TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004"

Transkriptio

1

2 Vähikkäläntie TERVAKOSKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Sisällysluettelo: A. VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma ajalta vertailutietoineen 3 Tase vertailutietoineen 4-5 Rahoituslaskelma vertailutietoineen 6 Konsernituloslaskelma ajalta vertailutietoineen7 Konsernitase vertailutietoineen 8-9 Konsernirahoituslaskelma vertailutietoineen 10 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastajan merkintä 22 Tilintarkastuskertomus 23

3 - 1 - T O I M I N T A K E R T O M U S Yhtiön nimi, Y-tunnus, kotipaikka ja postiosoite: Y-tunnus: Kotipaikka: Janakkala Postiosoite: Vähikkäläntie TERVAKOSKI Tilikausi: Yhtiön tilan ja tuloksen arvostelemista varten tärkeät seikat: Päättynyt tilikausi oli yhtiön keskeisten lukujen, kävijämäärien, liikevaihdon ja tuloksen osalta hyvin edellisen vuoden kaltainen. Toimintaan tai konsernin rakenteeseen ei tehty suuria muutoksia. Tilikauden aikana konsernin investoinnit olivat aiempia vuosia suuremmat. Puuhamaassa rakennettiin uusi ravintola/myymälärakennus. Visulahdessa toimintoja keskitettiin Dinosauriaan, jota muutenkin kehitettiin voimakkaasti, koska se on alueen keskeinen vetovoimatekijä. Serenassa suoritettiin mittava kiinteistön perusparannus ja alettiin rakentaa ympärivuotiseen asiakkaiden vuokrauskäyttöön tulevia lomataloja. Wasalandiassa edettiin Tropiclandian ulkovesipuiston suunnittelussa. Lisäksi joka paikassa suoritettiin normaalit sesonkiin liittyvät uudisinvestoinnit, mm Wasalandian toiminnallinen uutuus, Heiluva Hinaaja, sekä Visulahden Water-Play vesimaailma olivat merkittäviä hankintoja. Tilikauden aikana yhtiö jakoi varsinaisen osingon lisäksi ylimääräisen osingon. Edellämainitut toimet rahoitettiin pääosin omarahoituksella ja myymällä yhtiön omistamat rahoitusarvopaperit. Yhtiön rahoitusasema säilyi hyvänä. Arvio liiketoiminnan kehittymisestä: Toteutetut investoinnit saatiin valmiiksi suunnitellusti. Sijoitukset alkaneeseen kauteen ovat siten merkittävät, samoin kuin kesän markkinointipanostuksetkin, jotka säilyvät aiempien vuosien tasolla. Kauden alku oli jonkin verran edellisvuotta hiljaisempi. Odotukset liiketoiminnan kehittymisestä ovat positiiviset.

4 - 2 - Konsernisuhteet: on emoyhtiö konsernissa, jossa täysin omistettuja tytäryhtiöitä ovat As Oy Koljontie 39 (Tampere) ja Touhumaan Kiinteistöt Oy (Tervakoski), Espoon Matkailukeskus Serena Oy (Espoo), Espoon Matkailukiinteistöt Oy (Espoo) sekä Visulahden Kiinteistöt Oy (Mikkeli). Lisäksi konsernissa on 90 %:sesti omistettu Visulahden Matkailu Oy (Mikkeli) ja 90,1 %:sesti omistettu Wasalandia Oy Ab (Vaasa). As Oy Koljontie 39 :n tilikausi on kalenterivuosi. Hallitus ja toimitusjohtaja: Jouko Dufva, hallituksen puheenjohtaja Claes Kristiansson, hallituksen jäsen Erkki Mattila, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Tilintarkastajat: Varsinaisena tilintarkastajana on KTL Risto Koivisto, KHT ja varatilintarkastajana Rauno Werner, KHT. Hallituksen voitonjakoehdotus: Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,46 euroa siirretään voittovarojen tilille. Tilinpäätöksen mukaan konsernin jakokelpoiset varat ovat ,99 euroa ja emoyhtiön jakokelpoiset varat ,04 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 2 euroa osakkeelta eli yhteensä ,- euroa ja että loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään voittovarojen tilille.

5 - 3 - TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,07 Liiketoiminnan muut tuotot , ,26 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana , ,89 Varastojen muutos 3 708, ,79 Ulkopuoliset palvelut , , , ,77 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut: Eläkekulut , ,77 Muut henkilösivukulut , , , ,35 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,87 Liiketoiminnan muut kulut , ,10 LIIKEVOITTO , ,24 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista , ,49 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,20 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,21 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,45 Satunnaiset erät Konserniavustus , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,45 Tuloverot , ,01 TILIKAUDEN VOITTO , ,44

6 - 4 - TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,49 Rakennukset ja rakennelmat , ,50 Rakennusten arvonkorotukset , ,99 Koneet ja kalusto , ,00 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,23 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,55 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,49 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Tavarat , ,34 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 4 131,05 0,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,45 Lainasaamiset 30,00 164,10 Muut saamiset , ,39 Siirtosaamiset , , , ,08 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 0, ,24 Muut arvopaperit , , , ,80 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,92

7 - 5 - TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,57 Edellisten tilikausien voitto , ,83 Tilikauden voitto , , , ,84 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot 0, ,00 Ostovelat , ,42 Velat saman konsernin yrityksille 0,00 0,00 Muut velat , ,32 Siirtovelat , , , , , ,92

8 - 6 - TILINPÄÄTÖS Rahoituslaskelma (1000 eur) Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/väh. (+) 4 6 Korottomien lyhytaikaisten velkojen lisäys (+)/vähennys (-) Maksetut korot ja maksut muista liiketoim.rah.kuluista Saadut osingot Saadut korot ja muut rahoitustuotot Satunnaiset erät 0 0 Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit muihin sijoituksiin 0-20 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (netto), lisäys (-)/vähennys (+) Luovutustulot muista sijoituksista 2 0 Myönnetyt lainat 0 0 Lainasaamisten takaisinmaksut 0 0 Investointien rahavirta Kassavirta ennen rahoitusta Rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) 0 0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) 0 0 Pitkäaikaisten saamisten lisäys / vähennys 0 0 Lyhytaikaisten lainojen nostot (+)/ takaisinmaksut (-) Lyhytaikaisten saamisten lisäys(-) / vähennys(+) 0 0 Maksetut osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Maksullinen osakeanti 0 0 Muut (korot) 0 0 Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos / lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

9 konserni KONSERNITULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,14 Liiketoiminnan muut tuotot , ,63 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana , ,18 Varastojen muutos , ,78 Ulkopuoliset palvelut , , , ,71 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,93 Henkilösivukulut: Eläkekulut , ,83 Muut henkilösivukulut , , , ,45 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,32 Konserniliikearvosta 0, , , ,93 Liiketoiminnan muut kulut , ,28 LIIKEVOITTO , ,40 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista , ,15 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,61 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,01 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,39 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut 0, ,65 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,74 Poistoeron muutos 0, ,90 Tuloverot , ,69 Laskennallisen verovelan muutos 0, , , ,77 TILIKAUDEN VOITTO , ,87 Vähemmistöosuus , ,92 KONSERNIN VOITTO , ,95

10 konserni KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,01 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,36 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,04 Rakennukset ja rakennelmat , ,72 Rakennusten arvonkorotukset , ,99 Koneet ja kalusto , ,97 Muut aineelliset hyödykkeet , ,93 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,51 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,13 Omat osakkeet , ,76 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,49 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Tavarat , ,73 Ennakkomaksut 1 000, ,93 0, ,73 Pitkäaikaiset saamiset Muut pitkäaikaiset saamiset 940,00 940,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,76 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 170,80 Lainasaamiset 30, ,90 Muut saamiset , ,16 Siirtosaamiset , , , ,12 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 0, ,24 Muut arvopaperit , , , ,80 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,09

11 konserni KONSERNITASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,57 Edellisten tilikausien voitto , ,59 Tilikauden voitto , , , ,11 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,70 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,42 Eläkelainat 0, , , ,23 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,10 Eläkelainat , ,64 Saadut ennakot 0, ,00 Ostovelat , ,97 Muut velat , ,48 Siirtovelat , , , , , ,09

12 -10- -konserni Rahoituslaskelma (1000 eur) Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/väh. (+) Korottomien lyhytaikaisten velkojen lisäys (+)/vähennys (-) Maksetut korot ja maksut muista liiketoim.rah.kuluista Saadut osingot 55 4 Saadut korot ja muut rahoitustuotot Satunnaiset erät 0-3 Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit muihin sijoituksiin 2-20 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (netto), lisäys (-)/vähennys (+) Luovutustulot muista sijoituksista 0 0 Myönnetyt lainat 0 0 Lainasaamisten takaisinmaksut 0 0 Investointien rahavirta Kassavirta ennen rahoitusta Rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) Pitkäaikaisten saamisten lisäys / vähennys 0 1 Lyhytaikaisten lainojen nostot (+)/ takaisinmaksut (-) Maksetut osingot Osingonjaon eliminointi, sisäinen omistus Saadut ja maksetut konserniavustukset 0 0 Maksullinen osakeanti 0 0 Muut (korot) 0 0 Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos / lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat

13 -11 - TILINPÄÄTÖS T I L I N P Ä Ä T Ö K S E N L I I T E T I E D O T Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet: 1. Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty emoyhtiö sekä tytäryhtiöistä Touhumaan Kiinteistöt Oy, Espoon Matkailukeskus Serena Oy, Espoon Matkailukiinteistöt Oy, Visulahden Matkailu Oy, Visulahden Kiinteistöt Oy ja Wasalandia Oy Ab. Tytäryhtiöistä konsernitilinpäätökseen ei ole yhdistetty As Oy Koljontie 39 -nimistä asunto-osakeyhtiotä. Konsernitilinpäätöksestä poisjätetty asunto-osakeyhtiö ei vaikuta oikeiden ja riittävien tietojen antamiseen konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 2. Eliminoinnit ja konserniliikearvon käsittely Keskinäisen omistuksen eliminoinnissa käytetään hankintamenomenetelmää. Hankintahetkellä tytäryhtiön oman pääoman ylittävä hankintameno on kohdistettu tytäryhtiön käyttöomaisuuteen, jos käyttöomaisuuden kirja-arvo on ollut käypää arvoa alempi. Käyttöomaisuuteen kohdistetusta osasta on tehty kyseessä olevan käyttöomaisuusryhmän suunnitelman mukainen poisto. Kohdistamaton osuus on esitetty liikearvona taseen vastaavissa, ja se poistetaan tasapoistoin enintään kymmenessä vuodessa. Konsernin sisäiset liiketapahtumat ja sisäinen voitonjako on eliminoitu. Sisäiset saatava- ja velkaerät on eliminoitu. Vähemmistöosuus on erotettu konsernin tuloksesta ja omasta pääomasta sekä esitetty omana eränään. Yhtiön palveluksessa olleiden henkilöiden Emoyhtiö Konserni keskimääräinen lukumäärä Toimihenkilöitä 8 20 Työntekijöitä: kesäaikana (touko-elokuu) talviaikaina (syys-huhtikuu) 3 63 Tilikauden aikana maksetut palkat Konserni 4/04 Konserni 4/03 toimitusjohtajille Konsernin sisäiset rahoitustuotot Konserniyhtiöiltä saadut rahoitustuotot: Osinkotuotot , ,00 Korkotuotot 9 106, ,31 Tuloverot Tuloverot satunnaisista eristä , ,00 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , , , ,01

14 -12 - TILINPÄÄTÖS Emoyhtiön omistamat osakkeet ja osuudet: emoyhtiön konsernin omistusosuus omistusosuus Tytäryhtiöosakkeet: As Oy Koljontie 39, Tampere 100 % 100 % Touhumaan Kiinteistöt Oy, Tervakoski 100 % 100 % Espoon Matkailukeskus Serena Oy, Espoo 100 % 100 % Espoon Matkailukiinteistöt Oy, Espoo 100 % 100 % Visulahden Kiinteistöt Oy, Mikkeli 100 % 100 % Visulahden Matkailu Oy, Mikkeli 90 % 90 % Wasalandia Oy Ab, Vaasa 90,1 % 90,1 % Tytäryhtiön omistamat emoyhtiön osakkeet: Omistus- Nimellisarvo osuus-% Kpl yhteensä Hankintameno 4, , ,85 Viimeksi laaditun tilinpäätöksen tulos ja oma pääoma Oman pää- Tulos oman määrä Tytäryhtiöt: As Oy Koljontie 39, Tampere ,18 8,09 Suunnitelman mukaiset poistot Käyttöomaisuus on arvostettu taseeseen hankintamenoon. Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. - Aineettomien hyödykkeiden ja muiden aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista suunnitelmapoisto on laskettu arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan tasapoistoin. - Rakennusten, rakennelmien sekä koneiden ja kaluston poistot on laskettu menojäännöspoistoin. Suunnitelman mukaiset poistoprosentit: Aineettomat hyödykkeet 20 % Konserniliikearvo 10 % Rakennukset 7 % Rakennelmat 20 % Koneet ja kalusto 25 % Muut aineelliset hyödykkeet 10% / 20% Emoyhtiön suunnitelman mukaiset poistot Rakennuksista ja rakennelmista , ,05 Koneista ja kalustosta , ,46 Muista aineellisista hyödykkeistä , ,36 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä , ,87

15 -13 - TILINPÄÄTÖS Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,91 Lisäykset , ,64 Suunnitelman mukaiset poistot , ,05 Kirjanpitoarvo , ,50 Koneet ja kalusto Hankintameno , ,00 Lisäykset , ,46 Vähennykset , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,46 Kirjanpitoarvo , ,00 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , ,16 Lisäykset , ,45 Suunnitelman mukaiset poistot , ,36 Kirjanpitoarvo , ,25 Konsernin suunnitelman mukaiset poistot Aineettomista hyödykkeistä 2 349, ,40 Konserniliikearvosta 0, ,61 Rakennuksista ja rakennelmista , ,74 Koneista ja kalustosta , ,91 Muista aineellisista hyödykkeistä , ,27 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä , ,93 Aineettomat hyödykkeet Hankintameno , ,37 Siirto aineellisiin hyödykkeisiin (maa-alueet) 0, ,61 Lisäykset ,10 0,00 Tilikauden sumu-poistot , ,40 Kirjanpitoarvo , ,36 Konserniliikearvo Hankintameno , ,61 Tilikauden sumu-poistot 0, ,61 Kirjanpitoarvo ,00 0,00 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,93 Lisäykset , ,53 Suunnitelman mukaiset poistot , ,74 Kirjanpitoarvo , ,72

16 -14 - TILINPÄÄTÖS Konsernin käyttöomaisuus Koneet ja kalusto Hankintameno , ,93 Siirto ennakkomaksuista kalustoon 0, ,00 Lisäykset , ,95 Vähennykset , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,91 Kirjanpitoarvo , ,97 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , ,12 Lisäykset , ,08 Suunnitelman mukaiset poistot , ,27 Kirjanpitoarvo , ,93 Arvonkorotus emoyhtiössä Vuonna 1988 on kirjattu rakennusten arvonkorotus 0,49 Me. Arvo perustuu tuottoarvoon ja yhtiön hyvään tulokseen. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään välittömän hankintamenon määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset ,40 0,00 Lainasaamiset , ,80 Siirtosaamiset 0, , , ,45 Emoyhtiön oman pääoman muutokset Osakepääoma , ,00 Osakepääoman alentaminen 0, ,00 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,57 Osakepääoman alentaminen 0, ,00 Ylikurssirahasto , ,57

17 -15 - TILINPÄÄTÖS Edellisten tilikausien voitto , ,83 Osingonjaot , ,00 Vanhentuneet osingot/palautus 3 358,31 0,00 Edellisten tilikausien voitto , ,83 Tilikauden voitto , ,44 Jakokelpoiset varat , ,27 Emoyhtiön oma pääoma yhteensä , ,84 Konsernin oman pääoman muutokset Osakepääoma , ,00 Osakepääoman alentaminen 0, ,00 Osakepääoman korottaminen 0,00 0,00 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,57 Osakepääoman alentaminen 0, ,00 Osakepääoman korottaminen 0,00 0,00 Ylikurssirahasto , ,57 Edellisten tilikausien voitto , ,59 Osingonjako , ,00 Vanhentuneet osingot/palautus 3 358,31 0,00 Osingonjako tytäryhtiön omistamille emoyhtiön osakkeille , , , ,59 Tilikauden voitto , ,95 Poistoerosta siirretty osuus , ,82 Muutos 0, ,82 Poistoerosta siirretty osuus ,00 0,00 Konsernin oma pääoma yhteensä , ,11 Konsernin jakokelpoiset varat Edellisten tilikausien voitto , ,59 Tilikauden voitto , ,95 Tytäryhtiön omistamat emoyhtiön osakkeet , ,76 Rahastoanti , ,45 Jakokelpoiset varat , ,33

18 -16 - TILINPÄÄTÖS Velat, jotka erääntyvät yli 5 v. kuluttua Emoyhtiö 0,00 0,00 Konserni: Rahalaitoslainat , ,00 Vastuut ja vakuudet Emoyhtiö Konserni Velat, joiden vakuutena kiinteistökiinnitys Rahalaitoslainat 0, ,75 Eläkelainat 0, ,31 Kiinteistökiinnitysten yhteismäärä Rahalaitoslainat 0, ,00 Eläkelainat 0, ,85 Johdon osakkeenomistus Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistavat :n osakkeita yht kpl, joka on 65,13 % osakekannasta ja 68,37 % kokonaisäänimäärästä. Sisäpiiriohje Yhtiössä noudatetaan Helsingin Pörssin vahvistamaa sisäpiiriohjetta. Osakasjakautuma (osakasrekisterin mukaan) Osakkeita Osakkaita Kokonaisomistus Kpl Kpl % Kpl % , , , , , ,13 yli , , , ,93 Merkitsemättömät osakkeet 295 0,07 Yhteensä ,00 Osakkaiden Osakkeiden Omistus määrä määrä % Yksityiset yritykset ,37 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset ,71 Kotitaloudet ,85 Merkitsemättömät osakkeet 295 0,07 Yhteensä ,00

19 -17 - TILINPÄÄTÖS suurinta osakkeenomistajaa (osakasrekisterin mukaan) Nimi Osakkeita ja % osake- % ääniääniä (kpl) kannasta määrästä Erkki Mattila ,15 23,25 Claes Kristiansson ,54 22,61 Jouko Dufva ,44 22,51 Oy M.J.Wahlström Partners Ab ,82 5,06 Visulahden Kiinteistöt Oy ,74 0,00 Thominvest Oy ,37 3,54 Mikael Wahlström ,31 2,42 EQ Pikkujättiläiset/ EQ Rahastoyhtiö Oy ,17 2,28 Meri Mattila ,80 1,89 Kirsti Mattila ,62 1,70 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut (konserni) Tunnusluku Liikevaihto, Teur Liikevoitto/-tappio, Teur % liikevaihdosta 23,59 15,98 19,19 19,26 18,35 Voitto ennen satunnaisia eriä, Teur % liikevaihdosta 22,10 13,05 18,68 19,16 19,06 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja, Teur % liikevaihdosta 22,30 13,62 18,71 19,14 19,06 Konsernin tulos ennen veroja, Teur % liikevaihdosta 22,81 14,43 19,46 19,24 18,68 Oman pääoman tuotto, % 12,94 6,63 13,57 13,48 12,91 Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,67 10,59 17,76 17,87 17,35 Omavaraisuusaste, % 73,52 76,52 79,49 80,45 82,59 Bruttoinvestoinnit, taseen pysyviin vastaaviin, Teur % liikevaihdosta 7,89 10,85 9,14 9,17 18,57 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä, kpl

20 -18 - TILINPÄÄTÖS Osakekohtaiset tunnusluvut (konserni) Tunnusluku Osakekohtainen tulos (EPS) * 3,63 1,96 4,06 4,30 4,37 Osakekoht.oma pääoma * 29,05 29,41 31,81 34,17 34,55 Osakekohtainen osinko * * 1,77 1,77 2,00 4,00 2,00 Osinko tuloksesta (%) 48,70 90,05 49,26 93,02 45,77 Efektiivinen osinkotuotto (%) 4,65 6,77 6,15 12,50 4,82 Hinta/voitto -suhde (P/E -luku) 10,48 13,31 8,00 7,44 9,50 Osakkeen kurssikehitys - alin 25,60 22,11 24,56 30,52 32,50 - ylin 40,00 42,00 33,00 35,00 41,50 - keski * * * 29,15 26,09 29,89 33,16 38, ,00 26,10 32,50 32,00 41,50 Osakekannan markkina-arvo (Teur) Osakkeiden vaihdon kehitys: -lukumääränä % os.keskiarvolukumäärästä 11,31 2,30 5,81 2,62 4,20 Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa * Visulahden Kiinteistöt Oy:n sisäinen omistus on vähennetty pois osakekohtaista tulosta ja osakekohtaista omaa pääomaa laskettaessa. Eli osakemääränä on käytetty kpl. * * hallituksen esitys osingon määräksi 2004 * * * Osakkeen keskihinnan kehitys kuukausikohtaisesti indeksisarjana kk 5/03 6/03 7/03 8/03 9/03 10/03 indeksiluku ,78 110,60 115,13 118,57 112,62 (100 = 32,25 eur) kk 11/03 12/03 1/04 2/04 3/04 4/04 indeksiluku 120,90 113,33 115,63 123,16 123,35 128,68

21 -19 -

22 -20 - TILINPÄÄTÖS Tunnuslukujen laskentakaavat Tulos ennen satunnaisia eriä = Liikevoitto + rahoitustuotot - rahoituskulut Oman pääoman tuotto% = Tulos ennen satunn. eriä - tilikauden verot x 100 (ROE) Oma pääoma(keskim.) + vähemmistöosuus(keskim.) + poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä (keskimäärin) = Tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja Sijoitetun pääoman tuotto% muut rahoituskulut x 100 (ROI) Taseen loppusumma(keskim.) - korottomat velat(keskim.) = Oma pääoma + vähemmistöosuus + poistoero las- Omavaraisuusaste kennallisella verovelalla vähennettynä (keskim.) x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Tulos ennen satunnaisia eriä +/- vähem - Tulos / osake (EPS) = mistöosuus - verot Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden määrä Oma pääoma + varaukset ja poistoero laskennalllisella Oma pääoma / osake = verovelalla ja vähemmistöosuudella vähennettynä Osakkeiden oikaistu lukumäärä Osinko / osake = Tilikaudelta jaettu osinko Osakkeiden oikaistu lukumäärä Osinko / tulos (=osinkosuhde) = Osakekohtainen osinko x 100 Oikaistu tulos osaketta kohti (EPS) Efektiivinen osinkotuotto = Oikaistu osinko osaketta kohti x 100 Oikaistu kaupantekokurssi P/E -luku = Oikaistu kaupantekokurssi Oikaistu tulos osaketta kohti (EPS) Osakekannan markkina-arvo = Kaupantekokurssi x osakkeiden lukumäärä

23 -21 - TILINPÄÄTÖS Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista Päiväkirja, Pääkirja, Kirjanpitotositteet, Tasekirja, ATK-listoina ATK-listoina paperitositteina erikseen sidottuna kirjana

24 -22 - TILINPÄÄTÖS H A L L I T U K S E N A L L E K I R J O I T U S Tervakoskella. päivänä heinäkuuta 2004 Jouko Dufva hallituksen puheenjohtaja Erkki Mattila toimitusjohtaja Claes Kristiansson hallituksen jäsen T I L I N PÄ Ä T Ö S M E R K I N T Ä Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Tampereella. päivänä heinäkuuta 2004 Risto Koivisto Kauppat.lis., KHT

25 TILINTARKASTUSKERTOMUS :n osakkeenomistajille Olen tarkastanut :n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen sekä konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olen tarkastanut riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa olen selvittänyt hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonani esitän, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltani tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Olen tutustunut tilikauden aikana julkistettuun osavuosikatsaukseen. Käsitykseni mukaan osavuosikatsaus on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Tampereella 8. päivänä heinäkuuta 2004 Risto Koivisto, Kauppat. lis., KHT

26

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 INTERAVANTI OYJ TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE INTERAVANTI SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus...3 Interavanti Oyj lyhyesti...4 Avainluvut...4 Liiketoimintaperiaatteet...5

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö:

PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011. Sisältö: 1 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 66. toimintavuosi T I L I N P Ä Ä T Ö S 2011 Sisältö: - Toimintakertomus 2011 2-4 - Konsernituloslaskelma 2010-2011 5 - Kosernitase 2010-2011 6 - Pellon Sähkö Oy:n

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o Veho-konserni 2007 4 5 Hallituksen toimintakertomus 6 8 Tilinpäätös 9 Konsernituloslaskelma 9 Konsernitase 10 11 Rahoituslaskelma 12 Tilinpäätöksen liitetiedot 13 15 Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Vuosikertomus 1998 neomarkka

Vuosikertomus 1998 neomarkka neomarkka Vuosikertomus 1998 NEOMARKKA OYJ:N VUOSIKERTOMUS 1998 SISÄLLYS Neomarkka lyhyesti 1 Hallitus 2 Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernituloslaskelma 5 Konsernitase 6 Konsernin rahoituslaskelma

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 INTERAVANTI OYJ TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE INTERAVANTI SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti...4 Avainluvut...4 Liiketoimintaperiaatteet...5 Hallituksen toimintakertomus...6-7

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003

BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 BENEFON OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 1 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIVUODELTA 2003 YLEISTÄ Tilivuonna 2003 yhtiössä tapahtui olennaisia muutoksia. Vuosia jatkunut talouskriisiksi syventynyt muutosprosessi

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2014 2 INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA 1.1. 31.12.2014 Sisältö sivu Toimintakertomus 3-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11-21 - tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 11-12

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille Vuosi 2000 lyhyesti Hallituksen puheenjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Tilinpäätös 2000

Tietoja osakkeenomistajille Vuosi 2000 lyhyesti Hallituksen puheenjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Tilinpäätös 2000 VUOSIKERTOMUS 2000 2 SISÄLLYSLUETTELO Tietoja osakkeenomistajille... 3 Vuosi 2000 lyhyesti... 4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Tilinpäätös 2000 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNISET TUOTTEET

SÄHKÖTEKNISET TUOTTEET Vuosikertomus 2003 Konsernin rakenne Toimitusjohtajan katsaus Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Taloudellista kehitystä kuvaavien tunnuslukujen laskentakaavat ja selvitykset Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

! "! # % % % #'' ( ) " % & % *''+!,-. +

! ! # % % % #'' ( )  % & % *''+!,-. + ! "#$ "%#&'& ! "! #$!% & # % % % #'' ( ) " % & #'' % ( % " % *''+!,-. + !!"# "$ % & ' % ( ) % ) ' *+, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '*233 *224$++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '+++, ' %",(-.(*+/0++*+*%11, '++/,! '*224,

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014

RASKONE OY. Tasekirja 31.12.2014 RASKONE OY Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1513664-8 Tasekirja 31.12.2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös tilivuodelta 1.1. - 31.12.2014 Hallitus ja toimitusjohtaja SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimintakertomus 3-5

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1998 KASOLA OYJ

TOIMINTAKERTOMUS 1998 KASOLA OYJ TOIMINTAKERTOMUS 1998 KASOLA OYJ Tilivuosi lyhyesti 1998 1997 Liikevaihto 110,8 Mmk 118,4 Mmk Käyttökate 12,4 Mmk 14,8 Mmk Liikevoitto 7,2 Mmk 9,7 Mmk Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja 4,2 Mmk 7,3

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2011

Tilinpäätösasiakirjat 2011 Tilinpäätösasiakirjat 2011 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2011 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA

INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA TASEKIRJA 31.12.2012 2 INTERAVANTI OYJ TASEKIRJA 1.1. 31.12.2012 Sisältö sivu Toimintakertomus 3-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9 Rahoituslaskelma 10 Liitetiedot 11-25 - oman pääoman täsmäytyslaskelma 11 - konsernituloslaskelman

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6 1 (21) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002 sivu Toimintakertomus 2-3 Yhtiön tuloslaskelma 4 Yhtiön tase 5 Yhtiön rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot 7-21

Lisätiedot