Muovipussien valmistuskone, E-sarja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muovipussien valmistuskone, E-sarja"

Transkriptio

1 Muovipussien valmistuskone, E-sarja Kesäkuu 2001

2 Käyttökoulutuksen järjestäminen Käyttö- ja ylläpitohenkilöstön työturvallisuuden vuoksi koko henkilöstön on perehdyttävä tämän FAS-laitteen käyttöoppaaseen. Käyttöopas on jaettu kolmeen osaan: Osa 1 Sisältää turvaohjeet ja tietoja vastuukysymyksistä. Kaikkien konetta käyttävien henkilöiden on luettava tämä osa ja ymmärrettävä sen sisältö. Osa 2 Sisältää koneen käyttöohjeet. Tämän osan on oltava käyttöhenkilöstön saatavilla. Osa 3 Sisältää tietoja huoltamisesta, asetusten määrittämisestä ja säätöjen tekemisestä. Tämä osa on vain englanninkielinen. Se on tarkoitettu huoltohenkilöstölle sekä tuotannon ja käytön esimiehille. Tässä koneessa on ohjauspaneeli (E600). Paneelissa on monitasoinen käyttöjärjestelmä. Kukin taso on suojattu salasanalla koneen ohjeidenvastaisen käytön estämiseksi. Salasanoja ei kuitenkaan tarvita servopainikkeen tai hälytyksenkuittauspainikkeen käyttämiseksi. Käyttöhenkilöstöllä on tavallisesti oltava tason 1 käyttöoikeudet, huoltohenkilöstöllä tason 2 käyttöoikeudet sekä tuotannon ja käytön esimiehillä tason 3 käyttöoikeudet. Lisätietoja on käyttöoppaassa. Salasanan tehdasasetus on 123. Koneen mukana on toimitettu yksi täydellinen käyttöopas, jossa on osat 1-3. Ylimääräisiä käyttöoppaita ja niiden osia voi ostaa valmistajalta: FAS Converting Machinery AB / Service department Phone: Fax: Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja ii

3 Sisältö Osa 1 Vastuu- ja turvaohjeet Vastuu- ja turvaohjeet...6 Vastuuohje...6 Työterveys- ja turvallisuustiedot...7 Turvaohjeet...8 Erityisvaroitukset Muovipussien valmistuskone, E-sarja.8 Turvallisuus...9 Tasoluettelo...11 Osa 2 Käyttöopas Asennus...13 Koneiden yhdistäminen 13 Käyttöpaneeli...14 Käyttöpaneelin käyttäminen 15 E600-koneen valikkorakenne...16 Päävalikko...17 Saumauksen ohjaus...18 Toimintonäppäimet...24 Hälytykset...28 Käynnistäminen ja käyttäminen...29 Ennen käynnistämistä...29 Käynnistäminen...30 Koneen sammuttaminen...32 Hallittu sammuttaminen...32 Hätäsammuttaminen...32 Automaattinen sammuttaminen...32 Part Three Settings and adjustment Service Settings and adjustment...35 Function Keys...35 Access levels...36 Recipes...37 Bypassing the safety switch...39 Chain tension...40 Inside sealing section...40 Inside cooling section...40 Outside sealing section...41 Outside cooling section...41 Changing cup springs in chain tensioner...42 Checking timing belt tension...43 Checking the variator belt...45 Shock absorber, dancing roller...45 Changing knives...46 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja iii

4 Changing the seal wire...47 Changing the brushes on the sealing bars...49 Adjustment of sealing bar pressure...50 Adjustment of cooling bar pressure...50 Servo motors...51 Adjusting the sealing bar Home position...51 Lubrication instructions...52 Lubricants 52 Alarm list...53 Fault tracing...54 Servo fault tracing...56 Check list for fault trace of servo system...57 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja iv

5 Muovipussien valmistuskone, E-sarja Osa 1 Vastuu- ja turvaohjeet

6 Vastuu- ja turvaohjeet Vastuu- ja turvaohjeet Vastuuohje E-sarjan muovipussien valmistuskone perforoi ja saumaa polyeteenikalvoa osana muovipussien valmistusprosessia. Kaikkien muiden materiaalien perforointi ja saumaaminen on kiellettyä ilman FAS Converting Machinery AB:n lupaa. FAS Converting Machinery AB ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, joita koneeseen tehdyt muutokset aiheuttavat. FAS Converting Machinery AB ei ole vastuussa vahingoista tai vammoista, jotka ovat syntyneet koneeseen tehtyjen muutosten tai käyttöohjeiden vastaisen käytön seurauksena. FAS Converting Machinery AB ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet sen seurauksena, että käyttöohjeita ei ole annettu niitä tarvitsevalle henkilöstölle. FAS Converting Machinery AB toimittaa jokaisen koneen mukana sen käyttöohjeet. Asiakas vastaa siitä, että käyttöohjeet ovat koko henkilöstön käytettävissä. Asiakas vastaa siitä, että konetta käyttävä henkilöstö koulutetaan perusteellisesti käyttämään ja ylläpitämään sitä turvallisesti, jotta vahingoittumisilta säästyttäisiin. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 6

7 Työterveys- ja turvallisuustiedot Työterveys- ja turvallisuustiedot Tässä asiakirjassa kerrotaan vaarojen välttämisestä. Tiedot, joita noudattamalla vaaroilta vältytään, on merkitty kolmella tavalla: Vaara, Varoitus ja Ole varovainen. Luokittelu kuvataan jäljempänä. Jos näet muualla käyttöohjeessa varoitusmerkin, tarkista sen merkitys tästä luvusta ennen jatkamista. Vaaran merkki on:! Lue tämä luku ja kiinnitä erityistä huomiota kaikkiin Vaara-, Varoitus- ja Ole varovainen -merkintöihin ennen koneen käyttämistä. Ellet noudata äskeistä ohjetta, on olemassa vakavan henkilövahingon tai laitteen vaurioitumisen vaara. Konetta käyttävän ja huoltavan henkilöstön on oltava koulutettu käyttämään konetta. Henkilöstön on tunnettava sen toiminta.!! Vaara Varoitus Hengenvaara! Näiden tietojen jättäminen huomiotta aiheuttaa hengenvaaran! VAARASTA KERTOVAT MERKINNÄT kertovat tietoja vaarasta ja keinoista, joiden avulla se voidaan välttää. VAARASTA KERTOVAT MERKINNÄT näytetään tässä ilmoituksessa käytetyllä tyylillä. Vakavan henkilövahingon vaara! Näiden tietojen jättäminen huomiotta saattaa aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja! VAROITUSMERKINNÄT kertovat tietoja vaarasta ja keinoista, joiden avulla se voidaan välttää. VAROITUSMERKINNÄT näytetään tässä ilmoituksessa käytetyllä tyylillä. Ole varovainenhenkilövahingon tai koneen vaurioitumisen vaara! Näiden tietojen jättäminen huomiotta saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja tai koneen vaurioitumisen! VAROVAISUUTEEN KEHOTTAVAT MERKINNÄT kertovat tietoja vaarasta ja keinoista, joiden avulla se voidaan välttää. VAROVAISUUTEEN KEHOTTAVAT MERKINNÄT näytetään tässä ilmoituksessa käytetyllä tyylillä. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 7

8 Turvaohjeet Turvaohjeet!!! Vaara Varoitus Varoitus Tämä kone käyttää sähkövirtaa. Koneen toimiessa siinä on hengenvaarallinen jännite. Henkilöstön on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta ollessaan koneen lähellä, jos sen kannet, seinät tai suojat on irrotettu. Tässä koneessa on liikkuvia osia. Henkilövahingon vaara on suuri, jos koneen suojat on irrotettu. Vain koulutettu henkilöstö saa tehdä koneen säädöt. Säätöjä tehtäessä on noudatettava erittäin suurta varovaisuutta. Henkilöstön on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta ollessaan koneen lähellä vaatteiden, käsineiden ja pitkien hiusten suhteen. Käyttäjien, joilla on pitkät hiukset, on käytettävä aina hiusverkkoa. Käyttäjät eivät saa käyttää käsineitä eivätkä löysiä vaatteita. Ole varovainenkäsiteltäessä muovikalvoa saattaa syntyä staattista sähköä. Erityisvaroitukset Muovipussien valmistuskone, E-sarja!! Varoitus Varoitus Tela liikkuu pystysuunnassa. Henkilövahinkojen välttämiseksi pidä kädet aina poissa liikkuvan telan tieltä. Koneen leikkuuterät ovat terävät. Henkilövahinkojen välttämiseksi kaikkien on noudatettava aina äärimmäisen suurta varovaisuutta käsitellessään perforointiteriä. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 8

9 Turvallisuus Turvallisuus Käyttäjän turvallisuuden vuoksi koneessa on sekä kiinteät että avattavat suojat. Avattavissa suojissa on turvakytkimet. Jos tällainen suoja avataan, sähköisen suojapiirin virta katkeaa. Koneessa on kaksi hätäpysäytyspainiketta. Niiden sijainti on kuvattu jäljempänä olevassa kuvassa. Hätäpysäytys Varoitusmerkki Murskaantumisvaara Varoitusmerkki Kuumat saumaustangot Turvakytkin Turvakytkin Varoitusmerkki Murskaantumisvaara CE-merkki Turvakytkin Hätäpysäytys Kuva 1 Turvamerkinnät ja kytkimet Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 9

10 Turvallisuus Jos monta konetta on kytketty yhteen toimimaan rinnakkain, yhden koneen hätäpysäytyskatkaisijan käyttäminen tai suojan avaaminen kaikki rinnakkain toimivat koneet pysähtyvät. Katso Automaattinen sammuttaminen sivulla 32, Kuva. 31 yhdistäminen. Kiinteitä suojia ei saa milloinkaan irrottaa koneesta koneen ollessa toiminnassa. Turvakytkimiä ei saa peukaloida suojatoimintojen ohittamiseksi, jolloin suojat voitaisiin avata koneen ollessa toiminnassa. Rikkoutuneet tai epäluotettavasti toimivat turvakytkimet on vaihdettava heti uusiin. Turvakytkimien ohittaminen Asetettaessa koneen määrityksiä tai säätöjä turvakytkimet voidaan ohittaa asettamalla Suojausten ohitus -toiminto KÄYTÖSSÄ-asentoon. Katso Suojausten ohitus sivulla 27. Tällöin konetta voidaan käyttää avoimin suojin. Saumaamis- ja perforointitoiminnot eivät kuitenkaan ole käytössä. Tätä mahdollisuutta saa käyttää vain huolto- ja ylläpitotarkoituksiin. Jos konetta ei parhaillaan huolleta eikä ylläpidetä, Suojausten ohitus - toiminnon on oltava EI KÄYTÖSSÄ -asennossa. Vain koulutettu henkilöstö saa huoltaa ja ylläpitää konetta. Henkilöstön on noudatettava erittäin suurta varovaisuutta välttääkseen henkilövahingon vaaran. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 10

11 Tasoluettelo Tasoluettelo Alla olevassa taulukossa kuvataan käyttötasot, joita eri toimintoavaimet edellyttävät. Toimintoavain Taso 1 Taso 2 Taso 3 Sisäänkirjautuminen ei ole pakollista Sisäänkirjautuminen ei ole pakollista Sisäänkirjautuminen ei ole pakollista Sisään/ uloskirjautuminen Taso 1 + Valmistusohjeen lataaminen ja tallentaminen Taso Valmistusohjeen poistsaminen + Salasanan vaihto, tasot Kielen vaihto Kaikki asetukset Kaikki asetukset Kaikki asetukset Nollaa laskuri Nollaa laskuri Nollaa laskuri Ei pääsyä Ei pääsyä Tila ja palvelu Kaikki asetukset Kaikki asetukset Kaikki asetukset Sisäänkirjautuminen ei ole pakollista Sisäänkirjautuminen ei ole pakollista Sisäänkirjautuminen ei ole pakollista taulukko 1 Käyttötasot Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 11

12 Muovipussien valmistuskone, E-sarja Osa 2 Käyttöopas Kesäkuu 2001

13 Asennus Asennus Sijainti Muovipussien valmistuskone, E-sarja suhteessa tuotantolinjan muihin koneisiin näkyy kuvassa Kuva. 2. Muovipussien valmistuskone tulisi sijoittaa tuotantolinjassa niin lähelle suulakepuristinta (ekstruuderia) kuin mahdollista. Linjan kulkusuunta SP-sarjan kone C-sarjan kone E-sarjan kone Suulakepuristin (ekstruuderi) Kuva. 2 Tyypillinen asennus Älä asenna muovipussien valmistuskonetta jalustalle. Asenna se lattialle, jossa sitä voidaan siirtää, ja jossa sitä on helppo huoltaa. Sähkö- ja paineilmaliitännät ovat koneen alaosassa. Ylläpidon helpottamiseksi sähköjohdot ja paineilmaletkut voidaan ripustaa kattoon ja liittää koneeseen pikaliittimillä. Virransyöttö: V, 50 Hz, kolmivaihe, nollajohto ja maa. Sulake:...16 A Paineilma:...6 baaria (vaadittava paine) Koneiden yhdistäminen Koneet voidaan yhdistää toisiinsa sen varmistamiseksi, että kaikki tuotantolinjan koneet pysähtyvät automaattisesti, jos jossakin koneessa esiintyy vika. Liitoskaapeli toimitetaan koneen mukana. Jos koneita ei yhdistetä toisiinsa, liitoskaapelin liitäntäpaikkaan on asetettava erityinen liitin, jotta kone toimisi. Katso Automaattinen sammuttaminen sivulla 32 koneiden yhdistämisestä toisiinsa. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 13

14 Käyttöpaneeli Käyttöpaneeli 1 Ohjauspaneeli 2 Käynnistä kone -painike 3 Pysäytä kone -painike 4 Koneen nopeudensäätöpotentiometri 5 Hätäpysäytys 6 Nollauspainike 7 Saumaus käytössä -painike 8 Saumaus ei käytössä -painike 9 Nielukytkin 10 Perforointiyksikön lämmönsäädin Kuva. 3 Käyttöpaneeli Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 14

15 Käyttöpaneeli Käyttöpaneelin käyttäminen E600-koneen käyttöpaneelissa on näyttö ja näppäintaulu. Näppäintaulussa joukko pikavalintanäppäimiä, nuolinäppäimistö ja numeronäppäimistö. E600-koneen käyttöoppaassa on lisätietoja näistä ominaisuuksista Näytön yläpuolella on kahdeksan LED-merkkivaloa, jotka on merkitty tunnuskirjaimin A-H. Ne näyttävät muovipussien valmistuskoneen tilan. Katso Fault tracing sivulla 54 osassa 3 "Settings and adjustment, Service" lisätietoja. 2 Ohjauspaneelin pikanäppäinten toiminta muuttuu näytössä näkyvän valikon tai näytön mukaan. Kahdeksan pikanäppäintä on järjestetty kahteen neljän näppäimen sarakkeeseen. Sarakkeet ovat näytön molemmin puolin. 3 Näytön alla on rivi esimääritettyjä toimintonäppäimiä, joihin on integroitu LED-merkkivalot. Kussakin toimintonäppäimessä on seuraava kuvake: Servoasemien käynnistäminen ja pysäyttäminen. LED-merkkivalo syttyy, kun servoasemat on käynnistetty. Koodilukko ja alivalikot, joiden käyttäminen edellyttää käyttökoodia. Katso Koodilukkovalikko sivulla 25 Tilavalikko. Käyttökoodia vaaditaan. Katso Tilavalikko sivulla 26. Laskin. Nollaaminen edellyttää käyttökoodia. Katso Laskin sivulla 27. Tiedot. Käyttökoodia vaaditaan. Katso Tiedot sivulla 27. Suojausten ohitusvalikko. Käyttökoodia vaaditaan. Katso Suojausten ohitus sivulla 27. Valinnainen toimintoavain. Hälytyksen nollaus. Punainen LEDmerkkivalo syttyy hälytyksen tapahtuessa. Katso Hälytykset sivulla 28. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 15

16 E600-koneen valikkorakenne E600-koneen valikkorakenne Näytön keskellä on päävalikko, joka on koneen ollessa toiminnassa perusnäkymä. Päävalikosta voi siirtyä kaikkiin alivalikkoihin käyttämällä pikanäppäimiä. Alivalikosta toiseen voi siirtyä suoraan käyttämällä kyseistä pikanäppäintä tarvitsematta palata päävalikkoon. Web tension menu Main menu Length menu Seal menu Photocell menu Seal alarm menu Kuva. 4 Valikkorakenne Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 16

17 E600-koneen valikkorakenne Päävalikko Päävalikko avautuu muovipussien valmistuskoneen käynnistyessä. Se sisältää perustiedot, kuten saumaamisvirran ampeereina, saumaamistehon prosentteina, koneen toimintanopeuden metreinä minuutissa, kierrosnopeuden kierroksina minuutissa, käytettävän reseptin sekä tilan (pituus vai valokenno). Muovipussien valmistuskoneen käynnistyessä näytössä on oletusarvon mukaan päävalikko. Päävalikosta voi siirtyä seuraaviin alivalikkoihin käyttämällä kyseistä pikanäppäimiä. Kuva. 5 Päävalikko Rainan jännitysvalikko Voit valita tämän valikon avulla tietyt rainan jännitysparametrit. Voit vaihtaa parametristä toiseen painamalla - ja -näppäimiä. Saumaustangon < nielun nopeus Saumaustangon nopeus voidaan säätää suhteessa nielun nopeuteen. Säätövara on 0-3 %. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Nielun nopeus > jäähdytystanko Kuva. 6 Rainan jännitysvalikko Jäähdytystangon nopeus voidaan säätää suhteessa nielun nopeuteen. Voit vaihtaa asetusta käyttämällä kyseistä pikanäppäintä. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 17

18 E600-koneen valikkorakenne Saumauksen ohjaus Saumauksen valinta Tilavalikossa voidaan valita erilainen saumauksen määritys. Katso Tilavalikko sivulla 26. Tilavalikon käyttäminen edellyttää tason 1 käyttöoikeuksia. HuomautusSaumauksen valinnan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä edellyttää tason 1 käyttökoodia. Katso Koodilukkovalikko sivulla 25 Saumauslämpö Saumauksen ohjaus 1 (kapea sauma) Saumausvirta näkyy ampeereina (A) ja saumausteho prosentteina (%) Voit vaihtaa asetusta käyttämällä kyseistä vasemman puolen pikanäppäintä (A) tai asettaa haluamasi prosenttiarvon (%) käyttämällä numeronäppäimistöä. Saumauksen ohjaus 2 (leveä sauma) Saumausvirta näkyy ampeereina (A) ja saumausteho prosentteina (%) Voit vaihtaa asetusta käyttämällä kyseistä vasemman puolen pikanäppäintä (A) tai asettaa haluamasi prosenttiarvon (%) käyttämällä numeronäppäimistöä. Kuva. 7 Saumauksen ohjaus päävalikossa Kuva. 8 Saumauslämpö päävalikossa Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 18

19 E600-koneen valikkorakenne Saumausvalikko Kuva. 9 Voit valita tämän valikon avulla tietyt saumauksen asetusparametrit. Voit vaihtaa kahdeksan parametrin välillä käyttämällä -,, ja -näppäimiä. Voit ottaa parametrit käyttöön tai poistaa ne käytöstä valitsemalla KÄYTÖSSÄ- tai EI KÄYTÖSSÄ -asetuksen. Saumausvalikosta voi valita alivalikon painamalla Saumausvalikko-painiketta vielä kerran. Esilämmitys/saumauslämmitys Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä esilämmitys/saumauslämmitys-toiminnon. Jos esilämmitys/saumauslämmitys-toiminto on käytössä, saumausaika ja esilämmitystaso voidaan säätää. Jos esilämmitys/saumauslämmitys-toiminto on pois käytöstä, jatkuva saumauslämmitys on käytössä. Jatkuva saumauslämmitys Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä jatkuvan saumauslämmitykset. Jos jatkuva saumauslämmitys on käytössä, saumaus on jatkuvaa. Jos jatkuva saumauslämmitys ei ole käytössä, esilämmitys/saumauslämmitys on käytössä. Saumausaika Asettaa saumausajan, jos esilämmitys/ saumauslämmitys on käytössä. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Esilämmitystaso Asettaa esilämmitystason, jos esilämmitys/ saumauslämmitys on käytössä. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Pienin saumausnopeus Asettaa pienimmän nopeuden, jonka muovipussien valmistuskoneen on saavutettava ennen saumaamisen ottamista käyttöön. Jos nopeus laskee tämän rajan alapuolelle, saumaaminen poistetaan käytöstä. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Automaattinen saumaus Ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä automttaaisen saumauksen. Jos automaattinen saumaus on käytössä, saumaus käynnistyy automaattisesti, kun kone on savuttanut pienimmän saumausnopeuden. Huomautus Saumauksen on oltava käytössä, kun kone on sammutettu. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 19

20 E600-koneen valikkorakenne Saumaushälytysvalikko Voit valita tämän valikon avulla tietyt saumaushälytysasetukset. Voit vaihtaa kolmen parametrin välillä käyttämällä -,, ja - näppäimiä. Voit siirtyä tähän valikkoon painamalla Saumausvalikko-kuvaketta vielä kerran. Saumaushälytys 1 Asettaa vähimmäishälytysvirran, josta annetaan hälytys. Tämän tason pitäisi olla noin 80 % pussien saumauksen virrankulutuksesta. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Saumaushälytys 2 Asettaa vähimmäishälytysvirran, josta annetaan hälytys. Tämän tason pitäisi olla noin 80 % pussien saumauksen virrankulutuksesta. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Pysäytys saumaushälytyksestä Jos valitaan Käytössä-asetus, kone pysähtyy automaattisesti saumaushälytyksen sattuessa. Kuva. 10 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 20

21 E600-koneen valikkorakenne Pituusvalikko Voit vaihtaa tämän valikon avulla pussien pituusparametrit. Voit vaihtaa kahden parametrin välillä käyttämällä -,, ja painikkeita. Pussin pituus Asettaa pussin pituuden millimetreinä. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Kuva. 11 HuomautusPituuden tarkkailemisen ottaminen käyttöön tai poistaminen Lieve käytöstä edellyttää tuotantotilan valitsemista. Katso Tilavalikko sivulla 26. Asettaa liepeen eli sauman ja perforoinnin välisen etäisyyden. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 21

22 E600-koneen valikkorakenne Valokennovalikko Tämän valikon avulla määritetään valokennon asetukset, esimerkiksi painatuksen rekisteröinti. Voit vaihtaa viiden parametrin välillä käyttämällä -,, - ja -näppäimiä. HuomautusPainatuksen rekisteröinnin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä edellyttää tuotantotilan valitsemista. Katso Tilavalikko sivulla 26. Pussin pituus Kuva. 12 Asettaa pussin pituuden eli kahden painatusmerkin välisen etäisyyden. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Estetty Pussin pituus Estetty Avoinna Asettaa painatuksen pituuden millimetreinä eli etäisyyden, jonka verran valokennon toiminta on estetty painatuksen ohittaessa sen. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Avoinna Etäisyys millimetreinä, jonka verran valokenno on toiminnassa tunnistaakseen painatusmerkin tai itse painatuksen. Avoinna- ja Estetty-arvojen tulisi olla noin 50 millimetriä suuremmat kuin pussin todellinen pituus. Valokenno tunnistaa oikean sijainnin ylimääräisen pituuden ansiosta. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Kuva. 13 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 22

23 E600-koneen valikkorakenne Rekisteröi Asettaa rekisteröintisijainnin eli perforoinnin etäisyyden painatukseen millimetreinä. Voit asettaa haluamasi arvon käyttämällä numeronäppäimistöä. Valokennohälytys Rekisteröi Asettaa tunnistamattomien merkintöjen määrän, josta annetaan hälytys. Kuva. 14 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 23

24 Toimintonäppäimet Toimintonäppäimet Kuva. 15 Toimintonäppäinten avulla voidaan määrittää lisäasetukset ja saada lisätietoja. Kaikki toimintonäppäimet Servo- ja Nollaa hälytys -näppäimiä lukuun ottamatta edellyttävät salasanaa. Huomautus Jäljempänä oleva kuvaus koskee vain tasoa 1. Lisätietoja tasoista 2-3. Katso Function Keys sivulla 35 osassa 3 "Settings and adjustment, Service". Käyttöoikeustaso 1 Käyttoikeustasolla 1 voi valita seuraavat alivalikot käyttämällä kyseisiä toimintonäppäimiä. Servo Servoasemien ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä. LED-merkkivalo syttyy, kun servoasemat ovat käytössä. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 24

25 Toimintonäppäimet Koodilukkovalikko Koodilukkovalikossa voi valita seuraavat alivalikot käyttämällä kyseistä pikanäppäintä. SISÄÄNKIRJA US ULOSKIRJAU S VAIHDA SALASANA Ottaa käyttöön eri asetusten käyttöoikeustasot. Voit kirjautua sisään käyttämällä kyseistä pikanäppäintä. Tason 1 salasanan tehdasasetus on 123. Poistaa käytöstä eri asetusten käyttöoikeustasot. Voit kirjautua ulos käyttämällä kyseistä pikanäppäintä. Valitse haluamallesi tasolle sopiva salasana. Kuva. 16 Lataa resepti Tallenna resepti Poista resepti Mahdollistaa reseptien lataamisen, tallentamisen ja poistamisen. Pussien eri pituudet ja tyypit voidaan tallentaa. Tämän valikon käyttäminen edellyttää tason 2 käyttöoikeuksia. Poistaminen edellyttää tason 3 käyttöoikeuksia. Katso Recipes sivulla 37 osassa 3 "Settings and adjustment, Service". Koodilukkovalikossa voi valita myös valikon tekstien kielen. Katso Language sivulla 36 osassa 3 "Settings and adjustment, Service" Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 25

26 Toimintonäppäimet Tilavalikko Voit valita tämän valikon avulla tuotantotilan. Voit vaihtaa kahdeksan parametrin välillä käyttämällä -,, - ja -näppäimiä. HuomautusTuotantotilan vaihtaminen edellyttää servon kytkemistä poist käytöstä. Käynnistä tai keskeytä tuotanto, jossa pussien pituus mitataan millimetreinä. Kuva. 17 Käynnistä tai keskeytä saumauksen ohjaus 1 (kapea sauma). Käynnistä tai keskeytä saumauksen ohjaus 2 (leveä sauma). Käynnistä tai keskeytä perforointi. Käynnistä tai keskeytä saumaustangon liike. Käynnistä tai keskeytä tuotanto, jossa käytetään painatuksen rekisteröintiä (valokenno). Käynnistä tai keskeytä vastakkainen tuotanto. Vastakkainen tuotanto edellyttää, että muovipussien valmistuskoneeseen on asennettu kaksoissaumaustangot. Katso Kuva. 18. Ota käyttöön tai poista käytöstä automaattinen pysäyttäminen. Lisätietoja on koneen sammuttamisesta kertovassa jaksossa. Ota käyttöön tai poista käytöstä koneen tai servoaseman automaattinen pysäyttäminen. Lisätietoja on koneen sammuttamisesta kertovassa jaksossa. Kuva. 18 Vastakkainen Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 26

27 Toimintonäppäimet Laskin Voit tämän valikon avulla lukea tai nollata laskimen. Voit nollata laskimen kyseisen pikanäppäimen avulla. Edellisen nollauksen jälkeen tuotettujen pussien määrä. Toiminta-aika edellisen nollauksen jälkeen. Kuva. 19! Tiedot Voit nollata laskimen kyseisen pikanäppäimen avulla. Saat tämän valikon avulla lisätietoja laskimesta. Tämän valikon käyttäminen edellyttää tason 3 käyttöoikeuksia. Katso Information sivulla 38 osassa 3 "Settings and adjustment, Service". Suojausten ohitus Tämän valikon asetusten avulla konetta voi käyttää luukut avoimina. Asetus tehdään kyseisen pikanäppäimen avulla. Varoitus! Tässä koneessa on liikkuvia osia. Henkilövahingon vaara on suuri, jos koneen suojat on irrotettu. Vain koulutettu henkilöstö saa tehdä koneen säädöt. Säätöjä tehtäessä on noudatettava erittäin suurta varovaisuutta. Jos suojaukset on ohitettu, kone toimii luukut auki, mutta servoasema ei ole käytössä. Käytä vastaavaa pikanäppäintä. LED-merkkivalo syttyy, kun konetta käytetään luukut avoimina. Jos suojaukset ovat käytössä, kone ei toimi luukut auki. Käytä vastaavaa pikanäppäintä. HuomautusKun suojausten ohitusta on käytetty, servomoottorit eivät käynnisty automaattisesti käynnistettäessä kone. Voit käynnistää servomoottorit painamalla. Kuva. 20 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 27

28 Hälytykset Hälytykset Hälytyksen tapahtuessa LED-merkkivalo palaa punaisena. Koneen päällä oleva varoitusvalo syttyy. Kuuluu äänimerkki. Joidenkin hälytysten tapahtuessa kone pysähtyy. Jos tulee hälytys: 1 Paina ohjauspaneelin Hälytysluettelopainiketta. Hälytykset tulevat näyttöön. Voit selata listaa käyttämällä nuolinäppäimiä Voit kuitata hälytyksen painamalla. 3 Ryhdy tarvittaviin toimiin ongelman ratkaisemiseksi. Katso Alarm list sivulla 53 osassa 3 "Settings and adjustment, Service" on lyhyt kuvaus hälytyksistä. Lisätietoja on kolmannen osan Settings and adjustment/ Service -kohdassa. 4 Kun hälytys on kuitattu, varoitusvalo sammuu automaattisesti, jos ongelma on ratkennut. Kuva. 21 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 28

29 Käynnistäminen ja käyttäminen Käynnistäminen ja käyttäminen Ennen käynnistämistä Seuraavat toimet on tehtävä ennen rainan syöttämistä koneeseen. 1 Aseta telan rullat seuraavasti: a Tuotantolinjakäytössä ja yksittäiskäytössä, jos nielua ohjataan: Ei kiristintä. b Yksittäiskäytössä, jos nielua ei ohjata: Lukitse telan rullat alimpaan asentoon käyttämällä kahta kiristintä. Kiristimet eivät sisälly toimitukseen. Kuva Aseta nielusylinterin ilmanpaine 3 baariin. 3 Aseta pääkytkin Käytössä-asentoon. 3 2 Kuva Paina Nollaa-painiketta. Käyttöpaneeli aktivoituu. 5 Aseta nielukytkin Suljettu-asentoon. 6 Aseta koneen nopeuspotentiometri asentoon 0. 7 Paina Käynnistä kone -painiketta. Painikkeen valo syttyy Kuva. 24 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 29

30 Käynnistäminen ja käyttäminen Käynnistäminen 1 Pujota raina koneen läpi seuraavassa kuvassa kuvatulla tavalla Kuva. 25. Varmista, että koneen ja suulakepuristimen (ekstruuderin) tai rullatelineen välinen etäisyys on mahdollisimman lyhyt! Vaara! Tämä kone käyttää sähkövirtaa. Koneen toimiessa siinä on hengenvaarallinen jännite. Henkilöstön on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta ollessaan koneen lähellä, jos sen kannet, seinät tai suojat on irrotettu. Kuva Lisää nopeutta varovasti käyttämällä nopeuspotentiometriä, jotta suulakepuristimesta tai rullasta tuleva raina kiristyy. 3 Kun raina on kiristynyt, aseta potentiometri arvoon, jossa telan rulla nousee noin 100 millimetriä. 2 Kuva Tartu koneen takana kulkevaan rainaan ja syötä se C-taittolaitteen taittokehysten väliin, jos koneeseen on asennettu taittolaite. Katso Kuva. 27. Säädä taittolaitteen varret ja sylinteri haluamallasi tavalla. Lisätietoja on taittolaitteen käyttöoppaassa. 5 Voit varmistaa, että rainaan ei kohdistu saumauksen aikana jännitystä, säätämällä jännitystä tarpeen mukaan. Katso Rainan jännitysvalikko sivulla 17. Kuva. 27 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 30

31 Käynnistäminen ja käyttäminen 6 Valitse haluamasi sauma. Katso Tilavalikko sivulla Aseta saumauslämmölle matala arvo. Katso Saumauslämpö sivulla Käytettäessä tiettyjä materiaaleja, kuten LLDPE:tä, perforointi voidaan lämmittää asettamalla perforointiyksikön lämpö haluttuun arvoon. OMRON E5CN - käyttöoppaassa on lisätietoja. Ole varovainen! Lämpötilanrajoitin rajoittaa lämpötilan 100 asteeseen. Tämän arvon korottaminen voi vaurioittaa teränpidintä, hitsausrullaa tai laakereita. FAS Converting Machinery AB ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet sen seurauksena, että osat ovat vaurioituneet perforointiyksikön ylikuumenemisen seurauksena. Kuva Paina Saumaus käytössä -painiketta. Painikkeen valo syttyy. 10 Nosta saumauslämpötilaa, kunnes olet tyytyväinen saumaan. 11 Tarkista pussin pituusasetus. Säädä sitä tarvittaessa. Katso Pituusvalikko sivulla 21. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 31

32 Koneen sammuttaminen Koneen sammuttaminen Hallittu sammuttaminen 1 Paina Pysäytä kone -painiketta ja odota koneen sammumista. 2 Aseta pääkytkin Ei käytössä -asentoon. 2 Hätäsammuttaminen 1 Muovipussien valmistuskone, E-sarja:ssa on kaksi hätäpysäytyspainiketta: yksi ohjauspaneelissa ja yksi koneen takaosassa. Jos jompaa kumpaa painiketta painetaan, virransyöttö katkaistaan heti ja kone pysähtyy. Paina nollauspainiketta ennen koneen uudelleenkäynnistämistä. Automaattinen sammuttaminen Muovipussien valmistuskone voidaan yhdistää muihin koneisiin. Yhdistämistoiminnon ottaminen käyttöön: 1 Jos haluat kaikkien tuotantolinjan koneiden pysähtyvät, kun yhdessä koneessa on vikatilanne (esimerkiksi C- tai Sp-sarjan koneen telarulla pettää), ota käyttöön koneen automaattinen pysäyttäminen, poista käytöstä muovipussien valmistuskoneen servoaseman automaattinen pysäyttäminen, ja ota se käyttöön kaikissa muissa koneissa. Katso Tilavalikko sivulla Jos haluat, että yhden koneen vikatilanne ei pysäytä muita tuotantolinjan koneita (esimerkiksi C- tai Sp-sarjan koneen telarulla pettää), poista käytöstä muovipussien valmistuskoneen ja muiden koneiden automaattinen pysäyttäminen. Katso Tilavalikko sivulla 26). Kuva Kuva. 30 Kuva. 31 Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 32

33 Koneen sammuttaminen 3 Jos haluat, että jonkin koneen vikatilanne (esimerkiksi C- tai Sp-sarjan koneen telarulla pettää) pysäyttää vain muovipussien valmistuskoneen servoaseman, ota käyttöön automaattinen pysäyttäminen, muovipussien valmistuskoneen servoaseman automaattinen pysäyttäminen ja muiden koneiden automaattinen pysäyttäminen. Katso Tilavalikko sivulla 26. Yhdistämisestä on lisätietoja: Kuva. 31. Kesäkuu 2001 Muovipussien valmistuskone, E-sarja 33

34 Bagmaking machine E-series Part Three Settings and adjustment Service June 2001

35 Settings and adjustment Settings and adjustment! Varoitus! The Bagmaking machine contains moving parts and therefore there is a risk of personal injury when the machine guards are removed. Adjustments to the machine must be performed by authorised personnel only, who must exercise extreme caution at all times. Function Keys With the function keys more settings and information is avalible. All function keys except servo and reset alarm are provided with password for different levels. The description below is specific for level 2-3. Instructions about level 1, See Toimintonäppäimet on page 24. Code lock menu Mode menu Counter menu Information Safety bypass Load recipe Status Save recipe Service Delete recipe Kuva. 32 Menu structure for the function keys June 2001 Bagmaking machine E-series 35

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

KONEEN SÄÄTÖJÄ. Laita koneesta virta pois,kun aloitat säädön. Käytä koneen katkaisua Trim manual nähdäksesi terän paikan tarkemmin.

KONEEN SÄÄTÖJÄ. Laita koneesta virta pois,kun aloitat säädön. Käytä koneen katkaisua Trim manual nähdäksesi terän paikan tarkemmin. SWF C 14 KONEEN SÄÄTÖJÄ WARNING Laita koneesta virta pois,kun aloitat säädön. Käytä koneen katkaisua Trim manual nähdäksesi terän paikan tarkemmin. Käyttövarsi Säätöruuvi Terän rajoitinlevy TERÄN RAJOITTIMEN

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03

ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 ASENNUSOHJE KAMMIOEROTIN JEKA MOOTTORIOHJAIMELLE N 0037.03 OUTDOOR DISCONNECTOR ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 TYPE CUB a) PACKING 9713680 Erotin täydellisenä, sisältää erotinpaketin ja

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1031 2010-04 CURRENT LIMITING DEVICE FOR POLE MOUNT TRANSFORMER VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 75 2/8 PEM1031 2010-04 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines

4x4cup Rastikuvien tulkinta. 4x4cup Control point picture guidelines 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että rastikuvissa näkyy selvästi että kilpailija koskee

Lisätiedot

Mobility Tool. Demo 21.8.2013 CIMO

Mobility Tool. Demo 21.8.2013 CIMO Mobility Tool Demo 21.8.2013 CIMO 1 Sisältö Korkeakoulukäyttäjä (Beneficiary User) Home Project details Partners Mobilities Working with CSV Import Mobilities Budget 2 Home Find your project Project menu

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 531 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue Finnish sheet metal machinery know-how since 1978 Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue www.aliko.fi ALIKO bending chart Required capacity in kn (T) in relation to V-opening. V R A S = plates

Lisätiedot

OSAT DELAR PARTS No. Kuvaus Description

OSAT DELAR PARTS No. Kuvaus Description OSAT DELAR PARTS No. Kuvaus Description 1 Vaihteiston suojus Change gear cover 2 Kantaruuvi Cap screw 3 Kantaruuvi Cap screw 4 Sarana Hinge 5 Aluslevy Washer 6 Mutteri Nut 7 Kannatin Cantilever 8 Mutteri

Lisätiedot

Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle

Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle Työmaadoitusvälineet suurjännitteelle Eurolaite Oy on vuonna 1 perustettu sähkötekniikan tuotteiden maahantuontiin, markkinointiin ja myyntiin erikoistunut asiantuntijayritys. Keskeisenä tavoitteena on

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle Inspection Henkilösuojaimen tarkastus Tarkastusohjeet Inspection Inspection Inspection In addition to routine checks for each use, should regularly undergo a detailed inspection by a competent Jokaisella

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

1. Telien sijoittelu raiteille ja tuenta 1. Bogie placement and supporting on the tracks

1. Telien sijoittelu raiteille ja tuenta 1. Bogie placement and supporting on the tracks Nosturin kasausohjeet Crane assembly instructions 17.1.2014 10.2.2014 1 Nosturin osat Crane sub-assemblies Vetopuomi 6,1t Pulling boom 6,1t Tukisauva Support beam 0,9t / kpl 0,9t / pcs Liikkuva vastapaino

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti PU013 Sweex 1-portin rinnakkainen & 2 -portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU013-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU013-korttia

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

TIKIT a) Suorassa tikissä ristiommel jää nahan alle piiloon. b) Ristitikissä ommel jää näkyviin.

TIKIT a) Suorassa tikissä ristiommel jää nahan alle piiloon. b) Ristitikissä ommel jää näkyviin. CML WHEEL COVER -RUORINAHKAN OMPELUOHJE Liota nahkoja lämpimässä vedessä n. 15 minuuttia ennen ompelua. Pidä nahka kosteana koko ompelun ajan esim. sumutepullolla. Pidä ommellessa kevyt kireys nahkaan,

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Kuivajääpuhallus IB 15/120. Vakiovarusteet: Suutinlaatikko Suutinrasva Viuhkasuutin Viuhkasuuttimen irto-osa 8 mm Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl

Kuivajääpuhallus IB 15/120. Vakiovarusteet: Suutinlaatikko Suutinrasva Viuhkasuutin Viuhkasuuttimen irto-osa 8 mm Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl Kuivajääpuhallus IB 15/120 Kuivajääpuhallus on nykyaikainen tehokas tapa poistaa erilaista likaa sekä pinnoitteita. Kuivajää hajoaa höyrynä ilmaan, eikä jätä jälkeensä vesi-, hiekka tai muita jäämiä. Vakiovarusteet:

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2

OHJELMOINTI RMS RS1 DTM POM TDC INFO. DCM-RM1 status OK CLEAR DCM ALARM SENSOR ALARM DTM LIMITS LIMIT 1 TDC LIMITS ENTER LIMIT MALFUNCTION LIMIT 2 RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC, 5 A INFO DCM-RM1 status

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Lab A1.FARM_Hyper-V.v3

Lab A1.FARM_Hyper-V.v3 Lab A1.FARM_Hyper-V Installing SharePoint Server 2013 SharePoint Server 2013 -asennus Scenario To install and configure SharePoint 2013 on a single server (Server 2012, AD and SQL Server), you will follow

Lisätiedot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot

Sisällys. Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3. Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4 Opaskirja Sisällys Beo4-kaukosäätimen käyttö, 3 Beo4:n näppäimet yksityiskohtaisesti, 4 Beo4:n näppäimien perus- ja lisätoiminnot Beo4:n mukauttaminen, 5 Lisänäppäimen lisääminen Lisänäppäinten siirtäminen

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300

I-VALO VEGA FIXING MODULE B300 Nämä ohjeet eivät välttämättä sisällä kaikkien valaisinten tai tarvikkeiden yksityiskohtaisia ohjeita, eivätkä ohjeista kaikissa asennukseen ja käyttöön tai huoltoon liittyvissä tilanteissa. / These instructions

Lisätiedot

FI GB. Asennus-, käyttöohjeet. Installation, operation instructions

FI GB. Asennus-, käyttöohjeet. Installation, operation instructions FI GB Asennus-, käyttöohjeet Installation, operation instructions Asennus FI Keinuripustuksen asennus Tekstin sulkeissa olevat numerot viittaavat kuvien 1, 2, 3 ja 4 numerointiin. Kiinnitä keinuripustuksen

Lisätiedot

KOPIOINTILAITE PUUSORVIIN WOOD LATHE COPYING ATTACHEMENT

KOPIOINTILAITE PUUSORVIIN WOOD LATHE COPYING ATTACHEMENT XW016-3 XW017-3 KOPIOINTILAITE PUUSORVIIN WOOD LATHE COPYING ATTACHEMENT Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita.

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 H4t1, Exercise 4.2. H4t2, Exercise 4.3. H4t3, Exercise 4.4. H4t4, Exercise 4.5. H4t5, Exercise 4.6. (Exercise 4.2.) 1 4.2. Solve the LP max z = x 1 + 2x 2

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2000 N:o 55 SISÄLLYS N:o Sivu 55 Tasavallan presidentin asetus otsonikerrosta heikentäviä

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai

Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai Ilmalämpöpumppu Split air conditioner wall mounted model Käyttäjän opas Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai Ultra-thin GWHD09A3NK3DF KFR-25GW/NaA12FA GWHD12B2NK3AD KFR-32GW/NaA12FA Please

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas Plantronics M70 -M90 sarja - Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö* 4 Kielen valitseminen 5 Pariliitoksen muodostaminen 6 Kuulokkeen osat 7 Käytä turvallisesti! 7 Hallinta 8 Puheluun

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

mini Safe by Design and optimized for tilting windows

mini Safe by Design and optimized for tilting windows mini Safe by Design and optimized for tilting windows DOMICET MINI Suitable for mm or 20mm chain or constant tension spring mechanism. Optimized for tilting windows and the spring mechanism is suited also

Lisätiedot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot S-funktio on ohjelmointikielellä (Matlab, C, Fortran) laadittu oma algoritmi tai dynaamisen järjestelmän kuvaus, jota voidaan käyttää Simulink-malleissa kuin mitä tahansa valmista lohkoa. S-funktion rakenne

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA

IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA IR Communicator 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Koodi nro 2071 1111 Koodi nro 2071 1111 Rev. 0 Sivu 2/13 IR Communicator 3 Käyttäjän käsikirja Esipuhe Tämä käsikirja on tarkoitettu IR Communicator 3 laitteelle,

Lisätiedot

54e ph Lyhennetty käyttöohje

54e ph Lyhennetty käyttöohje Revisio 1.0 Käyttöohjekirja 20.02.2001 54e ph Lyhennetty käyttöohje Fisher-Rosemount Oy Pakkalankuja 6 Postitorvenkatu 16; PL 180 Kipparinkatu 5-7 01510 VANTAA 33101 TAMPERE 53100 LAPPEENRANTA Puh. 020

Lisätiedot

Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced

Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced Kuivajääpuhallus IB 7/40 Advanced Vakiovarusteet: Suutinrasva Viuhkasuutin Työkalu suuttimenvaihtoon 2 kpl Puhallusletku, sähköliitäntä ja pikaliitin Jääpuhalluspistooli (ergonominen ja turvallinen) Kuivajään

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Secto Design Oy Kauppalantie Kauniainen Finland tel fax

Secto Design Oy Kauppalantie Kauniainen Finland tel fax Secto Design Oy Kauppalantie 12 02700 Kauniainen Finland tel. +358 9 5050598 fax +358 9 5475 2535 info@sectodesign.fi www.sectodesign.fi Secto 4202 Magnum pendant Available in natural birch, black or white

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit

Fraktaalit. Fractals. Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto. 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Fraktaalit Fractals Riikka Kangaslampi Matematiikan ja systeemianalyysin laitos Aalto-yliopisto 5.-7.10.2012 1 / 8 R. Kangaslampi Fraktaalit Bottomless wonders spring from simple rules, which are repeated

Lisätiedot

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal

PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal PIC-koodin luominen URF-tietokantaan Participant Portal ECAS-tunnuksen hankkiminen Participant Portal osoite: http://ec.europa.eu/education/participants/portal/ Uudet käyttäjät, joilla ei vielä ole ECAS-tunnuksia:

Lisätiedot

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa

Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusdata ja julkaiseminen Suomen Akatemian ja EU:n H2020 projekteissa Tutkimusasiamies Kaisa Männikkö Tutkimus- ja innovaatiopalvelut Suomen Akatemian projektit Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen

Lisätiedot

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning

TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp. TST-peilikaappi TST-spegelskåp. Asennusohje Monteringsanvisning TSL-peilikaappi TSL-spegelskåp TST-peilikaappi TST-spegelskåp Asennusohje Monteringsanvisning Osaluettelo PEILIKAAPIT TSL40-TSL70 TST40-TST70 TSL75-TSL90 TST75-TST90 Nimike Määrä kpl Määrä kpl Asennusohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT

KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN DOKUMENTAATIO KÄYTTÖOHJE EASYSTART SELECT FI KÄYTTÖOHJE ASENNUSOHJE EBERSPÄCHER SEISONTALÄMMITTIMIEN HALLINTALAITE A WORLD OF COMFORT 2 AJONEUVOJEN LÄMMITTIMET TEKNINEN

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228

Käyttöoppaasi. KONICA MINOLTA DI251F http://fi.yourpdfguides.com/dref/590228 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C

Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C Puhallinmoottorinohjaimen käsipäätteen käyttöohje, TBLZ-2-75, SILVER C 1. Yleistä Käsipäätettä käytetään SILVER C:n moottoriparametrien asettamiseen. 2. Asennus Käsipääte voidaan ripustaa mukana toimitettuun

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot