TOIMINTAKERTOMUS 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS 2013"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS 203

2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma 6 Tase 7 Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 8 Tasetta koskevat liitetiedot Liitetiedot henkilöstöstä ja hallinnosta 4 Tilintarkastuskertomus 6 Hallintoneuvoston lausunto 7

3 . Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 203 ei tuonut toivottua piristystä Suomen taloustilanteeseen, vaan yleistä toimintaympäristöä leimasi edelleenkin varovaisuus ja epävarmuus. Härkätien Puhelin Oy jatkoi kuitenkin määrätietoisesti oman toiminta-alueensa valokuituverkon rakentamista investointien painopisteen siirtyessä nyt Koskelle. Vuoden hyvä uutinen oli valokuitumyynnin vauhdittuminen. Etenkin syrjäisemmillä seuduilla aletaan ymmärtää, miten iso merkitys valokuidun tarjoamilla varmoilla ja tehokkailla tietoliikenneyhteyksillä on oman kodin viihtyvyyteen ja kylän elinvoimaisuuteen. Suhteellisesti paras tulos saavutettiin Tarvasjoen Liedonperällä, missä rakennetun alueen talouksista 90 % liittyi uuteen verkkoon. Vauhdittunut valokuituliittymien myynti nosti liikevaihdon euroon, jossa kasvua on 6,4%. Kustannusleikkaukset käänsivät liiketuloksen 0.92 euroa positiiviseksi (vrt v. 202). Suunta on nyt oikea, mutta paluu osinkoja jakavaksi yhtiöksi ei silti toteutunutkaan vielä tänä vuonna: Härkätien Puhelin Oy oli näet mukana vajaan 2 %:n omistusosuudella yhdentoista operaattorin perustamassa Datame Oy:ssä, joka ajautui syksyllä konkurssiin. Tämä tuotti satunnaisiin eriin kirjatun euron tapppion, joka sisältää osakkeiden, vaihtovelkakirjojen ja Auran 4G-tukiasemien alaskirjaukset sekä takauskuluja ja luottotappioita. Edellisestä johtuen tilikauden kokonaistulos on tappiollinen eli euroa. Kertaluonteisia tappioita tarkasteltaessa pitää muistaa, että Härkätien Puhelin Oy on edelleen erittäin vakavarainen yhtiö ja tätä varallisuutta on kertynyt, koska aiemminkin on otettu riskiä lähtemällä mukaan perustamaan mm. Radiolinjan ja DNA:n kaltaisia start-up-yrityksiä. Datame Oy:n tilanteeseen liittyvien hankaluuksien selvittäminen ja sen tuottamia palveluita käyttäneiden asiakkaiden siirto muualle oli voimia sitova urakka, joka on nyt ohi. Kun pöytä on puhdas, voimme jatkaa uudella innolla eteenpäin. Kiitokseni työtovereille, hallinnolle ja asiakkaille miellyttävästä yhteistyöstä. Marttilassa Jouni Jaakkola

4 2 2. Hallituksen toimintakertomus Investointeja tehtiin vuonna 203 yhteensä euroa, mikä on 3 % edellisvuotta enemmän. Investoinnit kohdistuivat lähes kokonaisuudessaan valokuituverkkoon. Runkokaapelointia tehtiin Kosken Talolassa ja Koivukylässä n. 5 km. Kosken keskustassa tehtiin,3 km valokuituverkko Kasperintiehen rajoittuvalla alueella kaivuyhteistyössä kunnan ja sähköyhtiön kanssa. Tapalan suunnan siirtoviemäriverkon yhteyteen rakennettiin kuituverkkoa lähes 4 km. Tarvasjoen Liedonperän keskusta-alueen kuidutus (n. 6 km) ja Marttilan Heikolan kuidutus (n. 4,5 km) sisälsivät alueita, joista vanha kupariverkko piti poistaa, koska vanhat linjat olivat osin ripustettu Fortum Oyj:n purettaviin pylväslinjoihin. Investointien poistokäytäntöä täsmennettiin tehostamalla samalla kustannusseurantaa. Valokuituverkon aktiivilaitteiden poistoaika on 5 vuotta ja valokuituverkon passiivilaitteiden 20 vuotta. Kuitu kotiin (ftth) ratkaisujen tukemiseksi Härkätien Puhelin Oy on modernisoinut omalla kustannuksellaan liittymän tilanneiden taloyhtiöiden verkot asuntoihin saakka, ellei niissä ole valmiina valokuitua. Myös tämä osa on kirjattu investointina ja poistoina passiivilaitteisiin. Markkinointiponnistuksista merkittävin oli valokuitumyyntiä vauhdittanut Runsaskuituista kesää kampanja. Viestiä maustettiin jakamalla paikallisten kauppiaiden tarjoamia runsaskuituisia välipalakeksejä asiakastilaisuuksien, toritapahtumien, kuntajuhlien ja suoramarkkinoinnin yhteydessä. Kosken Pankkitalolta vuokrattiin esittelytila, jossa voi tutustua uusiin palveluihin. Sosiaalista mediaa käytettiin markkinoinnin lisäksi mm. kesätyöntekijöiden ja myymäläämme murtautuneiden rikollisten etsinnöissä, koska monipuolinen ja menestyksekäs viestintä tukee markkinointia. Mainittakoon, että murtovarkaita esittelevä video tai viesti levisi 24 tunnissa Facebook-sivulle. Liittymämäärät kasvoivat etenkin valokuitulaajakaistan ja kaapelitelevision osalta. ADSL-liittyjille alettiin tarjota entistä nopeampia liittymiä (Ripeä-Ripeämpi-Ripein) niin, että määräaikaissopimuksen tehneille kokonaishinta on muita edullisempi. Kupariverkon liittymien väheneminen johtui osin liittyjien siirtymisestä valokuituun, mutta suurempi osa vaihtoi mobiiliratkaisuihin. LAAJAKAISTA- LIITTYMÄT Muutos Muutosprosentti Kuparilaajakaista (ADSL) % Valokuitu laajakaista % 4G-liittymät (WiMAX) % PUHELINLIITTYMÄT Lankaliittymät (sis. ISDN) % VoIP-liittymät % KAAPELITELEVISIO /IPTV KTV-liittymät % IPTV-liittymät %

5 3 Datame Oy:n konkurssi tiivisti omaa yhteistyötämme DNA:n kanssa, sillä Auran entisen 4G-verkon liittyjien lisäksi piti löytää uusi ratkaisu niille asiakkaille, jotka olivat hankkineet keväällä lanseeraamamme 3G-tikut tai Rivakka CDMA-liittymät. Datame Oy:n konkurssin takia tehtiin yhteensä euron alaskirjaukset. Televisiopalvelut paranivat sekä kaapelitelevision että IPTV:n osalta. Kosken valokuiduttaminen toi sinne myös modernin kaapelitelevisioverkon. Marttilassa ja Tarvasjoella olleet vanhat kaapelitelevisioverkot siirrettiin valokuituun jo vuonna 202, joten nyt kaikissa keskustaajamissa on samantasoiset palvelut. IPTV:n osalta palvelutarjonta parani merkittävästi, kun Anvia Television kanssa solmittiin syksyllä sopimus Watson-palvelun edustuksesta. Vuoden 20 lopulla hankittu Telesten MyCast laitteisto poistui käytöstä, jolloin tallennusmuisteja lukuun ottamatta koko laitteisto lisensseineen poistettiin taseesta. Watsonin ansiosta IPTV:stä odotetaan tulevan vuonna 204 merkittävä valokuitumyyntiä vauhdittava palvelu. Henkilöstön määrä vuoden lopussa oli kokoaikaista ja 2 osa-aikaista henkilöä. Kesätyöntekijöitä palkattiin yhteensä 6. Valokuiturakentaminen loi uusia työpaikkoja, mutta vastaavasti niitä väheni, kun palkanlaskenta ja osa muustakin taloushallinnosta päätettiin ulkoistaa paikalliseen tilitoimistoon. Taloushallinnon ja tietohallinnon osalta voidaan jatkossa ehkä löytää uutta yhteistyötä niiden neljän Finnet-yhtiön kanssa, joiden kanssa siirryimme vuoden 203 tärkeimmässä yhteisessä projektissa käyttämään DataPrisma Oy:ltä hankkimaamme laskutusjärjestelmää. Hallinto: Härkätien Puhelin Oy:n yhtiökokous pidettiin Marttilassa. Uudeksi hallintoneuvoston jäseneksi valittiin Elisa Koho edesmenneen Tapani Sintosen tilalle. Yhtiökokoukselle luvattu Hyvä hallintotapa (Corporate Governance) ohjeistus esiteltiin hallintoneuvostolle syyskokouksessa. Hallintoneuvosto kokoontui kahdesti ja hallitus kertaa. Hallinnon kevätseminaari pidettiin laivaseminaarina yhdessä kuntapäättäjien kanssa. Teemana oli Millaisen tulevaisuuden me teemme? Seminaari selkeytti näkemään, miten yhtenevät intressit ovat kunnilla ja Härkätien Puhelin Oy:llä, joka televiestinnän keinoin tukee oman alueen viihtyvyyttä, turvallisuutta ja monipuolistuvaa palvelutarjontaa, tukien näin myös yritystoimintaa ja koko alueen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Härkätien Puhelin Oy:n hallituksen puheenjohtaja Aimo Suikkanen valittiin uudelleen myös Finnet-liiton puheenjohtajaksi. Tilivuoden tulos vuodelta 203 oli tappiollinen ,78 euroa (vrt. vuoden 202 voitto ,49 euroa). Hallitus esittää, että tulos siirretään Edellisten tilikausien voitto / tappio tilille, eikä osinkoa jaeta. Alkaneen vuoden näkymät ovat edellistä valoisammat, koska Datame Oy:n aiheuttamista tappioista huolimatta voimme jatkaa vakavaraisena yhtiönä ja paljon oppineina työtämme keskittyen nyt aiempaa selkeämmin valokuituverkon rakentamiseen ja liittymämyyntiin. Palvelua kehitetään panostamalla mm. vanhempien asiakkaiden auttamiseen ja opastukseen uusien palveluiden käyttämisessä. Kilpailun kiristymisestä huolimatta pyrkimys on kasvattaa valokuituliittymien myyntiä ja saavuttaa vuonna 204 kasvavista investoinneista ja poistoista huolimatta positiivinen tulos.

6 4 Liikevaihdon rakenteen kehitys Perusmaksut Liikennetuotot Vuokrat Asennus&korjaus Laitemyyn= Muut Liikevaihdon jakauma 203 Perusmaksut Liikennetuotot Vuokrat Asennus&korjaus Laitemyyn4 Muut Liikevaihdon kehitys

7 5 Kulurakenteen kehitys Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Kulujen jakauma 203 Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Kulujen kehitys

8 6 T U L O S L A S K E L M A LIIKEVAIHTO , ,42 Liiketoiminnan muut tuotot 9 695, ,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,27 Varaston muutos , ,5 Ulkopuoliset palvelut , , , ,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,87 Eläkekulut , ,89 Henkilösivukulut , , , ,67 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,58 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeisä , ,68 0, ,58 Liiketoiminnan muut kulut , ,5 LIIKEVOITTO 0 92, ,98 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä 0, ,00 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista , ,8 Muut korko- ja rahoitustuotot 76 38, ,62 Arvonalentumiset vaiht. vastaavien rah.arvopaper , ,90 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,6-087, ,47 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,49 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut ,44 0,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,49 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys ,00 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO , ,49

9 7 T A S E T A S E AAVAA VASTAAVAA VÄT VASTAAVAT PYSYVÄT VASTAAVAT neettomat hyödykkeet Aineettomat hyödykkeet 27 22, , , ,06 ut pitkävaikutteiset Muut pitkävaikutteiset menot menot 2 598, , , ,0 neelliset hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueet 6 557, , , ,65 Rakennukset ja Rakennukset rakennelmat ja rakennelmat 25 43, , , ,83 Koneet ja kalustokoneet ja kalusto , , , ,0 Muut aineelliset Muut hyödykkeet aineelliset hyödykkeet 0, ,0047, ,33 0, ,49 0, ,49 joitukset Sijoitukset , , , ,30 VÄT VASTAAVAT PYSYVÄT VASTAAVAT , , , ,95 UVAT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT ihto-omaisuusvaihto-omaisuus 46 88, , , ,97 amiset itkäaikaiset Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset Lainasaamiset 0,00 0, , ,00 yhytaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Myyntisaamiset , , , ,72 Lainasaamiset Lainasaamiset 0,00 0, , ,03 Siirtosaamiset Siirtosaamiset 5 72, , , ,595 67, ,4 57, ,89 hoitusarvopaperit Rahoitusarvopaperit Muut osakkeet ja Muut osuudet osakkeet ja osuudet , , , ,9 Muut arvopaperit Muut arvopaperit , , , , , ,77 982, ,68 hat ja pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset , , , ,23 UVAT VASTAAVAT VAIHTUVAT VASTAAVAT , , , ,77 AAVAA YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , ,72 ATTAVAA VASTATTAVAA PÄÄOMAOMA PÄÄOMA akepääoma Osakepääoma , , , ,97 ikurssirahastoylikurssirahasto , , , ,55 rarahasto Vararahasto , , , ,47 ut rahastot Muut rahastot , , , ,65 ellisten tilikausien Edellisten voittotilikausien voitto , , , ,02 ikauden voitto Tilikauden / tappio voitto / tappio , , , , , ,49 982, ,5 PÄÄOMAOMA PÄÄOMA , , , ,5 PÄÄTÖSSIIRTOJEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ KERTYMÄ , , , ,50 S PÄÄOMA VIERAS PÄÄOMA tkäaikainen Pitkäaikainen Palautettavat tilaajamaksut Palautettavat tilaajamaksut 8 595, , , ,57 hytaikainen Lyhytaikainen Ostovelat Ostovelat , , , ,29 Muut velat Muut velat , , , ,90 Siirtovelat Siirtovelat 28 86, , ,3 2 89,3 hytaikainen vieras Lyhytaikainen pääoma vieras pääoma , , , ,50 S PÄÄOMA VIERAS PÄÄOMA , , , ,07 ATTAVAA VASTATTAVAA YHTEENSÄ YHTEENSÄ , , , ,72

10 8 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laatimisperusteet Käyttöomaisuuden arvostus Käyttöomaisuus on kirjattu taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Telelaitteiden suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan perusteella. Taseen muiden käyttöomaisuuserien kuin telelaitteiden suunnitelman mukaiset poistot lasketaan EVL:n maksimipoistojen suuruisina. Sijoitukset Sijoitukset ja käyttöomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoonsa. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuus ja rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan markkina-arvoon. Myyntituotot ja oikaisuerät Myyntituotot 709 2, ,8 Oikaisuerät , ,76 Liikevaihto , ,42 HENKILÖSTÖKULUT Henkilöstökulut Henkilöstön palkat , ,32 Hallinnon palkkiot 40,00 220,00 Eläkekulut 85 3, ,95 Muut henkilösivukulut 9 364, ,32 Palkat ja henkilösivukulut yhteensä , ,59 Aktivoidut palkat ja henkilösivukulut , ,92 Henkilöstökulut tuloslaskelmassa , ,67 Henkilöstöä tilivuonna keskimäärin 2 3

11 9 SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET Kuluvan käyttöomaisuuden ja aktivoitujen muiden pitkävaikutteisten menojen suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hankintamenosta arvioidun taloudellisen vaikutusajan mukaisin tasapoistoin tai menojäännöspoistoina. Valokuitulaitteiden poistoaikaa on mutettu 2 vuodesta viiteen vuoteen. Valokuituverkon hankintahinnasta on tilikaudella siirretty omaksi poistoryhmäkseen valokuitulaitteet. Arvioidut taloudelliset poistoajat ovat: Pitkävaikutteiset menot 0 vuotta Tasapoisto Pitkävaikutteiset menot, lisenssit 5 vuotta Tasapoisto Rakennukset 7 % Menojäännöspoisto - pl. toimistorakennukset 4 % Menojäännöspoisto Siirtoverkosto ja keskuslaitteet 2 vuotta Tasapoisto Valokuituverkko 20 vuotta Tasapoisto Valokuitulaitteet 5 vuotta Tasapoisto Koneet ja kalusto 25 % Menojäännöspoisto Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle 000 euroa, on kirjattu vuosikuluksi, elleivät ne liity suurempaan aktivoitavaan kokonaisuuteen. Investoinnit tilivuonna Telelaitteet , ,97 Tilaajalaitteet 0, ,38 Muut koneet ja kalusto 5 52, ,29 Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin yhteensä , ,64 Investoinnit tilivuonna yhteensä , ,64 Suunnitelman mukaiset poistot tilivuonna Aineettomat hyödykkeet 2 420, ,40 Rakennukset ja rakennelmat 7 74, ,27 Telelaitteet , ,55 Tilaajalaitteet 040, ,79 Kuljetuskalusto 5 743, ,35 Muut koneet ja kalusto , ,22 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä , ,58 Satunnaiset kulut 7 200,4 0,00 Arvonalentumiset 27 07,78 0,00 Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset , ,58 Verotuksessa tehtyjen ja suunn. muk. poistojen erotus Koneiden ja kaluston poistoero , ,50 Poistoeron muutos koneet ja kalusto ,00 0,00 Poistoero yhteensä , ,50

12 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy osinkotuottoja omistusyhteysyrityksistä, pankkitilien, myyntisaamisten ja veronpalautuksen korkoja, rahoitusomaisuusarvopapereiden tuotto-osuus, rahoitusarvopapereiden myyntivoitot ja osakkeiden arvonmuutokset Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Osinkotuotot 0, ,00 0, ,00 Tuotot muista pysyvistä vastaavista Osinkotuotot 43 25, ,8 Korkotuotot 777,50 467, , ,8 Tuotot vaihtuvista vastaavista Korkotuotot rahoitusarvopapereista , ,07 Muut korkotuotot 8 30,26 9 2,4 Muut rahoitustuotot 9 065, , , ,62 Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkokulut 0, 36,06 Arvonmuutokset , ,90 Muut rahoituskulut 4 523,4 05, , ,96 Rahoitustuotot ja -kulut 8 889, ,47

13 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT POISTOT Aineettomat hyödykkeet Kirjanpitoarvo , ,56 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot , ,40 Arvonalennukset ,60 0,00 Kirjanpitoarvo , ,6 Maa- ja vesialueet Kirjanpitoarvo , ,65 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,65 Rakennukset ja rakennelmat Kirjanpitoarvo , ,0 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot -7 74, ,27 Kirjanpitoarvo , ,83 Telelaitteet Kirjanpitoarvo , ,59 Lisäykset , ,97 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot , ,55 Kirjanpitoarvo , ,0 Tilaajalaitteet Kirjanpitoarvo , ,77 Lisäykset 0, ,38 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot - 040, ,79 Kirjanpitoarvo , ,36 2 Kuljetuskalusto Kirjanpitoarvo , ,39 Lisäykset 0,00 0,00 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot , ,35 Kirjanpitoarvo , ,04 Muut koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo , ,53 Lisäykset 5 52, ,29 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot , ,22 Romutukset -2 90,59 Kirjanpitoarvo , ,60 Aineelliset hyödykkeet yhteensä Kirjanpitoarvo , ,03 Lisäykset , ,64 Vähennykset 0,00 0,00 Tilivuoden poistot , ,8 Romutukset ja arvonalentumiset 2 90,4 0,00 Kirjanpitoarvo , ,49

14 2 3 Oma pääoma Tilikauden voitto OSAKKUUSYRITYS Kotipaikka Y-tunnus Omistusosuus % Auranmaan Aluetietoverkko Oy Marttila , , ,85 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET Lkm Hankintameno Kontaktia Oy, Helsinki 5 kpl 840,94 Kosken Osuuspankki, Koski TL kpl 50,46 - lisäosuuspääoma 0 000,00 Länsilinkki Oy, Turku 30 kpl ,79 Marttilan Osuuspankki, Marttila kpl 50,46 - lisäosuuspääoma 00,00 Tarvasjoen Osuuspankki, Tarvasjoki kpl 50,46 - lisäosuuspääoma 0 000,00 Salon Seudun Puhelin Oy 26 kpl 8 770,40 Luottokunta 00,00 FNE-Finland Oy 750 kpl ,00 Datame Oy * 927 kpl 0,00 Yhteensä ,5 * Datame Oy on hakeutunut konkurssiin 203. Osakkeiden hankintahinta on kirjattu satunnaisiin kuluihin tuloslaskelmalle. RAHOITUSOMAISUUS Rahoitusomaisuuteen sisältyy joukkovelkarjalainoja ja julkisesti noteerattuja osakkeita, joiden kirjanpito- ja markkina-arvot ovat: Joukkovelkakirjalainat Kirjanpitoarvo , ,77 Markkina-arvo , ,0 Julkisesti noteeratut osakkeet Kirjanpitoarvo , ,9 Markkina-arvo , ,00 Loppu rahoitusomaisuus on pankkisaamisia, jotka ovat likvidejä varoja.

15 3 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma , ,97 Muutokset Osakepääoma , ,97 Ylikurssirahasto Ylikurssirahasto , ,55 Muutokset Ylikurssirahasto , ,55 Vararahasto Vararahasto , ,47 Muutokset Vararahasto , ,47 Liittymismaksurahasto Liittymismaksurahasto , ,65 Muutokset Liittymismaksurahasto , ,65 Edellisten tilikausien voitto Voitto edellisiltä tilikausilta , ,22 Siirto osingonjakoon 0,00 0,00 Omien osakkeiden ostaminen , ,20 Voitto edellisiltä tilikausilta , ,02 Tilikauden voitto / tappio , ,49 OMA PÄÄOMA , ,5 OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET Yhtiön osakepääoma ,97 euroa jakaantuu 2696 osakkeeseen, ja osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Kaikki osakkeet ovat samaa osakelajia, ja niillä on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä on yhteensä 22 kappaletta. Omat osakkeet Yhtiö on tilikauden aikana ostanut omia osakkeita seuraavasti: Määrä kpl Suoritettu vastike Osuus äänistä % ,36,26 Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Edellisten tilikausien voitto , ,22 Omien osakkeiden hankinta , ,20 Tilikauden voitto / tappio , ,49 Yhteensä voitonjakokelpoiset varat , ,5 MUUT VASTUUT Datame Oy:n vaihtovelkakirjalainat * 0, ,00 Datame Oy:n vakuudeton lyhytaikainen laina * 0, ,33 Takaus Datame Oy:n puolesta ** 0, ,00 Yhteensä ,33 * Datame Oy on hakeutunut konkurssiin v Saamiset on kirjattu arvottomina satunaisiin kuluihin. ** Reaalisoituneet takausvastuut on kirjattu satunnaisiin kuluihin.

16 4 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ HALLINTONEUVOSTO erovuoro Puheenjohtaja Terho Vähätalo yrittäjä Tarvasjoki 204 Varapuheenjohtaja Hannu Levonen maanviljelijä Koski Tl 205 Ari Aaltonen yrittäjä Tarvasjoki 205 Ari Anttila toimitusjohtaja Koski Tl 204 Heikki Eskola maanviljelijä Marttila 206 Terttu Kattelus maanviljelijä Koski Tl 205 Pentti Kemppi terveydenhoitaja Tarvasjoki 206 Pentti Mäki yrittäjä Marttila 204 Ulla Nummila maaseutuasiamies Marttila 206 Heikki Pietilä yrittäjä Koski Tl 206 Petri Prusila yrittäjä Marttila 205 Elisa Koho yrittäjä Tarvasjoki 204 Varajäsenet Jari Kankaanpää yrittäjä Marttila 205 Esa Hentula toimitusjohtaja Tarvasjoki 204 Jorma Lehto liikkeenharjoittaja Koski Tl 205 Anne Räsänen palvelupäällikkö Tarvasjoki 204 Juhani Mäkelä maanviljelijä Marttila 206 Tuija Välimaa tuotepäällikkö Koski Tl 206 HALLITUS Puheenjohtaja Aimo Suikkanen kunnallisneuvos Koski Tl 204 Varapuheenjohtaja Hannu Kerko toimitusjohtaja Marttila 205 Esa Heinonen yrittäjä Tarvasjoki 206 Turkka Mäenpää myyntipäällikkö Tarvasjoki 206 Olli Raunio toimitusjohtaja Koski Tl 204 Janne Ylitalo yrittäjä Marttila 205 TOIMITUSJOHTAJA Jouni Jaakkola toimitusjohtaja HENKILÖKUNTA Jonna Heikkilä toimistopäällikkö Eila Ahokas asiakasneuvoja, osa-aikainen Erno Hildén käyttöpäällikkö Tuomo Vesala ATK-asiantuntija Mika Rauhala myyntiedustaja Juhani Koskela verkkopäällikkö Marko Heikkilä tietoliikenneasentaja Tero Kankare tietoliikenneasentaja Mika Kuukkala tietoliikenneasentaja Jari Malmlund tietoliikenneasentaja Juha Katila verkkosuunnittelija Noora Heinonen siivooja, osa-aikainen TILINTARKASTAJAT Eeva Karkkola KPMG Oy Ab

17 5 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA Kassakirja ATK-Ostolaskureskontra ATK-Päiväkirja ATK-Pääkirja Tasekirja TOSITTEIDEN LAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA Tositelaji Pankkitositteet Marttilan Osuuspankki Pankkitositteet Kosken Osuuspankki Pankkitositteet Tarvasjoen Osuuspankki Myyntitositteet Ostotositteet Muistiotositteet paperitositteina paperitositteina paperitositteina paperitositteina paperitositteina paperitositteina TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Marttilassa, Aimo Suikkanen Esa Heinonen Hannu Kerko Turkka Mäenpää Olli Raunio Janne Ylitalo Jouni Jaakkola Toimitusjohtaja TILINTARKASTUSMERKINTÄ Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Turussa, Eeva Karkkola KHT

18 6

19 7

20 Paikallisena parempi

Härkätien Puhelin Oy TOIMINTAKERTOMUS. sisältäen tasekirjan

Härkätien Puhelin Oy TOIMINTAKERTOMUS. sisältäen tasekirjan Härkätien Puhelin Oy TOIMINTAKERTOMUS 2015 sisältäen tasekirjan 2 SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Tilinpäätöksen liitetiedot 8 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus. 1 Hallituksen toimintakertomus... 2 Graafit... 5 Tuloslaskelma. 7 Tase... 8 Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot.

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimitusjohtajan katsaus 1 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma 6

Sisällysluettelo. Toimitusjohtajan katsaus 1 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma 6 TOIMINTAKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 1 Hallituksen toimintakertomus 2012 2 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot 8 Tasetta koskevat

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TILINPÄÄTÖS 1.1. - 31.12.2016 Säilytettävä vähintään 31.12.2026 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2016 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös

Hyvinkään Tennisseura ry. Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2016 Hyvinkään Tennisseura ry Torikatu 12 05800 HYVINKÄÄ Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0825800-6 tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot