TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004"

Transkriptio

1

2 Vähikkäläntie TERVAKOSKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Sisällysluettelo: A. VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma ajalta vertailutietoineen 3 Tase vertailutietoineen 4-5 Rahoituslaskelma vertailutietoineen 6 Konsernituloslaskelma ajalta vertailutietoineen7 Konsernitase vertailutietoineen 8-9 Konsernirahoituslaskelma vertailutietoineen 10 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastajan merkintä 22 Tilintarkastuskertomus 23

3 - 1 - T O I M I N T A K E R T O M U S Yhtiön nimi, Y-tunnus, kotipaikka ja postiosoite: Y-tunnus: Kotipaikka: Janakkala Postiosoite: Vähikkäläntie TERVAKOSKI Tilikausi: Yhtiön tilan ja tuloksen arvostelemista varten tärkeät seikat: Päättynyt tilikausi oli yhtiön keskeisten lukujen, kävijämäärien, liikevaihdon ja tuloksen osalta hyvin edellisen vuoden kaltainen. Toimintaan tai konsernin rakenteeseen ei tehty suuria muutoksia. Tilikauden aikana konsernin investoinnit olivat aiempia vuosia suuremmat. Puuhamaassa rakennettiin uusi ravintola/myymälärakennus. Visulahdessa toimintoja keskitettiin Dinosauriaan, jota muutenkin kehitettiin voimakkaasti, koska se on alueen keskeinen vetovoimatekijä. Serenassa suoritettiin mittava kiinteistön perusparannus ja alettiin rakentaa ympärivuotiseen asiakkaiden vuokrauskäyttöön tulevia lomataloja. Wasalandiassa edettiin Tropiclandian ulkovesipuiston suunnittelussa. Lisäksi joka paikassa suoritettiin normaalit sesonkiin liittyvät uudisinvestoinnit, mm Wasalandian toiminnallinen uutuus, Heiluva Hinaaja, sekä Visulahden Water-Play vesimaailma olivat merkittäviä hankintoja. Tilikauden aikana yhtiö jakoi varsinaisen osingon lisäksi ylimääräisen osingon. Edellämainitut toimet rahoitettiin pääosin omarahoituksella ja myymällä yhtiön omistamat rahoitusarvopaperit. Yhtiön rahoitusasema säilyi hyvänä. Arvio liiketoiminnan kehittymisestä: Toteutetut investoinnit saatiin valmiiksi suunnitellusti. Sijoitukset alkaneeseen kauteen ovat siten merkittävät, samoin kuin kesän markkinointipanostuksetkin, jotka säilyvät aiempien vuosien tasolla. Kauden alku oli jonkin verran edellisvuotta hiljaisempi. Odotukset liiketoiminnan kehittymisestä ovat positiiviset.

4 - 2 - Konsernisuhteet: on emoyhtiö konsernissa, jossa täysin omistettuja tytäryhtiöitä ovat As Oy Koljontie 39 (Tampere) ja Touhumaan Kiinteistöt Oy (Tervakoski), Espoon Matkailukeskus Serena Oy (Espoo), Espoon Matkailukiinteistöt Oy (Espoo) sekä Visulahden Kiinteistöt Oy (Mikkeli). Lisäksi konsernissa on 90 %:sesti omistettu Visulahden Matkailu Oy (Mikkeli) ja 90,1 %:sesti omistettu Wasalandia Oy Ab (Vaasa). As Oy Koljontie 39 :n tilikausi on kalenterivuosi. Hallitus ja toimitusjohtaja: Jouko Dufva, hallituksen puheenjohtaja Claes Kristiansson, hallituksen jäsen Erkki Mattila, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Tilintarkastajat: Varsinaisena tilintarkastajana on KTL Risto Koivisto, KHT ja varatilintarkastajana Rauno Werner, KHT. Hallituksen voitonjakoehdotus: Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,46 euroa siirretään voittovarojen tilille. Tilinpäätöksen mukaan konsernin jakokelpoiset varat ovat ,99 euroa ja emoyhtiön jakokelpoiset varat ,04 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 2 euroa osakkeelta eli yhteensä ,- euroa ja että loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään voittovarojen tilille.

5 - 3 - TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,07 Liiketoiminnan muut tuotot , ,26 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana , ,89 Varastojen muutos 3 708, ,79 Ulkopuoliset palvelut , , , ,77 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut: Eläkekulut , ,77 Muut henkilösivukulut , , , ,35 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,87 Liiketoiminnan muut kulut , ,10 LIIKEVOITTO , ,24 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista , ,49 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,20 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,21 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,45 Satunnaiset erät Konserniavustus , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,45 Tuloverot , ,01 TILIKAUDEN VOITTO , ,44

6 - 4 - TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,49 Rakennukset ja rakennelmat , ,50 Rakennusten arvonkorotukset , ,99 Koneet ja kalusto , ,00 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,23 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,55 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,49 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Tavarat , ,34 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 4 131,05 0,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,45 Lainasaamiset 30,00 164,10 Muut saamiset , ,39 Siirtosaamiset , , , ,08 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 0, ,24 Muut arvopaperit , , , ,80 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,92

7 - 5 - TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,57 Edellisten tilikausien voitto , ,83 Tilikauden voitto , , , ,84 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot 0, ,00 Ostovelat , ,42 Velat saman konsernin yrityksille 0,00 0,00 Muut velat , ,32 Siirtovelat , , , , , ,92

8 - 6 - TILINPÄÄTÖS Rahoituslaskelma (1000 eur) Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/väh. (+) 4 6 Korottomien lyhytaikaisten velkojen lisäys (+)/vähennys (-) Maksetut korot ja maksut muista liiketoim.rah.kuluista Saadut osingot Saadut korot ja muut rahoitustuotot Satunnaiset erät 0 0 Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit muihin sijoituksiin 0-20 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (netto), lisäys (-)/vähennys (+) Luovutustulot muista sijoituksista 2 0 Myönnetyt lainat 0 0 Lainasaamisten takaisinmaksut 0 0 Investointien rahavirta Kassavirta ennen rahoitusta Rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) 0 0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) 0 0 Pitkäaikaisten saamisten lisäys / vähennys 0 0 Lyhytaikaisten lainojen nostot (+)/ takaisinmaksut (-) Lyhytaikaisten saamisten lisäys(-) / vähennys(+) 0 0 Maksetut osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Maksullinen osakeanti 0 0 Muut (korot) 0 0 Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos / lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

9 konserni KONSERNITULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,14 Liiketoiminnan muut tuotot , ,63 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana , ,18 Varastojen muutos , ,78 Ulkopuoliset palvelut , , , ,71 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,93 Henkilösivukulut: Eläkekulut , ,83 Muut henkilösivukulut , , , ,45 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,32 Konserniliikearvosta 0, , , ,93 Liiketoiminnan muut kulut , ,28 LIIKEVOITTO , ,40 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista , ,15 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,61 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,01 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,39 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut 0, ,65 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,74 Poistoeron muutos 0, ,90 Tuloverot , ,69 Laskennallisen verovelan muutos 0, , , ,77 TILIKAUDEN VOITTO , ,87 Vähemmistöosuus , ,92 KONSERNIN VOITTO , ,95

10 konserni KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,01 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,36 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,04 Rakennukset ja rakennelmat , ,72 Rakennusten arvonkorotukset , ,99 Koneet ja kalusto , ,97 Muut aineelliset hyödykkeet , ,93 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,51 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,13 Omat osakkeet , ,76 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,49 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Tavarat , ,73 Ennakkomaksut 1 000, ,93 0, ,73 Pitkäaikaiset saamiset Muut pitkäaikaiset saamiset 940,00 940,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,76 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 170,80 Lainasaamiset 30, ,90 Muut saamiset , ,16 Siirtosaamiset , , , ,12 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 0, ,24 Muut arvopaperit , , , ,80 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,09

11 konserni KONSERNITASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,57 Edellisten tilikausien voitto , ,59 Tilikauden voitto , , , ,11 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,70 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,42 Eläkelainat 0, , , ,23 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,10 Eläkelainat , ,64 Saadut ennakot 0, ,00 Ostovelat , ,97 Muut velat , ,48 Siirtovelat , , , , , ,09

12 -10- -konserni Rahoituslaskelma (1000 eur) Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/väh. (+) Korottomien lyhytaikaisten velkojen lisäys (+)/vähennys (-) Maksetut korot ja maksut muista liiketoim.rah.kuluista Saadut osingot 55 4 Saadut korot ja muut rahoitustuotot Satunnaiset erät 0-3 Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit muihin sijoituksiin 2-20 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (netto), lisäys (-)/vähennys (+) Luovutustulot muista sijoituksista 0 0 Myönnetyt lainat 0 0 Lainasaamisten takaisinmaksut 0 0 Investointien rahavirta Kassavirta ennen rahoitusta Rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) Pitkäaikaisten saamisten lisäys / vähennys 0 1 Lyhytaikaisten lainojen nostot (+)/ takaisinmaksut (-) Maksetut osingot Osingonjaon eliminointi, sisäinen omistus Saadut ja maksetut konserniavustukset 0 0 Maksullinen osakeanti 0 0 Muut (korot) 0 0 Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos / lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat

13 -11 - TILINPÄÄTÖS T I L I N P Ä Ä T Ö K S E N L I I T E T I E D O T Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet: 1. Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty emoyhtiö sekä tytäryhtiöistä Touhumaan Kiinteistöt Oy, Espoon Matkailukeskus Serena Oy, Espoon Matkailukiinteistöt Oy, Visulahden Matkailu Oy, Visulahden Kiinteistöt Oy ja Wasalandia Oy Ab. Tytäryhtiöistä konsernitilinpäätökseen ei ole yhdistetty As Oy Koljontie 39 -nimistä asunto-osakeyhtiotä. Konsernitilinpäätöksestä poisjätetty asunto-osakeyhtiö ei vaikuta oikeiden ja riittävien tietojen antamiseen konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 2. Eliminoinnit ja konserniliikearvon käsittely Keskinäisen omistuksen eliminoinnissa käytetään hankintamenomenetelmää. Hankintahetkellä tytäryhtiön oman pääoman ylittävä hankintameno on kohdistettu tytäryhtiön käyttöomaisuuteen, jos käyttöomaisuuden kirja-arvo on ollut käypää arvoa alempi. Käyttöomaisuuteen kohdistetusta osasta on tehty kyseessä olevan käyttöomaisuusryhmän suunnitelman mukainen poisto. Kohdistamaton osuus on esitetty liikearvona taseen vastaavissa, ja se poistetaan tasapoistoin enintään kymmenessä vuodessa. Konsernin sisäiset liiketapahtumat ja sisäinen voitonjako on eliminoitu. Sisäiset saatava- ja velkaerät on eliminoitu. Vähemmistöosuus on erotettu konsernin tuloksesta ja omasta pääomasta sekä esitetty omana eränään. Yhtiön palveluksessa olleiden henkilöiden Emoyhtiö Konserni keskimääräinen lukumäärä Toimihenkilöitä 8 20 Työntekijöitä: kesäaikana (touko-elokuu) talviaikaina (syys-huhtikuu) 3 63 Tilikauden aikana maksetut palkat Konserni 4/04 Konserni 4/03 toimitusjohtajille Konsernin sisäiset rahoitustuotot Konserniyhtiöiltä saadut rahoitustuotot: Osinkotuotot , ,00 Korkotuotot 9 106, ,31 Tuloverot Tuloverot satunnaisista eristä , ,00 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , , , ,01

14 -12 - TILINPÄÄTÖS Emoyhtiön omistamat osakkeet ja osuudet: emoyhtiön konsernin omistusosuus omistusosuus Tytäryhtiöosakkeet: As Oy Koljontie 39, Tampere 100 % 100 % Touhumaan Kiinteistöt Oy, Tervakoski 100 % 100 % Espoon Matkailukeskus Serena Oy, Espoo 100 % 100 % Espoon Matkailukiinteistöt Oy, Espoo 100 % 100 % Visulahden Kiinteistöt Oy, Mikkeli 100 % 100 % Visulahden Matkailu Oy, Mikkeli 90 % 90 % Wasalandia Oy Ab, Vaasa 90,1 % 90,1 % Tytäryhtiön omistamat emoyhtiön osakkeet: Omistus- Nimellisarvo osuus-% Kpl yhteensä Hankintameno 4, , ,85 Viimeksi laaditun tilinpäätöksen tulos ja oma pääoma Oman pää- Tulos oman määrä Tytäryhtiöt: As Oy Koljontie 39, Tampere ,18 8,09 Suunnitelman mukaiset poistot Käyttöomaisuus on arvostettu taseeseen hankintamenoon. Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. - Aineettomien hyödykkeiden ja muiden aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista suunnitelmapoisto on laskettu arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan tasapoistoin. - Rakennusten, rakennelmien sekä koneiden ja kaluston poistot on laskettu menojäännöspoistoin. Suunnitelman mukaiset poistoprosentit: Aineettomat hyödykkeet 20 % Konserniliikearvo 10 % Rakennukset 7 % Rakennelmat 20 % Koneet ja kalusto 25 % Muut aineelliset hyödykkeet 10% / 20% Emoyhtiön suunnitelman mukaiset poistot Rakennuksista ja rakennelmista , ,05 Koneista ja kalustosta , ,46 Muista aineellisista hyödykkeistä , ,36 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä , ,87

15 -13 - TILINPÄÄTÖS Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,91 Lisäykset , ,64 Suunnitelman mukaiset poistot , ,05 Kirjanpitoarvo , ,50 Koneet ja kalusto Hankintameno , ,00 Lisäykset , ,46 Vähennykset , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,46 Kirjanpitoarvo , ,00 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , ,16 Lisäykset , ,45 Suunnitelman mukaiset poistot , ,36 Kirjanpitoarvo , ,25 Konsernin suunnitelman mukaiset poistot Aineettomista hyödykkeistä 2 349, ,40 Konserniliikearvosta 0, ,61 Rakennuksista ja rakennelmista , ,74 Koneista ja kalustosta , ,91 Muista aineellisista hyödykkeistä , ,27 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä , ,93 Aineettomat hyödykkeet Hankintameno , ,37 Siirto aineellisiin hyödykkeisiin (maa-alueet) 0, ,61 Lisäykset ,10 0,00 Tilikauden sumu-poistot , ,40 Kirjanpitoarvo , ,36 Konserniliikearvo Hankintameno , ,61 Tilikauden sumu-poistot 0, ,61 Kirjanpitoarvo ,00 0,00 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,93 Lisäykset , ,53 Suunnitelman mukaiset poistot , ,74 Kirjanpitoarvo , ,72

16 -14 - TILINPÄÄTÖS Konsernin käyttöomaisuus Koneet ja kalusto Hankintameno , ,93 Siirto ennakkomaksuista kalustoon 0, ,00 Lisäykset , ,95 Vähennykset , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,91 Kirjanpitoarvo , ,97 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , ,12 Lisäykset , ,08 Suunnitelman mukaiset poistot , ,27 Kirjanpitoarvo , ,93 Arvonkorotus emoyhtiössä Vuonna 1988 on kirjattu rakennusten arvonkorotus 0,49 Me. Arvo perustuu tuottoarvoon ja yhtiön hyvään tulokseen. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään välittömän hankintamenon määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset ,40 0,00 Lainasaamiset , ,80 Siirtosaamiset 0, , , ,45 Emoyhtiön oman pääoman muutokset Osakepääoma , ,00 Osakepääoman alentaminen 0, ,00 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,57 Osakepääoman alentaminen 0, ,00 Ylikurssirahasto , ,57

17 -15 - TILINPÄÄTÖS Edellisten tilikausien voitto , ,83 Osingonjaot , ,00 Vanhentuneet osingot/palautus 3 358,31 0,00 Edellisten tilikausien voitto , ,83 Tilikauden voitto , ,44 Jakokelpoiset varat , ,27 Emoyhtiön oma pääoma yhteensä , ,84 Konsernin oman pääoman muutokset Osakepääoma , ,00 Osakepääoman alentaminen 0, ,00 Osakepääoman korottaminen 0,00 0,00 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,57 Osakepääoman alentaminen 0, ,00 Osakepääoman korottaminen 0,00 0,00 Ylikurssirahasto , ,57 Edellisten tilikausien voitto , ,59 Osingonjako , ,00 Vanhentuneet osingot/palautus 3 358,31 0,00 Osingonjako tytäryhtiön omistamille emoyhtiön osakkeille , , , ,59 Tilikauden voitto , ,95 Poistoerosta siirretty osuus , ,82 Muutos 0, ,82 Poistoerosta siirretty osuus ,00 0,00 Konsernin oma pääoma yhteensä , ,11 Konsernin jakokelpoiset varat Edellisten tilikausien voitto , ,59 Tilikauden voitto , ,95 Tytäryhtiön omistamat emoyhtiön osakkeet , ,76 Rahastoanti , ,45 Jakokelpoiset varat , ,33

18 -16 - TILINPÄÄTÖS Velat, jotka erääntyvät yli 5 v. kuluttua Emoyhtiö 0,00 0,00 Konserni: Rahalaitoslainat , ,00 Vastuut ja vakuudet Emoyhtiö Konserni Velat, joiden vakuutena kiinteistökiinnitys Rahalaitoslainat 0, ,75 Eläkelainat 0, ,31 Kiinteistökiinnitysten yhteismäärä Rahalaitoslainat 0, ,00 Eläkelainat 0, ,85 Johdon osakkeenomistus Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistavat :n osakkeita yht kpl, joka on 65,13 % osakekannasta ja 68,37 % kokonaisäänimäärästä. Sisäpiiriohje Yhtiössä noudatetaan Helsingin Pörssin vahvistamaa sisäpiiriohjetta. Osakasjakautuma (osakasrekisterin mukaan) Osakkeita Osakkaita Kokonaisomistus Kpl Kpl % Kpl % , , , , , ,13 yli , , , ,93 Merkitsemättömät osakkeet 295 0,07 Yhteensä ,00 Osakkaiden Osakkeiden Omistus määrä määrä % Yksityiset yritykset ,37 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset ,71 Kotitaloudet ,85 Merkitsemättömät osakkeet 295 0,07 Yhteensä ,00

19 -17 - TILINPÄÄTÖS suurinta osakkeenomistajaa (osakasrekisterin mukaan) Nimi Osakkeita ja % osake- % ääniääniä (kpl) kannasta määrästä Erkki Mattila ,15 23,25 Claes Kristiansson ,54 22,61 Jouko Dufva ,44 22,51 Oy M.J.Wahlström Partners Ab ,82 5,06 Visulahden Kiinteistöt Oy ,74 0,00 Thominvest Oy ,37 3,54 Mikael Wahlström ,31 2,42 EQ Pikkujättiläiset/ EQ Rahastoyhtiö Oy ,17 2,28 Meri Mattila ,80 1,89 Kirsti Mattila ,62 1,70 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut (konserni) Tunnusluku Liikevaihto, Teur Liikevoitto/-tappio, Teur % liikevaihdosta 23,59 15,98 19,19 19,26 18,35 Voitto ennen satunnaisia eriä, Teur % liikevaihdosta 22,10 13,05 18,68 19,16 19,06 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja, Teur % liikevaihdosta 22,30 13,62 18,71 19,14 19,06 Konsernin tulos ennen veroja, Teur % liikevaihdosta 22,81 14,43 19,46 19,24 18,68 Oman pääoman tuotto, % 12,94 6,63 13,57 13,48 12,91 Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,67 10,59 17,76 17,87 17,35 Omavaraisuusaste, % 73,52 76,52 79,49 80,45 82,59 Bruttoinvestoinnit, taseen pysyviin vastaaviin, Teur % liikevaihdosta 7,89 10,85 9,14 9,17 18,57 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä, kpl

20 -18 - TILINPÄÄTÖS Osakekohtaiset tunnusluvut (konserni) Tunnusluku Osakekohtainen tulos (EPS) * 3,63 1,96 4,06 4,30 4,37 Osakekoht.oma pääoma * 29,05 29,41 31,81 34,17 34,55 Osakekohtainen osinko * * 1,77 1,77 2,00 4,00 2,00 Osinko tuloksesta (%) 48,70 90,05 49,26 93,02 45,77 Efektiivinen osinkotuotto (%) 4,65 6,77 6,15 12,50 4,82 Hinta/voitto -suhde (P/E -luku) 10,48 13,31 8,00 7,44 9,50 Osakkeen kurssikehitys - alin 25,60 22,11 24,56 30,52 32,50 - ylin 40,00 42,00 33,00 35,00 41,50 - keski * * * 29,15 26,09 29,89 33,16 38, ,00 26,10 32,50 32,00 41,50 Osakekannan markkina-arvo (Teur) Osakkeiden vaihdon kehitys: -lukumääränä % os.keskiarvolukumäärästä 11,31 2,30 5,81 2,62 4,20 Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa * Visulahden Kiinteistöt Oy:n sisäinen omistus on vähennetty pois osakekohtaista tulosta ja osakekohtaista omaa pääomaa laskettaessa. Eli osakemääränä on käytetty kpl. * * hallituksen esitys osingon määräksi 2004 * * * Osakkeen keskihinnan kehitys kuukausikohtaisesti indeksisarjana kk 5/03 6/03 7/03 8/03 9/03 10/03 indeksiluku ,78 110,60 115,13 118,57 112,62 (100 = 32,25 eur) kk 11/03 12/03 1/04 2/04 3/04 4/04 indeksiluku 120,90 113,33 115,63 123,16 123,35 128,68

21 -19 -

22 -20 - TILINPÄÄTÖS Tunnuslukujen laskentakaavat Tulos ennen satunnaisia eriä = Liikevoitto + rahoitustuotot - rahoituskulut Oman pääoman tuotto% = Tulos ennen satunn. eriä - tilikauden verot x 100 (ROE) Oma pääoma(keskim.) + vähemmistöosuus(keskim.) + poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä (keskimäärin) = Tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja Sijoitetun pääoman tuotto% muut rahoituskulut x 100 (ROI) Taseen loppusumma(keskim.) - korottomat velat(keskim.) = Oma pääoma + vähemmistöosuus + poistoero las- Omavaraisuusaste kennallisella verovelalla vähennettynä (keskim.) x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Tulos ennen satunnaisia eriä +/- vähem - Tulos / osake (EPS) = mistöosuus - verot Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden määrä Oma pääoma + varaukset ja poistoero laskennalllisella Oma pääoma / osake = verovelalla ja vähemmistöosuudella vähennettynä Osakkeiden oikaistu lukumäärä Osinko / osake = Tilikaudelta jaettu osinko Osakkeiden oikaistu lukumäärä Osinko / tulos (=osinkosuhde) = Osakekohtainen osinko x 100 Oikaistu tulos osaketta kohti (EPS) Efektiivinen osinkotuotto = Oikaistu osinko osaketta kohti x 100 Oikaistu kaupantekokurssi P/E -luku = Oikaistu kaupantekokurssi Oikaistu tulos osaketta kohti (EPS) Osakekannan markkina-arvo = Kaupantekokurssi x osakkeiden lukumäärä

23 -21 - TILINPÄÄTÖS Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista Päiväkirja, Pääkirja, Kirjanpitotositteet, Tasekirja, ATK-listoina ATK-listoina paperitositteina erikseen sidottuna kirjana

24 -22 - TILINPÄÄTÖS H A L L I T U K S E N A L L E K I R J O I T U S Tervakoskella. päivänä heinäkuuta 2004 Jouko Dufva hallituksen puheenjohtaja Erkki Mattila toimitusjohtaja Claes Kristiansson hallituksen jäsen T I L I N PÄ Ä T Ö S M E R K I N T Ä Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Tampereella. päivänä heinäkuuta 2004 Risto Koivisto Kauppat.lis., KHT

25 TILINTARKASTUSKERTOMUS :n osakkeenomistajille Olen tarkastanut :n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen sekä konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olen tarkastanut riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa olen selvittänyt hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonani esitän, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltani tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Olen tutustunut tilikauden aikana julkistettuun osavuosikatsaukseen. Käsitykseni mukaan osavuosikatsaus on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Tampereella 8. päivänä heinäkuuta 2004 Risto Koivisto, Kauppat. lis., KHT

26

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot