TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2OO5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2OO5"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2OO5 KAUPUNGINHALLITUS

2 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 4 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö 5 3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 4. Oman talousalueen kehitys 8 5. Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys Organisaatiossa tapahtuneet muutokset Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja taloussuunnitelmakaudelle 9 sekä arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 6. Kaupungin talous ja tuloksen muodostuminen tilikaudella Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Rahoitusrakenne ja tase-erien kehitys Turun kaupungin konsernin toiminta ja talous Konserniin kuuluvat yhteisöt sekä kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt Konsernin rakenteessa tapahtuneet muutokset vuonna Konsernin toiminnan ohjaus Konsernitase ja vertailu edelliseen vuoteen Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 23 ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talousarvion toteutuminen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 25 Johdanto 26 Hallinto 1 01 Keskusvaalilautakunta Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus, kaupungin omarahoitusosuus Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan menoista Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 50 Palvelutoimi Palvelutoimen tavoitteiden toteutuminen Terveyslautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta, Ulkomaalaistoimisto (nettoyksikkö) Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta Kulttuurilautakunta 84 Osaamis- ja elinkeinotoimi Osaamis- ja elinkeinotoimen tavoitteiden toteutuminen Opetuslautakunta Ammattiopetuslautakunta Ammattikorkeakoulun hallitus 104 Ympäristötoimi Ympäristötoimen tavoitteiden toteutuminen Teknisten palveluiden lautakunta 113

3 1 61 Joukkoliikennelautakunta Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Rakennuslautakunta Kiinteistölautakunta Vesilaitoslautakunta, Turun Vesilaitos Teknisten palveluiden lautakunta, Liikennelaitos Satamalautakunta, Turun Satama Kiinteistölautakunta, Kiinteistölaitos Kiinteistölautakunta, Tilalaitos Teknisten palveluiden lautakunta, Jätelaitos Teknisten palveluiden lautakunta, Tekstiilihuolto 147 Tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Lehtolaakso 149 Myllykoti Oy 153 Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab 158 Turku TouRing Oy 164 Turku Science Park -konserni 168 TVT-Asunnot Oy 177 Turun Seudun Vesi Oy 181 Turun seudun puhdistamo Oy 185 Säätiöt Forum Marinum säätiö 189 Turun Ylioppilaskyläsäätiö Taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailut 197 Käyttötalousosan, liikelaitosten ja investointiosan toteutumisvertailu 197 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailut 201 Investointiosan toteutumisvertailut 202 Rahoitusosan toteutumisvertailu 207 III TULOSLASKELMA 208 IV TASE 209 V KONSERNITASE 210 VI TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 211 Rahoituslaskelma 211 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 212 Tuloslaskelman liitetiedot 214 Taseen liitetiedot 218 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 225 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 227 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot 229 Liikelaitosten ja muiden taseyksikköjen tilinpäätöslaskelmat 232 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 232 Turun Vesilaitos 235 Liikennelaitos 238 Turun Satama 241 Kiinteistölaitos 244 Tilalaitos 247 Jätelaitos 250 Tekstiilihuolto 253 Vahinkorahasto 256 Turun Vesilaitoksen investointirahasto 258 Turun Sataman investointirahasto 259 Konsernitaseen liitetiedot 261 VII LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITESARJOISTA 269 VIII TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 270

4 Tilinpäätös Toimintakertomus I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus Kun laiva irtoaa satamasta, on sillä tieto tulevasta määränpäästä. Jos näin ei olisi, niin seuraukset olisivat varsin huonot. Laivalla on määräsatama, jota kohti taitava miehistö navigoi alustaan. Samalla tavalla voidaan ajatella myös Turun kaupungin kehittämistä. Meillä täytyy olla tiedossa se, mihin olemme menossa ja millä tavoin ohjaamme kotikaupunkiamme parempaan tulevaisuuteen. Tätä kutsutaan strategiseksi työskentelyksi. Strategia merkitse valintoja. Poliittiset päättäjät osoittavat päämäärän. Keinot syntyvät useimmiten lautakuntatasolla, josta kaupunginhallitus muokkaa ne suuremmiksi kokonaisuuksiksi kaupunginvaltuuston lopullisesti päätettäviksi. Kulunut vuosi merkitsi uuden valtuustokauden alkua ja navigoinnin uudelleen suuntaamista. Tätä silmällä pitäen tehtiin erilaisia selvityksiä menneen onnistumisista ja kehittämiskohteista sekä arvioita tulevaisuuden haasteista. Käytettävissä olivat muun muassa asiantuntijoiden toimintaympäristöanalyysi, kaupunginvaltuuston 2001 itsearviointi, Turku-strategian 2001 evaluointi sekä asiakastyytyväisyyskysely. Nämä selvitykset antoivat perustan myös tulevien vuosien strategiselle suunnittelutyölle, jonka lähtökohdiksi muotoutuivat: - tieto - osaaminen - innovaatiot - hyvinvointi. Kaupunginvaltuustolla oli keväällä kaksi ja kaupunginhallituksella kolme strategiaseminaaria, joiden sisältönä oli valmistella uutta Turku-strategiaa vuosille Valmisteluelimen muodostivat kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat. Uutena elementtinä oli erityinen poliittinen prosessi, jota johti päätoiminen kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Valmistelufoorumina toimivat valtuustoryhmien puheenjohtajien kokoukset. Näin yhteys valmistelijoiden ja päättäjien välillä saatiin entistä toimivammaksi. Turku-strategia vuosille 2008 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Kaupungin visioksi vuoteen 2015 muodostui: 4

5 Tilinpäätös Toimintakertomus Suomen Turku on kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuurin ja osaamisen keskus, jossa on erinomainen elämisen laatu sekä innovatiivinen toimintaympäristö. Toiminta-ajattelussa Turulla korostuvat kaksikielisyys Itämeren kasvukeskuksena ja yhteistyösuuntautuneena seutukunnan sydämenä. Perustan luovat historiallinen tausta, innovatiivisuus, monikulttuurisuus, kansainvälisyys, logistinen asema ja kestävä kehitys. Vuotta leimasivat Turun elinkeinoelämässä sekä positiiviset että negatiiviset uutiset. Kokonaisarviona voidaan kuitenkin pitää päällimmäisinä tulevaisuuden uskoa luovia tekijöitä, kuten telakkateollisuuden voimakasta tilauskannan kasvua. Työllisyys koheni vuoden aikana 2 %-yksiköllä. Työllisyys oli pääkaupunkiseudun jälkeen suurten kaupunkien paras ja Turku tarjosi koko seutukunnan työllisille runsaasti työpaikkoja. Maan hallituksen toukokuussa käynnistämä kunta- ja palvelurakennehanke loi tilaisuuden tarkastella Turun seutukunnan kunta- ja palvelurakennetta. Turku toimi vuoden aikana aloitteellisesti ja avoimesti asiassa. Lähtökohtana Turulla oli luoda tulevaisuuden edellytykset asukaslähtöiselle ja elinvoimaiselle kunta- ja palvelurakenteelle. Elinkeinotoiminnan edellytysten turvaaminen innovatiivisessa luovan talouden ympäristössä, palvelurakenteen kehittäminen taloudellisen dynamiikan lähtökohdista, riittävän suuri kuntakoko, joka perustuu työssäkäyntialueisiin, olivat ja ovat muun muassa Turun kaupungin peruslähtökohtia uudistukselle. Turku Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna hanke leimasi monipuolisella tavalla vuoden kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaa. Kolmekymmentäviisivuotisjuhliaan viettänyt Suomen ensimmäinen rockfestivaali, Ruis-rock, keräsi kolmen päivän aikana yli kuulijaa. Turun kaupungin taloudessa tapahtui vuonna käänne huonompaan suuntaan. Vuodesta 2000 lähtien vuoteen asti talouden tulos oli positiivinen. Vuoden tulos oli sen sijaan 38,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Syy alijäämäisyyteen oli verotulojen heikko kasvu ja käyttömenojen ripeä lisääntyminen. Muutos aikaisempaan vuoteen nähden on jyrkkä. Talouden kannalta on ollut merkittävää investointien voimakas lisääntyminen viime vuosina. Investointimäärärahoja ovat viime vuonna vaatineet mm. kaupungin koulutilojen ja sisätautisairaalan korjaukset sekä uuden pääkirjaston ja Portsa -kodin rakentaminen. Investointeihin on jouduttu käyttämään pääosin ulkopuolista rahoitusta. Tilannetta on helpottanut ulkopuolisen rahoituksen helppo saanti ja korkokannan mataluus. Jatkossa joudutaan talouden tasapainon saattamiseksi leikkaamaan käyttömenojen kasvua ja pienentämään investointeihin käytettäviä määrärahoja. Kaupungin taloutta pyritään parantamaan myös vilkastuttamalla alueen työllisyyttä ja elinkeinotoimintaa. 2.Kaupungin hallinto ja henkilöstö 5

6 TURUN KAUPUNGIN HALLINNOLLINEN ORGANISAATIO Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta - revisiotoimisto Kaupunginhallitus Hallintojaosto Konsernijaosto Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja Sisäinen tarkastus Kansliapäällikkö - keskukset Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja Osaamis- ja elinkeinotoimen apulaiskaupunginjohtaja Ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja Turun Seudun Kehittämiskeskus TAD Centre Keskusvaalilautakunta Terveyslautakunta - terveysvirasto Opetuslautakunta - opetuspalvelukeskus - peruskoulu ja lukiot - työväenopistot Kiinteistölautakunta - kiinteistölaitos - tilalaitos Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta Sosiaalilautakunta - sosiaalikeskus Kulttuurilautakunta - kulttuuritoimen kanslia - kulttuurikeskus - kaupunginteatteri - kaupunginorkesteri - Wäinö Aaltosen museo - kaupunginkirjasto - maakuntamuseo Ammattiopetuslautakunta - Turun ammatti-instituutti Ammattikorkeakoulun hallitus - Turun ammattikorkeakoulu Teknisten palveluiden lautakunta - jätelaitos - liikennelaitos - tekstiilihuolto - kunnallistekniikka (liikelaitos ) - talotoimi (liikelaitos ) - viherlaitos (liikelaitos ) - kiinteistöjen hoito (liikelaitos ) - kaupungin varikko (liikelaitos ) Ympäristö- ja kaavoituslautakunta - ympäristö- ja kaavoitusvirasto Rakennuslautakunta Liikuntalautakunta - liikuntapalvelukeskus Satamalautakunta - Turun satama Joukkoliikennelautakunta Nuorisolautakunta - nuorisoasiainkeskus Vesilaitoslautakunta - Turun vesilaitos = toimielinten johtosuhteet = viranhaltijoiden johtosuhteet Lähde: Kv:n päätöslistat ja Kh:n pöytäkirjat

7 Tilinpäätös Toimintakertomus Henkilöstö Amm.opetus. ja Ammattikorkea Henkilökunnan määrä Tekn. palvelut, ymp.- ja kaav. 8 % 11 % Opetusltk 15 % Kulttuuri ja vapaaaika 7 % Liikelaitokset 5 % Yleishallinto ja järj.toimi 7 % Terveysltk 18 % Sosiaaliltk 29% Kulttuuri ja vapaaaika 7 % Amm.opetus ja Ammattikorkea 11 % Henkilökunnan määrä Tekn. palvelut ja ymp.- ja kaav. 8 % Opetusltk 16 % Liikelaitokset 5 % Yleishallinto ja järj.toimi 7 % Terveysltk 18 % Sosiaaliltk 28 % Kaupungilla oli palkattua henkilöstöä vuoden viimeisenä päivänä , josta työllistettyjä 263. Vastaavat luvut vuonna olivat ja 213. Tarkemmat kaupungin henkilökuntaa koskevat tiedot julkaistaan myöhemmin henkilöstötilinpäätöksessä. Laskennalliset henkilötyövuodet vuonna olivat ( v. ). Kaupungin palkkamenot olivat 382,1 milj. euroa (365,1 milj. euroa v. ). Palkat, palkkiot ja henkilösivukulut olivat yhteensä 496,2 milj. euroa (471,8 milj. euroa v. ). 3. Yleinen taloudellinen kehitys Euroalueen talouskasvu vuonna jäi kotimaisen kysynnän heikkouden vuoksi vaatimattomaksi. Tuotanto kasvoi koko vuonna 1,3 prosenttia. Bruttokansantuotteen määrä Suomessa kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 2,1 prosenttia vuonna. Kysynnän kasvu oli edellisen vuoden tapaan kotitalouksien kulutuksen ja yksityisten investointien varassa. Kiinteät investoinnit lisääntyivät vajaat 2 prosenttia. Yksityiset kulutusmenot nousivat viime vuonna yli 3,4 prosenttia. julkisten kulutusmenojen määrä supistui 6,0 prosenttia. Inflaatio kehittyi hieman edellisvuotta nopeammin vuoden aikana. Kuluttajahintojen vuosinousu oli 0,9 prosenttia (0,2 prosenttia vuonna ). Koko maan työttömyysaste oli joulukuun lopussa Työministeriön tietojen mukaan 11,1 prosenttia (11,9 % joulukuussa ). Koko vuoden keskimääräinen työttömyysaste oli 10,6 prosenttia. Vuoden vastaava luku oli 11,1 prosenttia. Euribor-korot kääntyivät nousuun vuoden loppupuolella. Euroopan keskuspankin ohjauskorko nostettiin joulukuussa 2,25 prosenttiin. 7

8 Tilinpäätös Toimintakertomus Kuntatalous pysyi poikkeuksellisen heikkona. Toimintakulut kasvoivat edelleen nopeammin kuin verorahoitus eli kuntien verotulot ja valtionosuudet yhteensä. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien toimintakate heikkeni 5,3 prosenttia. Kuntien verotulot kasvoivat 4,2 prosenttia koko vuonna. Valtionosuudet kasvoivat 6,9 prosenttia. Useamman kuin joka kolmannen kunnan vuosikate oli negatiivinen. Myös kuntien lainakanta kasvoi edelleen. (Lähteet: Tilastokeskus). 4. Oman talousalueen kehitys Varsinais-Suomen bruttokansantuote kasvoi koko maata enemmän. Kasvu oli TE-Keskuksen arvion mukaan 3,2 prosenttia. Työttömyysaste oli Varsinais-Suomessa joulukuun lopussa 9,0 prosenttia (10,5 % joulukuussa ). Turun kaupungin työttömyysaste joulukuun lopussa oli 11,4 prosenttia, jossa oli laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan kaksi prosenttiyksikköä. Koko vuoden keskimääräinen työttömyysaste oli Turussa 12,1 prosenttia (13,1 % vuonna ). Pitkäaikaistyöttömien määrä oli Turussa vuoden lopussa (3 170 vuonna ). Määrä laski vuodessa 533 työttömällä. Turun kaupungin työttömyysaste oli vuoden lopussa alhaisempi kuin muiden suurimpien pääkaupunkiseudun ulkopuolisten kaupunkien. Työttömyysaste oli Tampereella 12,9 %, Porissa 16,1 % ja Oulussa 13,5 %. Turun seutukunnan työttömyysaste vuoden lopussa oli 9,4 % (Tampereen seutukunta 11,7 %, Porin sk. 14,5 %, Oulun sk. 12,8 %). Turussa myönnettiin rakennuslupia vuoden aikana kpl. Lupien määrä kasvoi 64 kappaleella (5 %). Myönnettyihin rakennuslupiin sisältyi asuntoa, mikä oli 58 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna valmistuneiden rakennusten kerrosala nousi 22 % ja valmistuneiden asuntojen määrä nousi 2 %. 5. Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys 5.1. Organisaatiossa tapahtuneet muutokset Yksityistalouden talous- ja velkaneuvonta siirtyi 1.1. alkaen sosiaalitoimelta kaupunginkanslian organisaatioon. Teknisten palveluiden lautakunta aloitti toimintansa Kiinteistölautakunnan alaisen teknisten palveluiden johtokunnan toiminta päättyi Lautakunnan alaisina liikelaitoksina toimivat jätelaitos 8

9 Tilinpäätös Toimintakertomus (jätteenpoltto), liikennelaitos (joukkoliikenteen harjoittaminen) ja tekstiilihuolto (tekstiilihuoltopalvelujen tuottaminen). Uusina liikelaitoksina aloittavat kunnallistekniikka ( katujen, viemäreiden, vesijohtojen ja muiden yleisten alueiden rakentamis- ja ylläpitopalvelut), talotoimi (suunnittelu-, talonrakennus- ja kunnossapitopalvelut), viherlaitos (puistojen, leikki- ja liikuntapaikkojen, muiden yleisten alueiden sekä kiinteistöjen piha-alueiden rakentamis- ja ylläpitopalvelut) ja aloittavat kiinteistöjen hoito ( kiinteistönhoitopalvelut), kaupungin varikko (kaluston hallinta-, vuokraus- ja kunnossapitopalvelut). 5.2 Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja taloussuunnitelmakaudelle sekä arvio todennäköisesti tulevasta kehityksestä Vuosikate oli 10,6 milj. euroa. Vuosikate alitti selvästi poistot, jotka olivat 46,9 milj. euroa. Vuosikatteella ei juuri investointeja rahoitettu ja investointien tulorahoitusprosentti painuikin 9,5 prosenttiin. Tilinpäätöksen kaikki tunnusluvut osoittavat, että lähivuosina on tehtävä melkoisesti toimia, joilla talouden kehitys saadaan taas käännettyä parempaan suuntaan. Vuoden 2006 talousarvio on vielä lähtökohtaisesti 18,5 milj. euroa alijäämäinen. Mikään kehityksessä ei viittaa siihen, että vuoden 2006 talousarvio toteutuisi tätä suotuisammin. Taloussuunnitelmassa on vuosi 2007 merkitty lähelle tasapainoa. Tästä tavoitteesta on syytä pitää kiinni. Vuosi oli myös kaupungin velkaantumisen kannalta käännekohta. Lähtötilanne oli aika hyvä, sillä vuoden lopussa kaupungilla oli velkaa vain 600 euroa asukasta kohti, mutta vuonna 2007 kaupungilla tullee olemaan velkaa varsinaisen toiminnan ja investointien rahoittamiseen jo yli euroa asukasta kohti. Lähiaikojen taloudelliset näkymät ovat Suomessa vielä varsin vakaat. Valtiovarainministeriö ennustaa taloudelliseksi kasvuksi 3 % vuodelle Inflaatio kasvanee maltillisesti. Vuoden keskimääräinen inflaatio vauhti oli 1 % ja vuodelle 2006 sen ennustetaan olevan 1,3 %. Vuonna 2006 kunnallisverotuksen tilitysten arvioidaan valtakunnan tasolla lisääntyvän 4,1 %. Kunnallisverojen kehitykseen jatkossa vaikuttavat ennen kaikkea kansan- ja aluetalouden kehitys ja mahdolliset verotusperusteiden tarkistukset. Kuntien palvelu- ja kuntarakennemuutokset yhdistettynä valtionvarainministeriön verolinjauksiin voi merkittävästi vaikuttaa kunnallisverojen pidempiaikaiseen kehittymiseen. Turun kaupungissa ovat monet merkittävät yritykset vähentäneet viime vuosina työvoimaansa, mutta toisaalta on aloja joihin on otettu rohkaisevasti uutta työvoimaan. Työllisyystilanne on kehittynyt Turussa kaikesta huolimatta tyydyttävästi. 9

10 Tilinpäätös Toimintakertomus 6. Kaupungin talous ja tuloksen muodostuminen tilikaudella Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Muut toimintatuotot Vuokrat (+) Muut (+) Valmistus omaan käyttöön (+) Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot (-) Henkilösivukulut Eläkekulut (-) Muut henkilösivukulut (-) Palvelujen ostot (-) Aineet tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana (-) Avustukset (-) Muut toimintakulut Vuokrat (-) Muut (-) Toimintakate Verotulot Kunnan tulovero (+) Osuus yhteisöveron tuotosta (+) Koiravero (+) Kiinteistövero (+) Valtionosuudet (+) Rahoitustuotot- ja kulut Korkotuotot (+) Muut rahoitustuotot (+) Korkokulut (-) Muut rahoituskulut (-) Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot (-) Arvonalentumiset (-) Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 7 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 25,3 % 26,2 % Vuosikate/Poistot,% 21,3 % 102,5 % Vuosikate, / asukas Asukasmäärä

11 Tilinpäätös Toimintakertomus Tilikauden tulos oli 39,1 milj. euroa. Kaupungin toimintakulut kasvoivat nopeammin kuin verorahoitus eli verotulot ja valtionosuudet yhteensä. Toimintakulujen kasvu johtui ansiotason ja kustannustason noususta sekä palvelujen kysynnän kasvusta. Palkkojen kasvu oli 16,8 milj. euroa ( + 4,7 %, kuntasektori + 4 %). Palvelujen ostot kasvoivat 25,1 milj. euroa (+ 9,1 %), joista terveystoimen palvelujen ostot 13,4 milj. euroa (+10,1 %) ja sosiaalitoimen palvelujen ostot 5,5 milj. euroa (+ 11,4 %). Kuvat. Toimintatuotot ja -kulut lajeittain Myyntituotot 49,7 % Tuet ja avustukset 12,5 % Vuokrat 11,3 % Muut tuotot 7,6 % Henkilöstökulut 51,4 % Muut kulut 1,1 % Vuokrat 2,8 % Avustukset 6,8 % Materiaalin ostot 6,7 % Palvelujen ostot 31,2 % Maksutuotot 18,9 % Kuva. Käyttötalouden nettomenot (ei sis. Liikelaitoksia) Kaupunginhallitus 5,8 % Muut 6,1 % Kulttuuri ja vapaa-aika 6,1 % Sosiaalitoimi 26,5 % Opetustoimi 14,1 % Terveystoimi 30,4 % Ammattiinstit. ja Ammattikorkea 11,0 % 11

12 Tilinpäätös Toimintakertomus Tilinpäätöksen toimintakate oli 691,9 milj. euroa. Toimintakate kuvaa nettokäyttömenojen määrää, jotka jäävät rahoitettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Kaupungin nettokäyttömenot kasvoivat 47,2 milj. eurolla (7,3 %:lla) edellisvuoteen verrattuna. Toimintatuotot kasvoivat 6,1 milj. eurolla (+ 2,7 %) ja toimintakulut oikaistuna valmistus omaan käyttöön -erällä kasvoivat 53,3 milj. euroa (+ 6,1 %). Toimintakuluihin sisältyvät, itse valmistetun käyttöomaisuuden taseeseen aktivoidut erät on oikaistu tuloslaskelmassa valmistuksena omaan käyttöön. Valmistus omaan käyttöön oli 37,7 milj. euroa. Suurin osa on tilalaitoksen investointirahoilla rahoitetun käyttöomaisuuden oman työn valmistusarvoa. Kaupungin toimintakate heikkeni 7,3 %. Toimintatuotoilla katettiin 25,3 % toimintakuluista. Verotuloilla ja valtionosuuksilla jää rahoitettavaksi siten 74,7 %. Verotulojen ja valtionosuuksien eli verorahoituksen kasvu 15,3 milj. euroa ei riittänyt kattamaan nettokäyttömenojen kasvua. Valtionosuuksien kasvu oli 13,2 milj. euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Verotulot kasvoivat vain 2,1 milj. euroa eli 0,4 %. ( Kuntien verotulojen kasvu oli noin 4 %). Aikaisempina vuosina tulokseen positiivisesti vaikuttaneet rahoitustoiminnan nettotuotot laskivat 4,2 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosikate oli positiivinen 10,6 milj. euroa (36,1 milj. euroa pienempi kuin v. ). Vuosikate ei kattanut suunnitelman mukaisia poistoja ja arvonalennuksia. Tilikauden tulos muodostui siten alijäämäiseksi. Tilinpäätöksessä on tuloutettu vapaaehtoisista varauksista 10,7 milj. euroa, jotka oli varattu Hirvensalon ala-asteen ja Vähä-Heikkilän koulun I vaiheen investointeihin. Rakennukset valmistuivat ja otettiin käyttöön vuonna. Verotulojen erittely Verotulojen toteutuminen Talousarvio Talousarvio muutoksin Toteutuma Poikkeama +tulon ylitys, -tulon alitus Kunnan tulovero , , , ,60 Osuus yhteisöveron tuotosta , , , ,89 Kiinteistövero , , , ,83 Koiravero , , , ,85 Verotulot yhteensä , , , ,51 Talousarvion toteutumis-% 98,0 12

13 Tilinpäätös Toimintakertomus Kuva. Verotulojen toteutuminen vv (ilman koiraveroa): 600,0 500,0 milj. 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Kunnallisvero 369,5 406,3 403,9 405,0 407,5 Yhteisövero 83,6 60,9 35,6 38,7 36,8 Kiinteistövero 23,3 24,5 24,7 25,3 26,8 Yhteensä 476,5 491,9 464,4 469,2 471,1 Muutos-% 7,2 3,2-5,6 1,0 0,4 Kunnan verotulojen määräytymisen perusteet Tulovero-% 17,50 17,50 18,00 18,00 18,00 Kiinteistövero-%: Yleinen 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 vakituinen asunto 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 muuhun asumiseen käytettävät 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 rakennukset Rakentamattoman rakennuspaikan 2,50 2,50 2,50 veroprosentti Koiravero, /koira 33,64 33,64 34,00 34,00 34,00 Verotuloja kertyi yhteensä 471,3 milj. euroa. Verotulot kasvoivat 2,1 milj. euroa (+ 0,4 %) edellisvuodesta. Yhteisöveron tuotto väheni 1,9 milj. euroa, kunnan tuloveron tuotto lisääntyi 2,5 milj. euroa ja kiinteistöveron tuotto oli 1,4 milj. euroa edellisvuotista suurempi. Muutettuun talousarvioon verrattuna verotulot alittuivat 9,5 milj. euroa. Kunnallisverotuottoa kertyi 7,0 milj. euroa ja yhteisöveron tuottoa kertyi 3,7 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Kiinteistöveroa kertyi 1,2 milj. euroa budjetoitua enemmän. Valtionosuuksien erittely Valtionosuudet Talousarvio Talousarvio muutoksin Toteutuma Poikkeama +tulon ylitys, -tulon alitus Yleinen , , , ,00 Sosiaali- ja terveydenhuolto , , , ,00 Opetus- ja kulttuuritoimi , , , ,00 Yhteensä , , , ,00 Talousarvion toteutumis-% 100,4 13

14 Tilinpäätös Toimintakertomus Kuva. Valtionosuuksien toteutuminen vv : 250,0 200,0 150,0 milj. 100,0 50,0 0, Yl. valtionosuudet 5,5 4,5 4,4 4,8 4,7 Sosiaali- ja terveys 74,4 81,6 90,1 111,1 122,2 Opetus- ja kulttuuri 64,3 69,6 75,6 78,1 80,5 Yhteensä 144,1 155,8 170,2 194,1 207,3 Kasvu-% 18,4 8,1 9,2 14,0 6,8 Valtionosuuksia kertyi 207,3 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 13,2 milj. euroa (+6,8 %). Muutettuun talousarvioon verrattuna valtionosuustulot ylittyivät 0,8 milj. eurolla. Vuoden aikana tehtiin talousarvioon muutos, jolloin otettiin huomioon tulopoliittisen kokonaisratkaisun kuntakohtainen vaikutus. Turun kaupungin talousarvion tuloslaskelman valtionosuuskohtaa korotettiin tällöin 5,5 milj. euroa ja verotulokohtaa alennettiin vastaavasti 5,5 milj. euroa. Muutos kohdennettiin sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksiin. 14

15 Tilinpäätös Toimintakertomus 7. Toiminnan rahoitus 7.1. Rahoitusasema ja sen muutokset Rahoituslaskelma Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Muiden sijoitusten muutokset, netto Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1-1 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaikaisten velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 9,5 55,5 Pääomamenojen tulorahoitus, % 10,3 61,2 Lainanhoitokate 0,5 2,6 Kassaan riittävyys, pv Asukasmäärä

16 Tilinpäätös Toimintakertomus Rahoitusasema heikeni merkittävästi päättyneenä tilikautena. Se selittyy sekä tulorahoituksen heikentymisellä että investointimenojen kasvulla. Kehitys oli tiedossa jo talousarviota laadittaessa, mutta ei niin huonona. Investoinneista vain 9,5 % rahoitettiin tulorahoituksella. Käyttöomaisuuden myyntituloja kertyi 10,3 miljoonaa euroa ja niillä voitiin rahoittaa investoinneista 8,9 % (31,5 % v. ). Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta oli 107,0 milj.euroa negatiivinen. Pitkäaikaista lainaa nostettiin vuoden aikana 20 milj. euroa. Rahoitustoiminnan nettokassavirta oli pääosin lainojen lisäyksen ja antolainasaamisten lyhennysten johdosta positiivinen 28,3 milj.euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien aiheuttamia kassavirtoja jouduttiin kattamaan lisäksi kassavaroilla. Kassavarat vähenivät siten 78,7 miljoonalla eurolla. Rahoitusrakenne Kaupungin koko kassavaranto oli vuoden lopussa 160 milj. euroa ja vuoden lopussa 81 milj. euroa eli kassavaranto vähentyi vuoden aikana n. 79 milj. eurolla. Alimmillaan koko kassavaranto oli vuoden aikana 65 milj. euroa ja ylimmillään 160 milj. euroa keskimääräisen kassavarannon ollessa 152,9 milj. euroa. Kassavarannon tuotto oli 2,82 % keskimääräisestä kassavarannosta (ml. emissiovoitot ja -tappiot). Kaupungin maksuvalmius säilyi vuoden aikana hyvänä eikä lyhytaikaisiin luottoihin ollut tarvetta. Lyhytaikaisia käyttämättömiä kuntatodistuslimiittejä tai muita ei-sitovia limiittejä kaupungilla oli vuoden lopussa n. 63 milj. euroa. Rahoitus ja riskienhallinta Kaupungin rahoitusstrategian mukaan kaupunki turvaa rahoituksen saatavuuden ylläpitämällä kaupungin hyvää nimeä markkinoilla, vakaalla ja tempoilemattomalla lainanotolla ja muun rahoituksen hankinnalla sekä käyttämällä rinnan erilaisia rahoitusmuotoja ja rahanlähteitä. Vieraan pääoman käytöstä aiheutuva nettorasitus pidetään tasaisena hajauttamalla lainojen takaisinmaksutaakka ajallisesti. Rahoitusriskejä hallitaan hajauttamalla nostettavat lainat ja tehtävät sijoitukset kulloisenkin markkina- ja salkkutilanteen edellyttämällä tavalla ja kattamalla valikoidusti avoimia riskipositioita käyttämällä mm. koron- ja valuutanvaihtosopimuksia, sopimuksia enimmäis- ja vähimmäiskorosta sekä korko- ja valuuttaoptioita ja termiinejä. Em. sopimusten tarve on vähentynyt euroon siirtymisen seurauksena. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2002 joulukuussa kaupungin sijoitustoiminnan periaatteet, jossa määritellään kaupungin toimiala-, kassavaranto- ja rahastosijoitusten yleiset periaatteet, käytettävät instrumentit sekä raportointi ja päätöksentekoprosessit. Kaupunki noudattaa sijoitustoiminnassaan em. periaatteissa määritettyä riskienhallintaa. 16

17 Tilinpäätös Toimintakertomus 7.2. Rahoitusrakenne ja tase-erien kehitys Tase VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaikutteiset menot Muut omat rahastot Ennakkomaksut Ed.tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset POISTOERO JA VAPAA- Kiinteät rakenteet ja laitteet EHTOISET VARAUKSET Koneet ja kalusto Poistoero ,00 Muut aineelliset hyödykkeet Vapaaehtoiset varaukset Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset PAKOLLISET VARAUKSET Osakkeet ja osuudet Eläkevaraukset Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut pakolliset varaukset Muut lainasaamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen varat 2 3 Muut toimeksiantojen pääomat VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA Vaihto-omaisuus Pitkäaikainen Aineet ja tarvikkeet Joukkovelkakirjalainat Keskeneräiset tuotteet Lainat rah. ja vak.laitoksilta Valmiit tuotteet Lainat julkisyhteisöiltä 2 2 Liittymismaksut ja muut velat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikainen Lainasaamiset Lainat rah. ja vak.laitoksilta Muut saamiset Lainat julkisyhteisöiltä 1 1 Siirtosaamiset 7 2 Lainat muilta luotonantajilta Lyhytaikaiset saamiset Ostovelat Myyntisaamiset Liittymismaksut ja muut velat Lainasaamiset Siirtovelat Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sij. rahamarkkinainstrumentt Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

18 Tilinpäätös Toimintakertomus Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 61,7 % 64,5 % Omaan pääomaan sis.vain Turun Sataman maa- ja vesialueiden arvonkorotukset Rahoitusvarallisuus, /asukas Oikaistu rahoitusvarallisuus, /asukas Vieraasta pääomasta vähennetty henkilöstökassatalletukset Suhteellinen velkaantuneisuus 40,3 % 37,0 % Oikaistu suhteellinen velkaantuneisuus 33,3 % 29,8 % Vieraasta pääomasta vähennetty henkilöstökassatalletukset Lainakanta (1.000 ) Korolliset velat sisältäen henkilöstökassa- ja konsernitilipääomat Lainat, /asukas Korolliset velat Oikaistu lainat, /asukas Lainat vähennettynä henkilöstökassa- ja konsernitilipääomilla Lainasaamiset (1.000 ) Asukasmäärä Lainojen ja vastuiden kehitys Kaupungin pitkäaikaisten lainojen määrä vuoden lopussa oli (koron- ja valuutanvaihtosopimusten jälkeen) 125 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen keskikorko (ml. seuraavan vuoden lyhennykset) vuoden lopussa oli 2,94 %. Kaupungin pitkäaikainen velka kasvoi vuoden aikana 20 milj. euroa uuden lainan noston seurauksena. Pitkäaikaisia lainoja ei vuoden aikana lyhennetty. Korollisen kokonaisvelan määrä vuoden lopussa oli 231 milj. euroa, jonka keskikorko oli 2,46 %. Korollinen kokonaisvelka lisääntyi siten 26 milj. euroa verrattuna vuoden alun tilanteeseen. Korolliseen kokonaisvelkaan sisältyi muuta lyhytaikaista korollista velkaa 106 milj. euroa, joka muodostui henkilöstökassaan tehdyistä talletuksista (64 milj. eur) ja konserniyhteisöjen tekemistä kassatalletuksista (42 milj. eur). Merkittävimpien leasingvastuiden määrä oli vuoden lopussa 16 milj. euroa, joka muodostuu täysin leasingrahoituksen puitesopimuksen mukaisista vastuista erilaisten koneiden ja laitteiden rahoittamiseen. Kaupungin takausvastuut vuoden lopussa olivat 88 milj. euroa. Takausvastuista suurin osa oli konserniyhtiöiden ja säätiöiden velasta ja konsernin ulkopuolisten yhteisöjen velasta vain yksi milj. euroa. Takausvastuiden määrä lisääntyi vuoden aikana 10 milj. euroa. Suurille vesi-investoinneille annettujen takauspäätösten myötä vastuut tulevat lisääntyvään huomattavasti vuosien välisenä aikana. Omien ja lahjoitusrahastojen kehitys Kaupungin omien ja lahjoitusrahastojen osalta vuoden kirjanpidollinen tuotto keskimäärin oli n. 14 % rahastojen vuoden alun pääomasta laskettuna. 18

19 Tilinpäätös Toimintakertomus Muiden tase-erien kehitys Pysyvien vastaavien eli aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden (käyttöomaisuuden) ja muiden pitkävaikutteisten sijoitusten määrä vuoden lopussa oli 1 064,9 milj. euroa (1 005,4 milj.euroa v. ). Lisäystä vuoden aikana oli 59,5 milj. euroa; eniten lisäystä oli rakennusten kirjanpitoarvossa (+ 46,7 milj. euroa) ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden kirjanpitoarvossa (+ 9,7 milj. euroa). Pysyvien vastaavien sijoitukset olivat 366,7 mil. euroa. Sijoituksissa on kaupungin lainasaamiset, joita vuoden lopussa oli 116,1 milj.euroa (126,6 milj. euroa v. ). Vähennystä edelliseen vuoteen oli 10,5 milj. euroa. Pysyvien vastaavien osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainasaamisiin sisältyvät kaupungin omien rahastojen sijoitukset, joiden määrä oli 52,7 milj. euroa. Vaihtuvien vastaavien saamiset olivat 60,8 milj.euroa, näistä lyhytaikaisia saamisia oli 57,4 milj. euroa. Rahoitusarvopaperit vuoden vaihteessa olivat 80,6 milj. euroa. Vähennystä oli vuoden aikana oli 78,1 milj. euroa. Rahat ja pankkisaamiset olivat 0,6 milj. euroa. Pitkäaikainen vieras pääoma taseessa oli 120,0 milj. euroa (107,0 milj. euroa v. ). Kasvusta 3,0 milj.euroa selittyy vesihuollon liittymismaksujen lisäyksellä. Tilikauden aikana otettiin uutta velkaa 20,0 milj.euroa. Lyhytaikainen vieras pääoma oli 248,2 milj. euroa (223,0 milj. euroa v. ). Lyhytaikaisen vieraan pääoman velkoihin sisältyy 10,0 milj. euroa pitkäaikaisten lainojen seuraavan vuoden lyhennyksiä sekä henkilöstökassan pääomaa 64,1 milj. euroa ja konserniyhteisöjen talletuksia 42,4 milj. euroa. Henkilöstökassan pääomat ja konsernitilien pääomat on tilinpäätöksessä siirretty muista veloista tase-erään lainat muilta luotonantajilta. Kaupungin lainakanta vuoden päättyessä oli 231,4 milj. euroa. Lainakanta sisältää kaupungin korolliset velat. Lainakanta kasvoi 26,3 milj. euroa. Kasvusta 6,5 milj. euroa on tytäryhteisöjen konsernitileillä olevien pääomien kasvua. Korolliset velat asukasta kohden oli euroa (1 173 euroa v.). Investointien rahoittamiseen otetut lainat olivat 715 euroa/asukas (600 euroa/asukas v. ). Näistä veloista on vähennetty henkilöstökassa- ja konsernitilipääomat. Suhteellinen velkaantuneisuus oli 33,3 % (ilman henkilöstökassan pääomia). Vastaava luku edellisenä vuonna oli 29,8 %. Tunnusluku heikkeni, koska velat kasvoivat käyttötuloja enemmän. 19

20 Tilinpäätös Toimintakertomus 8. Turun kaupungin konsernin toiminta ja talous 8.1. Konserniin kuuluvat yhteisöt sekä kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt TURUN KAUPUNKI TYTÄRYHTEISÖT KUNTAYHTYMÄT Kiinteistö- ja asuntoyhteisöt Muut yhtiöt Kårkulla samkommun 3,05 % Kiinteistö Oy Ajurinranta 100,0 % Myllykoti Oy 100,0 % Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin Kiinteistö Oy Asemanvieri 100,0 % Pilot Turku 66,7 % kuntayhtymä 39,15 % Kiinteistö Oy Kupittaan Asemakulma 100,0 % Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab 100,0 % Varsinais-Suomen liitto 41,15 % Kiinteistö Oy Lausteenpuisto 100,0 % ja sen alakonserni*: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Kiinteistö Oy Lehtolaakso 100,0 % * Turun Seudun Kaukolämpö Oy 60,8 % kuntayhtymä 30.,44% ja sen alakonserni*: Oy Turkuhalli Ab 67,3 % Åbolands Yrkesskola 21,17 % * Asunto Oy Amiraalistonkatu 9 93,2 Turku Touring Oy 84,4 % OSAKKUUSYHTEISÖT * As Oy Ristisompa 51,0 % Turku Science Park Oy Ab 96,1 % Kiinteistö- ja asuntoyhteisöt * Kiinteistö Oy Paasmaja 100,0 % ja sen alakonserni*: Kiinteistö Oy Datacity 23,5 % * Kiinteistö Oy Rukki 51,9 % * ICT Turku Oy Ab 96,1 % Kiinteistö Oy Ilpoisten Liikekeskus 35,1 % * Kiinteistö Oy Turun Rauhankatu 14 B 99,9 % * Turun Biolaakso Oy 96,1 % Kiinteistö Oy Jyrkkälänpolku 42,4 % * Paakarlan Huolto Oy 99,9 % * Kiinteistö Oy Focus 96,1 % Kiinteistö Oy Kiikun Monitoimitalo 23,6 % Kiinteistö Oy Paakarlanpuisto 66,7 % * Kiinteistö Oy Biotorni 96,1 % As Oy Turun Ilpoistenaho Bostads Ab 27,1 % Kiinteistö Oy Teollisuuskatu ,0 % Turun Seudun Puhdistamo Oy 81,5 % As Oy Turun Karjakuja 56 38,3 % Kiinteistö Oy Turun Autopiha 57,3 % Turun Seudun Vesi Oy 64,7 % Kiinteistö Oy Myllysarka 47,5 % Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli 80,9 % Koneteknologiakeskus Oy 60,0 % Kiinteistö Oy Turun Lintula 46,0 % Kiinteistö OyTurun Puistovalkama 100,0 % Kupittaan Jäähalli Oy 100,0 % Kiinteistö Oy Pernonpuisto 40,0 % Kiinteistö Oy Turun Puutarhakatu 14 67,8 % Asunto Oy Poseidon 38,6 % Kiinteistö Oy Paashuolto 75,4 % Asunto Oy Talolankatu 6 28,6 % TVT Asunnot Oy 100,0 % As Oy Tornikartio 31,4 % Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy 56,7 % Asunto Oy Yliopistonkatu 25 27,6 % Eskelin Pysäköintilaitos 99,8 % As Oy Turun Auranranta 36,9 % As Oy Kehrämaari 29,52 % Säätiöt Kiinteistö Oy ICT 44,5 % Forum Marinum Säätiö - h 8j/Pj+3j Muut yhteisöt Stiftelsen Forum Marinum - Haritun Huolto Oy 35,3 % The Forum Marinum Foundation Jäkärlän Huolto Oy 25,5 % Museoalus Sigynin säätiö h 9j/6j Varissuon Huolto Oy 23,5 % Pro Cultura -säätiö h 9j/9j Kiikun Huolto Oy 22,0 % Turun Aikuiskoulutussäätiö vk 14j/9j Pernon Huolto Oy 20,1 % Turun Musiikkijuhlasäätiö h 9j/9j Turun Seudun Maakaasu ja Turun Ylioppilaskyläsäätiö vk48j/25j Energiatuotanto Oy 42,5 % h 13j/7j Turun Vapaavarasto Oy 33,3 % Mesipolun Autokatos Oy 23,5 % Turun seudun Jätehuolto Oy 34,8 % Aboa Animation Studio AAS Oy 33,3 % Svartisen Holging A/S 34,7 % Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty 4 alakonsernitilinllinpäätöstä ja erikseen 14 tytäryhteisöä. Yhdistelemättä on 9 tytäryhteisöä (näistä 5 osakeyhtiöitä ja 4 säätiöitä) kaupunginhallituksen päätöksellä esitetyin perustein. Lisäksi yhdistelemättä on 3 tytäryhteisöä liitetiedoissa esitetyin perustein. Koy Lehtolaaksosta, TVT Asunnot Oy:stä, Oy Turku-Energia Ab:sta ja Turku Science Park Oy Ab:sta on yhdistelty alakonsernitilinpäätökset. Alakonsernitilinpäätöksiin sisältyvinä on konsernitaseeseen yhdistelty 12 osakkuusyhteisöä, jotka on selvitetty konsernitaseen liitetiedoissa. Muutoin osakkuusyhteisöjä ei yhdistellä konsernitaseeseeen. Kuntayhtymistä on yhdistelty konsernitilinpäätökseen 3 kpl ja yhdistelemättä on kaupunginhallituksen päätöksellä 2 kpl. 20

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2004

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2004 Turun kaupungin TILINPÄÄTÖS 1229- TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 4 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö 5 3. Yleinen taloudellinen kehitys

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 KAUPUNGINHALLITUS U N A L I U 26.3.2007. 2 0 234 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot