Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2007"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2007

2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus ja tilinpäätöksen liitetiedot 1.1 Toimintakertomus Kaupunginjohtajan katsaus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Tasetarkastelu Kaupungin kokonaistulot ja -menot v Kuntakonsernin toiminta ja talous Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitase Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Arvostus ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät Tuloslaskelman liitetiedot Kaupungin toimintatuotot- ja kulut tulosalueittain Satunnaiset erät Tavanomaiset käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot Suunnitelmanmukaisten poistojen ja poistonalaisten investointien vastaavuus Suunnitelmanmukaisten poistojen perusteet Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Omistukset muissa yhteisöissä Liikelaitosten ja taseyksiköiden tilinpäätöslaskelmat Kuopion Energia Kuopion Vesi Pohjois-Savon pelastuslaitos Kuopion Ateria Kallaveden Työterveys Ympäristötilinpäätös Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitaseen liitetiedot Konsernin vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Luettelo vuonna 2006 käytetyistä kirjanpitokirjoista 85 2 Talousarvion strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2.1 Strategisten tavoitteiden seuranta Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Käyttötalousosan toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu Talousarvion tuloslaskelman toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisista Talousarvion toteutumisvertailu kaupunki ja liikelaitokset 3 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä 3

3

4 1. Toimintakertomus ja tilinpäätöksen liitetiedot

5

6 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus Suomen talouskasvu jatkui vuonna 2007 vahvana. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen muutos oli + 4,4 %, jääden hieman edellistä vuotta pienemmäksi. Suhdannehuippu on ohitettu. Valtiovarainministeriö arvioi talouskasvun hidastuvan alle 3 prosenttiin vuonna 2008, kun mm. kansainvälisen talouskasvun vaimeneminen ja metsäteollisuuden tuotantosupistukset jarruttavat talouskasvua. sosiaali-, terveys- ja erikoissairaanhoidon menojen voimakas kasvu. Ennakoimatonta lisäpainetta aiheutui myös kuntasektorin korkeasta palkankorotustasosta. Ydinkaupungin toiminnoista sosiaali- ja terveyssektorin (SosTe, Esh ja Toimeentulotuki) yhteenlasketut toimintamenot kasvoivat 19,1 milj. (7,3 %) ja muun kaupungin yhteenlasketut toimintamenot 6,5 milj. (3,4 %). Valtionhallinnon rahoitusasema vahvistui. Valtiontalouden ylijäämä nousi viime vuonna 3,6 miljardiin euroon. Valtion verotulot kasvoivat noin 6 % ja kulutusmenojen muutos oli 2,2 %. Valtiolla oli pitkäaikaista velkaa vuoden 2007 lopussa noin 56 mrd. euroa. Valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen oli 31,4 prosenttia. Tunnusluku aleni yhden vuoden aikana yli 3 prosenttiyksikköä. Kuntatalous kehittyi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myönteisesti. Kuntien toimintakatteen (= toimintamenojen ja tulojen erotus) kasvu kiihtyi ja oli kuntien tilinpäätösennusteiden mukaan 5,9 %. Verotulojen 7,5 %:n kasvu oli toimintakatteen muutoksen kanssa euromääräisesti samaa suuruusluokkaa ja riitti kompensoimaan toimintakatteen nousun. Vuosikate oli ennakkotietojen mukaan 131 % poistoista (118 % vuonna 2006). Rahoitusasema jäi kuitenkin alijäämäiseksi, kun investoinnit olivat merkittävästi laskennallisia poistoja suurempia. Kuntien vuosikate riitti ennakkotietojen mukaan kattamaan noin 68 % investointien omahankintamenoista. Velkaantuminen jatkui, mutta sen vauhti kuitenkin hidastui. Kunnilla oli vuoden 2007 lopussa pitkäaikaista lainaa 8,2 miljardia euroa. Lainamäärä asukasta kohden oli euroa. Kuntien väliset erot talouden kehityksessä ja tilanteessa olivat edellisten vuosien tapaan erittäin suuria. Kuopion talous heikkeni vuonna Tilikauden alijäämä on vuoden 2007 tilinpäätöksen mukaan 13,5 milj euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on 38,1 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2006 tilinpäätös oli Kuopiossa poikkeuksellisesti ylijäämäinen kun Kuopion Energian eriyttämisratkaisu kohensi kertaluonteisesti tilinpäätöstä. Kuopion talouskehitys oli kuntatalouden yleistä heikompaa, vaikka tarkastelussa eliminoitaisiin vuoden 2006 tilinpäätökseen sisältyneet Kuopion Energian eriyttämisratkaisun kirjanpidolliset vaikutukset, joilla ei ollut vastinetta reaalisessa rahavirrassa. Keskeisiä tulosta heikentäneitä tekijöitä olivat verotulojen kasvun jääminen 6,3 %:iin, mikä jäi alle valtakunnan 7,5 % keskiarvon, Kuopion Energian eriyttämisratkaisu, kohonneet rahoituskustannukset sekä 7 Kuopiossa oli vuoden 2008 alussa asukasta. Väestömäärä lisääntyi 360 henkilöä vuoden 2007 aikana. Luonnollinen väestönlisäys oli 213 henkilöä. Kuntien välinen muuttoliike säilyi edelleen vilkkaana ja Kuopio sai siirtolaisuus mukaan lukien noin 150 henkilöä muuttovoittoa. Kuopion seudun väestömäärän lisäys oli noin 500 henkilöä. Kuopiossa oli vuoden 2007 alussa noin työpaikkaa. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 940 nettotyöpaikkaa. Toimipaikkoja vuoden 2007 alussa oli 5076 ja yrityksiä noin 4100 kpl. Viime vuosina eniten ovat lisääntyneet työpaikat liike-elämän palveluissa ja terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa. Työpaikkojen määrä on vähentynyt maa- ja metsätaloudessa ja teollisuudessa. Kuopion teknologiakeskus Teknian myynti Technopolis Oyj:lle päätettiin vuoden 2007 lopulla. Technopoliksen tulo Kuopioon vauhdittanee edelleen teknologiaintensiivisen yritystoiminnan kehittymistä alueellamme. Osaamiskeskus- ja alueellisen hanketoiminnan jatkuminen varmistetaan perustettavan, kaupungin pääosin omistaman Kuopio Innovation Oy:n toimesta. Työministeriön tilastojen mukaan Kuopiossa oli vuoden 2007 aikana kuukausittain keskimäärin noin 4600 työtöntä; 2100 naista ja 2500 miestä. Työttömyysaste oli 10,6 %. Työttömistä oli alle 25-vuotiaita noin 600 ja 50 vuotta täyttäneitä 1600 henkilöä. Työttömien määrä väheni edelleen; vähennys edellisvuodesta oli 450 työtöntä. Työttömyysaste Kuopion seudulla oli 9,9 %. Koko maan työttömyysasteeseen (8,2 %) verrattuna Kuopion työttömyysaste oli 2,4 %-yksikköä korkeampi. 14 vertailukaupungin joukossa Kuopio oli pääkaupunkiseudun, Vaasan, Turun ja Tampereen jälkeen seitsemäntenä. Vuonna 2007 rakentaminen oli vilkasta. Kuopiossa valmistui vuoden 2007 aikana 475 rakennusta. Rakennuksista noin puolet oli asuinrakennuksia. Asuntoja valmistui yhteensä 637 kpl, joista kerrostaloihin 324, pientaloihin noin 200, rivitaloihin noin 100 asuntoa..

7 Edelliseen vuoteen verrattuna asuntoja valmistui yli 200 asuntoa enemmän, lähinnä kerrostaloihin. Muussa rakentamisessa vuoden 2007 aikana korostui eniten teollisuusrakentaminen. Kuopion kaupunki valmisteli kevään 2007 aikana kuntakohtaisen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (Paras) toimeenpanosuunnitelman sekä yhdessä seudun neljän kunnan kesken Kuopion kaupunkiseutusuunnitelman. Suunnitelmat hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa elokuussa Karttulan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitoksen vaikutusten arviointiprosessi toteutettiin Paras -prosessin jatkona syksyllä Työssä keskeistä on ollut kuntalaisten kuuleminen ja tulevaisuuden haasteisiin ratkaisua hakeva tarkastelunäkökulma. Päätökset jatkosta tehdään kevään 2008 aikana. Vuoden 2007 alusta käynnistyi uusi EU:n rakennerahastojen ohjelmakausi. Uusi EU-ohjelmakausi ei näkynyt vielä vuoden 2007 aikana käytännön hanketoimintana. Kaupungin osarahoittamat hankkeet kohdistuvat erityisesti yritystoiminnan ja osaamisen kehittämiseen, työllisyyden ja kansainvälisyyden edistämiseen sekä toimenpiteisiin, joilla edistetään kaupungin vetovoimaisuutta ja rakenteellista toimivuutta. Kaupungin oma hanketoiminta mahdollistaa uusien toimintatapojen kokeilemista, henkilöstön osaamisen ja EU-valmiuksien kehittämistä sekä edistää verkostoitumista. Vuoden 2007 kuluessa hyväksyttiin mm. Kuopion arkkitehtuuripoliittinen ohjelma, kulttuuriympäristöstrategia ja taiteen kaava. Kaupunkitasoinen palveluprosessien kehittämistyö sekä toiminnan tuotteistaminen eteni. Vuosi 2007 oli monipuolinen ja menestyksekäs vuosi kuopiolaisessa matkailu-, tapahtuma- ja kulttuurielämässä. Vietimme mm. Minna Canthin juhlavuotta. Valtiovalta juhlisti vuotta kuopiolaisesta aloitteesta määräämällä Canthin syntymäpäivän kansalliseksi liputuspäiväksi. Lokakuussa 2007 allekirjoitettiin päivitetty valtuustoryhmien välinen talouden ja toimintojen kehittymistä ohjaava sopimus. Sopimus antaa tavoitteet talouden, mukaan lukien velkaantumisen, hallinnalle sekä kaupungin työnteon kehittämiselle. Koko kaupungin tasolla on käynnistetty sopimuksen mukaisen toiminnan täytäntöönpano. Kaupungin taloudellisen tilanteen kohentaminen pysyy seuraavina vuosina suurena haasteena luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatiolle. Tiukan voimavarakehyksen käyttö asukkaiden kannalta tasapuolisella ja palvelut riittävästi turvaavalla tavalla edellyttää olevaa toimintaa ehdollistaviakin linjauksia. Erityisen haasteen muodostaa sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä erikoissairaanhoidon kustannuskehityksen saaminen voimavarojen mahdollistamalle tasolle. Kiitän osaltani Kuopion kaupungin kunnallispoliittisia päättäjiä ja kaupungin henkilökuntaa siitä, että vuoden 2007 toiminnalliset tavoitteet pääosin saavutettiin. Petteri Paronen Kaupunginjohtaja 8

8 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupungin hallinto Kuopion kaupunginvaltuuston jäsenmäärä on 59 ja kaupunginhallituksen 11. Kaupunginvaltuuston ja hallituksen poliittiset voimasuhteet vuoden 2007 lopussa olivat: Valtuusto Hallitus Keskustapuolue 16 3 Sdp 15 3 Kokoomus 12 3 Vasemmistoliitto 7 1 Vihreät 6 1 KD 3 - Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat 2007: Puheenjohtaja terveydenhoitaja Leila Savolainen I varapuheenjohtaja, TtM, toiminnanjohtaja Irja Sokka saakka ja opettaja Jaakko Kosunen alkaen II varapuheenjohtaja Markku Söderström. Kaupunginhallituksen puheenjohtajat 2007: Puheenjohtaja, palomestari Pekka Kaartinen I varapuheenjohtaja, TtM, sairaanhoitaja Marja-Leena Puputti II varapuheenjohtaja, professori, ylilääkäri Seppo Saarikoski Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajana toimi Petteri Paronen ja apulaiskaupunginjohtajana Jukka Pulkkinen. määrä on vähentynyt maa- ja metsätaloudessa ja teollisuudessa. Työministeriön tilastojen mukaan Kuopiossa oli vuoden 2007 aikana kuukausittain keskimäärin noin 4600 työtöntä; 2100 naista ja 2500 miestä. Työttömyysaste oli 10,6 %. Työttömistä oli alle 25-vuotiaita noin 600 ja 50 vuotta täyttäneitä 1600 henkilöä. Työttömien määrä väheni edelleen; vähennys edellisvuodesta oli 450 työtöntä. Työttömyysaste Kuopion seudulla oli 9,9 %. Koko maan työttömyysasteeseen (8,2 %) verrattuna Kuopion työttömyysaste oli 2,4 %-yksikköä korkeampi. 14 vertailukaupungin joukossa Kuopio oli pääkaupunkiseudun, Vaasan, Turun ja Tampereen jälkeen seitsemäntenä. Kuopiossa valmistui vuoden 2007 aikana 475 rakennusta, joiden tilavuus oli yhteensä m 3 ja kerrosalaa oli yhteensä m 2. Rakennuksista noin puolet oli asuinrakennuksia. Asuntoja valmistui yhteensä 637 kpl, joista kerrostaloihin 324, pientaloihin noin 200, rivitaloihin noin 100 asuntoa. Vuonna 2007 rakentaminen oli vilkasta ja myönnettyjä lupia on myös tavanomaista enemmän. Asuntorakentaminen jatkui edelleen Keskustan kohteissa ja Saaristokaupungissa. Edelliseen vuoteen verrattuna asuntoja valmistui yli 200 asuntoa enemmän, lähinnä kerrostaloihin. Muussa rakentamisessa vuoden 2007 aikana korostui eniten teollisuusrakentaminen. Teollisuustilaa valmistui vuonna 2007 noin ka-m 2 ja m 3. Yleinen taloudellinen kehitys Yleinen kehitys Kuopiossa oli vuoden 2008 alussa asukasta. Väestömäärä lisääntyi 360 henkilöä vuoden 2007 aikana. Luonnollinen väestönlisäys oli 213 henkilöä; syntyneitä oli 970 lasta ja kuolleita 757 henkilöä. Kuntien välinen muuttoliike säilyi edelleen vilkkaana ja Kuopio sai siirtolaisuus mukaan lukien noin 150 henkilöä muuttovoittoa. Kuopion seudun kasvu oli jonkin verran edellisvuotta heikompaa. Väestömäärän lisäys seudulla oli noin 500 henkilöä. Kuopiossa oli vuoden 2007 alussa noin työpaikkaa. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 940 nettotyöpaikkaa. Toimipaikkoja vuoden 2007 alussa oli 5076 ja yrityksiä noin 4100 kpl. Viime vuosina eniten ovat lisääntyneet työpaikat liike-elämän palveluissa ja terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa. Työpaikkojen 9 Suomen talouskasvu jatkui vuonna 2007 erittäin vahvana. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen muutos oli + 4,4 %. Bkt:n kasvu jäi kuitenkin hieman edellistä vuotta pienemmäksi. Kansantalous kasvoi vielä tilinpäätösvuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla yli 5 prosentin vauhtia, mutta kasvu hidastui vuoden loppupuolella 3,5 prosentin tasolle. Suhdannehuippu on ohitettu ja korkeasuhdanne on tasaantunut. Valtiovarainministeriö arvioi talouskasvun hidastuvan alle 3 prosenttiin vuonna 2008, kun mm. kansainvälisen talouskasvun vaimeneminen ja metsäteollisuuden tuotantosupistukset jarruttavat talouskasvua. Työllisyyden kehitys oli suotuisaa ja työllisten määrä lisääntyi ennakkotietojen mukaan noin henkeä. Työllisyysaste kohosi noin yhden prosenttiyksikön 70 prosenttiin. Työttömyysaste supistui vajaalla yhdellä prosenttiyksiköllä. Suhteellisen korkeasta työttömyys-

9 asteesta huolimatta avoimia työpaikkoja oli vuoden 2007 loppupuolella keskimäärin Tässä on lisäystä edelliseen vuoteen noin viidennes. Tilanne kuvastaa työmarkkinoiden kireyttä ja kohtaanto-ongelmaa, joka on sekä ammatillinen että alueellinen. In aatio kiihtyi vuonna Kuluttajahintaindeksin nousu on ennakkotietojen mukaan 2,5 %. Vastaava muutos oli v noin 1,6 % ja tätä edeltävänä vuonna 0,9 %. Indeksin nousua ovat kiihdyttäneet mm. öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen kohoaminen sekä syksyn palkankorotukset, jotka nousivat oletettua korkeammiksi. In aatiopaineet ovat edelleen kasvamassa vuonna Valtiovarainministeriö arvioi maaliskuun 2008 suhdannekatsauksessa kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksen suuruudeksi 3,3 %. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi viime vuonna nimellisesti noin 4 % ja reaalisestikin yli 2 prosenttia. Palkkatulot kasvoivat 5,9 % ja sosiaalietuudet 2,6 %. Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat edelleen tulojen muutosta enemmän eli noin 5,4 %. Kotitalouksien velkaantuminen jatkui. Velkaantumisaste ylitti yhden vuoden käytettävissä olevan tulon ja oli vuoden 2007 lopussa korkeampi kuin koskaan. Yritysten toimintaylijäämä kasvoi vuoden 2007 aikana noin 13 %. Yritysten voitot olivat suurempia kuin koskaan ja yritysten maksamien verojen määrä kasvoi yli 20 prosenttia. Kiinteät investoinnit kotimaahan lisääntyivät noin 16 %. Osinkoja yritykset maksoivat 2 % edellistä vuotta enemmän. Valtionhallinnon rahoitusasema vahvistui. Valtiontalouden ylijäämä nousi viime vuonna 3,6 miljardiin euroon. Valtion verotulot kasvoivat noin 6 % ja kulutusmenojen muutos oli 2,2 %. Valtiolla oli pitkäaikaista velkaa vuoden 2007 lopussa noin 56 mrd. euroa. Valtionvelan suhde bruttokansantuotteeseen oli 31,4 prosenttia. Tunnusluku aleni yhden vuoden aikana yli 3 prosenttiyksikköä. Kuntatalous kehittyi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan myönteisesti. Kuntien toimintakatteen (= toimintamenojen ja tulojen erotus) kasvu kiihtyi ja oli kuntien tilinpäätösennusteiden mukaan 5,9 %. Verotulojen 7,5 %:n kasvu oli toimintakatteen muutoksen kanssa euromääräisesti samaa suuruusluokkaa ja riitti kompensoimaan toimintakatteen nousun. Valtionosuuksien kasvu oli liki 5 prosenttia. Valtionosuuksien kasvu oli euromääräisesti huomattavasti suurempaa kuin korkomenojen ja poistojen kasvu, joten kuntatalouden tuloslaskelma vuodelta 2007 on edellistä vuotta enemmän ylijäämäinen. Vuosikate oli ennakkotietojen mukaan 131 % poistoista (118 % vuonna 2006). Rahoitusasema jäi kuitenkin alijäämäiseksi, kun investoinnit olivat merkittävästi laskennallisia poistoja suurempia. Kuntien vuosikate riitti ennakkotietojen mukaan kattamaan noin 68 % 10 investointien omahankintamenoista. Velkaantuminen jatkui, mutta sen vauhti kuitenkin hidastui. Kunnilla oli vuoden 2007 lopussa pitkäaikaista lainaa 8,2 miljardia euroa. Lainamäärä asukasta kohden oli euroa. Kuntien väliset erot talouden kehityksessä ja tilanteessa olivat edellisten vuosien tapaan erittäin suuria. Kuopion talouden kehitys Kuopion talous heikkeni vuonna 2007 merkittävästi. Tilikauden alijäämä on vuoden 2007 tilinpäätöksen mukaan 13,5 milj euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on 38,1 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2006 tilinpäätös oli Kuopiossa poikkeuksellisesti ylijäämäinen kun Kuopion Energian eriyttämisratkaisu kohensi kertaluonteisesti ja kirjanpidollisesti tilinpäätöstä. Edellisen tilikauden tuloslaskelma osoitti 47,2 sekä varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta 16,6 milj. euron ylijäämää. Vertailukelpoinen tilikauden tulos oli 3,9 milj. euroa alijäämäinen, jolloin vertailukelpoisen tuloksen heikkenemiseksi muodostui 9,6 milj. euroa. Tuloksen heikkenemisen keskeisiä syitä ovat: 1. Energian eriyttämisratkaisun myötä kaupungin toiminnasta siirtyi merkittävästi enemmän tulovirtaa yhtiöön, kuin menovirtaa. Tuloslaskelman erittäin ilmaistuna toimintakatetta siirtyi 8,4 milj. euroa, vuosikatetta 5,5 milj. euroa ja tilikauden tulosta 3,4 milj. euroa 2. Toimintakate kasvoi 21,6 milj. euroa (ilman Kuopion Energiaa tarkasteltuna), kun vastaavasti verorahoitus kasvoi 20,6 milj. euroa. Tulosta heikentävä vaikutus 1,0 milj. 3. Rahoituserät heikkenivät rahoitustuottojen pienenemisen sekä korkomenojen kasvun myötä 3,2 milj. 4. Poistot kasvoivat 2,0 milj. euroa Kaupungin tulorahoitus investointeja varten muodostui 11,9 milj. euroon. Investointimenot olivat 72,0 milj. euroa, rahoitusosuudet ja käyttöomaisuuden myynnit yhteensä 22,0 milj. euroa, jolloin nettoinvestointimenot olivat 50,0 milj. euroa. Näin ollen toiminnan ja investointien rahavirraksi muodostui 38,1 milj. euron alijäämä. Tämä katettiin ottamalla lainaa 33 milj. euroa sekä kassavarojen pienentämisellä. Muuhun kuntakenttään verrattuna Kuopion talouskehitys oli yleistä heikompaa, vaikka tarkastelussa eliminoitaisiin vuoden 2006 tilinpäätökseen sisältyneet Kuopion Energian eriyttämisratkaisun kirjanpidolliset vaikutukset. Kuntatalouden yleisen ja Kuopion talouden kehityksen eroa vuonna 2007 kuvataan seuraavassa keskeisillä talouden osatekijöillä: - Kuopion verotulot kasvoivat 6,3 %. Kuntien yhteenlaskettu verotulojen muutos oli viidenneksen tätä suurempi eli 7,5 %. - toimintakatteen nimellinen kasvu oli Kuopiossa 9,8

10 %. Kuntatalouden vastaava muutos jäi 5,9 prosenttiin. Kuopion Energian eriyttämisratkaisu vähensi Kuopion kaupungin tuloja huomattavasti menoja enemmän. Kuopion toimintakatteen kasvu on 6,4 %, kun vuosien välisestä vertailusta poistetaan Kuopion Energian luvut. - Kuopion korkomenot nettona (= korkomenojen ja tulojen erotus) sekä laskennalliset poistot kasvoivat talouden epätasapainosta ja mittavista investoinneista johtuen yli kolminkertaisesti maan keskimääräiseen muutokseen verrattuna euroa per asukas-mittarilla. Muutosta selittää voimakkaan velkaantumisen lisäksi sairaanhoitopiirin päätös lakkauttaa peruspääoman koron tilittäminen omistajakunnille. - asukasta kohti laskettu velkamäärä kasvoi Kuopiossa 336 euroa. Vastaava muutos oli kuntien yhteisenä hieman alle 100 euroa. Kuopion vuosikate riitti vuonna 2007 kattamaan noin 59 % poistoista. Kuntien tilinpäätösarvioiden perusteella vastaava tunnusluku on 131 %. Vuosikate riitti Kuopiossa kattamaan noin 32 % investointien omahankintamenosta. Kuntatalouden vastaava tunnusluku oli 68 %. Kuopion velkamäärä asukasta kohden laskettuna pysyi kuitenkin edelleen kuntien keskiarvon alapuolella. Asukaskohtainen pitkäaikaisen velan määrä oli vuoden 2007 viimeisenä päivänä Kuopiossa euroa. Kuntien yhteenlasketun velan määrä oli euroa. Kuntien rahavarat ovat kuitenkin pääsääntöisesti suurempia kuin Kuopion kaupungin. Kuopion pitkäaikaiset lainat vähennettyinä rahavaroilla olivat vuoden 2007 lopussa asukasta kohden noin neljänneksen koko kuntatalouden vastaava lukua suuremmat (Kuopio euroa, kunnat yhtensä 895 euroa). kasvoi vuodesta 2006 yhteensä 30 henkilötyövuotta. Alla olevasta taulukosta puuttuvat Kuopion Energian henkilötyövuodet. Työaikakäytäntöjen tarkoituksenmukaisuutta on selvitetty vuoden 2007 aikana ja asiaa on käsitelty kaupungin kehittämistoimikunnassa Selvitystyö jatkuu vuonna Henkilöitä keskimäärin toimialoittain Hallinto- ja kehittämiskeskus Ympäristökeskus Koulutuspalvelukeskus Sosiaali- ja terveyskeskus Kulttuuripalvelukeskus Vapaa-ajankeskus Tekninen toimi Tekninen virasto (380) (371) - Tilakeskus (335) (332) - Rakennusvalvonta (13) (14) Peruskaupunki yht Liikelaitokset - Kallaveden työterveys 31 - Kuopion Ateria Kuopion Energia Kuopion Vesi Taseyksikkö - Pohjois-Savon pelastuslaitos Kaupunki yht Henkilöstö Kuopion kaupungin palveluksessa oli vuonna 2007 keskimäärin henkilöä, joista liikelaitosten palveluksessa oli n. 460 henkilöä. Liikelaitosten henkilöstövähennys johtuu siitä, että osa Kuopion Energian liikelaitoksen henkilöstöstä on siirtynyt Kuopion Energia Oy:n palvelukseen (n. 130 henkilöä). Vuoden 2007 alusta aloitti Kallaveden työterveys toimintansa liikelaitoksena ja sen palvelukseen siirtyi sosiaali- ja terveyskeskuksesta n. 30 henkilöä. Sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilöstömäärä lisääntyi n. 60 henkilöä, joka johtuu Kevättömän sairaalan kahden osaston toiminnan käynnistämisestä. Peruskaupungin osalta henkilöstömäärä väheni 24 henkilöä ja kokonaisuudessaan Kuopion kaupungin henkilöstömäärä liikelaitoksineen väheni 143 henkilöä. Kokonaistyöaika henkilötyövuosina toimialoittain 11

11 Kokonaistyöaika henkilötyövuosina toimialoittain Hallintokunta Hake 165,1 173,0 187,9 168,7 Maaseutukeskus 40,0 36,1 Ympäristökeskus 71,6 70,8 72,2 61,6 Koulutuspalv.keskus 1 093, , ,9 1175,4 Sosiaali- ja terv.keskus 2 436, , ,1 2548,9 Kallaveden työterveys 30,4 Kulttuuripalv.keskus 269,1 276,0 266,3 272,1 Vapaa-ajankeskus 150,7 154,7 153,1 156,7 Tekninen toimi (sis. Kuopion Vesi) 780,8 787,9 767,7 756,1 Kuopion Ateria 249,1 262,4 254,4 247,6 P-S pelastuslaitos 253,6 253,3 252,3 247,1 Yhteensä 5 509, , , ,6 Kaupungin seutuyhteistyö Kunta- ja palvelurakenneuudistus Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (Paras) tuli voimaan Lain tavoitteena on edistää kehitystä, jolla luodaan elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne. Lisäksi lain tavoitteena on varmistaa koko maassa laadukkaat ja asukkaiden saatavilla olevat palvelut. Kuopion kaupunki valmisteli kevään 2007 aikana kuntakohtaisen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanosuunnitelman, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa elokuussa. Valtioneuvosto ei antamassaan palautteessa edellyttänyt Kuopion kaupungilta lisäselvityksiä laadittuun suunnitelmaan. Samanaikaisesti kaupungin oman suunnitelman kanssa valmisteltiin lain edellyttämä Kuopion seudun seutusuunnitelma. Suunnitelman laadintaan liittyivät kaksi laajapohjaista seminaaria sekä teemaryhmätyöskentely. Seutusuunnitelma laadittiin seudun neljän kunnan kattavalle alueelle ja se hyväksyttiin seudun jokaisessa valtuustossa elokuussa Karttulan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitoksen vaikutusten arviointityö Karttulan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitoksen vaikutusten arviointiprosessi alkoi helmikuussa 2007, jolloin hallitukset hyväksyivät selvityksen toteuttamistavan, vastuutukset sekä aikataulun. Varsinainen selvitystyö toteutettiin Paras-prosessin jatkona elokuusta joulukuuhun ulottuvana ajanjaksona. Työ organisoitiin elinkaariajattelun mukaisesti ja teemaryhmien yksimieliset raportit valmistuivat annetussa aikataulussa. Koko aineisto julkaistiin Työssä keskeistä on ollut kuntalaisten kuuleminen ja tulevaisuuden haasteisiin ratkaisua hakeva tarkastelunäkökulma. Päätökset prosessin jatkamisesta kuntaliitosneuvotteluihin ja kuntaliitokseen tullaan tekemään helmikuussa Kaupungin sisäiset kehittämishankkeet Laatupolitiikka-työn tilanne 2007 Laatupolitiikan määrittelyä varten perustettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli toteuttaa laatupolitiikan määrittely vuonna Laatupolitiikka on kaupungin yhteinen hyvän toiminnan tahdonilmaus. Se ei ota kantaa työn sisältöihin, vaan pikemminkin tapaan kohdata asiakkaamme, tehdä työtämme, suunnitella resurssejamme, hyödyntää ja kehittää henkilöstömme osaamista ja johtaa eri osa-alueita. Laatupolitiikka jakautuu siis sisällöltään pääpiirteissään tuloskortti näkökulmiin. Laatupolitiikan sisältöä käsiteltiin lokakuussa 2007 kaupungin johtoryhmässä ja marraskuussa 2007 kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa. Työryhmä halusi varmistaa, että laatupolitiikan sisältö myös toimeenpannaan käytännön toimenpiteiksi ja on työstänyt keväällä 2008 laatupolitiikasta johdetun laatukäsikirjan. Laatukäsikirjan sisällön viitekehyksenä ovat tuloskortin näkökulmat sekä PDCA (=Plan- Do-Check-Act) toimintamalli jatkuvan kehittämisen varmistamiseksi. Laatupolitiikka, sen toimeenpanoon liittyvä asiakirja sekä aikataulusuunnitelma tulevat kaupunginhallituksen käsittelyyn maalis-huhtikuussa Toimeenpano käynnistyy keväällä Prosessien ja prosessijohtamisen määrittelyprojektin tilanne 2007 Projekti käynnistyi syksyllä 2007, jolloin projektin projektisuunnitelma hyväksyttiin. Projektin toteuttajana on toimialan kehittämisvastaavista koostuva projektiryhmä ja ohjausryhmänä toimii kaupunginjohtajan johtoryhmä. Marras-joulukuussa projektin tiimoilta järjestettiin 2 päi- 12

12 vän mittainen koulutus- ja työseminaari, jonka pohjalta projektiryhmä aloitti työnsä. Vuoden vaihteeseen mennessä projektiryhmä oli saanut määriteltyä palvelualueluonnoksen (kaupunkitasoiset palvelukokonaisuudet), jota käsiteltiin kaupunginjohtajan johtoryhmässä tammikuussa 2008 ja projekti- ja ohjausryhmän yhteisessä työseminaarissa helmikuussa Tuotteistaminen Kaupunkitasoinen tuotteistussuunnitelma ja siihen liittyvät tuotteistusvaiheet on laadittu sekä aikataulutettu vuoteen 2010 saakka. Tavoitteena on, että ensisijaisesti tuotteistettavien kohteiden tuoterakenne ja laskentamallit on määritelty vuoden 2008 loppuun mennessä ja loppujen tuotteistuskohteiden osalta vuoden 2009 loppuun mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että tuotekohtaisen budjetoinnin ja seurannan perusteet on koottu vuoden 2010 loppuun mennessä. Tuotteistusvaiheet koostuvat viidestä kokonaisuudesta, joiden avulla tuotteistustyön edistymistä seurataan ja tuotteistustyön toteuttamista koordinoidaan. Toimialakohtaisten tuotteistussuunnitelmien toteuttaminen on aloitettu toimialoilla jo syksyllä 2007 ja se jatkuu edelleen. Toimialoilla tuotteistustyötä toteuttaa ja koordinoi toimialan nimeämä tuotteistusverkosto, joka muodostaa tarvittaessa joko projekti- tai työryhmiä tuotteistuskohteittain. 13

13 1.1.3 Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA Sisältää liikelaitokset, sisäiset eliminoitu Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys(-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys(-) tai vähennys (+) Tilikauden alijäämä (ylijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % = 100 * Toimintatuotot / Toimintakulut 29,4 % 34,2 % Vuosikate / Poistot, % = 100 * Vuosikate / Poistot 59,1 % 88,3 % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä

14 1.1.4 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA Sisältää liikelaitokset, sisäiset eliminoitu Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset P-S Pelastuslaitoksen lisäveloitus /-hyvitys Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Muutos

15 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT INVESTOINNIT Investointien tulorahoitus, % 31,5 % 41,5 % = 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 * Vuosikate / (Investointien omahankintameno + 30,7 % 24,6 % Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) LAINANHOITO Lainanhoitokate 3,9 8,4 = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) MAKSUVALMIUS Rahavarat = Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassastamaksut / vuosi, Toimintakulut Korkokulut Muut rahoituskulut 10 6 Käyttöomaisuusinvestoinnit Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset Kassan riittävyys, pv = 365 pv * Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella 7 10 Asukasmäärä

16 17

17 1.1.5 Tasetarkastelu TASE Sisältää liikelaitokset, sisäiset eliminoitu VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener. hank III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset Pysyvät vastaavat yhteensä B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiantojen varat Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 0 40 Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Saamiset yhteensä III Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA

18 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset C PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Lainat vakuutus- ja rahoitusl Saadut ennakot Ostovelat Muut velat ja liittymismaksut II Lyhytaikainen Lainat vakuutus- ja rahoitusl Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 66,64 % 71,29 % Rahoitusvarallisuus /asukas Suhteellinen velkaantuneisuus-% 40,4 % 33,1 % Lainakanta Lainat /asukas Lainasaamiset Asukasmäärä

19 1.1.6 Kaupungin kokonaistulot ja -menot v TULOT % % Varsinainen toiminta Toimintatuotot , ,3 Verotulot , ,5 Valtionosuudet , ,7 Korkotuotot , ,2 Muut rahoitustuotot 760 0, ,4 Satunnaiset tuotot 0 0, ,2 Tulorahoituksen korjauserät - Käyttöomaisuuden myyntivoitot , ,0 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,8 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,1 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset , ,5 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,4 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 0 0,0 Oman pääoman lisäykset 257 0,0 0 0,0 Kokonaistulot yhteensä , ,0 MENOT Varsinainen toiminta Toimintakulut , ,2 - Valmistus omaan käyttöön 0 Korkokulut , ,4 Muut rahoituskulut 10 0,0 6 0,0 Satunnaiset kulut 0 0, ,4 Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muutos 157 0, ,1 - Käyttöomaisuuden myyntitappiot -5 0, ,0 Investoinnit Investointimenot , ,5 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset , ,3 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,2 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0 0,0 Oman pääoman vähennykset 0 0, ,0 Kokonaismenot yhteensä , ,0 Erotus

20 1.1.7 Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernirakenne ja siinä tapahtuneet muutokset Kuopion kaupungilla on 11 tytäryhtiötä, joista 10 on yhdistelty konsernitaseeseen. Lisäksi on yhdistelty Kuopion Opiskelija-asunnot Oy:n tytär Kiinteistö Oy Turontalo ja Kiinteistö-KYS Oy:n tytär Asunto Oy Litmasenrinne. Konsernitaseeseen on yhdistelty ensimmäistä kertaa henkilöstö- ja taloushallinnon palveluja tuottavan Kuhilas Oy:n tilinpäätös. Yhtiön ensimmäinen tilikausi alkoi varsinaisen toiminnan alkaessa lokakuussa Tytäryhtiöistä Kuopion Energia Oy harjoittaa sähkön myynti- ja kaukolämmön ja sähkön tuotantoliiketoimintaa. Muut tytäryhtiöt ovat pääasiassa kiinteistö- tai asuntoyhtiöitä. Kuopion kaupunki on myynyt tilikauden aikana omistuksensa Pohjois-Savon YH-Rakennuttaja Oy:ssä. Konsernitaseeseen on jätetty yhdistelemättä Kuopion Pysäköinti Oy. Yhdistelemättä jättämisellä ei ole vaikutusta konsernitaseeseen. Kuopion kaupunki on jäsenenä kuudessa kuntayhtymässä, jotka kaikki on yhdistelty konsernitaseeseen. Lisäksi kaupungilla on omistuksia kahdeksassa osakkuusyhteisössä ja määräysvalta yhdessä yhdistyksessä, joita ei ole yhdistelty taseeseen, mutta niiden omasta ja vieraasta pääomasta sekä tilikauden tuloksesta on annettu liitetieto. ja toiminnallisia tavoitteita kaupungin vuoden 2008 talousarviossa. Tytäryhteisöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta ja toiminnastaan kolme kertaa vuodessa kaupunginhallitukselle. Konsernin talous Konsernitaseen loppusumma oli 946,8 milj. euroa, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 21,5 milj. euroa. Taseen vastaavien merkittävin varallisuuserä oli rakennukset tasearvoltaan 554,1 milj. euroa ja se kasvoi 11,1 milj. euroa. Vastattavissa konsernin oma pääoma pieneni 11,1 milj. euroa johtuen pääasiassa emoyhteisön 13,5 milj. euron alijäämästä. Pitkäaikainen vieras pääoma kasvoi konsernissa 26,5 milj. euroa, jolloin konsernin asukasta kohden laskettu lainamäärä oli euroa (ed. v euroa). Oman pääoman pienentyessä ja lainamäärän kasvaessa konsernin omavaraisuusaste heikkeni 34,1 %:iin (ed. v. 35,2 %). Edellisen vuoden vertailuluvuissa on huomioitu konsernirakenteessa tilikaudella tapahtuneet muutokset. Kuopion kaupunki on myynyt alkuvuodesta 2008 omistamansa Kuopion Teknologiakeskus Teknia Oy:n osakkeet. Yhtiön myynti pienentää konsernin tasetta noin 59 milj. euroa. Konsernin toiminnanohjaus Kuluneella tilikaudella konsernin toiminnanohjausta on toteutettu kaupunginhallituksen hyväksymien Kuopion kaupungin konserniohjeiden mukaisesti. Kaupunginjohtajan tai apulaiskaupunginjohtajan johdolla on käyty tilikauden aikana tuloskeskustelut tytäryhteisöjen johdon kanssa. Tytäryhteisöt ovat raportoineet toiminnastaan kolme kertaa vuodessa kaupunginhallitukselle. Konsernin toiminnanohjausta on kehitetty vuoden 2007 aikana. Toiminnanohjausta toteutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymien asiakirjojen Kuopion kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja Kuopion kaupungin konserniohjeet sekä kaupunginhallituksen hyväksymän Hyvä hallintotapa Kuopio konsernissa ohjeen periaatteiden mukaisesti. Konserniyhteisöille on asetettu ensimmäisen kerran taloudellisia 21

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 0,00 0,00 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 661 352,05 9 211

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot