Muovipussien valmistuskone, E-sarja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muovipussien valmistuskone, E-sarja"

Transkriptio

1 Muovipussien valmistuskone, E-sarja Kesäkuu 2001

2 Käyttökoulutuksen järjestäminen Käyttö- ja ylläpitohenkilöstön työturvallisuuden vuoksi koko henkilöstön on perehdyttävä tämän FAS-laitteen käyttöoppaaseen. Käyttöopas on jaettu kolmeen osaan: Osa 1 Sisältää turvaohjeet ja tietoja vastuukysymyksistä. Kaikkien konetta käyttävien henkilöiden on luettava tämä osa ja ymmärrettävä sen sisältö. Osa 2 Sisältää koneen käyttöohjeet. Tämän osan on oltava käyttöhenkilöstön saatavilla. Osa 3 Sisältää tietoja huoltamisesta, asetusten määrittämisestä ja säätöjen tekemisestä. Tämä osa on vain englanninkielinen. Se on tarkoitettu huoltohenkilöstölle sekä tuotannon ja käytön esimiehille. Tässä koneessa on ohjauspaneeli (E600). Paneelissa on monitasoinen käyttöjärjestelmä. Kukin taso on suojattu salasanalla koneen ohjeidenvastaisen käytön estämiseksi. Salasanoja ei kuitenkaan tarvita servopainikkeen tai hälytyksenkuittauspainikkeen käyttämiseksi. Käyttöhenkilöstöllä on tavallisesti oltava tason 1 käyttöoikeudet, huoltohenkilöstöllä tason 2 käyttöoikeudet sekä tuotannon ja käytön esimiehillä tason 3 käyttöoikeudet. Lisätietoja on käyttöoppaassa. Salasanan tehdasasetus on 123. Koneen mukana on toimitettu yksi täydellinen käyttöopas, jossa on osat 1-3. Ylimääräisiä käyttöoppaita ja niiden osia voi ostaa valmistajalta: FAS Converting Machinery AB / Service department Phone: Fax: Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja ii

3 Sisältö Osa 1 Vastuu- ja turvaohjeet Vastuu- ja turvaohjeet...6 Vastuuohje...6 Työterveys- ja turvallisuustiedot...7 Turvaohjeet...8 Erityisvaroitukset Muovipussien valmistuskone, E-sarja.8 Turvallisuus...9 Tasoluettelo...11 Osa 2 Käyttöopas Asennus...13 Koneiden yhdistäminen 13 Käyttöpaneeli...14 Käyttöpaneelin käyttäminen 15 E600-koneen valikkorakenne...16 Päävalikko...17 Saumauksen ohjaus...18 Toimintonäppäimet...24 Hälytykset...28 Käynnistäminen ja käyttäminen...29 Ennen käynnistämistä...29 Käynnistäminen...30 Koneen sammuttaminen...32 Hallittu sammuttaminen...32 Hätäsammuttaminen...32 Automaattinen sammuttaminen...32 Part Three Settings and adjustment Service Settings and adjustment...35 Function Keys...35 Access levels...36 Recipes...37 Bypassing the safety switch...39 Chain tension...40 Inside sealing section...40 Inside cooling section...40 Outside sealing section...41 Outside cooling section...41 Changing cup springs in chain tensioner...42 Checking timing belt tension...43 Checking the variator belt...45 Shock absorber, dancing roller...45 Changing knives...46 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja iii

4 Changing the seal wire...47 Changing the brushes on the sealing bars...49 Adjustment of sealing bar pressure...50 Adjustment of cooling bar pressure...50 Servo motors...51 Adjusting the sealing bar Home position...51 Lubrication instructions...52 Lubricants 52 Alarm list...53 Fault tracing...54 Servo fault tracing...56 Check list for fault trace of servo system...57 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja iv

5 Muovipussien valmistuskone, E-sarja Osa 1 Vastuu- ja turvaohjeet

6 Vastuu- ja turvaohjeet Vastuu- ja turvaohjeet Vastuuohje E-sarjan muovipussien valmistuskone perforoi ja saumaa polyeteenikalvoa osana muovipussien valmistusprosessia. Kaikkien muiden materiaalien perforointi ja saumaaminen on kiellettyä ilman FAS Converting Machinery AB:n lupaa. FAS Converting Machinery AB ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, joita koneeseen tehdyt muutokset aiheuttavat. FAS Converting Machinery AB ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, jotka ovat syntyneet koneeseen tehtyjen muutosten tai käyttöohjeiden vastaisen käytön seurauksena. FAS Converting Machinery AB ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet sen seurauksena, että käyttöohjeita ei ole annettu niitä tarvitsevalle henkilöstölle. FAS Converting Machinery AB toimittaa jokaisen koneen mukana sen käyttöohjeet. Asiakas vastaa siitä, että käyttöohjeet ovat koko henkilöstön käytettävissä. Asiakas vastaa siitä, että konetta käyttävä henkilöstö koulutetaan perusteellisesti käyttämään ja ylläpitämään sitä turvallisesti, jotta vahingoittumisilta säästyttäisiin. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 6

7 Työterveys- ja turvallisuustiedot Työterveys- ja turvallisuustiedot Tässä asiakirjassa kerrotaan vaarojen välttämisestä. Tiedot, joita noudattamalla vaaroilta vältytään, on merkitty kolmella tavalla: Vaara, Varoitus ja Ole varovainen. Luokittelu kuvataan jäljempänä. Jos näet muualla käyttöohjeessa varoitusmerkin, tarkista sen merkitys tästä luvusta ennen jatkamista. Vaaran merkki on:! Lue tämä luku ja kiinnitä erityistä huomiota kaikkiin Vaara-, Varoitus- ja Ole varovainen -merkintöihin ennen koneen käyttämistä. Ellet noudata äskeistä ohjetta, on olemassa vakavan henkilövahingon tai laitteen vaurioitumisen vaara. Konetta käyttävän ja huoltavan henkilöstön on oltava koulutettu käyttämään konetta. Henkilöstön on tunnettava sen toiminta.!! Vaara Varoitus Hengenvaara! Näiden tietojen jättäminen huomiotta aiheuttaa hengenvaaran! VAARASTA KERTOVAT MERKINNÄT kertovat tietoja vaarasta ja keinoista, joiden avulla se voidaan välttää. VAARASTA KERTOVAT MERKINNÄT näytetään tässä ilmoituksessa käytetyllä tyylillä. Vakavan henkilövahingon vaara! Näiden tietojen jättäminen huomiotta saattaa aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja! VAROITUSMERKINNÄT kertovat tietoja vaarasta ja keinoista, joiden avulla se voidaan välttää. VAROITUSMERKINNÄT näytetään tässä ilmoituksessa käytetyllä tyylillä. Ole varovainenhenkilövahingon tai koneen vaurioitumisen vaara! Näiden tietojen jättäminen huomiotta saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja tai koneen vaurioitumisen! VAROVAISUUTEEN KEHOTTAVAT MERKINNÄT kertovat tietoja vaarasta ja keinoista, joiden avulla se voidaan välttää. VAROVAISUUTEEN KEHOTTAVAT MERKINNÄT näytetään tässä ilmoituksessa käytetyllä tyylillä. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 7

8 Turvaohjeet Turvaohjeet!!! Vaara Varoitus Varoitus Tämä kone käyttää sähkövirtaa. Koneen toimiessa siinä on hengenvaarallinen jännite. Henkilöstön on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta ollessaan koneen lähellä, jos sen kannet, seinät tai suojat on irrotettu. Tässä koneessa on liikkuvia osia. Henkilövahingon vaara on suuri, jos koneen suojat on irrotettu. Vain koulutettu henkilöstö saa tehdä koneen säädöt. Säätöjä tehtäessä on noudatettava erittäin suurta varovaisuutta. Henkilöstön on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta ollessaan koneen lähellä vaatteiden, käsineiden ja pitkien hiusten suhteen. Käyttäjien, joilla on pitkät hiukset, on käytettävä aina hiusverkkoa. Käyttäjät eivät saa käyttää käsineitä eivätkä löysiä vaatteita. Ole varovainenkäsiteltäessä muovikalvoa saattaa syntyä staattista sähköä. Erityisvaroitukset Muovipussien valmistuskone, E-sarja!! Varoitus Varoitus Tela liikkuu pystysuunnassa. Henkilövahinkojen välttämiseksi pidä kädet aina poissa liikkuvan telan tieltä. Koneen leikkuuterät ovat terävät. Henkilövahinkojen välttämiseksi kaikkien on noudatettava aina äärimmäisen suurta varovaisuutta käsitellessään perforointiteriä. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 8

9 Turvallisuus Turvallisuus Käyttäjän turvallisuuden vuoksi koneessa on sekä kiinteät että avattavat suojat. Avattavissa suojissa on turvakytkimet. Jos tällainen suoja avataan, sähköisen suojapiirin virta katkeaa. Koneessa on kaksi hätäpysäytyspainiketta. Niiden sijainti on kuvattu jäljempänä olevassa kuvassa. Hätäpysäytys Varoitusmerkki Murskaantumisvaara Varoitusmerkki Kuumat saumaustangot Turvakytkin Turvakytkin Varoitusmerkki Murskaantumisvaara CE-merkki Turvakytkin Hätäpysäytys Kuva 1 Turvamerkinnät ja kytkimet Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 9

10 Turvallisuus Jos monta konetta on kytketty yhteen toimimaan rinnakkain, yhden koneen hätäpysäytyskatkaisijan käyttäminen tai suojan avaaminen kaikki rinnakkain toimivat koneet pysähtyvät. Katso Automaattinen sammuttaminen sivulla 32, Kuva. 31 yhdistäminen. Kiinteitä suojia ei saa milloinkaan irrottaa koneesta koneen ollessa toiminnassa. Turvakytkimiä ei saa peukaloida suojatoimintojen ohittamiseksi, jolloin suojat voitaisiin avata koneen ollessa toiminnassa. Rikkoutuneet tai epäluotettavasti toimivat turvakytkimet on vaihdettava heti uusiin. Turvakytkimien ohittaminen Asetettaessa koneen määrityksiä tai säätöjä turvakytkimet voidaan ohittaa asettamalla Suojausten ohitus -toiminto KÄYTÖSSÄ-asentoon. Katso Suojausten ohitus sivulla 27. Tällöin konetta voidaan käyttää avoimin suojin. Saumaamis- ja perforointitoiminnot eivät kuitenkaan ole käytössä. Tätä mahdollisuutta saa käyttää vain huolto- ja ylläpitotarkoituksiin. Jos konetta ei parhaillaan huolleta eikä ylläpidetä, Suojausten ohitus - toiminnon on oltava EI KÄYTÖSSÄ -asennossa. Vain koulutettu henkilöstö saa huoltaa ja ylläpitää konetta. Henkilöstön on noudatettava erittäin suurta varovaisuutta välttääkseen henkilövahingon vaaran. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 10

11 Tasoluettelo Tasoluettelo Alla olevassa taulukossa kuvataan käyttötasot, joita eri toimintoavaimet edellyttävät. Toimintoavain Taso 1 Taso 2 Taso 3 Sisäänkirjautuminen ei ole pakollista Sisäänkirjautuminen ei ole pakollista Sisäänkirjautuminen ei ole pakollista Sisään/ uloskirjautuminen Taso 1 + Valmistusohjeen lataaminen ja tallentaminen Taso Valmistusohjeen poistsaminen + Salasanan vaihto, tasot Kielen vaihto Kaikki asetukset Kaikki asetukset Kaikki asetukset Nollaa laskuri Nollaa laskuri Nollaa laskuri Ei pääsyä Ei pääsyä Tila ja palvelu Kaikki asetukset Kaikki asetukset Kaikki asetukset Sisäänkirjautuminen ei ole pakollista Sisäänkirjautuminen ei ole pakollista Sisäänkirjautuminen ei ole pakollista taulukko 1 Käyttötasot Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 11

12 Muovipussien valmistuskone, E-sarja Osa 2 Käyttöopas Kesäkuu 2001

13 Asennus Asennus Sijainti Muovipussien valmistuskone, E-sarja suhteessa tuotantolinjan muihin koneisiin näkyy kuvassa Kuva. 2. Muovipussien valmistuskone tulisi sijoittaa tuotantolinjassa niin lähelle suulakepuristinta (ekstruuderia) kuin mahdollista. Linjan kulkusuunta SP-sarjan kone C-sarjan kone E-sarjan kone Suulakepuristin (ekstruuderi) Kuva. 2 Tyypillinen asennus Älä asenna muovipussien valmistuskonetta jalustalle. Asenna se lattialle, jossa sitä voidaan siirtää, ja jossa sitä on helppo huoltaa. Sähkö- ja paineilmaliitännät ovat koneen alaosassa. Ylläpidon helpottamiseksi sähköjohdot ja paineilmaletkut voidaan ripustaa kattoon ja liittää koneeseen pikaliittimillä. Virransyöttö: V, 50 Hz, kolmivaihe, nollajohto ja maa. Sulake:...16 A Paineilma:...6 baaria (vaadittava paine) Koneiden yhdistäminen Koneet voidaan yhdistää toisiinsa sen varmistamiseksi, että kaikki tuotantolinjan koneet pysähtyvät automaattisesti, jos jossakin koneessa esiintyy vika. Liitoskaapeli toimitetaan koneen mukana. Jos koneita ei yhdistetä toisiinsa, liitoskaapelin liitäntäpaikkaan on asetettava erityinen liitin, jotta kone toimisi. Katso Automaattinen sammuttaminen sivulla 32 koneiden yhdistämisestä toisiinsa. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 13

14 Käyttöpaneeli Käyttöpaneeli 1 Ohjauspaneeli 2 Käynnistä kone -painike 3 Pysäytä kone -painike 4 Koneen nopeudensäätöpotentiometri 5 Hätäpysäytys 6 Nollauspainike 7 Saumaus käytössä -painike 8 Saumaus ei käytössä -painike 9 Nielukytkin 10 Perforointiyksikön lämmönsäädin Kuva. 3 Käyttöpaneeli Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 14

15 Käyttöpaneeli Käyttöpaneelin käyttäminen E600-koneen käyttöpaneelissa on näyttö ja näppäintaulu. Näppäintaulussa joukko pikavalintanäppäimiä, nuolinäppäimistö ja numeronäppäimistö. E600-koneen käyttöoppaassa on lisätietoja näistä ominaisuuksista Näytön yläpuolella on kahdeksan LED-merkkivaloa, jotka on merkitty tunnuskirjaimin A-H. Ne näyttävät muovipussien valmistuskoneen tilan. Katso Fault tracing sivulla 54 osassa 3 "Settings and adjustment, Service" lisätietoja. 2 Ohjauspaneelin pikanäppäinten toiminta muuttuu näytössä näkyvän valikon tai näytön mukaan. Kahdeksan pikanäppäintä on järjestetty kahteen neljän näppäimen sarakkeeseen. Sarakkeet ovat näytön molemmin puolin. 3 Näytön alla on rivi esimääritettyjä toimintonäppäimiä, joihin on integroitu LED-merkkivalot. Kussakin toimintonäppäimessä on seuraava kuvake: Servoasemien käynnistäminen ja pysäyttäminen. LED-merkkivalo syttyy, kun servoasemat on käynnistetty. Koodilukko ja alivalikot, joiden käyttäminen edellyttää käyttökoodia. Katso Koodilukkovalikko sivulla 25 Tilavalikko. Käyttökoodia vaaditaan. Katso Tilavalikko sivulla 26. Laskin. Nollaaminen edellyttää käyttökoodia. Katso Laskin sivulla 27. Tiedot. Käyttökoodia vaaditaan. Katso Tiedot sivulla 27. Suojausten ohitusvalikko. Käyttökoodia vaaditaan. Katso Suojausten ohitus sivulla 27. Valinnainen toimintoavain. Hälytyksen nollaus. Punainen LEDmerkkivalo syttyy hälytyksen tapahtuessa. Katso Hälytykset sivulla 28. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 15

16 E600-koneen valikkorakenne E600-koneen valikkorakenne Näytön keskellä on päävalikko, joka on koneen ollessa toiminnassa perusnäkymä. Päävalikosta voi siirtyä kaikkiin alivalikkoihin käyttämällä pikanäppäimiä. Alivalikosta toiseen voi siirtyä suoraan käyttämällä kyseistä pikanäppäintä tarvitsematta palata päävalikkoon. Web tension menu Main menu Length menu Seal menu Photocell menu Seal alarm menu Kuva. 4 Valikkorakenne Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 16

17 E600-koneen valikkorakenne Päävalikko Päävalikko avautuu muovipussien valmistuskoneen käynnistyessä. Se sisältää perustiedot, kuten saumaamisvirran ampeereina, saumaamistehon prosentteina, koneen toimintanopeuden metreinä minuutissa, kierrosnopeuden kierroksina minuutissa, käytettävän reseptin sekä tilan (pituus vai valokenno). Muovipussien valmistuskoneen käynnistyessä näytössä on oletusarvon mukaan päävalikko. Päävalikosta voi siirtyä seuraaviin alivalikkoihin käyttämällä kyseistä pikanäppäimiä. Kuva. 5 Päävalikko Rainan jännitysvalikko Voit valita tämän valikon avulla tietyt rainan jännitysparametrit. Voit vaihtaa parametristä toiseen painamalla - ja -näppäimiä. Saumaustangon < nielun nopeus Saumaustangon nopeus voidaan säätää suhteessa nielun nopeuteen. Säätövara on 0-3 %. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Nielun nopeus > jäähdytystanko Kuva. 6 Rainan jännitysvalikko Jäähdytystangon nopeus voidaan säätää suhteessa nielun nopeuteen. Voit vaihtaa asetusta käyttämällä kyseistä pikanäppäintä. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 17

18 E600-koneen valikkorakenne Saumauksen ohjaus Saumauksen valinta Tilavalikossa voidaan valita erilainen saumauksen määritys. Katso Tilavalikko sivulla 26. Tilavalikon käyttäminen edellyttää tason 1 käyttöoikeuksia. HuomautusSaumauksen valinnan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä edellyttää tason 1 käyttökoodia. Katso Koodilukkovalikko sivulla 25 Saumauslämpö Saumauksen ohjaus 1 (kapea sauma) Saumausvirta näkyy ampeereina (A) ja saumausteho prosentteina (%) Voit vaihtaa asetusta käyttämällä kyseistä vasemman puolen pikanäppäintä (A) tai asettaa haluamasi prosenttiarvon (%) käyttämällä numeronäppäimistöä. Saumauksen ohjaus 2 (leveä sauma) Saumausvirta näkyy ampeereina (A) ja saumausteho prosentteina (%) Voit vaihtaa asetusta käyttämällä kyseistä vasemman puolen pikanäppäintä (A) tai asettaa haluamasi prosenttiarvon (%) käyttämällä numeronäppäimistöä. Kuva. 7 Saumauksen ohjaus päävalikossa Kuva. 8 Saumauslämpö päävalikossa Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 18

19 E600-koneen valikkorakenne Saumausvalikko Kuva. 9 Voit valita tämän valikon avulla tietyt saumauksen asetusparametrit. Voit vaihtaa kahdeksan parametrin välillä käyttämällä -,, ja -näppäimiä. Voit ottaa parametrit käyttöön tai poistaa ne käytöstä valitsemalla KÄYTÖSSÄ- tai EI KÄYTÖSSÄ -asetuksen. Saumausvalikosta voi valita alivalikon painamalla Saumausvalikko-painiketta vielä kerran. Esilämmitys/saumauslämmitys Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä esilämmitys/saumauslämmitys-toiminnon. Jos esilämmitys/saumauslämmitys-toiminto on käytössä, saumausaika ja esilämmitystaso voidaan säätää. Jos esilämmitys/saumauslämmitys-toiminto on pois käytöstä, jatkuva saumauslämmitys on käytössä. Jatkuva saumauslämmitys Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä jatkuvan saumauslämmitykset. Jos jatkuva saumauslämmitys on käytössä, saumaus on jatkuvaa. Jos jatkuva saumauslämmitys ei ole käytössä, esilämmitys/saumauslämmitys on käytössä. Saumausaika Asettaa saumausajan, jos esilämmitys/ saumauslämmitys on käytössä. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Esilämmitystaso Asettaa esilämmitystason, jos esilämmitys/ saumauslämmitys on käytössä. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Pienin saumausnopeus Asettaa pienimmän nopeuden, jonka muovipussien valmistuskoneen on saavutettava ennen saumaamisen ottamista käyttöön. Jos nopeus laskee tämän rajan alapuolelle, saumaaminen poistetaan käytöstä. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Automaattinen saumaus Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä automttaaisen saumauksen. Jos automaattinen saumaus on käytössä, saumaus käynnistyy automaattisesti, kun kone on savuttanut pienimmän saumausnopeuden. Huomautus Saumauksen on oltava käytössä, kun kone on sammutettu. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 19

20 E600-koneen valikkorakenne Saumaushälytysvalikko Voit valita tämän valikon avulla tietyt saumaushälytysasetukset. Voit vaihtaa kolmen parametrin välillä käyttämällä -,, ja - näppäimiä. Voit siirtyä tähän valikkoon painamalla Saumausvalikko-kuvaketta vielä kerran. Saumaushälytys 1 Asettaa vähimmäishälytysvirran, josta annetaan hälytys. Tämän tason pitäisi olla noin 80 % pussien saumauksen virrankulutuksesta. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Saumaushälytys 2 Asettaa vähimmäishälytysvirran, josta annetaan hälytys. Tämän tason pitäisi olla noin 80 % pussien saumauksen virrankulutuksesta. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Pysäytys saumaushälytyksestä Jos valitaan Käytössä-asetus, kone pysähtyy automaattisesti saumaushälytyksen sattuessa. Kuva. 10 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 20

21 E600-koneen valikkorakenne Pituusvalikko Voit vaihtaa tämän valikon avulla pussien pituusparametrit. Voit vaihtaa kahden parametrin välillä käyttämällä -,, ja painikkeita. Pussin pituus Asettaa pussin pituuden millimetreinä. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Kuva. 11 HuomautusPituuden tarkkailemisen ottaminen käyttöön tai poistaminen Lieve käytöstä edellyttää tuotantotilan valitsemista. Katso Tilavalikko sivulla 26. Asettaa liepeen eli sauman ja perforoinnin välisen etäisyyden. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 21

22 E600-koneen valikkorakenne Valokennovalikko Tämän valikon avulla määritetään valokennon asetukset, esimerkiksi painatuksen rekisteröinti. Voit vaihtaa viiden parametrin välillä käyttämällä -,, - ja -näppäimiä. HuomautusPainatuksen rekisteröinnin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä edellyttää tuotantotilan valitsemista. Katso Tilavalikko sivulla 26. Pussin pituus Kuva. 12 Asettaa pussin pituuden eli kahden painatusmerkin välisen etäisyyden. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Estetty Pussin pituus Estetty Avoinna Asettaa painatuksen pituuden millimetreinä eli etäisyyden, jonka verran valokennon toiminta on estetty painatuksen ohittaessa sen. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Avoinna Etäisyys millimetreinä, jonka verran valokenno on toiminnassa tunnistaakseen painatusmerkin tai itse painatuksen. Avoinna- ja Estetty-arvojen tulisi olla noin 50 millimetriä suuremmat kuin pussin todellinen pituus. Valokenno tunnistaa oikean sijainnin ylimääräisen pituuden ansiosta. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Kuva. 13 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 22

23 E600-koneen valikkorakenne Rekisteröi Asettaa rekisteröintisijainnin eli perforoinnin etäisyyden painatukseen millimetreinä. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Valokennohälytys Rekisteröi Asettaa tunnistamattomien merkintöjen määrän, josta annetaan hälytys. Kuva. 14 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 23

24 Toimintonäppäimet Toimintonäppäimet Kuva. 15 Toimintonäppäinten avulla voidaan määrittää lisäasetukset ja saada lisätietoja. Kaikki toimintonäppäimet Servo- ja Nollaa hälytys -näppäimiä lukuun ottamatta edellyttävät salasanaa. Huomautus Jäljempänä oleva kuvaus koskee vain tasoa 1. Lisätietoja tasoista 2-3. Katso Function Keys sivulla 35 osassa 3 "Settings and adjustment, Service". Käyttöoikeustaso 1 Käyttoikeustasolla 1 voi valita seuraavat alivalikot käyttämällä kyseisiä toimintonäppäimiä. Servo Servoasemien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä. LED-merkkivalo syttyy, kun servoasemat ovat käytössä. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 24

25 Toimintonäppäimet Koodilukkovalikko Koodilukkovalikossa voi valita seuraavat alivalikot käyttämällä kyseistä pikanäppäintä. SISÄÄNKIRJA US ULOSKIRJAU S VAIHDA SALASANA Ottaa käyttöön eri asetusten käyttöoikeustasot. Voit kirjautua sisään käyttämällä kyseistä pikanäppäintä. Tason 1 salasanan tehdasasetus on 123. Poistaa käytöstä eri asetusten käyttöoikeustasot. Voit kirjautua ulos käyttämällä kyseistä pikanäppäintä. Valitse haluamallesi tasolle sopiva salasana. Kuva. 16 Lataa resepti Tallenna resepti Poista resepti Mahdollistaa reseptien lataamisen, tallentamisen ja poistamisen. Pussien eri pituudet ja tyypit voidaan tallentaa. Tämän valikon käyttäminen edellyttää tason 2 käyttöoikeuksia. Poistaminen edellyttää tason 3 käyttöoikeuksia. Katso Recipes sivulla 37 osassa 3 "Settings and adjustment, Service". Koodilukkovalikossa voi valita myös valikon tekstien kielen. Katso Language sivulla 36 osassa 3 "Settings and adjustment, Service" Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 25

26 Toimintonäppäimet Tilavalikko Voit valita tämän valikon avulla tuotantotilan. Voit vaihtaa kahdeksan parametrin välillä käyttämällä -,, - ja -näppäimiä. HuomautusTuotantotilan vaihtaminen edellyttää servon kytkemistä poist käytöstä. Käynnistä tai keskeytä tuotanto, jossa pussien pituus mitataan millimetreinä. Kuva. 17 Käynnistä tai keskeytä saumauksen ohjaus 1 (kapea sauma). Käynnistä tai keskeytä saumauksen ohjaus 2 (leveä sauma). Käynnistä tai keskeytä perforointi. Käynnistä tai keskeytä saumaustangon liike. Käynnistä tai keskeytä tuotanto, jossa käytetään painatuksen rekisteröintiä (valokenno). Käynnistä tai keskeytä vastakkainen tuotanto. Vastakkainen tuotanto edellyttää, että muovipussien valmistuskoneeseen on asennettu kaksoissaumaustangot. Katso Kuva. 18. Ota käyttöön tai poista käytöstä automaattinen pysäyttäminen. Lisätietoja on koneen sammuttamisesta kertovassa jaksossa. Ota käyttöön tai poista käytöstä koneen tai servoaseman automaattinen pysäyttäminen. Lisätietoja on koneen sammuttamisesta kertovassa jaksossa. Kuva. 18 Vastakkainen Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 26

27 Toimintonäppäimet Laskin Voit tämän valikon avulla lukea tai nollata laskimen. Voit nollata laskimen kyseisen pikanäppäimen avulla. Edellisen nollauksen jälkeen tuotettujen pussien määrä. Toiminta-aika edellisen nollauksen jälkeen. Kuva. 19! Tiedot Voit nollata laskimen kyseisen pikanäppäimen avulla. Saat tämän valikon avulla lisätietoja laskimesta. Tämän valikon käyttäminen edellyttää tason 3 käyttöoikeuksia. Katso Information sivulla 38 osassa 3 "Settings and adjustment, Service". Suojausten ohitus Tämän valikon asetusten avulla konetta voi käyttää luukut avoimina. Asetus tehdään kyseisen pikanäppäimen avulla. Varoitus! Tässä koneessa on liikkuvia osia. Henkilövahingon vaara on suuri, jos koneen suojat on irrotettu. Vain koulutettu henkilöstö saa tehdä koneen säädöt. Säätöjä tehtäessä on noudatettava erittäin suurta varovaisuutta. Jos suojaukset on ohitettu, kone toimii luukut auki, mutta servoasema ei ole käytössä. Käytä vastaavaa pikanäppäintä. LED-merkkivalo syttyy, kun konetta käytetään luukut avoimina. Jos suojaukset ovat käytössä, kone ei toimi luukut auki. Käytä vastaavaa pikanäppäintä. HuomautusKun suojausten ohitusta on käytetty, servomoottorit eivät käynnisty automaattisesti käynnistettäessä kone. Voit käynnistää servomoottorit painamalla. Kuva. 20 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 27

28 Hälytykset Hälytykset Hälytyksen tapahtuessa LED-merkkivalo palaa punaisena. Koneen päällä oleva varoitusvalo syttyy. Kuuluu äänimerkki. Joidenkin hälytysten tapahtuessa kone pysähtyy. Jos tulee hälytys: 1 Paina ohjauspaneelin Hälytysluettelopainiketta. Hälytykset tulevat näyttöön. Voit selata listaa käyttämällä nuolinäppäimiä Voit kuitata hälytyksen painamalla. 3 Ryhdy tarvittaviin toimiin ongelman ratkaisemiseksi. Katso Alarm list sivulla 53 osassa 3 "Settings and adjustment, Service" on lyhyt kuvaus hälytyksistä. Lisätietoja on kolmannen osan Settings and adjustment/ Service -kohdassa. 4 Kun hälytys on kuitattu, varoitusvalo sammuu automaattisesti, jos ongelma on ratkennut. Kuva. 21 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 28

29 Käynnistäminen ja käyttäminen Käynnistäminen ja käyttäminen Ennen käynnistämistä Seuraavat toimet on tehtävä ennen rainan syöttämistä koneeseen. 1 Aseta telan rullat seuraavasti: a Tuotantolinjakäytössä ja yksittäiskäytössä, jos nielua ohjataan: Ei kiristintä. b Yksittäiskäytössä, jos nielua ei ohjata: Lukitse telan rullat alimpaan asentoon käyttämällä kahta kiristintä. Kiristimet eivät sisälly toimitukseen. Kuva Aseta nielusylinterin ilmanpaine 3 baariin. 3 Aseta pääkytkin Käytössä-asentoon. 3 2 Kuva Paina Nollaa-painiketta. Käyttöpaneeli aktivoituu. 5 Aseta nielukytkin Suljettu-asentoon. 6 Aseta koneen nopeuspotentiometri asentoon 0. 7 Paina Käynnistä kone -painiketta. Painikkeen valo syttyy Kuva. 24 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 29

30 Käynnistäminen ja käyttäminen Käynnistäminen 1 Pujota raina koneen läpi seuraavassa kuvassa kuvatulla tavalla Kuva. 25. Varmista, että koneen ja suulakepuristimen (ekstruuderin) tai rullatelineen välinen etäisyys on mahdollisimman lyhyt! Vaara! Tämä kone käyttää sähkövirtaa. Koneen toimiessa siinä on hengenvaarallinen jännite. Henkilöstön on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta ollessaan koneen lähellä, jos sen kannet, seinät tai suojat on irrotettu. Kuva Lisää nopeutta varovasti käyttämällä nopeuspotentiometriä, jotta suulakepuristimesta tai rullasta tuleva raina kiristyy. 3 Kun raina on kiristynyt, aseta potentiometri arvoon, jossa telan rulla nousee noin 100 millimetriä. 2 Kuva Tartu koneen takana kulkevaan rainaan ja syötä se C-taittolaitteen taittokehysten väliin, jos koneeseen on asennettu taittolaite. Katso Kuva. 27. Säädä taittolaitteen varret ja sylinteri haluamallasi tavalla. Lisätietoja on taittolaitteen käyttöoppaassa. 5 Voit varmistaa, että rainaan ei kohdistu saumauksen aikana jännitystä, säätämällä jännitystä tarpeen mukaan. Katso Rainan jännitysvalikko sivulla 17. Kuva. 27 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 30

31 Käynnistäminen ja käyttäminen 6 Valitse haluamasi sauma. Katso Tilavalikko sivulla Aseta saumauslämmölle matala arvo. Katso Saumauslämpö sivulla Käytettäessä tiettyjä materiaaleja, kuten LLDPE:tä, perforointi voidaan lämmittää asettamalla perforointiyksikön lämpö haluttuun arvoon. OMRON E5CN - käyttöoppaassa on lisätietoja. Ole varovainen! Lämpötilanrajoitin rajoittaa lämpötilan 100 asteeseen. Tämän arvon korottaminen voi vaurioittaa teränpidintä, hitsausrullaa tai laakereita. FAS Converting Machinery AB ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet sen seurauksena, että osat ovat vaurioituneet perforointiyksikön ylikuumenemisen seurauksena. Kuva Paina Saumaus käytössä -painiketta. Painikkeen valo syttyy. 10 Nosta saumauslämpötilaa, kunnes olet tyytyväinen saumaan. 11 Tarkista pussin pituusasetus. Säädä sitä tarvittaessa. Katso Pituusvalikko sivulla 21. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 31

32 Koneen sammuttaminen Koneen sammuttaminen Hallittu sammuttaminen 1 Paina Pysäytä kone -painiketta ja odota koneen sammumista. 2 Aseta pääkytkin Ei käytössä -asentoon. 2 Hätäsammuttaminen 1 Muovipussien valmistuskone, E-sarja:ssa on kaksi hätäpysäytyspainiketta: yksi ohjauspaneelissa ja yksi koneen takaosassa. Jos jompaa kumpaa painiketta painetaan, virransyöttö katkaistaan heti ja kone pysähtyy. Paina nollauspainiketta ennen koneen uudelleenkäynnistämistä. Automaattinen sammuttaminen Muovipussien valmistuskone voidaan yhdistää muihin koneisiin. Yhdistämistoiminnon ottaminen käyttöön: 1 Jos haluat kaikkien tuotantolinjan koneiden pysähtyvät, kun yhdessä koneessa on vikatilanne (esimerkiksi C- tai Sp-sarjan koneen telarulla pettää), ota käyttöön koneen automaattinen pysäyttäminen, poista käytöstä muovipussien valmistuskoneen servoaseman automaattinen pysäyttäminen, ja ota se käyttöön kaikissa muissa koneissa. Katso Tilavalikko sivulla Jos haluat, että yhden koneen vikatilanne ei pysäytä muita tuotantolinjan koneita (esimerkiksi C- tai Sp-sarjan koneen telarulla pettää), poista käytöstä muovipussien valmistuskoneen ja muiden koneiden automaattinen pysäyttäminen. Katso Tilavalikko sivulla 26). Kuva Kuva. 30 Kuva. 31 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 32

33 Koneen sammuttaminen 3 Jos haluat, että jonkin koneen vikatilanne (esimerkiksi C- tai Sp-sarjan koneen telarulla pettää) pysäyttää vain muovipussien valmistuskoneen servoaseman, ota käyttöön automaattinen pysäyttäminen, muovipussien valmistuskoneen servoaseman automaattinen pysäyttäminen ja muiden koneiden automaattinen pysäyttäminen. Katso Tilavalikko sivulla 26. Yhdistämisestä on lisätietoja: Kuva. 31. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 33

34 Bagmaking machine E-series Part Three Settings and adjustment Service June 2001

35 Settings and adjustment Settings and adjustment! Varoitus! The Bagmaking machine contains moving parts and therefore there is a risk of personal injury when the machine guards are removed. Adjustments to the machine must be performed by authorised personnel only, who must exercise extreme caution at all times. Function Keys With the function keys more settings and information is avalible. All function keys except servo and reset alarm are provided with password for different levels. The description below is specific for level 2-3. Instructions about level 1, See Toimintonäppäimet on page 24. Code lock menu Mode menu Counter menu Information Safety bypass Load recipe Status Save recipe Service Delete recipe Kuva. 32 Menu structure for the function keys June 2001 Bagmaking machine E-series 35

Under-Cabinet Radio SKRD 30 A1

Under-Cabinet Radio SKRD 30 A1 3 Under-Cabinet Radio Under-Cabinet Radio Operating instructions Uppoasennettava radio Käyttöohje Radio Bruksanvisning KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: -09/10-V3

Lisätiedot

70528 Kubota V3300-DI TEB, 4WD 70529 Kubota V3300-DI TEB, 4WD with ROPS 70530 Kubota V3300-DI TEB, 4WD EC

70528 Kubota V3300-DI TEB, 4WD 70529 Kubota V3300-DI TEB, 4WD with ROPS 70530 Kubota V3300-DI TEB, 4WD EC 4136606-FI Safety & Operation Manual Turva- ja käyttö- opas HR 9016 Turbo rotaatioruohonleikuukonehr 9016 Turbo Rotary Mower 70528 Kubota V3300-DI TEB, 4WD 70529 Kubota V3300-DI TEB, 4WD with ROPS 70530

Lisätiedot

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23 SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL GO RUN 10 GB Contents IMPORTANT SAFETY... 4 INSTRUCTIONS... 4 ASSEMBLY... 5 Power cord and grounding instructions.5

Lisätiedot

Wi Fi PISTORASIA SWS-A1

Wi Fi PISTORASIA SWS-A1 Wi Fi PISTORASIA SWS-A1 FI Wi Fi PISTORASIA SWS-A1 Toiminta ja turvallisuusmerkinnät GB Wifi Socket SWS-A1 Operation and Safety Notes IAN 103043 FI FI Ennen ohjeen lukemista taivuta kuvasivu auki ja tutustu

Lisätiedot

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL PURE RUN 1.1 GB ENGLISH CONTENTS SAFETY INSTRUCTIONS... 1 ASSEMBLY... 2 BASICS ON EXERCISING...

Lisätiedot

METALLISORVI METALLSVARV METAL LATHE

METALLISORVI METALLSVARV METAL LATHE XWS004 METALLISORVI METALLSVARV METAL LATHE Käyttöohje Bruksanvisning Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet

Lisätiedot

INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER

INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER Before using your air conditioner, please read this manual carefully and keep it for future reference. INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER The design and specifications are subject to change without

Lisätiedot

Remote Control System

Remote Control System 604398.ai 1 3.11.2011 13:38:19 Remote Control System fi en sv no Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Installation, operation and service instructions Installerings-, drift- och underhållsanvisningar Installerings-,

Lisätiedot

"IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS"

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS ENGLISH SUOMI ENGLISH "IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS" "When using an electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following." "Read all instructions before using

Lisätiedot

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014

User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 User Manual v2.9 Copyright Tosibox Oy 2014 2 Table of Contents Tosibox in brief 3 Tosibox connections - Lock Mode A 4 Tosibox connections - Lock Mode B 5 Tosibox glossary 6 Tosibox products and accessories

Lisätiedot

Dual HDD NAS Unit Ulkoinen kotelo

Dual HDD NAS Unit Ulkoinen kotelo 38-2447 Dual HDD NAS Unit Ulkoinen kotelo ENGLISH SUOMI Model/Malli 35HD-DUAL-NAS www.clasohlson.com Dual HDD NAS Unit Art.no 38-2447, modell 35HD-DUAL-NAS Please read the entire instruction manual before

Lisätiedot

EPP-200 Precision Plasmakaarileikkuukonsoli

EPP-200 Precision Plasmakaarileikkuukonsoli EPP-200 Precision Plasmakaarileikkuukonsoli Käyttöohje 0558007007 10 / 2007 VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄJÄ SAA NÄMÄ TIEDOT. VOIT TILATA MYYJÄLTÄ LISÄÄ KOPIOITA. VARO OHJEET on tarkoitettu kokeneille käyttäjille.

Lisätiedot

TW-525 WLAN 802.11n. Ethernet Access Point. User Manual

TW-525 WLAN 802.11n. Ethernet Access Point. User Manual TW-525 WLAN 802.11n Ethernet Access Point User Manual Last revised on Jan 2011 Safety Warnings 1. Do not use the adapter in high humidity or high temperature environment. 2. Do not open or repair the case

Lisätiedot

Lunarex LX8 Valvonta- ja riistakamera Käyttöopas

Lunarex LX8 Valvonta- ja riistakamera Käyttöopas Lunarex LX8 Valvonta- ja riistakamera Käyttöopas LUE OHJEET HUOLELLA ENNEN KAMERAN KÄYTTÄMISTÄ Kiitos, että ostit Lunarex LX8 -kameran Lunarex LX8 on laadukas digitaalinen valvontakamera. Kameralla voi

Lisätiedot

Lunarex GLX8 Valvonta- ja riistakamera Käyttöopas

Lunarex GLX8 Valvonta- ja riistakamera Käyttöopas Lunarex GLX8 Valvonta- ja riistakamera Käyttöopas LUE OHJEET HUOLELLA ENNEN KAMERAN KÄYTTÄMISTÄ Lunarex International vakuuttaa, että Lunarex GLX8 täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin

Lisätiedot

Kidde Safety Europe Limited. Battery Operated COMBINATION SMOKE & MONOXIDE ALARM. With 2-LED Display and Peak Level Memory.

Kidde Safety Europe Limited. Battery Operated COMBINATION SMOKE & MONOXIDE ALARM. With 2-LED Display and Peak Level Memory. TWIST Kidde Safety Europe Limited Battery Operated COMBINATION SMOKE & CARBON MONOXIDE ALARM With 2-LED Display and Peak Level Memory User s Guide For questions concerning your Smoke and Carbon Monoxide

Lisätiedot

Attract TREADMILL HMT-1030

Attract TREADMILL HMT-1030 Attract TREADMILL HMT-030 IMPORTANT! Read the entire manual carefully before assembly and use. Förord Tack för att du väljer Attract! Attract s motionsband har genomgått omfattande tester och är bekräftat

Lisätiedot

OPERATOR'S MANUAL / KÄYTTÖOHJE

OPERATOR'S MANUAL / KÄYTTÖOHJE 1.8M TOWED DRUM-TYPE AERATOR 1,8 M HINATTAVA RUMPUTYYPPINEN ILMASTAJA MAN 4164028-FI Rev. B 01-2010 Alkuperäisen käyttöohjeen käännös MALLI: 744317A RENOVAIRE OPERATOR'S MANUAL / KÄYTTÖOHJE RENOVAIRE IMPORTANT

Lisätiedot

ZCP 7.1 (build 43630) Zarafa Ryhmätyökalu. Käyttöopas

ZCP 7.1 (build 43630) Zarafa Ryhmätyökalu. Käyttöopas ZCP 7.1 (build 43630) Zarafa Ryhmätyökalu Käyttöopas Zarafa Ryhmätyökalu ZCP 7.1 (build 43630) Zarafa Ryhmätyökalu Käyttöopas Edition 2.0 Copyright 2014 Zarafa BV. The text of and illustrations in this

Lisätiedot

PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES

PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES PUULÄMMITTEISTEN KIUKAIDEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE INSTALLATION AND OPERATION MANUAL FOR WOOD-BURNING SAUNA STOVES Valitse saunasi kiukaan teho huolellisesti. Jos sen lämmitysteho on liian pieni, joudut

Lisätiedot

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals ERP34901X...... EN REFRIGERATOR USER MANUAL 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 15 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS..................................................

Lisätiedot

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38.

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38. Cable sender CS185 Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT UK SE FI User guide Användarmanual Manuaali Modell/Malli: CS185 Art: 38.1655 ENGLISH Thank you very much! You have acquired

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Ilmalämpöpumppu. Linge wind GWHD09A3NK3DD GWHD12A6NK3DC KAHIL

Käyttäjän opas. Ilmalämpöpumppu. Linge wind GWHD09A3NK3DD GWHD12A6NK3DC KAHIL Ilmalämpöpumppu Käyttäjän opas Linge wind GWHD09A3NK3DD GWHD12A6NK3DC Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. KAHIL SISÄLLYS Ilmalämpöpumpun rakenne... 1 Ohjeita

Lisätiedot

Käyttöohje. Elektroninen kassakone QMP 18/20/21/50

Käyttöohje. Elektroninen kassakone QMP 18/20/21/50 Käyttöohje Elektroninen kassakone QMP 8/20/2/50 Oy WiKe ab Hitsaajantie 7 / 0300 KARJAA Puh.09-23627 Sähköposti: wike@kassapc.fi Kotisivu: www.kassapc.fi Arvoisa asiakas! Yhtiömme puolesta haluamme toivottaa

Lisätiedot

TN-300 LEVYSOITIN ANALOG TURNTABLE MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING

TN-300 LEVYSOITIN ANALOG TURNTABLE MODE D EMPLOI MANUAL DEL USUARIO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUALE DI ISTRUZIONI GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING K Z OPNE1 N- NLOG URNBLE LEVYON OWNER' KÄYÖOHJE MNUL MODE D EMPLO MNUL DEL UURO BEDENUNGNLEUNG MNULE D RUZON GEBRUKNWJZNG BRUKNVNNG N N G G ENGLH UOM FRNÇ EPÑOL DEUCH LNO NEDERLND VENK 1 HOCK, DO NO REMOVE

Lisätiedot

colour television Färg-tv 32FLD882H väri-tv Owner s manual Bruksanvisningen

colour television Färg-tv 32FLD882H väri-tv Owner s manual Bruksanvisningen colour television Färg-tv 32FLD882H väri-tv Owner s manual Bruksanvisningen Käyttöohje Contents Accessories... 2 Features... 2 Introduction... 2 Preparation... 2 Safety Precautions... 2 Power Source...

Lisätiedot

OHJEKIRJA Omistajan käsikirja

OHJEKIRJA Omistajan käsikirja OHJEKIRJA Omistajan käsikirja Asennus Turvamääräykset Käyttöohjeet Ylläpito VAROITUS! Noudata aina Omistajan käsikirjan turvamääräyksiä laitteen väärä käyttö voi aiheuttaa vakavia vammoja! 1 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TeleWell TW-EA510. ADSL-modeemi & palomuuri & WLAN-tukiasema (802.11b+g) Ohjekirja

TeleWell TW-EA510. ADSL-modeemi & palomuuri & WLAN-tukiasema (802.11b+g) Ohjekirja TeleWell TW-EA510 ADSL-modeemi & palomuuri & WLAN-tukiasema (802.11b+g) Ohjekirja English user s Manual from page 32 CE TW-EA510 Elisa ADSL Premium...26 IP-osoitteet...25 Kuinka muutan laitteen asetuksia...21

Lisätiedot

Äärimmäistä suorituskykyä tyylillä

Äärimmäistä suorituskykyä tyylillä Käyttöopas RT-N56U Äärimmäistä suorituskykyä tyylillä Dual-band Wireless-N gigabitin reititin Todella ohuessa ja tyylikkäässä RT-N56U-reitittimessä on 2,4 GHz: in ja 5 GHz:in kaksoistaajuudet vertaansa

Lisätiedot

Tämän oppaan turvallisuusvaroitukset

Tämän oppaan turvallisuusvaroitukset Tämä käyttöopas on tarkoitettu mallille KM-2540 ja KM-3040. Tässä oppaassa KM-2540 tarkoittaa 25 cpm (kopiota minuutissa) -mallia ja KM- 3040 30 cpm -mallia. Huomautus Tämä käyttöopas sisältää tietoja,

Lisätiedot