TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2OO5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2OO5"

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2OO5 KAUPUNGINHALLITUS

2 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 4 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö 5 3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 4. Oman talousalueen kehitys 8 5. Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys Organisaatiossa tapahtuneet muutokset Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja taloussuunnitelmakaudelle 9 sekä arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä 6. Kaupungin talous ja tuloksen muodostuminen tilikaudella Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Rahoitusrakenne ja tase-erien kehitys Turun kaupungin konsernin toiminta ja talous Konserniin kuuluvat yhteisöt sekä kuntayhtymät ja osakkuusyhteisöt Konsernin rakenteessa tapahtuneet muutokset vuonna Konsernin toiminnan ohjaus Konsernitase ja vertailu edelliseen vuoteen Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 23 ja talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talousarvion toteutuminen Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 25 Johdanto 26 Hallinto 1 01 Keskusvaalilautakunta Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus, kaupungin omarahoitusosuus Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunnan menoista Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta 50 Palvelutoimi Palvelutoimen tavoitteiden toteutuminen Terveyslautakunta Sosiaalilautakunta Sosiaalilautakunta, Ulkomaalaistoimisto (nettoyksikkö) Liikuntalautakunta Nuorisolautakunta Kulttuurilautakunta 84 Osaamis- ja elinkeinotoimi Osaamis- ja elinkeinotoimen tavoitteiden toteutuminen Opetuslautakunta Ammattiopetuslautakunta Ammattikorkeakoulun hallitus 104 Ympäristötoimi Ympäristötoimen tavoitteiden toteutuminen Teknisten palveluiden lautakunta 113

3 1 61 Joukkoliikennelautakunta Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Rakennuslautakunta Kiinteistölautakunta Vesilaitoslautakunta, Turun Vesilaitos Teknisten palveluiden lautakunta, Liikennelaitos Satamalautakunta, Turun Satama Kiinteistölautakunta, Kiinteistölaitos Kiinteistölautakunta, Tilalaitos Teknisten palveluiden lautakunta, Jätelaitos Teknisten palveluiden lautakunta, Tekstiilihuolto 147 Tytäryhtiöt Kiinteistö Oy Lehtolaakso 149 Myllykoti Oy 153 Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab 158 Turku TouRing Oy 164 Turku Science Park -konserni 168 TVT-Asunnot Oy 177 Turun Seudun Vesi Oy 181 Turun seudun puhdistamo Oy 185 Säätiöt Forum Marinum säätiö 189 Turun Ylioppilaskyläsäätiö Taloudellisten tavoitteiden toteutumisvertailut 197 Käyttötalousosan, liikelaitosten ja investointiosan toteutumisvertailu 197 Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailut 201 Investointiosan toteutumisvertailut 202 Rahoitusosan toteutumisvertailu 207 III TULOSLASKELMA 208 IV TASE 209 V KONSERNITASE 210 VI TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 211 Rahoituslaskelma 211 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot 212 Tuloslaskelman liitetiedot 214 Taseen liitetiedot 218 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot 225 Henkilöstöä koskevat liitetiedot 227 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot 229 Liikelaitosten ja muiden taseyksikköjen tilinpäätöslaskelmat 232 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos 232 Turun Vesilaitos 235 Liikennelaitos 238 Turun Satama 241 Kiinteistölaitos 244 Tilalaitos 247 Jätelaitos 250 Tekstiilihuolto 253 Vahinkorahasto 256 Turun Vesilaitoksen investointirahasto 258 Turun Sataman investointirahasto 259 Konsernitaseen liitetiedot 261 VII LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITESARJOISTA 269 VIII TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS 270

4 Tilinpäätös Toimintakertomus I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus Kun laiva irtoaa satamasta, on sillä tieto tulevasta määränpäästä. Jos näin ei olisi, niin seuraukset olisivat varsin huonot. Laivalla on määräsatama, jota kohti taitava miehistö navigoi alustaan. Samalla tavalla voidaan ajatella myös Turun kaupungin kehittämistä. Meillä täytyy olla tiedossa se, mihin olemme menossa ja millä tavoin ohjaamme kotikaupunkiamme parempaan tulevaisuuteen. Tätä kutsutaan strategiseksi työskentelyksi. Strategia merkitse valintoja. Poliittiset päättäjät osoittavat päämäärän. Keinot syntyvät useimmiten lautakuntatasolla, josta kaupunginhallitus muokkaa ne suuremmiksi kokonaisuuksiksi kaupunginvaltuuston lopullisesti päätettäviksi. Kulunut vuosi merkitsi uuden valtuustokauden alkua ja navigoinnin uudelleen suuntaamista. Tätä silmällä pitäen tehtiin erilaisia selvityksiä menneen onnistumisista ja kehittämiskohteista sekä arvioita tulevaisuuden haasteista. Käytettävissä olivat muun muassa asiantuntijoiden toimintaympäristöanalyysi, kaupunginvaltuuston 2001 itsearviointi, Turku-strategian 2001 evaluointi sekä asiakastyytyväisyyskysely. Nämä selvitykset antoivat perustan myös tulevien vuosien strategiselle suunnittelutyölle, jonka lähtökohdiksi muotoutuivat: - tieto - osaaminen - innovaatiot - hyvinvointi. Kaupunginvaltuustolla oli keväällä kaksi ja kaupunginhallituksella kolme strategiaseminaaria, joiden sisältönä oli valmistella uutta Turku-strategiaa vuosille Valmisteluelimen muodostivat kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat. Uutena elementtinä oli erityinen poliittinen prosessi, jota johti päätoiminen kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Valmistelufoorumina toimivat valtuustoryhmien puheenjohtajien kokoukset. Näin yhteys valmistelijoiden ja päättäjien välillä saatiin entistä toimivammaksi. Turku-strategia vuosille 2008 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Kaupungin visioksi vuoteen 2015 muodostui: 4

5 Tilinpäätös Toimintakertomus Suomen Turku on kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoimainen kulttuurin ja osaamisen keskus, jossa on erinomainen elämisen laatu sekä innovatiivinen toimintaympäristö. Toiminta-ajattelussa Turulla korostuvat kaksikielisyys Itämeren kasvukeskuksena ja yhteistyösuuntautuneena seutukunnan sydämenä. Perustan luovat historiallinen tausta, innovatiivisuus, monikulttuurisuus, kansainvälisyys, logistinen asema ja kestävä kehitys. Vuotta leimasivat Turun elinkeinoelämässä sekä positiiviset että negatiiviset uutiset. Kokonaisarviona voidaan kuitenkin pitää päällimmäisinä tulevaisuuden uskoa luovia tekijöitä, kuten telakkateollisuuden voimakasta tilauskannan kasvua. Työllisyys koheni vuoden aikana 2 %-yksiköllä. Työllisyys oli pääkaupunkiseudun jälkeen suurten kaupunkien paras ja Turku tarjosi koko seutukunnan työllisille runsaasti työpaikkoja. Maan hallituksen toukokuussa käynnistämä kunta- ja palvelurakennehanke loi tilaisuuden tarkastella Turun seutukunnan kunta- ja palvelurakennetta. Turku toimi vuoden aikana aloitteellisesti ja avoimesti asiassa. Lähtökohtana Turulla oli luoda tulevaisuuden edellytykset asukaslähtöiselle ja elinvoimaiselle kunta- ja palvelurakenteelle. Elinkeinotoiminnan edellytysten turvaaminen innovatiivisessa luovan talouden ympäristössä, palvelurakenteen kehittäminen taloudellisen dynamiikan lähtökohdista, riittävän suuri kuntakoko, joka perustuu työssäkäyntialueisiin, olivat ja ovat muun muassa Turun kaupungin peruslähtökohtia uudistukselle. Turku Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna hanke leimasi monipuolisella tavalla vuoden kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaa. Kolmekymmentäviisivuotisjuhliaan viettänyt Suomen ensimmäinen rockfestivaali, Ruis-rock, keräsi kolmen päivän aikana yli kuulijaa. Turun kaupungin taloudessa tapahtui vuonna käänne huonompaan suuntaan. Vuodesta 2000 lähtien vuoteen asti talouden tulos oli positiivinen. Vuoden tulos oli sen sijaan 38,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Syy alijäämäisyyteen oli verotulojen heikko kasvu ja käyttömenojen ripeä lisääntyminen. Muutos aikaisempaan vuoteen nähden on jyrkkä. Talouden kannalta on ollut merkittävää investointien voimakas lisääntyminen viime vuosina. Investointimäärärahoja ovat viime vuonna vaatineet mm. kaupungin koulutilojen ja sisätautisairaalan korjaukset sekä uuden pääkirjaston ja Portsa -kodin rakentaminen. Investointeihin on jouduttu käyttämään pääosin ulkopuolista rahoitusta. Tilannetta on helpottanut ulkopuolisen rahoituksen helppo saanti ja korkokannan mataluus. Jatkossa joudutaan talouden tasapainon saattamiseksi leikkaamaan käyttömenojen kasvua ja pienentämään investointeihin käytettäviä määrärahoja. Kaupungin taloutta pyritään parantamaan myös vilkastuttamalla alueen työllisyyttä ja elinkeinotoimintaa. 2.Kaupungin hallinto ja henkilöstö 5

6 TURUN KAUPUNGIN HALLINNOLLINEN ORGANISAATIO Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta - revisiotoimisto Kaupunginhallitus Hallintojaosto Konsernijaosto Kaupunginkanslia Kaupunginjohtaja Sisäinen tarkastus Kansliapäällikkö - keskukset Palvelutoimen apulaiskaupunginjohtaja Osaamis- ja elinkeinotoimen apulaiskaupunginjohtaja Ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja Turun Seudun Kehittämiskeskus TAD Centre Keskusvaalilautakunta Terveyslautakunta - terveysvirasto Opetuslautakunta - opetuspalvelukeskus - peruskoulu ja lukiot - työväenopistot Kiinteistölautakunta - kiinteistölaitos - tilalaitos Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta Sosiaalilautakunta - sosiaalikeskus Kulttuurilautakunta - kulttuuritoimen kanslia - kulttuurikeskus - kaupunginteatteri - kaupunginorkesteri - Wäinö Aaltosen museo - kaupunginkirjasto - maakuntamuseo Ammattiopetuslautakunta - Turun ammatti-instituutti Ammattikorkeakoulun hallitus - Turun ammattikorkeakoulu Teknisten palveluiden lautakunta - jätelaitos - liikennelaitos - tekstiilihuolto - kunnallistekniikka (liikelaitos ) - talotoimi (liikelaitos ) - viherlaitos (liikelaitos ) - kiinteistöjen hoito (liikelaitos ) - kaupungin varikko (liikelaitos ) Ympäristö- ja kaavoituslautakunta - ympäristö- ja kaavoitusvirasto Rakennuslautakunta Liikuntalautakunta - liikuntapalvelukeskus Satamalautakunta - Turun satama Joukkoliikennelautakunta Nuorisolautakunta - nuorisoasiainkeskus Vesilaitoslautakunta - Turun vesilaitos = toimielinten johtosuhteet = viranhaltijoiden johtosuhteet Lähde: Kv:n päätöslistat ja Kh:n pöytäkirjat

7 Tilinpäätös Toimintakertomus Henkilöstö Amm.opetus. ja Ammattikorkea Henkilökunnan määrä Tekn. palvelut, ymp.- ja kaav. 8 % 11 % Opetusltk 15 % Kulttuuri ja vapaaaika 7 % Liikelaitokset 5 % Yleishallinto ja järj.toimi 7 % Terveysltk 18 % Sosiaaliltk 29% Kulttuuri ja vapaaaika 7 % Amm.opetus ja Ammattikorkea 11 % Henkilökunnan määrä Tekn. palvelut ja ymp.- ja kaav. 8 % Opetusltk 16 % Liikelaitokset 5 % Yleishallinto ja järj.toimi 7 % Terveysltk 18 % Sosiaaliltk 28 % Kaupungilla oli palkattua henkilöstöä vuoden viimeisenä päivänä , josta työllistettyjä 263. Vastaavat luvut vuonna olivat ja 213. Tarkemmat kaupungin henkilökuntaa koskevat tiedot julkaistaan myöhemmin henkilöstötilinpäätöksessä. Laskennalliset henkilötyövuodet vuonna olivat ( v. ). Kaupungin palkkamenot olivat 382,1 milj. euroa (365,1 milj. euroa v. ). Palkat, palkkiot ja henkilösivukulut olivat yhteensä 496,2 milj. euroa (471,8 milj. euroa v. ). 3. Yleinen taloudellinen kehitys Euroalueen talouskasvu vuonna jäi kotimaisen kysynnän heikkouden vuoksi vaatimattomaksi. Tuotanto kasvoi koko vuonna 1,3 prosenttia. Bruttokansantuotteen määrä Suomessa kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 2,1 prosenttia vuonna. Kysynnän kasvu oli edellisen vuoden tapaan kotitalouksien kulutuksen ja yksityisten investointien varassa. Kiinteät investoinnit lisääntyivät vajaat 2 prosenttia. Yksityiset kulutusmenot nousivat viime vuonna yli 3,4 prosenttia. julkisten kulutusmenojen määrä supistui 6,0 prosenttia. Inflaatio kehittyi hieman edellisvuotta nopeammin vuoden aikana. Kuluttajahintojen vuosinousu oli 0,9 prosenttia (0,2 prosenttia vuonna ). Koko maan työttömyysaste oli joulukuun lopussa Työministeriön tietojen mukaan 11,1 prosenttia (11,9 % joulukuussa ). Koko vuoden keskimääräinen työttömyysaste oli 10,6 prosenttia. Vuoden vastaava luku oli 11,1 prosenttia. Euribor-korot kääntyivät nousuun vuoden loppupuolella. Euroopan keskuspankin ohjauskorko nostettiin joulukuussa 2,25 prosenttiin. 7

8 Tilinpäätös Toimintakertomus Kuntatalous pysyi poikkeuksellisen heikkona. Toimintakulut kasvoivat edelleen nopeammin kuin verorahoitus eli kuntien verotulot ja valtionosuudet yhteensä. Tilinpäätösarvioiden mukaan kuntien toimintakate heikkeni 5,3 prosenttia. Kuntien verotulot kasvoivat 4,2 prosenttia koko vuonna. Valtionosuudet kasvoivat 6,9 prosenttia. Useamman kuin joka kolmannen kunnan vuosikate oli negatiivinen. Myös kuntien lainakanta kasvoi edelleen. (Lähteet: Tilastokeskus). 4. Oman talousalueen kehitys Varsinais-Suomen bruttokansantuote kasvoi koko maata enemmän. Kasvu oli TE-Keskuksen arvion mukaan 3,2 prosenttia. Työttömyysaste oli Varsinais-Suomessa joulukuun lopussa 9,0 prosenttia (10,5 % joulukuussa ). Turun kaupungin työttömyysaste joulukuun lopussa oli 11,4 prosenttia, jossa oli laskua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan kaksi prosenttiyksikköä. Koko vuoden keskimääräinen työttömyysaste oli Turussa 12,1 prosenttia (13,1 % vuonna ). Pitkäaikaistyöttömien määrä oli Turussa vuoden lopussa (3 170 vuonna ). Määrä laski vuodessa 533 työttömällä. Turun kaupungin työttömyysaste oli vuoden lopussa alhaisempi kuin muiden suurimpien pääkaupunkiseudun ulkopuolisten kaupunkien. Työttömyysaste oli Tampereella 12,9 %, Porissa 16,1 % ja Oulussa 13,5 %. Turun seutukunnan työttömyysaste vuoden lopussa oli 9,4 % (Tampereen seutukunta 11,7 %, Porin sk. 14,5 %, Oulun sk. 12,8 %). Turussa myönnettiin rakennuslupia vuoden aikana kpl. Lupien määrä kasvoi 64 kappaleella (5 %). Myönnettyihin rakennuslupiin sisältyi asuntoa, mikä oli 58 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vuonna valmistuneiden rakennusten kerrosala nousi 22 % ja valmistuneiden asuntojen määrä nousi 2 %. 5. Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys 5.1. Organisaatiossa tapahtuneet muutokset Yksityistalouden talous- ja velkaneuvonta siirtyi 1.1. alkaen sosiaalitoimelta kaupunginkanslian organisaatioon. Teknisten palveluiden lautakunta aloitti toimintansa Kiinteistölautakunnan alaisen teknisten palveluiden johtokunnan toiminta päättyi Lautakunnan alaisina liikelaitoksina toimivat jätelaitos 8

9 Tilinpäätös Toimintakertomus (jätteenpoltto), liikennelaitos (joukkoliikenteen harjoittaminen) ja tekstiilihuolto (tekstiilihuoltopalvelujen tuottaminen). Uusina liikelaitoksina aloittavat kunnallistekniikka ( katujen, viemäreiden, vesijohtojen ja muiden yleisten alueiden rakentamis- ja ylläpitopalvelut), talotoimi (suunnittelu-, talonrakennus- ja kunnossapitopalvelut), viherlaitos (puistojen, leikki- ja liikuntapaikkojen, muiden yleisten alueiden sekä kiinteistöjen piha-alueiden rakentamis- ja ylläpitopalvelut) ja aloittavat kiinteistöjen hoito ( kiinteistönhoitopalvelut), kaupungin varikko (kaluston hallinta-, vuokraus- ja kunnossapitopalvelut). 5.2 Tilinpäätöksen vaikutus kuluvan vuoden talousarvioon ja taloussuunnitelmakaudelle sekä arvio todennäköisesti tulevasta kehityksestä Vuosikate oli 10,6 milj. euroa. Vuosikate alitti selvästi poistot, jotka olivat 46,9 milj. euroa. Vuosikatteella ei juuri investointeja rahoitettu ja investointien tulorahoitusprosentti painuikin 9,5 prosenttiin. Tilinpäätöksen kaikki tunnusluvut osoittavat, että lähivuosina on tehtävä melkoisesti toimia, joilla talouden kehitys saadaan taas käännettyä parempaan suuntaan. Vuoden 2006 talousarvio on vielä lähtökohtaisesti 18,5 milj. euroa alijäämäinen. Mikään kehityksessä ei viittaa siihen, että vuoden 2006 talousarvio toteutuisi tätä suotuisammin. Taloussuunnitelmassa on vuosi 2007 merkitty lähelle tasapainoa. Tästä tavoitteesta on syytä pitää kiinni. Vuosi oli myös kaupungin velkaantumisen kannalta käännekohta. Lähtötilanne oli aika hyvä, sillä vuoden lopussa kaupungilla oli velkaa vain 600 euroa asukasta kohti, mutta vuonna 2007 kaupungilla tullee olemaan velkaa varsinaisen toiminnan ja investointien rahoittamiseen jo yli euroa asukasta kohti. Lähiaikojen taloudelliset näkymät ovat Suomessa vielä varsin vakaat. Valtiovarainministeriö ennustaa taloudelliseksi kasvuksi 3 % vuodelle Inflaatio kasvanee maltillisesti. Vuoden keskimääräinen inflaatio vauhti oli 1 % ja vuodelle 2006 sen ennustetaan olevan 1,3 %. Vuonna 2006 kunnallisverotuksen tilitysten arvioidaan valtakunnan tasolla lisääntyvän 4,1 %. Kunnallisverojen kehitykseen jatkossa vaikuttavat ennen kaikkea kansan- ja aluetalouden kehitys ja mahdolliset verotusperusteiden tarkistukset. Kuntien palvelu- ja kuntarakennemuutokset yhdistettynä valtionvarainministeriön verolinjauksiin voi merkittävästi vaikuttaa kunnallisverojen pidempiaikaiseen kehittymiseen. Turun kaupungissa ovat monet merkittävät yritykset vähentäneet viime vuosina työvoimaansa, mutta toisaalta on aloja joihin on otettu rohkaisevasti uutta työvoimaan. Työllisyystilanne on kehittynyt Turussa kaikesta huolimatta tyydyttävästi. 9

10 Tilinpäätös Toimintakertomus 6. Kaupungin talous ja tuloksen muodostuminen tilikaudella Tuloslaskelma Toimintatuotot Myyntituotot (+) Maksutuotot (+) Tuet ja avustukset (+) Muut toimintatuotot Vuokrat (+) Muut (+) Valmistus omaan käyttöön (+) Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot (-) Henkilösivukulut Eläkekulut (-) Muut henkilösivukulut (-) Palvelujen ostot (-) Aineet tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana (-) Avustukset (-) Muut toimintakulut Vuokrat (-) Muut (-) Toimintakate Verotulot Kunnan tulovero (+) Osuus yhteisöveron tuotosta (+) Koiravero (+) Kiinteistövero (+) Valtionosuudet (+) Rahoitustuotot- ja kulut Korkotuotot (+) Muut rahoitustuotot (+) Korkokulut (-) Muut rahoituskulut (-) Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot (-) Arvonalentumiset (-) Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) 7 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % 25,3 % 26,2 % Vuosikate/Poistot,% 21,3 % 102,5 % Vuosikate, / asukas Asukasmäärä

11 Tilinpäätös Toimintakertomus Tilikauden tulos oli 39,1 milj. euroa. Kaupungin toimintakulut kasvoivat nopeammin kuin verorahoitus eli verotulot ja valtionosuudet yhteensä. Toimintakulujen kasvu johtui ansiotason ja kustannustason noususta sekä palvelujen kysynnän kasvusta. Palkkojen kasvu oli 16,8 milj. euroa ( + 4,7 %, kuntasektori + 4 %). Palvelujen ostot kasvoivat 25,1 milj. euroa (+ 9,1 %), joista terveystoimen palvelujen ostot 13,4 milj. euroa (+10,1 %) ja sosiaalitoimen palvelujen ostot 5,5 milj. euroa (+ 11,4 %). Kuvat. Toimintatuotot ja -kulut lajeittain Myyntituotot 49,7 % Tuet ja avustukset 12,5 % Vuokrat 11,3 % Muut tuotot 7,6 % Henkilöstökulut 51,4 % Muut kulut 1,1 % Vuokrat 2,8 % Avustukset 6,8 % Materiaalin ostot 6,7 % Palvelujen ostot 31,2 % Maksutuotot 18,9 % Kuva. Käyttötalouden nettomenot (ei sis. Liikelaitoksia) Kaupunginhallitus 5,8 % Muut 6,1 % Kulttuuri ja vapaa-aika 6,1 % Sosiaalitoimi 26,5 % Opetustoimi 14,1 % Terveystoimi 30,4 % Ammattiinstit. ja Ammattikorkea 11,0 % 11

12 Tilinpäätös Toimintakertomus Tilinpäätöksen toimintakate oli 691,9 milj. euroa. Toimintakate kuvaa nettokäyttömenojen määrää, jotka jäävät rahoitettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Kaupungin nettokäyttömenot kasvoivat 47,2 milj. eurolla (7,3 %:lla) edellisvuoteen verrattuna. Toimintatuotot kasvoivat 6,1 milj. eurolla (+ 2,7 %) ja toimintakulut oikaistuna valmistus omaan käyttöön -erällä kasvoivat 53,3 milj. euroa (+ 6,1 %). Toimintakuluihin sisältyvät, itse valmistetun käyttöomaisuuden taseeseen aktivoidut erät on oikaistu tuloslaskelmassa valmistuksena omaan käyttöön. Valmistus omaan käyttöön oli 37,7 milj. euroa. Suurin osa on tilalaitoksen investointirahoilla rahoitetun käyttöomaisuuden oman työn valmistusarvoa. Kaupungin toimintakate heikkeni 7,3 %. Toimintatuotoilla katettiin 25,3 % toimintakuluista. Verotuloilla ja valtionosuuksilla jää rahoitettavaksi siten 74,7 %. Verotulojen ja valtionosuuksien eli verorahoituksen kasvu 15,3 milj. euroa ei riittänyt kattamaan nettokäyttömenojen kasvua. Valtionosuuksien kasvu oli 13,2 milj. euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Verotulot kasvoivat vain 2,1 milj. euroa eli 0,4 %. ( Kuntien verotulojen kasvu oli noin 4 %). Aikaisempina vuosina tulokseen positiivisesti vaikuttaneet rahoitustoiminnan nettotuotot laskivat 4,2 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosikate oli positiivinen 10,6 milj. euroa (36,1 milj. euroa pienempi kuin v. ). Vuosikate ei kattanut suunnitelman mukaisia poistoja ja arvonalennuksia. Tilikauden tulos muodostui siten alijäämäiseksi. Tilinpäätöksessä on tuloutettu vapaaehtoisista varauksista 10,7 milj. euroa, jotka oli varattu Hirvensalon ala-asteen ja Vähä-Heikkilän koulun I vaiheen investointeihin. Rakennukset valmistuivat ja otettiin käyttöön vuonna. Verotulojen erittely Verotulojen toteutuminen Talousarvio Talousarvio muutoksin Toteutuma Poikkeama +tulon ylitys, -tulon alitus Kunnan tulovero , , , ,60 Osuus yhteisöveron tuotosta , , , ,89 Kiinteistövero , , , ,83 Koiravero , , , ,85 Verotulot yhteensä , , , ,51 Talousarvion toteutumis-% 98,0 12

13 Tilinpäätös Toimintakertomus Kuva. Verotulojen toteutuminen vv (ilman koiraveroa): 600,0 500,0 milj. 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Kunnallisvero 369,5 406,3 403,9 405,0 407,5 Yhteisövero 83,6 60,9 35,6 38,7 36,8 Kiinteistövero 23,3 24,5 24,7 25,3 26,8 Yhteensä 476,5 491,9 464,4 469,2 471,1 Muutos-% 7,2 3,2-5,6 1,0 0,4 Kunnan verotulojen määräytymisen perusteet Tulovero-% 17,50 17,50 18,00 18,00 18,00 Kiinteistövero-%: Yleinen 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 vakituinen asunto 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 muuhun asumiseen käytettävät 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 rakennukset Rakentamattoman rakennuspaikan 2,50 2,50 2,50 veroprosentti Koiravero, /koira 33,64 33,64 34,00 34,00 34,00 Verotuloja kertyi yhteensä 471,3 milj. euroa. Verotulot kasvoivat 2,1 milj. euroa (+ 0,4 %) edellisvuodesta. Yhteisöveron tuotto väheni 1,9 milj. euroa, kunnan tuloveron tuotto lisääntyi 2,5 milj. euroa ja kiinteistöveron tuotto oli 1,4 milj. euroa edellisvuotista suurempi. Muutettuun talousarvioon verrattuna verotulot alittuivat 9,5 milj. euroa. Kunnallisverotuottoa kertyi 7,0 milj. euroa ja yhteisöveron tuottoa kertyi 3,7 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Kiinteistöveroa kertyi 1,2 milj. euroa budjetoitua enemmän. Valtionosuuksien erittely Valtionosuudet Talousarvio Talousarvio muutoksin Toteutuma Poikkeama +tulon ylitys, -tulon alitus Yleinen , , , ,00 Sosiaali- ja terveydenhuolto , , , ,00 Opetus- ja kulttuuritoimi , , , ,00 Yhteensä , , , ,00 Talousarvion toteutumis-% 100,4 13

14 Tilinpäätös Toimintakertomus Kuva. Valtionosuuksien toteutuminen vv : 250,0 200,0 150,0 milj. 100,0 50,0 0, Yl. valtionosuudet 5,5 4,5 4,4 4,8 4,7 Sosiaali- ja terveys 74,4 81,6 90,1 111,1 122,2 Opetus- ja kulttuuri 64,3 69,6 75,6 78,1 80,5 Yhteensä 144,1 155,8 170,2 194,1 207,3 Kasvu-% 18,4 8,1 9,2 14,0 6,8 Valtionosuuksia kertyi 207,3 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 13,2 milj. euroa (+6,8 %). Muutettuun talousarvioon verrattuna valtionosuustulot ylittyivät 0,8 milj. eurolla. Vuoden aikana tehtiin talousarvioon muutos, jolloin otettiin huomioon tulopoliittisen kokonaisratkaisun kuntakohtainen vaikutus. Turun kaupungin talousarvion tuloslaskelman valtionosuuskohtaa korotettiin tällöin 5,5 milj. euroa ja verotulokohtaa alennettiin vastaavasti 5,5 milj. euroa. Muutos kohdennettiin sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksiin. 14

15 Tilinpäätös Toimintakertomus 7. Toiminnan rahoitus 7.1. Rahoitusasema ja sen muutokset Rahoituslaskelma Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Tulorahoitus Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Muiden sijoitusten muutokset, netto Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys -1-1 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaikaisten velkojen muutos Rahoitustoiminnan nettokassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus, % 9,5 55,5 Pääomamenojen tulorahoitus, % 10,3 61,2 Lainanhoitokate 0,5 2,6 Kassaan riittävyys, pv Asukasmäärä

16 Tilinpäätös Toimintakertomus Rahoitusasema heikeni merkittävästi päättyneenä tilikautena. Se selittyy sekä tulorahoituksen heikentymisellä että investointimenojen kasvulla. Kehitys oli tiedossa jo talousarviota laadittaessa, mutta ei niin huonona. Investoinneista vain 9,5 % rahoitettiin tulorahoituksella. Käyttöomaisuuden myyntituloja kertyi 10,3 miljoonaa euroa ja niillä voitiin rahoittaa investoinneista 8,9 % (31,5 % v. ). Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta oli 107,0 milj.euroa negatiivinen. Pitkäaikaista lainaa nostettiin vuoden aikana 20 milj. euroa. Rahoitustoiminnan nettokassavirta oli pääosin lainojen lisäyksen ja antolainasaamisten lyhennysten johdosta positiivinen 28,3 milj.euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien aiheuttamia kassavirtoja jouduttiin kattamaan lisäksi kassavaroilla. Kassavarat vähenivät siten 78,7 miljoonalla eurolla. Rahoitusrakenne Kaupungin koko kassavaranto oli vuoden lopussa 160 milj. euroa ja vuoden lopussa 81 milj. euroa eli kassavaranto vähentyi vuoden aikana n. 79 milj. eurolla. Alimmillaan koko kassavaranto oli vuoden aikana 65 milj. euroa ja ylimmillään 160 milj. euroa keskimääräisen kassavarannon ollessa 152,9 milj. euroa. Kassavarannon tuotto oli 2,82 % keskimääräisestä kassavarannosta (ml. emissiovoitot ja -tappiot). Kaupungin maksuvalmius säilyi vuoden aikana hyvänä eikä lyhytaikaisiin luottoihin ollut tarvetta. Lyhytaikaisia käyttämättömiä kuntatodistuslimiittejä tai muita ei-sitovia limiittejä kaupungilla oli vuoden lopussa n. 63 milj. euroa. Rahoitus ja riskienhallinta Kaupungin rahoitusstrategian mukaan kaupunki turvaa rahoituksen saatavuuden ylläpitämällä kaupungin hyvää nimeä markkinoilla, vakaalla ja tempoilemattomalla lainanotolla ja muun rahoituksen hankinnalla sekä käyttämällä rinnan erilaisia rahoitusmuotoja ja rahanlähteitä. Vieraan pääoman käytöstä aiheutuva nettorasitus pidetään tasaisena hajauttamalla lainojen takaisinmaksutaakka ajallisesti. Rahoitusriskejä hallitaan hajauttamalla nostettavat lainat ja tehtävät sijoitukset kulloisenkin markkina- ja salkkutilanteen edellyttämällä tavalla ja kattamalla valikoidusti avoimia riskipositioita käyttämällä mm. koron- ja valuutanvaihtosopimuksia, sopimuksia enimmäis- ja vähimmäiskorosta sekä korko- ja valuuttaoptioita ja termiinejä. Em. sopimusten tarve on vähentynyt euroon siirtymisen seurauksena. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2002 joulukuussa kaupungin sijoitustoiminnan periaatteet, jossa määritellään kaupungin toimiala-, kassavaranto- ja rahastosijoitusten yleiset periaatteet, käytettävät instrumentit sekä raportointi ja päätöksentekoprosessit. Kaupunki noudattaa sijoitustoiminnassaan em. periaatteissa määritettyä riskienhallintaa. 16

17 Tilinpäätös Toimintakertomus 7.2. Rahoitusrakenne ja tase-erien kehitys Tase VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Arvonkorotusrahasto Muut pitkävaikutteiset menot Muut omat rahastot Ennakkomaksut Ed.tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset POISTOERO JA VAPAA- Kiinteät rakenteet ja laitteet EHTOISET VARAUKSET Koneet ja kalusto Poistoero ,00 Muut aineelliset hyödykkeet Vapaaehtoiset varaukset Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset PAKOLLISET VARAUKSET Osakkeet ja osuudet Eläkevaraukset Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut pakolliset varaukset Muut lainasaamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen varat 2 3 Muut toimeksiantojen pääomat VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA Vaihto-omaisuus Pitkäaikainen Aineet ja tarvikkeet Joukkovelkakirjalainat Keskeneräiset tuotteet Lainat rah. ja vak.laitoksilta Valmiit tuotteet Lainat julkisyhteisöiltä 2 2 Liittymismaksut ja muut velat Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikainen Lainasaamiset Lainat rah. ja vak.laitoksilta Muut saamiset Lainat julkisyhteisöiltä 1 1 Siirtosaamiset 7 2 Lainat muilta luotonantajilta Lyhytaikaiset saamiset Ostovelat Myyntisaamiset Liittymismaksut ja muut velat Lainasaamiset Siirtovelat Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sij. rahamarkkinainstrumentt Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 KAUPUNGINHALLITUS U N A L I U 26.3.2007. 2 0 234 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 KAUPUNGINHALLITUS 25.3.2008 186 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2007 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 4 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 6.4.2009 188

Kaupunginhallitus 6.4.2009 188 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 6.4.2009 188 Turun kaupungin tilinpäätös SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 4 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

I TOIMINTAKERTOMUS... 3

I TOIMINTAKERTOMUS... 3 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 2.4.2012 147 Turun kaupungin tilinpäätös 2011 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005

TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 TAMPEREEN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous ja strategiaryhmä Paino: Juvenes Print Painatuskeskus 2006 ISSN 0355 2837 TAMPERE VALMISTAUTUU LUOTTAVAISESTI

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

I TOIMINTAKERTOMUS... 1

I TOIMINTAKERTOMUS... 1 Turun kaupungin tilinpäätös 2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 3 3. Yleinen ja oman talousalueen kehitys...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 VUOLIJOEN KUNTA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2005 2 3 TOIMINTAKERTOMUS 2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 7 1.4. Oman

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 TILINPÄÄTÖS 2014 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA TASEKIRJA 2012 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. sivu

SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 YLEISTIETOA HÄMEENLINNASTA 4 1.3 KAUPUNGIN HALLINTO 5 1.4 TALOUDELLINEN KEHITYS 6 1.4.1 Yleinen taloudellinen kehitys 6 1.4.2 Hämeenlinnan toiminnan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 Tilinpäätös 2012 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Siilinportti ja Siilinpiha QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut,

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Kaupunginjohtajan katsaus 3 Keskeiset taloushistorialliset kuvaajat 6 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 Kaupunginjohtajan katsaus... 5 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT.

TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 KONTIOLAHDEN KUNTA - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 - TOIMINTAKERTOMUS - TALOUSARVION TOTEUMAVERTAILU - TILINPÄÄTÖSLASKELMAT - LIITETIEDOT KONTIOLAHDEN KUNTA Sari Kaija 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto

Tilinpäätös 2014. Kunnanvaltuusto Tilinpäätös 2014 Kunnanhallitus 30.3.2015 Kunnanvaltuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen kunnan toiminnassa ja taloudessa 1 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus HARJAVALLAN KAUPUNKI Toimintakertomus 2011 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 1 JA TALOUDESSA SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT 2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Someron kaupunki. Tilinpäätös

Someron kaupunki. Tilinpäätös Iso-Valkee Someron kaupunki Tilinpäätös 211 Kuva Manu Kärki 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot