SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, :00, Pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 17.3.2014 18:00, Pöytäkirja"

Transkriptio

1 i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, :00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat Teuvan kunnan jätevesiratkaisu 2015 alkaen... 2 Pykälän liite: Selvitys viemäriin liittyvästä yhteistyöstä Närpes Vatten Ab:n, Teuvan kunnan ja teollisuuden kesken Kaavoituksen pohjakartan uudistaminen, Teuvan keskustan ja Parran alueet Äystön ryhmäperhepäivähoidon tilojen myynti Kiinteistö Oy Teuvan Ekopirtin osakassopimus ja sopimus osakkeiden luovuttamisesta Hammashoitolan rakennuttamistehtävien kilpailutus, hankintaoikaisu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston vastinepyyntö Vapo Oy:n tekemään valitukseen Lintunevan turvetuotantoalueen ympäristölupa-asiassa Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle; laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkamisesta Pykälän liite: Vastaus kyselyyn Paras-lain velvoitteiden jatkamisesta Horon ja Norin koulujen lakkauttamisen valmistelun aloittaminen Sivistystoimenjohtajan ja kansalaisopiston rehtorin virkojen yhdistäminen sivistysjohtajan viraksi Teuvan yhteiskoulun ja lukion yhteisen rehtorin viran muuttaminen Teuvan Yhtenäiskoulun ja lukion rehtorin viraksi ja tehtävien hoito Teuvan Yhtenäiskoulun apulaisrehtorin tehtävien hoito Kirjastovirkailijan viran lakkauttaminen ja vakinaisen toimen täyttäminen, lupapyyntö kunnanhallitukselta Taksojen korotus sivistystoimen päävastuualueen tilojen osalta alkaen, yhtenäiskoulu ja sivukoulut Kunnan äänestysalueet toimitettavissa vaaleissa Etelä-Pohjanmaan Ely-keskuksen lausuntopyyntö Veolia Transport West Oy:n reittiliikennelupahakemuksesta Valtiovarainministeriön valtionosuus- ja kotikuntakorvauspäätökset Kuntatodistusohjelman solmiminen Nordea Pankin ja Danske Bankin kanssa Teuvan yritystukijärjestelmä ja elinkeinostrategia Sähköinen kokouskäytäntö, kunnanvaltuusto Sotaveteraanien anomus maksusitoumuksista Esitys Teuvan kunnan osallistumisesta Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n toimintaan vuonna Teuvan Rivakka ry:n Kk:n kyläosaston anomus, Komsin koulun leikkivälineet Vuoden 2014 kehittämiskeskusteluiden järjestäminen, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Hallintokuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat sekä mahdollisesti kunnanhallituksen käsittelyyn otettavat asiat, kunnanhallitus Ilmoitusasiat, kunnanhallitus

2 ii 82 Asunto Oy Norinrivin osakkeiden myynti Oikaisuvaatimusohjeet... 56

3 -1, KHALL :00 Sivu 1 Paikka Kuohun kokoustila Aika klo Saapuvilla olleet jäsenet Leppäniemi Jukka Kaleva Paula Kiviluoma Jarmo Heinola Arto Mäntylä Anu Ranta-Muotio Aulis Riippi Johanna Tuisku Minna-Liisa Tamsi Sakari puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen Muut saapuvilla olleet Lehtimäki Esko Rinta-Uppa Simo Mäntysaari Matti Nevanperä Erkki Salonen Markku Nummela Veli Lähde Marko valtuuston puheenjohtaja valtuuston I varapuheenjohtaja valtuuston II varapuheenjohtaja sivistystoimenjohtaja, asiantuntija kunnaninsinööri, asiantuntija kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Työjärjestys Hyväksyttiin työjärjestys. Asiat :t Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aulis Ranta-Muotio ja Minna-Liisa Tuisku. Jukka Leppäniemi puheenjohtaja Marko Lähde pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastusmerkinnät Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Teuva Aulis Ranta-Muotio Minna-Liisa Tuisku Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Teuvan kunnanvirastossa Marko Lähde, hallintojohtaja

4 56, KHALL :00 D: 45/2012 Sivu 2 Kunnanhallitus Teuvan kunnan jätevesiratkaisu 2015 alkaen Dnro D/45/ /2012 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Valmistelija/Lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen gsm , sähköposti: Khall Teuvan kunta on yhdessä Kristiinankaupungin, Närpiön ja Karijoen (jäljempänä yhteenliittymä) kanssa neuvotellut kuntien jätevesien yhteispuhdistuksesta M-realin hallinnoimalla jätevesipuhdistamolla Kaskisissa. Jätevesiyhteistyöstä on pidetty useita kuntien ja M-realin edustajien välisiä yhteistyöneuvotteluja vuoden 2011 ja 2012 aikana. Neuvotteluissa on työstetty yhteistyösopimusta yhteenliittymän ja M-realin välillä. Sopimusneuvottelut on saatu vaiheeseen, jossa neuvoteltu yhteistyösopimus voidaan tuoda kuntien päätöksentekoon. Liitteenä oleva yhteistyösopimusluonnos on M-realin hallituksen käsittelyssä joulukuussa 2011 ja yhtiön on hyväksynyt sen. Luonnokseen on ko. käsittelyn jälkeen tehty muutamia pieniä täydennyksiä, jotka M-real on hyväksynyt. Teuvan kunta käy kuntaliitosneuvotteluja Kauhajoen ja Kurikan kaupunkien kanssa. Teknisen ryhmän työstettävänä on ollut vertailulaskelmien tekeminen Teuvan eri vaihtoehdoista jätevedenpuhdistuksen osalta. Liitteessä on esitetty eri vaihtoehtoratkaisut sekä niiden kustannusvaikutukset. Yhteenliittymä on myöskin selvittänyt jäteveden puhdistuksen toiminnan organisointia ja investointien suuruutta sekä kustannusjakoja eri kuntien kesken. Jätevesiyhteistyö on suunniteltu toteutettavan yhtiöpohjalta, jossa kunnat sijoittavat perustettavaan yhtiöön peruspääoman ja yhtiö investoi kaikki tarvittavat siirtolinjat sekä vastaanottoaseman. Yhtiön kulut muodostuisivat jäteveden puhdistuksen kustannuksista sekä investointien kuoletuskustannuksista, jotka kunnat maksaisivat aiheuttamisperiaatteella eli puhdistettavien jätevesien määrän suhteessa. Esityslistan ohessa ovat esitys yhteisyrityksen yhtiöjärjestyksestä sekä selvitys osakkaiden maksuosuuksista, osakepääoman jakautumisesta sekä rahoituksesta. Yhtiön nimeksi on ehdotettu Oy Botnia Sewer Ab. Ehdotus: Kunnanhallitus päättä esittää kunnanvaltuustolle, että - Teuvan kunta suuntautuu jätevesiyhteistyössä rannikon suuntaan ja liittyy mukaan yhdessä Närpiön ja Kristiinan kaupunkien sekä Karijoen kunnan kanssa perustettavaan Oy Botnia Sewer Ab jätevesiyhtiöön 21,4 %:n osuudella

5 56, KHALL :00 D: 45/2012 Sivu 3 Kunnanhallitus Teuvan kunta hyväksyy, että Oy Botnia Sewer Ab:n osakepääoman osakemerkintä voidaan jakaa kahteen osaan siten, että perustamisen yhteydessä osakepääomasta merkitään 25 % eli Lisäksi Teuvan kunta päättää merkitä perustamisen yhteydessä osakepääomasta Teuvan kunnan osuuden 21,4 %. - se nimeää yhtiön perustamista käsittelevään yhtiökokoukseen edustajat Päätös: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että - Teuvan kunta suuntautuu jätevesiyhteistyössä rannikon suuntaan ja liittyy mukaan yhdessä Närpiön ja Kristiinankaupungin kaupunkien sekä Karijoen kunnan kanssa perustettavaan Oy Botnia Sewer Ab jätevesiyhtiöön 21,4 %:n osuudella; - Teuvan kunta hyväksyy, että Oy Botnia Sewer Ab:n osakepääoman osakemerkintä voidaan jakaa kahteen osaan siten, että perustamisen yhteydessä osakepääomasta merkitään 25 % eli Lisäksi Teuvan kunta päättää merkitä perustamisen yhteydessä osakepääomasta Teuvan kunnan osuuden 21,4 %. - ehtona on, että Närpiön ja Kristiinankaupungin kaupungit sekä Karijoen kunta osaltaan hyväksyvät suunnitelman mukaiset osakkuudet ja vastuut yhtiössä. Yhtiöön tulee laatia osakassopimus, jossa sovitaan keskeiset toiminta- ja rahoitusperiaatteet. - valtuusto nimeää yhtiön perustamista käsittelevään yhtiökokoukseen edustajat. Kvalt Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kunnan varsinaiseksi edustajaksi yhtiökokoukseen valittiin Esko Lehtimäki. Varaedustajaksi nimettiin Teijo Toivonen. Khall Teuvan kunnan päätöksen jälkeen Kristiinankaupunki on vetäytynyt hankkeesta 2012 aikana. Myös Karijoen osallistuminen hankkeeseen ei toteudu, koska heidän jätevedet on suunniteltu johdettavaksi Metsä Boardille Kristiinankaupungin kautta. Teuvan kunnanvaltuuston päätöksen ehdot eivät ole täyttyneet, joten päätös on rauennut Kaikkien kolmen kunnan yhteishankkeen osalta on jätetty vuonna 2012 maalikuussa anomus vesihuoltoavustuksesta. Teuvan kunta ja Närpiön kaupunki ovat keväällä 2013 uudistaneet hakemuksen keskinäisen hankkeensa osalta. Vuoden 2013 aikana on selvitetty yhteispuhdistuksen edellytyksiä yhdessä Metsä-Boardin kanssa Teuvan ja Närpiön hankkeen osalta. Selvitysten perusteella yhteinen hanke on mahdollinen. Hankkeen osalta jäteveden puhdistuksen kokonaiskustannukset hieman nousevat, mutta ovat vuoden aikajänteellä kuitenkin kilpailukykyiset verrattuna omien puhdistamojen saneerauksen vaihtoehtoihin.

6 56, KHALL :00 D: 45/2012 Sivu 4 Kunnanhallitus Teuvan ja Närpiön yhteishankkeen kokonaiskustannukset verkostojen rakentamisesta olisivat noin 7,8 milj.euroa + muutosinvestoinnit Metsä Boardin puhdistamolla noin 1,5 milj.euroa. Arvioitu valtionavustus toteutukseen voisi olla 1,8-2,5 milj.euroa. Yhteispuhdistamohankkeesta on jätetty myös ELY-keskukselle valtion vesihuoltosavutushakemus alkuvuodesta Ympäristöministeriöstä vuoden 2014 alussa saadun tiedon mukaan hankkeelle voidaan mahdollisesti saada vuonna 2014 avustusta noin 0,8 milj. euroa. Vuosille 2015 ja 2016 kohdistuvista avustuksista päätetään tulevien vuosien valtion talousarvion laadinnan yhteydessä. Teuvan kunnanhallituksen edustajien ja Närpiön kaupungin edustajien kanssa on pidetty yhteistapaaminen, jossa keskusteltiin yhteispuhdistamohankkeen toteutusedellytyksistä. Neuvottelujen tuloksen molemmilla kunnilla oli positiivinen kanta yhteispuhdistamohankkeen toteuttamiseksi, mikäli hankkeeseen saadaan valtion avustuksia noin 1,8-2,5 milj. euroa. Närpiön kaupunki on kokouksessaan esittänyt tukensa yhteispuhdistamohankkeelle ja Oy Närpes Vatten Ab:n hallitus on kokouksessaan päättänyt yhteistyöstä ja yhteistyön periaatteista esityslistan liitteenä olevan suunnitelman mukaisesti. Esityslistan ohessa myös päivitetty yhteenveto yhteispuhdistamohankkeen toteutusperiaatteista ja kustannuksista. Ehdotus: Teuvan kunnanhallitus päättää - että Teuvan kunta suuntautuu jätevesiyhteistyössä rannikon suuntaan ja hyväksyy liitteessä esitetyt periaatteet jätevesiyhteistyön toteuttamiseksi; - että hankkeen suunnittelu voidaan käynnistää tämän periaatepäätöksen mukaisesti; - lähteä siitä, että hankkeelle saadaan riittävä valtion vesihuoltoavustus. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Khall Teuvan ja Närpiön jäteveden puhdistuksen yhteishankkeen valmistelua on jatkettu kunnanhallituksen periaatepäätöksen mukaisesti. Hankkeesta laaditussa tarkennetussa hankesuunnitelmassa, joka on esityslistan liitteenä, on esitetty yhteistyön kuvaus laajuustietoineen, kuntien osallistumis- ja maksuosuudet, toteutustapa sekä arvio tulevista puhdistuskustannuksista. Jätevedenpuhdistuksen yhteishanke on tarkoitus toteuttaa siten, että Oy Aqua Botnica Ab tukkuvesiyhtiöön perustetaan jätevesiliiketoimintayksikkö ja yhtiön osakepääomaa korotetaan 1,2 milj. Teuvan kunnan merkintä-

7 56, KHALL :00 D: 45/2012 Sivu 5 Kunnanhallitus osuus osakepääoman korotuksesta on 36 % eli yhteensä euroa ja Närpiön kaupungin osuus 64 %. Aqua Botnica Oy:n kaikki osakkaat ovat suhtautuneet myönteisesti jätevesiliiketoimintayksikön perustamiseen yhtiön sisään. Oy Aqua Botnica Ab tulee rahoittamaan jätevesilinjastojen sekä vastaanottoaseman suunnittelun että itse rakennustyön pitkäaikaisilla lainoilla, joihin tullaan hakemaan kuntien takaukset. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 7,8 milj. euroa ja Teuvan kunnan takausvastuu kokonaiskustannuksista on 36 %. Tämän hetkisen arvion mukaan Teuvan kunnan takausvastuiden kokonaissumma on noin 2,6-3,0 milj.euroa riippuen hankkeeseen eri vaiheissa saatavien vesihuoltoavustusten lopullisesta määrästä, rakennustöiden toteutuksen järjestelyistä ja rakentamisen ajoituksesta sekä Metsä- Boardin puhdistamolla toteutettavien muutosinvestointien toteutuksen ajoituksesta. Kunnille yhteispuhdistuksen kustannusten arvioidaan kokonaisuudessa olevan (puhdistuskustannus + pääoma+ rahoituskustannukset) noin 1,5-1,8 / m 3. Metsä-Boardin tehtaalla jätevesien puhdistuskustannukset arvioidaan aluksi olevan hieman kalliimpia kuin vesien puhdistaminen omilla puhdistamoilla Teuvalla ja Närpiössä, mutta arvioitaessa kustannuksia vuoden aikajänteellä yhteispudistus on taloudellisesti kannattavaa. Ympäristönäkökulmasta yhteispuhdistamohanke tuo tulevaisuudessa merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia, kun jätevedet puhdistetaan tehokkaammin ja ohjataan puhdistuksen jälkeen pienten vähävetisten paikallisjokien sijasta suoraan mereen. Hankkeelle on haettu valtion vesihuoltoavustusta Alustavien tietojen mukaan hankkeelle oltaisiin saamassa avustusta vuodelle 2014 noin 0,8 milj euroa. Yhteishankkeelle on myös luvattu lisätuki varoista, jotka ovat tällä hetkellä suunniteltu viemäriprojekteille tulevien vuosien budjeteissa. Lopullisesti avustuksista päätetään kunkin vuoden valtion talousarvion laadinnan yhteydessä. Ehdotus: Teuvan kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, - että Teuvan kunta suuntautuu jätevesiyhteistyössä rannikon suuntaan ja hyväksyy liitteessä esitetyn hankesuunnitelman ja siinä esitetyt periaatteet jätevesiyhteistyön toteutuksesta; - että Oy Aqua Botnica Ab yhtiöön voidaan perustaa jätevesiliiketoimintayksikkö, joista Teuvan kunnan osuus 36 %; - hyväksyy Oy Aqua Botnica Ab yhtiön osakepääoman korotuksen ja päättää merkitä omistusosuuttaan vastaavan määrän yhtiön osakkeita osakepääomaa korotettaessa; - ehtona on, että Närpiön kaupunki osaltaan hyväksyy suunnitelman mukaiset periaatteet ja osakkuudet sekä vastuut yhtiössä. Lisäksi kunnanhallitus päättää anoa Aluehallintovirastolta nykyisen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan tiukempien puhdistusvaatimusten voi-

8 56, KHALL :00 D: 45/2012 Sivu 6 Kunnanhallitus maantulon pidentämistä saakka sekä päättää uudistaa hakemuksen valtion vesihuoltoavustuksesta yhdessä Närpiön kanssa tarkennetun hankesuunnitelman mukaisesti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

9 56, KHALL :00 / Pykälän liite: Selvitys viemäriin liittyvästä yhteistyöstä Närpes Sivu Va 7 Selvitys viemäriin liittyvästä yhteistyöstä Närpes Vatten Ab:n, Teuvan kunnan ja teollisuuden kesken Selvitys tämän hetkisistä, arvioiduista ja MetsäBoard:in kanssa sovituista vesimääristä. Selvityksen tarkastelu näkökulmana on vaihtoehto, jossa jätevesitoiminta järjestettäisiin Aqva Botnica yhtiön kautta siten, että jätevesitoiminnasta tulisi oma liiketoiminta- ja tulosyksikkö yhtiön sisällä. Jätevesiliiketoimintaa harjoitetaan siten, että se kattaa omat kulunsa 100 %:sti. Toinen liiketoimintayksikkö on tukkuvesiyhtiönä toimiminen, jota on harjoitettu yhtiön perustamisesta lähtien. Jätevesiliiketoiminnan perustiedot: Jätevesimäärät nykytilanne keskimäärä Airix 2030 enim.määrä osuus % Närpes Vatten Ab 750 m 3 /vrk m 3 /vuosi 1500 m m 3 64 Teuvan kunta 600 m 3 /vrk m 3 /vuosi 750 m m 3 36 Yhteensä 1350 m 3/ vrk m 3 /vuosi 2250 m m Putkiston etäisyys liittymäkohtiin: Piolahti - Teuvan keskusta 24 km Piolahti - Närpiön keskusta 7,8 km Piolahti - M-real Kaskisissa 7,8 km, josta n. 2,8 km vesialueella Osakkaiden kaivuosuudet MetsäBoard:in puhdistamolle Kaskisiin: Teuvan kunnan puhdistamosta yhteensä 31,8 km Närpes Vatten Ab:n rautatien viereisestä pumppaamosta yhteensä 15,6 km Osakkaiden maksuosuuksien arvio: Hinta on laskettu siten, että kiinteä maksu kerrataan varatulla jätevesimäärällä, mikä on peruspanos. Panoksen toisen osan suuruus riippuu varatusta vesimäärästä ja toimitusmatkasta alla olevan laskelman mukaisesti: Kaava: määrä * kerroin + määrä * kerroin * etäisyys = panos Närpes Vatten Ab:n osuus: 2700 m 3 * m 3 * 8 * 15,6 km = Teuvan osuus: 1500 m 3 * m 3 * 8 * 31,8 km = yhteensä Mikäli käytämme Oy Aqva Botnica Ab:ta yhtiönä meillä on vahva yhtiö ja saamme halvemman hallinnon koko toiminnalle. Omapääoma yrityksessä kasvatetaan suunnatulla osakeannilla, niin että se vastaa laajennetun toiminnan rahoitus- ja investointitarvetta. Osakepääomaa korotettaisiin :lla ja osakkeiden määrää korotettaisiin 4090 osakkeesta 3530 osakkeella, kokonaismäärän ollessa 7620 kappaletta. Osakkeen nimellishinta on 340 / kpl + se ylikurssi / ylihinta joka maksetaan eripituisista siirtomaksuista. Ylikurssin tulot, n. 0,27 M, siirretään ylikurssirahastoon. Tästä maksuosuudesta yhtiö rakentaisi 1-1,5 M :lla varustuksen fosforin ja typen vähentämiseksi Metsä Boardin puhdistuslaitoksella. Vastineeksi meidän ei tarvitse suorittaa varausmaksua, joka on aikaisemmin ollut ajankohtainen. Sopimuksen kohtaa laitoksen lunastamisesta sinä päivänä, kun teollisuus lopettaa toiminnan muutetaan niin, että puhdistuslaitos siirtyy ilmaiseksi Oy Aqua Botnica Ab:n omistukseen.

10 56, KHALL :00 / Pykälän liite: Selvitys viemäriin liittyvästä yhteistyöstä Närpes Sivu Va 8 Jätevesiliiketoiminnan osakejakauma ja osakehinnat: Teuvan kunnan osuus 36% = 1270 osaketta á 513 /kpl, jolloin maksuosuus on Närpes Vatten Ab:n osuus 64 % = 2260 osaketta á 364 /kpl, jolloin maksuosuus on Kokonaiskustannukset verkostojen rakentamisesta ovat noin 7,8 milj, arvioitu valtion avustus 1,8-3,1M ( max 30 %) + oma pääoma noin 4,7 M. Laskettu pääoman- ja käyttökustannukset ovat noin 0,4 milj /vuosi. Käyttökustannukset m 3 :ta kohden ovat noin 0,8 / m 3 riipuen korkokustannuksista ja toimitetuista vesimääristä. Puhdistuskustannukset, jotka maksetaan Metsä-Boardille, ovat noin 0,4-0,5 /m 3 Puhdistuskustannukset omilla puhdistamoilla, jos jatkamme niillä, ovat noin 1 / m 3 + 0,5-0,8 rahoituskustannuksia riippuen siitä kuinka suuria investointeja joudutaan tekemään. Kustannukset on laskettu investointiin kohdistuvien 30 vuoden poistokustannuksien perusteella. Mikäli teollisuus päättä tänä aikana lopettaa toimintansa Kaskisissa siirtyy puhdistamo meidän omistukseen ja meidän on sopeutettava puhdistamon toiminta meidän tarpeita vastaavaksi. Vaadittavat lisäpääomakustannukset ovat noin 0,2 M /v. Teuvalla Markku Salonen, kunnaninsinööri Teuvan kunta Kurt Rösgren, toimitusjohtaja Närpes Vatten

11 57, KHALL :00 D: 77/2014 Sivu 9 Kunnanhallitus Kaavoituksen pohjakartan uudistaminen, Teuvan keskustan ja Parran alueet Dnro D/77/ /2014 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall 57 Teuvan kunnan kaavoituksen virallinen pohjakartta on vuodelta 1986 ja se on lähes 30 vuotta vanha. Uusien asemakaavojen laatimisen ja aiemmin laadittujen asemakaavojen tarkistusten yhteydessä on noussut esiin tarve päivittää pohjakartta ajan tasalle, jotta tulevien asemakaavojen laadinnan hyvä laatu voidaan turvata. Vuoden 2013 syksyllä on suoritettu keskustan alueen stereokuvaus, jonka perusteella pohjakartan uudistustyö voidaan toteuttaa. Tekninen toimi on pyytänyt Kiinteistö ja Mittaus Oy:ltä tarjousta pohjakartan päivitystyöstä. Tarjous käsittää pohjakartan päivityksen noin 1500 ha:n alueelle. Alue on lähes samansuuruinen kuin voimassa olevan Keskusta Kauppilan osayleiskaavan kaava-alue pois lukien laajat reuna-alueen maaja metsätalousalueet. Lisäksi osana pohjakartan uudistamista on tarkoitus uudistaa myös Parran alueen pohjakartta. Pohjakartan uudistustyö on tarkoitus tehdä vuosien aikana ja uudistettu pohjakartta olisi käytettävissä vuoden 2015 lopulla. Uudistustyöhön sisältyy runkotyö, pohjakartan laadinta 1:2000 mittakaavassa ja rajapyykkien mittaus sekä runkomittaus. Esityslistan ohessa olevassa tarjouksessa on esitetty uudistustyön kokonaishinnan erittely ja tarjoushinta koko työstä on (alv 0 %). Teknisen toimen näkemyksen mukaan em. tarjoushinta vastaa alan markkinahintatasoa. Kiinteistö ja Mittaus Oy on toteuttanut Teuvan kunnalle useita kaava-alueiden merkitsemismittauksia ja alueen tuntemuksesta on suurta etua pohjakartan laadintatyön työmäärään sekä annettuun tarjoushintaan. Aluetuntemuksen ja aiemmissa hankkeissa saadun yhteistyökokemuksen johdosta tarjoushinta on näin saatu kilpailukykyiseksi. Tekninen toimi esittää tarjouksen hyväksymistä. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä tarjouksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

12 58, KHALL :00 D: 69/2011 Sivu 10 Kunnanhallitus Äystön ryhmäperhepäivähoidon tilojen myynti Dnro D/69/ /2011 Khall 58 Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Kunnanvaltuusto on päättänyt yhtenä talouden sopeuttamisohjelman säästötoimenpiteenä laittaa Äystön ryhmäperhepäivähoidon käytössä aiemmin olleet tilat kylmilleen. Tilat ovat olleet kylmillään marraskuun alusta 2013 alkaen. Äystön ryhmäperhepäivähoidon tiloille on etsitty jatkokäyttöä siitä asti, kun ryhmäperhepäivähoito rakennuksessa havaittujen rakennevaurioiden johdosta joutui muuttamaan toisiin tiloihin alkaen. Teuvan kuntaan on saapunut Mauri Kuusiston ja Päivi Lahti- Kuusiston ostotarjous rakennuksesta sekä erotettavasta määräalasta. Kuusistojen tarkoituksena on remontoida kiinteistö asunnoksi ja perustaa siihen moottoriurheiluaiheinen museo/kesäkahvila erityisesti motoristeja ajatellen. Ulkorakennus on tarkoitus korjata autotalli- ja varasto- sekä museotiloiksi. Esityslistan ohessa olevan tarjouksen mukainen hintatarjous on euroa. Tarjoajien tontinrajaus esitys on merkitty punaisella teknisen toimen laatimassa liitekartassa. Teknisen toimen näkemyksen mukaan kiinteistö sijaitsee kunnan palvelutuotannon näkökulmasta strategisesti tärkeällä alueella ja tarjouksessa esitetty tontinrajaus pilkkoo Äystön koulun tontin merkittäviltä osin ja pienentää jatkossa Teuvan kunnan mahdollisuuksia kehittää omaa palvelutuotantoaan koulun tontilla. Lisäksi esitetyn rajauksen alueella sijaitsee koulun jalkapallokentälle johtava tieyhteys. Koulun ympäristön kannalta on myös tärkeää, että se on turvallinen kaikille koulua käyville ikäluokille ja että alueella sekä sen välittömässä läheisyydessä ei olisi merkittävää koulun toimintaa haittaavaa ja onnettomuusriskejä lisäävää liikennettä. Koulun aluetta käytetään myös merkittävässä määrin alueen leikkikenttänä kouluaikojen ulkopuolella. Tarjouksessa esitetty toiminta lisää koulun välittömässä läheisyydessä tapahtuvaa liikennettä, mikä alentaa alueen turvallisuustasoa nykyisestään. Tekninen toimi ei suosittele tarjouksen hyväksymistä. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää - että se ei voi hyväksyä rakennuksesta saatua tarjousta edellä mainittujen teknisen toimen esittämien perustelujen mukaisesti; - että Äystön koulun piha-alueella sijaitseva ent. ryhmäperhepäivähoidon rakennus myydään pois siirrettäväksi; - antaa tekniselle toimelle tehtäväksi käynnistää koulujen myyntitoimenpiteet ja myynnin päätöksenteon valmistelu. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

13 59, KHALL :00 D: 395/2013 Sivu 11 Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Teuvan Ekopirtin osakassopimus ja sopimus osakkeiden luovuttamisesta Dnro D/395/ /2013 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus ja Valmistelija / lisätiedot: kunnanjohtaja Veli Nummela, p sähköposti; Khall AEH-Tekniikka tarjoaa hyvää sisäilmaa, käytännön edullisuutta, rakenteiden pitkäikäisyyttä ja rakentamisen taloudellisuutta. Yritys on suunnitellut koetaloa Teuvalle, jossa todennetaan yrityksen tekemiin oivalluksiin perustuvia teknisiä ratkaisuja käytännön tasolla täysimittaisessa rakennuskohteessa. Koerakentamiseen soveltuvaksi tontiksi on yritys todennut Uimahallin alueen korttelissa 283 sijaitsevan tontin numero 4. Tontin pinta-ala on 2120 m 2 ja myyntihinta Tontin vesi- ja viemäriliittymien arvo suunnittelun alla olevan rakennuksen osalta on , yhteensä 2115 alv 0%. Yritys on tiedustellut Teuvan kunnalta mahdollista osallistumista koerakentamiseen ja mahdollisuutta saada tontti vesi- ja viemäriliittymineen koerakentamiskohteen toteutukseen. Esityslistan liitteenä on kuvaus koetalon ominaisuuksista, perustettavan yhtiön yhtiöjärjestys ja AEH-Tekniikan yritysesite. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että - se myy Uimahallin alueen korttelissa 283 olevan tontin numero 4 koerakennuskohteen rakennuspaikaksi - tontti myydään Erkki-Jussi Panulalle, AEH-Tekniikka Oy:lle ja Nokian Talotekniikka Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun (Kiinteistö Oy Teuvan Ekopirtti) - tontin kauppahintana ja korvauksena vesi- ja jätevesiliittymistä Teuvan kunta saa 10 % perustettavan Kiinteistö Oy Teuvan Ekopirtin osakekannasta - perustettava yhtiö Kiinteistö Oy Teuvan Ekopirtti vastaa kiinteistönmuodostamiskuluista ja luovutukseen liittyvistä veroista ja muista maksuista. Päätös: Keskustelun jälkeen asia jätettiin pöydälle. Asia käsitellään myöhemmin uudelleen. Khall Asiasta on järjestetty neuvottelu AEH-Tekniikka Oy:n kanssa Neuvottelun tuloksena on päädytty siihen, että luovutettava tontti olisi Uimahallin alueen korttelissa 177 sijaitseva tontti numero 3. Tontin pinta-ala on 2490 m 2 ja myyntihinta euroa.

14 59, KHALL :00 D: 395/2013 Sivu 12 Kunnanhallitus Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että - se luovuttaa Uimahallin alueen korttelissa 177 olevan tontin numero 3 koerakennuskohteen rakennuspaikaksi; - tontti luovutetaan perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle Kiinteistö Oy Teuvan Ekopirtille; - vastineeksi tontinluovutuksesta Teuvan kunta saa kauppahintaa vastaavan määrän Kiinteistö Oy Teuvan Ekopirtin osakkeita yhteensä 10 osaketta. Päätös: Kunnanhallitus päätti, että - se myy Uimahallin alueen korttelissa 177 olevan tontin numero 3 koerakennuskohteen rakennuspaikaksi; - tontti myydään Erkki-Jussi Panulalle, AEH-Tekniikka Oy:lle ja Nokian Talotekniikka Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun (Kiinteistö Oy Teuvan Ekopirtti); - tontin kauppahintana ja korvauksena vesi- ja jätevesiliittymistä Teuvan kunta saa 10 % perustettavan Kiinteistö Oy Teuvan Ekopirtin osakekannasta; - perustettava yhtiö Kiinteistö Oy Teuvan Ekopirtti vastaa kiinteistönmuodostamiskuluista ja luovutukseen liittyvistä veroista ja muista maksuista; - osakkaat sopivat osakassopimuksessa, että osakkaat eivät ole sitoutuneet osallistumaan oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen. Khall Yhtiön osakassopimus ja sopimus osakkeiden luovuttamisesta ovat esityslistan liitteenä. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy sopimukset. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15 60, KHALL :00 D: 63/2013 Sivu 13 Kunnanhallitus Hammashoitolan rakennuttamistehtävien kilpailutus, hankintaoikaisu Dnro D/63/ /2013 Aikaisemmat käsittelyt: Kunnanhallitus ja Valmistelija / lisätiedot: kunnaninsinööri Markku Salonen, p sähköposti; Khall Teknisellä toimella on toteutettavana mittava rakentamisohjelma, joka jatkuu myös vuoden 2014 ajan. Parhaillaan on menossa Koulukeskuksen 1- vaiheen toteutus. Hanke valmistuu mennessä, jonka jälkeen aloitetaan Lukion saneerauksen eli 2-vaiheen suunnitelmien läpikäynti ja rakentamisen valmistelu. Suun terveydenhoidon tilojen suunnitelmat terveyskeskuksen yhteyteen ovat valmistuneet syyskuussa 2013 ja suunnitelmien pohjalta on mahdollista käynnistää hankeen rakentamistoimet. Teknisellä toimella ei ole nykyisillä rakennuttamiseen ja rakentamiseen soveltuvilla resursseilla mahdollista hoitaa samanaikaisesti usean mittavan rakennuttamis- ja rakentamisprosessin toteutusta. Suun terveydenhoidon tilojen rakennuttamis- ja rakentamisprosessin toteutukseen tarvitaan lisäresursseja hoitamaan kohteen rakennuttamista ja rakentamisen valvontaa. Tekninen toimi on valmistellut esityslistan liitteenä olevat rakennuttamisen tarjouspyyntöasiakirjat valintakriteereineen. Tilaajan arvion mukaan hankinta ei ylitä euroa. Konsulttikilpailutus toteutettaisiin joulukuussa 2013 ja konsulttivalinnan jälkeen käynnistetään hankkeen rakennuttamistoimet ja rakentaminen aloitettaisiin huhtikuun loppuun mennessä. Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä suun terveydenhoidon tilojen rakennuttamistehtävien tarjouspyynnön ja pyytää tarjoukset seuraavilta konsulttiyrityksiltä välittömästi Pöyry Oy, Seinäjoki ISS Proko Oy, Seinäjoki Lakea Oy, Seinäjoki Conline Oy, Vaasa Ramboll Finland Oy, Vaasa WasaPlan Oy, Vaasa FCG Planeko Oy, Vaasa Pöyry Oy, Vaasa Rakennusaikaisen valvonnan järjestämisestä päätetään erikseen myöhemmin. Päätös: Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin tarkennettuna. Tarjouspyyntöasiakirjojen saajiin lisättiin Suunnittelutoimisto Anttila, Virrat. Lisäksi

16 60, KHALL :00 D: 63/2013 Sivu 14 Kunnanhallitus tarjouspyynnössä pyydetään erillistarjous kohteen rakennustyöaikaisesta paikallisvalvonnasta. Khall Tekninen toimi on lähettänyt konsulttitarjouspyynnöt päivätyllä kirjeellä ja pyytänyt tarjouksia hammashoitolan rakennuttamistehtävistä kello mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin vain yksi tarjous ISS Proko Pohjanmaa Oy:ltä. Tarjousten avaaminen Saatu tarjous on avattu klo Tarjous sisältää tarjoushinnat kaikkien tarjouspyynnön mukaisten työsuoritusten osalta. Tarjousten avauspöytäkirja on esityslistan ohessa. Tarjoajien soveltuvuus - Tekninen suorituskyky, taloudellinen asema, rikkeettömyys Tarjousasiapapereiden mukaan soveltuvuusehdot täyttyvät. - Yhteiskuntavelvoitteiden hoitaminen Tarjousten liitteinä olevien asiapapereiden perusteella on todettu em. velvoitteet hoidetuiksi. Tarjousten hyväksyttävyys/tarjouspyynnönmukaisuus Tarjous on asianmukaisesti laadittu tarjouspyynnön liitteenä olleelle tarjouslomakkeelle, mitä on edellytetty. Annettu tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja täyttää kunkin työsuorituksen osalta tarjouspyynnössä edellytetyt vähimmäisvaatimukset Rakennuttamis- ja valvontatehtävät (alv 0 %) 1. Rakennuttamistehtävät rakennustöiden paikallisvalvontatehtävät TATE töiden paikallisvalvontatehtävät Yhteensä Vertailu Koska on saatu vain yksi tarjous, vertailun sijaan on arvioitava edellytyksiä tarjouksen hyväksymiseksi tai hylkäämiseksi. Tilaajan näkemyksen mukaan tarjouksen työtuntiarvio vastaa kaikkien tarjouspyynnön mukaisten työsuoritusten osalta kohteen edellyttämää rakennuttamis- ja valvontatehtävien työmääriä. Annettu tarjoushinta on hintatasoltaan vastaava mitä rakennuttaja- ja valvontatehtävien suorittamisesta konsulttitoimistoille alueella viimeaikaisissa toimeksiannoissa on maksettu. Edellä mainituin perustein tarjous voidaan hyväksyä. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ISS Proko Oy:n tarjouksen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 2 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 27.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 22 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta... 2 Pykälän liite: Kysely/lausunto

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 15.9.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 15.9.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 15.9.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 184 Teuvan koulukeskuksen peruskorjauksen II-vaiheen rakennusurakka, tarjoukset... 2 Pykälän liite: Tarjousvertailu, koulukeskuksen

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Eksoten lausuntoluonnos 28.2.2014 Lausuntopyyntö STM LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Sosiaali- ja terveysministeriön asettama sosiaali- ja

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 7.3.2014 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 13.03.2014 klo 18:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO 155 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET... 328 156 KAUKOLÄMMÖN KULUTUSMAKSUN KOROTUS... 329 157 VALTUUSTON 2.9.2013 JA 23.9.2013 PITÄMIEN KOKOUSTEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00

Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 12/2007 460 (- 520) KOKOUSAIKA Tiistaina 21. elokuuta 2007 klo 18.30-20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

48 VUODEN 2013 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET 101 49 KORJAUS 1.2.2014 VOIMAANTULLEESEEN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAAN

48 VUODEN 2013 MÄÄRÄRAHOJEN YLITYKSET 101 49 KORJAUS 1.2.2014 VOIMAANTULLEESEEN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSAAN PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 83 Kaupunginhallitus 10.03.2014 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 43 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 86 44 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 87 45 TÄYTTÖLUPA / YMPÄRISTÖTARKASTAJAN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.4.2015 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 20.4.2015 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 20.4.2015 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 95 Esiopetuksen henkilöstöjärjestelyt, lupapyyntö kunnanhallitukselta... 2 96 Kieltenopettajan ja luokanopettajan virkojen aukijulistaminen,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 8 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 26.3.2012, kello 17.00 20.44 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Haavisto Veli, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen. Muut saapuvilla olleet Mikko Kärnä esittelijä. pöytäkirjanpitäjä 63 ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantai 17.3.2014 klo 14.00-16.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko Alamattila

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 26.03.2012 kello 17.00-21.15 Kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 03.03.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 5 / 2014

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 1.4.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KHALL, 1.4.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KHALL, 1.4.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 83 Tilikauden 2013 tilinpäätös, allekirjoitus... 2 Pykälän liite: Tilikauden 2013 tilinpäätös, tasekirja... 4 84 Yhteistoimintamenettelyn

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSKUTSU NRO 13/2011 Kunnanhallitus 17.8.2011 KOKOUSAIKA Maanantai 22.8.2011 klo 18.30 20.55 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 344 1 184 Vuoden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168. Nmi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 5/2014 168 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 10.03.2014 klo 17:30-20:45 KOKOUSPAIKKA Kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä ku ka toi mii puheenjohtajana)

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 94 POIKKEAMINEN KOSKIEN LIESIPOUKAMA NIMISTÄ TILAA RN:O 2:127 HULIPPAAN KYLÄSSÄ... 216 95 VESIJOHTOVUOTOJEN LASKUTUSPERUSTEET... 218 96 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

1(13) Lausuntopyyntökysely

1(13) Lausuntopyyntökysely 1(13) Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kyselyssä on mahdollista edetä vastaamatta kaikkiin kysymyksiin,

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014 KOKOUSKUTSU NRO 7/2014 Kunnanhallitus 09.04.2014 KOKOUSAIKA Maanantai 14.04.2014 klo 18.30 22.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 214 1-4 106

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 12 / 2011 Aika Maanantai 31.10.2011 klo 18.30 21.31 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIALISTA Maanantaina 31.10.2011 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 12 / 2011 ASIA LIITE

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 3/2012 -3, KH 13.2.2012 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 13.2.2012 Esityslista 3/2012 -2, KH 13.2.2012 15:00 Kokousaika Maanantai 13.2.2012 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KUNNANHALLITUS 19.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 SISÄLLYSLUETTELO 64 SUUNNITTELUTARVERATKAISU KOSKIEN TILAA KOIVULA RN:O 9:3 VOITILAN KYLÄSSÄ... 109 65 SELVITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE... 110 66

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO 19 VALTUUSTON 3.2.2014 PITÄMÄN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO... 40 20 JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/ AJANKOHTAISKATSAUS... 41

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat:

HAILUODON KUNTA. Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009. Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00. Käsiteltävät asiat: HAILUODON KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU 2/2009 Kokousaika: Maanantai 23.3.2009 klo 19.00 Kokouspaikka: Kunnanvirasto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 vaali

Lisätiedot