SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 17.3.2014 18:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, :00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat Teuvan kunnan jätevesiratkaisu 2015 alkaen... 2 Pykälän liite: Selvitys viemäriin liittyvästä yhteistyöstä Närpes Vatten Ab:n, Teuvan kunnan ja teollisuuden kesken Kaavoituksen pohjakartan uudistaminen, Teuvan keskustan ja Parran alueet Äystön ryhmäperhepäivähoidon tilojen myynti Kiinteistö Oy Teuvan Ekopirtin osakassopimus ja sopimus osakkeiden luovuttamisesta Hammashoitolan rakennuttamistehtävien kilpailutus, hankintaoikaisu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston vastinepyyntö Vapo Oy:n tekemään valitukseen Lintunevan turvetuotantoalueen ympäristölupa-asiassa Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle; laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkamisesta Pykälän liite: Vastaus kyselyyn Paras-lain velvoitteiden jatkamisesta Horon ja Norin koulujen lakkauttamisen valmistelun aloittaminen Sivistystoimenjohtajan ja kansalaisopiston rehtorin virkojen yhdistäminen sivistysjohtajan viraksi Teuvan yhteiskoulun ja lukion yhteisen rehtorin viran muuttaminen Teuvan Yhtenäiskoulun ja lukion rehtorin viraksi ja tehtävien hoito Teuvan Yhtenäiskoulun apulaisrehtorin tehtävien hoito Kirjastovirkailijan viran lakkauttaminen ja vakinaisen toimen täyttäminen, lupapyyntö kunnanhallitukselta Taksojen korotus sivistystoimen päävastuualueen tilojen osalta alkaen, yhtenäiskoulu ja sivukoulut Kunnan äänestysalueet toimitettavissa vaaleissa Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen lausuntopyyntö Veolia Transport West Oy:n reittiliikennelupahakemuksesta Valtiovarainministeriön valtionosuus- ja kotikuntakorvauspäätökset Kuntatodistusohjelman solmiminen Nordea Pankin ja Danske Bankin kanssa Teuvan yritystukijärjestelmä ja elinkeinostrategia Sähköinen kokouskäytäntö, kunnanvaltuusto Sotaveteraanien anomus maksusitoumuksista Esitys Teuvan kunnan osallistumisesta Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n toimintaan vuonna Teuvan Rivakka ry:n Kk:n kyläosaston anomus, Komsin koulun leikkivälineet Vuoden 2014 kehittämiskeskusteluiden järjestäminen, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Hallintokuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat sekä mahdollisesti kunnanhallituksen käsittelyyn otettavat asiat, kunnanhallitus Ilmoitusasiat, kunnanhallitus

2 ii 82 Asunto Oy Norinrivin osakkeiden myynti Oikaisuvaatimusohjeet... 56

3 -1, KHALL :00 Sivu 1 Paikka Kuohun kokoustila Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Leppäniemi Jukka Kaleva Paula Kiviluoma Jarmo Heinola Arto Mäntylä Anu Ranta-Muotio Aulis Riippi Johanna Tuisku Minna-Liisa Tamsi Sakari puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen Muut saapuvilla olleet Lehtimäki Esko Rinta-Uppa Simo Mäntysaari Matti Nevanperä Erkki Salonen Markku Nummela Veli Lähde Marko valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja sivistystoimenjohtaja, asiantuntija kunnaninsinööri, asiantuntija kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys Hyväksyttiin työjärjestys. Asiat :t Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aulis Ranta-Muotio ja Minna-Liisa Tuisku. Jukka Leppäniemi puheenjohtaja Marko Lähde pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Aulis Ranta-Muotio Minna-Liisa Tuisku Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Teuvan kunnanvirastossa Marko Lähde, hallintojohtaja

4 56, KHALL :00 D: 45/2012 Sivu 2 Kunnanhallitus Teuvan kunnan jätevesiratkaisu 2015 alkaen Dnro D/45/ /2012 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Valmistelija/Lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen gsm , sähköposti: Khall Teuvan kunta on yhdessä Kristiinankaupungin, Närpiön ja Karijoen (jäljempänä yhteenliittymä) kanssa neuvotellut kuntien jätevesien yhteispuhdistuksesta M-realin hallinnoimalla jätevesipuhdistamolla Kaskisissa. Jätevesiyhteistyöstä on pidetty useita kuntien ja M-realin edustajien välisiä yhteistyöneuvotteluja vuoden 2011 ja 2012 aikana. Neuvotteluissa on työstetty yhteistyösopimusta yhteenliittymän ja M-realin välillä. Sopimusneuvottelut on saatu vaiheeseen, jossa neuvoteltu yhteistyösopimus voidaan tuoda kuntien päätöksentekoon. Liitteenä oleva yhteistyösopimusluonnos on M-realin hallituksen käsittelyssä joulukuussa 2011 ja yhtiön on hyväksynyt sen. Luonnokseen on ko. käsittelyn jälkeen tehty muutamia pieniä täydennyksiä, jotka M-real on hyväksynyt. Teuvan kunta käy kuntaliitosneuvotteluja Kauhajoen ja Kurikan kaupunkien kanssa. Teknisen ryhmän työstettävänä on ollut vertailulaskelmien tekeminen Teuvan eri vaihtoehdoista jätevedenpuhdistuksen osalta. Liitteessä on esitetty eri vaihtoehtoratkaisut sekä niiden kustannusvaikutukset. Yhteenliittymä on myöskin selvittänyt jäteveden puhdistuksen toiminnan organisointia ja investointien suuruutta sekä kustannusjakoja eri kuntien kesken. Jätevesiyhteistyö on suunniteltu toteutettavan yhtiöpohjalta, jossa kunnat sijoittavat perustettavaan yhtiöön peruspääoman ja yhtiö investoi kaikki tarvittavat siirtolinjat sekä vastaanottoaseman. Yhtiön kulut muodostuisivat jäteveden puhdistuksen kustannuksista sekä investointien kuoletuskustannuksista, jotka kunnat maksaisivat aiheuttamisperiaatteella eli puhdistettavien jätevesien määrän suhteessa. Esityslistan ohessa ovat esitys yhteisyrityksen yhtiöjärjestyksestä sekä selvitys osakkaiden maksuosuuksista, osakepääoman jakautumisesta sekä rahoituksesta. Yhtiön nimeksi on ehdotettu Oy Botnia Sewer Ab. Ehdotus: Kunnanhallitus päättä esittää kunnanvaltuustolle, että - Teuvan kunta suuntautuu jätevesiyhteistyössä rannikon suuntaan ja liittyy mukaan yhdessä Närpiön ja Kristiinan kaupunkien sekä Karijoen kunnan kanssa perustettavaan Oy Botnia Sewer Ab jätevesiyhtiöön 21,4 %:n osuudella

5 56, KHALL :00 D: 45/2012 Sivu 3 Kunnanhallitus Teuvan kunta hyväksyy, että Oy Botnia Sewer Ab:n osakepääoman osakemerkintä voidaan jakaa kahteen osaan siten, että perustamisen yhteydessä osakepääomasta merkitään 25 % eli Lisäksi Teuvan kunta päättää merkitä perustamisen yhteydessä osakepääomasta Teuvan kunnan osuuden 21,4 %. - se nimeää yhtiön perustamista käsittelevään yhtiökokoukseen edustajat Päätös: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että - Teuvan kunta suuntautuu jätevesiyhteistyössä rannikon suuntaan ja liittyy mukaan yhdessä Närpiön ja Kristiinankaupungin kaupunkien sekä Karijoen kunnan kanssa perustettavaan Oy Botnia Sewer Ab jätevesiyhtiöön 21,4 %:n osuudella; - Teuvan kunta hyväksyy, että Oy Botnia Sewer Ab:n osakepääoman osakemerkintä voidaan jakaa kahteen osaan siten, että perustamisen yhteydessä osakepääomasta merkitään 25 % eli Lisäksi Teuvan kunta päättää merkitä perustamisen yhteydessä osakepääomasta Teuvan kunnan osuuden 21,4 %. - ehtona on, että Närpiön ja Kristiinankaupungin kaupungit sekä Karijoen kunta osaltaan hyväksyvät suunnitelman mukaiset osakkuudet ja vastuut yhtiössä. Yhtiöön tulee laatia osakassopimus, jossa sovitaan keskeiset toiminta- ja rahoitusperiaatteet. - valtuusto nimeää yhtiön perustamista käsittelevään yhtiökokoukseen edustajat. Kvalt Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kunnan varsinaiseksi edustajaksi yhtiökokoukseen valittiin Esko Lehtimäki. Varaedustajaksi nimettiin Teijo Toivonen. Khall Teuvan kunnan päätöksen jälkeen Kristiinankaupunki on vetäytynyt hankkeesta 2012 aikana. Myös Karijoen osallistuminen hankkeeseen ei toteudu, koska heidän jätevedet on suunniteltu johdettavaksi Metsä Boardille Kristiinankaupungin kautta. Teuvan kunnanvaltuuston päätöksen ehdot eivät ole täyttyneet, joten päätös on rauennut Kaikkien kolmen kunnan yhteishankkeen osalta on jätetty vuonna 2012 maalikuussa anomus vesihuoltoavustuksesta. Teuvan kunta ja Närpiön kaupunki ovat keväällä 2013 uudistaneet hakemuksen keskinäisen hankkeensa osalta. Vuoden 2013 aikana on selvitetty yhteispuhdistuksen edellytyksiä yhdessä Metsä-Boardin kanssa Teuvan ja Närpiön hankkeen osalta. Selvitysten perusteella yhteinen hanke on mahdollinen. Hankkeen osalta jäteveden puhdistuksen kokonaiskustannukset hieman nousevat, mutta ovat vuoden aikajänteellä kuitenkin kilpailukykyiset verrattuna omien puhdistamojen saneerauksen vaihtoehtoihin.

6 56, KHALL :00 D: 45/2012 Sivu 4 Kunnanhallitus Teuvan ja Närpiön yhteishankkeen kokonaiskustannukset verkostojen rakentamisesta olisivat noin 7,8 milj.euroa + muutosinvestoinnit Metsä Boardin puhdistamolla noin 1,5 milj.euroa. Arvioitu valtionavustus toteutukseen voisi olla 1,8-2,5 milj.euroa. Yhteispuhdistamohankkeesta on jätetty myös ELY-keskukselle valtion vesihuoltosavutushakemus alkuvuodesta Ympäristöministeriöstä vuoden 2014 alussa saadun tiedon mukaan hankkeelle voidaan mahdollisesti saada vuonna 2014 avustusta noin 0,8 milj. euroa. Vuosille 2015 ja 2016 kohdistuvista avustuksista päätetään tulevien vuosien valtion talousarvion laadinnan yhteydessä. Teuvan kunnanhallituksen edustajien ja Närpiön kaupungin edustajien kanssa on pidetty yhteistapaaminen, jossa keskusteltiin yhteispuhdistamohankkeen toteutusedellytyksistä. Neuvottelujen tuloksen molemmilla kunnilla oli positiivinen kanta yhteispuhdistamohankkeen toteuttamiseksi, mikäli hankkeeseen saadaan valtion avustuksia noin 1,8-2,5 milj. euroa. Närpiön kaupunki on kokouksessaan esittänyt tukensa yhteispuhdistamohankkeelle ja Oy Närpes Vatten Ab:n hallitus on kokouksessaan päättänyt yhteistyöstä ja yhteistyön periaatteista esityslistan liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti. Esityslistan ohessa myös päivitetty yhteenveto yhteispuhdistamohankkeen toteutusperiaatteista ja kustannuksista. Ehdotus: Teuvan kunnanhallitus päättää - että Teuvan kunta suuntautuu jätevesiyhteistyössä rannikon suuntaan ja hyväksyy liitteessä esitetyt periaatteet jätevesiyhteistyön toteuttamiseksi; - että hankkeen suunnittelu voidaan käynnistää tämän periaatepäätöksen mukaisesti; - lähteä siitä, että hankkeelle saadaan riittävä valtion vesihuoltoavustus. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Khall Teuvan ja Närpiön jäteveden puhdistuksen yhteishankkeen valmistelua on jatkettu kunnanhallituksen periaatepäätöksen mukaisesti. Hankkeesta laaditussa tarkennetussa hankesuunnitelmassa, joka on esityslistan liitteenä, on esitetty yhteistyön kuvaus laajuustietoineen, kuntien osallistumis- ja maksuosuudet, toteutustapa sekä arvio tulevista puhdistuskustannuksista. Jätevedenpuhdistuksen yhteishanke on tarkoitus toteuttaa siten, että Oy Aqua Botnica Ab tukkuvesiyhtiöön perustetaan jätevesiliiketoimintayksikkö ja yhtiön osakepääomaa korotetaan 1,2 milj. Teuvan kunnan merkintä-

7 56, KHALL :00 D: 45/2012 Sivu 5 Kunnanhallitus osuus osakepääoman korotuksesta on 36 % eli yhteensä euroa ja Närpiön kaupungin osuus 64 %. Aqua Botnica Oy:n kaikki osakkaat ovat suhtautuneet myönteisesti jätevesiliiketoimintayksikön perustamiseen yhtiön sisään. Oy Aqua Botnica Ab tulee rahoittamaan jätevesilinjastojen sekä vastaanottoaseman suunnittelun että itse rakennustyön pitkäaikaisilla lainoilla, joihin tullaan hakemaan kuntien takaukset. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 7,8 milj. euroa ja Teuvan kunnan takausvastuu kokonaiskustannuksista on 36 %. Tämän hetkisen arvion mukaan Teuvan kunnan takausvastuiden kokonaissumma on noin 2,6-3,0 milj.euroa riippuen hankkeeseen eri vaiheissa saatavien vesihuoltoavustusten lopullisesta määrästä, rakennustöiden toteutuksen järjestelyistä ja rakentamisen ajoituksesta sekä Metsä- Boardin puhdistamolla toteutettavien muutosinvestointien toteutuksen ajoituksesta. Kunnille yhteispuhdistuksen kustannusten arvioidaan kokonaisuudessa olevan (puhdistuskustannus + pääoma+ rahoituskustannukset) noin 1,5-1,8 / m 3. Metsä-Boardin tehtaalla jätevesien puhdistuskustannukset arvioidaan aluksi olevan hieman kalliimpia kuin vesien puhdistaminen omilla puhdistamoilla Teuvalla ja Närpiössä, mutta arvioitaessa kustannuksia vuoden aikajänteellä yhteispudistus on taloudellisesti kannattavaa. Ympäristönäkökulmasta yhteispuhdistamohanke tuo tulevaisuudessa merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia, kun jätevedet puhdistetaan tehokkaammin ja ohjataan puhdistuksen jälkeen pienten vähävetisten paikallisjokien sijasta suoraan mereen. Hankkeelle on haettu valtion vesihuoltoavustusta Alustavien tietojen mukaan hankkeelle oltaisiin saamassa avustusta vuodelle 2014 noin 0,8 milj euroa. Yhteishankkeelle on myös luvattu lisätuki varoista, jotka ovat tällä hetkellä suunniteltu viemäriprojekteille tulevien vuosien budjeteissa. Lopullisesti avustuksista päätetään kunkin vuoden valtion talousarvion laadinnan yhteydessä. Ehdotus: Teuvan kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, - että Teuvan kunta suuntautuu jätevesiyhteistyössä rannikon suuntaan ja hyväksyy liitteessä esitetyn hankesuunnitelman ja siinä esitetyt periaatteet jätevesiyhteistyön toteutuksesta; - että Oy Aqua Botnica Ab yhtiöön voidaan perustaa jätevesiliiketoimintayksikkö, joista Teuvan kunnan osuus 36 %; - hyväksyy Oy Aqua Botnica Ab yhtiön osakepääoman korotuksen ja päättää merkitä omistusosuuttaan vastaavan määrän yhtiön osakkeita osakepääomaa korotettaessa; - ehtona on, että Närpiön kaupunki osaltaan hyväksyy suunnitelman mukaiset periaatteet ja osakkuudet sekä vastuut yhtiössä. Lisäksi kunnanhallitus päättää anoa Aluehallintovirastolta nykyisen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan tiukempien puhdistusvaatimusten voi-

8 56, KHALL :00 D: 45/2012 Sivu 6 Kunnanhallitus maantulon pidentämistä saakka sekä päättää uudistaa hakemuksen valtion vesihuoltoavustuksesta yhdessä Närpiön kanssa tarkennetun hankesuunnitelman mukaisesti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

9 56, KHALL :00 / Pykälän liite: Selvitys viemäriin liittyvästä yhteistyöstä Närpes Sivu Va 7 Selvitys viemäriin liittyvästä yhteistyöstä Närpes Vatten Ab:n, Teuvan kunnan ja teollisuuden kesken Selvitys tämän hetkisistä, arvioiduista ja MetsäBoard:in kanssa sovituista vesimääristä. Selvityksen tarkastelu näkökulmana on vaihtoehto, jossa jätevesitoiminta järjestettäisiin Aqva Botnica yhtiön kautta siten, että jätevesitoiminnasta tulisi oma liiketoiminta- ja tulosyksikkö yhtiön sisällä. Jätevesiliiketoimintaa harjoitetaan siten, että se kattaa omat kulunsa 100 %:sti. Toinen liiketoimintayksikkö on tukkuvesiyhtiönä toimiminen, jota on harjoitettu yhtiön perustamisesta lähtien. Jätevesiliiketoiminnan perustiedot: Jätevesimäärät nykytilanne keskimäärä Airix 2030 enim.määrä osuus % Närpes Vatten Ab 750 m 3 /vrk m 3 /vuosi 1500 m m 3 64 Teuvan kunta 600 m 3 /vrk m 3 /vuosi 750 m m 3 36 Yhteensä 1350 m 3/ vrk m 3 /vuosi 2250 m m Putkiston etäisyys liittymäkohtiin: Piolahti - Teuvan keskusta 24 km Piolahti - Närpiön keskusta 7,8 km Piolahti - M-real Kaskisissa 7,8 km, josta n. 2,8 km vesialueella Osakkaiden kaivuosuudet MetsäBoard:in puhdistamolle Kaskisiin: Teuvan kunnan puhdistamosta yhteensä 31,8 km Närpes Vatten Ab:n rautatien viereisestä pumppaamosta yhteensä 15,6 km Osakkaiden maksuosuuksien arvio: Hinta on laskettu siten, että kiinteä maksu kerrataan varatulla jätevesimäärällä, mikä on peruspanos. Panoksen toisen osan suuruus riippuu varatusta vesimäärästä ja toimitusmatkasta alla olevan laskelman mukaisesti: Kaava: määrä * kerroin + määrä * kerroin * etäisyys = panos Närpes Vatten Ab:n osuus: 2700 m 3 * m 3 * 8 * 15,6 km = Teuvan osuus: 1500 m 3 * m 3 * 8 * 31,8 km = yhteensä Mikäli käytämme Oy Aqva Botnica Ab:ta yhtiönä meillä on vahva yhtiö ja saamme halvemman hallinnon koko toiminnalle. Omapääoma yrityksessä kasvatetaan suunnatulla osakeannilla, niin että se vastaa laajennetun toiminnan rahoitus- ja investointitarvetta. Osakepääomaa korotettaisiin :lla ja osakkeiden määrää korotettaisiin 4090 osakkeesta 3530 osakkeella, kokonaismäärän ollessa 7620 kappaletta. Osakkeen nimellishinta on 340 / kpl + se ylikurssi / ylihinta joka maksetaan eripituisista siirtomaksuista. Ylikurssin tulot, n. 0,27 M, siirretään ylikurssirahastoon. Tästä maksuosuudesta yhtiö rakentaisi 1-1,5 M :lla varustuksen fosforin ja typen vähentämiseksi Metsä Boardin puhdistuslaitoksella. Vastineeksi meidän ei tarvitse suorittaa varausmaksua, joka on aikaisemmin ollut ajankohtainen. Sopimuksen kohtaa laitoksen lunastamisesta sinä päivänä, kun teollisuus lopettaa toiminnan muutetaan niin, että puhdistuslaitos siirtyy ilmaiseksi Oy Aqua Botnica Ab:n omistukseen.

10 56, KHALL :00 / Pykälän liite: Selvitys viemäriin liittyvästä yhteistyöstä Närpes Sivu Va 8 Jätevesiliiketoiminnan osakejakauma ja osakehinnat: Teuvan kunnan osuus 36% = 1270 osaketta á 513 /kpl, jolloin maksuosuus on Närpes Vatten Ab:n osuus 64 % = 2260 osaketta á 364 /kpl, jolloin maksuosuus on Kokonaiskustannukset verkostojen rakentamisesta ovat noin 7,8 milj, arvioitu valtion avustus 1,8-3,1M ( max 30 %) + oma pääoma noin 4,7 M. Laskettu pääoman- ja käyttökustannukset ovat noin 0,4 milj /vuosi. Käyttökustannukset m 3 :ta kohden ovat noin 0,8 / m 3 riipuen korkokustannuksista ja toimitetuista vesimääristä. Puhdistuskustannukset, jotka maksetaan Metsä-Boardille, ovat noin 0,4-0,5 /m 3 Puhdistuskustannukset omilla puhdistamoilla, jos jatkamme niillä, ovat noin 1 / m 3 + 0,5-0,8 rahoituskustannuksia riippuen siitä kuinka suuria investointeja joudutaan tekemään. Kustannukset on laskettu investointiin kohdistuvien 30 vuoden poistokustannuksien perusteella. Mikäli teollisuus päättä tänä aikana lopettaa toimintansa Kaskisissa siirtyy puhdistamo meidän omistukseen ja meidän on sopeutettava puhdistamon toiminta meidän tarpeita vastaavaksi. Vaadittavat lisäpääomakustannukset ovat noin 0,2 M /v. Teuvalla Markku Salonen, kunnaninsinööri Teuvan kunta Kurt Rösgren, toimitusjohtaja Närpes Vatten

11 57, KHALL :00 D: 77/2014 Sivu 9 Kunnanhallitus Kaavoituksen pohjakartan uudistaminen, Teuvan keskustan ja Parran alueet Dnro D/77/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall 57 Teuvan kunnan kaavoituksen virallinen pohjakartta on vuodelta 1986 ja se on lähes 30 vuotta vanha. Uusien asemakaavojen laatimisen ja aiemmin laadittujen asemakaavojen tarkistusten yhteydessä on noussut esiin tarve päivittää pohjakartta ajan tasalle, jotta tulevien asemakaavojen laadinnan hyvä laatu voidaan turvata. Vuoden 2013 syksyllä on suoritettu keskustan alueen stereokuvaus, jonka perusteella pohjakartan uudistustyö voidaan toteuttaa. Tekninen toimi on pyytänyt Kiinteistö ja Mittaus Oy:ltä tarjousta pohjakartan päivitystyöstä. Tarjous käsittää pohjakartan päivityksen noin 1500 ha:n alueelle. Alue on lähes samansuuruinen kuin voimassa olevan Keskusta Kauppilan osayleiskaavan kaava-alue pois lukien laajat reuna-alueen maaja metsätalousalueet. Lisäksi osana pohjakartan uudistamista on tarkoitus uudistaa myös Parran alueen pohjakartta. Pohjakartan uudistustyö on tarkoitus tehdä vuosien aikana ja uudistettu pohjakartta olisi käytettävissä vuoden 2015 lopulla. Uudistustyöhön sisältyy runkotyö, pohjakartan laadinta 1:2000 mittakaavassa ja rajapyykkien mittaus sekä runkomittaus. Esityslistan ohessa olevassa tarjouksessa on esitetty uudistustyön kokonaishinnan erittely ja tarjoushinta koko työstä on (alv 0 %). Teknisen toimen näkemyksen mukaan em. tarjoushinta vastaa alan markkinahintatasoa. Kiinteistö ja Mittaus Oy on toteuttanut Teuvan kunnalle useita kaava-alueiden merkitsemismittauksia ja alueen tuntemuksesta on suurta etua pohjakartan laadintatyön työmäärään sekä annettuun tarjoushintaan. Aluetuntemuksen ja aiemmissa hankkeissa saadun yhteistyökokemuksen johdosta tarjoushinta on näin saatu kilpailukykyiseksi. Tekninen toimi esittää tarjouksen hyväksymistä. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä tarjouksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

12 58, KHALL :00 D: 69/2011 Sivu 10 Kunnanhallitus Äystön ryhmäperhepäivähoidon tilojen myynti Dnro D/69/ /2011 Khall 58 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Kunnanvaltuusto on päättänyt yhtenä talouden sopeuttamisohjelman säästötoimenpiteenä laittaa Äystön ryhmäperhepäivähoidon käytössä aiemmin olleet tilat kylmilleen. Tilat ovat olleet kylmillään marraskuun alusta 2013 alkaen. Äystön ryhmäperhepäivähoidon tiloille on etsitty jatkokäyttöä siitä asti, kun ryhmäperhepäivähoito rakennuksessa havaittujen rakennevaurioiden johdosta joutui muuttamaan toisiin tiloihin alkaen. Teuvan kuntaan on saapunut Mauri Kuusiston ja Päivi Lahti- Kuusiston ostotarjous rakennuksesta sekä erotettavasta määräalasta. Kuusistojen tarkoituksena on remontoida kiinteistö asunnoksi ja perustaa siihen moottoriurheiluaiheinen museo/kesäkahvila erityisesti motoristeja ajatellen. Ulkorakennus on tarkoitus korjata autotalli- ja varasto- sekä museotiloiksi. Esityslistan ohessa olevan tarjouksen mukainen hintatarjous on euroa. Tarjoajien tontinrajaus esitys on merkitty punaisella teknisen toimen laatimassa liitekartassa. Teknisen toimen näkemyksen mukaan kiinteistö sijaitsee kunnan palvelutuotannon näkökulmasta strategisesti tärkeällä alueella ja tarjouksessa esitetty tontinrajaus pilkkoo Äystön koulun tontin merkittäviltä osin ja pienentää jatkossa Teuvan kunnan mahdollisuuksia kehittää omaa palvelutuotantoaan koulun tontilla. Lisäksi esitetyn rajauksen alueella sijaitsee koulun jalkapallokentälle johtava tieyhteys. Koulun ympäristön kannalta on myös tärkeää, että se on turvallinen kaikille koulua käyville ikäluokille ja että alueella sekä sen välittömässä läheisyydessä ei olisi merkittävää koulun toimintaa haittaavaa ja onnettomuusriskejä lisäävää liikennettä. Koulun aluetta käytetään myös merkittävässä määrin alueen leikkikenttänä kouluaikojen ulkopuolella. Tarjouksessa esitetty toiminta lisää koulun välittömässä läheisyydessä tapahtuvaa liikennettä, mikä alentaa alueen turvallisuustasoa nykyisestään. Tekninen toimi ei suosittele tarjouksen hyväksymistä. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää - että se ei voi hyväksyä rakennuksesta saatua tarjousta edellä mainittujen teknisen toimen esittämien perustelujen mukaisesti; - että Äystön koulun piha-alueella sijaitseva ent. ryhmäperhepäivähoidon rakennus myydään pois siirrettäväksi; - antaa tekniselle toimelle tehtäväksi käynnistää koulujen myyntitoimenpiteet ja myynnin päätöksenteon valmistelu. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

13 59, KHALL :00 D: 395/2013 Sivu 11 Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Teuvan Ekopirtin osakassopimus ja sopimus osakkeiden luovuttamisesta Dnro D/395/ /2013 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus ja Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p sähköposti; Khall AEH-Tekniikka tarjoaa hyvää sisäilmaa, käytännön edullisuutta, rakenteiden pitkäikäisyyttä ja rakentamisen taloudellisuutta. Yritys on suunnitellut koetaloa Teuvalle, jossa todennetaan yrityksen tekemiin oivalluksiin perustuvia teknisiä ratkaisuja käytännön tasolla täysimittaisessa rakennuskohteessa. Koerakentamiseen soveltuvaksi tontiksi on yritys todennut Uimahallin alueen korttelissa 283 sijaitsevan tontin numero 4. Tontin pinta-ala on 2120 m 2 ja myyntihinta Tontin vesi- ja viemäriliittymien arvo suunnittelun alla olevan rakennuksen osalta on , yhteensä 2115 alv 0%. Yritys on tiedustellut Teuvan kunnalta mahdollista osallistumista koerakentamiseen ja mahdollisuutta saada tontti vesi- ja viemäriliittymineen koerakentamiskohteen toteutukseen. Esityslistan liitteenä on kuvaus koetalon ominaisuuksista, perustettavan yhtiön yhtiöjärjestys ja AEH-Tekniikan yritysesite. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että - se myy Uimahallin alueen korttelissa 283 olevan tontin numero 4 koerakennuskohteen rakennuspaikaksi - tontti myydään Erkki-Jussi Panulalle, AEH-Tekniikka Oy:lle ja Nokian Talotekniikka Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun (Kiinteistö Oy Teuvan Ekopirtti) - tontin kauppahintana ja korvauksena vesi- ja jätevesiliittymistä Teuvan kunta saa 10 % perustettavan Kiinteistö Oy Teuvan Ekopirtin osakekannasta - perustettava yhtiö Kiinteistö Oy Teuvan Ekopirtti vastaa kiinteistönmuodostamiskuluista ja luovutukseen liittyvistä veroista ja muista maksuista. Päätös: Keskustelun jälkeen asia jätettiin pöydälle. Asia käsitellään myöhemmin uudelleen. Khall Asiasta on järjestetty neuvottelu AEH-Tekniikka Oy:n kanssa Neuvottelun tuloksena on päädytty siihen, että luovutettava tontti olisi Uimahallin alueen korttelissa 177 sijaitseva tontti numero 3. Tontin pinta-ala on 2490 m 2 ja myyntihinta euroa.

14 59, KHALL :00 D: 395/2013 Sivu 12 Kunnanhallitus Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että - se luovuttaa Uimahallin alueen korttelissa 177 olevan tontin numero 3 koerakennuskohteen rakennuspaikaksi; - tontti luovutetaan perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle Kiinteistö Oy Teuvan Ekopirtille; - vastineeksi tontinluovutuksesta Teuvan kunta saa kauppahintaa vastaavan määrän Kiinteistö Oy Teuvan Ekopirtin osakkeita yhteensä 10 osaketta. Päätös: Kunnanhallitus päätti, että - se myy Uimahallin alueen korttelissa 177 olevan tontin numero 3 koerakennuskohteen rakennuspaikaksi; - tontti myydään Erkki-Jussi Panulalle, AEH-Tekniikka Oy:lle ja Nokian Talotekniikka Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun (Kiinteistö Oy Teuvan Ekopirtti); - tontin kauppahintana ja korvauksena vesi- ja jätevesiliittymistä Teuvan kunta saa 10 % perustettavan Kiinteistö Oy Teuvan Ekopirtin osakekannasta; - perustettava yhtiö Kiinteistö Oy Teuvan Ekopirtti vastaa kiinteistönmuodostamiskuluista ja luovutukseen liittyvistä veroista ja muista maksuista; - osakkaat sopivat osakassopimuksessa, että osakkaat eivät ole sitoutuneet osallistumaan oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen. Khall Yhtiön osakassopimus ja sopimus osakkeiden luovuttamisesta ovat esityslistan liitteenä. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sopimukset. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15 60, KHALL :00 D: 63/2013 Sivu 13 Kunnanhallitus Hammashoitolan rakennuttamistehtävien kilpailutus, hankintaoikaisu Dnro D/63/ /2013 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus ja Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall Teknisellä toimella on toteutettavana mittava rakentamisohjelma, joka jatkuu myös vuoden 2014 ajan. Parhaillaan on menossa Koulukeskuksen 1- vaiheen toteutus. Hanke valmistuu mennessä, jonka jälkeen aloitetaan Lukion saneerauksen eli 2-vaiheen suunnitelmien läpikäynti ja rakentamisen valmistelu. Suun terveydenhoidon tilojen suunnitelmat terveyskeskuksen yhteyteen ovat valmistuneet syyskuussa 2013 ja suunnitelmien pohjalta on mahdollista käynnistää hankeen rakentamistoimet. Teknisellä toimella ei ole nykyisillä rakennuttamiseen ja rakentamiseen soveltuvilla resursseilla mahdollista hoitaa samanaikaisesti usean mittavan rakennuttamis- ja rakentamisprosessin toteutusta. Suun terveydenhoidon tilojen rakennuttamis- ja rakentamisprosessin toteutukseen tarvitaan lisäresursseja hoitamaan kohteen rakennuttamista ja rakentamisen valvontaa. Tekninen toimi on valmistellut esityslistan liitteenä olevat rakennuttamisen tarjouspyyntöasiakirjat valintakriteereineen. Tilaajan arvion mukaan hankinta ei ylitä euroa. Konsulttikilpailutus toteutettaisiin joulukuussa 2013 ja konsulttivalinnan jälkeen käynnistetään hankkeen rakennuttamistoimet ja rakentaminen aloitettaisiin huhtikuun loppuun mennessä. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä suun terveydenhoidon tilojen rakennuttamistehtävien tarjouspyynnön ja pyytää tarjoukset seuraavilta konsulttiyrityksiltä välittömästi Pöyry Oy, Seinäjoki ISS Proko Oy, Seinäjoki Lakea Oy, Seinäjoki Conline Oy, Vaasa Ramboll Finland Oy, Vaasa WasaPlan Oy, Vaasa FCG Planeko Oy, Vaasa Pöyry Oy, Vaasa Rakennusaikaisen valvonnan järjestämisestä päätetään erikseen myöhemmin. Päätös: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin tarkennettuna. Tarjouspyyntöasiakirjojen saajiin lisättiin Suunnittelutoimisto Anttila, Virrat. Lisäksi

16 60, KHALL :00 D: 63/2013 Sivu 14 Kunnanhallitus tarjouspyynnössä pyydetään erillistarjous kohteen rakennustyöaikaisesta paikallisvalvonnasta. Khall Tekninen toimi on lähettänyt konsulttitarjouspyynnöt päivätyllä kirjeellä ja pyytänyt tarjouksia hammashoitolan rakennuttamistehtävistä kello mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin vain yksi tarjous ISS Proko Pohjanmaa Oy:ltä. Tarjousten avaaminen Saatu tarjous on avattu klo Tarjous sisältää tarjoushinnat kaikkien tarjouspyynnön mukaisten työsuoritusten osalta. Tarjousten avauspöytäkirja on esityslistan ohessa. Tarjoajien soveltuvuus - Tekninen suorituskyky, taloudellinen asema, rikkeettömyys Tarjousasiapapereiden mukaan soveltuvuusehdot täyttyvät. - Yhteiskuntavelvoitteiden hoitaminen Tarjousten liitteinä olevien asiapapereiden perusteella on todettu em. velvoitteet hoidetuiksi. Tarjousten hyväksyttävyys/tarjouspyynnönmukaisuus Tarjous on asianmukaisesti laadittu tarjouspyynnön liitteenä olleelle tarjouslomakkeelle, mitä on edellytetty. Annettu tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja täyttää kunkin työsuorituksen osalta tarjouspyynnössä edellytetyt vähimmäisvaatimukset Rakennuttamis- ja valvontatehtävät (alv 0 %) 1. Rakennuttamistehtävät rakennustöiden paikallisvalvontatehtävät TATE töiden paikallisvalvontatehtävät Yhteensä Vertailu Koska on saatu vain yksi tarjous, vertailun sijaan on arvioitava edellytyksiä tarjouksen hyväksymiseksi tai hylkäämiseksi. Tilaajan näkemyksen mukaan tarjouksen työtuntiarvio vastaa kaikkien tarjouspyynnön mukaisten työsuoritusten osalta kohteen edellyttämää rakennuttamis- ja valvontatehtävien työmääriä. Annettu tarjoushinta on hintatasoltaan vastaava mitä rakennuttaja- ja valvontatehtävien suorittamisesta konsulttitoimistoille alueella viimeaikaisissa toimeksiannoissa on maksettu. Edellä mainituin perustein tarjous voidaan hyväksyä. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ISS Proko Oy:n tarjouksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

17 60, KHALL :00 D: 63/2013 Sivu 15 Kunnanhallitus Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p sähköposti; Khall Kunnanhallituksen päätöksen jälkeen on käynyt ilmi, että tarjouspyyntö on erehdyksessä lähetetty erisisältöisenä kuin kunnanhallitus oli kokouksessaan päättänyt. Tarjousmenettelyssä myös ylittyi hankintalain 15 :n mukainen euron kynnysarvo. Hankintalain 80 :n mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen. Päätöksen tai ratkaisun korjaaminen ei edellytä asianosaisen suostumusta. Päätöstä tai ratkaisua ei kuitenkaan voida korjata hankintaoikaisuna, jos hankintasopimus on tehty. Hankintalain 81 :n mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Hankintayksikön on ilmoitettava hankintaoikaisun vireilletulosta välittömästi niille, joita asia koskee. Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 60 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hankintalain 80 :n nojalla tehdä hankintaoikaisun ja kumota tekemänsä päätöksen. Päätöksen perusteluina kunnanhallitus toteaa, että tarjouspyyntö ei ole ollut kunnanhallituksen aiemman päätöksen mukainen, ja hankintalain mukainen euron kynnysarvo on ylittynyt. Tarjouspyyntömenettely uusitaan hankintalain mukaisena ja kunnanhallituksen päättämän sisältöisenä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

18 61, KHALL :00 D: 361/2012 Sivu 16 Kunnanhallitus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston vastinepyyntö Vapo Oy:n tekemään valitukseen Lintunevan turvetuotantoalueen ympäristölupa-asiassa Dnro D/361/ /2012 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus ja Khall Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kunnan lausuntoa mennessä Vapo Oy:n Lintunevan turvetuotantoalueen ympäristölupahakemuksesta, diaarinumero LSSAVI/128/04.08/2012. Lintuneva sijaitsee Teuvan kunnan Norinkylässä noin 19 km kuntakeskuksesta koilliseen ja Kurikan kaupungin Jakkulan kylässä noin 7 km Jurvan taajamasta etelään. Hankealueen pinta-ala on noin 76,4 ha. Se on kokonaisuudessaan uutta tuotantoaluetta, josta 65 % on luonnontilaista suota ja loppuosa metsäojitettua suota. Alueella tuotetaan jyrsinpolttoturvetta ja ympäristöturvetta. Tuotannon arvioidaan päättyvän vuonna Lintuneva sijaitsee pääosin Kyrönjoen vesistöalueeseen kuuluvan Kainastonjoen valuma-alueella. Hankealueesta noin 30 ha sijaitsee Närpiönjoen vesistöalueen Kivi- ja Levalammen tekojärven valuma-alueella. Myös tämän alueen kuivatusvedet johdetaan Kainastonjokeen. Lintunevan kaikki kuivatusvedet laskevat metsäojien, Linnanojan ja Vehkaluoman kautta Kainastonjokeen. Kuivatusvesien käsittelymenetelmiin kuuluvat sarkaojarakenteet, laskeutusaltaat ja luonnontilaiselle suolle perustettava pintavalutuskenttä. Lintunevan ja Lintulampien alueella on tehty ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) vuonna Hakijan arvion mukaan hankealueen kuormitus ensimmäisenä kuntoonpanovuonna on 1800 kg kiintoainetta, 1100 kg typpeä ja 24 kg forforia. Tuotantoaikainen vuosikuormitus on 900 kg kiintoainetta, 530 kg typpeä ja 12 kg fosforia. Hakijan arvion mukaan Lintunevan turvetuotannolla ei ole merkittäviä vaikutuksia hankealueen lähiympäristön kaivoihin, pienvesiin eikä Lintuharjun pohjavesialueeseen. Kuivatusvesien vaikutukset purkuvesistöissä ovat vähäisiä. Hankealueella on arvioitu erityistä suojelua vaativien lajien esiintymistä. Hakijan arvion mukaan selvitysten perusteella hankkeen totuttamiselle ei ole estettä. Hakija on katsonut, että hankkeesta ei aiheudu sellaisia ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia, jotka aiheuttaisivat viihtyvyyshaittaa ja siitä johtuvaa korvausvelvollisuutta. Hankkeesta ei myöskään aiheudu haittaa lähistöllä sijaitsevan moottoriurheiluradan toiminnalle. Kalataloudellinen haitta voidaan estää kalatalousmaksulla. Lintunevan turvetuotantoalueesta on toteutettu YVA-menettely 2011, josta on saatu yhteysviranomaisen lausunto Ympäristöluvan kohteena olevaa turvetuotantoaluetta on ympäristölupavaiheessa supistettu YVAohjelman mukaisesta 134,3 ha:sta 76,4 ha:n. Kunnaninsinöörin esitys: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa:

19 61, KHALL :00 D: 361/2012 Sivu 17 Kunnanhallitus Kunta pitää hyvänä, että Lintunevan uuden turvetuotantoalueen alueen ympäristövaikutukset on tutkittu seikkaperäisesti YVA-menettelyllä Laaditussa arviointiohjelmassa oli kattavasti esitetty vaikutusalueet ja tehdyt selvitykset, jotka ovat nyt lausunnolla olevan ympäristöluvan liitteinä. Ympäristöluvan hakuvaiheessa tuotantoalue on pienentynyt 76,4 ha:a ja tuotanto tullaan keskittämään rajatummalle alueelle kuin mitä YVAmenettelyn yhteydessä ajateltiin. Kainastonjoen suojelemiseksi ja veden laadun parantamiseksi on tehty määrätietoista työtä koko 2000-luvun aikana. Linnaoja on perattu maanomistajien toimesta ja Vehkaluoma ja Kainastonjoki aina kantatie 67 eteläpuolelle saakka Kainastonjoki ja siihen laskevat uomat ovat kokonaisuudessaan hyvin vähävetisiä ja niiden virtaamat ovat pienet. Teuvan kunta haluaa lausunnossaan painottaa sitä, että tulevaisuudessa Kainastonjoen ja sen yläosien suojelutyötä ja veden laadun parantamista jatkettaisiin määrätietoisesti jo toteutettujen toimenpiteiden pohjalta. Nyt ympäristölupakäsittelyssä olevan turvetuotantoalueen kuivatusvesistä osa johdetaan Kainastonjoen yläosan uomien kautta Kyrönjoen vesistöalueeseen ja vesien mukana kulkeutuvat mahdolliset lisäravinne- ja kiintoainespitoisuudet vaikuttavat heikentävästi veden laatuun koko Kyrönjoen vesistöalueella. Uusien turvetuotantoalueiden käyttöönotossa ja valumavesien johtamisessa Linnanojaan ja edelleen Vehkaluoman kautta Kainastonjokeen tulee käyttää riittävän tehokkaita puhdistus- ja suodatusmenetelmiä siten, että valumavesien sisältämä ravinnekuormitus ja vesien mukana mahdollisesti kulkeutuvat kiintoaineet eivät huononna uomien ja jokiveden tilaa ja pienennä niiden virtaamia entisestään. Uuden turvetuotantoalueen perustamisella ja valumavesien johtamisella Kainastonjokeen ei myöskään saa pitkällä tähtäimellä nopeuttaa jokiuomien rehevöitymistä ja umpeenkasvua siten, että niiden perkaamistarve nopeutuu. Luonnon ja jokiympäristön monimuotoisuuden kannalta on myös ensiarvoisen tärkeää, että jokivesien tilaa erityisesti jokien latva-alueiden ojissa, uomissa sekä puroissa saadaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä parannettua nykyisestään. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Khall Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto pyytää kunnan lausuntoa mennessä Vapo Oy:n Lintunevan turvetuotantoalueen ympäristölupahakemuksen muutoksesta, diaarinumero LSSAVI/128/04.08/2012. Lausunnon antamiseen saatu jatkoaikaa saakka. Hakija on pienentänyt aiemmassa lupahakemuksesta saatujen lausuntojen ja muistutusten johdosta suunniteltua hanke-aluetta 76 hehtaarista 69 hehtaariin. Lisäksi alueelle suunniteltu pintavalutuskenttä on sijoitettu uuteen paikkaan alueelle johtavan maantien itäpuolelle. Kunnaninsinöörin esitys: Kunnanhallitus esittää kannanottonaan uuteen lupahakemukseen aiemmassa lausunnossaan esittämänsä näkökohdat.

20 61, KHALL :00 D: 361/2012 Sivu 18 Kunnanhallitus Lisäksi kunnanhallitus haluaa painottaa, että luvan hakija tarkistaa turvetuotantoalueen vedenpudistusmenetelmät ja pintavalutuskentän laajuuden siten, että ne pystyvät puhdistamaan tarvittavat kuivatusvedet myös keväällä lumien sulaessa äkillisesti sekä muissa olosuhteissa pitkien ja yhtämittaisten rankkasateiden seurauksena syntyvissä vedenmäärien vaihtelutilanteissa. Pyrkimyksenä tulee olla, että uuden turvetuotantoalueen perustamisella ja valumavesien johtamisella Kainastonjokeen ei saa pitkällä tähtäimellä nopeuttaa jokiuomien rehevöitymistä ja umpeenkasvua siten, että niiden perkaamistarve nopeutuu. Luonnon ja jokiympäristön monimuotoisuuden kannalta on myös ensiarvoisen tärkeää, että jokivesien tilaa erityisesti jokien latva-alueiden ojissa, uomissa sekä puroissa saadaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä parannettua nykyisestään. Lupahakemuksessa tulee asettaa myös luvanhakijalle kunnossapito- ja uomien perkausvelvoite, mikäli tuotantoalueen kuivatusvedet aiheuttavat purkuojissa ja uomissa normaalia suurempaa jokiuomien umpeenkasvua ja pohjan liettymistä. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Khall Vapo Oy on tehnyt valituksen Vaasan hallinto-oikeudelle Lintunevan turvetuotantoalueen ympäristölupa-asiasta. Vapo Oy vaatii, että Vaasan hallintooikeus kumoaa aluehallintoviraston tekemän päätöksen (nro 236/2013/1, Dnro LSSAVI/181/ ) ja palauttaa asian aluehallintovirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on varannut kunnalle tilaisuuden vastineen antamiseen mennessä. Kunnaninsinöörin esitys: Kunnanhallitus esittää lausuntonaan seuraavaa: Teuvan kunnanhallitus esittää valituksen johdosta lausuntonaan ja esittämänsä lausunnot ja niissä mainitut näkemykset. Lisäksi kunnanhallitus painottaa, että turvetuotannon alueen perustamisella lähelle pohjavesialueita tulee erityisen huolella tutkia tuotannon vaikutukset pohjavesiin. Pohjavesien vedenlaadun heikkenemiselle, aloitettavan turvetuotannon johdosta ei saa aiheuttaa missään olosuhteissa lisääntyvää pilaantumisriskiä tai riski pohjaveden laadun muutoksille tulee olla minimaalisen vähäinen. Tuotantoalueen läheisten asutus- ja virkistysalueiden luontoarvot tulee turvata ja tuotantotoiminnasta aiheutuvat melu- ja pölypäästöt tulee huolellisella ennakkosuunnittelulla ja riittävillä tuotantomenetelmällisillä ja muilla suojaustoimilla minimoida. Kokemäenjoen Saaristomeren - Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman ja Kyrönjoen vesistöalueen toimenpideohjelman tavoitteiden sekä turvetuotantotoiminnan päästöjen vähentämisen tavoitteiden tulee tukea toisiaan ja edistää suunnitelmien mukaisten yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja jokivesien laadun parantamisen edellytyksiä. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Lausuntopyyntö STM LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/ ce21196.par

Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/ ce21196.par Lausuntopyyntökysely 31.01.2017 Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA STM057:00/2016 1(4) LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen-

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kehitysvammaisten Palvelvelusäätiö Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 19.02.2014 Ruskon kunnanhallitus Asianro 804/00.04.00/2013 27 Raision kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkta. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki

Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Lausuntopyyntökysely: Asiakastietolaki Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkta. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely LUONNOS VASTAUKSEKSI Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA

LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA LAUSU NTOPYYNTO PARAS-LAIN VELVOITTEI DE N JATKAMISESTA Ssiaali- ja terveysministerid n valmistellut esityksen laiksi Paras-lain velvitteiden jatkamisesta. Kunta-ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA STM057:00/2016 1(6) LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen-

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 4/2016 38 Kokousaika 10.10.2016 kello 18.00 18.40 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Kolari, Kari Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 3/2016 Kunnanhallitus Sivu 24 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 2/2016 Sivistyslautakunta. 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 3.3.2016 klo 17.00-18.10 Paikka Muonion kirjasto Asiat 12 Sivistystoimen vastuuhenkilöt, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen 13 Sivistyslautakunnan vuoden 2015 toiminnallisten

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Lausuntopyyntö STM LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely 1(10) Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely 1(10) Ohjeet: 1(10) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä on mahdollista edetä vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 2. helmikuuta 2012 kello 19.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Martti Mäkitalo pj x Matti Jolkki j. x Anna-Maija Kirsi-Korhonen

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi. Heinäveden kunta. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi. Riitta A.

TAUSTATIEDOT. 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi. Heinäveden kunta. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi. Riitta A. TAUSTATIEDOT 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Heinäveden kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Riitta A. Tilus 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Riitta A. Tilus Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely Khall Valtuusto Liite 2

Lausuntopyyntökysely Khall Valtuusto Liite 2 Lausuntopyyntökysely Khall 1.2.2016 22 Valtuusto 8.2.2016 Liite 2 Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 238 10.10.2016 Kunnanhallitus 269 07.11.2016 Kunnanvaltuusto 46 14.11.2016 Rautavaaran kunnan Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 30.11.2016 klo 16.00 Puumilan juhla- ja taitotalossa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 (TORSTAI) Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN

TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN Kaupunginhallitus 260 19.10.2016 Kaupunginvaltuusto 57 16.11.2016 TURUN SEUDUN PUHDISTAMO OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMINEN 127/14/05/01/2016 KHALL 260 Taustaa Turun seudun puhdistamo Oy:n hallitus on

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti Kunnanhallitus 252 01.10.2013 Kunnanhallitus 64 17.03.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportti KH 01.10.2013 252 Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/2015 11 Kokousaika 31.3.2015 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Mäntysaari Kalevi, Kankare Tarmo, Hörkkö Pirjo Koski Eija Lintumaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Yleisten töiden lautakunta Rt/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2016 1 (5) 2 Mijorak Oy:n hankintaoikaisuvaatimus yleisten töiden lautakunnan päätöksestä 26.1.2016 30 Rakentamisen puitesopimus 2016 2017, korjausrakentaminen ja tilamuutostyöt,

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/ Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 479 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2015 476 Kunnanhallitus 23.11.2015 AIKA 23.11.2015 klo 18:20 18.30 PAIKKA Yläaste, auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 265 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 3/2015 18 Kokousaika 20.4.2015 kello 18.00 18.10 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala-Nuutila,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lausuntopyyntö STM. 1. Vastaajatahon virallinen nimi. 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi. 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyyntö STM Vastausaika 27.2.2014 13:05:09 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Kymenlaakson Liitto 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Ulla Silmäri 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely 1(10) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä on mahdollista edetä vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Pyhännän kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jouko Nissinen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja.

Tarjoukset on pyydetty klo mennessä ja määräaikaan mennessä saadut tarjoukset on avattu , mistä erillinen avauspöytäkirja. Puumala Ote pöytäkirjasta 3/2015 1 (7) 30 Pirttimäen metsätien rakentaminen PuuDno-2015-255 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Pirttimäen metsätien kartat 2015.pdf

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA ESITYSLISTA Kokousnumero 8/2016 Aika Ke klo 18.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Keskiviikkona Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 8/2016 ASIA LIITE 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 7/2016 110 KOKOUSAIKA Tiistai 27.09.2016 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 310 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2009 KOKOUSAIKA Perjantaina 04.12.2009 kello 15.00 15.40 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 30.11.2016 klo 17.00- Paikka Kunnanvirasto, sivistystoimisto Asiat 107 Opetussuunnitelman hyväksyminen, esiopetus 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Viranomainen TUUSNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3 / 2012 KOKOUSAIKA Torstai 26.04.2012 kello 17.30 18.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166. Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 14/2016 Kunnanhallitus Sivu 166 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kainuun liitto kuntayhtymä 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Heimo Keränen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 3 / 2016. KOKOUSAIKA 2.3.2016 kello 16.00-17.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 3 / 2016. KOKOUSAIKA 2.3.2016 kello 16.00-17.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 3 / 2016 KOKOUSAIKA 2.3.2016 kello 16.00-17.00 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016 KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukka-sali Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely LIITE 1

Lausuntopyyntökysely LIITE 1 Lausuntopyyntökysely 1.2.2016 LIITE 1 KH Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 3/2014 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 14.5.2014 klo 18-19.20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Asiat 33 Kokouksen avaaminen 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 07.12.2011 35 ASIALISTA KOKOUSAIKA Keskiviikkona 07.12.2011 klo 17.00 18.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 30 37 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.11.2016 Taltionumero 4668 Diaarinumero 2984/3/15 1 (6) Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Hämeenkyrön kunnanhallitus Päätös,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo, Polttimonkatu 2, Turku

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo, Polttimonkatu 2, Turku Pöytäkirja Sivu 1/5 Aihe Hallituksen kokous 09/2015 Aika tiistai 27.10.2015 klo 16:15 18:20 Paikka Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo, Polttimonkatu 2, Turku Läsnä Harry Nordqvist puheenjohtaja Jaana Friman

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00-20.07 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Timo Toivonen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti

Nimi Asema organisaatiossa Matkapuhelin Sähköposti Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kuurojen Liitto ry 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Marika Rönnberg 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely. Luhangan kunta, liite kvalt / 3. Ohjeet:

Lausuntopyyntökysely. Luhangan kunta, liite kvalt / 3. Ohjeet: Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta

Lisätiedot

- Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, SOSIAALIPALVELUJEN VASTUUALUE

- Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, SOSIAALIPALVELUJEN VASTUUALUE Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, SOSIAALIPALVELUJEN VASTUUALUE 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Teija

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Nro 9/2012 Sivistyslautakunta 20.12.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Torstai 20.12.2012 klo 16.15 16.20 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot