Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2002"

Transkriptio

1 Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 5/2002 Lehti ilmestyy n. 7 kertaa vuodessa Infobladet utkommer 7 gånger per år Julkaisija / Utgivare Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund Toinen linja 14 Andra linjen Helsinki Helsingfors puh./tfn (09) 7711 fax (09) Painosmäärä 1450 kpl Upplaga 1450 st Painopaikka / Tryckeri Kuntatalon Painatuskeskus, Helsinki Tryckericentralen i Kommunernas hus i Helsingfors Tilaushinnat Tiedotetta toimitetaan kuntiin ja kuntayhtymiin yksi ilmainen kappale. Alla kommuner och samkommuner får ett gratis exemplar av infobladet. Lisätilaukset 67,28 euroa vuosi Kuntatalouden vastuualueelta/ Raija Haaja, p. (09) tai fax. (09) Extra årsprenumerationer 67,28 euro kan beställas av Raija Haaja, fax (09) Tiedote on myös Internetissä Kuntaliiton Internet-sivulla Infobladet finns också på Kommunförbundets webbsidor Palvelut/Kuntatalous Service/Kommunalekonomi Vastuuhenkilöt / Ansvarspersoner Martti Kallio Sisko Myöhänen Toimittaneet / Sammanställt av Raija Haaja SISÄLLYSLUETTELO Sivu Verotus 3 Vuoden 2001 verotiedot Kunnallisveron tilitykset verovuosilta 2002 ja 2003 sekä työsuhdeoptiotulojen poistaminen kunnan jako-osuuslaskennassa Yhteisöveron jako-osuudet vuonna 2003 (HE 123/2002 vp) Vuoden 2003 veroasteikkolaki (HE 121/2002 vp) Verovähennykset 2003 (HE 122/2002 vp) Vuoden 2003 verokortit Ennakonpidätystiedot suorasiirtona verohallinnolta Ennakkoperintärekisteriotteesta luovutaan Työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttaminen eräiden kuntien alueella Perustuslakivaliokunnan lausunto verolakien muutosesityksistä Vakuutuskorvaukset ja arvonlisävero Uutta oikeuskäytäntöä arvonlisäverotuksessa Arvonlisävero palo- ja pelastustoimen yhteistoimintasopimuksissa Uutta oikeuskäytäntöä muussa verotuksessa Vuoden 2002 valtionosuuspäätösten oikaisu 16 Yleinen valtionosuus Verotulojen tasaus Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus Vuoden 2003 valtionosuudet 18 Yleistä Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Yleinen valtionosuus Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus Kuntajaoston lausunnot 23 Lausunto 55/2002 Lausunto potilasvakuutusvastuun kirjaamisesta Lausunto 56/2002 Lausunto osakkeiden ja osuuksien arvostuksesta Lausunto 57/2002 Lausunto osinkotulojen ennakkokirjauksesta Sosiaalivakuutusmaksut vuonna Viivästyskoron laskemisesta 28 Korkolain muutos alkaen Velkojen vanhentumissäännösten uudistaminen 29 Nykyinen lainsäädäntö Ehdotettu muutos (HE 187/2002 vp) Esitys sähkömarkkinalain muuttamisesta 34 Nykytilanne Eriyttämistä koskevat muutosesitykset KVTEL:n 1 :n muutos 36 Nykyinen lainsäädäntö KVTEL:n muutos alkaen Kuntatalouden uusimmat julkaisut 38 Liitteet: Lausunto 55 Lausunto potilasvakuutusvastuun kirjaamisesta (liite 1) Lausunto 56 Lausunto osakkeiden ja osuuksien arvostuksesta (liite 2) Lausunto 57 Lausunto osinkotulon ennakkokirjauksesta (liite 3) Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksuja (liite 4) Kuntatalouden uusimmat julkaisut (liite 5) 2 Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2002

2 5/2002 Marraskuu November Verotus Valtionosuudet Kuntajaoston lausunnot Sosiaalivakuutusmaksut vuonna 2003 Viivästyskoron laskemisesta Velkojen vanhentumissäännösten uudistaminen Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/02 1

3 Verotus Vuoden 2001 verotiedot Verotus vuodelta 2001 on päättynyt Kunnallisverotiedot julkaistaan verohallinnon Internet-sivuilla osoitteessa: verotilitys. Julkaistussa asetelmassa on pyritty simultoimaan marraskuussa tehtävää maksuunpanon mukaista tilitystä verovuodelta Kunnittaisia yhteisöverotietoja ei tässä vaiheessa ole mahdollista esittää, koska näiden lopulliset jako-osuudet lasketaan vasta joulukuussa Verovuoden 2001 maksuunpanon mukaista tilitystä kuvaavassa verotilastossa on seitsemän saraketta, joiden tietosisältö on seuraava: kunnan numero, kunnan nimi, kunnan kunnallisvero, veromäärän %-muutos verovuodesta 2000 verovuoteen 2001, veronsaajalle verovuodelta jo tilitetty määrä per , oikaisu = määrä, joka on ennakkoperinnässä tilitetty liikaa (-) tai liian vähän (+) ja veronsaajan osuus verotuksessa vahvistetuista ennakonpalautuksista. Kunnallisveron maksuunpanon mukainen määrä on yhteensä reilu 10,92 miljardia euroa. Kunnallisveron määrän muutos edelliseen vuoteen verrattuna on 4,7 % ja kunnille on jo tilitetty verovuodelta noin 10,83 miljardia euroa. Kunnilta marraskuun tilityksessä perittävä määrä on noin 396 miljoonaa euroa, joka muodostuu verovelvollisille takaisinpalautettavasta määrästä ( noin 661 miljoonaa euroa) ja kunnille positiivisesta oikaisusta (noin 265 miljoonaa euroa). Ko. taulukosta kunnat voivat vastaavasti nähdä heiltä marraskuun tilityksessä perittävän määrä. Kunnallisveron tilitykset verovuosilta 2002 ja 2003 sekä työsuhdeoptiotulojen poistaminen kunnan jako-osuuslaskennassa Verovuoden 2002 ennakkoperinnän jako-osuuksia oikaistaan joulukuussa 2002 tehtävässä tilityksessä. Tällöin muutetaan paitsi yksittäisten kuntien myös veronsaajaryhmien jako-osuudet. Valtiovarainministeriön tämän hetkisen arvion mukaan kuntaryhmän jako-osuus vuodelle 2002 nousisi nykyisestä 52,83 %:sta noin 53,7 %:iin. Arvio yksittäisten kuntien jakoosuuksista löytyy Kuntaliiton Internet-sivuilta: kohdasta palvelut/kuntatalous/verotus/verotilitykset. Jako-osuuksien muutoksen yhteydessä oikaistaan verovuodelta jo tilitetyt verot vastaamaan uusia jako-osuuksia. Myös verovuodelle 2003 lasketaan sekä uudet ryhmäosuudet että yksittäisten kuntien jako-osuudet, joita sovelletaan ensimmäisen kerran helmikuussa 2003 tehtävässä tilityksessä. Arvion mukaan kuntaryhmän jako-osuus vuodelle 2003 olisi noin 53,6 %. Tässä arviossa ei ole voitu huomioida kuntien tuloveroprosenttien korottamisesta aiheutuvaa vaikutusta ryhmäosuuteen, koska kunnilla on vielä aikaa lokakuun 18. päivään asti ilmoittaa vuoden 2003 tuloveroprosentistaan Verohallitukselle. Laskettaessa verovuodelle 2002 ja 2003 yksittäisten kuntien jako-osuuksia käytetään pohjana verovuoden 2001 maksettavaa kunnallisveroa. Useiden kuntien maksettavaan kunnallisveroon sisältyy huomattava määrä työsuhdeoptioista johtuvaa kunnallisveroa. Edellä mainittu kunnallisvero on usein Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/02 3

4 kertaluontoista. Laskettaessa tulevia jako-osuuksia ko. kunnallisvero pitäisi poistaa laskennassa käytettävästä maksettavasta kunnallisverosta, jotta kunta ei saa liikaa verotuloja. Jos kunta haluaa optiotuloista maksettavan kunnallisveron poistettavaksi laskettaessa verovuosien 2002 ja 2003 jako-osuuksia kunnan tulee mennessä kirjallisesti hakea muutosta valtiovarainministeriöltä. Hakemuksessa on ilmoitettava, kuinka paljon maksettavaa kunnallisveroa poistetaan ja miltä vuosilta. Hakemus lähetetään osoitteella: Valtiovarainministeriö, vero-osasto, Merja Taipalus, PL 28, Valtioneuvosto. Hakemus voidaan toimittaa myös sähköpostitse: Hakemuksesta pyydetään lähettämään kopio Kuntaliittoon Juha Mynttiselle, osoite on: Suomen Kuntaliitto, PL 200, Helsinki tai sähköpostitse: Yhteisöveron jako-osuudet vuonna 2003 (HE 123/2002 vp) Kuntaryhmän jako-osuus Kuntien arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä luovuttiin tänä vuonna. Tämän kuittaamiseksi ja silloisten tuottoarvioiden perusteella päätettiin alentaa kuntien yhteisövero-osuutta 12,03 prosenttiyksiköllä vuodelle Lisäksi kuntien ja valtion rahoitussuhteiden muuttumisen perusteella osuutta pienennettiin 1,13 prosenttiyksikköä ja verotulotasauksen muutosten perusteella 0,87 prosenttiyksikköä. Kuntien osuudeksi yhteisöverosta tuli 23,22 prosenttia vuonna Hallituksen esityksessä 123/2002 ehdotetaan, että verovuodesta 2003 alkaen kuntien yhteisövero-osuutta alennetaan 19,75 prosenttiin. Yhteisövero-osuus jäisi tämän jälkeen pysyväksi. Arvonlisäveropalautusten takaisinperintäjärjestelmästä luopumisen vaikutus aiheuttaisi 14,98 prosenttiyksikön alentamisen kuntaryhmän jako-osuuteen. Prosenttiyksikkö on laskettu suhteuttamalla kuitattava määrä 806 miljoonaa euroa vuoden 2003 yhteisöveron maksuunpanoarvioon miljoonaan euroon. Aiemmista laskelmista poiketen esityksessä on luovuttu 1,13 prosenttiyksikön lisäleikkauksesta kuntien yhteisöveron jako-osuuteen. Uuteen osuuteen sisältyy kuitenkin 0,50 prosenttiyksikön vähennys, jota on perusteltu viime vuoden budjettiriihen ratkaisulla alentaa kuntien kansaneläkemaksua. Verontilityslain 12 :n mukaisten verotulontasauksen muutosten vaikutukseksi arvioidaan 2,02 prosenttiyksikköä. Edellä mainittujen ehdotusten mukaan kuntaryhmän jakoosuus olisi siis 19,75 %. Verovuodesta 2000 lähtien valtio on tosiasiallisesti ryhtynyt käyttämään kuntien yhteisöveron jako-osuutta välineenä kuntien ja valtion välisten rahoitussuhteiden säätelyssä. Tämän linjan mukaisesti 0,50 prosenttiyksikön lisäleikkausta perustellaan edellisvuoden budjettiriihen ratkaisulla alentaa kuntatyönantajan kansaneläkemaksua. Kuntaliitto ei pidä hyväksyttävänä, 4 Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2002

5 että kansaneläkemaksun alennusta käytetään perusteena kuntien yhteisövero-osuuden alentamiselle tilanteessa, jossa verovähennysten korotuksista kunnille aiheutuneista verotuottomenetyksistä vuosilta on edelleen 375 miljoonaa euroa hallitusohjelman vastaisesti kompensoimatta. Kuntien jako-osuutta ehdotetaan alennettavaksi 2,02 prosenttiyksiköllä, koska yksittäisten kuntien yhteisöveron jako-osuusjärjestelmän muutoksesta johtuen verotuloihin perustuvien valtionosuuksien arvioidaan lisääntyvän 115,5 miljoonalla eurolla vuonna 2003 verrattuna vanhan yksittäisten kuntien jako-osuuksia koskevan järjestelmän mukaiseen tuottoon. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus perustuu valmistuneen verovuoden 2001 verotuksen tietoihin. Hallituksen esityksessä 2,02 prosenttiyksikön vaikutus on laskettu verovuotta 2001 koskevien arviomääräisten lukujen perusteella. Kuntaliitto on vaatinut ylimääräisestä 0,50 prosenttiyksikön leikkauksesta luopumista ja esittää, että arvonlisäveronpalautusten takaisinperintä toteutetaan vuonna 2003 arvioidun yhteisöveron tuoton sijasta kolmelta viimeiseltä vuodelta toteutuneen yhteisöveron tuoton mukaisena. Nämä tekijät huomioiden kuntien yhteisöveron jako-osuuden tulisi olla 22,61 prosenttia. Rahassa 2,86 prosenttiyksikköä suurempi jako-osuus merkitsee kunnille 154 miljoonaa euroa enemmän yhteisöverotuloja verrattuna hallituksen esityksen mukaiseen jako-osuuteen. Kuntaliiton näkemyksen mukaan verotulotasauksen muutoksen vaikutus on laskettava verovuoden 2001 lopullisten verotietojen perusteella hallituksen esityksessä käytetyn arvion sijasta. Verovuodelta 2001 saatujen verotietojen perusteella 2,02 prosenttiyksikön alennuksen vaikutus kuntien yhteisöveron jako-osuuteen näyttää olevan ylimitoitettu. Verotuloihin perustuvien valtionosuuksien arvioidaan lisääntyvän vain 104 miljoonaa euroa hallituksen esityksessä arvioidun 115,5 miljoonan euron sijasta. Tämän seurauksena kuntien jako-osuuden pitäisi olla vieläkin suurempi kuin 22,61 prosenttia. Yksittäisen kunnan jako-osuus Verovuoden 2003 yhteisöveron tilityksissä sovelletaan tässä vaiheessa verovuoden 2002 jako-osuuksia. Kunnan verovuoden 2003 lopullinen jakoosuus määräytyy vuosien 2000 ja 2001 verotustietojen ja toimipaikkatietojen perusteella laskettujen jako-osuuksien keskiarvona. Verovuoden 2003 lopulliset jako-osuudet lasketaan joulukuussa ja otetaan käyttöön tammikuussa Vuoden 2003 veroasteikkolaki (HE 121/2002 vp) Hallitus on antanut eduskunnalle HE:n 121/2002 vuoden 2003 veroasteikkolaiksi. Esityksessä ehdotetaan valtion tuloveroasteikon kaikkia marginaaliveroprosentteja alennettavaksi 0,3 prosenttiyksiköllä ja asteikon tulorajoja korotettavaksi yhdellä prosentilla. Veroasteikkomuutosten vaikutus kuntatalouteen on 2 miljoonaa euroa. Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2002 5

6 Verovähennykset 2003 (HE 122/2002 vp) Eduskunnan käsiteltävänä oleva HE 122/2002 sisältää tulonhankkimisvähennyksen ja kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen korotuksia. Ehdotuksessa korotetaan tulonhankkimisvähennyksen enimmäismäärää 80 eurolla, minkä seurauksena vähennyksen enimmäismäärä nousee 540 euroon. Esityksen tuottovaikutus kunnille on vuositasolla 35 miljoonaa euroa. Kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen enimmäismäärää korotetaan 160 eurolla, joten vähennyksen enimmäismäärä nousee euroon. Vähennyksen ensimmäistä kertymäprosenttia korotetaan 2,0 prosenttiyksiköllä (35 % -> 37 %) ja toista kertymäprosenttia 2,5 prosenttiyksiköllä (10 % -> 12,5 %). Tämän esityksen tuottovaikutus on kunnille vuositasolla 63 miljoonaa euroa. Verovähennyksiä on käytetty perinteisesti maksuvälineenä tulopoliittisen kokonaisratkaisun aikaansaamiseksi. Kesken olevat tupo-neuvottelut voivat siten vielä aiheuttaa paineita korottaa verovähennyksiä siitä, mitä hallituksen esityksessä ehdotetaan. Vuoden 2003 verokortit Vuoden 2003 verokortit on tarkoitus ottaa käyttöön Tammikuussa käytetään vuoden 2002 verokortteja sellaisenaan. Ennakkoverolippujen ensimmäinen mahdollinen eräpäivä on Portaikkoverokortin tulorajat muuttuvat vuodelle 2003 ja ovat seuraavat: Tuloraja Ennakonpidätysprosentti euroa 0 % yli euroa euroa laskettu % yli euroa 45 % Jos työnantaja saa tiedon vuoden 2003 portaikkoverokortista riittävän aikaisin, hän voi soveltaa uusia tulorajoja jo tammikuun palkanmaksussa. Uusia pidätysprosentteja sovelletaan vasta alkaen. Ennakonpidätystiedot suorasiirtona verohallinnolta Verokorttien suorasiirto verohallinnolta työnantajalle voidaan tehdä joko sähköisesti tai tietovälinettä (esim. levyke) käyttäen. Työnantaja lähettää verohallinnolle pyynnön, jossa on niiden palkansaajien henkilötunnukset, joiden tiedot tarvitaan. Verohallinto täydentää pyyntötiedostoa ennakonpidätystiedoilla. Sähköinen tiedonsiirto tapahtuu TYVI-operaattorien kautta. Pyyntö on tehtävä mennessä. Määräaika tietovälineellä tehtäville pyynnöille on mennessä. Tietovälineet, joita voidaan käyttää, ovat: 6 Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2002

7 3,5 levyke CD-R ja CD-RW levyke mg-nauha (tiheys 6250 bpi tai 1600 bpi) DLT CompacTape I IV (Digital TK50, TK70, TF857, TF867, TZ877) IBM 3480 yhteensopiva kasetti (TA90/TA91) 4 mm DAT-nauhakasetti Suorasiirtomenettelyyn osallistumista tietovälinettä käyttäen suositellaan vain niille työnantajille ja atk-palvelukeskuksille, joiden tietovälineillä on vähintään 50 työntekijää. Alle 50 henkilön työpaikoille suositellaan ennakonpidätystietojen tallennusta palkanlaskentajärjestelmiin suoraan verokorteilta. Rajoitus ei koske sähköistä suorasiirtopyyntöä (ns. TYVI-menettely). Uusi suorasiirtoon osallistuva työnantaja Sähköisen pyynnön tekevä työnantaja Tyvi-operaattorin välityksin toimivan työnantajan ei tarvitse ilmoittautua Verohallitukselle etukäteen. Verohallitus julkaisee suorasiirtomenettelyä koskevat ohjeet verohallinnon Internetpalvelussa osoitteessa -> Tiedonsiirto -> Verokorttitietojen suorasiirto. Suorasiirto-ohje annetaan joka vuosi uudestaan, koska verokorttien voimaantuloajankohta ja siitä johtuen myös pyyntöjen tekemisen määräajat vaihtelevat vuosittain. Tietovälinettä käyttävä työnantaja tai muutokset kirjeiden postitusosoitteissa Jos työnantaja ei ole aikaisemmin osallistunut tietovälinettä käyttäen verokorttitietojen suorasiirtomenettelyyn, sen tulee ensin ilmoittautua Verohallitukseen. Yhteyshenkilönä toimii Marjatta Huiskonen puh. (09) , fax (09) , sähköposti: Osoite: Verohallitus Verotusmenettely-yksikkö/ Marjatta Huiskonen PL VEROTUS Uuden suorasiirtoon osallistujan tulee myös rastittaa tietovälineen lähetteelle kohta Uusi osallistuja. Työnantajien tai atk-palvelukeskusten tulee itse huolehtia siitä, että Verohallituksella on oikeat nimi-, osoite- ja yhteyshenkilötiedot. Muutokset tiedoissa ilmoitetaan Verohallitukseen Marjatta Huiskoselle edellä olevilla yhteystiedoilla. Tietoja käytetään ohjeiden postituksessa seuraavana vuonna. Ohjeet tulevat olemaan saatavilla myös verohallinnon Internetpalvelussa osoitteessa Tietovälineen palautusosoite voi olla eri kuin ohjekirjeiden postitusosoite. Tietovälineen palautusosoite ja yhteyshenkilöt tulee ilmoittaa pyyntöä tehtäessä tietovälineen lähetteessä. Ennakkoperintärekisteriotteesta luovutaan Ennakkoperintärekisteriin on merkitty noin verohallinnon asiakasta. Näiden kaikkien rekisteröinnin jatkumisen edellytykset tarkistetaan kerran vuodessa. Valvontajakso voi olla lyhyempikin, jos siihen on erityistä Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2002 7

8 syytä. Kerran vuodessa tapahtuvassa valvonnassa on rekisteristä poistettu noin asiakasta. Yleisin poistamisen syy on, että asiakas on lopettanut rekisteröinnin perusteena olevan yritystoiminnan. Miksi ote? Kun ennakkoperintärekisteri vuonna 1995 perustettiin, verohallinto antoi kaikille rekisteriin merkityille paperisen ennakkoperintärekisteriotteen. Sen avulla rekisteriin merkitty voi osoittaa työ- ja käyttökorvauksen maksajalle, että hänen ei tarvitse toimitta ennakonpidätystä laskutetusta suorituksesta. Ote otettiin käyttöön, koska verohallinnon resurssit, puhelinlinjat ja henkilöstö, eivät olisi riittäneet maksaja-asiakkaiden sujuvaan palveluun, jos kaikki rekisteröinnin tarkistukset olisivat tulleet verohallintoon puhelimitse. Tilalle yritystietojärjestelmä otettiin käyttöön yritystietojärjestelmä YTJ. Sen avulla työ- ja käyttökorvausten maksajat voivat reaaliaikaisesti tarkistaa laskuttajan ennakkoperintärekisteröinnin: - Internetin kautta osoitteessa - pyytää tiedon matkapuhelimeen tekstiviestinä numerosta , - tiedustella valtakunnallisesta palvelunumerosta Koska tieto rekisteröinnistä on muutoinkin helposti saatavissa, Verohallituksessa on tehty päätös paperisesta ennakkoperintärekisteröinnistä luopumisesta. Nykyisten otteiden voimassaoloaika päättyy Uusia otteita ei enää lähetetä asiakkaille. Tieto tekstiviestinä, palvelunumerosta tai massatietopalveluna YTJ:ään kuuluu myös tekstiviestipalvelu. Palvelu toimii Soneran ja Radiolinjan GSM- liittymissä. Yksi haku maksaa yhden tekstiviestin hinnan. Kun haluat tarkistaa, onko laskuttaja merkitty ennakkoperintärekisteriin, lähetä laskuttajan Y-tunnus YTJ- tekstiviestinä (esim. YTJ ) numeroon Kysymäsi yrityksen rekisteröintitiedot tulevat vastauksena heti. Palvelunumero on toiminnassa klo Kiinteästä liittymästä soitettaessa puhelun hinta on lähipuhelumaksu. Matkapuhelimella soitettaessa operaattori määrää hinnan. Verohallituksen tietopalvelu antaa edelleen konekielisenä rekisteröintitietoja. Tämä massatietopalvelu on maksullinen. Rekisteröinnin tarkistuspäivä YTJ:ään Yritystietojärjestelmän julkisiin tietoihin lisätään uutena tietona ennakkoperintärekisteröinnin tarkistuspäivä. Tieto näkyy alkaen. Yleensä tarkistuspäivä on 28.2., harvemmin Verovirasto voi asettaa muunkin tarkistuspäivän. On edelleen mahdollista, että erityistapauksissa asiakas poistetaan rekisteristä ennen YTJ:hin merkittyä tarkistuspäivää. 8 Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2002

9 Suorituksen maksajan on toimitettava työkorvauksesta ennakonpidätys, jos rekisteristä poistaminen näkyy YTJ:stä. Rekisteröinnin tarkistanut maksaja voi kuitenkin luottaa YTJ:stä saamaansa tietoon tarkistuspäivään asti, ellei hänelle ole verovirastosta ilmoitettu, että kyseinen työn suorittaja on poistettu ennakkoperintärekisteristä. Työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttaminen eräiden kuntien alueella Hallituksen esityksen 120/2002 mukaan työnantajan sosiaaliturvamaksu poistettaisiin kolmivuotisena kokeiluna eräissä kunnissa. Kokeilun tarkoituksena on selvittää sotuvapautuksen vaikutusta työllisyyteen ja työllistämisedellytyksiin. Kokeilualueeseen kuuluisivat Lapin läänistä Enontekiö, Inari, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Salla, Savukoski, Sodankylä, Utsjoki ja Ylitornio. Oulun läänistä mukana on Hailuoto. Lisäksi kokeilualueeseen kuuluvat Turun saaristosta Houtskari, Iniö, Korppoo, Nauvo ja Velkua. Sotuvapautus koskisi vuosina maksettuja palkkoja. Työnantajan kaupparekisteriin merkityn kotipaikan ei tarvitsisi olla näissä kunnissa. Riittää, että kun kokeilualueella on kiinteä toimipaikka. Vapautuksen saa niiden työntekijöiden palkoista, jotka työskentelevät tuossa toimipaikassa. Kotitaloudet voivat saada maksuvapautuksen kokeilualueella sijaitsevassa asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa tehdystä työstä. Kokeilun piiriin tulisivat yksityiset työnantajat, myös kotitaloudet sekä valtion liikelaitokset (esim. Metsähallitus). Kokeilun ulkopuolelle jäävät mm. kunnat, kuntayhtymät, seurakunnat ja valtio. EY-säännöksistä johtuen kokeilun ulkopuolelle rajattaisiin seuraavat toimialat: - liikenne - maatalous, kalastus, tuotteiden jalostaminen ja kaupan pitäminen - kivihiilen tuotanto. Toimialaa koskevaa rajaus tehdään pääasiallisen toimialan perusteella. Sotuvapautuksen muodossa saadun tuen määrä on rajattu euroon vuodessa. Jos tämä raja ylittyy, työnantajan on taas alettava maksaa sosiaaliturvamaksua. Muut saman yrityksen saamat de minimis- tuet voivat pienentää tätä enimmäismäärää. EY- säännösten mukaan yrityksen kolmen vuoden aikana saamien de minimis- tukien yhteismäärä ei saa ylittää euroa vuodessa. Sotuhuojennus on mitoitettu hieman enimmäismäärää pienemmäksi, ettei takaisinperintätilanteita syntyisi. Sotuvapautusta hyväkseen käyttävän työnantajan on tehtävä aloittamisilmoitus kotikuntansa mukaan määräytyvälle verovirastolle. Vasta tämän jälkeen sotun voi jättää maksamatta. Verovirasto ei anna päätöstä siitä, että työnantaja voi näin menetellä. Jos työnantaja ei ole varma, onko hän oikeutettu maksuvapautukseen, hän voi pyytää ennakkoratkaisua. Työnantajan sosiaaliturvamaksu merkitään valvontailmoitukselle sen suuruisena kuin se olisi pitänyt maksaa. Vähennys- kohtaan merkitään käytetyn Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2002 9

10 maksuvapautuksen määrä. Samaan kohtaan tulevat myös sv- ja äitiyspäivärahan johdosta tehdyt vähennykset. Jos työnantaja ei itse voi oikaista päivärahojen sotua, hän voi hakea niitä takaisin verovirastolta. Tällainen tilanne voi syntyä, kun työnantaja saa päivärahoja vuodelta 2002 vuoden 2003 puolella, eikä hän tuolloin maksa työnantajan sosiaaliturvamaksua maksuvapautuksesta johtuen. Kokeiluajan palkoista työnantajalla ei luonnollisesti ole vähennysoikeutta, jos hän ei ole sotumaksua maksanutkaan. Vuosi-ilmoituksella sotusta tehdyt vähennykset eritellään vähennysperusteen mukaan. Jos työnantajan oikeudesta tukeen syntyy erimielisyyttä (esim. toimialasta johtuen), verovirasto ilmoittaa käsityksensä työnantajalle. Jos työnantaja edelleen käyttää maksuvapautusta, verovirasto maksuunpanee puuttuvan työnantajan sosiaaliturvamaksun. Maksuunpanopäätös on valituskelpoinen. Lisätiedot: Tarja Tarkiainen, p. (09) , Juha Mynttinen, p (09) , Perustuslakivaliokunnan lausunto verolakien muutosesityksistä Perustuslakivaliokunta on antanut lausuntonsa (PeVL 41/2002 vp) hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta (HE 123/2002 vp). Perustuslakivaliokunta esittää, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallituksen esityksessä (HE 123/2002 vp) ehdotetaan verontilityslakia muutettavaksi siten, että verovuodesta 2003 alkaen kuntien yhteisöveroosuutta alennetaan 19,75 prosenttiin. Yhteisövero-osuus jäisi tämän jälkeen pysyväksi. Lähettäessään hallituksen esityksen valtiovarainvaliokuntaan valmisteltavaksi eduskunta määräsi, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto valtiovarainvaliokunnalle. Perustuslakivaliokunta katsoi lausuntonsa perusteluissaan perustuslain turvaaman kunnallisen verotusoikeuden keskeiseksi sisällöksi sen, että verotusoikeudella tulee olla reaalinen merkitys kuntien mahdollisuuksiin päättää itsenäisesti taloudestaan. Kunnallisen verotusoikeuden suojan osana kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojaa ei sinänsä katsottu vaikuttavan lakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen. Valiokunta kuitenkin katsoi, että esitystä oli arvioitava myös yleisemmin kunnallisen itsehallinnon kannalta. Perustuslakivaliokunta totesi, että ehdotettu kuntien jako-osuuden alentaminen yhdessä joidenkin aiempien toimien kanssa muodostuu joillekin kunnille varsin tuntuvaksi. Tämän seikan suurin valtiosääntöoikeudellinen merkitys koskee kuntien mahdollisuutta hoitaa niille lain mukaan kuuluvia tehtäviä sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteuttamisessa. Valiokunta katsoi, että kunnat voivat periaatteessa reagoida lainsäädännön muutoksiin kunnallisveron veroprosenttia korottamalla, mutta tähän turvautumisen ei 10 Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2002

11 katsottu olevan sopusoinnussa perusoikeusuudistuksen tarkoituksen eikä myöskään ennen pitkää kunnallisen itsehallinnon kanssa. Perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan eduskunnan on vaadittava hallitukselta selvitys yksittäisten kuntien taloudellisista mahdollisuuksista hoitaa niille laeissa asetettuja velvoitteita sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toimeenpanossa. Selvityksessä on arvioitava myös kunnallisen itsehallinnon toteutumista ja kunnalla olevien oikeudellisten keinojen riittävyyttä tilanteissa, joissa kunta katsoo, että siltä puuttuvat perusoikeusuudistuksessa tarkoitetut tosiasialliset edellytykset hoitaa tällaisia tehtäviä. Lisätiedot: Tarja Tarkiainen, p. (09) , Kari Prättälä, p. (09) , Vakuutuskorvaukset ja arvonlisävero Vakuutusyhtiöt ovat arvonlisäveron palautusjärjestelmään viitaten vähentäneet arvonlisäveron määrän kunnalle maksettavasta vakuutuskorvauksesta. Helsingin hovioikeus on kuluvan vuoden syyskuussa ratkaissut, ettei vakuutusyhtiö ollut velvollinen maksamaan vakuutuskorvaukseen sisältyvää arvonlisäveroa kunnalle. Vahinkojen perusteella maksettujen vakuutuskorvausten arvonlisäverojen korvauskäytäntö on ollut arvonlisäverolainsäädännön uudistuksesta lähtien riidanalainen. Jos esimerkiksi kunnan kotipalveluauto on vahingoittunut kolarissa ja ulkopuolinen korjaamo on korjannut sen, vakuutusyhtiöt ovat katsoneet, että niillä on ollut oikeus vähentää arvonlisäveron määrä kunnalle maksettavasta vakuutuskorvauksesta, koska kunta on arvonlisäverolain perusteella saanut korjauskuluihin sisältyneen arvonlisäveron palautuksena takaisin. Helsingin hovioikeus on kuluvan vuoden syyskuussa antamassaan ratkaisussa katsonut käräjäoikeuden tavoin, ettei vakuutusyhtiö ollut velvollinen maksamaan vakuutuskorvaukseen sisältyvää arvonlisäveroa kunnalle. Kunta vaati vakuutusyhtiötä korvaamaan korjauskuluihin sisältyneen arvonlisäveron, koska kunnille palautetut arvonlisäverot perittiin kokonaisuudessaan kunnilta takaisin arvonlisäveron takaisinperintäjärjestelmän kautta. Käräjäoikeus katsoi ratkaisunsa perusteluissaan, ettei arvonlisäveron takaisinperintä ollut lainkaan sidoksissa yksittäiselle kunnalle palautettujen arvonlisäverojen määrään, vaan takaisinperintä määräytyi laskennallisesti. Kunnalta takaisin perittävää määrää ei voitu kohdistaa kunnalle maksettuun yksittäiseen hankintaan liittyvään arvonlisäveron palautukseen. Käräjäoikeus totesi, että kuntaan kohdistuvan takaisinperinnän yhteyttä yksittäiseen hankintaan tai vahinkotapahtumaan liittyvään arvonlisäveroon ei voitu osoittaa ja tämän katsottiin olleen takaisinperintäjärjestelmän tarkoituskin. Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että vakuutuskorvauksen kannalta arvonlisävero ei ollut kunnalle aiheutunutta vahinkoa, koska kunta oli saanut arvonlisäveron palautuksena takaisin. Palautuksen katsottiin liittyvän välittömästi vahinkotapahtumaan ja jos kunnalle olisi maksettu arvonlisäveron määrä va- Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/

12 kuutuskorvauksena kunta olisi saanut kärsimäänsä vahinkoa suuremman korvauksen. Käräjäoikeus totesi asiassa olleen kyse kunnan oikeudesta vakuutuskorvaukseen, jolloin ratkaisussa tuli selvitettäväksi se, mikä oli kunnan vakuutuksenottajana kärsimän vahingon määrä. Takaisinperintäjärjestelmää ei käräjäoikeuden mukaan voitu tällöin ottaa huomioon. Käräjäoikeus katsoi, ettei laskuihin sisältynyt arvonlisäveron määrä ollut kunnalle aiheutunutta vahinkoa, joten myöskään vakuutusyhtiön ei katsottu saaneen perusteetonta etua siitä, ettei se ollut velvollinen suorittamaan arvonlisäveron määrää kunnalle vakuutuskorvauksena. Käräjäoikeuden ratkaisu annettiin vuonna 2000, joten päätöksen perusteluissa on näin ollen viitattu tuolloin voimassa olleeseen lainsäädäntöön (mm. lakiin arvonlisäveron takaisinperinnästä kunnilta). Vuoden 2002 alusta edellä mainittu laki on kumottu ja luovuttu erillisestä arvonlisäveron palautusten takaisinperinnästä kunnilta. Tästä aiheutunut valtion tulojen menetys on huomioitu muissa valtion ja kuntien välisissä rahavirroissa siten, että kuntien yhteisöveron jako-osuutta on alennettu ja valtionosuuksien perusteena olevista kustannuspohjista on vähennetty arvonlisäveron osuus. Kuntaliitto on katsonut, että vakuutusyhtiöiden noudattama korvauskäytäntö ei ole ollut oikea. Vakuutusyhtiöiden olisi tullut korvata kunnille myös vahinkokustannuksiin sisältynyt arvonlisäveron osuus. Kunnilla ja kuntayhtymillä on oikeus saada palautuksena verotonta toimintaa varten tehtyihin hankintoihin sisältyvä arvonlisävero, mutta palautukset on vuoteen 2002 saakka peritty kokonaisuudessaan kunnilta takaisin erillisen takaisinperintäjärjestelmän kautta. Vuodesta 2002 alkaen palautukset on huomioitu muissa valtion ja kuntien välisissä rahavirroissa. Edelleenkin Kuntaliitto on sitä mieltä, että vakuutusyhtiöiden korvauskäytäntö ei ole oikea, mutta kun aiemmankaan lainsäädännön voimassa ollessa asiaan ei saatu myönteistä ratkaisua, niin voimassa olevan lainsäädännön mukaan tällaisen ratkaisun saaminen olisi vieläkin vaikeampaa. Käytännössä asiassa siis joudutaan tyytymään hovioikeuden asiasta antamaan tuomioon. Lisätiedot: Juha Mynttinen, p (09) , Mikael Enberg, p (09) , Uutta oikeuskäytäntöä arvonlisäverotuksessa Arvonlisävero palo- ja pelastustoimen yhteistoimintasopimuksissa KVL N:ro 77/2002 (ei lainvoimainen) Kunnallisissa toiminnoissa kuten palo- ja pelastustoimessa pyritään jatkossa suurempien yksiköiden aikaansaamiseen. Tällä hetkellä vireillä on alueellisten pelastuslaitosten perustaminen. Toimenpide perustuu lakiin pelastustoimen alueiden muodostamisesta, joka tuli voimaan Kuntien tulee lain mukaan tehdä sopimus yhteistoiminnan järjestämisestä mennessä ja sopimuksen mukaisten toimintojen tulee käynnistyä vuoden 2004 alussa. 12 Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2002

13 Tyypillisin toteuttamistapa on sellainen, että kunnan ylläpitämä toiminta, esimerkiksi palo- ja pelastustoimi siirretään kuntayhtymän tai toisen kunnan toiminnaksi ja vastattavaksi siten, että henkilökunta siirtyy kuntayhtymän palvelukseen entisin palvelusuhteen ehdoin. Käytettävissä olevat rakennukset vuokrataan tai myydään taikka luovutetaan korvauksetta kuntayhtymälle tai toiselle toiminnan jatkajalle. Irtaimen omaisuuden suhteen voidaan menetellä samalla tavoin. Toimintaan liittyvät sopimukset siirtyvät toiminnan jatkajalle. Toiminnan siirtävä kunta on pääsääntöisesti sen kuntayhtymän osakaskunta, jolle toiminta siirretään. Erään maakuntaliiton alueella toteutettavan yhteistoimintasopimuksen mukaan kunnat luovuttavat omistuksessaan ja käytössään olevan pelastustoimen kaluston ja varusteet korvauksetta toisen kunnan omistukseen ja aluepelastuslaitoksen käyttökorvauksetta luovutetulle kalustolle ei muodostu arvoa aluepelastuslaitoksen taseeseen tämän toisen kunnan kirjanpidossa. Vastaavia alueellisten pelastuslaitosten perustamishankkeita on vireillä lukuisia eri puolella maata. Järjestelyihin mahdollisesti liittyvistä arvonlisäveroseuraamuksista on saatu paikallisista verovirastoista ristiriitaisia kannanottoja. Verotuskäytännön selkeyttämiseksi kunta A pyysi Keskusverolautakunnalta ennakkoratkaisua siitä, onko sen suoritettava arvonlisäveroa edellä selostetuilla perusteilla kunnalle B korvauksetta luovutettavien tavaroiden ottamisesta omaan käyttöön antamassaan ennakkoratkaisussaan Keskusverolautakunta katsoi, että kunnan A ei ole suoritettava arvonlisäveroa edellä kuvatulla tavalla tapahtuvasta pelastustoimen kaluston ja varusteiden luovuttamisesta korvauksetta toiselle kunnalle B, joka tulee vastaamaan alueellisen pelastustoimen hallinnosta ja tehtävien hoidosta pelastustoimen alueella. Keskusverolautakunta perustelee ratkaisuaan, sillä että arvonlisäverolain 62 :n mukaan veroa ei suoriteta liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä tapahtuvasta tavaroiden ja palvelujen myynnistä tai muusta luovuttamisesta liiketoiminnan jatkajalle, joka ryhtyy käyttämään luovutettuja tavaroita ja palveluja vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Arvonlisäverolain 133 :n mukaan vähennykseen oikeuttavasta käytöstä ja vähennettävästä verosta tässä laissa säädetystä sovelletaan myös lain a :ssä tarkoitettuun palautukseen oikeuttavaan käyttöön ja palautettavaan veroon. Lain 130 :ssä säädetään kunnan oikeudesta saada palautuksena takaisin hankintaan sisältyvä 10 luvussa tarkoitettu vero, josta ei saa tehdä vähennystä tai josta ei saa 131 :ssä tarkoitettua palautusta. Kunta A luovuttaa korvauksetta alueellisen pelastustoimintasopimuksen mukaisesti kunnalle B omistuksessaan ja käytössään olleen pelastustoimen kaluston ja varusteet. Vastaanottava kunta B vastaa edellä mainitun sopimuksen mukaisesti pelastustoimilain 4 :n mukaisten tehtävien hoitamisesta alueellisen pelastustoimen alueella. Mikäli vastaanottava kunta B ostaisi vastaavat tavarat normaalisti ulkopuolisilta, sillä olisi lain 130 :n perusteella oikeus saada palautuksena takaisin tätä toimintaa varten tekemiinsä hankintoihin sisältyvä arvonlisävero. Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/

14 Vastaanottava kunta B käyttää kunnalta A korvauksetta saamiaan tavaroita vastaavalla tavalla palautukseen oikeuttavassa toiminnassa kuin kunta A oli niitä käyttänyt. Kysymyksessä on arvonlisäverolain 62 :ssä tarkoitetusta verottomasta liiketoiminnan osan luovuttamisesta liiketoiminnan jatkajalle. Sillä seikalla, että kysymyksessä on kahden palautukseen oikeuttavan kunnan välisestä luovutuksesta ei ole lain 62 :n soveltamisen kannalta asiassa merkitystä. Näin ollen kunta A ei ole lain 21 :n 1 momentin 2 kohdan perusteella suoritettava arvonlisäveroa tavaran ottamisesta omaan käyttöön. KHO: /51 Arvonlisävero - Verovelvollisuus - Yleishyödyllinen yhteisö - Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö - Terveyden- ja sairaanhoito - Koulutus A oli yleishyödyllisenä yhteisönä pidettävä yhdistys, joka ylläpiti verotonta terveyden- ja sairaanhoitoa antavia terveydenhuollon toimintayksiköitä sekä verotonta koulutusta antavia oppilaitoksia. A:n henkilökunta oli suorittanut näissä toimintayksiköissä ja oppilaitoksissa kiinteistöjen puhtaanapitoa ja muuta kiinteistönhoitoa sekä kiinteistöjen talous- ja hallintopalveluja. Nämä palvelut eivät olleet terveyden- ja sairaanhoitotoimen harjoittajan asiakkaalle hoidon yhteydessä antamia hoitoon tavanomaisesti liittyviä palveluja tai koulutustoimen harjoittajan koulutuksensaajalle koulutuksen yhteydessä luovuttamia koulutukseen tavanomaisesti liittyviä palveluja vaan sellaisia kiinteistöhallintapalveluja, joista A:n oli arvonlisäverolain mukaan suoritettava oman käytön veroa. A oli verotonta terveyden- ja sairaanhoitoa sekä verotonta koulutusta antaessaan sellainen taloudellisen toiminnan harjoittaja, johon voitiin myös Euroopan yhteisöjen neuvoston kuudennen arvonlisäverodirektiivin mukaan kohdistaa noiden itse suoritettujen palvelujen osalta oman käytön verotus. Tämän vuoksi A:n oli suoritettava niistä kiinteistöhallintapalvelujen oman käytön veroa. Palautushakemukset tilikausilta ja Arvonlisäverolaki 1 2 mom., 4, 32, 34 ja 39 Euroopan yhteisöjen neuvoston kuudes arvonlisäverodirektiivi (77/388/ETY) 2, 4, 6 ja 13 artikla KHO:2002:55 Arvonlisävero - Rakentamispalvelun oma käyttö - Tehdyn vähennyksen oikaiseminen - Yritysjärjestely - Liiketoimintasiirto - Siirtävä yhtiö - Vuokralainen A Oy oli vuokrannut B Oy:ltä liikerakennuksen. A Oy, joka harjoitti rakennuksessa arvonlisäverollista liiketoimintaa, oli teettänyt rakennuksessa perusparannustöitä ja vähentänyt niihin sisältyneen arvonlisäveron arvonlisäverolain 102 :n nojalla. Sittemmin A Oy oli siirtänyt liiketoimintansa C Oy:lle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 52 d :n mukaisella liiketoimintasiirrolla ja tässä yhteydessä C Oy:lle oli siirtynyt myös rakennuksen vuokraoikeus. C Oy jatkoi rakennuksessa A Oy:n aikaisemmin harjoittamaa toimintaa. 14 Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2002

15 Vuokralaista, joka on kiinteistön loppukäyttäjä ja tehnyt kiinteistöön kohdistuvat investoinnit kiinteistöllä harjoitettua verollista liiketoimintaansa varten, ei voida arvonlisäverolain 33 :ää sovellettaessa rinnastaa kiinteistön omistajaan. Arvonlisäverolain 33 :n säännös rakentamispalvelusta tehdyn vähennyksen oikaisemisesta ei sen vuoksi tullut sovellettavaksi A Oy:n rakennuksen perusparannustöistä tekemiin vähennyksiin. Tämän vuoksi A Oy:n ei ollut oikaistava rakennuksen perusparannustöistä tekemiään vähennyksiä liiketoimintasiirron johdosta. Ennakkoratkaisu ajaksi Arvonlisäverolaki 33 ja /1648 Arvonlisävero - Liiketoiminta - Kiinteistön vuokraus - Palvelun myynti - Kustannusten jako - Palautettava vero - Kuntayhtymä Kuntayhtymä harjoitti lakisääteistä koulutustoimintaa omistamassaan oppilaitoskiinteistössä. Lisäksi kuntayhtymä muodosti neljän muun koulutuksen järjestäjän kanssa ammattikorkeakoulua pitävän säätiön, jolle oli luovutettu oikeus käyttää mainittua kiinteistöä koulutustoiminnassaan. Kuntayhtymän ja säätiön välisen sopimuksen mukaan kiinteistön käyttö- ja korjausmenot jaettiin käyttäjien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Lisäksi kuntayhtymä peri säätiöltä 50 prosenttia investointeja varten otettujen lainojen hoitokustannuksista. Säätiön kuntayhtymälle maksamia suorituksia pidettiin vastikkeena kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta eikä kustannusten jakoon perustuvina suorituksina. Kuntayhtymällä ei ollut oikeutta saada arvonlisäverolain 130 :ssä tarkoitettuna palautuksena kiinteistön kuluihin sisältyvä arvonlisävero siltä osin kuin kustannukset kohdistuivat säätiön koulutustoiminnan käyttöön. Ennakkoratkaisu ajaksi /2698 Arvonlisävero - Verollinen myynti - Verokanta - Liikuntapalvelu - Hiihtokoulu Yhtiö harjoitti hiihtokoulutoimintaa, johon sisältyi laskettelun ja lumilautailun opettamista. Opetusta järjestettiin yksityisopetuksena yksittäisille henkilöille, jolloin opetus käsitti yhden 50 minuutin oppitunnin. Ryhmätunteja pidettiin useammalle henkilölle, jolloin opetus käsitti kaksi 50 minuutin oppituntia. Lapsille järjestettävä hiihtokoulu kesti kolme viikkoa ja sisälsi kaksi opetuskertaa viikossa. Lisäksi yrityksille ja kouluille järjestettiin kolmen tunnin hiihtokouluja. Harjoittaessaan hiihtokoulutoimintaa yhtiö tarjosi koulutusta, jossa samalla annettiin mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen. Tämän kaltaisessa tilanteessa palvelun verokohtelua ei voitu jakaa, vaan se määräytyi yhtenäisesti sen mukaan, oliko pääpaino opetuksella vai liikunnalla. Korkein hallintooikeus katsoi, että myytävässä palvelussa, laskettelun ja lumilautailun opetuksessa, oli pääasiallisena tarkoituksena näiden liikuntamuotojen teknisten valmiuksien antaminen ja asiakkaiden kannalta opetuksella oli oleellinen merkitys. Tämän vuoksi yhtiön oli suoritettava hiihtokoulupalveluista ar- Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/

16 vonlisäveroa 22 prosenttia veron perusteesta. Ennakkoratkaisu ajaksi Arvonlisäverolaki 84 ja 85 a 1 mom. 3 k. Uutta oikeuskäytäntöä muussa verotuksessa KHO:2002:57 Varainsiirtovero - Arvopaperi - Asunto-osake - Kauppahinta - Osuus asunto-osakeyhtiön veloista Kun asunto-osakeyhtiön osakas, joka oli ostanut huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet perustajarakentajalta rakentamisvaiheen aikana, maksoi osakkeisiin kohdistuvan osuuden yhtiön lainoista viimeistään kohteen valmistumisen yhteydessä, maksua ei pidetty vastikkeena osakkeiden omistusoikeuden luovuttamisesta eikä siitä sen vuoksi ollut suoritettava varainsiirtoveroa. Ennakkoratkaisu. Varainsiirtoverolaki 15 ja 20 Lisätiedot: Juha Mynttinen, p (09) , Tarja Tarkiainen, (09) , Vuoden 2002 valtionosuuspäätösten oikaisu Vuoden 2002 valtionosuuspäätökset on uusittu/uusitaan vuoden 2000 kuntien ansiotasoindeksissä olleen virheen takia. Oikea indeksitarkistus olisi ollut 0,3 prosenttia alempi. Kunnille on virheen johdosta maksettu noin 15 miljoonaa euroa liikaa valtionosuutta, joka peritään takaisin muuttamalla kuluvan vuoden valtionosuuspäätöksiä (valtionosuuslain mukainen perusteeton etu). Kaikista kuntien valtionosuuksista ja kuntayhtymien yksikköhinnoista on tehty/tehdään uusi päätös kuluvalta vuodelta. Yleinen valtionosuus Päätös vuoden 2002 yleisen valtionosuuden korjaamisesta on tehty (SM /Ha-43). Valtioneuvosto on vahvistanut korjatun keskimääräisen euromäärän Keskimääräinen euromäärä laskee 0,06 eurolla, jolloin se laskee 27,71 eurosta 27,65 euroon asukasta kohti. Liikaa maksettu erä on peritty marraskuun valtionosuustilityksen yhteydessä. Vuoden 2002 oikaistu yleisen valtionosuuden määrä löytyy sisäasiainministeriön Internet-sivulta osoitteesta kohdasta kunta-asiat/tilastot/valtionosuudet. 16 Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2002

17 Verotulojen tasaus Vuoden 2000 indeksivirhe ei muuta verotuloihin perustuvaa valtionosuuksien tasausta vuodelle Näin ollen aiemmin tehty päätös on voimassa (SM /Ha-43). Vuoden 2002 tasaus löytyy Kuntaliiton Internet-sivulta osoitteesta kohdasta palvelut/ kuntatalous/valtionosuudet/vuoden 2002 valtionosuudet. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2002 valtionosuutta on muutettu valtionosuusprosentin korotuksen ja indeksivirheen johdosta. Vuoden 2002 valtionosuusprosenttia korotettiin 25,3 prosentista 25,36 prosenttiin (STVOL muutos 585/2002). Samalla kunnan asukaskohtaista rahoitusosuutta alennettiin 1 557,88 eurosta 1 556,07 euroon (voimavaraasetuksen muutos 720/2002). Tämä johtui Sailas-paketin ja osaamiskeskusten rahoituksen muutoksen vaikutuksista kuntien valtionosuuksiin. Vaikutus otettiin huomioon syyskuun maksatuksen yhteydessä. Vuoden 2000 indeksivirheen takia sosiaali- ja terveydenhuollon asukaskohtaiset laskennalliset perusteet on korjattu annetussa valtioneuvoston asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon voimavaroista (840/2002). Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksista on tehty uudet päätökset (Dnro 21/502/2002). Korjaus on otettu huomioon marraskuun valtionosuustilityksen yhteydessä. Laskennalliset kustannukset ja kunnan asukaskohtainen rahoitusosuus alenevat indeksivirhettä vastaavasti. Korjatut valtionosuuden laskennalliset perusteet ovat seuraavat (suluissa määrä, mikä on vähennetty ennen korjausta voimassa olleesta euromäärästä): Ikäryhmä Sosiaalihuolto (euroa/as) Terveydenhuolto (euroa/as) 0-6 v ,46 (12,28) 516,76 (1,53) 7-64 v. 295,94 (0,88) 587,89 (1,74) v. 553,89 (1,65) 1 375,74 (4,08) v ,81 (9,61) 2 650,64 (7,86) yli 85 v ,27 (27,15) 4 579,85 (13,58) Sairastavuuden mukaan 256,53 (0,76) Työttömien määrän mukaan 379,05 (1,13) Työttömyysasteen mukaan 34,61 (0,10) Kunnan asukaskohtainen rahoitusosuus 1 551,54 (4,53) Valtionosuusprosentti 25,36 (STVOL 585/2002) Kuntakohtaiset korjatut sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet löytyvät Kuntaliiton Internet-sivulta osoitteesta kohdasta palvelut/kuntatalous/valtionosuudet/ vuoden 2002 valtionosuuksien oikaisu. Lisätiedot: Jouko Heikkilä, p. (09) , Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/

18 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus Vuoden 2002 indeksivirheen korjaus tehdään vuoden 2002 muun valtionosuuspäätöksen oikaisun yhteydessä kuluvan vuoden loppuun mennessä, jolloin oppilas- ja opiskelijamääriä koskeva muutos muutoinkin rahoitukseen tehdään. Päätökset postitetaan tammikuun loppupuolella. Takaisinperinnät ja mahdolliset lisäsuoritukset tapahtuvat helmikuun lopussa Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetusja kulttuuritoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2002 on muutettu (802/2002). Vuoden 2002 korjatut keskimääräiset yksikköhinnat löytyvät Kuntaliiton Internet-sivulta Kuntaliiton Internet-sivulta osoitteesta kohdasta palvelut/kuntatalous/valtionosuudet/ vuoden 2002 valtionosuuksien oikaisu. Kunta- ja ylläpitäjäkohtaiset yksikköhinnat alenevat 0,3 prosentin indeksivirhettä vastaavasti. Kunnan asukaskohtainen rahoitusosuus alenee myös virhettä vastaavasti. Yksikköhintapäätökset tehdään marraskuun loppuun mennessä vuoden 2003 yksikköhintoja koskevan päätöksen jälkeen. Vuoden 2002 kunnan asukaskohtainen rahoitusosuus tarkistetaan joulukuussa. Lisätiedot: Jouko Heikkilä, p (09) , Päivi Rajala, p (09) , Vuoden 2003 valtionosuudet Yleistä Jäljempänä olevassa tekstissä on käsitelty lähinnä ne asiat, jotka ovat muuttuneet Kuntatalous-tiedotteeseen 4/2002 verrattuna. Muuttuneet tiedot ovat olleet jo nähtävissä Kuntaliiton Internet-sivulla (päivitetty ). Mikäli jäljempänä esitetyt tiedot vielä muuttuvat ne päivitetään Kuntaliiton Internet-sivulle (http://www.kuntaliitto.fi). Valtionosuuden ennakolliset tiedot on laskettu puolitetulla 1,4 prosentin indeksitarkistuksella. Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Vuoden 2003 verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus tulee perustumaan vuodelta 2001 valmistuvan verotuksen tietoihin. Verotus on muilta osin valmistunut , mutta yhteisöveron kuntakohtaiset jakoosuudet vuodelta 2001 saadaan vasta joulukuun loppuun mennessä, joten tiedot verotulotasauksesta eivät ole vielä lopulliset. Yhteisöveron osalta on käytetty simuloituja jako-osuuksia, joissa on otettu huomioon vuoden 2001 verotus- ja konsernitiedot sekä kunnittaiset työpaikkatiedot vuoden 2000 mukaan. Kuntien jako-osuuksia tarkistetaan vielä ja työpaikkatiedot otetaan huomioon vuodelta Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2002

19 Sisäasiainministeriössä on laskettu arvio tasauksesta, jossa on perusteena valmistunut kunnallisverotus (verohallitus ) ja edellä mainitut tiedot yhteisöverosta. Laskelma löytyy Internetistä osoitteesta kohdassa palvelut/kuntatalous/valtionosuudet/ valtionosuudet vuonna Tasauksen pohjana ovat seuraavat tiedot: - laskennallisen kunnallisveron määrä on yhteisöveron määrä laskennallisen kiinteistöveron määrä Laskelman muut perusteet ovat: - vuoden 2001 alun asukasmäärä keskimääräinen tuloveroprosentti 17,68 - keskimääräiset kiinteistöveroprosentit: - yleinen 0,68 - vakituinen asunto 0,26 - muu asunto 0,79 - voimalaitos 1,39 - ydinvoimalaitos 2,20 - yleishyödylliset yhteisöt 0,39 - laskennallinen verotulo /asukas - tasausraja-(90 %) 2 348,81 /asukas Laskennallisen kunnallisveron kuntakohtainen määrä saadaan, kun keskimääräisen tuloveroprosentin ja kunnan tuloveroprosentin suhteella kerrotaan maksettava kunnallisvero (VerontilitysL 532/ a, muutettu 1262/2001). Maksettava kunnallisvero saadaan verohallinnon tilaston ensimmäisestä sarakkeesta (Verovuoden 2002 maksuunpanon mukainen tilitys). Valtionosuuksien tasauslisän saa kunta, jonka laskennalliset verotulot ovat tasausrajan alapuolella. Tasauslisä on tasausrajan ja kunnan laskennallisen verotulon erotus. Valtionosuuksien tasausvähennystä joutuu luovuttamaan kunta, jonka laskennalliset verotulot ovat tasausrajan yläpuolella. Tasausvähennyksen määrä on 40 % tasausrajan ylittävästä laskennallisen verotulon määrästä. Maksatuksessa verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus jaetaan siten, että yleiseen valtionosuuteen kohdistetaan 6 %, sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen 57 % sekä opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuteen 37 %. Yleinen valtionosuus Vuoden 2003 yleisen valtionosuuden keskimääräinen määrä on 27,55 euroa asukasta kohti. Siinä on otettu huomioon leikkaus 7,53 euroa asukasta kohti. Saaristo- ja syrjäisyyslisät määräytyvät viime vuonna tehdyn valtionosuusasetuksen muutoksen (1448/2001) perusteella, jotka koskivat jo kuluvaa vuotta. Nyt tehdyn valtionosuusasetuksen muutoksen (810/2002) perusteella myös Virolahden ja Reisjärven kunnat säilyttävät syrjäisyyslisänsä aiemmasta tiedosta poiketen myös jatkossa (uudelleen laskenta tehdään viiden vuoden jaksoissa). Ennakkolaskelma yleisen valtionosuuden määrästä Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/

20 porrastuksineen ja vähennyksineen löytyy Internetistä osoitteesta kohdasta palvelut/kuntatalous/valtionosuudet/ valtionosuudet vuonna Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus Kuntakohtaiset sosiaali- ja terveydenhuollon ennakkovaltionosuudet löytyvät Kuntaliiton Internet-sivuilta osoitteesta kohdasta palvelut/kuntatalous/valtionosuudet/valtionosuudet vuonna Valtionosuuden laskennalliset määrät on vahvistettu valtioneuvoston asetuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2003 voimavaroista (798/2002). Päivähoidon työssäkäyntikerroin ja sairastavuuskerroin laskelmissa ovat vielä tarkistamatta. Näiltä osin kuntakohtaiset laskelmat tarkistetaan marraskuun lopussa. Laskelmissa on nyt käytetty kuluvan vuoden kertoimia. Vuoden 2003 laskelmissa käytetyt laskennalliset perusteet ovat (indeksitarkistus puolitettu 1,4 %): Ikäryhmä Sosiaalihuolto ( /as) Terveydenhuolto ( /as) 0-6 vuotiaat 4 214,16 523, vuotiaat 301,46 596, vuotiaat 561, , vuotiaat 3 288, ,41 yli 85- vuotiaat 9 287, ,61 Muut laskennalliset perusteet ( /as): Työttömien lukumäärän mukainen määrä 384,36 Työttömyysasteen mukainen määrä 35,09 Sairastavuuden mukainen määrä 260,12 Kunnan rahoitusosuus ( /as) 1 547,42 Työttömyysaste 12 % Asukasluku (vuoden vaihde 01/02) Valtionosuusprosentti 26,87 Kunnan laskennalliset kustannukset saadaan: - ikäryhmän euromäärä kerrottuna ikäryhmän asukasluvulla paitsi sosiaalihuollon 0-6 ryhmä, jossa ikäryhmän euromäärän ja asukasluvun tulo kerrotaan vielä työssäkäyntikertoimella (kertoimen määrittely STVOL 15 ). - sosiaalihuollon laskennallisiin kustannuksiin lisätään vielä työttömyyden vaikutus. Se saadaan kun: - työttömyysastekertoimella kerrotaan työttömyysasteen mukaisen euromäärän ja asukasluvun tulo ja kun - kunnan työttömien lukumäärällä kerrotaan työttömien lukumäärän mukainen euromäärä. - työttömyysastekerroin on kunnan työttömyysprosentti jaettuna koko maan työttömyysprosentilla. 20 Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2002

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain 3 ja 12 :n sekä tuloverolain 124 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia

Lisätiedot

HE 112/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta

HE 112/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslakia ja tuloverolakia

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 123/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 :n ja tuloverolain 124 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Verontilityslakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset

HE 272/2006 vp. 1. Nykytila ja ehdotetut muutokset HE 272/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 a ja 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009 annetun lain 3 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työnantajan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a :n muuttamisesta sekä sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta annetun lain

Lisätiedot

HE 53/2009 vp. jako-osuus on 22,03 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus on 1,75 prosenttia yhteisöverosta.

HE 53/2009 vp. jako-osuus on 22,03 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus on 1,75 prosenttia yhteisöverosta. HE 53/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti

Lisätiedot

PERUSTELUT. Tilitysajankohta Uusi verontilityslaki (532/1998) tuli voimaan 1 päivänä elokuuta Samassa yhteydessä

PERUSTELUT. Tilitysajankohta Uusi verontilityslaki (532/1998) tuli voimaan 1 päivänä elokuuta Samassa yhteydessä HE 71/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 29 :n sekä tuloverolain 21 ja 124 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia

Lisätiedot

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen

Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen 1 Suomen Kuntaliitto 8.10.2010 Henrik Rainio, Jouko Heikkilä Kunnallisveroprosentin noston vaikutus kunnan verotuloihin ja valtionosuuksien tasaukseen Veroprosentin korotuksesta kunta saa aina täysimääräisen

Lisätiedot

HE 180/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain

HE 180/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 d :n sekä tuloverolain 124 ja 124 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain

Lisätiedot

HE 149/2012 vp. tilityksiin.

HE 149/2012 vp. tilityksiin. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito

HE 123/2010 vp. Arvonlisäverolain (1501/1993) 32 :n 3 momentin mukaan kiinteistöhallintapalveluja ovat rakentamispalvelut, kiinteistön puhtaanapito HE 123/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 32 ja :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöhallintapalvelun ja itse suoritetun

Lisätiedot

Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline

Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline Veroennustekehikko ennustamisen luotettava työväline Koko maan veroennusteet Kuntamarkkinat, Kuntatalo 12 13.9.2012 Jukka Hakola Veroasiantuntija Kuntien tulot vuonna 2011 Valtionosuudet 20 % 7 661 milj.

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009

Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo 28.10.2009 Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät Finlandia-talo Director Maritta Virtanen Mistä arvonlisäveroa suoritetaan? Liiketoiminnan muodossa Suomessa tapahtuvasta Tavaran ja palvelun myynnistä Ellei

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 164/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 30 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi. Kiinteistön käyttöoikeuden

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Julkaistu 25.4.2013 Päivitetty 19.6.2013 Päivitetty 6.9.2013 Päivitetty 10.12.2013 Päivitetty Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Julkaistu Päivitetty 19.6.2013 (seuraava päivitys 9/2013) Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien valtionavut 2014: 8,67 + 0,98 + 0,95

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

HE 111/2017 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 111/2017 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 30 :n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ajankohtaiset veroasiat

Ajankohtaiset veroasiat Ajankohtaiset veroasiat Taloustorstai 16.11.2017 Jukka Hakola Kehityspäällikkö, verotus Ajankohtaiset veroasiat Kuntaliiton 6.11. päivitetty ennuste» Valmistunut verotus» Loppuvuoden oikaisut» Ensi vuoden

Lisätiedot

määrä on alle 10 prosenttia yrityksen maksamien palkkojen määrästä. Alennus koskisi myös alimmassa maksuluokassa valtion liikelaitoksia,

määrä on alle 10 prosenttia yrityksen maksamien palkkojen määrästä. Alennus koskisi myös alimmassa maksuluokassa valtion liikelaitoksia, HE 62/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta annetun lain 4 :n sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta

Lisätiedot

HE 194/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain ja on tarkoitettu käsiteltäväksi

HE 194/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain ja on tarkoitettu käsiteltäväksi Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain sekä tuloverolain 124 ja 124 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslain ja tuloverolain

Lisätiedot

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön

HE 304/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan, että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle päätetyt opetustoimen

Lisätiedot

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

1992 vp - HE 132. Lakiehdotus liittyy vuoden 1993 valtion talousarvioon. lain mukaan. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1992 vp - HE 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion pelastusoppilaitoksista annetun lain 4 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi valtion pelastusoppilaitoksista

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015. 579/2015 Laki. vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2015 579/2015 Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen

Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen Kuntamarkkinat 2013 Jukka Hakola Veroasiantuntija, kuntatalous Verotuksen muutokset, kuntien verotulot ja niiden kertyminen Kuntien verotulojen

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa.

HE 45/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia verojen kertymisjaksoa. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi verontilityslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että kaikkien verontili- verojen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

HE 209/2006 vp. olevien metsämaapinta-alojen suhteessa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia

HE 209/2006 vp. olevien metsämaapinta-alojen suhteessa. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verontilityslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi verontilityslakia siten, että yhteisöveron metsävero-osuuden

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntamarkkinat 2015 Jukka Hakola, Veroasiantuntija Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntaliiton verotuloennuste 1.9.2015» Yleistaloudellinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Kuntien verotuloennusteet, verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset

Kuntien verotuloennusteet, verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntien verotuloennusteet, verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Taloustorstai syyskuu 2017 Jukka Hakola Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntaliiton uusi veroennuste» Vuoden 2016

Lisätiedot

HE 170/2005 vp. 1. Nykytila

HE 170/2005 vp. 1. Nykytila Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2005 annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä

Lisätiedot

HE 116/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta. vuosina annetun lain muuttamisesta

HE 116/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta. vuosina annetun lain muuttamisesta HE 116/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003 2009 annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä

Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015. Eteran palkkahallintopäivä Ajankohtaista ennakkoperinnässä vuodelle 2015 Eteran palkkahallintopäivä Sisältö: Verolait keskeisimmät lainsäädäntömuutokset Verokortit 2015 verokorttien voimaantulo ja ulkoasu suorasiirrot Vuosi-ilmoitukset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutetun sairausvakuutusmaksun, sairausvakuutusmaksun ja kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset

Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Kuntamarkkinat 2017 Jukka Hakola Kuntien verotulojen kehitys ja verotuksen muutokset Vuoden 2017 tilitysten kehitys Vuoden 2016 valmistuva verotus ja

Lisätiedot

HE 233/2009 vp. Sodankylän, Utsjoen, Ylitornion, Ilomantsin, Juuan, Lieksan, Nurmeksen, Rautavaaran, Valtimon ja Hailuodon kunnissa

HE 233/2009 vp. Sodankylän, Utsjoen, Ylitornion, Ilomantsin, Juuan, Lieksan, Nurmeksen, Rautavaaran, Valtimon ja Hailuodon kunnissa HE 233/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005 2009 annetun lain sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta

Lisätiedot

Päätös PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA JA KORJAAMISESTA VUOSINA 2010 JA 2011 ELATUSAVUN TAKAISINPERINTÄASIASSA

Päätös PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA JA KORJAAMISESTA VUOSINA 2010 JA 2011 ELATUSAVUN TAKAISINPERINTÄASIASSA Päätös VM/324/02.02.06.00/2011 Kuntaosasto 2.3.2011 Kunnanhallitukselle PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN TARKISTAMISESTA JA KORJAAMISESTA VUOSINA 2010 JA 2011 ELATUSAVUN TAKAISINPERINTÄASIASSA

Lisätiedot

Eduskunnan sivistysvaliokunta

Eduskunnan sivistysvaliokunta Muistio P. Väisänen-Haapanen 14.10.2013 3746/90/2013 Eduskunnan sivistysvaliokunta Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttaminen ja väliaikainen muuttaminen, vapaasta sivistystyöstä

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 122/2004 vp kuntien valtionosuuslain 30 :n, sosiaalija terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 b :n, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

HE 113/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

HE 113/2017 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

Lisätiedot

Valtionosuudet Miten arviointi on tehty? Keskiössä kuntatalousohjelma ja kehyspäätökset ( ) Ennakolliset valtionosuuslaskelmat

Valtionosuudet Miten arviointi on tehty? Keskiössä kuntatalousohjelma ja kehyspäätökset ( ) Ennakolliset valtionosuuslaskelmat Valtionosuudet 2018 Ennakolliset valtionosuuslaskelmat - Julkaistu 11.5.2017 - Päivitetty 15.6.2017 Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Miten arviointi on tehty? Keskiössä kuntatalousohjelma ja kehyspäätökset

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Tarkistusvuosi I I I I I I I _I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Esimerkki 1/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I _I I I I liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Vähennyksen määrä 80 000 Tarkistettava

Lisätiedot

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014

Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat vuodelle 2014 Talous- ja veroennustepäivät 25.4.-26.4.2013 Sokos Hotel Presidentti, Helsinki Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Kuntien valtionavut 2014:

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005

SISÄLLYS. N:o 1019. Laki. aravarajoituslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2005 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta N:o 1019 1026 SISÄLLYS N:o Sivu 1019 Laki aravarajoituslain muuttamisesta... 4641 1020 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen

Lisätiedot

ja ennen verotuksen päättymistä suoritettu jäännösvero tilitettäisiin veronsaajille ennakonpidätyksiä

ja ennen verotuksen päättymistä suoritettu jäännösvero tilitettäisiin veronsaajille ennakonpidätyksiä HE 155/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia. Ehdotuksen mukaan veronsaajaryhmien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta 1991 vp - HE 20 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että liikevaihtovero korotettaisiin väliaikaisesti

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 118/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yrittäjän eläkelain 115 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yrittäjän eläkelakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle vuodelta 1991 perittäviä sosiaaliturvamaksuja koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle vuodelta 1991 perittäviä sosiaaliturvamaksuja koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 27 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuodelta 1991 perittäviä sosiaaliturvamaksuja koskevan lainsäädännön tarkistamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että teollisuuden

Lisätiedot

HE 107/2007 vp. vastaavasti.

HE 107/2007 vp. vastaavasti. HE 107/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle verontilityslain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan verontilityslakia taisiin vuosittain kantorahatulojen muutosta muutettavaksi

Lisätiedot

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta

YRITYS JA VEROT. Yritystoiminta Pia Niuta YRITYS JA VEROT Verohallinto Yritystoimintaan liittyvät rekisteröintitoimenpiteet (verohallinto) Toiminnan aloittaminen Muutokset toiminnassa Toiminnan lopettaminen Ennakkoperintärekisteri Ennakkoverotus

Lisätiedot

Valtionosuuslaskelmat vuodelle 2015

Valtionosuuslaskelmat vuodelle 2015 Valtionosuuslaskelmat vuodelle 2015 Päivitetty Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Valtionosuuspäätökset 2015 Kunnan peruspalvelujen valtionosuus (VM) VM/2633/02.02.06.00/2014, 31.12.2014 Opetus- ja kulttuuritoimen

Lisätiedot

1992 vp - HE 140. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1992 vp - HE 140. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1992 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi liikevaihtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan liikevaihtoverolakia muutettavaksi siten, että vuonna 1992

Lisätiedot

Valtionosuudet Miten arviointi on tehty? Keskiössä kuntatalousohjelma ja kehyspäätökset ( )

Valtionosuudet Miten arviointi on tehty? Keskiössä kuntatalousohjelma ja kehyspäätökset ( ) Valtionosuudet 2018 Ennakolliset valtionosuuslaskelmat 11.5.2017 FCG Talous- ja veroennustepäivät 10.-11.5.2017 Sanna Lehtonen kehittämispäällikkö Miten arviointi on tehty? Keskiössä kuntatalousohjelma

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 191/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kirkkolain 22 luvun 8 :n sekä kirkon keskusrahastosta annetun lain 3 ja 9 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan verotusta koskevat kirkkolain sekä

Lisätiedot

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ

Nykytila. 1994 vp - HE 133. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ 1994 vp - HE 133 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÅLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi veronkantolakia, jossa säädettäisiin avoimen yhtiön

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

Ajankohtaista maatilaverotuksesta

Ajankohtaista maatilaverotuksesta Ajankohtaista maatilaverotuksesta Timo Sipilä Koulutusvähennys Hallitus on antanut eduskunnalle 5.9.2013 (HE 95/13) esityksen, jonka mukaan elinkeinotulon ja maatalouden tulon verotuksessa saisi tehdä

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432.

3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet. Vuonna 2009 perus- ja esiopetuksen valtionosuuden/rahoituksen saajia on 432. 3. PERUSOPETUS 3.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää-

HE 155/2007 vp. tason muutoksen tarkentumisen takia. Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa sää- HE 155/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntien lain 27 :n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta

Lisätiedot

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia

HE 90/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia HE 90/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 1 :n ja aikuiskoulutustuesta annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

TALOUS JA TILINPÄÄTÖSILTA- PÄIVÄ 15.1.2013 PÄÄLAKIMIES ANU KÄRKKÄINEN

TALOUS JA TILINPÄÄTÖSILTA- PÄIVÄ 15.1.2013 PÄÄLAKIMIES ANU KÄRKKÄINEN TALOUS JA TILINPÄÄTÖSILTA- PÄIVÄ 15.1.2013 PÄÄLAKIMIES ANU KÄRKKÄINEN VARAINSIIRTOVEROLAIN UUDISTUS VARAINSIIRTOVEROLAIN UUDISTUS Voimaan 1.1.2013 (HE 125/2012) Muutoksia sovelletaan 1.3.2013 tai sen jälkeen

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

2000 alusta miljoonan markan. HE 79/1999 vp. Esityksessä ehdotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon

2000 alusta miljoonan markan. HE 79/1999 vp. Esityksessä ehdotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon HE 79/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät 6/2002 Joulukuu December Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Verotus Valtionosuudet vuonna 2003 Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Sijoitustoiminnan perusteista päättäminen JHTT-lautakunta tiedottaa Kuntatalous

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 88/2003 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain, opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain sekä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain

Lisätiedot

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1994 vp- HE 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1994 vp- HE 3 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että 1 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

Vuoden 2017 valtionosuudet

Vuoden 2017 valtionosuudet Vuoden 2017 valtionosuudet 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Sanna Lehtonen Sanna.Lehtonen@kuntaliitto.fi p. 050-575 9090 Kuntakohtaiset ennakolliset valtionosuuslaskelmat 2017 Versio 14.9.2016: Kuntaliiton

Lisätiedot

KUNTIIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ KOKKOLA / KEVÄT 2017

KUNTIIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ KOKKOLA / KEVÄT 2017 KUNTIIN KOHDISTUVAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN YHTEYDESSÄ KOKKOLA / KEVÄT 2017 1. KUNNILTA MAAKUNNILLE SIIRTYVIEN TEHTÄVIEN JA NIIDEN RAHOITUKSEN SIIRTO MAAKUNNILLE SIIRTYVIEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 ja 45 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 29/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta

HE 29/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta HE 29/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistöverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kiinteistöverolakia muutettavaksi siten, että kiinteistöveroprosenttien

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

1/2003 Helmikuu Februari. Verotus. Valtionosuudet vuonna 2003. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Kuntatalous-asiakaskyselyn tulokset

1/2003 Helmikuu Februari. Verotus. Valtionosuudet vuonna 2003. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Kuntatalous-asiakaskyselyn tulokset 1/2003 Helmikuu Februari Verotus Valtionosuudet vuonna 2003 Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Kuntatalous-asiakaskyselyn tulokset Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 1/2003 Lehti ilmestyy n. 6 kertaa vuodessa

Lisätiedot

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje

Ilmoitus kustannuksista ja suoritteista ja täyttöohje KYSELY 5/2005 Opintokeskukset VALTIONOSUUSJÄRJESTELMÄN EDELLYTTÄMIEN TIETOJEN TOIMITTAMINEN VUODELTA 2004 Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 21 :n mukaan opintokeskusten tulee toimittaa valtionapuviranomaiselle

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 1. Valtiovarainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä tammikuuta 2003 N:o 1 3 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden

Lisätiedot

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ.

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. 1980 vp. n:o 125 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 7 ja 17 :n muuttamisesta. ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. Esityksessä ehdotetaan taksiauton ja invalidien

Lisätiedot

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta

Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Ajankohtaista sivistystoimen taloudesta Kuntaliiton näkökulma Sivistystoimen talouspäälliköt ry Kuntatalo 9.-10.6.2016 Kuntien valtionosuudet osana Suomen valtionapujärjestelmää 11 mrd. (11,7 mrd. v. 2016)

Lisätiedot

Verotukseen liittyviä näkökohtia. Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori

Verotukseen liittyviä näkökohtia. Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori Verotukseen liittyviä näkökohtia Alustus ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaarissa 4.9.2014 Opetusneuvos Eija Somervuori Muutosesitys tuloverolakiin ja arvonlisäverolakiin Säädökset vastaavat

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Kuntatalous 5/2004. marraskuu

Kuntatalous 5/2004. marraskuu Kuntatalous 5/2004 marraskuu 1 Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 5/2004 Lehti ilmestyy n. 5 kertaa vuodessa Infobladet utkommer ca.5 gånger per år Julkaisija / Utgivare Suomen Kuntaliitto Finlands Kommunförbund

Lisätiedot

5/2001 12.11.2001. Verotus. Valtionosuudet v. 2002. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Ajankohtaista eurosta

5/2001 12.11.2001. Verotus. Valtionosuudet v. 2002. Kirjanpitoon liittyviä ohjeita. Ajankohtaista eurosta 5/2001 12.11.2001 Verotus Valtionosuudet v. 2002 Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Ajankohtaista eurosta SISÄLLYSLUETTELO Sivu Kuntatalous Kommunalekonomi Nro/nr 5/2001 Lehti ilmestyy 7 kertaa vuodessa Infobladet

Lisätiedot

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö

1981 vp. n:o 141. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö 1981 vp. n:o 141 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 8 :n, maatilatalouden tuloverolain 6 :n ja tulo- ja varallisuusverolain 29 : n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014

HE 106/2013 vp. 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2014 HE 106/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yleisradioverosta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Esitys liittyy valtion vuoden

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen

Uusi yritys Perustamisilmoitus ja rekisteröityminen Uusi yritys ja rekisteröityminen Sanna Koivisto Pirkanmaan verotoimisto Mikä on YTJ? Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhdessä ylläpitämä tietojärjestelmä

Lisätiedot

Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät. Valtionosuudet v. 2002. Ajankohtaista eurosta

Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät. Valtionosuudet v. 2002. Ajankohtaista eurosta 4/2001 4/2001 11.9.2001 11.9.2001 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät Valtion talousarvioesitys 2002 Verotus Valtionosuudet v. 2002 Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Ajankohtaista eurosta SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot