Taloudellinen katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Taloudellinen katsaus"

Transkriptio

1 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2009 Kansainvälisen talouden kehitys ja Suomen kasvunäkymät Ennusteilmapiirin muutokset... Keskeiset epävarmuudet ja uhkat... USA: Elvytys tehoaa, taantuma taittuu... Kiina: Vahvassa kasvussa!... Intia: Elefantti noussut jaloilleen... Japani: Kuin Fenix-lintu tuhkasta... Venäjä: Taantuma iski ja lujaa!... Euroalue: Valoa näkyvissä!... Korot: Nousukäänne vielä etäällä!... Valuutat: Kysymysmerkkejä kasapäin!... Suomi: Onko käänne käsillä? Kehikko: Ilmastonmuutos ja maailmantalous... 5 Taulukot 1 2 Taulukko 3 Taulukko 4 Taulukot 5 8 Taulukko 9 Kansainvälisen talouden ennusteet... 3 Korko- ja valuuttakurssiennusteet... 3 Suomen keskeiset ennusteluvut... 3 Suomen talouden ennusteet Maiden ja talousalueiden osuudet maapallon kokonaistuotannosta ja väestöstä, %, sekä tuottavuustaso suhteessa Yhdysvaltoihin... 61

2 Pääekonomisti: Timo Tyrväinen, Aktia Pankki Oyj Paino: Yliopistopaino Aktia Pankki Oyj julkaisee tämän katsauksen vastikkeetta. Katsauksessa esittämämme analyysi ja sen perusteella tekemämme ennusteet perustuvat yleisön saatavilla oleviin tietoihin. Vaikka käytämme Aktia Pankin mahdollisimman luotettavina pitämiä lähteitä, olosuhteissa voi tapahtua varoittamatta suuriakin muutoksia, jotka vaikuttavat katsauksessa esitettyihin arvioihin. Aktia Pankki Oyj, sen tytär- ja osakkuusyhtiöt, sen yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa kommenteissa ja katsauksissa esitettyjen tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa vahingoista, joita niiden käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Kommenttien ja katsauksien tai niiden osien kopioiminen tai suora lainaaminen on kiellettyä ilman Aktia Pankki Oyj:n lupaa.

3 Kansainvälisen talouden kehitys ja Suomen kasvunäkymät Kansainvälinen kehitys Vuonna 2009 maailmantalous supistuu liki 1½ %. Kun rahoitusmarkkinoiden globaali kriisi kärjistyi syksyllä 2008 ja maailmankaupan raju supistuminen levitti vakavan taantuman kaikille mantereille, ennusmerkit 30-luvun laman globaalille toisinnolle olivat ilmassa. Se vältettiin talouspolitiikan ainutlaatuisen aggressiivisuuden ansiosta. 30-luvun laman aikana sekä finanssipolitiikka että keskuspankkipolitiikka pahensivat lamaa ja protektionismi sinetöi tuhon. Nyt talouspolitiikan asemointi poikkeaa 30-luvusta 180 ja sen ansiosta maailmankauppa on alkanut vahvistua ja elpyvä maailmantalous kasvaa yli 3 % vuonna Se on ennen muuta kehittyvien talouksien ansiota. Niiden BKT kasvaa 4½-5 % 2010, kun taas kehittyneiden maiden kasvu jää prosenttiin. Öljyn ja ruoan maailmanmarkkinahintojen halpeneminen hidasti inflaatiota kaikissa maissa kesän 2008 jälkeen. Vaikka taloustilanteen heikkeneminen on painanut myös kotimaisen inflaation laskuun kehittyneissä maissa, deflaatiopelot ovat liioiteltuja. Inflaatiopaineita lisää, että paine raakaöljyn kallistumiseen kasvaa maailmantalouden elpyessä. USAn vakava taantuma alkoi joulukuussa Vaikka talouspolitiikan toimet eivät estäneet taantuman syvenemistä, ne ovat vaimentaneet sitä ja jouduttaneet elpymistä. Laskun tasaantumisesta on jo saatu selvät merkit. BKT supistuu -2.7 % vuonna Talous saa kovaa maata jalkojensa alle syksyn aikana ja BKTn vuosikasvu 2010 on 1.8 %. Kun kasvu on vahvistunut niin paljon, että työttömyys kääntyy laskuun, keskuspankki FED kääntää ohjauskoron nousuun ennen kesää Hyperelvytyksen oikea-aikainen purkaminen on välttämätöntä, jotta inflaatio-odotusten nousu ja uusien kuplien kehittyminen estyy. Kiinan BKT kasvaa elvytystoimien ansiosta 8.0 % vuonna 2009 ja 9.0 % vuonna Euroalueen alamäki hidastui jo kevään loppua kohti, kun elvytys puri ja ensimmäiset merkit maailmankaupan vahvistumisesta nähtiin. Euro-BKT supistuu -3.8 % 2009 ja kasvaa 1.2 % Pohjakosketus ohitetaan syksyn aikana. Euroopan keskuspankki EKP pitää ohjauskoron nykytasollaan kevään lopulle ja kääntää sen nousuun viimeistään kesällä Rahapolitiikan käänne 2010 on ehdollinen sille, että talouden nousu osoittautuu kestäväksi. Tämän ennusteen keskeinen riski liittyy öljyn hintaan ja siihen kuinka kuluttajat reagoivat työllisyyden vielä kuukausia jatkuvaan heikkenemiseen. Mikäli uudet taantumapelot alkavat nostaa päätään keväällä 2010 ns. double-dip -skenaarion mukaisesti, silloin rahapolitiikan normalisoituminen viivästyy. Annamme uhkaskenaariolle, jossa kasvu painuu lähelle nollaa 2010 alkupuoliskolla, 25 prosentin todennäköisyyden, ja uuteen taantumaan vievälle hidastumiselle 15 prosentin todennäköisyyden. Vaikka akuutti kriisi jää taakse 2010, aktiviteetin taso pysyy pitkään vaisuna. Finanssi- ja rahapolitiikan normalisoituminen ja valtioiden kasvanut velkataakka rajoittavat kehittyneiden maiden talouskasvua vuosien ajan. Suomen talous Suomen talouskasvu pysähtyi 2008 alussa. Taantuma on siis kestänyt 1½ vuotta. Vienti- ja teollisuustuotanto on romahtanut ja työttömyys nousee. BKT supistuu -6.0 % Käänne parempaan tapahtuu syksyn aikana ja BKT kasvaa 1.3 % Inflaatio jää 0.3 prosenttiin 2009 ja nousee ensi vuonna 1.5 prosenttiin. Vuosina toteutetut kilpailijamaita suuremmat palkankorotukset ovat rapauttaneet hintakilpailukykyä ja se rasittaa taloutemme kasvua vielä ennustejakson jälkeenkin. Työttömyysaste nousee viime vuoden 6.4 prosentista 8.8 prosenttiin 2009 ja 10.2 prosenttiin Tämä Aktian ennuste on laadittu käytössä olleen informaation perusteella.

4 Ennusteilmapiirin muutokset Huhtikuussa vahvistimme jo tammikuussa esittämämme arvion, että talouden nousukäänne nähdään syksyn aikana. Tähän hypoteesiin suhtauduttiin yleensä epäillen kunnes kesän aikana ennusteilmapiiri muuttui nopeasti positiivisemmaksi. Kesän aikana odotukset maailmantalouden taantuman pian tapahtuvasta päättymisestä vahvistuivat selvästi, kun oivallettiin talouden jo kääntyneen nousuun Kiinan ja Intian lisäksi myös Japanissa, Saksassa ja Ranskassa. Merkit käänteen lähestymisestä ovat selvät sekä USAssa että monissa euroalueen pienissä maissa. G-20 kokoukset osoittavat keskeisten maiden johtajien olevan yhtä mieltä siitä, että a) elvytystä tarvitaan yhä, b) rahoitusjärjestelmän regulaatiota pitää kehittää ja 3) protektionismista kärsisivät kaikki. Nämä linjanvedot lisäävät luottamusta talouspolitiikan kykyyn viedä finanssikriisin ja maailmantalouden taantuman jälkihoito kunniakkaaseen loppuun. USAn taantuma alkoi joulukuussa Usko siihen, että taantuman loppu on lähellä, on viime viikkoina vahvistunut. Samalla myönnetään, että elvytyksen aiheuttama valtionvelan kasvu on iso rasite tulevien vuosien kasvunäkymille. Eri valtioiden tukipakettien aiheuttama eritahtinen velkaantuminen, jonka lopullista saldoa on tällä hetkellä lähes mahdotonta arvioida, tekee valuuttakursseihin kohdistuvien paineiden ennakoimisen poikkeuksellisen hankalaksi. Paitsi Kiinan ja Intian myös muun Aasian nopea elpyminen on yllättänyt. Keskustelu FEDin ja EKPn ensimmäisen koronoston ajankohdasta on kiihtynyt. Inflaatiohuolilla ja deflaatiopeloilla pallotellaan samalla pöydällä. Deflaation todennäköisyyttä pidämme pienenä, mutta inflaation todennäköisyyttä on vaikeampi arvioida. Siihen vaikuttavat valinnat ovat ajankohtaisia vasta keväällä Jos rahapolitiikka kiristyy keskuspankkien "exit-strategioiden" mukaisesti, inflaation irtipääsy on epätodennäköinen. Jos talouspolitiikan hyperelvyttävyyttä ei pureta ajoissa , inflaatioriskistä tulee todellinen. Raakaöljyn hinta on noussut nopeasti 2009 aikana (kuvio 1). Maailmantalouden elpyminen vahvistaa raaka-aineiden hintakehitystä jatkossa. Suomessa taantuma alkoi keväällä Vientivetoisena maana olemme kärsineet maailmankaupan romahduksesta monia muita maita enemmän. Tätä vaikutusta on osaltaan vahvistanut Venäjän viennin, joka on supistunut muuta vientiä paljon nopeammin, suuri koko. Kokonaistuotannon supistuminen jatkui 2. vuosineljänneksellä rajuna monista muista maista poiketen. Vaikka merkit viennin ja teollisuustuotannon nousukäänteestä ovat olleet meillä vaimeat, pientä valoa on tunnelissa alkanut näkyä. Kuvio 1

5 Taulukko 1 Kansainvälisen talouden ennuste ostovoimapariteettipainoin: BKTn kasvu, % Osuus 2007, % e 2010e Maailma Euroalue Saksa Ranska USA Japani Kiina Intia Venäjä Taulukko 2 Kansainvälisen talouden ennuste: Kuluttajahintainflaatio, % Osuus 2007, % e 2010e Euroalue USA Japani Taulukko 3 Aktian ennusteet: Korot ja valuuttakurssit e e e Euroalue EKPn ohjauskorko kk. euribor v. korko: Ger (= benchmark) USA Ohjauskorko kk libor v. korko Japani Ohjauskorko kk. tibor v. korko Valuuttakurssit EUR/USD EUR/YEN USD/YEN Taulukko 4 Aktian ennuste: Suomen keskeiset ennusteluvut, % e 2009e 2010e BKTn kasvu KHI-inflaatio Työttömyysaste

6 Keskeiset epävarmuudet ja uhkat Globaali taantuma on nyt päättymässä ja ennustamme maailmantalouden kasvavan 2010 yli 3%. Suotuisan näkymän suhteuttamiseksi muistutamme, että maailmantalouden taantumaksi on yleensä tulkittu vaihe, jossa globaali kasvu jää alle 2-2½ prosenttiin. Elpymisen käynnistymistä ovat tukeneet 1) ekspansiivinen rahapolitiikka, 2) ekspansiivinen finanssipolitiikka, 3) rahoitusmarkkinoiden normalisoituminen ja 4) luottamuksen vahvistuminen, jota kohdat 1)-3) tukevat. Uhkaskenaariossa elpyminen katkeaa esimerkiksi uusiin rahoitusmarkkinahäiriöihin tai öljyn kallistumiseen. Epävarmuuden keskus on USAssa. Eteneekö finanssimarkkinoiden normalisoituminen ilman uusia häiriöitä? Vahvistuuko yksityinen kulutus epävarmuuden vähentyessä vai rapauttaako työttömyyden nousu kotitalouksien luottamuksen? Kiina-riski on, että elvytyksellä liikkeelle sysätty kasvu lopahtaa 2010 aikana. Silloin Kiinan tuonti vähenisi ja se heijastuisi laajasti paitsi Aasiaan myös raaka-ainetuottajiin Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Eikä olisi syytä aliarvioida vaikutuksia Eurooppaan ja Yhdysvaltoihinkaan. Tällä hetkellä nämä Kiina-riskit näyttävät lähinnä hypoteettisilta. Pitkässä juoksussa ympäristöongelmat ja yhteiskunnallisen vakauden vaarantuminen ovat Kiinan menestystarinan ainoat merkittävät uhkat. Konfliktien kärjistymisen todennäköisyys olisi kasvanut, jos Kiinan talouskasvu olisi hidastunut siinä mitassa, että työttömyys lisääntyisi dramaattisesti. Nyt tämä riski on vähentynyt kasvun vahvistuttua. Suomen lyhyen välin riskit liittyvät viennin romahdukseen, työttömyyden nousuun ja kuluttajien luottamukseen. Keskipitkän ajan huoli on kilpailukyvyn rapautuminen kilpailijoita suurempien palkankorotusten vuoksi. Edessä olevat tuloneuvottelut ovat iso riski suomalaiselle työllisyydelle. Kun sähkötekninen teollisuus on kypsymässä matalan kasvun sektoriksi, taloutemme trendikasvu on hidastumassa pysyvästi. Pitkän ajan riski on, että rakenteiden ja asenteiden luutumisen vuoksi emme pysty punomaan yhteen hyvää tuottavuuskasvua ja lisääntyvää maahanmuuttoa. Pystytäänkö välttämään syrjäytymistä ruokkivat, Manner- Euroopasta tutut virheet maahanmuuttajien vastaanottamisessa ja kotouttamisessa? Globaalitalouden pitkän aikavälin suurin uhka liittyy ilmastonmuutokseen ja kasvihuonekaasujen hillitsemiseen. Toinen -- paitsi kaikkia kehittyneitä maita myös monia kehittyviä maita (mm. Venäjä, Kiina) koskettava -- pitkän aikavälin megahaaste liittyy väestön ikääntymiseen ja siihen sopeutumiseen. Kuvio 2

7 Kehikko Ilmastonmuutos ja maailmantalous Politiikantekijöiden suhtautuminen ilmastonmuutokseen on muuttunut nopeasti. Yhtenä katalysaattorina oli syksyllä 2006 julkaistu Englannin hallituksen tilaama, riippumaton "Sternin raportti", joka raportoi todennäköisyysperustaiset hintalaput ilmastonmuutoksen seurauksille ja muutoksen hillitsemiselle. OECD on jatkanut tätä analyysia ja täydentänyt sitä uuden tieteellisen evidenssin pohjalta (Climate Change Mitigation: What Do We Do?, OECD 2008) Ilmastonmuutos on totta ja se on ihmisen aiheuttama. Ilmastonmuutos johtuu sadan vuoden aikana ilmakehään kumuloituneesta hiilidioksidista ja muista kasvihuonekaasupäästöistä. Siitä, että seuraukset ovat vakavat, on tieteellinen varmuus. Ilmastonmuutos on globaali uhka ja sen pysäyttäminen vaatii pikaista toimintaa. Nopeista ja voimakkaista toimista saatava hyöty ylittää selvästi nykymenon jatkumisesta koituvat kustannukset. Jos kasvihuonepäästöt jatkuvat nykytrendillä, talouskasvun ja jokapäiväisen elämän edellytykset heikentyvät selvästi tulevina vuosikymmeninä. Jos tämä estetään kustannustehokkaalla ilmastopolitiikalla, globaali BKT jäisi OECDn mukaan 4.8 % pienemmäksi vuonna 2050 kuin ilman ilmastopolitiikkaa (kuvio 3). Joulukuussa 2050 maailmantalous pääsisi siihen tuotannon tasoon, joka ilman ilmastosatsauksia olisi saavutettu "jo" kesäkuussa Maailmantalouden vuotuisen keskikasvun hidastumista 0.13 prosentilla ei kukaan huomaa jokapäiväisessä elämässään. Siksi ilmastomuutoksen estämisestä koituvaa kustannusta on vaikea pitää suurena. Toisaalta OECDn laskelmissa ei ole arvioitu ilmastonmuutoksen etenemisestä aiheutuvia kustannuksia, jotka vaikuttavat kymmenien tai jopa satojen miljoonien ihmisten jokapäiväiseen elämään hyvinkin voimallisesti. Sternin raportin mukaan ilmastonmuutoksen jatkuessa menetys voi olla pitkässä juoksussa 20 % globaalista BKTsta tai vieläkin enemmän. Jos toimitaan heti, voidaan tulevien vuoden ajan edetä melko rauhallisesti ja vähäisin kustannuksin. Jos nyt ei toimita, jokainen vuosi lisää kiirettä. Seurausten myöhempi korjaaminen on vaikeaa, ehkä jopa mahdotonta, ja kustannus nousee selvästi yllä esitetystä. OECD korostaa, että meneillään oleva talouskriisi ei perustele ilmastopolitiikan viivyttämistä. Akuutti kriisi päättyy suhteellisen nopeasti ja kasvu elpyy, mutta ilmastopoliittinen toimettomuus lisää ilmaston lämpenemisen negatiivisia vaikutuksia ja kasvattaa niiden torjumisen kustannuksia. Stern arvioi, että nykymenolla ilmakehään on vuosisadan lopulla kertynyt niin paljon kasvihuonekaasuja, että niiden aiheuttama maapallon keskilämmön kokonaisnousu on yli 50 prosentin todennäköisyydellä yli 5 o C. Se vastaa viimeisen jääkauden jälkeen tapahtunutta maapallon lämpenemistä ja vaikuttaisi suuresti tulevaisuuden maantieteeseen, siihen missä ja miten ihmiset elävät. Jäätikköjen sulaminen lisäisi tulvia ja vähentäisi puhtaan juomaveden määrää. Vaikutus kohdistuisi noin miljardiin ihmiseen Intiassa, Kiinassa ja Andeilla Etelä-Amerikassa. Viljasadot supistuisivat varsinkin Afrikassa heikentäen satojen miljoonien ihmisten elinmahdollisuuksiin. Malaria ja dengue-kuume leviäisivät. Merenpinnan nousu saattaisi kymmenet, ehkä sadat miljoonat ihmiset alttiiksi tulville. Erityissuojaa tarvitsisivat mm. sellaiset rannikkokaupungit kuin Tokio, New York, Kairo, Shanghai ja Lontoo. Ehkä jopa 200 miljoonaa ihmistä joutuisi muuttamaan asuinpaikkaansa merenpinnan nousun, rajumpien tulvien ja kovempien myrskyjen vuoksi. Toisaalta sekä maatalouden että turismin edellytykset pohjoisilla alueilla -- mukaan lukien Suomi -- paranisivat. Kansainvälistä yhteistoimintaa tarvitaan, sillä ilmastonmuutos on globaali ongelma. Maailman kasvihuonepäästöt ovat kaksinkertaistuneet 70-luvun alun jälkeen. Nykymenolla ne luultavasti kasvaisivat noin 70 % Menneisyydessä päästöt olivat valtaosin peräisin teollistuvista talouksista, joten ilmakehän nykyinen kasvihuonekaasupitoisuus on peräisin nykypäivänä rikkaista maista. Uusista päästöistä 2/3 tulee jo nyt kehittyvistä maista ja osuus kasvaa jatkossa, jos ilmastopolitiikka ei etene. Siksi Kiinan, Intian, Brasilian ja Venäjän osallistuminen on ensiarvoisen tärkeää. Ilmastonmuutoksesta kärsivät ensin ja eniten köyhimmät kansat ja maat, jotka ovat jo tapahtuneeseen pitkän ajan muutokseen vähiten syyllisiä. Äärimmäisten sääilmiöiden (tulvat, kuivuus, myrskyt) aiheuttamat kustannukset kasvavat kuitenkin myös rikkaissa maissa. Tulevien vuoden aikana ilmastonmuutos etenee, vaikka ilmastopolitiikka muuttuisi nopeastikin. Siksi realistinen tavoite on

8 ilmakehän kaasupitoisuuden stabiloiminen jonkin verran nykytasoa korkeammalle. OECDn mukaan tämäkin tavoite vaatii, että kasvihuonekaasujen vuotuiset päästöt alenevat pitkässä juoksussa kolmannekseen tai jopa neljännekseen vuoden 2005 tasosta. Tavoite on kova, muttei OECDn mukaan mahdoton. Kasvihuonekaasuja syntyy monilla talouden aloilla. Energiantuotannon osuus on suurin. Sähkön tuotannossa ja siirrossa syntyi 26 % maailman kasvihuonepäästöistä Teollisuuden osuus oli 19 % ja liikenteen 13 %. Metsät sitovat hiilidioksidia ja ovat ilmakehän tasapainon keskeinen ylläpitäjä. Metsäalan vähenemisen ja metsien rappeutumisen päästöosuus on 17 % eli suurempi kuin koko liikennesektorin. Ilmastonmuutosta voidaan hillitä sekä vähentämällä kokonaistuotannon energiaintensiivisyyttä että vähentämällä käytettävän energian hiilipitoisuutta. OECD ehdottaa politiikkaohjelmaa, joka yhdenmukaistaa päästövähennysten kustannuksen kaikkien päästölähteiden välillä kunakin tiettynä hetkenä. Implisiittinen hinta nousee ajan kuluessa, kun halvemmat päästövähennykset on toteutettu ja edetään kalliimpiin. Tämä on kaikessa lyhykäisyydessään kustannustehokkuuden kriteeri. Markkinat eivät sitä toteuta, sillä jokaisen yksittäisen saastuttajan näkökulmasta ilmakehä on ilmainen kaatopaikka. OECDn mielestä toimivin vaihtoehto on ns. "cap-and-trade" - päästökauppa. Tässä järjestelmässä se, jonka päästöt vähenevät tai ovat vähäiset, voi myydä omia päästöoikeuksiaan niille, jotka niitä tarvitsevat ja ovat siis valmiita päästöoikeudesta maksamaan. Tässä järjestelmässä vähäpäästöisyys tuottaa selvää rahaa ja jokaisella yrityksellä on insentiivi pyrkiä vähentämään päästöjään. Poliitikot päättävät ilmastotavoitteista ja yritykset päättävät kuinka niihin päästään. Hallituksia tarvitaan myös edistämään teknologiaa, joka vähentää päästöjä sähkön ja lämmön tuotannossa sekä liikenteessä ja tehostaa energian käyttöä yleisesti. Myös metsien hävittämisen estämisessä julkisen vallan rooli on tärkeä. Ilmastonmuutoksen hillitseminen siis edellyttää yhteistyötä a) eri maiden kesken ja b) julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Kiina on ohittamassa USAn maailman suurimpana kasvihuonepäästöjen lähteenä. Ilmastonmuutosyhteistyön tärkeyttä korostaa, että monet väkirikkaat maat (Kiina, Intia) ovat vasta ensi askeleilla per capita -ilmansaastuttajina. Vaikka energiatehokkuus tuotettua BKT-yksikköä kohti paranisi tavoitteiden mukaisesti, Kiinan BKT-kasvu on niin nopeaa, että kokonaispäästöjä on vaikea saada laskuun. Kuvio 3 Kustannustehokkaan ilmastopolitiikan BKT-vaikutus vuoteen 2050 mennessä (lähde: Climate Change Mitigation: What Do We Do?, OECD 2008) Maailman BKT pl. ilmastopolitiikka Maailman BKT ml. ilmastopolitiikka BKTn tasoero 4.8% v. 2050

9 USA: Elvytys tehoaa, taantuma taittuu USAn taantuma alkoi joulukuussa 2007 kertoi joulukuussa 2008 suhdanneasioiden ylin auktoriteetti NBERn (National Bureau for Economic Research) suhdanneryhmä. Työpaikkoja on menetetty liki 7 miljoonaa eikä käänne ole käsillä. Ennusteita vuodelle 2009 korjattiin kuukausi kuukaudelta alas ympäri maailman aivan viime aikoihin asti (kuvio 4). Epävarmuutta lisäsi se, että elettiin globalisoituneen reaalitalouden ensimmäistä globaalia kriisiä. Kun heikkous levisi kaikille mantereille samaan aikaan, negatiiviset kerrannaisvaikutukset olivat ennen näkemättömät. Maailmankauppa supistui enemmän kuin talouskasvun hidastumisen olisi antanut odottaa. Nyt tuon ylilyönnin korjausliike on alkanut (kuvio 2). Katkeran erityismausteen kehitykseen on antanut globalisoituneiden finanssimarkkinoiden ensimmäinen globaali kriisi. Jos se onkin ensimmäinen laatuaan, onko se viimeinen? Vai onko kyseessä ennusmerkki tulevasta? Taloustieteen Nobelpalkinnon 2008 saanut Paul Krugman kysyi amerikkalaisekonomistien yhdistyksen NABEn (National Association for Business Economics) 50-vuotisjuhlakokouksessa Washingtonissa 2008 lokakuussa onko finanssimarkkinoiden globalisoituminen pysyvästi lisännyt globaalien finanssikriisien todennäköisyyttä. Syyskuun puolivälissä investointipankki Lehman Brothers päästettiin kaatumaan. Fataalin virheen syy lienee se, että talouspolitiikan päättäjät eivät osanneet arvioida oikein derivatiivien kautta muodostuneen vastapuolijoukon laajuutta. Investointipankkinahan Lehman Brothers oli jokseenkin kaiken raportointivelvoituksen ja valvonnan ulkopuolella. Lehman Brothersin konkurssin jälkeen finanssikriisi kärjistyi uudelle tasolle ja ennusmerkit 30- luvun laman globaalille toisinnolle olivat selvät. Se, että Suuri Lama vältettiin, johtuu talouspolitiikan globaalista, ennen näkemättömän voimakkaasta ja nopeasta reaktiosta. Keskuspankki FED ei ole koskaan ollut näin aggressiivinen. Samanaikaisesti hyperekspansiivinen finanssipolitiikka (kuvio 11) vie budjettivajeen prosenttiin BKTsta 2009 ja 2010 vastaava luku on yhä noin 10 %. Kun talouspolitiikka pahensi 30-luvun lamaa, nyt asemointi on tasan päinvastainen. Suuri Lama on vältetty, mutta USA on vuosien ajan lainannut kasvua tulevaisuudesta. Kun kumuloitunutta velkaa sulatetaan korkean työttömyyden oloissa, talouden nopea paluu viime vuosien trendikasvuun on toiveajattelua. Miten tähän on tultu? Nousukausi oli pisin USAn tilastoidussa historiassa. Sen aikana kasvava osa kotimaisesta kysynnästä purkautui tuontiin ja vaihtotase heikkeni vauhdilla (kuvio 5). Keveä rahapolitiikka tuki kuluttajien velkaantumista ja antoi kasvualustan itpörssikuplalle, joka puhkesi Lyhyt ja lievä taantuma kesti maaliskuusta marraskuuhun Taantumavuonna 2001 FED pudotti ohjauskoron 6.5 prosentista 1.75 prosenttiin (kuvio 6). Reaalinen ohjauskorko laski 5 prosenttiyksikköä ja painui negatiiviseksi. Budjettitasapaino heikkeni määrällä, joka oli 6½ prosenttia BKTsta (kuvio 11). Maaperä oli otollinen asuntomarkkinakuplan ja subprime -lainakulttuurin synnylle. Kuviossa 6 katkoviiva näyttää John B. Taylorin arvion optimaalisen ohjauskoron tasosta. Ero toteutuneeseen ohjauskorkoon oli suurimmillaan 4 %- yksikköä Halpa raha ruokki asuntomarkkinakuplaa, jonka puhkeaminen olisi saattanut ajaa talouden taantumaan ilman subprime -sotkujakin. Finanssikriisin puhjettua keskuspankin kyky ohjata markkinakorkojen kehitystä oli ennennäkemättömän heikko Pankkien maksaman ja valtion maksaman rahan hintaero kasvoi 2 prosenttiyksikköön elokuussa 2007 (kuvio 32). Pahin oli silti vielä edessä ja korkopreemio nousi 4½ prosenttiin, kun finanssikriisi kärjistyi syys-lokakuussa 2008 Lehman Brothersin kaaduttua. Viime kuukausina luottomarkkinan normalisoituminen on edennyt nopeasti ja tällä alueella pahin on takana. Kun rahoitusmarkkinakriisin syyllisiä etsitään, NBERn arvostettu ex-puheenjohtaja, presidentti Obaman neuvonantaja Martin Feldstein nosti jo 2008 keväällä syytettyjen penkille 1) FEDin ylikeveän rahapolitiikan, 2) hallituksen tuen subprime-markkinan synnylle, 3) kehnon rahoitusvalvonnan ja 4) huonot pankkikäytännöt (bad banking).

10 Kuvio 4 Kuvio 5 Kuvio 6

11 Hurjapäinen elvytys selätti taantuman Aktian Taloudellinen katsaus nimesi jo toukokuussa 2006 asuntomarkkinakuplan talouskasvun suurimmaksi uhkaksi. Tammikuun 2007 ennusteessa arvioimme taantuman todennäköisyyden olevan 35 % ja toukokuussa 2007 jo 40%. Taantuma alkoi joulukuussa Asuntomarkkinoiden romahdus oli totaalinen, kun maksuhäiriöt ja pakkolunastukset lisäsivät myymättömiä asuntoja ja luottomarkkinoiden kireys lisäsi ahdinkoa. Kysynnän ja tarjonnan epätasapainoa pitivät yllä myös "kilisevät kirjekuoret". Kun asuntohinnat laskivat, yhä useamman asunnon arvo painui asuntolainaa pienemmäksi. Siitä seuraa kiusaus pistää avaimet kirjekuoreen ja pudottaa pankin postiluukkuun. Näin häviää asunto, mutta myös asuntovelka. Nyt asuntohintojen aleneminen on tasaantunut (kuvio 8). Asuntorakentajien NAHB-luottamusindeksi on noussut (kuvio 9), kun asuntokauppa on vauhdittunut ja aloitettujen rakennushankkeiden alamäki pysähtynyt. Asuntomarkkinan tasapainottuminen näyttää siis olevan meneillään, vaikka selvillä vesillä ei vielä ollakaan, kun neljännes tehdyistä talokaupoista kohdistuu pakkolunastettuihin kohteisiin ja pakkolunastusten määrä kasvaa edelleen. Kilisevät kirjekuoretkaan tuskin vähenevät, kun noin neljänneksen velalla rahoitetuista asunnoista arvo on lainaa pienempi. Myös tämä määrä kasvaa ja, kun korot alkavat nousta, nähdään uusi hyppäys. Asuntohintojen pysyvää nousua on turha odottaa, paras mitä voi toivoa on alamäen loppu. Kuluttajien luottamus painui alkuvuodesta heikommaksi kuin kertaakaan sarjan historiassa (kuvio 10). Viime kuukaudet luottamus on vahvistunut. Se on silti matalalla tasolla ja työttömyyden vielä kuukausia jatkuva nousu pitää kuluttajat varovaisina. Rahoituslaitosten välinen epäluottamus pysyi 2008 sitkeänä huolimatta FEDin toimista. Kaikkien lainojen luottoehdot kiristyivät, vaikka hallitukset de facto lupasivat, että yhtään merkittävää pankkia ei päästetä kaatumaan missään kehittyneessä maassa. Elvytyksen mitoitus on ennen näkemätön ja sen ansiosta USAn talous on jo saamassa kovaa maata jalkojensa alle. Käänteestä huolimatta BKT 2009 supistuu vuositasolla -2.7%. Alkanut elpyminen vie talouden 1.5 prosentin kasvuun Taantuma, jonka kirjataan aikanaan kestäneen joulukuusta 2007 loka-marraskuuhun 2009 eli kk, on pisin taantuma sitten 42 kuukautta kestäneen 30-luvun laman. Budjettialijäämä on % BKTsta 2009 (kuvio 10). Vaikka kasvu käynnistyy ja budjettivajeen sulattaminen alkaa, vaje 2010 on Valkoisen talon budjettitoimiston mukaan 10-11% BKTsta. Osuus vakaantuu 4 prosentin tasolle 2013 ja keskimääräinen vaje on yli 5 % BKTsta Liittovaltion velka nousee 77 prosenttiin BKTsta 2019, kun se 2008 oli 41 %. Nämä luvut perustuvat hallinnon optimistisiin kasvuodotuksiin. Jos kasvu jää -- kuten uskomme -- hallituksen odotuksia hitaammaksi, vajeet toteutuvat vielä edellä kuvattuakin suurempina. Julkisen talouden tasapainottaminen tulee olemaan valtava haaste, joka rajoittaa talouden kasvumahdollisuuksia monen vuoden ajan. Kulutus ja kotitalouksien varallisuus Yksityinen kulutus, joka oli talouden moottori vuodesta toiseen, romahti syksyllä Kulutuksen keskeiset taustatekijät ovat kotitalouksien tulovirta ja varallisuusvaranto. Tulovirtaan liittyvä "on/off" -muuttuja on työllisyys. Työpaikkoja on menetetty taantuman aikana liki 7 miljoonaa. Työttömyysaste nousi maaliskuun prosentista 9.7 prosenttiin elokuussa 2009 (kuvio 13). Vaikka kasvu alkaa, työttömyysaste noussee yli 10 prosenttiin lähikuukausien aikana. Varallisuusvaranto kertoo sen omistuksen arvon, jonka kotitaloudet voivat halutessaan realisoida. Varallisuus korostuu maassa, jossa sosiaalinen turvaverkko on suurisilmäisempi kuin Euroopassa ja eläketurva perustuu henkilökohtaisiin säästöihin. Lisäksi keskivertoamerikkalainen on tällä hetkellä lähempänä eläkeikää kuin koskaan. Tutkimusten mukaan 5-10 % varallisuuden muutoksesta siirtyy USAssa kulutuskysyntään 1-2 vuoden aikana luvun ennätyspitkän nousukaudella olivat "varallisuusvaikutuksen" polttopisteessä osakekurssit luvulla tämän roolin saivat asuntohinnat. FEDin ex-puheenjohtaja Greenspanin mukaan tulevaisuuden keskuspankkipolitiikka tarkasteleekin aiempaa enemmän omaisuusarvojen kehitystä.

12 Kuvio 7 Kuvio 8 Kuvio 9

13 Osakemarkkinakehitys oli syksystä 2008 kevääseen 2009 surkeaa. Kuviossa 12 näkyvät pörssiindeksit S&P 500, Dow-Jones, teknologiapainotteinen Nasdaq ja pienempiä yrityksiä sisältävä Russel-indeksi. Kokonaisuutena amerikkalaisiin osakkeisiin sitoutunutta varallisuutta kuvaa parhaiten Wilshire indeksi, joka kattaa yli 90 % osakkeiden markkina-arvosta. Tätä kirjoitettaessa laajimpien pörssi-indeksien muutos vuoden takaa on noin 20 % miinuksella, joten niistä tuleva varallisuusvaikutus on negatiivinen. Yleistä optimismia kuitenkin tukee pörssikurssien puoli vuotta jatkunut nousu. Asuntohintojen nopea nousu 2000-luvun alkuvuosina generoi positiivista varallisuusvaikutusta. Asuntovarallisuuden arvonnousu tuki kulutusta, sillä lähes 70 % amerikkalaisista kotitalouksista omistaa asunnon ja asuntojen arvonnousua vastaan nostettiin lisää luottoa, joka käytettiin kuluttamiseen. Kun asuntohinnat kääntyivät laskuun (kuvio 8), tämä rahoituskanava sulkeutui. Asuntorakentamisen, joka oli ensin vuosien ajan keskeinen kasvutekijä ja sitten taantuman katalysaattori, romahdus on päättymässä (kuvio 9). Asuntosektoriin kohdentui 2000-luvun alkuvuosina niin suuri osuus kansantalouden kokonaisresursseista, että normalisoituminen höyläsi talouskasvusta ison siivun. Nyt tilanne alkaa helpottaa. Kotitalouksien velkaantuminen kaventaa talouden kasvumahdollisuuksia yleisesti, kun kotimainen säästäminen ei riitä investointien rahoittamiseen. Kun työttömyys alkoi lisääntyä keväällä 2008, säästämisaste kääntyi nousuun, jota on jatkunut jo 1½ vuotta. Tänä aikana kulutus on kehittynyt tuloja heikommin. Lyhyellä tähtäimellä se syvensi taantumaa, mutta pitemmällä tähtäimellä säästämisasteen nousu on terve ilmiö ja luo edellytyksiä kulutuksen kestävälle kasvulle tulevaisuudessa. Vaihtotasevaje ja sen korjaantuminen Vuosina kasvava siivu USAn kotimaisesta kysynnästä purkautui tuontiin. Vaihtotaseen alijäämä oli suurimmillaan 6½ % BKTsta. Syksystä 2006 lähtien epätasapaino on supistunut. Viimeisen vuoden aikana trendi on vahvistunut siitä huolimatta, että myös muu maailma on ollut taantumassa. Ensin USAn alijäämän tasapainottumisen vastaparina oli EU ja 2008 alkaen Japani. Jopa Kiinan suuntaan vajeen kasvu näyttää pysähtyneen 2009 (kuvio 5). Kun maan ulkomaanvelka lisääntyy, velanhoitomenot kasvavat ja BKTn kasvuun perustuvasta jakovarasta jää pienempi osa kotimaisten toimijoiden käyttöön. Kotitalouksien mahdollisuus kuluttaa ja/tai yritysten mahdollisuus investoida heikkenee. Vaikka ulkomaanvelan pitkään jatkuva kumuloituminen kaventaa velkamaan kasvumahdollisuuksia, on USAn asema poikkeava. Kun ulkomaanvelka ja velanhoitokulut määritellään sen omassa valuutassa, dollarin heikkeneminen pienentää velkaa muissa valuutoissa samalla, kun valuutan heikkeneminen parantaa kotimaisten yritysten kilpailukykyä ja vientituloja. Maailmantalouden kannalta olisi suotuisaa, että USAn vaihtotasevajeen tasapainottuminen etenisi ilman dramatiikkaa. Vaihtotasevaje on seuraus makrotalouden jännitteistä ja riittämättömästä kansallisesta säästämisestä. USAn vaihtotasevaje on tällä hetkellä vähän alle 3 prosenttia BKTsta. Kun USAn osuus maailman BKTsta on yli 20% (taulukko 9, s. 61), vaihtotasevajeen rahoittamisen edellyttämä jatkuva nettopääomavirta Yhdysvaltoihin on yli ½ % maailman BKTsta. Maahan pitää virrata ulkomaista pääomaa yli miljardi dollaria nettomääräisesti jokaisena työpäivänä vuoden ympäri. USA lainaa ison osan koko muun maailman yhteenlasketuista nettosäästöistä. USAn velkatrendin keskeisiä rahoittajia ovat olleet Kiinan, Japanin, Korean, Indonesian ja Taiwanin keskuspankit. Kiina on ohittanut Japanin ja noussut USAn valtionvelkakirjojen suurimmaksi yksittäiseksi omistajaksi. Se omisti Yhdysvaltain valtionvelkakirjoja yli 700 miljardin dollarin edestä tammikuussa Kuluvan vuoden aikana Kiina on vähentänyt ostojaan. USAn teollisuustuotanto oli kesäkuussa % pienempi kuin vuotta aiemmin. Viennin pudotus oli 20 %. Vaihtotasevaje supistui silti, kun tuonti supistui vielä enemmän eli 30%. Kiinaan kohdistuvat protektionistiset toimet tuskin parantaisivat merkittävästi ulkomaankaupan tasapainoa, sillä USAssa ei enää ole juurikaan kiinalaistuonnin kanssa kilpailevaa tuotantoa. Protektionismi luultavimmin siirtäisi tuontia Kiinasta muihin kehittyviin maihin. Ja miten reagoisi keskusjohtoinen Kiina? Jos se suuntaisi

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Tammikuu 2009 Kansainvälisen talouden kehitys ja Suomen kasvunäkymät 2009-10... Ennusteilmapiirin muutokset... Keskeiset epävarmuudet ja uhkat... USA: Kuinka syvä, kuinka pitkä?...

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

Talousnäkymät Syyskuu 2009

Talousnäkymät Syyskuu 2009 Talousnäkymät Syyskuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 27.8.2009

Lisätiedot

PAREMPAA NÄKYVISSÄ TALOUDELLINEN KATSAUS. Toukokuu 2014. Suomessa niukkaa kasvua näkyvissä

PAREMPAA NÄKYVISSÄ TALOUDELLINEN KATSAUS. Toukokuu 2014. Suomessa niukkaa kasvua näkyvissä PAREMPAA NÄKYVISSÄ Toukokuu 2014 TALOUDELLINEN KATSAUS Kansainvälisessä taloudessa vahvistuvaa, mutta epätasaista kasvua Rahapolitiikka pysyy kehittyneissä maissa kasvua tukevana pitkään EKP laskee korkoja

Lisätiedot

Talousnäkymät Toukokuu 2009

Talousnäkymät Toukokuu 2009 Talousnäkymät Toukokuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Reijo Heiskanen reijo.heiskanen@nordea.com Puh. +358 9 1655 9942 Mennyt painoon

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti www.handelsbanken.com/research 17. joulukuuta 2009 Talousennuste Suomi yltää vaimeaan kasvuun Maailmantalous: elpyy epätasaisesti Suomi: nousee pohjalta maltillisesti Korot ja valuutat: keskuspankit varovaisia

Lisätiedot

Talousnäkymät Huhtikuu 2008

Talousnäkymät Huhtikuu 2008 Talousnäkymät Huhtikuu Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... Korot... 7 YLEISKATSAUS Edessä pitempiaikainen hitaan kasvun vaihe... Valuutat... 7 YHDYSVALLAT Taantuma kuinka pitkäkestoinen

Lisätiedot

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla

Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Suhdannekatsaus kesäkuu 2014 17 kesäkuu 2014 Maailmantalous toipuu Suomi ahtaalla Maailmantalouden kasvulle on vuonna 2014 entistä enemmän tilaa julkisen talouden kiristysten helpottaessa ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan

Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan Suhdannekatsaus maaliskuu 2014 18 maaliskuu 2014 Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan Maailmantalouden nousun edellytykset ovat kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

E D U S K U N NA N PA N K K I VA LT U U S TO N K E RTO M U S 2 0 0 8

E D U S K U N NA N PA N K K I VA LT U U S TO N K E RTO M U S 2 0 0 8 K 10/2009 vp E D U S K U N NA N PA N K K I VA LT U U S TO N K E RTO M U S 2 0 0 8 * E D U S K U N N A L L E H E L S I N K I 2 0 0 9 ISSN 1237-4334 (painettu julkaisu) ISSN 1796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2008

Talousnäkymät Tammikuu 2008 Talousnäkymät Tammikuu 8 Sisältö Numeroyhteenveto Maailma Keskeisiä tunnuslukuja... YLEISKATSAUS Kasvunäkymät heikentyvät ja inflaatioriskit kasvavat... Korot... 7 YHDYSVALLAT Valuutat... 7 Kohti taantumaa?...8

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Rahoitusjärjestelmän vakaus... 15 00 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Rahoitusjärjestelmän vakaus... 5 Heli Huhtala ja Mikko Spolander Julkisen sektorin rahoituksen haasteet euroalueella... 7 Miika Syrjänen ja Kari Takala

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 5 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tilinpito...11

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti

Talousennuste. Suomi elpyy muiden mukana. Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä. Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti www.handelsbanken.com/research 3. syyskuuta 2009 Talousennuste Suomi elpyy muiden mukana Maailmantalous: kasvaa epätasaisesti Kiina kärjessä Suomi: kasvuun, mutta varovaisesti Korot ja valuutat: rahapolitiikan

Lisätiedot

Myötätuulta tiedossa Suomi ontuu länsiviennin varassa

Myötätuulta tiedossa Suomi ontuu länsiviennin varassa Suhdannekatsaus joulukuu 2014 16 joulukuu 2014 Myötätuulta tiedossa Suomi ontuu länsiviennin varassa Maailmantalous kääntyy laaja-alaiseen nousuun vuoden 2015 alkupuoliskolla. USA toimii globaalin kasvun

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014

MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 MARKKINAKATSAUS 22.12.2014 Ainoastaan yksityiseen käyttöön. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä katsauksessa esitetty tieto, mielipiteet ja arviot perustuvat lähteisiin, joita Varainhallinta Tresor Oy pitää

Lisätiedot

Sijoitusstrategia. Talvi

Sijoitusstrategia. Talvi 2014 Sijoitusstrategia Talvi Ari Aaltonen puh. 050 461 8663 ari.aaltonen@front.fi Sisällysluettelo Sisällysluettelo... - 1 - Keskeiset oletukset maailmantalouden kehityksestä... - 2 - ja oletukset rahoitusmarkkinoista...

Lisätiedot

täystyöllisyyttä Kohti Täystyöllisyydellä ei taloustieteessä tarkoiteta sitä, että kaikilla olisi

täystyöllisyyttä Kohti Täystyöllisyydellä ei taloustieteessä tarkoiteta sitä, että kaikilla olisi Kohti täystyöllisyyttä Työttömyysasteen aleneminen alle 7 prosenttiin näyttää törmäävän kiihtyvään inflaatioon. Työvoimapolitiikan aktiivitoimet ovat paras keino väistää tämä ongelma. Markku Lehmus Vanhempi

Lisätiedot

2011 Talouden näkymät. Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00

2011 Talouden näkymät. Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00 3 2011 Talouden näkymät Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00 Sisällys Pääkirjoitus...1 Suomen Pankin ennusteet...3 Ennusteen kokonaiskuva...4 Viimeaikainen kehitys...6 Kehikko 1. Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen

Lisätiedot

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012 Q-Review Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi Maaliskuu 2012 Euroopan suhdannetila on edelleen heikko. Ennustamme euroalueelle tälle vuodelle 0,01 % kasvua ja Suomelle 0,9 % kasvua. Yhdysvaltain

Lisätiedot

Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin

Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin Julkaisuvapaa.3.1 klo 1. Talousennuste vuosille 1 15 Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Ohto Kanninen Markku Lehmus Eero Lehto Heikki Taimio Lisätietoja Ennustepäällikkö

Lisätiedot

suhdannekehitys 1.1 Kansainvälinen talous kasvu on pienentynyt vajaaseen kahteen prosenttiin.

suhdannekehitys 1.1 Kansainvälinen talous kasvu on pienentynyt vajaaseen kahteen prosenttiin. 1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1.1 Kansainvälinen talous Suomen metsäteollisuuden kasvunäkymät ovat tänä vuonna huonontuneet. Viime vuoden loppupuolella Yhdysvalloista alkanut suhdanteiden

Lisätiedot

KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU

KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU 11214 21214 31214 41214 1214 61214 71214 81214 91214 11214 111214 KUUKAUSIKATSAUS JOULUKUU Tämä joulukuun 214 numero on viimeinen :n Kuukausikatsauksen tilalle tulee uusi Talouskatsaus (Economic Bulletin)

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 3 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tilinpito...12

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2010

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2010 Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 00 Helsinki 0 K 4/0 vp EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSTON KERTOMUS 00 * EDUSKUNNALLE HELSINKI 0 ISSN 37-4334 (painettu julkaisu) ISSN 796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA PRIMA

Lisätiedot

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2011 2012

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2011 2012 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2011 2012 Toimittajat Riitta Hänninen Yrjö Sevola Tekninen toimitus Sari Elomaa (taitto, kuvat) Jouni Hyvärinen (kansi) Tilastolaskenta Jarmo Mikkola Tilaukset Tilaushinta

Lisätiedot

Velkaantunut talous veitsenterällä

Velkaantunut talous veitsenterällä Suomen Attacin talouskatsaus Syksy 2009 Velkaantunut talous veitsenterällä 2 Velkaantunut talous veitsenterällä Julkaisija Attac ry Julkaisuajankohta lokakuu 2009 Kirjoittajat Jussi Ahokas Lauri Holappa

Lisätiedot