Kunnanhallitus 5/ (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 5/2005 168 (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo 18.30-19.50"

Transkriptio

1 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/ (- 191) KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA OLLEET nro sivu Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Pehkonen Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen n puheenjohtaja Jorma Huttunen n 2. varapuheenjohtaja Kunnanjohtaja/esittelijä Martti Korhonen Pauli Vaittinen Hallintojohtaja/ pöytäkirjanpitäjä Helena Kaasinen Asiat :t ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Toivo Pehkonen Helena Kaasinen Aika ja paikka Perjantaina klo 9.00 kunnanvirastolla Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Aika ja paikka Tiistaina klo kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus Hallintojohtaja Helena Kaasinen KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 92

2 170 Kunnanhallitus / Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall. 93 Ehdotus Kunnanhallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi kunnanhallituksen jäsenet Tiina Mustosen ja Hanna Mäkisen. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

3 171 Kunnanhallitus / HONKALAMPI-SÄÄTIÖN ESITYS PALVELUKODIN RAKENNUSAIKAISEN LAINAN TAKAUKSESTA Khall. 94 Honkalampi-säätiö on Polvijärven kunnan kanssa sovitun mukaisesti päättänyt rakentaa Polvijärven kuntaan 12- paikkaisen vammaisten palvelukodin. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa alkukesästä, ja rakennuksen on määrä olla valmis vuoden 2006 alussa. Säätiö rakennuttaa kuluvan vuoden aikana palvelukodin myös Joensuuhun. Palvelukotien rahoituksen perustana on valtion aravalaina ja Raha-automaattiyhdistyksen myöntämä investointiavustus. Näiden lisäksi hankkeissa on myös säätiön omia varoja. Polvijärven palvelukodin rakennusaikaisen rahoituksen järjestämiseksi Honkalampi-säätiö pyytää, että Polvijärven kunta myöntäisi säätiölle omavelkaisen takauksen enintään euron suuruisen lainan vakuudeksi ja enintään viiden vuoden ajaksi alkaen. Lainalla katetaan säätiön omarahoitusosuutta ja Raha-automaattiyhdistyksen jälkikäteen maksuun tulevaa investointiavustusta. Laina turvaa näin ollen säätiön maksuvalmiutta myös varsinaisen toiminnan käynnistämisestä aiheutuvissa kustannuksissa. Ehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Polvijärven kunta myöntää omavelkaisen takauksen Honkalampi-säätiön ottaman enintään euron suuruisen rakennusaikaisen lainan vakuudeksi ja enintään viiden vuoden ajaksi alkaen. Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto antaa kunnanhallitukselle oikeuden hyväksyä yksityiskohtaiset takausehdot.

4 172 Kunnanhallitus / Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / TERVEYSTARKASTAJA-YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHTEERIN PALKKAUS Stltk 11 Kunnanvaltuuston vahvistamassa hallintosäännössä on lisätty terveystarkastajaympäristönsuojelusihteerin tehtäviä ja vastuuta. Uusina tehtävinä lisättiin mm seuraavat tehtävät. - tarkastaa ja tekee päätökset terveydensuojelulain mukaisista ilmoituksista TsL 15, 18 ja antaa määräyksen TsL 27 mukaisissa asioissa. - tekee päätöksen YsL 60 mukaisista meluilmoituksista (YsL 64 ) - antaa Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 23 tavaran tai palvelun kiellon ja 24 väliaikaisen kiellon. - käsittelee ja tekee päätöksen kemikaalilain 32 mukaisista ilmoituksista (KemL 32 ). Hallintosäännöllä muutettiin myös terveystarkastajan pätevyysvaatimuksia. Terveydensuojelun valvontatehtäviä hoitavalla kunnallisella viranhaltijalla on oltava soveltuva korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai teknillinen opistotason tutkinto. Terveydensuojelun valvontatehtäviä hoitavan viranhaltijan kelpoisuuden täyttää myös henkilö, joka terveydensuojelulain voimaan tullessa hoiti vastaavia terveydenhoitolain (469/1965) valvontatehtäviä. Soveltuva korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu tai teknillinen opistotason tutkinto. Terveysvalvonnan johtaja Marja-Leena Ratilainen on esittänyt sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmässä, että terveystar-

5 Kunnanhallitus / kastaja-ympäristönsuojelusihteerin palkkausta esitettäisiin nostettavaksi naapuri kuntien kanssa samalle tasolla. Liitteeksi on toimitettu vertailutietoja naapurikuntien vastaavien viranhaltijoiden palkkauksesta.

6 Kunnanhallitus / Sosiaali- ja terveyslautakunta / Kunnanhallitus / Khall. 95 Ehdotus Johtava lääkäri Lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että terveystarkastaja-ympäristönsuojelusihteerin palkkausta nostetaan naapurikuntien ja oman kunnan teknisen alan tehtäviä hoitavien henkilöiden kanssa samalle tasolle. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että esitys ei tässä vaiheessa aiheuta toimenpiteitä. Palkkausasiaa voidaan käsitellä järjestelyvaraerien yhteydessä. Päätös Käydyn keskustelun aikana Arto Sutinen esitti Asko Mustosen kannattamana 200 euron tasokorotusta terveystarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri Ismo Ryynäsen kokonaispalkkaan. Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja tiedusteltuaan kunnanhallituksen yksimielisyyttä asiaan totesi kunnanhallituksen yksimielisesti päättävän tarkistaa 200 eurolla terveystarkastaja-ympäristönsuojelusihteeri Ismo Ryynäsen kokonaispalkkaa.

7 Kunnanhallitus /

8 Kunnanhallitus / NUORTEN KESÄTYÖPAIKAT Khall. 96 Talousarvioon sisältyy nuorten kesätöitä varten euron määräraha. Talousarvion 2005 perusteluissa on todettu, että työnantajilta nuorten kesätöistä perittäviä korvauksia tarkistetaan. Nuorten kesäaikaisessa työllistämisessä on suunniteltu noudatettavaksi seuraavia menettelytapoja: Ikäryhmät sekä määrittelyt: - v syntyneet polvijärveläiset koululaiset ja opiskelijat, jotka jatkavat opintojaan syksyllä 2005 ja jotka eivät ole saaneet muuta työtä. - em. ikäryhmään kuuluvat työttömyysturvan ulkopuolella olevat polvijärveläiset, - em. ikäryhmään kuuluvat polvijärveläiset nuoret, jotka eivät ole saaneet muualta työtä vähintään 2 viikoksi, - kesätyötä voivat hakea myös nuoret, joilla oppivelvollisuus tulee suoritettua toukokuun loppuun 2005 mennessä, mutta täyttävät 16-vuotta vasta sen jälkeen v Työaika: - 6 h/vrk 5 arkipäivänä viikossa. Työsuhteen kesto: - työsuhde 10 työpäivää. Työn suorittamisen ajankohta on touko - elokuu.

9 Kunnanhallitus / Palkkaus: - 22,00 euroa/työpäivä. Työkohteita: - kunta järjestää työkohteita yrityksiin ja yhteisöihin sekä yksityishenkilöille, - kunnan eri hallintokuntien alaisuudessa. Työvoimasta perittävä korvaus: - yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä laskutetaan 18,00 euroa/6 h työpäivästä/henkilö. Hakeminen: - työpaikat julistetaan haettavaksi paikallislehdessä ja kunnan nettisivuilla julkaistavalla ilmoituksella. - hakuaika mennessä. - tarvittaessa valinta suoritetaan arpomalla. Määrärahalla työllistetään n. 100 nuorta. Valituksi voi tulla vain yhteen kesätyöpaikkaan. - kesätyöpaikkaa ei osoiteta lähisukulaisen luo omaan yritykseen/kotiin. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy nuorten kesäaikaisessa työllistämisessä noudatettavaksi edelläolevat periaatteet ja antaa asian viranhaltijoiden hoidettavaksi.

10 Kunnanhallitus / Päätös Käydyn keskustelun aikana Onni Tukiainen esitti Tiina Mustosen kannattamana muutosta päätösehdotukseen siten, että kohta: Tarvittaessa valinta suoritetaan arpomalla poistetaan. Kunnanhallitus hyväksyi asian yksimielisesti Onni Tukiaisen esityksen mukaisesti.

11 Kunnanhallitus / RAKENNUSTARKASTAJAN TYÖAIKA KUNNANRAKENNUSMESTARIN SIJAISUUSAIKANA Khall. 97 Kunnanhallitus on kokouksessaan ( 200) päättänyt, että rakennustarkastaja toimii kunnanrakennusmestarin sijaisena. Kunnanrakennusmestarin työaika on ma-to klo ja pe klo , ruokatauko klo Työaika on sama kuin hänen alaisuudessaan olevalla henkilöstöllä. Rakennustarkastajan työaika Polvijärvellä kesäaikana on klo ja talviaikana klo , ruokatauko ½ tuntia. Rakennustarkastaja on vaatinut korvausta v tekemistään lisätyötunneista kunnanrakennusmestarin sijaisuusajalta. Kysymyksessä on Teknisten sopimuksen mukainen työnantajan harkittavissa oleva asia. Ehdotus Kunnanhallitus päättää maksaa rakennustarkastaja Olli Karttuselle hänelle työaikamuutoksesta , , , , , , , ja määrätyistä lisätyötunneista yhteensä 36,3 tunnista yhteensä 775,74 euroa, mikä koostuu seuraavasti 1,5 h x 15,96, ( ,96), 31,45 h x 16,23 ( ,23) ja 3,35 h x 16,32 ( ,32 + henkilöstösivukulut). Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus / LAUSUNTO VASARAKANKAAN KAIVOKSEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA Khall. 98 Pohjois-Karjalan ympäristökeskus pyytää Polvijärven kunnanhallituksen lausuntoa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (486/94) mukaisesta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta, joka liittyy Mondo Minerals Oy:n Vasarakankaan kaivoshankkeeseen Polvijärvellä. YVA-laissa ympäristövaikutuksella tarkoitetaan hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maaperään, vesiin, ilmaan, ilmastoon, kasvillisuuteen, eliöihin sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin ja luonnon monimuotoisuuteen samoin kuin yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön sekä luonnonvarojen hyödyntämiseen. Ympäristökeskus on pyytänyt lausunnon erikseen kunnan sosiaali-, terveys- ja ympäristönsuojeluviranomaiselta. Hankkeessa tarkoituksena on ottaa uudelleen käyttöön Vasarakankaan vanha talkkikaivos ja laajentaa sitä avaamalla uusia avolouhoksia. Kaivosalue sijaitsee yhden kilometrin luoteeseen Polvijärven keskustaajamasta. Tällä hetkellä tiedossa olevien avolouhosten pinta-ala tulisi olemaan 12 ha. Malmi kuljetetaan rikastettavaksi Outokummun Vuonokseen. Kaivoksen toiminnan aikana muodostuisi alueelle läjitettävää sivukiveä yhteensä 3,4 milj.m 3. Hankkeesta vastaavana on Mondo Minerals Oy.

13 Kunnanhallitus / Arviointiohjelman mukaiset hankkeen toteutusvaihtoehdot ovat: - 1-vaihtoehto: Käytön jälkeen louhokset täytetään sivukivellä. Loppuosa sivukivestä ja pintamaista loppusijoitetaan vanhoille läjitysalueille. - 2-vaihtoehto: Sivukivet ja pintamaat sijoitetaan vanhoille läjitysalueille, jotka laajennetaan uudeksi 19 hehtaarin laajuiseksi läjitysalueeksi. Lisäksi tutkitaan kolme vaihtoehtoista kaivosvesien purkureittiä vesistöön. Ehdotus Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että Polvijärven kunnanhallituksella ei ole asiaan huomauttamista. Kuitenkin kunnanhallitus esittää aiempiin kannanottoihinsa ja asukkaiden kannanottoon viitaten, että alueen liikenneturvallisuus on huomioitava riittävällä tavalla jatkosuunnittelussa. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

14 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus Lausunto Hakemusnumero Päätöspäivä Hakija Nimi Halonen Kauko Ilmari Lähiosoite Vehkalahdentie 28 A 35 Postitoimipaikka JOENSUU Rakennuspaikka Kunta Polvijärvi Kortteli 4 Tontti 1 Kaupunginosa/kylä Sotkuma RN:o 236:1 Tilan nimi Kainalo Rakennuspaikan osoite Saunasuontie 33 Kaava-alue Laukkalammen ranta-asemakaava-alue Pinta-ala 6670,00 m 2 Rakennustoimenpide Talousrakennuksen laajentaminen ja muuttaminen lomarakennukseksi ja lomarakennusta palvelevan saunan sekä autokatoksen rakentaminen. oikkeamisesta Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m 2 Kerrosluku As.lkm Yhden asunnon talot 45, Saunarakennukset 24, Talousrakennukset 18, Ranta-asemakaavasta; yhden loma-, talous- ja saunarakennuksen lomarakennuspaikalla olevan talousrakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen toiseksi lomarakennukseksi sekä sitä palvelevien saunarakennuksen ja autokatoksen rakentaminen.

15 Kunnanhallitus / POLVIJÄRVEN KUNTA Kunnanhallitus Lausunto Hakemusnumero Päätöspäivä Hakemuksen perustelut Lisätiedot Hakemuksen mukainen rakennus rakennettu vieraiden käyttöä varten ja rakennus on lomarakennuksen veroinen sisustusta lukuunottamatta. Rakennus on noin 90 metrin etäisyydellä rantaviivasta ja tontin korkeuseroista johtuen huomattavasti ylempänä nykyistä lomarakennusta, maisemallisesti katsottuna mielekkäämmällä paikalla. Hakemuksen mukainen rakennus tulisi omaan vapaa-ajan käyttöön, siten nykyinen lomarakennus jäisi vastaavasti vieraiden käyttöön. Jäljelle jäävä rakennusoikeus käytettäisiin talousrakennusten rakentamiseen. Tieyhteys olemassa ja lisäksi uusi tieyhteys tulee rakennuspaikan ulkopuolelle kaavan mukaiselle tiealueelle. Käyttövesi otetaan tontilla olevasta kaivosta. Jätevedet saostuskaivojen kautta maahan imeytykseen. Liitteet - Asemapiirros 1 kpl - Selvitys omistus- ja hallintaoikeudesta 1 kpl - Selvitys kuulemisesta 3 kpl - Ote asemakaavasta 1 kpl - Virallinen karttaote 1 kpl Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapureita 3 kpl, joilla ei ole huomauttamista hankkeesta. arkastajan lausunto Rakennuspaikka sijaitsee Ylä-Verkkolammen rannalla Laukkalammen ranta-asemakaavaalueella. Rakennuspaikalle on rakennettu loma-asunto 38 m 2 ja sauna/talousrakennus 20 m m 2 sekä erillinen talousrakennus 40 m 2. Käytetty rakennusoikeus on 113 m 2 ja sallittu rak.oikeus 140 m 2. Lisärakennustarve: talousrak.laajennus 5 m 2, sauna 20 m 2 ja autokatos 18 m 2, yhteensä 43 m 2. Käytetty ja rakennettava kerrosala yhteensä 156 m 2, eli rakennusoikeuden ylitys olisi 11.4 prosenttia.

16 Kunnanhallitus / VEN KUNTA itus Lausunto mero Päätöspäivä Kaavamääräysten mukaan RA-1 rakennuspaikalle saa rakentaa yhden lomaasuntorakennuksen, yhden talousrakennuksen ja yhden saunarakennuksen, yhteensä kolme rakennusta. Hakemuksen mukaisesti rakennuspaikalle tulisi kaksi loma-asuntorakennusta, yksi talousrakennus ja kaksi saunarakennusta, yhteensä viisi rakennusta. Olemassa olevat loma- ja saunarakennus sijaitsevat rakennuspaikan rannanpuoleisessa osassa ja lomarakennukseksi haettu talousrakennus sijaitsee hieman erillisenä rakennuspaikan takarajalla tontin maaston vaihtelevuuden takia. Rakennettavat lisärakennukset tulisi tontin takarajalle lomarakennukseksi muutettavan talousrakennuksen läheisyyteen. Näin ollen rakennuspaikalle muodostuisi kaksi erillistä rakennusryhmää. Kun otetaan huomioon hakemuksessa esiintuleva rakennusoikeuden lisätarve ja kaavamääräyksistä poikkeaminen loma-asuntorakennusten määrässä sekä rakennusten lukumäärän ja uuden rakennusryhmän muodostuminen, voidaan rakennusoikeuden ylitystä pitää vähäistä suurempana ja hakemuksessa esitettyä lisärakentamistarvetta kokonaisuudessaan kaavassa sallitun rakennusoikeuden ylityshakemuksena. Rakennustarkastaja puoltaa hakemusta. Perustelut: - rakennuspaikan koko huomioiden jätevesien käsittely ja muu tekninen huolto voidaan järjestää tyydyttävästi - rakennuspaikan käyttötarkoitus ei muutu ja muutoinkin lisärakentaminen sopeutuu jo rakennetun ympäristön kanssa. Edellä mainitut seikat huomioiden hakemuksen mukainen rakentaminen ei; - aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle - vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista - johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen; eikä - muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. otus Kunnanhallitus puoltaa hakemusta rakennustarkastajan lausunnon mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Kunnanhallitus / ASIAT 0 Ehdotus Kunnanhallitus päättää merkitä tietoonsa saatetuiksi seuraavat eri viranomaisilta saapuneet päätökset ja kirjelmät: 1. Viranhaltijapäätöksiä: - vs. kunnanjohtaja Helena Kaasisen päätös vaakunaviirin luovuttamisesta ja päätökset 7-10/ hallintojohtaja Helena Kaasisen päätökset 11-12/ vs. sivistysjohtaja Jaakko Antikaisen vuosilomapäätös 5/2005, päätökset 15-18/2005, virkavapauspäätökset 23-35/Fba²/2005 ja toimenhoidon keskeytyspäätökset 4-7/Fbb²/ sivistysjohtaja Kauko Kuuselan vuosilomapäätökset 6-7/2005 ja päätökset 19-20/ pääemäntä Helena Holopaisen päätökset 17-20/ kunnanrakennusmestari Hugo Miettisen päätökset 13-17/ toimistonhoitaja Raija Karttusen päätökset 3-4/ johtava lääkäri Raili Mönttisen päätökset 11-18/ kirjastonjohtaja Sirkku Mustalahden päätökset 2 ja 8-9/ rakennuspäällikkö Jarmo Hakkaraisen päätökset 8-12/ kanslisti Arja Lätin päätökset 8-15/ kotipalvelun ohjaaja Anja Malisen päätökset 31-60/ sosiaalijohtaja Liisa Antikaisen päätökset 7-8/ terveysvalvonnan johtaja Marja-Leena Ratilaisen päätökset 3-4/ vastaava ohjaaja Inkeri Tiaisen päätös 3/ vs. laitoshoidon johtava hoitaja Leena Kiiskin päätökset 37, 40-51, 53-60/2005

18 Kunnanhallitus / apulaisosastonhoitaja Heikki Kuikan päätös 2/ päiväkodin johtaja Kirsti Tanskasen päätökset 13-24/ siivoustyönjohtaja Elsa Honkasen päätös 1/ Kokouspöytäkirjoja: - sosiaali- ja terveyslautakunta seutuhallitus seutuvaltuusto Kiinteistönluovutusilmoituksia: - luovuttajana Aulis Rummukainen Joensuusta, Mirjam Rummukaisen suostumuksella - luovutuksen saajina Marja Rissanen ja Keijo Juntunen Hukkalasta - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitsevasta tilasta Koivuranta. - luovuttajina Liisa Keurulainen Helsingistä ja Osmo Räsänen Saarivaarasta - luovutuksen saajana Mikko Räsänen Kuusankoskelta - luovutuksen kohteena määräala Polvijärven kunnan Saarivaaran kylässä sijaitsevasta tilasta Annila RN:o 9:30. - luovuttajana Pirjo Kirjavainen Polvijärveltä, Lauri Tanskasen suostumuksella - luovutuksen saajina Eero ja Tarja Mustonen Outokummusta - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Osmala RN:o 73:27. - luovuttajina Veli-Matti Suikkari ja Kaija Makkonen Sotkumasta - luovutuksen saajina Juha ja Mari Vauhkonen Joensuusta

19 Kunnanhallitus / luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Harjula RN:o 23:60.

20 Kunnanhallitus / luovuttajana Vieno Tiili Polvijärveltä - luovutuksen saajana Paula Jokinen Helsingistä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Saarivaaran kylässä sijaitseva tila Mäntylä RN:o 18:14. - luovuttajana Lea Kettunen Polvijärveltä - luovutuksen saajana Arto Härkönen Polvijärveltä - luovutuksen kohteena Polvijärven kunnan Sotkuman kylässä sijaitseva tila Laurila RN:o 23: Käteiskassatilityksiä: - Hallinto-osasto Tilittäjänä Heikki Sirviö. Tarkastajana Heikki Hallikainen. Ei huomauttamista. - Kirjasto Tilittäjänä Sirkku Mustalahti. Tarkastajana Jaakko Antikainen. Ei huomauttamista. - Toripaikkamaksut Tilittäjänä Helena Jääskeläinen. Tarkastajana Heikki Hallikainen. Ei huomauttamista. Päätös Kunnanhallitus yksimielisesti päätti merkitä ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

21 Kunnanhallitus / O KEIJO LOIJAKSEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE TEKEMÄÄN VALITUKSEEN 1 Keijo Loijas on valittanut Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Kuopion hallintooikeuden päätöksestä , jolla päätöksellä hallintooikeus on hylännyt hänen Polvijärven valtuuston Sotkuman rantaosayleiskaavan hyväksymispäätöksestä tekemän valituksen. Esityslistan liitteenä on kopio Keijo Loijaksen valituskirjelmästä. Muu valitukseen liittyvä aineisto on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa. Esityslistan liitteenä on kaavoittajan vastine valituskirjelmään. Ehdotus Kunnanhallitus yhtyy lausunnossaan kaavoittajan liitteenä olevaan vastineeseen ja esittää lausuntonaan Korkeimmalle hallintooikeudelle, että kaavoittajan lausunnon mukaisesti valitus on hylättävä. Päätös Merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Toivo Pehkonen katsoi itsensä asiassa esteelliseksi, koska valituksessa on viitattu häneen. Toivo Pehkonen poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi kokoushuoneesta. Tämän asian osalta puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Onni Tukiainen. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen. Liite nro 2.

22 Kunnanhallitus / OPALVELUSOPIMUS 2 Joensuun seudun kunnat (Eno, Ilomantsi, Joensuu, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi ja Pyhäselkä) ovat hyväksyneet päättävissä elimissään Joensuun seudun kehittämisyhtiö JOSEK Oy:tä koskevan osakassopimuksen vuosille JOSEK Oy:n ja kuntien väliset elinkeinopalvelusopimukset ovat voimassa saakka. JOSEK Oy on esittänyt liitteenä olevan uuden elinkeinopalvelusopimuksen hyväksyttäväksi. Esityslistan liitteenä on Polvijärven kunnan ja JOSEK Oy:n välinen aiempi elinkeinopalvelusopimus. Ehdotus Kunnanhallitus hyväksyy elinkeinopalvelusopimuksen yritysneuvontaa koskevan kappaleen seuraavasti: --- Tilaajalle tuotettavat palvelut sisältävät: Kunnan vastaaman ja järjestämän yritysneuvonnan yhteydessä yritysten tarvitseman konsultoinnin, arvioinnin ja lausuntojen antamisen. Alkavien yritysten osalta yhtiö ja Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskus ry. sopivat keskenään tehtävien hoidosta ja työnjaosta. --- Muilta osin kunnanhallitus hyväksyy elinkeinopalvelusopimuksen esitetyssä muodossa. Päätös Käydyn keskustelun aikana Asko Mustonen esitti Onni Tukiaisen kannattamana, että elinkeinopalvelusopimus hyväksytään Josek Oy:n esittämässä muodossa.

23 Kunnanhallitus / Käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen hyväksyvän asian yksimielisesti Asko Mustosen esittämässä muodossa. Liite nro 3.

24 Kunnanhallitus / HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS 3 Kunnanhallituksen seuraava kokous pidetään maanantaina klo

25 Kunnanhallitus / Kunta/kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS unta llitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu NHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 94, 100, 103 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 92-93, 95-99, Kunnallisen virkaehtosopimuslain mukainen menettely. HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet ATIMUSOHJEET

26 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti Hallitus/lautakunta Polvijärven kunnanhallitus Polvijärventie 18 PL POLVIJÄRVI Sähköposti: Pykälät 92-93, 95-99, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen. Kts. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

27 Kunnanhallitus / llitus Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu OITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti: Kuopion hallinto-oikeus Maaherrankatu 21 PL KUOPIO Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, Pykälät Valitusaika päivää osoite ja postiosoite, sähköposti: päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

28 Kunnanhallitus / Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/ HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1 ): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. va muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

29 RVEN KUNTA Kunnanhallitus / KOKOUSKUTSU llitus 5/ KOKOUSAIKA Maanantaina 14. maaliskuuta 2005 klo KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT nro sivu Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone nro Liite liite liite 102 liite 103 Asia Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkistajien valinta Honkalampi-säätiön esitys palvelukodin rakennusaikaisen lainan takauksesta Terveystarkastaja-ympäristönsuojelusihteerin palkkaus Nuorten kesätyöpaikat Rakennustarkastajan työaika kunnanrakennusmestarin sijaisuusaikana Lausunto Vasarakankaan kaivoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Lausunto Kauko Halosen poikkeamishakemukseen Ilmoitusasiat Lausunto Keijo Loijaksen korkeimmalle hallintooikeudelle tekemään valitukseen Elinkeinopalvelusopimus Kunnanhallituksen seuraava kokous

30 Kunnanhallitus / PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä PUHEENJOHTAJA JULKIPANOTODISTUS Toivo Pehkonen Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle. Todistaa: Ilmoitustaulun hoitaja HALLITUKSEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Toimenpide Ei toimenpiteitä Ei toimenpiteitä Asia valtuuston käsiteltäväksi, ote Honkalampi-säätiölle Ote palkat, terveystarkastaja-ympäristösihteeri Nuorten kesätyöpaikat haettavaksi Ote palkat, ote rakennustarkastaja, ote tekninen toimisto Lausunto Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselle Lausunto asiakirjoineen Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselle Ei toimenpiteitä Lausunto asiakirjoineen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Toimitetaan allekirjoitettu sopimus Josek Oy:lle Ei toimenpiteitä

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen

Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00. Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 5/2006 158 (- 187) KOKOUSAIKA Maanantaina 13. maaliskuuta 2006 klo 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00

nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 5/2010 134 (-166) KOKOUSAIKA Maanantaina 22. maaliskuuta 2010 klo 17.30-18.00 KOKOUSPAIKKA Polvijärven kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen

Irja Haaranen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Lahja Ryynänen (Leila Karttusen tilalla) Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 6/2005 192 (-223) KOKOUSAIKA Maanantaina 4. huhtikuuta 2005 klo 18.30-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen

Veli Haaranen Harri Kaituri. Jorma Huttunen. Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 418) 13/2011 389 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 12. syyskuuta 2011 klo 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen.

Irja Haaranen. Kati Mononen Asko Mustonen. Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Anja Hyvärinen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 540) 16/2005 505(- KOKOUSAIKA Torstaina 13. lokakuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu Kunnanvirastotalo,

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu

Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy, Joensuu POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 7/2011 206 (-239) KOKOUSAIKA Maanantaina 9. toukokuuta 2011 klo 17.35-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen

Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10. Irja Haaranen Leila Karttunen. Kati Mononen Asko Mustonen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2005 119 (-144) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. helmikuuta 2005 klo 18.30-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 4/2014 123 (-145) Aika Maanantaina 17. maaliskuuta 2014 klo 18.00-18.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 2/2014 52 (-78) Aika Maanantaina 3. helmikuuta 2014 klo 18.00-19.10 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15

Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 17/2009 558 (- 578) KOKOUSAIKA Maanantaina 16. marraskuuta 2009 klo 17.30-18.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen.

Veli Haaranen Harri Kaituri Tiina Mustonen Heli Routa-Mutanen Raija Suvanto. Esko Tanskanen Jorma Tanskanen. Raili Tanskanen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 12/2009 413 (- 471) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. elokuuta 2009 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Terveyskeskuksen kokoushuone

Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Terveyskeskuksen kokoushuone Sosiaali- ja terveyslautakunta 2/2014 33(53) Aika Tiistai 18.02.2014 klo 17.00 19.15 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/2013 43 (-56) Aika Torstai 04.04.2013 klo 17.00-18.20 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 7/2013 177 (-197) Aika Keskiviikkona 18. joulukuuta 2013 klo 13.00-16.55 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 10/2015 295 (-329) Aika Maanantaina 8. kesäkuuta 2015 klo 18.00-20.50 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus

Jyrki Kuikka Jouko Kettunen Aika ja paikka Torstaina 27.12.2012 klo 10.00-12.00 kunnanvirastolla Todistaa Virka-asema Allekirjoitus POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2012 139 (-171) KOKOUSAIKA Keskiviikkona 19. joulukuuta 2012 klo 13.00-17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava... PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013 Käsiteltävät asiat 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253 193. Kirkonkylän yleiskaava...254 194. Vastine hallinto-oikeudelle kaavavalituksesta...255

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot