EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 Valtuusto Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA maanantai kello PAIKKA Euran kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET läsnä poissa Aaltonen Asta Anttila Tarja Arvola Hannu Hakala Manu Helander-Nieminen Eija Henell Matti Juhola Seppo Junkkala Juho Kahala Anja, II varapuheenjohtaja Kalli Timo, puheenjohtaja Katila Kari Ketola Pirkko Korhonen Esko Kreula Jaakko Lammela Kalle ei läsnä 44 Lehtonen Harri ei läsnä 43 Lähteenmäki Simo Mattila Aimo Muuvila Sanna Myllykoski Juha Nevala Antti Nurmi Veikko Pellikka Leena Saariluoma Leena ei läsnä 43 Sainio Juha Salminen Petri Sillanpää Marjatta Suominen Anne Susi Pertti Vainio Kai, I varapuheenjohtaja Vainio Maaret Vihervuori Juhani Viilto Tero Virta Jukka Virtanen Kari Siivonen Minna, varajäsen Saari Seppo, varajäsen läsnä poissa Raunio Toivo, varajäsen Mäki Aki, varajäsen

2 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Lahtinen, kunnanjohtaja Antti Jantunen, apulaiskunnanjohtaja Hanna Hurme, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kimmo Haapanen, tekninen johtaja Aino Lepistö, henkilöstöjohtaja Jouko Koivunen, hallinto- ja talouspäällikkö Heikki Rautiainen, sosiaalijohtaja Kari Rupponen, talousjohtaja Teija Vuohijoki, sivistystoimenjohtaja Seija Ilomäki, kunnanhallituksen jäsen KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Todettiin. ASIAT 42-51, liitteet 1-2. Sivu 2 ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Timo Kalli Hanna Hurme PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tero Viilto ja Jukka Virta. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Eura Tero Viilto Jukka Virta PÖYTÄKIRJA OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Kunnanvirastossa Hallintojohtaja Hanna Hurme

3 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 KÄSITELLYT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI : Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja ehdotetaan tarkastettavaksi torstaina kello / 42 LIITE 1 SORKKISTEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN JA KAAVAN LAATIMINEN TILALLE 1:23 PANKKILA 4 / 43 LIITE 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA / 44 LIITE 3 EURAN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN TOTEUTTAMINEN 6 / 45 LIITE 4 SOPIMUS KUNTIEN ELINKEINOJEN KEHITTÄMIS- JA NEUVONTAPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ 7 / 46 LIITE 5 KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 8 / 47 LIITE 6 EURAN KUNNAN TALOUTTA VAKAUTTAVAT TOIMENPITEET 9 / 48 LIITE 7 EURA 2020 STRATEGIA 10 / 49 KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUODELLE / 50 TULOVEROPROSENTTI VUODELLE / 51 VALTUUSTOALOITE Sivu 3

4 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 3 Valtuusto Sivu 4 Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta / 422 / 2010 SORKKISTEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN JA KAAVAN LAATIMINEN TILALLE 1:23 PANKKILA Turun hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut kunnanvaltuuston tekemän Sorkkisten alueen asemakaavan hyväksymispäätöksen koskien tilaa 1:23 Pankkila. Edellä mainitun päätöksen johdosta tilan 1:23 Pankkila alueelle laaditaan uusi kaava ja muilta osin hyväksyttyä Sorkkisten kaavaa on muutettava niiltä osin kuin tilan Pankkila kaavoittaminen edellyttää. Esityslistan liitteenä on esitys kaavan rajauksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Valmistelu ja lisätiedot: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh.(02) Kaavtmk Kaavatmk Tekninen johtaja: Kaavatoimikunta päättää hyväksyä asemakaavan rajauksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä käynnistää asemakaavan laadinnan tilan 1:23 Pankkila alueelle ja kuuluttaa asemakaavan vireilletulosta paikallislehdessä sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi. Kaavatoimikunta: Kaavakonsultiksi kaavahankkeeseen valittiin Arkkitehtitoimisto AJAK. Sama arkkitehtitoimisto oli kaavakonsulttina myös Sorkkisten jo vahvistetussa asemakaavassa. Työ on edennyt ehdotusvaiheeseen. Siirtymisestä suoraan ehdotusvaiheeseen on sovittu viranomaisten kesken. sisältää kaavallisen ratkaisun tilan Pankkila käytöstä ja Sorkkisten asemakaavan muutostarpeen. luonnos on esityslistan liitteenä. Ehdotukseen sisältyvä asemakaavaselostus on korvattu toimenpideselvityksellä, joka liitetään osaksi aiemmin laaditun Sorkkisten asemakaavan selostusta. Kaavakartta, toimenpideselvitys LIITE 1-2 Tekninen johtaja: Kaavatoimikunta päättää hyväksyä laaditun kaavaehdotuksen ja

5 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 3 Sivu 5 siihen liittyvän toimenpideselvityksen sekä asettaa ne MRA 27 :n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi yleisesti nähtäville ja pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot. Kaavatmk Kaavatoimikunta: Kaavaehdotus on ollut nähtävillä välisen ajan. Nähtävilläoloaikana ehdotuksesta on saatu 5 lausuntoa. Lausuntojen perusteella kaavan laatija on päivittänyt nähtävillä olleen toimenpideselvityksen MRL 55 :n tarkoittamaksi kaavaselostukseksi. Kaavtmk Khall Kooste lausunnoista ja kaavaselostus liitteenä. Tekninen johtaja: Kaavatoimikunta merkitsee saadut lausunnot tiedokseen sekä hyväksyy koosteessa esitetyt vastineet ja päättää esittää kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen hyväksymistä vastineissa esitetyin muutoksin. Kaavatoimikunta: Esityslisten liitteenä on kaavaselostus, kaavakartta, kooste lausunnoista. päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Sorkkisten asemakaavan muutosehdotuksen tilalle 1:23 Pankkila kaavatoimikunnan esityksen mukaisesti. : _ LIITE 1 Valtuusto: Valtuusto päätti hyväksyä yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

6 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 4 Valtuusto Sivu 6 Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta / 422 / 2010 ASEMAKAAVAN MUUTOS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 337 Euran Uima- ja Urheiluhalli Oy on päivätyllä kirjeellä esittänyt, että Euran kunnan kaavatoimikunta käynnistäisi asemakaavan muutoksen korttelissa 337. Kaavaote on liitteenä. Euran Uima- ja Urheiluhalli Oy on laatinut Euran urheilutalon perusparannuksesta hanke- ja liiketoimintasuunnitelman. Suunnitelman mukaisesti peruskorjattavan osuuden pinta-ala on 5760 m 2 ja laajennuksen kokonaisala on 2340 m 2. Kaavan mukainen rakennusoikeus tontilla on 5200 m 2, joka suunnitelman mukaan ylittyy 1600 m 2. Enimmäiskerrosalan ylittäminen 1600 m 2 ei ole MRL mukaisena poikkeamisena mahdollista vaan se edellyttää asemakaavan muuttamista. Euran valtuusto on kokouksessaan tehnyt myönteisen periaatepäätöksen Euran Uima- ja Urheiluhalli Oy:n perusparannushankkeen investointilainan takaamisesta ja vuosiavustuksen korottamisesta perusparannushankkeen rahoituksen edellyttämällä tavalla. Asemakaavatyön alustavia tavoitteita ovat : mahdollistaa urheilutalon peruskorjaus ja nykyaikaistamisen mahdollistaa urheilutalon laajentaminen hankesuunnitelman mukaisesti Asemakaavoitukseen liittyvät selvitykset: ei erityisiä selvityksiä Kaavoitustyön käynnistämisen alustava aikataulu: tavoitteet ja rajaus kevät 2010 viranomaisneuvottelu kevät 2010 kaavakonsultin valinta kevät 2010 varsinaisen kaavoituksen käynnistäminen kevät 2010

7 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 4 Sivu 7 Valmistelu ja lisätiedot: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh.(02) Kaavtmk Kaavatmk Tekninen johtaja: Kaavatoimikunta päättää käynnistää asemakaavamuutoksen ja kuuluttaa vireilletulosta paikallislehdessä. Kaavatoimikunta: Tekninen johtaja on päätöksellään valinnut asemakaavamuutoksen laatijaksi Arkkitehtitoimisto Ajak Oy:n Helsingistä. Arkkitehtitoimisto Ajak Oy on laatinut asemakaavan muuttamiseksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Suunnitelmassa esitetään miten asemakaavan muutos korttelissa 337 laaditaan, miten sen vaikutuspiirissä oleva tai muuten siitä kiinnostunut voi osallistua kaavaa koskevaan keskusteluun ja vaikuttaa sen laadinnan eri vaiheissa. Osallistumis - ja arviointisuunnitelman lisäksi on laadittu kaavaluonnos. Kaavaluonnoksessa on esitetty kaavamuutokselle asetettujen tavoitteiden mukaiset ratkaisut. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat esityslistan liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh.(02) Kaavatmk Tekninen johtaja: Kaavatoimikunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättää asettaa sen yleisesti nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi kunnan kotisivuille ja teknisten palvelujen ilmoitustaululle. Lisäksi kaavatoimikunta hyväksyy kaavaluonnoksen, asettaa sen yleisesti nähtäville ja varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen MRA 30 mukaisesti. Kaavatoimikunta: Kaavaluonnos on ollut välisen ajan nähtävillä. Nähtävilläoloaikana luonnoksesta saatiin 5 lausuntoa tai huomautusta. Kooste saaduista lausunnoista on liitteenä. Tekninen johtaja: Kaavatoimikunta merkitsee saadut huomautukset ja lausunnot tiedokseen sekä hyväksyy raportissa esitetyt vastineet ja päättää,

8 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 4 Sivu 8 että kaavaehdotus laaditaan huomautukset ja lausunnot huomioiden. Kaavatoimikunta: Kaavatmk Arkkitehtitoimisto Ajak on toimittanut kaavaehdotuksen huomautusten ja lausuntojen mukaisesti tarkistettuna. Kaavaselostus ja kaavakartta LIITE 6-7 Kaavatmk Kaavtmk Khall Tekninen johtaja: Kaavatoimikunta päättää asettaa Kirkonseudun asemakaavan korttelin 337 asemakaavan muutoksen MRA 27 :n mukaisesti ehdotuksena nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot. Kaavatoimikunta: Kaavamuutos on ollut ehdotuksena nähtävillä välisen ajan. Nähtävilläoloaikana ehdotuksesta on saatu 6 lausuntoa. Kooste saaduista lausunnoista liitteenä. Tekninen johtaja: Kaavatoimikunta merkitsee saadut lausunnot tiedokseen, sekä hyväksyy koosteessa esitetyt vastineet ja päättää esittää kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen hyväksymistä. Kaavatoimikunta: Esityslistan liitteenä on kaavaselostus, kaavakartta ja kooste saaduista lausunnoista. päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kirkonseudun asemakaavan muutosehdotuksen korttelissa 337 kaavatoimikunnan esityksen mukaisesti. : Merkittiin pöytäkirjaan, että Harri Lehtonen ja Leena Saariluoma ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puhetta johti hallituksen II varapuheenjohtaja Simo Lähteenmäki. _ LIITE 2

9 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 4 Sivu 9 Valtuusto: Valtuusto päätti hyväksyä yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutetut Harri Lehtonen ja Leena Saariluoma ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

10 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 5 Valtuusto Sivu 10 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Valtuusto / 411 / 2010 EURAN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN TOTEUTTAMINEN Tekninen osasto on pyytänyt tarjouksia Euran koulukeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen suunnittelusta klo mennessä. Suunnittelutarjouspyyntö lähetettiin yhdeksälle suunnittelutoimistolle sekä HILMA-hankintailmoituskanavalle, jonka johdosta edellisten lisäksi tarjouspyyntöasiakirjat on pyydettäessä lähetetty esityslistan laatimiseen mennessä yhdelletoista toimistolle eli yhteensä 20 tarjouspyyntöä. Toimeksianto käsittää peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelun tarjouspyynnön liitteenä olevan hankesuunnitelman ( ) mukaan. Hanke on tarkoitus toteuttaa 2-vaiheisena vuosina sekä vuosina Suunnittelutyö suoritetaan hankesuunnitelman mukaisesti siten, että hankkeen suunnittelun ykkösvaihe toteutetaan tarjouspyynnössä mainittujen tehtäväalueiden mukaisesti. Hankesuunnittelu kakkosvaiheesta laaditaan tässä yhteydessä pääpiirustustason suunnitelmat. Suunnittelu on toteutettava siten, että työn yhteydessä 2- vaiheen toteutus 2015 huomioidaan suunnitteluratkaisuissa (laitesuunnittelu). Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 1995 kohdasta 3.23 poiketen konsultin vastuun vahingonkorvauksen yläraja on 5 suunnittelupalkkion määrä vahinkotapahtumaa kohti, kuitenkin enintään 10 suunnittelupalkkio. Konsultilla on oltava vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä on vastaavasti vähintään 5 suunnittelupalkkion määrä vahinkotapahtumaa kohti. Suunnittelutyö käynnistyy kun valintaan liittyvä valitusaika on umpeutunut ( ). Kokonaissuunnitteluaika on viisi kuukautta ja rakennustyöt aloitetaan marraskuussa Suunnittelutyön käynnistyttyä täysipainoisesti, laaditaan tarkempi suunnitteluaikataulu. Tarjoushintojen on oltava voimassa asti. Määräaikaan mennessä saapui kahdeksan tarjousta seuraavilta: AIRIX Talotekniikka Oy, Küttner Ky, Arkkitehtitoimisto Ajak,

11 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 5 Sivu 11 Turun Juva Oy, CC-M Arkkitehdit, Europlan Engineering Ltd, Arkkitehtitoimisto S. Karjalainen Oy ja FCG (Finnish Consulting Group) Oy. Tarjoukset avattiin hankintasäännön mukaisesti ja niiden kesken suoritettiin tarjouspyynnön mukainen pisteytys. Tarjouksista hylättiin CC-M Arkkitehtien tarjous, koska se ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Vertailutaulukko on liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) Tekninen johtaja Kimmo Haapanen esitteli asiaa lautakunnalle. Tekla Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta valitsee vertailussa parhaan kokonaistuloksen saaneen Arkkitehtitoimisto S. Karjalainen Oy:n suunnittelutarjouksen kokonaishinnaltaan (alv 0%). Tekninen lautakunta: Euran kunnanvaltuusto on päättänyt isojen investointikohteiden toteuttamisjärjestyksen. Sen mukaisesti koulukeskuksen laajennus ja peruskorjaustyö aloitetaan A-vaiheen osalta vuoden 2010 loppupuolella. Tavoitteena on, että A-vaiheen (lukion uudisrakennus, ruokalan laajennus, yhdyskäytävä ja Kännön koulun tilat) rakennustyöt valmistuvat mennessä. Kiukaisten lukiota esitetään lakkautettavaksi Koulukeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen suunnittelutyö käynnistettiin maaliskuussa. Suunnittelua on ohjannut työtyhmä, jossa on ollut edustajia koulutus- ja sivistyspalveluista sekä teknisistä palveluista.työryhmän kokoonpano on liitteenä. Koulukeskuksen suunnittelutyö on edennyt suunnitellusti laajassa yhteistyössä hallintokuntien välillä. Pääsuunnittelija on lisäksi pitänyt suunnittelun aikana erillisiä neuvotteluja mm. ruokapalvelupäällikön, siivouspäällikön ja koulujen henkilöstön kanssa. Ennakkolausunnot suunnitelmasta on pyydetty Satakunnan pelastuslaitokselta ja museovirastolta. Suunnittelutyön edetessä on tullut ilmeiseksi, että lukion uudisrakennuksen rakentaminen edellyttää Ihantolan purkamista. Pääpiirustukset sisältävät koko laajennus- ja peruskorjaushankkeen asemapiirrokset, julkisivupiirustukset, pohjapiirustukset ja leikkauspiirustukset. Suunnitelmat esitellään kokouksessa ja niistä on kopiot esityslistan liitteenä. Kustannusarvio valmistuu ja se esitellään kokouksessa.

12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 5 Sivu 12 Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) Tekla Khall Suunnittelutyöryhmä Pääpiirustukset LIITE 1-2 LIITE 1-2 Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan pääpiirustukset ja A-vaiheen kustannusarvion sekä esittää edelleen kunnanhallitukselle, että hankkeen pääpiirustukset ja kustannusarvio hyväksytään. Tekninen lautakunta korostaa hankkeen vaiheistusta. B-vaihe tulee toteuttaa viimeistään vuosina Tekninen lautakunta: Koulutuslautakunta hyväksyi osaltaan pääpiirustukset ja A-vaiheen kustannusarvion sekä esittää edelleen kunnanhallitukselle, että hankkeen pääpiirustukset ja kustannusarvio hyväksytään. Koulutuslautakunta korostaa hankkeen vaiheistusta. B-vaihe tulee toteuttaa viimeistään vuosina päättää hyväksyä Euran koulukeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen pääpiirustukset ja kustannusarvion teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Tekninen lautakunta ja koulutuslautakunta oikeutetaan käynnistämään koulukeskuksen rakennushanke vuonna 2010, mikäli hanke voidaan toteuttaa kustannusarvion puitteissa. päättää vahvistaa hankkeen kustannusarvioksi (alv 0 %) sekä irtaimistohankinnat (alv 0 %). Pääpiirustukset ja kustannusarvio esitellään tiedoksi myös valtuustolle. : _ Valt Esityslistan liitteenä on A- ja B-vaiheen pääpiirustukset. LIITE 9 Tekninen johtaja Kimmo Haapanen esitteli valtuustolle koulukeskuksen laajennusta ja peruskorjausta koskevat pääpiirustukset.

13 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 5 Valtuusto: Valtuusto päätti Sivu 13 yksimielisesti merkitä koulukeskuksen laajennuksen ja perusparannuksen pääpiirustukset ja kustannusarvion tietoonsa saatetuksi. Koulukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen rakennusurakan, sähköurakan, ilmanvaihtourakan ja putkiurakan tarjouspyynnöt ovat olleet tarjouspyyntöasiakirjoineen nähtävänä HILMASSA alkaen. Urakkatarjoukset on jätetty Euran kunnan kirjaamoon klo 15 mennessä. Edellä mainittujen halvimpien urakkatarjousten yhteenlaskettu summa on euroa. Kustannusarvion ( ) mukaan urakoiden lisäksi on varattu rakennuttajan kustannuksiin euroa, erillishankintoihin euroa sekä lisä- ja muutostöihin euroa. Vahvistettu kustannusarvio tulisi näin ollen ylittymään lähes eurolla. Talonrakennuksen vastuualueelta on pyydetty saatujen urakkatarjousten perusteella tarkistettua kustannusarviota, mikä arvio esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa. Mikäli rakennuttajan kustannuksista, erillishankinnoista tai muutostyövarauksista ei voida aikaansaada tarvittavaa säästöä, tulee suunnitelmia karsia tai vaihtoehtoisesti valtuustolle tulee esittää kustannusarvion tarkistamista. Khall päättää esittää valtuustolle, että valtuusto teknisen johtajan laatiman kustannusarvion yhteenvetoon perustuen vahvistaa koulukeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen tarkistetuksi kustannusarvioksi euroa (alv 0 %), sekä oikeuttaa teknisen ja koulutuslautakunnan käynnistämään puheena oleva rakennushanke. : _ LIITE 3 Valtuusto: Valtuusto päätti hyväksyä yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutettu Kalle Lammela ilmoitti

14 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 5 Sivu 14 olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

15 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 6 Valtuusto Sivu / 051 / 2010 SOPIMUS KUNTIEN ELINKEINOJEN KEHITTÄMIS- JA NEUVONTAPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ Rauman seudun kunnat ovat yhdessä huolehtineet omistamansa Rauman Seudun Kehitys Oy:n avulla kuntien elinkeinojen kehittämispalveluiden järjestämisestä. Kuntien toimintaympäristön muuttuessä yhtiön omistajakunnat ovat sopineet, että Rauman seudun kehitys Oy puretaan vuoden 2010 loppuun mennessä ja että vuoden 2011 alusta lukien kunnat vastaavat itse elinkeinojen kehittämis- ja neuvontapalveluista. Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien yhteinen elinkeinojen kehittämisstrategia valmisteltiin vuonna Strategiassa määriteltiin mm. yhteiset elinkeinopoliittiset tavoitteet. Pyhäjärviseudun kunnat pitävät tarkoituksenmukaisena, että elinkeinojen kehittämistyötä myös jatkossa kehitetään ja hoidetaan kuntien yhteistyönä. EKS kuntayhteistyötoimikunta on kokouksessaan käsitellyt sopimusluonnosta kuntien elinkeinojen kehittämis- ja neuvontapalveluiden järjestämisestä ja on yksimielisesti päättänyt esittää kunnille sen hyväksymistä. Esityslistan liitteenä on sopimus. Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh Khall ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy sopimuksen kuntien elinkeinojen kehittämis- ja neuvontapalveluiden järjestämisestä oheisen liitteen mukaisena. : _ LIITE 4 Valtuusto: Valtuusto päätti hyväksyä yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

16 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 6 Sivu 16

17 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 7 Valtuusto Sivu / 021 / 2010 KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien kirjastoimenjohtajan virkajärjestelyt ovat ratkaisematta. Euran sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki ja hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen, Köyliön Lallin koulun rehtori, sivistystoimenjohtaja Juha Kraapo ja Säkylän kunnansihteeri Päivi Österman ovat neuvotelleet asiasta , ja Neuvotteluissa asiasta on todettu seuraavaa: 1. Taustaa Säkylän ja Köyliön yhteinen kirjastotoimenjohtaja Markku Koivisto on irtisanoutunut virastaan alkaen. Samoin Euran kirjastotoimenjohtaja Karri Hara on irtisanoutunut virastaan alkaen. Kunnan kirjastolaitosta johtavalta henkilöltä vaaditaan Kirjastoasetuksen / ( /1157) mukaan tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Tämän pätevyysvaatimuksen omaavaa henkilöä ei löydy näiden kolmen kunnan kirjastojen henkilöstöstä. Kirjastoverkon osalta kunnissa on seuraava tilanne: Eurassa laaditaan tämän syksyn 2010 aikana kirjastoverkkoselvitys osana kunnan vakauttamisohjelmaa. Köyliön lainausasemat suljetaan alkaen, jolloin Köyliöön jää vain pääkirjasto. Säkylässä toimii vain pääkirjasto. Karhusuon sivukirjasto suljettiin Virkajärjestelyt Keskustelun yhteiseksi päätökseksi tuli, että kuntien kunnanhallituksille esitetään seuraavaa järjestelyä: Kirjastotoimenjohtajan viran täytössä tulee tehdä seudullista yhteistyötä. Yhteinen virka mahdollistaa seudullisen kirjastotoimen kehittämisen ja luo monenlaisia synergiaetuja mm lainattavan materiaalin hankintoihin. Virka sijoitetaan Euran kunnan organisaatioon. Köyliön ja Säkylän kunta ostavat kirjastoimenjohtajan palvelut Euran

18 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 7 Sivu 18 kunnalta. Kirjastotoimenjohtajan resurssi jaetaan niin, että hän työskentelee kolme ja puoli (3,5) päivää Eurassa, puoli (0,5) päivää Köyliössä ja yhden (1,0) päivän Säkylässä. Kirjastotoimenjohtajan palkkaus- sekä muut menot jaetaan työajan suhteessa. Kustannusten jaosta sekä muista järjestelyistä sovitaan tarkemmin ostopalvelu-sopimusten teon yhteydessä. Virka on mahdollista pistää julkiseen hakuun syyskuussa. Virka täytetään alkaen Euran kunnan hallintosäännön mukaisesti, kuitenkin niin, että Köyliön ja Säkylän edustus on mukana valintaprosessissa. Kirjastoimenjohtajan palkkakustannukset sivukuluineen ovat /vuosi. Valmistelu ja lisätiedot: hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen, puh Khall päättää täyttää avoinna olevan kirjastotoimenjohtajan viran alkaen, että Euran kunta on valmis myymään kirjastotoimenjohtajan palvelut Köyliön ja Säkylän kunnille myöhemmin sovittavan ostopalvelusopimuksen mukaisesti. : _ Köliön ja Säkylän kuntien kanssa on sovittu kirjastotoimenjohtajan palveluiden myynnistä aiemmin esitetyllä tavalla. Liitteenä on sopimusluonnos kummankin kunnan osalta erikseen. Khall esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy tehtäväksi oheisten liitteiden mukaiset sopimukset Euran ja Köyliön sekä Euran ja Säkylän kuntien kesken kirjastotoimenjohtajan palveluiden tuottamisesta lukien. : _ LIITE 5

19 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 7 Valtuusto: Valtuusto päätti hyväksyä yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Sivu 19

20 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 8 Valtuusto Sivu 20 Valtuusto / 001 / 2010 EURAN KUNNAN TALOUTTA VAKAUTTAVAT TOIMENPITEET Johtoryhmä : "Johtoryhmän jäsenet esittivät tiiviin yhteenvedon omalta vastuualueeltaan seuraavista asioista: - palvelutuotannon uudet järjestelytarpeet/mahdollisuudet - organisaatiotarkistukset - henkilöstöratkaisut - talouden hallinta/tasapainotusratkaisut vastuualueiden väliset yhteistyötarpeet - muut tarkasteltavat näkökohdat Todettiin tilinpäätösennuste ja talousarviovertailu. Todettiin, että nyt tarvitaan kestäviä taloutta vakauttavia toimenpiteitä. Johtoryhmä laatii ohjelman, johon kootaan luettelo esitettävistä toimenpiteistä. Yhtenä osana siinä on henkilöstösuunnitelma. Asia esitellään myös kunnanhallitukselle, jolta pyydetään ohjeita ohjelman laatimisesta." Valmistelu ja lisätiedot, kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh LIITE 6 päättää, että johtoryhmän esityksen mukaisesti valmistellaan mennessä toimenpide-esitykset Euran kunnan vuoden 2010 talouden vakauttamiseksi, henkilöstösuunnitelma laaditaan samoin mennessä henkilöstöjohtajan esittämän suunnitteluohjeen mukaisesti. Kunnanjohtaja, apulaiskunnanjohtaja ja talousjohtaja huolehtivat toimenpide-esitysten koordinoinnista ja päätösesitysten valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

21 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 8 käy tarvittavan suunnittelu- ja valmistelutyötä ohjaavan yleiskeskustelun. Sivu 21 : _ ja johtoryhmä käsittelivät talouden vakauttamisohjelman laadintaa yhteisessä talousseminaarissaan Seminaarissa todettiin, että ohjelmassa tarkasteltavia osioita voivat olla mm. kunnallisten palvelujen määrä, laatu ja alueellinen sijainti, kunnan organisaatio, palveluiden tuotantotavat, erilaiset henkilöstöpoliittiset toimenpiteet sekä suorat erilliset säästöt. Talouden vakauttamisohjelmaa laatiessaan johtoryhmällä on ollut lähtökohtana, että ensinnäkin on löydettävä toimenpiteet, joiden avulla voidaan varmistaa vuoden 2010 osalta pitäytyminen talousarviossa vahvistettujen määrärahojen puitteissa. Tämän lisäksi on pyritty mm. siihen, että seuraavien viiden vuoden aikana käyttömenojen kasvu voitaisiin rajata noin 2 %:n vuotuiselle tasolle. Johtoryhmä päättää lopullisesti ohjelmaan esitettävistä toimenpiteistä kokouksessaan Luonnos talouden vakauttamisohjelmaksi ja siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma esitellään kunnanhallitukselle tarkemmin kokouksessa. merkitsee Euran kunnan talouden vakauttamisohjelman ja henkilöstösuunnitelman tiedoksi ja käy suunnitelmista jatkovalmistelua ohjaavan yleiskeskustelun. Henkilöstöpoliittisista toimenpiteistä neuvotellaan henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa ennen lopullisen päätösehdotuksen tekemistä. Vakauttamisohjelma esitellään valtuuston hyväksyttäväksi pidettävässä valtuuston kokouksessa. : hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen ja kävi vakauttamissuunnitelmista jatkovalmistelua ohjaavan yleiskeskustelun. _ Johtamisen, hallinnon ja tukipalvelujen päävastuualue on

22 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 8 Sivu 22 kunnanhallituksen antaman toimeksiannon mukaisesti suorittanut vakauttamisohjelmaluonnoksen koordinoivan käsittelyn, missä yhteydessä luonnokseen on tehty eräitä täydennyksiä, tarkennuksia ja toiminnallisia linjauksia. Samanaikaisesti vakauttamisohjelman kanssa on valmisteltu koko henkilöstöä kattavat henkilöstösuunnitelmat, jotka saadaan käsittelyyn myös kevään aikana. Talouden vakauttamisohjelma sisältää myös toimenpide-ehdotuksia, joista tulee neuvotella henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa ennen ohjelman lopullista käsittelyä. Vuoden 2011 veroperusteet sekä suunnitelmakauden vastuualuekohtaiset ohjeelliset määrärahat, investointikehys ja lainanottovaltuus ratkaistaan talousarvion laadintaohjeiden käsittelyn yhteydessä, jolloin käytettävissä on myös nyt valmisteltavana oleva talouden vakauttamisohjelma. Esityslistan liitteet - Euran kunnan talouden vakauttamisohjelma - valittujen vertailukuntien taloudellisia tunnuslukuja vuodelta Euran kunnan palvelustrategia (v. 2004) - vertailutietoa kuntien taloudesta vuodelta 2008 Khall suorittaa Euran kunnan talouden vakauttamisohjelman yksityiskohtaisen käsittelyn. Ohjelma käsitellään lopullisesti kunnanhallituksen pidettävässä kokouksessa, jolloin päätetään valtuustolle tehtävästä esityksestä. : käsitteli yksityiskohtaisesti talouden vakauttamisohjelmaa ja päätti, että sen lopullinen käsittely suoritetaan kunnanhallituksen pidettävässä kokouksessa, jolloin päätetään valtuustolle tehtävästä esityksestä. _ Vakauttamisohjelmasta on neuvoteltu pääluottamusmiesten kanssa ja se on käsitelty kunnan yhteistyötoimikunnassa Em. muistio ja yttk:n pöytäkirjaote saatetaan tiedoksi jatkovalmistelua ja päätöksentekoa varten. Hallintokunnilta on tullut alkuvuoden 2010 aikana kunnanhallitukselle useita esityksiä uusien virkojen ja toimien perustamisesta. Valmistelussa on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että kaikki virkoja ja toimia koskevat esitykset tuodaan käsittelyyn

23 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 8 Khall osana henkilöstösuunnitelmaa sen jälkeen, kun talouden vakauttamisohjelma on valtuustossa käsitelty. Sivu 23 Liitteenä vakauttamisohjelma, muistio neuvottelusta ja yttk:n pöytäkirjanote LIITE 6-7 ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Euran kunnan talouden vakauttamisohjelman liitteen mukaisessa muodossa. Valt : Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus ja vakauttamisohjelma liitteen mukaisena, kuitenkin siten, että asiakohta 29 poistetaan täytäntöönpanolistalta. _ Valtuusto: Valtuusto päätti hyväksyä yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen siten täsmennettynä, että vesitaksojen korotus toimeenpannaan lukien. Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti päätökseen liitettäväksi Matti Henellin esittämän ja kaikkien valtuustoryhmien kannattaman ponnen, jonka mukaan tämä päätös on hallintokunnille ja viranhaltijoille annettu valtuutus jatkaa ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden valmistelua. Täytäntöönpanopäätökset tehdään valtuustossa erikseen. Valtuusto seuraa ohjelman täytäntöönpanoa ja vaikutuksia syksyllä järjestettävässä talousseminaarissa. Vakauttamisohjelman etenemistä on selvitetty osittain myös vuoden 2010 osavuosikatsauksessa. Khall Ennen valtuuston kokousta ( ) järjestetään valtuustoseminaari, missä esitellään yksityiskohtaisesti vielä valmisteltavana oleva vakauttamisohjelman seurantaraportti. esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi vakauttamisohjelman seurantaraportin ja antaa mahdollisesti tarvittavat täydentävät ohjeet ohjelman täytäntöönpanoa varten. :

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinolautakunta Aika 05.05.2014 klo 16:00-18:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.11.2016 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanhallitus. 122 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Asialista 6/2011 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 28.3.2011 kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 122 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 40 PALVELUVERKKOSUUNNITELMA (LIITE) 3 41 OSAVUOSIKATSAUS (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 24.9.2014 klo 17.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo

Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo klo 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/15 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, Ohjaamo 27.10.2015 klo 17.30 20.25 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

Asko Torssonen jäsen. Hannu Leskinen sairaanhoitopiirin johtaja 50. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kokousaika klo 11.00 12.30, 13.00 14.20 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Muut osallistujat Unto Valpas esittelijä, puheenjohtaja sihteeri 53 Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 2/2014 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 5.2.2014 KOKOUSAIKA Torstai 13.2.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 29.10.2012 klo 09:00-11:00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä

PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012. Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä PERUSTURVALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika 25.9.2012 klo 18.00 19.43 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010 Valtuusto 10.05.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.05.2010 maanantai kello 18.00-19.45 PAIKKA Euran kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET läsnä poissa

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6

Asialista/ Pöytäkirja. Pykälä Asia Sivu. 18 Projektinjohtajan määräaikaisen toimen täyttäminen Muut asiat 6 Asialista/ Pöytäkirja Nro 4/2015 1 Kokoustiedot Kokousaika kello 10.00 11.10 Kokouspaikka Alvarinkulma, 2. kerros Käsitellyt asiat Pykälä Asia 17 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 3 18 Projektinjohtajan

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 3/ / 11. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:38-19:55. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 3/2016 1 / 11 Tarkastuslautakunta 31.03.2016 Aika 31.03.2016 klo 16:38-19:55 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen

Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone. Louhimaa Tyyne jäsen. Piukkala Juhani jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 34 Sivistyslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 14.04.2016 klo 18:00-18:30 Paikka Pyhäjoen kunnantalo, kunnahallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Flink Eija jäsen Salmela

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika 15.12.2009 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 Tarkastuslautakunta 04.04.2016 AIKA 04.04.2016 klo 17:05-20:45 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone, 2 krs. KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 28.3.2014. 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 28.3.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 1.4.2014 klo 18.00 18.30 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 26 Kokouksen

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen. Marko Törmälehto. Marika Niittykoski, jäsen Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 4/2010 16 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.6.2010 klo 14-14.25 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 46 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:00-11:01 Paikka Khall huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 48 toteaminen 35

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 17 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 17 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 17 / 2010 13.09.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 13.09.2010 maanantai kello 16.00-18.20 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tarja Anttila

Lisätiedot

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/

Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/ Rautavaaran kunta Pöytäkirja 4/2016 63 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:30-20:17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 65 39 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008

Kunnanhallitus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 21/2007 Lähettämispäivä Kunnanhallitus 24.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 29.10.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 536 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/ Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2016 68 Kunnanvaltuusto Aika Paikka 05.09.2016 klo 18:00-18:57 Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 29 Kokouksen laillisuuden toteaminen 71

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 211 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 25.4.2016, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 105 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 213 106 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 21 KIINTEISTÖNHOITAJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kokousaika 12.3.2013 klo 18.00-18.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), Rovaniemi Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 10.00 12.25 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, kokoustila Puistikko, Toripuistikko 5-7 (3. krs.), 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone.

Toivakan kunta Pöytäkirja 9/ / 13. Tarkastuslautakunta Aika klo 14:00. Toivakkatalo, neuvotteluhuone. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2016 1 / 13 Tarkastuslautakunta 29.09.2016 Aika 29.09.2016 klo 14:00 Paikka Toivakkatalo, neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2012 1 Tekninen lautakunta Aika 13.07.2012 klo 10:00-11:02 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 74 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen

Jaakko Huttunen Aarne Jänkälä Sakari Karkkola Raimo Miettunen Elsa Riekkola Meeri Toivanen Aika Torstai 19.2.2013 klo 10.00 13.05 Paikka Tarkastuslautakunta Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Hallintopalvelut / Kokoustila Puistikko (3. krs), Toripuistikko 5-7, 96200 Rovaniemi Jäsen Jaakko Huttunen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Vammaisneuvosto 31.08.2015 AIKA 17:00-18:40 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 18 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 Tarkastuslautakunta 19.04.2016 AIKA 19.04.2016 klo 15:10-20:40 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 01.10.2015 klo 17:00-20:49 Paikka: Palvelukeskus Villa Breda, Bredantie 16, Kauniainen LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 6/ / 14. Tarkastuslautakunta Aika klo 17:00-19:59. Toivakan kunnankirjasto, sali Toivakan kunta Pöytäkirja 6/2015 1 / 14 Tarkastuslautakunta 08.09.2015 Aika 08.09.2015 klo 17:00-19:59 Paikka Toivakan kunnankirjasto, sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016

3 Heikki Kotivuoren valitus koskien Kopola-Vuorela yksityistien vuosi-kokousta 2016 MULTIAN KUNTA Lupa- ja valvontajaosto Lupa- ja valvontajaoston kokous torstaina 06.10.2016 klo 18.28 ASIAT: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 3 Heikki Kotivuoren

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2016 172 Tekninen lautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:10-17:40 PAIKKA Pyhätunturin palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo

EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo 18.10.2012 1 KOKOUSAIKA 18.10.2012 klo 17.15-18.58 KOKOUSPAIKKA EDUPOLI, Ammattitie 1, Porvoo KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no Yh 123 : Kokouksen avaus... 3 Yh 124 : Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014) Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 7/2015 1 (6) Tekninen lautakunta, 105, 18.11.2015 Kunnanhallitus, 210, 07.12.2015 Kunnanvaltuusto, 50, 14.12.2015 50 Taseyksikön perustaminen / vesi- ja viemärilaitos KNGDno-2015-939

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Aika: 14.05.2014 klo 16:30-20:00 Paikka: Nuorisotalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 67 Kunnanvaltuusto 06.08.2014 AIKA 06.08.2014 klo 14:00-14:06 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 1 Tarkastuslautakunta 29.04.2016 AIKA 29.04.2016 klo 16:00-19:15 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 1 Tekninen lautakunta Nro 1/2017 KOKOUSAIKA Torstaina 2.2.2017 klo 17 17.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ Tiistai klo Marttilan kunnankirjasto

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ Tiistai klo Marttilan kunnankirjasto MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 28 KOKOUSAIKA Tiistai 13.12.2016 klo 17.00 17.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnankirjasto Jäsen (x) Ritva Laine, puheenjohtaja (x) Liisa Grönroos

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013

PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 91 PÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2013 KOKOUSAIKA 28.10.2013 klo 19.30 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto, valtuustosali Seppo Haapasuo, pj Niina Alatalo Juha Alkio,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja

Mervi Niemelä, Simo Saastamoinen, Marko Törmälehto. Jouko Savikoski, jäsen kaupunginhallituksen edustaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.1.2010 klo 14-14.40 KOKOUSPAIKKA Liikuntatoimisto, Haapaveden Uimahalli, Urheilutie 56, Haapavesi

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen

Tekninen lautakunta 6/ Helinä Niemelä. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Jussi Leinonen, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2010 68 KOKOUSAIKA 7.12.2010 klo 17.00-17.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Aulis Aakko, Helinä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun lämmöntuotanto- ja toimitussopimus

Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Mika Waltari koulun lämmöntuotanto- ja toimitussopimus PORNAISTEN KUNTA Asialista 2/2014 Päivämäärä Tekninen lautakunta 5.2.2014 KOKOUSAIKA Tiistai 11.2.2014 klo 17.35 18.10 KOKOUSPAIKKA Jokimäen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 11 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella,

Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan muutos tilan Tokkola 4:94 alueella, Kaavoitustoimikunta 7 02.03.2015 Kaavoitustoimikunta 27 11.05.2015 Kunnanhallitus 119 18.05.2015 Kaavoitustoimikunta 43 24.09.2015 Kunnanhallitus 228 19.10.2015 Kymijoen - Mankalan vesistöalueen rantayleiskaavan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä.

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. UTSJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 1/15.5.20089 1 Kokousaika 15.5.2009 klo 9-14 Kokouspaikka Läsnä Kunnanvirasto, Utsjoki Pertti Kujala, pj Säde Guttorm, vpj Raimo-Esa Guttorm, j Seppo

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29

Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 3/2015 21 29 Aika Keskiviikko 22.04.2015 klo 18.00 19.00 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Harju Tero puheenjohtaja Söderbacka Sari varapuheenjohtaja Järvenpää

Lisätiedot

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi. 131 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastajien valinta PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 10/2016 Sivistyslautakunta Lähettämispäivä 11.11.2016 KOKOUSAIKA Torstai 17.11.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pornaisten Yhtenäiskoulu, Yläkoulu-rakennus, K-ovi KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja

Kunnantoimisto, kunnanhallituksen huone. Jokinen Eija-Sisko seurakunnan edustaja Karhunen Otto seurakunnan edustaja PORNAISTEN KUNTA Leirikeskustoimikunta KOKOUSAIKA Tiistai 20.11.2012 kello 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnantoimisto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2017 1/10 Kunnanhallitus Aika 09.01.2017 klo 17:00-19:18 Paikka Kunnanvirasto, kokoustilat Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi

Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Aika Tiistai 8.11.2016 klo 9.15 Paikka Ravintola Oppipoika, kokoustila Puistikko (3. krs), Korkalonkatu 33, 96200 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Antti Paananen, puheenjohtaja Jaakko Huttunen, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila

Perjantai 29.04.2016 klo 09.00-9.50. Ravitsemiskeskuksen luentotila PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Läsnä Perjantai klo 09.00-9.50 Ravitsemiskeskuksen luentotila Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3

KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 76 TOIMINNALLINEN TILANNEKATSAUS 3 KOULUTUSKESKUKSEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2011 Kokousaika 29.11.2011 klo 18.00 19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 28 Valtuusto 11.11.2014 AIKA 11.11.2014 klo 18:00-18:22 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 31

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen

127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 12/2015 1 (6) 127 Hallintajohtajan virka / talous- ja hallintojohtajan viran täyttäminen KNGDno-2015-711 Valmistelija / lisätiedot: Johanna Luukkonen johanna.luukkonen@kangasniemi.fi

Lisätiedot

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014. Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kokousaika 20.1.2014 klo 18.00 20.46 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, kunnanjohtajan kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot