Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Insinööritoimisto Olof Granlund Oy"

Transkriptio

1 Teksti on otettu syksyllä 2010 julkaistusta Granlundin 50-vuotishistoriikista Insinööritoimisto Olof Granlund Oy suomalaista talotekniikan suunnittelua ja konsultointia vuodesta 1960 Osa 4: Uusi sukupolvi ottaa vastuun Insinööritoimisto Olof Granlund Oy Teksti: Reijo Hänninen, Markku Jokela, Harri Aavaharju Tämän osan kuvien lähteet ja valokuvaajat: Reijo Hänninen 64 Granlund 65, 69, 71, 72 Vormala Timo / Arkkitehdit Ky 67 Uusi Suomi 67 Suvi Kiviniemi 74

2 Uusi sukupolvi ottaa vastuun Yhtiön perustaja Olof Granlund jää eläkkeelle Olof Granlund täytti vuonna vuotta. Hänellä oli takanaan lähes 30 vuotta oman yrityksen vetovastuuta. Englannin toimisto, joka oli tärkeä henkireikä arkipäivän rutiinien vastapainoksi, oli historiaa. Uuden toimitalon rakentaminen oli saatu käyntiin ja tilanne näytti siltä, että olisi hyvä aika luopua jokapäiväisistä työtehtävistä ja keskittyä omiin harrastuksiin, joihin kuului mm. kasvihuoneviljely Kirkkonummella. Olofille oli tullut ostotarjouksia ja se sai hänet tekemään omat johtopäätöksensä. Hän halusi yrityksen jatkavan itsenäisenä yhtiönä ja kysyi valitsemiltaan yhtiön työntekijöiltä kiinnostusta tulla mukaan vastuullisiksi yhtiömiehiksi. Yrityshän oli vielä tuolloin kommandiittiyhtiö. Nämä henkilöt olivat DI Reijo Hänninen, joka vuonna 1982 oli nimitetty yrityksen varatoimitusjohtajaksi, DI Jukka Meller, ekonomi Aira Merjovirta ja insinööri Bo Söderholm. He suostuivat Olofin tarjoukseen ja näin yritykselle oli tullut uusia vastuullisia yhtiömiehiä vuoden 1988 lopulla. Seuraavana vaiheena oli kommandiittiyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi, mikä tapahtui vuonna Kukin edellä mainituista henkilöistä, Olof mukaan luettuna, omisti 20 % yhtiön osakkeista. Olof Granlund jäi eläkkeelle ja myi seuraavana vuonna oman 20 %:n osuutensa insinööri Reijo Honkarannalle. Yhtiön toimitusjohtajaksi valittiin DI Reijo Hänninen. Hallituksen muodostivat Reijon lisäksi Aira Merjovirta, Bo Söderholm, Reijo Honkaranta ja Jukka Meller, joka oli myös hallituksen puheenjohtaja. Airan rooli oli hoitaa talousjohtajan tehtävät, Bosse vastasi rakennusautomaatiosta ja Reijo Hänninen kansainvälisistä markkinointikontakteista varsinkin vuodesta 1993 alkaen, jolloin laman syvetessä ryhdyttiin aktiivisesti hakemaan töitä ja kontakteja lähinnä Keski-Euroopasta. Bossen vastuualueeseen sisällytettiin myös 1990-luvun alkupuoliskolla muotoutunut kiinteistönpito-osasto. Reijo Honkaranta johti sairaalasuunnitteluryhmää ja Jukka veti omaa moninaisten rakennushankkeiden LVI-suunnitteluryhmäänsä. Hallituksen jäsenillä oli pitkä kokemus Granlundin työskentelytavoista, sillä he olivat tulleet yritykseen jo vuosina lukuun ottamatta Bossea, joka liittyi Granlundin riveihin vuonna Yhtiö päätti vuonna 1990 korottaa yhtiön pääomaa suunnatulla osakeannilla yhtiön henkilökunnalle. Merkintä onnistui ja 17 yhtiössä toimivaa henkilöä tuli Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:n uusiksi osakkaiksi. Vuonna 1991 yhtiön hallitusta täydennettiin siten, että sähköosaston johtaja Kari Kaleva valittiin hallituksen jäseneksi. Seuraavien vuosien aikana muodostettiin myös Kuopion ja Tampereen aluetoimistoista omia osakeyhtiöitä. Vaasassa tämä oli tehty jo vuonna 64 Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

3 Reijo Hänninen 40 vuotta yhtiön palveluksessa Lapsuus ja nuoruus Reijo Hännisen ryhmä vuonna 1976: Ben-Roger Lindberg, Markku Arponen, Reijo Hänninen, Seppo Jutila ja Jarmo Lehtonen Näiden yhtiöiden osake-enemmistö oli Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:llä ja loput osakkeet yhtiöiden toimivalla johdolla. Lahden toimisto eli Insinööritoimisto Erkki Lahtinen oli ollut ostamisestaan lähtien tytäryhtiö, mutta sen nimi vaihtui vuonna 1994 Insinööritoimisto Granlund Lahti Oy:ksi. Sama nimiperiaate oli kaikissa muissakin perustetuissa tytäryhtiöissä. Granlundista oli näin muodostunut konserni, joka käsitti emoyhtiön lisäksi neljä tytäryhtiötä sekä vähemmistöosakkuuden kiinteistöyhtiössä. Kaikkien tytäryhtiöiden hallituksen puheenjohtajana toimi Reijo Hänninen. Koko konsernin henkilökunnan määrä oli vuoden 1990 alussa yhteensä 147 henkeä, joista 99 toimi Helsingissä ja 48 tytäryhtiöissä. Suurimmat suunnitteluprojektit vuonna 1991 olivat edelleen jatkunut OKO Vallila -projekti, Itikka-Lihapolarin valmisruokatehdas, Viikinmäen keskuspuhdistamo, Satakunnan keskussairaalan N-rakennus sekä Säteilyturvakeskus, jota ei laman tultua koskaan rakennettu silloisten suunnitelmien perusteella. Reijo on paljasjalkainen stadilainen, hän syntyi Reijo kävi Eläintarhan kansakoulun ja pääsi oppikouluun Helsingin toiseen lyseoon eli Tossuun, joka oli siihen aikaan poikakoulu. Nykyään rakennuksessa toimii Helsingin kuvataidelukio. Reijo pääsi ylioppilaaksi vuonna 1966 ja oli kiinnostunut arkkitehdin urasta. Siihen oli kannustanut erittäin taitava kuvaamataidon opettaja Annikki Arola- Anttila, joka piti mm. vapaaehtoista kuvaamataidon kerhoa. Reijo pyrki kesällä 1966 TKK:n arkkitehtiosastolle, mutta taiteelliset lahjat eivät riittäneet. Hän opiskeli lukuvuoden Helsingin yliopistossa matematiikkaa ja fysiikkaa suorittaen niissä approbaturin. Samaan aikaan hän työskenteli hieman yli vuoden arkkitehtitoimistossa. Seuraavakaan yritys kesällä 1967 ei tuottanut toivottua tulosta arkkitehtiosaston pääsykokeissa, joten lusikka oli otettava kauniiseen käteen ja pyrittävä insinööriksi. Reijon omin sanoin todettakoon, että arkkitehtuuri ei varmaan menettänyt mitään tässä ratkaisussa, mutta LVIala sai ehkä aktiivisen tekniikan ja sen sovellusten kehittäjän. Reijo pääsi siten polille kesällä 1967 ja aloitti vain muutama vuosi aiemmin perustetulla koneosaston LVI-opintosuunnalla. Siihen aikaan LVI-opintosuunnalle valittiin vuosittain 20 henkilöä, joten alan ammattilaisten määrä lähti 1960-luvun puolivälin jälkeen nopeaan kasvuun. Opiskelurytmi tuntui Reijosta verkkaiselta ja hän oli opintojensa ensimmäiset vuodet tehnyt iltatöitä vastavalmistuneessa Dipolissa, jossa ryhmä teekkareita pyöritti ns. narikkabusinestä eli vastasi vaatteiden säilytyksen valvonnasta lukuisissa ylioppilas- ym. juhlatilaisuuksissa. Näistä Yrityksen historia 65

4 tehtävistä ansaitsi melko hyvin ja varsinkin ulkopuolisista juhlista sai vielä runsaasti tippejä taksin tilaamisesta yms. Tuntipalkkakin oli tuolloin parempi kuin Reijon tullessa teekkarina Granlund Oksaselle Töihin Granlund Oksaselle Syyslukukauden alettua vuonna 1970 koneosaston ilmoitustaululla oli ilmoitus, että Insinööritoimisto Olof Granlund Antti Oksanen hakee töihin LVI-teekkaria. Reijo oli kyllästynyt TKK:n kuppilassa lorvailuun ja päätti lähteä osa-aikatöihin Granlund Oksaselle, jolla oli jo siihen aikaan opiskelijoiden keskuudessa maine vaativana insinööritoimistona. Ensimmäiset suunnittelutehtävät olivat lähinnä lämmitysja vesijohtoverkostojen suunnittelua DI Pekka Leiposen projekteissa. Tätä vaihetta kesti vähän yli puoli vuotta, kun keväällä 1971 kirjastonhoitajana toiminut Kristiina Nummi jäi äitiyslomalle ja tarvittiin henkilö hoitamaan ko. tehtävää. Tuona noin vuoden kestäneen jakson aikana Reijo vastasi myös GOLVI-lehden artikkelien kirjoittamisesta ja kasaamisesta eri lähteistä. Lisäksi toimiston Kakarakerholla, josta enemmän toisaalla, oli runsaasti aktiviteetteja. Diplomityön teko Keväällä 1972 Reijon opinnot olivat siinä vaiheessa, että piti päästä tekemään diplomityötä ja valmistumaan diplomiinsinööriksi. Olofin kanssa käydyn keskustelun perusteella yhtiö tarjoutui rahoittamaan diplomityön teon, mikäli siinä yhteydessä voitaisiin tutkia toimistossa juuri käyttöönotettuja Svenska Fläktfabrikenin kehittämiä sisälämpötilan ja jäähdytystarpeen laskentaan kehitettyjä atk-ohjelmia. Tämä oli yritykselle tärkeä asia, sillä se oli saanut suuren Pasilan virastokeskuksen LVI-suunnittelutehtävän, johon haluttiin kehittää energiataloudelliset energia- ja ilmastointiratkaisut. Professori Olavi Vuorelainen ja koneinsinööriosaston osastokollegio hyväksyi aiheen , jolloin työtä oli jo tehty sangen pitkälle. Kokonaisaika venyi lähes vuoteen, sillä yrityksellä oli käytännön työtarpeita, jotka Reijo joutui hoitamaan. Diplomityö nimeltään Toimistorakennuksen huonemoduulia kuormittavien tekijöiden ja rakenteellisten ominaisuuksien vaikutus huoneen lämpötilaan ja jäähdytystarpeeseen hyväksyttiin Tämä diplomityö oli ensimmäinen, jonka kustannuksiin yritys osallistui. Sen jälkeen Granlund on tukenut lähes sadan teekkarin ja insinööriopiskelijan lopputyötä. Tämä toiminta loi myös pohjan yrityksen kehitysstrategioiden laatimiselle sekä varsinkin 1990-luvulla alkaneelle monipuoliselle T&Ktoiminnalle, jonka yhteydessä on syntynyt pari väitöskirjaa ja lisensiaattityötä suuren muun aineiston lisäksi, jota yritys on hyödyntänyt omassa ohjelmisto- ja prosessikehityksessään. Armeija ja paluu tositoimiin Diplomi-insinööriksi valmistuttuaan Reijo meni armeijaan kesäkuussa 1973 ja vapautui vänrikkinä toukokuussa Jo hänen armeijassa ollessaan oli käynnistynyt Finnplancon toiminta ja Tansaniassa oli porakaivoprojekti, johon Olof ehdotti Reijoa lähtemään asiantuntijaksi. Referenssit eivät nuorella DI:llä vielä riittäneet, ja niin Reijo aloitti projektipäällikkönä toukokuussa Ensimmäinen projekti oli Honeywell Oy:n toimisto- ja varastorakennus Espoon Kivenlahdessa. Hankkeessa ei periaatteessa ollut mitään ihmeellistä, mutta Honeywellin projektinvetäjä tuli Belgiasta ja halusi noudattaa amerikkalaisia standardeja. Toimistotilat olivat maisemakonttoreita ja niiden poistoilma piti imeä alakaton kautta, mikä Suomessa ei ole sallittua. Samoin lämpimän käyttövesiverkoston tuli toimia ilman kiertopumppuja Honeywellin säätölaitteiden avulla. Reijon uskottavuus ei belgialaiselle projektinjohtajalle riittänyt, vaan erään kerran piti soittaa Ravintola Motista Olof paikalle vakuuttamaan, että Reijo oli oikeassa. Suunnitteluryhmän johtajaksi vuonna 1975 Henkilökunnassa tapahtui tuohon aikaan vaihdoksia ja DI Olavi Leinon lähdettyä Ekonoon, organisoi Olof suunnitteluryhmät uudelleen ja Reijo nimitettiin ryhmänjohtajaksi. Olavin perintönä Reijo sai vetääkseen yhtiön suurimman projektin, Pasilan virastokeskuksen, johon hän oli tehnyt paljon analyysejä ja tietokoneajoja, joten hän tunsi hankkeen entuudestaan melko hyvin. Reijo oli tuolloin 27 -vuotias. 66 Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

5 Timo Vormalan perspektiivikuva Stockmannin arkkitehtikilpailusta. Stockmannin Wulffin kulman kilpailuvoitto vuonna Henkilövaihdokset jatkuivat seuraavanakin vuonna, jolloin DI Ralf Dyhr siirtyi Helsingin rakennusvalvonnan ilmanvaihtotarkastajaksi. Reijolle siirtyivät Ralfin projektit, joista monet olivat Vaasassa. Vaasan työt suunniteltiin vielä tuolloin lähes kokonaan Helsingistä käsin, vaikka kaupungissa olikin parin hengen aluetoimisto. Ensimmäinen Vaasan hanke oli Vaasan kauppakorkeakoulun uudisrakennuksen loppuunsaattaminen. Siinä oli arkkitehtina Annikki Nurminen, jonka toimisto oli ja 1980-luvuilla Vaasan johtava arkkitehtitoimisto. Tästä käynnistyi pitkäaikainen yhteistyö kymmenissä ABB:n (tuolloin Strömberg) ja Wärtsilän projekteissa luvun loppupuoli ja varsinkin 1980-luvun ensimmäinen puolisko olivat kulttuurirakennusten aikaa. Ensimmäinen merkittävä hanke oli Kuopion musiikkikeskus, jonka historia on tyypillinen suomalaiselle kulttuurirakennukselle. Sitä seurasivat Pasilan taidelaitosten ja Porin musiikki- ja kongressikeskuksen projektit. Arkkitehtikilpailuja Reijon kontaktit merkittävien arkkitehtitoimistojen kanssa poikivat yritykselle kutsuja lukuisiin arkkitehtikilpailuihin 1980-luvulla. Suhde Arkkitehdit Ky:n (Gullichsen-Kairamo- Vormala) vastuuhenkilöiden kanssa oli syventynyt Pasilan taidelaitosten projektin aikana ja yhteistyö tuotti ykköspalkinnon Stockmannin Helsingin tavaratalon laajennuksen suunnittelukilpailussa vuonna Stockmannin kilpailun voitosta huolimatta Granlundia ei valittu hankkeen LVI-suunnittelijaksi, mistä Kristian Gullichsen oli kovin pahoillaan. Granlundin vuoro tuli sitten 2000-luvun alussa, jolloin käynnistyi seuraava Stockmannin laajennusja saneerausprojekti, joka valmistuu lopullisesti vasta vuonna Yrityksen historia 67

6 Varatoimitusjohtajaksi vuonna 1982 Reijo nimitettiin vuonna 1982 yhtiön varatoimitusjohtajaksi. Hallinnolliset tehtävät alkoivat vähitellen viedä aikaa ja aktiivinen osallistuminen projekteihin väheni selvästi 1980-luvun loppupuolelle tultaessa. Tietyt vakioasiakkaat, kuten Wärtsilä, Kymi-Strömberg (ABB) ja Sanoma Osakeyhtiö työllistivät edelleen, mutta varsinaisesti mitään suurempia hankkeita Reijo ei enää käytännössä johtanut projektinvetäjänä. Järjestötoiminta ja hallitusten jäsenyydet Reijo ei koskaan ole ollut mikään järjestöaktivisti. Varatoimitusjohtajaksi tultuaan hän oli kuitenkin uusi kasvo, joka haluttiin mukaan erilaisiin järjestöihin ja yhdistyksiin. Jäsenenä Reijo oli teekkariajoista lähtien seuraavissa liitoissa ja järjestöissä: Suomen LVI -liitto SuLVI LIVI, joka on LVI-alan diplomi-insinöörien asiantuntijayhdistys ja kuuluu Suomen Rakennusinsinöörien Liittoon (RIL) Suomen Tekninen Seura STS, josta myöhemmin tuli AKAVAan kuuluva korkeakouluinsinöörien ja arkkitehtien ammattijärjestö SNIL Suomen Neuvottelevien Insinöörien Liitto fuusioitiin myöhemmin SKOL ry:hyn ASHRAE vuodesta 1990 American Society for Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers. Reijo on tälläkin hetkellä aktiivinen ASHRAEn jäsen ja voting member parissa ASHRAEn teknisessä komiteassa lopusta lähtien Reijo on ollut hallituksen jäsenenä mm. seuraavissa järjestöissä: Suomen konsulttitoimistojen liitto SKOL ry, LVI-keskusliitto, Talotekniikan kehittämiskeskus. Tällä hetkellä hän on RYM Oy:n (Rakennetun ympäristön huippukeskittymä) hallituksen jäsen sekä Kiinteistö- ja rakennusalan KIRAn neuvottelukunnan jäsen. Tekes, jonka merkitys Granlundille oli suuri varsinkin 1990-luvulla ja johon palataan myöhemmin, aloitti teknologiaohjelmat 1980-luvun lopulla. Reijo on ollut johtoryhmän jäsenenä seuraavissa Tekesin teknologiaohjelmissa: Raket Rakennusten energiankäyttö (Raket käynnistyi jo aiemmin kauppa- ja teollisuusministeriön toimesta, mutta fuusioitiin sitten Tekesiin), Rakentamisen ympäristöteknologia , Samba Rakennusautomaatio , Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi , CUBE - Talotekniikan teknologiaohjelma Reijo oli siten vuosina neljän teknologiaohjelman johtoryhmässä yhtäaikaisesti. Reijolle myönnettiin vuoden 2001 ProBuild-Rakeva-palkinto. Saatesanoissa todettiin: Hän on erittäin aktiivisesti ollut kehittämässä talotekniikkaa, jonka merkitys rakentamisprosessissa on jatkuvasti korostunut. Reijo Hänninen on ollut myös voimakkaasti kehittämässä mm. suunnitteluohjelmistoja ja tuotemallipohjaista tiedonhallintaa. Hänen panoksensa myös kansainvälisessä kehitystoiminnassa on merkittävä. Hännisen johdolla Olof Granlund Oy on ollut mukana useassa kansainvälisessä tutkimus- ja kehitysprojektissa yhdessä johtavien ulkomaisten tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Kokemuksia on kertynyt myös suunnitteluvientiprojekteista yhdessä muualla toimivien suomalaisyritysten kanssa. 68 Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

7 Sisustusarkkitehti Laation näkemys talotekniikasta pääkonttorin sisääntuloaulassa luvun lama ja sen vaikutukset rakentamiseen Wärtsilä Meriteollisuuden konkurssi loppuvuodesta 1989 oli merkki siitä, mihin Suomi oli ajautumassa. Maailmanpolitiikan vaikutukset heijastuivat osaltaan myös Suomen tilanteeseen: Berliinin muuri murtui, Itä-Euroopan maat vapautuivat. Ennen kaikkea Neuvostoliiton hajoamisella oli suuri vaikutus Suomen talouteen. Vienti Neuvostoliittoon oli ollut % ulkomaankaupasta ja se loppui kuin seinään. Monet Neuvostoliiton kanssa kauppaa käyneet yritykset eivät olleet muokanneet kilpailukykyään ja tuotteitaan länsimarkkinoille soveltuviksi. Marraskuussa 1991 tehty suuri devalvaatio nosti ulkomaisia lainoja ottaneiden valuuttavelkoja. Ulkomaisissa valuutoissa otetut lainat eivät sopineet lainkaan yhteen devalvaation kanssa. Lisäksi teollisuuden kilpailukyky heikkeni muun muassa vahvan markan politiikan takia. Paperiteollisuudessa oli myös päällä maailmanlaajuinen ylituotanto. Laman seurauksena kulutus ja investoinnit putosivat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Yritysten konkurssien määrä nousi voimakkaasti, ja niiden kaatuminen ja heikko taloustilanne aiheuttivat suurtyöttömyyden. Työttömyys oli vuosina yli 12 %. Pankit joutuivat suuriin vaikeuksiin muun muassa riskialttiiden operaatioiden ja yritysten kannattavuusvaikeuksien takia. Seurauksena oli pankkikriisi. Suomen valtion budjettivaje oli useita prosentteja bruttokansantuotteesta. Lisäksi Suomen luottoluokitus aleni ja lainarahan korko nousi huomattavasti. Edellisen vuosikymmenen lopun hullujen vuosien rakentamisen määrä saavutti huippunsa vuonna 1990, jolloin Suomessa käynnistyi rakennushankkeita 60 miljoonaa m 3. Vuoteen 1994 mennessä volyymi oli pudonnut noin 24 miljoonaan m 3 :iin (ks. kuva s. 79). Lähes 60 % vuotuisesta määrästä oli kadonnut. Rakennusalan työttömyys oli vuonna 1994 lähes 40 %. Yrityksen historia 69

8 Uusi vaihe alkaa Insinööritoimisto Olof Granlund Oy:n historiassa Vuosikymmen vaihtui ja yhtiön perustaja Olof Granlund oli jäänyt eläkkeelle. Vastuu oli jätetty kakaroille, niin kuin Olof asian ilmaisi. Uusi vuosikymmen, 1990-luku, oli jälleen kerran suurten mullistusten aikaa. Uusi toimitalo oli valmistumassa ja edessä oli muutto huhtikuussa Alku oli uudelle johdolle enemmän kuin haasteellinen. Työtilanne oli vielä vuoden 1991 alkupuoliskolla kohtuullisen hyvä ja yhtiö työllistyi pitkälti suurten edelleen jatkuvien projektien ansiosta. Tilauskanta alkoi kuitenkin heiketä myös Granlundilla vuoden 1991 loppupuolella ja tilanne johti lomautuksiin ja irtisanomisiin ensimmäisen kerran yrityksen historiassa. Vantaan toimipiste siirrettiin Helsingin toimiston tiloihin ja yhdistettiin hieman myöhemmin emoyhtiöön. Tampereella tilanne johti myös voimakkaisiin supistuksiin. Konsernin henkilömäärä laski vuoteen 1994 mennessä yli 30 hengellä vuodesta Laman käännekohdaksi muodostui kesä 1994, jonka jälkeen yhtiön tilauskanta kääntyi nousuun. Yritys joutui miettimään strategiansa uudelleen. Pelkän kotimaisen LVI-suunnittelun varaan ei tulevaisuutta voinut rakentaa. Markkinointiin oli pakko panostaa toden teolla. Yrityksen johto lähti etsimään uusia kontakteja. Reijo muistaa, että monet ovet aukesivat meille ja jotkin vain kerran. Ensimmäisiä ovia kolkuteltaessa mieleen tuli markkinointikonsultin tarina vanhemmasta kokeneesta johtajasta ja nuoresta myyntimiehestä, jotka olivat menossa mahdollisen uuden asiakkaan luo. Nuori myyntitykki kysyi: Mitäs, jos ne heittävät meidät ulos? Johtaja totesi lakonisesti: Eihän se mitään muuta, mehän olemme nytkin ulkona. Vienti itään oli loppunut Neuvostoliiton hajoamiseen. Saksan ja Venäjän sopimus venäläisten sotilaiden siirtämisestä entisen Itä-Saksan alueelta toi kuitenkin hieman lohtua tilanteeseen ja yritys osallistui viiden Venäjän alueelle rakennetun sotilaskylän suunnitteluun. Saksassa oli alkanut Saksojen yhdistymisen jälkeen valtava jälleenrakentaminen. Yritys lähti mukaan Saksaan perustetun suunnittelijoiden vientiyhteenliittymään, jota Ulkomaankauppaliitto tuolloin tuki ns. vientirenkaissa. Ulkomaankauppaliitto kehittyi ja 1980-luvulla monipuoliseksi vienninedistäjäksi. Kampanjatoiminta järjestettiin toimialakohtaisesti, ja vientiyhteistyöryhmistä tuli merkittävä liiton ja yritysten välinen yhteistyömuoto. Kaupalliset sihteerit siirtyivät Ulkomaankauppaliittoon syksyllä 1992 ulkoasiainministeriön alaisuudesta. Muutoksen yhteydessä heidän toimenkuviaan tarkennettiin. Tavoitteeksi asetettiin, että heidän toimintansa pohjautuu yritysten toimeksiantoihin ja että he pyrkivät kohdemaissaan yritysten ja yritysryhmien pitkäjänteiseen vienninedistämiseen. Granlund haki myös erillistä tukea Ulkomaankauppaliitosta omiin Saksan operaatioihinsa. Vuosien aikana lähinnä Reijo ja Bosse kävivät useita kertoja Saksassa. Käynnit tuottivat runsaasti yhteyksiä ja johtivat myös suunnittelutoimeksiantoihin, jotka olivat osittain omia itsenäisiä tehtäviä, osittain yhteistyöprojekteja saksalaisen suunnittelutoimiston kanssa, ja osittain LVI-urakoitsijan alihankintoja kuten suuri Einkaufcentrum Hampurissa, jonka työmaalla Ilkka Ilomäki työskenteli suunnittelijana useita kuukausia. Tärkein ja menestyksellisin kontakti oli kuitenkin ROM Rudolf Otto Meyer GmbH & Co:n kanssa vuonna 1994 solmittu sopimus RYHTIkiinteistönpito-ohjelmiston lisenssien myynnistä sekä kehittämisestä ao. yrityksen tarpeisiin. Sähkö- ja kiinteistönpito-osastot muotoutuvat Sähköryhmä oli muodostettu 1980-luvun alkupuolella ja sitä oli johtanut aluksi Hannu Kirsi. Hänen jälkeensä ryhmän vetäjänä toimi muutaman vuoden insinööri Alpo Mäkinen. Laman 70 Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

9 Granlundin tiedonhallinnan elinkaarimalli. kynnyksellä johtotehtävät siirtyivät insinööri Kari Kalevalle, jonka kumppaniksi tuli insinööri Matti Urjo Wärtsilä Meriteollisuudesta. Laman vaikeimpien vuosien aikana Kari ja Matti miettivät yrityksen johdon kanssa toimintatapoja ja strategiaa, jolla Granlundin sähköosasto voidaan kehittää LVI-osastoa vastaavaksi vakavasti otettavaksi ja merkittäväksi vaikuttajaksi. Tämä työ tuottikin tuloksia melko nopeasti vuoden 1995 jälkeen. Henkilömäärä kasvoi ja sähkösuunnittelijoiden kiinnostus yritystä kohtaan lisääntyi. Vielä laman kourissa kamppailevien suunnittelutoimistojen kakkosmiehiä siirtyi Granlundin palvelukseen. Kehitystä vauhdittivat myös suurten konsulttitoimistojen, mm. Ekonon, Finnmapin ja Kupari & Uusitalon konkurssit näinä 1990-luvun alkupuolen lamavuosina. Ekono oli lisäksi tehnyt ennen konkurssia monia yritysostoja, ja nämä ostetut yritykset joutuivat aloittamaan toimintansa uudelleen. Tällaisia olivat mm. AirIx Oy ja CTS Engineering Oy. Tavoite kasvamisesta Suomen suurimmaksi sähkösuunnittelutoimistoksi saavutettiin 2000-luvun puolivälissä. Granlund valittiin vuonna 2005 vuoden sähkösuunnittelutoimistoksi RAKLIn ja STUL:n toimesta. Granlund Oksanen pystyi jo 1960-luvulla tarjoamaan perussuunnittelutyön ulkopuolella olevia tehtäviä, sillä sen palveluksessa oli vuodesta 1965 alkaen legendaarinen työmaavalvoja ja tarkastaja, insinööri Kauko Lehtoniemi. Monet urakoitsijat kunnioittivat ja jopa pelkäsivät Kaukoa, jonka tarkkuus ja ehdottomuus olivat tunnettuja piirteitä. Kaukon Susipankki, jota julkaistiin säännöllisesti mm. GOLVI-lehdessä, oli tärkeä tiedonlähde toimiston suunnittelijoille, sillä monella suunnittelijalla ei ollut aina riittävää käytännön työmaakokemusta luvun lopusta alkaen energia-analyysit olivat kuuluneet yrityksen liiketoimintastrategiaan. Niitä oli 1980-luvulla tehty Englannin toimistossa ja myös jonkin verran Hollannissa yhteistyössä sikäläisen konsulttitoimiston (Aronsohn) kanssa luvun loppupuolella energiaselvitysten kysyntä hiipui energian hinnan laskettua ja kiinteistönomistajien keskittyessä suurempiin uudisrakennuskohteisiin. Laman myötä myös valtio heräsi, sillä kasvavan työttömyyden vastapainoksi haluttiin luoda sellaista toimintaa, jolla saataisiin työllistettyä ihmisiä ja samalla myös säästettyä energiaa. Näin perustettiin vuonna 1993 Energiansäästön palvelukeskus -projekti. Energiansäästön palvelukeskuksesta muodostui pian Motiva, joka yhtiöitettiin omaksi valtion 100 %:sesti omistamaksi osakeyhtiöksi vuonna Sen tehtävänä on edistää energiansäästöä ja materiaalitehokkuutta sekä uusiutuvan energian käyttöä. Kauppa- ja teollisuusministeriö alkoi uudelleen rahoittaa energiansäästöselvityksiä vuonna Nykymuotoisen valtion tukeman energiakatselmustoiminnan pelisäännöt ja käytännöt luotiin 1990-luvun alussa alalla jo toimineiden konsulttitoimistojen yhteistyönä. Myös Granlundilla luotuja toimintamalleja hyödynnettiin ja katselmustoiminnan kehitykseen vaikutti keskeisesti kaksi henkilöä, DI Heikki Väisänen ja DI Erja Reinikainen, jotka molemmat olivat aloittaneet työuransa Granlundilla. Erja palasi vuoden 2000 alussa Yrityksen historia 71

10 takaisin Granlundille ja toimii nykyään vuoden 2010 alussa perustetun Energia- ja ympäristöosaston erikoisasiantuntijana. Kiinteistön ylläpidon ja huollon hallintaan keskittyvän ohjelmiston, RYHTIn, kehitys, josta laajemmin toisaalla, toi myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia niin ohjelmiston myynnin kuin sitä tukevan konsultoinnin kautta. Varsinkin saksalaisen ROM:n kanssa tehty sopimus vuonna 1994 ja pari vuotta myöhemmin ruotsalaisen rakennusautomaatioyrityksen TA:n kanssa käynnistynyt yhteistyö laajensivat Granlundin toimenkuvaa. Vuonna 1995 perustettiin kiinteistönpito-ryhmät, joista KP1 keskittyi energiakatselmuksiin ja muihin selvityksiin ja KP2 RYHTI-toimintaan. Näitä erillisistä tehtävistä muodostui vähitellen asiantuntijajoukko, joka sitten organisoitiin kiinteistönpito-osastoksi, jonka vetäjäksi tuli insinööri Jack Westrén-Doll. Tänä päivänä kiinteistönpitotehtävien parissa työskentelee kaikkiaan noin 60 asiantuntijaa, joista 45 on Helsingin emoyhtiössä. LVI-asennuksia sisustuselementteinä 1980-luvun loppupuolelta. Kehitystoiminnan strateginen merkitys T&K-osasto syntyy Granlundin kehitystoiminnan juuret ovat jo 1970-luvun alussa, jolloin yritys alkoi hyödyntää ja kehittää erilaisia analyysi- ja simulointiohjelmia. Olofilla oli suuri kiinnostus soveltaa tietotekniikkaa yrityksen suunnittelu- ja konsultointitoiminnan tukena. Alkuvaiheessa ohjelmat olivat lähinnä yrityksen sisäisessä käytössä. Merkittävä muutos tapahtui, kun yritys osti vuonna 1975 HASP-nimisen energialaskentaohjelmiston Japanista ja lokalisoi sen omaan käyttöönsä. Siitä muodostui tärkeä työkalu, jonka avulla yritys myi energiaselvityspalveluja vuodesta 1979 alkaen. Ohjelmistokehityksestä vastasi kautta 1970-luvun aina 1980-luvun alkupuolelle saakka DI Matti Häkkilä. Yritys oli tehnyt kauppa- ja teollisuusministeriön rahoittamia tutkimuksia vuodesta 1979 alkaen. Ensimmäinen hanke oli Patteriverkoston vesivirtojen perussäätöön liittyvien haittojen vähentäminen. Luonteeltaan tutkimukset olivat tuohon aikaan pieniä erillisprojekteja. Vähitellen ajatus T&K-toiminnan hyödyntämisestä yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi kypsyi, kun Risto Kosonen tuli vuonna 1987 yrityksen palvelukseen. Tuolloin käynnistyi laaja Raklin ja SKOL:in rahoittama SKOLVIS-projekti, jonka vetovastuu oli Ekonossa DI Juhani Pekkosella ja johon Granlund myös osallistui. Juhani siirtyi sitten vuosituhannen vaihteessa Granlundin palvelukseen yhtiön laatupäälliköksi. Kaksi muuta merkittävää hanketta olivat KTM:n energiaosaston RAKET-ohjelma sekä erityisesti LVIS 2000 projekti 1990-luvun alussa, jossa luotiin perusteet monille Granlundin tulevaan 72 Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

11 strategiaan vaikuttaville tekijöille. Risto Kososen lähdettyä vuoden 1991 lopulla oli aika organisoida kehitystoiminta omaksi osastokseen. Markku Jokela oli OKO-Vallila-projektin jälkeen liukunut vähitellen kehitysmaailmaan osallistumalla mm. aiemmin mainittuihin RAKET- ja LVIS 2000 projekteihin. Lisäksi Markku oli oivaltanut tietokoneiden ja ohjelmistojen nopean kehityksen juuri noina vuosina ja alkanut ideoida sitä, miten koko kiinteistön kattavaa elinkaarimallia voisi kehittää ja hyödyntää yrityksen liiketoimintastrategiassa. Yrityksen johto lähti täysin rinnoin tukemaan tätä kehitystä. Tuolloin päätettiin Granlundin liiketoiminnan laajentamisesta perinteisestä insinööritoimistosta monipuoliseksi talotekniikan konsulttiyritykseksi, joka tarjoaa palveluita kiinteistön elinkaaren kaikkiin vaiheisiin. Samalla haluttiin panostaa voimakkaasti kansainvälistymiseen, kehitystoimintaan ja tietotekniikan hyödyntämiseen. Yrityksen palvelukseen oli tullut noina vuosina useita tietotekniikkakärpäsen puremia nuoria diplomi-insinöörejä. Kun laman myötä Tekes muutti strategioitaan ja mahdollisti myös teollisille yrityksille mahdollisuuden saada rahoitusta omille kehityshankkeilleen, olivat yhtälön lähtökohdat selvillä. Avainryhmä koottiin omaksi T&K-ryhmäksi, jonka vetäjäksi tuli itseoikeutetusti Markku Jokela. Yksikkö kasvoi myöhemmin ja on tänään 20 hengen vahvuinen kehitys- ja ohjelmisto-osasto. Tästä alkoi se laajamittainen kehitystyö, joka on nostanut Granlundin yhdeksi merkittävimmistä talotekniikka-alan kehittäjistä, joka tunnetaan laajasti myös kansainvälisissä tutkimus- ja kehitysyksiköissä sekä rakennusalan ohjelmistotaloissa. Granlundin kehitystoiminnan laajempi tarina on kerrottu omassa osuudessaan tässä teoksessa. Kiinteistö Oy Malminkaaren Soidintie 2:n konkurssi Granlund omistajaksi vuonna 2004 Neljän konsulttitoimiston omistama kiinteistö joutui taloudellisiin vaikeuksiin melkein heti muuton jälkeen. Se ei kyennyt maksamaan lyhennyksiä vuodesta 1993 lähtien. Tilanne muuttui dramaattisesti vuoden 1995 loppupuolella, jolloin yksi neljästä omistajasta, Viatek Oy, myytiin ruotsalaiselle Scandiaconsultille, joka ei ollut kiinnostunut ottamaan kiinteistön velkoja vastuulleen. Myös Insinööritoimisto Tauno Nissinen halusi päästä eroon velkaisesta kiinteistöstä. Velkojien kanssa käytyjen neuvottelujen lopputuloksena kiinteistöosakeyhtiö hakeutui konkurssiin ja kiinteistö siirtyi Ilmarisen omistukseen. Kaikki muut kiinteistössä olleet yritykset muuttivat muualle ja Granlund jäi talon ainoaksi vuokralaiseksi. Tilanne oli kriittinen kiinteistöyhtiön kannalta, mutta Granlundin tase oli onneksi niin vahva, että se kesti kiinteistön konkurssin ajautumatta itse selvitystilaan. Hyvä puoli asiassa oli, että rakennuksessa oli paljon tyhjää tilaa ja pääkaupunkiseudulla oli muutenkin runsaasti toimistotilaa tarjolla, joten vuokra oli edullinen. Tuolla hetkellä Granlundilla oli noin 100 työntekijää Helsingissä. Henkilömäärä oli lähtenyt kasvuun kesästä 1994 ja vuoteen 2001 mennessä se oli noussut emoyhtiössä jo 180 henkeen. Yritys tarvitsi vuosittain lisää tilaa ja sitä saatiin joustavasti, koska talossa ei ollut monia muita vuokralaisia vielä tuolloin. Granlund oli vuonna 2001 vuokrannut yli kaksi kolmasosaa talosta. IT-kuplan puhkeamisen jälkeisenä aikana kasvuvauhti hieman tasaantui. Vuonna 2004 Ilmarinen kertoi, että rakennus on myynnissä ja ostajaehdokas kiikarissa. Granlundilla oli tuolloin vielä kolme vuotta jäljellä vuokrasopimuksesta. Granlundin hallitus tiedusteli vastavuoroisesti rakennuksen myyntihintaa. Neuvottelut johtivat lopulta siihen, että kiinteistö siirtyi Yrityksen historia 73

12 ABB Tellus, Pitäjänmäki, Helsinki. Oikealla Sanomatalo, Helsinki. kokonaisuudessaan Granlundin omaisuudeksi ja on sitä tänä päivänäkin. Talosta on vuonna 2010 noin 90 % Granlundin käytössä ja muissa tiloissa on kolme vuokralaista. Suomen rakentaminen elpyy Rakentamisen suhdanteet olivat Suomessa alamaissa vuosina Kuitenkin merkkejä suhdanteiden paranemisesta saatiin jo vuonna Syksyllä 1992 oli julistettu arkkitehtikilpailu Nykytaiteen museon rakennuksen Kiasman suunnittelemiseksi. Toinen merkittävä Helsingin keskustan hanke Helsingin rautatieaseman ja Postitalon pohjoispuolella, Nykytaiteen museon Kiasman vieressä, oli Sanomatalo, josta Sanoma Osakeyhtiö julisti arkkitehtikilpailun vuonna Granlund valittiin suunnittelijaksi molempiin kohteisiin. Sanomatalolla oli suuri merkitys Granlundille siinä mielessä, että yhtiö sai toteutettavakseen koko talotekniikkasuunnittelun sisältäen LVI-, sähkö-, rakennusautomaatio-, tele-, turva- ja sprinklerijärjestelmät. Yhteistyö arkkitehti Antti-Matti Siikalan ja hänen johtamansa yrityksen SARC Oy:n kanssa jatkui seuraavina vuosina mm. Kone Oyj:n Keilalahden tornin, vuoden 2000 Hannoverin maailmannäyttelyn Suomen paviljongin ja Joensuuhun toteutetun Metlan puurakenteisen pääkonttorin talotekniikkasuunnittelijana. Metla sai myös kansainvälistä tunnustusta yhdysvaltalaisen IESNA-järjestön palkitessa rakennuksen julkisivuvalaistuksen, jonka 74 Insinööritoimisto Olof Granlund Oy

13

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku. Henkilökunnan määrä 25

25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku. Henkilökunnan määrä 25 25 vuotta lämpöä laadukkaasti Vantaa Lappeenranta Kuopio - Turku Liikevaihto n. 6 milj. Henkilökunnan määrä 25 Omistajat: Jukka Itkonen 55%, Reijo Lappalainen 34 %, Hannu Janhunen 7 %, Muu avainhenkilöstö

Lisätiedot

STUL:N NEUVONTAPALVELUT

STUL:N NEUVONTAPALVELUT STUL:N NEUVONTAPALVELUT KUN TARVITSET LUOTETTAVIA NEUVOJA, SÄHKÖ- JA TELE- URAKOITSIJALIITON ASIANTUNTIJAT OVAT PALVELUKSESSASI. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55 (Harakantie 18 B) 02601 ESPOO

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 3/2015 id150488 1(7) KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU OY:N HALLITUKSEN KOKOUS AIKA ke klo 8.00-9.56 PAIKKA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Metsolan kampus, neuvottelutila C2010 Pääskysentie 1

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN

KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN KAARTJÄRVEN VESIHUOLTO OY:N LIITTÄMINEN KUNNAN VESILAITOKSEEN Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 46): Kunnan vuoden 2015 talousarvion konsernitavoitteena on Kaartjärven Vesihuolto Oy:n osalta yhtiön toiminnan

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Hallituksen jäseniksi yhtiökokouksessa ehdotettavien henkilöiden cv:t

Hallituksen jäseniksi yhtiökokouksessa ehdotettavien henkilöiden cv:t Hallituksen jäseniksi yhtiökokouksessa 6.5.2014 ehdotettavien henkilöiden cv:t Markku Silén Markku Silén on toiminut yli 30 vuotta kansainvälisissä liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan palveluiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Kun kaikki ei mene putkeen, yllätyksiä vesiosuuskuntahankkeessa. Osa 2

Kun kaikki ei mene putkeen, yllätyksiä vesiosuuskuntahankkeessa. Osa 2 Kun kaikki ei mene putkeen, yllätyksiä vesiosuuskuntahankkeessa. Osa 2 Valtakunnalliset Vesiosuuskuntapäivät 30.1.2016 Vesa Arvonen Aikaisemmassa jaksossa kerrottua Ylöjärven uutiset 1.10.2014 Taustaa

Lisätiedot

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi

Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi Vera Tietoverkottunut rakennusprosessi 11.12.1997 Oulu Mika Lautanala Tekesin toiminta-ajatus Tekesin tehtävä on edistää teollisuuden ja palveluelinkeinojen kilpailukykyä teknologian keinoin. Toiminnan

Lisätiedot

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna:

Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Suomen energia alan rakenne liikevaihdolla mitattuna: Energiayrityskanta käsittää vain itsenäisiä, voittoa tavoittelevia energiayhtiöitä ja konserneja. Yksittäisiä yrityksiä tarkastellessa kaikki luvut

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet

Työhyvinvoinnin vuosikymmenet kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin erikoislehti Työhyvinvoinnin vuosikymmenet Työyhteisö keskeisessä roolissa: SAIRAUSPOISSAOLOT PUOLITTUIVAT VERVE 1965-2015 Palvelujärjestelmän MONIMUTKAISUUS HÄMMENTÄÄ TYÖKYKYJOHTAMINEN

Lisätiedot

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto

14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio. 16:30 InfraTM hanke ja InfraBIM Liikennevirasto RIL infrabim seminaari 14:30 Tilaisuuden avaus, Heikki Halttula 16:05 Mallipohjainen integraatio RIL Tietomallitoimikunnan puheenjohtaja rakennusteollisuuden aloilla, Erkki Mäkinen, Segmenttijohtaja, Infrarakentaminen

Lisätiedot

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä

Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä 12.11.2016 Synergiaa monialaisesti ja alueellisesti Kemin Vesi Oy osaksi Kemin Energia Oy:tä ja Meri-Lapin Vesi Oy alueellisena tukkuyhtiönä KEMIN VESI OY Kemin Vesi vastaa Kemissä Vedenjakelusta Jäteveden

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2010 Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 Aika: 8.4.2010 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012

Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Pohjois-Pohjanmaan suhdannetiedot 12/2012 Lisätietoja: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan liitto, p. 050 336 6524 Lähde: Tilastokeskuksen asiakaskohtainen suhdannepalvelu

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä

Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Oleg ostaa, jos Matti osaa myydä Venäjän BKT kasvoi enää 1.4% (1-6/2013) Vuonna 2007 kasvu oli 8.5% Kari Liuh to Kari Liuhto Venäjän kaupan professori Turun kauppakorkeakoulu Turun kauppakorkeakoulun alumnitapaaminen

Lisätiedot

2016 2015 2014 2013 2012 ARKISTO

2016 2015 2014 2013 2012 ARKISTO Pörssitiedotteet Pvm 2016 2015 2014 2013 2012 ARKISTO Pörssitiedotteet 8.12.2011 ASPON PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ 8.12.2011 8.12.2011 ASPO TARKENTAA NÄKYMIÄÄN VUODELLE 2011 8.12.2011 ASPO-KONSERNIN LEIPURIN OSTAA

Lisätiedot

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA)

VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 14.12.2011 VARAINHOITOASETUKSEN 179 ARTIKLAN 3 KOHDAN MUKAISESTI LAADITTU LAUSUNTO (KIINTEISTÖPOLITIIKKA) Brysselissä sijaitsevaa MONTOYER 70 -rakennusta

Lisätiedot

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Keskiviikko, 31.1. 2007 Spektri, Otaniemi Reijo Hänninen, toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

Robottilaakso - omistus ja hallinto. Esitys / Develor Productions Martin von Willebrand.

Robottilaakso - omistus ja hallinto. Esitys / Develor Productions Martin von Willebrand. Robottilaakso - omistus ja hallinto Esitys / Develor Productions 14.11.2014 Martin von Willebrand 17.11.2014 www.hhpartners.fi Esittäytyminen Asianajaja, osakas, HH Partners Teknologiaryhmästä vastaava

Lisätiedot

Tekesin teknologiaohjelmat

Tekesin teknologiaohjelmat Teknologiaohjelmien avulla maahamme luodaan yritysten, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen yhteistyönä uutta teknologiaosaamista. Ohjelmilla edistetään tietyn teknologia-alueen, teollisuusalan tai jopa

Lisätiedot

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki

Lähde: Reuters. Lähde: Venäjän keskuspankki BOFIT - BLOGI Venäjän keskuspankki ilmoitti jo vuonna 2010 virallisesti vähentävänsä asteittain ruplan kurssin ohjausta, ja vuonna 2012 keskuspankki ilmoitti, että täyden kellutuksen edellyttämät valmistelut

Lisätiedot

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA Suomessa LVI yhdistystoiminta alkoi Helsingissä jo 1930 luvulla, jolloin oli perustettu Lämpö-

Lisätiedot

Keski-Pasilan korkean rakentamisen rakentamistapaohje. Seminaari Jyri Savolainen

Keski-Pasilan korkean rakentamisen rakentamistapaohje. Seminaari Jyri Savolainen Keski-Pasilan korkean rakentamisen rakentamistapaohje Seminaari 17.11.2011 Jyri Savolainen ESITYKSEN SISÄLTÖ: 1. PROJEKTIN PÄÄVAIHEET 2. ULKOMAINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ 3. KYSELYT JA HAASTATTELUT 4. JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

40 vuotta kokemusta ja palvelua

40 vuotta kokemusta ja palvelua 40 vuotta kokemusta ja palvelua Tarina alkaa navetasta 1970-luku Oy Telemerkki Ab on perustettu 23.11.1970, Jokelassa, Navettarakennukseen. Toiminta alkoi 2.1.1971 Osakkeenomistajat: Martti Konkari Erkki

Lisätiedot

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola

Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola Eila Väänänen Eila Marjatta Väänänen, o.s. Tahvola, syntyi 22.1.1922 Lappeella ja kävi kansakoulun 1928 1934 Lappeen Simolassa ja lyseon pääosin Viipurissa 1934 1939. Eila 13-vuotiaana Eila ja äiti Irene

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Tekninen lautakunta Nro 8/2013. Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone. RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Nro 8/2013 KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 7.11.2013 kello 17.30-18.15. Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Liite nro Asia nro Kunnanvirasto. Kunnanhallituksen huone.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Tuula Koivula, sihteeri

Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 19.02.2008 klo 16.30-18.10 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

Atte Dahlman Tomi Hurme

Atte Dahlman Tomi Hurme Atte Dahlman Atte Dahlman aloitti McDonald s-yrittäjänä huhtikuussa 2015. Hän omistaa Tammiston ravintolan. Ennen yrittäjyyttä Atte on työskennellyt it-alalla myyntitehtävissä. Tomi Hurme Tomi Hurme aloitti

Lisätiedot

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS 1 (6) SATO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS SATO-konsernin liikevaihto oli 134,0 miljoonaa euroa (149,1 M, 2005). Katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 21,7 (22,6)

Lisätiedot

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi

Suomen lääkintätekniikan teollisuuden markkinakatsaus. Vuosi Raportin on laatinut FiHTAn toimeksiannosta Harri Luukkanen, Eco-Intelli Ky, 29.8.. 1 Yhteenveto kokonaiskehityksestä Lääkintälaitteiden vienti jatkuu aikaisemmalla korkealla tasolla Useimmat viennin pääryhmät

Lisätiedot

Ibero Liikelahjat osaksi Wulff-konsernia

Ibero Liikelahjat osaksi Wulff-konsernia Ibero Liikelahjat osaksi Wulff-konsernia Wulff-Yhtiöt on ostanut 28.9.2008 Ibero Liikelahjat Oy:n koko osakekannan Progift Oy:ltä. Yrityskauppa vahvistaa Wulff-konsernin liikelahjamyyntiä ja asemaa liikelahjamarkkinoilla.

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015

Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Vahvaa kasvua hyvällä kannattavuudella. Digia Oyj, osavuosikatsaus Q3/2015 Juha Varelius 30.10.2015 Katsauskauden pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 10,2 prosenttia

Lisätiedot

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan

Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan Paikallisesta keksinnöstä urakointialan mullistajaksi: Maailman johtava rototiltti Rototilt juhlii 30 vuottaan 30 vuotta sitten syntyi tuote, joka sittemmin muutti koko alaa. 80-luvun puolivälissä keksittiin

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN SISÄÄNOTOT 2016 RIL-JÄSENKELPOISET OPISKELIJAT

YLIOPISTOJEN SISÄÄNOTOT 2016 RIL-JÄSENKELPOISET OPISKELIJAT YLIOPISTOJEN SISÄÄNOTOT 2016 RIL-JÄSENKELPOISET OPISKELIJAT 9.12.2016 TIIVISTETTYNÄ YLIOPISTOJEN Alalle johtaville linjoille haki yhteishaussa ensisijaisesti 547 henkilöä. Edellisvuonna 2015 ensisijaisia

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10

Espoon kaupunki Pöytäkirja 10 23.03.2015 Sivu 1 / 1 1333/00.04.01/2015 10 Espoon kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 31.3.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen,

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset

Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset Kunnanhallitus 110 06.06.2016 Pihtiputaan Lämpö ja Vesi Oy:lle myönnetyn pääomalainan lainan muuttaminen sekä yhtiön kunnalle maksamat muut korvaukset 406/220/2016 (367/220/2015) Kunnanhallitus 15.06.2015

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

VBE2. Loppuraportin yhteenveto. Jarmo Laitinen. Virtual Building Laboratory/Jarmo Laitinen

VBE2. Loppuraportin yhteenveto. Jarmo Laitinen. Virtual Building Laboratory/Jarmo Laitinen VBE2 Loppuraportin yhteenveto Jarmo Laitinen Projektin toteutus Projektin sisällön toteutuminen Projekti edistyi ja saavutti asetetut tavoitteet tälle vaiheelle. Tekniset ja tutkimukselliset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 13.2.2014 1(4) TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 18.8.2016 Hannu Lehto, toimitusjohtaja Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja 1 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja AKTIIVINEN SUUNNITTELUN OHJAUS SUORAVIIVAINEN

Lisätiedot

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER

BENEFONIN JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1 BENEFONIN 9.2.2004 JULKAISTUN LISTALLEOTTOESITTEEN TÄYDENNYS PER 1.4.2004 Tämä viimeisin Benefon Oyj:n 9.2.2004 julkaiseman listalleottoesitteen täydennys koostuu 23.3.2004 ja sen jälkeen julkaistuista

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä

Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012. Yleistä 1 Suomen Kirjeshakkiliitto - F.K.F ry. Toimintakertomus vuodelta 2012 Yleistä Kirjeshakkiliiton toiminta on jatkunut vuonna 2012 edellisvuosien linjoilla. Talouden osalta loppuvuodesta alkaneet Finjub50-turnauksen

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012

TOIMINTAKERTOMUS 2012 SÄHKÖTIETO RY TOIMINTAKERTOMUS 2012 6.2.2013 1(3) TOIMINTAKERTOMUS 2012 1. Kortiston tarkoitus ja tavoite 2. Julkaisuversiot ST- kortiston perustamisasiakirjan mukaisesti ST- kortisto kehittää sähköurakoinnin

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet:

Tietoverkottunut rakentamisprosessi, talotekniikan esiselvitys. Tavoitteet: talotekniikan esiselvitys Tavoitteet: kartoittaa suomalaisten talotekniikkayritysten nykytila, näkemykset ja tarpeet teknologiaohjelman alueella selvittää teknologiaohjelman tulosten hyödynnettävyys Suomessa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS. Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Pöyry Oyj, varsinainen yhtiökokous Martin à Porta, toimitusjohtaja 10.3 2016 KONSERNIN JOHTORYHMÄ Eturivi, vasemmalta Jaana Rinne Johtaja, henkilöstöasiat Marcelo Cordaro Johtaja,

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Atte Dahlman. Tomi Hurme

Atte Dahlman. Tomi Hurme Atte Dahlman Atte Dahlman aloitti McDonald s-yrittäjänä huhtikuussa 2015. Hän omistaa Tammiston ravintolan. Ennen yrittäjyyttä Atte on työskennellyt it-alalla myyntitehtävissä. Tomi Hurme Tomi Hurme aloitti

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 25.7.2014 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon näkemyksiin ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy Maakuntien tilakeskus Oy Valtakunnalliset palvelukeskusselvittäjät Turussa 24.1.2017 Maakuntien tilakeskuksen selvityshenkilö ja yhtiön toimitusjohtaja Olavi Hiekka SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS Maakuntien

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI

ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI SIVU: 1/5 ENSTOLLA HYVÄ ALKUVUOSI Taloudellinen katsaus 1.1. 30.6.2006 Ensto-konsernin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat vuoden 2006 ensimmäisellä puoliskolla. Liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Kiinteistön kuntotodistus

Kiinteistön kuntotodistus Kiinteistön kuntotodistus Remontti-ilta Pekka Luoto 2.11.2006 Idean liikkeelleläht htö Oulun läänin kiinteistöyhdistyksen hallitus teki 20.12.2004 Suomen Kiinteistöliitolle aloitteen tutkimushankkeen käynnistämiseksi

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54

Espoon kaupunki Pöytäkirja 54 14.05.2012 Sivu 1 / 1 3449/02.07.00/2011 54 Tontin myyminen Laaksolahdesta Kiinteistö Oy Espoon Lähdekeskukselle liikerakennushankkeen rakentamista varten, kortteli 60022 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016. KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 4 / 2016 KOKOUSAIKA 13.4.2016 kello 19.00-20.30 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukka-sali Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017

DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 1 (5) DNA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2017 Hallituksen ehdotukset ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi varsinaiselle yhtiökokoukselle 2017 2 (5) Hallituksen

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

Kulosaaren Ostoskeskus Oy

Kulosaaren Ostoskeskus Oy Kulosaaren Ostoskeskus Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Esittely- ja keskustelutilaisuus 02.11.2015 HENKILÖESITTELY Hankkeen projektipäällikkö rkm. Toimi Niesniemi o edustaa hankkeessa Kulosaaren

Lisätiedot