Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN"

Transkriptio

1 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus AIKA klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN 149 MYÖNTÄMINEN 72 KUNNANVIRASTON TOIMINTA KESÄLLÄ JA 151 TOUKOKUUSSA TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN 152 YHTEISPALVELUN (TYP) JÄRJESTÄMINEN ETELÄ-SAVOSSA 74 LAUSUNTOPYYNTÖ MIETINNÖSTÄ 154 KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMINEN 75 KUNNIAMERKKIESITYKSET VUONNA ESITYS VIRIKEKORTISTA KAIKILLE 65 VUOTTA 156 TÄYTTÄNEILLE 77 MAAPOLIITTISEN OHJELMAN LAATIMINEN / EDUSTAJIEN 157 NIMEÄMINEN OHJAUSRYHMÄÄN 78 LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN 158 PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 79 PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ ILMOITUSASIAT 160 Puheenjohtaja AUVO GUSTAFSSON

2 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ KOKOUSAIKA klo 17:00-18:35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Gustafsson Auvo 17:00-18:35 khall pj Paatero Ilkka 17:00-18:35 khall I vpj Hottinen Timo 17:00-18:35 khall II vpj Laukkanen Leena 17:00-18:35 jäsen Suhonen Maija 17:00-18:35 jäsen Töyräs-Lindroos Tuija 17:00-18:35 jäsen POISSA Räsänen Mauno jäsen MUU Happonen Aarno 17:00-18:35 valtuuston pj Silvennoinen Esa 17:00-18:35 valtuuston I vpj Hartikainen Veli-Pekka 17:00-18:35 valtuuston II vpj Tilus Riitta A. 17:00-18:35 esittelijä, kunnanjohtaja Lappalainen Sinikka 17:00-18:35 pöytäkirjanpitäjä, kunnansihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Vuorossa Tuija Töyräs-Lindroos ja Ilkka Paatero Valittiin Tuija Töyräs-Lindroos ja Ilkka Paatero PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Auvo Gustafsson Sinikka Lappalainen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Tuija Töyräs-Lindroos Aika ja paikka: Kunnanvirastossa Ilkka Paatero :00

3 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA TULOJEN ALITUKSET VUONNA / /2014 PETU Valmistelija perusturvajohtaja Anneli Malmstedt, Kermanrannantie 7, HEINÄVESI, puh , fax , an Valmistelija terveyskeskuksen osastonhoitaja Mar ja Lyytikäinen, Sairaalantie 4, HEINÄVESI, puh , fax , Tilinpäätösaikataulun mukaan hallintokuntien tulee esittää perustelut osasto ta sol la 03 (sosiaalityö, kotihoito, avohuollon palvelut, vuodeosasto, erikois sai raan hoi to sekä perusturvan hallinto ja talous) vuoden 2014 ta lousar vion valtuuston vahvistusta vaille oleville menojen ylityksille ja tulojen alituk sil le sekä nettobudjetoiduilla tehtäväalueilla (hammashuolto) net to meno jen ylityksille mennessä kunnanhallitukselle. Perusturvan toimialan toimintakulut olivat vuonna 2014 yhteensä ,04 euroa ja ne ylittivät talousarvion ,04 euroa. Toi minta tuo tot olivat ,64 euroa ja ne ylittivät talousarvion ,64 euroa. Toimintakate/jäämä oli ,69 euroa (sis. poistot ja ar von alennuk set sekä rahoitustuotot ja kulut) Osastotasolla toimintatuotot alittuivat sosiaalityön ja avohuollon palveluissa ja toimintakulut ylittyivät sosiaalityön ja vuodeosaston palveluissa muutettuun talousarvioon nähden. Myöskin nettobudjetoidussa hammashuollossa toimintakate ylittyi. Esityslistan liite no 4 perusturvan toimialan menojen ylitykset ja tulojen alitukset osas to ta sol la 03 perusteluineen vuonna 2014 Toimialapäällikkö Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle/-valtuustolle hy väk syt tä väk si perusturvan toimialan vuoden 2014 ta lous ar vion vahvistusta vailla olevat menojen ylitykset ja tulojen ali tuk set sekä nettobudjetoidun hammashuollon nettomenojen yli tyk sen liitteen no 4 mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirjaan merkitään, että tämän pykälän käsittelyn aikana asiantuntijoina olivat kuultavina kotihoidon johtaja Airi Piiponniemi ja osastonhoitaja Marja Lyytikäinen. KHALL Esityslistan liitteenä nro 1 on perusturvan toimialan menojen ylitykset ja tulojen alitukset osastotasolla 03 perusteluineen vuonna Kj: Kunnanhallitus esittää tilinpäätöksen yhteydessä valtuuston hyväksyttäväksi perusturvan toimialan vuoden 2014 talousarvion vahvistusta vailla olevat menojen ylitykset ja

4 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Perusturvalautakunta Kunnanhallitus tulojen alitukset sekä nettobudjetoidun hammashuollon nettomenojen ylityksen liitteen nro 1 mukaisesti. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu kirjanpito perusturva

5 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN MYÖNTÄMINEN KHALL Valmistelija: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Nuorten kunnan kesätyöllistämistuki ja kunnan kesätyöpaikat vuonna 2015 on julkaistu haettavaksi Heinäveden Lehdessä olleella ilmoituksella. Vuoden 2015 käyttösuunnitelmassa on kunnanhallituksen päätöksellä käytettävään nuorten kesätyöllistämistukeen varattu kaikkiaan euroa. Määräraha on aiempina vuosina käytetty nuorten työllistämiseen siten, että kunta maksaa yrityksille, yhteisöille ja kotitalouksille 200 euron tuen, mikäli se työllistää opiskelijan (ikäluokka syntyneet) vähintään yhden (1) kuuukauden ajaksi. Työllistettävän työaika on oltava vähintaan 100 h/kk tai 25 h/viikko. Määräraha mahdollistaa 25 nuoren työllistämisen. Vuoden 2015 avustushakemuksia on tullut kuntaan yhteensä 36 kunnan perinteisellä 200 euron tuella katettavasta tukipaikasta. Jos kaikille myönnettäisiin 200 euron tuki, maksaisi se kunnalle euroa. Ylimenevä määräraha voitaisiin osoittaa kunnanhallituksen käyttövarausmäärärahoista. Esityslistan liitteenä nro 2 on yhteenveto nuorten kesätyöllistämistuella tuettavista työpaikasta. Kunnan hallintosäännön 49 :n mukaan "kunnanhallitus, lautakunta ja tiejaosto myöntää avustukset ja palkinnot omalta osaltaan...". Kj: Kunnanhallitus päättää 1. myöntää nuorten kesätyöllistämisavustukset yrityksille, yhteisöille ja kotitalouksille vuonna 2015 esityslistan liitteen mukaisesti siten, että tällä avustuspäätöksellä myönnetään avustusta enintään 36 nuoren kesätyöllistämiseen. Ylimenevä määräraha osoitetaan kunnanhallituksen käyttövarausmäärärahoista. 2. periaateratkaisunaan, että avustuksen saajina ovat heinäveteläiset työnantajat; 3. että mikäli yritys, yhteisö tai kotitalous, jolle kunnanhallitus on tällä päätöksellä myöntänyt päätösehdotuksen kohdassa 1. mainitun tuen, ei ole kesäkuun 2015 loppuun mennessä ilmoittanut saaneensa työllistettyä ehdot täyttävää nuorta tai ao. tukea on muusta syystä jäänyt käyttämättä, voidaan ao. tahon tuki kohdistaa kunnansihteerin päätöksellä uudelleen siten, että työllistämispaikka on jokin muu heinävete-

6 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus läinen yritys, yhteisö tai kotitalous; 4. avustuksen ehtona on, että työllistettävän työaika on vähintään 100 h/kk tai 25 h/vko. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Valtuuston puheenjohtaja Aarno Happonen poistui kokouksesta esteellisenä (palvelussuhdejäävi) tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Liitteet 1 NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI 2015 Jakelu hallintopalvelut/toimistosihteeri

7 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus KUNNANVIRASTON TOIMINTA KESÄLLÄ JA TOUKOKUUSSA 2015 KHALL Valmistelija: hallintosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Kunnanviraston toiminta on ollut useana kesänä minimissään heinäkuussa. Lähes kaikki palvelut ovat kuitenkin olleet saatavilla. Kunnanviraston henkilöstön lomat pyritään mahdollisuuksien mukaan keskittämään heinäkuulle. Kunnanviraston henkilöstömäärä on vähentynyt, mikä vaikuttaa vuosilomien sijaistuksien uudelleenjärjestelyihin. Tarkoituksenmukaisinta on, että kunnanvirasto yhteispalvelupisteineen pidettäisiin kokonaan suljettuna kahden viikon ajan heinäkuussa edellä mainitun johdosta. On myös esitetty, että helatorstain jälkeisenä perjantaina kunnanvirasto pidettäisiin kiinni, jolloin henkilöstö voisi pitää sen vuosilomapäivänään. Hallintosäännön kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kunnanviraston aukioloajoista. Kj: Kunnanhallitus päättää, 1. että kunnanvirasto pidetään kokonaan suljettuna kaksi viikkoa ajalla ; 2. että kunnanviraston toiminnot pidetään minimissään yhteensä kaksi viikkoa ajanjaksoilla ja eli viikko ennen ja viikko jälkeen viraston suljettuna oloa; 3. että kunnanvirasto pidetään suljettuna perjantaina Ne viranhaltijat/työntekijät, jotka eivät pidä vuosilomaansa em. päivänä, ovat työssä tai voivat pitää vapaapäivän kertyneistä lisä- tai ylitöistä tai ottavat palkatonta virka/työlomaa; 4. velvoittaa esimiehet järjestämään tulosyksikkönsä vuosilomat mahdollisuuksien mukaan niin, että tehtävät ja palvelut voidaan pääosin hoitaa katkeamatta. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu hallintokunnat hallintopalvelut/kuulutus

8 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN (TYP) JÄRJESTÄMINEN ETELÄ-SAVOSSA KHALL Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Etelä-Savon työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Sirkka Rytkönen ja palvelujohtaja Päivi Pirskanen Tuetun työllistymisen palveluista kirjoittavat Etelä-Savon kunnille osoittamassaan kirjeessä seuraavaa: "Laki ja asetus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) on tullut voimaan Säädösmuutoksilla velvoitetaan kaikki kunnat kuulumaan työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalvelun verkostoon alkaen.monialaisen yhteispalvelun järjestämisen lähtökohtana on TE-toimiston toiminta-alue. Vaikka TYP-toiminta on lakisääteistä, niin TYP-verkoston muodostaminen ja TYP-toiminta perustuu kuntien, Kelan ja TE-toimiston väliseen sopimukseen. Kyseessä on yhteistoimintamalli, jonka tarkoitusena on alentaa mm. rakenteellista työttömyyttä. Etelä-Savon TE-toimiston vastuulla on tässä valmisteluvaiheessa neuvottelu kuntien kanssa TYP-verkostojen muodostamisesta, monialaisen yhteispalvelun asiakaskartoituksen tekeminen sekä TYP-verkostojen johtoryhmien nimeäminen. Asiakaskartoitukset nykyisten työttömien työnhakijoiden osalta on tehtävä mennessä. Johtoryhmät on nimettävä viimeistään Etelä-Savon kuntien edustajat ovat osallistuneet TEM:n, STM:n, Kuntaliiton ja Kelan järjestämään aluetilaisuuteen Mikkelissä. Etelä-Savon TE-toimisto on järjestänyt neuvottelutilaisuuden Juvalla Tuossa tilaisuudessa todettiin, että yksimielisyyteen TYP-verkostojen määrästä ei päästy vaan neuvotteluja jatketaan. Tämän neuvottelun jälkeen osa kunnista on jo tehnyt päätöksiä millaiseen verkostoon kunta haluaisi kuulua. Pyydämme nyt kuntien kannanottoja siitä, millainen Etelä-Savon työllistymistä edistävä monialailnen yhteispalveluverkosto tulisi olla. Onko kunnan näkökulmasta tarkoituksenmukaista, että Etelä-Savossa on yksi vai useampi verkosto? Jos kuntanne katsoo, että on tarkoituksenmukaista muodostaa useampi verkosto, niin minkä kunnan tai kuntien kanssa kunta haluaisi verkostoitua? Lisäksi pyydämme nimeämään kunnasta yhteyshenkilön, jonka kanssa TE-toimisto voi jatkaa neuvottelua sen jälkeen kun kuntien vastaukset on saatu. Etelä-Savon TE-toimisto pyytää kuntien vastauksia viimeistään torstaina mennessä." Kj: Kunnanhallitus lausuntonaan ilmoittaa Etelä-Savon TE-toimistolle, että Heinäveden kunta haluaa kuulua mahdollisesti Varkauden kaupunkiin perustettavaan TYP-verkoston mukaiseen palvelupisteeseen ja sinne muodostettavaan johtoryhmään. Jos Siun-Sote-tuotantoalue

9 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus rakentuu Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän alueelle Pohjois-Karjalaan, Heinävesi kuulunee sinne. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnan yhteyshenkilöksi nimettiin kunnanjohtaja Riitta A. Tilus. Jakelu Etelä-Savon TE-toimisto

10 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ MIETINNÖSTÄ KÄRÄJÄOIKEUSVERKOSTON KEHITTÄMINEN KHALL Oikeusministeriö pyytää kirjeellään OM 17/31/2014 lausuntoa eri viranomaisilta oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen". Työryhmän mietintö on luettavissa linkissä: Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään Lisätietoja asiasta antavat apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Heikki Liljeroos, puh ja ylitarkastaja Jennimari Huovinen, puh , sähköposti: etunimi.sukunimi(at)om.fi. Kj: Kunnanhallitus lausuntonaan toteaa, että nykyinen alue Etelä-Savon käräjäoikeus, johon Heinävesi tällä hetkellä kuuluu, on kunnalle soveltuva, jossa pääpaikka on Mikkelissä ja sivukanslia Savonlinnassa, jos päätös tulee olemaan 17 käräjäoikeutta. Jos päätöksessä valitaan 14 käräjäoikeuden malli, jossa yhdistetään Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon käräjäoikeudet yhdeksi Itä-Suomen käräjäoikeudeksi, jossa pääpaikka on Kuopiossa ja sivukansliapaikat Joensuussa ja Mikkelissä, turvaa se Heinäveden kunnan tilanteen tulevissa rakenteellisissa muutoksissa, esimerkkinä Sote-tuotantoalueet. Sivukanslian paikaksi Heinäveden osalta sopii Joensuu. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu oikeusministeriö

11 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus KUNNIAMERKKIESITYKSET VUONNA 2015 KHALL Itä-Suomen aluehallintovirasto on kirjeillään ja pyytänyt kunnanhallituksilta ehdotuksia kunniamerkkiesityksistä vuonna Toisessa kirjeessä pyydetään ehdotuksia opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueen kunniamerkeistä, jossa esitykset tulee tehdä klo mennessä, ja toisessa kirjeessä valtiovarainministeriön hallinnonalan kunniamerkeistä, jossa esitykset tulee tehdä mennessä. Kirjeet ovat esityslistan liitteenä nro 3. Kj: Kunnanhallitus päättää esittää kunniamerkkejä molempien hallinnonalojen osalta harkintansa mukaan yhteensä neljälle henkilölle. Kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajisto tekee esityksen, jonka mukaisesti esitys tehdään valtiovallalle. Puheenjohtajana toimii Auvo Gustafsson. Jakelu hallintopalvelut/esitys

12 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus ESITYS VIRIKEKORTISTA KAIKILLE 65 VUOTTA TÄYTTÄNEILLE KHALL Valmistelija: kunnanjohtaja Riitta A. Tilus, Kermanrannantie 7, Heinävesi, gsm , fax (017) , Heinävedellä toimivat eläkeläisjärjestöt esittävät kunnanhallitukselle osoittamassaan kuntalaisaloitteessa, että kunnassamme otettaisiin käyttöön virikekortti kaikille 65 vuotta täyttäville kuntamme asukkaille. Kortti oikeuttaisi käyttämään kuntamme liikuntapaikkoja ja kulttuuritarjontaa päiväsaikaan maksutta tai mahdollisimman edulliseen hintaan. Virikekortti on luonteva ja edullinen keino aktivoida ikäihmisiä omaehtoiseen toimintakyvyn ylläpitämiseen ja siten siirtää laitos- tai muuhin pysyvään hoitotarpeeseen joutumista. Kirje on esityslistan liitteenä nro 4. Kj: Kunnanhallitus pyytää kuntalaisaloitteesta lausunnot sivistysja perusturvalautakunnilta. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu sivistyslautakunta perusturvalautakunta

13 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus MAAPOLIITTISEN OHJELMAN LAATIMINEN / EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN OHJAUSRYHMÄÄN TELA Valmistelija: Tekninen johtaja Osmo Jauhiainen, puh tai Kermanrannantie 7, Heinävesi Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan teknisen lautakunnan tehtäväksi maapoliittisenohjelman laatimisen mennessä. Valtuusto on myöntänyt kokouksessaan maapoliittisen ohjelman laatimiseen Teknjoht.: Lautakunta merkitsee tehtävän tiedoksi ja antoi tekniselle johtajalle valtuuden hankkia määrärahojen puitteissa konsulttiyhtiön laatimaan maapoliittista ohjelmaa ehdolla, ettei kaavoituskeskustelussa ELY:n edustajien kanssa tule muutoksia asiaan. Lautakunta nimeää maapoliittiseen ohjausryhmään kaksi jäsentään, teknisen johtajan ja pyytää kunnanhallitusta nimeämään kaksi edustajaa ja kunnanjohtajan ohjausryhmään sekä pyytää kunnanvaltuustonpuheenjohtajan ohjausryhmään. Lautakunta merkitsi tehtävän tiedoksi ja antoi tekniselle johtajalle valtuuden hankkia määrärahojen puitteissa konsulttiyhtiön laatimaan maapoliittista ohjelmaa ehdolla, ettei kaavoituskeskustelussa ELY:n edustajien kanssa tule muutoksia asiaan Lautakunta nimesi maapoliittiseen ohjausryhmään Ilpo Laitisen, Torsti Kinnusen, teknisen johtajan ja pyytää kunnanhallitusta nimeämään kaksi edustajaa ja kunnanjohtajan ohjausryhmään sekä pyytää kunnanvaltuustonpuheenjohtajan ohjausryhmään. KHALL Kj: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja ni meää kaksi kunnanhallituksen edustajaa sekä kun nan johta jan ja valtuuston puheenjohtajan ao. ohjausryhmään. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösesityksen sekä nimesi edustajikseen kunnanhallituksen puheenjohtajiston /Auvo Gustafsson, Ilkka Paatero ja Timo Hottinen. Jakelu tekninen toimi

14 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus LAUTAKUNTIEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT KHALL Valmistelija: hallintosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Heinävesi, puh , fax (017) , Kunnanhallitukselle on saapunut seuraavat lautakuntien ja viranhaltijoiden pää tös pöy tä kirjat, joiden päätösluettelot ovat esityslistan liitteenä nro 5: tekninen lautakunta , kunnanjohtaja, sivistysjohtaja, kunnanrakennusmestari, vastaava sairaanhoitaja, projektipäällikkö Pöytäkirjat ovat nähtävissä kunnanhallituksen asiakirjoissa. Kj: Kunnanhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnanhallitus päätti käyttää otto-oikeuttaan teknisen lautakunnan :ään. Kunnanhallitus päätti, että teknisen lautakunnan tulee hankkia vain se määrä katuvaloja, mitä on kilpailutettu. Jakelu tekninen lautakunta

15 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus PÄÄTÖS ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMISESTÄ KHALL Valmistelija: hallintosihteeri Asta Salo, Kermanrannantie 7, Hei nävesi, puh , fax (017) , Etuostolain (608/77) mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin 1) kiinteistö käsittää tai, jos samalla luovutuskirjalla tai muutoin luovutuksin, jotka on katsottava samaksi kaupaksi, myydään eri kiinteistöjä, nämä yhdessä käsittävät m2 tai sitä vähemmän; 2) ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren (40/65) 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän, taikka tällaisen henkilön puoliso; 3) ostajana on valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos; tai 4) myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla. Etuosto-oikeutta ei ole, milloin sen käyttämistä, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana. Jos kunta on päättänyt käyttää etuosto-oikeuttaan, ilmoitukset on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Kunta voi antaa todistuksen, ettei se käytä etuosto-oikeuttaan. Etuostolain mukaan kunnalle kuuluvat tehtävät hoitaa kunnanhallitus, ellei kunnanhallitus ole siirtänyt määräämänsä viranhaltijan tehtäväksi sen ratkaisemisen, ettei kunta käytä etuosto-oikeuttaan. Luettelo Heinäveden kunnassa sijaitsevien kiin teistöjen kaupoista: Tila/ Kiinteistötunnus Viherkallio / Haaponiemi / Pinta-ala/ kauppahinta/ 15 ha / m2 / Kaupantekopv Myyjät/Ostajat Räsänen Jorma / Kervinen Markku ja Mervi Tompuri Ossi ja Tiia / Boyarkina Elena ja Boyarkin Egor Kj: Kunnanhallitus päättää, että se ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan yllä mainituissa kiinteistökaupois sa. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Jakelu maanmittaustoimisto

16 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT KHALL Kunnanhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat: 1. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös nro 733/520/2015 valtion erityisavustuksen myöntämisestä ryhmäkokojen pienentämiseen, Heinäveden kunnalle on myönnetty Sosiaali- ja terveysministeriön kirjeet STM/912/2015 sosiaalipäivystys ja VIRVE:n käyttö - kuntainfo , uusi sosiaalihuoltolaki ja siihen liittyvät keskeiset muut lainsäädäntömuutokset 3. Itä-Suomen aluehallintoviraston - päätös ISAVI/3447/2014 erityisavustuksen myöntämisestä aikuisten terveyttä edistävän liikunnan kehittämishankkeelle, Heinäveden kunnalle on myönnetty päätös ISAVI/3876/ /2014 valtionavustuksen myöntämisestä etsivään nuorisotyöhön, Heinäveden kunnalle myönnetty työsuojelun vastuualueen työsuojelutarkastuskertomus terveyskeskuksen vuodeosaston osalta - työsuojelun vastuualueen työsuojelutarkastuskertomus avohuollon palveluiden osalta - työsuojelun vastuualueen työsuojelutarkastuskertomus teknisen toimen osalta 4. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen - tiedote helmikuun työllisyystilanteesta Etelä-Savossa, Heinäveden työttömyysprosentti 17,4 %. Tilasto on ilmoitusasioiden liitteenä nro 1. - luonnonsuojelulain 72 a :n mukainen päätös nro ESAELY/298/2015 liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan määrittämisestä ja alueen metsän käsittelystä Kaivola -tilalla 5. Metsähallituksen luvat MH 216/2015 Heinäveden Metsä- ja kalatoverit ry:lle supikoiran, minkin ja kanadanmajavan vähentämiseen Kermajärven luonnonsuojelualueella MH 166/2015 Kerman Erä ry:lle supikoiran, minkin ja kanadanmajavan vähentämiseen Kermajärven luonnonsuojelualueella 6. Kevan ilmoitus eläkeratkaisusta 7. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet nro 5/2015 kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES ) yleiskorotus lukien nro 6/2015 kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset

17 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Kunnanhallitus Kuntaliiton yleiskirje nro 5/2015 muutoksia maankäyttö- ja rakennuslakiin - tehokkuutta maapolitiikan hoitoon ja kaavoituksen sujuvuuteen, uutena näkökulmana maankäytön suunnittelussa kilpailun toimivuus 9. FCG Koulutuksen koulutusesite: Uusi kuntalaki ajalla eri paikkakunnilla 10. Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän yhtymähallituksen - esityslista päätös , maakunnallisen SOTE-tuotantomallin hankesuunnitelman päivitys 11. Pohjois-Karjalan Sähkö Oy:n yhtiökokouskutsu Itä-Suomen päihdehuollon johtaja Janne Tapolan sähköpostiviesti , kuntayhtymän uusi perussopimus 13. Etelä-Savon pelastuslautakunnan pöytäkirja Keski-Savon ympäristötoimen talousarvion toteutuma Kuntien Tiera Oy:n kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Etelä-Savon maakuntahallituksen pöytäkirja Kiinteistönluovutusilmoitukset, kunnalla ei etuosto-oikeutta: - 1/2 osuus m2:n Koskelo tilasta (sukulaisluovutus) m2:n Koivuranta tila m2:n Retula tila (sukulaisluovutus) m2:n Leppäaho tila m2:n Lipetti tila Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

18 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUS JA HANKINTAOIKAISU koskee :ää/ :iä 71, 78 Se, johon kunnanhallituksen päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vai kuttaa (asianosainen) se kä kunnan jäsen voi tehdä yllä maini tuista päätöksistä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki 92. ). Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymä tön voi tehdä hankintalain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuk sen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittämästi vaikuttaa (asianosainen). Kansallisen kynnysarvon ylittävissä han kinnoissa tehtyyn kunnan viranomai sen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintame net te lys sä annettuun ratkaisuun ei saa tehdä kuntalain 89 :ssä tarkoitettua oikaisuvaati musta. Oikaisuvaatimuksesta tai hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja oi kai su vaa ti muk sen te ki jän on se allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu tehdään Heinäveden kunnanhallitukselle (os. Ker manrannantie 7, Heinävesi) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asian osaisen katsotaan saaneen pää töksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku lut tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aika na tai erilliseen tiedoksi saan titodistukseen merkittynä aikana. Kun nan jä se nen kat so taan saa neen pää tök ses tä tie don, kun pöy tä kirja on ase tet tu yleisesti nähtä väk si (Kun ta laki 93., 95. ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituk sel la vain se, joka on tehnyt oikai suvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen joh dosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituk sella myös asianosainen ja kunnan jäsen (Kuntalaki 92. ). MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ne koskevat vain asian val mis te lua tai täy tän töön panoa (Kuntalaki 91. ): :t 70, 72-77, 80 Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Kuopion hallinto-oikeudelle: :t ** Asemakaavan hyväksymispäätökset Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oi kai su vaa ti mus ta, vaan niis tä tehdään suoraan vali tus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle (os. PL 1744, Kuopio; käyntiosoite Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio) :t ** Asemakaavaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamises ta. Kaa van hy väk sy mistä koske van päätöksen katsotaan tulleen tietoon silloin, kun pöytäkir ja on asetet tu ylei sesti nähtäväksi. Edellä mainittuihin asemakaavan tai sen muutoksen hyväksymistä koskeviin pää töksiin on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on koh distettu tai jonka oikeu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö mästi vaikut taa, sekä Heinäveden kunnan jä sen. Etelä-Savon ELY-keskuksella ja muul la viranomaisella on toi mialaansa kuuluvissa asioissa toi mialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Rekisteröidyllä paikallisella tai alu eellisella yhteisöllä toimi alaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellises sä järjestyksessä, kunnanhallitus on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Muilta osin asemakaavaa koskevan valituksen tekemisessä on noudatettava tämän valitus osoi tuk sen mää räyk siä koskien mm. valituskirjelmän muotoa ja sisältöä, henkilö- ja osoite tietoja ja alle kirjoi tusta se kä valituskirjelmän liitteitä. Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oi kai su vaa ti mus ta, vaan niis tä tehdään suoraan vali tus Itä-Suomen hallinto-oikeudelle (os. PL 1744, Kuopio; käyntiosoite Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio) * Valituskirjelmä on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa pää töksen tiedok sisaannista. Asian osaisen katso taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muu ta näyte tä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoitta mana ai kana tai erilliseen tiedoksi saantitodistuk seen merkittynä aikana. Kunnan jä se nen kat so taan saa neen pää tök ses tä tie don, kun pöy tä kir ja on ase tet tu ylei sesti nähtäväksi. Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

19 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muutoin lainvastai nen. Muilta osin rakennuskieltoa koskevan valituksen tekemisessä on noudatettava tämän vali tus osoi tuk sen mää räyk siä koskien mm. valituskirjelmän muotoa ja sisältöä, henkilö- ja osoi te tietoja ja alle kirjoi tusta se kä valituskirjelmän liitteitä. EtuostoL:n 22 :n 2 momentin mukaan :ään 79 ei saa valittamalla hakea muutosta. Seuraavista päätöksistä, jotka julkisista hankinnoista annetun lain nojalla voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, ei saa valittaa kunnallisvalituksin. :t *** Verotusmenettelylain 88 :n mukaan :ään * ei saa valittamalla hakea muutosta.

20 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ VALITUSOSOITUS Seuraaviin kunnanhallituksen oikaisuvaatimuksen johdosta antamiin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella (Kuntalaki 90. ). Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, jo ka on tehnyt oikaisuvaati muksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutos ta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen (Kuntalaki 92 ): :t *** Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen kat sotaan saaneen päätöksestä tie don, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilli seen tiedoksi saantitodistuk seen merkittynä aikana. Kunnan jä se nen kat so taan saa neen pää tök ses tä tie don, kun pöy tä kir ja on ase tet tu ylei sesti nähtä väk si (Kun ta laki 93 ). :n/ :ien ** osalta päätös annetaan julkipanon jälkeen **.**.201*, jolloin säädetty 30 päivän va litusaika luetaan jokaisen va littajan kohdalla tästä päivästä lukien. (Päätös katsotaan tul leen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu). Valitusviranomainen Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle (os. PL 1744, Kuopio; käynti osoi te Puijonkatu 29 A, 2. krs, Kuopio) :n/ :ien *** osalta Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (os. Etelä-Sa von elinkeino-, liikenne- ja ympä ristökeskus, PL 164, Mikkeli) :n/ :ien *** osalta KTM/Markkinaoikeudelle (os. PL 118, Helsinki; käynti osoi te: Erot tajankatu 1-3, 5 krs., Hel sinki). Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök sen tie doksisaannista. Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuk sen hankintalain 78 :n 1 no jalla noudattamatta odotusaikaa, on valitus tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedok si saannista. Valituksen muoto ja sisältö Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 1) päätös, johon haetaan muutosta; 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväk si; sekä 3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Henkilö- ja osoitetiedot sekä allekirjoitus Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu hen kilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja koti kunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: 1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä; 2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alka mi sen ajankohdasta; sekä 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi tettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimei sen päivän virka-ajan päättymis tä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhä päivä, itsenäi syyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitus asiakirjat toimit taa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitus asiakirjat on jätettävä niin ajois sa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. Kuopion hallinto-oikeuden/etelä-savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/ Markkinaoikeuden valitukses ta an ta ma pää tös voi ol la mak sul li nen (la ki tuo mioistuinten ja eräiden oikeushallintoviran omais ten suo rit teista pe rittä vistä mak suista). Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista an netun lain (701/93) 3 :n nojal la muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hal lin to-oikeudessa 80 euroa. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisu vaatimus (Kuntalaki 89. ): :t 71, 78 LISÄTIETOJA Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/hankintaoikaisu/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanot tee seen.

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen

8 uuden lähihoitajan toimen perustamis- ja täyttölupa 19 Perusturvalautakunnan edustajan nimeäminen Keski-Suomen Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 / 13 Perusturvalautakunta 25.03.2015 Aika 25.03.2015 klo 16:00-17:06 Paikka Toivakan kunnan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 13/2014 333 (-346) Aika Maanantaina 8. syyskuuta 2014 klo 18.00-18.45 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön virastotalo, kunnanvaltuuston kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Tekninen lautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 18.30 20.50 Isonkyrön

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(13) Keurusselän ympäristölautakunta 18.03.2015 AIKA 18.03.2015 klo 14:00-15:10 PAIKKA Keuruun kaupungintalo, Haapamäen huone 2. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 16/2014 406 (-426) Aika Maanantaina 27. lokakuuta 2014 klo 18.00-19.20 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi

Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginvaltuusto 1/2009 1 KOKOUSAIKA 22.1.2009 klo 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kaupungintalo

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 19/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 20.12.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 427 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 10/2014 29.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2014 SISÄLLYSLUETTELO KH 147 KH 148 Kokouksen järjestäytyminen Lausunto Vihdin Veden jätevesihuollon vaihtoehdot -hankkeen YVA-selostuksesta KH 149 Osavuosikatsaus 2/2014 KH 150 KH 151 KH 152 KH

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Johtokunta 10.06.2014 Nro 4/2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (9) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO 10.06.2014 Nro 4/2014 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 43 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä

Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 8 / 2014 120 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 27.11.2014 klo 10.00 11.30 Kokouspaikka Etevan hallinto, Karhukuja 1, 3. krs., 04600 Mäntsälä Saapuvilla

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Sivistyslautakunta 13.6.2012 35 Aika: 13.6.2012 klo 17.00-17.55 Paikka Läsnä Kunnanhallituksen kokoushuone Pia Komppa, puheenjohtaja Jaana Kuitunen Riikka Lång Juha Manninen Petri Ollikainen Vesa Pöyry

Lisätiedot

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15:

Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: PÄÄTÖSLUETTELO Kirkkoneuvoston 23.3.2011 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä kirkkoherranvirastossa 25.3.-8.4.2011 ma-pe klo 9-15: 54 Kokouksen avaaminen 55 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, 15. toukokuuta 2014 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot