TOIMINTAKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 203

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma 6 Tase 7 Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 8 Tasetta koskevat liitetiedot Liitetiedot henkilöstöstä ja hallinnosta 4 Tilintarkastuskertomus 6 Hallintoneuvoston lausunto 7

3 . Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 203 ei tuonut toivottua piristystä Suomen taloustilanteeseen, vaan yleistä toimintaympäristöä leimasi edelleenkin varovaisuus ja epävarmuus. Härkätien Puhelin Oy jatkoi kuitenkin määrätietoisesti oman toiminta-alueensa valokuituverkon rakentamista investointien painopisteen siirtyessä nyt Koskelle. Vuoden hyvä uutinen oli valokuitumyynnin vauhdittuminen. Etenkin syrjäisemmillä seuduilla aletaan ymmärtää, miten iso merkitys valokuidun tarjoamilla varmoilla ja tehokkailla tietoliikenneyhteyksillä on oman kodin viihtyvyyteen ja kylän elinvoimaisuuteen. Suhteellisesti paras tulos saavutettiin Tarvasjoen Liedonperällä, missä rakennetun alueen talouksista 90 % liittyi uuteen verkkoon. Vauhdittunut valokuituliittymien myynti nosti liikevaihdon euroon, jossa kasvua on 6,4%. Kustannusleikkaukset käänsivät liiketuloksen 0.92 euroa positiiviseksi (vrt v. 202). Suunta on nyt oikea, mutta paluu osinkoja jakavaksi yhtiöksi ei silti toteutunutkaan vielä tänä vuonna: Härkätien Puhelin Oy oli näet mukana vajaan 2 %:n omistusosuudella yhdentoista operaattorin perustamassa Datame Oy:ssä, joka ajautui syksyllä konkurssiin. Tämä tuotti satunnaisiin eriin kirjatun euron tapppion, joka sisältää osakkeiden, vaihtovelkakirjojen ja Auran 4G-tukiasemien alaskirjaukset sekä takauskuluja ja luottotappioita. Edellisestä johtuen tilikauden kokonaistulos on tappiollinen eli euroa. Kertaluonteisia tappioita tarkasteltaessa pitää muistaa, että Härkätien Puhelin Oy on edelleen erittäin vakavarainen yhtiö ja tätä varallisuutta on kertynyt, koska aiemminkin on otettu riskiä lähtemällä mukaan perustamaan mm. Radiolinjan ja DNA:n kaltaisia start-up-yrityksiä. Datame Oy:n tilanteeseen liittyvien hankaluuksien selvittäminen ja sen tuottamia palveluita käyttäneiden asiakkaiden siirto muualle oli voimia sitova urakka, joka on nyt ohi. Kun pöytä on puhdas, voimme jatkaa uudella innolla eteenpäin. Kiitokseni työtovereille, hallinnolle ja asiakkaille miellyttävästä yhteistyöstä. Marttilassa Jouni Jaakkola

4 2 2. Hallituksen toimintakertomus Investointeja tehtiin vuonna 203 yhteensä euroa, mikä on 3 % edellisvuotta enemmän. Investoinnit kohdistuivat lähes kokonaisuudessaan valokuituverkkoon. Runkokaapelointia tehtiin Kosken Talolassa ja Koivukylässä n. 5 km. Kosken keskustassa tehtiin,3 km valokuituverkko Kasperintiehen rajoittuvalla alueella kaivuyhteistyössä kunnan ja sähköyhtiön kanssa. Tapalan suunnan siirtoviemäriverkon yhteyteen rakennettiin kuituverkkoa lähes 4 km. Tarvasjoen Liedonperän keskusta-alueen kuidutus (n. 6 km) ja Marttilan Heikolan kuidutus (n. 4,5 km) sisälsivät alueita, joista vanha kupariverkko piti poistaa, koska vanhat linjat olivat osin ripustettu Fortum Oyj:n purettaviin pylväslinjoihin. Investointien poistokäytäntöä täsmennettiin tehostamalla samalla kustannusseurantaa. Valokuituverkon aktiivilaitteiden poistoaika on 5 vuotta ja valokuituverkon passiivilaitteiden 20 vuotta. Kuitu kotiin (ftth) ratkaisujen tukemiseksi Härkätien Puhelin Oy on modernisoinut omalla kustannuksellaan liittymän tilanneiden taloyhtiöiden verkot asuntoihin saakka, ellei niissä ole valmiina valokuitua. Myös tämä osa on kirjattu investointina ja poistoina passiivilaitteisiin. Markkinointiponnistuksista merkittävin oli valokuitumyyntiä vauhdittanut Runsaskuituista kesää kampanja. Viestiä maustettiin jakamalla paikallisten kauppiaiden tarjoamia runsaskuituisia välipalakeksejä asiakastilaisuuksien, toritapahtumien, kuntajuhlien ja suoramarkkinoinnin yhteydessä. Kosken Pankkitalolta vuokrattiin esittelytila, jossa voi tutustua uusiin palveluihin. Sosiaalista mediaa käytettiin markkinoinnin lisäksi mm. kesätyöntekijöiden ja myymäläämme murtautuneiden rikollisten etsinnöissä, koska monipuolinen ja menestyksekäs viestintä tukee markkinointia. Mainittakoon, että murtovarkaita esittelevä video tai viesti levisi 24 tunnissa Facebook-sivulle. Liittymämäärät kasvoivat etenkin valokuitulaajakaistan ja kaapelitelevision osalta. ADSL-liittyjille alettiin tarjota entistä nopeampia liittymiä (Ripeä-Ripeämpi-Ripein) niin, että määräaikaissopimuksen tehneille kokonaishinta on muita edullisempi. Kupariverkon liittymien väheneminen johtui osin liittyjien siirtymisestä valokuituun, mutta suurempi osa vaihtoi mobiiliratkaisuihin. LAAJAKAISTA- LIITTYMÄT Muutos Muutosprosentti Kuparilaajakaista (ADSL) % Valokuitu laajakaista % 4G-liittymät (WiMAX) % PUHELINLIITTYMÄT Lankaliittymät (sis. ISDN) % VoIP-liittymät % KAAPELITELEVISIO /IPTV KTV-liittymät % IPTV-liittymät %

5 3 Datame Oy:n konkurssi tiivisti omaa yhteistyötämme DNA:n kanssa, sillä Auran entisen 4G-verkon liittyjien lisäksi piti löytää uusi ratkaisu niille asiakkaille, jotka olivat hankkineet keväällä lanseeraamamme 3G-tikut tai Rivakka CDMA-liittymät. Datame Oy:n konkurssin takia tehtiin yhteensä euron alaskirjaukset. Televisiopalvelut paranivat sekä kaapelitelevision että IPTV:n osalta. Kosken valokuiduttaminen toi sinne myös modernin kaapelitelevisioverkon. Marttilassa ja Tarvasjoella olleet vanhat kaapelitelevisioverkot siirrettiin valokuituun jo vuonna 202, joten nyt kaikissa keskustaajamissa on samantasoiset palvelut. IPTV:n osalta palvelutarjonta parani merkittävästi, kun Anvia Television kanssa solmittiin syksyllä sopimus Watson-palvelun edustuksesta. Vuoden 20 lopulla hankittu Telesten MyCast laitteisto poistui käytöstä, jolloin tallennusmuisteja lukuun ottamatta koko laitteisto lisensseineen poistettiin taseesta. Watsonin ansiosta IPTV:stä odotetaan tulevan vuonna 204 merkittävä valokuitumyyntiä vauhdittava palvelu. Henkilöstön määrä vuoden lopussa oli kokoaikaista ja 2 osa-aikaista henkilöä. Kesätyöntekijöitä palkattiin yhteensä 6. Valokuiturakentaminen loi uusia työpaikkoja, mutta vastaavasti niitä väheni, kun palkanlaskenta ja osa muustakin taloushallinnosta päätettiin ulkoistaa paikalliseen tilitoimistoon. Taloushallinnon ja tietohallinnon osalta voidaan jatkossa ehkä löytää uutta yhteistyötä niiden neljän Finnet-yhtiön kanssa, joiden kanssa siirryimme vuoden 203 tärkeimmässä yhteisessä projektissa käyttämään DataPrisma Oy:ltä hankkimaamme laskutusjärjestelmää. Hallinto: Härkätien Puhelin Oy:n yhtiökokous pidettiin Marttilassa. Uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi valittiin Elisa Koho edesmenneen Tapani Sintosen tilalle. Yhtiökokoukselle luvattu Hyvä hallintotapa (Corporate Governance) ohjeistus esiteltiin hallintoneuvostolle syyskokouksessa. Hallintoneuvosto kokoontui kahdesti ja hallitus kertaa. Hallinnon kevätseminaari pidettiin laivaseminaarina yhdessä kuntapäättäjien kanssa. Teemana oli Millaisen tulevaisuuden me teemme? Seminaari selkeytti näkemään, miten yhtenevät intressit ovat kunnilla ja Härkätien Puhelin Oy:llä, joka televiestinnän keinoin tukee oman alueen viihtyvyyttä, turvallisuutta ja monipuolistuvaa palvelutarjontaa, tukien näin myös yritystoimintaa ja koko alueen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Härkätien Puhelin Oy:n hallituksen puheenjohtaja Aimo Suikkanen valittiin uudelleen myös Finnet-liiton puheenjohtajaksi. Tilivuoden tulos vuodelta 203 oli tappiollinen ,78 euroa (vrt. vuoden 202 voitto ,49 euroa). Hallitus esittää, että tulos siirretään Edellisten tilikausien voitto / tappio tilille, eikä osinkoa jaeta. Alkaneen vuoden näkymät ovat edellistä valoisammat, koska Datame Oy:n aiheuttamista tappioista huolimatta voimme jatkaa vakavaraisena yhtiönä ja paljon oppineina työtämme keskittyen nyt aiempaa selkeämmin valokuituverkon rakentamiseen ja liittymämyyntiin. Palvelua kehitetään panostamalla mm. vanhempien asiakkaiden auttamiseen ja opastukseen uusien palveluiden käyttämisessä. Kilpailun kiristymisestä huolimatta pyrkimys on kasvattaa valokuituliittymien myyntiä ja saavuttaa vuonna 204 kasvavista investoinneista ja poistoista huolimatta positiivinen tulos.

6 4 Liikevaihdon rakenteen kehitys Perusmaksut Liikennetuotot Vuokrat Asennus&korjaus Laitemyyn= Muut Liikevaihdon jakauma 203 Perusmaksut Liikennetuotot Vuokrat Asennus&korjaus Laitemyyn4 Muut Liikevaihdon kehitys

7 5 Kulurakenteen kehitys Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Kulujen jakauma 203 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Kulujen kehitys

8 6 T U L O S L A S K E L M A LIIKEVAIHTO , ,42 Liiketoiminnan muut tuotot 9 695, ,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,27 Varaston muutos , ,5 Ulkopuoliset palvelut , , , ,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,87 Eläkekulut , ,89 Henkilösivukulut , , , ,67 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,58 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeisä , ,68 0, ,58 Liiketoiminnan muut kulut , ,5 LIIKEVOITTO 0 92, ,98 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 0, ,00 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,8 Muut korko- ja rahoitustuotot 76 38, ,62 Arvonalentumiset vaiht. vastaavien rah.arvopaper , ,90 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,6-087, ,47 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,49 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut ,44 0,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,49 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys ,00 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,49

9 7 T A S E T A S E AAVAA VASTAAVAA VÄT VASTAAVAT PYSYVÄT VASTAAVAT neettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet 27 22, , , ,06 ut pitkävaikutteiset Muut pitkävaikutteiset menot menot 2 598, , , ,0 neelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueet 6 557, , , ,65 Rakennukset ja Rakennukset rakennelmat ja rakennelmat 25 43, , , ,83 Koneet ja kalustokoneet ja kalusto , , , ,0 Muut aineelliset Muut hyödykkeet aineelliset hyödykkeet 0, ,0047, ,33 0, ,49 0, ,49 joitukset Sijoitukset , , , ,30 VÄT VASTAAVAT PYSYVÄT VASTAAVAT , , , ,95 UVAT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT ihto-omaisuusvaihto-omaisuus 46 88, , , ,97 amiset itkäaikaiset Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset Lainasaamiset 0,00 0, , ,00 yhytaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Myyntisaamiset , , , ,72 Lainasaamiset Lainasaamiset 0,00 0, , ,03 Siirtosaamiset Siirtosaamiset 5 72, , , ,595 67, ,4 57, ,89 hoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja Muut osuudet osakkeet ja osuudet , , , ,9 Muut arvopaperit Muut arvopaperit , , , , , ,77 982, ,68 hat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , , , ,23 UVAT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT , , , ,77 AAVAA YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,72 ATTAVAA VASTATTAVAA PÄÄOMAOMA PÄÄOMA akepääoma Osakepääoma , , , ,97 ikurssirahastoylikurssirahasto , , , ,55 rarahasto Vararahasto , , , ,47 ut rahastot Muut rahastot , , , ,65 ellisten tilikausien Edellisten voittotilikausien voitto , , , ,02 ikauden voitto Tilikauden / tappio voitto / tappio , , , , , ,49 982, ,5 PÄÄOMAOMA PÄÄOMA , , , ,5 PÄÄTÖSSIIRTOJEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ KERTYMÄ , , , ,50 S PÄÄOMA VIERAS PÄÄOMA tkäaikainen Pitkäaikainen Palautettavat tilaajamaksut Palautettavat tilaajamaksut 8 595, , , ,57 hytaikainen Lyhytaikainen Ostovelat Ostovelat , , , ,29 Muut velat Muut velat , , , ,90 Siirtovelat Siirtovelat 28 86, , ,3 2 89,3 hytaikainen vieras Lyhytaikainen pääoma vieras pääoma , , , ,50 S PÄÄOMA VIERAS PÄÄOMA , , , ,07 ATTAVAA VASTATTAVAA YHTEENSÄ YHTEENSÄ , , , ,72

10 8 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimisperusteet Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on kirjattu taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Telelaitteiden suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan perusteella. Taseen muiden käyttöomaisuuserien kuin telelaitteiden suunnitelman mukaiset poistot lasketaan EVL:n maksimipoistojen suuruisina. Sijoitukset Sijoitukset ja käyttöomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuus ja rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkina-arvoon. Myyntituotot ja oikaisuerät Myyntituotot 709 2, ,8 Oikaisuerät , ,76 Liikevaihto , ,42 HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut Henkilöstön palkat , ,32 Hallinnon palkkiot 40,00 220,00 Eläkekulut 85 3, ,95 Muut henkilösivukulut 9 364, ,32 Palkat ja henkilösivukulut yhteensä , ,59 Aktivoidut palkat ja henkilösivukulut , ,92 Henkilöstökulut tuloslaskelmassa , ,67 Henkilöstöä tilivuonna keskimäärin 2 3

11 9 SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET Kuluvan käyttöomaisuuden ja aktivoitujen muiden pitkävaikutteisten menojen suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hankintamenosta arvioidun taloudellisen vaikutusajan mukaisin tasapoistoin tai menojäännöspoistoina. Valokuitulaitteiden poistoaikaa on mutettu 2 vuodesta viiteen vuoteen. Valokuituverkon hankintahinnasta on tilikaudella siirretty omaksi poistoryhmäkseen valokuitulaitteet. Arvioidut taloudelliset poistoajat ovat: Pitkävaikutteiset menot 0 vuotta Tasapoisto Pitkävaikutteiset menot, lisenssit 5 vuotta Tasapoisto Rakennukset 7 % Menojäännöspoisto - pl. toimistorakennukset 4 % Menojäännöspoisto Siirtoverkosto ja keskuslaitteet 2 vuotta Tasapoisto Valokuituverkko 20 vuotta Tasapoisto Valokuitulaitteet 5 vuotta Tasapoisto Koneet ja kalusto 25 % Menojäännöspoisto Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 000 euroa, on kirjattu vuosikuluksi, elleivät ne liity suurempaan aktivoitavaan kokonaisuuteen. Investoinnit tilivuonna Telelaitteet , ,97 Tilaajalaitteet 0, ,38 Muut koneet ja kalusto 5 52, ,29 Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin yhteensä , ,64 Investoinnit tilivuonna yhteensä , ,64 Suunnitelman mukaiset poistot tilivuonna Aineettomat hyödykkeet 2 420, ,40 Rakennukset ja rakennelmat 7 74, ,27 Telelaitteet , ,55 Tilaajalaitteet 040, ,79 Kuljetuskalusto 5 743, ,35 Muut koneet ja kalusto , ,22 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä , ,58 Satunnaiset kulut 7 200,4 0,00 Arvonalentumiset 27 07,78 0,00 Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset , ,58 Verotuksessa tehtyjen ja suunn. muk. poistojen erotus Koneiden ja kaluston poistoero , ,50 Poistoeron muutos koneet ja kalusto ,00 0,00 Poistoero yhteensä , ,50

12 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy osinkotuottoja omistusyhteysyrityksistä, pankkitilien, myyntisaamisten ja veronpalautuksen korkoja, rahoitusomaisuusarvopapereiden tuotto-osuus, rahoitusarvopapereiden myyntivoitot ja osakkeiden arvonmuutokset Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Osinkotuotot 0, ,00 0, ,00 Tuotot muista pysyvistä vastaavista Osinkotuotot 43 25, ,8 Korkotuotot 777,50 467, , ,8 Tuotot vaihtuvista vastaavista Korkotuotot rahoitusarvopapereista , ,07 Muut korkotuotot 8 30,26 9 2,4 Muut rahoitustuotot 9 065, , , ,62 Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkokulut 0, 36,06 Arvonmuutokset , ,90 Muut rahoituskulut 4 523,4 05, , ,96 Rahoitustuotot ja -kulut 8 889, ,47

13 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT POISTOT Aineettomat hyödykkeet Kirjanpitoarvo , ,56 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot , ,40 Arvonalennukset ,60 0,00 Kirjanpitoarvo , ,6 Maa- ja vesialueet Kirjanpitoarvo , ,65 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,65 Rakennukset ja rakennelmat Kirjanpitoarvo , ,0 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot -7 74, ,27 Kirjanpitoarvo , ,83 Telelaitteet Kirjanpitoarvo , ,59 Lisäykset , ,97 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot , ,55 Kirjanpitoarvo , ,0 Tilaajalaitteet Kirjanpitoarvo , ,77 Lisäykset 0, ,38 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot - 040, ,79 Kirjanpitoarvo , ,36 2 Kuljetuskalusto Kirjanpitoarvo , ,39 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot , ,35 Kirjanpitoarvo , ,04 Muut koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo , ,53 Lisäykset 5 52, ,29 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot , ,22 Romutukset -2 90,59 Kirjanpitoarvo , ,60 Aineelliset hyödykkeet yhteensä Kirjanpitoarvo , ,03 Lisäykset , ,64 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot , ,8 Romutukset ja arvonalentumiset 2 90,4 0,00 Kirjanpitoarvo , ,49

14 2 3 Oma pääoma Tilikauden voitto OSAKKUUSYRITYS Kotipaikka Y-tunnus Omistusosuus % Auranmaan Aluetietoverkko Oy Marttila , , ,85 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET Lkm Hankintameno Kontaktia Oy, Helsinki 5 kpl 840,94 Kosken Osuuspankki, Koski TL kpl 50,46 - lisäosuuspääoma 0 000,00 Länsilinkki Oy, Turku 30 kpl ,79 Marttilan Osuuspankki, Marttila kpl 50,46 - lisäosuuspääoma 00,00 Tarvasjoen Osuuspankki, Tarvasjoki kpl 50,46 - lisäosuuspääoma 0 000,00 Salon Seudun Puhelin Oy 26 kpl 8 770,40 Luottokunta 00,00 FNE-Finland Oy 750 kpl ,00 Datame Oy * 927 kpl 0,00 Yhteensä ,5 * Datame Oy on hakeutunut konkurssiin 203. Osakkeiden hankintahinta on kirjattu satunnaisiin kuluihin tuloslaskelmalle. RAHOITUSOMAISUUS Rahoitusomaisuuteen sisältyy joukkovelkarjalainoja ja julkisesti noteerattuja osakkeita, joiden kirjanpito- ja markkina-arvot ovat: Joukkovelkakirjalainat Kirjanpitoarvo , ,77 Markkina-arvo , ,0 Julkisesti noteeratut osakkeet Kirjanpitoarvo , ,9 Markkina-arvo , ,00 Loppu rahoitusomaisuus on pankkisaamisia, jotka ovat likvidejä varoja.

15 3 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma , ,97 Muutokset Osakepääoma , ,97 Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto , ,55 Muutokset Ylikurssirahasto , ,55 Vararahasto Vararahasto , ,47 Muutokset Vararahasto , ,47 Liittymismaksurahasto Liittymismaksurahasto , ,65 Muutokset Liittymismaksurahasto , ,65 Edellisten tilikausien voitto Voitto edellisiltä tilikausilta , ,22 Siirto osingonjakoon 0,00 0,00 Omien osakkeiden ostaminen , ,20 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,02 Tilikauden voitto / tappio , ,49 OMA PÄÄOMA , ,5 OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Yhtiön osakepääoma ,97 euroa jakaantuu 2696 osakkeeseen, ja osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kaikki osakkeet ovat samaa osakelajia, ja niillä on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä on yhteensä 22 kappaletta. Omat osakkeet Yhtiö on tilikauden aikana ostanut omia osakkeita seuraavasti: Määrä kpl Suoritettu vastike Osuus äänistä % ,36,26 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Edellisten tilikausien voitto , ,22 Omien osakkeiden hankinta , ,20 Tilikauden voitto / tappio , ,49 Yhteensä voitonjakokelpoiset varat , ,5 MUUT VASTUUT Datame Oy:n vaihtovelkakirjalainat * 0, ,00 Datame Oy:n vakuudeton lyhytaikainen laina * 0, ,33 Takaus Datame Oy:n puolesta ** 0, ,00 Yhteensä ,33 * Datame Oy on hakeutunut konkurssiin v Saamiset on kirjattu arvottomina satunaisiin kuluihin. ** Reaalisoituneet takausvastuut on kirjattu satunnaisiin kuluihin.

16 4 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ HALLINTONEUVOSTO erovuoro Puheenjohtaja Terho Vähätalo yrittäjä Tarvasjoki 204 Varapuheenjohtaja Hannu Levonen maanviljelijä Koski Tl 205 Ari Aaltonen yrittäjä Tarvasjoki 205 Ari Anttila toimitusjohtaja Koski Tl 204 Heikki Eskola maanviljelijä Marttila 206 Terttu Kattelus maanviljelijä Koski Tl 205 Pentti Kemppi terveydenhoitaja Tarvasjoki 206 Pentti Mäki yrittäjä Marttila 204 Ulla Nummila maaseutuasiamies Marttila 206 Heikki Pietilä yrittäjä Koski Tl 206 Petri Prusila yrittäjä Marttila 205 Elisa Koho yrittäjä Tarvasjoki 204 Varajäsenet Jari Kankaanpää yrittäjä Marttila 205 Esa Hentula toimitusjohtaja Tarvasjoki 204 Jorma Lehto liikkeenharjoittaja Koski Tl 205 Anne Räsänen palvelupäällikkö Tarvasjoki 204 Juhani Mäkelä maanviljelijä Marttila 206 Tuija Välimaa tuotepäällikkö Koski Tl 206 HALLITUS Puheenjohtaja Aimo Suikkanen kunnallisneuvos Koski Tl 204 Varapuheenjohtaja Hannu Kerko toimitusjohtaja Marttila 205 Esa Heinonen yrittäjä Tarvasjoki 206 Turkka Mäenpää myyntipäällikkö Tarvasjoki 206 Olli Raunio toimitusjohtaja Koski Tl 204 Janne Ylitalo yrittäjä Marttila 205 TOIMITUSJOHTAJA Jouni Jaakkola toimitusjohtaja HENKILÖKUNTA Jonna Heikkilä toimistopäällikkö Eila Ahokas asiakasneuvoja, osa-aikainen Erno Hildén käyttöpäällikkö Tuomo Vesala ATK-asiantuntija Mika Rauhala myyntiedustaja Juhani Koskela verkkopäällikkö Marko Heikkilä tietoliikenneasentaja Tero Kankare tietoliikenneasentaja Mika Kuukkala tietoliikenneasentaja Jari Malmlund tietoliikenneasentaja Juha Katila verkkosuunnittelija Noora Heinonen siivooja, osa-aikainen TILINTARKASTAJAT Eeva Karkkola KPMG Oy Ab

17 5 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA Kassakirja ATK-Ostolaskureskontra ATK-Päiväkirja ATK-Pääkirja Tasekirja TOSITTEIDEN LAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA Tositelaji Pankkitositteet Marttilan Osuuspankki Pankkitositteet Kosken Osuuspankki Pankkitositteet Tarvasjoen Osuuspankki Myyntitositteet Ostotositteet Muistiotositteet paperitositteina paperitositteina paperitositteina paperitositteina paperitositteina paperitositteina TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Marttilassa, Aimo Suikkanen Esa Heinonen Hannu Kerko Turkka Mäenpää Olli Raunio Janne Ylitalo Jouni Jaakkola Toimitusjohtaja TILINTARKASTUSMERKINTÄ Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Turussa, Eeva Karkkola KHT

18 6

19 7

20 Paikallisena parempi

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti

Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 2005 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti vuosikertomus SISÄLLYS Finnet 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallinto 5 Hallinnon toimintakertomus 6 7 Tilastoja 2001 8 Tilinpäätös 9 18 Lohjan Puhelin Oy lyhyesti 19 FINNET TIETOLIIKENNERYHMÄ SUOMALAISTA

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2011 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2011 oli ESP:lle kuituinvestointien vuosi. Kuitua rakennettiin ns. kuitu 2015 hankkeen mukaisesti haja-asutusalueille Kämmäkän,

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2010 Toimitusjohtajan katsaus ESP:lle päättynyt vuosi oli varsin samankaltainen viime vuosiin verrattuna. Liikevaihto väheni hieman, liikevoitto kasvoi ja tilikauden

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 214 Toimitusjohtajan katsaus ESP jatkoi jo neljättä vuotta valokuituverkon rakentamista eri puolille perinteistä toimialuetta sekä Punkalaitumella. Investoinnit

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2009 Toimitusjohtajan katsaus ESP:lle päättynyt vuosi on liiketoiminnallisesti varsin kohtuullinen. Liikevaihto kasvoi hieman, samoin liikevoitto. Tilikauden

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010

TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2010.- 31.12.2010 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 13 TULOSLASKELMA 14 TASE 15 RAHOITUSLASKELMA 16 LIITETIEDOT 17 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö:

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö: 1 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011 Sisältö: - Toimintakertomus 2011 2-4 - Konsernituloslaskelma 2010-2011 5 - Kosernitase 2010-2011 6 - Pellon Sähkö Oy:n

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Lännen Teletieto Oy -konserni vuonna 2008. 182,7 milj. euroa

Lännen Teletieto Oy -konserni vuonna 2008. 182,7 milj. euroa 1 Lännen Teletieto Oy -konserni vuonna 2008 Liikevaihto Tilikauden tulos Investoinnit Henkilöstö Tase 4,5 milj. euroa 0,7 milj. euroa 4,7 milj. euroa 159 henkilöä 182,7 milj. euroa Sisällys Toimitusjohtajan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i

P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i Vuosikertomus 26 P H P H o l d i n g O y : n k o n s e r n i TUNNUSLUKUJA 1.1.-31.12.26 1.1.-31.12.25 1.1.-31.12.24 1.1.-31.12.23 1.1-31.12.22 TOIMINNAN LAAJUUS Liikevaihto 6 986 13 64 117 4 59 475 32

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun toimintakertomuksen,

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 1.1.2011.- 31.12.2011

TILINPÄÄTÖS 1.1.2011.- 31.12.2011 SSP Yhtiöt Oy TILINPÄÄTÖS 1.1.2011.- 31.12.2011 SSP Yhtiöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 3 TASEKIRJA 11 TULOSLASKELMA 12 TASE 13 RAHOITUSLASKELMA 14 LIITETIEDOT 15 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS JA

Lisätiedot

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8

Vakavaraisuus Omavaraisuusaste, % 84,2 80,8 Velkaantumisaste, % 18,8 23,8 PHP Vuosikertomus 2003 1.1.-31.12.2003 1.1-31.12.2002 Toiminnan laajuus Liikevaihto 58 432 185 58 371 333 Liikevaihdon muutos, % 0,1 3,6 Bruttoinvestoinnit 20 123 964 15 145 539 Nettoinvestoinnit 19 216

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2011

Tilinpäätösasiakirjat 2011 Tilinpäätösasiakirjat 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti

Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Ylivieskan Vesiosuuskunta lyhyesti Perustettu... 1952 Liikevaihto... 1 007 857 Tasearvo... 5 206 708 Investoinnit... 234 143 Veden myynti... 804 827 m 3 Vesijohtoverkosto... 552 km josta päävesijohtoja...

Lisätiedot

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa Vuosikertomus 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja johto...6 Konsernirakenne...8 Kontaktia Oy vuonna 2010...8 Oy Omnitele Ab vuonna 2010...9 DNA Oy vuonna 2010...10 Hallituksen toimintakertomus...12

Lisätiedot