Muovipussien valmistuskone, E-sarja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muovipussien valmistuskone, E-sarja"

Transkriptio

1 Muovipussien valmistuskone, E-sarja Kesäkuu 2001

2 Käyttökoulutuksen järjestäminen Käyttö- ja ylläpitohenkilöstön työturvallisuuden vuoksi koko henkilöstön on perehdyttävä tämän FAS-laitteen käyttöoppaaseen. Käyttöopas on jaettu kolmeen osaan: Osa 1 Sisältää turvaohjeet ja tietoja vastuukysymyksistä. Kaikkien konetta käyttävien henkilöiden on luettava tämä osa ja ymmärrettävä sen sisältö. Osa 2 Sisältää koneen käyttöohjeet. Tämän osan on oltava käyttöhenkilöstön saatavilla. Osa 3 Sisältää tietoja huoltamisesta, asetusten määrittämisestä ja säätöjen tekemisestä. Tämä osa on vain englanninkielinen. Se on tarkoitettu huoltohenkilöstölle sekä tuotannon ja käytön esimiehille. Tässä koneessa on ohjauspaneeli (E600). Paneelissa on monitasoinen käyttöjärjestelmä. Kukin taso on suojattu salasanalla koneen ohjeidenvastaisen käytön estämiseksi. Salasanoja ei kuitenkaan tarvita servopainikkeen tai hälytyksenkuittauspainikkeen käyttämiseksi. Käyttöhenkilöstöllä on tavallisesti oltava tason 1 käyttöoikeudet, huoltohenkilöstöllä tason 2 käyttöoikeudet sekä tuotannon ja käytön esimiehillä tason 3 käyttöoikeudet. Lisätietoja on käyttöoppaassa. Salasanan tehdasasetus on 123. Koneen mukana on toimitettu yksi täydellinen käyttöopas, jossa on osat 1-3. Ylimääräisiä käyttöoppaita ja niiden osia voi ostaa valmistajalta: FAS Converting Machinery AB / Service department Phone: Fax: Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja ii

3 Sisältö Osa 1 Vastuu- ja turvaohjeet Vastuu- ja turvaohjeet...6 Vastuuohje...6 Työterveys- ja turvallisuustiedot...7 Turvaohjeet...8 Erityisvaroitukset Muovipussien valmistuskone, E-sarja.8 Turvallisuus...9 Tasoluettelo...11 Osa 2 Käyttöopas Asennus...13 Koneiden yhdistäminen 13 Käyttöpaneeli...14 Käyttöpaneelin käyttäminen 15 E600-koneen valikkorakenne...16 Päävalikko...17 Saumauksen ohjaus...18 Toimintonäppäimet...24 Hälytykset...28 Käynnistäminen ja käyttäminen...29 Ennen käynnistämistä...29 Käynnistäminen...30 Koneen sammuttaminen...32 Hallittu sammuttaminen...32 Hätäsammuttaminen...32 Automaattinen sammuttaminen...32 Part Three Settings and adjustment Service Settings and adjustment...35 Function Keys...35 Access levels...36 Recipes...37 Bypassing the safety switch...39 Chain tension...40 Inside sealing section...40 Inside cooling section...40 Outside sealing section...41 Outside cooling section...41 Changing cup springs in chain tensioner...42 Checking timing belt tension...43 Checking the variator belt...45 Shock absorber, dancing roller...45 Changing knives...46 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja iii

4 Changing the seal wire...47 Changing the brushes on the sealing bars...49 Adjustment of sealing bar pressure...50 Adjustment of cooling bar pressure...50 Servo motors...51 Adjusting the sealing bar Home position...51 Lubrication instructions...52 Lubricants 52 Alarm list...53 Fault tracing...54 Servo fault tracing...56 Check list for fault trace of servo system...57 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja iv

5 Muovipussien valmistuskone, E-sarja Osa 1 Vastuu- ja turvaohjeet

6 Vastuu- ja turvaohjeet Vastuu- ja turvaohjeet Vastuuohje E-sarjan muovipussien valmistuskone perforoi ja saumaa polyeteenikalvoa osana muovipussien valmistusprosessia. Kaikkien muiden materiaalien perforointi ja saumaaminen on kiellettyä ilman FAS Converting Machinery AB:n lupaa. FAS Converting Machinery AB ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, joita koneeseen tehdyt muutokset aiheuttavat. FAS Converting Machinery AB ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, jotka ovat syntyneet koneeseen tehtyjen muutosten tai käyttöohjeiden vastaisen käytön seurauksena. FAS Converting Machinery AB ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet sen seurauksena, että käyttöohjeita ei ole annettu niitä tarvitsevalle henkilöstölle. FAS Converting Machinery AB toimittaa jokaisen koneen mukana sen käyttöohjeet. Asiakas vastaa siitä, että käyttöohjeet ovat koko henkilöstön käytettävissä. Asiakas vastaa siitä, että konetta käyttävä henkilöstö koulutetaan perusteellisesti käyttämään ja ylläpitämään sitä turvallisesti, jotta vahingoittumisilta säästyttäisiin. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 6

7 Työterveys- ja turvallisuustiedot Työterveys- ja turvallisuustiedot Tässä asiakirjassa kerrotaan vaarojen välttämisestä. Tiedot, joita noudattamalla vaaroilta vältytään, on merkitty kolmella tavalla: Vaara, Varoitus ja Ole varovainen. Luokittelu kuvataan jäljempänä. Jos näet muualla käyttöohjeessa varoitusmerkin, tarkista sen merkitys tästä luvusta ennen jatkamista. Vaaran merkki on:! Lue tämä luku ja kiinnitä erityistä huomiota kaikkiin Vaara-, Varoitus- ja Ole varovainen -merkintöihin ennen koneen käyttämistä. Ellet noudata äskeistä ohjetta, on olemassa vakavan henkilövahingon tai laitteen vaurioitumisen vaara. Konetta käyttävän ja huoltavan henkilöstön on oltava koulutettu käyttämään konetta. Henkilöstön on tunnettava sen toiminta.!! Vaara Varoitus Hengenvaara! Näiden tietojen jättäminen huomiotta aiheuttaa hengenvaaran! VAARASTA KERTOVAT MERKINNÄT kertovat tietoja vaarasta ja keinoista, joiden avulla se voidaan välttää. VAARASTA KERTOVAT MERKINNÄT näytetään tässä ilmoituksessa käytetyllä tyylillä. Vakavan henkilövahingon vaara! Näiden tietojen jättäminen huomiotta saattaa aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja! VAROITUSMERKINNÄT kertovat tietoja vaarasta ja keinoista, joiden avulla se voidaan välttää. VAROITUSMERKINNÄT näytetään tässä ilmoituksessa käytetyllä tyylillä. Ole varovainenhenkilövahingon tai koneen vaurioitumisen vaara! Näiden tietojen jättäminen huomiotta saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja tai koneen vaurioitumisen! VAROVAISUUTEEN KEHOTTAVAT MERKINNÄT kertovat tietoja vaarasta ja keinoista, joiden avulla se voidaan välttää. VAROVAISUUTEEN KEHOTTAVAT MERKINNÄT näytetään tässä ilmoituksessa käytetyllä tyylillä. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 7

8 Turvaohjeet Turvaohjeet!!! Vaara Varoitus Varoitus Tämä kone käyttää sähkövirtaa. Koneen toimiessa siinä on hengenvaarallinen jännite. Henkilöstön on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta ollessaan koneen lähellä, jos sen kannet, seinät tai suojat on irrotettu. Tässä koneessa on liikkuvia osia. Henkilövahingon vaara on suuri, jos koneen suojat on irrotettu. Vain koulutettu henkilöstö saa tehdä koneen säädöt. Säätöjä tehtäessä on noudatettava erittäin suurta varovaisuutta. Henkilöstön on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta ollessaan koneen lähellä vaatteiden, käsineiden ja pitkien hiusten suhteen. Käyttäjien, joilla on pitkät hiukset, on käytettävä aina hiusverkkoa. Käyttäjät eivät saa käyttää käsineitä eivätkä löysiä vaatteita. Ole varovainenkäsiteltäessä muovikalvoa saattaa syntyä staattista sähköä. Erityisvaroitukset Muovipussien valmistuskone, E-sarja!! Varoitus Varoitus Tela liikkuu pystysuunnassa. Henkilövahinkojen välttämiseksi pidä kädet aina poissa liikkuvan telan tieltä. Koneen leikkuuterät ovat terävät. Henkilövahinkojen välttämiseksi kaikkien on noudatettava aina äärimmäisen suurta varovaisuutta käsitellessään perforointiteriä. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 8

9 Turvallisuus Turvallisuus Käyttäjän turvallisuuden vuoksi koneessa on sekä kiinteät että avattavat suojat. Avattavissa suojissa on turvakytkimet. Jos tällainen suoja avataan, sähköisen suojapiirin virta katkeaa. Koneessa on kaksi hätäpysäytyspainiketta. Niiden sijainti on kuvattu jäljempänä olevassa kuvassa. Hätäpysäytys Varoitusmerkki Murskaantumisvaara Varoitusmerkki Kuumat saumaustangot Turvakytkin Turvakytkin Varoitusmerkki Murskaantumisvaara CE-merkki Turvakytkin Hätäpysäytys Kuva 1 Turvamerkinnät ja kytkimet Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 9

10 Turvallisuus Jos monta konetta on kytketty yhteen toimimaan rinnakkain, yhden koneen hätäpysäytyskatkaisijan käyttäminen tai suojan avaaminen kaikki rinnakkain toimivat koneet pysähtyvät. Katso Automaattinen sammuttaminen sivulla 32, Kuva. 31 yhdistäminen. Kiinteitä suojia ei saa milloinkaan irrottaa koneesta koneen ollessa toiminnassa. Turvakytkimiä ei saa peukaloida suojatoimintojen ohittamiseksi, jolloin suojat voitaisiin avata koneen ollessa toiminnassa. Rikkoutuneet tai epäluotettavasti toimivat turvakytkimet on vaihdettava heti uusiin. Turvakytkimien ohittaminen Asetettaessa koneen määrityksiä tai säätöjä turvakytkimet voidaan ohittaa asettamalla Suojausten ohitus -toiminto KÄYTÖSSÄ-asentoon. Katso Suojausten ohitus sivulla 27. Tällöin konetta voidaan käyttää avoimin suojin. Saumaamis- ja perforointitoiminnot eivät kuitenkaan ole käytössä. Tätä mahdollisuutta saa käyttää vain huolto- ja ylläpitotarkoituksiin. Jos konetta ei parhaillaan huolleta eikä ylläpidetä, Suojausten ohitus - toiminnon on oltava EI KÄYTÖSSÄ -asennossa. Vain koulutettu henkilöstö saa huoltaa ja ylläpitää konetta. Henkilöstön on noudatettava erittäin suurta varovaisuutta välttääkseen henkilövahingon vaaran. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 10

11 Tasoluettelo Tasoluettelo Alla olevassa taulukossa kuvataan käyttötasot, joita eri toimintoavaimet edellyttävät. Toimintoavain Taso 1 Taso 2 Taso 3 Sisäänkirjautuminen ei ole pakollista Sisäänkirjautuminen ei ole pakollista Sisäänkirjautuminen ei ole pakollista Sisään/ uloskirjautuminen Taso 1 + Valmistusohjeen lataaminen ja tallentaminen Taso Valmistusohjeen poistsaminen + Salasanan vaihto, tasot Kielen vaihto Kaikki asetukset Kaikki asetukset Kaikki asetukset Nollaa laskuri Nollaa laskuri Nollaa laskuri Ei pääsyä Ei pääsyä Tila ja palvelu Kaikki asetukset Kaikki asetukset Kaikki asetukset Sisäänkirjautuminen ei ole pakollista Sisäänkirjautuminen ei ole pakollista Sisäänkirjautuminen ei ole pakollista taulukko 1 Käyttötasot Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 11

12 Muovipussien valmistuskone, E-sarja Osa 2 Käyttöopas Kesäkuu 2001

13 Asennus Asennus Sijainti Muovipussien valmistuskone, E-sarja suhteessa tuotantolinjan muihin koneisiin näkyy kuvassa Kuva. 2. Muovipussien valmistuskone tulisi sijoittaa tuotantolinjassa niin lähelle suulakepuristinta (ekstruuderia) kuin mahdollista. Linjan kulkusuunta SP-sarjan kone C-sarjan kone E-sarjan kone Suulakepuristin (ekstruuderi) Kuva. 2 Tyypillinen asennus Älä asenna muovipussien valmistuskonetta jalustalle. Asenna se lattialle, jossa sitä voidaan siirtää, ja jossa sitä on helppo huoltaa. Sähkö- ja paineilmaliitännät ovat koneen alaosassa. Ylläpidon helpottamiseksi sähköjohdot ja paineilmaletkut voidaan ripustaa kattoon ja liittää koneeseen pikaliittimillä. Virransyöttö: V, 50 Hz, kolmivaihe, nollajohto ja maa. Sulake:...16 A Paineilma:...6 baaria (vaadittava paine) Koneiden yhdistäminen Koneet voidaan yhdistää toisiinsa sen varmistamiseksi, että kaikki tuotantolinjan koneet pysähtyvät automaattisesti, jos jossakin koneessa esiintyy vika. Liitoskaapeli toimitetaan koneen mukana. Jos koneita ei yhdistetä toisiinsa, liitoskaapelin liitäntäpaikkaan on asetettava erityinen liitin, jotta kone toimisi. Katso Automaattinen sammuttaminen sivulla 32 koneiden yhdistämisestä toisiinsa. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 13

14 Käyttöpaneeli Käyttöpaneeli 1 Ohjauspaneeli 2 Käynnistä kone -painike 3 Pysäytä kone -painike 4 Koneen nopeudensäätöpotentiometri 5 Hätäpysäytys 6 Nollauspainike 7 Saumaus käytössä -painike 8 Saumaus ei käytössä -painike 9 Nielukytkin 10 Perforointiyksikön lämmönsäädin Kuva. 3 Käyttöpaneeli Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 14

15 Käyttöpaneeli Käyttöpaneelin käyttäminen E600-koneen käyttöpaneelissa on näyttö ja näppäintaulu. Näppäintaulussa joukko pikavalintanäppäimiä, nuolinäppäimistö ja numeronäppäimistö. E600-koneen käyttöoppaassa on lisätietoja näistä ominaisuuksista Näytön yläpuolella on kahdeksan LED-merkkivaloa, jotka on merkitty tunnuskirjaimin A-H. Ne näyttävät muovipussien valmistuskoneen tilan. Katso Fault tracing sivulla 54 osassa 3 "Settings and adjustment, Service" lisätietoja. 2 Ohjauspaneelin pikanäppäinten toiminta muuttuu näytössä näkyvän valikon tai näytön mukaan. Kahdeksan pikanäppäintä on järjestetty kahteen neljän näppäimen sarakkeeseen. Sarakkeet ovat näytön molemmin puolin. 3 Näytön alla on rivi esimääritettyjä toimintonäppäimiä, joihin on integroitu LED-merkkivalot. Kussakin toimintonäppäimessä on seuraava kuvake: Servoasemien käynnistäminen ja pysäyttäminen. LED-merkkivalo syttyy, kun servoasemat on käynnistetty. Koodilukko ja alivalikot, joiden käyttäminen edellyttää käyttökoodia. Katso Koodilukkovalikko sivulla 25 Tilavalikko. Käyttökoodia vaaditaan. Katso Tilavalikko sivulla 26. Laskin. Nollaaminen edellyttää käyttökoodia. Katso Laskin sivulla 27. Tiedot. Käyttökoodia vaaditaan. Katso Tiedot sivulla 27. Suojausten ohitusvalikko. Käyttökoodia vaaditaan. Katso Suojausten ohitus sivulla 27. Valinnainen toimintoavain. Hälytyksen nollaus. Punainen LEDmerkkivalo syttyy hälytyksen tapahtuessa. Katso Hälytykset sivulla 28. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 15

16 E600-koneen valikkorakenne E600-koneen valikkorakenne Näytön keskellä on päävalikko, joka on koneen ollessa toiminnassa perusnäkymä. Päävalikosta voi siirtyä kaikkiin alivalikkoihin käyttämällä pikanäppäimiä. Alivalikosta toiseen voi siirtyä suoraan käyttämällä kyseistä pikanäppäintä tarvitsematta palata päävalikkoon. Web tension menu Main menu Length menu Seal menu Photocell menu Seal alarm menu Kuva. 4 Valikkorakenne Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 16

17 E600-koneen valikkorakenne Päävalikko Päävalikko avautuu muovipussien valmistuskoneen käynnistyessä. Se sisältää perustiedot, kuten saumaamisvirran ampeereina, saumaamistehon prosentteina, koneen toimintanopeuden metreinä minuutissa, kierrosnopeuden kierroksina minuutissa, käytettävän reseptin sekä tilan (pituus vai valokenno). Muovipussien valmistuskoneen käynnistyessä näytössä on oletusarvon mukaan päävalikko. Päävalikosta voi siirtyä seuraaviin alivalikkoihin käyttämällä kyseistä pikanäppäimiä. Kuva. 5 Päävalikko Rainan jännitysvalikko Voit valita tämän valikon avulla tietyt rainan jännitysparametrit. Voit vaihtaa parametristä toiseen painamalla - ja -näppäimiä. Saumaustangon < nielun nopeus Saumaustangon nopeus voidaan säätää suhteessa nielun nopeuteen. Säätövara on 0-3 %. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Nielun nopeus > jäähdytystanko Kuva. 6 Rainan jännitysvalikko Jäähdytystangon nopeus voidaan säätää suhteessa nielun nopeuteen. Voit vaihtaa asetusta käyttämällä kyseistä pikanäppäintä. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 17

18 E600-koneen valikkorakenne Saumauksen ohjaus Saumauksen valinta Tilavalikossa voidaan valita erilainen saumauksen määritys. Katso Tilavalikko sivulla 26. Tilavalikon käyttäminen edellyttää tason 1 käyttöoikeuksia. HuomautusSaumauksen valinnan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä edellyttää tason 1 käyttökoodia. Katso Koodilukkovalikko sivulla 25 Saumauslämpö Saumauksen ohjaus 1 (kapea sauma) Saumausvirta näkyy ampeereina (A) ja saumausteho prosentteina (%) Voit vaihtaa asetusta käyttämällä kyseistä vasemman puolen pikanäppäintä (A) tai asettaa haluamasi prosenttiarvon (%) käyttämällä numeronäppäimistöä. Saumauksen ohjaus 2 (leveä sauma) Saumausvirta näkyy ampeereina (A) ja saumausteho prosentteina (%) Voit vaihtaa asetusta käyttämällä kyseistä vasemman puolen pikanäppäintä (A) tai asettaa haluamasi prosenttiarvon (%) käyttämällä numeronäppäimistöä. Kuva. 7 Saumauksen ohjaus päävalikossa Kuva. 8 Saumauslämpö päävalikossa Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 18

19 E600-koneen valikkorakenne Saumausvalikko Kuva. 9 Voit valita tämän valikon avulla tietyt saumauksen asetusparametrit. Voit vaihtaa kahdeksan parametrin välillä käyttämällä -,, ja -näppäimiä. Voit ottaa parametrit käyttöön tai poistaa ne käytöstä valitsemalla KÄYTÖSSÄ- tai EI KÄYTÖSSÄ -asetuksen. Saumausvalikosta voi valita alivalikon painamalla Saumausvalikko-painiketta vielä kerran. Esilämmitys/saumauslämmitys Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä esilämmitys/saumauslämmitys-toiminnon. Jos esilämmitys/saumauslämmitys-toiminto on käytössä, saumausaika ja esilämmitystaso voidaan säätää. Jos esilämmitys/saumauslämmitys-toiminto on pois käytöstä, jatkuva saumauslämmitys on käytössä. Jatkuva saumauslämmitys Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä jatkuvan saumauslämmitykset. Jos jatkuva saumauslämmitys on käytössä, saumaus on jatkuvaa. Jos jatkuva saumauslämmitys ei ole käytössä, esilämmitys/saumauslämmitys on käytössä. Saumausaika Asettaa saumausajan, jos esilämmitys/ saumauslämmitys on käytössä. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Esilämmitystaso Asettaa esilämmitystason, jos esilämmitys/ saumauslämmitys on käytössä. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Pienin saumausnopeus Asettaa pienimmän nopeuden, jonka muovipussien valmistuskoneen on saavutettava ennen saumaamisen ottamista käyttöön. Jos nopeus laskee tämän rajan alapuolelle, saumaaminen poistetaan käytöstä. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Automaattinen saumaus Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä automttaaisen saumauksen. Jos automaattinen saumaus on käytössä, saumaus käynnistyy automaattisesti, kun kone on savuttanut pienimmän saumausnopeuden. Huomautus Saumauksen on oltava käytössä, kun kone on sammutettu. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 19

20 E600-koneen valikkorakenne Saumaushälytysvalikko Voit valita tämän valikon avulla tietyt saumaushälytysasetukset. Voit vaihtaa kolmen parametrin välillä käyttämällä -,, ja - näppäimiä. Voit siirtyä tähän valikkoon painamalla Saumausvalikko-kuvaketta vielä kerran. Saumaushälytys 1 Asettaa vähimmäishälytysvirran, josta annetaan hälytys. Tämän tason pitäisi olla noin 80 % pussien saumauksen virrankulutuksesta. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Saumaushälytys 2 Asettaa vähimmäishälytysvirran, josta annetaan hälytys. Tämän tason pitäisi olla noin 80 % pussien saumauksen virrankulutuksesta. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Pysäytys saumaushälytyksestä Jos valitaan Käytössä-asetus, kone pysähtyy automaattisesti saumaushälytyksen sattuessa. Kuva. 10 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 20

21 E600-koneen valikkorakenne Pituusvalikko Voit vaihtaa tämän valikon avulla pussien pituusparametrit. Voit vaihtaa kahden parametrin välillä käyttämällä -,, ja painikkeita. Pussin pituus Asettaa pussin pituuden millimetreinä. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Kuva. 11 HuomautusPituuden tarkkailemisen ottaminen käyttöön tai poistaminen Lieve käytöstä edellyttää tuotantotilan valitsemista. Katso Tilavalikko sivulla 26. Asettaa liepeen eli sauman ja perforoinnin välisen etäisyyden. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 21

22 E600-koneen valikkorakenne Valokennovalikko Tämän valikon avulla määritetään valokennon asetukset, esimerkiksi painatuksen rekisteröinti. Voit vaihtaa viiden parametrin välillä käyttämällä -,, - ja -näppäimiä. HuomautusPainatuksen rekisteröinnin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä edellyttää tuotantotilan valitsemista. Katso Tilavalikko sivulla 26. Pussin pituus Kuva. 12 Asettaa pussin pituuden eli kahden painatusmerkin välisen etäisyyden. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Estetty Pussin pituus Estetty Avoinna Asettaa painatuksen pituuden millimetreinä eli etäisyyden, jonka verran valokennon toiminta on estetty painatuksen ohittaessa sen. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Avoinna Etäisyys millimetreinä, jonka verran valokenno on toiminnassa tunnistaakseen painatusmerkin tai itse painatuksen. Avoinna- ja Estetty-arvojen tulisi olla noin 50 millimetriä suuremmat kuin pussin todellinen pituus. Valokenno tunnistaa oikean sijainnin ylimääräisen pituuden ansiosta. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Kuva. 13 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 22

23 E600-koneen valikkorakenne Rekisteröi Asettaa rekisteröintisijainnin eli perforoinnin etäisyyden painatukseen millimetreinä. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Valokennohälytys Rekisteröi Asettaa tunnistamattomien merkintöjen määrän, josta annetaan hälytys. Kuva. 14 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 23

24 Toimintonäppäimet Toimintonäppäimet Kuva. 15 Toimintonäppäinten avulla voidaan määrittää lisäasetukset ja saada lisätietoja. Kaikki toimintonäppäimet Servo- ja Nollaa hälytys -näppäimiä lukuun ottamatta edellyttävät salasanaa. Huomautus Jäljempänä oleva kuvaus koskee vain tasoa 1. Lisätietoja tasoista 2-3. Katso Function Keys sivulla 35 osassa 3 "Settings and adjustment, Service". Käyttöoikeustaso 1 Käyttoikeustasolla 1 voi valita seuraavat alivalikot käyttämällä kyseisiä toimintonäppäimiä. Servo Servoasemien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä. LED-merkkivalo syttyy, kun servoasemat ovat käytössä. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 24

25 Toimintonäppäimet Koodilukkovalikko Koodilukkovalikossa voi valita seuraavat alivalikot käyttämällä kyseistä pikanäppäintä. SISÄÄNKIRJA US ULOSKIRJAU S VAIHDA SALASANA Ottaa käyttöön eri asetusten käyttöoikeustasot. Voit kirjautua sisään käyttämällä kyseistä pikanäppäintä. Tason 1 salasanan tehdasasetus on 123. Poistaa käytöstä eri asetusten käyttöoikeustasot. Voit kirjautua ulos käyttämällä kyseistä pikanäppäintä. Valitse haluamallesi tasolle sopiva salasana. Kuva. 16 Lataa resepti Tallenna resepti Poista resepti Mahdollistaa reseptien lataamisen, tallentamisen ja poistamisen. Pussien eri pituudet ja tyypit voidaan tallentaa. Tämän valikon käyttäminen edellyttää tason 2 käyttöoikeuksia. Poistaminen edellyttää tason 3 käyttöoikeuksia. Katso Recipes sivulla 37 osassa 3 "Settings and adjustment, Service". Koodilukkovalikossa voi valita myös valikon tekstien kielen. Katso Language sivulla 36 osassa 3 "Settings and adjustment, Service" Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 25

26 Toimintonäppäimet Tilavalikko Voit valita tämän valikon avulla tuotantotilan. Voit vaihtaa kahdeksan parametrin välillä käyttämällä -,, - ja -näppäimiä. HuomautusTuotantotilan vaihtaminen edellyttää servon kytkemistä poist käytöstä. Käynnistä tai keskeytä tuotanto, jossa pussien pituus mitataan millimetreinä. Kuva. 17 Käynnistä tai keskeytä saumauksen ohjaus 1 (kapea sauma). Käynnistä tai keskeytä saumauksen ohjaus 2 (leveä sauma). Käynnistä tai keskeytä perforointi. Käynnistä tai keskeytä saumaustangon liike. Käynnistä tai keskeytä tuotanto, jossa käytetään painatuksen rekisteröintiä (valokenno). Käynnistä tai keskeytä vastakkainen tuotanto. Vastakkainen tuotanto edellyttää, että muovipussien valmistuskoneeseen on asennettu kaksoissaumaustangot. Katso Kuva. 18. Ota käyttöön tai poista käytöstä automaattinen pysäyttäminen. Lisätietoja on koneen sammuttamisesta kertovassa jaksossa. Ota käyttöön tai poista käytöstä koneen tai servoaseman automaattinen pysäyttäminen. Lisätietoja on koneen sammuttamisesta kertovassa jaksossa. Kuva. 18 Vastakkainen Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 26

27 Toimintonäppäimet Laskin Voit tämän valikon avulla lukea tai nollata laskimen. Voit nollata laskimen kyseisen pikanäppäimen avulla. Edellisen nollauksen jälkeen tuotettujen pussien määrä. Toiminta-aika edellisen nollauksen jälkeen. Kuva. 19! Tiedot Voit nollata laskimen kyseisen pikanäppäimen avulla. Saat tämän valikon avulla lisätietoja laskimesta. Tämän valikon käyttäminen edellyttää tason 3 käyttöoikeuksia. Katso Information sivulla 38 osassa 3 "Settings and adjustment, Service". Suojausten ohitus Tämän valikon asetusten avulla konetta voi käyttää luukut avoimina. Asetus tehdään kyseisen pikanäppäimen avulla. Varoitus! Tässä koneessa on liikkuvia osia. Henkilövahingon vaara on suuri, jos koneen suojat on irrotettu. Vain koulutettu henkilöstö saa tehdä koneen säädöt. Säätöjä tehtäessä on noudatettava erittäin suurta varovaisuutta. Jos suojaukset on ohitettu, kone toimii luukut auki, mutta servoasema ei ole käytössä. Käytä vastaavaa pikanäppäintä. LED-merkkivalo syttyy, kun konetta käytetään luukut avoimina. Jos suojaukset ovat käytössä, kone ei toimi luukut auki. Käytä vastaavaa pikanäppäintä. HuomautusKun suojausten ohitusta on käytetty, servomoottorit eivät käynnisty automaattisesti käynnistettäessä kone. Voit käynnistää servomoottorit painamalla. Kuva. 20 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 27

28 Hälytykset Hälytykset Hälytyksen tapahtuessa LED-merkkivalo palaa punaisena. Koneen päällä oleva varoitusvalo syttyy. Kuuluu äänimerkki. Joidenkin hälytysten tapahtuessa kone pysähtyy. Jos tulee hälytys: 1 Paina ohjauspaneelin Hälytysluettelopainiketta. Hälytykset tulevat näyttöön. Voit selata listaa käyttämällä nuolinäppäimiä Voit kuitata hälytyksen painamalla. 3 Ryhdy tarvittaviin toimiin ongelman ratkaisemiseksi. Katso Alarm list sivulla 53 osassa 3 "Settings and adjustment, Service" on lyhyt kuvaus hälytyksistä. Lisätietoja on kolmannen osan Settings and adjustment/ Service -kohdassa. 4 Kun hälytys on kuitattu, varoitusvalo sammuu automaattisesti, jos ongelma on ratkennut. Kuva. 21 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 28

29 Käynnistäminen ja käyttäminen Käynnistäminen ja käyttäminen Ennen käynnistämistä Seuraavat toimet on tehtävä ennen rainan syöttämistä koneeseen. 1 Aseta telan rullat seuraavasti: a Tuotantolinjakäytössä ja yksittäiskäytössä, jos nielua ohjataan: Ei kiristintä. b Yksittäiskäytössä, jos nielua ei ohjata: Lukitse telan rullat alimpaan asentoon käyttämällä kahta kiristintä. Kiristimet eivät sisälly toimitukseen. Kuva Aseta nielusylinterin ilmanpaine 3 baariin. 3 Aseta pääkytkin Käytössä-asentoon. 3 2 Kuva Paina Nollaa-painiketta. Käyttöpaneeli aktivoituu. 5 Aseta nielukytkin Suljettu-asentoon. 6 Aseta koneen nopeuspotentiometri asentoon 0. 7 Paina Käynnistä kone -painiketta. Painikkeen valo syttyy Kuva. 24 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 29

30 Käynnistäminen ja käyttäminen Käynnistäminen 1 Pujota raina koneen läpi seuraavassa kuvassa kuvatulla tavalla Kuva. 25. Varmista, että koneen ja suulakepuristimen (ekstruuderin) tai rullatelineen välinen etäisyys on mahdollisimman lyhyt! Vaara! Tämä kone käyttää sähkövirtaa. Koneen toimiessa siinä on hengenvaarallinen jännite. Henkilöstön on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta ollessaan koneen lähellä, jos sen kannet, seinät tai suojat on irrotettu. Kuva Lisää nopeutta varovasti käyttämällä nopeuspotentiometriä, jotta suulakepuristimesta tai rullasta tuleva raina kiristyy. 3 Kun raina on kiristynyt, aseta potentiometri arvoon, jossa telan rulla nousee noin 100 millimetriä. 2 Kuva Tartu koneen takana kulkevaan rainaan ja syötä se C-taittolaitteen taittokehysten väliin, jos koneeseen on asennettu taittolaite. Katso Kuva. 27. Säädä taittolaitteen varret ja sylinteri haluamallasi tavalla. Lisätietoja on taittolaitteen käyttöoppaassa. 5 Voit varmistaa, että rainaan ei kohdistu saumauksen aikana jännitystä, säätämällä jännitystä tarpeen mukaan. Katso Rainan jännitysvalikko sivulla 17. Kuva. 27 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 30

31 Käynnistäminen ja käyttäminen 6 Valitse haluamasi sauma. Katso Tilavalikko sivulla Aseta saumauslämmölle matala arvo. Katso Saumauslämpö sivulla Käytettäessä tiettyjä materiaaleja, kuten LLDPE:tä, perforointi voidaan lämmittää asettamalla perforointiyksikön lämpö haluttuun arvoon. OMRON E5CN - käyttöoppaassa on lisätietoja. Ole varovainen! Lämpötilanrajoitin rajoittaa lämpötilan 100 asteeseen. Tämän arvon korottaminen voi vaurioittaa teränpidintä, hitsausrullaa tai laakereita. FAS Converting Machinery AB ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet sen seurauksena, että osat ovat vaurioituneet perforointiyksikön ylikuumenemisen seurauksena. Kuva Paina Saumaus käytössä -painiketta. Painikkeen valo syttyy. 10 Nosta saumauslämpötilaa, kunnes olet tyytyväinen saumaan. 11 Tarkista pussin pituusasetus. Säädä sitä tarvittaessa. Katso Pituusvalikko sivulla 21. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 31

32 Koneen sammuttaminen Koneen sammuttaminen Hallittu sammuttaminen 1 Paina Pysäytä kone -painiketta ja odota koneen sammumista. 2 Aseta pääkytkin Ei käytössä -asentoon. 2 Hätäsammuttaminen 1 Muovipussien valmistuskone, E-sarja:ssa on kaksi hätäpysäytyspainiketta: yksi ohjauspaneelissa ja yksi koneen takaosassa. Jos jompaa kumpaa painiketta painetaan, virransyöttö katkaistaan heti ja kone pysähtyy. Paina nollauspainiketta ennen koneen uudelleenkäynnistämistä. Automaattinen sammuttaminen Muovipussien valmistuskone voidaan yhdistää muihin koneisiin. Yhdistämistoiminnon ottaminen käyttöön: 1 Jos haluat kaikkien tuotantolinjan koneiden pysähtyvät, kun yhdessä koneessa on vikatilanne (esimerkiksi C- tai Sp-sarjan koneen telarulla pettää), ota käyttöön koneen automaattinen pysäyttäminen, poista käytöstä muovipussien valmistuskoneen servoaseman automaattinen pysäyttäminen, ja ota se käyttöön kaikissa muissa koneissa. Katso Tilavalikko sivulla Jos haluat, että yhden koneen vikatilanne ei pysäytä muita tuotantolinjan koneita (esimerkiksi C- tai Sp-sarjan koneen telarulla pettää), poista käytöstä muovipussien valmistuskoneen ja muiden koneiden automaattinen pysäyttäminen. Katso Tilavalikko sivulla 26). Kuva Kuva. 30 Kuva. 31 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 32

33 Koneen sammuttaminen 3 Jos haluat, että jonkin koneen vikatilanne (esimerkiksi C- tai Sp-sarjan koneen telarulla pettää) pysäyttää vain muovipussien valmistuskoneen servoaseman, ota käyttöön automaattinen pysäyttäminen, muovipussien valmistuskoneen servoaseman automaattinen pysäyttäminen ja muiden koneiden automaattinen pysäyttäminen. Katso Tilavalikko sivulla 26. Yhdistämisestä on lisätietoja: Kuva. 31. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 33

34 Bagmaking machine E-series Part Three Settings and adjustment Service June 2001

35 Settings and adjustment Settings and adjustment! Varoitus! The Bagmaking machine contains moving parts and therefore there is a risk of personal injury when the machine guards are removed. Adjustments to the machine must be performed by authorised personnel only, who must exercise extreme caution at all times. Function Keys With the function keys more settings and information is avalible. All function keys except servo and reset alarm are provided with password for different levels. The description below is specific for level 2-3. Instructions about level 1, See Toimintonäppäimet on page 24. Code lock menu Mode menu Counter menu Information Safety bypass Load recipe Status Save recipe Service Delete recipe Kuva. 32 Menu structure for the function keys June 2001 Bagmaking machine E-series 35

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr

1/4. Resetointi ja vianmääritys. 22.11.2013 ntr A400-64176 Sähköpöydät 1/4 Resetointi ja vianmääritys Pöydän resetointi tehdään aina ennen käyttöönottoa ja tarvittaessa häiriötilanteessa. Määritä pöydän tyyppi käyttökytkimen ja jalustan mukaan ja tee

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

KONEEN SÄÄTÖJÄ. Laita koneesta virta pois,kun aloitat säädön. Käytä koneen katkaisua Trim manual nähdäksesi terän paikan tarkemmin.

KONEEN SÄÄTÖJÄ. Laita koneesta virta pois,kun aloitat säädön. Käytä koneen katkaisua Trim manual nähdäksesi terän paikan tarkemmin. SWF C 14 KONEEN SÄÄTÖJÄ WARNING Laita koneesta virta pois,kun aloitat säädön. Käytä koneen katkaisua Trim manual nähdäksesi terän paikan tarkemmin. Käyttövarsi Säätöruuvi Terän rajoitinlevy TERÄN RAJOITTIMEN

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

B 95 RS Bp Pack. 1 Integroitu lakaisuyksikkö. B 95 RS Bp Pack, 1.006-149.0, 2016-01-26

B 95 RS Bp Pack. 1 Integroitu lakaisuyksikkö. B 95 RS Bp Pack, 1.006-149.0, 2016-01-26 B 95 RS Bp Pack Seisaaltaan ohjattava ketterä yhdistelmäkone on helppokäyttöinen, jossa yhdistyvät perässäkäveltävän koneen ketteryys ja päältäajettavan nopeus. 1 1 Integroitu lakaisuyksikkö Tekniset tiedot

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.

Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign. Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4200 pendant natural birch, black or white laminate, walnut

Lisätiedot

mini Safe by Design and optimized for tilting windows

mini Safe by Design and optimized for tilting windows mini Safe by Design and optimized for tilting windows MINI CASSETTE Suitable for 17mm or 20mm chain or constant tension spring mechanism. The spring mechanism is suited also for operating from the bottom

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

PARTS LIST Item Description Q'TY Item Description Q'TY

PARTS LIST Item Description Q'TY Item Description Q'TY PARTS LIST Item Description Q'TY Item Description Q'TY 1 Lower door 1 40 Jockey wheel axel 1 2 Safety switch 1 41 Power cord 1 3 Screw M4 35 4 42 Switch 1 4 Hex bolt M6 8 4 43 Lower shaft bracket 1 5 Washer

Lisätiedot

Rekisteröiminen - FAQ

Rekisteröiminen - FAQ Rekisteröiminen - FAQ Miten Akun/laturin rekisteröiminen tehdään Akun/laturin rekisteröiminen tapahtuu samalla tavalla kuin nykyinen takuurekisteröityminen koneille. Nykyistä tietokantaa on muokattu niin,

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85

Fitting instructions. Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 GB/FI Fitting instructions Fitting set for joining all types of DEVI self limiting heating cables to heating cables Art. no. 19805779 SSTL nro 04 312 85 intelligent varme Contents: GB Connection kits 3

Lisätiedot

SENAATTILA uudistuu keväällä 2015

SENAATTILA uudistuu keväällä 2015 SENAATTILA uudistuu keväällä 2015 Senaatti-kiinteistöt yhtenäistää sähköisiä asiointikanaviaan vaiheittain keväästä 2015 alkaen. Senaattila.fi -osoite laajentuu sähköisen asioinnin palvelueteiseksi, jonka

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

OSAT DELAR PARTS No. Kuvaus Description

OSAT DELAR PARTS No. Kuvaus Description OSAT DELAR PARTS No. Kuvaus Description 1 Vaihteiston suojus Change gear cover 2 Kantaruuvi Cap screw 3 Kantaruuvi Cap screw 4 Sarana Hinge 5 Aluslevy Washer 6 Mutteri Nut 7 Kannatin Cantilever 8 Mutteri

Lisätiedot

Mobility Tool. Demo 21.8.2013 CIMO

Mobility Tool. Demo 21.8.2013 CIMO Mobility Tool Demo 21.8.2013 CIMO 1 Sisältö Korkeakoulukäyttäjä (Beneficiary User) Home Project details Partners Mobilities Working with CSV Import Mobilities Budget 2 Home Find your project Project menu

Lisätiedot

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8)

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) dametric AGS-anturi AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Anturin asennus ja poisto... 3 3 Kotelon ja putken välinen liitos... 4 4 Kärjen ja kotelon välinen

Lisätiedot

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle Inspection Henkilösuojaimen tarkastus Tarkastusohjeet Inspection Inspection Inspection In addition to routine checks for each use, should regularly undergo a detailed inspection by a competent Jokaisella

Lisätiedot

Käyttöohje Savukehitin Micro Rocket

Käyttöohje Savukehitin Micro Rocket Käyttöohje Savukehitin Micro Rocket Markkinointi Pietiko Oy www.pietiko.fi Tekniset tiedot Savun määr: Tehon kulutus Säiliön koko Akut Kulutus Paino 2.7 kg Mitat 227X66X81 mm Savun kehityksen kesto: 10-12

Lisätiedot

GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET

GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET GPRS-lisäpalvelu INTERNET-ASETUKSET GPRS-lisäpalvelu Internet-asetukset 2(22) Sisällysluettelo 1 INTERNET-ASETUKSET MICROSOFT WINDOWS 95/98... 3 1.1 MODEEMIN ASENNUS... 3 1.2 APN:N ASETTAMINEN... 3 1.3

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

26. - 27.5.2012. Roadbook

26. - 27.5.2012. Roadbook 26. - 27.5.2012 Roadbook Sisällysluettelo - Index - 3 - Sivu Page Reittimerkkien selitteet / Route marker descriptions 4 Roadbook sivun merkintöjen selite / Roadbook entry description 6 Tehtävämerkkien

Lisätiedot

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00

BaseMidlet. KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KÄYTTÖOHJE v. 1.00 KUVAUS BaseMidlet on matkapuhelimessa toimiva sovellus jolla voi etäkäyttää Tiimi 7000 sarjan säätimiä. Copyright Team-Control Oy, oikeudet muutoksiin pidätetään. TiiMi on Team-Control

Lisätiedot

TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE

TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE TW- WLAN 802.11ac SOVITTIMEN ASENNUSOHJE Copyright TeleWell Oy Tekniset tiedot: - - - - - - - Yhteensopiva IEEE 802.11b/g/n/ac - standardien kanssa Taajuusalueet 2.4 GHz ja 5 GHz Maksiminopeus: 300 Mbps

Lisätiedot

LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN.

LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN. Tele Radio 860 Lion LOPPUKÄYTTÄJÄN OHJEET KÄYNNISTYSTÄ, VIRRAN KATKAISEMISTA, ULOSKIRJAUSTA, KANAVAN VAIHTOA JA NÄYTTÖASETUSTEN MUUTTAMISTA VARTEN. SUOMI/FINNISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000,

Lisätiedot

SpeechMike III sarjan sanelumikrofonien (mallit LFH3200 ja LFH3220) yhteensopivuus SpeechMagic Executive saneluohjelman kanssa

SpeechMike III sarjan sanelumikrofonien (mallit LFH3200 ja LFH3220) yhteensopivuus SpeechMagic Executive saneluohjelman kanssa SpeechMike III sarjan sanelumikrofonien (mallit LFH3200 ja LFH3220) yhteensopivuus SpeechMagic Executive saneluohjelman kanssa Jotta SpeechMike III sarjan sanelumikrofonia voidaan käyttää Executive saneluohjelmassa,

Lisätiedot

Ohjelmistojen eta ka ytto

Ohjelmistojen eta ka ytto 1 Ohjelmistojen eta ka ytto Sisältö Yleistä ohjelmistojen etäkäytöstä... 1... 2 Ongelmia ja ratkaisuja... 6 Citrix-asiakasohjelmiston oletusasetusten palautus... 10 Yleistä ohjelmistojen etäkäytöstä Citrix-asiakasohjelmiston

Lisätiedot

TIKIT a) Suorassa tikissä ristiommel jää nahan alle piiloon. b) Ristitikissä ommel jää näkyviin.

TIKIT a) Suorassa tikissä ristiommel jää nahan alle piiloon. b) Ristitikissä ommel jää näkyviin. CML WHEEL COVER -RUORINAHKAN OMPELUOHJE Liota nahkoja lämpimässä vedessä n. 15 minuuttia ennen ompelua. Pidä nahka kosteana koko ompelun ajan esim. sumutepullolla. Pidä ommellessa kevyt kireys nahkaan,

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

FI GB. Asennus-, käyttöohjeet. Installation, operation instructions

FI GB. Asennus-, käyttöohjeet. Installation, operation instructions FI GB Asennus-, käyttöohjeet Installation, operation instructions Asennus FI Keinuripustuksen asennus Tekstin sulkeissa olevat numerot viittaavat kuvien 1, 2, 3 ja 4 numerointiin. Kiinnitä keinuripustuksen

Lisätiedot

LINC 17. sanka.fi 130624A

LINC 17. sanka.fi 130624A LINC 17 130624A SANKA takaa tuotteen toimivuuden kun asennus tapahtuu ohjeiden mukaisesti. SANKA garanterar produktens funktion då monteringsanvisningen följs. sanka.fi Tarvittaessa. Vid behov. 6mm 3mm

Lisätiedot

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin.

Rider 20 Rider 20:ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. Pikaopas Rider Rider :ssä on kolme näppäintä, joita käytetään useisiin eri tarkoituksiin. 1 Näppäintoiminnot YLÖS (1) ALAS (3) Paina pitkään kytkeäksesi taustavalon Paina mittaritilassa lyhyesti vierittääksesi

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Lab A1.FARM_Hyper-V.v3

Lab A1.FARM_Hyper-V.v3 Lab A1.FARM_Hyper-V Installing SharePoint Server 2013 SharePoint Server 2013 -asennus Scenario To install and configure SharePoint 2013 on a single server (Server 2012, AD and SQL Server), you will follow

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Poista tietokoneessasi olevat Javat ja asenna uusin Java-ohjelma

Poista tietokoneessasi olevat Javat ja asenna uusin Java-ohjelma Poista tietokoneessasi olevat Javat ja asenna uusin Java-ohjelma Jos käytät verkkopankkia kotikoneeltasi, toimi tämän ohjeen mukaan. Jos käytät verkkopankkia työpaikkasi tietokoneelta, anna tämä ohje työpaikan

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

Kuivajääpuhallus IB 15/120. Vakiovarusteet: Suutinlaatikko Suutinrasva Viuhkasuutin Viuhkasuuttimen irto-osa 8 mm Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl

Kuivajääpuhallus IB 15/120. Vakiovarusteet: Suutinlaatikko Suutinrasva Viuhkasuutin Viuhkasuuttimen irto-osa 8 mm Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl Kuivajääpuhallus IB 15/120 Kuivajääpuhallus on nykyaikainen tehokas tapa poistaa erilaista likaa sekä pinnoitteita. Kuivajää hajoaa höyrynä ilmaan, eikä jätä jälkeensä vesi-, hiekka tai muita jäämiä. Vakiovarusteet:

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

TW- LTE 4G/3G. USB- sovitin (USB 2.0)

TW- LTE 4G/3G. USB- sovitin (USB 2.0) TW- LTE 4G/3G USB- sovitin (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 800/1800/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Pyöröteräleikkurit Round knife cutters

Pyöröteräleikkurit Round knife cutters Pyöröteräleikkurit Round knife cutters EH-USM - 240V 260W - terän / blade's Ø 110 mm - 4-kaariterä / 4-bow blade - terän nopeus / blade speed 950 rpm - leikkuunopeus / cutting speed 328 m/min - leikkuukorkeus

Lisätiedot

TW-WLAN 802.11g/n MIMO PCI-sovitin Asennusohje

TW-WLAN 802.11g/n MIMO PCI-sovitin Asennusohje TW-WLAN 802.11g/n MIMO PCI-sovitin Asennusohje CE Copyright Telewell Oy Esittely TW-WLAN PCI-sovitin on ulkoinen Wlan-sovitin PCIväylään. Ominaisuudet Yhteensopiva sekä IEEE 802.11b, 802.11g, että 802.11n

Lisätiedot

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2 RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC, 5 A INFO DCM-RM1 status

Lisätiedot

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI

ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI ELEKTRONINEN TERMOSTAATTI KÄYTTÖOHJE OND-900 YLEISTÄ OND-900 on järkevä termostaatti, tarkoitettu lähinnä sähköpattereihin ja korvaamaan kaksoismetallitermostaatti OND-900 antaa ilman näppäilyjä tasaisen

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Demo 1: Ciscon BR-350 WLAN-silta

Demo 1: Ciscon BR-350 WLAN-silta Demo 1: Ciscon BR-350 WLAN-silta 1: Tehdasasetuksille Sillan IP-osoite, salasana ja muut asetukset voivat olla edellisen ryhmän jäljiltä tuntemattomat. Varminta on palauttaa tehdasasetukset antamalla :resetall

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2

KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201302 ASIAKIRJA: 841701 SUOMI KÄYTTÖOHJE MICROPROP DC2 ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 8 1.1. Yleistä 8 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 8 2. Käyttö 10 2.1. Symbolit

Lisätiedot

SSH Secure Shell & SSH File Transfer

SSH Secure Shell & SSH File Transfer SSH Secure Shell & SSH File Transfer TIETOHALLINTO Janne Suvanto 1.9 2002 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Yleistä... 2 SSH Secure Shell ohjelman asetukset... 3 POP3 tunnelin asetukset... 6 Yhteyden

Lisätiedot

24. - 25.5.2014. Roadbook

24. - 25.5.2014. Roadbook 24. - 25.5.2014 Roadbook Sisällysluettelo - Index - 3 - Sivu Page Reittimerkkien selitteet / Route marker descriptions 4 Roadbook sivun merkintöjen selite / Roadbook entry description 7 Tehtävämerkkien

Lisätiedot

TW-WLAN 802.11g/n MIMO USB-sovitin Asennusohje

TW-WLAN 802.11g/n MIMO USB-sovitin Asennusohje TW-WLAN 802.11g/n MIMO USB-sovitin Asennusohje CE Copyright Telewell Oy Esittely TW-WLAN USB-sovitin on ulkoinen Wlan-sovitin USBväylään. Ominaisuudet Yhteensopiva sekä IEEE 802.11b, 802.11g, että 802.11n

Lisätiedot

Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai

Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai Ilmalämpöpumppu Split air conditioner wall mounted model Käyttäjän opas Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai Ultra-thin GWHD09A3NK3DF KFR-25GW/NaA12FA GWHD12B2NK3AD KFR-32GW/NaA12FA Please

Lisätiedot

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KÄYTTÖOHJE 1. Ensimmäinen Kuvaus kosketusnäyttö (Touch Screen Wall Controller) Touch LCD seinä ohjain on lisävaruste adapteri KKRP01A joka mahdollistaa

Lisätiedot

O-renkaan vaihto-ohje Instructions for replacement of o-ring

O-renkaan vaihto-ohje Instructions for replacement of o-ring Vexve-teräsventtiilin DN10-50 Venttiileille jotka valmistettu vuonna 2006 tai sen jälkeen ja kahva (2) irroita pidätinrengas (3) irroita rajoitin (4) karan tiivisteholkki (5) vaihda vioittunut o-rengas

Lisätiedot

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.

Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress. BLOGIN LUOMINEN Esimerkkinä http://wordpress.com/ - ilmainen blogi-julkaisujärjestelmä. WordPress:stä on myös palvelimelle asennettava versio (WordPress.org) Myös http://blogspot.com on ilmainen ja helppokäyttöinen

Lisätiedot

Eye Pal Solo. Käyttöohje

Eye Pal Solo. Käyttöohje Eye Pal Solo Käyttöohje 1 Eye Pal Solon käyttöönotto Eye Pal Solon pakkauksessa tulee kolme osaa: 1. Peruslaite, joka toimii varsinaisena lukijana ja jonka etureunassa on laitteen ohjainpainikkeet. 2.

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Käyttöopas. ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1

Käyttöopas. ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1 Käyttöopas ADAP-KOOL AK-ST 500 Oy Danfoss Ab / Kylmäosasto 1 Periaate AK-NG järjestelmän AK SM720 tai 350 voidaan luoda yhteys kolmella eri tavalla (kts. kuva alla) Uusiin (laajennettaviin) säätimin voidaan

Lisätiedot

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin

sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin sivu 1 Verkkopäätteen muuttaminen Anvian uuteen tekniikkaan Ohje käy seuraaviin verkkopäätteisiin Zyxel Prestige 645 ISP Zyxel Prestige 645 WEB Zyxel Prestige 645R Zyxel Prestige 645 Ennen aloitusta tarkista,

Lisätiedot

MultiBoot. Käyttöopas

MultiBoot. Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Tehonsyöttö 220V AC ±10% 50~60HZ Moottori 24V DC Koodaus Vaihtuva koodi. Toimintalämpötila -20 ~ +50 Lähettimen teho 27A 12V Paristo

Tehonsyöttö 220V AC ±10% 50~60HZ Moottori 24V DC Koodaus Vaihtuva koodi. Toimintalämpötila -20 ~ +50 Lähettimen teho 27A 12V Paristo TG200-2 1. Toiminnot Ohjaus Yksi painike avaa, pysäyttää ja sulkee. Avaajan valo syttyy avaajaa käytettäessä ja sammuu automaattisesti kolmen minuutin kuluttua. Testattava avaus- ja sulkeutumisvoimat.

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Käyttöohje

WBelectronics. Infinity USB Phoenix - Käyttöohje WBelectronics Infinity USB Phoenix - Käyttöohje Johdanto Laitteen asentaminen Onneksi olkoon Infinity USB Phoenix -laitteen hankinnasta! Infinity kytketään toimintaan kolmessa vaiheessa: 1) Asenna laite

Lisätiedot

VT30 TPM-HUOLTOTYÖKALU

VT30 TPM-HUOLTOTYÖKALU Pikaopas VT30 TPM-HUOLTOTYÖKALU VT30 Asiakaspalvelu 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Versio: MJC-1409-FI2 QRG3814d SISÄLLYSLUETTELO Kappale A - YLEISKUVAUS A1 - Etuosa sivu 3/10 A2 -Virtalähde sivu 4/10 A3

Lisätiedot

Käyttöohje User Manual

Käyttöohje User Manual AM1 - Kulmamittari AM1 - Blade Angle Meter Käyttöohje User Manual SISÄLLYSLUETTELO 1. AM1 kulmamittarin toiminta...1 2. Kulmamittarin käyttöönotto...1 3. Kulmamittarin toiminnot...2 Valikkoon siirtyminen...

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

YLEISKUVA TEKNISET TIEDOT

YLEISKUVA TEKNISET TIEDOT LANGATON PASSIIVINEN LIIKEILMAISIN Tämä tuote on standardin GB10408.1-2000 mukainen. Langaton passiivinen infrapuna ilmaisin perustuu ihmiskehon infrapuna- eli lämpösäteilyn havaitsemiseen. Ilmaisin vastaanottaa

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide Plantronics DA80 Audio Processor User Guide Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Virta 4 Plantronics Spokes -ohjelmisto 5 Sovelluksen asentaminen 5 Aloita ohjelmistot 5 Hub-sovelluksen välilehdet 5 Kuulokkeen

Lisätiedot

TX elektroninen ohjainyksikkö

TX elektroninen ohjainyksikkö TX elektroninen ohjainyksikkö Sivu 1 / 20} 1.0.0 Sisällysluettelo 1.0.0 Sisällysluettelo... 2 2.0.0 Yhteenveto... 3 3.0.0 Toimintojen kuvaus... 4 3.1.0 Käyttäjäasetukset... 4 3.1.1 Toiminta päivällä...

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014

Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Sähköjärjestelmän käyttövarmuus & teknologia Käyttövarmuuspäivä 25.11.2014 Jarmo Partanen, professori, Lappeenrannan yliopisto jarmo.partanen@lut.fi +358 40 5066 564 Electricity Market, targets Competitive

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN

ALCOVISOR. Käyttöohjeet FIN ALCOVISOR Alkometri Käyttöohjeet FIN BAC 200 Alcovisor BAC 200 on luotettava ja huipputarkka todistuskelpoisen mittaustuloksen antava alkometri ammatti ja viranomaiskäyttöön. BAC 200 on täysin automaattinen.

Lisätiedot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot S-funktio on ohjelmointikielellä (Matlab, C, Fortran) laadittu oma algoritmi tai dynaamisen järjestelmän kuvaus, jota voidaan käyttää Simulink-malleissa kuin mitä tahansa valmista lohkoa. S-funktion rakenne

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced

Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced Vakiovarusteet: Suutinrasva Viuhkasuutin Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl Puhallusletku, sähköliitäntä ja pikaliitin Jääpuhalluspistooli (ergonominen ja turvallinen) Kuivajään

Lisätiedot

Kahoot! Kirjautuminen palveluun. Sinikka Leivonen

Kahoot! Kirjautuminen palveluun. Sinikka Leivonen Kahoot! Kahoot! on internetselaimessa toimiva sovellus, jonka avulla voit pitää pieniä testejä/kokeita tai kysellä mielipiteitä. Testeihin liittyy myös pelillisyys, sillä eniten pisteitä saanut voittaa.

Lisätiedot

Käyttöohje. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool

Käyttöohje. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool Käyttöohje Sida 1 Sisältö JOHDANTO... 3 Turvallisuustiedote... 3 Tuotetietoa... 3 NÄYTTÖ JA NÄPPÄIMISTÖ... 4 KÄYTTÖLITTYMÄ... 5 BRT-12 KÄYTTÖÖNOTTO... 6 PÄÄVALIKKO... 7 AKUN VAIHTO... 8 KIELEN VALITSEMINEN...

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille

Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille Windowsia verkkoyhteyksiin käyttäville asiakkaille Käytettäessä eri käyttöjärjestelmää tai järjestelmäarkkitehtuuria palvelimelle ja asiakkaalle yhteys ei ehkä toimi oikein, kun yhteyden muodostus suoritetaan

Lisätiedot