EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010"

Transkriptio

1 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 Valtuusto Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA maanantai kello PAIKKA Euran kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET läsnä poissa Aaltonen Asta Anttila Tarja Arvola Hannu Hakala Manu Helander-Nieminen Eija Henell Matti Juhola Seppo Junkkala Juho Kahala Anja, II varapuheenjohtaja Kalli Timo, puheenjohtaja Katila Kari Ketola Pirkko Korhonen Esko Kreula Jaakko Lammela Kalle ei läsnä 44 Lehtonen Harri ei läsnä 43 Lähteenmäki Simo Mattila Aimo Muuvila Sanna Myllykoski Juha Nevala Antti Nurmi Veikko Pellikka Leena Saariluoma Leena ei läsnä 43 Sainio Juha Salminen Petri Sillanpää Marjatta Suominen Anne Susi Pertti Vainio Kai, I varapuheenjohtaja Vainio Maaret Vihervuori Juhani Viilto Tero Virta Jukka Virtanen Kari Siivonen Minna, varajäsen Saari Seppo, varajäsen läsnä poissa Raunio Toivo, varajäsen Mäki Aki, varajäsen

2 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Lahtinen, kunnanjohtaja Antti Jantunen, apulaiskunnanjohtaja Hanna Hurme, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä Kimmo Haapanen, tekninen johtaja Aino Lepistö, henkilöstöjohtaja Jouko Koivunen, hallinto- ja talouspäällikkö Heikki Rautiainen, sosiaalijohtaja Kari Rupponen, talousjohtaja Teija Vuohijoki, sivistystoimenjohtaja Seija Ilomäki, kunnanhallituksen jäsen KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Todettiin. ASIAT 42-51, liitteet 1-2. Sivu 2 ALLEKIRJOITUKSET puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Timo Kalli Hanna Hurme PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tero Viilto ja Jukka Virta. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Eura Tero Viilto Jukka Virta PÖYTÄKIRJA OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Kunnanvirastossa Hallintojohtaja Hanna Hurme

3 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2010 KÄSITELLYT ASIAT 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI : Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja ehdotetaan tarkastettavaksi torstaina kello / 42 LIITE 1 SORKKISTEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN JA KAAVAN LAATIMINEN TILALLE 1:23 PANKKILA 4 / 43 LIITE 2 ASEMAKAAVAN MUUTOS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA / 44 LIITE 3 EURAN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN TOTEUTTAMINEN 6 / 45 LIITE 4 SOPIMUS KUNTIEN ELINKEINOJEN KEHITTÄMIS- JA NEUVONTAPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ 7 / 46 LIITE 5 KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 8 / 47 LIITE 6 EURAN KUNNAN TALOUTTA VAKAUTTAVAT TOIMENPITEET 9 / 48 LIITE 7 EURA 2020 STRATEGIA 10 / 49 KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUODELLE / 50 TULOVEROPROSENTTI VUODELLE / 51 VALTUUSTOALOITE Sivu 3

4 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 3 Valtuusto Sivu 4 Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta / 422 / 2010 SORKKISTEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN JA KAAVAN LAATIMINEN TILALLE 1:23 PANKKILA Turun hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut kunnanvaltuuston tekemän Sorkkisten alueen asemakaavan hyväksymispäätöksen koskien tilaa 1:23 Pankkila. Edellä mainitun päätöksen johdosta tilan 1:23 Pankkila alueelle laaditaan uusi kaava ja muilta osin hyväksyttyä Sorkkisten kaavaa on muutettava niiltä osin kuin tilan Pankkila kaavoittaminen edellyttää. Esityslistan liitteenä on esitys kaavan rajauksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Valmistelu ja lisätiedot: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh.(02) Kaavtmk Kaavatmk Tekninen johtaja: Kaavatoimikunta päättää hyväksyä asemakaavan rajauksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä käynnistää asemakaavan laadinnan tilan 1:23 Pankkila alueelle ja kuuluttaa asemakaavan vireilletulosta paikallislehdessä sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi. Kaavatoimikunta: Kaavakonsultiksi kaavahankkeeseen valittiin Arkkitehtitoimisto AJAK. Sama arkkitehtitoimisto oli kaavakonsulttina myös Sorkkisten jo vahvistetussa asemakaavassa. Työ on edennyt ehdotusvaiheeseen. Siirtymisestä suoraan ehdotusvaiheeseen on sovittu viranomaisten kesken. sisältää kaavallisen ratkaisun tilan Pankkila käytöstä ja Sorkkisten asemakaavan muutostarpeen. luonnos on esityslistan liitteenä. Ehdotukseen sisältyvä asemakaavaselostus on korvattu toimenpideselvityksellä, joka liitetään osaksi aiemmin laaditun Sorkkisten asemakaavan selostusta. Kaavakartta, toimenpideselvitys LIITE 1-2 Tekninen johtaja: Kaavatoimikunta päättää hyväksyä laaditun kaavaehdotuksen ja

5 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 3 Sivu 5 siihen liittyvän toimenpideselvityksen sekä asettaa ne MRA 27 :n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi yleisesti nähtäville ja pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot. Kaavatmk Kaavatoimikunta: Kaavaehdotus on ollut nähtävillä välisen ajan. Nähtävilläoloaikana ehdotuksesta on saatu 5 lausuntoa. Lausuntojen perusteella kaavan laatija on päivittänyt nähtävillä olleen toimenpideselvityksen MRL 55 :n tarkoittamaksi kaavaselostukseksi. Kaavtmk Khall Kooste lausunnoista ja kaavaselostus liitteenä. Tekninen johtaja: Kaavatoimikunta merkitsee saadut lausunnot tiedokseen sekä hyväksyy koosteessa esitetyt vastineet ja päättää esittää kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen hyväksymistä vastineissa esitetyin muutoksin. Kaavatoimikunta: Esityslisten liitteenä on kaavaselostus, kaavakartta, kooste lausunnoista. päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Sorkkisten asemakaavan muutosehdotuksen tilalle 1:23 Pankkila kaavatoimikunnan esityksen mukaisesti. : _ LIITE 1 Valtuusto: Valtuusto päätti hyväksyä yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

6 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 4 Valtuusto Sivu 6 Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta Kaavatoimikunta / 422 / 2010 ASEMAKAAVAN MUUTOS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN KORTTELISSA 337 Euran Uima- ja Urheiluhalli Oy on päivätyllä kirjeellä esittänyt, että Euran kunnan kaavatoimikunta käynnistäisi asemakaavan muutoksen korttelissa 337. Kaavaote on liitteenä. Euran Uima- ja Urheiluhalli Oy on laatinut Euran urheilutalon perusparannuksesta hanke- ja liiketoimintasuunnitelman. Suunnitelman mukaisesti peruskorjattavan osuuden pinta-ala on 5760 m 2 ja laajennuksen kokonaisala on 2340 m 2. Kaavan mukainen rakennusoikeus tontilla on 5200 m 2, joka suunnitelman mukaan ylittyy 1600 m 2. Enimmäiskerrosalan ylittäminen 1600 m 2 ei ole MRL mukaisena poikkeamisena mahdollista vaan se edellyttää asemakaavan muuttamista. Euran valtuusto on kokouksessaan tehnyt myönteisen periaatepäätöksen Euran Uima- ja Urheiluhalli Oy:n perusparannushankkeen investointilainan takaamisesta ja vuosiavustuksen korottamisesta perusparannushankkeen rahoituksen edellyttämällä tavalla. Asemakaavatyön alustavia tavoitteita ovat : mahdollistaa urheilutalon peruskorjaus ja nykyaikaistamisen mahdollistaa urheilutalon laajentaminen hankesuunnitelman mukaisesti Asemakaavoitukseen liittyvät selvitykset: ei erityisiä selvityksiä Kaavoitustyön käynnistämisen alustava aikataulu: tavoitteet ja rajaus kevät 2010 viranomaisneuvottelu kevät 2010 kaavakonsultin valinta kevät 2010 varsinaisen kaavoituksen käynnistäminen kevät 2010

7 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 4 Sivu 7 Valmistelu ja lisätiedot: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh.(02) Kaavtmk Kaavatmk Tekninen johtaja: Kaavatoimikunta päättää käynnistää asemakaavamuutoksen ja kuuluttaa vireilletulosta paikallislehdessä. Kaavatoimikunta: Tekninen johtaja on päätöksellään valinnut asemakaavamuutoksen laatijaksi Arkkitehtitoimisto Ajak Oy:n Helsingistä. Arkkitehtitoimisto Ajak Oy on laatinut asemakaavan muuttamiseksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Suunnitelmassa esitetään miten asemakaavan muutos korttelissa 337 laaditaan, miten sen vaikutuspiirissä oleva tai muuten siitä kiinnostunut voi osallistua kaavaa koskevaan keskusteluun ja vaikuttaa sen laadinnan eri vaiheissa. Osallistumis - ja arviointisuunnitelman lisäksi on laadittu kaavaluonnos. Kaavaluonnoksessa on esitetty kaavamuutokselle asetettujen tavoitteiden mukaiset ratkaisut. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat esityslistan liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: Tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh.(02) Kaavatmk Tekninen johtaja: Kaavatoimikunta hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättää asettaa sen yleisesti nähtäville koko kaavaprosessin ajaksi kunnan kotisivuille ja teknisten palvelujen ilmoitustaululle. Lisäksi kaavatoimikunta hyväksyy kaavaluonnoksen, asettaa sen yleisesti nähtäville ja varaa osallisille tilaisuuden mielipiteen esittämiseen MRA 30 mukaisesti. Kaavatoimikunta: Kaavaluonnos on ollut välisen ajan nähtävillä. Nähtävilläoloaikana luonnoksesta saatiin 5 lausuntoa tai huomautusta. Kooste saaduista lausunnoista on liitteenä. Tekninen johtaja: Kaavatoimikunta merkitsee saadut huomautukset ja lausunnot tiedokseen sekä hyväksyy raportissa esitetyt vastineet ja päättää,

8 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 4 Sivu 8 että kaavaehdotus laaditaan huomautukset ja lausunnot huomioiden. Kaavatoimikunta: Kaavatmk Arkkitehtitoimisto Ajak on toimittanut kaavaehdotuksen huomautusten ja lausuntojen mukaisesti tarkistettuna. Kaavaselostus ja kaavakartta LIITE 6-7 Kaavatmk Kaavtmk Khall Tekninen johtaja: Kaavatoimikunta päättää asettaa Kirkonseudun asemakaavan korttelin 337 asemakaavan muutoksen MRA 27 :n mukaisesti ehdotuksena nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot. Kaavatoimikunta: Kaavamuutos on ollut ehdotuksena nähtävillä välisen ajan. Nähtävilläoloaikana ehdotuksesta on saatu 6 lausuntoa. Kooste saaduista lausunnoista liitteenä. Tekninen johtaja: Kaavatoimikunta merkitsee saadut lausunnot tiedokseen, sekä hyväksyy koosteessa esitetyt vastineet ja päättää esittää kunnanhallitukselle kaavaehdotuksen hyväksymistä. Kaavatoimikunta: Esityslistan liitteenä on kaavaselostus, kaavakartta ja kooste saaduista lausunnoista. päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kirkonseudun asemakaavan muutosehdotuksen korttelissa 337 kaavatoimikunnan esityksen mukaisesti. : Merkittiin pöytäkirjaan, että Harri Lehtonen ja Leena Saariluoma ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puhetta johti hallituksen II varapuheenjohtaja Simo Lähteenmäki. _ LIITE 2

9 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 4 Sivu 9 Valtuusto: Valtuusto päätti hyväksyä yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutetut Harri Lehtonen ja Leena Saariluoma ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

10 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 5 Valtuusto Sivu 10 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Valtuusto / 411 / 2010 EURAN KOULUKESKUKSEN LAAJENNUKSEN JA PERUSKORJAUKSEN TOTEUTTAMINEN Tekninen osasto on pyytänyt tarjouksia Euran koulukeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen suunnittelusta klo mennessä. Suunnittelutarjouspyyntö lähetettiin yhdeksälle suunnittelutoimistolle sekä HILMA-hankintailmoituskanavalle, jonka johdosta edellisten lisäksi tarjouspyyntöasiakirjat on pyydettäessä lähetetty esityslistan laatimiseen mennessä yhdelletoista toimistolle eli yhteensä 20 tarjouspyyntöä. Toimeksianto käsittää peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelun tarjouspyynnön liitteenä olevan hankesuunnitelman ( ) mukaan. Hanke on tarkoitus toteuttaa 2-vaiheisena vuosina sekä vuosina Suunnittelutyö suoritetaan hankesuunnitelman mukaisesti siten, että hankkeen suunnittelun ykkösvaihe toteutetaan tarjouspyynnössä mainittujen tehtäväalueiden mukaisesti. Hankesuunnittelu kakkosvaiheesta laaditaan tässä yhteydessä pääpiirustustason suunnitelmat. Suunnittelu on toteutettava siten, että työn yhteydessä 2- vaiheen toteutus 2015 huomioidaan suunnitteluratkaisuissa (laitesuunnittelu). Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 1995 kohdasta 3.23 poiketen konsultin vastuun vahingonkorvauksen yläraja on 5 suunnittelupalkkion määrä vahinkotapahtumaa kohti, kuitenkin enintään 10 suunnittelupalkkio. Konsultilla on oltava vastuuvakuutus, jonka vakuutusmäärä on vastaavasti vähintään 5 suunnittelupalkkion määrä vahinkotapahtumaa kohti. Suunnittelutyö käynnistyy kun valintaan liittyvä valitusaika on umpeutunut ( ). Kokonaissuunnitteluaika on viisi kuukautta ja rakennustyöt aloitetaan marraskuussa Suunnittelutyön käynnistyttyä täysipainoisesti, laaditaan tarkempi suunnitteluaikataulu. Tarjoushintojen on oltava voimassa asti. Määräaikaan mennessä saapui kahdeksan tarjousta seuraavilta: AIRIX Talotekniikka Oy, Küttner Ky, Arkkitehtitoimisto Ajak,

11 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 5 Sivu 11 Turun Juva Oy, CC-M Arkkitehdit, Europlan Engineering Ltd, Arkkitehtitoimisto S. Karjalainen Oy ja FCG (Finnish Consulting Group) Oy. Tarjoukset avattiin hankintasäännön mukaisesti ja niiden kesken suoritettiin tarjouspyynnön mukainen pisteytys. Tarjouksista hylättiin CC-M Arkkitehtien tarjous, koska se ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Vertailutaulukko on liitteenä. Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) Tekninen johtaja Kimmo Haapanen esitteli asiaa lautakunnalle. Tekla Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta valitsee vertailussa parhaan kokonaistuloksen saaneen Arkkitehtitoimisto S. Karjalainen Oy:n suunnittelutarjouksen kokonaishinnaltaan (alv 0%). Tekninen lautakunta: Euran kunnanvaltuusto on päättänyt isojen investointikohteiden toteuttamisjärjestyksen. Sen mukaisesti koulukeskuksen laajennus ja peruskorjaustyö aloitetaan A-vaiheen osalta vuoden 2010 loppupuolella. Tavoitteena on, että A-vaiheen (lukion uudisrakennus, ruokalan laajennus, yhdyskäytävä ja Kännön koulun tilat) rakennustyöt valmistuvat mennessä. Kiukaisten lukiota esitetään lakkautettavaksi Koulukeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen suunnittelutyö käynnistettiin maaliskuussa. Suunnittelua on ohjannut työtyhmä, jossa on ollut edustajia koulutus- ja sivistyspalveluista sekä teknisistä palveluista.työryhmän kokoonpano on liitteenä. Koulukeskuksen suunnittelutyö on edennyt suunnitellusti laajassa yhteistyössä hallintokuntien välillä. Pääsuunnittelija on lisäksi pitänyt suunnittelun aikana erillisiä neuvotteluja mm. ruokapalvelupäällikön, siivouspäällikön ja koulujen henkilöstön kanssa. Ennakkolausunnot suunnitelmasta on pyydetty Satakunnan pelastuslaitokselta ja museovirastolta. Suunnittelutyön edetessä on tullut ilmeiseksi, että lukion uudisrakennuksen rakentaminen edellyttää Ihantolan purkamista. Pääpiirustukset sisältävät koko laajennus- ja peruskorjaushankkeen asemapiirrokset, julkisivupiirustukset, pohjapiirustukset ja leikkauspiirustukset. Suunnitelmat esitellään kokouksessa ja niistä on kopiot esityslistan liitteenä. Kustannusarvio valmistuu ja se esitellään kokouksessa.

12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 5 Sivu 12 Valmistelu ja lisätiedot: tekninen johtaja Kimmo Haapanen, puh. (02) Tekla Khall Suunnittelutyöryhmä Pääpiirustukset LIITE 1-2 LIITE 1-2 Tekninen johtaja: Tekninen lautakunta hyväksyy osaltaan pääpiirustukset ja A-vaiheen kustannusarvion sekä esittää edelleen kunnanhallitukselle, että hankkeen pääpiirustukset ja kustannusarvio hyväksytään. Tekninen lautakunta korostaa hankkeen vaiheistusta. B-vaihe tulee toteuttaa viimeistään vuosina Tekninen lautakunta: Koulutuslautakunta hyväksyi osaltaan pääpiirustukset ja A-vaiheen kustannusarvion sekä esittää edelleen kunnanhallitukselle, että hankkeen pääpiirustukset ja kustannusarvio hyväksytään. Koulutuslautakunta korostaa hankkeen vaiheistusta. B-vaihe tulee toteuttaa viimeistään vuosina päättää hyväksyä Euran koulukeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen pääpiirustukset ja kustannusarvion teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti. Tekninen lautakunta ja koulutuslautakunta oikeutetaan käynnistämään koulukeskuksen rakennushanke vuonna 2010, mikäli hanke voidaan toteuttaa kustannusarvion puitteissa. päättää vahvistaa hankkeen kustannusarvioksi (alv 0 %) sekä irtaimistohankinnat (alv 0 %). Pääpiirustukset ja kustannusarvio esitellään tiedoksi myös valtuustolle. : _ Valt Esityslistan liitteenä on A- ja B-vaiheen pääpiirustukset. LIITE 9 Tekninen johtaja Kimmo Haapanen esitteli valtuustolle koulukeskuksen laajennusta ja peruskorjausta koskevat pääpiirustukset.

13 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 5 Valtuusto: Valtuusto päätti Sivu 13 yksimielisesti merkitä koulukeskuksen laajennuksen ja perusparannuksen pääpiirustukset ja kustannusarvion tietoonsa saatetuksi. Koulukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen rakennusurakan, sähköurakan, ilmanvaihtourakan ja putkiurakan tarjouspyynnöt ovat olleet tarjouspyyntöasiakirjoineen nähtävänä HILMASSA alkaen. Urakkatarjoukset on jätetty Euran kunnan kirjaamoon klo 15 mennessä. Edellä mainittujen halvimpien urakkatarjousten yhteenlaskettu summa on euroa. Kustannusarvion ( ) mukaan urakoiden lisäksi on varattu rakennuttajan kustannuksiin euroa, erillishankintoihin euroa sekä lisä- ja muutostöihin euroa. Vahvistettu kustannusarvio tulisi näin ollen ylittymään lähes eurolla. Talonrakennuksen vastuualueelta on pyydetty saatujen urakkatarjousten perusteella tarkistettua kustannusarviota, mikä arvio esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa. Mikäli rakennuttajan kustannuksista, erillishankinnoista tai muutostyövarauksista ei voida aikaansaada tarvittavaa säästöä, tulee suunnitelmia karsia tai vaihtoehtoisesti valtuustolle tulee esittää kustannusarvion tarkistamista. Khall päättää esittää valtuustolle, että valtuusto teknisen johtajan laatiman kustannusarvion yhteenvetoon perustuen vahvistaa koulukeskuksen laajennuksen ja peruskorjauksen tarkistetuksi kustannusarvioksi euroa (alv 0 %), sekä oikeuttaa teknisen ja koulutuslautakunnan käynnistämään puheena oleva rakennushanke. : _ LIITE 3 Valtuusto: Valtuusto päätti hyväksyä yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Merkittiin pöytäkirjaan, että valtuutettu Kalle Lammela ilmoitti

14 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 5 Sivu 14 olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

15 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 6 Valtuusto Sivu / 051 / 2010 SOPIMUS KUNTIEN ELINKEINOJEN KEHITTÄMIS- JA NEUVONTAPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ Rauman seudun kunnat ovat yhdessä huolehtineet omistamansa Rauman Seudun Kehitys Oy:n avulla kuntien elinkeinojen kehittämispalveluiden järjestämisestä. Kuntien toimintaympäristön muuttuessä yhtiön omistajakunnat ovat sopineet, että Rauman seudun kehitys Oy puretaan vuoden 2010 loppuun mennessä ja että vuoden 2011 alusta lukien kunnat vastaavat itse elinkeinojen kehittämis- ja neuvontapalveluista. Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien yhteinen elinkeinojen kehittämisstrategia valmisteltiin vuonna Strategiassa määriteltiin mm. yhteiset elinkeinopoliittiset tavoitteet. Pyhäjärviseudun kunnat pitävät tarkoituksenmukaisena, että elinkeinojen kehittämistyötä myös jatkossa kehitetään ja hoidetaan kuntien yhteistyönä. EKS kuntayhteistyötoimikunta on kokouksessaan käsitellyt sopimusluonnosta kuntien elinkeinojen kehittämis- ja neuvontapalveluiden järjestämisestä ja on yksimielisesti päättänyt esittää kunnille sen hyväksymistä. Esityslistan liitteenä on sopimus. Valmistelu ja lisätiedot: kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh Khall ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy sopimuksen kuntien elinkeinojen kehittämis- ja neuvontapalveluiden järjestämisestä oheisen liitteen mukaisena. : _ LIITE 4 Valtuusto: Valtuusto päätti hyväksyä yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen.

16 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 6 Sivu 16

17 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 7 Valtuusto Sivu / 021 / 2010 KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien kirjastoimenjohtajan virkajärjestelyt ovat ratkaisematta. Euran sivistystoimenjohtaja Teija Vuohijoki ja hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen, Köyliön Lallin koulun rehtori, sivistystoimenjohtaja Juha Kraapo ja Säkylän kunnansihteeri Päivi Österman ovat neuvotelleet asiasta , ja Neuvotteluissa asiasta on todettu seuraavaa: 1. Taustaa Säkylän ja Köyliön yhteinen kirjastotoimenjohtaja Markku Koivisto on irtisanoutunut virastaan alkaen. Samoin Euran kirjastotoimenjohtaja Karri Hara on irtisanoutunut virastaan alkaen. Kunnan kirjastolaitosta johtavalta henkilöltä vaaditaan Kirjastoasetuksen / ( /1157) mukaan tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset korkeakoulutasoiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Tämän pätevyysvaatimuksen omaavaa henkilöä ei löydy näiden kolmen kunnan kirjastojen henkilöstöstä. Kirjastoverkon osalta kunnissa on seuraava tilanne: Eurassa laaditaan tämän syksyn 2010 aikana kirjastoverkkoselvitys osana kunnan vakauttamisohjelmaa. Köyliön lainausasemat suljetaan alkaen, jolloin Köyliöön jää vain pääkirjasto. Säkylässä toimii vain pääkirjasto. Karhusuon sivukirjasto suljettiin Virkajärjestelyt Keskustelun yhteiseksi päätökseksi tuli, että kuntien kunnanhallituksille esitetään seuraavaa järjestelyä: Kirjastotoimenjohtajan viran täytössä tulee tehdä seudullista yhteistyötä. Yhteinen virka mahdollistaa seudullisen kirjastotoimen kehittämisen ja luo monenlaisia synergiaetuja mm lainattavan materiaalin hankintoihin. Virka sijoitetaan Euran kunnan organisaatioon. Köyliön ja Säkylän kunta ostavat kirjastoimenjohtajan palvelut Euran

18 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 7 Sivu 18 kunnalta. Kirjastotoimenjohtajan resurssi jaetaan niin, että hän työskentelee kolme ja puoli (3,5) päivää Eurassa, puoli (0,5) päivää Köyliössä ja yhden (1,0) päivän Säkylässä. Kirjastotoimenjohtajan palkkaus- sekä muut menot jaetaan työajan suhteessa. Kustannusten jaosta sekä muista järjestelyistä sovitaan tarkemmin ostopalvelu-sopimusten teon yhteydessä. Virka on mahdollista pistää julkiseen hakuun syyskuussa. Virka täytetään alkaen Euran kunnan hallintosäännön mukaisesti, kuitenkin niin, että Köyliön ja Säkylän edustus on mukana valintaprosessissa. Kirjastoimenjohtajan palkkakustannukset sivukuluineen ovat /vuosi. Valmistelu ja lisätiedot: hallinto- ja talouspäällikkö Jouko Koivunen, puh Khall päättää täyttää avoinna olevan kirjastotoimenjohtajan viran alkaen, että Euran kunta on valmis myymään kirjastotoimenjohtajan palvelut Köyliön ja Säkylän kunnille myöhemmin sovittavan ostopalvelusopimuksen mukaisesti. : _ Köliön ja Säkylän kuntien kanssa on sovittu kirjastotoimenjohtajan palveluiden myynnistä aiemmin esitetyllä tavalla. Liitteenä on sopimusluonnos kummankin kunnan osalta erikseen. Khall esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy tehtäväksi oheisten liitteiden mukaiset sopimukset Euran ja Köyliön sekä Euran ja Säkylän kuntien kesken kirjastotoimenjohtajan palveluiden tuottamisesta lukien. : _ LIITE 5

19 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 7 Valtuusto: Valtuusto päätti hyväksyä yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. Sivu 19

20 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 8 Valtuusto Sivu 20 Valtuusto / 001 / 2010 EURAN KUNNAN TALOUTTA VAKAUTTAVAT TOIMENPITEET Johtoryhmä : "Johtoryhmän jäsenet esittivät tiiviin yhteenvedon omalta vastuualueeltaan seuraavista asioista: - palvelutuotannon uudet järjestelytarpeet/mahdollisuudet - organisaatiotarkistukset - henkilöstöratkaisut - talouden hallinta/tasapainotusratkaisut vastuualueiden väliset yhteistyötarpeet - muut tarkasteltavat näkökohdat Todettiin tilinpäätösennuste ja talousarviovertailu. Todettiin, että nyt tarvitaan kestäviä taloutta vakauttavia toimenpiteitä. Johtoryhmä laatii ohjelman, johon kootaan luettelo esitettävistä toimenpiteistä. Yhtenä osana siinä on henkilöstösuunnitelma. Asia esitellään myös kunnanhallitukselle, jolta pyydetään ohjeita ohjelman laatimisesta." Valmistelu ja lisätiedot, kunnanjohtaja Matti Lahtinen, puh LIITE 6 päättää, että johtoryhmän esityksen mukaisesti valmistellaan mennessä toimenpide-esitykset Euran kunnan vuoden 2010 talouden vakauttamiseksi, henkilöstösuunnitelma laaditaan samoin mennessä henkilöstöjohtajan esittämän suunnitteluohjeen mukaisesti. Kunnanjohtaja, apulaiskunnanjohtaja ja talousjohtaja huolehtivat toimenpide-esitysten koordinoinnista ja päätösesitysten valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

21 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 8 käy tarvittavan suunnittelu- ja valmistelutyötä ohjaavan yleiskeskustelun. Sivu 21 : _ ja johtoryhmä käsittelivät talouden vakauttamisohjelman laadintaa yhteisessä talousseminaarissaan Seminaarissa todettiin, että ohjelmassa tarkasteltavia osioita voivat olla mm. kunnallisten palvelujen määrä, laatu ja alueellinen sijainti, kunnan organisaatio, palveluiden tuotantotavat, erilaiset henkilöstöpoliittiset toimenpiteet sekä suorat erilliset säästöt. Talouden vakauttamisohjelmaa laatiessaan johtoryhmällä on ollut lähtökohtana, että ensinnäkin on löydettävä toimenpiteet, joiden avulla voidaan varmistaa vuoden 2010 osalta pitäytyminen talousarviossa vahvistettujen määrärahojen puitteissa. Tämän lisäksi on pyritty mm. siihen, että seuraavien viiden vuoden aikana käyttömenojen kasvu voitaisiin rajata noin 2 %:n vuotuiselle tasolle. Johtoryhmä päättää lopullisesti ohjelmaan esitettävistä toimenpiteistä kokouksessaan Luonnos talouden vakauttamisohjelmaksi ja siihen liittyvä henkilöstösuunnitelma esitellään kunnanhallitukselle tarkemmin kokouksessa. merkitsee Euran kunnan talouden vakauttamisohjelman ja henkilöstösuunnitelman tiedoksi ja käy suunnitelmista jatkovalmistelua ohjaavan yleiskeskustelun. Henkilöstöpoliittisista toimenpiteistä neuvotellaan henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa ennen lopullisen päätösehdotuksen tekemistä. Vakauttamisohjelma esitellään valtuuston hyväksyttäväksi pidettävässä valtuuston kokouksessa. : hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen ja kävi vakauttamissuunnitelmista jatkovalmistelua ohjaavan yleiskeskustelun. _ Johtamisen, hallinnon ja tukipalvelujen päävastuualue on

22 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 8 Sivu 22 kunnanhallituksen antaman toimeksiannon mukaisesti suorittanut vakauttamisohjelmaluonnoksen koordinoivan käsittelyn, missä yhteydessä luonnokseen on tehty eräitä täydennyksiä, tarkennuksia ja toiminnallisia linjauksia. Samanaikaisesti vakauttamisohjelman kanssa on valmisteltu koko henkilöstöä kattavat henkilöstösuunnitelmat, jotka saadaan käsittelyyn myös kevään aikana. Talouden vakauttamisohjelma sisältää myös toimenpide-ehdotuksia, joista tulee neuvotella henkilöstöjärjestöjen edustajien kanssa ennen ohjelman lopullista käsittelyä. Vuoden 2011 veroperusteet sekä suunnitelmakauden vastuualuekohtaiset ohjeelliset määrärahat, investointikehys ja lainanottovaltuus ratkaistaan talousarvion laadintaohjeiden käsittelyn yhteydessä, jolloin käytettävissä on myös nyt valmisteltavana oleva talouden vakauttamisohjelma. Esityslistan liitteet - Euran kunnan talouden vakauttamisohjelma - valittujen vertailukuntien taloudellisia tunnuslukuja vuodelta Euran kunnan palvelustrategia (v. 2004) - vertailutietoa kuntien taloudesta vuodelta 2008 Khall suorittaa Euran kunnan talouden vakauttamisohjelman yksityiskohtaisen käsittelyn. Ohjelma käsitellään lopullisesti kunnanhallituksen pidettävässä kokouksessa, jolloin päätetään valtuustolle tehtävästä esityksestä. : käsitteli yksityiskohtaisesti talouden vakauttamisohjelmaa ja päätti, että sen lopullinen käsittely suoritetaan kunnanhallituksen pidettävässä kokouksessa, jolloin päätetään valtuustolle tehtävästä esityksestä. _ Vakauttamisohjelmasta on neuvoteltu pääluottamusmiesten kanssa ja se on käsitelty kunnan yhteistyötoimikunnassa Em. muistio ja yttk:n pöytäkirjaote saatetaan tiedoksi jatkovalmistelua ja päätöksentekoa varten. Hallintokunnilta on tullut alkuvuoden 2010 aikana kunnanhallitukselle useita esityksiä uusien virkojen ja toimien perustamisesta. Valmistelussa on katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että kaikki virkoja ja toimia koskevat esitykset tuodaan käsittelyyn

23 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA LISTAN ASIANRO 8 Khall osana henkilöstösuunnitelmaa sen jälkeen, kun talouden vakauttamisohjelma on valtuustossa käsitelty. Sivu 23 Liitteenä vakauttamisohjelma, muistio neuvottelusta ja yttk:n pöytäkirjanote LIITE 6-7 ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Euran kunnan talouden vakauttamisohjelman liitteen mukaisessa muodossa. Valt : Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotus ja vakauttamisohjelma liitteen mukaisena, kuitenkin siten, että asiakohta 29 poistetaan täytäntöönpanolistalta. _ Valtuusto: Valtuusto päätti hyväksyä yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen siten täsmennettynä, että vesitaksojen korotus toimeenpannaan lukien. Lisäksi valtuusto hyväksyi yksimielisesti päätökseen liitettäväksi Matti Henellin esittämän ja kaikkien valtuustoryhmien kannattaman ponnen, jonka mukaan tämä päätös on hallintokunnille ja viranhaltijoille annettu valtuutus jatkaa ohjelmassa esitettyjen toimenpiteiden valmistelua. Täytäntöönpanopäätökset tehdään valtuustossa erikseen. Valtuusto seuraa ohjelman täytäntöönpanoa ja vaikutuksia syksyllä järjestettävässä talousseminaarissa. Vakauttamisohjelman etenemistä on selvitetty osittain myös vuoden 2010 osavuosikatsauksessa. Khall Ennen valtuuston kokousta ( ) järjestetään valtuustoseminaari, missä esitellään yksityiskohtaisesti vielä valmisteltavana oleva vakauttamisohjelman seurantaraportti. esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi vakauttamisohjelman seurantaraportin ja antaa mahdollisesti tarvittavat täydentävät ohjeet ohjelman täytäntöönpanoa varten. :

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010 Kunnanhallitus 07.06.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 PAIKKA Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 14 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 14 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 14 / 2010 Kunnanhallitus 28.06.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 28.06.2010 maanantai kello 17.00-18.50 PAIKKA Kotkaniemi, Rantatie, Säkylä SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Tarja Anttila

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 8 / 2010 12.04.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.04.2010 maanantai kello 14.00-19.02 PAIKKA Euran kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7 / 2010

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7 / 2010 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7 / 2010 Valtuusto 08.11.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 08.11.2010 maanantai kello 17.00-17.17 PAIKKA Euran kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET läsnä poissa

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) EURAN KUNTA Pöytäkirja 18/2014 1 (17) Kunnanhallitus Aika 20.10.2014 klo 16:00 Paikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Helander-Nieminen Eija jäsen esteellinen 181 klo 18.07-18.14 Lehtonen Harri

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 (24) Kunnanhallitus 04.11.2013 AIKA 04.11.2013 klo 17:30-18:55 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006. 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006. 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 22.5.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi

267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 165 268 Menettely työkyvyttömyyden osoittamiseksi PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 11/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 6.6.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 267 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009. Kunnanvaltuusto. 72 113 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 6/2009 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.8.2009 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 72 113 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen

PÖYTÄKIRJA. Seija Väisänen Kunnanvaltuusto 15.11.2010 58 PÖYTÄKIRJA Aika: 15.11.2010 klo 17.00-17.55. Paikka: Hirvensalmen kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Heidi Honkanen Maarit Honkanen Esko Kekkonen Outi Kiesilä

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013. 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 PÖYTÄKIRJA 20/2013 Kunnanhallitus 2.12.2013 Asialista 261. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014-2016...343 262. Yleiskaavan muutos Särkemänkankaan alueella...345 263. Lastentarhanopettajan tehtävän

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus

Kunnanvaltuuston istuntosali. 48 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 49 12 90 Koskitien asemakaava-alueen maankäyttösopimus PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 5/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Torstai 29.6.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 48 89 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali

Valtuusto 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35. Kunnanvirastotalo, valtuustosali POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2010 22 (-54) KOKOUSAIKA Maanantaina 10. toukokuuta 2010 klo 19.00-20.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Kunnanvirastotalo, valtuustosali Jorma Huttunen

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Talousarvion 2005 raami / käyttötalous MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 2.11.2004 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 387 388 389 390 391

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali.

Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213. Kunnanvaltuusto 09.12.2014. Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37. Kunnantalo, valtuustosali. Iitin kunta Pöytäkirja 9/2014 213 Kunnanvaltuusto 09.12.2014 Aika Tiistai 09.12.2014 klo 09:00-13:37 Paikka Saapuvilla Poissa Kunnantalo, valtuustosali Aalto Janne Alestalo Riitta Drockila Leif Heinonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008

Kunnanhallitus. 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 34 Käyttökustannusten valtionosuuspäätökset vuodelle 2008 PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 4.2.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala.

Ennen kokousta hallituksen vieraana on 18 nuorisovaltuuston jäsentä sekä nuoriso-ohjaaja Kaisa Honkala. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 19/2014 Kokousaika 15.12.2014, klo 18.30 20.15 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 139-150 HUOM! Kokous alkaa jo klo 16.00. Ennen kokousta hallituksen

Lisätiedot