TOIMINTAKERTOMUS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 203

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma 6 Tase 7 Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 8 Tasetta koskevat liitetiedot Liitetiedot henkilöstöstä ja hallinnosta 4 Tilintarkastuskertomus 6 Hallintoneuvoston lausunto 7

3 . Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 203 ei tuonut toivottua piristystä Suomen taloustilanteeseen, vaan yleistä toimintaympäristöä leimasi edelleenkin varovaisuus ja epävarmuus. Härkätien Puhelin Oy jatkoi kuitenkin määrätietoisesti oman toiminta-alueensa valokuituverkon rakentamista investointien painopisteen siirtyessä nyt Koskelle. Vuoden hyvä uutinen oli valokuitumyynnin vauhdittuminen. Etenkin syrjäisemmillä seuduilla aletaan ymmärtää, miten iso merkitys valokuidun tarjoamilla varmoilla ja tehokkailla tietoliikenneyhteyksillä on oman kodin viihtyvyyteen ja kylän elinvoimaisuuteen. Suhteellisesti paras tulos saavutettiin Tarvasjoen Liedonperällä, missä rakennetun alueen talouksista 90 % liittyi uuteen verkkoon. Vauhdittunut valokuituliittymien myynti nosti liikevaihdon euroon, jossa kasvua on 6,4%. Kustannusleikkaukset käänsivät liiketuloksen 0.92 euroa positiiviseksi (vrt v. 202). Suunta on nyt oikea, mutta paluu osinkoja jakavaksi yhtiöksi ei silti toteutunutkaan vielä tänä vuonna: Härkätien Puhelin Oy oli näet mukana vajaan 2 %:n omistusosuudella yhdentoista operaattorin perustamassa Datame Oy:ssä, joka ajautui syksyllä konkurssiin. Tämä tuotti satunnaisiin eriin kirjatun euron tapppion, joka sisältää osakkeiden, vaihtovelkakirjojen ja Auran 4G-tukiasemien alaskirjaukset sekä takauskuluja ja luottotappioita. Edellisestä johtuen tilikauden kokonaistulos on tappiollinen eli euroa. Kertaluonteisia tappioita tarkasteltaessa pitää muistaa, että Härkätien Puhelin Oy on edelleen erittäin vakavarainen yhtiö ja tätä varallisuutta on kertynyt, koska aiemminkin on otettu riskiä lähtemällä mukaan perustamaan mm. Radiolinjan ja DNA:n kaltaisia start-up-yrityksiä. Datame Oy:n tilanteeseen liittyvien hankaluuksien selvittäminen ja sen tuottamia palveluita käyttäneiden asiakkaiden siirto muualle oli voimia sitova urakka, joka on nyt ohi. Kun pöytä on puhdas, voimme jatkaa uudella innolla eteenpäin. Kiitokseni työtovereille, hallinnolle ja asiakkaille miellyttävästä yhteistyöstä. Marttilassa Jouni Jaakkola

4 2 2. Hallituksen toimintakertomus Investointeja tehtiin vuonna 203 yhteensä euroa, mikä on 3 % edellisvuotta enemmän. Investoinnit kohdistuivat lähes kokonaisuudessaan valokuituverkkoon. Runkokaapelointia tehtiin Kosken Talolassa ja Koivukylässä n. 5 km. Kosken keskustassa tehtiin,3 km valokuituverkko Kasperintiehen rajoittuvalla alueella kaivuyhteistyössä kunnan ja sähköyhtiön kanssa. Tapalan suunnan siirtoviemäriverkon yhteyteen rakennettiin kuituverkkoa lähes 4 km. Tarvasjoen Liedonperän keskusta-alueen kuidutus (n. 6 km) ja Marttilan Heikolan kuidutus (n. 4,5 km) sisälsivät alueita, joista vanha kupariverkko piti poistaa, koska vanhat linjat olivat osin ripustettu Fortum Oyj:n purettaviin pylväslinjoihin. Investointien poistokäytäntöä täsmennettiin tehostamalla samalla kustannusseurantaa. Valokuituverkon aktiivilaitteiden poistoaika on 5 vuotta ja valokuituverkon passiivilaitteiden 20 vuotta. Kuitu kotiin (ftth) ratkaisujen tukemiseksi Härkätien Puhelin Oy on modernisoinut omalla kustannuksellaan liittymän tilanneiden taloyhtiöiden verkot asuntoihin saakka, ellei niissä ole valmiina valokuitua. Myös tämä osa on kirjattu investointina ja poistoina passiivilaitteisiin. Markkinointiponnistuksista merkittävin oli valokuitumyyntiä vauhdittanut Runsaskuituista kesää kampanja. Viestiä maustettiin jakamalla paikallisten kauppiaiden tarjoamia runsaskuituisia välipalakeksejä asiakastilaisuuksien, toritapahtumien, kuntajuhlien ja suoramarkkinoinnin yhteydessä. Kosken Pankkitalolta vuokrattiin esittelytila, jossa voi tutustua uusiin palveluihin. Sosiaalista mediaa käytettiin markkinoinnin lisäksi mm. kesätyöntekijöiden ja myymäläämme murtautuneiden rikollisten etsinnöissä, koska monipuolinen ja menestyksekäs viestintä tukee markkinointia. Mainittakoon, että murtovarkaita esittelevä video tai viesti levisi 24 tunnissa Facebook-sivulle. Liittymämäärät kasvoivat etenkin valokuitulaajakaistan ja kaapelitelevision osalta. ADSL-liittyjille alettiin tarjota entistä nopeampia liittymiä (Ripeä-Ripeämpi-Ripein) niin, että määräaikaissopimuksen tehneille kokonaishinta on muita edullisempi. Kupariverkon liittymien väheneminen johtui osin liittyjien siirtymisestä valokuituun, mutta suurempi osa vaihtoi mobiiliratkaisuihin. LAAJAKAISTA- LIITTYMÄT Muutos Muutosprosentti Kuparilaajakaista (ADSL) % Valokuitu laajakaista % 4G-liittymät (WiMAX) % PUHELINLIITTYMÄT Lankaliittymät (sis. ISDN) % VoIP-liittymät % KAAPELITELEVISIO /IPTV KTV-liittymät % IPTV-liittymät %

5 3 Datame Oy:n konkurssi tiivisti omaa yhteistyötämme DNA:n kanssa, sillä Auran entisen 4G-verkon liittyjien lisäksi piti löytää uusi ratkaisu niille asiakkaille, jotka olivat hankkineet keväällä lanseeraamamme 3G-tikut tai Rivakka CDMA-liittymät. Datame Oy:n konkurssin takia tehtiin yhteensä euron alaskirjaukset. Televisiopalvelut paranivat sekä kaapelitelevision että IPTV:n osalta. Kosken valokuiduttaminen toi sinne myös modernin kaapelitelevisioverkon. Marttilassa ja Tarvasjoella olleet vanhat kaapelitelevisioverkot siirrettiin valokuituun jo vuonna 202, joten nyt kaikissa keskustaajamissa on samantasoiset palvelut. IPTV:n osalta palvelutarjonta parani merkittävästi, kun Anvia Television kanssa solmittiin syksyllä sopimus Watson-palvelun edustuksesta. Vuoden 20 lopulla hankittu Telesten MyCast laitteisto poistui käytöstä, jolloin tallennusmuisteja lukuun ottamatta koko laitteisto lisensseineen poistettiin taseesta. Watsonin ansiosta IPTV:stä odotetaan tulevan vuonna 204 merkittävä valokuitumyyntiä vauhdittava palvelu. Henkilöstön määrä vuoden lopussa oli kokoaikaista ja 2 osa-aikaista henkilöä. Kesätyöntekijöitä palkattiin yhteensä 6. Valokuiturakentaminen loi uusia työpaikkoja, mutta vastaavasti niitä väheni, kun palkanlaskenta ja osa muustakin taloushallinnosta päätettiin ulkoistaa paikalliseen tilitoimistoon. Taloushallinnon ja tietohallinnon osalta voidaan jatkossa ehkä löytää uutta yhteistyötä niiden neljän Finnet-yhtiön kanssa, joiden kanssa siirryimme vuoden 203 tärkeimmässä yhteisessä projektissa käyttämään DataPrisma Oy:ltä hankkimaamme laskutusjärjestelmää. Hallinto: Härkätien Puhelin Oy:n yhtiökokous pidettiin Marttilassa. Uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi valittiin Elisa Koho edesmenneen Tapani Sintosen tilalle. Yhtiökokoukselle luvattu Hyvä hallintotapa (Corporate Governance) ohjeistus esiteltiin hallintoneuvostolle syyskokouksessa. Hallintoneuvosto kokoontui kahdesti ja hallitus kertaa. Hallinnon kevätseminaari pidettiin laivaseminaarina yhdessä kuntapäättäjien kanssa. Teemana oli Millaisen tulevaisuuden me teemme? Seminaari selkeytti näkemään, miten yhtenevät intressit ovat kunnilla ja Härkätien Puhelin Oy:llä, joka televiestinnän keinoin tukee oman alueen viihtyvyyttä, turvallisuutta ja monipuolistuvaa palvelutarjontaa, tukien näin myös yritystoimintaa ja koko alueen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Härkätien Puhelin Oy:n hallituksen puheenjohtaja Aimo Suikkanen valittiin uudelleen myös Finnet-liiton puheenjohtajaksi. Tilivuoden tulos vuodelta 203 oli tappiollinen ,78 euroa (vrt. vuoden 202 voitto ,49 euroa). Hallitus esittää, että tulos siirretään Edellisten tilikausien voitto / tappio tilille, eikä osinkoa jaeta. Alkaneen vuoden näkymät ovat edellistä valoisammat, koska Datame Oy:n aiheuttamista tappioista huolimatta voimme jatkaa vakavaraisena yhtiönä ja paljon oppineina työtämme keskittyen nyt aiempaa selkeämmin valokuituverkon rakentamiseen ja liittymämyyntiin. Palvelua kehitetään panostamalla mm. vanhempien asiakkaiden auttamiseen ja opastukseen uusien palveluiden käyttämisessä. Kilpailun kiristymisestä huolimatta pyrkimys on kasvattaa valokuituliittymien myyntiä ja saavuttaa vuonna 204 kasvavista investoinneista ja poistoista huolimatta positiivinen tulos.

6 4 Liikevaihdon rakenteen kehitys Perusmaksut Liikennetuotot Vuokrat Asennus&korjaus Laitemyyn= Muut Liikevaihdon jakauma 203 Perusmaksut Liikennetuotot Vuokrat Asennus&korjaus Laitemyyn4 Muut Liikevaihdon kehitys

7 5 Kulurakenteen kehitys Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Kulujen jakauma 203 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Kulujen kehitys

8 6 T U L O S L A S K E L M A LIIKEVAIHTO , ,42 Liiketoiminnan muut tuotot 9 695, ,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,27 Varaston muutos , ,5 Ulkopuoliset palvelut , , , ,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,87 Eläkekulut , ,89 Henkilösivukulut , , , ,67 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,58 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeisä , ,68 0, ,58 Liiketoiminnan muut kulut , ,5 LIIKEVOITTO 0 92, ,98 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 0, ,00 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,8 Muut korko- ja rahoitustuotot 76 38, ,62 Arvonalentumiset vaiht. vastaavien rah.arvopaper , ,90 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,6-087, ,47 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,49 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut ,44 0,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,49 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys ,00 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,49

9 7 T A S E T A S E AAVAA VASTAAVAA VÄT VASTAAVAT PYSYVÄT VASTAAVAT neettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet 27 22, , , ,06 ut pitkävaikutteiset Muut pitkävaikutteiset menot menot 2 598, , , ,0 neelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueet 6 557, , , ,65 Rakennukset ja Rakennukset rakennelmat ja rakennelmat 25 43, , , ,83 Koneet ja kalustokoneet ja kalusto , , , ,0 Muut aineelliset Muut hyödykkeet aineelliset hyödykkeet 0, ,0047, ,33 0, ,49 0, ,49 joitukset Sijoitukset , , , ,30 VÄT VASTAAVAT PYSYVÄT VASTAAVAT , , , ,95 UVAT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT ihto-omaisuusvaihto-omaisuus 46 88, , , ,97 amiset itkäaikaiset Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset Lainasaamiset 0,00 0, , ,00 yhytaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Myyntisaamiset , , , ,72 Lainasaamiset Lainasaamiset 0,00 0, , ,03 Siirtosaamiset Siirtosaamiset 5 72, , , ,595 67, ,4 57, ,89 hoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja Muut osuudet osakkeet ja osuudet , , , ,9 Muut arvopaperit Muut arvopaperit , , , , , ,77 982, ,68 hat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , , , ,23 UVAT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT , , , ,77 AAVAA YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,72 ATTAVAA VASTATTAVAA PÄÄOMAOMA PÄÄOMA akepääoma Osakepääoma , , , ,97 ikurssirahastoylikurssirahasto , , , ,55 rarahasto Vararahasto , , , ,47 ut rahastot Muut rahastot , , , ,65 ellisten tilikausien Edellisten voittotilikausien voitto , , , ,02 ikauden voitto Tilikauden / tappio voitto / tappio , , , , , ,49 982, ,5 PÄÄOMAOMA PÄÄOMA , , , ,5 PÄÄTÖSSIIRTOJEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ KERTYMÄ , , , ,50 S PÄÄOMA VIERAS PÄÄOMA tkäaikainen Pitkäaikainen Palautettavat tilaajamaksut Palautettavat tilaajamaksut 8 595, , , ,57 hytaikainen Lyhytaikainen Ostovelat Ostovelat , , , ,29 Muut velat Muut velat , , , ,90 Siirtovelat Siirtovelat 28 86, , ,3 2 89,3 hytaikainen vieras Lyhytaikainen pääoma vieras pääoma , , , ,50 S PÄÄOMA VIERAS PÄÄOMA , , , ,07 ATTAVAA VASTATTAVAA YHTEENSÄ YHTEENSÄ , , , ,72

10 8 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimisperusteet Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on kirjattu taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Telelaitteiden suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan perusteella. Taseen muiden käyttöomaisuuserien kuin telelaitteiden suunnitelman mukaiset poistot lasketaan EVL:n maksimipoistojen suuruisina. Sijoitukset Sijoitukset ja käyttöomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuus ja rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkina-arvoon. Myyntituotot ja oikaisuerät Myyntituotot 709 2, ,8 Oikaisuerät , ,76 Liikevaihto , ,42 HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut Henkilöstön palkat , ,32 Hallinnon palkkiot 40,00 220,00 Eläkekulut 85 3, ,95 Muut henkilösivukulut 9 364, ,32 Palkat ja henkilösivukulut yhteensä , ,59 Aktivoidut palkat ja henkilösivukulut , ,92 Henkilöstökulut tuloslaskelmassa , ,67 Henkilöstöä tilivuonna keskimäärin 2 3

11 9 SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET Kuluvan käyttöomaisuuden ja aktivoitujen muiden pitkävaikutteisten menojen suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hankintamenosta arvioidun taloudellisen vaikutusajan mukaisin tasapoistoin tai menojäännöspoistoina. Valokuitulaitteiden poistoaikaa on mutettu 2 vuodesta viiteen vuoteen. Valokuituverkon hankintahinnasta on tilikaudella siirretty omaksi poistoryhmäkseen valokuitulaitteet. Arvioidut taloudelliset poistoajat ovat: Pitkävaikutteiset menot 0 vuotta Tasapoisto Pitkävaikutteiset menot, lisenssit 5 vuotta Tasapoisto Rakennukset 7 % Menojäännöspoisto - pl. toimistorakennukset 4 % Menojäännöspoisto Siirtoverkosto ja keskuslaitteet 2 vuotta Tasapoisto Valokuituverkko 20 vuotta Tasapoisto Valokuitulaitteet 5 vuotta Tasapoisto Koneet ja kalusto 25 % Menojäännöspoisto Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 000 euroa, on kirjattu vuosikuluksi, elleivät ne liity suurempaan aktivoitavaan kokonaisuuteen. Investoinnit tilivuonna Telelaitteet , ,97 Tilaajalaitteet 0, ,38 Muut koneet ja kalusto 5 52, ,29 Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin yhteensä , ,64 Investoinnit tilivuonna yhteensä , ,64 Suunnitelman mukaiset poistot tilivuonna Aineettomat hyödykkeet 2 420, ,40 Rakennukset ja rakennelmat 7 74, ,27 Telelaitteet , ,55 Tilaajalaitteet 040, ,79 Kuljetuskalusto 5 743, ,35 Muut koneet ja kalusto , ,22 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä , ,58 Satunnaiset kulut 7 200,4 0,00 Arvonalentumiset 27 07,78 0,00 Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset , ,58 Verotuksessa tehtyjen ja suunn. muk. poistojen erotus Koneiden ja kaluston poistoero , ,50 Poistoeron muutos koneet ja kalusto ,00 0,00 Poistoero yhteensä , ,50

12 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy osinkotuottoja omistusyhteysyrityksistä, pankkitilien, myyntisaamisten ja veronpalautuksen korkoja, rahoitusomaisuusarvopapereiden tuotto-osuus, rahoitusarvopapereiden myyntivoitot ja osakkeiden arvonmuutokset Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Osinkotuotot 0, ,00 0, ,00 Tuotot muista pysyvistä vastaavista Osinkotuotot 43 25, ,8 Korkotuotot 777,50 467, , ,8 Tuotot vaihtuvista vastaavista Korkotuotot rahoitusarvopapereista , ,07 Muut korkotuotot 8 30,26 9 2,4 Muut rahoitustuotot 9 065, , , ,62 Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkokulut 0, 36,06 Arvonmuutokset , ,90 Muut rahoituskulut 4 523,4 05, , ,96 Rahoitustuotot ja -kulut 8 889, ,47

13 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT POISTOT Aineettomat hyödykkeet Kirjanpitoarvo , ,56 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot , ,40 Arvonalennukset ,60 0,00 Kirjanpitoarvo , ,6 Maa- ja vesialueet Kirjanpitoarvo , ,65 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,65 Rakennukset ja rakennelmat Kirjanpitoarvo , ,0 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot -7 74, ,27 Kirjanpitoarvo , ,83 Telelaitteet Kirjanpitoarvo , ,59 Lisäykset , ,97 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot , ,55 Kirjanpitoarvo , ,0 Tilaajalaitteet Kirjanpitoarvo , ,77 Lisäykset 0, ,38 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot - 040, ,79 Kirjanpitoarvo , ,36 2 Kuljetuskalusto Kirjanpitoarvo , ,39 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot , ,35 Kirjanpitoarvo , ,04 Muut koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo , ,53 Lisäykset 5 52, ,29 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot , ,22 Romutukset -2 90,59 Kirjanpitoarvo , ,60 Aineelliset hyödykkeet yhteensä Kirjanpitoarvo , ,03 Lisäykset , ,64 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot , ,8 Romutukset ja arvonalentumiset 2 90,4 0,00 Kirjanpitoarvo , ,49

14 2 3 Oma pääoma Tilikauden voitto OSAKKUUSYRITYS Kotipaikka Y-tunnus Omistusosuus % Auranmaan Aluetietoverkko Oy Marttila , , ,85 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET Lkm Hankintameno Kontaktia Oy, Helsinki 5 kpl 840,94 Kosken Osuuspankki, Koski TL kpl 50,46 - lisäosuuspääoma 0 000,00 Länsilinkki Oy, Turku 30 kpl ,79 Marttilan Osuuspankki, Marttila kpl 50,46 - lisäosuuspääoma 00,00 Tarvasjoen Osuuspankki, Tarvasjoki kpl 50,46 - lisäosuuspääoma 0 000,00 Salon Seudun Puhelin Oy 26 kpl 8 770,40 Luottokunta 00,00 FNE-Finland Oy 750 kpl ,00 Datame Oy * 927 kpl 0,00 Yhteensä ,5 * Datame Oy on hakeutunut konkurssiin 203. Osakkeiden hankintahinta on kirjattu satunnaisiin kuluihin tuloslaskelmalle. RAHOITUSOMAISUUS Rahoitusomaisuuteen sisältyy joukkovelkarjalainoja ja julkisesti noteerattuja osakkeita, joiden kirjanpito- ja markkina-arvot ovat: Joukkovelkakirjalainat Kirjanpitoarvo , ,77 Markkina-arvo , ,0 Julkisesti noteeratut osakkeet Kirjanpitoarvo , ,9 Markkina-arvo , ,00 Loppu rahoitusomaisuus on pankkisaamisia, jotka ovat likvidejä varoja.

15 3 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma , ,97 Muutokset Osakepääoma , ,97 Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto , ,55 Muutokset Ylikurssirahasto , ,55 Vararahasto Vararahasto , ,47 Muutokset Vararahasto , ,47 Liittymismaksurahasto Liittymismaksurahasto , ,65 Muutokset Liittymismaksurahasto , ,65 Edellisten tilikausien voitto Voitto edellisiltä tilikausilta , ,22 Siirto osingonjakoon 0,00 0,00 Omien osakkeiden ostaminen , ,20 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,02 Tilikauden voitto / tappio , ,49 OMA PÄÄOMA , ,5 OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Yhtiön osakepääoma ,97 euroa jakaantuu 2696 osakkeeseen, ja osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kaikki osakkeet ovat samaa osakelajia, ja niillä on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä on yhteensä 22 kappaletta. Omat osakkeet Yhtiö on tilikauden aikana ostanut omia osakkeita seuraavasti: Määrä kpl Suoritettu vastike Osuus äänistä % ,36,26 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Edellisten tilikausien voitto , ,22 Omien osakkeiden hankinta , ,20 Tilikauden voitto / tappio , ,49 Yhteensä voitonjakokelpoiset varat , ,5 MUUT VASTUUT Datame Oy:n vaihtovelkakirjalainat * 0, ,00 Datame Oy:n vakuudeton lyhytaikainen laina * 0, ,33 Takaus Datame Oy:n puolesta ** 0, ,00 Yhteensä ,33 * Datame Oy on hakeutunut konkurssiin v Saamiset on kirjattu arvottomina satunaisiin kuluihin. ** Reaalisoituneet takausvastuut on kirjattu satunnaisiin kuluihin.

16 4 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ HALLINTONEUVOSTO erovuoro Puheenjohtaja Terho Vähätalo yrittäjä Tarvasjoki 204 Varapuheenjohtaja Hannu Levonen maanviljelijä Koski Tl 205 Ari Aaltonen yrittäjä Tarvasjoki 205 Ari Anttila toimitusjohtaja Koski Tl 204 Heikki Eskola maanviljelijä Marttila 206 Terttu Kattelus maanviljelijä Koski Tl 205 Pentti Kemppi terveydenhoitaja Tarvasjoki 206 Pentti Mäki yrittäjä Marttila 204 Ulla Nummila maaseutuasiamies Marttila 206 Heikki Pietilä yrittäjä Koski Tl 206 Petri Prusila yrittäjä Marttila 205 Elisa Koho yrittäjä Tarvasjoki 204 Varajäsenet Jari Kankaanpää yrittäjä Marttila 205 Esa Hentula toimitusjohtaja Tarvasjoki 204 Jorma Lehto liikkeenharjoittaja Koski Tl 205 Anne Räsänen palvelupäällikkö Tarvasjoki 204 Juhani Mäkelä maanviljelijä Marttila 206 Tuija Välimaa tuotepäällikkö Koski Tl 206 HALLITUS Puheenjohtaja Aimo Suikkanen kunnallisneuvos Koski Tl 204 Varapuheenjohtaja Hannu Kerko toimitusjohtaja Marttila 205 Esa Heinonen yrittäjä Tarvasjoki 206 Turkka Mäenpää myyntipäällikkö Tarvasjoki 206 Olli Raunio toimitusjohtaja Koski Tl 204 Janne Ylitalo yrittäjä Marttila 205 TOIMITUSJOHTAJA Jouni Jaakkola toimitusjohtaja HENKILÖKUNTA Jonna Heikkilä toimistopäällikkö Eila Ahokas asiakasneuvoja, osa-aikainen Erno Hildén käyttöpäällikkö Tuomo Vesala ATK-asiantuntija Mika Rauhala myyntiedustaja Juhani Koskela verkkopäällikkö Marko Heikkilä tietoliikenneasentaja Tero Kankare tietoliikenneasentaja Mika Kuukkala tietoliikenneasentaja Jari Malmlund tietoliikenneasentaja Juha Katila verkkosuunnittelija Noora Heinonen siivooja, osa-aikainen TILINTARKASTAJAT Eeva Karkkola KPMG Oy Ab

17 5 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA Kassakirja ATK-Ostolaskureskontra ATK-Päiväkirja ATK-Pääkirja Tasekirja TOSITTEIDEN LAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA Tositelaji Pankkitositteet Marttilan Osuuspankki Pankkitositteet Kosken Osuuspankki Pankkitositteet Tarvasjoen Osuuspankki Myyntitositteet Ostotositteet Muistiotositteet paperitositteina paperitositteina paperitositteina paperitositteina paperitositteina paperitositteina TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Marttilassa, Aimo Suikkanen Esa Heinonen Hannu Kerko Turkka Mäenpää Olli Raunio Janne Ylitalo Jouni Jaakkola Toimitusjohtaja TILINTARKASTUSMERKINTÄ Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Turussa, Eeva Karkkola KHT

18 6

19 7

20 Paikallisena parempi

Härkätien Puhelin Oy TOIMINTAKERTOMUS. sisältäen tasekirjan

Härkätien Puhelin Oy TOIMINTAKERTOMUS. sisältäen tasekirjan Härkätien Puhelin Oy TOIMINTAKERTOMUS 2015 sisältäen tasekirjan 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Tilinpäätöksen liitetiedot 8 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimitusjohtajan katsaus 1 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma 6

Sisällysluettelo. Toimitusjohtajan katsaus 1 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma 6 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 1 Hallituksen toimintakertomus 2012 2 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 8 Tasetta koskevat

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA

SUOMEN SAHATEOLLISUUSMIESTEN YHDISTYS RY Y-tunnus: TASEKIRJA Y-tunnus:0217058-0 1.1.-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 02{ 7058-0 Ti I i n päätös 1.1.201 5-31.1 2.201 5 Sisällysluettelo Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitukset Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry

TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry 1 / 11 TASEKIRJA Tietojärjestelmien tarkastus- ja valvonta ry Y-tunnus: 01.05.2013-30.04.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.4.2024 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.05.2013-30.04.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA

SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA SUOMEN SHAKKILIITTO RY TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 SUOMEN SHAKKILIITTO RY Hiomotie 10 00380 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1106880-1 Tilinpäätös kaudelta 1.1.2015 31.12.2015 Tuloslaskelma 1 2

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA

SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 SUOMEN METSÄTIETEELLINEN SEURA Kotipaikka Helsinki Y -tunnus 0202223-8 Tasekirja tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo: Tilinpäätös

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA

RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA RANTA.TOIVALA.U U H IMÄE N VESIOS U US KU NTA TASEKIRJA 31.12.2015 RANTA.TOIVALA.UU HIMÄEN VESIOSUUSKUNTA PIRTTIRANTA 34 7O9OO TOIVALA Kotipaikka TOIVALA Y-tunnus 1057487-6 Tilinpa'dt

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2

Oy Höntsy Ab TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015. Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 Oy Höntsy Ab Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka: Tampere Y-tunnus: 2352244-2 TASEKIRJA 1.7.2014-30.6.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 30.6.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Homeros Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot