TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014-1 -"

Transkriptio

1 TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

2 - 2 - KIRKKOLAKI Kirkon tunnustus ja tehtävä Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Kirkon tunnustus ilmaistaan lähemmin kirkkojärjestyksessä. Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. TASEKIRJA 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. YLEISKATSAUS 4 sivu Seurakuntatyön kehityksen olennaisimmat muutokset ja tapahtumat Olennaisimmat tapahtumat srk:n taloudessa tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen ja kiinteistöstrategia HALLINTO Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta Hallintomalli Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto ja taloudellinen jaosto Tilintarkastajat Johtokunnat Edustus rovastikuntaneuvostossa Työryhmiä HENKILÖSTÖ JÄSENMÄÄRÄ TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN ARVIOINTI KÄYTTÖTALOUS YLEISHALLINTO Yleishallinto ja virastot SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jp-julistus- ja musiikkityö 201 Jumalanpalveluselämä Hautaan siunaaminen Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö Muut srk-til. ja kyläneuvostotoiminta Tiedotus- ja viestintä Musiikkityö Kasvatustyö 231 Päiväkerhotyö Perhekerho Pyhäkoulutyö Varhaisnuorisotyö Partiotoiminta Rippikoulutyö Nuorisotyö Diakoniatyö 241 Diakoniatyö Perheasiain neuvottelukeskus Sairaalasielunhoitotyö Lähetystyö 32

3 HAUTAUSTOIMI 403 Hautausmaakiinteistöt Varsinainen hautaustoimi Hautainhoitorahasto KIINTEISTÖTOIMI TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut KIRKKONEUVOSTON ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVIKSI TOIMENPITEIKSI TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE 3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 3.1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja -menetelmät 3.2. Oikaisut, jotka on tehty edelliseltä tilikaudelta esitettäviin tietoihin Selvitys, jos edellistä tilikautta koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia päättyneen tilikauden tietojen kanssa 3.4. Henkilöstökulut 3.5. Vakuutukset Satunnaiset tuotot ja kulut 3.7. Pakollisten varausten muutos ja muuhun kuin tilikauteen liittyvät erät 3.8. Pysyvät vastaavat ja poistot Vaihto- ja rahoitusomaisuus Oma pääoma Pakolliset varaukset, laskennallinen KiEL eläkevastuu Hautainhoitorahaston sopimusvastuu TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS JA PÄIVÄYS (liite 4) 5. TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 6. LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA 7. LUETTELO TOSITTEIDEN LAJEISTA MUUT TILINPÄÄTÖSTÄ VARMENTAVAT ASIAKIRJAT TASE-ERITTELYT, TILIKARTTA JA KIRJAUSSUUNNITELMA SISÄINEN VALVONTA S. 48 TILINTARKASTUSKERTOMUS (liite 5) LIITTEET 1. Käyttötalouden menojen erittely (sisäiset on mukana) 2. Hautainhoitorahaston tuloslaskelma ja tase 3. Hautausmaankatselmuspöytäkirja 4. Kirkkoneuvoston allekirjoitus 5. Tilintarkastuskertomus Kansikuva: Napuen taistelun 300-vuotisjuhlan muistojumalanpalvelus televisioitiin. Saarnan piti piispa Kaarlo Kalliala. Musiikissa avusti Katariina Järvinen, Laurius-kuoro, Kyrönjoen mieslaulajat ja Laihian mieslaulajat. Seppelpartiot lähetettiin Napuen muistomerkille, jonne järjestettiin linja-autokuljetus. Osallistujia jumalanpalveluksessa noin 650. Kuvat Esko Petäjä

4 TOIMINTAKERTOMUS 1.1. YLEISKATSAUS Hallinnollinen asema Kirkollista hallintoa varten maa on jaettu hiippakuntiin. Isokyrö kuuluu Lapuan hiippakuntaan, johon kuuluu kaikkiaan 46 seurakuntaa. Tuomiokapituli sijaitsee väliaikaisesti Seinäjoella. Hiippakunnat on alueellisesti jaettu rovastikuntiin. Nykyisin on yhdistymisten jälkeen 7 rovastikuntaa. Isonkyrön rovastikuntaan kuuluu: Vaasa, Mustasaari, Laihia, Vähäkyrö ja Isokyrö. Valtakunnallisesti ja paikallisesti on keskusteltu kuntaliitoksista. Kyrönmaan alueen yhteinen kunta ei toteudu ja Vähäkyrö on liittynyt Vaasaan. Uuden kuntakarttasuunnitelman mukaan Isokyrö voi valita suuntautumisen joko Vaasaan tai Seinäjokeen. Terveydenhuollon kohdalla on Isokyrö suuntautunut Seinäjokeen. Nykylainsäädännön mukaan mahdollinen kuntien liittäminen veisi myös seurakunnat yhteen. Suomen ev.-lut. kirkossa keskustellaan kirkon rakenteiden uudistamisesta. Sen mukaan jokainen seurakunta olisi vuonna 2015 (tai viimeistään 2017) osa seurakuntayhtymää. Seurakuntayhtymiä tultaisiin esityksen mukaan rakentamaan esim. rovastikuntajaon pohjalta ja kappeliseurakuntia palautettaisiin SEURAKUNTATYÖN KEHITYKSEN OLENNAISIMMAT MUUTOKSET JA TAPAHTUMAT Liikkeellä pysymisen arviointia 300 vuodessa toimintaympäristöt ja organisaatiot ehtivät muuttua perusteellisesti. Napuen taistelun muistovuosi nosti esiin esi-isiemme kohtuuttoman raskaat jokapäiväisen elämän ponnistelut, pelot ja huolet. Yksilöt ja yhteisöt eivät ole huolista vapaita tänäänkään, mutta yhteinen elämämme on 300 vuoden takaiseen niin eri tavalla turvattua ja turvallista, että voimme menettää suhteellisuudentajun kohtaamiemme ongelmien ja haasteiden edessä. Silti tiedostamme, että niin yhteiskunnallinen, kirkollinen kuin yksilötasonkin uudelleenorganisoituminen tulee jatkumaan edelleen. Tämä heijastuu väistämättä kirkkomme ja seurakuntamme toimintaan ja talouteen. Seurakunnan toimintavuotta 2014 sävytti muun muassa Suojaksi matkalle strategian käytäntöön saattaminen, seurakuntavaalit ja Napuen taistelun 300-vuotisjuhlat. Koko evankelis-luterilaisen kirkon vuoteen mahtui seurakuntavaalien ohella niin tulevaisuuden rakenteiden pohdintaa ja yli jäsenen menetys kuin myös kirkon yhteiskunnallisen aseman arviointia: mikä on kirkon paikka, millaista on yhteistyö muiden toimijoiden kanssa ja mikä on kirkon julkinen ääni ja vaikutusvalta nyt ja tulevaisuudessa? Tasa-arvoisen avioliittolain käsittelyn seurauksena koettiin niin kirkkoon löyhästi kuin tiiviisti sitoutuneiden kirkosta eroamisia. Isossakyrössä kirkosta erosi vuoden aikana 46 henkilöä. Luku on toiseksi suurin sitten vuoden Otsikoihin ei silti aina päätynyt se perustyö, jota seurakunnissa tehtiin ja jonka vaikutuspiirissä elettiin. Näin on myös oman seurakunnan kohdalla. Käsillä oleva toimintakertomus ja tilinpäätös yrittää kuitenkin numeroiden ja lyhyiden sanallisten arviointien avulla summata mennyttä toimintavuotta, ja silti sanoiksi ja numeroiksi kaikki ei käänny. Talouden kannalta vuosi 2014 oli toinen perättäinen plusmerkkinen vuosi alijäämäisten vuosien jälkeen. Diakoniatyössä oli jälleen paljon asiakaskontakteja, sillä diakoniatyössä korostetaan sielunhoidon merkitystä. Lisäksi taloudellisia avustuksia myönnettäessä kotikäynti on avustuksen saamisen edellytys. Diakonia on konkreettista, arkista jumalanpalvelusta, jonka avulla ihmisiä autetaan ihmisiä löytämään ja kokemaan elämän mielekkyyttä. Diakoniatyö sisälsi hartaushetkiä ja pienpiiritoimintaa. Naisten ja miesten kökkäpiirit ovat vakiintuneet osaksi toimintaa, ja niissä valmistettujen käsitöiden tuotoilla tuetaan seurakunnan diakonia- ja lähetystyötä. Lähetystyössä kohdattiin toimintavuoden heinäkuussa tragedia, kun tammikuussa 2013 matkaan siunattu nimikkolähettimme Seija Järvenpää ja hänen työtoverinsa surmattiin Heratin kaupungissa Afganistanissa. Tapahtuma noteerattiin laajalti mediassa, ja paikallisesti seurakunnassa koettiin surua ja hämmennystä. Tärkeä työ afganistanilaisten parissa koki ison takaiskun. Seijan ja hänen työtoverinsa kohtalo muistutti lähetystyön vaaroista ja riskeistä, äärimmäisen uhrin mahdollisuudesta. Toiminta seurakunnassa kuitenkin jatkui ja tapahtumia järjestettiin suunnitellusti.

5 Kasvatussektorilla päiväkerholaisia oli kirjoilla 122 lasta (keväällä 8 ja syksyllä 8 ryhmää). Pienin ryhmä oli 6- lapsinen, suurimmassa 13 lasta. Päiväkodeissa lastenohjaajat kävivät pitämässä 26 hartaushetkeä. Kunnan ja MLL:n toteuttama avoin päiväkotihanke aloitti syksyllä 2014 kerhotuvalla, mutta seurakunta ei ainakaan tässä vaiheessa lähtenyt hankkeeseen mukaan. Päiväkerholaiset ja lastenohjaajat olivat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa perhejumalanpalveluksia, lasten kauneimpia joululauluja ja muita kirkkohetkiä. Perhekerho on vakiintunut yhdeksi perhetyön muodoksi. Se kokosi keskimäärin 9 vanhempaa ja 12 lasta koolle viikoittain, myös retkiä ja toimintapäiviä järjestettiin. Kerhotoimintaan etsitään varamummoa tai varapaappaa mukaan. Varhaisnuorisotyössä tapahtui kehitystä erityisesti partio- ja kerhotoiminnassa, nuorisotyössä puolestaan isoskoulutus korvattiin seurakuntakoululla (SeKo), mikä oli rohkea ja uutta etsivä ratkaisu. SeKo antaa monipuoliset mahdollisuudet palvella ja toteuttaa lahjojaan sekä valmistua yhtä aikaa isoseksi, kerhonohjaajaksi tai pyhäkoulunopettajaksi. Uusi nuorten kuoro aloitti toimintansa syksyllä. Myös rippikoulutyössä sisältöjä ja käytänteitä kehitettiin. Jumalanpalveluselämää kehitettiin pienin askelin kohti jumalanpalvelusryhmätoimintaa. Ehtoollisvieraiden määrä nousi edellisvuodesta, mutta jumalanpalvelusten kokonaiskävijämäärä laski aavistuksen. Napuen muistojuhlan TV-jumalanpalvelus oli jumalanpalvelus- ja musiikkityön kannalta iso voimanponnistus helmikuussa. Musiikkityössä aloitti syyskaudella uuden nuorten kuoron myötä viisi kuoroa 88 laulajan voimin. Kanttorin työlle tämä merkitsee väistämättä resurssoimista kuorojen johtamiseen ja jumalanpalveluselämään. Popmessu kirkossa ja koululla ja Kauneimmat joululaulut kirkon ulkopuolella hakivat uusia uria ja uusia seurakuntalaisia, samoin pääsiäisenä kokeiltu uskonnollisen elokuvan tapahtuma Matin-Tuvan kanssa. Sohvakirkot, naisten kesken iltapäivät ja miesten aamukahvit vakiinnuttivat paikkansa. Aikuistyön johtokunta päätettiin toimintavuoden lopulla lopettaa, ja aikuistyön asiat siirrettiin jumalanpalvelus-, musiikki- ja julistustyön johtokunnan alaisuuteen. Tiedotuksen kehittämisessä pyydettiin anonyymilta, seurakuntalaisten muodostamalta paneelilta palautetta seurakunnan viestinnästä ja näkyvyydestä. Seurakuntavaaleissa ehdokkaiksi lähti neljältä listalta 39 seurakuntalaista (38 ehdokasta vuonna 2010). Monen ehdokkaan vaaliteemat liittyivät seurakunnan itsenäisyyden säilyttämiseen, toiminnan kehittämiseen, kiinteistöihin ja talouteen äänioikeutetusta 992 antoi äänensä eli äänestysprosentti oli 28,4 % (ennakkoäänestysprosentti oli 17,2 %) vuotiaiden äänestysprosentti oli 29,6 %. Kirkkovaltuustoon valituista 19 henkilöstä 11 oli uusia valtuutettuja. Keski-ikä valituilla oli 55 vuotta ja valituista 8 oli naisia ja 11 miehiä. Koko maassa äänestysprosentti 15,5 % oli toiseksi paras sitten vuoden 1986 (vuonna 2010 äänestysprosentti oli 17 %). Ennakkoäänten osuus oli 59,9 % kaikista annetuista äänistä. Muun muassa sosiaalisen median vahvistunut asema ihmisten arjessa on osoittanut, miten valta on organisoitumassa ja jakaantumassa uudelleen. Mitä on siis kirkon valta tänään? Miten sitä käytetään vastuullisesti tänään? Ja edelleen: millaisiin ilmauksiin on puettu kirkon huoli vallan menettämisestä tai kaventumisesta? Olemme ja elämämme jatkuvassa muutoksessa, mutta evankeliumin nälkä ei silti katoa mihinkään. Kirkon tehtävä on paradoksaalinen: miten edustaa toisaalta ikuisuutta ja muuttumattomuutta, mutta reagoida ympäristön muutoksiin niin, että evankeliumin nälkään ja ihmisen kaipaukseen vastataan tavoilla, jotka ajassamme toimivat? Toiminnan suunnittelua ja työn tekemistä on siis sitäkin leimattava jatkuvan muutoksen ajatus on pysyttävä liikkeellä. Toimintakertomus ja tilinpäätös on osaltaan tämän liikkeellä pysymisen arviointia. Arvioinnin yhteydessä on hyvä myös kiittää kaikkia vastuunkantajia, luottamushenkilöitä ja työntekijöitä menneestä vuodesta rukouksista, vastuunkantamisesta, tehdystä työstä ja liikkeellä pysymisestä! Artturi Kivineva, kirkkoherra - 5 -

6 KATSAUS TALOUTEEN OLENNAISIMMAT TAPAHTUMAT SEURAKUNNAN TALOUDESSA TILIKAUDELLA JA SEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Tilinpäätöksen kokonaissummia seuraavassa eriteltynä, vertailu edelliseen vuoteen. Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Verotuskustannukset Kirkon Keskusrahastomaksut Rahoitustuotot -ja kulut, korot VUOSIKATE Poistot Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ vuosi 2014 vuosi , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43 Tilinpäätöksen vuosikate on ja tilikauden tulos osoittaa poistojen ja satunnaisten tulojen jälkeen ylijäämää Viime vuosina tulokset ovat olleet v oli ja v oli ja v ja v oli ,66 v oli ja v oli , v ,60, v ,66 ja v ,67 V ylijäämää kertyi ,43. Yllä olevan tuloksen kommentointia. Alijäämää tullut näitä paria vuotta lukuun ottamatta kolmena edeltävänä vuotena peräkkäin. Ilman kiinteistöjen myyntiä ja puunmyyntiä olisivat myös nämä vuodet olleet alijäämäisiä. Se, että seurakunnalla on vielä aikaisempina vuosina kertyneitä säästöjä eikä lainoja ole, antaa vähän pelivaraa vielä toimia. Vuosivertailussa vuoden 2013 ylijäämä aiheutuu pääosin puunmyyntitulosta ja Lammin talon myynnistä. V ylijäämä aiheutuu asunto-osakkeen myyntitulosta. Siitä on satunnaisissa tuloissa tasearvon ylittävä osa Mikäli sitä ei olisi, tulos olisi ollut n alijäämäinen. Verotuloa kertyi vähemmän kuin edellisenä vuonna verotilitysjärjestelmän muutoksen vuoksi. Saadut verotulot 2014 olivat = , 2013 olivat , ,88 = ,94 ja v oli = kirkon lämmitysmuodon muuttamista selvitettiin. Käytiin tutustumassa Kitinojan kirkon maalämmitykseen ja Tiistenjoen kirkossa ja Hellanmaassa Ala-Talkkarin hakelämmityksiin. Pyydettiin tarjoukset sekä hakelämityksestä että maalämmöstä. Lisäksi pyydettiin Isonkyrön lämmöltä tarjous hakkeesta ja lämmityksen valvonnasta. Sartecknon Heikki Savioja ja Digison/Juhani Arkkola tekivät kirkon lämmitysvaihtoehdoista laskelmat. Kustannsulaskelmien perusteella tehtiin päätös selvittää kirkon lämmitysmuodon muuttaminen öljystä kiinteäksi polttoaineeksi. Hakevaihtoehdon selvittäminen aiheutti että kontin laittamiselle piti hakea poikkeuslupa. Asia on vireillä. Ratkaisua ei ole saatu. Leiripaikan aluetta ei vuokrattu ja nurmikon leikkuu oli harvemmin. Alueen myynti siirrettiin

7 - 7 - eteenpäin. Investointien nettomenot ovat olleet Suurimpia investointeja: srk-talon kattilan uusiminen, hautausmaalle ostettiin käytetty pienkuormaaja, kirkon korjauksen suunnittelu. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen valittiin tekemään suunnitelmat. Tulopuolella osa asunto-osakkeen myyntitulosta. V jatkettiin säästötoimenpiteitä. Jukka Hakamaa ja Jaakko Karhu lomittivat kiinteistö- ja hautausmaatöissä toisiaan. Suntion sijaisia oli entiseen tapaan. Kiinteistöstrategiatyöryhmä kartoitti kiinteistöt ja pohti niiden tulevaisuutta mm. säästöjen kannalta. Kerhotupa vuokrattuna elokuusta lähtien Isonkyrön kunnalle avoimen päiväkodin tarpeisiin Joissakin kohdin mm. palkoissa alitusta, koska pyrittiin pärjäämään ilman sijaisia. Palkkoja on maksettu 5000 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Syksyllä valmisteltiin juuri hakatun 28 ha:n metsäalueen myyntiä Isonkyrön kunnalle pikitein takaa :lla. Asia eteni ja Kirkkohallitus vahvisti kaupan joulukuussa. Maksu siirtyi vuodelle Srk-talon lämmityskattila uusittiin. Työn teki Lvi-Saari. Pappilassa oleva kökkien ja palaverien pitopaikka piispankamari kunnostettiin. Hankittiin uudet huonekalut Kaluste Lähdesmäeltä ja keittiökaapit Lehmäjoen Puutyöltä. Arto Tammela ja miesten kökkäporukka laittoivat seinäpaneelit ja laminaattilattian. Digison/Juhani Arkkola teki sähkötyöt. Seurakuntamme suuri kiinteistö- ja hautausmaaomaisuus tuo tulevaisuudessa lisähaastetta vähenevien resurssien vuoksi. Kiinteistöstrategiassa on päätetty, että kiinteistömassaa pienennetään. Osin kiinteistöjen luonteen vuoksi niiden myyminen ei ole helppoa. Esim. kerhotupa sijaitsee kulttuurihistoriallisella alueella ja sen kohdalla myynti tai vuokraus asettaa tiettyjä rajoituksia. Kiinteistöstrategian painopisteitä (päivitetty v. 2014) Kiinteistöstrategiatyöryhmä kartoitti kiinteistöt ja pohti niiden tulevaisuutta mm. säästöjen kannalta. Suojaksi matkalle strategiassa (hyväksytty kirkkovaltuustossa joulukuussa 2012) Isonkyrön seurakunnan tulevaisuuden linjauksia mm. kiinteistöjä koskien on tiivistetty seuraavasti: Tarkoituksenmukaiset rakenteet palvelevat toimintaa Tavoitteena on toiminnallisesti itsenäinen jumalanpalvelus- ja lähiyhteisö. Taloutta tasapainotetaan suunnitelmallisesti: Henkilöstörakenteissa painotetaan toimintaa. Työntekijöiden määrää vähennetään. Seurakuntamme kiinteistöstrategia sisältää seuraavat painopisteet: 1) tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen 2) investointien aikataulutus (uudis- ja peruskorjaukset ym. hankinnat) 3) investoinnit rahoitetaan pääsääntöisesti omalla pääomalla 4) kiinteistöstrategia päivitetään vuosittain Taloudellisesti tiukassa tilanteessa on siis pyrittävä tarkoituksenmukaisiin rakenteisiin: Millaiset henkilöstöja kiinteistörakenteet ovat tarkoituksenmukaisia perustehtävän hoitamisen kannalta? Esim. mitkä kiinteistöt ovat toimintamme kannalta tärkeitä ja mistä voimme luopua, mikäli pakko on? Millaisia investointeja on lähivuosina odotettavissa ja mihin meillä on varaa? Myytävien ns. toiminnassa tarpeettomien kiinteistöjen myyntituotolle voidaan rahoittaa jäljelle jäävien kiinteistöjen kunnostamista sellaiseen kuntoon, jotta ne toimisivat taloudellisesti (esim. lämmityskustannuksiin vaikuttavat investoinnit). Nämä ns. tarpeettomat kiinteistöt eivät ole välttämättä tuottaneet tappiota, mutta mikäli niiden tuotolla voidaan saada myönteinen vaikutus jäljelle jäävien kiinteistöjen kustannuksiin, niiden myynti tavallaan hyödyttää. Selvitystyö sekä talousarviot ja tilinpäätökset osoittavat, että seurakunnallamme on edessään haastava urakka. Toimintakulujen osuus on liian suuri verotuloihin nähden ja tilinpäätöksien vuosikatteet ovat jääneet liian pieniksi poistoihin nähden. Tulevien investointien rahoittaminen omalla pääomalla ei ole pidemmällä aikavälillä mahdollista. Jo pelkkien käyttökulujen vuosittainen kallistuminen (esim. 2 %:lla) aiheuttaa haasteita. Talouden sopeuttamisvaatimusten kanssa tämä kaikki sopii huonosti yhteen. On ollut esillä myös srk-talon myyminen, yhteiskäyttö tai vuokraaminen, koska käyttö viikolla on vähäistä. Toinen vaihtoehto myynnille sen kohdalla on odottaa ja katsoa, miten ja millä aikataululla mahdolliset seurakuntayhtymäratkaisut toteutuvat. Tosin tässäkin vaihtoehdossa on todennäköisesti ennemmin tai myöhemmin edessä kiinteistöjen määrän vähentäminen. Kiinteistöstrategia otetaan tarkasteluun vuosittain mm. talousarvion teon yhteydessä. Kiinteistöstrategian päivitystarpeista päättää vuosittain kirkkoneuvosto. Kiinteistöjen myyntitoimeksianto tapahtuu kirkkoneuvoston päätöksestä. Kiinteistön luopumispäätöksen tekee kirkkovaltuusto neuvoston esityksestä. Myynti alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

8 HALLINTO HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA HALLINTOMALLI KIRKOLLISVAALIT, joka neljäs vuosi KIRKKOVALTUUSTO, 19 jäsentä KIRKKONEUVOSTO, 11 jäsentä, lisäksi kirkkoherra puheenjohtajana TALOUDELLINEN JAOSTO JOHTOKUNNAT KYLÄNEUVOSTOT 4 jäsentä 5 johtokuntaa 11 kpl, jäseniä 85 sihteerinä talouspäällikkö valtuusto valitsee hankkii ja käyttää varat, rahavarojen tilanne esillä srk:n toimintakertomuksessa KIRKKOVALTUUSTO Isonkyrön seurakuntalaiset ovat kirkonkokouksessa valinneet kirkkovaltuustoon seuraavat jäsenet ja ryhmäkohtaiset varajäsenet vuosiksi Vuosiksi on valtuuston puheenjohtajaksi valittu Miira Karhu ja varapuheenjohtajaksi Esa-Matias Heinonen. Kirkkovaltuuston viimeinen kokous. Kuva Artturi Kivineva ja Arto Erkkilä. VARSINAISET JÄSENET 1. ryhmä Miira Karhu, Väinö Pollari, Marja Nikula, Päivi Koivusalo, Antti Romu, Satu Hangassalo, Heikki Ojala, Eeva- Leena Kauppinen, Johanna Yliviitala. 2. ryhmä Kari Lehtonen ( saakka), Marja Leena Korvola, Ullamaija Tiitinen, Marja Vaismaa, Arto Uusihaka, Esa- Matias Heinonen ( lähtien). 3. ryhmä Anne Huhtala, Iris Silvennoinen, Mauno Jouppi, Veikko Hakala, Aulis Nuuja.

9 - 9 - VARAJÄSENET 1. ryhmän varajäsenet Sami Saari, Eeva Marja Niemi-Korpi, Maria Nurminen, Juha Waismaa, Arto Korpela, Anne Soini, Pauliina Sundvall. 2. ryhmän varajäsenet Ulpu Assinen, Timo Mäkelä, Risto Keltto, Tapio Rintamäki, Ilmo Haapala, Tapani Lammi. 3. ryhmän varajäsenet Tarja Soini, Mauno Hölsö, Esko Petäjä, Jarno Mäki, Mikko Nuuja. Valtuuston kokouksiin kutsutaan neuvosto, mutta varsinaisesti ovat neuvostoa edustaneet ainakin kirkkoherra Artturi Kivineva ja varapuheenjohtaja Heikki Ojala. Valtuuston pöytäkirjanpitäjänä toimii Raili Raunio KIRKKONEUVOSTO ( suluissa henkilökohtainen varajäsen) Kirkkovaltuusto valitsi neuvoston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi Neuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra Artturi Kivineva. Neuvoston pöytäkirjanpitäjänä on Raili Raunio. Neuvoston varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (varajäsenet suluissa) Puh. joht. Kivineva Artturi, kirkkoherra ja jäsenet: varapj. Ojala Heikki ( Varpula Tapani), Hakala Veikko (Nuuja Aulis), Huhtala Anne (Soini Tarja), Hölsö Mauno (Petäjä Esko), Korvola Marja Leena (Vaismaa Marja), Leskelä Juhani ( Keltto Risto), Pollari Väinö (Jouppila Raimo), Saari Sami (Hangassalo Juha), Sundvall Pauliina (Mullola Inkeri), Tiitinen Ullamaija (Kuoppala Eeva) ja Yliviitala Johanna (Ojala Aila). Taloudellisen jaoston varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet Valtuusto valitsi neuvoston varapuheenjohtajaksi ja samalla taloudellisen jaoston puheenjohtajaksi Heikki Ojalan. Taloudellisen jaoston pöytäkirjanpitäjänä Raili Raunio. Jäsenet: puh.joht. Heikki Ojala (Väinö Pollari), Juhani Leskelä ( Sami Saari), Pauliina Sundvall (Johanna Yliviitala), Anne Huhtala (Marja Leena Korvola) TILINTARKASTAJAT Vuosien tiliä tarkastavat Tuula Kupari, Juha Kiltilä ja Esko Säilä. Tuula Kupari lopetti vuoden 2013 tilien arkastuksen jälkeen JOHTOKUNTIEN JÄSENET JA VARAJÄSENET KIRKKOVALTUUSTO VALITSI KOKOUKSESSAAN JOHTOKUNTIEN JÄSENET JA VARAJÄSENET SEKÄ MÄÄRÄSI PUHEENJOHTAJAT VUOSIKSI JUMALANPALVELUS-, JULISTUS- JA MUSIIKKITYÖN JOHTOKUNTA (8 + 3) JÄSENET Romu Antti, puheenjohtaja ja jäsenet: Maunuksela Heikki, Mäkelä Timo, Nikula Marja, Nurminen Maria, Petäjä Esko, Soini Tarja ja Tiitinen Ullamaija. VARAJÄSENET 1. Mullola Inkeri, 2. Leskelä Juhani ja 3. Laikola Anna-Maija. Neuvoston edustajana Marja-Leena Korvola ja työalan teologi Artturi Kivineva ja kanttori. KASVATUS- JA OPETUSTYÖN JOHTOKUNTA (8 + 3) JÄSENET Hölsö Mauno, puheenjohtaja ja jäsenet: Hangassalo Juha, Perttilä Tarja, Rinnekari Juha, Silvennoinen Iris, Soini Anne, Uusi-Viitala Henri ja Ylimäki Juha-Matti. VARAJÄSENET 1. Renko Susanna, 2. Keltto Katja ja 3. Kujala Anne

10 Neuvoston edustajana Sami Saari, työalan teologi Eero Holma, nuorisotyönohjaaja Päivi Rahkola. DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA (9 + 3) JÄSENET Hangassalo Satu, puheenjohtaja ja jäsenet: Kauppinen Eeva-Leena, Korpela Arto, Nuuja Aulis, Ojala Aila, Pollari Väinö, Silvennoinen Sinikka, Uusihaka Arto ja Vaismaa Marja. VARAJÄSENET 1. Erkkilä Leila, 2. Maunuksela Helena ja 3. Nurmela Marja-Leena Neuvoston edustajana Veikko Hakala, työalan teologi Artturi Kivineva, diakoni Armin Krueger LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA (11 + 3) JÄSENET Heinonen Esa-Matias, puheenjohtaja ja jäsenet: Assinen Ulpu, Hakala Veikko, Jouppi Kaisa, Kaarniaho Marja Liisa, Karhu Timo, Kleemola Hilkka, Koivusalo Päivi, Laukkanen Liisa, Mäki Jarno ja Mäki-Reini Jorma. VARAJÄSENET 1. Ikola Aino, 2. Saari Raija ja 3. Mäkinen Liisa. Neuvoston edustajana Väinö Pollari, työalan teologi Eero Holma AIKUISTYÖN JOHTOKUNTA (8 + 3) JÄSENET Mäki-Reini Tapani, puheenjohtaja ja jäsenet: Killinen Eija, Latvatalo Marja-Liisa, Leskelä Juhani, Mourujärvi Paula, Mäki Kari, Riihiaho Christina ja Waismaa Juha. VARAJÄSENET 1. Ikola Terttu, 2. Ristimäki Matti ja 3. Laikola Anna-Maija Neuvoston edustajana Johanna Yliviitala, työalan teologi Artturi Kivineva EDUSTUS MUUALLA Rovastikuntaneuvostossa on seurakuntaa edustanut Veikko Hakala (varalla Marja Vaismaa), valittu vuosiksi Veikko Hakala on edustanut Isonkyrön rovastikuntaa E-P:n Pipliaseuran hallituksessa ERILAISIA TOIMIKUNTIA JA TYÖRYHMIÄ VAALILAUTAKUNTA Kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: Antti Karhu, Hilkka Rinta-Piirto, Pirkko Viljanmaa ja Tapani Mäki-Reini ja varajäsenet 1. Tapio Rintamäki, 2. Matti Loukola, 3. Taisto Koski, 4. Maria Iivari. Puheenjohtajana toimi viran puolesta kirkkoherra Artturi Kivineva, toimistosihteeri Paula Loukola on toiminut sihteerinä. STRATEGIAOHJAUSRYHMÄ Ohjausryhmässä ovat toimineet: - työntekijöistä Artturi Kivineva, Paula Loukola (sihteeri) ja Eero Holma luottamushenkilöistä Eeva-Leena Kauppinen, Mauno Hölsö ja Ullamaija Tiitinen KIINTEISTÖSTRATEGINEN TYÖRYHMÄ Työryhmässä ovat toimineet Heikki Ojala, Veikko Hakala ja Marja-Leena Korvola. Työntekijöistä mukana ovat olleet Artturi Kivineva (puh.joht.), Raili Raunio (siht.), Jaakko Karhu ja Jukka Hakamaa. Hannu Lintalaa on käytetty asiantuntijana. KIRKO KORJAUSTOIMIKUNTA Kivineva Artturi, Arkkola Juhani, Leskelä Juhani, Ojala Heikki, Lintala Hannu, Raunio Raili, Karhu Jaakko ja Savioja Heikki. YSTÄVYYDENKULMAN VASTUUTYÖRYHMÄ Juhani Rinta, Paavo Luoma ja Aila Ojala. SERUAKUNNAN STANDAARIEN JAKAMINEN Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden ym. muistamista varten valmistettua standaaria annettiin v. 2014

11 seuraaville: Ystävyydenkulman eläkkeelle jäävä siivooja Anneli Mattila, yhteistyökumppani Kansalliset seniorit ja luottamushenkilöt Eeva-Leena Kauppinen, Esa-Matias Heinonen ja Tarja Soini HENKILÖSTÖ Seurakunnan virat ja viranhaltijat VIRANHALTIJA VIRKA Artturi Kivineva kirkkoherra Eero Holma kappalainen Suvi Koivisto kanttori Armin Krueger diakoni Päivi Rahkola nuorisotyönohjaaja Raili Raunio talouspäällikkö Paula Loukola toimistosihteeri Jaakko Karhu srk-mestari Anna-Maija Arkkola emäntä Seurakunnan työsopimussuhteiset työntekijät Miia Niemelä lastenohjaaja (työvapaalla asti) Anne Hanka lastenohjaaja Aleksandra Riihimäki lastenohjaajan sijainen Jukka Hakamaa hautausmaanhoitajana (ts ) Anneli Mattila osa-aik. Ystäv.kulman siivooja Ritva-Liisa Talso siivooja-hautausmaantyöntekijä (ts ) Hilkka Lehtonen srk-talon emännän sijainen ja apuemäntä Helena Riihimäki srk-talon apuemäntä Vakituisia sijaisia ja kausityöntekijöitä Timo Taanonen srk-mestarin lomittaja, haut.kesätyönt Anneli Ojanen suntion sijaisuuksia Liisa Kaukonen hautausmaan kesätyöntek (alk. v.1999-) Simi Virtanen teologiharjoittelija , josta 1 kk palkaton Emmi Kniivilä vanhan kirkon opas ajalla Karla Erkkilä vanhan kirkon opas ajalla Hannele Suorauha ja , toimistotyö kunnan kautta (5 t/pv, 4 pv/vko) Jussi Suorauha ja , hautausmaa- ja kiinteistötyö kunnan kautta (5 t/pv, 3 pv/vko) Työntekijäjoukossa oli muutoksia. Ystävyydenkulman siivousta 20 vuotta hoitanut Anneli Mattila jäi eläkkeelle. Hänen työnsä liitettiin siivojamme Ritva-Liisa Talson tehtäväkenttään. Suvi Koiviston hoitovapaan ja vuosiloman sijaisena toimi Jari Nieminen. hautausmaalla ovat kesällä työskennelleet Samuli Ala-Lahti, Janne Kiltilä, Lauri Joensuu, Henri Syrjä. Ilkka Salonen, Laura Laine, Emmi Vakkila ja Paula Niemi haudankaivajan tilapäisenä sijaisena on ollut Arto Uusihaka kanttorin vuosiloman ja viikkovapaiden aikana sijaisina olivat mm. Jari Nieminen, Johanna Tuurinkoski, Jimi Järvinen ja Tapio Hautala seurakuntatalon tai pappilan keittiössä ja siivoustöissä olivat lisäksi tarpeen mukaan Raija Uuttu, Allikki Rauhala. srk-talon talonmiehen työt jaettu eri viranhaltijoille ja työntekijöille (srk-mestari, hautausmaanhoitaja, emäntä, siivooja-hautausmaantyöntekijä) päiväkerhossa ovat sijaisena lisäksi olleet mm. Hilkka Lehtonen pappilan, vanhan kirkon ym. kunnostustöissä oli Arto Tammela Palkkoja on maksettu 113 henkilölle yhteensä ,48. Näiden lisäksi on mm. itsenäisenä yrittäjinä srk-talon, pappilan ym. korjauksia on suunnitellut ja valvonut rak.mest. Hannu Lintala. Alueiden hoidossa oli Isonkyrön kiinteistöpalvelu/timo Saranpää, lumienaurauksessa Vesa Mullola. Henkilöstöasioita: Koko työntekijäporukalle on pidetty vuoden aikana noin kerran kuukaudessa iso palaveri. Pienempi ryhmä kokoontuu kahden kolmen viikon välein ja pappien ja kanttorin virsipalaveri parin viikon välein. vapaamuotoisempana toimintana tyky-toiminnan puitteissa järjestettiin vuorottain toimintaa seuraavasti

12 toukokuussa tutustuttiin Annalan lammastilan toimintaan ja syötiin rosvoapaistia to jouluateria Härmän kuntokeskuksessa Tyky-toiminta: hankittu tyky-seteleitä, joita voi käyttää sekä liikuntaan että kulttuuriin. Srk:ssa on käsitelty suositussopimukset suojavaatetuksesta, sairaanhoidosta, työpaikkaruokailusta, hoitoonohjaamisesta sekä suositus hyvän kohtelun edistämiseksi työpaikalla sekä käytännön menettelytavat epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi. Suojavaatetuksessa jatketaan nykyisellä linjalla siten että tarkoitus on oman vaatetuksen suojaaminen. Sovelletaan vain niissä töissä, joissa selkeästi kuluminen ja likaantuminen on huomattavaa kuten hautausmaalla, keittiöllä ja siivoustyössä. Kuukausikorvausta ei oteta käyttöön. Ei laajenneta suojavaatehankintaa esim. leirityöhön, kerhotyöhön ja toimistotyöhön. Työpaikkaruokailukäytäntönä on ollut mahdollista ruokailla paikallisessa ruokalassa Tarjantissa, Makumariassa sekä Lounas-Kahvila Kyröön Paussissa ja Mersin Kebabissa. Seurakunta on maksanut ruokalalle 1,80 ja työntekijä on maksanut erotuksen. Seurakunta ostaa työpaikan kahvihetkiin kahvin ja teen. Työsuojeluvaltuutettuna on toiminut Jaakko Karhu, varalla ovat Päivi Rahkola ja Anna-Maija Arkkola. Heistä on muodostettu yhteistyötoimikunta. Siihen kuuluivat lisäksi kirkkoherra ja talouspäällikkö. Työntekijöiden edustajana palkkaneuvotteluissa on työntekijäkokouksen valitsemana Jukka Hakamaa 1.4. JÄSENMÄÄRÄ Seurakunnan jäsenmäärä laski vuoden 2014 aikana 48 hengellä ja oli vuoden lopussa 4281 henkeä seurakuntaan liittyi seurakunnasta erosi seurakuntaan muutti seurakunnasta muutti avioliittoja solmittiin avioeroja oli vuoden tilasto väkiluku kastetut kuolleet kuntien väliset muutot TALOUSARVIOSSA HYVÄKSYTTYJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI YLEISHALLINTO Toimintasuunnitelmien toteutuminen kustannuspaikoittain: toiminta- ajatus, keskeiset painopistealueet ja toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutumisen arviointi Toiminnan perustelut ja toimintasuunnitelmat ovat kustannuspaikoittain seuraavassa alla olevan mukaisessa järjestyksessä. 1. Toiminta-ajatus / tehtävä: (laatikkoon tarvittava, lyhyt kuvaus työalasta ja sen perustehtävästä) 2. Keskeiset painopistealueet 3. Toiminnalliset tavoitteet 4. Tavoitteiden toteutumisen arviointi 5. Tehtäväalueelle budjetoidut varat, ks. erillinen numero-osa.

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 -

TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - TASEKIRJA, TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - - 2 - Kirkon tunnustus ja tehtävä KIRKKOLAKI Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010

TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1.2010 31.12.2010 TASEKIRJA 1.1. 31.12.2011 1. TOIMINTAKERTOMUS 2011 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Seurakuntalaisten vuosi Kulunut vuosi oli seurakunnassamme erityisesti jumalanpalveluselämän

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1-

TILINPÄÄTÖS 2014. Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 11.3.2015 22 Kirkkoneuvosto 22.4.2015 30 Kirkkovaltuusto 20.5.2015 10-1- SISÄLLYSLUETTELO kertomus 1. Yleiskatsaus 3 2. Hallinto 7 3. Henkilöstö 8 4. Väkiluku 9 5. n toteutumisvertailut

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012

OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA 1 Kirkkoneuvosto 13.12.2011 125, liite 4 Kirkkovaltuusto 28.12.2011 57, liite 1 SEURAKUNTA aarre kaupungissa OUTOKUMMUN SEURAKUNNAN TOIMINTA- ja talous- SUUNNITELMA VUOSILLE 2012-2014

Lisätiedot

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014

Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Kirkkoherran kertomus Saarijärven seurakunnan piispantarkastusta varten vuonna 2014 Saarijärvellä 30.5.2014 Jarmo Autonen, kirkkoherra Kirkkoherran kertomuksen liitteinä ovat henkilöstötilinpäätös, tilastolomakkeet,

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 190315 28 Kirkkovaltuusto 170615 18 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 5 102 Kirkkovaltuusto 6 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012

Siilinjärven seurakunnan tasekirja 2012 TASEKIRJA Siilinjärven seurakunnan tasekirja Siilinjärven seurakunnan tasekirja... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 3 Yleiskatsaus... 3 Hallintoelinten kokoonpano ja toiminta... 7 Henkilöstö... 9 Seurakunnan väkilukumuutokset

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS

KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu KARKKILAN SEURAKUNTA TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS 0 Kirkkoneuvosto 7.4.0 Sivu SISÄLLYS YLEISTÄ... 4. Kirkkoherran katsaus vuoteen 0... 4. Taloudellinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta. JA TILINPÄÄTÖS 2013 Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.fi 2 (119) Sisällysluettelo 1 YLEISKATSAUS... 3 VUOSI 2013 kehittyvän perustoiminnan vuosi

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 s. 1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA TALOUSARVION PERUSTELUT JA OHJEITA TALOUSARVION KÄYTTÄMISESTÄ JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA 3 YLEISET LÄHTÖKOHDAT Käsittely Kirkkoneuvosto 04.12.2013 Kirkkovaltuusto 16.12.2013 1. SEURAKUNNAN TEHTÄVÄ Puolangan

Lisätiedot

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011

Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 -Evankeliumista elävätasekirja 2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 31.3.2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2011 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS...1 1 Yleiskatsaus...1 1.1 Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan katsaus...1

Lisätiedot

Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013

Toimintakertomus. 1 Yleiskatsaus TASEKIRJA 2013 TASEKIRJA 2013 Toimintakertomus 1 Yleiskatsaus Sovituksenkirkon toiminta alkoi monilta osin vakiintua. Kirkkosaliin asennettiin Virtasen urkurakentamon valmistamat 26 äänikertaiset urut kevään ja kesän

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014

TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 TOIVAKAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 26.3.2015 Kirkkovaltuusto 21.5.2015 2 Toivakan seurakunta Toivakantie 46 41660 TOIVAKKA Kotipaikka Toivakka Y-tunnus 0177203-7 3 YLEISKATSAUS TOIMINTAAN

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta KEMINMAAN SEURAKUNTA Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta TASEKIRJA 2011 1 TASEKIRJA SISÄLTÖ YLEISKATSAUS... 5 Kirkkoherran yleiskatsaus... 5 Talous 2011... 5 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA...

Lisätiedot

Porvoon rovastikunnan seurakuntarakenneselvitys

Porvoon rovastikunnan seurakuntarakenneselvitys 12.5.2014 Porvoon rovastikunnan seurakuntarakenneselvitys Kehittämiskonsultti Sami Lahtiluoma Luovutettu Porvoon seurakuntayhtymälle 12.5.2014 Kirkkopalvelut Y-tunnus 0215281-7 Hietalahdenranta 13, PL

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 27.3.2014 klo 18.00 22.00 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Autelo Asko varajäsen Huitu Outi Kaarto Rakel Ketola Jukka

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

TERVETULOA, UUSI VUOSI!

TERVETULOA, UUSI VUOSI! TERVETULOA, UUSI VUOSI! Kun vuosi 2015 alkaa Orimattilan seurakunnassa, on ainakin kaksi isoa asiaa toisin kuin ennen. Vuoden alusta olemme KIPA:n, kirkon palvelukeskuksen asiakkaana. KIPA tuottaa valtakunnallisesti

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS Kirkkoneuvosto 8.9.2010 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS 2010 Karkkilan Seurakunta Puh. 09 5655 220 Y-tunnus Huhdintie 9 Fax. 09 5655 2239 0127051-2 03600 Karkkila web: www.karkkilanseurakunta.fi

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012

PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TASEKIRJA 2012 Kirkkoneuvosto 26.03.2013 Kirkkovaltuusto 4.6.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO Kirkkoherran katsaus. 3 I Toimintakertomus.. 4 1. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85

Tilinpäätöslaskelmat 81 1. Tuloslaskelma 82 2. Rahoituslaskelma 84 3. Tase 85 TASEKIRJA 2013 . 2 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Yleiskatsaus 5 2. Hallinto 9 3. Henkilöstö 10 4. Väkiluku 15 5. Talousarvion toteutumisvertailu 16 5.1. Talousarviossa hyväkysttyjen toiminnallisten

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013

VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 IKAALISTEN SEURAKUNTA VUOSIKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 ODOTTELUA Viime vuoden ehdoton puheenaihe oli kuntaliitokset ja niiden myötä syntyvät uudet seurakuntayhtymät. Teema oli toistuvasti esillä esimieskoulutuksissa

Lisätiedot

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS?

PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? 2 3 PIDETÄÄNKÖ JUMALANPALVELUS? Kourallinen seurakuntalaisia viettää ehtoollista. Suntio on etupenkissä, kanttori urkuparvella. Kirkkoherra yskii ja mielii kotiin kuumetta potemaan. Puheille pyrkii seurakuntalainen,

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Ykv:n käsittelyyn 12.12.2013 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET BALANSBOK 2012 SISÄLLYSLUETTELO TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ TASEKIRJA 2012 TOIMINTAKERTOMUS 1 Keskuskirjanpito

Lisätiedot

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot