada tuloksia. Seuraavalla sivulla ohje pisteiden laskemiseksi.

18 Osio 2/17 Minustako yrittäjä? Laske kyllä-, ehkä- ja ei-vastausten määrä seuraavasti: Kyllä, 3 pistettä Ehkä, 2 pistettä Ei, 0 pistettä Laske pisteet yhteen pistettä: Sinussa on yrittäjäainesta! pistettä: Sinussa on yrittäjäaineista, mutta tarvitset kannustusta. Ehkä myös lisää koulutusta ja työkokemusta ennen kuin aloitat yrittäjänä pistettä: Mieti tarkkaan, haluatko yrittäjäksi yksin. Alle 37 pistettä: Todennäköisesti viihdyt paremmin palkkatyössä kuin yrittäjänä. Lähde: Kuosmanen Risto. Oma yritys. Opas yrityksen perustajalle.

19 Yrittäjä on luova, rohkea ja tykkää työstään

20 Oman yrityksen perustamisessa tarvitaan

21 Minustako yrittäjä-testi Kyllä Ehkä Ei 1. Innostun hyvistä ideoista, vaikka ne olisivat epävarmoja. 2. Kun haluan jotain, asetan itselleni selkeät tavoitteet sen saavuttamiseksi. 3. Kun kohtaan ongelmia, löydän kyllä keinot niiden ratkaisemiseksi. 4. Kun olen kiinnostunut jostakin asiasta, mietin sitä vaikka öisin. 5. Mietin usein miten asiat voisi tehdä toisin. 6. Minulla on taipumus taistella auktoriteetteja vastaan. 7. Nautin usein yksinäisistä hetkistä. 8. Minulla on uusia erilaisia ideoita. 9. Minulla on vahva halu menestyä. 10. Minun ei ole vaikea pitää uudenvuoden päätöksiäni. 11. Tutkin tuntemattomia aiheita oppiakseni uutta. 12. Nautin järjestyksestä. 13. Osaan toimia vaistonvaraisesti. 14. Olen itsevarma. 15. Olen luonteeltani positiivinen. 16. Olen luonteeltani sisukas. 17. Olen sopeutumiskykyinen. 18. Olen utelias. 19. Ystävät pitävät minua jääräpäisenä. 20. Ongelmat ovat minulle haasteita. 21. Minun on helppo selviytyä tunnepuolen takaiskuista. 22. Tutkin tarkkaan tekemäni virheet ja otan opikseni. 23. Uskallan ottaa riskejä. 24. Yleensä teen asiat omalla tavallani. 25. Olen valmis uhrauksiin, jos tulevaisuudessa on mahdollista saada tuloksia.

22 Monta tapaa aloittaa yritystoiminta

23 Franchising-yritys toimii ketjussa

24 Oman yrityksen perustamisen vaiheet

25 Franchising-yrittäjäksi Asiakas saa samanlaisen tuotteen ja palvelun kaikista saman ketjun yrityksistä. Franchising-antaja valvoo, että suunnitelmia ja toimintaohjeita noudatetaan. Franchising-yrittäjä pyörittää yritystä ketjun toimintamallin mukaisesti yrittäjäriskillä. Franchising-antaja luovuttaa oikeuden käyttää liikeideaa. Oikeus maksaa. Franchising-yrittäjä saa liikeidean ja valmiin toimintamallin käyttöönsä. Franchising-antaja kehittää liikeidean. - esim. pitsan valmistus ja myynti Franchising-yrittäjä haluaa yrittäjäksi, mutta hänellä ei ole omaa liikeideaa.

26 Franchising tarjoaa valmiin liikeidean

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009

Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009 Aina kannattaa yrittää! Suomen Yrittäjät 2009 24.2.2009 1 Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä,

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com AINA KANNATTAA YRITTÄÄ ohjeita esityksen pitäjälle futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätiedon paketti laajennetulle työssäoppijoille 1. Tässä opintojaksossa painotetaan työelämätaitoja ja yrittäjyyttä. Lisäksi käsitellään lyhyesti oman talouden suunnittelua.

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

Just duunit. Kevät 2015

Just duunit. Kevät 2015 Just duunit Kevät 2015 Just duunit Mitä tehdään? Perustetaan yritys. Miten tehdään? Keksitään yritysidea. Perustetaan yritys. Laaditaan kirjallinen yrityssuunnitelma. Toteutetaan! Just duunit: Tavoite

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

Minun tulevaisuuteni. 3. Arvaa, mikä työ! A. mistä asioista koulutuksen käynyt tietää.

Minun tulevaisuuteni. 3. Arvaa, mikä työ! A. mistä asioista koulutuksen käynyt tietää. Minun tulevaisuuteni 3. Arvaa, mikä työ! Ohessa on ammattilaisten kuvauksia omasta koulutuksestaan. Päättele tai ota selvää, A. mistä asioista koulutuksen käynyt tietää. B. mihin töihin kuvattu koulutus

Lisätiedot

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ

AINA KANNATTAA YRITTÄÄ AINA KANNATTAA YRITTÄÄ kalvosarja www.yrittajat.fi futureimagebank.com futureimagebank.com futureimagebank.com 1 Mitä yrittäminen on? Laajasti määriteltynä yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA:

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN 2009 2010 / TOIMINTASUUNNITELMA: Pälkäneen kunta Perusopetuksen luokat 6-9, Pälkäneen lukio Koordinaattori: Jussi Vilanen-Arkimies Opetuksen järjestäjän (koulu/ kunta/seutu)

Lisätiedot

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille

Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille Yrityspalat poimittaviksi Aineopintojen yrityspalat yläkoululaisille ja lukiolaisille -oppimateriaaliin on poimittu tietoa yrittäjyydestä, yrittäjänä

Lisätiedot

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa

Lingon & Blåbär. pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär pähkinänkuoressa Lingon & Blåbär (L&B) on tarjonnut ruotsalaista suunnittelua olevia laadukkaita vaatteita koko perheelle vuodesta 1996 lähtien. Tänä päivänä

Lisätiedot

Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille

Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille Yritysvierailut: verkostoitumista ja tietoa nuorille Nuorten työelämätaidot ja syrjimätön työelämä koulutus 9.11.2012 Yritysvierailut eri tarkoituksiin Kysy pois! Tutustutaan yrityksen kokonaisvaltaiseen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Kummiyritystoiminta on konseptoitu ja pilotoitu Tulevaisuuden ammattiosaajat pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa vuosina 2012-2014 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 54 Jäsenyrityksiä 116 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Tehtäväpaketti. Kysyttävää tehtävistä, kisan kulusta tai nettisivujen käyttämisestä? Ota yhteyttä os. reiluluokka@kuvalehdet.fi

Tehtäväpaketti. Kysyttävää tehtävistä, kisan kulusta tai nettisivujen käyttämisestä? Ota yhteyttä os. reiluluokka@kuvalehdet.fi Tehtäväpaketti Koululaisen Reilu luokka 2009 -kilpailu jakautuu neljään aihealueeseen: minä, kaverit, meidän luokka ja meidän koulu. Jokaiseen aihealueeseen liittyy tehtäviä, joista koostuu kisan aikana

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin?

Haastateltavan nimi: Ajankohta: Tehtävä: Valmistaudu haastatteluun ja varmista, että sinulla on selkeä näkemys/vastaus seuraaviin kysymyksiin? TYÖPAIKKAHAASTATTELU Voit käyttää tätä työpaikkahaastattelun käsikirjoitusta apuna haastattelutilanteessa. Tulosta käsikirjoitus ja tee omia merkintöjä ennen haastattelua, sen kuluessa ja haastattelun

Lisätiedot

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN

EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN EVÄSPAKETTI OPISKELIJAN TYÖSSÄOPPIMISEEN TYÖSSÄOPPIMINEN 1. Neuvottele ensin opettajan kanssa Kerro opettajalle minne työpaikkaan aiot soittaa. Työpaikka: Puhelinnumero: Varaa itsellesi - rauhallinen

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Ammattiportfolio. Projektiin liittyvät seuraavat kurssit:

Ammattiportfolio. Projektiin liittyvät seuraavat kurssit: Ammattiportfolio Ammattiprojektissa tutustutaan 3 5 ammattiin. Lisäksi projektin on tarkoitus auttaa löytämään omia vahvuuksia ja helpottaa tulevaa ammatinvalintaa. Projekti antaa myös valmiuksia työnhakuun.

Lisätiedot

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi)

Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tet-muistiinpanolomake: oma työskentely ja ammatin esittely (kaksipuolinen paperi) Oppilaan nimi Luokka: Ohjeet tet-jaksolle Tässä nipussa ohjeita sekä kaksi paperia, jotka palautat opolle: Tiedote sinulle ja huoltajalle: ei tarvitse palauttaa kenellekään. Tet-muistiinpanolomake: oma

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen haasteet

Henkilöstön kehittämisen haasteet Henkilöstön kehittämisen haasteet Ratkaisuja pk-yrityksien osaamisen lisäämiseen Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 5.10.2010 Toimitusjohtaja Anssi Kujala 5.10.2010 1 Helsingin Yrittäjät Tarkoituksena

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia

Sanomalehtiviikko. Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Sanomalehtiviikko Sanomalehtiviikon 2014 tehtäväehdotuksia Esiopetukseen, 3. 7.2.2014 ala- ja yläkouluun sekä lukioon ja ammatilliseen oppilaitokseen Sanomalehtiviikko: esiopetus Vastatkaa vuoronperään

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 1 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 2 Tuotetaan käytännöstä tietoa yhdessä Käytännön kuvaamisen tarkoituksena on

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2007

Nuorisotutkimus 2007 Nuorisotutkimus 2007 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin maaliskuussa 2007 nettikyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETTUJEN YRITTÄJYYS. VTT, Kehittämispäällikkö Timo Aro 18.4.2012

KORKEASTI KOULUTETTUJEN YRITTÄJYYS. VTT, Kehittämispäällikkö Timo Aro 18.4.2012 KORKEASTI KOULUTETTUJEN YRITTÄJYYS VTT, Kehittämispäällikkö Timo Aro 18.4.2012 Yrittäjyys tilastojen takana Lähde: Suomen Yrittäjät ry Suomessa on noin 270 000 yritystä Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin

Lisätiedot

Näkökulma freetyöhön. 12.3.2014 Viestintätoimisto Hermes 1

Näkökulma freetyöhön. 12.3.2014 Viestintätoimisto Hermes 1 Näkökulma freetyöhön Tiina Komi Viestintätoimisto Hermes Ky tiina.komi@kolumbus.fi Puh. 040 5634768 Tervetuloa kotisivuilleni: www.kolumbus.fi/tiina.komi 12.3.2014 Viestintätoimisto Hermes 1 Esityksen

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Miten järjestän onnistuneen yritysvierailun? Ykä Yritteliäs -hankkeen kokoama OPAS YRITYSTEN KÄYTTÖÖN

Miten järjestän onnistuneen yritysvierailun? Ykä Yritteliäs -hankkeen kokoama OPAS YRITYSTEN KÄYTTÖÖN Miten järjestän onnistuneen yritysvierailun? Ykä Yritteliäs -hankkeen kokoama OPAS YRITYSTEN KÄYTTÖÖN 2006 Sisällys 1 Miksi yritys-oppilaitosyhteistyötä? s. 2 2 Yhteydenotto koululta s. 4 3 Yrityksen esittelyn

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 30.5.2012 Oulu 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Oulun seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa ja ammattiopistossa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Kokemuksia Tampereen kuntakokeilusta. 5.6.2015 Työllisyysfoorumi hotelli Rosendahl Palvelupäällikkö Mari Toivonen

Kokemuksia Tampereen kuntakokeilusta. 5.6.2015 Työllisyysfoorumi hotelli Rosendahl Palvelupäällikkö Mari Toivonen Kokemuksia Tampereen kuntakokeilusta 5.6.2015 Työllisyysfoorumi hotelli Rosendahl Palvelupäällikkö Mari Toivonen Päämäärää kohti kulkiessaan ihminen joutuu usein muuttamaan suuntaa. Paulo Coelho Tavoite

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS

OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS 1 YRITTÄJYYSKASVATUS TAPAINLINNAN KOULUSSA OSALLISTUVA KANSALAISUUS JA YRITTÄJYYS AIHEKOKONAISUUS Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys on yksi opetussuunnitelman perusteiden mukaisista aihekokonaisuuksista.

Lisätiedot

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset

Attitude 2012. Pirkanmaan tulokset Attitude 2012 Pirkanmaan tulokset Kyselyn taustaa Kohderyhmänä toisen asteen toisen vuosikurssin opiskelijat Vastaajia yhteensä 379 12 lukiosta ja ammatillisesta oppilaitoksesta Tampereen kaupunkiseudulta

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

KASILUOKKA. Koulutusvalinnat ja sukupuoli

KASILUOKKA. Koulutusvalinnat ja sukupuoli KASILUOKKA Koulutusvalinnat ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on rohkaista nuoria tekemään koulutusvalinnat omien kykyjen ja kiinnostuksen kohteiden perusteella sukupuolen ja siihen liitettyjen

Lisätiedot

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin.

Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. Ma Tänään tutustumme sanomalehteen ja sen eri osastoihin. 3. 4. Mitä sanomalehteä luet? Etsi lehdestä seuraavat perustiedot: a) lehden nimi b) ilmestymisnumero c) irtonumeron hinta d) päätoimittaja e)

Lisätiedot

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille

Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Lahjan Päivä 2006: Lahjoita iloa kaikille aisteille Kerro kokemuksia ja mielipiteitä Lahjan Päivästä. Tänä vuonna kampanjaa vietetään uudella konseptilla ja senkin vuoksi on tärkeää kuulla sinun mielipiteesi

Lisätiedot

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014

Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja. MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Videotuotantojen kilpailutuksen käsikirja MASSIVE Helsinki / TrueStory 11.9.2014 Ja kaikki alkoi suunnittelusta... Ennen kilpailutusta mieti tarkkaan, että mihin tarkoitukseen videotuotanto tulee ja mitä

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa Suomen Franchising-Yhdistys ry. (SFY) Yhdistys on perustettu 1988 Vuonna 2013 yhdistys vietti 25-juhlavuotta teemalla 1000 uutta yritystä

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme.

MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. MaTänään otamme selvää, minkälaista sanomalehteä luemme. Etsi lehdestä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: a) Mikä on lehden nimi? b) Mikä on lehden ilmestymisnumero? c) Kuka on lehden päätoimittaja? d)

Lisätiedot

Onnistu työhaastattelussa. Leena Erola

Onnistu työhaastattelussa. Leena Erola Onnistu työhaastattelussa Leena Erola Haastattelun tarkoitus Työnantaja selvittää haastateltavan Osaamisen Motivaatio, sitoutuminen Työyhteisöön sopivuuden, oikea tyyppi Haastateltava saa tietoa Tehtävänkuvasta

Lisätiedot

Taivas+Helvettikirjan. opetuksessa. Opettajan ohje. One on One Publishing Oy, Henry Fordin Katu 6, 00150 Helsinki www.taivasjahelvetti.

Taivas+Helvettikirjan. opetuksessa. Opettajan ohje. One on One Publishing Oy, Henry Fordin Katu 6, 00150 Helsinki www.taivasjahelvetti. Taivas+Helvettikirjan käyttäminen opetuksessa Opettajan ohje Taivas+Helvetti Taivas+Helvetti Vol. 1 julkaistiin vuonna 2013 ja sen suosio ylitti kaikki odotukset. Lukijat inspiroituivat kirjan rehellisistä

Lisätiedot

HAAGA-HELIA:. Yrittäjyydestä Yrittäjyydellä Yrittäjille. Tarja Römer-Paakkanen, MMT dos. Yrittäjyyden yliopettaja

HAAGA-HELIA:. Yrittäjyydestä Yrittäjyydellä Yrittäjille. Tarja Römer-Paakkanen, MMT dos. Yrittäjyyden yliopettaja HAAGA-HELIA:. Yrittäjyydestä Yrittäjyydellä Yrittäjille Tarja Römer-Paakkanen, MMT dos. Yrittäjyyden yliopettaja Oma yritys Wanha Satama 19.-20.3.2013 HAAGA-HELIA kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen

Lisätiedot

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa!

VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! VAnkasti verkossa! Löydät Internetistä kotibilekuvia, joissa esiinnyt. Mitä ajattelet kuvista? 1) SIISTII! 2) EVVK 3) En pidä siitä, että kuviani laitetaan nettiin ilman lupaani Internetiin laitettua kuvaa tai aineistoa

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi

Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa. www.franchising.fi Suomen Franchising-Yhdistys ry:n tietopaketti: Franchising Suomessa Suomen Franchising-Yhdistys ry. (SFY) Yhdistys on perustettu 1988 Vuonna 2013 yhdistys viettää 25-juhlavuotta teemalla 1000 uutta yritystä

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen

YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10. Auvo Turpeinen YRITTÄJYYSINFO torstai 17.10 Auvo Turpeinen Uusyrityskeskus toiminta: Elinkeinoelämän perustama yhteistoimintajärjestö 31 alueellista yhdistystä, yli 80 neuvontapistettä Suomessa vuodesta -89 saakka Jäseninä

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012

Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa. Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Asiakasrajapinnasta kasvu - ja kehitysvoimaa Antti Karjula Tulevaisuuden Kasvupolut Oy 27.3.2012 Oma Yritys 2012 Omat kokemukset reilun 15 vuoden ajalta Olen toiminut käytännön myyntityön parissa ja hoitanut

Lisätiedot

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu

Alustava liiketoimintasuunnitelma. Miksi alustava LTS? Ajattele vaikkapa näin. Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu Alustava liiketoimintasuunnitelma Hyvin suunniteltu on jo melkein puoleksi perustettu 15.1.2013/LTPT1013 22.4.2013/EO1213 HM Miksi alustava LTS? Jäsennetään ja selvennetään aiotun yritystoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä?

Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä ikinä? Mitkä ammatit sinua kiinnostavat? Mitkä asiat ilahduttavat sinua? Mitkä asiat ovat sinulle vaikeita? Miten niitä voisi helpottaa? Kenet haluaisit tavata? Miten normaalista koulupäivästä tulisi paras koulupäivä

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS)

Cross-Border Citizen Scientists (CBCS) Businessteeman yrittäjyyspaja 2013 CrossBorder Citizen Scientists (CBCS) TERVETULOA! Elena Ruskovaara LUT 1 Yrityspajan ohjelmaa ja teemoja Suunnitellaan pienryhmissä kuvitteellinen rajan pinnassa toimiva

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy

More is More. Yksin vai yhdessä 11.12.2012. Harri Meller/JSL Partners Oy More is More Yksin vai yhdessä 11.12.2012 Harri Meller/JSL Partners Oy Valmentaja: Harri Meller Yli 30 vuoden kokemus liike-elämästä, tukkukaupan ja vähittäiskaupan myynnistä ja markkinoinnista sekä maahantuonnista

Lisätiedot

lehtipajaan! Opettajan aineisto

lehtipajaan! Opettajan aineisto Tervetuloa lehtipajaan! Opettajan aineisto Opettajalle Ennen kuin ryhdyt lehtipajaan lue myös oppilaan aineisto Lehtipaja on tarkoitettu tt 3.-6.-luokkalaisille l ill Voit käyttää aineistoa myös 1.-2.-luokkalaisille,

Lisätiedot

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni

Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä. 8.2.2010 Paasitorni Workshop: Verkostot ja niiden merkitys sihteerin/assistentin työssä 8.2.2010 Paasitorni Verkostot sihteerin ja assistentin työssä ammatilliset yhdistykset kollegat muissa yrityksissä henkilökohtaiset kontaktit

Lisätiedot

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä

Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä 1 Kehitys- ja urakeskustelu urakehitysmahdollisuuksien ja uudelleensijoittumisen edistäjänä Miten tuloksellisia keskusteluja työurasta käydään? Mistä hyvä työurakeskustelu koostuu? Miksi urakehitysmahdollisuuksista

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN NIMI PÄIVÄYS YT2 ALOITTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMA LITE Tämä työkirja on tarkoitettu yrityksen perustamista suunnitteleville henkilöille ja soveltuu parhaiten

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ

KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ KOULUTUKSEN YHTEYTTÄ ALAN AMMATTIEN TYÖNKUVIIN ON VAIKEA NÄHDÄ Studentum.fi:n tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2013 TIETOA TUTKIMUKSESTA Studentum.fi Studentum.fi aloitti toimintansa vuoden

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti

U N E L M +1 +1. Motivaatio Hyvinvointi. Pohdintakortti ONKS U N E L M I? I! Motivaatio Hyvinvointi Raha Pohdintakortti KÄDEN TAIDOT Käden taidot ovat nykyään tosi arvostettuja. Työssäoppimisjakso vakuutti, että tää on mun ala ja on siistii päästä tekee just

Lisätiedot

Suomen kielen itseopiskelumateriaali

Suomen kielen itseopiskelumateriaali Selma Selkokielisyyttä maahanmuuttajille (OPH) Suomen kielen itseopiskelumateriaali Nimi: Ryhmätunnus: Tutkinto: Tämä opiskelumateriaali liittyy alakohtaiseen lähiopetuspäivään. Kun olet osallistunut lähiopetukseen

Lisätiedot

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut

Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut Joensuun seutu Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy Yrityksen parhaaksi Josekin neuvontapalvelut www.josek.fi Josek on yrityksiä varten Josek palvelee kaikkia Joensuun seudun yrityksiä, niin toimintaansa

Lisätiedot

Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa. Tilastollinen tarkastelu

Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa. Tilastollinen tarkastelu Nuorisoyrittäjyys Euroopassa ja Suomessa Tilastollinen tarkastelu 1 Eurofound: Youth Entrepreneurship in Europe (2015) 2 Yrittäjyyttä toivottavana ja mahdollisena uravaihtoehtona pitävät 15-34-vuotiaat

Lisätiedot

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi

Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi Näy netissä! Hio LinkedIn profiilisi kuntoon ja paranna näkyvyyttäsi 19.10.2015 1 Agenda Lyhyesti atalentista Miksi LinkedIn Profiilin hionti Kansikuva Otsikko Yhteystiedot Summary Skills Kiinnostuksenkohteet

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan?

Minkälaista yhteistyötoimintaa luontaishoitoalalla mielestäsi tarvitaan? Oulussa 19.3.2013 LUONTAISHOITOALAN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ Kyselytutkimuksen lähtökohtana on kartoittaa luontaishoitoalan toimijoiden tarvetta yhteistoimintaan Pohjois-Pohjanmaan alueella. Tämän tutkimuksen

Lisätiedot

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2

Agenda. Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi. Jari Juslén 2014 2 Jari Juslén 2014 1 Agenda Sähköpostimarkkinoinnin ongelmat Sähköpostimarkkinoinnin mahdollisuudet Automaattinen sähköpostimarkkinointi Jari Juslén 2014 2 Sähköpostimarkkinoijan pahimmat virheet Ajatus,

Lisätiedot

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus

Kävijäkysely 6.-7.9.2007. Helsingin Messukeskus Kävijäkysely 6.-7.9.007 S&A päivät ät Helsingin Messukeskus Business to Business Mediat Oy Kävijäkysely S & A päivät 6.-7.9.007, Helsingin Messukeskus Vastaajia 5 Tutkimus toteutettiin internet-kyselynä,

Lisätiedot

Avaimia hoivayrittäjyyteen 1 liiketoimintaosaamisesta

Avaimia hoivayrittäjyyteen 1 liiketoimintaosaamisesta Avaimia hoivayrittäjyyteen 1 liiketoimintaosaamisesta perustuen Imatralla 8.3.2011 pidettyyn Avaimia hoivayrittäjyyteen -koulutukseen ja keskusteluun. Kouluttajina yrityspalvelujohtaja Ismo Pöllänen ja

Lisätiedot

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3)

YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) YLEINEN AMMATINVALINNAN PERUSTE OPISKELIJOILLE 1(3) Ammatin sisällöllinen kiinnostavuus 34 40 21 4 1 4,00 Ammatin hyvä imago 35 41 14 8 3 10 55 25 10 38 37 23 3 44 44 12 35 22 26 9 9 10 50 40 60 40 8 32

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT

HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON OPINTOPIIRIKORTIT Tähän korttipakkaan on koottu apukeinoja opinto-piirityöskentelyä varten. Voitte noudattaa ohjeita järjestelmällisesti tai soveltaa niitä vapaasti haluamallanne

Lisätiedot

Ajanvarauspalvelu. T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen

Ajanvarauspalvelu. T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen Ajanvarauspalvelu T-111.5006 Konseptointi ja käsikirjoitus Einopekka Laurikainen Joonas Laurikainen Idea Ajanvarauspalvelumme ideana on yhdistää kaikki kunnan palvelut yhteen sivustoon, jolloin palvelujen

Lisätiedot

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015

Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Kauppakamarin kysely: Miten Venäjän talousromahdus ja -pakotteet vaikuttavat suomalaisiin yrityksiin? 17.2.2015 Laaja valtakunnallinen otanta Kyselyyn vastasi lähes 1700 kauppakamarien jäsenyritystä eri

Lisätiedot

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija Mari Huupponen, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari BUUSTIa kansainvälistymisestä, Lahti 9.4.2015 Aiheitamme tänään 1. Ruotsin markkinat

Lisätiedot

LEONARDO DA VINCI, IVT SENTRE

LEONARDO DA VINCI, IVT SENTRE LEONARDO DA VINCI, IVT SENTRE Taito ja yrittäjyys oman yrittäjyyden pohdintaa kansainvälisen työssäoppimisjakson avulla SENTRE 15 perustutkinto-opiskelijaa: peruskoulutus ja näyttötutkinto alat: tekstiili,

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA

VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA VASTAANOTTOKESKUKSESSA TOIMIVILLE VAPAAEHTOISILLE VAPAAEHTOISTOIMINTA PANSION VASTAANOTTOKESKUKSESSA Olemme Punaisen Ristin Ruissalon osaston vapaaehtoisia Punainen Risti ja Punainen Puolikuu tunnetaan

Lisätiedot

julkaiseminen verkossa

julkaiseminen verkossa julkaiseminen verkossa SuPerin webmastereiden koulutuspäivä Viestintä-Piritta Piritta Seppälä Vuosi 2015 www.viestintapiritta.fi viestintä-pirittan piritta @piritta Sosiaalisen median kouluttaja ja asiantuntija

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset

Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Mun tulevaisuus! Nuorisokyselyn ensimmäiset tulokset Kyselyn tavoite selvittää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia ammattiin, opiskeluun sekä opintojen sisältöihin ja oppimisympäristöihin (Mun koulu!) liittyviä

Lisätiedot

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli

SEISKALUOKKA. Itsetuntemus ja sukupuoli SEISKALUOKKA Itsetuntemus ja sukupuoli Tavoite ja toteutus Tunnin tavoitteena on, että oppilaat pohtivat sukupuolen vaikutusta kykyjensä ja mielenkiinnon kohteidensa muotoutumisessa. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot