TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.05.2003-30.04.2004"

Transkriptio

1

2 Vähikkäläntie TERVAKOSKI TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA Sisällysluettelo: A. VIRALLINEN TILINPÄÄTÖS Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma ajalta vertailutietoineen 3 Tase vertailutietoineen 4-5 Rahoituslaskelma vertailutietoineen 6 Konsernituloslaskelma ajalta vertailutietoineen7 Konsernitase vertailutietoineen 8-9 Konsernirahoituslaskelma vertailutietoineen 10 Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastajan merkintä 22 Tilintarkastuskertomus 23

3 - 1 - T O I M I N T A K E R T O M U S Yhtiön nimi, Y-tunnus, kotipaikka ja postiosoite: Y-tunnus: Kotipaikka: Janakkala Postiosoite: Vähikkäläntie TERVAKOSKI Tilikausi: Yhtiön tilan ja tuloksen arvostelemista varten tärkeät seikat: Päättynyt tilikausi oli yhtiön keskeisten lukujen, kävijämäärien, liikevaihdon ja tuloksen osalta hyvin edellisen vuoden kaltainen. Toimintaan tai konsernin rakenteeseen ei tehty suuria muutoksia. Tilikauden aikana konsernin investoinnit olivat aiempia vuosia suuremmat. Puuhamaassa rakennettiin uusi ravintola/myymälärakennus. Visulahdessa toimintoja keskitettiin Dinosauriaan, jota muutenkin kehitettiin voimakkaasti, koska se on alueen keskeinen vetovoimatekijä. Serenassa suoritettiin mittava kiinteistön perusparannus ja alettiin rakentaa ympärivuotiseen asiakkaiden vuokrauskäyttöön tulevia lomataloja. Wasalandiassa edettiin Tropiclandian ulkovesipuiston suunnittelussa. Lisäksi joka paikassa suoritettiin normaalit sesonkiin liittyvät uudisinvestoinnit, mm Wasalandian toiminnallinen uutuus, Heiluva Hinaaja, sekä Visulahden Water-Play vesimaailma olivat merkittäviä hankintoja. Tilikauden aikana yhtiö jakoi varsinaisen osingon lisäksi ylimääräisen osingon. Edellämainitut toimet rahoitettiin pääosin omarahoituksella ja myymällä yhtiön omistamat rahoitusarvopaperit. Yhtiön rahoitusasema säilyi hyvänä. Arvio liiketoiminnan kehittymisestä: Toteutetut investoinnit saatiin valmiiksi suunnitellusti. Sijoitukset alkaneeseen kauteen ovat siten merkittävät, samoin kuin kesän markkinointipanostuksetkin, jotka säilyvät aiempien vuosien tasolla. Kauden alku oli jonkin verran edellisvuotta hiljaisempi. Odotukset liiketoiminnan kehittymisestä ovat positiiviset.

4 - 2 - Konsernisuhteet: on emoyhtiö konsernissa, jossa täysin omistettuja tytäryhtiöitä ovat As Oy Koljontie 39 (Tampere) ja Touhumaan Kiinteistöt Oy (Tervakoski), Espoon Matkailukeskus Serena Oy (Espoo), Espoon Matkailukiinteistöt Oy (Espoo) sekä Visulahden Kiinteistöt Oy (Mikkeli). Lisäksi konsernissa on 90 %:sesti omistettu Visulahden Matkailu Oy (Mikkeli) ja 90,1 %:sesti omistettu Wasalandia Oy Ab (Vaasa). As Oy Koljontie 39 :n tilikausi on kalenterivuosi. Hallitus ja toimitusjohtaja: Jouko Dufva, hallituksen puheenjohtaja Claes Kristiansson, hallituksen jäsen Erkki Mattila, toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Tilintarkastajat: Varsinaisena tilintarkastajana on KTL Risto Koivisto, KHT ja varatilintarkastajana Rauno Werner, KHT. Hallituksen voitonjakoehdotus: Hallitus esittää, että tilikauden voitto ,46 euroa siirretään voittovarojen tilille. Tilinpäätöksen mukaan konsernin jakokelpoiset varat ovat ,99 euroa ja emoyhtiön jakokelpoiset varat ,04 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 2 euroa osakkeelta eli yhteensä ,- euroa ja että loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään voittovarojen tilille.

5 - 3 - TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,07 Liiketoiminnan muut tuotot , ,26 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana , ,89 Varastojen muutos 3 708, ,79 Ulkopuoliset palvelut , , , ,77 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut: Eläkekulut , ,77 Muut henkilösivukulut , , , ,35 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,87 Liiketoiminnan muut kulut , ,10 LIIKEVOITTO , ,24 Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista , ,49 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,20 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,21 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,45 Satunnaiset erät Konserniavustus , ,00 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,45 Tuloverot , ,01 TILIKAUDEN VOITTO , ,44

6 - 4 - TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,49 Rakennukset ja rakennelmat , ,50 Rakennusten arvonkorotukset , ,99 Koneet ja kalusto , ,00 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,23 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,55 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,49 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Tavarat , ,34 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 4 131,05 0,00 Saamiset saman konsernin yrityksiltä , ,45 Lainasaamiset 30,00 164,10 Muut saamiset , ,39 Siirtosaamiset , , , ,08 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 0, ,24 Muut arvopaperit , , , ,80 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,92

7 - 5 - TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,57 Edellisten tilikausien voitto , ,83 Tilikauden voitto , , , ,84 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Saadut ennakot 0, ,00 Ostovelat , ,42 Velat saman konsernin yrityksille 0,00 0,00 Muut velat , ,32 Siirtovelat , , , , , ,92

8 - 6 - TILINPÄÄTÖS Rahoituslaskelma (1000 eur) Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/väh. (+) 4 6 Korottomien lyhytaikaisten velkojen lisäys (+)/vähennys (-) Maksetut korot ja maksut muista liiketoim.rah.kuluista Saadut osingot Saadut korot ja muut rahoitustuotot Satunnaiset erät 0 0 Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit muihin sijoituksiin 0-20 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (netto), lisäys (-)/vähennys (+) Luovutustulot muista sijoituksista 2 0 Myönnetyt lainat 0 0 Lainasaamisten takaisinmaksut 0 0 Investointien rahavirta Kassavirta ennen rahoitusta Rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) 0 0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) 0 0 Pitkäaikaisten saamisten lisäys / vähennys 0 0 Lyhytaikaisten lainojen nostot (+)/ takaisinmaksut (-) Lyhytaikaisten saamisten lisäys(-) / vähennys(+) 0 0 Maksetut osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Maksullinen osakeanti 0 0 Muut (korot) 0 0 Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos / lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

9 konserni KONSERNITULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,14 Liiketoiminnan muut tuotot , ,63 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostot tilikauden aikana , ,18 Varastojen muutos , ,78 Ulkopuoliset palvelut , , , ,71 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,93 Henkilösivukulut: Eläkekulut , ,83 Muut henkilösivukulut , , , ,45 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,32 Konserniliikearvosta 0, , , ,93 Liiketoiminnan muut kulut , ,28 LIIKEVOITTO , ,40 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot pysyvien vastaavien sijoituksista , ,15 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,61 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,01 VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,39 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut 0, ,65 VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,74 Poistoeron muutos 0, ,90 Tuloverot , ,69 Laskennallisen verovelan muutos 0, , , ,77 TILIKAUDEN VOITTO , ,87 Vähemmistöosuus , ,92 KONSERNIN VOITTO , ,95

10 konserni KONSERNITASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,01 Muut pitkävaikutteiset menot , , , ,36 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,04 Rakennukset ja rakennelmat , ,72 Rakennusten arvonkorotukset , ,99 Koneet ja kalusto , ,97 Muut aineelliset hyödykkeet , ,93 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , , ,51 Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä , ,13 Omat osakkeet , ,76 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,49 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Tavarat , ,73 Ennakkomaksut 1 000, ,93 0, ,73 Pitkäaikaiset saamiset Muut pitkäaikaiset saamiset 940,00 940,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,76 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 0,00 170,80 Lainasaamiset 30, ,90 Muut saamiset , ,16 Siirtosaamiset , , , ,12 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet 0, ,24 Muut arvopaperit , , , ,80 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,09

11 konserni KONSERNITASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,57 Edellisten tilikausien voitto , ,59 Tilikauden voitto , , , ,11 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,70 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,42 Eläkelainat 0, , , ,23 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,10 Eläkelainat , ,64 Saadut ennakot 0, ,00 Ostovelat , ,97 Muut velat , ,48 Siirtovelat , , , , , ,09

12 -10- -konserni Rahoituslaskelma (1000 eur) Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys (-)/vähennys (+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/väh. (+) Korottomien lyhytaikaisten velkojen lisäys (+)/vähennys (-) Maksetut korot ja maksut muista liiketoim.rah.kuluista Saadut osingot 55 4 Saadut korot ja muut rahoitustuotot Satunnaiset erät 0-3 Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit muihin sijoituksiin 2-20 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (netto), lisäys (-)/vähennys (+) Luovutustulot muista sijoituksista 0 0 Myönnetyt lainat 0 0 Lainasaamisten takaisinmaksut 0 0 Investointien rahavirta Kassavirta ennen rahoitusta Rahavirta Pitkäaikaisten lainojen nostot (+) Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut (-) Pitkäaikaisten saamisten lisäys / vähennys 0 1 Lyhytaikaisten lainojen nostot (+)/ takaisinmaksut (-) Maksetut osingot Osingonjaon eliminointi, sisäinen omistus Saadut ja maksetut konserniavustukset 0 0 Maksullinen osakeanti 0 0 Muut (korot) 0 0 Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos / lisäys (+) / vähennys (-) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat

13 -11 - TILINPÄÄTÖS T I L I N P Ä Ä T Ö K S E N L I I T E T I E D O T Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet: 1. Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty emoyhtiö sekä tytäryhtiöistä Touhumaan Kiinteistöt Oy, Espoon Matkailukeskus Serena Oy, Espoon Matkailukiinteistöt Oy, Visulahden Matkailu Oy, Visulahden Kiinteistöt Oy ja Wasalandia Oy Ab. Tytäryhtiöistä konsernitilinpäätökseen ei ole yhdistetty As Oy Koljontie 39 -nimistä asunto-osakeyhtiotä. Konsernitilinpäätöksestä poisjätetty asunto-osakeyhtiö ei vaikuta oikeiden ja riittävien tietojen antamiseen konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. 2. Eliminoinnit ja konserniliikearvon käsittely Keskinäisen omistuksen eliminoinnissa käytetään hankintamenomenetelmää. Hankintahetkellä tytäryhtiön oman pääoman ylittävä hankintameno on kohdistettu tytäryhtiön käyttöomaisuuteen, jos käyttöomaisuuden kirja-arvo on ollut käypää arvoa alempi. Käyttöomaisuuteen kohdistetusta osasta on tehty kyseessä olevan käyttöomaisuusryhmän suunnitelman mukainen poisto. Kohdistamaton osuus on esitetty liikearvona taseen vastaavissa, ja se poistetaan tasapoistoin enintään kymmenessä vuodessa. Konsernin sisäiset liiketapahtumat ja sisäinen voitonjako on eliminoitu. Sisäiset saatava- ja velkaerät on eliminoitu. Vähemmistöosuus on erotettu konsernin tuloksesta ja omasta pääomasta sekä esitetty omana eränään. Yhtiön palveluksessa olleiden henkilöiden Emoyhtiö Konserni keskimääräinen lukumäärä Toimihenkilöitä 8 20 Työntekijöitä: kesäaikana (touko-elokuu) talviaikaina (syys-huhtikuu) 3 63 Tilikauden aikana maksetut palkat Konserni 4/04 Konserni 4/03 toimitusjohtajille Konsernin sisäiset rahoitustuotot Konserniyhtiöiltä saadut rahoitustuotot: Osinkotuotot , ,00 Korkotuotot 9 106, ,31 Tuloverot Tuloverot satunnaisista eristä , ,00 Tuloverot varsinaisesta toiminnasta , , , ,01

14 -12 - TILINPÄÄTÖS Emoyhtiön omistamat osakkeet ja osuudet: emoyhtiön konsernin omistusosuus omistusosuus Tytäryhtiöosakkeet: As Oy Koljontie 39, Tampere 100 % 100 % Touhumaan Kiinteistöt Oy, Tervakoski 100 % 100 % Espoon Matkailukeskus Serena Oy, Espoo 100 % 100 % Espoon Matkailukiinteistöt Oy, Espoo 100 % 100 % Visulahden Kiinteistöt Oy, Mikkeli 100 % 100 % Visulahden Matkailu Oy, Mikkeli 90 % 90 % Wasalandia Oy Ab, Vaasa 90,1 % 90,1 % Tytäryhtiön omistamat emoyhtiön osakkeet: Omistus- Nimellisarvo osuus-% Kpl yhteensä Hankintameno 4, , ,85 Viimeksi laaditun tilinpäätöksen tulos ja oma pääoma Oman pää- Tulos oman määrä Tytäryhtiöt: As Oy Koljontie 39, Tampere ,18 8,09 Suunnitelman mukaiset poistot Käyttöomaisuus on arvostettu taseeseen hankintamenoon. Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. - Aineettomien hyödykkeiden ja muiden aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista suunnitelmapoisto on laskettu arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan tasapoistoin. - Rakennusten, rakennelmien sekä koneiden ja kaluston poistot on laskettu menojäännöspoistoin. Suunnitelman mukaiset poistoprosentit: Aineettomat hyödykkeet 20 % Konserniliikearvo 10 % Rakennukset 7 % Rakennelmat 20 % Koneet ja kalusto 25 % Muut aineelliset hyödykkeet 10% / 20% Emoyhtiön suunnitelman mukaiset poistot Rakennuksista ja rakennelmista , ,05 Koneista ja kalustosta , ,46 Muista aineellisista hyödykkeistä , ,36 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä , ,87

15 -13 - TILINPÄÄTÖS Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,91 Lisäykset , ,64 Suunnitelman mukaiset poistot , ,05 Kirjanpitoarvo , ,50 Koneet ja kalusto Hankintameno , ,00 Lisäykset , ,46 Vähennykset , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,46 Kirjanpitoarvo , ,00 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , ,16 Lisäykset , ,45 Suunnitelman mukaiset poistot , ,36 Kirjanpitoarvo , ,25 Konsernin suunnitelman mukaiset poistot Aineettomista hyödykkeistä 2 349, ,40 Konserniliikearvosta 0, ,61 Rakennuksista ja rakennelmista , ,74 Koneista ja kalustosta , ,91 Muista aineellisista hyödykkeistä , ,27 Suunnitelman mukaiset poistot yhteensä , ,93 Aineettomat hyödykkeet Hankintameno , ,37 Siirto aineellisiin hyödykkeisiin (maa-alueet) 0, ,61 Lisäykset ,10 0,00 Tilikauden sumu-poistot , ,40 Kirjanpitoarvo , ,36 Konserniliikearvo Hankintameno , ,61 Tilikauden sumu-poistot 0, ,61 Kirjanpitoarvo ,00 0,00 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno , ,93 Lisäykset , ,53 Suunnitelman mukaiset poistot , ,74 Kirjanpitoarvo , ,72

16 -14 - TILINPÄÄTÖS Konsernin käyttöomaisuus Koneet ja kalusto Hankintameno , ,93 Siirto ennakkomaksuista kalustoon 0, ,00 Lisäykset , ,95 Vähennykset , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,91 Kirjanpitoarvo , ,97 Muut aineelliset hyödykkeet Hankintameno , ,12 Lisäykset , ,08 Suunnitelman mukaiset poistot , ,27 Kirjanpitoarvo , ,93 Arvonkorotus emoyhtiössä Vuonna 1988 on kirjattu rakennusten arvonkorotus 0,49 Me. Arvo perustuu tuottoarvoon ja yhtiön hyvään tulokseen. Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus esitetään välittömän hankintamenon määräisenä. Rahoitusomaisuuden arvostus Rahoitusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon Saamiset saman konsernin yrityksiltä Myyntisaamiset ,40 0,00 Lainasaamiset , ,80 Siirtosaamiset 0, , , ,45 Emoyhtiön oman pääoman muutokset Osakepääoma , ,00 Osakepääoman alentaminen 0, ,00 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,57 Osakepääoman alentaminen 0, ,00 Ylikurssirahasto , ,57

17 -15 - TILINPÄÄTÖS Edellisten tilikausien voitto , ,83 Osingonjaot , ,00 Vanhentuneet osingot/palautus 3 358,31 0,00 Edellisten tilikausien voitto , ,83 Tilikauden voitto , ,44 Jakokelpoiset varat , ,27 Emoyhtiön oma pääoma yhteensä , ,84 Konsernin oman pääoman muutokset Osakepääoma , ,00 Osakepääoman alentaminen 0, ,00 Osakepääoman korottaminen 0,00 0,00 Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,57 Osakepääoman alentaminen 0, ,00 Osakepääoman korottaminen 0,00 0,00 Ylikurssirahasto , ,57 Edellisten tilikausien voitto , ,59 Osingonjako , ,00 Vanhentuneet osingot/palautus 3 358,31 0,00 Osingonjako tytäryhtiön omistamille emoyhtiön osakkeille , , , ,59 Tilikauden voitto , ,95 Poistoerosta siirretty osuus , ,82 Muutos 0, ,82 Poistoerosta siirretty osuus ,00 0,00 Konsernin oma pääoma yhteensä , ,11 Konsernin jakokelpoiset varat Edellisten tilikausien voitto , ,59 Tilikauden voitto , ,95 Tytäryhtiön omistamat emoyhtiön osakkeet , ,76 Rahastoanti , ,45 Jakokelpoiset varat , ,33

18 -16 - TILINPÄÄTÖS Velat, jotka erääntyvät yli 5 v. kuluttua Emoyhtiö 0,00 0,00 Konserni: Rahalaitoslainat , ,00 Vastuut ja vakuudet Emoyhtiö Konserni Velat, joiden vakuutena kiinteistökiinnitys Rahalaitoslainat 0, ,75 Eläkelainat 0, ,31 Kiinteistökiinnitysten yhteismäärä Rahalaitoslainat 0, ,00 Eläkelainat 0, ,85 Johdon osakkeenomistus Yhtiön hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistavat :n osakkeita yht kpl, joka on 65,13 % osakekannasta ja 68,37 % kokonaisäänimäärästä. Sisäpiiriohje Yhtiössä noudatetaan Helsingin Pörssin vahvistamaa sisäpiiriohjetta. Osakasjakautuma (osakasrekisterin mukaan) Osakkeita Osakkaita Kokonaisomistus Kpl Kpl % Kpl % , , , , , ,13 yli , , , ,93 Merkitsemättömät osakkeet 295 0,07 Yhteensä ,00 Osakkaiden Osakkeiden Omistus määrä määrä % Yksityiset yritykset ,37 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset ,71 Kotitaloudet ,85 Merkitsemättömät osakkeet 295 0,07 Yhteensä ,00

19 -17 - TILINPÄÄTÖS suurinta osakkeenomistajaa (osakasrekisterin mukaan) Nimi Osakkeita ja % osake- % ääniääniä (kpl) kannasta määrästä Erkki Mattila ,15 23,25 Claes Kristiansson ,54 22,61 Jouko Dufva ,44 22,51 Oy M.J.Wahlström Partners Ab ,82 5,06 Visulahden Kiinteistöt Oy ,74 0,00 Thominvest Oy ,37 3,54 Mikael Wahlström ,31 2,42 EQ Pikkujättiläiset/ EQ Rahastoyhtiö Oy ,17 2,28 Meri Mattila ,80 1,89 Kirsti Mattila ,62 1,70 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut (konserni) Tunnusluku Liikevaihto, Teur Liikevoitto/-tappio, Teur % liikevaihdosta 23,59 15,98 19,19 19,26 18,35 Voitto ennen satunnaisia eriä, Teur % liikevaihdosta 22,10 13,05 18,68 19,16 19,06 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja, Teur % liikevaihdosta 22,30 13,62 18,71 19,14 19,06 Konsernin tulos ennen veroja, Teur % liikevaihdosta 22,81 14,43 19,46 19,24 18,68 Oman pääoman tuotto, % 12,94 6,63 13,57 13,48 12,91 Sijoitetun pääoman tuotto, % 15,67 10,59 17,76 17,87 17,35 Omavaraisuusaste, % 73,52 76,52 79,49 80,45 82,59 Bruttoinvestoinnit, taseen pysyviin vastaaviin, Teur % liikevaihdosta 7,89 10,85 9,14 9,17 18,57 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä, kpl

20 -18 - TILINPÄÄTÖS Osakekohtaiset tunnusluvut (konserni) Tunnusluku Osakekohtainen tulos (EPS) * 3,63 1,96 4,06 4,30 4,37 Osakekoht.oma pääoma * 29,05 29,41 31,81 34,17 34,55 Osakekohtainen osinko * * 1,77 1,77 2,00 4,00 2,00 Osinko tuloksesta (%) 48,70 90,05 49,26 93,02 45,77 Efektiivinen osinkotuotto (%) 4,65 6,77 6,15 12,50 4,82 Hinta/voitto -suhde (P/E -luku) 10,48 13,31 8,00 7,44 9,50 Osakkeen kurssikehitys - alin 25,60 22,11 24,56 30,52 32,50 - ylin 40,00 42,00 33,00 35,00 41,50 - keski * * * 29,15 26,09 29,89 33,16 38, ,00 26,10 32,50 32,00 41,50 Osakekannan markkina-arvo (Teur) Osakkeiden vaihdon kehitys: -lukumääränä % os.keskiarvolukumäärästä 11,31 2,30 5,81 2,62 4,20 Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa * Visulahden Kiinteistöt Oy:n sisäinen omistus on vähennetty pois osakekohtaista tulosta ja osakekohtaista omaa pääomaa laskettaessa. Eli osakemääränä on käytetty kpl. * * hallituksen esitys osingon määräksi 2004 * * * Osakkeen keskihinnan kehitys kuukausikohtaisesti indeksisarjana kk 5/03 6/03 7/03 8/03 9/03 10/03 indeksiluku ,78 110,60 115,13 118,57 112,62 (100 = 32,25 eur) kk 11/03 12/03 1/04 2/04 3/04 4/04 indeksiluku 120,90 113,33 115,63 123,16 123,35 128,68

21 -19 -

22 -20 - TILINPÄÄTÖS Tunnuslukujen laskentakaavat Tulos ennen satunnaisia eriä = Liikevoitto + rahoitustuotot - rahoituskulut Oman pääoman tuotto% = Tulos ennen satunn. eriä - tilikauden verot x 100 (ROE) Oma pääoma(keskim.) + vähemmistöosuus(keskim.) + poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä (keskimäärin) = Tulos ennen satunnaisia eriä + korko- ja Sijoitetun pääoman tuotto% muut rahoituskulut x 100 (ROI) Taseen loppusumma(keskim.) - korottomat velat(keskim.) = Oma pääoma + vähemmistöosuus + poistoero las- Omavaraisuusaste kennallisella verovelalla vähennettynä (keskim.) x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Tulos ennen satunnaisia eriä +/- vähem - Tulos / osake (EPS) = mistöosuus - verot Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden määrä Oma pääoma + varaukset ja poistoero laskennalllisella Oma pääoma / osake = verovelalla ja vähemmistöosuudella vähennettynä Osakkeiden oikaistu lukumäärä Osinko / osake = Tilikaudelta jaettu osinko Osakkeiden oikaistu lukumäärä Osinko / tulos (=osinkosuhde) = Osakekohtainen osinko x 100 Oikaistu tulos osaketta kohti (EPS) Efektiivinen osinkotuotto = Oikaistu osinko osaketta kohti x 100 Oikaistu kaupantekokurssi P/E -luku = Oikaistu kaupantekokurssi Oikaistu tulos osaketta kohti (EPS) Osakekannan markkina-arvo = Kaupantekokurssi x osakkeiden lukumäärä

23 -21 - TILINPÄÄTÖS Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista Päiväkirja, Pääkirja, Kirjanpitotositteet, Tasekirja, ATK-listoina ATK-listoina paperitositteina erikseen sidottuna kirjana

24 -22 - TILINPÄÄTÖS H A L L I T U K S E N A L L E K I R J O I T U S Tervakoskella. päivänä heinäkuuta 2004 Jouko Dufva hallituksen puheenjohtaja Erkki Mattila toimitusjohtaja Claes Kristiansson hallituksen jäsen T I L I N PÄ Ä T Ö S M E R K I N T Ä Tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Tampereella. päivänä heinäkuuta 2004 Risto Koivisto Kauppat.lis., KHT

25 TILINTARKASTUSKERTOMUS :n osakkeenomistajille Olen tarkastanut :n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta Hallituksen ja toimitusjohtajan laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen sekä konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamani tarkastuksen perusteella annan lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta. Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa olen tarkastanut riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä tai puutteita. Hallinnon tarkastuksessa olen selvittänyt hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan toiminnan lainmukaisuutta osakeyhtiölain säännösten perusteella. Lausuntonani esitän, että tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös konsernitilinpäätöksineen voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää emoyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tarkastamaltani tilikaudelta. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen. Olen tutustunut tilikauden aikana julkistettuun osavuosikatsaukseen. Käsitykseni mukaan osavuosikatsaus on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Tampereella 8. päivänä heinäkuuta 2004 Risto Koivisto, Kauppat. lis., KHT

26

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39

LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 1 TULOSLASKELMA 1.1.2014-31.12.2014 1.1.2013-31.12.2013 LIIKEVAIHTO 261 225,88 254 106,39 Liiketoiminnan muut tuotot 10 407,35 13 728,31 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry

Amcham Finland/Suomalais-Amerikkalainen Kauppakamariyhdistys Suomessa ry Kauppakamariyhdistys Suomessa ry TASEKIRJA 31.12.2014 Eteläranta 6 a 8 00130 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1985788-0 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2014-31.12.2014 Sivu No Toimintakertomus 1.1-1

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 29.08.2014 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2014 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 130 TEUR (88 TEUR).

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN OSAVUOSIKATSAUS 30.08.2013 klo 10 KIINTEISTÖT OYJ SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 SSK-konsernin tulos katsauskaudella oli 88 TEUR (73 TEUR). Voitto

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6)

Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) Keskisuomalainen Oyj Pörssitiedote 22.11.2006 klo 08.30 1(6) KESKISUOMALAINEN OYJ:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2006 Keskisuomalainen -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 2006 73,6 Meur, kun se oli

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg TASE Vastaavaa (varat) EEK EEK EUR EUR Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 64572455 85528124 4126932 5466243 Lyhytaikaiset rahoitusinvestoinnit Saamiset ja ennakkomaksut

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eteläranta

Hämeenlinnan Eteläranta - Hämeenlinnan Eteläranta Oy, 2397335-8 TilinpaatOs 1.1.2014-31.12.2014 Hämeenlinnan Eteläranta Raatihuoneenkatu 9 13100 Hämeenlinna Kotipaikka: Hãmeenhinna Y-tunnus: 2397335-8 Qy TASEKI RJA 1.1.2014-31.12.2014

Lisätiedot