TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004"

Transkriptio

1

2 Vähikkäläntie TERVAKOSKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Sisällysluettelo: A. VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma ajalta vertailutietoineen 3 Tase vertailutietoineen 4-5 Rahoituslaskelma vertailutietoineen 6 Konsernituloslaskelma ajalta vertailutietoineen7 Konsernitase vertailutietoineen 8-9 Konsernirahoituslaskelma vertailutietoineen 10 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastajan merkintä 22 Tilintarkastuskertomus 23

3 - 1 - T O I M I N T A K E R T O M U S Yhtiön nimi, Y-tunnus, kotipaikka ja postiosoite: Y-tunnus: Kotipaikka: Janakkala Postiosoite: Vähikkäläntie TERVAKOSKI Tilikausi: Yhtiön tilan ja tuloksen arvostelemista varten tärkeät seikat: Päättynyt tilikausi oli yhtiön keskeisten lukujen, kävijämäärien, liikevaihdon ja tuloksen osalta hyvin edellisen vuoden kaltainen. Toimintaan tai konsernin rakenteeseen ei tehty suuria muutoksia. Tilikauden aikana konsernin investoinnit olivat aiempia vuosia suuremmat. Puuhamaassa rakennettiin uusi ravintola/myymälärakennus. Visulahdessa toimintoja keskitettiin Dinosauriaan, jota muutenkin kehitettiin voimakkaasti, koska se on alueen keskeinen vetovoimatekijä. Serenassa suoritettiin mittava kiinteistön perusparannus ja alettiin rakentaa ympärivuotiseen asiakkaiden vuokrauskäyttöön tulevia lomataloja. Wasalandiassa edettiin Tropiclandian ulkovesipuiston suunnittelussa. Lisäksi joka paikassa suoritettiin normaalit sesonkiin liittyvät uudisinvestoinnit, mm Wasalandian toiminnallinen uutuus, Heiluva Hinaaja, sekä Visulahden Water-Play vesimaailma olivat merkittäviä hankintoja. Tilikauden aikana yhtiö jakoi varsinaisen osingon lisäksi ylimääräisen osingon. Edellämainitut toimet rahoitettiin pääosin omarahoituksella ja myymällä yhtiön omistamat rahoitusarvopaperit. Yhtiön rahoitusasema säilyi hyvänä. Arvio liiketoiminnan kehittymisestä: Toteutetut investoinnit saatiin valmiiksi suunnitellusti. Sijoitukset alkaneeseen kauteen ovat siten merkittävät, samoin kuin kesän markkinointipanostuksetkin, jotka säilyvät aiempien vuosien tasolla. Kauden alku oli jonkin verran edellisvuotta hiljaisempi. Odotukset liiketoiminnan kehittymisestä ovat positiiviset.

4 - 2 - Konsernisuhteet: on emoyhtiö konsernissa, jossa täysin omistettuja tytäryhtiöitä ovat As Oy Koljontie 39 (Tampere) ja Touhumaan Kiinteistöt Oy (Tervakoski), Espoon Matkailukeskus Serena Oy (Espoo), Espoon Matkailukiinteistöt Oy (Espoo) sekä Visulahden Kiinteistöt Oy (Mikkeli). Lisäksi konsernissa on 90 %:sesti omistettu Visulahden Matkailu Oy (Mikkeli) ja 90,1 %:sesti omistettu Wasalandia Oy Ab (Vaasa). As Oy Koljontie 39 :n tilikausi on kalenterivuosi. Hallitus ja toimitusjohtaja: Jouko Dufva, hallituksen puheenjohtaja Claes Kristiansson, hallituksen jäsen Erkki Mattila, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Tilintarkastajat: Varsinaisena tilintarkastajana on KTL Risto Koivisto, KHT ja varatilintarkastajana Rauno Werner, KHT. Hallituksen voitonjakoehdotus: Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,46 euroa siirretään voittovarojen tilille. Tilinpäätöksen mukaan konsernin jakokelpoiset varat ovat ,99 euroa ja emoyhtiön jakokelpoiset varat ,04 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 2 euroa osakkeelta eli yhteensä ,- euroa ja että loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään voittovarojen tilille.

5 - 3 - TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,07 Liiketoiminnan muut tuotot , ,26 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana , ,89 Varastojen muutos 3 708, ,79 Ulkopuoliset palvelut , , , ,77 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut: Eläkekulut , ,77 Muut henkilösivukulut , , , ,35 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,87 Liiketoiminnan muut kulut , ,10 LIIKEVOITTO , ,24 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista , ,49 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,20 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,21 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,45 Satunnaiset erät Konserniavustus , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,45 Tuloverot , ,01 TILIKAUDEN VOITTO , ,44

6 - 4 - TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,49 Rakennukset ja rakennelmat , ,50 Rakennusten arvonkorotukset , ,99 Koneet ja kalusto , ,00 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,23 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,55 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,49 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Tavarat , ,34 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 4 131,05 0,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,45 Lainasaamiset 30,00 164,10 Muut saamiset , ,39 Siirtosaamiset , , , ,08 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 0, ,24 Muut arvopaperit , , , ,80 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,92

7 - 5 - TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,57 Edellisten tilikausien voitto , ,83 Tilikauden voitto , , , ,84 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot 0, ,00 Ostovelat , ,42 Velat saman konsernin yrityksille 0,00 0,00 Muut velat , ,32 Siirtovelat , , , , , ,92

8 - 6 - TILINPÄÄTÖS Rahoituslaskelma (1000 eur) Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/väh. (+) 4 6 Korottomien lyhytaikaisten velkojen lisäys (+)/vähennys (-) Maksetut korot ja maksut muista liiketoim.rah.kuluista Saadut osingot Saadut korot ja muut rahoitustuotot Satunnaiset erät 0 0 Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit muihin sijoituksiin 0-20 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (netto), lisäys (-)/vähennys (+) Luovutustulot muista sijoituksista 2 0 Myönnetyt lainat 0 0 Lainasaamisten takaisinmaksut 0 0 Investointien rahavirta Kassavirta ennen rahoitusta Rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) 0 0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) 0 0 Pitkäaikaisten saamisten lisäys / vähennys 0 0 Lyhytaikaisten lainojen nostot (+)/ takaisinmaksut (-) Lyhytaikaisten saamisten lisäys(-) / vähennys(+) 0 0 Maksetut osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Maksullinen osakeanti 0 0 Muut (korot) 0 0 Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos / lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

9 konserni KONSERNITULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,14 Liiketoiminnan muut tuotot , ,63 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana , ,18 Varastojen muutos , ,78 Ulkopuoliset palvelut , , , ,71 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,93 Henkilösivukulut: Eläkekulut , ,83 Muut henkilösivukulut , , , ,45 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,32 Konserniliikearvosta 0, , , ,93 Liiketoiminnan muut kulut , ,28 LIIKEVOITTO , ,40 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista , ,15 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,61 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,01 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,39 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut 0, ,65 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,74 Poistoeron muutos 0, ,90 Tuloverot , ,69 Laskennallisen verovelan muutos 0, , , ,77 TILIKAUDEN VOITTO , ,87 Vähemmistöosuus , ,92 KONSERNIN VOITTO , ,95

10 konserni KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,01 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,36 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,04 Rakennukset ja rakennelmat , ,72 Rakennusten arvonkorotukset , ,99 Koneet ja kalusto , ,97 Muut aineelliset hyödykkeet , ,93 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,51 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,13 Omat osakkeet , ,76 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,49 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Tavarat , ,73 Ennakkomaksut 1 000, ,93 0, ,73 Pitkäaikaiset saamiset Muut pitkäaikaiset saamiset 940,00 940,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,76 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 170,80 Lainasaamiset 30, ,90 Muut saamiset , ,16 Siirtosaamiset , , , ,12 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 0, ,24 Muut arvopaperit , , , ,80 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,09

11 konserni KONSERNITASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,57 Edellisten tilikausien voitto , ,59 Tilikauden voitto , , , ,11 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,70 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,42 Eläkelainat 0, , , ,23 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,10 Eläkelainat , ,64 Saadut ennakot 0, ,00 Ostovelat , ,97 Muut velat , ,48 Siirtovelat , , , , , ,09

12 -10- -konserni Rahoituslaskelma (1000 eur) Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/väh. (+) Korottomien lyhytaikaisten velkojen lisäys (+)/vähennys (-) Maksetut korot ja maksut muista liiketoim.rah.kuluista Saadut osingot 55 4 Saadut korot ja muut rahoitustuotot Satunnaiset erät 0-3 Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit muihin sijoituksiin 2-20 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (netto), lisäys (-)/vähennys (+) Luovutustulot muista sijoituksista 0 0 Myönnetyt lainat 0 0 Lainasaamisten takaisinmaksut 0 0 Investointien rahavirta Kassavirta ennen rahoitusta Rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) Pitkäaikaisten saamisten lisäys / vähennys 0 1 Lyhytaikaisten lainojen nostot (+)/ takaisinmaksut (-) Maksetut osingot Osingonjaon eliminointi, sisäinen omistus Saadut ja maksetut konserniavustukset 0 0 Maksullinen osakeanti 0 0 Muut (korot) 0 0 Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos / lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat

13 -11 - TILINPÄÄTÖS T I L I N P Ä Ä T Ö K S E N L I I T E T I E D O T Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet: 1. Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty emoyhtiö sekä tytäryhtiöistä Touhumaan Kiinteistöt Oy, Espoon Matkailukeskus Serena Oy, Espoon Matkailukiinteistöt Oy, Visulahden Matkailu Oy, Visulahden Kiinteistöt Oy ja Wasalandia Oy Ab. Tytäryhtiöistä konsernitilinpäätökseen ei ole yhdistetty As Oy Koljontie 39 -nimistä asunto-osakeyhtiotä. Konsernitilinpäätöksestä poisjätetty asunto-osakeyhtiö ei vaikuta oikeiden ja riittävien tietojen antamiseen konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 2. Eliminoinnit ja konserniliikearvon käsittely Keskinäisen omistuksen eliminoinnissa käytetään hankintamenomenetelmää. Hankintahetkellä tytäryhtiön oman pääoman ylittävä hankintameno on kohdistettu tytäryhtiön käyttöomaisuuteen, jos käyttöomaisuuden kirja-arvo on ollut käypää arvoa alempi. Käyttöomaisuuteen kohdistetusta osasta on tehty kyseessä olevan käyttöomaisuusryhmän suunnitelman mukainen poisto. Kohdistamaton osuus on esitetty liikearvona taseen vastaavissa, ja se poistetaan tasapoistoin enintään kymmenessä vuodessa. Konsernin sisäiset liiketapahtumat ja sisäinen voitonjako on eliminoitu. Sisäiset saatava- ja velkaerät on eliminoitu. Vähemmistöosuus on erotettu konsernin tuloksesta ja omasta pääomasta sekä esitetty omana eränään. Yhtiön palveluksessa olleiden henkilöiden Emoyhtiö Konserni keskimääräinen lukumäärä Toimihenkilöitä 8 20 Työntekijöitä: kesäaikana (touko-elokuu) talviaikaina (syys-huhtikuu) 3 63 Tilikauden aikana maksetut palkat Konserni 4/04 Konserni 4/03 toimitusjohtajille Konsernin sisäiset rahoitustuotot Konserniyhtiöiltä saadut rahoitustuotot: Osinkotuotot , ,00 Korkotuotot 9 106, ,31 Tuloverot Tuloverot satunnaisista eristä , ,00 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , , , ,01

14 -12 - TILINPÄÄTÖS Emoyhtiön omistamat osakkeet ja osuudet: emoyhtiön konsernin omistusosuus omistusosuus Tytäryhtiöosakkeet: As Oy Koljontie 39, Tampere 100 % 100 % Touhumaan Kiinteistöt Oy, Tervakoski 100 % 100 % Espoon Matkailukeskus Serena Oy, Espoo 100 % 100 % Espoon Matkailukiinteistöt Oy, Espoo 100 % 100 % Visulahden Kiinteistöt Oy, Mikkeli 100 % 100 % Visulahden Matkailu Oy, Mikkeli 90 % 90 % Wasalandia Oy Ab, Vaasa 90,1 % 90,1 % Tytäryhtiön omistamat emoyhtiön osakkeet: Omistus- Nimellisarvo osuus-% Kpl yhteensä Hankintameno 4, , ,85 Viimeksi laaditun tilinpäätöksen tulos ja oma pääoma Oman pää- Tulos oman määrä Tytäryhtiöt: As Oy Koljontie 39, Tampere ,18 8,09 Suunnitelman mukaiset poistot Käyttöomaisuus on arvostettu taseeseen hankintamenoon. Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. - Aineettomien hyödykkeiden ja muiden aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista suunnitelmapoisto on laskettu arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan tasapoistoin. - Rakennusten, rakennelmien sekä koneiden ja kaluston poistot on laskettu menojäännöspoistoin. Suunnitelman mukaiset poistoprosentit: Aineettomat hyödykkeet 20 % Konserniliikearvo 10 % Rakennukset 7 % Rakennelmat 20 % Koneet ja kalusto 25 % Muut aineelliset hyödykkeet 10% / 20% Emoyhtiön suunnitelman mukaiset poistot Rakennuksista ja rakennelmista , ,05 Koneista ja kalustosta , ,46 Muista aineellisista hyödykkeistä , ,36 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä , ,87

15 -13 - TILINPÄÄTÖS Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,91 Lisäykset , ,64 Suunnitelman mukaiset poistot , ,05 Kirjanpitoarvo , ,50 Koneet ja kalusto Hankintameno , ,00 Lisäykset , ,46 Vähennykset , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,46 Kirjanpitoarvo , ,00 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , ,16 Lisäykset , ,45 Suunnitelman mukaiset poistot , ,36 Kirjanpitoarvo , ,25 Konsernin suunnitelman mukaiset poistot Aineettomista hyödykkeistä 2 349, ,40 Konserniliikearvosta 0, ,61 Rakennuksista ja rakennelmista , ,74 Koneista ja kalustosta , ,91 Muista aineellisista hyödykkeistä , ,27 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä , ,93 Aineettomat hyödykkeet Hankintameno , ,37 Siirto aineellisiin hyödykkeisiin (maa-alueet) 0, ,61 Lisäykset ,10 0,00 Tilikauden sumu-poistot , ,40 Kirjanpitoarvo , ,36 Konserniliikearvo Hankintameno , ,61 Tilikauden sumu-poistot 0, ,61 Kirjanpitoarvo ,00 0,00 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,93 Lisäykset , ,53 Suunnitelman mukaiset poistot , ,74 Kirjanpitoarvo , ,72

16 -14 - TILINPÄÄTÖS Konsernin käyttöomaisuus Koneet ja kalusto Hankintameno , ,93 Siirto ennakkomaksuista kalustoon 0, ,00 Lisäykset , ,95 Vähennykset , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,91 Kirjanpitoarvo , ,97 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , ,12 Lisäykset , ,08 Suunnitelman mukaiset poistot , ,27 Kirjanpitoarvo , ,93 Arvonkorotus emoyhtiössä Vuonna 1988 on kirjattu rakennusten arvonkorotus 0,49 Me. Arvo perustuu tuottoarvoon ja yhtiön hyvään tulokseen. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään välittömän hankintamenon määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset ,40 0,00 Lainasaamiset , ,80 Siirtosaamiset 0, , , ,45 Emoyhtiön oman pääoman muutokset Osakepääoma , ,00 Osakepääoman alentaminen 0, ,00 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,57 Osakepääoman alentaminen 0, ,00 Ylikurssirahasto , ,57

17 -15 - TILINPÄÄTÖS Edellisten tilikausien voitto , ,83 Osingonjaot , ,00 Vanhentuneet osingot/palautus 3 358,31 0,00 Edellisten tilikausien voitto , ,83 Tilikauden voitto , ,44 Jakokelpoiset varat , ,27 Emoyhtiön oma pääoma yhteensä , ,84 Konsernin oman pääoman muutokset Osakepääoma , ,00 Osakepääoman alentaminen 0, ,00 Osakepääoman korottaminen 0,00 0,00 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,57 Osakepääoman alentaminen 0, ,00 Osakepääoman korottaminen 0,00 0,00 Ylikurssirahasto , ,57 Edellisten tilikausien voitto , ,59 Osingonjako , ,00 Vanhentuneet osingot/palautus 3 358,31 0,00 Osingonjako tytäryhtiön omistamille emoyhtiön osakkeille , , , ,59 Tilikauden voitto , ,95 Poistoerosta siirretty osuus , ,82 Muutos 0, ,82 Poistoerosta siirretty osuus ,00 0,00 Konsernin oma pääoma yhteensä , ,11 Konsernin jakokelpoiset varat Edellisten tilikausien voitto , ,59 Tilikauden voitto , ,95 Tytäryhtiön omistamat emoyhtiön osakkeet , ,76 Rahastoanti , ,45 Jakokelpoiset varat , ,33

18 -16 - TILINPÄÄTÖS Velat, jotka erääntyvät yli 5 v. kuluttua Emoyhtiö 0,00 0,00 Konserni: Rahalaitoslainat , ,00 Vastuut ja vakuudet Emoyhtiö Konserni Velat, joiden vakuutena kiinteistökiinnitys Rahalaitoslainat 0, ,75 Eläkelainat 0, ,31 Kiinteistökiinnitysten yhteismäärä Rahalaitoslainat 0, ,00 Eläkelainat 0, ,85 Johdon osakkeenomistus Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistavat :n osakkeita yht kpl, joka on 65,13 % osakekannasta ja 68,37 % kokonaisäänimäärästä. Sisäpiiriohje Yhtiössä noudatetaan Helsingin Pörssin vahvistamaa sisäpiiriohjetta. Osakasjakautuma (osakasrekisterin mukaan) Osakkeita Osakkaita Kokonaisomistus Kpl Kpl % Kpl % , , , , , ,13 yli , , , ,93 Merkitsemättömät osakkeet 295 0,07 Yhteensä ,00 Osakkaiden Osakkeiden Omistus määrä määrä % Yksityiset yritykset ,37 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset ,71 Kotitaloudet ,85 Merkitsemättömät osakkeet 295 0,07 Yhteensä ,00

19 -17 - TILINPÄÄTÖS suurinta osakkeenomistajaa (osakasrekisterin mukaan) Nimi Osakkeita ja % osake- % ääniääniä (kpl) kannasta määrästä Erkki Mattila ,15 23,25 Claes Kristiansson ,54 22,61 Jouko Dufva ,44 22,51 Oy M.J.Wahlström Partners Ab ,82 5,06 Visulahden Kiinteistöt Oy ,74 0,00 Thominvest Oy ,37 3,54 Mikael Wahlström ,31 2,42 EQ Pikkujättiläiset/ EQ Rahastoyhtiö Oy ,17 2,28 Meri Mattila ,80 1,89 Kirsti Mattila ,62 1,70 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut (konserni) Tunnusluku Liikevaihto, Teur Liikevoitto/-tappio, Teur % liikevaihdosta 23,59 15,98 19,19 19,26 18,35 Voitto ennen satunnaisia eriä, Teur % liikevaihdosta 22,10 13,05 18,68 19,16 19,06 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja, Teur % liikevaihdosta 22,30 13,62 18,71 19,14 19,06 Konsernin tulos ennen veroja, Teur % liikevaihdosta 22,81 14,43 19,46 19,24 18,68 Oman pääoman tuotto, % 12,94 6,63 13,57 13,48 12,91 Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,67 10,59 17,76 17,87 17,35 Omavaraisuusaste, % 73,52 76,52 79,49 80,45 82,59 Bruttoinvestoinnit, taseen pysyviin vastaaviin, Teur % liikevaihdosta 7,89 10,85 9,14 9,17 18,57 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä, kpl

20 -18 - TILINPÄÄTÖS Osakekohtaiset tunnusluvut (konserni) Tunnusluku Osakekohtainen tulos (EPS) * 3,63 1,96 4,06 4,30 4,37 Osakekoht.oma pääoma * 29,05 29,41 31,81 34,17 34,55 Osakekohtainen osinko * * 1,77 1,77 2,00 4,00 2,00 Osinko tuloksesta (%) 48,70 90,05 49,26 93,02 45,77 Efektiivinen osinkotuotto (%) 4,65 6,77 6,15 12,50 4,82 Hinta/voitto -suhde (P/E -luku) 10,48 13,31 8,00 7,44 9,50 Osakkeen kurssikehitys - alin 25,60 22,11 24,56 30,52 32,50 - ylin 40,00 42,00 33,00 35,00 41,50 - keski * * * 29,15 26,09 29,89 33,16 38, ,00 26,10 32,50 32,00 41,50 Osakekannan markkina-arvo (Teur) Osakkeiden vaihdon kehitys: -lukumääränä % os.keskiarvolukumäärästä 11,31 2,30 5,81 2,62 4,20 Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa * Visulahden Kiinteistöt Oy:n sisäinen omistus on vähennetty pois osakekohtaista tulosta ja osakekohtaista omaa pääomaa laskettaessa. Eli osakemääränä on käytetty kpl. * * hallituksen esitys osingon määräksi 2004 * * * Osakkeen keskihinnan kehitys kuukausikohtaisesti indeksisarjana kk 5/03 6/03 7/03 8/03 9/03 10/03 indeksiluku ,78 110,60 115,13 118,57 112,62 (100 = 32,25 eur) kk 11/03 12/03 1/04 2/04 3/04 4/04 indeksiluku 120,90 113,33 115,63 123,16 123,35 128,68

21 -19 -

22 -20 - TILINPÄÄTÖS Tunnuslukujen laskentakaavat Tulos ennen satunnaisia eriä = Liikevoitto + rahoitustuotot - rahoituskulut Oman pääoman tuotto% = Tulos ennen satunn. eriä - tilikauden verot x 100 (ROE) Oma pääoma(keskim.) + vähemmistöosuus(keskim.) + poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä (keskimäärin) = Tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja Sijoitetun pääoman tuotto% muut rahoituskulut x 100 (ROI) Taseen loppusumma(keskim.) - korottomat velat(keskim.) = Oma pääoma + vähemmistöosuus + poistoero las- Omavaraisuusaste kennallisella verovelalla vähennettynä (keskim.) x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Tulos ennen satunnaisia eriä +/- vähem - Tulos / osake (EPS) = mistöosuus - verot Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden määrä Oma pääoma + varaukset ja poistoero laskennalllisella Oma pääoma / osake = verovelalla ja vähemmistöosuudella vähennettynä Osakkeiden oikaistu lukumäärä Osinko / osake = Tilikaudelta jaettu osinko Osakkeiden oikaistu lukumäärä Osinko / tulos (=osinkosuhde) = Osakekohtainen osinko x 100 Oikaistu tulos osaketta kohti (EPS) Efektiivinen osinkotuotto = Oikaistu osinko osaketta kohti x 100 Oikaistu kaupantekokurssi P/E -luku = Oikaistu kaupantekokurssi Oikaistu tulos osaketta kohti (EPS) Osakekannan markkina-arvo = Kaupantekokurssi x osakkeiden lukumäärä

23 -21 - TILINPÄÄTÖS Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista Päiväkirja, Pääkirja, Kirjanpitotositteet, Tasekirja, ATK-listoina ATK-listoina paperitositteina erikseen sidottuna kirjana

24 -22 - TILINPÄÄTÖS H A L L I T U K S E N A L L E K I R J O I T U S Tervakoskella. päivänä heinäkuuta 2004 Jouko Dufva hallituksen puheenjohtaja Erkki Mattila toimitusjohtaja Claes Kristiansson hallituksen jäsen T I L I N PÄ Ä T Ö S M E R K I N T Ä Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Tampereella. päivänä heinäkuuta 2004 Risto Koivisto Kauppat.lis., KHT

25 TILINTARKASTUSKERTOMUS :n osakkeenomistajille Olen tarkastanut :n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen sekä konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olen tarkastanut riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa olen selvittänyt hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonani esitän, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltani tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Olen tutustunut tilikauden aikana julkistettuun osavuosikatsaukseen. Käsitykseni mukaan osavuosikatsaus on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Tampereella 8. päivänä heinäkuuta 2004 Risto Koivisto, Kauppat. lis., KHT

26

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot